You are on page 1of 32

KALE

ERABILERAREN
NEURKETA
LEGAZPI

2006ko neurketa
Euskara gaitasuna eta erabilera
Legazpiko ezagutza eta erabilera

% 28,3
Erabilera (2006)

% 57,8
Ezagutza (2001)

0 20 40 60 80 100
Erabileraren bilakaera (2001-2006)
Erabileraren bilakaera Legazpin (2001-2006)

100

80

60

40
% 28,3
20
% 20,6
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Erabileraren bilakaera erdigunean (93-06)
Erabileraren bilakaera Legazpiko erdigunean

100

80

60

40 % 34,2
% 28,6

20 % 25,5 % 26,8

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008


Zonaldekako erabilera
Zonaldekako erabilera

% 34,2
Erdigunea

% 26,9
Bikuña

% 21,8
Lau-bide

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Zonaldekako erabileraren bilakaera
Zonaldekako erabileraren bilakaera
2006 2001

% 28,6
Erdigunea % 34,2

% 19,1
Bikuña % 26,9

% 12,4
Lau-bide % 21,8

0 20 40 60 80 100
Euskararen erabilera adin taldeen arabera

Adin-taldeen araberako erabilera, Legazpin

Adin taldeka Erabilera guztira

100

80

60

40 % 39,2
% 28,6
% 28,3
20 % 22,1 % 21,2

0
Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak
Erabileraren bilakaera adin-taldeka

Erabileraren bilakaera adin-taldeka, Legazpin

2001 2006

100

80

60 % 39,2
% 34,2
40 % 28,6 % 21,2
% 19,9 % 22,1
% 14 % 18,1
20

0
Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak
Erabilera neurraldi bakoitzean
Neurraldi bakoitzean jasotako erabilera

asteazk, 18-20 % 25,9

% 36,2
lar, 11-13

% 24,5
lar, 18-20

0 20 40 60 80 100
Sexuaren eragina erabileran
Sexuaren eragina erabileran

% 28,1
Gizonezkoak

% 28,5
Emakumezkoak

0 20 40 60 80 100
Sexuaren araberako erabileraren bilakaera
Sexuaren araberako erabileraren bilakaera

Emakumezkoak Gizonezkoak

% 19,3
2001 % 24,8

% 28,1
2006 % 28,5

0 20 40 60 80 100
Haurren presentziaren eragina (I)
Haurren presentziaren eragina erabileran (I)

Haurrak ez % 14,4

Haurrak bai
% 40,9

0 20 40 60 80 100
Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (I)

Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (I)

Haurrak bai Haurrak ez

% 16,2
2001 % 34,5

% 14,4
2006 % 40,9

0 20 40 60 80 100
Haurren presentziaren eragina (II)

Haurren presentziaren eragina erabileran (II)

Haurrik ez % 14,4

% 27,8
Haurren artean

Haurrak ez mintz % 37,8

Haurrak mintzak. % 51,3

0 20 40 60 80 100
Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (II)

Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (II)


2006 2001

% 16,2
Haurrik ez % 14,4

% 35,7
Haurren artean % 27,8

% 6,7
Haurrak ez mintz % 37,8

% 50,2
Haurrak mintzak. % 51,3

0 20 40 60 80 100
Taldearen osaeraren araberako erabilera
Taldearen osaeraren araberako erabilera

Adin t. % 46,7
ezberdineko

% 18
Adin t. bereko

0 20 40 60 80 100
Talde osaeraren araberako erabilera, haurrik gabe

% 16,1
Adin t. ezberdineko

% 14,1
Adin t. bereko

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Adin-talde berekoen arteko erabilera

Adin-talde berekoen arteko erabilera

haurrak % 27,8

gazteak % 28,1

helduak % 7,8

adinekoak % 16,6

0 20 40 60 80 100
Euskararen ezagutza Legazpin
Legazpiko ezagutza (2001)

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

% 26,4

% 57,8
% 15,8

Ia euskaldunak Legazpin Euskaldunak Legazpin

Ia euskaldun Euskaldun
alfabetatuak % 29,9 alfabetatuak % 2,6
% 7,3
Ia euskaldun
Euskaldun
alfabetatugabeak % 51,8 partzialki
Ia euskaldun % 18,3 alfabetatuak
Euskaldun
pasiboak
alfabetatugabeak
% 90,1
Ezagutzaren bilakaera
Ezagutzaren bilakaera Legazpin
Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

100

80

% 57,8
% 54,8
60
% 49,8
% 46,2
40 % 36
% 30,6
% 26,4
% 34
20
% 19,7 % 15,8
% 14,2 % 14,7
0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Ezagutzaren bilakaera adin taldeka

Adin-taldekako ezagutzaren bilakaera Legazpin

haurrak gazteak helduak adinekoak

100
% 86,8 % 92,2
% 85,7
80 % 71,8
% 67,3 % 72,6
60 % 61,5
% 56,7
% 58,8
% 50,6 % 51,6
% 41,5 % 47
40 % 41,5 % 43,2
% 40,1

20

0
1986 1991 1996 2001
Ezagutzaren bilakaera adin taldeka (II)
Adin-taldekako ezagutzaren bilakaera Urretxun
haurrak gazteak helduak adinekoak

100
90 % 85,9
% 78,2 % 85,1
80 % 72,8
70
% 67,2
60 % 57,4 % 55,6
50 % 49,8 % 43,6
% 50 % 45,4
40 % 38,4 % 38,7 % 40,1 % 42,2
30 % 36,5
20
10
0
1986 1991 1996 Adin-taldekako
2001 ezagutzaren bilakaera Bergaran
Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

100
% 88 % 91,3
90 % 88,8
% 79,9 % 80,2
80 % 82,8
% 78,6 % 74
70 % 73,7 % 71
% 61,6 % 66,5
60 % 61 % 61,3
50 % 59,4 % 58,8
40
30
20
10
0
1986 1991 1996 2001
ESPERO DAITEKEEN ERABILERA
ETA ERABILERA ERREALA
Espero daitekeen erabilera -isotropiakoa-
(adibidea)

Euskararen ezagutza mailaren arabera, espero daitekeen


erabilera kalkulatzen da. Hau da, ezagutza hainbestekoa
izanik, euskaldunak euskaldunekin elkartzeko ze aukera dagoen
aztertzen da (bikotekako, hirukotekako, eta laukotekako
elkarrizketetan); alegia, euskaraz hitz egitea
estatistikoki zenbatean den posible.

 Horretarako, gure hipotesian, euskaldunak


euskaldunekin elkartzen direnean BETI euskaraz
mintzatuko direla suposatuko dugu; egoera baikorrena,
beraz. Hipotesi horri jarraituta, ezagutzaren eta erabileraren
arteko erlazioa aztertuko dugu.

Adibide bat:
Espero daitekeen erabilera -isotropiakoa-
(adibidea)
Eman dezagun laukote batean (A, B, D, eta C) hiru elebidun ditugula:
A, B, eta D.
Laukote horretan euskararen ezagutza % 75ekoa da, lautik hiru baitira
euskaraz hitz egiteko gai. Azter dezagun jarraian euskararen erabilera
konbinaketak eginaz:

EUSKARAZ: AB, AD, BD; ABD


GAZTELANIAZ:AC, BC, DC; ABC, BDC eta ADC

Ondorioa garbia da: hamaika taldetatik 6 bikote, 4 hirukote eta laukote 1


 lau taldetan arituko dira euskaraz  3 bikotetan eta hirukoteko batean.
Hau da, taldeen % 36,4ean arituko dira euskaraz.
Espero daitekeen erabilera (isotropiakoa)
eta kalean neurtutakoa

LEGAZPIn espero daitekeen erabilera eta erabilera


erreala

100
80
60 % 25,7 % 28,3
40
20
0
Espero daitekeen Behatutako erabilera
erabilera
Inguruko herriekiko alderaketa
Ezagutza, espero daitekeen erabilera, eta erabilera erreala
Ezagutza (01) Espero daitekeen erabilera Erabilera erreala

100
90
80
70 % 59,7 % 59,4
% 57,8 % 54,6
60
50 % 35,4
% 28,3 % 33,2
40
% 22,5 % 27,7
30
% 25,7 % 27,4
20 % 21,8
10
0
LEGAZPI Urretxu Ordizia Eskoriatza
Eskualdea, probintzia, eta EH
Ezagutza, espero daitekeen erabilera, eta erabilera erreala

Ezagutza (01) Espero daitekeen erabilera Erabilera erreala

100

80
% 61,8
% 57,8
60 % 51,5

% 34,2 % 29,9
40 % 28,3 % 27
% 30,1 % 14
20 % 25,7
% 19,6
% 4,7
0
LEGAZPI Goierri Gipuzkoa Euskal Herria
Bilakaera datozen urteetan (prospekzioa)
Euskaldun kopuruaren bilakaera
Legazpi 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euskaldunak 4951 4917 4908 4900 4891 4883 4875 4866 4858 4849 4841 4833
% 57,8 60,4 61,0 61,7 62,4 63,1 63,7 64,4 65,1 65,8 66,6 67,3

Erabilera isotropiakoa (estimazioa)


LEGAZPI 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Erabilera (%) 25,7 28,5 29,2 30 30,8 31,6 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,9

Ezagutzaren eta erabileraren bilakaera LEGAZPIn

100

80

60

40

20

erabilera
er abi l er a

ezagutza
ONDORIO NAGUSIAK (I)

• Erabilera indizea % 28 da. 2001etik 2006ra gora egin du erabilerak;


8 puntu igo da.

2) Zonaldeka: erdigunean jaso da erabilerarik altuena (% 34). Baxuena,


berriz, Laubide inguruan (% 22). Bikuña ingurua tartean ageri da (% 27)

✓2001ean joera berbera (hiru guneetan igo da erabilera bost urtean).

3) Adin-taldeka: haurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak (% 39);


gazteen erabilera 10 p. azpitik ageri da (% 29). Gutxien, berriz, herriko
batez bestekoaren azpitik, adinekoak eta helduak (% 21 eta % 22, hurrenez
hurren)
ONDORIO NAGUSIAK (II)
Bilakaera (2001-2006): 2006ko datuak 2001ekoekin alderatuta, gora egin
du erabilerak adin-talde guztietan.
✓ Haurrek jarraitzen dute euskara gehien erabiltzen; bost urteotan 5 puntu
igo da erabilera.
✓ Gazteengan eta helduengan gertatu da igoerarik nabarmenena (9 eta 8
puntu, hurrenez hurren).
✓ Helduen erabilera adinekoenaren gainetik ageri da, puntu bakarrean
bada ere.

4) Sexua: emakumezkoek eta gizonezkoek euskara erabiltzeko joera


berbera agertu dute.

✓ 2001eko neurketan, emakumezkoen erabilera 5 puntu altuagoa.


ONDORIO NAGUSIAK (III)
5) Haurren presentzia: eragile garrantzitsua, haurrak
presente izanik erabilera nabarmen igotzen da (27 puntu).
✓ Haurrak mintzakide direnean (elkarrizketan zuzenean parte
hartzean), bereziki haurrak nagusiagoekin, erabilerak nabarmen
gora. 2001ean bai haurrak beraien artean, bai haurrak nagusiekin.
✓ Haurraren presentzia soilak badu eragina nagusien erabileran
(ez 2001ean).

6) Taldearen osaera: adin-talde berekoen artean erabilera maila


baxuagoa izan da, taldea adin-talde ezberdineko kideez osatua
izatean baino.
✓ Haurren eta gazteen arteko elkarrizketetan jaso da erabilerarik
altuena, alde handiz.
ONDORIO NAGUSIAK (IV)
7) Espero zitekeen erabilera (% 26) kale neurketak jaso
duen erabilera erreala baino baxuagoa (% 28).
✓ Inguruko herrietan antzeko joera jaso da; Ordizian, Eskoriatzan,
...(ez Urretxun).

Rate