Pemberian dan Bantuan Pemberian bermaksud wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk

menampung keperluan pembelajaran dan pengajaran misalnya Bantuan Per Kapita. Pemberian juga termasuklah wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung pembekalan makanan bermasak atau bahan makanan mentah kepada murid prasekolah iaitu Pemberian Bantuan Makanan Pelajar. Pemberian Bantuan Per Kapita ( Per Capita Grant - PCG ) Peruntukan ini hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Peruntukan ini hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan. Geran Pelancaran Peruntukan ini diberi oleh Bahagian Pembangunan dan Perolehan Kementerian Pelajaran kepada kelas prasekolah dan sekolah yang baru beroperasi. Ia bertujuan membantu pengurusan sekolah bagi memulakan operasi pentadbiran kelas. Kadar adalah ditentukan mengikut kategori sekolah mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM. Bantuan ini akan diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan di bawah lajur Pelbagai dengan menyelenggarakan Akaun Subsidiari. Pengurus sekolah boleh menggunakan peruntukan ini untuk pembelian bahan yang telah disenaraikan oleh BPP, KPM semasa peruntukan diberi. Pemberian Bantuan Makanan Pelajar Kadar bantuan makanan adalah sama di semua kelas prasekolah seluruh negara. Maksud Perbelanjaan Bantuan Per Kapita Prasekolah 1. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 2. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 3. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 4. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan ( misalnya melawat Zoo pada hari persekolahan semasa tema Haiwan Liar, melawat Muzium semasa tema Masyarakat, Negeri dan Negara, melawat Taman Bunga semasa tema Bunga atau melawat ke dusun buah-buahan semasa tema Buah-buahan )

Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. 13. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid dan keselamatan kelas. Perolehan harta modal melebihi RM10. manakala pembelian komputer mesti mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian. Maksud Perbelanjaan wang LPBT Kelas Prasekolah 1. Pengangkutan barang-barang 7. Bayaran teksi bagi urusan kecemasan berdasarkan kelayakan tambang teksi. Pembelian bahan bakar. Perkhidmatan pengiklanan ( misalnya membuat banner bagi memaklumkan kepada khalayak tentang pendaftaran dan kemasukan murid prasekolah pada tahun berikutnya ) 6. 11. 9.000 perlu mendapat kelulusan Ketua PTJ. . Bayaran yuran kursus bagi guru prasekolah. internet dan pembentungan. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. 3. 5. Bayaran bil telefon. 2.5. Pengangkutan murid dan bayaran insuran untuk murid dan guru pengiring untuk aktiviti sukan dan karnival prasekolah. Penyelengggaran perabot dan peralatan kelengkapan kelas termasuk komputer. 12. Perkhidmatan percetakan untuk bahan pengajaran dan pembelajaran. eletrik. bahan habis guna dan ubat ( misalnya kelas anda kehabisan gas dan anda perlukannya segera maka tambang teksi untuk mengambil gas boleh dituntut kepada sekolah ) 8. telegram. Pembaikan kecil kelas. air. 10. 4.