MARIT - Procedura practică în 10 pași

MARIT – Multi Action Reactive Interferential Test

Test de evaluare eventuale interferințe extraterrestre la copii PROCEDURA PRACTICĂ ÎN 10 PAȘI

1 – Cereți copilului să denumească toate personajele, animalele și lucrurile din primul set de cărți și notați răspunsurile pe fișă ( coloana 1 ) 2 – Cereți copilului să dea câte un nume la fiecare personaj din al treilea set de cărti ( ce conține identikit-ul extraterreștrilor ) și întrebați-l, un personaj pe rând, dacă i-a mai văzut vreodată. Notați răspunsurile pe fișă ( coloana 2 ) 3 – Amestecați personajele din cele două rânduri de cărți, înșirați-le pe masă și cereți copilului să le grupeze în: • buni • răi • indiferenți Notați pe fișă împărțirea pe categorii, în spațiurile corespunzătoare: 3B, 3R și 3I. 4 - Amestecați personajele și cereți să le împartă în: • înalți • scunzi • normali. Scrieți rezultatul pe fișă, în spațiile corespunzătoare. 5 - Amestecați personajele și cereți să fie împărțiți în: • parfumați • împuțiți ( care put ) • fără miros ( inodori ) Notați pe fișă cum a împărțit pe categorii, în spațiile corespunzătoare 5P, 5Îm și 5I. 6 - Amestecați personajele și cereți să le împartă în: • prieteni • dușmani • incerți ( nu se știe ) Notați pe fișă cum a împărțit pe categorii, în spațiurile corespunzătoare 6P, 6D și 6I.

7 - Amestecați personajele și cereți să le împartă în: • doctori • asistenți • fără legătură Notați pe fișă împărțirea pe categorii, în spațiurile corespunzătoare 7D, 7A și 7FL. 8 - Amestecați personajele și cereți să le împartă în: • capabili să zboare • incapabili să zboare • nu se știe Notați pe fișă împărțirea pe categorii, în spațiurile corespunzătoare 8C, 8I și 8? 9 – Cereți copilului să atribuie fiecărui personaj din primul set de cărți o culoare la alegere din cele 8 la disposizione ( coloana 9 ). Dacă nu este convins de alegerea făcută, poate să mai facă încă două alegeri. Notați pe fișă, în ordine cronologică, atât rezultatul primei alegeri cât și al celoralte două ( eventual ). 10 – Cereți copilului să atribuie fiecărui personaj din al doilea set de cărți ( cel al identikiturilor ET ) o culoare la alegere din cele 8 la disposizione. Dacă nu este convins de alegerea făcută, poate să mai facă încă două alegeri. Trebuie să notați pe fișă, în ordine cronologică, atât rezultatul primei alegeri cât și al celoralte eventuale două. ( coloana 10 )

www.ufomachine.org

MARIT - Procedura practică în 10 pași

NOTE PENTRU COMPILATOR:

Cine conduce testul și completează fișa trebuie să mențină un comportament elastic față de copilul examinat. Testul trebuie să pară un joc, copilul nu trebuie constrâns să-l facă împotriva voinței sale. Copilul examinat poate efectua întreg testul în mai multe reprize sau poate efectua numai o parte din test dar, cine îl observă, trebuie să fie capabil să extragă informații utile din comportamentul său inconștient. Se poate întâmpla ca, pe neașteptate, copilul să decidă a nu mai efectua testul și să schimbe vorba în mod brusc. Examinatorul trebuie să noteze la ce punct al testului a asumat acestă atitudine sau care a fost întrebarea care a declanșat-o. Totul trebuie să pară un joc în care fantazia nu are nevoie să fie verificată de către părinți cu privire la realitatea întâmplărilor. Într-adevăr, când se vorbește despre realitate, copilul tinde în anumite cazuri a evita să răspundă cum ar dorii, pentru că în inima sa înțelege că părinții s-ar putea să nu-l creadă. Dacă, în schimb, este vorba de povestiri fantastice, copilul nu trebuie să dea explicații. S-ar putea și să susțină că o anumită figură nu este fantastică și că a vazut-o cu adevărat; în acest caz copilul trebuie încurajat să povestească cât mai mult. Și acestă reacție trebuie notată cu atenție pe fișă sau pe foile atașate.

ÎN ATAȘAMENT: 1 – Set de cărți cu opt personaje, animale și lucruri bine cunoscute fantaziei copilului; 2 – Set de cărți cu opt culori de Max Lüscher; 3 – Set de cărți cu opt identikit di extraterrestri; 4 – Fișă model de completat cu rezultatele testului. Link pentru descărcarea seturilor de cărți: http://www.ufomachine.org/download/file/88-maritdisegni.html

Traducere din: “Alieni o Demoni. La Battaglia Per La Vita Eterna” (“Estraterreștrii sau diavoli. Lupta pentru viața fară de moarte”) de Prof.Dr. Corrado Malanga, Ed. Terre Sommerse, 2010, pag. 117-118.

www.ufomachine.org

MARIT - Procedura practică în 10 pași

Pasul Nr.: Note:
Cod carte

1
Cod

2
carte

3 3B 3R 3I 3Î

4 3S 3N 3P

5 3Î 3I

Nume ales de copil

Nume ales de copil

A B C D E F G H Pasul Nr.: Note:
Cod carte

I L M N O P Q R 9
Cod

10
carte

6 6P 6D 6I 7D

7 7A 7FR 8CZ

8 8IZ 8?

Culoare aleasă de copil

Culoare aleasă de copil

A B C D E F G H Nume: Oraș:

I L M N O P Q R Vârsta: Sex ( m/f): Singur la părinți (da / nu ):

www.ufomachine.org

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.