ARAHAN KEPADA CALON-CALON PEPERIKSAAN PEGAWAI-PEGAWAI TEKNIK

ARAHAN KEPADA CALON-CALON PEPERIKSAAN PEGAWAI-PEGAWAI TEKNIK

1. 2. 3. Calon-calon dikehendaki menulis perkara-perkara berikut di dalam ruangan kosong di muka buku soalan:- Angka Giliran, Nombor Kad Pengenalan, Nombor Pusat dan Nama Pusat Semua ukuran, kecuali yang telah disebutkan dalam soalan, mesti diberi dalam ukuran metrik. TARIKH DAN WAKTU PEPERIKSAAN 17 April 2009 (Sabtu) Gred III : 9.30 – 11.00 pagi 4. 5. 6. 7. Calon-calon dibenarkan membawa pena, kayu pembaris dan getah pemadam sahaja ke dalam bilik / dewan peperiksaan. Calon-calon dinasihatkan berada dalam bilik / dewan peperiksaan pada atau sebelum 9.10 pagi pada tarikh peperiksaan. Calon-calon yang sampai ke pusat peperiksaan selepas pukul 10.00 pagi tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan. Semua bungkusan kertas soalan akan dibuka pada 9.20 pagi oleh Ketua Pengawas di hadapan caloncalon. Semua calon akan diberi masa 5 minit untuk mengisi semua perkara di kulit buku soalan. Peperiksaan akan dimulakan tepat pada 9.30 pagi Markah kelulusan adalah seperti berikut 80 – 100 = A (Lulus) 65 -- 79 = B ( Lulus) 9. 10. 11. 12. 13. 14. Calon-calon hanya dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan selepas pukul 10.30 pagi sahaja Buku-buku soalan atau sebahagian daripadanya tidak boleh dibawa keluar dari bilik / dewan peperiksaan. Kad Pengenalan anda mestilah diletak di atas meja anda sepanjang masa peperiksaan untuk disemak oleh Pengawas. Peraturan-peraturan dari Ketua Pengawas mestilah dipatuhi. Sebelum menyerahkan buku jawapan, sila menentukan bahawa semua perkara di kulit buku jawapan telah dipenuhkan. Juga semak bahawa angka giliran telah ditulis dengan jelas. Keputusan peperiksaan Gred III dijangka akan dikeluarkan sebelum 20 Mei 2010 Calon-calon diminta hubungi P.O.A. masing-masing untuk mendapat keputusan. Sebarang surat menyurat daripada calon-calon kepada KOAM tidak akan dilayan. Rayuan atas keputusan peperiksaan boleh dibuat oleh calon-calon melalui P.O.A. masing-masing. Bayaran untuk rayuan ialah RM 50.00. Bayaran rayuan ini mesti dihantar bersama-sama rayuan bertulis. Wang ini tidak dikembalikan. Rayuan mestilah diterima oleh Jawatankuasa Teknik K.O.A.M. selewat-lewatnya 30 hari daripada tarikh keputusan diumum oleh Jawatankuasa Teknik K.O.A.M. Rayuan -rayuan yang dihantar terus kepada Jawatankuasa Teknik K.O.A.M. oleh calon-calon individu atau yang tidak disertakan bayaran RM 50.00 akan ditolak.

8.

15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful