Medjunarodna Konferencija: Turistički potencijali jadranskog zaledja Strategija razvoja i promocija ruralnog turizma (Popovo polje kao turistička

destinacija) Plenarna sesija : Posebni oblici turističke ponude R. Grumo, G. Radovanovic, M. De Palma* UVOD Razvoj jedne teritorije proizilazi iz njenih resursa i sposobnosti da ih organizujete. Posebno je u seoskim područjima prisutan postepeni odlazak stanovništva sa teškim socijalnim, kulturnim i privrednim gubicima. Tamo gdje pretežno zemljoradničko zvanje, koje je ušlo u krizu, nije dopuštalo mehanizme privredne zamjene, stvorile su se „praznine” koje se danas pokušavaju popuniti. Uzroci bježanja iz sela su mnogostruki, ali bilo bi pogrešno vjerovati da budućnost seoskih područja zavisi samo od poljoprivrede. Sigurno je da se svaka situacija mor analizirati u kontekstu u kome se namjerava izvoditi, neki uslovi odlaska pokazuju različite i posebne karakteristike, socijalne, kulturne privredne, političke koje se direktno upliću u procese stvaranja razvoja i odredjuju mu njihovo razvijanje. U analizama, sa metodološke tačke gledišta, nastojaće se da se porede neka iskustva prostornog planiranja ruralnog razvoja i turizma koja su sprovedena u jadranskim oblastima sa onima koja su u toku sa druge strane Jadrana, u Bosni i Hercegovini. U ovoj razmjeni iskustava leži značaj osnovnih vrijednosti kao što su poštovanje različitih kultura, učestvovanje u procesima razvoja, saradnja (Corrado, Grumo, 2007). Ruralni ambijent je u pravom smislu čuvar takvih vrijednosti. Da bi se skicirala jedna politika razvoja, osnovni pristup je taj da se učvrsti identitet ovih područja povezujući pojam ”razvoja” sa onim „ruralnim” ali ne i samo „poljoprivrednim”, podrazumjevajući pod ruralnim ne samo ono što se vezuje za selo, poljoprivrednu proizvodnju, već i ono što se odnosi na čitav „ambijent” u kome aktivnosti ostvaruju ono prirodno, kulturno, socijalno i privredno (Formica, 1992; Grillotti Di Giacomo, 1996). U ovom smislu, ključne crte izlaganja projekta bi mogle da slijede neke pravce. Prije svega vraćanje u prijašnje stanje nekih osnovnih uslova da bi se pokrenula poljopirvredna aktivnost, kao u slučaju Popovog polja koji je posebno izložen u ovom radu. Potrebno je obratiti pažnju na višestruke aktivnosti poljoprivrednog gazdinstva i porodice, tretirajući i prihvatajući male teritorijalne realnosti, pridavajući pažnju onom sistemu odnosa koji postoji izmedju poljoprivredne aktivnosti i tog područja, imajući kao oslonac to čvrsto seosko porodično jezgro i njegov način života, potpomažući mogućnost da se živi na selu i da se stvaraju privrede koje neće dovoditi do napuštanja seoskih područja. Uz to se još planira (pretpostavlja), kao evolutivni element i element razvoja, osnivanje jednog lokalnog sistema proizvodnje koji bi težio da valorizuje proizvodnje tipične za to područje, koristeći kvalitetne metode i biološke sisteme, i da stvori jedan poljoprivredni lanac. Podupirati zatim multifunkcionalnost poljoprivrede koja bi se kretala ka jednom integrisanom razvoju sela, jačajući proizvodno i socijalno tkivo lokalnih privreda i tražeći prilike valorizacije sela i u funkciji turizma i prihvata (Magni, Santuccio, 2001). Najzad cilj je dozvoliti razvoj područja u unutrašnjosti koja su obično manje vrednovana u odnosu na ona priobalna. Eto kako će nastojati da se razvija, pružajući neke smjernice planiranja i unapredjenja za područje Popovog polja i izlažući projekat koji je još uvijek u toku. * Uvod i paragrafi 1-2 i 4 su rad R. Grumo, paragraf 3 Michelangelo De Palma, paragraf 5 G. Radovanovic, dok su Zaključci zajednički rad autora.

1

ali i vrijednosti površine. ali i one složenije kao što su etički. Takav pristup vidi poljoprivrednu djelatnost vezanu uz zadovoljenje primarnih potreba i kao takva ona je validan instrument privredno-društvenog napredovanja stanovništva putem razvoja. To bi bila jedna vrsta popisa koji proizilazi iz empirijskog iskustva. ali kada se misli šta da se radi potrebno je krenuti od nekih osnovnih elemenata koji moraju postati snažna tačka ideje razvoja. još više ako postoje poteškoće u vezi (kontekstu) ambijenta. tehnologije. privredne. obilježje. prisustvo malih preduzeća itd. sposoban je obuhvatiti istorijske. to jest na uslove u kojima se odvija poljoprivredna djelatnost. Ne može se negirati složenost izazova sa kojima se treba pokušati suočiti. Od jedne faze analize i procjene oblasti pod poljoprivrednim profilom proces planiranja se obogaćuje sadržajima ka jednom mogućem vrednovanju seoskog ove oblasti. već jedna prilika da se procjene dobri planovi od onih loših i isti sprovedu. resursa. bilo da se tiče protagonista i primalaca promjena koje nalažu pažljiva planiranja i politike razvoja na regionalnom. dakle istorijskogeografski uslovi. prirodni. ali i življenje na selu. nego čak izvlači iz svakog elementa (prirodnog. prirodne razloge. Geografski pristup koji je usmjeren na odnos čovjek-ambijent. jer plan nije nije ništa nego sinteza proizišla iz jedne detaljne analize resursa i potencijala. kao u oblasti Popovog polja. • Raznovrsnost teritorija predlaže uvijek specifične uslove o kojima treba voditi računa. Neke metodološke smjernice za plan razvoja sela i seoskog turizma Različita su iskustva na koja se oslanjamo u pokušaju da tražimo jedan prohodan put za razvoj sela. tradicija tehnike obrađivanja zemlje grupa ljudi. takođe se odnosi na čitav sistem zemlje u koji je oblastsistem (ili koji je još na putu određivanja kao sistema) uključen. prirodnog ambijenta. da je za organizovanje područja potrebno upoznati ga u svim njegovim aspektima. spajanje. koji su prisutni na zemljoradničkim površinama.1. Razlika između termina poljoprivredno i ruralno je precizirana u uvodnom dijelu. i pozvan je između ostalog da objasni protivrječnosti oblika poljoprivrede. U ovom smislu poljoprivredni ambijent postaje humus na kome počiva mogućnost razvoja od 360 stepeni koji 2 . • Druga faza interpretacije bi mogla biti upravljena ka definisanju privrednih vrijednosti poljoprivredne oblasti na planu produktivnosti i konzistentnosti (intenzivna i ekstenzivna poljoprivreda. umjetničkog i arhitektonskog) oblasti (regije) koja je u pitanju pokretačku ideju da bi se došlo do razvoja i i unapređenja. bilo da se tiče subjektivno objektivne zaštite kvaliteta života. kvaliteta i gustoće obrađivanja zemljišta. državnom i međudržavnom nivou. Ali cilj plana integrisanog razvoja poljoprivrede i sela je pružanje jednog ključa interpretacije koji ne izostavlja nijedan element. Pod svijetlom svega ovoga naša hipoteza procjene trebalo bi da se sastoji od: • Prva faza analize koja bi mogla pratiti opis centara smještenih u ovoj oblasti (demografski. i da bi se poduprli tipični proizvodi. društveni aspekti) i strukturalne karakteristike poljoprivrede prisutne u takvoj oblasti. skicirajući prijedloge inovacije. da bi se poboljšao kvalitet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. itd. a naročito je potrebno jasno imati na umu. Nije akademska deformacija. 1996). Radi se o jednom pregledu standardnog izveštavanja koji naravno ako je primjenljiv mora odgovarati jednom nizu potrebnih svojstava koji se ne izlažu ovom prilikom zbog kratkoće (Grillotti Di Giacomo. politički i probleme ljudskog djelovanja na području. kulturnog.) Treća faza predlaganja bi mogla da se fokusira na društvene karakteristike poljoprivrede. uzgoj.

) koje treba uvesti u mogući plan jednog itinerera. ili u stanju propadanja (jezera. kuće na selu). šume. jednoj regiji na jugu Italije. Sa jedne strane tu je jedan bitan aspekt kao što je postojanje prilika koji bi podupirale seoski ambijent i koje bi starale prihod naročito naročito za ugrožene poljoprivredne oblasti. a povratak može biti dalje kroz Popovo polje. To znači promovisanje funkcionalnih veza radi iskorištavanja ruralnog ambijenta. dopušta turistima da budu ugošćeni (farme. postajući vrsta turizma koja se mnogo upražnjava. kulture. djelatnosti. umjetničkom smislu (Grumo. manastira. Takva namjera počiva na procesu identifikacije prirodnih resursa koji mogu biti malo poznati. sa druge strane tu je turističko iskorištavanje sela koje neprestano traži informacije oko mogućnosti sprovođenja rekreativnih aktivnosti na selu. Potrebno je da se gore navedene djelatnosti podrže građevinskim intervencijama po selima. koje se prostire po 98 km teritorije i 187 km ispod zemlje. predmet istraživanja mnogih naučnika. Osim toga bilo bi zgodno tačno obilježiti oblast identifikujući umjetnička i istorijsko-kulturna dobra koja bi omogućila upoznavanje teritorije i njenog porijekla. Aktivnosti vrednovanja na spoljnom planu. Sve ovo dakle ne može biti učinjeno na brzu ruku. termalne oblasti. Ideja bi mogla biti da se promoviše biciklistički itinerer koji kreće sa obale. Tim povodom mogla bi se istaći važnost Vjetrenice kao fenomena krša. iz Slanog penje se do Zavale i Ravnog. prirodne. poplavljeni. kulturnom. ili i zanatskih proizvodnji koje obavljaju seoske porodice. vodovodnog karaktera. 2002). poznate od strane lokalnog okruženja a i turista.. npr. Posebnost takvog tipa turizma koji vidi poljoprivrednu djelatnost kao preovladujuću i onu turističku kao dodatnu. a to bi odgovaralo pojmu multifunkcionalnosti. Takva aktivnost nudi mogućnost upoznavanja tehnika obrađivanja i proizvodnje. inače se neće moći ostvariti jedan savršen krug koji bi omogućavao umjeren priliv turista. ali i konzervacije poljoprivrednih proizvoda kvaliteta koga oblast Popovog polja posjeduje. njegove ritmove. o čemu će se kasnije govoriti. putem npr. koji određuju uslove kroz koje se on može realizovati. umjetničkog i istorijskokulturnog i vrednovanje folklora i tipičnih zanatskih proizvoda. poljska imanja. što je već navedeno u uvodu.. putem jednog integrisanog procesa. rijeke.polaze od vrijednosti ruralnog područja i koje bi zanimali postojeći resursi ove oblasti. a u isto vrijeme moguće je organizovati obilaske okoline preko kojih se može upoznati sve ono što ta oblast može da ponudi u prirodnom. Gradjevinske i infrastrukturne aktivnosti. čak i kad je riječ o uslugama koje se nude (smještaj i ugostiteljski objekti i usluge za slobodno vrijeme). i ukoliko takav prijem (posjeta i boravak) zahtjeva: • Aktivnost vrednovanja kvaliteta na unutrašnjem planu. probajući proizvode tipične za taj kraj. Na kraju bi trebalo stvarati i informisati se o folklornim aspektima i događajima u kojima će se učestvovati i omogućiti i prodaja tipičnih proizvoda. a predložene zbog svojih ljepota da bude stavljena pod zaštitu UNESCO-a. 2. U Italiji i takođe u Pulji. dragocjene prirodne baštine. . prirodnog. toliko da ima posebne propise. Kad je o tome riječ u ovoj oblasti se nalazi korito rijeke Trebišnjice. i u kome je upravo Trebinje 3 • • . To su u stvari neki minimalni uslovi za gostoprimstvo. da bi izbliza mogli da osjete život na selu. Mogućnosti prihvata na selu Na ovoj osnovi se može razmišljati o organizovanju posjeta i boravka na selu. preko Neuma. seoski turizam je doživio veliko napredovanje.

ili povezanim sa pograničnim zemljama. potrebno je da postoji pristupačnost (poboljšanje sistema opštinskih ili državnih cesta) i povezanost i integracija među avio. integrisanih među sobom. Ono obuhvata opštine Ravno i Neum u Federaciji. imajući u vidu povoljne pedo-klimatske i ambijentalne karakteristike. Kolaps državnih preduzeća. koristeći modele očuvanja ambijenta. po količini neznatni i jedina roba za koju se čini da ima 4 . To predstavlja jednu značajnu mogućnost za sela.000. koje polaze iz njega kao temelja i koje mogu da se razgranaju na privrednom planu i da stvaraju pogodne prilike za posao koji je glavni za ovu oblast. objekti koji se mogu renovirati. dok postoji brojčano značajan fenomen stanovništva koji doseže do oko 12.000. Već se 1967. i iako ne borave na ovoj oblasti bili su vezani za nju. npr. u kojoj je smješteno 26 malih sela. U stvari. nije udaljena od obale. takođe i jedan od glavnih izvora posla za stanovništvo. i dakle potrebno je omogućiti lak dolazak koristeći i luke i omogućavajući zatim vožnju ka unutrašnjosti sa što manje teškoća. radi moguće turističke potražnje i promovisati jedan integrisani razvoj. turizam i integrisani razvoj Na osnovu metodološkog pregleda gore opisanog. ali u njoj ne žive. 2007). poljoprivredni sektor je predstavljao jedan veoma važan dio regionalne privrede. Ali elementi gradnje infrastrukture prate i procjenu mogućeg prihvata gostiju već postojećeg (smještajni kapaciteti na selu. Slučaj Popovo polje: poljoprivreda. na jugoistoku Bosne i Hercegovine. zadruga zainteresovanih za stvaranje jednog sistema sa takvim karakteristikama.. u dolini Popovog polja stalno boravi oko 1. U stvari. Izvozi su. prema nivou razvoja. a to je onaj poljoprivredni. Popovo polje je oblast od oko 4. godine nastojala realizovati mreža kanala riječnih voda. stanovništva koje je stalno boravilo u ovom regionu bilo je oko 8. koji su rodom iz doline. udaljena 10 km vazdušne linije od jadranske obale. Dio takvih tokova se vjerovatno može objasniti sa bavljenjem isključivo poljoprivredom u ovom kraju i sa postepenim gubitkom značaja takve djelatnosti u opštoj poljoprivrednoj slici.000 stanovnika. rušenje građevinske strukture.200 stanovnika. iz analize teritorije. Za ruralni razvoj pogotovo ako se namjerava početi baviti turizmom. već od nje zavise zbog manjih ili većih poljoprivrednih proizvodnji. iako je u unutrašnjosti. moguć samo ako se na teritoriji primjenjuju odnosi saradnje među subjektima koji su uključeni u razvoj (slučaj Popovo polje). koji potiče iz perioda prije sukoba. Po analizi podataka posljednjeg službenog popisa stanovništva. uništenje oko 60% stočnog blaga. 3. bilo samo unutrašnjim. restorani).500 hektara. kada se zbroje oni koji su otišli oko 15. Pad lokalne proizvodnje proizveo je snažan porast uvoza poljoprivrednih proizvoda. U ovom smislu selo postaje centar raznih djelatnosti. željezničkim i prevoznicima na četiri točka. i Trebinje u Republici Srpskoj. a osnovni su radovi na saobraćajnjoj infrastrukturi. Takav demografski trend je sada potvrđen i učvršćen događajima iz bliže istorije ove teritorije. društva. pretežno kraško područje. instalacija i opreme prouzrokovali su drastičan pad djelatnosti koje se sada obavljaju po stopi od 10-25% od njihove stvarne proizvodne sposobnosti (Ranieri. i to uglavnom za potrebe poljoprivrede. jer su od nje ekonomski zavisili. mali hoteli. naprotiv. na južnoj padini doline rijeke Trebišnjice. preduzeća. Ako se vodi računa o turističkoj procjeni seoske oblasti ipak je neophodno stvoriti turističku ponudu. danas. Oblast Popovog polja.najveći centar istočne Hercegovine. skiciraju se neki elementi tačno označeni koji ističu tu oblast u kojoj se trenutno ostvaruju projekti prekvalifikacije. u vezi koga svaki segment mora ući u vezi sa drugim i naročito mora biti podržan na lokalnom nivou bilo od strane institucija bilo od organa.

ali i valorizaciji istorijske. neke interesantne prirodne prednosti što se tiče proizvodnje i prerade ljekovitih trava i biljaka. povećavajući zaposlenost. ne veća od 5 hektara. vino i suhomesnati proizvodi pravljeni po tradicionalnim tehnikama (ICE. a na svim ovim kulturno-istorijskim destinacijama bi se posjetio i širi kraj i uživalo bi se u prirodnim i umjetničkim ljepotama. ali i turizma oblasti kojoj doprinosi dragocjena prirodna baština (pećina Vjetrenica). Takvi ciljevi koji uključuju specifične ciljeve. Medjunarodne Federacije pokreta za organsku poljoprivredu. bi se nastavio ka manastiru svetog Petra i Pavla u Zavali i došlo bi se do Trebinja. divlje ili kultivisane. manastira Tvrdoš.VV. voće. krećući iz Mostara.nekakav potencijal u tom smislu su neki proizvodi niše. Saradnja bi omogućila. (AA. Prelazeći sa faze interpretacije na operativnu fazu. u stvari. poljoprivredna gazdinstva su srednje veličine. slabo prisustvo industrije. Nakon jedne sintetičke analize osnovnih karakteristika ove oblasti. Geografski uslovi. u analitičkom pregledu. zemljište i klima su idealni za berbu (skupljanje) najmanje 400 podvrsta poznatih ljekovitih i začinskih trava i biljaka. Organska kontrola (OK). sa manastirom Žitomislići. 5 . i nastojati da se što više promoviše primjena dobre poljoprivredne prakse jer se u kraškom području sa podzemnim vodama upotrebom zaštitinih sredstava i mineralnih djubriva direktno utiče i na zemlju i na vodu. Ovaj se aspekt inače mora uzeti u obzir. za sve one koji bi htjeli da se bave organskom proizvodnjom postoji i Certifikaciono tijelo za organsku proizvodnju.. . posebno nezaposlenog mladog svijeta. od kojih su 76 tražene u cijelom svijetu. dobrog kvaliteta. kadri da izraze kritične tačke i pojedinačne prilike za ovu oblast. Imajući u vidu. Premda bi se radilo samo o jednoj podoblasti. morali bi se podijeliti na sljedeći način: . u stvari. 2006). pretjeranoj rasparčanosti poljoprivrednog imanja. Takodje.podupiranju stvaranja novog lokalnog preduzetništva i jačanju onog postojećeg.prepoznavanje oblasti kao jedinstvenog i integrisanog sistema radi povećanja konkurentnosti u odnosu na lokalna i strana tržišta. Takva situacija istorijski objašnjiva sa ograničenjima veličine privatnog vlasništva. vjekovnog sjedišta Eparhije Zahumsko-hercegovačke. odsustvo korištenja sredstava protiv gamadi. skupljanjem i pakovanjem trava (ICE. npr. čiji je certifikat priznat i od strane IFOAM-a. razasuta jedna do drugih na mnogo kilometara. te tako otežavaju bilo kakav dobar poljoprivredni posao. uz naklonost lokalnih preduzetnika aktivirala bise radna sinergij radi cjelokupnog i organskog unapredjenja takvih proizvodnji. . šumsko voće i proizvodi tipični za ovo područje. 2005).2005). kao što je rečeno prethodno.zaštiti prirodnih i kulturnih resursa doline Popova i organizovanju integrisanog i održivog razvoja. a to su. U ovoj oblasti je smješteno 17 malih privatnih preduzeća. teritorij pruža. kako je to prethodno spomenuto. globalni ciljevi moguće strategije za teritorij doline Popovog polja bi mogli biti usmjereni ka: . Posebnu bi pažnju trebalo obratiti na kraju.organizovanje prirodne i kulturne baštine u jedan teritorijalni sistem kao jedan od faktora pokretača razvoja regije. gotovo potpuno odsustvo zagađenosti. kvalitet trava je mnogo cijenjen i već odgovara kriterijumima organske proizvodnje. kulturne i arhitektonske baštine koja može predložiti itinerer obilaska manastira koji. da se aktivira jedan proces planiranja organske proizvodnje takodje usmjeren na valorizaciju sela. koja se bave branjem.

vrijednosti teritorijalne jedinstvenosti u procesu razvoja. 4. kultura. povoljnim prilikama i prijetnjama.integracije izmedju kulture. slabim tačkama. mjesto porijekla. tipičnosti i održivog turizma. evidentirajući kako je tipičan proizvod u isto vrijeme plod jedne posebne teritorije (geografska veza). putem stvaranja stabilnih i dugotrajnih veza i integracijom izmedju sektora i lokalnih. Zbog kratkoće bi se mogao pokazati jedan. Threats) o jakim tačkama. izradjen brižljivo pod svjetlom takvih ciljeva. kao primjer. 2007). . SWOT Analiza oblasti Popovog polja Jake tačke Slabe tačke • Snažno bavljenje zemljoradnjom • Rasparčanost imanja • Tipičnost proizvoda • Zaostalost u tehnikama obrade • Kulturni identitet • Profesionalna obuka • Tradicije • Komunikacija • Klima • Saradnja • Prirodni i umjetnički resursi • Kvalitet ambijenta • Infrastruktura za navodnjavanje • Izradjen GIS Prijetnje Pogodne prilike • Marginalnost • Integrisani razvoj (zemljište. 6 . ističući ih. geografski razgraničeno i proces tradicionalne izrade. Izbor nije slučajan ukoliko tipičnost izražava i udružuje kvalitet. prepreke koje ometaju lokalni razvoj (tabela1). državnih i privatnih privrednika. Hipotetički plan. koji vodi ka vrednovanju lokalnih poljoprivredno-prehrambenih i zanatskih proizvoda (Provincija Lecce. Tako bi se mogla uraditi procjena.ponovno uravnotežavanje postojećih razlika izmedju obale i unutrašnjosti. Unapredjenje koje bi vodilo ka jedinstvenosti mjesta Sljedeći korak razmatra mogućnost komuniciranja. Jedna strategija za ostvarivanje marketing teritorija može poći od sastavljanja tabele koja bi posmatrala sve elemente teritorija koji su spomenuti izvodeći analizu SWOT (Strength. ambijent. . informisanja i promovisanja ovog ruralnog teritorija u funkciji turizma. turizam) • Neuravnoteženi razvoj • Definisanje jedinstvenog • Izolacija usljed odvajanja teritorijalnog sistema • Raseljenost stanovništva • Veza izmedju obale i unutrašnjosti • Strani modeli koji ne proizvode • Poboljšanje privrednih uslova lokalno vodjeni razvoj • Nove mogućnosti zapošljavanja Izvor: naša elaboracija Polazeći od ove analize mogu se aktivirati strategije unapredjivanja seoskih oblasti.karakteristika kvaliteta i ambijentalne održivosti ostvarenih djelatnosti Svi elementi plana bi mogli tako odrediti rađanje Ruralnog parka doline Popovog polja. omogućio bi evidentiranje: . Weakness. i nastojale bi savladati kritične faktore. nekih akcija koje bi iskoristile jake tačke. putem označavanja nekih puteva i tačaka itinerera. ambijenta.. Opportunities. pod svijetlom toliko rečenog. Tabela 1.

osnovane su dvije poljoprivredne zadruge. predmet turističkog vrednovanja. rezultati i perspektive za budućnost Identifikovani problemi koji su doveli AECI. To dopušta ne samo da se utvrde tačno mjesta proizvodnje. Odnos tipičan proizvod / teritorija proizvodnje je mnogo više nego jedna obična prostorna veza. kulturnom i društvenom nivou. postignuti su sljedeći rezultati: dvije javne kompanije su pokrenule poljoprivrednu proizvodnju. 4.posebne kulture (veza tradicionalne izrade) i jasnog istorijskog konteksta (veza tradicionalne proizvodnje). sa kompletnim katastarskim podacima iz tri opštine. izražavaju odredjeno područje i uslove jedinstvenih proizvodnji. Trebinje. Efikasna strategija komunikacije može se ostvariti promovisanjem ideje harmonije i ravnoteže medju materijalnim i nematerijalnim elementima. Ravno i Neum. te kroz poredjenje 7 . izgradjeno je više od 11 kilometara cjevovoda. U sintezi se može reći da je tipičan proizvod rezultat jednog skupa materijalnih i nematerijalnih faktora koji upotpunjujući se. je izradjen. 5. već i da se razgraniči društveni. preduzeća koja proizvode proizvod i teritoriju proizvodnje i koji se razvija i na vremenskom. istraživanje tržišta svježeg voća i povrća iz Popovog polja je obavljeno kroz različita istraživanja maloprodajnih objekata. Lokalna dinamika razvoja bazira se na unutrašnjim resursima teritorije. pedološka studija zasnovana na uzetim uzorcima zemljišta sa cijele teritorije Popovog polja je uradjena i njeni podaci su integrisani u GIS Popovog polja. da 2002 godine pomogne prvi projekat u Popovom polju su bili: veliki poljoprivredni potencijal smješten na teritoriji tri opštine (Trebinje.500 ha plodne zemlje koja se ne može kultivisati izmedju ostalih razloga i zbog nedostatka osnovnog kapitala za novi početak. karakterističnim za ovo područje. dajući donacije u poljoprivrednom materijalu i opremi potrebnim za podizanje voćnjaka i vinograda. GIS. koja u našem slučaju teži da se zbiva u jadranskoj zaledjini kao području isprobavanja projekta (slučaj Popovo polje). prisutnih u ruralnoj unutrašnjosti. ovaj prelaz dopušta da se predje sa strategije na akciju i komunikaciju. Obezbjedjujući pravnu i tehničku poljoprivrednu pomoć. kulturni kontekst i geografsko područje povezanosti. Intervecija AECI i MPDL-a u Popovom polju. to je odnos koji obogaćuje oba. Podaci dobijeni kroz ova istraživanja su dodatno analizirani. stanovništvo uglavnom raseljeno i u izbjeglištvu. izgradnjom sistema za navodnjavanje. 2004). koja se ne odnosi samo na tipičan proizvod i na sposobnost da se aktivira stvarna integracija privrednih aktivnosti. kao u slučaju turizma (Giordana. prisustvo mina kao prepreke za razvoj doline. Geografski informativni sistem. oko 30 ha je pokriveno navodnjavanjem kap po kap. špansku agenciju za medjunarodnu saradnju. Aktivnosti su bile orijentisane u dva različita ali komplementarna pravca: optimizaciji korištenja resursa kroz Udruženje korisnika vode za navodjavanje „Popovo polje“ i njegove integrisne sektore. sljedeći projekat „Poljoprivredni razvoj ruralnih zajednica u Istočnoj Hercegovini“ je počeo u martu 2005 i završava s majem 2008. Glavni cilj koji je postavljen projektom je bio Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje u Popovom polju (februar 2002 – mart 2005). potrošača i proizvodjača. prije svih onih poljopirvrednih u turističkih. Takva komunikacija i unapredjenje promatra teritorij i proizvod koji postaje sredstvo integracije i razvoja za sve učesnike i može se dešavati na nivou lanca proizvodnje (poljopirvrednoprehrambena proizvodnja). Dakle. Zahvaljujući postignutim rezultatima prvog projekta. ukupne kultivisane površine su porasle za cca 50% u odnosu na prethodni period a formirano je i Udruženje korisnika vode za navodnjavanje „Popovo polje“. tehnička dokumentacija za izgradnju sistema za navodnjavanje je uradjena za oko 1890 ha. Ravno i Neum) u dva entiteta oštećen ratom. ali i integracije sa drugim aspektima privredne i društvenokulturne dimenzije. izradu studija i sistematizaciju informacija povezujući ih sa različitim osnovama održivog korištenja zemljišta.

Velja Medja. pod uslovom primjene učestvovanja svih – stanovništva. gdje se počinje od prikupljanja podataka relevantnih za područje. tehničkom kancelarijom španske agencije za medjunarodni razvoj izgradjena je osnovna infrastruktura za formiranje 6 irigacionih sistema: Hutovo. U ovome projektnom području. nastojeći da ga se prenese mehanički i da se postignu dobri rezultati. pa i u funkciji turizma. pod uslovom da svi lokalni akteri imaju snažnu volju da riješe probleme. kao što je to rečeno i u uvodu. objedinjeni u dokumentu „Tržišno orijentisana poljoprivredna proizvodnja svježeg voća i povrća na području Popovog polja – stanje. privrednih operatera i institucija. a pogotovo ako govorimo o 8 .sa situacijom tržišta voća i povrća Bosne i Hercegovine. su osnova za buduće detaljnije planiranje koje će osigurati koherentnost i održivost budućeg razvoja područja. Ipak. Dakle. ali i da pomislimo da svi prirodni. Zahvaljujući podacima pomenutih studija. proces planiranja i njegova izrada su direktno vezani za već postojeći dostignuti nivo razvoja. Revitalizacija poljoprivrede zahtijeva vrijeme. projekat je doprinio povratku i stabilizaciji izbjeglica i raseljene populacije i integraciji malih proizvodjača ruralnih zajednica u ekonomski razvoj regije. i možemo ga koristiti kao sistem podrške za donošenje odluka na različitim nivoima upravljanja resursima Popovog polja. kada se valorizuju i organizuju mogu biti podrška za jedan pozitivan lokalni razvoj. kako je to istaknuto u radu. paprika i lubenica iz Popovog polja su već priznati „popovski“ proizvodi. Shodno rezultatima istraživanja. GIS Popovog polja. Implementirani projekti. Most i Grmaljni. Zajedno sa OTC-om. ekonomski i ljudski resursi. Zato postavljamo pitanje : da li je sama poljoprivreda jedini mogući nosilac razvoja Popovog polja ili je potrebno ubrzano raditi na reaktivizaciji korištenja i svih drugih potencijala Popovog polja? Zaključci U svijetlu onoga što je rečeno nalazimo se naspram jednog reprezentativnog primjera područja koje je nastojalo da slijedi jedan metodološki pristup imajući za cilj revitalizaciju poljoprivrede. Izrada GIS-a je sigurno bio izbor koji dobija. i nije slučajno da FAO upravo tu razmatra da uradi pilot projekat konsolidacije zemljišta za BIH. krenulo se sa jednom složenom situacijom konstrukcije i rekonstrukcije. i oni u toku. Ako je cilj stvarati razvoj. Orašje. njihova integracija i ruralni razvoj oblasti. kao što su istraživanje tržišta i tekuća Studija izvodljivosti konsolidacije zemljišta. demonstriraju jedan korektan pristup. i stavljenih u mrežu. Takodje. teku jednako sporo i otežano kao i generalni razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. kao što je uostalom duga i faza turističkog organizovanja jednog područja. sa svim već postojećim podacima i sa podacima drugih sprovedenih studija i istraživanja. Ali očigledno je da analizu resursa moraju da slijede i akcije koje nastoje ne samo da stvore multifunkcionalnost poljoprivrede nego i akcije koje vode ka integrisanoj i funkcionalnoj organizaciji svih gore pomenutih elemenata. ograničenja i perspektive razvoja“. kvantifikacija i analiza fizičkih i socio-ekonomskih karakteristika područja. unutar ovog integrisanog okvira. upravljanju i procesiranju poljopirvrednih informacija. jabuka. posebno interesantnom po svojim istraživanjima. dva pilot projekta kojima je uvedena organska proizvodnja u Popovom polju su u toku: proizvodnja organski proizvedenog povrća u saradnji sa italijanskom organizacijom CEFA i pilot projekat plantažnog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja u organskim stadardima. predstavlja najvrijedniji „alat“ za upravljanje zemljišnim varijablama. organizovanih na naučni način. U tom smislu. Treba ipak imati na umu da Popovo polje posjeduje sve karakteristike za razvoj. koji omogućava sistematski pristup sakupljanju. Turkovići. Naravno. te se ne može razmišljati o primjeni modela koji je stvoren sa tudjim karakteristikama. kulturni.

Roma. 1992. Web-sites: www. in Di Carlo P. Angeli. Prefazione teorico-metodologica. Magni C. 2007. Roma. pp. p. immaginario e immaginazione. 85-97. 1996. 76.. in F. 11. Concetti. 186-189. 12. 15-35. pp. VV..org http://www. Una geografia per l’agricoltura...Istituto Commercio Estero. p. 2004.. 325-338.. pp.. Repulika Srpska – Touristic potential. Santuccio F. Bosnia Erzegovina.... Sviluppo rurale e agriturismo di qualità nel Mezzogiorno. Settembre 2006. 1996. Terra del Salento. 46-50. p. 2002. G. Bibliografija: AA. Cooperazione e rigenerazione ambientale inter-regionale e frontaliera.org 9 . Coesione territoriale e sviluppo sostenibile del territorio europeo: convergenza e competitività.com http://www. pp. Sarajevo.com http://www. in AISRE (Associazione Italiana di Scienze Regionali).. Nota congiunturale. Geografia dell’agricoltura. Corrado A. pp. Pedological study of Popovo polje. Bencardino. Grillotti Di Giacomo G. 2007. zatim jednog mladog istraživača i jednog iskusnog predstavnika razvojnog projekta iz BIH.održivom razvoju.vjetrenica. pp.. prevazilazeći sterilne konflikte koji bi svakako usporili pozitivan proces koji je već pokrenut. Atti del Convegno. Alcune considerazioni di scenario. 2007. 17. Torino. Giordana F. CdRom. Provincia di Lecce. Bologna.devonkarst. 20. Reggio Calabria. 2001. Febbraio 2007. M. Roma. Prezioso. 187-199. in Celant A. 247-252. Bosnia Herzegovina: Profilo Paese. Roma. F.uk/Popovo www. Italialavoro. Milano.. metodologie e risultati dell’indagine. L’Unione Europea e la Bosnia Erzegovina. Patron Editore. 2005. Ranieri M. Grillotti Di Giacomo M. La comunicazione nel turismo:tra immagine. sve energije moraju biti usmjerene u tom pravcu.eparhija-zahumskohercegovacka. Ice . La Nuova Italia Scientifica. Magni C. pp. Milano. Roma. I ovaj rad je odraz učesničkog pristupa.voders. Ice . 15-20. Faculty of agricultural and food science Sarajevo. susret ideja italijanskog univerzitetskog docenta koji radi uglavnom u regiji Pulja.fao..Istituto Commercio Estero. Angeli. Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Paesi Emergenti ed in Transizione. 381-399. Marchi di area: un modello per la promozione e lo sviluppo del territorio. 2005.org. L’accoglienza agrituristica tra identità e sviluppo del territorio in un’area del Mezzogiorno. Čini nam se da predstavlja skroman primjer saradnje u korist razvoja ovog područja. pp. Reda. Roma. Reda. Grumo R. Grumo R. Formica C. Puglia. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful