S.N.S.P.A.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane

Comportament organizaţional
Suport de curs

Ştefan Stanciu Mihaela Alexandra Ionescu

2004

1

Cuprins

Capitolul 1 - COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Capitolul 2 - GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ Capitolul 3 - ECHIPA Capitolul 4 - LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ Capitolul 5 - STILURILE DE CONDUCERE Capitolul 6 - PROCESUL DECIZIONAL Capitolul 7 - MOTIVATIA, IPOSTAZÃ A COMPORTAMENTULUI IN ORGANIZATII Capitolul 8 - COMUNICAREA ÎN GRUPURI Bibliografie

2

Capitolul 1 COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Comportamentul organizaţional (organizational behaviour) acoperă o largă plajă de activităţi: cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor salariaţilor, înţelegerea dinamicii de grup, acceptarea şi respectarea diferenţelor dintre oameni şi a diferitelor valori culturale cu care aceştia vin în organizaţie şi multe alte abilităţi, activităţi şi practici manageriale. Întemeietorul conceptului privind comportamentul organizaţional a fost Fritz Roethlisberger care împreună cu Elton Mayo au purces la identificarea relaţiei dintre comportamentul individual şi de grup asupra productivităţii muncii. Prima lor constatare (studiul Hawthorne) a fost legată de importanţa relaţiilor sociale (informale), care s-au dovedit a fi mai importante chiar decât sistemul de salarizare. Împotriva oponenţilor „şcolii relaţiilor umane“, al cărui reprezentant de primă mână era Elton Mayo, abia în 1957 conceptul privind comportamentul organizaţional a fost recunoscut de teoreticieni prin programele de doctorat în domeniu pe care au început să le promoveze în câteva universităţi americane. Domeniul de cercetare al comportamentului organizaţional este multidisciplinar; el se află la graniţa sociologiei, psihologiei, antropologiei, economiei, dreptului muncii şi ergonomiei – ea însăşi domeniu de graniţă. Macro comportamentul organizaţional, care îşi are originile în lucrările lui Max Weber, Karl Marx, Herbert Simon şi ale altora este mai apropiat sociologiei. Micro-comportamentul organizaţional, care se ocupă de motivaţie, comunicare, învăţare, percepţie, competenţă, atitudini şi comportament, dinamica grupurilor, leadership, dinamica conflictelor etc. se află pe domeniul psihologiei şi îşi are originile din studiile lui Abraham Maslow – ne asigură Jack Wood şi autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie editat de Rentrop & Straton, la Bucureşti, în 2003. Deşi aria comportamentului organizaţional pare atât de vastă încât, aparent, nu are consistenţă, ea reprezintă liantul fără de care organizaţiile nu pot supravieţui şi nu se pot dezvolta.

3

1.1. Despre comportamente Kurt Lewin semnalează (apud Constantinescu, 2001, p. 232) faptul că fiecare dintre acţiunile unui individ sunt subordonate nevoilor lui, iar exprimarea comportamentală se desfăşoară numai după ce „ne organizăm peisajul în acord cu obiectivele şi intenţiile noastre... Cel care percepe câmpul [războiului – la Lewin, respectiv al acţiunii, în general – s.n.] trebuie să transpună acest câmp într-un fel de hartă comportamentală care să cuprindă elemente de siguranţă, de pericol, posibile adăposturi, resurse – totul relativ la propriile lui obiective în acest câmp“. Autorului sintagmei „nevoia organizează câmpul“ – Kurt Lewin – îi datorăm observaţia conform căreia comportamentul are preeminenţă în raport cu capacităţile individului; pe de altă parte (ibid., p. 233), Lewin a considerat că „ceea ce apare de obicei ca rezolvare a unor probleme nu este un caz special al gândirii, ci paradigma întregii activităţi cognitive, inclusiv a percepţiei“. Observaţiile de mai sus ne permit să înţelegem de ce, uneori, unii dintre cei mai competenţi specialişti nu sunt capabili să conducă organizaţii, iar alţii, aparent lipsiţi de competenţă, reuşesc să-şi configureze „teatrul de război“ şi să conducă grupul lor la performanţă. 1.2. Comportament colectiv 1.2.1. Concepte şi teorii privind comportamentul colectiv Comportamentul colectiv este „emergent, spontan, neplanificat“, ghidat de norme create ad-hoc de către participanţi (Vlăsceanu, Zamfir, 1994, p. 127). Patrice Mann (ibid., p. 127) consideră că, în această privinţă, se poate vorbi de „un concept generic care desemnează tipurile de comportament proprii unor indivizi care, sub influenţa unor credinţe împărtăşite, acţionează uneori în mod concertat“. O primă dificultate care derivă direct din generalitatea sporită a conceptului este imposibilitatea de a distinge clar între comportamentele colective şi cele individuale. Cu alte cuvinte, când vorbim despre comportamente, nu se poate delimita strict între individual şi colectiv ci, mai degrabă, de un continuum, manifestările noastre din plan social purtând o dublă valenţă, în proporţii diferite, în funcţie de context. O a doua 4

dificultate decurge din însăşi definirea comportamentului colectiv. Când oamenii formează o masă ei capătă un soi de „suflet colectiv“. afirmă Le Bon. ca fiind bazat pe „credinţe împărtăşite“ pentru că nu întotdeauna credinţa se concretizează în acţiuni sociale concertate. şi le-ar suprima“. Când durata se prelungeşte. Le Bon a accentuat caracterul distructiv al mulţimilor. El este mai puţin critic şi mai permisiv faţă de influenţele exterioare. nuanţe de dogmatism şi lipsă de toleranţă. Le Bon vorbeşte astfel de legea unităţii mentale a mulţimilor: emoţiile.. care îl converteşte mai degrabă într-un comportament „iresponsabil“. raţionalitatea lui se diminuează şi aspectele instinctive dovedesc forţe diriguitoare. Astfel. Printre cauzele care determină apariţia caracterului deosebit al maselor autorul invocă (op. capătă alte valenţe şi se comportă diferit faţă de situaţia similară în care s-ar afla singur. sigur. Termenul de comportament colectiv trebuie privit prin dimensiuni precum gradul de organizare a comportamentelor (scăzut sau ridicat). sentimentul unei forţe invincibile permiţându-i să cedeze instinctelor. ele tind să fie instituţionalizate şi să se transforme în comportamente convenţionale-organizaţionale. Desigur că o astfel de nuanţare a comportamentului colectiv comportă dificultăţi şi poate fi chiar periculoasă. pp. 5 . cit.. comportamentele colective se caracterizează prin durată scăzută. el consideră (op. în mulţime. conforme unor norme deja acceptate.] legea psihologocă a unităţii mentale a maselor“. comportamentul colectiv se află la originea dezorganizării sociale. în lucrarea „Psihologia mulţimilor“ (2000). Comportamentul colectiv capătă. 12-13) efectul de masificare: „în primul rând.. Procesele psiho-sociale specifice comportamentelor colective au fost semnalate pentru prima dată de Gustave Le Bon în 1895. 10-11) că „doar în faza avansată de organizare a maselor se suprapun unele caracteristici noi şi speciale care produc orientarea sentimentelor şi gândurilor colectivităţii într-o direcţie identică“ şi „doar atunci se manifestă [. intenţiile şi chiar acţiunile indivizilor aflaţi în mulţime devin unanime. Din punctul lui de vedere.. individul capătă. pe care. existenţa unui scop şi durata comportamentelor. sentimentele. pp. Individul aflat în mulţime. doar la simpla pricină a numărului. cit. din acest punct de vedere. În ceea ce priveşte durata.

la fel cum a fost pusă la îndoială capacitatea actorilor sociali de a raţiona independent în starea de mulţime. Apare un spirit colectiv. este de ajuns o schimbare mai pregnantă ca să acţioneze. Sociologul francez notează faptul că aceasta este evidentă mai ales la nivelul mulţimilor.]. Ea formează un singur corp şi este supusă legii unităţii mentale a maselor“. Se vorbeşte de o polarizare a emoţiilor indivizilor aflaţi în stare de mulţime. cit. Fiind de natură involuntară. de tipul afectelor şi au o dinamică deosebită. Deşi ea poate fi controlată de voinţă.) o masă organizată sau.. foarte diferite de cele ale fiecărui individ care intră în componenţa ei. Regresul funcţiilor mentale de care vorbeşte Le Bon. 9): „în anumite împrejurări date. nu de-responsabilizează individul pentru actele reprobabile săvărşite în mulţime. o masă psihologică. privat etc. Contagiunea mentală influenţează nu numai direct (prin contactul nemijlocit al indivizilor) ci şi indirect (prin mijloacele de comunicare. mulţimile fiind. p. Se vorbeşte în prezent mai degrabă de o contagiune comportamentală în sensul unei uniformizări a comportamentului în stare de mulţime. Elementele vieţii psihice sensibile la contagiune sunt emoţiile.. Emoţiile sunt simple. Blumer. grupul de apartenenţă (acesta exercită cea mai constrângătoare formă de contagiune) – anturajul profesional. dar având particularităţi foarte precise. 137) defineşte contagiunea mentală drept fenomenul psihologic care are ca efect acceptarea inconştientă a unor opinii şi credinţe. Personalitatea conştientă dispare. Gustave Le Bon vorbeşte de sporirea emoţionalităţii indivizilor aflaţi în stare de mulţime. şi doar în acele împrejurări. 1957. [. Colectivitatea devine atunci ceea ce eu numesc (.. Caracterul „hipnotic“ al mulţimii poate fi pus la îndoială. o mulţime de oameni posedă caracteristici noi. sentimentele şi ideile tuturor entităţilor sunt orientate în aceeaşi direcţie. pp.. contagiunea nu implică vreun demers argumentativ sau reflecţie.. p.. de pildă). Gustave Le Bon (op.Le Bon atrage atenţia asupra caracterului particular al comportamentului colectiv (op. H. Opiniile şi credinţele diseminate prin contagiune nu pot fi dislocate decât prin contagiune. 127 . în concepţia autorului francez. adânc impresionabile şi irascibile. tranzitoriu desigur. care are la bază procesul imitaţiei (H.158). spune Le Bon. Blumer (1957) explică 6 . – poate favoriza prin contagiune de la cele mai benefice acţiuni până la cele mai funeste. sentimentele. cit. De aceea. ea este vehicolul prin care se dispersează opiniile şi credinţele şi-l poate conduce pe individ să acţioneze în pofida intereselor sale.

Robert I. P. Cei care conduc organizaţii cunosc.emoţionalitatea crescândă a mulţimii prin reacţii circulare: stimulii se reflectă reciproc şi se aplifică aidomna unei reacţii în lanţ. Se consideră că multe dintre observaţiile lui Le Bon sunt depăşite. cu atât se va impune mai bine“. Cercetările ulterioare (L. nu avem nicidecum suma sau media elementelor ei.“ (ibid. capacitatea lor de a construi şi reconstrui societatea. într-o stare de expectativă propice sugestiei imediat ce sugestia va fi formulată. 12-13) este importantă pentru sociologi în căutarea argumentelor care să explice excepţionalele realizări ale grupurilor în anumite împrejurări. Zimbardo – 1960) au pus în evidenţă fenomenul dezindividualizării. iar starea de mulţime nu face decât să confirme acest nucleu comun. prin contagiune. în funcţie de anumite variabile socio-culturale. Festinger – 1957. dar câteva dintre ele sunt valide şi pot fi utilizate în actul de conducere. căci la oamenii aflaţi sub puterea sugestiei ideea fixă tinde să se transforme în act“ (ibid. în procesul dezindindividualizării este implicată legătura dintre aspectele private şi aspectele publice ale eului.. 7 . este posibil ca fenomenul „contagiunii mentale“ să nu se producă. Astfel. Observaţia lui Gustave Le Bon conform căreia „în agregatul care constituie masa. că nu au justificare în actualitate. În fapt. în cazul comportamentelor colective. repetiţia.. Atunci când actorul social este înclinat spre autoreflecţie. p. iar „ .. p. Desigur că în multe dintre mulţimi. accentuând dimensiunea creatoare a mulţimilor. Park (1967) atribuie comportamentului colectiv un rol central în schimbarea socială şi dezvoltă un punct de vedere contrar lui Gustave Le Bon. 61). lucrul spus şi repetat de mai multe ori sfârşeşte prin a se impune în zonele profunde ale inconştientului . se va insinua în toate creierele dictând ţinuta.. p. contagiunea“. 17). „o masă de oameni se află. În acelaşi timp Le Bon susţine că există o convergenţă a opiniilor care se declanşează la indivizii aflaţi în stare de mulţime.. indivizii au norme şi valori convergente înainte de se aduna împreună... cel mai adesea. cu siguranţă. ci combinarea şi crearea unor noi particularităţi“ (ibid. afirmaţia lui Le Bon confom căreia „mijloacele îndrumătorilor de mase sunt: afirmaţia. „Cu cât afirmaţia este mai concisă şi lipsită de argumente.

Socio-psihologia constată imposibilitatea disocierii clare între comportamentele individuale şi cele ale mulţimii. descrierea acestor procese complexe este posibilă prin teoriile convergenţei. el se poate afla într-o stare tensionată. iar gradul lor de acoperire este în declin. când autoritatea este în defensivă şi măsurile coercitive sunt considerate ca fiind inconsistente. care este privită ca o formă de slabiciune“. Referindu-ne la salariaţii masificaţi. Dacă întro organizaţie un anumit grup trăieşte sentimentul deprivării relative. 24) ni se pare de interes: ei „respectă forţa şi se arată prea rar impresionate de bunătate. cu atât mai mult cu cât există un precedent în organizatie în acest sens. Altfel spus. Sentimenul apare în urma unor comparări şi atribuiri succesive a indivizilor cu cei asemenea lor (deprivare egoistă) sau din compararea grupului de apartenenţă cu alte grupuri (deprivare fraternalistă). teoria frustrării relative accentuează importanţa modului în care indivizii percep o situaţie obiectivă. dacă actorul social percepe că există o discrepanţă între aspiraţiile sale şi posibilităţile reale de a le atinge. se produce o stare de disconfort psihic din care individul încearcă să iasă fie prin reducerea importanţei elementului disonant. În acest sens. observaţia lui Le Bon (2000. James Geschwender (1968) a explicat mişcările sociale ca o tentativă de reducere a disonanţei cognitive. dacă o persoană primeşte informaţii contradictorii privitor la o altă persoană. el poate recurge la acţiuni revendicative. Situaţiile de deprivare relativă se pot întâlni dacă organizaţia nu poate satisface aşteptările membrilor ei sau când aşteptările sunt în continuă creştere. care se regăsesc mai ales în teoria X a lui McGregor.C. numită deprivare relativă (J. Atunci când indivizii percep un decalaj între aşteptările lor privitoare la bunuri valorizate social (value expectations) şi capacităţile lor de a obţine aceste bunuri (value capabilities) se poate instala o stare potenţial conflictuală. aceste subgrupuri nu şi-au arătat niciodată simpatia faţă de stăpânii generoşi. Nevoia de comparare socială este intrinsecă indivizilor şi se constituie ca măsură de evaluare a propriei performanţe. dar şi de raportare socială şi organizare a relaţiilor interpersonale. ci faţă de cei ce i-au dominat cu o mână de fier“. p. fie prin căutarea unor informaţii concordante cu opinia iniţială. Anumite experienţe convergente trăite de membrii anumitor categorii sociale îi pot îndrepta pe aceştia către acţiuni cu caracter colectiv. pe care încearcă să o elimine fie prin 8 . Astfel. Din perspectivă psiho-socială. Davies. 1962).

accentuând unitatea dintre comportamentul în situaţii normale şi comportamentul în stare de mulţime. dezorganizate. dar şi muzica şi poezia. o dată reuniţi. stabilite adhoc. care sunt calificate în mod peiorativ ca neorganizate social.temperarea aspiraţiilor. 170-171). Moscovici ne aduce cu picioarele pe pământ: Le Bon şi Tarde aparţin istoriei. grupurile – în cele din urmă. fie prin găsirea unei posibilităţi de realizare a respectivelor aspiraţii. normelor. Toate acestea nu au fost realizate sub imperiul forţei oarbe a mulţimii. consideră G. Despre nevoia individului de a se aşeza sub umbrela unui conducător au scris şi Le Bon şi Kant. Ralph Turner (1957) dezvoltă teoria normei emergente. are nevoie de un stăpân“ (ibid. Serge Moscovici (1989) semnala existenţa unui paradox în analiza comportamentului colectiv: o raportare la una din provocările timpului nostru – puterea creatoare a maselor şi. se pun instinctiv sub autoritatea unuia dintre ei“ – „o adevărată lege a naturii“. Tarde. Fără un stăpân. Trecând peste efectul figurii de stil şi al jocului de cuvinte. Pradoxul dispare atunci când realizăm că manifestările colective sunt răspunsul unei presiuni latente a simbolurilor. acestea sunt legate de arhitectura civilizaţiei clădite pe anonimat: cultivarea pământului. Serge Moscovici (2001) aduce argumente irefutabile pentru a contracara perspectiva lui Gustave Le Bon asupra comportamentului iraţional al mulţimilor. De aceea. de exemplu. instituţiilor sociale.. Primului îi datorăm observaţia că „un grup de oameni. mişcările mulţimii. iar celui de-al doilea – afirmaţia conform căreia „omul este un animal care. chiar dacă în ultimul caz este vorba de norme emergente. ci mulţumită valenţelor ei creative. Dacă punem la socoteală şi faptul că indivizii încearcă permanent 9 . anormale şi chiar antisociale. În lucrarea Epoca maselor. pp. Masele organizate. ambele sunt ghidate de norme. „omul este o oaie gânditoare“. pe de altă parte. din clipa în care începe să trăiască printre alţi indivizi din specia lui. ei se refereau la mulţimile spontane. teoriile care apropie comportamentul colectiv de manifestările şi regulile specifice grupului îşi găsesc o largă aplicabilitate. subordonaţii încearcă din răsputeri să-i imite pe superiorii lor. sunt supuse altor legităţi: aici domneşte o anumită disciplină.

comerţul şi ştiinţa au deprins acest atom independent de umanitate. vor exista întotdeauna oameni care vor crea. 176). este vorba de un principiu mimetic şi de contaminare. aşadar. Altfel spus. Firava mulţumire a celor conduşi este constatarea că şi stăpânii au la rândul lor stăpâni. să judece fără patimă lucruri şi fiinţe. Dar. se supune docil conducătorilor. poate. p. îndrumat de propriul interes şi de propria inteligenţă. omul a avut mereu ideea lui noi drept orizont. Situaţie deloc uşoară. Ne aşteptăm. să acţioneze în deplină conştiinţă de cauză.2. Dar din momentul în care marile călătorii. dorinţa de a avea putere. Depersonalizarea şi diluarea responsabilităţii G.2. Lipovetsky susţinător al preeminenţei individului asupra grupului a fost. spun sociologii. dar şi oameni care se vor lăsa conduşi. 2001. anume grupul sau familia de care-l legau obligaţii trainice. acestea sunt ideile lor – comentează Kant. cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici. Conducerea nu este o treabă uşoară. ne asigură Serge Moscovici (ibid. această monadă dotată cu gânduri şi sentimente proprii. p. Dar. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea se simt ei înşişi atinşi de carismă. p. acţionează pe baza comenzilor. care vor dirija şi vor conduce. ambiţia personală şi interesul. Un individ demn de acest nume trebuie să se conducă după propria-i raţiune. sugestiilor şi 10 . nu ar exista probleme. influenţat de Serge Moscovici care scria (2001. ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări. influenţă şi prestigiu. dar ei. cu drepturi şi libertăţi. tabloul atitudinal şi comportamental este deja bogat şi dificil de descris. aflat în mulţime. individul îşi poate pierde identitatea. avem în faţă un tablou social mult mai optimist. ba se răzvrătesc.. Pe lângă voinţa de a conduce. 172).– şi uneori reuşesc să se ridice deasupra condiţiei lor anterioare. omul s-a plasat sub semnul eului sau al sinelui. cei care speră că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. ca individul să acţioneze întotdeauna raţional. Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi. şi nu întotdeauna împotriva voinţei lor. 1. 21): Încă de la apariţia speciei noastre şi până la Renaştere. Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea.

care îşi pierde identitatea personală şi care devine anonim. existenţa unei relative siguranţe privind anonimatul. deşi este convins că le cunoaşte foarte bine. indivizii caută soluţii pentru minimizarea percepţiei negative asupra efectelor acţiunilor lor deşi capacitatea lor raţionalizatoare este diminuată.n. Serge Moscovici încearcă o explicaţie atunci când spune că „nivelul unei colectivităţi umane se apropie de al celor mai de jos membri ai ei“ (p. 81). mulţimea este întotdeauna inferioară intelectual în raport cu individul izolat. Individul poate (re)deveni un anomim. Se lasă-n voia manifestărilor brutale sau organice. 22). Psihologia ştiinţifică se substituie psihologiei intuitive pentru a nu cădea în păcatul de a spune că în mulţime indivizii îşi pierd cu desăvârşire identitatea şi raţiunea de a fi. 2001. 17). centrarea atenţiei indivizilor pe evenimente externe şi siguranţa existenţei unităţii grupului. o alunecare a individului din zona raţionalului în zona iraţionalului. 869-871) atrage atenţia asupra faptului că acest fenomen se petrece numai în anumite condiţii: diminuarea conştiinţei de sine. pp. b) ignorarea în bloc a semnalelor de alertă venite din mediul exterior sau liniştirea spiritelor de către înşişi 11 . Serge Moscovici consideră că sugestia sau influenţa în plan colectiv este aidoma nevrozei în plan individual. p. p. p.)“ şi „că raţionamentele şi reacţiile lor contravin celor ale unui individ izolat. În viziunea lui Gustave Le Bon (2000. raţionează şi reacţionează la un nivel mental diferit (s. Există două tendinţe de evoluţie a indivizilor aflaţi în mulţime: a) instaurarea panicii. fără să vrea. pentru că ambele situaţii presupun deturnarea de la gândirea logică. ale căror cauze sau scopuri îi sunt necunoscute. „reuniţi în mulţime aceşti inşi simt. dar opoziţia aceasta nu înseamnă o anomalie“ (ibid. O dată declanşat şi consumat comportamentul iraţional. dar Atkinson (2002. datorită unei sugestii sau unui zvon venit din afara grupului sau simplei percepţii a unui individ privind iminenţa unor evenimente alarmante.. 25): Individul. 22). Moscovici se delimitează însă de Gustave Le Bon atunci când notează că. El consideră co-acţiunea ca fiind păgubitoare pentru că duce la depersonalizarea individului. îşi asumă gesturi şi sentimente care-i sunt insuflate. Ceea ce conduce la deprecierea sau anularea gândirii individuale este sugestia sau influenţa spune Moscovici (p.deciziilor lor sau ale altora şi „nu mai dau ce au ei mai bun“ (Moscovici.

uneori. Atkinson et. puterea sau importanţa surselor (co-actori.. dar concret.. În activitatea pe care o desfăşoară un grup. Existenţa mai multor surse de influenţă. dar „ceilalţi“ înseamnă. dacă sunt aţintiţi mai mulţi ochi asupra unui individ există o mai mare şansă pentru acesta de a trece neobservat. Aproape paradoxal. suntem mulţi şi suntem uniţi. 873-874) prin care au dovedit că diluarea responsabilităţii este reală. p. Pentru a susţine constatarea empirică enunţată. Salariaţii aflaţi sub conducerea unui singur manager au mai mari oportunităţi de a nu răspunde solicitărilor acestuia şi chiar de a fugi de răspundere. al. chiar dacă este vorba de o urgenţă recunoscută de toţi subiecţii. Putem asocia teoria impactului social cu teoria motivaţională X aparţinând lui Donald McGregor. 876) susţin că această teorie are două aspecte cheie: a) impactul social al oricărei surse de influenţă asupra unui individ este proporţional cu numărul. al.. cel de-al doilea aspect al teoriei impactului social explică derobarea de responsabilitate în cazul mai multor actori puşi în faţa unei probleme de complexitate ridicată. cu proximitatea şi cu importanţa (personalitatea) ţintelor. pp. Pe de altă parte. îşi pierd din putere şi sunt deseori neglijate. b) impactul social al unei surse descreşte proporţional cu numărul indivizilor ţintă. Sentimentul de siguranţă poate perista sau se poate instala chiar dacă există semne evidente ale degradării unei situaţii. Duritatea sintagmei este 12 . Atkinson şi colaboratorii preiau denumirea dată acestui proces de la cercetătorul german Ringelmann care în 1913 a numit-o trândăvie socială. în management se aplică principiul unităţii de conducere. fiecare individ consideră că responsabilitatea nu cade în mod explicit pe umerii lui sau că întreg grupul este responsabil de rezolvarea sarcinii. 2002. persoane prezente. (op. la sugestia unui individ sau din proprie convingere – nouă nu ni se poate întâmpla nimic rău. care acţionează asupra unui singur subiect amplifică efectul oricăreia dintre acestea. Să răspundă ceilalţi – se zice. În acest caz. nimeni.membrii unei mulţimi. De folos pentru cei care conduc organizaţii sau simple grupuri este teoria impactului social. mesajele sursei de influenţă se diluează. Un alt fenomen caracteristic co-acţiunii este diluarea responsabilităţii. În plus. proximitatea. adudienţa calficată). ceea ce înseamnă că un salariat are un singur şef. cit. psihologii au imaginat diferite experimente (Atkinson et.

. al.3. 877). p. 13 . Consistenţa atitudinală poate fi explicată prin consecvenţa indivizilor de a rămâne în paradigma setului propriu de valori şi de credinţe. care subîntinde percepţia sa şi reacţiile sale faţă de un obiect sau stimul“. scăderea gradului de motivare a fiecărui subiect care îi suspectează pe ceilalţi membri ai grupului de lipsă de angajament sau care găsesc că prilejul este potrivit pentru a-şi conserva forţele.. Subiecţi de sex masculin au fost rugaţi să tragă cât de mult puteau de un cablu. cit.pe deplin validată de rezultatele unui experiment pe care-l prezentăm în cele de mai jos (Atkinson et. De regulă. op.3. forţa medie cu care contribuia fiecare era mai mică. Elementul psihic cel mai relevant al unei atitudini este cel motivaţional-emoţional: influenţarea reciprocă a indivizilor din punct de atitudinal este mijlocită de comunicare. 843) „premisa de bază a teoriilor consistenţei cognitive este că toţi ne străduim să fim consistenţi în raport cu credinţele. fie în grupuri de mărimi diferite. Cercetătorul a descoperit că o dată cu creşterea numărului de participanţi la această acţiune.. Atitudini şi comportament 1. dacă nu logic măcar coerent“. favorabile. În opinia lui Atkinson şi a colaboratorilor (ibid. Ştefan Boncu (2003. În relaţiile interumane. atitudinile reprezintă demersul congitiv şi afectiv în măsură să asigure coerenţa comportamentală caracteristică fiecărei personalităţi umane.1 Structura atitudinilor Procesele atitudinale cuprind atât aspecte cognitive (percepţii şi gândire). de antipatie sau de dispreţ etc. cât şi aspecte afective (emoţii şi sentimente). fie singuri. Cu toate acestea. p. Una dintre explicaţiile fenomenului este. în momentul în care situaţia/sarcina este inedită sau atrăgătoare difuzarea responsabilităţii nu se mai produce. atitudinile pot include conotaţii pozitive. 1. Prin atitudine. atitudinile oamenilor par a fi doar expresia stereopurilor lor. p. atitudinile şi comportamentelor noastre şi că inconsistenţa acţionează ca un iritant sau ca un stimul care ne motivează să le modificăm sau să le schimbăm până când ele formează un întreg. statistic vorbind. Adesea. Atitudinile se formează în procesul de comunicare. de apropiere sau conotaţii negative. 125) înţelege „o dispoziţie internă a individului.

organizată prin experienţă de către subiect. În general. Gordon W. David Krech şi Richard S. p. 72). Un argument pe care autorul citat îl furnizează şi care permite diferenţierea celor două procese (motivaţia şi atitudinea) este că „atitudinile pot fi la originea emergenţei motivaţiilor“. pe care îl citează în acelaşi loc: O atitudine este o stare mentală şi neuropsihică de pregătire a răspunsului. 71). Punctele de vedere psihologice cercetează atitudinile în funcţie de anumite laturi ale personalităţii: motivaţie. reprezentant al Şcolii din Chicago şi Florian Znaniecki au impus conceptul de atitudine în studiile psihosociologice.Autorul menţionat consideră că o definiţie mai riguroasă a atitudinii îi aparţine lui Allport. iar obiectul motivaţiei este mai precis decât al atitudinii. atitudine şi comportament. p. perceptive şi cognitive cu referinţă la anumite aspecte ale lumii individului“ (idem).. care exercită o influenţă diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în relaţie“ (apud Chelcea. pe de altă parte (Boncu. organizată prin experienţă. Este bine cunoscut faptul că atitudinile preced comportamentele. De pildă. Sociologul William I. stări emoţionale. Ei înţeleg prin atitudine „o stare mentală a individului orientată spre valoare“ (idem). cogniţie sau dispoziţii comportamentale. exercitând o influenţă directivă sau dinamică asupra răspunsului său faţă de toate obiectele şi toate situaţiile la care se raportează. Allport (1935) consideră că „o atitudine este o stare de pregătire mintală şi neurală. dar. de interes pentru cei care conduc grupuri este de a cunoaşte în ce măsură atitudinile prefigurează comportamentele şi care este legătura dintre motivaţie. O atitudine este o tendinţă spre acţiune. abordarea sociologică a atitudinii o raportează la valorile sociale. Spunem acest lucru pentru că între motivaţie şi atitudine există o legătură evidentă. 14 . p. pentru sau contra a ceva din mediu. care devine astfel o valoare pozitivă sau negativă (ibid. O atitudine are semnificaţie numai în relaţie cu unele valori. motivaţia are o sursă într-o nevoie mai puţin stabilă decât o atitudine. 2003. 125). emoţionale. Crutchfield înţelegeau prin atitudine „o organizare stabilă a proceselor motivaţionale. Thomas. 2000.

Ele se formează prin învăţare. mai degrabă decât în situaţii în care se impune rutina şi în care poate fi vizibil doar stilul în care acţionăm. cognitiv – cunoştinţele despre obiectul atitudinii şi proprietăţile sale. supravieţuire şi reproducere) se află în balanţă cu nevoia de autonomie. Factorii care guvernează personalitatea sunt emotivitatea.2. majoritatea specialiştilor agrează modelul triadic. deşi atractivă. multiple. Referitor la structura internă a atitudinilor.A. impusul de apropiere faţă de semeni (pentru atenuarea anxietăţii. nemijlocite sau mijlocite (ibid. extraversiunea. acţional etc. pp. 202) definiţia lui L. deschise spre problemele oamenilor. Pe lângă proprietăţile orientării şi intensităţii este de observat că atitudinile au şi proprietatea centralităţii referitor la poziţia unora faţă de celelalte. 2003) aduc în discuţie (p. Dacă atitudinile sunt centrale. iar din căutarea armoniei sociale apar personalităţile empatice. autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (Rentrop & Straton. p. Din acest balans se manifestă personalităţile extravertite. Cei care trăiesc sub semnul 15 .Atitudinile nu pot fi observate şi măsurate nemijlocit întrucât sunt stări psihice manifeste prin comportament verbal. trăiri. sentimente şi reacţii fiziologice asociate. Unora le sunt caracteristice stabilitatea şi realismul. atitudinile influenţează şi orientează comportamentul. deschiderea spre nou. Din lupta pentru supravieţuire rezultă oamenii solitari.3. disponibilitatea spre cooperare şi conştiinţa (ibid.. 125). când nu suntem încorsetaţi de reguli şi norme. căutarea noului şi creativitatea.. Pervin conform căreia aceasta este suma acelor „caracteristici ale persoanei care explică tiparele consecvente de comportament“. altora. În plus. comportamentală – intenţionalitatea acţiunii. 1. ele sunt mai greu de schimbat. Personalitatea se manifestă mai curând în împrejurări atipice. respectiv cele introvertite. fiind acumulate prin experienţe unice. 202-203). abordarea conceptuală prezentată este prea apropiată de psihologia individului şi prea îndepărtată de natura împrejurărilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Personalitatea Discutând despre personalitate. În ceea ce priveşte emotivitatea distingem între oameni sensibili şi oameni stabili emoţional. Acesta presupune următoarele elemente: afectiv – emoţii.

p.. la îndemâna mangerilor se află instrumente diferite. creşterea stimei de sine şi împlinirea nevoii de creştere. disciplinei şi al recunoaşterii necesităţii de a învăţa pentru viitor se află în opoziţie de fază cu persoanele libere de orice constrângere interioară. Personalitatea în întregul ei oferă rareori indicii asupra potenţialului de performanţă. Pentru cunoaşterea trăsăturilor de personalitate. atât de neutră.3. acela se va sustrage perfecţionării. 1. al celor care „îşi trăiesc viaţa“. În conştiinţa multor oameni. A învăţa atunci când alţii nu o fac. Deşi personalitatea stă la baza comportamentului. Ea se traduce în perseverenţă la locul de muncă şi are drept consecinţă un remarcabil echilibru atitudinal şi comportamental. conştiinciozitatea şi nevoia de autodepăşire prin învăţare sunt indicii clare care anunţă performanţa şi asigură satisfacţia în muncă. În categoria trăsăturilor de personalitate care pot prefigura atitudinea faţă de muncă se află şi loialitatea. cele mai cunoscute mijloace de evaluare a personalităţii sunt (ibid. inventarul de personalitate California (CPI).3. expresie a comportamentului prosocial. de altfel. va ocoli cartea şi se va resemna la o condiţie profesională mediocră. 16 . Despre atitudine şi personalitate Prin atitudine la locul de muncă se înţelege modul în care un individ reacţionează la situaţiile tipice în legătură cu sarcina asociată acestuia. dar se recunoaşte faptul că atitudinile proactive faţă de muncă determină niveluri ridicate ale performanţei. Totuşi. al datoriei. datorită abilităţilor exprimate diferit în contexte diferite. inventarul de personalitate al lui Eysenk (EPI). loialitatea şi fidelitatea sunt trăsături de personalitate la fel de importante precum este competenţa. dintre trăsăturile personalităţii. tot aşa cum nivelul de educaţie le asigură. indicatorul de tipuri Mayer-Brigss (MBTI). Pentru cei care cred că „succesul se învaţă“ este o bucurie să constate că efortul studiului asiduu le aduce satisfacţii profesionale. Dacă cineva consideră că a învăţa este ceva nativ. NEO-PI şi altele. este o dovadă a perseverenţei şi a stimei de sine. chestionarul de personalitate profesională (OPQ). acesta nu poate fi prezis pe baza caracteristicilor ei. printre acestea. 205): metoda 16 PF.conştiinţei de sine.

. a) Funcţia instrumentală. deşi se află în aceleaşi categorii. în conformitate cu paradigma proprie sau cu cea a grupului din care fac parte. care se evidenţiază prin adoptarea unor scheme mentale. ele pot se pot schimba sau pot lua alte forme dacă există argumente pentru abordări diferite de cele manifestate iniţial. c) Funcţia de exprimare valorică. p. direct la satisfacerea unor nevoi sau la atingerea unor obiective . Atitudinile care pot fi caracterizate doar prin această funcţie sunt efemere.dorinţa de a obţine beneficii şi recompense sau sau de a evita sancţiunile. pericole şi anxietate. fapt ce le permite indivizilor să proceseze rapid informaţiile reţinând din acestea doar ceea ce este esenţial. White) sunt de acord că atitudinile sunt un bun discriminator între obiectele cu 17 . Smith. Funcţiile atitudinilor În opinia lui Atkinson (2002. care înseamnă că atitudinile pot conduce nemijlocit. e) Funcţia de adaptare socială aparţine atitudinilor care le permit indivizilor să-şi apopie semenii cu care se însoţesc într-o comunitatea socială anume. Numeroşi cercetători (Daniel Katz.4. preferinţele sexuale sunt teme despre care cei sensibili sau vulnerabili preferă să nu vorbească. Mecanismele de protecţie de care individul dispune sunt diverse. îi condamnă pe fricoşi. pp. Bruner Jerome şi Robert W. 845-848) funcţiile atitudinilor sunt cele de mai jos. nu fără a plăti cu efortul păstrării secretului lui şi fără a fi supus stresului zilnic. 846). Cutremurele.1.3. şomajul. Unul dintre acestea a fost descis de Sigmund Freud şi are următoarea descriere: „individul îşi refulează impusurile inacceptabile şi apoi exprimă atitudini ostile faţă de alţi indivizi care sunt percepuţi că posedă aceleaşi impulsuri“ (ibid. de exemplu. b) Funcţia de cunoaştere. Dacă o fac. Pentru că ansamblul social se află într-o permanentă schimbare şi atitudinile indivizilor urmează aceeaşi logică. Brewster M. Mecanismele de apărare de această natură îi permit individului să apară imaculat în faţa colegilor săi. ca expresie a nevoii de a rămâne membru al comunităţii. d) Funcţia de apărare a eului. care se referă la acele atitudini care îl protejează pe individ de ameninţări. pe minoritari etc. care reprezintă pârgia prin care indivizii le anunţă celor din jur care le sunt valorile proprii despre lume şi viaţă.

A.valoare şi cele fără valoare. răspunsul solicită o schimbare atitudinală. teoria stimul-răspuns a fost îmbunătăţită admiţând că schimbarea de atitudine este în legătură directă cu personalitatea. Icek Ajzen şi Martin Fishbein (op. p. teoriile behavioriste asociază individului metafora maşină de răspunsuri. 77). acţiunea (manipularea obiectului). cit. Davidson şi J. p. că există o discontinuitate între atitudine şi comportament. autorul citat constată că. 77). Intenţia comportamentală îşi are sursa în atitudinea faţă de comportamentul gândit. la proiectarea unor comportamente recunoscute social. R. 90) au arătat că atitudinea şi comportamentul se explicitează prin relaţia dintre elementele lor componente: obiectul atitudinii. De pildă. 18 .3. Schimbarea de atitudine. Teoriile nu răspund complet la întrebarea cum se schimbă atitudinile. Prognoza respectivă depinde şi de perioada de timp dintre măsurarea atitudinii şi producerea comportamentului (dacă intervalul este mai mic predicţia este mai bună). ci la aspecte specifice. Această teorie porneşte de la premisa că indivizii sunt raţionali şi că informaţiile şi atitudinile ghidează comportamentul. între stimul şi răspuns se interpun procesele de atenţie. Ca urmare. p. de factorii mesajului şi de contextul social. Sintetic. foarte utilizată.5. p. La rândul său. ele ajută la structurarea imaginii de sine. În timp. Atitudini şi comportamente Schimbarea atitudinală poate fi explicată prin teoria stimul-răspuns – a întăririi. Jaccard au arătat că se pot face prognoze comportamentale dacă atitudinea este măsurată la nivel specific şi nu global. timpul şi contextul. 1. în urma unor experimente... 91) au propus teoria acţiunii gândite (planificate). Icek Ajzen şi Martin Fishbein (ibid. la adaptarea socială. conform căreia comportamentul poate fi anticipat în funcţie de intenţia comportamentală. 2000. Atitudinile se schimbă dacă „stimulul pentru un nou răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul răspuns“ (Chelcea.. s-a arătat că între atitudine şi comportament eistă o cezură în sensul că oamenii una fac şi alta spun. înţelegere şi acceptare. putem spune că schimbarea atitudinală este influenţată de atractivitatea sursei care comunică un mesaj. Studiile legate de întrebarea dacă atitudinile pot anticipa comportamentele au rezultate dintre cele mai contradictorii (ibid.

este o vorbă goală. 2003. dar recomandarea unui comportament este în măsură să declanşeze mecanisme de cogniţie care vor avea ca efect adoptarea comportamentului dezirabil celui care l-a sugerat. fără să răspundă cerinţelor imperative. 139). al. p.). Angajarea într-un comportament în disonanţă cu atitudinea duce la înregistrarea unui disconfort maxim dacă nu există elemente compensatorii puternice. A spune trebuie să te schimbi!. 2003. Teoria disonanţei cognitive „susţine că atunci când comportamentele persoanei sunt inconsistente cu atitudinile sale. Simpla observaţie. care se văd deseori în imposibilitatea de a lucra cu oamenii lor pentru că aceştia se închid în ei înşişi. Se înţelege că acceptarea schimbării nu reprezintă un efort minor. că nu se poate produce fără un consum energetic important.. iar schimbarea de atitudine ce survine este preţul plătit acestei nevoi de justificare“ (Boncu. 139). norma subiectivă este determinată de aşteptările persoanelor importante pentru un subiect şi de luarea în considerare a ceea ce spun alţii despre acesta. comportamentelor discrepante cu atitudinile etc. În plus.. Abordarea relaţiei dintre atitudine şi comportament trebuie analizată şi prin prisma stării psihologice neplăcute care se instalează atunci când individul este stăpânit de două sau mai multe cogniţii contradictorii.această atitudine este dată de câştigurile pe care le aduce comportamentul şi evaluarea probabilităţii de a obţine câştigul scontat. deciziilor dificile. Teoria disonanţei cognitive elaborată de Festinger în 1957 este în strânsă legătură cu teoria consistenţei cognitive (Boncu. dar mai ales studiile de specialitate au demonstrat că interdicţia fermă a unui anumit comportament nu duce la schimbarea lui. prin consistenţă cognitivă se înţelege starea psihologică în care cogniţiile. Înţelegerea acestei teorii ne permite să facem afirmaţia că atitudinile şi 19 . atâta timp cât sursa mesajului persuasiv nu este conştientă de dificultatea recunoşterii stării de inconsistenţă cognitivă a individului-ţintă. op. p. atitudinile şi comportamentele sunt compatibile între ele. teoria disonanţei cognitive fiind considerată „o «teorie a justificării» (efortului. Autorul citat subliniază că paradigma clasică a disonanţei aparţine actului forţat. Această constatare poate fi utilă managerilor cu tendinţe autocratice. 862). p. cit. disconfortul produs de această disonanţă va duce la schimbarea atitudinilor pentru a fi consistente cu comportamentul“ (Atkinson et.

ele nu vor fi invocate. 2003. să aibă caracter de noutate şi să fie însoţite de contraargumente. Dacă argumentele contrare sunt cunoscute de ţintă. Sucesul persuadării depinde şi de natura ţintei (vârstă. Ştefan Boncu subliniază (2003. încorporând implicit şi concluziile. cunoscută observatorului-manager. pp. explicite.comportamentul se condiţionează reciproc.. clare. Mesaje de persuadare sunt mai credibile dacă sursa generatoare are o imagine puternică. dar şi de calitatea mesajelor emise de sursă. ca expresie a efortului de adaptare a unui individ la cerinţele mediului în care trăieşte. experienţa individuală anterioară a unui subiect. 20 . iar pentru persoane cu un nivel slab de instruire sunt recomandate mesajele clare şi concise. îi permite acstuia să anticipeze comportamentul subalternului. Atitudinile ezitante sau plurivalente nu pot fi traduse în previziuni comportamentale.137) că argumentele care însoţesc mesajele sursei trebuie să fie puternice. sex. cit. este competentă şi credibilă şi prezintă afinităţi cu individul-ţintă. integrând şi concluziile. sursa va începe prin respingerea lor. 1. 849-850) constată că pe lângă atitudine şi alţi factori anunţă comportamentul. previzibile. 133) consideră că „persuasiunea este un act de comunicare având ca scop modificarea setului mental al individului“ în condiţiile în care individul-ţintă percepe că are libertate totală şi că va consimţi liber să-şi schimbe comportamentul şi să şi-l însuşească. Printre aceştia se află gradul de constrângere dat de o anume situaţie. prin repetare. Persuasiunea şi manipularea comportamentului O. Ţintelor competente li se potrivesc mesaje lipsite de rigiditate. p. după care urmează prezentarea argumentelor favorabile. dacă argumentele contrare nu sunt cunoscute de ţintă. Atitudinile tranşante anunţă comportamente imediate. Atkinson şi colaboratorii (op. pp. Pe de altă parte. 135 . zestre culturală).4. Corneille (în Boncu. Considerăm că mesajele care fac apel la măsuri punitive au rezonanţă doar în mintea salariaţilor care se încadrează mai degrabă în profilul motivaţional al teoriei X aparţinând lui McGregor. presiunea semenilor şi gradul de repetabilite a situaţiilor. mai ales dacă a existat şi o recompensă în urma aceluiaşi comportament.

fără ca aceştia să conştientizeze discrepanţa dintre propriile scopuri şi interesele celor care îi influenţează. în avans. câteva argumente la care urmează să fie expusă. Manipularea comportamentală presupune influenţarea subiecţilor umani în vederea realizării unor acţiuni în discordanţă cu propriile interese.Rezistenţa la persuasiune poate fi dobândită utilizând tehnici preluate din medicină: prin inoculare – a prezenta unei persoane. într-o formă atenuată. 21 .. 137). p. Manipularea comportamentală se bazează pe conformare – modificarea poziţiei unei persoane în direcţia poziţiei grupului şi pe supunere – modificare comportamentului unei persoane ca urmare a ordinului dat de o autoritate legitimă. prin dopare – a-i furniza persoanei-ţintă contraargumente pe care să le poată utiliza împotriva argumentelor care-i vor fi ulterior furnizate de sursa care persuadează şi prin expunere selectivă (ibid.

„formula optimă de integrare este desigur aceea care permite un echilibru şi un control reciproc ale lor. Gilles Lipovetsky (1996. 3. 136137). 2.Capitolul 2 GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIONALĂ 2. avantaje sau agremente materiale sau morale. ne plasăm între două dimensiuni structurale bazale ale personalităţii – individualitatea şi sociabilitatea. predispoziţia la servitute. „prin renunţarea parţială la individualitate în favoarea sociabilităţii.1. făcând compromisuri relativ costisitoare. cât şi diferenţa. astfel. Autorul citat subliniază faptul că aderarea la o organizaţie nu se face fără ca individul să nu urmărească un „câştig“ oarecare. indivizii acceptă să piardă o parte din voinţa lor şi din spiritul lor de independenţă. ca afirmare a Eului de sine stătător şi. p. Nevoia de afiliere nu are o singură origine. p. angajamentul pentru o cauză şi marchează atât comunalitatea. Individualitate şi sociabilitate Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă condiţie: pe de o parte suntem orientaţi spre noi înşine. în fine. suntem condiţionaţi de atributul sociabilităţii. în plus. individul sperând să dobândească pe această cale anumite ele pot traduce. ele pot exprima o căutare de identitate prin apropierea unor caractere psihosociale care ele pot fi efectul unui calcul. 138). prevenindu-se hipostazierea şi dominanţa absolută a uneia asupra celeilalte“ şi. câştigând recunoaştere şi dobândind sprijin din partea altora“ (1997. pp. ei vor abandona circumspecţia. Mihai Golu (idem) consideră că există cel puţin trei genuri de motivaţii care conduc spre socializare: 1. pe de altă parte. 212) semnalează una dintre contradicţiile esenţiale ale 22 . teama şi prudenţa. Astfel. el face o afirmaţie demnă de reţinut pentru cei care conduc organizaţii: „se aderă rar din convingeri şi se militează şi mai puţin din conştiinţă“ (1997. Tot din perspectiva individualitate-sociabilitate. adeziunea concretă la un ideal. în lucrarea Amurgul datoriei. în opinia lui Mihai Golu. în plus.

care ridică în slăvi concomitent dezvoltarea individului şi punerea tuturor energiilor în slujba întreprinderii. mai departe. fără ambiţia de a realiza echitatea şi de a permite participarea tuturor la binefaceiloe creşterii. fără luarea în considerare a diferenţei dintre oameni în procesul muncii“ (ibid. Aceiaşi oameni se comportă ca şi cum nu-i interesează producţia. pe de alta.. acele întâmplări ale muncii prin care unii găsesc că se pot sprijini pe alţii în încercarea lor de a se împlini în plan personal. Şi. Paradoxul este că şi anume că eul colectiv nu este sprijinit de eul individual şi reciproc. care stimulează competiţia între oameni şi. echipele nu mai vibrează la sloganuri despre spiritul umanist al comunităţii. simultan. adică ale neomanagementului: acesta „pune în valoare autonomia individuală. 23 . dar contextul era altul) atât de diferite: oamenii caută să se bucure de viaţă. urmăreşte ca întotdeauna obţinerea profitului. în care oamenii interacţionează pentru atingerea unor obiective legate de profit şi de dezvoltare. parcă inanimată. ele încearcă să identifice doar frecvenţele de rezonanţă. dar elogiază în acelaşi timp fuziunea comunitară. în particular. iar organizaţia. divesitatea. De aceea. de întrajutorare şi de încredere. pe de o parte şi. Simbioza dintre individ şi organizaţie nu mai are substanţă de vreme ce interesele lor sunt acum (poate au fost şi altădată. care exaltă adeziunea voluntară a indivizilor dar o prescrie ca «obligatorie». şi de recunoaştere individuală“.managementului participativ. spiritul de echipă şi idealul de consens. Managerii momentului vor exploata cu siguranţă această preferinţă atitudinală şi comportamentală. „Mobilizarea oamenilor devine un slogan găunos fără o gestiune orientată spre recunoşterea principiului de responsabilitate individuală. 213). iniţiativa individuală şi descentralizarea puterii pentru a salva ansamblul. ci cu managementul mecanicist şi disciplinar care descurajează dorinţa de iniţiativă. „individualismul postmoralist nu intră în contradicţie cu spiritul de echipă. realizarea lor în plan profesional şi uman este legată de întreprindere. vor fi nevoiţi să accepte pluralismul. grupurile şi. Dar organizaţia este sistemul populat. p. să-şi aproprie plăceri legate de consum.

Individul. Eul real este distinct de calitatea de membru şi este numai minimal influenţat de aceasta. Orice ieşire din această paradigmă era sancţionată drastic pentru că era considerată periculoasă pentru stabilitatea ansamblului. căutarea haotică a binelui la scară socială. captivul privilegiat al grupului Împreună cu E. Epoca postindustrială. acesta poate fi puternic numai dacă membrii săi sunt puternici în plan individual. Spence pe care îi citează. dar. Aderarea la o formaţiune socială de tip grupal este mijlocul principal prin care personalitatea şi calităţile individuale pot fi formate. Indivizii sunt văzuţi ca fiind capabili să-şi modeleze liber propria identitate. paradigma individualităţii. Spiritul liber îl determină pe individ să facă opţiunile despre care crede că îi pot ajuta propriei dezvoltări şi că pot contribui la creşterea calităţii vieţii lui. absenţa 24 . p. nevoile de autoîmplinire nu pot fi satisfăcute decât cu sprijinul altora.T. dezvoltate sau cizelate cu sprijinul membrilor grupului respectiv. Indivizii preferă să îşi aleagă liber rolurile pe care le joacă în grupurile cu care optează să se unească. Mişcările spontane ale indivizilor. organizaţia şi societatea erau entităţi care le dirijau conduita. disidenţi sau oponenţi. Identitatea personală este considerată ca precedând şi fiind distinctă de calitatea de membru al grupului. Persoana este văzută ca fiind separată de contextul ei. Indivizii au constatat că este mai profitabil să te sprijini pe grup decât să-ţi propui să-l întăreşti doar de dragul coeziunii şi promisiunilor de mai bine. 284) constată că epoca modernă instaurează şi se bazează pe o nouă paradigmă: preeminenţa individului asupra grupului. grupul – inclusiv familia. Soliştii erau consideraţi adeseori rebeli.2. Pe de altă parte. De vreme ce indivizii erau influenţaţi de grupurile de apartenenţă. să-şi aleagă scopuri proprii şi să dea socoteală de acţiunile lor.2. indivizii erau consideraţi ca fiind piesele unui uriaş ansamblu social cu funcţiuni bine determinate. numai dacă scopurile individuale sunt atinse şi trebuinţele satisfăcute. a irepetabilităţii individului şi a acceptării diversităţii este greu de gestionat în oricare organizaţie. ei nu se puteau exprima liber şi nu puteau contribui la propria bunăstare. De-a lungul istoriei umane. Sampson şi cu J. a destructuralismului a ridicat vălul de pe mitul grupului. Pantelimon Golu (2001.E. până în urmă cu câteva decenii.

Admiterea şi preluarea unora dintre opţiunile membrilor grupului este un proces selectiv: preluăm numai ceea ce este în concordanţă cu setul nostru de valori. 286). în conformitate cu percepţia noastră despre lume şi despre sine. pentru că alimentăm cu energie grupurile cărora le aparţinem pentru a beneficia apoi de şansa unei redistribuiri la nivelul indivizilor a energiei aduse în comun. De-abia în aceste condiţii. formează sau modifică unele dintre caracteristicile personalităţii individuale. dar şi modelaţi de către grupuri. a conduce grupuri şi societăţi reprezintă o adevărată artă. Respingem ceea ce nu contribuie la susţinerea eu-lui. „Punctul de vedere promovat de mulţi psihologi ai personalităţii. acest schimb permanent de energie dintre sistemul social şi indivizi. Suma energiilor puse la dispoziţia grupului de către membri săi. susţinătorii sau aderenţii unor formaţiuni sociale cu scopul de a ne satisface nevoi primare. p. cu propria moştenire genetică. atitudinea şi comportamentul individual sunt efectele moştenirii genetice şi culturale. ale propriei judecăţi asupra realităţii şi condiţionărilor sociale prescriptive. ambianţa socială şi contextul cultural sunt mediile care determină. coerentă şi armonică.. al transferului de informaţii şi mesaje dintre grup şi individ. adică energia totală a grupului. identitatea persoanei fiind „produsul caracteristicilor înnăscute ale 25 .reperelor şi a normelor face ca entropia societăţilor să crească necontenit. presupune că notele individuale de personalitate rămân relativ stabile de-a lungul timpului şi sunt afectate minimal de grup şi de situaţiile sociale“. Spunem armonică. Ca urmare. Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă postură: suntem creatori de grupuri. Suntem interesaţi numai de grupurile care exhibă aceeaşi indicatori de identitate cu ai noştri. Împletirea vieţii sociale cu cea personală este permanentă. Pe de altă parte. suntem promotorii. În tot acest proces. nivelul de integrare şi de înţelegere diferite. iar „punctul de vedere al psihologilor sociali şi ai unora dintre psihologii personalităţii este că personalitatea se schimbă în diverse contexte sociale“ (ibid. Pe de o parte. este întotdeauna mai mică decât suma energiilor individuale pentru că păstrăm câte o parte dintre acestea pentru atingerea scopurilor străine de interesele grupului sau ca rezervă. profilul psihologic al individului este mai mult sau mai puţin stabil. face ca fiecare dintre noi să ne aflăm cu o forţă psihologică atât de diferită în momente diferite. psihologice şi sociale. care accentuează importanţa individului. Schimbul energetic cu sistemul social de referinţă este diferit de la un individ la altul ceea ce îşi are justificarea în interesele.

Sensul schimbului de energie dintre individ şi grup este dat de personalitatea individului şi de argumentarea demersului lui şi. Desigur că toleranţa este unul dintre factorii care determină instalarea formalismului şi conformismului. al alegerilor individuale.personalităţii. „personalitatea se formează în contextul interacţiunii cu alţii. Formarea grupurilor este legată de capacitatea indivizilor de a stabili legături sociale. Relaţia dintre grup şi indivizii care îl compun are o natură complexă: indivizii au scopuri personale. sociabilitat. ea fiind generatoare de securitate. Procesul de interacţiune individ – grup contribuie la modificarea continuă a celor două entităţi în proporţii diferite. Raymon Boudon (1992) distinge între: solidaritate – capacitatea umană de a intemeia grupuri. p. care întăresc normele şi valorile acestor grupuri şi modelează calităţile ei unice pentru a asigura conformitatea cu respectivele norme şi valori“ (ibid. – capacitatea umană de a forma structuri în care entităţi individuale sau colective îşi exprimă opiniile şi socialitate – capacitatea umană de a menţine împreună grupurile şi structurile. orice grup face parte dintrun sistem constructiv de activităţi şi poate intra în contact sau în competiţie cu grupuri ce 26 . această formă comportamentală „subsumează factorii psihologici cu influenţă pozitivă asupra dinamicii relaţionale în plan interpersonal şi intergrupal. 140). grupul nu pare a fi afectat de interacţiune. Aşadar. de puterea sa şi de raportul dintre interesele personale şi cele colective. cooperare şi solidaritate“ (ibid. în plus. Aderarea la un grup conduce la toleranţă. al experienţei singulare. adică de sociabilitatea acestora. toleranţa este favorabilă tuturor: partenerii câştigă încredere. pe de altă parte. consonante sau nu cu cele ale grupului. în timp ce modificarea comportamentului indivizilor este vizibilă. mergând de la suprapunerea peste scopurile colective până la disocierea totală de acestea. p. Dacă individul nu percepe grupul ca pe un instrument de sprijin există două abordări: căutarea altui grup în care să se regăsească imaginea de sine – efort care poate fi costisitor în planul echilibrului psihic sau încercarea de a aduce normele şi percepţiile membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii. iar subiectul emiţător este recompensat cu protecţie din partea partenerilor. de momentul în care se află grupul pe scara maturităţii sale. echilibru şi în planul creativităţii. 287). Evident. al calităţii de membru al grupului“ şi..

De la caz la caz. roluri) şi a controlului social intern explicit (norme de lucru. la rândul lor. Parabola pe care Alfred Adler o foloseşte pentru a descrie temperamentele fundamentale este elocventă (ibid. Din această perspectivă. Se vor include precizări obiectivul specifică doar etapele lui care şi când. p. 91). 5. Etapa reprezintă planul de acţiune. a sentimentelor împărtăşite. 2. În opinia cercetătorilor Hellriegel. În opinia lui Lefebvre citat de Saint-Arnaud caracteristicile obiectivului comun grupului sunt următoarele: 1. sunt determinate de moştenirea ereditară. calitatea şi data realizării. mediul familial. vol. subordonaţii şi cei interesaţi de obiectiv. aspectele definitorii ale grupului sunt: apartenenţa. 93). adică specific şi măsurabil. 4. În cele mai multe cazuri. depăşită o dată cu analiza situaţiei. reguli. şi nu activităţi. Comportamentul de grup Participarea la viaţa unui grup este determinată de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ. Explicaţiile pot fi verbale sau scrise.îşi definesc scopuri asemănătoare. 6. 269) consideră că trecerea de la individ la grup se poate facilita prin existenţa unei ţinte comune cu valoare de obiectiv. 2. Astfel. a coeziunii. dacă diferiţi oameni 27 . se consideră pe nedrept că persoanele respective cunosc atât elementele situaţiei. Slochum Jr. apartenenţa socială şi experienţa trăită. referitoare la cantitatea.. referinţa şi identificarea. 3. p. a structurii cvasistabile (organizare. rezultate dorite (outputs). obiectivul trebuie să descrie o situaţie de atins.3. obiectivul trebuie formulat direct şi simplu: este vorba de comunicarea cu cei care au nevoie să fie informaţi – superiorii. pentru a se putea descrie şi observa obiectivul. 1. şi Wodman citaţi de Boboc (2003. cât şi motivele care stau la baza obiectivului propus. motivul existenţei unităţii şi definiţia rolului. personalitatea depinde de pattern-ul temperamental dominant şi condiţionează coerenţa comportamentului. fi compatibile cu misiunea organizaţiei. evitând de ce şi cum: etapa lui de ce va fi este necesară armonizarea obiectivelor individuale cu cele obiective. norme de comportament. mediul cultural. obiceiuri). Yves Saint-Arnaud (2001. p. ele vor obiectivul trebuie să fie realizabil. Membrii unui grup au o relaţie psihologică bazată pe existenţa obiectivelor şi a intereselor parţial sau în totalitate comune. adică realist. obiectivul trebuie să fie evaluabil. care.

p. oameni diverşi cu valenţe complementare. p. 2003. standardizator. iar la sfârşit pentru a-l controla“. David Myers (apud Boboc. conform căruia unii dintre participanţi se arată mai conformi cu normele grupului decât alţii şi se grăbesc să le arate superiorilor lor acest lucru pentru a fi mai bine văzuţi (Boboc. fiecare dintre participanţi îşi asumă. dintr-o panoplie generoasă. Printre fenomenele caracteristice vieţii de grup se numără şi aşa-numitul efect PIP (PIP . furnizor/consumator de opinii. coordonator. potrivit personalităţii fiecăruia. 97): unul dintre rolurile legate de sarcină (iniţiator. armonizator. 2003. considerăm că. 2003. furnizor/consumator de informaţii. de ajutor social.întâlnesc o piatră în calea lor ei vor reacţiona diferit: colericul va arunca piatra cât colo enervat că cineva îndrăzneşte să-i bareze drumul. Byork sugerează (apud Boboc. Caracteristic membrilor grupurilor este comportamentul prosocial. 28 . În context. 2003. pentru cei mai mulţi dintre noi. în opoziţie cu comportamentul antisocial. constructivă. Multora dintre elevi şcoala li se pare o lungă cursă cu grele şi obsesive obstacole.primus inter pares în limba latină. Diversitatea reprezintă o şansă de dezvoltare. înregistrator) sau unul dintre rolurile de menţinere (încurajator. elaborator. într-un grup se vor reuni. lista ne oferă prilejul de a constata că. transmiţător). 104) consideră că menţinerea conformităţii îşi are originile în exerciţiul pe care fiecare individ îl face în perioada şcolarităţii. conformitatea „se învaţă“ la şcoală. p. orientator. energizator. deşi afirmaţia apare în opinia lui Ion Boboc ca fiind o prejudecată. melancolicul se va gândi la tot felul de lucruri rele în legătură cu obstacolul care-i stă în cale. 103). iar flegmaticul probabil n-o va observa. 165) că „organizaţia formalizează comportamentul fiecărui individ pentru a-i reduce variabilitatea. În grup. Deşi pot exista rezerve faţă de acurateţea denumirii unora dintre aceste roluri. rolul care i se potriveşte cel mai bine (Kreitner şi Kinicki apud Boboc. adică primul între egali). de regulă.E. sangvinul o va ocoli cu atenţie. facilitator de compromisuri. care reprezintă conduita pozitivă. protector. dar după absolvirea ei constatăm că multe dintre automatismele deprinse în şcoală rămân statornice şi urmează a fi aplicate şi în activitatea profesională ulterioară. tehnician procedural. dar şi o provocare pentru existenţa oricărui grup. comentator. p. L. evaluator.

Etapa 1 . natura sarcinii. Etapa 3 – Normarea. 2000. Comunicarea dintre participanţi este facilă şi rodnică. Apar conflicte interne. Nu există o reţetă unică pentru mărimea unui grup. mediul. rolurile bine delimitate şi dacă există un anume grad de complementaritate a participanţilor. dar îndrumarea şi controlul din partea conducătorului pot fi prompte şi eficace. se pot obţine rezultate bune doar dacă sarcina este bine structurată.Formarea. La grupurile mari există pericolul formării subgrupurilor şi a manifestării mai libere a devianţilor. 29 . Conflictele sunt soluţionate şi apare cooperarea.A. 85). p. gradul de coeziune şi felul conducerii. Tuckman (1965) este autorul tabloului cadru al evoluţiei în timp a unui grup. La grupurile mici facilitarea socială. p. Rolurile sunt flexibile. iar dacă n = 5. membrii grupului resping în plan emoţional sarcina trasată. se dobândesc informaţii şi resurse. B. avantajele constatate la grupurile mici dispar. R = 100! Una dintre concluziile modelului de calcul prezentat este aceea că numărul subordonaţilor limitează drastic aria de control a managerului. Etapa 2 – Răbufnirea (confruntarea). La grupurile mici şi puternice sustragerea este practic absentă. reguli şi metode. R = 18. Chiar bine intenţionat fiind. implicarea şi gradul de coeziune au cote deosebit de înalte. Membrii grupului se pregătesc pentru noi roluri. Se realizează munca în echipă. Etapa 5 – Destrămarea. Îl reproducem aici după G. dar cresc şansele de găsire a soluţiei optime.A. rolurile individuale. Cole (2000.Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: mărimea grupului. normele. în acesta caz. Graicunas a propus următoarea formulă pentru a calcula numărul interacţiunilor posibile (R) dintre manager şi membrii unui grup (apud Cole. motivaţia membrilor. V. se identifică şi se pun în practică soluţii. Etapa 4 – Funcţionarea. se face schimb de opinii şi se elaborează noi standarde (norme) de comportament. grupul se bazează pe lider. în care n este numărul de subordonaţi. ceea ce nu se întâmplă la grupurile mari. La grupurile mari (zeci de persoane). Dacă n = 3. acesta nu poate interacţiona cu toţi subordonaţii într-o perioadă rezonabilă de timp. 84): R = n (2n-1 + n –1). Dacă numărul membrilor este mic (3 – 5 persoane) resursele combinate ale membrilor sunt limitate. Se află cât mai multe lucruri despre sarcini. Echipa se dezintegrează.

în acord cu gradul de maturitate al acestuia: formare. Aceste grupuri informale (am optat pentru definiţiile grupurilor formale şi informale propuse de Gary Johns pe care le vom evoca în secţiunea dedicată conceptului de grup). dezvoltarea acestor asocieri informale ajunge să devină un suport pentru realizarea sarcinilor impuse de regulile şi structurile formale. iar organizaţia nu poate fi guvernată decât prin sisteme formale) „organizaţiile formale apar din şi sunt necesare organizării informale. ele creează şi necesită organizări informale“ (Vlăsceanu. dar atunci când organizaţiile formale încep să funcţioneze. Fără să fie un semn particular. 30 .Coeziunea este expresia legăturilor puternice dintre membrii grupului. Dacă liderii dezbină pentru a stăpâni. structuri informale (2003. ameninţările externe. structura sarcinii. stilul de conducere al managerului şi caracteristicile sociale comune (vârstă. a comunicării şi a manierei în care comportamentul lor influenţează structura formală au fost foarte subtil observate prin analiza sociometrică a lui Moreno. consolidare şi destrămare.). p. în interiorul sistemelor formale de organizare apar reţele. p. regulile. din perspectiva relaţiei dintre membri. Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale Potrivit Mihaelei Vlăsceanu. norme şi reţele de comunicare tacite şi acceptate spontan. 76). Ele sunt interdependente în sensul că nu pot fi disociate ca atare decât teoretic. Astfel. Cum apar însă structurile informale? Chester Barnard pledează pentru ideea că (în ciuda convingerii potrivit căreia ţelurile. perspectiva recompenselor. sistemul de muncă. între indivizi se instituie relaţii spontane. mărimea grupului (mai ales la grupurile mici). Factorii care contribuie la creşterea coeziunii grupului sunt (ibid. sex etc. flexibile. Comportamentul organizaţional este influenţat de intersectarea acestor reţele. coeziunea nu poate fi şubrezită. 87): similitudinea activităţilor. Din punct de vedere informal.4. 2. coeziunea cunoaşte dinamica ansamblului însuşi. Dacă liderii formali şi informali ai grupului se opun tendinţei de schimbare. vor contribui esenţial la destrămarea grupului. s-a evidenţiat faptul că şi grupurile informale au lideri. proximitatea fizică. normele organizaţionale sunt impuse de manageri..

obscure. 1959) este saturată tot de existenţa grupurilor informale. nevoia de securitate (Dalton. îndeplinesc obiectivele organizaţionale. Nevoite să şi le impună. Ei au pornit de la premisa că organizaţiile sunt alcătuite din grupuri (coaliţii) cărora le sunt asociate diverse interese.) că structurile informale pot apărea şi ca răspuns la anumite reguli formale. 83). pp. atingerea performanţei (Vlăsceanu. caracterizate prin relaţii personale. nemijlocite. corectează sistemele formale (Gross apud Vlăsceanu. respectiv coeziunea. adoptarea unor decizii adecvate. reţelele informale.2003. p. înlesnesc sarcinile managerilor. Ele au şi dezavantaje. 2003. grupurile informale nu trebuie privite ca nişte entităţi distructive. sunt instrumente de protejare a implicaţiei emoţionale a angajaţilor. Este important de notat (ibid. 78) şi aceasta pentru că structurile formale sunt operaţionale în măsura în care se obiectivează în structuri informale (la nivelul atitudinilor. Un alt argument pe care se sprijină studiile atunci când justifică prezenţa şi importanţa grupurilor informale este legat de însăşi una dintre caracteristicile umane funciare: sociabilitatea sau nevoia de aparteneţă (idem). ele negociază sau se alătură altor grupuri cu interese asemănătoare creând astfel structuri informale ce conduc la realizarea obiectivelor. 2003. organizaţiei care nu pot acoperi toată gama de activităţi. Ca urmare. relaţiilor).5. oferă feedback managerilor. emoţionale facilitează îndeplinirea scopurilor. În consecinţă. între cele două tipuri de asocieri este vorba despre o relaţie circulară: structurile formale generează din nou grupuri informale cu intenţia de a-l apăra pe individ de dominaţia structurilor formale şi pentru a menţine deschise canalele de comunicare. 2. 82-83). dar meritele sunt cu adevărat relevante pentru organizaţie: facilitează comunicarea. În asemenea cazuri. Definirea grupului 31 . Cybert şi March citaţi de aceeaşi autoare au accentuat ideea că ţelurile organizaţionale se cristalizează prin procesul de negociere dintre indivizii grupului dominant şi nu prin acordul tuturor membrilor organizaţiei. conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă. p. încrederea. În plus. asumarea responsabilităţilor.

consideră că grupul social reprezintă ansamblul indivizilor care au caracteristici comparabile. de ordin psihic (ca investiţie umană de sentimente. percepţii legate de ceilalţi etc. p. raporturi sociale în limitele unor reguli prestabilite. Potrivit lui Rupert Brown (1988). p. un grup se formează „atunci când două sau mai multe persoane se definesc ele între ele ca membri ai acestui grup şi cînd existenţa lui este recunoscută de o terţă persoană“ (apud De Visscher. în timpul muncii şi dincolo de munca intrinsecă). 2003. p. contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi uniformizare. care nu sunt de faţă) şi de ordin cultural (împărtăşesc un set de valori şi principii comune într-un anumit areal. un grup este alcătuit dintr-un număr oarecare de persoane care interacţionează una cu cealaltă. specificitatea grupului social este aceea că el ne apare ca un «subsistem» introdus într-o tipologie de formaţie socială. apud Boboc. a unui mod de comunicare şi de interinfluenţare“ (Neculau. numit şi mediu socio-cultural şi educaţional). care dezvoltă interacţiuni. Relaţiile dintre membrii oricărui grup sunt complexe (idem). pasiuni. uniţi printr-o legătură socială. constituit ca entitate particulară şi care regrupează membrii după criterii funcţionale şi/sau complementare. De Visscher înţelege prin grup social formaţiunea socială în interiorul căreia 32 . În opinia lui Leo Apostel (1986. de ordin social (mai mult de trei persoane reunite în jurul unui scop social. având în comun modele culturale sau subculturale. 18). 122). cuprinzând autori străini şi autohtoni.. ele sunt de ordin fizic (ca participanţi la un proces material. Altfel spus. 2001. 202). 2003. de realizare a unor bunuri şi servicii. sunt conştiente psohologic de legătura lor reciprocă şi se percep ei înşişi că sunt un grup (Edgar Shein. posibil şi fără implicarea unor resurse psihice). la redistribuirea puterii. pentru care cheltuiesc energie. Specialişti precum Adrian Neculau. care a adus în ultimii ani în faţa celor interesaţi să cunoască problemele psihosociologiei volume de studii remarcabile. participarea la activităţi comune sau momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional. cu impact asupra altor persoane şi grupuri. p. În acord cu cele de mai sus. Interacţiunea relaţiilor în interiorul grupurilor sociale presupune aderarea la valori identice (sau similare). statutelor şi rolurilor.Din punct de vedere psihologic. 203) grupul reprezintă o mulţime de elemente care au cel puţin un scop comun a cărui punere în operă depinde de faptul că entităţile componente vizează acelaşi obiectiv.

Caracterul social al grupului este dat de ansamblul structurilor caracteriale comune majorităţii membrilor unui grup. f) o anumită distribuţie a relaţiilor simpatetice. care constituie structura de afinităţi sau structura sociometrică a grupului. e) un anumit aranjament al modului în care se adoptă deciziile. Grupul are capacitatea de a se autoregla. ceea ce formează structura ocupaţională a grupului. regenera sau transforma pentru că este viu. durată. percepţiilor. La rândul său. în ansamblu. c) o anumită configuraţie a percepţiilor interpersonale. Newcomb citat de P. o anume istoricitate. pp. Din perspectiva comportamentului organizaţional (Gary Johns. ceea ce formează structura lui de comunicare. care interacţionează în vederea atingerii unui ţel comun. grupul.M. grupul este caracterizat printr-un câmp de natură psihologică. Lewin. p. distribuţiei rolurilor şi statutelor între membrii grupului. 1998. prontr-o organizare interioară integrativă. 171-204) arată că „grupul constă din două sau mai multe persoane care împătăşesc cu alte persoane aceleaşi norme (atitudini) faţă de anumite situaţii şi ale căror roluri sociale sunt strâns îmbinate şi sincronizate“. pentru că are potenţial de energie şi pentru că raţiunea lui este de a fi. În opinia lui K.indivizii sunt în interacţiune conform unor reguli (criterii obiective) şi împărtăşesc sentimentul de a constitui o entitate aparte (criteriu subiectiv) astfel încît membrii s-ar putea recunoaşte ca atare (al doilea criteriu subiectiv). g) un sistem de mijloace prin care indivizii se pot deplasa de la o poziţie la alta în grup (structura locomotorie a grupului). T. ceea ce formează structura de rol a grupului. ca unitate constitutivă aparţinând acestora. un sistem de reguli. este caracterizat prin stabilitate. adică structura de putere a grupului. b) anumite linii de comunicare interpersonală. caracterul social îi modelează pe cei aflaţi în grup şi le determină comportamentul. d) o anumită specializare a sarcinilor. În acelaşi loc. cuprinzând totalitatea normelor. adică. Aceştia nu se conformează în urma 33 . Aidoma organizaţiilor. se arată că în grup pot fi distinse: a) o anumită configuraţie a poziţiilor şi funcţiilor formale şi informale ale membrilor grupului. ceea ce formează structura cognitivă a grupului. Golu (1974. 240) grupul este o entitate alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi.

care operează cu percepţii împărtăşite. stadiul adolescenţei – al rebeliunii. Interacţiunea umană are scopuri multiple: primirea şi asigurarea sprijinului profesional. simţiri împărtăşite. Recunoaşterea unor trăsături de caracter comune. considerăm noi. interacţiuni. în realitate. interschimburi cu ambianţa“. Contactele umane din interiorul grupului implică numeroase schimburi de mesaje care au ca scop schimbarea atitudinii sau comportamentului receptorilor acestora. p. de percepere a realităţii şi de statuare a mijloacelor de comunicare. există deja formate condiţiile creării unui grup capabil să facă faţă provocărilor mediului extern caracterizat la rândul lui prin valorile unei macroculturi. Viaţa grupurilor este asemănătoare cu a fiinţei umane: stadiul de formare – caracterizat prin dependenţa faţă de alte entităţi. cel puţin al unui interes comun. ei acţionează în virtutea dorinţei de a se recunoaşte ca membri ai grupului pe care vor să-l apere. Evoluţia grupului nu apare ca liniară decât în plan grosier. autoregulator. este vorba de pulsaţii de creştere până în preajma secvenţei descendente care este de scurtă durată. căutarea în comun a 34 . stadiul tinereţii – caracterizat prin accentuarea încederii în forţele proprii. Dacă aceasta se petrece în cadrul unei organizaţii. Ansamblul se comportă ca un tot unitar cu atribute distincte legate de mecanismele de gândire colectivă. muncii dedicate şi performanţelor. obţinând astfel protecţie din partea acestuia. ele se influenţeză şi se determină reciproc. printre altele. Definiţia lui Luft (apud Golu. p. Departe de a fi doar un număr de indivizi strânşi laolaltă accidental. grupul este ansamblul uman constituit pe baza existenţei unor relaţii integratoare. feedback-uri. cu patologii legate de imposibilitatea creşterii. Stadiul declinului este asociat. 2001. a tuturor în cele din urmă pentru că feedback-ul are caracter iterativ.unui raţionament logic. de dispariţia sarcinii sau de dezagregarea formaţiei în vederea reformării ei în noi circumstanţe. că existenţa acestui gen de formaţiune socială este justificată mai degrabă în plan metafizic decât în termeni ai concretului. Pantelimon Golu afirmă că „grupul este o entitate vie care transcede experienţa individuală şi nu poate fi explicat numai prin ea“ (2001. trăirea unor experienţe comune şi identificarea aceluiaşi ţel îi determină pe oameni să se asocieze şi să dea naştere unei culturi. stadiul maturităţii – al creativităţii. 281) este cuprinzătoare în acest sens: „grupul este un sistem viu. Cultura de grup se confruntă cu marea cultură. 281) sugerând.

Afirmaţia lui F.răspunsurilor la întrebări existenţiale. faţă în faţă. numeroase de altfel. avantaje şi dezavantaje pentru fiecare dintre acestea. Formarea şi dezvoltarea grupurilor 35 . p.). Allport (apud Golu. 2001. centrate pe nevoi sociale sau generale (solidaritate. Grupul. 280). Indivizii şi grupul trăiesc în simbioză. împărtăşirea unor valori comune. 2. „unii autori au socotit că indivizii nu sunt reali.E. comentând opinia lui E. iar cele conjuncturale pe baza echipelor. formaţiuni pe care se structurează organizaţiile ca grupuri secundare. ne gândim aici la efectele pe care orice act complet de comunicare le are asupra interlocutorilor: îi influenţăm pe alţii. plăcerea de a fi în compania unor persoane etc.H. p. birocratice fiinţează pe baza grupurilor de sarcină. Pe de altă parte. Referitor la justificarea existenţei grupului. suferind noi înşine schimbări de comportament sau chiar de mentalitate. nici una dintre entităţi neavând forţa să depăşească independent provocările mediului în care evoluează. Se înţelege de aici că echipa este totdeauna un grup. restrânse sau primare. Printre formele grupului restrâns se află grupurile de sarcină (echipe de muncă sau de proiect) şi grupurile de formare psihosocială – echipele. a scopului pe baza căruia el fiinţează. Sampson. Organizaţiile structurate. se face distincţie între grupurile centrate pe sarcină (instrumentale) şi grupurile afiliative. care presupun asocierea şi cooperarea directă. în viziunea lui Golu (2001. crearea sau consolidarea sentimentului de securitate etc. în care scopurile individuale se regăsesc în scopul comun şi în care suma individualităţilor se regăseşte sub generosul plural noi şi în care complementaritatea permite armonia şi competiţia. şi nu individul.6. Vorbind despre influenţa şi dependenţa reciprocă. ele sunt simple modele de gândire. este unitatea de bază a lumii noastre sociale“. formalizate. 282) poate fi considerată foarte radicală: „grupurile sunt reale numai în mintea indivizilor. simţire şi comportament împărtăşite între membrii grupului şi că există numai conduite ale indivizilor“. sunt grupurile mici. Grupurile cu valoare metodologică şi operaţională. De aici. dar reciproca nu este adevărată.

funcţionarea. răbufnirea. el consideră că cele mai stabile diade sunt cele reciproc pozitive (ale căror membri se asociază liber. care comunică fără rezerve. Gary Johns (1998. De regulă. comportamentul. adică de „gratificaţii“. Oportunităţile de interacţiune reprezintă precondiţiile structurării grupului. destrămarea. În opinia lui Pantelimon Golu (1974. să le pună în operă şi să fie solidari. pp. Caracteristicile personale ale membrilor sunt esenţiale în formarea grupurilor.Constituirea grupurilor se află sub presiunea oportunităţilor de interacţiune. dar şi ale diadelor reciproc negative (ale căror membri sunt orientaţi către un comportament de evitare a asociaţiei. potenţialului de realizare a obiectivelor şi caracteristicilor indivizilor (Gary Johns. avem în vedere trăsăturile de personalitate. intelectuale. p. În calitatea sa de structură socială dinamică. supusă confirmării este important ca grupul să se dezvolte.) indivizii care îşi distribuie atent şi adecvat sarcinile le pot împlini contribuind astfel la formarea şi stabilitatea grupurilor. comunicării spontane şi a cordialităţii). îşi manifestă şi îşi percep reciproc atractivitatea – factor motivaţional cu funcţie coezivă). Diadele reciproc pozitive care constituie grupul se bazează pe atracţia interpersonală. Potenţialul de realizare a obiectivelor rezidă în faptul că indiferent de natura obiectivelor (materiale. Formarea este un moment al interogaţiilor. psihologice. al tatonării reciproce pe fundalul conştientizării dependenţei mutuale. Dacă ele există devine explicit faptul că indivizii pot să-şi asume obiective comune. normarea. 36 . atitudinile. 166) grupul se întemeiază pornind de la atracţiile de tip diadic – cupluri interpersonale fundamentale. 224-225) susţine că un grup trece prin următroarele stadii de dezvoltare: formarea. care are drept consecinţă emiterea de mesaje de încurajare şi sprijin. se comportă cordial unul cu altul. în constiuirea grupurilor formale se optează pentru indivizi cu valenţe complementare pentru a asigura un echilibru şi a imprima o direcţie eficientă de dezvoltare. sociale etc. Membrii grupului se percep iniţial ca fiind potenţial egali. 1998). dar poziţionarea pe trepte diferite de rol conduce la instalarea unor nedorite bariere de comunicare.

Răbufnirea este caracterizată de prezenţa conflictului exprimată în termeni de confruntare privind traiectoria de dezvoltare a grupului, la atribuirea rolurilor şi sarcinilor. Normarea corespunde momentului de elucidare a problemelor apărute în cadrul etapei anterioare, conducând la apariţia consensului social, a acordului cu privire la normele împărăşite de grup, la confirmarea interacţiunii membrilor grupului. Pe scurt, grupul dobândeşte coeziune. Funcţionarea grupului înseamnă focalizarea grupului pe realizarea efectivă a sarcinilor prin comunicare, creativitate, interacţiuni prin care se pun în comun competenţele membrilor săi. Destrămarea are un caracter intenţional sau accidental. De pildă, sunt grupuri ce se cristalizează doar pentru a realiza un anumit proiect şi, ca atare, durata lor este scurtă şi anticipată. Sunt însă şi grupuri care se destramă ca urmare a restructurărilor sau concedierilor. Şi într-un caz şi în celălalt, membri îşi oferă suport emoţional reciproc, participă împreună la ritualurile care pun în lumină succesele din istoria grupului. Un alt model de dezvoltare este propus de cercetătoarea Connie Gersick, care abordează problema din perspectiva faptului că un grup are termene specifice de îndeplinire a sarcinilor. Ea dezvoltă modelul echilibrului întrerupt, care „descrie modul în care grupurile care au termene sunt afectate de prima lor întâlnire şi de tranziţia crucială din punctul de mijloc“ (ibid., Johns, pp. 225-227). Este vorba, de fapt, despre prima jumătate a perioadei de viaţă a grupului. Prima întâlnire este decisivă pentru ce va urma deoarece schimburile de informaţii, ipotezele, punctele de vedere, modelele de acţiune care se cristalizează guvernează tot acest interval. În această etapă viteza de înaintare a grupului în raport cu scopurile propuse este redusă. Al doilea punct nevralgic al acestei etape este tranziţia de mijloc, care stă sub semnul schimbării. Schimbarea se referă la fixarea informaţiilor anterioare şi trasarea activităţilor grupului (poate apărea o perspectivă cu totul nouă) ca pregătire pentru cea de-a doua etapă de dezvoltare şi are un rol funciar pentru atingerea succesului. În faza a doua sunt puse în operă perspectivele grupului; ea culminează cu o întâlnire care se caracterizează printr-o hiperactivitate şi interes pentru feedback-ul din mediul extern.

37

Autoarea creionează un set de principii care au rolul de a ghida eficienţa conducerii unor grupuri, principii sugerate de modelul echilibrului întrerupt: prima întrevedere trebuie pregătită cu maximă atenţie; dacă oamenii muncesc, nivelul aşteptărilor relative la progres nu trebuie să fie prea ridicat; tranziţia de mijloc trebuie gestionată cu pricepere deoarece o problemă rămasă neobservată ar putea genera eşec. De aceea, este necesară evaluarea ideilor, propunerilor, problemelor pe care membrii grupului le avansează şi chiar consultarea unor oameni din afara acestuia; acestui moment îi este caracteristică o schimbare relevantă a modului de abordare; alocarea resurselor potrivite pentru cea de-a doua fază este importantă pentru implementarea propriu-zisă a planului de acţiune; termenul proiectului trebuie respectat; un nou termen nu ar influenţa pozitiv tranziţia de mijloc. 2.7. Obiectivele grupurilor François Allaire consideră (2001, p. 407) că obiectivele urmărite de grup pot fi reduse la unul singur, ori la combinarea următoarelor obiective formale: consultarea, luarea unei decizii, rezolvarea unei probleme şi definirea unui obiect. Consultarea. Grupul îşi consultă permanent membri pentru a le cunoaşte punctul de vedere. Consultarea aste alfabetul discursului grupului. Într-o consultare, grupul vizează formal să strângă date, informaţii factuale, percepţii, opinii, sugestii, reacţii emotive etc. privind o temă dată, să înţeleagă punctul de vedere al fiecărui membru în parte, să cunoască gradul de similitudine ce poate exista între poziţiile individuale exprimate (Allaire, 2001, p. 407). Prin urmare, grupul ţinteşte să cunoască tabloul poziţiei membrilor săi faţă de o problemă dată, care reflectă atât punctele comune, cât şi deosebirile. Consultarea membrilor grupului aduce în prim plan avantajele (ibid., p. 411): tema discutată rămîne în centrul atenţiei până la epuizare; interacţiunile îi stimulează pe participanţi poziţionându-i, ca dinamică intelectuală, în raport cu ceilalţi; intervenţiile fac să crească angajamentul fiecăruia, prin faptul că părerile lor sunt deja exprimate şi susţinute; intervenţiile creează un portofoliu comun de date şi defineşte poziţia fiecăruia în cadrul grupului; intervenţiile arată capacitatea membrilor de a-şi dezvălui gândurile şi

38

de a fi responsabili; schimbul de idei permite crearea demarcaţiilor dintre participanţi şi stabilirea ierarhiilor; opiniile exprimate au darul de a dezvălui punctele comune şi poziţiile divergente. Consultarea este o activitate intrinsecă grupului. Indiferent ce acţiune ar urmări, grupul îşi consultă membrii şi încearcă să le cunoască punctul de vedere. Uneori, obiectivul formal al grupului se poate reduce la consultare, urmărindu-se modul în care se distribuie opiniile membrilor faţă de o problemă sau un aspect dat. Adoptarea deciziei. Am dedicat acestei problematici un capitol aparte. Rezolvarea problemelor se dovdeşte a fi o activitate importantă a grupului de lucru. Potrivit lui Allaire (ibid, p. 408), demersurile acestuia pot fi îndreptate spre modificarea unei situaţii pentru a o face conformă cu un model, respectiv mai satisfăcătoare pentru obiectivul grupului, schimbarea durabilă a situaţiei, schimbarea cu cel mai mic cost posibil, evitarea efectelor negative ale schimbării. Practic, etapele rezolvării unei probleme sunt (ibid, p. 415): identificarea problemei; clarificarea datelor problemei (cine? ce? când? unde? de ce? cum? – sau cei 5 W şi un H: who? what? while? where? why? how?); identificarea cauzei problemei şi a contextului; alegerea oamenilor care doresc să se implice în rezolvarea problemei, stabilirea regulilor de lucru şi a rolurilor; găsirea soluţiei prin tehnici de creativitate în grup; transpunerea soluţiei în plan de acţiune şi aplicarea acestuia; evaluarea rezultatelor în urma aplicării planului. Schema din Figura 2.1 reprezintă procesul de rezolvare în grup a unei probleme. R.F. Bales citat în aticolul lui J. Maisonneuve (2001, p. 136) a studiat şi identificat modul în care pot fi identificate categoriile de indivizi care au capacitatea de ordonare a conţinutului empiric al relaţiile umane. Concret, acesta a reuşit să identifice 12 situaţii şi tipuri de populaţii grupale care sunt întâlnite în procesele colective. Acestea corespund, două câte două, plecând de la centru, următoarelor probleme: informaţie, evaluare, control, decizie, tensiune şi integrare. S-a demonstrat că orice grup ce caută să rezolve o problemă tinde să treacă succesiv prin fazele care au fost validate de practică drept norme procesuale. Normele procesuale respective constau în trecerea succesivă de la informare la evaluare, urmând faza influenţei, a căutării, controlului şi faza deciziei. De validitatea

39

deciziei depinde natura tensiunii ulterioare şi se prefigurează soarta grupului care poate fi solidarizarea sau destrămarea. Durata derulării procesului depinde de numeroşi factori. De exemplu, dacă în faza evaluării (care durează cel mai mult) se identifică un lider eficace, procesul adoptării deciziei poate fi accelerat. a b

Aria socioafectivă pozitivă

1. Face dovada solidarităţii 2. Se arată liniştit 3. Aprobă

c 4. Dă o direcţie, o sugestie 5. Formulează o opinie 6. Dă o informaţie, un rezumat 7. Cere o informaţie 8. Cere o opinie 9. Cere o direcţie

Aria obilgaţiilor

d e

f Aria socioafectivă negativă 10. Dezaprobă 11. Manifestă tensiune, jenă 12. Manifestă agresivitate Figura 2.1. În plus, J. Maisonneuve pune în evidenţă o clară diferenţiere a membrilor grupului; există, astfel: un subiect care a avut cel mai mare număr de intervenţii, acesta fiind şi cel care se adresează cel mai adesea grupului; subiectul care emite cel mai mult este şi cel care primeşte cel mai mult; emisiunile merg mai întâi spre membrii cei mai activi, apoi spre ceilalţi. Concluzionând, dacă numărul membrilor grupului este din ce în ce mai mare, sunt cu atât mai multe şanse să se creeaze subgrupuri şi să se destrame unitatea. Definirea unui obiect – conceptualizarea. Faţă de realităţile complexe (dezvoltarea, schimbarea etc.) grupul trebuie să pregătească programe de intervenţie, să

40

să identifice limitele obiectului şi ceea ce îl diferenţiază de altele înrudite. de formularea dimensiunilor generale şi abstracte ale obiectului şi de adunarea reprezentărilor concrete ale acestor dimensiuni care să fie utilizabile într-o acţiune următoare. pp. Prin urmare. pentru a se asigura că îi tratează toate aspectele semnificative. grupul urmăreşte (Allaire. să construiască instrumente de evaluare. Dintre aceste caracteristici cele mai 41 . idei verificate şi experienţă dobândită. grupul are nevoie să aprofundeze subiectul în cauză. alte idei se cristalizează. are loc un proces de organizare a informaţiilor deja prezentate şi o primă variantă de conceptualizare. Dezbaterile pentru definirea problemei au următoarele caracteristici: unele intervenţii exprimă concepţii actuale. Observaţiile sistematice au arătat că intrumentele de comunicare interpersonală şi de întreţinere a grupului. să identifice toate aspectele sau comportamentele obiectului şi raporturile dintre ele. opoziţiile determină descoperirea altor categorii. pe măsură ce discuţiile avansează. ceea ce are menirea de a reduce contradicţiile. Produsul căutat atunci când grupul încearcă să definească un obiect este constituit. caracteristicile sale generale şi abstracte. 416): să înţeleagă obiectul de studiu. permiţând mai buna înţelegere a cauzelor problemei şi identificarea unor cauze iniţial necunoscute. constituie ingrediente pentru menţinerea supravieţuirii şi creşterii grupurilor. Se evită. 408 – 409. identificarea categoriilor stimulează inteligenţa şi creativitatea. 2. astfel. În acest efort. feedback-ul. adică maniera în care s-a constituit grupul respectiv.conceapă măsuri administrative. în acelaşi timp. să-şi construiască un instrument care se poate transpune într-o acţiune concretă rezultată din această reflecţie. 2001. descoperirea categoriilor/conceptelor duce la o înţelegere a faţetelor iniţial obscure sau complet necunoscute.8. redundanţa şi este garantată rigoarea acţiunii lui. Structura grupurilor Structura grupului vizează caracteristicile organizării sociale a grupului.

Din perspectivă practică putem admite că mărimea unui grup este cuprinsă între 3 şi 20 de persoane. G. Ele arată ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis. performanţa reală este definită ca fiind performanţa potenţială minus pierderile de proces. statutul şi coeziunea. iar indivizii se tem că se pierd în anonimat când este vorba despre reuşitele grupului. timpul de exprimare a membrilor grupului se reduce. pe măsură ce sarcinile grupului cresc numeric. Problema gestionării diversităţii în cadrul grupurilor reprezintă un punct delicat. Întinderea grupului influenţează şi performanţa în realizarea lui. rolurile. Acestora li se adaugă normele. Mărimea grupului are consecinţe importante asupra satisfacţiei şi performanţei. apar aşa numitele pierderi de proces ca urmare a problemelor de motivare. Grupul divers are meritul de a obţine performanţe în sarcinile care cer creativitate. impunând 42 . Observaţiile cercetătorilor legate de cristalizarea socială a grupului arată că diversitatea afectează interacţiunea în cadrul grupului. comunicarea şi parcurgerea stadiilor specifice de dezvoltare cer răgaz. coordonare şi comunicare. Performanţa potenţială şi cea reală se diminuează pe măsură ce grupul devine mai mare. diversitatea opiniilor conduce la apariţia disputelor. scad şansele de implicare. Se poate observa că indivizii aparţinând grupurilor mici au o mai mare satisfacţie privind apartenenţa în raport cu cei din grupurile mari. Şi în acest caz. disjunctive şi conjunctive. Mărimea grupului. performanţa este direct proporţională cu mărimea grupului (cu cât grupul este mai mare cu atât probabilitatea ca el să aibă un individ cu performanţe de nivel foarte ridicat este mai mare). Astefal. coeziunea se realizează mai greu. Johns arată că pentru a determina natura acestei influenţe este indicat să stabilim o tipologie a sarcinilor şi indicatorii unei performanţei înalte. Sarcinile conjunctive sunt sarcini în care nivelul performanţei este condiţionat de performanţa celui mai slab membru.importante sunt mărimea şi diversitatea. În grupurile mari. Sarcinile disjunctive sunt cele în care performanţa potenţială a grupului este condiţionată de performanţa celui mai bun membru. sarcinile pot fi aditive. Normele reprezintă aşteptările comportamentale mutuale pe care le au indivizii ca membri ai grupului. Sarcinile aditive sunt sarcini în care performanţa potenţială (Johns preferă această sintagmă pentru că. Diversitatea este astăzi un concept supralicitat şi privilegiat.

salariu). Lindzey citat în Golu. Sistemul de statut informal acţionează într-un grup chiar dacă simbolurile de identificare lipsesc. Normele reglementează comportamentele relevante pentru grup.standarde de conduită. 2000. 124). aceasta este posibilă datorită sistemului de recompense şi sancţiuni (sociale. Stoetzel (idem) înţelege prin statut totalitatea comportamentelor la care cineva se aşteaptă în chip legitim 43 . prin sisteme formale şi informale de statut. Rolurile sunt comportamentele pe care alţii le aşteaptă de la noi sau poziţii în cadrul grupului însoţite de un ansamblu de comportamente aşteptate. Statut şi rol în grup Categorie de bază a psihologiei sociale. totodată. la nivel comportamental. statutul indică faptul că. recompensa socială). ambient special. Statutul formal în grup este observabil datorită simbolurilor asociate (titluri. dar există conformare. Sisteme formale de statut sunt rezultatul efortului managerilor de a-i evidenţia oficial pe indivizii cu o poziţie superioară în raport cu alţii. 231) face o trecere în revistă atipurilor de norme: norme ale loialităţii. Prin intermediul normelor putem face predictibil comportamentul. Chiar şi atunci când nu există adeziune faţă de anumite valori şi credinţe. funcţiilor şi locurilor pe care le deţin în structurile sociale. p. corespunzătoare obiectivelor şi realizării acestora. Statutul rezidă dintr-un set de reguli şi obligaţii şi reprezintă poziţia de bază a individului în societate (G. norme asupra ţinutei. spune Gary Johns. funcţii. stresul. Organizaţiile sunt caracterizate. persoanele se disting din punct de vedere al poziţiilor. reciprocitatea. norme asupra sistemului de atribuire a recompenselor (echitatea. Criteriile de identificare a statutului pot fi vechimea în organizaţie sau însuşi postul. J. El desemnează anasamblul comportamentelor pe care le aşteptăm de la alţii. egalitatea. norme de performanţă. angajament temporar faţă de organizaţie etc.9. normele au ca suport suma atitudinilor împărtăşite de indivizii care compun un grup. Statutul reprezintă poziţia de bază a unui individ în structura socială. Gary Johns (1996.). Consecinţele ambiguităţii rolurilor şi ale conflictelor de rol sunt similare: lipsa satisfacţiei. profesionale etc. p. presupune reguli şi obligaţii. 2.

de la ceilalţi. 2004. Statutele îl definesc social pe individ. Pe de altă parte. statutul desemnează rangul. statutele sunt interconectate şi compatibile. 255). p. Interacţiunea dintre membrii grupului ar deveni haotică deoarece un membru nu ar ţine seama de cerinţele de bază ale rolului său iar întregul grup s-ar dezorganiza. Dacă organizaţia se bazează pe o cultură puternică. Termenul îşi schimbă destul de puţin înţelesul când este introdus în sfera dinamicii grupurilor. Altfel spus. Conceptul de rol. sunt sursa satisfacţiei sale şi prescriu comportamnetele persoanei. pentru salariaţi şi pentru manageri statutul poate constitui unul dintre factorii motivaţionali importanţi. nu întotdeauna omoloage cu cea rezultată din organigramă. desemnează ansamblul comportamentelor pe care alţii le aşteaptă în mod 44 . Funcţia statutului este exprimată prin aportul fiecărei poziţii în vederea atingerii obiectivelor asumate de către grup. condiţii speciale de lucru. 1983). Grupul poate fi redefinit din perspectiva conceptului de statut. Este vorba aici atât de componenta formală a statutului (titluri. poziţia socială sau prestigiul acordat unui membru al grupului (Bogáthy. dar cer anumite deprinderi. grupul este un ansamblu de statute pe care le ocupă persoanele afiliate. foarte intim legat de cel de statut (complementar şi reversul statutului). ca enorme reţele de poziţii. la nivel de grup. Pantelimon Golu nuanţează relaţia dintre statut şi grup afirmând că „suprimând temporar trăsăturile particulare ale indivizilor care ocupă poziţiile. Altfel spus. Comportamentul de rol a fost împrumutat de către specialiştii în ştiinţele sociale din teatru. 2000. Donelson.). relaţia dintre rolul unui actor într-o piesă de teatru şi rolul unui membru într-un grup este destul de strânsă (Forsyth R. cât şi de componenta informală dată de recunoaşterea unor merite anterioare. pachet salarial. se poate spune că grupurile sociale se exprimă ca organizări complexe. a vârstei înaintate etc. statutele conduc la construirea sau la confirmarea unor ierarhii. program de lucru etc. 125). Rolurile în grupurile sociale sunt extrem de flexibile. unde toate elementele sunt mai mult sau mai puţin legate între ele şi compatibile unele cu altele şi că statutele sunt cele mai mici elemente ale unui grup organizat în vederea atingerii unor scopuri comune“ (Golu. unde termenul este folosit cu referire la un personaj pe care un actor îl portretizează într-o reprezentaţie dramatică. ele sunt reunite pentru atingerea unui scop comun. În ansamblu. p.

Fiecare participant manifestă faţă de ceilalţi sau faţă de o situaţie creată. Rolul „ne trimite la constantele de comportament ale individului care îşi aduce contribuţia la o relaţie mai mult sau mai puţin stabilă cu ceilalţi indivizi“ (Golu. ceea ce reprezintă statut pentru un individ aflat în interacţiune este rol pentru celălalt. Distribuţia rolurilor în grup se face concomitent cu o acceptare şi asimilare a normelor de grup. cognitiv şi acţional. etc. 127). Pe scurt. adaptativă a diferitelor roluri pe care le joacă. îi obligă la interacţiune.. Practic. o legătură între statut şi comportament. comportamentele pe care le aşteaptă elevul de la profesor). înţelegere. de pildă. Din enunţarea punctulului de vedere a lui Allport se poate observa că exerciţiul individului nu este doar efect al relaţiilor sociale. toate acestea sunt constrânse de prescripţiile statutului şi de calităţile individuale (vărstă. Rolul se defineşte în raport cu particularităţile grupului din care a emers şi se poate modifica pe parcurs. rolul este aspectul dinamic al statutului şi este profund legat de caracteristicile psihice ale persoanei. pentru a delimita ceea ce este comun.). Conduitele de grup acceptate şi valorizate de către membrii grupului se definesc în funcţie de rolurile şi status-urile acceptate/atribuite. rolurile îi pun pe parteneri în contact. nu este doar ceea ce face grupul. sex. Rolul şi statutul se convertesc unul în celălalt. 129). p. reacţionează la nivel afectiv.legitim de la noi. faţă de el însuşi sau faţă de grup. căci individul îşi delimitează poziţia în grup în funcţie de acestea evaluări reciproce. fiecare dezvoltă anumite atitudini în grup care pot fi puse uşor în legătură cu rolurile. Prin definirea rolurilor şi statutelor s-a evidenţiat faptul că cele două sunt interdependente. comportamentul său este o medie ponderată între comportamentul prescris de rol şi statut şi comportamentul determinat de personalitatea sa. receptare şi asumare a rolului. Accentuarea dimensiunilor rolului este justificată de faptul că el reprezintă o interfaţă între dimensiunea socială şi cea psihologică. 45 . Este evident că rolurile în interiorul unui grup sunt interdependente. După Ralf Linton (ibid. între statut şi activismul persoanei. indivizii încercând o abordare integrativă. După G. p. cunoştinţe. Allport (idem) între statut şi comportament se interpun procesele de percepere. la nivelul grupului are loc o negociere a semnificaţiilor. rolurile reprezintă modalităţi de realizare a funcţiilor statutului. 2000. datorită nevoii de consistenţă internă. anumite înclinaţii evaluative.

repetări. sunt difuze. Principalele roluri întâlnite în grupul de lucru sunt cele de participant şi de animator (idem). Intervenţiile care exprimă experienţa imediată se constituie dintr-un ansamblu de mesaje verbale sau non-verbale prin care indivizii interacţionează cu reacţionează cu sarcina. se consultă cu ceilalţi. sintetizări. dă formă ofertelor. Altfel spus. fac parte din caracterul entropic al grupului şi. indică temele comune membrilor pentru a fructifica dezbaterile. pentru a stabili cadrul normativ capabil să asigure continuitatea grupului şi atingerea obiectivelor propuse. se implică în rezolvarea conflictelor. conduce dezbaterile spre consens. rezolvă probleme.constant. interacţionează. pune întrebări pentru a ajuta la clarificarea problemelor dezbătute. face comentarii. Animatorul acţionează asupra reţelei de canale de schimb. Dacă un grup reuşeşte să explice reacţiile care constituie experienţa imediată. reformulări. animatorul organizează şi conduce şedinţele. tendinţa mesajelor de a deveni mai organizate şi mai structurate este determinată de nevoia grupului de a reduce entropia şi a institui o ordine normativă. cu ei înşişi şi cu ceilalţi. se asigură că toţi membrii echipei au încărcarea corespunzătoare rolului asumat. firesc. 46 .423). sintetizează propunerile venite din partea echipei şi redefineşte problemele. atunci el are o informaţie despre el însuşi. 420 . ia decizii sau contribuie la adoptarea lor. 2001. el formulează întrebări care să incite şi să permită dezvoltarea problemei care stă de rezolvat în faţa grupului. defineşte concepte de lucru etc. Ceea ce defineşte grupurile reale de abstractizările teoretice este experienţa imediată. protejează cadrul de lucru şi veghează la respectarea normelor acceptate de coechipieri. Adesea. are un feedback. cererilor şi opiniilor exprimate de participanţi. cu structurile de lucru. Practic. pp. Participantul simbolizează. interacţiune între membrii grupului. asigură şi încurajează consultarea. care conferă energie şi dinamism grupului. exprimă opinii. aceste mesaje nu sunt organizate. propune soluţii. impusionează grupul să-şi cunoască mai bine obiectivele. animatorul cere clarificări. face evaluări. durabil. cere şi oferă informaţii. Rolurile sunt elemente ale structurii grupului care predetermină comportamentele membrilor acestuia (Allaire. Orientarea spre feedback marchează tendinţa grupului de a defini şi redefini rolurile în conformitate cu noi aşteptări. încurajează membrii echipei să participe la dezbateri şi la rezolvarea problemelor.

identifică sentimentele care domină echipa. Donelson (1983. şefii aşteaptă comportamente modelate de contextul organizaţional. 113-116). 253) îl numeşte contract psihologic. experienţe). motivare. pp. Altfel spus. După Benne şi Sheats rolurile pot fi: referitoare la muncă. lecturi. încurajează gândirea critică. filme. 588): 1. aceştia din urmă. asumarea şi exercitarea rolurilor sunt influenţate de existenţa unui sistem de convingeri şi percepţii. Se poate spune că animatorul nu influenţeză. asigurarea unui climat de siguranţă. p. clarificarea problemelor complexe etc. Conform acestui pattern informal. cu relevanţă pentru comportamentul organizaţional este evocată de Forsyth R. definite de sarcinile şi de responsabilităţile asumate. privind întreţinerea vieţii grupale comune. O hartă interesantă şi subtilă din perspectiva specializării rolurilor. manifestă comportamente rezultate din interpretările şi percepţiile lor influenţate de contextul informal (grup de prieteni. o ajută să delimiteze domeniile în care există acord de cele în care există dezacord. Aşteptările de rol ale conducătorilor nu sunt întotdeauna consonante cu cele ale subordonaţilor. În contrapartidă. Un alt punct de vedere referitor la tipurile de rol din punct de vedere al funcţiilor este prezentat mai jos (Pierre De Visscher. 3. care implică definirea obiectivelor. vorbim despre roluri de sarcină. astfel. 2004. îi informează pe manager şi pe lider asupra climatului de lucru şi asupra performanţei şi ajută la integrarea noilor membri. 2001. aplică metode pentru creşterea implicării în muncă şi în procesul elaborării deciziilor. planificare. Animatorul se diferenţiază de participant la nivelul exercitării influenţei. având sarcini din planul socio-afectiv (prevenirea şi aplanarea conflictelor. ansamblu pe care M. 2. Funcţia de producţie – privind rezolvarea sarcinilor. Funcţia de facilitare. despre roluri socio-emoţionale şi despre modelul tridimensional al rolurilor. modelează standardele de performanţă. salariaţii 47 . rămânând neutru faţă de natura problemelor grupului. Armstrong (citat de Bogáthy. în opoziţie cu participantul care poate influenţa grupul. menţinerea moralului ridicat) şi roluri individuale. Funcţia de organizare. p.

sexuale. sarcini clar formulate. Pentru sarcini simple. performanţa scade dramatic. antrenare. în care domină contactele directe (face-to-face) şi grupurile secundare (organizaţiile). implicare şi performanţă. .configuraţia grupului (modul de aranjare a relaţiilor interpersonale.eficienţa grupului exprimă capacitatea grupului de a fi performant şi de a-şi realiza obiectivele. între care trebuie să existe o bună concordanţă.). în care predomină relaţiile indirecte. familiale pe linie descendentă). apartenenţă etnică). aspectele legate de comunicare. un sistem riguros de evaluare şi recompensare. precum şi un sistem activ de comunicare.).coeziunea grupului. profesionale etc.aşteaptă din partea conducătorilor locuri de muncă sigure şi bune condiţii de muncă. . punem distinge între: . . 21) sublinia importanţa eterogenităţii participanţilor pentru eficacitatea unui grup. salariaţilor li se cere loialitate. religie. Deşi această eterognitate este generatoare de tensiuni. grupurile de referinţă (familiale prin asociere. . sex. coordonare şi control. distribuţia rolurilor etc.stadiul de maturitate. 2. În funcţie de caracterul relaţiilor dintre membri se disting grupurile primare. aspecte care permit înţelegerea sistemului lor relaţional complex. La tipologiile enunţate pot fi adăugate grupurile de apartenenţă (etnice. Astfel.mărimea grupului – de care depinde şi performanţa grupului faţă de anumite sarcini. Pierre de Visscher (2001. rasiale. atunci când numărul membrilor este mai mare de şase. .sarcina grupului (reală şi percepută. .compoziţia grupului. p. . Pe de altă parte. cele la care 48 . natura relaţiile dintre membri).10.tipul grupului (mod de formare. Tipologia grupurilor Există mai multe caracteristici după care grupurile pot fi particularizate. pe de altă parte. corectitudine. cele în care indivizii s-au născut şi. ea este şi sursa creativităţii grupului. mediate. care reflectă caracteristicile psiho-sociale şi sociodemografice ale membrilor grupului (vârstă.

Grupurile formale. Gary Johns (1996. pe baza caracteristicilor lor: deschiderea spre nou. se creează premisele pentru diviziunea muncii. 222) propune o tipologie a grupurilor pe axa formalinformal. se valorizează potenţialul fiecărui membru al grupului şi se asigură coeziunea ansamblului. Astfel. În plus. ele nu sunt recunoscute. Grupul primar de sarcină există. 26). Grupul primar de sarcină. notează el. „sunt grupuri stabilite de către organizaţii în ideea de a facilita realizarea scopurilor organizaţionale“. Acestea reprezintă reuniuni de persoane care dezvoltă între ele relaţii interpersonale. nu am putea vorbi decât de suma unor individualităţi aflate simultan în acelaşi loc.aderăm sau în care dorim să intrăm pentru satisfacerea unora dintre nevoile noastre primare. integrate funcţional şi orientate normativ spre realizarea unui obiectiv unanim acceptat“ (Buzărnescu. instruirea continuă. „în spaţiul 49 . 1999. ca formă a grupului social. Grupurile informale pot susţine activitatea grupurilor formale. stăpânirea artei de a comunica. p. îşi influenţează reciproc comportamentul şi se susţin în a-şi asigura satisfacţii reciproce. Membrii lor pot să aparţină şi grupurilor formale. dimpotrivă. Din punct de vedere al componenţei. De cele mai multe ori. În absenţa acestei coerenţe. „cuprinde ansamblul modelelor de comportament relativ echivalente. comunicarea şi relaţiile interumane formalizate active dau substanţă şi sens de a fi grupului ca atare. Coerenţa comportamentelor. psihologice şi sociale. grupurile primare de sarcină au propriile sisteme de reglare şi de control. pot sprijini organizaţia). Ele au apărut prin transformarea unor sisteme administrative orientate spre muncă. Grupurile informale sunt „grupuri care apar pe cale naturală ca răspuns la interesele comune ale membrilor organizaţiei“ (idem). funcţionează şi se poate dezvolta numai pe baza distribuirii raţionale a competenţelor şi responsabilităţilor. deşi exercită o influenţă importantă asupra organizaţiei (în unele cazuri pot fi sursa unor conflicte cu repercusiuni majore sau. După cum susţine Ştefan Buzărnescu (idem). Acestea sunt instituţionalizate. nu este exclusă nici formula în care subordonaţii să fie la rându-le şefi direcţi ai altor subordonaţi care să formeze împreună cu aceştia un nou grup. au scopul de a prelua un anume pachet de sarcini pentru a căror rezolvare sunt particularizate şi aplicate regulile şi normele organizaţiei. ele presupun un lider formal şi mai mulţi subordonaţi. p.

cu sau fără scop lucrativ“ (Allaire. interacţiunea îi desemnează pe participanţi: cei care nu se regăsesc în schema de lucru a grupului. aceste relaţii motivate axiologic şi normate instituţional (relaţii oficiale) alcătuiesc organigrama grupului“. sistemul social al grupului de lucru trebuie să se bazeze pe elemente de ordin psihologic: obiective. afinităţi. Pe lângă efectul practic. 2001. Grupurile de lucru pot fi: de comandă (managerul şi colaboratorii apropiaţi). iar grupurile de proiect sunt guvernate de regulile sistemului de management pe bază de proiecte. cerinţa esenţială este ca aceştia să aibă valenţe complementare pentru că. Informaţiile schimbate între membri grupului se constituie drept energii consumate care se cer analizate prin raportare la sarcina propusă. Se spune adesea că este bine ca membrii grupului să fie la fel. Grupul de lucru este un sistem social a cărei sursă de energie este dată de persoanele care îl compun. autonomă sau ataşată unei organizaţii care o înglobează. să aibă aceleaşi idealuri şi aceeaşi conduită. perceput şi asimilat la nivel individual. în acord cu interesele proprii. nu este posibilă canalizarea energiilor şi nu există propriu-zis grup de lucru. Gruparea poate fi permanentă sau temporară. pot acoperi o mai largă plajă de cerinţe şi de activităţi.relaţional care conferă identitate funcţională grupului primar de sarcină. Pentru a-şi menţine coeziunea. nu sunt membri ai grupului. Fără un obiectiv comun. norme. Grupurile de comandă pot fi de durată şi funcţionează pe baza regulilor birocraţiei. la fel. grupul restrâns este un ansamblu de mai mult de cinci persoane. Astfel. Numărul membrilor poate fi variabil: 50 . Grupului restrâns îi sunt caracteristice dimensiunile sale reduse şi accentul pus pe interacţiune. Grupul de lucru este format din doi sau mai mulţi indivizi care acţionează în mod interdependent pentru atingerea unui scop comun. 405). astfel. nu fac parte din grup. cei care nu se află sub deviza scopului comun. p. Noţiunea de grup de lucru se referă la „gruparea unui număr restrâns de persoane cu resurse complementare în urmărirea unui obiectiv comun. având posibilitatea să interacţioneze reciproc şi să împărtăşească experienţe comune. de sarcină şi de proiect. roluri. Un factor esenţial al succesului grupului de lucru este percepţia justă a obiectivelor. supuse aceleiaşi dimensiuni spaţio-temporale. în fapt.

Fenomemul dezindividualizării şi pierderii responsabilităţii sunt diminuate în grup. grupul larg – între 20 şi 60 de persoane şi grupul vast – peste 60 . delimitând comportamentul de grup de cel colectiv şi apropiindu-l de cel convenţional. 1998. 244). Eficacitatea grupului este condiţionată şi de focalizarea eforturilor pe realizarea sarcinilor de grup. de utilizarea unui set generos de cunoştinţe şi abilităţi în acţiunile 51 . se formează un patern relativ stabil de roluri. care se constituie în raţiunea de a rămâne împreună. având funcţia de menţinere a caracterului asociativ al grupului. Aceasta se constituie ca bază de indentificare cu grupul şi definirea personală în raport cu ceilalţi membri ai grupului şi în raport cu alte grupuri evaluate de individ. pp.unitate spaţio-temporală. Aceste obiective pot fi asumate sau impuse. norme. 20-21) analizează caracteristicile grupului restrâns. cât şi de persoane exterioare grupului. . . generând efecte ce derivă din acţiunile concertate ale grupului. .durata suficientă este o altă caracteristică a grupului care îl distinge de mase şi îl apropie de comportamentul instituţionalizat. Pierre de Visscher (2001. fiecare membru poate avea o imagine de ansamblu asupra celorlalţi.delimitarea grupului ca o entitate aparte pasibilă de a fi percepută atât din interior. În timp. p. . grupul de lucru este eficace atunci când: rezultatele activităţilor sale sunt pe măsura aşteptărilor managerilor şi a altor compartimente care se folosesc de aceste rezultate.grupul mic – nu mai mult de 20 persoane. prezentându-le pe cele specifice: . când nevoile membrilor grupului sunt împlinite de grup şi experienţa comună îi determină pe membri să continue munca.posibilitatea ca fiecare individ să fie perceput de către ceilalţi şi în acelaşi timp.obiective comune. Richard Hackman (apud Johns.80 de indivizi.capacitatea efectivă a membrilor de a interacţiona şi de a se influenţa reciproc. .împărtăşirea unor experienţe comune. Potrivit lui J. funcţii. . ceea ce presupune o relativă proximitate care favorizează calitatea interacţiunilor la nivel intergrupal. tocmai pentru că interacţiunile repetate dintre indivizi permit negocierea seminificaţiilor şi păstrarea celor general valorizate.

să presupună un grad mare de interacţiune între membrii grupului şi să solicite abilităţi şi cunoştinţe multiple. de dezimplicare etc. Sarcinile echipelor de acest gen trebuie să fie complexe. Johns utilizează nediscriminat cele două concepte asupra naturii cărora noi vom conveni pe parcurs.întreprinse şi. 248) Fără a realiza o distincţie operaţională între grupuri şi echipe. 244). Aderenţa la rol este orientată de criteriul eficacităţii şi nu de cel al specializării limitate.R.Complexitate . Echipa autocondusă este „un grup de lucru care are şansa de a realiza sarcini stimulatoare sub o supraveghere redusă“ (Johns. Un element important asupra căruia ne atrage atenţia Johns este legat de semnificaţia rolurilor în astfel de echipe.Interdependenţă Compoziţia grupului .Strategii de performanţă Eficacitatea grupului .Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţiilor .Diversitate Procese de grup .Stimulare . Sarcina . 1998. foarte important. Rolurile nu mai sunt specializate. să fie relevante etc. Pe de altă parte.Mărime . Hackman citat de Gary Johns (1998.Expertiză . interacţiunii. Reuşita în astfel de echipe este dictată de felul sarcinii. 52 . motivante. Echipa autocondusă are nevoie de o identitate de grup.Stabilitate . compoziţia grupului şi natura pârghiilor de acţiune. o echipă autocondusă ar trebui să aibă dimensiuni reduse pentru eludarea problemelor de comunicare.2 Factorii care influenţează eficacitatea grupurilor de lucru adaptare după J. expertiza şi diversitatea. care este rezultatul încrederii.Continuitatea grupului - Sarcina Instruire Recompense Încurajare şi independenţă Figura 2. mărimea.Satisfacerea nevoilor membrilor . de coordonare. Compoziţia se referă la următorii indici: stabilitatea.Acceptabilitatea rezultatului . p. p.2). de stabilirea unor strategii rezonabile care să sprijine îndeplinirea obiectivelor (factorii de influenţă şi relaţiile dintre ei apar în Figura 2. Autorul arată că modelul cel mai eficace de grup de lucru este cel autocondus (sau semiautonom sau autoreglementat). asumate convenţional. unităţii membrilor şi care fixează apartenenţa la grup şi induce stabilitate.Efort .

sporirea sensibilităţii faţă de aşteptările altora («conştiinţa interpersonală lărgită»). unul dintre cele mai puternice instrumente pentru schimbarea comportamentală în sensul dorit de grup. managementul (ibid.Constrângerile dimensiunilor grupului de acest tip sunt cu atât mai mari cu cât nu există o supraveghere fermă. Practica T-group-ului este. Un alt model utilizat în organizaţii este cel al echipelor multifuncţionale definite de Johns drept „grupuri de lucru care adună împreună oamenii cu specialităţi funcţionale diferite pentru a inventaria. prin articularea la contextul social. Tgroup-ul serveşte la schimbarea lor atitudinală şi comportamentală menită a contribui la asumarea responsabilităţilor şi la creşterea implicării în adoptarea deciziilor şi a calităţii lor. 2003.. 247-248). cel al capitalului de cunoaştere. 216). punerii în interdependenţă a membrilor acestuia în vederea dezvoltării. Denumirea conceptului şi practicii respective sugerează că procesul urmăreşte să formeze deprinderi în consonanţă cu normele grupului. diversitatea este un factor vital pentru supravieţuirea creativităţii în grup. La rândul său. În opinia lui Ştefan Boncu. Suportul echipelor se constituie ca rezultat al coroborării mai multor aspecte: instruirea. pp. să diminueze rezistenţa la schimbare şi să înveţe prin cooperare. de afirmare şi de integrare cu precădere la membrii nou veniţi sau în cazul în care grupul a suportat o schimbare dramatică. intergrupale). În alt plan. dezvoltarea capacităţii de a diagnostica situaţiile sociale (interpersonale. de a angaja comportamente de colaborare şi de a rezolva situaţiile conflictuale prin angajarea în rezolvarea problemelor“ (Boncu. p. proiecta sau livra mai bine un produs sau un serviciu“ (p. T-group-ul „se grupează în jurul ideii de «învăţare reciprocă». aşadar. T-group-ul îşi are originea în nevoia de recunoaştere. autenticitate sporită în relaţiile interpersonale. Cunoscută mai ales sub denumirea de team building. ea presupune trei etape: dezrădăcinarea – invalidarea unui 53 . recompensele. 248). de achiziţie prin apelul la experienţa celorlalţi: încurajarea unui spirit de cercetare şi de experimentare în relaţiile sociale. este foarte important de notat faptul că un grup trebuie să deţină cunoştinţe complexe pentru a satura cu succes sarcina asumată. promovând ideea de auto-informare. Training group-ul sau T-group-ul este unul dintre mijloacele destinate dinamizării grupului.

1948). în cea de-a doua categorie se regăsesc: încurajatorul. tehnicianul procedural. conformism. Vom explicita articulaţiile esenţiale ale acestora prin prisma relevanţei lor în plan organizaţional. elaboratorul. dominatorul şi lobby-stul. ca formă de negociere. a atitudinilor şi comportametelor dezirabile pentru noul context. procesele şi fenomenele recurente la nivelul grupurilor. realizatorul de compromisuri. mai ales pentru evitarea dezacordurilor păgubitoare în plan energetic. coordonatorul. Sheats.a. armonizatorul. Benne şi P. gândire de grup. evaluatorul critic. Cauzele recurgerii la normalizare pot fi nevoia de a scăpa de incertitudine. executantul. transferul şi instaurarea unor noi standarde de grup. 2. coeziune. precum şi roluri individuale (Boncu. de a asigura un cadru de securitate. furnizorul de informaţii. căutătorul de recompensă.comportament inadecvat. 219. solicitantul de informaţii. Membrii T-group-ului pot adopta roluri privind sarcina. organizaţia reproduce comportamentele. solicitantul de opinii. 2003. una dintre modalităţile de negociere a relaţiei conflictuale (în sensul larg al cuvântului) dintre două entităţi. de aici. cât. orientatorul. James J. grupul multumit de sine insus şi grupul foarte productiv. acesta considera că respectarea normei este. energizatorul. 92). play-boy-ul. Procese şi fenomene de grup Ca entitate socială coerentă. registratorul). roluri de construire şi menţinere a grupului. Ne referim aici la normalizare. Rolurile individuale sunt: agresorul. Conceptul normalizării îi aparţine lui Serge Moscovici (2002. normativitate. p. grupul conflictual.D. energia grupului. p. conducerea grupurilor ş. furnizorul de opinii. uşierul – cel care încearcă să menţină deschise canalele de comunicare.11. confesivul. cel care blochează. 54 . În prima categorie intră: iniţiatorul contributiv. observatorul şi comentatorul grupului. Cribbin (1986) realizează o tipologie inedită a grupurilor: grupul ranchiunos. citând analiza din 1947 a lui First National Training Laboratory in Group Development şi studiul lui K. este compromisul. facilitare socială. şi înţelesul că norma este rezultatul unor concesii succesive făcute nu atât de dragul consensului. grupul apatic. creatorul de standarde. Caracteristica normalizării. de fapt.

influenţele similare ce acţionează din exterior asupra fiecăruia din membrii grupului şi influenţa reciprocă a membrilor grupului (Boncu. citat de Ştefan Boncu. Norma este o producţie colectivă ce răspunde unor obiective sociale. Autorul indică posibilele surse ale uniformităţii de comportament: similaritatea afinităţilor pe care membrii le avuseseră înainte de a se constitui grupul.de a evita escaladarea stării conflictuale. Aceste obiective vizează fie funcţionarea internă a grupului. Ultima dintre sursele uniformităţii este singura pe deplin validă pentru că primele două au caracter limitativ. Ea furnizează un cadru de referinţă pentru a analiza ceea ce este dezirabil. p. Ele permit distribuirea valorilor sociale (indivizii aparţin unor grupuri de apartenenţă) şi au repere în grupurile respective. p. ci menţinerea ei (presiune spre conformism) sau schimbarea sa (inovare). utilitatea socială este principul activ al normelor. tinzând spre constituirea unei opinii comune. Ştefan Boncu consideră că nici simpla imitaţie – ca influenţă exercitată de modele superioare şi nici facilitarea socială nu pot susţine alinierea la normă. fie raporturile pe care acesta şi le stabileşte cu alte grupuri (de pildă. Normalizarea. „norma este un standard sau o scală constând din categorii ce definesc o marjă de comportamente şi atitudini acceptabile pentru membrii unei unităţi sociale“ (ibid. 224). Notăm aici (deşi vom reveni pe larg mai jos) că prin facilitarea socială se înţelege „ameliorarea performanţei unui individ atunci când ceilalţi sunt de faţă în raport cu situaţia în care subiectul se află singur“ (Ştefan Boncu. În opinia lui Muzafer Sherif. situaţie care ar complica potenţialul conflictual al grupului. raţionamente şi comportamente. Norma determină atribuiri de valoare: o normă defineşte ceea ce este apreciat în cadrul grupului şi ce este dezaprobat. 2003. O normă adoptată nu mai priveşte fomarea normei înseşi. Indivizii evită să emită opinii extreme pentru că presupun că acestea îi vor plasa în dezacord cu ceilalţi. 92). 87). Când o 55 . uniformitatea poate fi o normă legată de viaţa internă). 2002. conformitatea şi inovarea sunt modalităţi de reducere a divergenţelor în cadrul unui grup. Norma este sursă de uniformitate.. p. Normele nu există decât în măsura în care indivizii le activează prin atitudini. Normele au funcţie prescriptivă (indică un comportament dezirabil) şi funcţie evaluativă (permit compararea membrilor).

d) independenţa. deşi controversată.E. După Boncu. echivalentă cu absenţa schimbării la ambele niveluri. devine o normă a grupului. este importantă observaţia lui Asch (ibid. Conformismul prezintă aspecte diferite. care presupune schimbare în plan public. în general. Adeziunea la normă conduce la aprobare socială. 56 . ce se exercită asupra individului spre a judeca sau acţiona în concordanţă cu grupul“ (2002. p. p. eventual. determinându-l să se alinieze opiniilor şi comportamentelor dominante. care au validat esenţa conformismului. care înseamnă schimbare în ambele planuri: individul îşi însuşeşte norma de grup la nivel public. complezenţă. dacă grupurile practică sancţionarea devianţilor. Boncu conchide: grupurile obţin. 76-90).. Asch şi bazându-se pe cercetările lui Leon Festinger. c) conversiunea. 124). iar nerespectarea normei duce la dezaprobare socială şi. 132): a) complezenţa. p. 2002. 124) este acel „comportament desfăşurat cu intenţia de a îndeplini expectanţele normative ale grupului aşa cum sunt ele percepute de către individ“. Este evident că nu întotdeauna recursul la uniformitate poate avea drept cauză conformismul.. Conformismul (Hollander şi Willis citaţi în de Boncu. fără a-şi schimba comportamentul public. sunt numeroase situaţiile în care membrii grupurilor au fost astfel selectaţi încât găsesc că soluţiile echilibrate sunt cele mai indicate. pp. „conformismul corespunde unei situaţii în care interacţiunea unui individ cu un grup dă naştere unor presiuni. se obţine. Descriind experimentele lui S. nu acceptare privată. dar nu şi în cel privat. fără acceptare privată. 164) potrivit căreia conformitatea ţintei se realizează mai uşor dacă grupul de presiune este redus numeric. de asemenea. b) interiorizarea. la excluderea din grup (vezi Adrian Neculau. cât şi la nivel privat. În context. după nivelurile de influenţă socială asociate (ibid. complezenţă. p. Grupul poate aplica o presiune uriaşă asupra individului. faţă de situaţia în care acesta este numeros. deci conformism public.opinie comună se stabilizează. 2001. proces prin care subiectul acceptă influenţa la nivel privat.

Comportamentul membrilor grupului este asertiv şi este menit a-l proteja. iniţiatorul unor experimente care au avut ca rezultat observaţia că „influenţa majoritară conduce la modificarea nu numai a judecăţii. 2000. Pentru cei care conduc grupuri. atipic. 54). individul este considerat excentric. ai contextului şi de supraestimarea factorilor dispoziţionali personali. cu cât este mai importantă abaterea de la norme şi cu cât aceasta este mai periculoasă pentru supravieţuire. incompetent sau chiar insolent. dar mai ales obiectul judecăţii“. 49) ceea ce are ca efect însăşi transformarea grupului. cu atât reacţia majoritarilor este mai promptă şi lipsa de conformitate este sancţionată mai energic. În plus.. I. p. Aşa că procesul de conformare este dinamic: înseamnă atât transformare individuală cât şi de grup. În acest caz. orgolioşi.Conformarea sau convergenţa către comportamentul sau către răspunsul unui anumit individ se produce atunci când acesta a dovedit şi în alte ocazii că poate soluţiona o problemă sau că are aptitudinile unui lider carismatic. În cazurile în care nu se produce conformarea. el a constatat că diferenţele de informaţie modifică judecata indivizilor (Drozda-Senkowska. comportamentul indivizilor este mai degrabă determinat de subestimarea factorilor situaţionali. Tolerarea abaterilor poate 57 . avizi de stimă din partea celorlalţi. Căutând explicaţii privind convergenţa spre comportamentul sau spre răspunsul unui anumit individ. Lorge (1936) face observaţia că acceptarea unei opinii este dependentă de prestigiul celui care o enunţă. Refuzul conformării este mai uşor de realizat dacă subgrupul majoritar nu este omogen sau dacă norma acestuia nu este validată la momentul dat. apare mai importantă menţinerea unităţii grupului decât calitatea răspunsului la problema în chestiune. Acest punct de vedere nu a fost agreat însă de Solomon Asch (1940). Competenţa lui recunoscută îl aşează deasupra celorlaţi. care renunţă a mai emite opinii şi care se aliniază la soluţia liderului. p. Pentru asigurarea stabilităţii grupului conformiştii fac presiuni asupra devianţilor pentru respectarea normelor. Încrezători în calităţile proprii. este demn de reţinut că Solomon Asch a demonstrat experimental un aspect paradoxal şi anume „că un subiect din patru dă dovadă de conformism în aprecierea unui obiect care în sine nu provoacă nici un dubiu şi nu comportă deci nici o ambiguitate“ (ibid.

Complianţa se referă la comportamentul normativ al salariatului care nu împărtăşeşte valorile şi normele comune. 257): complianţa. urmează excluderea din grup sau etichetarea lor ca excentrici. dar şi pentru că ochii şefilor sunt aţintiţi mai degrabă asupra rebelilor şi nu asupra lor. a înţelegerii importanţei sarcinii sau a recunoaşterii puterii. p. În plus. Un alt aspect al grupului care îl menţine ca entitate consensuală. Coeziunea se construieşte pe baza atracţiei personale multiple. Pentru salariaţi. 58 . Consensul anticipează coeziunea.fi acceptată numai dacă statutul angajatului este înalt şi dacă abaterea nu pune în pericol real fiinţa grupului. influenţei sau prestigiului grupului. ceea ce reprezintă un compromis în condiţiile în care performanţa lor are o conotaţie importantă pentru grup. ca expresie a unităţii de interese şi afinităţilor interpersonale. Pe de altă parte. identificarea şi internalizarea. conformarea apar ca un act firesc. coeziunea este şi una dintre consecinţele capacităţii de auto-orgnizare. Sunt cunoscute trei forme ale conformării (Kelman. că subscriu aceloraşi valori va proceda la conformare prin identificare pentru este mijlocul prin care se poate identifica cu grupul. managerilor le vine greu să-i excudă pur şi simplu pe devianţi din două motive: prevederile legislative în materie îi protejează pe salariaţi şi nu le convine să recunoască incapacitatea lor de a-i convinge pe subalterni de validitatea şi importanţa normelor. Dacă salariatul constată că grupul este „relevant pentru identitatea sa profesională“ (idem) şi că membrii formaţiei din care face parte au idei şi credinţe apropiate cu ale lui. Soarta devianţilor poate fi diferită: după sancţiuni repetate. ca urmare. apud Bogáthy. stabilă şi având capcitatea de a-l reforma este coeziunea. De aici observaţia potrivit căreia în grupurile coezive nivelul cantitativ şi calitativ al mesajelor schimbate între membri este pregnant. coerentă. Internalizarea se produce atunci când valorile şi credinţele angajatului coinicid cu ale grupului. dar care este conştient de normalitatea recompensării efortului şi de posibilitatea sancţionării în cazul devianţei. comportamentul lui dovedeşte supunere şi resemnare. comportamentul devianţilor pare a fi acceptat uneori pentru exotismul lui. 2004. în acest caz. cei care au şansa să respire în voie.

un faliment sau o competiţie inegală). gradul de coeziune va fi mai accentuat faţă de cel al unui grup bazat pe asemănări. Succesul. pp. Ca antropolog. 62-63). îndeplinirea efectivă a obiectivelor suferă din cauza problemelor de comunicare şi coordonare. competiţia. în măsura în care este focalizat pe realizarea obiectivelor. mai apţi să câştige dacă acţionează împreună. Criteriile de selecţie. Toate aceste influenţe pot fi manipulate de către liderii grupului sau de către membrii înşişi pentru a atinge rezultatele vizate. Diversitatea membrilor este un factor ce poate determina coeziunea grupului. Este ştiut faptul că un grup exclusivist este atractiv. mărimea grupului şi durata iniţierii. durata iniţierii şi rigurozitatea accesului influenţează gradul de unitate a grupului. pentru a elimina pericolul sau pentru a se proteja în faţa ameninţărilor. O condiţie importantă a replierii este disponibilitatea resurselor. pp. diversitatea membrilor. Sunt şi cazuri în care pericolele pot destrăma coeziunea pentru că nu există resurse suficiente (de pildă. 239-242). Ciclul A 59 . pp. Mărimea grupului antrenează următoarele consecinţe în privinţa coeziunii: grupurile mari sunt cronofage atunci când trebuie să-şi stabilească obiectivele. factorii care influenţează coeziunea sunt ameninţarea. în faţa obstacolelor din exterior membrii săi se repliază. aceasta se produce mai greu dar. Johns (1998. Mary Douglas a examinat în lucrarea sa Cum gândesc instituţiile (2002. Ameninţarea externă şi competiţia contribuie la întărirea coeziunii grupului. autorul propune două scheme (cicluri) prin care explică mecanismele care asigură coeziunea grupului (2002. Chiar dacă într-un grup există disensiuni. 51-64) procesele prin care gândirea indivizilor devine dependentă de instituţiile pe care le populează şi modul în care aceştia renunţă la interesul personal în favoarea construirii bunurilor colective. atingerea obiectivelor dă autoritate unui grup şi creşte gradul de seducţie al acestuia.După G. Replierea se produce fie pentru că indivizii din grup se simt mai puternici. succesul. reuşita.

Graniţa (Y) menţine X (regula egalităţii). Y este un efect neintenţionat al lui X. Faptul că ei trebuie să fi desfăşurat suficientă activitate în colectiv pentru a impune o regulă pare destul de îndoielnic. 2. dependenţa cauzală dintre lider şi membrii grupului este biunivocă şi trainică. 2. Y este benefic pentru Z (consolidarea comunităţii). Y este util lui Z. că membrii grupului doresc supravieţuirea comunităţii fără ca ei să fie nevoiţi să renunţe la autonomia lor ca indivizi. fiecare membru va aplica regula respectivă. retragerea). Mary Douglas conchide: „din pricina slăbiciunii liderilor. 4. Se explică. Printr-o buclă cauzală invizibil. Y (slăbiciunea liderilor) susţine X (tendinţa de a ameninţa cu resurselor lor particulare. 4. dar nu imediat productivă: tendinţa liderului de a impune o anume conduită este amendată de membrii grupului care au ca variantă abandonarea formaţiei respective. Însă doar din dorinţa interesată de a nu fi înşelat de ceilalţi membri. Ciclul B 1. egalitate şi pe participarea în proporţie de 100% a membrilor grupului). 3. fiindcă le permite indivizilor raţionali să se opună pretenţiilor nedorite asupra Y este un efect neintenţionat (şi practic nemulţumitor). 5. pentru că ar pierde şansa realizării unor obiective personale sub umbrela organizaţiei din care fac parte. Ca urmare. care garantează în mod automat că ieşirea din grup va fi costisitoare“. Y (slăbiciunea liderilor) este un efect al lui X (o ameninţare credibilă de retragere din Z). Plecarea acestora nu se va produce însă. astfel. 3. participarea impresionantă la realizarea sarcinilor grupului. Ameninţarea cu separarea poate fi controlată indirect printr-o graniţă puternică (ciclul B). comunicarea 60 . Y se realizează printr-o buclă cauzală imperceptibilă.1. întrucât membrilor le place să stea împreună. Astfel. deoarece previne dezvoltarea unor legi coercitive. Y nu este recunoscut ca efect al lui X. 5. Efectele coeziunii sunt: diminuarea absenteismului.Y (o graniţă stabilă şi bine definită în jurul grupului) este un efect al lui X (accentul pus pe egalitate şi pe participarea în proporţie de 100% a membrilor grupului). care este instituit pentru a-i controla pe membrii independenţi. nu se poate realiza nici un consens asupra formulării sau aplicării legilor care să-i pedepsescă pe devianţi (ciclul A). regula amintită are efectele autodefensive ale unei convenţii.

De asemenea. grupurile coezive exercită o influenţă mai mare asupra membrilor. realizarea cu succes a obiectivelor (aceasta în condiţiile în care este vorba mai ales de scopurile proprii grupului care nu coincid. În grupurile strâns unite membrii tind să se implice şi să comunice mai mult şi mai des. 1998. 242) În cercetările sale asupra coeziunii Cartwright (în Forsyth R. normă acceptată Coeziune scăzută Productivitatea Figura 2. grupurile cu un grad mare de coeziune sunt mult mai eficiente în atingerea scopurilor decât cele mai puţin coezive. ea contribuie la creşterea vitalităţii şi potenţei grupului şi sporeşte semnificaţia calităţii de membru pentru fiecare individ în parte. 1983) afirmă că există o serie de consecinţe pozitive şi negative ale coeziunii în grup. sarcinile care solicită interdependenţa au un grad mare de reuşită. 61 . 241) citează un studiu asupra grupurilor de muncă din industrie care a admis următoarele concluzii: grupurile coezive omogenizează productivitatea membrilor individuali şi totodată. pedepse. normă impusă Coeziune înaltă. Creşterea coeziunii este asociată cu creşterea capacităţii grupului de a-şi reţine membri. recompense. Johns (1998. p. ei au o stimă de sine crescută şi o anxietate mai redusă pentru că grupul se constituie în sursă de securitate şi protecţie. cu cele ale organizaţiei. ajung să aibă productivităţi mai mari sau mai mici în raport cu grupurile mai puţin unite – a se vedea Figura 2. să fie mai prezenţi în grup. creşterea motivaţiei în privinţa participării la activităţile de menţinere a unităţii grupului. Printre consecinţele pozitive el anumeră satisfacţia şi plăcerea. p. Donelson.3. Număr de membri Coeziune înaltă. Pe de altă parte. determinându-i să rămână în grup chiar şi atunci când aceştia nu-şi mai doresc calitatea de membru.şi cooperarea între membri grupului.3 (adaptare după Gary Johns. creşterea gradului de confomare la sistemele de reguli. în toate cazurile.

în 1898. obiectiv vorbind. doi complici spun sistematic verde. Acest experiment evidenţiază efectul de conformism. 62 . Potrivit paradigmei inovării (influenţa minorităţii) minoritatea prezintă o normă alternativă. grupul nu creează egali (există doar majoritatea şi devianţii). Moscovici.Avantajele şi dezavantajele coeziunii sunt fondate pe ipotezele următoare: individul este dependent de grup. psihologul Norman Triplett (în Forsyth R. conversia Se studiază influenţa minorităţii asupra majorităţii Efectul principal – conversia este latentă Minoritatea este formată din complici ale căror răspunsuri sunt programate Evidenţa obiectivă este în favoarea majorităţii Numeroase studii au pus în evidenţă efectele pozitive ale co-acţiunii asupra oamenilor şi animalelor.1 Suivismul Se studiază influenţa majorităţii asupra minorităţii Efectul principal – conformismul. Tabelul 2. divergenţele iniţiale nu sunt aleatorii. dar şi a simplei prezenţe a unui auditoriu aflat în preajma unui individ aflat în competiţie cu el însuşi. decât atunci când concurau contra cronometru. cunoaşterea de către deviant a raţionamentului majorităţii înainte de a-şi exprima propriul raţionament care are ca efect reducerea divergenţei de către deviant. 1965) poate fi descrisă astfel: un individ (naiv) având în mod obiectiv dreptate şi fiind conştient de acest lucru putea „imita“ un grup care. 1983) a analizat recordurile de viteză la cursele de ciclism şi a observat că mulţi ciclişti au obţinut viteze mai mari când concurau unii cu alţii. Caracteristicile paradigmei conformismului sunt: raţionamente dihotomice. Suivismul sau imitarea normei de grup este un fenomen ale cărui mecanisme sunt explicitate de experimentele revelatoare ale lui Asch şi Moscovici. coeziunea şi omogenizarea sunt complemetare. Conform paradigmei albastru/verde a lui S. 24% dintre cazuri (efect redus. în 8. greşea (voluntar sau nu) în unanimitate. Donelson. dar repetabil). este evident Majoritatea este formată din complici Evidenţa obiectivă este în favoarea minorităţii Inovarea. Rezumatul conceptelor prezentate mai sus sunt prezentate în Tabelul 2. Subiectul aflat într-o poziţie divergentă faţă de raţionamentul colectiv majoritar reduce această divergenţă adoptând raţionamentul colectiv. Paradigma conformismului (experimentul lui Asch.1. Ca exemplu. iar cei patru naivi vor spune verde deşi e vorba în realitate de albastru.

în situaţii simple sau bine învăţate. Allport din 1920 au condus la învăţăminte importante în ceea ce priveşte munca solitară şi munca în colectiv. Spiritul de competiţie este abandonat în situaţii simple pentru că dorinţa de câştig în favoarea grupului este mai importantă. grupul este mai puternic decât indivizii mai ales în faţa problemelor de rutină sau a celor repetitive. Conform primei teorii. Efectele de facilitare socială pot fi explicate pe baza teoriei distragere-conflict şi a teoriei autoprezentării.Efectele co-acţiunii şi ale audienţei au primit numele de facilitare socială. cauzând un conflict în modul de distribuire a atenţiei între ceilalţi indivizi şi sarcina de îndeplinit“ – factor agravant. Ceea ce apărea ca factor facilitator pozitiv – prezenţa sau participarea altora la efort – apare ca un dezavantaj în cazul problemelor complexe. S-a dovedit că acest sprijin nu conduce întotdeauna la performanţă..H. fiecare lucrător este mai rapid. ieşirea dintr-un labirint simplu este găsită mai repede). 63 . mai eficient. Eşecurile de răsunet ale unor grupuri considerate puternice stau mărturie precarului echilibru dintre a vrea şi a putea. prezenţa altor persoane „distrage atenţia persoanei. El a identificat influenţa variabilei sociale asupra conduitei individuale. răspunsurile la provocările mediului au fost sistematic pozitive (oamenii mănâncă mai mult în familie decât în singurătate. iar teoria autoprezentării susţine că prezenţa altora „amplifică dorinţa individului de a-şi prezenta o imagine favorabilă“ (Atkinson et. Nevoia de sporire a stimei de sine şi a stimei din partea altora apare ca un handicap suplimentar. În situaţii complexe. Rezultatele acestor observaţii şi experimente trebuie cunoscute celor care cer imperativ echipelor să atingă praguri înalte de performanţă. expertiza în materia respectivă lipseşte. p. Astfel. 2002. iar teama de evaluare individuală nefavorabilă din partea coechipierilor şi de eşec este amplificată chiar de prezenţa acestora. Experimentele lui F. În grup. 869). al. răspunsurile corecte se identifică anevoie pentru că apar variabile incontrolabile: variantele de răspuns pe care le prezintă membrii grupului sunt numeroase. Simpla prezenţă a coechipierilor reprezintă un obstacol în plus în rezolvarea sarcinii pentru că indivizii se află în devenire în raport cu starea lor anterioară şi în competiţie cu ceilalţi în vederea dobândirii unei poziţii care să le permită controlul grupului. pe când în situaţii complexe co-acţiunea sau prezenţa altora nu a dus la răspunsuri corecte.

Grupuri eficace Atmosferă informală. ideile mai numeroase. „faptul de a lucra în colectiv face gândirea mai obiectivă. acţionând într-un sens modelator“ (apud Golu. În plus. altele sunt deschise Se consideră că majoritatea simplă este suficientă pentru luarea unei decizii de grup Conducătorul formal îşi execită autoritatea Grupul evită să se autoevalueze Formarea continuă a fost abandonată De interes pentru cei care conduc grupuri este cunoaşterea teoriei impusului (Hull-Spence).chiar dacă prezenţa altora poate constitui în anumite circumstanţe un element stresant sau stânjenitor. se acceptă şi se încurajează confruntarea constructivă Grupul se supune autoanalizei. relaxată Comunicare bogată. altfel spus.2 Grupuri ineficace Atmosferă tensionată sau delăsătoare Discuţiile sunt dominate de una sau două persoane Nu pare să existe un obiectiv comun. dar creşterea nu este proporţională cu numărul participanţilor. a te stima şi a dobândi stima altora. În opinia lui Ştefan Boncu (2003. „creşterea activării îmbunătăţeşte performanţa în activităţile simple. 200). scopurile sunt obscure sau necunoscute Participanţii au tendinţa de a nu se asculta şi sunt suspicioşi Unele conflicte sunt evitate. creşterea productivităţii şi a eficienţei tinde asimptotic către pragul capacităţii fizice. tendinţa de a da un răspuns creşte direct proporţional cu puterea obişnuinţei de a-l emite şi cu nivelul impulsului. Astfel. evaluarea eficacităţii unui grup este legată de completitudinea realizării sarcinii şi de satisfacţia participanţilor ocazionată de acest efort. 1974. conform căreia activarea (excitarea fiziologică) întăreşte răspunsul dominant. cu implicare cvasiunanimă Sarcina este cunoscută şi agreată de fiecare dintre membri Membrii grupului se ascultă cu atenţie unii pe alţii şi îşi acordă încredere reciprocă Conflictele sunt prevenite prin abordări pozitive anticipative Majoritatea deciziilor se adoptă prin consens Ideile sunt exprimate liber şi deschis. răspunsul dominant nu 64 . dar mai mediocre. bine învăţate. înseamnă a te descoperi. p. p. spune Allport. 225). Un tablou al caracteristicilor grupurilor eficace – mature şi ale grupurilor ineficace – aflate în perioada de formare sau în declin este o încercare de a sintetiza viaţa fiecăruia dintre acestea (Tabelul 2. S-a demonstrat că performanţele individuale cresc dacă munca se desfăşoară sub privirile şi cu participarea altora. aici răspunsul dominant este corect“. evaluările sunt periodice sau au loc ori de câte ori este nevoie Membrii grupului se perfecţionează continuu Tabelul 2. Grupul atenuează extremele indicatorilor. A lucra în prezenţa altora înseamnă a intra în competiţie cu sine şi cu ceilalţi. iar „în sarcinile complexe.2).

luptând împotriva agresiunilor venite mediul exterior. gândirea de grup poate avea efecte devastatoare. ce consideră că simpla prezenţă a publicului sau a co-actorilor este o posibilitate de a fi evaluat. Mecanismele gândirii sunt schematice: se percepe realitatea în termeni de da sau nu. se manifestă o scădere a motivării pentru realizarea sarcinii. Deşi denumirea conceptului nu lasă să se întrevadă nici o conotaţie negativă. Din acest motiv. teoria fricii de evaluare (ibid. ca mijloc de conservare a unităţii grupului. favorizând emiterea lui. neglijând informaţii relevante care se află în contradicţie cu voinţa de acţiune a liderului sau a membrilor grupului. O caracteristică proeminentă a grupului este gândirea de grup. prilej de stres suplimentar şi de creştere a excitării fiziologice.mai corespunde celui corect. (apud Boboc. p. ca rezultat al presiunilor de grup“. Max Ringelmann a demonstrat experimental că o dată cu creşterea numărului de membri ai grupului se reduce efortul individual.. în plus este vorba de manifestarea lipsei de coordonare sau de imposibilitatea valorificării ei depline. Ea se produce atunci când un grup puternic sudat adoptă în condiţii de izolare voluntară şi în condiţii stresante o decizie consistentă. Acestora. Substanţa fenomenului constă în tendinţa grupului de a se proteja. suficient de puternic pentru a face faţă crizei. iar activarea. În opinia lui Janis Irvin. 55) gândirea de grup reprezintă „o deteriorare în eficacitatea mentală a percepţiei realităţii şi în judecăţile morale. dar şi celor care nu s-au exprimat explicit nu la rămâne decât autocenzura. Desconsiderarea argumentelor pro sau contra are loc pe fondul unei crize pe care grupul o parcurge – o puternică presiune externă sau un dezechilibru intern. se consideră nefondat că grupul este invulnerabil.. acest fenomen a primit numele de lene socială (ibid. 226) este esenţială pentru aprecierea evoluţiei unui individ (un angajat oarecare). 227). 65 . p. 2003. Opozanţii sunt aduşi în faţa instanţei colective şi vor trebui să dea socoteală pentru încercarea de deconcertare a grupului. duce la o performanţă slabă sau chiar la eşec“. dar şi a tendinţelor de centrifugare şi autonomie pe care unii dintre membri le manifestă. afirmăm că evaluările anunţate şi asistate nu pot constitui probe definitive pentru clasificarea angajatului respectiv. Din pricini încă insuficient cunoscute. În acelaşi context. p. există credinţa că moralitatea demersului este implicită şi se contează pe unanimitatea abordării problemei într-o manieră forte.

Grupul construieşte stereotipuri defavorabile ale celor din afară care sunt ţinta deciziilor. ci şi moralmente corecte. iar uneori sunt luate măsuri de pedeapsă împotriva celor care au alte păreri. Deciziile pe care grupul le adoptă sunt nu doar percepute ca înţelepte. Iluzia umanităţii. Toleranţa pentru cel mai mic dezacord faţă de problema în discuţie este minimă. se limitează căutarea informaţiei. Stereotipizarea celor din afară. Protecţia mentală. Janis (citat de Forsyth R. se manifestă o încredre excesivă cu privire la calităţile morale şi intelectuale ale grupului – fapt care provoacă o iluzie de invulnerabilitate şi care împiedică depistarea pericolelor. sunt refuzate informaţiile şi opiniile care contrazic opinii deja existente. se creează iluzia de uniformitate. ei tind să nu le exprime. Donelson. se evită dezbaterea. Deşi unii dintre membrii pot să aibă unele îndoieli cu privire la deciziile luate de grup. Membrii grupului sunt supraîncrezători şi dispuşi să-şi asume mari riscuri. Membrii se conving pe ei înşişi să evite a da glas unor opinii contrare grupului. Ignoră semnalele evidente de alarmă. există tendinţa de a proteja grupul şi pe responsabilii săi de informaţii discordante în raport cu primele alegeri.În lucrarea lui Gary Johns sunt redate principalele simptome ale gândirii de grup (1998. Presiunea pentru conformitate este prezentă în diferite grade în aproape toate grupurile. Membrii se presează reciproc să intre în rând şi să se conformeze vederilor grupului. Problemelor şi contraargumentelor de neignorat li se dau interpretări raţionale spre a fi îndepărtate. Presiune pentru conformitate. Membrii percep că au suport unanim pentru cursul ales al acţiunii. 1983) a nominaliza două simptome ale gândirii de grup: căutarea prematură a acordului şi percepţiile greşite. Drept urmare. Raţionalizarea. În cazul gândirii de grup presiunea devine şi mai mare. Unii dintre membrii grupului pot adopta rolul de <păzi> grupul de informaţii care merg în sens opus deciziilor. p. Autocenzurarea. În luarea deciziilor membrii grupului tind să nu-şi exprime dezacordul şi să manifeste o gândire critică. Iluzia moralităţii. 66 . se analizează superficial informaţiile disponibile. 374): Iluzia invulnerabilităţii.

o întâlnire în care membrii să poată rediscuta orice dubiu sau rezervă faţă decizia luată. Dacă grupul evoluează matur. Yves Saint-Arnaud arată (2001. există relaţia: 67 . 286) că energia totală produsă de indivizii care compun grupul Etotal se consumă conform formulei: E total = E producţie + E solidaritate + E înterţinere + E rezidual. înterţinere obstacolelor care stau în calea desfăşurării activităţii de producţie şi a consolidării solidarităţii de grup. protejarea gândirii în grup determină o concurenţă iluzorie a opiniilor.. solidaritate pentru asigurarea solidarităţii dintre membrii grupului. Janis citat de Atkinson (op. conform reprezintă energia cheltuită pentru susţinere şi încurajare reciprocă. şi în sfârşit – o dată ce grupul a ajuns la un consens – să existe «o a doua şansă». ducând la o aparentă unanimitate. Protejarea gândirii asigură protecţia membrilor grupului faţă de informaţii care le-ar distruge încrederea în grup şi în abilitatea acestuia de a formula soluţii viabile. reprezintă energia cheltuită pentru prevenirea sau înlăturarea obiectivelor asumate. Presiunea conformităţii. O altă caracteristică importantă pentru comportamentul grupurilor în organizaţii este energia grupului. E residual este energia pe care indivizii o consumă în folos propriu. consideră că liderul trebuie să fie conştient de pericolul fenomenului şi trebuie să asigure condiţiile unei dezbateri lipsite de constrângeri. punând sub semnul întrebării decizia grupului. cit. Liderul grupului trebuie să permită o atmosferă deschisă dezbaterii şi să nu ia o atitudine personală în favoarea unei anumite poziţii înainte ca discuţia să înceapă. Astfel. Informaţiile controversate sunt „pierdute“ sau „uitate“ sau considerate irelevante. autocenzura. în care: E E E producţie reprezintă energia cheltuită pentru activităţi concrete. Neajunsurile pe care le aduce gândirea de grup pot fi prevenite. creative. 903). nefiind pusă la dispoziţia grupului. p. p. unul sau doi membri să fie desemnaţi pentru a adopta poziţia de «avocat al diavolului». stabil şi sănătos.Protejarea gândirii. să fie aduşi din afară experţi care să stimuleze grupul şi să-i dea noi perspective.

dacă este transferată responsabilitatea membrilor grupului. în vederea atingerii obiectivelor. Fernand Roussel (2001. aceştia îi vor uzurpa puterea. b) participanţii au dreptul de a lua parte la adoptarea oricărei decizii legate de viaţa lor profesională şi instituţională. Trebuie arătat că un asemenea fenomen nu se poate produce decât ca o reacţie de apărare a membrilor grupului la o ameninţate pe care o percep în puterea exercitată de autoritatea formală. d) conducătorul trebuie să respecte abilităţile membrilor grupului şi să le acorde încrederea de care aceştia au nevoie. Nu putem ignora particularităţii conducerii unui grup. decât cele urmărite de către conducător sau de un component oarecare al grupului. Ca urmare.E producţie + E solidaritate + E înterţinere > E residual. ca un numitor comun. trebuie să fie aceleaşi cu cele ale membrilor grupului. Pentru ca un grup să se poată expima la capacitatea maximă a potenţialului său. p. ansamblul indivizilor nu există ca grup. este necesar ca liderul acestuia să creeze condiţiile favorabile preluării funcţiei de conducere de către oricare dintre membrii grupului. ei vor avea tendinţa de a deveni din ce în ce mai dependenţi de acesta şi de a-şi autolimita implicarea. c) transferul puterii către grup trebuie să se producă numai când grupul are capacitatea de a o folosi. dacă membrii grupului îl percep pe conducătorul formal ca fiind cel care îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea şi are autoritate asupra grupului. Altfel. De aceea ne vom ocupa pe scurt şi de această problemă. conducătorul grupului trebuie să aibă disponibilitatea de a permite fiecăruia să participe efectiv la adoptarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor. luat ca întreg. 68 . Din partea conducătorului pot exista temeri că. Dacă E producţie + E solidaritate + E înterţinere = E residual. pentru că scopurile membrilor vor fi mai profitabile pentru grup. 610) enumeră resticţiile pe care conducătorul formal al grupului trebuie să le conştientizeze să le însuşească şi să le aplice: a) scopurile grupului. indivizii nu au un obiectiv comun şi nu există nici interacţiuni între aceştia.

). d) crearea unui climat de permisivitate. are capacitatea de a se plasa în locul altora etc. Transferul puterii de la conducătorul formal la grup – ca entitate de sine stătătoare – face ca acesta să-şi poate pune în valoare caracteristicile: simţul scopului. încredere şi respect reciproc. pentru a permite grupului să atingă iterativ nivelul abordărilor clare. contribuind la creşterea sentimentului participanţilor că implicarea lor este dorită şi importantă. conducere distribuită. flexibilitate şi adaptabilitate. construcţia bazată pe diferenţe. b) conducătorul se află permanent în contact cu membrii grupului. proceduri eficiente de muncă. 69 . întărind motivaţia coechipierilor săi). 215) arată că liderul trebuie să îndeplinească două funcţii fundamentale: a) asigurarea sinergiei de eficienţă (facilitarea atingerii scopului comun. p.Adoptarea acestei conduite trebuie urmată de un larg evantai de norme de comportament din partea conducătorului formal care a acceptat să transfere prerogativele conducerii către membrii grupului (Roussel. învăţare permanentă. 611): a) crearea climatului de empatie şi entuziasm (conducătorul dă dovadă de umanism. iniţiativă în structurarea grupului) şi b) asigurarea sinergiei de menţinere (menţinerea coeziunii grupului. p. este capabil să trăiască efectiv în mijlocul grupului ca un membru oarecare. 2001. Golu (1974. comunicarea deschisă. c) conducătorul se străduieşte să identifice semnificaţia şi intenţiile aflate în spatele ideilor exprimate de către participanţii care au debutat în problemele conducerii.

1. proiectul echipei va conduce la realizări imediate. mai ales. atitudinea binevoitoare şi aptitudinea de a lucra într-un colectiv. angajate într-un proiect şi obiective comune şi care adoptă un demers comun. este promovarea muncii în echipă. dar şi deschiderea umană reciprocă şi capacitatea de a fi empatic. la performanţă şi la recompense. considerându-se solidar responsabile“. Membrii echipei consideră că.Capitolul 3 ECHIPA 3. În opinia lui Jean-François Leroy (2001. p. în general şi a echipelor menite să identifice căi de creştere a calităţii muncii. După cum ne asigură Harrington H. alcătuit din persoane interdependente care urmăresc unul sau mai multe obiective comune. 428). Concepte Implicarea salariaţilor în problemele legate de dezvoltarea organizaţiei reprezintă un factor motivator de primă mână. 81% în Germania. de a intra în relaţii cu alţi indivizi. Prin proiectul echipei se înţelege nu atât sarcina realizării unui produs anume cât. Un al doilea. viaţă şi 70 . numărul organizaţiilor care au echipe cu sarcini legate de calitatea producţiei şi care cuprind mai mult de 25% din totalul salariaţilor este semnificativ: 59% în Canada. cu impact la fel de puternic. În acelaşi loc. dătătoare de satisfacţii. formată de un grup permanent sau de lungă durată. p. care permit concertarea eforturilor. lume. într-un context constrângător“. Efortul construcţiei şi menţinerii unei echipe este dat de nevoia indivizilor de asociere şi de apartenenţă în vederea satisfacerii unor scopuri personale. 64% în Japonia şi 51% în Statele Unite ale Americii. plină de sens. Abordările prezentate ne permit să dezvoltăm aspectele care definesc o echipă. autorul citează şi abordarea conceptuală a lui Katzenbach şi Smith. echipa este „o entitate cunoscută de o organizaţie. Aderarea la grup are loc ca urmare a percepţiei similarităţii opiniilor despre oameni. 204). James (2000. prin complementaritate înţelegem calificările profesionale şi tehnice diferite. James şi Harrington S. conform cărora „echipa este constituită dintr-un număr restrâns de persoane având competenţe complementare. Astfel. fiind stabilite cerinţele cooperării. întemeierea şi acceptarea condiţiilor pentru o cooperare de lungă durată. în special.

Încrederea poate fi bazată pe familiaritate. p. de a face exerciţiul gândirii creatoare. Absenţa 71 .. În opinia lui Katzenbach „un grup de lucru se sprijină înainte de toate pe contribuţiile individuale ale membrilor săi. pentru a realiza ceea ce numim «un produs al lucrului colectiv»“ (ibid. Membrii echipelor trebuie să aibă disponibilitatea de a-şi exprima opinii. Interesul echipei este vizat în armonie cu interesele personale. Ca un corolar. p. de a participa activ. dar existenţa lor reprezintă infrastructura care poate conduce la obţinerea performanţei. Succesul unei echipe este garantat de încrederea fiecărui membru în integritatea celorlalţi. prin concentrarea asupra similarităţilor între membrii ei şi prin succesul ei. 2003. 430). similaritate sau pe reţele sociale şi reprezintă o orientare pozitivă faţă de cineva în lipsa vreunui indiciu negativ. aflate în interacţiune în urmărirea acestor scopuri. 92). Membrii unei echipe coezive îşi acordă mai multă atenţie unul altuia şi manifestă afecţiune mutuală. Coeziunea este liantul unei echipe. participarea membrilor ei au o durată limitată de viaţă“. Dimpotrivă. definiţia lui Hogg (apud Leroy. a căror sumă conduce la realizarea grupului. fiind crucială pentru o bună funcţionare a acesteia. „Relaţia între coeziunea unei echipe şi performanţă este mai mult corelaţională decât cauzală“ (Hendrikse. coeziunea creşte gradul de conformare la norme. prin urmare. Coeziunea se creează prin formarea şi oferirea unei identităţi echipei.. o echipă tinde să amplifice colectiv impactul a ceea ce ar aduce fiecare membru dacă ar lucra singur. conştiente de interdependenţa lor pozitivă. echipa şi. Echipele nu sunt soluţia pentru oricare tip de activitate. Solidaritatea în asumarea responsabilităţii vine dintr-o bună suprapunere între obiectivele individuale şi cele colective. conştiente de cine este sau nu este membru al echipei. ce se străduiesc să atingă scopuri împărtăşite. „echipele nu sunt un panaceu pentru organizaţii“ (ibid. p. 2001. Ei trebuie să ştie a-i asculta cu răbdare pe ceilalţi. de a fi responsabili pentru acţiunile lor individuale şi colective. 11). dar a recunoşte că ele au cauze reale şi că merită a le pune în discuţie cu calm şi. În plus. p.organizaţii. asumându-şi roluri sau funcţii specifice în acţiune. nu întotdeauna „întregul înseamnă mai mult decât suma parţilor“. a evita amplificarea conflictelor. nu în ultimul rând. 429) uneşte caracteristicile surprinse în prezentarea anterioară: „echipa cuprinde două sau mai multe persoane.

echipa trebuie să fie alcătuită mai ales din specialişti. p. coechipierii vor fi selectaţi după criterii de disponibilitatea socială. Alcătuirea unei echipe Ceea ce-i reuneşte pe oameni în sânul unei echipe este existenţa unui obiectiv comun. În cadrul procesului prin care o persoană devine membru al unei echipe. adeseori. În cazul în care sarcina este deosebit de importantă. disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi încrederea în forţele proprii. motivaţiilor şi ideilor celuilorlalţi şi reprezintă siguranţa că aceştia îşi vor onora angajamentele. dar şi din oameni capabili să preia sarcini diverse. oamenii fac. 3. fără egoism suport celorlalţi. fiind admisă absenţa specialiştilor. se consideră că este mai importantă întemeierea echipei pe solidaritate şi pe asigurarea continuităţii decât centrarea pe sarcină. sarcinile unora pot fi distribuite după cum o cer diferitele împrejurări. În cazul în care raţiunea de a fi a echipei se bazează pe salvgardarea propriei entităţi.. Încrederea dintre membrii echipei se bazează pe experienţele anterioare sau pe înţelegerea interselor. un calcul de tip „cost-beneficiu“ (ibid. de a putea prelua creativ ideile grupului şi de a oferi. de obicei. Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa trebuie să cuprindă: experienţă de lucru în echipă şi experienţă profesională. în acelaşi timp. dar. contează competenţa. capacitatea de comunicare. la începutul constituirii grupului respectiv fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să ştie care va fi aportul lui la sarcina asumată colectiv. Dar. În aceste condiţii. În ce priveşte evaluarea. după ce încrederea dintre coechipieri atinge cota de siguranţă.încrederii poate submina orice tip de activitate.2. o 72 . selectarea membrilor unei echipe ar trebui să stea sub semnul complementarităţii. de a răspunde operativ cerinţelor altora. angajamentul şi tranziţia rolurilor. abilităţi tehnice şi de comunicare. În cadrul unei echipe. 86). experienţa anterioară. competenţele multiple şi policalificarea sunt mai apreciate în acest caz. spirit de echipă şi de iniţiativă. sunt esenţiale evaluarea. simţul responsabilităţii şi încrederea în forţele proprii. Raţional. Deşi echipa nu este caracterizată prin prezenţa unor roluri fixe. comunicativitatea şi capacitatea de a interacţiona eficient.

Desigur că liderul poate fi identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni comune. De multe ori. Echipele performante ajung astfel. fără a-şi revendica succesele grupului. realismul. Din perspectiva sarcinii. au credinţa că pot aduce idei noi şi consideră că vor fi răsplătiţi. de aceea. la cel de qvasi-membru şi la cel de membru cu drepturi depline Tranziţia are loc pe măsură ce persoana respectivă acumulează informaţii despre grup şi proiectează în cadrul lui propria imagine despre sine. dar alterori este sursa unor conflicte majore. gestionează cu tact şi inteligenţă conflictele. promovează performanţa şi-i încurajează pe cei care o ating.persoană trece de la statutul de non-membru. liderului echipei îi sunt proprii viziunea. dar mai ales în cel de-al doilea caz. curajul şi comportamentul moral. p. cooptarea unei noi persoane într-o echipă poate fi benefică. susţine ritmul de lucru. Citându-i pe Levine. Choi şi Moreland. se ridică câteva întrebări în procesul de construire a echipelor 73 . Oricum. dar şansele ca ea să reziste în timp sunt mai mici în această împrejurare. În costruirea unei echipe trei factori sunt esenţiali: sarcina care trebuie îndeplinită. Hendrikse (idem) pledează pentru promovarea „managementului intern al echipelor“. mai degrabă decât a a celui extern (intreţinerea relaţiilor cu cei de care echipa depinde). Noii veniţi pot fi vectori ai schimbării. să-şi dezavueze conducătorii şi să-i înlocuiască cu alţii. alteori el îşi asumă acest rol după o existenţă cvasianonimă. liderul ajunge să fie făcut responsabil de oricare dintre eşecuri şi să fie marginalizat. liderul este în măsură să încurajeze participarea membrilor echipei. Este persoana care înţelege cadrul general în care evoluează echipa. Hendrikse (2003. În plus. care nu mai sunt suficient motivaţi să ajute echipa cu membrii noi are un efect pozitiv asupra acesteia. îşi poate asuma riscuri. cunoaşte mecanismele motivării şi cerinţele comunicării eficiente. Natura activităţii care trebuie efectuată determină designul unei echipe. susţine dinamica echipei şi asigură feedback-ul. ştie să asculte. uneori. care menţine concentarea echipei asupra sarcinii. Fiecare echipă are un lider. uneori acesta este referinţa pentru ceilalţi. îi este proprie cultura organizaţiei. 97) arată că înlocuirea unor membri vechi. oamenii şi relaţiile dintre membrii echipei. Oricum ar fi. O echipă se constituie în jurul unui lider şi mai puţin în jurul unei idei.

egalitate între membrii sau gradul de implicare al acestora. James (2000. echipele nu ar trebui să aibă mai mult de zece membri. dar la pierderea controlului din partea managerului. în Tabelul 3. 75-77): a) De câtă autoritate are nevoie echipa pentru a-şi desfăşura activitatea? Un grad mai mare de autoritate duce la o motivare mai puternică a membrilor.1 sunt descrise sintetic profilurile acestor configuraţii. b) Pe ce tip de activitate se concentrează echipa? Există echipe tactice. Tabelul 3. p. 2003. termene lungi Numită Echipă de îmbunătăţire a proceselor Implicaţi în proces Obligatorie Moderată De către manageri La nivel de companie Şedinţe scurte. care execută planuri bine definite. Datorăm o tipologie a echipelor de lucru lui Harrington H.1 Caracteristici Membri Participare Dirijare de către manageri Alegerea sarcinilor Raza de activitate Timp de activitate Conducerea echipei Echipă operativă Aleşi pe baza experienţei Obligatorie Moderată De către manageri La nivel de companie Şedinţe scurte. coeziune. permanent Supraveghetor sau persoana desemnată Echipă de lucru autonomă Din departament Obligatorie Redusă De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. există echipe care rezolvă probleme. „interdependenţă secvenţială“ (fiecare membru este specializat pe o anumită secvenţă în cadrul activităţii) şi „interdependenţă reciprocă“.(Hendrikse. termene medii Supraveghetor Cerc al calităţii Din departament Voluntară Redusă De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. c) Care este gradul de interdependenţă a sarcinilor între membrii echipei? Există trei tipuri de interdependenţă a sarcinilor: „interdependenţă cumulativă“ (membrii echipei lucrează independent şi apoi cumulează rezultatele). permanent Comună sau prin rotaţie 74 . 207) potrivit caracteristicilor lor cele mai relevante. dar şi echipe de creaţie. termene medii Responsabilul de proces sau persoana desemnată Echipă de îmbunătăţire a calităţii Din departament Obligatorie Moderată De către echipă La nivel de departament Şedinţe scurte. d) Interesele membrilor echipei sunt de cooperare sau de competiţie? Recompensele sunt oferite pentru rezultate individuale sau pentru performanţele echipei? e) Cât de numeroasă trebuie să fie echipa? În mod normal. James şi Harrington S. pp. din considerente ce ţin de coordonare.

clarifică scopurile. pp. zăboveşte asupra detaliilor. uşor de influenţat lipsă de flexibilitate. 97-98).M. este adesea prea preocupat să comunice eficient exagerat de optimist. caută ocazii favorabile. comunicare. iniţiază măsuri practice atitudine metodică şi conştiincioasă. autonomie în ceee ce priveşte admiterea de noi membri. delegă uneori sarcinile proprii atitudine provocatoare. oricum. preocuparea pentru creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor prin training. răneşte sentimentele celor din jur incapacitatea de a-şi face adepţi. fiind exagerat de critic nehotărât în unele situaţii. spirit critic constructiv. nu reuşeşte să perceapă imaginea de ansamblu 75 . capacitatea de a rezolva probleme dificile entuziasm. Belbin (apud G. tipicar contribuţie limitată la un domeniu îngust. pentru asigurarea flexibilităţii şi a policalificării. are capacitatea de a decide dinamism. echipele în care managerul identifică obiectivele. gândire strategică cooperare. adoptarea deciziilor prin consens. încurajarea rotirii pe posturi (care. evită fricţiunile disciplină. echipele autoconduse. dar echipa decide asupra metodelor de lucru. diplomaţie. Rolul Designerul Investigatorul de resurse Coordonatorul Modelatorul Monitorevaluatorul Lucrătorul Realizatorul Finalizatorul Specialistul Contribuţia fundamentală creativitate. seriozitate. 2002.2. Trăsăturile definitorii al echipelor autoconduse sunt: libera alegere a obiectivelor şi a sarcinilor de muncă. imaginaţie. o variantă sumară este prezentată în Tabelul 3. asigură cunoştinţe şi competenţe pe care doar puţină lume le are Puncte slabe ignoră detaliile.Cole. ca roluri fundamentale. promovarea relaţiilor informale şi asigurarea feedback-ului în relaţiile cu mediul intern şi cu cel extern. structurarea posturilor şi stabilirea orarului de lucru. eficienţă. creativ.A. atitudine perceptivă. îşi face relaţii utile prezidează. stabilirea priorităţilor şi adoptarea standardelor de lucru. recunoaşterea publică a succeselor şi evitarea victimizării unui membru în caz de eşec. depistează erorile şi omisiunile. refractar la delegarea de responsabilităţi. Thompson (2001) este mai simplu. perseverenţă. îşi pierde repede interesul poate dovedi înclinaţii spre manipulare. nu sunt generice) în vederea înţelegerii problemelor colegilor. Una dintre clasificările cele mai cunoscute privind modelele comportamentale în cadrul unei echipe. respectă termenele de realizare decis în urmărirea scopului propus. face faţă presiunilor discernământ. alegerea căilor de rezolvare a problemelor.Punctul de vedere a lui Leigh L. cel care identifică obiectivele şi trasează direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea lor. îi aparţine lui R. curaj. el consideră că echipele pot fi cuprinse în trei categorii: echipele conduse de un manager. lentoare în depistarea posibilităţilor inedite îşi face prea multe griji.

În lucrarea lui James H. echipele diverse din punct de vedere cultural nu vor evolua la întregul potenţial.3 Moderatorul Scop Preocupare principală Responsabilităţi Să promoveze activitatea grupului Cum sunt luate deciziile Să asigure pariciparea egală a membrilor. O altă problemă cu aspecte complexe este aceea a evaluării corecte şi obiective a performanţelor în echipele caracterizate prin diversitate. Echipele diversificate au o tendinţă mai pronunţată spre conflict decât cele omogene.Desigur că aceste roluri se regăsesc într-o formaţie standard.. să folosească instrumentele de evaluare Există mai multe tipuri de diversitate în cadrul echipelor: diversitate a categoriilor sociale diversitate informaţională şi diversitate valorică. dar important al echipei. să asigure direcţie şi concentrare pentru activităţile echipei. să consemneze activităţile şi rezultatele echipei. Echipele alcatuite pe baza unei diversităţi informaţionale dezbat problemele într-un mod constructiv. În cadrul unei echipe rolurile sunt fluide şi au un caracter dinamic. în timp ce echipele diverse din punct de vedere al categoriilor sociale au adesea atitutini individualiste care duc la rezultate distructive. să reprezinte echipa în faţa managerilor organizaţiei. liderul şi participantul – membru fără rang. să se îngrijească de utilizarea timpului. rolurile sunt mai puţin definite. membrilor echipelor puternice le este proprie capacitatea de învăţare. 211) este prezentat tabloul rolurilor caracteristice unei echipe de suces (vezi Tabelul 3. în împrejurări concrete. iar procesul de asumare a rolurilor nu este explicit. să găsească instrumente şi să sugereze tehnici de rezolvare a problemelor Liderul Să îndrume echipa pentru a obţine rezultate bune Ce decizii se iau Să conducă şedinţele de lucru. cit. să sprijine echipa în activităţile de evaluare Participantul Să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa Ce decizii se iau Să ofere perspectivă şi idei. să-şi îndeplinească sarcinile la timp. să medieze şi să contribuie la rezolvarea conflictelor. unele sunt cumulate de acelaşi titular şi pot fi preluate prin rotaţie de unul sau de altul dintre membri. să adere la regulile de bază ale echipei. p. Dacă nu sunt conduse corespunzător.3): promotorul (pe care preferăm să-l numim moderatorul. Important în această discuţie este 76 . Tabelul 3. să asigure feedback şi susţinere liderului. În plus. Harrington şi James S. să sprijine implementarea recomandărilor. ceea ce poate conduce la performanţă autentică. să participe activ la şedinţele echipei. Harrington (op.

Ele reduc problemele de coordonare. chiar de la prima întâlnire. 77 . 102-103). convinşi fiind că şi aceia le vor susţine propriul rol în piesa pe care au convenit s-o interpreteze. Pentru a întări echipele eterogene. iar conştiinţa lui îi cere să le menţină în prezenţa altora printr-o complicată „manevră de autoînşelare“. ducând la o scădere a performanţei sale. Goffman consideră că individul internalizează standardele echipei. 2003. este mai presus decât strălucirea de moment a solistului. el „devine automat nesincer atunci când se supune obligaţiei de a menţine un consens de lucru şi participă la diferite rutine sau performează un rol dat în faţa unui anumit public“ (ibid. iar una dintre caracteristicile definitorii ale acestei grupări este integrarea situaţiei proiectate de fiecare individ participant în proiecţia cultivată şi susţinută de cooperarea intimă a celorlalţi (Goffman. p. Individul face efortul de a-şi onora rolul pentru care l-a acceptat. un anumit scenariu. companiile trebuie să urmeze mai mulţi paşi: să se declare public preţuirea diversităţii. Chiar dacă pentru fiecare dintre membrii echipei realitatea are dimensiuni şi înţelesuri diferite. coechipierii nu-şi subminează poziţiile şi nu încearcă să se ridice unii deasupra altora pentru că spectacolul. Odată stabilite.3. normele nu sunt uşor de schimbat. Multe dintre acestea se nasc foarte rapid în cadrul echipei. pp. este acel „grup de indivizi care cooperează pentru a pune în scenă o anumită rutină“. Viaţa în echipă În opinia lui Erving Goffman. fiind un set de aşteptări referitoare la comportamentul membrilor în anumite condiţii. acesta poate resimţi izolare şi etichetare din partea celorlalţi. între aceşti indivizi se încheie un fel de acord mutual conform căruia ei acceptă să susţină partiturile celorlalţi. 3. ceea ce conferă efortului lor o dimensiune dramatică. Când un membru este singurul reprezentant al unei categorii în cadrul echipei. să solicite idei şi sugestii din partea angajaţilor referitor la posibilităţi de diversificare. Normele cărora li se supun membrii unei echipe diferă de regulile formale prin faptul că nu sunt scrise.. În faţa publicului lor. în totalitatea lui. pe scena organizaţiei din care fac parte. de „distanţare de sine“. echipa.feedback-ul. mai bine zis „echipa performatoare“. p. 84).. ele fiind transmise noilor membrii şi dăinuind mai mult timp. să-şi educe engajaţii referitor la avantajele diversităţii şi să se diversifice la toate nivelurile (ibid.

Goffman pune sub semnul rigorilor unui spectacol oricare dintre apariţiile publice ale indivizilor organizaţi. am spune noi. când pisica nu-i acasă. ci doar ca expresie a nevoii lor de rememorare activă a realităţii pe care o percep în afara echipei. 106): „când într-o instituţie socială. Evident. astfel. fiecare dintre membrii unei echipe are propria percepţie asupra realităţii. Loialitatea este îndreptată către echipă . coeziunea echipei este asigurată de nevoia fiecăruia de a fi participant activ. dimpotrivă.ca mijloc de exprimare. Ceea ce explică acceptarea rolului de participant într-o echipă este nevoia de satisfacere a unor nevoi care nu pot fi tratate individual. a fi văzut de publicul echipei şi. şi nu către coechipieri. Lipsa de sinceritate despre care el vorbeşte nu văduveşte individul de propria-i personalitate. p. capacitatea lui de adaptare. ci subliniază. prin extensie. al organizaţiei este mai important decât a-ţi apăra propria viziune asupra realităţii. Goffman surprinde faptul că individul devine în aceste circumstanţe chiar publicul său.105). Comportamentul devianţilor nu ne apare din această perspectivă ca fiind excentric.. Considerăm că aceast comportament de aliniere la norme nu conduce la frustrare. subordonaţii nu se vor îndepărta esenţial de la comportamentul normativ. A fi pe scenă. 78 . cu toate acestea. Normativitatea este esenţială pentru susţinerea intereselor şi imaginii oricărei echipe. individul participant îşi joacă rolul şi aplică regulile de comportament de grup ca şi când piesa se desfăşoară în faţa acestuia. va produce o sursă de coeziune pentru aceasta“. aparenta renunţarea la propria perspectivă asupra realităţii nefiind decât expresia seriozităţii cu care individul îşi joacă rolul. pentru simpla recreaţie sau din spirit de frondă. vizibil şi credibil. Chiar dacă publicul echipei nu este prezent. a juca un rol într-o piesă. aşa cum se întâmplă adesea. în cazul unei coduite individuale neperformante sau în caz de eşec nici un reproş nu va fi adresat de către coechipieri în public şi nu va fi exprimat în faţa celor de rang inferior. atunci putem observa că dependenţa reciprocă generată de apartenenţa la echipă va depăşi cel mai adesea clivajele structurale sau sociale din interiorul instituţiei şi. fără a pune în pericol integritatea echipei şi viitorul ei. Astfel. Goffman notează (ibid. Observaţia îi poate face pe manageri să fie liniştiţi: în absenţa lor. membrii unei echipe au statuturi şi ranguri formale. Aşa se explică de ce funcţiile – diferenţele de statut social nu afectează realizarea performanţei. şoarecii joacă pe masă dar cu simţul măsurii.

4. el va rămâne tăcut sau nu se va angaja în chestiuni importante pentru ceilalţi. 113). este contraindicat ca liderul să stabilească sarcini punctuale pentru fiecare 79 . în termeni care să permită cuantificarea performanţei. p. p.dar mimând efortul.. 36). să le „încarce bateriile“. „în organizaţiile autoritare unde o echipă de superiori menţin de fiecare dată spectacolul corectitudinii lor şi al unui front unit. în opinia lor. validitatea acestui comportament este foarte puternică.Conflictele sunt evitate pentru că în echipă se stabileşte un consens superficial facilitat de faptul „că fiecare participant îşi ascunde dorinţele proprii în spatele unor afirmaţii bazate pe valori la care toată lumea prezentă se simte obligată să adere“. Realitatea este deseori alta: respectul faţă de superiori poate fi mimat. În plus. „fiecărui participant îi este permis să stabilească regulile oficiale provizorii asupra unor probleme care sunt vitale pentru el. există adesea o regulă strictă care stipulează că un superior nu trebuie să arate ostilitate sau lipsă de respect faţă de un alt superior atunci când se află în prezenţa unui membru al echipei subordonate“ (ibid. 3. Sarcinile echipei trebuie formulate clar. îşi vor permite licenţe de comportament şi de limbaj menite. utilizarea limbajului plăcut şefilor – dar lipsit de sinceritate şi consistenţă. Şefilor le place să creadă că subordonaţii lor sunt destoinici. În schimbul acestei curtoazii. Munca în echipă Nu există reţete universale care să conducă echipa fără greş la realizarea obiectivelor ei cu costuri minime. Altfel spus. în cazul în care lucrătorii evoluează în faţa şefilor sau a publicului lor. dar mai puţin importante pentru el“ (ibid. iar etica muncii se poate etala doar în prezenţa lor. dar nu imediat importante pentru ceilalţi. Mijloacele de adecvare formală sunt alese cu abilitate: stabilirea unui ritm de lucru minimal . în plus.. 228).. Goffman numeşte această dublă abordare ca fiind expresia unei „solidarităţi de culise“ (p. ei vor adopta un registru formal. loiali şi motivaţi. iar în absenţa lor vor trece la registrul informal. împortiva aparenţelor. dar sunt cunoscute reguli după care acestea se pot ghida pentru a găsi singure calea spre performanţă.. aproximarea – în detrimentul măsurătorii execte.

raportul cost-eficienţă). când este un conflict de opinii. precizarea sarcinii de ansamblu este suficientă pentru că distribuirea sau asumarea rolurilor face parte din însăşi dinamica echipei. eliminarea persoanelor care nu se conformează regulilor de bază etc. a fiecărui eveniment contribuie la manifestarea sentimentului de apartenenţă. dar poate fi şi bun. pp. măsurarea indicatorilor privind performanţa (calitatea. Înregistrarea unui eşec reprezintă un prilej de analiză şi de corectare a proceselor de adoptare a dciziei. adunarea datelor de prelucrat şi măsurarea indicatorilor de performanţă (este necesar ca aceştia să fie uşor de cuantificat şi să acopere toate aspectele muncii). Tot în sarcina lui cade şi asigurarea feedback-ului în fiecare moment important al evoluţiei echipei. Schimbarea strategiei. 86-87): stabilirea obiectivelor generale pentru întreaga echipă (specifice. admiterea unor noi valori culturale. O evaluare realistă a stadiului evoluţiei şi a procedurilor echipei poate indica ce trebuie schimbat sau cum trebuie abordate lucrurile. stabilirea nivelurilor minime ale performanţei. de vreme ce echipa a găsit şi în alte dăţi căile de urmat. mândrie şi la coeziunea echipei. acceptate. în acest caz nu se caută vinovaţii ci cauzele eşecului. fiecare preluând ceea ce i se pare potrivit momentului dat. liderului revenindu-i doar grija acoperirii tuturor secvenţelor care să la conducă la atingerea obiectivului. fără a recurge la incriminări. stabilirea priorităţilor de urmat. evidenţierea aspectelor pozitive şi identificarea cauzelor pentru eşecurile parţiale. stabilirea obiectivelor pe oameni. anunţarea rezultatelor obţinute. măsurabile. Cy Charney indică următoarele etape care marchează organizarea muncii echipei (2000. Sunt momente în care sloganurile nu au efect şi nu ajută la vindecarea rănilor. 80 .membru al echipei. pot fi căi de urmat în perioade de criză. Conflictul între membrii unei echipe poate fi un lucu rău. realiste şi corelate în timp). o mai bună cunoaştere interpersonală. Marcarea fiecărei reuşite. pentru menţinerea interesului şi pentru înţelegerea problemelor celorlalţi coechipieri. Comportamentul cooperant şi deschis trebuie încurajat şi răsplătit. punctualitatea. alocarea resurselor şi planificarea activităţilor. Eşecul trebuie acceptat cu calm. când este personalizat. se recomandă rotaţia pe posturi. întărirea echipei cu forţe proaspete. A întreba cum s-a întâmplat este mai profitabil decât a întreba cine a greşit.

respectarea nevoilor. luarea deciziilor fără consultarea echipei. a fi de acord cu toţi. iar dacă munca a fost superficial organizată pot să apară conflicte. Regulile privind comportamentul în echipă au rolul (ibid. distragerea atenţiei celorlalţi. Vorbind despre creativitate în echipă. 91) semnalează că valorizarea muncii în echipă aparţine primatului criteriului performativ în cunoaştere. lipsa de responsabilitate. plângerile. nu sunt agreate de managerii conservatori care consideră că este necesar un control sistematic exercitat din exteriorul grupului. Comportamente distructive ale membrilor echipei (ibid. manifestarea furiei. ascultare activă şi comunicare. atitudinea dominatoare. 57-58) de a crea aşteptări comune. critica generalizată. a fi inconsecvent. ceea ce este un proces îndelungat. în toate ocaziile.Avantajelele lucrului în echipă sunt importante. absenţa repetată de la şedinţe. reacţie negativă la tendinţa de schimbare. utilizarea abuzivă a cuvântului „trebuie“. utilizarea stereotipiilor şi lipsa unui orizont larg. În opinia aceleiaşi autoare. pot să apară confuzii privind rolurile şi. abordarea proactivă a problemelor. pp. dezavantajele lucrului în echipă sunt: timpul de lucru poate fi mai ridicat decât în cazul activităţilor independente. judecarea altora fără discernământ. schimbarea frecventă a subiectului discuţiei.. necesită transformarea mentalităţilor oamenilor. răspuns rapid la schimbările tehnologice. 13-14): un climat de lucru puternic motivator. Lyotard (1993. în primul caz este vorba de implicare. de a permite integrarea noilor veniţi. sentimentelor şi drepturilor celorlalţi şi împărtăşirea experienţei. clasificări simple ale locurilor de muncă. de a încuraja comportamentul deschis. de a dezvolta autoconducerea. nefinalizarea sarcinilor. p. 63-64) sunt: atacarea personalităţii. sustragere de la adoptarea deciziilor. frustrări şi demotivare. munca este percepută ca fiind dezorganizată şi scăpată de sub control. respectiv inacceptabil. atitudine ultimativă şi intimidarea celorlalţi. 81 .. întreruperea discuţiei începute pentru a vorbi la telefon. autoarea precizează normele unui comportament considerat acceptabil. flexibilitate în atribuirea sarcinilor. pp. dezvoltarea aptitudinilor personalului. Comportamentul inacceptabil include acordarea priorităţii nevoilor personale în detrimentul celor colective. în cele din urmă. decizii mai bune. sporovăiala. Deborah Harrington-Mackin le subliniază pe următoarele (2002. pp. În acelaşi loc.

spre un volum mai mic de muncă. Harrington (2003. cantitatea este dezirabilă. considerând că cele mai bune idei se situează în cadranul real şi creativ. adoptarea deciziilor se face prin consens. Într-adevăr. care se referă la diversitate. p.. 178). Harrington şi James S. nu este nevoie de intervenţia numărului. flexibilitate (câte tipuri de idei produce) şi originalitate (capacitatea de a genera soluţii neobişnuite şi unice).şi consensul moale – al 82 . Ce-i drept. sunt încurajate combinarea şi îmbunătăţirea ideilor. ele au conceput sporul de performabilitate al acestei munci în cadrul unui model dat. Brainstormingul este fondat pe câteva principii: critica este interzisă.„Dar. Cea mai răspândită strategie creativă este brainstorming-ul de grup. Când lucrează individual. Două abilităţi sunt importante pentru creativitate: gândirea convergentă. Creativitatea poate fi măsurată prin fluenţă (câte idei diferite produce o persoană). pp. 2003. pentru a spune ceva adevărat sau a prescrie ceva just. 221) există consensul tare – dat de adeziunea tuturor participanţilor la o anume variantă . În opinia autorilor James H. Finke (1995) citat de George Hendrikse (idem) propune un model cu două axe (real – ideal şi creativ . Dintre ameninţările existente la adresa creativităţii unei echipe trebuie menţionate tendinţa spre comoditate. care urmăreşte un singur răspuns. la absenţa îngrădirilor. o singură soluţie şi gândirea divergentă. performanţele sînt în general îmbunătăţite prin munca în echipă.conservativ). adică pentru executarea unei sarcini. cantitatea poate anticipa calitatea. conformismul. Dar este dificil să distingi între ceea ce revine dispozitivului în echipă şi ceea ce se datorează geniului coechipierilor“. în absenţa presiunilor de conformitate.. Creativitatea este „abilitatea de a forma concepte noi folosind cunoştinţe existente“ (Hendrikse. problemele legate de coordonare şi coborârea standardelor de performanţă la nivelul cel mai scăzut din grup. Unerori. adică pentru concepţie. oamenii sunt mai înclinaţi spre gândire divergentă. De regulă. Gândirea divergentă este asemănătoare cu gândirea janusiană (zeul roman Janus avea două feţe îndreptate în direcţii opuse). bazat pe credinţa că întregul depăşeşte suma părţilor individuale. el nu ajută decît în măsura în care justiţia şi adevărul sînt gîndite în termen de reuşită mai probabilă. Un act creativ are originalitate şi valoare. iar când lucrează în echipe aceştia gândesc mai mult convergent. în echipă. el pare mai puţin sigur cînd e vorba de a «imagina» noi modele.

până la epuizarea variantelor. recapitularea rezultatelor parţiale.acceptării de către o minoritate calificată. pp. neam oprit doar asupra tehnicii compunerii preferinţelor individuale – ca instrument de alegere a soluţiei agreată de ansamblul unei echipe. termenul şedinţă se referă la un instrument important şi complex de lucru în colectiv pentru oricare dintre echipele performante. care are propria-i soluţie. după şedinţă – distribuirea procesului verbal al şedinţei şi punerea în aplicare a măsurilor adoptate. Dintre acestea. asigurarea consemnării poziţiilor exprimate. pe rând. la începutul şedinţei – punctualitate. . evaluarea şedinţei pe ansamblu. Lucrarea lui Stăncioiu şi Militaru (1998) ne oferă spre studiu şi aplicare panoplia mijloacelor matematice de adoptare a deciziei individuale sau în grup. stabilirea ordinii de zi şi pregătirea şedinţei. După formularea şi înregistrarea tuturor soluţiilor propuse de membrii grupului (S1. 216217) reţeta unei şedinţe de succes. după regula majorităţii simple.d. Le datorăm lui James H. S2. conduita membrilor unei echipe performate trebuie să fie exemplară. Harrington şi lui James S. stabilirea priorităţilor care s-au conturat. pentru una dintre aceste soluţii după care se trece la perechea S1 – S3.a. în timpul şedinţei – abordarea unei atitudini pozitive. manifestarea respectului faţă de participanţi – inclusiv prin evitarea monopolizării timpului pentru intervenţia personală. Membrii grupului (în număr impar) votează. Harrington (ibid. se prezintă mai întâi perechea de soluţii S1 şi S2. Fazele şi normele recomandate pentru şedinţe trebuie respectate în toată integralitatea lor pentru a beneficia de rolul lor social şi pragmatic. încheierea la timp a şedinţei. astfel: înainte de şedinţă – planificarea şedinţei.m.. respectarea ordinii de zi.. a variantei pentru care optează majoritatea. În timpul unei şedinţe. evitarea ieşirii în afra ordinii de zi. apoi S1 – S4 ş. în final. la sfârşitul şedinţei – obţinerea acordului asupra rezultatelor obţinute. soluţia agreată de ansamblul echipei. stabilirea calendarului pentru întălnirile următoare. aprobarea ordinii de zi.. aceasta trebuie să cuprindă: participare şi ascultare activă. Formalizarea matematică a voturilor indică. Sn) se trec în revistă. toate perechile de soluţii. căutarea soluţiilor avantajoase pentru toate părţile implicate în 83 . Deşi uzat. definirea rolului fiecărui participant. programarea temelor nou introduse în discuţie pentru altă întâlnire. Astfel.

tendinţa de a considera comportamentul unei persoane ca oglindă a personalităţii acesteia mai degrabă decât ca o consecinţă a factorilor situaţionali. echipele trebuie să-şi apropie obiective tangibile. dacă remediile nu se găsesc la timp. ceea ce George Hendrikse numeşte „miopie organizaţională“ (2003. manifestarea empatiei. atinse. Pentru a fi performante. există certitudinea că echipa se va destrăma. Acestea sunt fie financiare (măsurând profitul şi pierderile la nivelul companiei sau al echipei). marginalizarea sau izolarea echipei faţă de restul organizaţiei etc. cu toate acestea. criteriile după care poate fi apreciată performanţa muncii unei echipe sunt diverse. asumare responsabilităţii şi respectarea angajamentelor. acestea generează satisfacţia muncii şi prefigurează recompensele. 65). critica ideilor – nu a persoanelor. absenţa cooperării. obiective nerealiste. care alerează rezultatele. participarea umanimă. Trebuie determinat modul în care sunt stabilite şi actualizate standardele de performanţă. în special cei care sunt direct afectaţi. lipsa creativităţii. În funcţie de natura activităţilor. enumerăm: inexistenţa unui obiectiv clar. evaluările sunt sustanţial cosmetizate când 84 .proces. În cazul în care oamenii nu sunt informaţi corespunzator. dintre acestea. p. cele de mai jos sunt general valabile: atingerea obiectivelor. lipsa unei structuri de expertiză care să acopere solicitările legate de sarcină. cei proaspăt veniţi trebuie consultaţi. fie operaţionale. există o mare şansă ca aceştia să respingă un proiect. folosirea corectă a mijloacelor de lucru. incompatibilitatea membrilor. tentinţa evaluării superioare a colegilor apropiaţi şi a subevaluării celor antipatici. existenţa unui conflict major între echipă şi organizaţie. Dacă proiectul echipei are caracter de noutate. Evaluarea performanţelor membrilor unei echipe poate fi supusă unor influenţe nocive. Se evită. iniţiativei şi bunăvoinţei. astfel. enumerăm: teama de conflict. Printre acestea. Există numeroase indicii care anunţă că o echipă se confruntă cu probleme deosebite. Criteriile folosite pentru a determina recompensele financiare trebuie cuantificate. utilizarea raţională a resurselor şi crearea cadrului pentru continuarea activităţii. lipsa unui cod (nescris chiar) de comportament. chiar dacă acesta el este în concordanţă cu interesele lor. absenţa mijloacelor de evaluare a rezultatelor.

în Tabelul 3. abordarea multidisciplinară. dar nescrise. care nu sunt întotdeauna respectate Disciplina este urmărită prin control. după cum ne asigură sociologii. dar nu orice grup este o echipă. schimbarea rolurilor în funcţie de împrejurări Echipa are norme riguroase. au rolul de soluţionare a problemelor şi de identificare a drumului de urmat În echipă nu există roluri prestabilite. sancţiunile morale şi administrative revin echipei Echipa se mândreşte cu o subcultură puternică Climatul în cadrul echipei este unul dintre factorii care asigură succesul Echipa se autodezvoltă prin acţiuni spontane. pentru a se sublinia adaptabilitatea celei dintâi. care sunt respectate în vederea păstrării coeziunii Disciplina este liber consimţită. formal sau absent Grupul încearcă să-şi menţină forma prin acţiuni programate (training) Admiterea de noi membri este formală. neutră.4 Caracteristicile grupului de lucru Misiunea organizaţiei se regăseşte în obiectivele imediate ale grupului Obiectivele sunt impuse din exterior Lider formal. Uneori. dar şi individualizate. abaterea de la norme fiind corectată în timp real În cazul succesului. desemnat Responsabilitatea formală revine conducătorului Responsabilităţile individuale se referă doar la sarcinile repartizate iniţial Finalizarea sarcinii este rodul însumării eforturilor individuale Grupul se bazează pe suma entităţilor lui Grupul se reuneşte în şedinţe formale. echipa este un grup. recompensele sunt colective. 3. Caracteristicile echipei Misiunea organizaţiei este sursa din care echipa îşi alege obiective particulare Obiectivele sunt alese şi atingerea lor este asumată Lider informal. particularităţile echipei şi ale grupului de lucru în genere. sancţiunile morale revin grupului. faţă de situaţia în care acestea rămân anonime. dar sancţiunile administrative revin indivizilor Grupului nu are. ca entitate Reuniunile echipei sunt informale.4. o subcultură puternică Climatul în cadrul grupului este nesemnificativ. fără limită de timp. administrative. eficiente (team building) Admiterea de noi membri este informală.5. dar distincţia dintre cele două entităţi este netă. se preferă policalificarea. Prezentăm comparativ. 85 . funcţia de conducere fiind preluată de oricare dintre membrii echipei în funcţie de context Responsabilitatea se distribuie între membrii echipei Responsabilitatea este în primul rând comună şi apoi individuală Finalizarea sarcinii este rodul efortului colectiv şi al celor individuale Echipa se bazează pe comunitate. oamenii se simt obligaţi social la reciprocitate (referitor la aprecierile pozitive). echipa mai este numită şi grup de lucru. care au rolul de pregătire a frontului de lucru. recompensele sunt individualizate. răspunzând funcţiei manageriale de organizare. previzibile. iar absenţa ei este sancţionată În cazul succesului.trebuie comunicate direct. Echipe versus grupuri Prin definiţie. Tabelul 3. cuantificate a priori În cazul eşecului. în acord cu dimensiunea performanţei În cazul eşecului. de alocare a resurselor. de coordonare şi de evaluare Rolurile sunt atribuite în funcţie de competenţă încă de la constituirea grupului Grupului îi sunt caracteristice normele formale. de regulă.

eficienţă şi performanţă. se pot deteriora relaţiile dintre aceştia şi partenerii lor sau aceştia din urmă vor fi absenţi de la o nouă întâlnire cu echipa. 432).6. Dar. Alţii vor considera că după efortul de menţinere a solidarităţii echipei este mai potrivită relaxarea solitară sau în cercul intim. echipele pot realiza ceea ce nu pot face grupările formale. impersonală şi rece provocatoare. cântec şi amuzament. Ştim că este vorba de întâlniri informale după programul de lucru şi. care au fost răbdători şi au acceptat absenţa îndelungată a tovarăşilor lor aflaţi în tranşeele echipei se pot tensiona sau chiar deteriora bunele relaţii care caracterizau echipa. În mod fundamental. fără orar şi fără cravată. Termenul este generos şi. Team building S-a dovedit că una dintre căile cele mai sigure şi mai agreabile pentru întărirea coeziunii echipei este practica numită team building. Se impune o întrebare: la întâlnirile de după program este nimerit să participe numai membrii echipei sau şi partenerii lor de viaţă? Dacă vor veni şi aceştia din urmă. a cunoaşterii partenerilor şi a destinderii. de regulă. consolidare. 3. joacă. Această superioritate este dată de faptul că membrii lor cunosc misiunea. p. destinsă şi riguroasă Excluderea unui membru este al echipei este un eveniment important. în afara locului de muncă. Aici poate exista o problemă: unii vor fi bucuroşi să treacă împreună de la truda zilnică la plimbare. aplicarea lui nu cunoaşte reţete. Este prilejul afirmării altor valenţe omeneşti. chiar din această pricină. numai în condiţiile în care echipa se maturizează va dobândi caracteristici definitorii: vizune. pentru a dobândi o mai mare flexibilitate 86 . obiectivele de lucru şi principiile codului deontologic pe care şi le-au asumat – toate însuşite în mod voluntar.lipsită de culoare şi de căldură umană Excluderea unui membru este gestionată pe cale adimnistrativă. stabilizare şi echilibrare a forţelor echipei motiv pentru care propune utilizarea expresiei „dezvoltarea echipei“ (2001. dezvoltarea echipei constă în creşterea varietăţii comportamentelor şi relaţiilor umane. Fără ierarhii. Leroy consideră că expresia team building nu este în măsură să redea pe de-antregul conţinutul activităţii de structurare flexibilă. în măsură să conducă la o reevaluare a normelor Deşi contestate uneori. Iar dacă outsider-ii nu vor fi invitaţi.

preferă să lucreze în solitudine? 87 . aplicarea metodelor menite să consolideze coerenţa şi consistenţa.. acţiunile de tip team building pot avea numeroase ţinte printre care: clarificarea misiunii echipei şi însuşirea liniilor ei directoare de către toţi componenţii acesteia. satisfacerea nevoilor membrilor echipei de a cunoaşte care este rostul lor în echipă. independent. individualismul fiind trainic înrădăcinat în culturile nordice. ne punem întrebarea: cum trebuie să procedeze liderii echipelor cu cei care nu au spirit de echipă şi cu cei care. găsirea răspunsurilor la întrebări legate de procedurile acceptate. alegerea şi însuşirea metodelor de lucru menite să conducă la performanţă. Toate aceste activităţi au la bază diagnoza realizată în întâlnirile denumite diagnostic meetings menite a constata starea de sănătate a echipei. asigurarea comunicării etc. ce se aşteaptă de la ei. p. adoptarea normelor de asumare a responsabilităţii.comportamentală. cum sunt percepuţi de către ceilalţi etc. Dar dinamica meseriilor şi a pieţei face ca această trăsătură comportamentală să nu mai fie agreată de managerii aflaţi în căutarea de soluţii de supravieţuire pentru organizaţiile pe care le conduc. având în vedere absenţa rolurilor prestabilite. care sunt raţiunile pentru care sunt acceptaţi sau dezavuaţi. Împreună cu ei. Subliniind importanţa team building-ului şi team training-ului. stabilirea şi asumarea colectivă a obiectivelor care decurg din misiune. clarificarea marjei de evoluţie individuală independentă. care să-i permită astfel să se adapteze mai repede la schimbările mediului său. În mod tradiţional. însuşirea mecanismelor prin care se distribuie o sarcină de lucru. Wayne. precum cei de mai sus. Mondy. Noe şi Premeaux (2002.. 240) scot în evidenţă faptul că lucrătorii mai vârstnici preferă să lucreze mai degrabă individual. facilitarea integrării unor noi membri.

Schema relaţiei de autoritate este simplă: P . nuanţând. p. Forma de manifestare a debutului relaţiei dintre cei doi este că P oferă propoziţii. Caracteristic propoziţiei este că ea este adevărată sau falsă.purtătorul autorităţii interacţionează cu beneficiarul autorităţii – subiectul S. se poate spune că o propoziţie poate fi probabilă sau improbabilă. Putere şi autoritate. J. subiectul S acceptă ideea că purtătorul P ştie măcar în vreun fel mai mult decât el însuşi. Competenţa este deci o relaţie între doi termeni: un purtător şi un domeniu. nu îi este superior formal lui S. 24): „P este o autoritate pentru S în domeniul D atunci când S recunoaşte în principiu drept adevărat tot ce-i este comunicat de către P sub forma aserţiunii şi face parte din domeniul D“.1. a expertului. autoritatea poate fi epistemică sau deontică. P. Aplicarea relaţiei dintre cele două entităţi se realizează pe domeniul D. domeniul şi subiectul.M. că este competent în acel domeniu. P nu are nici dreptul şi nici posibilitatea de a-i impune o anume conduită sau un anumit comportament subiectului S cu care se află în relaţie.1. subiectul S este convins că purtătorul P nu minte. în plus. iar autoritatea cuprinde trei termeni: purtătorul.Capitolul 4 LEADERSHIP-UL LA GRANIŢA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ 4. că este mai competent. Formal. Pentru ca gradul de validitate a unei propoziţii să fie ridicat. el nu-i dă acestuia ordine sau directive. Autoritatea epistemică este autoritatea celui care ştie.1. p. Bochenski explică relaţia dintre componentele autorităţii astfel (1992.. 60): subiectul S trebuie să fie convins că purtătorul P îşi cunoaşte într-adevăr domeniul. 88 . Autoritatea Autoritatea poate fi înţeleasă ca o proprietate intrinsecă unei entităţi şi ca o relaţie dintre aceasta şi o alta. Competenţă 4. ea se fundamentează pe înţelegerea că purtătorul ei. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii (ibid.

Această propoziţie este valoroasă pentru că reprezintă şi definiţia autorităţii de grup. Bochenski (ibid. Autoritatea deontică este autoritatea superiorului formal. În sfera ei se operează cu ordine. Şeful a decis să mă ocup de proiectul de dezvoltare – este o propoziţie care decurge din autoritatea deontică. de exemplu. El se poate îndoi nu atât de sinceritatea demersului superiorului său. Dacă şeful este absolventul unui masterat de succes şi dacă performanţele sale în domeniul conducerii sunt de notorietate. Neajunsul acceptării superiorităţii de cunoaştere a lui P asupra lui S. autoritatea epistemică este întemeiată pe raţionament. pe baza raţiunii. Max Weber defineşte trei tipuri pure de autoritate legitimate pe baza (1997. deşi este nevoit să recunoască autoritatea deontică (formală) şi justeţea directivei date. poate constata doar prin experienţă dacă autoritatea purtătorului este validă. nu o duce întotdeauna la îndeplinire. Ne putem gândi la aplicabilitatea autorităţii epistemice în legătură cu actele de motivare pozitivă şi putem asocia autoritatea deontică mai degrabă cu motivarea negativă prin constrângere. Pe baza acestor observaţii. 9): autoritatea raţionalităţii – bazându-se pe credinţa în „legalitatea“ tiparelor regulilor şi pe 89 . este acela că raţionamentele nu sunt totdeauna corecte. pp.. Este mai degrabă o relaţie care se referă la muncă. mai mult decât una care se întemeiază pe suportul pe care purtătorul autorităţii îl poate acorda subiectului cu care este în corespondenţă. cât de competenţa acestuia în domeniu. De aici şi frustrarea pe care o suportă S care. p. iar practicarea ei este legată întotdeauna de un aspect concret. atunci aserţiunea „planul de dezvoltare se fundamentează pe baza unei diagnoze“ decurge din autoritatea epistemică. baza managementului participativ. fiind în fapt dependent de fondul aserţiunii lui P. Este vorba de percepţia lui S despre P. Subiectul-subaltern. 83-84) a formulat constatarea: „P este o autoritate deontică pentru S care aparţine grupului K în domeniul D atunci şi numai atunci când există un scop O de un asemenea tip încât S să creadă că executarea tuturor directivelor date de P şi care fac parte din D de către majoritatea membrilor lui K este o condiţie necesară a realizării lui O – iar S doreşte în acelaşi timp această realizare“.De obicei.

primează ordinea legală. Eficienţa autorităţii legale se bazează pe acceptarea validităţii următoarelor idei reciproc independente (ibid. de loialitate şi de recunoaştere implicită. supunerea apare ca o problemă morală. 4. carismei – bazându-se pe devotamentul faţă de harul excepţional.1. iar obiectul supunerii este doar legea. e) comunicarea formală. care a fost creat în mod deliberat.. conducătorul este recunoscut pe deplin. impersonală. în primul caz. În situaţia unei conduceri centralizate patronul este cel care validează toate propunerile angajaţilor. ca mijloc de contact. dar şi la funcţionarii aflaţi în fruntea structuri anume desemnate. delegarea şi autoritatea informală. d) recunoaşterea dreptului de proprietate şi separarea lui de posibilitatea utilizării ei. al carismei. pe temeiul oportunităţii. Autoritatea formală şi autoritatea reală în organizaţii O problemă importantă a organizării întreprinderilor este distribuirea controlului şi autorităţii. Ca urmare.dreptul celor care au ajuns în funcţii de autoritate sub domnia acestor legi (autoritatea legală). ideea că persoana aflată la conducere ocupă o „funcţie“. Dacă delegarea prevalează în structura de 90 . ideea că orice corp de legi este în esenţă un sistem de reguli abstracte. categoriile fundamentale ale autorităţii legale sunt: existenţa şi recunoaşterea funcţiilor. conform unei scheme logice. delimitarea competenţelor. existenţa departamentelor structurate ierarhic. Dar. al valorilor raţionale sau combinarea acestora. deabia în ultimul caz. 10): orice normă legală poate fi stabilită prin acord sau prin prin impunere. ideea că o persoană care se supune autorităţii o face doar în calitatea de membru al organizaţiei. a regulilor. eroismul sau caracteristicile exemplare ale unei persoane şi pe tiparele normative sau pe ordinea relevată de această persoană (autoritate carismatică). p. Aşadar. Din analiza structurii arborelui de conducere rezultă trei dimensiuni: centralizarea. autoritatea tradiţionalismului – bazându-se pe credinţa înrădăcinată în caracterul sacru al tradiţiilor imemoriale şi pe legitimitatea statutului celor care îşi exercită autoritatea în virtutea acestor tradiţii (autoritate tradiţională). autoritatea se regăseşte la vârful organizaţiei. În cazul al doilea.2.

p.3. Din punct de vedere semantic. p. Autoritatea informală este o structură de conducere viabilă atunci când angajaţii nu doresc câştiguri personale cu orice preţ. 4. Delegarea întămplătoare şi autoritatea informală pot fi superioare delegării formale şi centralizării. Ele sînt «natura» pentru omul postmodern“ (Lyotard. Pe de altă parte. Structura de conducere centralizată este mai eficientă decât o structură de conducere ce presupune delegarea. el semnifică (Piolle. Enciclopedia de mîine vor fi băncile de date. Competenţa „Perspectiva unei imense pieţe a competenţelor operaţionale este deschisă. poate fi pus în practică şi printr-un contract centralizat coerent. Prima. Angajaţii acestei industrii propun proiecte personale din care au câştiguri personale. acordul implicit ia sfârşit. angajaţii sunt cei care validează toate propunerile. nu sfîrşitul cunoşterii este cel care se anunţă. a doua pentru că stimulează interesul angajaţilor pentru munca pe care o depun. Deţinătorii acestui tip de cunoştere sînt şi vor fi obiect de ofertă şi chiar miză a practicilor de seducţie. Astfel. dimpotrivă. Autoritatea informală atrage după sine delegarea atâta timp cât patronul nu întâmpină dificultăţi în implementarea proiectelor sale. Totuşi delegarea este o formă de conducere mai flexibilă. autorul citat transcrie definiţia 91 . Există şi o a treia situaţie când în structura de conducere avem de-a face concomitant cu delegarea şi cu autoritatea informală. pentru lingvişti. Tot ceea ce poate fi stabilit contractual într-un mod descentralizat.conducere. termenul competenţă este polisemic. Din acest punct de vedere. 2001. Există şi situaţii în care autoritatea informală este ineficientă. deoarece îi reţine pe angajaţi în a propune proiecte ineficiente. 89). 1993.1. iar costul de a nu propune nici un proiect este mai mare decât acela de a propune un proiect ineficient. Atunci când apare un abuz din parte autorităţii informale. 23) „cunoaşterea implicită pe care vorbitorii o au asupra limbajului şi care le permite să producă şi să înţeleagă un număr infinit de enunţuri pe care nu le-au auzit înainte“. ca de exemplu în producţia de software. Eficienţa relaţionării poate fi sporită prin renunţarea la un control prea rigid.

ca atare. Piolle susţine că a şti. a şti să dezvolţi şi să-i înveţi pe alţii. redăm şi definiţia competenţei în viziunea lui Françoise Raynal şi Alain Rieunier citaţi de acelaşi Piolle (ibid. le permit să înceapă a lucra în calitate de asistenţi ai specialiştilor consacraţi sau ca debutanţi în cercetare. o situaţie profesională sau o situaţie socială de referinţă. în general. dar şi a şti să faci şi a şti să fi intim legate între ele. proaspăt absolvenţi.. atâta timp cât nu există un subiect. La încheierea cursurilor universitare. 25): Ansamblul comportamentelor potenţiale (afective. competenţa nu se poate confunda cu autoritatea. Este greu de găsit un răspuns potrivit la întrebarea pusă candidaţilor.. Competenţa are drept componente: cunoştinţele propriu-zise – declarative. pentru că diploma obţinută este o doar o garanţie teoretică privind performanţa. un statut. cognitive şi psihomotorii). atitudinile şi comportamentele – fiecare coresunzând câte unui verb din definiţa prezentată mai sus. cunoaşte trei niveluri de intensitate (ibid. ca fiind complexă. Ca urmare. a şti să pui în operă – a valorifica cunoştinţele. p. (…) Competenţa este legată de o meserie. acestea le permit să se angajeze în activităţi ale căror rezultate sunt dificil de estimat a priori.. p. cunoştinţele procedurale legate de practica profesională. o persoană faţă de care să-şi exprime superioritatea în materie de cunoştere. într-o situaţie profesională. 24): „punerea în operă. care permit unui individ să exercite cu eficacitate o activitate considerată. o profesie. este necesar ca grila de evaluare a competenţelor academice să se suprapună în cât mai mare măsură cu grila competenţelor profesionale pe care o foloseşte angajatorul.“ Pentru a pune în evidenţă dificultatea actului de conducere. cu formarea continuă şi cu înţelegerea holistică a domeniului de activitate. pentru a-şi atinge obiectivele. absolvenţii dobândesc competenţe academice. competenţa înglobează cunoaşterea – a şti. la primul lor interviu de selecţie: ce ştiţi să faceţi? Pentru ca universităţile să-şi realizeze misunea lor. Universităţile sunt cele care trebuie să răspundă nevoilor curente ale 92 . 26): a şti ceea ce există – cunoaşterea propriu-zisă. din această perspectivă. Cineva poate fi competent într-un domeniu fără a fi şi autoritar. p. Competenţa deplină vine odată cu practica.competenţei profesionale (ibid. a capacităţilor care permit exercitarea convenabilă a unei funcţii sau unei activităţi.

Considerăm că valoarea globală a unui specialist. Una dintre veritabilele forţe motrice de care poate dispune specialistul este satisfacţia dată de a şti pentru a dezvolta.reprezintă expresia rafinamentului cognitiv aplicat. acum şi aici şi să treacă în domeniul creativităţii şi dezvoltării. pieţei – în general. 34). Abilităţile – cel de-al doilea termen . Este vorba de a şti să faci ceva într-o situaţie dată. matricea care permite atingerea nivelurilor superioare: a şti să faci şi a şti să fi. să depăşească paradigma lui a ştii să faci asta. 4. iată o dublă misiune dificilă. Altfel spus. Cunoaşterea cognitivă este. de stăpânirea „celei de-a patra dimensiuni“ – timpul şi de capacitatea de a face schimburi rodnice de mesaje în mediul social respectiv. Pentru atingerea lor. a avea libertatea de a căuta soluţii dintr-o mare de variante şi de a le putea evalua. pentru a fi capabil de a-i învăţa pe alţii. a adapta şi a crea (ibid. a inova. este nevoie de cunoaşterea conceptelor de bază. urmează a şti să faci.4. 93 .1. abilităţile şi comportamentul. doar acest nivel al cunoaşterii permite dezvoltarea organizaţiei. Primul termen este dat de ştiinţa despre lucruri şi despre ştiinţa de a le face. p.organizaţiilor. Pentru atingerea acestora este nevoie de a parcurge cele trei niveluri intelectuale – a aplica. competenţa lui. şi tot ele trebuie să deschidă drumuri noi în cunoaştere. iar comportamentul este rezultatul ingeniozităţii manifeste. Din ce în ce mai multe organizaţii pretind de la salariaţii lor. a te adapta situaţiei. A şti să faci ceva anume înseamnă încununarea lui a şti despre ceva anume şi a obţine recunoaşterea altora asupra cunoaşterii tale. în ultimă instanţă. de înţelegerea holistică a domeniului. este dată de suma termenilor: competenţa profesională. pe care managerii îi numesc şi-i socotesc de acum colaboratori.. Competenţa socială Competenţele exclusiv tehnice nu mai satisfac decât o mică parte a cerinţelor posturilor de lucru existente. După a şti despre ceva anume. reprezintă doar zestrea pe care intelectul o dobândeşte după efortul înţelegerii proceselor şi fenomenelor domeniului stăpânit în urma studiului. pentru a găsi drumuri de evoluţie acolo unde alţii nu le întrevăd şi. A şti (despre ceva anume) nu are efecte practice. în plus. de practică.

Bénédicte Gauthier şi Marie-Odile Vervisch (idem) sunt autorii unei liste impresionante cuprinzând cerinţele şi comportamentele desirabile pentru noua clasă de lucrători. se conjugă interesul organizaţiei de a se dezvolta cu nevoia de autodepăşire a unora dintre indivizi şi de a lucra în condiţii de (cvasi)autonomie. contradictorii. Desigur. Această abordare aduce puterea abandonarea rutinei în favoarea creativităţii. pe dezvoltarea relaţiilor interumane şi pe conştientizarea responsabilităţii. 2001. abandonarea logicii stăpânirii domeniului profesional în favoarea logicii de rol şi a iniţiativei. dezvoltarea capacităţii de gestionare a priorităţilor. Competenţa socială revigorată în acest sens se bazează pe ştiinţa comunicării. enumerăm: identificarea câmpului de acţiune în ciuda circumstanţelor neclare.5. În acest fel. aşa încât Chazel îl invocă pe T. contează acum a şti să fi . această devenire nu este decât anevoie posibilă. p. un om de acţiune. În plus.. definiţia de mai sus nu instrumentalizează puterea. 13). François Chazel pleacă de la înţelegerea puterii drept „capacitatea unui individ de a ajunge la rezultatele urmărite“ (1997. Deşi concisă. Fiecăruia i se poate cere să-şi dezvolte competenţa sa socială şi atractivitatea sa în plan profesional (Olivier Devillard. 220). participare. 4. pentru indivizii care se regăsesc mai ales în matricea Teoriei X imaginată de McGregor. pentru care puterea unui om „constă în chiar mijloacele prezente necesare obţinerii oricărui bun aparent viitor“. lucrătorilor li se cere implicare. Hobbes.„savoir-faire“. Nu mai este de ajuns a şti să faci . p. acceptarea 94 . dintre acestea. focalizarea pe obiective şi capacitatea de a decide în mod independent.„savoir-être“. p. convingerea privind necesitatea asumării riscurilor. 16) constată că de la nivelul competenţelor profesionale s-a trecut la nivelul competenţelor complementare (compétences transverses).1.Fiecărui lucrător i se poate cere să-şi depăşească condiţia convenţională şi să devină un partener. confruntărilor. imagine unitară asupra proiectului de executat. a lucra în condiţii de interdisciplinaritate. Christian Maisons citat de Olivier Devillard (ibid. să se dedice propriei dezvoltări intelectuale. Puterea Din perspectiva intenţiilor titularului puterii. crearea şi dezvoltarea cooperării.

În al doilea termen este vorba de puterea de a afecta pe cineva şi chiar de a-l folosi ca mijloc pentru acel a face din primul termen. Dacă 95 .în strânsă legătură cu acţiunea. ca fiind acceptabilă. cel puţin la momentul dat. Puterea poate fi considerată ca un atribut al cuiva. opune sau poate încerca să se ridice deasupra lui A. „chiar în absenţa intenţiei declarate şi. dacă A decide să acţioneze asupra situaţiei lui B. îi poate oferi acestuia recompense materiale în schimbul unui comportament desirabil lui A sau. Dar puterea lui B – pentru că ea există – este dată de posibilitatea de a reacţiona atipic. Această afirmaţie se referă la existenţa unei arii de cuprindere a puterii. sfătuieşte. A ordonă. relaţia de comandă-supunere este cea pe care ambele părţi o găsesc. Carl Friedrich susţine că acest comportament se supune „regulii reacţiilor anticipate“ (ibid. 231). Particularităţile asupra căruia se orientează studiul citat sunt şi de altă natură: este vorba de puterea de a face ceva şi de puterea asupra cuiva. dar şi la intensitatea ei. 223). a orice ar putea semăna unui ordin din partea lui A. Astfel. Exercitarea puterii de către subiectul A se poate realiza în două moduri: prin modificarea situaţiei în care se află subiectul B. dimpotrivă. p.. Această logică a exprimării puterii este modelată chiar pe structura binomului atitudine-comportament. acceptă. premeditat. Exercitarea puterii este un act conştient. nega. Considerăm că cele două perspective sunt complementare pentru că ne oferă prilejul să constatăm că individul la care ne referim intenţionează să modifice o stare sau cursul unui proces şi acţionează în consecinţă. B adoptă un comportament ce răspunde aşteptărilor efective ale acestuia“. asupra căruia se exercită puterea şi prin încercarea lui A de a modifica intenţiile lui B (ibid. la efectul pe care îl are exercitarea ei. sugerează. p. Totuşi. el se poate răzvrăti. reflectează. iar B execută. Abordările prezentate ne îndreptăţesc să afirmăm că relaţia de putere este asimetrică. Autorul pune în evidenţă ramificaţiile acestor abordări. ca o capacitate a lui. zona ei de de acoperire. B a anticipat astfel posibilele consecinţe negative pe care le-ar fi declanşat A faţă de un mod de comportament ce nu ar fi întrunit aşteptările acestuia din urmă. În cele două aspecte ale ei puterea este relativă.. cu toate acestea. dar şi ca expresie a relaţiei acestuia cu un altul. cu atât mai mult. îl poate ameninţa cu aplicarea unor sancţiuni în caz de nesupunere.

caută să ocupe funcţii de conducere şi sunt preocupaţi de obţinerea dreptului de a purta simbolurile puterii. 223). dimpotrivă. are de ales între variantele: a-l convinge pe B de avantajele supunerii sau. nelegitime sau de influenţare socială. Wrong. Puterea este un proces interpersonal. p. Autoritatea are caracter obiectiv. cum ar fi ameninţarea sau pedeapsa. Autoritatea (puterea legitimă) este dreptul de a folosi puterea în vederea orientării sau modificării comportamentului altora. să facă un anumit lucru sau să gândească într-un anume fel. competitivi şi eficienţi. Înţelesul cuvântului putere variază de la un om sau altul. Indivizii la care se manifestă nevoia de putere ca factor motivator sunt dinamici. 96 . Chazel. care aduce în faţa cititorului un tablou complet al „sancţiunilor“ care pot fi aplicate subiectului asupra căruia se exercită puterea. Tabelul 4. care reprezintă capacitatea unei persoane de a exercita influenţă asupra altora. sugerând că puterea se află în mâinile celor care controlează resursele. prin care un individ încearcă să-i determine pe alţii să urmeze un anumit drum. Unii autori sunt de părere că acest termen ar trebui rezervat pentru formele coercitive. Din tabloul prezentat rezultă că există două variante motivaţionale cu încărcătură pozitivă şi două cu încărcătură negativă.1 situaţie Tip de sancţiune Pozitiv Negativ Mod Mijloc Mod Mijloc Incitare Monedă Coerciţie Putere Cale referitoare la intenţii Persuasiune Influenţă Activarea angajamentelor Angajamente generalizate Comentariile care decurg din studiul acestui tablou pot servi cu prisosinţă celor care conduc organizaţii. Cei asupra cărora se exercită puterea pot dovedi angajament entuziast. Modelul de mai sus îi aparţine lui D. complinaţă (angajament moderat) sau rezistenţă. gestionarea puterii nu înseamnă numai motrivare negativă. de a-i aminti de normele căruia trebuie să se supună.A optează pentru încercarea de a modifica intenţiile lui B. se bazează pe norme (inclusiv legate de ierarhie) şi pe conformitatea executanţilor. Îl prezentăm în Tabelul 4. care-l citează pe Wrong (1997. Influenţa este un act intenţional.1. Alţii rezervă termenul pentru lideri sau pentru figurile autoritare din grup.

considerăm că este vorba de puterea deontică şi de autoritatea epistemică. control. nici frumuseţea. cu condiţia ca p > a ceea ce înseamnă că actul conducerii este funcţie atât de putere cât şi de autoritate. 99) face observaţia: „se pune problema legitimităţii autorităţii manageriale într-o epocă în care proprietarii nu conduc (şi nu pot s-o facă) marile corporaţii“. De cele mai multe ori. sau (maximum de forţă pe care A îl poate exercita asupra lui B) Puterea lui A/B = ----------------------------------------------------------------------(maximum de rezistenţă pe care B îl poate opune lui A) Nevoia de exercitare a puterii se traduce prin acţiuni care vizează schimbarea comportamentului subordonaţilor în vederea atingerii unor scopuri oneste pentru organizaţie. puterea este considerată drept marca prestigiului. consolidarea propriei reputaţii şi preocupare pentru îmbunătăţirea imaginii de sine etc. implicarea acţionarilor şi a salariaţilor în stabilirea obiectivelor orgnizaţiilor a fost şi este considerată utopică sau neproductivă. nici tinereţea. 33) au stabilit o interesantă formulă privind substanţa conducerii (C): C = f (p. a). 1998. Kurt Lewin afirmă că „volumul“ de putere pe care persoana A îl are asupra persoanei B depinde de forţa pe care A o poate exercita asupra lui B şi de abilitatea lui B de a rezista presiunii lui A. Zahirnic şi Căpâlnar citaţi de Buzărnescu (1999. de multe ori. Peter Drucker (apud Jack Beatty. Deşi autorii citaţi nu fac precizări. îndrumare. 97 . p. nici forţa fizică şi nici inteligenţa nu sunt de ajuns pentru a-i aşeza deasupra supuşilor lor. Încercând să răspundă la întrebarea ce-i deosebeşte pe conducători de oamenii obişnuiţi?. Serge Moscovici constată că nici darurile oratorice. Dar. p. Este lesne de înţeles cât de important era ca administratorii sistemelor sociale săşi pună în valoare puterea într-o manieră etică şi să găsească raţiuni pentru a pune în valoare şi creativitatea subalternilor. întrajutorare.În ciuda acestor ambiguităţi cele mai multe definiţii ale puterii fac referire la schimbări comportamentale sau psihologice determinate de procesele de influenţare socială.

măgulirea sau alianţa cu cei puternici. 4. însemne. poziţii marcate în organigrame. pricepere pentru puneri-în-scenă grandioase. a critica. cultivat. p. puterea dată de autoritate (a aproba.). pp. în acelaşi timp. bazele şi tipurile puterii În opinia lui Michael Useem citat în lucrarea Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003. persoană care captivează. a semna. odată cu primul insucces vizibil. farmecă. 1996. 131). Există numeroase variante comportamentale care favorizează dobândirea puterii (Zorlenţan. seduce.. toate menite să aprindă imaginaţia. a dezaproba). crearea de obligaţii din partea altora etc. dar şi facultatea de a capta şi comunica emoţia.1. seducţia manierelor frumoase. pentru simplul fapt că sunt nevoiţi să-i urmeze. se numeşte prestigiu“ (2001. există un prestigiu al funcţiei şi un prestigiu al persoanei. stilul precis şi imperativ al cuvântului. dezvoltarea surselor de putere (calităţi personale. Ca instrument al puterii. disciplinat şi abia apoi exploatat spune Moscovici. 98 . ceremonii etc. În opinia autorului citat. Ieşirea conducătorilor de sub spectrul prestigiului este bruscă. cel de-al doilea emană din persoana însăşi. 129). dar şi convingerea iradiantă (ibid.„elementul care depăşeşte în strălucire credinţa şi curajul. În timp ce primul este marcat prin simboluri (uniforme. construirea unei imagini de conducător. Prestigiul este condiţia oricărei puteri pentru că el înglobează curajul. Sursele. Semnele exterioare ale prestigiului sunt: ţinuta corpului. utilizarea restrictivă a informaţiilor. simplitatea judecării şi rapiditatea deciziilor. 456) sursele de putere sunt cele prezentate mai jos. trăsătura inefabilă. conducătorii tinzând a se rupe de colectivităţile în fruntea cărora se află (ibid..6. p. competenţa). Iar cei care-i venerează pe conducători se defulează prin a-i şi repudia. darul formulei percutante. a ridica nivelul salariilor). puterea de a pedepsi (a retograda pe subalterni. p. a) puterea dată de prerogativele funcţiei: puterea de a recompensa (a lăuda. dar eficientă. a face schimbări în funcţie). Plata pentru această aureolă este nevoia de a-şi gestiona şi apăra propriul prestigiu. prestigiul trebuie exersat. a premia. 132-133). 217): atacarea şi blamarea concurenţilor. a promova. diplome. p.

a autoriza. D. Pe lângă sursele de putere amintite. a restructura. a reconstrui. sarcinile critice etc. puterea dată de caracter (integritate. iar aceştia pot răspunde la constrângere prin încercarea de a ieşi din sfera de acţiune a celui ce deţine puterea. legitimitatea. Ca urmare. membrii grupului să depindă de cel care deţine puterea de a recompensa. a face răspunzător). puterea dată de exercitarea funcţiei (a delega. puterea dată de organizaţie. materiale şi informaţionale şi gestionează resursele umane. constrângerea. există numeroase situaţii în care puterea se amplifică: un plus de autonomie. dar nu şi la internalizarea regulilor şi ordinii. puterea de a reorganiza. originile puterii sunt: recompensa. Puterea prin legitimitate apare din convingerea persoanei-ţintă că cel care deţine puterea are dreptul să ceară sau să ordone un anumit tip de comportament. Puterea de a recompensa implică controlul asupra resurselor şi pârghiilor motivării extrinseci. Puterea exercitată prin constrângere semnifică capacitatea celui care deţine puterea de a ameninţa sau pedepsi o persoană-ţintă. poziţiile bine văzute de managerii de vârf. constrângerea puternică duce la complianţă faţă de cererile celui ce deţine puterea. referinţa şi puterea expertului. Hellriegel. poziţiile apropiate de obiective majore. Cercetările au arătat că puterea dată de recompensă are o acceptanţă mai mare între membrii grupului decât puterea prin constrângere. În opinia autorilor. experienţă). la persoane de decizie şi la reţele de putere). Pentru ca recompensa să se constitue în sursă de putere trebuie ca recompensele să aibă o anumită valoare. iar promisiunile de recompensare trebuie să fie credibile. în mod tipic. carismă). pp. 1998. French şi Raven arată că. Slocum şi R. Acestea se referă la oportunităţile date de rolul formal al celui ce conduce (accesul la resurse critice. adică alocă resursele financiare. Puterea dată de legitimitate se bazează pe faptul că cel care o deţine are dreptul să ceră un anumit tip 99 . Managerii „au în mână pâinea şi cuţitul“. J. Puterea recompensei se va reduce dacă există alternative pentru satisfacerea nevoilor. Woodman (apud Stăncioiu. cum ar fi alăturarea la un alt grup sau stabilirea unei alianţe cu un alt membru puternic al grupului. a proiecta.b) puterea individuală: puterea dată de profesionalism (cunoaştere. 372-373) semnalează încă două: structura însăşi şi situaţia.

Susan Vinnicombe şi Nina L. Puterea expertului se manifestă există atunci când o persoană crede că cel care deţine puterea posedă aptitudini şi abilităţi deosebite. Puterea organizaţională este capacitatea (abilitatea) de a mobiliza resurse. Puterea interpersonală este capacitatea de a-i influenţa pe alţii. rezolvă mai bine sarcinile şi stăpânesc mai bine arta negocierii. p. legitimitatea este cea mai puternică deoarece ea rezultă din însăşi structura grupului – roluri. evaluează performanţele. 61). În opinia lui Julian Rotter.. organizează. Puterea interpesonală se referă la relaţiile directe între oameni. este abilitatea de a determina pe cineva să creadă sau să facă un lucru pe care nu l-ar crede sau nu l-ar face din proprie iniţiativă. coordonează. Dar este vorba doar de credinţa că acel om este stăpânul unui anumit mediu. I-E este măsura convingerii cuiva că deţine controlul asupra ceva din mediul în care se află. că-l controlează şi că poate dispune asupra lui. repartizează sarcini. Influenţarea altora se realizează prin exemplul personal. Puterii personale îi este asociată mulţumirea deţinătorului că stăpâneşte un domeniu. altele decât cele umane.de comportament. Ca bază pentru putere. Puterea referenţială derivă din atracţia faţă de cel care conduce şi din admiraţie faţă de personalitatea acestuia. puterea interpersonală şi puterea organizaţională. puterea personală poate fi explicată prin conceptul psihologic numit poziţia internă-externă a controlului (I-E). iar ceilalţi trebuie să se supună. norme şi relaţii interpersonale – mai degrabă decât din evaluarea recompensei. al celui în care evoluează. 100 . Iar a fi extern înseamnă să crezi că soarta cuiva este în mâna altora sau la voia întâmplării. p. 60) că puterea poate avea trei registre: puterea personală. Puterea personală este expresia credinţei cuiva că deţine controlul asupra unei situaţii. Este de înţeles de ce internii sunt mai echilibraţi. Puterea poziţiei se concretizează prin exercitarea funcţiilor manageriale: managerii planifică. antrenează. a fi intern înseamnă a crede că destinul cuiva este determinat de eforturile şi de încercările proprii. Colwill consideră (1998. citat de Vinnicombe şi Colwill (ibid. controlează. După Rotter. dar şi prin procese complexe de comunicare.

Susan Vinnicombe şi Nina L. În acest caz liderul este perceput ca sursă de stimă. încredere şi consideraţie. Punctul de vedere psihosocial pune accent pe ineracţiunea dintre persoană şi situaţie. dar şi cu oamenii care rezolvă sarcina. când se 101 . personologic şi situaţional ascunde riscuri şi distorsiuni. dar de fiecare dată cercetările au fost neconcludente. el realizează sinergia de eficienţă. de împrejurare. 1998.2. p. Liderul este persoana care asigură relaţionarea cu sarcina.Pentru mulţi dintre oameni. două sau chiar toate trei dintre aspectele puterii pot să lipsească. absenţa vreunei componente ale puterii poate fi dezastruoasă pentru organizaţie. unul. Punctul de vedere situaţional deplasează accentul de la persoană la sarcină. dar pun evidenţă faptul că puterea organizaţională de care o manifestă femeile-manager se ridică peste cea dovedită de bărbaţii cu aceeaşi funcţie (Vinnicombe şi Colwill. se estimează că originea comportamentului de conducere se află în modul de funcţionare a mai multor variabile: sarcina cu care se confruntă grupul. poziţia de lider este o expresie a unei relaţii de rol care are drept scop facilitarea orientării spre activităţile de grup. Potrivit acestui punct de vedere. trăsăturile de personalitate ale liderului. Particularizând. Colwill ajung la concluzia că atât bărbaţii cât şi femeile pot controla în aceeaşi măsură mediile profesionale în care evoluează. Fiecare punct de vedere. 61). stimularea subalternilor şi asigurarea colaborării dintre membrii grupului. când se centrează pe sarcină. schimbare socială şi relaţionarea cu membrii grupului. problemele vieţii şi activităţii subalternilor. conformitate. şi nu de om. s-a încercat să se demonstreze că liderul întruneşte un ansamblu de abilităţi şi capacităţi intrinseci anume. Dar dacă acei oameni conduc. în funcţie de situaţie. 4. Autoarele se referă la studiile conform cărora puterea interpersonală a femeilor este inferioară celei exercitate de bărbaţi. Liderul În timp. Dacă se exagerează în direcţia trăsăturilor psihoindividuale se cade în fatalism . accentuarea punctului de vedere situaţional duce la situaţionism – totul depinde de situaţie. În acest caz conducerea este legată de efectele de influenţă derivate din interacţiune.

Această convingere a pornit de la înşişi Henri Fayol şi Frederick Taylor – întreprinzători de succes şi personalităţi marcante ale ştiinţei managementului. Primul caz conduce la eficienţa conducerii. j) liderii au carismă – da. Handy din 1976 a demonstrat că în doar în 5% dintre studiile privind caracteristicile cheie ale conducătorilor se regăsesc aceleaşi trăsături. c) liderii sunt credibili – trebuie să credem în ei. 102 . d) liderii sunt personalităţi puternice. g) liderii au un mesaj simplu – conştient sau nu. Se demonstrează. k) liderii îşi mobilizează adepţii spre lumină după un drum anevoios – ca expresie a speranţei că efortul va fi răsplătit. citat în lucrarea Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003. utile mai ales pentru training-ul managerilor sunt: înţelegerea şi stăpânirea domeniului de activitate. asupra trăsăturilor de caracter ale celor aflaţi la conducere şi s-au constituit în aşa-numitele teorii caracteriale. o redăm aici pentru reflecţie (comentariile ne aparţin): a) liderii sunt aproape în totalitate generali sau politicieni – reflex al memoriei colective. p. Cole (2000. 446-449). altfel nu ar fi urmaţi.inclusiv carisma. iar al doilea la satisfacţia apartenenţei la grup. realizează sinergia de menţinere a grupului. ajunge să alcătuiască o listă a caracteristicilor liderilor din toate timpurile şi din toate mediile. doar ne conduc destinele. şi sperăm că sunt în favoarea comunităţii. Jack Denfeld Wood. efortul sistematic a lui C. ei influenţează masele. Despre falşi lideri Este cunoscut faptul că primele studii asupra conducerii s-au focalizat asupra calităţilor personale. l) liderii sunt morţi – este observaţia autorului şi m) liderii sunt aproape în totalitate bărbaţi – istoria a făcut această consemnare. e) liderii dovedesc curaj – mai ales în ochii celor conduşi. că trăsăturile înnăscute . Mult timp s-a considerat că un conducător se naşte ca atare. În urma propriei cercetări. dar şi cele dobândite nu pot asigura decât în rare cazuri sau în mică măsură succesul celor care conduc. f) liderii au o viziune clară – acesta este mai curând un deziderat în perioade de criză. h) liderii au scopuri precise – da. b) liderii sunt hotărâţi – trăsătură întipărită în imaginarul colectiv în urma unor evenimente memorabile. După cum ne asigură G.centrează pe oameni.2. 4. Cu toate acestea. pp.A. astfel. i) liderii sunt buni oratori – este mai degrabă un cadru decât o certitudine. 68).1.

şi o parte întunecată a unora dintre conducători: aceştia consideră că pe umerii lor stă întreaga lume. şocuri puternice“ (Chapman Walsh. Controlul este singurul instrument în care cred cu adevărat. Ei se bazează pe concepte şi tehnici simpliste şi cinice privind modul de conducere: „manipulare. Şi. şmecherie. mai departe. 219) că este necesar ca fiecare conducător trebuie să aibă curajul de a fi un amator. Există. capacitatea de introspecţie. de a învăţa descoperind lumea. vindecarea prin panică. Dreptul de a impune altor persoane o anumită conduită este numit autoritate. Liderul altruist – adevăratul lider prezintă o serie de aspecte care îl onorează (Locke et 103 . punctele tari şi punctele slabe etc.cunoştinţele profesionale solide. empatie. capacitatea de analiză şi capacitatea de sinteză.3. Diana Chapman Walsh consideră (ibid. 220). capacitatea şi dorinţa de se perfecţiona. capacitatea de a-şi cunoaşte limitele. Abilitatea de a determina comportamentul celorlalţi. 2000. instituţionalizat şi reprezintă latura formală a puterii. în comparaţie cu individul care are motive strict personale pentru a domina. Puterea presupune atât dreptul cât şi abilitatea de a influenţa comportamentul celorlalţi. tactici de intimidare. respectiv latura informală a puterii. p. retorică nesinceră. Lideri şi manageri Caracteristica definitorie a managerului o constituie puterea sa asupra celorlalţi. atitudine proactivă. managementul imaginii. desigur. ei conduc dominând. inteligenţă (capacitatea de adaptare la situaţii diverse şi supleţe în gândire). semănând teamă şi insecuritate. Motivaţiile liderului sunt legate de realizarea unor proiecte care să ducă la dezvoltarea organizaţiilor şi la promovarea colaboratorilor pe trepte mai înalte de competenţă. constituie capacitatea sa de influenţă. 4. „ei creează organizaţii nesănătoase în care nimeni nu poate să fie liber“. Aceasta are un caracter legitim. Liderul este persoana care propune obiective de atins şi-i determină pe subordonaţiicolaboratori să şi le asume şi să le realizeze cu convingere şi competenţă. Din compararea laturii formale şi a celei informale a puterii rezultă că acestea sunt independente. echilibru emoţional. deschidere spre problemele colaboratorilor. dacă ambele aspecte (autoritatea şi capacitatea de infuenţă) se regăsesc în aceeaşi persoană acesta este un lider autentic. imaginaţie şi creativitate. p. capacitatea de a urmări procesele şi fenomenele specifice şi conexe..

comunicarea privind obiectivele. Se porneşte de la premisa că liderii trebuie să aibă energie fizică şi nervoasă.. întreţin o atmosferă pozitivă. Specialist în fenomenul leadership-ului. sunt oneşti. împuternicirea echipelor pentru atingerea obiectivelor asumate. integritate şi ştiinţa de a comunica. au o bună memorie şi un nivel adecvat al vocabularului. se grăbesc încet. Liderilor le sunt caracteristice realismul. viziunea. consolidarea implicării salariaţilor şi valorificarea achiziţiilor noi. crearea unor echipe de lucru puternice. liderii au o personalitate remarcabilă. dă dovadă de spirit de întrajutorare. Lipsa voinţei de a progresa şi exprimarea fricii faţă de schimbare sunt contraproductive. generozitate şi căldură umană. au capacitatea de a face previziuni. Determinarea. respectul pentru sine şi pentru alţii. ţin seama de toate persoanele implicate în procesele de muncă. curaj. Liderii sunt promotorii schimbării. entuziasm. profesorul John Kotter. ascultă mai mult decât vorbesc. au un orizont filosofic propriu. sunt capabili de perfecţionare continuă şi pot lucra în situaţii complexe. este caracterizat prin dinamism şi voinţa de a progresa şi dovedeşte înţelegere faţă de natura umană. pp. p. contribuie la promovarea carierei subordonaţilor. De asemenea. 38-40): demonstrează un real echilibru emoţional. a realizat o listă a lucrurilor care trebuie făcute pentru a pune în valoare gândirea proactivă: stabilirea sensului de mers şi a obiectivelor strategice. 1991. inteligenţă. au încredere în sine ş. Liderul trebuie să fie consecvent cu el însuşi. au simţul umorului. originali şi dinamici. sunt altruişti. deteminare. ascultă toate părţile înainte de a judeca. curajul de a aborda şi dezvolta lucruri noi în condiţii de moralitate. În concepţia lui Abraham Zaleznik (1998. p. se exprimă direct şi eficient. performante. sunt creativi. Simultan. a fost încurajată o nouă etică a puterii care favorizează conducerea colectivă în detrimentul 104 . entuziasmul. au încredere în oameni. îşi stăpânesc emoţiile. sunt sinceri şi fermi. planificarea atingerii unor reuşite. lumea afacerilor a fost principalul factor de apariţie a unui nou tip de conducător – managerul. ştiinţa de a asculta. flexibilitate.a. 62). sunt buni planificatori ai utilizării resurselor. generozitatea şi căldura umană de care dau dovadă îi face să fie caracterizaţi ca fiind oameni carismatici. (apud Tony Sadler (1995. 31). acceptă critica şi sfatul altora.all. sunt integri. au capacitatea de a-şi asuma riscuri.

dar schimbarea nu va aduce tuturor o stare mai bună şi nici promisiunea că locurile de muncă vor fi păstrate. Şi. Excepţiile de la regulile exprimate mai sus există. În opinia avizată a lui Peter Drucker. Şi. chiar dacă managerul are pregătirea de specialitate adecvată funcţiei. rezultatele organizaţiei vor fi modeste. 41-42) este impresionantă: planifică – trebuie să prevezi viitorul pentru a-l conduce. rezultatele organizaţiei vor fi bune. chiar dacă pregătirea de specialitate a managerului este insuficient adecvată funcţiei. În lumina acestei răsturnări de situaţie. înseamnă că nu este un om mediocru. managerii pot pretinde ca salariaţii să caute să atingă performanţa. anterior. „unde vrem să ajungem?“ şi „cum putem să ne atingem scopul?“ A nu răspunde la aceste întrebări înseamnă a fi prim-responsabil de eşecul organizaţiei. „Managerii pot cere salariaţilor abnegaţie faţă de munca lor şi dorinţa de a accepta schimbarea“ ne asigură Jack Beatty (1998. p. Aşa că este greu de crezut că acceptarea schimbării se va face lesne. pp. Lista responsabilităţilor rituale ale managerilor (Cribbin. 1986. de nevoia imperioasă de a procura resurse şi de a găsi soluţii la crizele organizaţiei pe care o conduc. n-a făcut şi greşeli. managerul trebuie să poată motiva şi antrena pe alţii. spune Drucker. considerat a fi întemeietorul managementului. Mulţi dintre manageri. trebuie să se afirme ca o personalitate performantă care dovedeşte că este cea mai influentă persoană a organizaţiei. managerii au de înfăptuit cinci tipuri de activităţi (apud Jack Beatty. de a-i motiva şi de a le asigura satisfacţia muncii. chiar înainte de a fi capabili de a se conforma cerinţelor mediului extern generator al schimbării. 1998. managerul are capacitatea de a-şi antrena subalternii.celei individuale şi a cultului personalităţii (Abraham Zaleznik. în plus. ba mai mult. 62). Dacă autoritatea managerială este inferioară capacităţii de influenţă. uită că trebuie să-şi pună zilnic întrebările: „cine suntem?“. evaluează şi dezvoltă potenţialul oamenilor. Dacă cineva face greşeli. Peter Drucker considera că un manager nu poate fi promovat pe o poziţie superioară dacă. 1998. purtaţi de valurile comenzilor scadente. p. În condiţiile în care capacitatea de influenţă este inferioară autorităţii manageriale. 84): stabilesc obiectivele. uită raţiunea de a fi ca organizaţie. căutarea soluţiilor la probleme aparent insolvabile este una dintre trăsăturile esenţiale ale unui manager. organizează. motivează şi comunică. În acest caz. mai ales. 88). Asumarea riscului. p. organizează cu 105 .

conduc – împart rolurile şi atribuie funcţiile necesare. recrutează şi contribuie la perfecţionarea resurselor umane.. întreţinând un proces continuu de informare. Influenţa exercitată de lider în schimbarea stărilor de moment. 63). posibilul şi necesarul. determină reponsabilitaţile. Rezultatul net al acestui mod de raportare constă în modificarea modului în care oamenii percep desirabilul. încurajează colaborarea. 106 . abilităţi analitice. ei se diferenţiază prin motivaţie. p.3. spre structurile organizaţiei sau spre oameni. tărie de caracter. Managerii tind să adopte atitudini impersonale. stabilesc normele de producţie. 1998. 64). managerii trebuie să coordoneze şi să echilibreze continuu puncte de vedere opuse. chiar pasive faţă de ţelurile vizate. Aceştia adoptă o atitudine activă faţă de obiectivele lor. Personalitatea managerului vs. indivizii şi grupurile. Indiferent dacă energiile sale sunt îndreptate spre realizarea obiectivelor. coordonează munca. el trebuie să dovedească tenacitate. ideile. toleranţă şi bunăvoinţă (ibid. în stabilirea unor scopuri specifice determină direcţia în care se îndreaptă o afacere. modelând şi animând diferite idei.1. în evocarea imaginilor şi aşteptărilor. managerul este de fapt cel care rezolvă problemele cât mai eficient posibil (Abraham Zaleznik. Concepţiile despre muncă. personalitatea liderului Abraham Zaleznik considera că o cultură managerială pune accent pe raţionalitate şi pe control. spre resurse.efort minim şi rezultate maxime. 4. conduc angajaţii spre a-i încuraja să facă ceea ce trebuie făcut. Obiectivele manageriale se nasc mai curând din necesitate decât din dorinţă. Un manager nu trebuie să fie genial. gestionează cele patru atuuri principale pe care le deţin: timpul. p. Deşi Abraham Zaleznik percepe liderul şi managerul ca entităţi complementare. Pentru a-i determina pe oameni să accepte soluţiile adoptate pentru diferite probleme. astfel încât organizaţia să funcţioneze fără risipă de resurse. studiază şi evaluează munca angajaţilor. La polul opus. liderii sunt dinamici. consecvenţă. inteligenţă. controlează eforturile angajaţilor. mod de gândire şi de acţiune. talentul şi comportamentul. Atitudinile faţă de ţeluri.

1998). Oamenii din prima categorie sunt cei pentru care viaţa a avut un curs mai mult sau mai puţin liniştit. liderii trebuie să-şi proiecteze ideile în imagini care să trezească interesul oamenilor şi abia apoi să dea curs acţiunilor. instinctul de supravieţuire domină necesitatea pentru risc şi o dată cu acest instinct se cristalizează şi abilitatea de a tolera rutina şi pragmatismul exagerat. de cele mai multe ori. Un aspect interesant este felul în care subordonaţii îşi caracterizează managerii. Ceilalţi sunt animaţi de o luptă continuă pentru schimbare şi devenire.În timp ce managerii vizează limitarea variantelor decizionale. Simţul sinelui. coexistenţa lor secondează activitatea managerială. aceştia sunt temperamental dispuşi să caute riscul sau pericolul. care se preocupă în special de idei. detaşat şi manipulator. Pentru a fi eficienţi. liderii sunt vădit preocupaţi de dezvoltarea unor abordări insolite pentru probleme dificile şi de deschidere. William James descrie două tipuri principale de personalitate – „o dată născut“ (once-born) şi „de două ori născut“ (twice-born) (în Abraham Zaleznik. Atitudinea managerilor faţă de relaţiile umane poate avea aspecte diferite – dorinţă de inter-relaţionare. Managerii relaţionează cu oamenii conform rolului pe care aceştia îl joacă într-o serie de evenimente sau într-un proces decizional. Adjectivele care denotă percepţia angajaţilor sunt rezultatul priorităţii manageriale pentru menţinerea unei structuri raţionale şi echitabile bine controlate. ei sunt liderii. în special atunci când şansa oportunităţii şi a recompensei pare promiţătoare. Pentru cei ce vor să devină manageri. subsumează căutarea compromisurilor şi stabilirea unei balanţe de putere. respectiv liderii. Distincţia se stabileşte între atenţia managerului faţă de modul în care se derulează evenimentele şi atenţia liderului faţă de semnificaţia evenimentelor pentru participanţi. Relaţiile cu ceilalţi. interacţionează într-o formă mult mai intuitivă şi empatică. În contrast. dintre ei se aleg managerii. de dragoste sau de ură. 107 . managerul este implacabil. dar şi preferinţa pentru un grad scăzut de implicare emoţională în acele relaţii. În viziunea lor. Deşi cele două perspective pot părea paradoxale. Aceştia inculcă sentimente puternice de identitate sau diferenţiere. Liderii adoptă poziţii care presupun un grad de risc ridicat. liderii sunt descrişi prin adjective cu un bogat conţinut emoţional. în timp ce liderii.

Managerii tineri sunt dinamici. acestor manageri le lipseşte încrederea în subordonaţi. Subordonaţii tineri preferă să aibă drept manageri persoane tinere. ambiţioşi. 1998. Sexul nu condiţionează performanţa managerială. tehnicişti. de obicei. De regulă.În cazul managerilor. temperamentul. Acest lucru presupune două aspecte importante: privirea către viitor şi încrederea deplină în propria capacitate de acţiune. de regulă. preferă standardele şi respectarea lor. oameni care se simt izolaţi de mediul înconjurător. În studierea personalităţii managerului de succes se consideră (Mihuţ. Gândirea pozitivă reprezintă orientarea îndreptată spre valori superioare. Persoanele la care predomină funcţiile emisferei stângi sunt. bărbaţii utilizează o varietate mai amplă de tactici şi de strategii. 300-301) că următoarele variabile deţin o importanţă majoră: caractersisticile anatomo – fiziologice. gândirea şi preferinţa emisferică. iar înfăţişarea trebuie să fie agreabilă. profilul motivaţional al femeilor este ceva mai apropiat de unul optim. Câteva diferenţe psihologice şi atitudinale sunt evidente: eficacitatea bărbaţilor este uşor superioară în raport cu cea a femeilor. În cazul lor. Atât bărbaţii cât şi femeile pot fi autoritari şi au capacitatea de a influenţa oamenii. de la o cultură la alta. rolurilor profesionale sau altor indicatori sociali de identitate. simţul sinelui este susţinut de perpetuarea şi consolidarea instituţiilor existente – managerul joacă un rol care se armonizează cu idealurile de datorie şi responsabilitate. Liderii tind să fie personalităţi de tipul „de două ori născut”. predispuşi să-şi asume riscuri. Vârsta potrivită pentru un manager este diferită de la o ţară la alta. de către persoanele din acesată categorie. Stilul autocrat este adoptat. managerii profesionişti (artizani) şi managerii tehnocraţi sunt dreptaci. fiind caracterizată prin entuziasm şi optimism. p. Preferinţa emisferică constituie un aspect important care determină comportamentul managerului. Pentru europeni. cu picioarele pe pământ. ca un corolar. dar sunt lipsiţi de experienţă. raţionali. bărbaţii pun accent pe echitate iar femeile pe egalitate. simţul sinelui se sustrage relaţiilor dintre membrii. simţul timpului şi. 108 . „dreptaci“. statura trebuie să fie impunătoare. subordonaţii (indiferent de sex) preferă să aibă manageri bărbaţi.

Managerii la care funcţiile emisferei drepte sunt predominante sunt mangerii artişti; ei nu iubesc matematica şi tehnica, le pace să improvizeze, au har, inspiraţie şi intuiţie; de regulă sunt stângaci. Ca manageri, sunt orientaţi spre relaţiile umane pe care le promovează şi le întreţin; sunt prietenoşi, altruişti, cultivă spiritul de echipă şi acordă subordonaţilor libertate de acţiune. Stilul managerial democrat apare atunci când funcţiile ambelor emisfere cerebrale au aceeaşi pondere. Marile personalităţi manageriale au fost beneficiarele unui perfect echilibru al funcţiilor celor două emisfere.

4.4. Leadership-ul

Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluţiei industriale şi sa dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparţin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt şi Ralph White din perioada anilor 1938 – 1952. Experimentele lor au încercat să evidenţieze aspectele leadership-ului eficace. Cei trei au studiat stilurile democratic, autocratic şi laissez-faire în cadrul unor grupe de copii aflate sub responsabilitatea unor monitori adulţi. Pe baza acestor experimente, în care se urmăreau anumiţi indicatori de personalitate, performanţă, nivel de agresivitate, organizare etc. ei au observat că există avantaje şi dezavantaje diferenţiate pentru fiecare tip de leadership. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al II-lea Război Mondial pe diverse eşantioane ale armatei americane în încercarea de a identifica principalele trăsături ale persoanelor care aveau un ascendent asupra celorlalte. Una dintre concluziile studiiilor a fost că ascendentul este dat de inteligenţă, iniţiativă şi încredere în sine. Este mult mai uşor de arătat ceea ce nu este conducerea decât ceea ce este. Deşi este un subiect favorit al ştiinţelor sociale, există încă multe dezacorduri între cercetători asupra definiţiei ei. Conducerea este un proces reciproc în care un individ are posibilitatea să influenţeze şi şă motiveze alţi indivizi pentru a-i determina să atingă scopurile de grup şi, astfel, să inducă satisfacţia grupului. Definiţia accentuează câteva trăsături cheie:

109

conducerea este o relaţie reciprocă ce implică liderul – care determină, direcţionează şi facilitează comportamentul grupului – şi subalternii – care acceptă sugesriile venite de la lider; conducerea este un proces de influenţă legitimă mai degrabă decât o calitate a unei persoane; conducerea implică motivarea membrilor grupului de a cheltui mai multă energie pentru atingerea scopurilor de grup. Ca act de concepţie, proiectare şi control pentru toate secvenţele acţiunii sociale leadership-ul reprezintă latura funcţională a puterii instituţionalizate, adică include numai acele modele acţionale motivate axiologic şi validate ca eficiente de genul de activităţi concret determinate (Buzărnescu, 1999, p. 32). În debutul lucrării de sinteză a lui Mielu Zlate – Leadership şi management (2004, pp. 24-26) – întâlnim principalele abordări conceptuale privind conducerea. Dintre acestea, definiţia lui G.A. Cole este larg acoperitoare pentru că se referă la conducere ca la un „proces dinamic de grup, prin care o persoană reuşeşte să-i determine, prin influenţă, pe ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea sarcinilor sau scopurilor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un context organizaţional particular.“ Ca multe alte definiţii, şi aceasta se sprijină pe ideea că procesul conducerii are un caracter psihosocial pentru că include principalele elemente ale conducerii – grupul, influenţa şi scopul. Conducerea este o formă dinamică de comportament (McGregor, apud Zlate, 2004, p. 27), care implică valorizarea a patru dimensiuni de bază: trăsăturile liderului; atitudinile, nevoile, comportamentele şi alte caracteristici personale ale subordonaţilor; natura organizaţiei, scopul, structura, sarcinile pe care organizaţia şi le-a asumat; mediul social, economic şi politic. Sintetizând, conducerea poate fi imaginată ca un continuum cu doi poli, aşa cum rezultă din schema prezentată în Figura 4.1 (adaptare după Zlate, 2004, p. 28). la un pol este
schimbare, progres, inovare anticipare orientarea spre cauze activism şi iniţiativă responsabilizarea membrilor comportament proactiv

CONDUCEREA

la celălalt pol este
imobilism, acţiuni reproductive adaptare pasivă la evenimente orientare către efecte inerţie şi inflexibilitate constrângerea membrilor comportament reactiv

Figura 4.1

110

Diferenţa dintre management şi leadership decurge din orientarea influenţei exercitate de manager sau de lider. Managementul este înţeles numai ca o direcţie din sus în jos (top – down), se referă strict la colaboratori şi presupune ideea de control financiar şi de administrare; leadershipul nu are aceste limite, se exercită în pofida responsabilităţilor ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii, cu ierarhia, cu clienţii etc. Leadership-ul reprezintă fenomenul de influenţare a comportamentului subalternilor, cu ajutorul intrumentelor de natură psiho-socială (motivare, implicare în realizarea obiectivelor, generarea satisfacţiei etc.), astfel încât aceştia să realizeze anumite acţiuni, conform obiectivelor organizaţionale; dacă este o combinaţie fericită de poziţie şi stil, leadershipul devine o artă eficace, capabilă să direcţioneze energiile către îndeplinirea obiectivelor pe termen lung. Ordway Tead defineşte leadershipul drept „arta de a influenţa oamenii pentru a-i determina să participe la realizarea unui obiectiv pe care ajung să-l considere dezirabil“ (The Art of Leadership, 1935). The Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers, 1998) prezintă mai multe sensuri pentru acest termen; dintre acestea, cel mai cuprinzător pentru contextul managerial este abilitatea de a conduce. Adepţii liderului acceptă relaţia de subordonare, recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi şi abilitatea de conduce oameni şi procese. Persoana centrală a leadership-ului, liderul, este cea în jurul căruia gravitează ceilalţi membri ai organizaţiei şi care se identifică cu acesta. Leadership-ul şi managementul sunt două sisteme de acţiune distincte şi complementare, fiecare deţinând funcţii şi caracteristici proprii. Intersectarea celor două domenii de interes poate să devină o premisă majoră a succesului într-un mediu de afaceri din ce în ce mai complex şi mai schimbător (Kotter, 1998, p. 38). Deşi nu există o formulă ideală de combinare a celor două elemente, totuşi un singur fapt este incontestabil – adevărata provocare constă în combinarea unei practici puternice de lider cu un management puternic şi în echilibrarea lor reciprocă (ibid., p. 39). Potrivit lui John P. Kotter, managementul vizează abilitatea de a face faţă complexităţii. Practicile şi procedurile sale sunt în esenţă un răspuns la una dintre cele mai semnificative schimbări ale secolului XX – apariţia organizaţiilor mari. Existenţa

111

unui bun management constituie o garanţie a ordinii şi consecvenţei dintr-o organizaţie, elemente care la rândul lor condiţionează dimensiuni-cheie cum ar fi calitatea şi profitabilitatea. Spre deosebire de management, leadership-ul are în centru abilitatea de a face faţă schimbării. Ascensiunea rolului liderului în ultimii ani este o consecinţă a creşterii competivităţii şi fluctuaţiilor din lumea afacerilor. Schimbările majore sunt din ce în ce mai necesare pentru ca organizaţia să supravieţuiască şi să intre în competiţie într-un mod eficient în noul mediu care se profilează. Astfel raportul dintre schimbare şi leadership este unul direct proporţional. Funcţiile diferite ale managementului şi leadership-ului atrag după sine activităţi caracteristice fiecăreia dintre cele două arii de interes. În timp ce managerul gestionează complexitatea, în primă instanţă, prin planificarea şi alocarea bugetului, liderul unei organizaţii, cu viziunea unei schimbări constructive, are ca scop stabilirea unei direcţii ce implică adoptarea strategiilor aferente (idem). Managementul dezvoltă capacitatea de concretizare a planurilor prin intermediul organizării şi recrutării personalului adecvat. Activitatea complementară ce vine din partea liderului constă în direcţionarea oamenilor, adică în comunicarea noii direcţii celor susceptibili să înţeleagă viziunea şi să devină devotaţi materializării ei. În concepţia lui Kotter (idem), stabilirea unei direcţii nu este niciodată identică cu planificarea, nici măcar cu planificarea pe termen lung. Planificarea reprezintă un proces caracteristic managementului, deductiv în esenţă şi destinat să producă rezultate algoritmice. Stabilirea unei direcţii este un proces mai mult inductiv. Liderii adună o gamă largă de informaţii şi se concentrează asupra elementelor, relaţiilor care ajută la explicarea aspectelor vizate. Stabilirea direcţiei nu are ca rezultat constituirea unui plan ci creează viziuni şi strategii. Diferenţa dintre management şi leadership decurge şi din modul de influenţare a salariaţilor. Managemenul are ca suport funcţiile planificării, organizării, coordonării şi controlului; leadership-ul se poate exercita în afara graniţelor şi responsabilităţilor ierarhice şi vizează toate tipurile de relaţii: cu colaboratorii, cu colegii, cu beneficiarii etc. Managementul înseamnă a merge pe un anume drum cu consecinţe dintre cele mai profitabile pentru organizaţie; leadership-ul înseamnă a indica drumul cu cele mai mari

112

cel de-al doilea este constructorul. se concentrează pe crearea unor oportunităţi atractive pentru angajaţii tineri. Kotter consideră că o mare provocare în cadrul eforturilor de conducere o constituie obţinerea credibilităţii – adeziunea oamenilor la mesajul transmis. conţinutul propriu-zis al mesajului. iar managerul le aplică. este laitmotivul conducerii într-o lume competitivă (Ronald A. primul este arhitectul. În cele mai multe cazuri. Liderul îi este asociat mai degrabă planul imaginativ. De cele mai multe ori. comporamente şi abordări faţă de muncă. Una dintre problemele majore cu care se confruntă companiile din ziua de azi o constituie provocările adaptării. Donald L. cea mai dificilă sarcină a liderilor în întâmpinarea schimbării constă în mobilizarea oamenilor dintr-o organizaţie în vederea adaptării la noile condiţii de lucru. Aceştia sunt nevoiţi să adopte roluri noi. pieţe. Heifetz. clientelă. 1998. Schimbările apărute în societate. Există multe aspecte care contribuie la dobândirea credibilităţii – modalitatea în care persoana îşi prezintă mesajul. reputaţia comunicatorului şi nu în ultimul rând consonanţa dintre fapte şi vorbe. nu se poate unul fără celălalt. nici unul nu este superior celuilalt. Mobilizarea unei organizaţii cu scopul de a-şi adapta cursul la noul mediu de afaceri este fundamentală. schimbările care surescită capacitatea de adaptare reprezintă un factor de stres considerabil pentru oamenii care trebuie să le facă faţă. Laurie. să se conformeze unor noi valori. anticipativ şi cognitiv.şanse de reuşită. armonizarea eforturilor arhitectului şi constructorului depinde doar de inteligenţa şi de interesele lor. să se angajeze în relaţii noi. iar managerului – planul acţional. p. Astfel de strategii ajută la crearea unei culturi organizaţionale în care oamenii valorează poziţia puternică a liderului şi acced spre ea. Altfel.173) În concepţia lui Heifetz şi Laurie (idem). 113 . competiţie şi în tehnologie forţează organizaţiile să dezvolte noi strategii şi să înveţe noi căi de acţiune. Firmele care urmăresc încurajarea liderilor. Liderul scrutează viitorul şi face planuri. În urma experienţei acumulate prin studierea activităţii unor manageri din întreaga lume.. Descentralizarea îi pregăteşte pe oameni pentru funcţii de conducere în structurile ierarhice mai joase sau medii. autorii citaţi conturează şase principii pentru direcţionarea muncii adaptative (ibid. descentralizarea a fost cheia realizării acestui obiectiv. Este cu totul particular ca una şi aceeaşi persoană să fie şi arhitect şi constructor.

K. În ceea ce priveşte identificarea provocării de adaptare. 174-176): „panorama de pe balcon“.pp. Prahalad notează (apud. aceasta riscă să se îndrepte ireversibil către propia extincţie. stabilirea strategiei şi structurii. liderii treebuie să identifice conflictele determinate de valorile disjuncte şi de putere şi să urmărească îndeaproape reacţiile funcţionale sau disfuncţionale la schimbare. repoziţionarea oamenilor în câmpul muncii şi susţinerea liderilor de la toate nivelurile. identificarea provocării de adaptare. Spiritul de echipă se realizează pe baza unor aspecte cumulative: o experienţă anterioară comună care a condus la construirea încrederii reciproce. 1995. într-un balcon. 167168): 114 . menţinerea atenţiei disciplinate. de asemenea. Potrivit paronamei de pe balcon liderii trebuie să fie capabili să-şi proiecteze o viziune exhaustivă asupra lucrurilor ca şi cum s-ar afla deasupra. p. pp. ameliorarea stresului. 160): stabilirea valorilor. să sublinieze părţile bune din trecut şi. Referitor la conducere. lucrurile sunt foarte clare – atunci când organizaţia nu poate învăţa cu rapiditate să se adapteze la noile provocări. să insiste asupra responsabilităţii oamenilor în modelarea viitorului. Institutul de Management şi Colegiul de Management Henley a realizat un studiu pe baza căruia a stabilit patru responsabilităţi esenţiale ale conducerii (apud Tony Sadler. existenţa unor interese convergente care conduc la o motivare puternică (individuală şi de grup) şi desfăşurarea proceselor decizionale în regim participativ. Mai mult. Trebuie să fie în măsură să inducă angajaţilor un sentiment puternic al istoriei organizaţiei. asumarea unui obiectiv comun. imaginii şi misiunii companiei. Liderii trebuie să perceapă contextul schimbării şi chiar să-l creeze. Un aspect important de remarcat este acela că la baza leadership-ului se află spiritul de echipă – definit ca starea care reflectă acceptul oamenilor de a gândi. stabilirea unei misiuni şi a unor scopuri clare la care să adere cei implicaţi şi derularea de procese decizionale participative. Tony Sadler. Nu este recomandabil ca aceştia să devină actori principali în câmpul acţiunii. 1995. Spiritul de echipă este rezultatul integrării a patru procese: construirea încrederii între persoanele implicate. de a se comporta şi de a acţiona armonizat în vederea îndeplinirii unui scop comun. managementul de supraveghere. extinderea respnsabilităţilor către acţionari. C.

managerii trebuie să depăşească prejudecăţile conform cărora conducătorul comandă şi angajaţii execută. Cerinţele contemporane de adaptare se îndreaptă către liderii ce îşi asumă responsabilitatea fără a aştepta imboldul revelaţiei sau al unei solicitări explicite. restructurări. înţelegerii viitoarelor tendinţe şi discontinuităţi. Aceştia comit greşeala clasică de a trata provocările de adaptare ca fiind probleme tehnice. Vorbim prea mult despre management şi prea puţin despre totalitatea fiinţei umane. trebuie să-i susţină pe oameni în confruntarea cu noile provocări. care pot fi soluţionate prin apel la abilităţile manageriale (Heifetz. trasării competenţelor existente şi desemnării mecanismelor inerente direcţiei strategice adoptate (idem). 1998. atunci putem da naştere unei activităţi care să ţină locul unui impresar pentru firma noastră.Din păcate am creat o abordare a managementului afacerii în care dimensinea umană a creativităţii. Laurie. de fapt. Indigenţele şi miturile conducerii 115 . Un lider. reengineering şi muncă strategică eşuează pentru că managerii nu au o perspectivă pertinentă asupra cerinţelor schimbării. pentru a transcende obstacolele adaptării. în modificarea perspectivelor şi în învăţarea noilor reguli. Competiţia pentru viitor spune că.2. Privită în această lumină. indiferent de autoritatea cu care este învestit.4. identificării oportunităţilor. Aceştia sunt. singurii care dispun de mijloacele adecvate necesare calculării beneficiilor restructurării. în ajustarea noilor valori. Leadership-ul ca proces de învăţare Foarte multe eforturi de a transforma organizaţiile prin fuziuni şi achiziţii. dacă putem crea o dorinţă. 195).1. este nesocotită prezenţa liderilor. înlocuind astfel o vastă birocraţie. 4. indiferent de nivelul la care se află. curiozităţii şi a nevoii de a apaţine unei comunităţi au fost excluse. 4. activitatea liderului presupune o strategie de învăţare. În acest fel. În cocepţia lui Heifetz şi Laurie. p.4. care prin natura ei este mai presus de resursele companiei şi împărăşim entuziasmul de a lupta pentru ea. soluţiile adaptării vizează colaborarea şi conlucrarea tuturor membrilor dintr-o organizaţie şi asumarea unei responsabilităţi colective faţă de situaţiile problematice cu care aceasta se confruntă.

116 . iar prin seducţie îi atrage. dar cu oamenii mai degrabă decât asupra oamenilor. Un bun lider este foarte iubit. Există şi situaţii în care armele liderului se pot converti în perversiuni. magnetismul intelectului. accesibil). 50). de apropiere între acesta şi colaboratorul său. Unii lideri pot fi iubiţi de membrii grupului. magnetismul inimii (liderul ştie să-i asculte pe ceilalţi) şi magnetismul sufletului – carisma. Prin urmare. În unele situaţii grupul funcţionează foarte bine fără lider. Unii oameni sunt născuţi lideri. Prin persuasiune.Conducerea înseamnă putere asupra celorlalţi. Termenul de lider ar trebui rezervat pentru aceia care acţionează în interesul superior al grupului şi în consens cu acesta. Cercetările au invalidat concepţia cu privire la liderul înăscut. p. este şi concepţia că un bun lider într-o situaţie este bun în oricare alta. Asocierea dintre anumite variabile ale personalităţii şi eficienţa conducerii s-a dovedit a fi nefructuoasă. un lider nu este un fericit „accident genetic“. Unii oameni susţin că un bun lider dispune de capacitatea de a manipula. Cele două registre de influenţă se bazează pe: magnetismul fizic al liderului (prezenţa sa trezeşte la acţiune). dar a inspira afecţiune nu este o caracteristică cheie a unui lider. Atracţia fizică. satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari dacă grupul are lider. Liderului îi stau la îndemână două pârghii dinamice complmentare pentru a-i influenţa pe colaboratori: persuasiunea şi seducţia (Le Saget. 1999. Un lider recunoscut al unui grup nu trebuie să fie cel mai iubit membru al grupului. cercetările arată că acest lucru nu este întotdeauna valabil. Deşi înţelepciunea populară spune că cei conduşi sunt invidioşi pe autoritatea liderului. Corelată cu noţiunea de lider înăscut. Dar. Conducerea este o formă de putere. al gândirii şi al ideilor (liderul este convingător. contola şi a-i determina pe adepţi să-l asculte. Un lider este lider în orice împrejurare. clar. aşa-numitul magnetism fizic al conducătorului. Totuşi. Această concepţie subevaluează puterea circumstanţelor de mediu în a determina eficienţa liderului. există multe situaţii in care acţiunile liderului sunt în dezacord cu opiniile membrilor grupului. atunci când sarcinile grupului devin mai complexe şi creşte nevoia de coordonare. Grupurile preferă să nu aibă lider. arătând că abilitatea de aconduce se obţine mai degrabă prin practică. conducătorul se apropie de colaboratorii său. poate fi folosită în scopul realizării unei forţe centripete.

narcisismul şi spiritul independent. a fi ager şi altele. Aceasta poate fi definiţia sintetică a conducătorilor. manifestarea superiorităţii. dar această listă a crescut atât de mult încât cercetorii s-au văzut nevoiţi să reducă varietatea tipurilor de acţiune la câteva dimensiuni-cheie. care se exprimă printr-un comportament profetic cu ameninţări apocaliptice în caz de nesupunere. Alte concretizări comportamentale ale perversiunii pot fi: cinismul cronic (liderul este dominator. 4. el va perverti rolul în care a intrat. nu caută a fi prin a avea. În final. s-a ajuns la patru 117 . pp 55-56) identifică şapte ancore ale modului de conducere tradiţional. patologic – manifestat prin comportament paranoid – ce rezidă în interpretarea faptelor astfel încât să se potrivească propriilor idei şi să legitimeze propriile interese (un alt fel de pat al lui Procust). Să remarcăm că înşiruirea de mai sus se găseşte în sfera lui a fi. folosirea biciului şi a zăhărelului.. 52). Meryem Le Saget (ibid. a lupta pentru conjugarea eforturilor.a. şi nu în sfera lui a avea. p. care utilizează ca tehnică duşul scoţian bazat pe alternarea stimulentelor pozitive cu cele negative. a fi responsabil. Comportamentul liderilor Principiile pe care trebuie să se sprijine managerii sunt riguroase: a fi proactiv. stabilirea politicii grupului.5. a studia continuu. a fi creativ. eclipsarea celorlalţi. exacerbarea eu-lui liderului. Un astfel de conducător va inspira teamă sau inhibiţie (ibid. cinismul acut. Analiza descriptivă a comportamentelor liderilor a început prin stabilirea unei liste de posibile comportamente asociate cu conducerea – planificarea. a gândi şi pentru partenerul de afaceri. folosindu-se de magnetismul gândirii sale pentru a-l minimiza pe interlocutor). ei sunt.dacă liderul este complexat. neavenit sau a acces la conducere prin mijloace ilicite... manipularea afectivă. a avea puterea de a anticipa. stabilirea sistemului de recompense şi sancţiuni. asumarea responsabiliţii ş. Una dintre manifestările magnetismului fizic pervertit este preeminenţa activismului simulat în defavoarea proactivismului caracteristic liderilor plini de energie debordantă şi molipsitoare. cu scopul de a le deconstrui premisele şi relevanţa în practica managerială: un şef bun este un şef iubit. a învăţa prin a-i asculta pe alţii. dorinţa de a avea dreptate cu orice preţ.

mai ales pentru cei suficient de capabili şi ambiţioşi încât să fi ajuns la nivel de conducere. a argumenta a denunţa a-şi declina responsabilitatea a se deroba de responsabilităţi Figura 4. În multe grupuri organizate formal. Consideraţia presupune orientarea spre relaţie. mai jos (Figura 4. a ormerilor. rolul de lider trebuie să se formeze. a crea a rectifica. p. Aceasta înseamnă că succesul este foarte strâns legat de supravieţuire. rolul liderului este construit explicit pe structura grupului. o scala comportamentală managerială exprimată prin verbe curent folosite. După cum se poate observa. aceasta este întrebarea cea mai importantă.dar mai vor şi să supravieţuiască (excepţie făcând cazurile care negociează o pensionare de aur). a rezolva a face o expertiză. într-un grup cu structură nedefinită. 44). 2001. 118 . oamenii vor o slujbă bună . un ingredient inevitabil al oricărei afaceri. a reflecta metodic a găsi o soluţie intermediară a-şi recunoşte responsabilitatea a dovedi. pe producţie. În cele mai multe situaţii comerciale.2 Pe lângă voinţa de a conduce. structurarea sarcinii. dezvoltarea producţiei şi sensibilitatea faţă de natura umană. Structurarea presupune orientarea spre sarcină.171): Pe lângă faptul că trebuie să ai combinaţia perfectă de aptitudini şi experienţă. primii doi par a fi cei mai importanţi. ambiţia personală şi interesul. dorinţa de a avea putere. întrebarea cum să te comporţi într-un post de conducere este o întrebare importantă a leadership-ului. a ameliora. atingerea scopurilor. Noi nu putem ignora realitatea puterii şi politicii. Dar. Din aceştia. a da seamă. notele cele mai mari ale grilei sunt ale managerilor de succes. adaptare după Piolle.dimensiuni: consideraţia faţă de colaboratori. cei care conduc o fac şi în virtutea nevoii de a-şi mări prestigiul (Moscovici. Sadler notează (1995. menţinerea unităţii grupului. p. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a preveni a imagina a corecta a analiza a ameliora a asuma a justifica a acuza a nega a ignora a se proteja.2.anticipa a reflecta. Iată.

Sarah Hampson (ibid. menţine şi perfecţiona unitatea şi distincţia sa faţă de restul lumii“. 111) identifică componentele acestei construcţii: a) comportamentul pe care Actorul. Neculau scrie (ibid. 115): 119 . p. dornici ei înşişi să se identifice şi afirme. Personalitatea care se construieşte pe sine este strâns legată de comportament. că personalitatea unui individ este construită prin efort propriu în context social. Observăm. 176). Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea se simt ei înşişi atinşi de carismă. ne asigură Serge Moscovici (ibid. 172). Conducerea nu este o treabă uşoară. Altfel spus. Constatăm că perspectiva constructivistă asupra personalităţii a înlocuit teoria trăsăturilor. dar ei. Verbele pe care autorul le foloseşte pentru definirea personalităţii sunt active. îl aduce pe scena socială. 109-110) îl citează pe Pierre Janet (1929) care spunea: „personalitatea reprezintă un ansamblu de operaţii. p. Cele de mai sus conduc.. deci. au concreteţe.2001. ba sunt apatici şi cum cei care conduc au ezitări... emanând doar din sine. Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi. nu sunt simple atribute. o fac sau nu o fac cei din jur. Logica este simplă: dacă cei conduşi ar accepta supunerea nu ar exista probleme. personalitatea unui individ nu poate fi privită doar ca sumă a trăsăturilor sale. faţă de actori activi şi atenţi. logic. p. p. Adrian Neculau (1999. Aşa cum ne asigură specialiştii. Adrian Neculau susţine şi convinge în lucrarea citată (idem) că materia primă a personalităţii este comportamentul şi că expresiile acestuia trebuie încărcate cu semnificaţie socială pentru a fi receptate de ceilalţi actori. cei care speră că aura conducătorului îi va cuprinde şi pe ei. pp. dar recunoaşterea ei. la concluzia că personalitatea unui individ nu se exprimă decât într-o situaţie dată. consacrarea ei. care servesc individului pentru a construi. b) semnificaţiile pe care le ataşează acestui comportament actorul însuşi şi c) semnificaţiile ataşate comportamentului actorului de către ceilalţi. ca individ biologic distinct. ba se răzvrătesc. influenţă şi prestigiu. este vorba de un principiu mimetic şi de contaminare. Despre teoria situaţionistă asupra personalităţii. tabloul atitudinal şi comportamental este deja bogat şi dificil de descris. trăsături sau etichetări. de acte mici şi mari.

Relevante nu sunt dispoziţiile ca „introversiunea-extraversiunea“ sau „anxietatea“. ci cogniţiile. Printre avantajele delegării pot fi amintite: buna cunoaştere a mediului de către cei delegaţi. Delegarea Împuternicirea şi delegarea au devenit concepte şi o practici din ce în ce mai folosite în organizaţiile moderne. Pentru manageri. „aşteptările“ sale faţă de anumite evenimente. pentru aceştia creşte stima de sine şi încrederea în perspectiva viitorului lor profesional. dacă se transmite salariaţilor o mare putere de decizie. Parametrii esenţiali ai acestei teorii sunt: competenţele individului de a „construi“ forme deosebite de comportare în condiţii corespunzătoare. valoarea pe care o posedă. împuternicirea este superioară delegării. identificarea resurselor pe care înşişi superiorii nu le întrevedeau etc. delegarea reprezintă o probă a toleranţei pentru eroare şi o provocare în a stăpâni tendinţa de creşterea a entropiei 120 . de flexibilitate şi viteză de reacţie. din dorinţa de a reuşi în demersul lor. mai ales dacă aceştia se regăsesc cu predilecţie în teoria Y al lui McGregor. ceea ce conduce reacţia lor rapidă în situaţii neprevăzute. există riscul pierderii coerenţei activităţilor organizaţiei. Din această perspectivă. „consecinţele“ pentru persoana care acţionează şi sistemul autoregulator al individului. Împuternicirea se referă la responsabilizarea.6. Problemele delegării sunt legate în special de marja pe care managerii o pot acorda salariatului în ceea ce priveşte decizia. marja în care poate evolua salariatul este redusă. 4. ca „aptitudini discriminative“. respectiv la asumarea responsabilităţii de către subordonaţi pentru toate aspectele muncii lor. care trebuie să funcţionaze ca mediatori între modificările mediului şi comportament. iar delegarea autorităţii este o importantă cheie pentru motivarea salariaţilor. Atribuirea împuternicirii trebuie asociată cu asigurarea autorităţii pentru acele secvenţe care o presupun. Avantajele delegării şi ale împuternicirii sunt legate de mai prompta satisfacere a cerinţelor clienţilor. Dacă deciziile se iau prea aproape de vârful piramidei. Delegarea propriu-zisă reprezintă transmiterea responsabilităţii pentru efectuarea anumitor sarcini care reveneau de drept superiorului care a transmis-o. dar şi de creşterea moralului şi a motivării salariaţilor delegaţi. autocontrolul pe care-l manifestă.

De regulă. transmiterea autorităţii formale nu poate asigura succesul dacă executantul nu dispune de puterea informală – capacitatea de a influenţa pe ceilalţi. Dintre dezavantajele acestei practici. Este absolut esenţial ca sarcinile transmise să aibă finalitate în intervalul de timp dat. atribuirea autorităţii şi asumarea responsabilităţii. Acestuia nu i se poate cere să ducă la îndeplinire sarcini care depăşesc capacitatea lui de înţelegere şi asupra cărora nu are experienţă. Acest neajuns poate fi compensat însă printr-o mai ridicată cotă a comunicării interne. Prin delegare. Prin însărcinare înţelegem atribuirea unei sarcini care revine de drept managerului unui executant. cunoscute şi lipsite de influenţe imprevizibile. Atribuirea autorităţii reprezintă condiţia finalizării sarcinii. Delegarea nu poate să aibă loc dacă subordonatul nu are competenţa de a face ceea ce i s-a cerut. iar rezultatele muncii respective să fie cuantificabile şi să poată fi evaluate pentru a conduce la obţinerea satisfacţiei şi instalarea stării motivatoare. Ei nu trebuie să facă din această practică un instrument de şantaj pentru cei care urmează a fi sancţionaţi pentru alte pricini şi nici nu trebuie să condiţioneze iminenta promovare a celor delegaţi de succesul misiunii lor temporare. acest transfer de putere se poate dovedi fructuos numai dacă executantul a mai dovedit şi cu alte prilejuri că este capabil să conducă şi să decidă în condiţii de autonomie. Cuvântul cheie al delegării este încrederea în oameni şi în competenţa lor. 121 . O dată cu asumarea responsabilităţii delegatul trebuie să accepte şi povara răspunderii actelor sale. Delegarea de autoritate trebuie însoţită de asumarea responsabilităţii şi de exercitarea răspunderii de către cel delegat pentru a se optimiza relaţia încredere-control. Responsabilitatea delegată presupune îndeplinirea anumitor sarcini şi atribuţii de către salariatul desemnat de către manager în acest scop şi cu care a stabilit un raport de încredere. prezentăm aici doar temerea conducătorilor că nu vor putea stăpâni starea entropică şi că nu pot interveni în cazul în care se prefigurează un eşec. executantul are vremelnic puterea formală cu care a fost investit. prin delegare se cer a fi duse la îndeplinire doar sarcini de rutină. Este lipsit de etică ca managerii să transmită spre rezolvare toate sarcinile care le revin. Delegarea are drept componente însărcinarea.sistemului în condiţiile în care mai mulţi salariaţi au fost delegaţi cu sarcini importante.

să nu fie esenţiale pentru păstrarea imaginii organizaţiei şi să aibă caracter finit. îşi consolidează relaţiile cu subordonaţii şi îşi îmbunătăţesc imaginea. Pentru manageri avantajele delegării sunt evidente: ei îşi fac. creşterea încrederii în forţele proprii şi crearea şanselor de promovare. managerii nu pot realiza anumite activităţi pentru care expertiza aparţine altora. evită surmenajul. deşi delegarea a pornit tocmai de la încredere în competenţa lor. Delegarea formală (scrisă) are avantajul descrierii împrejurărilor în care se desfăşoară. Pentru salariaţi. al nivelului 122 . timp pentru activităţi importante (prefigurarea strategiilor şi a politicilor. Există. firesc. Pentru ca delegarea. se pierde însă caracterul spontan al relaţiei şef – subaltern şi de încredere absolută între aceştia. astfel. delegarea înseamnă motivare. reglementată). asigurarea dezvoltării etc. atragerea investitorilor şi resurselor. că îl înlocuieşte pe manager în ceea ce i s-a cerut şi a consimţit să facă. stabilirea parteneriatelor strategice. şi dezavantaje ale delegării. Delegarea poate fi implicită (informală) sau explicită (formală. Managerii pot percepe delegarea ca fiind ocazia unora dintre cei delegaţi de a le submina autoritatea şi de a le uzurpa puterea. pp. Unii dintre conducători pot considera că subordonaţii nu le vor transmite toate informaţiile pe care aceştia le-au obţinut sau că vor denigra conducerea în misiunea pe care au preluat-o. 187-188) consideră că succesul delegării depinde de respectarea următoarelor principii: al excepţiilor. El dispune de resursele pe care managerul i le-a asigurat. Cele două forme au fiecare în parte avantaje şi dezavantaje şi sunt folosite în funcţie de natura activităţilor delegate.). adică putere decizională. să dea roade este necesar ca sarcinile transmise subordonaţilor să nu aibă caracter strategic. teama că nu vor putea face faţă împrejurărilor şi grija activităţilor curente amânate. Pentru cei delegaţi există apăsarea dată de un eventual eşec. Pentru manageri se poate manifesta sentimentul neîncrederii în capacitatea salariaţilor delegaţi de a duce la îndeplinire cele transmise şi asumate.Prin delegare subordonatul capătă autoritate. mijloc managerial modern în condiţiile erei postindustriale. prevenirea conflictelor de muncă. Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii (1998. ştie că poate evolua autonom o anumită perioadă. În plus.

În felul acesta se materializează şi se valorifică avantajele delegării. cu respectarea normelor eticii organizaţiei. rezultă că numai autoritatea deontică poate fi delegată. Gestionarea puterii trebuie să fie responsabilă. Intervenţia managerului nu este oportună decât în cazuri excepţionale.deciziei. dar administrativ salariatul devine subordonatul temporar al managerului gazdă. Nu se poate face responsabil un grup pentru un act de conducere a unei acţiuni. al concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată. pe timpul delegării. Cu privire la sarcina dată. Având în vedere substanţa diferită a formelor de autoritate (epistemică şi deontică). adică transmisă altcuiva. Principiul limitelor controlului se referă la asigurarea că nivelul la care acţionează delegatul nu este superior celui pentru care are competenţe de drept sau asimilate acestora. pe baza protocolului dintre acesta şi şeful organizaţiei gazdă. la nivelurile în care se operează prin delegare trebuie să existe posibilitatea controlului sarcinilor delegate. executantul răspunde doar în faţa superiorului său de drept – a celui care l-a delegat. care pot pune în pericol succesul misiunii sau care depăşesc competenţa celui delegat. Principiul nivelului deciziei se referă la transmiterea spre rezolvare numai a sarcinilor care nu depăşesc capacitatea decizională şi competenţa salariatului. În pus. dar. niciodată unui grup. Iar responsabilitatea atrage după sine exercitarea răspunderii. el răspunde în probleme administrative în faţa celui din urmă. al limitelor controlului şi al unităţii de conducere. salariatul delegat nu are decât un şef – pe cel care l-a desemnat să-l reprezinte. Principiul concordanţei dintre autoritatea delegată şi responsabilitatea asumată este de fapt principiul echilibrului dintre putere şi responsabilitate. Salariatul este subordonat doar celui care l-a investit cu autoritate. Delegarea de autoritate înseamnă că purtătorul acesteia o transferă temporar şi limitativ unui subiect. Este esenţial ca delegarea să se petreacă pe domeniul (de cunoaştere şi de 123 . regula subordonării se păstrează. Principiul unităţii de conducere se referă la asigurarea că. în condiţii neprevăzute. Principiul excepţiilor prevede că managerul acordă delegatului încredere deplină în ceea ce acesta şi-a asumat şi deplină libertate de acţiune. dacă sarcina se desfăşoară pe teritoriul altei organizaţii decât al celei de origine.

criterii. delegarea autorităţii deontice implică transmiterea. Soluţia ecuaţiei o dă tot Bochenski.înţelegere) comun purtătorului de autoritate şi subiectului-delegat. ceea ce înseamnă că delegarea cere. pe de altă parte. Nepotrivirea valorilor culturale şi practicilor înseamnă ceea ce. este aşa-zisa „nepotrivire de caracter“. respectiv preluarea (şi asumarea) rolului de conducător. 1998. care spune (1992. Afirmaţiilor de mai sus intră în contradicţie cu propoziţiile pe care le-am formulat în paragraful 4.6. p. Adică dacă este şi competent. cultura şi deprinderile lor nefind în acord cu cele ale organizaţiei în care ar fi dorit. pp. justificat poate. în care se făcea afirmaţia că autoritatea deontică nu poate include autoritatea epistemică. pe de o parte şi pierderea unui anumit control. Se ajunge.1. în amonte. Pe de altă parte. 94-95) că subiectul-delegat este competent pe un subdomeniu aparţinând domeniului mai larg în care competenţa aparţine exclusiv persoanei purtătoare de autoritate epistemică. Peter Drucker consideră (apud Betty. astfel. să intre. eficienţa interpersonală creşte atunci când managerul nu deţine toate informaţiile şi toată autoritarea. Delegarea şi birocraţia 124 . Aici apare o zonă de interferenţă: autoritatea epistemică presupune competenţa purtătorului de autoritate.1.90) că aceasă practică dă roade. în limbaj comun. la alcătuirea unui fond de resurse umane care nu se mai subscrie distribuţiei gaussiene. 4.1. standarde şi practici de selecţie riguroase. Este bine cunoscut faptul că oamenii sunt mai eficienţi dacă le sunt delegate responsabilităţi şi dacă acestora le este asociată şi delegarea de autoritate. Cei care nu corespund cerinţei de a-şi asuma responsabilitate prin delegare nu sunt acceptaţi. La pagina 102 a lucrării lui Bochenski se conchide asupra celor spuse mai sus: „domeniul delegatului este în întregime cuprins în domeniul purtătorului principal al autorităţii“. În general. cu siguranţă. „în cazul persoanelor mature“. rol care nu se poate manifesta decât dacă şi delegatul stăpâneşte într-un grad semnificativ domeniul. Determinarea gradului optim de delegare într-o situaţie cu posibilităţi limitate de comunicare implică o compensare între mai buna utilizare a informaţiei venite direct de la sursă. ştiinţa lui de a face anumite lucruri.

dar acest lucru ar putea duce uneori la decizii greşite. Pentru o organizaţie birocratică în care luarea deciziilor se face conform unor proceduri stricte este destul de dificil sau costisitor sa se genereze semnale pozitive pentru angajaţii săi. Într-un proces decisional angajaţii furnizează informaţii relevante.Organizaţiile apreciază deciziile luate pe baza unor informaţii relevante. Procesul de luare a deciziilor este vulnerabil la influenţele venite din partea membrilor organizaţiei. Orice organizaţie trebuie să ţină seama în procesul luării deciziilor de aceste două efecte opuse (Hendrikse George. în schimb va pune la dispoziţie informaţii relevante pentru organizaţie. el nu se va folosi de ele. 2003. Pentru a preveni influenţele informale excesive managerii ar trebui să ignore o serie de informaţii. 2003. necesare. dar acest lucru ar însemna să fie ignorată informaţia locală. Milgom şi Roberts (în Hendrikse George. de a avea intervenţii şi puncte de vedere determinate de interesele personale. dar. O asemenea organizaţie va descentraliza procesul de luare a deciziilor numai dacă influenţele personale nu aduc nici un beneficiu membrilor săi. Motivul este acela că dacă un angajat ştie că influenţele informale nu vor avea nici un rezultat. Fiecare alegere organizaţională este însoţită de o schimbare în fluxul informaţional. eficiente (aspectul eficient). Organizaţiile încearcă să canalizeze comportamentul indivizilor în aşa fel încât acesta să fie orientat spre creşterea producţiei şi nu spre preluarea unei părţi cât mai mari din profit. dar aceste decizii pot avea consecinţe nedorite asupra celor implicaţi. deciziile ar putea fi luate numai la nivel central sau conform unor reguli şi proceduri stricte. p. 153). dar sunt importante din perspectiva personală a membrilor organizaţiei. toate acestea constituindu-se într-o influenţă informală (aspectul de difuziune). Influenţele informale cresc atunci când este în joc profitul. pe de altă parte. iar ceea ce interesează organizaţia este valoarea informaţiei venite de la aceştia. 154-159) arată că: O organizaţie eficientă limitează libertatea de alegere a celor ce iau decizii când acestea nu au aproape nici un impact asupra organizaţiei. De asemenea. ei au tendinţa de a da sfaturi. pp. 125 . De aceea organizaţia trebuie să aleagă câtă autoritate de decizie trebuie centralizată şi câtă delegată.

pe baza căruia se stabileşte oficial modul de distribuire a puterii şi a autorităţii în cadrul unui grup.2. reţinerea sau negarea unor informaţii de către acesta sunt metode prin care se reduce influenţa informală. simultan cu crearea unor oportunităţi de asumare a acestora. Această temere provine din ignorarea conţinutului corect al empowerment-ului. îşi vor pierde puterea şi rolurile actuale. prin oferirea de responsabilităţi. 4. puterea de a acţiona). deoarece angajaţilor implicaţi le revine un rol activ (sunt incluse în aspectele empowerment-ului şi responsabilizarea. cât şi influenţe informale. Limitarea accesului la cel ce ia decizia. şefii. ci un factor decizional competent. Aria de acoperire a termenului de empowerment este mai largă decât sensul tradiţional al delegării. nici cele irelevante.În concluzie. şefii se tem că subalternii vor deveni independenţi şi că ei. implicarea totală. Empowerment-ul reprezintă un sistem de valori din cadrul culturii organizaţionale. Delegare şi empowerment Sistemul tradiţional de management al organizaţiilor se baza pe relaţii de dependenţă manager/şef – subaltern. nici cele relevante. nu sunt luate în considerare informaţiile venite de la membrii organizaţiei.6. 126 . Este vizată o echilibrare a libertăţii individuale cu controlul exercitat de manageri. Dacă cei afectaţi de decizie nu deţin toate informaţiile relevante. Se pune astfel problema recunoaşterii clare şi publice a faptului că fiecare salariat nu este doar un simplu executant. De aceea. Prin canalele de comunicare se vehiculează atât informaţii valoroase. atunci influentele lor îşi pierd din eficienţă. pentru o organizaţie birocratică dechiderea procesului de luare a deciziilor este dezirabil numai dacă acesta este mult mai important pentru organizaţie decât consecinţele individuale şi invers. atunci când se pune problema redistribuirii puterii în organizaţie. Menţinerea unor proceduri birocratice este o altă cale de a descuraja influenţele informale: o anumită decizie este aprobată numai dacă satisface o serie de criterii prestabilite.

toate mijloacele de realizare a empowerment-ului trebuie să fie luate în considerare şi transmise tuturor salariaţilor. ocazia să înţeleagă rolul său în organizaţie şi să-şi coreleze obiectivele personale cu cele ale organizaţiei. Fiecare salariat are. Preocupările de bază legate de responsabilitatea morală în management se referă la caracterul persoanelor desemnate să decidă. 4. utilitatea şi necesitatea schimbării. Demersul are succes în măsura în care sunt respectate câteva principii: managerii implicaţi trebuie să conştientizeze în prealabil importanţa. inexistenţa mijloacelor de protecţie pentru asigurarea anonimatului şi teama de represalii din partea managerilor reclamaţi.Pentru implementarea şi dezvoltarea empowerment-ului (care nu trebuie să fie văzut ca un scop în sine. el invocă faptul că. 2003. În opinia lucrătorilor respectivi. există trei motive pentru care nu este oportun să le semnaleze: dezinteresul organizaţiei pentru asemenea probleme – aceasta nu ar răspunde apelului lor. la virtute şi la viciu. 127 . Avantajul oferit de empowerment constă în faptul că permite instaurarea unei atmosfere mobilizatoare. dintr-un eşantion de 3. Pe de altă parte. empowerment-ul trebuie corelat cu viziunea. Comportamentul etic al liderilor Cel mai adesea. 48). astfel. 60% consideră că au cunoştinţă de încălcări ale normelor de comportament din partea superiorilor lor (O`Rourke IV. noul mod de organizare a muncii trebuie să aibă în centrul ei echipa. la politicile şi cultura organizaţiilor în care ei activează şi la cerinţele şi principiile promovate de sistemul socio-economic în care evoluează.000 de angajaţi din sectorul economic şi din organizaţii nonprofit. ci doar ca mijloc) este necesară o schimbare profundă a culturii organizaţionale. moralitatea se referă la structuri de comportament stereotipe în viaţa de zi cu zi. etica se referă la un câmp de cercetare sau la o disciplină referitoare la bine şi la rău.7. valorile. favorizând sentimentele de apartenenţă şi de iniţiativă. Cu toate acestea. p. politicile şi strategiile organizaţiei. O remarcabilă lucrare a lui James O`Rourke IV (2003) ne asigură că angajatorii sunt conştienţi de valoarea etică a demersului lor managerial şi că le pasă de comportamentul etic al subordonaţilor lor.

valori care echilibrează interesele personale cu cele ale celorlalţi. sistemului de management sau culturii. dezvoltarea. performanţa poate fi omologată ca atare. Desigur că eficienţa. managerii trebuie să atingă mai multe paliere ale moralei. schimbarea profilului pieţei etc. este corect? Sunt ei responsabili de dificultatea conducerii? Calea pe care merg este potrivită cu aspiraţiile subalternilor? Iată numai câteva întrebări care privesc etica leadership-ului. a nu discredita concurenţa. subordonaţii. Practic. clienţilor. atacul dur al concurenţei. ci a dificultăţii de a te dezvolta respectând mediul economic şi social în care evoluezi. ea este rezultatul culturii şi expresia comportamentului organizaţional. Recunoaştem că în viaţa unei organizaţii există momente dificile: debutul. în mediul socio-economic în care-şi desfăşoară activitatea. organizaţia şi mediul de afaceri. dacă acestea sunt subsumate unui comprtament etic. politice. a conduce în numele normelor morale înseamnă a respecta legea. a-i trata pe clienţi în mod egal. economice care-i guvernează pe indivizi şi impune exigenţe sistemului concurenţial. a nu face concurenţă neloaială. profitul. o asemenea anvergură se anunţă de scurtă durată. La nivelul mediului de afaceri etica trimite la structurile forţelor sociale. dacă nu. partenerii şi clienţii. productivitatea. a nu manipula în interiorul şi în afara companiei. a conducerii în general. schimbarea profilului. Nivelul organizaţional se referă la conştiinţa de grup pe care o are fiecare companie (chiar dacă această conştiinţă nu este explicită) aflată în urmărirea scopurilor ei economice. a nu utiliza informaţiile în interes propriu etc. a nu colporta ştiri. a nu angaja comenzi fără acoperire. vorbim despre valori precum binele comun şi corectitudinea. În plan individual.Etica în afaceri implică trei niveluri: individul. tenhologiei. a nu face compromisuri în afara cadrului negocierilor. dacă au satisfăcut aşteptările salariaţilor. dar nici una dintre acestea nu justifică un comportament ilegal şi lipsit de moralitate. eficacitatea.. a nu denigra propria companie. Considerăm că. Ceea ce fac managerii este cinstit. a respecta colaboratorii. partenerilor şi altor factori din mediul în care activează. Nu considerăm că managerii se află în faţa dilemei a te dezvolta sau a fi onest. dacă faptele care au condus la o asemenea stare au fost morale. În plus. extinderea şi alte dimensiuni funciare pot face mândria unei întreprinderi. 128 .

p. În concluzie. 129 . managerii trebuie să aibă tăria să le recunoscă şi să se străduiască să prefigureze un alt deznodământ pentru viitor. cooperanţi. apud O`Rourke IV. să fie empatici. să dovedească înţelegere asupra problemelor oamenilor şi altele asemenea. proprii managerilor autentici. promovarea şi apărarea dreptăţii. În aceste circumstanţe morale se poate spune că a conduce este o artă. Există o etică a caracterului şi. există o etică a obiectivităţii. 56). cinstei şi curajului sunt cerinţe pentru oricare dintre manageri.Mai întâi. 312) că reprezintă un ideal. etica leadership-ului se referă la necesitatea atingerii celui mai înalt nivel de integritate pentru manageri (Lynn Sharp Paine. Atunci când modelele de acţiune (inclusiv cele de adoptare a deciziei) lipsesc. care îşi arată cu aceste prijejuri adevarata lor dimensiune. despre care Mihuţ spune (1998. intră în funcţiune mecanisme informale. în consecinţă. garanţie a reuşitei lor şi a organizaţiei pe care o conduc şi drept exemplu pentru subordonaţi. 2003. p. dacă acestea nu sunt satisfăcătoare. În sfârşit. această recunoaştere nu trebuie să ducă la abandonarea intereselor colective şi la urmărirea satisfacerii cu prioritate a celor private. o moralitate a comportamentului. există o etică a gestionării rezultatelor muncii. de vreme ce fiecare dintre indivizi are propriul său set de valori şi de aşteptări. Lor li se cere să-şi stăpânească emoţiile.

1 Filosofia şi convingerile managerului 1. Concret. Stilul şi practicile manageriale Până la care punct şi în ce manieră se implică managerul. respectiv convingerile managerului şi variantele stilului managerial. Percepţia sa privind natura umană în procesul muncii şi asupra factorilor de motivare (impact asupra aspectelor B. comportamental şi structurat situaţional cu impact direct asupra potenţialului mangerial. personal. 2. C. el cuprinde ansamblul calităţilor profesionale. Concepţia sa asupra sistemelor ierarhizate (impact asupra aspectului H): rolul intermediarilor. organizarea şi controlul. în ceea ce priveşte consideraţia acordată propriilor subordonaţi? Până la care punct managerul rezistă presiunilor interne care sunt determinate de subordonaţii săi. Tabelul 5. Cole susţine (2000. 3. în defavoarea aspectelor de fond. Concepţia sa asupra rolului managerului şi al subordonatului (impact asupra aspectelor A şi B): a) importanţa relativă a competenţelor tehnice şi conceptuale. În Tabelul 5. morale şi de personalitate care se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite împrejurări relevante (cu caracter repetabil sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de stabilitate în timp. centrată pe clienţi şi pe angajaţi? Până la care punct managerul respectă funcţiile intermediare cărora le sunt atribuite roluri şi responsabilităţi. 69) că există trei praguri de eficienţă: aparentă (managerul demonstrează că dă dovadă de eficienţă doar prin faptul că economiseşte resurse). sub pretextul că acest mod de lucru este mai suplu şi evită tarele birocraţiei? A) B) C) D) E) F) G) H) 130 . p. în opoziţie cu nivelul presiunilor externe impuse de mediul exterior şi de obiectivele organizaţiei? Până la care punct managerul plasează supravegherea generală a personalului şi controlează funcţionalitatea sistemului bazat pe prudenţă. b) organizarea muncii şi repartizarea responsabilităţii privind planificarea. G. sistematizării. E şi F): integritatea subordonaţilor şi atitudinea lor faţă de muncă şi faţă de obiectivele organizaţiei.A. organizatorice. specializării şi adaptabilităţii. în opoziţie cu practica de „by – pass“. D. personală (realizările managerului sunt în interes propriu) şi de lider (prin antrenarea colaboratorilor). prin consultanţă şi prin delegarea de competenţe? Până la care punct managerul este orientat spre aspectele formale. 1996) sunt prezentat conexiunile dintre concepţia filosofică.1 (Archamault. 4.Capitolul 5 STILURILE DE CONDUCERE Stilul de conducere este un ansamblu atitudinal-motivaţional. Concepţia sa asupra organizaţiei ca sistem (impact asupra aspectului G): rolul reglementărilor. mai presus decât supravegherea bazată pe neîcredere? Până la care punct managerul valorifică o structură mai degrabă rigidă şi birocratică. în executarea muncii pe care o administrează? Până la care punct este managerul exigent faţă de subordonaţii săi şi ce anume condiţionează atingerea nivelului respectiv? Până la care punct managerul determină implicarea şi responsabilizarea subordonaţilor săi prin facilitarea accesului la informaţii. în opoziţie cu o structură suplă. uşor de modelat.

Există numeroase lucrări în care se abordează această teorie (cităm aici doar numele lui R. oferindu-le acestora imaginea unei perspective de succes. se pleacă de la presupoziţia că succesul conducerii se bazează pe trăsăturile de personalitate ale conducătorului: factori fizici (vârsta. 2004. le redăm mai jos. conducerea este percepută ca fiind cuvenită celor hărăziţi de natură să o exercite. transmit mesaje cu o încărcătură emoţională deosebită.1. orientate spre acţiune. pp. sunt convingători. ea este bazată pe har. DuBrin (apud Bogáthy. Ei cred în validitatea drumului ales de conducător. îl venerează chiar. În opinia lui A. au capacitatea de a-i face pe oameni să se implice profesional şi emoţional şi să acţioneze în spiritul viziunii lor. maniera de a 131 . stăpânesc tehnicile de comunicare interpersonală. iar a-l urma reprezintă o cinste şi o şansă reală pentru viitor. abordează strategii neconvenţionale.Stogdill).J. au o bogată expresivitate emoţională. siguranţa. talia. caracteristicile liderilor carismatici sunt deosebite: inspiră oamenii printr-o viziune.În lucrarea Leadership şi management Mielu Zlate (2004.M. Colaboratorii liderului carismatic sunt încrezători în puterea acestuia de a transforma organizaţia. 5. greutatea. sunt persuasivi şi au capacitatea de a se adapta interlocutorului. se autopromovează. au capacitatea de a-l accepta ca firesc – riscul asumat le conturează mai bine carisma. pe un dar al celor care au venit cu ea pe lume. inteligenţa. energia. Teoria trăsăturilor. 272-273). reprezintă adevărate modele pentru cei cu care colaborează. Este prima teorie sub aspect istoric. aspectul). în priceperea lui de a stăpâni domeniul de activitate. sunt persoane energice. perspicacitatea. pp. completându-le cu opiniile proprii şi ale altor autori. Teorii privind stilurile de conducere 5. factori psihologici (abilitatea gândirii.1.1. alte caracteristici fizice. idealizează riscul. Teoriile personologice Teoria conducerii carismatice. sugerând prin comportamentul verbal şi nonverbal apropierea faţă de oameni. potrivit ei. expresivi şi credibili. au capacitatea de a inspira încredere grupului. sănătatea. 33-62) reuşeşte să facă o valoroasă sinteză privind teoriile referitoare la stilurile de conducere.

). încrederea în sine. adaptabilitatea. consultare. nu s-a putut identificat nici un set consistent de particularităţi care disting conducătorii de conduşi. comunicarea bidirecţională.1. iniţiativa. Cercetările nu au condus la o corelare evidentă între factorii psihosociali şi eficienţa conducerii. integritatea etc. sprijinul. popularitatea. încurajarea etc. simpla observaţie poate fi o dovadă a inconsistenţei teoriei trăsăturilor. comunicare bilaterală etc. intuiţia. Elaborată de un grup de cercetători de la Universitatea din Ohio (1950-1957). satutul economic şi social. mobilitatea socială etc. capacitatea de a decide. factori psihosociali (sociabilitatea. delegare. definirea rolurilor. Ceea ce se întâlneşte la unii dintre conducătorii de succes nu se regăseşte la alţii. simţul umorului. repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. gradul de responsabilitate.2. autocontrolul. simţul reuşitei etc. implicarea. diplomaţia. perseverenţa. cooperarea. Orientarea conducătorilor spre relaţiile cu salariaţii. încrederea în sine.). Teoriile comportamentiste Teoria celor două dimensiuni comportamentale. care este totuşi adesea evocată. dacă sunt dispuşi să preia prin rotaţie locuri de muncă diferite şi sunt în măsură să 132 . teoria ia în considerare două dimensiuni esenţiale ale conducătorilor: consideraţia (C) faţă de subordonaţi (prin motivare. invitare la adoptarea deciziilor. dacă sunt în măsură să accepte schimbarea ca pe un lucru firesc. originalitatea. judecata. caracterul. educaţia. Teoria are o valoare relativă datorită faptului că nu ia în considerare efectul mediului social (care ar putea pune în valoare pe unii dintre indivizii lipsiţi de trăsături de excepţie) şi pentru că anticipează rezultatele doar prin prisma trăsăturilor şi pentru că nu ia în seamă importanţa învăţării. vivacitatea. are drept caracteristici respectul şi consideraţia faţă de lucrători.comunica. capacitatea de a comunica. capacitatea de infuenţare. cunoştinţele.) şi structurarea (S) care cuprinde comportamentele care influenţează realizarea sarcinii formale. factori sociologici (nivelul socioeconomic. 5. comportamente care contribuie la realizarea scopurilor organizaţiei. ambiţia. impetuozitatea.). participarea. temperamentul. pe care îi consideră colaboratori. prestigiul. Acest comportament cunoaşte efecte majore (satisfacerea nevoilor superioare ale lucrătorilor şi productivitate înaltă) dacă salariaţii agreează conducerea participativă.

Teoria permite realizarea unui model bidimensional al orientării managerilor (vezi Figura 5. p. S2 este câmpul conducătorilor eficienţi. teoria motivaţională Y a lui Douglas McGregor are o bună suprapunere cu orientarea spre relaţii şi cu acordarea consideraţiei pentru pentru lucrători. Starea S4 este caracteristică managerilor iresponsabili. neavizaţi şi perdanţi în cele din urmă. aici nu se întâmplă nimic rău.utilizeze comunicarea ca pe un mijloc de muncă. evident. Cea mai fericită combinaţie este. Teoria continuumului comportamental. Teoria „sistemelor“ lui Rensis Likert prezintă un continuum care pleacă de la stilul exploatator-autoritar. Ei consideră că sarcina se va realiza ca efect direct şi substanţial al susţinerii bunelor relaţii de muncă. fiecare set de ipoteze (X sau Y) se pot recunoaşte. Cu toate acestea. dar nimic nu excelează. tehnocraţilor. Critica celor două teorii pleacă de la constatarea că nu se constituie ca un continuum. iar (-) înseamnă dezinteres. Calea de mijloc. Câmpul S5 aparţine persoanelor tenace. teoria motivaţională X a lui Douglas McGregor se suprapune în bună măsură peste ipotezele „managementulul ştiinţific“ al lui F.1 apud Stăncioiu. în circumstanţe particulare. că se exclud reciproc. Orientarea spre oameni S1 S3 S4 S2 S5 Orientarea spre sarcină Figura 5. 1998.1 Deşi empirică. -S / +C şi –S / -C. trecând prin stilul 133 . continuatorilor modelului managerial imaginat de Taylor. în care (+) înseamnă interes şi preocupare. +S / -C. Pe de altă parte. practicienii recunosc faptul că. Câmpul S1 le revine managerilor preocupaţi de promovarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre salariaţi şi dintre aceştia şi conducere. satisfăcătoare pentru sistem şi pentru salariaţi este S3. +S / +C pentru că este motivatoare şi preocupată de atingerea obiectivelor asumante. Taylor şi este în acord cu orientarea spre sarcină. incompetenţi. puternic ancoraţi în realitate. Există variantele: +S / +C. al celor care au capacitatea de a realiza armonia între interesele salariaţilor şi ale organizaţiei. 377).

aptitudinile. Productivitate mediocră. Se aplică mai ales motivarea pozitivă. grupuri slab productive Conducere autoritar-permisivă Conducere consultativă Conducere participativă Orientarea spre angajat. Totul este subordonat participării.2). dar sunt îngăduite unele posibilităţi de consultare şi de delegare a autorităţii. Stilul binevoitor-autoritar Similar cu stilul exploatator-autoritar. Productivitate medie. Spiritul de echipă este inexistent. trebuinţele. a acceptat că situaţia este în măsură să se conjunge cu alţi factori în exerciţiul conducerii sau să predomine chiar asupra caracteristicilor şi aptitudinilor unui manager. p. Teoria situaţională primară Teoria supunerii faţă de legea situaţiei. Stilul consultativ Obiectivele se stabilesc şi deciziile se adoptă după consultarea subordonaţilor.3. Modelul absolutizează rolul situaţiei în exercitarea conducerii şi ignoră trăsăturile personale ale celui aflat la conducere. Stilul participativ Sistem ideal.2 Caracteristicile celor patru stiluri sunt sintetizate în tabloul de mai jos (Cole. Consecinţa abordării este importantă pentru că sunt ignorate atât valenţele obiective ale conducătorului cât şi particularităţile creative ale salariaţilor. Productivitate bună. Prin situaţie el înţelegea nivelul mental. subjugaţi deopotrivă de imperativul situaţiei. Se apelează la ameninţări şi la pedepse. promotor al teoriei trăsăturilor. Comunicarea este slabă.binevoitor-autoritar. 2000. 134 . continuând cu stilul consultativ şi având la celălalt capăt stilul participativ (Figura 5. care duce la angajament şi la rezultate deosebite. Apare absenteismul şi fluctuaţia forţei de muncă. interesele precum şi obiectivele grupului. 73).M. statutul. R. Stogdill. 5. Comunicarea este bogată. Este promovat spiritul de echipă.1. Conducere autoritară Orientarea spre producţie. Se caută satisfacerea nevoilor salariaţilor în cel mai mare grad. Comunicarea se face în ambele sensuri. Stilul exploatator-autoritar Puterea şi îndrumarea se exercită de sus în jos. grupuri înalt productive Continuumul comportamental al liderului Figura 5. Productivitate excelentă.

5.1.4. Teoriile contingenţei Teoria favorabilităţii situaţiilor de conducere. Conducerea este percepută ca un proces dinamic depinzând de puterea şi personalitatea conducătorului, de relaţiile dintre conducător şi subordonaţi şi de gradul de structurare a sarcinii – trei dimensiuni care pot da măsura abilităţii de conducere. Situaţiile tipice de conducere sunt prezentate în Figura 5.3 (apud Zlate, 2004, p. 56). Fiedler a elaborat instrumentul numit least preffered co-worker – LPC sau scala colaboratorului celui mai puţin preferat pentru a determina stilul de conducere al liderului. Instrumentul imaginat de Fieder are menirea de a ierarhiza preferinţele managerului pentru colaboratorii săi. Un scor scăzut va indica incompatibilitatea de a colabora, mai ales în situaţii dificile; unul ridicat – îl va desemna pe colaborator ca fiind cel mai potrivit să-l sprijine pe manager atunci când acesta se află în impas. Dacă scorul general este în defavoarea colaboratorilor, managerul va aplica un stil directiv; dacă scorul le este favorabil, el va aplica un stil conducere de democrat-participativ (Mihuţ, 1998, p. 296). Dacă, pe baza chestionarului, acesta descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni negativi, scorul indică faptul că el este centrat pe sarcină; dacă, dimpotrivă, liderul descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni pozitivi, înseamnă că el îşi focalizează efortul pe dezvoltarea relaţiilor.
Relaţii Bune Sarcini
Structurate Nestructurate Mare Slabă Slabă Structurate Mare Slabă

Rele
Nestructurate Mare Slabă

Mare

Putere

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I - Situaţia cea mai favorabilă

VIII - Situaţia cea mai defavorabilă

Figura 5.3 135

Acest model permite a se vedea cum variază stilul de conducere în funcţie de una sau alta dintre combinaţiile posibile ale celor trei dimensiuni. Corelând factorii determinanţi cu dimensiunile şi cu indicatorii lor se pot obţine strategii de intervenţie şi optimizare a procesului de conducere. Influenţa liderului autentic va fi mai uşor de exercitat în grupul în care membrii îl simpatizează, iar sarcina este bine structurată; acolo unde relaţiile sunt tensionate, liderul antipatizat, poziţia de putere slabă şi sarcina ambiguă este mai greu de exercitat o conducere influentă asupra grupului (Donelson, 1983, p. 220). Conform lui Friedler, poziţia de putere este mai puţin importantă decât relaţia dintre lider şi membrii grupului (este foarte posibil ca o persoană cu un rang scăzut, dar simpatizat şi respectat, să conducă un grup de oameni cu ranguri ridicate întro sarcină structurată). Nuanţând, performanţa se poate atinge în două situaţii: a) când managerul are o bună relaţie cu subalternii, când sarcina este nestructurată şi când autoritatea este slabă şi b) când relaţia managerului cu subordonaţii este relativ rece, dar când sarcina este structurată şi când autoritatea conducătorului este de necontestat. În condiţii grele, liderii orientaţi spre sarcină sunt mai eficienţi decât cei orientaţi spre dezvoltarea relaţiilor umane; dimpotrivă, într-un context favorabil, este recomandată orientarea spre problemele oamenilor şi antrenarea lor prin persuasiune. Putem conchide prin a spune că liderii sunt eficace în unele situaţii şi ineficace în altele, ei nu sunt pur şi simplu buni sau răi. Teoria situaţională. Managementul situaţional, un concept modern introdus de P. Hersey şi K. Blanchard (apud Boboc, 2003, pp. 50-51), se bazează pe teoria situaţională a stilului de conducere, conform căreia nu esistă o reţetă unică de a conduce, aceasta identificându-se în funcţie de natura sarcinii, de context, de caracteristicile grupului etc. În timp, orientarea asupra devoltării relaţiilor de muncă şi asupra sarcinii cunosc intensităţi diferite; aşa cum sugerează Figura 5.4, la debutul activităţii efortul managerului trebuie îndreptat spre ambele aspecte (cadranul 1); odată cu maturizarea grupului, atenţia managerului se concentrează asupra sarcinii (cadranele 2 şi 3) urmând ca la finalul activităţii (cadranul 4), el să se îndrepte din nou asupra relaţiilor dintre salariaţi pentru a-i pregăti pentru o nouă sarcină. „Clopotul“ lui Hersey şi Blanchard

136

surprinde abordarea dinamică a stilului de conducere situaţional în „3D“ – sarcină, relaţii şi timp.
tim p Orientarea spre relaţii
Scăzută

2

3

Ridicată

1
R id ic a tă

4
S c ă z u tă

O rie n ta re a s p re s a rc in ă

Figura 5.4 Teoria maturităţii subordonaţilor. Paul Hersey şi Keneth H. Blanchard au luat în calcul şi nivelul de pregătire a salariaţilor, elaborând harta comportamentală prezentată în Figura 5.5 (apud Boboc, 2003, p. 51).
R e sp o n sa b ilita te rid ic a tă şi sa rc in i se c u n d are Orientarea spre relaţii
Ridicat

S a rc ini im p o rta nte şi re sp o nsa b ilitate rid ic a tă

2

3

S a rc in i se c u n d are şi re sp o n sa b ilita te sc ă z u tă S a rc in i im p o rta n te şi re sp o n sa b ilita te sc ă z u tă

Scăzut

1
S c ă zu tă

4
R id ic a tă

O rie n ta re a sp re sa rcină S a la ria tu l se a u to c o n d u c e A
R id ic a t

B

C

D
S c ă zu t

S a la ria tu l e ste în d ru m a t d e m a n a ge r

N ive lu l d e p re gă tire a sub o rd o n a tu lu i 1 D e le g a re 2 P a rtic ip a re 3 In stru cţiun i 4 O rd in

A – sa la ria t c a p a b il şi im p lic a t sa u înc re z ă to r; B – sa la riat c a p a b il, n e d o rito r să se im p lic e sa u n e sig u r; C – sa la riat in c a p a b il, d o rito r să se im p lic e sa u în c re ză to r; D – sa la ria t in ca p a b il şi n e d o rito r sa u ne sigu r

Figura 5.5 5.1.5. Teoriile cognitive Teoria normativă a luării deciziilor (modelul contingenţial de conducere). Victor Vroom şi Arthur Jago au imaginat un model de evaluare a performanţei manageriale de tip graf deschis (structură arborescentă) pornind de la premisa că decizia este cel mai cuprinzător indicator al stilului de conducere. Elementele pe baza cărora poate fi construit modelul sunt (apud Stăncioiu, 1998, pp. 382-383): V1 - nivelul calitativ al deciziilor ce 137

urmează a fi adoptate, V2 - cerinţele privind nivelul de acceptare de către subordonaţi a deciziilor ce urmează a fi adoptate, V3 - nivelul de informare a conducătorului care urmează a decide, V4 - gradul de structurare a problemei asupra căreia se va decide, V5 – necesitatea ca subordonaţii să fie de acord sau nu asupra deciziei, V6 – gradul de convergenţă dintre interesele salariaţilor şi ale organizaţiei, V7 – prezenţa unei stări conflictuale între salariaţi cu privire la problema supusă deciziei şi V8 – gradul de informare a salariaţilor asupra problemei în discuţie. În graful deschis din Figura 5.6 câmpurile din dreapta se referă la stilurile de conducere identificate de autori: A1 - stil autocratic I (managerul rezolvă singur problema sau adoptă singur decizia folosind informaţiile disponibile în acel moment; A2 - stil autocratic II (managerul adoptă singur decizia, pe baza informaţiilor suplimentare obţinute de la subordonaţi); C1 - stil consultativ I (managerul se consultă individual cu membrii importanţi din echipa de conducere, adopă deciziile singur fără a ţine cont în mod obligatoriu de sugestiile primite); C2 - stil consultativ II (managerul pune în discuţia salariaţilor problema ce trebuie rezolvată, decizia pe care o adoptă reflectând mai mult sau mai puţin opiniile exprimate); G – stil democratic (managerul discută problema cu subordonaţii, identifică împreună soluţii posibile, iar decizia se adoptă prin consens). În schemă, D – înseamnă da, N – înseamnă nu.
V5
Da

D N N V4 D V5 N D V6 D N V4 D N V6 Da N N D V7 D V5 N V6 D V6 Da V7 D N N N N V8 D N D V8 D N

A1 G C2

V3 înalt V2 înalt V1 redus redus N

G C2 A2 C1 C2

V3 V2 redus înalt D

A1 V5 N G

138

Figura 5.6 (Sursa: Stăncioiu, 1998, p. 383)

suportiv sau tolerant – indicat în cazul în care sarcina nu este prea atractivă (managerul acceptă ca salariaţii să se implice parţial în prefigurarea căilor de urmat). teoria postulează că succesul conducerii rezultă din satisfacerea aşteptărilor subordonaţilor. Liderul satbileşte responsabilitatea pentru evenimentele care au condus la acel comportament 5.J. Se pleacă de la postulatele (R. Schema teoriei atribuirii este prezentată în Figura 5. 3. Mitchell): comportamentul salariaţilor poate fi anticipat dacă sunt cunoscute cauzele şi împrejurările evenimentelor în care vor fi implicaţi. Autorii teoriei au stabilit că există patru stiluri de conducere: directiv – potrivit cazului în care sarcina nu este structurată (managerul stabileşte obiectivele. iar liderul caută informaţii privitoare la evenimentele în care vor fi implicaţi el şi subordonaţii lui pentru a prefigura comportamentele viitoare în împrejurarea respectivă. T.G. Liderul reacţionează corectând procesele.Teoria cale-scop. Liderul Liderul Liderul ia se informează identifică act de asupra importan.R. Green.7 139 . ci pe cele ale subordonaţilor lor şi pe factorii de mediu.7. participativ – potrivit sarcinilor cu caracter aleatoriu (managerul decide. de a-i orienta şi încuraja să atingă performanţa în funcţie de contextul real al organizaţiei. 1.R. House şi dezvoltată de T.6. iar salariaţii se străduiesc să le atingă. liderul tinde să lase subordonatul să afle ce se aşteaptă de la el). Calder. 2. frecvenţei şi privind mentul consistenţei comporta5. Ca urmare.cauzele comportaţei. Mitchell. indivizii trebuie consideraţi ca fiind raţionali. Formulată de R. Teoria atribuirii. Premisa teoriei este că salariaţii pot satisfăcuţi în muncă şi că vor munci cu râvnă dacă ei vor fi asiguraţi că rezultatele le vor fi răsplătite.1. dar îşi consultă mai întâi subalternii şi orientat spre realizare – managerul stabileşte obiective performante şi îi determină pe colaboratori să le atingă. liderului revenindu-i sarcina de a le indica obiectivele. S. Comportamentul managerului este acceptat dacă este perceput ca o sursă de satisfacţie imediată. el nu va face efortul de a demonstra că există o corelare directă între performanţă şi recompensă şi a crea condiţiile pentru atingerea performanţei. instruind sau aplicând sancţiuni Figura 5. această teorie subliniază că performanţa în conducere nu se bazează pe trăsăturile de personalitate ale managerilor. Teoriile interacţiunii sociale comportamentul analizat salariaţilor mentului (atribuire respectiv cauzală) 4.

2003. Dansereau. 140 . Pentru aceştia. 20). caracterul forţelor motivaţionale. pentru că cei privilegiaţi realizează că sunt consideraţi deasupra celorlalţi şi că numai astfel pot urca rapid pe scara ierarhică şi se pot realiza. Schimburile dintre lider şi membrii in-group-ului sunt bilateral profitabile: solicitărilor liderului li se răspunde cu promptitudine. G. 5. pe baza unui contract psihologic informal. cărora le acordă o relativă autonomie. dar păstrarea deciziei doar la nivel de şef. caracterul proceselor de luare a deciziilor. Stiluri de conducere Conform psihosociologului Rensis Likert citat de Boboc (Volumul 2. Graen şi W. Teoria conducerii tranzacţionale.J. iar subordonatul primeşte ceva în schimb. caracterul proceselor comunicaţionale. În timp. Dezavantajaţii.) ceea ce conduce la formarea a două sustructruri: in-group şi outgroup (Bogáthy. membrii out-group-ului constituie masa de manevră.2. Membrii in-group-ului participă la adoptarea deciziilor. pot discuta fără oprelişti cu liderii şi au şanse reale de dezvoltare profesională şi personală în comparaţie cu membrii out-group-ului. încredere deplină). F. care alcătuiesc diada verticală şi cu care care colaborează intens. 271). în termeni de performanţă. Liderul oferă. p. p. există mai multe feluri de abordare a conducerii organizaţiei în funcţie de criterii diferite: leadership-ul (neîncredere totală în subordonaţi. nici pregătirea. lucrători siguri – dar lipsiţi de entuziasm şi de şanse de dezvoltare. relaţii de tip stăpân-servitor. Haga au postulat că liderul identifică salariaţii capabili şi motivaţi (in-group-ul). Trăsătura esenţială a interacţiunii este actul răsplătirii efortului subordonatului – benefică pentru ambele părţi. ceilalţi sunt în out-group. nici competenţa şi nici efortul susţinut nu sunt suficiente pentru a compensa impresia iniţială nefavorabilă sau greşeala întâmplătoare de parcurs. caracterul proceselor de interacţiune-influenţare. Teoria legăturilor diadice verticale sau modelul schimbului lider-membru al echipei se bazează pe observaţia conform căreia liderii promovează şi dezvoltă relaţii de muncă diferenţiate cu subordonaţii datorită unor factori subiectivi (atracţia personală. 2004. aspiranţi în van la recunoaştere şi glorie. încredere substanţială. cei din in-group pot deveni lideri. au responsabilităţi. efectul de halo etc.Teoria legăturilor diadice verticale.

Tipologiile acestei categorii sunt: despotul. stilul managerial democratic este caracterizat prin participarea salariaţilor la actul conducerii. Prototipurile stilului sunt: pseudo-democratul (participativ de faţadă. Stilul managerial autoritar este caracterizat prin predispoziţie pentru comandă şi constrângere. abandonând această pistă. Acestora le revine meritul de a identifica stilul autocratic. 5. autoritarul binevoitor (care se interesează de viaţa subordonaţilor. 10) – Patterns of Aggressive Behaviour in experimentally created social climates a lui K. liber (laissez faire) – o plajă largă de abordări pornind de la centrarea pe realizarea sarcinii până la centrarea pe relaţii. dar care decide singur) şi autoritarul incompetent (cel care poate să distrugă singur o orgnizaţie. eficient pe termen lung. Printre principiile care guvernează acest stil sunt orientarea către obiective. stilul democratic şi stilul neintervenţionist.2. agresivitate sau apatie. managerul autoritar consideră că menirea salariaţilor este să execute comenzile cât mai bine şi fără comentarii. stilul democrat este motivator. Eficienţa stilului autoritar este foarte ridicată pe termen scurt. dar decide singur) şi democratul participativ (autentic). democratul consultativ (se consultă cu ceilalţi. Tipologii unidimensionale Am arătat că studiile iniţiale privind conducerea au avut ca postulat că liderii întrunesc o serie de însuşiri definitorii – acestea au alimentat teoriile caracteriale. Performanţele obţinute prin exercitarea stilului liber sunt fluctuante.1. s-au identificat diferite stiluri de conducere şi a fost studiat comportamentul liderilor (managerilor) pornind de la articolul din Journal of Psychology (vol. caracterul proceselor de control. mai ales dacă este şi coleric). La celălat pol. Este exclusă consultarea sau participarea salariaţilor la adoptarea deciziilor. dar interesat doar de binele propriu). satisfacţia este diferită de la un individ la altul. R. Lewin. Lippitt şi R. White (1939). conduce la implicare. conduce la instalarea unui climat de tensiune. Ulterior. el creează satisfacţie pentru lider şi nemulţumiri pentru salariaţi.caracterul ordonării şi conceperii obiectivelor organizaţionale. recunoaşterea şi recompensarea 141 .

p. alteori satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari când decizia este luată numai de către liderul recunosct al grupului. 308): poziţia de lider a managerului poate fi asigurată numai dacă latura formală a puterii (autoritatea) se conjugă cu latura informală 142 .F. AUTORITAR MAJORITAR PATERNALIST DEMOCRAT LIBER CU DISCUŢII LAISSER-FAIRE Figura 5. În grupurile de muncă productivitatea este asociată mai degrabă cu conducerea democratică decât cu cea autoritară. dar poate să ducă la faliment. accesul liber al salariaţilor la manageri. N. Stilul managerial permisiv (laisser-faire) are aparenţa celui mai blând dintre toate. fermitatea etc. 103).R. p.. În abordarea practică a relaţiei de colaborare dintre manager – subordonaţi se pleacă de la principiile (Mihuţ. Brown (ibid. aşa cum sugerează Figura 5. 2004.C. 104) descrie trei tipuri de conducători autoritari: (autoritarul strict. utilizarea pesuasiunii ca mijloc de motivare.8 (apud Zlate. p. Mayer a îmbogăţit formula lui Lewin. Autorul citat atrage atenţia asupra faptului că atunci când se decide trecerea de la atmosfera autoritară la cea democtatică şi laisserfaire se produc explozii bruşte de agresivitate ca şi cum în prima etapă s-ar fi produs o stocare de tensiuni.A. p. iar în sfera educaţională satistacţia în grup pare să fie mai mare sub o conducere autoritară (Donelson. autoritarul binevoitor şi autoritarul incompetent) şi două tipuri de conducători democraţi: democratul autentic şi pseudodemocratul (cel care mimează). Studiile care privesc acest model de conducere au ajuns la concluzii contradictorii: uneori conducerea paricipativă pare să fie mai eficientă decât cea neparticipativă.efortului. 1983. 231).8 J. promovarea dreptăţii. 1998.

Creativitatea în grup conduce la rezolvări operative (prin abundenţa de idei). asumarea responsabilitaţii la toate nivelurile de conducere sau de execuţie. Tannenbaum şi W. Stilul managerial participativ poate deveni operant. toţi salariaţii trebuie să contribuie la aplicarea acestora. Cole. în conformitate cu obiectivele organizaţionale şi cu interesele salariaţilor. asigură dezvoltarea relaţiilor sociale şi. p. Ilustrarea stilurilor de conducere constatate de Tannenbaum şi Schmidt este prezentată în Figura 5. stil autoritar Utilizarea autorităţii de către manager stil democratic Domeniul de libertate pentru subordonaţi Managerul ia decizia şi o anunţă subordonaţilor Managerul „vinde“ subordonaţilor decizia Managerul prezintă propunerea de decizie şi o pune în discuţie Managerul prezintă propunerea de decizie. conduce rareori la eşec. 2000. după adoptarea deciziilor. asigurarea unui flux coerent şi continuu de informaţii pe verticală (între diferitele niveluri de decizie) şi pe orizontală (pe acelaşi palier decizional).9 (adaptare după G. 74). antrenează specialişti din domenii de specialitate şi conexe. respectarea principiului echităţii privind recompensele.A. realizând aşa-numita axă Tannenbaum şi Schmidt. primeşte sugestii şi ia decizia finală Managerul defineşte limitele şi cere grupului să ia decizia Managerul permite subordonaţilor să acţioneze în limitele definite de superior Figura 5.9 143 . asigurarea accesului subalternilor la manageri.H.a puterii (capacitatea de influenţă). este un mod indirect de evaluare reciprocă a potenţialului membrilor grupului. R. dacă include tehnici de creativitate colectivă. conduce la obţinerea satisfacţiei în muncă prin procesul participativ de adoptare a deciziilor. adoptarea deciziilor. care poate să suporte modificări Managerul prezintă problema. Schmidt au propus modelul unui continuum în privinţa modalităţilor de adoptare a deciziei. nu în ultimul rând. implică direct pe participanţi la aplicarea măsurilor pe care aceştia le-au adoptat.

cultura organizaţiei) şi presiunea timpului (Bogáthy. p. 275). dar şi de caracteristicile subordonaţilor. că prin acest proces li se oferă angajaţilor posibilitatea de a influenţa. li se solicită opiniile şi are loc modificarea deciziei Angajaţii primesc informaţii şi sunt invitaţi să-şi exprime opiniile Scăzut Angajaţii sunt informaţi Scăzută Implicarea angajaţilor Figura 5. sau măcar foarte aproape de a fi finalizate. 2004.10.10 (Sursa: Mockler. Schmidt şi Tannenbaum disting patru factori care influenţează stilul de conducere: particularităţile liderului (competenţă. particularităţile subordonaţilor (competenţă.). Poziţia adoptată de fiecare angajator în parte va depinde de calitatea relaţiilor deja existente. realizări notabile etc. Mockler (2001. şi deci a modifica. Deciziile se iau în comun Chestiunile discutate sunt văzute ca probleme ce trebuie soluţionate împreună Ridicat Gradul de dirijism general Angajaţii primesc informaţii. 450) Ridicată 144 . p.În cadrul acestui model se acceptă că abordarea unui anumit comportament depinde de context. experienţă. 2001. 450) este autorul unei diagrame privind plaja întinsă între conducerea autoritară şi conducerea participativă. particularităţile situaţiei (natura sarcinii. căruia îi asociem comentariul original: Membrii conducerii au tendinţa să ia consultările comune ca o modalitate de a-şi asigura adeziunea angajaţilor la deciziile deja luate. chiar până în punctul luării unei decizii comune. grad de implicare.). p. Unii manageri consideră. Robert J. iar alţii îl văd ca un proces de soluţionare în comun a problemelor. de credibilitatea şi competenţa managerului. însă. anumite decizii. capacitatea de a se adapta unor situaţii noi etc. grafic pe care îl redăm în Figura 5.

Blanchard au identificat două stiluri manageriale: stilul tehnicist – directiv. conducând la performanţe profesionale înalte şi la un înalt grad de satisfacţie în muncă pentru toţi membrii formaţiunii respective. Modelul Hersey-Blanchard este o abordare extinsă a grilei Blake-Mouton. fără să aibă preocupări legate de munca oamenilor şi de implicaţiile ei sociale. îi cuprinde pe managerii echilibraţi. se dedică realizării producţiei.9. Stilul directiv este indicat dacă salariaţii au un nivel scăzut de maturitate şi de conştiinţă. dar şi spre oameni. Tipologii bidimensionale Grila lui Robert R. se regăsesc managerii – lideri. Conducătorii care se regăsesc în zona 1. 145 . lipsiţi de interes şi nu sunt interesaţi de ceea ce fac şi simt subordonaţii lor. de împlinirea aspiraţiilor superioare ale membrilor grupului. delegativ. În zona 9. poate fi aplcat la companiile tinere. Cei aparţinând zonei 1. Mouton este reprezentativă pentru abordarea bidimensională: orientarea spre sarcină şi orientarea spre problemele salariaţilor. sunt apatici. managerului revindu-i sarcina să fie direct. atenţi în egală măsură la cerinţele producţiei şi la nevoile sociale ale subordonaţilor: În acest efort. în egală măsură. Zona 5.2. În funcţie de ponderea pe care managerii o dau acestor aspecte. să monitorizeze procesele de muncă şi să-i controleze sistematic pe salariaţi.1. sunt preocupaţi de întărirea relaţiilor dintre subordonaţi şi de gradul în care aceştia sunt satisfăcuţi de cadrul în care se desfăşoară munca lor. aceia care reuşesc să valorifice pe deplin potenţialul grupului – ca echipă. Ca stiluri intermediare întâlnim stilul indicativ şi stilul participativ.1.2. care promovează comunicarea. Stilul indicativ înseamnă orientarea spre sarcină. implicarea şi sprijinul psihologic. Managerii care se plasează în zona 9.5. normativ şi dirijist şi stilul umanist. dar reprezintă debutul pentru configuraţia dată. Autorii au avansat ideea că stilul de leadership depinde de răspunsul care se dă la întrebările: „Cât de important este ca grupul să participe la producerea unui rezultat?“ şi „Cât de mult contează ce simt oamenii?“. Paul Hersey şi Keneth H. organic.11). În acord cu teoria teoria maturităţii subordonaţilor.5. se pot distinge cinci mari categorii comportamentale (vezi Figura 5.9. Blake şi Jane S. respectivii conducători fac compromisuri legate de rezultatele muncii şi. Nu este sigur că un asemenea stil va da roade pe termen lung.

9. Performanţa într-o organizaţie obişnuită este posibilă prin echilibrarea necesităţii de a îndeplini sarcinile şi menţinerea stării umane sufleteşti la un nivel mulţumitor. Orientarea spre proces şi rezultate. firma poate pierde suportul salariaţilor şi nu se poate dezvolta. Tipologii tridimensionale Modelul competenţei SGP.în care omogenizarea şi maturizarea sunt incipiente. Atenţia şi solicitudinea arătate faţă de nevoile oamenilor şi pentru a menţine relaţiile de colaborare duc la instituirea unei atmosfere de organizare amicale şi detaşate şi la un tempo ridicat al muncii 5. subordonaţilor şi organizaţiei în ansamblul ei.11 6 7 8 9 Preocupare faţă de producţie 5. 9. dacă nu se încurajează dezvoltarea relaţiilor umane şi sprijinul reciproc.9. în care valorile culturii organizaţionale sunt recunoscute şi respectate de majoritatea salariaţilor. independenţa datorată „interesului comun“ în privinţa obiectivelor organizaţiei duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi respect i 2 1 1. Preocupare faţă de oameni 9 8 7 6 5 4 1. Prima dimensiune – a 146 . Stilul participativ este potrivit organizaţiilor mature.9. 1 2 3 4 5 Figura 5. Eficienţa organizaţiei vine din aceea că sunt îndeplinite anumite condiţii de muncă în aşa fel încât oamenii interferează în cea mai mică măsură.1. Stilul delegativ reprezintă etapa superioară a conducerii. în care fiecare salariat îşi cunoaşte rolul.5. precum şi consideraţia faţă de subordonaţi sunt dimensiunile despre care se crede că satisfac nevoile managerilor.2.1.3. Îndeplinirea sarcinilor o realizează oamenii foarte implicaţi. Pentru a sprijini colaborarea în cadrul organizaţiei este necesară exercitarea unui efort minim în vederea executării sarcinilor de muncă.

Sinteza celor trei tipuri de organizare şi de conducere este prezentată în Figura 5. SgP. deasemenea ridicată (G) sau scăzută (g). mobilitatea şi responsabilitatea individuală. 2004. Modelele A şi J sunt tradiţionale. Din combinarea celor două modele.M. Profesorul Ioan Mihuţ şi colaboratorii lui au imaginat un model tridimensional (1998. respectiv japoneze. SgP – dictatorul. sGP – speriatul şi SGP – competentul. O trecere în revistă a formelor de conducere Pentru a descrie leadership-ul ca formă de conducere avem nevoie de criterii. caracteristicile carierei lucrătorilor şi interesul conducătorilor faţă de aceştia. curajul. ele se regăsesc în organizaţiile americane. 5. Aceste pattern-uri 147 . respectiv japonez – tipul J. Mihuţ le-a dat câte un nume: sgp – super-incompetentul. care recunoaşte valorile tradiţionale americane – realizarea de sine. sGp. 2004. 293-294). spiritul de independenţă. Pe cei care pot fi descrişi prin cele trei trăsături. Modelul prezentat este superior celui cu doar două dimensiuni pentru că stima de sine a managerului este la fel de importantă ca şi respectul faţă de problemele salariaţilor.12 (apud Zlate. Şi această dimensiune poate cunoşte valori superioare (S) sau inferioare (s). Sgp – aberantul.G. SGp. printre acestea. pp. cel preocupat doar de persoana sa. cea de-a doua dimensiune – consideraţia şi preocuparea pentru problemele salariaţilor şi pentru susţinerea grupurilor poate fi. sgP – tehnocratul. spiritul de sacrificiu şi responsabilitatea colectivă a extremului Orient.interesului managerului pentru procesul muncii şi pentru rezultate – poate avea o intensitate ridicată (P) sau una scăzută (p). 184-186). W. SGp – umanistul. cele mai relevante în opinia specialiştilor (vezi Zlate. rezultă opt tipologii de manageri: sgp. Jaeger au descris modelul de organizare şi conducere american – tipul A. sgP. sGp – devotatul. dinamica evaluărilor şi promovării. pp. sGP şi SGP. adăugând la cele menţionate o a treia – consideraţia managerului pentru sine – stima de sine. În conformitate cu această grilă. modalitatea realizării controlului. dar nu reprezintă neapărat regula momentului în care trăim. Sgp. gradul de responsabilizare a salariaţilor. Din combinarea celor trei domenii de interes. 183-184) sunt: durata angajării salariaţilor. pp. Ouchi şi Jaeger au creat modelul organizaţiei de tip Z. Ouchi şi A. dăruirea.3. modalitatea de adoptare a deciziilor.

să aibă simţul umorului. care înseamnă că liderul intervine numai atunci când se produc abateri majore faţă de norme. dar performanţa este. credem. credinţelor şi nevoilor subalternilor. este vorba aici de capacitatea lor de a îmbogăţi şi reorienta pattern-ul cultural al subalternilor pentru că numai astfel colaborarea dintre ei poate fi firească. Acest model nu se referă la solicitarea directă a liderilor de a fi urmaţi. să fie oneşti şi consecvenţi. în raport direct cu respectarea cerinţelor ei. să-i încurajeze pe cei care tind să se dezvolte în plan uman şi profesional. presupune o relaţie de schimb între lider şi colaboratori: el le asigură dezvoltarea. 280). să ţină seama de opiniile celorlalţi. servesc ca termen de comparaţie şi incită la schimbare pentru obţinerea performanţei. 2004. să aibă încredere în oameni. imaginat de J. Leadershp-ul tranzacţional. Conform acestei teorii liderii trebuie să aibă un orizont larg. să fie ordonaţi.12 Leadershp-ul transformaţional. 1998. să fie promotori ai schimbării. Burns (vezi Mihuţ. să aleagă cu înţelepciune între a asculta şi a vorbi. standarde sau valori planificate (Zlate. Tipul A Angajare de scurtă durată Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit. să promoveze propriul sistem de valori. să fie calmi – dar hotărâţi. în plus. 148 . tradiţional. să se perfecţioneze în permanenţă. p. vizează schimbarea cauzată de conducător asupra valorilor. p. să se aplece asupra cauzelor – nu asupra efectelor. să aibă capacitatea de a-şi asuma riscuri. Lungimea listei poate impresiona.M. informal Carieră nespecializată Interes holistic pentru oameni Tipul Z Angajare pe termen lung Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit şi implicit Carieră moderat specializată Interes holistic pentru oameni Figura 5. să inspire încredere. şi. Leadership-ul tranzacţional poate fi caracterizat prin: răsplata contingentă (conformă cu efortul cheltuit şi cu nivelul de performanţă atins de salariaţi) şi prin conducerea prin excepţii. 200). formal Carieră specializată Interes segmentat pentru oameni Tipul J Angajare pe viaţă Decizii consensuale Responsabilitate colectivă Evaluări rare Promovare lentă Control implicit. să aibă capacitatea de a lucra în situaţii complexe sau confuze şi cu oameni extrem de diferiţi.se constituie ca referenţiale pentru organizaţiile de pretutindeni. ei fac efortul de a răspunde cerinţelor celui care îi conduce.

care inspiră mândrie.. 149 . pp. se ajunge la exacerbarea încrederii de sine a liderului şi pot apărea comportamente neconvenţionale de tip impulsiv. menţine potenţialul conflictual la un nivel minim. asigură un grad mare de satisfacţie. stimularea intelectuală a salariaţilor prin exemplu personal şi îndemn la efort personal. 201-202) că această formă de conducere conduce la performanţe înalte şi la creşterea coeziunii de grup. se poate instala dependenţa faţă de lider. slăbesc relaţiile intercolegiale. Ca dezavantaje.Leadership-ul transformaţional se sprijină pe: influenţa liderului. consideraţia distinctă dedicată fiecărui salariat în parte. inspiraţia liderului – transmisă şi subordonaţilor. exprimă ataşamentul ridicat faţă de lider şi acceptarea supunerii faţă de acesta. Mielu Zlate susţine (ibid. câştigă respect şi degajă optimism.

Figura 6. Iar dacă totuşi au existat. Poate că ei îşi dau seama că mulţi dintre manageri folosesc instrumente vechi pentru lucruri noi. Starea lor fundamentală este entropică. alteori ele pot exploda datorită presiunii interne exercitate de salariaţii nemulţumiţi. Pe de altă parte.1). Ne putem imagina că grosimea peretelui acestui balon cu proprietăţi elastice poate semnifica însăşi rezistenţa la schimbare. înţelegând că acestea nici nu au fost scrise vreodată.Capitolul 6 PROCESUL DECIZIONAL 6. Pe de o parte sunt presaţi să adopte tot mai multe decizii într-un context determinat de tot mai multe norme şi constrângeri. 44) relatează despre impactul pe care l-a avut asupra lui Peter Drucker constatarea că însuşi preşedintele Companiei General Motors şi-a rezervat 150 . Salariaţii cred din ce în ce mai puţin în capacitatea managerilor de a găsi soluţii la problemele zilei de mâine. Sistemele artificiale populate. nu ajung de la sine la atingerea unor obiective. Uneori baloanele cedează prin colaps sub presiunea mediului extern. ele au fost valabile acolo şi atunci.1. Concepte de lucru Managerii conservatori şi cei aflaţi la cârma organizaţiilor piramidale se află în impas. Presiunea variabilă a mediului extern şi presiunile interne date de grupurile de oameni care le populează fac ca balonul care înveleşte organizaţia să-şi schimbe în permanenţă geometria. iar dinamica naturală exterioară creează permanent obstacole în calea finalizării proceselor specifice lor.1 Jack Beatty (1998. p. grupurile organizaţionale nu mai cred în reţetele manageriale de succes. aşa cum sunt organizaţiile. Filosofia prezenţei şi permanenţei organizaţiei constă în a gestiona cu inteligenţă câmpurile de forţe şi a găsi mijloacele pentru a creşte elasticitatea peretelui balonului (Figura 6.

Argumentul preşedintelui la întrebarea-reproş a lui Drucker a constituit o veritabilă lecţie pentru renumitul specialist: „dacă un maistru mecanic […] nu e omul potrivit. organizaţia sau o parte a organizaţiei) este definită. managerii pot identifica noi oportunităţi de dezvoltare în măsură să întărească organizaţia şi să o pregătească pentru alte confruntări. cu privire la interacţiunea organizaţiei cu mediul extern. din cel puţin două posibile. este internă. Dinamica pieţei. Pe de altă parte. e ca şi când am arunca deciziile pe Apa Sâmbetei. Dacă organizaţia percepe că starea mediului nu este cea aşteptată pentru momentul dat sau dacă anticipează o schimbare de mediu apare o problemă. decizia privind relaţia dintre entităţi poate fi armonizată printr-o decizie adoptată în condiţii de certitudine. Cunoscând mecanismele devenirii mediului extern managerii pot avea cunoştinţă despre constrângerile impuse de mediu aşa încât pot identifica problemele consecvente. a mediului politic. O astfel de problemă poate fi rezolvată prin algoritmi standardizaţi. decizia este materializarea unui comportament reactiv sau proactiv şi implică alegerea unei opţiuni. chiar dacă echilibrul există. Relaţia dintre organizaţie şi mediul extern este dinamică. este vorba de existenţa unei probleme structurate. adică problema. Dacă însăşi starea organizaţiei nu corespunde celei prevăzute pentru momentul dat. Pantha rei spune dictonul lui Heraclit din Efes. Principala calitate a unui manager este capacitatea de a înţelege cadrul general în care evoluează organizaţia pe care o conduce. aşa este şi acum. cultural şi tehnologic tind să destabilizeze sistemele. discontinuitatea. Procesul decizional reprezintă acţiunea managerială voluntară de răspuns prompt la o stare obiectivă sau de răspuns anticipat la o stare previzibilă. Vorbim despre o problemă nestructurată atunci când starea obiectivă în care se află sau se va afla cel puţin una dintre entităţile la care facem referire nu este sau nu poate 151 .circa patru ore pentru a analiza munca unui maistru mecanic. El e cel care pune în practică deciziile noastre. juridic. Orice dezechilibru între câmpurile de forţe externe şi interne poate duce la regres economic şi la urmări sociale importante. În acest caz. aşa a fost pe vremuri. administrativ. social. transformându-le în performanţă “. Ca urmare. Dacă starea obiectivă a unei entităţi (mediul extern. adică o discontinuitate funcţională. clară sau – pentru viitor – virtual clară.

un produs interacţional cu potenţe şi valenţe noi. De aceea. p. În cel de-al doilea caz. La stabilirea deciziei optime. al deciziilor colective. Prin decizie se înţelege orice modificare de comportament care. însă. Ea nu este doar o însumare mecanică a deciziilor individuale. dar şi obiectivă sau organizaţională.fi definită. care nu numai că orientează pe om spre un anumit tip de comportament decizional. diferite de situaţiile întâlnite frecvent. p. şi ele. dar îşi pune amprenta asupra acestuia. în centrul problematicii deciziei stă individul şi trebuinţele sale psihologice. Cunoscând trăsăturile de personalitate putem prevedea comportamentul decizional. eficacitatea acţiunilor omului depinde în mare măsură de calitate previziunilor sale. decizia nu mai poate fi redusă la nici una dintre contribuţiile individuale. decizia apărând ca produs al activităţii cognitive individuale determinată de coincidenţa sau concomitenţa acţiunii asupra individului a unor categorii multiple de factori de natură strict individuală. decizia are o natură dublă: pe de o parte. deosebit de importante (Zlate. a raportării lor în plan afectiv sau comunicaţional. subiectivă. fiind interesate în aceeaşi măsură de soarta întregului grup. Previziunea rezultatelor diferitelor acţiuni posibile şi alegerea unei anumite direcţii de acţiune reprezintă esenţa actului de decizie. 152 . Standardele şi criteriile care vor sta la baza procedurii de adoptare a deciziei sunt. parţiale. decurgând dintr-o trebuinţă. Capacitatea de a prevedea îi îngăduie omului să reducă elementele-surpriză ale evoluţiei situaţiei şi să-şi pregătească din timp mijloacele de acţiune. Ca fenomen psihologic complex. 224). ci o sinteză şi generalizare a lor. unul dintre cele mai importante semne care atestă autenticitatea comportamentului uman. 35). pe de altă parte. este un fenomen psihologic individual (decizii individuale) şi. Deciziile individuale sunt strâns legate de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ. finale. în centrul problematicii deciziei stă grupul cu nevoile lui. 1972. este un fenomen psiho-social (decizii colective). în expresia sa ultimă. 1981. este declanşată după un proces de evaluare în vederea realizării unui obiect prefigurat (Ceauşu. fiecare îşi aduce contribuţia. Decizia apare ca o expresie a interacţiunii mai multor persoane. Absenţa clarităţii face dificilă adoptarea deciziei pentru că nu mai este posibilă utilizarea algorimilor. În primul caz.

deciziile trebuie să fie astfel formulate încât să-i determine pe executanţi să le pună în aplicare fără rezerve. antrenare.. p. Succesul sau eşecul activităţii de conducere. Riscul reprezintă posibilitatea ca un anumit lucru să se producă cu o anumită probabilitate. Orice activitate a unui conducător şi toate funcţiile specifice procesului de conducere (planificare. să fie clară şi concisă. Se poate constata că „în toate sectoarele şi serviciile corporaţiei – engineering. p. ca atare. învăţământ. cu instrumente specializate. coordonare. În opinia O. organizare. . ceea ce face ca structurile politice actuale să fie perimate“ (ibid. cât şi performanţele unui conducător depind în cea mai mare măsură de calitatea deciziilor luate şi. să fie oportună. Instrumentele cu care operează managerii sunt deciziile. A decide înseamnă a alege dintr-o mulţime de soluţii sau variante de acţiune. Rolul deciziei în procesele conducerii este esenţial: fără decizii niciuna dintre resursele organizaţiei nu ar putea fi pusă în valoare. Prin ele se asigură adaptarea organizaţiilor la efectele câmpurilor de forţe la care sunt supuse şi se valorifică potenţialul organizaţiei pentru a-şi atinge menirea. care vizează raţionalitatea procesului de luare a deciziei. În plus. a conduce înseamnă a lua decizii. sunt analizate în raport cu capacitatea decidentului de a lua decizii eficiente. personal – se poate observa aceeaşi accelerare a procesului de adoptare a deciziilor“ (Toffler. Nicolescu şi a colaboratorilor citaţi de T. pe aceea care întruneşte cele mai mari şanse de reuşită în vederea atingerii obiectivelor unui grup. control) implică necesitatea de a lua decizii.În esenţă. să fie împuternicită – adică să fie adoptată de managerul îndrituit în acest sens. pp. 255– 256) cerinţele unei decizii raţionale sunt: să fie fundamentată ştiinţific. 157). să fie eficientă şi să fie completă. el nu are nici o conotaţie negativă. cercetare. 153 . 291). pe baza standardelor şi criteriilor prestabilite. Zorlenţan (1996. Autorul citat este pesimist atunci când afirmă că „accelerarea schimbării a depăşit capacitatea decizională a instituţiilor noastre. Deciziile privesc acţiunile oamenilor şi resursele cu care aceştia operează. desfacere. iar capacitatea unui conducător de a lua decizii trebuie înţeleasă într-un context mai larg. Decizia este asociată unei marje de risc pentru că nu pot fi cunoscute toate influenţele care pot să apară într-un proces complex.

În general. Redăm aici. p. un act de voinţă. totuşi. utilizând o analiză logică a cunoştinţelor relevante. 154 . se consideră că un proces decizional este raţional dacă. raţional. adică afirmaţiile simple asupra rezultatelor operaţionale ale deciziei. există trei niveluri ale consecinţelor unei decizii: consecinţele primare. p. Prin obiectiv înţelegem aici fie nivelul de performanţă pe care ni l-am propus în urma analizei anterioare. din două sau mai multe posibile. fie înlăturarea unui obstacol care obstrucţionează dezvoltarea grupului şi organizaţiei sale. pentru realizarea scopului urmărit“(idem). 12). obiectivul trebuie să enunţe şi efectele atingerii lui asupra vieţii grupului. deci. el trebuie definit în termeni care să permită cuantificarea pentru că obiectivele nu sunt dorinţe sau aşteptări. ca de la cauză la efect sau poate să anunţe definirea altuia. de alegere a unei variante de acţiune. p. el caută formal să modifice o situaţie pentru a o face mai conformă cu un anumit model. consecinţele surogat – interpretările privind evenimentele care decurg din aplicarea deciziei. François Allaire susţine (2001. N-o să încercăm să construim o definiţie elaborată a deciziei pentru că este suficient să aşezăm în relaţie termenii: obiectiv. 16). În opinia lui Allaire. Pentru ca obiectivul să fie realist. Iată. 1990. că problema poate fi subsumată obiectivului. Decizia răspunde unei cerinţe definite în mod voluntar anterior sau unei situaţii contextuale. să obţină o schimbare durabilă a situaţiei. hotărârea de alegere a soluţiei definitive şi alegerea mijlocului de comunicare a deciziei. citat de Cooke Steve şi Slack Nigel (1991. consecinţele esenţiale – efecte concrete al căror impact este scutit de interpretări. definiţia dată deciziei de profesorul Ioan Mihuţ (1998. Pe de altă parte. 112) pentru că subliniază caracterul procesual al devenirii prin hotărâri adoptate în mod iterativ: Organizaţia se confruntă cu numeroase întrebări a căror substanţă sunt problemele. p. o schimbare cu cel mai mic preţ sau să evite efectele nedorite pe care schimbarea le produce. un act deliberat. ajunge la selectarea deciziei celei mai bune (Zamfir. soluţii posibile. problemă. considerată optimă. „decizia este un proces dinamic. După Mack. 408) că ori de câte ori un grup (sau însăşi organizaţia) îşi propune ca obiectiv rezolvarea unei probleme.

Nu în ultimul rând. clasificarea realizându-se în funcţie de mai multe criterii. Din această perspectivă decizia apare ca fiind un reglator al comportamentului uman grupal (Zlate. Importanţa acestor clasificări rezidă. 1981. de regulă unui criteriu principal şi. afectiv etc). Peste toate. În Tabelul 6.În opinia lui Ioan Mihuţ şi a colaboratorilor lui (1998. corpul variantelor şi corpul criteriilor de apreciere a variantelor decizionale sunt la fel de importante precum este şi considerarea mulţimii consecinţelor variantelor respective. decidenţii află că există şi factori incontrolabili. p. 119). Diferitele tipuri de decizii corespund. afectând interacţiunea umană în diversele planuri funcţionale (perceptiv.2. prin evidenţierea implicaţiilor de ordin psiho-social şi organizaţional care pot antrena modificări importante la nivelurile grupurilor umane.2). comunicaţional. altora. Obiectivele deciziei Consecinţe Criterii decizia Variante decizionale Factori aleatori Condiţii obiective Figura 6. mai ales. 226). decidenţii se află sub imperiul condiţiilor obiective ale mediului în care evoluează organizaţia.1 sunt cuprinse principalele criterii de clasificare şi tipurile de decizii corespunzătoare. secundare.2 6. 155 . toate acestea sunt motive să facă din decizie un act responsabil şi dificil (Figura 6. Tipologia deciziilor În lucrările de specialitate sunt menţionate numeroase tipuri de decizie. p.

orice act de conducere implică o mulţime de decizii individuale. prin aplicarea unui algoritm logic).1 Criteriul Nivelul ierarhic Gradul de angajare a elementelor sistemului şi perpectiva de acţiune Modalitatea de luare a deciziei Condiţiile în care se iau deciziile Modalitatea de alegere Natura deciziei Tipul de decizie decizii la nivelurile ierarhice superioare (de conducere) decizii la nivelurile ierarhice inferioare (administrative şi de execuţie) decizii strategice decizii tactice decizii operaţionale decizii de corecţie decizii programate (structurate) decizii neprogramate (nestructurate) decizii semiprogramate decizii în condiţii de certitudine decizii în condiţii de incertitudine decizii în condiţii de risc decizii raţionale decizii afective decizii individuale decizii colective (decizii luate în grup) Se impune o precizare: pe fondul unor decizii de tip colectiv.Referindu-ne la criteriul nivelului ierarhic. eliminându-se astfel unele estimări eronate. întrebarea: Care tip de decizie este mai bună? Acest lucru depinde de situaţie. de specificul ei: a) sunt situaţii în care este mai bine ca deciziile să fie luate în colectiv (este cazul problemelor complexe. în această situaţie gândirea colectivă este mai eficace decât cea individuală. 156 . Se pune. operaţionale sau de corecţie. Problema este de a distinge corect între condiţiile în care deciziile trebuie supuse unor dezbateri colective şi deciziile care trebuie luate în mod individual. Tabelul 6. este evident că deciziile la nivelurile ierarhice superioare sunt decizii strategice şi neprogramate (nestructurate). grupul putând aduce în discuţie o cantitate mai mare de informaţii relevante. în timp ce deciziile la nivelurile ierarhice inferioare sunt decizii tactice. structurate. care nu au o soluţie care poate fi găsită printr-un algoritm logic. în mod firesc. b) în alte situaţii. cu o singură soluţie. este mai indicat ca deciziile să fie luate în mod individual (cazul problemelor mai simple. nestructurate.

care se referă la perioade mai lungi de un an sau care vizează dezvoltarea organizaţiei. După criteriul gradului de certitudine sunt: decizii luate în condiţii de certitudine. Ele se întemeiază pe o singură stare a condiţiilor obiective. Psihologia socială şi organizaţională este interesată în aceeaşi măsură de ambele categorii de decizii. decizii luate în condiţii de risc şi decizii luate în condiţii de incertitudine (Figura 6. mai ales atunci când sunt corecte. artizanii strategiei. tactice – menite să valorifice resursele şi care se referă la activităţi prevăzute a se desfăşura în intervale de timp mai scurte de un an. dând sentimentul contribuţiei din plin a celor care le iau. De prima categorie (deciziile individuale) se interesează în măsura în care aceasta apare ca rezultat al acţiunii asupra individului a unor variabile organizaţionale ce conduc spre o decizie individuală. Maier. însă diferenţiat. De asemenea. iar cele curente de managerii executivi. p. mai greu de zdruncinat şi totodată mult mai eficace. 262).Este preferabil ca deciziile colective să se refere la activitatea colectivă. Aceasta nu este o regulă absolută. comunicare eficientă şi întelegerea soluţiei. sunt de regulă mai puternice. Deciziile strategice sunt adoptate de managerii de top. După criteriul orizontului de timp deciziile sunt: strategice. o soluţie ce trebuie rapid găsită) şi capacitatea conducătorului discuţiei (Vlăsceanu Mihaela. adică se subordonează condiţiilor date de două sau mai multe stări 157 . ele sunt mult mai intim legate de problema participării. scopul ce trebuie realizat (soluţie de înaltă calitate. inovaţie. Deciziile luate în condiţii de certitudine sunt menite să optimizeze procesele şi să armonizeze eforturile lucrătorilor. într-un studiu dedicat capacităţii grupului de rezolvare a problemei. curente – menite să corecteze procesele de muncă. chiar dacă aportul lor afectiv la definitivarea deciziei a fost relativ mic sau chiar nul. iar cele individuale la activitatea individuală. Cele adoptate în condiţii de risc sunt supuse factorilor de influenţă parţial cunoscuţi. cele tactice de managerii organizatori şi coordonatori ai proceselor. dar pare a fi justificată în mai multe cazuri. De cea de-a doua categorie (deciziile colective) este interesantă în şi mai mare măsură deoarece deciziile colective au o extensiune mai mare.3). soluţie cu un grad înalt de acceptare. 1993. arăta că o comparaţie între avantajele grupului şi ale individului în rezolvarea problemei depinde de natura problemei.

4 (Cooke şi Slack.obiective a căror predicţie este accesibilă decidenţilor. Gradul de corelare a deciziei curente poate fi evaluat utilizând diagrama din Figura 6. 24). 1991. gradul de corelare – decizii independente şi decizii interdependente. asupra cărora decidenţii nu pot face predicţii. Alte criteriile care pot servi la clasificarea deciziilor sunt: gradul de cuprindere – decizii strategice (arie mare de cuprindere. p. ? a) b) Câmpuri de forţă ale stărilor obiective Figura 6. orizont de timp larg.4 158 . ceea ce face ca soluţia adoptată să conducă la efecte destul de îndepărtate de cele dorite. Deciziile luate în condiţii de incertitudine sunt supuse condiţiilor date de două sau mai multe stări obiective. gradul de definire – decizii structurate şi decizii nestructurate. operaţionale. grad mare de risc) şi decizii tactice.3 Decizia curentă Decizii în diferite domenii ale organizaţiei Decizii în acelaşi domeniu al organizaţiei Decizii anterioare c) Obiectivul deciziei Influenţele date de celelalte părţi ale organizaţiei Schimbarea politicilor Influenţe ulterioare Decizii prezente Decizii viitoare Figura 6.

intuiţia operează cu utilităţi (Stăncioiu. clasificarea deciziilor poate fi reprezentată schematic ca în Figura 6. Folosită pentru decizii. 1998. Deciziile neprogramate . deciziile pot fi adoptate în condiţii de certitudine sau în condiţii de risc. care pot fi aplicate atunci când nu există nici o îndoială că o anumită stare se va produce. 149). în aceste situaţii. singura metodă recunoscută fiind derularea diferitelor scenarii imaginate de decidenţi şi alegerea variantei care prezintă cea mai mare credibilitate. decizia se 159 . dacă probabilitatea realizării rezultatelor este necunoscută. se bazează pe experienţa şi intuiţia decidentului. În primul caz. deciziile sunt luate în condiţii de incertitudine. Utilitatea este expresia adimensională a gradului de satisfacţie pe care-l înregistrează decidentul optând pentru o anume soluţie. Deciziile adoptate în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu se cunoaşte probabilitatea ca un eveniment sau o serie de evenimente să se producă. În opinia lor. p. 153). Dacă probabilitatea realizării rezultatelor este cunoscută.5 (1998.probabiliste şi incerte. se recunoaşte că există o probabilitate de sută la sută ca un anumit eveniment să se producă. Aici se poate face o distincţie între probabilitatea certificată obiectiv şi percepţia subiectivă privind posibilitatea producerii acelor evenimente. Ion Stăncioiu şi Gheorghe Militaru (1998). individuale şi de grup. Deterministe Tipuri de decizii Programate Indiduale Probabiliste Neconflictuale Neprogramate De grup Incerte Conflictuale Figura 6.Autorii unui excelent manual de management. altfel spus. aşa încât decizia nu este decât un exerciţiu logic necesar.5 Deciziile deterministe. p. Deciziile probabiliste se adoptă în condiţiile în care probabilitatea ca un eveniment sau o serie de evenimente să se producă este inferioară valorii maxime (100%). au dedicat două capitole proceselor decizionale. adoptarea deciziilor nu poate fi formalizată.

fiecare acţiune preconizată conduce la un rezultat determinat. Deciziile în condiţii de certitudine . necunoaşterea mecanismelor de alegere a criteriilor. Printre dezavantajele care caracterizează adoptarea individuală a deciziilor se remarcă riscul unei slabe informări. reprezintă expresii concrete ale strategiilor şi politicilor adoptate la nivelul top managementului. Deciziile strategice vizează atragerea de resurse.. sunt operative. pe baza unor evaluări cantitative. Decizii colective reprezintă o formă de manifestarea a managementului participativ. se adoptă rapid. Decizii individuale decurg de obicei din deciziile strategice. decizia se adoptă pe baza celui mai bun rezultat care corespunde criteriului devalidare ales. a variantelor şi a mijloacelor de validare şi evaluare a lor. cu atât soluţia va satisface în mai mare măsură criteriile alese. probabilitatea lor de manifestare este încă una dintre necunoscute. pe baza valorii de speranţă matematică maximă. Decizia în condiţii de incertitudine se adoptă în condiţiile în care nu este cunoscută decât parţial sau deloc starea obiectivă a mediului. dar care au diferite grade de probabilitate. transformarea structurală.când probabilitatea de realizare este maximă (egală cu 1) . în plus.adoptă pe baza unui criteriu de optimizare. are şanse să se bazeze pe mecanisme de raţionalitate. conduc la satisfacerea nevoii de participare la conducere pentru managerii de rang inferior. previzibil. sunt mai des întâlnite la nivelurile ierarhice executive. În cazul incertitudinii. contează pe capacitatea 160 . este întemeiat ştiinţific. cu cât determinarea probabilităţii de manifestare a condiţiilor respective este mai exactă. acte de care depinde dezvoltarea organizaţiei. ca urmare. în al doilea. soluţionarea unor conflicte majore etc. Rezolvarea unei asemenea probleme se face prin metode matematice. Deciziile tactice vizează utilizarea resurselor. exprimarea subiectivismului şi a intereselor personale. Al doilea caz se referă la existenţa unei mulţimi de condiţii obiective. ceea ce face ca decizia să aibă mai multe variante este dat numai de multitudinea condiţiilor obiective care o condiţionează.sunt caractertizate prin cunoaşterea deplină a condiţiile obiective şi a faptului că fiecare dintre ele are probabilitatea maximă de manifestare. procesul beneficiază de experienţa şi expertiza tuturor participanţilor.

minimalizează consecinţele nedorite ale deciziei. comunicarea deciziei şi. aceasta trebuie să urce şi pe scara comună grupului. Ioan Mihuţ ne încredinţează că utilizarea anumitor metode matematice le permit decidenţilor să depăşească paradoxul lui Arrow şi să identifice cea mai bună dintre soluţiile posibile. 6. Dacă o anumită variantă urcă pe scara preferinţelor fiecărui decident. În mod facil. evaluarea rezultatelor obţinute prin aplicarea deciziei. dar indicarea ei şi 161 .K. p. 125): 1. Decizia de grup nu trebuie să fie identică cu opinia unui anumit membru al grupului. Arrow menţionează paradoxul acestui model.creativă a grupului de decidenţi. ierarhia nu trebuie modificată când se enunţă o nouă variantă. În paginile 125-126 ale lucrării citate. 5. Etapele preliminare ale procesului decizional Adoptarea deciziei urmează algoritmul: identificarea obiectivului.3. în final. Decizia de grup nu trebuie să fie independentă de opiniile individuale ale participanţilor. hotărârea de alegere a soluţiei pe care decidentul o consideră a fi optimă. Soluţia unei probleme poate fi găsită de oricare dintre participanţii antrenaţi în actul conducerii. formularea soluţiilor posibile şi evaluarea validităţii lor. se stabileşte o ierarhia variantelor care exprimă opinia grupului. fără a ţine seama de opiniile celorlalţi participanţi la adoptarea deciziei. Arrow (apud Mihuţ. 1998. se aplică rapid. 4. culegerea şi analiza informaţiilor care se referă la problemă. 2. 3. astfel. iar numărul decidenţilor este mai mare decât 3. susţinând că nici o decizie de grup nu poate satisface simultan toate cele cinci condiţii dacă există mai mult de două variante. Dacă decizia ce se referă la variantele enunţate ca posibile exprimă o ordine de dependenţă acceptată de grup. Variantele pentru decizia colectivă trebuie să se înscrie în perimetrul celor cinci condiţii imaginate de J. Validarea variantelor decizionale trebuie realizată prin aceeaşi metodă pentru fiecare în parte. formularea problemei derivată din acel obiectiv. renunţarea la cea de-a treia condiţie face ca decizia să poată fi totuşi adoptată.

4 – Înţelegerea problemei. se bazează pe demonstraţii evidente şi argumentate. generată fie de procesele organizaţionale. 2 – Recunoaşterea problemei. Recunoaşterea problemei reprezintă formarea convingerii că nevoia luării deciziei este reală. Observarea – etapă iniţială a procesului decizional şi perioadă de reflecţie – are ca efect conştientizarea nevoii unei decizii potenţiale. 3 – Stabilirea obiectivelor. 6 – Evaluarea opţiunilor. Stabilirea obiectivelor se referă la determinarea şi explicitarea obiectivelor pe care trebuie să le satisfacă procesul decizional. Luarea deciziei reprezintă doar o parte a ciclului şi este centrată pe problema alegerii unor trasee alternative de acţiune (vezi Figura 6. fie elemente ale mediului ambiant.. cit. interpretarea şi diagnoza problemei şi implementarea soluţiei cele mai potrivite. pp. 8 – Implementarea deciziei. 5 – Indentificarea opţiunilor. Figura 6. 3.hotărârea de a o pune în aplicare revine în exclusivitate managerului. 4-5) arată că rezolvarea problemelor este un proces ce presupune conştientizarea existenţei unei probleme. 7 – Alegerea soluţiei optime. 3 4 2 Ciclul rezolvării problemelor 1 6 5 Luarea deciziei 8 7 Legenda: 1 – Observare/monitorizare. care îşi asumă răspunderea pentru aplicarea ei şi pentru efectele pe care aceasta le poate produce.6). Obiectivele trebuie enunţate astfel încât să 162 . 1991. Cooke Steve şi Slack Nigel (op.6 1. 2.

Înţelegerea problemei corespunde diagnozei naturii problemei. Evaluarea opţiunilor se referă la adecvarea dintre opţiunile determinate şi obiectivele asumate. totodată. 9. Importanţa clasificării problemei la care decizia trebuie să răspundă derivă din cerinţa implementării deciziei. dacă este vorba de o singură decizie. 5. 8. atunci opţiunile sunt deja clare. Implementarea deciziei se referă la realizarea schimbărilor conform alegerilor făcute şi este dependentă în mare măsură de aptitudinile managriale. dacă decizia a fost definită în termeni largi. 6. Dacă se va lua o decizie pe baza unei diagnoze simptomatice. iar dacă este vorba despre un proces multidecizional. cine trebuie să fie consultat în elaborarea ei şi. 4. Monitorizarea reprezintă evaluarea eficienţei aplicării deciziei legată de reducerea neajunsului iniţial sau de rezolvarea problemei. Această fază implică interpretarea şi apelul la obiectivele companiei. din necesitatea de a o transforma în acţiune efectivă. decizia luată ar putea îmbunătăţi o situaţie. Aceasta trebuie transpusă într-o manieră formalizată şi operaţională. 7. Indentificarea opţiunilor este predeterminată de modul în care a fost definită decizia în etapele anterioare. şi nu prin descoperirea şi definirea problemei reale. calitatea deciziei ce trebuie luată. Iar pentru a specifica autoritatea şi responsabilitatea asociate diferitelor tipuri de decizii ce trebuie luate este necesar să se ştie exact cine trebuie să ia decizia. cine trebuie informat cu privire la decizia luată. Dacă limitele deciziei au fost bine stabilite. Alegerea soluţiei optime este un moment al deciziei extrem de complex. este mult mai simplu. nu pe simptomele ei. atunci se produc interacţiuni inerente multiple cu aspecte privind politicile organizaţionale. Decidentul trebuie să se centreze asupra cauzelor problemei de rezolvat. în 163 .anuleze ruptura dintre starea de fapt şi ceea ce se doreşte. Formularea corectă a problemei are mari şanse de a conduce la răspunsuri corecte. Definirea problemei reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte legate de actul deciziei Orice proces decizional porneşte de la întrebarea: Ce problemă trebuie rezolvată? De modul în care este definită problema de rezolvat depinde întregul proces decizional. atunci procesul implică în mod esenţial tehnici de creativitate.

Percepţia conform căreia costurile care nu pot fi cuantificte nu aduc prejudicii la fel de grave faţă de cele exprimate în bani este deseori păgubitoare. pentru a lua o decizie. În procesul de soluţionare a unei probleme este nevoie de ambele forme de gândire: cea divergentă. 2003. în cele ce urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei. Prin urmare. de exemplu. p. De multe ori acest mijoc este lent şi poate părea ineficient. în funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate. Una dintre capcanele în care managerii supuşi presiunii urgenţei cad în mod frecvent este confundarea problemei cu soluţia (superficială) pe care o intuiesc. convergând spre soluţie. Există o problemă într-un domeniu dacă se pot formula întrebări în legătură cu acel domeniu. Este necesară încadrarea problemei în domeniul cu impactul cel mai relevant pentru a permite alegerea criteriilor celor mai potrivite (obiective) în vederea adoptării deciziei. Gândirea convergentă: este logică. argumentativă şi deductivă şi reprezintă esenţa luării deciziei. criteriul costurilor financiare poate fi perceput ca fiind relevent. Peter Drucker (apud Stanciu. în scopul de a proteja calitatea procesului decizional. Existenţa unei probleme poate fi constatată prin identificarea dezechilibrelor interne sau a celor date de relaţia cu exteriorul organizaţiei. pentru a genera o serie de idei şi posibilităţi de rezolvare şi cea convergentă. impactul deciziei asupra funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei. Ei uită că în privinţa unei probleme trebuie formulate mai întâi întrebări şi că deabia apoi trebuie căutate răspunsurile posibile şi răspunsul cel mai nimerit. Gândirea divergentă este procesul prin care de generează idei. fiinţele umane). cel mai important.cel mai bun caz. credinţe sociale sau politice şi. Se porneşte de la un număr mare de posibilităţi. dar nu ar putea să rezolve problema reală. 164 . clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a acesteia prin decizie. raţională. periodicitatea sau unitatea deciziei. Le redăm. 86) propune patru criterii de clasificare. valori etice. Astfel. Gândirea convergentă este utilă în situaţiile în care nu există un singur răspuns evident. dar îmbunătăţirea imaginii ar putea însemna mai mult decât atât. Modalitatea respectivă este foarte rapidă şi eficientă. numărul factorilor calitativi afectaţi de o decizie (principii de bază ale conduitei. Există două modalităţi distincte de a rezolva o problemă: prin gândire convergentă sau divergentă. implicit analizarea problemei.

impactul deciziei asupra funcţiilor sau asupra unităţilor organizaţiei. fiind menite să întreţină funcţionarea sistemului. mobilitate etc. implicit analizarea problemei. în cele ce urmează: impactul deciziei asupra viitorului organizaţiei. Sarcina cea mai dificilă constă. Acest lucru poate grăbi adoptarea deciziei. însă.Uneori problema poate fi prezentată în termeni care prefigurează soluţia. Din prima categorie fac parte obiectivele curente care descriu activitatea managerială: atragerea şi alocarea resurselor. 165 . Prin urmare. în scopul de a proteja calitatea procesului decizional. integrare. Deciziile acestei categorii de activităţi sunt de ordin tactic. Care ar putea fi obiectivele care să impună adoptarea unei decizii? Considerăm că acestea sunt legate de stări de normalitate. valori etice. numărul factorilor calitativi afectaţi de o decizie (principii de bază ale conduitei. asupra relevanţei şi validităţii datelor disponibile şi asupra surselor din care se vor obţine. A pune problema sub forma răspunsului poate fi la fel de greşit precum nesoluţionarea problemei. 361) că uneori problema este prezentată în termeni de simptome. salarizare. negocierea contractelor. clasificarea problemei vizează modul esenţial de soluţionare a acesteia prin decizie. Gary Johns susţine (1996. credinţe sociale sau politice şi. în funcţie de tipul şi caracteristicile deciziilor ce trebuie luate. periodicitatea sau unitatea deciziei. p. dar alteori o poate compromite printr-o greşită încadrare. de fenomene perturbatoare sau de prefigurarea schimbării. Obţinerea datelor se referă la necesitatea de a colecta informaţii sigure şi cu un grad crescut de relevanţă pentru explicarea şi clarificarea situaţiei. Le redăm. nu atât în colectarea datelor sau informaţiilor cât în examinarea şi interpretarea lor. Se decide asupra volumului şi calităţii informaţiilor necesare pentru luarea deciziei. el atrage atenţia asupra faptului că a identifica doar aspectele superficiale ale problemei nu poate conduce la rezolvarea ei ori cât de raţională a fi decizia. selecţie. cel mai important. fiinţele umane).). organizarea şi coordonarea proceselor de producţie. A prezenta problema sub forma întrebării: cum îi putem îndepărta pe salariaţii care întârzie frecvent la serviciu? prefigurează o decizie privind concedierea – decizie care nu va conduce la rezolvarea problemei. Peter Drucker (1993. p. 86) propune patru criterii de clasificare. antrenarea personalului şi gestionarea problemelor curente legate de viaţa acestuia (recrutare.

fie din pricina costurilor prea mari implicate de obţinerea ei. idee pe care o putem valorifica şi în teoriile asupra deciziei: Atâta vreme cît jocul are o informaţie incompletă. p. cea mai bună performativitate nu poate consta. el va trebui să recurgă la presupuneri şi aproximări. 89) afirmă că „este deja o banalitate să subliniezi importanţa capacităţii de a actualiza datele pertinente pentru problema de rezolvat «aici şi acum» şi de a le ordona într-o strategie eficientă“. astfel încât să fie conştient de riscul pe care îl implică decizia. fie datorită imposibilităţii de a obţine informaţia. chiar şi atunci când decidentul posedă toate cunoştinţele şi informaţiile relevante. Mai departe. (p. Dar. prin ipoteză. p. b) decidentul să ştie măcar ce informaţii îi lipsesc sau care este zona cu o incertitudine mai mare. care constituie propriu-zis o «mutare».. cit. 90). Dacă incompletitudinea cunoştinţelor relevante se referă la cantitatea acestora. Viteza este o proprietate a unei astfel de capacităţi. ca şi de gradul de precizie şi rigurozitate ce poate fi aşteptat prin implementarea deciziei.Aici se impune o precizare. Cele mai multe decizii se bazează pe o cunoaştere incompletă. Această nouă aranjare se obţine cel mai adesea prin punerea în conexiune a unor serii de date considerate pînă atunci independente. în achiziţia unui asemenea supliment. Lyotard (1993. p. el aduce în prim plan importanţa informării în abordarea jocurilor strategice. Cătălin Zamfir defineşte incertitudinea cognitivă referindu-se la incompletitudinea şi fragilitatea cunoştinţelor relevante în raport cu un proces decizional specificat (Zamfir. ceea ce înseamnă că decizia nu este infailibilă fiind supusă unor corecţii permanente. în jocurile cu informaţie completă. Este vorba de ceea ce numim incertitudinea cognitivă a decidentului. 39). Pentru a lua o decizie validă se impun două cerinţe (op. fragilitatea se referă la calitatea lor. 86): a) decidentul să fie conştient de precaritatea informaţiilor şi cunoştinţelor disponibile. avantajul revine celui care ştie şi poate să obţină un supliment de informaţie. 1990. 166 . Ea rezultă dintr-o nouă aranjare a datelor. Această capacitate de a articula înpreunînd ceea ce nu era astfel mai înainte se poate numi imaginaţie. el poate prezenta un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte calitatea lor pentru că el nu ştie cu exactitate cât de bune sunt cunoştinţele şi informaţiile de care dispune. fie în legătură cu capacităţile limitate ale decidentului de a integra chiar şi informaţiile de care dispune.

Coroborat cu presiunea timpului există premise pentru adoptarea unei decizii de slabă factură. credibile sau nu. Deşi timpul îi poate presa. pot greşi. pertinente. Este de presupus. particulare sau generale. ei cer din ce în ce mai multe confirmări privind cele aflate. Unde sunt decidenţii care ştiu când informaţia a atins masa critică pentru a decide? Prin masă critică înţelegem aici acel pachet de informaţii care întruneşte condiţiile de calitate. Poate fi vorba de nehotărâţi sau de oameni care văd în orice loc o problemă ascunsă. valabile sau perimate. complete. simple sau complexe. Apartenenţa la problemă. Alterori. recente şi eficiente din punct de vedere economic. Ţinând cont de faptul că unii dintre manageri se declară mulţumiţi cu atât cât s-a putut obţine ca informaţie şi fiind încrezători în potenţialul lor managerial. cu impact modest sau cu impact puternic etc. a diletanţilor. Aceşti manageri fac parte din tagma temerarilor – a celor ce-şi asumă conştient riscuri. complete sau incomplete. 167 .Informaţiile pot fi de substanţă sau superficiale. bazându-se pe simpla intuiţie. colectarea informaţiilor deciziei trebuie să dispună de o serie de particularităţi: să fie necesare. să nu ne pripim sunt vorbele lor. să ne mai gândim. Să mai vedem. adevărate sau nu. pentru că este evident că fiind vorba de numeroase surse datele nu concordă pe deplin. însă. În vederea elaborării. că examinarea unui evantai mai larg de alternative posibile va împiedica cel puţin luarea unei decizii greşite tocmai datorită luării în consideraţie a mai multor soluţii. cei care nu vor să rişte. a întreprinzătorilor grăbiţi sau chiar a aventurierilor. cunoscute de una sau de mai multe entităţi. Uneori decidenţii obţin informaţii insuficiente şi/sau de slabă calitate. ale suspicioşilor. Problema căutării informaţiilor asupra unei probleme este că rareori ne putem da seama dacă informaţiile pe care le avem au calităţile necesare pentru a adopta o decizie în suficientă cunoştinţă de cauză. exacte. meticuloşii. mai complexă decât pare a fi la prima vedere. gradul de completitudine. Aceştia sunt hiperprudenţii. Identificarea soluţiilor alternative nu reprezintă neapărat şi garanţia deciziilor corecte. validitatea şi altele sunt cerinţe care pot asigura calitatea informaţiilor. decidenţii sunt sufocaţi de avalanşa informaţiilor.

motivarea salariaţilor. încercând să ne apropiem de soluţia optimă după un timp anume sau facem efortul şi ne asumăm riscurile unei abordări exhaustive dar consumatoare de mai mari resurse? Acceptăm să adoptăm decizia chiar dacă nu avem suficiente informaţii asupra problemei? Este mai important factorul timp decât calitatea deciziei bazată pe cunoştere aprofundată? Trebuie să fie decizia complet logică sau poate fi adoptată pe o cale intuitivă? Poate fi adoptată decizia pe baza unor informaţii în care decidenţii nu au încredere? Pe lângă cele prezentate. Etapa este la fel de importantă precum sunt şi cele deja prezentate: se adoptă mai întâi criteriile care pot valida decizia. p. A stabili restricţiile unei situaţii presupune de fapt a decide ce nu trebuie făcut şi nu ce trebuie făcut. dar implică şi considerarea restricţiilor induse de o anumită soluţie (posibilităţi financiare. 1993. deductive sau inductive şi apare ca necesar lucrul în echipă. includerea avantajelor tehnicilor probabilităţilor poate conduce la variante decizionale cu mai mari şanse de validitate. a elimina dintru început alternativele inacceptabile din perspectiva implementării lor. imaginea organizaţiei. Acestea pot privi performanţa. Problemele atipice nu pot fi rezolvate decât arareori prin decizii unipersonale. 168 . Identificarea sau determinarea condiţiilor necesare soluţionării problemei înseamnă a stabili activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. aplicate metode iterative. soluţiile posibile pe care managerul sau grupul de decizie le identifică trebuie să treacă prin filtrul criteriilor de validare.Peter Drucker afirma că soluţiile alternative sunt singurul nostru instrument de a mobiliza şi educa imaginaţia. se caută algorimii potriviţi pentru elaborarea variantelor posibile şi se procedează la formularea acestora. este uimitor cât de mult poate percepe o persoană prin educarea sistematică a imaginaţiei (Vlăsceanu Mihaela. profitul etc. 140). Dacă soluţiile deciziei nu pot fi obţinute prin logica unui algoritm trebuie căutate analogii. Indiferent dacă opţiunile pot sau nu pot fi obţinute pe calea algoritmilor. politica de personal etc). Considerăm că este mai nimerit să rezolvăm cât mai rapid măcar unul dintre aspectele unei probleme sau merită să facem toate eforturile pentru a încerca să rezolvăm problema în toată complexitatea ei? Acceptăm să adoptăm deciziile în mod iterativ.

ce alte beneficii specifice s-ar putea obţine prin aplicarea ei. energia sau capacitatea de înţelegere a oamenilor care urmează să implementeze un anumit curs de acţiune. impactul ei din punct de vedere al problemelor considerate în faza de analizare a problemei. metoda ELECTRE – pentru condiţii de certitudine. printre acestea. dacă ea are în vedere restricţiile impuse unei soluţii în faza definirii problemei. metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă – pentru condiţii de incertitudine. Necesitatea de a considera acele alternative care vor conduce la cele mai bune rezultate. decidentul va trebui să aleagă soluţia despre care se crede că va contribui cel mai eficient la rezolvarea problemei. motivarea. Evaluarea soluţiilor posibile la întrebările formulate în jurul problemei trebuie realizată prin mijloace fundamentate ştiinţific. decidentul trebuia să aibă în vedere următoarele aspecte cu privire la fiecare alternativă: dacă soluţia va elimina reapariţia condiţiilor care au determinat necesitatea schimbării. imaginea organizaţiei. Pentru a găsi soluţia cea mai bună. 169 .2 Riscul Criteriul economic Timpul disponibil Resursele umane Asumarea rezultatelor alegerii făcute şi evaluarea corectă a raportului dintre riscul anticipat şi rezultatele aşteptate. metoda arborelui decizional – pentru condiţii de risc. durata aplicării. Cum altfel ar putea un manager să decidă. acest aspect solicită o gestionare adecvată a timpului de analiză şi a timpului de opţiune pentru fiecare alternativă dintr-un set disponibil. Caracterul de urgenţă impus de o situaţie şi timpul optim de luare a deciziei sunt corelate cu valoarea unei decizii. Pe baza evaluării alternativelor disponibile.Evaluarea soluţiilor posibile trebuie întemeiată pe algoritmi formali. Tabelul 6. Modelele de raţionalizare a procesului decizional răspund diferitelor tipuri de decizii. dispunând de şapte camioane şi de 12 şoferi. aspra soluţiei care să răspundă la întrebarea: având 14 furnizori de lapte aflaţi în tot atâtea locaţii. Alegerea unei alternative trebuie să ia în considerare competenţa. de exemplu. profitul şi gradul de risc. efecte. Alegerea se va face pe baza criteriilor prezentate în Tabelul 6. care ar trebui să fie ordinea activităţilor într-un interval de timp dat? Vă aduce cumva aminte această întrebare de problemele de matematică din şcoala generală? Validitatea soluţiilor posibile este pusă în evidenţă prin citerii legate de costuri. urmând a obţine produse lactate în trei unităţi disparate şi ţinând cont de faptul că distribuţia se realizează prin 20 de magazine diferite. dar implicând cea mai mică investiţie de efort uman şi financiar şi cât mai puţine perturbări la nivelul organizaţiei. unice instrumente în măsură să proceseze factorii implicaţi în procesul asupra căruia urmează să se decidă.2.

o decizie de calitate are şi proprietatea că nu conduce la adoptarea altei decizii corective. aplicării şi evaluării deciziilor poate fi alterat de percepţii. Nu în ultimul rând. adică orice referinţă care face trimitere la valori dezirabile. 366) şi. ameninţarea.413) există patru tipuri de validare a soluţiilor/argumentelor: . . pp. nevoile de creştere şi apărare a membrilor. resursele disponibile. . normele organizaţionnale etc. în opinia lui Allaire (2001. la norme de conduită aflate în uz şi acceptate. managerii nesocotesc a mai face evaluarea costurilor aplicării deciziilor lor sau trec peste etapa evaluării efectelor deciziilor. pe măsură ce datele mediului se modifică şi alterează condiţiile de aplicare. Gary Johns (1998. de contrast – dacă tendinţa de creştere a fost soluţionată într-un anume fel. 412 . Erorile care se pot face în această fază sunt: de halo – unul dintre criteriile de validare pare să fie mult mai important decât altele. Procesul adoptării. scăderea se tratează cu soluţii aflate în opoziţie de fază. variantele decizionale trebuie să răspundă nevoilor de acceptabilitate ale superiorilor decidenţilor (Johns. prejudecăţile. În plus.). mai ales.Mecanismle de alegere a soluţiei sunt multiple. apelul la tradiţie. cosiderarea ca dat. 370).constrângerea situaţională (experienţa personală unică. p. Uneori. Astfel. decidenţii tind să fie prea încrezători în valoarea deciziilor lor. rezolvarea trebuie să fie aceeaşi.apelul la „bunurile universale“. 1998.apelul la „adevărurile universale“. decidenţii se dovedesc incapabili să reevalueze efectele deciziilor lor. să evite să aprofundeze informaţiile pe care le obţin după adoptarea deciziilor şi care par a le invalida. . ale celor asupra cărora se aplică decizia. reiterarea poziţiei iniţiale faţă de opţiuni fără argumentare). să ignore mărimea eşentionului asupra căruia se face sondarea validităţii deciziei adoptate. să caute informaţii care să confirme că soluţiile pe care le-au adoptat sunt valide. generalizarea sau extrapolarea nejustificată a experienţei personale. şantajul. Altfel spus. indiferent dacă sunt sau nu valide în cazul dat.constrângerea socială oarbă (argumentul de autoritate. 368) condsideră că deciziile succesiv 170 . p. mai ales atunci când ştiu că soluţiile lor au fost încă de la început nesatisfăcătoare. supoziţii şi comportamente greşite Gary Johns (p. de similitudine – dacă datele sunt asemănătoare.

este eficientă. Adoptarea deciziei James March este unul dintre contestatarii procedurilor de adoptare raţională a deciziilor. – Fixaţi obiective specifice ale proiectului în lucru care trebuie atinse ca precondiţie a investirii de resurse suplimentare. ceea ce înseamnă că presupune costuri scăzute. 1991). aplicarea nu conduce la apariţia altor probleme. March se ocupă de caracterul strategiilor adoptate de decidenţi: nedefinit. Calitatea unei decizii comportă mai multe componente: antrenează costuri reduse pentru adoptare. poate fi aplicată imediat. ambiguu.4. relativ incoerent şi lipsit de atributul reproductibilităţii. costuri nerecuperabile. Considerăm că aceste atribute nu sunt expresia iraţionalului. Acest tip de responsabilitate este un mod înţelept de a-i învăţa pe manageri să nu se teamă de eşecuri.proces pe care îl numeşte escaladarea angajamentului faţă de un curs evident eşuat al acţiunii . Proiectele sunt promovate 171 . În condiţiile în care decizia se negociază. la adoptarea ei s-a ţinut seama de efectele ei principale şi secundare. În lucrarea Décision et mise en œuvre: une série d`ambiguïtés (Les Editions d`organisation. Paris. de obstacolele privind aplicarea ei şi de reacţia celor asupra cărora se răsfrâng prevederile ei. în avalanşă.defectuoase . Astfel se previne escaladarea în cazul când primele rezultate sunt <neclare>. 6. Schimbaţi încadrarea înspre economie mai degrabă decât înspre cheltuială. – În evaluarea managerilor puneţi mai mult accent pe felul în care au luat decizia şi mai puţin pe rezultatul ei. este oportună. există mari şanse ca participanţii la decizie .motivaţi de interese diferite .atrag după sine. Reţeta pe care Gary Johns o recomandă celor aflaţi la conducerea organizaţiilor sau grupurilor în vederea prevenirii escaladării angajamentului faţă de efectele nedorile ale aplicării deciziei eronate este consistentă: – Încurajaţi experimentarea reîncarării continue a problemei pentru a evita căderea în cursa sentimentului că tot mai multe resurse trebuie investite. ci a strategiei de identificare a soluţiei satisfăcătoare pentru părţile implicate în proces.să adopte o anume soluţie care să îi satisfacă parţial pe fiecare.

să fie capabil să clasifice toate şirurile de consecinţe ale diferitelor posibilităţi de opţiune. într-o ordine a preferinţelor. James March şi Herbert Simon propun un model pragmatic. raţionalitatea procesuală – alegerile operate dobândesc sens nu atât prin rezultatele lor. raţionalitatea a posteriori – intenţiile şi obiectivele reprezintă rezultate ale acţiunii de luare a deciziei. 64-65): raţionalitatea contextuală – comportamentul ce constă în a face o alegere este îngropat în sub numeroase alte subiecte care-i preocupă pe actori (este vorba de o formă de derobare). ei aleg prima soluţie satisfăcătoare. aceste condiţii trebuie îndeplinite simultan. Această abordare are limite importante (Lafaye. după principiul încercare-eroare. ei afirmă că decidenţii nu aleg soluţia optimă. pp. risc sau incertitudine al şirului de consecinţe care decurg din fiecare opţiune în parte. Conştienţi sau nu. raţionalitatea de tip joc – decizia colectivă rezultă din obiectivele şi calculele individuale ale unor actori aflaţi în interrelaţie. iar nu premise ale acesteia. Psihologul James March identifică formele raţionalităţii limitate (apud Lafaye.pentru că reprezintă un numitor comun al intereselor părţilor. Concepţia lui James March şi Herbert Simon despre adoptarea deciziilor se bazează pe teoria raţionalităţii limitate. jocul actorilor implicaţi. cât în însuşi procesul de luare a deciziei. recunoscând imposibilitatea realizării tuturor acestor condiţii. perntru a găsi soluţia optimă. pp. să poată măsura gradul de incertitudine. capacitatea limitată de a procesa informaţia. Complexitatea situaţiei. rutina. 172 . 37-38): decidentul trebuie să aibă sub ochi gama completă a posibilităţilor de alegere. presiunea timpului. decidenţii se opresc la prima soluţie satisfăcătoare pe care o întâlnesc. interesul imediat (uneori personal) sunt factori care-i conduc la o raţionalitate limitată. Teoriile bazate pe raţionalitate. 1998. dar şi cele care sunt susţinute de modele statistice pornesc de la postulatul conform căruia decidenţii caută întotdeauna soluţia optimă. 1998. şi nu efectul deliberării raţionale până la capăt. raţionalitatea adaptivă – indivizii şi grupurile învaţă din propria experienţă. Ca urmare. Dincolo de linearitatea modelului raţional.

6 x 0.6 x 0. mecanismul alegerii variantei de adevăr se face operând cu matricea decizională. potrivit ei. În această situaţie. 1991) este cunoscută sub numele de „garbage can“.9 = 0. p. resurselor. Probabilitatea rezultatului 0.36 Figura 6.4) Depăşirea bugetului (0. neajunsurilor instituţionale şi oportunităţilor. 1991. p. 1998. Johan Olsen. 171).O strategie de adoptare a deciziilor şi mai puţin ortodoxă (Michaël Cohen.1) Depăşirea bugetului (0.4 x 0. Acestea se bazează pe evaluarea corectă a informaţiilor. sunt importante tatonările şi fluctuaţia de angajare personală a participanţilor (Lafaye. dacă decizia rămâne structurată pe repere strategice.30 0. James March. 66). Am mai subliniat în lucrare că timpul este una dintre variabilele care intră în complicata formulă a deciziei. după părerea noastră. preferinţele factorilor de decizie sunt ambigue.7 Încercările de anulare a riscului în adoptarea deciziilor s-a concretizat în elaborarea a numeroase metode şi mijloace matematice numite raţionale.04 Încadrarea în buget (0.9) 0.5) 0.7 (apud Cooke şi Slack.6) Termen amânat (0. optimizarea calităţii deciziei trebuie să se bazeze şi pe factorul timp: 173 . de exemplu în Figura 6. Un fenomen interesant despre care vom face c\teva consideraţii se referă la adoptarea deciziilor în condiţii de incertitudine.5 = 0.1 = 0.5) Termen respectat (0. i se atribuie fiecărei opţiuni parţiale probabilitatea ei de apariţie (un număr cuprins între 0 şi 1). aşa cu apare.4 x 0.5 = 0. o asemenea abordare poate fi acceptată numai dacă se face o prospecţie asupra viitorului organizaţiei.30 Încadrarea în buget (0.

prin diminuarea posibilităţilor de informare. deschise la nou. inoportun sau contraproductiv. Bunele aproximări (raţionale) sunt aplaudate cu politeţe. Deciziile numite iraţionale nu sunt lipsite de judecată. odată cu evoluţia în timp a factorilor de mediu. deseori. ca şi viaţa unei organizaţii. Raţionalitatea limitată în luarea unei decizii nu este decât rareori expresia incompetenţei.costurile adoptării unei decizii în mai bună cunoştinţă de cauză. absenţa lor este hulită. sunt guvernate prin decizii. flexibile. aşa încât spectrul deciziilor – de la raţional la iraţional . caracterul raţional al deciziei se poate deprecia. 43) „piaţa şi. uneori. Paralela pe care autorul citat o face nu este întâmplătoare: afacerile. luată pe baza unor informaţii minimale.“ Iar „deciziile care nu decurg dintr-o gândire deterministă au un nivel de incertitudine recunoscut şi sunt. după acumularea în timp a tuturor datelor posibile. Este greu. aflat între securitatea totală şi incertitudinea deplină. a decela toţi factorii de care va depinde un proces în viitor şi a prevedea efectele lor asupra evoluţiei de mai târziu. ea poate fi pusă mai degrabă pe seama imposibilităţii anticipării mişcărilor concurenţilor. decizie corectă şi raţională. prin natura lor. este este vorba despre decizii adoptate raţional în condiţii de incertitudine şi alteori de decizii riscante. În opinia lui Petru Prunea (2003. cererea contribuie la creşterea incertitudinii. p. neviabil. A-i judeca pe cei care iau decizii nu este simplu. 41) consideră că plaja dintre raţional şi iraţional este un continuum. a goanei după câştig sau a precipitării. poate apărea astăzi perimat. este imposibil a prevedea natura şi cuantumul factorilor de influenţă asupra acţiunii premeditate. p. 174 . capabile să asimileze idei moderne şi să asigure progresul“. îndeosebi. dar la adoptarea lor predomină subiectivismul. Chiar în bune condiţii de informare. Petru Prunea (2003. era altfel. Dinamica mediului face ca deciziile să stea sub semnul riscului. dacă nu imposibil. Ceea ce ieri părea raţional. aşa cum este o vorbă goală să spunem: dacă hotăram eu. tot aşa cum este şi mediul de afaceri. pot fi mai mari decât cele rezultate dintr-o decizie pripită. dar intuiţiile sunt ovaţionate. Observăm aici că. chiar dacă judecata a fost dreaptă.prefigurează radiografia afacerii – de la certitudine la incertitudine. a dinamicii vieţii politice şi administraţiei. fără a afecta însă posibilităţile de de creştere a eficienţei economice. în defavoarea obiectivităţii. Orice decizie conţine dimensiunea riscului pentru că.

Extinderea ariei de aplicare a teoriei jocurilor porneşte de la ideea că adesea decidenţii sunt interesaţi sau se simt chiar obligaţi să simuleze situaţiile care 175 . dar proiectele cele mai echilibrate înglobează atât câştigul cât şi probabilitatea eşecului. inteligent (a nu se uita că inteligenţa înseamnă şi capacitatea de adaptare la mediu). politic şi social – eminamente dinamic este guvernat de legi cunoscute. necunoscute. p. Astfel.m. iată. Experienţa demonstrează că performanţele cele mai înalte le-au obţinut managerii care au riscat care au riscat cel mai mult. economice şi politice se înscriau într-o evoluţie liniară. un domeniu cvasifluid. Poate că salvarea managerilor decidenţi vine de la plăcerea.. Paradigma epocii este diferită: dacă x creşte. riscante. dacă w va creşte cu atâtea procente. jocurile sunt utilizate tot mai mult pentru elaborarea unor decizii sau pentru a completa informaţiile necesare procesului decizional. Trăim epoca în care roţile maşinii se schimbă. care are capacitatea de a-şi corecta deciziile iniţiale în mers. Este în firea lucrurilor ca managerii să proiecteze deciziile astfel încât raportul câştig – risc să fie supraunitar. după caz. Pentru ca maşina să meargă. Iată părerea lui Petru Prunea (2003. Tabloul de mai sus nu este sumbru. iar funcţia de utilitate a lor să cunoască valorile maxime posibil. pentru jocuri. ale cărei graniţe sunt mobile şi în care evoluează (şi) actori cărora. cu efecte previzibile. dar putem fi şi păgubiţii unor decizii hazardate.d.a căror interpretare poate fi impervizibilă. prin temperament. noi. este că doar performanţa dovedită este criteriul după care se validează deciziile tactice sau strategice. Ceea ce trebuie adăugat. procesele sociale. uitată poate. Y poate să crească doar dacă z va scădea cu atâtea procente. cu efecte previzibile . le prieşte mediul.a. ş. riguroase.. Y va creşte sau va descreşte. educaţie. adeseori. care pot avea efecte devastatoare în plan economic sau social. bidimensională: dacă x creşte. experienţă sau inspiraţie au mers pe drumuri neumblate. în condiţiile în care rata şomajului va fi . 48): în ultimul timp însă. dacă q nu se va desfiinţa şi dacă m va fuziona cu w. suntem martorii.A se spune că managerii trebuie să-şi asume riscuri în actul de conducere înseamnă a înţelege că ei trebuie să decidă într-un. şi referitor la. Până în secolul trecut. care în virtutea vârstei. Acest mediu economic. el poate fi privit din perspectiva decidentului echilibrat. dar şi de fenomene aparte. din mers. autorii şi beneficiarii efectelor benefice ale unor decizii deterministe.

modalităţile de comunicare a deciziei. incomplet şi fără efecte în plan motivaţional. responsabilitatea persoanelor implicate. trebuie susţinută în faţa salariaţilor prin argumente valide. Problema comunicării deciziei şi a planului de acţiune pentru aplicarea ei reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru implementarea eficientă a deciziei. a celei mai bune decizii dintr-o mulţime dată. rapid adoptată. Altfel. Este important să subliniem că o decizie adoptată în mod autoritar (dar rapid) va fi aplicată cu greutate. la momentul potrivit. Decizia autoritară. Pentru ca decizia să poată fi efectiv realizată este necesar ca decidentul să dezvolte un plan de implementare a ei. Comunicarea deciziei este diferită. aplicarea deciziei se va face cu întârziere.pot perturba desfăşurarea corespunzătoare a proceselor economice. în constrângerile de timp sau în condiţii aleatoare şi nefavorabile exterioare organizaţiei. Aceasta. înţelegere. în care să fie specificate următoarele: procedurile specifice de acţiune. acceptare. participare. de durată. după cum adoptarea ei s-a realizat individual sau în grup. Executarea deciziilor implică participarea concretă a membrilor organizaţiei (a celor care nu deţin funcţii de conducere). elaborarea ei fiind. Modul corelării şi întrepătrunderii lor va duce sau nu la rezultatele aşteptate. 6. Aplicarea deciziilor Aplicarea deciziilor poate cunoaşte două tipuri de reacţii manageriale: în cazul succesului – meritele vor fi întotdeauna ale celor care le-au adoptat. strategiile de motivare a oamenilor afectaţi de decizie etc.5. angajarea lor în vederea aplicării acestora. Adoptarea deciziei în grup este unul dintre instrumentele cele mai puternice de motivare pozitivă a salariaţilor. astfel. Dacă decizia este rodul efortului grupului. autoritate. în cazul eşecului – cauzele trebuie căutate în precaritatea informaţiilor. atunci aplicarea devine facilă. Această etapă implică şi ea probleme de ordin psiho-social specifice la acest nivel: comunicare. întrucât transformarea unei soluţii de rezolvare a problemei în acţiune propriu-zisă 176 . iar efectele ei nu vor răspunde motivelor care au precedat-o. care să fie acceptate şi înţelese. pentru a obţine informaţiile indispensabile identificării.

Numai după ce s-a adoptat decizia cea mai bună din punctul de vedere al calităţii. 2003. care presupun calitatea deciziei şi mai puţin acceptarea ei. care răspunde acordului emoţional al celor care trebuie să o aplice (faptele subiective. realizarea unui nou produs etc. N. decidentul se va ocupa de obţinerea acceptării executanţilor. 91) consideră că în practică există trei tipuri de situaţii: 1. sentimentele oamenilor). 2. decidentul va trebui să determine cu precizie ce. Aceste probleme aparţin mai ales conducerii şi specialiştilor.implică necesitatea ca oamenii să înţeleagă exact ce schimbări sunt aşteptate atât în comportamentul lor. cine să facă un curs de perfecţionare etc. În acestă categorie intră problemele generale ale organizaţiei legate mai ales de realizarea scopurilor ei generale: optarea pentru o anumită tehnologie. cum şi cui este necesar să i se comunice informaţiile cu privire la decizia luată. Situaţii de tipul A/Q. dar nu şi o calitate deosebită. care implică o largă acceptare. Sunt probleme curente (cine să facă ore suplimentare. care vor transforma decizia în acţiune sau soluţia în realitate.). În consecinţă. când. p. El stabileşte următoarea formulă: Decizia eficace (DE) = Calitatea deciziei (Q) x Acceptarea deciziei (A) În funcţie de factorii de calitate a deciziei. cine să plece în concediu. deoarece implică cunoştinţe temeinice de specialitate.F. care răspunde faptelor obiective (faptele situaţiei) şi acceptarea deciziei. Sunt decizii luate la nivelul conducerii. Cei mai mulţi autori consideră că o decizie este eficientă numai dacă se iau în considerare doi parametri: calitatea deciziei (raţionalitatea). De modul în care se înţelege şi este acceptată decizia va depinde calitatea procesului decizional. Maier (apud Stanciu. Aici sunt încadrate probleme ce se referă la decizia de grup (la care participă şi cei care nu au funcţie de conducere). a căror 177 . Maier este de părere că decizia eficace este produsul dintre calitatea ei şi acceptarea ei.R. Situaţii de tipul Q/A. În procesul de implementarea a deciziei accentul se mută de la decident la persoanele care o vor pune în practică. cât şi în comportamentul celor cu care interferează.

Sunt decizii care interesează într-un grad foarte mare şi individul şi organizaţia şi care presupun o foarte mare abilitate din partea conducătorului pentru a obţine acceptarea deciziei de către subordonaţi. 3. scopul secundar urmărit în luarea deciziei este asigurarea solidarităţii membrilor. 6. Situaţii de tipul Q-A în care atât calitatea cât şi acceptarea sunt esenţiale. trecându-se deseori cu vederea acceptarea deciziei. 408). Cu toate aceste rezerve. Decizia de grup Obiectivul formal urmărit de grupul care ia o decizie. acceparea sau non-acceptarea fiind hotătoare. cercetările au demonstrat superioritatea deciziilor colective faţă de cele individuale şi au evidenţiat beneficiile adoptării deciziilor în grup/echipă sunt majore (Deborah Harrington-Mackin. 2001. 93) cu toate limitările deja formulate: creşte gradul de înţelegere reciprocă. punctele de vedere individuale sunt completate şi dezvoltate. 2002. p. creşte coeziunea echipei. de ameliorare a activităţii etc. dar implică stările afective ale participanţilor. a unor măsuri de evitare a accidentelor. Prin urmare. dincolo de selecţia propriuzisă.5. pentru punerea în practică a opţiunilor reţinute (Allaire.rezolvare nu necesită cunoştinţe de specialitate. În această categorie intră probleme ca: stabilirea ritmului muncii. mai ales) să nu fie decât expresia solidarităţii membrilor grupului. Paradoxal. Maier atrage atenţia asupra faptului că în ochii conducătorilor o decizie este mai bună când prezintă o calitate mare. fondul de 178 . creşte interesul pentru consolidarea echipei şi organizaţiei. Există deci pericolul pericolul ca decizia adoptată de grup (prin consens. p. el poate implica retragerea voluntară sau excluderea unui membru care nu găseşte nici o raţiune valabilă (acceptabilă pentru ceilalţi) de a se ralia la decizie. astfel încât coeziunea grupului în acţiunea următoare să fie maximă. interesele personale sunt integrate în soluţia colectivă. Acest proces vizează evitarea nemulţumirii sau divizării grupului. nu rodul gândirii lor profunde. Autorii citaţi observă că două treimi din lista situaţiilor descrise implică acceptarea din partea subordonaţilor. este adeziunea tuturor membrilor la opţiunea care va fi reţinută de grup.

pe baza studiilor proprii şi a altor 300 de studii. ceea ce poartă numele de efect de normalizare (Doise. pp. potenţialul creator al grupului este mai mare decât cel al individului. 2001. creşte motivarea. prin punerea în valoare a contribuţiei participanţilor activi. la cererea acestuia de votul grupului). după dezbateri de substanţă. atunci grupul va adopta o soluţie şi mai riscantă. Astfel. ceea ce permite soluţiilor decizionale să fie calitativ superioare celor ale indivizilor luaţi separat. decizia unipersonală autoritară. dacă membrii grupului sunt iniţial precauţi.“ Fenomenul descris a primit numele de polarizare a grupului şi poate fi explicat astfel: 179 . dat fiind numărul mai mare al membrilor componenţi. ca expresie a normalităţii şi ca relfex de conservare a stabilităţii grupului. Myers şi Lamm citaţi în lucrarea lui Atkinson şi a colaboratorilor (2002. decizia adoptată de membrii grupului se apropie de una din extremele plajei de opinii. se pot depăşi mai uşor tiparele intrate în rutină ajungându-se la soluţii noi. unanimitatea. În alte împrejurări. autocraţia cu vot (propunerea de decizie a managerului autocrat este sprijinită. prin schimb de opinii. că „discuţia de grup duce la decizii care nu sunt în mod necesar mai riscante. vot minoritar (unul sau doi membri iau decizia pentru întreg grupul). La prima vedere. ci mult mai extreme decât deciziile individuale: dacă membrii grupului sunt înclinaţi să adopte iniţial o soluţie riscantă într-o dilemă particulară. 899) afirmă. 319-320). Studiile psihologilor indică însă un alt fenomen. Se consideră că o decizie sau o judecată sunt raţionale atunci când reprezintă o medie sau un compromis.idei privind decizia este mai mare. decizia adoptată sub presiunea timpului sau din lipsă de soluţii clare. În grup. efect cunoscut sub numele de polarizare. precaute şi previzibile. Cu privire la avantajele grupului în rezolvarea problemelor decizionale pot fi invocate şi alte aspecte: în grup există posibilitatea ca numărul variantelor decizionale să fie mai mare. deciziile de grup sunt moderate. Deciziile se pot adopta prin: vot majoritar. depărtându-se de medie sau de compromis. p. consensul. atunci grupul va fi chiar mai precaut.

se pune frecvent întrebarea: grupurile sunt mai prudente decât indivizii sau adoptă soluţii mai riscante? La această întrebare există două răspunsuri ferme: a) grupul adoptă decizii mai riscante decât indivizii pentru că numărul le dă siguranţă. Se consideră aproape unanim că în astfel de cazuri suma competenţelor membrilor grupului este suficientă pentru identificarea căii de urmat. p. Considerăm că ambele răspunsuri pot fi adevărate având în vedere varietatea situaţiilor reale în care grupuri atât de diferite evoluează. b) grupurile adoptă soluţii mai puţin riscante – proces pe care Gary Johns îl numeşte schimbare în favoarea conservatorismului (1998. de a fi ridicoli şi de a fi marginalizaţi. utilizând norme deja experimentate care le asigură sentimentul de siguranţă.A. În context. Se spune adesea că în situaţii deosebite sau complexe este necesară consultarea grupului pentru adoptarea unei linii de conduită. în cel de-al doilea caz. astfel. propria opţiune fiind chiar mai radicală. Unii dintre membri grupului vor da dovadă de bravadă. p. afirmând că votează pentru varianta grupului (excentrică). majoritatea adoptă un punct de vedere extrem. aspecte noi. citând cercetările lui J.a) în grup există destui indivizi care aduc argumente valide pentru soluţii mai riscante decât cele pentru care ar opta în mod independent – este o provocare să faci parte dintr-un grup puternic. participanţii la dezbateri tind să păstreze statu-quo-ul.F. indivizii lipsiţi de forţă nu vor îndrăzni să conteste varianta riscantă. pentru mulţi dintre participanţi. 374). interesante şi incitante. Grupurile se deosebesc. iar responsabilitatea este difuză – proces pe care Gary Johns. b) indivizii se adaptează normei grupului. prin faptul că-şi asumă sau nu anumite riscuri. cu atât sunt mai mari şansele ca ea să fie adoptată de grup prin consens. chiar dacă opinia lor era mai excentrică decât a grupului. de teamă de a nu se expune. Stoner. şi nu date deja 180 . Cei care iau cunoştinţă de aceste informaţii sunt poate seduşi de noutatea lor şi tind să considere că ele prefigurează soluţia. În primul caz. acceptă varianta majorităţii. Dezbaterile cu privire la decizie aduc în lumină. Altfel spus. îl numeşte schimbarea în favoarea rsicului (1998. Cu cât sunt mai multe argumente pentru o variantă excentrică. 374). fără evaluări obiective. încercând să aleagă calea unei schimbări.

caracterizate printr-un grad ridicat de incertitudine. În plus. d) grupurile se autoprotejează. şi invers. o stare de spirit negativă în grup. c) mai mulţi oameni au mai multe resurse pentru evaluarea soluţiilor. în grupurile mici acest aspect trebuie verificat. 181 . Sunt luate în consideraţie mai multe variante. cu mare probabilitate o soluţie cuminte. Decizia colectivă generează un grad mai ridicat de consens în raport cu decizia individuală. dezacordul generează tensiuni. sunt examinate mai multe consecinţe posibile în legătură cu fiecare variantă în parte. dispune de posibilităţi de reglare şi compensare mult mai mari decât indivizii.cunoscute. în timp ce consensul are efect facilitator. b) mai mulţi oameni pot genera mai multe soluţii decât unul singur. este asigurată o mai mare probabilitate de a găsi o soluţie superioară din punct de vedere calitativ. Fiecare participant deţine unele cunoştinţe pe care nu le deţin ceilalţi. Dacă un grup a luat o anume decizie cu o mare doză de risc. conflicte. Astfel. iar competenţa lor este complementară astfel încât există mai mari şanse ca problema în care urmează a se lua o decizie să fie corect identificată. Cumularea acestor cunoştinţe oferă o bază informaţională mult mai largă pentru decizie decât cea existentă în cadrul deciziei individuale. datorită mecanismelor sale interacţionale. Grupul. Toate cercetările au pus în evidenţă faptul că dezacordul blochează decizia. grupul concurent va adopta. dar acest lucru se întâmplă mai ales în grupurile mari. Există suficiente argumente aparent valide: a) mai mulţi oameni dispun de mai multe informaţii. aşa încât nu vor risca adoptând soluţii excentrice sau insuficient argumentate. În probleme complexe. Este aproape un truism atunci când se afirmă că deciziile adoptate în grup sunt mai valoroase decât cele adoptate individual. estimările produse de către grup sunt mai apropriate de estimarea corectă decât cele produse de fiecare individ în parte. Grupul utilizează o cantitate mai mare de informaţii şi cunoştinţe. În estimarea calităţii unei decizii este necesar a se lua în consideraţie şi gradul de consens pe care ea îl creează.

aflăm concluzia cercetării lui M. Şi ultima afirmaţie este întemeiastă doar dacă ne referim la echipe. Există numeroase argumente pentru a susţine dificultatea şi chiar riscul sporit al adoptării deciziilor în grup. p. Hill (1982) susţine contrariul. nivelul competenţelor va fi guvernat de distribuţia gaussiană. În lucrarea privind comportamentul organizaţional. Deciziile adoptate în grup sunt legate de volatilizarea responsabilităţii în cazul în care efectele acestora nu sunt favorabile şi de imposibilitatea sancţionării vreunui membru al grupului. adică atunci când grupul este o echipă.W. ponderându-se astfel încât să reflecte expertiza diferiţilor membri. Pe de altă parte. Shaw (1981) conform căruia „în general grupurile produc soluţii mai multe şi mai bune decât o fac indivizii care lucrează singuri“. În acelaşi loc. – se poate produce o anume diviziune a muncii. Gary Johns aşează faţă în faţă rezultatele a două cercetări privind calitatea deciziilor adoptate de grup (1998. şi anume că „performanţa grupului este superioară celei a individului mediu din grup“.E. autorul citat continuă: Mai specific. 372). Pe de o parte. p. – judecăţile individuale pot fi combinate. Supoziţii asemănătoare pot fi enunţate şi în ceea ce priveşte şansele ca o decizie să fie acceptată şi aplicată rapid: oamenii sunt dornici să participe la actul conducerii. concluzia studiului lui G. altfel. oamenii vor duce la îndeplinire prevederile deciziei atunci când au contribuit în cunoştinţă de cauză la elaborarea ei. 372) le semnalează pe următoarele: durata procesului este mai îndelungată decât în cazul deciziilor individuale 182 . Printre acestea. mai rar la grupuri cu matrice formalizată. oamenii sunt motivaţi de managemetul participativ. – memoria faptelor este un aspect important.Primele două afirmaţii sunt adevărate doar dacă selecţia membrilor grupului a fost realizată în vederea asigurării complementarităţii. atâta vreme cât nu diferă prea mult pentru a se naşte conflicte. A treia supoziţie este validă dacă membrii grupului sunt interesaţi de rezolvarea problemei sau au simţul responsabilităţii rezolvării acesteia. Gary Johns (1998. grupurile ar trebui să lucreze mai bine ca indivizii când: – membrii grupului diferă în abilităţi şi dexterităţi.

Blocarea deciziei. Tensiunile şi conflictele generate de punctele de vedere diferite sunt păgubitoare. rezultatele deciziei de grup pot fi evaluate după productivitatea obţinută. datorită divagaţiilor şi insistenţelor excesive pentru susţinerea propriului punct de vedere. obţinerea satisfacţiei profesionale. iluzii ale percepţiei sociale etc) procesul decizional poate fi blocat. Ca urmare a intrării în funcţiune a unor mecanisme psihosociale (mentalităţi. ele se vor reflecta în nivelul deciziilor. exprimarea opiniilor. prejudecăţi. Subliniind superioritatea deciziilor colective faţă de cele individuale. Se poate accepta o soluţie nu pentru că este considerată a fi mai bună. antrenând costuri minime de timp şi de energie. caz în care o decizie comună poate fi luată cu greu sau nu poate fi luată deloc.(coordonarea intervenţiilor. imitaţie sau contagiune. protejarea unor interese proprii. Consumul excesiv de timp. 183 . De aceea. trebuie avute în vedere aceste procese interacţionale. Dincolo de oricare considerente şi prezumţii. Sunt cazuri în care discuţia nu a reuşit să apropie opiniile diferite existente în colectiv. Productivitatea este dependentă de comportamentul emergent al decidenţilor (împărtăşirea unor valori comune. ca efect al gândirii de grup. Compromisurile. în cadrul optimizării procesului decizional. Obţinerea satisfacţiei nu conduce automat la creşterea productivităţii.). altele decât ale grupului poate altera calitatea deciziei. Considerăm că. dacă liderul grupului este autoritar. nu trebuie să pierdem din vedere faptul că deciziile colective au şi o serie de dezavantaje. dacă grupul are potenţial de dezvoltare şi norme de productivitate şi de control. dar creşterea productivităţii asigură. Diferenţele de opinii exprimate fac să transpară adesea interese şi atitudini personale care duc la scăderea calităţii deciziei. după satisfacţia participanţilor la adoptarea decizei şi gradul dezvoltării lor profesionale şi umane. deciziile nu vopr fi de calitate. discuţiile în contradictoriu etc.). dacă membrii grupului au ca prim obiectiv menţinerea coeziunii. printre care cele mai importante sunt prezentate mai jos. ci pentru că împacă puncte de vedere diferite. mai devreme sau mai târziu. interacţiune etc. calitatea deciziilor este slabă. în plus. lupta pentru putere în cadrul grupului poate fi mai importantă decât grija pentru calitatea deciziilor luate în comun. Uneori discuţiile de grup consumă mult timp.

este preocupat de esenţa problemelor – mai puţin de detalii. Configuratorul Agentul creativ Mentorul evaluator Membrul de campanie Investigatorul de resurse stabil emoţional. introvertit stabil emoţional. Este un bun organizator. Rol Conducătorul Trăsături dominant. dominant. extavertit. este plin de imaginaţie şi stârneşte şi imaginaţia altora. Nu este caracterizat prin competitivitate. este deosebit de entuziast în faţa sarcinilor ce pot fi îndeplinite rapid. stabileşte atribuţiile celorlalţi. poate renunţa dacă ideile îi sunt respinse. are simţ practic. preocupat mai mult de evaluarea ideilor. este liderul de proiect al grupului. poate fi cel mai puţin motivant membru al echipei. Este foarte sensibil şi puternic ataşat sentimental de echipă. stabileşte calendarul activităţilor. îşi manifestă aversiunea faţă de conflictele din interiorul grupului şi se luptă să conserve echipa unită. R. Prietenos şi sociabil. Are nevoie de a fi stimulente din partea celorlalţi membri ai grupului. caracter dominant scăzut anxios. din care aduce informaţii şi idei. le prezentăm sintetizate în tabelul de mai jos. Este obiectiv şi serios. se poate pierde în detalii.M. este popular şi de nădejde. de cel de aplicare a ei şi. stabil emoţional. dispune de pregătire în asimilarea şi interpretarea informaţiilor. 142-143) a identificat opt roluri – toate necesare într-un grup de decizie puternic. echilibrat emoţional anxios. deosebit de inteligent. este metodic şi preocupat de ordinea şi siguranţa activităţii. dar furnizează întotdeauna un raţionament solid în rezolvarea problemelor. Este preocupat de detalii şi de ordine. de timpul de elaborare. controlat Caracteristici Este preocupat de obiectivele comune şi de utilizarea eficientă a resurselor. introvertit 184 . Este caracterizat printr-o energie psihică deosebită. depărtându-se de obiectivele principale. Reacţionează pozitiv la directivele superiorilor. de gradul de angajament faţă de decizia luată. este uneori inflexibil. pp. este bun ascultător. introvertit deosebit de inteligent. se implică activ în viaţa grupului. are abilităţi de comunicare. are tendinţa de a critica. Are tendinţa de a aduce în permanenţă noi valenţe. el este omul de legătură între grup şi mediul extern. Belbin citat de Virginia Mărăcine (1998. extravertit Membrul echipei Finalizatorul stabil emoţional. nu agreează schimbarea şi nici ideile care par a nu fi în concordanţă cu sarcinile grupului. entuziast şi deschis la idei noi. dominant. se arată îngrijorat de posibilele erori în activitate. Le transmite celorlalţi un spirit de urgenţă în derularea activităţii. nu în ultimul rând. Nivelul de adeziune faţă de consecinţele deciziei este cu atât mai ridicat cu cât decidenţii s-au aflat pe poziţii sensibil egale şi dacă s-au bucurat de constatarea consensului.Succesul deciziei de grup depinde inconestabil de calitatea deciziei. extavertit dominant. caută să pună în valoare idei şi oportunităţi. este entuziast. extravertit.

Termenul de motivaţie este derivat din cuvântul latin movere şi defineşte o stare interioară care energizează. care are în vedere numai salariaţii sau personalul firmei. impulsuri şi obiective. bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi managementului. pentru a atenua forţa.Capitolul 7 MOTIVAŢIA. lipsă. Cheia înţelegerii motivaţiei stă în semnificaţia şi raportul dintre nevoi. Harrington. O să recunoaştem. N-o să facem acest lucru. dorinţă puternică. Harrington şi James S. b) motivarea în sens cuprinzător. IPOSTAZĂ A COMPORTAMENTULUI ÎN ORGANIZAŢII 7. Motivul este descris de psihologi în termeni de nelinişte. împreună cu autorii citaţi că „firma plăteşte cel mai mult pentru persoanele şi pentru posturile pe care le preţuieşte cel mai mult“. Ea presupune corelarea necesităţilor. aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor. Conducerea comunică oră de oră valoarea angajaţilor prin salariile pe care le plăteşte (James H. forţă.1. bazată pe o viziune modernă asupra organizaţiei şi managementului. pentru a înlătura lipsa. Foarte puţini dintre noi au tot ce-şi doresc şi muncesc pentru alţii doar ca să aibă sentimentul valorii de sine. Dacă am subscrie fără rezerve acestui punct de vedere ar trebui să renunţăm a mai vorbi în această carte despre motivaţie. Caracteristica sa esenţială este centarea 185 . Acestă viziune este încă mai predomină în practica managerială. de aceea abordările sunt foarte diverse. Cei mai mulţi dintre noi muncesc pentru a avea ce pune pe masă şi a putea trăi în felul pe care şi l-au ales. competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei. Organismul aflat sub stăpânirea unui motiv acţionează pentru a reduce neliniştea. deosebim două accepţiuni majore ale motivării: a) motivarea în sens restrâns. 2000. conturată în ultimii ani. pentru a alina dorinţa. Motivaţia ca forţă a acţiunii sociale Angajaţii îşi vând timpul în schimbul salariului. p. 240). canalizând şi orientând comportamentul său în direcţia unui obiectiv. Motivarea reprezintă o componentă majoră a managementului şi un subiect frecvent tratat de specialişti. Din punctul de vedere al concepţiei manageriale. activează sau pune în mişcare un individ.

Motivaţia reprezintă acţiunea forţelor interne şi ale celor externe individului. să acţioneze într-un anume fel pentru atingerea unor scopuri. să aleagă din mai multe variante un anumit comportament. Ţintele pe care individul le vizează prin muncă sunt de natură economică sau pot fi legate de propria-i dezvoltare în plan psihosocial.). Semnificaţii şi genuri ale motivaţiei Motivarea s-ar putea defini drept căutarea preferenţială a anumitor tipuri de satisfacţii (Decker. manageri. sindicate. Neuman. furnizori. în măsură să-i determine comportamentul.2. bancă. 1989. p. Termenul de preferenţial este utilizat pentru a indica faptul că motivaţiile variază de la individ la individ: deşi există un potenţial motivaţional propriu speciei umane. odată atins. pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor în scopul satisfacerii unor necesităţi individuale şi de grup. va determina satisfacerea altei necesităţi (H. Motivarea este acţiunea de a motiva pe un altul. Motivaţia reprezintă suma energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul uman spre un scop care. formale sau informale. comunitate locală etc. eforturile. deciziile. salariaţi. categorii de persoane şi organisme care au interese majore în desfăşurarea şi performanţele firmei: proprietari. Motivaţiile reprezintă elementele. acţiunile şi comportamentelor lor. 28). 7. de natură economică sau moral-spirituală. clienţi. Motivaţia este asociată demersului raţional şi posibilităţii de opţiune asupra unei variante de acţiune. conştientizate sau nu. p. strâns legate de experienţa personală. Din interacţiunea directă salariat – 186 . fiecare cunoaşte şi apreciază satisfacţii specifice. 1993). administraţie centrală şi locală. iar motivaţia reprezintă totalitatea mobilurilor (conştiente sau nu) care-i determină pe oameni să facă anumite lucruri. Gary Johns (1998. 150) defineşte motivaţia ca fiind „măsura în care un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop“. pentru a-i determina să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei prin atitudinile.interesului pe stakeholderi (persoane.

hrană. 169) există o diferenţă notabilă între motivaţie şi nevoie. p. pentru a o împinge către realizarea unui obiectiv. descoperire şi invenţie. fiziologică (de exemplu. simpatiei şi în împărtăşirea acestor sentimente) şi motivaţii de găsire a recunoştinţei (se exprimă printr-un număr mare de activităţi private sau profesionale şi au ca obiectiv general faptul de a face cunoscute de către ceilalţi valoarea. într-o manieră specifică». iar a doua specifică «o lipsă resimţită la un moment dat de o anumită persoană. Slocum Jr. motivaţiile care vizează acţiunea asupra lumii (a crea. Motivaţiile de realizare a sinelui. a construi. toate aceste nevoi fiind deci factori de impuls». încrederii. şi motivaţiile concrete se circumscriu mai multor familii: motivaţiile orientate spre explorare. aer etc. Motivaţiile de expresie a sinelui vizează atât exprimarea liberă a emoţiilor. aceste motivaţii nu exprimă doar nevoile materiale proprii speciei umane ci şi iubirea faţă de universul material în ansamblul său. lipsă de natură psihologică (de exemplu nevoia de respect). Potrivit lui Decker (1989. Se poate vorbi de două mari familii de motivaţii narcisiste – motivaţiile de expresie a sinelui şi motivaţiile de realizare a sinelui. Motivaţiile afective sunt de două tipuri: motivaţii afective în sens strict (căutarea dragostei. stimei. 32) cele trei mijloace principale de obţinere a satisfacţiei dau naştere unor familii de motivaţie precum motivaţiile narcisiste – iubirea orientată spre propria persoană. motivaţiile de realizare orientate spre ceilalţi (a vinde.. Motivaţiile concrete sunt orientate în general spre obiecte. motivaţiile concrete – iubirea orientată spre universul material şi motivaţiile afective – iubirea orientată spre ceilalţi. La fel ca în cazul motivaţiilor narcisiste. vizează dezvoltarea şi extinderea potenţialului şi personalităţii noastre. a întreprinde. p. calităţile. ca metamotivaţie. sentimentelor şi preferinţelor noastre cât şi utilizarea diferitelor facultăţi psihice şi non-psihice. ai flata pe ceilalţi pentru a obţine ceva) (ibid. superioritatea). apă. 2003. a persuada. a modifica realitatea exterioară pentru a o conforma nevoilor şi dorinţelor noastre). prieteniei. Aşa cum susţine Hellriegel. p. şi Woodman (în Boboc. competenţele. iar din interacţiunea manager – salariat izvorăşte motivaţia extrinsecă. a convinge. nevoia de solidaritate).) şi sociologică (de exemplu. prima reprezentând «o forţă care acţionează asupra unei persoane. 34).sarcină se naşte motivaţia intrinsecă – ca expresie a nevoii de autodezvoltare. 187 .

d) rolul economic – se referă la condiţionarea indirectă. b) rolul organizaţional – se referă la impactul major pe care motivarea îl are direct şi indirect asupra modului de funcţionare a firmei (pune în mişcare abilităţi – factori care constituie resursa cea mai imporatantă a unei organizaţii). aspiraţiilor şi aşteptărilor salariaţilor. a evoluţiei sale. adică motivaţia.3. dar substanţială. Astfel. e) rolul social – reprezintă efectul sinergetic al celorlalte roluri în planul elementelor psiho-sociologice care caracterizeză populaţia unei organizaţii. Motivarea personalului deţine mai multe roluri: a) rolul managerial – constă în determinarea conţinutului şi eficacităţii funcţiei de antrenare care. cu atât mai mult personalul este mai satisfăcut. Toate acţiunile managerului trebuie să aibă la bază cunoaşterea efectivă a modului în care oamenii se comportă şi se schimbă de-a lungul timpului şi nu felul în care ar dori el ca ei să se comporte.4. a performanţelor economice de motivarea ce predomină în fiecare firmă. ţinând cont de potenţialul şi efortul depus de ei.7. coordonarea şi controlul. organizarea. 7. Rolurile motivării personalului Managerii nu-şi pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte cauzele ce susţin atitudinile şi comportamentul colaboratorilor – personalitatea lor. la rândul ei. Conţinutul şi modalităţile de motivare utilizate contribuie într-o măsură semnificativă şi la imprimarea anumitor caracteristici ale culturii organizaţionale. Componentele motivaţiei 188 . c) rolul individual – vizeză dependenţa satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui salariat din organizaţie. de motivarea exercitată. se pune problema determinării conduitei umane. condiţionează decisiv concretizarea celorlalte funcţii manageriale – previziunea. Dacă motivarea este bazată pe luarea în considerare a necesităţilor. a factorilor interiori dinamici ce contribuie la mobilizarea energiei necesare înfăptuirii unui act sau care intervin în opţiunea pentru o acţiune sau nonacţiune în faţa unei realităţi exterioare. îşi utilizează într-o măsură mai mare capacităţile şi se dezvoltă mai rapid şi mai intens.

oamenilor le sunt necesare şi alte nevoi sau şanse de exprimare: nevoia de a învăţa prin muncă. statuarea unui 189 . a motiva înseamnă a dezvolta în om sentimentul împlinirii sale profesionale şi sociale. nu sunt întotdeauna conştientizate. nevoia de recunoaştere şi de apartenenţă la grup. În practică. Energiile interne primare care determină motivaţia sunt simple: nevoile de bază sau primare (hrană. procesul motivării trebuie să fie strict personalizat. nevoia de securitate. ceea ce îl motivează pe un membru al organizaţiei poate să nu fie suficient pentru altul. Motivele care îi animă pe oameni reprezintă expresia nevoilor şi aşteptărilor lor. salariul reprezintă principala cale de motivare a personalului dar. sunt: aprecierea reuşitei salariaţilor. stabilirea obiectivelor profesionale care să incite.Motivarea exprimă faptul că la baza condiţiei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – nevoi. atitudini. acestea sunt caracterizate printr-un dinamism de care ambele părţi pot şi trebuie să profite. idealuri – care susţin realizarea anumitor acţiuni. nevoia de a contribui la configurarea viitorului etc. Aşteptările concretizează credinţele indivizilor în existenţa unor şanse ce pot fi obţinute printr-un anume nivel al efortului şi performanţei. Acestea sunt extrem de variabile ca tip şi ca intensitate. nevoia de a lua decizii. interese. fapte. Nevoile sunt definite drept lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. intenţii. Prin urmare. încurajarea iniţiativei. autoafirmarea şi autodepăşirea. Dacă nevoile primare sunt satisfăcute. ceea ce reprezintă un efort deosebit de important pentru angajator. ele lasă loc liber exprimării nevoilor de ordin superior care reprezintă adevăratul mijloc pentru afirmarea personalităţii umane. Factorii motivatori care ar putea spori valoarea subiectivă a muncii. somn. Pe de altă parte. nevoia de a cunoaşte natura şi societatea. Tradiţional. oamenii sunt caracterizaţi prin niveluri de aspiraţie foarte diferite. dar sunt puternic influenţate de mediul în care indivizii activează. Energiile interne de ordin psihologic sunt stima de sine. de regulă. Energiile externe sunt date de conexiunea manager – salariat. de a fi recunoscut ca profesionist. adăpost). tendinţe. A motiva oamenii în munca lor înseamnă a-i răsplăti băneşte şi a le acorda alte facilităţi pentru contribuţia lor la progresele organizaţiei prin iniţiativă şi efort. informarea permanentă asupra performanţelor organizaţiei.

1995. pentru ca acesta să fie motivat pentru a continua. rezultatele aşteptate au fost obţinute numai prin aplicarea mijloacelor de stimulare pozitive. S-a demonstrat că aplicarea factorilor motivaţionali negativi a condus. (adaptare după Zorlenţan. lauda şi mulţumirea manifestă. ) 190 .1. pedeapsă.climat de lucru în echipă. garanţii privind locul de muncă. Nevoi şi aşteptări individuale apar noi Reaşezarea nevoilor generează Satisfacţii conduc la conduc la Tensiuni. managerii utilizează un întreg set de mijloace pentru a induce o motivaţie pozitivă: recompense materiale. Motivaţia pozitivă se produce atunci când se asociază în mod direct rezultatele muncii cu atitudinea faţă de muncă a individului. Motivarea negativă s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât lipsa totală a motivării. sistematic. După natura lor. Fiecare progres al angajatului către un comportament adecvat trebuie recompensat. pe de altă parte. acordarea încrederii – urmată de delegarea de competenţe –. la diminuarea performanţelor profesionale ale indivizilor. Aplicarea acestor mijloace trebuie să fie limitată. pentru că organizaţia nu se poate dezvolta pe o cultură cu valenţe negative. factorii motivaţionali pot fi pozitivi sau negativi. Dintre aceşti factori. sancţiunile au efecte motivaţionale scăzute pentru că sunt considerate de către salariaţi ca fiind exagerate.1) conduce la înţelegerea dinamicii interne a proceselor de stimulare. mărirea gradului de autonomie şi de decizie a colectivelor de lucru etc. dezechilibre determină Comportamente sau acţiuni realizează Scopurile propuse Figura 7. acordarea unor titluri. Schema modelului motivaţional (Figura 7. Motivaţia negativă este bazată pe ameninţare. p. Tipul de comportament care va fi recompensat trebuie să fie măsurabil. raţional şi uşor de înţeles. aplicarea frecventă a sancţiunilor statuează o stare de tensiune. ele nu pot fi aplicate cu aceeaşi intensitate pentru indivizi aflaţi în situaţii diferite şi care au greşit în aceeaşi măsură. amenzi etc. precise şi constructive. iar criticile trebuie să fie rapide. blam. recunoaşterea reuşitei individuale şi încurajarea comunicării la locul de muncă sunt determinante în obţinerea participării performante a salariaţilor.

Aşa se face că „între întreprinderea constrictivă şi individul hedonist. refuzul lor de respectare a autorităţii.7. Chris Argyris. este adeptul specializării lucrătorilor şi al promovării controlului ca mijloc de evaluare. Frederick Herzberg şi David McClelland – autorii teoriilor care aduc în prim plan importanţa relaţiilor umane în defavoarea tezei că organizarea muncii este singura cale motivatoare care conduce la performanţă şi asigură satisfacţia în muncă. Prima generaţie a teoriilor motivaţionale îşi are originea în şcoala fondată de Frederic Taylor. salariaţii se vedeau prinşi între „dorinţa de exprimare.5. Roethlisberger. 191 . susţine rolul selecţiei pentru aşezarea omului potrivit la locul potrivit. Maslow. conţin idei valoroase pentru mangerii de astăzi şi de mâine. selecţia ştiinţifică a forţei de muncă. care doreşte să-şi trăiască viaţa conform principiului plăcerii. În opinia lui Taylor. conform căruia organizarea muncii trebuie disociată de producţie. 156) constată că „în timp ce capacitatea de exprimare le era treptat recunoscută indivizilor“ se extindeau constrângerile în care evolua întreprinderea: competitivitate. Abraham Maslow. el gândeşte munca în termeni structurali – vorbim aici de diviziunea muncii. planificarea activităţilor. În acest cadru. Teoriile behavioriste privind resursele umane elaborate de Mayo. lege. motivarea putea fi atinsă prin salarizarea adecvată realizărilor concrete. Numitorul lor comun este una radical diferit de al teoreticienilor managementului ştiinţific (caracterizat prin analiza sarcinilor. rigoare. potenţialul lor intelectual şi structura destul de rigidă a întreprinderii“. McClelland. ordine. deşi diferă la nivelul principiilor fundamentale şi din punct de vedere al complexităţii. există interese divergente“ (idem). Herzberg şi Vroom. Rensis Likert. p. Meryem Le Saget (1999. Teoriile motivaţionale de a doua generaţie îi au ca protagonişti pe Donald McGregor. Teoriile motivaţiei Vorbind despre istoria managementului şi a teoriilor privind motivaţia. instruirea personalului şi cooperarea permanentă între manageri şi personal) întrucât accentul se pune pe resursele umane: omul poate fi determinat să devină mai productiv în cazul în care nevoile sale de ordin psiho-social sunt satisfăcute.

că este impulsionată mai degrabă de resorturi interne decât de factori externi. Motivaţia intrinsecă se sprijină pe dorinţa individului de a înţelege mediul. 2000. la uzina Western Electric din Hawthorne. 160-162). ci şi avantaje sociale legate de viaţa profesională. 418): o nevoie satisfăcută nu mai este un factor 192 . teorie cunoscută sub numele piramida ierarhiei nevoilor. Acolo. Informaţiile privind natura umană culese de Roethlisberger la Hawthorne s-au transformat într-o carte – Management and Morale (1941). ci ca membri ai unui grup. Studiile începute de Elton Mayo în 1939 au condus la câteva concluzii importante pentru manageri (Cole. grupurile informale exercită o puternică influenţă asupra comportamentului angajaţilor. Mayo a explicat ameliorarea productivităţii la Hawthorne prin factori sociopsihologici: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi o mai mare libertate acordată muncitorilor. de a deveni important şi de a evolua de a da sens vieţii (Le Saget. p. 79): lucrătorii nu pot fi trataţi izolat. 1999.Pornind de la teza că fiecare persoană este diferită de toţi ceilalţi. p. teoriile moderne (teorii motivaţionale de a treia generaţie) recunosc imperativul satisfacerii diferenţiate a nevoilor într-o gândire sistemică. ci şi o celulă socială alcătuită din fiinţe umane. pp. el afirmă că sentimentele sunt o motivaţie mult mai puternică decât banii şi că grupul are o influenţă deosebită asupra individului. care va influenţa în mod radical gândirea managerială la nivelul motivaţiei umane: cercetătorii realizează faptul că munca nu înseamnă doar câştigarea banilor necesari traiului (nici măcar în perioadele de criză). apare o preocupare nouă. că are nevoi şi interese particulare. managerii trebuie să ia în considerare aceste nevoi pentru a obţine sprijinul salariaţilor. Ipotezele de lucru ale acesteia sunt (Certo Samuel apud Stăncioiu. astfel că managerul trebuie să recunoască faptul că întreprinderea nu este doar o instituţie economică. 1998. În anii ’20. apartenenţa la grup este mai importantă decât stimulentele băneşti. Studiile realizate la Hawthorne rămân în istorie prin două nume importante: Elton Mayo şi Fritz Roethlisberger. O altă teorie proeminentă este cea elaborată de Abraham Maslow. Illinois. valenţele managementului intuitiv îşi demonstrează eficienţa în măsura în care asigură progresul organizaţiei în acord cu nevoia fiecărui salariat de a se realiza pentru sine.

nevoile trebuie satisfăcute progresiv. dacă peste o anumită perioadă de timp a crescut din nou nivelul nevoii respective. există mai multe căi de satisfacere a nevoilor superioare decât al celor inferioare. în general. factorii care ar putea satisface aceste nevoi sunt salariul minim şi condiţii bune de muncă. legată de încrederea în forţele proprii şi de recunoaşterea meritelor de către ceilalţi. factorii care pot satisface aceste nevoi sunt posibilitatea de a lucra în echipă şi de a interacţiona cu ceilalţi dezvoltând noi relaţii. Raportat la nivelul organizaţiilor. Trecerea de la un nivel la altul de nevoi se realizează pe măsură ce nevoile de la nivelul inferior sunt satisfăcute într-o măsură mai mare sau mai mică. Nevoia de autorealizare reprezintă tendinţa umană de valorificare a potenţialului propriu. de includerea în diverse grupuri şi de afecţiune. În interiorul organizaţiilor. înainte de a continua satisfacerea nevoilor superioare. înnăscute şi indispensabile pentru supravieţuirea individului. legată de interacţiunea socială. comună tuturor fiinţelor umane. 193 . Următorul nivel ierarhic implică nevoia de apartenenţă. siguranţa postului şi a remunerării sau libertatea de a face parte din structuri sindicalizate.motivant. de exploatare maximă a talentelor înnăscute şi dobândite. atunci când acestea nu mai reprezintă factori motivatori. În momentul în care o nevoie a fost satisfăcută (ceea ce a permis trecerea individului pe o treaptă superioară). Factorii care generează astfel de satisfacţii sunt posturile şi structurile organizaţionale care implică un mare potenţial de dezvoltare şi împlinire personală prin gradul de libertate oferit în realizarea responsabilităţilor şi prin posibilităţile de pregătire permanentă. condiţiile de muncă sigure. individul se va întoarce la acea nevoie pentru a o satisface într-un grad mai ridicat. unei nevoi satisfăcute îi ia locul o alta. setul de nevoi este complex. pentru majoritatea oamenilor. Factorii care ar putea satisface aceste nevoi în interiorul organizaţiilor sunt politicile şi procedurile clare. La baza piramidei se află nevoile fiziologice. există în fiecare moment o singură nevoie care afectează comportamentul uman. Pe măsură ce acestea sunt satisfăcute apare aspiraţia către securitate (omul caută să fie protejat de pericole şi de incertitudinea viitorului). la autoperfecţionare şi autodezvoltare. de la cele fundamentale. Treapta superioară este a nevoii de stimă şi de recunoaştere.

Dimpotrivă. pare a nu exista o regulă specială ce guvernează apariţia unui anumit tip de nevoi. va conduce. nu funcţionează în cazul nevoilor de rang superior. asigurări sociale. pentru satisfacerea nevoilor de securitate – salariu garantat. pe când ultimele sunt intrinseci. dar costisitoare: 1. la scăderea productivităţii şi la creşterea absenteismului. managerii trebuie să fie conştienţi de caracterul personalizat al motivaţiei. de securitate. locuinţe de serviciu. Falimentul în crearea de oportunităţi legate de muncă. siguranţa postului. Este interesant de remarcat că primele sunt satisfăcute prin intermediul factorilor extrinseci. pentru satisfacerea nevoilor fiziologice – salariu adecvat. managerii trebuie să realizeze că există posibilitatea ca nevoile salariaţilor să se schimbe în timp. asigurări medicale. prin care să se satisfacă nevoile. proprii individului. de apartenenţă) şi nevoile de exprimare a sinelui (nevoia de stimă şi de autorealizare). după satisfacerea celor fiziologice. managerii sunt responsabili de crearea climatului în care salariaţii îşi pot maximiza potenţialul lor. Ca urmare. Cu toate aceste limite.Maslow a clasificat nevoile conţinute de piramidă în două mari categorii – nevoile vitale. 194 . nu de una sau două. foarte probabil. 2. Limitele majore ale teoriei sunt următoarele: nu s-a putut dovedi că există cinci niveluri distincte de nevoi. la frustrarea salariaţilor. alocaţii pentru hrană si îmbrăcăminte. condiţii ce protejează şi asigură securitatea muncii în sens fizic. teoria se bucură de un interes larg datorită faptului că ideile de bază au certe implicaţii manageriale: managerii nu trebuie să uite că motivaţia este determinată de un ansamblu de nevoi. odată satisfăcute nevoile fiziologice. şi deci să motiveze. care includ nivelurile inferioare (fiziologice. oamenii urcă scara nevoilor în maniera propusă de Maslow. regula potrivit căreia o nevoie satisfăcută încetează să mai fie importantă. Acţiunile ce pot fi întreprinse de manageri sunt simple. îndeosebi a celei de autorealizare. condiţii confortabile de muncă. nu s-a confirmat faptul că. managerii trebuie să identifice la salariaţii lor cea mai importantă nevoie şi să conjuge satisfacerea ei cu performanţa dorită. ci doar două sau trei.

posturi interesante şi incitante. iar ultima se raportează la nevoia de autoapreciere şi de autorealizare (sistematizarea tipurilor de nevoi apare în Tabelul 7. Deşi sunt bazate pe comportamente extreme şi foarte simplificate. de relaţionare (R) şi de dezvoltare (D). numele în publicaţia organizaţiei. Combinaţiile posibile (manageri şi subordonaţi) pot conduce la situaţii comportamentale interesante. simboluri de statut. aceste atitudini sunt influenţate de particularităţile situaţionale. aniversări la serviciu.oamenii evită să muncească.oamenii sunt puţin ambiţioşi . cea de-a doua – nevoilor de apartenenţă şi de stimă. petreceri. ca şi managerii. McGregor a evidenţiat existenţa a două supoziţii referitoare la natura umană şi la comportamentul în muncă. permisiunea activităţii unor grupuri informale. 4.oamenii sunt egoişti şi indiferenţi la Teoria Y (D. dezvoltarea legăturilor profesionale. Pornind de la teoria elaborată de Maslow. oportunităţi de promovare.oamenilor nu le place munca . 5. încurajarea creativităţii. încurajarea relaţiilor între salariaţi. teoriile elaborate de McGregor pot fi identificate în atitudinea managerilor faţă de angajaţi.3. Teoria X şi teoria Y se bazează pe două seturi de afirmaţii dispuse la polii opuşi ale continuumului comportamental.oamenii preferă să lucreze în 195 .oamenii preferă să fie conduşi. autonomie. Tabelul 7.1 Teoria X (D. birou separat. pentru satisfacerea nevoilor de autorealizare – titluri legate de activitatea depusă. Prima categorie de nevoi corespunde nevoilor fiziologice şi de securitate identificate de Maslow.2). potrivit căreia nevoile umane se împart în trei categorii: de existenţă (E). Clayton Alderfer (1972) propune teoria ERD.1. McGREGOR) .performanţa salariaţilor este dependentă de satisfacţia muncii . preţuire în public. Abordarea colectivistă îi aparţine lui Ouchi. McGREGOR) -oamenii nu sunt leneşi -oamenilor nu la displace să muncească -oamenii au capacitatea de a se automotiva -oamenii sunt stimulaţi de Teoria Z (OUCHI şi GELENIER) . artistice. Revizuind teoria lui Maslow. pentru satisfacerea nevoilor de apartenenţă – sponsorizarea echipelor sportive. În practică. dirijaţi . dacă este posibil . el propune un modelul japonez concretizat în teoria Z. salariaţii se pot regăsi într-una din cele două teorii. pentru satisfacerea nevoilor de stimă – promovări. Sintetic. afirmaţiile corespunzătoare celor trei teorii sunt prezentate în Tabelul 7.

necesităţile organizaţiei din care fac parte - oamenii nu îşi asumă responsabilităţi - oamenii sunt preocupaţi de securitatea lor în procesele de muncă - oamenii se opun schimbărilor - oamenii trebuie controlaţi şi, după caz, pedepsiţi - oamenii doresc să maximizeze doar avantajele materiale, neglijând nevoile psiho-sociale - pentru atingerea obiectivelor organizaţiei trebuie utilizată constrângerea

responsabilităţi -oamenii se implică în schimbare, având capacitatea de a imagina şi de a crea -oamenilor nu le place să fie supravegheaţi -oamenii nu le place să fie controlaţi -pe lângă nevoile primare şi de securitate, indivizii au şi nevoie de autoperfecţionare şi de autodepăşire -efortul fizic şi efortul intelectual în muncă sunt tot atât de necesare ca şi odihna şi distracţia

grupuri autonome - oamenii preferă să ia deciziile prin consens - oamenii acceptă managementul participativ - oamenii preferă asocierile informale

Autorul teoriei ERD, Clay Alderfer consideră că indivizii sunt motivaţi pentru a avea un comportament ce satisface unul din cele trei seturi de nevoi. Atât teoria lui Maslow cât şi cea a lui Alderfer recunosc existenţa mai multor tipuri de nevoi şi stabilesc între ele raporturi care pot facilita motivarea şi recompensarea comportamentelor individuale în companii. Dar, Alderfer nu conceptualizează nevoile într-o structură ierarhică, ci sugerează faptul că, deşi cele trei grupe de factori care determină motivaţia trebuie asigurate gradual, toate nevoile pot fi active concomitent. În plus, dacă satisfacerea unor trebuinţe de nivel superior este împiedicată, creşte nevoia de a satisface una sau mai multe trebuinţe de nivel inferior.
Nevoi de existenţă (E) - primare, de supravieţuire - securitatea muncii - condiţiile de muncă - program normal de lucru - salarii adecvate pentru stabilitatea puterii de cumpărare - acordarea beneficiilor suplimentare, în acord cu rezultatele muncii Nevoi relaţionale şi de apartenenţă (R) - bune relaţii familiale - bune relaţii sociale - bune relaţii cu colegii - bune relaţii cu superiorii Nevoi de dezvoltare/împlinire (D) - nevoia de creaţie - nevoia de exprimare a experienţei - nevoia de exprimare a personalităţii - nevoia de autorealizare - nevoia de autoactualizare

Alderfer subliniază şi faptul că în procesul muncii poate apărea frustrarea, mai ales sub forma regresiei. Astfel, dacă o persoană este continuu frustrată în satisfacerea nevoilor sale de dezvoltare, nevoile de relaţionare sau de existenţă se reactiveză devenind forţe motivaţionale majore. Astfel, frustrarea conduce la regresie întrucât individul

196

încearcă să-şi satisfacă nevoile de ordin inferior (Figura 7.2, adaptare după Zorlenţan, 1995, p. ). Modelul lui Alderfer îmbogăţeşte deci modelul lui Maslow cu două idei: un individ poate urmări satisfacerea concomitentă a două sau mai multor nevoi; un individ poate renunţa la satisfacerea unei trebuinţe de ordin superior, dacă îi sunt satisfăcute, în compensaţie, nevoi de ordin secundar.

Frustrarea nevoii de dezvoltare Frustrarea nevoii de relaţionare Frustrarea nevoii de existenţă

Importanţa nevoilor de dezvoltare Importanţa nevoilor de relaţie Importanţa nevoii de existenţă

Satisfacerea nevoilor de dezvoltare Satisfacerea nevoii de relaţionare Satisfacrea nevoilor de existenţă

Figura 7.2 Teoria motivaţională a lui Alderfer oferă managerilor o sugestie importantă privind comportamentul angajaţilor: atunci când nevoile de un anumit nivel nu pot fi satisfăcute, atenţia acesteia trebuie orientată către satisfacerea altor nevoi aparţinând unui nivel diferit. Meritul teoriei este că prezintă un continuum al nevoilor. Cele cinci trepte ale teoriei lui Maslow sunt comprimate în doar trei, şi nu se impune o ierarhie a nevoilor. Modelul lui Alderfer este mai fluid; în viziunea autorului, indivizii sunt, de regulă, impulsionaţi simultan de două din cele trei categorii de stimuli. Dintre aceştia, unii pot fi cronici, iar alţii episodici. F. Herzberg este autorul teoriei bifactoriale asupra motivaţiei sau, altfel spus, a teoriei motivaţie-igienă. Conform acesteia, fiecare dintre indivizi este supus nevoilor fizice şi nevoilor de natură psihologică. Figura 7.3 (apud Cole, 2002, p. 104) este de natură să ilustreze că există două categorii de factori motivaţionali: factorii de igienă – necesari, dar care nu conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă şi factorii motivatori - cei care care produc satisfacţie. Factorii de igienă sunt legaţi de mediul în care se desfăşoară munca, iar factorii motivatori sunt strânşi legaţi de activitatea profesională propriu-zisă.

197

Teoria lui Herzberg are şi ea limitele sale: nu se poate demonstra că factorii celor două categori sunt independente şi nu se face legătura între existenţa anumitor nevoi şi comportament. Cu toate acestea, scrie Cole (ibid., p. 103), „lucrările lui Herzberg au condus la ceea ce s-ar putea numi interesul pentru îmbogăţirea sau creşterea responsabilităţii postului (adică suplimentarea factorilor motivatori din cadrul unui post) şi, ceva mai curând, la curentul în favoarea «calităţii vieţii profesionale»“. Autorul teoriei recunoaşte că şi factorii de igienă pot produce efecte pozitive (un salariu atractiv, de exemplu), iar factorii motivatori pot avea şi aspecte negative (lipsa de realizări poate duce la insatisfacţie). Herzberg constată că opusul unui factor de insatisfacţie nu este unul de satisfacţie, ci absenţa factorilor de insatisfacţie (Le Saget, 1999, p. 150) şi că originile satisfacţiei sunt diferite de cele ale insatisfacţiei, că satisfacţia şi insatisfacţia nu sunt două stări antagonice. Se demonstrează că anumite aspecte ale muncii (factorii „de igienă“, extrinseci) reprezintă o „condiţie necesară dar nu suficientă a motivări“; este vorba de politica organizaţională, relaţiile cu managerul şi cu colegii, remunerarea, condiţiile de lucru. Ele sunt capabile de a împiedica insatisfacţia, dar nu pot motiva individul, nu-l incită să devină mai performant. În concluzie, factorii intrinseci şi factorii extrinseci care determină motivaţia nu sunt complementari. Teoria achiziţiei succeselor îi aparţine lui McClelland, care afirmă că nivelul de aspiraţie al unui om determină comportamentul acestuia. Individul manifestă trei categorii de nevoi: de afiliere, exprimând dorinţa de prietenie şi de colaborare; de putere, exprimând dorinţa de a fi important, de a avea influenţă asupra oamenilor; de realizare, exprimând dorinţa de a dobândi ceva, de a face ceva important. Pentru individ, sursele motivării sunt complexe: poziţia în ierarhia organizaţiei, competenţa recunoscută şi conştientizarea apartenenţei la grup. În cazul proceselor de muncă, nivelul de aspiraţie este reprezentat de suma nevoilor de realizare profesională asumate de individ pentru un anumit interval de timp. După expirarea perioadei respective, individul poate înregistra succese sau insuccese. În funcţie de acest rezultat, motivaţia salariatului poate avea o rată de creştere, poate înregistra o stagnare sau un

198

regres. În acest proces, managerii sunt aceia care pot susţine sau, din incompetenţă sau din indiferenţă, pot stopa evoluţia unei cariere profesionale. Factori ce conduc la insatisfacţie extremă (factori de igienă) Frecvenţa în procente
50 40 30 20 10 0 10

Factori ce conduc la satisfacţie maximă (factori motivatori) Frecvenţa în procente
20 30 40 50

Realizare Recunoaştere Munca în sine Responsabilitate Avansare Progres Politici şi proceduri administrative Supervizare Relaţii cu supervizorul Condiţii de lucru Salariu Relaţii cu colegii Viaţa personală Relaţii cu subordonaţii Statut social Siguranţa

Figura 7.3 (Sursa: G.A.Cole, 2002, p. 104)

199

de aceea nevoia lor de a reuşi este mai puternică. iar oamenii pot fi învăţaţi să îşi dezvolte o motivaţie puternică în acest sens. rezultatul final este maximum maximorum. şansele lor de reuşită sunt net superioare în comparaţie cu ale altora. accelerează creşterea economică. McClelland este preocupat şi de modul în care se poate dezvolta o puternică voinţă de a învinge. Autorul teoriei consideră că nevoia de realizare îşi are originile în copilărie şi în mediul cultural din care a provenit individul. p. de autodepăşire (nevoi de împlinire). dacă toţi factorii formulei au valorile maxime. McClelland a constatat că indivizii la care predomină nevoia de realizare caută sarcini de dificultate medie. Prin „motiv“ se înţelege aici valoarea rezultatului muncii pe scara ierarhică de valori a individului. Ceea ce este original în această teorie este identificarea nevoii de putere care a marcat însăşi istoria umanităţii. McClelland afirmă că societăţile în care voinţa de a realizare se manifestă puternic produce întreprinzători energici care. nici la Alderfer şi nici la alţi cercetători ai domeniului. întrucât ei sunt mai dinamici. având o astfel de atitudine. El ajunge la concluzia că nevoia de realizare şi. McClelland stabileşte relaţia: Motivaţia = funcţie (Motiv x Aşteptare x Stimulent). McClelland clasifică nevoile motivaţionale în trei categorii diferite de cele susţinute de teoreticienii deja menţionaţi. sunt responsabili în cea ce priveşte acele sarcini. Împreună cu Atkinson. Întreprinzătorii trebuie să-şi asume riscuri. respectiv. studiile au arătat că. performanţa nu sunt ereditare. iar cea de realizare poate fi identificată cu nevoile de autorealizare. ea se va constitui 200 . de afiliere şi de putere) se manifestă diferit de la o persoană la alta. 2002. când o anumită nevoie se manifestă pregnant. mai creativi şi mai perseverenţi. Este evident că. la rândul lor. se află în căutarea feedback-ului în legătură cu munca lor şi sunt mai puţin preocupaţi de nevoile de afiliere (Cole. Managerii trebuie să fixeze criterii ridicate şi să-şi manifeste rapid şi clar satisfacţia atunci când angajaţii se comportă potrivit aşteptărilor lor. 105). nevoia de afiliere poate fi identificată cu nevoile sociale (relaţionale). iar prin „aşteptare“ – evaluarea anticipată a stimulentului.Cea de-a treia componentă nu se regăseşte nici la Maslow. Seturile de nevoi (de realizare/succes. relativ uşor de finalizat.

a cărei sinteză este prezentată în Figura 7. Porter. urmărirea sistematică a sentimentelor şi comportamentelor angajaţilor pentru a le transpune în termeni pozitivi. Abilitatea de a-şi propune anumite scopuri şi dorinţa de a deţine responsabilităţi pot fi valorificate în mediul organizaţional prin delegare sau prin îmbogăţirea responsabilităţilor postului. promovarea angajaţilor care au realizat performanţe deosebite. teoria aşteptărilor a luat o formă mai elaborată. modificarea imaginii de sine a angajaţilor prin proiectarea unei noi imagini în care devin persoane care au nevoie de schimbare şi de succes. p. Teoriile privind motivaţia analizate până acum se bazează pe felul în care iau naştere nevoile indivizilor şi pe mecanismele prin care această energie acumulată poate fi utilizată pentru îmbunătăţirea performanţelor.E. tind spre situaţii noi. Din punctul de vedere al managementului. promovarea modelelor de performanţă prin stimularea şi popularizarea angajaţilor care au obţinut rezultate bune. sarcini de dificultate medie. au capacitatea de a amâna momentul recompensării. în special. Vroom constată că acesta este produsul a doi factori: valenţa – ca atractivitate legată de un anumit aspect (sau chiar rezultat) al muncii) şi aşteptarea că munca finalizată va avea un rezultat apreciat. 201 . 107). ci şi pentru crearea unor modele pentru ceilalţi angajaţi. V. Încercând să desluşească resorturile comportamentului în muncă. au nevoie să cunoască rezultatele acţiunilor lor şi gradul în care acestea au fost apreciate. 2002. Lawer şi L. persistă mai mult timp în faţa eşecului. deoarece metoda consolidează dorinţa de a atinge cote şi mai înalte de performanţă.în motivaţie dominantă şi va conduce la adoptarea unui comportament care să conducă la satisfacerea ei. Subiecţii care au nevoie de realizare au un comportament complex: caută. Dezvoltată de E.5 (apud Cole. În Figura 7.4 sunt prezentate comparativ principalele teorii motivaţionale. nu numai pentru valorificarea capacităţilor şi talentului lor. McClelland sugerează managerilor utilizarea a patru etape pentru a-şi direcţiona personalul către performanţă: perseverenţă în asigurarea feedback-ului asupra performanţei. care implică riscul şi inovarea. adoptarea unei astfel de atitudini privind motivaţia presupune: focalizarea eforturilor pentru identificarea şi selectarea indivizilor cu o înaltă capacitate de motivaţie prin realizări. disting situaţiile pe care le pot controla şi pe cele pe care nu le pot controla.

ca echivalent conceptual al valenţei pe care o are însăşi activitatea respectivă (Cole. ca expresie finală a efortului depus de un lucrător.4 Herzberg McClelland Percepţia că efortul va conduce la performanţă Percepţia că performanţa va duce la recompense Percepţia că există recompense atractive Efortul în muncă Capacităţile Constrângerile exterioare Performanţa Recompensele (rezultatele) Percepţia supra rolului Figura 7. Printre acestea – satisfacţia muncii. 5 Recompensele pe care indivizii le consideră atractive sunt cele pe care le percep a avea o valenţă ridicată. 107). satisfacţia muncii. 2002. fiziologice Nevoia de dezvoltare (D) Factori motivatori (satisfăcători) Nevoia de putere Nevoia de realizare Nevoia de afiliere Nevoia de relaţii sociale (R) Factori de igienă (nesatisfăcători) Nevoi de existenţă (E) Maslow Alderfer Figura 7. depinde de 202 . Nevoia de autodezvoltare Nevoia de stimă Nevoia de apartenenţă Nevoia de securitate şi de siguranţă Nevoi de bază. de modul în care îşi înţelege rolul şi în funcţie de datele mediului extern.Modelul pune în evidenţă că efortul individului este determinat de felul în care percepe aspectele muncii şi că performanţa este condiţionată de capacităţile individului. În opinia aceluiaşi autor. p.

    j =1 în care: E este efortul.). iar intensitatea motivării depinde de gradul în care individul doreşte să adopte un anumit comportament. Teoria năzuinţelor se sprijină pe ipoteze puternice privind cauzele care conduc la adoptarea unui anumit comportament. normele. Reprezentarea din Figura 7.promovarea unui examen . de posibilităţile de promovare şi de programul de lucru.controlul lucrărilor Performanţe: . A este aşteptarea că efortul depus va duce la performanţă.recunoaştere etc.profit . Sistemul acestor cauze este format din factori individuali (nevoi şi competenţe diferite) şi organizaţionali (sistemul de salarizare. după cum percepe că o asemenea conduită îl va apropia de de scopurile pe care şi le-a propus. Modelul lui Vroom pleacă de la premisa că percepţia nevoilor determină comportamentul. Iij este instrumentalitatea unei performanţe i pentru obţinerea unui rezultat j de ordinul II. Rezultate de prim nivel Efort: .promovare pe post . Vj este valenţa rezultatului de ordinul II.studiu . iar n reprezintă numărul reultatelor de ordinul II.exerciţiu . 1998.productivitate Valenţa: rezultate de nivel secund . de conţinutul postului. p.6 Concluzionând. este o dovadă în acest sens:   n E = A ∑ I ij × V j  . modelul lui Vroom permite cuantificarea intensităţii motivaţiei (M).calitate . 240).6 poate fi considerată ca o sinteză a teoriei aşteptărilor (apud Stăncioiu. Aşteptarea: perceperea probabilităţii de succes a performanţelor la un efort dat Instrumentalitatea: perceperea probabilităţii de a obţine un rezultat de nivel secund pentru un succes profesional Figura 7.atenţie . p.calitatea conducerii şi a echipei. formula lui McCormick şi Ilgen (apud Bogáthy.costuri . 424). Fiecare individ adoptă independent propriul comportament.salarii . natura şi intensitatea controlului etc. de cuantumul salariului şi de politica salarială. 203 . 2004.securitatea postului .

ei trebuie să se asigure că nivelurile ţintite de aceştia sunt accesibile.7 O formulă preluată din marketing permite evaluarea gradului de motivaţie (Figura 7. ei trebuie să se asigure că rezultatele sunt suficient de semnificative pentru a fi percepute ca atare de lucrători. abandon Figura 7.Lipsa oricărui factor din relaţia de mai sus semnifică absenţa motivaţiei. Performanţă şi recompense pozitivi Stimuli subiectivi şi obiectivi Comportament pozitiv Motivare Demotivare negativi pozitiv Contraperformanţă. că sunt în concordanţă cu obiectivele organizaţiei şi că nu conduc la apariţia unor stări conflictuale majore. clară şi reproductibilă.8). Astfel.7. în plus. Şi. în plus. trebuie ca Vj să fie întotdeauna pozitiv şi mai mare ca zero. iar primii factori să fie cât mai aproape de 1.8 Percepţia referitoare la efortul depus Teoria echităţii aparţinând lui Stacy Adams se orientează asupra sentimentelor salariaţilor privind corectitudinea relativă cu care sunt trataţi. această legătură cauzală trebuie să fie stabilă. Am văzut că primii doi factori pot avea valori cuprinse între 0 şi 1. iar cel de-al treilea valori între –1 şi +1. Intensitatea percepută privind recompensa Motivaţia - Intensitatea percepută privind pedeapsa = Figura 7. Sugestiile pe care le induce teoria aşteptărilor sunt de natură practică: manageriilor le revine sarcina de a identifica şi promova activităţi care sunt percepute ca valoroase şi care sunt agreate de lucrători. Teoria condiţionării operante poate fi schematizată prin relaţia cauzală prezentată în Figura 7. Pentru ca salariaţii să fie puternic motivaţi. modelul 204 .

spirit de iniţiativă. abilităţi. productivitate ş. Echilibrul balanţei proprii (mărimi de intrare – mărimi de ieşire) este premisa motivaţiei pozitive. ca măsură a propriei activităţi. frustrări. competenţe. Este posibil ca rezultatele confirmate ale muncii să conducă într-o altă etapă.). angjaţii vârstnici au mai multe informaţii decât cei recent angajaţi şi pot îşi evalua cu mai multă precizie performanţa proprie. apariţia sentimentului de insatisfacţie.) şi cu mărimi de ieşire (recompense. demotivarea sau părăsirea organizaţiei. Teoria scopurilor (E. Un anume set de valori recunoscute de individ generează emoţii şi dorinţe care se transformă în intenţii sau scopuri. tratament nediscriminatoriu în timpul lucrului şi facilităţi echivalente în timpul liber. la adoptarea unui set de valori de nivel superior. Dacă mărimile de intrare ale individului sunt superioare celor de ieşire apar efectele: diminuarea efortului depus. 243) citează surse conform cărora atît femeile cât şi bărbaţii preferă comparaţia cu salariaţi de acelaşi sex. diminuarea rezultatelor. la muncă egală li se cuvin recompense egale. în circumstanţe egale. stimă etc. În opinia individului. experienţă. organizaţia este percepută ca fiind incapabilă să cuantifice corect mărimile de intrare şi. motiv pentru care se autoapreciază mai corect. iar echilibrul balanţelor celorlalţi reprezintă confirmarea echităţii în politica de personal practicată de organizaţie – fapt care consolidează motivaţia pozitivă. Teoria echităţii operează cu mărimi de intrare (calificări. Prefigurarea scopurilor şi atingerea acestora sunt cauzele unui comportament pozitiv în muncă şi apariţiei performanţelor. ca urmare. în acelaşi caz. talent. p.a.A. individul poate percepe că supraevaluarea activităţii sale este un mod de a fi îndemnat să producă mai mult şi mai bine. Zoltán Bogáthy (2004. oamenii doresc să fie trataţi în mod egal şi corect. recunoaştere. Locke) porneşte de la premisa că scopurile sau intenţiile oamenilor joacă un rol predominant în determinarea comportamentului. tendinţa de abandon. 205 . presitigiu. poate să apară sentimetul de incertitudine sau de suficienţă. mărimile de ieşire trebuie să fie în acord cu cele de intrare.motivaţional se bazează pe constatarea că. alterarea percepţiei privind rezultatele muncii. salariaţii aflaţi la nivelurile superioare beneficiază de mai multe informaţii decât cei aflaţi la bază. salariaţii cu studii înalte se autoevaluează mult mai exact decât cei lipsiţi de studii. dar şi comparativ cu balanţa respectivă pentru ceilalţi salariaţi. Dacă balanţa este înclinată în celălalt sens.

Motivaţie şi performanţă Motivarea cu succes a salariaţilor se bazează mai mult pe o filosofie managerială decât pe aplicarea unei tehnici date. Treptat. Majoritatea indivizilor care îşi asumă o nouă funcţie sau o promovare manifestă dorinţa de a-şi valorifica la maxim potenţialul. care diferă mai degrabă cantitativ decât calitativ. o viaţă trepidantă şi sunt tentaţi să utilizeze metoda cea mai facilă în analiza comportamentelor persoanelor cu care intră în contact. canalizându-şi atenţia într-o direcţie precisă.Teoria managementului motivaţional se bazează pe postulatul automotivării (I. o viziune clară asupra mecanismului percepţiei. motivarea se realizează prin conştientizarea reuşitei acţiunilor. ceea ce simplifică lucrurile: membrii unei culturi sau subculturi date au. Câteva elemente sunt esenţiale pentru înţelegerea corectă a celor din jur: o atitudine justă. în majoritatea cazurilor. speranţe şi obiective asemănătoare. nerăbdarea – managerii au. au fost formulate cele şase teoreme care caracterizează teoria managementului motivaţional: organizaţia nu poate da membrilor săi mai mult decât primeşte de la aceştia.6. Important este faptul că atitudinea managerului faţă de oamenii pe care îi conduce şi reacţia acestora la această atitudine. dar poate demotiva cu uşurinţă o sută“. raţionamentul simplist – căutarea motivelor care-l determină pe un individ să acţioneze poate deveni superficială. dezvoltarea factorilor intrinseci ai motivaţiei face ca munca să fie acceptată cu plăcere. Duncan): „un om nu poate motiva direct pe un altul. există pericolul de a ignora caracterul unic al fiecărui individ. din diverse motive. entuziasmul 206 . cunoşterea anumitor principii de relaţionare umană şi o metodă de analiză sistematică. Oamenii au o natură comună şi nevoi fundamentale asemănătoare. Pornind de la această constatare. motivarea se obţine prin managementul participativ. 7. toate deciziile manageriale majore adoptate într-o manieră autoritară vor fi contestate. repartizarea indivizilor pe categorii – deşi metoda clasificării pare a fi utilă înţelegerii comportamentului uman. aspiraţii. în ansamblu. dorinţe. Există cel puţin patru motive care împiedică înţelegerea comportamentului unui individ: viziunea deformată – managerii au tendinţa de a-i percepe pe ceilalţi prin prisma propriilor lor competenţe.

motivaţie şi rolul pe care un individ îl joacă într-o organizaţie: P = A x M x R . percepţii şi aspiraţii. iresponsabilitate. vârsta Contribuţia sa: nevoi şi obiective. Această malnutriţie psihologică se poate agrava fără a prezenta simptome externe. percepţia propriei competenţe. angoasele profesionale Se adaptează: exigenţelor funcţiei. normele grupului Influenţat de: exigenţele familiale şi de relaţiile profesionale Satisfacţii intrinseci: munca interesantă. succese). calificările.J. ) prezintă o abordare sistematică şi descrie interacţiunea mai multor factori motivatori.9 207 . oportunităţilor şi constrângerilor mediului de lucru Constrângeri: presiunile colegilor. responsabilitatea şi libertatea. motivaţia este procesul care-i stimulează pe oameni şi îi incită să-şi îmbunătăţească randamentul. perfecţionarea. obişnuinţele. Pentru a-şi motiva subordonaţii. antecedentele (eşecuri. Figura 7. satisfacţia lucrului Recompense extrinseci: satisfacerea nevoilor. graţie satisfacţiei psihice generate de creşterea eforturilor personale. speranţe. sentimentul propriei contribuţii. putere şi apartenenţă. Cribbin. fiind înlocuit de simptomele „malnutriţiei“: neglijarea sarcinilor. echitate şi distribuire egală a recompenselor. realităţilor organizaţionale. Prin urmare. satisfacere mai mare a amorului propriu. apatie. noi nevoi. interacţiunea socială Rezultate: apreciere mai bună a propriilor competenţe. echilibru între factorii primari şi cei de satisfacţie. aşteptărilor superiorului. p. rădăcinile sociale şi culturale. realizare.9 (J. 1986. Individul: capacităţile. aspiraţii şi obiective Coportamentul generat: îndeplinirea sarcinilor. managerul trebuie să se asigure că ei beneficiază de un sistem echilibrat al nevoilor satisfăcute şi al recompenselor adecvate. creşterea sentimentului propriei valori Figura 7. Performanţele sunt rezultatul produsului între abilităţi. atitudinile şi valorile. valorificarea competenţelor. urmărirea celor mai importante obiective.iniţial se diminuează.

Este esenţial ca managerii să cunoască principalele variabile (prezentate în Figura 7. obiectiv şi perseverent în demersul său de motivare. 1999. acelaşi motiv poate provoca reacţii diferite. mai ales că motivaţia este o componentă subiectivă. sociale şi psihologice. indivizilor li se potrivesc mijloace diferite de satisfacere a nevoilor chiar dacă acestea sunt identice. trebuie să adopte punctul de vedere al celuilalt pentru a-l putea înţelege. în ceea ce priveşte motivaţia. 208 . oamenii pot fi motivaţi şi prin imaginea unui model. managerul trebuie să se comporte (atât cât este posibil) exemplar.Din prezentarea teoriilor referitoare al motivare a rezultat multitudinea şi diversitatea elementelor implicate direct şi indirect în conceperea şi exercitarea motivării. p. chiar şi cel mai puţin transparent. Nicolescu şi I. economice. Verboncu. propriul său potenţial care poate fi utilizat în relaţiile cu angajaţii. managerul trebuie să fie realist.10) care influenţează conţinutul şi performanţele motivării (indiferent de natura lor) şi cum se poate acţiona asupra lor.10 (după O. munca se caracterizează prin aspecte tehnice. presupune existenţa unei cauze. ) Un manager care este deschis către motivarea personalului său trebuie să ia în consideraţie câteva reguli esenţiale: orice tip de comportament. fiecare dintre aceste aspecte are. Variabile motivaţionale Individuale -calităţi -pregătire -efort -comportament -performanţă Organizaţionale -concepţia managerială generală -strategia firmei -cultura organizaţională -climatul organizaţional -situaţia economică a organizaţiei -prestigiul leadership-ului managerial -comunicaţiile -caracteristicile posturilor -forme de motivare Contextuale -cultura naţională -nivelul de dezvoltare a ţării -prevederile legislative -impozitele şi taxele -nivelul veniturilor populaţiei Figura 7.

mai ales a celor economice. şi lucrătorii maturi se află în „căutarea identităţii sociale pozitive prin apartenenţe la grupuri sociale atractive“. motivaţiile acordate să fie percepute de salariaţi drept corespunzătoare. creativitate (prin rotaţia posturilor sau îmbogăţirea lor. adică a modificării relaţiilor dintre grupul căruia îi aparţine persoana şi celelalte grupuri implicate (idem). p. comunicarea explicită a sarcinilor. 1998. Studiul lui Andrei Deriabin (1998) a urmărit să arate cum se cristalizează motivaţia structurată social în interiorul individului. a schimbării sociale. Dacă individul consideră că sistemul social este rigid şi impermeabil. Autorul afirmă că tinerii şi. care incită la autodepăşire. particularizarea aspectelor motivatoare (până la personalizarea lor). mobilitatea studenţilor. 205) leagă mobilitatea socială de însăşi credinţa individului că „sistemul social este flexibil şi permeabil. asigurarea unor sarcini interesante. minimizarea sancţionării personalului.7. el poate apela la cea de-a doua strategie. 7. pentru economisirea resurselor şi pentru a asigura perspective motivaţionale pe termen lung. acordarea treptată a motivaţiilor.Realizarea unei motivări eficace implică respectarea a unui ansamblu larg de cerinţe: angajarea persoanelor care apreciază rezultatele firmei. astfel ca acestora să le placă ceea ce fac (autocompensare). a realizărilor şi performanţelor previzionate. pornind de la anticiparea viitorului lui prilejuită de mobilitatea socială. 209 . Presupunerile teoretice ale autorului sunt clare: pentru individ credinţele legate de mobilitatea socială fac parte din setul de credinţe despre sine şi despre societate şi aceste credinţe sunt construite social. determinarea elementelor pe care oamenii le aşteaptă şi oferirea lor drept recompensă. Motivaţie prin mobilitatea socială şi prin schimbare socială În plină eră a globalizării. şi că el îşi poate îmbunătăţi situaţia prin deplasarea dintr-o poziţie socială în alta“. lărgirea conţinutului funcţiei etc.). ceea ce se consideră a fi o motivaţie majoră a comportamentului social. dar mai ales a lucrătorilor a devenit un fapt comun. credem noi. Psihologi şi sociologi cercetează resorturilor care-i determină pe aceşti oameni să caute semnele dezvoltării individuale în alte ţări decât cele de origine. încadrarea salariaţilor pe posturile care li se potrivesc. Tajfel (apud Deriabin.

Mobilitatea tinerilor absolvenţi cu studii superioare poate fi pusă pe seama efortului lor de menţinere a indentităţii sociale pozitive. ei vor opta pentru deplasarea în alte medii sociale (ibid. dacă aceste organizaţii nu sunt receptive la nevoile lor.Ambele căi sunt benefice atât pentru individ. dar şi pentru societate: mobilitatea socială aduce cu sine schimburi culturale – adică împrospătarea mediului organizaţiei primitoare. 211). 210 . tinerii aflaţi în organizaţiile de origine vor încerca să se angajeze în diferite forme de acţiune socială vizând ridicarea statutului lor social. prin pierderea principalei resurse pentru menţinerea identităţii lor – comunicarea directă. în timp ce schimbarea socială este prilejul primenirii interne a organizaţiei de origine.. p. În acest sens.

regulile şi metodele sunt reduse la respectarea autonomiei relative între echipe şi indivizi. un mecanism de coordonare permite anticiparea efectelor deciziilor luate de alţii. p. În opinia lui Ion Boboc. harnică. dezvoltarea. p. Darveau cu privire la dinamica grupului şi organizaţiei. cinstită.. Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor Comunicarea cu colegii şi cu superiorii este menită asigurării coerenţei realizării sarcinilor şi mai puţin formării sau întreţinerii relaţiilor de prietenie. primele sunt structurate informal în jurul unei idei sau pentru a face faţă provocărilor venite din partea altor stucturi informale în timp ce „clicile orizontale“ sunt conjuncturale. dintre acestea. mai consistentă decât comunicarea pe orizontală. Dalton (2003. întreprinzătoare. prietenia şi susţinerea reciprocă sunt consecinţe ale relaţiilor facilitate de organizaţie. grupul are nevoie de sprijin pentru a-şi atinge maturitatea şi a se autoregla. acolo unde există interdependenţă. 2001. Este poate şi acesta un reflex al subordonării şi conformării învăţate încă din şcoală. grupul auto-administrează nevoile. care îl citează pe M. p. 251): mărimea grupului. nu pe interese. elementele esenţiale (politice. proprietăţile reţelelor de 211 . În lucrarea lui Ion Boboc (ibid. împotriva aparenţelor. relaţiile cu alte grupuri. Comunicarea dintre membrii grupului se supune regulilor determinate de factorii (Amado şi Guittet. capabilă de decizie şi de responsabilitate proprie. cvasiformale. dar orice alte elemente sunt auto-administrate între colegi. le redăm pe cele de mai jos cu scopul de a evidenţia nevoia de autorealizare a individului aflat în grup şi rolul comunicării interne: persoana care aderă la un grup este considerată din start ca onestă. conflictele.1. elementele esenţiale prescrise sunt minimale. 165) „clicile verticale“ sunt mai puternice şi mai eficiente decât „clicile orizontale“.) sunt reglementate şi nu sunt negociate. 166) sunt transcrise principiile formulate de A. căutând succesul. realizate pe osatura grupelor de sarcină. controlul calităţii etc. nu doar determinanţi ai îndeplinirii sarcinilor de muncă.Capitolul 8 COMUNICAREA ÎN GRUPURI 8. Observăm că dimensiunea comunicării pe verticală este.

acesta va parcurge labirintul în 4 minute după două încercări! Doi iniţiaţi vor parcurge traseul în 6 minute. o „tensiune benefică“ pare a face să crească randamentul şi forţa fiecărui membru al echipei. în speţă de modul în care aceştia comunică şi reacţionează la ceilalţi la soluţia propusă de unul dintre ei: măsura în care membrii grupului sunt sensibili la propunerile partenerilor lor. puterea grupului nu este simpla sumă a valorilor membrilor grupului.. 183): un peşte roşu poate descoperi „secretul“ unui labirint amenajat într-un acvariu în 35 de minute. 232 de grame de materiale de construcţie şi alimente. le formulează ei înşişi“. 179) că relaţia dintre aptitudini şi performanţă „este mediată de procesul interacţiunii dintre membri. prin simpla prezenţă a celorlalţi. Summer şi Weber (citaţi în Cribbin. Trei furnici duc în total 778 de grame de materiale. a schimburilor de informaţii şi de opinii. Izolând apoi un peşte din grupul „cu experienţă“. în 6 ore.comunicare. ci şi în procesele de facilitare socială care validează şi întăresc valorile individuale. Se poate spune că primul peşte le-a „transmis“ celorlalţi din propria experienţă. Pantelimon Golu afirmă (1974. Două furnici care se sprijină una pe alta pot transporta în total 765 de grame. Aparent. ei parcurg labirintul în 7 minute. văd utilitatea acestor propuneri. constrângerile organizaţionale şi instituţionale. 1986. p. căpătând din ce în ce mai mult caracteristicile unei organizaţii. evident despre facilitarea socială – proces despre care am vorbit într-un capitol anterior. în aceeaşi perioadă de timp. cu atât se accentuează dimensiunile formale şi scad în amplitudine dimensiunile informale. iar trei iniţiaţi în 10! Se vede de aici că asocierea 212 .. p. 182) arată că o furnică poate căra singură. natura şi constrângerile sarcinii. Referitor la mărimea grupului se impune o observaţie: cu cât dimensiunea numerică a grupului este mai mare. Hampton. Dacă se introduc apoi în acvariu şi alţi peşti roşii. Din acest motiv. le critică. Un alt exemplu (ibid. grupul primar devine secundar. prin mărire. le acceptă. J. dar durabilitatea interacţiunilor interpersonale este invers proporţională cu acest număr. Creşterea numărului de membri ai grupului conduce la multiplicarea exponenţială a contactelor. Importanţa mărimii grupului nu constă numai în diversitatea competenţelor şi bogăţia ideilor. reţelele şi structura grupului. după a patra încercare. este vorba. structura afectivă a grupului. p. le înţeleg.

Subiecţii îşi exprimă insatisfacţia şi nemulţumirea şi se simt frustraţi. grupul de 3 este cel mai eficient. timpul de vorbire alocat fiecărui participant este redus. dacă se abordează o problemă de logică. Aceste cifre nu reprezintă unica reţetă datorită faptului că. În Figura 8. Creşterea numărului de indivizi măreşte în mod firesc suma informaţiilor disponibile în sânul grupului şi permite obţinerea unei vaste game de opinii. acesta nu mai poate aduce nici o ideee suplimentară. deoarece un grup nu poate genera decât un număr determinat de soluţii şi de idei originale (vezi Figura 8. gradul de acurateţe al acestora fiind alterat. dacă se adaugă grupului un individ în plus. există un prag. iar gradul de satisfacţie este mic. decât pe baza complementarităţii competenţelor. numărul optim fiind 5. un bun nivel al comunicării se poate realiza dacă grupul are între 3 şi 12 (15) persoane. apare tendinţa de non-implicare. Un parametru important este timpul în care grupul poate găsi soluţia unei probleme sau în care poate adopta o decizie. În ceea ce priveşte mărimea unui grup. Numărul ideilor generate Numărul membrilor unui grup Figura 8. în afară de mărimea grupului. În cazul grupurilor mari.1). în comparaţie cu un grup mai restrâns. este posibil ca în grupurile mari să nu poată fi receptate corect şi complet toate informaţiile.2 este sugerat faptul că un grup numeros adoptă în timp mai îndelungat soluţia unei probleme. Pe de altă parte. iar grupul de 12 este de preferat în situaţiil în care este necesară confruntarea punctelor de vedere diferite. p. 252). posibilitatea exprimării ideilor este scăzută. 213 . Astfel. dar problemele repetitivităţii şi numărului optim de membri nu sunt simple. avem în vedere că prin selecţia membrilor grupului s-a urmărit mai degrabă asigurarea coeziunii pe baza intereselor individuale.1 După Amado şi Guittet (2001. şi alţi factori pot determina stabilirea optimului în comunicare.duce incontestabil la randament sporit. grupul de 6 este potrivit situaţiilor în care sunt necesare mai multe soluţii posibile.

se ajunge.526 18 193.101 20 1. cu cât mărimea grupui este mai mare.446 13 788. ambiţioase.742.010 11 86.375. cu atât scade gradul de coeziune. cu o pereche. rezultă: 2 8 28 9 36 10 45 11 55 12 66 13 78 14 91 15 105 16 120 17 136 18 153 19 171 20 190 Dacă se calculează numărul total de interacţiuni potenţiale în cadrul unui grup.625 Dacă se produc succesiv toate interacţiunile grupului format din 20 de persoane şi dacă fiecare schimb de idei durează doar câte 10 secunde. în funcţie de numărul membrilor grupului (n).141.457..330 10 28. Din grupurile mari se detaşează. ţinând cont de legăturile fiecărui individ cu un alt individ.970 14 2. de regulă persoanele proactive. 22) este calculat numărul interacţiunilor individuale (N).606. Timpul necesar rezolvării unei probleme Numărul membrilor unui grup Figura 8. utilizând formula: N= n N 6 15 7 21 n(n − 1) . care au vocaţia liderului sau care stăpânesc bine arta transmiterii mesajelor. cu un trio etc.025 16 21. pe baza formulei de mai jos la valori Ntotal extrem de mari.2 În lucrarea specialistului Pierre De Visscher (2001. de exemplu. p. durata totală a 214 .686 3 n − 2 n +1 + 1 = 2 7 966 8 3.Pe de altă parte. organizarea comunicării este dificilă.625 19 580.343. convergenţa ideilor fiind aproape imposibil de realizat.441. tenace.825 9 9. Astfel.501 17 64.101 12 261. În cazul grupului de 12 membri.448. pentru numere n relativ mici: N total n Ntotal n Ntotal 6 301 15 7.

2001. 215 .839. Amado şi A. echipele mici (de la 6 la 12 indivizi) sunt cele mai eficace (Deborah Harrington-Mackin. Ca urmare. 20). Dacă sarcinile sunt relativ simple şi redundante. există mai puţine erori. numărul de mesaje este redus. 8. comunicarea în Y şi comunicarea în cerc. Guittet. Dacă echipa este responsabilă pentru o sarcină ce necesită mult know-how tehnologic. echipele pot fi suficient de mari pentru a le putea finaliza. comunicarea la configuraţia de tip cerc necesită mai multe mesaje. Reţelele diferă. p. Cu cât un individ este mai aproape de centru. neparticiparea unor indivizi la dezbateri duce la diminuarea consistentă a timpului alocat acestora. timpul de găsire a soluţiilor este minim. adică 201. organizarea comunicării este mai stabilă şi se defineşte un elementul central. Analizând diferitele tipuri de reţele se constată următoarele (G.2. comunicarea în stea. cu rol de organizator. mărimea acesteia trebuie să fie destul de mare pentru a include toate clasele de specialişti.843 de ore. cu atât mai important va deveni rolul său. în ceea ce priveşte distanţa parcursă de mesaj de emiţător la receptor. organizarea comunicării este mai uşoară şi nu se conturează un personaj central. 2002. Membrii unei echipe mari (15 – 25 de indivizi) trebuie să fie destul de încrezători şi de înţelepţi ca să nu discute despre fiecare chestiune şi să fie deschişi delegării de competenţe. Reţelele de comunicare Schemele consacrate pentru comunicare sunt: comunicarea în lanţ.660 de zile. Decizia cu privire la mărimea echipei trebuie să se bazeze pe capacitatea indivizilor de a fi coechipieri şi pe gradul în care pot şi vor să se integreze. La configuraţiile de tip stea. 253): comunicarea în stea este formaţiunea de grup cea mai eficace. apar mai multe erori.interconexiunilor este de 4. apărând riscul erodării unităţii şi coeziunii grupului. dacă scopurile şi sarcinile echipei (grupului) sunt complexe şi necesită aptitudini considerabile. dar implicarea şi motivarea se diminuează. p. indivizii aflaţi mai aproape de centru primesc şi transmit mai multe mesaje. respectiv 550 de ani! Evident.

254): semnalează că un indice de centralitate al reţelei prea ridicat implică două aspecte negative: saturarea poziţiei centrale care. Această diferenţiere are consecinţe la nivelul gradului de satisfacţie a indivizilor: reţeaua de tip cerc este favorabilă creşterii adeziunii participanţilor. dezinteresul şi nemulţumirea se manifestă rapid. cu atât este necesară o mai bună organizare a circulaţiei informaţiei. poziţiile periferice lipsite de informaţie se demotivează uşor.omogene – Figura 8. inundată de informaţie. pentru poziţiile cele mai periferice.Numărul mesajelor de informare este invers proprţional cu centralitatea: cu cât un individ este plasat mai aproape de periferia reţelei. poziţiile centrale îşi consolidează puterea prin faptul că beneficiază de un debit maxim de informaţie.3 b) În structura centralizată. 216 . cu atât grupul este mai eficace: reţeaua în stea este mai eficace decât reţeaua în lanţ. iar gradul de satisfacţie este cel mai scăzut. În structurile ierarhice. a) Figura 8. Amado şi Guittet (2001. Organizarea comunicării poate fi concretizată în reţele centralizate (stea) – Figura 8.3 b). p. Cu cât înălţimea „piramidei ierarhice“ este mai mare. Hotărâtor pentru eficienţă este. deci. cu atât va fi necesar mai mult timp pentru transmiterea informaţiilor spre compartimentele cele mai de jos. modelul pe care îl alege grupul pentru rezolvarea unei probleme. întru-cât aceste poziţii nu au acces la toate informaţiile. prima sarcină a grupurilor este alegerea persoanei centrale. poate duce la ineficacitate sau la blocarea transmiterii mesajelor. Pe de altă parte.3 a) sau în reţele necentralizate . de unde numărul mare al comunicărilor cu caracter organizatoric. dezinteresul apare cel mai rapid. în stea. Diferenţele dintre performanţele obţinute în diferitele reţele de comunicare rezultă din faptul că acestea oferă posibilităţi diferite de comunicare. ţinând cont de constrângerile reţelei. cu cât indicele de indicele de centralitate este mai mare.

pentru fiecare subiect. sunt întrebaţi cu ce persoane ar dori să se asocieze pentru o activitate dată. comunicările sunt numeroase şi redundante atâta timp cât nu există un subiect care să centralizeze informaţiile. pentru reuşita anchetei. scopul anchetei să fie explicit formulat. întrucât doi dintre membri săi se aleg reciproc. În structura omogenă cererile de informaţii sunt relativ numeroase. Aceasta sociogramă indică o structură sociometrică particulară: există în mod clar un clivaj între două subgrupuri formate în jurul unui lider – băiat (A. în acest caz. 8. pp. Aceste tehnici sociometrice ale grupurilor au la bază observarea alegerilor preferenţiale pe care indivizii le fac între ei. oricare membru al grupului poate fi catalizatorul. în care sunt reprezentate numai primele alegeri şi alegerile reciproce. În acest caz. 217 . pornind de la o matrice structurată pe două coloane reunind. În general. dar care prezintă o mare omogenitate. un subgrup este cu atât mai durabil şi mai închegat cu cât există mai multe alegeri reciproce între indivizii care îl compun. Însă. În exemplul propus mai jos (Figura 8. J. Moreno. care se cunosc între ei. menţionate în scris. a promovat tehnici care permit stabilirea unei „radiografii“ a acestor relaţii interpersonale în cadrul unui grup. alegerile exprimate şi cele primite. Există şi un al treilea subgrup (C). Alegerile.4) . întrebarea să fie definită în raport cu un scop precis. subiecţii cel mai des aleşi se găsesc în centrul ţintei. citat de Amado şi Guittet (2001. sunt colectate de la fiecare individ şi clasificate. nu există nici o dificultate de organizare: subiecţii ştiu că trebuie să trimită informaţiile fiecăruia dintre membri. sunt necesare mai multe condiţii: grupul să aibă o relativă încredere în experimentator. se constată o eficienţă mai mare în cazul utilizării reţelei centralizate. Plecând de la această matrice. 260 .L.3.261). De altfel. întrucât funcţionarea prin intermediari întâmpină dificultăţi.Când reţeaua nu este centralizată. mai izolat. 5 alegeri). ancheta să prezinte un interes real pentru participanţi. Structura afectivă a grupurilor Pentru a observa cum se stabilesc relaţiile dintre participanţi şi cum evoluează ele în timp. 6 alegeri) şi a unui lider – fată (B. se pot reprezenta grafic constelaţiile afective din grup. Toţi membrii grupului.

Dinamica grupurilor. o persoană (D) ocupă o pozitie de legătură între subgrupurile A şi B: această fată este aleasă de către cele două persoane centrale. în Pierre De Visscher. deoarece participă la viaţa acestor subgrupuri. 218 . dar are o personalitate prea puternică. iar influenţa sa în funcţionarea grupului este probabil importantă. Adrian Neculau.4 (după Amado G. Guittet A.. 261) În acest grup.D băiat B A fată prima alegere alegere reciprocă C Figura 8. întreţine relaţii cu membrii ambelor subgrupuri. În acest exemplu. ceea ce explică de ce nu a fost aleasă de mai mulţi membri ai grupului. persoana în cauză este competentă. 2001. p.

Communication et organisation. 11. 8. Atkinson L. Balle Francis. Transformer la gestion: les approches récenntes. Bucureşti. Blumer H. Bucureşti. Xavier Mignot. în volumul Pierre De Visscher. 6. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Traducere Delia Vasiliu. Wiley. Volumul 2.Bibliografie 1. Archamault Guy. Volumul I. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. Tratat de sociologie. 2002. Les conceptions „économiste“ et „humaniste“ de la relation individu – organisation. Lumea în viziunea lui Peter Drucker. Fîrşirotu Mihaela. Traducere Delia Vasiliu. Iaşi. Boncu Ştefan. Bem J. 2001. Ediţia a XI-a. Editura Economică. 1957. Editura Humanitas. Apostel Leo. Bucureşti. 1996. Revue Géstion. 2003. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Leonard P. Ştiinţele umane: mostre de relaţii interdisciplinare. Comportament managerial. Richard.. 20. Paris. Guittet. 1/1996. 1986. Bogáthy Zoltán (coordonator). Traducere de Vasile Tonoiu şi Ilie Bădescu. Boboc Ion.. 19. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor.. Editura Economică. în Pierre De Visscher. Bartoli A. 1999. 1998. 14. Rita. Collective behaviour in J. Quebec. HEC. NolenHoeksema Susan (colaborator). Texte de bază. Bennis W. Smith E. 9. Texte de bază.B. Comportament organizaţional şi managerial. La communication. Review of Sociology: Analysis of a Decade. Gina Ilie. Fundamente psihologice şi politologice. Comportament organizaţional şi managerial. Baechler Jean. Comunicarea. 10. Polirom. Grupul de lucru. Introducere în psihologie. Organizarea grupurilor. New York. în volumul Morin Gaëtan. Amado. în volumul Raymond Boudon (coordonator). Allaire François. 4. Boucheerville. Ce este autoritatea? Humanitas. Bucureşti. 5. nr. Fundamente psihologice şi politologice. Anca Ene. 3. Editura Tehnică. 1993. 2001. Éditions Nathan/HER. 13. Comunicarea în interiorul grupurilor. în Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. Bosche M. Iaşi. Anca Ene. 1997. Gittler (ed. Bucureşti 1992.. Daryl. 12. Harvard Business Review. Deuxième édition. Allaire Y. Two views of leadership.). 2003.. Les Éditions d`organization. 17. Beatty Jack. 2002. Paris. „Encyclopédie de management“. Grupurile şi sociabilitatea. 219 . Editura Humanitas. Psihologia influenţei sociale. Bucureşti. Bucureşti. 18. Traducere de Brânduşa Scarpet. 2004. în volumul Raymond Boudon (coordonator). Archamault Guy. Baylon Christian. Quand la forme l’emporte sur le fond. Loredana Gavriliţă. Polirom. Editura Politică.. 15.. Boboc Ion. Bucureşti. Editura Polirom. M. Bucureşti. 2. 1997. Atkinson C. Tratat de sociologie. Bochenski J. Edward. A. Băiceanu. Editura Teora. 1992. Comportament organiţional. Les salariés et la participation. 16. Montreal. Editura Polirom. G. 7. 1997. L’entreprise stratégique: penser la strategie. 1990.

Second Edition.A.. Sisteme de management şi stiluri manageriale implicate. 3rd Edition. Puterea. 28.L. A new Model for Management in the Age of Persuasion. Cascio W.A. Burciu A. Buzărnescu Ştefan. 1995. 32. Sociologia civilizaţiei tehnologice. 220 . Cândea Dan. Strategie.. în volumul Raymond Boudon (coordonator). 34. Editura comunicare. Aldine Place. Editura INFOMEDICA. Bucureşti. Human Resource Management.F. Cole G. Concepte. MBO & Ciclul afacerilor. 2002. Iaşi. 43. Sociologia opiniei publice. în volumul coordonat de Frances Hesselbein. Editura Economică. Editura Economică. 1990. Bucureşti. Bucureşti.. 27. Editura CODECS. Manualul specialistului de resurse umane. Cole G. 1987. Editura Expert. 35. Chelcea Septimiu. Un secol de psihosociologie. Managementul resurselor umane. Terapia gestaltistă – Momente semnificative. Lucrarea realizată cu sprijinul KnowHow Fund în cadrul programului British Books for Managers. metode. 2000. Cândea Rodica. Charney Cy. 1998. Winning’em over. 1997. Marshal Goldsmith şi Richard Beckhard. et al. Managing Human Resources. 1996. Bucureşti. 1990.A. 29.. Campbell A. Tratat de sociologie. Instant manager.R. Anca Ene. California. 1972. The Economist Books Ltd. 1999. Paris. Bucureşti. Byars Lloyd. Press. Traducerea şi adaptarea în limba română de Sorin Marian Paveliu. Editura INI.. 42.ro. Deprinderi. 24. Cultivarea resurselor interioare pentru conducere. Florin Rotaru. 2003. Burciu A. McGraw Hill. Chapman Walsh Diana. Rue W. Editura Humanitas. Tratat de sociologie. Comunicarea managerială. Bucureşti. 36. Chazel François. A sense of Mission. 25. 2001. Burloiu Petre.. Principes généraux et cas pratique. Editura Polirom. Bucureşti. Chişu Viorica Ana. Bucureşti. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. 2000. aplicaţii. 41. 1997. 26.P. Conger J. Bucureşti. Riscul – Element în fundamentarea deciziei: Concept. Casa de Editură IRECSON. Traducere Delia Vasiliu. Edition Simon & Shuster. 2001. 22.. 40. 1999. Homewood. Bucureşti. Chelcea Septimiu. 1999. 1998.21. De la inceritudine la decizie. Lucrare apărută sub egida Fundaţiei Drucker. 37. 30. Editura Militară. Constantinescu Daniela. Bucureşti.. 1998. Gestion des ressources humaines. Cişmaşu Irina Daniela. Citeau J. Cândea Dan. Bucureşti. Buzărnescu Ştefan. Bucureşti. Tratare globală interdisciplinară. Cândea Rodica. R. A. Managementul personalului. 39. Ceauşu Valeriu. London. 1997. Psihologia la răspântia mileniilor. 1986. 1997. Boudon Raymond. Editura Polirom. Illinois. în volumul Mielu Zlate (coordonator). 23. London. Editura Lumina Lex S.. 33. 44. DP Publications. Comunicarea managerială aplicată. Iaşi.. Traducere de Cosmin Crişan. Editura Humanitas. Editura Expert. Bucureşti. Leslie. Management: Theory and Practice. 31. Editura Teora. 38. Editura Didactică şi Pedagogică. 2000. Armand Colin. Organizaţia viitorului. Bucureşti.

Iaşi. 2001. Les Éditions de l`homme. Reussir son developpement personnel et professionnel. 46. Traducere de Corneliu Panaite. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Harper Collins. Personnel. 1998. Cum gîndesc instituţiile. Iaşi. Prentice Hall. Polirom. Doise Willhem. Editura Polirom. (coordonatori). Editura Polirom. Duluc Alain. 63. în De Visscher Pierre. Doise Willem. Leadership et confiance. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Tratat de pasihologie socială. 221 . Human Resources Management. 2001. Paris. Douglas Mary. Schimbarea atitudinii şi rezistenţa la persuasiune. Dinamica grupurilor restrânse (I). Iaşi. Hoboken. 59. 57. James. Deciziile în grup. Mariana Jurj. Managing in Turbulent Times. no. 2001. Psihologia schimbării. 2000. 2003. Gilles Ferréol. Montréal.C. A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston.. 47. Prentice – Hall Inc. 1983. California. Editura Polirom. 1989. 54. Effron Marc. Traducere Radu Pavel Gheo. Psihologia schimbării. 61. Slack Nigel. Dessler Gary. Harper & Row. Bucureşti. în volumul De Visschere Pierre. Bucureşti. New Jersey. Jack. Dessler Gary. Texte de bază. 60. 55.. 1962. Polirom.. 1998. Les Editions d’Organisation . Paris. Efficacité personnelle et performance collective. Human Resources in the 21st Century. Duncan W. Deriabin Andrei. 1957. Druker F. Mugny Gabriel. Iaşi. în Adrian Neculau. Editura ProTransilvania. New Jersey. în Adrian Neculau. 2001. Les grandes idees du management. Donelson R. An Introduction to Group Dynamics. 1991. „Lideri“„Monitori“ şi diferenţierea rolurilor. Goldsmith Marshall. 27. Dinamica grupurilor. Coacher. Editura Polirom. Iaşi. Devillard Olivier. 1990. 53. Books/Cole Publishing Company. De Vissscher Pierre. Peterson. 65. Forsyth. Human Resource Management. 49. Cribbin J. Cooke Steve. New York. Gandossy Robert. 64. Davis J. 58. 2003. Texte de bază. Inc.. Texte de bază. Second edition. Ninth Edition. 1998. Cornel Havârneanu. 1986. Iaşi. De Vissscher Pierre. Le leadership. în De Visscher Pierre. Drozda-Senkowska Ewa. Toward a Theory of Revolution. „Animatori“. 52. 48. 1993. Traducere de Bogdan Bălan şi Mihaela Boza. Peter. 68. Dinamica grupurilor. Dunod. Schimbare socială vs mobilitate socială: este posibilă vocea grupului?. 67. Paris. Festinger L. De Visscher Pierre. Bucureşti. 51. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă. Editura Polirom. Editura Polirom. Psihologie socială experimentală. Moscovici Serge. Gilles Ferréol. Row. Drucker F. Decker Jean-Francois. 2000. The Practice of Management. 1991.45. 56. New York. Editura Polirom. Texte de bază. Making managemen decisions. AFNOR. Neculau Adrian. Peter. UK. John Wiley & Sons. Cristea Dumitru. 2001. 50. 2001. 2002. American Sociological Review. Prentice Hall International. Pearson Education International. Neculau Adrian (coordonatori). 1980. 62. 66. Dunod. Iaşi.

James. Iaşi. New directions in attribution research (vol2). Perspective noi asupra psihologiei grupurilor sociale. Donald. Human Resources Management. Boston. Cum se formează o echipă de succes. în volumul Pierre De Visscher. 85. 3rd edition.. Viaţa cotidiană ca spectacol.. 2002. Traducere Daniel Aizic et. Editura Comunicare. 1997. Condiţionarea psihologică a câmpurilor relaţionale interindividuale şi intergrupale. Management total în firma secolului 21. 75. 2003. London. Constanţa. Bucureşti. în volumul Mielu Zlate (coordonator). Les Editions Liaisons. 2000. prefaţă de Lazăr Vlăsceanu. Paris.. Ion Postolache. Raluca Aron. no.R. Edition Hommes et Techniques. Bucureşti. al. Golu Pantelimon. 81. Berkshire. în Pierre De Visscher. Explorations in the Theory of Social Mouvements and Revolution. 79.. 83. 87. Longman Group UK. Hillsdale Elbaum. în volumul Zlate Zlate Mielu (coordonator).M. Editura Polirom. 47. Texte de bază.T. Social Forces. Golu Mihai. Bennett R. Geschwender J. Business Publications... Bucureşti. Polirom. 84. 2001. Lafaye Claudette. Harrington-Mackin Deborah. Leadership. Goffman Erving..R. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. 71. 76. Editura Ex Ponto.69. Houghton Mifflin Company. Heifetz A. Managementul marketingului. Traducere Niculiţă Damaschin. Editura Didactică şi Pedagogică. 82. 1998. Fischer C. Intervenţii dirijate asupra grupului. în volumul De Visscher Pierre. Motivation and Strategy. Management. 73. The Work of Leadership in Harvard Business Review on Leadership. 1978.. 2000. Editura Polirom. 89. Gélénier O.W. 1998. Ronald. 77. Editura Economică. Psihologia vieţii cotidiene. Iaşi. Bucureşti. Texte de bază. 222 . Sociologia organizaţiilor. Golembiewski R.. 72. Polirom. The McGraw-Hill. Psihologie socială. Polirom. 78. Texte de bază. Houghton Mifflin Co. Hendrikse George. 1991..D. 1968.. Comportament organizaţional. Foundations of personnel/Human Resource Management. Boston. Inc.. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Stratégie de l’entreprise et motivation des homes. 1991. Conflictul. Co-ordination. Griffin R. 88. 74. Texas. Paris. D. 2001. Boston. Iaşi. D.T. Iaşi. Terora. Ickes W. Bucureşti. 1997. Kotler P. 1998. Editura Polirom. 1990.F. Golu Pantelimon. 90. James. Harrington S. 1984. Igalens J. Audit des ressources humaines. Fundamentele psihologiei sociale. Editura Teora. 91. 1996.. Traducere Ioan Ursachi.. Aurora Damashin. Traducere de Simona Drăgan şi Laura Albulescu. 80. 1974. Glueck W. Laurie L. Graham H. Teora. 1996. Forsty.. 70.H. Johns Gary.. Ivancevich J. Economics and Management of Organizations. et al. 86. Forsty. Golu Pantelimon. Traducere de Mihaela Zoicaş şi Elisabeta Stănciulescu.. Harvard Business School Publishing. Psihologia la răspântia mileniilor. 2003. Education.ro. 2001. Iaşi.J. 2001. Harrington H. Harvey J. Human Resource Management. Bucureşti. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor.

Bucureşti. Studiu experimental privind activitatea de conducere şi viaţa de grup. White Ralph. 109. Goodyear Publishing. Bennis and Edgar H. Schein. Bucureşti. Mathis R. Leadership and Motivation. Editura Babel. Ce mică-i lumea. Texas. MIT Press. Mannen V.. Lungescu Dan. în De Visscher Pierre. 2001.T. Bucureşti. Texte de bază. Bucureşti. Editura ANTET XX PRESS. Pierre De Visscher.A. Lefter V. 1966. O nouă forţă. 1997. Editura Economică. et al. Bucureşti. Bucureşti. Managerul intuitiv. Paris. 110. with the colaboration of Caroline McGregor. Paina Nicoleta. Majourdies C. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Prise collective de décision des groupes. Business Publications. Editura Economică. hiver 1980-1981. Dinamica grupurilor. Ileană Ioan. Raport asupra cunoaşterii (subtitlu). 2001. 2001. 103. Decizii manageriale. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Vingt criteres pour choisir un cadre superieure.. Human Management. A Diagnostic Approach. Schein E. Polirom. Texte de bază. Editura Economică. Milkovich G. Joldeş Remus. Career development. Iaşi. 1964. Adrian Neculau (coordonatori) Dinamica grupurilor. Lippitt Ronald... Press. 104.92. 2001. 96. Eficienţa interviului. 93. Bucureşti. Managementul resurselor umane. 1988. R. 98.. 1999. Editura Babel. 1995. Editura Universităţii „1 Decembrie 1918“. Procesul de interacţiune. Polirom. Robert. 1978.F. Bucureşti.. Frontiere în dinamica grupurilor (I). Un proces integrativ bazat pe contexe. 1998. Le Saget Meryem. 112. 99. dinamica grupurilor şi coordonarea proiectelor. Bucureşti. Lodge David. Postfaţă şi note de Geoge Volceanov. Bucureşti. 97.. Managementul resurselor umane. Traducere Mariana Tabacu. Personnel.. Levinson H. 9. Mockler J. Texte de bază. Polirom. Traducere Carmen Dinu Lucreţia. Editura Polirom. 223 . 95. Ediţie îngrijită de Ioan Andone. Alba Iulia. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale al firmei. Editura Didactică şi Pedagogică.. 100.J. et al. Lipovetsky Gilles. Mărăcine Virginia. Edited by Waren G. 1993.H.R. Edition Homme et Techniques. Condiţia postmodernă. 105. Managementul resurselor umane. 108. nr. Le Bon Gustave. 2001. condiţie pentru reuşita selecţiei personalului companiei. Manolescu A. Harvard l’Expansion. 1993. Editura Polirom. New York. 2001. Maier N. Texte de bază. Traducere şi prefaţă de Ciprian Mihali. în volumul De Visscher Pierre. Inc. 107. Bucureşti. în De Visscher Pierre. Amurgul datoriei. Psihologia mulţimilor. Lewin Kurt. Manolescu A. Leroy Jean-François.. Hinescu Arcadie.. Lyotard Jean-François. 111. Dezvoltarea echipei.. 1996. Traducere şi prefaţă de Victor-Dinu Vlădulescu. 2000. Mihuţ Ioan (coordonator). J. Neculau Adrian (coordonatori). 106. 1998. Bucureşti. 101. Filipeştii de Târg. Business Tech International. 1998. Editura Economică. Maisonneuve.. Editura RA. Management. Management strategic multinaţional. Iaşi. McGregor Douglas. 94. Traducere. în volumul Pierre De Visscher. 102.

I. nr. 118. Managementul resurselor umane. Colombelles.. Person Prentice Hall. Gestion. 134. 1995. 1984.W. Éditions EMS. Isaic-Maniu Alexandru.A. 4. Wayne. 1996. Calităţile umane şi relaţiile publice. Manual de psihologie socială. 1993. Epoca maselor. Pop Al. 1990. Institutul european. Bucureşti. Neculau Adrian. L’artiste. 1994. Nica. 2001. PUF. Moscovici Serge. Extras din Jean-Leon Beauvois. 1999. Nicolescu O. Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. Mondy R. Un levier pour l`entreprise. New Jersey. Aspecte contemporane. Editura Didactică şi Pedagogică. Press Universitaires de Grenoble. 2003..M. Bucureşti. Psychologie Sociale. Collection „Pratiques d`Entreprises“ dirigée par Luc Boyer. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. New Jersey. Inc. On Social Control and Collective Behavior in R. 129. Premeaux R. Beauvois Jean-Léon. 2003. 2001. Vol. Pârvu Ilie. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Human resource management. Editura Polirom. 116. O`Rourke S. Person Education. 1993. PUF. Myers D. 1986. Bucureşti... Iaşi. Neculau Adrian. Second Edition. Editura Didactică şi Pedagogică R.. mai. Paris. Managementul firmei. 1989. Les representations sociales. 224 . Editura Economică.. 125. Bruxelles. Human Resoureces Management Principles and Practice.. Polirom. Psihologie Socială. 132.. Psychologie Sociale. 2000. l’artisan et le tehnocrate.. 133. Editura Condor. 2001. Filosofia comunicării. PUF. 126. Valoriser les compétances. Măsurarea performanţelor profesionale. în volumul De Visscher Pierre.. Paris. Management.113. Popescu Sorin. 1967. Moscovici Serge. University of Chicago Press. Noe M. Editura ALL. Bucureşti. Psihologia muncii. Des representations collectives aux representations sociales en D. Jodelet. 120. Editions Vuipert – Gestion. Chicago. 130. 2002. Iaşi. 117. Management communication. 115. 136. Iosif Gheorghe. Neculau Adrian (coordonator). Le coaching. 128. Gestion des ressources humanines. 122. Drăgulănescu Nicolae. Paris. Neuman H. Coeziune şi normativitate. Moldovan – Scholtz Maria. 114. Pitcher P. Nicolae. 2000. et al. Oberlé Dominique. 1994. Turner. Commerce Clearing House. 1996. 127. pp. Eight edition. 1992. 76-90. Park R. 135. 121. nr. 1996. Memoria pierdută. Shane. Texte de bază. Nicolescu O. Robert. La psychologie sociale. Eseuri de psihologia schimbării. Petrescu I. Management. Iaşi. P. Lefter Viorel. 2001. Peretti J. 131.H. 12.. 124. Editura Polirom. 1990. Bucureşti. Business Tech Intrenational. 119. 137.. Moscovici Serge. Pitariu D. Olaru Marieta. Paris. A Case-Analysis Approach. Moscovici Serge. Bucureşti. James IV. 123. Roncea Cristian. 1993. Prentice Hall. Bucureşti. Piolle Jean-Marie. Editura Polirom. Ce trebuie să ştim despre interviu. Iaşi. Idei de afaceri. Press. Roncea Luminiţa. DeBoeck Université. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Moysson Roger.

Iaşi. Rotariu Traian. 2003. Ipostaze. Modalităţi de reducere. în volumul De Visscher Pierre. Management. 145. Purcărea Anca Alexandra et al. Developing a Strategic Approach. Comunicare şi negociere în afaceri. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Polirom. Dezvoltarea grupului.. Editura Teora. F. 1991. Tapia C. 141. Editura Comunicare. Observaţie şi teorie. Psihologia managerială. 2000. Boulard F. Bucureşti. 144. Téstez votre competences de manager. Reedin J. Stăncioiu Ion. Managementul resurselor umane..ro. 32..D. Managementul resurselor umane. 160. 1997. Metode. 1996. Grupul de formare şi orientare rogeriană. Tribuna economică.. Personnel. I. Militaru Gheorghe. 149. Paris. Iaşi. 2003. INSEP Editions. Howard. Polirom. 151. Editura Polirom. Iluţ Petre. Texte de bază. Stog Larisa. Managementul resurselor umane.. 155. Texte de bază. Iaşi. 1998. 2001. Bucureşti. Rondeau A. Gérer des employés qui font problème. London... Cuza“. Susan Albers Mohrman et al. 1995. 159. Top Edition. Bucureşti. 1996. Bucureşti. Management et Sciences Humaines. 226. San Francisco. Universitatea „Al. 2004. Sahuc L. nr. Editura Economică. Creativitate şi inteligenţă emoţională. 147. fevr. Rusu C. Elemente fundamentale. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Paris. 2003. Chişinău. 2001. Kogan Page Limited. Editura Economică.. 156. Bucureşti. Editura BREN. Teorie şi practică. Factori. Popescu M. 225 . 1991. Management. Sadler Tony. Riscul în activitatea economică. Cluj-Napoca. Editura Mesagerul. 1987. 140. 143.. 139. Saint-Arnaud Z.S. Bucureşti. Iluţ Petru. Rev. Comment identifier les futurs managers? Une approche par les contreindicattions. Roussel. Tehnici.W. Revue Gestion. Le pilotage de la carrière. 1994. Editura Expert. Traducere de Speranţa Brânduşa Doboş. oct. Popescu Dan... Stevenson H.. 154. Les Éditions d`organization. nr. Editura Polirom. Sociologie. 157. în volumul De Visscher Pierre. Human Resources Management. Prunea Petru. Editura Economică. Rotariu Traian. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Bucureşti. 142.138.. 153. 1980. et al. Bucureşti. Caluschi Mariana (coordonatori).spaţiu analitic. Riscul deciziei strategice în managementul modern.. 2002. Paris. Concepte. Rouchy Jean Claude. F. et al. Stanciu Şt. A mânca sau a fi mâncat. Roco Mihaela. Traducere Olivia Cristina Podobea. Iaşi. 1996. une habileté à développer. 1992. 150.. 1992. 146. 2000. Thierry M. Editura Polirom. Editura Cartier. Designing Team – Based Organizations. Jossey – Bass Publishers. Paris. Grupul . 148. Rotaru A. 152. Bucureşti. Managementul resurselor umane. 2001.. 158.

Bucureşti. 1990.. 168. Organizaţiile şi cultura organizării.. reprodusă în rezumat în volumul Teorie organizaţională. 2003. Henderson şi T. Zlate Mielu.G. Prentice Hall. 2002. 1947. 170. Weiss D. Traducerea textelor: Florin Bondar. 1998. Thompson L. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Academiei. Bucureşti. New Jersey. Les Editions d’Organisation. 169. Al treilea val. 176. Paris. Bucureşti. 60. Mihai Păunescu. USA. 2004. et al. Vlăsceanu Mihaela. reprodusă în Derek S. 1974. Zorlenţan Tiberiu. Vlăsceanu Mihaela. Autoritate legitimă şi birocraţie. Leigh. Iaşi. Managementul organizaţiilor. Bucureşti. Claudiu Tufiş. Colwill L. A guide for managers. Making the team. Hoboken. Irina Fărcăşanu. Femeile în management. Michaels Beth. 164. 177. Selected Reading. Flipeştii de Târg şi LUCMAN. Editura Ştiinţifică. după The Theory of Social and Economic Organization. 1988. Editura Economică... Management cultural. Ware Jim. Organizaţii şi comportament organizaţional. How to Assure Better Decisions Your Company. o prespectivă psihosocială. Pearson Education International. 163.161. Zaiţ Dumitru (coordonator). pp. Parsons. Bucureşti. lucrare apărută cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Toffler Alvin. 174. Iaşi. 1997. 171. Inc. Bucureşti. Traducerea: Georgeta Bolomey şi Dragan Stoianovici. Facultatea de Ştiinţe Politice. Strategic Entrepreneurship. 1993. no. Inc. Dezvoltarea umană a întreprinderii. Bucureşti. 162. 1996. La fonction ressourses humaines. Incertitudinea. John Wiley & Sons. 175. 2003. The Free Press. Philip. Burduş Eugen. 1998. Decision Management. Zimbardo P.. 167. 165. Leadership şi management. 178. Vinnicombe Susan. Selecţia textelor şi Prefaţa Mihaela Vlăsceanu. Managers and Leaders: Are They Different? în Harvard Business Review on Leadership. 172. Building a Winning Culture for Long-Term Success. Traducerea în limba română de Augustina Fuerea. 1980. Editura TREI. 173. 2004. John Wiley Sons. Involvement and Communication Discrepancy as Determinants of Opinion Conformity in Journal of Abnormal and Social Psychology. Organization Theory. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Boston.M. Wickham A. 226 . 2004. 328-340. fourth edition. Editura Holding Reporter. Zamfir Cătălin. Valorizarea diferenţelor culturale. Bucureşti. Financial Times. Editura Paideia. Zaleznik Abraham. Zamfir C. Bucureşti. Vlăsceanu M. 1999. Frank. Harvard Business School Publishing. 2001. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. 1960. Editura ANTET XX PRESS. Primer Dale. Yates J. Weber Max. tradusă şi editată de A. 179. Căprărescu Gheorghiţa.. Psihologia organizării şi conducerii.). Pugh (ed. 166. London. fără an de apartiţie. Teodora Ene. Investment Leadership. Editura Politică. Culegere de texte. Nina.. Editura Polirom. Zamfir Cătălin.

The Wharton School of the University of Pennsilvania. *** Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie. 227 . RO971-01. 181. FIMAN/ECUME. 183. Ministerul Culturii România. Rentrop & Straton. NOMISMA. 1995. 2000. *** Harvard Business Review on Leadership. 1998. Programul „Dimensiunea culturală a democraţiei“. Luiza Kraft şi Oana Popescu. Bucureşti. London Business School. Harvard Business School Publishing. Boston. *** Note on Organization Structure. Harvard Business School. *** Manual – Bazele managementului cultural. 182. 9-491-083 Review June 30. Traducere Cristina Dogaru. IDM International.180.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful