You are on page 1of 1

Stundenplan

Bereid met z’n tweeën een gesprek over een Duits lesrooster voor. Bedenk elk tien
verschillende vragen over onderstaand lesrooster van een Duitse scool. Je hebt een
aantal mogelijkheden:

1 je kunt doen alsof het jouw rooster is;


2 je kunt doen alsof het het rooster van je gesprekspartner is;
3 je kunt zelf een persoon bedenken van wie het rooster is.

Bedenk vragen over de volgende zaken:

1 op welke dag een bepaald vak wordt aangeboden;


2 welke vakken iemand heeft op een bepaald uur;
3 hoe laat een bepaald vak begint en eindigt;
4 wanneer de pauzes zijn en wanneer iemand vrij is;
5 van wanneer tot wanneer een bepaald uur is.

Stel de vragen aan je partner en neem dit op. Verwissel aansluitend van rol.