Grupa za elektri~ne veli~ine - odobreni tipovi

SLU@BENA OZNAKA NAZIV MERILA OZNAKA OSNOVNOG TIPA PROIZVO\ PROIZVO\A^ PODNOSILAC ZAHTEVA DATUM GLASNIK RE[ENJA

01E -01-007 01E -01-008 01E -01-009 01E -01-010 01E -01-011 E -01-012 0101E -01-013 01E -01-014 01E -01-015 01E -01-016 01E -01-017 02E -02-007 02E -02-008 02E -02-009 02E -02-010 02E -02-011 02E -02-012 02E -02-013 02E -02-014 07E -07-013 07E -07-014

E

AMPERMETAR AMPERMETAR AMPERMETAR AMPERMETAR AMPERMETAR AMPERMETAR BIMETALNI AMPERMETAR AMPERMETAR BIMETALNI AMPERMETAR AMPERMETAR AMPERMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR VOLTMETAR MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE ANALOGNI MULTIMETAR ANALOGNI MULTIMETAR ANALOGNI MULTIMETAR ANALOGNI MULTIMETAR

72 MLA 96 MLA 96 MB 72 MB EQ 96 s 96 Cda SD-96 SD-96 F 96 B F 96 E SF - 96 72 MLV 96 MLV 72 LV EQ 96S 96 Cdv 96 spL VV SD-96 F 96 E M 4100/1 - 5 5778

MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA KLAUS POTTER, NEMA^KA GANZ MUZER INSTRUMENT, LTD, MA\ARSKA WENZHOU SONTAI METER INSTRUMENT FACTORY, KINA WENZHOU SANTAI METER INSTRUMENT FACTORY, KINA FRER, ITALIJA FRER, ITALIJA ELINS, SRBIJA I CRNA GORA MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA GANZ MUSZER, MA\ARSKA KLAUS POTTER, NEMA^KA GANZ MUSZER INSTRUMENT, Ltd., MA\ARSKA GANZ MUSYER INSTRUMET, MADJARSKA WANZHOU SONGTAI METER INSTRUMENT FACTORY, KINA FRER, ITALIJA SSSR VENA, IRSKA

MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA INSEL D.O.O., BA^KA PALANKA SEVER COMMERCE, SUBOTICA L&M, NOVI SAD L&M, NOVI SAD 6 MAJ EXPOR IMPORT, NOVI SAD 6 MAJ EXPOR IMPORT, NOVI SAD ELINS D.O.O., NOVI SAD MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA SEVER COMMERCE A.D., SUBOTICA INSEL D.O.O., BA^KA PALANKA SEVER COMMERCE A.D., SUBOTICA SEVER COMMERCE A.D., SUBOTICA L&M, NOVI SAD 6 MAJ EXPOR IMPORT, NOVI SAD MDD ELPROMONT, PAN^EVO EDEX, BEOGRAD

20.5.1997 30.5.1997 25.12.1997 26.12.1997 15.12.2000 23.8.2001 21.11.2001 12.10.2001 10.1.2002 15.1.2002 30.9.2003 25.11.1997 30.5.1997 20.10.2000 12.7.2001 6.11.2001 18.6.2001 20.12.2001 15.1.2002 11.10.1999 27.5.2002

1997/2 1997/2 1997/4 1997/4 2000/4 2001/3 2001/4 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 2003/3 1997/4 1997/2 2000/4 2001/3 2001/2 2001/2 2001/4 2002/1-2 1999/4 2002/1-2

08E -08-001 08E -08-002 08E -08-003 08E -08-004

IMI 7043 IMI 7042 IMI 7045 MI 70 ..

ISEL, BEOGRAD ISEL, BEOGRAD ISEL, BEOGRAD ISKRA INSTRUMENTI, SLOVENIJA

ISEL, BEOGRAD ISEL, BEOGRAD ISEL, BEOGRAD COMEL, BEOGRAD

16.9.1997 12.11.1997 21.1.1998 10.12.2001

1997/3 1997/4 1998/1 2001/4

08E -08-005 08E -08-006 08E -08-008 08E -08-009

ANALOGNI MULTIMETAR ANALOGNI MULTIMETAR ANALIZATOR KVALITETA ELEKTRI^NE ENERGIJE MRE@NI ANALIZATOR

MI 7045 MA 1H QNA 412 AR5/AR5-L

ISKRA INSTRUMENTI, SLOVENIJA GOSSEN-MATRAWATT-CAMILLE BAUER, NEMA^KA CIRCUTOR, [PANIJA CIRCUTOR, [PANIJA

COMEL, BEOGRAD EXPRO, BEOGRAD AVALON PARTNERS, BEOGRAD AVALON PARTNERS, BEOGRAD

11.8.2001 11.9.2001 15.9.2008 10.9.2008

2001/4 2001/4 2008/4 2008/4

EL-02EL-02-006 EL-02EL-02-007 EL-03EL-03-004 EL-03-005 EL- 03EL-03EL-03-006 EL-03EL-03-008 EL-03EL-03-009 EL-03EL-03-010 EL-03EL-03-011 EL-03EL-03-012 EL-03-013 EL- 03EL-03EL-03-014 EL-03EL-03-015 EL-03EL-03-016 EL-03EL-03-017

EL

DIGITALNI VOLTMETAR - AMPERMETAR DIGITALNI VOLTMETAR - AMPERMETAR MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE ELEKTRI^NIH APARATA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA VISOKONAPONSKI MERA^ OTPORA IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI PETLJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE

DI 01 DI 10 UNILAP 100 UNILAP 701 X UNILAP ISO/UNILAP ISO X ISOLAVI-12 ELOHMI 2 3110-05 3150 IT 2001-hp C.A 65 ... TELLUROHM C.A2 ELA VI R XS-1000 XS-500

TERMOELEKTRO-ENEL, BEOGRAD TERMOELEKTRO-ENEL, BEOGRAD LEM NORMA, AUSTRIJA LEM NORMA, AUSTRIJA LEM NORMA, AUSTRIJA MANNESMANN-HARTMANN&BRAUNELIMA, NEMA^KA MANNESMANN-HARTMANN&BRAUNELIMA, NEMA^KA HIOKI, JAPAN HIOKI, JAPAN DTA TEHNIK, NOVI SAD CHAUVIN ARNOUX, FRANCUSKA CHAUVIN ARNOUX, FRANCUSKA MANNESMANN-HARTMANN&BRAUNELIMA, NEMA^KA GANZ Müszert RT, MA\ARSKA GANZ Müszert RT, MA\ARSKA

TERMOELEKTRO-ENEL, BEOGRAD TERMOELEKTRO-ENEL, BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY D.O.O., ZRENJANIN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY D.O.O., ZRENJANIN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY, D.O.O. ZRENJANIN TERMOELEKTRO-ELEKTROMONTA@A, BEOGRAD TERMOELEKTRO-ELEKTROMONTA@A, BEOGRAD TESLA, STARI LEC TESLA, STARI LEC DATA TEHNIK, NOVI SAD HIPOL, OD@ACI HIPOL, OD@ACI HIPOL, OD@ACI MAGNOTRON, SUBOTICA MAGNOTRON, SUBOTICA

16.11.1994 16.11.1994 20.12.1999 24.12.1999 5.1.2000 23.2.1994 23.2.1994 25.5.1994 25.5.1994 12.2.1996 30.5.1997 30.5.1997 30.5.1997 20.5.1997 30.5.1997

1994/4 1994/4 1999/4 1999/4 2000/1 1994/1 1994/1 1994/2 1994/2 1996/1 1997/2 1997/2 1997/2 1997/2 1997/2

EL-03EL-03-018 EL-03EL-03-019 EL-03EL-03-020 EL-03EL-03-021 EL-03EL-03-022 EL-03EL-03-023 EL-03-024 EL- 03EL-03EL-03-025

IMEG Handy GEO UNILAP GEO/UNILAP GEOX C.A 6111 ISOL 1000 NG4, ISOL 5000 NG4 UNILAP 100 Euro, 100 E,100 XE, MACROTEST HT 2033 UNILAP ISO 5 Kv

CHAUVIN ARNOUX, FRANCUSKA LEM NORMA GmbH, AUSTRIJA LEM NORMA GmbH, AUSTRIJA CHAUVIN ARNOUX, FRANCUSKA SHAUVIN ARNOUX, FRANCUSKA LEM NORMA, AUSTRIJA METREL, SLOVENIJA LEM NORMA, AUSTRIJA

ELEKTROSYSEM, BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY, ZRENJANIN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY, ZRENJANIN PREDUZE]E TESLA, PETROVARADIN PASSER, ZEMUN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY, ZRENJANIN ISEL, BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY, ZRENJANIN

30.5.1997 3.7.1997 1.1.1999 4.9.1997 30.10.1997 12.12.1997 28.4.1998 19.3.1998

1997/2 1997/3 1997/3 1997/3 1997/4 1997/4 1998/3 1998/1

.2001 25. FRANCUSKA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER-INSTRUMENTS.5..2001 4.EL-03EL-03-026 EL-03EL-03-027 EL-03EL-03-028 EL-03EL-03-029 EL-03EL-03-030 EL-03-031 EL.1998 29. NEMA^KA AVO INTERNATIONAL. NEMA^KA CHAUVIN ARNOUX.O.9.2020 15. EOGRAD 8. NOVI SAD ALEKSANDAR IN@ENJERING.O.2. GMBH. AUSTRIJA AMPROBE EUROPE. NEMA^KA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER.12.2000 1.2001 1999/4 2000/4 2001/1 2001/2 2001/2 2001/3 2001/4 2001/2 2001/2 2001/2 2001/3 2001/2 . NEMA^KA ISEL. NEMA^KA LEM HEME.12. BEOGRAD EGERTON D.1999 1998/4 1998/3 1998/4 1998/4 1998/4 1998/4 1998/4 1998/4 1998/4 2002/1-2 2008/4 1998/4 1999/2-3 1999/4 EL-03EL-03-038 EL-03EL-03-039 EL-03-040 EL. BEOGRAD LASER. BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY. NOVI BEOGRAD EGERTON. SLOVENIJA LEM NORMA. ENGLESKA AVO INTERNATIONAL LTD.12.7.1998 21.03EL-03EL-03-041 EL-03EL-03-042 EL-03EL-03-043 EL-03EL-03-044 EL-03EL-03-045 EL-03EL-03-046 EL-03EL-03-047 EL-03EL-03-048 EL-03EL-03-049 GEOHM 40D PROFITEST C SATURN GEO easy UNITEST TELARIS ERDE UNITEST EURO EXPERT MOM 4/5 MEGGER DET 5/4D UNITEST 8925 CA 6415 GEOHM C HEME ISO 1000/2000 MEGGER BM223 GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER.12.7. VIN^A ALEKSANDAR IN@ENJERING.03EL-03EL-03-032 EL-03EL-03-033 EL-03EL-03-034 EL-03EL-03-035 EL-03EL-03-035 EL-03EL-03-035 EL-03EL-03-036 EL-03EL-03-037 MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MEIRLO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA ELEKTRI^NE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA SA STRUJNIM KLE[TIMA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE SA STRUJNIM KLE[TIMA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE SPEEDTEST MA2063 SATURN GEO BM 80/2 MA 2076 PROFITEST 0100S 4329A METRISO 1000A METRISO 5000A 1-5000 ISOTEST HT 2060 ISOTEST MA 2060 ISOTEST HT 2060 SATURN 100 ULTRASPEED METREL.1998 16.2001 12.2002 2. NEMA^KA CH.2001 6.12. ZRENJANIN ISEL.5.2001 21. NOVI SAD INVEST IMPORT. BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY.2001 15. ZRENJANIN ALEKSANDAR IN@ENJERING.D.11.O.1998 6. NOVI BEOGRAD IBIS INSTRUMENTS. AUSTRIJA BEHA.O.6. BEOGRAD IBIS INSTRUMENTS. NEMA^KA SABA DYNATRONIC. BEOGRAD ALEKSANDAR IN@ENJERING ALEKSANDAR IN@ENJERING DIMITRIJE ELECTRO COMPANY. SEBATEL. NEMA^KA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER. NEMA^KA MEGGER. FRANCUSKA METREL SLOVENIJA METREL D. NOVI SAD INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VIN^A. NOVI SAD 28.9. VELIKA BRITANIJA ALEKSANDAR IN@ENJERING.1998 24. SAD GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER.2008 11. NEMA^KA LEM NORMA.2001 22.O. SLOVENIJA METREL.12.1998 16. ZRENJANIN ELEKTROPRIVREDA SRBIJEB.10.11.10.5. ZRENJANIN EGERTON D. GmbH.5. GmbH.7.5.2001 30.1999 15.9. BEHA GmbH. D.10.2001 12. SLOVENIJA LEM NORMA GmbH. BEOGRAD INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VIN^A".1999 12.O. BEOGRAD TEHNOPROKUR.1998 11.12.1998 22. SLOVENIJA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER. ENGLESKA CH. NOVI SAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY. NEMA^KA HEWLETT-PACKARD. BEOGRAD-VIN^A ALEKSANDAR-IN@ENJERING. BEHA GmbH.. FRANCUSKA ISKRA. NOVI SAD ALEKSANDAR-IN@ENJERING. ZRENJANIN INVEST-IMPORT.1998 16.11.. AUSTRIJA MEGGER.

11. NOVI SAD 23. SAD KYORITSU. FRANCUSKA GOSSEN METRAWATT.2004 20. NOVI BEOGRAD DEMAX.8.A.7..2005 2003/2 2003/2 2003/2 2007/2 2003/2 2003/3 2004/2 2005/4 2004/3 2004/3 2004/2 2004/3 2004/3 2004/4 2005/3 2005/4 2005/3 .2001 20.2004 25. SLOVENIJA METREL.2002 16. DESPOTOVAC MELCO BUDA DOO. DESPOTOVAC SIGMATEH D..5..2002 14.7. BEOGRAD MELCO BUDA DOO. BEOGRAD PP EGERTON. AMERIKA CHAUVN AROUX.5.7.O.O.7. AUSTRIJA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER-INSTRUMENTS.2003 15. FRANCUSKA FLUKE.5.O.2003 5. SLOVENIJA METREL.11.6.O. BEOGRAD ISKRA D. KINA CHAUVIN ARNOUX. NEMA^KA AVO INTERNATIONAL.6. ZRENJANIN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY.2004 22.O.9. FRANCUSKA MASTECH. FRANCUSKA ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.O.A 641.O.11. DESPOTOVAC DEMAX... BEOGRAD CRONY. BEOGRAD MERING D. NEMA^KA LEM NORMA. BEOGRAD 6.8. SAD CHAUVIN ARNOUX.O.2004 23. C. BEOGRAD LATINOVI] IVANA I ORTAK. KINA FLUKE.2005 26.6.EL-03EL-03-050 EL-03EL-03-051 EL-03EL-03-052 EL-03EL-03-053 EL-03EL-03-054 EL-03EL-03-055 EL-03EL-03-056 EL-03EL-03-057 EL-03EL-03-058 EL-03EL-03-059 MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ELEKTRI^NA ISPITIVANJA MA[INA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA SA STRUJNIM KLE[TIMA OTPORNOSTI MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE MERA ZA[TITE U MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILA ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE MERA ZA[TITE U MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTR^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE MERA ZA[TITE U VI[EFUNKCIJSKO MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE U MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MEGGER BM25 GEOWID B4155 MACHINE TEST 204 METRISO C MEGGER BM MS 2301 1520 KEW 6015 1550 C. JAPAN GOSSEN METRAWATT.O.O.A 654.O. D. JAPAN CHAUVIN ARNOUX.2004 23. BEOGRAD SIGMATEH D..8.4. BEOGRAD ALEKSANDAR IN@ENJERING. FLUKE 165.2001 19. DESPOTOVAC ALEKSANDAR IN@ENJERING.2007 16.2004 2.7.2001 21.. NOVI SAD MELCO BUDA. EVERETT. MA5201 C. C. 312 312.11. BEOGRAD ANDERBA D.O.O.2002 31. NEMA^KA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS.O. METRISO 5000 D-PI MODEL 4200 PROFITEST METREL. C. JAPAN KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS LTD.8.4. BEOGRAD SIGMATEH.3.12. ZRENJANIN PP ALEKSANDAR IN@ENJERING. NOVI SAD TEHNOPROKUR. VELIKA BRITANIJA SIEMENS AG..A 652. BEOGRAD SIGMATEH D. FRANCUSKA CHAUVIN ARNOUX.O.. SLOVENIJA METREL.7. BEOGRAD DEMAX D.2003 5.A 611.2005 19. ZRENJANIN ALEKSANDAR IN@ENJERING. AUSTRIJA CHAUVIN ARNOUX.2003 5.2003 21. NOVI SAD CRONY D.2001 11. JAPAN FLUKE. BEOGRAD MELCO-BUDA.2003 2001/2 2001/3 2001/4 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 2002/3 2002/4 2003/2 2003/1 EL-03EL-03-060 EL-03EL-03-061 EL-03EL-03-062 EL-03EL-03-062 EL-03EL-03-063 EL-03EL-03-064 EL-03EL-03-065 EL-03EL-03-065 EL-03EL-03-066 EL-03EL-03-067 EL-03EL-03-068 EL-03EL-03-069 EL-03EL-03-070 EL-03EL-03-071 EL-03EL-03-072 EL-03EL-03-073 EL-03EL-03-074 MI2124 SMARTEC MI 2123 EUROTEST 61557 EUROTEST ISO PLUS C.6425 AVO INTERNATIONAL.A 646. FRANCUSKA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS LTD.2004 28.O.O. NEMA^KA DEMAX. ENGLESKA MASTECH.2002 4.8.5. NOVI SAD CRONY.2005 10.O.2003 13. REPUBLIKA SLOVENIJA LEM. LTD.

O..O.2007 21.O.O.12.2009 18.O..2008 31. REPUBLIKA SLOVENIJA METREL.1. JAPAN AVO MEGGER INSTRUMENTS. LTD.10. NOVI SAD MELCO BUDA.2006 28. NOVI SAD TEHNOPROKUR.D.D.. BEOGRAD SVETRONIX -SAVSKI VENAC ELECTRONICS d.EL-03EL-03-075 EL-03EL-03-076 EL-03EL-03-077 EL-03EL-03-078 EL-03EL-03-079 MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA VI[EFUNKCIJSKI INSTRUMENT ZA ISPITIVANJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE UZEMLJENJA MERILO ELEKTRI^NE IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE UZEMLJENJA OTPORNOSTI OTPORNOSTI OTPORNOSTI TERAOHM 5 Kv mi 2077 COMBITESTER 6050 4102A SMARTEC MI 2120 EARTH 2/3 MI 2126 METREL.6. DESPOTOVAC ISKRA. ZRENJANIN ELEKTROHENI^KI INSTUTUT NIKOLA TESLA. ENGLESKA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS MEGABRAS INDUSTRIA ELECTRONICA LTDA.8.O. ZRENJANIN ELTEC.10.12.2008 29. DESPOTOVAC TEHNOPROKUR. DESPOTOVAC GALEG GTE A.6. JAPAN METREL. SLOVENIJA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS KYORITSUNELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS. SLOVENIJA MEGGER. NEMA^KA METREL D.3.O. M1 3103 KEW 3021/KEW 3022/KEW 3023 IT 120 SMARTEC EARTH. DESPOTOVAC TEHNOPROKUR D. KINA UNION UNION MELCO BUDA.9.2008 20. ONG KONG.D. BEOGRAD MELCO BUDA D.6..O.O. KIKINDA TEHNOPROKUR.7. BEOGRAD AVALON PARTNERS D. ZRENJANIN MELCO BUDA D. ZRENJANIN AVALON PARTNERS D.9.2008 4.O. LTD. JAPAN METLER D....4.o.1997 23.2006 10.2006 25.2008 14. MI 2094 MIT485 KEW 6016 Mi20KVe UNILAO GEO/UNILAP GEOX M-830B M890G M-832 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS.D. SLOVENIJA ISKRA D.12.9.2005 27.1995 20. [PANIJA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS.O. AUSTRIJA ELEKON MICRO SYSTEM LTD.1997 2006/4 2006/4 2007/3 2007/3 2007/3 2007/4 2008/1 2008/1 2008/1 2008/2 2008/2 2008/3 2008/3 2008/4 2009/2 2008/4 2008/4 2001/2 1995/4 1997/2 1997/3 MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA I IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ZA ISPITIVANJE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI VI[EFUNCIJSKO MERILO ZA URE\ ISPITIVANJE ELEKTRI^NIH URE\AJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ZA ISPITIVANJE ZA[TITE ELEKTRI^NIH INSTALACIJA MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI IZOLACIJE MERILO ELEKTRI^NE OTPORNOSTI UZEMLJENJA DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR .. LTD. SLOVENIJA KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS LTD. [PANIJA CIRCUTOR.10.3. LTD. MI 2125 CE MULTITESTER.D.. BEOGRAD 23.2008 19.3.2. ENGLESKA METREL D.. JAPAN BENNING.O. LTD. SLOVENIJA METREL D.2007 28.2006 11. DESPOTOVAC MELCO BUDA.O. BEOGRAD TEHNOPROKUR. ZRENJANIN DIMITRIJE ELECTRO COMPANY.03EL-03EL-03-086 EL-03EL-03-087 EL-03EL-03-088 EL-03EL-03-089 EL-03-090 EL-03-090 EL-03EL-03-091 EL-03EL-03-092 EL-03EL-03-093 EL-03EL-03-094 EL-03EL-03-095 EL-03EL-03-096 EL-03EL-03-097 EL-03EL-03-20 EL-04EL-04-001 EL-04EL-04-002 EL-04EL-04-003 KEW 6010B CM300 MI 2170/MI 2171 TERAOHM 10 Kv mi 3200 TL-05 MD506e 4105A EARTH INSULATION. SLOVENIJA MEGGER. SOMBOR TEHNOPROKUR.2007 11... BEOGRAD MELCO BUDA D. BEOGRAD SAVSKI VENAC ELECTRONICS..2008 23.2001 19.O.D.O. ZRENJANIN TEHNOPROKUR. MI 2088 MIT510/MIT520 GIGAOHM 1KV. ZRENJANIN SOMBORELEKTRO D. DESPOTOVAC MSK.2006 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/3 EL-03EL-03-080 EL-03EL-03-081 EL-03EL-03-083 EL-03EL-03-084 EL-03-085 EL..O.2006 14.2007 28...10..12.D. ENGLESKA METREL D. SLOVENIJA CIRCUTOR.11.9.8. ZRENJANIN TRHNOPROKUR.2008 3.9. ZRENJANIN 26.2008 18.2008 6.. BRAZIL LEM NORMA GmbH.o. SLOVENIJA METREL D.

TRANSGATE3 SA PROC.2002 2002/1-2 EL-11EL-11-030 PUPIN TELECOM DKTS..8.1997 25. BEOGRAD RADIO KLUB..EL-04EL-04-004 EL-04EL-04-005 EL-04EL-04-006 EL-04EL-04-007 EL-04EL-04-008 EL-04EL-04-009 EL-04EL-04-010 EL-04EL-04-011 EL-04EL-04-012 EL-04EL-04-013 EL-04-014 EL.8.1997 12.1999 15.O BGD.11..2001 1999/1 1999/1 1999/1 1999/1 1999/1 2001/2 2001/3 2001/3 2001/4 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 2003/3 2003/3 2005/1 1997/2 2002/4 1994/4 1996/1 1997/4 2001/4 EL-11EL-11-029 OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU OSNOVNI CASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRACUN U TT SAOBRACAJU OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU ERICSSON RADIO SYSTEM AB.2001 19.. MO-120 6013A ANALYST 3Q ALCATEL 1000 E 10 CUO .2001 19.2.9.ZEMUN PUPIN TELECOM DKTS JAVNI KOMUTACIONI SISTEMI D. ZEMUN VF -TEL & SIMENSCOMPANY.O. [VEDSKA PUPIN TELECOM DKTS JAVNI KOMUTACIONI SISTEMI D. MEMOBOX 3000 smart ODEN AT/. BEOGRAD EI PUPIN DKTS. USA LEM NORMA GmbH.7.O.11. [VEDSKA AVO INTERNATIONAL. LTD.3.2002 18. BEOGRAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY.2.4. BEOGRAD 15.o.CENT.O. za firmu ALCRON Nema~ka/Hong Kong. NOVI SAD PROGRAMMA ELECTRIC AB. BEOGRAD RADIO KLUB. ENGLESKA LEM HEME. NOVA PAZOVA. AXE10.2. za firmu ALCRON Nema~ka/Hong Kong.O. BEOGRAD RADIO KLUB. USA FLUKE.3. ZRENJANIN EI-PUPIN. ZRENJANIN EXPRO.2003 21. 18. ZRENJANIN ELMAR.1996 30.2001 18. BEOGRAD DEMAX.10. BEOGRAD 2.1999 15.2. AUSTRIJA EI-PUPIN.O. NEMA^KA FLUKE.2001 25.2003 2003/1 .5. SCG UNION LEM NORMA GmbH.2.1994 5. ZRENJANIN ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.07 CCG11A/EWSD RTL 203 002/1 NA PLO^I ROF157 1032/2 (MAI). BEOGRAD RADIO KLUB. USA FLUKE. SA PROCESOROM APZ DT 64 DT 68 DT 380 DT 92 DT 20 VMP 20 SVERKER 750/760 MEGGER M5091 ANALYST 2050/2060 METRAHIT 23S 11. ZEMUN ERICSSON RADIO SYSTEM AB. za firmu ALCRON Nema~ka/Hong Kong. BEOGRAD DEMAX.APZ21220 POWC-RTL 205 001/13-APZ 21230/AXE 10-CME POWC-RTL 205 001/13-APZ 21230 / AXE 10-CME 20 OSC-T Nema~ka/Hong Kong. BEOGRAD 15.o.3.2003 2003/1 EL-11EL-11-031 OSC-L PUPIN TELECOM DKTS ZEMUN 25.2004 2004/3 EL-11EL-11-029 ERICSSON. NOVI SAD DIMITRIJE ELECTRO COMPANY.. ENGLESKA GOSSEN-METRAWATT-CAMILLE BAUER. ZEMUN 25. NOVA PAZOVA ASTEL CO.04EL-04EL-04-015 EL-04EL-04-016 EL-04EL-04-017 EL-04EL-04-018 EL-04EL-04-019 EL-05EL-05-001 EL-07EL-07-004 EL-11EL-11-025 EL-11EL-11-026 EL-11EL-11-027 EL-11EL-11-028 DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR DIGITALNI MULTIMETAR VI[EFUNKCIJSKO MERILO VI[EFUNKCIJSKO MERILO MULTIMETAR VI[EFUNKCIJSKO MERILO MULTIMETAR MULTIMETAR MULTIMETAR MULTIMETAR VI[EFUNKCIJSKO MERILO VI[EFUNKCIJSKO MERILO URE\ URE\AJ ZA MERENJE MALIH OTPORNOSTI KAPACITIVNOSTI DIGITALNO MERILO KAPACITIVNOSTI VI[EFUNKCIJSKO MERILO ELEKTRI^NE SNAGE DAVA^ TARIFNIH IMPULSA DAVA^ TARIFNIH IMPULSA DAVA^ TARIFNIH IMPULSA I UKLOPNI ^ASOVNIK OSNOVNI ^ASOVNIK U SKLOPU ME\ ME\UNARODNE CENTRALE AXE 10 TRANSGATE 3.2002 31. [VEDSKA ELMAR.10. D.2002 25.O.O.2. BEOGRAD INSTITUT DEC D. ZEMUN VF -TEL D.O. za firmu ALCRON INSEL.2005 11.3.1999 15. AUSTRIJA PROGRAMMA ELECTRIC AB.1999 15. [VEDSKA RADIO KLUB. SMEDEREVSKA PALANKA DIMITRIJE ELECTRO COMPANY. za firmu ALCRON Nema~ka/Hong Kong. [VEDSKA ERICSSON RADIO SYSTEM AB.3.. ZRENJANIN INSTITUT DEC D.1999 4.9.. BG ZEMUN ERICSSON D.2001 15.2. ZEMUN ERICSSON D.O.O.O.2.3.2003 29.O. BEOGRAD INSEL. BEOGRAD DEMAX. 17.O.2002 18.10.U SKLOPU MEDJUNAR. ZEMUN EI PUPIN DKTS.

NOVI SAD ARENA MEDING. [VAJCARSKA NIHON KOHDEN. SERVIS I PRODAJA MEDICINSKIH APARATA. JU@NA KOREJA BTL s.O. BEOGRAD SIEMENS D... LTD.O. ^E[KA PROGETTI S.DKTS. USA INNOMED MEDICAL... BEOGRAD ERICSSON D. SEOUL. MILTON. BEOGRAD MEDIGALA. BEOGRAD BEOSANUS D. JAPAN ASPEL.O..2003 25.2004 2003/1 2003/4 2004/2 EL-11EL-11-035 EL-11EL-11-035 EL-11-036 EL-11-036 PUPIN TELECOM... BEOGRAD HAPEL. SLOVENIJA CITI D. [VEDSKA NORMANN MEDIZINELEKTRONIK. BEOGRAD GR^KI SPASILA^KI TIM. BEOGRAD TPS TECHNOMED D. BEOGRAD 20..2001 30.O..O. POLJSKA FUKIDA DENSHI CO. SEOUL..N CITI D. SAD BIONET.. BEOGRAD SIEMENS.1.DOO.O.O.O.. BEOGRAD PharmaeuRopea Medical d. CARDIO TOUCH EKG-.1. [VEDSKA ERICSSON RADIO SYSTEM AB. NI[ SONOSAN D.2003 31.. PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD TRS TECHNOMED D.10. BEOGRAD TELETRADE...3.2001 10.. JAPAN KLINIKA PETKOVI]. ITALIJA ESAOTE S.2001 14..2002 30.2002 28.o.0K CARDIOBIP FCP-2155 AsCARD .12.1.r.6.O.12.9. JAPAN GE MEDICAL SYSTEM IT GMBH. REMCO. BEOGRAD ALTAMED... ITALIJA TRISMED CO.6.2003 15.2003 29.O. ELI . ADV CARDIOVIT AT .1.8. BEOGRAD ERICSSON RADIO SYSTEM AB..O..12.2002 3.o..A. ZEMUN PRESPA D.1.11. NOVI SAD DEM.2008 2005/2 2007/4 2008/2 EM-01EM-01-001 EM-01EM-01-002 EM-01EM-01-003 EM-01EM-01-004 EM-01EM-01-005 EM-01EM-01-006 EM-01EM-01-007 EM-01EM-01-008 EM-01EM-01-009 EM-01EM-01-010 EM-01EM-01-011 EM-01EM-01-012 EM-01EM-01-013 EM-01EM-01-014 EM-01EM-01-015 EM-01EM-01-016 EM-01EM-01-017 EM-01EM-01-018 EM-01EM-01-019 EM-01EM-01-020 EM-01EM-01-021 EM-01-022 EM.. BTL-08 … EPG VIEW CARDIPIA 20. BEOGRAD EUROMEDICINA.2002 15.EL-11EL-11-032 EL-11EL-11-032 EL-11EL-11-034 DIGITALNI UKLOPNI ^ASOVNIK OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU UKLOPNI ^ASOVNIK KOJI SE KORISTI U TT SAOBRA]AJU ZA POSTAVLJANJE OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU OSNOVNI ^ASOVNIK ZA TARIFIRANJE I OBRA^UN U TT SAOBRA]AJU ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF SISTEM ZA DALJINSKO MERENJE ELEKTROKARDIOGRAMA ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF PS1 V42311-Z30-A12-54 DFO 236 .2003 6.01- EM BEOLEK EXPORT-IMPORT D.4.O.2003 10. NOVI SAD DEM.. FIRENCA..2003 19. AUSTRIJA BIONET.2.2001 10.9.10.14 ROF 191 9122/APZ 21240/AXE 10 HP cx2620 CPSBAPZ 212 50/AXE 10 BIOSET 3700 EK10 HEARTSCREEN HEARTMIRROS MAC 500 DELTA 1 PLUS P80 CARDIOVIT AT-1 ECG-9. BEOGRAD 17..O.O.1.2001 11.. BEOGRAD KLINIKA PETKOVI].. BUDIMPE[TA. BEOGRAD ERICSSON D. CARDIETE AR.2007 15.5.O..p. NEMA^KA BURDICK CORPORATION.3. FX-2111 MAC.O. BEOGRAD SCHILLER.9. LTD.R.2002 20....5. BEOGRAD GLOBAL TECHNOLOGY ASSISTANCE. JU@NA KOREJA MORTARA INSTRUMENT. NOVI SAD ARENA MEDING D.2000 23.O. JU@NA KOREJA PUPIN TELECOM DKTS. ITALIJA SCHILLER. WISCONSIN. BEOGRAD MEDICAL SHOP. MAG BOLNICA...2003 28. INDIJA CARDIOLINE. MA\ARSKA MARQUETTE..LTD.2012 11. ITALIJA SCHILLER AG.O.. BEOGRAD 1.5.1.O. BEOGRAD INTERCOMM UNION.2005 31.2003 4. MWZ.10.. CARDIO CARE EKG . BEOGRAD FMMS D. BUDIMPE[TA.O.12. SERVIS I PRODAJA MEDICINSKIH APARATA.2003 2000/1 2001/1 2001/4 2001/4 2001/4 2001/4 2001/4 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 2002/4 2002/4 2003/1 2003/1 2003/2 2003/2 2003/3 2003/3 2003/4 2003/4 . AUSTRIJA.O.O. SR JUGOSLAVIJA FUKUDA DANSHI CO.2.O.O.O..O.2001 30.o. MA\ARSKA INNOMED MEDICAL.LHV PTOC32218/CCA/UT A5008BD CUO-08 AB v.2001 13.. NEMA^KA ISKRATEL. NEMA^KA H&C MEDICAL DEVICES.

1995 23. NOVI SAD MTS MEDICAL SYSTEM.A.NR KINA SUZUKEN-KENZ CO.5. "EI SD".1999 24.EM-01EM-01-023 EM-01EM-01-024 EM-01EM-01-025 EM-01EM-01-026 EM-01EM-01-027 EM-01EM-01-028 EM-01EM-01-029 ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOFAX ECG 9620.1.LTD. NOVI SAD AGROVOJVODINE AD ELNOS.SUCURSALA..2.5.. 2500.O.O.6.8. BEOGRAD MP TRADING D. SLOVENIJA ISKRAEMECO.2002 1994/2 1995/1 1998/1 1999/2-3 1999/2-3 2000/2 2001/2 2002/4 2002/4 2001/2 2001/2 2002/1-2 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 . BEOGRAD BEOMEDICINA. BEOGRAD SIEMENS D.6.C.O..2004 24.C..5. NOVI SAD SIEMENS D.1999 12. BEOGRAD ELEKTRO ELIT SERVIS.O.D. JAPAN GIMA S.11.2006 2004/1 2004/3 2004/4 2004/4 2004/4 2005/2 2006/2 03F -03-014 04F -04-197 04F -04-216 F TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE SA ILI BEZ TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE SA ILI BEZ TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO REAKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO REAKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MB T4. BEOGRAD MAX TEAM.1998 12.O.2001 8.9.C.12.8. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D.R.12.2002 2008/4 2000/3 2002/1-2 04F -04-217 04F -04-217 04F -04-217 20.O.. I 5CM4. JAPAN PROGETTI S.2004 12..2002 2002/4 2001/4 2002/3 04F -04-219 04F -04-220 04F -04-221 04F -04-222 04F -04-223 04F -04-224 04F -04-225 F -04-225 0404F -04-226 04F -04-226 04F -04-227 04F -04-228 04F -04-228 04F -04-229 04F -04-230 A4-5D A4-5D-MBB S1Y JB84 TB3 H10 E84 E84 T31 T31 E84 T-2CR T-2CR CM SERIJE 143.7. SASTAVNI DELOVI D.. BEOGRAD 10.2002 11. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D. BEOGRAD AGROVOJVODINA AD ELNOS. SLOVENIJA ISKRAEMECO..2004 27. BURARSKA KOMEL-BATUSE EI SD.1.11. BEOGRAD MEDICAL SHOP. SLOVENIJA ISKRAEMECO.6. T-2CA T-2CA T-2CA MINEL AUTOMATIKA.8. BEOGRAD DENTA BP PHARM DOO. ROMANIA S.C. ITALIJA FUKUDA DENISHI. BEOGRAD 011 MEDICAL GROUP. MADJARSKA ISKRAEMECO.. NI[ AGROVOJVODINA AD ELNOS.O.2002 11.11. BEOGRAD MP TRADING D.-7….11.O.O. 2400R1.2005 7. LAZAREVAC KOMEL-BATUSE PRI[TINA EI. BEOGRAD D.LUXTEN LIGHTING TIMISOARA S... 165.O.LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA S. LTD.2001 26. 160 MM SERIJE 2400.O. 2600.2000 7. SLOVENIJA ISKRAEMECO. 2CM4.10. NOVI SAD VIOSTEP.1994 26. ROMANIA S.C..C..LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA.LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA.2001 5. CARDIOGIMA 3M CARDIMAX F..2001 7. LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA S..A. ROMANIA S.2002 11. D.D..CO.O.O..3. NOVI SAD AGROVOJVODINA AD ELNOS..A. SLOVENIJA S.O.. 31.1.O.2004 2. BEOGRAD EI-NI[ S.2008 20. EI SD. JAPAN TRIVAX. ITALIJA PHILIPS..A. SENTANDREJSKI PUT BR. BEOGRAD 9.O.. T6 1CM4.. NI[ ELEKTRO ELIT SERVIS. BEOGRAD CITI. ROMANIA DRAGOMAN-EL.1. EPG …… PAGEWRITER .8.6.00. NOVI SAD ARKA-EXIN. ROMANIA SIEMENS AG SIEMENS AG MINEL AUTOMATIKE. ECG-E… KENZ NIHON KOHDEN. D. NOVI SAD AGROVOJVODINA AD ELNOS.. BEOGRAD SCHLUMBERGER.O.2004 28.LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA S. NI[ ELEKTRO ELIT SERVIS.2000 5.O.2002 8. ROMANIA S.P. BEOGRAD ELEKTRO ELIT SERVIS.A.9. AMERIKA ORIENTAL SCIENCE AND TECH.4. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D.4.2002 5.2001 4.

BOSNA I HERCEGOVINA ISKRAEMECO SARAJEVO.5.O.1995 1999/4 1997/3 1994/2 2000/3 1993/4 2004/3 1994/4 1995/1 1995/1 EI-PROFESIONALNA ELEKTRONIKA. EB10.2002 24. POLJSKA PAFAL.ENERGOMONT D. EB30EQ.2006 4.2001 2002/3 2002/4 2005/2 2002/4 2005/2 2006/1 2006/1 2006/2 1995/3 2001/4 06F -06-014 MINEL-AUTOMATIKA BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA. ET 421ADM6.1994 12. NI[ EI-PROFESIONALNA ELEKTRONIKA. PARA]IN ENERGOMONT.. BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA.1993 17.2002 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 04F -04-234 04F -04-235 04F -04-235 04F -04-236 F -04-236 0404F -04-237 04F -04-238 04F -04-239 06F -06-008 06F -06-014 ET42.2600R1 04F -04-231 04F -04-232 04F -04-233 04F -04-234 JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE SA TROFAZNO INDUKCIONO BROJILO AKTIVNE ILI REAKTIVNE ELEKTRI^NE TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BEOJILO ELEKTRICNE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE POKAZIVA^ MAKSIMUMA ELEKTRI^NE SNAGE POKAZIVA^ MAKSIMUMA ELEKTRI^NE SNAGE EJ 924 .. NI[.EB10. NI[ EI-PROFESIONALNA ELEKTRONIKA.O.2002 3..MB PB02.7.EB02.1995 28..12.2005 11.MB PB02. EB30LQ. PODGORICA RAROVAC. TEB10 (TEB-2) TEB 10 (TEB-2) TE 3 TE3 JE 1 . EI-SD NI[ ME[OVITO PREDUZE]E ENERGOMONT. PARA]IN ENERGOMONT.5.5.2002 3.12..PB0 5.B05 .1995 10. PB30. BANJA LUKA MINEL-AUTOMATIKA.2006 20.O. NI[ MINEL-AUTOMATIKA BEOGRAD EI..4. ROVINJSKA 14.. MAKSIM PEMAX D. PODGORICA INSTITUT MIHAILO PUPIN.4..O.O.EB02. BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA. C8…. BUL.ENERGOMONT KRI@IK ...2000 14.30.8.10..1.6. 10.PB05.. POLJSKA PAFAL.7. NI[ RAROVAC. CARA KONSTANTINA 80-82 PAFAL.EBM10.1. NI[ EI.3.O. KRI@IK .12.EB30L Q..2002 10. BEOGRAD RUDI ^AJAVEC-MIKROELEKTRONIKA.EB02. BOSNA I HERCEGOVINA DZG.O.EBM10. BEOGRAD 29.O.EB10. NEMA^KA INSTITUT MIHAJLO PUPIN.7. PB02. PODGORICA RAROVAC. DI-SD. EBM10. BEOGRAD 22. E84 T31 DV616 PB PB02. ET 42.1. BEOGRAD RUDI ^AJAVEC.3. NI[ 3.O. A8 A8… C8.O. BEOGRAD 9.. ……. NI[ EI-PROFESIONALNA ELEKTRONIKA. MB PB02.1999 6.2002 11.. NI[ AC FARM D.PB30. NI[ .PB05. ET 42.EB10.2006 1.PB30.05.2001 2002/3 06F -06-014 MINEL AUTOMATIKA.2005 20. BENJA LUKA RUDI ^AJAVEC..12.EBM10. BEOGRAD EI SASTAVNI DELOVI.4. NI[ EI-PROFESIONALNA ELEKTRONIKA D. EB02.O..12.05.6.EB05. BEOGRAD 17. BEOGRAD EI DUO. POLJSKA PAFAL. NI[ MINEL-AUTOMATIKA BEOGRAD EI.ENERGOMONT KRI@IK .2004 27.EB02.9..2003 2003/4 06F -06-014 06F -06-014 06F -06-031 06F -06-031 06F -06-032 06F -06-032 06F -06-033 06F -06-034 06F -06-035 MINEL-AUTOMATIKA.O. PB05. BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA. BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA. BULEVAR CARA KONSTANTINA 80-82 AC FARM D.2002 10.1994 27.6. PARA]IN EI SASTAVNI DELOVI. BEOGRAD MINEL-AUTOMATIKA. BEOGRAD EI DUO.EB0 5.1997 20. POLJSKA ISKRAEMECO SARAJEVO. EB05. BANJA LUKA INTERPAN D.

4.12.12.O.2003 4. BEOGRAD ENEL.1998 5. BEOGRAD ENEL.2010 1996/3 1998/1 1996/1 2006/4 2003/4 1996/3 1997/3 1997/3 2007/4 2003/2 1997/3 1999/2-3 2007/4 2002/3 2001/2 2003/3 1998/4 2002/1-2 2006/1 2005/4 2006/2 2005/1 2008/4 2000/4 2001/3 2010/1 06F -06-041 06F -06-042 DB2 DBE2 ENEL.2002 2002/4 2002/4 . BANJA LUKA A]IMOVI] .D. BANJA LUKA. BEOGRAD ENEL..11.O. BEOGRAD VF EMT A. BEOGRAD ENEL.9.O.1.. BEOGRAD ENEL.7.2002 25.. BEOGRAD ENEL. BEOGRAD A]IMOVI]-IN@ENJERING.12. BEOGRAD ENEL. BEOGRAD 11.D. D. BEOGRAD ENEL.2006 11.D.1998 29. ZEMUN VF EMT D.10. BEOGRAD ENENL D.7.2003 8.1997 5.7. ZEMUN VF HOLDING A. BEOGRAD ENEL. ZEMUN VF HOLDING AD. BEOGRAD ENEL D.. REPUBLIKA SRPSKA RUDI ^AJAVEC. BEOGRAD ENEL.IN@ENJERING.D. BEOGRAD ENEL.2005 4. BEOGRAD ENEL D. ZEMUN VG HOLDING a.O. BEOGRAD ENEL.D.1997 24.1.2000 23. BEOGRAD ENEL. ZEMUN ENEL.2001 7.D.11.O.D.4.2002 1.12.O.1996 20.1997 8.d.D. ZEMUN VF EMT. ZEMUN VF EMT A.2005 15.1999 5. BEOGRAD CITI D.2007 1. BEOGRAD VF EMT A. ZEMUN ENEL.O. BEOGRAD ENEL.1996 10. BEOGRAD 26. ZEMUN VF EMT A.O. BEOGRAD A]IMOVI] .O.1.10. BEOGRAD ENEL.D. BEOGRAD.2008 19. BEOGRAD VF HOLDING A.1996 2. BEOGRAD CITI D.2007 26.8..O. BEOGRAD VF EMT A.7. BEOGRAD A]IMOVI]-IN@ENJERING.. BEOGRAD VF EMT A. ZEMUN VF HOLDING A.2. ZEMUN VF EMT.2006 19.2003 17. BEOGRAD ENEL..O. BEOGRAD ENEL.5..2001 17. ZEMUN VF EMT.3.8.06F -06-036 JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE ELEKTRI^NE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MEB 10 RUDI ^AJAVEC.12. ZEMUN VF EMT D. BEOGRAD INTERPAN.O.IN@ENJERING.11. BEOGRAD ENEL BEOGRAD ENEL. BEOGRD 21. ZEMUN VF EMT..O.7. BEOGRAD ENEL.2006 21..3.. BEOGRAD VF HOLDING A. BEOGRAD ENEL.2002 4.O.O. BEOGRAD ENEL..6.O.D. BEOGRAD ENEL. SRBIJA ENEL.2.1996 1996/1 06F -06-036 06F -06-037 06F -06-037 06F -06-038 06F -06-038 06F -06-038 06F -06-038 F -06-039 0606F -06-039 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-040 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 06F -06-041 MEB 10 ETB 10 ETB 10 DMG1 DMG1 DMG1 DMG1 VF1AA VF1AA VF3AB VF3AB VF3AB VF3AB VF3AB F3AB VF3AB DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 DB2 INTERPAN...

.O.6. BEOGRAD 12.O.O.2000 4. SURDULICA MA^KATICA.2003 8. MFT …...4.6.O. MFT ….O. BEOGRAD SIMENS. D.O. BEOGRAD ENEL..O.O. 410 TLKB EDB….O. D. BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D. EDB .O..2006 2002/3 2004/3 2002/1-2 2004/4 2002/1-2 2006/2 .10. BEOGRAD ^AJAVEC. BEOGRAD CITI D.O.O.11.8. SLOVENIJA ISKRAEMECO..O. BEOGRAD MA^KATICA.2001 11..O.O.2003 20. ^A^AK 19. BEOGRAD SITEL.12.O..2001 10.O. MFT .2002 3.. KIKINDA SITEL D.2001 19.O.. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D.6...12.3.06F -06-042 06F -06-042 06F -06-042 06F -06-043 06F -06-044 06F -06-045 06F -06-046 06F -06-047 06F -06-048 06F -06-049 06F -06-050 TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTR^ENE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE DBE2 DBE2 DBE2 AIN ALPHA SIMEB10 SITEB10 MAXUS-2 ME100 MT300 MT8 30. BEOGRAD TERMOTEHNA.12. NOVI SAD SIMENS.12.12.O. BEOGRAD ELEKTRO ELIT D. D. S. VELIKO ORA[JE JUGOTRADE. SURDULICA ENEL.O. ^A^AK CITI.5.10.. SURDULICA MA^KATICA. BEOGRAD SIMENS. D..O. BEOGRAD MA^KATICA.2000 21.1999 22.2001 17.2004 8. BEOGRAD TEHNOLIV KOMERC...2002 16. SURDULICA ATLAS ELECTRONIC D. BEOGRAD JUGOTRADE.2007 2001/4 2001/4 2001/4 2001/4 2001/4 2002/1-2 2002/4 2003/2 2005/4 2006/1 2007/2 06F -06-057 06F -06-057 06F -06-057 06F -06-058 06F -06-058 06F -06-058 MFT MFT MFT…..2001 17.2002 17.... SURDULICA MA^KATICA. SURDULICA MA^KATICA.2002 24.O.. VELIKO ORA[JE JUGOTRADE. BEOGRAD AGROVOJVODINA AD ELNOS.2004 26. D.O.O. BEOGRAD INTERPAN. SLOVENIJA ISKRAEMECO. SURDULICA MA^KATICA. SURDULICA ATLAS ELECTRONIC D. BEOGRAD CITI. SURDULICA MA^KATICA.2001 2001/4 2003/4 1999/2-3 1999/4 2000/3 2000/3 2000/4 2001/2 2001/1 2001/2 2001/4 BROJILO JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNI UKLOPNI ^ASOVNIK I POKAZIVA^ MAKSIMUMA SREDNJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO AKTIVNE I REAKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE SA FUNKCIJOM MERENJA TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO AKTIVNE I REAKTIVNE ELEKTRI^NE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO TRANSFORMATORSKO BROJILO TROFAZNO TRANSFORMATORSKO BROJILO AKTIVNE I REAKTIVNE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE 06F -06-051 06F -06-052 06F -06-053 06F -06-054 06F -06-055 06F -06-056 06F -06-056 06F -06-057 06F -06-057 06F -06-057 06F -06-057 CEET 15 ZMD120AM ZMD120AT ZMD SERIJE 405.C.2001 17.LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA.O. SURDULICA MA^KATICA. BEOGRAD ABB ROMETRICS LTD. BEOGRAD JUGOTRADE. BEOGRAD INTERPAN.2000 23. BANJA LUKA ISKRAEMECO.2001 15.2005 10. BEOGRAD ENEL. BEOGRAD CITI D.. CITI.2002 20.12.4. ROMANIA SITEL..3. BEOGRAD ENEL. BEOGRAD CITI D.12.. SURDULICA ENEL..O.12. TIMISOARA.3. SLOVENIJA TERMOTEHNA.7. BEOGRAD ENEL. ROMANIA SIEMENS AG SIEMENS AG SIEMENS AG TEHNOLIV KOMERC.. MFT ….2001 5. DB2M DB2M DB2M 15.O...O.O.1.2006 26. SURDULICA MA^KATICA.2001 22.12.1999 19. SURDULICA MA^KATICA.4.O.O.O.3.4...11. SURDULICA ATLAS ELECTRONIC D.

.O. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC....ABB ROMETRICS SRL..O. BEOGRAD ENEL BEOGRAD SITEL.. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.10... BEOGRAD SITEL D...O..2002 12. RUBUNIJA S.O.. TBS……… TBS .O...10....O. MTB .O..2003 7.2002 11.O.2003 7..9. MTB MTB ….O.O..... BEOGRAD SITEL D.ABB ROMETRICS SRL ABB VEI METRONICA.6.2012 2007/2 2003/3 2002/1-2 2002/4 2003/3 2002/1-2 2003/3 2002/4 2002/1-2 2002/1-2 2002/3 2002/3 2003/3 2002/3 2002/4 2002/4 06F -06-067 06F -06-067 06F -06-067 06F -06-067 06F -06-068 06F -06-068 06F -06-068 06F -06-068 F -06-068 06- MTB ….. BEOGRAD SITEL D.7.6. BEOGRAD SITEL D..O...2003 1.2002 20.O..O..6. MTB .O.12.2002 7.. BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.O.8.2003 1. ENEL.06F -06-058 06F -06-058 06F -06-059 06F -06-059 06F -06-059 F -06-060 0606F -06-060 06F -06-060 06F -06-061 06F -06-062 06F -06-063 06F -06-063 06F -06-064 06F -06-064 06F -06-065 06F -06-066 MONOFAZNO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO MONOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO AKTIVNE ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONSALNO TRANSFORMATORSKO BROJILO MULTIFUNKCIONALNO TRANSFORMATORSKO BROJILO MULTIFUNKCIONALNO TRANSFORMATORSKO BROJILO MULTIFUNKCIONALNO MULTIFUNKCIONALNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO TROFAZNO BROJILO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO TRANSFORMATORSKO BROJILO MULTIFUNKCIONALNO TRANSFORMATORSKO BROJILO MULTIFUNKCIONALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO TRANSFORMATORSKO TRANSFORMATORSKO BROJILO DB2M DB2M SITBS……… SITBS . NI[ ENEL.O. BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC... MOSCOW.8. BEOGRAD SITEL D.O. BEOGRAD SITEL D.O. PROSISTEM IN@ENJERING TIM D.. NI[ 29.C.6. BANJA LUKA.O.O.O.. BANJA LUKA SITEL D.O..O.....O. BEOGRAD SITEL D... BEOGRAD SITEL D..... BEOGRAD SITEL D.2002 7..2002 17.2003 17.2002 7.O. BEOGRAD 24.C.8.11.2003 24.6. TBS ..2002 17. MTB MTB .7. BEOGRAD SITEL D... BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD JP ELEKTROPRIVREDE SRBIJE.... MTB ..7..O.5..O.O.. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC. RUSSIA EI SISTEMS.2002 24.O.O.O.... BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD SITEL D....O..O. BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD SITEL. BANJA LUKA PROSISTEM IN@ENJERING TIM D. SITBS .O.12. MDBM . BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC. BEOGRAD SITEL D.O..2003 20....O......11.2004 1. BANJA LUKA SITEL.... BEOGRAD SITEL D.2002 23...O.O. BEOGRAD SITEL D.2007 24..O.O...2003 17..O.... D... BEOGRAD SITEL D....6.. BEOGRAD S...O..7.. BEOGRAD SITEL D..12.O.O.....O.O..A1000 A 1000 AMC 1410 . REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.12.O. BEOGRAD EI SISTEMS. BANJA LUKA.12. BEOGRAD SITEL D.O.O.O.2003 24. BEOGRAD SITEL... BANJA LUKA. BEOGRAD ENEL.O.... MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC... BEOGRAD SITEL D.2004 2004/4 2003/1 2002/4 2003/2 2003/2 2003/1 2002/4 2003/4 2004/4 .. BEOGRAD SITEL D.2002 8.. SIMBS ..2002 25. BEOGRAD PROSISTEM IN`ENJERING TIM D.O. BEOGRAD PROSISTEM IN@ENJERING TIM D. MTB .12. TB4-… TB4-..O. MBS...O.

VTEB …. BEOGRAD SITEL D.. BEOGRAD 19. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC..7.D.D.. BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD SITEL D.3.. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^EJEVEC.1.O.. BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A.2006 2009/4 2006/1 2003/1 2006/2 2005/2 2006/4 2002/4 2004/3 2004/4 2005/1 2004/4 2004/3 2003/1 2006/2 . BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD SITEL D..R. BANJA LUKA. RUMUNIJA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.O.2006 24..O.11. BEOGRAD SITEL D. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA A....2006 6.O.7. BANJA LUKA. REPUBLIKA SRPSKA SITEL D.O.O. BEOGRAD SITEL D. BANJA LUKA. S...12...D.. VTEB……….O..O. VTEB …….12..O.O.O.1.2002 27.2004 2..O..6.O.O.D. VMEB ………..2004 25. BANJA LUKA.O.D.O.D. BANJA LUKA REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA A.O.O. VTEB …. VTEB……….06F -06-069 06F -06-070 06F -06-070 06F -06-070 06F -06-070 F -06-070 0606F -06-071 06F -06-071 06F -06-071 06F -06-071 06F -06-071 JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROGAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE A 1 VMEB . BANJA LUKA. BEORAD SITEL D.O.O.O.O.2005 27..O.O.2009 1..2002 2..C.O.O.O.11.2002 27.O.O. BEOGRAD SITEL D.O. BEOGRAD SITEL D.O. BEOGRAD SITEL D. D.. BEOGRAD SITEL D.3..D.. ABB ROMETRICS S.O..7..12.O.O.O.2002 20. BANJA LUKA...D.. VTEB VTEB ………. VMEB ……… VMEB ….O. BEOGRAD SITEL. VMEB ………. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A. BEOGRAD SITEL D.12.O. BEOGRAD SITEL D.O...12.O.O.O. BEOGRAD SITEL D. VMEB……….O.4. D.2003 20. BEOGRAD 24.O.2006 25. BEOGRAD SITEL D. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA A.11.L...O.O. BEOGRAD SITEL D. TIMISOARA.O...O. BANJA LUKA.O. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A.O. BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD SITEL D. REPUBLIKA SRPSKA MIKEROELEKTRONIKA ^EJAVEC.O. BANJA LUKA..2004 1..12. A..O..O. BEOGRAD SITEL D..O.. BEOGRAD SITEL D..11. BEOGRAD SITEL D.2006 24.10.O. BANJA LUKA.. BEOGRAD SITEL D..O.10.O..O...2004 20.O.. BEOGRAD SITEL D. VTEB ..O.D.. BANJA LUKA.10.O..2006 2... BEOGRAD SITEL D.12....D.O.O..2006 25.... BEOGRAD SITEL D.. BEOGRAD SITEL D. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A.O.2004 24. VTEB ……… VTEB ………. BANJA LUKA. VMEB …. BEOGRAD SITEL D..2004 18. REPUBLIKA SRPSKA SITEL D. VMEB . BEOGRAD SITEL D.2003 12.12.O. VMEB ……. SITEL D.O.2005 24. VMEB………... BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.O.O.2004 10..O... VTEB ……… VTEB VTEB ……. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC A. BEOGRAD SITEL D.2004 2002/4 2002/4 2006/4 2004/3 2006/1 2004/4 2006/1 2004/4 2002/4 2006/4 2004/3 06F -06-071 06F -06-072 06F -06-072 06F -06-072 06F -06-072 06F -06-072 F -06-072 0606F -06-072 06F -06-072 06F -06-072 06F -06-073 06F -06-073 06F -06-073 06F -06-073 VMEB …….2006 2..7...

O... BEOGRAD SITEL D... VTEB……… VTEB ……… VTEB ……… VTEB . BEOGRAD MP TRADING D.O.O.-.O.. TPB 104 .2003 2002/4 2003/1 2003/1 2003/1 2003/1 2003/1 2006/1 2004/2 2006/1 2003/2 2003/2 2003/2 2003/3 2003/3 2003/3 2003/3 2003/4 2003/4 2003/4 2003/4 2003/4 .. BANJA LUKA SITEL D.O.2003 1. FRANCUSKA SITEL D.. BEOGRAD SITEL D. SURDULICA SITEL D.D.D..O. ROMANIA ACTARIS METERING SYSTEMS...O...12.O.O.. MTB . BEOGRAD SITEL D.. BEOGRAD SITEL D. BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.O.8.. TPB 104 .O.2003 25.O. BEOGRAD MP TRADING D.10..2006 25...O.2005 1.. SURDULICA ATLAS ELECTRONIC D. BEOGRAD JUGOTRADE. BANJA LUKA.O... SITEL D....10..6.6. BEOGRAD SITEL D.O.O. BEOGRAD SITEL D.2003 12.2003 1.O. BEOGRAD ENEL D..O. BANJA LUKA JUGOTRADE.O. BEOGRAD ENEL D. SURDULICA SITEL D..O...12.... ME420 ENERLUX M SL7000 SITEL D.2003 25.. ^A^AK TERMOTEHNA.2003 21.1.. BEOGRAD SITEL D.O.O.2003 25...6.D.......2003 7.. MPB 104 ... EDB1020 A1500 100.O....O..5. .2003 10.2005 27..O. BEOGRAD SITEL D.8.O.O..O..10..7.11..O.O.06F -06-073 06F -06-073 06F -06-073 06F -06-073 06F -06-073 F -06-074 06- VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VI[ETARIFNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIJSKO JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIJSKO JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO DVOTARIFNO BROJILO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO VI[ETARIFNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE JEDNOFAZNO VI[ETARIFNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE VTEB …….. BEOGRAD ATLAS ELECTRONIC..O...O..O.O..2003 10...BEOGRAD SITEL D..2003 24....D. BEOGRAD SITEL D.6..-H15 MT4.O.-.7.. SLOVENIJA S. BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD TERMOTEHNA.. BEOGRAD ATLAS ELECTRONIC.12. RUMUNIJA TERMOTEHNA-ZPA TERMOTEHNA-ZPA ISKRAEMECO. BEOGRAD SITEL D.O.. BEOGRAD 18....O... TPB 104 TPB 104 . BEOGRAD SITEL D.2003 4.O.O. MB1 MFJ … MFJ MFJ… MFJ ...10..8.ABB ROMETRICS SRL.. SURDULICA MA^KATICA A..1. BEOGRAD 25.2006 22.7.O. BANJA LUKA MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.2003 10..O...2003 15.D..O. NOVI SAD ELEKTRO ELIT D.2002 25..O.-.O. BEOGRAD SITEL D. 300. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.-.. MTB .O.LUXTEN LIGHTING COMPANY TIMISOARA.O.1..O..O.9..2002 2005/1 2006/1 2005/2 2006/4 2002/4 2002/4 06F -06-075 06F -06-076 06F -06-076 F -06-077 0606F -06-077 06F -06-078 06F -06-079 06F -06-079 06F -06-079 06F -06-079 06F -06-080 06F -06-081 06F -06-082 F -06-083 0606F -06-084 06F -06-085 06F -06-086 06F -06-087 06F -06-088 06F -06-089 06F -06-090 MPB 104 .O.O...11....O.2006 30.9.2003 1.O. ^A^AK MP TRADING D.2006 23. BEOGRAD SITEL D.O.. MT3. SLOVENIJA ISKRAEMECO. SURDULICA MA^KATICA A.O.C. SLOVENIJA ISKRAEMECO.2003 24.2002 4. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAAVEC A..C..O. REPUBLIKA SRPSKA SITEL D.. BEOGRAD S. SURDULICA MA^KATICA A.2003 10.10. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA ^AJAVEC.O.O...O. SURDULICA MA^KATICA A. BEOGRAD FASEK...10. SURDULICA ATLAS ELECTRONIC D.

BEOGRAD EI KORPORACIJA A.O. D.7. BEOGRAD ENEL.O..O.2003 23. BEOGRAD JUGOTRADE. RUMUNIJA ELSTER. VILNIUS.2004 19. RUSIJA INKOTEKS. BEOGRAD CITI D.O. RUMUNIJA ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD.11..O.O. PROFESIONALNA ELEKTRONIKA EI PROFESIONALNA ELEKTRONIKA.. VILNIUS. [VAJCARSKA ELSTER.5. VILNIUS..2006 11. RUMUNIJA ELSTER.2006 11. BEOGRAD PREDUZE]E PARTNER PLUS.. LITHUANIA ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD.2004 16. ROMETRICS SRL.2004 26.2004 26. LITHUANIA ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD.4. NI[ 5.O.2006 26.4.O.4. BEOGRAD SIEMENS D... BEOGRAD 12. BEOGRAD ENEL.4..7. LITHUANIA ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD. BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD ABB PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD DECOTRA ENGINERING.O. BEOGRAD INGRADA. BEOGRAD ENEL. BEOGRAD CITI D. NORVE[KA CITI D. BEOGRAD ENEL.2004 19. RUSIJA CITI D. BEOGRAD PREDUZE]E PARTNER PLUS. ROMETRICS SRL.2010 16. D.2005 26. BEOGRAD INGRADA. BEOGRAD JP EP CRNE GORE CITI D. MOSKVA.2004 4.2004 1. BEOGRAD LANDIS+GYR. VILNIUS.2004 26. BEOGRAD JUGOTRADE.O.2005 2004/2 2005/1 .O.2004 24. [VAJCARSKA ENEL D.3..O.06F -06-091 06F -06-092 TROFAZNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO VI[EFUNKCIJSKO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE TROFAZNO VI[EFUNKCIJSKO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE TROFAZNO VI[EFUNKCIJSKO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE TROFAZNO DIGITALNO TROFAZNO DIGITALNO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE A1700 DM1 ELSTER. BEOGRAD ENEL.3.O. BEOGRAD KRI@IK&INGRADA KRI@IK&INGRADA KRI@IK&INGRADA KRI@IK&INGRADA LANDIS+GYR.2004 24..2.2.4. BEOGRAD INGRADA.3. LITHUANIA INKOTEKS.O.O. BEOGRAD INGRADA.O. BEOGRAD ABB D.5.2005 4..2009 2003/4 2009/3 06F -06-092 06F -06-092 06F -06-093 06F -06-094 06F -06-094 06F -06-094 06F -06-094 06F -06-094 06F -06-095 06F -06-095 06F -06-096 06F -06-096 06F -06-097 F -06-098 0606F -06-098 06F -06-099 06F -06-100 06F -06-100 06F -06-101 06F -06-101 F -06-101 0606F -06-102 06F -06-103 DM1 DM1 ZxQ DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 ETS ETS EJS EJS ZMD A1100 A1100 A1350 GEM GEM EMS EMS EMS MERCURY 200 MERCURY 230 CITI D.2006 20.4.5.O.. BEOGRAD ENEL D.2003 15..2.. LITHUANIA ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD. MOSKVA.2004 2003/4 2004/3 2004/1 2010/1 2006/2 2004/1 2006/1 2005/4 2004/1 2004/2 2004/1 2004/2 2004/1 2010/1 2004/2 2004/2 2006/2 2004/2 2004/2 2006/2 2005/4 2004/2 2004/2 TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE 06F -06-104 06F -06-104 DBSP DBSP PROFESIONALNA ELEKTRONIKA.O. BEOGRAD DECTORA ENGINERING.O.. BEOGRAD ENEL.1.O.. NI[ 25. D. VILNIUS.2004 3. ROMETRICS SRL.2004 23.D.2010 15. BEOGRAD DECOTRA. D..5. NI[ PROFESIONALNA ELEKTRONIKA.12.O.O.O.2004 17.10.O.O.O.O.2004 13...O. BEOGRAD ENEL.1.12.2.5. BEOGRAD SIEMENS. BEOGRAD ENEL.4.

JAGODINA METALKA MAJUR.2005 2005/1 2005/3 2005/3 2005/1 2008/3 2005/3 .7. JAGODINA METALKA MAJUR. SCG SAGEM.9. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA D.O.2006 30..5.06F -06-105 06F -06-106 06F -06-107 06F -06-109 06F -06-109 F -06-111 0606F -06-111 06F -06-111 06F -06-111 06F -06-112 06F -06-112 06F -06-112 06F -06-112 06F -06-112 06F -06-113 06F -06-114 06F -06-115 06F -06-116 06F -06-117 06F -06-118 06F -06-119 06F -06-120 06F -06-120 JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE ACE1000 ACE3000 ACE5000 ACE5000 ACE5000 CX1000 CX1000 CX1000 CX1000 CX2000-4 CX2000-4 CX2000-4 CX2000-4 CX2000-4 Y1 E4 E600 E7 ZMD 1.12. ZAJE^AR ISKRAEMECO SRBIJA. BEOGRAD. KINA JUGOTRADE.0AR ZDF DBE1 MT372 MT372 MINEL AUTOMATIKA-ACTARIS.2004 23.2006 30. NI[ METALKA MAJUR. BEOGRAD ISKRAEMECO SRBIJA.5. NI[ PUPIN TELEKOM. SCG METALKA MAJUR . SLOVENIJA ISKRAEMECO KRANJ. SCG SAGEM-PUPIN TELEKOM.2006 19. BEOGRAD JUGOTRADE.1.2005 24. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA D.7. ZAJE^AR INTECTA.O. FRANCUSKA SAGEM.2007 23. BEOGRAD CITI. BEOGRAD EI PCB FACTORY.O. SLOVENIJA HOLLEY.9.9. [VAJCARSKA LANDIS+GYR.2004 24.5.D. ZAJE^AR ISKRAEMECO SRBIJA. SCG MINEL AUTOMATIKA-ACTARIS.2005 20.2004 23.2005 8. NI[ EI PCB FACTORY.2005 10.2005 1. SCG ACTARIS METERING SYSTEM.ENERMET. FRANCUSKA ACTARIS METERING SYSTEM.2006 19.2004 18.5.7.7.7.D. FRANCUSKA SAGEM SAGEM-PUPIN TELEKOM. SCG MINEL AUTOMATIKA-ACTARIS. ZAJE^AR 24.O. SCG SAGEM-PUPIN TELEKOM.9. BEOGRAD JUGOTRADE. FINSKA LANDIS+GYR. BEOGRAD EI PCB FACTORY.2005 1. SLOVENIJA MINEL AUTOMATIKA D. PO@AREVAC JUGOTRADE.4. BEOGRAD ISKRAEMECO KRANJ..2004 24. ZAJE^AR ISKRAEMECO SRBIJA.9.O.7.2004 23.7. FINSKA ENERMET. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA. SCG METALKA MAJUR .. SCG ENERMET.2005 2004/2 2004/2 2004/2 2006/1 2006/2 2005/4 2007/4 2006/3 2004/3 2006/3 2004/3 2005/4 2005/1 2007/1 2004/3 2004/3 2004/3 2004/3 2004/3 2004/4 2005/1 2006/2 2005/4 06F -06-120 06F -06-120 06F -06-120 06F -06-121 06F -06-122 06F -06-122 MT372 MT372 MT372 DTSF MDB MDB ISKRAEMECO KRANJ.2007 7. NI[ PUPIN TELEKOM A. BEOGRAD 18.2005 30.2004 7. JAGODINA METALKA MAJUR.7. SCG SAGEM-PUPIN TELEKOM.2004 23.2005 11. NI[ PUPIN TELEKOM A. BEOGRAD EI PCB FACTORY.10. SLOVENIJA ISKRAEMECO KRANJ. SLOVENIJA ISKRAIMECO.1.2008 20.2004 20.12.2005 20.ENERMET. NI[ EI PCB FACTORY.7. KRANJ. BEOGRAD. SCG SAGEM-PUPIN TELEKOM. [VAJCARSKA CITI.11.1.2004 27. JAGODINA ERG INTERNATIONAL LTD. FRANCUSKA PUPIN TELECOM AD..7.O.2004 30. BEOGRAD.2. BEOGRAD ISKRAEMECO SRBIJA. BEOGRAD EI PCB FACTORY.2. BEOGRAD SIEMENS.

2005 16.2.10. BEOGRAD ISKRAEMECO SRBIJA.2006 10.2006 22. SCG CITI. DANSKA SITEL. BEOGRAD CITI.2006 15. BEOGRAD.3.3. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD JUGOTRADE.2006 8. BEOGRAD GALEB GROUP.2.2.2. [PANIJA CIRCUTOR [PANIJA CIRCUTOR.2006 2005/1 2005/3 2005/1 2005/3 2005/4 2006/1 2008/3 2006/2 2005/4 2005/4 2005/4 2006/1 2006/1 2006/1 2006/2 2006/1 2006/1 06F -06-134 06F -06-135 06F -06-136 06F -06-137 06F -06-138 06F -06-139 F -06-139 0606F -06-139 06F -06-139 ZCE5225 686-162 685-3 351 MEM MET MET MET MET LANDIS+GYR.O.1. FRANCUSKA LANDIS+GYR.2005 22.2.2006 26.2006 20.2. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD CITI. BEOGRAD TERMONET.6. BEOGRAD 20.2005 22.06F -06-122 06F -06-122 06F -06-123 06F -06-124 06F -06-125 06F -06-125 06F -06-125 06F -06-126 06F -06-126 06F -06-127 06F -06-128 F -06-129 0606F -06-130 06F -06-131 06F -06-132 06F -06-132 06F -06-133 MULTIFUNKCIONALNO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MULTIFUNKCIONALNO DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO VI[EFUNKCIJSKO BROJILO ELEKTRI^NE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE MDB MDB GLB MT351 DST1 DST1 DST1 CIRWATT C CIRWATT C CIRWATT D CIRWATT A MT83 LENNT P LENNT S ACE6000 ACE6000 ZME JUGOTRADE. FRANCUSKA ACTARIS.O.2. SLOVENIJA CITI. BEOGRAD CICI D. BEOGRAD GALEB GROUP.2005 1. DANSKA KAMSTRUP.O.2006 3. BEOGRAD SITEL.O.2005 11.3. ZEMUN ADVOKATSKA KANCELARIJA @IVOTI].O.2005 28.4.2006 13. BEOGRAD AVALON PARTNERS D. BEOGRAD SITEL. [VAJCARSKA JUGOTRADE. BEOGRAD ADVOKATSKA KANCELARIJA @IVOTI].O. [VAJCARSKA LANDIS+GYR. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD AVALON PARTNERS D. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA.1.2006 27.2008 10.5.3. BEOGRAD 20..2006 2006/1 2006/1 2006/1 2006/1 2006/1 2007/1 2006/2 2008/4 2006/1 . ZAJE^AR CITI.2006 27. BEOGRAD MINEL AUTOMATIKA.2006 20. D.2007 22.2006 20.O.O. BEOGRAD AVALON PARTNERS D.O.2008 3. ZAJE^AR EGAL MEETERING. DANSKA KAMSTRUP. SLOVENIJA LANDIS+GYR.9. BEOGRAD SITEL.9.O.O. [VAJCARSKA ACTARIS METERING SYSTEM. BEOGRAD AVALON PARTNERS D.2005 15.11..3.11.9.. CEROVAC ISKRAEMECO KRANJ.O. ZEMUN TERMONET. [VAJCARSKA KAMSTRUP. BEOGRAD SITEL.12. CEROVAC ISKRAEMECO SRBIJA. [PANIJA SIRCUTOR.2006 27. BEOGRAD SITEL.2005 27. BEOGRAD EGAL MEETERING. BEOGRAD SIRCUTOR.3. BEOGRAD JUGOTRADE. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD TERMONET. [PANIJA ISKRAEMECO KRANJ.11.

.6. POLJSKA ISKRAEMECO KRANJ.4.2006 8.5. BEOGRAD SITEL.2006 3. BANJA LUKA LANDIS+GYR.2008 30.06F -06-139 06F -06-139 06F -06-139 06F -06-140 06F -06-141 F -06-141 0606F -06-141 06F -06-141 06F -06-141 06F -06-142 06F -06-143 TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ENERGIJE ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE DIGITALNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE MET MET MET MEM MET MET MET MET MET ZMG EC3 SITEL D..3..2008 12. CZ TRUTOV. BEOGRAD.2006 10.2006 21.. NI[ ISKRAEMECO SRBIJA. ZEMUN CITI. BEOGRAD TERMOTEHNE [U[I] D.O. VILNIUS. CZ TRUTNOV. [VAJCARSKA PAFAL.6.O.2016 12. TRUTNOV. ^E[KA ZPA. BEOGRAD SITEL. ^E[KA ZPA.2006 14.4. ZAJE^AR ISKRAEMECO SRBIJA. ^E[KA ACTARIS. TRUTNOV.2006 13.2007 21. BEOGRAD EI DUO.2008 12.2006 20.O. KRANJ. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD ISKRAEMECO SRBIJA.S.4.O.2006 9.. BEOGRAD MIKROELEKTRONIKA. ^A^AK TERMOTEHNA. BEOGRAD DECTORA ENGINERING. SLOVENIJA EI DUO.O.O. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA.2009 9. BANJA LUKA.2006 20. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD LANDIS+GYR ISKRAEMECO.8.2008 3.S. BEOGRAD SITEL. BANJA LUKA. BANJA LUKA.4. BEOGRAD EGAL. NI[ 30.11. POLJSKA SITEL.R.3. BEOGRAD SITEL. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA.6.2006 2006/2 2006/2 2006/2 2006/2 2006/2 2006/2 2008/1 2006/2 2008/1 2006/2 2006/2 2006/2 2006/3 2007/4 2006/4 TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO VI[ETARIFNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE TROFAZNO VI[ETARIFNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE .1.2016 30. ZAJE^AR SATEL. LITHUANIA ZPA SMART ENERGY SPOL. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA..3.O. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA. ZEMUN SATEL. BEOGRAD SITEL D.O.4. BEOGRAD SITEL D.2006 19. SLOVENIJA ISKRAEMECO KRANJ... SCG ELGAMA-ELEKTRONIKA LTD.3. BEOGRAD JUGOTRADE..2006 12. BANJA LUKA. FRANCUSKA CITI-JUGOTRADE.O.2006 2009/4 2008/4 2008/2 2006/1 2006/1 2008/4 2008/2 2006/2 2007/1 2006/1 2006/2 06F -06-144 06F -06-145 06F -06-146 06F -06-147 06F -06-148 06F -06-149 06F -06-150 06F -06-150 06F -06-151 06F -06-151 06F -06-152 06F -06-153 06F -06-154 06F -06-155 06F -06-155 EA ME371 EM-1021 EM-1023 DCM1 EPQS ZE 310 ZE 310 ZE 110 ZE 110 ACE2000 DST1 LENNT P2 MT17 MT17 PAFAL.2008 22.O. SLOVENIJA ECHELON ECHELON CITI. BEOGRAD SITEL. ^A^AK TERMOTEHNA.4.2006 14.R.2006 20.2006 3.6. BANJA LUKA.2008 30. ^A^AK MINEL AUTOMATIKA. BEOGRAD SITEL. BEOGRAD EGAL METERING.O. REPUBLIKA SRPSKA MIKROELEKTRONIKA.4. ^E[KA ZPA SMART ENERGY SPOL.9.5.O.12.11.1. ZAJE^AR 12.12. ^A^AK TERMOTEHNE [I[I] D.5.

2010 2009/3 2009/3 2009/4 2010/1 2010/1 2010/1 2009/4 2009/3 2009/3 2009/3 2009/3 2009/3 2009/4 2009/4 2009/4 2009/4 2009/4 2009/4 2010/1 01T -01-017 01T -01-021 T STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR EMO ST ABK ELION D. ZAJE^AR 22.2009 11.9. BEOGRAD METER&COTROL.O. NI[ EI PCB FACTORY. SLOVENIJA LANDIS+GYR. BEOGRAD METER&CONTROL.O. BEOGRAD SIEMENS D. BEOGRAD METER&CONTROL. SOFIJA.O.2008 21.O. BEOGRAD METER&CONTROL. ROMETRICS SRL. KRANJ.9.O. BEOGRAD METER&CONTROL.O.7.2009 2.12.O.O ISKRAEMECO SRBIJA.O.... BEOGRAD ATLASELECTRONICS-CITI. BEOGRAD METER&CONTROL.9.11.2009 12.2.12.12. BEOGRAD ATLAS ELECTRONIC DOO.O.O.2009 28.. SLOVENIJA GNET D. NOVI SAD RTB BOR-GRUPA.5.2009 3. BEOGRAD METER&CONTROL.O. BEOGRAD SERVISIN@ENJERING-IMP D.O.O.2.1.06F -06-156 06F -06-157 06F -06-157 06F -06-158 F -06-159 0606F -06-159 06F -06-160 06F -06-161 JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFRAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE BROJILO TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE DIGITALNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO ELEKTRONSKO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE ELEKTRI^NE MONOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE JEDNOFAZNO BROJILO ELEKTRI^NE ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE TROFAZNO ENERGIJE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE BROJILO ELEKTRI^NE ME162 EMT EMT SMPB CX 2000-7 CX 2000-7 CX 1000-5 IMPSI ISKRAEMECO KRANJ.9. NI[ YUPOINT D.2009 11.2010 30.O.2. FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA D.2008 26. BEOGRAD METER&CONTROL. RUMUNIJA EMO.O. SRBIJA INKOTEKS SISTEMS..2010 22.12.2003 10. BUGARSKA ISKRAEMECO. BEOGRAD SERVISIN@ENJERING-IMP. BEOGRAD METER&CONTROL.2009 11.12.O. ZMF DB2-D IMPSI D2 CX 3500 DB2-D3 A1800 METER&CONTROL. NI[ EI PCB FACTORY. SURDULICA EI INCOTEX.11. BEOGRAD 28. BEOGRAD METER&CONTROL.2010 2.O. FRANCUSKA ENEL D.. MAKEDONIJA RTB BOR-GRUPA.O.2007 16.2009 3.2009 3..2007 31..O. BEOGRAD GNET D.O.O.O.2009 10. NI[ SAGEM...12. BEOGRAD METER&CONTROL. ZAJE^AR GNET D.. BEOGRAD EI SYSTEMS. NI[ EI PCB FACTORY. BEOGRAD METER&CONTROL. NI[ SERVISIN@ENJERING-IMP D.O.2. BEOGRAD ABB D.O..9.7. BEOGRAD GNET D.9.O. BEOGRAD METER&CONTROL.2009 10.7.O.2010 3.O. BEOGRAD METER&CONTROL.2. BEOGRAD EI SYSTEMS D. FRANCUSKA SAGEM.11.O. BEOGRAD ELSTER..O. BEOGRAD METER&CONTROL.2008 2007/1 2007/3 2007/3 2007/4 2008/2 2010/1 2008/2 2008/3 06F -06-162 06F -06-163 06F -06-163 06F -06-163 06F -06-164 06F -06-164 06F -06-164 06F -06-164 06F -06-165 F -06-166 0606F -06-167 06F -06-168 06F -06-169 06F -06-170 06F -06-171 06F -06-172 F -06-173 0606F -06-174 06F -06-175 EMT ST100F ST100F ST100F ST300F ST300F ST300F ST300F ST100M ST300M DST1 MERCURZ 230 ME17.O.2009 1. BEOGRAD METER&CONTROL.5. BEOGRAD EI PCB FACTORY. BEOGRAD METER&CONTROL.O.2007 30..10. UJEDINJENO KRALJEVSTVO ENEL D. FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA D.9. FRANCUSKA SERVISIN@ENJERING-IMP D. BEOGRAD METER&CONTROL. NI[ ENEL D.2002 2003/4 2002/1-2 . BEOGRAD SAGEM.2009 11.O. BEOGRAD METER&CONTROL.O. BEOGRAD ENEL D.2007 9.2009 14.2009 16. ZAJE^A 9.O.O. FRANCUSKA SAGEM.1.

BEOGRAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.FEPO INDUSTRY.2004 2002/1-2 2009/4 2004/1 2002/1-2 2002/1-2 1995/2 2008/4 2000/2 2000/4 2001/1 2001/1 2001/1 2001/1 2001/2 2001/2 2001/4 2002/1-2 2002/1-2 2002/1-2 2002/3 2003/4 2004/1 ST TPE CP STEM 081 STEN 081 NTS 081 STR081 APU AGU STEM-N AS AN AC CTH 4MA CA 01T -01-088 01T -01-089 01T -01-090 STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR AGE APE IOSK KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D. ZRENJANIN PTB BOR-FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA.2004 1.O. KINA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. REPUBLIKA HRVATSKA KON^AR . ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA.2004 1. ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. ZAGREB.10.2002 25. ZAJE^AR KON^AR .6. KON^AR.O.2001 18. D. GRUPA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. BEOGRAD ARG SYSTEM.O. ZRENJANIN EXPORT-IMPORT.O.O.1.O. ZAGREB MINEL-FEPO INDUSTRY. ZAJE^AR MINEL .2001 20.D.8. [PANIJA KON^AR . ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. ZAGREB.1.O.FEPO INDUSTRY. .4. ZRENJANIN FRER.FEPO INDUSTRY.2001 10.3. GRUPA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA..O.2002 16.O.2002 10.11.A. RTB BOR..4. ZAJE^AR ENERGOINVEST-ENERGOKOMERC L&M D. S.. BEOGRAD FABRIKA MERNIH 18.3..8.6 APA ASA JN ATM 10.4.2002 12.O. ZAJE^AR ELEKTRO JOVANOVI]. NEMA^KA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS.2009 24. ZAJE^AR ARG SYSTEM. ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. . D.D.2005 2004/1 2004/1 2005/1 .3.O. ZAGREB.COMEL D.O. MUNGIJA.2002 18. ITALIJA ALSTOM TRANSMISSION DISTRIBUTION.D.8.. ZAJE^AR MINEL .O. ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA.3.2000 12. FRANCUSKA SIEMENS. ZAJE^AR ELEKTRO JOVANOVI].R. ZRENJANIN P. ZAGREB. MINEL-FEPO INDUSTRY D. FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA D. SRPSKO SARAJEVO COMPLEE.1995 24.01T -01-022 01T -01-029 STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR ASK INA RTB BOR-GRUPA..6.2004 2002/1-2 2004/1 01T -01-037 01T -01-047 01T -01-048 01T -01-055 01T -01-063 01T -01-070 01T -01-070 01T -01-071 01T -01-072 01T -01-073 01T -01-074 01T -01-075 01T -01-076 01T -01-077 01T -01-078 01T -01-079 01T -01-080 T -01-081 0101T -01-082 01T -01-083 T -01-086 0101T -01-087 STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR ST0.2001 1. RTB BOR-GRUPA. ZRENJANIN PTB BOR-FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA.8..D.D. ZAGREB.O. NOVI SAD JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.1.MJERNI TRANSFORMATORI.D.. BEOGRAD MINEL-FEPO INDUSTRY.O.2000 1..3. BASEL.12.MJERNI TRANSFORMATORI.2008 20. BEOGRAD PREDUZE]E SIEMENS D.MJERNI TRANSFORMATORI. NOVI SAD FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. TRENCH SWITZERLAND AG. KON^AR . ZRENJANIN KON^AR-MJERNI TRANSFORMATORI.2001 1.MJERNI TRANSFORMATORI.O.O. ZAJE^AR FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. ZRENJANIN MINEL . ZAJE^AR KON^AR.FEPO INDUSTRY.O. ZAJE^AR ENERGOINVEST.2000 18.MJERNI TRANSFORMATORI.MJERNI TRANSFORMATORI. BEOGRAD TP BEOGRADELEKTRO A. BEOGRAD RTB BOR..3. ZAJE^AR KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.2001 20.2. ZAGREB.6. BEOGRAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D. BEOGRAD 10. ZAJE^AR ELEKTRO JOVANOVNI].3.2004 18.O. N.2. BEOGRAD MINEL-FEPO INDUSTRY D. FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA D.O.11.2002 4.2002 18...2003 15. ZRENJANIN MINEL . ZAJE^AR ELEKTRO JOVANOVNI] D.11.2002 21.

O. NOVI SAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.2009 12.2003 18. BEOGRAD JP ELEKTROPRIVREDE SRBIJE. [PANIJA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.2006 30.ELEKTROOPR.2005 28.2009 9..3.3.2006 30. ZAJE^AR ABB. ZRENJANIN MINEL .2007 30. RIPANJ ELEKTRO ELIT.FEPO INDUTRY.9.ELEKTROOPR. BEOGRAD MINEL-FEPO INDUSTRY. BOSNA I HER ENERGOINVEST. AUSTRIJA MINEL .MJERNI TRANSFORMATORI.2006 14. NEMA^KA EMO. SRPSKO SARAJEVO.O. TURSKA ENERGOINVEST. BEOGRAD EUTERM.. ZRENJANIN TRANSFORMATORA.10.2003 18...5. ZRENJANIN PFIFFNER INSTRUMENT TRANSFOR. BEOGRAD MINEL .10. NEMA^KA TVK S.2003 24.S. [VAJCARSKA PFIFFNER INSTRUMENT [VAJCARSKA MBS SULZBACH MESSWANDLER GMBH.2004 28.R. NEMA^KA PFIFFNER INSTRUMENT TRANSFORMERS LTD. D..FEPO INDUSTRY. BEOGRAD JUGOTRADE.2006 30.[VAJCARSKA 01T -01-091 01T -01-091 01T -01-092 01T -01-093 01T -01-094 01T -01-095 01T -01-096 01T -01-097 01T -01-098 01T -01-099 01T -01-100 T -01-101 0101T -01-102 01T -01-103 01T -01-184 01T -01-185 02T -02-001 02T -02-002 02T -02-003 STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR IST 123-2 IST 123-2 STN TPU TC GSSO GIS MTP GIF GI GDS IGD IGE AD TE 7/8 TAR STSM STPP-38 JOF… ENERGOINVEST. SLOVA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. REPUBLIKA SRPSKA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA. ZAJE^AR ABB..O. [VAJCARSKA MBS SULYBACH MESSWANDLER GmbH. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.2003 29. SRPSKO SARAJEVO SCHRACK.9. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. SRPSKO SARAJEVO.2006 30. LTD. (E)ASR.2002 2. BEOGRAD TOMAS. I POSTROJENJA. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. ^E[KA CIRUTOR..O. BEOGRAD JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.8.O. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. BEOGRAD TOMAS. D. BEOGRAD TOMAS.2006 30. BEOGRAD PREDUZE]E ELION D.3.O.2002 2009/3 2005/3 2005/4 2005/4 2005/4 2006/4 2006/4 2007/3 2006/4 2006/4 2006/4 2006/4 2006/4 2007/1 2003/1 2003/1 2002/1-2 2002/1-2 2002/3 02T -02-004 02T -02-005 02T -02-006 02T -02-007 04T -04-026 04T -04-030 04T -04-057 STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR STRUJNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR AKA EASK JK EXK-01 (E)ASK. ZENJANIN 7.D. HIRSCHTAL.2002 18. BEOGRAD SCHRAKOM. BEOGRAD.7.10.12. BEOGRAD TOMAS.2006 31.4.11..O.10. REPUBLIKA SRPSKA.10. BEOGRAD.FEPO INDUSTRY.9.4.10.O. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.10.3. ZAGREB.2002 25.9.2007 2. ZRENJANIN MINEL . RIPANJ MINEL . BEOGRAD FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA.O. I POSTROJENJA. BEOGRAD TOMAS. ZRENJANIN MINEL . BEOGRAD AVALON PARTNERS D.5. NEMA^KA PFIFFNER.2002 3.O.2005 30.2005 28.7.FEPO INDUSTRY.2002 2002/3 2002/4 2003/1 2009/2 2003/4 2004/1 2002/1-2 . BEOGRAD P.C.. (E)WSK EMO-.2005 28.O. BEOGRAD INTERTEHNIK TRADE D.3. MAKEDONIJA KON^AR . ZAJE^AR JUGOTRADE.. MINEL-FEPO INDUSTRY D.O.1.-NT 1 4VPA1 UEN 3. BEOGRAD TOMAS.E. BEOGRAD TOMAS.O.

2000 20.O. S. BEOGRAD MINEL ..2006 30.. ZAJE^AR MINEL ..2002 18...2. D.O.. ^E[KA ABB.2005 28. BEOGRAD TP BEOGRADELEKTRO A.D. BEOGRAD FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJE^AR A.O.2004 18.3.O.MJERNI TRANSFORMATORI.O.FEPO INDUSTRY. D. MUNGIJA.O. NEMA^KA SIEMENS.10.O.4.1. BEOGRAD 27.. ZRENJANIN ABS MINEL FEPO A.. .2003 15. SRPSKO SARAJEVO KON^AR.2009 17.2000 30. BEOGRAD ENERGOINVEST ENERGOKOMERC.7.A. NEMA^KA PFIFFNER.. ZRENJANIN ABS MINEL FEPO A..FEPO INDUSTRY. S.2004 1.1.FEPO INDUSTRY.4.2009 3.3. ZRENJANIN MINEL-FEPO INDUSTRY. NEMA^KA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS. TURSKA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJE^AR A.4.2007 30. ZRENJANIN MINEL .6.D.10. BEOGRAD TOMAS.10.ZRENJANIN JUGOTRADE. ZAGREB.D.1.2001 28.O. MUNGIJA.3.9. ZRENJANIN PFIFFNER INSTRUMENT [VAJCARSKA ALSTOM TRANSMISSION DISTRIBUTION FRANCUSKA RITZ/MESSWANDLER. BEOGRAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.O. BEOGRAD TOMAS.O.2002 20.2007 17.2003 25..O.2004 2007/1 2000/2 2000/4 2001/2 2002/1 2002/1-2 2008/1 2002/1-2 2009/2 2002/3 2002/3 2003/1 2003/4 2004/1 2004/1 04T -04-080 04T -04-081 04T -04-082 04T -04-083 04T -04-084 04-085 T -04-085 04T -04-086 04T -04-087 04T -04-088 04T -04-089 04T -04-090 T -05-001 05- NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR UTF VPV1 VEOT TJC TJP GE GSES GEF GSE GD JNT RZL TP BEOGRADELEKTRO A.2006 30.D. BEOGRAD ABB.8.11.2006 7.O. [PANIJA KON^AR .2008 18.5. MUNGIJA.2005 30. BEOGRAD TP BEOGRADELEKTRO A.2002 16. BALKANSKA 13 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE. BEOGRAD JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE. BEOGRAD TOMAS. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.. ZAJE^AR MINEL-FEPO INDUSTRY.A. [VAJCARSKA ABB.2002 11. BEOGRAD EUROTERM D. D. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.D.D.1.O. BEOGRAD TOMAS. SRPSKO SARAJEVO ENERGOINVEST. BEOGRAD FABRIKA MERNIH TRASFORMATORA.9.7. BEOGRAD PREUZE]E SIEMENS D. BEOGRAD ENERGOINVEST-ENERGOKOMERC. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. MINEL-FEPO INDUSTRY.D.MJERNI TRANSFORMATORI. ^E[KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.D.2004 15. ZRENJANIN 15.D.2006 30.D. TRENCH SWITZERLAND AG. BEOGRAD ARG SYSTEM.3.2005 28.3. D. SRPSKO SARAJEVO ENERGOINVEST. ZENJANIN MINEL-FEPO INDUSTRY. ZRENJANIN MINEL ELEKTROOP.2003 2004/1 2004/1 2005/1 2005/4 2005/4 2006/4 2006/4 2006/4 2006/4 2007/2 2009/1 2003/1 . BEOGRAD..6.FEPO INDUSTRY ZRENJANIN ABS MINEL FEPO A.. [PANIJA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS.04T -04-067 04T -04-067 04T -04-068 04T -04-069 04T -04-070 04T -04-071 T -04-072 04T -04-072 T -04-072 0404T -04-073 04T -04-074 04T -04-075 04T -04-077 04T -04-078 04T -04-079 NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR UH UH KNT VPU NMT NTSM-38 REL REL REL EOF… UEV STE 3/123 4MR UTD UTG ENERGOINVEST. [PANIJA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS.O..2002 19.. ZRENJANIN MINEL . ZAJE^AR ABB. BASEL.10. I POSTROJ.A. D... ZRENJANIN ABS MINEL FEPO A.12.. ZAGREB. S.

2001 3. .A.O.3.. [PANIJA FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJE^AR A.. [VAJCARSKA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS.2002 15. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.05T -05-027 05T -05-031 05T -05-032 05T -05-056 05T -05-068 T -05-069 0505T -05-070 05T -05-071 05T -05-072 NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI INDUKTIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPACITIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPACITIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPACITIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPACITIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPAITIVNI MERNI TRANSFORMATOR NAPONSKI KAPACITIVNI MERNI TRANSFORAMTOR STRUJNOKOMBINOVANI STRUJNO-MERNI TRANSFORMATOR KOMBINOVANI MERNI TRANSFORMATOR EMO. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN.D.3.MJERNI TRANSFORMATORI.10. KON^AR .2006 30.2004 18.D.2007 2003/4 2004/1 2004/1 2002/1-2 2006/4 2006/4 2006/4 2006/4 2007/2 T -05-073 0506T -06-001 06T -06-002 06T -06-004 06T -06-005 06T -06-006 06T -06-007 07T -07-001 07T -07-002 DNT VCU CCV DFK DDB CPTf ECF VAU EJOF… FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJE^AR A.2006 7. BEOGRAD ARG SYSTEM.2006 30. TRANSFORMERS LTD HRISCHTAL..10.2009 20. ZAGREB.2007 20. D. S. .3. BEOGRAD 15. BEOGRAD EUROTERM D.A. MUNGIJA. NEMA^KA PFIFFNER. S.O. ALSTOM TRANSMISSION DISTRIBUTION.D. S.D. NOVI SAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.-NT II 4VPA VPV UZN GSZS GZ GZF GSZ GD2 EMO. ZAGREB. ZRENJANIN RITZ MESSWANDLER DRESDEN. BEOGRAD JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.D..2008 26.6.2004 28.2002 30.O.3.3.. BEOGRAD MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA. TP BEOGRADELEKTRO A.. KON^AR.2004 14. BEOGRAD SIEMENS. ITALIJA PFIFFNER. PFIFFNER INSTRUMENT.O.. ZRENJANIN TOMAS.2002 2009/1 2001/2 2002/3 2004/1 2004/1 2008/4 2007/4 2001/2 2002/3 07T -07-004 KOMBINOVANI MERNI TRANSFORMATOR KA 15. NEMA^KA RITZ MESSWANDLER DRESDEN. BEOGRAD TP BEOGRADELEKTRO A..2001 16. BEOGRAD EUROTERM D. MUNGIJA.MJERNI TRANSFORMATORI.MJERNI TRANSFORMATORI. FRANCUSKA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS. BEOGRAD TOMAS..MJERNI TRANSFORMATORI.2006 30. BEOGRAD KON^AR ELEKTROINDUSTRIJA D.8. ZAJE^AR ARG SYSTEM.O. [PANIJA ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS.O.10.. ZAGREB. ZAGREB. MAKEDONIJA KON^AR . BEOGRAD.3.D.6. BEOGRAD MINEL-FEPO INDUSTRY. D.12..7. BEOGRAD TOMAS.O.2004 15. MINEL-FEPO INDUSTRY.O. [VAJCARSKA KON^AR..O.2004 2004/1 .12.O.3.. [PANIJA TRENCH ITALIJA.10.A. BALKANSKA 13 TP BEOGRADELEKTRO A. BEOGRAD TOMAS. MUNGIJA.10. TURSKA ELION D.6. BEOGRAD 19.2003 18. BEOGRAD.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful