TEMA: 5 IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA BAB: 19 TAJUK: KESAN INTERAKSI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

AKULIMING JERANGAU

1

AKULIMING JERANGAU

2

-

-

-

PEMANASAN GLOBAL KENAIKAN SUHU DUNIA YG DIAKIBATKAN OLEH KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON. WUJUDNYA KETIDAKSEIMBANGAN DALAM BAJET HABA IAITU INPUT HABA YG DITERIMA OLEH SISTEM BUMI MELEBIHI OUTPUT DARI BUMI. PROF JAMES G.TITUS (AGENSI ALAM PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR USA) ³SUHU DUNIA MENINGKAT ANTARA 0.4°C -0.5°C 0.4° 0.5° SETIAP 5TH BERMULA TH 1952. DIANGGARKAN ANTARA TAHUN 19901990-2025 SUHU DUNIA AKAN MENINGKAT ANTARA 0.8°C-3.6°C´ 0.8° 3.6° DUA ELEMEN YG MEMPENGARUHI PENINGKATAN SUHU DUNIA: a) KESAN RUMAH HIJAU. ³BHN³BHN-BHN PENCEMAR (KARBON DIOKSIDA & METANA) MEMBENTUK SATU KUBAH @ LAPISAN YG MENYELIMUTI RUANG ATMOSFERA. LAP INI BERTINDAK MEMBENARKAN BAHANGAN MATAHARI MENEMBUSINYA TETAPI MEMERANGKAP BAHANGAN BUMI DARIPADA KELUAR´ ANTHONY MILNE- OUR DROWING MILNEWORLD, POPULATION, POLLUTIONS AND FUTURE WEATHER. ³DIANGGARKAN SEJAK REV INDUSTRI DI EROPAH, SBYK 400K B TAN KARBON DIOKSIDA DIBEBASKAN KE ATMOSFERA DAN PADA MASA KINI SAHAJA HAMPIR 5.5B TAN MOLEKUL KARBON DIOKSIDA DILEPASKAN KE ATMOSFERA SETIAP TAHUN´
AKULIMING JERANGAU 3

AKULIMING JERANGAU

4

AKULIMING JERANGAU

5

AKULIMING JERANGAU

6

b) PENIPISAN LAPISAN OZON - BERLAKU DI RUANG ANGKASA. - OZON TERDIRI DARIPADA 3 MOLEKUL OKSIGEN YG TERIKAT ANTARA SATU SAMA LAIN SECARA IKATAN KOVALEN. - OZON BERFUNGSI SBG MENAPIS, MENYERAP, DAN MEMANTUL SINAR LEMBANYUNG MATAHARI DRPD TERUS TERPANCAR KE BUMI. - OZON SEMAKIN NIPIS KERANA CFC DAN GAS HALON YG MENYERANG DAN MEMUTUSKAN IKATAN 3 ATOM OKSIGEN MYBKN OZON MENIPIS DAN AKHIRNYA BERLUBANG SPT DI ANTARTIKA YG MENYEBABKAN LEBIH BYK SINAR LEMBAYUNG MEMASUKI RUANG ATMOSFERA BUMI DGN MEMBAWA BAHANGAN DAN TENAGA MATAHARI MYBKN SUHU DUNIA MENINGKAT. PEMANASAN GLOBAL PENCAIRAN AIS PENINGKATAN PARAS AIR LAUT MENINGKATKN KADAR HAKISAN OMBAK PANTAI SEMAKIN SEMPIT (PENENGELAMAN PANTAI TG RENDAH) DI KAWASAN GURUN: PEMANASAN GLOBAL PROSES PENGGURUNAN (SAIZ GURUN BERTAMBAH) PEMANASAN GLOBAL JUGA MYBKN KEJADIAN EL-NINO, MENGUBAH ELSISTEM CUACA DUNIA, MEMNJANGKAN MUSIM KEMARAU, KEJADIAN JEREBU, KEKURANGAN AIR DLL.
AKULIMING JERANGAU 7

AKULIMING JERANGAU

8

FENOMENA PENGGURUNAN -PEMBESARAN SAIZ GURUN YG SEDIA ADA HINGGA MELAMPAUI KAW PINGGIRNYA @ PROSES MENUKARKAN SESUATU KAW BUKAN GURUN MENJADI KAW SPT GURUN YG TANDUS DAN GERSANG. KAW SUB GURUN YG ASALNYA SUBUR, LEMBAB DAN BYK TUMBUHAN MENJADI GURUN AKIBAT AKTIVITI MANUSIA. DIANGGARKAN > DRP PERMUKAAN BUMI DIANCAM OLEH PROSES PENGGURUNAN SPT G.SAHEL (PDG RUMPUT SAVANA) TLH BERGABUNG DGN G.SAHARA SEJAK 20 TH DAHULU. KEJADIAN PENGGURUNAN JG DIKAITKAN DGN KESAN DRP INTERAKSI MANUSIA TERHADAP A/S SPT PENYAHHUTANAN, RAGUTAN BERLEBIHAN, PERTANIAN YG TERLALU INTENSIF SEHINGGA PROSES PEMULIHAN TIDAK SEMPAT DILAKUKAN. GURUN2 DI INDIA & CHINA TLH MENGALAMI PENGGURNAN KERANA PENGGUNAAN TEKNOLOGI PERTANIAN YG MUNDUR OLEH PENDUDUK PRIMITIF SPT AKTIVIT PERTANIAN DAN PERTERNAKAN SEC PINDAH TERNAK. HAIWAN TERNAKAN AKN MERAGUT RUMPUT HINGGA KE AKARNYA DI PDG RUMPUT SAVANA MENYEBABKAN STRUKTUR TANAH MENJADI LONGGAR DAN MEMUDAHKAN PROSES HAKISAN. AKTIVITI PENYAHHUTANAN OLEH PENDUDUK ASLI DI KAW SUB GURUN DI SOMOLIA DAN ZAIRE BG TUJUAN PERTANIAN JG MENYUMBANG KEPADA FENOMENA PENGGURUNAN. TANAH2 DI KAW INI AKAN DIEKSPLOITASI TANPA KAWALAN, DAN APABILA KESUBURAN TELAH BERKURANG MEREKA AKAN MENINGGALKAN KAW INI. APABILA MUSIM KEMARAU TANAH INI AKAN TERDEDAH KEPADA HAKISAN OLEH ANGIN.
AKULIMING JERANGAU 9

AKULIMING JERANGAU

10

PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN BIOLOGI (BIODIVERSITI) (BIODIVERSITI) -PENGHAPUSAN HUTAN SEC BESAR-BESARAN UNTUK PEMBALAKAN, BESARPEMBUKAAN LADANG, PETEMPATAN, KEBAKARAN,INDUSTRI SERTA HIDROELEKTRIK. -TERDAPAT 750 SPESIES HAIWAN DAN 1500 SPESIES TUMBUHAN DALAM SATU HEKTAR HUTAN HUJAN AMAZON.
-

DIANGGARKAN PD TH 2000, LEBIH SEJUTA SPESIES HAIWAN DAN SERANGGA AKAN LENYAP DI MUKA BUMI INI.

AKULIMING JERANGAU

11

PENCEMARAN SUMBER AIR FAKTOR PENCEMARAN SUMBER AIR:
1.

TUMPAHAN MINYAK OLEH KAPAL TANGKI ATAU PEMBUANGAN ENAP CEMAR. KESANYA PERMUKAAN LAUT DISELIPUTI KETULAN2 MINYAK YG AKN MENGHALANG KEMASUKAN PANCARAN MATAHARI DAN OKSIGEN BG MEMBOLEHKAN PLAKTON DAN ZOO PLANKTON MEMBINA MAKANAN ENFLUEN ATAU PENYALIRAN SISA TOKSID INDUSTRI.KE SG ATAU TASIK. BHN2 TOKSID AKN MYBKN KUALITI AIR MEROSOT, NILAI ³BOD´ MENINGKAT. PENGGUNAAN RACUN SERANGGA DAN BAJA KIMIA DLM PERTANIAN MYBKN PENCEMARAN KPD AIR BWH TANAH, AIR HUJAN DAN TEMPAT TANGKUNGAN AKULIMING JERANGAU 12 AIR.

2.

3.

4.SISA KUMBAHAN ATAU NAJIS MANUSIA. 5.PENYALIRAN NAJIS HAIWAN TERNAKAN SPT NAJIS KHINZIR. 6.SISA DOMESTIK SPT SAMPAH. 7.PEMBANGUNAN TANAH DAN PENNYAHHUTANAN MYBKN SIS SG TERCEMAR, MENJADI KERUH, BERKELODAK DAN BERLUMPUR.

AKULIMING JERANGAU

13 

PENCEMARAN UDARA DAN JEREBU - PENCEMARAN UDARA IALAH KEHADIRAN SATU ATAU LEBIH BAHAN CEMAR SPT GAS-GAS, BHN BERBAU, HABUK, ZARAH, GASDEBU, DAN SEBAGAINYA DALAM ATMOSFERA YG DAPAT MENGUBAH KUANTITI, KUALITI DAN SIFAT ATMOSFERA. - TUJUH KUM BHN PENCEMAR UDARA IALAH: i. ZARAH ii. SEBATIAN-SEBATIAN ORGANIK. SEBATIANiii. SEBATIAN-SEBATIAN RADIOAKTIF SEBATIANiv. KARBON MONOKSIDA DAN KARBON DIOKSIDA v. SEBATIAN SEBATIAN YG ADA UNSUR SULFUR vi. SEBATIAN SEBATIAN YG ADA UNSUR HOLOGEN vii. SEBATIAN SEBATIAN YD ADA UNSUR NITROGEN - JEREBU IALAH KEHADIRAN PARTIKEL TERAMPAI (PM10) SPT DEBU, ASAP, DAN HABUK DLM ATMOSFERA DALAM KEADAAN CUACA KERING. - PARTIKEL TERAMPAI AKAN MENYERAP DAN MENYERAK CHY MATAHARI (SERAKAN MIE) MENYBBKN JARAK PENGLIHATAN MENJADI KURANG. 14 AKULIMING JERANGAU

PUNCA JEREBU DAN PENCEMARAN UDARA
-

DISEBABKAN OLEH FAKTOR SEMULAJADI SPT KEBAKARAN HUTAN, LETUSAN GUNUNG BERAPI, RIBUT PASIR DAN BUATAN MANUSIA SPT PELEPASAN ASAP KENDERAAN, PELEPASAN ASAP KILANG, PEMBAKARAN TERBUKA, PERLOMBONGAN KUARI DLL. PUNCAPUNCA-PUNCA UTAMA BUATAN MANUSIA BOLEH DIBAHAGIKAN KPD 3 KETEGORI UTAMA IAITU: 1. PUNCA-PUNCA BERGERAK SPT KENDERAAN PUNCA2. PUNCA-PUNCA PEGUN SPT KILANG DAN PUNCASTESEN JANAKUASA ELEKTRIK TERMA, KUARI DLL 3. SUMBER DARI PEMBAKARAN TERBUKA YG BERSIFAT DOMESTIK SPT PD TH 1997.

-

AKULIMING JERANGAU

15

KESAN PENCEMARAN UDARA DAN JEREBU
A.

KESAN KE ATAS MANUSIA. 1. GANGGUAN SIS PERNAFASAN HAMPIR 50% PARTIKULAT TERAMPAI BERSAIZ 0.01 ± 0.1 MIKROMETER YG BOLEH MENEMBUSI SIS PERNAFASAN DAN DISIMPAN DALAM PARU-PARU PARUDAN AKHIRNYA MENYEBABKAN ASMA DAN RADANG PEPARU. KESAN KE ATAS PERSEKITARAN. 1. MENGURANGKAN JARAK PENGLIHATAN 2. MENGGANGGU ALIRAN TRAFIK 3. MENJEJASKAN AKTIVITI EKONOMI 4. MENJEJASKAN AKTIVITI SOSIAL 5. MENYEBABKAN HUJAN ASID 6. MEMBANTUTKAN TUMBESARAN TUMBUHAN
AKULIMING JERANGAU 16

B.

KESAN KE ATAS SUMBER AIR: KEMEROSOTAN KUALITI DAN KUANTITI AIR. KEMEROSOTAN KUALITI SUMBER AIR (PENCEMARAN AIR) BOLEH DIUKUR BERDASARKAN INDIKATOR BERIKUT: 1. KANDUNGAN BOD (PERMINTAAN OKSIGEN BIOLOGI) DALAM AIR 2. KANDUNGAN BAKTERIA E.COLI (ESCHERICHIA COLI) 3. KANDUNGAN AMAONIA ±NITROGEN (NH3-N) 4. KANDUNGAN PEPEJAL TERAMPAI (SS) 5. NILAI KEASIDAN AIR 6. PERUBAHAN WARNA DAN BAU AIR.

AKULIMING JERANGAU

17

PUNCAPUNCA-PUNCA DAN KESAN PENCEMARAN AIR
1.

PEMBANGUNAN TANAH SEC BESAR-BESARAN SAMA ADA BESARUTK PERTANIAN, PETEMPATAN, PEMBANDARAN, PERINDUSTRIAN DAN LAIN-LAIN YG MELIBATKAN AKTIVITI LAINPEMBALAKAN DAN PENYAHHUTANAN. -SUMBER AIR SPT SG DAN TASIK TERCEMAR APABILA PARTIKEL±PARTIKEL TANAH YG TERDEDAH DIHAKIS DAN DIBAWA OLEH AIR LARIAN PERMUKAAN KE DALAM LURAH SG. -PENCEMARAN AIR DIKESAN MELALUI KANDUNGAN PEPEJAL TERAMPAI DAN KEKERUHAN. -SG. KELANTAN YG DI AKIBATKAN PEMBANGUNAN TANAH KAWASAN KESEDAR PD TAHUN 1970-AN.

AKULIMING JERANGAU

18

2. PEMBANGUNAN PERTANIAN. PERTANIAN. -PENGGUNAAN RACUN SPT DDT & BAJA KIMIA MYBKN SUMBER AIR SPT AIR TANAH TERCEMAR APB BHN KIMIA TERSEBUT DILARUTRESAPKAN. MANAKALA AIR SG, TASIK DAN PAYA PULA TERCEMAR KERANA HUJAN ASID. - AIR TERCEMAR DGN BHN KIMIA INI BOLEH DIKESAN DGN NILAI PH. - BANYAK TERDAPAT DI KAWASAN GETAH DAN KELAPA SAWIT SERTA KAW PENANAMAN SAYUR SPT CAMERON. 3. PEMBANGUNAN SEKTOR PENTERNAKAN. PENTERNAKAN. -PENYALIRAN NAJIS HAIWAN SPT NAJIS KHINZIR KE SG ATAU PEMBUANGAN SISA-SISA HAIWAN YG DISEMBELIH KE DALAM SG. SISA-AIR SUNGAI BERBAU BUSUK, KANDUNGAN BAKTERIA E-COLI EAMT TINGGI, DAN KADAR ALIR SG SANGAT PERLAHAN. - SEPERTI SG SEPANG SELANGOR YG TERJEJAS TERUK AKIBAT PEMBUANGAN NAJIS DAN SISA TERNAKAN KHINZIR DARI HAMPIR 100 LDG KHINZIR.

AKULIMING JERANGAU

19

4. PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN. PELEPASAN PERINDUSTRIAN. ENFLUEN KE SG, TASIK, PAYA DLL. -KILANG YG BYK MENCEMAR SG IALAH KILANG GETAH DAN K/SAWIT. -SEPERTI SG. LANDAS, SG PRAI, SG SEKUDAI. 5. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN. PELANCONGAN. -DIKESAN MELALUI KEHADIRAN BAKTERIA E-COLI EIAITU MELEBIHI 200MPN/100ML. - BYK TERDAPAT DI KAWASAN PELANCONGAN POPULAR SPT PORT DICKSON, N9, BT FERINGGI. 6. PEMBANGUNAN SEKTOR PENGANGGKUTAN. -DIKESAN APB WUJUDNYA KETULAN-KETULAN KETULANTAR/MYK MENTAH MENUTUPI PERMUKAAN LAUT. -BYK TERDAPAT DI SELAT MELAKA.
AKULIMING JERANGAU 20

7. PEMBANGUNAN PESAT SEKTOR PEMBANDARAN, PERTAMBAHAN PDK BDR, KEWUJUDAN KAW SETINGGAN, PEMBUANGAN SISA DOMESTIK DR KAW PERUMAHAN. - PEMBUANGAN SISA DOMESTIK KHUSUSNYA SAMPAH SARAP DARI KAW SETINGGANA MENJADI PUNCA PENTING MENGAPA SG GOMBAK DAN SG KLANG TERCEMAR TERUK. 8. PEMBANGUNAN SUMBER TENAGA. -DIPERINGKAT AWAL PEMBINAAN EMPANGAN HIDROELEKTRIK BIASANYA SUNGAI AKAN TERCEMAR DGN KELODAK DAN BHN AMPAIAN. 9. PEMBANGUNAN SEKTOR PERLOMBONGAN. -SG & TASIK TERCEMAR APABILA SISA PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH, EMAS, DAN TEMBAGA DIALIRKAN KE SG. -SPT LOMBONG TEMBAGA DI MAMUT SABAH. -LAUT TERCEMAR AKIBAT KERJA KERJA PENGERUDIAN DIJALANKAN.

AKULIMING JERANGAU

21

AKTIVITI MANUSIA YG MENJEJASKAN KUANTITI SUMBER AIR AKTIVITI MANUSIA SEPERTI PEMBALAKAN DAN PEMBANDARAN MENYEBABKAN KITAR HIDROLOGI DI SESUATU TEMPAT TERGANGGU DAN AKAN MENJEJASKAN SIMPANAN SUMBER AIR DI SESUATU KAWASAN. PEMBALAKAN DAN PENYAHHUTANAN SECARA BESARBESARAN MENYEBABKAN PROSES TRANPIRASI TUMBUHAN BERKURANGAN DAN MEMPENGARUHI KELEMBAPAN UDARA SEKITAR. UDARA MENJADI KERING AKAN MENGGANGGU PULA PROSES PEMELUWAPAN DAN HUJAN.

AKULIMING JERANGAU

22

KESAN PENYAHHUTANAN KE ATAS SUMBER HUTAN DAN KEPELBAGAIN BIOLOGI.
1.

KEMUSNAHAN HABITAT DAN KEPELBAGAIAN BIOLOGI MERUPAKAN KESAN YG TERPENTING. FAUNA DAN FLORA DIANCAM KEPUPUSAN HINGGA MANUSIA TIDAK SEMPAT MENJALANI PEMULIHARAAN. PELBAGAI SPESIES FAUNA DAN FLORA DIANCAM KEPUPUSAN AKIBAT KEHILANGAN SUMBER-SUMBER MAKANAN. APB HUTAN DIMUSNAHKAN, MAKA FUNGSI POKOK SBG PENGELUAR UTAMA AKAN MUSNAH SAMA SEKALI. INI MENYEBABKAN HIDUPAN LAIN YANG BERGANTUNG KPD TUMBUHAN SPT HERBIVOR AKN KEHILANGAN SUMBER MAKANAN. INI AKAN MEMBERI KESAN KPD HIDUPAN LAIN YG SALING BERGANTUNG ANTARA SATU SAMA LAIN. HUTAN JG BERFUNGSI SEBAGAI SATU HABITAT. AKTIVITI PENYAHHUTANAN MYBKN HABITAT HAIWAN AKN MUSNAH DAN MEMERLUKAN JANGKA MASA YG PANJANG UTK DIPULIHKAN.
AKULIMING JERANGAU 23

2. MEMUSNAHKAN EDERAN NUTRIEN. PENYAHHUTANAN AKN MEMUSNAHKAN EDARAN NUTRIEN DLM EKOSISTEM HHT. EDARAN NUTRIEN AKN BERLAKU DGN LENGKAP DAN SEMPURNA DI BAWAH POKOK DALAM KEADAAN SEMULAJADI. PENEBANGAN HUTAN AKAN MENGANGGUAN RANTAIAN MAKANAN DAN KEHILANGAN NUTRIEN TANAH AKIBAT LARIAN AIR PERMUKAAN. PROSES FOTOSINTESIS JUGA AKAN TERGANGGU DAN AKAN MEMUSNAHKAN EDARAN NUTRIEN. 3. PERUBAHAN IKLIM MIKRO ANTARA PERUBAHAN IKLIM MIKRO IALAH:  PENINGKATAN SUHU SETEMPAT DISEBABKAN PEMANASAN KAW SEKITAR KERANA KETIADAAN PELINDUNG KPD MATAHARI DAN KESAN LEBIHAN KARBON DIOKSIDA DI DLM ATMOSFERA. KEADAAN INI SETERUSNYA MENGURANGKAN JUM HUJAN ATAU MENGUBAH REGIM HUJAN YG LAZIMNYA BERLAKU SEHINGGA MENYEBABKAN BERLAKUNYA EL-NINO.  KELEMBAPAN UDARA BERKURANGAN EKORAN DRPD FUNGSI TUMBUHAN UNTUK MEMBEBASKAN WAP-WAP AIR KE UDARA MELALUI PROSES TRANSPIRASI HILANG ATAU BERKURANG. INI MENYEBABKAN UDARA SEKITAR MENJADI KERING DAN CUACA MENJADI PANAS.
AKULIMING JERANGAU 24 

TIUPAN ANGIN LEBIH KENCANG DISEBABKAN PERBEZAAN TEKANAN UDARA LEBIH RENDAH DI KAWASAN YG TIADA HUTAN BERBANDING DGN KAW SEKITAR YG BERHUTAN TEBAL. KETIADAAN HUTAN MENYEBABKAN PENGHALANG SEMULAJADI KEPADA TIUPAN ANGIN TIDAK DAPAT BERFUNGSI DGN BERKESAN DAN INI MENYEBABKAN BERLAKUNYA HAKISAN ANGIN DI KAW LAPANG.

4. KESAN KE ATAS GEOMORFOLOGI. PENYAHHUTANAN AKN MENDEDAHKN PERMUKAAN BUMI SEC LANGSUNG KEPADA PELBAGAI PROSES GEOMORFOLOGI SPT LULUHAWA DALAMAN, HAKISAN PERCIKAN, DAN LARIAN AIR PERMUKAAN DAN GERAKAN JISIM SPT TANAH RUNTUH. PERMUKAAN BUMI YG KEHILANGAN PELINDUNG, DAYA PENGIKAT DAN CENGKAMAN OLEH AKAR-AKR POKOK MENYEBABKAN STRUKTUR TANAH MENJADI LONGGAR DAN CERUN-CERUN BUKIT MENJADI TIDAK STABIL SPT KESAN GEGALUR, DAN KES-KES TANAH RUNTUH, DAN KEJADIAN BANJIR LUMPUR SPT DI POS DIPANG PERAK.

AKULIMING JERANGAU

25

5. KESAN KE ATAS HIDROLOGI. PENYAHHUTANAN MYBKN KITAR HIDROLOGI TERGANGGU DAN KESANYA SPT:  MENGURANGKAN KADAR SUSUPAN AIR BWH TANAH DAN SETERUSYNA MENGURANGKAN AIR BWH TANAH, INI AKAN MENJEJASKAN BEKALAN AIR KPD SG, TASIK, KOLAM DAN PAYA.  MENGURANGKA JUM HUJAN TEMPATAN YG MENJADI INPUT UTAMA KPD SIS HIDROLOGI SETEMPAT EKORAN DARIPADA KEKURANGAN PROSES TRANSPIRASI POKOK.  MENINGKATKAN KADAR AIR LARIAN PERMUKAAN YG MEMBAWA BYK KELODAK DAN LUMPUR KE DALAM SG, MEMENDAPKAN DAN MENCETEKKAN DASAR SUNGAI DAN SETERUSNYA MENGALAKKAN KEJADIAN BANJIR LUMPUR.  MEMPERCEPATKAN KADAR LUAHAN AIR SUNGAI/DISCAS KHUSUSNYA DI MUARA.

AKULIMING JERANGAU

26

PUNCA FENOMENA PENYAHHUTANAN
1.

2.

3.

PEMBALAKAN TIDAK TERKAWAL KAEDAH TEBANG BERSIH DAN PEMBALAKAN HARAM MYBKN KEMUSNAHAN TERHADAPSPESIES FAUNA DAN FLORA SEC BESAR-BESARAN SERTA KEMUSNAHAN RANTAIAN MAKANAN, HABITAT DLL. HUTAN SEMULAJADI MENGAMBIL MASA YG LAMA UNTU PROSES PEMULIHAN BAGI MEMBENTU HUTAN SKUNDER. AKTIVITI PERTANIAN PEMBUKAAN TANAH UTK AKTIVITI PERLADANGAN K/SAWIT DAN GETAH DI RANC PEMBANGUNAN WIL KEGIATAN PERTANIAN PINDAH YG MENGAMALKAN TEKNIK TEBANG BAKAR MEMUSNAHKAN UK KEPADAEKOSISTEM HUTAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SEPERTI LEBUH RAYA, KABEL ELEKTRIK, SALURAN PAIP AIR DAN GAS WLP KECIL NAMUN TETAP MEMBERI KESAN BURUK KEPADA KEPELBAGAIAN BIOLOGI HUTAN.
AKULIMING JERANGAU 27

KESAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP KUALITI ALAM SEKITAR.
1.

PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN UDARA DAN JEREBU AKIBAT KILANG MENGGUNAKAN BHN API FOSIL. PELBAGAI BHN PENCEMAR UDARA SPT KARBON MONOKSIDA, KARBON DIOKSIDA, SULFUR DIOKSIDA, DEBU, HABUK DAN JELAGA DAN SETERUSNYA BOLEH MENYEBABKAN HUJAN ASID. PENCEMARAN AIR SUMBER AIR TERCEMAR KERANA PENYALURAN SISA BERTOKSID DR KILANG MENYEBABKAN BOD TINGGI SPT SG JURU, SG PRAI.

2.

AKULIMING JERANGAU

28

3.PENCEMARAN BAU DAN BUNYI PELEPASAN SISA DARI KILANG MEMPROSES SPT GETAH DAN K/SAWIT. PENCEMARAN BUNYI DATANG DARI GENARETOR KILANG, JENTERA PENGANGGKUT DLL. 4.PEMUSNAHAN EKOSISTEM AKUATIK EKOSISTEM KOLAM, TASIK, SG, MUARA DLL AKIBAT PEMBUANGAN SISA TOKSID YG MEMBUNUH SUMBER MAKANAN HIDUPAN AIR SPT RUMPAI, PLANKTON, ZOOPLANKTON 5.KENAIKAN SUHU SETEMPAT PENINGKATAN SUHU SETEMPAT KERANA PELEPASAN HABA DARI KILANG DAN BAHAN PENCEMAR YG MENYEBABKAN KESAN RUMAH HIJAU. TAMAT« SELAMAT MEMBUAT LATIHAN«
AKULIMING JERANGAU 29

AKULIMING JERANGAU

30

LATIHAN: 1. STPM 01/4 a) Apakah yang di maksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air.[5M] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.[10M] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti air.[10M] 2.STPM 04/6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.[8M] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.[10M] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global.[7M]

AKULIMING JERANGAU

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful