Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

10 Bai Vo Quy Dinh Cua Lien Doan Vo Co Truyen VN

Ratings:
(0)
|Views: 1,016|Likes:
Published by TrầnHưng

More info:

Published by: TrầnHưng on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
10 bài võ qui 
đị 
nh c
a Liên
đ 
oàn Võ thu
t c
ổ 
truy
ề 
n Vi 
ệ 
t Nam
Vovinamhttp://www.ebook.edu.vn 1
GI
Ớ 
I THI
U 10 BÀI VÕ QUI
ĐỊ
NHLIÊN
Đ
OÀN VÕ THU
 Ậ
T C
TRUY 
 Ề
N VI
T NAM
Võ thu
t c
truy
n kh
ở 
i ngu
n t
nhu c
u cu
c s
ng và t
v
chi
ế
n
đấ
u
để
sinh t
n.Ti
n nhân c
a chúng ta t
xa x
ư
a
đ
ã bi
ế
t cách tay
đ
ánh, chân
đ
á, ngáng v
t, tóm b
t
đế
n nh
ng cách ném
đ
á, phóng lao,
đ
ánh g
y, b
n cung, n
, s
d
ng
đ
ao, ki
ế
m…
để
 ch
ng ch
i v
ớ 
i thú d
và k 
thù nh
m b
o v
cu
c s
ng, b
t
c và lãnh th
c
a mình.Võ thu
t c
truy
n
đượ 
c l
ư
u truy
n trong dân gian theo dòng l
ch s
,
đượ 
c sàng l
c,tái t
o, tô b
i
để
làm nên m
t b
n s
c v
ă
n hóa riêng gi
a vùng tr 
ờ 
i trác tuy
t.
Đ
ó là tinhth
n th
ượ 
ng võ.Trong quân s
x
ư
a, Võ thu
t c
truy
n Vi
t Nam có v
trí r 
t quan tr 
ng, vì
đ
ó  ph
ươ 
ng ti
n chi
ế
n
đấ
u h
u hi
u v
ớ 
i các k 
thu
t, chi
ế
n thu
t, tr 
n
đồ
tác chi
ế
n. Cácngh
 ĩ 
a quân s
d
ng nhi
u lo
i hình binh khí phong phú v
ớ 
i các th
ế
 
đ
ánh c
n chi
ế
n
để
 sinh t
n, d
ng m
ư
u l
ượ 
c
để
m
ư
u sinh, thoát hi
m,
để
b
o v
quê h
ươ 
ng t
qu
c. Quath
ờ 
i gian, Võ thu
t c
truy
n hình thành nên môn phái và h
th
ng bài b
n cùng các giátr 
ngh
thu
t khác l
ư
u truy
n cho h
u th
ế
 
đế
n hôm nay.Võ thu
t c
truy
n Vi
t Nam th
hi
n m
t s
 
đặ
c
đ
i
m:- Mang tính chi
ế
n
đấ
u võ tr 
n, s
d
ng trong tr 
n m
c ch
ng ngo
i xâm và chinh ph
cthiên nhiên hoang dã.- Thích h
ợ 
 p v
ớ 
i nhi
u lo
i
đị
a hình, kh
n
ă
ng c
n chi
ế
n trong ph
m vi h
 p r 
t cao.- Th
c d
ng, linh ho
t, d
 ĩ 
công vi th
, d
 ĩ 
nhu ch
ế
c
ươ 
ng, d
 ĩ 
 
đ
o
n ch
ế
tr 
ườ 
ng.- Có Th
 p bát ban võ ngh
v
ớ 
i nhi
u lo
i hình binh khí ng
n, dài khác nhau, có binhkhí
đặ
c d
s
d
ng riêng c
a t
ng môn phái.- Các bài quy
n
đề
u có tên th
ế
, có l
ờ 
i thi
u b
ng th
ơ 
hay b
ng phú.……Tìm l
i v
n quý c
a Võ thu
t c
truy
n Vi
t Nam không ph
i là công vi
c m
t s
ớ 
m,m
t chi
u, không ph
i ch
c
a m
t ng
ườ 
i hay riêng võ gi
ớ 
i, mà là c
a nhi
u ng
ườ 
i,nhi
u nhà nghiên c
u võ h
c, khoa h
c, l
ch s
, v
ă
n hóa,
đặ
c bi
t là y h
c c
truy
n vàtri
ế
t h
c
Đ
ông Ph
ươ 
ng…
Để
 
đạ
t
đượ 
c m
c
đ
ích
y, Võ thu
t c
truy
n Vi
t Nam r 
tc
n
đế
n s
h
tr 
ợ 
c
hai m
t tinh th
n l
n v
t ch
t c
a các c
ơ 
quan, ban, ngành h
uquan, vì qua nghiên c
u th
c t
ế
cho th
y r 
ng Võ thu
t c
truy
n Vi
t Nam là v
ă
n hóatruy
n th
ng c
a dân t
c Vi
t Nam.
B
t
ấ 
n trong Võ c
ổ 
truy
 ề
n Vi
t Nam
G
m có 3 b
t
n: Th
ượ 
ng b
t
n, trung b
t
n và h
b
t
n.
 
1. Th
ượ 
ng b
t
n:
 
- L
p t
n
: T
ư
th
ế
 
đứ
ng th
ng (nghiêm), hai m
ũ
i bàn chân m
ở 
hình ch
 
"V"
, hai gótchân sát nhau, hai tay quy
n cu
n kéo v
th
hai bên hông.
- H
c t
n
: Là t
n
đứ
ng theo t
ượ 
ng hình con H
c
đứ
ng 1 chân.
 K 
 ỹ 
thu
t hình H 
c t 
ấ 
n:
Chân trái làm tr 
th
ng, chân ph
i co, h
ợ 
 p thành góc co 90
0
, bàn chân ph
i h
ướ 
ng v
phía tr 
ướ 
c, bàn chân ph
i song song v
ớ 
i m
t
đấ
t, hai tay cu
nquy
n kéo v
th
hai bên hông.
2. Trung b
t
n:
 
- Trung bình t
n
: T
ư
th
ế
hai chân r 
ng kho
ng hai l
n vai, hai g
i khu
u xu
ng th
 p(nh
ư
ng
ở 
t
ư
th
ế
trung bình), hai tay quy
n cu
n kéo v
th
hai bên hông.
 
10 bài võ qui 
đị 
nh c
a Liên
đ 
oàn Võ thu
t c
ổ 
truy
ề 
n Vi 
ệ 
t Nam
Vovinamhttp://www.ebook.edu.vn 2
 ỹ 
thu
t l 
 p thành trung bình t 
ấ 
n :
 + T
t
ư
th
ế
l
 p t
n (hai chân sát nhau) m
ở 
ra 4 l
n bàn chân r 
i khu
u hai g
i xu
ng.+ T
t
ư
th
ế
"H
mã" (1 chân ng
i, 1 chân du
i th
ng) r 
i
đứ
ng lên l
 p thành trung bìnht
n (nh
ư
ng t
ư
th
ế
này h
ơ 
i r 
ng).
-
Đ
inh t
n:
T
ư
th
ế
 
đứ
ng theo hình t
ượ 
ng ch
 
đ
inh
"J"
.
 K 
 ỹ 
thu
t
 p thành
 Đ
inh t 
ấ 
n:
Chân tr 
ướ 
c g
 p, m
ũ
i bàn chân tr 
ướ 
c xoay h
ướ 
ng vàotrong, chân sau th
ng, m
ũ
i bàn chân sau nghiêng m
t góc nh
, t
ư
th
ế
ng
ườ 
i th
ng, haitay th
hai bên hông, kho
ng cách gi
a hai chân r 
ng b
ng hai vai.
- Tr
o mã t
n
: T
ư
th
ế
 
đứ
ng nhón gót chân tr 
ướ 
c, chân sau h
ơ 
i khu
u, tr 
ng l
ượ 
ng d
nvào chân sau (tr 
ng l
ượ 
ng d
n vào chân sau 8 ph
n, chân tr 
ướ 
c 2 ph
n, ho
c chân tr 
ướ 
c7, sau 3).
- Miêu t
n:
(T
n con mèo) T
ư
th
ế
c
a miêu t
n hình thành theo cách 2 chân khép kín
c
hai bàn chân, hai g
i h
ơ 
i khu
u xu
ng, vai gi
ngang, l
ư
ng th
ng hai tay cu
nthành n
m quy
n kéo v
th
hai bên hông.
- Xà t
ự 
t
n:
(T
n chéo) T
ư
th
ế
c
a Xà t
t
n hình thành b
ng cách hai chân b
t chéonhau thành ch
 
"X"
, g
i sau ép vào phía sau c
a c
a kh
ớ 
 p g
i chân tr 
ướ 
c, hai tayquy
n cu
n kéo v
th
hai bên hông.
3. H
b
t
n:
- H
t
n:
T
ư
th
ế
c
a h
t
n gi
ng trung bình t
n nh
ư
ng v
trí l
 p thành ph
ikhu
u hai chân tr 
th
t th
 p, hai tay quy
n cu
n kéo v
th
hai bên hông. Tr 
ng tâm c
ơ 
 th
n
m gi
a hai chân.
- T
a t
n:
T
ư
th
ế
l
 p thành t
a t
n là ng
i h
n trên 1 chân, chân còn l
i co ép sát vàothân ng
ườ 
i (chân x
ế
 p
để
ng
i trên m
t
đấ
t, l
ư
ng bàn chân úp xu
ng
đấ
t), hai tay quy
ncu
n kéo v
th
hai bên hông.
- Quy t
n:
T
ư
th
ế
l
 p thành Quy t
n là m
t chân qu
g
i ch
m
đấ
t, l
ư
ng bàn chân úpxu
ng m
t
đấ
t, m
ũ
i bàn chân h
ướ 
ng v
phía sau, chân còn l
i g
i co h
ợ 
 p thành m
t góc90
0
, hai tay quy
n cu
n kéo v
th
hai bên hông.
- Ng
a t
n:
T
ư
th
ế
l
 p thành Ng
a t
n gi
ng nh
ư
t
ư
th
ế
l
n ng
ườ 
i (l
ă
n ng
ườ 
i) v
phíatr 
ướ 
c trên chi
u nghiêng phía sau c
a m
t vai (không
để
ph
n
đầ
u ch
m
đấ
t khi th
chi
n k 
thu
t Ng
a t
n).
B
T
n di chuy
n:
B
t
n di chuy
n này có
ư
u
đ
i
m là :1. B
t
đầ
u
ở 
 
đ
i
m nào sau khi di chuy
n l
i tr 
ở 
v
 
đ
i
m
đấ
y và ch
di chuy
n trênm
t hình vuông nên có th
hu
n luy
n cho m
t s
 
đ
ông võ sinh
đồ
ng di
n mà khôngm
t nhi
u di
n tích sân t
 p.2. M
i th
ế
t
n
đượ 
c l
 p l
i m
t l
n
ở 
phía ng
ượ 
c l
i nên t
 p
đề
u c
2 chân.3. S
chuy
n
đổ
i t
t
n này sang t
n khác h
ợ 
 p lý, thu
n chi
u, v
hình th
c t
o ra s
 m
ch l
c không b
i.
Di
n gi
i chuy
n t
n:
 
 
10 bài võ qui 
đị 
nh c
a Liên
đ 
oàn Võ thu
t c
ổ 
truy
ề 
n Vi 
ệ 
t Nam
Vovinamhttp://www.ebook.edu.vn 3 
A. L
ượ 
t
đ
i :
 
Chu
n b
 
ở 
v
trí A:
 
Đứ
ng th
ng 2 chân khép, 2 tay buông xuôi 2 bên thân.
- L
p t
n:
( Kéo 2 n
m tay lên th
hai bên hông)
ở 
 
đ
i
m A.
- Miêu t
n:
t
i
đ
i
m A.
- Trung bình t
n:
B
ướ 
c chân trái sang
đ
i
m B.
-
Đ
inh t
n:
Xoay qua bên trái.
- Tr
o mã t
n:
Chân ph
i b
ướ 
c lên
đ
i
m G .
- Xà t
ự 
t
n:
Chân ph
i b
ướ 
c lên
đ
i
m C.
- H
c t
n:
Co chân ph
i, chân trái v
n
ở 
 
đ
i
m C.
- T
a t
n:
 Ng
i xu
ng t
i
đ
i
m C.
- Quy t
n:
Chân ph
i lùi v
 
đ
i
m D.
- H
mã t
n (nhìn h
ướ 
ng sau):
Xoay qua trái, lùi chân trái v
 
đ
i
m E.
B. L
ượ 
t v
:
 
- L
p t
n:
Chân trái b
ướ 
c v
 
đ
i
m D.
- Miêu t
n:
T
i
đ
i
m D.
- Trung bình t
n:
B
ướ 
c chân trái sang
đ
i
m C.
-
Đ
inh t
n:
Xoay qua bên ph
i.
- Tr
o mã t
n:
Chân ph
i b
ướ 
c lên
đ
i
m G.
- Xà t
ự 
t
n:
Chân ph
i b
ướ 
c lên
đ
i
m B.
- H
c t
n:
Co chân trái, chân ph
i v
n
ở 
 
đ
i
m B.
- T
a t
n:
 Ng
i xu
ng t
i
đ
i
m B.
- Quy t
n:
Chân trái lùi v
 
đ
i
m A .
- H
mã t
n:
Xoay qua ph
i, chân ph
i v
 
đ
i
m H.
ế
t thúc di chuy
n t
n
ở 
v
trí A :
 
Đứ
ng lên chân ph
i b
ướ 
c v
 
đ
i
m A, hai chân khép sát nhau, l
ư
ng và hai chân
đề
uth
ng, hai tay buông xuôi hai bên thân,
đ
i
u hòa h
ơ 
i th
ở 
sâu,
đề
u, êm theo ph
ươ 
ng phápth
ở 
b
ng.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Huynh Tam liked this
ojosdebuho liked this
Nguyen Khang liked this
Tran Quang Vu liked this
nguoife liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->