Pengajian Perniagaan 1

Bab 1 – Perniagaan dan Persekitarannya
1.1 A Pengenalan kepada Perniagaan Definisi Perniagaan ► Definisi perniagaan ► Empat perkara penting dalam perniagaan

B

Organisasi Perniagaan dan Bukan Perniagaan ► Objektif organisasi perniagaan ► Objektif organisasi bukan perniagaan

C

Perniagaan dan Untung ► Sumber pendapatan syarikat

D

Perniagaan dan Ekonomi ► Kepentingan perniagaan kepada ekonomi

E

Perniagaan dan Masyarakat ► Kaitan antara perniagaan dengan masyarakat • Kehendak pelanggan • Peluang pekerjaan • Kesejahteraan masyarakat Faktor Pengeluaran ► Faktor pengeluaran

F

G

Memenuhi Keperluan dengan Sumber Terhad ► Membuat pilihan berdasarkan kepuasan maksimum daripada wang yang dibelanjakan

1

H

Proses Perniagaan ► Input ► Proses pengeluaran ► Output

I

Cabaran Perniagaan Masa Hadapan ► Sumber tenaga ► Perniagaan antarabangsa ► Teknologi ► Produktiviti ► Tanggungjawab sosial

1.2 A

Persekitaran Perniagaan Persekitaran Umum ► Persekitaran ekonomi ► Persekitaran persaingan ► Persekitaran sosiobudaya ► Persekitaran politik dan perundangan ► Persekitaran teknologi ► Persekitaran fizikal

B

Persekitaran Tugas (Pihak yang Berkepentingan) ► Pelanggan ► Pembekal ► Pembiaya dan pemodal ► Pesaing ► Kerajaan

2

► Pekerja

1.3 A

Entiti Perniagaan Entiti Perniagaan ► Definisi bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Klasifikasi bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Sumber modal bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Pemilik bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Cara penubuhan bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Ciri-ciri utama bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Kebaikan bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal 3

• Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Kelemahan bentuk-bentuk perniagaan • Pemilikan tunggal • Perkongsian • Syarikat • Koperasi ► Contoh bentuk-bentuk perniagaan

B

Aktiviti Perniagaan ► Kategori perniagaan • Industri • Perdagangan • Kewangan • Perkhidmatan ► Industri • Industri ekstraktif • Industri perkilangan ► Perdagangan • Pemborong • Peruncit ► Kewangan • Pengumpulan modal • Pelaburan ekuiti • Penyediaan kemudahan kredit • Urus niaga pasaran wang ► Perkhidmatan • Perkhidmatan awam • Perkhidmatan profesional

C

Sektor Perniagaan ► Sektor swasta ► Sektor awam

4

► Badan berkanun

D

Tahap Perniagaan ► Perniagaan tahap primer ► Perniagaan tahap sekunder ► Perniagaan tahap tertiar ► Perniagaan tahap huluan ► Perniagaan tahap hiliran ► Perniagaan domestik • Sumbangan perniagaan domestik ► Perniagaan antarabangsa • Sumbangan • Halangan

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful