You are on page 1of 12

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

1. Muka hadapan (cover page)


• Sila rujuk Keratan 1
2. Isi Kandungan
• Sila rujuk Keratan 2
3. Penghargaan – Ucapan terima kasih kepada ibu bapa, guru sejarah, rakan-
rakan dan saudara-mara atas bantuan yang diberikan
4. Objektif Kajian
• Sila rujuk Keratan 3
5. Kaedah kajian
• Sila rujuk Keratan 4
6. Laporan Kajian
A. Salasilah keluarga
 Carta keluarga (Family Tree) – Sila rujuk Keratan 5
i. Sebelah Ibu
ii. Sebelah Bapa
iii. Keluarga saya
 Cerita tentang keluarga secara umum bermula dari datuk dan
nenek.
B. Perkembangan diri dan keluarga

 Ceritakan biodata (Sila rujuk Keratan 6) setiap ahli keluarga


iaitu :-
i. Bapa
ii. Ibu
iii. Kakak
iv. Abang
v. Adik lelaki/perempuan
vi. Saya (Diri anda)
C. Tokoh dalam keluarga
 Ceritakan orang yang kamu paling sanjungi dan hormati
dalam keluarga (kelayakan pendidikan, pencapaian,
sumbangan terhadap keluarga dan pengajaran/teladan yang
dapat dipelajari
D. Peristiwa bersejarah keluarga

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

 hari perkahwinan/ulang tahun.


 berpindah ke tempat lain Contoh : -
 melawat/melancong Hari Perkahwinan Ibu dan Bapa
 rumah terbakar
_____________________
 banjir
Gamba _____________________
 kematian r _____________________
 anugerah cemerlang/pingat _____________________
 konvensyen/konvokesyen ____________________________________
____________________________________
 majlis rasmi/kursus /seminar
 dan lain-lain
7. Rumusan – Sila rujuk Keratan 7

8. Lampiran

• Gambar yang berkenaan


• Dokumen-dokumen berkaitan
 Salinan Sijil kelahiran,
 Sijil perkahwinan,
 Kad pengenalan,
 Kad pekerjaan,
 Sijil-sijil sekolah
 Sijil penghargaan
 Majalah
 Lain-lain sumber
• Rakaman tv
• Sijil anugerah/ Sijil pengiktirafan
• Pingat-pingat (gambar)
• Potangan akhbar
• Surat rasmi
• Sijil kematian
9. Rujukan
• Orang sumber yang memberikan maklumat yang berguna seperti
ibu, bapa, datuk, nenek dan sebagainya.

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

• Sertakan nama penuh mereka, umur, No kad pengenalan, Alamat


rumah, No telefon dan emel.
10. ESEI
• Tajuk : Menyayangi diri dan keluarga
• Soalan : Bagaimanakah anda seharusnya menyayangi keluarga
anda?
 Tulis esei anda melebihi 100 patah perkataan
 Masukkan sekurang-kurangnya empat (4) unsur-unsur
Format Kerja Kursus
patriotisme Sejarah
yang : dalam Keratan 8
tersenarai
Bertaip dengan menggunakan computer yang
memenuhi syarat berikut :-
Fon Times New Roman, Saiz 12 dengan langkau
SEJARAH 21/2
2.0
KERJA KURSUS
Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas
Nama
saiz A4 sahaja: ______________________________________________
Tarikh
Nombor Kad akhir penghantaran
Pengenalan : kerja kursus : 30 Julai
______________________________________________
Nama dan2010
Alamat Sekolah : Sekolah Bestari Sapura,
Keratan 1
Peruntukan 30% daripada kerja
No.1, Persiaran A, Offkursus ini dalam
Jalan Lapangan Terbang,
Peperiksaan Akhir47200
TahunSubang, Selangor Darul Ehsan.
Tajuk Kerja Kursus : Sejarah Diri dan Keluarga
Nama Guru Sejarah : ______________________________________________
Skor :

Elemen Markah

Elemen 1 Mengumpul Fakta Sejarah

Elemen 2 Merekod Fakta Sejarah

Elemen 3 Penerapan Unsur Patriotisme

Jumlah Markah

Kod

Tahap Pencapaian

Tandatangan guru,
Afhami bin Azami
____________________
KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

Keratan 2

Bil. Butir-butir Muka surat

1. Tajuk (i)

2. Isi Kandungan (ii)

3. 1.0 - Penghargaan (iii)

4. 2.0 - Objektif Kajian (iv)

5. 3.0 - Kaedah Kajian (v)

6. 4.0 - Laporan Kajian (mula dengan


nombor 1)
4.1 - Salasilah keluarga

4.2 - Perkembangan diri dan keluarga

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

4.3 - Tokoh dalam keluarga

4.4 - Peristiwa bersejarah dalam keluarga

7. 5.0 - Rumusan

8. 6.0 - Lampiran

9. 7.0 - Rujukan

10. 8.0 - Esei

2.0 - Objektif
Kajian
Kajian yang dibuat oleh saya untuk menyediakan folio Sejarah ini mempunyai beberapa

objektif seperti yang berikut:

a) Saya dapat mengenali dan memahami asal usul keluarga saya

b) Saya boleh menghubung kait dan membentuk salasilah keluarga saya bermula dari datuk dan

nenek saya sehinggalah kepada generasi saya

c) Saya dapat mengenali dan memahami dengan lebih dekat setiap anggota keluarga saya

d) Saya boleh berasa bangga dan sayang kepada keluarga saya atas segala kemajuan yang

dicapai oleh keluarga saya

e) Saya dapat menjadikan kegigihan anggota keluarga saya dalam mencapai sesuatu

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

kejayaan sebagai panduan dan pedoman untuk meneruskan kesinambungan kemajuan dan

kejayaan yang dikecapi oleh mereka agar tidak tergugat dan hilang begitu sahaja

f) Saya boleh menyatakan rasa berterima kasih dan bersyukur kerana memiliki sebuah keluarga

yang harmoni dan ceria

g) Saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat

tentang keluarga saya

Keratan 4

3.0 – Kaedah Kajian


Kaedah-kaedah kajian salasilah keluarga yang saya gunakan adalah seperti berikut:

a) Kaedah temuramah

Saya telah menemuramah orang sumber yang merupakan ibu bapa saya bagi mengetahui

dengan lebih lanjut beberapa peristiwa sama ada melalui penglibatan mereka secara langsung

dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya.

b) Kaedah pemerhatian

Saya melihat dan mengkaji perkembangan orang sumber iaitu ibu bapa saya dari segi aktiviti

yang mereka lakukan, hobi dan tingkah laku mereka.

c) Kaedah analisis dokumen

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

Saya melihat dan mengambil maklumat daripada buku catatan harian ibu bapa saya,

dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh ibu bapa dan mengumpul beberapa gambar

dari album keluarga.

Keratan 5
Contoh-contoh Carta Keluarga yang boleh anda jadikan sebagai rujukan :-

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

Keratan 6
Di bawah Perkembangan Diri dan Keluarga, anda boleh menyenaraikan kesemua maklumat
tentang biodata anda dan ahli keluarga anda seperti di bawah :-
Bapa Bapa
 Nama  Nama
 Umur  Umur
 Tarikh Lahir  Tarikh Lahir
 Tempat Lahir  Tempat Lahir
 Alamat  Alamat
 No. Telefon  No. Telefon
 Pekerjaan  Pekerjaan
 Hobi  Hobi
 Makanan/Minuman kegemaran  Makanan/Minuman kegemaran
 Warna kegemaran  Warna kegemaran
 Rancangan kegemaran  Rancangan kegemaran
 Buku kegemaran  Buku kegemaran
 Haiwan kegemaran  Haiwan kegemaran
Abang (jika ada) Kakak (jika ada)
 Nama  Nama
 Umur  Umur
 Tarikh Lahir  Tarikh Lahir
 Tempat Lahir  Tempat Lahir
 Alamat  Alamat
 No. Telefon  No. Telefon
 Pekerjaan / Cita-cita  Pekerjaan / Cita-cita
 Hobi  Hobi
 Makanan/Minuman kegemaran  Makanan/Minuman kegemaran
 Warna kegemaran  Warna kegemaran
 Rancangan kegemaran  Rancangan kegemaran

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

 Haiwan kegemaran  Haiwan kegemaran


Adik Lelaki/Perempuan (jika ada) Saya (jika ada)
 Nama  Nama
 Umur  Umur
 Tarikh Lahir  Tarikh Lahir
 Tempat Lahir  Tempat Lahir
 Alamat  Alamat
 No. Telefon  No. Telefon
 Cita-cita  Sekolah Rendah
 Hobi  Sekolah Menengah
 Makanan/Minuman kegemaran  Cita-cita
 Warna kegemaran  Hobi
 Rancangan kegemaran  Makanan/Minuman kegemaran
 Haiwan kegemaran  Warna kegemaran
 Rancangan/Filem/Drama kegemaran
 Haiwan kegemaran
 Tempat kegemaran
 Laman Web kegemaran
 Subjek kegemaran
 Guru kegemaran
 Kawan-kawan karib
Keratan 7

5.0 - RUMUSAN
Sesungguhnya dengan membuat kajian ini saya telah memperolehi pelbagai info
mengenai sejarah diri dan keluarga saya yang selama ini belum pernah saya
ketahuinya. Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui asal-usul dan salasilah keluarga
saya yang seterusnya membantu saya mengetahui dengan lebih mendalam tentang
sejarah-sejarah yang berlaku dalam keluarga saya.

Selepas penyempurnaan kajian ini, saya juga dapat mengenali ahli keluarga dan
saudara-mara dengan lebih rapat lagi. Ini dapat mengeratkan lagi hubungan
kekeluargaan dan hubungan silaturahim yang sedia terjalin. Perasaan cinta dan bangga
juga dapat dipupuk terhadap ahli keluarga setelah membuat kajian ini. Perasaan ini
akan lebih mendekatkan lagi ahli keluarga antara satu sama lain.

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

Kajian ini juga telah membolehkan saya menguasai kemahiran yang berguna.
Antara kemahiran tersebut ialah kemahiran mencari, mengumpul, dan menganalisis
maklumat dan data mengenai salasilah keluarga saya. Diharapkan rakan-rakan yang
lain turut memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang saya alami dalam melaksanakan
Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 1 ini.

(Nama)
(Tingkatan)

Keratan 8

1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia


 menghormati raja dan pemimpin negara
 menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
 menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan
jata negara)
 menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
 menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
 berbangga dengan sejarah negara

2 Bersemangat Setia Negara


 cinta akan bangsa dan negara
 taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
 sedia berkorban untuk bangsa dan negara
 bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
 berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
 peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
 bersyukur sebagai warganegara Malaysia

3 Bersemangat Kekitaan
 bersatu padu dan berharmoni
 bertolak ansur dan bertoleransi
 bekerjasama dan tolong-menolong
 hormat-menghormati

Afhami bin Azami


KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 2010

 bersefahaman dan bermuafakat


 muhibah atau semangat bermasyarakat

4 Berdisiplin
 berakhlak dan berbudi pekerti mulia
 mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
 mematuhi peraturan dan undang-undang
 berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
 bertindak wajar
 bersifat amanah dan jujur
 berlaku adil dan bertimbang rasa

5 Berusaha dan Produktif


 rajin dan gigih
 berdikari
 tabah menghadapi cabaran
 menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
 berganding bahu membangunkan negara

 berilmu dan berketrampilan

Afhami bin Azami