Bismillah Hirrohman Nir Rohim. ~ Adapun syariat itu kenyataan Af’al Allah.

~Adapun Thariqah itu kenyataan Asma’ Allah. ~Adapun Hakikat itu kenyataan Sifat Allah. ~Adapun Makrifat itu kenyataan Zat Allah. SoalanSyariat,tarikat,hakikat dan makrifat itu dimana tempat pada diri kita?? Jawab: ~Adapun syariat itu nyata pada tubuh kita. ~Adapun tarikat itu nyata pada hati kita. ~Adapun hakikat itu nyata pada nyawa kita. ~Adapun makrifat itu nyata pada rahsia kita dan bahawasanya:~Tubuh itu kenyataan Af’al Allah. ~Hati itu jadi kenyataan Asma Allah. ~Nyawa itu jadi kenyataan Sifat Allah. ~Rahsia itu jadi kenyataan Zat Allah. SoalanSyariat,tarikat,hakikat dan makrifat itu kejadian daripada apa? Jawab:~Adapun kejadian syariat itu daripada air. ~Adapun kejadian tarikat itu daripada angin. ~Adapun kejadian hakikat itu daripada bumi ( Tanah ) ~Adapun kejadian Makrifat itu kejadian daripada terang api. SoalSyariat itu kejadian daripada air,adakah air sungai,air hujan,laut,telaga atau lain2 lagi? Jawab:Adapun yang dikatakan syariat itu daripada air bukan seperti air yang tersebut itu,sebenarnya ialah Nur Muhammad. SoalTarikat itu kejadian daripada angin,adakah angin bertiup-tiup atau angin utara,selatan,timur,barat atau sebagainya?? Jawab:Adapun Tarikat itu dikatakan daripada angin tidak sebagaimana angin yang tersebut diatas itu,Sebenarnya ialah Nafas Muhammad. Soal-

1

SoalMakrifat itu kejadiaan daripada terang api.bulan.kerana tubuh Muhammad itu tiada bercampur dengan keempat2 anasir itu. ~Angin itu menjadi urat pada kita.adakah seperti matahari.Sebenarnya ialah darah Muhammad.api biasa atau lampu atau api elektrik? Jawab:Sebenarnya bukan seperti api yang tersebut. ~Adapun kejadian diri kita yang zahir ialah asalnya 4 anasir iaitu tanah.api dan angin itu apa kerjanya didalam sembahyang? Jawab:~Adapun Af’al api itu berdiri didalam sembahyang.kuning pasir dan lain lain lagi? Jawab:Adapun hakikat itu dikatakan tanah.asal air angin.sebenarnya ialah Tubuh Muhammad.Hakikat itu kejadian daripada tanah.api & angin.asal angin api.air.bukan seperti tanah yang tersebut. ~Adapun af’al air itu sujud didalam sembahyang.hanya semata2 tubuh Muhammad itu rohani. SoalApa nama tubuh kita apa nama nyawa kita? Jawab:- 2 . Adapun nyawa jasmani itu rohani. Maka keempat2 itu dinamakan dia jasmani ertinya tubuh yang zahir. Maka masing2 ini kerjanya didalam sembahyang. Adapun diri yang zahir itu kepada kita seperti berikut dibawah ini:~Bermula tanah itu menjadi daging pada kita.air.dan asal api itu ialah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu pula Nur Allah.Adakah tanah seperti tanah liat.tanah bukit.maka keempat2 itu asalnya 1 jua iaitu asal tanah air. ~Adapun af’al angin itu rukuk didalam sembahyang. ~Api itu menjadi darah pada kita. ~Adapun tanah itu duduk di dalam sembahyang. SoalTanah. ~Air itu menjadi tulang pada kita.maka yang bernama rohani itu tubuh Muahammad hakikat.

Aku daripada Allah dan sekelian alam daripada aku.maka apabila tetaplah tilik hatimu maka jadilah anggota hidup didalam 2 negeri yakni dunia dan akhirat dan bahagiakan Allah baginya pintu selamat sejahteralah ia didalam dunia dan akhirat dianugerahkan Allah Taala mereka itu sampai kepada martabat segala nabi dan segala muslimin dan mengharamkan Allah Taala tubuh nya dimakan api neraka dan badan pun tidak dimakan tanah didalam kubur.Inilah bilangan jam sehari semalam 24 jam iaitu pada siang 12 jam malam 12 jam. 3 . Adapun yang dikatakan sebenar benarnya fardhu itu ialah nyawa.nescaya putuslah bangsa itu melainkan sebangsa dengan binatang jua adanya.dan ia tidur atau mati nafas HAKH dalam.Adapun tubuh kita bernama jasmani dan nyawa kita bernama rohani.sebab itulah kita beroleh bangsa daripada tubuh Muhammad. Akhir Muhammad itu Rohani.maka tiap2 sesuatu yang dibangsakan dengan tubuh Muhammad itu diharamkan atas api neraka.maka engkau tetaplah dengan hati wahai saudaraku pada hal jangan engkau daripada orang yang lupa.Tatkala ia berhenti seketika antara keluar dan masuk nafas namanya puji AH-AH.didalam berdiri. Maka barangsiapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimah ini nescaya ditutup Allah Taala pintu neraka yang 7 juga.kerna nyawa itu memerintah kepada badan kita.tatkala masuk nafas itu namanya puji HU.maka yang bernama rohani itu lah tubuh Muhammad.Demikianlah juga huruf Kalimah La Ilaha Ilallah dan huruf Muhammad Rasullullah masing2 mempunyai 12 huruf berjumlah semua 24 huruf semuanya. Bermula nafas itu atas 2 langkah-satu naik-kedua turun.dengan bersedapan hingga sampai kepada ajal kamu.dengan menghadirkan makna ini sentiasa. Barangsiapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna nescaya diampun Allah Taala dosanya yang 24 jam. Adapun zahir Muhammad itu Insani.Mudah mudahan dibahagikan Allah Taala atasmu.dan sebab itulah maka tiada boleh meninggalkan sembahyang 5 waktu.maka sia sialah ia.jikalau digerak Allah nyawa itu bergeraklah badan kita.maka tatlaka naik itu sampai kepada tujuh petala langit maka berkata ( Wan Nu rul yajri ilal ardhi pakhola Huwallah ) Dan tatkala turun sampai kepada tujuh petala bumi maka nafas nabi itu puji Allah. Adapun Nafas kita keluar masuk pada sehari semalam iaitu pada siang 12000 dan pada malam 12000.sebab itulah dikatakan ( Ahmadun Nuril Arwah ) ertinya-Muhammad itu ibubapa sekelian arwah dan dikatakan ( Adam Abu Basar ) ertinya.duduk dan diatas barang yang diperbuat hingga memberi bekas pada sekelian badan dan limpahlah segala anggotanya. Adapun Awal Muhammad itu Nurani. Sabda Nabi SAW ( Ana min Nurrullah wal alami Nurri ) Ertinya.maka ingatlah olehmu akan memelihara nafas itu.inilah persembahan kita kepada tuhan kita yang tiada berkeputusan yang dinamai sembahyang Daim dan Puasa itu melakukan nafsu batin dan zahir. Sabda Nabi SAW Barang siapa keluar masuk nafasnya dengan tiap2 keluar masuk dengan tiada zikir Allah.Bapa sekelian tubuh.

4 . Adapun yang bernama Sebenar-benar Allah itu zat wajibal Ujud Adapun yang bernama insan itulah nyawa. Maka inilah suatu risalah yang tersimpan daripada perkataan usul takhlik jalan segala orang yang mengenal Allah Taala. SoalTatkala manakah ia bernama * HU * dan tatkala manakah ia bernama * Allah * dan tatkala manakah ia bernama * Rahman *. Adapun batin Muhammad itu ujud oleh kita. Adapun awal Muhammad itu nyawa oleh kita. Adapun akhir Muhammad itu hati kepada kita. SoalApa sebab 3 martabat itu dikatakan oleh pendita.tiada ia kepada baharu ujud? Jawab:Kerana martabat yang 3 itu sebab ia ketuhanan hak Taala daripada ujudnya dengan cahaya dan jauhar dan a’rad supaya jangan sama. Adapun yang bernama Allah itu sifatnya. Jawab:Tatkala *La Takyin* tiada nyata ia bernama ( HU ) dan tatkala *La Takyin* Awal nyatanya ia bernama ( Allah ) dan tatkala *La Takyin* Sani kenyataan ia bernama ( Rahman ) SoalAkan La Takyin itu martabat apa dan Takyin awal martabat apa dan Takyin Sani itu martabat apa? Jawab:Adapun La Takyin itu martabat zat mutlak dan akan Takyin awal itu martabat zat( Muqaiyyid pertambatan) dan akan takyin sani itu Sifat ( Muqaiyyid ) SoalMana yang bernama zat mutlak dan mana yang bernama zat Muqaiyyid dan mana yang bernama Sifat Muqaiyyid? Jawab:Adapun yang bernama Zat Mutlak iaitu (Qaibal Quyub) atau lenyap. Adapun yang sebenar-benar insan itu manusia yang tahu berkata-kata adanya.Adapun Batin Muhammad itu Rabbani. Adapun zahir Muhammad itu rupa oleh kita.Maka zat Muqaiyyid itu Muqaiyyid dengan sifat dan asma dan Muqaiyyid dengan alam ini.

ketiga ketuhanan Af’al asma’ SoalAkan alam roh.apa kepada Allah Taala? Jawab:Adapun alam roh.SoalBetapa beza hakikat Muhammad dengan Hakikat Insan? Jawab:Adapun Hakikat Muhammad dengan Insan itu umpama sumbu maka ada nyala di hujung sumbu itu. SoalAhdiat.Wahdiat itu ketuhanan kepada Allah?? Jawab:Satu ketuhanan zat.alam ajsam dan alam insan itu rohul Qudus kerana ia teladan segala hakikat.alam misal.Wahdah.alam ajsam.kedua ketuhanan sifat. SoalApa martabat Rohul Qudus?? Jawab:Bayang hak Allah kerana Pusaka ia yang Asa SoalApa pusaka mutlak atau pusaka zat Muqaiyyid? Jawab:Iaitu pusaka zat mutlak pandangan zat Muqaiyyid kerana 2 tilik.alam insan.maka yang lain itu hakikat Allah maka sempurnalah hakikat Makrifat diri kita dengan dia.alam misal. 1) Tilik keatas maka iaitu Mutlak 2) Tilik kepada Ujudnya iaitu zat Muqaiyyid SoalApa martabat Muhammad itu kepada kita tilik kita? Jawab:Adapun martabat Muhammad itu kepada kita Roh Idofi dan akan kita Sir Qalbi. SoalMuhammad itu apa kepada Allah dan apa kepada insan? Jawab:Adapun akan Muhammad tilik takyin kepada Allah Taala khatam isyarat kepada kita.demikian juga hakikat Muhammad dengan Insan. 5 .

Muraqobah. SoalMuhammad itu apa ia kepada Allah dan Allah itu apa ia kepada Muhammad? Jawab:Adapun Muhammad itu sifat Allah dan Allah itu zat kepada Muhammad.Inilah sebenarnya Hak Taala tiada baginya peri. SoalHakikat Muhammad itu apa ia dan insan apa ia? Jawab:Adapun sebenarnya diri itu sifat Muqaiyyid ialah yang dinamakan * Akyan Sabitah * maka Akyan Sabitah itu Hak Allah Taala disempurnakan dengan Hak Allah.SoalBetapa isyarat kepada kita? ( Makfirat ) Jawab:Adapun isyarat makrifat itu kepada kita atas 4 hal:1) Musyahadah 2) Murakhobah kita 3) Muqarannah 4) Muqabalah Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh pendita.Muqabalah? Jawab:Adapun sebab itu kerna ia menghasilkan zikir kepada rahsia yang mengzahirkan Baqa maqam rahsia.Muqaranah.maka hak Taala ( Peri yang maha tinggi ) SoalBetapa hak kita kepada Allah Taala? Jawab:Adapun hak kita kepada Taala itu bayang kepada haknya adapun hak kita serahlah akan bayang-bayangnya. SoalApa sebab dinamakan dengan Musyahadah. SoalApa dinamakan Hak Taala itu? Jawab:Adapun yang dinamakan Hak Taala yang tiada betapa dan tiada meminta. 6 .

SoalApa sebab Roh Idofi itu dinamakan cermin yang maha suci.maka sekelian itu ialah memerintah sekelian isi langit dan bumi.SoalMaka hak itu pula apa kepada kita? Jawab:Apapun hak itu kepada kita zat sekali2.Dan ditaksilkan dengan cermin yang maha suci? Jawab:Adapun roh idofi itu ditaksilkan cermin kerana ia nyata bayang2 yang didalam cermin sebab itulah maka dinamakan cermin. 7 . SoalApa yang nyata Muallim itu? Jawab:Adapun yang nyata di dalam Muallim itu Roh Idofi iaitu cermin yang suci. SoalApa sebab maka segala insan itu termulia kepada Allah daripada yang dijadikan? Jawab:Adapun manusia termulia dari kerana Rohul Quddus. SoalRoh Quddus itu nyawa siapa? Jawab:Adapun roh Quddus itu nyawa Muhammad dan hakikat insan ia. SoalAdakah zat itu berzat pula kepada hakikat Muhammad itu adakah ia berzat? Jawab:Adapun hakikat Muhammad itu hakikat Allah itulah sekali2 ditilik. SoalBetapa dikatakan oleh segala ahli hakikat hak Taala itu tuhan kita? Jawab:Sebab dikatakan itu kerana tatkala menilik dirinya menjadi tubuh insan kerana inilah pihak dikatakan ia tuhan dan pihak ujudnya dikatakan zat.Inilah dimuliakan Allah Taala.

jangan syak wasangka.alam roh.alam misal.Ujud Mutlak atau Ujud Muqaiyyid? Jawab:Adapun ujud yang serupa dengan insan itu ujud Muqaiyyid jua.Asma Allah itu hati 8 .Wahdah sifat Allah.Seperti kata Ahdah zat.SoalApa sebab roh Quddus bayang2 Hak Taala? Jawab:Kerana inilah maka dikatakan ia nyawa Muhammad iqtiqad Ulama’.alam insan itu af’al Allah dan af’al Allah itu tubuh pada kita. SoalAdakah hakikat bertakyin itu sampai ‘Makrifat’ insan itu kesana atau tiadakah? Jawab:InsyaAllah Taala.alam ajsam. SoalKerana apa hak Taala itu nyawa kepada insan? Jawab:Kerana teladan ujudnya Hak Taala serupa dengan ujudnya yang berujud insan itu. SoalYang mana dinamakan Ujud Muqaiyyid itu? Jawab:Inilah Ujud Allah Taala hakikat ujud insan yang dinamakan Muqaiyyid itu kerana ialah pertambatan hak Taala SoalApa sebab hak Taala dikatakan oleh segala ahli hakikat dan segala ahlillah insan itu hak Taala? Jawab:Kerana mengzahirkan akan dirinya kepada insan sifat Allah.Itulah sebab dikatakan itu.Mudah mudahan dikurniai hal keadaan yang demikian.Wahdiat Asma’ Allah.Inilah dikatakan serupa tiada lain yang diserupakan kerana harus pada akal dan lafaz mengatakan:* Nutasabiha wa pairi mutasabih* SoalUjud yang mana serupa dengan insan itu.tetapi dia dialam bahawa alam tiada berupa. Ketahuilah olehmu hai orang yang menuntut ilmu.

Kalam maka yang 7 sifat dikurniakanAllah Taala kepada nyawa kita supaya kuasa ia memerintah tubuh kita itu kerana bahawa tubuh kita itu semata-mata wayang kulit tiada mempunyai perintah melainkan dengan perintah Dalang.Adam ) dan sembahyang Isyak 4 rakaat iaitu ( Di. SoalJika ditanya orang apa asalnya Subuh 2 rakaat.Wahdah.Samak. Adapun Sirr itu pada kita tempat tajali zat Allah roh pada kita tempat tajali sifat Allah hati pada kita tmpat Tajali Asma’ Allah tubuh pada kita tempat tajali Af’al Allah Adapun sempurna niat tiada diatas tiada dibawah tiada dikanan tiada dikiri tiada dibelakang tiada dihadapan.Kudrat.asar 4 rakaat.Muhammad.Kudrat.ilmu nur suhud yang dinamai ia insan hakikat.Ertinya:Asa kan sama dengan akalmu lenyapkan badanmu dengan nyawamu.Nama ( Khassa khass ) Diri Batin:Adapun diri yang batin itu iaitu nyawa daripada anasir yang batin iaitu ujud.Dan sembahyang maghrib 3 rakaat kerana 3 perkara Ahdah.lumatlah rupamu ertinya barang siapa menghasilkan kata empat itu didalamYakni fikirannya. Adapun 7 sifat itu ialah Hayat. Inilah pasal menyatakan sembahyang dan mengetahui asal sembahyang dan mengetahui segala Fardhu sembahyang.Ilmu.Wahdiyat ertinya (Allah.Wadi.) Kerana itu tiada bercerai dalang dengan wayang dan wayang tiada bercerai dengan dalang jikalau bercerai nescaya binasa wayang itu tiada berketahuan lagi.Demikianlah keadaan hamba dengan tuhan sentiasa tiada bercerai daripada azali datang kepada Abda.Iradat.Masing2 perahu masing2 nahudanya.api.Mani.angin.Sembahyang Zohor 4 rakaat kerana Tajali Tuhan itu 4 perkara iaitu Hayat.maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat? Jawab:Adapun sembahyang subuh itu 2 rakaat kerana kenyataan zat dan sifat.Dan adalah nyawa itu umpama pesawatnya kerana dalang itu jika tiada pesawat nescaya tiada zahir hikmat dalang itu maka jangan lah terhenti memandang pesawat itu( Makrifat yg sebenar2 nya.Tetapi yg dinamakan solat itu penerimaan adapun dinamai sembahyang itu pada pekerjaan yg zahir.pejamkan pandanganmu mata disana.Sifat Allah itu nyawa pada kita dan zat Allah itu Sirr pada kita yakni rahsia pada kita.Basar.Adapun diri kita yang zahir itu umpama sebuah perahu diperintah oleh nahudanya.air.Sembahyang Asar 4 rakaat kerana asal Adam itu 4 martabat iaitu Tanah.pada kita.satu namakah atau berbeza? Jawab:Adapun pada pihak lafaznya itu berbeza tetapi pada pihak maknanya satu jua.zohor 4 rakaat. SoalJika ditanya orang sembahyang itu dengan solat.Iradat.Maknikam ) 9 .Ilmu.

duduk itu perbuatan apa? Jawab:Adapun berdiri itu kebangkitan pada nyawa.Af’alnya.angin.Bukankah aku tuhanmu.ertinya tiada sebab berkehendak syurga dan sebab takut akan neraka hanya kita ini martabat kehambaan maka Allah itulah tuhan kita yang sebenar2nya jika tiada demikian itu nescaya berdosalah kita dengan tuhan kita.rukuk itu kebangkitan pada nafsu.Duduk itu Tanah asalnya.sujud itu kebangkitan pada darah dan duduk itu kebangkitan pada jasad kita. SoalBerdiri didalam sembahyang itu apa asal? Jawab:Bermula berdiri itu daripada api asalnya. SoalBerdiri itu perbuatan apa.iaitu seperti firman Allah didalam AlQuran:(Alastu Birobbikum Kholu Bala ) Ertinya.maka sembah segala zuriat(engkaulah lah tuhan kami ) Maka hendaklah kita sembahyang itu dengan ikhlas.angin itu jadi nafsu kita. SoalApi.rukuk itu perbuatan apa. 10 .Adapun faedahnya sebab kita mengerjakan sembahyang itu sebab kita sebenar2 hamba lagipun kita mengaku akan Allah Taala itu Tuhan yang sebenar2nya lagi Asa ia zatnya.tanah itu jasad yakni badan kita.sifatnya.sujud itu perbuatan apa.air.tanah itu apa pada kita? Jawab:Adapun api itu nyawa kita.air itu jadi darah kita.Sujud itu Air asalnya.SoalJika ditanya orang kepada kita sembahyang itu apa faedahnya kepada kita yang mengerjakan dia itu dan apa kehendak kita? Jawab:Adapun disuruh kita sembahyang itu iaitu tiada memberi manfaat kepada Allah Taala dan tiada mengambil faedah atasnya.Rukuk itu angin asalnya.

Maka kiyam itu yakni berdiri betul iaitu af’al api.Wahdah.Ha. Sujud itu af’al air kerana air itu menolak kebawah dan duduk pula af’al tanah kerana tetap dibawah.waktu zohor 4 rakaat kerana tajali Tuhan 4 perkara Ujud.Wadi. SoalJika ditanya orang 5 waktu itu keluar daripada apa? Jawab:Bermula 5 waktu itu keluar daripada Alif.Adam(Zat.Waktu Isyak 4 rakaat kerana tajali Hamba itu 4 perkara ( Di.maghrib. SoalJika ditanya orang mana asal sembahyang itu? Jawab:Adapun asal sembahyang itu ( 4 ) Tanah.maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat.Apa sebab Subuh 2 rakaat.Sifat.Muhammad.angin.angin.Af’al).Waktu Asar 4 rakaat kerana 4 perkara.Ali ( Radiallah ) maka sabdanya barang siapa mengetahui Tajali waktu ini maka sempurnalah sembahyang dan makrifatnya.Maka inilah yang asal fardhu dan juga inilah Tajali waktu maka sembah Ali Ya Junjunganku.Ilmu Nur.Dal.api. SoalJika ditanya orang apa perbuatan sembahyang itu? Jawab:1) Kiyam yakni berdiribetul 2) Rukuk 3) Sujud 4) Duduk iaitu yakni tetap.air.Osman. Rukuk itu pula af’al angin kerana angin itu condong betul.Dan jika tiada diketahui maka tiada sah sembahyang dan makrifatnya.Tanah.asar 4 rakaat.isyak? Jawab:Adapun waktu zohor itu daripada huruf ( Alif )Asar itu daripada huruf ( Lam ).Maghrib itu dari huruf ( Ha ).Rasullullah kepada Abu Bakar.Wahdiat ertinya Allah.Waktu maghrib 3 rakaat kerana tajali 3 perkara Ahdah.Mani.Maka sabda nabi.Isyak itu dari huruf ( Mim ) waktu subuh pula dari huruf ( Dal ).Suhud.asar.Mim.kerana api menyala betul berdiri.Lam.Subuh 2 rakaat kenyataan zat dan sifat.Inilah af’al nabi SAW.Maka inilah yang bernama Fardhu.( 5 huruf ) SoalJika ditanya orang 5 waktu keluar dari apa.Ya Ali. 11 .air.Omar.api.Zohor.zohor 4 rakaat.Maknikam ).

daging. Bismillahhirrohmanirrohim Ini pasal menyatakan kiblat orang sembahyang itu 3 perkara:1) Kiblat tubuh 2) Kiblat hati 3) Kiblat nyawa 1) Adapun kiblat tubuh itu atau kiblat dada itu kaabah.kemudian disembunyikan segala takyin itu daripada takyin.tiada diatas.tulang semua segala anggotanya sebab difardhukan oleh Allah Taala segala orang islam mengadapkan dia maka sah sembahyangnya.Jikalau tiada kiblat ini maka tiada sah sembahyangnya.segalanya anggotanya.isyak.maka segala orang yang sembahyang hendaklah mengadapkan kiblat ini.Dal )kerana 3 huruf ini huruf Muhammad ( SAW ) Kerana Muhammad itu tuhan takyin dan segala takyin itulah mengzahirkan nama Allah dan takyin itulah juga menyatakan zat.sifat.maka tahulah ia akan hakikat sembahyang.isyak.urat.Maka hendaklah dadanya.asar itu disembunyikan yakni tiada dinyaringkan.tiada dibawah bahkan tiada ditentukan disuatu tempat ia jua melainkan meliputi alam selian ( Ahadon Shomadan ) seperti firman Allah ( Wallahhumuhithom Anil alamin ) ertinya-Allah meliputi alam sekelian.7 sifat iaitu hayat dihantarkan kepada nyawa kita maka hiduplah dengan yang hidup maka dihantar pula ilmu kepada 12 . 2) Kiblat Hati:-Adapun kiblat hati itu kepada tuhan Kaabah Allah maka hendaklah kita iktikadkan Allah Taala tiada dikanan.Maka kembalilah kepada takyin seperti sabda nabi(Alan Kama) kata takyin sekarang pun dahulu jua tiada bertakyin juga.tiada dibelakang. 3) Kiblat nyawa:-Adapun kiblat nyawa itu pula sentiasa ia tiada bercerai dengan tuhannya kerana anugerah oleh tuhannya.Kerana zahir itu kembali kepada yakin pertamanya.Kerana Alaah Taala tiada bertakyin kerana batin adanya.isyak.subuh bacaan dinyaringkan? Jawab:Sebab waktu zohor keluar dari huruf ( Alif ).subuh itu dinyaringkan kerana waktu yang 3 itu keluar daripada huruf ( Ha.Maka sebab itulah sembahyang zohor.jikalau demikian itu nyata bahawa Allah itu tiada ditentukan akan tempat kepadanya.Sekian adanya.Maka keadaan demikian itu iktikad kita inilah yang dikehendaki hati kita.Firman Allah lagi ( Wahuwa ma’akum A’innama Kuntum ) ertinya-Allah jua suatu kata barang dimana saja kamu berada adalah tuhan kamu.af’al daripada nyatanya.subuh dinyaringkan. Itulah sebab sembahyang maghrib.SoalJika ditanya orang apa sebab bacaan waktu zohor dan asar tidak dinyaringkan dan apa sebab waktu maghris.Suatu tempat tetapi ia hadir jua.barangsiapa tahu akannya hakikat yang demikian.Mim.darah.Waktu Asar keluar dari huruf ( Lam ) maka huruf alif dam huruf lam keluar daripada lafaz nama Allah.tiada dihadapan.tiada dikiri.Adapun waktu maghrib.Maka kita bertafakur kemudian disunyikan.

lenyaplah sifat itu didalam sifat Allah.maka dihantar pula iradat kepada nafsu kita jadi berkehendaklah kita yang berkehendaknya.Apabila engkau ketahui hal yang demikian maka hendaklah engkau ketahui fanakan dirimu itu segala perbuatanmu itu didalam Af’al Allah semata-mata maka hapuslah.maka tinggallah af’al Allah semata2 dan kudratnya.Jikalau tiada demikian maka tiada sah sembahyangnya maka tiliklah sembahyangnya.Adapun cita2 terdahulu daripada niat dan Qasad itu pula 3 bahagi 1) Qasad nafsu 2) Qasad kiblat 3) Qasad roh Adapun Qasad roh didalam rahsia adapun tatkala berdiri sembahyangnya itu maka kita hapuskan dan lenyapkan perbuatan kita didalam af’al Allah. 13 .Tertib itu daripada Qasad dan Qasad tertib itu daripada hati yang tatif iaitu rohani.Biarlah tinggal zat Allah semata2 kerana kita tanah kembali kepada Adam sedia kala. Maka kata olehmu ( Allah Hu Akhbar )itulah bernama sembahyang orang ( KhasulKhas ) namanya maka peroleh makam fana jati dan makam Tabdul Kalam Allah.maka dihantar pula Basar kepada mata kita maka melihatlah kita dengan melihatnya maka dihantar Kalam kepada kita maka berkata-katalah kita denagn berkata-katanya.Maka dihantar pula Samak kepada telinga kita maka mendengarlah kita dengan yang mendengarnya.Ia menyembah huruf dan suara dan menyembah bayang yang Asa.maka ketahuilah olehmu bahawa sekelian perbuatan itu dengan niat dan tertib.Maka ditakyinkan kepada iktikad kita yang berkata-kata inilah Allah Taala.Ketahuilah olehmu bahawasanya jalan kepada Allah Taala itu 4 jalan 1) 2) 3) 4) Jalan Syariat Jalan Tarikat Jalan Hakikat Jalan Makrifat Adapun syariat itu kata2 nabi2 Tarikat itu perbuatan Nabi Hakikat itu tempat kediaman nabi Makrifat itu ialah rahsianya.maka dihantar pula kudrat kepada anggota kita maka kuasalah kita dengan kuasanya.Maka sempurnalah ibadatmu dan amalan mu itu kepada Allah Taala kerana inilah dinamakan sembahyang-Hai saudaraku.ketahuilah olehmu akan sempurna sembahyang itu tiada sah sembahyang itu tiada niat.maka hapuskanlah zat sifat kita didalam zat Allah.Adapun erti hati itu Ikhlas ilmu dan makrifat itu ialah rohani.Maka sifat Allah semata2 tiada sekali2 sifat kita.Maka kata olehmu Allah Hu Akhbar makam hanaak jati dan makan pana mikraj mikraj tabdul dan makam Islam maka peroleh lazat dan citarasa baginya.Hati kita maka tahulah kita dengan yang tahu.dan ikhlas.karamlah.melainkan dengan hati dan tiada diterimanya hati itu dengan ilmu dan takyin.

hatinya.Dal.tarikat itu kerja hati.Maka hendaklah kita ketahui dan kenal dengan hatinya.Daripada ujud kepada aadamnya tiada bercerai tiada bertemu tiada lain daripadanya.Inilah arif kamil mukamil tiada berputus dirinya.Istana Makrifat itu kelakuan Nabi.Maka hendaklah ditilik dan dilihat kamil mukamil itu seperti memilik ia kepada bercerai maka ia melihat berhimpun 4 itu kepada insan maka ia menilik kepada insan dilihat dengan mata hati pada insan ujud Allah yang bernama Allah inilah isyarat hadis nabi ( Man nazara ila Sai in Walam yarallah fi fahuwa batiun )Barangsiapa memilik kepada sesuatu tempat tiada dilihat Allah pada maka iaitu batal.tatkala masuk kedalam rahim ibu 40 hari. Angin itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Qaiyum ertinya yang kuasa. 14 .Istana Hakikat itu nyawa.Meliputi dengan semata2 sekelian alam inilah dinamai jalan yang 4 itu.Maka Ahmad itu 4 huruf Alif. Adapun tubuh manusia itu yakni tubuh Adam alai hissalam.Adapun istana syariat itu lidah.demikian 4 itu.Asal kejadian dari 4 anasir tanah.Adapun air itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Muhyi yag yang hidup. SoalJika ditanya orang apa dijunjungan islam? Jawab:Adapun dijunjung oleh islam itu Titah yang 4 bahagi 1) Syariat yang dijunjung oleh anggota islam 2) Tarikat dijunjung oleh hati islam 3) Hakikat dijunjung oleh nyawa islam 4) Makrifat itu dijunjung oleh orang yang mengetahui islam yang 4 Maka inilah orang yang dinamakan ( Sho Fi Daari ) ertinya hidup kepada 2 negeri maka orang inilah dinamakan orang segala orang yang arif ( Ya Allahi Khasu Khass)ertinya pilihan dan mukmin shodiq mukmin yang sebenar maka inilah yang dikatakan bergantung pada tali Allah.air.nutpah namanya.Istana tarikat itu hati.Ha.nyawa.api dan angin.berkehendak kepada yang bernama Allah.dan rahsianya itu.Sujud seperti Mim.Api itu pula tempat nyata ujud Allah yang bernama Aazim.Genap 80 hari Alagah namanya ertinya Darah berkumpul.hakikat itu kerja nyawa dan makrifat itu kerja rahsia.Kemudian daripada manusia dirupakan Allah Taala akan dia yang kehendaki merupakan dia dan tanah sempurnalah kejadiannya.maka berdiri itu seperti Alif.Dan lagi Allah Taala menjadikan sembahyang seperti nabi Ahmad Muhammad pun namanya.duduk seperti Dal.Genap 120 hari Mudqah namanya ertinya daging tiada bertulang. Adapun tanah itu tempat nyawa ujud Allah yang bernama Hakim ertinya yang tahu pada hukumnya. Bermula syariat itu kerja tubuh.Allah yang tiada berputus musyahadah dan muqabalah dan muraqabah dengan hak Allah Taala daripada Aadam kepada ujudnya. Adapun diri kita 2 bahagi 1) Diri berdiri 2) Diri terperi Maka berdiri itulah sifat kehambaan yang jadi daripada 2 ibubapa kita asal daripada mani.Mim.rukuk itu seperti Haa.

Dan martabat Sani pun serta kita maka Allah Fardhukan kita pandangan jangan lalai serta hamba dengan tuhan daripada azali datang kepada Abda’. Maka dengan sifat inilah diri berdiri itu umpama perahu diperintah oleh nahudanya.Maka hendaklah Makrifat yang tahkik kerana dalang itu tiada bercerai dengan wayang dan wayang itu tiada bercerai dengan dalangnya.Dan roh adalah umpama menutup dalang itu jikalau tiada pesawatnya.Sentiasa tiada bercerai daripada asal datang kepada Abda’ inilah firman Allah.tiada beribu.Adapun diri terperi itu tiada makan.Maka sebenar2 insan itu Muhammad.nyawa.Masing2 perahu masing2 nahudanya.ertinya ( alam jasmani.jikalau bercerai nescaya binasalah wayang itu.tiada yang empunya perintah melainkan dengan perintah Tok Dalang jua.Demikian kemuliaan insan kepada 15 .tatkala ia tahu duduk Malik namanya.Maka Allah Subhanawataala itu tajalilah ia kepada insan itu seperti firmannya ( Al insanin siri waana sirrhu ) ertinya insan itu rahsiaku dan rahsia aku rahsianya.melihat.tatkala tahu berdiri Hambali namanya.dan apakala masuk nyawa kedalam ibunya maka dikeluarkan Allah daripada perut ibunya kepada alam wasitah seperti orang yang telah jaga dari tidurnya.Tatkala ia tahu menangis Muhammad namanyatatkala inilah dijadikan Allah ( Ahlil Sunnah Waljamaah ) Tatkala ia tahu menyusu ( Sipiah namanya ) tatkala ia tahu berkata-kata kitab namanya.tatkala ia boleh merangkak Syafie namanya.Inilah jalan aman yang 4 itu.Sebab suaranya itulah bernama insan.tatkala ia pandai meniarap Hanafi namanya.dijadikan Allah Taala tatkala dalam peliharaan ibubapa tahu berlari Shorih namanya.Demikianlah suatu Allah pada jari tangan kiri kanan dan kaki kiri kanan itu jua huruf insan itu nama ( Allah ) dan nama rasullullah kerana firman Allah didalam hadis Qudsi iaitu jasmani insan.tiada beranak.tiada kurang daripadanya.pandai berkata2 maka tatkala itu leka ia dengan dunia dan lupa ia akan dirinya.Lam.hati. Maka tatkala sudah cerdik boleh berjalan berlari. Tubuh manusia.Nescaya tiada akan zahir hikmatnya memandang pesawat itu.Seketika juapun.lidah. (Wahuwa Maakum Anama kuntum ) ertinya Allah serta kamu barang dimana kamu.tiada mati.tiada tidur.Maka dititahkan nyawa masuk kedalam dengan dikehendaki .Kerana tatkala itu suatu pun tiada menkhabarkan diri ada kelebihan didalam rahim ibunya.tiada minum.kaki semuanya itu aku nyatakan bagi diriku maka tiada insan lain daripada aku dan tiada aku lain daripadanya.Adapun sifat 2 x 7 dikurniakan Allah Taala kepada roh iaitu sifat Ma’ani dan sifat Maknawiyah itulah dikurniakan Allah Taala roh kita supaya kuasa memerintah jasad kita.Inilah diri kita dengan terperi dengan segala peri mulia.Adapun nama Allah ini 4 huruf iaitu Alif.kemudian daripada itu ketahui olehmu akan nama Allah akan nama Allah dan Muhammad.nafsu.alam rohani ) maka telah ketahui bahawasanya keadaan kita insan bahawasanya alam rohani itu tetap selama2nya Tiada berubah.demikian suatu Allah dan lagi insan pun 5 jari kelingking huruf alif.jari manis huruf lam.Lam Haa dihimpun (Allah).tangan.Semata2 wayang kulit.Maka dilihat tiada lagi rupa yang telah dilihatnya maka ia pun menangis.dan jari tengah huruf lam akhir dan telunjuk dan ibu jari itu huruf haa.tiada beristeri.Maka masuklah kedalam dunia ini hilanglah ilmu itu menunjukkan diri kita yang terperi itu Araad jua.Demikianlah juga keadaan hamba denagn Tuhan.Lagi ( Al insannu sirri wana sirri wasifatu la qairuh ) ertinya-insan itu rahsiaku dan sifatnya sifatku tiada lain daripadaku.Segala guna yang ada ini tiada kekal ia pada kedua masuk dan kurang itu 1 alam jasmani jua bukan alam rohani kerana alam jasmani itu tempat nyata alam rohani.maka diri kita inilah dikurniakan Allah Taala sifat 2 x 7.Kerna tatkala itu nyata rupa semasa dalam kandungan ibunya inilah yang dikenalnya itu.

mim.engkau didalam rasanya.Tiada lain daripada nama Allah dan nama Muhammad maka tiliklah nyata2 dengan memohonkan kerana Allah Taala tuhan yang sebenar2nya.Hijau waktunya maghrib dan hitam waktunya isyak.makna daripada ilmu Allah.Inilah menjadikan Maghrib.Iradat. Sabda nabi.sujud itu perbuatan air kerana air itu mengalir kebawah dan duduk itu itu perbyatan tanah kerana tanah atau bumi.tomakniah itu dari huruf mim.sujud.barangsiapa tiada tahu akan sembahyang maka iaitu sia2lah sembahyangnya kerana sembahyang 5 waktu itu rasullullah empunya waktu.haa.hati menunjukkan nyawa. Adapun berdiri itu daripada huruf alif.kuning.nyawa dan rahsia tersembunyi pada tubuh maka inilah ( Tanzil ) yakni pandangan turun pada taqwa.duduk itu dari hurf dal.air.Demikianlah asalnya orang (Ahlul Hakikat ).Waktu maghrib itu daripada huruf haa makna kudrat Allah. Adapun rahsia itu tersembunyi nyawa.Maka zikirlah ( Lailaha illa Allah ) tiada tuhan hanya Allah.Maka tilik Allah akan 4 itu menjadikan 5 rupanya iaitu Putih.Adapun waktu zohor itu huruf alif maknanya dari ujud waktu asar daripada hurf lam.sujud itu daripada huruf haa.Kija tiada ketahui tiada sah pekerjaannya adapun pertama dijadikan Allah Taala hati dan mata inilah menjadikan waktu subuh.waktu subuh itu daripada huruf dal makna daripada sir Allah.Maka berdiri itu peri api kerana api nyala tegak menjulang keatas. 16 .rasul 5 waktu Allah jadikan dia dahulu daripada 70000 tahun dahulu lamanya iaitu dari 4 bangsa Kudrat.hijau.rukuk itu daripada huruf lam.Yakni pandangan naik.mim.Kemudian dijadikan Allah roh inilah dijadikan Allah waktu jumaat maka inilah berhimpun puji dan sembah jua adanya.nyawa menunjukkan rahsia dan rahsia menunjukkan ujud Allah Taala.kemudian dijadikan Allah tulan.rukuk.Kuning waktunya zohor.Bermula putih waktunya subuh.dal.kemudian dijadikan Allah urat inilah menjadikan waktu zohor.Dan inilah sebenarnya sempurna tuhan namanya maka ketahuilah oleh akan waktu yang 5 itu.angin.api.Adapun nama Muhammad itu pada tubuh kita ada 4 huruf mim.Demikianlah kebaktian pun jika tiada dengan tiada sempurnanya.merah waktunya asar. Didalam kebaktian sekelian pun kerana kebaktian jikalau tiada ilmu maka tiada sempurnalah kebaktian kepada Allah Taala kerana ini sabda nabi ( Al ilmu rohu wal amal jasad ) ertinya-Ilmu itu nyawa dan amal itu tubuh yakni jikalau tiada nyawa maka tiada dapat tubuh itu bergerak.sifatnya.Allah Taala maka hendaklah ketahui keadaan rahsia Allah itu jikalau tiada ketahui nescaya didalam dosa yang amat besar seperti sabda nabi ( Ujuduka zambuu la yuqasabihi zambun ) ertinya-Adamu rasanya yang sebagai denagn dia rasa sentiasa rasa engkau.Rahmat.Demikianlah didalamnya.dal.lam.merah.pinggang itu huruf mim akhir dan peha kedua itu huruf dal.tangan kita huruf haa.Adapun asal waktu yang 5 itu daripada alif.maka dinamakan isyarat daripada zatnya.Adapun kepala kita huruf mim.rukuk itu perbuatan angin betul condong.Semuanya ini pada tubuh manusia ( tubuh kita ) maka sebab itulah berdiri.haa.duduk kerana Allah Taala menjadikan Nabi Adam itu daripada 4 anasir iaitu tanah.asmanya dan af’alnya.Hibatnya.Maka pandangan badan menunjukkan hati.

Hanya Allah memuji dirinya sendiri tiadalah kita lagi rasa hati dan tubuhnya maka jangan diingatkan lagi hanya Allah yang ada itu kerana Allah yang bernama rahsia itu kehendaknya kita menjadi serasi dengan dia.diam.Adapun sebenar2 sifat kepada kita inilah rahsia yang sebenar2 rahsia yang ada pada kita yang ketahui.maka makrifat ada dengan sendirinya tiadalah dua .bergerak.Dengan hakikat hati jua bukan dikata dengan lidah menyebut zikir La Ilaha Illallah atau Hu Hu atau tatkala duduk.Adapun jalan hakikat inilah ( Allah Hu Akhbar ) inilah sifat af’al tiada lagi hati menyebut dan tiada lagi lidah berkata. Adapun yang bernama milik Allah itu iaitu segala sifat yang 7 pada kita itu ialah barang ujudnya.Jikalau tiada guru yang kasih akan anak muridnya.hanya sifat Asma’ hayat.Maka tiadalah ia bercerai hendaklah kita hilangkan bicara tubuh dirahsiakan inilah fana namanya.maka tiada lagi dikata inilah nama ( Mahmu Utirida ) ertinya-perhimpunan rahsia yang mulia2.Memuji Allah.Maka syariat itu umpama kaki.maka inilah lafaz menilik bagi Allah hendaklah kita pandang siang dan malam.berjalan.melihat kita.makan.Maka tiadalah dapat akan perkataan ini tiada boleh didengar oleh orang lain kerana ilmu kesudahan.maka orang itu hampirlah ia dengan aku dan tiada terlindung dia dengan aku.Inilah mengenal diri namanya.api.iradat yang mengatakan.tiadalah hati lagi kerana rahsia Allah Hayat.Maka kenyataan ini tiada tahu oleh orang.Maka inilah mengenal diri namanya.Adapun kita ini bertubuhkan Muhammad Batin dan zahir.kudrat. Inilah rahsia hamba kepada saudaraku maka hendaklah ingat baik2 jangan lupa walau sekelip mata jua pun seperti firman Allah ( Barang siapa tiada kenal akan milikku itu nescaya akan bakar akan dia dengan api neraka walau pun ia seorang alim sekalipun dan barang siapa akan ambil milikku.minum.hendaklah bagi kita rahsia Allah kepada kita itu jadi serasi yang hendak berzikir berbagai2 rahsia Allah.Hati memerintah tubuh.Maka barang tiada maujud melainkan dengan ampunya bayang2 maka bukan ia tetapi lain daripadanya.angin itu nafas kita.tarikat itu umpama tangan.Seperti Sabda Nabi: Asal kejadian itu 4 anasir iaitu tanah.tahu kita.maka tubuh pun berlakulah berbagai2 kehendak memerintah sekelian itu.bergerak.hakikat itu umpama tubuh.kejadian Api itu bernama bernama hakikat dan kejadian air itu bernama makrifat.Iradat nama rahsia Allah kepada batin kita memerintah roh2 memerintah hati.Ilmu.air itu rahsia bg kita.air.didalam berkira.Jangan saudaraku lupakan pandangan itu seketika walaupun sekelip mata jua pun.Adapun kemudian itu wahai saudaraku ketahuilah olehmu dunia dan akhirat akan perkataan ini ingatkan dan pandanglah didalam rupamu.makrifat itu umpama kepala.Turun kepada kita tanah itu tubuh kita.angin.Maka wajiblah atas kita mengambil hak Allah yang daripada kita inilah sifatnya yakni jangan ada lagi hidup kita.ilmu..Jikalau tiada serasi siapa kita hendak lagi kerana rahsia yang dapat melihat Allah Taala mengenal Allah.Allah pun namanya jua.berjalan.didalam sembahyang.Maka tiadalah boleh bercerai2 hanya ada Allah sendiri kerana dilihat mengatakan ( La Yakrifu Allah Ilallah )ertinya- 17 .Kejadian tanah itu bernama syariat.Maka tiada lain kepada hakikat dan jadi bertubuh yang batin dan zahir namanya itu kerana nama rahsia itu terlalu banyak.kejadian angin itu bernama tarikat.dan kata2 kita melainkan hanya Allah Taala.maka yang ada jadi pada tubuh kita hakikat kerana kejadian roh kita dan tubuh kita daripada Nur Muhammad nescaya Muhammad juga namanya.tiga.api itu darah kita.berdiri.Kudrat.

Maka tiada lagi makrifat kita.Jika tiada Batin dan zahirnya itu berkehendak baginya. Adapun yang bernama alam kabir itu pula ialah tubuh yang nyata diperintah rahsia Allah tempat nyata roh.Adapun tempat segala perintah itu daripada tengah hati kita maka berkehendaklah hati kita berbagai2. 18 . Adapun masa tidur. Tatkala mengata ( Allah Hu Akhbar ) itu hanya Allah yang ada menyebut jangan ada lagi rasa berbagai2 yang diingatkan batin dan zahir hanya Allah saja maka hilanglah cita2 yang lain hanya Allah yang ada pada makrifat itu. Sekian saja hamba menulis sebuah kitab ini iaitu sebuah kitab Arwah Tokku Paloh yang telah diturunkan kepada anak muridnya yang dikasihi.Rahman ) Ahad – 16-03-1986 bersamaan Rejab06 1406.Hanya sendirinya dengan rahsianya dan kehendaknya maka inilah Fana pada Allah dan Ya Allah. Hamba yang menulis ( Ismail bin Abd.jangan lagi kata hati memuji itu hanya rahsia Allah juga memuji dirinya beza yang dipakai oleh Aulia Allah sekelian .Adapun yang bernama alam sapiir itu didalam otak kita kerana otak kita itu tempat nyata roh kita yang bernama alam sapiir itu kerana alamnya.Jika mengatakan ( La Ilaha Illa Allah ) Rahsia Allah kehendaknya Allah memujinya sendiri dan hati memujinya dirinya Allah.maka Siir kita itu namanya sifat batin.Maka roh itulah bernama makrifat yang dapat berjalan batin dan dapat melihat batin.Jangan berbeza lagi.Jika orang2 yang lain daripada jalan ini maka tidak dibenarkan sama sekali dibuka atau dicetak.Maka hairanlah kita tercengang2 setelah itu Allah tahukan dirinya dan tiada tahu akan tuhannya.dunia dan akhirat.Jikalau lagi kata didalam hati kita menyebut itu dan yang disembah itu Allah maka jadi dua.Maka inilah namanya Allah.Maka hendaklah wahai saudaraku sekelian pagi dan petang. Sekian Terima Kasih.siang dan malam.jikalau anugerah Allah akan hambanya mengerti pengajaran itu menjadi asa jikalau kita zikir atau sembahyang.yang demikian itu roh itulah melakukan perintah rahsia Allah orang yang sudah sampai ilmunya itu bertubuh Idofi bertubuh akan (Muhammad) sekian jua adanya.Adapun rahsia itu pula didalam pesaad ertinya didalam jantung kita.belum lagi ada rasa.maka inilah rahsia zat kerana disana tempat nyata segala kehendak Allah.Adapun masa kita tidur itu hilang segala rasa sebab tiada diperintah rahsia Allah jangan hendak berbagai2. Adapun yang kata berbagai2 itulah rahsia Allah kepada batin dan zahirnya kita mengatakan ( La Ilaha Illa Allah ) itulah rahsia Allah yang mengatakan rahsia ertinyaTiada lagi hatinya dapat mengenal Allah hanya rahsia Allah saja yang dapat mengenal maka berganti2lah tubuh dan hati itu tiada lagi menyebut hanya Allah dengan rahsia jua iaitu yang ada pada jalan makrifat.Tiada mengenal Allah hanya Allah maka tiada dapat kita mengenal Allah kerana tiada kita melihatnya.Ingatkan diripun tiada.Hanya yang ada hayat kerana rahsia Allah itu jadi berkehendak kepada manusia dan segala binatang.Maka roh itulah yang bernama manusia bernama tubuh pada sekelian aulia Allah.jikalau sudah rasa kepada Allah maka tiada bercita2 kepada yang lain lagi.Terima kasih jua adanya.didalam tubuh kita bernama sifat zahir jua sekelian adanya.hidup dan mati jangan berubah lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful