y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri biasanya mengandungi 4 hingga 12 orang ahli dari dewan Undangan Negeri. . y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri menyerupai Kabinet di Sabah dan Majlis Tertinggi di Sarawak.y Majlis Mesyuarat Negeri ialah peruntukan tetap dalam Perlembagaan Negeri. y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri digelar Kabinet di Sabah dan Majlis Tertinggi di Saawak.

y Raja atau Yang di-Pertua Negeri kemudian akan melantik ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri yang lain atas nasihat Menteri Besar atau Ketua Menteri. .y Ahli. y Raja atau Yang di-Pertua Negeri terlebih dahulu melantik.ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dilantik oleh raja atau Yang di-Pertua Negeri. y Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri memegang jawatan selama diperkenankan oleh raja atau dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri tetapi mereka boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa.

ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dikenali sebagai menteri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Merupakan pembentuk dasar negeri yang tertinggi dan badan pemerintah yang melaksanakan pentadbiran negeri. Ahli-ahli Exco termasuk Menteri Besar atau Ketua Menteri. ahli y y y y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dikenali sebagai ahli Exco. . Di Sabah dan Sarawak.y Di Semenanjung Malaysia. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak bpleh menjalankan pekerjaan atau profesion asal mereka. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bertanggungjawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri.

a) Setiausaha Kerajaan Negeri b) Pegawai Kewangan Negeri c) Penasihat Undang-undang Negeri .

y Di negeri-negeri beraja. y Di Sabah dan Sarawak. ketiga-tiga orang ahli ex-officio tidak berhak menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri. hanya Penasihat Undang-undang Negeri boleh mengambil bahagian dalam prosiding Dewan Undangan Negeri tetapi beliau tidak berhak mengundi. . ketiga-tiga orang ahli ex- officio boleh mengambil bahagian dalam prosiding Dewan Undangan Negeri tetapi beliau tidak berhak untuk mengundi. y Di Pulau Pinang dan Melaka.

Sultan. y Melaksanakan kuasa eksekutif Kerajaan Negeri. atau Yang di-Pertua Negeri dalam memerintah negeri. y Menggubal undang-undang yang disenaraikan dalam senarai Negeri. Perlembagaan Persekutuan untuk diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri.y Membuat dasar-dasar Kerajaan negeri. Yang di-Pertuan Besar. . y Menasihati Raja.

.y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri menguruskan hal-hal seperti yang berikut: y Tanah rizab orang Melayu y Permit dan lesen perlombongan y Mendaftarkan dan menukar hak milik tanah y Harta karun yang ditemukan y Menguruskan hal-hal pertanian y Mengeluarkan lesen pembalakan dan konsesi balak serta lesen untuk mencari galian.

y Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bertanggungjawab terhadap perkhidmatan yang berikut: y Menyediakan pasar y Memberikan lesen untuk menjalankan tempat hiburan. Melaksanakan projek-projek perumahan. dan rumah lojing. Menyediakan tanah perkuburan Menyediakan perkhidmatan feri Menyediakan kemudahan jalan (bukan lebuh raya) Menyediakan bekalan air Mengeluarkan lesen menangkap ikan di sungai Menjalankan pentadbiran perbandaran . penginapan. y y y y y y y rumah.