VM 2009b^Subiecte Test 2

Subiecte TEST 2 (2 − subiecte Test 2;  subiecte Colocviu

)
Cap.3. Vibraţiile sistemelor cu un grad de libertate
 Modele mecanice de sisteme oscilatorii cu un grad de libertate 2
 Ecuaţia diferenţială a vibraţiilor longitudinale pentru sistemele oscilatorii cu un grad de
libertate (prezentaţi modelul mecanic; explicaţi forţele ce acţionează în sistemul oscilator
longitudinal şi deduceţi ecuaţia diferenţială generală a vibraţiilor de translaţie)
2

 Ecuaţia diferenţială a vibraţiilor pentru sistemul oscilator torsional (prezentaţi modelul
mecanic şi cuplurile ce acţionează în sistem; deduceţi ecuaţia diferenţială generală a vibraţiilor
de torsiune)
2

 Circuite electrice analoge sistemelor mecanice vibratorii:
– Ecuaţia diferenţială pentru circuitul electric înseriat, analog sistemului mecanic oscilator


 Circuite electrice analoge sistemelor mecanice vibratorii:
– Ecuaţia diferenţială pentru circuitul electric în paralel, analog sistemului mecanic oscilator


 Forma generalizată a ecuaţiei diferenţiale pentru sistemele oscilatorii liniare cu un grad de
libertate


 Determinarea pulsaţiei proprii ω
n
pentru un sistem oscilant, prin metoda energetică 2
 Constanta elastică echivalentă unor sisteme elastice montate în paralel 2
 Constanta elastică echivalentă unor sisteme elastice montate în serie 2
 Vibraţii libere neamortizate:
– definiţi aceste vibraţii; deduceţi ecuaţia diferenţială în forma ei generală şi reprezentaţi
modelul mecanic;
– stabiliţi ecuaţia mişcării vibratorii libere neamortizate;
– reprezentaţi diagramele deplasării, vitezei şi acceleraţiei în timp;
– deduceţi constantele de integrare şi stabiliţi legea vibraţiilor libere neamortizate
2

 Vibraţii libere amortizate cu rezistenţă uscată:
– modelul mecanic; stabiliţi ecuaţia diferenţială a vibraţiilor libere cu amortizare uscată;
– stabiliţi legea de mişcare a mobilului
2

 Vibraţii libere amortizate cu rezistenţă uscată:
– stabiliţi ecuaţia diferenţială a vibraţiilor libere cu amortizare uscată;
– determinarea constantelor de integrare pentru primele 2 intervale
2

 Vibraţii libere amortizate cu rezistenţă uscată: graficul de variaţie a deplasării în timp şi
reprezentarea cu vectori rotitori. Explicaţi graficele
2

 Vibraţii libere cu amortizare vâscoasă
 Modelul mecanic al vibraţiilor libere cu amortizare vâscoasă.
 Stabiliţi ecuaţia diferenţială generală pentru oscilaţiile longitudinale şi torsionale.
 Stabiliţi ecuaţia / legea de mişcare în formă generală, pentru vibraţiile libere cu amortizare
vâscoasă
2

Vibraţii libere cu amortizare vâscoasă
 Amortizarea supracritică: curbele de variaţie ale deplasării în timp; particularizări pentru
diferite semne ale deplasării iniţiale şi ale vitezei.
2

Vibraţii libere cu amortizare vâscoasă
 Amortizarea subcritică: ecuaţia diferenţială generală în acest caz; Determinaţi constantele de
integrare şi stabiliţi legea de mişcare


Vibraţii libere cu amortizare vâscoasă
Reprezentarea grafică a mişcării (deplasarea în timp şi cu ajutorul vectorilor rotitori)
2

Vibraţii forţate neamortizate, întreţinute de o forţă armonică de amplitudine constantă
 Cazul general: ecuaţia diferenţială a mişcării, modelul mecanic al vibraţiei; stabilirea ecuaţiei
de mişcare şi determinarea constantelor de integrare
2

Vibraţii forţate neamortizate, întreţinute de o forţă armonică de amplitudine constantă
 Cazul general: amplitudinea vibraţiei forţate x
p0
; variaţia factorului de amplificare a vibraţiei
forţate A
0
cu pulsaţia relativă η (grafic şi explicaţii)
2

Vibraţii forţate neamortizate, întreţinute de o forţă armonică de amplitudine constantă
 Rezonanţa: studiul fenomenului, plecând de la ecuaţia diferenţială a mişcării vibratorii:
2

t
q
t x t
q
v x
n
n n
n n
e
e ÷ e
+ e + e ·
|
|
.
|

\
|
e
e ÷ e
÷
e
= sin cos sin
1
2 2
0
2 2
0

Vibraţii forţate neamortizate, întreţinute de o forţă armonică de amplitudine constantă
 Fenomenul de bătăi: studiul mişcării vibratorii în vecinătatea rezonanţei şi graficul de variaţie
(este dată ecuaţia diferenţială a mişcării):
t
q
t x t
q
v x
n
n n
n n
e
e ÷ e
+ e + e ·
|
|
.
|

\
|
e
e ÷ e
÷
e
= sin cos sin
1
2 2
0
2 2
0

2

Vibraţii forţate neamortizate, întreţinute de o forţă centrifugă
 Modelul mecanic; amplitudinea vibraţiilor forţate x
p0
şi graficul de variaţie a factorului de
amplificare A’
0
în funcţie de pulsaţia relativă. Se dă forma iniţială/generală a amplitudinii
vibraţiilor forţate:
2 2 0
e ÷ e
=
n
p
q
x
2
întreţinute de o forţă armonică de amplitudine constantă  Fenomenul de bătăi: studiul mişcării vibratorii în vecinătatea rezonanţei şi graficul de variaţie (este dată ecuaţia diferenţială a mişcării): 2  1   v  q    sin  t  x cos  t  q sin t x n n 0 0 2 2 n  2 n  n  2    Vibraţii forţate neamortizate. Se dă forma iniţială/generală a amplitudinii 2 q vibraţiilor forţate: x p 0  2 2 n   x . întreţinute de o forţă centrifugă  Modelul mecanic. 1   v  q    sin  t  x cos  t  q sin t n n 0 0 2 2 n  n  2  n  2   Vibraţii forţate neamortizate. amplitudinea vibraţiilor forţate xp0 şi graficul de variaţie a factorului de amplificare A’0 în funcţie de pulsaţia relativă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful