.

]

p

1 1

,

- " - , " " ,[ r ~~-IRI'i;I~ 1iIII~1'

J L _,J ....

Il

" - " " 1 C ec~] [, r- .;E, OD E 1 COl Jmn ... ] tt\ r ts litS I( k\h r .,

"'be r . ~'I [ 7J s na o 1 t .I! f ]or'~ 01 ,.... i3Jrn~

J I N IS sta ' 00 [h I ~ 1 e-r1~1~" e :cri3]1i C' s

"

r "

.___________ _.._...........r

IJ

1 1

.. 1

c

......... ----- ......... -- L

]5 =QJJ '

K

..

.. po

Va,

.,

l.A...Ril:"rl'tllr!J on ' .' ,r~ng ~ 1 1 .'. Die " 2"~ ~ , :)I)IX

I N] .1$ r_ a~rl"i 'l.-I"!"I. "5 .00 the 611ne .( , 11)O(l(1

II

r 1 ~r ts r)r- D~I¥ Ina -11 r~ ~~"

~ t-. tI I~t) "'; f ; ; I n .. p

S"U t Iii ~ ~i'r-~ t;f. ='"I()r: ~(lt r rl1~

1 1

..

e~ e ~c ~ £OOij1 S

~ . ". ") = '-!f

~ -

: H , .... :011 ' '1

~._.. Ij •

'r1tkOOS t

~OO LU!iiom " ] C

/ 10

.~ <,

3 ,.

'" .....

... ,

. 3 /11

(gj~

.~

I'

13--: i

. I' e_:

29

,

25.

... ; I J'

'. '.1II8EX ~'.'.-,

~·r:-.:·

~ .. .'. ~

~. I
t
~.
3
,4
S-
lei
.,. 41"8 4,.ulW 67CH,

SCAE.W(4) BOLT (3)':W~EFlt~

21X12-.M.~ 200.2.A11 MOdiBIs 2OQ2-A!I.~ .

101)8: 786'1 11fn,1A

. LOCKWASHEJAi (2) , NUT

SlUD, ileft ~

2OCI2-1WModeI$ 2002·AlI~. 2OQ2.-AJ1 ~.

llil11lJ51-'1l12' ~0052-m' ~'6i0fi4~'

EJIIi,IGINE ASM .•. ~Iii!!:e ,t 12C1Occ~ e:OOlNE .A-SM .• ~1ettI ~883cc)

El~!N£ ~ • ~I«e ~ 12OOct::JfCai only)

200:2- i 2'00 2O!)2·sm 2002·1..200

!'6Q5,§:ijIf ~16(IfH·00' ~~·02

E1~U"i! ASM .. ~liete ~8830:)fCal Ot'llv~

ENGINE ASM _ compii8te t8B3cc) r

ENGll1\lE ASIIot .• ~1Iete !8831XHCai OIlSV)

1~ 1:6069'-02 1'0014-02·~

IElrllGiNE A&M .• ~ieIe 112'OOcc}

ENGINE ASM.- oompli8t8 ! i2OOa;UCaI onlyl IENCiIiINE ASM._ oomplltiW (1.2OOoc,

- -~- '". 2002-STO 2002-totuG 2002-HLJG

-."- .-.-.--------::200=.~=-·--,-,1 .. :::::_00c::=;-::;;:· .-----

2002·1200c

2002- 1 200,5

f-6075.02 H'ii079-02 tIS080-02'

IE OO'INE Mild . ~fie!Ie (12(;1!)(x; ~tCaJ OOt'ityl

IENG.lIN:E ASM .. ~~e ~8i83oc I '

iE ~G I,N E ASM . co.mplime ~883cc f rCIIJ (l<I'lIy 1 •

2Q02- 1 200&,. zoot;'-·aa,sc 2'002 -E!i9J.C

18t88-02 h'l1(!9412 t621 .... aa

iEN01iNE ASM _ OOfIItplme j883cc~

IE NG!!NE: AS'" . CQi!nfJJieie ~88Jo:;) (Cai O(Iiy! IBRACKET. !JI)j)Eif ftom

$6222-86 Ui226-IM f622&86A'

IBRACP<ET, t(lp9f floor 'NUl PLATE

NlJf fit.ATE

10 11 12

lil:J3.86 1'6211-959 1'6U&86!B

13

1'6U7·1!aA 1'"49-02' 1641e.1iJ.5A

,BRACKET. Ci8f'lt6t eng moonl CYl''''IOEj:!! WITH ,PISTON ~86J c(:1~:1'1 CvLttilDE"R WrT'HPISTOflii ~ ,~oo oc-;i2i cnl~DE R' WI Tt-I PISTON j 8$3 cc I 1<,1

1'&$80-92 SCREW.·~it;:;~;-t41- --. ---.-- . - - .-

1"6573--83 liNSE:M". eylU'IGiilr ~ud r4l

l:'MeO-OOB HE AI), res!' Cl"~Millf W.'v!li'loe gU~5 & 5e'81!S

---"'---;T;-;;'568"'. "-'Jr' ·"89;:;;;:9". --TH~£'-':A"'()~·.Ii:'::ronl Cylltndij';·. i/ • .-7 ... ~iY"egU;(h'!!; &, ~;,m.- -.

1"6885·02' HE AD. re<ar Cy1lOdiPr . w'vl!iiW gudeS " SNts

1'tI88,7'-02' HEAD. lronl cy"ndeor . w"valVO gu1des &. 11>8.115

---..._.....'~I,!iiiJj::'lII':l(1' ... , "'9OA~ .. ". --TH;"'E""A"oC-:,ri":Cron-::'::7_1 "=":CYlil'ldlN .~ ".NIi"iVU !luotOOS " $!)Jill!;

T'S69e.9OA HE AD, rear cyllft(jilr - w!v!'llYegulde$ " !&&ts

1 ,0030·98 HEAO. IIQI'I! cyllrn:lla<r . """".(1M!! gu'ldes & 'M!lIs

1'0033-96 ~ HEAd. re.!ilr C~lI'4er - 'W!v!li~'gU:de!i&w~~'

1'6664·MI1I GASt<iE 1. Cyllf'l(lef Mad ~:2 t

HI110-840 'OASt<:e 1. cy;1oo!lr htoad (21

. l;B71 s.i3 STUD_ ~!J8t 'iioriT~-- _.h. .

10(1174·680 OASKiE"l Cy1lOder \)Ei!j.9 r21

11683~NIOC STUD. Cylinder tI!Ise r8~

f;i. 15 16

18 11) 20

2'O()2-aeJil'f <?OOQ-88JA

lOOQ -e.a3R 12'()(), C. S 2'002. S TDMl.i(j,,1i83C 2002 -MI MQdels 2002'-AJI li,iOO8Is 2002·",!1 MooiiI~ 2002-"" MoQe!s lOO2- S T o.,'HU(i, M3C 200:1'- , 2(,();C S 20028.83F1

2002-il.jl ~~

2002 All M()<1Il;j~s 2002-5TD ~l)(] AAK i007-STD·I-IUG 883C 2002 ·883Ft

2002-MJR

iOO~_'12'OO1C' .. 2OO;?-. , 2'0(1,( 200~-'lOOS '2002 iXiQs

200<'- Sf CWHUG AA JC R 200<'- , 200"C S

. 2002: 1\11 M~8 2002 AIIM~s <!OO2- An ModB-1s

-.; .

. ~ ~ ..

al,?-32 -30

2:9

. ~

~--18

/~

• . ~ 1 14

~ i -

L

!

~l.

,~s

. 21:

l1~9~'e 11032"911 ·~1036·9·! .

190011,8JB l8l)il1"81A ~.8012·18i' A ~

lOOZHllti,YA

24 l'~0-87'B ~ "BOO1"87A

GASJ(IflI!(IT",~ ~.UiI G.l.SJ(JETI<IT_IO(l,_matJIi GASf()ET KIT. ~fOO'lo!et$

2000~~$ 2002·AII~ lOIl2-~~.

Sfi:Al. ~wt4.'

INSERT. ·eJ~ va!\I!!1Iseal (2) I NSE·m, ~nau~1 va:I\<e$$<'!d r2)

2002'"M~~

2002·l :2ICiIOIG 2002:-ST'OilH·UGt68JClIR

INSE!FIT, ·!l)iMusl 'lli!:lve ·~al r2, I ~SEm. Inta:!lie w.1¥e' seal f2 ~ I'NlSE:Ai. Itil:a'ke .... atve seal f21

200:2'- 1 :?{lOS 2002·I.#OOfG'S 20i00'-ST'[),'iHliIGi683C.'R

18031086

26 10024-67

10030-86

~1 ,8112"9:2A

'81~a30 .....

INilA.n<E VAI;..Ve: r2' I'NlfAiKE VAUJi-m EXHAUST VALVE m E"XH.A.USl VALVE (2,

VAlVE Gu~D[ In! s exil t d I

0l'QI!}2-1200JCIS 2'r::KI:O'-sm~UG/e83C'R

. 2002 -! :2(IIO..1C-,'S 2""00Q~-S'i'D:-'HUG'S83C iR- - ,

2ooo·S r D:HUC'.;OO:JC R. '200tC 2002-STOHUG·mC·A_ 1200'C

VAlVE GUI'DE 'N ~ axh ·0001 O:~ i~l

lOO'l-SiOfHiuGI5&C i'R 12OO.<'C 2002-$T[)IHUG:"OO3C'R 12OO1C

2(1(12-1 2008

_ - '20(12- foioOOS

200:2- '2'OOS 2002 , xos 2002- Ali" MQdIe<1~ 2002- A.li MOI:1e~!; 2002· AI! MoQejs 200.2-.i.1t Moo:;Iiej~ XI02. A,II Models 2002 ·.AII ~I~

VAL \Ii~ GLJ~[)E:_ il'l"1 l!l)ih -o 0Q2 0 S I o!I ~

,

VAlViE GUIOE. ~t. &!l.l!il'l (4.~

l865:2..oo'l'A

• 18653-'9E!Y,lli 18&SHISYA

1B2(U·8:3 l~-aJ 18219"&3A

t8222·83A 11 822c.HI:J ~643i2·76A

VALVE OUli[)E. j!'I'I III):" {) 001 0 Sr"ii'0 .. ~-. - .' o· .VALV1E GUliDIE. IfI'I led'! "0 00<l 0 S r4~

VAlve G!l.JH)E. ~t & exn ·0 OOJ..C',IiIS 1,*',

VALVE SPFI'N(l OLlI!If (.oil

VALVE SPR~NG.Ir"u"61 ~4J ~

OOI;,..l,..AIFI, vai'vEi $I)'ring . upper 14 ~

DOLLAR, ¥I!I1W1 I!pnng , ~,r 1;4~-" .

RET"I~E R, Vl!MI collar f~)

Q-Fn~G. cyllnoor siud: ~n~rt t4l

"'0 IIN11ERNATIONAl ONly

1SCil!!i3-02 ENGINE ASM , CClmtlieh~ r ~ 200cc HHO~ Ausl)

1 t'i(i)IM·02 EN(]'~NE ASM . -i:~T';"e:--r~ liHOI ~~ i

16Q!i6--oo E I\IG,~~.u:: ASM . COfflI;I'Iel6 I 8a3ooc II HOI ~~ \

~ 6071 "~E NGtNE ASM . C0t'fll)1ele 11;?O(:icc H ~DI Aust;· --------:!""oo"'·,"'.,S""""· ~:<:02,,-···· -----=iE"'""'N""Q""'1 N'""E"'" .. "7A""'S....,M;-,~coml]l!lIlIiTT200cc·IT"HDj QoI'1~y.,

I 0070·,02 !E'~ A.S..,. . comp!lelll foo::k'c )H-1D~ O"Ily ~

16H!9-02 :E NO I NE AS~ . oomph~le I a.aSoc) ! ~DI 0fI!~ \

<'002· ';'OC jOOf::STD ?002·HUG <'002· t20Q(.' ?6W-1200S .

2'002883C ?OO?·aaJR

__;_--12

~ _--- 4

i

--oj

--~-

~~-~.<:~.

------- ~ --j2!i1

A ill u

rr""

: r--25

o

o

. "'---'7

0. ~_)

..

~o -'- ..

ROCiKEFI: aRMS" COVeRS.' PUSH! RODS

,4 S I~

1:1 14-. 1$'

882 3.228 .'11ISA,

1039 3997A - 6736

1 'f1'~iIO

1 e;T.r8-!l46 lG1?,Q"e:;O

1 7036-'9' 17353-89' 173541·89

~13~IM~ 117_BllA" ~ '. '. '&-:8JPi

'~l'll'21H7 '~11~1:·MS '~ 155-1·06

SCREW(S)

SCREW, wlw~ '"', SCREW. ~ !4~

2OQ2·AII MDdeIs 2IXl2-A.l11~ 2'OCI'2-.il'JII~

EIOllf8l, BOlT (G} 'lilM.SHEA{6)

2(102·~i Models 2002.AJII i~!is 2O!I)'l-AiI~ ModeIlSJ

O-fl~NG·. IlU'I'iI t,OIdI ~r-~r (;!,) GASKET. ~·M~(I.,~ (21 GASKET. q!mdIB'f hea(j.lell ~2J

200Z -JliiJI Pi.b:lei!i 2(J(I2-Ali PJ.bjeis 2002-,A;l1 li,.bjel!s

--- .. - ... --:=-=--=~=-=-=-::.,,::....-----

2OO:;l'-AII Models

2002-AJI ~18 2002- All ModieI5 2002-J!jJ~ 2002-A1I MiDdeIs 2Oil2-AJI Models

G~ET K.1'ii:. 'i'iOdfer co...-ets. GASKET. ~~r' Oovef " low!)r (2) GASKET. rocl!er cover - upper 12)

&ASKET~'~'''lnl'l!8'l {2} ----- _. _ ..

~ ARM. fronE inlillliB I; rifUlJ tlrdl18.usl (2)

. ~.KeR MI'" Ironi ex:liauS'l ,I (,ear i~ a~

B!IJ .HI,,~aim 1~8' AOC!IlEA COIE1~l ol!lte' ~2) IRaC!CEiM COlElAI, 0IIfI1U ~21

M2-Al~

200-2· STDlHUGJ8B:JC.'F\i" l~OO' 2lOO:2- t 2t!OC:

~7i2'1· •. ~1SD-MS, 17531-96

IFWieK,E'A COiiIEIA, t'MIIiiir. S!lved2) AOOME:R COiIER, IIi'ltI"ef (2) A(iC!!:E R OO\fe'A, ~nl'l&l" (2)

2'I'.!IOiii1:-1200S 2002-ST~UG!M30F\; 1200 20100'- ,2OOC

1.9

FmiCI<EA c:6iJiFi, iMer. stl_r 4:?) SFW:E:F4:. fOOIiiet'OOV(i!t (2 j .

~f,I14 .. 9& ~7§33.90A

H636-02' SPACe~, f(Ii!lkar coyer r21 200'2-83JFt

----1F-7..,-5:""·:.CR:·~"96;;;;-· . ------,:S"'PAC ... · ""_ "'E""flI:-:, ~== .. -=·:-"er--· -'ODY~'9-J ~r2r-' - ----------.--.- .. -. - l0Q:2-1l«1C

l7S36-02 SPACE'A, ~ COVllr r2) ~0(J2-8.83R

2:0 ~7'fHI·813 S .AH, raOWl atm' r.. 2002 "!i ~IS

.,.2T1---~=-:,:::9~S2:".~9~'1---."S=E A".I: ..... ~"'"·tA'T,..,,· "'. e-""A""'S"'S""E'-:M"';EI'-::-lY"'-;-fr'Ciiif"lrnr~9'ilr"il~h ',j,:~r" $E!a~-'- 2(102. Aeir~s .-. - - .. --

H!'I53.9·~ SEAL PLA'TIE' ASSEMBLY 'ran, ~lthlll ~8r Inl w'CCiI'\foer &, M!.III r2, 2OO?-l\.lt ~5

21 H!l42·89 COVEFI: PUSl-ilAOD SEAL ~41 '?OO?-A.11 ,~lS

"'ifu"'·~----',""1""11"""""'·-;6-g""· --___.,oS""E""'A""l-. p-·.UJS-':""h-r·OOdI-. ··""ocve-~--"'-r--'I:-:::.,) ------- -- . - 2002 AeiiM6del~

2<4. ~ 1Iht&.89 cove R, ])lI,Iiln rQCI (~,) 2oo2-;II.U MQo:1ie.!s

25 -n0-91-89

,'904·69 '11538·99"" '11532-00 26856·89 'S3Sse·419

26 27 28 29

_ .. -._-;:.

PUS!WI FlQI), in'aM (2') PU§'i1 ROD. ext'iilllJs;i (ll TAJPPE T. Wiln toller rot 1 SCREW, lIrnl,'O'lali();fl141 VALVE, LJmbfiiiil 'i2l GASKET (8)

200:;0 A.II ~~s

- - ':2(1('t2 "i.il M()(je:ls

200<'- 1\11 MQdlels 200;;0· ;1\11 ~ooe4s -2002 iii M~~ <'OO?-M~s

2

5

\'o~

-·-6,

• "='... .~.

~.'

~I

IINI:Ift: lIfO).

1'1!11 nA 211~e3, 2'~921.e3:

AET~!Pl!ING fUNG

PlS::rO~ RING,'SET • ~ <[2J F'~:SlnN RING, SET . :O!~ O.S. f.2l,

~I.~~ 200:2-12OOlCfS 2002-12OO1C/S

2'~'9:22.BJ Z19:2J.:.93 21192·H!3

p:lmON RING, sift - 0.010 Os. (21 . PWs:TQWII FUNG, SET -0 CI21!:I 0 S i2i' PltS:rO~ RING, SET - '0 CI:3(I O. S. f2J

2011:12·1200,;0'5 200Q.120!).t'C/S 2OIl.'I(il-l2OO'CtS

22266-e6, '0. 22M·l.86 2Z2,62-00,

PIeBTON RING SET • !tat!da~ (2) P:fS·TOM RING SEl- 00.100 S (2.~ PIISTOt;! fliNG S£'1I" - 0 000 0 S f~)

2'OCI2-STOlH!!JGr8i83e.'H 2aCl'2. SlDIHUG-®e:3C !FI' ~. 2O!)2-ST[lil-'l~G;/OO3CP,

..

3

m(;!:;I.-e8 22271·00 22242-813.11.

P~STON R!NG SET, O_OOil 0 S f2} PliSro", AING SET - 0 005 .0 S (;?) PI'STON AiNiO,RIf'liG$. ASM - ~lafl&rd [2 ~

~-:S·'I"Q,4oIUG~,'FI 2t:Xl:2 .S,TI:).:HUGi8S3C'R 2OO<l'·SiOA-iUG.'SIPC Pi 2002·STOI1'il!JG;~.'R 2002-Sl1:;IIIHUG!8e3C;lA 2002-ST~!IA'

~'1·NA 2225,a"SIA 222s...00A m5"s;:AtA 222,43-ee~ 22200.d;A

flnS;fON AND IFliiNlGS A~I- 0 0050 § 12~ - P1PSTON' MO :~il"S ASMI - O.OtO O.S !2l P~S,roN M'iIDR~f\iGS ASM. ' 0.000' O.S. ~2l P'~STON AiN~FI:ljfJ;ijS ASM' ·0030, as ~2~ PISTON A.ND AINlGS .ASM '51aJ'ldajI'Jj r.n P~SfON A;N:[) ~r,N1GS ASM - 0006 OS ~2l

::?OO2-STTN'I"f!lJGfl!e3C ~ 2002· 12O().'C1$ 2002-12'OOlC S

-_. - - -, .- ~-----::2=OOC= .. z-~ -""", .2'001='=' .. =(;""':s""".-

:roo2. , 200-<C 'S 2'00.2-1~·S

ZOO:'2- '" ~~ ,2OO\?STOfHUG'OO·Y:: i'I

lOO2. 1 o?OQIC S

.. ?OO?~A~ ~i~- .

2'002 Atl ~s :!W2 ,~~~I~ <'002 All ~I~

.~2216·00A 22Z2~8lB:A U225-M,A :22589·1!3!E! . 2211!U:S 22706·618 23Hiffi,..OO .2~J3:HI6

24:132-'36 BUISHING. piiS!pn I~I"I . 0 0' 0 S ~2f

-~-2"-··46'-;;·.';S&;-~ -';'8';'7 -----;-IIN,:,-N,:"E=Ac-=. FliNG

Pl'S'fO-N .A!ND Rr:N,GS ASM • O()~ 0 0 8. (2) IPASTON Aif'ilD A'~G8 ASM . 00200 S m IPISfQl'oj· AiN'D AnNtGSASM - 0 03!ll. 0 S ~.21

l.OCI< 11I1JiKi. j)latol'l plfl (i!~

PISTON PIN (2)

:Pl8T;O~ P!'N (2)

SIT-OF rtYW"'H;:;JE''''E;::-l''S-'ALti''''D:-'S;:-;-H''"A.'''~;;T''S-''r'''''·i;:n,-,--;;+FlO''''·.:O;O=S

'SW'SHING. prslQl"l j)in . !A:&MarCl (21

(; 7

15

I ~ ·,81n.__ 5

i:.~.,~-;

...... "'~I . ...._- ..........

. -

391

-«:

..

.- ¢t' .

. '9 ___ .

12

14

CRAttKCASE.

'~ :2'1'5
·2 3&l
3 601
4 720'
5 876A
,S· 3696·
7 .w9'1
8, 433,7W
9- ,4413
10 U3!tW
n 52268
~2 6019
113 ~
~4 6~~
~& 63J4'W
16 '6'701
~7 1OaiI, .
'~,9; n4iSW
'9' rn«
20' nao
21 7789'
:22 :r86f
23, 3881
2"\(j' ~n
25, OOOA
26 9t~J.1 DOWEL PIN l"2} IXM'EL. PIN f." AOU.. PINl (4~

2OOI2-AII~ ;ro(i!2-A1i ~ 2002·AJI~

PlUG,: ~I"!J SOREW(41 SCREW(;j,~

2O(.l2-AI ~$ 2Oil2-AiI Mod9Is :2('JO:H"~~

SCREWj2) B{)LT (4) ,BOLT (2)

~-AJl Mio(Ie;Is 2()(l'2-AIi Models ,20()2-AJI Models

BO[j-(4) STUD !2} WASIHEA

2002-AJII~I$ <.'OO2·j\l1 'MocieIS 200t2 ·MJCi 1(1'OOC

2Cl(!'2.Al ~"":,, . ..:....:....::---

2002-AlI~s

2OQ2'.Aij ModiBts

....

wit_A i .. ¥

~I5A(2. S~1)Qt12OO1S~ WASHER (I)

'WAH~l'6t'

2002-A11 Moc!IieIs 2002-JW~ 2002·AIl~

WAS"HE!R. S'ler l2~ WM.HiR, M!1r (2<) •

2O(iI2-AJI ~ 2'OI'R-AJI ~$ ~-AlI~$ 2(.10:2. Ali ,~~ ?O(I2·AJI ~r. 2CIQ01. All' ~s -~OO::!AJ~-~

200:2 A.II M()()e'5

LOCI(NlIJT (5) L.OCMNVf

=-.....;..-===-------.-.U ... 5C '''''.iaiij''''''. ,;,:;·ift ... ·,....· ~---.~",""-,----------.- .... ' .. --- .. ----

eEAiFlJ:~RACe BEAcRrM) CLOSE: 0 EfItIO I'E'iAii~

BEARlif'iU) CLOSE D E NO

''<.

34

-.......

o

41

.

4A

"'

, 'CRANKCASE,. !~:CONTl~UeD)

IINDEX'" IMID

!NO. HO~

21' 1 (1(1;80 C~

2,8 11105 'OcRING

~:29~· __ --:1:-='~"!:,,U,,=,.i .~~' :-- __ """":!!:R~ET.~A~I~.N:::IN:":':G~. "",FI~ING~. ,~:. ~ , ~ :2iC!02.AI! ~.

30 111 T7A RETAINING RIING 2'QI'.!J:2-.A~ ~

:,n 1621'e-a.u.. M(J;!J.N"I'iN(; PLATE iQwer ngl'U - fJt)n! ~-STOiHl:..tG,R!<?OG-~S ~,mlNG PlJIr.TIE, lOwer ngl:'it - Iron. MOUN!!' ING PilATIE. ~f 1.8t! .. i!~Oiiii~-· MOUNlT'ING P'LATI!;. l¢'Ner ~. - 1"on! BuS!"'i'iING, ~ 2 j

"~T2r-- - ...

c FtANKCASlE SE 'f w,t>ea,ror-gs C.MNKCASE S~i w'tH;!<!JU\\l~ 1t'i!<'IC~'

._- .. __ . __ . _. --_.- . __ . . -- .... -

P!t;! GFtO()vE [)

3"2' - 1621:2.,g.(

16297-'99

33 16240·,8;2

34-" .-. H:'573-Sr .• -"

35 244.70-00

24460-00

36 245J,O..9()

37

241J4H!7 24&50-$7

-:t~8i1 24660-17

as 2'41~7"

'''''3'9''", ----,.----':;;2"'· iIi"";"7\w-'"_ T, ""75,;-----;;;:r.'.!oOW'e""', .'"''''' ."'L'. P--. ·~""tI.I:-:l f&3~'--------'_-' __ . _. _ .... _.- ._-

40 26i5(HI~' CQVe,q!, SUUOI W'I~S

4~ 3S,15f-7U 04L SEA~

4\2' 4~44e.;S.(iA

43' 4S630·4;8

BEARrl!'K;. QI!I!I' ~Il.a:ft I 0iu9 I BeAA~NG. gEIOl' sll;;!if't freo:.b

SEAAUilG, gear .~ ~wM8l';~Il!'f~ BEAR'Ml gut ~ (q1'_'~ BEA~i"ffi, ASSEMel"'"

SHm PLUG P~PE

4:4 4B302·85 rn:AR~~. C~16 U!I oM. ~.ro S Al6]1';'-~

ir"" 'J. - -~'6'51j: u •• u - OOiJliPlCrGMt'i'"MI~-O--'-~

.. e 83533-",' ... ~ 'i'iI"TING, ST~~IG .... r

p!in "umbitr:C,j~ r,o "!l'Ill,;ll~eQ 1engli'l FtOSE 1;8 I D ~ 5.!! 0 D'u~< ;?~ ~ Ii)

~

2'002-M~·

<1'DD'2- ~.

. -, . 2OCl2-S'f'57HTRfR>ioos 4'1J(l:<'-OO3C tzOCC

~ .AI~ AAodets • 2062-<\~-'~~s .

~-S ID 1"'1.,JG. 88]t ~2'X. s 2002 5B3R ~ 200<::

u_ ,no2 .lii" ~~~

.?C:CZ - AI' ~~~ .?,.)O::,. ,I!o.i' Mao:lets 2'002.4J~s. 2OOJ2-AJl ~" ZOC!2 -A.~ ~~ ·2002·.II~IS

(OY.' .... II~S .;1<002 ":'il '~1oS }O&j.-iI~ ,~.s.lOC!2. Ajl '~I$ 2'002 .• 11 ~ X'.II52 .li,ll·~

;>OO"A"~I'5.

18·'.

.~.

I 2

! 15

!ME)! PAAiJi

NO" NO.

IMOIliLS

1 .2 3

~029' ~: ~

:J6rHlI ,.71'7"" 67.

SC:F!EWr-2~ :SCReW l"JI SCA&WP'~

2002·~ 121lJ9C 2002·MI~ 2t!J02:-A!IlI~

lEiiiLt~, t5) SCAEW, SE'MS (4l' WASHEIA ,(21

~-.b1~5 21X12.~I~ 2Oil2'-W3OCit2CIJ(!IIC

7 II 9 ~o n 12 13

8!»8i

9118·7

~"1'71

.~ 1 ~,ee,

161ii7J-!IJ 2S2~94 2's..»~ ... , 2·50460-941· 2&4,71-91¥

8EARCNG, OOSMING

O'~!NG,. '1111~ ClOVllf sc~_.l2_.1 ._

O~Ftt:NG, ~n 1fII~. ~r

IN,SER1". ,~ ~ ~2~

'!!;cCE SS DOOflI ~ If,~_~ ,"".7 8 ~ is 19 '20 PR:~",,'FI¥ COlijiEf!! t~~1

2'I'JIIljl-.u~ 2l:Jil2-AIII ~ 2'OIIl2 .. ,tI;I!, I~

''!i

PRII!,tAtR¥ CClVEFl ~d'It~1 PAlfllMoi!Y COVEA .~~

2(.'J!i)'2-A.l'I~ ~-AII~

2'002 • ..,. ,~

~·-:S"""o5<1"1UG. 1 €OO 2()(1'2 '~lOCIC

rot.:r2 -883C '?OOS

141 1'5

2'S'S 7 "·9'9IV 2:~:3-'iW 3o!99:2.J!M

PiRl.I1M_iFf'I' eWEA jltlloWt;l GA:5KET ~~ INSPECTION ,uO'!.lE FI, WId'!

~-MlR 2Oii1Q,""'~

,;:t(1)1.".12 ·S,TI);'HVG W3C 1200 S

""1~~ ~,~1¥

34Na.'~ INSPECTION OCIVl!~, Cl'l;;!iJi!'I

------~~~-~~.~=~~~~-~--~~~~,~~~~,-~~-~ ---- -

3'li19H! 11 'f 3A~89J. JOO2~·89 J~" 3SOO1-'-9 'j710!-$I ~o.6:], ~·1' ~9'1 ,?<!A

11 'I~ 19 ~ 21 2.2 23

I",SlPEcr~bdl;tt:RI wld'l, (Clh_~ ----~ INSPECTION ,C'~ Ai cllJld'l rbl!l;l;dll.l

~-l2OOC

~-M3R ,2'OCil'2·sro..4<luG'88lC !20!) S ,lOO2l2iiiC

~.n.:m

.~.A,,~3.

2i.1iiW AT~lI

£'(lIQ2 . MI MQrIeI!i,

.?002"~ ~~

2002 .I~I~

2(I(Q AII~iS

2002 A~~l~

GASJ(!E1', IPrl~ i)' C".OYIiIi RET"ltIIING AINO BEARING,

RETAININO, flING

Oil se .... L

BUSHING

OCREW tNIMC1100 OO¥II"S 2,

".0' It.fTEIAH'.'!(IH ... ONl. Y OEC,ot,l $I'!,f'I ~U~n IJan n

~,

'1;-.' .

. .'". , .. r ':. .

. ~,~a .. sE .MD·'C_.··:

. --...... - - - .

1 8' '9

,~, '14OA 17t7A

~. 19.116A. 10U7

lH2i . lf3H . 25'1!93-00~

SCREWt3.) :SCAEY!" SCf-lEW(5)

-,

stAE'W' (:2) NIJ'I'" ,OlAMP

seXL 'r·'I!(E'Y .,

12 13 14

25194!.oa\A. 252119-91C 25213-.S

2S2:S2·'97Y8 25OO7-99'1'A 2:5Z63-'9CiC:

2~<~7 2'5500..-91' 255'93-7;1

_. CMl,illGEAA~ll:-- ~e wfpnliQn ,~;1f

·OOVlE"R ASM._ ~ {~~ wi. 1. 1 7 & ~lI'9s OO\i1ER ASIid • ~!a.~ {ohf!Oil"Ml~ WI";, • 7' &I:)u~

~~l~ :21".102 •• I~ :~J~

2!Jai-_,~ .2'!1X12.,AI ModH; 2(IQ2-MI~

2002-AmI~ 20m-AlII 2IJQ2-S'

'12OO;C

2002.S-nDl1'''i'UGf983C.' 12!,)Q 2002-12OOC

Ciov!EFI-:lsM.~ ~ ,rsMf~ i.i/i1"7 H" OO:Ihi~ OO'!!liEA AS1~._ 9f!1l~ {bI8CIQ ""I'. 7. 17 & I;M.J;SI1F.rlgS GMI(Elgea~ OOo.Yer

lS Hi 17

:2:%9IHlf 26318·88#10 62'375-57

------------_ .. _. - _. __ .

----------..._

l' :2

.

1 ........___"

PIlOTE !i-IO$EI~alre !;O!IC! In tIuIk \eflgll'! LJr!>Oef the

!0I1OWin9 par! riul'l'llt!o9j Gu1 to "!l'Qulrw long'" HOSE. 1·4 10 i. 1'200 0 I rublw.n

:2OOi-l200S XI02~R 2002·AiII·~

2002-A!lI~ 2002-AII~ 2002-AII~s

200'2-M~~ 2002-Adt Mooel! 2002,oII!,~~$.

. ~.

, ..

1

s_lo

1

Oil. 'PUMP

"'~32

2 '<1'765

3 6~:S7

,4 111002'

~911A ~~Il

7

~!H 26491·'98 ~92-'91

6 •

. OOFlEW (2) ~ SCiAE'lilV. w~ f2~ TMFUS1IW~rER

i=fE'1'ji~lM'ffiG QUi.; PUMP.~iete O·A~NG ' ~E'1I1FfSiiilT

10

G~AI1,)TOR $!Ef, rslutn GE:OOTOR SET. 18001

1 ~ •

26493.-9'1 26MIs.,89A 2649&75

SEPA"RAfOiFi PLATTE' GASiKET.()hlImp mourrllt\9l F ~nING. 00 dI!!ogr_

12 '

5Z6Of-9lA i!33533-·41' A

F"llnlN"G_ CQnI'1e¢tor - f~on~ FrTT1NG DIlit'I~r - reil~

~,q~ 2I)i)2-MI~ 2!002-.AlI~

2flIID2.,q ~ ~'-MI~ 2(l!I'J2-AIII ~

~l.""'~ ~'-M'~ 200'2,.,1,1 ~

~-AII~ 2'!JJ'2 -AJI ~1!. 200'2·AIi~

£'O()Q. All ~ 2Q02·1\.I1~

..

...

_ ,.,...33

1/ .. ,

51

a

--.'

.. 2G'

I

.

.~

!'_,

.. ... .... ; .. ~ ""_ -

~~URE1OR'.·' ~

,~ .

IIIDiIlIEI.s

jI'

3rnSSCFIEW f~~ ~""'I MIxJI,Iis

HXI1'~ C!IJdIIP .. ~·MI ~

2ti!ii95-811S8 SVJ... imaQ ~I 2€IIli2.1dI1 MIxIIbI r.

-; .. ---""V002"l'l .. ",:"". -e""'" .:;;.. .. ,=--....- ~~SEi(ii .. ~,ii, '~AI=NG:i., ,~: '.;';";~=-_~;";', -=:-::-. -----..;._--~-~~---~~2100'2~, .=":-:,,,,,,'::. ;";1 MO;:-;;;;dB!S;;=;--~----,c".._..

2'1OO9-8GA FlANGE. ~- t.torM 2iI!JI!lI2-,q M!xk!!Iis

270~04I(I.A F1UiIIGE. ~- ,''' ~NIIt.b:Ieb

S 6

~ ImA:Re-~IF'()U),m illliJ3 & .c. ooml',,Q1 MixIiiII!:!i

2711115--88, UAJIII JET {Cal. STlM"tUGI8e3C) ~·12UIiIC:

VVS<96iY t;UoJlII JET ICaI_ 1200S~ 2002-1200S

27152-89' MAIN JI5T \ 2IJ02.snM·IUGt883CIR

21fM.OO MAIN JET leaL onIy)2iXI2\·12OOiC

2"7241-95, JET, ,i'IIGf!de (C8~. STDJHUGta;8~;:) 2'002-S'iQ.!HUG.l883CJRf

l2tI::I(I,I'G ¢

I t 10

2165&. 2727 •• 272"".

27"':10 •• 21'101'-. ~ 27'122,,19

··JET.I,.......

JET. ,(caI, _1~

JET (c.I,,~ 1_S~

~1fiiili:iOS 2Oi»-12lJOl!C 2Im"12iOOS

_IftitEJEi ~

_eDL.E JET II'.::IIJ'EIFI ACD

.iQi!i!:ii !iiiiiiiii ~i~ ~~.'

11' t1 13

f7 1,8 19

27'12'3-.'" 2112 .... 2112:So89

271a.a61 2112"1 __

2'1128-e9

2713Q..QO 211~ 21131-.~

2'~fMHi9 27147.~_ "!!!71t8-8S1

..

2IlB2.g~ 2OIlI2',1dI ~ 2IOIl!·M .... ·

UtdNiG - . E-QJP' WASMER

LEVIER itftMSHEA PIN'(2)

2002-l1li MOdIIilI 200/2:- ~, 2CI02·AIII~,

2(lQ2-ii~ 2C!02·M MOOiItIs 2002·AI~

IOU: §CREW SPFUNQ WASHER f3)

SCRew~f~3T OOl.:L"i.A

WASHER

mJ2.AlI iilIdiIIs ~·M~ 200Q.Jd~

25. 2,*, ;,.

2'11!iiii9 21151·,89

FIOO Q·RING

2002· ......... 2tI02.~1R1 1 2(IiI),o!C 2UI:'2·Sf~ 12OO1C

ORAiI"" SCREW

~-8T[)1HiJiJ;iii§CiRi 12OO1C

2OC12·1200S

2002·"'" McXIM

27

2'73180-'98 2"7'60-SI

f'lOJIT CIHAMBEFI "8M PUMP 'io-fOUS!NG

3T 32 33

thii2-S0 2'1'11-89 21231-98

"7:281·90, 21782-96 21253-98

·"'731'1.78 21315-_ 2731e.ee

§'I'FIINQ $'l.:OYirJET COLLAR

2!00Q:jij1 Mi'.iii ... ;_'-,u~ 2IlO2\.M~,

tOP'~O'I' SCREW. lOP (31

COLLAR ....

0002·"" fiiiiiiiIi 2OO.2-Nl~ 2002·M ....

. -CIP, ,~OI PY'I!J (r;:[6iJ)Gr) SPRINO

,BfUiCKE"T

'iii'

-mJl.~U&iiliU 201!1'2-A1 ~; 2002·M~

,.

.,'

36

ell g-

41 61

39

40

311, _.

Q - ~_----27

20

· V~ .'.

NiRT NQ.,

·37 38- ~

27311-88 27360-16 27~1:-7;6

:SCREW ".,.

·O'.RING

CiiI'APHflAGMi. acce!I8JaIO( pump;

2002.AlI M&iet!; 2002·AlI Models 2OOO-,AlI' Models

40 .0

SPRiNG. di~liragJll CUP. CI~1'fkjw n!O$ei

2OO'2-A11 MOdelS 2OO2·8TDfHUGfM3CtRl 12OO1C

~ .. AIIM~ls

27·00,2- 7'6 27~7'6 .

3,

21371·16 27'4'9e;.96A 274!w.9'7A

'm:f2-98'A zn31-'9eA V495~96A

27490·'96A 2'7575-00A 2751,6-92

27'577·'9,2 275¥A 21\s&o·,Se

275811·88 275:8:'2·88 2751lJ-OO 21§3;:,-!38 275&8-88 ~75a7-aa

Fi'flfriiG

CARBURETOR (Ci!l~, only) CAFi'BURETOA

1OO2-ArJ Models 200('-' 200fC 200:2· ; .200iC

CARBURETOR foGall. orilly) CAFiIBURETOF! CAAiBIJRETOA {Cal, only}

2002- 1200S 200.2-12OOS

2002- STDfH'I.H3,'aaJe 'A

..... - -..-. .... _ ....... __ .

2002· STDlI-IUG/SS3;CiR

CARBURETOR PIN.

FLOAT

2002-AII Models 2002-AII MOdels

_._._- --·----,;;2Q(J2"'· "". -·-'-1<,0;-,·1"'. M", -=-ocI7e:-;'ls:-----

2002-AII Model5

2002-Ail Mode!s

,. -"2Oil:Q::Ali r;.1oClCiis -

2000:2 -AI! Mooels 2002-AIF Models

. O·A~NG SCAEWf4) CABLE GUIDE

STAflTER CAP GABLE SEAlI NiG CAP START EFt VALVE VACUUM F'IST6N--' SPRING SEAt SCREW

2002·AII Models 200:2-1\11 Models 2002 - A.n Mo.je!s 200?-AII MmjE!~S

57 S8

27986·7'BA

6'350'1 -GM 63505,·84

27157·69 27156-1:19 212S6-01

• NOT E· 'HOose' !s$QI!t:l only Ir'I boulk letlg!ll'" unde r lhe iQll(wIill'ljj' !lI'JJ!~~ mmllb@' CUI 10 HijQI}oIr'€ld ~~h HOSE. '.'4 1.0 x ll2 O.D ~rubberlf25 11 I~I J 1'N5ULATORII2 I. D l1ylOfi r S'M 19 I

2002 -J!. II MorjE'1 S 2002· Ali MM~I S

H·D INTEiANATIONAI. ,ONLY

O·FlING P200S. ~DI"Aust 'Eng -japii-Ii-{I'r,lyl

DRAIN SCtREW (12008. HDI!Aus! Eng Ja.pan onl~ I FLOAT CHAMBER 115M ~HOII

200-2- , 2005 2002·12005 ::'DQ?·1 ?OOS ,. . 2062.'"; 2rns -

2002 1200 C 200?·1?OC5

-'2002 sT6~ iUG."9S:k n 2oo2-S TD·HUG M}C R

.... .?OO~" ~ T (}Hl J G, !'!.P..1C R. , 2'00 C

2002'STCI'HUG &!3'}C R 2002- 1 200':;

200?-AI'1 Mode'ls

- 2'002 , 200iC" - .

2002·STD·HUG;88}C R 2002·f200S

'-j002-$T O.'HUGiMJC 'F5l

61 62

27368·76 27076·95A 017749-01 A 2.10:3' ·95.A 27465·01A 2724)·95

CLIP. overfiOW Il.OSe' r 12005 HOI.'.AJJJ~t El'ii'"Iipil.ri ';;:;1'.:

CAABU RE TOR (HDII tllls1 iE ng Japan)

CAIABUA'El'OR ~HDI/AuSl' /Eng JtlPiln) •

CARBLJAE'TOR (Aus!) ------.

C ,;!!,RBU RETOA (H DliE ng .,'JlIP,1i'1)

M;!IoIN JE'f fAust _1200iC HDI,'Au~'1 'Eng Japan)

64

·27'1 Hi·SiS MPdN JH fHIJIIEf\9 /J~p;;J1'l1

,271815·00 MA~N JET ~HDlIAtJs[ ,'Engl iJaplllnJ

:27171-89 SLOW JET (HDI)

27241-95 JET. nee-dle I[HOilfAusl !1t;1\g ,'Jilpar'll

21242·95, JET, M«Iie If AuSI)

2'7647·01 JET. needle (HDIIAlI,sI.;EI"9 )Japan.1

-----:2:i:;OO~·.:"::'~':;"J.-:;:O:':",' ---""--:Jri"E'. "'i't.~"~6:-:.edI-:;:. ~; (HOI/Eng ,'Ja"'ji'iini .. ----

55

HI

~ ..

/@'

19

..

23

/ 21

<:

;1 i:

/1

/,/

//./

/ -Y"

.~

.~,

AlIR CILJEANEA & ENRICHENE:R

...

Hi,.,.

--, . ........

MOOELS

"

11

. 86'9"

2405. 21111

2 3

SCIREW~31 SORCW-(2) 8CREW(CiI.I_ only)·

20C12·A11 M~ 2002·AII Models 2002-,A11 MOdel$

2737 32008 3Z2l

SCREW '!2} (Cal. only) SET SCIAiEW ('Cal, cnty:1 SET SCiR£W {Cal. l(iniy~

2002-AII ModelS 2002·AII Models 2[J(J12-AII Models

SCREW. bfe.~iJ'ifl<r (2) SCREW (2) {Cal. ~y~ RIIVET (2) ~Cal. only}

200l-AII M~I$ 2002-AII M~ls 2002·"11 .... odels

HJt 11 12'

~ ZM27-9$A 28M2·89 2936,H~7A

~OLENOI[) {cal. oni¥} UNK (Cal. only) IBA~KPlATE. air cleaner

2002-AII MOdelS 2002·All Models 2002-A,!1 Modiel!;

13- 14

:,WCU&-97 .2933:;-·96 29C1S9-88A

IBACKPLATE ASM. (Cat ortly) 'FIlTER ELEMENT

-GASKET. carburetor Intaik,e,

200z-AII M~ls 2002-AII Models. 2002:AII Moci&is

15

2906A-73 :2937'(1.02

16· 29l1H33

29300·98 UII1M·ga

COVE A,air C·!OOOEIr .coVE A:. air Cle·alhElr

2002- STOfHU Q:'&!3'C· 1 200iC ·S 2002-00;:)A

:200~-1200

2002·1200c 2002· 1200'S ~OO2-a~.1C

...

17 18

29257-02 29238·92A '61101·92

TAIM. air cile.al'l!!J 'CABLE, enrlci'lmenl FinING (Cal only)

:?OO2,88JR 200-2 -All Modets 2002-AII MOOels

19

2002-STD/I-IUG,8SJC R. 12005

73'153·t6BK , HOUSING. !!OO!o\et3 Pin {Cili. onlV~

___ . . _._.~... .. ... 73,u1'11-96 SOC~E"F CONTACT U;i·20 g~~C, al . O_F'l1y ~

ZQ02'-Alt MMelS 200:2 - A.I' ModlllS

21946 SClfEW (3) (i"iO~)

. 22 353419 SCREW,'brIMthlif ~HI[)I)

2'3 ~5410 WASHER (3) 11-101)

.- 2'47' Z"I,Ii22·n ~A CONNECTOR j2j (HOI,

. .251 PL.UG., Ihreaded {HOll'

26 (fASiKET. c:a:rOOro'lJ'I' miaJil..e(HOII

~i~i_'--~~~~~~~GA~···~SK~· .. riE~T~,.H~·H~D~ro~-~~-m~-e~"~.ri(H~D~I~}~-----------

• 28 Fil flER El.EME NT. wrln 1125 &. 27 nom!]

~.: I.:,~' .. > ~. _au 1'i-95 MOlD!NG. fUr C!eat\8r CiWElr {HDI f

;w~ . 29G·I6-9k BACK'PLAn AS'M. (HOI)

. ;0

----.---- .. - ----- -2O(Q-:-i2QO:C S

20W 1;:>00 C S 2002- 1200·L ~ 2002- f200:C. S 2002-1}OO:C S 2002- 12'OOIC·S 2002- 1200;C;S 2002- 12'00.05 2002- l~OOIC:S '2002: 1 <'ooIC·'S

~

~C). ,.

{l} ...•..........•...•.. \

.. ."

\

.' !!'!(lI1)U:~

AI1JrEIRNI.AliOR ANIO IREGULATORi. ~

IPARl' IKO.

11 :2 3

302t .':11.34 4;3:29

:SC;REW(4} SCREW SCREW (21

:2000-M Mode~~ . 2002·AII Modllts 2002-11.11 Models

,,1'15,1

\ 9!!l40 110086

SCREW ~4l TERMINAIL FII'NG

2002-AII MOdels 2002'"AII Model.!; 20tJ)2·AII Models

f a

2996,7·00.4 32413-92,11 1'Q44 .. HI!O

STATOR FL010A: wI '3

WIIAE .ASSEMBLY, .grooilld

20!J2-A!1 Models 2002-AII MDCle~S 2002'·AII MoOOis

10 11

TEAfI;1!~AL_ SOCKIE! REGULATOR

.20Q2-AII"'~~15 <?OOZ-AII M!X:I~ls

721917·94 745\2'3-948

..

~ /

11

"'~ /

2

~'_Uj •

-,

ELECTiAO:NlC IGNmON S,VSTEM

11(.X NO,. .:

,

1D:&SCFUI"nONI

1r-
:2
S
4
S
6.
'1
,e,
Q "
lO<
11 1
1:2
1'3
1'4
., 5
16
1 7
HI
'1'9
2(J ..
2'~! HiiI:U: 'as,11C 3981

3HG 67,(')2

·7000

75JT 8699' ~-OO3Illi

'~0CiI65 1(11108 In!24

2$&8--'94A 3mll4~aaA 311:3e~

3:'f72H!S

. 3,198(:H~6" 31996...66A

. :3:2-.n14J6.A 32402<83 32465·98

32466·98 ;32504·00 3250&00

SCAE,W!;2) SC~AEW eerr

2002·S,TDlHUGl883CJRl~12M1C 2'002"STOJHU~3CtWlmc 200Q,ST~UGf8i8;3lC\l\Ri12:OOiC

1BUiCiJ'(2) w~stileFl lOCKW:AS'H'ER ~'2)

201l2"STDJHUG/8.83CfiRJi'1 ~ 2002:-STDlHI:J!G!6&3C1iRI1200!'C 2002-S110tH:

lOCKiNUT POP RIVIE:1 (2) CABLE SfflAlP

2002·Sl'1DIIH 2Q02·STiDlHi!!JGt883ClR{12001C 20!00'-S10J1HUGI,683CIRl12001C

CABLE 8TFi_AlP CUP

SEAl

2002'-$7QI'14UGf883CiF\fl'2001C 20C12·s;rD~UGlse3CIRH 2ooi(; 2002-ST0!l1UGI,86·3C.IRft 2001C

VflICUUM SWf!l'CI'-t wilh e!eclJicall oonnOlClol IlSim. IGNlnONi CO~l

BAAC:KEi. ii!Jni~ioFli coil moufiliFllg

~OCE2'-STDI14UGt88jC1iFV1200fG 2002·STDIl-IUGi·883C.11R/ '12OO!C 2000-SIfO,!iHUGJ'OO3CIiR/12QOJC

PiLAT~E, igFli~IOIl'! OOil r'Ii1otlJl~ing. . CAl8ILE ,&Q.a:rk P'iJQ - '0 HOl" CA.BILE, -Spl!:rk p!lI9 '·20· {~l\Ont}

200'2-STOO'iHUGlOO:;lCtRi1200JC 200i2·STlD.liHUGl88lCrA/1200/C 200Q-STlD-iHUGl883CfRl12QOIC

SPARK. PLUG,_ No. 16R'2 (2)iNJ.ooOOl.nt {rear} 'l"Af,GGEA OOTOFI

IGiNiTlIOt.il MODULE ,iinlegriUed sensor

2002-S:TOIH1.iIGl883CfR/12001C :200~-STDJHUGf8a3CfR!l ZOOJC 2000·12OOJC

2DOe-STOA-IUGlOO3C/R -...__-.2'OO~-S::rO~IUGfeI93Ci1 200JC :1'002 ·STO~HUG/E!a3CI 1 :200/C:S

IG~NII'1r!ION MODULE ,'II'II'eqri;'ile<;ll5snsor INNERCOVEIFI

OOillER.IifI1;er

-" ·~26, 27 28'

325&4·02 3.2600·82 7:210eH14BK'

72'l-!2-9~iElK n14e:.Sill 721152.94

1:2'HJO·Q4 72'~91·94

- - l- __

72195·94

:;'2'199·94

'OOVER,tim>er

STUll ~mu!r p!at9 {2) CONNlliC'TOR g·wav (~!ICk)

~ .

---- ...._..~ ~ --_..-.- _ .....

2OO<l-STD~HUGJea!JCI R.'1 :;1oo;C .:?OO2 ,STDIHuG!993CfRt ~ 200'( 2OO2·STDII-oIUGJ883Cr R,', 2(iS: C 2OO2-S tDiHUG/663GI!R11200,'C 2OO2-STDIHUG!SSJC:R/IZOO''(;

. . CONtiEcta.A 2~wav (blaCk) SECO~OAR'if LOC 1(. 6"pM'l SECON[)Afl'Ir" LOC K. 2-plli'l

TERMINAL, ~in (5~ TEFlM!NAL:!OOkol (2} PIN SEAL ATIACiHll!otENT CUP

2002- STDJHUG/.S83C:R., t 200.1(: 2002· STD"~UGi88JC :R,' 1200'C 2002- STOJHUGI8J3;3C,'Ri 1200rC 2001-STO!HIJoGf8.53CiR!1 ~OO:C-

H·D INTERNATIONAL. ONLY

ZOO2- S T[)iHL,JOi$8X/A

5--e I

.. _. '---_/~. ..:

:2:3 - ';._;,."'", ~ '.

r-, ... ::;;JI ,

,

-.m.,

;.......

_./118

Uj. /""

~~' ..

ELJECTRONE ifGNmON' SYSTEM 1.2t(JS

!INDEX PART

NO.- INO.

1 1161)'1

2 2S'I1C

3. <I82OA

4 ·6716

5 7'966,

I) 8899

r l,OOOO

8: 1Il1;N·

9! JOO14.

10 26666·98

11 27001·98

Ii. 212SQ-96A

13 31646·98

.~ 4 31732-98

rs 3~400.94

SCREW,!21 SCREW SCREW

2002-112005 2002·112005 2002-1,2005

WASHE:Ri (2, ;N:UT (2)

p.op RIVlET ~2)

2Q02-12OO5 2002· 1.2005 2002- 1 2005

CAE!lJE Sl"RAlP SEAt

PLUG WIRE RIETE NT !01l4 Io\IT

200:2-1200S 2002-12005 200:2. ; 2005

foliOSE ASSe: Mejj~ Y.Y<'!C,uum rUIBE, tank 10 'YaIYe "",/-12 CONNECTOR. elbow 00 d9g~a8

2002-1200$ 2002-1200s 2002, 1 2005

--z.002:-f--2C1Q.l:---'S-. ---~J1~~

2'OG2· 1200'S

?OO2·~200S

IGNITllOt\l COlt. QU8d~r BRACKET ASSEMBLY, COil i,nladlo.l SENSOR ASSEMBLY wl-29

16 3204H~8

1 7 30044-98

18 32045-98

19 32046·96

20 3~JH,86A

2~ 32422-98

22 32424-96

23 32480",01

24 3:2504·60

CiBLE SPARK j)lUG. 'r(l;I'I't left CABLE SPARK PLUG, r,&II ctl1mn9')l CABLE SPARK PLUG, re,arillfl

<'0012-1200$ 2~·1200S 2()0'.)2-1200S

CAi8LE SF'A:AK PLUG. rear ch~mnev S!~"~II< PLUG· No SA) ~ ~ ~·I

'l'AIGGE A: ROTOR

MAP SENSOR wlO seaT

MODULE, olOClromc iIJInllil;m dlJ.i~i ",Iut;; lNNERCOVER

2002- 1.2'005 2002'-12'005

2002 12005 2002--1200S--- _ ..

?002·1200S

z002 '200S

<'00<'· 1 joo'S'

?002 ';:'005

<'DO:?' zocs

l'i();' . zocs

?OO2 '2OC S

2002 '2OC5

25 32549c98

26 -m06-132

21 7:21'0:3-94191'<

··;'2e~. ----=n"".-r=·!J()\·94

29 12199"94

30· n375--98

COVER. IImllt

STUD. 11m or Iplllle 12) CONNEC 101R. 3-WilV

rEFt'M~NAl, pin i:n ANCHOR

ElR~C KE T mt'lp S6 rYSOf

35

2:3

i

I

. PART :NO.

2' 3·

we, 929-A 3300

4 :5 _ III

3009 :woo 62'11

8371; 0079 8M3

BOll, $ta:J:i1ief *2) SCREW wI o.AIN(:;, {2} 1!Klif.T: '1I'IfiOUg'"

~\.~~ 2«l:iilCAJI Model!> 2l102·M Models

IBtiJ;'IJiI~J'1i !FLANGE NUT . WASI"iIIi:A

2O(I2"AlI MOOeIis 2002:-AJlI i~1$ 2002-AlI'~

sAiD[ BEARING SAU

BAU. SEARING

2()02·A!lJ~1s 2Q02-AJI~1!; 2002·11.11 Models

9071 nne 311322,9'1

CLUT'CH ROLLER (5) O-A~NG

COVIER

" 2002-11.11 MoQeI$ 2002-An MOOWi 2002· All ~~

311323-9'1 :n3ll'4,9'1 3U25-91

16 17 18

31326-91 3'327·91 313\i&91

31390·918

19 3H8:8·81A

20 :HSIS-OO

S:IH~~" RETAAN,ER. :$NiP PINfON, a'after

2O()2-A"lI M~ 2002- ~I:!i .2'002·AJI Models

SPAIIiiIG_ cofl'li:mJ$$IOt1 cOIl NUT, plitiOf'l' '$101)

Allif\,l)(]. snap'

2002-11.11 Mil;JQeI$ otOOl2-A11 MooeI;S 2~'·A'~ MOOe~ 200:2'-M Mh;xleCs 2001-,1\11 MOOOIS 2002- 4.11 Modei5

'~2002-AIl ModE!1$ .roo:;>.. Af~ MCld!t;r18 2002, A~I MOOiEtis

-- ------ 2"OO2"AIIM-~15 -- -_. - - -

2002- I Model~

;:>OO2·AlI MiOOeIS

--- --200;2 Aii'~i5 .

2002· II II P"llodels

2002·AII ~15

_.- .- -. - 2002· A.II '''iodets .

;,'002-11.11 Mod@!s 2002· AI! Mod!Ri$

ST:J.mE p;i! PI;tbi'OA. compl$l'e 'GASKET, slarlef motor AAMItl.TURE ASM

::H J 15l 8-90

,t:!: 3, 1 'S2~ ·9.8

23 3,15,'25'.90

HOIJIJ~R ASM _~rter Ibrusl'l '(OIl<EASIM.

24 :nS30-'OO RETAiNER', Idler

25 '31537-98 S.WITCH ASSEMBLY. maglMllc

26 31539-'91 HOUSING ASiM.

21 31 556·91A CLUTCH SIIJB·ASM l'O'i.j13i.(Hf;

2!l J 1 S'9!HII FRAME. ~.t.8IrUu and

29' jil'OO(I·OO SPRING. reo1Jyrn

;;;:3i);;-,·,-------;J~1'-;:60~3::--';:9::"'1 ~---.;S,.TII..-;RT;;;;;nE""A~sai;;. ·:;"t ... EN~-O:;O;::~:O~1A j(iT"-'--'

31 J1'6131-00' SPFiING, 9~'a,rter (4)

,32 nOO2·9(j CAP TERMINAt, tutJitw

33 3~&S3·90

M nSl!s·9(I

:'3-5 ::n 699-00

36 J1E19~'-9()

37 31695·90

:).8 4591)2.00

,200:<'-1\11 M~js ;'002- AlP "-"o.lels 2002 A.II M~~~ .2002-Ali ';;;IOdeis- 200<'-1\11 M0':le1s .;>002 Ali MOO(l-I~

ci U reI"! ,~IIW!i}r COVER. soil!l!'lOid BOLT WI wll:sher (3)

SPRING O-AiNet yoke (2) SCREW (2'

- s

.~

~'.

»;

I " 17' :3

"fIRAN\SMliSSION GiEAIRS

OESCAIP11ON

11

34B0A. 3694 3615

SCRew. S'EMS SCREW (:2) SCREW

:2 "3

200e.Al!~ .roo2-A11 ~1S ,200~h"'.1I~

4820A 4826 6003

SCAEW,,$EMS SCAEW.'SEMS ·THRUST WASH,ER (6)

2OCr.!-AII ~I$ .2D02··.AfI Models ,2:0(r.h~JI M~15

.i!87U. 8W1

iEIE'AFI_INDi· iJ4J1 . :WFlING,~'~1 ,BEAFlIMl. bid;

"11-10&1' A!TjJfiif.iJ ~A'JJJG ~1l

J t ~6ii1' RETAINING, RING

U"m~9 'CMJMDSE/tJ.

11:moo 'Oll SEAl- ..

1~A' ',Q[L sEAL

~, SPACER

'2CiUl-:.Q'~ 2OIil2·AI ~s 2002'.,AII' Modets

20€iJ~hM:~$- 2(I(l2-AI Mcdeo:Is 2002·AII, Mod8Is

2002-AIJ Mo«!'I$ 2002'AII Models ,~·,l;JlMode!ls

3t9if1',:.g1A sp·~rove:Ri

34992\.911 SPFIOCKET COVEiR

~!lf sPFI!IJC~T ~EA

.2002·883C.i1200S·

:M9I~' Sf!iFiij¢k)fi ,OOiiI'EJ1i ~I

,t ~I RETltIN"ER. COufI'I8tal!laft

nJi 3B11i122~891A SPM:IfiR

ff . 350~9;!t, Ge~A ASM.wIi.1J Ii :m'. lilil'l-m8If1S1laii' ,

ao 351!)SfI.U1 BEARING, needle' f2)

~-1 3_13~89' SPACER

tl 35211·'9'1;11 NUT. ~I

2;i _33.'9" GEA:A. IN~P1lel~

~l4 ~!!!J MAINSI"IAIFT

~!i iSiSih .lil - COUN'l'iEMMIAiFT

,g :)S16'NUIA GEAR, fjr9!iH1'Imnil'Aan

21. 3'9713>.QiA !lEAlA. flt1l:~"lersi'l'(f"

;R:i:", ----:;:"=i'l~;":",.g-=~T .. --""'lGi!1'IE;r,'J:<\!A';r·,"';;:tn:T.i.f::tdi.'C::~=. ,":':-, c.:-:laC=rI::"::I'1~,an~" --~--- .---------

:it 3611:2·94 GEA1FiJ. tnl.fdi-mIlJ.l'1!Mfi

3(11 3Sn3~ OEAill foul'lll"'I'JiBrt'iSliaiil:

'='3f"T-'---=3S7I=_ =1:-!MM-='_'~' ---:ij!ir.elll'1:A.:Fi!M""'-, 7:fOij::-:-'::JirinL. ~-:C.::-:-_,-=. tta::-:-.=,s:i:'h"::-;ii1"· ~.-- _. - .. - . _.

32 3:5798.00' GEAA, SGCOnd-mall'lsNIr.i

,a' 3$197·00'

U-F' - 40i0i-'llHJ 4QtO&..gS _as-.fI'B -'SlAs 402!1t·92A

SfiAOCm KU'f - 291 Ibelt~ wt. 2.12. i,;fT5.i2.35.T.402'0S-95 SPROCKIIn .. 291 (ben I

SPROCKET K~T ' 271 !billl'~ 'i'I'~- 2.12 14, l 5 .. 22,36, , -40288-95 spROtklEf . ,ilif ~b8'n)

RETEINiI'~-ON PilATE

(s .. "

2002-!l8~R ,~ 01002-A!l1 ~IS 2(J02·AII ~l!

201l'.?-AII ~5 ;:'OO2-AlI Mode-Is 2002"AlI""~s

too2-AN MOOIe;Is :2002, ,l~1 MO!OOIs 1?2'- Atl MQ(;Ie1~ -

z002-A~ M~ls 2002'- A~I MCJaI?ls

2002, AEI M(IoIjI;yls 2OO2-A~~$

100<1- M Models

2OO2-A~ MocIB'ts

- --- --- 2OO2-A1fMO(Ie1$ :- - - -.- ..

2002- All M~s

2OO2·l\li 1II008'1s

-- ,2002:T ~oolVS ------ - ..

2OO;?smll"lUG/808.3C A 2002- STDiHu Q:M3CA-' ;2002- A~ M~5,

1 ,

\

16

,

\

I

16

\

11 \

-SHllf11ER

1 5':1'5

2 &n

3 47.aM SC~ wi WMi1Ier

:2(IIOi2.rui ~ 2'002·AJI~ 201l:2-STDIHUG/R(12001'S

4 S2.21SS: STut!, t2) ;roo'1:-A1!IU6de1S

S 6702 WQHEA 2002"AlUMot:leI!>

1111 ~WMHER (2) 2002·AJlI~~

r .70119' ~R'~~~'M~

$, ~INUi !1"2t2lXl'2-Al~ ~

9' nU' . L:OC1KMJt, C!!ltelllt iOifflfl 2\ilIOOIoAlII MoocIBlill

~i!ll!ll1f!11 ·BEAiRINU. ~'!~I 2O€I2cAIII ~

11'~ f f;J11,1f9 iREtA!.NJNG FlING, :2OO2-A11 ~I:s

112 1103~ RETAINING RING, :2OO2.A.l1 ~IS

1'3 . :1·1Hl5 - RETAINING Rnl!\lG, ~-AII ~Iis

14 :24~.' IFiINI !P,mng , 2OCl2-AlI Mwels

15 j3;f1&9GB PLATE. shif'l drUnII, lI:it wI'\lI 3J:~ 78·98 '& 33204·98 "20(124111 MIxIel$

..

16 . 3"f:g:.:SOC -'FI(II::CEA13:1 ~·A.l1 ModelS

1'7 3M~91' 8MI"ER ORIJM .A.SM., """'.2 2<X.l2-AlI MlodeliS

18. ::J3M2~90FIDllIEA. delBtlt 1'OO'2-A11 MiQtlIeI<S

'19i3"a~QO i#lfEt'.~NIMAiING ~·A.l1 ~!ls

20 336§&100 D£l1ENT .~f!lM2002-A1I ~&$

21 :3Mse.9QA PLATE, dEmml 2002·AlI' ~Is

22 ':M:I~1 &-91 5H~FlrEA SHAif!T . OO(X1-AlI IModeIs

·2l 3o'm7!-il!1 SI"ACER, pawl 2'002-A1IIMQGeri!;

.24 . 3m'7!J,.1!9 WAiSHEIFl 200e, ""JI IMoooIts

"'~t"'"5i.· -"--""'34O""'."".1""6.-'"',""'19'""" ---:B\iI",., .... S"'"H""'IN""'G;,..--------··- ·.v_~ ~--~. -"'--'-,0!002-AI! MIOO8~ .,--- .. ---- .. --

:35, 3i407NH W~SHERZOO2-A11 'MlI;:Qels

27 34,~~\\N:19C SHineR FOR!(, '~~Sl & second 2'!:lOO-A11 ~I$

28 • 3!U-M'..19C SlHJIFTE R FORK., tnif(l 8; IItrI!'I 2002· A.I M~I~

29' ~i'hf7.8OC SlH·liFTEFI: FORK, foul1'll~ 2OO2·AI! ""~Is

30 3l44il ~gl A SPFnNG lOOZ- A~I M~I!;.

;J1l 3ilfAa3~9Ci SPRINQ 2002-AN M~!s

.... 32 34466·. SCAEW', OOl!!lnl arrn 2002- All Moo::J!J'lS

3S 344911-9t SPRlIN1G 2002-AII MoQed~

~.. :l44~Sgf SHIFTER PAWL 2002-AII Mooel~

35 34500·'91 BASEPLATE

3i 346,1&-9\4 SHIFT LEVER, 1001 fOO~)

31 :Mifi 11 ·65 SHIFTER P'EG -- _v ,,~ -

38 3?"OHM

2002-A.!1 MOO61S 2002-STCw'HUGi'R, ~200.·S 200:2-STDiHUG·~ l'ioo:-s ~OO2-M Model~

.. "173 .. /1>5

Iii 1

/'".,-/

....... '_ I

-, ;-- ~

\.

IINDEX INO,

MODElL,S

PAR1II' IMiOl

." 2 :3

.ron' 41'211 41411,A.

SCREW. ~: M_ (2) SCREW, lm6.iIi: M_ SCREW.w/wlJSI!ler

:2O!"Je·8B3Cil :2()QIC 2002·883C/~ 2(lOC. 2(i!(l'o'HI6J.C.I12'01OC

-4 5 6

4748 67'02 7741

SC;FtEW. rne(!: ~!3! ItQl. WAS~E:R{2~

~ NUT {2}

20(i!'HleXfl ZOOC 2002~C11 :2ooc 2002·883C.I12~

10 11 12

777:8 1130:2 1f763

16297-91

=

~71i.e:5A ~6111.65 63-'99

t;jUT. I!c!ok.

Ritl.iG RETAJIIN liNG ROD.8hinj;lr

E NiGllNE MOUNT - 1000000!lr_ (-LH) RUeSEIii. IOO!peg

ROD ASSEMBl Y w/l$; 6,9, & 1:3

2002-,oo3C11200c :200z-003CJ 1200:: 2C<i12"8B3CJ l2Q01C

2002·.883Cfl2OQC 2CJ002-8S3C,n 2CiOC :2002-MJCJ120<1C

13 14 15

1t> 17 HI

HI 20 21

425.J3~HI9 33032-~9 500,12·72

ROD END (2) SHiI FTIEA PEG SHI PTE FI LEVEIF'!

..

FOOT'FlEST SUPPORlIQfW,<)IrQi c(mtrQI CLIE V!$,footr'Qsl mlg.

00 SHI~Q" bmk!l pooal

2002"8B:3CJ 1200c 2Q()2·00SC/12Qo1}1C 200t)-OO3c..' 1201J1C

:<lOO2-·MJC/120C1C :2002·MSC.', :200c 2002-B83Ci12{)()(;

l002- 68JCf12:OOC 2002, S8se;,.2DOC 2002-88301.2'00(:

»<:

26 /

13

----...____

_,.

5

17

16 /.

CLUTCH

IINDEX. INIO.

/

PAA1" ~ 'NO.

$8'13

:2 8:885

:3 ~ l().t6

T

BA.!.!L ~3) ElEAR~NG Fl!ElIAINING A~NG

.. 1 K200

5 11730A

>6 H752

oI!~ F!:.filAINI.N. '0 FlING ~'LLt\lUT AruIUS'li~E~Ni1I"OC~EW

., 25453-81 A

8; 254oo'·9<4A

9 3492l).,86A

RA~IP. iMJet

RAMiP. otil~r COUIPUNG, oMen ca;ble

2002·AII ModOO 2002·AI! M~5 20i!l2-AU M(;i(ffll$

2002-A,l1 ~I!j 2002"JiJI MOdt;II~ 2002·JIIII ""odel~

2()1)2·A;1I Models 2oo:;l-AII Mooel~ 2002 -All MQdlgls

SPRI NiG, c~~ha~i~!menll: :CUJTGH HuB

10}6715-94

11 3S"!a~

1 2:J.:6'700·9<1

13 3679:2·91 Sf''R:!NG, diaPhram

1 4 36799-91 8ALL SEA.RI NO

15 ~-S;4e: L.OCKPLATE, well 'We

CU1TGH SHiE LL $, SPROCKET w/~ 1 4 &, 2"0

2002·AII Moo@ls 200z-AII MoQoeA~ Z~-AII Moo:eMs

2002·_A.11 MOOeils 2002-AII M~15 2002-AJI tJltXSel$

Hl 314905-91 NUT. mall) sMft

1"'1 37870·91 SPRING WASHE R

]8 37!17:<'-OO SEAT, spring-Inner

~ 9 37904-00 RE"TAiIIN INIGR ING

ZO :;m;105-00 RETA,liNING RING

2 l 37900·'00 RET.:..!N I NiG RING

"22- -~37;;:9:-;;OO~', ,"'_00::;: .• :---·----.R:;;;;e:""jh","7i,IN-;;. I~N~G:OA~. l~iN;::O:G;----------- __ - .-.. -

23 37911-00 FAicnON PLATE' rpa~e.t) ~8f

24 37912-91 PRESSURE PLATE

25 ~7913-00

Z6 :),918-91

27 37917-00

STEEL PLATE f6~ RELEASE PIJI,TE SPRiNG PLAT E

2cw-AII MO'ilels 2002, AI,I M000ls 2002- A~I McQels

2oo2-AII Models 2002-.0.11 MooEl!s 2002· All Mooel's 2fiO(l· All MDde~s :?OO2·AJII Mode!~ 2002· A II MooOI S

- - _. 2002· II Ii Model s .. - .-----

2002· All Models 2002 ·AII Model S

I I

{_ .. --- 8

,

I

BELTS &SpiROCKETS

MODEU

352111··91A 39975-90iA. 4QC105"5·76 4·0022-91 4Q:ZO;:H'l11B

4028&-918 4-02'05-95

4.Q2SI;Hl5 SP'FlOC KEllriil'l$rl'Ilss..Dn .. 2fT

..ro:2~:J..OO SP'FlOCKET, fear wh.e@! • 6fT (IJ.QlH (blao1q

.4.('):227-00 SP'ROGKET. rear wheel-'o1T (ooll~(~I~'q

1 :3 4OZ3&-a9A E Nf:' I NIE SPRQCKE T - J~ T

1 44QZ4o-a9 S :ACE R. spfOOka~

71"75 -------,4"_02""·:;.-6::-1 .-;;;9A2A·--£r.E"'T""E;'-N;TT""~O"'N7. "'P;-LA:"T"'IE~-'-- -- -

2 J

3594 3a99 6:5l'SHW

7\8:39 f~7 7804

7 6 9 10 11

12

SCAEW(2) IBOlT {5} WA.!:U·9E AI(S}

2002·.AlI Milxlels 2002-AlI~ 2(lIQ2·AIt ~

NUT. 8fI!I.lill'M! 3pfOClOi!J1 lOCKNUT NI,liT.~~i'iIg

200.2·AIl MOI:IeIli 2OCl'.2-MI ~I~ 2002·A[i Modiels

NUT. Ir.!ii'1l.!miSSloo Sfl,oc!O;.et CHAIN AIDJUSTIE R,I!.,SSEMIBL Y IPA~MAArY CHAIN

BEU - 12!3T

2(i!(l)2."oi\J1 MCidB'ls lOO2-All ~odeII~ :2iiJ!OZ-Ali ~odoe-I$

2002.A!1 ",~T_7:.ls:------

SP'ROC KET KI"T. tranSI'I"IIlSSIOn . 29'T {belt) wi~ 1 • 7. Hi. s.tt.al and spacer 200] • :i,'OOICf5

5P'ROC KfT K.I!T. trllflSrmSS!OrJ . 27T l bon) wI. 1 . 7. 1~. 00.111 ailld spaeer 2C.\)2 -sn)1HUGlaaaCA

5P'ROCKET. IransmiSSIOn - 291 200~- 1 200iCtS

2002· STDlHUG/OO3CJR 2'Q02- STO.IHUGl1.cOOrc

,2"002· A~I MOCIQ!s ,2D02- A~I MOOels

' ...

II.MDEX ~PART

INO" INO.

MODeLS

1
:2
;)
4
:5
6 ...
7
s
9
iO
11
l2
U
U!
1"!}
to 4132 6101 Hii6W

110'113 HHlJ 1109

380018-% 38136<'2-00 3aM3-00

3863!iH;S 400 17·9'3 450Ql-00

400;J2'-:!3<l'., 4504'1·%' 45036-fI;JI

SCIFlE'N (2) WASHiER f2} LOCKWASHEA

2:OCI'2-Ai! lMc<JeiS 20C1'2·AlI· IM:ocIeIS Z·O<Xh':"JI MiadelS

CUP

RETAINiNG RINIG a·A~NG

2Q02-A11 MOtIellO 2;002·A.l1 M~1s . 200"2-NI MO(foe;!~,

BIRACKEl du!Cih, IBW~ CASH: ASSIEMBLY CABLE: ASS:!::: MeD'

:2002-Akl M~$

2Q02· HlUG/8iS3C/l:200 QQ02-STDI.f!8JFV1200ctS

BOOT. cl:L1~CJJl Gill;ileo

HIAND LEVIE FI wI! 1 r. 1 S, s , 6 SI? Fli NG, 13:rrti"alttl€f

2OO1-AII Mooel~ :2002-Ali ~~C 2002·AJI Mod@~s

PM)i" :PIN

C LAMP_ Clutch ccntrol PIN. cljj1"cf:1 cab!",

200z-AII Mooels 200:?-AII M~Us 2(101);2·AII MoOOIls

d,54Z;J,-OO 00/70-79

eUS'HING

SCREW, :!q:lr'Ing - clu1!th lever'

200z-AII Mode~~, :2002-AII MO(J1e{ls

r

..,

(

.,""!"

.:-"8

::- ...... 1· ... ~

\~ ', ~ ~i·:,' ...

""::./ ..... _._ -:::.' :_w- -.:

:~~b~r~ .; ~

! i

L-....-. ,~J

10 --

FRONT BRAK.E CONTIROL'

IINDEX .. NO.

PART NiO,

MODELS

QESOA:IPTION

""-

:2S7'9A
2 .4\2'40
3 4132
-4 47.UA
rr 61101
'6 7220'
? f0031
e lOO53
.s t'~l<l3
10 4H3~"O~
1 1 4HJ3'-88
~
12 4~.{3S<'S4A
13 4l?47-aeA
14 45004·-96
15 '1 4&00.5·96
Hi 45000-9611
450 72'-96.A
17 45013-96fo·
45(l'19"96A
18 4&1~MI6
'19 4500t2'·&2'
20 4504:2'-%
2~ 45044-00
22 4&F7!l,·9.5
23 45121 ·96
4514,3-009
24 4514lH~ofI
4519.,..·99
25 4!l423·96 SCA:EW(2) SCREW' SCAEW(2j

2002-Am Mod!~ls 2002· AI!I MOOfIls - 2002· AU Moo'e:!s

SCREW WASHER! (2) lao+:::WASIHIE,A

ClAMP CtAMP

2002-A!~ M~Js 2002-AII MO<J'e~$ 2002"AII Mooe~s

2002·AI! MOOoHS 2002-SID/HU{i!Sa'3CtA: 12OO;C

2Qo1Jt2-A!1 Modeis

200~-AII Mo~i5

Z002- STDlHUGi8;8J,CiRi l200/C

2002- ST D':HU GiS;J3.~C ·'Ai 1200';C

BOLl tJra~ line (3 - 12ootS) COVE A, 1TI00$ter q,dll'lder GASKET. master cyhllOEIf COl,l{lr

REP;A.I R K~T. maste' ,cylmder -----.---------- -

REPAI R KIT_ master ~ylmdei MASTER CY LINDER ASSIE MBl Y

MASTER CYLI NDER ASSE MBl Y

LEVER ASSE M8,L Y bf~ke

P~IN. hand lever ~----~~~~----'S~IIG~H~:T~·~G~LATSFS~_--------- .-----

CLAMP, m<a,sler C~li!"!dlE!-t

G U I DE, ann iolahOn

BIRAKE LI Nt". l'rQlll BRAKE ~INE ,ftQfll E!tRAKE Ur>,iE, frMI BIAAKE LINE, 'frOfl1 BUSHI NG. plIIQi ieve r

2002· AI! Mo-oois 2002- Alii Models 200::?·AII lMooE?1 s

2002· STO;HUG_B83C -R' 1200iC

2002· B8JA.. 1 200S 2002 -OO3Ft 1 :(005

<,002 .sr D:H UG:88JC~- 1200:C

20C2-AII Mo(1e~s 20Q2-AI! Mode~s 2002-AII Mode,s 20C2-AII Mode's

2002 B-S3R 1 200 s

200:? - H lJG'20C - - -

200"2-STD .. sese '",(Joe 2002 1.2OOS

2002-88}R :<'Oo5-AII Mod€"s

21

2

REARBAAKE CONTROl.:

MODELS

1 S 1,$,· COTIE:fl P~N

2- .1!i!J.3.A SC!RiE;W (2) .

3· .2501IA SCi~~ ,(2)

200:2·HUGtSlI"(1~FII121}!)1S 2002"AI~ ModlE1Js

::lOIn-Ali MOdelI$

4- 3649)\ scr~ .

. 5 4240 Sl')REW'

6- 3OO'11WA 8GFliEW

2002·883CJ1200c 2002·AII Mod€Ils 200z-AII Models

7 6366 WASI-lEiR

S' 6102 WASHE~FI

9 1042 l.OCKlNASHER (2)

200z-AII "-:!odal!; 2002·AII MOdels 200f2-AII Models

1'.0 7:220 lOC~ASHIEA

1: 117M JAM NUl

11.2 81144 CUF'Nlrf 2002-AII Mooe'ls.

~11~3------1~QO~ .. ~37l----~--'C~LA~··.·~M~P~(~27l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'2~·~~· ·~.~·A~U!~M7~-·~:~ls----------·

1!:0:1 3490EHI!iJI SlIllF FIENEIR, n'l!asle<r CYIin~r

34933-96 SlIllFFIENER, f1'1~SlfH cyd!ndar'

2002-AII MOdels

:2002- HUGfSTOIiPJ 1200/5

2002- STDJHUGlB83CJRI 1 ~OIJ"S

200~-1200c

~ 5 30078'-79' L.:OCiK,NII.J'f

~ S 40000-.81 RiEliAINIt.ilO, RING

17 40022·81 "\ BOOT, push rOO

2002, AJ! Mooels lOO2-AII Mod,..ls 2'002 "#ljl M'ooeks

4

1 s 41M2-82 BOO'!', bralie SWItch

19' 41713-00 CLAMP

20 .41731-01 GASKET (4)

2002 ·MI MQde~s 2002 -All MO!:je~s 2002 -All Models

-----"-------------,2...,O:-;;:Q2"_....,.A7.:"I~7M,-.od-,~"-='ii·· - -.-----.

200;2-M Models

2002-AII M~'I~

21 .. 41147-&2A son (2')

22' 42375"87 SOLT' ~2)

23 42381 ·87 DOViER ilIlllSlcr cyl'lndeil

"'2Ci" .. --~""42;;:-;3®2~, ··.,··.'"'.8~7~G ...... --':';FI~.E~PA~ .. "'~FI""· ·;:";K"li' .. -m-.a-:-Slc-,e-r -:-oy--;;I'....,ln-.~.,...T-----------

25 ~2430-87 PUSH ROO

26 ·4-243, ",87

2002-AII Mo~ls

20CQ - AI~ MOO{!IS 2002-HUG,5TD:R120Q'S 200<,-Hl)(l,.STDiR., 1200;5 200:?-HUG, STD. R , 200,S 2002-A!~ Mod'els

2002:f-iUG .. S.TO .. "RT2Dus· 200?-HUG. STD R , 200,S

AODEND

2'7 42441·9QA.

~a 42443·,OOA"

29 424:56·,s7C

CLEVIS, toOtr'es! mOlil1itln~i BUSHING

MAST!:: A C yul'I:IOE R

JO 42447-96

3~ 424$0-008

32 42472·,67

PiE:OAL ASS!EMI3D' wi.l 26 2.6 & 31

CliE VIS P~N ~

REPAIR KIT. mBsle·r cyllnd'er i}ooI.ly

2002-1'I1! M~ls

.-- - ------ 2002- AI~ ModOl'IS

2002- All MO<!leI~ 2002-AII Models 2oo2·AII ModE!ls-' 2002, A!I MOO€Ils .2002· AlII lModel~

33 ,42479·00

34, .M126·87

3:5 4443EH17B

SIF'RING AE1I"AillNER s:prlng HOSE, ~i!rtlra!ke

GASKET iITfj.:liSlO;:"cyVinci;;-c(wer - RE P:I!o,IR I< If. signt glll'l,$$

S TOF'I;..IGHT SWI T C H

36 4'"5005-85

4&1-ot2·82 n0Q'3-S11C

37'

INDEX NO.

PARt NO.

DE~SCAIPl1ION

MODEllS

1 515 COTTiER PIIN

2 3549A SCREW,'I"!m: ~ock,e,1 M,

34721 SCREW_ 11m.: hd

2OO2·883CI, .200c 2002-683Ci12'OOC 2002-6SJCf1 ZOOC

4 4, '1 4S, SCREW. h.ex ~OCkeJ hfJ

5 77 44 NUT (2~

6 rna NUT, Jock

2002· 883ct~ 200C 200l:HI63Cf1200C 2002-,ee;3CI1200c

2'00:2·,883CI1200c 2002·B83Cla 200c 2002·,B83CI12(j(JIC

r , 11 30(2'F!:1 NlGFlElfAINIiNG

a ',6294-99 E~G,INE iMii,)UNT - 1000000Cf (RH'J

, 3),032-99 F.OQTPIEG ASSEMBLY

2OO2-B83C.'12COC 200,HI83C; 200c 200,:?-BB3C,' :200c

~ 033,21 $-99' RUBSE R, fQ01lpeg

111 4,2421·99' FOOTREST SUPPORT. fowanl Con!rol

12 42426-99' CLEVIS, tool,esl mIg

13 4,2432-99 ROO, rear bf,ik.e --

~4 42443-&I\A BUSHING_ tlfOlk,(! p~j<J1 •

1 5 4,246().SO B Pil~_ Ciil\!iiS

-:-1-=-6 ---47:-z=-=S-=79""--=99-=-'----.--"P=EDAL ASSEM'BLTreaf 1)f1lk'@:Jyiis--,5, 1 Ti-4'&15"

1 "t S09 ~ 2-72' SP'R~NG WASHE A

:2002,e83C:' zooc 2002- 68JC: 1200c 2002- BBJC;1200C 2Q02- 683C , 200c 2002- 883C;1 200C

I~NDEX PART

tNiO'. .iNO.

DESCRIPTION

MODELS

2 r.:l.
:3
.4
5
IS
r ~
8"
9
10
Ii
i2 44023~OO· CALI prE: R ASSE Mel)', nI9h~.

4AQ4EHI(I CALIPER ASSE MSlY, len

44451-0'1· CAlliPER ASSEMBLY, ~lgN

2002-1.;20(](S

2002··STOJHlJG/!l83C.11,200f(;!S

2002·88JIA '-

44452··01 -CALIPER ASSIEMB!lY.le1it

44048-83 BlE'EDE A FtITTIIIIG;. (2-1200S}

44082·00A PAD I\IT

200N~8JA 2002-AII MOde-Is 2002-#1,11 Models

44f77·00 BOLT, bndge (:2 : 4-1200'S) ~

44313Hll pus TON KaT ito.

443 M·-OO PAD P'~N KIT

~------4~4~37i'5.AOOh·----~S~E~A~l~K~nT --------------------------

44337'-00,," 44338-00

44 ~ 47 -87 A CAP ElLE E:DE A {2-l200S)

44100-00 SOL T. catlper meM.JrliIing • IOWQr (2,·12005).

44163-(10 BOLT, cal'!pet mOO!nllng - upper (2-;200$,

2002-,0,11 M~ls 2002, AJI Moo~15 21002-1111 Mooels

~002-AII MQ[1e>lrs :?002-AII ModQls 2002 -All Mooels

SP'RING KH". ;lIntl ra1il~ DECAL 1.2-1200'51

200'2 -All MOd~~s 2002 -All Models 200;?-Alt Models

PAFrf NO,

~~~:;~~ __ ~D~E:S~'C~R~IP~r~IO~N.:~~~~~~--------------~R~E-~A~'R~'~IB~D~""~"~':' ~~~~

. """<10 "nAKE CALIPER

2 40961&-02 CAUPEfl AS8!EM :~:~-------------~~~~:====~:_

.... 0-03 CAlIPOR AS' ",-y MODELS

3 44Oi92.00A. . SCREW ~I' Sa!.lBtY. !uh;oer

4 - ",~eder

, 44,.,.87' "'" K'T . 200'·"U"".-

6 ,4.41'77-00' CA •. 01._ ' 2002·19' .. · .. ·A· .. I D.iC/1200fCrS

• rscrew -

, """01 p~LT. '.'1" ts 2002·.",,_.

• ""4.00 . TO""" ,,,,,, . .,, ,,_.

. "'" -'"

; "",.00 _ ,.,. K'T '00'·""'-' .

" SEAL 1"1 T . " ..... "

o .. 337-1,.,A S " . ,. . 2""·Al' Mode"

11 4433{1-00 D·'~·C~'AIN·.L,G KIT.;;Ilnil r;t!ill~::-' _~ 2002-11]1 M!C<dY

443'51 -00. . . o· sooz ....

. . .. ",I Mooels

BUMPER '00'·"" W· 1

....... ~s

2002-AII M d

INDEX

NO'

6 -iii 1-i

S 13

fAOiN'T WJIE,EL - CAST'

INDEX MRli'

N01 NQ"

IIilESCRIPlION

365I5A SSOOHIN 1008

19SE1 9261

4'~ '~23·79

SCIRiEW (5,) pO·ll200S) WASHER

NUT

ROUEIFI BEARI N:G f2) VAL ViE G}I;lP

2002·AII Mooois 2002·AII Models 200z-AII Models

2002-Ail. Model~ 2000'·AII Models 2ClO'2·AIII Models

4:3i~S7·B3A 43338-00 43355..00

VALVil:: STEM ASSV

WHEEL ASSEMBLY, 19"' ~ 1 3 sp.ok.e~~s~\lfln !-jUS PLAT.,E (black)

2002-ST'DfHUGlAl1200fS 2002-$ T DfHUG/RJ 1, 200,5 2002-1:200

10 11:

·4·33!>9·OO 4335lHXl' 43;&113..00,

HUB PLATE (silver) SPACER., bearingl SPACER,hub

2000·STDfHUGiR O?O<n-AII' ModelS 2002-M Models

1.2 13 14

4361' '7.()()1, 436:26~00 43895-00

SPAGEA, bearingl

WHEEL ASSE MBl Y. 19- ~ 1 :;l $;poke)~ blaOk t .FRONT AXL.!;:

15 Hl lr

44136--00' 4A,15EHX'i' 9t55'94·~

OdSC, bra:ke - R H D:IS'C ,D~a:ke • l.H

WHEIEL WEIGHT. 1.14 cz ~bl!lC~~

2002·AUI Models 2002-1200 2ocr.l-AII MO<JeHs

- -,., --- --------==:-:-:;=:0:==.-

~002- 1:?OOS/,8.83R

2002- 5i' DJhlU G .. A

11' s'/)

10. ~."~

>~-~

FRONT WHIEIEl ~ lACEO

~N~:t'-. MoRT

NO, -, HO,.

.""

!OiESCRIIPil'iIiON

MODELS

2 J

SGj1E.W (5) 2002·AlI MOdels

W.A.Sil-tE'A 2002-AII MooelS

7008 UJ(;:K\!VI~tSHE!A 2OO2".A11 Ml:Idels

7956 NU'li' ~, 2002·.AII ~Is

92$1 ROlil.ER BEM!IING ~2} 2'Q02-A~! Models

~300H''9 AIM, .~ ~r ohrome 2OO2-ST[)JHUOf12'OO

7 8·

41J,6,fi1l::wtfB . RIM. -21" Ch~e 2002.8e·3Cll2OOC

41123-79 VALVE CAP <10 2OO2·A~1 ModEtls

4&124·1'3(; SPOKE AN[)N~F'PLE k IT. 1 9" rl!'Il- stIl+orl (20) 2OO2-STDJHUGll ZOO

43!J)2S·73C S!Pa:KE ANoli;UppLE: KIT_ 19",l'lIrn- IQI\g (2-CH 2OO.2-STOMUGn200

4JmiO-·67 A. S!?oO:KE AND NIPPLE KI T. .W ~11i1f1 ... $ll\Or'~ ~20} 2"OONI93C/12"0OC

43005-$fA SIPO{KE AND NIPPI.E I< IT, 21" nm . long (20} 2'002-683C!12QOC

43312-0011 WH'EEL ASSEMI8LY,hY 2'O()2-STD}HUGil~OO

43:5;57 ·OO.A, WHE.EL ASSEMBLY. 21" 2002-6~JJCf1:2"OOC

W 433:58·00 SPACER bfl1ilrmg r 2'002· Ali Mooels

11 4361 3-ocf SPACE FI_ hub 2'002, All Mooels

l2 43$1 ;\' -00 SPAC ER. M,a.rlng 200\2-AlI MiOdel.$

1.3 436 19·00':" WHEEl HlU BASS!: MBl Y :?OGI2·"~~nDfHUG.: 1 2000

----4"::':'J6~·· .. ~l()~-~OO~A":"- --""-Wi"C:HF'i1E;:""'t:"'"=I.:-;-";HI'""""'U""a-="':-.S""S""eO:-M""e"'i_;:";y------------------,2"".002"" .• "'''-OO'''''~3C;o:'' . .':";"'1200c :.__--

l.4 43.695"00 FRONT AXLE 2002 -All' Model!;

15 4;j~56·00 D!SC, brak!;l 2002·STDIHUGIS83-C. i 200iC

"::"~~6--~54~.:::.3~?~l'.~B~5---·-""N;;O:;_U"'Tr: -!J<!':"";"!lv-e-s-:-te-.,m--· -----------------'2"'0000=' :Pd~ Mode~s

~ 7 95676-·41' WHEEL WE"IGHT,! .'201 2(,1o.Y.2 - S T OtH uG.'Il!l3C 1 200 .. C

955J3:1i-47 WHEEL WEK:1HT. 3i4oz 2002'-STDiFlUG .. aS3C' 1200 .. C

9~S682-'~;{ WHEEL WEIIG:HT. 1.02: --_. -- 2002-STD:HUG 88·:)(: 12'00.C

R:EAIR'W'HIEEL ~ LACED

INDEX NO,

PAiAiT NO."

1
;2
3:
;.
5
6
i
a.
9
~O
'" ~ 1
12
~3
1,4
lS
-Hi
~7
~B
HI
:20 511 'DOnER P'liN

3\9001 eOLli ~s~

5756 SPA(:IER

,2002·Sil"[MHllIGl11200 2002-S1DO'lHllIG/1200 2002,·STlDl!1I-IlliGi 1200

65l6FflNWA.~ER f5}

7967 CAST'LE i"Ijlllf

9267 W\HIEELBEAFIIINQ {2 ~

200Q-SirDII-'!U6!1200 200i-s'iO:IHUGI1200 2002·STDII"IUG/1.200

o1l001:'H)() SIPRQtCI(IEli - 6H. (bE!111 ~t)ladk}

40010·00 SIPAC!E:!t _!!h~ ooa.rmg. S,p~~ SI'OO

40075·00 WHEEL .",SSEM8LY.16" (chfome~ .

40076-00 !-iUff;ASS~MIBLY. u;!ilr. 16'"

41123-7'9 VAII.VECAP.

41$6':'H7 A, A.XLE ASSEM8LY

436:54-00 SlP4GEA. d'sk S'iclil

417'97 -00 8'AAKE DIISC

4303:2"40S S!POKE AND NIPPLE IKIT. 16" rim 'l20,)

"7"&:"---4""·3(t8""&:'''5.~9'''7------':A''"'.IM'" .. -, :;-:;1'S"'"7fCih":;-·-rom~_'-.97), ~,- - ... -

43008·00 StEEVE V'oIHE EL !BEAR IN(J,. soacer

43567-92 SCREW, ,oralt;e disc (5)

2OO2:s'i'DihlUG/1 ,~OO ~~ 2OO2-$TD./HU(;/12'OO 2()();a-STDJHUG!l200

2OO2-SHlIJ"IUG/ 1 .2100 2002· STDIhIUGt1200 2'OO2-Sro.1-'IUGI1200

200~-STD_~UGI1 .2'00 2'002, STDlH!JGI 1 200 2'OO2-STOIl-lUC;; 1 200

-. ---- - _. -------::2'""00-=-· ;2=---:::s"";r"'"o7/1H""'"u"'" &"":"""1,2""00"" .. :-. ---

;?ooi2 -STDlHuG; l200 200;2·STD~I~G; 1200

54321-85 ~UT.~aliva $item

S5678!"<i,l' WHEEL WE~GHT,ll2oz

9008 1'·47 WH EEL WEIGHT, 3/4 oz.

95582·47 WHEEt WHGHT .: ~ oz

2002-STDiHUGI ~ 200 2002-5 rDtH UG; l'200 ZOO2-S T DiHUG,'~ 200 2002'· ST[)JH1UGI1 2'06

t

, 18

-:

I

.

/~/

~.' .... ":/ -.

,~ 17

\ I)

iREAR WHEEL - CA:ST

,INDEX PART

INO, ,Nt),.

MODEiLS'

DESCRIPTION

5111

2 3899

:1 57'00

4 66~6HW

:5< 7'9'817

6 9(261

"I 402'1' 3-00 40227·00

S 40910.00

9 4(119183-00

4'1015·00

10 41017-00

41006-00

11 41123-7'9

12 415«t·77A

corrss PIN 2QOO-Al! Models

BOLT (5) 2OO2-A.lI MQdeI$

'SPACER 2OO.2"A11 Mndels

WASHErR {5} 2002·AJI Models

CASTILE Niur 2002-1\1! .M~ls,

AOLL.EFI: BEARING {2 ~ 2002-AI'1 Moo'e'ls

S'i'AOCli'<E'f" --En nbeft) {bl'ack) 2002- STDiHU(]f1200.~C

SPROCKET - 611 (belt) fsYtlver) 200,2· 5TDil-iUGi883ClRi l.Z00S

SlPACE:A.. SPf0a.91 side • :200.2-AII M(j(je,1s

WHEEl. ASSEMBLY - lS"I"".·1""3-,s-p--;ol«l;-- 7){;-S-;-II""-·e-.,.n---------'2'"'002.,." "--"s""r""'D/-::-H""U""'(j"i""'12=-:OO=-=' ""s'-. ---

WHEEIL ASSEMBlY - 1 6" {13 spokel(black) 2002- 1 200

WHIEE:L ASSEMBILY. solid 'Mlh slots (e:l"1rome! 2002-1200c

WHEEL. ASSEMBILY. solid disc 2002-883C

VALVE CAP 20Q2-AII Modois

AJ(~LE ASSEMBLY 2002-AII Mooe~~

'3 4M!54·00

14 41797·00

15 ,4J1157-SC3A.

16 43SSH~2

1 7' 43008·00

18 9559'5-8:4

S!P'ACEA. disk $ilde 2002-AII Moo.el$

81AAKE Dl'SC 2tJ0i)2-AI! Models

VALVIE STEMI 2(J()2·AII Modells

SCiR!E'W. "Ib"r,aike disc (.5) - _.. . -- _._-.,._ .... --;2'OO2'-AII Mooois

Sl EEVE WHIE El. BE A RING. sQilC~r WHEEl WEIG!-iT. 140l (4)

ZOO2-AII Madiel$ 2002 - A.II Mode-Is

0-10 V---4

~

~ __ -5 .~

.~

INDEX PAiFfT

NO, NO.,

iIIllU'lDEI.:S

1 424(1

<2 436~

:a 4362

-4 ~63

4l4OO

5 6665

6 7129

? 7220

a 4515(13·,87

45J561·,87

9' 4561 H',S

~ 0 4:5008·90

II <1157'39·87

1 :2 483(i()-.OO

~3 48315-00

SClREW SCIREW, (4~ SCIREW

2002-AII MoQ!eil$ 200:N\11 ~odi!m 201)2-.1.11 Models

80n, t.&ppMI BOn WASHER

2002-1 iQoJS, 2002-ST'ClIHUGta9SGilR/l2OOC 2000·AII ModelS

I!..OCIKWA$HEA I!..OCKW,tll,$fi"iE R

8FtAC KET. Iiower'Mth st§m

200'2·AII Models

20«2-;I!;!~ Models 2002-STD1HIUG!.IR.I';;'OOiS

BFtAC.KET_ !Ower withl s,tel'1l1l RE'iJ"A.~!N I N!G ,AIING

CAiP. fork. ,slern

2002-M:l.C/1 200c 20£l'2"AI~ Mooe~s 20000"-12001:5

"!3'R:A,C KET_ Uppo;If -,

ROLLEA BEARI NiG, ~h O~i,.tFl 8'EAIFlIING CUP (:2'~

2002-AII ~od;eIs 20{12·AII MocI€t!s 200:2'-AII MocIieII~

14 483EiJH!O

,~ 48365"41!iA

16 7OHI1I·73,A,

DUST SHIIE1,D. uppe<r DUST SHiELD. ~ GROUNOW!RE

200z-AJI M~I~ <lOO2-AII MoOOIe<ls 2002· An Mod!!3'ls

I I' I I i I ! I

I 1-

'6~: I !

I

t

I

I

I

I !

, ,

'I

114 i- .. '

--@

FRom FOiFl:K'

~ ,2 3

4029A 6701 7008

SCREW WASHE~FI:

ILJ)C!'i.WASHIEFt

2002·,Slr[)llMua.r3B3CIRI'11~fC 2002-STDlHUG!OO3CtRl112iOO1C 2002" SfMiUSJ'S;8.:3C.!R,I' 1 200lC

..

'"I e

naa 4<5361·00 4:S372·gQ

41)375-9,7 4$374·e,7 4$377·8'7

.' 4S3I'a;.Sf] 4539'5.-97 . ,",5396-00'

11 l2 13

4S401·87 4MOO·7'5A 45461-87

INUT

lGIiIVEA STOP (2) SF'f\!NG {2}

2002·SllDIHLlW8B3C1Rt12(l1(!JlC 2OQ2.;STO/HLJ~/M2OO!C 2002-IFHJG

SPRING (.Z} SPRING. $litJar (2) SPACE FI, oil soe;al (2}

2002·8TOIt8·33CJAll2'OOiC 2002·ST1DfHUG.I'8S3C1Ai~ :2QOIC 20!j;iH;lDIHU'~1.2OOJC

O~L SEAL (2)

~ SLlDE.R rUBlE ~21 SLIDeR TUB!E: (2)

2002-Sro,,'HU'Gf8:8.:3CJR.!'l200rc 2002-STOte93CrR/12OO1C' 2002·HIUG

SEAL. 00151 f2}

SCREW Win-I WASHER (2) BUSH liNG. uwer(2)

2002- SlIDJlHUG!l!<l3CiAVl200iC m2-STO/IFIUa.;as3C1R1' 2001C 2002· ST[);'HUG/$83CiAf12001C

I

- ,26

'~'~.'~ -

~

t

U· Hi 16

4$4&).9(I 4546<5·80" 45700-00

AIING, damperlub9 (2) BUSiHlNiG, sJider ~1,;It:ffl {2} DRAIN SCREW, w/w,e,9I'Ier Gl}

2OO2-ST[lJHuGlae3C!RJ12'(JJI}IC 2OON3T[lI'HUGl8e3G1'R112(1Q,!\G 2OO2·STDIliIUGIS8JCliR/12OOfC

17

45900-00 4S92~OO 4597.M)2

FORK, SUDER AND TliIiBE ASSEM8LY, 'igh,t FORI< SUD'E R ,AND TUBE ASSEMBLY • ~igl1t FORK SUDlER AND russ ASSE MBl Y .. rigtlt

2Q02-STDtaalCJ1'~00iC 2OO2-I"IUG

ZOOO"I98:3A

FORK SUOIER AND TUBE ASSE P!,tBL Y - left FOAK. SUDlER AND f'USE: ASSE ""elY- beft

.2002·srOI8i3C.lRfl,21Xiit 2002·HU(l,

2002 -SiD~'UGla&C/R/l.2'OO!C

18

459t1)1·00 45929·00 4500fH:l7

20 21

19

45921-00 459:2~OO 4592'2·00

Sl,llOER ASSEMBLY, len SLiOER A;SSE MBl Y, rlgh! ~U[)iE Ft ASSE MaL '1', Fighl

2'OCI2-STDfFlUGl8aSC/A11.'JrOOfC 2OO(il"STWHUGIOO3Ct1 i?OO'C 2OOO-00JR

22

23

45925-97 459(308;-92 4598,"'·87

DAMPiER il,)Jl3iE" (';?J

DAMPER TUBE w,/4546(HIQ ell G·RING ~2)

roo!2-ST~DtM3C/R!1 :200iC 2OO2-HUG 2002·STDfHUG/88XIAi1 2QOiC

24 25 26 27

~\

J ~1'1 \

!. ~'.~·19

v~· ®

/ .........•.. - ....•.. I t .. ··a.ll.

9t" 0 ~

.·/ »: 0·.··.·. jl , .. -

8 . . .

../ .. H!

13.; ~'"

21

1

..

45H6-8'7 46002·87 59481-00 59462-00

GAP: sliOOr tu:l)e (:2')

ClOve FI, alider (2) REFLeCTOR;, ;lImtie'r - rI'iJ1'I1 AEHECTOA, IImblH ',left

2000 -STlClCHUG..'8MC/Ri12'OOJC 2OOiil-ST'iDtHUGlM3CiRtl.2'()()/C ~12-S TD~ uG!883CfRlllOOJC

I

,

6 '

I

~

I )

I ,/

V

....-

(

114 ____

)

I ___

V

~.

l~ ./1 '.

29

2:2

\ ,

.~

1

~.

/

FRON[ FO'RiK~ 11200SPOpr

'" ..

INDEX NO.-

DiESCAIPiI'iI!ON

PART NO.

1 :2 ;3

10 11 12

13 14

• 15 16 17 18 19 .20 <,1'

4ozs,A 670.1 7008

7783 4536&-.pe 45367·96

4536EH3!15 45377-37 453181··81

45398·96 40399·00 45401'-67

454~1-a7 45Ae~e1 45/:23·00

457:i1:6"OO 4S905-e1 '10043·00

4,5944-00 4,5960-00· 45'961-913

SCREW WASHER LOCKW..,sI-lEA

21:".111lQ·1200S :2002-12005 ~002-1200S

f!\!m-

su DER 'fUBE ASS! MEllY {2} SPAI'NG (2}

2002·1200"3 2002·1200S .. ~-1200S

nJjwE!R§iiop (2) SPACER. Oil $E!li!i (:2) on, StEAL (2)

~·l:200S :2OO~·l200S" 2'C.'IOO-12005

WASHER (2) r, OCR E\IV {2} SEA.l. dust (2)

2~-1200S 2002-12008 2C1C!e·1200S

eUSHING, WI~ir f21 SUDE BU SH!NG (2) Io\lNOB ADJUSTEtA f2}

:WQe-l200S 2000-12'006 2002·'~200S

PLUG BOLT (2}

RET A.I NI NiG A liNG. 011 89111, (2)

FORK SUDEF'I AND TU!3IEASSEM:BLY - rmgi"l!

2002-1200$ :;::0(12,12008 2002·1 :2005

fORKSL!iOE:FI ANID YUStE ASSEMBLY - 'lel1 SPACe::R {4}

SPRING, COLILA R (2}

200z-1200S 2002-1.2005 200:2·1 200,5

4Sge~oo 4.&988.00

<10024-00 . 40022-00 4.0023-00

59491·00 519482-00

O"AIING. kfl (2)

CAP ADJU 5T ABLE. slider tuoo (2)

2002·12005 2002-1 200IS 200;2-1:;;:005

DAIMIPE A TUBE (2)

SL,.iDE A ASSEMBLY· nghl SUDE Fl ASSEMBLY - leJq

2002-12005 2002·12005 2'002- ~ :200$

RfF'Le:Crr)R. amber - r~l"'It A E F I.E:CTOR. <'!,mbe~ • lel1

2'002-112005 2'002· 1200S

,-12

110.

~-1

~'---16

<:

~-17

\:;;;?

.~

IINDEX PART

NO'. NO'.

DeSCRIPTION

MODELS

3820 SCREW (2) 2002·AI! Models

3958 SOLI, lert 2002-AII Models

4743 BOLl. rigihl 200:2-AII M~9S

~J-----;;eo""·~12""'. ---~W;;.A:"';S;';_ H:"'lE~A:', ""(2:::-) -- 2002·AII M~s.

'67liB. WASHER (2)' 2002-A!1 MoQeils

'6738 WASHIER m 200~TDtHUQiMJ.CiRi"'1.2'·OO,·C

...._ ....... ~ - -_.

7a24. NUIT (2) 2002-AI! Mode<!s

544 j'3-19 SEAT. sprinogl - Iipper (2') 2002- SllD·'HUGlW3CiR/, 200:C

5447'5·79 SPRING GUIDE. lower (2) 2002-SifQ..-HUGi&63CiA/1200,·C

54476-82 AOJIIJSiEA. SIlHhQ ~2l 2OO2-SDIQ.,'1200

54474-79 A!O\,IUSIER. S(Wflg j2J 2OO2-i'-1\.1GtSB3C '1200c

544S.-00 I<NOB, rear shoclo. (.2) 2002,12005

546&6··84 BUSHING, damper f41 ·2002-STDIl-1U(i·S8JC· 200 C

54566·(P SHOCK ABSORBER, Gomp'lete ~s.laMIU(lJ r2,1 2002-STD,R. 1::;00

54$66-92 SHOCK ABSOF!8E A, cOp1p:I!lle ~ low) ~ 21 2002, !"luG 883Cl 200C

~1 3;;:-, --~~54;c;"~Si-;52;'" .i;-96~A·· --";;;S;-;H";'iO';"C"":K"A".B~- S .... O~RO;:;:B;:<lE~R: com'-'"p-:-Ie-!e-'-"-'g;"-r,'-t (,-011....,.[ll-U....,st-,<lI....,.]l.-e ,-----.- - - 2002 -1200$

54542··96A -SHlOCiK ABSOFl:8IE A, camp·leo!~, left (adl uslaOIE]l 1

14 54701-82 COVER, shock atlSortJef (<'J

1'5 sa·70S--00 COVER, shock absorber ~-.100-::-:(-=-<'-' --------

rs 64; 13,.Q6· COVE F!, upper (2)

111 54 7l-t··96, COVE R. lower (.21

-~ iB~. ------54~n' 5.00. --"""S""UCO:S""IH""'I N""'Q'.--:d"'.;lm-:C' ''-:-pe':-,'-', (:-:;~-.I ---

1 2

10

l' 12

2002-1200$

2002-STD"-HUG.a8.1'C H ."200 C '2002'-S TQ.'HUG,aIDC,R, , 200 C 2002- 1 2005

2002· 1 2005 ------·2002 12005 ----

_'

FRAME., 'REAR FOIRIK, AND JIFFY STANlO

MODELS

ID:ESCRIPliION

1 564.

2 740

2A 7fi7A

J 1392

4 292M

53800W

8 5741

7 7778

8 ·13099

9- 101W

l0235

10 11491·

111 27200.·98 .

12 41 56S·EI1 B

1:3 41573-97

DOTTER PIN HOLE IPl.UG, (2) PUJ9, frame (2)

ZOQ2·AlI Mooels 2002-STOlHUG/58:3A :2·002-AJlIM!oQeliS

SCREW (3) .SCREW ·.SCRe:W ~2)

2002··1U1 Miod@is 2002 -All Modelis 2()(X2 -1200S

SP.J!.CE R:, IPivot bolt L:OCKNUIT(2') WELL NUl' (2)

<1002 -Ali Models 2002·AII Models 20Q2-12OOS .

CLIf' C2~

CABLE STRAP, rot ma,i$hame55 r2) {no~ ,ltuSWUed.) GROMMET, electncal bra~E!t (3)

COVER_ II,.ISIi! b~

PIVOT BOLT, '9111 !or~ '0l0I[,4 S. 6 ADJUSTiE A, rl!l-lilr EI~1e (2)

2002-AII Mooe-Is 2002- Alii MOOloiIIS 2OO2-AlI MO(IeI!; 2OO<?·AII '-'Iooois .2'002· Ail Mc4lls 2002· AJI Miodel ~ 2002 -Aill MOOe~s ZOO2-AII MOOOIS 2002·."11 Modeis

--------",200""'·. ·"".2-AII M'-:-o.je-=-. -:-.I~-. ---

2002- All Models 2OO2-12ooS

2OO2·,6,!1 ~I:s

2002· AJI M-orlt;ol s

2002· A.II p..~OIJel s

~4 4.1579-8·1

15 470B3-81A

15~.ni50·oo

OUST SHIEtD_ be(ilflng (.2) IBUSHING. r·e .. t rorlt - lef! :FRAME

11 47554·73A .

18 47587-00

19 47937-918

20 4190·1 S·OO

21 48367·98

ez 50003-398

ENO CO\t'ER rear ror1o; (2)

HEAR FORK WfIh beaf1ng~ BRACKET. 'lgm!IQn <Ism sile(;jlrrcal

BEAF'hNG· C U,p, :$ti:larl'"9' head f2 ~ SEARING r"9ar for1o. - fig'"

PIN, cli9VIS

23 50005-.8511

24 5000+3·89

50072·92

25. 50101-911

26 :500n-15

n ·53;58·913

28 S; 131,92

29 62122,89

30 60042-l9A

SPRING. J'fty~ti;'iM JIFFY STANO

-'2002· "II P,iodo~s 2002-STD'S.S:'Jt: ;..:;;, '2UQ.C S

20m-HUG

DECKING BU .... P~IA f'ITTI NiG. 'lull flC8~lOri IBJU S~ING· (2·)

iOO2-AIl Mode·IS 2002-A.11 MOOOIS 2C0Z j!.JI Mooel~ 2002-Alj MOOEHs 200::'-.11,11 Models 2002 ";"11 MoQel~

VENT l,..liNIE CONNECfoR - BuMPER

LA6IE L. warmng

- ._---

2002· All Mocl'els

Hi-(l' IINiT'ERNIATIONAl 0"'''' Y FRAME (H'OI)

?002· All MOO€lIS

~.

110

-8

:5

17-

> c ,.

--~l

12--

ii-2

J:?-9

1-k

r

1-,

riiOllIi.Ue

SEArs

MODEU

INDE":X P:A.R1"

NO. NO.

. IESCRIPI'ION

1
2
:3
"
5
5
"1
\ a
9
10
11
~2
13
1<1,
Ifi
~6
17 923 :2952 3594

376718 ,OOGO ,6jO(3:

7124 5:2968·9,8 51hr?l7·MA

51652·97 52004·-$·H3 5213&98

52129·~C 52132-9411 52sn·g.o 523157·97 5235IHI? 51926-00

SCRew ~:2l

SCREW. ooal moum~~' SCAEW {2}

:2OO2·STruHUGI&83R 11200fC 2QOO-A1! ~Is 2r002"6l9:3'Rl200

SCREW \!'ljt,6,SHER WASiHEA m

2f.l(r.HmSC!12'OOfClS 2OO2-SeJCf12OOJCl:S :2'OO2"8S31R/1200

I.OCK/ilVASHER {2} PASSENGE FI STRAP: shorl PA.SSE:INGER STRAP,long

2002·STDJHUGf&63A 1200iC 2'{'I()":2-S83Cf~ 2005 2002-6aJ:Rf12"OOlC

81F!"'ACi't~f: ~'8.t fllboun~Hng SEA:T, 1wQ-1,Jr.J w/:lii$1 sa H;i, SEAT,~IJP

2'OO2··STDMUGl.883R1l200lC ,2{)()2·1' 200

2'OO:2-8$3(;i1200$

SEAT,oo~

SEAT" SO~ - flUlffle

SEAT. two ~p {smooth oove~) SEAT. soBo (froot)

SEAl, potllow ~ r6!3Jr~

SIEAT

2'OO2-STD 2'002 ,HUG 2'002- t:200::::

2'D02-l200 J002·u200 2002-00J,R

FOOTRESTS

~
INDEX PAm
NO. NO.
l 534
2 85\58
~ 679A
4 4121
5 7046
6 7778
'l 78;24
8 3~S.72
9 33189·63
1 0 4,~441 -90A
112 1 l 506115,-8:)
1 2 5004;;Hl<l
1 3 5.0646-,82
1 4 50064Hl2
1 5 50911:;2-72
1 6 5{)951 "90 CIE:SCRIPTIOIII

MODELS

,__.~

~ ...

14 •

~ ' .. ~

<,

3/

corte R PIN 21)02. STDiHUG;813JR '12WS

SCREW m 2002-883C':I'\'t200iC"5

SCREW (2) :;lQol;)2- ST Cl!Hua.:a.a:JF'l.l zcos

e6CT (2- STOtHUG/883C.'12tOC. 4 ' , 2()()/S) 2002"AII Models

~OC"'WASiHEA (2) 200'2'-,M3CJRo'1200IC:S

LOCKNUT (2 • STDrl"'!uG.!883C"2'OOC.4 - MJR':1200'S) 2002'-M MoQel~

~-----'~~------~L~OC~.7.K7.N~u~r ·--------~2~.00Q~.~,,·A"Ii~M~od~e~~~s---------

FOOTREST. """th CQVl;'r r~i 2Q0:)2-M3C/R;o 1200iC S

COVER, f<x1trOl',s~ {2J 2002-~:'A.1200IG S

- - ClEvIs, -fO@;:Q~-rmg -,'~,gJH ... - .. _ ... _-_ .. -.------- -.----. 2~·-STDn=iuG/8S3R ... 1200:5

FOOT RE 5 T SIJPPORT 12) 2002· a8.3C. R.' 1 200;C. S 2002-STD:HUG 883R 1200 S 2o;:r.;' - S TD. HU(UI8:) P"."200 S

FOOTAESl ""'1'lh cover - I:g:ht

="-,-,,;:--::;;:;,------------,C"'O""',V,.,,,E"'R'" ,--,fM~·:-::-t--:rQS-:-,:.·t,...,. ~""2::-1 -------''-.--- .... - _._ --- -_._ .. _ .. _ .. _._.-

FOOTREST. 'o\'rth COVEH . I-eoft 2002· STD. HuG,81'lJR. '2({) S

SPRiNG WASHIE R (2 - 5 T D, HUG, 883C. 1 2DOC ~ .. 883 R, , 200, S' 2002 - A.II Mode~s

.".,.--------,=:;-:-"""'"-------.=F"'OO"'··""T""A-,::E"'S .. T-S"'"U"'P"'IP"'O""IR""T'"'. L:-p''''tt .---- - .. - .. -- --.----- ... --2005- SiD, H UG.W'i3 R , 200 S

>.

r :

;"~5

___ 11

~I 3iS8

~ 34"

3: !I~.

" q.l6A

5 6.702

6 11155

"I 112111

a: 112'"12

9 53100-;00

10 5600~·82A

5600:2..:83 S61~0-'98

5008~a3A

.~ 1 56115·95

~ Z 56116-82A.

~3 561H"82A

~4 OOf59·7.3

Hi 56h'iJ· 73

'~6 ~96

1 '7 5S2"2IH.4.A.

! 8 500(1;8.00

5&100·96

19 56300·96

564(11-00

20 ~-74

2~ 50019;6· i'1!.A

22 5639"7· 74C

23 56402"8JA

24 5600&76

25 7Q.fi04·g·1

26 7l500H1I6

27 1'l564-00

SCREW (2) BOLT 1"2)· SCIA1E'W (2)

2Q(}2-SiIJ11-'lUGl883Rfl.2001S 200Q·STIli19IUGJ383Rf1200!'S 2002-SiD.fHUGfSl.!JAl1200"S

SCIAEW(2) WASIHIEA (2) FlHA1NU~G fliNG

2CII'l\2·STDMUGlWRf11200fS 2002·STIJ.IHUGt.3R1120&'S 2002-STCiHUGJasJR/1 200"S

- i=iffiiG, ~aiflar· id!6 RIN(3 •• retainer - IlirQIUe

Rl:II813JEA BUSHING .. 1'I:a:OOlebaif li'fIOunling ~<I.)

2('J()2··STIlIHUGie:83R1 11.20018 2OO2-STDJi-lUGfSSJRI t2001S 2OO2-STOlHUGtWRIl ~S

HANiD.1JEBAA. bDoom HAiNO:L!EBAA. Mat HANO:LEeAA.~lat (blaCk)

2OO2·HUG/1200 :2()()2·SH.l 2002-1200s

HMJD:I,£BAR (b!iaOk)

CLAMP. haoor.eba~ • iJPfHlf (1lIad!i.) ClAMP. ~l'lcillEt'bar - !()!j'j\er :Iell

:?002-·~i':I~'R

2Ct02· STDr'l-ilUGI·883R! "20015 2OO2-STo.'HUG/·SS3fl1 ~ 200"-5

ClA!MP. I'IlO!nt!1lieba~ - lOWer nghl

CUP WASHER. l'Ia.oolebM ITIOUl'lliFi!9 (~) SP,"()E:A ~2)

2OO2-Si().IHl,JQ.lB8~Rl1200/S 2'002 ··STDfHUG!·883R/1200iS 2'002-ST0Il-1U(;JB8~iR,'12001S

H~01jrBA¢i GRI!F:>

O,RIIP AlNO SU::;.E\I!E. tl1rottle lIHRQITIliEOON1FIROI, .P.:S:SEMBLY

200~-S·TD!HI,lIGt6f;l3iRtl :2OCliS 2002-STDil"iUiGJ883H! 1200'5 2()()(2·HUGl883:R/l200

lIHAOTIlJE GO'NTIAOL ASSEMiBL Y IDLIE C:ONTRO:L ASSEMBLY

IDLE COfffROiL ASSEMBLY

2002 -STD/1.<'OoS 200Q -HUGl88JA/1.<lQO :(000 -S T Di I .200S

SPRIINQ, a'djy~hrog !),Cfp' FAl,crlON SPAING. tn,onhe ·gnp

KR Inro"l!! !ldlys~u~g s.;:;r_. Vlj/.7 22 a. <'5 j!i,ro~JSTfNG SCR"ew. il1!1lOme<

FERRULE {2}

CLIP: thrmtl~ !:lIb1Bs

. HOI1JSf .... tj. swi~!]h!ls 3, ~hr!Ji~ne O(:ifll~rOl - ~r H'OUS;HNG·. !;Wi~~M$ & ~Ii rlOUHe oof'll!fol - upper

2C1Cl:2·S T DiHUG:"S83R..' 1 2'OIYS 2()(12- 5 T 01' H UGf88J.R! 12'00. S ZQO:il-srDjHUQ..·8a:JA. I 200·5 2002·S T DiH UGI88J·R" 12'60. 'S 2002 -ST D:'H UGta83H' 1.?OO· S 2Q1J!2 -STDfHUG/883 R: 1200'$ 2002· STOi'HUG/883 R, 1.200·s iPOO2· STDI'HUG..-883 R. , 200· S

118-

I

c ])

16

2-i r--2.

,6----·,·

~'-13

17

INDEX NO"

NJRT

NO. ~

I~ESCAllPmH

2' 3C

3201WA 321M / JAiQ6

SCAE,Wt2) SCREW (4) BOLJI

20ti:1:2'!l&CI1'200c 2002·883C/1 :200c 2002-88JC/~ 2iIJOC

;36Y 3003 137'lJ~

SCAEW(2) SCAE'W(4) WAS!.H:EA (4}

~-683Cn 2:OOC :2:(ili:r.NISSC/1 ZOOC :2iC'.I02.,883C'12OOlC

7 e

~~ llt156 11l:m

CAeLE $iF'Ffuli!,P {2} ~I'IOI illulS!ta'ted} RETAINING RING A~NG,FI:ETAIff,lEIF!I (idle)

2'002-663Cll eeoc ~-·a6JCf12QOC :200:2·,B83C/l :2001C

111272 11,~8·9!4 4899'1,·00

R~NGR:ETAHf,lE"A (ltlron!e) ioeo SARi& SHIELD

F'ANEIL. ELECTRICAL BRACKET

2(1!Q2 .. B83Cl12QOC 200.2-,B8JCi12(IiIJC :::1002-,eS3CI12OiJ!C

5'3 l 5&86 50074-96 sa~~13

RUBBER: BUSHING. haoolooilll m{j<LJmi~1 ('I) CLAMP. haoo!ebar- upper (ohromE)} SPAC:EA(Z)

2OO2·.B83C/',200c 2OO2 .. B63Cn 200c 2Q02-S83Cfl1QOC

lHS 116 H

OO~51-73 -56118&9M 56~9\2-01

ou P W:ASHIER. l'lIandiebalf I1r'IWn~n91 (4)

II-i'ANDLEI8AIR. drag! ~l'!o'le 'I'

F1'!SEFI ASSEMBLY, l1aoolo bar (OO€! P1ecll~

2OO.HI13JCf12'OQC 2OO2"SI33Cf12OOC: 2!Q()2-6a3Ct1.~

liB / 119 :20'

S62fli3.9$ 0022o.9'<lA 56400-00

!FlANDLEBAIA GRIP

GRIP AND SLEEVE, lihrot:lile "il"HROfTLE COI'!jTAOL ASSE MBilY

2002-~3Ct1 ZDOC 2flO2· saxi 1 2'OOC ~OO2-88JCt1 200C

211 2.2 23

564;01-96 0039<1·74 563Q6-74A

56397,·74C 56402·8SA 56:508"76 57&61-96 e80lll·00 705(1.4·8 ~

IID!..E CONTROL .ASSiEMSl Y SPRING., a~LJs:tin9 ~cr_ :FAICTION SPRING, 11hrottle gill

K~T. IhrottleadjlJiSlmg SCHlW_ 'll'/~a. ,~5. &,~2r'--'-"ADJUSTING SCREW, ~hrQ~I€

~E FI:FlULE (2)

COVEIR, braC'kel uppe.r COVER, frool

CUP. Ihmlllo cab!os

.:?OO2·"88JeI 1 .200c ;:>0() 2 , SSY'::>' 1 200c ~2-00x"'1 <'OOC

<'OO:2-sa:JC,: 1 200c .:?OO2-1',l!33Ci 1 .:l'QOC 2002· sax.' 1.:?OOC ,2"002· 683C/1.2'OOC 2002-683C:,2OOC 2002- BB3C"', 200C

715<63-96 . 11564"96

H'OUSTiNG. ~tCil;,el9· ~ throoUI~' ~on'I'rOl - lOwer l"IIo,IW3H~G. SWiton~S. & th~()U!e <:MlrO! - uppef

2002 ,663C.' 1 200c 2002-B63G·' 2COC

FRONT FENDEIR

UillDEX PARl'

NO. INO_

DESCRIPTIONI

1 :2 .3

321QA 1531 sa.OO8·f!3C

NOTE: REfIE:R ro PAINi1"ED PARTS: BOOIK IFOR' PAINiE.OI pARli NUMBERS.

SCREW (4) 2002-AII MOdels

LOCKNUT f 4) 2002·AII Models

FAO:NT FENDER. prime

200.2-AII Models

~~.~

. Nj. / ,. I

42 41

'14 24 r

/~ I I

,

J

23

i 20

~.

/ "" / .~

.: \. 13

8

nrDEX IPAIn

MO, OOl

,iF

N01'E: REFEIA 1'0' !AA!lNliED PA~ 800~ fOAPAINT&lDPAR1'NUI"BEJRS.

~I 1'61 PiWG" black ,2002'-SllDiHUG

2 255~W SC:Ft!?!V 2002-AlII MOIde}·$

3 26Q7 -:st'R"EW -2000·A!l1 Modets

" 2'713 SCAEW(2) 2002-AU Modell!

5 320 ~WA SCREW ZOO2'-AII r.A~$

6 J519A - . §C'~W (3) 2002·.A:11 Mod@Is •

"7 3987 SCREW 20Qe·AII Models

e 4,167 $\CREW (4l 20Ql-AII MOdels

-"9~---5MD'":"'· '''''::3''"8,----~C."A'''R.,.R''''I.7AQ''''')''"'E"''BO''''.~L'=T~-- 2002'-AII MOdel!;

100 611'92 WASHER (4) 2002·AIA ModeilS

11 67'00 WASHER 20Qe-A,li M(.IQejs

12 611013 WASHE R (4) - - ,,-------

13 6798 WASHER (4)

14 7531 NU1I' {6~

15 71'92 NIOt, 'kips. (4~

1 G 7882 T'EE SPACER f5)

118692 RI!\,IH (6)

2002'-AII MOde~~ 2002-AII Mooeils

2002-AII Mo-;l!el$ 2002-AII MocJIe;ls

18 ~Ol83 COP(7}

19 ~oooo BRACKET. 'WifE! ~etenhOn ~21

20 111474 GIRO~MET (i')

"':;i71---""'1I1""S'"'"1*2-------.QA..-:;. ,.,-.I!.t .. P""iN-,;IE;;R"...,....:_'otI...;.b~'.!II-c-~i~O<-!'1 ---,- ,- .•. -.-.

22 SQ287·92 REflECTOR, flgl11 {redl'

59213;8·9;2 REFLECTOA, lein (rSl::1)

59se4-azc REAf*ENOE A EXTENSION

&0071 "93 F EN[]E R SUP'PORT Kn:

5007'4·9'9 REAR FE NDE A {prime j

26 27

59'700-97 K~T IFEN'DER SEAT NUT ASS"!' (3)

598J5.;J-9EI COVIE Ft, ,eaf r>9rlde~ SUPPOf! . flgh,l (block.1

5981S4,"98 COViE FI, "!I.!U fo!'lflder SUIlporl . leM: (black)

·~OO<"- All MQdeI$ "OOt!'-ALI MCI(lIels 200:(-AII Mooeis

2002· All MlOO61s 2002· All Mloc;iells 200<'-1\11 M.ooeM;

200:2· AJI"k.ode~s 2{)()2· Adl Mlodeks 2OOJ. Adl Mlb<1031!;

2'tIO:2. Mi ~odels ?002·]200S

59896·94 DOVIER, r'6ar "6!lCier 9WPOr! . rlgl"l,t (Chr()me~

59139'7·94 OOV1EA_ H!EU h)Hlder $Jl,J{I<pO'~ . left (chfomll~

28 599aA- 73 BRACKET. IICGOsa pil!lle

~2"'9-~'--'-'· 500""·· ·"" .. ,""OO-"'· •. -",,,,-!)------,;S"U"'P"'P'""O .. RTy;,~. ~""i09--nw-..;"p~la..."....~~·l:lrack·;-e--:. ,--------.---. -.-

JO 59900·98 AEfUECTOR.ticEilnse 1J1ame b~CIo!et

31 &JI.I'.I01·55 CLAir,."=-, lioen~ plMe tlr.a,'CMlit

:32 60037-00 BIELTGUAAD - --------.-.--.- --

33 SOG8HllO BELT GllIAIRD, KIT (l:I!1aci!:) wJ-!;. 6033 f·OO s 604 ~ 9· 91

34· 6QoI19·91 BUMPER

c002·STD .. 'HUGi88.J.CR 1200iC 2{102· SlOtH uc .. S8JC R.. 1 200'(:; 2'002, Adl MiOOOIS

~OO2·"i,l1 Ml()(iel~

?OQ::'1 . PJI M!t:x1e~~ 2002, NI ModelS l002· A.lIMode~~ <'002 -Mt Models :?OO·2, Aill ~odoiS ----------=200 .. "'2....,-,&!1 Models

2002 -All Models

as 80436·91 oE"9F1IS ID~nECTOA

3(1 68640·96

37'

H.D INTERNATIONAL ONLY SCoFIiEW ,[4~ (I·u:m

2731W

eOlllll!cenu plllll! (Jl fHDll WASMER !iOenslI pl~te OJ; (HOI) NUT ACORN, Itr»nsa j:lial:e (3~ ~ rim)

3009 8100 315;69·80

2002-AII M~I$ 20tt12-AII Mo&l~ 2002-AI! ModEil~, 2002· j!,,~ M9I:Ieis

!'i9i26~·OO 59125'£k90 SHag.Q2

l=fE'fllE'emR A8~., with ~40 (rlld) ~HOll REIFI.JEClOA ~ redHHDI}

AEIFWECfOA. ~~ ~;'lml!!le<r) ~'HiDI)

59290-9:2 Mr29'i!.94 59483.00

'tfEiFDECTOR. ng'1'Il fl!!imber} (HQI} . NUT. license plIlU~ lJ)acl!_il'iO (IHO'i~ (4} REIFLJECTOFt II:ffibUJ(ll {HOI}

2002- A~I MQ(IEIls 2002"AII M!O<I9IIS :20t.'12·AlI MIOOeIl$

2'OOi2-A1f iMOdii!l$ ~-A!~~I! ~-A,U ModiBIs

46 41

-5OO2Itl-97 8844,t·OO

2'OOO·A!l1 M~s 2OIi)2·AII MOMI~

UCI[NSe PLAtt BRACKET ~'HDll

TUAN SIGNiAL CANC!ELLEA, wI ~_I'1BOtor .l!J"ellnbly {HD'i~

8

. j,

4 ---~' @.,

11

FUEllTANIK

-.IINDEI IPART

• !NQ. No.'

MODELS

4758A
2 5787
3 6333
4 7&3:1
p .~ IClMilI06
5 10014
6 10108
7' '0214
8 11473
9 2665'9-95
2~98
10 27067·98
11 27096-94
12 272'50-00'"
'13 59589-02·
'1.0, 61.34e-98A
15 6'~100·,85D
l'~i 6n:H~92
1"7 61272-928
118 621'50-85
t9' 6,2'11'61·oe
20 621166-02
.21 62~159-02
,22 621 i'i'-02'
23, 62347-95
7()O1'!8·91
24 ,89579-91 \

N01'E: AElFER 110 :MIrfll'iED' PAm!, BOOII(. FOR MlNiFElD PARifNUlMBE'AiS·.

• BelLT (2) 2002- A1i ~$

T-SPACER' (4) 2002· AJI ~.

WASHER 12} .2002· All Models

LOCKNUT ~21 2002- Aill ~s

STRAP CABLE ('.I:m!: 1'I(I:s,e, to tank i'OuNng, (riO! IltlJSlirated) 2002- All M06eIS

OI...AMP. 1\,J0e4 tiMe ~'2) -2002' AI~ MoOOts

CLIP: vap&' w1w 2002- AI! ~

CI.IP' 2002-120090

HOSE ASM., vacuum HOSE ASM., 'l!IOU!.l1fl'l

2002·STDtH UGI88JCrF\f1 iOOfC 2002- ~ ;2QOS

TUBE, tank to viiM'. w~.1:O? TUBE, wive 10 a.tmowl'lfi!~ CONNECTOR, elbow 9tO'diegr@@

200i-AJI~S 2002- All Models 2002· Ail Modols

PROTeCTIVE TAPE (n0l5t1own) FUEL TANK ASM (pnmel GA:S:KH

2002·88-3R 2002- All MiQdeIl5 2002· Aii 'ModellS

VE~'1i LiNE CONNECTOR FIWEAGAP

VAPOIR VAI.VE

2002- ~I r.;IOdel5 2002- An P!.kid~s 200<2· All Modcts

~1J1; 'uel valve IFnLTER, "Jel'';<!I]I.,.e

H~EL VALVE wnill 9.DkBI

2002- All Mode<l:> 2002- A~~I:'!. ClCilin- Aft Modt!IJs

2002- A~ MoOOls 2002- AM MI;JoIjeI$ 200<'- All MOI1els

GASKIET, fuel valw HOSE.luel

WIRE GAOUiNO. luellanli (OOlllluSlrilfed)

2002'-Ai1~ls

OOli'E. Hiol!e Ins!.IIlII:tor 19,9(jid only In bulk I~nglh I.Iffler the '1o!1IOwi~gi parlli'lumb!lr. Cutto ~~Ired ~el11!ll1ih UNSULAI0A', 112 1.0. ~nyk)n)(a ft 111 1

<1002- Ali Mooois

-4

5-

11 -~'

,2-

INDEX lMRT

NO. NO.

2

1~ 13153'9-02 1~

DECAL. (9rt ,2002·8a'3R

DECAL (2} 2C.'II!J:il-S101'iH1lIG.

.~

135411-0:2 13542-Q'Z 1364~

DEC.Al. 'l"ivklllj!ldl;. J'8~lllredi. Iluw!l)' ricIl fedl '20(12-12'00

OECPlL. IU~.1J;!,¥ bI\.le ~·1

CECAL. ~ " wM!)Jpeatl. ·'o'M(IbI~. n~al roo oooe·1

-- -- - --- --- - --- ----

13'5.«·0;2 13545-02 1~

DECAL. Oghl • wtITii!le l>8al'1l. ~ IbII8Cik. ~8I11 rEId 2OQ!,il-l t

DECAL, ~ - ~.lJiIloIIe_ ~ suntglO ZOCI'2-1200S

DECAL, rigl'll" ~bII~. ~ Wi\Ql0 2002·12'Q05

s

137so.oo 137'511-00

1375.2·00

DECAL. ·(lm'o'lVld bI~ ~:Mkll) 2002-aa&; DECAL. t9al red. luxury ~idI red. reall !mJl. """tin!! pea;rl 3, COIlOOrd pUJjple200o;l-a8;J.C m~

2002·s:e.3C 2000 - 12'O\'lC

13754-00 6,179~H*5

611il((!(H!6

DECAL. OO!l1OOF'd ~rplil~i"'k~

M!E[l,ALLlOfi,t left - vic¥i(I ""~. lu~ul'y rICh fed. c.onccm:l pu~. white p&I!Iil1. tu~l.i:ry rich J,~~d ~. ~8J1 iedi'dial1l1Qf)lj lICE! lank$ MEDALliON_ rig:ht - vi'IIJ(J iCiiaok. II.m,Jlry rl¢n r.e-a. OOf'lOOfC put:pIe_ wMe pif.aJn. juxtl ry fICh (,OO/viV!d bIadic:. reElI fed1diamorMj ~. 1:eJnk$

2002-12OOC

MEDALL~ON_ f~fii - lux!;')' l:II~e. ~mp<1Cl: blue. :lulmJry tilLlSfdiamond !'Ce !;ams

MEDALUON_ Jig'!'lt - lUxury ItMue. Ynp~ bl~e'. 11~lfl,Jry blue/dlamond!CQ Ulms

M EDALIJON. ~rt - Jailie s1I.Jn;gjo lank.s

2(111)<?- 1 2()()(:

.2002- , 200c

2002· 1 200c

/~'." . /

U 11

I· .

14-e ,19'

.21

I

'~ .•..... - ....• '.

r I

'iJj, <iJ'

I.. ':2(Jl

iii . !I

.' ....... ~,

-:

.'

OIL TANK&: IFll.TER

INDEX NO.

PAM NO,

l 2 J

,'629 NUT 200'2·.AiJ1 ~

7i624 INUT 200;2'·A;iI Models

11566 lOCI<JNUT P) 2002·~~Modeb!

10014 CLAMi!'; 'CJ'll!nkC~ ~t hOs:e '~-AJIIMode1~

9969 ClJlr,MP:OtI dtailn, 1'I.O&e, 2OIOO .• ,A.II~ Models

10!J106 STRAP CABLE (2) [n04il.u~lra.OO) 2002·~11 Modell!

~6--~~~1~~~.·~'~'------~C~LA~.~M~P~:~~·I~~~.·~~. ~f4~1' ---------. --~------------------~2~~~.'~--.M~~~~~~,·~·~~---------

7 101 17 CLA~P, ,CQinll:case \!'6Int hoSOlil ~'-AilII ModIilIS

e 10142 CLA~P: 0i11'1O~ (:.) ~"A.:Ili·~

4 5

9 2'&36<9OA SPRING 2C".l1i)'2'·~~ Modeb

110 ,2l5437·868 BALL 2002-A;l~ ~Is

11 Z>555Ai·"l7 SWrfCH. QlIIPF6'S~rel~~Qr ~-AI~ ModelS

1i 2 3 Hi32·~ Cu,P 2002'·AU Models

1'3 33117,91,A ADAPTOR. CMlliM<;Ir 2Q!OO-AII MloQeI~

114 60439c91il AlJB!BEIASUMPEA 2002-12-00S

:2

1'0' &ml-~' : HOSiE. orJ reh.lfn 10 tank 2Q!I]2-AJI ~ode<1s

Hl 6.':?,8leIS-QQ OIL TANK 115M 200r'.l-_AJi M~$

17 62493-139 rH .. 011 i1o~ <:'002-.All ~~!

HI 62494·946 ELB{)IYil. 00 degree 2000'·,M Models

ts 6:2'540.-83 riAl .... STAI!P fJ) 2002'-A.!1 ~ode<ls

ZO' 62s,sJ·61;i M'i:)UNT, 011 lanlk (3) 2002- i\ij ~!).

21 6.'26M·!MA F"~LLER CAP wi~ dipstICk "01\0/-5 6700 & !l 12'6A - -. 2OIn- All :Mbdels

22 6'263 'I -91 HOSiE _ m! pump '0 ji~e'r :2002· A~ ~Is

23 63S>O-1H~4 HOSE _ owl difl<llil 2"C()2- N;I ~Is

""2--::-4 -------:83'"", .'"".S4-""2"'-.-"""'9--::-~A"-----""'H'""O"-'s!""E~, -OJI""'--'-Clr-i!l-~""':--"-' -----.- .. - -. ~OO<?- All Model5

26 6351M·Q4A HOSE. od drllii!Vl'@I3oj, 2002-AII Mo-uIe!s.

:;>6 6.357!Hl5 5HEll,[l'. noS'€! 1" cenv !ubm'ij 2002· Ar,1 MO<l€!Ils

~.--' - 6:3805'"OOA OIL .. F"!L1iE R ftJI~) --_._- _._ - . AA2- STt)IHUG,"MJC.·'R! 1 200 S

.iil6-J700- rr« O!l- F!LfER fct!r'Oi'NIl 2002-1 zooc

..

25 ~·'68

:~'9 ssso 1 ·58,11.

NOTE Ho<s;~,'!lr@"SOid' onlY';; bulk 1~lh U'~r !hi;I 1001oYl'~ pa~1 IiJmoe~~ C L1I 10 .eqU'!r<oo Ie<nogth HOSf, lte I D ~ 5,!8 0 D ~ fubbenf2 5, .~. ~ I

HOSIE. 1.'4 I D • 1·'20 n ~rl,t;.I;le'l(.:'')M log I

2002-AII~~ 2OO2-AIIII.Ao<!!6>I~

I.'

22

/

23

~.

'--'15

INDO: PA!RT

NO. NO.

DESCRIPTION

MODELS

,2362

:2 3931!JA

3 43~2

SCREW BOlT (3)

BOIL! {2) w/oa.lltlr)'

2OOO"AII~ 2002·:AJI tJodeb 2'002·AII ModIBIs

4 6220W

5 71566

WASH"ER LOCKNiUT

2002-A1I~, 2()OO·M~ 2OO',l:·AJlI Modets

, ?

8 9

773Q

291 ~2-8J 32,495-98

Il"OCi41UT WARNING LABE.L SENSOR, OOJlk angle

200:2'-Aiil ~ . 2\"JO'21·AJlI ·ModeIs 2O!iXl-Al!~ Models

,0 1l 12

00429-91 6254~1i:i3 62569·94

IB'LI .... ~ErR ~:tll -

TRIM STRIP MOU,.n, oane.ry !ra.)'

2002-A!l~ !~ 20Cl:2·AIIIIModets 2002-,li,U IMOOelis

13 14 15

66989·97A 5OO4O-{)Q 662'14-!il7

BATTERY DEC,IIL. IJmt9", PACt tJaJi!:ery

2()!:li1-A1111~ 2':OCI'2-S.$3C/1200<:: 2CIOe·AlII~1:s

16 17 11:1

00194·98 663<52"66 6637~97

TRAY~ cattE)ory PAD,. coy!!r • '1!I~g!! COVER cnrQm6

t'OO2-Al! IMcde!iS ~-AiII~11$ 200:2·12OO1S

HI

OO:3&HI7 663:59·97 66367-97 66475-!}S 700'76-97 7iXl'!lt -97

-<'OOQ·-SrrDMudlii6JtffV~ 2Qi5C 2'OO\2-S'iI"DI1-iUG.o'OO3CI'A/12'OOC 2'00i11" 12OO!S

COV~R_~

COVER, tlaml~l)'- top a:s~'f ~ bli!lOlq COVE FI_ banOlr'f" top .a~!y ~e!"i,rOtl'ne,~ STlFtA.P_ blllt€H)'

GIIBLE8<AfiERY. posiqwe ..... ''lx>ot CABL.E" 'BATT'EAY. nEl9lltl'IIEI

2002 ,AJ!~ Mod8~l! ~OOO-Al!1 "-'odels tlOOQ -AlII ~h5

23

J 6 12 \

13,-.~~.~,

-...... 'ill ~.

4.2--·· ,] 49-·~~ •

45'--9

;- ........ -c ,

I~ .. )~

,I .,,7

I

I

I ;

.. .~)

33 lUI

21

~ ,J., ~ .

I

I

II

1;0:1 - --- 4

20

10

.36

31 47

5

39 40

1Ht'!EX,· IPART

H(), NCt

.~ 2566
2 2'rosA
3 3<cS14
.. 4$50#\,
5 4420
to 5774
'l 627:2
6 S7Qll
'9 6702
10' 1045.
111 7OEie1
112 71127
~3 1736
14 ·rna
l5 7i8a
Hi 9.847
9848
n 6:71001-94
t8 67iOO-914
1'9' 67686-9Q<
:201 67'f)9'1·8:1
:21 6na:s..oo
:22' 671"19-63
23 6n2~S3
:24 67744.15- ~
25, 67757··00'
~6 6f\e9&'SlC
zr 6'1$s.S~
€t7'963.Q8
:211 6'18 l 5-5M
2!J' 67834"63
6791:H~a SGFlEV"r (2) 2QCr2-STDMUGr'003R11 ;<'0.0,'5

eoir fill 200z-srOlHUGfa;8:3Rl2{l(}iS

SCREW :2ow-m01200(.:

BOLT 200:2·883CJ ~ 200c

BOLT 2002-&:!3C;1 200c

SPACER {2~ 2002-AII MOCIe~~

GROMMET 2002- 5TDiHUG/OO3Fi/120o.:S

WAS~ER (2~ <lOOZ-8SJC!lZOlJC

WASHER (2) 2Q1D2 - S roiF! uG,'SSJ,FI; iaoo S

INASHelA 2002·&83C1 11200c

LOOKWASI9IEA 20Q2- SfD/HU0f88;3Ai120M3

l(}CKWASd-'lEA ~2) 2002-AII MOde~$

ACORN NUT f2- sTrusPom) 200z-AII M~ls

NUT 2002·8;B3CJ120>0C

INUT 200:2· ST[)JHVGiM3Ril <'Q(}. S

~--~~~~--~--~~~~~~7-~~~~~------~-------~--'----~~~~~~~~~

WIRE TERMINAL. ramal!! spade·A. H. 2002-1'111 Model$.

WIRE TE:RMll~i4Il~ femllle SI).ade-L ~ (2) 2002-A~1 M~ls

GASKIE:r. I'leIR!l~P 2002· 883Ci12QOC

~--~----"=~.-7-------:;A'""M=-:;;P=T=E=A:"""R=IN1=. iG=-" ---'-----------------~~-.-~ .,_. ------,:200-::--::-.. j'1:--e""'a"". 3C";:-:Ct1";:.:?OO~ ... ~c~- -------

CUP. blJlb 2OO2-AlI 'Models 2002·AJI M!o&:Ilis

lEi :MOUNTING RING, (I'\!bber)

MO:LOliNG RiliNG, Quiler -"""'-~~----:;;~~=""~~·M""O""l'"';D":IIN;'-;, G""-";oFl"'iIIN;-;'!G"",~m-I'1I-; Q-r ~-~~--~~--j.-'

tEN$, rn.adlarnp wf_HI

'LENS AS'M. "",,1.19 .20 ,21 ,e. 2:5 """"-~___"""==-=':'-----""!B"'R"Ac,;-C"'I("'IET"".· ,.tl9- .. -ad7._.IB~Im-p-. -~~- ._ .............. ,r •••

BAA.CKJET, !\8adla,mp, (blaCk)

WASI"iIE R. l'IIeadlarrnp i'IlIOui"Ihng

,~2-,.!IJ1 ModeUs 200:2-Si[)ii-HJGJ88JFL 1:NO, S 2QOQ-S.T DJH Uo, as1Ft' 1 .;;>00, s 2002-STDiHUGt:98J,R.,' 1200 '5 200:2,AII MOOOIS

200.2'-M Mooel~

:?OO2'-STD/~~uG· 12(i.1)" . 200e-&63R/1200s O?cm'-STDiHUG,';9S3H 1200 S 200(2 -STD,'HUG· 1 200

2002· essa 1 200S

IDECAl, TRIM [)!,EGAt, TAIM

20

42-0. 41-~

45--,.

8

5

~-

21

33 ,4,8

HJ!

20

39 40

HEADLAMP & MIIRROR (CONTINiUE!O)'

INDEX NO.

MODELS

PART NO,

.. OiESCAIP1!1ION

38· "39' 40

6786'5-89 6,1913-'98 6,18811-96

S;7'894.'~ 679119·:00, 63061-948

&8rO!)..9~A 7058&93

-, 72056-00'

72&01·94 73154·0081\ 731$11·00

Pl,UG, he-lldIamP br;!ld!le! PLUG. ~dlamp btacl!ial ~bladl;} HEADLIGHT ASM.

TAIIMI FIliNG (d'uome} HEADLAMP ,MOUNTING HOUSlI:NiG, headlla:mp

CONNECTOR AS,",I . heMlamp .. wI ' .... llre..s, hml'!malis So splicc conn

• CONNECTOR:, '!);Uti ~I~e, 1&22 gauge ~4) CONNECTOR. Spad91Cfmmai (,hrce-way)

G:ROMMET

SOCK;Ei HOUSI N G. 4-po$lbon CO,NlTACT SOCIKIET. ~ 16·20 ga.li~f))

41

91875·3BA 91a92-88A 91969-'99A

91 g.oo..'99A 91002·8SA 9'1004·66A

MIRROR KiT. right·shorl MIAIAOA K1J. l@ft .. herr MIIAAOA K.IT. fight (bfack)

MIHROA I<;lif_ lleft (bII<ll;k) MIRROR Kllle'ft-long Mil RROR KIT. ftght.loog

91909-00'A 919W·90A

9898
42 534:m:·9Q'
43, '67600-94
441 67&114-94,
45 ,6169'1·92
46 6776.3·9:2
67781-92
47 6188:2'-96
67001·00
43 6765Q-OO
49 686SQ-92 MIA:FIOA KIT, nght MIRROR KII.lsri

'H·D' INTERiN'A1IIONAl ONIL't'

T'E A~lt.:IAL, r~mako flagl •• 1 4- 16 wire ~ HOI) (nQl: 111u.strated) ElULe" poSdioo lamp (HIDI)

GASKET , h~dli9hq (H DI)

RETAINING AINO,. headluJIi'1 r HD I i

GROMMET (HOI)

LENS ASM w/~ '9,20, 21 ! lS - roghl chp :HDII LENS A.SM w/~19. 20. <;"1 3. 25 - lel1 (lIP IHD~!

IHEADldG,Hi ,A$MI I heft {liP. IHiDl. . .. - -----------.

~EAOI!.IGHT ASM .. flgtll dip 1 HOI I

HEAOu..AMP MOUNli~NG (HDH

2OO-2·S:WIl-IUGll: 200 2ooQ·883R.112:00S 200Q'-8&"3C11200c

2002-883C! '.200c 2002·8.8JCJ1200c 2002-STDIH LJ~FI!1200JS

2~-AII Models 2002·AII Mode4s 2OO£,-AII MOdEils

, 2002-STDIHUG/S,8.JR':1200""7"S· - 2002 ' 003C.' . 2{i()(;

2002- B8J(;f12'OC1C

2'OO2-HU'(1".2'iX1 lOO2-HUW12'00 :?002,88JR

2'OO2·00JR 2002-STOi~C,'1200c 2002-STDl883C· ]200c 200-2· , 2005 2002-1200$

<'[~~L -All MIodel s

2002· Ail MioOOl S - . ------

2oo2·8a3C 1 2()()(;

2002-8-S3C 120(;<::

2Om-STO'HUG "BaJA,. 1200· S 2002 5 T D'H U G BaJFt 1 ;>00 S 2002-SHl HUG. ~3R .. '200 C ~, zoo?- BBjC ! 200C

2002 MJC '2~:

2002-8631:' 2COC

2G>il.<'-Ali MOOOI~

j9 26 \

/ 4-

s, /~

3 /~

1

~~

~\ ; \

\ \., \,

/~ .

21

C'

/ "1

IEXHA:US1' SYSTEM

IIHHlC: :MAT

INO. NO.

DEScRIPlIQN

. .~ 3'Z01'WA SCFlEW 2002·Sl'DtF!UGlS83C/12OOJGJS

2 .:1m BOLT (2) 2002:-A!1 ~~,

3 6102 WAiSHEiF'!: 2002·Sl'OIHUG!M3C/12OO.1CfS

" jl\S3~ LOCKlNlff 2000·STDlHiUGfS$3C/12OOfClS

5 71593 NUT (4) 2Q1!)2·AlI Models

t! 7lM4 LOCKl'l:!JT 20Q'1-A,11 F!otoo.:1els

7 9955 - CLAMP; 100111 slif!~!~ {4} 2000'-JliJI M~~

8 101)48, CLAMP:, QI"O~r pi,~' $~i6l1df2} 2002·STOf,H:LJGI'SS·3C/12001CjS

9 4~OO WASHER 2002-12OOS

-c ~~84 CLAMP: ,rnuffiiBr (2) 2002·$TiDl'HilJGf8S:3Ct12001CIS

'~'11 6i53Z4·,a3A GASKET, e~Y9<t potl j21' 2002-AlI Modclls

12 &53:2!)"83A AETAlI,NI1NG IA!1NiG •. ~1I\a!i,I~ gasket ~2) 2002-ru~ Pi.IocIels

13 651M-<r.1 ~ CLAMP: ,ul1iausl PIPe la, manitold 200:2'-AJ~ ModelS

14 66411'9.66 HEAl SHIElcD. OroollOVo8r pipe {oorom!lj 2000·STDliHUGI89·3Cn200IC

~, HEAr SHIELD. ~r pipe (tJlw;.~ 2Q02-12'()'JS

15 ~.;JiI6A EXHAUST P'[iJ:iE"rear@rlJlfFle) . 2002:STii5tHU~/12{)()iC

6$7$·00 EXHAUST P~IPE, IraQI ~bla.:;il!:} 2000-1200$

16 .• ,iID!J6'9·86A EXHA.l)ST P!IPE" flrMl .(Ohrorl'ilQ) 2002·STDII-I UGf8;9JCf 1 aooc

6557::H1!O EXH.AJJJST f'~PE, ftront (black) 2002-12005

11 ,6'5599·800 ~ suppom I(JF',r'ell'lt m~er ""j~l &2 <lOO2-.sj"DtHUG~il2'OO!C:S

18 ,60005·97 . ~l!IFHE~:, front (Utome) t49$;t., Cal., C~nad:a~ 2002-STDtHuGJ8;S3C/1200IC

....;..-----::6~55':;"·.:::76_i:-· =00::::'". --~~~U~F":'F~r:.~E;;iFl~:, f~n~.m't. ~'. ~(bI~!ICk=. ~ .. ::-H~4i'9:S:":I"';'., -;;O;C~a:-L~C';"'. !I"':'nC:::ada'::ic.:-:)__:':_~------____'2",ooc;;t,.·><'2-"1"':::eOO;;;:~SF" ~ -_.- - _ .•• -.

19 ,SS613,>gr P<111iFFl,ER, rell'l.r (Cillrornil) (49s1 , Ca.l . CanaiOO) :200~-STDiHUaiij.6JC,'l ~oa!C

'65S!M-OO MUFFLEiR, rea:f {bla.Ck·1 ~49s.t.. COIl.. CO!rn .. O;a~ 2002- 1.2'005

20 '85112·95 HEAT Sf-oIliElO, ~r {ol'lrorne} 2002-STDlH'uG,M3C:12ro.C

'65586·00 HEAT SHI!ELID, ~~r (blia.ck ~ 2002· 1 2005

21 65719·9.5 2002- ST D/HUG .. M3G· 1 200, C

65500-00 2002- 1 ~OOS

65781-82 2002-STo..·~UGiS;8J;C 1200 C 5

6~7e2'S2 WAS!HiE"R 200Q-5TDiHUG;aSX 1200 C S

22

46596-.9G &Sl' gJ-9M 6:5ses.-OOA 6517:YOO' GS171·98A 'Mal!2·91lA

WASl--litR (HOI O!'il~}

MUFFl.IEA. irQi'1! (OhromeHH(lil, Eng, Japan) MUFFl,EA. Ironl (bRa:Ck~tHm. Ei"IiIJI., AuMrall.a, Japao) MUFFLER Imnl (ahrom9}(JI.u;sIJal,a) -_ --- -". -_.

i!II.'UFHiER. lronl {cihrom!lHJap!ln~

MUFHIEA. ro!lllr' (chfoma~~Hm. Eng. Japan)

2'00:2-$ TD~UGJOOJC,' ~ 200 C ~-smIHI_lIG,'e;e3C 'I 2(Ji1);C 2'002·· '200/C

:?1Xl2 -S83C; 1 2005 2002· 12001C , 2002-12005

66589-OI!lA SiS179.oo, SlSln·9M

MLYFiFti];t: rear (black) (HOI, IE mg .. A.u<~lr<lllii'il. Japan.t MLiFIFLiE Fl. ~eat (ChfQme~~Al;Is.tralia ~

MU,FIFlIEA, ~e!;'U (¢iI'I~omen.;lap.;m) ,

2002,12005

2002 -STOIHUGl·S63CllJOO·C lOO2· S mIl-iUG/OO~C' 12m C

EXHAUST SYS,liEM - S83R

INDEX NO.

, MODELS

14

~2" . "-

3 -t&.~" /~ '.

.",. ~5

3

PART NO.

DESCFlIP1ilON

...

.~ /~'.

15 ~ 14

/~~ ~"12

3 -7 '"

/ 3,

/ 5

/ .. r .... j ~ ! )

.... l ... ~. "-. ',/ Ji

C'\/

'~~' / '

. -, I / .I

..

13 14 15

J546 4377 7593

9954 '9955 .0478(1.02

·-647'83-02 641&·02 6478:5.Q2

6486Q-W !S48(n·99 00184·02

0022lr02 65324·83A 65325"83A

. SCREW ~2l SCREW ~2l NUT(4J

CLAMP

GLAIMP flO} SUPPORT BAA

MUFFLER, ch~oF1'lIl - '1')Cludes suaport orOlCit:et HEAl SHIIELO. cQlI~or

i-IEAOE,R ASSEMBLY

HiEAT SHIELD. lrorll HEAT SHIElD_ ('e.ar EXi-liWS·f FLANGE (2}

CLAMP

GASKET. elCit'iauStt pori m RETAiNING RING <12)

2002-a83R 2002·883A 2OQ2·683F1

2002-,683A 2OO2-·aB3IR :2002·8S31F1

2002-883,A 2002-6a3,A .2002·883R

,"OO2-883R 2'OO2-S8.JA 200Q·!liIJR

2002-M3R 2002-a8JA 2002-&83R

14

31 <,

<,

\ \

1 i

_/ ........

..-' ~."

3 1

2:2 2.4 25

~) .28 -- :._;

'71 --4

:S!peeOOMIETER ANDlrACIHOMIETEIR'

DESCRIPJION

MODELS

1 2 3.

.4 50

2325, ZJ61 3&94

1100(l5

~ 11:289 67Q2~OO'A

SCREW 12)

SCREW f::1>&83. 4.1200(5) SCREW

2002-STIJIHUGI'a:83R11.2001S 2002-STOIHIJCilMJR/1200tS 2002· SlDiHUGfS.S;3A11200iS

CABU~S1'"FVIJP Wfll6881; 3.98 fnol illlJ<t;.llatad~ O·RU\iO,

SPEJEOOMETER, fl'l!l)h f49$.vCElI.~

200.2·S1DIHUGJ'8.83R11200fS 2002-srO/HUGillaJRl12'OO'S 2002-1200

2002·STDIl-I,UG./'8B3.R

61())t-9Ul:li Gn.eJ.99A 6'704.2·99'

SPEiEOOMETEIFI:, IrI!{Ih (4·9&t_lC·al. ~ SPEIEOO~ETEfiI, mph {49sUGaij TACHOMETEIA

2002-~2005

2002 - 1200.1$

7 8

61053-'95 67085-95 61320--95

BRACKET. ~Ier -

COVER ~Iet ba.dk ICI'!fotrloe1 rom) COVER. ~meler bad!; f'bladk}

2002·ST'Dl'fHUGi883'R 2002-1200.15

2~-S TOIHUGl6l.lJA

9 HI

67103-'95 67104-95 61344-97

11 12

6,7338-91 67'1211·95 6734-5-97

COVER. l:ad'lQmelet iback Ichrome nm) CUSHION, real

CUStt'ION, nillJ f2)

2002 ,1200'S

2'00Q -5TOIHUG.>'663 R 200\2-120015

13 14. HI

6,71 i3i¥·94 157804-98 ·61880-94

eRAC"iKn.-!lpeeOO,. " tacltI. CUSiHIION. !1FQt11: ·CUSi-iriOr-.J. ~r·on!: all

200Q-1200JS

20()2, STD<'l .. luGJ883 R 2()()Q" 1200i5

16

,se,eoo.99 66811-01 68813-01

SOCKET. li'IIdiocal:Qf lamps, (-S) SW'TGH.r~

BOOT, resei ~.o!l

200Q-s·fOi'HUGJ8$3,A..' 12'00:5 2-00iOl-STOI"HUGlsaJ A: 1 200;$ 200:2, Sf DfHuG;S8.1R .. 1,2'O(),'S

--.---- - - ... ,- - ~fiOCL=S -,-.--

2Q01;1-1200/S

2002 -5 T DrHUG.iS8JR 25iW-s'ft»KJ'Gi883 R) 1'2-00. s 2'002 -ST DiHU(t.,'8133 A,; 1}OO, S 2002 .s TDiHUGteaJ AI 1 ZOO· S

6ao~4·94, 68513-9:5 68516-95

00551·95 &&820-98; G88A1-919 • 1'0585-Q~ n:l·4J,94 72153-94 721,83·'94BK 72190·'94 72199-'94

HARNESS, ~bly laChOmeier HARNESS, warnmg lamp aSMmDty HARNESS. _rIlmg lamp aSS@imibly

BULB, ,indical:0r lIampS ~5l

T RIIM PlAJe, in(lbtOr lamps HOUSI!NG, 'IndlCator lamps

IRECEP'TACllE, :!l-way Pll"l TE'FlMIN_Al, pin -[3, ATlACHME.I'>!T CllP

2'002· STOiHuG,'8S3 A,: 1200· S 2002· S TOiHUGJ683 R,'1 200· S 2'iXl2· S I D,'1-'IlJt,':6eJ R,' 200 S 2002· STD'HUG/883RI 2OC'S 2002· STD:HU G· 6a3R 1 200 S

2002-STO'HU(P3{1JFt1 ::'00 <; 2002-STD:t-'luG.U3R 1200-S 2002 STD.:HUG:'883R.. 1 ZOO S

2002-STOVHUG:S8JR:12QQ· S 2ClO::2'-STD..'H UG.'8!lJ A: 1 ?OO·:C; 2002-STDiHl..IG:Sa.]A. 1200 S 2002-STD"'I~uG ... 88JH 1200·S --- -- .. --- '-,' ---- --. 2002· S T DlHUGIS8J Fl.. 1200· S

2002-STD.'HUG,'l183A.11200 S 2002 -sr DiHU(> '88::3 Ft 1200·::;

LENS, indk::.tllt.oriamp's

HARNE·S5. 8S,e.mbtly s~melEH

HARNESS_ a~l,jy $J)E!edO w/I6 7654-98 ~ 70585--9 J. CONNECTOR, (SW>I~oh res~O ~ MI JII'us.~aied) ~ 21 SECONDARY LOCK_ 3-"".80/ fOCeot.OCI!l SECONDARY LOCI(

-------------

V 2'8 29

72266-94 14402-95 14"1Ig·9aBK

74159·98 74Hl'1·98 74 Hi3-9'8

, SiHffl'NIK TVSE' se NSOR_ weed

HOU SING, 12- ..... ay {blaCk ~

SOCKET LOC K l2· way TEAM~NAL. &0I::MI't - fe,~I!' SWltatl TEAMIINAL_ ~t

33

67'041 -98'9 67285.·99'A 67:2'900-988 67284-99A

it-ID Irm'l!):1fNATiO~AIL ONL'II" -----

SPIE EOOMETIE A. kp.l'l (CilIl'II ,'~DI:AlJst J~q)arll SPIEEOOMETIER, kpl'l (Can)HDI,,,l\ljst .. J.apanl

SFIEEOOMTfER. mph (Ot 6rt'l __ . u_. __ n ---.

SPEeDOMETER, mph rOt 8r1 )

2002 S. T D:HuG.'883 R 200e·1200'S

200\2·$TDiHUGieS3R 2002· 200JS

18

. ,g.. -.- 25

T'~211 2'3 24

SPEEIDOMEN1'ER - 88311200 CUSTOM

'1' 2'548
2 3594·
:3 J2110A
,4 6'702
10065
5 j112e!S'
6 1~496
7 Eml84-9tIi
8 hoea.,g6
Q' 67121·95
10 ,6j' 1 84·94
11 ,6128;).99.1\
674))6·99A
12' 67&54·98
13 6788!l·94
'14 68024·'94
l5 68382-'96
h) 68715-96
11 68792·'00
118 688~4~Ol
1"9 _ZCJLSlS
20 &8841·9111
70585-9G
21 721143-94
22 72~5:Hl4
23 1211 S,3.9<1IBK
24 7211 QO·Qot
25 72HI9·Q<!
26 7226:fHJ!4 .
27 74119-9'881<
28 74159·98
29' 74191·98
30 74193-98
:u 74402-95
32' 67285·99A
67416·9911
67284-9911
67415-'OOA SCIREW ,~2', SCREW SCREW!21

2002·883C!121XiC 200',HW3Ci12{J(JoC 2002·WCJ 1200c:

WASHE'A {2}

CABLE STRA.IF'. w/16:B81 4-00 {not IIIUslr,ated) O·RING,

2002.883C112OOC 2002-8S3Cf1200c 2002-,ae3CJ1201lC

Gl'iOMMEi

'9FIACI<IET, ,~&edomell!<r COVE A, ~JOO,ter bacJic

2002·$3CJ1200c 2002·883Cf1200c 2002-8eJCf1200c

CUSHDON. irOl1lI atI(! rear [2} sqcKET, li'idiocalO:I lamps (5) SPEEDOMETER. mph (49s1.fCal 1

2OO2-ee3Cfl2OOC 2OO2·.B83Cf12OOC 2'002- t 20QC

SPEEOOMUE'FJ.. mph (4,9sI1CaI/Ca~.) SW!I1i'CH. reset

BOOT. ,-e5e;1 ,sw,llen

2OO2-sa:ac ~OO2-SS3Ctl.200c 2DOe·883C/1200C

8Ul!B, 1n4Icat'Ot Iam;PI (!5)

BEZEL, lENS &. JEWEL IISM _ 11'Id1C<iJtor l:lliij) INDICATOR LAMP ASSEMBLEY

?OOe-OOlCl1200c 2002-00JC/1 200c ~002-a83C/i 200c

HOUSINC[ lr1diQIlOf l\9Imp,w,,'6e788·96 HAFINESS,wari'llinglighl ass'jI'. HARNESS ASS€: MBLEY, 5l~meler

2002.B:s3Cl12001C 2002-S83Ct1200c 2002-M3Cil2OOC

I::iARt\!ESS ASS!EM8lIEY, SP-oome1er CONNEC TOR, ($W1I!oh re,se' ~ ~ 11101 ~IIJSllr<lIe<:1) SECONDARY LOC K. 3·""".ay roc.e;viacle

2002- 88J.Ci12'OOC W02-eaX': 1.:2'OOC ?002 .sssc. 1 aooc

2'OO2,aax/1200C 2002 -M3'C: 1 ?OOC 2oo'::il-883C, 1 200c ~002 -Ba3C· , 200c 2002·8.63C· i 200c 2002 -&63lC. 1 200c 200'2 -88lC , 200c 2002 -S3JC, 1 200c 2002-883(:: 1 ?OOC 2'000 -883(.' 1 200c

SOC KEf LOCK, sec 3,- ..... 8'1 RECEPTACLE_ 3-way ~11J9 TIE: RMINAL. pln,£3)

ATTACHMENT CLIP S~R~NK TUB!E PLUG '12·W8'1' fbl<a,ck)

SECONDARY LOCK, 12'-way SOCKIE T TEIRMI NAL. fes~ swl1ch

TERMINAL. &OdI,e't (11 J

SE NSOR sOiled

H·D INTERNATIONIAL ONLY

SPEeOOMETER. ~h fCan tHDlfAui$1 iJapanfm- SIPEfDOMETEIA. liiph jI-iQl.'Ai;I$i iJaparli

SIFlEIE DOME TE'A. mphl/ k(lh (Gf@i!1I Brllll.n I gPEH)OME'Ye: R. mph! kflh (G,reiu Brl!8.n I

------- 2002-12'OOC 2002-883C 2002-1iOOC 2oo2-883C

...
~.
\
\
\
\
r \.
......,. .._ \.
._ \
"-
"- -,
.....
-
.....
......
. " 12

7-" ;-~

6-~ ~.'-J

S-i

2-®

13 ,20

I I

I

- - - - - - - - - ~ - -- - - ,

r7 18

.A
.-' -,
/ .....
/ -,
14
21 i i 13

/

15 22

not sold separ8J~ely

16 HI

/:1

¥;

r>. ~

i

1..-

TURN SIGNALS

iNDEX PAM

NO.. NO.

DESCFlIPllON

MODELS

l 71:27

:2 nU

;3 1Q01S6

II..OCKWASHEA 2OO2-A11 MQ(leI$

JAM NUT ,(2~ 2!I)Q2·.AlI MGd9ls

CABLE SlrlRAP f2} 2002·AJI MlOOeIs

4 &6104·02 snJo. tBl!lllumsigMI (2) 2OO2-AJ! ""Qljels

5 67822·8:8 BALL STUD f2) 2'OI:lZ-AII MQ(;IeI$

6 ,670:n,aaA C~F'. balll ,sUJdl (2 ~ 2'OO::H=-JI Models

=7 .. ------~~~·~~----~~~~~~------------------------------------~~~~~~---------

'67828-_ AETAINE A:, nigh! 2002· All MCidQIs

'671929·88 AETAIME R:,left 2Q02-1I!1 Moo1els

8 '58168·&9 BUL.B, fromlurn si~1 f2) 2OO2-AII MQdels

9 '685~e EhJLB, re~r turn $lgnal (2) 2OO2·,AJI MOo!:Iels

1 Q '684~02 SUPPOAT. ~El<a;r tu"'1 S!lgnail ~.2l :<'002-1111 'MQOels

11 ,S~OO SOCKET ASSEMBLY, .~on~ 2'OO~-A11 M(ldel:s.

12 :~MQ05.00 SOCKET ASSEMBLY, rear 2Q02-AII :M1XlI;!1s

13 ,689'72·00 TURNI SIGNAl ASSE.MBL.Y.lrOrl! {<In'~r~ (.~l 2002,.-\11 ~Is

1456977-00 TURNI SIGNAL ASSEMBLY, rear (:tmba(J (:2) 2002·':"'1 MIOOels

15689'73-00 LEINS (<I,) 2002-AlI Mlodel$

16 7;31$2"96BP:: SOCKET HOUSING, Q·plaee 2002-MI Mt::>de~~

11 73'1 56·968K SOCl'<1ET HOUSING, 6-plaC'e 200Q·AlI MOOlliS

"1 ""1li~~-~73~1:':'9:::1-:'96;:::' .~--'1'lP:::::~N"',--:*:-;: fi]';6-'- f:;C20;:;-' -=-ga=-" 1.Ig-==e:;-} 7.(~=atl~&--::r=IY:;:h~~ ,7:-lu-=rn:-· =SI=gn-::-' a::-;;I:-;~ f--;(-=-a,:-s -:-teQ:-:·,-u-.lt-=-ea:;;i--------· 2002-Aii ~M-oo--e1-5---------

H·D IN'I'"ERNATlOir:o!A,L ONLY

",,!;;;c9---~68~1:-:;. 6~3:-:-M~,:-. -~-""'"i'iB:;";U""16;;:;' =-, 7:-~u-=m::-=si-=-'!l.,=-,EI::-;I--;f 4-;;}-'(~H""D:;;1 ):-------------------- - -- - 2002- M Mod;el~

20 689'75-00 TURN S~GNALAS.sE:MIBL'f, lton! lamoof) IHD!I (2) 2002-AI~ MOOe-ls

21 6139'1',8-00 HJ'RN SIIG""AL ,ASSEMBLY, roaf (lImoeH (HDI) 12~ 2002 All ~(l<jels

"'2:;;c2------""sa"'._ 9"".'7""6'""'-00"", .'--------;-L"'ELoN"'ISc-, ""rH-')n=-='~h"'_lm=, ·.~bm~ {Z) (HD~ ~ ----------------- .- - - ·,2002- All -~Co!le~ -. -- - .. -. -

:23 619Qi9·00

2002· All Mq<;!e,ls

13 .» 14

,~

TA~llAM'P

INDEX PAM

NO. NO.

IMODEL.;S

DESCRIPTION

2 3

24."20, 7'9M 68006·00

~99 68 1 40-00A 68l6:S-a9A

7 a 9

66296·99 00630-99 se8S2-99

SCREW CUPNIJIT

SCREW'. lail lamp' (2)

2002·AlI ~~8 20Q2-AJ! Models. 2002-,AJ1 ~Odei$

- IB_ASE ASSIEMBIlY_·dhi-omed " .l.ENS., U!ill:a~

BULB, tail lamp

:lJOO2-AII MOdieI$ 2002"AII Models 2002-AII Model!s

BASE TAIL LAMP. onmrnll

C lR(;u~r BOAA[lIOOVIE R ASSEMI6lY BULB SOCKH ASSIE MSLY

2Q!IJZ-AlI ModEIls ~OO2-Ali Po.\lDdEl~ 2002·AI! Mooe!s

io 11 12

,58800·00 73l54-00SK. 73156-9681';

I-IIAANESS FliEAR UGHITI NG SOCKET HOUSI!iNG 4"piace SOCK:ET HOUSiIINp' S-pltlca

200iY<'-AII Mod<els <lOOO?-AII M~i!i 2002·,01\11 M~~s

1:3- 14

731 S$-9S8!i< r3191-96

2oo2·AII Modo:ls 2002-AI~ Moo€<ls

SOC;KET HOUS'IING a-place

COINTACT SOCKET, '~6"20 ga (a~ reqUlfe<l1

Hi-IO' Ufi'ERNIA:fIONAl ON'~ 'r'

IS ·68l4 1 .9".;1,""" LENS. tall lamp (HDI only! 2002-A~1 Mooeis. 16 --..-..,6""'0""169"".· ."'--"'"00"-,/11."-. ---=6""'U"-LS"'--:, ta-I-=-I :-la-m-'-p"""7('"""'HI"'-D-:-1 o-n..:'ly'-.j-------------------.,,200"'''''2''"". ,-'-"''''-11 ""'''''';-ooo-''--,'Is

17 ·SI3.e;3;3-99 8ULB SOC-KIET ASSEMBlY!I"!D! only) ?OQ:;?·AII Models

-, ".

\

'.~I

HORN

IINDEX ·.,1".

':.,

MQDE1:.S

1 :2 3

r a 9

3563 iJ;I306.

3987

'{71&W 6·,'01 a7i~

7(n41 7l45W 7481

7495 7531 8098;

OCAEW(2) SCAEW(3) CARRIG&: SOU

~·t2!)OlC 2OQ2·S,TIlIHUGI383CJRft.200s 200'2,STDlHUGlR3C!RI1!200s

iOOIL1If1(2) WASHER ~2l' W'ASI"IER

iOcr2-AIi~

2'002· .... 1 ~Is . 2.002·STIJIHUGl8:83CJRll!200s

Il.!OCIK'WA.SHE:R I:.!OCIK\iv..A.SiHER AOOA'N NlLJlir

2002-12OolC ZOO2"l2!X'IIC 2()()Q·AlI MI:loIELs

NUT l.!OCiKNUT NUT, _!~ {3l

2OI..l'.1-~2001C

200'<H200tC 2'OCI\2-ST[)_,I},IUGt883GJRf1200S

13·

T

. 18 '19' 20 21

SOO6(HI(l[} ·e9062-91A 69,20"91

CLIP"N",(Jl (2) C-I..IP

2OO2-STDll-'ll!lGiB63ClAfl :200$ 2'OO~-A!1 IM.Q(!E!~$

cR. horn {Otu(lrne}· ()OVlER. I(!nf~l'Ime:i'I're;aJD!le

MOANI, comploMri iNl bf.acjO:kt, .&11]4·95

200iil·1200tC 200Q-STQIiHUGJOOJCtAi12'DO$ 2000'-$ TDtHuG/8.S::lC/FIi 1 20005 2002·l200!C

2002-1200fC

2002-12'OO1C:

CI!.AIMP. 1l0nn WlrS HO,R'NI BRACKET

---~------------"'2=002=.'-'"""'1.~=~·=·.'-"· --_._--

2002· S TDJHUGf883C.lR/ 1 ?floS 2(_'i(Q- 5T D/HUGfW3>C:"A! 1 ~OOS 2Q(12'-12-00!C

22 23- 2 ...

S9'ln.92 691J5·96.A 70008·00

RUISBEA MOUNT -1·mANI 8RAJ::KET W~iFlE (iFiOUIt\l[l, hQ~1'I

25

d"'OSITICtiI ~,",Oi

INDEX MAT

NQ:, NO.

MODELS

5 6-

2fJ,_ ...•. ' I .. _.~ ' ' .. ' .. 16

. 2:3

'll

U~FT --..

HANiDi.Jee,t;FI ''_____.~

QONTROI"S

'MAlIN W,i,RiINQ H!l\RNESS 'IndudiM l'bt f()llowlng P'!u1 •

\

I~[jif ~2) 1T1ER~INiAil!.. nnog:

"A~INAiIL" Iling • 5fUi SIIUd f1'o.1I:2 g;!l.JgIe1J

j'\~ '9f1,i40 9&112'

1 2 ;3,

200;2·STDlHI:JBJ8;83R11:200, 2(ill.l';HlTIOIH~M2>OO' 200.2~STOIHUGl8a3R!'11200

91M3 ~7' 9ue:

"9869'

''!"IEFlM!N.liI!.. R!ig!,.110 no, 12 'gill¥!} 1I'IER~IN~I!.. R_H_

TIE:AMINAiL. LHL~2} it,

200.2· ST[)JHI!JGtB83R1 11 200, 2002:-STDtHUJCife$3R1~.200' 2(lI(!I2~STOIH~RI'11200'

fERMINAlIL. riingl , st8 P 2 gauge} II"IEFI~INA!I!..hJITUIJ!'l • 1/4 (3) il"1E:'R~INI\iL.,taom81E! .5P~ ~. 1'14 sial (4)

2'00:2·STDIH~RI'I:OOO 2002-STDIJ-IILJlGIa:B3R11i200 200:2,$fiDJHU'GI8a3R.11.2QC'

9008 9931

10 11 12

ll000iS 11!(m16 3l504--91A

- C:ABliE SliMP (4~ ANCHOR. T-stilJld (2) RELAY

2002" SfD/liiLlGlSi63R1 1 200 200;2·STDIIi-IIJ~R!'t:200 2'00i!·STOII-ILH3/003R,/11:2OQ,

a771~e:;l. 700~Q(8 7005&00

PioIDiJiJ'ilrI'ING fliNG, ~ll'\.tItIer'

SOCKET lnERMINAl (3~ CONNECTOR •. sp.iide Illlmm!lI(3---way)

2OO2-STDMUGtMlRi11200 200;2·SlrDIFIUGl8:8:JRlt,200 2(!!02-SfD!t-lUG/003f\i'l200

SOCREl' I-!!OuSi"NG. s,-Wa)l FU::CEP1IACliE. 2-way ~!)l~} CONNECTOR, ,S,way ~bI;!Ct!)

lS 17 18

72046-79 72hj~N94'BK 72lQ6.9o:I1SK

2002,STOMUGt8a3R1'-1200 :2002·STDlHUGf,883Rf' 200 2002· SnJ/FUJruOO3W1200

COIL

2002-·S'fwHUGla83F1J' 1:200 :ilOO2"STQMUG/WR,/1200 2OO2-STDJHl,IGt8ei3A11200

7211 16-9Ot'8K 7:21126-94(iY i:21138~9<!GY

.SOOKEl HOUSING, 6-way SOCKET MOUSING. 6.\I¥EIY SOCIKET ~OUSING. 8-~ ~'gr8¥)

G.6.l;>[;ES 'NO'CATO-'l: cl~~$

nlI42-9~ n1146-g.,j 7:2156·94

SECON[)AR'r{ LOC K. 2"way t~<JOI1;! ~ 3) SECONDARY LOCK. s.way pm (2)

SOCIKH lOCK &W!I)' .4\

2OO2··ST[).IHUG .... 883R11200 2OO2,STD-~UGJ,683fV1200 2002-S1iDfHUGf8:83R11200

vO'E 5

1'.7 .. ' §:r- 22-. __ . U)

27

31

. 1:215ij-9J! 72180-94 12'1'00-911

SE"CClNDAAY LOC 1<. e-'W~ IRECEP'TAGllE, ~ pin

TE FlM~.NAL, pin {14~

2OO2·.sn)/l-UJGlM3R1 ~ 200 2Q02- ST[)JHUGtfi3A11200 2002- $1 OIHUQlMlRl t 200

25 26 :27 I

48-

'fEfFlM!IN_Al. sOdiliei f ~ O!} SEAL PIM f2} TEiRMiNlAl., piiT'!

2002·SlrDIHLIlGl8S3R11200 2002· STDtHU'GJOO3Fb' 1200 200z- SfOlHLJGfa:6.3A! 1200

721'9l·94 7219~H14 72196"94

CALj~OANfj,. n'l",POOOA SU'ENOIO

~4 a--m:~~ IBMI!(~E SiENiSOFI

'Or

I

'9

3:2 15

33,

34

35

36

41

IGNITION MODuL~ TIMING P\..i.T~

n-

NiHl'1A!AL. S\I'\I1·fCH

-46

26 30

VOII.T~e; I'lEGIlA)J,TOA

-45

l'

.. 42

I

12

..

MAliN WIRING HARNIESS (OONTINUEDi),

DESCRIPTION

IIIOOEL.:S

31
32
3·3
J.4
35
M
37
38 ..
39
40
41
42
43
44
45
4.6
47
4e,
49'
5Q
'51
52
53
54
55
se
57 i:2199·9><1 ?-22l&9"'!

'MAIN 'WIIRilNG HARNESS !CONT'NUED) I~ lM'fOl~ p~

.~

CONNECTOR ANCHOR:

FUSE BLOCII(

200.2-SfD.IHU'G18:83A/ 1 200 200;2. SlIDlHLIGi'8S3Ft11200

7~17-94 72:Ol'1!HM 72219c'9ol

72220.901 1'2249·94· 72200-94

7ZZ'9,-9<I 7229&Q14 72347-g.'I

723U-9t5 7239'9<-9;8 72~Q.5..98'81<

724M:981GN 72445-99IN n'::5Q7-9;l,

"73103·9681< 73106-0081< 73108-9581<

7::l100·9f) 7J19EHI6 74100-98910;

ilE"Pi~iNAL. <!y1.Q "U$EI' n a.-2(191B1~e ~

TE AMINA!.., i!n;rlO,~' [l4-16, '\)aIuge ~ (2')

TE A~INAL, !luto ftisoe· n s ~uge) TERM!NAL. auto f,~ f14-16 !JI!lilJge~ (4) b

2002· SlIDlHlJ!GIikf~,.~ 200:2- SrDtHlH3/M3F1t1200 2OO2-STO/HUU!833R11200

2002-SllDIHLI'~Fl<'1 200 2002· STDJHUG.i'003R112QO 2002- SiOlHUGlMJAll W'J

HEAT SH RINI<: TUBING. o 3 X Incih ('3,) TERMINAL_ ternaJe (18 gauge) {2~

TERMINAL, lemale Sf)a4e ! 1 4. i 6 gati9£l) TE RMINAl HOUSING 1 -w'ir'/

FUSE 1 samll f4.~

2OO2-STDll"lUGi883Ri ;1200- 2002· ST[lJHUG/383Flfl ~OO 2002-S Or'HlJGI·M3R11200

HEAT SHRI N,K TUSI'NIG, yellow CON'NIEC- TOA J·w~

T E.RM~NAL_ push or! rlgh! Ilnglle t2}

2'lXl2-STD-Il'IUGIB83R1'l200 2002··STDIl-lUG/e83W1200 2002, STDIliIJGI'883A11.2'OQ

-----;-ERM~INAL_ push on Iii 16pg fEAM~NAL. iamaie; ~laawg. (tan) GROMMET

2002 -STDtHUG!OO3F1l1200 2002'-STOrWGI883Rl1200 2002'·STDlHIUGi8aJRi 1 200

OONNECTOR 3-w1I)' {bladq CONNECTOR. 6-w~ ~bladl;) PIN HOUSI NO, a.w~'i' [bj,llck~

2002- STD/HUGiaa-JFJ:il 200 200<?- STDlHUGf883Ro'; 200 2002· STDlHUGl8:83R11' 200

TERMINAL_ pm ((20- 16 iJauge) ! 1 n CONNECTOR ANCHOR (.2)

PIN HOUSING, 12-way (OIado.)

2002-STblHuG.~6S:lRl12()G 2002- $T OIHUGtB83Ri t 200 2002- STDlHUG/M3fV 1200,

74149-00 74100-9$ 741'9i&-98

P~N LoOCK 'I 2·way ~ PIIN TEAM I NAL. fil ~ SEAL PIN

2002· STDiHUGf8.63Fl11200 2002- STDiHUGiOOJA:.ll 200 2002-Sro.lHU,Gf8;8.3R!1200 2002- S TDfI-IU-G/883Ro 1200

GAGeJS It.lOiCATOR UGHT'S,

o-··~

52

._ _l

C~llFOANI~. ~A ... PCOOA 5OLINOIO

6 - c;:r-c=-

HORN

45

.. '"

"'r'

-9

46 48

~A(».1T \

-34

-..

INDEX NO.

PAm NO,

., 11 9

'13 1~ 15,

16 n 16

7!S'29 9840' 9842

9643 !lI869 9898

9937 1'(')006 '1(1136

J 1: 5IJ.4-9'1 A ,~9!3 7~i'9'

721102'·!MJ81( 72 ~ oo.-94BIK 72116-94BI<

nl2~~GY 72l3;8;·9"j,()V 7:2142-9-1

MAIN WIRiNG HAiRt;l!SS :883 .$l200CUS,TQM 1!IIducIM n. F~ 1PM'ta

NlIT (2) .

re RIiotINAl., rnrng

TERMINAl, r:iiill!'J" ~16 Slud (10.'12~)

2002'-6$3CIt2OilC 2I"J02·a&'JCI11,200c 2C.'11!)2.88i3Cf1201iJC

TIERMINAl, ri~ ,. ,1 O( ~ 0.12 ga!jQ4i) il"IERMINA!L. !'ii~- 318 (12 WiI~,1

TIE A~INIli!.,~gl

2002-~I2()(JIC 2i002"6$lCJ1':2QIilC 2002·883Cn,2OOC

TIERMINAlL,remali& .spadQ~, 114 siIol (4} CABL:[ STRAP 0)

.ANCHOR, T-5'!UId f2)o

2OO'.l-~112tOC 2002'";S;83CJ1'2OilC 2Q02·883Cl11.200c

RiC-lAcY

SQoC:KET T'EAMINAJL (3~ SOCKET HOUS~NG. S-III'.ay

2002:-aii3C!1200c 2OI:I'2~112CI!iJC 2002-b3cJ ~ 2IXIC

RECEtPTACUE._ 2.way (iljadl;) AECE'PT:A.Cl,E._ 6-"""!Iy (ItliIa~) SOCKET HOUS'ING ~way

2002·883CJlrooc 2002·U3C11200c ~-863CI12'(IIIJIC

SOCKET HOUS!lNG 6·way

socser IHOUSJIING_ a-way SECONDARY' LOC to::, 2-way tt!!!CQl'itadie

<l(ilQ'HMCf12oOO1C :2OO:2.M3Ctl zooc 2IOO2-seJC/1:2'QQC

72u&Qi.t 72156,9«1 72 1 £B:-94

72160-94 7'HOO-904 {21'1l1-9'4

8ECOND..AA'Y' LOCK, 6,·way f2} SOCKET U,XIo< 6-way SECONDARY Il.OC K, a-way

~"8.S3C/l .2OOC rooo··OO3CI1:2'OOC 2'OO2-!333Ct12'OOC

~ECePTA.ClE.1 Pin '\.

PIN (U~

T E AM~NAL. sor:io:o4 Cl:2)

21XI2 -883CI 1 200c ~·883C!1200c ::!OOe·!m3C/1 <1:00c

:25 26 27

72 '19,5·9<4 72100-94 72199-94

~ SEAL PIN (3)

CO:N1ACf P~N CQNNiECTOA ANCHOR

~-88:JC/1200c 2OO<l-a$3C/l2OQC. ~002 ·S83C/l :?OOG

47 48

, 'ru!'l"l 5!iG!!ilAa.

~

/'

:2:1

.2.~

25

11 ·40

34----

28 29 30 3·1 32 38

. - .. -- --....,___;- .. """:"- -- 3-'5-

---- -,........ _ _)._

j-- 3·5

'5,

1 __ 20

."..__....__ 24

:25

TIMING . p.~.""~'

/

I

:2

, 4 39

.~

ST&.I'l'T5"A !=!!:~ /1;1

INDEX NO.

PAM NO;'

MA.~I MRING IHA.R~IESS ~ 88311200 CUSTOM (OONTJ.tfUED)

2OO.2·863(:[1200c

'70015;3.9.9

MAliN! WI:RIING HARNESS e83 & 1200 CUSlOM ICONTINUED) 'IndlilidM ft. iFollowlfrllil "'1'111.

•.

31 32 33

7221116-94 722117·'94 mlle..94

- n219·Q.1j 1222()'94 7:2249'-9:4

7Z26&-9l4. 12290-94 . 1229'1·94

FUse BLOCK

ieIRMINiAL. amo luse 118-2-0 Q01U¥) TE:FliMllr'tAL a~O iuse ~ 1 4-1 6 ga~) m

2002·B83C/12OOG .2002-883C/12OOC 2002-8!l3C/12OOC

• TERMINAl.a;i;rto rUSe (1' 8 g:a.oge) (2) TERMINAL. auto Me ('4-16 ga'~eJ (4)

• HEAT SMAINK rue·IING. 0.3 x 1, mel'! p~

HEAT SHiRiIN:K TUBING .. 3. x J ~Sl' T'EAMINAL. i!l'lSulaledl (2) / TERMiNAL. lemak! 8p!iOO (14- 16 gauge)

<IOO~-833C1 i .200C· 200l?·8:8JCi1200c 2002-88JC.I1 200c

200i-&83Cji 200<:: 2002 -883J:I]2()oi)C 2OD2·883'tf1200c

40 .~. ~ 42

7229:5·94 72347-,94 12366-95

723'99"98 72405-988K 12,a,05-9SGN

72445-00H.J 7310ii-96'BK 7310<HMEIK

73·106-96BI< 13108·968K

..

HOU'SINO. SI:aJri!lr COll-~~Qr FUSE 15 limp. ~4)

HEAl SHRUNK ru BI!'iG. yei10w

2002-S83C11200c 2'OO2-~:JC11 2-OOC 2[HJ~·aaJC.' , ?OOC

CONNECTOR a-wilY

TE AM'NA1. pu~h on right OlJng~ (2) TE AMINAL, ~1.I$lh1 on 111 lS-awg.

'rE AMINAL. femal{l ., 8 a ..... g (iM) PIN HOUS~NG_ 3-IN.EIY WI~OkI

TAlE! HQU SU'IiG,_ 4-way (I)!acto,j

TAB HOUSING. 6-w~ (~adkJ PIN HOUSIN'G. S-way {blllcjq PIN. 1 e ~20 9i!ilI9!1j (21 )

49 , 50

51

73".9\8·00 74109·g.BB!K 74149-98

CONNECTOR ANe HOR

PIN HOU.l?INCi. 12-way fl:il~Ck! PIN LOCK_ 12-way

52 :53

P!N fERMINAL ~ ]2~ CilRC U I T BFI:EAIKE R :::lO.A

74~90·ge

7 4,599· 7713·

2{){)2· aa3t.11 O?OOC ~OO2 ·8~3C/ 1 :WOC 200:2 -S&JC: 1 200c 200r:l-8;8.3( '1 200C 2002·U3C· i 200(; 2002-883C: 1 ZOOC 20m -U3C 1 :200c ZOO:? -.S83C T 200G

POSinplij l".t.MP NcDi

/~ .

~ .".

-:

MAJIINWIIR~NG ,HARiNIESS ~. 12OO'S·PO'Ri

DES!CAIP'TIQM

~'
2: ~
a
AI
s
'6
1
e
il'
10
11'
'12
13
14
1:5
16
0'
'UI
19
zo
:tll
22
23
2.4
25
~
2?
28
29":
30'
• "·3,1"
'. 14 -----':l1A"':l 44

34- .35·

41 42

I I

I I.

54/ 5,7 ~

:5:8

I ~ .. --- GJ--i::::::::::::=::::::-

~

---- 59 60 6~

7629' 9810 9M2

9M3 9847· 9848.

98691 9898

10136 J·l00.t-9tA

'fi·771i9fi 7~ 729*·79 .

72056-92 72100-948.1< 7211!3~BiK

" M)!;INWIRmNG HAAiNESS~200 ·SPORT Iftdl:ldH TIN F,Gllowlmg 'Pan •

. N'[IIT"f2") TIER~INA.t, J,ingl

lI'iERMINIi!!Il.. Jii~I' :5;!'~6 ~1ut! PQ-12g.u~;g~~

2002·1'OOOS 2(I!l)I'2-1'200tS 2002· l.20ti)S

fiEFlM1N\M:,-ruJ'\gI-'1IO P~1 2gal,ige~ 1I'"EAMINAt. A_H_

11E:A~INAiIL. LH.~2~

'2002-1 2000 2(II02-1200s 2(!IC!2. 1'ZOOS

,

1iIE";,flMINi4L. Jing • 31'8 f12g!lugiEll iiEJIMINiAill.. IIIBg 13)

1iIERMntl.!!AL. female 5!)(!Ide l\I1Pe. 'Iul sl<:i!t (4)

:2'002· 1'2005 2'002-112005 2OO2-WOO$

'CABLE STRAP {4f - "-

ANCHOR. T;sloo[2}

RELAY.~ t_ ..

2002" t 200S 2002'l200S 2002-1200$

2OO~-1200S 2002·12QQS 2oq;£-1200S

HEADlAMP MJUNT~NGFlilING SOCKiET TEAMI'NAl f6) roCKIEr HOUSING,. 5.-way

MouilhNGl. 3-!f!\By

AECIE:I:lTACLE, ~way (~) SOCt<:ET HQUSING,:}'WllY (~)

200z-1200S 2002: 12'OOS 200.2· 1 2005

t2lii9~8J( 121,24-94Q:¥ 72·~2S.i9~ay

n~'3S.!IJIG'f- 121'39"9413'1' _ 12~!~·9.t

_ 72·~.46~!w

, 121!S2~94 1:Z11¥~94 .

-ntS9"94 1211~9~ • i'211""9~

• SOCI<JEi HOUSINO, 12·~ ~~8c11;l OOCKET HOU'5ING','HIj'8Y (9ra,!,~ SOCI<:iET rU;)UIS!ING"S"w.ay ~gr<l'l'~

2002-1 200$ 2002-1 ZOOS 2OO2-1.200S

----------:;200::;;;:.o,"'2"·"'<:'1!2:<";OO;;;:,._'=-s ... - -----.---.-

1002- 1: 200$

2'002· l200S ·-~~~~~~~------;.rtOO<:': .. ·""2'-:' 1"t:"200i':'i':.·. ~s .--------

:2'002- ~ 200$

2OO2-l200S ---------;;;200""'· ;;;:;2'""'~2"'OO=S-' ,------ -

2OO2,t200S z002-~200S

SOCKET HOLl!SING"e·w.!.V ~9ray) SOCKET HOtJ1SING" 1: 2"wlilY ~gray) SEiCONOAAV L.OC,i(. 4"w.ay

s-E"C-ONIDARYI.!OCIK. 6·way ~2) SECQNI,)ARV l,:OC!K. 3·w.ay SECONDARY ,",CICiK. !l·WE!y

SECONDARY l,.(j5I!'(, 12-w~ f2) ~iiCEPT:M.:LE. 1 I)il'l

PIN.f1I,e~

\

I~r

II· . . ------:-- .~.-.- =..J- -,

__ .-,--;_ __ ....-- ,- -,

TVtlU.! SIGNAL ..10.-.~ ~/_~/~~.:;:.-::::;:-~--:_-.,-: .2.3 •..

CONTROl MODULE r.~--- . . : 28

.. .~~10 ~ .. ·D9 s~ i~.. iG\9- 3 .. ··~

.-~--:.:::::.......- ; . . " 32

31 . (,f-.!' ~.'()I-.I W>0Ul E

3

22 21-

31'

32

D~TA _:to.!~

: 1'IE:1IF1 ~ LlGHT'~G L_ J HARN!iSS I

56, 57 s.e

~ ...... :~~. _. - - :.-=-;::!-! 'i; - ~ ~~ ... ~

; -_.- 45

is T :)PL.I(,H' I

/ Swf"C ....

_ .. - ~-l~ -- 4S

If'

YI""tKl pu'T"E

w-----'=~.- '.J~. JJ- 18

_ 26

31

,.

11-

-.52

'N ... ru!lt~ SWITCH

V!J\:I"AGE IR~(l.l!IJfrol'1l

OIk "'R!;SS'iJRE

-5,~

.,

INDEX NO •.

PART NO,·

'.

DESCRIPliION

I"Q:DELS

IMA!tIj Wil~RiiNG HARr-IESS l200 SPDRT (OOmINUE D~ 'lid:"" The FI)IIO'IIII.ngJPan.

200.2H200S

2(1 24 30

72195-94 72196·94 122'1:Hl4

SEAL PliN (11) CONrTACT PIN TERM9NAl. S>Od!:.et p~

2002-1~OOS 2002· 1200S 2002· 12005

j'22'·~4·M , 722'16·94 '\J2:?_17 -94.

GABLE SEAL (3) FUISEBI..OCK

iERMINtAL. al,Jllo luse (18·20 gauge)

2002·1200$ 200l·1~OOS 2002·12005

_3»----- 39

4.0

7221e-94 7221·9·'94 72220-94

72Z30~~1!! 72231ci,i€! 7'22490194

72260·'95 m93.94 12291·9-4

lEAM'IIN!i\l. atltollilse (14·16 ,gauge) m TERMIINlAl. aulto IUMI (HI gaulle) TEIRMI:NlAl, auto IU$e fl4· 1 'og<'iuge) ~")

2002·1: 2005

~~!~~

HOUSING SOCKJET, 3-way SECONDARY LOCK. J·way

HEAT SIHAINI<; TUBING,. 0 J X 1 lnon (3)

1002-12005 200(2,12005 2002"'1200$

'CONNECT,QR 3-way TERMINAL, ms-ulllilBd (2)

TE RMINAIL,rema!e'sp~(Ie (1 ;l·16 gauge )

2000·12"005 2002·12'00$ 2C11i)Z ·12OOS

50 51 52'

7:22950-94 n347·94· 72366-96

72399-98 724Q;S..96GN 72M§"~TN

HOi.JS~ N:'G, S~arle;r O(lnF"!SClo, IFUSE lS <!Imp. ~4J.

H,Eft,J SHIRINK TUB liNG , yffilow

2002· ; 200S 2002· 1 200S 2002· 1 200'$

CONNECTOR J-WIIY

. TIE AMINAL, PUSIl on .Ii' aawg

TIE FlMINAL, ~emar.e it 1 Sawy. (tall)

200.2· 1 200S z002· 1 $Os 2002·12005

59' ,00 61

72507·94 73103-96EU< 731Q6.96BK

7310&·9681< 13190·00 73l9~9S

;"41 (l9.9aBK 74149-98 74190·98

CJl~OMMET

PIN HOIi)~HlNG. 3-\I¥1I)' ~bl!lckl TAIB HOUSING. 6·wary (lJiadkl

.2002· 1 2005 2'002-1 200S 2002-12005

PIN HQIlSdING, 8-w.ay ~ bia.ck I PIN,; 6 (~O ga>lli!l;e) [I i) C{)INlNlECTOA ANCHOR (2)

$2·12005 2{102-l200S ~OO2·t200S

PIN HOUSf1\t:G, 12-way (bl'Mk) PIN LOCK, l' 2"w80/

PIN TEAMIINAL. ~ 1 2)

CIIRCUIT 19'REAKER lOA

2002,,2005 2'002·12005 cOO2·1200S

<"OOO·l:200S

.~ /20

-.'. 3

..... /"

·ct

~I

SWilTCIHES .A.NO C~ACUIT 8.REAIKEIRS·

INDEX PAm

NO" NO.

MODELS

4 '112 11·8' ·21 . ,.,/.22:

1 :2 3

:Z528 ,ease 7220

SCREW WASI-iEA lNASlHlEA

2002·All ModeIls ~.AI~ MO(fe!~ 2002·All Mod'olis

5 6

9862' ge9S ,0039

TEAMINAL R~f',!G (3~ TIE AMINAL (2) CABLE STRAP

2002·AII Moo~I~ . 2OO~·Aln MoXIels 2002·cAI~ Moogls

7 8 9

SWITCH, oil proflssuHI illdtca:to'; --.- - -~. -----~ -- --~ ~-- 2002"AI(ModIeiI5 STARriER RELAY 200<:·1111 MOdelS

265&4·77 3~504·91A

33900·99' SWITCH, heulral mOl¢aIQf·· willh washer 2OO2·AII M~I$

"0227·00 ..,lIUM:PEIR W'lRiE A.$SEMIBLY,n-eutral $'Mtcli mot IlliJ$tril!tM~ 2OO2·AIl Mooois

l CI 7.(l58&·gt3 CONNIECTOFI;, Dun SjpllCe • 01 LIe (3) 2Q02· Atl MO-OOls

11 70587·00 CONNECTOR:. tMl 5iPIK:O . :f{lilow (2) 2OO2·A[IIMQdeI$

12 111441·94 L:OCiK SET AS:SE"MlBL'f.agl'ill,1!lon w~ 2002·Afl MOoCIeIs.

13· ;1145~ "9<1A KEY SET. ~Mlon ~llch (Spoclfy key (;>;)oOOJ 2"OO2·A~1 Mo<Iels

14 7t 5 10·96 COVE FI, Ignlll!Qn swMch 2OO2·AII MQdeI:s.

15 711550-94 LABEL. Ign~tlon ~iiOh 2002· All M0d8ls

US. 711562'·9'4 FACE NUT, IgrlltlM ~""'1,1~h .2002· All Models .

1'7 72023·5l C STOPLIGHT SWITC H. "€lllr DraJl:i€l ........ '4 200OZ·AII MOCIeh~

~U""l-~-""7.2:<:2~6S~'C-::.9~·<!:----':':S::-:~~R:::IJIiI~~I<:":""'='T'i":U~~8~!E"""""-~~---------------';?-w;;OO:;;::"2'·A.I:-=OI·M·oo:-:·:r:e:i":,g:--.· . --_ .• '" .- '-.'

19 72347·9'4 FUSE .~ 5 Elmp {!'H 2002·A~1 Miodells

72373-9'7 FUSE IPU'LLE A (nQ1 1111,J$tr.'l·ledl 2002·~AJI Model,S

-. . ... -- -------=-::-::-c=-:-",...,.."....-,,....,,------

,41599>·779 CIFbCUH BREAKER, 3D amp. <'M2·AlI ~~5

5 '~117

20

LOCIKSE T ASM (HDI i SP'FHING, !ofl<JlOCk ~ !-iDI)

~ 260n ·AII Mode~s <'00<1 ·,lIJl p.,~ode~!;

. ~',

7

olEP 5! ·99'A <.4·J595--9J:l

.. : .: ~ ... ~Pn\--12 J .. -.~~~J'\- \~\

. .".. 1 1;»)

. . I ' ::::.----

..... :- ~ j'-

I·" •

-:,:... .. ~ ~ . :

~.:... ': ~ ~ ~

-

.. ~4,_-'

/ .".

... ~.,

3:

/ ··0

23

1'9 ,~>

21'. \1.·. ~

I. 2:2 \ /

\ ,~

\ .. /~

. !

21

f

5

HIANOLEBARSwrrCHES

ItMDEX IMRt

ItKI'. Nt'I.

MooeLS

iDESCln~PTIO:NI

2S:.%

2 3668

3< WUlll

4 1 Ho.!5·

~570;J;4S·M

6 56394·74

'7 56396-74A

8 S&9f·r4C

'9 56<102·83.A

SCiRIEVv {4~ SC;F~EW{"~

C:AiBLE TIE (as ~'!'l'QLWQdl~

:201J2-.A.1~ MOdelS 2002-AIII MOI;IelS 200e·AiIII Models

. - F!~'IIN:G RING

RElruNIEA. Wlrlrng I'ii;Illle5S'(4) SIPAING. th,'onl:e adjLJShr\g so_

PAiD. ~hJ()nle a~US'ling ----- ---~---

KIT. IlirO!nle ad'jV;l$ting ~r~, w/~4.6. & 9 AOJUS.T~NG SCAIEW

9A 71500-00

~O 715063-96

~, 1156H'6

CUP

HOU'SING. lOwer Hyrnt HOUSING. !:,Ip~rtl9h!

12 r'I56H'6

~J 71568·96

14 7l5:8'9·968 SWITCH ASSE MBL v ,entg!ilof! sWo & start. wi ~ J. & n

HOUSING. upper le~ ~OUSING. 1O'W1l<r 'art

2002-AlIII Model!s

200!2-$ T:DIiHU(lJ6aJ AI 1 :200'S

:?OO(il"AilI'Mooel:s ----~.....,.,2::<"oo""'e,...-7N"".I.,.,MIode,.. ... · . ....,I,...ls-~---- .--.

~2-AjI MIXleI'$

2002,Mi MOdels

-,,_. 2002-MI MOOeliS ?'002-A!l1 Mooel$ 2002 ·,0\11 MJodels .------ 2002·AiI~s

2002-MI Models 200~ -AJI Models

l5 ... i 15.00-00 SmpuGi-Jii SWITCH

~ 6 i 1591 -00 SWI11C,H ASSE MElLY, rughl (jlr>echOI1<'!I;, w/~3, s 23

1 7: 11 :5,97 ·968 SW'liTGH ASSEM81L y, aifT!"lmer'& hOf!'l, wi.3. & :2:1

~l""g--~~7""H"iOO~'""·OO"" •. :-, ~~_'__"'S"'W~·~~T~G~H""A':-;S~S~E"'M~. B~L"'Y"- -. i';i1dtir:e,cl©nai. \UiIt3~ .~: ij-- -

19 721116-9481<

20 r21-S6·M

2~ 'l2l 1'6·94

22 72191·94

23 7226~H~4

PLUG. 6-w<W ngh! foli'lck ~ m· SiECQINDA.RY lOCI<, 6-way r2) SEAL, front (6·wa~ ,plug) l2i TERMINAL_ socset (as feQu,rOOJ SHRINKWBE

2002 -All Moo€>lls 2002,AII Mode~s 2002-AII Pi.'Iodels

- ---_. -- ---- ----:::-::-::=-::-::-::-:--:-:---

Z0Ci4-Ali Models

2002·· Alii MOOOiS 2002-M Mooe~s JOO~-AII Mo.::H3ils 2002-AII M~IS 2002' A.I; Models

01 DEl( IPARi

INO'. INti,

11 a

3

\ ,

JfI6.7B 3&02W

NOiE; lhes.e IParns .. rE! fat 2002 .and, later XLlH ~I mOICJrolfCIIe.S solltl :tor ~ In Ihe ,~Iale, of GaliID~f)la SCREW. n"IoorrllfUJ Ibracke~ {2}

BOLl, bradiiel 10, plille {2}

2oo2-AI] MOdels :l002·Al!1 Models

14

:3 4 S

6, 1 8;

4240

0099' 6103

8009

SCREW f2}

WAS!HIEA ~.2 .... XLH 1200) WASiHEft ~21'

2002·,1\11 ..... odels 2OO2-AJI MC!&!ls 2002 .. AlI Models

lOCKNUT ~2)

WE Ll NUT ~ 2} CA6LE STRAP (2,

2002-AlI MQdel'lO <.'OO2-AlII MIocIels 2002 -Alii Mod@ils

9 1() 11'

27Q4i-S4A 2704i'-e4A

CAINISliER

2002 ·AI! Modells 2002'-AII Model$ 2002-AII Models

BRACKE'_ caruSier mO!t.JtiMg BRACKeT .. car'l~$let

12 13

28859-90. Z866(}-89 2a815-9S, 12440-9'7 6n3~9'8

2002-AII MoOOls 2002- All MoQei15, 2002-AI1 MotIels 2002- All 'r..1od€Ils 2002, All Mooels

PLATE, ean,s1e,r m.oun~iil9 GUARD, e\lapofllltly,e canlsller

HOSE_ ca!'l!sier 10 ale ca.Ckplale ~nOlllll:lSlrale(l) WIAING HA RNIESS, !';ol'!1l'llOid rfi{;, IIIU5tr(lli~l) FiAD ~ ...,lrlI'f! 'oam ~

NOiE f-IO~ IS sOld Oilly In bullo; lenglh undsr the the lollO'f<!img pa 1'1 numtJell'$ C Lit 10 !!lngln

HOSE 311 6" I D ~ I' 0 ii 19.)~ black ~ (nol IlitilSlra!ed)

L 1~

~.

[B82

[,3; 2 ,]405 .'

25-Ol[~ :

2 2

210 '. <

2 1

2'~

.

• 1: ::. • •

. ._ ... .

. .

.. ~ . .

5

sc r- ]"', "../16·'" 6 [x 3~ 11/2 [ " ~', ~edl s~ ':Ef" n ·

SC t. ""G t' ~2 ')( " . 'I ,rlurl locke h Gtr~d ~ 8

I1IJ '_ [D

::I' " ~

SCRrE _ . [1/,4·20 X 21ll' $«ke~ , 'n hd.

5C]RIE '\ ' ,,; O.1.X [9.1

SCi RJEW. 114 ]20 ~ 5J6 s' .ke~] . trona. SC .: E:','. 1J /4;or20 X 2·1/4 gr:( I)u. _ (]( -d.

r ~ a, ' , ,S~~9

SC EW1] a ,n. Gal· SC E r ,OJ. ~>JQ' X

SC R E '_'. No.6. 3J[4 ~ l~5:S r ece:$s [ an ndl. (Sf .. ] " "Ing~

SC R E w~ NQ. a·'3~ X [ 8 5ock,'~ ~a~ ets ,". .:

~.f ~ lfijg·· I1r >$!I , . '

=

SC. W: NO. 0 x 3/4"' ~. hd (SFel~:·~8 ~Pl J

.

5; C W. 5/ '. ~ X 3 {4 f . i 11 i ,S 0 va I d ~ C· h r~ ITle i

If

SC, ·WI, S·3~ 1 ~ ., , ne~-. she r ne-i;l [

(5' m tappl 'g,

SC " ,'.. [~t . 011:20 ~ j.r ~ r SS ~ G r a 2 st~~n

..

'e[R . ,N' ,. 1 Q.[,l4 IX e i2 soc k!t bu . (tfj hd

seRE' ' .. N" 8·32 X 3.' 'i~ t hd ~ . j=loc' , ~ChJ ~,. .1f'. 1 J 4·] 2: Q X 1 lu J( h . ~ G t do] 2 s e 1 t SCREW. ij.:J2 [, 71 ,~, I] tappi. g

S' : ' W. I ~ '·1 '] " [ soc e1 hd

SC ]W~· ,,". " 18. n hd 1

SCl. W,. ", e. , C~~[ '. t Ie J · {

't ". I:~' 1

SC ~ E .. .. "] 1 a x . 1 • p~I~1 P 1] < ~ t~· t, . In J

:Be fi E - .. , I., . " 0 1 r] _ n ~ 1.

t, C PI ~ ."' . 11 .. '0 "' , 12 z " rP n t, . ~ Gr. d l I~J

.

• •

.... .

. .

. -

[I..

-

.-

. Rive [~tJ]read .'

~O[. W-. S".' '. ' ]w. 1 @·]'1 S X '~ ,. ~ I, kfltJIH SOC I. haD

.

32068 SC[R[E:W. [N 8·32 X ~[·lt8 ( eadlm 1 niSS~

32 '. O~ , SC FI E.W]. " 16··1] e x [1·' '" D: 'ured] SfJC. ~d.

322 [~ :SC~]EW~ NQ. 4·] 1'[0 X [3'[1 B ~t $t lew ~G ' 'L. " 8

. '$:~eell

3~28 SC' E '. 5} 6· 8 X 3/4 ex sO( ,~r nd.

(', twa sh J (Grai H e stleel

SC ~. '". .3 ~ 2· 18 X JJ ] "e~ sooket head ta~

i:LG "ad· a [~. '. 1 ~

, 0 T. MS X 0.B7 X ~ '5

OCK' . = '" 8 X { X ~:2 rnrn ne~

sou ~·16~ 1 e ~ 3~ 1 )·2 he~ h$ad ~ gra' e 5J

seA E W. 1· 4· 20 ~ 1 ·3/'4 kn r ' ed sockeft hid (G ade

.! 5~E!E! 1 ~

SC.A E\N. I. 2· I j x 3 he~ hd rG r.;i Je § $;1 ~I ~

(WI ocpa ehJ

BOl T. ,5, 1 6- 1l! X ~l·. ~ hd. ( G ra{je 8 siee l SOLT. 5~·16·16 x 2· :t] ~~~ f~d ~Gtad [8 s eeJI~ SCREW. 7 16·40 x ,., 116 tl.e~ ca r, fade ~n SC~EW. 1·~·13 X 2·',2 Mck' ~ tI~ ~Grad~·B s1E!\ell Ole R F W. 1 :2· 20 ' , ~ i ."2 k/llJ.J ed soc ,er hea "

SCREW. 1 .·20 3 [ 116 arce flsntge e h~C!d

I 9 al[~e ~.

SCA]E:W] :] 4 rl®] x 'I . h e ~ ~ead s ms t, pp ilg

I Gr cuj@ 2 steel)

SC R[E~". ".·20 X ~ B , u r~rtd see e-t hd

iG ade,' 5 eell

SC R E~.. . . 1 D·[2 ' 8&0 he h mac hi n-p.

~ (~ r ~de 2 silE -I}

~9C A E W. ~., S· I, l( 3·3.4 he~ rlaJ)ge I-LI

i Grad . ~ s1 e-I ~

. S·C PI E' ". 1.·4 I. 2 0 ~ 3·' · DC ke i t1 d ,e I~ to rn e I

SC FI E W. 5. [ 6 u I a)( a till. hd tOt . ~ g'~ de ~

sc,' W.: .. (}·2 X , lee soc et h ~a ... tor~ .a~

lGr Ij, 5~

SC > '. . 1~·~

lJ~ 3$03 3427 3480A

',49f3

3FJOOA .. 1)01 A ],51 [4]

]~l4B 1&49.· 3563

J006

Ji6iO

3652 J65~:A.

· 65~

sco 0 X recess. d rou {i

s } r

SeRrE.' .5116·1 ," X , tGr~ nd I (G rad B s~ee-I

,OLT. ie~e Irlgl , ... r- ·:?D X" . - (G de 2 J' JI

S~CAE' ... ~·16 ,,', p n ~ to'

1G]t:' 5 S.D' U

]0 L f. ~.I .'r20] X ~l. (G f ,d 5 ste I'~

" , C . m • [ .1 . ." j] X 2· 1 ~ e ock. bu"'{~f1 h ad

3767 20

"'OlL. . ['''J·.20 X . r' : ~x ~GJra] S s.t '~I~

SC ,'E - . 7]j 1 . 1 1 ~3/ ,".] ~'. [h a lX, p eh

, eRE] r ,. Sf t J • 1 r ':. • " h x.": ,s er

. .

-.

HARDWAJRE USllNG

3SEl7 399\l 399'7A. ,4tH 7 4029A 4091 4104 413.2

~T. .5,/1 s- Ul X 3,!',. hex. liIi;1.{Gradie 5 glHI] IBOlT. V4·20' X 1'-1/4 ne·x.hd'-~Glaoo 5 steellj iBO'lJ. U'~X HI4 J1I~, 11111. "!7~ 8) BOLl. 5116.18 X 1 h.eJ(, Ilead (gJ"OO 5 steell SCREW. 318-16 X 2- U4 $IOC~t hI;I.(biaclt)

SOU, !l1 (1.24 X 112' h@.x waslher hI;I. ~$elltapPIf19) SORew. No. 10·-24 X '~t2 tMIx ...... l'!5her 'hn:I SCReW. 11<'1·-21) x 'j ; f.8 hex s~' boutIQI'> l"I~ad (G1raae 5.:Oieen

Bot T. M6 X 1 0 X 12 'riange head SCREW. 5.' HI- Hil X 2: M:tI.. soc. M. SCREW. 11:4-·.20 X 3.14 he~. WaSrU!l1 tid

4312 43~6A 4329

4337W SCREW.310-24 X 1 -114 1i'1e~ cap (graoo 5)

4360A SCREW. 31'8" 16 X l' 500 her.'!:. sOCli.e't cap I Gr(!de a. steel) .

435 1 SClAEW_ 318 x 1- t i<lTor~ btunOt1 h{l (self-taVPlngl) jGtade 8sieel)

SGFlIEW. 318-16 x '1 -1.'2 ICtr.!!. sodiiet (self-l<L'ppmQl) m,rade' a, ·slse,.l

SCREW, 3:18- 1,6 X 2'.0 hex ~,'Washer5e~' taPPIng SCREW, 3/8-24 X 5- 1·2 hex c.ap (gr(!de 5) SCREW, 3.l8·16:X 2.75 he'.l:. ca~ (Grade- 5SNl'!lI~ SOU, 318·.24 )( 3-1/2 he')f ho ~G(M@ 5 Slelll) BOLl 1114·20)( 7iO h~!'I( hd

BOLT 518-H! x l' h~ lid rGr:aoo 5 s!e€H BOL T_ 31'&-16· x 1- 1':4 I"I~~ M l Gradoe· 5 s~>e-eli SCREW_ 114-20 X 2-lf4lo;nurle<lsocket hd

! W/loekp,liCh t

SCREW, 1/4-20 X 1.1/2 SEM HEXS0C, CAP (Gra~ 8 sh~e'll

BOLT. 318· ~6)( 1-1..'2 he~ hd IGrad@ ~ ~becl.1 SCREW. ~14,20)( 1-114 ~rlM s.ocke~ M

jwrloc.kpalCih &, lockw,;li5fle-r HG,.a!!lfl 8 stool ~ I, SCAEW_ 1 loll -20 x l lie...: sockel tH::I (w,1(l(.ltJP;tI~'h 1 stREW, 112-20 X 2·,5 ... e !'lex. M (Grad(! 5 sle-e-I~ SCAiEW. 31ij-'6)( '1'118 tl!r..: soclo::et tid

{G,rade a ~Ieeil

seA'tW. 1/4-20 x 3/4 hox M {1;Y.'lockpil1chl (Grade a ste-.e1'1

SCREW, .:n 2- HI X :ua Ilox. SQl;:kei Cilp (ij;radea~ll

SCREW. U4·;W x 2- SIS cap screw Ile), sockei liIeallil wi RaJ joCimdle a ,,"1)

4161 SCREW. !i/1 &-1,8 X 1· wi bunoo11i>ead S Ii

4111' SCREW. 5116·18 X "·F4 hex sQ(ikel head cap ('gl"llde 51

41116'A SOFIiE.w.51~6-18 X 1,·lrl9:ocket ined

, .' r ~ _ ..........

.,; . 482;O:A ~I"'IEW. Hif..20 l!I :2 h8~_ sOCket

> 4I2le.: .... ,~EW; 1'14·20 l( ,·1i?tlu_SOCkeHld l'~. ;:-., ';', . :t· .,.~ji!ifii'fl

'.: .' ..... .: l¥·LO:A;R~·I~IUrQ'LT: 114=20 l!l :ve,

~~~~~.)\.~: <; ". . . ..

.... 3,5.2

4377

4413

446(1 4716W

4i17A

4i4QA

4741:/\ 414:1 4741!1

4165

6.003. 6Cm ClOtS 6019 00'215- 6006 6W9 6,1(11

6152 6i57 6192 6220W 6288 63~4W 6.1l3 6.J.6€,

• WASHER 1 -3116 x 1-3ie,):. §1M

WASHEFL iJ2 X 1-3116 X 1.'16 WASHIER. ; jt32 )(111116 X 1.,'16- WASHER. ),'0)( 2'9J12 Xl/16 WASHE~, ),'13 X (1·6 X 71€A WA$H,ER. HI64 X 1 )( 1..'16 WASHER. 1f4·)( 7116· X. ll16 WASHER 17·'64 X 27.164 X 1f1'6 SPACER_ 1.3.'32 X 1 {I X 5;16

WASHEFI. 27,',&4 X :,,·,8 Xli64 heal tre'ilt'l;!'d WASHER. No 8 X (."16 X 3:04

WASHER. 1,4 X 7iHi ",.-3.2

WASHER. 17.'3<1 x 25:::32 X '·'32 WAS·HER. 21?54 X 9:16 x 1.'8

WASHER. 5.16 )(7..-a X.5,.'64

WASHEf't. 1'2 X l-1;4 X; 3,,32

64'0 WASHE'F! h~ X 9:16); t. 6111yI011' 6'516HW WASHER 7'16 X irs X 1 8 6590HW WASHE R 1 '2 X , . 8 X ),,32

6655 WASHER &'S X '·1'2 x ),,32

6701 WASHER. 3,:8 X 1).·16 x , 16

6702 670,] 67"15 !57,e 6?16 6l3S IP5!i1 6798 6at? 70~9 /O;M !()~ "04·1 7042 r()45 7D68 7124 7t27 7129 7145W 7220 7481 7495 7531' 75'93 ;,6201 7629' 7667 7683

WASHER. 5:16)( 11 16 x : 15 WASHER. 1.4 )( 5 .. 11 Xl 16 WASHER.inO)( 1 ? x ).'64 IfHiSHER l 2 X 1·1 Hi X 1'32- WASH~'R 9'32 :x. 5,8)( 1 106 WASHER 17'32 x: 7 a); ;.~ WASHER 3'8:( 9.16 x 7 M WA.SI--~'ER. 31 X 5-0 x C] WA.SHER. 1;:1,32 x 11 1'6 X 1 16 V'/ASHER 1 'it x ]·4 x: 1 ~. IIuOOel' l.OGKWASHE:'" .~ 4 lOCKWASHER .J;8

L OGKWASHE'R 50 Hi

l OCKWASl"lfFl. 5,' H; (high col'la'l

l OCKWASM( ~. J, .. ·Elc high collar 1

L OCI<WASHiE R. 1 '2

LOC'KWASHER. 1.'4 I",ternal tootr1

l_ OC KWAS'H E R. 5; 16 Intern~1 10011'1

~ OC KWAS H E J:l:. l.'2 mrlernal tooU'l LOCKWASH ER 318 e·x1ern",1 tooU'l lOCKWASH'ER, No HI 'e'lI'rern~IIDOlh ACORN, '_'ilUT. '5':; 6- HI ch~ome

'NUl, tIlo 6 he~

LOCtt;NUr. 5/16-1 e x 9132 )( 1:2 he~ FLANGIE; NUlSl16·24

LOCKNUT_ NO 10-24 X ll4 X 318 Ilel( NUT, No_ 1(1·32 X Jill hex ~loIeps)

NUT, 318·16 X 9/Je X 9116 'hel!' {wfnyloo msen] LOCKNUT. ;J4·2·8 X 5tH'i x 1.'16 I'lte~.

;116M 7686 7116 77:3'6

7739' 7744

71i5 7776 n60 7763, n89 779? 78(1.4 7824 7639 7644 l!le, 1 78&0 79H,iA 79&6 1'%6·

;8i06 8144

HARDWARE USTING,

LO(>KNUl 1'/4-:2·0)! ~5J1,e Xi/Hi nm:.

NUl, ;/4·20' X 7/32 X i'1t,S h@~.(Gta-de 2 saeel) LOCKNUT, U4-20 x 15164 )( 1/16 he..:_

ACORN NUT.5.ll6-24 X1 m~ x 112 tI~x. {Gracile 2Slee'lgcnrome~

LOCKNI.JIT:Sl16· 1·e; X 11/32 X 1/2 he~. JAM NUl '511'6-24 X 3.1116 X ".2 he~ ~Grade 2' :5Ieeil}

lOCKNUt, J,l1l-24 x iHS x 9116 he~ LOCKNUT_ Jt8.-16)( 1,'16)( 91'16 nex. LOCKNUT_ 318-24 X 13m x .~ ;fi 6 he):

NU T. 318· HI X 5116 x 9f161'i~~_l G,r.a.dle 2' sreel] L.OCKNUT. ),'8,24 X 7fJi X 9i16

NUT. 114_·.20:X 1 ,'4 he~ (G;M!!;2 sloel]

NUT, 112· t3.X 15;32 )( 7/e j s.eaIl~ng I 1.0CKNUT.. ;:2-200 x ,.,'4 hex ~Graoo 2- sreeh FLANGE NUT. 3J4-11l;i X 21 ... 32 (Gmde ,2 sleell NiUr. 1.1'2·1.3 X 5116 X ~14

NUT, 3;.'8-24 .

NlIT. 1 .. 2'-13 X 7:16 X 3';4 hexlGr-ade 2 stl;!'p.l) J,AM NUT. 5:0- 1 6 ~ IOCkl fl.9)

NUT. 112)( 20

LOCK NUT 1 D-l'2 X i 5164 X 6,:8 hex wo'r)ylOr''! lfiserl

CASTLE' NuT 5;8· Hl X 15/1 s he-x (GHJ[;I~ 8 $h3<11i,

SPEED NuT. i 1.'32 d'<l· NUT CLIP. 5.'~6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful