P. 1
Ingmar_Bergman

Ingmar_Bergman

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by Gabriella

More info:

Published by: Gabriella on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

Ingmar Bergman “Unul dintre marii artişti ai primului secol de cinema, autor al unui univers filmic foarte personal

a cărui coerenţă este dată în primul rînd de transpunerea pe ecran a contorsionatului şi tenebrosului său eu interior, dar şi de folosirea aceluiaşi repertoriu de chipuri actoriceşti (Liv Ullmann, Bibi Andersson, Max von Sydow, Hariet Andersson, Erland Josephson, Gunnar Björnstrand). Pentru el cinematograful reprezintă o confesiune şi un mijloc de a se elibera de propriile temeri şi obsesii. Teme recurente: moartea, singurătatea, suferinţa, cruzimea, vinovăţia, credinţa. Ideea principală a operei sale: lumea este un infern în care omul trăieşte, chinuit de singurătate, bîntuit de frică şi obsedat de sex, golul unei existenţe lipsită de Dumnezeu. Eroii săi sînt slabi şi neputincioşi, ca nişte marionete ale unui teatru de păpuşi de dimensiuni universale. Astfel, întreaga sa operă se constituie într-un teritoriu spiritual în care îşi dau mîna Kafka şi Kierkegaard, Brueghel şi Ensor. Multe dintre filmele sale complicate, pesimiste şi greu accesibile sînt sortite unui public de cinematecă, specialiştilor şi festivalurilor internaţionale.” (Dicţionar de cinema, 1997) “Cel care a fost numit Goethe al cinematografului, celebrul regizor Ingmar Bergman este, într-un fel, un răsfăţat al Oscarului: trei dintre filmele sale au fost distinse la categorie ‘cel mai bun film străin’ (‘Izvorul fecioarei’ în 1960, ’Prin oglindă’ în 1961, ‘Fanny şi Alexander’ în 1983), iar el, regizorul, a primit în 1970 un premiu special pentru întreaga activitate. […] Într-o carieră desfăşurată pe o perioadă de o jumătate de secol, Bergman a realizat aproximativ 50 de filme în care a creat un univers specific, o lume uşor recognoscibilă ca fiind bergmaniană. Indiferent dacă este vorba despre regatul imaginar din ‘A şaptea pecete’ sau de mediul domestic şi banal din ‘Scene dintr-o căsnicie’, această lume – observa criticul Michito Kakutani – ‘este locul în care credinţa e simplă, comunicarea evazivă şi autocunoaşterea – iluzorie în cel mai bun caz. Dumnezeu e mut (ca în ‘Comunianţii’) sau răuvoitor (ca în ‘Tăcerea’), iar personajele sînt conduse de către demonii şi fantomele capricioase ale subconştientului’. Suedezul este inegalabil în schiţarea geografiei psihicului individual dominat de ambiţii secrete, de susceptibilitatea sa la amintire şi dorinţă. Faptul că cineastul s-a concentrat în întreaga lui activitate de creaţie cu prioritate asupra problemelor existenţiale şi nu asupra celor sociale sau politice e socotit de criticul mai sus citat o urmare firească a apartenenţei sale la o ţară neutră în două războaie mondiale, în general lipsită de crime şi alte plăgi sociale. […] În semn de omagiu adus unui mare creator şi unei opere de o uimitoare unitate şi profunzime, Televiziunea britanică i-a dedicat două filme: ‘Ingmar Bergman – The Director’ – în care secvenţe din filmele sale alternează cu declaraţii ale celor mai apropiaţi colaboratori – şi ‘The Magic Lantern’, în care actorul său preferat, Max von Sydow, citeşte din cartea autobiografică ‘lanterna magică’ (apărută şi în limba română la Editura Meridiane, în 1994). Iar Gunnar Bergdahl i-a dedicat documentarul ‘Vocea lui Bergman’, prezentat la Veneţia ’97. În 1991, Bergman a fost ales preşedinte al Societăţii Cinematografice Europene, care acordă premii anuale celor mai bune filme de pe continent cu scopul de a contracara Oscarul american.” (Stelele Oscarului, vol. 2, 2002) “În 1997, cînd Cannes-ul sărbătorea cea de a 50-a ediţie, 27 dintre cineaştii lumii, deţinători ai trofeului suprem, rugaţi să numească pe cel căruia i s-ar cuveni La Palme des Palmes d'Or, şi-au îndreptat gîndul către Ingmar Bergman. Era un omagiu, dar şi repararea uneia dintre nu puţinele, deconcertante erori, ale unui mare festival. Unul dintre artiştii fundamentali ai secolului XX, cel în ale cărui filme bîntuie duhul lui Kierkegaard, Kafka, Camus, primea, în 1956, cînd se afla în competiţie cu Visul unei nopţi de vară, un ‘Premiu pentru umor poetic’, spre disperarea celor de la Cahiers du Cinema, care îşi vedeau idolul umilit cu o răsplată minoră. Peste un an, juriul condus de André Maurois îi va acorda Premiul său Special pentru A şaptea pecete, împărţit, frăţeşte, cu Andrzej Wajda (Generaţia). A mai urmat un Premiu, doi ani mai tîrziu: cineastul era onorat pentru În pragul vieţii (pe ecranele noastre avea să fie botezat Voi fi mamă). […] Universul bergmanian este dominat de fiinţe în aparenţă fragile: femeile – paradoxal, mai puternice, totuşi, decît bărbaţii – copiii, care prin refugiul lor în imaginaţie deţin o forţă latentă (vezi ‘Fanny şi Alexander’), artiştii. Aceştia din urmă pot fi şarlatani sau sfinţi. Ar mai fi, în sfîrşit, nebunii. Atîta timp cît Dumnezeu este mut (vezi ‘Comunianţii’), cît nu răspunde lungilor interogatorii despre viaţă şi moarte, iar cunoaşterea de sine este iluzorie, ele sînt fiinţe alături de care pămîntul mai poate fi acceptat ca un purgatoriu. Nu numai tăcerea lui Dumnezeu bîntuie coşmarurile lui Bergman. Întrebările chinuitoare legate de comunicare circulă ca o sevă otrăvită prin ţesutul operei sale. În ‘Persona’, actriţa refuză să mai vorbească. În clipa în care acceptă să evadeze din tăcere, începe să semene ca două picături cu asistenta care a îngrijit-o în clinică. Cu celebrul cadru al celor două profiluri asemănătoare pînă la identificare (Liv Ullmann şi Bibi Andersson), cineastul a prelungit coşmarul: nu

aşa mi se pare. În septembrie va avea loc premiera. Temele preferate de Bergman – incomunicabilitatea. Bergman)’ El e totodată unul dintre regizorii care înţeleg cel mai bine universul feminin. gîndesc atunci cînd vorbesc. Jörn Donner) dezvăluie portretul artistic şi moral al creatorului suedez.” (Magda Mihăilescu) (Adevărul literar şi artistic. l-a readus pe marele cineast. 678. Discursul său filmic nu este însă lipsit de trimiteri la realităţile contemporane: ‘avem totul. de altfel. dragostea de viaţă şi fascinaţia morţii. cît şi de posibilitatea descoperirii interiorităţii. ne pierdem individualitatea? Nu ar fi lipsit de interes să ne gîndim. ‘Personajele filmelor mele sînt exact ca mine.’ (François Truffaut).ro/cultura_arta. toată presa lumii anunţa vestea: Bergman va filma. operă care a ajuns la un moment dat să se identifice cu întreaga cinematografie suedeză. pe care îl investighează în mai toate filmele sale: ‘Cred că Bergman e mai degrabă feminin decît feminist. în timp ce bărbaţii sînt schematici şi lineari. în cel mai bun caz. […] “Sursele stilistice ale lui Bergman au fost căutate şi descoperite în marea tradiţie a cinematografului suedez.htm “Documentarul Samtal med Ingmar Bergman / Trei scene cu Ingmar Bergman [1975] (r.php?showMe=cultura/Arta/ingeri_demoni “Cu opera lui Ingmar Bergman abordăm paginile cele mai glorioase ale întregii istorii a cinematografului suedez… Ingmar Bergman îi surclasează. neliniştea în faţa trecerii implacabile a timpului. 1987) “Temele fundamentale care revin mereu în creaţia bergmaniană pot fi sintetizate astfel: iubirea şi credinţa. predilecţia pentru fantastic şi desfăşurări dramatice tensionate. Cineastul propune permanent dezbateri etice şi meditaţii patetice asupra binelui şi răului.” (Jean Beranger) (Aurul filmului. fără îndoială. după cum compoziţiile plastice în clarobscur şi simbolismul accentuat al unor detalii par influenţe ale expresionismului. adică animale mînate de instincte. iată. pe cei mai valoroşi dintre confraţii săi. şi care. Bergman). fiind nu numai un pictor şi un poet. Cu luni în urmă. Pe lîngă aceste date preluate şi asimilate. Eroinele sale nu sînt privite dintr-un unghi masculin. Sjöström.cumva. august 2005) http://convorbiri-literare. prin comunicare. stilul bergmanian are trăsăturile lui specifice între care dezinvoltura în tehnica subtilă a contrapunctului şi retrospecţiei.dntis.zboara. În felul acesta. cea care. Dar în mijlocul acestei vieţi pline există un mare vid. sînt chinuiţi de aceleaşi întrebări. unul dintre cei mai ‘autobiografici’ regizori contemporani. să nu aruncăm asupra acestuia o lumină infinit mai vie. Nr. teama de moarte – sînt tratate în filme cu puţine personaje şi întîmplări. asupra vieţii şi a morţii. Corpul constituie partea lor principală. cu un mic lăcaş pentru suflet. cum un protestant ca Bergman şi un ateu ca Antonioni. Poate că răspunsul este unul singur: să învăţăm a convieţui cu propria noastră nelinişte sau nebunie. Exemple în acest sens rămîn filmele sale O vară cu Monika (1952). reprezentat de creatori ca Sjöberg. Stiller. cîndva. împreună cu Cocteau – pentru care nutreşte. ‘Sarabanda’ este gata. 12 august 2003) http://www. ne-ar fi imposibil să nu luminăm cu el sufletul omenesc. ci deopotrivă un psiholog.’ (I. dotat cu o rară sensibilitate. să-l dezvăluim mai brutal şi să anexăm cunoaşterii noastre noi teritorii ale realului.” (Ştefan Oprea) (Convorbiri literare.ro/OPREAaug5. ci studiate într-un spirit de total complicitate. Fragii sălbatici (1958). 2002) “În ţara în care la 1921 se realiza primul desen animat abstract. precum şi lucrul foarte atent cu actorul. fascinat atît de înfăţişarea umană. cea mai vie admiraţie – unul dintre primissimii mari autori compleţi cu care se poate mîndri a şaptea artă.’ (I. În filmele mele descriu acest vid şi tot ceea ce inventează omul pentru a-l umple. vreau să dau sens spiritual unei civilizaţii care stă sub semnul abundenţei materiale. naşterea şi îmbătrînirea. Poate că este înţelepciunea din urmă. în toate acestea fiind descifrabil crezul statornic al regizorului exprimat chiar de el însuşi astfel: „Nu pot să nu gîndesc la faptul că. manipulînd un instrument atît de rafinat cum este cinematograful. la 85 de ani – împliniţi în iulie [2003] – pe un platou ‘adevărat’. de la care a moştenit simţul acut al peisajului nordic. care i-a marcat stilul. Astăzi.” (Cinema… un secol şi ceva. Ele sînt pline de nuanţe. Este. Ingmar Bergman avea să consolideze de-a lungul unei prodigioase cariere (la vîrsta de 65 de ani are la activ peste 40 de filme) o operă de unică referinţă pentru perimetrul scandinav. voluptatea analitică a cadrelor de interior. cu puţine spaţii de joc şi desfăşurîndu-se într-un timp limitat. căruia îi acordă numeroase prim-planuri. e obsedat de întrebări fără răspuns a căror sursă poate fi descoperită în filozofia existenţialistă a lui Kierkegaard.” (Irina Coroiu) (Magazin estival 1984) . Tăcerea (1963). mai pe îndelete. Noaptea saltimbancilor (1956). vede o posibilă rezolvare a marilor întrebări existenţiale în bucuria deplină – deşi trecătoare – a dragostei şi în nazuinţa spre comunicarea interumană. speranţa şi disperarea.

şi-mi pot aminti totul în cele mai mici detalii. Inamicul principal al armoniei vieţii în doi este ipocrizia iar femeia este aceea care are curajul s-o demaşte. Dificultatea e că nu pot să stabilesc în scenariu tonalitatea precisă. Ingmar Bergman. ci de o culegere de roade. plăcerea domniei sale de a-i cerceta complicatele meandre sufleteşti îl îndeamnă la chinuitoare disecţii în eul atît de complex al contemporanelor noastre. realizator sau scenarist a douăzeci şi cinci de filme. de intelectuali pînă atunci ostili. care îi sînt însă recunoscătoare pentru că le-a oferit pasionante partituri.” (A şaptea artă. Liv Ullmann. pare spontan.” (Georges Sadoul. adică la ritm şi corelaţia imaginilor. Ingrid Thulin şi altele. mai discretă sau mai frapantă. Sînt impresii trecătoare care dispar tot atît de repede cum au apărut. din cameră-n cameră. un adevărat reviriment estetic şi economic. […] În teatru. Scade numărul personajelor. motiv de inspiraţie pot fi cîteva măsuri muzicale. Bergman a evoluat de la o extremă libertate în alegerea mijloacelor şi o abundenţă a ideilor personale. Scrieri despre arta filmului. nu încetează să fie pasionantă de urmărit. Îmi pot aminti şi lumina. tablourile de pe pereţi. El nu o demitizează ci se apropie de ea cu indiscreţie admirativă.“La patruzeci de ani. momente în care se rostesc. căreia i-a cîştigat. ce ajungeau să copleşească textul (anii ‘40-’50). Sinceritatea confesiunii şochează. dar lasă în mine ceva dintr-un vis plăcut. Voluptatea nuanţelor frizează adeseori cruzimea. 1966) Ingmar Bergman: “Cînd mă duc noaptea la culcare pot păşi prin apartamentul bunicii mele. Ingrid Bergman. către un stil epurat. Ea s-a păstrat în Suedia şi după celebritatea obţinută de regizor în cinematograful mondial. singur şi unanim recunoscut. într-o carieră cinematografică). Deşi explorează zone tainice ale personalităţii femeii. compoziţia cadrului devine riguroasă şi netă. nu poate cîntări mai puţin decît importanţa lui Bergman pentru arta filmului. conform unui punct de vedere american. Punct culminant al carierei sale teatrale. Cuplul se află în centrul tuturor filmelor semnate de moralistul Bergman. urmat fireşte nu de un declin. Dialogul. un public nou. prin ferestre. […] Reputaţia sa ca regizor de teatru va fi egalată. În film. 1961) “Cea dintîi celebritate a lui Bergman se datorează teatrului. un fascicul de raze de lumină pe stradă. […] Acum ajungem la cea mai însemnată etapă. a treia dimensiune foarte importantă a filmului. cu preferinţa pentru decorul auster şi culoarea uniformă. exprimarea e simplă şi concretă. Eroinele bergmaniene trăiesc o permanentă stare de criză în relaţiile cu cei apropiaţi sau cu lumea. al ambianţelor. sobru. o însemnare întîmplătoare. ‘confesiune şi confidenţă’. 1949). foarte complicat: transformarea ritmurilor. În vreme ce persistenţa unor teme. nu ştiu cîţi s-ar încumeta să afirme că regizorul o răsfaţă. meticulos controlată în manieră hitchcockiană. pe măsură ce universul său cinematografic devine mai abstract. motive sau chiar soluţii preluate de la mai marii săi dascăli dramaturgi şi folosite pentru o cît mai fidelă exprimare de sine în termeni întotdeauna (după Noaptea saltimbancilor) cît mai accesibili. Alteori. faţă cu publicul suedez. a tonurilor şi senzaţiilor în cuvinte şi fraze. amprenta omului de teatru. un fragment dintr-o conversaţie sau un eveniment oarecare. prin esenţializarea unor experienţe individuale de rezonanţă existenţială. ‘Vreau să spun cu orice preţ adevărul despre fiinţa umană’. printre strigăte şi şoapte. a sugestiilor. cum arătau. […] Dragostea rămîne aspiraţia secretă sau mărturisită a personajelor sale. a atmosferei. sfîrşitul deceniului şapte îl consacră pe Bergman drept cel mai important regizor de teatru suedez alături de Alf Sjöberg (la rîndul său dublat sau dedublat.” (Dana Duma) (Magazin estival 1984) Ingmar Bergman: “Pentru mine filmul începe cu ceva foarte nedefinit. ca la o partitură muzicală. idei. cea care începe să fie radical epurată este imaginea. […] Apoi are loc un proces foarte greu. ce culori aveau. are firesc şi cursivitate. […] Toate filmele lui Bergman pînă la Fragii sălbatici (1957) poartă. şi nici să schiţez un tempo clar care determină relaţia dintre părţile componente. Portretul feminin nu este înconjurat de aura seninătăţii boreale. profunzimea observaţiei poate fi confruntată cu indiscreţia. primul succes (Setea. într-un scenariu care să poată fi înţeles. iarna sau vara. cu mare dragoste faţă de clasici şi respect faţă de text (anii ’60). Bibi Andersson. un răspuns afirmativ la întrebarea obsesivă ‘oare viaţa merită să fie trăită?’. Istoria cinematografului mondial. Este absolut imposibil de determinat în scris prin ce ‘respiră’ şi pulsează filmul. în interiorul căreia a determinat. al cărui talent n-a încetat să crească în amploare şi în profunzime. […] Memorabilele sale eroine datorează desigur mult magistralelor interprete. Apartamentul fusese mobilat la . a tensiunii.” (Andreia Mihăilă) (Almanah Cinema 1985) “Dacă adevărul că femeia este personajul central al filmelor lui Bergman sare-n ochi. […] Prezenţa structurilor teatrale în filmele lui Bergman pierde în general din importanţă. Iar importanţa lui Bergman pentru mişcarea teatrală suedeză. este una din marile valori ale cinematografului contemporan. de cea de regizor de cinema abia la cel de-al şaptelea film al său. declara odată regizorul şi creaţia sa dovedeşte că şi-a urmărit crezul pînă la ultimile consecinţe. lucruri care de obicei nu se mărturisesc decît în gînd. regizorul nu-i pulverizează misterul. unde se aflau diverse obiecte.

un tînăr actor. asta în sensul că toată se bazează pe copilărie. în mod dialectic. vreau să fiu contrazis. scenariu Oscar: Irving G. Ăsta era stilul burghez al zilei. deopotrivă de trist şi amuzant’. Dar mi-l amintesc în detaliu. regie [2] nom. unde amantul acesteia. nici un milimetru nu rămînea neocupat.com/cg/avg. pe care am făcut-o pentru că doream cu orice preţ să fac film’.” (Cinema… un secol şi ceva. iar ‘tema dragostei nerăsplătite prefigurează filmele de mai tîrziu ale regizorului’ (David Shipman). enervant şi greu de categorisit. la adevărata sa mamă. regie la Cannes (Voi fi mamă) [2] nom. o seduce. Thalberg Memorial Award (1970) Leul de Aur pt. este un dialog cu copilăria. surprins asupra faptului de către mama înşelată.htm Ingmar Bergman: “Înainte de a fi redus la tăcere din motive biologice. care ulterior va considera Criza ‘pur şi simplu o prostituţie. Nu numai de mine însumi.” (Lanterna magică) Premii Premiul pt. orice de valoare.com/3/Bergman_Interviu. Sau că. asta se întîmplă în fiecare zi. trebuia să fie lucruri peste tot. M-am folosit mult de ele în Fanny şi Alexander. În mai puţin de o secundă mă pot transporta în copilărie. filmul a fost bine primit de critici şi public cînd a apărut în 1947. Vreau să fiu incomod. acesta se sinucide. Cu toate acestea. povestea susţine că dacă cineva comite o crimă nu însemnă că este în mod necesar un criminal. Oscar pt.com/cg/avg.dll?p=avg&sql=1:120009~C Vapor pentru Indii (1947) “Filmul conţine seminţele a marilor filme bergmaniene care vor urma. 2002) Plouă peste dragostea noastră (1946) “Deşi nu reprezintă ceea ce putea oferi Bergman mai bun. Nr. în tradiţia lui Stiller. contestat. E ciudat.” (Jörn Donner. Cred că tot ce am făcut în general.sfârşitul secolului şi conţinea un număr uriaş de lucruri. Oscar pt. Insuccesul de public al filmului determină studioul ‘Svenska’ să rupă contractul cu Bergman. “Demoni şi secrete ale copilăriei” – interviu cu Ingmar Bergman.revistanorii. Bunica mea a murit cînd aveam doisprezece ani şi nam mai fost pe acolo de pe la zece sau unsprezece.” (Hal Erickson) (All Movie Guide) http://www. Dacă trebuie trasă vreo concluzie din asta. atunci ea este că toată creativitatea mea este într-adevăr foarte copilărească. Acele lucruri în apartament au încă un conţinut magic şi o semnificaţie specială pentru mine.allmovie.allmovie.dll?p=avg&sql=1:135115~C Muzică şi întuneric (1947) . în Norii. 3) http://www. întreaga carieră la Veneţia (1971) BAFTA: Fellowship Award (1987) Lifetime Achievement Award (1988) – European Film Academy Criza (1946) “O fată îşi părăseşte mama adoptivă pentru a pleca la Stockolm. avînd în vedere mai ales frămîntările interioare ale celor patru protagonişti [ajunşi pe o barcă de salvare].” (Hal Erickson) (All Movie Guide) http://www. Pe scurt. ‘tabloul vieţii de provincie este. îşi are rădăcinile aici.

Oraş portuar nu a fost lansat în Statele Unite pînă în 1960. etnic vorbind.” (Hal Erickson) (All Movie Guide) http://www.com/cg/avg.dll?p=avg&sql=1:38751~C Închisoarea (1948) “Un bătrîn iluminat năvăleşte pe platou oferindu-i regizorului ideea unui film despre infern. Operă neagră.dll?p=avg&sql=1:35224~C Oraş portuar (1948) “Deşi sfîrşitul este. Pretextul i-l sugerează destinul unei tinere prostituate. exploatate de un proxenet şi propria-i soră. Atkä Natas.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Către bucurie (1949) “Drama timpurie a lui Bergman este de interes mai mult pentru ca oferă un preludiu tematic al activităţii ulterioare a regizorului.com/cg/avg. Altfel.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Femei în aşteptare (1952) “Dramă despre cîteva femei într-o casă de vară care mărturisesc despre relaţiile lor cu bărbaţii. cu cîteva tuşe distinctive ale lui Bergman.allmovie.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Asta nu se arăta aici (1950) “Numele personajului negative central din acest film cu spioni.imdb. şi sîntem invitaţi să facem speculaţii despre viitorului cuplului [un muncitor pe doc şi o fosta prostituată].” (Dicţionar universal de filme. Înspăimîntat de proiect. blocaţi în lift. cu Dahlbeck şi Björnstrand.com) http://www. 2002) Setea (1949) “Interesantă dramă timpurie a lui Bergman care prevesteşte mult din viitoarea sa creaţie. disperată.“Muzică şi întuneric este bazat pe un roman de Dagmar Edqvist. este cea mai fascinantă. este o modestă cronică a mariajului eşuat al lui Olin şi Nillson. care impune încă de la debut un realizator preocupat de marile probleme ale existenţei.” (www. unul fericit.com/title/tt0043019/ Jocuri de vară (1950) “Film capricios cu flashback-uri care repovesteşte idila lui Maj-Britt Nilsson cu iubitul acum mort şi dispoziţia ei actuală.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) . Explorează dinamica unui triunghi amoros.” (Hal Erickson) (All Movie Guide) http://www. ceea ce o împinge la sinucidere. Secvenţa finală. regizorul decide să-l abandoneze. Ei o şantajează că-i vor îneca pruncul dacă nu se va culca cu clienţii. un divertisment onest. după ce renumele lui Bergman a fost stabilit de filme clasice precum A şaptea pecete şi Fragii sălbatici.imdb. este clar că problemele nu sînt complet rezolvate. dintr-o perspectivă feminină şi examinează posibilitatea ca două femei să aibă aceeaşi personalitate. este o anagramă pentru "Äkta Satan" (Adevăratul Satan) în suedeză.allmovie.

” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Visuri de femeie (1955) “Un Bergman fermecător care echilibrează armonios cruzimea speranţelor spulberate cu privirea senină asupra condiţiei femeii. Premiul pt.” (Andreia Mihăilă) (Almanah Cinema 1985) A şaptea pecete (1957) . de la dorinţă la silă. Bergman ar fi putut face un film senin şi liric.” (Jacques Doniol-Valcroze) (Cinema… un secol şi ceva.” (Rune Waldekranz) (Cinema… un secol şi ceva. dar asupra idilei pluteşte un suflu tragic. Această marcată prezenţă a omului de teatru într-o operă cinematografică a fost însă departe de a-i aduce prejudicii.” (Cinema… un secol şi ceva. pe Strindberg lui Shakespeare. ca să-şi trăiască acolo revelaţia iubirii. Revelaţie a Festivalului de la Cannes din 1956. între oniric şi baroc. umilinţei şi înfrîngerii. Cînd Monika se dezmeticeşte gravidă. Directorul circului vrea să-şi părăsească amanta tînără şi drăguţă pentru a se întoarce în oraş la nevastă. alăturînd pe Feydeau lui Marivaux şi Beaumarchais. umor poetic la Cannes “Patru cupluri se înfruntă într-un joc delicat şi crud ce se desfăşoară într-una din acele nopţi de vară cînd totul devine posibil. în timp ce amanta se lasă sedusă de un actor din orăşelul unde au poposit. Un fel de Regula jocului suedez. are o relaţie cu o pacientă. ilustrînd totodată cu mult umor că viaţa atinge absolutul doar în dorinţa trupului şi în singurătatea sufletului. Regia are în vedere în mult mai mare măsură mişcarea actorilor decît cea a aparatului de filmat. încă de timpuriu. plasînd-o în mediul unui circ ambulant. viaţa e un circ. 2002) “Exemplar pentru vasalitatea faţă de teatru. tinerii sînt nevoiţi să se întoarcă în mediocritatea lumii. Eroii oscilează între cele două extreme – fericirea visată şi moartea – pentru ca pînă la urmă să-şi continue fără convingere existenţa derizorie.” (Dicţionar universal de filme.” (Dicţionar universal de filme. Oboseala îşi pune pecetea. El îşi aduce eroii într-un loc al începutului de lume şi-i face să sufere uzura timpului şi durelor încercări ale existenţei. depistate de exegeţi. Dahlbeck se reîntoarce atunci la primul ei iubit – soţul celei mai bune prietene. dar senzaţională. 2002) “Unul dintre cele mai sumbre filme ale lui Bergman: nimeni nu scapă de soarta lui. 2002) Noaptea saltimbacilor (1953) “Bergman reia tema cuplului.” (Dicţionar universal de filme. iar oamenii sînt nişte clovni. 2002) O lecţie de dragoste (1954) “Obstreticianul Björnstrand. 2002) Surîsul unei nopţi de vară (1955) BAFTA. 2002) “Un arabesc pe o temă esenţialmente tragică. cea a neîndestulării omului. fascinant. pe viaţa cuplului care refuză să privească dincolo de timpul prezent. Gama relaţiilor dintre personaje merge de la dragoste la ură. în respectul celor trei unităţi clasice. 2002) “Film al raporturilor imposibile dintre bărbat şi femeie oscilînd. formînd trei acte. filmul i-a adus lui Bergman consacrarea internaţională – tîrzie (la cel de-al 16-lea film al său). de la gelozie la indiferenţă. Surîsul unei nopţi de vară (1955) cumulează la nivelul dramaturgiei influenţe. Acţiunea este structurată în trei timpi dramatici. avînd o căsnicie fericită de 15 ani cu Dahlbeck. Un carusel al frustrării.” (Pauline Kael) (Cinema… un secol şi ceva.O vară cu Monika (1952) “Doi adolescenţi îndrăgostiţi şi săraci evadează din oraşul lor suprapopulat într-un colţ izolat de la ţărmul Balticii.

‘T – Trämalning’ (‘Pictură pe lemn’).” (Dicţionar universal de filme. deşi. către Universitatea care-i decernează titlul de Doctor Honoris Causa. Personajele mele rîd. suferă. 2002) “Demers poetic şi filozofic. operă capitală de introspecţie. este în permanenţă supravegheat de o stare activă de cenzurare a visului nocturn şi a viselor cu ochii deschişi. Astăzi. răspund. de Steaua care se numeşte Absint. ca o subtilă emanaţie. scrisă de Bergman cu doi ani înainte (jucată la Paris în 1959). prelungirea în contemporaneitate a unor spaime şi neputinţe omeneşti ancestrale. dar cuvintele rămîn aceleaşi. realism poetic şi chiar neorealism). Analiza este psihanalitică. dar şi omagiu al tînărului cineast clasicului Sjöström. este influenţat de expresionism. mai exact. să se integreze perfect în dinamica fluxului ecranic. ci reuşeşte să păstreze o perfecta unitate de ton şi să nu repete nimic din operele anterioare.” (Dicţionar universal de filme. de Dreyer şi de frescele medievale. Doar Marianne îndrăzneşte să intre într-un dialog al spiritului. de Ziua de Apoi. susceptibilă de multiple interpretări. familiară şi obsedantă pentru Bergman încă din copilărie. Traseu exterior care se intersectează cu un labirint interior. ceea ce face a multele imagini retrăite. care se exprimă pe sine cu mijloacele cinematografului şi îşi propune să o facă în maniera pictorului medieval. Un anumit ritm biologic devine suveran de la un moment dat. 2002) “Această alegorie. Borg nu se hazardează în relaţii care să-l scoată din crusta sa. despre om şi angoasele sale. bătrînul profesor Isak Borg. Esenţial e nu atît stilul .” (Gilbert Salachas) (Cinema… un secol şi ceva. […] Din punct de vedere stilistic. măiestrie şi bucurie o altă realitate. joacă.Premiul special al juriului la Cannes “Fascinant palimpsest medieval. filmul este dezvoltarea cu mijloace cinematografice a unei scurte piese de teatru. ‘Extrem de neplăcutul sentiment de irealitate’. 2002) ”Cu o extraordinară libertate şi îndrăzneală. film străin “Voiaj copleşit de coşmaruri. dovedind cp aceasta e posibilă cu mijloacele cinematografului. păstrînd mereu neutralitatea unei distanţări faţă de drama subiectivă. vise şi reveniri în trecut. plîng. Apare aici Bergman omul de teatru. apolog cu multiple rezonanţe morale ce trebuie descifrat în straturi suprapuse. ţipă. meditaţie despre farmecul senectuţii. nom. concepută de fantezie. o realitate creată în interiorul celei date. să nu uităm. 2002) “O suită de tablouri de gen de o fenomenală frumuseţe şi una dintre rarele reprezentări medievale credibile în cinema. nu numai toate marile curente ale cinematografului (expresionism. Ursul de Aur la Berlin. Punîndu-şi întrebări asupra sensului vieţii. care construia cu sensibilitate. trăită de personajul principal. voiaj în timp şi în imaginar. Globul de Aur pt. considerat asimilat în cultura ţărilor nordice). temerile noastre sînt de altă natură. bună parte din ele sînt fără îndoială şocante. 2004) “Marea artă a lui Bergman în acest film consistă în felul se ‘dedica’ povestirii. […] Fragii sălbatici realizează o analiză a sufletului omenesc.” (Amedée Ayfre) (Cinema… un secol şi ceva. al unui venerabil profesor însoţit de nora sa. bilanţul unei existenţe. tributar mai curînd picturii de frescă naivă medievală şi gîndirii existenţialiste (Kirkegaard practic omniprezent la Bergman. faţete ale unei angoase contemporane sau. Întrebarea persistă. de care vorbeşte povestitorul.” (Cinema… un secol şi ceva.” (Andreia Mihăilă) (Almanah Cinema 1985) Fragii sălbatici (1957) BAFTA. cu aceeaşi sensibilitate şi aceeaşi bucurie. scoase din amintire. cu viziuni apocaliptice îmbină desăvîrşit poezia cu filozofia într-o operă de o deosebită profunzime. filmat cu o libertate de limbaj si mişcare ce taie respiraţia. cu aceeaşi angajare obiectivă. Filmul. Bergman realizează ‘cel mai profund şi mai ambiţios film din istoria cinematografului suedez şi se aproprie de operele lui Strindberg şi Lagerkvist’ (Peter Cowie). 2002) “Scopul meu a fost să pictez ca un zugrav din Evul Mediu. fascinante prin plastica inspirată parcă de picturile medievale pe lemn. fie şi în măsura în care ea porneşte de la eul narator. în care ample scene populare alternează cu procesiuni bruegeliene şi tablouri intimiste. întreabă. implantează în imagistica medievală. Restul personajelor vegetează în cercul conştiinţei eroului. se tem. vorbesc. ca şi piesa.” (Ingmar Bergman) (Cinema… un secol şi ceva. Bergman combină într-un fel de sinteză genială nu numai temele sale preferate. Sînt terorizate de ciumă.

După ce-i ucide cu aceeaşi sălbăticie. trecere printr-o criză declanşată de egocentrismul tatălui şi de insensibilitatea soţului. 1987) Voi fi mamă (1958) “Scene dintr-o clinică de obstretică surprinse de Bergman. problemele şi dificultăţile asumării maternităţii în societatea contemporană. care să corespundă mizeriei. fără so ştie. Ajunşi în sat. cu alterităţile sale.” (Dicţionar universal de filme.” (Cinema… un secol şi ceva. aşa cum i-a fost insuflată în copilărie. însă este plin de datorii şi acuzat de blasfemie. recurgînd la personaje simbolice şi demonstrative. 2004) “Tema celor trei filme este o reducţie în sensul metafizic al cuvîntului. Teme şi stiluri cinematografice. aflată în vacanţă cu familia pe o insulă îndepărtată.” (John Bush) (All Movie Guide) Prin oglindă (1961) Oscar pt. Premiul special al juriului la Cannes “Complex şi provocator raport despre Albert Emanuel Vogler (von Sydow). Primul film din trilogia credinţei. 2002) Ochiul diavolului (1960) “Aprobînd interpretarea literală a zicătorii populare ‘O fecioară e un urcior în ochiul diavolului’. fiica unui preot de ţară.” (Dicţionar universal de filme.” (Peter Cowie) (Cinema… un secol şi ceva. 2004) Comunianţii (1962) . o fecioară e violată şi ucisă. în drumul ei spre biserică. Bietul Don Juan se îndrăgosteşte de fată. 2004) “Trilogia cristalizează efortul lui Bergman de a renunţa la ideea de divinitate.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Izvorul fecioarei (1959) Oscar pt. tatăl se duce la locul crimei unde a prins să curgă un izvor. Un inteligent portret (si mult timp subapreciat) al unui om în parte escros.romanului autobiografic. care pune în discuţie.” (Ioan Lazăr. Satana îl trimite pe Don Juan reîncarnat să o seducă pe Britt-Marie. O veche legendă suedeză e însufleţită într-o impresionantă reconstituire istorică. Tăcerea – despre impresia negativă. 2002) Magicianul (1959) BAFTA. film străin. Prin oglindă vorbeşte despre ajungerea la certitudine.” (Ingmar Bergman) (Cinema… un secol şi ceva. tocmai ‘Izvorul fecioarei’ pe care-l evocă titlul filmului. în timp ce servitorul său Pablo încearcă să facă acelaşi lucru cu mama ei. confuziei şi anarhiei secolului XX. BAFTA “O tînără femeie bolnavă psihic. în parte geniu. Comunianţii – despre dezvăluirea certitudinii. Una dintre puţinele comedii directe ale lui Bergman (el chiar se adresează spectatorilor într-o notă: Dragi spectatori speriaţi). pentru a găsi un nou Dumnezeu. film străin “În secolul al XIV-lea. un magician-hipnotizator care a studiat cu Mesmer. cît mai degrabă stilul armonizării eului cu ipostazierile. de doi pelerini. se opresc tocmai la ferma părinţilor victimei. oferindu-le rochia acesteia spre vînzare.

fie că sînt prezentate în prim-plan sau în imagini ample micşorate de împrejurimi. cu Ora lupului.” (Andrew Sarris) (Cinema… un secol şi ceva. Ruşinea (1968) – opţiunea între respectul de sine şi supravieţuire.dll?p=avg&sql=1:54902~C Tăcerea (1963) "Forma: ‘cinematograf de cameră’. veghea e zbucium.com/cg/avg. somnul e coşmar.” (Lucia Bozzola) (All Movie Guide) http://www. avînd ca temă necesitatea comunicării. al cineastului chinuit. chiar schizofrenia nu reprezintă atît nişte subiecte pentru Bergman. în general.” (Peter Cowie) (Cinema… un secol şi ceva. în care se naşte cea mai mare parte a oamenilor. alienarea.port. lectură a jurnalului intim al eroului care este. iar fantasmele şi demonii sînt mai puternici.“Al doilea film în trilogia credinţei. Filmat fără muzică. printre ei. gesturile cele mai subtile sînt surprinse. abilitatea clericului de a auzi ‘tăcerea lui Dumnezeu’ permează filmul. Studiu aspru al alienării religioase şi personale. atunci cînd se moare.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Persona (1965) “Filmul bergmanian cel mai ambiţios în sondarea subconştientului şi ultima sa capodoperă în alb/negru. cît nişte ochelari prin care priveşte realitatea. cine nu poate să doarmă e copleşit de angoasă. Johan. El negociază cu un critic muzical o biografie scrisă în schimbul interpretării compoziţiilor scriitorului. Ora lupului (1967) – lupta dintre fantasmele lui Johan şi viaţa reală a Almei. copilul pe care Alma l-a conceput cu Johan. o atmosferă mai mult decât un conflict. un artist.” (Dicţionar universal de filme. de ‘vulnerabilitatea în noapte’ tulburată de ‘stoluri negre de păsări’. De reţinut doar ca primul film color al lui Bergman. ale parohiei. din ce în ce mai absent. somnul e mai adînc. incapabil să-i insufle încredere şi căldură. stilul rezervat al lui Bergman este completează dilema centrală.” (Pierre Billard – Cinema '64) (www. la microscop. care îi veghează nopţile de insomnie ameninţate de fantasme. Este şi clipa. Bergman nu alege un subiect. e singur pe o insulă pustie cu o femeie (Alma. Utopia cinematografică) . Dar zorile se află de-acum în doliu. comunicarea. cu cîteva decoruri. 2002) Ora lupului (1967) “Un pictor celebru s-a refugiat pe o insulă. personajele trăiesc într-o izolare literală care nu are soluţie.” (Guido Aristarco. 2002) “Încă o dată. acoperite cu zăpadă. la fel ca protagonista din Tăcerea. 2002) “Primul film al celei de a doua trilogii a lui Bergman. din ce în ce mai negat.ro) Ca să nu mai vorbim de toate aceste femei (1964) “Divertisment satiric cu un violoncelist fustangiu. Tema: grade din ce mai acuzate ale singurătăţii. o distribuţie mică şi o imagine alb-negru austeră realizata de Sven Nykvist. adaugă Bergman. privirile. Coşmar oniric. coşmarurile se confundă cu realitatea. ca şi în Persona. începînd cu prologul textului Cinei Domnului suprapus peste imaginile caselor dezolante. de insomnii cronice. o perioadă de timp foarte scurtă. de simţul păcatului pentru trecutul său. o bănuim. trei sau patru personaje.” (Dicţionar universal de filme. şi el se lasă să moară. alături de prietena sa. parcă. într-o stare de nebunie ce se confundă cu o stare de luciditate. a omului ajuns la limita extremă a unei ‘epoci inferioare’: clipa de dinaintea zorilor. 2002) “Identitatea. asaltat de îndoieli. Comunianţii (1962) este o austeră piesă de cameră care încapsulează criza teologică a uni pastor într-o după-amiază de duminică. Comunianţii este o dovadă a formidabilului control artistic al lui Bergman – şi nu un film pentru cei care caută divertisment comercial. Persona reprezintă lupta dintre limbaj şi tăcere. mereu. Tăcerea asumată de Ullmann e diabolic pusă în valoare prin delirul verbal al însoţitoarei ei într-un cinema în care expresiile.allmovie. Suferind o depresie emoţională şi un gol spiritual. ‘Ora lupului’. un loc izolat. căutarea unui Dumnezeu din ce în ce mai îndepărtat. şi. pentru că subiectul se află dinainte în el: un intelectual.

care trăieşte singur pe o insulă cu puţini locuitori. Globul de Aur pt. a problemelor şi obsesiilor fiecăreia. excelent jucată. Pentru că apelează la ele şi pentru a nu putea fi acuzat că idealizează personajul feminine. nom. 2002) O pasiune (1970) “Dramă aspră. veghează la capătîiul celei de a treia. Bergman dezvoltă cîteva concepte pe care le-a introdus încă din Tăcerea şi Persona: izolarea indivizilor.” (Variety Movie Guide 1994) Strigăte şi şoapte (1973) Nom. ea începe să caşte.” (Dicţionar universal de filme. aparent fericit. Prim film anglofon al clasicului suedez. că eroinele lui Bergman au în ele ceva matern. Rareori suferinţa feminină este atît de bine redată cinematografic. Elliott Gould este o alegere perfectă în rolul unui arheolog străin neurotic care. Globul de Aur pt. eroina se sprijină pe zidurile încăperii şi cînd ne aşteptăm să izbucnească în plîns. războiul. arhitectul Josephson şi soţia acestuia. două surori. psihologul Bergman recurge la amănunte naturaliste. 2002) “Protagonista este nevastă de medic şi duce un trai foarte protejat. despre von Sydow.Ruşinea (1968) Nom. 2004) . nu o dată. În toate aceste momente dramatice femeia trăieşte mai intens modificările conştiinţei dar găseşte destulă putere pentru a-l încuraja pe bărbat. aproape imposibil de jucat. dar puternic. muribundă – prilej de rememorare a unei întregi existenţe. Bibi Andersson face unul dintre rolurile sale imense. o fascinează. reexaminarea întregii lor existenţe. observaţie care a atras după sine răutăcioase speculaţii de sorginte freudiană legate de complexele regizorului. el condamnă. S-a remarcat. În cazul de faţă.” (Magazin estival 1984) “În mod nesurprinzător. Un adevărat acces de căscat o cuprinde pe nordica doamna Bovary care trăieşte realmente un moment dramatic. Cînd află că a fost părăsită.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Ritul (1970) “Un menaj de actori trece printr-o încercare semnificativă pentru înţelegerea raportului dintre artă şi viaţă. Ruşinea e una dintre puţinele opere de angajare limpede ale cineastului. Deşi viaţa de familie pare armonioasă. Grotescul nu este departe şi n-ar fi pentru prima oară cînd. film străin “Liniştea unui cuplu de artişti izolaţi pe o insulă e tulburată de defecţiuni bizare ale recepţiei de radio. distribuţia lui Bergman este superbă. Max von Sydow joacă excelent în rolul. delimitarea şi restrîngerea mediului lor ambiant. banale numai în aparenţă. egoismului şi instabilităţii sale. cel mai bun film străin “Sfîrşitul secolului al XIX-lea: în conacul lor de la ţară. de dragul adevărului. ea face o pasiune subită pentru un arheolog american. Oscar pt. şi relaţia cu văduva Ullmann.” (Dicţionar universal de filme.” (Magazin estival 1984) Atingerea (1971) “Balansul unei femei ‘onorabile’. împreună cu o servitoare devotată. al soţului tăcut. cu imagini de coşmar. cel mai bun film. urmată de izbucnirea ororilor unui conflict armat. in ciuda manierelor grosolane. între convenienţă şi disponibilitatea pentru viaţa boemă. Acesta înţelege însă că dragostea ei este numai un mod de a polemiza cu statutul de femeie-obiect şi pleacă fără adresă.” (Cinema… un secol şi ceva.

(Ingmar Bergman)” (Cinema… un secol şi ceva. dar la al cărui final ai un sentiment de uşurare. opera lui Wolfgang Amadeus Mozart Flautul fermecat a fost pus în scenă în cele din urmă în 197. amestec de forţă şi de slăbiciune. Un coleg prevenitor şi homosexual o ajută să depăşească momentul nefericit. film străin “Evoluţia unui cuplu care se iubeşte. fluiditatea mişcării camerei de filmat oferă o experienţă pur cinematică. ea inspiră cinste. 2004) Scene din viaţa conjugală (1973) Globul de Aur pt. realizînd una dintre capodoperele cinematografului mondial. Globul de Aur pt. iar la mijloc trimite la Strindberg.” (Peter Cowie) (Cinema… un secol şi ceva. prin sentimentul stazei absolute în timp ce personajele îşi întorc privirea asupra lor însele. pasionant. Bergman examinează. Un film greu de privit. medic psihiatru.” (François Truffaut) “Mai mult decît orice. 2002) . film străin “Un mai vechi proiect favorit al regizorului suedez Ingmar Bergman. se înşeală. Prin insistenţa sa asupra ineluctabilităţii timpului. Roşul atroce este al sîngelui şi tapetului. de mîndrie şi de supunere.” (Dicţionar universal de filme. şoaptele de resentiment care împiedică un răspuns şi indisolubilul amestec de împăcare şi disperare în care memoria păstrează cu sfinţenie trecutul. Culorile dominante ale dramei agoniei sînt strigătul roşu şi şoapta albă. 2004) Flautul fermecat (1975) Nom. cum ar fi Persona: a organizează spectacolul de stagiune în timp ce detaliază intrigile de culise ale artiştilor. 2002) “Remarcabilă folosire a culorii. se termină ca «Livada cu vişini».” (Derek Winnert) (Cinema… un secol şi ceva. Jenny. film străin “Zguduită de alunecarea inexorabilă în decrepitudine a părinţilor ei şi victimă a unei nereuşite tentative de viol. se desparte şi se reîntîlneşte [6 episoade la televiziunea suedeză].” (Cinema… un secol şi ceva.dll?p=avg&sql=1:30783~C Faţă în faţă (1975) Globul de Aur pt. balastul pe care luciditatea îl adaugă dificultăţii existenţiale. cu excepţia lui Şoapte şi strigăte. Strigăte şi şoapte seamănă cu un film de Ozu. 2004) “Strigăte şi şoapte începe ca «Trei surori». albul e al veşmintelor femeilor dezarmate în faţa fatalităţii. care te îndeamnă la o meditaţie asupra cuvintelor «odihnească-se în pace». îmbinînd înfăţişarea deschisă a lui Ellen Burnstyn cu misterul Monicăi Vitti.” (Hal Erickson) (All Movie Guide) http://www. (Dicţionar universal de filme.com/cg/avg. Liv Ullmann. de independenţă şi de dependenţă. Plină de bunătate. Bergman a folosit un procedeu pe care îl mai folosise in alte filme. 2004) “Într-o epocă în care sex-appeal-ul dictează statutul majorităţii vedetelor. conferă o deosebită veridicitate eroinei. e chinuită de un sentiment tot mai viu al ratării existenţei căreia încearcă să-i pună capăt. premiul ‘Oscar’ pentru imagine. Întotdeauna pentru mine culoarea roşu a însemnat interiorul sufletului. În timp ce opera în sine este prezentată într-o formă stilizata şi teatrală. filmul lui Bergman e ca un haiku despre strigătele de ajutor pe care le lansează viaţa.“Bergman priveşte neclintit moartea în faţă în cel mai agonizant şi mai cathartic film al său. Toate filmele mele pot fi gîndite în alb-negru.allmovie. una dintre interpretele preferate ale lui Bergman (nouă filme realizate împreună).” (Tom Milne) “Cromatica ar un mare rol în această ultimă operă estetizantă a lui Bergman. Liv Ullmann reprezintă întruchiparea integrităţii morale. prin intensitatea durerii în timp ce-şi dezgolesc sufletele numai pentru a-şi repune la loc măştile protectoare.

e Bergman în forma lui perfectă. în modul în care descompune mecanismul suspiciunii: felul în care eroul. 2002) “Opera lui Bergman e ca un puzzle care s-a construit sub ochii noştri prin cele 44 de filme ale sale. Întreg acest nostalgic ‘cîntec’ bergmanian. e bazat pe punctul de vedere.” (Dicţionar universal de filme. […] Filmul circulă în două versiuni: una de 3 ore şi 17 minute pentru marele ecran şi o miniserie TV de şase ore. film străin “Ultimul film realizat de Bergman pentru marele ecran este o cronică de familie care oscilează între o poveste filozofică şi un joc al amintirilor. film străin “O pianistă de renume mondial revine în Suedia pentru a-şi vizita fiica pe care toată viaţa a neglijat-o şi a complexat-o.” (Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide) Fanny şi Alexander (1982) Oscar. În Fanny şi Alexander. a cineastului. problemele sociale cu preocupările existenţiale’ (Yves Alion).” (Cinema… un secol şi ceva.” (François Forestier) (Cinema… un secol şi ceva. printre altele. Scopul ei este. cu care se ceartă în mod constant. şi totodată una dintre marile creaţii ale carierei sale. lungul duet ce are loc în acel moment magic din noapte cînd barierele din calea binelui şi răului cad.” (Cinema… un secol şi ceva. de a se răfui cu un tată care i-a obsedat arta sa de cineast. Definit de critică drept ‘un film de cameră de o intensitate strindbergiană’.” (John Pym) (Cinema… un secol şi ceva. 2004) Sonată de toamnă (1978) Globul de Aur pt. forţa filmului constă. împingîndu-i la sinucidere. al copilului. 2004) “Punct de conjuncţie al tuturor obsesiilor bergmaniene ridicate la paroxism prin capacitatea de transfigurare a poetului-cineast. să-şi piardă identitatea şi să nu mai creadă în inocenţa sa. Sonată de toamnă prilejuieşte întoarcerea actriţei Ingrid Bergman pe platourile suedeze. într-un Berlin cuprins de xenofobie. sau cel puţin în paralel. prefigurare a coşmarului nazist. Globul de Aur şi César (Oscarul francez) pt. 2004) “Fragment din autobiografia. miraculos iluminat de Sven Nykvist. 2004) . dickensian. Prin coaja lui subţire se poate discerne viitoarea reptilă’.Oul de şarpe (1977) “În toamna anului 1923. printre altele. 2004) “În ciuda familiarităţii temei tipic bergmaniene – incapacitatea omului de a acţiona în faţa justiţiei –. ce nu pare a fi evreu şi nu are veleităţi politice. 2004) “Piesa de rezistenţă a filmului. Oul de şarpe marchează o ruptură în opera lui Bergman. în care paradisul familial al începutului îi e opus. Titlul se datorează convingerii lui Bergman că ‘nazismul e ca un ou de şarpe. El este urmărit şi de obsesia de a-şi ucide soţia (Buchegger). se descotoroseşte în sfîrşit de acest tată malefic. 2002) Din viaţa marionetelor (1979) “Puternică şi provocatoare dramă despre un respectabil om de afaceri de succes (Atzorn).” (Dicţionar universal de filme. care ‘pentru prima dată pune pe acelaşi plan. pînă atunci ascunsă. începe să se simtă vinovat. fiul capelanului de la curtea regală a Suediei.” (Cinema… un secol şi ceva.” (Cinema… un secol şi ceva. aşa cum i-a obsedat şi tinereţea. Nu întîmplător amîndoi au fost personaje minore în Scene din viaţa conjugală. somptuos şi magic. puritanismului infernal. inflaţie şi haos politic. Ingmar Bergman. obsedat de o prostituată pe care o strangulează. după o absenţă de aproape 40 de ani. un trapezist şi o cîntăreaţă de cabaret cad victimele unui doctor care face experienţe pe oameni.

o zi din două. demult dispărută – mama celei de acum şi marea lui iubire. La 85 de ani. practic. el a realizat ‘Sarabanda’. lucrînd.” (Ştefan Oprea) (Convorbiri literare.ultima descoperire a lui Bergman.ro/OPREAaug5. Acest ‘concerto grosso pentru patru solişti’. pe scenă.dntis. (Variety) (Cinema… un secol şi ceva.“Un film lipsit de amărăciunea caracteristică regizorului care a pătruns adînc în cele mai întunecate cotloane ale psihicului şi existenţei umane. marea dragoste de odinioară pentru mama acesteia. fosta soţie a lui Bergman. turnat în sistem numeric. de la comedia dezlănţuită sau implicită la tragedia cea mai neagră cu accente de gotic. Amintirile se întrepătrund cu scenele prezente. spaime şi iluzii. acum. cu acest prilej. 2004) “Un somptuos film de epocă. şi aici regizorul porneşte de la o simplă amintire.” (Curierul Naţional. cu amintiri şi senzaţii. Eroul filmului. jucata de Julia. cu ochii pe micul ecran. reia personajele din ‘Scene din viaţa conjugală” (1973). 2004) După repetiţie (1984) “Cum se întîmplă adesea în filmele lui. Tipic bergmanianul procedeu al simultaneităţii temporale şi al interferărilor afective cunoaşte aici o superioară nuanţare care dă filmului un remarcabil fior dramatic. dar şi un bogat tablou al copilăriei.” (Jan Aghed) (Cinema… un secol şi ceva. august 2005) http://convorbiri-literare. ‘confesiunea unui creator fără pereche despre arta regizorului şi arta actorului’. dincolo de această operă rămînînd.jucat de actorul fetiş şi prietenul lui Bergman. Filmul. 6 decembrie 2003) http://www.ro/?page=articol&editie=382&art=27619 Scenarii Ingmar Bergman a scris scenarii şi pentru filmele (titlurile traduse în engleză): Terment (1944) Woman without a Face (1947) Eva (1949) Last Couple Out (1956) Best Intentions (1992) Sunday's Children (1992) The Last Gasp (1997) Private Confessions (1997) Faithless (2000) Surse . a fost transmis. cum a fost caracterizat de către Bergman. dar care. de la cunoscutele sale relaţii cu actriţele Liv Ullmann şi Ingrid Thulin. ‘după treizeci de ani’. Marianne face. victima tatălui fiind violoncelista. Erland Josephson. Filmul se complică cu povestea unei pasiuni incestuoase. cum remarca Adina Darian.htm Sarabanda (2003) “Douăzeci de ani după ‘Fanny şi Alexander’. autobiografice. şi Johan . Este vorba de Marianne. pare împăcat cu viaţa. S-a spus deja clar că – aşa cum a procedat şi în alte filme. retrăieşte alături de tînăra sa interpretă. îşi aminteşte de o altă montare cu aceeaşi piesă. Bergman pleacă de la date reale. la sfîrşitul unei repetiţii. regizorul Vogler. o vizită lui Johan care locuieşte împreună cu fiul său detestat. subiectivitatea rupe limitele realităţii obiective şi cele trei personaje se întîlnesc într-un fascinant univers de afectivitate în care pulsează nu doar sentimente. încarnată de Liv Ullmann. de către televiziunea suedeză. fantastic şi oribil”.curierulnational. dar cu altă actriţă. al cărui titlu este inspirat de o piesă pentru violoncel de Bach. ci şi orbitoare reflexe ale conştiinţei artistului asupra destinului său. Ingmar Bergman a rupt cu ‘tăcerea’ şi cu inactivitatea pe care şi le impusese. 12 la sută dintre suedezi au stat. după un lung şir de coşmare. luni. Henrick (jucat de Boeryc Ahlstedt) şi nepoata Karin (Julia Dufvenius) . folosind toate mijloacele cinematografice.

Bujor T. 12 august 2003 http://www.imdb. 1992 Ingmar Bergman. Dicţionar universal de filme. Scrieri despre arta filmului. Editura Meridiane.ro/OPREAaug5. Aurul filmului. Bucureşti.allmovie. vol. Editura Litera Internaţional.com www. în Adevărul literar şi artistic. 1987 A şaptea artă. Editura Univers Enciclopedic. Editura Junimea Iaşi – Editura Geea Botoşani. 2002 Cristina Corciovescu. 1994 Leonard Maltin’s 2005 Movie Guide Almanah Cinema 1985 Magazin estival 1984 Variety Movie Guide 1994 www. Dicţionar de cinema.php?showMe=cultura/Arta/ingeri_demoni Jörn Donner. 2002 Cristina Corciovescu. Editura Meridiane. în Norii. Bucureşti. Editura Meridiane. Istoria cinematografului mondial. Editura Ştiinţifică. 3 http://www. Anca-Maria Rusu.dntis. 678. 1961 Guido Aristarco. 1987 Florian Potra. Nr. 2002. Stelele Oscarului.ro/cultura_arta. august 2005 http://convorbiri-literare. Editura Meridiane. Editura Meridiane. Rîpeanu.com Articole: Ştefan Oprea. Bucureşti. Editura Curtea veche. 85 ani: ‘Sînt propriul meu furnizor şi de îngeri şi de demoni’”.htm Magda Mihăilescu.ro www. Bucureşti. “Ingmar Bergman.Tudor Caranfil.port. Bucureşti/Chişinău. “Reveniri la Bergman”.zboara. 2002 Ioan Lazăr. Bucureşti. 1966 Georges Sadoul.htm . Bucureşti. Cinema… un secol şi ceva. 1997 Ştefan Oprea. 2.com/3/Bergman_Interviu. Teme şi stiluri cinematografice. Bucureşti. Bucureşti. “Demoni şi secrete ale copilăriei” – interviu cu Ingmar Bergman. Rîpeanu. Lanterna magică. Nr.revistanorii. în Convorbiri literare. Bujor T. Utopia cinematografică.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Adina Baranga liked this
ussle liked this
Nicu liked this
Cioara Petrica Ionel liked this
malinova liked this
malinova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->