C-BMF-RO03

RO 2003

ªABLOANE

BMF LEGÃTURÃ CUPLATÃ ET

pentru BMF-legãturã cuplatã ET

Potrivire perfectã…

…cu agãþare

ªablon de frezare ºi montaj pentru legãturã ET.
O îmbinare de clasa EXTRA pentru
lemn cu noua piesã BMF-legãturã
cuplatã ET
3 laturi optice fãrã urme de prelucrare

E noul BMF,
legãtura cuplatã ET.

Îmbinãri de grinzi secundare, principale, stâlpi-grindã, verificate static
Tehnicã eficientã de fixare prin
înºurubare.

ªablonul serveºte la frezarea exactã a plãcii legãturii
ET în grida principalã, în scopul realizãrii îmbinãrilor
fãrã rosturi vizibile.
Soluþia unei legãturi exacte, fãrã posibilitate rotirii
plãcii de cuplare în îmbinarea grizii secundare cu
cea principalã, cu gol frezat de 10 mm adâncime.
ªliþul de glisare universalã ºi caroiajul elastic
mijlocesc realizarea montãrii uºoare a legãturii
cuplate alese.
Toate elementele ºablonului se confecþioneazã din Al.

BMF ANCORÃ FIXARE din 2 pãrþi
Înmagazionarea ºi transportarea elementelor de pereþi acum este sigur
ºi fãrã probleme – fãrã alte construcþii de rigidizare.
Aici este prezentã ancora fixare BMF din 2 pãrþi! Neregularitãþile pânã
la 25 mm ale plãcilor de pardosealã din beton sau ale fundaþiilor se
egalizeazã la faþa locului fãrã probleme prin montarea profilelor U.
Eroul este papucul U: placa perforatã se monteazã în prealabil la locul
confecþionãrii, iar profilul U vine în ajutor la faþa locului. Construcþia
rigidizãrii BMF din 2 pãrþi asigurã rapiditate de montare ºi siguranþã
mãritã la acþiunea solicitãrilor.

Îmbinãri pentru lemn SIMPSON paginile 27-31

Conþinut
Ancorã fixare din 2 pãrþi............................7
Ancorã fixare HTT ......................................7
Ancorã fixare. ªaibã suport .......................7
Ancorã fixare panã E ...............................13
Ancorã fixare panã UNI cu dinþi fixare ......13
Ancorã HE ...............................................18
Ancorã profil ...........................................18
Ancorã stâlp H ºi HB ................................22
Ancorã beton ..........................................22
Ancorã U .................................................22
Benzi de contravântuire...........................14
Benzi perforate ........................................14
Benzi perforate-practilett® I .....................14
Bolþuri tip barã ........................................24
BOZETT® profil-Z-balcon ..........................11
BULLDOG® – legãturi dinþate pe 2 pãrþi ....25
BULLDOG® – legãturi dinþate pe o parte ...25
BULLDOG® – legãturi turnate în sistem
GEKA, dinþate pe una/douã pãrþi........25

Legãturã colþ 40390 ..................................3
Legãturã colþ 40×40×2,0×25/
/40×60×2,0×25/ 60×60×2,0×25.......5
Legãturã colþ 60280 ..................................3
Legãturã colþ 6035 ....................................3
Legãturã colþ 60416 – 80416 – 99416.......5
Legãturã colþ 6090 – 6191.........................2
Legãturã colþ 6292 ....................................2
Legãturã colþ 70 ........................................2
Legãturã colþ 90 ........................................2
Legãturã colþ 90265 ..................................4
Legãturã colþ 90×35×2,5×40...................4
Legãturã colþ 90×48×3,0×48/76/116.......3
Legãturã colþ din tablã perforatã...............5
Legãturã colþ KR 135 ºi KR 135L ................6
Legãturã colþ KR 285 ºi KR 285 L ...............6
Legãturã colþ KR 95 ºi KR 95 L ...................6
Legãturã universalã Maxi 190..................12
Legãturã colþ universalã Micro 96............12
Legãturã colþ universalã Midi 130............12
Legãturã colþ universalã Mini 100............12
Legãturi cuplate ET ..................................11

Burghii speciale Ø8 ºi Ø12 pentru BMF .....11
Cãrucior pentru role ................................15
Colþ beton .................................................5
Consolã .....................................................6
Cuie cãprior cf. DIN 1052 ........................24
Cuie crestate cf. DIN 1052+cuie SST.........24
Diblu panã inelarã în sistem Appel dinþat
pe una/douã pãrþi...............................25
JANE® – piesã susþinere grindã TU/S ........10
JANE® – piesã susþinere grindã TU ...........10
JANEBO® piese suspendare D, DE,
suspensori P…v ..................................26
JANEBO® cârlig H, HE...............................26
JANEBO® suspensori P, PE ........................26
JANEBO® suspensori PS ...........................26

Papuc cãprior B........................................17
Papuc cãprior H .......................................17
Papuc grindã 2 pãrþi ..................................9
Papuc grindã I ...........................................8
Papuc grindã IL..........................................8
Papuc grindã S...........................................9
Papuc grindã special..................................9
Papuc grindã ............................................8
Papuc stâlp D...........................................19
Papuc stâlp I ............................................19
Papuc stâlp L ºi IL ....................................19
Papuc stâlp RB .........................................22
Picior de susþinere B, BK ºi BL ..................19
Picior stâlp DK ºi DL .................................21
Picior stâlp IS ºi IS Maxi ...........................20
Picior stâlp ISB ºi ISB Maxi .......................20
Picior stâlp LB ºi LB-reglabil .....................21
Picior stâlp PB 70/75/80 ºi PS 80 ..............20

Piesã legãturã cãprior-talpã .....................12
Piesã susþinere grindã (4 rânduri) ............10
Piesã susþinere grindã ALU.......................10
Piesã susþinere grindã..............................10
Piesã susþinere palplanºã fronton ............18
Piese metalice inoxidabile (V4A) ..............23
Placã ºi bandã perforatã ..........................17
Profil T-ALU..............................................11
ªablon de gãurit Ø8 ................................11
ªablon de gãurit Ø12 ..............................11
ªaibe U ....................................................25
SIMPSON – colþ treaptã TA ........................5
SIMPSON – legãturi .................................31
DBT1T Copci terasã.............................31
MSTA Benzi de ancorare .....................31
RTCH – Legãturi stea 3D .....................31
TB – Tiranþi..........................................31
Z2 – Piesã asamblare ..........................31
SIMPSON–HRB® – legãturi........................30
HD Ancorã rigidizare...........................30
LTT Ancorã rigidizare ..........................30
MAS Ancorã talpã...............................30
PAH Ancorã rigidizare .........................30
SIMPSON–HWS® – elemente de legãturi
pentru noduri realizate la 90° .............28
Elemente HIT cu
– cu aripi de montaj .......................28
Elemente HU ºi U
– fãrã aripi de montaj .....................28
Elemente ITT – cu aripi de montaj........28
Elemente IUT – fãrã aripi de montaj.....28
Elemente MIT – cu aripi de montaj.......28
SIMPSON–HWS® – elemente de legãturi
pentru noduri cu unghiuri diferite
de 90° .................................................29
LSSU Papuc cãprior capãt superior .....29
LSTA Benzi de ancorare.......................29
SUL-SUR – Elemente
de îmbinare oblice..........................29
VPA Papuc cãprior capãt inferior.........29

Picior stâlp pentru batere ........................22
Legãturã bandã contrav. 1 ºi 2 ................15
Legãturã cãprior talpã-panã ....................17
Legãturã colþ 105 ......................................2
Legãturã colþ 160×50×3,0×40.................4
Legãturã colþ 190/290×50×2,0×40..........4
Legãturã colþ 35350–55365.......................3
Legãturã colþ
40312 – 40412 – 40314 – 40414..........4

Picior stâlp TB 48×60 ..............................20
Picior stâlp U ...........................................21
Picior stâlp US ºi UB-reglabil ....................21
Picior stâlp Vario......................................20
Piesã de îndreptare pt. cãrucior ..............15
Piesã îmbinare grindã articulatã B ...........18
Piesã îmbinare grindã articulatã W ..........18

Sistem de contravântuire 25....................16
Sistem de contravântuire 40/60...............16
Suport ºipcã-coamã.................................13
Suport stâlp 300, 350,450.......................21
ªuruburi ..................................................24
Unealtã de tensionare .............................14
Unealtã de tensionare S...........................15
Unelte de tensionare 80,60,40 ºi 25 ........15

Nu rãspundem pentru greºeli de ortografie ºi tipografie.

bolþ ºpreiþ M10 Ø 5. nerv. : Fixare: 4. .0×75 / bolþuri Gãuri: Ø 5/ Ø 11 S F.Legãturã colþ 70 Nr. 7091 90 / f. BMF Notare H L S B 7692 6292 90 60 2. Ø 5×30 Toate dimensiunile în mm.5 60 60 Allgemeine. nerv. 103 105 103 3. 105 7106 105/ f. 7071 70 / f.5×20. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0×60 / bolþuri Gãuri: Ø 5/ Ø 11 F. 4.0×60 / bolþuri Gãuri: Ø 5/ Ø 11 Legãturã colþ 6090-6191 S Typ 6191 H C L Nr. bolþ ºpreiþ M10 6090: Ø 5 / Ø 12 6191: Ø 5 / Ø 10. Z-9.5 2. B Notare Allgemeine.0×40. nerv.0 2.0×40. 4. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0×60 Ø 5. WINKELVERBINDER 90 H L S B 90 88 90 88 2.: Fixare: 4.0 55 55 H L B Fixare: Gãuri: 4. WINKELVERBINDER 70 H L S B 70 70 70 70 2. Ø 10.0×50 / bolþuri Gãuri: Ø 5/ Ø 11 Legãturã colþ 105 BMF Nr. Ø 9 Legãturã colþ 90 BMF Nr.: Fixare: 4.: Fixare:4. S Notare 7090 90 / cu nerv. BMF Notare H L S B 7690 7691 6090 6191 90 90 60 60 2.0.0 90 90 H L Cu nerv.1-433 WINKELVERBINDER 105 H L S B 7105 105/ cu nerv.5 2. nerv.0×50.5 65 65 H L B Cu nerv.5 60 WINKELVERBINDER 6292 H L 2 B Copyright ©: BMF 01/2003 Fixare: Gãuri: Ø 4.5×40 Legãturã colþ 6292 S Nr.0 3. nerv.1-433 WINKELVERBINDER 6090-6191 B Typ 6090 Fixare: Gãuri: 4. BMF S Notare 7070 70 / cu nerv. Z-9.

Legãturã colþ 6035 S Nr.0×40 / bolþ Ø 5. Ø 10×29 Legãturã colþ 60280 Nr.0×116 90 90 90 48 48 48 3.0×40 / bolþ Ø5/Ø9 WINKELVERBINDER 35350-55365 H 35350 L 55365 S Legãturã colþ 90×48×3.5 3.0×50 / 4.0 3.0×50 / 4.0×48/76/116 B Nr. BMF Notare H L S B 7048 7076 7116 90×48×3.0× 48 90×48×3.0×50 / 4. 4. BMF Notare H L S B 7680 60280 83 62 2. BMF Notare H L S B 7350 7365 35350 55365 50 65 50 65 2.0×60 Ø5 WINKELVERBINDER 60280 H L B S S Legãturã colþ 40390 Nr.0 40 Fixare: Gãuri: 4.0 3.0 40 Fixare: Gãuri: 4. BMF Notare H L S B 7390 40390 93 93 3.0×60 Ø5 WINKELVERBINDER 40390 HH LL BB Legãturã colþ 35350-55365 B Nr.0×40 / 4.5 60 WINKELVERBINDER 6035 H L B Fixare: Gãuri: S 4.0× 76 90×48×3. BMF Notare H L S B 7635 6035 60 35 2.0 35 55 Fixare: Gãuri: 4.0×40 / 4. Ø 12.0×60 / bolþ Ø 5 / Ø 13 Copyright ©: BMF 01/2003 3 .0 48 76 116 WINKELVERBINDER H L S Fixare: Gãuri: Toate dimensiunile în mm.

Legãturã colþ 90265 B Nr. .5×40 B Nr.0×60 / bolþ Ø 5 / Ø 13 U-SCHEIBEN Nr.0 Ø 13.0×50 Ø5 WINKELVERBINDER 90265 H L S Legãturã colþ 40312-40412-40314-40414 B H L S Nr.0×40 / bolþ Ø 5 / Ø 13 ªaibã U L 4 4. BMF Notare H L S B 7035 90×35×2.0 10.5×25 Ø 14 Toate dimensiunile în mm. BMF Notare H L S B 7265 90265 67 67 2.5×40 90 35 2.5 Ø 13.0 4.5 + 3 Ø 11 Legãturã colþ 90×35×2.5×40 H L Nr.0 40 40 60 40 50 60 10.0×40 / 4.0 2. BMF Notare H L S B 7051 7052 190×50×2.0 4.0 40 40 40 40 Fixare: Gãuri: 4.0 90 Fixare: Gãuri: 4.0×40 4.0 6.0×40 / 4.0 3.0×40 WINKELVERBINDER 40312-40412-40314-40414 WINKELVERBINDER 90×35×2.0×40 290×50×2.0×60 / bolþ Ø5/Ø9 B Legãturã colþ 160×50×3.0×40 B Nr.5 40 S Fixare: Gãuri: 4.0×60 Ø 5 + 2 Ø 8.0 40 WINKELVERBINDER 160×50×3.0 40×50×10.0 40 40 Fixare: Gãuri: H L B S Copyright ©: BMF 01/2003 S WINKELVERBINDER 190/290×50×2.0×40 160 50 3. BMF Notare H L S B 7312 7412 7314 7414 40312 40412 40314 40414 120 120 140 140 92 92 92 92 3.0×40 H L Fixare: Gãuri: S Legãturã colþ 190/290×50×2. BMF Notare H L S Gaurã 07001 07002 07006 40×40×10.0×40 190 290 50 50 2.0 60×60×6.0×50 / 4.0×40 / 4. BMF Notare H L S B 7050 160×50×3.

BMF Notare 40 60 40 50 60 80 60 80 8444 8446 8664 8665 8666 8668 8886 8888 8888 8881 8118 8111 8121 40×40×2.0 2.0×50 60×60×2.0 2.5×80 80×80×2.0 2.0×25/40×60×2.5×60 60×60×2.0×60 60×60×2. BETONWINKEL Nr.5 2.5 2.Legãturã colþ 60416-80416-99416 BB Nr.5 2.0 2.5×38.5 2. BMF Notare H L S B 30001 30003 30005 40×40×2.5×60 80×80×2.5 B 40 60 40 50 60 80 60 80 80 100 80 100 100 SIMPSON TREPPENWINKEL TA ! U NE Fixare: ºurub Ø 6×35 Gãuri: Ø 7 Colþ beton S H P S L Toate dimensiunile în mm.0 60 80 100 Fixare: Gãuri: 4. BMF Notare H L 30444 30446 30664 30665 30666 30668 30886 30888 40×40×2. S: Ø 11 / Ø 11×26.0 4.5 2.0×25 40 40 60 40 60 60 2.5 S 100×50×8×50 d 11 S 100×50×8×50 d 14 75 100 150 150 100 100 75 75 75 75 50 50 6 8 8 8 8 8 50 60 60 60 50 50 Fixare: Gãuri: bolþuri P 75-150: Ø 14 / Ø 14×38.0×60 Ø5 WINKELVERBINDER H H LL S S Legãturã colþ 40×40×2.5×80 80×80×2.0 2.0 2.0 2.5×100 100×200×2.5×40 60×60×2.5 2.0×60 60×60×2.0×50 / 4.5 2. B P 150: Ø 17.0×40 Ø5 Legãturã colþ din tablã perforatã Nr.5 2. BMF Notare H B S L 10010 10030 10040 10041 10020 10021 P 75×75×6×50 d 14 P 100×75×8×60 d 14 P 150×75×8×60 d 14 P 150×75×8×60 d 17.7 2.5×100 L B Fixare: Gãuri: WINKELVERBINDER 4.0×25 40×60×2.0×40 / 4.0 2.0×40 60×60×2. BMF Notare H L S B 7060 7080 7099 60416 80416 99416 164 164 164 84 84 84 4.0×40 40×40×2.0×80 40 40 60 60 60 60 80 80 40 40 60 60 60 60 80 80 S1 S2 2.5 2.0×60 80×80×2.5 / Ø 17.0×80 80×80×2.5 2.5×40 40×40×2.5 2.2 H 4.0×60 Ø5 SIMPSON – colþ treaptã TA H L Nr.5×100 100×100×2.0 2.0 4.0×50 / 4.5 Ø 14/ Ø 14×26.5×80 80×80×2. BMF Notare H L B S 80959 80960 TA9 TA10 38 38 210 260 38 38 2.5×50 60×60×2.0×25 60×60×2.0 25 25 25 WINKELVERBINDER L S Fixare: Gãuri: S1.5 Copyright ©: BMF 01/2003 5 .0×25 B H Nr.0×25/60×60×2.5×60 60×60×2.5×80 100×100×2.7 S B H L S1 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 200 S2 2.0 B Nr.5 2.

L: Ø 13.0 2.5 80 123 RUNDHOLZVERBINDER 60 H S L 80 6 Copyright ©: BMF 01/2003 Tip 60 pentru lemn rotund Ø 60-120 Tip 80 pentru lemn rotund Ø 80-140 Fixare: 4. Fixare: 4.0×60 Ø5 L S B Colþ pentru lemn rotund B Nr. .0×40 / 4.5. Ø 13.0 65 65 WINKELVERBINDER H L L S Zincat jur-împrejur.0×60 / bolþ Gãuri: Ø 5.5.0 4. BMF Notare H B S L 7995 7996 Typ 60 Typ 80 80 123 57 74 1.0×50 / 4.0×50 / 4.0×50 / 4.0 2. Notare H L S B 10050 10055 KR 95 KR 95 L 95 95 85 85 4. Notare H L S B 10060 10065 KR 285 KR 285 L 285 285 85 85 4. Ø 11 Legãturã colþ KR 135 ºi KR 135 L B BMF Nr.0×40 / 4. Ø 13.0 4.0×60 / bolþ Gãuri: Ø 5. L: Ø 13.0×60 / bolþ Gãuri: Ø 5.0 65 80 95 100 Fixare: Gãuri: 4. Fixare: 4.5. Ø 13.5×25. L: Ø 13.0×40 / 4.0 65 65 WINKELVERBINDER H L L Zincat jur-împrejur. Ø 11 S Legãturã colþ KR 285 ºi KR 285 L B BMF Nr. Ø 11 L S Consolã H KNAGGE Nr.5 1. Notare H L S B 10060 10065 KR 135 KR 135 L 135 135 85 85 4.0 × 60 Gãuri: Ø 5 Toate dimensiunile în mm.5×25.0×40 / 4.0 2.0 65 65 WINKELVERBINDER H L Zincat jur-împrejur. BMF Notare H L S B 19090 19130 19170 19210 90 130 170 210 90 125 160 200 90 125 160 200 2. Fixare: 4.Legãturã colþ KR 95 ºi KR 95 L B BMF Nr.0 4.5×25.

0×40 / ºurub / bolþ Gãuri: Ø 5 / Ø 18 S2 Ancorã fixare HTT S1 ZUGANKER HTT Nr. UNTERLEGSCHEIBE Nr. Copyright ©: BMF 01/2003 7 . ªaibã suport B S1 H ZUGANKER EINSCHL.0 3.0×60 / bolþ Gãuri: Ø 14 / Ø 18 / Ø 22 Ancorã fixare din 2 pãrþi ZUGANKER 2-TEILIG Nr.0 2.7 / Ø 17 BMF ancorã fixare din 2 pãrþi BMF ZUGANKER 2-TEILIG Toate dimensiunile în mm.0 2. BMF Notare H L S1 S2 B D 10430 2 pãrþi 400 222 2.0 60 65 ! U NE H D L Fixare: 4. BMF Notare H B D S1 S2 80340 80345 HTT16 HTT22 406 559 64 64 51 51 3 3 12 12 H S2 B L Fixare: 4.0 4.Ancorã fixare.0 × 50 / bolþ M16 Gãuri: Ø 4.5 40 40 60 60 60 15 15 20 20 20 S2 L S1 340-M12 B Fixare: 4.0 2. BMF Notare H L S1 B S2 10405 10410 10415 10420 10425 340-M12 400-M16 420-M16 420-M20 480-M20 340 400 420 420 480 182 123 222 102 123 2.

0 2.0 2.0 2.0 2. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0 2.0 2. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0 2.0×60 Ø5 Papuc grindã IL E D Nr.0 2.0 2.0 2.1-225 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Allgemeine.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Fixare: Gãuri: Gãuri: E G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G BMF-Nr Notare B×H D E F S 03408 03218 03309 03409 03221 03312 03412 03506 03315 03317 03224 03318 03415 03509 03418 03512 03612 03421 03515 03321 03518 03714 03521 03424 73 × 183 76 × 120 76 × 152 76 × 182 80 × 120 80 × 150 80 × 180 80 × 210 90 × 145 98 × 141 100 × 90 100 × 140 100 × 170 100 × 200 115 × 162 115 × 190 120 × 119 120 × 160 120 × 190 127 × 126 127 × 186 140 × 139 140 × 180 150 × 145 42 40 40 42 40 40 42 39 40 40 40 40 42 39 42 39 42 42 39 40 39 39 39 42 47 43 42 47 43 42 47 48 42 42 42 42 47 48 47 48 47 47 48 42 48 48 48 47 87 80 80 87 80 80 87 85 80 80 80 80 87 85 87 85 87 87 85 80 85 85 85 87 2.0 2.0 2.0 2.0×50 Ø5 Toate dimensiunile în mm.5 60.0 2. G ~ gaurã bolþ Ø 9 Ø 5.0 2.0 2.5 60.0 2.Papuc grindã D E S H B F Nr.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2. .0 2. Z-9.0 2.0 4.0 2.0 S H F Nr.0 2.0 2.5 60.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 80 80 80 87 85 80 80 80 80 87 85 87 85 87 87 85 85 85 S 2.0 2.0 2. Z-9.0×40 / 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 55.5 60.0 2.0 2.0 2.0 2. BMF 04103 04006 04003 04205 04302 04009 04109 04112 04306 04115 04212 04215 04216 04308 04218 04221 04312 04412 04506 04315 04317 04224 04318 04415 04509 04418 04512 04612 04421 04515 04714 04512 Fixare: Gãuri: Notare B×H 40 × 110 I 45 × 96 I 48 × 95 I 48 × 136 I 48 × 166 I 51 × 93 I 51 × 105 I 60 × 100 I 60 × 160 I 64 × 98 I 64 × 128 I 70 × 125 I 73 × 124 I 73 × 153 I 76 × 120 I 80 × 120 I 80 × 150 I 80 × 180 I 80 × 210 I 90 × 145 I 98 × 141 I 100 × 90 I 100 × 140 I 100 × 170 I 100 × 200 I 115 × 162 I 115 × 190 I 120 × 119 I 120 × 160 I 120 × 190 I 140 × 139 I 140 × 180 I D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 42 39 40 40 40 40 42 39 42 39 42 42 39 39 39 E 38 38 38 43 42 38 38 38 42 38 43 43 43 42 43 43 42 47 48 42 42 42 42 47 48 47 48 47 47 48 48 48 BALKENSCHUHE I F 55.0 2. G ~ gaurã bolþ Ø 11 Papuc grindã I D B BALKENSCHUHE 06200 06202 06206 06210 06204 06208 06212 Fixare: Gãuri: Notare B×H 90 × 195 IL 90 × 235 IL 100 × 190 IL 100 × 230 IL 115 × 223 IL 120 × 180 IL 120 × 220 IL D 42 42 42 42 42 42 42 E 62 62 62 62 62 62 62 BALKENSCHUHE IL S 2.0 2.0 2.5 80 55.5 55.0 2.0×40 / 4.0 2.0×40 / 4.0 2.0 2. BMF S H B 8 Copyright ©: BMF 01/2003 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Allgemeine.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0×50 / 4.1-468 4.0×50 sau bolþ Ø 5.0 2.5 55.5 80 55.0 2.0 2.0 2.0 2.5 55.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2. BMF Notare B×H D E F S 03202 03003 03103 03203 03006 03106 03204 03301 03007 03205 03302 03501 03009 03109 03206 03303 03403 03112 03209 03306 03406 03503 03115 03212 03215 03307 03216 03308 36 × 142 40 × 99 40 × 110 40 × 140 45 × 96 45 × 105 45 × 137 45 × 167 48 × 95 48 × 136 48 × 166 48 × 226 51 × 93 51 × 105 51 × 135 51 × 164 51 × 195 60 × 100 60 × 130 60 × 160 60 × 190 60 × 220 64 × 98 64 × 128 70 × 125 70 × 155 73 × 124 73 × 153 40 37 37 40 37 37 40 40 37 40 40 39 37 37 40 40 42 37 40 40 42 39 37 40 40 40 40 40 43 38 38 43 38 38 43 42 38 43 42 48 38 38 43 42 47 38 43 42 47 48 38 43 43 42 43 42 80 72 72 80 72 72 80 80 72 80 80 85 72 72 80 80 87 72 80 80 87 85 72 80 80 80 80 80 2.0 2.0 2.5 60.0 2.

0 2.5 2.5 47.5 62.5 110 59.0 2.5 42.0 Papuc grindã special E D Nr.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 130 59.5 47.5 170 59.5 47.5 47.5 42.5 62. BMF E D Notare B 5050 60×90 S 60 5070 60×110 S 60 5100 80×110 S 80 5180 80×130 S 80 5280 80×150 S 80 5240 100×130 S 100 5330 100×150 S 100 5380 100×170 S 100 5385 100×190 S 100 5430 120×170 S 120 5530 120×190 S 120 5570 120×210 S 120 5630 120×230 S 120 5390 140×150 S 140 5590 160×190 S 160 Fixare: 4.0×60 Gãuri: Ø 5 Copyright ©: BMF 01/2003 9 .0×60 H B H BALKENSCHUHE S D 90 59.0 2.5 2.5 230 59.5 62.5 42.0 2.5 47. 3010 3011 3012 Notare B×H 30×98 30×152 30×182 D E S 37 40 42 38 42 47 2.5 47.0×50 / 4. Z-9.5 170 59.5 62.0 BALKENSCHUHE 2 TEILIG ! U NE Fixare: 4.5 47.5 47.5 2. bauaufsichtliche Zulassung Nr.5 42.0 2.5 47.5 62.5 BALKENSCHUHE SONDERANF.5 2.5 2.Papuc grindã S S Nr.5 62.0 2.5 150 59.5 110 59.5 2.0 2.5 2.5 190 59.0×50 / 4.5 47.5 Gãuri: Ø 5 E S 47.5 42.5 2.5 62.5 42.5 62.5 42.5 190 59.5 47.5 62.0 2.0 2.0×50 / 4.5 42.5 62.5 62.5 42.1-468 B E 06010 06012 06000 06001 06002 06006 06008 06110 06112 06100 06101 06102 06106 06108 Notare B×H 120×240 140×240 160×160 160×200 180×220 200×200 200×240 120×240 l 140×240 l 160×160 I 160×200 I 180×220 I 200×200 I 200×240 I D E S 42.5 130 59.0 2. BMF S H B Toate dimensiunile în mm.5 2.5 42.5 62.0 2.5 2.0 2.5 150 59.5 2.5 42. BMF S H Allgemeine.5 190 59.5 42.5 150 59.5 62.5 2.5 47.5 47.5 47.5 210 59.5 62.0 2. D S H B Fixare: Gãuri: 4.5 2.0×60 Ø5 Papuc grindã din 2 pãrþi E D Nr.5 42.

5 6. (Vezi broºura producãtorului BMF-SIMPSON).0 BALKENTRÄGER ALU S2 6.30 34316.0 6. BMF Notare A B C H 34409 34412 34416 34420 34424 90-4 120-4 160-4 200-4 240-4 28 28 28 28 28 106 106 106 106 106 62 62 62 62 62 90 120 160 200 240 S1 6.5 6.5 3.0 × 50/ bolþ tip barã Ø 12 TU 16-28: Ø 5 / Ø 12.5 6.0 6.5 BALKENTRÄGER (4 reihig) S2 3.1-290 B 160 Fixare: Gãuri: S1 120-240: 4.5 10 Copyright ©: BMF 01/2003 TU 16-28: 4.5 8.0 3.5 S2 H TU 16-28: 4.0×60 / diblu tip barã Ø 8.30 TU/S 12 TU/S 16 TU/S 20 TU/S 24 TU/S 28 96 134 174 214 254 101 108 108 108 108 40 60 60 60 60 6 8.30 34320.5 8.0 3.0 6.1-290 B 160 Fixare: Gãuri: S1 120-240: 4.5 S2 3.5 8.0×60 / diblu tip barã Ø 12 120-240: Ø 5 JANE® – piesã susþinere grindã TU S2 C 90: 4.5 8.0 3.0 3.0 × 50 / bolþ tip barã Ø 8 Gãuri: TU 12: Ø 5 / Ø 8. .30 34324. BMF Notare H B C S1 S2 34312 34316 34320 34324 34328 TU 12 TU 16 TU 20 TU 24 TU 28 96 134 174 214 254 101 108 108 108 108 40 60 60 60 60 6 8.0 3.5 3.0×60 / diblu tip barã Ø 8 90: Ø 5 H Nr.5 JANE® – TU EINHÄNGETRÄGER Bolþurile tip barã se monteazã pe un singur rând.0 6.30 34328. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0 6.0 Allgemeine.5 ® – TU/S EINHÄNGETRÄGER Pentru unghiri de înclinare între 30° ºi 90° grade piesele se confecþioneazã la comandã.0×60 / diblu tip barã Ø 8 90: Ø 5/ Ø 8.5 8.0 6.0 3.5 3.5 Toate dimensiunile în mm.0 6.5 3. BMF Notare A B C H 34509 34512 34516 34520 34524 34503 34506 90 ALU 120 ALU 160 ALU 200 ALU 240 ALU 3000 ALU 6000 ALU 28 28 28 28 28 28 28 109 109 109 109 109 109 109 62 62 62 62 62 62 62 86 116 156 196 236 3000 6000 S1 6.0 × 50 / bolþ tip barã Ø 12 TU 16-28: Ø 5 / Ø 12.0 6.5 3.5 6. Z-9. bauaufsichtliche Zulassung Nr.5 6.5 90: Ø 5 / Ø 8. bauaufsichtliche Zulassung Nr.5 3. Z-9.5 3.C Piesã susþinere grindã S2 BALKENTRÄGER A H Nr. B Fixare: TU 12: 4.S 3.0 6.0×60 / diblu tip barã Ø 12 120-240: Ø 5 / Ø 13 Piesã susþinere grindã (4 rânduri) S2 C 90: 4.5 6.0×60 / diblu tip barã Ø 12 120-240: Ø 5/ Ø 13 Piesã susþinere grindã ALU S2 A 90: 4.0 6.5 3. BMF Notare H B C S1 S2 34312.0 Allgemeine.5 3.5 H Nr.0 3.5 8.0 Allgemeine.5 A H Nr. S1 B C Fixare: TU 12: 4.0 6.5 JANE® – piesã susþinere grindã TU/S JANE S1 Nr. BMF Notare A B C H 34090 34120 34160 34200 34240 90 120 160 200 240 20 20 20 20 20 106 106 106 106 106 46 46 46 46 46 90 120 160 200 240 S1 6.0 6.5 6.5 6. Z-9.0 × 50 / bolþ tip barã Ø 8 Gãuri: TU 12: Ø 5 / Ø 8.0 3.1-290 B 160 Fixare: Gãuri: S1 C 120-240: 4.

4 BOZETT®profil-Z-balcon L2 Nr. BMF B ALU-SK Fiecare tip se livreazã cu lãþimile 60.1-550 Fixare: 4.0×80 ABC SPAX-S ºuruburi cu cap înecat ºi filet întreg Gãuri: Ø 5. bauaufsichtliche Zulassung Nr. BMF Notare H1 H2 B S1 S2 34709 34712 34716 34719 34723 90 120 160 190 230 69 95 130 165 200 58 85 95 138 138 60 60 60 75 75 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 H2 B S2 PASSVERBINDER ET ! U E N Allgemeine. Z-9. 80. BMF Notare A B W H 34612 34616 34620 34624 34603 120 160 200 240 3000 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 26 26 26 26 26 115 155 195 235 3000 t1 6 6 6 6 6 t2 3 3 3 3 3 H ªablon de gãurit Ø8 BMF-Nr: 34902 BOHRSCHABLONE Ø 8 ªablon de gãurit Ø12 Burghii speciale Ø8 ºi Ø12 pentru BMF-piese susþinere grindã ALU Toate dimensiunile în mm.Legãturã cuplatã ET S1 H1 L Nr. BMF-NR: Ø 8=34940 Ø 12=34941 BMF-Nr: 34901 BOHRSCHABLONE Ø 12 SPEZIALBOHRER FÜR BALKENTRÄGER ALU Copyright ©: BMF 01/2003 11 . 80 ºi 100 mm 80740-742 SK 176×B 176 60 45 80743-745 SK 196×B 196 60 45 80746-748 SK 216×B 216 60 45 80749-751 SK 236×B 236 60 45 Notare H L1 8 8 8 8 B 60/80/100 60/80/100 60/80/100 60/80/100 Fixare: ALU: bolþ tip barã Ø 6×66 / OÞEL: bolþ tip barã Ø 8×60 Profil T-ALU S1 W A B S2 B T PROFIL ALU Nr. 100 ºi 1150 mm (excepþie tip SK 96) 80700-701 / 80730 SK 96×B 96 45 35 6 60/80/ 1150 80702-704 / 80731 SK 116×B 116 50 35 6 60/80/100/ 1150 80705-707 / 80732 SK 136×B 136 60 45 8 60/80/100/1150 80708-710 / 80733 SK 156×B 156 60 45 8 60/80/100/ 1150 80711-713 / 80734 SK 176×B 176 60 45 8 60/80/100/ 1150 80714-716 / 80735 SK 196×B 196 58 45 10 60/80/100/ 1150 80717-719 / 80736 SK 216×B 216 58 45 10 60/80/100/ 1150 80720-722 / 80737 SK 236×B 236 58 45 10 60/80/100/ 1150 S H L1 B Notare BOZETT® BALKEN-Z-PROFILE L2 S OÞEL-SK Fiecare tip se livreazã cu lãþimile 60. BMF H L1 L2 S Nr.0×60+5.

0 2.5 58 58 2. BMF Notare H B C 1200 1201 Mini 100 l Mini 100 r 100 100 62. r = de dreapta.0 UNIVERSALVERBINDER Maxi 190 H A S Fixare: Gãuri: C 4.5 2.0×40 Ø5 UNIVERSALVERBINDER Midi 130 H A În notare: l = de stânga.5 49.0×40 Ø5 A S 47.5 Fixare: Gãuri: 4.5 34.0 Fixare: Gãuri: 4.5 34.5 34. r = de dreapta.5 34. Legãturã universalã Mini 100 C B S Nr.5 40.5 34.0 2. Legãturã universalã Maxi 190 B Nr.Legãturã universalã Micro 96 C B Nr.5 2.5 2.0 2. r = de dreapta. r = de dreapta.0×50 Ø5 În notare: l = de stânga.5 2.0 2.5 2.5 61.0 2172 2212 170 r/l 210 r/l 170 210 34.5 61.0 Z. BMF Notare H B C A S 1300 1301 Micro 96 I Micro 96 r 96 96 35 35 34 34 46 46 2.0 2. BMF Notare H B C A S 1100 1101 Midi 130 l Midi 130 r 130 130 62.0×40 Ø5 În notare: l = de stânga. Piesã legãturã cãprior-talpã B L r S B 12 Copyright ©: BMF 01/2003 l SPARRENPFETTENANKER Nr.5 47.0 2171 2211 2251 2291 2331 2371 170 r 210 r 250 r 290 r 330 r 370 r 170 210 250 290 330 370 34.5 62.0 2.5 34. Legãturã universalã Midi 130 C B S Nr.5 34.5 62. BMF Notare L B S 2170 2210 2250 2290 2330 2370 170 l 210 l 250 l 290 l 330 l 370 l 170 210 250 290 330 370 34.0 Fixare: Gãuri: 4.5 49.0×40 / 4.0 2.5 34.0 Fixare: Gãuri: 3.5 34. BMF Notare L B S Nr. .1×40 Ø4 UNIVERSALVERBINDER Micro 96 H A S În notare: l = de stânga.0 40. Toate dimensiunile în mm. r = de dreapta.0 2.5 96 96 2.5 34.0 2.0 2.5 2. BMF Notare H B C A S 1000 1002 Maxi 190 l Maxi 190 r 192 192 49.5 49.0 2.5 34.0 2.5 UNIVERSALVERBINDER Mini 100 H A În notare: l = de stânga.

Un sistem complet – gândit perfect.5 2. BMF Notare L B S 32170 32210 170 E 210 E 170 210 22.5 22.0×40 Ø5 B 33 33 33 S 2.5 1. BMF Notare L 32570 32610 32650 170 210 250 170 210 250 Fixare: Gãuri: 4.5 E PFETTENANKER MIT EINSCHLAGZACKE FIRSTLATTENHALTER C C D 2/50 D 1/50 Dacã vine furtuna: Vezi pagina 16 Toate dimensiunile în mm.0 2.5 1. Copyright ©: BMF 01/2003 13 .0×40 Ø5 PFETTENANKER E L r l B Ancorã fixare panã UNI cu dinþi fixare B Nr. nu. BMF Notare A B C D E F S E 2840 2850 2800 1/40 1/50 2/50 40 51 51 57 57 57 153 147 127 23 23 60 40 40 120 20 20 20 1. Fixare: Gãuri: 4.5 2.Ancorã fixare panã E B S Nr.5 Fixare: Gãuri: 4.0 ! U NE L S S F F A A B S Suport ºipcã coamã B Nr. Dar acoperiºul construit în sistem de contravãntuire BMF.0 2. Cu sistemul de contravântuire BMF: acoperiºul nu poate fi distrus de – nici o furtunã.0×40 / ºurub Ø5 BMF Sistem de contravântuire: Furtuna poate sufla pãlãria din cap.

8 0.8 16 × 0.92 Practilett PR Practilett PR Practilett PR Practilett PR 16 × 0.3 Caºerat cu strat sintetic 2.0×25 20 20 20 20 20 25 25 1.8 0.7 LOCHBÄNDER PRACTILETT® d 7 6.0×50 40×3.00 27168.00 Practilett AR 26 × 1.0 50 50 50 25 Fixare: Gãuri: 4.8 0. Vezi Sistem de contravântuire pg.8 zincat negru alb roºu 16 16 16 16 0.0 1.0×40 25: Ø 5 *) L este dat în m.0 2.8 12 × 0.0 zincat alb 20 20 1.0 20 × 1.8 0.91 Practilett UB 20 × 1.8 12 × 0.5×10 20×1.4 a Zincat 3.8 zincat 17 0.8 27178.5×25 25×2. .00 27128.0 2.0 1.91 27128.3 5.91 27168. 14 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.8 10 10 10 10 17 × 0.0×25 20×1.5 1.4 4.3 *) L este dat în m.8 0.0 3 10 25 10 25 10 25 LOCHBÄNDER S Fixare: Gãuri: 20: 3. Benzi perforate – practilett® B b d AR12 AR17 d c a L S Nr.90 27128.Benzi de contravântuire B L S Nr.8 16 × 0.0 1.5 25: 4.00 Practilett AR AR26 PR16 UB20 B S L *) zincat negru alb roºu 12 12 12 12 0.2 10 27168. întinderea benzilor de contravântuire. BMF Notare d a 27128. BMF Notare B S L *) 27103 27110 27210 27115 27215 27120 27252 20×1.90 27168.0×25 40 40 60 80 2.0×50 60×2. BMF SPANNGERÄT Notare 27000 Unealtã necesarã pentru tensionarea. BMF Notare B S L *) 27420 27430 27620 27820 40×2.0 10 10 Gaurã Ø în mm b c 5 6.2 zincat 26 1.8 12 × 0.5 2.0×3 20×1.0×50 80×2.8 10 10 10 10 27201.8 16 × 0.8 10 27261.92 Practilett AR Practilett AR Practilett AR Practilett AR 12 × 0.8 0.0 1. Benzi perforate B L Nr.0×10 25×2. 16.0 3.1×40 / bolþ 20: Ø 4 / Ø 6.0×10 20×1.0×40 / ºurub Ø5 WINDRISPENBÄNDER *) L este dat în m.0 2.00 Practilett UB 27201. Unealtã de tensionare Nr.

BMF Notare 27950 1 27951 2 27953 Element de legãturã bandã contravântuire 27954 Legãturã M16 27955 Legãturã M12 WINDVERBANDANCHLÜSSE 2 Unelte de tensionare 80. 40×2. 20×1. BMF: 27002 Toate dimensiunile în mm.0 Pentru benzi de contrav. 60×2. BMF 27001 BANDABROLLER RICHTWERK für BANDABROLLER Cu îndreptare Nr.0.Legãturã bandã contrav. 20×1. BMF 27003 Piesã de îndreptare pt.0 és 40×3. BMF: 27004 Fãrã îndreptare Nr. 80×2.5. 40×3. S Nr.0 Pentru benzi de contrav. 40 ºi 25 80 60 Nr. cãrucior Nr.0. Nr.0.0 40 25 Unealtã de tension. BMF Notare 27080 27060 27040 27025 80 60 40 25 SPANNGERÄT Pentru benzi de contrav.27002BMF SPANNGERÄT S Cãrucior pentru role Nr. 1 ºi 2 1 Nr. 40×2. 25×2. BMF: 27001 Copyright ©: BMF 01/2003 15 . 60.0 Pentru benzi de contrav.

ø 13. . BMF Notare B L A C S 27940 BMF-piesã de legãturã F 40 Se comercializeazã: perechi. 198 289 60 66 3 27946 BMF-piesã de legãturã K 40/60 290 190 2 27949 BMF-piesã de cuplare 40/60 complet cu ºuruburi. bolþ ºi ºplint 36 305 25 27025 BMF-unealtã tensionare B 25 inclusiv ºuruburile 30 305 25 L M T B T MS S B L L 27929 25 B S 27920 F 25 A C B L L 27923 G 25 27025 Unealtã T tensionare 25 S Fixare: cuie crestate BMF. ø 12. bolþ ºi ºplint 40 350 28 27060 BMF-unealtã tensionare 60 complet cu ºuruburi. bolþ ºi ºplint 60 350 35 27050 Unealtã tensionare B 40/60 ø20 MS S ! U NE Sistem de contravântuire 40/60 S 3 M T 3 L B Fixare: 4. bolþ ºi ºplint 60 390 35 27040 BMF-unealtã tensionare 40 complet cu ºuruburi.5 B 27946 K 40/60 L B B 27949 40/60 L T WINDAUSSTEIFUNGSSYSTEM Nr. BMF Notare 27920 WINDAUSSTEIFUNGSSYSTEM B L A C S BMF-piesã de legãturã F 25 inclusiv cuiele crestate Se livreazã: perechi. 198 289 60 15 2 27943 BMF-piesã de legãturã G 60 Se comercializeazã: perechi. bolþ ºi ºplint 60 157 2 27050 BMF-unealtã tensionare B 40/60 complet cu ºuruburi. anexate pieselor C Gãuri: ø 4. 153 285 50 3 27926 BMF-piesã de legãturã K 25 inclusiv cuiele crestate 200 125 2 27929 BMF-piesã de cuplare 25 complet cu ºuruburi. ø 13.S 27030 Unealtã tensionare B 25 ø12 B 27926 K 25 L Sistem de contravântuire 25 Nr.0 × 40 / ºuruburi 5. bolþ ºi ºplint 36 125 2 27030 BMF-unealtã tensionare B 25 Ø 12 complet cu ºuruburi. 128 218 23 15 2 27923 BMF-piesã de legãturã G 25 inclusiv cuiele crestate Se livreazã: perechi. ø 21 B B L L S 27940 F 40 S 27943 G 60 A A C C 27060 Unealtã tensionare 60 27040 Unealtã tensionare 40 L L T T B 16 Copyright ©: BMF 01/2003 B Toate dimensiunile în mm.0 × 40 Gãuri: ø 5.

Placã ºi bandã perforatã S B L S B L Nr.0 2.0 280×1200×2.0 180×1200×2.0 2.0 2.0 2. BMF 13001 13002 Notare Normal Maxi L 177.0 40 40 50 60 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 140 160 200 120 160 200 140 200 240 200 240 300 140 200 240 260 300 400 500 200 240 300 400 400 300 2.5 Fixare: Gãuri: 4.5 2.0 260×1200×2.0 Legãturã cãprior talpã-panã L LOCHBLECHE.0 300×1200×2.0 200×1200×2.5 2.0 60×200×2. Copyright ©: BMF 01/2003 17 .5 2.0 2.0 100×400×2.0 120×240×2.0 60×1200×2.0 2.0 50×200×2.5 2.0 100×140×2.5 2.0 60×240×2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 140×400×2.5 D S B A Papuc cãprior H H A SPARRENHALTER H Nr.0×40 Ø5 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2.0 80×200×2.0 4.0 2.0 2.0 2.5 140×1200×2.5 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2. BMF Notare A B H S 23080 23100 23120 H 80 H 100 H 120 84 104 124 300 280 260 140 140 140 2.0 120×300×2.0 2.0 2. BMF Notare B L S 20525 20530 20535 20540 20545 20550 20555 20560 20565 20570 20575 20580 20585 20590 20592 20594 20595 20600 20610 20615 20617 20620 40×120×2.5 60×1200×2.5 80×1200×2.0 2. BMF Notare B L S Nr.5 2.0 20040 20060 20080 20100 20120 20140 20160 20180 20200 20220 20240 20260 20280 20300 Fixare: Gãuri: 40×1200×2.0 2.0 140×1200×2.0 2.0×40 Ø5 Papuc cãprior B H SPARRENHALTER B Nr.0 2.0 2.5 2.0 100×300×2.0 40×160×2.0 2.0 2.0 100×260×2.5 260×1200×2.0 120×1200×2.0 80×240×2.0 2.0 25040 25060 25080 25100 25120 25140 25160 25180 25200 25220 25240 25260 25280 25300 40×1200×2. LOCHSTREIFEN Nr.0 2.5 2.0 2.0 80×1200×2.0 2.5 240×1200×2.0 2.5 180×1200×2.0 160×1200×2.5 280×1200×2.0 100×240×2.5 2.5 169 D S 37 90 2.0 2.5 2.5 137.0×40 Ø5 B S Toate dimensiunile în mm.0 2. BMF Notare A B D H S 24080 24100 24120 B 80 B 100 B 120 84 104 124 170 170 170 220 240 260 140 140 140 2.5 2.0 100×200×2.5 300×1200×2.0 2.0 200×300×2.0 80×300×2.0×40 / bolþ Ø 5/ Ø 17.5 2.5 160×1200×2.0 2.5 3.0 120×200×2.0 2.5 SPARRENFUSSVERBINDER D A B B S Fixare: Gãuri: 4.5 200×1200×2.5 220×1200×2.0 240×1200×2.5 100×1200×2.5 2.5 120×1200×2.0 160×400×2.0 60×140×2.5 260 B A 52.5 Fixare: Gãuri: 4.5 72.0 2.5 2.5 2.0 220×1200×2.0 100×500×2.0 100×1200×2.0 2.5 2.

.5 GERBERVEBINDER W STIRNVERBINDER S 2.0 3. BMF Notare L B C D S 16002 16001 135 175 135 175 40 40 30 30 15 15 4.0 2.0 Fixare: Gãuri: 4. BMF Notare H B D S 28090 28120 28140 28160 28180 28200 28220 28240 28260 90 120 140 160 180 200 220 240 260 90 120 140 160 180 200 220 240 260 140 180 180 180 180 180 180 180 180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2.5 75 42.5 8 8 8 3.0 L C Fixare: Gãuri: D 4.0×40 / bolþ 135: Ø 5 175: Ø 5/ Ø 13 Ancorã profil B S L PROFILANKER Nr.0×40 200-260: Ø 4/ Ø 5 300: 4.0 2.0 2.0 2.0 2.5 42.0 4.5 2.0×40 Ø5 Piesã susþinere palplanºã fronton S Nr.0×40 Ø5 GERBERVEBINDER B B B D Piesã îmbinare grindã articulatã W S H B D Nr.5 87.0 2.0 2.5 H B D Fixare: Gãuri: B 200-260: 3. BMF Notare L B C D S 16100 16120 16140 2815-108 2815-158 2815-198 108 158 198 35 35 35 22.0 Fixare: Gãuri: 4.0 2.0 2.5 2. BMF Notare H 14200 14260 14300 200 260 300 200 260 300 B D 75 42.5 140 154 160 179 180 205 220 90 90 90 90 90 90 90 90 27 30 29 30 33 33 33 34 2.0 D C 2815 3817 18 Copyright ©: BMF 01/2003 Fixare: Gãuri: 2815: 4.0 2.0 2.5 22.0×40 / bolþ 3817: Ø 5 / Ø 13 Toate dimensiunile în mm.1×40 / 4.0 2.0 2.0 2.0 16200 3817-159 159 35 30 9 4. BMF Notare H B D S 11125 11140 11150 11160 11175 11180 11200 11220 125 (5") 140 150 (6") 160 175 (7") 180 200 (8") 220 128.0 3.0 2.0×40 2815: Ø 5 3817: 4.5 22.Piesã îmbinare grindã articulatã B S H Nr.0×40 300: Ø 5 Ancorã HE S HE ANKER Nr.

0 5.0 Fixare: Gãuri: Tijã striatã Ø 16 16 16 16 20 20 20 20 4.0 5.0×40 / bolþ Ø 5 / Ø 13.0 5. BMF Notare A B C 31807 31107 31909 31109 31120 31140 L 80×70 L 100×70 L 90×90 L 100×90 L 120×90 L 140×90 80 100 90 100 120 140 70 70 90 90 90 90 126 126 141 136 126 126 31000 IL 90 70 110 Fixare: Gãuri: STÜTZENSCHUHE L.0 5.0 5. BK.0 Tijã striatã Ø 20 D H Fixare: Gãuri: S Papuc stâlp L ºi IL B B S C C D A A H H L IL Toate dimensiunile în mm. BMF Notare A B C H S 26804 26807 26104 26107 26909 26109 26120 26140 D 80×40 D 80×70 D 100×40 D 100×70 D 90×90 D 100×90 D 120×90 D 140×90 80 80 100 100 90 100 120 140 40 70 40 70 90 90 90 90 126 126 125 126 141 136 126 126 250 250 250 250 250 250 250 250 5. BMF Notare A B H S 26040 26070 26090 A 40 A 70 A 90 40 70 90 70 70 90 200 250 250 5 5 6 STÜTZENFÜSSE A Tijã striatã Ø 12 16 20 H Picior de susþinere B.0 5.0 5.Picior de susþinere A B S A Nr.0×40 / bolþ Ø 5 / Ø 13.0 5.0 5.0 5.5 Papuc stâlp D S B C A H Nr.5 Papuc stâlp I B S C STÜTZENSCHUHE D A STÜTZENSCHUHE I Nr.0 5. bolþ tip barã Ø 8 / bolþ Ø 8. IL D 60 H S 500 500 500 500 500 500 5. BL Nr. BMF Notare A B D C H S 26000 I 90 70 60 110 250 8. BMF Notare A B C H S 26091 26092 B 40 B 70 45 70 40 70 121 125 250 250 5 5 Tijã striatã Ø 16 16 42105 42005 BK 70 × 60 BL 70 × 60 70 70 60 60 92 92 200 450 4 4 16 16 H Fixare: Gãuri: 4.0×40 / bolþ Ø 5 / Ø 13.5 Copyright ©: BMF 01/2003 19 .0 5. BK ºi BL S C B A STÜTZENFÜSSE B.0 500 8 Þeavã Ø 38 38 38 38 38 38 38 4.5 Nr.

0 8. Ø 11 STÜTZENFÜSSE PB 70/75/80.0 8.0 5. BMF Notare A B D C E H 31965 IS 100 70 80 110 70 31975 IS Maxi 120 90 120 105 90 Fixare: Gãuri: bolþ tip barã Ø 8 Ø8 H S2 E E IS S1 B Picior stâlp ISB ºi ISB Maxi C D A STÜTZENFÜSSE ISB.0 8.0 S2 6.B S1 Picior stãlp IS ºi IS Maxi C D A STÜTZENFÜSSE IS.5 Picior stâlp TB 48×60 S1 B H1 H2 Þeavã Ø 232-282 27 232-282 27 8.0 120-170 27 8.0 8.0 8.0 5. Ø 9 Toate dimensiunile în mm. BMF STÜTZENFÜSSE VARIO H2 S2 D Barã striatã tip B cu ºaibã ºi mamã PB 70: M 16×100 PB 80: M 20×200 PB 75: M 20× 92 PS 80: M 20×350 PFOSTENFÜSSE TB 48×60 Nr.5 I-IB: diblu tip barã Ø 8 I-IB: Ø 8.0 I S2 E IB Fixare: Gãuri: D-DB: 4.0 5.0 8.0×40 / bolþ D-DB: Ø 5 / Ø 13.0 K S2 J PB 70 S PS 80 B A B Picior stâlp Vario S1 C C F A H1 H1 H2 D A Notare A B C 31950 31948 31951 31949 31952 31953 Vario D80 Vario D120 Vario DB80 Vario DB120 Vario I Vario IB 80-120 120-160 80-110 120-160 90 90 70 70 70 70 70 70 136 136 136 136 110 110 D E 70 70 160 160 70 160 F S1 60 60 5.0 110-160 27 S2 D E DB Nr. IS MAXI 303 S1 8 S2 5 Þeavã Ø 42 310 8 10 70 Nr. .0×40 / bolþ Ø 5.0 120-170 27 222-272 27 8. PB 80: cu bolþ de întindere Gãuri: Ø 5. ISB MAXI 8 8 S2 10 10 Þeavã Ø 42 42 8 15 70 Nr. BMF Notare A D H J K 40600 40603 40605 40610 PB 70 PB 75 PB 80 PS 80 70 80 80 80 70 80 80 80 105 97 208 350 90 90 140 0 90 90 100 0 Fixare: PB 70. BMF Notare A B C D E H S1 40700 TB 48×60 48 60 106 100 100 40 4 S2 5 Ø 24 C H S2 D E Fixare: Gãuri: 20 Copyright ©: BMF 01/2003 4. PS 80 S1 6. BMF Notare A B D C F G H S1 31960 31970 ISB 160 ISB 260 100 100 70 70 80 80 110 110 160 260 100 100 158 158 31980 ISB Maxi 120 90 120 105 200 200 135 Fixare: Gãuri: bolþ tip barã Ø 8 / bolþ Ø 8 / Ø 13 H S2 F G ISB 160 Picior stâlp PB 70/75/80 ºi PS 80 A S1 D H B H Nr. PB 75.0 5.0 8.

S B Picior stâlp DK ºi DL C A H Nr.ºurub Ø 9 / Ø 11 Picior stâlp LS ºi LB-reglabil C L PFOSTENFÜSSE DK.0×50 / 4.0×40 ºuruburi sau bolþuri Ø 5. Barã cu filet B: M 16×100 mm cu ºaibã ºi mamã. BMF Notare L B S 17730 17735 17745 300 350 450 300 350 450 30 30 40 5 5 5 PFOSTENHALTER 300. Ø 17 A Picior stâlp US ºi UB -reglabil C S1 C S H H Nr. Ø 11 Barã cu filet S: M 16×270 mm cu mamã.VERSTELLBAR Nr. 350.0×40 ºuruburi sau bolþuri Ø 5. bolþuri M 12 Ø 13 Copyright ©: BMF 01/2003 21 . 450 B S PFOSTENFÜSSE US. VERSTELLBAR Nr. Picior stâlp U C S D H PFOSTENFÜSSE U Nr. BMF D D A A B S S2 J K UB US 40105 40110 40120 40130 40140 40150 40205 40210 40220 40230 40240 40250 Fixare: Gãuri: Notare A US 70 71 US 73 74 US 75 76 US 80 81 US 90 91 US 100 101 UB 70 71 UB 73 74 UB 75 76 UB 80 81 UB 90 91 UB 100 101 4. 350. LB .0×60 Ø 5. BMF Notare A B C H t1 Ø 41070 41080 41090 41100 DK 70×60 DK 80×60 DK 90×60 DK 100×60 70 80 90 100 60 60 60 60 97 92 97 92 200 200 200 200 4 4 4 4 16 16 16 16 42205 42210 DL 75×60 DL 100×60 75 100 60 60 94 92 450 450 4 4 16 16 Fixare: Gãuri: C H H S2 L S2 B S J Ø 8 / Ø 11 bolþ . Ø 11 C 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 D H J K S1 S2 107 131 90 90 4 5 105 129 90 90 4 5 104 128 90 90 4 5 102 126 90 90 4 5 107 131 90 90 4 5 102 126 90 90 4 5 107 131 90 90 4 105 129 90 90 4 104 128 90 90 4 102 126 90 90 4 107 131 90 90 4 102 126 90 90 4 Barã cu filet S: M 16×270 mm cu mamã Barã cu filet B: M 16×100 mm cu ºaibã ºi mamã Suport stâlp 300. 450 L Fixare: Gãuri: Toate dimensiunile în mm. Ø 9. Ø 9. DL PFOSTENFÜSSE LS. BMF Notare A C D H S 40005 40010 40020 40030 40040 40050 U 70 U 73 U 75 U 80 U 90 U 100 71 74 76 81 91 101 70 70 70 70 70 70 107 105 104 102 107 102 131 129 128 126 131 126 4 4 4 4 4 4 Fixare: Gãuri: 4. UB. Ø 9. BMF Notare C H L J K S1 40305 40310 40320 40330 40405 40410 40420 40430 LS 60× 65 LS 60×165 LS 80× 90 LS 80×190 LB 60× 65 LB 60×165 LB 80× 90 LB 80×190 70 70 70 70 70 70 70 70 65 165 90 190 65 165 90 190 60 60 80 80 60 60 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 4 4 4 4 S2 5 5 5 5 S1 K Fixare: Gãuri: LS LB 4. Ø 11.

0×40 / 4. BMF Notare B H L 17200 17300 17400 17500 17600 17204 17304 17404 17504 17604 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 180 280 380 480 580 180 280 380 480 580 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fixare: Gãuri: S1 S2 4.0 3.0 4. BMF A B D E H 49107 49109 49110 49112 71 91 101 121 50 50 50 50 60 60 60 60 200 200 200 200 206 206 206 206 PFOSTENANKER H und HB S1 5 5 5 5 S2 6 6 6 6 ! U NE E S A S2 Gãuri: B ø 11 Picior stâlp pentru batere C Nr.0 4.0 4.0×40 / bolþ ø 11 Ancorã beton S H L B Nr.0 4. BMF H A S1 2.0×40 / bolþ Ø5/Ø9 20 20 20 20 L S 70 70 70 70 3.0 2.0×50 Ø5 Notare A B H S1 S2 D 31990 31993 RB 100 RB 130 100 100 100 100 100 130 5 5 5 5 42×3 42×3 Fixare: Gãuri: bolþuri ø 13 D S2 B 22 Copyright ©: BMF 01/2003 STÜTZENSCHUHE RB Nr.0 3.Ancorã U S Ancorã U L H1 16 13 H2 L B Placã bazã S B A U-ANKER Nr.0 2.0 2.0 70 70 70 70 3.0 3.0 Ancorã stâlp H ºi HB C H A B S2 D H Nr.0 3.0 3. BMF BMF Tip 49391 90×90×750 49390 90×90×900 49375 70×70×750 49330 100×100×750 A B C H 90 90 70 100 90 90 70 100 150 150 150 150 750 900 750 750 EINSCHLAGBODENHÜLSEN ! U NE H Fixare: Gãuri: 4.0 2.0 Papuc stâlp RB B A BETONANKER ! U NE Toate dimensiunile în mm. .0 4. BMF Notare B H1 29060 29080 29100 29120 Ancorã U 60×120 80×110 100×110 120×110 H2 60 80 100 120 120 110 110 110 29910 29950 29970 29990 Fixare: Gãuri: Placã bazã 57×20 57 77×20 77 97×20 97 117×20 117 4. BMF A B C H S 49009 49010 49012 91 101 121 60 60 60 300 300 300 600 600 600 6 6 6 Nr.0 3.

0×25 (V2A) R 5.80 15 95525. BMF Vã stã la dispoziþie cu sfaturi tehnice ºi oferte cu reduceri de preþ / termene de livrare.80 8666. Toate dimensiunile în mm. Legãturi speciale Legãturi speciale BMF se confecþioneazã ºi se livreazã ºi dupã schiþele ºi comanda clientului.0×60 BMF-ºuruburi R 5.Piese metalice inoxidabile (V4A) 1 2 3 4 5 6 8 7 11 Nr. R 380. 7070.80 95535.80 95540.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27419. R 440.80 99460. R 320.5 mm.5×60 BMF-bandã de contravântuire 40×2.80 16 BMF-cuie crestate R 4.0×10.80 2211.80 7091.80 7365.80 2210.0 mm.0×40 (V2A) La comandã ºi alte tipuri de elemente inoxidabile. ºi 2. Copyright ©: BMF 01/2003 23 .80 7350.80 11 2170.0×40 R 4.80 7090.80 2171. R 500 BMF-piesã legãturã cãprior-talpã stânga l R 170 R 210 BMF-piesã legãturã cãprior-talpã dreapta r R 170 R 210 BMF-placã perforatã R se livreazã cu grosimile 2. BMF Nr.0×60 R 6.80 99450.0×25.80 27110. Dimensiunea max: 1500×3000 13 14 14 13 15 16 99440.80 99660.0×35 (V2A) R 5.0×50 R 4.000 BMF-papuc grindã tip R 238.80 7071.000 BMF-bandã perforatã 20×1. R 260.80 7106.80 7390.80 7105.80 13 12 10 9 12 14 ROSTFREIE HOLZVERBINDER BMF element colþ R 70 cu nervurã R 90 cu nervurã R 105 cu nervurã R 70 fãrã nervurã R 90 fãrã nervurã R 105 fãrã nervurã R 35350 R 40390 R 55365 R 60×60×2.

0 100 80 60 100 75 60 50 40 35 99375. Termozincat Galvanozincat 33205.1×22 3.0×100 Notare D ªuruburi BMF inoxidabile (AISI 304) 95525.0×100 *) 6.0×40 5. 14/002.00 33120.0 × 35 5. Pregãurire: adâncimea gãurii L = 8 cm.0× 60 4. ªuruburi 5.0×150 *) 6.0 × 25 5.00 99440.0 6.0×280 *) 6.8×38 3.00 33202.80 5.0×50 vagy 4.00 25 35 40 ªuruburi BMF similare 5.60 33215. .60 33115.00 99346.00 33315.00 33208.5×35 2.0 5.1 50 60 60 40 22 99286.00 33207.0 6.0×35 5. 14/008 ºi 14/009.00 99680.00 99312.1×60 *) 3.0×230 *) 6.00 33440.60 33100.0×260 *) 6.0 6.00 33213.60 33140.00 33340.60 33120.00 33070.0×360 *) 6.00 3.00 2.0× 80 *) 6.0 × 25 5.00 99450.0 6.00 33212. Vario ºi IB.7×50 3.00 33320.60 33205. Termozincat Galvanozincat L Notare D×L 6 × 66 8 × 45 8 × 60 8 × 65 8 × 70 8 × 80 8 × 90 8 × 100 8 × 115 8 × 120 8 × 140 8 × 160 10 × 90 10 × 100 10 × 120 10 × 140 12 × 60 12 × 65 12 × 80 STABDÜBEL BMF Nr.0 6.00 33060.0 6.00 33150.60 33210.0×180 *) 6.80 95535.00 33230.0 6. Cuie cãprior cf.0 6.0×50 Bolþuri tip barã BMF Nr.0 × 40 5. BMF 95525 95535 95540 95550 Notare 5.00 6.0 4.8×60 99253.0×300 *) 6.00 33115.1 3.00 99660.0 5.0 5.00 33140.0 25 35 40 50 Cuie BMF 4.0×210 *) 6.0× 40 4.0×110 *) 6.00 33045.0×50 SCHRAUBEN Nr.0× 60 *) 4.60 33207.0 6.00 3.00 2.00 99314.0 6.60 33202.00 33210.00 33151. DIN 1052 SPARRENNÄGEL nach DIN 1052 MATERIALPRU F UND FORSCHUNG S- STALT GSAN UN B AD EN-W U RTTE M B ERG D L Nr.0 4.0 × 40 5.0 4.8 38 *) Certificat de încadrare 14/001.7 3.0 6.60 Piesã susþinere grindã L 33080.00 33100.00 33235. 24 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.0 4.4×60 *) 3.00 99475.80 95540.00 33065. Papuci stâlpi IS ºi ISB. BMF Notare D L Nr.00 33330.ºi galvanozincate se produc pentru Papuci grindã ºi Papuci stâlpi I ºi IL.0× 50 *) 4.0×25 5.0 × 50 Nr. BMF Notare D L 99610.0×75 vagy 4.60 33090.0 6.0 5.0 × 35 5.0× 60 *) 4.0×100 *) 4.0 4.8 2.00 33328.0× 80 *) 6.00 Notare D×L 12 × 90 12 × 100 12 × 110 12 × 115 12 × 120 12 × 130 12 × 140 12 × 160 12 × 180 12 × 200 16 × 120 16 × 140 16 × 150 16 × 160 16 × 180 16 × 200 16 × 250 20 × 200 20 × 250 Diblurile tip barã Ø 8 ºi Ø 12 în variantele termo.0×35 5.0 80 110 150 180 210 230 260 280 300 330 360 *) Certificat de încadrare 14/011.00 99460.00 33153.0 33045.00 33142.0× 40 *) 4.00 33220.0× 75 *) 4.60 33212.00 33080.00 33215.4 3.0×330 *) 6.60 Exemplu: D 33065.00 99410.00 33325.60 33040. BMF Notare D L 96680 96611 96615 96618 96621 96623 96626 96628 96630 96633 96636 6.1×40*) 3.60 Papuc stâlp I 33200.00 99316.00 99435.00 33195.0× 35 *) 6. BMF D L 5.0 5.1 3.00 33090.00 33310.0 4.00 33152.MATERIALPRU F UND FORSCHUNG S- STALT GSAN UN D B AD EN-W U RTTE M G BER L Cuie crestate cf.0×35 vagy 4.00 33430.00 33200. DIN 1052 + cuie SST KAMMNÄGEL nach DIN 1052 Nr.5 60 35 Cuie SST 99938.0×40 5.

35 1.5 Ø 13.2 30.50 1.50 1.35 Nr.2 20.20 1. ³A øZ 22.0 60×60× 6.2 16.2 26.20 1. dinþat pe o parte/pe douã pãrþi ³Z øZ 24. BMF Notare 80450 AE 0/2 M12 80451 AE I/2 M12 80452 AE II/2 M12 80453 AE III /a2 M12 80454 AE IV/2 M16 80455 AE V/2 M16 øA 65 80 95 128 160 190 øZ 13 13 13 13 17 17 S 3 3 4 4 5 6 S 70 70 70 70 70 1.9 8.00 1.25 17 21 26 33 1.2 27.25 1.5 6.2 S 3.20 1.2 1.50 1.5 5.2 20. dinþate pe o parte/douã pãrþi Dinþat pe o parte Nr. BMF Notare øA L 80110 80115 80120 80125 80130 80135 80140 80145 80150 E117 M24 E117 M26 E117 M27 E117 M30 E70×130 M16 E70×130 M20 E70×130 M22 E70×130 M24 E70×130 M26 117 117 117 117 øA 48 62 75 48 62 75 95 øZ B×L 17 21 26 Z S 1.2 20.50 1.65 1.2 20. F-VZ: zincare pe bucãþi.50 S 1.5×25 Ø 14 Fixare: Gãuri: 4.0 Ø 13.2 16.50 1. Z Dinþat pe o parte Nr.35 130×130 52×52 1.2 16.6 øA F-VZ D117 117 D100×100 D130×130 D70×130 D140 140 D165 165 øZ 40 26 60 70 B×L AE AD Toate dimensiunile în mm.2 12. BULLDOG®-legãturi turnate în sistem GEKA.0×40 / 4.0 6.0 40×50×10.2 20.2 22.50 1.2 24.20 1.2 16.2 24.0×60 Ø5 L S B BULLDOG®-legãturi dinþate pe o parte ³A ³Z L ³Z B Nr. SYSTEM GEKA. EINSEITIG/DOPPELSEITIG S 5 6 6 6 8 10 10 ! U NE Copyright ©: BMF 01/2003 25 .2 22.00 1.2 16.2 26.2 16.0 10.35 1.2 24.0 40 40 60 40 50 60 10.50 1.25 80071 80072 80073 80080 80081 80082 80083 80084 80090 80100 80105 E75 M22 E75 M24 E75 M26 E95 M16* E95 M20 E95 M22 E95 M24 E95 M26 E117 M16 E117 M20* E117 M22 75 75 75 95 95 95 95 95 117 117 117 * Dimensiuni minime pentru bolþi/Germania ³A L ³Z Z B ³Z Nr. BMF 80250 80260 80270 80280 80290 80295 Notare øA 50 65 80 95 115 øZ 12.00 1.80 Pentru tipurile E ºi D Ø Z: potrivite pentru toate bolþurile Ø.2 B BULLDOG®-legãturi dinþate pe 2 pãrþi L B L BULLDOG® – HOLZVERBINDER EINSEITIG GEZAHNT RINGKEILDÜBEL SYSTEM APPEL. Dinþat pe douã pãrþi Nr.00 1.25 1.2 18.50 ØZ: inele potrivite pentru bolþuri M A-VZ: zincare cu aliaj.2 BULLDOG® – HOLZVERBINDER DOPPELSEITIG GEZAHNT TE ³A 130 130 130 130 130 B Toate tipurile ºi termozincate (F-VZ). BMF Notare 80412 TD 50 80414 TD 65 80416 TD 80 80418 TD 95 80420 TD 115 øA 50 65 80 95 115 Dinþat pe douã pãrþi Nr.2 12.25 1.2 24.35 1.50 1.50 100×100 40×40 1.4 4.25 1. BMF Notare 80200 80201 80202 A-VZ D48 A-VZ D62 A-VZ D75 A-VZ 80210 80220 80230 80240 F-VZ D48 D62 D75 D95 Nr.2 26.50 1.25 1.35 1.2 26. BMF Notare øA 80005 80010 80020 80025 80030 80040 80050 80055 80060 80065 80070 48 48 48 48 62 62 62 75 75 75 75 E48 M10 E48 M12* E48 M16 E48 M20 E62 M12* E62 M16 E62 M20 E75 M12 E75 M16* E75 M18 E75 M20 L B øZ S Nr.2 22.25 1.35 1.2 24. EINSEITIG/DOPPELSEITIG GEZAHNT S 3 3 3 3 3 ! U NE Diblu panã inelarã în sistem Appel. BMF Notare B L S Gãuri 7001 7002 7006 40×40×10. BMF Notare 80460 AD 0 80461 AD I 80462 AD II 80463 AD III 80464 AD IIIa 80465 AD IV 80466 AD V øA 65 80 95 126 128 160 190 TEMPERGUSSDÜBEL.00 1.00 1.20 1.ªaibe U U-SCHEIBEN Nr.2 16.2 20.50 1.2 20. BMF Notare 80402 TE 50 M12 80404 TE 65 M16 80406 TE 80 M20 80408 TE 95 M24 80410 TE 115 M24 TD S 1.50 70×130 1.50 1.2 12. diblurile se produc din oþel tras zincat. bolþurile se zicheazã jur-împrejur dupã confecþionare.25 1. BMF Notare øA 10.

Gãuri: Ø 13 (excepþie: * Ø 9 ºi ** Ø 11) H 260 JANEBO® piese suspendare D.0 175. dar numai pentru tip D) B2 JANEBO® WIDERLAGER JANEBO® suspenzori P.5 183.5 106. PE B1 H2 H1 B2 S PE 2-4 a/b PS 2-6 a/b B1 B1 S H1 H1 H2 H2 B2 S B2 PS 1-8 a/b Nr. .0 225.0 225.5 183.5 142. dar numai pentru tip D) Gãuri: Ø 5 ( bolþuri Ø 11. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S 80650 80651 80652 80653 80654 80655 80656 80657 80658 80659 95 95 155 155 215 215 275 275 95 95 67 67 95 95 155 155 215 215 67 67 183. HE B1 H2 B2 H1 JANEBO® HAKEN H.5 183. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr. DE.0 175. BMF Notare S S B1 H H2 L1 H1 D1-36 P 1-2v P 1-3v P 1-4v Fixare: bolþ tip barã Ø 12 Gãuri: Ø 13 Fixare: cuie crestste 4×60mm (alternativ cu bolþuri Ø M12.5 183.0 175.0 225. PE= Ø 9 JANEBO® suspenzori PS JANEBO® WIDERLAGER PS Nr.0 142 142 142 142 142 142 10 10 10 10 10 10 80690 80691 80692 80693 80694 80695 80696 80697 PE 1-4a PE 1-4b PE 1-6a PE 1-6b PE 2-4a PE 2-4b PE 2-6a PE 2-6b 100 100 140 140 100 100 140 140 60 60 90 90 60 60 90 90 155 155 155 155 220 220 220 220 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 P 1-2a P 1-2b P 1-4a P 1-4b P 1-6a P 1-6b P 1-8a P 1-8b P 2-2a P 2-2b Fixare: bolþ tip barã Ø 12 pentru P.JANEBO® cârlig H.5 175.0 225. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr.5 142.0 175.0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80680 80681 80682 80683 80684 80685 PS 2-4a PS 2-4b PS 2-6a PS 2-6b PS 2-8a PS 2-8b 155 155 215 215 275 275 95 95 155 155 215 215 175.5 106. HE Nr.5 142.0 175. Ø 8 pentru PE Gãuri: P = Ø 13.5 142.0 225.5 183. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S 80601 80602 80603 80604 80605 D 1-20 D 1-24 D 1-36 D 1-48 D 1-60 110 130 190 250 310 90 90 90 90 90 44 44 44 44 44 90 90 90 90 90 8 8 8 8 8 80606 80607 80608 155 215 275 95 155 215 106.0 225. suspenzori P…v P1-3V B L2 H L1 L2 B S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr.5 65 65 65 10 10 10 80645 80646 80647 DE 1-8 DE 1-12 DE 1-21 80 120 170 60 60 60 29 29 29 60 60 60 8 8 8 Nr.0 175. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S 80670 80671 80671 80673 80674 80675 80676 80677 80678 80679 PS 1-2a PS 1-2b PS 1-4a PS 1-4b PS 1-6a PS 1-6b PS 1-8a PS 1-8b PS 2-2a PS 2-2b 95 95 155 155 215 215 275 275 95 95 67 67 95 95 155 155 215 215 67 67 142.5 183.5 225.0 110 110 110 110 110 110 10 10 10 10 10 10 Fixare: diblu tip barã Ø 10 Gãuri: Ø 11 grindã secundarã / grindã principalã 26 Copyright ©: BMF 01/2003 JANEBO® WIDERLAGER P.PE riglã / stâlp Toate dimensiunile în mm.5 142.5 142.0 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80660 80661 80662 80663 80664 80665 P 2-4a P 2-4b P 2-6a P 2-6b P 2-8a P 2-8b 155 155 215 215 275 275 95 95 155 155 215 215 225. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr.5 142.5 183. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S 80614 80620 80626 80632 80638 H 140 H 200 H 260 H 320 H 380 140 200 260 320 380 110 110 110 110 110 225 225 225 225 225 45 45 45 45 45 10 10 10 10 10 80640 80641 80642 80643 80644 HE 110/8* HE 093/10** HE 110/12 HE 130/12 HE 170/12 110 93 110 130 170 70 60 70 70 70 115 115 115 115 115 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 S Fixare: bolþ tip barã Ø 12 (excepþie: * bolþ tip barã Ø 8 ºi Ø 10).

SIMPSON Strong-Tie este liderul mondial al producãtorilor elementelor de îmbinare pentru lemn. sinonimul diblurilor presate în Europa. cât ºi cel din localitatea germanã Syke. 27-31) cu care se pot realiza structuri moderne de lemn avantajoase static. ca toatã gama de elemente BMF. SIMPSON. a introdus produse noi (vezi pg. care este prezent din 1994 în Germania. biroul central BMF din Flensburg s-a mutat în localitatea Syke. din apropierea oraºului Brema. ca cea mai importantã marcã de produse confecþionate din table metalice. care se pomeneºte de specialiºtii din statica construcþiilor ºi de executanþi. stau la dispoziþia consumatorilor interni ºi exteri. cu nume mare ºi deja cunoscut specialiºtilor din domeniul industriei lemnului: BMF. Atât producãtorul din Danemarca. BULLDOG. BULLDOG ºi SIMPSON sã se gãseascã într-un singur loc. Prin contopirea SIMPSON-ului german cu BMF. marca pieselor de îmbinare. ªi bineînþeles tot atât de cunoscute sunt ºi legendarele cataloage galbene BMF. BMF. Copyright ©: BMF 01/2003 27 . producem ºi comercializãm elemente de îmbinare. care satisfac sau chiar depãºesc pretenþiile clienþilor. BULLDOG ºi SIMPSON. Scopul este perfecþionarea continuã a produselor noastre.Întâlnirea producãtorilor renumiþi în domeniu: BMF-SIMPSON GMBH Pe piaþa europeanã între cei mai importanþi producãtori de piese de îmbinare pentru structuri de lemn a apãrut un ofertant nou. care poate sã preia cu dinþii lui plaþi ºi ascuþiþi eforturi mult mai mari decât bolþurile „grase” clasice. De aceea dezvoltãm. Este foarte important. Garantãm pentru calitatea produselor noastre ºi fiecare client de al nostru este apreciat de noi. unde specialiºtii noºtri interni ºi externi stau în continuare la dispoziþia Dumneavoastrã. POLITICA DE CALITATE BMF SIMPSON Am vrea sã obþinem construcþii sigure ºi economicoase.

1-302 B Element HU ºi U-fãrã aripi de montaj S H B F 28 Copyright ©: BMF 01/2003 Nr.81/14 MIT1.2 1.6 1.5 MIT411.6 90 90 90 90 Allgemeine.1-302 Toate dimensiunile în mm.2 1.6 HU.1-302 Element HIT-cu aripi de montaj S D MIT-FORMTEIL MIT MONTAGESCHENKEL HIT-FORMTEIL MIT MONTAGESCHENKEL E Nr.2 1.0 2.6 1.und U-FORMTEILE OHNE MONTAGESCHENKEL Allgemeine. bauaufsichtliche Zulassung Nr.6 1. bauaufsichtliche Zulassung Nr.5 ITT3511.SIMPSON HWS® – elemente de legãturi pentru noduri realizate la 90° Element ITT-cu aripi de montaj S D E Nr.5 MIT11. bauaufsichtliche Zulassung Nr.0 H Allgemeine.2 1.6 1. BMF Notare B H F E D S 80500 80501 80502 80503 MIT9. BMF 80513 80514 Notare HIT420 HIT424 B H F E D S 90 90 508 610 76 76 60 60 76 76 2. bauaufsichtliche Zulassung Nr.2 1.1-302 Biege-Nase F B Element MIT-cu aripi de montaj S D E H B F Nr. Z-9. Z-9.6 80509 80510 80511 80512 MIT49. Z-9. Z-9. . BMF Notare B H F E D S 80504 80505 ITT359. BMF B H F S 80529 80530 HU410 HU416 Notare 91 91 219 346 51 64 2.1-302 B F Element IUT-fãrã aripi de montaj S SIM Stro PS ng ON Tie® H Biege-Nase Nr.6 80506 80507 80508 MIT3511.2 1.6 1.88 60 MIT3514 60 MIT3516 60 302 356 406 64 64 64 59 59 59 64 64 64 1.88 MIT414 MIT416 241 302 356 406 64 64 64 64 59 59 59 59 64 64 64 64 1.6 1.88 60 60 240 300 51 51 35 35 51 51 1.2 1. bauaufsichtliche Zulassung Nr.2 F IUT-FORMTEIL OHNE MONTAGESCHENKEL Allgemeine. Z-9.88 MIT1.81/16 46 46 46 46 241 302 356 406 64 64 64 64 59 59 59 59 64 64 64 64 1.6 1.6 1. BMF Notare B H F S 80520 80521 80522 80523 80524 80525 IUT9 IUT11 IUT14 IUT3510 IUT3512 IUT3514 46 46 46 60 60 60 235 286 349 235 286 349 51 51 51 51 51 51 1.0 2.2 ITT-FORMTEIL MIT MONTAGESCHENKEL H Allgemeine.2 80527 80528 IUT410 IUT412 90 90 235 286 51 51 1.0 80526 U3510/14 59 229 51 1.

6 LSSU SPARRENKOPFVERBINDER F Allgemeine.SIMPSON HWS® – elemente de legãturi pentru noduri cu unghiuri diferite de 90° VPA Papuc cãprior capãt inferior Nr.0 1. BMF Notare 80551 80553 80555 LSSUI25 LSSUI35 LSSU410 B1 133 154 229 B2 H F S 46 60 90 216 216 216 89 89 89 1.2 1.2 1. BMF B1 80550 80552 80554 Notare VPA25 VPA35 VPA4 B1 B2 F S 46 60 91 133 154 184 51 51 51 1.1-418 B2 LSSU Papuc cãprior capãt superior S B1 H Nr.2 LSTA ZUGBÄNDER S LSTA SUL-SUR.6 1. BMF Notare B H1 F S 80562 80563 80564 80565 SURl3510/12 SULl3510/12 SUR410 SUL410 59 59 90 90 229 229 216 216 73 73 62 62 1.6 SUL-SUR-FORMTEILE FÜR SCHRÄGANSCHLÜSSE F B Toate dimensiunile în mm. Z-9.2 VPA SPARRENFUSSVERBINDER F S Allgemeine.2 1.2 1.6 1.1-419 B2 für Neigungen bis ±45˚ LSTA Benzi de ancorare B Nr.6 1. bauaufsichtliche Zulassung Nr.2 1. Z-9. bauaufsichtliche Zulassung Nr.Elemente de îmbinare oblice S H Nr.0 1. Copyright ©: BMF 01/2003 29 . BMF 80577 80578 80579 80580 L Notare LSTA21 LSTA24 LSTA30 LSTA36 B L S 32 32 32 32 533 610 762 914 1.

BMF 80315 80320 Notare HD2A HD5A B H F S1 S2 57 68 203 240 65 90 4.5 H S1 F B PAH Ancorã rigidizare S Nr.0 2. BMF 80335 Notare LTT20B B H F S 51 502 70 2.5 LTT ZUGANKER H F B 30 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm. . BMF Notare B H F S 80325 80330 PAHD42 HPAHD22 52 52 465 613 94 108 2.5 1.Legãturi SIMPSON-HRB® MAS Ancorã talpã Nr.5 F HD Ancorã rigidizare HD ZUGANKER S2 Nr.7 3.7 3.5 PAH ZUGANKER H F B S LTT Ancorã rigidizare Nr.5 6. BMF B S H 80305 80310 Notare MAS MASB MAS-SCHWELLENANKER B H F S 76 44 108 168 114 78 1.

Legãturi SIMPSON MSTA Benzi de ancorare B Nr. BMF Notare B L S 80570 80571 MSTA36 MST136 32 52 914 914 1.0 1. Copyright ©: BMF 01/2003 31 .0 1. BMF Notare B L S 50200 RTCH 3D 39 60 1.0 Z2-FORMTEIL F S H L B TB – Tiranþi S B TB-ZUGSTÄBE Nr. BMF Notare B H L S 50100 DBT1T 30 30 40 1.0 1. BMF Notare B L S 80573 80574 80575 80576 TB27 TB30 TB36 TB42 25 25 25 25 686 762 914 1067 1.0 L RTCH – Legãturi stea 3D B B S SON SIMPg -Tie® Nr.5 2.0 RTCH-VERBINDER 3D B Stron B B L B DBT1T Copci terasã S Nr. BMF Notare H L B S 80572 Z2 38 35 59 1.7 MSTA ZUGBÄNDER L S Z2 – Piesã asamblare Nr.3 DBT1T TERRASSEN-CLIP H B L Toate dimensiunile în mm.

14/002.1-419. Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON se fixeazã cu elemente BMF static corespunzãtoare sistemului ºi anume cuie crestate 4.0 mm se confecþioneazã din tablã metalicã zincatã S250GD-Z275 conform EN 10 147 (grosimea medie a straturilor de zincare de pe amândouã pãrþi: 275 g/m2) – material corespunzãtr notãrii anterioare St.1-290. ºuruburi BMF sau bolþuri BMF. 14/001.0 mm. Calitatea materialelor Materialul lemnos: Lemn plin minim calitatea a ll-a sau lemn stratificat. Elemente BMF cu grosimi s>4. Cuiele de cãprior sunt produse dupã DIN 1052 ºi garantate prin certificatul nr. Z-9.1-302. legãturile cuplate ET conform Z-9. Tabel 3. ºi se livreazã marcate cu litera R. 14/011. Pentru produsele zincate jur-împrejur dupã confecþionare cu grosimi s≥3. elemnte care se încadreazã în listele materialelor de construcþii notate cu litera „A”. Z-9. elaborate de Institut für Bautechnic Berlin (conform DIN 1052-2) – ºi sunt marcate cu litera Ü.0×50 ºi 4.1-550.0×40. se zincheazã jur-împrejur dupã confecþionare.ºi termozincate se confecþioneazã din S 235 JR/St.0 mm se confecþioneazã din tablã metalicã S235 JR conform EN 10 025 – corespunzãtoare notãrii anterioare St. legãturile de colþ 90 ºi 105 cu ºi fãrã nervuri conform certificatelor nr.1-468. 45 µm ºi în secþiune >55 µm.1-225 ºi Z-9. Producãtorul nu-ºi asumã rãspunderea ºi nu garanteazã pentru capacitatea portantã a elementelor de fixare strãine de produsele proprii pentru care au fost efectuate calculele statice. Toate elementele BULLDOG galvano. Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON ºi cuiele crestate BMF se produc din oþel inoxidabil nr. Piesele de susþinere grindã conform certificatelor nr.1-418 ºi Z-9. Elementelor BMF cu grosimi s≤4. Z-9. conform EN ISO 1461: 1999-10-15.4401 conform EN 10 088: 1995-08 (corespunde AISI 416). Toate gama de elemente de îmbinare BMF-SIMPSON sunt puse în circulaþie pe baza paragrafului § 20 al MBO (MusterBauOrdnung). iar piesele SIMPSON-HWS® conform certificatelelor nr. 32 Copyright ©: BMF 01/2003 . grosimea stratului de zincare este min. 37 conform DIN 17 100. Capacitatea portantã a elementelor de îmbinare BMF-SIMPSON ºi a cuielor crestate BMF sunt definite de calculele cuprinse în agremente tehnice ºi în documentaþia „Date statice”. Elemente de îmbinare: Papucii de grindã BMF se conformeazã reglementãrilor nr.0×60. Legãturile de colþ KR s=4 mm se confecþioneazã din S235 JR conform EN 10 025. Cuie: Cuie crestate BMF produse dupã DIN 1052 ºi garantate conform certificatelor de încercare nr.1-433. 14/008 ºi 14/009. E 250-2Z conform DIN 17 162. 37. 4. Z-9.Specificaþii technice Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON ºi cuiele crestate BMF se folosesc ca piese de rezistenþã pentru structuri de lemn. Z-9. 1. Partea 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful