PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN
PENGAMATAN

PENGAMATAN

Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak, ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.

Janet W. Learner (1971) “Children With Learning Disabilities” Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera dengan bantuan kuasa intelek. .

KOMPONEN DAN JENIS-JENIS PENGAMATAN .

Diskriminasi penglihatan Ingatan penglihatan .

Diskriminasi pendengaran Ingatan pendengaran .

Koodinasi motor kasar Koodinasi motor halus .

.

warna. huruf dan nombor Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan seperti susunan huruf-huruf dalam perkataan. nombor dan perkataan. saiz. Ketidakbolehan membeza kedudukan sesuatu bentuk. huruf. INGAT KEMBALI ORIENTASI KEDUDUKAN TURUTAN .DISKRIMINASI Ketidakbolehan membezakan bentuk. Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati.

nombor. ATAU nombor. .MENYUDAH Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau objek. huruf. perkataan atau ayat. perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan. Ketidakbolehan menentukan objek atau nombor dari latar belakang sesuatu gambar atau rajah. MELENGKAPKAN MENYALIN RAJAH LATAR BELAKANG KOORDINASI MOTOR MATA TANGAN Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk.

perkataan dan gambar. nombor. PEMBALIKAN Ketidakbolehan membezakan bentuk asal sesuatu bentuk.PERTALIAN JARAK (RUANG) GAMBAR BERSIRI Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz. jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. huruf. . Ketidakbolehan mengikut cerita dari satu babak ke satu babak yang lain.

.MAZING ATAU CARI JALAN KELUAR Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah. BENDA TERSEMBUNYI Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah yang abstrak.

Ketidakbolehan mengenal dan membezakan bunyi sebutan. Ketidakbolehan mengenal arah bunyi (jauh & dekat). . Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya. DISKRIMINASI Ketidakbolehan mengingat bunyi-bunyi yang Didengar. rentak irama dan intonasi yang berlainan.

Ketidakbolehan bertindak balas apa yang dilihat atau didengar. lukisan dan jahitan. .Ketidakbolehan dalam pergerakan badan secara Automatis. MOTOR KASAR Ketidakbolehan untuk mengurus tugas-tugas atau kerja-kerja yang memerlukan kawalankawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalam tulisan.

.

FAKTOR INTERNAL •Minat dan kecenderungan serta perhatian kanak-kanak •Keupayaan tenaga. tekanan emosi dan penglihatan •Kerosakan pendengaran dan penglihatan FAKTOR EXTERNAL •Kurang pendedahan •Kurang rangsangan (dorongan) .

.

• Membuat keputusan terburu-buru. • Lemah koordinasi motor mata tangan. • Kesukaran mengaitkan pengalaman dengan situasi baru. . • Ketidakbolehan membuat keputusan secara am. • Cepat lupa.• Lambat membuat sesuatu pengolahan seperti pengkelasan mengikut jenis.

• Lemah dalam diskriminasi pendengaran. . • Lambat membuat kerja. • Berfikir terlalu lama sebelum memulakan sesuatu kerja.• Sukar memahami undang-undang / peraturan permainan. • Lambat untuk menukar tumpuan perhatian dari satu situasi kepada situasi yang lain.

.• Kadang-kala menunjukkan sifat kurang bekerjasama. • Membuat sesuatu kerja tanpa mengetahui di mana harus berhenti. • Sering kali terlanggar alat-alat dalam darjahnya.

Benda tersembunyi KEMAHIRAN PENGAMATAN . Diskriminasi yang sama 2. Ingat kembali 5. Diskriminasi yang ganjil 3. Menyalin 9.Mazing atau cari jalan keluar 15.Gambar bersiri 13.1. Turutan 7. Orentasi kedudukan 6.Pertalian jarak atau ruang 12.Kekalan atau keabadian bentuk 14. Rajah latar belakang atau bertindih 10. Menyudah atau melengkapkan 8. Diskriminasi saiz 4.Koordinasi motor mata tangan 11.

Diskriminasi yang sama .

Diskriminasi yang ganjil .

Diskriminasi Saiz .

Ingat Kembali .

Orientasi Kedudukan .

Kekalan Dan Kedudukan Bentuk Cari 5 orang kenit yang terdapat dalam gambar ini .

Turutan .

Melengkapkan .

Rajah Latar Belakang Atau Bertindih .

Koodinasi Motor Mata Tangan .

Pertalian Jarak .

Mazing atau Mencari Jalan Keluar .

Gambar atau Objek Tersembunyi Cari huruf S. daun . topi. gelas. kasut. pensel.

Ingat Kembali .

Ingat Kembali .

.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful