9

10

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ÎN VALABILITATE LA DATA DE 01.01.2009 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare

XIV. XV. XVI.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale

XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii XIX. XX. XXI. XXII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor

XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

11

Legendă M.L.P.A.T. M.L.P.T.L. M.T.C.T. M.D.L.P.L. M.D.R.L. M. Of., p. I B.C. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei - Monitorul Oficial al României, Partea I - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - Buletinul Tehnic Rutier

12

B.T.R.

I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor ICECON U.T.C.B. U.A.U.I.M. C.O.C.C. I.P.C.T. - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate

I.P.C.T. S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii

M.A.P.M. A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B.

- Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - Autoritatea Feroviară Română - Direcţia Drumuri - Administraţia Naţională a Drumurilor - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală - Institutul de Construcţii Bucureşti

I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură, Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene CESTRIN ANRDE RENEL - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate - Regia Naţională de Electricitate

* propunere revizuire, comasare ** propunere abrogare/anulare

13

.

C.în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.P. 51/26.09. 11/1985 9 .01.C. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Domeniu – nr. Intră în vigoare odată cu apariţia în BC şi încetează valabilitatea următoarelor documente: I-1 P 2-1985 I.I. P 2-1985 se aplică: a) la proiectarea clădirilor noi. în cazul contractelor încheiate până la 01. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii De la data de 26. Normativ privind alcătuirea.1985 B.C.09.2006.D.C. nr.2007. calculul şi executarea structurilor din zidărie Elaborator: IPCT b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. regl.

08.C. 3-4/2000 I-3 GP 042-1999 M. 61/N/ 25.A.T.1975 • Normativ pentru alcătuirea şi executarea zidăriilor din cărămizi şi blocuri ceramice.A.P.1999 B.08. OGSC 196/17.Domeniu – nr. regl. indicativ C 126/1975 – Ord. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U. 3-4/2000 * .T.L.1975 ** I-2 NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U. M. IGSC 176/20.C.C. nr.B.11. 62/N/ 25.12.1999 * B.C.L.P. tehnică din domeniu 10 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii • Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor din zidărie.T.B. P 2 / 1975 – Ord.T. nr.

Domeniu – nr. . P 100-1992 se aplică astfel: .10. agrozootehnice şi industriale Elaborator: I.L.C. 11 şi 12 din P 100-92 Observaţii M.P. îşi încetează valabilitatea cap. 11/1996.1996 Completare şi modificare cap.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.2007.N.2006. regl. Se aprobă Anexa G la normativul P 100/1992Recomandari privind proiectarea antiseismica bazate pe metode de calcul neliniar Începând cu data de 25.C.1992 I-4 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe socialculturale. M. 11 . 3/N/14.E.A.C.09. 71/N/ 07.C.in cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. 1-2/1992 îşi încetează valabilitatea indicativ P 100-91 B.P. 11 şi 12.A. în cazul contractelor încheiate până la 01. nr.L.la proiectarea clădirilor noi.T.01. nr.R.04.

De la data publicării prezentului ordin.09. nr.L. indicativ P 100-1/2006 Elaborator: U. 850 din 11/12/2007 Actul a intrat in vigoare la data de 11.T.C. nr. 11-12/2007.Domeniu – nr. agrozootehnice şi industriale.09. 5/2005 M. . nr.C nr. 1711/ 19. 71/N/1996. 803 bis/ 25.T. B. tehnică din domeniu 12 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M. 1 la ordinul M.C nr.2007. Of. 11 şi 12 completate şi modificate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.C nr. . p I.P. cu cap. nr. Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.2006 B. indicativ P 100-92. 1-2/1992. publicat în Buletinul Construcţiilor nr. p I.Intră în vigoare la 01. 12-13/ 2006 şi B. în cazul contractelor încheiate până la data intrării I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.12.C. .B. se aplică astfel: a) la proiectarea clădirilor noi. 11/1996. B. aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.C.T.D. publicat în Buletinul Construcţiilor nr. regl. 688/2007 pentru modificarea şi completarea Observaţii . 13-14/2007. 3/N/1992.2006 Publicaţia în care a apărut M. 2007 Cuprinde Anexa nr.L.01. Of. social-culturale.

Of. Art. se abrogă. I. Observaţii în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri. 394 din 08/05/2006 Actul a intrat în vigoare la data de 08 mai 2006 OMTCT nr. Partea I. indicativ P 100-1/2006.05. nr.Domeniu – nr. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Reglementării tehnice Publicat în Monitorul Oficial. 489/2005 pentru reg. cu modificările şi completările ulterioare. 3. regl. în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.(1) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.2005. 462 şi 462 bis din 31. prevederile acestui cod se pot aplica la cererea 13 .. b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. Indicativ P 100-1/2004 publicat în M. indicativ P 100-1/2006. teh. p. .

tehnică din domeniu 14 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii investitorului. a). prevederile referitoare la acţiunea seismică cuprinse în cap. 2 lit. indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului. formulată prin tema de proiectare.Domeniu – nr. 3 şi anexa A din Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri. . regl. 2 lit. prin excepţie de la prevederile art. prin excepţie de la prevederile art. (2) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic. b). formulată prin tema de proiectare.

08.T.711/2006. indicativ P 100-1/2006. alineatul al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins: "Anexele au următorul cuprins: • Anexa A (normativă) Acţiunea seismică.1.2007 pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice. 1. 667/2006 din 28/04/2006 15 .C. aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor. regl. 803 şi 803 bis din 25 septembrie 2006. nr. nr.P. publicat în Monitorul Oficial al României. se modifică şi se completează după cum urmează: – La capitolul 1 "Generalităţi" punctul 1.T.L. Publicaţia în care a apărut Observaţii Reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri".5.D.Domeniu – nr. Definiţii şi prevederi suplimentare M. construcţiilor şi turismului nr.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M. 688/ 10. Partea I.

indicativ P 100-1/2006. 1711/2006 la data de 25 septembrie 2006 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică–Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri". Publicaţia în care a apărut Observaţii • Anexa B (normativă) – Metode simplificate de determinare a perioadelor şi formelor proprii de vibraţie • Anexa C (normativă) – Calculul modal cu considerarea comportării spaţiale a structurilor • Anexa D (normativă) – Procedeu de calcul static neliniar (biografic) al structurilor • Anexa E (normativă) – Procedee de verificare a deplasării laterale a structurilor • Anexa F (normativă) – Aspecte specifice ale alcătuirii elementelor din oţel • Anexa G (normativă) – Proiectarea plăcii grinzilor la rezemarea pe stâlpii cadrelor compozite .Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu 16 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare OMTCT nr.489/2005 este abrogat de Ordin nr.

1 şi 2*) la prezentul ordin. II. Îşi încetează aplicabilitatea: P 100/1-04 – “Cod de proiectare seismică a clădirilor” 17 .Domeniu – nr. regl. al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. . tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii • Anexa H (informativă) – Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 • Anexa I (informativă) – Exemple de proiectare şi calcul • Anexa bibliografică (informativă)". anexele H şi I.După anexa G la reglementarea tehnică se introduc două noi anexe. Art.

Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu

18

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/ culturale, agrozootehnice şi industriale – indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor Elaborator: I.N.C.E.R.C. Filiala Iaşi

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

I-6

NP 055-2001

M.L.P.T.L. nr. 783/22.05.2002

B.C. nr. 9/2002

OMLPAT nr. 783/22.05.2002 anulează OMLPAT nr. 74/24.01.2002

I-7

GP 101-2004

M.T.C.T. nr. 736/ 19.04.2004

M. Of ., p I, nr. 874 bis/2004 din 24/09/2004

*

Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. Elaborator: I.N.C.E.R.C. Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane – H.S.L.L.U. Elaborator: I.N.C.D.F.P. Bucureşti Calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în zone seismice (completare la normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

I-8

MP 036-2004

M.T.C.T nr. 738/19.04.2004

M. Of . , p I, nr. 1002 bis/ 2004 din 01/11/2004 B.C. nr. 4/2006

I-9

MP 026-2004

M.T.C.T. nr. 782/28.04.2004

M. Of., p. I, nr.1.221 bis/ 2004 din 20/12/2004

*

I-10

NE 019-2003

M.T.C.T. nr. 304/16.09.2003

Ordin: M. Of., p I, nr. 671/ 23.09.2003 Ordinul şi Anexa: B.C. nr. 8/2004

Completează normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale şi industriale – P 100-92 la capitolul IX. Indicativ P 100-92 capitolele 11-12 republicate în B.C. nr. 11/1996

19

Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu

20

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică locuinţe, socialculturale şi industrialeP 100-92-la capitolul IX, referitor la construcţiile din lemn) Elaborator: U.T.C.B. Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie Elaborator: I.N.C.E.R.C. Manual privind proiectarea antiseismică bazată pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P 100-92

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut *

Observaţii

I-11

ME 003-2007

M.D.L.P.L. nr. 127/08.05.2007

M. Of., P. I, nr. 562 bis/2007 din 16.08.2007 ordinul şi anexa: B.C. nr. 8/2007

Îşi încetează valabilitatea: ME 003-1999, aprobat prin OMLPTL nr. 8/N/1999, publicat în B.C. nr. 2/1999.

I-12

MP 004-1998

M.L.P.A.T. nr. 13/N/24.02.1998

Ordin: B.C. nr. 12/1999

**

Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 100-1992 Elaborator: IPCT. S.A. Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS- 98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

I-13

NP 025-1997

M.L.P.A.T. nr. 14/N/24.02.1998

Ordin: B.C. nr. 12/1999 Broşură IPCT

**

I-14

GT 053-2004

M.T.C.T. nr. 803/2004 din 28/04/2004

M. Of., p. I, nr. 882 bis/ 27.09.2004

*

I-15

GT 054-2004

M.T.CT. nr. 805/2004 din 28/04/2004

M. Of., p. I, nr.882 bis/ 27.09.2004

*

21

Domeniu – nr. regl. tehnică din domeniu

22

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

I-16

GT 055-2004

M.T.C.T. nr. 804/2004 din 28/04/2004

M. Of., p. I, nr. 882 bis/ 27.09.2004

*

714/ 19. p. 345/2008 din 19/03/2008 23 .N. . Modificat de M.2006 M.P.C. 1177/2004 din 22/06/2004 M. p I . 2/2006 Ordin: M.C.C. 2228/2005 din 27/12/2005 M. nr.C.T. nr. nr..E.C.. 231 din 26/03/2008 B. I. nr. nr. Of.2006 B.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Elaborator: I.C.B.L. nr.D.R.. nr. 1.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-17 M.T.2005 M. nr.L.C.T. p. regl.2006 B.09.T. nr. I.09.02. I. p. 17/2007 I-18 CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Of. 148bis/ 16. nr. 132 bis/ 11.C.02. Of.T. 807/ 26. Of. 12-13/2006 Ordin: M. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor Elaborator: U.Domeniu – nr.T. nr.

1-2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat Elaborator: U.2006 B. I. nr.01. 1. nr.713/ 19. 40/N din 30/06/2000 .2006 Publicaţia în care a apărut M.02. I.C.P.2006 Îşi încetează valabilitatea P 85-1996 – aprobat prin OMLPAT nr.T.T.09. Of. p.230/ 27.C. nr.C. p.B. I-20 CR2-1-1.Domeniu – nr. Bazele proiectării structurilor în construcţii Elaborator: U. nr.02.C. 2/2006 Ordin: M. Of. 2. nr.C. 807/ 26.C.. tehnică din domeniu 24 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.. nr.09. Of.10/1996 * I-21 PC 014-1999 M.2005 M.C. nr. 4/2006 Ordinul s-a publicat în B.12. publicat în B.nr.A. nr. Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începând cu anul 1992 precum M.L. regl.C.2006 B.C. 30/N/1996.2006 B. p. nr.T.T.T. 148 bis/ 16.T. I.T.T. nr. 12-13/2006 M.T. nr.B.C. 3/06.. 13/2000 Ghidul se difuzează pe Observaţii I-19 CR 0-2005 Cod de proiectare. 172 bis/ 22.

A. nr.F.P.T. I.L.T. Bucureşti Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut dischetă de către IPCT.C. Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.S. S.C. Of. 179bis/ 24.1-2005 25 . regl.P. Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor. Observaţii I-22 PC 015-1999 M. nr. Ordinul s-a publicat în B. nr.C. Programul se difuzează pe dischetă de către IPCT. S. Acţiuni Elaborator: I. nr..229/ 27. 13/2000.2005 I-24 CR1-2. nr. 18/2006 ** I-23 GP 050-2000 M.2006 B.C.A.T. p. 13/2001 M.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri Elaborat: IPCT. 2.P. 208/N/2000 din 22/09/2000 M. Elaborator: IPCT. 45/N din 30/06/2000 Ordinul s-a publicat în B.A.A.Domeniu – nr.02.12.L. nr. nr.C.

. nr. 165/15. Convoaie tip. nr. I. M.L..2007 Ordinul M. nr.B. nr. I.T. 1372/2005 din 17/08/2005 Modificări nr.C.T.2-2005 M.T. nr.02. M. tehnică din domeniu 26 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.2005 Completat şi modificat anexei la M.12. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. nr. 616/ din 06/09/2007 . regl. I. nr.04.C. 349 bis/ 25. nr.S. 784/ 2005 din 29/08/2005 Ordinul M.T..C.08.C.C.p.T.L.2005 B. 165/2005 M. 23/2006 M. 690/10. 179bis/ 24. nr.C. Bucureşti Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.02.D.F..T. nr. Of.P. p.T.C. nr.T.C. Of. p. Acţiunea vântului Elaborator: U.2005 I-26 NP 082-2004 Cod de proiectare. 2.P.T. 7/2005 Observaţii I-25 CR1-2.Domeniu – nr. p. I.2006 B. Of. Of.232/ 27. Elaborator: I.

LPAT nr.A. Elaborator: IPCT Ghid pentru realizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice). Ordinul s-a publicat în B. Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de către IPCT ** I-29 PC 006-1997 M. regl. 84/N/1997 din 26/05/1997 Ordinul în B.L. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare. nr. Normativul s-a publicat în broşura IPCT.L. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea automată.C. nr. Normativul s-a publicat în broşura IPCT.T. solicitate la încărcări statice şi dinamice Elaborator: IPCT Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic. 86/N/1997 din 26/05/1997 Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de către IPCT.C. 4/1997.P.P. 85/N/1997 din 26/05/1997 Ordinul s-a publicat în B.Domeniu – nr. nr. nr.T. Elaborator: IPCT Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-27 PC 008-1997 M. 4/1997 Normativul în broşură IPCT Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de către IPCT ** I-28 PC 005-1997 M.A. 4/1997. ** 27 .C. de mare complexitate.

C. 47/14. Elaborator: I.G.P.D. ** . regl. nr. Fil.C.C. B. tehnică din domeniu 28 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel.P.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-30 P 83-1981 I.D. nr. 10/1981. şi I.P. Cluj-Napoca Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor.S.G. ** I-31 NP 028-1978 I.C.C. Timişoara şi Fil.C.C.C. şi I.C.05.Domeniu – nr.S.C.1981 B.C.P. Îşi încetează valabilitatea: P 98–1974. 11/1979.C.C.C.C.D. Elaborator: I.D.

1.1997 B.A. nr.C. 4. 1.D. 2.L. nr. 20/11.1.. C.03. 4.1 pct. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu). 1. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical Elaborator: I.II.P. nr.T. 4.3. 2. 4. 7 şi 8.S.2 pct.C..C.3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice” ** Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii II-1 GE 028-1997 M. nr.C.2 şi anexele 2.1. 2.2 şi 8.3 pct. 8/1985 II-3 C 29-1979 B. reglem.C.F.P.I. 4.N. Timişoara şi Pol. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. ICH – Fil.T.R.C. 2. 8.C. 311/1979 17/02/1979 Îşi încetează valabilitatea: C29-1977 – cap. 1. 1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Domeniu – nr.5.. 4. Timişoara Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea M.4 pct. 11/1979 29 .E.04. nr.P.. tabelele 1.VI) Elaborator: I.2.1985 B. 11/1998 Înlocuieşte parţial C 29-1977 * II-2 C 29-1985 I.T.4. 56/N/ 11.C.

nr. şi I.D.11. nr.1995 B. nr. 4/1985 ** II-5 P 134-1995 M. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. 82/05. reglem.N.A. nr.P.C.D.C.B.R.Domeniu – nr.1984 Ordin B. şi INCERTRANS Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii II-4 P 125-1984 I.N.L.01.R.C..C. I. 9/1995 II-6 C 168-1980 I.C. 91/17.C.P.E. Elaborator: I.C.1980 B.C.C.C.C. tehnică din domeniu 30 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. 1/N/ 20.C.C.C.P.11. Elaborator: IPTANA Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile. 12/1980 Îşi încetează valabilitatea: C 168-1974 „Instrucţiuni .H.E.T.T.C.

R. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst.S.C.C.1988 B.D.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare Elaborator: I.C 59/30. 5/1988 II-8 C 178-1976 I.Domeniu – nr.C. nr.P. nr. Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale Elaborator: I. reglem. 132/29.C.C.E. Politehnic Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare” ** Îşi încetează valabilitatea: C 169–1983-„Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” ** II-7 C 169-1988 I.C.G.06.N.H.1976 B.C.09. 1112/1976 * 31 .

C.P. reglem.D.C.C.S.05. tehnică din domeniu 32 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării Elaborator: I. nr. Timişoara Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor Elaborator: I.C. Filiala Timişoara.D.C.C. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii II-9 C 218-1984 I. I.T.P.A.F.C 58/16.P.1984 B. nr.C.Domeniu – nr.L.P. 8/1984 * II-10 GE 026-1997 M.P. 59/N/1997 din 11/03/1997 B.I. 5/1998 ** .

C.N. 333/N/ 8. nr.A.C. 60/N/ 11.1993.02.T.R. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare. 7/1996.C.L.E. * III-3 NE 008-1997 M.C.E.R.2000 B.1996 B.C.L. IPTANA Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-1 NP 001-1996 M.C. nr. Îşi încetează valabilitatea: P 70-1979 * III-2 P 7-2000 M. 7/2001 Îşi încetează valabilitatea: P7-1992 aprobat prin MLPAT nr. prin procedee mecanice. 4/N/26.P.III.T. execuţie.. AIIR Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. 11/N/ 12.P.N.12..01. Compactare cu maiul foarte greu – caiet VIII Elaborator: I. Elaborator: I.T. 15/1998 Îşi încetează valabilitatea: C 29–1977. reglem. nr.P. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Domeniu – nr.A.L.C.R.C. nr.N. nr.E.1997 B.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari Elaborator: I.A. exploatare). nr. 33 .03.

A. .1997 B. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe.P.03.T.C.C. Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.C.. 58/N/ 11. Elaborator: I.N. Elaborator: I.R.R.L.E. Inst.P.C.T nr.C. * III-5 ST 015-1997 M. 54/N/ 11. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe. reglem.N.C nr. Elaborator: I. nr. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea: C 160–1975.P.1997 B.03.E. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-4 GP 014-1997 M.C. UTCB. nr.L.C.E.R. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea: C 239-1992 publicat în B.T. 9/1998 III-6 GE 029-1997 M.1997 B.Domeniu – nr.03. nr. tehnică din domeniu 34 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. nr. 6/1995. nr.L.N. 55/N/ 11.C. social-culturale şi industriale.A.C.A. Pol Timişoara.

E. vibropenetrare Elaborator: I. – Filiala Timişoara.C.L.1989 B. I.A. III-8 C 159-1989 I.C. penetrare statică.C.C.P.T. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare Elaborator: I.C.P.R.D.D. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. nr.C. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. penetrare dinamică. nr. 4/1990 Îşi încetează valabilitatea C 159-1973 şi C 176-1984. nr. 35 .1997 B.C.C.N. 57/N/ 11. 42/18. reglem.12.C. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-7 ST 016-1997 M. 11/1998 Îşi încetează valabilitatea: C 61-1974.03.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică.C.Domeniu – nr.P.

6/1988 Îşi încetează valabilitatea C 215-1983. 83/06.C.P.Domeniu – nr.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: C 196–1979 „Instrucţiuni tehnice privind executarea fundaţiilor de pământ stabilizat pentru construcţii zootehnice”.1981 Elaborator: I.E.P.C.S.C.C.10.C.1988 B.N. nr. reglem. nr.12.R. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1.C.1986 B.E. III-9 C 196-1986 I.1983 B.04. 8/1986 III-10 C 213-1983 I.P.C.C. .D.C.C.N.R.C.D.P.D. 7/1983 III-11 C 215-1988 I. 30/03.F.C.I.C. tehnică din domeniu 36 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii Elaborator: I.C. 26/28. nr. Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Elaborator: I.C.

nr.03. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993) Elaborator: IPTANA S. nr.P. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-12 C 241-1992 M.N. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică Elaborator: U.C.A.T. 15/2005 Îşi încetează valabilitatea C 245-1993 III-14 C 251-1994 M.2005 B. Of. nr.E. 7/1994 37 . Timişoara. 172/2005 din 15/02/2005 M.R. I.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Elaborator: I. nr. executarea.R.A.C.C..C. 430 bis/ 20.05.C.C.P. reglem. nr. 4/N/ 11. I.T. p.E.C.C. 8/N/ 12.02.1994 B.T. 9/1993 * III-13 GP 113-2004 M. nr.L.T.N.Domeniu – nr.1993 B.T.A. nr.

C.2002 M.L.02.2007 B.. 9/2007 Îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988 III-18 NP 074-2007 Îşi încetează aplicabilitatea GT 035-2002 şi NP 074-2002 .T.05.B. 7/1994 III-16 NP 045– 2000 M. I. executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare Elaborator: U.C.B.P. 1228/ 03. nr.C.L.L. 264/N/ 02.C.S.D. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-15 C 252-1994 M.C.T.2007 B.I. nr. nr. nr. Bucureşti Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii Elaborator: U.P. 13/2002 M. 381/ 06. Of.L.P. 128/ 08. 3/N/ 11. nr.A.P.2000 B. tehnică din domeniu 38 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.C. 7/2001 III-17 NP 075-2002 M.06.T.T. nr.Domeniu – nr. Timişoara Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii Elaborator: I.A.1994 B.L. nr. Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii Elaborator: U.L.09.F.P. nr. reglem.T. nr.11.T. p.

T. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă Elaborator: U.05.C. Of.T.. nr.2005 B. 7/1999 * III-22 NP 112-2004 M. III-21 NP 113-2004 M. – Cat.R. execuţia.2005 B.C. I.1985 B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor Elaborator: I.T. 7/1985 Îşi încetează aplicabilitatea P 106-1979.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B. 458 bis/ 30.B.B.C.C. 1219/ 06. 451 bis/ 27.T. nr. nr.2001 III-20 P 106-1985 I.B. Geotehnică şi fundaţii Normativ privind proiectarea.T. nr.05.C.C. 275/2005 din 3/02/2005 39 . stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici Elaborator: U.T.. 19/2005 M. nr. 279/2005 din 23/02/2005 M. 24/2003 Observaţii III-19 GE 044-2001 M. I.C.C.T. p.E.C.C.T. monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi Elaborator: U.C.09.B.C. nr. nr. nr.N. p.02. Of.Domeniu – nr. nr.C. publicat în B.C.D.T. “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor” . I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru sistematizarea.C.C.P. reglem. 5/14. 14/2005 Îşi încetează aplicabilitatea P 10-1986 "Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii". nr..

P.09.A. Of. Elaborator: U.C.T.11.2006 III-26 C 230-1989 I.B Îndrumător de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. 12/1989 ** .C. nr. p.P. Timişoara. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane.2006 B. Elaborator: IPTANA S. nr. I.2005 B.C.D. nr. Elaborator: I. 16/2005 M. 896 bis/ 03. nr.C.C. I. nr.1989 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. nr. nr. 453bis/ 27.C.C. p.2006 III-25 GP 093-2006 M.05.T.C. tehnică din domeniu 40 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren Elaborator: U. 19/18.2006 B.C.P.T. reglem. I.Domeniu – nr. – Filiala Timişoara.C. nr. . nr.T. 363/2005 din 08/03/2005 III-24 NP 120-2006 M. . p. I.T.C. 1764/ 21. 1730/ 21.D. 22/2006 M.T.11.C.09.05. nr.T.B. 911 bis/ 09. Of. Of.T.C. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice.. 21/2006 Observaţii Îşi încetează aplicabilitatea P 109-1980 "Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren" III-23 NP 114-2004 M.C.C.

A.C.A. nr.T. 52/N/1997 din 03/03/1997 ** III-28 GT 001-1996 M.N.C.A. reglem.A.C.L. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul publicat în B.C. 8/N/1996 din 05/02/1996 B.Domeniu – nr.L. nr. 7/1996 41 .E. nr. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor Elaborator: I.T.R.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri) Elaborator: IPC S. 12/1999. Observaţii III-27 IM 010-1997 M. Broşura tipărită de IPC S.P.

L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.C. nr.C.R. IV-3 C 28-1999 Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton M. nr. 2/2008 Se utilizează pentru producerea betonului. beton armat şi beton precomprimat Elaborator: I.L. 13/2001 Îşi încetează valabilitatea C 28-1983. 63/N/1999 din 25/08/1999 Ordinul în B.P. Of.1999 IV-2 NE 012/1-2007 M. Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton.C. reglem.C. 374 din 16/05/2008.P. nr.T.C.T. Pentru producerea betonului se utilizează NE 012/1-2007. 577 / 29.N. 10/1999 Partea B Observaţii Îşi încetează aplicabilitatea C 140-1986.E. p. 59/N/ 24.C. 8-9/1999 Partea A B.. nr.L.N. nr. I.IV.L. beton armat şi beton precomprimat Domeniu – nr. C 206-1985. C 21-1985. Orice prevedere privind producerea betonului se abrogă. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton. * Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.08. 42 IV-1 NE 012-1999 M. nr.D.A.C. indicativ NE 012/1-2007 Elaborator: I.E. nr. B.2008 M. .R.A.C. nr.P. beton armat şi beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului.04.

C. nr.C.1979 B.E. 8/1979 43 .C. I.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural Elaborator: I.D.N.P. 2/1991 IV-6 C 130-1978 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor Elaborator: I.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea P 59-1980 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton” * Îşi încetează valabilitatea C122-1981 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural” * Îşi încetează valabilitatea C130-1971 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor la executarea construcţiilor sau a lucrărilor de reparaţii şi consolidări” * IV-4 P 59-1986 I.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: IPCT.C.P.C. 51/30. reglem.D.C. 10/1986 IV-5 C 122-1989 I.C.P.R.1986 B.Domeniu – nr.C.03.1989 B. nr.C. nr. 49/09.C.P.12.C. 48/22.C.C.12.D.D.C.

N. 671 / din 23/09/2003 B. 14/2004 B.E.2003 Îşi încetează valabilitatea P 134-1993. 302/16. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator: I. nr. aprobată prin O. nr.10. "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton". nr.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M. I.E.T. 1224/ 06. tehnică din domeniu 44 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutatăbeton (revizuire P 1341993) Elaborator: I.R.C.Domeniu – nr.09.R..T.09.C.P. 9/2006 Observaţii IV-7 NE 020-2003 (P 134-2003) M. nr. nr. nr.L.C.C. Of. reglem. 22/N/1993 IV-8 C 248-1993 M. Timişoara Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului Elaborator: I.N.T.T. 24/N/ 01.2001 B. p.P. nr.1993 B.C.C.C. nr.M.E. 2/1994 * IV-9 GE 039-2001 M.P.L.C.R.A. nr.C.A.T.C.N.L.L. 1/2002 * .

L.L. reglem. 1620/ 02. 1223/ 06.R.A.L.L.2001 B.E.P.T.L.C. nr.Domeniu – nr. şi INCERC Bucureşti Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare Elaborator: I. 1/2002 * IV-11 NE 013-2002 M.R.C. nr.E.C.C. beton armat şi beton precomprimat Elaborator: PROCEMA S.T. nr.L. nr. 8/2002 * IV-12 ST 043-2001 M.09.P.03.P.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator: I.C. nr.2002 B.N.2001 B. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.11.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-10 GE 040-2001 M. 12/2002 * 45 . nr.N.C. 451/ 26.

852/ 29.. nr. nr. Cluj Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări Elaborator: I.C. reglem.T. Of.09.C. p. nr.P.E. nr.T. nr. nr. Cluj Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-13 ST 042-2002 M.C.T. 1621/ 02.09.C.2003 B.2001 B.2003 * .C. tehnică din domeniu 46 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat – proiectare.2003 * B. execuţie Elaborator: I.11.R. nr.11. nr. I. p. I..E. Cluj Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I.N.R.R.C. 306/ 16.E. 12/2002 * IV-14 NP 093-2003 M.T.11.T.C.C. 670/ 23.L.N.N.Domeniu – nr.C. 871/ 19.L.C. 13/2004 IV-15 GP 081-2003 M. Of. 2/2004 Ordin: M.C.2003 Ordin: M.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie Elaborator: I.L. Of.1/2004 * IV-18 NP 108-2004 M..R.C.T.P. 19/2005 * IV-19 P 133-2004 M. nr. nr. urmărirea comportării. 65/N/1997.C. 307/16. p I . p.L.B.C.04.05.2003 * IV-17 GP 080-2003 M.Domeniu – nr. execuţia. 179/2005 din 15/02/2005 M. publicat în B.C.C.2003 B. 9/1998 47 . Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996) Elaborator: U. Of. I. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat Elaborator: U.2005 B.C.C. nr. nr.C. nr.T.C.09.05.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.T.. 19/2005 M.. Of.N.T. nr.E. nr. p. nr. reglem. Cluj Cod de cerinţe privind proiectarea.T. I. nr. nr. 437 bis/ 24.T.C. 427 bis/ 20. 178/2005 15/02/2005 Îşi încetează valabilitatea P 133-1996 aprobat prin OMLPAT nr. 603/ 21. nr.T. 576 bis / 12/08/2003 Observaţii IV-16 GP 075-2002 M.T.B.C.2005 B.

nr. nr. nr.L.P. 10/1995 ** IV-22 GP 049-2000 M.A.A.L. reglem. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat.T. . Bucureşti Ghid de proiectare.L. 10/1995 ** IV-21 P-133/1-1994 M. 32/N/1994 din 25/10/1994 B. 32/N/1994 din 25/10/1994 B.P.T. Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat Elaborator:GIP S. supuse coroziunii uleiurilor vegetale Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-20 P-133/0-1994 M. 13/2001. nr.C.A. nr.C.T.A. nr.C.Domeniu – nr. tehnică din domeniu 48 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate” indicativ P-133/0-1994 Elaborator: GLISĂRI IZOLAŢII PRECOMPRIMĂRI S.P.A. 218/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul în B.

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat Elaborator: U.T.C.B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îmbunătăţiri la P 73-1978 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă. Elaborator: Inst. Pol. Iaşi

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

IV-23

NP 007-1997

M.L.P.A.T. nr. 1/N/1997 din 13/01/1997

B.C. nr. 10/1997

**

I.C.C.P.D.C. 93/19.09.1978

B.C. nr. 12/1978 **

IV-24

P 73-1978

I.C.C.P.D.C. 10.10.1984

B.C. nr. 4/1985

IV-25

P 94-1977

I.C.C.P.D.C. 21/30.03.1977

B.C. nr. 4/1977

**

49

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

50

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

IV-26

P 103-1982

I.C.C.P.D.C. 150/30.11.1982

B.C. nr. 2/1983

Îşi încetează valabilitatea P 103–1976 *

IV-27

P 119-1983

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat Elaborator: IPCT., I.N.C.E.R.C. Modificări la P 119-83

I.C.C.P.D.C. 88/27.10.1983

B.C. nr. 1/1984

**

I.C.C.P.D.C. 10.10.1985

B.C. nr. 3/1986

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului. Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

IV-28

C 155-1989

I.C.C.P.D.C. 52/30.12.1989

B.C. nr. 2/1991

Îşi încetează valabilitatea C 155–1981. *

IV-29

C 156-1989

I.C.C.P.D.C. 47/30.12.1989

B.C. nr. 1/1991

Îşi încetează valabilitatea C 156–1972. **

IV-30

C 212-1987

I.C.C.P.D.C. 52/09.12.1987

B.C. nr. 9/1987

Îşi încetează valabilitatea C 212–1983. **

51

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

52

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Elaborator: I.N.C.E.R.C. Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Elaborator: I.N.C.E.R.C. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante Elaborator: IPC

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

IV-31

C 221-1985

I.C.C.P.D.C. 56/01.10.1985

B.C. nr. 11/1985

**

IV-32

C 237-1992

M.L.P.A.T. 2/N/21.01. 1993

B.C. nr. 1/1993

**

IV-33

C 11-1974

M.C.Ind. 125/19.11.1974

B.C. nr. 4/1975

*

IV-34

C 41-1986

I.C.C.P.D.C. 26/4.09.1986

B.C. nr. 7/1986

Îşi încetează valabilitatea C 41-1976. *

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

IV-35

C 162-1973

I.G.S.C. 26/13.03.1974

B.C. nr. 7/1974

*

IV-36

C 181-1988

I.C.C.P.D.C. 270/8.04.1988

B.C. nr. 11/1987

Înlocuieşte C 181–1976. **

IV-37

C 222-1985

I.C.C.P.D.C. 57/01.10.1985

B.C. nr. 11/1985

**

IV-38

P 42-1971

C.S.E.A.L 18/13.01.1971

B.C. nr. 5/1971

**

53

C.R.P.C.A.C.07.C.P.Domeniu – nr.N.D.C. 10/1995 Observaţii IV-39 P 104-1983 Îşi încetează valabilitatea P104-1978. Cluj Ordin de aprobare I.T.C.E.1983 M.11. tehnică din domeniu 54 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat Elaborator: I.10.1981 B.E. 3/1982 * IV-41 P 113/1-1994 M.C.08.N.C. Cluj Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase Elaborator: I.D.C.1994 B.C. nr.C.E. ** IV-40 P 113-1981 I. nr. 130/30.L. 92/08. nr.R.L. 23/N/ 25.C. reglem.C.P. 18/N/ 07. nr. 2/1984 Ordinul şi completările sunt publicate în B.C.A. 11/1994 * . Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn Elaborator: I.1994 Completări la P 104-1983 Publicaţia în care a apărut B.N.P.C. nr. nr.R.C.T.

51/27.Domeniu – nr.C.C.P.C.1980 B. nr. nr.L.C. nr.1989 M. 9/1989 B. 3/1992 IV-43 C 235-1991 ** IV-44 P 54-1980 I.11.C. 7/1987 Îşi încetează valabilitatea NP 45-1986.T.B. * IV-42 C 226-1987 I.C.R.D...C.P. I. reglem. IPROMET. 15/N/ 04.A.C.C. ** 55 .P.05.C.C.C. Inst.C. Politehnic Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I.D.1991 B.E.P.R. – Filiala Cluj-Napoca Modificări şi completări la C 226-1987 Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Elaborator: I.01.D. 56/16.C. nr.E. nr.1987 B.C.C.N. 8/1980 Îşi încetează valabilitatea P 54–1969.N.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi.12.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece Elaborator:I.C.C.C.D. 7/24. pentru hale parter Elaborator: I.

reglem. nr. M.086 bis/ 02.C. I.C. 9/1970 ** IV-46 ST 009-2005 O.C.1970 B.C.11.12. nr.N. 9668/ 03. 133/22.C.2005 M.T. tehnică din domeniu 56 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Modificări la P 54-1980 Ordin de aprobare I. nr.M.C.944/ 14. nr. 1.1985 Publicaţia în care a apărut B..C.C. Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă . Of.C.12. 3/1986 Observaţii IV-45 C 117-1970 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat Elaborator: I.06. Elaborator: I. 1.E.Ind.E.D.Domeniu – nr.C.2005 B.T. p.P. nr.R.N. 21/2005 Îşi încetează valabilitatea ST 009-2004 "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă" .C.R.C.

C.D. Cluj I.N.L.C.R. 9/1979 Se va aplica la construcţiile din zonele unde piatra constituie material local * Ordin de aprobare M. Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută.11.D. Elaborator: I. 12/2001 * 57 . 1/1983 Îşi încetează valabilitatea C 17-1978. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.11.C.V. 127/02.E.T.C.C. 258/N/ 02.R. tehnică din domeniu V-1 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de investigare a zidăriilor Elaborator: PROCEMA S.N. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Domeniu – nr.C.L.E. nr.P.E.C.C.2000 B.A.P.T. 48/N/1999 din 02/08/1999 Publicaţia în care a apărut B. 8/2000 Observaţii MP 007-1999 * V-2 C 17-1982 I.C. nr.P. nr. reglem.C.A.C. nr.1982 B. 64/19. ** V-3 C 193-1979 V-4 GP 053– 2000 M.C.C. Elaborator: I.N.C.1979 B. nr.04.A.C. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă.R. nr. Elaborator: I.P.C.

D.2006 M.T.. aprobat prin Ordinul I.2007.N. 01. 51/1985.09.C.C.R.01. nr.T. 1712/ 19. Of.C.C. calculul şi executarea structurilor din zidărie”. 11/1985. tehnică din domeniu 58 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii P 2-1985 “Normativul privind alcătuirea. 11/2006 .2006 B. b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. 807/ 26. nr.C.C.p. I.C. M. în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea V-5 CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie Elaborator: I.E.C. nr. indicativ CR 6-2006. nr.P. reglem. nr.09.Domeniu – nr. publicat în B. se aplică astfel: a) la proiectarea clădirilor noi. în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zidărie.

R. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea C 14-1978. nr. nr.E.C. 71/10.C. 11/1994 ** 59 .C.08.E.C.1982 B.C.C.07.R.C. ** V-8 C 14/1-1994 M.C.L.Domeniu – nr.A.E.T.D. nr. reglem.P.C.C. nr.C. Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG 290 x 240 x 88 mm Elaborator: I.06. I.C. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie Elaborator: I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic.1994 B.D. V-6 C 116-1982 Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment Elaborator: I. 21/N/ 11. 92/19.C.C. 11/1982 Îşi încetează valabilitatea C 116–1976 ** V-7 C 14-1982 I.N.C.P.1982 B.N.P.R.N.

L. nr.A.P.T.C.N.A.T.VI.A.L. 4/1998 * VI-3 NP 012-1997 M.T.A. nr.C. nr. nr. 15/1998 * .02. 38/N/ 24.R. S.C.L. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile Elaborator: I. nr.C.R. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut 60 Observaţii VI-1 GP 003-1996 M. nr. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece Elaborator: I.P.01. 8/1997 * VI-2 GP 004-1997 M. 3/N/ 13.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică Elaborator: IPCT.C.1997 B.1996 B.C.E.P.05.C.N. 10/N/03. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Domeniu – nr. reglem. 1997 B.

P. 29/N/ 22. 2/N/ 13.01. reglem. nr.L.L. 14/1999 Îşi încetează valabilitatea P 110-1981. nr.T.L.P. 19-20/2001 * 61 .03.P.T. nr.C.C.L.B.R. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii VI-4 ST 013-1997 M.R.C.2000 B. U.T.A. nr. nr. Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată Elaborator: U.1997 B.E.N.C. nr.C.C.A.C. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate Elaborator: U.01.C.1998 B.A.T. 3/N/ 20.Domeniu – nr.T.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri Elaborator: I.P.A.C. * VI-7 NP 041-2000 M. nr.E.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară Elaborator: I. Timişoara. 15/1997 * VI-6 GP 018-1997 M.1997 B. 63/N/ 18.P.N. nr.T.T. 15/1997 * VI-5 GP 016-1997 M.05.

P.C.07. 19-20/2001 B.C. nr. inimă suplă.B.C.E.C. I.1984 Îmbunătăţiri şi modificări I.C.P. nr. M.L. I. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora Elaborat: U.C. 3/1986 ** Observaţii VI-8 NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.D. omogene sau hibride Elaborator: I. nr.C.C. I. nr. tehnică din domeniu 62 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B.C.C. nr.C.C.T. 28/N/2000 din 22/05/2000 VI-9 P 108-1980 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină.D. 10/1980 B.10.C.C.P.C.T. 4/1985 B.C. nr.C. 1985 Modificări la P 108-1980 ** . 01.B. reglem.P.R.1980.C. 76/14.Domeniu – nr.A..D. 19-20/2001 Reglementarea s-a publicat în B.N.

B.C.R.N.C.Domeniu – nr. 300/16. 16/2004 * 63 ..T.E.T.C.C.C.2003 B. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică Elaborator: U.C. 26/04.C.P.D.C.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate Elaborator: I.1982 B.D.09. * VI-12 GP 078-2003 M.C. p. 68/13.R. 10/1987 Îşi încetează valabilitatea C 172-1985. nr.C. 10/1982 VI-11 C 172-1988 I.1988 B.E. Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor Elaborator: I.. nr. 666/ 19.C.C. Of. nr. nr.Ind.N. nr. I. M.05.C.09. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 133-1971 – MCI „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate” * VI-10 C 133-1982 I.C.04.T.C. I. reglem.2003 Ordin: M.P.

A. nr. 16/2004 Observaţii VI-13 GP 082-2003 M.C.C.T. 4/1980 * B. tehnică din domeniu 64 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator: I. Timişoara Ghid pentru expertizarea.D.R.R.E. Of.C.C.C.P.D. 4/1985 . nr.T.C.11.Domeniu – nr.C.C.C.C.C.1981 B.2003 B. 200/14. nr. repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice Elaborator: I. 12/1981 Îşi încetează valabilitatea P 74–1973 ** VI-16 P 107-1979 I.P.03.C.C.D.N. 301/16.09.T.L.C. reglem. nr. I.. 34/17. 4/N/1998 din 20/01/1998 Ordinul în B.1984 B.P.1979 I.P.C.C.2003 * VI-14 GP 034-1998 M.C. p. 13/2001 VI-15 P 74-1981 I. 01. nr.C. IPCT. nr..10.C.09.E.C.C. Îmbunătăţiri la P 107-1979 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M.P. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă Elaborator: Inst. nr.D.N.C. Politehnic Timişoara. 666/ 19. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice Elaborator: I.

D.R. 5/1988 ** 65 .D.E. 58/30. 122/14.09.C.10.C.Domeniu – nr.C.1982 B.C.P.P. nr. – Filiala Cluj-Napoca Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la construcţii metalice Elaborator: I.P.C. 2/1983 * VI-18 C 228-1988 I.C. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii VI-17 P 115-1982 I.C.C. reglem.C.1988 B.C. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate Elaborator: I.C.C.D.N.C.

65/N/ 28.C. 14/2006 B.08. nr.L.T.09. 7/N/1998 Ordinul în B. 12/1996. VII-3 GP 029-1998 M. nr.C. 28/N/1996 publicat in B. Ordin de aprobare M. Îşi încetează valabilitatea NP 005-1996 – "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn".T.P.2003 M.C.A. I.1996 Publicaţia în care a apărut B.C.T. nr. aprobată prin OMLPAT nr. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hârtie Observaţii 66 NP 019-1997 * VII-2 NE 018-2003 (NP 005-2003) Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)" Elaborator: U.A. 13/2001 . nr.C.C. S. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Domeniu – nr.C.T.B.A.L. 671/ 23. p..T. Of.2003 B. nr.09. tehnică din domeniu VII-1 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Elaborator: IPCT. nr. nr. 14/2004 Ghid de proiectare. 9/1997 Ordin: M. nr. reglem. nr. 303/16.VII.P.

P.D. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn Elaborator: I.C.1979 I.C. nr.C.P.T.N. tehnică din domeniu VII-4 Indicativ reglementare tehnică GE 023-1996 Denumire reglementare tehnică Ghidul privind tehnologia realizării construcţiilor din lemn Specificaţie tehnică privind condiţii de calitate ale lemnului pentru construcţii Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn Elaborator: I. 12/1999 Observaţii VII-5 ST 014-1996 VII-6 C 36-1986 I. 12/1999 Ordinul în B. nr.T. nr.P.D.. reglem. 1/1980 B. nr.C.I.P. 66/N/1996 din 28/08/1996 M.C.C.08.A.1987 B.L. 10/1986 Îşi încetează valabilitatea C 36-1979 ** VII-7 C 199-1979 I.I.C.C.L. nr.C.C. nr. 47/10.C.C.C.Domeniu – nr.04.P.R. livrarea.L. 1301/16/ 03. I. IPCT. 2/1987 ** 67 .12. nr.C.C.D. Modificări la C 199-1979 Ordin de aprobare M.E.1986 B.C.P.L.P. 17/6. depozitarea.C.A..C. 67/N/1996 din 28/08/1996 Publicaţia în care a apărut Ordinul în B. Instrucţiuni tehnice privind manipularea.

C. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri Elaborator: I. 6/2006 Îşi încetează valabilitatea C 37-1988 – Caietul 1 – prevederi Generale “Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii” Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 68 VIII-1 GP 065-2001 M.C. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .in situ” Elaborator: I.C nr.L.. nr.R.C nr.VIII.11.C. 219/2005 din 17/02/2005 .2003 VIII-3 GP 112-2004 M.C nr. .P.T. I.2003 B.C.R. 12/2002 VIII-2 NP 069-2002 M. p. 24/2004 M. 14/2006 şi B. nr. 435 bis/ 23.C.T.2001 B.05.L. nr.C. I . Ghid privind proiectarea. Normativ privind proiectarea.L.P. nr. 776 bis / 05. nr. 606/21. p.E.E.C.L.N. regl. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton Elaborator: I.N.R. nr. M.T.. Of.E.04. 1624/ 02. Of. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori Domeniu – nr.T.2005 B.C.11.N.

C.2006 VIII-5 C 217-1983 I.E.1984 B. regl.E.. Of.D.R.T.C. 937/ 20.C. p.C.N.02.P. nr.11.09. I. nr. monolite şi prefabricate Elaborator: I.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. nr.N. nr.C.C.C Cluj Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri Elaborator: I. 21/21. 23/2006 Observaţii VIII-4 NP 119-2006 M.C.C.Domeniu – nr.R. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat.2006 B.C. 5/1984 Îşi încetează valabilitatea NP 37–1982 ** 69 . 1733/ 21.

L. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: I.IX.E.A.E.C.1997 B. reglem.R.2002 B. nr.P. 22/N/ 03. 13/1997 IX-3 C 107/0-2002 M.T. IX-2 GE 025-1997 M. nr.L.T.1996 B.C.C. nr. 8/2003 Îşi încetează aplicabilitatea C 107-1982 ** .P.04. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot.N.T. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.C. indicativ (revizuire C 107/82) Elaborator: I.L.C.C.10.E. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Domeniu – nr.C.R. nr. 9/1996 Îşi încetează valabilitatea P 116-1987. 1572/ 15.A. nr.C.N.L.P.03.R. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 70 IX-1 GP 0001-1996 M.N.C. 62/N/ 17. nr.

C.1993 Îşi încetează valabilitatea P122-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative” IX-6 P 122-1989 I. 1.P.C. 3-4/1991 71 .T.C.C.C.M.1989 B.11.A.1989 B. nr.E.R.C.D. I.C.D.R.C.12.2005 Publicaţia în care a apărut M.U.E. reglem.C. nr.T.L.C.2005 B. 11/1988 IX-5 P 121-1989 Îşi încetează valabilitatea P 121-1983 * M.T.124 bis/ 13.03. 7/N/12.A.. p.C.P.C.C.R.Domeniu – nr.N.2-3/2007 Observaţii IX-4 C 107-2005 Îşi încetează valabilitatea C 107/1. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale Elaborator: I. Of. şi I. Modificări.12. C 107/2. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative Elaborator: I.I.C.03. Ordin de aprobare M.N. C 107/4. 49/30. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor Elaborator: U.P. C107/5 * I.completări la P 121-1989.E.C. nr. 15/24.N.C. C 107/3. 2055/ 29.

C.C. 3-4/1991 IX-8 C 125-2005 M.2005 B. 15/2005 IX-9 C 142-1985 I. 195/2005 din 15/02/2005 M.C.E.T.12. nr. nr.C.C.S.1989 B.C. p. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri Elaborator: I. 9/1985 .C.1985 B.N Bucureşti Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii Elaborator: T.T. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea P 123-1983 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic” * Îşi încetează valabilitatea C 125-1987 – "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri".N. publicat în B.L.O. nr. I.04.E.C. tehnică din domeniu 72 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic Elaborator: I.C.D.G. 3/1987 * Îşi încetează valabilitatea C 142-1979 „Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii” * IX-7 P 123-1989 I.Domeniu – nr.A.P.P.C.R. 460bis/ 31.C.. 50/30. nr.05.D.C.C. nr.T.I. reglem. Of.C. 19/04.C.

C.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor Elaborator: I.1984 B.2003 B.L.C.C.. 5/1984 IX-11 C 233-1990 M.C.E.C.C.C.N.1990 B. nr. p. nr.N.L.R.C. nr.N.2003 M.C. Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice Elaborator: I.04. * Îşi încetează valabilitatea NP 52-1988 „Norme tehnice provizorii pentru izolarea termică a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice cu produse textile neţesute”. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea NP 36-1982 „Norme tehnice provizorii pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor”.P.11. reglem.P.D. 1/N/ 10.Domeniu – nr.R. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri Elaborator: I. Of.C nr.02.C. nr. 607/ 21. ** IX-10 C 216-1983 I.12.C. nr.T.L.A. 776 bis / 05. nr. I.E.R. 24/2004 Îşi încetează valabilitatea C 246-1993 “Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor” 73 . 5/1991 IX-12 NP 040-2002 Normativ privind proiectarea. M. 15/2006 B.E. 20/28.C.P.

10.C. nr. reglem. nr.L.C.07. 1063/ 30.N.C. M.C. nr.2002 B.T.L. M. tehnică din domeniu 74 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: B. broşură IPCT Observaţii IX-13 GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit Elaborator: IPCT.C.C.N.14/2002 IX-15 C 107/7-2002 M.12. S. nr. .2002 B.C.2000 IX-14 C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie Elaborator: I.L.E. 2/2002. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor (revizuire NP 200-89) Elaborator: I. nr. 1574/ 15.L.C.Domeniu – nr. nr.13/2001 şi B.E. 8/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 200-1989. nr.L.T. nr. 331/N/ 8.A.P. 2/2002 ** Anexa: B.P.P.C.A.R.T.R.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IX-16 GT 039-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente Elaborator: I.10.C.P. nr.T. nr.R.C.L. M. Îşi încetează valabilitatea C 197-1989 * 75 . 5/2003 IX-18 GE 047-2002 M.10. 1573/ 15.P.L. Elaborator: I.N.C.R. nr.E.L.C. 8/2003 IX-17 GT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente.C. Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii. M. nr.E.E.10. nr.N.Domeniu – nr.2002 B.L.P.C. Elaborator: I.2002 B.L.L. reglem. 1578/ 15.C.C. nr.T.C.2002 B. 6/2003.R. în vederea reabilitării termice. 1579/ 15.N.T.

E.10.T.C.C.U.T.C. nr. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente Elaborator: U.P.M. tehnică din domeniu 76 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii Elaborator: P.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IX-19 MP 022-2002 M.P. 1569/ 15. nr.10.2002 B.L. 1571/ 15.L. nr.N.R. 5/2003 ** IX-20 GT 043-2002 M. 6/2003 * . 1570/ 15.T. nr.Domeniu – nr.E.2002 B. nr. S. nr.C.P.A.R.2002 B.M.I. 5/2003 IX-21 GT 044-2002 M.L.L.A.C.C. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii Elaborator: I.L.O.A.10. reglem.

15/2006 Îşi încetează valabilitatea: C 234-1991 IX-23 C 163-1987 I.C. Ghid privind proiectarea.C.L.2006 M. p.L. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice Elaborator: I. nr. 23/2006 ** 77 . execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS Elaborator: I.C. I.D..T.P.C.09. 40/21. p.N.E. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IX-22 NP 064-2002 M.09. Of. 5/1987 Îşi încetează valabilitatea C 163-1973 „Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice” * IX-24 GP 114-2006 M.2006 B. 928/ 15.C. 605/ 21.P.04.E.R.2003 M. I. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii Elaborator: I. 576 bis/ 12. nr..C.C. nr. 1734/ 21.Domeniu – nr. nr.11.R.T.T.C.E.C.2003 B. nr. nr. nr.C. reglem.1987 B.N.N.C.R.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. Of.08.C.

nr.C.09. nr.11.N.Domeniu – nr. Of. 1732/ 21. nr.P. 23/2006 Observaţii IX-25 NP 121-2006 M. 12/1978 ** .D. p.R.E. 910/ 08.T. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat Elaborator: I. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.C. nr.1978 B.N.C.C.T.R. 95/24.C.C. I.C..2006 B.C.E.C. tehnică din domeniu 78 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor Elaborator: I. reglem.09.2006 ** IX-26 C 187-1978 I.C.

L.11. C 3-1976 Caiet VII-IX.1989 B. nr.06. placaje. ICCPDC 74/17.X. nr.C. reglem. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop Elaborator: I.C.R.04.N.1976 B.1977 ICCPDC 35/3.E.R. 6/1977 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri Elaborator: I.C.T. 3/1989 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-1 NE 001-1996 M. tapete Domeniu – nr.P. 8/1996 Îşi încetează valabilitatea C 18-1983.C.1996 B. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii Elaborat: I. * IGSC 44/23.R.N.C.C.02.A. nr. nr.C.E. nr.E. Completare cu caietul VII – Prepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom.C.N.C. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli.C. 23/N/ 03. 5/1976 X-2 C 3-1976 * 79 .

1979 B.C.C.C.C.C.C.C.E. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea C 6-1975 * . 55/20.C.C.1986 B.S.09.C. Elaborator: I.R.N.N.C.12. 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974 ** X-4 C 55-1974 I.Domeniu – nr.E. nr.C.R.1974 B. nr.P. 157/7.C.C.P. 12/1977 Îşi încetează valabilitatea C4-1970 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” * X-6 C 6-1986 I.C.E. 131/05.D. 18/19.P.C.V.E. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I.1977 B.C. 4/1975 ** X-5 C 4-1977 I. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM Elaborator: I.C.11.C.C. reglem.R. nr.D. tehnică din domeniu 80 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P. nr.D.G.C.V. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din P.N.C.C.N.04. semirigid Elaborator: I.R.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-3 C 174-1979 I.

nr.L.1986 B.T.C. nr.L. nr.4.C.C 24/2004.15/2006 si B. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea C 70-1970 ** X-8 C 223-1986 I.C. Of.D.2003 81 .N.C. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile Elaborator: I. nr.P. Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri Elaborator: I.P.R.C.. 6/2003 M.C.C.12.P. nr.08.C. reglem. nr.C.C.C.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I.E.C.C.N. 54/20.C.E.R.2003 B.576bis /12.C.C.N. 5/1986 * X-9 GT 041-2002 M.C.T.E. * Îşi încetează valabilitatea C 202-1980.N. I. 7/11. 604/21.1986 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii X-7 C 70-1986 I.10.04. p.D.P. “Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argilă arsă” * X-10 GP 073-2002 M.E.L.L.Domeniu – nr.2002 B.R. 1575/ 15. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri Elaborator: I.R.

C. nr. 219/N/2000 din 27.C.08. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I.C. nr.A.N. regl. 11/1999 Îşi încetează valabilitatea C 35-1982 „Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”.T.1996 B. scafe.A.XI.2000 Ordinul s-a publicat în B.1998 B.T. 50/N/ 17.T.E. 3/1997 ** XI-2 GP 037/0-1998 M. nr. 68/N/ 28.C.C. nr. Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice Elaborat: ICECON M.L. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile Elaborator: I.R.P.E.06. elemente de scări Domeniu – nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut 82 Denumire reglementare tehnică Observaţii XI-1 NP 013-1996 Ghid privind proiectarea.P.N.L. plinte.L. 13/2001 . nr. Normativ privind proiectarea.A.C. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli.C.P.09. XI-3 ST 030-2000 M. nr.R.

C.04.1979 B.C.Domeniu – nr. regl. 18/19.E. nr.D.C.P.R. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XI-4 C 174-1979 I. 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974.C.N. ** 83 .C.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC Elaborator: I.

C.T. nr. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut 84 Observaţii Îşi încetează valabilitatea I 7/1-1994 „Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a colanelor electrice din clădirile de locuit” * Completează I 7-1998. nr. 49/N/ 30. * XII-1 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c. 10/2003 şi SIEAR XII-3 NP 061-2002 M. Elaborator: ICECON S.L.L.T.L.P.C.P.c. 3/2001 Broşură ICECON XII-2 I 7/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a.L. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri Elaborator: U.2000 B. Elaborator: ICECON S. nr. 1606/ 02.11.2001 B.A. şi 1500V c. M.T.A.2002 .C.06. 2/2002 Broşură ICECON B. nr.C.A. 939/ 02.XII. M.P.c.a. nr.L. reglem. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Domeniu – nr.T. şi 1500 V c.B.07.

Observaţii NP 062-2002 XII-5 NP I 7-2002 M. nr. S.P.C. nr.2002 Publicaţia în care a apărut B.T. publicat în B. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea I 18-1996.C.L. 10/2003 şi SIEAR B.C.C.Domeniu – nr.2002 B.T.A.T.C.07.L.07. nr. nr.A. 1617/ 02. 1/2003 B. Ordin de aprobare M. nr.C.T.c. 2014/ 18. 12/2002 şi broşură IPCT.12.2001 XII-7 I 18/2-2002 M. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Elaborator: IPCT.a. XII-6 I 18/1-2001 M.2002 Îşi încetează valabilitatea NP-I 7-1998 publicat în B. nr. 938/ 02.L. Elaborator: ICECON S.P. 3-4 /1999.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie Elaborator: IPCT. nr.P.C.B. 13/1997 * 85 . tehnică din domeniu XII-4 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal Elaborator: U.T.A. S. nr.L. nr. 10/2006 Broşură ICECON B.T.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. şi 1500V c. 1055/ 26.L. nr. reglem.L.11.

C. 42/N/1998 publicat în BC nr. M. 10/2001. 7/1999.C. 176/2005 din 15.T.2005 Îşi încetează valabilitatea ID 17-1986 NP 099-2004 se modifică şi se completează XII-9 GP 028-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor electrice din clădiri Elaborat: ICECON M.C. tehnică din domeniu 86 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. Reglementarea tehnică se publică în Broşura ICECON şi se difuzează şi pe dischetă Observaţii XII-8 NP 099-2004 Normativ privind proiectarea.T. reglem.L. nr. 2231/2005 din 27.. executarea.02. 80/N/1999 din 05. Of.T. p. nr. 16/2005 M.C. p. nr.10. 418 bis/ 18.P.Domeniu – nr.C nr.B.05. I.2005 B.12.A.1999 Îşi încetează valabilitatea GP 028-1997 aprobat prin OMLPAT nr. Of. nr. I.2006 B. nr. 95 bis/ 01. . 23/2006 Ordinul s-a publicat în B.C.02.T.. nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Elaborat: U.2005 Modificat de M. nr.T.T.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.C. reglem.D.Domeniu – nr.C.C.C. 12/1988 ** 87 . nr.C. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare.P.04.D.P.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XII-10 I 43-1989 I.1989 B. 17/26. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie Elaborator: I.C.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: IPCT. reglem.P.C.T. Îşi încetează valabilitatea I 9/1-1996 .1999 ** XIII -2 I 9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S. M.T.1982 Art. .P.A. 14/1999. nr.01.A.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Domeniu – nr. S.A.7 al 3 se modifică.L.A.A.03.L. 11.8 din “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare” (prin OMTCT 217/17.cap. M.L.05.2005) * Îşi încetează valabilitatea I 9-1982 prin decizia nr. iar reglementarea în Broşură IPCT Observaţii 88 XIII-1 SC 003-1997 M.1995 B.XIII.A.T.1996 B. nr. 12/1997 XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.02.09.P.C. nr.107/21. nr. 1/N/ 18. 1/1996. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B. 69/N/ 25. 17/N/ 16. nr. nr.

52 pct. 86/N/ 05.L.T. 2/1997 I 9-1994 .T.Domeniu – nr.14.A.L. nr. nr. nr.C. nr. nr.A.217/17.P.C.12. nr.1999 B.Cap. C se completează M. 14. C se completează Art. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Art. 438/22. 13/1999 Îşi încetează valabilitatea I 22–1984.2005). 23/N/ 07.C.P.02.14 (prin OMTCT nr.L.04. * M.152 pct. reglem.L.T. 3/2002 89 .P. ** B.03.A.1996 Modificări I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor XIII-4 I 22-1999 Elaborator: PRODOMUS S.2002 De completare şi modificare B. Modificări şi completări M.

M.T.Domeniu – nr.A.C. 77/N/ 05. nr. nr.L.C.A.C. 5/2000 Broşură IPCT * . 8/1975 Îşi încetează valabilitatea ID14-1964 „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru calculul loviturilor de berbec la proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă” * XIII-7 NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane Elaborator: PRODOMUS S. nr. I.C.A.P.A.B.T. tehnică din domeniu 90 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-5 NP 028-1998 Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S. nr.S.P.1999 B. reglem. 105/05.1998 B.G. nr.L. M.06. 6/2000 ** XIII-6 I 30-1975 Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune Elaborator: I.10. 78/N/ 13.1975 B.10.C.

10.P.09.C.C. 1454/ 03. reglem. nr.C.P.2002 M.L.P.A.A. 1214/N/ 06. 9/2003 Broşură PROED S.L. nr.T. B.L.A. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. 11/2001 Îşi încetează valabilitatea P 66-2000 „Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural”.09.A.T.P.L. nr.2001 B.L. Ordin de aprobare M. Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare.T. tehnică din domeniu XIII-8 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei Elaborator: PROED S.Domeniu – nr. S. nr. 12/2002 ** XIII-11 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural Elaborat: PROED S.11. * 91 . 1411/ 26. M.2002 Publicaţia în care a apărut B.L. nr.2001 B. Reţele plane ramificate Elaborat: IPCT. 14/2002 şi broşura IPCT Observaţii GP 071-2002 ** XIII-9 GP 074-2002 ** XIII-10 PC 021-2001 M. nr. nr.A. nr. 1616/ 02.L.C. Elaborator: IPCT.T.

A.P.C. 13/1997.Domeniu – nr. din anul 1996 şi în B. S.A.1996 Îşi încetează valabilitatea P 96-1986. nr. Observaţii XIII-12 P 96-1996 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile. nr. Normativul s-a publicat în broşura IPCT din anul 1996. social-culturale şi industriale Elaborator: IPCT. reglem. XIII-13 GE 046-2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q < 5 l/s) Elaborator: IPCT. 82/N/ 19.A. tehnică din domeniu 92 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în broşura IPCT S. S.C.P.L.A. M. 9/2003 Broşura IPCT .T.T.L. 1410/ 26. nr.2002 B. nr.11.L. M.09.

646/ 23. nr. Of. 771/ 04.O. M.P.D.C.2003 ordinul şi anexa: B. M. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea I: Treapta mecanică Elaborator: U.E. S. nr.E.D. nr.10. reglem. I.O.A.R. I.T.A. 771/ 04.C.Domeniu – nr.T.C. p. 4-5/2004 93 .T.2003 XIII-16 NP 032-1999 M.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. 3/2004 Broşură PROED Ordin: M. nr. 2/2004 Broşură PROED Observaţii XIII-14 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării Elaborator: P.2003 XIII-15 NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului Elaborator: P.1999 B.R.B. nr.T...T. 647/ 23.A.2003 ordinul şi anexa: B.C.C. 60/N/ 25. nr. nr.11.10. p. nr. S.11. Of.T.08.C.

P. I.C.B.T.T. Of.S Mapa proiectantului” ediţia 1972.Domeniu – nr. nr.2003 XIII-18 NP 089-2003 M. 640/23.L.1996 Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare – Instalaţii Sanitare .S .A. nr. Observaţii XIII-17 NP 088-2003 M. I.2003. 773/ 04. nr. * . 7/1996 Broşură IPCT.C. nr. nr.Mapa proiectantului” ediţia 1994 Elaborator: IPCT.C.2003 XIII-19 S -1994 M.B.C.T.10.T. nr.T. nr. S. tehnică din domeniu 94 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a II-a: Treapta biologică Elaborator: U.C. 773/ 04.T. 4-5/2004 Ordin: M. 4-5/2004 Ordin: B.03. reglem. Ghid de proiectare – Instalaţii sanitare .T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. nr.C..C. 19/N/ 28.11. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q < 50 l/s) şi foarte mică (Q < 5 l/s) Elaborator: U.11. 639/23. p. Anexa: B.2003 Anexa: B.A. p. Of.10.

11. 2/N/ 18. S. 14/1999 Broşură IPCT Ordin: B. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice .L.Domeniu – nr.P.F . reglem.A.C.T.01. 14/1999 Broşură IPCT Ordin: B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: B.C. 14/1999 Broşură ICECON Ordin: B.Mapa proiectantului” ediţia 1997 Elaborator: IPCT. nr.L. nr. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului.A.1999 * XIII-23 SC 001-1996 M. ediţia 1998 Elaborator: ICECON S. 2/N/ 18. 2/1997 Reglementarea în Broşură IPCT Observaţii Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare– Instalaţii de gaze .C.L. nr. nr.1996 ** 95 . nr.L. S.1999 XIII-21 F-1998 M.1999 * XIII-22 AC-1998 M.G .P.Mapa proiectantului. nr.A. 84/N/ 29. ediţia 1998 Elaborator: IPCT.01.A. nr. Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente Elaborator: IPCT. 9/N/ 16. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze.T.A.P.T.A.GMapa proiectantului” ediţia 1972 * XIII-20 G -1997 M. S.C.T.A.02.A.P.

nr. reglem.T.03.C. tehnică din domeniu 96 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii. nr.10. polietilenă şi polipropilena Elaborator: IPCT.P. I.L.12. 84/N/ 1999 din 25. S.. TERAPLAST Bistriţa Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.2003 Anexa – Broşură ICECON XIII-26 GP 043-1999 M.C. Normativ privind proiectarea.T.Domeniu – nr.A. ediţia 1995 Elaborator: IPCT.1999 Ordin: B. S. * XIII-25 NP 084-2003 M. 1/2000 Reglementarea – Broşură IPCT. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Ghid privind proiectarea. p.T..A.L. utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S.A. nr.T. 905/ 25.1996 Soluţii cadru de la art. 867/ 05. 1 se publică în broşura IPCT SA. nr.A.A. Of.11. nr. 7/1996 Broşură IPCT Observaţii XIII-24 M.C.P. ** .2003 Ordin: M. nr. 18/N/ 28. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC.

gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe Elaborator: IPCT..04. 210/2007 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.P. S. nr. I. M.L.G. 188/2002 XIII-28 NTPA 001-2002 M.A. reglem. nr.C.1999 Completat H. 7/1999 Reglementarea în Broşură IPCT. Modificat HG nr. nr.A.G. 188/2002 Aprobat de H.2002 ** 97 . 352/2005 H. nr. Of.03. 25/N/ 7. 210/2007 Face parte din HG nr.Domeniu – nr.I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: B.G. p. nr. nr.T. 187/ 20.C. ** Observaţii XIII-27 SC 002-1998 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.M.

tehnică din domeniu 98 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Completat H. M. nr.03. nr. reglem.p. nr. 210/2007 Modificat H. 188/2002 Aprobat de H.I.Domeniu – nr. 187/ 20. 210/2007 Face parte din H.G..G. Of.G. nr. nr.C.G. I. ** .2002 Îşi încetează valabilitatea NTPA 002-1997. nr.G. 352/2005 H.M. 188/2002 XIII-29 NTPA 002-2002 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Elaborator: I.

nr. nr. 210/2007 Face parte din H. 187/ 20. S.G.P. 352/2005 H.Domeniu – nr. 188/2002 Aprobat de H.O. 1/2002 Broşura PROED S.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Completat H. reglem.T.R.G. 210/2007 Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-30 NTPA 011-2002 Norme tehnice privind colectarea.G.A. nr.C.04. nr.E. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti Elaborator: I. nr. nr. M. Of. 188/2002 M.D.03.M. 665/ 30. nr. ** 99 . containerizate şi automatizate. p.L.. utilizate pentru comunităţi mici Elaborator: P.G.A.I.2002 ** XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc. Modificat H. I. nr.2001 Ordin: B.G.L.

T.C. p.02. 338 bis/ 21. 337 bis/ 21. 161/2005 din 15.04. nr..B Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate Elaborator: U.02. 2/2005 Observaţii XIII-32 GE 052-2004 M. nr. M.C. nr.2005 XIII-33 GP 106-2004 Ghid de proiectare.. 6/2006 M.T. tehnică din domeniu 100 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Elaborat: ICECON S.02.T.T. Of.C.C.2005 XIII-34 NP 107-2004 M. p.04. 345 bis/ 25. nr.2005 B. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Elaborator: U.B.C.T.C.T.A.T. Of. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.2005 . I.. Of.C.T.Domeniu – nr.2005 B. reglem.04. nr. nr. nr. I. nr. 163/2005 din 15. 22-23-24/ 2005 M. I. p. nr.C. 164/2005 din 15.2005 B.

11.2006 XIII-36 NE 035-2006 M.T.C. 16/N/1998 din 03.E.T. reglem.C.C. 1729/ 21. .03.09.C.R. nr. publicat în BC nr.A. nr. I. 888 bis/ 31. 1736/ 21. publicat în BC nr.2006 ordinul şi reglementarea B. 11/1987 XIII-35 NP 118-2006 M.09. 7/1984.T.B.P.2006 XIII-37 MP 005-1998 Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea oamenilor Elaborator: P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.D.1998 Ordinul s-a publicat în B.. nr.T. 19/2006 Observaţii Îşi încetează valabilitatea: P 28-1984.T.O.T. nr. nr. 13/2000. 903bis/ 7. Of. nr. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei Elaborator: U. nr. M. P 28/2-1988.2006 B.B. Se difuzează pe discheta de către PROED. 101 . 20/2006 M.Domeniu – nr.T. p I. Of. nr.C. p. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U.L.C.C.10.

C. Ghid privind proiectarea.3/1997 XIII-40 NP 003-1996 M.L.R.A. reglem. nr.N.1997 Ordinul s-a publicat în B. 17/N/1996 din 28.P.E. nr.1996 B. fără săpătură deschisă.T.1996 B.L. 4/1997 . 97/N/1997 din 01.L.T. nr.E.C Normativ pentru proiectarea. 68/N/1996 din 28.R.E. nr.T.07. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă Elaborat: I.Domeniu – nr.P.A.08. nr.C. tehnică din domeniu 102 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-38 GT 009-1997 Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă.04.C.C.P. XIII-39 NP 013-1996 M.A.N. M. nr.C.C.D.O.R. 10/2001. în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare Elaborator: P.

1993 B. 8/1994 ** 103 . Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-41 I 44-1993 M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii pierderilor şi risipei de apă Elaborator: I.R.C.E. 13/N/1993 din 9. nr.04.T.A.C.C. nr.P.N. reglem.Domeniu – nr.L.

L.P.T. nr. XIV-2 I 5/1-1994 XIV-3 I 5/2-1998 B.C.1994 M. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: IPCT.P.E.A. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: IPCT.07.C. nr. 15/N/ 07.1998 M. reglem.R. 930/ 02. 55/N/ 15. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Elaborator: IPCT. 9/1994 Observaţii 104 XIV-1 I 5-1998 Îşi încetează valabilitatea I 5-1979.T.C.T. S. gaze Domeniu – nr.N.07.L. nr. Îşi încetează valabilitatea I 13-1994.P. 929/ 02.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Elaborator: ICECON S.2002 Publicaţia în care a apărut B.L. 14-15/2003 . 6/1999 Broşură ICECON B.C.L.C.T.C. Ordin de aprobare M.2002 M. Îşi încetează valabilitatea I 13/1-1994. nr. S. 14-15/2003 Îşi încetează valabilitatea I 5-1979.T.XIV.07.A.07.P. nr.07.L.P.C.A. 55/N/ 15.A.A.1998 M.A. S. nr. nr. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice. XIV-4 I 13-2002 XIV-5 I 13/1-2002 B. 6/1999 Broşură IPCT B. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I.L.A. condiţionarea aerului. nr. nr.

1997 Normativul: Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor şi B. nr. 78/N/ 12.L. 10/1998 XIV-7 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea.03.P.05.C. nr. M.1997 B.L. 14/1997. nr.T.A. 14/1997.R. 68/N/ 25.Domeniu – nr.C.C.A.N.E.C.L.C. exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu G.P. la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Ordinul: B. 4/1997 şi B.P. reglem. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-6 GP 017-1996 Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară Elaborator: I.T. nr. execuţia. M. 105 . nr.C.

T.C.A. nr. 19/N/ 07.T. nr.P.T.A.A.04.B – Instalaţii Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. nr.L.2000 B.P. 13/2000 Broşură ICECON .Domeniu – nr. nr. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.C. 75/N/ 05.10. Cerinţe de calitate.1999 XIV-9 GT 022-1999 M.1999 M. reglem. Procedură de verificare Elaborator: ICECON S. 5/2000 Broşură ICECON Observaţii XIV-8 ST 020-1998 M.I.A.C.T.L.A. tehnică din domeniu 106 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate Elaborator: ICECON S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.1999 B. 249/17.C.04. nr.P.L. 22/N/ 7. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie Elaborator: U. nr.C.09.

P. reglem.I.10. nr.P. S. 2/2000 Broşură IPCT 107 .1999 M.P.A.2000 B. nr. nr.T.09.P. B.I. nr. 248/ 17.A.) Elaborator: IPCT.C. 18/N/ 07.09.L. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. nr. nr. 74/N/ 05.C. Îşi încetează valabilitatea: I 33-1976 „Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat” XIV-13 I 33-1999 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.L.C. 2/2000 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea: I 31-1976 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”.C.) Elaborator: IPCT. S.1999 M. nr. 248/ 17. 14-15/2000 Broşură ICECON XIV-12 I 31-1999 M.1999 B.A.10. nr.A.A.T.C. 74/N/ 5.L. cu conducte din polietilenă Elaborator: ICECON S.P.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-11 ST 024-2000 M.1999 M.04.A.Domeniu – nr.L.L.

73/N/ 5.L.1999 B. 1/2000.P.10. pentru autovehicule Elaborator: IPCT.A. 72/N/ 04.R.E. nr. execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală Elaborator: ICECON S.N.P. nr.L Normativ de proiectare.T. 116/29/ 24.C. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B. S.C.08.C.L. XIV-16 NP 037-1999 M.P.A.1999 B. nr.L.I.10.A. nr. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 64/N/ 25.P. nr.P. reglem.10.L. S.1999 M.T.L.C. tehnică din domeniu 108 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea. nr.G.P.T. 12/2000 Broşură ICECON Observaţii XIV-14 NP 031-1999 M. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Elaborator: I.).C.Domeniu – nr.A. Normativ de proiectare.C.L. nr.R.) pentru autovehicule prin staţii independente Elaborator: S. nr. 76/N/ 05.1999 M.A.I.08.T. nr.A. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 9/2000.C. . Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.1999 XIV-15 NP 037/11999 M.M.A.

04.C.C. 10/2000 XIV-19 I 42-1985 I. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru alegerea. 8/1985 XIV-20 I 45-1993 M.R.R. 1993 109 . IPCT.A.C.C. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate Elaborator: I.T.A.E.E.D.C.C.L. 14/N/ 9.C.P. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-18 GP 041-1998 M.1985 B.N. nr. C Elaborator: I. reglem..C. proiectarea.P..03.E.1999 B.R. nr.C. I.T. 14/05.R. I.Domeniu – nr.P.L.N.04.A.C.. 26/N/ 07.L.C.N.C. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.B. nr.C.

A. nr. nr. reglem.C.N.11. nr.L.R.R.C. Broşură IPCT B.T. M.2001 B.L. nr.L.06.E. 6/2001. nr.C.2000 XIV-23 GT 029-2001 M. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici Elaborator: IPCT.C. tehnică din domeniu 110 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: B. Anexa: B. 6/2001 şi BC nr. 13/2000. 16-17/2006 Observaţii XIV-21 GP 051-2000 Ghid de proiectare. S.A.12.C.L. 50/N/ 30.A. nr.C.N.P. S. 324/N/ 4. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective Elaborator: I. nr.Domeniu – nr. 3/2002 .P.E.A.T.C.C.2000 XIV-22 NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator: I. nr. M. 4/2001 B. 1612/ 02.P.T.C.

2001 B.R.R.L.P. 1625/ 02. Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit Elaborator: IPCT.A. 1618/ 02.L.N.C. 3/2002 XIV-25 GT 028-2001 M. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente Elaborator: I.T. nr.N.E. reglem.P.C.11. 5/2002 Broşura IPCT 111 .L.2001 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire Elaborator: I.L. nr.L.2001 B.C.P.C.T. nr. nr.E.2001 M.N.Domeniu – nr.T. 1628/ 02. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-24 ST 046. nr.C. 3/2002 XIV-26 GT 032-2001 M.11.11.C.C. 1611/ 02.C.L.L. nr. S.C. 3/2002 XIV-27 SC 006-2001 M.P.T.2001 B.C.E.11.R. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice Elaborator: I. nr. nr.L.

execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.11.C.T.C. .T. nr.T. 942/2002 din 02.A.07.C. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente Elaborator: IPCT. 24/2003 Broşura IPCT Îşi încetează valabilitatea: I 36-1993. S.C.A. GP 066-2002 XIV-30 XIV-31 NP 029-2002 M.C.2001 M.C. 22/2003 Broşura IPCT B. S.Domeniu – nr.L. nr.T.L.P. nr. S. 7/N/1999 din 04/02/1999. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie. 1614/ 02.L.A.11.P.2001 B. nr.07.A. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 940/2002 din 02. nr. nr. Elaborator: IPCT. 1626/ 02.L. Elaborator: IPCT. S. reglem. Elaborator: IPCT.T.2002 B.2002 Îşi încetează valabilitatea: NP 029-1998 publicat în B. 6/2002 B. nr. 5/2002 Broşura IPCT XIV-29 I 36-2001 M. 5/2000 aprobat de OMLPAT nr. tehnică din domeniu 112 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. în centrale termice pentru ansambluri urbane. Normativ de proiectare. nr.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-28 MP 013-2001 M.T. nr.

nr.A. S. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte termice. nr.07. aferente acestora Elaborator: IPCT. 21/2003 Broşura IPCT XIV-35 NP 059-2002 M.Domeniu – nr.2002 B. Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire Elaborator: I. nr.P. 941/2002 din 02. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte termice. S.P. Elaborator: IPCT.C.L. 3/2003 XIV-33 GP 067-2002 M. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-32 GT 036-2002 M. nr.2002 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum.2002 B. C.C. S.T. 931/2002 din 02.T.T. 926/ 02.2002 B.T.07.C.R. 12/2003 113 .C.E. nr.L. Elaborator: IPCT. reglem.T. 934/ 02. nr. nr.C. 20/2003 XIV-34 NP 058-2002 M.L.07.C.07.L nr.C.N.A.T.A.

I.03.A. nr.E.C. 18/2003 Ordin B. reglem. S. 932/2002 din 02. ** XIV-39 I-1995 M. 837/ 20.2002 XIV-38 SC 007-2002 M.P.T.N.T. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente Elaborator: IPCT. p.T.2002 B.2002 B.L. nr.A.T. 7/2004 Broşura IPCT Observaţii MP 017-2002 XIV-36 M.C..09. 1850/ 11. ediţia 1995 Elaborator: IPCT. tehnică din domeniu 114 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri Elaborator: I. nr.C. Ghid de proiectare – Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului.R.T.A. 19/N/ 28. Of. S.T. 7/1996 Reglementarea în Broşura IPCT Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare – Instalaţii de Încălzire – I-Mapa proiectantului” ediţia 1972. 14/2002 B.07.C.C.11. nr. nr. 1412/2002 din 26.A.11.L.1996 . nr.L.C.2002 XIV-37 MP 019-2002 M.Domeniu – nr. nr. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari Elaborator: IPCT. S. nr.C.P.C.

03.A.A. nr.C. – Instalaţii M. M. 78/N/ 05. 10/2001. ** XIV-40 V-1995 Ghid de proiectare – Instalaţii de Ventilare – V-Mapa proiectantului ediţia 1995 Elaborator: IPCT. 19/N/ 28. nr.Domeniu – nr. 7/1996 Reglementarea în Broşura IPCT Observaţii Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare– Instalaţii de VentilareV-Mapa proiectantului” ediţia 1972.C.12. nr. 1/2002 115 .10.L.A. reglementarea fiind publicată în broşura IPCT. XIV-42 GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare Elaborator: U.T. S.T. reglem. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin B. ** Îşi încetează valabilitatea GP 019-1997 aprobat prin OMLPAT nr.T.2000 B. 7/1999.C. Reglementarea în Broşură ICECON. 332/N/ 08.P.T. nr. M.L. nr.L.P.C. nr.1996 XIV-41 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri Elaborator: ICECON S.P.C.1999 Ordin B.A. 44/N/1998 din 03/06/1998 publicat în B.B.A.

C.L.P. 13/2001 Reglementarea în Broşură IPCT. S. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor Elaborator: IPCT.T. tehnică din domeniu 116 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizând noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament. nr.) Elaborator: IPCT. 9/2007. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin B.A.T.p I. S. Ordin B.T.A.05. nr.C. nr.T.Domeniu – nr. reglem.C.04.A.T.A. nr.2004 B.2000 ** XIV-44 SC 004-2000 M.2000 ** XIV-45 ME 005-2000 M. Of. Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice Elaborator: IPCT. nr. 405/ 06. nr.L.P. scară etc. 329/N/ 08.L.C. 210/N/25/ 09. Reglementarea în broşura IPCT Ordin B..2000 ** XIV-46 MP 037-2004 M. 330/N/ 08.L. nr.R.C. Observaţii XIV-43 SC 005-2000 M.A. 12/2001.2004 . nr.12. 13/2001 Reglementarea în broşura IPCT M. S.P.A. 711/ 13. nr.12. Metodologie privind determinările termografice în construcţii Elaborator: TEHNOSISTEM S.

C. Of.N. 18/2006 şi B.C. nr. 5/2001 GT 037-2002. 4-7/1-2007 Îşi încetează valabilitatea: MP 024-2002. 732/ 7.Domeniu – nr..C.T. 126 bis/ 21. NP 049-2000. 2/2003 117 . 5/2001.T.C.T. nr. nr. nr.2007 Reglementarea în B..T.12. Îşi încetează valabilitatea: I 37-1981 “Instrucţiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte” XIV-48 Mc 001/12006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. nr.C. nr.C. publicat în B.C nr.02.C nr.R. 904/ 25. M.C. Partea I – Anvelopa clădirii Elaborat: U. 157/ 01.C. 867/ 05.T.2002. nr.p.02. Of.B. I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin M.C.2003 Anexa s-a publicat în B. P. nr. reglem. nr.11. publicat în B. M. nr. 24/2004.E.2003 Observaţii XIV-47 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte Elaborator: I. I. p. 10-11/2002 şi în M.C.10.. I. Of. NP 047-2000 publicat în B.2007 M. publicat în B.

T. nr.C. NP 049-2000. 2/2003 XIV-49 Mc 001/22006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. nr. publicat în B.2002. publicat în B. 126 bis/ 21. P. publicat în B. NP 047-2000 publicat în BC nr. nr.02. Of.C. 5/2001 GT 037-2002. nr.B..10. p. nr.C nr. M..02. nr.T. NP 047-2000 publicat în BC nr. 4-7/4-2007 . I. 10-11/2002 şi în M. Of. P.B. NP 049-2000. I. I. 126 bis/ 21. Partea III – Auditul şi certificatul de performanţă al clădirii Elaborator: U.C. Partea II – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri Elaborator: U. 157/ 01. Of.C. publicat în B.Domeniu – nr. 157/ 01.2007 B. M.T.C.2/2003 Îşi încetează valabilitatea: MP 024-2002. reglem. 5/2001. nr.T..C.C. nr. 4-7/2-2007 şi B.. 4-7/3-2007 XIV-50 Mc 001/32006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 732/7. nr. 5/2001.2007 M.02.02.C. 10-11/2002 şi în M. 732/7.10. Of.2007 B.C nr. publicat în BC nr. I.T.p. 5/2001 GT 037-2002. tehnică din domeniu 118 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: MP 024-2002.C nr. nr.T.2007 M.2002. publicat în BC nr.

nr.A.T. nr.L. 933/2002 din 02.L.2002 B. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora Elaborat: PRODOMUS S.2002 B.C.C.07.P.07. 13/2003 Broşura IPCT ** XIV-52 NP 060-2002 M.C. reglem. 18/2003 ** XIV-53 MP 012-2001 M. în vederea reabilitării şi modernizării acestora Elaborat: PRODOMUS S. S. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice Elaborat: IPCT.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-51 GT 038-2002 M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente.C.A.T.Domeniu – nr.11.L. nr. 7/2002 Broşura IPCT ** 119 .2001 B.T. nr.T. nr. nr. 1605/2001 din 02.A. 937/2002 din 02.P.

126/ 9.P. nr. 1/2001 Broşura ICECON S.05. 335/N/2000 din 08.C. fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate Elaborat: ICECON S.T. M.2000 B. tehnică din domeniu 120 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante Elaborat: ICECON S. 1/2002 ** XIV-55 I 6/PE-2000 M. nr.C.12.A. reglem. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte. nr. 33/N/2000 din 22/05/2000 şi de OMIC nr.L. nr.A.A.I.2000 B.P.A. nr. 33/N/2000 din 22/05/2000 şi O.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-54 GP 057-2000 M.L.P. Îşi încetează valabilitatea: I 6/PE-1997 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă” Îşi încetează valabilitatea: I 6 PE-97 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă” XIV-56 I 6/1/PE-2000 Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale prin conducte de polietilenă Elaborat: ICECON S.05. 126/ 9.Domeniu – nr.C. nr.A.L. . nr.T. 1/2001 Broşura ICECON S.A.2000 B.A.A.M.C.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B.A. 13/2001.P. reglem.02. 121 . 14/1997. Normativul s-a publicat în Broşura IPCT şi de SORPINC Bucureşti. M. nr. 1513/N/1998 din 12.07. nr.C.T. nr.1998 Ordinul s-a publicat în B. OMLPAT nr. 162/N/2000 din 06.2000 XIV-58 I 6-1998 Normativ pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu gaze Elaborator: IPCT. Ghidul s-a publicat în broşura ICECON Observaţii XIV-57 GT 026-2000 Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană Elaborator: ICECON SA.C.Domeniu – nr. Îşi încetează valabilitatea I 6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.L. 11/N/1998 şi OMIC nr.

nr. Observaţii XIV-59 I 6/1-1998 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Elaborator: IPCT. 6/2001 ** .P. 1513/N/1998 din 12.12.L.Domeniu – nr.1998 Îşi încetează valabilitatea I 6-1986 şi Indicativ 338-340/1986. M. XIV-60 PCC 0172000 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice Elaborator: ICECON SA. 334/N/2000 din 08. Ghidul în Broşura ICECON S.I. nr. M. nr.A.C.C. 13/2001.12.C.L. 11/N/1998 şi M. nr.C.A.A.T. 14/1997 Broşura IPCT şi de SORPINC Bucureşti Ordinul s-a publicat în B. tehnică din domeniu 122 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.P.02.A.A.L.2000 Ordinul s-a publicat în B.T. M. nr. nr.2000 XIV-61 PCC 0162000 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante Elaborator: ICECON S.P.T. 328/N/2000 din 08. reglem. nr.

15/N/2000 din 07.A.1999 Ordinul s-a publicat în B.2000 123 . nr. nr.A.T.C. 13/2001 Îşi încetează valabilitatea: GP 027-1997 aprobat prin OMLPAT nr.L.L. 65/N/1999 din 25.Domeniu – nr.T. XIV-64 GT 023-1999 Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice M.1999 Ordinul s-a publicat în B. 43/N/1998 din 03/06/1998 publicat în B.C.P.08. reglem. nr. 7/1999. Reglementarea tehnică în Broşura ICECON.C.A. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice – RpE – pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze – RpG – şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire – RpG Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii RpE XIV-62 RpG RpG M.P.C. 10/2000 Specificaţiile tehnice de norme aprobate se vor publica sub denumirea – Indicatoare de norme de consum de resurse pe articole de deviz. nr. nr. nr.10.T. nr. XIV-63 GP 027-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor Elaborator: ICECON M. 79/N/1999 din 05. 10/2001.P.L. Ordinul s-a publicat în B.04.

13/2001 Observaţii Procedura de control a calităţii execuţiei lucrărilor de instalaţii Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii Elaborator: I.N. nr. XIV-66 GT 021-1998 M.T.E.C. nr.E.04.1997 B.T.T.C.R.P.04.C.11. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan Elaborator: I.11.L. nr.R.A.L.C.L. nr. 135/N/1997 din 10. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos Elaborator: I.C.A.1998 Ordinul s-a publicat în B. nr.P.R. reglem.A. nr.C. nr.C.2000 Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B. 16/N/2000 din 07.C. tehnică din domeniu XIV-65 124 Indicativ reglementare tehnică PCC 0011999 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M. 134/N/1997 din 10.1997 B.L. 10/2000 ** .C.A.Domeniu – nr. 21/N/1999 din 07.P.P. nr. 10/2000 ** XIV-68 GT 014-1997 M. 13/2001 XIV-67 GT 017-1997 M.T.E.N.C.N.

1997 B.C.R. nr.N.P.L.T.A.C.1997 B.E.L.N. nr.T.C.C.C.1997 B.T.C. 137/N/1997 din 10. 136/N/1998 din 10.P. 11/2000 ** XIV-71 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră Elaborator: I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Elaborator: I.11. M. M.R.R.A.L. nr. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-69 GT 015-1997 M.E. 11/2000 ** 125 .C. 9/2000 ** XIV-70 GT 018-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor Elaborator: I.N.C.11. nr.C. nr.11.Domeniu – nr.P.E. reglem. 133/N/1997 din 10.A.

1997 B.1997 B.T. nr.L.P.C. reglem.C.N.L.11.N. 113/N/1997 din 06. nr. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie Elaborator: I. Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunătăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare Elaborator: ICECON SA Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial Elaborator: I.P. 4/10.C. tehnică din domeniu 126 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Manual de specificaţii privind instalarea.08. XIV-74 ST 018-1997 M. 15/1999 XIV-75 I 26-1973 I.E. 13/2001. 11/2000 ** XIV-73 GP 015-1997 M.C.R.G.L.C.E.Domeniu – nr.C. nr.T. nr. nr.R.1973 B. nr.T. 131/N/1997 din 10.S.A.11.C.C. nr.A.07.1997 Ordinul s-a publicat în B. 138/N/1997 din 10.C.A. 10/1973 ** .P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-72 ME 002-1997 M.

1977 B.C. nr.C.E.R.12. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea: I 35-1979 ** XIV-78 I 38-1981 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale Elaborator: I.D. 67/10.C. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM Elaborator: I. I.N.C. nr.D.C.C.07.C. 2/1978 ** XIV-77 I 35-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.C.1981 B.C.N.P. I.C 93/21.06.C.C.C.C. 12/1981 ** 127 .1982 B. 205/12. reglem.Domeniu – nr. nr.R.C.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-76 I 29-1977 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale Elaborator: IPCT I.E.P.D.C.

B.P.11.C.Domeniu – nr. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea: ID 29-1976 ** .C.E. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală Elaborator: I.N.C.C.R.D.C.C. tehnică din domeniu 128 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil Elaborator: I.C.D.C.1982 B.P.1982 B.C.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-79 I 39-1982 I. I. reglem.06.C. 12/1982 ** XIV-80 I 40-1982 I.C. nr.E.R.N. nr. 19/19.C. 143/30..

Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive Elaborator: I.2003 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor Elaborator: I. 10/N/ 07. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive Elaborator: I.C.R.C.XV.A.04.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Domeniu – nr.N.T.C. 1003/ 10. nr.N.T.T.T. 1002/ 10.2003 B.C.C.N. nr. nr. 8/1994 XV-2 GM 018-2003 M.C. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat.T. nr.L. 6/1995 XV-3 GM 017-2003 M.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XV-1 PC 1/1-1993 M.12. nr. nr.C.E.12.E.C.P.C.R.1994 B.R. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea: PC1/3-1996 129 . reglem.E. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea: PC 1/2-1994 publicat în BC nr.

E.R.01.L.N.12. 5/11.C.L.P. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I. beton.G.C.Domeniu – nr.11.C.T.A.G. cărămidă.C.C.C. nr. 2/1976 Îşi încetează valabilitatea I 14-1965 XV-6 GE 030-1997 M. reglem.T.T. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate Elaborator: I.C. nr.R.S. 8/2001 XV-7 GP 030-1998 M.1996 Îşi încetează valabilitatea: C 219-1985 XV-5 I 14-1976 I. execuţie.1976 B. 130/N/ 10.02. 8/N/ 03. Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn.C.P. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice Elaborator: I.T.C.1998 B. tehnică din domeniu 130 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. 1003/ 10. nr.1997 B.N.piatră naturală şi artificială) Elaborator: I.L.C. nr.E. nr. Ghid de proiectare.C.R. 13/1999 . nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XV-4 GP 013-1996 M.S.E.C.A.N.

P.06.1994 B.07.C.L. nr. 16/N/ 07.R.C. 5/1999 Îşi încetează valabilitatea: C 210-1982. 6/N/ 03. Ghid de proiectare.Domeniu – nr. nr.I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I.A.A.L.R. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XV-8 GP 033-1998 M.E. 131 . XV-10 P 127-1994 Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.T.T. nr.P. 51/N/ 17. nr. 13/1999 XV-9 GP 036-1998 M. nr. 10/1994.C. S.L. reglem.C.A. Bucureşti M.02.C. Îşi încetează valabilitatea: P 127-1987.A.1998 Ordinul şi reglementarea în B.N.P.C.N.C. nr. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale Elaborator: I.P.E. Elaborator: G.T.1998 B.

E.R. 43/28.T. reglem. nr.C.P.C.C.C.D.09.N. 6/1987 XV-12 C 225-1987 Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate Elaborator: I. nr.L.C.P. 41/28. 1447/ 03.D.N.09.R.10.C.C.C.E.L. tehnică din domeniu 132 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: C 170-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale” XV-11 C 170-1987 Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: I. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I.C. l C.2002 B.C. 6/1987 XV-13 GE 045-2002 M.E. I.C.R.1987 B. nr.P.1987 B. nr.Domeniu – nr.C.C.N.C. 13/2003 .

893 bis/ 02. nr.T.N. nr.05.2006 B.2005 Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap.C.C.C.T.T. 5/1999. 8-9/2005 Observaţii XV-14 GE 053-2004 Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel (Revizuire GP 035-1998) Elaborator: I. nr. 22/2006 133 . aprobat prin OMLPAT nr.C. 5/1999 XV-15 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: I.T. Of. reglem.E.C.N.C.2005 B. c.. 428 bis/ 20. Îşi încetează valabilitatea: GP 035-1998 cap. nr. M. 8-9/2005 XV-16 GE 054-2006 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. b. I. M.C. Of. nr. nr.T.02.T. Îşi încetează valabilitatea: GP 035-98 cap.C. 52/N/1998 din 17/06/1998 publicat în B. nr.C.C.R. Of. p.11.E. nr.C.C.05. p.. M.C.E. aprobat prin OMLPAT nr.. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.Domeniu – nr.C. p. nr. nr. nr.N. nr.09. 441 bis/ 25.2006 M. 193/2005 din 15.R.02.C. 52/N/1998 din 17/06/1998 publicat în B. aprobat prin OMLPAT nr. a. 5/1999. I. 52/N/1998 din 17/06/1998 publicat în B. 1735/ 21.2005 B.2005 M.R. Măsuri de intervenţie Elaborator: I. 194/2005 din 15. I.

L.T.E. tehnică din domeniu 134 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi – cerinţe şi criterii de performanţă Elaborator: I.09. 1731/ 21.R. 1580/ 15. nr.P.T.C.T.09.L.10.C. 1577/ 15.C.T. 22/2006 Observaţii XV-17 ST 049-2006 M.C.T.C.C. p.2002 B. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii Elaborator: I.R.2006 B.C.C.E. 1728/ 21.N. 6/2003 XV-19 GP 070-2002 M. 6/2003 XV-20 ST 050-2006 M. nr.E.2002 B. Of.2006 XV-18 GP 072-2002 M. nr.T.N.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. Of. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate Elaborator: I.R. nr. I. nr.Domeniu – nr.11. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice Elaborator: I.C. nr.. 23/2006 . I. p. 942/ 22. reglem.P.10.C.2006 B.E.L.C. 932/ 16.2006 M.L.N.C. Ghid de proiectare.R. nr.. Ghid de proiectare. nr. nr.11.C.N. nr.

L.D.C.P. nr.C. 51/N/1996 din 15/07/1996 Ordinul în B.A. Ordinul în B.A.P.T.C. nr.P.1986 B.C. 13/2001. 23/27.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale Ghid de proiectare.C. nr.C.06. nr. 220/N/2000 din 27/09/2000 XV-22 GP 048-2000 M. nr. 223/N/2000 din 27/09/2000 XV-23 GE 006-1996 M. nr. XV-24 C 46-1986 I.C.P. nr. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii Elaborator: ICPIL Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B. Observaţii XV-21 NP 039-1999 M. 7/1986 ** 135 .L.Domeniu – nr. reglem.T. 13/2001. 12/1999.A.T.

P.06.T. Decizia 49/08.C.C.P. Elaborator: M.1997 912-CP/ 02. reglem.1997 M. şi Cartografie 91/N/ 02.C.T. N.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi .06. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice.N.C.C.I.L. Cad.1997 911-CP/ 02.A.C. 7/1997 XVI-3 C 83-1975 B.A.12.C. fotometrice şi cadastrale Domeniu – nr.E.C.N.G.L. Ordin de aprobare M.06. şi Cartografie 90/N/ 02. Cad.R.L.06.N.G.C. Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi Elaborator: O. nr.N. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii Elaborator: I.A.XVI. topografice.T. 1/1976 Îşi încetează valabilitatea: C 83-1968 .1975 Publicaţia în care a apărut 136 Observaţii XVI-1 B. nr. Of. Of. 7/1997 XVI-2 B. nr.1997 M. O.P. nr..

T. 649/ 25.A.01.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M.T.A. reglem. 6-7/1998 * 137 .T.L.L. 6-7/1998 * XVII-3 NP 010-1997 Normativ privind proiectarea. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Domeniu – nr.P.C.L. nr. XVII -2 NP 009-1997 Normativ privind proiectarea.2001 Îşi încetează valabilitatea: CPH 1-1993. 287/ 31. S. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee Elaborator: PRINCER S.A. M.A. Of. nr.01. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER S. nr.P.04.05.1997 B. nr. nr. M.XVII.2001 Broşură IPCT Observaţii XVII-1 NP 051-2000 M. 5/N/ 22.C.L. 5/N/ 22.A.1997 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap Elaborator: IPCT.

11. nr. S.A. tehnică din domeniu 138 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea.A. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: IPCT.1997 B. nr. 4/N/ 22.01. nr. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-4 NP 011-1997 M. execuţia.L. Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora Elaborator: IPCT. S.C. 14/1999 şi reglementarea în broşura IPCT * XVII -6 NP 24-1997 M.1997 * .L. reglem.A.L. Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane Elaborator: IPCT.C. 6-7/1998 * XVII-5 NP 015-1997 M.P.C. 142/N/ 28.L. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii Elaborator: PRINCER S.A.Domeniu – nr. 5/N/ 22. 14/1999 şi reglementarea în Broşura IPCT Ordinul în B.A.T.1997 Îşi încetează valabilitatea: P 132-1993.A. Normativ pentru proiectarea. 1-2-3/1998 Ordinul în B. nr. XVII -7 NP 25-1997 M.P. nr.T.01. nr.1997 B.A.A.T.T. 141/N/ 28.11. nr. S.C.P.P.

C. nr.G.C.L.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII -8 P 41-1973 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane Elaborator: I.S.G.P. reglem.A.S. de turism şi administrative Elaborator: I. nr. 9/1973 Îşi încetează valabilitatea: P 41-1966 „Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi în oraşe” ** XVII -9 P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.E. 157/21.C.C 116/30.C.L.1973 B. de turism şi administrative” * 139 .C.C. social-culturale.L. socialculturale.06. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea: P 92-1976 „Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.1982 B.09.Domeniu – nr.D.S. I.

Domeniu – nr.02.P. reglem. nr.C.C.C. 1383/ 24.C. 3/1987 XVII-12 P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici Elaborator: IPCT. S.D.C.P.D.1997. 8/1998 * XVII-11 P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari Elaborator: IPCT. 9/2003 Îşi încetează valabilitatea: NP 016-1996 aprobat prin OMLPAT nr.L.2002 B.C. 6/24.C. 01. 5/1979 ** I.C.P.03. 75/30.L.C. M.1985 B. 1/1987 ** .T.C.A.09. tehnică din domeniu 140 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-10 NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96) Elaborator: IPCT. Modificări la P 101-1978 I.07.10. nr.P.C.C. 71/N/27. nr.C.D. nr.C. nr. publicat în B.1978 B. I. nr.1987 B.

. nr..A. reglem. M.T. p.C.A. S. nr.2002 Ordinul şi reglementarea în B. 1177 bis/ 27. M.12.I.L. p.C. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate. I. nr.U. realizate după proiecte tip.A. XVII-13 NP 064-2002 Elaborator: IPCT. nr. I .12. S.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M.2002 XVII-14 GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P + 9E.2005 B. 7/2003 * Observaţii Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.2005 Ordinul şi reglementarea în M. nr.C.P. 17/2005 * 141 . U. Of. Of.T.M. 944/ 23.Domeniu – nr.03. 1991/ 12. nr.. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde Elaborator: IPCT.T.12. 364/ 08.

nr. B. Of.T. 8-9/2005 Ordin: M. 917/ 20. Of.I M.2002.T. 867/ 05.C. B.M.11. I.M.L. S.12.A. I.2003 B..12.12.C. 914/ 26.12.L. 6/2004 B.C. nr.C.A. 1004/ 10. nr. nr.12.. nr. 1994/ 13.2003 * XVII-16 GP 088-2003 Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator: I. Of. reglem. p. 8-9/2005 Observaţii XVII-15 GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri Elaborator: U.2002 * .2003 XVII-17 NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii Elaborator: IPCT. nr.T.T.N.I.T. M. I.Domeniu – nr.C. nr. nr. 21/2004 Ordin: M. M.U.. nr. p. p. 945/ 23. tehnică din domeniu 142 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. nr.C.2003.P.

1996 B.C.R.A.C. nr. 3/1997 XVII-19 NP 002-1996 M.C. 16/2001 * 143 .T.09.L.Domeniu – nr. Cerinţe esenţiale.A.E.C. M.T.C. nr.N.L. nr. nr. nr. 13/2001 şi normativul în B.L.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile având durata de exploatare limitata pe un amplasament dat Elaborator: I.N.T. 11/1996 * XVII-20 NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S.C. nr. 26/ 24.02.P.1997 B.C.P.04. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă Elaborator: I. nr.P.1997 Ordinul s-a publicat în B.R. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-18 NP 002-1997 M.L. reglem.A. 115/N/ 1.C. 25/N/ 03.

C. M.A.1997 B.A. nr. realizate după proiecte tip Elaborator: IPCT. M.Domeniu – nr.09. 18/2001 * XVII-23 GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum. nr. nr. 118/N/ 1.C.09.A.P. 117/N/ 1.T.C.2005 B. reglem.1997 B.T. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă.T.L.A.C. tehnică din domeniu 144 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-21 NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S. nr. nr. M.T. 17/2005 . 17/2001 * XVII-22 NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S.A.L. S. nr.P. 278/2005 din 23.02.

2 x 23.L.03. nr.A.T. Ghidul în broşura COCC S. compus din doua secţiuni simetrice având dimensiunile în plan 12.2 x x 41. 141: – tronson de baza tip LP 11/21.A. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P + 8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip IPCT. cu 36 apartamente Elaborator: IPCT Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-24 Gex 001/11998 M.1997 Ordin publicat în B.68 m. socialculturale şi industriale M. nr.C. cu 72 apartamente – tronson de bază tip LP II/23. 32/N/1997 din 03.80 m. 145 . 2/2002.1998 Ordin publicat în B. nr.P. reglem. 31/N/1998 din 2. nr. XVII-25 GE 011-1997 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe.A.04.P.Domeniu – nr. 12/1999. având dimensiunile în plan 14.L.A. Ghidul publicat în broşura IPC S.T.C.

C.C.P. nr. 2/1987 .04.1987 B.02.P.N.C.S.C. ** XVII-29 P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale Elaborator: IPCT.E.E.Domeniu – nr.T. 12/1993 ** XVII-28 P 25-1985 Elaborator: IPCT C.1986 B.L. reglem.C.C.C.C.04. 14/18.C. executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu Elaborator: URBAN PROIECT Normativ pentru reţeaua culturală Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII-26 C 47-1986 I. C 207-1981. ** Îşi încetează valabilitatea: P 87-1975. nr. nr.1985 B. 171/15. 8/1985 Îşi încetează valabilitatea: P 25-1975.C.E. tehnică din domeniu 146 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii Elaborator: I. 94/27. * XVII-27 I 46-1993 M.1993 B.A.C. nr. 5/1986 Îşi încetează valabilitatea: C 47-1979. Instrucţiuni privind proiectarea.S.D.R. C. nr. 17/N/ 23.04.

1985 B.D. 56/1983 Îşi încetează valabilitatea : NP 30-1979.C.D.A.12. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale Elaborator: IPCT S. 53/20.P.1986 B. 9/1985 Îşi încetează valabilitatea: P 17-1976 XVIII-2 P 71-1986 I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Publicaţia în care a apărut Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I.XVIII.C.C.C.03. nr.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale.P.P.C. 18/04.P.C. 147 .I.U.D. Ordin de aprobare Observaţii XVIII-1 P 17-1985 I.1983 B. reglem.04.C.A.C.C.C. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea: P 71-1979 XVIII-3 P 117-1983 I. agrozootehnice şi de irigaţii Domeniu -nr. nr. 18/31. nr. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor socialsanitare pentru construcţii industriale Elaborator: IPCT S.C.

02. 174/2005 Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice Elaborator: U.2005 B.T. I.08.02. 174/ 15. 1395 / 26. 276/2005 din 23.T.T. I.C.01. 95 din 02. nr. nr. M.A. 3/2006 . Of.C. Of.T. nr. p. Of. nr.2004 M. I.2005 M.T. executarea. exploatarea. 34 bis/ 13. nr.2006 modifică anexa la M. XVIII-4 NP 004-2003 Revizuire şi comasare cu NP 004/1-99 148 XVIII-5 GP 107-2004 M. nr.2006 Îşi încetează valabilitatea: Ordinul nr.07. p. 680 / 08.T. nr..Normativ pentru proiectarea.05.2006 M. 448 bis/ 26. p.. S..T..T. nr.C. Of.T.02.C.C. I.B. nr.C.2005 M. p. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: IPCT. 89/2004 publicat în M.

2002 B.B.L. nr. 53/N/ 11.R. 1409/2002 din 26. 12/2001 XIX-2 GE 049-2002 M. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice.C.T.F. nr. S. Normativ de proiectare. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat Elaborat: U.I. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri Elaborator: I. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 M.P.C. pentru asigurarea parametrilor funcţionali Elaborator: P.A.C.T.C.2002 B. reglem.10.1997 B.C. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Domeniu -nr.T. 19/2003 149 .P.T.C.XIX.O. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIX-1 GE 027-1997 M. nr. 1709/2002 din 17.S.T. Ghid de execuţie.T.D.03.E.09. nr.A. nr. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană.

tehnică din domeniu 150 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră Elaborator: I. nr.Domeniu -nr.N. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă Elaborator: Aquaproiect S.C. Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor Elaborator: I.E.L.A. S.C.T. 7/2003 XIX-5 GE 048-2002 M.C.10. nr.T.P.A. 16-17/2003 . nr.N.2002 B.10.2002 B. 1711/2002 din 17.A.C.P. 1710/ 17.L. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M.P.2002 B. S.A. 7/2003 XIX-7 NP 078-2002 M.10.A. 1713/ 17.E.C.T.T. nr.A.L.A.T.T. S. 1715/ 17.10. nr.P.2002 B.T.A.O.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIX-4 GP 076-2002 M. nr. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie în foraje Elaborator: G. nr.P. reglem.L.L. Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. nr.T.C.

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

XIX-8

NP 077-2002

Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare şi căile navigabile Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

M.T.C.T. nr. 1765/2002 din 23.10.2002

B.C. nr. 16-17/2003

XIX-9

GE 050-2002

M.T.C.T. nr. 1712/2002 din 17.10.2002

B.C. nr. 16-17/2003

XIX-10

NP 087-2003

Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice Elaborator: I.S.P.H.

M.T.C.T. nr. 645/ 23.10.2003

Ordin: M. Of., p. I, nr. 771/ 04.11.2003; ordinul şi Anexa: B.C. nr. 13/2004

151

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

152

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut Ordin: M. Of ., p. I, nr. 771/ 04.11.2003 ordinul şi Anexa: B.C. nr. 13/2004 Ordin: M. Of., p. I, nr. 786/ 07.11.2003 ordinul şi Anexa: B.C. nr. 15/2004 Ordin: M. Of., p. I, nr. 786/ 07.11.2003 ordinul şi Anexa: B.C. nr. 2/2004

Observaţii

XIX-11

NP 090-2003

Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor Elaborator: U.T.C.B.

M.T.C.T. nr. 644/ 23.10.2003

XIX-12

GP 086-2003

Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare, maritime şi fluviale Elaborator: U.T.C.B. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

M.T.C.T. nr. 643/ 23.10.2003

XIX-13

GP 084-2003

M.T.C.T. nr. 642/ 23.10.2003

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut Ordin: M. Of., p. I, nr. 786/ 07.11.2003 Anexa: B.C. nr. 17-18/2004 Ordin: B.C. nr. 1/2002 Reglementarea în Broşura PROED S.A. Ordin: B.C. nr. 13/2001 Buletin Informativ PROED S.A. **

Observaţii

XIX-14

GP 085-2003

Ghid pentru proiectarea căilor navigabile Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

M.T.C.T. nr. 641/ 23.10.2003

XIX-15

GP 062-2000

Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate, în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului Elaborator: P.R.O.E.D. S.A. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare Elaborator: P.R.O.E.D. S.A.

M.L.P.T.L. nr. 666/ 30.04.2001

**

XIX-16

ST 021-1997

M.L.P.A.T. nr. 23/N/ 22.05.1997

153

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

154

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: I.P.T.A.N.A. S.A.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut M. Of. nr. 334 bis/ 20.04.2005 B.C. nr. 5/2006 M. Of., p. I, nr. 332 bis/ 20.04.2005 B.C. nr. 4/2005

Observaţii

XIX-17

GP 103-2004

M.T.C.T. nr. 162/2005 din 15/02/2005

XIX-18

NP 106-2004

M.T.C.T. nr. 160/2005 din 15/02/2005

XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Publicaţia în care a apărut

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Observaţii

XX-1

C 16-1984

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente Elaborator: I.C.C.P.D.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier Elaborator: IPC S.A. Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S.A.

I.C.C.P.D.C. 92/14.12.1984

B.C. nr. 6/1985

Îşi încetează valabilitatea: C 16-1979 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente” Îşi încetează valabilitatea: P 82-1983.

XX-2

P 82-1986

I.C.C.P.D.C. 15/07.05.1986

B.C. nr. 5/1986

XX- 3

PCC 002-1999

M.L.P.A.T. nr. 158/N/ 6.07.2000

B.C. nr. 8/2001 Broşură ICECON

155

nr.L.T.N.08.R.A.T. M.L. 12/1997 Observaţii XX-4 GT 012-1997 Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier Elaborator: IPC S. nr. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor.1997 XX-5 GT 014-1997 Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii Elaborator: I.E. Ordinul s-a publicat în B.C.E. nr. Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj.C. cât şi pentru lucrări de reparaţii Elaborator: I.R. 112/N/1997 din 01.P. 111/N/1997 din 01. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul s-a publicat în B.12/1997.C.A.C.C. nr.P. nr.L.P. nr. 11/1997 .T. Ghidul se difuzează de IPC S.C.A. reglem.A.1997 XX-6 GE 031-1997 M.N.C.156 Domeniu – nr. 76/N/1997 din 05/05/1997 B. M.08.A.

10. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin în B.P. schele. nr.1996 ** 157 . 74/N/ 15.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje. 10/1996 Broşură ICSPM Observaţii XX-7 IM 007-1996 M.C. nr.Domeniu – nr.A.T. reglem. cintre şi eşafodaje în construcţii Elaborator: IPC S.A.

D.F.P.T.P.C.C.C.L. 80/N/ 19. încercarea betonului cu ultrasunete” • C 30-1967 – „Instrucţiuni tehnice pt. 19/17.R. nr.I. I. reglem. determinarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 158 XXI-1 GT 019-1998 M. Îşi încetează valabilitatea: • C 26-1972 – „Instrucţiuni tehnice pt.10.N. încercarea betonului cu sclerometru Schmit tip N” • C 129-1971 – „Instrucţiuni tehnice pt.P.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor Elaborator: I.S. 8/1985 Anexă cu completări I.D. nr. nr.A.C.C.E. 2/1987 .XXI.C.C.04. 6/2000 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: I.C. nr.1998 B. 11/22. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Domeniu – nr.C.02.1985 B.1987 B.C.C.

C.C.1979 B.C.C.D. 2/1982 159 .C.C. I. 10/1982 I.C.N.C.C. nr.1982 B.Domeniu – nr.P. 5/1988 Îşi încetează valabilitatea: I 27-1973 „Instrucţiuni tehnice privind criteriile şi metodologia de stabilire şi verificare a casei de calitate a lucrărilor de sudură la conducte şi recipiente” Îşi încetează valabilitatea: C 54-1978 „Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin extrageri de carote” XXI-4 C 54-1981 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I.1988 B. Decizie 56/28. Filiala Timişoara Cu Completări I 27-1982 I.R.C.09.P.C.06. decizia 106/1.D.C.C.P. reglem.D.P.09.D.C. nr. nr.C.C.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii rezistenţei betonului RIN metoda nedistructivă combinată” * Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice XXI-3 I 27-1982 Elaborator: I.C. 78/10.

2003 Anexa B.08.E. aprobat de OMLPAT nr. M. nr.E.10. 57/N/ 18.C.C.E.C. Of.C.1985 B.C. 19-20/2004 Observaţii Îşi încetează valabilitatea: C 56-1985 – “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente” – Capitolele instalaţii.A.C. nr. p. 61/ 30.P. M. nr. 900/ 25. reglem. Îşi încetează valabilitatea: C 56-1975 publicat în B.P.C. nr.C. I.C. nr.D..2003 XXI-6 C 56 -1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente Elaborator: I.08.N.Domeniu – nr.T. 1-2/1986 XXI-7 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor Elaborator: I.R. nr.C. tehnică din domeniu 160 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. nr.12.C. 4/1976 precum şi 4/1977.C. nr. 1/2000 .N.R. Decizia I. Îşi încetează valabilitatea: P 130-1997.R. 109/N/1997 din 01. publicat în B.1997.1999 Ordinul şi reglementarea B.C.11.N.C.4/1998 * XXI-5 C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Elaborator: I. nr.L.C.T. 877/ 10.T.

C.C.C.C.C.C. nr.A.P.1981 B. nr.C.C. 7/2000 Îşi încetează valabilitatea: C 150-1984 XXI-9 C 180-1988 Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice Elaborator: I.N.1999 B.C.06.P.C.E.Domeniu – nr.T.C.C.R.N.R. nr.10. 6/1982 161 .D. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. 2/1988 Îşi încetează valabilitatea: C 180-1976 „Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor coezive prin metode radiometrice” XXI-10 C 200-1981 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I. reglem. nr. 162/22. 81/N/ 05. I.E.12. Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXI-8 C 150-1999 M.N.E.C.D. industriale şi agricole Elaborator: I.P.C. I.C.R. 38/08.L.1988 B.

D. 33/14.R.P.C.07.1985 B.1980 B. nr.C. reglem. 1/1982 * XXI-13 C 220-1985 I. 9/1985 .D.D.C.P.C.C.C.D. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide Elaborator: I.C.P.C.06.Domeniu – nr.C.1981 B.P..C. nr. tehnică din domeniu 162 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii Elaborator: I. Filiala Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXI-11 C 204-1980 IGSIC şi ICCPDC 31/21.S. I.C.N.C.C.11.G.C.C.C.C. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice. nr.C. 97/11.E.I. 5/1981 XXI-12 C 205-1981 I. conform STAS 13361980 a construcţiilor civile şi industriale Elaborator: I.

R.P.Domeniu – nr.L.C.C.C. nr. M.L. nr.C. reglem.C.D.N. 17/N/ 14.C.1991 B. Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat Elaborator: I.R.R.C.12.P.C. 3/1992 XXI-16 C 244-1993 M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXI-14 C 231-1989 Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare Elaborator: I.C. nr.1989 B.N.T.E.12. nr.E. nr.C. 9/1993 163 . 20/N/ 12.P.N.E.A.1993 B.C. I. 44/30.C.A.T. 1/1991 XXI-15 C 236-1991 Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare Elaborator: I.05.

P.03. Ordin B.1993 B. nr.1997 .2000 Reglementarea în Broşură ICECON Ordin în B. nr.P. 10/1993 XXI-18 ME 004-2000 Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme Elaborator: ICECON S. 13/2001 M.A.C.A.A.C. tehnică din domeniu 164 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice Elaborator: I.L.05.T.Domeniu – nr.C. nr. 12/1999 Broşura tipărită de IPC S.T.R.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXI-17 C 247-1993 M. nr. reglem.T.A.N.06.E. nr. 21/N/ 27.L.C.A. 47/N/ 30. 37/N/1997 din 03.L. nr.C. ** XXI-19 GE 016-1997 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice Elaborator: IPC M.

Broşura tipărită de IPC S.P.T. Broşură tipărită de IPC S.C.A.A. 12/1999. 39/N/1997 din 03.P. reglem.A. nr.C. Broşura tipărită de IPC S.T. 12/1999.L.03.1997 XXI-22 GE 019-1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune Elaborator: IPC M. 40/N/1997 din 03. nr. rosturi. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin în B. Ordin în B.1997 165 .03.L. nr. 38/N/1997 din 03.P.Domeniu – nr. nr.A. fisuri) Elaborator: IPC M.A. nr. nr.C.03. Observaţii XXI-20 GE 017-1997 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari (deplasări.1997 XXI-21 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor GE 018-1997 Elaborator: IPC M. Ordin în B.T.A. 12/1999.L.

tehnică din domeniu 166 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin în B. Observaţii XXI-23 GE 020-1997 Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la structuri suspendate Elaborator: IPC M. nr. nr.P.C.A. 12/1999 Broşura tipărită de IPC S.A. reglem.Domeniu – nr.A.03.P. 12/1999 Broşura tipărită de IPC S.L.T.1997 XXI-24 GE 021-1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea presiunilor Elaborator: IPC M.03.L. 41/N/1997 din 03.T.C. 42/N/1997 din 03. nr.A.1997 . nr. Ordin în B.

nr.L. 81/N/ 20. nr. 80/N/ 20.C. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Domeniu – nr.A.P.P.XXII.05. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii. nr. nr. nr.05.L.L.1997 B.T. 13/1997 * 167 . tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.C.C. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante) Elaborator: IPC S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXII-1 NE 005-1997 M.1997 B.05.T. 79/N/ 20. 14/1997 * XXII-3 NE 007-1997 M.P.A.1997 B.A.A. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare Elaborator: IPCT. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la închideri exterioare Elaborator: IPC S. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor. S. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.T. reglem. nr.A.

* XXII-5 NP 035-1999 M. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. .O. nr.C.C.P. 7/1999 Ghidul în broşura C. nr.N.C.T. reglem.A. Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor Elaborator: C.C.10.C.168 Domeniu – nr.T.L.A.R. nr.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXII-4 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale Elaborator: I.A. Intervenţii la structuri Elaborator: IPC S. S. nr. nr.C.09.1999 B.C.C.C.P.1997 B. 29/N/ 07.P.1995 P135/1-1996.E. M. 82/N/ 05. 9/2000 XXII-6 GE 035-1999 M.T. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr. 116/N/ 01.A. 11/1999 Îşi încetează valabilitatea: P 135 .1999 Ordinul în B.A.04.L.O.

la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii” * 169 .E.E.C. nr.R.1994 Se anulează articolele din indicativ P 95-1977 cuprinse în anexa la ordin. 38/21.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B. 8/1994 şi 9/1994 Observaţii XXII-7 P 95-1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale Elaborator: I.Domeniu – nr.C.C.C. nr. 12/N/1994 din 17.R.T. I.06.C.N.C.D.C.C nr.P.A. ** XXII-8 C 149-1987 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat Elaborator: I. reglem.C. 11/1977 sau publicat în B.N.C.P. 5/1987 Îşi încetează valabilitatea: C 149-1981 „Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de răşini epoxidice. 148/16. I.C.1977 sau M.L.1987 B.P.09.08.C.D. nr.

T.04.C. nr. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980.E.170 Domeniu – nr.A.T. C 203/3-1985. M.C.A. nr.I. C 203/5-1986. reglem.N. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXII-9 C 203-1991 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente Elaborator: I. * XXII-10 MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale Elaborator: U.12. C 203/7-1986. C 203/2-1982.1991 B.2003 Ordin: M.M.U. C 203/6-1986. C 203/4-1986. 2/2004 .C.2003 Anexa B. Of..12. nr.L. nr. 920/ 22.C. M. I. nr. p. 1010/ 10.T.R.P.C. 4/N/ 17.

Of.T.C.T. 917/ 20. nr..C. reglem.T.12. I.12. p. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie Elaborator: U. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu.Domeniu – nr. S. 915/ 20. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.2003 Anexa B.12.T. nr.12.O. p. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M.E.A. Of.A. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.C.M. nr.R. 1009/ 10.2003 XXII-12 GT 061-2003 M. 922/ 22.C.B. nr.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.C.2003 * Ordinul şi Anexa B. nr. 1008/ 10..12. I. Of.2003 XXII-13 MP 030-2003 M.2003 * 171 . Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni – Mănăstirea Popăuţi Elaborator: P. 23/2004 Ordin: M. nr. nr.T. I. p. nr.2003 Ordin: M. 23/2004 Observaţii XXII-11 MP 029-2003 M.T.C. 1005/ 10.12..T.

Filiala Cluj XXII-14 GP 079-2003 M.T. Anexa: B. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ Elaborator: I.A.09. reglem. 17-18/2004 Observaţii Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni – Mănăstirea Popăuţi... I. 670/ 23.C.2003 .C.T.2003 . Of. nr.172 Domeniu – nr.C. 305/ 16. 9/2004 Ordin: M. 308/ 16. ordinul şi Anexa: B. p.N.E.M.C.R.C. p.R.C. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul şi Anexa: B. nr. 670/ 23. I.2003.09. Elaborator: P. Filiala Cluj Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I. 15/2004 Ordin: M. nr.R. nr.2003 * XXII-15 MP 027-2003 M.A.09.E.C. S.E. Of.C.T.C.N.09.C. nr.O.T. nr.

1996 B. 56/N/1996 din 15.07.C.C.I.I.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor Elaborator: I.T.P.T.A. nr.T.Domeniu – nr.07.C. 14/1997 XXII-18 GT 052-2002 M.T.2003 B. 1/2004.R.A.C.C. 965/ 02.C.N.1996 B. 8/1997 XXII-17 ST 003-1996 M.C Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor.U.P. nr.A. 53/N/ 15.P.U.L. Filiala Cluj Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXII-16 GE 003-1996 M. nr. nr. nr.E.P. reglem.12.C. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora Elaborator: I.L.C.A. 173 . decantoarelor şi metantancurilor în exploatare Elaborator: I. nr.

T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul publicat în B.T.P.A. 434 bis/ 23. 30/N/ 03.174 Domeniu – nr.A.L.A. 43/N/ 03. nr. nr.A. nr. nr. 181/2005 din 15. 6/2005 Observaţii XXII-19 GE 009-1997 Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S.C.C. Of.1997 ** XXII-20 GE 022-1997 Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S.T. nr.2005 B.C.. 12/1999. p. M. M. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S.03.03. nr. 12/1999 Reglementarea în Broşură ICECON M. Reglementarea în Broşură ICECON Ordinul B.02. nr.A.C.2005 .05. reglem.L.T.1997 ** XXII-21 NP 103-2004 M. I.P.

T.A. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B. 31/N/1997 din 03. nr. 3/1997.L. beton armat şi roci prin efectul de pană Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de compartimentare cu panouri uşoare Elaborator: IPC M. Broşură tipărită de IPC S.A. reglem. 27/N/1997 din 24.1997 175 . nr.P. Ghidul în Broşură IPC. nr. nr.03. 12/1999. Ordinul s-a publicat în B.1997 XXII-23 GP 005-1997 M.P.T.L.C.02. Observaţii XXII-22 GE 010-1997 Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton.A.Domeniu – nr.C.

1996 B.E.C.A. 2/1989 * XXIII-3 IM 004-1996 M.R.C.07.P. nr.L.C.N. reglem.C. 22/26.A.06. nr. 1/1997. 4/1997 ** XXIII-2 U 3-1989 I. 611-5 şi 650-658. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Domeniu – nr.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I.XXIII.C.C. Broşură ICECON .T.1996 B. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I.D. nr.P.C.C.I.L.A.U.T. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii Elaborator: ICECON S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut 176 Observaţii XXIII-1 GE 001-1996 M.C. 57/N/ 15.P. 45/N/ 15. nr.07.1989 B. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42. nr.P.A.

1996 B. pentru asigurarea calităţii construcţiilor.L.C.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-4 ST 006-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.Domeniu – nr.L. reglem. 14/1997 Broşură ICECON XXIII-5 ST 007-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj.P. nr. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant Elaborator: ICECON S. nr.C.07.A.A. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant Elaborator: ICECON S. nr.1996 B.A.07. nr. a protecţiei vieţii. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii. 49/N/ 15. M.A. 2/1997 Broşură ICECON 177 .P. 47/N/ 15.T. M.

C. reglem.C.C.1981 B.11. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii Elaborator: I.E. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-6 I.C.C.P.C. 6/1981 * XXIII-8 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I.C. 3/5.10. nr.P.C.E.R.C.R.1985 B.N. 7/1987 Îşi încetează valabilitatea: U 11-1983 „Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii” * .R.C.N.E.N. Normativ privind dotarea cu maşini. tehnică din domeniu 178 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I.D. 50/23.C.C.P.1987 B.C.C.C.C. nr.C.D. 62/30.D.Domeniu – nr.02.C. nr. 12/1985 XXIII-7 U 10-1980 I. I.

1072/2004 Îşi încetează valabilitatea: NE 003-1997 aprobat prin OMLPAT 48/N/03.T.T. Ordin în B. XXIII-11 GE 012-1997 M. Reglementarea în broşura IPC S. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii Elaborator: ICECON Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin în B. 12/1999. nr. nr.A.T.C.M. nr. nr.A. 49/N/ 03.1997 * XXIII-10 NE 003-2004 O. nr. 33/N/1997 din 03.P.A. revizuire NE 003-1997 Elaborator: ICECON S.03. Reglementarea în Broşură ICECON Observaţii XXIII-9 NE 004-1997 M.P.03. 12/1999. 12/1999.1997 publicat in B.L.03.L.C.A.T.A.C.C. reglem. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de calitate a construcţiilor Elaborator: ICECON S.1997 179 .Domeniu – nr. nr. Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii”.

I.A.A.U. nr.T. Reglementarea în broşura IPC S.P.P. nr.C. Ordin în B.A.1996 XXIII-15 GE 002-1996 . nr.03.P. 12/1999. 12/1999. nr. nr. 54/N/1996 din 15. 34/N/1997 din 03.Domeniu – nr.C. reglem.L. Reglementarea în broşura IPC S.P.L.P.C. nr. tehnică din domeniu 180 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin în B. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrările de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii Elaborator: IPC M. 4/1997 Observaţii XXIII-12 GE 013-1997 Ghid tehnic de utilizarea a autopompelor de beton tip GUB Elaborator: I.L. M. nr.T.T.1997 XXIII-13 NE 002-1997 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănătăţii oamenilor. 50/N/1996 din 15.03. Ordinul publicat în B.L.C.C.A.C.A.1997 XXIII-14 GE 005-1996 Ghid pentru folosirea utilajelor mici în construcţii Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc M.T. 47/N/1997 din 03.A.A.07.1996 M. nr.07. 12/1999 B.

C.N.C.E. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42.C.C 110/21.C. reglem.C.09.E.C.N.5.D.C.07.C.C.R. 4/1985 Îşi încetează valabilitatea: U 9-1978 ** XXIII-19 U 9-1982 I.1978 I.P.C.C.C. nr. 611.C.C.P.R.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-16 C 214-1983 I. 11/1983 ** XXIII-17 U 6-1978 I.P. nr.C.R.C. Modificări Normativ pentru repararea maşinilor. 1/1983 Îşi încetează valabilitatea: U 6–1961 ** XXIII-18 U 8-1982 Îşi încetează valabilitatea: U 8-1978 ** I.C. 177/27.C.C.Domeniu – nr.P. nr.C.D.1984 B.P.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 Elaborator: I. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii Elaborator: I. 1/1983 181 .C.1983 B.C.C.C.D.D.E. 10.10. 68/30.N. 111/21. nr.09.1982 B. 65 Elaborator: I.12.D.P.D.C.C. Filiala Timişoara Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros Elaborator: I. nr.1982 B. Normativ privind consumurile medii de combustibil. 5/1979 B.

9/1985 Îşi încetează valabilitatea: U 9-1982 ** .1985 B. nr.05. 29/27.P.C.N.C.C. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii Elaborator: I.E. tehnică din domeniu 182 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.D.R.C.C.C. reglem.Domeniu – nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-22 U 9/2-1985 I.

nr. 1/2001 * 183 . tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare Elaborator: IPCT.10.A.3 NC 001-1999 M.L.02.09. 13/2003 XXIV.2000 B. reglem.P. 11/1995.C. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995 Elaborator: I.A.A.T. S.C.L. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: CE 1-1995 aprobat de OMLPAT nr. nr. nr. 10/1995 Domeniu – nr. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.10. * XXIV-1 NP 068-2002 M.L.95 publicat în B.C nr.1994 B.L.P.C. S.N. M. 222/N/ 27. 6/1995 * XXIV.XXIV.R.C.E.T.2002 B.A. 7/N/ 10.T. 1576/ din 15. 30/N/ 06.P.C nr. nr.2 RRS 1-1994 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: IPCT.

Cerinţele utilizatori Elaborator: IPCT. 157/N/ 06.C.C. 85/N/ 5. nr.P. 2/1997 * XXIV. nr. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: I.C.07. Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV.1996 B.A. nr.4 PCC 003-1999 M. 31/N/ 22. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999 Elaborator: IPCT.01.R.L.C.05. 14-15/2000 şi Broşura ICECON * XXIV.T.P.P.2000 B.A.1997 B.L.12. reglem.T. Manual privind exemplificări. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.A. nr.A.Domeniu – nr.6 NP 008-1997 M. tehnică din domeniu 184 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului Elaborator: ICECON S. 8/2001 ** . S.L.T.C.A. 10/1997 ** XXIV. nr. 6/N/ 22. nr. nr.2000 B.E.T.P. S.N.L.A. nr.7 MP 008-2000 M.C.5 NP 006-1996 M.A.

04. transporturilor şi locuinţei Elaborator: INCERTRANS S.C.12.L.A.8 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor Elaborator: IPCT.Domeniu – nr.L.C. p.T.10 PCC 008-2000 Procedură de atestare a staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.P. 4/2003 B. nr.11 PCC 010-2000 M. 172/N/ 11. nr.2002 Anexa: B. nr.08. 27/N/ 07.L.2002 ** XXIV.1999 Publicaţia în care a apărut B.A. M. 7/1999 Broşură IPCT Ordin: M. nr.A..2000 ** 185 . S. M. nr.C. I.08. nr.2000 ** XXIV.L. Procedură de atestare a staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S. reglem.A.L. 13/2000 Broşură ICECON B. Ordin de aprobare M. * P 118-1999 XXIV-9 NP 073-2002 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice.A. nr. nr.T.P. 173/N/ 11. 13/2000 Broşură ICECON Observaţii Îşi încetează valabilitatea: P 118–1983.A.P.P.12. Of.C.T. tehnică din domeniu XXIV. nr. 944 din 23.A.T. 1992/ 13.

nr.P.03.Domeniu – nr.L.R.A.T.2000 B. ** XXIV. nr.P. nr. M.L. reglem.T.A.C.08. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S. nr.2000 ** XXIV-15 NP 014-1996 M. 175/N/ 11. 13/2001 ** . 13/2000 Broşură ICECON.C.12 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii Elaborator: IPC S.T. Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii Elaborator: I.A. tehnică din domeniu 186 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: "Normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj".13 PCC 011-2000 Procedură de atestare a şefilor staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S.N.E.A.L. ** XXIV. nr. nr. nr.C.L.1997 Ordin B.A. 23/N/ 19.C.A.P. 13/2000 Broşură ICECON.C. 9/N/ 15.1993 B. 5-6-7-8/1993 XXIV.A.14 PCC 012-2000 M.T.C. B. 174/N/ 11.02.P. nr.08. M.

12.C.S.L. nr. 342/N/ 19. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: B. nr. 20/N/ 07. 5/2003 Anexa: B.L. nr. 14/1999 * XXIV-18 ST 040-2000 M.C.O. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.A. nr. reglem. nr.04.C.M.B.C. nr. 28/N/ 07.D.A.04.Domeniu – nr. Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. 13/2001 şi B.C. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea 10/1995 Elaborator: P.L.P.C. nr. 2/2001. 6/2001 ** 187 .U.T. M.P. Cerinţe de calitate Elaborator: ICECON S.16 GT 024-1999 Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive).T.T.R.A.1999 B. 5/2003 Broşură ICECON Observaţii XXIV.A.2000 XXIV-17 GE 040-1999 M.P.O. Reglementarea în B.2000 Ordinul în B.C.T.

C.1994 B.1996 B.L. pt. nr.04.S.C.E.T.T. 10/1995 ** XXIV -21 C 253/0-1994 M. nr. şi Sting.C.C. 7/1995 ** .L.P.Domeniu – nr. nr.P.P.1995 B.N.01. Prev. M. tehnică din domeniu 188 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea: C 58–1986 „Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii“ * XXIV -19 C 58-1996 Siguranţa la foc. laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: Electrouzin Proiect M.A. 4/N/ 31. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii Elaborator: C. nr. nr.T. Inc.08. Exp. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.A. S. 24/N/ 25. 10/1996 XXIV -20 P 136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României Elaborator: I. reglem.L.C.R. nr.A. 24/N/ 03.

08.P. nr. laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: Electrouzin Proiect Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. nr.T. nr. 6/2002 * 189 .L. nr. Ghid pentru proiectarea.L. 7/1995 ** XXIV-23 C 300-1994 M. nr. S.2001 B.A. nr.L.C.P. 20/N/ 11.1994 Ordinul în B.07.C. reglem. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii. Elaborator: IPC S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV -22 C 253/1-1994 M.A.C.A. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.T. 1615/ 02. în caz de incendiu Elaborator: IPCT.A.1994 B.11. 24/N/ 25. ** XXIV -24 GP 063-2001 M.T. 9/1994 Reglementarea în Broşură IPC.Domeniu – nr. L.P.

nr.. nr. nr. 14 “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.P.B. 479/ 07.L. nr. Normativ pentru proiectarea.C. * Îşi încetează valabilitatea: • I 9-1994 – Cap.L. Of. Facultatea de Instalaţii Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor Elaborator: METROUL S.A.T.L. nr.2002 B.2005 M.P.T.B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV -25 GT 030-2001 M.L. p.Domeniu – nr. 4/2003 Reglementarea în SORPINC ** XXIV.26 GP 069-2002 M. S. 1613/ 02.2001 B.06.2005 B. nr. 14/2002 Îşi încetează valabilitatea: PD 196-1989.C.L.P.C. tehnică din domeniu 190 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate Elaborator: IPCT. 217/ 17.T.T.C.L.11..27 NP 071-2002 M. I bis.2002 B.02.A.C. nr. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborator: U. nr. aprobat prin XXIV-28 NP 086-2005 M. 1056/ 26.07. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă Elaborator: U. nr. reglem. 8-9/2005 .T.07.C.T.C. 6/2002 * XXIV. 1065/ 30.T.

17/1994 şi publicat în B. 8 “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare”. 69/N/1997 şi publicat în B. • NP 072-02 – Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr.C.Domeniu – nr. aprobat prin OMLPAT nr. 4/2003. 12/1997. 1. nr. nr.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii OMLPAT nr. publicat în B. nr. reglem. 2/1997. • NP 052-2001 – "Normativ pentru 191 . • I 9/1-1996 – Cap.057/2002.C.

A. nr.E. nr.10. 945/ 23.C.P. S. reglem.C.12.T. nr. nr. 1503/ 09.2002 Ordin: M. publicat în B.R.29 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere.12. 2003/2002 din 16.L. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii Elaborator: IPCT. 12/2003 ** XXIV-30 GT 049-2002 M.2002 B.N. M. Of. nr.P. garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere Elaborator: I.Domeniu – nr.L. 1/2004 şi broşura IPCT . nr.C. 7/2002 * XXIV. 1.T.L.. nr.2002 B.C. tehnică din domeniu 192 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr.L.C. p I.619/2001.

I. 1/2004 Ordin: M.11.C.C.12.2000 B. Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator: UP Timişoara şi I.E.P. nr.C. 263/N/ 02.2002 * XXIV-33 GP 055-2000 M.A.L. 944/ 23.L. S.A.C. reglem. I. 934/2002 din 16/12/2002 B.R.C. nr. 10/2001 ** 193 . 1993/ 13. nr. S. Timişoara.11.N.2000 ** XXIV-34 NP 046-2000 M. nr.A. p. 2/2003 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap Elaborator: IPCT. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator: U. Of.L.. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-31 GT 050-2002 M. nr. nr.C.A. 10/2001 XXIV-32 NP 065-2002 M. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: IPCT. nr.L. nr.Domeniu – nr.R. 262/N/ 02.C.T.P.T.P.12.N.E.T.L.P.P.L.2002 Reglementarea în B.C.T. nr.

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

194

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002 Elaborator: IPCT. S.A.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut Ordin: M. Of., p. I, nr. 945 din 23.12.2002 B.C. nr. 9/2004

Observaţii

XXIV-35

NP 066-2002

M.L.P.T.L. nr. 1995/ 13.12.2002

*

XXIV-36

GT 058-2003

Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de ventilareclimatizare Elaborator: IPCT. S.A.

M.T.C.T. nr. 902/ 25.11.2003

Ordin: M. Of., p. I, nr. 877/ 10.12.2003 Anexa în B.C. nr. 22/2004

Îşi încetează valabilitatea: GT 020-1998 Volumul V – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire, sanitare, ventilaţie, electrice)”, aprobat prin OMLPAT nr. 24/N/07.04.1999. ** Îşi încetează valabilitatea: GT 020-1998 Volumul E – „Ghidul criteriilor

XXIV-37

GT 059-2003

Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,

M.T.C.T. nr. 903/25.11.2003

Ordin: M. Of., p. I, nr. 867/ 5.12.2003

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică pentru instalaţiile electrice din clădiri Elaborator: IPCT. S.A.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut B.C. nr. 22/2004

Observaţii de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire, sanitare, ventilaţie, electrice)” aprobat prin OMLPAT nr. 24/N/07.04.1999. ** Îşi încetează valabilitatea: GT 020-1998 – Volumul I – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire, sanitare, ventilaţie, electrice)” aprobat prin OMLPAT nr. 24/N/07.04.1999. **

XXIV-38

GT 060-2003

Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală Elaborator: IPCT. S.A.

M.T.C.T. nr. 901/ 25.11.2003

Ordin: M. Of. p. I, nr. 877/ 10.12.2003 Anexa în B.C. nr. 23/2004 Ordin B.C. nr. 9/2000

XXIV-39

GE 036-2000

Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr. 10/1995 la lucrările de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS S.A.

M.L.P.A.T. nr. 32/N/ 22.05.2000

** Broşură Incertrans

195

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

196

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibraţii pentru echipamente înglobate în construcţii Elaborator: ICECON S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.A.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

XXIV-40

PCC 021-2000

M.L.P.A.T. nr. 337/N/ 08.12.2000

Broşură ICECON

*

XXIV- 41

ST 026-2000

M.L.P.A.T. nr. 159/N/ 06.07.2000

Ordinul în B.C. nr. 13/2001 Reglementarea în Broşură ICECON Ordinul în B.C. nr. 13/2001 Broşură ICECON **

XXIV–42

ST 027-2000

M.L.P.A.T. nr. 156/N/ 6.07.2000

**

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii Elaborator: P.R.O.C.E.M.A. S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat oţel beton Elaborator: ICECON S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor Elaborator: ICECON S.A.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

XXIV-43

GT 051-2002

M.T.C.T. nr. 166/ 31.01.2003

B.C. nr. 23/2003

*

XXIV-44

PCC 013-2000

M.L.P.A.T. nr. 170/N/ 11.08.2000

Broşură ICECON

*

XXIV-45

PCC 014-2000

M.L.P.A.T. nr. 171/N/ 11.08.2000

Broşură ICECON

*

XXIV-46

PCC 015-2000

M.L.P.A.T. nr. 169/N/ 11.08.2000

Broşură ICECON

*

197

Domeniu – nr. reglem. tehnică din domeniu XXIV-47

198

Indicativ reglementare tehnică PCC 009-2000

Denumire reglementare tehnică Procedura pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 52/N/2000 din 30/06/2000

Publicaţia în care a apărut Ordin în B.C. nr. 13/2001 M. Of., p. I, nr. 375 bis/ 04.05.2005 Ordinul şi reglementarea în B.C. nr. 9/2006 Reglementarea în Broşura IPCT. Ordinul şi reglementarea M. Of., p. I, nr. 369 bis/ 03.05.2005 B.C. nr. 7/2005.

Observaţii

XXIV-48

GT 063-2004

Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Elaborator: IPCT. – INSTALATII S.A.

M.T.C.T. nr. 173/2005 15/02/2005

Îşi încetează valabilitatea: GT 020-1998 – volumul S – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire, sanitare, ventilaţie, electrice)” aprobat prin OMLPAT nr. 24/N/07.04.1999 **

XXIV-49

NP 102-2004

Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 Elaborator: U.T.C.B.

M.T.C.T. nr. 170/2005 din 15/02/2005

C. 2058/2006 din 07/11/2006 Îndrumar privind educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur Elaborat: I. M. I.N. Of.058 M. nr. 207 bis/ 07.C.R. 5.2006 .C. nr.E. 1.I.C. Of. p.995/2005 din 18/11/2005 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-50 Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren M.T.03. 9 bis/ din 08/01/2007 B. .A.T.T.C. 2. 1. 1.Domeniu – nr. nr. nr.E. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. nr.A. nr.T.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M. nr.C. reglem. M. nr.709 M.C. . împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili prin protocol modul de diseminare în cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de educaţie antiseismică 199 .T. 24/2006 XXIV-51 Ministerul Administraţiei şi Internelor.160/2006 din 30/01/2006 M.I. nr. p I .508 M.

S + P + 4E şi seriile T836.C.C. 1452/2002 din 3/10/2002 B. tehnică din domeniu 200 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii a elevilor cuprinse în îndrumar. executate pe baza proiectelortip T320.10/2004. Filiala Iaşi Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.2002 B. 944 şi 1400.C.E. reglem. elaborate de IPCT Elaborat: IPCT M.C.R. S + P + 8E. Elaborat: I.N. 1453/2002 din 3. 17-18/2004 ** XXIV-53 GT 045-2002 M.T.T.C.Domeniu – nr.T. nr.T. T835. XXIV-52 GT 047-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.10.C. ** . nr. executate pe baza proiectelor tip nr. nr. S + P + 3E-panouri mari prefabricate. nr.

nr. 160/N/2000 din 06. 1451/2002 din 3.L. 13/2001. reglem. nr.C. nr. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A Elaborat: PRODOMUS S.C. nr.2002 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-54 GT 046-2002 Ghid cuprinzând soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.P.Domeniu – nr.T.A.07.2000 Ordinul s-a publicat în B. la clădiri de locuit cu S + P + 4E. 11-12/2004 ** XXIV-55 ST 025-2000 Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipamentclădire (ascensoare.C. scări rulante. Reglementarea în broşura ICECON 201 .A.10. covoare rulante) Elaborator: ICECON M.T.T. M.

2000 Ordinul s-a publicat în B. reglem. 4/1998 XXIV-57 ST 031-2000 Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. 161/N/2000 din 06.C.P. Reglementarea în broşura ICECON XXIV-58 I 20-2000 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Elaborat: ICECON M. nr. nr. 98/N/1997 din 01. 2/2001. nr. nr.C. nr.2000 Ordinul şi reglementarea s-au publicat în B. 48/N/2000 din 30. nr.T.A.07. Îşi încetează valabilitatea I 20-1994 aprobat prin OMLPAT nr. publicat în B.06.L.C.L. 16/N/1995.T.07. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-56 ST 017-1997 M. ** .P.P. 13/2001.A. nr.T.A.C. tehnică din domeniu 202 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate. transportul şi punerea în operă a betonului Elaborator: ICECON M. 13/1995.L.1997 B.Domeniu – nr.

9/N/1998 din 03.A. 12/1999 Ghidul se transmite Ministerului Sănătăţii în vederea difuzării 203 . Reglementarea în broşura COCC S.L.P. execuţie şi exploatare (urmărire. 19/N/1997 din 19. 51/N/2000 din 30/06/2000 Metoda şi programul cadru se difuzează pe dischetă de elaborator. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 13/2000.T. XXIV-60 GP 031-1998 M.02. 13/2001 XXIV-61 GT 008-1997 M.A. Ghid de proiectare. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr.T.C.Domeniu – nr. nr. nr.A.T.C.C. nr.A.O. reglem.1998 Ordinul în B.1997 Ordinul în B. Observaţii XXIV-59 PC 020-2000 M. nr.02.P. nr. Elaborator: C.C.P.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B. nr.L.C.

1997 Ordinul în B. XXIV-63 GT 005-1997 M.T. 12/1999 XXIV-64 GT 004-1997 M. nr.A. sport şi agrement Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-62 GT 007-1997 M. 21/N/1997 din 19.P.C. 12/1999 .L. 20/N/1997 din 19.L.C.Domeniu – nr. 22/N/1997 din 19.T nr. nr. 12/1999 Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea difuzării Ghidul se transmite Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul cultelor Ghidul se transmite Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.A.02.L. nr.P.T. reglem.1997 Ordinul în B. tehnică din domeniu 204 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetareproiectare Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole.1997 Ordinul în B. nr.02.A.P.02.C. nr.

02. 12/1999 Ghidul se transmite Ministerului Culturii în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.P.C.L.Domeniu – nr. 102/N/1997 din 25. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. Ghidul se transmite Ministerului Învăţământului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific XXIV-67 GP 022-1997 M.L. nr.07. biblioteci Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr. nr. expoziţii de artă.T.T. reglem. 103/N/1997 din 25.P. 12/1999 205 .1998 Ordinul în B. 10/N/1998 din 03. nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii.C. nr. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr.P.1997 Ordinul în B. execuţie şi exploatare (urmărire.L. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-65 GP 032-1998 M.A.C.T. nr. 12/1999 XXIV-66 GP 023-1997 M.A.1997 Ordinul în B.A. nr.07.

12/1999 XXIV-69 GP 024-1997 M.A. nr. * XXIV-68 GP 021-1997 M. reglem.10/1995 privind calitatea în construcţii. 105/N/1997 din 25.P. nr.Domeniu – nr.09.A. nr.C. tehnică din domeniu 206 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr.1997 Ordinul în B.1997 Ordinul în B.P. XXIV-70 GP 025-1997 M. nr.07. ConsProiect S.A. .12/1999.L. 104/N/1997 din 25.T.C. nr. Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. . nr.C.07/1997 Ordinul în B.T. Ghidul se difuzează de către elaborator.P.L.T.L. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.A. 12/1999. 119/N/1997 din 04. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. Ploieşti.

45/N/1997 din 03. nr.P.03.A.C. a protecţiei vieţii şi sănătăţii.A. 12/1999. nr. 36/N/1997 din 03.A. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului Elaborator: IPC S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor.L.1997 Ordinul în B. reglem. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B.Domeniu – nr. Broşura tipărită de IPC S.L. Broşura tipărita de IPC S.1997 Ordinul în B.C.03. Observaţii XXIV-71 GE 015-1997 M. XXIV-73 ST 011-1997 M. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană Elaborator: IPC S.1997 XXIV-72 ST 010-1997 M.03.C.T. 12/1999. Publicată în broşura IPC S.L. nr. 207 .A.A. 44/N/1997 din 03.T. nr.P.A.P. nr. 12/1999.A.A. nr.T.

T. tehnică din domeniu 208 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora.A.Domeniu – nr.P. XXIV-76 PC 017-1999 M.P.F.C.T.A.siguranţa la foc" la clădirile înalte Elaborator: IPCT.A.A.L. Observaţii XXIV-74 ST 012-1997 M.L.I. nr. refacere şi protecţia mediului Elaborator: I.P.02.1997 Ordinul în B. 46/N/1997 din 03. 30/N/ 22. nr.A. reglem.2000 Ordin în B. XXIV-75 GT 006-1997 M. Bucureşti Metodologie si program cadru pentru verificarea automată a cerinţei de calitate .C. nr. 12/1999. Broşura IPC S. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B. 9/2000 Broşură IPCT.A. ** . în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor.03.1997 Broşura tipărita de IPC S. nr. S. nr.L.P.T.05. 18/N/1997 din 19.S. 10/1998 Se difuzează instituţiilor interesate prin ministerele coordonatoare.C. nr..

P.1995 B. nr.C.L.T. nr. 32/N/ 16.A. nr.A.06. nr.2000 B.N.C.N.T. 13/1995 ** XXV-3 Gex 004-2000 M. 44/N/ 30.P.C. nr.2000 * XXV-2 GV 001/0-1995 M.A.P.L.C.T. Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe Elaborator: IPC S.R.E.R.10.C.C.E. nr. 12/1992 ** 209 .XXV. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor Elaborator: I.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente Elaborator: U.06.A.L.C. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare Elaborator: I. 46/N/ 30. 13/2000 Broşură UTCB Observaţii XXV-1 Gex 003-2000 M. 2/2001 * XXV-4 B.T. 2/N/ 03.A. Reglementări tehnico-economice şi metodologice Domeniu – nr. M.04.C. nr.T.C. reglem. nr.L.B.1992 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.

L.S. tehnică din domeniu XXV-5 210 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor Elaborator: I.E.2007 Modificat de M.L.L.D. nr.P.07.L.C. 17/2007 Îşi încetează aplicabilitatea: OMLPAT nr.L.A. urbanism şi amenajarea teritoriului pentru intervenţii în .P.P.L.T.1995 B.C. nr.4/1996 ** XXV-7 Procedură privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I. 31/N/1995 pentru aprobarea “Procedurii privind emiterea acordului Inspecţiei de stat în construcţii.A.S. reglem. lucrări publice. 31/N/ 02.C.A. 12/1992 Observaţii ** XXV-6 M.P.L.N.2008 B. M. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente Emis de: M. nr.S.C.07.C.3.P.P.C nr.D. Proceduri. 500/ 05. nr.R.10. 486/2007 din 04.10. nr.L nr.1992 Publicaţia în care a apărut B.C.C. nr.D.T. instrucţiuni de aplicare a prevederilor Hotărârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M. 2.Domeniu – nr.T. şi I. 2/N/ 03. Ordin de aprobare M.2007 şi I.04.L. 1299/2008 din 09.

Elaborator: M. 4/1996 ** 211 .Instrucţiune privind modelul de completare a buletinelor de încercări emise de laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Modificat de OISC nr.A. 4/1996 ** XXV-9 M.T.Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de încercări M.A.L.10.01.C.1996 B.10.P.C.A. . nr. reglem.T.L. P. .2008 Publicaţia în care a apărut Observaţii timp asupra construcţiilor”.A.Domeniu – nr.P.1995 B. 6/N/ 31. nr.T.P.T. nr. nr. 31/N/ 02.L.C. nr. 4/1996 ** XXV-8 Metodologia privind formele şi organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calităţii în construcţii Elaborator: M. Procedură privind autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii.L. publicat în B. 1620/2008 din 10.

L. .Instrucţiuni privind autorizarea responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor.Instrucţiuni privind crearea şi implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii. reglem.T. .2002 . Procedură privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiză şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-10 M.04. tehnică din domeniu 212 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică în construcţii pentru activitatea de agrement tehnic în construcţii.Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor. nr. 488/ 03.P.L. .Domeniu – nr. Procedură de control în teritoriu asupra instalaţiilor de gaze naturale.Instrucţiuni privind exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării .

Of.2002 M.1995 Actul a fost abrogat de Ordin nr. I.06.L. Of. 1961/2005 la data de 26 noiembrie 2005 213 .. Procedură privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii. 2. I.A. 31/N/02. poz. reglem. p. Procedură privind controlul statului în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică încercări în construcţii.. Procedură privind auditul laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării. nr.2002 Înlocuieşte ordin M.P. nr.04.10.1 M. Procedură privind autorizarea diriginţilor de şantier. nr. 381/ 05.Domeniu – nr. nr.10.T. Sistem de proceduri privind efectuarea de inspecţii la organele administraţiei publice locale / judeţene care emit autorizaţii de construire/ Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Rectificare: tabelul din cuprinsul art. 264/ 19. Procedură privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiză şi încercări şi din activitatea de control de calitate(CQ). p.

modificat prin Ordin IGS nr. I. Of. nr. 55/ 24.S. 543 din 09/08/2007 XXV-12 Procedura privind autorizarea diriginţilor de şantier M. nr. 595/2007.2007.07.. p. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-11 Ordin comun M. 646/2007. p. I. Procedura privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I. P.. M. I.2007 şi I. 685/2008 XXV-13 Procedura privind autorizarea personalului de specialitate în construcţii . Of. nr. 500/ 05. p. I. reglem. 36/2008 Ordin IGS nr. I nr.09.01. modificat şi completat prin ordinul IGS nr. 660/2007 M.2007 Ordin IGS nr.L. I. nr.2008 M.S.D.C.L.P.07. tehnică din domeniu 214 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică desfiinţare precum şi factorii implicaţi în respectarea prevederilor acestora.C. Of. 486/ 04. nr.. Of.. p.Domeniu – nr. nr. Of.. 1487/2008 Publicat în M. 621/ 10.

204/N/2000 din 22. 85/N/ 25.T. 9/N/05. nr.1999 B. M.. p.P.1996 XXV-16 MP 011-2000 Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice pentru proiectarea.P. 705/2006. M.C. aprobat prin OMLPAT nr. reglem.C. 2/2000 • P 135-1995.L..C. nr.N. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii în vederea autorizării Ordin de aprobare Ordin IGS nr.R. 1485/2008 Publicaţia în care a apărut M. p.Domeniu – nr.02. 2/N/20. consultanţa.T. I. evaluarea şi instruirea în domeniul sistemului calităţii Elaborator: I. 20 bis/ 2007. nr.C. 685/2008 Observaţii XXV-14 XXV-15 P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Construcţii speciale” Elaborator: I.L.A. Of.C.L.R.2000 B.95 • P 135/1-1996.C.E. Îşi încetează valabilitatea: M.09.10. nr. aprobat prin OMLPAT nr. modificat prin Ordin IGS nr.N. I.01. Of. nr. 13/2001 ** 215 .E.

1216/ 06. Îşi încetează valabilitatea: VARTEH – 75 ** XXV-18 GM 014-2001 M. reglem.09.C.P.C.L.O.L.C. Îşi încetează valabilitatea: VARTEH – 75 ** .C.O.P.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii-montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.O.C.Domeniu – nr.2001 Ordin: B. 1/2002 Reglementarea Broşura C. nr.T. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.09. 1217/ 06.C.2001 Ordin: B. tehnică din domeniu 216 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.L nr. 1/2002 Reglementarea Broşura C.C.T. 10/1995 – Partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii. 10/1995 – Partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru construcţii Elaborator: C. nr.L.O.C.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-17 GM 015-2001 M. nr. Elaborator: C.

O.C.L.L. 344/N/ 19.C.C. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare. nr.2000 Ordin: B.L.O. nr. 10/1995 – Partea I: Lucrări de construcţii Elaborator: C. reglem.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.C.09.L. 2/2002 Reglementarea Broşura C.2001 Ordin: B. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-19 GM 013-2001 M. nr. 10/1995 – Partea a II-a Elaborator: C.12.Domeniu – nr.P.C. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.C.O.P. nr. ** 217 . 1/2002 Reglementarea Broşura C.O. 1218/ 06.T.T.C.C. ** XXV-20 GM 012-2000 M.C.

T.O. 837/ 06.06.06. ** Observaţii XXV-21 GT 035-2002 M. 836/ 06. tehnică din domeniu 218 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice pentru construcţii Elaborator: U.C. nr.C.C.O. 13/2002 Reglementarea s-a publicat în Broşura C.L. industriale şi social-culturale Elaborator: C.L.B.2002 XXV-23 Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii Elaborator: C. reglem. nr.P.L.T.P.O.C.2002 . 836/ 06.C.06. nr. nr. 13/2002 Ordin în B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul şi reglementarea în B.L.P.C.C.Domeniu – nr.C.C. nr.L. Ordin în B.2002 Îşi încetează aplicabilitatea: • NP 074-2002 XXV-22 RCs-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.C.T.C. M.O.C. 13/2002 Reglementarea s-a publicat în Broşura C.T.L. M. nr.

E. nr.L.12. 18/2005 Broşura C.C. 1568/ 15. nr.C. 61/ 23. 219 . nr.2002 B.C.C. 39/14.T. p.2004 Ordin: M.L.01. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii.Domeniu – nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-24 P 91/1-2002 M.1982 ** XXV-26 GP 090-2003 M. reglem.C.C. I.C.O. 10/2003 ** XXV-25 P 91-1983 Decizia ICCPDC 155/28.P. nr.T.. Of. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice Elaborator: I.10.C.O.R.01. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţii-montaj.2004 B. Caietul IV: Instalaţii interioare Elaborator: C.T.N.C.

C. 13/2001 ** XXV-28 M.2000 B. Of. elaborarea.2003 Ordinul în B. reglem.2003 M. nr.L. 125 bis/ 11..2004 XXV-29 M.U.C.. nr.A. p. p.02. Metodologie privind iniţierea.T.P. tehnică din domeniu 220 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare. aprobarea şi valorificarea reglementărilor Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-27 IM 013-2000 M.2003 M. 562/ 2003 din 20. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.) Elaborator: URBANPROIECT Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente Elaborator: M.T.09.L.P. nr.C.L. 542/ 08.10.N. 278/ 21. achiziţia.04.C. programarea. consultanţă. nr.T.C.T.Z.Domeniu – nr. 205/N/ 22. nr. 550/ 09.04.T.T.04.E.T. 11/2003 XXV-30 .C.T. nr.R. I. nr. avizarea. I.2003 M. Of.C. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii Elaborator: I. nr.

P. 397/ 09. nr.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii. urbanism şi habitat Elaborator: M. 777/26. I. reglem. I . nr.Domeniu – nr. p. Of.C. 782/ 25. 17/2007 XXV-31 221 .T.08. nr. 777/2003 se modifică şi se completează B..P. nr. nr.T.06. p.L. I. amenajarea teritoriului.C.T.2004 Publicaţia în care a apărut M. nr.05..2007 Ordin: M.C nr.. 1410/ 10.08.D.C nr. Ordin de aprobare Completare cu ordin M.C. 651/2007 din 02.L. Of. 583 din 24/08/2007 Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii Elaborator: M.2004 Observaţii Ordin: M.T. p.2003 OMLPTL nr.08. 6/2006 M. M. Of.T.L.2003 B.T.L.

A. 1889/ 15.L.T. p.P.C.Domeniu – nr.T.2004 PAT 3.2004 • Procedură de agrement tehnic pentru produse. Of. reglem.2004 XXV-33 NTLH 021 M. Of. procedee şi echipamente noi în construcţii • Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii • Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii Elaborator: M.T.T. 289/2002 din 6.06. tehnică din domeniu 222 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii PAT 1..I.C..12. nr. nr. nr. 116/2002 din 11.2002 M. p. M. I . 1167/ 09.2004 M.10.L. Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor Elaborator: I. nr.M.M.C.T.02. I.03. 427/ 19.2002 .2004 XXV-32 PAT 2. nr.2002 şi M.P.

97din 17.I.L. p. franceză. p. 427/ 19.2002 M. engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană Elaborator: ICECON S. nr.L. 116/2002 din 11. Of. Of..2002 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-34 NTLH 022 M.2002 XXV-35 NTLH 023 M.06.2003 M.T.02. nr. p.T.P.P.. reglem. I. Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană. 70/ 23. 289/2002 din 6.C.P.L. I.L.P. I.02.M.2002 XXV-36 GT 033-2001 M.A. 116/2002 din 11. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare Elaborator: I.03.01.03.M.06.2002 şi M.T.P. 427/ 19.2003 Reglementarea Broşură ICECON ** 223 . nr.A.M. nr.. nr. Ordin de aprobare M.I. Of.C. nr. nr.02.L. nr.2002 şi M.Domeniu – nr.A. Metodologie privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale Elaborator: I.M. 289/2002 din 6.L.

C. nr.L. Of.P. M.S.2007 şi ISC nr.2007 Reglementarea B. 1298/2008 din 09. 726/2007 din 15. I.D.S. Partea I.L.P.08. 1619/2008 din 10. reglem. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice”.Domeniu – nr. pentru documentaţiile tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice Emis: M.2008 Modificat de OISC nr. 17/2007 Îşi încetează valabilitatea: Metodologia de emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.08.L.10. nr. tehnică din domeniu 224 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-37 Metodologie de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I. 101 din 9 februarie 2007 . nr. şi I.D. Monitorul Oficial al României.P. 74/2007.C.07..10. 549/ 26.D. nr.C.L.L.L.C nr. p. 597din 29.2008 M. aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr.2007 Modificat de M.

p. Broşura tipărită de IPC S. Broşura tipărită de IPC S.T. 50/N/1997 din 03..A. Observaţii XXV-38 IM 008-1997 M.. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale Elaborator: IPC Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare Elaborator: IPC Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B.C.T.C. nr. I. Of. nr.03. nr.A. nr.2004 Îşi încetează valabilitatea: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii” aprobat prin OMLPTL şi al MIR nr.P. publicat în M.T.C. 51/N/1997 din 03.08. nr.1997 XXV-39 IM 009-1997 M.L. 12/1999.03.T.A.2004 M.1997 XXV-40 Regulament privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii Face parte şi se aproba prin M.A.P.Domeniu – nr. 12/1999. nr. 165/92/2003. reglem. 225 .L. 1211 din 26. Ordinul în B.08. 1558/2004 din 26. Of.

185 şi nr. aprobat prin OMTCT nr.T. 185 bis din 25 martie 2003.T.211 şi 1. tehnică din domeniu 226 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Completat de M. nr.02.. I.2005 Partea I. M. 1. Of. reglem.C. publicat în M. 1.C. nr..2004 M.04. nr. 132/2006 din 03.C. Se completează: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii. 780 din 25.08. Of.p.T. nr.2004 . 896/2005 din 06. XXV-41 GP 100-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri armate cu grile polimerice Elaborat: I.T. 737/2004 din 19.N. nr.Partea I.R.558/2004.C.06.211 bis din 16 decembrie 2004. nr.Domeniu – nr.C.T.T.2006 Modificat prin M.E.

T. reglem.T.Domeniu – nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-42 GEx 008-2004 Ghid privind intervenţii structurale şi nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcţii monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse M. I.. 21/2005 XXV-44 Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii M. 2190/2004 din 24. M. Of.2004 227 .04.C nr.C. p.2004 M. nr.B.2004 B. 741/2004 XXV-43 MP 025-2004 Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora Elaborat: U.I.T.11.C.T.11.C. nr. 90 din 24.A. nr. nr.T.T. 743/2004 din 19.

P.Domeniu – nr.C.L. Reglementarea se publică în Broşura Incertrans Observaţii XXV-45 Gex 005-2002 Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative la îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă Elaborat: IPCT. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente.P. tehnică din domeniu 228 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B.T. 12/2002.T.L.C.C. nr. S.T. XXV-47 GP 061-2000 M.P. nr. reglem.2002 XXV-46 MP 009-2000 M. 1064/2002 din 30.A. M.A.A. 347/2000 din 28.12.2000 Ordinul în B. nr.2000 Ordinul în B. nr.L. nr.07. cu regim redus de înălţime. nr.L. 13/2000 Ghidul se difuzează pe dischetă şi sub formă de manual de către elaborator. 1/2001 .06. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate Elaborator: IPCT. 41/N/2000 din 30.

13/2001 XXV-50 PC 001-1997 Manualul şi programul de calcul cadru pentru întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor M.1998 Ordinul în B.03. nr. nr. 75/N/1997 din 05. Reglementarea în broşura I.R. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-48 IM 012-1998 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării.E. reglem.Domeniu – nr.D.P.A.T. 21/N/ din 13.O.L.A.C.O.1997 Ordinul în B.P.C. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu Elaborator: P. nr. S.C.03.L.1998 Ordinul în B.C. nr. 13/2000 Se difuzează pe dischetă împreună cu instrucţiunile de către elaborator XXV-49 MP 003-1998 M.A.T.C. 12/N/1998 din 23. 229 .02. transportului şi valorificării deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor publice. Manualul pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece OMLPAT nr. 10/1997.C.

Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte Elaborator: IPC M.O.T. 2/1997 Observaţii XXV-51 ME 001-1997 Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii inclusiv sistemul informatic şi baza de date a activităţii acestuia M. nr.C. 74/N/1997 din 05. Metodologia se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de către IPCT S.05.T.L.1997 XXV-53 PC 010-1997 M. tehnică din domeniu 230 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B. nr. Reglementarea în broşura I. cadru Elaborator: C. reglem.02.P.1997 XXV-52 PC 002-1997 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor – program de calcul.A.L.A.C. 4/1997. 17/N/1997 din 18.P. .C. nr. Reglementarea în broşură IPCT.Domeniu – nr.1997 Ordinul în B.03.T.C. Ordinul s-a publicat în B.P.O. 10/1997. nr.A.C. nr.C.C.A.L.C. nr. 88/N/1997 din 26.

nr.C.P.C. reglem. Observaţii XXV-54 PC 007-1997 M. 58/N/1996 din 15.05. nr. 1/1997 ** 231 .Domeniu – nr.1996 B.A. 89/N/1997 din 26. nr. nr.A.A.T.P.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date Elaborator: IPC Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) Elaborator: INCERC şi INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B.L. XXV-55 IM 003-1996 M.L.1997 Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de către IPCT S. 4/1997.07. Reglementarea în broşura IPCT.

11.T. Of. 604/ 23.T. 786 din 07. I. I.2003 Îşi încetează valabilitatea A.R. S. Normativ privind activitatea districtului de drumuri (revizuire DD 505-1988).10.10.O. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M.11.T.XXVI. nr.T.C.M.T.T. 625/ 23. nr. nr.A. Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" (revizuire CD 155-1985) Elaborator: B.2003 B..L. nr.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 155-85 XXVI-3 DD 505-2001 M. nr. 4/2001 232 Observaţii XXVI-1 AND 514-2000 M.D.O.T.O.2003 B. Of.R... I. 782 din 06.R.C.C.N.O. nr.T.A.C. nr.10. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri poduri (revizuire AND 514-1992) Elaborator: A. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Domeniu – nr. Of. p.T. p. nr.2003 Îşi încetează valabilitatea DD 505-88 . 779 din 06. nr. 2/2001 Ordinul M.N. 616/ 23. S.R. reglem. indicativ DD 505-2001 Elaborator: B.C.p.M.L.11.D.R. 514-92 XXVI-2 CD 155-2001 M.2003 B. 3/2001 Ordinul M.

779 din 06.C.A. nr.R.11. Of.C nr. p.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie.R. nr.C. Pregătirea datelor în vederea prelucrării (revizuire DD 506-1988) Elaborator: INCERTRANS S.10.Domeniu – nr.2006 233 .A.04.2003 Ordinul M. 1. I. 615/ 23.11.R.T.T.D.. nr.T. nr. Of.2003 B. 2/2004 M. 4/2001 Îşi încetează valabilitatea DD 506-88 XXVI-5 CD 31-2002 M.10.2003 Ordinul M. 779 din 06.T.N.11.2005 M. 1.945/ 14. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-4 DD 506-2001 M... 619/ 23. nr. nr.C.T. p. nr. origine destinaţie. nr. nr. p.265/ 17.I. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire CD 31-1994) Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice Elaborator: C. 6/2006 Îşi încetează valabilitatea CD 31-1994 XXVI-6 AND 525-2005 M. Of. 476 bis/ 2006 Ordinul şi reglementarea B.2003 B. reglem.N.T.A.T. I. I.

160 din 24. p.C.T.Domeniu – nr.T. 4/2004 Ordinul şi reglementarea M.C.10.03. nr.A.A. 480/ 08.02.2004 XXVI-9 NP 067-2002 M.T.T.2003 XXVI-8 NP 085-2004 Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.R. nr. nr. Of. 1059/ 29. Of. nr.P. p. nr.C. tehnică din domeniu 234 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor.T. legate de cerinţele utilizatorilor Elaborator: INCERTRANS S. nr.L. căilor ferate şi podurilor..2004 Observaţii XXVI-7 NE 021-2003 M. 416 bis/ 2004 din 10.. nr.T. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor.05. împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor (Revizuire PD 161-1985) Elaborator: IPTANA S.A. reglem. I. 15/2002 Îşi încetează valabilitatea PD 161-1985 . 471/15. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M. I.2004 B.2002 Ordinul şi reglementarea B. M.07.L.

tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M.A.11. 779/ 6. S. 614/ 23. M.2003 Reglementarea în BTR Observaţii XXVI-10 AND 581-2002 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu – nr.A. 782 din 06. p.2003 XXVI-11 AND 582-2002 Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ. reglem. Of.2004 M. Condiţii tehnice de calitate Elaborator: B.10.2004 Îşi încetează valabilitatea AND 537-1998 235 . I. 4/2004.T.T.T. nr.T. M. 659 bis/ 22. nr. p..T.R.2003 Ordinul M.O. I. M.T.11.C. Of.. nr.C. I.M. nr.T.A.05. Of. nr. p.10.2003 B.C. 603/ 23.C. XXVI-12 AND 537-2003 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: INCERTRANS S..O.A. 918/2004 din 12.07. nr.

11/1979 Îşi încetează valabilitatea CD 29–1967 XXVI-15 CD 148-1985 M. 165/ 25.C. nr.02.P.S. Îndrumător privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsă în domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: I. 482/ 08. p.N.1979 B.N.R.06. 311/ 17. tehnică din domeniu 236 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M.T.T..T.02. 9/1985 .C. I.T.A. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment Elaborator: I.A. M.Domeniu – nr.2003 Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate Elaborator: INCERTRANS S. nr. Of.C.T. 4/2004 Observaţii XXVI-13 NE 022.2003 XXVI-14 CD 29-1979 M.1985 B.T.2004 şi reglementarea B.E.C.R.10. nr. nr. nr.C.T.C. 1127/ 17.T. T. nr.C. reglem.T.R. nr.

C.E.N.1985 B.08.Domeniu – nr. XXVI-19 C 182-1987 M. nr.N. 11/1987 Îşi încetează valabilitatea P19-1986.1987 B. 6/1987 Îşi încetează valabilitatea C 182/1977. 310/ 16.T.09. reglem.C. nr. nr.A.T.nr.T.C .T.R nr.T.T.T.T.S.09. nr.R.C.T. 237 .1985 B.A. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum Elaborator: INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-16 CD 42-1985 M. 1126/ 17.06. 1613/ 28. Instrucţiuni tehnice departamentale privind execuţia fundaţiilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri (revizuire P 19-1986) Elaborator: IPTANA S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: I.C. nr.C.C. 9/1985 Îşi încetează valabilitatea CD 21/1966 CD 42/1969 XXVI-17 CD 72-1985 M. nr.C.C. 3/2004 şi B.R.T.2003 B. 1779/ 10. nr. 12/1985 Îşi încetează valabilitatea CD 72/1973 XXVI-18 P 19-2003 M.

10. tehnică din domeniu 238 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul şi reglementarea M.R.T. 613/ 23. nr.. p.10.C. 447/ 02. nr.2003 B.1998 B. XXVI-22 AND 546-2002 M. 18/2002 Îşi încetează valabilitatea AND 539-1998. reglem.T..03.11.N.T.1998 XXVI-21 AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod (revizuire AND 546-1999) Elaborator: INCERTRANS S. p.01. M. M.2003 Ordinul M. nr. Of.D. Of.A.T.T. 12/2001 Observaţii XXVI-20 AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere Elaborator: A. . nr.T. 127 bis/ 26.R.T.2003 Normativul în BTR Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999. 783/ 6. nr. I. I.C.Domeniu – nr. 52/ 27. nr. nr.

T. 623/ 23. 5/2004 Ordinul M.2003 Normativul în B. XXVI-24 CD 147-2002 "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală" (revizuire CD 147-1985) Elaborator: INCERTRANS S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul M.A.T.C.. nr. XXVI-25 CD 151-2002 Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă (revizuire CD 151-1985) Elaborator: BOMACO S. p.T.T. 17/2002 Observaţii XXVI-23 CD 129-2002 "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de termocentrală" (revizuire CD 129-1979) Elaborator: B.R nr.T.10.C. 786 din 07.11.O.2003 Normativul în B. I.. I. Of. p. nr. 779 din 06.11. nr. Of.11..M. nr.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979.T.R. Of.A. p. 779 din 06. nr.Domeniu – nr. S. 239 . nr. nr.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 147-1985.2003 Normativul în B.A. reglem. M.T.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 151-1985. M.C.C.O. 5/2004 Ordinul M. M. I.T.A.R.10.T.10. 620/ 23. nr. 618/ 23.

2004 M. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă (revizuire CD 170-1988).2004 şi BTR Îşi încetează valabilitatea CD 118-79. nr.T. reglem.T.A. CD 118-79) Elaborator: INCERTRANS S. I. Of.2004 B. XXVI-28 CD 170-2003 M.C.T.2002 Îşi încetează valabilitatea C 22-1992.02. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul şi anexa B. 659 bis/ 22.05.T.07. 904/2004 din 11. nr. nr. I. 160 din 24. XXVI-27 CD 118-2003 M.2003 M.C. Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat (Revizuire Instrucţiuni tehnice ind.T.R.. nr. nr. 479/ 08. p. p. 2/2004 Îşi încetează valabilitatea CD 170-1988. nr.T. Elaborator: INCERTRANS S. 1718/2002 din 17. nr.Domeniu – nr.C.. 8/2004 Observaţii XXVI-26 NE 014-2002 M. .A.A. tehnică din domeniu 240 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante Elaborator: INCERTRANS S.10.10. Of.

2004 Îşi încetează valabilitatea AND indicativ 509-1989 XXVI-30 NE 023-2003 Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S.C.R.C.T. 165 din 25.C. nr. I.T.R. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S.07. nr. M. în staţii fixe – revizuire DD 509-1989 Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu – nr.. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în M.05.T.165 din 25.07.2004 M. Of.2003 XXVI-31 NE 024-2003 M. M.2004 Normativ B. p. nr.10. I. Of. I. nr. 3/2004 M. 659 bis/ 22.T. Of. nr.2004 Reglementarea în M. p. 906/ 11. 3/2004 Observaţii XXVI-29 DD 509-2003 Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald. nr. 483/ 08.. p.. I.10. p.02.02.T. nr.T. 481/ 08.T.A. nr. nr.A.T.2004 normativ B.. 659 bis/ 22. reglem.2003 241 .A. Of.

C. I.1999 XXVI-34 NE 010-1999 M. XXVI-35 NE 011-1999 M. tehnică din domeniu 242 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul şi reglementarea M.A.T.T. 327 din 09. nr.2004 Ordinul M. Of.T.P. 194/ 14. 127 bis/ 26. reglem. 221/N/ 27..A.1998 aprobat prin OMT nr.A. 905/ 11. nr.A. 659 bis/ din 22. p.03.2000 Îşi încetează valabilitatea CD 164-1987. nr.L.A.L. nr. 13/2001. I.R.C.07.C.09. nr.09. nr. Of.T. 54/1998 XXVI-33 AND 545-1998 M. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S.T.2000 Îşi încetează valabilitatea CD 164-1987. M. 6/2001 Ordinul s-a publicat în B.05.T.Domeniu – nr.1999 Ordinul s-a publicat în B. nr. Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: INCERTRANS S.P. nr. B. Of.2004 Îşi încetează valabilitatea AND 523-98 publicat în M. 221/N/ 27. nr. nr.R. . B. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S.04. 1/2001 Observaţii XXVI-32 AND 523-2003 Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece Elaborator: INCERTRANS S. p.A. 13/2001.07.. nr.T.

Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982) Elaborator: VIACONS M. 606/ 23.2003 M.Domeniu – nr. Of. I. p. Of. nr. beton precomprimat şi zidărie de piatră Elaborator: BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987) Elaborator: BOMACO S.R.T.11. nr.T.T.A.. 621/ 23.11. 243 . beton armat. 3/2001 Îşi încetează valabilitatea PD 216-1982. 4/2001 Îşi încetează valabilitatea DD 502-1987. nr.C.T. XXVI-38 PD 216-2001 M.10. nr.T.T.2003 B..C. 782 din 06. nr. I. nr.R.T. nr. p.10. 779 din 06.2003 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-36 CD 99-2001 Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton. 3/2001 Îşi încetează valabilitatea CD 99-1977. I.2003 B. nr.2003 M. XXVI-37 DD 502-2001 M.10.T. 608/ 23.2003 M. 782 din 06. reglem.11. p.R.T.C.. nr. Of.

Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane Elaborator: A.01.N. nr.2005 B. nr..T. p.1998 XXVI-41 M. nr. 1608/ 02.D. M.1998 M. Of.01.C.04.04. Of. 138 bis/ 1998 din 06. p. I. p. I.D. nr. 49/ 27.1998 . nr. nr. I. nr. 50/ 27.04. nr.Domeniu – nr. publicat în M.09.T.N. p.R. nr.100/ 31. tehnică din domeniu 244 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M.D. nr.T.T. 48/ 27..01. p.T..2004 XXVI-40 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale Elaborator: A.N.1998 Observaţii Îşi încetează valabilitatea: Normativul privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros..T. Of.. 138 bis/ 1998 din 06. 11/2004 Anexa M.1998 M.01. M. Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor Elaborator:A. 127 bis din 26 martie 1998 XXVI-39 NE 025-2003 Elaborator: A.1998 XXVI-42 M. 138 bis/ 1998 din 06.N. I. Of. I.D. reglem. Of.

D.T. Of. nr. 138 bis/ 1998 din 06.N. nr. M. 571 din 19.1998 M. 15/1998 din 19.N.. M. viaducte şi tuneluri rutiere Elaborator: A.1998 XXVI-45 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator: A.1998 245 . 138 bis/ 1998 din 06.12.1998 M. Of.Domeniu – nr. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale Elaborator: A. p. nr. nr.D.04.T. Of. nr.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor. p.N.1997 M.01. p. 46/ 27.01. 47 din 27. I. reglem. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare. pasaje.04. nr..D.T.01. I.. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-43 M.1998 XXVI-44 Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor. pe poduri. I.

A. nr. 45/ 27.09. 66/N/1999 din 07.. construirea şi modernizarea drumurilor Elaborator: A.Domeniu – nr. Of.T.1999 Ordinul s-a publicat în B. nr. reglem. Ordin de aprobare M. 138 bis/ 1998 din 06.N. nr.D.. nr.A..T.D. 138 bis/ 1998 din 06.T. nr. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural Elaborator: PROED S. I. p. p.A.1998 M. Norme tehnice privind proiectarea.04. tehnică din domeniu XXVI-46 246 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător Elaborator: A.N.L. nr.P.C. 1/2000. 80/ 03.04. Of.A. I. 1/1994 XXVI-49 ST 022-1999 M. B.C.N.03.. 7/2000 Broşură ICECON .C.T.01. nr.01. execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces Elaborator: INCERTRANS S.D.1993 B. 43/ 27. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.1998 Publicaţia în care a apărut M. nr. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea.1998 Observaţii XXVI-47 XXVI-48 AND 515-1993 M.1998 M.

nr.D.L.10.P. 2/2001 Observaţii XXVI-50 CD 16-2000 M.T.D.C.N.11.2003 Ordinul M. 783 din 06.. Bucureşti M.R. Of. nr. nr.2000 B.S.Domeniu – nr. nr. B.10.11.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 16-1978 – Ordin A. nr.T.C. nr.C. p. 260/N/2000 din 02.A. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare Elaborator: INCERTRANS S. 605/2003 din 23. 180/06.T.T.C.R. 2/2001. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B. 612/ 23.T. 214/18.12.F. reglem.P. XXVI-52 NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I.2000 XXVI-51 CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea (revizuire CD 63-1984) Elaborator: BETARMEX M. 12/2001 Îşi încetează valabilitatea CD 63-1984 – Ordin A.11. I.2003 Normativul s-a publicat în B.C.2000.N.T. nr. 7/2001 247 .T.A.

2003 B. 617/ 23.2003 B. nr. nr. 779/ 06.10.T. nr.T.11. 5/2004 Observaţii PD 189-2000 Îşi încetează valabilitatea PD 189-1978 XXVI-54 PD 177-2001 M.10. p. 786/2003 din 07. . nr.C. Of.R.11.. nr.. Of. I. nr.11.A.C. Of.T.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976 XXVI-55 PD 46-2001 M.11..R. 783 din 06. reglem. 2/2001 M. nr. 609/ 23.R.T. tehnică din domeniu XXVI-53 248 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice Elaborator: BOMACO S.C. p. nr.R. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (revizuire PD 177-1976) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat (revizuire PD 46-1979) Elaborator: BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie Elaborator: BOMACO Ordin de aprobare M.10.10. p. nr. Of. I.2003 B.T.2003 B.C.T.T.2003 . 610/2003 din 23. I.T. 624/ 23. nr. 9/2001 Ordinul M. nr.2003 Publicaţia în care a apărut Ordinul M.Domeniu – nr.T.T. 782/2003 din 06. p I . 1/2001 Ordinul M.T.T.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 46-1979 XXVI-56 AND 584-2002 M.

T. Of. 786 din 07. nr. 7/2000 249 . nr.P. nr.C. 77/N/ 13. 1/2004 Îşi încetează valabilitatea PD 162-1983 XXVI-59 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor.C.L.A. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976 XXVI-58 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD 162-1983) Elaborator: IPTANA S.10.1998 B.T. 622/ 23. M. nr. nr.T.2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S.12. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-57 NP 081.A.A.C. nr.2002 B.T. p.C.10.T. I.R.A..2003 Ordin: M. M. reglem. nr.Domeniu – nr. M. 1717/ 17. Satisfacerea exigenţelor de calitate Elaborator: PROED S.T.2003 Reglementarea în B.11.

2002 M.2004 M.2003 Reglementarea în B.03. 456 bis/ 20.05. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată Elaborator: A. Of.R.A. nr. tehnică din domeniu 250 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate (revizuire PD 165-1983) Elaborator: S. 1060/ 29.2004 . p.F.11. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. 15/2002 Observaţii XXVI-60 PD 165-2000 M.E. nr. nr.C.Domeniu – nr. 570/ 24.T nr. nr.. I.L.T. nr. Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului Elaborator: A. 456 bis/ 20.T.T.R.T. p.07. IPTANA S.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 165-1983 XXVI-61 GP 068-2002 M.05.T. p.C. 783/ 06.C. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Elaborator: IPTANA S.03. Of.. I.2004 XXVI-63 CD 27-2004 M.P. nr. Of.A. 22-23/2002 B.10.F. reglem. 571/ 24.L.R..T.T nr. I.E.C.2004 XXVI-62 NP 095-2004 M.C. 611/ 23. nr.

T. 309/ 16.C. nr.2003 B.T.A.10. Of.2002 B.Domeniu – nr. XXVI-65 GEx 006-2002 M.C.R.T nr. nr.03. 572/ 24.2004 M.05. p.T.09.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-64 ID 28-2004 M.C. M.. Ghid pentru întreţinerea.L. nr. 1716/ 17.L.F. I. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti Elaborator: METROUL S. 6/2003 * XXVI-66 NE 017-2003 Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou Elaborator: METROUL S. 15/2004 * 251 .E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate (revizuire ID-28-1976) Elaborator: A.C.P. reglem.A. nr. 456 bis/ 20.2004 Îşi încetează valabilitatea ID-28-1976. nr.

L. 27/N/ 22.11.A.05.03. nr.A.Domeniu – nr.2004 ** XXVI-70 NP 085-2004 . 1/2001 Reglementarea Broşură Incertrans M.05. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin B.05.C. reglem. nr. nr..T. Of. I.A.A. 471/2004 din 15.P. nr. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare. 261/N/2000 din 02. 26/N/ 22.L.2004 Observaţii XXVI-67 NP 034-1999 M. 416 bis / din 10.P. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. 9/2000 Broşură Incertrans Ordin B.P.C. Elaborator: INCERTRANS S.2000 ** XXVI-69 NP 044-2000 M. tehnică din domeniu 252 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. p.A. Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. nr. nr.A.T.A. 9/2000 Broşură Incertrans Ordin B.L.T.2000 Face parte şi se aprobă prin OMTCT nr.C.2000 ** XXVI-68 NP 038-2000 M. nr.

T nr. Of. nr. nr. 507/ 16.A.C. nr. I.T nr. I.T.T. M. nr.C.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin B.2000 XXVI-72 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase Elaborator: INCERTRANS S.2004 XXVI-73 NE 029-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Elaborator: INCERTRANS S.03.R.2004 Anexa: B. nr. nr..2004 Anexa: B. M.T.P..A.12. 1/2001 Reglementarea în Broşură Incertrans M. 6 Observaţii XXVI-71 NP 050-2000 Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. reglem.Domeniu – nr.C. p.A. 7 Ordin: M.A.06. M. p.L.04. 511/ 07. 1032/ 26.2004 253 .R.T. 323/ 14. Of.05. 336/2000 din 28.

04.2004 Anexa: B. nr.02.04.06.F.A. nr. 168/ 15..T nr.F. 5/2006 Observaţii XXVI-74 NE 030-2004 M.T.T. 7-8/2006 M. I.2005 . nr. 352 bis/ 26.E. nr. nr. nr.04.R.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordin: M. I.2005 XXVI-77 MP 038-2004 M.R.T.2005 XXVI-76 NE 032-2004 M. p. nr.C.02. utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu – nr.T.05. 347 bis/ 25. 167/2005 din 15. I. p. Of. nr.. 6 M. nr. 365 bis/ 28. 1031/ 26.. Of.T.2005 B. 2/2005 M.2005 B. nr. tehnică din domeniu 254 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici.T. reglem. Of. p.E. nr.C.C.C. I.C. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Elaborator: A.2005 B.T.T.02.2004 XXVI-75 GP 108-2004 M. 511/ 07. Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h Elaborator: A. Of.C. Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S.R. 166/ 15. p.A..

2005 XXVI-80 NP 115-2004 M.C.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h Elaborator: A. nr.02.C. nr. nr.T. p.05. 4/2005 M. 4/2005 M.. p.R. Of.C. I.02. Of.E..T. p. nr. 196/ 15.C. 431 bis/ 23.T.. reglem.C.02.C.B. Of.T.2005 B. Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi Elaborator: U. 197/ 15. 169/ 15.2005 XXVI-81 NP 116-2004 M.02.05. nr. p.F. 3/2005 Observaţii XXVI-78 NP 109-2004 M. 438 bis/ 24.C. nr. 16/2005 M.Domeniu – nr.05. nr.2005 XXVI-79 NP 111-2004 M. nr.T.2005 B.T. 370 bis/ 03. I. I.C.2005 B. nr.05.C.T. Of. nr.T. I.2005 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M..T.2005 255 . 171/ 15. nr. nr.B. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri Elaborator: U.C. 374 bis/ 04.

12.T.C.T.R. 20/2005 M.C.11.06. 198/2005 publicat în M. 4/2005.T. 6/2006 şi B.Domeniu – nr.T.2005 M. Of. Of.2005 Îşi încetează valabilitatea NE 033-2004 aprobat prin OMTCT nr.T.C.02. Of. nr. 446 bis/ 26. I. M. nr.2004 Completat de M.T.C. 907/11.T. nr..C nr.L. nr..2005 Îşi încetează valabilitatea AND 540-1998 . nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. nr. I. p. tehnică din domeniu 256 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul Elaborator: U.2005 B. Observaţii XXVI-82 NP 105-2004 M. reglem.T.B. 439 şi nr.2005 B.. 952/2005 din 16. nr. nr.05. I. Of... p. 397bis/ 11. 2100/ 30. p. I. p.C.2005 M.05.C.2005 XXVI-84 AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire AND 540-1998) Elaborator: BOMACO S. 182/ 15. 559 din 30. nr.C. nr.2005 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor XXVI-83 NE 033-2005 Elaborator: SEARCH CORPORATION M. 1156 bis/ 20. nr.T.05. Of.05. 439 bis din 24. p.06. I.

nr.A.T.T.A.2005 B.L. nr.C. nr. M. nr.S.F.T.06.02. 13/2001 Reglementarea în Broşura ICECON.C.2005 XXVI-86 NE 031-2004 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice Elaborator: I.T. Suprastructuri pentru poduri de şosea. I.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal.2005 M.05. 21/2005 Ordinul în B. p. S.C. 154/N/2000 din 06.T. 277/ 23. ** XXVI-87 ST 032-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate Elaborat: ICECON S. p. cale ferată şi pietonale.C. 554 bis/ 29. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut M. 177/ 15. 406 bis/ 13. nr.C. Of. I.C.T.C. 10-11-12-13/ 2005 Observaţii XXVI-85 NP 104-2004 M...07.P. nr. precomprimate exterior Elaborator: U.2000 257 .Domeniu – nr.A. reglem. Of. M.B.2005 B.02. nr.

Ordinul în B.07. tehnică din domeniu 258 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea . nr.N.Domeniu – nr.07. 13/2001 Reglementarea în Broşura ICECON.2000 XXVI-89 ST 034-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere Elaborat: ICECON S. nr.A.C.T. reglem.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B. Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. 153/N/2000 din 06.A.2000 XXVI-90 S 4 -1971 M. 8/1971 ** .T.P.T. M.L. 273/1971 din 29/03/1971 B.A. Elaborat: A. transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice Elaborat: ICECON S.D.L. nr.T. nr. 155/N/2000 din 06. ** ** Observaţii XXXV-88 ST 033-2000 M. nr. nr. 13/2001 Reglementarea în Broşura ICECON.A.C.

T. reglem. 13/2001 XXVI-93 GT 025-2000 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren M.06.L.T.P.T. 1066/2002 din 30.A. nr.2000 259 .C. 8/2004 XXVI-92 MP 018-2002 Metodologie de trecere în sistem computerizat a reţelei rutiere.L.2002 Ordinul s-a publicat în B.06.10.L. 39/N/2000 din 30. M. 12/2002 Reglementarea în broşura AND Ordinul în B. nr. conform actelor normative în vigoare. nr.C.C. nr. 1719/2002 din 17.Domeniu – nr.P. nr. nr.C.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 146-1984 – “Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor de beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET” ** XXVI-91 NE 015-2002 Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant Elaborat: INCERTRANS M.2002 B.

2000 Ordinul în B. nr. instalarea filtrelor pentru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant Elaborator: IPC S.11.C. nr.P.L.P.1998 Ordinul în B.A.C.A.01. tehnică din domeniu 260 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-94 GE 037-2000 M. nr. 259/N/2000 din 02.C. nr. nr.06.A.Domeniu – nr.T. 2/N/1998 din 20. 13/2001 XXVI-96 NP 026-1998 M.L. reglem. 13/2001 .T.A.2000 Ordinul în B. nr.T.L. 13/2001 XXVI-95 ST 035-2000 M. 42/N/2000 din 30.

1994 B.A. nr. 35/N/1997 din 03.T.A.1997 XXVI-99 ST 002-1996 M.) Elaborator: IPC S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi.T. panouri. nr.A. 52/N/1996 din 15. nr. nr.06.L. borduri.A.T.07. 211 din 06. nr.03.L.C.P.T. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale miniutilajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod Elaborat: INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Ordinul în B.1996 Publicat în B.08. nr.C. 12/1997 Observaţii XXVI-97 GE 014-1997 M. dale.L.C. nr. Ghidul în broşura IPC S.A. nr.P.1997 XXVI-98 GT 011-1997 M.Domeniu – nr.C. 12/1999 XXVI-100 AND 522-1994 Ordin M. 110/N/1997 din 01. reglem. grinzi etc. Ordinul în B.A. Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de şantier Elaborator: IPC S.P. 8/1995 261 . 12/1999.

reglem.C.L.D. nr. 2/1994 XXVI-102 M.1993 B.04.T.T.P.C . nr.1981 B. 1605/ 12.T. tehnică din domeniu 262 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă Elaborator: URBANPROIECT Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri Elaborator: D. 11/N/1993 din 06.T.A.04. nr. 2/1982 ** .Domeniu – nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-101 C 242-1993 M. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful