“PORTFOLIO”

Submitted by: Mrs. Rowena Ancog

Submitted by: Antoniette Mae R. Tomo

“Ang mga nakakasira ng kalikasan”