P. 1
Islam & Israel

Islam & Israel

|Views: 166|Likes:
Published by wangkelian
Bagaimana Israel merampas bumi Palestine dan peranan British membantu Zionis. Siapakah Yahudi sebenar? Adakah Yahudi yang datang ke Israel sebenarnya Yahudi yang telah dinyahkan oleh Rom? Benarkah rakyat Palestine hari ini adalah Yahudi sebenar dan mereka tidak pernah meninggalkan Palestine?
Bagaimana Israel merampas bumi Palestine dan peranan British membantu Zionis. Siapakah Yahudi sebenar? Adakah Yahudi yang datang ke Israel sebenarnya Yahudi yang telah dinyahkan oleh Rom? Benarkah rakyat Palestine hari ini adalah Yahudi sebenar dan mereka tidak pernah meninggalkan Palestine?

More info:

Categories:Types, Research
Published by: wangkelian on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

Diskusi Buku

Islam And The Problem of Israel
(Islam dan Masalah Israel)

Dr Ismail Raji Al-Faruqi

Persembahan ini disampaikan dalam majlis diskusi buku di Persatuan al-Islah Perlis 18 April 2010

´. . . Percakapkanlah tentang kaum Bani Israel (yakni kaum Yahudi) dan tidak ada halangan apapun . . .µ
HR Bukhari. Riyadhus Solihin, 2/1272

Latarbelakang

Agama Wahyu

Terdapat tiga agama wahyu yang berasal dari Timur Tengah. Ketiga-tiga agama ini sebenarnya bukanlah berasingan tetapi berasal dari sumber Yang MahaEsa ² iaitu Allah SWT. Ketiga-tiga ini juga menggunakan bahasa serumpun ² iaitu Bahasa Simetik ² Hebrew, Ibrani, Arab.

Yahudi Kristian

Islam

Palestine Mesopotamia Mesir Parsi

Mekkah

Yemen

Yahudi ² Kristian ² Islam

Agama Wahyu Islam, Kristian, Yahudi
Asal Semitic, bukan terhad hanya kepada Yahudi sematamata. Islam melihat Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang sama berdasarkan semua Nabi dan Rasul mereka adalah utusan Allah membawa mesej yang sama ² Mentauhidkan Allah. Tetapi Yahudi dan Nasrani telah menyelewengkan agama Allah ini;
³Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?". mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. [al-Maidah, 5:60] ³tetapi setiap datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari Rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh´. [al-Maidah, 5:70]

Agama Wahyu Islam, Kristian, Yahudi
Oleh itu Islam mewajibkan supaya umatnya beriman dengan semua Nabi dan Rasul Allah serta semua Kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka.

Rukun Iman . . .
Islam menerima semua para Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah ke manusia ± Ada yang disebutkan namanama mereka di dalam al-Qur¶an dan yang tidak disebutkan. Tetapi Yahudi menolak Nabi Isa (as) ± menolak Kitab Injil. Yahudi juga menolak Nabi Muhammad (saw) dan menolak alQur¶an. Dan Nasrani pula menolak Nabi Mohammad (saw) ± menolak AlQur¶an.

Agama Wahyu Firman Allah . . .
´Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka . . . .µ [alQur·an, Ibrahim, 14:4]

´Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus . . .µ [al-Qur·an, ar-Rom,
30:30]

´Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatanµ. [al-Qur·an,
al-Fathir, 35:24]

Agama Wahyu Islam, Kristian, Yahudi
Jadi Islam tidak pernah menerima konsep pinjam-meminjam dalam agama. Persamaan kisah-kisah yang terdapat dalam ketiga-tiga agama ini kerana kisah-kisah ini dari sumber yang sama ² iaitu Allah SWT.
Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebahgian kita menjadikan sebahgian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". [al-Qur·an, ali-Imran,
3:64]

Agama Wahyu Agama Islam dan Yahudi
Islam menolak Yahudi hari ini bukan menolak agama itu tetapi menolak sejarah penulisan Kitab mereka yang mereka tuntut sebagai dari Allah. Apa yang Islam lakukan tidak lebih dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi mereka. Islam tidak pernah rasa ragu terhadap Kitab Taurat. Al-Qur·an menyatakan: µSesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya . . .µ [al-Maidah, 5:44]

Agama Wahyu Agama Islam dan Yahudi
Islam menolak Yahudi hari ini bukan menolak agama itu tetapi menolak sejarah penulisan Kitab mereka yang mereka tuntut sebagai dari Allah. Apa yang Islam lakukan tidak lebih dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi mereka.
Ini tidak bererti umat Islam hari ini boleh mengamalkan cara agama Yahudi atau Nasrani . . . Kedua-dua agama ini (Yahudi & Nasrani) dengan sendirinya terhapus haknya untuk semua umat manusia setelah datangnya Islam.
´Janganlah kamu bertanya kepada Ahli Kitab mengenai apa pun. Sesungguhnya mereka tidak akan menunjukimu, kerana mereka telah sesat. Kamu akan membenarkan kebatilan dan mendustakan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya jika Musa hidup di tengah-tengah kamu, maka tidak sah baginya kecuali dia mengikutikuµ. (Riwayat Al-Hafiz Abu Ya·la dari Jabir (Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 1/542)

Agama Wahyu Agama Islam dan Yahudi
Islam memperkatakan terhadap Yahudi apa yang Allah telah memperkatakan di dalam al-Qur·an. Islam menolak tuntutan Yahudi bahwa: Yahudi bangsa yang terpilih . . . Bumi Palestine adalah hak mereka semata-mata yang Allah janjikan kepada mereka . . . Menuntut Tuhan itu sebagai Bapa mereka dan mereka sebagai anak-anak-Nya . . . Mereka mengubah kandungan Taurat ² Yahudi meninggalkan Taurat dan mengguna Talmud yang mereka sendiri tulis ² Allah ibaratkan Yahudi seperti kaldai membawa buku . . . [al-Qur·an 62:5]

Agama Wahyu Islam dan Zionisme
Kezaliman Zionis terhadap bukan Zionis.
Gagal memberi keselamatan kepada bukan Yahudi. Gagal melaksanakan perintah Taurat . . . Mereka berpegang kepada Kitab Talmud ² Yang mereka tulis sedniri. Mereka tidak menerima bangsa atau agama selain Yahudi.

Kezaliman Zionis terhadap Agama Yahudi.
Mengubah kandungan kitab Taurat . . .

Agama Wahyu Islam dan Yahudi
Kezaliman Zionis terhadap bukan Zionis.
Kezaliman Yahudi ke atas rakyat Palestine melalui fahaman Zionisme telah membatalkan tuntutan mereka bahwa Allah telah banyak memberi kebaikan kepada mereka. . . µMereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batasµ. [ali-Imran, 3:112]

Agama Wahyu Islam dan Zionisme
Islam dan Masalah Yahudi.
Islam memberi perlindungan kepada Yahudi. Islam menerima Yahudi di dalam negaranya. Islam menjanjikan keamanan. Mereka berhak melaksanakan kandungan Taurat ke atas umat mereka. Inilah kebenaran yang tidak boleh dinafikan oleh sejarah.
Pertama: Semasa Saidina Umar r.a. menakluki Baitul Maqdis, berliau memberi jaminan keselamatan Yahudi dan sinagog mereka. Kedua: Yahudi hidup aman dan damai dibawah Kerajaan Umaiyyah di Andalusia selama lebih 500 tahun.

Latarbelakang

Islam dan Kristian ² Antara Wahyu dan Akal Kristian menyelewengkan wahyu
sehingga terkeluar dari kerasionalan akal. 

Pihak Gereja berkuasa melalui Raja - Kristian menolak sains..
Bangsa Eropah menjadi mundur di bawah kuasa Kristian. Sehingga zaman itu dikatakan Zaman Gelap ² bagi Eropah. 

Sebaliknya Islam memajukan berbagai bidang ilmu di Andalusia
Yahudi mempelajari Sains dan perubatan dari Islam di Andalusia sehingga ada yang menjadi pakar dalam perubatan.

Latarbelakang

Islam dan Kristian ² Antara Wahyu dan Akal

Islam menerima Wahyu dan Akal. Islam menerima Nabi Isa (as) sebagai Rasul Allah. Islam menerima Kitab Injil yang asal sebagai wahyu dari Allah. Islam menolak beberapa aqidah Kristian ± Triniti, Dosa Warisan. . .
Sebaliknya, Yahudi menolak kenabian Isa (as), menolak Kitab Injil. Tidak menerima Kristian sebagai agama wahyu.

Latarbelakang - Konflik Islam dengan Kristian
Hubungan Islam dengan Kristian bermula dari sebelum Islam lagi.

Sebelum Islam
Abysinia (Kristian) melakluki Selatan Arab (560M) Cubaan Abrahah menawan Mekkah (570M)

Semasa Islam
Perang Mut¶ah (9H/631M)

Perang Salib
Sebanyak lapan Perang Salib Saladin (1187M)

Penjajahan . . .

Latarbelakang - Penjajahan Ekonomi - Untuk menguasai laluan perdangan
Pada waktu sebelum Islam lagi laluan perdagangan antara Eropah dengan Timur adalah dikuasai oleh Arab. Laluan Yang Dikuasai Arab 
 

Mesir, Palestine, Jordan, Syria Congo, Africa Selatan Aden Selatan Arab India, Burma, Malaysia, Indonesia

Termasuklah laluan sutera ke Cina.

Laluan Perdangan Yang Dikuasai Arab

Ke Timur & Nusantara

Latarbelakang

Penjajahan

Misi Dakwah

Eropah datang untuk mengawal kesemua dagangan untuk mereka sahaja. Oleh itu mereka menjajah mana-mana negara yang mempunyai hasil bumi yang kaya. Mubaligh Kristian mengambil kesempatan ini. Dengan bantuan kuasa penjajah mereka MEMAKSA penduduk pribumi memeluk Kristian. Ini berlaku di: 

Afrika Utara 

Maghribi, Algeria, Libya, Mesir India, Malaysia, Indonesia 

Asia 

µKecuali dengan tekanan politik dan sosial, Islam tidak pernah menyerah umatnya untuk diKristiankan. Walaupun demikian di Jawa pada kurun ke-19 & 20, ada yang memeluk Kristian mazhab Protestan, walaupun hanya beberapa ribu tetapi ia lebih banyak dari lain-lain negara Islam. ± Militan Islam, 1979 ±hlm.54

Latarbelakang

Penjajahan

Penjajahan & Gereja
Tentera Kristian Barat yang datang ke dunia Islam di Afrika, India, di Asia dan di Nusantara bawa bersama mereka golongan agama untuk mengkristiankan penduduk tempatan termasuk umat Islam. Dengan membawa golongan agama, tentera penjajah fikir bahwa mereka telah bertindak dengan penuh ³moraliti´ kerana dapat ³menyelamatkan´ bangsa yang jahil dan tidak bertamadun. Oleh itu mereka tidak merasa salah melaku kezaliman terhadap penduduk tempatan kerana mereka lakukan atas perintah Tuhan.

Perhubungan Kristian & Yahudi
Hubungan Kristian - Yahudi merupakan hubungan yang penuh permusuhan dan kebencian

Latarbelakang

Dalam Bab VI

Kewahyuan & Kenabian
Terdapat konflik antara Yahudi dengan Kristian dalam perkara-perkara berikut:

Ketuhanan Kewahyuan Covenant - Perjanjian Yahudi, Moraliti, Hari Pembalasan Baitul Maqdis - Palestine

Latarbelakang Perhubungan Kristian & Yahudi 

Kebencian Kristian ke atas Yahudi. ² Kristian melihat Yahudi sebagai bangsa yang terhina dan sangat berdosa. Sikap itu disebabkan tindakan Yahudi ke atas Nabi Isa (as) 
 

Yahudi dengan bangganya mengaku membunuh Nabi Isa (as). Kristian menerima peristiwa tersebut ± dan mereka menjadikan dakwaan Yahudi itu untuk mencipta aqidah Dosa Warisan dan Triniti. Mereka fikir dengan berbuat demikian mereka telah menidakkan tuntutan Yahudi itu. Inilah kebodohan Kristian. Yahudi menolak Kitab Injil. Yahudi memburukkan Mariam ibu Nabi Isa (as) Rujuk Kitab Talmud . . . 

 

Yahudi & Talmud

Yahudi tidak ikut Kitab Taurat tetapi mereka ikut Kitab Talmud
´Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti (perkataan itu) dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman merekaµ. [al-Araf, 7:162]

Yahudi & Talmud
Pelaksanaan ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian terhadap orang bukan Yahudi, telah menyebabkan kesengsaraan yang tidak ternyata sepanjang sejarah Manusia. Dan sekarang ia sedang dilaksanakan di Palestine. Kitab ini membenarkan mereka membunuh secara beramai-ramai penduduk awam Palestine. Dalam Kitab Talmud dinyatakan dengan jelas - semua manusia yang bukan Yahudi adalah bukan manusia tetapi binatang.

Yahudi & Talmud
Antara ajaran dalam Talmud . . .
Sesiapa yang engkar dengan Rahib layak dibunuh dan di Neraka dia akan disiksa dengan najis yang panas. Jika bukan Yahudi pukul Yahudi, orang itu mesti dibunuh. Yahudi tidak perlu bayar gaji kepada bukan Yahudi yang telah bekerja untuknya. Apabila Yahudi membunuh bukan Yahudi, tidak boleh dibunuh kembali Yahudi itu, dan apa yang dicuri oleh Yahudi menjadi haknya. Dalam Talmud dikatakan Nabi Isa (as) mengamalkan syihir dan ilmu hitam dan memesongkan bangsa Yahudi supaya menyembah berhala . . .

Yahudi & Talmud
Dr. Israel Shahak dari Universiti Hebrew melaporkan bahwa pihak Yahudi membakar beratus-ratus Kitab Injil (Perjanjian Baru) di Palestine pada 23 March, 1980 - (cf. Jewish History,
Jewish Religion, p. 21).

Kristian hanya mampu berdiam diri. Sebaliknya mereka merancang membakar al-Qur·an sebagai balasan terhadap perbuatan Yahudi . . . Cukup Aneh Kelakuan Kristian ini ??? Inilah dikatakan bodoh ² tidak kenal mana kawan dan mana lawan.

Yahudi & Talmud
Terdapat dua kisah "Holocaust" dalam Kitab Talmud yang jelas pembohongannya: Gittin 57b. Kononnya 4 bilion Yahudi dibunuh oleh Rom di bandar Bethar. Gittin 58a. Juga menuntut bahwa 16 juta kanak-kana Yahudi dibungkus dan dibakar hidup-hudup oleh Rom.
(Demografi lama menunjukkan bahwa tidak sampai 16 juta Yahudi di seluruh dunia pada ketika itu, inikan pula 16 juta kanak-kanak dan 4 bilion Yahudi ± sekarang pun penduduk seluruh dunia baru 6 bilion lebih).

Yahudi & Talmud
´Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), . . . . . . dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. . . . .µ [al-Maidah, 5:44]

Mereka telah mengantikan Kitab Taurat dengan Talmud ² Kitab yang mereka sendiri menulisnya.
³Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; µIni dari Allah¶ . . .´ [al-Baqarah, 2:79]

Latarbelakang - Akibatnya Perhubungan Kristian & Yahudi 

Layanan Kristian terhadap Yahudi di Eropah 

Yahudi tidak boleh mengambil orang Kristian sebagai pekerja atau menjadikan orang Kristian sebagai hamba..

Yahdu mestilah meninggalkan anak-anak mereka yang tlah menjadi Kristian. Jika Yahudi berkahwin dengan Kristian, mereka mestilah meninggalkan Yahudi mereka. Yahudi mesti melaksanakan undang-undang Rom bukan mengikut Kitab Taurat. Mereka dilarang membaca kitab Taurat dalam bahasa hebrew atau mendengar ceramah oleh rahib-rahib mereka. 


Mereka tidak boleh mengutuk doktrin-doktrin Kristian atau memjadi saksi terhadap Kristian. Yahudi dilarang merayakan hari-hari besar dalam agama mereka. Tidak boleh bersunat, mesti makan daging babi, mesti ikut Kristian dalam upacara baptism. Latarbelakang - Akibatnya Perhubungan Kristian & Yahudi

Yahudi berada di dalam keadaan sedemikian lebih 2000 tahun di Eropah
Mereka juga dibuang negeri semata-mata kerana mereka Yahudi atau kerana mengamalkan agama Yahudi. Mereka juga diusir dari Britain. Semasa perang salib, tentera Kristian dalam perjalanan mereka telah menyamun, menakutkan dan membunuh mana-mana Yahudi yang mereka bertemu tanpa sebarang belas kasihan atau bantuan.

MANGSA AGAMA KRISTIAN
15th century: Tentera Salib menyerang Hussites, beribu dibunuh. [DO30] 1538 pope Paul III istihar Perang Salib terhadap England dikatakan telah meninggalkan Kristian dan anggap semua orang Inggeris sebagai bangsa Gereja slaves (tetapi tiada kekuatan untuk bertindak). [DO31] 1568 Spanish Inquisition Sebuah Tribunal memerintahkan penghapusan 3 juta pemberontak di (masa itu Sepanyol) Netherlands. [DO31] Antara 5000 dan 6000 Protestant ditenggelamkan oleh tentera Sepanyol Katholik, [SH216] 1572 di Perancis lebih kurang 20,000 Huguenots dibunuh atas arahan pope Pius V. Sehingga kurun-17 200,000 telah melarikan diri. [DO31] 17th century: Katholik membunuh Gaspard de Coligny, seorang pemimpin mazhab Protestant. Selepas membunuhnya, kumpulan Katholik menghancurkan mayatnya, ´panggalkan kepalanya, tangannya dan kemaluannya . . . dan lemparkannya ke dalam sungai [«kemudian] memutuskan bahwa mayatnya tidak layak dimakan oleh ikan, keluarkannya dari sungai dan biarkan sebagai makan untuk gagak dan ulat.[SH191] 17th century: Pihak Khatolik memusnahkan bandar Magdeburg/Germany: lebih kurang 30,000 Protestants dibunuh. ´Dalam satu gereja 50 wanita didapati mati dengan kepala dipanggalµ, dilaporkan oleh Friedrich Schiller, ´dan bayi yang masih sedang menyusu ibunya yang sudah matiµ [SH191] 17th century Perang 30 tahun (Katholik vs. Protestant): sekurang-kurangnya 40% rakyat mati, kebanyakannya Jerman. [DO31-32]

Latarbelakang
Perhubungan Islam & Yahudi

Pada ketika itu, tiada siapa yang boleh membantu mereka, kecuali . . .

Dunia Islam
Semasa Kristian menawan semula Sepanyol - Yahudi dari Sepanyol melarikan diri ke Afrika Utara. Di sana mereka dapati saudara-saudara Yahudi mereka hidup bebas, aman dan makmur.

Pembebasan

Zaman Pembaharuan
Kurun ke-17 dan 18M

Pembebasan Sebelum itu . . . 


Eropah dikuasa oleh pihak raja dan Gereja. Akal manusia ditolak ± Hanya pendapat Gereja sahaja yang betul ± Kristian mendakwa ini perintah Tuhan. Sains ditolak sebagai haram dan bertentangan dengan agama.
Pada masa itu, Islam sedang mengembangkan Sains, Perubatan dan berbagai bidang ilmu. Kemajuan Islam dalam bidang teknologi sangat menggalakkan. Sementara Eropah sedang berada dalam kegelapan (Dark Ages). 

Pembebasan Zaman Pembaharuan
Bermula dengan Revolusi Perancis. 


Kerajaan beraja yang dikuasai oleh Gereja mula runtuh satu demi satu. Benteng yang menghalang kaum Yahudi, runtuh. Mereka mula masuk ke dalam masyarakat sebagai rakyat yang bebas dan sama rata. Mereka memasuki dunia barat dan menjadi masyarakat barat. Mereka tinggalkan bahasa Hebrew mereka dan mempelajari bahasa Eropah. Sahingga pada tahun 1797 ada diantara mereka telah menjadi wakil rakyat. 

Mereka bukan lagi masyarakat yang dihina oleh Kristian. Sebaliknya mereka telah menjadi sebahgian Kristian.

Pembebasan Zaman Pembaharuan
Kristian masih menkristiankan Yahudi.

Yahudi mesti memilih antara penyerapan dengan Kristian Eropah atau kekal keTahudiannya dengan ghetonya.
Kebangsaan Eropah

Supaya Yahudi boleh keluar dari ³gheto´ mereka, mereka terpaksa menerima konsep KEBANGSAAN Eropah. Pada 1818 - Yahudi menjadi Bangsa Eropah.
Yahudi memperkenalkan Kitab Talmud dalam bahasa Jerman.

Pembebasan Zaman Pembaharuan

Masalah Penyerapan Yahudi
Kejatuhan pihak Gereja dan Raja telah membebaskan Yahudi dari ghetonya. Dalam keghairahan kebebasan, ramai yang terima penyerapan dan menjadi bangsa Eropah.
Mereka tinggalkan bahasa Hebrew dan mengambil bahasa Eropah. Lama-kelamaan, bahasa Hebrew hilang dari kalangan Yahudi. Mereka menerima amalan dan budaya Kristian. Mereka diterima belajar di sekolah dan Universiti. Sehingga ramai yang berjaya dalam kerjaya mereka ± khususnya dalam bidang perbankan dan saham. Yahudi mendapati dengan segala pengorbanan mereka, Kristian Eropah tetap memandang Yahudi sebagai bangsa yang terasing.

Pembebasan - Konflik
Delima kepada Yahudi Kitab Taurat dengan Injil sangat bertentangan - Kitab Talmud pula ± menolak Kristian ± pada tahun 1885
Persidangan di Pittsburgh Yahudi menolak Kitab Injil.

Yahudi tidak pernah menerima Kristian sebagai agama yang benar.
Untuk melaksanakan perintah agama Yahudi sepenuhnya dalam suasana sekularisme Kristian Eropah, merupakan sesuatu yang sangat bertentangan.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Delima kepada Yahudi
Bila mereka berhadapan dengan situasi sedemikian, mereka terpaksa membuat pilihan.

Kebebasan & Penyerapan ? Kekal keYahudian & hilang kebebasan ?

Mereka tidak dapat menerima kedua-dua option ini ² mereka mesti KEKAL KEYAHUDIAN mereka dan BEBAS.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Suasana inilah antara yang mendesak Yahudi supaya mengadakan sebuah negara mereka sendiri. 

Theodor Herzl (1860-1904) Perbicaraan Dreyfus di Paris ± Eropah menolak Yahudi.
Perbicaraan ini mendesak Yahudi supaya memikir semula kedudukan mereka dalam masyarakat Eropah. Jelas Eropah menolak Yahudi. 

Timbul pendapat bahwa Yahudi perlu sebuah negeri sendiri. 

Versi Herzl ± dapat sambutan.
Smolenskin: ´Hanya di bumi Israel . . . Yahudi

boleh mendapat kebenaran dan keamanan yang berterusanµ.

Latarbelakang Yahudi dan Kristian ² 2000 tahun 

Kristian Tertipu:
Yahudi kononnya telah menjadi Kristian sebenarnya mereka tidak pernah mengikhtiraf agama Kristian. 

Yahudi Tertipu:
Mereka ubah nama, bekerja keras, tinggalkan bahasa mereka ± dengan harapan boleh hilangkan kebencian Eropah terhadap mereka ± Tidak. Kristian tetap membenci Yahudi.

Latarbelakang Yahudi dan Kristian ² 2000 tahun

Kedua-dua Tertipu
Eropah telah hilang Kristiannya ² campuraduk antara sikap kebangsaan yang egotis dengan wahyu dan rasionaliti menjadi tempang dan terpisah dari agama.

Yahudi juga mengambil pemikiran ini dengan mengemukakan aqidah;

´Holocaustµ, ´desporaµ, ´The Promised Landµ.
Inilah yang akhirnya mereka (Kristian dan Yahudi) sekata.

Latarbelakang Yahudi dan Kristian ² 2000 tahun
´Holocaustµ, ´desporaµ, ´The Promised Landµ. Inilah yang akhirnya mereka (Kristian dan Yahudi) sekata. Kenapa mereka sekata dalam perkara ini? 

Kristian
Mereka hendak nyahkan Yahudi dari Eropah. 

Yahudi
Mereka hendak sebuah negeri mereka sendiri.

Kristian dan Yahudi sepakat untuk mempromosikan konsep Holocaust, Despora, The Promised Land.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Yahudi dan Kristian ² 2000 tahun

. . . Dengan itu Lahirlah

Zionisme
Bab VII

Latarbelakang

Apa dia

Zionisme

Latarbelakang

Apa dia Zionisme
Istilah ini diperkenalkan oleh Nathan Birmbaum 1893 Theodor Herzl dalam tahun 1896 menjadikan Zionisme satu ideologi apabila dia menulis buku ³The Jewish State´. Matlamatnya adalah untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke Eretz Yisrael atau Zion ² ertinya Baitul Maqdis. Nama Zionisme berasal dari sebuah bukit bernama Zion ± dimana terletaknya Gereja Baitul-Maqdis.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel
Istilah Zionisme diperkenalkan oleh Nathan Birmbaum dalam tahun 1893. Tetapi Theodor Herzl, dikenali sebagai pengasas Ideologi Zionisme. Dan menjadikan Palestine negara tersebut. ´Adalah sangat penting supaya kesengsaraan Yahudi menjadi lebih buruk . . . Kerana ini akan membantu kita mencapai rancangan kita . . . Saya ada satu idea . . . Saya akan menyuntik ´AntiSemitesµ untuk mencairkan kekayaan Yahudi . . . ´Anti-Semitesµ akan membantu kita dengan meningkatkan tekanan dan kezaliman ke atas Yahudi. ´anti-Semitesµ akan menjadi rakan karib kitaµ.
(- Dari Dairinya, Bhg I, hlm. 16)

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel
Untuk mencapai hasrat dan cita-cita mereka (Yahudi & Kristian), mereka guna sepenuhnya konsep yang mereka telah kembangkan lalu disuntikkan ke dalam minda masyarakat Kristian Eropah yang rata-rata tidak tahu-menahu perancangan ini: Maka konsep Holocaust, Despora, The Promised Land dilaksanakan melalui satu lagi konsep ² iaitu;

Anti-Semite
Dengan ´Anti-Semiteµ ini, tidak siapapun boleh menyoal tentang Holocaust, Despora dan The Promised Land ini. Mereka hanya dipaksa menerimanya tanpa soal. Sesiapa yang menyoal semua ini adalah Anti-Semitic yang merupakan satu kesalahan yang berat.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel

Zionisme dan Agama
Konflik antara Agama dengan Kebangsaan.

Agama dan Kebangsaan saling digunakan mengikut kepentingan mereka.
Akhirnya: Kebangsaan adalah Agama ± Agama (Yahudi) adalah Kebangsaan. Keuniversalitan hilang - Kebangsaan timbul. Yahudi untuk Yahudi sahaja. Agama digunakan bila perlu.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel

Setelah meletakkan asas ini

Mereka mula dakwan mereka

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel

Dakwaan Zionis
Sejarah Yahudi Asal Usul Yahudi Pengusiran (Exodus) Bumi yang dijanjikan (The Promised Land) Holokaus (holocaust) Anti-Semitic Kebangsaan secara Umum dan Kebangsaan Yahudi secara khusus Israel yang Baru, Kitab Injil dan Archaeologi

Latarbelakang

Dakwaan Zionis

Dibantah . . .

oleh Prof Shlomo Sand dari Universiti Tel Aviv. Beliau menulis buku "When and How Was the Jewish People Invented?" (diterbitkan oleh Resling
dalam bahasa Hebrew)

Tajuk dalam bahasa Inggeris:

´The Invention Of The Jewish Peopleµ

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .
Antara bantahannya:

Bangsa Yahudi ?
Siapa yang mencipta bangsa Yahudi?
Naeim Giladi menulis sebuah buku ´Ben Gurion's Scandals: How the Haganah & the Mossad Eliminated Jewsµ ² Jenayah Zionists mengimpot buruh Yahudi untuk mempertahankan bumi yang dicuri. Sekarang Naeim Giladi tinggal di NY, U.S. tidak lagi memengang kerakyatan Israel. Beliau berkata;

´Saya bangsa Iraq ² lahir di Iraq, budaya saya Arab Iraq, agama saya Yahudi, kerakyatan saya Amerika."

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .

Siapa yang mencipta bangsa Yahudi?
Adalah suatu hakikat sejarah bahwa tiada satupun teks sejarah yang ditulis tentang Yahudi antara kurun pertama hingga ke-19M ² Sebelum kurun ke-19 sejarah Yahudi tidak wujud. ´Hitler yang menjadikan saya Yahudiµ ² tindakan Hitler telah mewujudkan semangat ´Kebangsaan Yahudiµ. Selagi wujud nama Hitler selagi itulah wujudnya ´Bangsa Yahudiµ ´Anti-Semiteµ ² sesiapa yang tidak mahu terima bahwa wujudnya bangsa Yahudi adalah ´Anti-Semiteµ.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .
Satu mitoes

Pengusiran (Exodus) dari Baitul Maqdis ?
Kononnya tentera Rom telah mengusir seluruh kaum Yahudi dari Palestine adalah suatu Mitoes yang dibangkitkan untuk menimbulkan simpati terhadap tuntutan Yahudi bahwa Palestine adalah milik mereka. Tidak ada sebarang rekod bahwa pengusiran besar-besaran pernah berlaku. Ia semata-mata Propaganda Zionis untuk membolehkan mereka merampas bumi Palestine.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .
Satu mitoes

Pengusiran (Exodus) dari Baitul Maqdis ?
Ahli sejarah Israel Ilan Pappe melihat kepada beratus ribu penduduk asal Palestine ² kehidupan mereka telah dicungkil keluar untuk memberi ruang kepada pendatang Yahudi yang akan merampas kampung halaman mereka - iaitu Yahudi Ashkenazi dari Eropah Timur. Tetapi lebih setengah juta Yahudi lain datang dari negara Islam. Yahudi yang sebenarnya adalah rakyat Palestine hari ini. Merekalah penduduk bumi Palestine semenjak beribu tahun lamanya. Mereka tidak pernah meninggalkan kampung halaman mereka.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .

Kerajaan Nabi Dawud (a.s.) ? ´Kerajaan Judeaµ
Injil mengandungi cerita-cerita fiksyen dan tidak banyak asas yang mengatakan dalam sejarahnya pernah wujud sebuah masyarakat Hebrew yang hebat di Palestine. Dalam kajian sejarah telah mendapati ³Jerico´ yang kononnya wujud sebuah kerajaan yang besar Nabi Daud (as) adalah hanya sebuah bandar kecil. ³Kerajaan Judea´ sebenarnya bukanlah sebuah kerajaan yang hebat seperti kerajaan Rom, Parsi, Firaun dan lain-lain. Tetapi dipropagandakan seolaholah ia sebuah kerajaan yang hebat.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .

Kebangsaan secara Umum dan Kebangsaan Yahudi secara khusus
Sebab itu di Universiti Hebrew di Israel dalam tahun 1930 - membahgikan Sejarah Yahudi dengan Sejarah Umum kepada dua Jabatan . . . . Kenapa? Ia bertujuan memberi kepentingan kepada semangat Kebangsaan. Persoalannya: Adakah Yahudi mempunyai kebangsaan? Siapa Yahudi ini? Dari mana mereka berasal? Kenapa dalam sejarah, mereka wujud di berbagai tempat yang terpencil?

Latarbelakang

Dakwaan Zionis Prof Shlomo Sand

Dibantah . . .

Kebangsaan secara Umum dan Kebangsaan Yahudi secara khusus
Yahudi bukanlah satu bangsa tetapi koleksi berbagai bangsa. Kerana Yahudi adalah satu agama bukan bangsa. Contohnya: Kaum Yahudi yang tinggal di Andalusia semasa pemerintahan Islam di sana, adalah dari bangsa Barber dari Utara Afrika. Begitulah juga Yahudi yang tinggal di Eropah. Mereka bukan berasal dari Palestine. Tetapi rakyat Palestine hari ini adalah kaum Yahudi asal. Mereka berada di Palestine semenjak beribu tahun dan mereka tidak pernah meninggalkan tanah air mereka.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis

Pandangan Prof Dr Ismail Faruqi
Hanya Yahudi di Eropah sahaja yang mengalami Penindasan dan ´Enlightenmentµ. Perkara ini tidak berlaku kepada Yahudi di Amerika Syarikat, Rusia, dan di Timur Tengah.

Latarbelakang

Dakwaan Zionis

Rumusan Prof Shlomo Sand
Yahudi hari ini bukan berasal dari Palestine, dan kononnya mereka berasal dari bangsa Semite adalah satu mitoes. Yahudi tidak berasal dari Palestine dan dengan itu tuntutan mereka yang mengatakan ³pengembalian´ (return) kepada ³bumi yang dijanjikan´ (promised land) mesti di lihat sebagai satu penjajahan oleh satu puak yang bersikap perkauman dengan ideologinya yang terpesong.

Tujuan Kewujudan Israel

Latarbelakang
Kewujudan Israel memenuhi tujuan-tujuan berikut;
Mewujudkan sebuah negara yang boleh membantu Barat sekiranya berlaku Perang Dunia. Untuk menghabiskan tenaga dan harta kawasan tersebut supaya membantut kemajuan dan mengurangkan keupayaan menentang kuasa Kristian. Supaya Israel akan membantu Kristian Barat menguasai minyak. Mewujudkan keadaan supaya kawasan ini sentiasa berada di dalam keadaan kucar-kacir. Untuk menghalang mana-mana pihak dari mengusir Kristian Barat dari kawasan tersebut. Menghilangkan rasa bersalah pihak Kristian terhadap Yahudi. Untuk memecahkan umat Islam supaya mereka sentiasa tidak akan bersatu.

Latarbelakang
Semua matlamat tersebut sangat bertepatan dengan kehendak Kristian Barat. Dan mereka dapati Yahudi Zionis merupakan alat yang sedia melaksanakan tugas tersebut.

Dengan itu, konfrantasi antara Kristian dengan Islam telah ditingkatkan kepada tahap kebencian yang sangat bahaya.

Dari sudut inilah Deklarasi Balfour harus dilihat dalam hubungan Kristian, Islam dan Yahudi

Israel - ´Polis Timur Tengahµ
Untuk mengembangkan konflik dan ketegangan bukan keamanan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri AS merupakan pelangan yang sangat baik ² membeli pagar-pagar yang berteknologi tinggi, drones, biometric ID, pengawalan video & audio, sistem interogasi. Tentera Israel sebenarnyalah Kerajaan. Ia disediakan untuk peperangan abadi ² menggunakan Gaza dan Tebing Barat sebagai makmal untuk mengekspot idea dan technologi. - Naomi Klein's The Shock Doctrine

Latarbelakang

Masalah Israel melibatkan tiga pihak Dunia Islam Dunia Kristian Barat Yahudi

Latarbelakang

Bagaimana Wujudnya Israel

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel
Dalam Bab VIII 

Zionisme dan Poltik

Sebelum Perang Dunia I Peristiharan Balfour 1917 Mandat British di Palestine Pengambilan Tanah oleh Zionis Kemasukan Zionis ke Palestine Kelemahan Rakyat Palestine Penentangan Rakyat Palestine Selepas Perang Dunia Ke-2 - Pembahagian oleh PBB Penggunaan Keganasan Zionisme & Penjajahan     

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Sebelum Perang Dunia I
Zionis berhasarat untuk melarikan diri dari Eropah - mencari tempat untuk mereka jadikan negara mereka ² 3 Cadangan: Asia Tengah, Uganda dan Palestine. Theodor Herzl. Cuba membeli Palestine dari Kerajaan Othmaniyah ² ditolak. Herzl kemudian ancam dengan kuasa British tetapi gagal. Beliau guna alasan keagamaan. Ini kerajaan Othmaniyah tidak boleh tolak. Kononnya mereka hendak tinggal di Baitul Maqdis supaya membolehkan mereka beribadah. Walaupun ini suatu helah, kerajaan Othmaniyah tidak dapat menolaknya. Mulalah kemasukan Yahudi dari Eropah ke Palestine secara beramai-ramai.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Peristiharan Balfour 1917
Perang Dunia Pertama ² Kerajaan Othmaniyah menyebelahi Jerman Persetujuan Husayn-McMahon. Sharif Husayn melancarkan pemberontakkan terhadap Kerajaan Othmaniyah Turki - 1916. Sharif Husayn tertipu oleh British ² Perjanjian Syke-Picot. Pembubaran Kerajaan Othmaniyah (1924) oleh Kamal Attartuk. Abd Aziz ibnu Saud menakluki Mecca.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Mandat British di Palestine
Sebuah bumi yang subur dan ramai penduduk ² 1juta. Ramai penduduknya beragama Islam. 1/5 Kristian dan 1.5% Yahudi. Semua mereka berbahasa Arab, Budaya dan tamaddun juga Arab. Mereka berasal dari berbagai kaum ² Canaan, Philistine dengan campuran Hebrew, Greece, Parsi, Rom, Arab, Mesir dan Sulubi (keturunan dari tentera salib). British menguasai Palestine dari 1918-1948. 600ribu Yahudi dari Eropah dibenar menetap di Palestine. Mereka menetap di kawasan yang paling subur ² Marj, lembah pantai antara Haifa dan Yala. Rakyat Palestine tertekan dan sentiasa memberontak ² lihat peta.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Pengambilan Tanah oleh Zionis . . .
Dalam tahun 1948 kawasan pertanian yang dimiliki oleh Yahudi tidak melebihi 3% - dibeli dari rakyat Palestine yang miskin. Mereka juga beli dari rakyat Palestine yang tinggal di luar Palestine. Zionis beli tanah-tanah Kerajaan ² Tanah yang tidak dibayar cukai. Rakyat Palestine tidak pernah endah dengan gran tanah asalkan dia telah duduk disitu bergenerasi maka dia kira itu adalah hak dia. Zionis beli tanah-tanah ini dengan tujuan politik. Yahudi mempunyai dua badan yang ditugaskan untuk membeli tanah-tanah di Palestine Keren Kayenet (Agensi Yahudi) dan Keren Hayesod (Tabung Kebangsaan Yahudi). Kerajaan British tidak boleh jual tanah Palestine atau sewanya kepada sesiapapun ² kerana dia bukan kerajaan sebenar ² hanya kuasa ´mandateµ ² tetapi British sewakan kepada Agensi Yahudi untuk 99 tahun dengan bayaran $4.00 setahun bagi setiap 100 ekar.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Pengambilan Tanah oleh Zionis . . .

British Membantu Yahudi-Zionis
Gabenor tentera British membantu Yahudi dengan melarang petani Palestine daripada mengerjakan ladang mereka sehingga akhirnya mereka hilang segala harapan, lalu meninggalkan kampung halaman mereka yang telah bergenerasi itu. Mereka dipaksa menandatangani surat penyerahan tanah mereka kepada Yahudi. Mana-mana rakyat Palestine yang tidak mahu tandatangan penyerahan tanah mereka akan dipaksa ² mereka dimasukkan ke dalam truk dan dibuang ke Gaza. Hanya yang tinggal mereka yang bekerjasama dengan pihak berkuasa Yahudi.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Kemasukan Zionis ke Palestine
Pada awalnya kemasukan Yahudi ke Palestine hanya sedikit. Selepas 1933 barulah kemasukkan meningkat berganda ² akibat tindakan Hitler ke atas Yahudi. Yahudi tidak menjual barangan kepada rakyat Palestine, tidak mengambil rakyat Palestine sebagai pekerja. Semua pusat pengajian dari sekolah rendah smpai ke universiti ditutup untuk rakyat Palestine.

Semua ini dilakukan oleh Yahudi dengan bantuan British.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Menghadkan Hak Rakyat Palestine

Bina Sekolah
Rakyat Palestine tidak boleh berbuat apa-apa yang positif ² Dari segi ekonomi atau politik. Hak mereka disekat. Rakyat Palestine tidak bebas bina rumah atau kedai tanpa kebenaran pemerintah British. Kerajaan British pula membelanja mewah memajukan kawasan Yahudi. Dengan rancangan serba moden.

British Telah membantu Kewujudan Israel.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik . . . sambungan 

Menghadkan Hak Rakyat Palestine
Rakyat Palestine dilarang membina sekolah mereka sendiri. Pihak penjajah British kenakan cukai harta, poll taxes ke atas Rakyat Palestine dan juga cukai ke atas tepung, gula, tembakau dan lain-lain barangan. Apabila cukai ini agak cukup, barulah kerajaan buat rancangan untuk sekolah rakyat Palestine. Ia mengambil masa bertahun-tahun untuk menyiapkan hanya sebuah sekolah. Beginilah yang dilakukan terhadap umat Islam oleh pihak Kristian Barat di semua jajahan umat Islam yang mereka takluki. Yahudi boleh membina sistem pendidikan mereka sendiri ² bebas mengajar falsafah Zionisme kepada anak-anak mereka dan melatih dalam organisasi para-tentera. Kerajaan penjajah British menyumbangkan senjata percuma dan membantu latihan.

Sistem Pendidikan

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik . . . sambungan 

Menghadkan Hak Rakyat Palestine

Pengajian Tinggi
Yahudi bebas menghantar anak-anak mereka belajar di Eropah. Yahudi digalakkan membina kolej di Tel Aviv dan Universiti di Baitul Maqdis. Rakyat Palestine ² pendidikan mereka hanya diperingkat sekolah menengah; mereka tidak bebas melanjutkan pelajaran ke luar negara. Mereka tidak boleh belajar ke Damsyik, Beirut, Baghdad atau Kaherah tanpa kebenaran polis (yang jarang diberi). Sekolah ´missionaryµ pula mengawal pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke Eropah.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Penentangan Rakyat Palestine Yang Berterusan
Walaupun ramai rakyat Palestine meninggalkan kampung halaman mereka, tetapi ramai yang tetap berazam menentang tindakan Yahudi Zionis dan Kristian Barat (British). Kini setelah lebih 60 tahun penindasan tanpa henti oleh Yahudi Zionis dan Kristin Barat, rakyat Palestine masih kekal dan masih bersemangat menentang penjajahan - walaupun dengan senjata yang paling minimum.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Selepas Perang Dunia Ke-2 - Pembahagian oleh PBB

Selepas Perang Dunia II
Penjajah British meninggalkan Palestine dalam keadaan huru-hara. Serah semua senjatanya kepada Zionis. Campurtangan Amerika Syarikat telah melanggar perjanjian PBB. President Amerika Syarikat (Henry Truman) menyokong sepenuhnya penubuhan Israel ² melobi negara-negara lain supaya menyokongnya.

Bangsa-bangsa Bersatu
15 Mei 1948 ² Tertubuhnya negara haram Israel.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Membersihkan Palestine dengan Keganasan Keganasan Yahudi Zionis Haganah Kumpulan Stern Irgun 

Yahudi Zionis menggunakan kumpulan pengganas:

Aktiviti Kumpulan Penganas Yahudi Zionis 
Rakyat Palestine dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Menyerang penduduk Palestine ² pembunuhan beramai-ramai rakyat

Palestine. 
Memaksa Yahudi yang berada di luar Israel supaya berpindah ke

Israel.

Peranan British membantu Penubuhan Israel

Peranan British membantu Penubuhan Israel
1941 ² Rusuhan anti-Yahudi di Iraq Pengeboman 1950-1951
Pada bulan Mac 19, 1950 ± sebutir bom diletupkan di Pusat Kebudayaan Amerika di Baghdad, menyebabkan kemusnahan harta benda dan mencederakan beberapa orang. Pusat itu merupakan tempat kegemaran belia-belia Yahudi berjumpa. Bomb pertama dilemparkan terhadap Yahudi berlaku pada 8 April, 1950, jam 9:15 p.m. Sebuah kereta dengan tiga pemuda melemparkan bom tangan di Café El-Dar El-Bida, Baghdad, di mana Yahudi sedang merayakan µPassover¶. Empat orang cedera parah. Malam itu juga diedarkan risalah mendesak Yahudi meninggalkan Iraq dengan serta-merta.

Niat Zionis dari awal lagi . . .
Kenyataan Zionis

Bukan sahaja ini satu pembohongan, ia juga satu jenayah terhadap Yahudi oleh kerana matlamat utama Zionis adalah mengalirkan rakyat Yahudi dari Eropah ke Palestine. Semua ini dilakukan semata-mata dengan satu matlamat: untuk menjadikan Palestine sebuah negara Yahudi di mana Yahudi akan menjadi majoriti.
Ben-Gurion juga membuat kenyataan yang sama pada tahun 1938.

Niat Zionis dari awal lagi . . . Dalam tahun 1934, Weizmann cuba menarik perhatian pihak Berkuasa Mandate Perancis dalam rancangan penempatan Yahudi di Syria dan Lebanon. Rancangan ini pada asalnya telah dikemukakan oleh Organisasi Yahudi Sedunia di Persidangan Zionis Sedunia pada tahun 1919 di mana termasuk Barat Jordan, Selatan Syria termasuk Bukit Golan, dan Selatan lebanon sehingga sebelah selatan sungai Litani.

Idea yang sama juga dicadangkan oleh Ben-Gurion dan Moshe Dayan.
(Expulsion Of The Palestinians, p. 47)

Niat Zionis dari awal lagi . . . Sehari selepas PBB mengundi membahagikan Palestine, Menachem Begin, pemerintah kumpulan pengganas Irgun dan Perdana Menteri Israel antara 1977-1983 mengistiharkan:

´Pembahgian Palestine adalah haram. Ia sekali-kali tidak akan diikhtiraf . . . . Baitul Maqdis telah dan akan selama-lamanya dikembalikan kepada bangsa Israel ² Keseluruhannya - dan buat selama-lamanya."
- (Iron Wall p. 25 & Simha Flapan, p. 32)

Yahudi tidak pernah berniat untuk berkongsi bumi Palestin ini . . . Oleh itu semua usaha Perdamaian adalah kepurapuraan ² Amerika tahu dan Israel tahu.

Rancangan Zionis . . . Rampasan Palestin
Dalam satu pertemuan antara Weizmann dan Balfour: ´[Weizmann] membentangkan hujjah ² bahwa kepentingan Zionis dan British adalah SAMA. Pergerakan Zionis bercakap dengan bahasa negarawan moden, tetapi dipanaskan dengan kesedaran keagamaan yang sangat mendalam. Balfour juga menganggap Zionis sebagai sebahgian dari kepercayaan agama Nasrani . . . Tidak lama lepas itu Balfour mengistiharkan dalam mesyuarat Kabinet 1916. . .µ;

SAYA ADALAH SEORANG ZIONISµ.
(One Palestine Complete, p. 41)

Rancangan Zionis . . . Rampasan Palestin
Dalam tahun 1919 Lord Balfour, bapa pengasas Deklarasi Balfour, mengesahkan perampasan hak rakyat Palestine sebagai sebuah negara yang berdaulat sebagai berikut:

´Zionisme, samada ia betul atau salah, samada ia baik atau buruk, telah berakar dalam tradisi lampau, dalam keperluan hari ini, dalam harapan akan datang, adalah lebih sangat penting daripada kehendak dan prejudis 700,000 Arab yang sekarang tinggal di bumi yang tertua ini."
(Righteous Victims, p. 75)

Adakah Barat pernah peduli tentang rakyat Palestin . . . ?

TIDAK PERNAH !!

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Seawal 25 October, 1919 Winston Churchill meramalkan bahwa Zionisme akan membersihkan rakyat pribumi, beliau menulis:

³Kita telah mengistiharkan kemasukkan Yahudi ke Palestine, dan mereka menganggap bahwa penduduk Palestine akan dibersihkan dari kampung halaman mereka untuk memberi kemudahan kepada Yahudi.´
(Expulsion Of The Palestinians, p. 15)

Pembohongan . . . Peranan Britain
Dan juga dalam tahun 1921 Churchill menyakinkan deligasi dari rakyat Palestin yang diketuai oleh Kathim al-Huseini bahwa hak Palestin akan dikekalkan:

"[Yahudi tidak akan] mengambil tanah kepunyaan orang lain. Mereka tidak boleh melucutkan hak seseorang atau harta bendanya . . . . Ada tempat untuk semua.´
(Righteous Victims, p. 100)

PEMBOHONGAN !!!

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Dalam bulan Mac 1921 Winston Churchill, seorang Zionis seumur hidup, MENYAKINKAN Arab bahwa Yahudi TIDAK AKAN mengusirkan mereka satu hari nanti:

³Adalah sangat benar bahwa Yahudi yang berkeliaran ini patut mempunyai negaranya sendiri dan disatukan, di mana lagi jika tidak di Palestin, yang mana mereka telah berkait rapat selama 3,000 tahun? Kami fikir ia
sangat baik bagi dunia, baik bagi Empair British, juga baik bagi Arab yang tinggal di Palestin . . .

Mereka akan berkongsi dalam kemajuan dan keuntungan Zionisme´.
(Righteous Victims, p. 99)

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Dan lagi dalam bulan Oktober 1941, Churchill menulis dalam satu minit yang sulit yang menyokong pembahagian Palestin menjadi dua negara (ini bertentangan dengan Kertas Putih 1939):

³Saya berkata bahwa jika Britain dan Amerika Syarikat muncul dengan kemenangan dalam peperangan ini, kewujudan sebuah negara Yahudi yang hebat di Palestin, yang akan dipenuhi dengan berjuta-juta Yahudi akan merupakan suatu lambang dalam persidangan keamanan.
(Righteous Victims, p. 167-168)

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Pada 12 January 1944 Churchill menulis kepada Pegawai Kanan dalam Kabinet Perangnya, jelas bertentangan dengan Kertas Putih Kerajaan Britain tahun 1933:

´Hanya satu bentuk pembahagian merupakan penyelesaiannyaµ. Dan tiga belas hari kemudian beliau memaklumkan kepada Ketua Staff Jawatankuasa: ´Jelasnya kita tidak akan meneruskan sebarang pembahagian yang tidak disokong oleh Yahudiµ.
(Israel: A History, p. 116)

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Dalam bulan Mac 1944 Presiden Amerika Syarikat, Franklin D. Roosevelt (beliau merujuk dirinya sebagai seorang Zionist kepada Josef Stalin dalam tahun 1945), menyakinkan Yahudi terhadap SOKONGAN SEPENUHNYA dalam pembentukan negara Israel, beliau berkata:

´Keadilan sepenuhnya akan dilakukan [selepas perang] bagi mereka yang mencari negara Yahudi, yang mana kerajaan kita dan rakyat Amerika yang sentiasa merasa simpathy yang sangat mendalam dan lebihlebih lagi pada hari ini memandangkan keadaan yang tragik beratus ribu pelarian Yahudi yang tidak bernegaraµ.
(Righteous Victims, p. 171)

Rancangan Zionis . . . Peranan Britain
Pada 4 November 1944, Churchill memberitahu Chaim Weizmann dengan mengenepikan Kertas Putih 1939:

"[Jika Yahudi mampu] ambil seluruh Palestin, ia merupakan suatu yang baik, tetapi jika terpaksa memilih antara Kerts Putih [1939] dan pembahagian, maka mereka patut menerima pembahagianµ. Churchill juga memberitahu Weizmann bahwa ´beliau juga menyokong kemasukan Negevµ dalam negara Yahudi nanti.
(Israel: A History, p. 118)

Rancangan Zionis . . .
Dalam satu temuramah oleh Sunday Times, Golda Meir, Perdana menteri Israel antara 1969-1974, menyatakan pada bulan Jun 1969:

´Ia bukanlah seolah-olah terdapat adanya rakyat Palestin di Palestin yang menganggap diri mereka sebagai rakyat Palestin dan kita datang dan campakkan mereka keluar dan mengambil negara mereka dari mereka, MEREKA SEBENARNYA TIDAK PERNAH WUJUDµ.
(Iron Wall, p. 311)

Rancangan Zionis . . .
Selepas penaklukan Haifa, Yahudi tidak bersetuju dengan ³Pengembalian Rakyat Palestin ke negara mereka´. Pada 6 Jun, 1948 dalam satu catatan mesyuarat seorang peserta berkata:

´Tidak ada sentimen dalam peperangan . . . Lebih baik menyebabkan kesengsaraan ke atas mereka sebagaimana [kita telah rasainya] . . . Kita tidak berminat dengan pengembalian merekaµ.
(Benny Morris, p. 134)

Suara-suara Yang Menentang Penubuhan Israel

Yang Menentang Penubuhan Israel . . .
When the question of the British Mandate over Palestine was discussed in British Parliament in the late 1910s, it became clear that opinion in the House of Lords was strongly opposed to the Balfour Declaration, as illustrated by the words of Lord Sydenham in reply to Lord Balfour:

"... the harm done by dumping down an alien population upon an Arab country - Arab all around in the hinterland - may never be remedied ... what we have done is, by concessions, not to the Jewish people but to a Zionist extreme section, to start a running sore in the East, and no one can tell how far that sore will extend."
(UN: The Origins And Evolution Of Palestine Problem section IV)

Yang Menentang Penubuhan Israel . . .
Pada 9 Jun 1942, Lord Moyne (kemudian dibunuh pada 6 Nov 1944 oleh Kumpulan Stern di Kaherah) memberitahu Dewan Lord (House of Lords) di London:

´[Yahudi Eropah] bukan sahaja terasing dari segi budaya tetapi juga dari segi darah. Imigerasi pada kadar yang besar [3 juta Yahudi Eropah] adalah suatu kesilapan sangat mudharat dan juga suatu anganangan yang tidak praktikal. Arab Palestine yang telah hidup dan mati lebih lima puluh generasi di Palestine, tidak akan menyerah secara sukarela tanah dan kerajaan mereka kepada Yahudiµ.
" (Israel: A History, p. 113)

Menentang Penubuhan Israel . . .
Dalam bulan Mac 1911, 150 pembesar Palestin mengutuskan bantahan ke parlimen tentang penjualan tanah kepada Yahudi Zionis. Gabenor Baitul Maqdis, Azmi Bey, menjawab:

´Kita bukan ¶xenophobes·; kita menerima semua orang. Kita bukan anti-Semites; Kita menghargai kehebatan ekonomi Yahudi. Tetapi tiada negara, tiada kerajaan yang akan membuka tangannya kepada kumpulan pengganas . . . Bercita-cita mengambil palestin daripada kitaµ.
(Righteous Victims, p. 62)

Yang Menentang Penubuhan Israel . . .
Edward Mandell pembantu kepada President Amerika Wilson, menulis kepada Lord Balfour meramalkan kesan masa depan dalam perlaksanaan Peristiharan Balfour:

´Semua ini berbau busut dan saya beritahu Balfour demikian. Mereka sedang menjadikan [Timur Tengah] tempat melahirkan peperangan akan datangµ. (Righteous Victims, p. 73)

Kata-kata ini bertepatan dengan apa yang sedang berlaku hari ini

Begitulah perkongsian antara Kristian dengan Yahudi dalam usaha mereka menentang Islam . . .

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Membersihkan Palestine dengan Keganasan Memaksa Yahudi yang berada di luar Israel supaya berpindah ke Israel: contoh Iraq 1941 - 1950

´Lebih kurang 125,000 Yahudi meninggalkan Iraq untuk ke Israel pada lewat 1940 sehingga 1952, kebanyakan mereka ini telah ditipu dan diancam dengan pengeboman oleh Zionisµ.
Naeim Giladi in 1947

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik . . . sambungan 

Membersihkan Palestine dengan Keganasan

Bantuan Barat melalui PBB 
Peperangan tidak dapat dielakkan ² tentera Arab berjaya menawan

pihak Yahudi dan menguasai pusat pemerintahan Yahudi. 
Barat yang menguaasai PBB memaksa Arab untuk berdamai.

Bantuan Negara Komunis 
Pada masa ini Rusia juga membantu Yahudi menentang Arab.

Negara Arab Tidak Bersatu 
Negara Arab masing-masing tidak percaya antara satu sama lain. Tentera Arab diberi senjata yang rosak dan lapuk.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik . . . sambungan 

Membersihkan Palestine dengan Keganasan

Cara Yahudi mengosongkan kampung Arab dengan ancaman;
Menembak beberapa dozen penduduk Arab yang tidak bersenjata sebagai contoh kepada yang lain. Untuk memastikan penduduk Arab tidak akan kembali ke kampung halaman mereka, Tentera Yahudi memasukkan kuman typhoid dan cirik-birit ke dalam telaga air mereka. Uri Mileshtin, seorang ahli sejarah dalam tentera Yahudi telah menulis tentang penggunaan agent bateria ini. Katanya; Dalam tahun 1948, Moshe Dayan, seorang pemerintah division telah memerintahkan supaya mengusir rakyat Arab dari kampung halaman mereka dan meracunkan telaga dengan bateria.

Latarbelakang - Bagaimana Wujudnya Israel Zionisme dan Poltik 

Zionisme & Penjajahan

Bantuan Barat 
Pihak Kristian Barat (Khususnya Amerika Syarikat) terus-menerus

sehingga hari ini bantu Israel dengan senjata dan sokongan. 
Yahudi Zionis terus menimbulkan keganasan. Yahudi Zionis menghidupkan semula akta hasutan dan kekacauan

yang dicipta British.

Rakyat Palestine hilang segala hak ² sebagai rakyat dan juga sebagai manusia.

Dengan itu tecapailah citacita Kristian Barat . . .

INGAT! - Kewujudan Israel untuk tujuan-tujuan . . .
Mewujudkan sebuah negara yang boleh membantu Barat sekiranya berlaku Perang Dunia. Untuk menghabiskan tenaga dan harta kawasan tersebut supaya membantut kemajuan dan mengurangkan keupayaan menentang kuasa Kristian. Supaya Israel akan membantu Kristian Barat menguasai minyak. Mewujudkan keadaan supaya kawasan ini sentiasa berada di dalam keadaan kucar-kacir. Untuk menghalang mana-mana pihak dari mengusir Kristian Barat dari kawasan tersebut. Menghilangkan rasa bersalah pihak Kristian terhadap Yahudi. Untuk memecahkan umat Islam supaya mereka sentiasa tidak akan bersatu.

Sebelum menutup persembahan ini mari kita lihat AntiSemite pada hari ini . . .

Yahudi ² Zionisme - Israel

Anti-Semitism
1948 - 2010 Sekarang selepas 60 tahun

Anti-Semitism - 2003
Perdana Menteri Israel berkata ´anti-Semitismµ sedang meningkat di Eropah, beliau memberi contoh, serangan citing ke atas kepentingan Yahudi. Kenyataannya mengikuti satu pungutan suara oleh EU yang menunjukkan ramai percaya bahwa Israel merupakan ancaman yang paling besar terhadap keamanan dunia.

Apa yang kita sedang melihat adalah kebencian terhadap Israel semakin meningkat ± khususnya dari kalangan pendatang Arab yang bersatu dengan rakyat Palestine. Polisi Israel di Timur Tengah yang telah membakar sikap ini, dan oleh itu, kerajaan Ariel Sharon sendiri harus menyalahkan dirinya dan berkongsi tanggungjawab ini. Idea bahwa kita sedang melihat gelombang baru ³Anti-Semitism´ adalah sebahgiannya digerakkan oleh masyarakat Yahudi di Eropah dan mereka pula bersatu dengan Israel dan kerajaan Sharon. Mr Sharon hendak lebih banyak Yahudi berhijrah ke Israel, supaya rakyat Yahudi melebihi penduduk Palestine. Dia sekurang-kurangnya mengambil kesempatan di atas ketakutan ³Anti-Semitism´ Yahudi di Eropah supaya mereka berpindah ke Israel.

BBC News - Wednesday, 3 December 2003

Anti-Semitism - 2003
Yaron Ezrahi, professor of political science at the Hebrew University in Jerusalem:

Golongan kanan di Israel akan menuduh setiap kritik terhadap Israel sebagai ´antiSemitismµ. Ia adalah suatu yang cukup mudah bagi kerajaan hari ini ² iaitu yang paling bersayap kanan dalam sejarah Israel dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang tidak pernah mengambil inisiatif walaupun kecil, ke arah proses diplomasi. Dia hanya menyalahkan segala-galanya kepada ´Anti-Semitismµ.
BBC News - Wednesday, 3 December 2003

Anti-Semitism - 2003 Perdana Menteri Ariel Sharon mempunyai rekod yang panjang terhadap pengkritikpengkritik Israel serta mereka yang tidak taat kepada nya. Mana-mana pihak yang usaha melindungi dan mempertahankan dasar kerajaan Israel sekarang dari sebarang teguran yang sah, harus ditolak keseluruhannya.
BBC News - Wednesday, 3 December 2003

Anti-Semitism - 2003 ´Berpuluh tahun Israel telah berusaha menjadikan Yahudi dan Israel sebagai satu dan yang sama ² simpati terhadap Yahudi praholocaust berguna dan berjaya membantu mewujudkan negara Israel. Sekarang, setelah mengikat kedua-dua (bangsa dan agama), Israel tidak lagi boleh rasa terkejut apabila kelakuannya yang tidak popular melimpah menjadi Anti-Semitism ² mereka tidak boleh mendapat kedua-duanya sekali. Jika Eropah dilihat sebagai Anti-Semitic hari ini, maka kesalahannya adalah pada diri Israel sendiriµ.
Gareth Hitchings, Canada

Anti-Semitism - 2003

´Anti-Semitism adalah satu ¶label kemudahan· yang digunakan untuk menafikan kritik terhadap layanan buruk Israel terhadap rakyat Palestinµ - Chris Galloway, Australia

Anti-Semitism - 2003 ´Saya fikir nationalisme Yahudi telah terjatuh ke dalam perangkap yang sama yang dilakukan oleh Jerman. Nasionalism yang melampau selalunya membawa bersamanya perasaan keunggulan bangsa (racial supremacy). Apa yang mengekalkan sifat Yahudi pada Israel· jika bukan apartheid dan perkauman? Maka dengan itu, saya fikir adalah sangat mudah bagi sesiapa saja untuk mengaitkan kenegatifan terhadap ´KeYahudianµ, apabila ia telahpun dilakukan oleh Zionisµ. - Misha Dellinger, Finland

Anti-Semitism - 2003 ´Di Norway Anti-Semitism tidak wujud langsung, hanya kebencian terhadap dasar kezaliman Sharon terhadap rakyat Palestine. Yang dirasai oleh majoriti. Tidak ada hubungan, walaupun Sharon dan AntiSemites cuba mengaitkan antara AntiSemitism dan kritik terhadap penaklukan dan kezaliman Israelµ. - Erling Outzen, Norway

Anti-Semitism ² 2006 ² Perang Lebanon
´The Council of Europeµ berkata bahwa response Israel terhadap serangan adalah ´tidak sepadanµ (disproportionate) dan menuduh Israel menyerang sasaran awam secara ´indiscriminateµ. Romano Prodi, Perdana menteri Italy's, menyatakan reaksi Israel sebagai ´melampauµ. Di Norway, Jostein Gaarder, pengarang buku ´Sophie's Worldµ, menuduh Israel melakukan pembersihan ethnik dan pembunuhan kanak-kanak, dan berkata bahwa negara Yahudi itu telah mengadai haknya untuk wujud. Di kebanyakkan negara, penunjuk perasaan anti-perang memprotes di bawah bendera Hizbullah. Apabila Tony Blair dari Britain cuba menjelaskan dari pandangan Israel, dan gagal menuntut gencantan senjata - kedudukan politiknya menjunam.
Aug 17th 2006 | dari The Economist

Peringatan dari . . .

Al-Qur·an

Peringatan . . .
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orangorang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. [al-Maidah, 5:51] Sesungguhnya Kami telah mengambil Perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. tetapi Setiap datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari Rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. [Al-Maidah, 5:70]

Peringatan . . .
³Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam, yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. [AlMaidah, 5:78-80] ³Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu´. [al-Baqarah, 2:120]

Sekian
Islam dan Yahudi

Mudah-mudahan apa yang dipersembahkan menjadi ikhtibar kepada kita bahwa musuh-musuh umat Islam tidak pernah rasa penat atau kecewa dalam usaha mereka menentang Islam. Kristian telah gagal dalam persaingannya dengan Islam, tetapi kini tempatnya telah diambil alih oleh sekularisme Barat. Apa yang kita lihat sebagai hebat di Barat itu bukanlah Kristian tetapi sekularisme yang menitikberatkan materialisme. Hanya Kristian menumpang mendabit dada bersama semata-mata hendak menggambarkan bahwa Kristian lebih berjaya dan lebih baik dari Islam. Islam pula digambarkan sebagai lemah, tidak pernah bersatu, miskin dan ganas. Untuk menjelaskan isu tersebut sudah pasti memerlukan satu persembahan lain. Sementara itu, umat Islam jangan tertipu dengan dakwaan tersebut.
Persembahan ini disediakan oleh

Dan disampaikan dalam majlis diskusi buku yang diadakan di Persatuan al-Islah Perlis pada 18 April 2010

Hamidun Abdullah

Diskusi Buku

Sekian
Islam And The Problem of Israel
(Islam dan Masalah Israel)

Dr Ismail Raji Al-Faruqi

Islah 18 April 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->