Ἀνθρωποφυτεῖες

Τὸ χειμώνα εἴχαν κόψει τὰ κλαδιὰ
ἀπ’ ὅλα τὰ δέντρα στὴ γειτονιὰ
κι ἔμειναν ἄχαροι κορμοὶ νὰ στέκουν.
Τὴν ἄνοιξη ξεπέταξαν νέα κλαδάκια,
ἀγωνίστηκαν νὰ γίνουν πάλι δέντρα.
Τόσα χρόνια μᾶς κλαδεύουν τὰ μυαλὰ
μὲ τηλεόραση, μ’ ἐφημερίδες,
μὲ τὸ καθημερινὸ λέγε – λέγε…
Φοβοῦνται τὴν ἄνοιξη, τρέμουν,
μὴ γίνουν πόδια οἱ ρίζες καὶ κλοτσήσουμε.

Μάιος 2006
Θοδωρὴς Βοριᾶς

Δημοσιεύτηκε στὸ Περιοδικὸ ΜΠΙΛΙΕΤΟ τχ. 9-10