'Rie ~Uteyiy 'GiJJ~ to ,1!JJi'a~lIg Al:ilmi!!i~ ~CJ;:ISEIS GIl h~aiTIJJ\!

:Ii now to draw ,i:lnim2lL~ usfn~ 801m drawing prum:fple::i!.

The! effIpllilsi"s, IlJf llfloa 1biUe~ ,ia, on Ilearn ng to dJli!w eniPiials il!~ i1Jnd~~stani1irnlg ~Cii){},fj\; .aIlmysis 01 ~t!fm, conelJoctiorl. e4res~ive "!"awing, and !51mp!ffiedl ,a~y. An e,~Clacli'! to d~.ar'wing .an ~$, ifto~ lire ~a eI\a11f1i1:igtti~ ~i"id sClmenm@$lrus-tratl~g exerdse) cal'll be le;arned ·froffl 1tu::;:: tpfillOiples layed 001 ifllhJEIo :1K!ol;r:k,

fihe' lrnr»l1er.ilCS' il),f (I'rawJr:t~ ~rnm, im.a{j:ln:a'~ion

• I

pyriqh cd material

In:tNdllC'i:'~1 , ..• __ , , .. ... , " , • , .. ! . • , " .... , .. 'ii

~i!!!,t~i!1g ,=:!!1tii~ •• _ • , , , , , • , , , , , ,- .,",. .,."" •• ",,11

DI'":3!Mm~ F'fDm, loire ...... " ... 1:2

DI'81M1l19 F'l'Qm 1~1I18~ __ _ . •... 1.~

PJa.i;Bs'i.o LlIiBWAr1rmafa • " " .. , .. _, __ •..• 1.5

~e~~~1 . I I I. I: I I I I I. F r I I • I • I I I I I • I I I .111

E!rawlil1~ 'From, p,~DQr.:l; ~fid VideQ ,_. , •..• 118

KMpllflg;ll SkelIrJl100£(k. .. ....... ...•. , .... '1'7

[ll't!~mg PI~:; ,and lM;ji.ofia~ • """,."",1'7

'Gesture· ..... .... ,. ... .... .... __ •... 1'9

,S'-D; :Di~I.A_p;~~ ~o ilIl Gotibl.!!iIJ' ""',."'" ,n

,_C'f~1 • , ... - - - - , , . , . - - , " .. , - - - ••... - - _ - - , , .. - - - ... ~i;!;

LIne 'ilf Actlan .. _ , __ , .. , "', . , .. __ •... 28

Rlh~hni ••••. , • , _ . , , , , , _ •• , .• ,_ ., _ . , , , _ . , , , .30

Mi!il6rigl 'It"iiii' Ali1iflrn - .• , , ' . - _ ...... - - - .... , ..•.. I I .3~

GiI)_n!liruiC'ti~1 , .. _ • ...... __ •.. , , .. , . .. , .. __ , .. "M

Arilitnil'l 5~~lwrn3' ...... I = I I .... r I I .. I ........ I I .......... = = ,.3i!

.tt~;}! He..~ , , , •• , , , , , ••• , , , , ••• , , , , , , •• , , , ,3iiOi

Neci: ;BOOi ~~er'$ , ..•. - - - , ... - - _ • , . , •• - •• , , ,3"1'

!"lilt!, CS!jI8 and :~is' ", •••• ".,' " , . , . _ •• , , , .37

!"'orJ;!i~ • - • e, , , • - • , •• , • - •• , , • ,. • - , , , •• - - • , , ,318

Hlmd ~iii ... , .. , .... , , ... .... __ •... SiB.

1he, PriJ]~ QH~MiIJ!1j;jlkrf!o , , • ,. • •• ,'" _ • , , , ,;410

,S1BpbfS;6"p~iiilm .... ... _." , __ , .. ,;412

/1; FUi·II;1;;!!rRiel'l~!'App~~!"I. .,.~. _. ,., , ,. _ ••.. J,qItij

l!.~ng IF-;o~m •..• _, ... , .. __ •.. Jii!iB

'VIto~jri.~ tiJie W~I . , , , .. _ .. , .. __ . , , i4Si1

PO~!lhli", • , , • ,: •• - • , , , , - - , . , , • - •• , . , ,. .,' - , , , , - _ , , , ,1:!Ii1

AVQi'd pg!ifw[ 8ymm9iry . _ .. , , • , . _ . , • , , •• _ ..... Sill ,.tt~1i' and 1!r.-j;iii\l.siO-[t!I - - - ~ .. , - - •• , , " .. - - _ - , , , , , - - , .. ,~

~hmtel!tl1'lt!l !lind ~Inl fclli\~iI!Ii .. " • , .. ..... 57

hl'i\piiie~lw' , , , , __ . , , , , , • _ • , , , , , _ •• , , , , " . , , .. _ • , , , .59

,.-~-~~r r I I ....... 'I II" r l I I 'I .... I I I I .... II" I I 'I I I 'I" r I I 'I , • I' I I I .'13

,~kelfltO!lI ,$'IruclJife _ •....• _ ... , . " • , , . , , • __ , , , ,641

'S1nfJplmed c~81B'i!Jrtl Step by SiBp , •••• " •. , .• __ • , , ,65

LandliTIialts .... , .... , ,_, .. , ._., .. ... 161

'~ 1M!.i~ 5h;l!~ , , , , ••• , , , , , ••• , , , , , , •• , , , 169

rCornp::llrJ:flL'.'e Anarolm!l .,. .. _ .... ,_ ... , .. .. :7ii!ll

Cernil!tlrBSo il!!f!d HBmi.'«lfli~ iVOO1~' "", •• ,'" ,7~

nl:Wi;I Ji;i'!L~l)m!.J!' • - - - e , , " I' __ • , , . __ • , .. ;7,~

l:itat31100 and ~~ ...... .... __ ... :7'1

C;apyrlghtcd material

iiijop-_"iIi~ _ _ , .. _., ~ , , ~,l'iI!i,

~:nillCR.F*I!l.lj • ~ = I = .... :. I I • I __ ... I I = .:: II .. !o = I = ;; ... _ :. = I ,I I __ I liB,.

,g. f!Jf:ftiI, GillirenPl!lilll ~OB cam,alB

• •••. , • , •••• , , , , •.• , , , , •••• "" , , .••• , , ••.•• ,89-

· ~ ..........•.•....... , .. " 94

· _ 96

, •••. , " .••••• ! •.•• _ •. " •••••.• " ••• , _ .98

GUi!!lJ!!i!.:l!:!S , ••• ,"',. """ •• ""!."""'.""" •• ' 1102

Mogl.,. I ••• I I I I ••• I I • I 'I I I I I I • 10 • I I • I I • I I I II ••• 1IQ~

Kan~i!! '" .. , , 11!ii5

l.ilurda , , :Un'

A1[IIgB!ii!D'~'II!, ••••••..••••• ! •••••• , " ••••• " _ • _ ..• , ••••• 1110

~jfj: •••• ,"',. "", •••• ,', ••• ,"" ."", ••• ,1,11

Ihg.!:, , ~ 116

.I~. . , 124,

;~:e.!EIi 'Goatl '~I!!I Hor~. I!!!aftk:e;pl 'J!'oJn_ ~. Pllmall! "H~"I;

· , , , 1,25

.... II I I ;; ;; ..... I I • ;; _ ..... ;; ,I I I 01 _ ;. _ i ! ;; ;; _ .... ;; ;; o! ;; __ io .121

'!II •• II!! I' I I I •• I I • I 'I !I •• I I I I •• I! I' I I • I •• I • I I I ...•• 1i3Q

• .. , , , , , ••. , , " , •••• , " , , •••• , , , , .•• , , , , ••• ,1'31!!i

................................ _., :1'49

· .. _ . , ' , , , , ' , .. , , , , 151

· , . _ , , 1:15~

· , , , _ 159

• •• , " , , , , •. , , , , •••• , , , , •••• , , , , •• , , , , , , •• ,1,80

h.g.u.~r;~l , - - II I I I I 'I • r I I • I 'I '!II • r I I I I :I • r I' I I • I •• r I I I I •••• 1182

A FWnllll' WDRld 1,65

Giralels

Ths' ~E 1I;,:thE! 1is1!!J.Iii rand mammal in ~M 'Wfir1d .. 11 ~,lChi!jlienglr,lg ID g81::1!1 il!lfal'fe d'O'.Wll

,t!fij ~PBr; {I'will' 'ID lir~ ~IiMJ rt1ru~ "FiIlID il1iCl'&ijI~ e'kwlgate!1llnElCi!: and II8ftt!i iegs 'Clive' 'i:Ih!3' mWnal il,~, he£gfl~, 1'118 ~t i:; uook :8n1zllihe ~ is: Slffian, ~ i;rtela~ii :!Imfi' ii!jl'gil!! blll:lMi '~:5i !ij!N1I1 'iNI' 1lIIIa'IffI, ,a! ikJtltcful kXtI!:. I~l!' 'ElIM1!j, 'tw"Q 00mll8., :!III!lI1 !lIiI~il~ I~!I; '!iitvEl' '!tie 'IiI'iIaff,3,'rf's !Jniqoo, look.. lFirild 10l'ig linB;9 of

~~-~ in iLh!l! ~l;, I~OO!I !"!li~c

.' lillie 1!!f}1 ,i"if!~~, e~, ,:[!Im.d c!1i!~ " IFI.iJ'filil~ !3 tEl' lp:ad oj:th e s kw II

., f\f~e Illia Ifjrge' ~~fil fllliJl.e :51LllU~ QF1 'itla' 'lDp' of tha !9)'BS. "~fil).g ~~~e~

Tne!i:w::ldiy iSj,o,~ ~Jd, irill:th <~f,joiJI~, i!'IM ~ pi3I~,

'Il'tte 1iI!l18m~ ,uf 'Iili:!' ~$~e,~~~e i3lrg!3' Iiif8'I wbmlm 0IIi3 ;;U, ~M point oJ!;'OO; ~h-o~ ,~i1til ~~e

iii! iD;:.k clfJ;3 st

,~ UJ'

Gir~~ ~!Jel,~liWlOo~1 iiU1[II1ii8!!I, N'cea'lM-e slmpta ~~~;

· Ir~

/C) W

'iI1l031 ,ear s'tool.*ll ha $.!:ilhil. ~li1inCi ,lItallS SIB Veil)' '"Y11~ EL~ Oiie base .timli! ~if1 11(1" !L~ ;jj: 'Il~WCf, TI'ii!S pnntijJ!C! ~ we' 01' ~!I;):~ ~~.

'Rliiii:'!M ~!k af! '!JTI~ ~]p~ Qr 'tileir 'IJt1f13Ei ~D9!i~

like: e!epi~m, !!1WJ:O$ ba'i'e a ,pad under ~hE!ir ~,1ti~t ,~hj.O~ the I"ootand ii1Eiil'ia;,~ IJiu:;iI' f!iiI,§~!) ~.

'. 1F.i"M'L ~ i~ 3!~~, IQ~

,. tSlmEII eyea ~1tJ1, iElrge 'w.ti1E!R

:IIil'OW M ~ iIh em

'. [Eil1i$ ffl i!lilQ~n!.:J! rn~~!J "~~IIi:i~~~:~~ ~~il'ilI!3~

li"~ !I1!!;!:;!cI!I; ii;i!li!ll i'r{ll«j, ~lge ~a:lp.!Jli!I ~!J me; isCiwl'rL TiN® I':~i:!$ hiS!'! @, Ih!! ;!jpe~ Q! Iih B wi ili1B 1'&0.

l_.. opy n 9 h ed m awn al

IDi'i~ff!~, ~1"!:IITI 1!lre ~ :!tll e~I:i!1 p.;;il'll o~ 8n!!Rli!i ~,,!;J~

~_l11clrIjJ ~Iw.i, way :sm~ :V-(!LI Itrilng;Ef IhatYQU wlli n'll'oll;!t' '9aHrom !IIi Ii!harogrBphi. ,Being! ilii (torR of Iai live animal will Je'ie'".a!I 'l;fi!_i3 fnrm ;i!iMl1 ~ ~TIli!rl!:l~ 01 ~il' model. ~~ i;ifIlitl81 dfaw:mgl,i;jOO ~~i~ 1:;Ii ne ~dflFit;; il, eemes 'flIDm rfWl!<i1I di"ffllrlng fn;.m, 'lii'!:i~ ju!l.!. as ill] i1!li!J~I2il1lli1ai3;'~ ~!i!.fiFlU1;' pi"adilcfi ~ iSi:;3ie!3; In order-iIl:i'IIl!lOl!~G.5 :amd get ~b3F, the :aIIJs~ must OOITIstEiI'lU:y. draw 'fmJm tMewB II'l«ieIIln oroaf to' 'Imnstan;Jy p~.Il'Q:;5 HI trri~ ~_i 1kn000ed~ !-Ill I~ 'WCiIik.

IDDn''t jilts! GIlp).' wma1 is lin fronl of )IOu; lIri1Qi ,E!IernIE(~ of ML:3t lIfQ!'! ~~ 'to your ~, IOroiffl1!'tY ~~, ,!!,O!.l! I!l~ f(.'(ji,;!iF~, ,~ft) lID!Ien;lBl'illln9J 'I;Ir '1Il!!;l' ,Eli1IJIlfiI!l!!l·'~Fi~"LIl;'If!!Iiil ~ i;j1'i~1"Qm,)'. F~ NEiimpIB, U ~ are dravdng a hCf5!3' 'iliII3~ Is COOB1l;mliij' IlI'tl!IVlmg Uw:. ~~g (i"f ~i~ 1I!!'O!.:!oo, ~o!.;! u~ ~ Kfi~'St'!, of wh,~t l{flU atrsacly w~l.afii:i ;B1:iQi,I~ a l~~ ~ ~ d ¥Q!;! lin ~r "*!ilw:I/lg, whiue ~18nli:'j tool!ii!J~ ,Irt 'lilfi ht::rei:l ibr·lrfil'.eeifi~ IRemi<lmbtlt, ~ dr.aw", 'i'ircm . iii :5Dtr;l root ibe ~'i3d_ ll'i~'~MQi"I!!!I bi';1i ~~~g ~I ~f!~~tl!;!I.

Copyrlqhted ma rial

IDrlvdng'lrolm Ilma,Dnatilo n

~~ ,~~13 ~ mt.a!r!d imO't!iin. 8~ ~ :liiIl16mam:iOIJiiJ:!j:

AJl"nasl ,811 ~ cll'SWimg lis dona fnjrn Im:;lgimrlifil'l trecal!J8e '1:h6 anlrns.l'::: am 'CtJ(fi!ltSi'iUY in iTiflll~lI'i.. 1l,J'mli~ ~fe .. fl:l'i'.~ru ~, ~i~, ~ I!'J"'I[daI hclds, -III pose'ra- us" 8Jlirifi'.;I1~ sra COllr!ltilll1t¥ movlFlj!! so we !'!iijiOt ~U nut 1m~(OOI ~f1td ~ ~!J i1Ifi:lw ~. 'lNtiBr. ~ '!'ffifi~ 'Oi' {!j ~I ,~!'IiW!<'ii, 'l!jilf1i-;, or it likt'i' !Ai~! Ii! ~Io~r'aj:lh ~, fDUJ' mlBd 8m~ ~hfil!i tl'Mi:iOOrriliiO It !-.o :,oo:r p.l!lper. BB'!II (;!IJi;;o. YfiU ;an, -drawiillll what yo!..! IlI'IfIitIJ8'I'boaf at n Iilut !3'f1i1ntuaJI;ro :fOOi anB creB'Un~ whet ]Iou IkFifl'W. Animal dr-aw:JIIgI f;;jifi il!fI 0IWi'i~ to ~"B !!lI~ ~~~,_. ~'P~IJP!1aI in ~!JIi, !liud!! iI5- malle, illa'fes,. :ami: ~"ElVEiI'it:9. 'The.y ,l1ir.e iOOi1ali3l'iU;,' rnJO';'lRg • so we mal!:e ffiQ~~ fI!' i~ !.!li\ ~'il}!)i'I :VOl,! ~~$~ !!.!~"" ~hif~j i;Jr'!!~S$ ~c ~ 'II1Iat ~ bJk5 '103,7 R~. ~I is ~ ,ft !I:Ir:B'lr~.

T-o :500~sfutjI dr8w anlrnals In mo:llan or a\fl3n ~ !rom fi'I~Qry. ,~i~. mU~ ~jo<e iI working ~nOWI 'li!9C o~ tl'~ !lniri'!~l ImE!f are drewin~., Mi5f,g, whD 1"!!!1:y upom pfl~tQgl13p-11Is 1r:i t{ij;lY ''r.om owillllli9\,\Eir ha'0'8 'i:i!e p-D'i\ii3r ~D. i!:~E!ailEi. WMlie dmiW1§ 'from 1lfi3 i'$ ~lre~l!t Irm.~! 'Ol'!i;li i'i'I~~ ~nd :r:1<S i!loc.h iIlnn(l' ~i~

lrom im:i!linatlOO 'EiVffiY 'Worn tha, IInllda ~\riIl!] fram ilmii!'l.J1na~, rests wiil8t we IJJI1der;!i:f.Bru:I: eoo B'hiGwg, wl-iet'!.'fe dl!lljl'\i: Ikrim";,

~I, lec;)mii"!g .I~ ~~, ,['Mia_j'.~ ~~,~ !J[Ud!(l!fig nfio1;gfi1\i'. OOO!I'irudiJon; SId l .. llil11111 Eh;;!raffe.rlgtl~, or the anlrfillll being, :sl!.!diEid. 1h9 be:;.l, al'1lmi1J draftsman IBflI mm lliiul1iUillli ~ ~h_ W~ ~~'~u~' what iii- in iaI ~hD'lt!lilr,LiI,plii :ihey are amalll"lj;:l ai't'l!Iil:l woo ,i!:31'i ,~tEi, a~l~ al'idi 'their ~1ioillB!

fiom ~ a .. ~~. Thia. ill, 00 8DC~, or ,gift Of Im"lmt it Is 13

d ireet resu It er 11'i-1!: ~ ~y. have p.! ~ intl) IL SpeiY!J 'Ill.lIe dt,(ffli~ anlmals 'frem hii~3~rmaOOt:l ilTl a vanaL)' at FK!:ifi !3nd ,iii many

(Ii ._E!.rerJ.I .3J1'1@ia!lo Elfoog 'Wirlli i3ni:i~ and Ci)~!itftl'Jl:~an studl!3i2i,

ibaF!3' 19 a 'Payoff 'ibr oo.asl:an1l\t dr,1iI\\!lru 8 Filma Is 'from ~aboo fn 'm!l!!'1Y .giff41~nC j;lCiiiib& ,and ,a;;mOO'u. wnIJIii ~ gO, leK'jD ifu9 Ihll!!; modal, ]I!lIu 'Will b3 amazed at how'muth be'lI.'Em '!fIJW

t.a.lli dt<m" '~!.!5e rtl al1l 'iFlc' iA~t~iiI!~iiiIiJJl ~: hmoo ~;i~~ Abl~'i!'~' [em~b~. ~ ~ ~a:a: flO 'i,!gj!~! I~~ii! ~P)llfi!] ~

a med,anlE13! ,Imll:atlon. nail ai :brua :g.I)!I!BI'Ii'1i:il1it ofl'f 1'i9'I!Jr.e. . .

Copyrighted material

1i'I'{lf&,jlf>!j ~~ e;:i.1rnJ,i!j;i!; o~ ,cl~'WIFigS ;jjjiiJ}e 'r:oom j'm.3f!inEi~iJn .. lL'!3E1UiIli !oo draw ;:!Jnima!~ !n tiQC11 RlPg~, ,;l~ ,i;ii;tli;!l)< ~ 11IlI)Js1: ~-e~ ~ ability i£i :5'Be the jXlG8' ~I'I :fOOli i"!tiId ,e.~ ~i 'bl'an_er i. - 00. pSpEir_ ~~ 'I'iom iMmgi!1~!iOf! p.,.:;, '!fI;IU (rO;j~'ffii

'lJeei:Ib IifIL -

Copynght8d ma rial

====~----------------,'fh; Wuiflillil!'ly 011'111:', till! I'l'aWlngl ,A/nlm.ls

An:r..meFe fD.).I! ean iIlmd aJIllrnaL\:i la !31 ~ IilIEiGEi' 'i.iJ' ifjraw. IPIIi~~ il1iC:!iJi::hll' ~~~ ~,u;i!!i!j'tilt;jlii" eJ~i~, :I!tal!i'~ti~,

fann!B\" Il:ir-ll"~lBiell!~ peli: dOPlliil a'Gg F!"jJrk~, smd ar COI,l~ petlll' ilft, I1Cii~" IN~,(III: bj"to~' !fU.j,;eUm~: are 8 'D~, plaoe CilI draw" 'BspBci3ii), ~,.[ir:aw1ng :;~I§. [ltj!i!"~i!¥.ll in ~I;}, OGPQcia!!!f in Ol:QOO" GlLlI1I 00 iI!~trac111'i!;! sam atlmas b&calJ~' IQf I~!!' 'illilill'fling .9I!OOJ1i1d '1Obl. r've spsrf!'l: year;:; dr;iiWinQ !3mi'rnaJ'8 undar ~hEi1i8 .q(indtll0ri$, :p.nd 'h2lvfI' l~efl '[(I, ~I 'iii'it:ili ~.

A.rtisLE dli8w bEiBli' wmder qtWEi~ ~ljm:;,tsOOi38J, 'WIi'i~fe ~h~ (:;Iii'! (igf!~f!~ i;I!f!!;! 'rc~$ Of,!

~_ modal, WMI'11f'Jw :stan iD SE!E! rasufls In ~nlJr ;:!!ifi!F!\i!I~ Idrm\!ll'ig~, it Ig, wci~ ~H:.Iw!ri9 iI1i P!Ill:Jlio ,dE!s.pite !JOO&1IionEl1 dl~lFEi~Joru. OI1ll!i ~geS1ii)i1Il$ ~ ~,et W. ~llIe ~ i'!gltt Wl'ier!

'!:lle'j' 1lpa,1"i s'D )!DUlII:I!IIII gat ~ good ~t.~ii'!f!~ in ~~,~ ~ijjof~p!e~, Another ~ IIiN Is to wear 1l~!Jl'1eG. in ~fdgr' i!D ~fy ,tI!fI~ ;."~ g.~i~ gi~_~~L

Copyrlqhted ma erlal

~!;!!fl'dtk ~iJI~;;;

~pon.WIii -lJ"DUo !HJ(~ 10 C!Ii ~1N II;.mio

Copyrighl~d ma rial

~=====~---------------'fIh. 'Wl:iili'i:h.~" Gul1ih:t '1'0 Dii'ilHWiit!il ,A 11bi1. 1:1, ,~b;!fI:i (tawll¥.ll S'l!{l'~1 ;!!i.1IIiii ~lrilJp~ '!larte~'~ fil"ie ~ ora ~ Jle}!l'. ~ ~opl!;i 1!fi\'.if9r many Iln9s. ~iIi OOI~ El row, but ,dl!lli!Jl be 'too. '!:©!"i~!'fi~ IIIt~ YQUf' ~l~ !n rti'!!;! ~]r1niOO: tt!i~ w!ii I~~ !n i!i~ ,~ ~ ~,fur exp~I;egtw"e are ~ruBt1lpen, iff/It '~d lpen; bnJab ii:W4 in'k:. ~d ~fOYi'!'!'aii"! ~ .. HiW~ ~~i"! ;(!_il'id ~o:iJilier 11\ t IllierJ) ~ nO

1IUIa~ [(Ii I!iDlng '!ilB_s,J:ln 'dliElWlmg.

Copyrlqhted ma Br ILlI

1!-OOrt! ~ ~!:I i:l'Xi1i!J1~ @I iiF-'!ljfIJ5. !:Ion with b I'Ll sh a!)jIIl n It

'NfiOO' '1'mW lIMa ac~QI7i 1lI CEilJl1Jl'Ed In.an !!!~QMiij)i' ov bri.Wl ~Oii

Capyr[gh~oo rna erlal

Adliol'i CIlIA bBgirn wiih a line of aor;lJiJn ~h is !lIJilIilEH111!ly. tAB' :!MBJJj:iiftJJ i'fi::IiiOfi'Qr'~ ~g" but I;i!lJ'I 00 ,i!i!my,~ P'!Ira wtlh 1W1~1dl'i r:ffiiol wl!llri I:fj. 'SlEm. 'The 'LjM !ZIt adltl:m iSJ*1i!zi, irlBVe iii! l1afural, 'ft'ow and smttIJLful!3S$ ~!J .... Thi<l "U:IIiJdG, l~burQ\. end ~iifeeiii1il O~' .;ifl'li~A ~III all iI:!Bl e~l*il'1ea wM a Une of :eclfun_ u'hiil\\, cl' ~h is: ,Q aa i r; 9 B sture ll IilEi as ~ it W8'!'1l Ui G afi'n illiJ re ~ ,~ ~!~' ~CllI~~~ ~~~ iii!~ 11M Or OIC1iclIi ~C1 I;!~~ ;13, ~(~~ i!ii~ flfi!!i'Wifl~, 'liten ibtiIrll ~9 I'orrrt!! Q'IIer lhls, Remember ~J] Iook:r.oo- Igng 1fmE!'S of EI~jQli! t~hgui ~ 'i:lrr~1u' 1!liOO~.

~iif ,tt!rawi~ Sl~la '!;~i!: ~ t'!Qry.

Copyrighh!!d ma rial

Note 'Ole Illite aI' a~tllon In 'these cnmpl.t.1I EWF, dmwln.g 11M Orl'E!\,

'Vli;:.: ,1100 Oli' :!dJOf'l 11'1 !j;jl~ ,dri!W.dFijll kS :5Iita_i;h.i iBIldl illi;g; j:lp~ e '~: ,~~i!jl,

lropyngh cd rna enal

IRhrthm

~ llnes '!flab gl'ie ~elllt l!illd 9fa~1 to:Ei dll"awmg ElIe ~II as ilfI!fllnm, IJiraWi'9' cam [001( :s1i~' !3ii1g, cl!Jm~ willlOOi Iffi~fum\- ll.iM~, ::lIiiC!wl!ll ooF:!i(O!f ~ t!.f!:j.ji;!11l ~Of'!S~ Or n'ow, f'!l:f!i!1lf!!!i1 '~i dral'rllrlj;l _ ~ iii !fla~ ~'IJi'Ifh ease, ~m3refi,i!! rtiJ)'iihml IlI!1g3 are ~I ,al!id OIII'i.'Eid, .a1I, ~ t'liI ::.hori Bill!:! GhDP:pr. Look 'b' S'ifiili'§!l1iL~ ~g;ij~t ~,W!'u=:n )'Oli ii~ ~~I ;)i1!!j1li~!S' II:!~ ~ :!'iri3'I.t;iFll'j' ~r.3't il1!i~ up 'ilts r.~ . .Make IfI.l1Ig, 19W6apln~ 1i11O'i,te:11i!3r:riE wiIfI M$ am~ ~JJII! te 8~e'I:;IIli;'h y,Qil!j' :5'1.8~,

~.g i~gl~~ willi'! ge'1~1 1!1~' 'i'llI}'lIID'I fiI s, 'd~ln.g to)' ~IDg ~ 81IiIii nIJt '11'IGI!J!:iin:g i3~il'lg. The 6I)'B snDiIId I'I1!1W!9

1m and ~!.!t Or !iOW~ 'ilf~in1Jl' B:c!!UI:;!~!l', f'-e_'1 !'!oo: 1~1~!1F!,

~jj MW t!ilO m;ifhm, !i~ i,W!\3'111!i fill and But iJ~ 8BC'il1 Iltflar. ,1Jet 'lfui~ 1m 1f!lur M!!lfJ;;]!' d~l~ ~D ~~ey gr,gee imd nwll:liiy.

Capyrfgh sd material

-------------~=~------Th; . W!Uttarly '!liukl. Hi,'Dr,lIi,wilng Anlml!ir .. . 'fli;o; idoill w<J)l"to~,a dr.aOOm!ili if.; te I'm;t:!iiI~tfj~h~1iQn of ~~~O oHfto ~ G~!:Li~ 100 ille'liOiil !li'i! S!iifl ~;!'j 'HijU'l~WO$,<Oll ~!l! klll~)l1g '!!fie· 'rol'"fflS, !1!I!f ~I !W. n~ dr:iJW!f.!~ 'i\i!!! $~ !OOSE!':aJ~ .r."ft. 1fiC!:~ 51111' ~i1'!d Y,I~~ A.'~ j'j<i)'jI,dilg &me~ are· ~.~. R8~&'5Elry·rcr 8~loll. "I'M! BIioold ,ais:o. startte 'I!i'Gfk oot propOOitilliS.:IIIl!lI1 ,8t1iltwda 1m ·ii1I:; iniil'aJ :~

COPYrighted rna rial

'GonsCITlJr&iiOfil iiG, UlIl' 'rlj!Jncla'~oll Of il!!'''I''N~ 'I.\I~ ~m~$ ~ $O'11t!, lillie 1I~1l'( kli1~dge, ~' ~i'ii!i lj;l~ ~, o;l!' ~r.i9"Ut\t:;:~, cir 'UlI:e ,[rim11l11$ ~!he lJiIn)Il.;:!t imp!J.riEn09. 6IIIIld ,~ !II7Iusil D!3' Ir~ea.~1 ~ Mit ::II!! ill. , 'Thi!~ !~ d.I'i~il"!9 1m ~lIIe ~lrneru1oo and ~,oIlb:!Eill'flElllllriy u~g' lai~ '!ilOOffiOm{; !Iii~ 5!.E!TJ aIi.'OOxos.,· ,~'e~, i!lj;li-.er_. arid O'Iii1Ii;il 81li8;p!1!-8. 'iSgl~' the dI;(UIiru-;s, UJ' likwa '!.'oh.llma, i!i mnra impOOEiIlit to. 'Im_ElI fllniGi3: 'iii.an iiG. p!.lli~ in ,- 'tho Malum)';, 11"!is ~pe_ ~ q!J-~ ls ~!~ FefeFfe_d ~o_ ~ ,soo:Ip.1w_rB! i:ll'EfoMm!jl b9calllSl3 of 'I.filj3 ~ha tlir'~Ei ,cimMs!lJnii!1 ,¥,-a!i~~ ~ ~~n~ ""iiJii, ~~r1,JCbl, ~ ~ ~I.II ID flYftllJ; of iI'~, ~l ~1l'I'ed [Jul'oF rrui'blf! Of hluikiing 'ibe '1:!IJIi131 !'liii'i~e~, !'!\P- $!.!'I!ih lit til ~y!ploF WO!.i!tiI Wi!!'! (I.::!!(.

l..,.opyt fghted rna erlal

======----------------·Tth. Wufl'Hir,ly !Oukl. ito, 11l1l',lirWlnlJ An'lmlih:

Thill ~ '!.O ~ ~niM 1!1If:ru.!i~ r.s: k;I ""li1dO~1 '~a~ :;.00 ali!;! ~i\lI.aib 000'1: df.3w lM ooitinl3d]f 1ms, amal, draw tihs ~t!rJTh, JiiIil}!!Jns can ~ iLha oo'IJII'iE!! ~'iBlI1 .EirMISI" 'but 1m;IEi ~~ 18: drawing i!'rlQffl wltliin: ~. ~HI i;imi!i be ~al~ b'1 h~lria ;!II ~ah llcn~g~ C!-I' (liI(; il!_Uii~ S'!liI.feii!li~ iliiid ~ ~Q oo~i:ntet ~l

3t~ '!iI!vt!5 tI10 ;arij;;t 'ifoo, j\~(l1iIS lIJf ~rd ~!3rar'lCi!:;.·ThiB! anB~1 i5'i!IlJ~ur'Ei we Al3ed 8i!i. !Bdia~. iI:!i. i!ha ;&kettl1a1,~'EirtiJ ~,d, 'iil.e' '9dit: 'ra!'l"i\S nhEit a~h ~(i 1'1, ~~k::al ibrm~ li1a~ 'l;i\0i;i1 ql!l~¥ (it d~~~n"

hn snllliliilJ!.a, silEi]e:lriri' sr.ld: 11lll!Ji8:lag, 'g ti,fa !!lUi !iJ'I8' fo rm Iif:Id laM mIlkS tih lit 'W(J,QIii:;e' ~n~~t1i;ifil. ~.;;.~ 'i'!l1ii i!)tirei' ~I!I :9! :5uli!:ilImi.':l'aIfGi16~ 'IJr ~~ 001. rirai. ~,t@~~~'~.l!lt'!Q~'tg Imal100lTlze l!i.s8Le ~!3(iI1ll!l!trt.l;; ~hEipi!!~ '1IIli

WftiGfiI to ,~!.1fi.!Cl '

~ for 1UiBSi3,I~ partS, in &'iIBQ' ~ yo,y ~. t!fe:~ ~ ;(lfS !n ;go ~~~ '~.3;;h1om" iiliiiw !38~' '~!Pad. D1I],~1 !!il:~ i!Pl~1 r.:eAfell!lber WI'!!"ili"lf:: in '!{fllL1iJf!e~

Copyrlqhted material

~k Qi,f~ lI\.e b2i~f; f;lIEiFiE!_9, of'1fua il!!9adL

'!be ~I!IIJ flatefmifleoa I'IiAJ!cl!i of IhEi :s:~ .or an aiWn.~ ~d. fi~aI)!~.

The ;S!jj1J'll is thiB; basis . Dr an ~ he.M d~fi8,

KriDwlFiQ ~hl!! sltwU 'lJf!i'Ei51 an

!.I11~]1;!:ii!l1d!n!3 oM i.!W~1 mo

l'ieiJIiJ rr(!illl U'!~ ~I(;e (ii,l~-

Thiii ·oo~ arnd ,(00 ~Iilil :iiifil ~. ,~ap-~!:l; 'l'r!i! :~il IlI"IIIiJ;)! Reads/.

Una up '!:fie Bam .. e~! ,e!00!i i"iflse an r'rrb:!it ,srfllIll181&.

'M.odtty nhe ~jlj8JlE nf'ihe p~ ,Wdl~ fi$ 1I~ ~ji:(l, shape fur ~his, ~'ti iJtrad.

I

~et the, basle ph!lf1!iEi.

l;J.Sliiap,", QJ ~ti to rlndi the ,e yea 800 i1;;)88..

L.;opyrfgh'll sd rnarerral

'~I'i~k: 1i1i, oftall ,Ill !l:(y!i !,1I:!!i~;J I

i!lIlElJ!i&.

NrliE hoW Alii!!! i1~dlC, 'Ii ~ i!"l~i;I !llIC sllo:tJIde;r mass,

I

F n:mlll'the W131 ~1!Jm~!J!.ll! !be Fleck Is rufjnSF 0!fI, !.H '~aiMiI lio1ofer!l;lofll ~ oo!:"ltirn.

An ij!ijj~ !i);!!ei ~l!imei ~~~, an ;s..a~ bet::alilae It I~ lifllng ilWor' ~IJ Jll!jfi ~.(leiiOn:s; gf'~ eiltMt and pe!'l'ciC 'i,f!3~e_

NdIEi ~hfi ~ariillIl~ an !IFl1J~ amirmJ":;, lilWi:"I1,I Ei rts rB:.

Thf:; Iorrn ~ePf~em1!Ji~ ~I~~rmw~

~,~ IE; ~1fJ; OOOiiXtSoo ifi{ ofIJ l!lJrwo rrilJ. ~!j8 !:D&I: ~ ~ in ai:1eIM,

lhkdiJmi !I!:!1j',fJ;llM~ts, iiha pel:m.

Copyrlqhted mate-tal

AVDidllPem:ct S,mmetl)

A.iitliI~()! PI~fr~fjj ~"j!ffimillFt in dftrrnr'lS. In []~ !e. ill~ilIhllih dil'l1illmiofTi Of 's!ia.~i ~'I'US9 twin tp,aifSiiel hs tJ.e~S'e the)' 1il$'l_;J!;I!i~',~ f!~t ima!ilo. L~eIi: or !S~!Tl!in!~lfi,i b8l~ LWoiJ siolB ~~ oontra!ili 1I1i'~ al'lfi ahapaa, III snlmal dr;&wllll9, is!iIflmel!y

~a!oo kAow as iwbllm'ng~ 1:;, llI6!J;iI~' when ",II 'row'r (~ i.W!~i~ rrag:>! :are Illi lilIe $(!iMe ~mofi 'Wili1, ~il !'1oi ~1"1I ~.i"i! ~i,i~lIy li)Ii![~~ Ii!.!j!ood ,rem8l:ily'to 'ihis ls 'ElJ.lln~, ~h E! ~", o:r!OOl!' Dr: iI:WO 'Elf' 'If!e

Hare iii an Eli(03lmplBi of pBrf\3oi: ~1Pmm!3iJ)' ili1: ,8 orlh3H1~L T!~e: 'I1re~~ ;Bifid 'l~iIiflIle1:l~ fiF@ i!WiMIn§' el'ildl. QIl!j~I", l~usfli1g 'ifua pesa ~n appear siitf and unllll'i:erB.!lql-

rm if; L~J_ EfKa~.j '0 f ·Lwir'i!Ml~", 'There M; ,00 Offfi"lI,IHlt ~r lire 'ii1 [~ fll,i:W.ii[j~. rt.Ifit<e ~ '[I'Dnl ,@rilli !1il'1dI8QS~ ~~ are '~I"f ~1JmI'1il'i9ri!;a1

I~E!~ in iii P'g~{i'- An ,g~~ ,or !,nill ~_-M bo ~ qY!l!~~ '~l1! tmdil '~Ie;B-:e11idi 'fiFii:l Nmdiag oofl1i;1i111ng ~ groullid 8li'1_a ~8' '!J~_iIIi' l;i~1 IsJig'fILl(; l12ii~, UlJ d'oing :tfii:;, ;rM iI'fIlMit 0l)ffJ~1.t!; I:JW pfl'h,oI!li b!( I!illlllg u d'QWill fil'! ~i"ie !;I~~ !hie l:eg is, IIJi~L ,~llIll1!al!;J; do it aI !:he 'DIne, C1Jn~ly mming iiheir ~ fri[llil' ;aide II!! ~idB, ''li"i.e- I'(i.fr"l'l$ ~ 11'1e ~ ~Iff ~ 1iiC;1lve~ B"ie~ge'lio, dr'i'i~miC' fififi

".!'igorauS;. l1iJ1j p~~iv:e. fIS'I' :a:ndll"&dooli'aI'11, -

By re.aJl!i3ngil'llJ ~fuI!! l'8g Ip:liSman~, WE! 1Ia'!\8 8 ,np~1'1'!'ld"fIetri~ ~i;i'!t1,!~li'ig (ill'{iJ#lf:Ig,

'1fliji!J d~Wi['i!3 ~ 'm!;!QIfi, fjftQi:C ii\1~1"~~I. t40~, '!Jilt: )g_ht~, of Yielg~ In [I1II!i Iillmj !!l.-JjJartera. 'The tp$'lg, dfOPS; Of.) 1__1'I~ 53:me' !Side. ~h~~ !11il!' ,~~ li~_s;, .AJ~ not~. ~tia, flhDUlll"er is 'hl-g'l1ef (ifi ~Ma rlgh~ aide baeause llfli$ <'ir!iil i~ tll j~ ~~ ~~ltit

capyrlghtoo mater ILlI

Tin .• WaaiJiiall'lr 'Giillda tQI i!tfawl,. blmalili-----------------------

i¢IliI!M'ierlge ·fI~ aliliruda ,~JIIdj e:cpm:i8.'!lID!lI1B the !lIiffel"iE!OOEi be.MeEiI'! ;!I1·~el1lt '~~Ifi~'.~ 8 drawilii'lJ ~rua;,it.a1NEi tamtl 'Nlil m,t;ljjar:Emr., TIl18,b:e;St anlmal ,~!'{'ffiii'l~~, ,;j!! jfcr~ ~ .~, ~ ~1il~ er ttr~f,~ in mOm\. iJ1ii~ E$ 1IDii. ;jje~ ~~te~w, ~. wi'le!ll yow droW!l'!!:I~ M~;,rel ~!till,!ii!e ghey eon~ !m~ ~~ ·~~L 'MIen ~I,!I SftI, dr8'i\!1nlll SI!1i .EiltJ1uirle" ,detail ~·Ilinim~11I1:. al'ild cam be .eiiide!d .ia-t6!r-I' :ill]! !liBGir91li, ~!ilgB.ra'ii.Qn is ~1:I1 ii:n capi!llrnng fuOOily atiiliJde !3Ji1d mOCi"d. Mtu!ifoll' ~OIJ!d s!:ifil i@fIi'i ilr!e ~ or !ld'!oli Or ~M1!' In f)l!$1:~ ~'~$ ~ ~!'d .. bri; titllQ· to .!;I!!!& Mat ~E g.J!JiiiJEii;J~. a1~wde I~.

L. opy n g hted m ateri 8.1

$!m:J SoI!Clou~ draft:!lmsri 'ii_ i:i~Uil'!e i:i i1hDJOO)Jh tnowl8d.;Je ,[If. p9lSpecli...e ,EillMg ~lmW e&eer. Pet_ai",e oo~ !!Ie ~ked sn.d tit .I!1, oov'low ~I iI dralNlng (if 1_lI'e ~ ~ iiil pro~f P8Il!PC~-!J, I ~t WilIftt 'rn' nfll!lCM ~:~ ~Ie: ~~pce:~'Jie. i~~ lihiil: ~ to ,Eilrrmniil1 drawil1l11.

P'I!' IJ ~!'i im:.J! IF1 ,jJ t:!Ci~: !O ti'! ~ ~'IS.. ".'11- -II good ItiEiIll to put ,II ~ I!Indtrt 1.1 !:ihr!l'1I;ir~ ~:J k!r dJ,i:lIik ~>tiII.IDKII root plEicamelIl'

Copyrighted mater 1[]1

TM' W!!l!!l~hl!H!'!~ ~"!i:!'e tOI !!h',aw,!IIt Pin'iitkftl!$, -------------------~-- 8_0C0I, b" illiiBllMijng iiIifI:il~ illl :iCCl~ dt~~.$. 'D~~j(; '~~ e._'i.fil,~

ifitLe!lOi~ ~~ e~ii'Qi1ei11el1lt '!)oi, yQill ~f~1~. I~e ~J~ main cilai~)3' WheJII di:i.EI1lng1 with 'i1i1!3S!3' arT(!Jas.

• ¥PI s'hg,b,. lOr Iblm~"8 ,,'I:e·w

Copyrlqhted rna erlal

il):mvev,~ i2'eil"Se· !!7Ihes,V!( we!gill'!; wt1~n !!ML~ '1~1!~~if!~" l!1Ie(;fi~~ eie~i'I!iI!Jlt1~ :;_ir~· @ ~, li"i~lr B1'18booiy l1li8$ ba Iil3Iid 'ID ~ift EJE!~_~ 'tfijaj! Br13 tifit! l'!D!IJr'!ded bDII; 151m 00.; ,SlfIi IE!.iIRIi this. S'li3lstom ~!,!g :1M" ~(!$ te a~1 imi's, S1fivo, '[Qf .m;iJ~iw, !~~ ,om!!! ~ ~r.!eior.

Copy n 9 hted m awn a!

&iI<!i;!jfii'~ ~'n~ -Iiim Irm,

_I"'"', ....

Ii"i..tfik

~iI'Il'!I!"~!i!MI!

,[II! If,,;; _ iii, ill I.'i/IMIf I'!iIi

~Iii ~ 1Ni.r~ (ll1i'Ji

'n;,;, !i!t_ .... _ ~ ~'

~~~ilkb tIi!l~'~Im~ piHm_

!I'PJ~~~ ~hll'Mi:l~ ~1i'Hi~;,;I'u.~

~1t!,~!t!Il"'g Wi'!!, ~ .... ,~ 'Ill '-'iill1i;;;! !!!I~~,N~I.\II ~I' 'O"'1!'1iun il'iI'

CopyrIghted rna erlal

Rillll1fiS; hEfIl'6 ,EI poMlfdlli 8JiLd IpreblS1:Or1~ IroiL ''l'Nmk of ah&iM :;!za and! :;'l.riB1iQ'ih whBITl ~I 'hs.o 1~~iVD ilIiiiimills.. ~fRQi1'Lo i;:1'Jl minos, ls ~ ~!1o!t i'!e~, I[!r~ l'iefid, broMl ~!~ ~~ U~ ii~. l!'ie IS~!I i:;l; ¥elf!j ,e!Jfd~i"i~ in 1he' _igl1l Q4' ~hB ~~~' ,1Ii1lid lhie 13~, i(IfeI'smBD.,

Whl!i:iBlRhln~ .' SqI.Qrn-ll'ppiJd "T'WO~

i, Dis1Jm:t: ~~ nump

., TWlJ 1OO:lm_8 ';Hoo~ed

IHdlill!n Rhll'lii::i"m.

• Orti31 hem

• ilRi1F(iJi\'. :mm:rOOi ~iil

Copyngh ed material

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful