PERATURAN TETAP GURU

Kehadiran Bertugas: 1. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang bertarikh 12 September 1981 menyebut bahawa semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, kakitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit sebelum sekolah bermula. Bagaimanapun, guru bertugas harian perlu hadir di sekolah kirakira pukul 7.00 pagi. 2. Adalah menjadi tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa itu sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datang dan balik dari sekolah, ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan masa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. 3. Ketepatan masa juga bermakna seseorang guru hendaklah mengikut jadual pengajaran dan tidak dibenarkan meninggalkan kelasnya atau pun kawasan sekolah. 4. Peraturan ketepatan masa dikenakan kepada semua guru, kakitangan dan para pelajar. Kepatuhan Tugas: 1. Semua guru dan kakitangan hendaklah menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja tiba di sekolah dengan mencatatkan nama, masa sampai dan menurunkan tanda tangan. 2. Guru dan kakitangan tidak dibenar meninggalkan kawasan sekolah dengan tidak mendapat keizinan Guru Besar terlebih dahulu. 3. Mereka yang datang lewat hendaklah berjumpa dengan Guru Besar dengan memberi sebab musabab kelewatan itu. 4. Sekiranya tidak dapat menghadirkan diri di sekolah kerana kecemasan atau jatuh sakit dan kemalangan, mereka perlu menghubungi pihak sekolah. Mereka juga dikehendaki mengemukakan sijil sakit kepada Guru Besar apabila kembali bertugas semula. 5. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecuali dengan mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu. 6. Kehadiran semua guru adalah wajib semasa kegiatan dan upacara rasmi sekolah seperti Hari Sukan Tahunan, Hari Penyampaian Hadiah, Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa Guru untuk mengawasi para pelajar, melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan di samping memberi sumbangan bakti dan bantuan yang diperlukan bagi menjayakan upacara tersebut. 7. Para guru yang telah ditetapkan untuk mengawasi kegiatan ko-kurikulum, mesti menghadirkan diri. Sebarang kesulitan yang berbangkit disebabkan oleh ketiadaan guru pengawas adalah tanggungjawab guru itu sendiri. Tugas Akademik Guru: 1. Guru hendaklah menunjukkan sikap profesional dan budaya kerja yang bermutu tinggi. 2. Kerja rumah hendaklah diberikan kepada pelajar berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh Guru Besar atau guru kanan masing-masing. Semua kerja rumah hendaklah diperiksa dengan teliti. 3. Ketua jabatan atau guru kanan mata pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan menentukan bahawa buku rampaian, buku kerja dan lain-lain latihan diperiksa dengan penuh teliti. 4. Pemeriksaan buku tidak boleh dilakukan semasa mengajar di dalam kelas kecuali guru itu mengawasi kerja pelajar di meja pelajar itu sendiri. 5. Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan

3. Para guru hendaklah menunjukkan teladan. mengancam keselamatan orang lain serta melanggar peraturan sekolah. salinan sukatan pelajaran. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua pelajar dan sentiasa bermuka manis. 3. dan sekolah. Buku Rekod Mengajar adalah menjadi hak milik sekolah dan perlu diserahkan ke pejabat apabila guru itu bertukar. 2. berjudi. menghisap rokok dan mengambil dadah. Mereka juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan lainlain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh pihak sekolah. 2. 5. guru. Jika terdapat pelajarnya yang sakit atau ditimpa kemalangan. 7. Kes-kes pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar atau guru disiplin. Mereka juga boleh mengadakan pertemuan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Tiap-tiap guru adalah bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan disiplin. Mereka perlu membuat persediaan mengajar seperti membaca buku tambahan. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu untuk menggantikan guru yang tidak hadir. Biasanya guru mempunyai waktu untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual waktu masing-masing. Buku Ringkasan Mengajar: 1. salinan kertas soalan peperiksaan dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar oleh guru itu. merosakkan harta sendiri. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin pelajar-pelajarnya. menulis buku ringkasan mengajar. bercuti panjang dan juga pada akhir tahun sekiranya Guru Besar memerlukan agar dia berbuat demikian. meminum minuman keras dalam kawasan sekolah. terluang/rehat di sekolah adalah dikira masa bekerja. Buku Rekod Mengajar yang telah siap diisi untuk minggu berikutnya hendaklah diserahkan kepada Guru Besar. Disiplin pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. . bersifat bongkak dan menghina guru atau Guru Besar. memukul guru. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan mengenai pengisian Buku Rekod Mengajar. Perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat adalah seperti menganggotai pertubuhan haram. 6. mencuri. Pada tiap-tiap hari hujung minggu. Dalam Buku Rekod Mengajar itu mesti mengandungi salinan jadual waktu persendirian termasuk analisisnya. Mereka perlu memahami masalah pelajar. Kesalahan yang berat sahaja hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar untuk mendapat keputusan bagi pelaksanaan yang berkesan. Pelajar juga dilarang menulis kepada akhbar tanpa memberitahu pihak sekolah. Tindakan segera perlulah diambil terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelajar. 8. 7. guru tersebut hendaklah melaporkannya kepada guru bertugas harian atau penolong kanan dengan segera. sikap dan perwatakan yang sesuai untuk dihormati dan dipandang tinggi oleh pelajar. 4. membantah hukuman guru. pelajar. menyediakan alat bantuan mengajar dan memeriksa buku latihan pelajar. Pengajaran itu mesti diisikan dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada pelajar. 6. Waktu tidak mengajar.pelajaran yang difikirkan perlu dan ini merupakan juga tugas rasmi guru itu. membawa senjata merbahaya dengan tujuan jahat. Perhubungan Guru Dengan Pelajar: 1.

Pelawat: 1. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mereka mendapat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dulu. Surat Rasmi: 1. Sebarang lawatan yang dilakukan oleh persatuan dan kelab hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri. 3. Kenyataan Akhbar: 1. borang permohonan hendaklah dikirim ke Jabatan Pendidikan Negeri melalui Guru Besar. 2. Rambut perlu diurus dan kelihatan kemas.tripod. Kutipan Wang: 1. 2. Semua surat rasmi yang hendak dihantar keluar dari sekolah sama ada dari guru atau dari persatuan dan kelas hendaklah dikirim melalui Guru Besar.com/tugasguru. Potongan Rambut: 1. Jangan benarkan pelawat termasuk jurujual berjumpa dengan pelajar di dalam bilik darjah atau makmal. Mereka perlu menentukan bahawa wang yang dipungut itu tidak disalahgunakan oleh persatuan dan kelab.htm . Potongan rambut tidak boleh melebihi kolar baju bagi guru lelaki. Guru hendaklah kelihatan kemas dengan memakai pakaian yang sesuai semasa bertugas di sekolah. 2. Pakaian formal mesti dipakai semasa upacara rasmi sekolah. Guru penasihat yang dilantik untuk mengawas perjalanan persatuan dan kelab perlu mengawasi hal ini. 3. Surat itu mesti dikirim sekurang-kurangnya lima minggu sebelum lawatan dilakukan. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas nama Guru Besar atau pihak sekolah. http://skdarau. Mereka tidak dibenarkan memakai selipar dan baju T walaupun pada waktu petang semasa berada di sekolah.Pakaian: 1. Perbincangan antara pelajar dan guru dengan pelawat atau jurujual hanya boleh dibuat di dalam bilik guru sahaja. Lawatan: 1. 2. Untuk lawatan ke luar negeri. Pembukaan akaun bank adalah perlu jika wang yang berkenaan itu dianggap besar jumlahnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful