You are on page 1of 32

AKTIV

SOMMERSTED
40. årgangvember 2010
r- no
mber - oktobe
august - septe
Nr. 3

Fra sankthansfesten på Damager i Sommersted. Læs mere på side 5.

Kirkebladet – se midtersiderne
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen, om Kongelig Våbenmaler Ronny Andersen
Side 4: Adventsfest i Sommersted – nye kræfter?
Side 5: Sankt Hans på Damager – en ny tradition i byen!
Side 6/7: Fodbold ungdom – træningstider efterår 2010
Side 8: Familiesvømning 2010/2011
Side 13-16: Nyt fra Gymnastikafdelingen – hold i sæsonen 2010/11

Midtersiderne - Kirkebladet
Side 17: Nyt fra Sommersted Efterskole
Side 18: Sommersted borgerforening
Side 19: Runners: et nyt tiltag se dagens lys
Side 20: Banehusets efterårs/vinterprogram Ansvarshavende
Side 25: Badminton i SIF – sæson 2010/11. redaktør
Side 26/27: Lokalhistorisk forening lever og. . . . Sommersted IF
Side 27: Akutbilens venner – redder liv!
Stinne P. Carstensen
Side 28/29: Nyt fra SIF’s bestyrelse
Side 30: Aktivitetskalender Storegade 52
Tlf: 74 50 40 12
Materialer til Aktiv Sommersted modtages E-mail:
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr. stc@danskkabeltv.dk
eller skriv et stykke direkte til montering på
A5, skrifttype arial, str.11. Kirkebladet
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr. Peter Kiel Nielsen
side. Vedlæg gerne en diskette eller Tlf: 74 50 41 58
send allerhelst pr. E-mail (Word program og E-mail: PKNI@km.dk
fotos, som kan åbnes i Word program).
Udgivelse/distribution
Næste blad udkommer uge 46/47, 2010. af Aktiv Sommersted
Sidste frist for aflevering af stof hertil: dækkes af Sommersted
onsdag den 27.oktober 2010 til: IF – med støtte fra di-
Stinne P. Carstensen, Storegade 52. verse foreninger, institu-
tioner i byen + andre
Prøv! at overholde tidsfristen. Det frivillige.
skal jeg også overfor trykkeriet og For Kirkebladets ved-
Post Danmark, hvis bladet skal ud til tiden. kommende af Sommer-
Modtager du ikke Aktiv Sommersted??? sted/Oksenvad sogne.
- henvend dig til ansvarshavende redaktør. Bladet postomdeles i
postnr. 6560-distriktet

2
Fra redaktionen
Har du nogensinde set på børn på en karrusel?
Eller lyttet til regnen, der slår mod jorden?
Nogensinde fulgt en sommerfugls elegante leg?
Eller kigget på solen, mens den gik mod nat?
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Farer du gennem dine dage meget hurtigt?
Når du spørger ”Hvordan går det?”
Hører du så svaret?
Når dagen er forbi, ligger du så i din seng med de næste hundrede opgaver
kørende i hovedet?
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Har du nogensinde sagt til dit barn: vi gør det i morgen”?
Og nåede du ikke at se, hvor det sårede ham?
Har du nogensinde mistet overblikket, mistet gode venner, fordi du ikke
havde tid til bare at ringe og sige ”hej”?
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort.
Musikken varer ikke ved.

Når du farer sådan af sted, mister du halvdelen af glæden ved at nå det.
Når du bekymrer og skynder dig hele dagen, er det som en uåbnet gave
- bare smidt væk.
Livet er ikke et væddeløb
Tag det med ro. Hør musikken inden sangen er forbi . . . . . . . . .

Dette digt er skrevet af en kræftsyg pige som vil prøve at fortælle, at alle
skal tage den med ro og slappe af, nyde livet, for det fik hun ikke lov til.
Jeg håber I har brugt jeres ferie til at slappe af – uden at fare afsted til
alverdens unødige gøremål. Det er sådan man får ”batterierne” ladet op –
og det er vigtigt i denne stressede verden.
- men her i bladet er der tilbud til dig: sunde, sjove, svedige, spændende
aktiviteter, hvor du også kan finde godt kammeratskab.
Stinne Prinds Carstensen

3
Adventsfest
i Sommersted hallen!
Det er igen blevet en tradition at holde
adventsfest i Sommersted hallen den første
søndag i advent.
Denne fest er de sidste år blevet arrangeret af sommersted
idrætsforenings støtteudvalg.
Da udvalget nu består af modne damer, der ikke længere har
børn der tror på julemanden - ønsker vi at der kommer fri-
ske kræfter med til at arrangere denne fest.
Støtteudvalget er gerne behjælpeligt med arrangementet.
Hvis du har lyst til at være med til at arrangere adventsfe-
sten i Sommersted hallen så kontakt undertegnede snarest
mulig. Alle er velkomne til at melde sig. Der kræves ikke stor
eksamen eller lignende J.
Venlig hilsen
Hanne Holm
Formand for støtteudvalget

Håndbold
Ønsker du information om næste sæsons aktiviteter?
Gå ind på SIF’s hjemmeside www.sommersted-if.dk -
eller kontakt
Bestyrelsesmedlem for håndbold:
Benita Jensen, Slotsgade 21, 1 TV, 6100 Haderslev Tlf. 27 28 43 35

4
Sankt Hans på Damager
I år var Sankt Hans aften i nye omgivelser ved mosen
på Damager.
Ca. 200 personer var mødt op og det synes vi er et
rigtigt flot fremmøde.
Det var en fantastisk smuk sommeraften og det var et
flot syn med Sankt Hans bålet med mosen, natur og græssende kvæg
som kulisse i baggrunden. (se foto på forsiden af bladet)
Anders Mølbak leverede båltalen - blandt andet med beretningen om
fortidens afbrænding af hekse og nutidens menneskesyn i Sydameri-
ka.
Der var mulighed for at hygge sig med en øl eller sodavand og tilhø-
rende grillpølse.
I Sommersted IF er vi meget glade for den store opbakning der var til
arrangementet. Vi kan allerede nu love at der også i 2011 bliver Sankt
Hans bål ved mosen på Damager.
Salget af øl, pølser og sodavand gav et overskud til Sommersted IF
på 900 kroner.
Vi har evalueret arrangementet, der er jo altid små ting som kan for-
bedres til næste gang.

Sommersted IF vil gerne takke:
Anders Mølbak for båltalen.
Lisbeth og Ryon for lån af græsmark.
Banehuset / Claus Friis for lån af lydudstyr.
Blomstertanken/Nærkøb for sponsorat af snobrødsdej, pølsebak-
ker, servietter mm.
Lars Krogh for at tænde bålet på forsvarlig vis.

Ikke langt fra tanke til handling:
Louise Petersen og Jacob Fuchs syntes at der skulle være et Skt.
Hansbål i Sommersted. De gik straks i gang med planlægningen og
sørgede for de forskellige kontakter for at få arrangementet op at stå.
Stor tak til I to – og jeres hjælpere. Det er rigtigt dejligt at se nogen
tage sådan et initiativ.
Peter Henningsen

5
Fodbold – ungdom

For tredje år i træk holdt DGI og Sommersted IF fodboldskole på Som-
mersted stadion.
I årets fodboldskole, der forløb den 5.-9.juli, deltog der 40 børn fra Som-
mersted og omegn. Desuden var der også deltagere langvejs fra, som
var på ferie i Sommersted i den uge.
De to trænere på fodboldskolen, Jesper og Kasper gjorde et super godt
arbejde. Alle børnene var rigtig gode til at hjælpe hinanden og passe på
hinandens ting og bolde, så der var bare en rigtig dejlig og hyggelig
stemning på stadion hele ugen. Ligeledes var der hele ugen under fod-
boldskolen flot vejr, så madpakker, frugt og en lille smule slik kunne spi-
ses udenfor hver dag.
Om fredagen var der en VM turnering, der dog ikke helt fik de samme
vindere som den i fjernsynet. Da fodboldskolen var midt i afslutningen
kom Lars Krogh forbi med en brandbil fyldt med vand, og så var der
vandkamp og vand til alt og alle. Især de to trænere på fodboldskolen fik
masser af vand i den vandkamp.
Tak til jer der deltog – vi håber på at se jer igen i 2011.
Tak til Lars Krog og SFB for vand til vandkampen.
Tak til de forældre og bedsteforældre der hjalp med frugt og praktiske
gøremål i ugen løb.
Hanne Holm

6
Fodboldtræning – efterår 2010

Hold Træningstid/start Trænere
Årg. 2005 og yngre * Onsdag 16.30-17.15 Karina Mærsk
(start: 11.08.2010) Thomas Schmidt
Piger og drenge

Årg. 2004, 2003, Mandag 17.00-18.00 Lene Petersen
2002 og 2001 (start: 16.08.2010) Tommy Erbs
(0.-3.kl.) Lars Adsbøl
Piger og drenge Hanne Holm m.fl.

U-15 Piger
Årg. 1996 og 1997 Onsdag 17.00-18.00 Camilla Pabst
(start: 11.08.2010)

* Børnene skal kunne modtage en kollektiv besked – og vi forventer, at
forældre deltager aktivt, både under træningen og med oprydning før og
efter træning.

Se yderligere oplysninger på www.sommersted-if.dk eller kontakt Randi
Nielsen, tlf.74504949 (efter kl. 18).
Vi tilbyder også fodbold for senior-herrer eller damer, eller OldBoys, se
mere på www.sommersted-if.dk
Vi glæder os til at se jer alle, både nye og ”gamle” spillere.
Fodboldudvalget
Randi Nielsen

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

7
Familiesvømning i
Vojens Svømmehal sæson 2010/11
Start: 9. september 2010 Tid: Torsdage kl. 18-20
Priser: Voksne 250 kr. Børn 200 kr.
Ingen svømning: Den 21. oktober, 23.+30.december og 17.februar.
Sæsonen slutter torsdag den 31.marts 2011.
Prisen inkluderer: to timers svømning med sauna, dampbad, tyrkisk
bad, spabad, rutschebaner, dyser.
Tilmeld hurtigst muligt, da vi har begrænset antal pladser!
På vegne af Sommersted Idrætsforening
Uffe Monrad og Hanne Holm
-------------- ------------------------ ------------------------- ------------
Tilmelding:
E-mail: uffemonrad@sol.dk – send nedenstående skema til Uffe Mon-
rad, Kirkevej 19, Sommersted – eller ring ! 7450 4349.
For- og efternavn Adresse Telefon Fødsels-
år/dag

8
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
v/Annalise FOLK MØDES
Ringgade 16 DINNER TRANSPORTABLE
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99

9
Køb * salg * bytte
Import * Eksport

Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Bogholderi tlf. 74504224 / 2032 7742

10
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
777&5',3!.'$+ eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT
så ring til

KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

11
Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TORBEN RAFN & CO. A/S
TornboSvejs
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED www.tornbosvejs.dk
Professionelt skære- og svejseudstyr
Lindholmvej 26
Tlf. 74 50 44 48 DK-6710 Esbjerg V
TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440
Tlf. 7515 8440
www.tornbosvejs.dk

• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69

Grønnevang 27
ALT I TRÆ 6500 Sommersted

12
Nyt fra gymnastikudvalget
sæson 2010/2011
Så nærmer vi os sæsonstart for gymnastikholdene.
På de følgende sider kan læses hvilke hold der udbydes denne
sæson.
Vi planlægger - som minimum - at kunne udbyde de samme hold som
forrige sæson. Dog mangler vi i skrivende stund trænere til et junior-
pigehold. Men da dette indlæg er skrevet medio juli måned, har vi
endnu ikke opgivet håbet om at finde en træner – vi har stadig nogle
muligheder åbne….
De senere år har vi tilbudt ”børnehavefræs” til alle børn mellem 3 og 5
år. Det er efterhånden blevet så stor en succes, at vi er vokset ud af
rammerne. Der er simpelthen ikke plads til, at så mange børn kan
boltre sig på samme tid. Vi har derfor i år valgt at dele disse årgange
op i 2 hold. Det har også gjort plads til en træner-rokade, som det vil
fremgå af holdbeskrivelserne på de følgende sider.
Et andet nyt tiltag er Zumba. Lone Skov Jørgensen har deltaget i in-
spirationskurser, og vil - inden sæsonen starter - gennemføre endnu
et kursus, således at hun bliver certificeret Zumba instruktør.
I voksenafdelingen fortsætter vi desuden med EFFEKT og Senior-
idræt.
For alle børnehold gælder, at de angivne aldersgrupper er vejledende.
Det vigtigste er at børnene har en positiv oplevelse. Er du i tvivl om
hvilket holde dit barn passer ind på, så tag evt. en prøvetime på 2
forskellige hold, og tag en snak med træneren. Hav dog forståelse for
at trænerne kan have meget at se til de første par træninger, så aftal
evt at tale sammen efter timen, eller at ringe til træneren senere.
For alle hold – voksne som børn – gælder, at første træning er i uge
39. Der tilbydes 2 gratis prøvetimer i uge 39 og 40. Herefter er der
bindende tilmelding.
Sæsonen slutter i marts 2011, efter forårsopvisning. Dato for opvis-
ning er endnu ikke fastsat.
Venlig hilsen Gymnastikudvalget
Anne Lise Silberbauer

13
SIF Gymnastikudvalget tilbyder i sæson 2010/11:
Voksen – barn gymnastik
Trænere: Grete Bloch Sørensen, Tlf: 25 59 63 44
Hjælpetræner: Heida og Heidi
Tid og sted: Gymnastiksalen, tirsdage kl. 17.00 – 18.00
Aldersgruppe: 1-3 år
Kontingent: 325kr. pr. barn (inkl. opvisnings T-shirt til barn + 1 voksen)
Voksen – barn er for børn (ca. 1 til 3 år) sammen med mor, far, bedste
eller en anden voksen med nære relationer til barnet. Vi skal gerne ud-
fordre barnet og den voksne i deres fællesskab. Det vigtigste er dog, at vi
hygger os sammen og har en sjov oplevelse. Vi skal lave forskellige lege
der udfordre motorikken, samhørigheden og glæden ved bevægelse. Jeg
vil forsøge at tage udgangspunkt i det I synes er sjovt, lytte til jeres ideer,
og derved sikre mig at I har lyst til at deltage aktivt sammen med barnet.
Der er nu gået en sæson hvor jeg ikke har været instruktør for dette hold,
og hold da op hvor jeg glæder mig til at være sammen med jer og jeres
dejlige unger.

Krudtuglerne
Træner: Mette Møldrup Hansen, Tlf: 28 51 48 69
Hjælpetrænere: Christina, Julie, Trine
Tid og sted: Gymnastiksalen, mandage kl. 17.00 – 18.00
Aldersgruppe: 3-4 år
Kontingent: 300kr. Prisen er inkl. opvisnings T-shirt.

Krudtuglerne er for drenge og piger 3 – 4 år. Vi skal krybe, kravle og klat-
re os gennem fantasihistorier, lave rim og remser og udfordre redskabs-
baner. Vi skal hoppe og danse til sjov musik, styrke balance, motorik,
sanser og koordinationsevne – kort sagt skabe glæde ved bevægelse.
Barnet bør som hovedregel være fyldt 3 år, når sæsonen starter. Er du i
tvivl om dit barn er parat, er du velkommen til at ringe til Mette og få en
snak, eller møde op til første time.

Springlopperne
Træner: Thomas Schmidt, Michelle Rasmussen
Hjælpetræner: Tanja, Mette
Tid og sted: Gymnastiksalen, onsdage kl. 17.00 – 18.00
Aldersgruppe: 5-6 år
Kontingent: 300kr. Prisen er inkl. opvisnings T-shirt.
(fortsætter næste side)

14
Springlopperne er for store børnehavebørn samt 0. klasse. Vi skal lege,
hoppe, krybe og kravle. Vi vil lave redskabsbaner og forøvelser til spring.
Vi skal løbe, svede, trille og tumle. Alt sammen for at styrke balance,
koordination og rytme. Så mød op – vi glæder os til at se dig.

Turbokids
Træner: Allan Stevnsvig, Anne Lise Silberbauer
Tid og sted: Gymnastiksalen, torsdage kl. 17.00 – 18.00
Aldersgruppe: 1. – 3. klasse
Kontingent: 300kr. Prisen er inkl. opvisnings T-shirt.

Hvis du er til fart over feltet, er dette holdet for dig. Vi skal springe, klatre i
tove, lege, danse, øve rytmik, koordination og styrketræning – ja alt hvad
kroppen kan bruges til. Du får sved på panden og sjov i gaden.
Holdet er for både piger og drenge.

Juniorpiger
Trænere: Endnu ikke fastsat
Tid og sted: Gymnastiksalen, tirsdage 18.15 – 19.15
Aldersgruppe: 4. – 7. klasse
Kontingent: 300kr. Prisen er inkl. opvisnings T-shirt. Vælger hol-
det dyrere opvisningstøj kan der blive tale om delvis
egenbetaling.

Da der endnu ikke er fundet en træner til dette hold, kan vi ikke sige
så meget om indholdet, men vi forventer et rytmehold med en smule
springtræning. Vi vil annoncere via SIFs hjemmeside så snart vi ved
mere.

EFFEKT
Træner: Mette Møldrup Hansen Tlf: 28 51 48 69
Tid og sted: Gymnastiksalen,
Hold I: Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hold II: Mandage kl. 20.00 – 21.15
Kontingent: 400kr. for hele sæsonen (uge 39 til ultimo marts)
EFFEKT træning er til dig der ønsker en flottere, stærkere og sundere
krop, der kan fungere optimalt i hverdagen. EFFEKT træningen gør din
krop mere effektiv og øger blodcirkulationen i de områder der trænes.
Træningen skaber kropsbevidsthed, mentalt fokus, afstressning, naturligt
smukke muskler og en bedre kropsholdning
(Fortsætter næste side)

15
EFFEKT træningsprogrammet består af øvelser der udføres langsomt og
kontrolleret, uden brug af andre redskaber en kroppen selv. Det hele
foregår til stille og rolig musik. EFFEKT træning er for alle voksne, uanset
alder, køn og fysisk form.
Max. deltagere er 20 personer pr. hold.
Forhåndstilmelding er nødvendig til Mette, på tlf. 28514869
I tilfælde af for få tilmeldinger, tillader vi os at sammenlægge de 2 hold.

Senior-idræt
Tovholdere: Jens Peter Jensen, Lars Hansen
Tid og sted: Hallen, mandage kl.14–16, fra uge 39 til april 2011.
Kontingent: 300kr.

Igen i år kan vi i år tilbyde senior-idræt. Vi starter med en god opvarmning
med gymnastikøvelser. Herefter er der mulighed for at fortsætte med
mere gymnastik, men der vil også være plads til boldspil, petanque, gåtu-
re, badminton eller lignende. Indholdet vil afhænge meget af de frem-
mødtes ønsker, og der lægges op til, at der kan være gang i forskellige
aktiviteter på samme tid, alt efter interesse. Vi forstiller os at være aktive i
ca. 1 – 1½ time, hvorefter der er mulighed for hygge i cafeteriaet – måske
kortspil.

Zumba
Træner: Lone Skov Jørgensen
Tid og sted: Idrætshallen, torsdage kl. 19.00 – 20.00
Kontingent: 400kr. for hele sæsonen (uge 39 til ultimo marts)

Zumba holder pulsen oppe med ”dans med dig selv træning” –
en blanding af dansetrin, gymnastik og fitness. En god kropstræning til
blandet musik. Det skal være lidt hårdt, sved på panden og godt humør.

Der er plads til alle – forhåndstilmelding er ikke nødvendig.
Certificeret Zumba instruktør.
Påklædning: tøj du kan bevæge dig i, samt flade sko.

har du ikke tid til motion nu,
skal du afsætte tid til sygdom senere
Edward Stanley (1826-’93)
engelsk Premierminister

16
Elev fra SES blev ”Dagens succes”
Sidst i juni bragte Jyske Vestkysten en artikel om
vores elev Thang Thang som ”Dagens Succes”.
Grunden til æren var, at Thang Thang, der oprin-
deligt kommer fra Burma, havde fået et 12-tal i
mundligt dansk efter blot at have været i Dan-
mark i fire år. Tre af disse år har han gået på SES.
Vi er naturligvis stolte over det flotte prøvebevis,
han og de mange andre elever kunne slutte dette
skoleår med.
På billedet ses Thang Thang der elsker at synge.

Efterskolernes dag - og du er inviteret!
Søndag d. 26. september fra 13.00-17.00 åbner vi dørene på Som-
mersted Efterskole til årets Efterskolernes dag, og du er naturligvis
inviteret. Efterskolenes dag er en dag, hvor alle interesserede kan
kigge forbi skolen og få et godt indblik i hverdagen og livet på skolen.
Håber at se nogle af jer på skolen den dag - der er naturligvis kaffe
m.m. klar til alle, der kigger forbi.

17
Sommersted Borgerforening

Der er stadig pladser tilbage!!!!
Onsdag den 8.september 2010 skal vi besøge
TV Syd i Kolding.
Vi skal være hos TV Syd kl. 18.45 præcis, så vi kører med bus
med afgang fra kirkepladsen Kl.18.00.
Program:
Kl.18.45: Ankomst med præsentationsvideo.
Kl.19.00: Prøve på aftenens udsendelse følges fra studiet
Kl.19.30: Kaffe mens aftenens udsendelse følges på skærm
Kl.20.15: Rundvisning i huset, studiet og redigering
Kl.21.15: Afslutning. Vi forventer at være i Sommersted kl. 22.

Pris for alt dette: 20kr. pr. person.
Borgerforeningens bestyrelse:
Bent Pedersen Formand Damager 43 tlf. 20103022
Kirsten Ruge Kasserer Studiestræde 8 tlf. 74504768
Christina Strandby Sekretær Studiestræde 6 tlf. 26527730
Henry Hansen Medlem Ingeniørvej 8 tlf. 74504540
Niels Sørensen Medlem Storegade 67 tlf. 60473996

BEMÆRK:
Jeg har en FA
ST
TILKALDEVIK
AR
tilknyttet.
DAGPLEJEN
KRUDTUGLEN
Jeg fokuserer på “MOTORISK” udvikling og “INDLÆRING”.
Vil du vide mere om dagplejen, der er lidt udover det sædvanlige
så kontakt
Mette Møldrup Hansen
Sommerstedvej 18 - 6560 Sommersted - tlf. 28 51 48 69
www.dagplejenkrudtuglen.dk

LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE

18
Sommersted Runners
Så er det frem med løbeskoene og svedbåndet!
Går du med et ønske om at komme i gang med at løbe, men hele tiden
udskyder det til i morgen? Eller er du garvet løber, der bare mangler sel-
skab undervejs, eller som ønsker at dele dine erfaringer og din viden?
Ja, så er Sommersted Runners helt bestemt noget for dig. Sommer-
sted Runners er en nystartet løbeklub - en underafdeling til Sommersted
Idrætsforening.
Der vil være hold for nybegyndere, hvor man veksler mellem gang og løb
ca. 3km. Næste hold løber ca. 5 til 6 km, og det sidste hold løber mellem
8 til 10 km. Der er på alle hold tovholdere, nogen der har løbet før og
som kan vejlede og altid sørger for at alle kommer sikkert hjem.
Vi planlægger at træne på alle niveauer, hurtigt og jævnt, afslappet og
alvorligt. Det er her, du kan træne løb til de korte motionsløb og også til
de længere distancer, f.eks. halv- eller helmaraton. Så uanset om du er
nybegynder eller garvet løber, så er der også plads til dig.
Som opstart til sæsonen blev der – den 4.august - afholdt et opstartsmø-
de i hallen. Her blev der snakket om forventninger og mål, og forsøgt at
tilgodese alles ønsker og behov.
Træningen vil formentlig foregå på følgende tidspunkter:
Onsdage kl. 18.00 og lørdage kl. 10.00
Som udgangspunkt er der afgang fra hallen. Andet aftales nærmere.
Vi håber, at vi i fællesskab kan motivere hinanden til at deltage i forskelli-
ge løb rundt omkring i landsdelen – naturligvis med både korte og længe-
re distancer.
Sidst men ikke mindst skal vi endnu engang understrege, at Sommersted
Runners er for alle, også dig, som lige nu tænker ”jeg kan ikke engang
løbe 1 km!”.
Alle kan lære at løbe – og når man først er kommet godt i gang, er det
ikke til at undvære. Så und dig selv og din krop, at du bliver løber!
For yderligere information kontakt:
Louise Petersen – tlf. 22 83 69 88, mail: louisepetersen85@gmail.com
Heidi Seeberg – tlf. 20 81 79 48, mail: heidiseeberg@forum.dk

Vel mødt!
Louise og Heidi

19
Så er sommerferien slut, og vi skal i gang med efterårets program i
Banehuset. Det foreløbige program ser således ud:
Støttearrangement 18. september
Bølgerne har gået højt om akutbilen i Sommersted, der som bekendt i
sidste ende fik dødsstødet! Heldigvis findes der en gruppe frivillige
ildsjæle, som kæmper for at bilen overlever. Det vil vi i Banehuset
gerne bakke op om, så derfor afholder vi en støttekoncert til fordel for
Akutbilen. Musikken leveres af lokale musikere, og vi håber så man-
ge som muligt vil være med til at støtte op om projektet.
Dirty Money + support 2. oktober
Bandet har tidligere øvet i Banehuset, og de spiller en god blanding af
ørevenlig rock!
Julerock 25. december
Kom og ønsk alle vennerne go jul og hør noget godt musik.
Billetbestilling finder som sædvanligt sted på www.banehuset.dk og
det er også her, samt dagspressen og plakatopslag, du skal holde øje
med kommende arrangementer.

Vi ses i Banehuset!
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

Annonce
JiXaw Aps

20
Støt vore annoncører - de støtter os

Connie Jørgensen
KÆRVEJ 8 · 6500 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 09
ALT I MALERARBEJDE UDFØRES

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

!"!#$%&'""()*+)
,-%./%-.%01

21
KVIK
LEVERING

Christiansfeld Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vojens
74 56 14 30 73 52 11 00 74 41 52 24 73 66 66 99 74 83 14 12 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

22
”Brød der smager
kommer fra din bager”

Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl.
kl 88-17
17.

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk

23
Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk E-mail: blik@os.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk

Din Gra!ske Totalleverandør
- til tiden

Vi #lbyder alt i
(Indsæt logo
sendt med post) print, kopi og o2se4ryk

Tlf. 70 26 93 33
kopiservice.dk
Dybdalsvej 2, Styding
6500 Vojens
E-mail: www.styding-blomster.dk
Alt i binderi til begravelser,
bryllupper mm. Industrivej 18 • 7000 Fredericia | Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201 www.vingrotten.dk

24
Badminton - sæson 2010/11
Motionister:
>> Tilmelding til den nye sæson foregår tirsdag
den 7. september 2010 kl. 19 i Sommersted hallen<<

Her fordeler de fremmødte tiderne imellem sig. Ved senere henven-
delse er det muligt at vælge imellem de overskydende tider.
Efter tilmeldingen er det muligt at starte op med at spille badminton.
En repræsentant fra hver bane bedes møde op.
Vi kan tilbyde følgende tider i hallen:
Mandage fra kl. 21.00 - 22.00
Tirsdage fra kl. 19.00 - 20.00
Tirsdage fra kl. 20.00 - 21.00
Tirsdage fra kl. 21.00 - 22.00
Desuden kan vi tilbyde tider om eftermiddagen i hallen (efterlønnere /
pensionist) og om aftenen i gymnastiksalen efter nærmere aftale.

Priserne er uændret i forhold til sidste sæson:
Indtil kl. 21.00 er prisen i hallen 1.800 kr. pr. bane for en hel sæson.
Fra kl. 21.00 - 22.00 er prisen i hallen 1.600 kr. pr. bane for en hel
sæson.

I gymnastiksalen er prisen 1.600 kr. pr. bane for en hel sæson.

Børn / ungdom:
For årgangen fra 3. – 6- klasse bliver der badminton i hallen om fre-
dagen fra kl. 16.00 – 17.00
For årgangen fra 7. – 10. klasse bliver der badminton i hallen om fre-
dagen fra kl. 17.00 – 18.00
Opstartstidspunkt er ikke fastlagt endnu, men følg med senere på
www.sommersted-if.dk hvor du vil kunne se tidspunkt med videre.

Sonja Kjær Christensen
Tlf.74 50 49 84

25
Lokalhistorisk Forening
for Sommersted Sogn lever og har det godt
- men det kræver din hjælp fremover!
Kend dine rødder
Den 8.maj 2010 havde de 3 sidste medlemmer i
bestyrelsen indkaldt til orienteringsmøde, for at foreslå
nedlæggelse af foreningen og herefter evt. at oprettede et arkiv.
- Men sådan skulle det ikke gå …
På mødet blev der nedsat en arbejdende bestyrelse som varetager for-
eningens interesser indtil næste generalforsamling.
Omkring situationen med manglende faciliteter til Lokal Historisk For-
ening blev der drøftet forskellige muligheder, hvor man ønskede at loka-
lerne for Lokal Historisk Forening blev i selve Sommersted By. Desværre
er der pt. ingen realistiske muligheder for dette, så forsamlingen blev
enige om at tage imod Bent Vedsted Rønnes tilbud fra Haderslev kom-
mune om at få lokaler på Oksenvad skole, uafhængig af Oksenvad Lo-
kalhistoriske Forening.
Den nedsatte arbejdsbestyrelse består af:
Uffe Monrad, Kirkevej 19, 6560 Sommersted
Anders Mølbak, Kirkevej , 6560 Sommersted
Jette Chistoffersen Fenger, Søndermarksvej 1, 6560 Sommersted
Kasser Knud Andreasen, Damvej 11 Mølby, 6560 Sommersted
Samtidig har vi fået udnævnt en arkivleder – nemlig Ulla S. Jensen som
er ansvarlig for arkivet.
Vi har udarbejdet nye vedtægter for foreningen i overensstemmelse med
gældende anbefalinger for lokalhistoriske foreninger i Danmark. Disse
vedtægter samt nedsættelse af valgt bestyrelse skal vedtages til næste
generalforsamling.
Der er brug for din hjælp
til at holde foreningen aktiv og spændende!
Vi glæder os over, at være påskønnet af Sommersted Festivalen, der har
afsat et stort beløb til foreningens virke.
Til slut vil vi sige mange tak til Valborg for det store arbejde hun har lagt i
foreningen. Vi håber vi kan løfte opgaven efter en så engageret Som-
mersted borger.
Uffe Monrad og Anders Mølbak

26
cd
Lokalhistorisk forening for Sommersted
Kom og være med til indvielsen
af nye lokaler - og til generalforsamling
mandag den 30. august 2010 kl. 20 på Oksenvad skole
Dagsorden ifølge nye vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Arkivets årsberetning
6. Godkendelse af nye vedtægter
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge
før generalforsamlingen.
ba
Akutbilens Venner
En ny forening i byen har set dagens lys - nemlig "Akutbilens Venner".
Foreningen er dannet for at være vores Frivillige Brandværn behjælpelige med at
søge midler til den videre drift af akut-førstehjælpsbilen. Det er nødvendigt, da
Brandværnet ikke modtager nogen form for offentlig støtte til hverken selve Akut-
bilen, materialer eller uddannelse af reddere.
Vær med til at redde liv! ved at bibeholde akut-førstehjælpsberedskabet i
Sommersted – og tegn et medlemskab. Personligt medlemskab koster 150 kr. pr.
år, For en husstand 250 kr. og for en virksomhed 500 kr. pr. år.
Bank: Danske Bank: Reg.nr. 3443 Konto 3443 136 274 kan benyttes til indbetaling af
kontingent. Husk! at påføre navn, adresse, mailadresse og kontingenttype.
Læs mere om Akutbilens venner i de foldere der ligger i byens forretninger – eller
klik ind på www.akutbilensvenner.dk På bestyrelsens vegne
Anders Kjær og Stinne Prinds Carstensen

27
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Boldbaner:
Den 8.juli 2010 blev der sået græs på den nye boldbane
ved hallen. Dette er noget forsinket i forhold til planen, men
det skyldes at entreprenøren havde brug for et par uger med tørvejr,
for at det sand der var kørt ud kunne blande sig rigtigt op med jorden.
Nu er græsset sået og hegnet hele vejen rundt om banen er sat op.
Entreprenøren er her i sommerferien også ved at etablere 6 stk. lys-
master på den bane som skal være vores lysbane/træningsbane.
Der er blevet støbt fundamenter til masterne, som gerne skulle være
sat op, når du læser dette. Desuden er der blevet foretaget endnu en
topdressing og dybdeløsning af den eksisterende boldbane for at gøre
banen så god og optimal som muligt.
Så alt i alt skrider arbejdet lige pt. pænt fremad – klar til indvielse en-
gang i 2011.

Runners - Løbeafdeling:
I Sommersted IF starter der nu en løbeafdeling op. Initiativet sigter
bredt, så alle kan være med uanset om man er øvet eller total nybe-
gynder. Ideen er at fællesskabet skal være med til at give motivatio-
nen til at komme i gang og - for de der er i gang - skal det være med
til at holde gejsten oppe.
Du kan læse mere om initiativet andet steds her i bladet. Er du allere-
de en af de mange motionister der løber her i byen, så meld dig ende-
lig, hvis du har lyst til at hjælpe. Vi har nemlig brug for nogle som vil
være med til at stå for de enkelte grupper, planlægge ruter etc.
Vi håber at rigtig mange vil bakke op om initiativet og komme med ud
og få noget motion.

Legepark/legeplads:
Lørdag den 19.juli blev den nye legeplads ved skolen officiel indviet.
Tidligere skoleinspektør Marianne Würtz var inviteret til at holde indvi-
elsestalen og hun kunne berette om hele forløbet omkring etablering
af legepladsen.
Alt i alt er der investeret ca. 500.000 kr. i projektet. Pengene er kom-
met ind fra:
Lokale- og Anlægsfonden
LAG Haderslev

28
Sommersted Skole / Haderslev Kommune
Sommersted IF
Skov- og Naturstyrelsen har sponsoreret træerne der er plantet.
Vi har nu en flot legeplads ved skolen som kan bruges både i skoleti-
den (af skolen) - og udenfor skoletiden (af hele
byens befolkning). Brug
Mange frivillige har legepladsen lagt et stort stykke
arbejde i projektet til og pas godt gavn og glæde for os
alle. på den!

Tak til Sommersted Bageri for sponsorat af wienerbrød til indviel-
sen af legepladsen.
Efter indvielsen af legepladsen er der kommet et forslag frem om at
der godt kunne være en beach-volley bane ved hallen. Så vi vil i løbet
af efteråret gå igang med at undersøge mulighederne for en sådan
bane. Skulle du have interesse i dette projekt så hører vi gerne fra
dig. Både for at finde ud af hvor stor behovet for en sådan bane er, til
planlægningsfasen og til udførelsen af det praktiske arbejde.

SIF 75 år:
Den 8.januar 2011 er der 75 års fødselsdag i Sommersted.
Sommersted Idrætsforening blev nemlig stiftet den 8.januar 1936.
- Men hvordan fejrer man sådan en fødselsdag for en forening???
Gode ideer modtages gerne.

Den kommende sæson:
Planlægningen af den kommende vintersæson er i fuld gang. Ikke alle
afdelinger var helt klar med det nye program da dette blad gik i tryk-
ken. Så du kan løbende se det sidste nye på SIF´s hjemmeside som
du finder på: www.sommersted-if.dk
Desuden laver vi en lille folder med aktiviteterne for børnene. Denne
folder vil blive omdelt i skolen.

Alle ønskes en fortsat god sommer!
På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen

29
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
Lokalhistorisk Generalforsamling Oksenvad
30.08. 20:00
Forening Indvielse af nye lokaler gl. skole
04.-
ROOR Fjordhestestævne Syd Revsø Rideklub
05.09.
07.09. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret

07.09. 19:00 SIF
Badminton Sommersted
Tilmelding til sæsonen 2010/11 Hallen
08.09. 18:00 Borgerforening Besøg hos TV Syd Fra Kirkepladsen
Vojens
09.09. 18:00 SIF Familiesvømning starter svømmehal
Sommersted Sogneudflugt
14.09. 09:00 Fra kirkepladsen
sogn Til Slesvig og Flensborg

16.09. 14:30 Vennekredsen Underholdning Aktivitetscentret

18.09. 20:00 Banehuset
Støttearrangement for Banehuset
Akutbilen i Sommersted

21.09. 14:00 Brugerrådet Modeopvisning Aktivitetscentret
Seniorshoppen
Sommersted
26.09. 13:00 SES Efterskolernes dag
Efterskole
02.10. 20:00 Banehuset Dirty Money + support Banehuset
05.10. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Sommersted + Sogneaften Sommersted
07.10. 19:30
Oksenvad sogn Beretning om Siriuspatruljen kirke
21.10. 14:30 Vennekredsen Sangeftermiddag Aktivitetscentret
Løvfaldsfest Aktivitetscentret
22.10. 18:00 Brugerrådet Tag-selv-bord og
(husk tilmelding)
underholdning
02.11. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Fra Aktivitets-
18.11. 14:00 Vennekredsen Tur til Føtex centret
20.11. 14:00 Brugerrådet
Julebasar Aktivitetscentret
Underholdning + gløgg mm.
Sommersted
28.11. 13:30 Kirken/SIF Adventsfest Kirke/hal

30 

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499

Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b
5b[ad:postnr]
[ad:by] Rødding
6630
Telefon 45121780
45121780

31
Bowling · Restaurant · Pub · Spillehal

Lad os
holde din fest!
Vi afholder gerne dit arrangement,
hvad enten det er en privat fest eller
en firmabegivenhed.

Le`[di8emb_d]9[dj[h
Tin g vejen 42 B · 6500 Vo jen s

Tlf. 74 54 15 00
www.vojen sbo wling cen ter.dk

SOMMERSTED
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK
HUSK VI HAR
VI HAR ÅBENT HVER
ÅBENT HVER DAG
DAGKL.Kl.
8.00 - 19.00
8.00 - 20.00
– OGSÅLØRDAG
- OGSÅ LØRDAG OG
OGSØNDAG
SØNDAG

Blomstertanken
v/Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på

Tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk