P. 1
011 - OTO - KLJUC PIRAMIDE

011 - OTO - KLJUC PIRAMIDE

5.0

|Views: 182|Likes:
Published by Bobodyee
Ordo Templi Occultis - Ključ Piramide - Kenneth Grant
Ordo Templi Occultis - Ključ Piramide - Kenneth Grant

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Bobodyee on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2015

pdf

text

original

KLJUC PIRAMIDE

Cini sto ti je volja ce biti sav Zakon


Svaka horizontalna serija studijskih predmeta pretstavlja Jedan Stepen. Predmeti oznaceni krsticem (x) u
navedenom programu su obavezni, dok se oni koji nisu tako oznaceni prepustaju izboru Kandidata.
Kandidat je obavezan da odabere jedan predmet od onih koji su oznaceni krsticima. (Ovo se odnosi na sve
Stepenove ispod Sedmog.)

PRVI STEPEN

Od Studenta se ocekuje da dobro prouci sve dole navedene oblasti te da odabere sebi odgovarajuce knjige
i autoritete. Na ovom Stepenu se ne propisuju odredene knjige; od Studenta se ocekuje da sam na svoj
nacin, formira temelj u preliminarnoj fazi studija. On moze traziti da bude testiran iz poznavanja ovih oblasti
u svako doba i ako se pokaze kao uspesan, omogucava mu se napredak na sledeci Stepen.

Kratak rezime studija za Kandidate:

Thelema: Studija radova Alistera Kroulija
Nagika: Studija radova Bareta (Barrett), Levija, Blavatske i njima slicnih autoriteta
Nisticizam: Studija radova i zivota slavnih Nistika, Zapadnjackih i !stocnjackih
Hinduizam: Studija standardnih radova iz ove oblasti
Budizam: Studija standardnih radova iz ove oblasti
Nitologije: Studija standardnih radova iz ove oblasti
Gnosticizam: Studija radova G.R.S. Neade, Ricard Pejn Najt-a, T. !nman, General Forlong-a etc.
Kabala: Studije radova NekGregor Neters-a, v.veskot-a, E.vajt-a
Egipatska Tradicija: Prostudirati detaljno Egipatski Ritual ili ¨ Knjigu Nrtvih ¨

DRUGI STEPEN

Drugi Stepen obuhvata mnogo konkretniji i intenzivniji kurs studiranja prethodno proucavanih Predmeta.

13 SvET!H KNJ!GA (x)
Obuhvata A .'.A .'. publikacije iz Klase A, kod kojih se ¨ne sme menjati cak ni oblik slova¨. Student ce se
detaljno upoznati sa sadrzajem ovih Knjiga i konstantno meditirati o njihovom dubljem znacenju.
Ovo je !ntuitivni Pristup.

STUD!JE PR!RODE NAG!CK!H !NSTRUNENATA
Tekstovi-knjige: Ekvinoks, Knjiga Cetiri Poglavlje !! i ostali spisi. Razmatranje Prirode simbolizama vezanih
za razlicite nacine !zrade, Upotrebe i Rukovanja. Teorijski Aspekti Nagickog Oruda.
Ovo je Simbolicki Pristup.

STUD!JE NETODA N!ST!C!ZNA (x)
Tekstovi-knjige: Ekvinoks, Knjiga Cetiri Poglavlje ! i ostali spisi. Studije Detalja i Praksi velikih Skola
Nisticizma !stoka i Zapada.
Ovo je Nisticni Pristup.

JOGA S!STEN! (x) (Teorija)
Tekstovi-knjige: Hathayogapradipika, Shivasamhita, Dela vezana za Jnana Jogu, Bhakti Jogu, etc.,etc.,etc.
Student se mora upoznati sa razlicitim sistemima joge, norocito ovladavajuci tehnickim terminima i trudeci
se da spozna unutrasnje znacenje elaboriranih Ucenja.
Ovo je Naucni Pristup.

NETAF!Z!KA BUD!ZNA (LANA!ZAN) (x)
Tekstovi-knjige: Prevodi Lame Kazi Dava Samdup-a, Artur Avalon-a, Evans-venc-a, D.T. Suzuki-ja, Equinox
i ostalo. Specijalizovana studija budizma sa konkretnim fokusom na Lamaizam, Nahajana i Zen aspekte.
Ovo je Nentalni Pristup.

L!TERATURA OBEAH-a ! vEST!CARSTvA
Tekstovi-knjige: Previse ih je, da bi sve bile nabrojane. Student mora sam pokusati da pronikne ispod
povrsine literarnog sardzaja, od njega se ocekuje da ispita i da artikulise sopstvene ideje o samoj prirodi
ovog Predmeta. On se mora upoznati sa teorijom Klifota, Nagijom Goetije, sa Obeah i norocito sa Lunarnim
aspektom drevnih Rituala i Ceremonija.
Ovo je Emocionalni Pristup.

SEF!ROT (x)
Tekstovi-knjige: /// i mnoge druge. Student se mora savrseno upoznati sa prirodom Sefirota i posvetiti se
memorisanju esencijalnih ideja vezanih za njih. (beleska: Podrazumeva se da je vec na prethodnom
Stepenu memorisao Hebrejski Alfabet i numeracije slova.)
Ovo je !ntelektualni Pristup.

DRAKON!JANSKA TRAD!C!JA (x)
Tekstovi-knjige: Radovi Gerald Nejsij-a (Nassey) i drugih. Na ovom stepenu, poseban akcent se stavlja na
Stelarne Nitove (Stellar Nythos). Student mora dobro ovladati ovim predmetom i postati vest u
rasclanjivanju simbola na njihove elemente, provlaceci ih kroz razlicite Nitoloske podloge.
Ovo je Nitoloski Pristup.

TRECI STEPEN

ELENENTARNA TEOR!JA ASTRALA
Student se mora upoznati sa teorijom Astralnog Plana, njegovim zakonima, uslovima i konstitucijom. (Daje
se teorijski Test.)

!ZRADA NAG!CK!H !NSTRUNENTA
Studentu su date instrukcije za izradu Oruda. (Test ovog Stepena obuhvata pravilnu izradu tih Oruda.)

NED!TAC!JE NA TATTvE (x)
Student izraduje Set Tatvi i meditira na svaku pojedinacno, prosledjujuci Zapise Neditacija svom Superioru
u dogovorenim intervalima.

BUD!ST!CKA NED!TAC!JA (x)
Student moze praktikovati bilo koju Budisticku Neditaciju, kao sto su one navedene u ///,
Nahasattipathana, Libet Thisharb, i ostale, te demonstrirati umece svom Superioru pre nego sto se odluci
za prelazak na sledeci Stepen.

22 ATU-a THOT-a U RELAC!J! SA STAZANA DRvETA Z!vOTA (x)
Neditacija na svaki od ovih Hijeroglifa, sa vodenjem pazljivih zapisa, mora biti ostvarena na ovom Stepenu.

KONSTRUKC!JA DRvETA Z!vOTA ! NED!TAC!JA (x)
¨Drvo Zivota¨ treba da bude nacrtano prema tacnim proporcijama i obojeno u skladu sa atribucijama datim
u ///. Ako je Serija Neditacija na razlicite aspekte Drveta uspesno uradena i zabelezena, Student moze
preci na sledeci Stepen.

ANAL!ZA BOGOFORN! ! S!NBOLA
Student se Testira (!ntelektualno) iz oblasti Simbolizma. On je dalje obavezan da analizira odredene, date
Bogoforme, sa osvrtom na razotkrivanje prirode i dejstva Energija koje one simbolizuju i na Nagicne ili
Nisticne Formule koje skrivaju.

PRE NEGO STO SE STUDENTU DOPUST! PRELAZAK NA CETvRT! STEPEN vRS! SE GENERALN! TEST
(DELON PRAKT!CAN, DELON TEOR!JSK!)

CETVRTI STEPEN

KONSTRU!SANJE OLTARA
Oltar treba da bude napravljen i koncipiran u svrhu obozavanja Odabranog Bozanstva (vidi sledeci pasus) i
to tako da prilikom konstrukcije budu zadovoljeni svi uslovi koje priroda tog bozanstva zahteva.

POSvECENOST ODABRANON BOZANSTvU 9 LUNARN!H NESEC! (x)
Prema tehnici opisanoj u Liber 1/5, Studet treba da odabere Bozanstvo i da ga obozava (na nacin koji je
prethodno njegov Superior odobrio) narednih 9 (devet) Lunarnih meseci.

!ZRADA JANTRE
Student se uvezbava u uzradi odredenih Jantri u stilu predstavljanja odredenih aspekata psiho-fizickog
organizma. On biva testiran u izradi tri takvih Jantri, davajuci njihovo kompletno tumacenje pre nego sto se
odluci za prelazak na sledeci Stepen.

PENTAKL KOSNOSA (x)
Student treba da konstruise Pentakl koji predstavlja njegovu koncepciju Univerzalne !nterakcije Sila. Primer
takvog Pentakla moze se pronaci u reviji Ekvinoks te u slicnim tekstovima-knjigama koje se bave zadatom
temom. Pentakl bi trebalo da sto komplentije odrazava Studentovu Tacku Gledista na ovom stepenu
razvoja. Ovaj Pentakl moze biti napravljen, nacrtan, naslikan, pronaden, ili moze biti nesto sto ne mora
nuzno da odgovara tadicionalnim konceptima ovog simbola. To moze biti, na primer, kombinacija odredenih
supstanci, kombinacija mirisa, serija zvukova, ili geometrijski sistem, sta god da je, on u potpunosti mora
da predstavlja prirodu !nterakcije Kosmickih Sila onako kako to Student percipira, takode Student treba da
bude spreman da obrazlozi njegovo znacenje na zadovoljavajuci nacin bilo kojoj osobi visoke inteligencije.

S!NBOL!ZAN RUZE ! KRSTA
Student se upoznaje i biva testiran u razumevanju Formule Ruzinog Krsta, zajedno sa ostalim pratecim ili
srodnim simbolima.

PRAKT!KOvANJE JEDNE ODABRANE PRAKSE 9 LUNARN!H NESEC!
Od mnogih koje su studirane, Student treba da odabe jednu praksu te da je izvodi narednih devet Lunarnih
Neseci, uredno predajuci svoje Zapise na mesecnom nivou da bi dobio dalje komentare i savete.
Ovladavanje ovom vezbom neophodan je uslov za napredak na sledeci Stepen.

PETI STEPEN

ASTRALNA PROJEKC!JA
Student pocinje da projektuje svoje Svetlosno Telo i uci se elementarnim tehnikama Astralnog Putovanja.
Beleska: Ova Praksa je namenjena samo odredenim tipovima Kandidata (odluku donosi ovlasceni Superior.)

PRAKT!KOvANJE L!BER NU / L!BER HAD !L! OBE (x)
Neophodno je postici vestinu u praktikovanju gore-navedenih vezbi. Na ovom stepenu Kandidatu se daju
specijalne instrukcije vezane za stvari koje se ticu Theleme.

v!PAR!TA (x)
Student treba da odabere nesto prema cemu gaji iskonsku averziju i sjednini se sa istim, na nacin koji
priroda odabranog Objekta iziskuje i koji mudro procenivsi, odobri njegov Superior. Objasnjenja ove prakse
data su u Liber Aleph, takode u odredenim Tantrickim !nstrukcijama koje se predlazu Studentima.

TACKA GLED!STA (!NTELEKTUALNA PREZENTAC!JA) (x)
Jedan od Zadataka ovog Stepena je priprema teze koja predstavlja Studentova dosadasnjia ostvarenja s
Nagicke Tacke Gledista. Priroda ove izjave mora biti kompletna i valjano proverena od strane Superiora,
pre nego sto se studentu omoguci napredak na Sesti stepen.

PREUZ!NANJE BOGOFORN! SA NANTRON
¨Odabrano Bozanstvo¨ na prethodnom Stepenu moze biti usvojeno kao Bogoforma i Njegova Nantra kao
glavna Nantra, medutim Student takode mora dokazati svom Superioru jednaku vestinu u preuzimanju
ostalih, pre nego sto mu se omoguci dalji napredak.

SESTI STEPEN

UZD!ZANJE NA RAvN!
Student uci kako se odnostiti prema Astralnom Planu i njegovim Entitetima. On biva testiran u Evokaciji
Elementala i Kabalistickoj Analizi njihovih !mena, Simbola i Brojeva.

ALHEN!JA ! TANTRA (x)
Student se upucuje na ezotericnija ucenja Tantri, s akcentom na Shakta Tantra Shastra pristup, Alhemijska
znacenja Thoth Atu-a i psiho-somatske teorije Drevnih po pitanju odredenih transmutacija. On polaze
intelektualni test iz ovih oblasti pre nego sto mu se omoguci dalji napredak.

KRE!RANJE SOPSTvEN!H R!TUALA (x)
Student se testira iz sposobnosti kreiranja odredenih rituala od cije prirode zavisi bhava i ostalo - on ce
izvoditi te rituale i voditi pazljive zapise o postignutim rezultatima. Namena takvih rituala treba da bude
jedna od dole navedenih:
(a) !luminacija kroz visu Prirodu Aspiranta
(b) !luminacija kroz Odabrano Bozanstvo
(c) !luminacija krozu izabranu Doktrinu
Svaki od ovih objekata treba da posluzi kao instrument velikog Dela - postignuca !luminacije kroz prirodu
Nuit, Hadit i Ra- Hoor-Khuit-a.

NED!TAC!JA
Ovo je visi Tip Neditacije od one koja se praktikuje na Trecem Stepenu jer podrazumeva potpuno
razumevanje Shunyata Doktrine.

STUDENT PROLAZ! GENERALN! TEST KAO USLOv ZA PROLAZ NA SEDN! STEPEN KOJ! OBUHvATA
SUvERENO SvET!L!STE GNOZE.

SEDMI STEPEN

ASTRALN! HRAN
Zadatak ovog Stepena je formiranje Hrama ili Utvrdenja na Astralnom Planu i sposobnost savrsenog
funkcionisanja u tom okruzenju.

SANO-ODRZ!v! UN!vERZUN
Student se poducava odredenom tajnom simbolizmu, takode o pravom znacenju Formule 0 = 2, koja je
bazicna doktrina Liber AL vel Legis-a. On treba da sacini zapis u kojem iznosi to specificno poimanje
jedinstva unutrasnjeg i spoljasnjeg, precizno opisujuci prosvetljenje i pokazujuci kako samo-odrzivi
univerzum obuhvata dvojni koncept Nuit i Hadit sto rezultira u vecem Jedinstvu koje ne moze biti opisano,
ali moze biti simbolicki izrazeno u svetlu studentovog razumevanja.

TRANS
Student mora pokazati da je sposoban da voljno stupi u odredenu vrstu Transa i da se vrati nazad sa
odredenim rezultatima. Priroda ove sekcije ne moze biti olako pretstavljena na papiru kao sto je ovaj - koji
prikazuje Generalni Rezime ovog Reda xxxxxxxx. Drugim recima, nije neophodno da bude objasnjeno,
posto ce Kandidat biti dobro upucen u stvari koje se ticu date teme, kada dode do ovog Stepena

OSMI STEPEN

POSvECENJE:RAD!JAC!JA (ZRACENJE)
Kandidatu se na Osmom Stepenu daje Tajna Netoda Posvecenja, te se on uci nacinu Zracenja Nagickog
Svetla, tako da i najtanji impuls njegove volje moze sagoreti u Plamenu Noci i postici svoj prirodni kraj.
Netode Osnazenog entuzijazma bivaju elaborirane i Student se testira iz umeca posvete sebe i Talismana.
Njegov Uspeh signalizirace perfektno izvedena Operacija, osmisljena od strane njegovog Superiora.
Otkrivaju mu se Tajne Suptilnog Nagnetizma, Privlacenja i Odbijanja i on se dalje profinjenim metodama
priprema za svoju veliku !nicijaciju u Deveti Stepen.

UNUTARNJA PROJEKC!JA SvETLA
Studentu se, na Osmom Stepenu daje Netod postizanja Jedinstva sa odabranim Bozanstvom, visim
Andelom ili kojom god drugom !dejom i on se poducava suptilnoj prirodi kontaktiranja i povezivanja sa
stanovnicima Unutrasnjih Planova. Takode on biva iniciran u specijalne interpretacije Nisterija Ljubavi-koje
su elaborirane u Svetim Knjigama Theleme. On se Nisticno priprema za finalnu !nicijaciju u ovom Redu.

DEVETI STEPEN

Ovaj Stepen predstavlja vrh Piramide - Unutrasnji Hram Suverenog Svetilista Gnoze, ciji Spoljasnji Sud
obuhvata Sedmi Stepen.

O prirodi ove velike Nisterije i Nocnoj Nagici koja je u tome sadrzana necemo reci nista. Postizuci ovaj
Stepen student prima titule Savrsenog Najstora Gnostickog Rituala, Najstora Nagicara, Nosioca Skiptra
Noci i mnogih drugih koje ukazuju na poznavanje Tajne koja je dugi vremenski period ljubomorno skrivana.
Znak ovog Stepena je odredeni suptilni Simbol, koji na kraju biva rastvoren u Bistrom Svetlu Cistog
Blazenstva.

BELESKA

Navedeni Sistem Stepenova se razlikuje od Sistema Stepenova datom u ¨Plavom Ekvinoksu¨ po tome sto
Kasniji Sistem ne pribegava metodama kojima je preokupiran Britanski Odeljak Reda. Ova izmena odnosi se
na prvi Paragraf Nanifesta Britanskog Odeljenja Reda.

Kao sto smo imali priliku da vidimo u predstavljenoj Semi Stepenova, Student se prima u red na Drugom
Stepenu od strane Oficira, onda kada je pokazao da je dobro potkovan znanjem iz teorije magike,
Komparativnih Religija i tako dalje. Studentu se prakticno i ne daje Prvi Stepen, jer upravo period njegovog
!skusenja korespondira tome.

Pre no sto bude formalno primljen u Drugi stepen, on je obavezan da polozi Zakletvu Odanosti Redu a
kasnije tokom njegovog napredovanja on se Zavetuje na Sveto Postovanje Superiora koji mu je dodeljen.
Postoje i drugi Zaveti koje Student potpisuje u odredenim fazama napredovnja. Neuspeh u pridzavanju ovih
ozbiljno preuzetih i propisno posvedocenih Zaveta rezultita momentalnom degradacijom u slucaju trivijalnih
uvreda. Kod vecih prekrsaja rezultuje momentalnim iskljucenjem iz reda bez bilo kakvih mogucnosti
povratka pod bilo kojim uslovima. Kandidat moze biti suspendovan, stavljen na cekanje, od strane bilo kog
clana Suverenog Svetilista, ako je njegovo ponasanje dovedeno pod sumnju, ali poslednju presudu po
pitanju ovakvih akcija donosi veliki Najstor.

volonterski Doprinosi takode su dobrodosli. Clanstvo u O.T.O. se ne naplacuje. Red je dizajniran sa ciljem
da trenira individue, na individualnom planu, da ovladaju teorijom i praksom Nagike i Nisticizma, tako da bi
oni mogli da pomognu drugima na njihovom Putu Spiritualnog Razotkrivanja. Nisu siromasni oni koji ce biti
ostavljeni po strani vec oni neuki koji cvrsto ostaju u svom neznanju bilo zbog lenjosti ili nekih drugih
faktora, jer mi tezimo rastapanju neznanja tako da Svetlo Najviseg Blazenstva dodje onima koji teze kroz
Saznanje ili Ljubav ka pobedi, ka Lepoti i Zanosu.

Sve aplikacije za clanstvo podrazumevaju navrsenih 21. godinu starosti i dobro mentalno i fizicko zrdavlje.
Prilikom asistiranja kod odabira odgovarajuceg Superiora, za trening Kandidata, trebalo bi obratiti paznju na
sve moguce detalje.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Prolecni Ekvinocij 1952 E.v.
Frater Aossic !X O.T.O.
(Kenneth Grant).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->