You are on page 1of 31

c c c 

c


 
 


c

  
 
Nadia seorang mahasiswi yang sedang menunggu
kekasihnya, Affendi. Namun Affendi telah memungkiri
janjinya. Setelah tamat mengikuti kulia, Nadia telah
pergi ke perpustakaan dan terimbau kembali
pertemuan pertama antara dia dengan Affendi. Selepas
itu, Nadia pulang ke asrama dan telah menerima 2
pucuk surat daripada Affendi dan keluarganya. Affendi
telah memohon maaf kerana telah memungkiri janjinya
dan surat daripada keluarganya pula telah menyatakan
bahawa ayahnya tidak sihat akhir-akhir ini.
 
Nadia runsing memikirkan penerimaan surat yang
dihantar oleh Affendi dan keluarganya sehingga tidak
dapat menumpukan perhatian terhadap pelajarannya.
Melalui surat yang dikirimkan oleh Affendi, dia telah
mendapati Affendi telah mmebuat keputusan untuk
memutuskan hubungan mereka disebabkan oleh
cemburu Affendi sendiri. Namun Affendi bukan lah
hendak memutuskan hubungan tersebut tetapi sekadar
ingin merenggangkan hubungan mereka untuk
sementara waktu kerana masalah yang dihadapi oleh
mereka berkaitan cemburu Affendi terhadap Razlan iaitu
peminat Nadia.
 
Semasa berada di lapangan terbang untuk pulang ke
kampung, Nadia masih menanti kedatangan Affendi
walaupun mereka telah lama tidak berhubung. Seketika
kemudian Affendi telah muncul dengan ucapan maaf
atas keputusan yang telah dilakukan. Kehadiran Nadia
disambut baik oleh keluarga tersayang dan mereka
saling bertukar-tukar cerita.
 
Kilang abahnya mengalami sedikit masalah dan ditambah
pula dengan ekonomi yang meleset. Nadia menjadi kecut
memikirkan tentang masalah yang dihadapi oleh kilang
dan permintaan abahnya yang meminta supaya Nadia
menguruskan kilang tersebut. Namun begitu, dia telah
menjejakkan kaki juga ke kilang dan dia telah mendapati
kilang tersebut telah menghadapi banyak masalah.
 
Nadia memulakan pekerjaan pada hari yang berikutnya
kerana abahnya berada di Kota Bharu. Nadia telah cuba
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kilang
tersebut. Dia dan Amar telah merangka satu idea untuk
membina mini Tadika bagi menempatkan anak-anak
pekerja yang telah dibawa ke tempat kerja. Dia juga telah
menasihati Kak Salbiah tentang penggunaan telefon di
tempat kerja.
 
Nadia merasakan satu sikap dingin daripada pekerja-
pekerja abahnya manakala kilang pula menghadapi
penghantaran barangan kerana lori telah rosak dan
pekerja ponteng kerja dan mengikuti Abang Kamal untuk
melakukan kerja menjual barangan kraftangan dengan
menggunakan kereta syarikat. Nadia telah meminta
pendapat dan menerangkan kepada abahnya berkaitan
masalah syarikat. Dia dan Amar juga telah pergi
bersama untuk melawat pekerja yang sakit akibat terhidu
habuk di kilang.
 
Kedatangan Zaiton telah melenyapkan seketika masalah
yang dihadapi oleh Nadia. Setelah Zaiton pulang
masalah itu muncul kembali. Dia telah mencadangkan
kepada abahnya supaya Abang Kamal dibuang kerja dan
digantikan dengan Amar. Bakat Amar dalam bidang
perniagaan begitu terserlah. Oleh kerana Abang Kamal
tidak puas hati dengan Amar maka telah berlaku
pertelingkahan antara Amar dengan Abang Kamal.
 
Amar telah menceritakan kepada Nadia perihal Abang
Kamal yang ingin menjual perabot sendiri dengan
menggunakan nama syarikat dan barangan syarikat.
Setelah itu, Nadia menerima panggilan telefon daripada
Affendi. Semasa menerima panggilan telefon itu,tiba-tiba
Nadia dikejutkan dengan berita Pak Yahaya yang jatuh
sakit dan Affendi telah kembali merajuk kerana
memikirkan Nadia tidak mahu menerima panggilan
daripada dia lagi.
 
Nadia telah menerima panggilan telefon yang mengugut akan
mengancam keselamatan dia dan keluarga. Namun begitu,
tindakan tidak dapat diambil berikutan kurang maklumat dan
bukti yang kukuh. Tiba-tiba Abang Kamal datang bersama
dengan 2 orang rakannya dan membuat kecoh di kilang
tersebut. Selepas itu, Nadia mempelawa Amar untuk makan di
rumahnya dan semasa di dalam kereta Amar telah bersikap
aneh selepas mendengar siaran radio tentang perlawanan
bola. Semasa makan di rumah Nadia, Amar telah dinaikkan
pangkat bagi menggantikan Abang Kamal tetapi ditolak oleh
Amar kerana dia ingin berhenti kerja dan telah menerima
tawaran sebagai pengurus. Amar telah menceritakan bahawa
dia memiliki segulung ijazah dalam bidang pengurusan
perniagaan.
 
Amar telah menunggu di kilang bagi memastikan
keraguannya semasa mandengar siaran radio ketika berada
dalam kereta Nadia. Selepas itu, Nadia turut serta untuk
mengetahui apa yang mengganggu fikiran Amar tetapi
perasaan marah berbaur rajuk kerana mengetahui rahsia
Amar masih bersisa. Selepas seketika kelibat Abang Kamal
dan rakan-rakannya yang sedang cuba memusnahkan kilang
telah dikenakpasti. Mereka terkejut mendapati Amar dan
Nadia berada di situ. Maka berlakulah pergaduhan antara
mereka manakala Nadia telah berlari keluar bagi
mendapatkan bantuan. Selepas beberapa ketika
bergaduhpihak polis telah mengepung dan Abang Kamal serta
rakan-rakannya berjaya diberkas.
 
Akhirnya Amar dan Nadia telah berkahwin dan Nadia
terpaksa menerangkan kepada Affendi tentang semua
yang telah berlaku.
 c

Novel Ceria Kasih ini bertemakan pengorbanan


seorang anak terhadap keluarganya dan
kesulitan menghadapi masalah kehidupan dan
percintaan.
    


  

  
 
 


 c  !!
 
"#"$%"&'#()*+,"#
å "-+" å ,"&' "/"*
å ..(&-+ å -+$"-+"32&"&+
å /") å c+&"
å %"0"-+"&1"&23) å "$ +/"0
å 4"56+"0!56+ å "$c"*,+"0
å "0")3/ å "6*"&! "&
å "+#3&
 
*   
* 
 
 

*  
 * 
  

* 
 
 

*  
*  
 

* 
  

* 

 
* 

 

V 
* c(3)"&'/"0"2+25"-+7&+8()2+#+#(/9"#"&
* (/97&%"+,7"00"#+:"-+"
* ()79"$"&9(*";")#"07&"$0+)
* ()"2"*-")+$(*7")'"%"&'272"0
* &"$27*7&'
* c(3)"&'%"&'#(),7)7<,7)7
* c(3)"&'%"&'$7"#=(/,7)7
* c(3)"&'%"&'('3:$()"20"#+
? 
* (/+&"#"-+"
* "0"2+25"-+7&+8()2+#+#(/9"#"&
* c(3)"&'%"&',()"&+
* c(3)"&'%"&'#+-"$=(9"#,()97#72"2"
V 
 
* (/97&%"+9()72"0""&$+*"&'9()",3#
* (/97&%"+9($();"2()"/"+3)"&'
* c(3)"&'%"&',"+$
* c(3)"&'%"&'9(&%",")
* c(3)"&'%"&'$7"#,($();"
* c()+&'2"$+#<2"$+#
ü 
V 
* "$"&2($7*+"0
* c(3)"&'%"&'/(/97&%"+9(&-+)+"&#(#"9
* +-"$/(/9()="%"+$(9"-"$"7/*(*"$+

c
* "$"&2(,+*+$
* c(3)"&'%"&'&($"-
* c(3)"&'%"&'/(&'"/,+*,()"#
÷ 

* c(3)"&'9(*";")c"+&2 3/97#()
* c(3)"&'9(*";")%"&',+;"$
* c7$"/(&'72+$"+#3&

O 
* (/"&"-+"
* (/97&%"+2(,7"0/3#3)
* c(3)"&'%"&'9"&"2,")"&
V 
* "/" 32&"&+
* ()"-"-++&'$"#"&
* &"$,3&'27
* c(3)"&'%"&'-(&'")="$"9
* c(3)"&'%"&'/(&'"/,+*,()"#

 

* (/,"&#7)7/"0,"'+$(*7")'"&"-+"
* c(3)"&'%"&'$7"#"'"/"
* c(3)"&'%"&',"+$
V 
* ($();""%"0&%"

* )"&'$(9()="%""&"%"0&%"-+$+*"&'
* c(3)"&'%"&'/(/(&#+&'$"&-+)+
* c(3)"&'%"&'$(/"2
* c(3)"&'9(&-(&-"/
* (9"#9"&"2,")"&
* +-"$=($"9/(&;"*"&$"&7)72"&9()&+"'""&
V

* c(3)"&'9($();",")7"%"0&%"
* "2+0/7-"
* (*";")$(*7*72"&+;"6"09(&'7)72"&9()&+"'""&
* c(3)"&'%"&';7;7)
* c(3)"&'%"&'=($"9,($();"
* c(3)"&'%"&'/()(&-"0-+)+
* 2(3)"&'%"&'9)+0"#+&
* c(3)"&'%"&',()"&+
* (/97&%"+9(/+$+)"&%"&'/"#"&'
* +-"$-+27$"+3*(0,"&' "/"*

c  
c 
* c(#+"72"0""%"0&%"
* c(3)"&'%"&'#+-"$,3*(0-+0")"9$"&
* c(3)"&'%"&'27$"/(&'"/,+*$(2(/9"#"&
> ˜ ˜

 9()23&"*9)3,*(//!2
> 
/!2 < ??)(- 3+&#8()"'( /!2
(&'")70
"0"2" &''()+2 > ˜ /!2 < 0("8%/!2 
M

> &2%"<**"0/!2
(&'")70
"0"2" )",

> "-"&'"& "&''")"& /!2 


23&"&2+

> (0(&-"$ $(*7")'" /!2


*+#()"2+
(#".3)" > (/,"%7&' $"2+0 /!2

+9(),3*" > "#"0")+ 2(/"$+& '")"&' #()9"="$ "#"2 $(9"*" /!2

/,"2 > "-+"2()+&' /(&'+/,"2 $(/,"*+ 2+#7"2+<2+#7"2+ 2(/"2"


,(*+"7 /(/97&%"+ $3&.*+$ -(&'"& $($"2+0&%":..(&-+
$(/,"*+
c+&$3.
#"$ /!2 &"$ /!2

&8()2+
@(&'+&'"#$"& 9()$")" +#7:"-+"$()(2"0"&
@"-+"$()(2"0"& /(&'+&'"#$"& 9()$")" +#71

c+/+*(
"5"&<$"5"&&%" $(#"5" 2(9()#+ -+)"27$ 2%"+#"& /!2
M (,+;"$2"&""&
M ()";+&"&
M
3)/"#</(&'03)/"#+
M "2+0 2"%"&'
M ()=+&#""&
M (,()"&+"&
M c+/9"#+