Disediakan oleh : Mohd Yusuf Bin Mohd Hassan Muhamad Sysfiq Hafriz Bin Zakaria Zul Akmal Ahnaf

Bin Mohamed Hanapiah

Struktur Organisasi Pendidikan Khas Di Kementerian Pelajaran Malaysia .

pdf .y Organisasi y C:\Documents and Settings\NawawiHassan\Desktop\sem 8\New Folder (3)\kpm_chart-bahasa-(1).

Peranan Bahagian Pendidikan Khas y Memastikan semua dasar. memantau dan menilai program dan aktiviti yang berkaitan dengan kecemerlangan program akademik. menyelaras. kokurikulum dan peningkatan sahsiah murid pendidikan khas. program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas dilaksanakan bertepatan sertas selaras dengan dasar dan Falsafah Pendidikan Khas. y Merancang. mengurus dan mengawal sumber dengan sempurna bagi memastikan pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. . y Merancang.

y Merancang peningkatan inovasi dan kreativiti di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Pendidikan Khas. . y Menjadikan Bahagian Pendidikan Khas sebagai penanda aras pendidikan khas dalam dan luar negara. y Merancang dan mengurus persediaan pengoperasian institusi baru di bawah Bahagian Pendidikan Khas. y Merancang dan mewujudkan kolaborasi yang mantap dan berkualiti dengan pelbagai agensi luar di dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian Pelajaran.

Struktur Organisasi Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Negeri .

.

.

Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT) JPN. Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas Negeri ditubuhkan dan berfungsi sepenuhnya. Memastikan semua guru besar / pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas. Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan.Peranan JPN dalam pendidikan khas y Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru y y y y y Pemulihan Khas (GPKhas) dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas seperti dalam kelayakan peruntukan guru. Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat negeri. .

Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru Pemulihan Khas.y Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan y y y y y pembelajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing-masing. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan Pogram Pemulihan Khas. . Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan khas. Memastikan guru-guru Pemulihan Khas dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri. Menjalankan pemantauan secara berkala di Program Pemulihan Khas.

Organisasi Pendidikan Khas di PPD .

.

y Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan di dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing-masing. y Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M di peringkat daerah. y Menjalankan pemantauan secara berkala di Program Pemulihan Khas. . y Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja tahunan (SKT). y Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan khas. y Memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas. y Memastikan guru-guru pemulihan khas melaksanakan Program Pemulihan Khas dengan berkesan. y Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas berfungsi sepenuhnya.Peranan PPD dalam Pendidikan Khas y Memastikan Semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas (GPKhas) dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas seperti dalam kelayakan peruntukan guru.

Sekian.Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful