You are on page 1of 22

Costums i tradicions de Castellvell del Camp.

Parlen les àvies

21 D¶ABRIL DE 2010 ± CAL BARANXÓ

I BECA TERESA MARTÍ I PUJOL ³TERESINACIÓ´

PER ON COMENÇAR?

BUIDAR LA PREMSA DE L¶ÈPOCA

RESSEGUIR TOTA LA BIBLIOGRAFIA

SALAMANCA I MADRID

ELS JUDICIS

EQUIP DE TREBALL

LES ENTREVISTES

EL CICLE DE LA VIDA

FESTES I TRADICIONS

COSTUMS

ASSOCIACIONS

UNA MICA D¶HISTÒRIA

COM HA CANVIAT CASTELLVELL!

MIREM ALGUNS RETALLS?

QUÈ NO ÉS?

QUÈ ÉS?

EL CALENDARI

L¶EXPOSICIÓ

MOLTES GRÀCIES!