KEPUTUSAN PEPERIKSAAN TOV TAHUN 6 MAWAR 1998

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

NAMA

BMK G BMP G 23 D 22 D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E BMK 0 0 0 1 49 0 0 BMP 0 0 0 1 49 0 0

BI 45

G C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E BI 0 0 1 0 49 1 2

M3 45

G C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E M3 0 0 1 0 49 1 2

SN 23

G D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E SN 0 0 0 1 49 0 0

AI 12

G JUM KED % A E 158 1 31.6 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0 E 0 2 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

BILANGAN BILANGAN BILANGAN BILANGAN BILANGAN JUMLAH LULUS MATA PELAJARAN PERATUS LULUS MATA PELAJARAN

A B C D E

BILANGAN LSMP PERATUS LSMP

0 0

%

……………….……………………… Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

Keputusan Individu

0 0 BMK BMP BI M3 SNS 23 22 45 45 23 D D C C D

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

0 0 BMK BMP BI M3 SNS E E E E E

0

BMK BMP BI M3 SNS

E E E E E

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

0

BMK BMP BI M3 SNS

E E E E E

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

0

BMK BMP BI M3 SNS

E E E E E

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

0

BMK BMP BI M3 SNS

E E E E E

Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

Page 2

Keputusan Individu

gan Ibu/Bapa/Penjaga

gan Ibu/Bapa/Penjaga

gan Ibu/Bapa/Penjaga

gan Ibu/Bapa/Penjaga

gan Ibu/Bapa/Penjaga

Page 3