DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MAHARASHTRA STATE

3, Mahapalika Marg, Elphinstone Technical Highschool, Mumbai - 400 001
Provisional Merit List for Admission to Direct Second Year of Four Year Degree Courses in Engineering / Technology for the year 2010-11
Published on 18/08/2010

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

(%)

(%)

(%)

(%)

1

DSE1032558

NAIK RADHIKA DHARMESH VANDANA

95.80

75.33

77.33

77.33

3

1

S00001

302

1

S00001

2

DSE1013188

JALGAONKAR NADEEM MOHAMMED
SADIQUE

94.40

70.46

82.00

92.00

1

1

S00001

101

1

S00001

3

DSE1032675

KAKIRDE BHAGYASHRI GANESH

93.93

84.77

94.00

96.00

3

2

S00002

301

1

S00001

4

DSE1032937

GUNJIKAR NAMRATA CHANDRAKANT

93.76

89.54

98.67

97.00

3

3

S00003

302

2

S00002

5

DSE1019176

DHANSHRI D BABAR

93.00

90.00

92.50

96.67

3

4

S00004

304

1

S00001

6

DSE1043898

BHAVSAR HEENAL KANDARP

92.97

82.00

96.00

90.00

3

5

S00005

301

2

S00002

7

DSE1006613

KOTHARI CHANDRABALA PRAVIN

92.94

88.62

97.33

95.00

3

6

S00006

302

3

S00003

8

DSE1043957

GALA FEMIN HEMANT

92.90

81.23

95.33

94.00

3

7

S00007

301

3

S00003

9

DSE1035709

PATEL VIRAL SUBHASHCHANDRA

92.83

85.85

96.00

98.00

3

8

S00008

301

4

S00004

10

DSE1026168

DESHPANDE ABHINAV VINOD

92.73

82.46

94.67

91.00

3

9

S00009

302

4

S00004

11

DSE1020006

SHOEB JAMEEL KHAN SALEEM KHAN

92.57

70.67

82.00

83.33

4

1

S00001

401

1

S00001

12

DSE1041197

DHANASKAR ASHUTOSH ARVIND

92.53

80.77

91.33

86.00

4

2

S00002

401

2

S00002

13

DSE1046295

MULLA AFSHAN SABHA MOHD YUSUF IQBAL
BANU

92.50

77.07

78.00

91.33

3

10

S00010

302

5

S00005

14

DSE1001306

KULKARNI BHAGYASHRI
CHANDRASHEKHAR

92.47

91.08

95.33

98.00

3

11

S00011

302

6

S00006

15

DSE1023960

THAKKAR SAGAR RAMESH

92.30

86.46

98.00

96.00

3

12

S00012

302

7

S00007

16

DSE1046202

ANUJ DIGAMBER SAKHARDANDE

92.25

84.77

96.00

95.00

3

13

S00013

302

8

S00008

17

DSE1030201

MERCHANT ALIAKBAR YAHAYA

92.24

78.00

93.33

96.00

3

14

S00014

302

9

S00009

18

DSE1043280

RAUT NIKHIL GUNVANTRAO

92.20

76.00

84.67

82.00

2

1

S00001

201

1

S00001

19

DSE1046065

MAKWANA RAJ PRAKASH

92.17

86.53

95.33

95.33

3

15

S00015

302

10

S00010

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 1 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

20

DSE1045625

VIGNESH D

92.17

62.20

45.00

52.00

3

16

S00016

302

11

S00011

21

DSE1046067

BAVISKAR JAYPAL JAGDISH

92.08

89.20

90.00

96.67

3

17

S00017

302

12

S00012

22

DSE1035519

RAUT MANALI SANJAY

92.07

87.38

89.33

95.00

3

18

S00018

301

5

S00005

23

DSE1032548

DAREKAR MUKTA MILIND

92.06

86.62

98.67

93.00

3

19

S00019

302

13

S00013

24

DSE1041087

TEKADE PUJA SAHEBRAO

92.00

89.08

96.00

92.00

3

20

S00020

301

6

S00006

25

DSE1023947

KHAKHRA KRIPSU VIJAY

91.94

81.38

91.33

92.00

3

21

S00021

302

14

S00014

26

DSE1034478

ALPHANSO NIKITA NAWLEX

91.90

89.60

98.00

91.33

3

22

S00022

302

15

S00015

27

DSE1016970

OJHA SARVESH KAMALNARAYAN

91.88

84.92

96.67

97.00

3

23

S00023

302

16

S00016

28

DSE1043150

ANKITA ARVINDRAO DESHMUKH

91.88

78.46

94.67

93.00

1

2

S00002

101

2

S00002

29

DSE1001334

SHAIKH MAHAPARA AYESHA TAJAMMUL

91.82

87.23

92.00

97.00

3

24

S00024

302

17

S00017

30

DSE1046452

BAGLE SMITA PRADEEP SUJATA

91.80

78.27

69.33

82.00

3

25

S00025

302

18

S00018

31

DSE1042614

SHAH PARTH SUNIL

91.79

68.15

94.67

94.00

3

26

S00026

301

7

S00007

32

DSE1046139

PRATIK SATISH SHARMA

91.75

83.08

96.67

97.00

3

27

S00027

302

19

S00019

33

DSE1023075

KALE NUPUR ASHOK

91.69

86.77

88.00

94.00

3

28

S00028

302

20

S00020

34

DSE1042615

SHAH PRATIK ALPESHKUMAR

91.66

80.31

92.67

90.00

3

29

S00029

301

8

S00008

35

DSE1032539

GIDH PRACHEE NITYANAND

91.59

87.23

95.33

90.00

3

30

S00030

301

9

S00009

36

DSE1043593

SINGH POOJA RAMSINGH

91.58

80.00

97.33

91.00

3

31

S00031

302

21

S00021

37

DSE1032525

SAWANT PRANOTI PRAMOD

91.58

79.08

86.00

90.00

3

32

S00032

302

22

S00022

38

DSE1001309

KOTHARI POOJA MADANLAL

91.53

88.31

92.00

93.00

3

33

S00033

302

23

S00023

39

DSE1034274

DEVADIGA SANDEEP SHANKAR

91.52

82.00

92.67

92.00

3

34

S00034

302

24

S00024

40

DSE1043307

PASEBAND SAYALI SAGAR

91.47

81.85

86.67

92.00

3

35

S00035

302

25

S00025

41

DSE1046489

PRATIMA HANUMANTA CHANDRAMMA

91.40

66.53

66.00

78.67

3

36

S00036

302

26

S00026

42

DSE1006912

GOUR KHUSHBOO RAJENDRA

91.39

76.62

81.33

87.00

3

37

S00037

302

27

S00027

43

DSE1032567

SHAH BHAVIK HARSHAD

91.38

84.46

95.33

93.00

3

38

S00038

301

10

S00010

44

DSE1001307

KHARAT SAYLI SUKHADEO

91.35

88.77

98.00

89.00

3

39

S00039

302

28

S00028

45

DSE1032542

DAKRE PANKAJ VISHNU

91.31

84.77

92.67

92.00

3

40

S00040

301

11

S00011

46

DSE1032968

DAVE NIRAV MUKESH

91.27

84.15

94.67

97.00

3

41

S00041

302

29

S00029

47

DSE1016861

SHUBHADA EKNATH SAWANT SUNANDA

91.20

83.20

79.33

92.67

3

42

S00042

302

30

S00030

48

DSE1016860

RANE JYOTI JAGDISH JAYA

91.20

78.40

83.33

90.67

3

43

S00043

302

31

S00031

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 2 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

49

DSE1041537

NAMRATA JAYANTILAL RAJANI

91.17

90.46

98.67

99.00

3

44

S00044

301

12

S00012

50

DSE1048083

VISHWAKARMA VIKAS LALMAN

91.15

87.08

92.00

96.00

3

45

S00045

302

32

S00032

51

DSE1009014

HARDIKAR ANAUSHKA NEERAJ

91.15

85.08

96.00

93.00

3

46

S00046

302

33

S00033

52

DSE1006978

TEMBHARE PRACHITI MORESHWAR

91.13

84.92

92.00

94.00

3

47

S00047

302

34

S00034

53

DSE1041440

DHORE VIRAJ SANJAY

91.13

84.31

91.33

97.00

3

48

S00048

302

35

S00035

54

DSE1035509

DMELLO NIELET XAVIER

91.10

90.46

94.67

94.00

3

49

S00049

301

13

S00013

55

DSE1026008

NANDURKAR ANVAY RAMESH

91.03

80.92

88.67

94.00

3

50

S00050

302

36

S00036

56

DSE1043143

PARWANI VISHAL RAMCHANDRA

91.03

71.07

62.67

88.00

3

51

S00051

302

37

S00037

57

DSE1022271

DESHPANDE KAVITA VINAYAK

91.02

87.85

88.67

93.00

3

52

S00052

302

38

S00038

58

DSE1032550

MULAY SALONI SURESH

90.91

86.31

98.00

94.00

3

53

S00053

302

39

S00039

59

DSE1041279

KAKPURE ROSHNI ARUNRAO

90.91

81.23

95.33

95.00

3

54

S00054

302

40

S00040

60

DSE1007849

JAIN PRIYA VIJAYKUMAR

90.91

76.15

80.00

87.00

3

55

S00055

302

41

S00041

61

DSE1041195

BHANDARKAR NIKHIL CHANDRAKANT

90.87

84.31

94.00

82.00

4

3

S00003

401

3

S00003

62

DSE1032654

MAHIMKAR PRASAD ASHOK

90.87

82.92

96.00

91.00

3

56

S00056

301

14

S00014

63

DSE1008577

THAKKAR ANKUR KISHOR

90.85

86.62

98.00

95.00

3

57

S00057

302

42

S00042

64

DSE1019175

BABAR BHAGYASHREE RAMCHANDRA

90.83

65.38

62.67

75.00

3

58

S00058

304

2

S00002

65

DSE1016859

SARVAIYA MAYURI PRADEEP CHETANA

90.80

81.60

81.33

86.00

3

59

S00059

302

43

S00043

66

DSE1016546

POL BHAVANA SHIVAJI VANDANA

90.80

66.27

63.33

69.33

3

60

S00060

302

44

S00044

67

DSE1006679

BHAISARE SHRUSTI VIJAYKUMAR

90.79

81.38

93.33

87.00

3

61

S00061

302

45

S00045

68

DSE1034495

RANE POOJA PRADEEP

90.76

89.47

92.00

93.33

3

62

S00062

302

46

S00046

69

DSE1048159

IDNANI PRAKASH BALRAM

90.73

87.38

94.00

88.00

3

63

S00063

301

15

S00015

70

DSE1032842

KHATAV GARGEYEE NARAYAN VIJAYALAXMI

90.70

79.47

71.33

88.00

3

64

S00064

302

47

S00047

71

DSE1023504

SAHU NISHA KUMARI SAIBA

90.69

89.85

98.00

97.00

3

65

S00065

302

48

S00048

72

DSE1043848

DESAI JEKIN KETAN

90.67

80.77

91.33

90.00

3

66

S00066

302

49

S00049

73

DSE1001479

MEHTA KHUSHBOO KEWALRAI

90.65

91.38

92.00

95.00

3

67

S00067

302

50

S00050

74

DSE1013292

PANDEY SONAKSHI BHANUPRAKASH

90.62

86.62

92.00

95.00

3

68

S00068

301

16

S00016

75

DSE1002143

VEER ANJALI SUNDARDAS

90.62

82.62

97.33

78.00

3

69

S00069

301

17

S00017

76

DSE1005864

LAKHE MADHURA RAJU

90.61

73.73

72.67

71.33

3

70

S00070

302

51

S00051

77

DSE1043768

PARMAR KAUSHIK PRAVINBHAI

90.60

85.54

89.33

90.00

3

71

S00071

301

18

S00018

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 3 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

78

DSE1040530

SHIRKE SAGAR NAMDEV

90.60

68.40

56.00

61.00

1

3

S00003

101

3

S00003

79

DSE1001086

SONUNE DEEPALI SHANKAR

90.59

89.54

95.33

91.00

3

72

S00072

301

19

S00019

80

DSE1008622

NAIK SAURABH RAMESH

90.56

82.53

95.33

92.00

3

73

S00073

301

20

S00020

81

DSE1002339

PORE DIVYA KISHOR

90.53

84.00

90.00

84.00

3

74

S00074

301

21

S00021

82

DSE1016544

INGALE MAYURI SOPAN MANGALA

90.50

72.13

68.00

72.00

3

75

S00075

302

52

S00052

83

DSE1032946

TIMBADIA KHYATI HITESH

90.48

85.08

96.00

96.00

3

76

S00076

302

53

S00053

84

DSE1007773

CHAUDHARI BHUSHAN ANIL

90.48

60.00

47.33

62.67

3

77

S00077

301

22

S00022

85

DSE1044325

KANJAN RAJESH ROOPCHAND

90.47

89.38

98.67

95.00

3

78

S00078

301

23

S00023

86

DSE1043917

MEHTA BHAVIN VIJAY

90.47

85.08

95.33

94.00

3

79

S00079

301

24

S00024

87

DSE1009625

KALRA JASBIRKAUR AMARJITSINGH

90.47

84.92

96.67

90.00

3

80

S00080

301

25

S00025

88

DSE1026515

TILAVI PRIYA SHRIKANT

90.42

88.00

96.00

94.00

3

81

S00081

302

54

S00054

89

DSE1043092

DHAKADE ASHISH VILASARAO

90.42

77.08

79.33

85.00

3

82

S00082

302

55

S00055

90

DSE1012769

AGICHA LAXMI RAJKUMAR

90.41

88.15

98.67

98.00

3

83

S00083

301

26

S00026

91

DSE1032724

MHATRE SUMEDH PRAVIN

90.41

75.08

78.00

86.00

4

4

S00004

401

4

S00004

92

DSE1008029

CHILE KUNDAN NAMDEV

90.40

71.87

61.33

72.67

1

4

S00004

101

4

S00004

93

DSE1012345

SHAIKH SHOAIB IQBAL

90.38

83.69

89.33

90.00

3

84

S00084

302

56

S00056

94

DSE1016727

PANDEY PRASHANT KRISHNAKUMAR

90.38

81.69

95.33

94.00

3

85

S00085

305

1

S00001

95

DSE1032950

PARKAR NIHARIKA PRAKASH

90.34

83.23

90.67

95.00

3

86

S00086

301

27

S00027

96

DSE1003950

KONDEKAR NAMDEV SADASHIV

90.31

90.00

96.67

96.00

4

5

S00005

401

5

S00005

97

DSE1032257

HIREMATH IRAYYA SATVEERAYYA

90.30

72.77

80.00

71.00

3

87

S00087

302

57

S00057

98

DSE1028579

DESAI SHWETA ARUN

90.29

76.13

74.67

88.00

3

88

S00088

302

58

S00058

99

DSE1016815

MAMANIYA JINAL JAGDISH

90.28

86.46

93.33

94.00

3

89

S00089

301

28

S00028

100

DSE1035681

DESAI DARSHAN BHARAT

90.28

84.31

95.33

94.00

3

90

S00090

301

29

S00029

101

DSE1009446

PATIL SHALAKA VIJAY

90.25

91.23

98.00

97.00

3

91

S00091

301

30

S00030

102

DSE1013485

TALSANIA MIHIR JAYESH

90.24

84.92

97.33

95.00

3

92

S00092

302

59

S00059

103

DSE1043604

MODI DEEP BHAVESH

90.24

84.15

96.67

93.00

3

93

S00093

302

60

S00060

104

DSE1019848

PATHAK AVINASH NARAYAN

90.21

88.92

92.67

94.00

3

94

S00094

301

31

S00031

105

DSE1043266

JOSHI ABHIJEET HARIHAR

90.20

79.38

86.00

92.00

4

6

S00006

401

6

S00006

106

DSE1034253

KANIKDALE KASTURI RAJAN

90.19

75.20

82.67

84.00

3

95

S00095

302

61

S00061

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 4 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

107

DSE1032722

SAYED HYDER ALI SHAH AFSAR

90.16

67.20

68.00

79.33

4

7

S00007

401

7

S00007

108

DSE1022797

SABNIS KSHAMA UDAY

90.12

78.80

74.00

81.33

3

96

S00096

302

62

S00062

109

DSE1034500

TAWDE ADITYA RAMESH

90.10

83.07

89.33

90.67

3

97

S00097

302

63

S00063

110

DSE1013419

KAMAT MALVIKA MAHESH

90.10

81.73

86.00

89.33

3

98

S00098

302

64

S00064

111

DSE1034440

KALEKAR PRITAM PRADIP

90.10

77.85

96.67

79.00

1

5

S00005

101

5

S00005

112

DSE1009777

DAYMA CHETAN ASHOK

90.10

64.40

48.67

74.00

4

8

S00008

401

8

S00008

113

DSE1041454

PANDE SNEHA VASANT

90.07

80.62

87.33

79.00

3

99

S00099

304

3

S00003

114

DSE1014137

KHAIRNAR DEEPIKA ASHOK

90.06

83.69

92.67

93.00

3

100

S00100

302

65

S00065

115

DSE1035862

BUNDE SWAPNIL PRALHAD

90.06

79.38

93.00

82.00

3

101

S00101

302

66

S00066

116

DSE1003269

BUTALE RUPALI RAMKRISHAN

90.06

60.00

74.67

78.00

1

6

S00006

101

6

S00006

117

DSE1032721

TINAIKAR AKSHAY GAJANAN

90.03

84.31

96.00

94.00

4

9

S00009

401

9

S00009

118

DSE1041512

PAWAR SAYLI DNYANDEO

90.00

90.13

95.33

92.67

3

102

S00102

301

32

S00032

119

DSE1012514

JAIN ANSHUL KANTILAL

90.00

89.08

98.00

97.00

3

103

S00103

301

33

S00033

120

DSE1023962

GANDHI NISHIT JAYESH

90.00

87.54

96.00

93.00

3

104

S00104

302

67

S00067

121

DSE1041594

NAIK TEJASWI BHALCHANDRA

90.00

87.23

94.00

89.00

3

105

S00105

301

34

S00034

122

DSE1023948

BORADE REEKITA RAM

90.00

81.85

96.00

93.00

3

106

S00106

302

68

S00068

123

DSE1032853

MEHTA PANKTI SANJAY

89.94

84.15

93.33

96.00

3

107

S00107

302

69

S00069

124

DSE1039325

WAROKAR RAHUL PRAKASH

89.94

59.33

44.00

75.33

3

108

S00108

302

70

S00070

125

DSE1032676

KULKARNI APURVA PRAKASH

89.93

88.62

87.33

88.00

3

109

S00109

301

35

S00035

126

DSE1032934

KASAT PRATIK RAJENDRA

89.93

87.08

95.33

95.00

3

110

S00110

301

36

S00036

127

DSE1035596

MHATRE BINOLI

89.93

85.54

92.00

95.00

3

111

S00111

301

37

S00037

128

DSE1043790

RAJMANE ANIKET SUNIL

89.93

85.23

90.67

85.00

3

112

S00112

301

38

S00038

129

DSE1041406

DHARANE GAURAV MADHUKARRAO

89.93

80.92

90.67

86.00

3

113

S00113

301

39

S00039

130

DSE1024799

KOLI SHRADHA VASANTRAO

89.92

89.54

98.67

98.00

3

114

S00114

302

71

S00071

131

DSE1009510

KHERUDKAR SUMANT MANIKSA

89.92

89.20

97.33

94.67

4

10

S00010

401

10

S00010

132

DSE1043889

SHAH TARAL TUSHAR

89.90

83.08

98.67

87.00

4

11

S00011

401

11

S00011

133

DSE1034498

NAIR SNEHA SHASHIKUMAR

89.90

76.40

81.33

92.67

3

115

S00115

302

72

S00072

134

DSE1023542

BHAYANI BHAVIK VYOMESH

89.88

84.00

94.67

94.00

3

116

S00116

302

73

S00073

135

DSE1041032

CHAUDHARY LATIKA KAILASRAO

89.87

88.77

93.33

91.00

3

117

S00117

301

40

S00040

Legends Used :

DTE, Mumbai

NARAYAN

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 5 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

136

DSE1012854

DABIR MOHAMMED ADIL ABDUL RAUF

89.84

87.38

98.67

97.00

4

12

S00012

401

12

S00012

137

DSE1001097

MAINDRE KALLYANEE RAJESH

89.82

88.92

92.00

90.00

3

118

S00118

302

74

S00074

138

DSE1023232

KHANDARE SURABHI JAIKUMAR

89.82

69.38

72.00

76.00

3

119

S00119

302

75

S00075

139

DSE1013165

FERNANDES JOEL WILFRED

89.81

87.60

94.67

96.67

3

120

S00120

302

76

S00076

140

DSE1046451

KHANDARE MONIKA AJAY SUNITA

89.80

56.53

66.67

58.00

3

121

S00121

302

77

S00077

141

DSE1013352

SHINDE SAGAR NAGESH

89.78

76.27

75.33

92.00

4

13

S00013

401

13

S00013

142

DSE1013326

SISODIA KAMLESH RAJMAL

89.76

87.23

98.67

96.00

3

122

S00122

302

78

S00078

143

DSE1022933

DESHMUKH SUDARSHAN ARVIND

89.76

80.92

83.33

87.00

3

123

S00123

302

79

S00079

144

DSE1043110

SAWARKAR GOPIKA LILADHARRAO

89.73

86.46

95.33

89.00

3

124

S00124

301

41

S00041

145

DSE1043070

HISARIYA RISHI RAMMOHAN

89.73

85.85

89.33

100.00

3

125

S00125

302

80

S00080

146

DSE1035892

RUMAO JENNIFER SIMON

89.72

86.00

89.33

94.00

3

126

S00126

301

42

S00042

147

DSE1041640

MOURYA AJAYKUMAR GYANLAL

89.72

81.54

96.67

94.00

3

127

S00127

301

43

S00043

148

DSE1016541

PILKE MEENAKSHI SUBHASH

89.71

64.67

53.33

69.33

3

128

S00128

302

81

S00081

149

DSE1034104

KAZI AJEEM LATIF

89.69

75.47

68.67

84.67

3

129

S00129

305

2

S00002

150

DSE1032930

RAVAL JYOTI BHARATKUMAR

89.67

88.00

96.67

97.00

3

130

S00130

301

44

S00044

151

DSE1005978

GOKHALE GAURAV SUHAS

89.66

88.13

88.00

94.00

3

131

S00131

301

45

S00045

152

DSE1023959

SHAH RONAK KIRAN

89.64

86.62

91.33

88.00

3

132

S00132

302

82

S00082

153

DSE1016545

LAKHAN CHAITALI SHEKHAR MANALI

89.60

78.67

74.00

88.00

3

133

S00133

302

83

S00083

154

DSE1012596

PALAN VINEET HARESH

89.59

85.38

92.00

97.00

3

134

S00134

301

46

S00046

155

DSE1035621

PATIL SANTOSH SADASHIV

89.59

82.77

78.00

95.00

3

135

S00135

301

47

S00047

156

DSE1008853

ANSARI MOHD AMIN MOHD SHAMIM

89.59

81.85

94.00

90.00

4

14

S00014

401

14

S00014

157

DSE1023303

SHENDE ASHISH STEPHAN

89.59

57.07

42.00

54.00

4

15

S00015

401

15

S00015

158

DSE1035665

MANJREKAR MRUDULA VIVEK

89.58

85.08

89.33

91.00

3

136

S00136

302

84

S00084

159

DSE1002180

LIMBHORE NITIN SHIVAJI

89.58

80.00

74.00

94.67

3

137

S00137

302

85

S00085

160

DSE1044671

DANDWATE PRAJAKTA BHAUSAHEB

89.56

84.46

96.67

91.00

3

138

S00138

302

86

S00086

161

DSE1001308

DEO SONAL PRAVIN

89.53

86.77

94.00

82.00

3

139

S00139

302

87

S00087

162

DSE1043340

UMAK MANISHA VIJAYRAO

89.53

83.38

86.67

85.00

3

140

S00140

301

48

S00048

163

DSE1045933

SHARMA AAKASH HAJARILAL

89.52

85.85

92.00

95.00

3

141

S00141

302

88

S00088

164

DSE1006994

GANGAR BHAVINI ARVIND

89.52

85.23

98.00

89.00

3

142

S00142

301

49

S00049

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 6 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

165

DSE1046847

PATE MAYUR SATISH

89.52

83.23

86.00

81.00

3

143

S00143

301

50

S00050

166

DSE1031117

BHANSALI SHUBHAM AJAY

89.52

81.23

95.33

91.00

3

144

S00144

302

89

S00089

167

DSE1008587

MEHTA ROHIT TRILOKSINGH

89.52

80.15

89.33

85.00

3

145

S00145

302

90

S00090

168

DSE1005387

NEVASE PRAJAKTA MARUTI

89.52

80.15

79.33

80.00

3

146

S00146

302

91

S00091

169

DSE1007660

PRADHAN PRATIK SUNIL

89.52

79.73

82.67

86.00

3

147

S00147

302

92

S00092

170

DSE1018890

SHELKE MINAXI BHARAT

89.52

78.27

80.67

91.33

3

148

S00148

302

93

S00093

171

DSE1044584

MOHIT ISHWAR LOKHANDE

89.50

85.20

91.00

88.00

3

149

S00149

302

94

S00094

172

DSE1014005

DABHADE BUDHABHUSHAN SUKHDEV

89.49

81.08

86.67

94.00

2

2

S00002

201

2

S00002

173

DSE1021128

MANE POOJA VASANT

89.47

89.23

96.67

93.00

3

150

S00150

301

51

S00051

174

DSE1001335

SHAH KHUSHBU RAJESHKUMAR

89.47

88.46

100.00

95.00

3

151

S00151

302

95

S00095

175

DSE1046187

MISHRA ROHIT SAMAYLAL

89.46

87.08

95.33

93.00

3

152

S00152

302

96

S00096

176

DSE1006303

TUPE DHANANJAY PANDURANG

89.46

84.77

87.33

94.00

4

16

S00016

401

16

S00016

177

DSE1005652

PHAPALE SAYALEE SHASHIKANT

89.45

88.92

99.33

93.00

3

153

S00153

301

52

S00052

178

DSE1018672

GADE ABHIJEET BHARAT

89.45

84.00

84.00

90.67

3

154

S00154

301

53

S00053

179

DSE1043784

SHRIMAL DRASHTI PRAMOD

89.45

82.31

84.67

90.00

3

155

S00155

301

54

S00054

180

DSE1005224

BANSAL SHRUTI SANJAY

89.45

80.46

93.33

88.00

3

156

S00156

302

97

S00097

181

DSE1009086

KANADE ROHIT RAJARAM

89.44

94.00

99.33

97.00

3

157

S00157

301

55

S00055

182

DSE1001061

VARDHAVE SHWETA SATISH

89.41

90.77

92.67

99.00

3

158

S00158

301

56

S00056

183

DSE1005137

ATTAR BENAZIR MEHBOOB

89.39

77.38

91.33

81.00

3

159

S00159

302

98

S00098

184

DSE1035598

D\\\'MELLO SUCHITA JOSEPH

89.38

85.54

98.00

95.00

3

160

S00160

301

57

S00057

185

DSE1032732

DUNGARWAL NILESH DEVENDRAKUMAR

89.38

78.77

94.00

86.00

3

161

S00161

301

58

S00058

186

DSE1035891

RATHOD HEMANGI PRAMODKUMAR

89.38

78.62

88.00

89.00

3

162

S00162

301

59

S00059

187

DSE1043976

VAZE AJINKYA KIRAN

89.35

84.00

87.33

93.00

4

17

S00017

401

17

S00017

188

DSE1046621

GORE CHINMAY CHAITANYA

89.33

91.38

94.67

94.00

3

163

S00163

302

99

S00099

189

DSE1043001

TAYWADE POOJA RAMESH

89.33

77.73

70.67

86.00

3

164

S00164

301

60

S00060

190

DSE1034255

PREMA GANDHI

89.33

67.73

59.33

86.67

3

165

S00165

302

100

S00100

191

DSE1025155

TUPKAR NUPUR CHANDRAKANT

89.33

65.69

70.00

68.00

3

166

S00166

302

101

S00101

192

DSE1016518

S NITYA IYER

89.33

55.20

34.67

72.67

3

167

S00167

302

102

S00102

193

DSE1000024

BHANDARKAR PRATIK PRAVIN

89.31

89.69

95.33

99.00

3

168

S00168

301

61

S00061

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 7 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

194

DSE1006139

KULKARNI PRATHMESH DEEPAK

89.31

86.31

96.00

92.00

3

169

S00169

301

62

S00062

195

DSE1018596

BHANGALE PRATIK DIGAMBAR

89.31

85.54

96.67

97.00

3

170

S00170

301

63

S00063

196

DSE1032975

VISHWAKARMA SURAJ KAMTA

89.31

73.23

81.33

83.00

3

171

S00171

301

64

S00064

197

DSE1032823

RAO SUPRITA VASUDEV SUBA

89.30

70.13

74.00

72.00

3

172

S00172

302

103

S00103

198

DSE1007706

PRABHU AKSHATA NARASIMHA

89.27

92.62

98.67

99.00

3

173

S00173

302

104

S00104

199

DSE1041446

CHARJAN SUMIT CHANDRASHEKHAR

89.27

87.38

96.67

92.00

3

174

S00174

302

105

S00105

200

DSE1019452

LOKARE JAYSHRI HOUSERAO

89.27

86.40

94.00

81.00

3

175

S00175

302

106

S00106

201

DSE1032780

SHETTY PRITHVI UMESH

89.27

86.31

92.67

94.00

3

176

S00176

301

65

S00065

202

DSE1042623

TASWALA KAYVAN ABHAY

89.27

85.54

97.33

95.00

3

177

S00177

301

66

S00066

203

DSE1032904

PATOLIA MONIKA MADHUKANT

89.27

85.08

96.67

96.00

3

178

S00178

302

107

S00107

204

DSE1019216

NIMBALKAR MAHESH SHANKARRAO

89.27

84.80

78.67

90.00

4

18

S00018

401

18

S00018

205

DSE1028771

UKARANDE SNEHAL ANIL

89.27

84.27

93.33

88.00

3

179

S00179

301

67

S00067

206

DSE1032376

DHANNE ANJALI BASAVRAJ

89.27

82.00

90.67

96.00

3

180

S00180

302

108

S00108

207

DSE1025360

PITRODA UTSAV RAJENDRA

89.27

81.08

78.00

87.00

3

181

S00181

302

109

S00109

208

DSE1035773

MEHTA RUSHABH MUKESH

89.27

79.23

94.67

87.00

3

182

S00182

302

110

S00110

209

DSE1015523

SALKAR SIDDHARTH VIJAY

89.27

71.73

76.00

81.33

4

19

S00019

401

19

S00019

210

DSE1044675

JADHAV PRITI SURESH

89.25

88.15

92.67

93.00

3

183

S00183

302

111

S00111

211

DSE1035999

NAIK DHANASHREE ARUN

89.24

87.08

90.00

94.00

3

184

S00184

301

68

S00068

212

DSE1034264

JADHAV SAURABH SHRIMANT

89.24

82.93

85.33

86.00

3

185

S00185

302

112

S00112

213

DSE1008590

SANSARE MANDAR SATISH

89.21

86.77

95.33

91.00

3

186

S00186

302

113

S00113

214

DSE1041184

ZANWAR AMOL SURESH

89.20

83.23

82.00

90.00

3

187

S00187

301

69

S00069

215

DSE1041409

SANKE SWAPNIL RAMESH

89.20

79.85

80.00

93.00

4

20

S00020

401

20

S00020

216

DSE1035752

GURAV DIPTI PRADEEP JYOTI

89.20

74.13

66.00

84.00

3

188

S00188

302

114

S00114

217

DSE1047338

JONDHALE KANCHAN BABUNATH

89.19

91.85

94.67

98.00

3

189

S00189

301

70

S00070

218

DSE1043880

JAINI BHADRESH VORA

89.18

87.23

98.67

96.00

3

190

S00190

301

71

S00071

219

DSE1032667

DHAIRYA DEEPAK VORA

89.18

87.23

96.67

94.00

3

191

S00191

301

72

S00072

220

DSE1035805

PARKAR NIKITA PRADEEP

89.17

85.69

90.67

97.00

3

192

S00192

301

73

S00073

221

DSE1035980

SHAH UTSAV BHARATKUMAR

89.17

83.85

94.00

91.00

3

193

S00193

301

74

S00074

222

DSE1012476

POTDAR SHANTANU RATNAKAR

89.17

80.46

90.67

94.00

3

194

S00194

301

75

S00075

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 8 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

223

DSE1034422

DHURI CHETAN SATISH

89.17

72.00

75.33

87.33

4

21

S00021

401

21

S00021

224

DSE1022847

SHAIKH ADIL ABDULREHMAN

89.15

91.73

94.67

97.33

4

22

S00022

401

22

S00022

225

DSE1045814

ZARTARGAR FAIZAN ILYAS

89.15

90.46

97.33

95.00

3

195

S00195

302

115

S00115

226

DSE1000901

ADWANI ANSHU NARAYAN

89.15

80.92

84.67

93.00

3

196

S00196

302

116

S00116

227

DSE1016829

KULKARNI PRATIKSHA PRAMOD

89.15

76.77

84.67

83.00

3

197

S00197

302

117

S00117

228

DSE1026312

GULKOTWAR ADITYA MURLI

89.15

72.00

89.33

77.00

3

198

S00198

302

118

S00118

229

DSE1019513

CHOPADE MAHESH KISAN

89.15

69.33

64.00

82.67

3

199

S00199

302

119

S00119

230

DSE1043607

AGARWAL AMIT VISHNUKUMAR

89.13

88.92

98.00

95.00

3

200

S00200

301

76

S00076

231

DSE1046210

BHATADE MAYUR MADHUKAR

89.13

87.85

90.00

98.00

3

201

S00201

301

77

S00077

232

DSE1009925

AHER SHUBHAM SURESH

89.13

81.08

89.33

89.00

3

202

S00202

301

78

S00078

233

DSE1032808

SINGH ROHIT ARUN

89.10

77.85

86.67

75.00

3

203

S00203

301

79

S00079

234

DSE1022790

CHAVHAN KIRTI MADHUKAR

89.09

81.33

86.00

84.67

3

204

S00204

302

120

S00120

235

DSE1032951

BOHRA NISHANT PRAFUL

89.08

85.85

98.67

95.00

4

23

S00023

401

23

S00023

236

DSE1008057

MULYE VINAYAK DIPAK

89.08

84.15

84.67

91.00

4

24

S00024

401

24

S00024

237

DSE1014108

PATIL YUVRAJ RANGNATH

89.08

78.77

90.00

89.00

4

25

S00025

401

25

S00025

238

DSE1034257

BHAGAT JITEN SUNIL

89.05

78.67

78.00

92.67

3

205

S00205

302

121

S00121

239

DSE1034254

SHAIKH ASMA NASIRUDDIN

89.05

77.60

78.67

80.67

3

206

S00206

302

122

S00122

240

DSE1008741

THAKKAR DHIR DILIP

89.03

90.62

98.00

97.00

3

207

S00207

302

123

S00123

241

DSE1009565

JOSHI DHANANJAY SHRINIVAS

89.03

86.77

98.67

85.00

3

208

S00208

301

80

S00080

242

DSE1041524

RATHOD JAYKUMAR CHANDRAPRAKASH

89.03

85.85

94.67

92.00

3

209

S00209

301

81

S00081

243

DSE1032762

SINGH VIKAS LALSAHAB

89.03

76.31

88.00

85.00

3

210

S00210

302

124

S00124

244

DSE1024620

SHENDKAR SUSHMA HANUMANT

89.03

75.38

92.00

93.00

3

211

S00211

302

125

S00125

245

DSE1040040

NAMPALLI PRERANA RAMESH

89.01

81.23

97.33

86.00

2

3

S00003

201

3

S00003

246

DSE1009264

PATIL SONAM SHASHIKANT

89.00

91.38

97.33

95.00

3

212

S00212

302

126

S00126

247

DSE1046221

HANCHATE MEGHA SHIVAJI

89.00

90.00

96.00

98.00

3

213

S00213

302

127

S00127

248

DSE1009716

VISHAL S KUMAR

89.00

86.31

92.67

95.00

3

214

S00214

301

82

S00082

249

DSE1001332

SAWANT MANISHA RAJENDRA

89.00

82.77

94.67

94.00

3

215

S00215

302

128

S00128

250

DSE1015643

KAMERKAR SAYALI RAMEAH

89.00

68.00

62.67

81.33

3

216

S00216

302

129

S00129

251

DSE1023620

SHAH NISARG DEEPAK

88.97

92.43

94.00

95.00

3

217

S00217

301

83

S00083

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 9 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

252

DSE1043786

SHINDE ADITYA ARUN

88.97

86.31

94.67

96.00

3

218

S00218

301

84

S00084

253

DSE1032996

CHAPLOT SONAL CHANDRESHKUMAR

88.97

85.69

96.67

97.00

3

219

S00219

301

85

S00085

254

DSE1034353

ZAMBRE SAGAR CHANDRAKANT

88.97

84.92

96.00

92.00

3

220

S00220

302

130

S00130

255

DSE1035981

THAKAR KARTIK JYOTIN

88.97

84.00

95.33

89.00

3

221

S00221

301

86

S00086

256

DSE1005525

NANDANWAR SHREERANG
CHANDRASHEKHAR

88.97

82.92

86.00

92.00

3

222

S00222

301

87

S00087

257

DSE1007789

NAWANI MAMTA DEVANAND

88.97

80.46

84.67

94.00

3

223

S00223

302

131

S00131

258

DSE1043910

KHAN MOHTASHAM FARAZ MUSHTAQUEALI

88.97

67.60

68.67

80.67

3

224

S00224

301

88

S00088

259

DSE1001431

SURYAWANSHI VIKAS BALASAHEB

88.95

82.00

77.33

87.00

4

26

S00026

401

26

S00026

260

DSE1046735

BHATIA MANOJ BALROOMAL

88.94

68.92

80.67

70.00

3

225

S00225

305

3

S00003

261

DSE1043618

DHAKA DHRUV MUKESH

88.93

87.38

96.67

95.00

3

226

S00226

301

89

S00089

262

DSE1043207

CHATAR HARISH PRAKASH

88.93

69.33

68.00

74.00

3

227

S00227

302

132

S00132

263

DSE1045766

JADHAV SAYLI VIJAY

88.91

89.54

97.33

95.00

3

228

S00228

302

133

S00133

264

DSE1005689

GODBOLE PRACHI DILIP

88.90

87.85

92.00

87.00

3

229

S00229

301

90

S00090

265

DSE1013500

PANDA SRIKANT DURYODHAN

88.90

84.77

94.67

90.00

3

230

S00230

301

91

S00091

266

DSE1041529

PARMAR VAIBHAV NARENDRA

88.90

80.31

84.67

92.00

3

231

S00231

301

92

S00092

267

DSE1041568

MISHRA POOJA GULABCHAND

88.90

80.15

94.67

91.00

3

232

S00232

301

93

S00093

268

DSE1044712

INGLE CHETAN VASUDEO

88.88

83.69

90.67

88.00

3

233

S00233

302

134

S00134

269

DSE1023928

MEHTA JAY DILIP

88.85

86.46

96.00

96.00

3

234

S00234

302

135

S00135

270

DSE1046075

MACHIGAR RAKESH CHANDRAKANT

88.85

85.08

94.00

97.00

3

235

S00235

302

136

S00136

271

DSE1039506

BIRADAR SANDEEP KASHINATHRAO

88.83

88.77

97.33

96.00

4

27

S00027

401

27

S00027

272

DSE1030265

TARGE SOURABH SURESH

88.83

87.85

95.33

99.00

3

236

S00236

301

94

S00094

273

DSE1012045

GAIKHE AKSHAY VILAS

88.83

72.27

64.00

76.67

4

28

S00028

401

28

S00028

274

DSE1029849

KESARKAR MAHESH DHANAJI

88.81

91.38

98.67

95.00

4

29

S00029

401

29

S00029

275

DSE1046783

VALUNJ PRITAM NARAYAN

88.80

83.23

92.67

87.00

3

237

S00237

301

95

S00095

276

DSE1022031

PATIL ANUJA PRAKASH

88.79

88.46

91.33

97.00

3

238

S00238

302

137

S00137

277

DSE1046964

GHOGARE SAYALI RAJESH

88.79

84.00

91.33

96.00

3

239

S00239

302

138

S00138

278

DSE1034221

YADAV DEEPAK RAJENDRA

88.78

71.73

63.33

78.67

4

30

S00030

401

30

S00030

279

DSE1006196

AYACHIT DUSHYANT PRADEEPRAO

88.76

87.54

92.00

89.00

3

240

S00240

301

96

S00096

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 10 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

280

DSE1012597

VORA SAGAR RAJESH

88.76

85.69

98.67

97.00

3

241

S00241

301

97

S00097

281

DSE1012875

VASA NEEL VIMAL

88.76

83.69

94.67

97.00

3

242

S00242

301

98

S00098

282

DSE1013179

MASCARENHAS JOSEPH JOHN FREDRICK

88.76

81.07

88.00

96.67

3

243

S00243

302

139

S00139

283

DSE1001547

MUJAVAR SADIK NASARUDDIN

88.76

76.13

76.00

76.67

4

31

S00031

401

31

S00031

284

DSE1016875

HIRAN KAVITA PRAKASH

88.75

83.54

98.00

97.00

3

244

S00244

301

99

S00099

285

DSE1023541

BHAGAT HARDIK DILIP

88.73

86.00

98.00

94.00

3

245

S00245

302

140

S00140

286

DSE1004140

PATIL MITHUN DNYANDEV

88.70

89.54

96.00

93.00

4

32

S00032

401

32

S00032

287

DSE1044918

PATIL BIPIN HIRALAL

88.70

80.62

90.00

86.00

4

33

S00033

401

33

S00033

288

DSE1036822

RAMAGAVADE CHANDRAKANT GOPAL

88.70

76.93

66.00

96.00

4

34

S00034

401

34

S00034

289

DSE1016552

RODE PRASHANT DILIP

88.69

88.27

88.00

97.33

4

35

S00035

401

35

S00035

290

DSE1035776

CHURI ANIKET KALPAK

88.69

86.67

94.00

98.00

4

36

S00036

401

36

S00036

291

DSE1023511

SHINDE CHAITALI ANIL

88.69

85.54

90.00

90.00

3

246

S00246

302

141

S00141

292

DSE1005482

MAHAJAN RUCHA CHANDRASHEKHAR

88.69

83.69

91.33

87.00

3

247

S00247

301

100

S00100

293

DSE1009272

JADHAV ARTI GULAB

88.69

83.69

87.33

89.00

3

248

S00248

302

142

S00142

294

DSE1043664

DOSHI SUNNY MAHESH

88.67

89.08

98.67

96.00

3

249

S00249

302

143

S00143

295

DSE1013320

GHUME KALPESH PRAKASH

88.67

88.93

96.00

97.33

3

250

S00250

302

144

S00144

296

DSE1024633

TAPKIR SHUBHANGI ARUN

88.67

78.53

79.33

76.00

3

251

S00251

302

145

S00145

297

DSE1048302

RANE SWAPNESH ARVIND

88.67

70.80

84.00

80.00

3

252

S00252

302

146

S00146

298

DSE1043596

NEHIL VINOD SHAH

88.66

86.00

96.00

97.00

3

253

S00253

301

101

S00101

299

DSE1001089

JADHAV RUPALI BHAGINATH

88.65

84.00

92.67

94.00

3

254

S00254

301

102

S00102

300

DSE1002002

KAZI SABIYA FARUK

88.63

90.00

95.33

95.00

3

255

S00255

301

103

S00103

301

DSE1045902

GALUGADE VIVEK SHRIRANG

88.63

78.46

80.67

92.00

4

37

S00037

401

37

S00037

302

DSE1012950

MANE SHAHAJI SHANKAR

88.62

88.27

86.67

90.67

4

38

S00038

401

38

S00038

303

DSE1010374

CHAUDHARI KALYANI RAJENDRA

88.62

87.23

96.67

93.00

3

256

S00256

301

104

S00104

304

DSE1002029

PAWAR HARISH MANGESH

88.62

83.23

82.00

89.00

3

257

S00257

301

105

S00105

305

DSE1046579

MARKANDE ANIKET DATTATRAY

88.61

87.69

95.33

94.00

3

258

S00258

302

147

S00147

306

DSE1032328

KULKARNI SHITAL VITTHAL

88.61

74.46

84.67

78.00

3

259

S00259

302

148

S00148

307

DSE1025093

YOGESH SONULE HEMENDRA

88.61

72.40

38.00

73.00

3

260

S00260

302

149

S00149

308

DSE1009980

NANDANWAR PRATIKSHA DILIP

88.61

61.23

61.33

66.00

3

261

S00261

302

150

S00150

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 11 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

309

DSE1041103

CHENDULKAR NIKITA NIKHIL

88.60

87.54

97.33

95.00

3

262

S00262

302

151

S00151

310

DSE1046708

PANESAR SATVINDER DALJEETSINGH

88.60

87.08

95.33

97.00

3

263

S00263

301

106

S00106

311

DSE1034071

SANDBHOR SUJITKUMAR MANIKRAO

88.60

85.38

94.67

92.00

3

264

S00264

301

107

S00107

312

DSE1010465

MURKUTE DEVYANI BALASAHEB

88.60

81.69

90.67

91.00

3

265

S00265

301

108

S00108

313

DSE1009001

PATIL SHAILESH MANOHAR

88.56

89.54

91.33

97.00

3

266

S00266

301

109

S00109

314

DSE1044709

HARDE VAIBHAV KAILAS

88.56

83.69

93.33

91.00

3

267

S00267

302

152

S00152

315

DSE1022462

SHAHA MANALI SUNIL

88.55

90.62

95.33

93.00

3

268

S00268

302

153

S00153

316

DSE1008615

SANDBHOR APURVA SHASHANK

88.55

89.08

92.67

97.00

3

269

S00269

301

110

S00110

317

DSE1016863

OCHANI MONICA ANILKUMAR

88.55

82.92

92.67

86.00

3

270

S00270

301

111

S00111

318

DSE1013441

VORA VIDHI ATUL

88.55

82.77

95.33

94.00

3

271

S00271

301

112

S00112

319

DSE1007850

MADDULA BHAGYASRI KRISHNAPRASAD

88.53

89.69

98.00

95.00

3

272

S00272

301

113

S00113

320

DSE1041031

JOJARE SAYALI GOPAL

88.53

85.54

96.00

91.00

3

273

S00273

301

114

S00114

321

DSE1030389

AHIRE SUVARNA SAKHARAM

88.53

72.92

76.00

70.00

3

274

S00274

301

115

S00115

322

DSE1004255

PATEL VASIMAKRAM PAIGAMBAR

88.51

86.31

96.00

93.00

4

39

S00039

401

39

S00039

323

DSE1041629

SAGAR AJAY MEHTA

88.50

91.07

96.00

95.33

3

275

S00275

302

154

S00154

324

DSE1029900

SHINDE SARANG VINAYAK

88.50

86.62

88.67

92.00

3

276

S00276

301

116

S00116

325

DSE1009552

PAWAR PRIYANKA SHAMRAO

88.50

86.46

97.33

95.00

3

277

S00277

301

117

S00117

326

DSE1012346

UDAWANT CHETAN BALASAHEB

88.50

83.69

90.67

93.00

3

278

S00278

302

155

S00155

327

DSE1003186

BAJPAI SHARDUL PRAVIN

88.50

78.31

88.67

86.00

1

7

S00007

101

7

S00007

328

DSE1045990

JADHAV RAKESH RANGNATH

88.49

62.27

46.00

69.33

4

40

S00040

401

40

S00040

329

DSE1012944

CHAVAN CHETAN BHALCHANDRA

88.48

90.62

97.33

97.00

3

279

S00279

302

156

S00156

330

DSE1035971

MENON SAJIT SHYAMPRAKASH

88.48

88.62

96.67

88.00

3

280

S00280

301

118

S00118

331

DSE1002636

GAUD POOJA MAHADEO

88.48

88.62

95.33

88.00

3

281

S00281

302

157

S00157

332

DSE1032935

MEHTA NEVIL SUNIL

88.48

82.77

97.33

91.00

3

282

S00282

301

119

S00119

333

DSE1001188

THOMBRE ASHWINI MANIKRAO

88.48

82.31

78.67

89.00

3

283

S00283

302

158

S00158

334

DSE1031118

GADPALLIWAR AMOL GAJANAN

88.48

74.27

75.33

81.33

3

284

S00284

302

159

S00159

335

DSE1021177

GHUGE TUSHAR SUBHASHRAO

88.48

73.20

63.33

91.33

3

285

S00285

302

160

S00160

336

DSE1001489

SIDDHESHWAR MRUNMAYI VILAS

88.47

89.38

94.67

92.00

3

286

S00286

302

161

S00161

337

DSE1001333

PARDESHI SHWETA VILASSINH

88.47

88.62

98.00

90.00

3

287

S00287

302

162

S00162

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 12 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

338

DSE1009172

YADAV SNEHA HANAMANT

88.45

88.31

98.00

92.00

3

288

S00288

301

120

S00120

339

DSE1000103

KOLHE DIPIKA KAMALAKAR

88.44

82.31

88.00

89.00

3

289

S00289

304

4

S00004

340

DSE1031506

SHENDE PRANAY AVINASHRAO

88.44

70.80

34.67

80.00

4

41

S00041

401

41

S00041

341

DSE1023927

GANDHI JAINAM HARSHAD

88.42

90.31

97.33

97.00

3

290

S00290

302

163

S00163

342

DSE1032546

TIWARI SHILPA RAVIPRAKASH

88.42

88.31

92.00

97.00

3

291

S00291

302

164

S00164

343

DSE1005818

PATIL SUMIT SAMBHAJI

88.42

86.62

94.00

93.00

3

292

S00292

302

165

S00165

344

DSE1015632

MAHAJAN SONAL SATISH

88.42

84.15

89.33

85.00

3

293

S00293

305

4

S00004

345

DSE1013072

CHOUGLE MADIHA NAYEEM

88.42

82.62

95.33

94.00

3

294

S00294

302

166

S00166

346

DSE1007364

SHAH RAJ MILIND

88.42

82.31

93.33

97.00

3

295

S00295

302

167

S00167

347

DSE1028841

SHINDE ROHINEE ASHOK

88.41

84.92

88.67

86.00

3

296

S00296

301

121

S00121

348

DSE1032547

MALANI ANKITABEN PARSHOTTAM

88.41

84.15

98.67

84.00

3

297

S00297

301

122

S00122

349

DSE1043502

SHAH MILONI BIPIN

88.40

88.15

98.67

93.00

3

298

S00298

301

123

S00123

350

DSE1035751

GURAO BHAGYASHREE SANJAY SUJATA

88.40

77.47

76.00

90.00

3

299

S00299

302

168

S00168

351

DSE1032560

NEETHU THOMAS OMANA

88.40

70.80

77.33

73.33

3

300

S00300

302

169

S00169

352

DSE1012855

KHAN ABDULLAH ABDUL KHALIQ

88.38

84.92

92.67

93.00

4

42

S00042

401

42

S00042

353

DSE1035670

SAVE CHINAR RAMESH

88.38

82.15

82.00

94.00

4

43

S00043

401

43

S00043

354

DSE1043812

HODAGE RAJU NARAYAN

88.37

79.73

82.00

90.67

4

44

S00044

401

44

S00044

355

DSE1023963

KAMBLI SUDARSHAN SUNIL

88.36

85.69

84.00

96.00

3

301

S00301

302

170

S00170

356

DSE1025214

CHOUDALWAR SARANG PRAMOD

88.36

83.23

90.67

89.00

3

302

S00302

302

171

S00171

357

DSE1047449

WALUNJ NANASAHEB KISAN

88.36

65.47

54.67

85.33

3

303

S00303

302

172

S00172

358

DSE1001327

VIKHE YUGANDHARA PRABHAKAR

88.35

86.62

93.33

90.00

3

304

S00304

302

173

S00173

359

DSE1034292

ZAWARE PRASHANT GANGADHAR

88.34

84.31

96.00

95.00

3

305

S00305

301

124

S00124

360

DSE1015028

BHINTADE VIVEK ASHOK

88.34

80.93

88.67

82.00

3

306

S00306

301

125

S00125

361

DSE1043283

VIGHE PIYUSH DAMODHARRAO

88.33

71.23

61.33

87.00

2

4

S00004

201

4

S00004

362

DSE1035898

MELWANKI RISHABH MANOJ

88.32

81.85

98.00

86.00

4

45

S00045

401

45

S00045

363

DSE1019966

KAKAD SACHIN PUNDLIKRAO

88.32

79.38

88.00

83.00

4

46

S00046

401

46

S00046

364

DSE1012451

BARVE JAYANT DAULATRAO

88.32

72.53

59.33

79.33

4

47

S00047

401

47

S00047

365

DSE1009701

PAWAR TUSHAR MOHAN

88.32

61.47

62.00

72.00

4

48

S00048

401

48

S00048

366

DSE1029553

LIGADE AKSHATA KISHOR

88.31

83.20

79.33

90.00

3

307

S00307

301

126

S00126

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 13 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

367

DSE1019126

MALHARI PRAJKTA ARJUN

88.30

85.85

92.00

90.00

3

308

S00308

302

174

S00174

368

DSE1004447

MORE PRIYANKA SHANKARRAO

88.30

82.92

92.00

94.00

3

309

S00309

302

175

S00175

369

DSE1003070

YERAWAR SNEHAL UTTAM

88.30

75.08

76.00

76.00

3

310

S00310

302

176

S00176

370

DSE1016581

WADEKAR RAHUL KIRAN

88.28

88.31

97.33

97.00

3

311

S00311

301

127

S00127

371

DSE1005979

PINGLE ADITYA ULHAS

88.28

86.62

93.33

95.00

3

312

S00312

301

128

S00128

372

DSE1017817

DHADIWAL KOMAL AJIT

88.28

77.38

86.00

87.00

3

313

S00313

301

129

S00129

373

DSE1043141

BADHE AKASH DILIP

88.27

82.62

88.00

78.00

3

314

S00314

302

177

S00177

374

DSE1043329

SURYAKAR PAYAL RAVINDRA

88.27

79.69

89.33

75.00

3

315

S00315

301

130

S00130

375

DSE1033197

SHAH TEJAL SUBHASHCHANDRA

88.25

81.38

92.67

84.00

3

316

S00316

304

5

S00005

376

DSE1010364

JOSHI VIDULA VIJAY

88.25

81.08

96.00

93.00

1

8

S00008

102

1

S00001

377

DSE1046173

RAO VIVEK JAYWANTRAO

88.25

79.73

68.00

92.67

3

317

S00317

302

178

S00178

378

DSE1003329

THUTE ROHIT SHRIKRUSHNARAO

88.25

77.08

84.67

83.00

3

318

S00318

304

6

S00006

379

DSE1004128

DUBULE VIDYA BALASAHEB

88.24

91.23

93.33

92.00

3

319

S00319

302

179

S00179

380

DSE1023916

SHINDE SAYALI RAMESH

88.24

90.15

92.00

90.00

3

320

S00320

302

180

S00180

381

DSE1034382

JAWANDHIA SHRAWAN RAJESH

88.24

81.69

92.67

96.00

3

321

S00321

302

181

S00181

382

DSE1034050

GAIKWAD AVDHOOT SUHAS

88.24

61.60

52.67

70.00

3

322

S00322

302

182

S00182

383

DSE1004667

CHEPEY HARSHAL HEMANT

88.21

89.85

98.67

96.00

3

323

S00323

301

131

S00131

384

DSE1043792

RANE SIDDHESH SURESH

88.21

71.85

90.67

74.00

3

324

S00324

301

132

S00132

385

DSE1009705

PASE KUNAL SUNILDATT

88.19

90.00

98.00

92.00

4

49

S00049

401

49

S00049

386

DSE1009051

JADHAV RAHUL MARUTI

88.19

88.77

99.33

93.00

4

50

S00050

401

50

S00050

387

DSE1040287

PAWAR SHRIDHAR ARJUN

88.19

69.23

86.67

74.00

4

51

S00051

401

51

S00051

388

DSE1007338

PATIL SUJATA DHANRAJ

88.18

90.00

96.67

97.00

3

325

S00325

302

183

S00183

389

DSE1004162

KULKARNI ARATI AVINASH

88.18

88.92

95.33

91.00

3

326

S00326

302

184

S00184

390

DSE1001182

LOKHANDE ASHWINI PARAJI

88.18

88.40

94.00

87.33

3

327

S00327

301

133

S00133

391

DSE1023857

MISTRY MILIND HIREN

88.18

87.38

95.33

92.00

3

328

S00328

302

185

S00185

392

DSE1013322

KANADIA AKSHAY ASHOK

88.18

85.38

89.33

91.00

3

329

S00329

302

186

S00186

393

DSE1039290

MISHRA RAJKUMAR PARSHURAM

88.18

84.77

94.00

86.00

4

52

S00052

401

52

S00052

394

DSE1045627

DESAI SHILPA DINKAR

88.18

78.92

88.00

79.00

3

330

S00330

302

187

S00187

395

DSE1019503

KHARCHE MANGESHKUMAR PUNDLIK

88.18

65.20

66.67

75.33

3

331

S00331

302

188

S00188

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 14 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

396

DSE1008606

JAKHALEKAR SHRIDHAR SUDHIR

88.15

88.27

95.33

94.67

4

53

S00053

401

53

S00053

397

DSE1041510

TUTARE MADHURA KASHINATH

88.14

88.93

90.00

94.67

3

332

S00332

301

134

S00134

398

DSE1028030

MULEY PRASAD MUKUNDRAO

88.14

85.08

90.00

84.00

3

333

S00333

301

135

S00135

399

DSE1002293

JOGLEKAR SHREYA SANJEEV

88.14

82.00

92.67

98.00

3

334

S00334

301

136

S00136

400

DSE1000962

JAWADE PANKAJ HARIBHAU

88.14

81.23

82.67

87.00

3

335

S00335

301

137

S00137

401

DSE1043670

JAGANI PRITESH BIMALKUMAR

88.14

74.62

88.00

85.00

3

336

S00336

301

138

S00138

402

DSE1009076

JADHAV SAURABH DATTATRAY

88.13

87.85

94.00

94.00

4

54

S00054

401

54

S00054

403

DSE1006920

GHIVTONDE ANKITA TINUJI

88.13

84.80

90.00

89.33

3

337

S00337

302

189

S00189

404

DSE1000104

ZOPE CHETANA DILIP

88.13

83.38

86.00

89.00

3

338

S00338

304

7

S00007

405

DSE1036612

PATIL PRADNYA RAVINDRA

88.13

79.38

96.67

86.00

1

9

S00009

103

1

S00001

406

DSE1004376

PATIL SURAJKUMAR GAJANAN

88.13

77.73

76.67

91.33

1

10

S00010

103

2

S00002

407

DSE1039444

JAWANJAL PRAJAKTA UJWAL

88.12

88.62

91.33

95.00

3

339

S00339

302

190

S00190

408

DSE1038270

DUMBRE RUSHIKESH PANDURANG

88.12

84.15

82.67

91.00

3

340

S00340

302

191

S00191

409

DSE1007495

DESHMUKH DINESH NAVAL

88.12

80.46

94.67

90.00

3

341

S00341

302

192

S00192

410

DSE1032412

KANKI RAJESH LAXMAN

88.12

37.47

35.33

38.00

3

342

S00342

302

193

S00193

411

DSE1034126

MASUR ADITYA MANOHAR

88.10

78.13

85.33

90.67

4

55

S00055

401

55

S00055

412

DSE1048401

PANSARE MONALI BABAN

88.10

76.00

78.00

86.00

3

343

S00343

302

194

S00194

413

DSE1013199

SAWANT VIPUL VILAS

88.08

79.87

86.00

74.67

3

344

S00344

304

8

S00008

414

DSE1035601

TUSCANO CYNTHIA JOHN

88.07

88.62

95.33

96.00

3

345

S00345

301

139

S00139

415

DSE1043392

KHANDETOD AMIT SHEKHAR

88.07

87.08

92.00

92.00

4

56

S00056

401

56

S00056

416

DSE1013007

SARAF ANISH AMARNATH

88.07

86.92

98.00

96.00

3

346

S00346

301

140

S00140

417

DSE1041453

WATANE ASHISH RAJENDRA

88.07

84.31

91.33

86.00

3

347

S00347

302

195

S00195

418

DSE1016642

SARKAR DIA SANJIT

88.07

82.92

98.67

96.00

3

348

S00348

301

141

S00141

419

DSE1043030

PATIL ABHIJIT PURUSHOTTAM

88.07

82.00

79.33

99.00

3

349

S00349

301

142

S00142

420

DSE1044674

VISPUTE PRANITA KISHOR

88.07

81.85

88.67

94.00

3

350

S00350

301

143

S00143

421

DSE1043764

WAGH NIKITA RAJENDRA

88.07

77.69

84.00

86.00

3

351

S00351

301

144

S00144

422

DSE1009305

PANDIT SACHIN PURUSHOTTAM

88.06

89.69

98.67

95.00

3

352

S00352

302

196

S00196

423

DSE1009307

BHAGAT VIHAR HANMANTRAO

88.06

86.00

90.67

95.00

3

353

S00353

302

197

S00197

424

DSE1013226

DATE MAYURESH PRAKASH

88.06

86.00

86.67

92.00

4

57

S00057

401

57

S00057

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 15 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

425

DSE1002728

PATIL SIMANTAK SUKUMAR

88.06

83.23

94.00

82.00

4

58

S00058

401

58

S00058

426

DSE1017714

JADHAV ANITA BHAUSAHEB

88.06

83.23

92.67

90.00

3

354

S00354

302

198

S00198

427

DSE1016717

GANESH KANTILAL DANGADE

88.06

82.00

95.33

87.00

3

355

S00355

302

199

S00199

428

DSE1019215

GURAV JAYANT PRAKASH

88.06

82.00

89.33

95.00

4

59

S00059

401

59

S00059

429

DSE1046552

ATHAVALE DEVEN ANIL

88.06

81.38

86.67

88.00

3

356

S00356

302

200

S00200

430

DSE1047623

TAMBE AVINASH RAOSAHEB

88.06

80.93

91.33

75.33

3

357

S00357

302

201

S00201

431

DSE1031112

THAWKAR ASHISH SHANKAR

88.06

80.27

82.67

83.33

1

11

S00011

101

8

S00008

432

DSE1041280

THAKARE ADITI VINOD

88.06

79.54

85.33

71.00

3

358

S00358

302

202

S00202

433

DSE1005285

CHANDRAGIRI SURENDRA FAKIRA

88.06

79.38

95.33

82.00

4

60

S00060

401

60

S00060

434

DSE1018861

SATHE ACHALA MILIND

88.06

77.69

92.00

80.00

3

359

S00359

302

203

S00203

435

DSE1008926

CHAUHAN DEEPAK AMARJEET

88.06

76.92

80.00

80.00

3

360

S00360

305

5

S00005

436

DSE1033177

SURYAWANSHI LEENA JAGANNATH

88.06

71.69

76.67

83.00

3

361

S00361

304

9

S00009

437

DSE1009389

GHEGADE PRIYANKA CHHABAN

88.00

90.77

95.33

95.00

3

362

S00362

301

145

S00145

438

DSE1001596

PAWAR SANDIP NAMDEO

88.00

90.00

94.67

95.00

3

363

S00363

302

204

S00204

439

DSE1009262

GAIKWAD AMRUTA VIVEKANAND

88.00

88.62

93.33

91.00

3

364

S00364

302

205

S00205

440

DSE1010314

PAWAR MITALI MUKUND

88.00

85.69

97.33

93.00

3

365

S00365

301

146

S00146

441

DSE1024920

KALBANDE GAURI RAJENDRA

88.00

85.69

94.67

95.00

3

366

S00366

301

147

S00147

442

DSE1005129

HARGUDE DHANASHRI RAJU

88.00

85.38

86.67

96.00

3

367

S00367

301

148

S00148

443

DSE1008760

KHAN MOHAMMED RIZWAN ABDUL RASHID

88.00

84.62

98.00

95.00

4

61

S00061

401

61

S00061

444

DSE1012877

GUNGALIYA RAXITA HARSHADBHAI

88.00

80.15

99.00

93.00

3

368

S00368

301

149

S00149

445

DSE1005660

KETKAR SHALMALI SATISH

88.00

80.00

86.67

84.00

3

369

S00369

302

206

S00206

446

DSE1034106

KAZI MAROOF MOHAMMED ASHFAQ

88.00

78.46

94.00

89.00

3

370

S00370

305

6

S00006

447

DSE1043415

DESHMUKH PRIYADARSHAN GUNWANTRAO

88.00

77.08

85.33

85.00

4

62

S00062

401

62

S00062

448

DSE1045987

NAIR KUSHAL RAJENDRAN

88.00

74.40

74.00

86.67

4

63

S00063

401

63

S00063

449

DSE1040084

WANKAR ANITA BHIMRAO

88.00

71.73

67.33

78.00

4

64

S00064

401

64

S00064

450

DSE1003010

DESHMANE MANOJ SHANKAR

88.00

66.40

77.33

80.00

4

65

S00065

401

65

S00065

451

DSE1032041

CHAVHAN SATYAJEET DHANANJAY

88.00

64.53

72.00

71.33

4

66

S00066

401

66

S00066

452

DSE1006502

DHAWADE MITHILA PRAKASH

87.94

86.62

95.33

97.00

3

371

S00371

302

207

S00207

453

DSE1006956

SHINGALKAR SURABHI VIRENDRA

87.94

86.62

94.00

97.00

3

372

S00372

302

208

S00208

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 16 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

454

DSE1019273

KANASE KISHOR ABASAHEB

87.94

85.23

88.00

92.00

4

67

S00067

401

67

S00067

455

DSE1043794

PATODIA MANAS MAHENDRA

87.94

84.62

98.00

97.00

4

68

S00068

401

68

S00068

456

DSE1031124

PULIPATTI SATHISHKUMAR POLLAPPAN

87.94

78.62

86.00

91.00

3

373

S00373

302

209

S00209

457

DSE1009324

KOTHAWADE VARSHA ASHOK

87.94

77.38

82.67

77.00

3

374

S00374

302

210

S00210

458

DSE1004964

YELORE PARAG VIJAYRAO

87.94

71.69

76.67

88.00

3

375

S00375

302

211

S00211

459

DSE1005962

SHAH NILAY PARESHKUMAR

87.94

70.53

78.00

86.00

3

376

S00376

302

212

S00212

460

DSE1009326

GAIKWAD SWAPNA RAMAKANT

87.94

69.69

68.67

86.00

3

377

S00377

302

213

S00213

461

DSE1022504

MUDALIAR SANTOSH CHENDAMARAI

87.94

63.87

62.00

67.33

4

69

S00069

401

69

S00069

462

DSE1032856

NIYATI MUKESH SHAH

87.93

89.08

98.67

94.00

3

378

S00378

301

150

S00150

463

DSE1008521

NIMANKAR

87.93

87.69

95.33

95.00

3

379

S00379

301

151

S00151

464

DSE1010237

DAWANGE VISHAL SANJAY

87.93

85.23

88.00

94.00

3

380

S00380

301

152

S00152

465

DSE1032541

CHAUHAN CHIRAG RANVIR

87.93

83.69

94.00

97.00

3

381

S00381

301

153

S00153

466

DSE1023154

KAMBLE APARNA PUNAMCHAND

87.93

79.54

82.00

84.00

3

382

S00382

301

154

S00154

467

DSE1034481

LOPES PRAJAKTA PAUL

87.90

81.20

86.00

82.00

3

383

S00383

302

214

S00214

468

DSE1023956

HUMANE DIPALI NARAYAN SHEELA

87.90

60.20

36.00

61.00

3

384

S00384

302

215

S00215

469

DSE1042620

APTE ARNAV ANIRUDDHA

87.88

88.31

92.00

90.00

3

385

S00385

302

216

S00216

470

DSE1009259

MARATHE SHARVARI NIVRUTTINATH

87.88

87.85

90.67

96.00

3

386

S00386

304

10

S00010

471

DSE1023961

DHAROD DHAVAL PRAFUL

87.88

87.23

94.67

96.00

3

387

S00387

302

217

S00217

472

DSE1032792

MANIYAR DHRUMIL DEEPAK

87.88

85.23

94.67

96.00

3

388

S00388

302

218

S00218

473

DSE1034069

GHARAT ATUL ASHOK

87.87

89.60

96.67

94.00

3

389

S00389

301

155

S00155

474

DSE1025217

GEHANI ASHISH MOHAN

87.87

87.69

96.67

96.00

3

390

S00390

301

156

S00156

475

DSE1009639

RAIJADE DHANVANTARI BALKRISHANA

87.87

85.54

91.33

92.00

3

391

S00391

301

157

S00157

476

DSE1032781

POOJARY AKSHATHA THIMMAPPA

87.87

82.62

96.67

94.00

3

392

S00392

301

158

S00158

477

DSE1046582

PATIL VISHAL KANHAIYALAL

87.86

87.38

87.33

93.00

3

393

S00393

301

159

S00159

478

DSE1002113

GAVHANE BHAGYASHRI SOMNATH

87.86

82.92

88.00

92.00

3

394

S00394

301

160

S00160

479

DSE1014239

DARP YOGESH RAMCHANDRA

87.86

81.38

74.67

84.00

3

395

S00395

301

161

S00161

480

DSE1048480

RAI BINAY UPENDRA

87.83

88.77

97.33

97.00

3

396

S00396

301

162

S00162

481

DSE1012898

YADAV ANILKUMAR LALCHAND

87.82

85.47

80.00

95.33

8

1

S00001

802

1

S00001

482

DSE1043727

PATEL JAY JAYANTIBHAI

87.82

81.54

96.00

93.00

3

397

S00397

302

219

S00219

Legends Used :

DTE, Mumbai

SHRADDHA

SHIVAJI

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 17 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

483

DSE1048234

GHANEKAR

87.82

67.60

46.00

78.00

3

398

S00398

302

220

S00220

484

DSE1024858

IPPAR MANGESH SAHEBRAO

87.82

62.93

56.67

74.67

3

399

S00399

302

221

S00221

485

DSE1004194

JADHAV AMIT SHRIRAM

87.81

86.77

94.67

88.00

4

70

S00070

401

70

S00070

486

DSE1019053

PATIL KIRAN ANANDRAO

87.81

84.31

86.67

89.00

4

71

S00071

401

71

S00071

487

DSE1040410

SURVE PRATAP SURESH

87.81

76.77

86.00

85.00

4

72

S00072

401

72

S00072

488

DSE1009650

NAGARE KAVITA MADHAV

87.80

82.00

96.67

93.00

3

400

S00400

301

163

S00163

489

DSE1035749

PAWAR APURVA SURESH KANCHAN

87.80

68.93

66.67

78.00

3

401

S00401

302

222

S00222

490

DSE1013349

CHAVAN AKSHAY ASHOK

87.79

90.15

98.67

96.00

3

402

S00402

301

164

S00164

491

DSE1032933

DIGHE POONAM VILAS

87.79

84.77

94.67

87.00

3

403

S00403

301

165

S00165

492

DSE1035997

UMANG JAYANTIBHAI PATEL

87.79

84.53

92.00

96.67

3

404

S00404

302

223

S00223

493

DSE1005693

GAWADE PRAGATI MACHHINDRA

87.79

84.46

96.00

84.00

3

405

S00405

301

166

S00166

494

DSE1035702

SHAH NAYAN RAKESH

87.79

82.77

94.67

92.00

3

406

S00406

301

167

S00167

495

DSE1032803

PATHARE TANVEE MANOJ

87.79

80.77

86.67

90.00

3

407

S00407

301

168

S00168

496

DSE1041515

KAMBLE SHRUTIKA VITTHAL

87.79

74.31

82.67

87.00

3

408

S00408

301

169

S00169

497

DSE1043695

IYER RASHMI K S SATHI

87.79

70.92

88.00

77.00

3

409

S00409

301

170

S00170

498

DSE1008849

KOKATE ABHIMAN TRIMBAK

87.77

84.53

94.00

92.67

4

73

S00073

401

73

S00073

499

DSE1001057

PAWASE SUMEDHA DILIP

87.76

89.23

99.33

93.00

3

410

S00410

301

171

S00171

500

DSE1046321

YADAV SHIVMOHAN JANARDAN

87.76

89.07

95.33

96.67

4

74

S00074

401

74

S00074

501

DSE1019647

AGRAWAL SAURABH SURESH

87.76

83.69

99.33

87.00

3

411

S00411

302

224

S00224

502

DSE1040212

SHINDE ANJALI AVINASHRAO

87.76

83.23

92.00

94.00

3

412

S00412

302

225

S00225

503

DSE1046269

RANE AMIT VASUDEO

87.76

82.40

96.00

89.33

4

75

S00075

401

75

S00075

504

DSE1012619

DHALANI HITIN RAVINDRA

87.76

80.62

90.67

91.00

3

413

S00413

302

226

S00226

505

DSE1013399

ARYA YASH MAHESH

87.76

79.71

76.00

78.00

3

414

S00414

302

227

S00227

506

DSE1005386

MEHTA PRANJAL PRAFULLA

87.76

79.38

86.00

83.00

3

415

S00415

302

228

S00228

507

DSE1005902

SHINDE SUHAS HARIBHAU

87.75

78.40

65.33

90.00

4

76

S00076

401

76

S00076

508

DSE1047645

BURKUL GOKUL SUDAM

87.75

75.87

61.33

84.00

4

77

S00077

401

77

S00077

509

DSE1003214

NIKAM NITIN NARENDRA

87.75

53.47

48.67

45.33

3

416

S00416

304

11

S00011

510

DSE1005586

PUSHPAK VILAS CHAVAN

87.73

80.62

88.00

93.00

3

417

S00417

301

172

S00172

511

DSE1035961

BOSAMIA REENA NITINBHAI

87.72

86.77

98.67

92.00

3

418

S00418

301

173

S00173

Legends Used :

DTE, Mumbai

PRATHAMESH BALIRAM

Diploma
Marks

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 18 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

512

DSE1035977

TENDOLKAR GAURAV ATMARAM

87.72

84.31

86.00

90.00

3

419

S00419

301

174

S00174

513

DSE1002051

GUNDECHA ANIKET PRAKASH

87.72

69.54

89.33

80.00

3

420

S00420

301

175

S00175

514

DSE1002338

KADAM AMIT ASHOKRAO

87.72

62.93

60.00

62.67

3

421

S00421

301

176

S00176

515

DSE1024960

MHASKAR SHARDUL DEEPAK

87.71

86.62

92.67

93.00

4

78

S00078

401

78

S00078

516

DSE1005254

SHIVALE VAIBHAV KANTILAL

87.70

69.54

86.00

67.00

3

422

S00422

302

229

S00229

517

DSE1041334

MOHAMMAD SHARIQUE AYAZ

87.70

64.53

68.00

80.67

3

423

S00423

302

230

S00230

518

DSE1009720

SHINDE AKASH ARUN

87.69

85.85

89.33

91.00

3

424

S00424

301

177

S00177

519

DSE1044881

AHER MAHESH MANIKRAO

87.69

84.92

89.33

95.00

3

425

S00425

302

231

S00231

520

DSE1009195

VAISHNAW SAGAR HANUMANDAS

87.69

76.53

82.67

70.00

4

79

S00079

401

79

S00079

521

DSE1019358

PATIL SUSHANT MOHAN

87.68

84.62

87.33

88.00

4

80

S00080

401

80

S00080

522

DSE1000808

TAIWADE ANUP PRASHANT

87.68

74.67

82.67

77.33

4

81

S00081

401

81

S00081

523

DSE1034457

KADAM BHAGYASHREE MANOHAR

87.67

89.08

96.00

96.00

3

426

S00426

301

178

S00178

524

DSE1043617

SAVLA HEMANGI JITENDRA

87.67

83.38

97.33

84.00

3

427

S00427

301

179

S00179

525

DSE1008682

PARIKH JEET RAMESH

87.66

90.00

98.00

98.00

3

428

S00428

301

180

S00180

526

DSE1035959

PATIL SAYALI PANDURANG

87.66

88.77

93.33

92.00

3

429

S00429

301

181

S00181

527

DSE1031807

FEROZKHAN JAFARKHAN

87.66

80.40

77.33

84.67

3

430

S00430

301

182

S00182

528

DSE1010008

LOKHANDE SHRADDHA GANESH

87.66

76.62

82.00

87.00

3

431

S00431

301

183

S00183

529

DSE1035548

VORA PRITEN HITENBHAI

87.66

68.00

84.00

75.00

3

432

S00432

301

184

S00184

530

DSE1001092

SURADKAR SWAPNIL RAJENDRA

87.65

81.69

75.33

84.00

3

433

S00433

301

185

S00185

531

DSE1038029

BHOR PRANITA VIJAY

87.64

87.08

94.67

96.00

3

434

S00434

301

186

S00186

532

DSE1029843

VADARALE PRADIP DATTATRAY

87.64

79.69

84.00

91.00

3

435

S00435

302

232

S00232

533

DSE1043616

SANZGIRI ANAND SADASHIV

87.64

53.23

56.00

59.00

3

436

S00436

302

233

S00233

534

DSE1023905

KOLHE AMOL ASHOKRAO

87.63

86.15

94.00

89.00

3

437

S00437

301

187

S00187

535

DSE1013205

GAIKWAD SWATI ASHOK

87.63

82.31

92.67

95.00

3

438

S00438

304

12

S00012

536

DSE1006100

NINGULE SHARAD JANU

87.62

89.54

94.00

98.00

4

82

S00082

401

82

S00082

537

DSE1000177

SHIMPI CHARUDATTA ANIL

87.62

83.23

94.00

92.00

4

83

S00083

401

83

S00083

538

DSE1047662

DHAMAK CHETAN SHANKARRAO

87.62

78.46

88.00

78.00

4

84

S00084

401

84

S00084

539

DSE1045988

PADAVE DARSHAN DATTARAM

87.61

89.20

97.33

97.33

4

85

S00085

401

85

S00085

540

DSE1034124

KURUP SUNNIE DHANESH

87.61

81.07

84.67

94.00

4

86

S00086

401

86

S00086

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 19 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

541

DSE1034216

SHAH RACHIT RAJESH

87.61

75.07

85.33

86.00

4

87

S00087

401

87

S00087

542

DSE1034205

SHRUTI BHUSHAN SAWANT

87.59

88.77

98.00

98.00

3

439

S00439

301

188

S00188

543

DSE1046525

PULSE SHRADDHA OMPRAKASH

87.59

83.85

92.67

90.00

3

440

S00440

301

189

S00189

544

DSE1035556

KARANDE SHWETA DINKAR

87.59

79.60

65.33

86.67

3

441

S00441

301

190

S00190

545

DSE1035697

PATIL PRABODH PRAVIN

87.59

78.92

90.00

88.00

3

442

S00442

301

191

S00191

546

DSE1013345

KOKANE VINAYAK SURESH

87.58

91.87

94.00

96.67

3

443

S00443

302

234

S00234

547

DSE1013276

JAWALE ASHISH SUDHAKAR

87.58

87.20

92.67

92.67

3

444

S00444

304

13

S00013

548

DSE1019464

GAVATE MADHURI DILIP

87.58

82.62

86.67

96.00

3

445

S00445

302

235

S00235

549

DSE1019660

AGRAWAL ANJALI SUNILKUMAR

87.58

80.62

92.67

89.00

3

446

S00446

302

236

S00236

550

DSE1044019

RAJANI PREETI RAJARAM

87.58

79.08

95.33

86.00

3

447

S00447

302

237

S00237

551

DSE1047117

GORDE SNEHAL HAUSIRAM

87.58

78.00

80.00

91.00

3

448

S00448

302

238

S00238

552

DSE1008774

MOHAMMED SADIK MANSOOR ALI

87.58

60.92

84.00

66.00

3

449

S00449

302

239

S00239

553

DSE1006923

PANTAWANE ASHWINI BABULAL

87.57

84.31

86.67

86.00

3

450

S00450

304

14

S00014

554

DSE1031702

KAYARKAR PANKAJ SANJAY

87.56

83.85

92.00

87.00

4

88

S00088

401

88

S00088

555

DSE1004634

VAIRAGADE SURAJ GAJANANRAO

87.56

79.54

86.67

92.00

4

89

S00089

401

89

S00089

556

DSE1012778

TALREJA AAKASH PRAKASHLAL

87.56

69.38

83.33

74.00

3

451

S00451

305

7

S00007

557

DSE1005570

NIMBALKAR AJITKUMAR GULAB

87.56

66.53

60.67

78.00

4

90

S00090

401

90

S00090

558

DSE1024518

KUMBHAR BALASAHEB DATTATRAY

87.56

64.80

56.67

72.00

4

91

S00091

401

91

S00091

559

DSE1022839

KOLHE ROSHAN SANTOSH

87.54

89.33

96.00

92.00

4

92

S00092

401

92

S00092

560

DSE1035643

PATEL HARDIKKUMAR PANKAJKUMAR

87.53

82.62

96.00

93.00

3

452

S00452

301

192

S00192

561

DSE1003263

FRANCIS MONALISA EDWIN

87.53

81.08

84.67

91.00

3

453

S00453

304

15

S00015

562

DSE1005544

THAKUR CHETAN JAYSING

87.53

79.85

86.67

89.00

3

454

S00454

301

193

S00193

563

DSE1002220

KADAM PRADNYA PRADEEP

87.53

77.60

74.00

74.00

3

455

S00455

301

194

S00194

564

DSE1012874

SARABJIT SINGH HARBANSSINGH

87.52

87.85

92.67

92.00

3

456

S00456

301

195

S00195

565

DSE1008576

KARIA AVICHAL PARESH

87.52

86.31

98.00

91.00

3

457

S00457

302

240

S00240

566

DSE1013164

SHAH JAY SUNDEEP

87.52

85.38

98.67

94.00

3

458

S00458

302

241

S00241

567

DSE1032789

KAPARI DEEPAK SAHAB

87.52

85.23

98.00

91.00

3

459

S00459

302

242

S00242

568

DSE1012526

MULWANI KUNAL NARESH

87.52

85.23

96.67

92.00

3

460

S00460

301

196

S00196

569

DSE1041639

RAKHASIYA KAUSHIL CHANDULAL

87.52

84.92

98.00

95.00

3

461

S00461

301

197

S00197

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 20 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

570

DSE1043763

SHARMA KAILASH RAMCHANDRA

87.52

84.62

90.67

91.00

3

462

S00462

302

243

S00243

571

DSE1028770

POWAR AMRUTA SHIVAJI

87.52

82.46

92.67

92.00

3

463

S00463

301

198

S00198

572

DSE1013256

KHUSHALANI NIRVANA BHAGWAN

87.52

82.31

94.67

94.00

3

464

S00464

302

244

S00244

573

DSE1006828

JAISWAL SHRUTI DASARATH

87.52

78.46

78.00

82.00

3

465

S00465

302

245

S00245

574

DSE1005862

DUMAVAT KUNAL BHAVARLAL

87.52

76.00

77.33

85.00

3

466

S00466

301

199

S00199

575

DSE1018933

GHULE SHAILESH SHIVRAM

87.52

74.13

66.67

84.00

3

467

S00467

302

246

S00246

576

DSE1013137

MEHTA KARAN NARESH

87.52

73.60

73.33

80.67

3

468

S00468

302

247

S00247

577

DSE1001347

SHAIKH SALEHA RAFEEQUE AHMED

87.52

67.85

72.67

81.00

3

469

S00469

301

200

S00200

578

DSE1007296

BAGALE CHETAN DASHRATH

87.52

66.67

62.67

78.67

3

470

S00470

301

201

S00201

579

DSE1034499

REDDY BINDU KURAPARTHI

87.52

61.60

70.00

73.33

3

471

S00471

302

248

S00248

580

DSE1046030

KHAN SHARIQ ANWAR HAQ

87.50

78.92

94.67

89.00

3

472

S00472

304

16

S00016

581

DSE1003587

NEVASE SACHIN NARAYAN

87.50

75.60

64.67

73.33

3

473

S00473

302

249

S00249

582

DSE1031818

YADAV AJAY LALITKISHOR

87.49

86.62

94.67

88.00

4

93

S00093

401

93

S00093

583

DSE1006049

KATARE VILAS VAIJINATH

87.49

81.73

76.00

89.33

4

94

S00094

401

94

S00094

584

DSE1012107

PALDE YOGESH RAJARAM

87.49

81.38

88.67

87.00

4

95

S00095

401

95

S00095

585

DSE1012225

BATTISE ROHIT BAPU

87.49

79.38

90.67

91.00

4

96

S00096

401

96

S00096

586

DSE1034299

MANDHAREKAR VIJAY TANAJI

87.48

60.00

61.33

68.67

3

474

S00474

304

17

S00017

587

DSE1012789

LUND JANU RAJKUMAR

87.47

89.85

94.00

92.00

3

475

S00475

301

202

S00202

588

DSE1041403

SHINGANE ANKUSH DINANATH

87.47

84.40

84.00

86.67

3

476

S00476

301

203

S00203

589

DSE1024957

NIKAM SONALI JIVAN

87.47

76.31

87.33

89.00

3

477

S00477

301

204

S00204

590

DSE1009640

PATEL NAZNIN JAVED

87.47

66.93

52.00

76.00

3

478

S00478

301

205

S00205

591

DSE1032889

POOJA KETAN SHAH

87.45

91.69

99.33

96.00

3

479

S00479

301

206

S00206

592

DSE1041511

SHAH JINALI HEMANT

87.45

86.92

94.67

96.00

3

480

S00480

301

207

S00207

593

DSE1041522

SANGHAVI PARITA DEEPAKBHAI

87.45

86.77

98.67

94.00

3

481

S00481

301

208

S00208

594

DSE1007739

DAND DEEP KIRTI

87.45

84.77

91.33

91.00

3

482

S00482

301

209

S00209

595

DSE1041681

PARVADIYA JATIN NATWARLAL

87.45

84.31

92.67

93.00

3

483

S00483

301

210

S00210

596

DSE1007156

AGRAWAL SAURABH DINESHCHAND

87.45

82.92

93.33

94.00

3

484

S00484

302

250

S00250

597

DSE1031172

PANPALIYA MAYUR JASRAJ

87.45

82.00

88.00

91.00

3

485

S00485

302

251

S00251

598

DSE1035687

SANKHE TEJAL SUDHAKAR

87.45

79.54

85.33

93.00

3

486

S00486

301

211

S00211

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 21 of 1107

Provisional Merit List

Direct Second Year Engineering/Technology

SLGMN

Application ID

Name

Diploma
Marks

SSC
Marks

SSC
Maths
Marks

SSC
Science
Marks

(%)

(%)

(%)

(%)

Main
Group

MGGMN

MGASP
GMN

Sub Group

SGGMN

SGASP
GMN

599

DSE1043557

BALI ANKUR DEEPAK

87.45

78.46

94.67

88.00

3

487

S00487

302

252

S00252

600

DSE1019560

TATHE VISHAL BHAGWAT

87.45

78.46

82.67

79.00

3

488

S00488

301

212

S00212

601

DSE1032079

GHATE ONKAR SANJAY

87.45

76.77

93.33

85.00

3

489

S00489

302

253

S00253

602

DSE1018877

OJHA RADHARAMAN NIGAMNARAYAN

87.45

76.20

80.00

76.00

3

490

S00490

302

254

S00254

603

DSE1005370

JAWALKAR NISHIGANDHA SHIVAJI

87.45

73.54

81.33

77.00

3

491

S00491

301

213

S00213

604

DSE1018888

KAKADE RUPALI NAMDEV

87.45

71.20

50.00

74.00

3

492

S00492

302

255

S00255

605

DSE1046846

DESHPANDE NACHIKET CHANDRAKANT

87.44

88.46

96.67

93.00

3

493

S00493

301

214

S00214

606

DSE1009702

NIMBALKAR ADITYA KAILAS

87.44

85.54

90.00

95.00

4

97

S00097

401

97

S00097

607

DSE1021026

SUBHEDAR SANTOSH NILKANTHRAO

87.44

82.40

64.67

92.00

3

494

S00494

304

18

S00018

608

DSE1023107

PRADHAN KOMAL BHIMRAO

87.44

79.54

82.67

82.00

4

98

S00098

401

98

S00098

609

DSE1003360

SUTWANE ANANT RAGHUVIR

87.44

78.92

93.33

85.00

1

12

S00012

101

9

S00009

610

DSE1034423

WADKAR AJAY MARUTI

87.44

73.08

76.67

86.00

3

495

S00495

305

8

S00008

611

DSE1022329

PATIL DIPALI MARUTI

87.43

84.62

96.67

95.00

4

99

S00099

401

99

S00099

612

DSE1017846

ITHAPE ANIL BALASAHEB

87.43

79.38

89.33

90.00

4

100

S00100

401

100

S00100

613

DSE1006791

SHEWALKAR AKSHAY GAJANAN

87.43

78.46

90.67

84.00

4

101

S00101

401

101

S00101

614

DSE1045895

RATHOD VINOD DHANRAJ

87.43

66.80

65.33

79.33

4

102

S00102

401

102

S00102

615

DSE1001090

JADHAV MAYUR JAGANNATH

87.41

88.00

94.00

89.00

3

496

S00496

301

215

S00215

616

DSE1045996

HEGDE SHAILESH SUDHAKAR

87.41

79.20

90.00

88.67

4

103

S00103

401

103

S00103

617

DSE1009847

MALVANI NITESH MOHAN

87.40

74.46

89.33

84.00

2

5

S00005

201

5

S00005

618

DSE1012913

SAHASRABUDDHE VARAD VISHWANATH

87.39

92.46

98.67

95.00

3

497

S00497

302

256

S00256

619

DSE1007754

DHOBLE RUSHABH SUDHIR

87.39

86.15

94.67

95.00

3

498

S00498

302

257

S00257

620

DSE1043769

KHAN TANVEER SANAULLAH

87.39

83.38

92.67

89.00

3

499

S00499

302

258

S00258

621

DSE1032634

MEHTA SHILP DEVENDRA

87.39

81.54

92.00

92.00

3

500

S00500

302

259

S00259

622

DSE1003133

UNDE SNEHA SIDDHESHWARRAO

87.39

81.38

86.00

88.00

3

501

S00501

302

260

S00260

623

DSE1008592

ROGE AKSHAY KESHAV

87.39

78.15

87.33

84.00

3

502

S00502

302

261

S00261

624

DSE1040080

KULKARNI PADMAJA GOVIND

87.39

72.93

66.67

74.00

3

503

S00503

302

262

S00262

625

DSE1048453

AWATE PRADNYA RAVINDRA

87.38

88.46

92.00

96.00

3

504

S00504

301

216

S00216

626

DSE1043708

VINOD MOHAN RANE

87.38

86.15

96.67

95.00

3

505

S00505

301

217

S00217

627

DSE1010283

KATE CHAITALI DEEPAK

87.38

85.54

84.00

85.00

3

506

S00506

302

263

S00263

Legends Used :

DTE, Mumbai

SLGMN: State Level General Merit Number, MGGMN: Main Group General Merit Number, MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit
SGGMN: Sub Group General Merit Number, SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number

Page 22 of 1107

Provisional Merit List

30 86.33 76.47 82.00 74.33 76.67 78.69 92.54 97.33 79.33 76.00 80.92 82.00 2 6 S00006 201 6 S00006 638 DSE1005135 VARSHA MANOHAR RAJWANI 87.00 97.35 89.00 4 105 S00105 401 105 S00105 633 DSE1001053 MAHAKAL ASHVINI BHASKAR 87.62 80.00 3 514 S00514 301 223 S00223 639 DSE1014352 SAYYAD JAVED KASAM 87.33 66.87 64.33 64.31 75.30 82.00 90. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 23 of 1107 Provisional Merit List .31 86.77 94.00 74.00 4 107 S00107 401 107 S00107 655 DSE1030448 87.33 84.37 58.43 60.00 74.33 3 527 S00527 301 227 S00227 652 DSE1034011 PATIL VIKRAM MOHAN 87.00 94.67 86.31 92.00 3 522 S00522 302 271 S00271 647 DSE1008685 MEHTA JAY SUNIL 87.00 3 516 S00516 302 265 S00265 641 DSE1043556 DAVE HARSHAL RAMESHBHAI 87.33 70.00 3 508 S00508 301 219 S00219 630 DSE1047409 CHECHARE ARCHANA VIJAY 87.31 80.33 78.00 3 511 S00511 301 222 S00222 635 DSE1013121 KHAWLE NAJUKA BABAN 87.00 3 521 S00521 302 270 S00270 646 DSE1008775 ANSARI NIDA AAFREEN MOHAMMED ZAKI 87.00 3 524 S00524 301 225 S00225 649 DSE1008657 KHAN SABIRA UMER 87.00 73.67 86.40 85.92 96.77 88.33 97.33 80.00 3 517 S00517 302 266 S00266 642 DSE1021114 MANWATKAR RISHIRAJ AVINASH 87.00 94.00 3 518 S00518 302 267 S00267 643 DSE1006635 TANMAYA ONKAR ANIL 87.33 86.33 95.37 86.33 88.30 75.00 3 520 S00520 302 269 S00269 645 DSE1046019 PAWAR SUPRIYA JAYWANT 87.15 98.00 3 507 S00507 301 218 S00218 629 DSE1035530 DHANJAL MANTEJ SINGH HARJINDER SINGH 87.27 65.00 63.80 62.00 87.33 76.00 91.67 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 509 S00509 301 220 S00220 631 DSE1004014 SATPUTE NILESH RAJARAM 87.31 72.00 3 523 S00523 301 224 S00224 648 DSE1010450 DESHPANDE KIRTI VINOD 87. Mumbai ASMA HARNE MANGESH SURESHRAO MAHALE SAGAR BHAUSAHEB SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 510 S00510 301 221 S00221 634 DSE1048162 BAKHTIANI CHAITANYA MANOHAR 87.54 93.60 80.38 82.38 75.67 75.33 96.00 3 515 S00515 302 264 S00264 640 DSE1031123 NISTANE RUTVIK RAJESHWAR 87.33 3 528 S00528 301 228 S00228 653 DSE1002529 POTDAR SONAL UTTAM 87.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 628 DSE1035538 GAWDE SAGAR VIJAY 87.00 3 519 S00519 302 268 S00268 644 DSE1043614 PARMAR ROHIT RAMESHBHAI 87.38 81.92 75. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 63.00 4 106 S00106 401 106 S00106 654 DSE1019981 87.77 94.67 80.93 78.67 86.77 96.33 76.40 66.53 70.33 86.67 3 525 S00525 304 21 S00021 650 DSE1002036 SHEETAL MAHENDRA SONI 87.38 81.00 89.00 4 104 S00104 401 104 S00104 632 DSE1030260 PANCHAL PRATIK DASHRATH 87.00 97.31 79.00 90.57 76.00 3 513 S00513 304 20 S00020 637 DSE1041408 GANVIR MANGESH MAHADEORAO 87.67 94.00 3 526 S00526 301 226 S00226 651 DSE1005483 MULLA MUSA 87.33 78.67 84.33 3 512 S00512 304 19 S00019 636 DSE1048259 VEDPATHAK ABHINAY SHASHIKANT 87.31 87.33 4 108 S00108 401 108 S00108 Legends Used : DTE.

27 81.24 72.21 85.30 73.67 93.25 86.77 91.33 82.00 3 548 S00548 302 277 S00277 680 DSE1034421 DHURI DARSHAN SATISH 87.00 3 546 S00546 301 240 S00240 678 DSE1006778 SONWANE GAURAO MADHUKAR 87.24 87.24 89.24 55.00 3 534 S00534 302 273 S00273 664 DSE1005209 87.00 94.67 3 544 S00544 302 276 S00276 676 DSE1022929 BONDE KANCHAN RAMDAS 87.23 90.21 86.33 86.33 90.33 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.54 97.00 3 549 S00549 302 278 S00278 682 DSE1009451 KHOMANE GANESH BAPURAO 87.00 3 541 S00541 301 236 S00236 673 DSE1035986 MISHRA AJAY BHOLENATH 87.33 52.67 91.23 96.33 81.22 72.25 91.08 97.00 3 545 S00545 301 239 S00239 677 DSE1047443 EKHANDE DNYANESHWAR KACHARU 87.62 91.33 76.54 98.33 59.33 100.67 92.00 3 533 S00533 301 232 S00232 663 DSE1043734 GOHIL DHARMESH KIRITKUMAR 87.00 3 536 S00536 302 274 S00274 666 DSE1044678 SHINDE KALYANI PANDURANG 87.27 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 656 DSE1004570 AWACHAT SAGAR SHANTARAM 87. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 87.23 86.33 83.00 3 539 S00539 304 22 S00022 670 DSE1020506 KIRNE SACHIN NANDKISHOR 87.00 3 547 S00547 301 241 S00241 679 DSE1018774 KASHIKAR NINAD VIVEK 87.67 95.24 79.25 82.24 83.21 78.27 86.27 61.15 67.00 3 543 S00543 301 238 S00238 675 DSE1042808 GOMES ROYSTAN RAYMOND 87.93 52.07 47.00 4 112 S00112 401 112 S00112 681 DSE1029712 BHOITE AADITI DEEPAK 87.00 3 531 S00531 302 272 S00272 661 DSE1043115 CHANDAK RASHMI VIJAYKUMARJI 87.67 3 535 S00535 301 233 S00233 665 DSE1008772 MIR MEHDI HASSAN RAZA ALI 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 24 of 1107 Provisional Merit List .00 3 532 S00532 301 231 S00231 662 DSE1022681 HAMIRANI MAYUR DAYALBHAI 87.54 85.33 92.00 1 13 S00013 101 10 S00010 671 DSE1023946 THAKKAR KINJAL KISHORE 87.33 93.54 88.67 91.77 84.46 93.53 77.62 93.33 81.00 3 552 S00552 302 281 S00281 Legends Used : DTE.15 85.15 90.24 85.08 94.38 86.00 74.00 3 550 S00550 302 279 S00279 683 DSE1016933 PAWAR RITESH VASANT 87.00 82.00 3 542 S00542 301 237 S00237 674 DSE1046689 TEJWANI POOJA NANDLAL 87.27 63.27 83.29 85.00 3 551 S00551 302 280 S00280 684 DSE1008710 PANJWANI NIKHAT MUKHTAR 87.23 84.00 4 111 S00111 401 111 S00111 669 DSE1029857 PATIL NIKHIL DHONDIRAM 87.54 96.21 74.33 89.00 62.67 93.46 94. Mumbai YEWLE DEEPALI NAMDEO SLGMN: State Level General Merit Number.67 3 537 S00537 302 275 S00275 667 DSE1029696 BHALEKAR PRIYANKA VASANT 87.08 79.00 4 110 S00110 401 110 S00110 658 DSE1001059 KORANNE SAYALI JAGDISH 87.00 3 538 S00538 301 234 S00234 668 DSE1044509 WAGH RAVINDRA BALU 87.27 86.67 92.00 68.00 79.33 96.00 3 529 S00529 301 229 S00229 659 DSE1046786 WADHWANI SWEETY MAHESH 87.30 57.24 82.67 70.60 40.15 95.33 92.00 3 530 S00530 301 230 S00230 660 DSE1031027 CHANDAK LOKESH SURYAPRAKASH 87.25 70.27 68.00 4 109 S00109 401 109 S00109 657 DSE1013599 RELEKAR ASHISH SHAM 87.00 3 540 S00540 301 235 S00235 672 DSE1019846 BATHE PAWAN SURESH 87.00 97.

15 93.40 46.00 3 560 S00560 302 285 S00285 694 DSE1016825 PATEL NITI RAJENDRA 87.19 85.17 88.80 84.19 86.33 95.93 72.33 3 554 S00554 302 283 S00283 687 DSE1008683 SIDDIQUI NEHA MOHD ISHRAT 87.33 3 563 S00563 302 286 S00286 698 DSE1006193 KULKARNI KAUTUK VIJAY 87.67 94.00 3 553 S00553 302 282 S00282 686 DSE1047600 GUNJAL PALLAVI VASANT 87.33 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 685 DSE1003021 GUJAR AMIT PRADEEPRAO 87.27 88.33 3 557 S00557 302 284 S00284 690 DSE1030370 RAVALJI VIRENDRA SURESH 87.07 61.00 96.15 96.67 3 573 S00573 302 291 S00291 712 DSE1041554 MOHANISH SHANTILAL PANCHAL 87.62 90.00 3 566 S00566 301 248 S00248 702 DSE1046032 KHAN MOHD ZEESHAN JAMIL 87.00 93.00 95.33 88.00 92.00 81.00 3 559 S00559 304 23 S00023 693 DSE1044676 DEORE VRUSHALI DADAJI 87.00 89.17 91.33 97.67 97.67 93.00 3 562 S00562 301 246 S00246 697 DSE1015760 VICHARE ASHWINI KASHINATH 87.20 84.08 96.00 3 555 S00555 301 242 S00242 688 DSE1043999 BASARKAR GAURANG RAVINDRA 87.67 93.17 87.00 4 116 S00116 401 116 S00116 707 DSE1000127 BHAMARE NILESHKUMAR PRABHAKAR 87.17 79.67 86.19 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.20 75.17 86.33 83.62 89.23 94.00 3 565 S00565 301 247 S00247 701 DSE1019515 KSHIRSAGAR ANJALI RAJESHWAR 87.17 88.40 99.19 87.00 87.20 64.33 75.38 90.40 53.17 87.00 3 569 S00569 301 251 S00251 705 DSE1039616 KULKARNI SNEHAL RADHAKRISHAN 87.60 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.21 65.00 94.60 92.15 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.73 90.38 91.33 87.67 58. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 25 of 1107 Provisional Merit List .46 96.18 78.00 3 561 S00561 301 245 S00245 695 DSE1016941 PANCHAL CHETNA LALITCHANDRA 87.21 64.23 94.15 93.19 86.00 3 567 S00567 301 249 S00249 703 DSE1035701 PATIL PRATIK JAYAWANT 87.67 3 564 S00564 302 287 S00287 700 DSE1044460 PATANGE HARSHAL PRASAD 87.15 83.19 79.15 60.17 81.40 74.67 87.15 95.67 85.07 53.67 95.08 94.00 3 558 S00558 301 244 S00244 691 DSE1009207 WALUNJKAR SHRINIWAS SUHAS 87.33 3 556 S00556 301 243 S00243 689 DSE1015553 GHANEKAR SNEHAL CHANDRAKANT SAMITA 87.33 3 574 S00574 302 292 S00292 Legends Used : DTE.17 84.15 84.14 89.40 40.00 89.33 4 113 S00113 401 113 S00113 696 DSE1010254 BHAND PRABHATI PRAKASH 87.00 3 572 S00572 302 290 S00290 711 DSE1031848 PIMPALSHENDE ROHIT RAMDAS 87.67 98.67 82.33 4 115 S00115 401 115 S00115 706 DSE1006444 MHETRE RUSHIKESH RANGRAO 87.47 96.17 80.00 3 568 S00568 301 250 S00250 704 DSE1019910 KADAM RAHUL DNYANESHWAR 87.33 72.67 96.00 3 571 S00571 302 289 S00289 710 DSE1001433 THORAT AJIT ASHOK 87.00 3 570 S00570 302 288 S00288 709 DSE1008594 JAIN KULDEEPKUMAR ROSHANLAL 87.67 4 117 S00117 401 117 S00117 708 DSE1008684 CHAUHAN PUNIT KISHOR 87.17 82.00 2 7 S00007 201 7 S00007 692 DSE1004152 SHAIKH NAVID KHUDBUDDIN 87.00 4 114 S00114 401 114 S00114 699 DSE1023957 KAKDE SNEHA SUNIL 87.

09 88.00 93.00 97.13 76.93 71.67 82.00 97.67 73.23 88.00 3 575 S00575 302 293 S00293 714 DSE1046255 PALKAR SHRUTIKA SHASHIKANT 87.00 3 583 S00583 301 257 S00257 723 DSE1002437 DIVEKAR SANDIP LAXMAN 87.00 79.53 71.00 3 597 S00597 301 262 S00262 738 DSE1010448 JADHAV SHRUTI CHAKRADHAR 87.85 94.00 3 589 S00589 302 295 S00295 730 DSE1032609 THAKKAR MIHIR PRAKASH 87.08 94.33 4 120 S00120 401 120 S00120 Legends Used : DTE.67 51.00 95.00 90.62 97.00 3 594 S00594 302 300 S00300 735 DSE1016822 SHUKLA PUJA RAJESH 87.38 80.67 92.85 96.00 3 587 S00587 301 261 S00261 728 DSE1035750 AMODE SWAPNILA SUNIL MANGALA 87.13 81.67 97.00 3 593 S00593 302 299 S00299 734 DSE1006862 KASTURKAR SNEHAL MOHAN 87.13 89.08 90.23 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.11 70.00 3 598 S00598 301 263 S00263 739 DSE1023976 MANE KIRAN SUKHDEO 87.00 2 8 S00008 201 8 S00008 718 DSE1043019 RAUT SWAPNIL DHANRAJ 87.80 96.38 82.00 3 579 S00579 301 254 S00254 719 DSE1046906 PATIL JUI SHARAD 87.10 79.67 95.06 76.33 68.85 90.67 4 119 S00119 401 119 S00119 740 DSE1046675 KURANE NILAM RAJARAM 87.00 3 586 S00586 301 260 S00260 727 DSE1045642 KARVE BINDU BALUDAS 87.09 85.09 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 93.00 3 580 S00580 304 25 S00025 720 DSE1030294 SHAIKH SHEEBANRAZA ZAHEER 87.13 88.67 98.00 3 581 S00581 301 255 S00255 721 DSE1005359 DHAMAL GAYATRI SURESH 87.00 86.00 3 591 S00591 302 297 S00297 732 DSE1016809 SAGALIA JINAL RAJESH 87.33 3 584 S00584 301 258 S00258 724 DSE1028528 PADVAL PRASAD SAHADU 87.10 86.00 3 585 S00585 301 259 S00259 726 DSE1005650 KHAIRE NEHA ANIL 87.67 94.00 3 578 S00578 304 24 S00024 717 DSE1006741 GOUR ISHAN RAJENDRA 87.80 77.33 79.27 82.80 67.00 77.13 81.00 3 592 S00592 302 298 S00298 733 DSE1005661 GAJARE SUKHADA PRAMOD 87.00 3 590 S00590 302 296 S00296 731 DSE1012712 SHAIKH NABEEL SHAUKAT 87.00 88.67 81.31 94.06 85.23 88.13 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.09 85.67 91.67 96.92 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 26 of 1107 Provisional Merit List .13 79.13 79.33 4 118 S00118 401 118 S00118 725 DSE1009185 GHADGE TEJAL RAJENDRA 87.00 90.67 3 599 S00599 304 26 S00026 741 DSE1046190 RAUT MRUNAL MOHAN 87.10 62.06 64.13 82.14 78.06 76.67 90.46 94.62 96.09 80.13 72.08 92.62 84.07 88.00 3 596 S00596 302 302 S00302 737 DSE1048163 KARIRA AAKASH MANOJ 87.67 92.33 84.69 96.00 3 595 S00595 302 301 S00301 736 DSE1041545 HETAL DILIPBHAI RATHOD 87.00 3 577 S00577 301 253 S00253 716 DSE1012439 SHEWALE RAHUL MOTHABHAU 87.00 94.40 72.09 77.33 75.00 3 588 S00588 302 294 S00294 729 DSE1044428 SAKARIA ASHISH ASHOK 87.07 83.33 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 713 DSE1034273 GEJAGE PRADEEP VITTHAL 87.00 3 582 S00582 301 256 S00256 722 DSE1005252 VAIBHAV C SAWANT 87.67 90.09 86.10 88.33 97.00 3 576 S00576 301 252 S00252 715 DSE1032829 GUPTA SURYAPRAKASH RAMPRASAD 87.85 98.

67 3 616 S00616 302 309 S00309 763 DSE1013312 PANCHAL PREKSHA KANUBHAI 87.00 96.98 80.03 75.67 97.33 90.03 87.00 3 602 S00602 302 304 S00304 746 DSE1041519 MANIAR NEHA ASHOK 87.00 86.67 78.67 97.31 96.05 76.00 90.80 80.00 3 604 S00604 301 266 S00266 748 DSE1016113 HIREMATH VIVEKANAND MALLIKARJUN 87.38 88.38 88.00 4 125 S00125 401 125 S00125 765 DSE1032720 PATEL TEJAS VRAJLAL 86.00 4 126 S00126 401 126 S00126 766 DSE1009105 SINGH PRABHAKAR KRISHNAKUMAR 86.00 3 608 S00608 302 307 S00307 752 DSE1019301 SHINDE ABHIJIT MADHUKAR 87.00 86.03 71.00 3 612 S00612 301 270 S00270 758 DSE1010205 NIRGUDE ASHA MURLIDHAR 87.33 93.00 87. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 72.97 88.62 92.03 82.97 84.60 92.23 92.00 92.54 92.00 73.03 78.00 83.33 93.47 78.98 84.67 86.00 94.00 3 621 S00621 302 311 S00311 770 DSE1005684 BRAHME NACHIKET SHRIKANT 86.33 3 607 S00607 301 267 S00267 751 DSE1032760 SHETTY PRASAD BALAKRISHNA 87.00 79.38 97.67 85.00 3 613 S00613 304 27 S00027 759 DSE1014158 AMBEKAR JAYASHREE DATTATRAY 87.00 4 124 S00124 401 124 S00124 762 DSE1032592 MAHADIK RAVINDRA RAGHUNATH 87.00 3 610 S00610 302 308 S00308 754 DSE1035763 KHOT SUSMIT SUNIL 87. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 27 of 1107 Provisional Merit List .27 72.67 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 89.00 78.00 95.97 84.00 90.33 88.67 82.00 3 618 S00618 301 273 S00273 767 DSE1005422 SHIRKE NILAM SUBHASH 86.33 82.00 94.15 98.40 93.03 71.00 3 619 S00619 301 274 S00274 768 DSE1032614 YASH NARESHKUMAR MODI 86.03 74.67 90.00 3 603 S00603 301 265 S00265 747 DSE1012993 CHANDWANI AAKASH RAJKUMAR 87.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 742 DSE1047979 PATIL PRATIBHA NARAYAN 87.38 86.92 97.00 3 601 S00601 302 303 S00303 745 DSE1036539 PATIL RAHUL BHASKAR 87.00 88.67 82.13 68.67 3 615 S00615 301 272 S00272 761 DSE1041416 KORDE AKSHAY PRAMODRAO 87.03 88.00 78.03 80.00 3 617 S00617 304 28 S00028 764 DSE1025098 GHATARE PAVANKUMAR SURENDRA 86.00 79.00 3 614 S00614 301 271 S00271 760 DSE1009252 SALVI RUCHITA WAMAN 87.23 77.15 94.03 86.00 70.00 3 620 S00620 302 310 S00310 769 DSE1006550 KHAN ZEESHAN ULLAH AZIZULLAH 86.67 76.13 69.00 83.00 75.33 91.00 4 123 S00123 401 123 S00123 757 DSE1032392 ALWAL ANNAPURNA RAMESH 87.00 91.03 76.33 4 122 S00122 401 122 S00122 756 DSE1036957 SABKHAN ARSHADALI ABBAS 87.00 3 611 S00611 301 269 S00269 755 DSE1013343 JADHAV PRADEEP MARUTI 87.67 74.97 84.00 3 606 S00606 302 306 S00306 750 DSE1006995 DHONE SONU ARUN 87.23 94.67 3 605 S00605 302 305 S00305 749 DSE1014353 MEENAKSHI BALSANA DIWANSINGH 87.77 94.03 81.33 93.67 88.33 96.67 86.00 3 622 S00622 301 275 S00275 Legends Used : DTE.77 95.97 87.67 4 121 S00121 401 121 S00121 743 DSE1022744 JADHAV HERAMB VILAS 87.00 3 600 S00600 301 264 S00264 744 DSE1035571 SAMANT SIDDHARTH PRATAP 87.67 97.67 3 609 S00609 301 268 S00268 753 DSE1022570 AGRAWAL KALPESH RAMNIRANJAN 87.

91 87.33 85.33 3 630 S00630 302 316 S00316 780 DSE1043870 GADA KAVIN MANOJ 86.69 91.85 98.33 84.00 3 634 S00634 301 279 S00279 785 DSE1023652 BHANUSHALI BHAVIKA KARSAN 86.00 60.67 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 628 S00628 301 278 S00278 777 DSE1013484 PATIL VISHAL MARUTI 86.33 94.15 84.93 76.93 87.00 3 623 S00623 301 276 S00276 772 DSE1023623 SALGIA PALAK ARUN 86.00 3 624 S00624 302 312 S00312 773 DSE1005985 MANGAL MOHIT BIRBHAN 86.00 3 633 S00633 302 319 S00319 784 DSE1000135 SHEIKH LINA JAMIL AHMED 86.00 4 131 S00131 401 131 S00131 794 DSE1000128 PATIL PRANAV SANJAY 86.97 82.94 84.33 3 637 S00637 301 282 S00282 788 DSE1014743 LONKAR GORAKH SUBHASH 86.92 55.00 87.00 3 632 S00632 302 318 S00318 783 DSE1020002 DABHANE AKSHAY VASANTRAO 86.00 4 128 S00128 401 128 S00128 781 DSE1029799 PATIL PRATHAMESH RAMESH 86.33 75.97 80.00 3 635 S00635 301 280 S00280 786 DSE1046787 VATYANI ROMA HARESHKUMAR 86.67 92.00 86.85 92.00 3 625 S00625 301 277 S00277 774 DSE1041020 BANSOD NITIN VASANTRAO 86.97 75.00 94.67 3 639 S00639 301 284 S00284 791 DSE1016585 BORADE DHIRAJ VASANT 86.33 4 134 S00134 401 134 S00134 797 DSE1018087 KADAM KRUSHNANAND RAMESHWAR 86.33 95.67 93.33 97.60 92.93 78.46 91.95 77.00 83.33 4 130 S00130 401 130 S00130 793 DSE1005375 GULHANE SAHIL VIDYADHAR 86.67 88.77 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.08 89.33 88.91 84.38 87.08 92.00 3 638 S00638 301 283 S00283 789 DSE1043231 RAMTEKE AJAY PRAKASHRAO 86.00 4 132 S00132 401 132 S00132 795 DSE1032286 SHAIKH NAUMAAN ZAHURAHMED 86.92 75.73 56.00 3 636 S00636 301 281 S00281 787 DSE1038704 JADHAV DHANRAJ KHANDERAO 86.67 94.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 771 DSE1035722 SINGH RAHUL PRATAP 86.38 79.92 86.00 4 127 S00127 401 127 S00127 779 DSE1034045 KHOT PRASHANT TUKARAM 86.67 97.00 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.97 76.08 94.97 82.92 73.94 87.95 76.33 3 640 S00640 302 320 S00320 792 DSE1015555 TAMBE KSHITIJ NAMDEO 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 28 of 1107 Provisional Merit List .96 83.00 92.97 73.00 75.60 97.00 92.40 71.00 3 641 S00641 302 321 S00321 799 DSE1014509 MANDHARE ARCHANA PRABHAKAR 86.00 4 133 S00133 401 133 S00133 796 DSE1013319 CHAVAN AVINASH DATTATRAY 86.33 76.00 90.33 81.00 94.77 86.97 78.93 68.00 4 129 S00129 401 129 S00129 790 DSE1012407 JADHAV AMIT BALASAHEB 86.00 3 629 S00629 302 315 S00315 778 DSE1001073 CHOPRA SWAMINI ADVAIT 86.67 3 626 S00626 302 313 S00313 775 DSE1010378 LOKHANDE HARSHDA RAJENDRA 86.93 87.08 86.07 84.93 76.46 90.00 3 642 S00642 302 322 S00322 Legends Used : DTE.73 48.00 4 135 S00135 401 135 S00135 798 DSE1029973 MISAL DHIRAJ DATTATRAY 86.93 83.92 94.62 93.67 98.31 88.33 86.85 96.77 88.00 3 627 S00627 302 314 S00314 776 DSE1035797 PHULIA VISHAL MUKESH 86.00 3 631 S00631 302 317 S00317 782 DSE1009356 GAIKWAD NEHA ASHOK 86.93 73.33 85.92 87.92 87.00 90.93 87.85 95.92 85.00 97.

90 85.67 93.67 96.08 95.00 3 659 S00659 301 295 S00295 820 DSE1022026 WAICHAL NIKHIL MOHAN 86.87 85.86 73.85 89.93 37.33 76.31 88.90 75.00 3 651 S00651 301 288 S00288 809 DSE1043613 VYAS JAYKUMAR NARENDRA 86.85 91.00 3 660 S00660 302 328 S00328 825 DSE1018878 RANAWARE GIRIRAJ SATYAWAN 86.08 79.00 3 657 S00657 301 293 S00293 817 DSE1016641 GUTAL ANUJA ANIL 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 800 DSE1035564 CHAUDHARI TANVI KAMALAKAR 86.00 3 644 S00644 302 324 S00324 802 DSE1014734 LONDHE SHARDUL HARISHCHANDRA 86.00 3 653 S00653 301 290 S00290 811 DSE1047569 SATPUTE ABHINANDAN ASHOK 86.62 93.00 4 136 S00136 401 136 S00136 813 DSE1030309 BORSE AJIT DEVARAO 86.47 72.85 82.33 89.67 89.90 82.00 79.46 97.00 3 658 S00658 301 294 S00294 818 DSE1009850 PATIL SOMDATTA DNYANESHWAR 86.90 80.00 93.67 85.85 78.54 78.53 82.08 94.88 87.33 96.00 3 655 S00655 304 29 S00029 814 DSE1029944 AIWALE PRAVEEN BALASAHEB 86.77 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 29 of 1107 Provisional Merit List .92 96.87 84.00 3 656 S00656 301 292 S00292 816 DSE1002105 KAKADE POOJA DILIPRAO 86.00 3 663 S00663 302 331 S00331 828 DSE1005789 SUPEKAR PRITAM ASHOK 86.00 3 645 S00645 302 325 S00325 803 DSE1013105 MHATRE SATEJ SURESH 86.33 96.00 91.87 75.00 3 650 S00650 301 287 S00287 808 DSE1043620 MISHRA SONAM PRABHUNATH 86.00 86.85 90.85 76.86 91.33 92.60 56.00 1 14 S00014 103 3 S00003 815 DSE1043532 MISHRA SONAL ARVIND 86.33 40.67 2 9 S00009 201 9 S00009 819 DSE1010151 PANDEY SHOBHNA VEDPRAKASH 86.08 92.33 3 664 S00664 302 332 S00332 Legends Used : DTE.85 82.67 87.91 42.00 82.08 86.00 97.33 87.90 92.00 3 646 S00646 302 326 S00326 804 DSE1006961 YASMEEN FIRDAUS ABDUL RASHID ANSARI 86.33 84.33 86.54 84.23 98.31 94.86 80.00 3 652 S00652 301 289 S00289 810 DSE1043960 RANE SONALI SATISH 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 80.67 84.91 71. MGGMN: Main Group General Merit Number.86 70.67 83.00 92.00 91.00 4 137 S00137 401 137 S00137 821 DSE1012049 SANAP PRASAD DEORAM 86.91 81.85 79.91 79.00 92.00 86.00 96.67 86.00 3 654 S00654 301 291 S00291 812 DSE1007311 AHIRE CHETAN CHHABULAL 86.67 79.87 76.00 3 647 S00647 302 327 S00327 805 DSE1019501 SONY PRERNA ASHOK 86.00 3 648 S00648 301 285 S00285 806 DSE1041657 LOPES BLOSSOM BAPTIST 86.00 4 138 S00138 401 138 S00138 822 DSE1041142 DEOGHARE MRUNAL MOHANRAO 86.67 71.33 4 139 S00139 401 139 S00139 823 DSE1043442 GHULAXE AKHILESH AVINASHPANT 86.91 78.87 83.33 3 662 S00662 302 330 S00330 827 DSE1008004 REVANKAR SIDDHESH DATTARAM 86.00 3 661 S00661 302 329 S00329 826 DSE1005925 PACHARNE PALLAVI SAINATH 86.00 84.46 92.77 74.88 71.88 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.90 80.47 70.90 77.23 96.00 4 140 S00140 401 140 S00140 824 DSE1008693 AJGAONKAR SHREYAS SHRIDHAR 86.00 3 649 S00649 301 286 S00286 807 DSE1022825 SHEWANI NEHA RAJKUMAR 86.38 93.00 3 643 S00643 302 323 S00323 801 DSE1041672 SONI ARPIT DEEPAK 86.

46 92.00 3 677 S00677 301 302 S00302 843 DSE1025125 PANDEY NEHA MILIND 86.83 79.80 82.92 95.67 91.15 43.33 77.80 86.80 77.77 95.00 3 679 S00679 301 304 S00304 845 DSE1023969 JAMBLE YOGESH BABAN 86.00 92.00 94.00 3 678 S00678 301 303 S00303 844 DSE1046093 SHETE SHRIKANT BANSILAL 86.00 3 680 S00680 302 339 S00339 846 DSE1044887 RAJOLE VISHAL VILASRAO 86.33 91.67 78.87 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 86.00 3 672 S00672 301 297 S00297 837 DSE1032754 RANKA SAPNA MAHENDRA 86.83 84.80 84.67 73.33 62.80 70.00 85.07 86.81 81.67 70.80 85.00 83.00 3 673 S00673 301 298 S00298 838 DSE1043813 RAWAL KRUTI JAYESH 86.54 97.00 3 688 S00688 301 310 S00310 857 DSE1041542 VIJAY RAMESHBHAI MANANI 86.00 3 689 S00689 302 341 S00341 Legends Used : DTE.67 94.81 87.00 3 674 S00674 301 299 S00299 839 DSE1003095 SAJJANWAR MONIKA SUNIL 86.85 98.85 67.00 82.00 3 666 S00666 302 334 S00334 831 DSE1014004 SALUNKE SAGAR ASHOK 86.67 96.85 63.15 96.00 3 682 S00682 304 30 S00030 849 DSE1012419 SONAWANE ABHISHEK VILAS 86.00 3 675 S00675 301 300 S00300 840 DSE1014027 AJAY JAYRAM AHANKARI 86.62 85.81 75.85 98.00 2 10 S00010 201 10 S00010 841 DSE1035794 SHILEDAR TUSHAR VITTHAL 86.77 96.20 61.23 87.67 1 16 S00016 101 11 S00011 851 DSE1048161 BHAVSAR ANURAG SUNIL 86.00 3 687 S00687 301 309 S00309 856 DSE1035550 MHATRE MAYUR SURYAKANT 86.81 83.79 85.85 54.81 84.00 2 11 S00011 201 11 S00011 848 DSE1033174 BHANGALE KALYANEE SUNIL 86.67 3 670 S00670 302 338 S00338 835 DSE1028838 MUTHA SHWETA SATISH 86.40 52.67 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 829 DSE1005662 PARDESHI NIKITA RAJENDRA 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 89.43 76.85 68.85 68.00 3 676 S00676 301 301 S00301 842 DSE1030100 GADKARI ASHISH VASANTRAO 86.00 3 684 S00684 301 307 S00307 853 DSE1046197 KOKAM ASHWINI ANIL 86.00 91.33 87.33 3 668 S00668 302 336 S00336 833 DSE1007942 CHAUHAN ABHISHEK HORILAL 86.85 75.83 84.00 90.67 98.33 85.81 80.93 58.54 92.33 93.00 1 15 S00015 102 2 S00002 850 DSE1000812 AWACHAT SUPRIYA JAGDISH 86.85 98.33 3 669 S00669 302 337 S00337 834 DSE1024558 MEMANE RAJENDRA DADA 86.67 3 685 S00685 302 340 S00340 854 DSE1043608 GOSALIA RAJ RAMESHBHAI 86.47 50.33 93.67 94.00 86.83 84.83 87.62 90.33 3 665 S00665 302 333 S00333 830 DSE1032763 SAWLANI JITESH DHARMA 86.31 92.00 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 87.82 91.83 50.00 3 686 S00686 301 308 S00308 855 DSE1012595 GALA UMANG JETHALAL 86.00 3 683 S00683 301 306 S00306 852 DSE1032844 JAIN AAKASH PARASMAL 86.33 82.00 3 671 S00671 301 296 S00296 836 DSE1046613 DESHPANDE SHREYAS MILIND 86.67 87.33 66.31 96.08 95.00 3 667 S00667 302 335 S00335 832 DSE1047686 WAKCHAURE MANISHA TANHAJEE 86.83 82.83 86.83 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 30 of 1107 Provisional Merit List .92 90.46 94.00 3 681 S00681 301 305 S00305 847 DSE1036510 SUNIL KISAN PATIL 86.00 91.

00 85.79 73.00 3 694 S00694 302 346 S00346 868 DSE1016532 GODSE RUCHIRA JAYWANT SUMITRA 86.79 80.87 82.33 3 704 S00704 302 352 S00352 880 DSE1032677 MEHTA MAYUR JAGDEEP 86.33 94.00 3 709 S00709 301 317 S00317 885 DSE1047071 KADAM PRAVIN NANASAHEB 86.33 81.67 90.67 95.00 3 698 S00698 302 350 S00350 873 DSE1018546 KADAM ATUL POPATRAO 86.38 83.79 81.07 81.79 75.54 72.54 93.00 3 692 S00692 302 344 S00344 866 DSE1043065 SHIRBHATE AKASH VIJAYRAO 86.23 90.33 72.00 3 697 S00697 302 349 S00349 871 DSE1009764 CHOPDA JAYESH RAJENDRA 86.79 80.54 95.75 89.69 82.00 4 146 S00146 401 146 S00146 872 DSE1043619 MANE AMIT SADANAND 86.00 84.00 3 703 S00703 301 313 S00313 879 DSE1013147 METAWALA RISHI PRAMOD 86.00 3 691 S00691 302 343 S00343 865 DSE1035755 VASAIKAR RUCHITA PRAKASH 86.79 77.15 98.79 82.79 81.00 3 690 S00690 302 342 S00342 860 DSE1035799 PARAB DNYANESHWAR VITTHAL 86.67 80.80 84.00 92.67 92.31 91.00 95.67 91.67 90.33 95.79 81.79 84.76 80.33 92.15 98.00 4 147 S00147 401 147 S00147 874 DSE1024916 BHIDE RAJASHREE MADHAV 86.00 3 699 S00699 302 351 S00351 875 DSE1035779 NIKAM PRACHI VINOD 86.67 95.79 70.31 86.77 82.33 84.76 89.75 84.76 76.73 91.79 73. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 31 of 1107 Provisional Merit List .00 3 696 S00696 302 348 S00348 870 DSE1006685 DHOKE SHWETA ASHOK 86.53 53.76 82.77 88.33 3 705 S00705 301 314 S00314 881 DSE1013475 SHETTY ASHRITH ARUNACHAL 86.38 96. MGGMN: Main Group General Merit Number.76 82.62 96.33 72.92 80.00 79.00 3 695 S00695 302 347 S00347 869 DSE1032301 DSOUZA JENISHA SANTOSH 86.76 74.76 80.00 83.33 81.00 3 700 S00700 301 311 S00311 876 DSE1002617 KAPILESHWAR ADITYA MADHAV 86.67 86.67 88. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 143 S00143 401 143 S00143 862 DSE1019864 PAWAR SACHIN RAMESH 86.67 91.00 3 707 S00707 301 315 S00315 883 DSE1032544 LATA PRIYANKA RAVIPRAKASH 86.23 89.31 96.00 3 708 S00708 301 316 S00316 884 DSE1029827 MISS SHINDE SAYALI PRADEEP 86.79 62. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.54 96.67 82.00 91.00 3 702 S00702 301 312 S00312 878 DSE1001495 SHINDE PRACHI RAJENDRA 86.79 76.67 4 142 S00142 401 142 S00142 861 DSE1012050 HANDE SURAJ TUKARAM 86.00 3 701 S00701 303 1 S00001 877 DSE1035597 ACHARYA TANVI SUNIL 86.67 92.00 84.40 79.47 66.00 4 144 S00144 401 144 S00144 863 DSE1007787 ANSARI MOHD RASHID MOHD SADIQUE 86.00 90.00 4 145 S00145 401 145 S00145 864 DSE1008690 SHAH JASHKUMAR NITINKUMAR 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 858 DSE1019272 THORAT SWAPNIL VASANTRAO 86.31 94.67 4 149 S00149 401 149 S00149 Legends Used : DTE.00 3 706 S00706 302 353 S00353 882 DSE1005125 THAWANI LEENA HARESH 86.77 88.79 79.33 80.75 83.00 3 693 S00693 302 345 S00345 867 DSE1045533 KUNDRI NEHA ARUN 86.76 76.79 75.00 89.00 4 141 S00141 401 141 S00141 859 DSE1012861 VADNALA SRIKANT GANGADHAR 86.00 4 148 S00148 401 148 S00148 886 DSE1023953 SHIRKE RAHUL VIJAYKUMAR 86.92 92.76 77.

00 58.73 80.92 90.69 87.72 88.69 86.33 97.73 81.69 90.00 4 154 S00154 401 154 S00154 909 DSE1019595 MAYUR SANTOSH SHARMA 86.73 87.00 3 713 S00713 302 356 S00356 891 DSE1034362 SHINDE NILESH TUKARAM 86.73 84.00 3 726 S00726 301 322 S00322 908 DSE1003604 JAGTAP AKSHAY NIVRUTTI 86.67 70.33 90.20 54.87 70.53 52.73 47.00 66.53 68.00 3 732 S00732 301 327 S00327 Legends Used : DTE.67 4 151 S00151 401 151 S00151 896 DSE1030427 NIKAM KIRAN RAMDAS 86.38 92.00 3 716 S00716 302 358 S00358 895 DSE1045985 PAWAR ABHIJEET DATTATRAY 86.69 83.33 3 721 S00721 302 363 S00363 901 DSE1039087 POKALE AMAR PURUSHOTTAM 86.00 71.67 93.87 56.69 82.85 96.00 89.00 96.73 78.73 53.00 88.00 3 714 S00714 302 357 S00357 892 DSE1043233 REDDY HARISH CHANDRASHEKHAR 86.60 82.00 84.67 89.33 3 729 S00729 301 324 S00324 912 DSE1003605 GAWADE VIRAJ VILAS 86.69 81.73 80.00 93.47 42.67 63.73 69. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 32 of 1107 Provisional Merit List .67 3 722 S00722 302 364 S00364 902 DSE1032015 GIRGOUKAR SIKANDAR JABBAR 86.73 82.67 92.00 86.00 3 727 S00727 304 31 S00031 910 DSE1035600 SAVE UTKARSHA NARESH 86.33 97.00 96.67 82.67 3 725 S00725 302 365 S00365 907 DSE1008698 VINCHHI NISARG ANIL 86.77 84.40 33.72 87.67 93.67 4 153 S00153 401 153 S00153 906 DSE1032594 TAWATE VIPUL YASHWANT 86.33 80.73 83.47 74.00 84.73 65.85 98.31 85.70 71.77 96.33 91.67 56.00 95.00 4 150 S00150 401 150 S00150 893 DSE1043276 LOKHANDE ABHISHEK VIJAY 86.85 95.53 78.00 70.69 85.00 89.73 74.00 96.00 3 730 S00730 301 325 S00325 914 DSE1032619 SINGH ANJALI JAWAHAR 86.00 3 718 S00718 302 360 S00360 898 DSE1025084 WANGE NILESH SHRAWANJI 86.23 82.85 87. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.71 75.00 91.00 3 724 S00724 301 321 S00321 905 DSE1024769 DCRUZ RAAHIL 86.00 3 715 S00715 301 319 S00319 894 DSE1023695 AHUJA VISHAL JAGDISH 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 887 DSE1012748 MANDALIA HETAL JAGDISH 86.33 3 712 S00712 302 355 S00355 890 DSE1015590 RAUT SACHIN DASHRATH 86.62 98.73 68.67 90.69 81.00 3 711 S00711 302 354 S00354 889 DSE1008611 THAKUR PRATIK PRITHVIRAJSINGH 86.33 3 717 S00717 302 359 S00359 897 DSE1001609 WAGAJ SARIKA NAVNATH 86.00 3 710 S00710 301 318 S00318 888 DSE1043595 PAREKH KINJAL NARENDRA 86.15 87.00 4 152 S00152 401 152 S00152 903 DSE1041533 86.69 82.85 94.00 2 12 S00012 201 12 S00012 913 DSE1005642 JADHAV ARCHANA NITIN 86.73 62.00 3 728 S00728 301 323 S00323 911 DSE1044816 HIRAY ULKA SHASHIKANT 86.23 96.00 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.15 96.67 3 719 S00719 302 361 S00361 899 DSE1012527 MHETRE SAMADHAN NILKANTH VIJAYA 86.73 72.67 3 720 S00720 302 362 S00362 900 DSE1005839 PASALKAR CHETAN SURESH 86.73 65.00 92.00 3 731 S00731 301 326 S00326 915 DSE1032390 BINGI NAYANA CHANDRASHEKHAR 86. Mumbai SHREYA ISHWARLAL PATEL SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 723 S00723 301 320 S00320 904 DSE1041574 NISHAD RAJENDRA GURAV 86.

62 84.73 70.33 76.67 84.67 76.27 56.00 3 737 S00737 302 367 S00367 923 DSE1041424 INGOLE VAIBHAV SUBHASHRAO 86.63 82.00 3 733 S00733 301 328 S00328 917 DSE1047250 PANDORE DINESH GOPINATH 86.33 4 160 S00160 401 160 S00160 941 DSE1044822 BINAYAKYA SHITAL PRAKASH 86.77 88.00 3 736 S00736 302 366 S00366 920 DSE1040528 CHAVAN DARSHAN UTTAM 86.67 3 753 S00753 301 337 S00337 Legends Used : DTE.62 86.67 71.15 77.00 4 157 S00157 401 157 S00157 927 DSE1005513 PRADHAN TANMAY RAJEEV 86.67 69.00 66.00 4 158 S00158 401 158 S00158 930 DSE1048126 CHAUBE SHAILESH RAMSINGAR 86.63 63.13 65.87 56.67 75.67 76.00 97.77 90.69 74.33 94.33 3 734 S00734 304 32 S00032 918 DSE1009810 JANORKAR NIKHIL DINESH 86.00 4 155 S00155 401 155 S00155 921 DSE1043713 GOND JITENDRA BHAGELUPRASAD 86.33 86.67 91.67 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 33 of 1107 Provisional Merit List .00 3 748 S00748 301 333 S00333 937 DSE1036515 SABALE PRAVIN BAJIRAO 86.67 2 14 S00014 201 14 S00014 940 DSE1013344 HARLAYYA SANDEEP VITHAL 86.67 73.67 54.33 77.00 3 752 S00752 301 336 S00336 944 DSE1004472 86.69 77.67 93.00 96.62 82.67 74.77 80.00 3 747 S00747 304 33 S00033 936 DSE1047115 MOKHARE VITTHAL VISHNU 86.67 63.00 89.62 83.67 89.00 3 743 S00743 302 371 S00371 931 DSE1001482 SHINDE PRITI DNYANESHWAR 86.00 82.67 97.33 84.65 84.00 68.67 2 13 S00013 201 13 S00013 938 DSE1003533 BHUJBAL MILAN POPAT 86.67 82.73 55.87 80.67 3 741 S00741 302 369 S00369 928 DSE1003676 KULKARNI HIMANSHU MADHAV 86.00 3 744 S00744 302 372 S00372 932 DSE1009624 OHOL YUGANDHARA SANJAY 86.62 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 916 DSE1032797 DESHMUKH PRATIKSHA JAGDISH 86.00 3 751 S00751 301 335 S00335 943 DSE1028675 JOSHI ABHISHEK SHARAD 86.00 83.00 3 746 S00746 302 373 S00373 935 DSE1007133 MAHAJAN DEVENDRA JIVARAM 86.00 3 745 S00745 301 332 S00332 933 DSE1009712 PALKHEDKAR SIDDHANT PRAVIN 86.00 95.20 71.33 77.07 94.00 56.54 98.69 80.00 3 738 S00738 301 330 S00330 924 DSE1016531 LALGE JAYASHRI SAMBHAJI 86.00 87.43 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 79.67 74.73 48.63 83.92 92.63 82.47 73.23 72.00 94.54 87.33 3 740 S00740 301 331 S00331 926 DSE1002245 KHEDEKAR KIRAN VIJAY 86.00 4 156 S00156 401 156 S00156 922 DSE1028696 CHOTALIYA HITESH JAGDISH 86.00 3 742 S00742 302 370 S00370 929 DSE1041601 MISTRY DHAVAL ZAVERCHAND 86.00 3 750 S00750 301 334 S00334 942 DSE1035976 DESAI AMEYA VILAS 86.00 3 735 S00735 301 329 S00329 919 DSE1046068 BAGWE VASUDEV VILAS 86.53 92.67 53.67 96.63 84.67 85.67 74.63 87. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.77 94.67 88.92 96.62 69.63 56.33 80.00 3 739 S00739 302 368 S00368 925 DSE1047697 WAKCHAURE MADHURI KESHAV 86.00 98.63 88.00 92.00 4 159 S00159 401 159 S00159 934 DSE1023514 MEHTA VEESHTASP NARIMAN 86.46 94.31 98.67 62. Mumbai HALINGALE PRAVIN KALLAPPA SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 749 S00749 304 34 S00034 939 DSE1000645 BATADA SHABNAM SHAUKATALI 86.33 89.

08 87.53 52.80 82.00 3 769 S00769 302 388 S00388 961 DSE1008598 MANE NAVNATH BHIMRAO 86.61 80.61 62.00 4 162 S00162 401 162 S00162 965 DSE1010429 GADEKAR SNEHAL SHANTARAM 86.00 93.60 77.61 83.00 4 161 S00161 401 161 S00161 964 DSE1006455 NARARE SHARAD ASHOKRAO 86.00 4 164 S00164 401 164 S00164 968 DSE1019867 GHYAR SUMIT NAMDEO 86.00 3 762 S00762 302 381 S00381 954 DSE1045595 BUTTER CHANPREET SINGH JASWANT SINGH 86.61 82.00 78.67 73.00 4 163 S00163 401 163 S00163 967 DSE1035591 PATIL SANIL RAJENDRA 86.60 78.33 89.61 80.67 90.33 52.67 77.54 74.23 88.67 47.00 3 763 S00763 302 382 S00382 955 DSE1039053 NAGRARE NIRAJKUMAR BABAN 86.61 92.00 4 165 S00165 401 165 S00165 969 DSE1030299 DEEPAK DADA PALDE 86.00 3 768 S00768 302 387 S00387 960 DSE1032252 RATHOD PRASHANT DASHARATH 86.60 80.46 75.62 62.61 78.00 92.00 3 758 S00758 302 377 S00377 950 DSE1045597 KHAN AKHTAR GULHASAN 86.58 90.67 3 774 S00774 302 392 S00392 972 DSE1046718 EDUTHAN ROSMY GEORGE 86.60 82.33 91.60 60.61 69.00 3 766 S00766 302 385 S00385 958 DSE1004529 JUDE PRANAV SHESHRAOJI 86.67 96.00 3 756 S00756 302 375 S00375 948 DSE1002363 KARJOL ASHISH ASHOK 86.77 93. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.23 94.61 72.00 3 754 S00754 301 338 S00338 946 DSE1002390 KULKARNI PARAG PRAKASH 86.67 88.61 82.67 3 770 S00770 302 389 S00389 962 DSE1028697 DHAMALE BHUSHAN BALASAHEB 86.58 78.00 3 764 S00764 302 383 S00383 956 DSE1006616 PANDE NUPUR LILADHAR 86.62 98.61 54.67 98.67 96.00 3 759 S00759 302 378 S00378 951 DSE1005581 PATASKAR ADHIT LALIT 86.92 94.67 3 772 S00772 301 339 S00339 966 DSE1019754 JOSHI MANGESH GHANSHYAM 86.00 94.54 82.60 68.15 97.61 83.54 86.27 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 34 of 1107 Provisional Merit List .33 94.33 79.77 86.67 69.69 92.67 85.33 3 775 S00775 304 35 S00035 Legends Used : DTE.00 90.00 49.33 84.00 85.00 70.00 92.40 74. MGGMN: Main Group General Merit Number.61 80.15 89.92 88.67 75.00 3 761 S00761 302 380 S00380 953 DSE1005663 CHAKRAPANI JUI PRALHAD 86.00 3 757 S00757 302 376 S00376 949 DSE1039023 MOHAMMAD AFRAH IFTEKHAR 86.60 75.00 3 760 S00760 302 379 S00379 952 DSE1013346 TARDE AVINASH GENUBHAU 86.00 83.08 90.00 3 767 S00767 302 386 S00386 959 DSE1007501 MALVIYA PRATHMESH RAJENDRA 86.61 79.60 83.93 80.61 69.38 90.67 67.33 4 166 S00166 401 166 S00166 970 DSE1015604 INJE SNEHAL VITTHAL SHAILA 86.33 3 773 S00773 302 391 S00391 971 DSE1013274 GAYKAR ASHWINI RAMDAS 86.62 92.15 84.33 59.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 945 DSE1025369 DHAWAD ARPIT SATISH 86.33 68.80 47.00 3 771 S00771 302 390 S00390 963 DSE1038284 KAMATE ASHRAM ANANDA 86.00 3 755 S00755 302 374 S00374 947 DSE1045527 PATHAN SHAHEEN CHANDPASHAKHAN 86.61 85.00 3 765 S00765 302 384 S00384 957 DSE1034236 BAWASKAR SNEHALATA RAJENDRA 86.61 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 85.

55 57.33 92.00 4 170 S00170 401 170 S00170 1001 DSE1048432 DESHMUKH PRAKASH RAGHUNATH 86.67 94.00 3 788 S00788 301 343 S00343 988 DSE1005814 RAUT NILESH PANDURANG 86.00 94.00 3 776 S00776 302 393 S00393 974 DSE1024002 KANDHARE DEVRAM UTTAM 86.67 87.00 84.56 86.55 76.00 3 796 S00796 302 404 S00404 996 DSE1026300 DATIR SAYALI SURESH 86.67 67.33 3 797 S00797 302 405 S00405 997 DSE1008880 TRIVEDI AWADHESH PREMSHANKAR 86.00 3 792 S00792 302 401 S00401 992 DSE1015029 JOSHI SAYALI DHANANJAY 86.20 64.00 4 171 S00171 401 171 S00171 Legends Used : DTE.00 3 782 S00782 304 37 S00037 980 DSE1038642 RAJMANE MANDAR DILIP 86.55 78.57 87.47 93.46 66.00 91.33 1 17 S00017 101 12 S00012 982 DSE1004118 MULANI ASMA MAHIBUB 86.55 81.00 4 168 S00168 401 168 S00168 999 DSE1019612 SARODE KAMLESH MADHUKAR 86.56 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 35 of 1107 Provisional Merit List .55 86.00 3 787 S00787 302 398 S00398 987 DSE1002291 NADKARNI MADHURA ATUL 86.00 79.46 94.55 79.67 80.00 3 784 S00784 302 396 S00396 983 DSE1012907 SAWANT SWAPNESH SADANAND 86.85 90.00 96.33 94.67 96.38 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 73.33 92.55 70.33 96.55 77.20 91.00 3 783 S00783 304 38 S00038 981 DSE1020559 TEZAD NITIN BHAURAO 86.33 3 798 S00798 302 406 S00406 998 DSE1008755 KHAMKAR PRATIK VINAYAK 86.00 3 790 S00790 302 399 S00399 990 DSE1008636 WADHWA KIRAN ASHWIN 86.92 96.67 3 795 S00795 302 403 S00403 995 DSE1001040 PATIL ASHISH ASHOK 86.56 70.54 86.56 86.33 92.54 87.67 90.23 94.00 3 777 S00777 301 340 S00340 975 DSE1002089 KALEL NEELIMA SHARAD 86.33 95.56 81.00 86.85 82.56 89.54 97.00 90.00 4 167 S00167 401 167 S00167 986 DSE1009448 RUPNAWAR SWAPNIL DADASO 86.00 88.15 97.55 66.69 86.80 50.55 85.69 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.46 92.00 81.85 86.00 3 791 S00791 302 400 S00400 991 DSE1026007 JHUNJHUNWALA AKSHAY KAILASH 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.55 89.33 71.55 83.56 88.54 82.67 3 794 S00794 302 402 S00402 994 DSE1031589 KOTHAWALE KRUTIKA ANIL 86.08 96.85 94.55 72.67 96.00 3 789 S00789 301 344 S00344 989 DSE1032942 GANDHI MANAN AMBALAL 86.00 3 786 S00786 301 342 S00342 985 DSE1001183 KHAIRNAR ASHOK SATISH 86.67 94.46 96.00 3 778 S00778 301 341 S00341 976 DSE1006959 CHANEKAR PRATIK VINAY 86.54 83.00 79.33 72.67 61.56 83.00 3 779 S00779 302 394 S00394 977 DSE1029959 BADKAS SHIVANI ANIL 86.46 94.67 58.00 62.00 3 781 S00781 304 36 S00036 979 DSE1038172 PINGLE TRUPTI DATTATRAY 86.00 97.67 90.87 52.67 88.00 3 780 S00780 302 395 S00395 978 DSE1013659 MOHITE APARNA ANIL 86.62 84.00 4 169 S00169 401 169 S00169 1000 DSE1007785 KHABALE ASHWINI SAMPAT 86.33 92.55 96.00 3 793 S00793 301 345 S00345 993 DSE1001430 SAVE TEJAS SUHAS 86.00 3 785 S00785 302 397 S00397 984 DSE1010241 JOSHI TANVI VILAS 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 973 DSE1043684 DHAVAL MAHESH BHATT 86.55 83.55 73.67 87.

33 71.54 81.00 3 800 S00800 302 407 S00407 1005 DSE1041331 TINKHEDE SWAPNIL VIJAYRAO 86.48 82.48 76.48 77.33 92.33 3 816 S00816 302 414 S00414 1025 DSE1046963 BAGDE KALPESH VIJAY 86.92 82.53 84.00 4 173 S00173 401 173 S00173 1009 DSE1009631 KANKAREJ PRIYANKA NANDKUMAR 86.50 85.67 87.54 71.48 81.00 4 177 S00177 401 177 S00177 1026 DSE1008789 PAWAR KIRAN MARUTI 86.23 97.50 80.08 92.50 85.67 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 36 of 1107 Provisional Merit List .50 81.48 82.92 90.47 87.48 78.08 89.50 84.67 79.00 80.33 88.53 88.00 4 178 S00178 401 178 S00178 1028 DSE1026109 HIWASE PRATIK MADHUSUDAN 86.15 93.80 96.08 96.53 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 96.53 80.00 3 805 S00805 302 409 S00409 1012 DSE1009106 UDHANE TUSHAR SUDAM 86.00 3 807 S00807 302 411 S00411 1015 DSE1009263 REVANKAR MANISHA SHASHIKANT 86.67 88.00 94.00 3 815 S00815 301 352 S00352 1023 DSE1018019 JAWARIKAR PRAVIN NARAYAN 86.85 89.00 3 810 S00810 302 412 S00412 1018 DSE1009895 WABLE VIKRAM RAMESH 86.33 94.33 86.50 81.00 84.00 4 176 S00176 401 176 S00176 1024 DSE1003286 SALEDAR PRIYANKA BALKRISHNA 86.85 65. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.31 86.50 87.67 3 806 S00806 302 410 S00410 1014 DSE1006960 KULKARNI APEKSHA SHASHIKUMAR 86.53 89.00 80.23 94.00 3 813 S00813 304 41 S00041 1021 DSE1032857 SIDDHESH ARVIND POPAT 86.08 85.00 90.00 3 817 S00817 301 353 S00353 1027 DSE1005683 MHETRE RAJENDRA VILAS 86.00 3 801 S00801 301 347 S00347 1006 DSE1041085 LODHA SWEETY RAJENDRA 86.31 93. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 803 S00803 302 408 S00408 1008 DSE1043232 DAMDHAR BHASKAR PANDURANG 86.62 93.33 3 818 S00818 302 415 S00415 1030 DSE1032527 MEGHPARA VINKALBEN MANSUKHBHAI 86.33 97.00 81.33 71.50 89.67 93.48 76.67 4 179 S00179 401 179 S00179 1029 DSE1000805 JAYENDRA RAJENDRA KAILASKAR 86.00 3 814 S00814 301 351 S00351 1022 DSE1035595 PATIL RIDDHI JAGDISH 86.67 86.52 67.00 94.33 96.23 97.00 3 808 S00808 304 39 S00039 1016 DSE1036784 POWAR VAIBHAV BALASAHEB 86.00 3 804 S00804 301 349 S00349 1010 DSE1001422 PAWAR SHRIRAM VISHVAMBER 86.50 91.33 90.53 85.00 92.49 87.67 98.33 92.00 3 812 S00812 302 413 S00413 1020 DSE1002677 DIXIT VIDISHA VIVEK 86.50 88.33 79.00 3 819 S00819 301 354 S00354 Legends Used : DTE.00 4 172 S00172 401 172 S00172 1003 DSE1013015 WANI YOGITA SHYAM 86.00 3 811 S00811 301 350 S00350 1019 DSE1006657 JIVTODE YUGASHREE PRAKASH 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1002 DSE1012030 GROVER HARLEEN RAGHBIR SINGH 86.13 50.00 4 174 S00174 401 174 S00174 1011 DSE1013124 VIBHUTE KEDAR RAMESH 86.85 80.48 66.00 75.77 84.46 92.33 85.85 91.00 4 175 S00175 401 175 S00175 1013 DSE1041566 BINAL BIPINCHANDRA SHETH 86.00 95.00 68.00 3 799 S00799 301 346 S00346 1004 DSE1014190 LOHIYA KOMAL SATYANARAYAN 86.00 3 802 S00802 301 348 S00348 1007 DSE1041441 ALASPURE HEMANT VILAS 86.46 94.33 96.00 96.40 82.53 76.00 3 809 S00809 304 40 S00040 1017 DSE1025352 GUNJEWAR ABHIJIT BRAMHANAND 86.33 94.

67 94.41 86.67 3 820 S00820 301 355 S00355 1032 DSE1046406 REVANDKAR SIDDHI VIJAY 86.33 70.00 3 841 S00841 301 363 S00363 1056 DSE1005240 CHAVAN PREETI MANGALKANTH 86.45 83.33 88.46 91.00 68.41 85.00 3 824 S00824 301 357 S00357 1036 DSE1012809 MAHADIK ANIKET PRATAP 86.00 3 827 S00827 302 417 S00417 1041 DSE1001357 SHAIKH AREF AHMED 86.00 3 844 S00844 301 366 S00366 1059 DSE1005823 KULKARNI SMITA DILIP 86.33 98.00 3 830 S00830 302 419 S00419 1045 DSE1013273 JANKAR BHAGYASHREE BAPURAO 86.41 89.00 3 832 S00832 302 420 S00420 1047 DSE1048425 LULLA HEENA JAIRAM 86.00 93.67 86.00 3 843 S00843 301 365 S00365 1058 DSE1040205 KURAPATI IMALATA SHRINIVAS 86.00 94.07 76.42 85.00 4 180 S00180 401 180 S00180 1042 DSE1043726 MISS SNEHA NARESHKUMAR SALVI 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.41 79.00 3 822 S00822 304 42 S00042 1034 DSE1009465 INGULKAR REKHA SUBHASH 86.67 90.42 74.00 3 839 S00839 301 361 S00361 1054 DSE1048218 ANSARI MOHAMMAD HUSSAIN ASHRAF ALI 86.33 3 845 S00845 301 367 S00367 Legends Used : DTE.00 86.00 3 823 S00823 301 356 S00356 1035 DSE1009398 NAGAWADE ASHVINI VALMIK 86.42 79.67 98.33 66.08 99.23 86.67 3 836 S00836 302 424 S00424 1051 DSE1043995 BATHIJA DEEPAK HEMANT 86.33 94.00 85.07 80.42 80.33 8 2 S00002 802 2 S00002 1037 DSE1022097 CHOPADE AMOL BHARAT 86.33 3 831 S00831 304 44 S00044 1046 DSE1016810 PATIL KETKI VIKAS 86.33 98.07 76.00 92.00 86.42 60.00 95.33 91.00 83.77 94.42 81.00 3 833 S00833 302 421 S00421 1048 DSE1028862 LOKHANDE VIKAS NAMDEO 86.00 3 835 S00835 302 423 S00423 1050 DSE1024816 BAGAL CHITRALEKHA SAMBHAJI 86.00 3 838 S00838 301 360 S00360 1053 DSE1009968 ORION VASUNDHARA TUSHAR 86.00 3 829 S00829 302 418 S00418 1044 DSE1022062 VATHAR SONALI RAMAPPA 86.44 86.67 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.42 89.13 88.54 90.73 70.54 94.00 3 825 S00825 301 358 S00358 1039 DSE1036576 PATIL VINAYAK LAXMAN 86.00 3 842 S00842 301 364 S00364 1057 DSE1041215 CHINCHOLKAR AKSHAY SUBHASH 86.67 91.42 88.41 82.00 2 15 S00015 201 15 S00015 1038 DSE1010444 VADEPALLI SHRUTIKA DATTATRAY 86.00 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1031 DSE1005164 BHALERAO SWAPNIL LAXMAN 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 37 of 1107 Provisional Merit List .45 86.41 87.46 87.23 98.45 89.08 97.00 91.00 86.67 89.33 96.00 3 840 S00840 301 362 S00362 1055 DSE1023178 DESHPANDE AJIT SURESH 86.00 3 828 S00828 301 359 S00359 1043 DSE1019616 JATKAR SNEHA PRAKASH 86.67 97.44 76.67 76.13 80.69 92.85 95.67 91.43 87.43 90.47 90.67 91.08 93.42 69.67 3 826 S00826 304 43 S00043 1040 DSE1041565 JINESH MAFATLAL PANCHAL 86.67 91.67 94.00 3 837 S00837 302 425 S00425 1052 DSE1046738 DHIRAVANI RAJ PARESH 86.41 83.08 96.33 3 834 S00834 302 422 S00422 1049 DSE1028882 CHAVAN SUPRIT SUHAS 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.46 83.42 79.41 81.45 88.54 84.54 88.92 91.47 73.33 92.00 79.00 3 821 S00821 302 416 S00416 1033 DSE1001374 PANDAV DEEPAK SUBHASH 86.67 96.

00 94.00 2 16 S00016 201 16 S00016 1070 DSE1002162 NALAWADE NIKHIL NIVAS 86.00 3 854 S00854 302 428 S00428 1077 DSE1023904 SETHI SURAJ MANMOHAN 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 847 S00847 301 369 S00369 1062 DSE1040325 PATNE STEPHIE ANIL 86.00 3 861 S00861 302 434 S00434 1085 DSE1046782 KALWANI GAURAV RAJKUMAR 86.67 96.38 76.67 80.13 80.77 94.15 92.27 72.00 3 846 S00846 301 368 S00368 1061 DSE1047565 LAHARE PRASAD ASHOKRAO 86.00 3 860 S00860 302 433 S00433 1084 DSE1030437 PAREKH KAUSHAL ARVIND 86.36 76.38 82.67 93.67 83.41 64.31 94.67 78.67 80.33 97.33 80.00 88.92 79.67 3 865 S00865 302 438 S00438 Legends Used : DTE.38 89.67 96.38 71.00 4 183 S00183 401 183 S00183 1075 DSE1030064 VIDHATE DIGAMBAR BHAGWAN 86.36 76.38 84.00 3 864 S00864 302 437 S00437 1088 DSE1019237 PAWAR KAILASH BAPURAO 86.36 80.36 76.00 3 857 S00857 302 430 S00430 1081 DSE1035615 JOSHI SAMIKSHA DILIP 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 94.33 4 181 S00181 401 181 S00181 1064 DSE1023981 KADAM ANURAG VISHWANATH 86.67 4 185 S00185 401 185 S00185 1080 DSE1004462 MANE RAVIRAJ ANNA 86.40 80.38 88.31 86.40 67.40 84.77 98.00 3 851 S00851 301 372 S00372 1067 DSE1005967 CHORAGHE SACHIN BALASO 86.67 93.62 94.36 77.00 3 859 S00859 302 432 S00432 1083 DSE1031122 BHALERAO AKASH VINOD 86.39 82.00 3 849 S00849 301 371 S00371 1065 DSE1041468 DAKARE ASHWINI PUNDLIK 86.41 74.00 71.33 86.38 84.67 95.00 1 18 S00018 102 3 S00003 1069 DSE1006270 MORE SHIVSHANKAR RAJKUMAR 86.00 4 184 S00184 401 184 S00184 1076 DSE1023426 SINDEKAR RUTUJA RAVINDRA 86.36 81.67 64.46 74.00 88.41 75.60 68.00 3 858 S00858 302 431 S00431 1082 DSE1034370 LALWANI LEENA KANAYALAL 86.00 92.33 70.33 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1060 DSE1006587 MANMODE HIRALAL MANOHARRAOJI 86.08 95.38 88.67 3 853 S00853 302 427 S00427 1073 DSE1009493 GAWALI MADHURI SANJAY 86.00 72.33 96.23 88.20 68.67 79.36 86.77 92.67 2 18 S00018 201 18 S00018 1072 DSE1009310 GHORPADE PRAMOD TRIMBAK 86.46 93.40 84.41 74.67 98.39 64.00 4 182 S00182 401 182 S00182 1074 DSE1044894 JAGTAP TEJAS DHARMANATH 86.36 84.67 91. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 38 of 1107 Provisional Merit List .46 88.67 80.40 73. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 97.67 3 848 S00848 301 370 S00370 1063 DSE1046824 KHAN JUNAIDAALAM MAZHAR 86.67 85.39 70.29 64.67 3 852 S00852 301 373 S00373 1068 DSE1044047 KAMBALI PRATIKSHA DATTATREY 86.00 3 855 S00855 301 374 S00374 1078 DSE1013287 D\'SOUZA FRANKLIN FRANCIS 86.00 91.62 94.40 91.00 3 862 S00862 302 435 S00435 1086 DSE1005139 KHANDAGALE PRAGATI TANAJI 86.67 88.36 78.00 79.54 90.00 72.00 3 850 S00850 302 426 S00426 1066 DSE1002075 MOHIRE NIKITA PRADEEP 86.00 91.33 3 856 S00856 302 429 S00429 1079 DSE1015538 BATINI VIKRAM ACHARYA 86.93 58.27 62.67 2 17 S00017 201 17 S00017 1071 DSE1028620 JADHAV AASHISH SAMBHAJI 86.27 66.00 3 863 S00863 302 436 S00436 1087 DSE1043851 CHAUHAN AMIT ARVIND 86.

00 88.00 1 19 S00019 103 4 S00004 1114 DSE1034586 YADAV SUNIL HARISHCHANDRA 86.00 3 880 S00880 301 382 S00382 1109 DSE1019029 PATIL PAVAN HARIBHAU 86.00 74.67 90.85 88.00 3 866 S00866 302 439 S00439 1090 DSE1034673 TEMBHARE PRASHANT SURENDRAKUMAR 86.15 93.00 92.00 95.53 81.00 3 873 S00873 301 377 S00377 1101 DSE1045721 KADAM SHASHANK SHRIDHAR 86.33 84.00 69.00 84.00 3 876 S00876 301 379 S00379 1105 DSE1043029 BHOYAR VAIBHAV GUNWANT 86.13 84.00 2 19 S00019 201 19 S00019 1111 DSE1019482 GURAV SAGAR JAGANNATH 86.38 96.00 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1089 DSE1006997 KHAN FARHEEN WAHAB 86.15 84.31 89.00 89.23 92.30 82.00 3 869 S00869 302 442 S00442 1093 DSE1019288 KHANDAKE OMKAR SHARAD 86.00 3 883 S00883 302 446 S00446 1113 DSE1029880 HAVAL SURAJ AVINASH 86.33 90.85 90.31 88.30 86.00 84.13 85.00 3 879 S00879 301 381 S00381 1108 DSE1010007 DANGE VISHAKHA VIJAY 86.92 95.20 64.00 93.67 4 190 S00190 401 190 S00190 1102 DSE1005933 BHALGAT SHRAVAN SHARAD 86.33 82.36 69.33 87.33 82.33 90.34 76. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 39 of 1107 Provisional Merit List .34 76.33 76.35 85.00 3 887 S00887 302 449 S00449 Legends Used : DTE.33 90.33 70.80 68.36 69.47 63.00 4 189 S00189 401 189 S00189 1097 DSE1032554 MEHTA RISHI ASHWIN 86.00 3 874 S00874 301 378 S00378 1103 DSE1022884 NAGAWADE NILAM YADAVRAO 86.67 94.00 80.67 81.34 83.00 3 877 S00877 301 380 S00380 1106 DSE1013464 VANI RAJESH SOPAN 86.92 88.33 3 881 S00881 301 383 S00383 1110 DSE1009246 PATIL VIJAY SURESH 86.33 85.34 82.08 83.77 91.33 73.00 3 868 S00868 302 441 S00441 1092 DSE1004837 WAGHMARE PALLAVI HARISHCHANDRA 86.00 89.33 73.33 82.33 3 867 S00867 302 440 S00440 1091 DSE1021441 SAWANE SANDIP UTTAMRAO 86.35 83.00 3 872 S00872 301 376 S00376 1100 DSE1035703 WAGHELA MANISH BIJAL 86.54 96.33 95.00 98.00 83.33 79.67 84.23 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 87.34 76.35 83.33 61.00 3 871 S00871 304 45 S00045 1099 DSE1040392 SHAIKH HUSEN RASHID 86.08 92.08 96.00 96.00 3 886 S00886 302 448 S00448 1117 DSE1044408 SHINDE SIDDHESH SUBHASH 86.33 79.31 76.00 87.67 92.08 97. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 188 S00188 401 188 S00188 1096 DSE1008180 RAKHANGI IRSHAD SHABBIR 86.00 90.00 3 882 S00882 302 445 S00445 1112 DSE1046404 GAJARE RESHMA BHIVAJI 86.00 4 187 S00187 401 187 S00187 1095 DSE1047366 REVGADE RAVINDRA BABURAO 86.00 4 186 S00186 401 186 S00186 1094 DSE1004262 NIMBALKAR AMOL NETAJI 86.30 86.67 3 878 S00878 302 444 S00444 1107 DSE1043274 AJBE VIVEK KISHOR 86.33 3 875 S00875 302 443 S00443 1104 DSE1031030 SIRAJ HAJI SULEMAN 86.31 64.00 3 870 S00870 301 375 S00375 1098 DSE1023030 DANGORE MONIKA SURENDRA 86.15 99.34 73.00 74. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 86.67 66.36 76.00 3 885 S00885 302 447 S00447 1116 DSE1003130 DAKHOLE POOJA GANESH 86.35 79.31 77.67 3 884 S00884 304 46 S00046 1115 DSE1019467 DESAI AMRUTA VAMANRAO 86.36 69.

29 64.29 76.29 77.00 4 192 S00192 401 192 S00192 1125 DSE1007488 BORASE SHRIKRUSHNA RAMESH 86.00 4 195 S00195 401 195 S00195 1128 DSE1048197 SHIVTARE VAISHALI SHIVAJI 86.28 87.00 88.67 4 197 S00197 401 197 S00197 Legends Used : DTE.30 69.00 84.54 93.67 86.28 75.00 3 888 S00888 302 450 S00450 1119 DSE1006968 SHENDE PRANOTI BABURAO 86.73 85.00 3 889 S00889 302 451 S00451 1120 DSE1048305 PANSARE PRIYANKA SUDESH 86.33 86.67 82.31 94.00 3 900 S00900 301 389 S00389 1137 DSE1034608 THAKKAR CHANDNI HASMUKHLAL 86.23 82.28 89.00 54.00 3 904 S00904 301 393 S00393 1141 DSE1045769 GAIKWAD PRIYANKA DADABHAU 86.33 3 894 S00894 302 456 S00456 1130 DSE1002195 PATIL AJIT SAKHARAM 86.28 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 78.00 3 905 S00905 301 394 S00394 1142 DSE1034173 YADAV AKSHAY BAJIRAO 86.23 100.28 87.00 3 891 S00891 302 453 S00453 1122 DSE1007826 BIRARI SAGAR VINAYAK 86.33 78.29 72.28 72.00 55.28 61. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 906 S00906 301 395 S00395 1143 DSE1043239 THAKARE ADITYA BABASAHEB 86.33 71.28 86.00 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 40 of 1107 Provisional Merit List .67 93.00 3 903 S00903 301 392 S00392 1140 DSE1016910 PANIGRAHI ROHIT RAMESH 86.28 64.00 95.15 98.67 91.54 81.15 87.30 80.00 3 896 S00896 301 385 S00385 1133 DSE1035848 PRANAV BIPINCHANDRA DESAI 86.54 87.67 4 196 S00196 401 196 S00196 1131 DSE1046763 KHAN JAVID RAFIUDDIN 86.40 66.00 3 895 S00895 301 384 S00384 1132 DSE1035520 RAUT SANKETI PRADIP 86.31 95.29 84.29 84.00 90.15 74.53 70.00 3 893 S00893 302 455 S00455 1129 DSE1032510 GAIKAWAD SHOBHA SUKHADEW 86.31 83.28 84.27 86.33 88.00 3 897 S00897 301 386 S00386 1134 DSE1023631 AHUJA NEHA RAVISHANKAR 86.33 95.08 80.07 46.29 79.46 81.00 3 899 S00899 301 388 S00388 1136 DSE1005836 KANASE AKASH SHAHAJI 86.54 98.33 91.29 70.30 66.62 96.00 80.67 88.38 96.30 80.28 83.00 86.46 80.80 59.00 3 907 S00907 301 396 S00396 1144 DSE1043796 PANDHARMISE SUNITA MAHIPATI 86.29 76.00 3 908 S00908 301 397 S00397 1145 DSE1040489 HIREMATH SUSHANT SHIVKUMAR 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 82.28 84.28 78.00 98.28 77.00 4 193 S00193 401 193 S00193 1126 DSE1045640 JAMADAR SALMAN ABDUL RAUF 86.67 75.67 4 194 S00194 401 194 S00194 1127 DSE1009518 KURAMBHATTI PRATIK ASHOK 86.67 92.00 84.15 94.00 3 898 S00898 301 387 S00387 1135 DSE1012991 LALWANI RAHUL GOVINDRAM 86.00 3 902 S00902 301 391 S00391 1139 DSE1016205 VALSANGKAR AMINA AFSHAAN ABDUL QADEER 86.33 88.28 79.00 4 191 S00191 401 191 S00191 1123 DSE1001289 WADHAI RAHUL MAHADEV 86.15 96.00 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1118 DSE1013472 BUSA BHAVIN JAYANTBHAI 86.33 3 892 S00892 302 454 S00454 1124 DSE1004210 SHIRGAONKAR ABHIJEET SANJAY 86.00 3 890 S00890 302 452 S00452 1121 DSE1018867 SHAIKH ADEEB ABDUL RAHIM 86.67 66.00 3 901 S00901 301 390 S00390 1138 DSE1005943 TIKKE VISHAKHA RATILAL 86.80 74.67 77.

00 3 928 S00928 301 406 S00406 1170 DSE1005404 SHETE POOJA RAJAN 86.67 3 915 S00915 302 457 S00457 1155 DSE1001060 GAIKWAD TEJASWI TUKARAM 86.20 71.00 3 921 S00921 302 462 S00462 1161 DSE1046737 AHUJA AKHIL MURLIDHAR 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 910 S00910 301 399 S00399 1148 DSE1043334 RATHI TINU BHAGWANDAS 86.08 90.67 86.00 3 913 S00913 301 402 S00402 1152 DSE1002169 PAWADE ROHAN VITTHALRAO 86.00 3 916 S00916 301 403 S00403 1156 DSE1032967 DESAI KARTIK MAHESHKUMAR 86.00 3 912 S00912 301 401 S00401 1150 DSE1034531 ZADE RAKESH SURESHRAO 86.20 78.00 4 198 S00198 401 198 S00198 1166 DSE1006251 DHOLE PUSHPARAJ SHIVLING 86.13 39.00 85.20 82.00 3 909 S00909 301 398 S00398 1147 DSE1048157 HOTCHANDANI ROHIT PRAKASH 86.00 92.67 74.46 99.27 64.00 3 922 S00922 302 463 S00463 1162 DSE1028802 YADAV DHIRAJ DILIP 86.00 1 20 S00020 101 13 S00013 1154 DSE1025109 KAPTE PRIYA RAMBHAU 86.67 90.00 3 920 S00920 302 461 S00461 1160 DSE1008597 KARANDE SIDDHANT ASHOK 86.33 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.87 70.67 95.00 87.24 87.33 3 924 S00924 302 465 S00465 1164 DSE1018584 MS JAGTAP NEHA DADASAHEB 86.33 96.85 88.21 83.69 93.77 98.00 3 927 S00927 301 405 S00405 1169 DSE1000918 SADNANI NIKITA JAYRAM 86.33 95.67 62.25 83.38 92.23 92.20 85.24 73.19 90.54 91.25 73.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1146 DSE1046326 TAWDE RITESH RAVINDRA 86.23 86.67 90.33 90.22 79.53 54.24 78.00 97.38 85.25 77.85 87.00 96.00 69.67 78.15 86.00 3 931 S00931 301 409 S00409 1173 DSE1012086 KHAIRNAR KHUSHAL DADAJI 86.33 86.00 3 918 S00918 302 459 S00459 1158 DSE1022481 ALGURE VISHAL BABURAO 86.27 85.00 3 923 S00923 302 464 S00464 1163 DSE1028842 GAIKWAD SHWETA SANJAY 86.00 3 933 S00933 302 467 S00467 Legends Used : DTE.67 78.24 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 41 of 1107 Provisional Merit List . MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 80.00 3 917 S00917 302 458 S00458 1157 DSE1032395 BHOSALE SWAPNA PARMESHWAR 86.38 96.21 81.31 90.33 73.27 92.21 69.60 69.33 88.15 95.67 95.27 86.00 2 20 S00020 201 20 S00020 1151 DSE1012450 NATHE VIJAYRAJ JAGANNATH 86.77 98.00 3 925 S00925 302 466 S00466 1165 DSE1033012 VISPUTE AKASH SUBHASH 86.27 88.33 88.00 3 926 S00926 301 404 S00404 1167 DSE1002546 VYAS VARUNKUMAR VIJAYKUMAR 86.40 72.33 90.00 3 930 S00930 301 408 S00408 1172 DSE1022311 GAVAS SANHITA RAJAN 86.24 86.27 67.33 90.24 80.24 86.67 3 929 S00929 301 407 S00407 1171 DSE1005909 KADAM AVINASH GOVIND 86.21 87.21 83.62 93.33 78.24 75.67 83.00 3 932 S00932 301 410 S00410 1174 DSE1004499 KULKARNI NIKHIL SHASHIKANT 86.60 96.08 80.00 2 21 S00021 201 21 S00021 1168 DSE1016510 KOKANE NEETA MILIND 86.21 70.00 97.00 3 911 S00911 301 400 S00400 1149 DSE1034434 PAWAR NETRA NANDAKUMAR 86.00 3 919 S00919 302 460 S00460 1159 DSE1009852 PATIL MAHENDRA SHRIKRISHNA 86.24 56.67 98.08 98.67 93.92 93.67 3 914 S00914 304 47 S00047 1153 DSE1003237 MANDIYA PRAMOD DNYANESHWAR 86.

SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 42 of 1107 Provisional Merit List .00 77.00 3 949 S00949 301 415 S00415 1198 DSE1009395 EKHE SAURABH SUDHAKAR 86.00 3 953 S00953 304 50 S00050 Legends Used : DTE.00 3 944 S00944 302 476 S00476 1188 DSE1019283 JAGTAP AKSHAY BHASKAR 86.00 3 941 S00941 302 473 S00473 1185 DSE1026410 KADAM NIKHIL RAVISH 86.15 77. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.16 81.33 91.17 90.18 76.00 90.00 3 935 S00935 304 48 S00048 1177 DSE1033260 BADHAN UTKARSHA SATISH 86.13 83.33 97.33 90.19 79.14 85.67 84.13 75.38 97.54 94.80 91.33 80.33 4 204 S00204 401 204 S00204 1202 DSE1003230 PAKHALE ANURAG ANILRAO 86.77 82.14 82.18 85.16 88.67 89.00 4 201 S00201 401 201 S00201 1191 DSE1022338 WAINGADE PRAVIN SATAPA 86.00 1 23 S00023 101 14 S00014 1203 DSE1034611 SAO NITESH SHANKAR 86.00 1 21 S00021 102 4 S00004 1179 DSE1010281 GIDDIA MAYURI MANOJKUMAR 86.67 81.85 95.00 87.13 91.18 66.47 96.00 3 950 S00950 302 478 S00478 1199 DSE1010282 WAGH SNEHAL KAILAS 86.00 3 939 S00939 302 471 S00471 1183 DSE1003117 DESHMUKH ANAGHA ARVIND 86.33 3 938 S00938 302 470 S00470 1182 DSE1043605 SHINDE ANIKET MANOHAR 86.19 86.00 89.19 79.00 1 22 S00022 102 5 S00005 1180 DSE1046244 HADAWALE KANCHAN BABAN 86.00 3 947 S00947 301 413 S00413 1196 DSE1012999 RAMNANI VIKAS KISHORKUMAR 86.00 3 934 S00934 302 468 S00468 1176 DSE1004012 MANE GAYATRI SURESH 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 92.13 85.18 88.00 3 943 S00943 302 475 S00475 1187 DSE1046620 MORE SADHANA VASANT 86.14 83.00 3 936 S00936 302 469 S00469 1178 DSE1012334 SHINDE RAVI DATTATRAY 86.00 3 937 S00937 301 411 S00411 1181 DSE1004698 THOOL PRERNA UDHAO 86.77 94.67 4 202 S00202 401 202 S00202 1192 DSE1009722 AWARE MAYUR SHANKAR 86.23 91.16 81.33 96.00 97.67 84.00 68.00 4 200 S00200 401 200 S00200 1190 DSE1004037 SURAJ SHANKARRAO SALUNKHE 86.62 97.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1175 DSE1006648 LODHI RASIKA ASHOK 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 952 S00952 304 49 S00049 1201 DSE1041245 DESHMUKH ANIKET ANIL 86.67 93.33 91.46 88.00 95.67 88.18 72.23 90.00 91.60 84.18 80.00 81.69 90.00 3 951 S00951 301 416 S00416 1200 DSE1022773 MADAN GAURI RAJENDRA 86.33 73.85 97.77 90.00 3 946 S00946 301 412 S00412 1195 DSE1003189 GUPTA NIKHIL VINAYKUMAR 86.13 76.19 84.00 4 199 S00199 401 199 S00199 1189 DSE1014609 JOSHI SURAJ SANTOSH 86.38 84.19 88.33 97.23 76.00 97.13 73.33 71.23 94.16 83.92 98.13 79.14 72.00 3 940 S00940 302 472 S00472 1184 DSE1032576 SINGHVI HIMANSHU ASHOK 86.16 89.67 98.67 89.15 88.33 98.15 98.00 3 942 S00942 302 474 S00474 1186 DSE1030195 NAGARE PRASHANT SUNIL 86.00 83.15 84.33 82.92 94.69 93.23 92.00 4 203 S00203 401 203 S00203 1193 DSE1018755 KHOLE SHIVAM VILAS 86.33 92.00 3 945 S00945 302 477 S00477 1194 DSE1015718 CARWALO TEJAL FRANCIS 86.00 3 948 S00948 301 414 S00414 1197 DSE1034349 GOLAPKAR SWAPNIL CHANDRASHEKHAR 86.18 83.

67 87.67 78.00 3 962 S00962 304 51 S00051 1218 DSE1002121 GANDHI SAMRUDHI SUNIL 86.07 84.09 82.20 66.00 3 975 S00975 301 428 S00428 1231 DSE1035734 JAIN ASHISH SURESH 86.69 96.00 83.77 98.07 80.12 71.00 98.07 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.15 86.00 3 967 S00967 301 423 S00423 1223 DSE1041561 NAKUL SATISH MANDALIA 86.08 93.00 91.33 91.33 69.00 3 956 S00956 301 418 S00418 1207 DSE1007597 PARAB SANIKA MANGESH 86.33 71.09 87.08 86.67 3 968 S00968 302 484 S00484 1224 DSE1041088 TEKADE SHARVARI ANIRUDDHA 86.92 80.07 89.27 64.00 3 958 S00958 302 480 S00480 1209 DSE1012885 GALA HARDIK KEKIN 86.67 4 206 S00206 401 206 S00206 1213 DSE1003915 SANDBHOR VISHAL DATTATRAYA 86.33 95.00 3 976 S00976 301 429 S00429 1232 DSE1012911 CHANDORKAR ADWAIT PURUSHOTTAM 86.85 93.15 93.00 3 971 S00971 301 425 S00425 1227 DSE1041686 MEHTA SIDDHARTH JAYENDRA 86.10 78.69 72.67 94.00 3 977 S00977 302 486 S00486 Legends Used : DTE.69 96.00 65.07 65.12 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 90.38 99.67 95.00 3 959 S00959 302 481 S00481 1210 DSE1028685 ABI MOHANAN K 86.00 3 973 S00973 304 52 S00052 1229 DSE1000917 TANK POOJA MAHESH 86.12 89.69 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 964 S00964 301 420 S00420 1220 DSE1016909 POL SAHEBRAO TANAJI 86.12 80.07 80.00 88.06 89.79 68.69 72.00 3 957 S00957 303 2 S00002 1208 DSE1013134 NAGDA NAVIL NITIN 86.67 88.10 81.33 88.07 86.12 86.00 3 970 S00970 302 485 S00485 1226 DSE1008727 GHIND RITA VISHNU 86.67 85.00 90.33 76.62 88.85 92.67 96.33 4 205 S00205 401 205 S00205 1212 DSE1001161 AVHALE RAMESHWAR DATTU 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1204 DSE1001054 SWAMI DEVIKA PRAKASH 86.12 83.00 95.08 88.07 87.10 70.00 93.33 61.00 4 209 S00209 401 209 S00209 1216 DSE1046098 URUNKAR RUCHIT JEEVAN 86.67 3 960 S00960 302 482 S00482 1211 DSE1046309 MOMIN UMAIS MUSHTAQUE AHMED 86.47 92.67 92.12 66.07 85.31 81.77 88.00 95.12 70.00 84.07 85.00 3 961 S00961 301 419 S00419 1217 DSE1006666 BHANDARKAR NEHA NARENDRA 86.00 3 963 S00963 302 483 S00483 1219 DSE1022313 DESAI MAYURI DATTATRAYA 86.33 87.10 68.67 91.85 94. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 43 of 1107 Provisional Merit List .67 82.46 86.00 3 965 S00965 301 421 S00421 1221 DSE1048194 SRIVASTAV SURABHI DILIP 86.07 78.00 3 969 S00969 301 424 S00424 1225 DSE1043202 PACHEKAR NUPOOR RAJENDRA 86.23 96.07 86.00 85.00 3 974 S00974 301 427 S00427 1230 DSE1000354 PATIL SUHAS MAHARU 86.00 3 972 S00972 301 426 S00426 1228 DSE1041457 JUMALE NISHIGANDHA VINODRAO 86.07 75.00 4 208 S00208 401 208 S00208 1215 DSE1045605 KHAN ARSHAD HABIB 86.00 3 954 S00954 301 417 S00417 1205 DSE1001563 KACHARE AMAR BABASO 86.67 84.00 82.62 88.00 3 955 S00955 302 479 S00479 1206 DSE1001320 BHALERAO SALONI SHARAD 86.33 4 207 S00207 401 207 S00207 1214 DSE1012056 HOLARIA GIRISHSINGH MOHANSINGH 86.00 3 966 S00966 301 422 S00422 1222 DSE1019685 SAMBHARE VISHAL RAMESHWAR 86.67 58.

00 4 216 S00216 401 216 S00216 1252 DSE1015605 GANGAR SARVESH JAYESH 86.06 83.33 94.00 88.33 66.33 98.67 93.06 63.00 88.00 90.92 92.00 3 979 S00979 302 487 S00487 1238 DSE1009269 DHEBE POOJA VILASRAO 86.00 3 991 S00991 301 434 S00434 1256 DSE1009194 LONKAR MADHAVI TRIMBAK 86.00 3 989 S00989 301 432 S00432 1254 DSE1029714 HANDE SUPRIYA SAMBHAJI 86.67 97.67 94.33 3 981 S00981 304 53 S00053 1240 DSE1012954 THAPAR HITESH TARLOCHAN 86.00 3 978 S00978 301 430 S00430 1234 DSE1009312 HINGE CHITRA PRATAP 86.00 4 215 S00215 401 215 S00215 1251 DSE1028592 LOKHANDE UDHAV HARISHCHANDRA 86.00 3 990 S00990 301 433 S00433 1255 DSE1034012 SHINGATE MAYUR DEVANAND 86.07 82.67 78.00 90.67 98.03 83.77 90.00 2 23 S00023 201 23 S00023 1257 DSE1047584 WAKCHAURE VISHAL LAXMAN 86.33 88.00 3 985 S00985 302 490 S00490 1244 DSE1032329 KULKARNI SHWETA SHESHNARAYAN 86.00 3 996 S00996 301 436 S00436 Legends Used : DTE.05 71.00 3 987 S00987 302 492 S00492 1246 DSE1032309 KOLHAPURE KIRAN MANIKSA 86.31 93.00 3 993 S00993 302 494 S00494 1259 DSE1009160 SHEPAL AKSHAY VINAY 86.33 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 44 of 1107 Provisional Merit List .00 88.92 93.67 4 217 S00217 401 217 S00217 1253 DSE1009387 LATAD KAVITA SATISHRAO 86.67 96.06 70.00 3 995 S00995 302 496 S00496 1261 DSE1019517 OHAL PRANITA VIJAYRAO 86.00 4 213 S00213 401 213 S00213 1248 DSE1036722 RANMALE NITESH 86.23 90.03 84.00 94.06 86.00 87.06 71.31 75.67 94.67 3 988 S00988 302 493 S00493 1247 DSE1045991 NADAR ALEX RAJAMANI 86.38 75.00 3 994 S00994 302 495 S00495 1260 DSE1028778 TAPKIR TEJASHREE ANIL 86.00 87.00 4 211 S00211 401 211 S00211 1236 DSE1022362 MANE UDAY MANOHAR 86.08 98.33 79.62 90.85 96.00 96.06 66.08 95.03 70.00 86.00 89.92 94.67 86.67 96.33 92.33 91.00 93.00 2 22 S00022 201 22 S00022 1249 DSE1020586 GARAD DILIP RADHAKISAN 86.06 86.00 88.33 77.00 3 992 S00992 301 435 S00435 1258 DSE1009260 NALAWADE REVATI DEVIDAS 86.06 78.67 95.46 95. Mumbai BALVANT SLGMN: State Level General Merit Number.00 87.54 90.00 4 210 S00210 401 210 S00210 1235 DSE1009054 BHATT RAGHAVENDRA NARSINHA 86.62 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.54 86.00 94.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1233 DSE1016882 SINGH SONALI GOVIND 86.33 58.77 94.06 63.31 96.60 59. MGGMN: Main Group General Merit Number.53 68.00 94.06 86.00 4 214 S00214 401 214 S00214 1250 DSE1004143 PAWAR RANJIT LALASO 86.00 91.54 94.06 87.60 86.00 4 212 S00212 401 212 S00212 1237 DSE1007998 DAVATE MANASI PRAKASH 86.67 3 984 S00984 304 54 S00054 1243 DSE1026137 THOTE DIPTI VASANTRAO 86.00 3 982 S00982 302 488 S00488 1241 DSE1010277 SHINDE JAYA RAJENDRA 86.03 85.00 3 980 S00980 301 431 S00431 1239 DSE1004478 RAIBAGKAR ROHIT RAVIRAJ 86.00 70.00 80.00 3 986 S00986 302 491 S00491 1245 DSE1018996 RAJNALE MANISHA SURESH 86.06 86.06 88.00 88.67 94.62 95.00 3 983 S00983 302 489 S00489 1242 DSE1012016 KUMBHAR VINOD BANSI 86.06 85.92 79.33 94.00 94.

67 4 218 S00218 401 218 S00218 1275 DSE1035558 MITRA RAKHI DILIP 86.77 72.00 93.33 3 1011 S01011 302 504 S00504 1279 DSE1005250 PATIL PRIYANKA DARGONDA 86.00 3 997 S00997 302 497 S00497 1263 DSE1034588 WAGHMARE VANDANA BUDDHAPRAKASH 86.38 98.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1262 DSE1026637 SALUNKHE ASMITA DHANAJI 86.33 95.31 86.00 89.00 3 1004 S01004 302 501 S00501 1271 DSE1006033 SUKHADA DATTATRAY KULKARNI IRLEKAR 86.00 86.00 3 998 S00998 302 498 S00498 1264 DSE1023971 TALREJA KIRAN MAHESH 86.47 85.00 80.00 4 221 S00221 401 221 S00221 1290 DSE1031703 KHERE ROSHAN KAWADUJI 85.40 91.46 86.00 79.00 80.33 86.00 78.00 3 1018 S01018 302 509 S00509 1286 DSE1046806 NIKAM YOGESHVAR BHAIDAS 86.69 82.62 90.00 3 1016 S01016 302 507 S00507 1284 DSE1044902 SHAIKH AATIF SALIM 86.00 76.00 4 220 S00220 401 220 S00220 1289 DSE1047307 SHAIKH RIZWAN KARIM 85.00 81.00 84.00 70.07 76.00 3 1015 S01015 302 506 S00506 1283 DSE1001071 JADHAV SONALI GULAB 86.00 83.69 95.67 87.00 3 1003 S01003 301 439 S00439 1269 DSE1012821 THAKUR KAUSTUBH SUDHAKAR 86.00 79.00 78.08 68.00 83.69 93.97 71.00 3 1006 S01006 301 441 S00441 1273 DSE1009190 BANSODE RESHMA POPAT 86.00 3 1000 S01000 302 499 S00499 1266 DSE1041564 BHAVIK DINESH SHAH 86.00 82.67 3 1009 S01009 302 503 S00503 1277 DSE1033169 PAWAR ANKITA MANOJ 86.67 83.00 3 1008 S01008 301 442 S00442 1276 DSE1032696 DESAI SAURABH MILIND 86.69 86.00 77.00 86.00 3 1019 S01019 304 56 S00056 1287 DSE1006229 PATIL PRAVIN MURLIDHAR 85.00 90.00 88.67 95.00 3 1007 S01007 302 502 S00502 1274 DSE1020017 BHARTI SACHIN BAPU 86.00 84.00 84.92 88.00 92.00 8 3 S00003 802 3 S00003 1270 DSE1022260 BHARADE VISHAL RAMCHANDRA 86.08 90.85 81.00 93. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 219 S00219 401 219 S00219 1288 DSE1030383 BHARAMBE MOHIT VASANT 85.00 3 1010 S01010 304 55 S00055 1278 DSE1032509 PISAL VARSHA VILAS 86.62 93.00 82.00 3 1014 S01014 302 505 S00505 1282 DSE1043145 SHROTI NIMESH SURENDRA 86.00 90.00 89.67 3 1001 S01001 302 500 S00500 1267 DSE1028053 BHOSLE PRASHANT SURYAKIRAN 86.00 88.97 78.00 84.33 87.00 90.00 81.00 3 1002 S01002 301 438 S00438 1268 DSE1016637 GURAV PRAJAKTA PUSHPKUMAR 86.87 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 72.33 97.00 60.67 65.00 85.40 93.33 77.67 96.15 90.33 83.67 81.00 3 1012 S01012 301 443 S00443 1280 DSE1008785 KHADSARE ANIMESH ANANDA 86.33 92.67 68.92 84.00 83.97 85.00 86.87 83.00 90.33 89.33 96.00 79.00 71.00 72. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1017 S01017 302 508 S00508 1285 DSE1042806 SINGH KRISHNAKANT VIJAYKUMAR 86.23 90.97 64.92 84.33 92.00 3 1005 S01005 301 440 S00440 1272 DSE1041469 POHOKAR SNEHAL PRAMODRAO 86.00 3 999 S00999 301 437 S00437 1265 DSE1041447 PUNSE DARSHAN NARENDRA 86.33 92.00 4 222 S00222 401 222 S00222 Legends Used : DTE. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 45 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1013 S01013 301 444 S00444 1281 DSE1038073 DHAMALE MITALI ASHOK 86.00 85.

00 89.80 78.00 3 1040 S01040 301 455 S00455 1314 DSE1010312 PRIYA VIDYADHAR KOTHAWADE 85.23 89.20 91.33 76.00 4 226 S00226 401 226 S00226 Legends Used : DTE.93 86.38 84.33 89.90 85.77 96.33 90.00 74.93 74.93 79.00 3 1032 S01032 301 448 S00448 1306 DSE1035659 MHATRE TEJAL JANARDAN 85.33 87.38 97. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 46 of 1107 Provisional Merit List .54 95.00 3 1038 S01038 302 517 S00517 1312 DSE1003618 CHUTTAR ANIKET PRAMOD 85.00 92.94 77.94 78.33 93.00 84.92 92.67 91.93 87.40 73.94 88.33 90.00 3 1021 S01021 301 446 S00446 1294 DSE1029620 SHIPURKAR SACHIN BABURAO 85.67 92.38 92.94 76.94 74.00 66.67 59.15 97.93 85.23 93.15 91.85 93.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1291 DSE1026621 GHORPADE SACHIN ARVIND 85.00 3 1034 S01034 301 450 S00450 1308 DSE1016748 SOLANKI JIGNASHU JAYSUKHBHAI 85.33 3 1029 S01029 302 515 S00515 1303 DSE1019641 DOFE AMOL PRAVIN 85.00 3 1027 S01027 304 58 S00058 1301 DSE1039098 AKSHAY POSHATTIWAR DATTATRAYA 85.00 3 1037 S01037 301 453 S00453 1311 DSE1041444 MUNDAWANE ABHIJIT ANANTRAO 85.94 73.93 80.93 82.67 81.00 93.00 3 1022 S01022 302 510 S00510 1296 DSE1001392 MALSHIKHARE KIRAN SURESH 85.93 77.94 86.00 3 1043 S01043 301 457 S00457 1317 DSE1043507 DWITI BHUPENDRA SHAH 85.00 3 1025 S01025 302 512 S00512 1299 DSE1029838 HULE KRANTI MARUTI 85.92 85.46 90.94 90.93 89.00 3 1033 S01033 301 449 S00449 1307 DSE1041429 SHIRALKAR SANKET BALASAHEB 85.62 98.85 96.00 82.00 3 1042 S01042 302 518 S00518 1316 DSE1046211 BHOSALE PRANIT MOHAN 85.73 66.00 3 1039 S01039 301 454 S00454 1313 DSE1032755 SINGH SHRADDHA SUNIL 85.33 79.67 3 1024 S01024 304 57 S00057 1298 DSE1013299 POTDAR GAURANGI SANJAY 85.00 3 1035 S01035 301 451 S00451 1309 DSE1010467 BHAMARE UTKARSHA DATTATREY 85.00 3 1028 S01028 302 514 S00514 1302 DSE1018992 KALE ANIKET RAMDAS 85.23 82.92 83.00 3 1044 S01044 301 458 S00458 1318 DSE1008085 PAWAR YOGESH HARISHCHANDRA 85.91 88.20 40.33 4 223 S00223 401 223 S00223 1292 DSE1009400 FULSUNDAR MANSI SHANTARAM 85.97 55.40 86.67 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.77 87.54 79.33 85.00 3 1020 S01020 301 445 S00445 1293 DSE1024571 NAIK ASHWINI DHANANJAY 85.00 3 1023 S01023 302 511 S00511 1297 DSE1033339 MARATHE ATUL HEMKANT 85.94 78.33 96.31 86.00 3 1026 S01026 302 513 S00513 1300 DSE1003337 TAGALE MD IMRAN MD JAWID 85.67 74.00 4 224 S00224 401 224 S00224 1295 DSE1016980 GINDRA HARSHIT SATISH 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 84.67 84.94 86.67 94.33 85.93 82.00 3 1030 S01030 302 516 S00516 1304 DSE1024574 RATNAPARKHI NILAM SUNIL 85.00 3 1041 S01041 301 456 S00456 1315 DSE1018773 MR PHAVADE YASHVANT GOVIND 85.93 81.33 95.00 3 1036 S01036 301 452 S00452 1310 DSE1009688 PATIL BHUSHAN MANOHAR 85.00 4 225 S00225 401 225 S00225 1319 DSE1019783 DESHMUKH ABHISHEK CHANDRASHEKHAR 85.08 93.90 81.92 73.00 3 1031 S01031 301 447 S00447 1305 DSE1007848 GUPTA KAMLESH SUBEDAR 85.00 96.60 70. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 96.94 85.94 74.90 65.33 84.

00 3 1063 S01063 302 523 S00523 1340 DSE1003620 GAIKWAD DEEPAK DATTATRAY 85.67 90.00 94.92 95.77 86.00 96.00 3 1050 S01050 301 460 S00460 1327 DSE1032007 KHAN SANA IFFAT FAROOQUE 85.67 91.31 80.87 76.00 3 1056 S01056 301 466 S00466 1333 DSE1026738 JADHAV SHEKHAR BHAYYASAHEB 85.00 96.00 2 25 S00025 201 25 S00025 1343 DSE1019502 BOBADE NUPUR NITIN 85.85 70.00 90.54 92.08 88.00 3 1060 S01060 301 470 S00470 1337 DSE1035616 YADAV RAKESH JAIPRAKASH 85.33 70.62 97.86 84.85 83.86 76.67 91.88 88.88 88.88 90.85 80.84 82.86 60.00 3 1046 S01046 302 519 S00519 1322 DSE1009055 THANGE SWAPNIL NANDU 85.33 86.85 85.00 91.62 96.00 93.86 82.86 84.33 94.33 4 231 S00231 401 231 S00231 Legends Used : DTE.67 3 1053 S01053 301 463 S00463 1330 DSE1002045 TANVI PATIL SANTOSH 85.00 66.00 3 1051 S01051 301 461 S00461 1328 DSE1046526 CHAUDHARI POONAM RAMESH 85.77 96. MGGMN: Main Group General Merit Number.88 75.33 84.67 90.87 75.86 88.00 2 26 S00026 201 26 S00026 1344 DSE1016781 GAWDE SIDDHESH BHASKAR 85.53 79.00 2 27 S00027 201 27 S00027 1345 DSE1013453 SATRA PRANAY ATUL 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 3 1057 S01057 301 467 S00467 1334 DSE1044994 YADAV PRACHI AVINASH 85.00 3 1062 S01062 301 472 S00472 1339 DSE1024909 APTE NIKHIL SUDHIR 85.33 91.67 85.00 4 227 S00227 401 227 S00227 1323 DSE1028823 NIKAM SHRUTI THAKAJI 85.00 90.00 2 24 S00024 201 24 S00024 1342 DSE1017510 THAKUR ANUJ YUVRAJSINGH 85.00 87.84 69.33 85.85 74.85 75.67 88.73 80.54 93.08 88.86 76.86 82.00 3 1049 S01049 302 522 S00522 1326 DSE1041086 NANDGAONKAR KSHITIJA SURESH 85.23 91.77 90.00 3 1052 S01052 301 462 S00462 1329 DSE1044849 JADHAV PRATIBHA POPAT 85.20 59.85 87.00 3 1054 S01054 301 464 S00464 1331 DSE1013143 AHER PRANAV AVINASH 85.00 3 1059 S01059 301 469 S00469 1336 DSE1012240 JAISWAL AKASH VIJAY 85.00 97.31 90.00 4 228 S00228 401 228 S00228 1341 DSE1004105 PATIL PRAJKTA SANJAY 85.00 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 96.85 87.00 4 230 S00230 401 230 S00230 1347 DSE1005465 JADHAV MAHESH DEEPAK 85.88 83.00 3 1048 S01048 302 521 S00521 1325 DSE1041670 VORA SIDDHARTH KAMLESH 85.08 81.14 86.00 3 1055 S01055 301 465 S00465 1332 DSE1035944 PARKAR SWAPNIL KASHINATH 85.27 36.67 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1320 DSE1009243 PAYMODE PRITAM NIVRUTTI 85.87 86.33 88.00 3 1047 S01047 302 520 S00520 1324 DSE1000611 CHIKINARAPWAR SAIKRUSHNA JAGADISHRAO 85.00 90.00 94.93 82.46 84.77 98.31 90.88 83.53 68.33 4 229 S00229 401 229 S00229 1346 DSE1035897 PATEL PRADIP VISHNUBHAI 85.00 3 1058 S01058 301 468 S00468 1335 DSE1035594 NAIK SONAL KESHAV 85.00 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 47 of 1107 Provisional Merit List .00 84.00 3 1061 S01061 301 471 S00471 1338 DSE1040324 LIKHAR SONAM ANAND 85.00 3 1045 S01045 301 459 S00459 1321 DSE1009360 INDALKAR MADHURI DASHRATH 85.33 94.86 73.87 76.

33 87.13 69.82 83.80 86.67 89.00 3 1071 S01071 302 531 S00531 1357 DSE1036602 KAMBLE HARSHAL NAMDEV 85.62 84.69 63.79 87.00 3 1076 S01076 301 475 S00475 1364 DSE1040340 DANDOTI FARAH NAZIR AHMED 85.23 96.00 86.67 87.81 80.62 98.79 87.67 96.00 97.33 73.00 3 1084 S01084 301 483 S00483 1373 DSE1043783 DESAI AMI PINAKIN 85.31 96.67 97.00 3 1086 S01086 301 485 S00485 1375 DSE1012992 RAJARAMANI KAMLESH DAYALDAS 85.54 91.67 92.00 3 1066 S01066 302 526 S00526 1352 DSE1043861 PRAJAPATI SHIVSHANKAR LALTAPRASAD 85.67 79.80 83.08 97.33 93.80 87.23 82.00 95.38 95.00 3 1085 S01085 301 484 S00484 1374 DSE1018581 TALEKAR ANJALI DATTATRAYA 85.79 82.00 3 1079 S01079 301 478 S00478 1367 DSE1005769 AGARWAL PRATIKSHA PRAVEEN 85.67 96.79 84.00 90.33 84.33 3 1064 S01064 302 524 S00524 1349 DSE1034405 MERCHANT HEENA ABDUL KARIM 85.46 90.00 3 1080 S01080 301 479 S00479 1368 DSE1014855 BAMHANDE ANANDA RAVINDRA 85.38 98.00 3 1065 S01065 302 525 S00525 1351 DSE1001198 GOJE MANASI DEVENDRA 85.00 3 1075 S01075 301 474 S00474 1363 DSE1034184 NAIK DEEVYA DINKAR 85.83 74.79 80.80 84.54 86.08 69.00 3 1074 S01074 305 10 S00010 1362 DSE1012692 SHAIKH ALIYAFIRDOUS RAFIQUE 85.33 94.81 87.33 96.67 89.80 87.00 88.00 2 28 S00028 201 28 S00028 1350 DSE1010356 PALDE MAYURI SUBHASH 85.00 3 1068 S01068 302 528 S00528 1354 DSE1000817 THAKUR MEGHNA RAMSINGH 85.00 4 233 S00233 401 233 S00233 1360 DSE1008923 TARE MANDAR RAMESH 85.33 82.00 3 1078 S01078 301 477 S00477 1366 DSE1048152 SATRA DHAVAL JITENDRA 85.83 88.54 94.00 3 1088 S01088 301 487 S00487 Legends Used : DTE.80 74.79 85.82 79.33 97.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1348 DSE1013175 BHOVAD ANIKET MANOHAR 85.82 83.53 63.23 96.67 94.00 97.38 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1077 S01077 301 476 S00476 1365 DSE1000137 KALE BHAIRAVI VASUDEO 85.33 83.15 96.00 3 1072 S01072 301 473 S00473 1358 DSE1009322 SUMBE NEHA ANIL 85.67 4 234 S00234 401 234 S00234 1369 DSE1040023 VADHARIYA MAMTA DEEPAK 85.79 84.81 90.92 94.00 3 1067 S01067 302 527 S00527 1353 DSE1031713 WEKHANDE SANKET AJAYRAO 85.00 3 1069 S01069 302 529 S00529 1355 DSE1003058 KHEKHALE PRACHI SATISHRAO 85.15 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.87 64. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 232 S00232 401 232 S00232 1359 DSE1009129 JADHAV SAMIR BAPURAO 85.00 3 1073 S01073 305 9 S00009 1361 DSE1034108 GHADGE SAGAR PRALHAD 85.92 96.67 89.77 97.67 98.54 96.00 3 1082 S01082 301 481 S00481 1371 DSE1012847 HOTCHANDANI PRIYA OMPRAKASH 85.33 97.81 86.85 87.33 86.82 79.00 3 1081 S01081 301 480 S00480 1370 DSE1012872 KAMANI SHREYA DHARMEN 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 48 of 1107 Provisional Merit List .82 67.82 63.00 62.00 3 1070 S01070 302 530 S00530 1356 DSE1047450 ABHIJEET SOPAN GUNJAL 85.00 89.79 87.54 94.67 80.82 75.81 62.00 3 1083 S01083 301 482 S00482 1372 DSE1032209 NASHTE MEGHANA UMESH 85.80 81.00 3 1087 S01087 301 486 S00486 1376 DSE1018914 SHINDE NIKITA LAXMAN 85.

33 97.76 83.33 94.76 79.78 83.76 77.72 88.72 86.33 3 1102 S01102 302 540 S00540 1396 DSE1009874 BOMBALE KIRAN RAMESH 85.78 75.67 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.23 93.76 81.00 3 1103 S01103 302 541 S00541 1397 DSE1009295 BHELAKE UMA RAJENDRA 85.08 83.00 3 1105 S01105 301 494 S00494 1399 DSE1034460 TANDEL HEMANGI TUKARAM 85.67 85.76 79.00 95.00 3 1101 S01101 302 539 S00539 1395 DSE1047299 KOLHE USHA BHAUSAHEB 85.67 88.00 88.73 79.00 3 1094 S01094 302 532 S00532 1387 DSE1014033 SURYAWANSHI SUJIT HAMBIRRAO 85.72 86.67 3 1091 S01091 301 490 S00490 1380 DSE1009798 MULZIR SACHIN SHIVAJI 85.62 95.00 3 1099 S01099 302 537 S00537 1393 DSE1041054 DESHMUKH SHIVANI PRADIP 85.53 80.00 56.00 88.00 55.69 90.00 4 235 S00235 401 235 S00235 1382 DSE1002438 MEDHEKAR AKSHAY ASHOK 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 49 of 1107 Provisional Merit List .73 83.69 72.47 68.75 90.15 93.33 85.33 96.00 3 1109 S01109 301 498 S00498 1404 DSE1048061 TAVILDAR SHASHANK SURENDRA 85.78 79.00 90.00 79.00 3 1111 S01111 301 500 S00500 Legends Used : DTE.67 94.46 97.20 56.33 97.76 71.69 89.79 72.76 72.33 97.76 72.67 3 1106 S01106 301 495 S00495 1400 DSE1022739 AHUJA MADHU DEEPAKLAL 85.00 3 1104 S01104 301 493 S00493 1398 DSE1009110 BHOSALE SAGAR TANAJI 85.74 92.38 89.62 98.00 3 1100 S01100 302 538 S00538 1394 DSE1026125 AKBARI DHRUV DALPATBHAI 85.62 97.77 86.00 3 1108 S01108 301 497 S00497 1402 DSE1012500 WAGH NILESH DILIP 85.00 3 1093 S01093 301 492 S00492 1386 DSE1028973 SANDUPATLA AAKASH SHIVKUMAR 85.33 82.08 73.00 3 1097 S01097 302 535 S00535 1391 DSE1043933 PATIL AMOL NAMDEV 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1377 DSE1041530 PATEL DHANUSHYAKUMAR MUKESH 85.38 97.67 78.69 92.76 81.40 54.00 91.00 3 1090 S01090 301 489 S00489 1379 DSE1000371 FEGADE CHETANA NILKANTH 85.73 84.76 74.79 60.00 3 1098 S01098 302 536 S00536 1392 DSE1010272 BORSE BHAGYASHREE UDAY 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 80.92 78.00 92.67 67. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 236 S00236 401 236 S00236 1383 DSE1031704 MANUSMARE RATIK RAMESH 85.79 71.31 90.33 86.00 3 1089 S01089 301 488 S00488 1378 DSE1028593 SHAH NIKHIL RAJEEV 85.00 3 1107 S01107 301 496 S00496 1401 DSE1005259 UPADHYE PAWAN SURESH 85.33 79.00 3 1095 S01095 302 533 S00533 1389 DSE1016854 MASON MAYANK HARESH 85.23 88.00 4 238 S00238 401 238 S00238 1385 DSE1018806 DESAI PANKAJ PRAKASH 85.00 3 1096 S01096 302 534 S00534 1390 DSE1000094 WANI TEJASHRI SATISH 85.33 2 30 S00030 201 30 S00030 1403 DSE1016957 TOLANI AMAR RAVI 85.33 93.67 92.85 92.54 86.78 75.33 79.62 85.00 95.00 2 29 S00029 201 29 S00029 1388 DSE1038645 KAMTE PRANAV PRADEEP 85.15 87.76 80.85 90.73 66.33 85.79 77.62 92.33 3 1092 S01092 301 491 S00491 1381 DSE1001435 JADHAV YOGANAND BALASAHEB 85.00 97.00 3 1110 S01110 301 499 S00499 1405 DSE1046029 KHAN ASIF MOHD IBRAHIM 85.00 4 237 S00237 401 237 S00237 1384 DSE1046646 DESHMUKH VIKI VASANT VANITA 85.

00 4 239 S00239 401 239 S00239 1416 DSE1018018 BADARKHE GOPAL PUNDLIK 85.00 3 1112 S01112 301 501 S00501 1407 DSE1041261 DHANDE PALLAVI ASHOKRAO 85.69 97.00 3 1116 S01116 301 505 S00505 1411 DSE1031892 BAWNE DASHRATH WASUDEO 85.72 78.00 3 1122 S01122 302 543 S00543 1422 DSE1032398 BASARGI ROHINI CHANDRAKANT 85.00 3 1113 S01113 301 502 S00502 1408 DSE1015027 SHAIKH DARAKSHA BASHIR 85.70 89.72 76.67 98.72 80.00 3 1119 S01119 301 508 S00508 1414 DSE1009681 JOSHI GAJANAN MORESHWARRAO 85.00 88.33 92.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1406 DSE1023913 GADAKH SAYALI SANJAY 85.70 76.08 95.00 87.71 85.00 3 1115 S01115 301 504 S00504 1410 DSE1032847 DSOUZA MERVIN WILLIAM 85.00 4 242 S00242 401 242 S00242 1420 DSE1038638 BORATE AJAY UMAKANT 85.33 88.70 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 50 of 1107 Provisional Merit List .08 95.71 74.00 3 1121 S01121 302 542 S00542 1421 DSE1013113 PAWAR TANUJ RAJSHEKHAR 85.00 3 1132 S01132 301 510 S00510 1433 DSE1023940 MASALI NEELAM SHANKAR 85.67 86.23 96.00 92.60 83.33 3 1120 S01120 301 509 S00509 1415 DSE1004126 BHASME AMIT PRAMOD 85.00 3 1118 S01118 301 507 S00507 1413 DSE1005383 BOBADE SHARAYU SANJAY 85.00 2 31 S00031 201 31 S00031 1419 DSE1000828 NAYAK PRAMODKUMAR PREMANAND 85.67 3 1131 S01131 302 552 S00552 1431 DSE1009346 BARVE PRANAV 85.70 78.00 93.00 83.67 94.72 84.70 77.70 78.00 3 1128 S01128 302 549 S00549 1428 DSE1034371 AMRUTKAR PRIYANKA BHARAT 85.85 83.23 96.69 86.92 83.71 77.00 3 1123 S01123 302 544 S00544 1423 DSE1005384 KHARE SAYALI SHRIKANT 85.00 3 1129 S01129 302 550 S00550 1429 DSE1028698 PATIL PANKAJ PANDHARINATH 85.00 3 1133 S01133 302 553 S00553 Legends Used : DTE.70 66.33 95.33 92.72 85.70 85.70 71.00 3 1126 S01126 302 547 S00547 1426 DSE1030202 NIKAM AMOL ARUN 85.00 4 244 S00244 401 244 S00244 1434 DSE1044670 AHIRRAO CHAITALI YASHWANT 85.00 4 241 S00241 401 241 S00241 1418 DSE1014030 PURI YOGESH RAMESHWAR 85.71 79.67 91.33 93.69 85.72 76.31 95.00 94.70 82.00 96.33 3 1130 S01130 302 551 S00551 1430 DSE1025336 THAKUR GAURAV RAGHVENDRASINGH 85.67 85.71 80.80 82.77 98.67 84.00 3 1124 S01124 302 545 S00545 1424 DSE1003108 RANKHAMB POOJA PRABHAKAR 85.00 93.67 86.38 93.40 62.00 66.00 87.46 82.00 3 1114 S01114 301 503 S00503 1409 DSE1022824 WAGH ASHWINI SURESH 85.69 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1117 S01117 301 506 S00506 1412 DSE1010111 CHANDWADKAR RASHMI PRAVIN 85.00 3 1127 S01127 302 548 S00548 1427 DSE1023682 CHHABRIA JYOTI BHARAT 85.00 4 243 S00243 401 243 S00243 1432 DSE1021117 GONDIKAR SHREYAS VASANTRAO 85.31 88.33 53.54 87.92 84.33 89.00 3 1125 S01125 302 546 S00546 1425 DSE1000908 WASU RENUKA ARUN 85.33 58.72 84.70 81.00 89.72 64.00 86.77 88.33 4 240 S00240 401 240 S00240 1417 DSE1002726 SHIRGURKAR AKASH ANIL 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 88.69 91.67 92.33 84.69 86.62 97.33 91.31 92.33 85.54 90.72 79.33 92.00 65.08 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 92.

Mumbai SUNIL Diploma Marks SLGMN: State Level General Merit Number.63 90.64 88.67 93.67 78.64 78.00 3 1148 S01148 302 561 S00561 1457 DSE1002214 WANZKHADE AJINKYA HARISHCHANDRA 85.33 97.63 82.23 86.67 4 249 S00249 401 249 S00249 1449 DSE1032673 PARIN MANGAL CHHEDA 85.46 90.23 82.33 83.64 82.62 82.15 85.00 3 1134 S01134 304 59 S00059 1436 DSE1044885 DANDALE SAGAR TULSHIRAM 85.65 86.67 3 1149 S01149 302 562 S00562 1458 DSE1032205 KONGARI SHRIKANT HANMANTU 85.08 94.62 76.77 84.00 3 1138 S01138 304 60 S00060 1441 DSE1031969 GHUMDE ATIK KISHORRAO 85.00 87.00 4 250 S00250 401 250 S00250 1451 DSE1046013 ANSARI REHAB NAFEES 85.63 81.65 81.67 82.67 87.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1435 DSE1033179 SONAR SAYALI 85.69 80.00 4 245 S00245 401 245 S00245 1438 DSE1034132 SANDBHOR SAGAR MUKUND 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 98.67 77.46 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.65 63. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 51 of 1107 Provisional Merit List .00 4 246 S00246 401 246 S00246 1446 DSE1009755 JONDHALE AVINASH SOMNATH 85.00 4 248 S00248 401 248 S00248 1448 DSE1022638 DALVI WASIM ABBAS 85.67 91.46 94.67 95.00 3 1137 S01137 301 512 S00512 1440 DSE1043264 KOKATE PRAFULL RADHAKISAN 85.67 76.77 95.33 83.00 2 34 S00034 201 34 S00034 1463 DSE1036631 JADHAV SWAPNIL GOVIND 85.15 96.00 3 1136 S01136 301 511 S00511 1439 DSE1034615 BHIMANWAR TANUSHREE VINOD 85.00 3 1141 S01141 301 515 S00515 1445 DSE1004267 PATIL HARSHAL BHAUSO 85.64 83.66 64.67 90.92 93.62 98.66 88.73 82.00 4 247 S00247 401 247 S00247 1447 DSE1009781 NARKHEDE CHETAN PRAKASH 85.00 99.15 83.33 91.67 76.65 70.63 89.62 96.92 98.67 69.64 83.00 3 1145 S01145 302 558 S00558 1454 DSE1019567 BATWE ADITYA CHANDRASHEKHAR 85.33 92.00 93.67 85.33 76.67 81.23 86.00 3 1144 S01144 302 557 S00557 1453 DSE1034022 KHILARI PRIYANKA RAMCHANDRA 85.00 3 1147 S01147 302 560 S00560 1456 DSE1026279 TAYADE HARSHAL LILADHAR 85.38 87.47 49.64 73.68 81.00 94.33 84.08 90.00 4 252 S00252 401 252 S00252 Legends Used : DTE.64 82.69 81.00 86.00 4 251 S00251 401 251 S00251 1461 DSE1013303 PATEL KIRANKUMAR VITTHALBHAI 85.63 80.64 84.33 76.33 70.00 91.64 82.00 3 1151 S01151 302 564 S00564 1460 DSE1036502 CHAVAN HRUTIKA ANIL 85.00 79.93 69.67 90.00 3 1142 S01142 302 555 S00555 1450 DSE1039291 PUTTEWAR AMITKUMAR SURESH 85.62 92.64 74.08 97.66 80.46 75.67 90.62 91.67 71.00 2 32 S00032 201 32 S00032 1442 DSE1015717 DODTI SILVIYA PETER 85.00 3 1150 S01150 302 563 S00563 1459 DSE1009163 SHENDAGE VAIBHAV SURESH 85.00 2 33 S00033 201 33 S00033 1462 DSE1009711 WANI AUDUMBER SATISH 85.00 3 1140 S01140 301 514 S00514 1444 DSE1023296 HAJARI KAMAL OMPRAKASH 85.00 74.00 89.00 3 1139 S01139 301 513 S00513 1443 DSE1030168 KOKATE TEJAS PRAKASH 85.00 3 1143 S01143 302 556 S00556 1452 DSE1005131 YEVLE PRANITA MAHENDRA 85.00 3 1146 S01146 302 559 S00559 1455 DSE1005832 KULKARNI VISHAKHA VILAS 85.00 3 1135 S01135 302 554 S00554 1437 DSE1041580 MINESH GUNWANT PATEL 85.

54 81.31 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1464 DSE1023990 NIKHIL RAJESH 85.15 95.33 93.60 92.60 73.67 81.67 95.00 3 1170 S01170 302 569 S00569 1491 DSE1018875 BAJARE AKSHAY EKNATH 85.00 3 1158 S01158 301 517 S00517 1472 DSE1009889 BAITADE ANITA TUKARAM 85.31 84.59 80.00 54.00 4 255 S00255 401 255 S00255 1482 DSE1032838 KHAN SADDAM ABDUL SAYEED 85.61 72.33 4 257 S00257 401 257 S00257 1487 DSE1009838 PADOL PRADEEP KASHINATH 85.00 90.00 90.00 84.63 77.13 64.59 72.00 3 1171 S01171 302 570 S00570 1492 DSE1043498 SIKCHI ANKIT ANILKUMAR 85.00 3 1167 S01167 301 524 S00524 1484 DSE1009959 BAVISKAR ANAND SATISH 85.00 87.62 92.60 75.60 85.67 89.00 64.62 82.67 3 1156 S01156 302 566 S00566 1469 DSE1006489 KASABE AJAYKUMAR RAMRAO 85.00 69.33 78.27 91.53 73.00 3 1165 S01165 301 522 S00522 1481 DSE1007783 CHAVAN RAHUL BHIMARAO 85.59 82.33 83.62 88.67 3 1155 S01155 302 565 S00565 1468 DSE1013289 RAJPUT JETAL PRAKASH 85.00 4 254 S00254 401 254 S00254 1479 DSE1003180 MANOJ RAMAVTAR SHARMA 85. MGGMN: Main Group General Merit Number. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.54 86.00 3 1160 S01160 304 63 S00063 1474 DSE1041495 RAUT PRIYANKA DILIP 85.38 90.00 60.58 80.61 60.67 3 1168 S01168 301 525 S00525 1486 DSE1041141 KHEDKAR AMOL AMBADAS 85.33 84.59 83.13 77.46 98.00 3 1152 S01152 305 11 S00011 1465 DSE1043637 HIMANI AMIT DESAI 85.59 74.00 78.00 83.00 3 1169 S01169 302 568 S00568 1490 DSE1005527 DHAMAL PRAVEENA ANIL 85.67 78.59 81.77 90.00 3 1163 S01163 301 520 S00520 1477 DSE1041417 BANGADE MANISH VILASRAO 85.00 96.67 93.00 4 256 S00256 401 256 S00256 1485 DSE1040018 SHAIKH SHABANA RAHIMAN 85.38 79.00 3 1166 S01166 301 523 S00523 1483 DSE1018952 SHITOLE ARATI BALASO 85.67 93.13 90.00 4 253 S00253 401 253 S00253 1478 DSE1007861 SURANA ROHAN ONKARLAL 85.00 3 1172 S01172 302 571 S00571 Legends Used : DTE.00 3 1162 S01162 301 519 S00519 1476 DSE1005104 NAVGHANE ADITI ANIL 85.67 3 1154 S01154 304 61 S00061 1467 DSE1012521 GUPTA VISHAL SUBHASH CHANDRA 85.58 78.00 3 1153 S01153 301 516 S00516 1466 DSE1043524 MISS BHUMIKA MANISH CHHAYA 85.58 82.20 85.67 86.67 90.60 86.23 76.00 79.00 3 1159 S01159 302 567 S00567 1473 DSE1026222 PANDHARKAR ANUSHREE PRAKASH 85.69 98.60 82.33 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 52 of 1107 Provisional Merit List .20 78.67 82.67 86.00 84.00 4 258 S00258 401 258 S00258 1488 DSE1004164 SHAKIL HUSEN CHOUDHARI 85.00 3 1161 S01161 301 518 S00518 1475 DSE1007979 REDDY SACHINE VIJAYKUMAR 85.59 68.00 92.59 81.62 60.15 95.33 88.62 76.47 90.59 87.00 3 1164 S01164 301 521 S00521 1480 DSE1035973 PARMAR BHAVIN PRADIP 85.33 82.00 4 259 S00259 401 259 S00259 1489 DSE1001069 LAD VARSHARANI MADHUKAR 85.00 3 1157 S01157 304 62 S00062 1471 DSE1048165 SALUNKHE ANURAG JAYANT 85.33 90.59 73.60 83.62 91.67 92.59 80.23 96.58 80.00 2 35 S00035 201 35 S00035 1470 DSE1022817 THAKKAR NIKHIL KIRAN 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 88.60 84.

00 92.33 3 1176 S01176 302 575 S00575 1497 DSE1015639 ACHARYA RONAK PRAGNESH 85.67 89.33 97.53 84.00 3 1178 S01178 301 526 S00526 1499 DSE1009391 NAGAWADE MONICA SAMPATRAO 85.33 83.53 80.33 84.00 84.87 95.92 89.00 3 1188 S01188 301 532 S00532 1512 DSE1019568 CHIRAG ASHOKUMAR KOTHARI 85.33 93.58 76.40 82.67 3 1190 S01190 302 580 S00580 1515 DSE1038761 BARGE PURVA PRAKASH 85.52 84.08 76.67 86.00 3 1187 S01187 302 578 S00578 1511 DSE1016826 RAVINA RAJESH DHRUVE 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1174 S01174 302 573 S00573 1495 DSE1043188 ZANWAR ROHIT RADHESHAYAMJI 85.87 88.00 86.69 81.00 84.00 94.00 3 1194 S01194 301 534 S00534 1520 DSE1035987 MORE ABHIJIT RAJENDRA 85.00 3 1193 S01193 301 533 S00533 1519 DSE1005692 KSHIRSAGAR RUPALI ASHOK 85.53 85.67 2 36 S00036 201 36 S00036 1505 DSE1040179 GUND PRADEEP RAJENDRA 85.56 84.33 4 260 S00260 401 260 S00260 1503 DSE1045722 SAID PRADIP DNYANESHWAR 85.57 86.58 65.00 90.80 98.33 3 1173 S01173 302 572 S00572 1494 DSE1030212 DESHMUKH AMIT VILAS 85.23 97.31 99.20 62.67 77.53 79.52 87.33 87.00 3 1185 S01185 303 3 S00003 1509 DSE1038151 MANVAR AMOL DEMAJI 85.00 3 1183 S01183 301 529 S00529 1507 DSE1001366 NAGRE MANGESH DASHRATH 85.92 77.46 97.83 90.38 86.62 98.67 4 261 S00261 401 261 S00261 1504 DSE1024707 MORE SUDHIR PRAKASH 85.52 89.00 3 1177 S01177 302 576 S00576 1498 DSE1043798 KHUSHBOO JAYESH MODI 85.00 79.00 3 1180 S01180 304 64 S00064 1501 DSE1044888 PAGARE KALPESH DILIP 85.00 3 1195 S01195 301 535 S00535 1521 DSE1019738 LADDHA ABHISHEK RADHESHYAM 85.33 91.52 83.92 94.52 85.00 3 1179 S01179 302 577 S00577 1500 DSE1009254 GHADMODE VIJAYENDRA CHANDAR 85.52 77.46 94.33 93.85 90.67 85.69 93.56 77.53 85.67 3 1181 S01181 301 527 S00527 1502 DSE1045720 PATIL PRATIK CHANDRAKANT 85.69 94.52 88.55 63.13 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1493 DSE1032807 RANE NIHAR VIJAY 85.08 88.07 88.67 74.56 75.00 3 1175 S01175 302 574 S00574 1496 DSE1005399 KAKATKAR RUPALI TUKARAM 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.56 90.58 77.92 94.33 87.00 3 1184 S01184 301 530 S00530 1508 DSE1006094 SOPAL SHRUTI SANJAY 85.60 64.00 3 1186 S01186 301 531 S00531 1510 DSE1043412 VAIDYA RAHUL DURWAS 85.92 89.33 89.00 3 1191 S01191 302 581 S00581 1516 DSE1022572 IYER MAKESH SWAMINATHAN 85.00 91. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.58 77.00 3 1182 S01182 301 528 S00528 1506 DSE1001052 NAJAN BHAGYASHRI ASHOKRAO 85.00 4 264 S00264 401 264 S00264 Legends Used : DTE.53 84.67 89.67 90.33 4 263 S00263 401 263 S00263 1518 DSE1010240 WARE PRIYANKA SHRIKANT 85.67 87.33 95.52 81.56 80.00 93.00 3 1189 S01189 302 579 S00579 1513 DSE1004180 KULKARNI KAPIL DIPAK 85.00 92.52 84.58 76.52 78.23 72.33 90.00 3 1192 S01192 302 582 S00582 1517 DSE1005755 KADAM NAVNATH RAMESHRAO 85.33 81.52 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 53 of 1107 Provisional Merit List .00 4 262 S00262 401 262 S00262 1514 DSE1005332 JADHAV PALLAVI BAJRANG 85.67 85.

00 3 1207 S01207 301 538 S00538 1542 DSE1001067 WAKHURE ASHUTOSH KARBHARI 85.33 70.00 4 265 S00265 401 265 S00265 1526 DSE1035800 PRASHANT RATHOD KIRITBHAI 85.67 79.67 82.00 3 1205 S01205 301 537 S00537 1540 DSE1001331 LATHKAR APURVA JIVAN 85.46 78.52 76.40 67.00 4 269 S00269 401 269 S00269 1548 DSE1045859 SHENDE ADITYA RAJENDRA 85.67 88.47 79.07 65.50 80.48 85.69 87.33 3 1198 S01198 302 585 S00585 1525 DSE1009659 GADHAVE VILAS TUKARAM 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1522 DSE1008618 PUNJABI DEV DEEPAK 85.08 82.00 3 1197 S01197 302 584 S00584 1524 DSE1014210 JADHAV PRAVINKUMAR GOVINDRAO 85.47 86.49 80.31 97.49 81.46 76.47 81.52 73.54 96.27 87.46 84.00 3 1211 S01211 301 542 S00542 1546 DSE1046076 TIWARI RANJAN RAKESH 85.50 82.92 79.67 3 1210 S01210 301 541 S00541 1545 DSE1017948 KATORE PRAJAKTA BABANRAO 85.67 3 1200 S01200 304 65 S00065 1531 DSE1014285 CHOUDHARY NACHIKET SUBHASH 85.67 3 1199 S01199 301 536 S00536 1529 DSE1009870 JADHAV SAGAR DATTATRAY 85.50 81.00 90.00 2 37 S00037 201 37 S00037 1535 DSE1019169 MULIK MAHESH SHANTARAM 85.47 63.33 79.00 3 1203 S01203 304 67 S00067 1534 DSE1006010 PATEL UMMEYSALMA CHANDPASHA 85.50 77.52 76.67 81.33 80.00 3 1209 S01209 301 540 S00540 1544 DSE1012543 AMBEKAR DEEPAK VIJAY 85.77 85.46 76.13 72.46 81.62 92.46 69.47 86.67 90.33 2 40 S00040 201 40 S00040 1538 DSE1014263 BORADE KAKASAHEB RAMNATH 85.52 73.67 95. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 54 of 1107 Provisional Merit List .67 4 272 S00272 401 272 S00272 Legends Used : DTE.71 64.00 4 268 S00268 401 268 S00268 1530 DSE1036565 KUMBHAR RAKESH BALASAHEB 85.50 86.00 77.49 70. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 94.00 86.67 82.47 71.67 92. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 1208 S01208 301 539 S00539 1543 DSE1009595 MANITHIYA NIKITA JAYDAYAL 85.33 90.85 91.00 2 38 S00038 201 38 S00038 1536 DSE1003182 PINJARKAR ANIRUDDHA ARUN 85.00 3 1196 S01196 302 583 S00583 1523 DSE1016145 DHULGUNDE RESHMA TUKARAM 85.00 4 266 S00266 401 266 S00266 1527 DSE1009053 NAIK SITANSHU SURESH 85.50 79.00 3 1206 S01206 302 587 S00587 1541 DSE1041407 SHIRBHATE KAMLESH WASUDEORAO 85.50 74.67 94.46 86.67 3 1212 S01212 302 588 S00588 1547 DSE1005914 RAUT VIVEK KISAN 85.00 3 1202 S01202 304 66 S00066 1533 DSE1021275 SURWASE SUSHIL KASHINATH 85.07 70.00 4 271 S00271 401 271 S00271 1550 DSE1003172 PADOLE GOURAO MADHUKAR 85.33 70.62 90.00 92.33 87.33 90.00 4 270 S00270 401 270 S00270 1549 DSE1016538 ANSARI ZEBA JAVED 85.47 73.23 90.33 94.67 94.33 84.67 86.00 4 267 S00267 401 267 S00267 1528 DSE1038190 SONAWANE PAYAL ASHOK 85.62 96.00 3 1204 S01204 304 68 S00068 1539 DSE1032529 JAIN RUCHI ROHIT 85.85 91.00 2 39 S00039 201 39 S00039 1537 DSE1004281 SOLAPURE SANTOSH SHANKAR 85.00 90.00 3 1201 S01201 302 586 S00586 1532 DSE1003343 MIRZA NAWAZ BAIG RIYAZ BAIG 85.33 86.08 93.00 82.49 69.33 91.20 92.23 86.33 84.00 85.54 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.60 73.47 75.00 66.52 77.

08 86.45 89.00 3 1237 S01237 302 602 S00602 1576 DSE1002072 RANE SHRIKANT VINAYAK 85.67 70.33 3 1232 S01232 301 551 S00551 1571 DSE1012376 MULZIR KAPIL KASHINATH 85.45 84.92 90.27 35.08 84.45 66.67 3 1233 S01233 301 552 S00552 1572 DSE1039088 KHODASKAR HARSHAL VISHWASRAO 85.67 83.00 3 1235 S01235 302 601 S00601 1574 DSE1004582 MISAL ANIRUDDHA MUKUNDRAO 85.45 75.00 3 1216 S01216 301 546 S00546 1555 DSE1016808 RANE PRANITA DATTARAM 85.67 93.45 79.60 59.00 3 1228 S01228 302 597 S00597 1567 DSE1018712 AWHALE JYOTI VITTHAL 85.00 3 1223 S01223 302 594 S00594 1562 DSE1032918 JANSARI VAIBHAV GHANSHYAM 85.00 3 1220 S01220 302 592 S00592 1559 DSE1016932 PATWA 85.67 95.00 93.45 77.45 75.46 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 1234 S01234 302 600 S00600 1573 DSE1041665 SHAIKH MOHSIN JAMIL 85.00 72.00 3 1213 S01213 301 543 S00543 1552 DSE1032543 DELHIWALA HUSSAIN IMTIHAZ 85.45 66.00 3 1238 S01238 302 603 S00603 1577 DSE1029619 GHONGADE SARVESH RAJKUMAR 85.33 73.67 94.40 74.45 81.00 3 1222 S01222 301 547 S00547 1561 DSE1043057 JADHAV VAIBHAV YESHWANTRAO 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 55 of 1107 Provisional Merit List .27 71.00 86.00 3 1215 S01215 301 545 S00545 1554 DSE1028020 GADEKAR SARIKA GOVIND 85.44 76.33 60.45 77.45 60. Mumbai SURENDRA RAMKUMAR SLGMN: State Level General Merit Number.45 72.80 75.45 82.38 92.45 70.92 98.00 94.62 86.00 81.45 70.67 93.31 92.00 3 1219 S01219 302 591 S00591 1558 DSE1048121 CHATLA SWATI GANGADHAR 85.00 3 1239 S01239 304 69 S00069 1579 DSE1034107 KHAN ZUBAIR MUSHIR AHMED 85.45 76.33 38.45 68.45 81.53 81.67 80.13 69. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1229 S01229 301 550 S00550 1568 DSE1038253 RANADE RAHUL PRADEEP 85.00 3 1225 S01225 301 548 S00548 1564 DSE1005555 PATIL VIDYADHAR EKNATH 85.67 3 1236 S01236 301 553 S00553 1575 DSE1006955 NUZHAT JAHAN MOHD ASLAM 85.85 94.67 88.67 90.08 89.67 68.33 86.00 3 1217 S01217 302 589 S00589 1556 DSE1033126 SHAH JINAL ANISHKUMAR 85.33 78.00 80.00 91.38 84.54 85.40 62.00 89.33 76.46 96.45 69.67 80.33 89.46 70.23 98.45 83.45 67.07 58.33 3 1231 S01231 302 599 S00599 1570 DSE1003354 SAURABH KISHOR SAWARKAR 85.00 3 1224 S01224 302 595 S00595 1563 DSE1001300 PALWE PRAMOD MOHAN 85.45 84.33 79.23 80.00 3 1226 S01226 302 596 S00596 1565 DSE1041704 TUSCANO FLORITA SYLVESTER 85.00 94.67 83.00 62.00 4 273 S00273 401 273 S00273 1578 DSE1010411 KADAM SMITA DATTATRAYA 85.00 3 1218 S01218 302 590 S00590 1557 DSE1024021 BHOR POOJA DATTATRAY 85.45 75.45 44.33 82.44 88.00 3 1221 S01221 302 593 S00593 1560 DSE1020577 MANDALAPURKAR ASHLESH ANAND 85.45 62.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1551 DSE1014515 PATIL ABOLI ASHOK 85.85 86.23 92.00 3 1227 S01227 301 549 S00549 1566 DSE1048230 SHINDE TANMAY VINAY 85.67 3 1240 S01240 305 12 S00012 Legends Used : DTE.44 79.00 3 1214 S01214 301 544 S00544 1553 DSE1004471 PAKHARE DHUMRAWARN RAJKUMAR 85.33 3 1230 S01230 302 598 S00598 1569 DSE1047651 MURTADAK MONICA SUBHASH 85.44 85.

Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1580 DSE1034110 QURESHI WAHID KAYAMUDDIN 85.00 86.00 4 278 S00278 401 278 S00278 1597 DSE1032226 SURVESE SUSHANT SHASHIKANT 85.67 78.33 3 1243 S01243 302 604 S00604 1583 DSE1034262 STEPHEN GERRALD 85.44 44.40 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 56 of 1107 Provisional Merit List .33 68.33 3 1244 S01244 302 605 S00605 1584 DSE1025069 TALEWAR ISHWARDAS CHANDRASHEKHAR 85.40 82.85 64.00 3 1255 S01255 302 608 S00608 1607 DSE1014176 KAPKAR BABAN AMBADAS 85.00 3 1242 S01242 304 70 S00070 1582 DSE1032923 SAWANT BHAGYASHRI SADANAND 85.67 79.00 92.00 3 1250 S01250 301 557 S00557 1593 DSE1023633 AMI BHARAT MEHTA 85.40 67.80 86.33 65.00 96.00 4 280 S00280 401 280 S00280 1599 DSE1019972 85.67 72.00 3 1256 S01256 302 609 S00609 Legends Used : DTE.00 4 284 S00284 401 284 S00284 1604 DSE1038535 SAWANT GANESH SURESH 85.40 80.60 80.71 80.40 61.33 94.67 97.41 82.67 3 1241 S01241 305 13 S00013 1581 DSE1022619 KHAN FAISAL FAIZAN AHMED 85.00 4 285 S00285 401 285 S00285 1608 DSE1013281 VORA PARAS BIPIN 85.40 82.43 76.00 3 1246 S01246 304 71 S00071 1587 DSE1046319 JOSHI KETAKI MADHUSUDAN 85.00 95.38 98.47 75.00 4 275 S00275 401 275 S00275 1590 DSE1044008 GOSHAR EKTA JAYESH 85.00 3 1247 S01247 301 554 S00554 1589 DSE1012856 KHAN MOHD YUSUF WASIULLAH KHAN 85.77 95.00 3 1252 S01252 301 559 S00559 1601 DSE1005197 DHERE NIVAS BHAU 85.67 4 283 S00283 401 283 S00283 1603 DSE1026341 DESHPANDE DHANANJAY DEEPAK 85.60 96.00 2 41 S00041 201 41 S00041 1585 DSE1046619 CHANDE SAGAR SANJAY 85.54 94.40 87.40 83.00 64.67 95.40 77.33 84.23 98.39 86.67 38.40 85.67 93.33 90.44 70.33 87.93 63.00 88.33 82.00 3 1251 S01251 301 558 S00558 1594 DSE1003377 SHEIKH SHOEB RAZA ABDUL JABBAR 85.00 3 1249 S01249 301 556 S00556 1592 DSE1021051 JADHAV SNEHA GANESHRAO 85.23 95.00 3 1254 S01254 302 607 S00607 1606 DSE1046515 VISARIA CHARMI SURESH 85.67 97.33 94.00 87.38 94.40 81.27 86.00 3 1248 S01248 301 555 S00555 1591 DSE1044039 RAMRAKHYANI GOURESH ASHOKKUMAR 85.39 85.13 34.85 99.00 87.43 75.42 84.39 87.67 82.23 94.67 89.40 80.00 4 276 S00276 401 276 S00276 1595 DSE1047851 KALUNGE RAVINDRA MADHUKAR 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 96.40 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 3 1245 S01245 302 606 S00606 1586 DSE1013300 85.85 97.40 72.40 69.00 4 281 S00281 401 281 S00281 1600 DSE1009048 WALUNJ AKSHAY ASHOK 85.46 86.67 90.67 85.67 4 279 S00279 401 279 S00279 1598 DSE1005228 KULKARNI KOMAL SHRIRAM 85.92 80.13 83.87 66.33 4 274 S00274 401 274 S00274 1588 DSE1043573 HATIM SAIFUDDIN DAHODWALA 85.33 85.54 96.43 65.53 60.39 87.67 94.40 85.00 4 282 S00282 401 282 S00282 1602 DSE1030424 SHIRULE ASHISH RAVINDRA 85.33 46.40 85.92 100.42 91.00 4 277 S00277 401 277 S00277 1596 DSE1009657 KHAIRNAR SUYASH LAXMAN 85. Mumbai YADAV APARNA DATTATRAYA SHEGOKAR VISHAL RAMBHAU SLGMN: State Level General Merit Number.00 70.67 3 1253 S01253 301 560 S00560 1605 DSE1006403 MANE PUJA VILASRAO 85.

33 87.00 88.67 84.00 4 288 S00288 401 288 S00288 1629 DSE1028628 BHUJBAL SANCHET SADASHIV 85.00 3 1273 S01273 302 619 S00619 1632 DSE1039352 RAUT PRALAY PRAMOD 85.38 83.54 80.23 93.38 89.39 83.20 91.00 94.67 82.38 94.00 1 24 S00024 103 5 S00005 1625 DSE1007359 PATIL JAYESH MAHESH 85.00 3 1261 S01261 302 614 S00614 1614 DSE1023890 BHANUSHALI BHAVIKA MANOJ 85.54 94.33 91.00 77.37 71.15 90.00 3 1269 S01269 302 617 S00617 1624 DSE1036872 SALUNKHE NEHA VILAS 85.00 3 1263 S01263 301 562 S00562 1618 DSE1044890 LOKHANDE VIJAY SUDHAKAR 85.33 4 286 S00286 401 286 S00286 1616 DSE1009203 GAVHANE MARUTI ASHOK 85.00 4 289 S00289 401 289 S00289 Legends Used : DTE. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.46 87.00 87.00 68.23 94.38 96.00 3 1270 S01270 301 566 S00566 1626 DSE1008596 KAILASH NILESH KOTAK 85.69 90.69 98.37 79.00 3 1268 S01268 301 565 S00565 1623 DSE1044668 MAHAJAN KALYANI TUKARAM 85.80 93.69 92.38 78.00 92.33 85.00 98.35 83.00 3 1266 S01266 302 616 S00616 1621 DSE1048238 TAMBE RUPAL DNYANESHWAR 85.35 92.00 42.62 95.08 90.00 4 287 S00287 401 287 S00287 1617 DSE1009594 TARLE KALYANI RANGNATH 85.33 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 79.33 94.33 84.38 89.38 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1609 DSE1006349 SOMVANSHI VISHNU NAGORAO 85.00 83.67 86.00 3 1274 S01274 304 72 S00072 1633 DSE1029977 PATIL RANJEET SHAMARAO 85.37 76.08 95.00 90.38 83.38 84.67 95.35 85.38 88.00 3 1277 S01277 302 622 S00622 1636 DSE1032224 JANAPURE SAURABH RAJKUMAR 85.00 3 1264 S01264 301 563 S00563 1619 DSE1006668 DAWLEY SHWETA SUNIL 85.00 3 1262 S01262 301 561 S00561 1615 DSE1009061 DESHMUKH SUSHEELKUMAR LAXMIKANTRAO 85.00 2 42 S00042 201 42 S00042 1628 DSE1016693 SHETHIA FENIL PANALAL 85.08 94.62 89.62 99.33 88.00 3 1272 S01272 302 618 S00618 1631 DSE1001328 VIKHE RUCHIRA PRABHAKAR 85.33 89.00 92.38 88.85 98.54 96.38 85.67 88.00 3 1258 S01258 302 611 S00611 1611 DSE1045763 LAKHAN NIKITA DILIP 85.00 96.33 82.00 80.00 96. Mumbai SWATI BALKRISHNA SLGMN: State Level General Merit Number.67 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 57 of 1107 Provisional Merit List .00 83.00 3 1276 S01276 302 621 S00621 1635 DSE1041507 SINGH NEHA MANOJ 85.00 2 43 S00043 201 43 S00043 1630 DSE1001490 TERDALKAR SHRUTI SAMIR 85.00 3 1265 S01265 302 615 S00615 1620 DSE1044669 BODKE 85.67 96.33 60.00 3 1271 S01271 301 567 S00567 1627 DSE1000328 SHINDE TEJESVINI DILIP 85.39 81.00 80.00 3 1260 S01260 302 613 S00613 1613 DSE1016986 SAHANI SANJAY RAMSHAKAL 85.69 92.46 96.39 84.00 3 1257 S01257 302 610 S00610 1610 DSE1019735 MALPANI PARSHURAM SATISHKUMAR 85.38 81.54 84.00 3 1267 S01267 301 564 S00564 1622 DSE1024549 PATIL JYOTI RAJERAO 85.38 82.33 92.00 3 1259 S01259 302 612 S00612 1612 DSE1021327 SINDHIKUMTE AMIT DIGAMBERRAO 85.00 3 1275 S01275 302 620 S00620 1634 DSE1034238 GHONGE SAGAR SADASHIV 85.39 75.38 54.33 89.40 78.

33 77.69 98.31 75.00 3 1283 S01283 302 625 S00625 1650 DSE1004019 BANSODE RUPALI TATOBA 85.85 93.00 3 1284 S01284 304 73 S00073 1651 DSE1009641 SHAH PAYAL NITIN 85.00 4 291 S00291 401 291 S00291 1639 DSE1008565 CHHATANI SAGAR JAYRAJ 85.92 84.31 71.87 100.31 85.67 95.00 93.85 96.33 76.00 3 1298 S01298 302 627 S00627 1665 DSE1019290 MARATHE PRASAD PRABHAKAR 85.69 94.67 97.00 3 1288 S01288 301 574 S00574 1655 DSE1041523 KOTHARI VATSAL CHETAN 85.33 97. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 58 of 1107 Provisional Merit List .00 93.92 86.31 82.33 80.00 3 1290 S01290 302 626 S00626 1657 DSE1000226 CHAUDHARI HITESH RAVINDRA 85.00 3 1295 S01295 301 578 S00578 1662 DSE1035619 PATIL NOOPUR UNNAT 85.67 3 1293 S01293 305 14 S00014 1660 DSE1008509 BHURE SIDDHESH ANANT 85.31 83.31 86.92 92.00 92.00 3 1279 S01279 301 568 S00568 1643 DSE1013083 BADE PRADIP GORAKHNATH 85.33 89.33 78.60 84.00 90.38 88.00 74.67 94.00 3 1291 S01291 304 74 S00074 1658 DSE1005905 RAYETE RAHUL ZUMBAR 85.77 82.31 93.27 87.67 93.00 92.00 3 1296 S01296 301 579 S00579 1663 DSE1005202 RANE SHRADDHA MACHINDRA 85.67 74.08 93.31 81.85 87.33 77.00 85.67 71.33 95.33 76.27 88.33 4 296 S00296 401 296 S00296 1648 DSE1005817 RAJEGAONKAR APARNA RATNAKARRAO 85.77 80.31 77.00 80.54 87.00 3 1289 S01289 301 575 S00575 1656 DSE1013203 CHHEDA ROOSHABH JAYANTILAL 85.33 68.33 70.00 3 1299 S01299 302 628 S00628 Legends Used : DTE.08 89.33 72.00 3 1285 S01285 301 571 S00571 1652 DSE1012779 DEWNANI UPASNA BHERUMAL 85.33 73.00 4 293 S00293 401 293 S00293 1642 DSE1003389 MUKKIRWAR MRUNALI VILAS 85.67 95. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1280 S01280 302 624 S00624 1644 DSE1022867 SATARE ADARSH IRANNA 85.00 3 1297 S01297 301 580 S00580 1664 DSE1016866 SHETHIA URVI SHIRISH 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1637 DSE1012625 CHAUNDKAR NIKHIL ASHOK 85.00 85.31 83.38 89.69 97.33 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.62 86.23 88.00 4 294 S00294 401 294 S00294 1645 DSE1030261 CHAVAN NIKHIL KESHAV 85.00 3 1286 S01286 301 572 S00572 1653 DSE1041733 DHAVAL BHARATKUMAR DESAI 85.67 91.80 66.27 68.31 82.00 3 1287 S01287 301 573 S00573 1654 DSE1039532 TODKAR ASHWINI VYANKAT 85.00 91.00 94.31 85.31 85.93 68.31 85.23 82.00 4 295 S00295 401 295 S00295 1646 DSE1047255 GAYKAR SACHIN ULHAS 85.67 94.31 84.00 4 292 S00292 401 292 S00292 1641 DSE1021332 SABU 85.67 94.67 82.33 76.00 3 1278 S01278 302 623 S00623 1640 DSE1005920 NAKATE AJINKYA MAHESH 85.67 3 1282 S01282 301 570 S00570 1649 DSE1018764 MS SHINDE ROHINI DNYANESHWAR 85.33 88. Mumbai SURAJ SATYNARAYAN SLGMN: State Level General Merit Number.33 87.00 82.00 3 1294 S01294 301 577 S00577 1661 DSE1010068 SHINKAR ASHWINI SHIRISH 85.31 94.00 4 290 S00290 401 290 S00290 1638 DSE1035582 NAIK NINAD DATTATREY 85.33 85.31 85.60 76.33 75.00 3 1281 S01281 301 569 S00569 1647 DSE1047596 KALE GAURAV BALKRUSHNA 85.00 3 1292 S01292 301 576 S00576 1659 DSE1007689 NARGOLKAR YOGESH RAJENDRA 85.67 82.

27 78.23 90.33 89.27 81.67 59.33 92.67 85.00 96.00 3 1312 S01312 302 638 S00638 1684 DSE1005835 PISAL AMIT ASHOK 85.00 4 304 S00304 401 304 S00304 1693 DSE1002672 PATIL RUPALI ASHOK 85.23 92.27 70.27 86.00 95.00 3 1308 S01308 302 635 S00635 1678 DSE1044945 PATEL ANJALI SHAILESHBHAI 85.33 68.54 77.67 82.25 89.27 68.47 80.67 70.00 94.67 3 1311 S01311 301 583 S00583 1683 DSE1045593 MORE RAVIKUMAR SHANKAR 85.25 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1666 DSE1040343 SHRIGAN LAVANYA SRINIWAS 85.67 75.00 4 300 S00300 401 300 S00300 1681 DSE1018677 KHILARI AJIT KAILAS 85.00 3 1309 S01309 302 636 S00636 1679 DSE1025046 KHARABE SWETA RAMESHRAO 85.27 76.00 3 1301 S01301 301 582 S00582 1668 DSE1009668 WAGH VISHAL MANSBRAO 85.00 3 1316 S01316 301 585 S00585 1689 DSE1036888 PATIL NILKANTH NARAYAN 85.67 4 301 S00301 401 301 S00301 1682 DSE1023405 RANGARI AMIT CHANDRABHAN 85.67 83.67 91.27 81.25 83.27 77.27 66.15 76.00 89.00 66.00 4 298 S00298 401 298 S00298 1671 DSE1039446 GEHANI HITESHKUMAR SURESH 85.27 69. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.60 88.00 88.38 96.00 94.33 85.85 93.27 56.47 68.27 78.27 77. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1302 S01302 302 629 S00629 1670 DSE1013573 BHISE SATISH SHAHAJI 85.27 83.27 46.27 71.31 86.67 85.69 82.62 81.85 95.00 3 1306 S01306 302 633 S00633 1676 DSE1040272 KARANDE TUSHAR ASHOK 85.33 86.33 84.00 3 1300 S01300 301 581 S00581 1667 DSE1006031 JOSHI GAURI GIRISHRAO 85.33 93. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 76.33 86.00 3 1305 S01305 302 632 S00632 1674 DSE1032622 LENY KURIAN SAMUEL 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 59 of 1107 Provisional Merit List .00 74.15 92.26 87.27 64.00 4 303 S00303 401 303 S00303 1690 DSE1044819 BHAGAT PAVAN KESHAORAO 85.93 68.73 49.00 2 44 S00044 201 44 S00044 1692 DSE1046317 ABHANG AVINASH JALINDAR 85.67 80.15 86.25 77.46 94.00 4 302 S00302 401 302 S00302 1685 DSE1031588 DANAO RAHUL VASANTA 85.13 62.00 3 1315 S01315 301 584 S00584 1688 DSE1009266 DESHMUKH PRACHI DEEPAK 85.73 68.27 78.46 82.27 64.20 87.00 97.00 3 1317 S01317 302 641 S00641 1691 DSE1004312 TAGARE CHAITANYA MADHUKAR 85.33 3 1318 S01318 304 75 S00075 1694 DSE1044706 SHEWALE SHASHANK DILIP 85.00 4 299 S00299 401 299 S00299 1675 DSE1028788 BHARGUDE RUPALI NAVNATH 85.00 59.00 94.80 60.38 66.00 4 297 S00297 401 297 S00297 1669 DSE1007944 PATIL ROHIT RAJEEV 85.25 84.00 3 1303 S01303 302 630 S00630 1672 DSE1046643 JOGLEKAR DEEPA NARAYAN 85.27 63.27 69.27 80.00 3 1310 S01310 302 637 S00637 1680 DSE1016783 NAIKWADI RAHUL SHAM 85.00 3 1313 S01313 302 639 S00639 1686 DSE1043762 PATEL UMANG NARESH 85.27 74.33 3 1307 S01307 302 634 S00634 1677 DSE1039005 CHANDAK AKANSHA MAHENDRA 85.25 68.33 2 45 S00045 201 45 S00045 Legends Used : DTE.27 64.67 67.25 83.67 76.67 3 1314 S01314 302 640 S00640 1687 DSE1015622 RECHAL HARISH PANCHAL 85.00 3 1304 S01304 302 631 S00631 1673 DSE1013459 DIPNAIK MAHADEV KASHINATH 85.

21 75.00 3 1332 S01332 302 648 S00648 1716 DSE1009958 KULKARNI NIKHIL DILIP 85.00 4 309 S00309 401 309 S00309 1711 DSE1035894 MEHTA SUNEET JAYESHKUMAR 85.67 95.00 3 1324 S01324 302 642 S00642 1701 DSE1038523 WAGHMARE VAISHALI BHIMRAO 85.00 86.33 4 313 S00313 401 313 S00313 1718 DSE1000155 PATIL ROSHAN SANTOSH 85.00 75.33 3 1334 S01334 302 650 S00650 1721 DSE1043248 BORSE SUMIT NARAYAN 85.00 61.69 83.24 86.00 3 1336 S01336 301 593 S00593 1723 DSE1023103 PHOPRE JAY SURESH 85.33 91.67 84.00 3 1321 S01321 301 588 S00588 1698 DSE1005812 PIMPALE SHITAL BHIMRAO 85.24 66.21 69.85 95.21 69.33 86.08 94.21 69.24 85.00 3 1329 S01329 302 645 S00645 1710 DSE1004639 BARDE YOGESH VIJAYRAO 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1695 DSE1017116 BATHE RESHMA RAMESH 85.07 90.33 82.00 3 1330 S01330 302 646 S00646 1713 DSE1020621 MORE SHYAM PANDURANGRAO 85.54 86.00 4 314 S00314 401 314 S00314 1719 DSE1004646 SHIRBHATE SAURABH RAVINDRAPANT 85.60 76.00 90.24 86.00 87.67 89.15 87.38 98.53 56. MGGMN: Main Group General Merit Number.21 75.33 3 1325 S01325 301 591 S00591 1702 DSE1043539 PARIKH POOJA DHANESH 85.67 68.62 79.33 3 1333 S01333 302 649 S00649 1720 DSE1005605 BHOR RAHUL DADABHAU 85.33 4 311 S00311 401 311 S00311 1714 DSE1043519 MASTER VIRAL KANAIYALAL 85.00 4 308 S00308 401 308 S00308 1709 DSE1037004 SHUKLA ABHIJEET ANIRUDHA 85.21 67.07 64.46 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 90.21 76.33 73.46 98.47 75.20 87.00 95.67 4 305 S00305 401 305 S00305 1704 DSE1024932 MS GUPTA JYOTI SHREERAMNIWAS 85.23 98.31 85.00 3 1322 S01322 301 589 S00589 1699 DSE1034277 MULLA ARSHIA HUSSAIN 85.67 97. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 60 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1326 S01326 301 592 S00592 1703 DSE1044476 JADHAV KRUTIKA VILAS 85.00 4 312 S00312 401 312 S00312 1717 DSE1004229 KHOT PRAVIN LAXMAN 85.69 90.21 62.00 96.54 81.33 77.33 60.20 85.00 77.00 4 310 S00310 401 310 S00310 1712 DSE1026001 FARAZ AHMED MIRZA 85.33 76.23 87.21 76.21 78.00 74.33 4 306 S00306 401 306 S00306 1706 DSE1034367 MAKHIJA BHAVNA MADHAVDAS 85.00 4 307 S00307 401 307 S00307 1708 DSE1012313 KHARJUL JAYESH RAMDAS 85.77 83.21 76.24 67.24 83.20 83.23 86.67 71.21 79.80 72. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.21 77.00 3 1320 S01320 301 587 S00587 1697 DSE1035893 HENRIQUES VIVEK NEREUS 85.21 80.00 3 1328 S01328 302 644 S00644 1707 DSE1007396 DESHMUKH GIIRISH RAVINDRA 85.00 68.20 87.33 94.67 65.24 68.00 92.23 80.00 3 1337 S01337 301 594 S00594 Legends Used : DTE.87 68.21 73.24 83.62 96.00 3 1331 S01331 302 647 S00647 1715 DSE1032793 BAROT APURVA PRAKASH 85.67 95.67 93.00 3 1319 S01319 301 586 S00586 1696 DSE1019559 BORADE RAJESH ATMARAM 85.31 87.00 3 1327 S01327 302 643 S00643 1705 DSE1033096 SONAVANE AVINASH CHUNILAL 85.00 3 1335 S01335 302 651 S00651 1722 DSE1007766 DALWANI NEELAM PARSHOTAMDAS 85.38 94.38 92.00 95.00 3 1323 S01323 301 590 S00590 1700 DSE1034251 DEENA RAJ 85.33 93.33 70.

33 78.20 69.00 3 1356 S01356 302 657 S00657 1746 DSE1023909 MHAPANKAR SAKHARAM GURUNATH 85.14 86.13 69.07 64.00 3 1350 S01350 301 603 S00603 1740 DSE1021368 KAPRATWAR KALYAN AUDUMBER 85.00 84.00 81.38 86.67 90.17 80.67 3 1338 S01338 301 595 S00595 1725 DSE1041442 UKEY AMIT NANAJI 85.17 70.00 3 1354 S01354 302 655 S00655 1744 DSE1008231 PRABHUDESAI AVADHUT NANDKUMAR 85.67 92.19 83.00 73. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1343 S01343 304 76 S00076 1733 DSE1001087 DALAL GEETANJALI UDAY 85.23 86.67 96.00 4 318 S00318 401 318 S00318 1751 DSE1028708 TAKKE AVINASH DATTATRAYA 85.67 92.00 80.18 86.33 89.00 3 1342 S01342 301 598 S00598 1732 DSE1003193 UGHADE HITESH MANIKRAO 85.67 3 1359 S01359 302 660 S00660 1749 DSE1019990 NAGE AMOL DIGAMBAR 85.85 85.33 3 1341 S01341 301 597 S00597 1728 DSE1013225 SHETTY SHARATH SHANKAR 85.19 85.00 96.20 84.33 76.46 84.53 88.15 71.00 3 1345 S01345 301 600 S00600 1735 DSE1001354 SARVADE YOGESH DHONDIRAM 85.19 81.20 77.31 96.15 84.23 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 1339 S01339 302 652 S00652 1726 DSE1046717 JADHAV AMARKANT SANDU 85.00 81.00 4 317 S00317 401 317 S00317 1750 DSE1004265 PATIL SATISH SUKUMAR 85.67 94.67 89.14 81.00 4 319 S00319 401 319 S00319 1752 DSE1005607 TOLANI ANAND ASHOK 85.00 4 320 S00320 401 320 S00320 Legends Used : DTE.31 94.00 3 1349 S01349 301 602 S00602 1739 DSE1028059 GHADGE RAHUL MADANRAO 85.93 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1724 DSE1021121 SURKUTALAWAR CHETAN RAJARAM 85.00 80.33 93.33 64.00 86.00 3 1357 S01357 302 658 S00658 1747 DSE1032680 JAIN SIDDHARTH HARISH 85.67 76.54 97.15 88.00 94.00 87.18 84.18 84.15 94.15 87.62 92.67 80.00 3 1351 S01351 301 604 S00604 1741 DSE1045540 SHINDE POOJA SURYAKANT 85.67 3 1353 S01353 301 606 S00606 1743 DSE1006047 VEER AKANKSHA DHAIRYASHIL 85.17 78.18 87.20 79.14 79.15 88.00 3 1344 S01344 301 599 S00599 1734 DSE1043639 DHWANI YOGESH ZATKIA 85.19 83.92 90.00 92.17 82.08 92.20 80.23 90.38 92.17 86.14 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 61 of 1107 Provisional Merit List .20 78.00 3 1355 S01355 302 656 S00656 1745 DSE1022536 GURUMATH AARTI BASAYYA 85.67 3 1340 S01340 301 596 S00596 1727 DSE1047236 BANGAR RESHMA KAILAS 85.00 4 316 S00316 401 316 S00316 1730 DSE1029672 BHUTADA ANKIT VASANT 85.67 72.15 86.00 3 1346 S01346 302 653 S00653 1736 DSE1001393 SONWANE DURGESH NARAYAN 85.00 3 1358 S01358 302 659 S00659 1748 DSE1006627 MAHAJAN ASHU BHIMRAO 85.14 80.62 92.00 3 1348 S01348 301 601 S00601 1738 DSE1034209 NALBAND FIROJ INNUS 85.69 89.00 3 1352 S01352 301 605 S00605 1742 DSE1038755 MANE ANIL PANDURANG 85.67 89.00 2 46 S00046 201 46 S00046 1731 DSE1016878 PARMAR NIKHIL KISHOR 85.33 91.17 74.00 91.15 95.00 3 1347 S01347 302 654 S00654 1737 DSE1048220 DINKAR SWAPNIL VINAY 85.15 80.00 90.15 96.00 94.15 73.19 79.33 76.00 4 315 S00315 401 315 S00315 1729 DSE1009399 CHAVAN BALKRUSHNA LAXMAN 85.

10 76.00 4 324 S00324 401 324 S00324 1759 DSE1009090 CHAVAN SANTOSH AMBAJI 85.33 95.00 84.11 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 62 of 1107 Provisional Merit List .15 91.00 3 1377 S01377 302 664 S00664 1781 DSE1016521 YADAV PRIYANKA CHANDRASHEKHAR 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1753 DSE1034356 WAGH SWAPNIL ROHIDAS 85.00 90.00 3 1368 S01368 301 612 S00612 1771 DSE1030130 KOTAME GAYATRIDEVI NIVRUTTI 85.54 98.10 84.38 81.33 66.23 85.00 66.73 70.00 70.69 89.13 88.67 4 322 S00322 401 322 S00322 1755 DSE1029691 RAWAN KETKI KASHINATH VANDANA 85.13 86.00 3 1370 S01370 301 614 S00614 1773 DSE1045743 PAWAR NILESH NILKANTHA 85.67 88.00 3 1365 S01365 304 77 S00077 1767 DSE1001484 SALUNKE TEJASHREE PADMAKAR 85.13 58.00 3 1363 S01363 301 609 S00609 1764 DSE1020596 TAK ROHIT SANTOSH 85.12 84.00 4 325 S00325 401 325 S00325 1761 DSE1013013 GAWALI VIGNESH BALU 85.85 96.00 86.00 3 1369 S01369 301 613 S00613 1772 DSE1032577 JOSHI AKSHAR NIKHIL 85.00 82.00 3 1373 S01373 301 617 S00617 1776 DSE1022834 GAIKWAD VIVEK SATISH 85.77 87.00 97.67 92.14 73.40 88.09 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 93.00 4 321 S00321 401 321 S00321 1754 DSE1005716 KSHIRSAGAR ROHIT SIDDHESHWAR 85.67 94.67 4 326 S00326 401 326 S00326 1770 DSE1048404 PAWAR AARTI ASHOK 85.69 83.00 3 1362 S01362 301 608 S00608 1762 DSE1040047 KULKARNI PRIYA PRADEEP 85.10 84.13 82.33 85.14 75.13 75.09 87.10 81.00 3 1361 S01361 301 607 S00607 1760 DSE1009345 CHAVAN RAJKUMAR RAMESH 85.13 83.20 67. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 95. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1366 S01366 302 662 S00662 1768 DSE1001051 PATEL JAYSHREE LAXMAN 85.33 83.33 69.46 90.00 3 1360 S01360 302 661 S00661 1758 DSE1028646 JADHAV SWATI JAYANTILAL 85.53 78.00 3 1376 S01376 302 663 S00663 1780 DSE1034352 CHAVAN SACHIN ARUN 85.00 1 25 S00025 104 1 S00001 1756 DSE1010417 SANGAMNERE LALEET DNYANESHWAR 85.00 91.38 78.10 81.13 88.00 97.00 3 1375 S01375 301 619 S00619 1778 DSE1046207 PASI BHAVESHKUMAR NANDANRAM 85.92 94.00 3 1364 S01364 301 610 S00610 1766 DSE1032637 HUSAIN SADDAM SADIQUE 85.31 62.00 3 1378 S01378 302 665 S00665 Legends Used : DTE.00 1 26 S00026 101 15 S00015 1765 DSE1001538 KADAM RAVINDRA DATTATRAYA 85.67 86.92 94.00 3 1372 S01372 301 616 S00616 1775 DSE1002608 PAWAR KAVITA RANGRAO 85.10 82.00 2 47 S00047 201 47 S00047 1763 DSE1043751 KOKANE AMITESH RAMDAS 85.08 97.92 80.31 97.67 3 1371 S01371 301 615 S00615 1774 DSE1014057 DHOKANE AMOL SUBHASH 85.00 3 1374 S01374 301 618 S00618 1777 DSE1005459 MUNOT SAURABH DILIP 85.33 4 327 S00327 401 327 S00327 1779 DSE1019454 POL NEELAM ANANDRAO 85.10 86.00 4 323 S00323 401 323 S00323 1757 DSE1009152 SATHE ASHUTOSH NIVRUTTI 85.46 84.13 70.54 90.33 82.10 78.14 65.33 95.09 84.12 84.33 91.62 95.00 87.13 82.62 76.10 77.00 93.33 93.00 84.33 68.13 87.14 67.80 66.00 89.93 82.67 89.77 90.00 3 1367 S01367 301 611 S00611 1769 DSE1006169 GHUGE SIDHESHWAR SITARAM 85.00 78.

33 87.07 68.08 90.07 69.00 72.00 3 1387 S01387 302 674 S00674 1791 DSE1009808 GAWANDE RAMPRASAD MANOHAR 85.09 83.00 59.06 89.38 75.33 79.73 78.00 3 1397 S01397 301 624 S00624 Legends Used : DTE.67 87.33 92.33 97.08 98.00 3 1385 S01385 302 672 S00672 1789 DSE1022659 MS PARAB PRACHITI VILAS 85.06 75.00 91.00 87.00 2 48 S00048 201 48 S00048 1803 DSE1007703 NEKWARE SHAHNAWAZ RAFIQ 85.00 97.33 91.00 4 328 S00328 401 328 S00328 1793 DSE1006109 DAHIPHALE RAJIV DASHRATH 85.00 3 1381 S01381 302 668 S00668 1785 DSE1041488 ZANWAR DEEPA SHYAMSUNDAR 85.67 93.00 96.67 87.00 93.33 83.08 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 63 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1395 S01395 304 78 S00078 1807 DSE1012048 SHIRKE AJIT ARUN 85.69 85.09 77.00 4 336 S00336 401 336 S00336 1809 DSE1019973 RAJGURU RAJENDRA DADARAO 85.46 98.08 88.31 93.38 94.85 99.09 81.09 76.00 92.00 3 1391 S01391 302 677 S00677 1802 DSE1004090 GODBOLE DEVENDRA SUNIL 85.00 4 335 S00335 401 335 S00335 1808 DSE1012319 JADHAV YOGESH MADHUKAR 85.54 91.67 4 333 S00333 401 333 S00333 1799 DSE1046766 SHAIKH RAMIZ SALIM 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.85 78.08 71.54 90.00 3 1393 S01393 301 622 S00622 1805 DSE1002090 DHAMALE SNEHAL SUBHASH 85.33 96.00 4 329 S00329 401 329 S00329 1794 DSE1004362 SAYMOTE VIJAY ADINATH 85.69 96.00 96.06 82.00 3 1382 S01382 302 669 S00669 1786 DSE1000807 HIWANJ SAKSHI YASHWANTRAO 85.00 3 1392 S01392 301 621 S00621 1804 DSE1035757 SWAMY SUNAINA VIJAYKUMAR 85.38 77.00 3 1394 S01394 301 623 S00623 1806 DSE1002674 ANAGAL JYOTI ABASAHEB 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1782 DSE1012759 KAPASI HOZEFA MUSTANSIR 85.47 66.09 77.07 85.67 81.77 95.00 95.93 90.67 94.33 81.08 84.07 78.00 92.00 98.05 88.67 3 1389 S01389 302 676 S00676 1797 DSE1019700 JAIPURIYA SUMIT SUNIL 85.67 4 334 S00334 401 334 S00334 1800 DSE1021238 KAMTALWAR SANDESH VIJAYKUMAR 85.07 86.00 3 1390 S01390 301 620 S00620 1801 DSE1041464 RAJURKAR KALYANI ANANTRAO 85.20 63.92 96.67 96.47 68.00 4 332 S00332 401 332 S00332 1798 DSE1018080 MOHAMMAD SAFWAN JAWAID IQBAL 85.09 76.00 3 1383 S01383 302 670 S00670 1787 DSE1025249 MESHRAM PRIYANKA SHARAD 85.62 87.08 86.00 91.09 81.77 98.00 84.09 77.00 3 1384 S01384 302 671 S00671 1788 DSE1016701 PATEL HITARTH NARSI 85.09 64.07 85.06 88.00 3 1380 S01380 302 667 S00667 1784 DSE1034372 KUKREJA LAVEENA RAJU 85.67 76.00 3 1386 S01386 302 673 S00673 1790 DSE1016020 JADHAV TEJASHRI SHIRISH 85.00 4 330 S00330 401 330 S00330 1795 DSE1017525 MANDHRE MOHNESH DNYANESHWAR 85.80 53.00 3 1388 S01388 302 675 S00675 1792 DSE1003657 MANDAKE CHETAN NIVRUTTI 85.00 70.33 3 1396 S01396 304 79 S00079 1810 DSE1043513 SIDDIQUE MOHD AZAR MOHD HAYAT 85.00 4 331 S00331 401 331 S00331 1796 DSE1022883 KULKARNI CHAITANYA VINAYAK 85.15 82.67 91.08 79.08 84.00 3 1379 S01379 302 666 S00666 1783 DSE1031121 MAMARDE RAJ SHRIRAM 85.09 75.33 94.33 70.06 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.

67 3 1416 S01416 302 686 S00686 1831 DSE1005163 INGAWALE ANIKET RAJENDRA 85.00 94.03 66.77 78.00 90.03 82.03 76.05 86.00 3 1404 S01404 301 628 S00628 1819 DSE1041516 PARAVE MANGAL RAVINDRANATH 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.03 84.02 77.03 66.33 81.03 78.03 69. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1411 S01411 301 634 S00634 1826 DSE1044018 UTTWANI GAYATRI DEEPAK 85.20 68.00 95.00 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.04 88.71 88.03 76.93 48.67 89.03 84.00 69.00 3 1412 S01412 302 682 S00682 1827 DSE1041227 GADEKAR ASHISH ARUNRAO 85.00 3 1422 S01422 302 689 S00689 1837 DSE1014681 AGRE GANESH DADABHAU 85.00 3 1400 S01400 302 679 S00679 1815 DSE1003121 SARODE VAISHNAVI SUBHASHRAO 85.33 3 1421 S01421 301 637 S00637 1836 DSE1025086 CHANDAK PRAVIN ANIL 85.00 90.15 69.00 3 1409 S01409 301 633 S00633 1824 DSE1040034 KULKARNI PRACHI BHIMRAO 85.00 3 1405 S01405 301 629 S00629 1820 DSE1003192 ADITYA JAWAHAR KOTHARI 85.00 85.40 72.00 3 1415 S01415 302 685 S00685 1830 DSE1005889 THIPSAY AJINKYA ARUN 85.33 75.07 79.67 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 64 of 1107 Provisional Merit List .02 79.33 4 337 S00337 401 337 S00337 1813 DSE1032489 BHATIA SANJAY PRADEEP 85.31 98.03 85.33 83.03 71.33 71.92 87.03 87.15 75.62 93.03 84.03 55.03 54.38 97.00 3 1402 S01402 301 626 S00626 1817 DSE1013430 GOLEGAONKAR PRITI BALAJI 85.33 3 1414 S01414 302 684 S00684 1829 DSE1016702 ADVANI PRATIK VINOD 85.00 3 1419 S01419 301 636 S00636 1834 DSE1003059 BHOYAR ROSHANI HANUMANTRAO 85.67 3 1418 S01418 302 687 S00687 1833 DSE1046690 HOTCHANDANI CHANDNI HASSANAND 85.67 96.67 88.67 90.03 73.33 94.00 3 1417 S01417 301 635 S00635 1832 DSE1031776 PAWAR YUVARAJSIGH PRAKASH 85.38 86.33 91.00 83.87 46.00 92.00 3 1420 S01420 302 688 S00688 1835 DSE1034308 KOLHE PRIYA PANDURANG 85.03 79.00 3 1399 S01399 302 678 S00678 1814 DSE1012905 KOLWANKAR AJINKYA HEMANT 85.00 3 1410 S01410 302 681 S00681 1825 DSE1012787 DEVIDASANI KUNAL ASHOK 85.00 76.03 88.85 68.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1811 DSE1043711 DHRUV VINAYKANT SHAH 85.23 86.00 4 338 S00338 401 338 S00338 1838 DSE1046200 NAGVEKAR SNEHA SHRIKANT 85.33 4 339 S00339 401 339 S00339 1839 DSE1018557 SHAIKH MOHAMMADRAFI TAYYAB 85.03 84.62 79.67 90.33 81.15 54.03 86.00 83.00 4 340 S00340 401 340 S00340 Legends Used : DTE.00 3 1403 S01403 301 627 S00627 1818 DSE1023624 SHAH TEJAS CHETAN 85.00 79.00 3 1398 S01398 301 625 S00625 1812 DSE1002255 LOKHANDE KRISHNA MAHADEV 85.67 87.00 3 1407 S01407 301 631 S00631 1822 DSE1014469 SUPEKAR MANISHA NARAYAN 85.00 86.20 81.67 96.67 64.03 76.86 92.00 3 1413 S01413 302 683 S00683 1828 DSE1038604 NEWASE DHIRAJKUMAR VASANT 85.46 95.03 80.87 76.03 86.33 97.00 3 1401 S01401 302 680 S00680 1816 DSE1028087 GHODKE KISHOR SUMANTRAO 85.00 3 1406 S01406 301 630 S00630 1821 DSE1044681 JADHAV POOJA KAILAS 85.67 88.53 86.33 87.03 81.62 98.46 87.00 3 1408 S01408 301 632 S00632 1823 DSE1001297 DEORE VIVEK RAVAN 85.47 78.02 76.

67 76.00 88.00 84.97 84.97 87.77 94.13 89.00 97.00 3 1443 S01443 301 651 S00651 Legends Used : DTE.00 3 1439 S01439 302 693 S00693 1865 DSE1009411 KAWANE SHRADDHA SHRIRAM 84.46 96. Mumbai PRADNYA MANOHAR DILIP SLGMN: State Level General Merit Number.00 2 52 S00052 201 52 S00052 1855 DSE1010388 BHOSALE ASHWINI SHANKARRAO 85.60 52.00 74.67 90.00 86.00 85.67 84.67 3 1432 S01432 301 644 S00644 1856 DSE1010077 PATIL VAISHNAVI KADU 85.67 4 344 S00344 401 344 S00344 1860 DSE1012910 KADAM HARSHAD SADASHIV 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 55.33 64.33 3 1436 S01436 302 692 S00692 1862 DSE1005145 MANDAVGANE SHWETA SHRINIVAS 84.00 3 1423 S01423 301 638 S00638 1844 DSE1034080 JAGTAP PRAVIN SOMNATH 85.00 97.46 79.00 83.01 76.15 94.54 91.85 84.00 95.97 89.00 3 1435 S01435 302 691 S00691 1861 DSE1016078 JADHAV VINOD HANMANT 84.08 94.00 3 1441 S01441 301 650 S00650 1867 DSE1008073 SAWANT RUTUJA VIJAY 84.00 89.15 98.00 79.00 83.15 81.00 3 1429 S01429 301 642 S00642 1852 DSE1021193 GUDMEWAR SANDESH BHAGWATRAO 85.00 3 1425 S01425 302 690 S00690 1846 DSE1015619 GHOSALKAR TUSHAR 85.00 77.00 4 341 S00341 401 341 S00341 1841 DSE1020540 SHELKE SHIVA MANOHERRAO 85.00 90.87 95.00 72.33 87.77 75.69 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 65 of 1107 Provisional Merit List .33 88.85 94.98 76.00 2 49 S00049 201 49 S00049 1842 DSE1023234 RANJEET DEVIDAS RAMTEKE 85.33 93.00 78.97 84.33 80.01 64.33 74.92 82.08 89.00 70.00 3 1434 S01434 301 646 S00646 1858 DSE1045977 RAMBADE PRATIK KRISHNAKANT 84.31 92.67 57.33 92.00 72.00 3 1442 S01442 302 694 S00694 1868 DSE1020574 CHANDAK GOPAL SHIVPRASAD 84.00 3 1426 S01426 301 640 S00640 1848 DSE1000105 PITRUBHAKTA POONAM GOVIND 85.67 76.00 97.00 94.92 92.00 82.98 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1840 DSE1030423 MORE PRASHANT PRAKASH 85.00 3 1431 S01431 301 643 S00643 1854 DSE1043284 MASHINKAR ANKUSH ASHOKRAO 85.67 87.97 88.00 3 1427 S01427 304 80 S00080 1849 DSE1028532 NAWALE AVINASH KISAN 85.97 86.69 79.23 90.33 95.67 77.97 84.98 72.00 3 1424 S01424 301 639 S00639 1845 DSE1009771 PARANJPE NIRAJ SHEKHAR 85.00 3 1437 S01437 301 647 S00647 1863 DSE1019840 KHANDWE NILESH KISHOR 84.00 83.00 3 1430 S01430 304 81 S00081 1853 DSE1047447 MAID RADHIKA NARAYAN 85.08 95.67 2 51 S00051 201 51 S00051 1847 DSE1023647 PAYAL PRAVIN OSWAL 85.15 97.67 78.33 91. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 87.31 92.00 89.02 69.00 3 1438 S01438 301 648 S00648 1864 DSE1032396 CHILLA BHAGYASHREE BASAVRAJ 84.00 3 1440 S01440 301 649 S00649 1866 DSE1010189 PANGRE SWAPNALI SOMNATH 84.13 60.97 84.33 4 343 S00343 401 343 S00343 1859 DSE1007813 NIMBALKAR TEJAS VIJAY 84.00 2 50 S00050 201 50 S00050 1843 DSE1005470 MATE 85.00 86.00 97.00 4 342 S00342 401 342 S00342 1851 DSE1032528 RAWAL NIRAL PRAVINBHAI 85.00 3 1428 S01428 301 641 S00641 1850 DSE1029752 KUMBHAR RANAJIT ISHWARA 85.00 79.31 98.33 94.67 3 1433 S01433 301 645 S00645 1857 DSE1043591 JINESH KIRTIKUMAR GANDHI 84.97 84.

00 3 1461 S01461 304 82 S00082 Legends Used : DTE.23 91.47 64.67 92.00 81.33 81.85 90.08 92.00 3 1454 S01454 302 698 S00698 1880 DSE1032319 SHAH RUTIKA ABHINANDAN 84.97 76.00 3 1450 S01450 301 657 S00657 1876 DSE1008364 REDKAR VINAYA PANDURANG 84.92 92.00 4 345 S00345 401 345 S00345 1886 DSE1004227 CHOUGULE MANOJKUMAR MAHAVEER 84.67 76.00 61.95 76.95 74.62 91.00 3 1459 S01459 302 701 S00701 1895 DSE1001180 MAGARE SWATI BHAUSAHEB 84.95 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 66 of 1107 Provisional Merit List .97 68.97 80.00 3 1455 S01455 301 659 S00659 1881 DSE1043103 DHAKATE TEJASWINI ASOKRAO 84.23 96.62 86.15 90.92 84.92 92.67 93.67 78.77 89.31 76.00 91.95 85.97 81.00 3 1446 S01446 301 653 S00653 1872 DSE1035706 PATIL KOMAL SADANAND 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1869 DSE1044011 KATARIA RITU RADHAKRISHNAN 84.95 72.08 97.33 3 1456 S01456 302 699 S00699 1882 DSE1035684 RANA SWETA JAGDISH 84.94 86.62 78.46 90.80 72.33 78.00 3 1445 S01445 301 652 S00652 1871 DSE1035926 PATIL KIMAYA VINAYAK 84.97 76.15 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 87.94 88.33 83.97 76.96 59.00 76.95 82.95 75.54 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.97 72.97 77.96 84.00 2 53 S00053 201 53 S00053 1884 DSE1028619 PAWAR SIDDHANT BAJRANG 84.62 86.00 4 346 S00346 401 346 S00346 1887 DSE1009663 GADE MAYUR RAJENDRA 84.00 92.00 91.00 96.00 4 351 S00351 401 351 S00351 1892 DSE1024521 CHORAMLE DATTA DINKAR 84.97 78.67 87.33 2 54 S00054 201 54 S00054 1885 DSE1014674 MALU NEHA SUNIL 84.33 82.33 3 1458 S01458 302 700 S00700 1894 DSE1009270 UBALE SUPRIYA VIJAYKUMAR 84.97 79.95 85.00 3 1447 S01447 301 654 S00654 1873 DSE1006415 KURIL JAYA JAIRAJ 84.33 3 1451 S01451 302 696 S00696 1877 DSE1002116 JADHAV DHIRAJ RAMESH 84.00 3 1457 S01457 301 660 S00660 1883 DSE1001326 PRAYAG ANKITA GIRISH 84.00 3 1449 S01449 301 656 S00656 1875 DSE1038079 WAGHOLE SHRADDHA SOMANATH 84.00 3 1444 S01444 302 695 S00695 1870 DSE1041374 KHATRI MONIKA DILIP 84.54 93.97 69.33 88.00 3 1448 S01448 301 655 S00655 1874 DSE1026349 MOHD MOHSIN MOHD YASIN 84.95 81.00 4 352 S00352 401 352 S00352 1893 DSE1013149 PANCHAL MAYUR RAJANIKANT 84.00 4 347 S00347 401 347 S00347 1888 DSE1033277 PATIL ANURAG SAKHARAM 84.13 80.60 68.00 78.15 93.97 82.00 3 1452 S01452 301 658 S00658 1878 DSE1032163 BADGANDI ROHIT RAMESHRAO 84.00 4 348 S00348 401 348 S00348 1889 DSE1006187 URGUNDE SHRISHAILYAM SHIVSHANKARAPPA 84.67 95.94 85.33 63.00 73.00 3 1453 S01453 302 697 S00697 1879 DSE1023173 TAKSANDE VIJAYA JAIRATAN 84.87 75.00 4 350 S00350 401 350 S00350 1891 DSE1003935 SAWARDEKAR DINESH BALIRAM 84.67 93.33 94.00 4 349 S00349 401 349 S00349 1890 DSE1005990 MAHAMULKAR MAYUR DNYANESHWAR 84.00 89.33 57.67 85.67 64. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.97 78.97 81.33 91.33 86.46 88.00 3 1460 S01460 301 661 S00661 1896 DSE1032165 SHAHA SAMRUDDHI SUBHASHCHANDRA 84.

00 3 1463 S01463 301 662 S00662 1899 DSE1009555 BHATE HARDIKA BHARAT 84.00 2 55 S00055 201 55 S00055 1911 DSE1019614 SHAH SHWETA NITIN 84.92 86.62 95.00 3 1462 S01462 304 83 S00083 1898 DSE1040001 PATNE SHITAL RAJSHEKHAR 84.69 94.00 97.91 80.91 82.91 68.91 78.94 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 67 of 1107 Provisional Merit List .91 89.33 82.33 96.92 94.00 3 1479 S01479 302 710 S00710 1918 DSE1019131 BAMANE DIPALI MANIKRAO 84.93 81.69 97.00 4 354 S00354 401 354 S00354 1908 DSE1019491 YADAV POOJA DEEPAK 84.00 94.67 95. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1483 S01483 302 714 S00714 1922 DSE1025228 PADGILWAR PRANEET PRADEEP 84.15 78.67 92.67 91.08 98.00 91.67 90.23 68.00 3 1468 S01468 302 702 S00702 1904 DSE1043725 VINIT BHARAT SHAH 84.93 72.00 4 353 S00353 401 353 S00353 1907 DSE1001423 MOHITE ANNASAHEB GANESHRAO 84.91 82.67 78.00 92.00 3 1485 S01485 302 716 S00716 1924 DSE1044859 JADHAV RUPESH PRABHAKAR 84.00 97.91 61.00 3 1465 S01465 301 664 S00664 1901 DSE1044841 JAIN NIKUNJ DEELIP 84.85 71.00 3 1467 S01467 301 666 S00666 1903 DSE1041700 NAVIN WILLIAM NORONHA 84.15 91.91 83.67 59. Mumbai CHATARKAR VAIBHAV PURUSHOTTAM SLGMN: State Level General Merit Number.23 97.92 80.00 3 1469 S01469 301 667 S00667 1905 DSE1025075 TURAK SHAHRUKH MEHMUDDIN 84.33 91.67 77.00 3 1478 S01478 302 709 S00709 1917 DSE1029831 AMBILDHOK SAI PRASHANT 84.00 3 1487 S01487 301 669 S00669 Legends Used : DTE.00 3 1464 S01464 301 663 S00663 1900 DSE1040357 NAGALGAON SUDHIR SIDDHARAM 84.00 3 1476 S01476 302 707 S00707 1915 DSE1045538 PHADNIS AJINKYA VIJAY 84.33 95.67 86.15 98.00 3 1484 S01484 302 715 S00715 1923 DSE1046031 MONGHAL HEENA ALTAF 84.67 3 1480 S01480 302 711 S00711 1919 DSE1046772 MOTWANI SANDEEP RAJENDRA 84.00 3 1482 S01482 302 713 S00713 1921 DSE1026281 SIRIYA ABHIJEET BHAWANISINGH 84.92 78.93 89.00 3 1466 S01466 301 665 S00665 1902 DSE1007547 GORDE HEMLATA 84.00 3 1471 S01471 302 703 S00703 1909 DSE1046298 GULHANE RASHMI RAJENDRA 84.69 86.93 77.33 57.62 90.33 97.00 3 1473 S01473 302 704 S00704 1912 DSE1035768 KAKRECHA SHASHANK KIRTI 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.90 88.33 90.33 3 1486 S01486 302 717 S00717 1925 DSE1036618 PATIL DHANSHRI BHAIRANA 84.00 3 1481 S01481 302 712 S00712 1920 DSE1032054 GUNDAGE NIKHIL NAGESH 84.00 92.67 88.00 3 1475 S01475 302 706 S00706 1914 DSE1005138 PALSULE RUKMINI NIRANJAN 84.15 88.00 3 1474 S01474 302 705 S00705 1913 DSE1013106 KADAM KAMALAKAR DAJI 84.00 69.15 93.00 84.91 83.31 80.62 96.91 87.91 82.27 40.33 80.93 78.91 63.54 88.91 73.00 3 1472 S01472 301 668 S00668 1910 DSE1014028 NIRKHE SAURABH PRAKASHRAO 84.00 3 1477 S01477 302 708 S00708 1916 DSE1007925 DALVI SACHIN LAHU 84.91 68.91 73.92 77.85 88.33 80.67 98.92 74.33 76.91 52.67 90.08 89.69 80.77 95.87 77.33 84.00 3 1470 S01470 304 84 S00084 1906 DSE1019668 84.92 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1897 DSE1021103 MOTAPHALE SWAPNIL SHIVANAND 84.91 78.67 92.00 91.46 86.

38 86.85 80.47 58.27 83.90 84.89 71.67 76.23 92.89 83.67 93.90 71.87 88.00 95.15 96.67 88.33 92.00 3 1488 S01488 301 670 S00670 1927 DSE1041373 KONDE SWEETY GOPALRAO 84.67 92.46 98.00 89.23 98.53 70.67 96.62 96.46 96.67 3 1496 S01496 301 675 S00675 1945 DSE1012792 WADHWANI PREETI PRAKASHLAL 84.67 66. MGGMN: Main Group General Merit Number.87 81.00 3 1490 S01490 301 672 S00672 1929 DSE1032569 SHAH ANKIT PRASHANT 84.00 3 1504 S01504 302 722 S00722 Legends Used : DTE.67 68.88 77.00 4 360 S00360 401 360 S00360 1940 DSE1032737 DEEPAK HASMUKH PATEL 84.23 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 68 of 1107 Provisional Merit List .85 84.62 86.67 83.00 3 1499 S01499 301 678 S00678 1949 DSE1012756 SHINTRE SHRADDHA MANGESH 84.00 4 362 S00362 401 362 S00362 1944 DSE1009606 DATE YOGITA UTTAM 84.46 94.54 80.00 3 1494 S01494 302 718 S00718 1938 DSE1009128 BHUJBAL ANIL SAMBHAJI 84.33 86.33 1 28 S00028 102 6 S00006 1941 DSE1022963 DUMBRE POONAM NARAYAN 84.46 95.27 88.00 4 363 S00363 401 363 S00363 1947 DSE1048164 MADHWANI GULSHAN RUPCHAND 84.31 93.67 88.67 3 1492 S01492 301 674 S00674 1931 DSE1007520 WAGH JITENDRA SANTOSH 84.54 78.00 81.67 3 1501 S01501 302 719 S00719 1951 DSE1043846 TRIVEDI MIHIR NIKHIL 84.00 3 1503 S01503 302 721 S00721 1953 DSE1029887 PATIL AMOLICA SANJAY 84.33 92.33 1 27 S00027 101 16 S00016 1933 DSE1044900 DESHMUKH SHRINIWAS MAHESH 84.00 3 1500 S01500 301 679 S00679 1950 DSE1013444 NAIK HARSHALI SADASHIV 84.00 4 355 S00355 401 355 S00355 1934 DSE1003011 MALVE AMBARISH NANDKUMAR 84.90 84.88 70.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1926 DSE1044474 KAUSHAL DALJEET KAUR SURINDERPAL SINGH 84.67 82.85 84.87 79.90 82.88 74.87 82.90 86.23 92.00 3 1489 S01489 301 671 S00671 1928 DSE1012773 CHHABRIA VARSHA 84.62 91.88 88.89 76.88 78.00 4 357 S00357 401 357 S00357 1936 DSE1016206 SHELKE HANUMANT SHAHAJI 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.90 85.00 83.00 3 1498 S01498 301 677 S00677 1948 DSE1043016 ROHANKAR VINAY MADHAVRAO 84.00 94.88 86.33 90.00 4 356 S00356 401 356 S00356 1935 DSE1035906 BHARANWALLA NIKUNJ KAILASH 84.90 69.00 4 361 S00361 401 361 S00361 1943 DSE1048338 DAMANI DIVYESH ANIL 84.62 98.00 4 358 S00358 401 358 S00358 1937 DSE1044667 KALE POOJA MADHUKAR 84.67 70. Mumbai MAHESH SLGMN: State Level General Merit Number.23 91.33 84.00 80.53 82.00 92.67 84.87 84.00 3 1497 S01497 301 676 S00676 1946 DSE1041430 RATEKAR BHUSHAN SAHEBRAO 84.53 76.00 3 1502 S01502 302 720 S00720 1952 DSE1003115 JAISINGPURE RUTUJA ANIL 84.27 84.15 92.00 78.88 87.67 96.00 3 1493 S01493 304 85 S00085 1932 DSE1046208 YADAV SWAPNIL KRISHNA 84.86 66.67 86.88 87.00 3 1495 S01495 303 4 S00004 1942 DSE1008534 SHAHBAZKAR ZOHAIB SAMEER 84.67 91.88 68.00 3 1491 S01491 301 673 S00673 1930 DSE1041678 SHIRSAT PRAJAKTA JAGDISH 84.00 4 359 S00359 401 359 S00359 1939 DSE1009003 GAVHANE SWAPNIL WAMAN 84.00 95.23 80.

MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 369 S00369 401 369 S00369 1977 DSE1003187 JAWADEKAR SHARDUL KHEMRAJ 84.47 67.00 4 364 S00364 401 364 S00364 1960 DSE1041528 AHIR HITESH LAKSHMAN 84.53 75.33 94.00 3 1517 S01517 301 687 S00687 1971 DSE1047563 TIWARI ANADI ANANT 84.08 94.80 80.23 82.60 91.67 92.00 3 1516 S01516 301 686 S00686 1969 DSE1005841 VISPUTE YOGESH MADHUKAR 84.33 93.00 92.00 3 1509 S01509 302 727 S00727 1959 DSE1003459 KADAM NIKHIL VINAYAKRAO 84.83 85.67 86.67 60.00 76.00 93.69 99.92 88. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 69 of 1107 Provisional Merit List .33 78.00 3 1507 S01507 302 725 S00725 1957 DSE1003531 GAIKWAD VISHWJEET VITTHAL 84.33 92.00 3 1515 S01515 301 685 S00685 1966 DSE1018091 INGLE MANISH SUBHASH 84.33 90.00 3 1510 S01510 301 680 S00680 1961 DSE1008699 VORA DIVYESH CHETAN 84.00 3 1506 S01506 302 724 S00724 1956 DSE1016618 PATEL HETAL PRAKASH 84.00 4 368 S00368 401 368 S00368 1975 DSE1012200 DAROLI ANKUSH MAROTI 84.33 78.83 85.33 72.83 81.83 78.83 85.62 86.00 3 1513 S01513 301 683 S00683 1964 DSE1041509 DAVE VIDHI RAMSHANKAR 84.46 94.81 67.83 76.00 85.83 80.00 3 1523 S01523 304 88 S00088 1980 DSE1041540 NEIL PATRICK CRASTO 84.81 68.85 96.33 76.23 92.00 94.67 3 1505 S01505 302 723 S00723 1955 DSE1046520 KABRE NEHA MOHAN 84.00 3 1524 S01524 302 728 S00728 1981 DSE1041634 NISHIT VIJAY SHAH 84.54 88.85 79.83 90.81 82.33 91.80 58. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 77.69 98.00 4 367 S00367 401 367 S00367 1970 DSE1012234 BIRARI SIDDHESH DILIP 84.85 63.53 82.00 73.20 56.69 85.67 96.00 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 97.73 70.00 3 1512 S01512 301 682 S00682 1963 DSE1002114 THORAT TEJASHREE AVINASH 84.00 88.83 65.67 1 29 S00029 101 17 S00017 1979 DSE1001447 GUNJAL MAHENDRA KISANRAO 84.69 97.00 3 1511 S01511 301 681 S00681 1962 DSE1022763 VIVEK KRISHNADAS 84.67 3 1519 S01519 301 689 S00689 1973 DSE1036636 KAMBLE CHETAN SADASHIV 84.00 3 1522 S01522 304 87 S00087 1978 DSE1039117 BAWANKULE MAHESH PRABHAKAR 84.38 95.33 4 370 S00370 401 370 S00370 1982 DSE1005964 PAWAR SHAHAJI SARJERAO 84.33 58.81 85.83 79.83 77.31 83.69 96.92 94.00 74.00 94.83 83.81 81.00 3 1525 S01525 301 691 S00691 Legends Used : DTE.00 78.00 92.38 91.85 80.85 61.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1954 DSE1022104 KAMBLE DHANASHREE SHASHIKANT 84.00 4 365 S00365 401 365 S00365 1967 DSE1040147 BHADANGE ABHIJIT BHIMASHANKAR 84.00 3 1521 S01521 304 86 S00086 1976 DSE1010280 KEDAR GAURI POPAT 84.00 4 366 S00366 401 366 S00366 1968 DSE1032578 JHAVAR ANIRUDDH JUGALKISHOR 84.33 3 1508 S01508 302 726 S00726 1958 DSE1017968 KULKARNI SANKET MADHUKAR 84.38 88.00 3 1520 S01520 301 690 S00690 1974 DSE1044882 KHAIRNAR AMOL SUBHASH 84.87 48.83 79.67 87.33 85.80 88.81 75.00 93.93 65.00 3 1514 S01514 301 684 S00684 1965 DSE1002367 MANDILKAR AMIT ARUN 84.62 98.67 3 1518 S01518 301 688 S00688 1972 DSE1032766 DUBE ROHIT OMPRAKASH 84.83 60.81 84.80 87.

00 3 1535 S01535 302 732 S00732 1993 DSE1010492 PATEL RUTUSHA SUBHASH 84.00 3 1534 S01534 302 731 S00731 1992 DSE1038603 DOSHI SAKET AJITKUMAR 84.00 88.00 3 1551 S01551 301 699 S00699 2011 DSE1016912 SHETTY TARANATH KUTTY 84.33 95.33 4 372 S00372 401 372 S00372 2009 DSE1041525 LOHIA SHRIDHAR DINESH 84.33 85.33 91.62 83.00 91.00 66.67 90.79 80.79 66.20 85.76 83.76 87.00 3 1542 S01542 302 739 S00739 2000 DSE1006615 SANA AFROZ MOHD IBRAHIM 84.23 80.79 67.93 74.00 79.46 92.46 81.67 66.79 67. MGGMN: Main Group General Merit Number.15 97.79 80.33 70.33 89.80 79.08 85.79 82.67 45.80 62. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 70 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1536 S01536 302 733 S00733 1994 DSE1013282 SHAH DARSHIT SHASHIKANT 84.00 3 1549 S01549 302 746 S00746 2007 DSE1004130 CHOUGULE ANIKET AJIT 84.79 78.13 73.33 3 1545 S01545 302 742 S00742 2003 DSE1040334 HIBARE SHRINIVAS NAGNATH 84.79 79.85 96.00 3 1528 S01528 301 694 S00694 1986 DSE1013506 JARE RAMDAS POPAT 84.67 74.60 64.00 3 1532 S01532 302 729 S00729 1990 DSE1019734 AMBHORE PRAVIN PRALHAD 84.67 79.67 83.31 80.80 76.00 3 1526 S01526 301 692 S00692 1984 DSE1030230 TIPAYLE PATIL SANDIP BHASKAR 84.00 3 1530 S01530 301 696 S00696 1988 DSE1043882 NEEL MAINSH SHAH 84.00 3 1533 S01533 302 730 S00730 1991 DSE1023918 PALAN AMI MANOJ 84.00 3 1539 S01539 302 736 S00736 1997 DSE1023101 CHAKRADHARE RAHUL VASANT 84.00 3 1544 S01544 302 741 S00741 2002 DSE1019078 BHANDARE RAJNIKANT NARAYAN 84.67 3 1529 S01529 301 695 S00695 1987 DSE1005538 BHAMBURE MANGESH ASHOK 84.38 89.00 3 1540 S01540 302 737 S00737 1998 DSE1026009 AGRAWAL RAJAT MUKESH 84.00 3 1531 S01531 301 697 S00697 1989 DSE1019615 THANVI KOMAL MAHAVIR 84.00 3 1541 S01541 302 738 S00738 1999 DSE1046516 DHARURKAR ABHISHEK DIGAMBER 84.79 86.76 87.00 3 1547 S01547 302 744 S00744 2005 DSE1046014 84.33 89.76 86.00 3 1527 S01527 301 693 S00693 1985 DSE1023170 JASUDKAR ROHIT RAJENDRA 84.33 96.67 88.00 3 1543 S01543 302 740 S00740 2001 DSE1039024 SHARMA RENU MOHAN 84.79 79.79 80.67 95.80 54.79 76.62 96.76 84.67 89.79 70. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 94.20 62.46 90.76 88.00 4 371 S00371 401 371 S00371 2008 DSE1003655 KULKARNI SAGAR ANIL 84.79 75.15 75.77 90.33 76.85 91.67 3 1546 S01546 302 743 S00743 2004 DSE1025001 TEMBHURANE SHRUTIKA SHALIKRAMJI 84.31 97.54 77.23 93.33 85.79 69.00 89.79 74.00 96.93 54.79 83.33 85.67 61.00 3 1550 S01550 301 698 S00698 2010 DSE1003056 TIDKE CHARUGATRA PURUSHOTTAM 84.67 94.79 66.33 93.00 91.33 87.00 3 1552 S01552 301 700 S00700 Legends Used : DTE.33 90.80 78.00 3 1538 S01538 302 735 S00735 1996 DSE1045731 NANGARE SAVITA CHANDRAKANT 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 1983 DSE1013003 SHUKLA GAURI KAUSTUBH 84.00 3 1548 S01548 302 745 S00745 2006 DSE1001286 KULKARNI SUSHILKUMAR MANIKRAO 84. Mumbai SHETTY DARSHAN BALKRISHNA SLGMN: State Level General Merit Number.67 88.23 88.33 92.00 3 1537 S01537 302 734 S00734 1995 DSE1005870 JAINAK AARTI PRAKASH 84.

27 58.75 62.76 77.00 3 1553 S01553 301 701 S00701 2013 DSE1028706 SHINDE TEJAS RAJENDRA 84.00 3 1563 S01563 304 90 S00090 2032 DSE1000101 LADHE RACHANA DILIP 84.75 82.67 82.08 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2012 DSE1034284 CHAUHAN PRANJAL HITENDRA 84.74 76.76 75.20 82.80 66.20 87.00 3 1560 S01560 301 707 S00707 2027 DSE1031501 POTE RAHUL VASANT 84.00 4 374 S00374 401 374 S00374 2015 DSE1005792 KHEDEKAR SAGAR DADASAHEB 84.75 81.75 84.00 4 377 S00377 401 377 S00377 2020 DSE1044302 VIRA NEHAL JETHALAL 84.62 96.67 88.67 4 375 S00375 401 375 S00375 2016 DSE1001313 KULKARNI KRUTIKA SANTOSH 84.75 83.00 3 1566 S01566 302 747 S00747 2036 DSE1012099 WAGH YOGESH ASHOK 84.77 93.33 4 380 S00380 401 380 S00380 2028 DSE1013224 BHATT JAI VIJAY 84.85 87. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1562 S01562 301 708 S00708 2031 DSE1002549 PATIL AMRUT VITTHAL 84.27 54.00 89.67 80.00 4 378 S00378 401 378 S00378 2022 DSE1019736 AGRAWAL 84.00 71.31 96.00 92.00 91.00 4 376 S00376 401 376 S00376 2019 DSE1001258 PANDE SAGAR SHRIRANG 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.76 72.47 72.33 94. Mumbai LAKHAN PRALHAD SLGMN: State Level General Merit Number.33 88.00 4 379 S00379 401 379 S00379 2026 DSE1043621 SHUKLA ANKIT RAMGOPAL 84.76 62.00 3 1570 S01570 302 748 S00748 2040 DSE1019964 JANUNKAR RAJESHWAR GUNWANT 84.75 80.67 3 1559 S01559 303 5 S00005 2025 DSE1007814 PANCHAL KETAN TRIBHUVANDAS 84.00 65.33 3 1568 S01568 304 92 S00092 2038 DSE1025175 NIMJE RASHMI WAMANRAO 84.76 76.00 3 1569 S01569 304 93 S00093 2039 DSE1012569 BHUSHAN SUREN GAWADE 84.27 71.75 84.00 4 381 S00381 401 381 S00381 2029 DSE1022261 LINGADE NILESH DILEEP 84.62 100.67 88.00 3 1567 S01567 301 710 S00710 2037 DSE1039069 KAMADI NANDKISHOR BHASHKARRAO 84.46 98.00 4 373 S00373 401 373 S00373 2014 DSE1019480 KHANDKE PRUTHWIRAJ BALKRISHNA 84.77 88.74 84.15 86.67 84.00 89.33 4 382 S00382 401 382 S00382 2035 DSE1010215 RUPAWATE ASHWINI PRADEEP 84.76 68.33 65.33 89.00 84.33 93.00 3 1554 S01554 301 702 S00702 2017 DSE1032767 MISHRA GAUTAM ARUNKUMAR 84.00 3 1555 S01555 301 703 S00703 2018 DSE1031503 DATARKAR ANKUSH HARISHCHANDRA 84.75 86.00 94.00 3 1557 S01557 301 705 S00705 2023 DSE1012103 WAGHCHAURE DEEPAK BALASAHEB 84.76 81.00 3 1561 S01561 304 89 S00089 2030 DSE1036749 SHEDAGE NEHA LAXMAN 84.00 3 1558 S01558 301 706 S00706 2024 DSE1022960 CHAVAN NEELAM DATTARAM 84.38 82.76 80.00 87.00 86.53 72.00 3 1565 S01565 301 709 S00709 2034 DSE1006744 THUBRIKAR KOMAL RAMESH 84.31 90.75 84.76 76.67 66.67 93.74 84.67 91.00 4 383 S00383 401 383 S00383 Legends Used : DTE.31 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 71 of 1107 Provisional Merit List .62 86.67 94.69 97.76 76.76 80.00 68.00 3 1556 S01556 301 704 S00704 2021 DSE1026167 BAHATKAR PUSHPAK PRAKASH 84.75 79.67 93.23 92.76 74.33 94.76 81.00 3 1564 S01564 304 91 S00091 2033 DSE1047006 RAJOLE DHANANJAY KIRAN 84.46 93.33 95.08 90.76 73.40 56.33 86.23 92.76 81.76 67.00 87.08 93.

73 78.00 89.73 65.00 92.67 93.77 82.67 92.00 4 387 S00387 401 387 S00387 2064 DSE1001254 AVHALE TUSHAR RAMDAS 84.73 81.38 97.33 71.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2041 DSE1041467 THAKARE ASHLESHA PRADEEP 84.33 81.73 76.15 89.00 57.00 3 1588 S01588 302 759 S00759 2066 DSE1018710 BHANDARE VRISHALI DNYANESHWAR 84.00 3 1572 S01572 302 750 S00750 2043 DSE1013019 MORE NEHA DILIP 84.46 86.85 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.73 83.00 3 1584 S01584 302 757 S00757 2056 DSE1044766 PAWAR SARALA BHAUSAHEB 84.13 72.54 80.31 98.00 3 1573 S01573 301 711 S00711 2044 DSE1028814 GUPTA ANJALEE JAYPRAKASH 84.33 3 1586 S01586 301 717 S00717 2058 DSE1006680 ALFIYA RIFAT ABDUL FAROOQUE 84.92 96. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 72 of 1107 Provisional Merit List .13 51.00 71.00 3 1581 S01581 302 756 S00756 2053 DSE1043830 MEHTA KHYATI VINOD 84.67 90.70 73.00 89.00 94.46 90.33 89.73 78.00 4 386 S00386 401 386 S00386 2063 DSE1040411 SONIMINDE NIRAJ NAVIN 84.46 88.00 86.40 94.46 96.73 86.00 90.73 84.73 80.00 3 1587 S01587 302 758 S00758 2059 DSE1031025 KATHALE SAURABH SUDHIR 84.00 90.54 88.00 3 1582 S01582 301 714 S00714 2054 DSE1010334 PATEL RIPAL PRAKASH 84.23 70.33 87.00 3 1574 S01574 302 751 S00751 2045 DSE1012651 SATKUT AKSA MUSHTAQ 84.70 75.54 78.00 3 1578 S01578 302 754 S00754 2050 DSE1002016 GHAISAS ATHARVA SURENDRA 84.77 92.00 3 1571 S01571 302 749 S00749 2042 DSE1034234 DESAI NAMRATA SUDHIR 84.00 80.00 4 388 S00388 401 388 S00388 2065 DSE1009306 GUNJAL SAMEER LAXMAN 84.67 68.00 82.00 4 384 S00384 401 384 S00384 2061 DSE1012228 SUSHITH SANTHOSH KUMAR 84.67 86.00 3 1583 S01583 301 715 S00715 2055 DSE1026663 SURYAVANSHI ARCHANA VISHNU 84.67 82.67 92.00 3 1577 S01577 302 753 S00753 2049 DSE1013386 PATEL ARPIT PRAFUL 84.00 3 1580 S01580 302 755 S00755 2052 DSE1025160 HUSUKALE HIMANSHU VIJAYRAO 84.00 91.70 84.69 86.73 72.00 4 385 S00385 401 385 S00385 2062 DSE1003200 KARLUKE AKASH PARSHARAMJI 84.00 3 1576 S01576 301 712 S00712 2047 DSE1012504 GURAVE PRAMOD MANIKANT 84.85 86.69 84.73 69.54 89.69 84.72 71.73 81.33 8 4 S00004 802 4 S00004 2048 DSE1045730 KAKADE 84.73 70.00 82.00 86.38 86.00 74.69 83.00 2 57 S00057 201 57 S00057 2068 DSE1044969 TONGLE ASHWINI NARENDRA 84.73 66.53 74.67 82.67 88.73 85.70 85.70 78.00 3 1591 S01591 301 719 S00719 Legends Used : DTE.00 3 1589 S01589 302 760 S00760 2067 DSE1036824 DALAVI SWAPNIL PRAKASH 84.67 81.47 62.00 3 1575 S01575 302 752 S00752 2046 DSE1002047 PATIL SHIVANI SANJIV 84.73 66. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 1585 S01585 301 716 S00716 2057 DSE1026656 GADKARI ARCHANA VIJAY 84.00 2 56 S00056 201 56 S00056 2060 DSE1007801 KARANJKAR UMESH ANANT 84.33 70.00 3 1579 S01579 301 713 S00713 2051 DSE1013280 GURAV KALPESH JAIPRAKASH 84.73 72.69 86.00 67.31 93.73 78.00 3 1590 S01590 301 718 S00718 2069 DSE1010089 PARDESHI POOJA VIJAYSING 84.33 90. Mumbai SUVARNA JAIRAM SLGMN: State Level General Merit Number.00 95.33 93.

31 89.00 3 1593 S01593 301 721 S00721 2072 DSE1006201 WAGHMARE SNEHAL GANGADHAR 84.67 84.00 90.00 3 1599 S01599 302 761 S00761 2081 DSE1029506 AJAGEKAR UAJJWALA PANDURANG 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.54 92.00 3 1603 S01603 302 762 S00762 2085 DSE1041187 SARDAR RUCHA SURESH 84.08 95.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2070 DSE1006157 BIRAJDAR MANOJ DNYANOBA 84.33 70.67 85.67 84.00 3 1597 S01597 301 723 S00723 2078 DSE1039695 AWAD SHRIKANT SURESH 84.67 79.67 86.00 75.67 82.92 90.00 3 1615 S01615 304 97 S00097 Legends Used : DTE.00 4 389 S00389 401 389 S00389 2079 DSE1007702 PUDAGE VAIBHAV GOPAL 84.00 3 1609 S01609 301 729 S00729 2091 DSE1013140 DEDHIA KEWAL DINESH 84.60 44.67 82.92 71.67 90.00 3 1613 S01613 302 769 S00769 2095 DSE1033350 SHAIKH MUSHTAQUE SHAIKH AB RAHEMAN 84.67 58.00 85.67 69.08 96.08 92.00 3 1606 S01606 301 728 S00728 2088 DSE1007780 KAPOOR RAHUL DILIP 84.87 70.67 78.00 1 31 S00031 102 7 S00007 2077 DSE1043925 KAMATH SHRUTI MADHUKAR 84.33 3 1596 S01596 301 722 S00722 2075 DSE1036600 KADAM SACHIN VINOD 84.69 90.69 83.69 81.31 94.69 82.67 47.93 66.00 3 1607 S01607 302 764 S00764 2089 DSE1022532 PATIL DHANASHREE SATISH 84.67 86.69 75.67 84.67 87.66 77.67 83.67 82.67 66. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 73 of 1107 Provisional Merit List .33 90.00 3 1598 S01598 301 724 S00724 2080 DSE1038639 SURYAWANSHI AMAR ANIL 84.15 93.00 92.33 2 58 S00058 201 58 S00058 2096 DSE1010442 CHAVAN PRIYANKA AMBADAS 84.08 92.67 78.00 3 1592 S01592 301 720 S00720 2071 DSE1012388 PARDESHI SUMEET HEMANT 84.63 85.69 84.00 3 1605 S01605 302 763 S00763 2087 DSE1005385 BAMB RICHA SHARAD 84.54 88.00 3 1602 S01602 301 727 S00727 2084 DSE1002052 KULKARNI ANIKET VIVEK 84.67 85.00 70.33 91.00 2 59 S00059 201 59 S00059 2097 DSE1006957 KHADSE GAURAV SHARAD 84.38 81.69 78.46 94.67 61.00 78.85 94.69 83.00 3 1614 S01614 302 770 S00770 2098 DSE1002550 PATIL VAIBHAV DHONDIRAM 84.33 83.66 62.67 87.68 80.00 78.33 91.00 3 1600 S01600 301 725 S00725 2082 DSE1013154 SISODIA GAURAV ASHOK 84.00 3 1604 S01604 304 96 S00096 2086 DSE1005329 DHAWALE AKSHADA JAGANNATH 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.46 70.00 3 1601 S01601 301 726 S00726 2083 DSE1038070 SHIMPI NEHA NARENDRA 84.00 92.67 68.67 95.40 51.67 75.00 92.00 1 30 S00030 103 6 S00006 2076 DSE1012465 PATIL DHARMESH SHIVDAS 84.00 94.07 82.92 98.87 54.67 70.00 3 1612 S01612 302 768 S00768 2094 DSE1045975 GANGANE ASHOK PRALHAD 84.53 80.00 3 1610 S01610 302 766 S00766 2092 DSE1031778 DARAK ARJUN PURUSHOTTAM 84.85 92.93 74.33 85.38 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.69 79.00 3 1595 S01595 304 95 S00095 2074 DSE1005500 POWAR TRUPTI CHANDRAKANT 84.63 87.67 76.67 94.69 83.67 87.00 3 1611 S01611 302 767 S00767 2093 DSE1003022 HARIMKAR VIKAS SHRIRANG 84.33 79.00 3 1594 S01594 304 94 S00094 2073 DSE1032099 HIPPARAGI BASANINGAPPA MALAKANNA 84.00 3 1608 S01608 302 765 S00765 2090 DSE1043297 PATIL DHIRAJ SURESH 84.

00 95.33 4 391 S00391 401 391 S00391 2102 DSE1009332 SACHIN UMESH INDALKAR 84.00 3 1624 S01624 302 773 S00773 2120 DSE1046073 KUMBHAR BHASKAR PRAKASH 84.40 54.63 84.40 91.85 92.67 79.63 82.63 83.07 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 74 of 1107 Provisional Merit List .62 83.00 4 396 S00396 401 396 S00396 2114 DSE1047418 SANAP RAMHARI SHANTARAM 84.00 2 60 S00060 201 60 S00060 2109 DSE1030072 JEJURKAR AMOL KAILAS 84.33 92.33 90.62 77.63 80.63 78.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2099 DSE1019359 PATIL AJIT VISHNU 84.62 87.00 89.00 3 1621 S01621 302 772 S00772 2113 DSE1046231 GAWDE PRATIK KRISHNA 84.67 84.62 78.77 89.62 95.00 74.00 80.00 97.00 2 61 S00061 201 61 S00061 2111 DSE1003490 GAJEWAR VISHAL KONDBARAO 84.93 68.23 92.00 80.00 3 1618 S01618 302 771 S00771 2107 DSE1010410 ANKITA ARUN GAIKWAD 84.33 92.87 72.00 4 390 S00390 401 390 S00390 2100 DSE1029612 SHINTRE PRIYANKA ASHOK 84.54 78.00 3 1622 S01622 301 731 S00731 2117 DSE1013499 PANDA KANHUCHARAN BHAGWAN 84.00 3 1632 S01632 301 739 S00739 Legends Used : DTE.63 83.62 90.69 86.00 3 1617 S01617 304 99 S00099 2106 DSE1006645 PAMPATTIWAR MOHINI JAYANTRAO 84.29 76.33 80.00 4 397 S00397 401 397 S00397 2115 DSE1046193 LOKHANDE ASHISH SHARAD 84.00 3 1628 S01628 301 735 S00735 2124 DSE1039338 MANASHREE MILIND THOKAL 84.33 2 62 S00062 201 62 S00062 2119 DSE1046409 MATONDKAR GAURAV PRAKASH 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1620 S01620 304 100 S00100 2112 DSE1023501 84.62 81.67 91.63 82.00 3 1631 S01631 301 738 S00738 2127 DSE1010024 SAHU KANCHAN DALCHAND 84.00 3 1616 S01616 304 98 S00098 2101 DSE1036917 SHETE SURAJ KRISHNAT 84. Mumbai RAJA MAYUR BHARATBHAI SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 1626 S01626 301 733 S00733 2122 DSE1003613 PATIL TUSHAR TANAJI 84.31 84.63 71.00 93.00 88.00 3 1627 S01627 301 734 S00734 2123 DSE1010333 MAJGAONKAR SHWETA AJAY 84.00 3 1629 S01629 301 736 S00736 2125 DSE1042611 GOPANI SUNNY KAMLESH 84.33 97.67 4 398 S00398 401 398 S00398 2116 DSE1036546 KUMBHAR NAVNATH NAMDEV 84.15 93.00 4 395 S00395 401 395 S00395 2110 DSE1006979 SHAMKUWAR SHRUPTI KASHINATH 84.92 80.00 3 1619 S01619 301 730 S00730 2108 DSE1006661 PUNDE SIMMY TILAKCHAND 84.62 74.77 92.80 75.62 84.67 89.69 83.62 84.33 93.40 69.33 83.63 72.62 85.63 66.63 85.67 94.67 84.63 85.62 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.63 83.62 85.33 95.00 3 1623 S01623 301 732 S00732 2118 DSE1032628 BEHLIM ADIL DAWOOD 84.31 85.23 95.00 93.69 92.00 4 394 S00394 401 394 S00394 2105 DSE1036566 KHAMKAR VISHAL KRISHNAT 84.67 4 392 S00392 401 392 S00392 2103 DSE1012303 BHANGARE AMOL ANIL 84.69 90.63 78.47 86.00 83.63 83.33 89.00 90.67 95.08 84.63 82.00 3 1625 S01625 302 774 S00774 2121 DSE1008700 MAKHIJA ANSHUL ASHOK 84.62 79.67 95.63 85.23 89.00 4 393 S00393 401 393 S00393 2104 DSE1007747 PILLAI VASANTKUMAR SHUNMUGAVEL 84.00 3 1630 S01630 301 737 S00737 2126 DSE1034306 JADHAV YATIN RAJENDRA 84.33 92.00 78.33 83.

77 79.33 79.38 84.00 4 404 S00404 401 404 S00404 2155 DSE1000175 DIXIT ANKUR JAYANT 84.00 4 405 S00405 401 405 S00405 Legends Used : DTE.23 96.00 80.00 74.67 83.61 86.00 92.67 87.00 3 1647 S01647 301 746 S00746 2144 DSE1040414 BIRAJADAR ISARGUNDE YALLAPPA BABURAO 84.67 4 401 S00401 401 401 S00401 2151 DSE1032669 KEYUR HARSHADBHAI SHAH 84.00 3 1646 S01646 301 745 S00745 2143 DSE1032126 SALUNKE SWAPNIL SHASHIKANT 84.23 96.00 3 1633 S01633 301 740 S00740 2129 DSE1032338 SHINGDE DIPIKA NARAYAN 84.00 3 1634 S01634 302 775 S00775 2130 DSE1046900 KHANDELWAL KIRTI KAILAS 84.67 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 75 of 1107 Provisional Merit List .67 90.60 56.08 94.67 4 399 S00399 401 399 S00399 2149 DSE1016714 JOSHI HARDIK ANIL 84.61 72.00 66.00 3 1642 S01642 301 741 S00741 2138 DSE1021407 BAJAJ ANKIT DEEPAK 84.00 4 403 S00403 401 403 S00403 2154 DSE1034695 BAGADE JITENDRAKUMAR WAMANRAO 84.67 84.00 88. Mumbai ASHISH SHRIKANT SLGMN: State Level General Merit Number.69 96.00 3 1638 S01638 302 779 S00779 2134 DSE1012633 JADHAV AKSHAY RAMESH 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2128 DSE1043601 PATEL ASHLESH DAKSHESH 84.60 84.00 3 1639 S01639 302 780 S00780 2135 DSE1003509 MAHANGADE GAJANAN JANARDHAN 84.92 90.00 3 1641 S01641 302 782 S00782 2137 DSE1046557 SHAIKH ZAINAB GHALIB 84.67 93.00 3 1650 S01650 301 749 S00749 2148 DSE1034125 VISHWAKARMA 84.61 75.67 84.33 61. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.69 88.59 65.67 95.67 92.67 68.62 64.60 72.54 87.08 86.57 79.61 74.00 92.57 79.67 76.00 3 1648 S01648 301 747 S00747 2146 DSE1047566 ARORA VIDYA TILAKRAJ 84.57 86.67 93.00 92.60 83.23 90.60 85.59 76.00 91.53 92.00 3 1645 S01645 301 744 S00744 2142 DSE1043111 CHANDAK MADHURI BADRINARAYAN 84.61 71.00 3 1643 S01643 301 742 S00742 2139 DSE1041398 TAYWADE SHRUTI ANANTRAO 84.00 2 64 S00064 201 64 S00064 2145 DSE1031772 GANVIR SWAPNIL DEEPAK 84.60 86.46 77.61 85.23 86.62 90.59 79.00 2 63 S00063 201 63 S00063 2141 DSE1002138 KAKADE NAMRATA DILIPRAO 84.00 3 1635 S01635 302 776 S00776 2131 DSE1016786 ADAGALE PRATIK SHIVAJI 84.77 90.57 87.00 80.61 72.67 84.61 63.60 77.57 83.60 81.60 83.33 68.00 3 1644 S01644 301 743 S00743 2140 DSE1022430 DHEKALE MADHURI SATTAPA 84.00 84.38 92.20 98.92 98.33 78.00 4 400 S00400 401 400 S00400 2150 DSE1034215 SALVI MADHURA DEEPAK 84.00 78.00 94. MGGMN: Main Group General Merit Number.60 85.67 3 1651 S01651 302 783 S00783 2152 DSE1019448 PATIL PARIKSHIT SHAMARAO 84.47 54.67 77.60 81.67 4 402 S00402 401 402 S00402 2153 DSE1009036 JOSHI AJINKYA SUHAS 84.00 78.67 3 1640 S01640 302 781 S00781 2136 DSE1018543 GAIKWAD SAMIR ASHOK 84.67 84.33 90.00 3 1649 S01649 301 748 S00748 2147 DSE1043275 PAKHARE NISHANT SURESHRAO 84.85 86.00 3 1637 S01637 302 778 S00778 2133 DSE1031832 TIRKEY JAIDEEP JEROM 84.60 80.00 3 1636 S01636 302 777 S00777 2132 DSE1032382 JAHAGIRDAR TRUPTI ANIL 84.67 97.

00 3 1653 S01653 301 750 S00750 2161 DSE1007075 SAVANT SMITA GOPAL 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2156 DSE1032924 TORASKAR ADITYA SURESH 84.00 3 1676 S01676 301 763 S00763 Legends Used : DTE.67 93.54 86.55 88.00 3 1657 S01657 301 754 S00754 2165 DSE1034203 SWATI BHUSHAN SAWANT 84.67 3 1670 S01670 301 760 S00760 2179 DSE1025297 KAREMORE VISHAL MANIKRAO 84.55 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.08 96.00 92.00 4 408 S00408 401 408 S00408 2160 DSE1010287 WAGH HARSHA VISHNU 84.55 65.00 4 406 S00406 401 406 S00406 2158 DSE1029533 MARDANE PRASHANT SAMBHAJI 84.00 3 1661 S01661 301 758 S00758 2169 DSE1034375 PATIL SUJATA DILIP 84.67 62.55 82.55 87.67 94.38 96.54 94.67 96.53 66.55 75.67 60.00 3 1656 S01656 301 753 S00753 2164 DSE1013517 PAYMAL VIJAYA SHIVAJI 84.55 72.00 3 1663 S01663 302 786 S00786 2171 DSE1002366 KHARCHE PRATHAMESH SHEKHAR 84.67 85.54 87.92 96.60 74.00 3 1665 S01665 302 788 S00788 2173 DSE1005574 ADHISH LALIT PATASKAR 84.00 3 1660 S01660 301 757 S00757 2168 DSE1022750 MODAK MANAS SUJAT 84.55 88.55 73.38 77.55 77.00 3 1654 S01654 301 751 S00751 2162 DSE1014523 THUBE PRACHI SUBHASH 84.00 3 1669 S01669 302 791 S00791 2178 DSE1018711 BHANDARE MONALI LAXMAN 84.00 90.00 3 1668 S01668 302 790 S00790 2177 DSE1001386 GADEKAR ABHILASHA TATYASAHEB 84.15 97.55 74.00 3 1671 S01671 301 761 S00761 2180 DSE1012853 KENI NIKET GOPAL GEETANJALI 84.00 84.55 87.54 97.67 94.55 85.67 96.47 58.69 98.46 94.00 92.00 3 1666 S01666 302 789 S00789 2174 DSE1023020 VIDYA RAJKUMAR GUPTA 84.00 3 1667 S01667 301 759 S00759 2175 DSE1026374 HARINKHEDE RAJKUMAR RAMESHWAR 84.00 4 407 S00407 401 407 S00407 2159 DSE1009057 GUNTHAL SAGAR DHONDIRAM 84.23 80.00 4 409 S00409 401 409 S00409 2176 DSE1009219 BHAGAT TUSHAR GANGARAM 84.67 91.67 84.55 89.00 82.55 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 76 of 1107 Provisional Merit List . Mumbai ARJUN SLGMN: State Level General Merit Number.00 61.67 91.27 86.00 92.93 62.00 86.08 94.00 3 1675 S01675 302 794 S00794 2184 DSE1012652 MHATARNAIK FARZANA MAHMOOD 84.00 85.57 63.08 92.31 90.00 3 1664 S01664 302 787 S00787 2172 DSE1023858 GANDHI DHARMESH MINESH 84.33 70.67 97.67 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 84.33 96.56 85.67 91.31 94.00 3 1673 S01673 302 793 S00793 2182 DSE1024923 PANGARE KOMAL TULSHIRAM 84.00 76.54 94.57 76.56 87.38 96.00 3 1652 S01652 302 784 S00784 2157 DSE1004644 ABHYANKAR AVINASH 84.53 87.00 87.55 80.23 96.55 74.55 79.67 72.00 3 1659 S01659 301 756 S00756 2167 DSE1016913 SAKPAL TEJAS PRAMOD 84.00 3 1674 S01674 301 762 S00762 2183 DSE1046195 PATIL BHARAT DIPAK 84.57 71.00 3 1672 S01672 302 792 S00792 2181 DSE1018577 BAPTE POONAM ANIL 84.69 96.00 3 1655 S01655 301 752 S00752 2163 DSE1028072 ANDHALE NARENDRA SUDHAKAR 84.00 67.00 3 1658 S01658 301 755 S00755 2166 DSE1012776 AIDASANI BHAVNA TEKCHAND 84.55 82.33 98.00 3 1662 S01662 302 785 S00785 2170 DSE1032743 MEHTA AKSHAY GIRISH 84.08 76.47 49.67 78.55 85.31 84.54 89.

08 97.48 79.77 97.50 84.33 85.54 86.33 91.33 82.00 3 1680 S01680 301 767 S00767 2189 DSE1030288 JADHAV ATUL RAMAKANT 84.00 92.51 79.31 82.67 84.00 3 1690 S01690 301 772 S00772 2205 DSE1035890 WAGHELA GAURAV ASHOKBHAI 84.53 83.00 90.53 79.33 4 416 S00416 401 416 S00416 2207 DSE1038843 BOBADE SANDIP ASHOK 84.50 75.67 3 1692 S01692 302 796 S00796 2208 DSE1006246 SYED AZEEM NAYEEM 84.49 76.85 92.53 73.51 77.33 3 1687 S01687 302 795 S00795 2199 DSE1045862 SYED MAHMOOD ALAM 84.00 3 1693 S01693 301 774 S00774 2209 DSE1034314 ADAVALE VARSHA SITARAM 84.00 94.62 79.48 81.67 88.67 4 413 S00413 401 413 S00413 2200 DSE1045980 PATIL BHUSHAN ARUN 84.48 77.00 3 1696 S01696 301 777 S00777 2212 DSE1031609 DUBEWAR TEJAS VIVEK 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.48 82.08 83.00 3 1681 S01681 301 768 S00768 2190 DSE1046241 NIMBALKAR DIVYA DILIP 84.67 84.33 94.49 54.20 94.00 3 1688 S01688 301 770 S00770 2203 DSE1006197 YERMALKAR SWAROOP DEEPAK 84.00 3 1679 S01679 301 766 S00766 2188 DSE1005974 TINGARE ANANT VIJAY 84.27 43.00 3 1694 S01694 301 775 S00775 2210 DSE1043632 CHAPANERA HITESH JAYESHKUMAR 84.23 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 411 S00411 401 411 S00411 2193 DSE1005258 MEHTA PRASAD SHASHIKANT 84.92 97.50 89.48 79.00 3 1691 S01691 301 773 S00773 2206 DSE1041636 GAURAV AMRUTLAL CHHADVA 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 77 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1682 S01682 301 769 S00769 2191 DSE1000089 SHAIKH MOHAMMAD AAMIL JAMIL 84.69 93.48 79.67 86.67 3 1697 S01697 302 797 S00797 2213 DSE1012713 VALECHA GAURAV LAL 84.33 89.48 86.67 3 1685 S01685 304 102 S00102 2197 DSE1004017 SAKHARE PRIYANKA SADASHIV 84.69 88.00 3 1695 S01695 301 776 S00776 2211 DSE1006987 HARSHANA BHAGWANDAS KEWALRAMANI 84.33 57.48 78.08 88.33 89.38 87.00 3 1677 S01677 301 764 S00764 2186 DSE1022819 SINGASANE SHUBHAM VISHAL 84.69 84.67 78.00 84.67 81.50 78.52 87.27 72.53 72.00 3 1686 S01686 304 103 S00103 2198 DSE1023716 BHUVANESH CHELLADURAI 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2185 DSE1019753 RATHI GOPAL PURUSHOTTAM 84.53 85.46 92.67 95.67 93.00 3 1683 S01683 304 101 S00101 2195 DSE1014707 PUND KANCHAN BALASAHEB 84.00 3 1684 S01684 305 15 S00015 2196 DSE1000225 RANE KSHITIJ TUKARAM 84.48 78.00 4 410 S00410 401 410 S00410 2192 DSE1040383 MHETRE AMOGASIDDHA MALLIKARJUN 84.07 76.00 79.77 94.49 75.33 90.33 89.33 95.48 83.50 50.33 95.33 4 414 S00414 401 414 S00414 2201 DSE1023022 DHOTE AMIT KISHOR 84.33 95.00 94.00 3 1698 S01698 302 798 S00798 Legends Used : DTE.00 4 412 S00412 401 412 S00412 2194 DSE1013402 DERE SHRUTIKA VILAS 84.53 78.48 80.00 3 1678 S01678 301 765 S00765 2187 DSE1032656 PARAB MAYURESH GIRISH 84.92 86.00 3 1689 S01689 301 771 S00771 2204 DSE1022737 SHIRKE POOJA RAVINDRA 84.40 61. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 4 415 S00415 401 415 S00415 2202 DSE1034312 ROKADE NIKITA SAWLERAM 84.33 59.46 96.00 97.48 86.93 84.54 94.53 71.67 79.33 94.73 86.51 78.

44 83.47 89. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.48 68.33 96.33 3 1701 S01701 302 800 S00800 2217 DSE1043500 MANKAR SUYOG PRAKASHRAO 84.00 2 65 S00065 201 65 S00065 2221 DSE1023984 ITHAPE NIKHIL ANANTA 84.47 83.23 94.00 3 1717 S01717 304 108 S00108 2240 DSE1013177 SHAIKH SAIDUJAMA MOHAMMED GAJAN 84.00 3 1706 S01706 301 781 S00781 2223 DSE1043300 MULEY AMOL DILIPRAO 84.40 62.00 3 1711 S01711 301 786 S00786 2229 DSE1043571 AKASHKUMAR MILANKUMAR TRIVEDI 84.33 83.62 96.85 94.47 84.00 3 1704 S01704 302 802 S00802 2220 DSE1031810 GHAROTE VIKRANT VYENKTESH 84.00 90.00 79.47 89.08 87.48 65.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2214 DSE1005822 JADHAV SONAL VISHWAS 84.44 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 89.38 83.60 100.44 69.00 3 1709 S01709 301 784 S00784 2226 DSE1043137 KADAM AKSHAY SHIVNATH 84.44 87.33 86.40 82.33 4 421 S00421 401 421 S00421 2238 DSE1019693 PAWAR BHUSHAN PALSING 84.33 76.73 51.67 66.43 58.33 88.00 3 1705 S01705 301 780 S00780 2222 DSE1001301 PAWAR YOGESH RAMDAS 84.44 82.33 87.00 3 1699 S01699 301 778 S00778 2215 DSE1005729 WABLE APARNA AVADINATH 84.00 3 1703 S01703 302 801 S00801 2219 DSE1026033 BAJAD SHRIKRISHNA ANIL 84.54 93.00 92.33 94.33 72.33 95.67 90.48 74.00 3 1707 S01707 301 782 S00782 2224 DSE1041397 PATEL MAHIMA RAVINDRA 84.14 88.60 48.62 92.00 76.44 80.46 87.33 94.00 79.92 69.00 4 417 S00417 401 417 S00417 2227 DSE1029925 MUSANDE DINESH DUSHYANT 84.67 94.00 76.00 3 1712 S01712 301 787 S00787 2230 DSE1046396 MOHITE ANIL RAMCHANDRA 84.44 77.47 79.47 83.73 51.45 87.44 65.48 76.43 83.08 89.67 87.45 81.08 96.33 86.33 82.00 3 1713 S01713 304 104 S00104 2233 DSE1017813 KOLSE CHANDRASHEKHAR ASHOK 84.00 58.92 85.15 85.33 93.67 4 419 S00419 401 419 S00419 2234 DSE1032151 JADHAV SUMIT VAIJINATH 84.31 78.00 3 1708 S01708 301 783 S00783 2225 DSE1012791 TEKWANI BHANU GAUTAM 84.00 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.47 81.23 91.00 3 1710 S01710 301 785 S00785 2228 DSE1043740 ALISHA DILIP GALA 84.87 64.00 68.47 69.00 95.33 83.00 4 418 S00418 401 418 S00418 2232 DSE1009278 JONDHALE RIMA BALKRISHNA 84.54 65.00 65.42 89.69 90.67 2 67 S00067 201 67 S00067 2241 DSE1008058 CHAVAN DIGVIJAY VASANTRAO 84.48 69.00 4 420 S00420 401 420 S00420 2237 DSE1001175 VIRALE RAVINDRA NAVNATH 84.67 3 1702 S01702 301 779 S00779 2218 DSE1005134 PALANDE BHAVANA RAVI 84.00 3 1715 S01715 304 106 S00106 2236 DSE1019998 KAPSE SURAJ RAGHUNATH 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 78 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1714 S01714 304 105 S00105 2235 DSE1014859 DESHMUKH DEEPALI SUBHASH 84.42 89.48 60.48 69.23 95.00 3 1719 S01719 302 804 S00804 Legends Used : DTE.00 3 1718 S01718 302 803 S00803 2242 DSE1019289 DEVKANT RAHUL YASHVANT 84.67 2 66 S00066 201 66 S00066 2231 DSE1019792 MATE SACHIN MAHADEO 84.33 3 1716 S01716 304 107 S00107 2239 DSE1006838 PHATAK AKSHAY MILIND 84.33 64.67 79.00 3 1700 S01700 302 799 S00799 2216 DSE1024539 DESHMUKH SANDHYA SURESH 84.

41 67.67 95. Mumbai PRITISH GANGADHAR SLGMN: State Level General Merit Number.42 74.00 3 1722 S01722 302 806 S00806 2246 DSE1005133 SASWADKAR ANKITA DNYANESHWAR 84.15 95.00 3 1739 S01739 301 795 S00795 2264 DSE1021226 ARTHAMWAR SACHIN PRADIP 84.00 59. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 79 of 1107 Provisional Merit List .00 84.27 82.20 45.33 69.41 86.41 88.00 2 68 S00068 201 68 S00068 2248 DSE1030426 AHER AMIT BHAUSAHEB 84.42 60.33 90.42 76.33 86.00 3 1745 S01745 301 800 S00800 2270 DSE1041196 DONGARE AVINASH KISANRAO 84.42 79.00 3 1733 S01733 301 789 S00789 2258 DSE1013160 PENKAR SATVIK PRAMOD 84.42 61.41 79.00 3 1724 S01724 302 808 S00808 2249 DSE1013490 PHADALE YOGESH DATTATRAY 84.00 75.00 95.00 88.33 76.00 3 1735 S01735 301 791 S00791 2260 DSE1020511 DESHMUKH SANHITA RATNAKARRAO 84.77 86.33 90.92 86.40 82.67 85.40 81.31 87.33 91.42 64.23 93.41 79.00 3 1721 S01721 302 805 S00805 2245 DSE1019507 TAHSEEN AZRA ABDULRAUF 84.00 49.00 81.00 3 1727 S01727 302 811 S00811 2252 DSE1000831 GHAISAS SARANG NISHIKANT 84.23 92.42 82.00 3 1726 S01726 302 810 S00810 2251 DSE1004672 AMBADE AASAWARI BHIMRAO 84.67 3 1742 S01742 301 798 S00798 2267 DSE1043140 DANDGE AKASH AMBADAS 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1723 S01723 302 807 S00807 2247 DSE1000084 KASHYAP SHUBHAM ASHOK 84.00 96.00 3 1736 S01736 301 792 S00792 2261 DSE1012635 ZORE AJINKYA NAGESH 84.00 93.42 84.33 3 1729 S01729 302 813 S00813 2254 DSE1021080 BONDARWAD RAMESHWAREE SAYANNA 84.33 66.00 96.00 3 1734 S01734 301 790 S00790 2259 DSE1048392 PATIL APARNA RAMCHANDRA 84.73 75.41 84.62 86.00 85.40 76.41 82.33 68.67 97.00 4 422 S00422 401 422 S00422 2271 DSE1023144 CHAPLE 84.67 94.40 79.15 90.31 82.67 3 1731 S01731 302 815 S00815 2256 DSE1040074 MANDOLE PALLAVI PRADEEP 84.54 91.62 88.77 76.33 85.42 85.42 86.00 3 1737 S01737 301 793 S00793 2262 DSE1048222 MOTWANI RAJ HARESH 84.00 3 1738 S01738 301 794 S00794 2263 DSE1032565 JUTHANI PATHIK RAMESHBHAI 84.42 57.42 82.41 84.67 3 1730 S01730 302 814 S00814 2255 DSE1022565 KHARAT EKTA VILAMB 84.67 70.62 92.08 86.67 72.41 80.00 3 1732 S01732 301 788 S00788 2257 DSE1001055 JOSHI KALYANI SHRIPAD 84.33 3 1720 S01720 304 109 S00109 2244 DSE1019475 PAWAR SMITA JIJARAM 84.00 3 1746 S01746 301 801 S00801 Legends Used : DTE.60 70.15 65.33 78.62 92.00 3 1725 S01725 302 809 S00809 2250 DSE1006681 BHAISARE SAYALI RAJENDRA 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 78.15 90.00 3 1741 S01741 301 797 S00797 2266 DSE1047639 MATE NISHIGANDHA BHIMRAJ 84.67 78.00 3 1740 S01740 301 796 S00796 2265 DSE1047603 KADAM PANKAJ NANASAHEB 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2243 DSE1013415 KHANVILKAR TRUPTI SURESH 84.41 86.00 3 1743 S01743 302 816 S00816 2268 DSE1009553 BHANGALE MANASI VASANT 84.92 93.00 3 1744 S01744 301 799 S00799 2269 DSE1044658 BHAMARE JYOTI DADAJI 84.67 82.38 92.42 78.00 95.00 93.33 83.92 93.41 88.00 3 1728 S01728 302 812 S00812 2253 DSE1045628 VAISHNAV PRANAM HARISH 84.33 96.33 94.

38 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2272 DSE1032692 KANDALGAONKAR JYOTI PRAKASH PRADNYA 84.00 88.00 87.33 96.00 92.38 80.69 96.46 96.38 86.00 3 1760 S01760 302 826 S00826 Legends Used : DTE.00 61.00 3 1759 S01759 302 825 S00825 2299 DSE1044521 BACHHAV SHUBHANGI SUDHAKAR 84.87 67.36 81.36 84.00 3 1750 S01750 302 818 S00818 2278 DSE1010090 BHASKAR ANUSHA DILIP 84.36 78.38 82.33 73.46 88.00 3 1758 S01758 302 824 S00824 2298 DSE1022859 PRASAD KALYANI SONAPATI 84.38 87.38 79.38 78.67 3 1754 S01754 302 820 S00820 2288 DSE1014269 CHAWLA SARANG SATISH 84.00 3 1752 S01752 302 819 S00819 2285 DSE1043666 MISS SIDDHI PRAFUL GOSALIA 84.00 95.00 80.47 84.67 92.38 83.00 83.69 86.00 4 430 S00430 401 430 S00430 2289 DSE1023507 GHELANI KEYUR KAMLESH 84.00 54.00 3 1757 S01757 302 823 S00823 2297 DSE1046469 ANSARI KAMRAN AHMED AZAD 84.67 69.00 93.15 90.38 82.67 92.00 54.67 4 431 S00431 401 431 S00431 2291 DSE1009913 SONAR CHANDAN NAVINCHANDRA 84.00 90.33 3 1747 S01747 302 817 S00817 2273 DSE1026263 FADNIS SWAPNIL VILAS 84.67 3 1748 S01748 301 802 S00802 2274 DSE1016267 UMAP PRITAM JARICHAND 84.00 4 427 S00427 401 427 S00427 2282 DSE1046547 PATEL VIJAY BABUNANDAN 84.08 87.67 74.38 63.27 82.33 62.67 80.36 80.67 91.69 89.00 1 32 S00032 103 7 S00007 2287 DSE1007639 KHANZODE ADIT DILIP 84.33 4 426 S00426 401 426 S00426 2281 DSE1035593 KOTHMIRE JAYESH HEMANT 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 80 of 1107 Provisional Merit List .40 52.33 82.38 58.27 56.00 92.67 94.39 72.38 81.38 81.00 3 1751 S01751 301 804 S00804 2279 DSE1008041 MOHITE ASHISH DILIP 84.39 75.38 78.40 59.38 83.67 91.33 86.00 4 429 S00429 401 429 S00429 2284 DSE1010435 JYOTI BAPU AHIRE 84.00 4 435 S00435 401 435 S00435 2296 DSE1024670 SHERKAR YUGANDHARA MADHUKAR 84.00 94.67 3 1753 S01753 304 110 S00110 2286 DSE1036552 PATIL SONALI TUKARAM 84.38 62.00 4 423 S00423 401 423 S00423 2276 DSE1045718 SAWANT SHIVAJI DAMODAR 84.33 90.33 4 434 S00434 401 434 S00434 2294 DSE1007504 KULKARNI AKSHAY PUNDARIKAKSHA 84.00 64.00 82.36 80.62 95.00 3 1756 S01756 302 822 S00822 2295 DSE1018553 SHITOLE 84.93 68.00 94.67 4 424 S00424 401 424 S00424 2277 DSE1024912 HABIB SHITAL RAJU 84. Mumbai ABHIJEET SHARAD SLGMN: State Level General Merit Number.46 94.36 84.77 93. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 66.73 72.27 46.00 3 1755 S01755 302 821 S00821 2290 DSE1047815 LABDE VIRAJ ATMARAM 84.38 72.60 76.00 80.69 96.38 75.67 90.67 94.33 92.00 4 428 S00428 401 428 S00428 2283 DSE1008055 SAKPAL SAURABH MARUTI 84.62 98.39 89.67 4 432 S00432 401 432 S00432 2292 DSE1018734 CHIKHALE SHEKHAR JANARDAN 84.33 4 433 S00433 401 433 S00433 2293 DSE1024751 SHELAR VISHAL GORAKH 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1749 S01749 301 803 S00803 2275 DSE1045719 SAID ASHISH GENBHAU 84.00 4 425 S00425 401 425 S00425 2280 DSE1021399 DAVANGAVE BHAGVAT MADHAV 84.

85 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2300 DSE1018011 BHAGDEWANI PRIYA SURESH 84.08 83.33 92.33 86.00 4 437 S00437 401 437 S00437 2325 DSE1009271 DANVALE TEJASVINI BAJIRAO 84.46 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 76.23 87.87 74.00 3 1778 S01778 301 814 S00814 2320 DSE1009587 JOSHI ASHWINI ANIL 84.00 3 1781 S01781 301 817 S00817 2323 DSE1032730 BARAI SHASHANK RAJENDRA 84.67 74.36 76.00 3 1784 S01784 301 820 S00820 2328 DSE1010365 THORAT RUTUJA BHALCHANDRA 84.67 86.33 80.00 89.00 1 33 S00033 102 8 S00008 Legends Used : DTE.92 93.00 3 1764 S01764 302 830 S00830 2306 DSE1007900 CHAVAN VIDYA SURESH 84.77 88.00 3 1780 S01780 301 816 S00816 2322 DSE1022457 ATPADKAR MAYA ATMARAM 84.32 72.46 96.69 81.00 2 69 S00069 201 69 S00069 2301 DSE1024648 LUTADE TRUSHA RAJENDRA 84.31 84.33 85.00 3 1770 S01770 301 806 S00806 2312 DSE1035792 KALWAR JAYESH KRISHNAKUMAR 84.36 72.33 85.00 3 1774 S01774 301 810 S00810 2316 DSE1043003 KORDE RUPALI DIPAKRAO 84.85 95.00 3 1766 S01766 302 832 S00832 2308 DSE1043736 MAURYA KRISHNA LALCHAND 84.67 90.31 92.33 84.33 2 70 S00070 201 70 S00070 2302 DSE1034374 JOSHI KANCHAN RAVINDRA 84.67 94.00 3 1775 S01775 301 811 S00811 2317 DSE1021425 UPLENCHWAR PRAJAKTA PRADEEP 84.33 75.36 69.34 67.92 88.00 3 1773 S01773 301 809 S00809 2315 DSE1024891 SHEWALE GANESH P 84.34 81.36 77.36 77.33 78.33 92.47 62.67 54.36 77.33 3 1762 S01762 302 828 S00828 2304 DSE1034288 MENGHRAJANI MANISHA GULAB 84.33 76.36 68.31 82.67 3 1768 S01768 302 834 S00834 2310 DSE1041658 MACHADO STEPHINA SEBESTIAN 84.00 90.34 82.60 84.87 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 81 of 1107 Provisional Merit List .85 84.92 98.15 96.36 73.00 3 1765 S01765 302 831 S00831 2307 DSE1026124 TAYADE SHITAL CK 84.00 3 1763 S01763 302 829 S00829 2305 DSE1010377 JAGTAP PALLAVI SATISH 84.32 80.62 98.33 88.32 88.36 73.00 3 1777 S01777 301 813 S00813 2319 DSE1041214 BANG ANIKET NANDALAL 84.00 4 436 S00436 401 436 S00436 2324 DSE1002024 JADHAV VISHAL VASANT 84.00 82.33 94.00 3 1776 S01776 301 812 S00812 2318 DSE1008724 GURNASINGHANI SANGEETA NARENDRA 84.00 86.67 86.08 82.00 90.00 79.00 94.23 96.00 66.27 68.34 79.34 86.67 81.00 3 1782 S01782 301 818 S00818 2326 DSE1010279 MAHASHABDE RAJESHWARI MAYUR 84.67 94.00 3 1761 S01761 302 827 S00827 2303 DSE1036992 SUTAR GURUPRASAD ANANDARAO 84.00 87.00 3 1767 S01767 302 833 S00833 2309 DSE1025239 THAKRE HEMANT DHANRAJ 84.33 85.31 90.00 3 1771 S01771 301 807 S00807 2313 DSE1040416 JADHAV VISHAL LAXMAN 84.33 79.40 63.34 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 98.00 3 1783 S01783 301 819 S00819 2327 DSE1009707 PATHAN KALIMKHAN AJIJKHAN 84.00 3 1769 S01769 301 805 S00805 2311 DSE1005774 CHAUHAN POOJA BHUSHANSINGH 84.00 3 1779 S01779 301 815 S00815 2321 DSE1043918 RAIYANI PRATIK VALLABHDAS 84.38 96.69 90.33 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 86.67 80.00 3 1772 S01772 301 808 S00808 2314 DSE1035889 DAMANIA RAJ JASHWANT 84.08 83.46 85.00 88.31 84.36 63.

33 77.33 93.33 85.00 86.00 3 1811 S01811 301 834 S00834 Legends Used : DTE.31 88.31 88.28 78.20 96.67 4 438 S00438 401 438 S00438 2344 DSE1040021 KADRI UZMA MOHAMMADNOOR 84.00 3 1791 S01791 302 839 S00839 2337 DSE1016821 SHAIKH ARSHI ABBAS 84.67 86.00 3 1793 S01793 302 841 S00841 2339 DSE1004327 KHOT ROHIT SHEETAL 84.62 94.67 90.33 3 1804 S01804 301 827 S00827 2351 DSE1043815 SATAM VAIBHAV VASUDEV 84.69 90.30 82.28 60.33 78.28 76.33 89.28 79.00 3 1792 S01792 302 840 S00840 2338 DSE1025206 INGOLE RUTVIKA VASANT 84.00 3 1790 S01790 302 838 S00838 2335 DSE1032359 CHIPPA AMBIKA NARSING 84.00 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2329 DSE1016877 PATEL DEEPAK HASMUKH 84.15 82.30 74.30 77.31 81.23 86.33 66.69 97.28 81.31 75.00 3 1810 S01810 301 833 S00833 2357 DSE1002194 KALBHOR SWAPNIL SAHEBRAO 84.85 88.67 91.00 3 1787 S01787 304 111 S00111 2332 DSE1019881 TIKAR PAWANKUMAR GANESH 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 1801 S01801 301 824 S00824 2348 DSE1005821 KHAIRNAR APOORVA GIRIDHAR 84.67 85.00 3 1798 S01798 301 821 S00821 2345 DSE1048070 RANE TEJAS PRAMOD 84.33 90.15 92.30 78.00 3 1800 S01800 301 823 S00823 2347 DSE1005376 DUDHANE SNEHA UTTAM 84.28 86.33 3 1808 S01808 301 831 S00831 2355 DSE1007607 WALIMBE PRACHI KISANRAO 84.33 93.27 71.31 80.28 84.15 88.62 93.30 72.00 3 1809 S01809 301 832 S00832 2356 DSE1043310 NIRMAL AADITI GOPAL 84.00 72.46 82.67 91.08 95.00 71.00 3 1805 S01805 301 828 S00828 2352 DSE1046600 SHINDE PRASANNA SHIVAJI 84.29 89.00 90.30 78.30 68.28 80.30 72.00 3 1794 S01794 302 842 S00842 2340 DSE1037056 SHAIKH AFREEN ANJUM SHAIKH MAJID 84.67 82.67 83.00 86.28 76.00 82.00 77. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 1785 S01785 302 835 S00835 2330 DSE1046164 PRATHAMESH DHANANJAY KENI 84.08 70. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 82 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1788 S01788 304 112 S00112 2333 DSE1016900 OCHANI SWATI RAMESH 84.31 90.31 82.62 92.30 76.23 85.67 73.62 90.00 3 1795 S01795 302 843 S00843 2341 DSE1004509 HANDE ROHIT PRAMODRAO 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 96.00 3 1806 S01806 301 829 S00829 2353 DSE1005858 KULKARNI RUTWIJ PRAMOD 84.28 73.67 95.00 3 1797 S01797 302 845 S00845 2343 DSE1001399 SATKAR ANANDKUMAR ARUN 84.00 94.67 3 1803 S01803 301 826 S00826 2350 DSE1047374 REURE BAMANINGAPPA MALLINATH 84.00 3 1786 S01786 302 836 S00836 2331 DSE1033171 PATIL ASHWINI NANDLAL 84.27 83.00 3 1796 S01796 302 844 S00844 2342 DSE1010267 GAVALI KIRTI BHAUSAHEB 84.00 3 1802 S01802 301 825 S00825 2349 DSE1001299 ADGAONKAR ABHISHEK KIRANRAO 84.62 91.30 65.00 90.28 85.33 81.67 82.67 88.27 80.80 56.69 82.00 88.00 96.00 3 1799 S01799 301 822 S00822 2346 DSE1010300 JAIN KOMAL MAHENDRAKUMAR 84.27 88.00 3 1807 S01807 301 830 S00830 2354 DSE1004692 DIPIKA PRAKASHRAO KASTURE 84.46 61.00 78.00 2 71 S00071 201 71 S00071 2336 DSE1016522 VAIDYA ANUJA SURENDRA 84.00 3 1789 S01789 302 837 S00837 2334 DSE1007886 CHHABRIA AKSHAY SATISHKUMAR 84.

25 77.00 67. MGGMN: Main Group General Merit Number.20 76.25 77.54 82.27 69. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 3 1831 S01831 302 856 S00856 2386 DSE1032877 PATEL HARDIK GORDHANBHAI 84.67 91.24 59.00 3 1825 S01825 302 850 S00850 2380 DSE1048307 VAZREKAR ABHISHEK VINOD 84.00 3 1822 S01822 302 847 S00847 2377 DSE1007665 PUNDE KIMYA SANDEEP 84.00 3 1824 S01824 302 849 S00849 2379 DSE1002084 MORE INDRANIL SUNIL 84.24 80.27 76.27 80.80 60.08 82.67 3 1821 S01821 302 846 S00846 2376 DSE1006402 PATIL ASHWINI SHIVAJIRAO 84.25 70.00 40.00 3 1828 S01828 302 853 S00853 2383 DSE1025156 SANGITRAO SAURABH JAGDISH 84.25 84.33 66.00 82.85 90.67 88.24 58.00 85.00 3 1826 S01826 302 851 S00851 2381 DSE1007742 DESHMUKH MAYURESH SATISH 84.00 3 1814 S01814 304 114 S00114 2361 DSE1043024 TAJANE RAVI DNYANESHWAR 84.00 3 1823 S01823 302 848 S00848 2378 DSE1041552 DSOUZA STEAVE GEORGE 84.00 3 1817 S01817 301 838 S00838 2365 DSE1045502 MAHADIK OMKAR DATTATREY 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 83 of 1107 Provisional Merit List .13 72.24 83.00 88.25 87.08 82.92 86.24 74.24 82.25 68.67 68.07 64.26 71.00 3 1819 S01819 301 839 S00839 2368 DSE1030381 PATIL MAYUR NARENDRASING 84.67 90.27 68.67 3 1813 S01813 304 113 S00113 2360 DSE1041079 RAUT UJWALA SUBHASH 84.24 85.00 3 1827 S01827 302 852 S00852 2382 DSE1022740 84.24 82.00 88.31 85.69 92.00 84.00 78.00 4 442 S00442 401 442 S00442 2372 DSE1031004 NIMBARTE JAYKUMAR BHAURAOJI 84.00 78.00 55.24 79.26 85.25 74.27 78.67 84.92 92.00 3 1818 S01818 304 115 S00115 2366 DSE1038972 NALAWADE NAKUL BAJARANG 84.92 80.67 86.00 85.24 86.77 98.46 91.00 86.00 3 1832 S01832 302 857 S00857 Legends Used : DTE.00 76.38 88.00 74.27 74.00 4 439 S00439 401 439 S00439 2367 DSE1047435 JADHAV GURUDAS BALU 84.25 75.33 93.67 4 443 S00443 401 443 S00443 2373 DSE1026275 RAIKWAD NITIN HARISHCHANDRA 84.27 60.54 94.67 89.67 53.69 92.25 72.00 3 1830 S01830 302 855 S00855 2385 DSE1006574 SHENDE RUPALI DEVIDAS 84.00 3 1820 S01820 301 840 S00840 2369 DSE1035583 CHAUDHARI CHINMAY DINESH 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2358 DSE1045695 MORE ANKITA HARISHCHANDRA 84.67 94. Mumbai PATIL RUCHI VIJAY SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 440 S00440 401 440 S00440 2370 DSE1012494 NIKAM SACHIN KACHARU 84.67 2 72 S00072 201 72 S00072 2362 DSE1003489 DHENGALE SAGAR RAJENDRARAO 84.00 93.24 78.77 74.00 3 1815 S01815 301 836 S00836 2363 DSE1025481 TANDLE PRIYANKA RAMESH 84.54 96.67 60.00 87.00 74.53 56.00 4 444 S00444 401 444 S00444 2375 DSE1038533 BODHE PRIYANKA GAJANAN 84.67 88.00 77.00 4 441 S00441 401 441 S00441 2371 DSE1039360 HATWAR DEEPAK KRISHNARAO 84.23 72.67 84.00 3 1829 S01829 302 854 S00854 2384 DSE1031700 VIJAYVARGIA SUBHIT KAMLESH 84.00 3 1812 S01812 301 835 S00835 2359 DSE1043414 DANDALE PRAVIN SUNILRAO 84.33 91.80 84.00 97.24 62.33 3 1816 S01816 301 837 S00837 2364 DSE1043590 KUNJESH PRADEEP MEHTA 84.33 1 34 S00034 101 18 S00018 2374 DSE1030183 BASTE SAGAR GOVIND 84.

21 83.33 72.19 62.00 97.69 99.33 88.20 76.21 68.00 3 1851 S01851 302 866 S00866 2411 DSE1003488 TAMGADGE BHARTI VISHVANATH 84.67 3 1848 S01848 302 863 S00863 2408 DSE1043904 YADAV DILIPKUMAR LALBAHADUR 84.18 75.67 82.33 97. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 92.60 76.67 94.40 71.23 93.67 2 73 S00073 201 73 S00073 2401 DSE1013185 PRAVIN PADMAKAR WANI 84.19 66.00 69.33 89.16 75.18 76.21 80.00 71.00 3 1841 S01841 301 848 S00848 2396 DSE1043926 MANE AMRUTA LAXMAN 84.85 91.18 76.19 90.00 3 1836 S01836 301 843 S00843 2391 DSE1048334 WALAVALKAR AKSHAY SHYAM 84.18 73.00 3 1850 S01850 302 865 S00865 2410 DSE1028793 SHELKE TRUPTI SHESHRAO 84.31 84.00 4 445 S00445 401 445 S00445 2399 DSE1009255 BANGAR PRAGATI ARUN 84.18 76.08 45.46 85.33 72.33 3 1855 S01855 302 870 S00870 2415 DSE1015751 VAJIR ASHISHKUMAR MAHENDRABHAI 84.19 74.00 3 1834 S01834 301 841 S00841 2389 DSE1032229 PATIL VINAY CHANDRASHEKHAR 84.67 77.77 81.40 78.93 70.62 84.00 74.19 72.15 94.33 3 1845 S01845 302 860 S00860 2402 DSE1005883 CHAVAN SWAPNIL SANJAY 84.00 3 1837 S01837 301 844 S00844 2392 DSE1044976 SHARMA RENU KRISHAN 84.18 60.33 72.13 56.31 81.19 77.00 3 1835 S01835 301 842 S00842 2390 DSE1047641 KOTAME BHAGYASHRI BHAGAWAN 84.13 52.00 3 1844 S01844 304 116 S00116 2400 DSE1041579 SHREYANS MAHESH DODIA 84.00 88.67 79.00 3 1833 S01833 302 858 S00858 2388 DSE1013141 DIGHE MAYUR DATTARAM 84.54 82.21 88.19 81.18 78.00 3 1842 S01842 301 849 S00849 2397 DSE1006058 KALE AJINKYA PRAVIN 84.33 4 448 S00448 401 448 S00448 2405 DSE1034381 SHIRUDE ANIKET PRAKASH 84.67 3 1840 S01840 301 847 S00847 2395 DSE1030178 SAYYAD IMRAN SUBHAN 84.00 3 1838 S01838 301 845 S00845 2393 DSE1035535 BHANDARI DEEPA ANAND 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 68.20 73.47 60.00 3 1853 S01853 302 868 S00868 2413 DSE1021082 BIRADAR DIPIKA ASHOK 84.00 3 1847 S01847 302 862 S00862 2407 DSE1035611 AHIR ASHOK LALITBHAI 84.21 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 84 of 1107 Provisional Merit List .00 4 446 S00446 401 446 S00446 2403 DSE1047804 KHOND MILIND BHIMRAJ 84.00 3 1846 S01846 302 861 S00861 2406 DSE1045870 JOSHI BHANUBHAKATA LOKMAN 84.67 4 447 S00447 401 447 S00447 2404 DSE1047700 GAWALI ABHIJIT DNYANDEV 84.33 81.18 69.54 76.00 72.19 85.21 89.33 88.31 88.00 3 1843 S01843 302 859 S00859 2398 DSE1036633 DOLE ABHINANDAN SHARAD 84.23 93.23 87.00 3 1849 S01849 302 864 S00864 2409 DSE1041053 DIKEY PRACHI JIVANRAO 84.93 71.00 82.00 3 1854 S01854 302 869 S00869 2414 DSE1024535 NIKALJE RONAL 84.21 83.87 82.33 70.23 95.00 70.33 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.69 92.18 78.67 67.67 4 449 S00449 401 449 S00449 Legends Used : DTE.33 3 1852 S01852 302 867 S00867 2412 DSE1045760 DIGHE ANUJA VIJAYKUMAR 84.62 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2387 DSE1046185 MHASKE SAMEER SHANTARAM 84.33 95.77 93.67 90.33 90.00 3 1839 S01839 301 846 S00846 2394 DSE1024715 DAREKAR PRATIBHA SAHEBRAO 84.18 65.67 75.33 89.00 87.

00 94.00 83.33 95.67 81.67 84.33 3 1866 S01866 301 858 S00858 2432 DSE1009449 KHARTODE VAIBHAV MARUTRAO 84.00 92.13 88.33 73.14 71.14 82.00 3 1870 S01870 304 118 S00118 2443 DSE1005539 KONDHALKAR ADESH SHANTARAM 84.46 92.00 2 74 S00074 201 74 S00074 2418 DSE1041517 KHOT MAMATA PANDURANG 84.00 91.33 74.14 72.43 86.14 82.13 75.00 88.67 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 85 of 1107 Provisional Merit List .69 70.00 93.00 92.13 91.67 94.00 3 1862 S01862 301 856 S00856 2425 DSE1028884 PALEKAR BHAWANA VIJAY 84.00 4 454 S00454 401 454 S00454 2435 DSE1014737 NEMANE ATUL KAILAS 84.67 90.00 3 1868 S01868 301 859 S00859 2434 DSE1013293 KARNALE PRAVIN SHANKAR 84.38 86.31 90.00 89.00 3 1860 S01860 301 854 S00854 2423 DSE1002450 TAWARE DHANASHREE SANJAY 84.13 85.33 84.00 95.23 84.00 3 1867 S01867 302 872 S00872 2433 DSE1019978 MAHALLE PRAVIN DATTARAO 84.00 3 1856 S01856 301 850 S00850 2419 DSE1016978 VITHLANI CHINTAN VIJAY 84.38 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2416 DSE1046315 CHATUR DHAIRYASHEEL RAJENDRA 84.13 77.00 4 453 S00453 401 453 S00453 2431 DSE1021126 JADHAV VILAS GANESHRAO 84.15 82.46 98.69 96.77 94.00 4 459 S00459 401 459 S00459 2442 DSE1018030 BHUTADA LOKESH GHANSHAMDAS 84.69 96.00 79.67 65.16 56.00 4 450 S00450 401 450 S00450 2417 DSE1046373 SALVI KRUNAL RAJESH 84.47 89.92 76.00 3 1869 S01869 301 860 S00860 2441 DSE1033261 PATIL CHETAN SUBHASH 84.13 84.14 80.00 92.00 72.00 3 1865 S01865 304 117 S00117 2429 DSE1029519 DESAI DIGVIJAY SUNIL 84.67 91.00 88.08 84.67 86.13 77.00 3 1857 S01857 301 851 S00851 2420 DSE1044680 RELKAR SHITAL GANESH 84.13 90.00 3 1872 S01872 301 862 S00862 Legends Used : DTE.67 39.13 85.31 98.13 76.00 4 456 S00456 401 456 S00456 2437 DSE1035896 VARIAVA KARAN RAJENDRA 84.13 85.46 98.77 88.92 82.00 90.00 92.14 77.00 74.00 4 451 S00451 401 451 S00451 2428 DSE1009257 JADHAV PRIYANKA RAJENDRA 84.07 77.67 93.00 4 452 S00452 401 452 S00452 2430 DSE1019218 KHADE PRADIP NAMDEV 84.00 4 458 S00458 401 458 S00458 2440 DSE1023499 ACHINTYA JAIN 84.67 88.33 70.13 84.00 84.00 4 457 S00457 401 457 S00457 2438 DSE1029869 POWAR KISHOR KRISHNAT 84.00 3 1861 S01861 301 855 S00855 2424 DSE1047382 AUTADE DHANASHRI SOMNATH 84.67 82.13 76. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.13 87.00 3 1858 S01858 301 852 S00852 2421 DSE1009670 CHAVAN UDAY GAJENDRA 84.13 77.14 80.33 3 1871 S01871 301 861 S00861 2444 DSE1005904 RAJHANSA ANVAY RAJENDRA 84.00 3 1859 S01859 301 853 S00853 2422 DSE1035822 CHOTALIYA HIREN PRABUDAS 84.13 88.93 73.67 3 1864 S01864 301 857 S00857 2427 DSE1009060 CHAVAN SUMIT SHARADRAO 84.13 72.46 80.08 94.00 4 455 S00455 401 455 S00455 2436 DSE1026005 BATRA BHARATBHUSHAN GOVINDLAL 84.00 3 1863 S01863 302 871 S00871 2426 DSE1006214 KHARADE MONICA DEEPAK 84.13 78.33 96.00 1 35 S00035 103 8 S00008 2439 DSE1024710 BHUJBAL MOHAN KONDIBA 84. MGGMN: Main Group General Merit Number. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.13 84.67 96.13 80.

92 88.00 3 1894 S01894 301 870 S00870 Legends Used : DTE.00 3 1884 S01884 302 881 S00881 2459 DSE1002334 DIVEKAR PRAMOD RAMESH 84.00 79.23 92.67 84.07 75.33 34.00 3 1878 S01878 302 876 S00876 2452 DSE1002479 DIMBLE POONAM ROHIDAS 84.67 96.12 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 3 1888 S01888 302 885 S00885 2468 DSE1003181 PATIL SUMIT RAVINDRA 84.33 84.00 78.13 65.12 68.08 92.67 4 461 S00461 401 461 S00461 2463 DSE1004591 GHATOL ROSHAN DEOBAJI 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2445 DSE1041435 KHAIRKAR TUSHAR POMKUMAR 84.12 81.15 91.33 80.12 75.47 47.00 3 1876 S01876 302 874 S00874 2450 DSE1046551 BHATIA MANOJ HASSANAND 84.00 3 1893 S01893 301 869 S00869 2473 DSE1000356 PATIL KIRAN VIJAY 84.08 82.67 4 462 S00462 401 462 S00462 2466 DSE1046285 PATIL ASHWINI SAMBHAJI 84.00 3 1887 S01887 302 884 S00884 2464 DSE1016778 RAWOOT ZAKARIYA AYYUB 84.23 92.13 55.67 87.12 70.80 65.00 3 1881 S01881 302 879 S00879 2455 DSE1006459 BHUSALE NAVNATH SHIVRAJ 84.67 88.07 77.33 86.33 70.00 3 1886 S01886 302 883 S00883 2462 DSE1029531 PATIL SAGAR CHANDRAKANT 84.07 83.73 86.08 85.67 85.07 72.67 74.00 3 1875 S01875 302 873 S00873 2449 DSE1022707 LUDBE PRAVRUSHA RAMAKANT 84.12 69.00 76.00 90.00 2 75 S00075 201 75 S00075 2446 DSE1009932 JAIN SANDEEP NARSING 84.67 89.20 63.27 82.12 71.13 70.00 3 1880 S01880 302 878 S00878 2454 DSE1019726 TAYADE SHRIKANT DIGAMBAR 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.10 71. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 86 of 1107 Provisional Merit List .67 3 1883 S01883 301 864 S00864 2458 DSE1025044 BANERJEE AMRITA ASIT BARAN 84.67 86.85 89.08 84.80 84.33 82.38 97.00 3 1891 S01891 301 867 S00867 2471 DSE1003004 KANDALKAR TUSHAR RADHESHAM 84.07 84.67 97.00 3 1877 S01877 302 875 S00875 2451 DSE1003475 SHIRADKAR MONALI SAMBHA 84.00 3 1873 S01873 304 119 S00119 2447 DSE1047359 GADHAVE GANESH SHIVAJI 84.67 3 1885 S01885 302 882 S00882 2461 DSE1013469 KHAN FAHAD MOHD AFZAL 84.80 89.00 88.13 64.00 95.07 82.33 82.12 80.33 88.67 87.77 74.00 1 36 S00036 101 19 S00019 2465 DSE1038669 MAHADIK VINIT VIJAYSINH 84.00 3 1879 S01879 302 877 S00877 2453 DSE1028609 SHETE SAIPRASAD GANPAT 84.00 3 1889 S01889 301 865 S00865 2469 DSE1008725 MAKHIJA NITIKA MAHESHLAL 84.12 72.54 84.33 3 1874 S01874 301 863 S00863 2448 DSE1032616 DESAI TEJ YOGESH 84.33 80.67 90.62 82.12 85.00 93.12 67.12 79.12 79.00 2 76 S00076 201 76 S00076 2460 DSE1019351 DATTATRAYA JAGANNATH PATIL 84.85 88.23 84.40 78.07 80.00 4 460 S00460 401 460 S00460 2457 DSE1001160 NAGARE YOGESH VITTHALRAO 84.08 52.00 69. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 1892 S01892 301 868 S00868 2472 DSE1035798 TUSCANO MACKMIL MICHAEL 84.33 4 463 S00463 401 463 S00463 2467 DSE1046186 SURYAVANSHI SHEETAL SHANTILAL 84.00 3 1882 S01882 302 880 S00880 2456 DSE1038589 PATANKAR KIRAN BALKRISHNA 84.12 78.87 67.62 87.12 71.92 96.67 53.54 96.00 3 1890 S01890 301 866 S00866 2470 DSE1043299 GULHANE AKASH RAMESHRAO 84.33 85.12 74.33 76.

92 87.06 81.06 84.07 71.67 76.00 88.00 3 1911 S01911 302 897 S00897 2496 DSE1001466 CHENDKE DISHA DEEPAK 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.06 78.06 78.00 4 464 S00464 401 464 S00464 2478 DSE1029501 PATIL VINAYAK VITTHAL 84.06 81.00 90.62 96.00 88.00 83.06 78.33 3 1902 S01902 302 888 S00888 2483 DSE1006353 RANDIVE ARCHANA SURESHRAO 84.07 73.53 68.73 66. MGGMN: Main Group General Merit Number.92 92.23 82.06 81.69 96.67 87.80 74.08 91.00 3 1912 S01912 302 898 S00898 2497 DSE1005829 DESHMUKH MAYURESH SHRIPAD 84.92 90.00 3 1904 S01904 302 890 S00890 2487 DSE1028885 PATIL AKASH MADHUKAR 84.00 3 1907 S01907 302 893 S00893 2491 DSE1043849 PANDEY BADRI VISHAL NARAYAN DUTT 84.00 92.38 93.00 3 1900 S01900 302 887 S00887 2481 DSE1029700 KILLEDAR VIJAY BHIMRAO 84.06 83.73 82.06 73.00 3 1905 S01905 302 891 S00891 2488 DSE1035812 NAGESHKAR PRATHAMESH NARENDRA 84.33 96.00 4 465 S00465 401 465 S00465 2485 DSE1018022 MAHANKAR PUNIT VILAS 84.06 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2474 DSE1022487 CHAVAN SUHAS PRALHAD 84.00 80.00 3 1913 S01913 302 899 S00899 2499 DSE1036642 KAWATHE AMARJEET SHIVAJI 84.67 82.85 92.00 3 1896 S01896 301 872 S00872 2476 DSE1033249 PATIL PUNAM NITINCHANRDA 84.00 76.06 87.06 82.54 97.00 3 1903 S01903 302 889 S00889 2484 DSE1046928 MAHAJAN MAYUR RAJENDRA 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.08 87.33 94.67 4 468 S00468 401 468 S00468 2495 DSE1008658 YADAV PRAMODKUMAR SAHDEV DHUNNI DEVI 84.33 89.00 91.73 80.00 3 1915 S01915 301 876 S00876 2501 DSE1009043 MULIK MONICA HIMMAT 84.00 3 1908 S01908 302 894 S00894 2492 DSE1034211 CHAVAN SNEHAL HINDURAO 84.00 3 1914 S01914 301 875 S00875 2500 DSE1048403 PRIYANKA PRADIP PAHADE 84.00 3 1909 S01909 302 895 S00895 2493 DSE1029884 KHOT MADHURI VIKRAM 84.06 72.06 85.00 75.33 3 1895 S01895 301 871 S00871 2475 DSE1046464 CHARANIYA AZIM SALIM 84.00 4 467 S00467 401 467 S00467 2489 DSE1012348 KHAIRNAR ROHIT ANAND 84.67 94.00 3 1916 S01916 301 877 S00877 Legends Used : DTE.67 3 1897 S01897 301 873 S00873 2477 DSE1014121 SHARMA JITENDRA AMARCHAND 84.00 96.06 85.00 86.46 65.06 82.77 82.67 3 1898 S01898 304 120 S00120 2479 DSE1016788 JAIN NITIN PUKHARAJ 84.00 3 1906 S01906 302 892 S00892 2490 DSE1031751 MUDPALLIWAR RAHUL BHASKARRAO 84.06 83.23 88.06 72.20 87.67 82.67 96.00 3 1901 S01901 301 874 S00874 2482 DSE1032397 SHINGADE ANJALI ASHOK 84.33 87.00 97.67 78.73 84.15 72.33 86.07 74.00 3 1899 S01899 302 886 S00886 2480 DSE1022317 KOLI ASHWINI BHAUSAHEB 84.00 91.00 78.06 81.00 91.06 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 87 of 1107 Provisional Merit List .69 86.00 4 469 S00469 401 469 S00469 2498 DSE1003054 PANDE SHRUTI SURESH 84.33 75.06 86.00 3 1910 S01910 302 896 S00896 2494 DSE1004232 SAGAR SUBHASH SUTAR 84.00 4 466 S00466 401 466 S00466 2486 DSE1032635 DAVDA JIGAR JAYESHKUMAR 84.54 97.77 97.33 94.33 84.06 73.33 89.15 89.00 88.00 98.

54 98.00 2 78 S00078 201 78 S00078 2519 DSE1012328 DHOBLE RAHUL EKNATH 84.00 3 1932 S01932 301 890 S00890 2525 DSE1007269 SHARMA NISHANT RAJKUMAR 84.00 3 1922 S01922 301 882 S00882 2511 DSE1039511 PATIL SHITAL SATISH 84.00 85.08 92.00 87.00 4 470 S00470 401 470 S00470 2505 DSE1007971 SHINGARE MAYUR ATMARAM 84.85 82.00 3 1920 S01920 302 900 S00900 2509 DSE1012344 AHER YOGESH RAJENDRA 84.00 85.00 3 1929 S01929 301 888 S00888 2522 DSE1012621 VALECHA ALKA AMARLAL 84.67 88.00 79.15 91.00 3 1925 S01925 301 885 S00885 2514 DSE1033331 SETHIYA MAYUR RAJESHKUMAR 84.08 95.54 87.00 79.67 92.00 3 1933 S01933 302 902 S00902 2527 DSE1009333 PANGARE SNEHA MANOHAR 84.15 93.00 79.00 3 1923 S01923 301 883 S00883 2512 DSE1020575 HOLKAR UDDHAV SHEKU 84.67 92.00 85.00 84.00 3 1935 S01935 302 904 S00904 2529 DSE1028590 KHOPOLIWALA TAHER ASHIQ 84.67 96.00 80.00 83.08 91.33 95.00 93.33 86.85 95.00 4 475 S00475 401 475 S00475 2526 DSE1003113 RUMALE PRIYANKA SOPANRAO 84.33 84.00 3 1918 S01918 301 879 S00879 2504 DSE1022494 KOKATE SURAJ VIJAY 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 1921 S01921 301 881 S00881 2510 DSE1041423 GILALKAR SAURABH SUNIL 84.00 77.00 84.15 89.33 89.67 72.69 87.00 3 1927 S01927 304 121 S00121 2518 DSE1022096 POTADAR SWAPNAGANDHA SUHAS 84.00 3 1930 S01930 302 901 S00901 2523 DSE1012393 SAYYED SALMAN ANIS 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 88 of 1107 Provisional Merit List .69 92.33 95.08 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2502 DSE1048352 THOKAL MADHAVI ANIL 84.00 3 1936 S01936 301 891 S00891 2530 DSE1035829 DUBEY AAKASH OMPRAKASH 84.33 92.00 87.00 95.33 97.00 80.00 2 77 S00077 201 77 S00077 2507 DSE1039248 BANSAL NIKHIL SUNIL 84.00 81.00 93.67 83.85 86.00 2 79 S00079 201 79 S00079 Legends Used : DTE.67 83.31 98.92 88.33 94.00 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 91.23 86.00 78.54 92.00 81.00 4 473 S00473 401 473 S00473 2517 DSE1036563 GHATGE ADITYA PRAKASH 84.23 89.00 81.40 88.31 91.00 86.00 86.00 3 1931 S01931 301 889 S00889 2524 DSE1019932 BABYRUBINA ASHFAQUE SHAH 84.00 86.15 87.69 92.00 3 1926 S01926 301 886 S00886 2515 DSE1019300 PATIL PRADIP ASHOK 84.33 92.00 3 1924 S01924 301 884 S00884 2513 DSE1010092 PANCHAKSHARI POOJA KISHOR 84.00 87.00 3 1919 S01919 301 880 S00880 2506 DSE1022911 CHHATRE ADITYA JAYANT 84.33 87.00 92.33 90.92 96.15 93.00 3 1928 S01928 301 887 S00887 2521 DSE1020576 WANI PAVAN KISHOR 84.00 4 471 S00471 401 471 S00471 2508 DSE1013114 MITHBAVKAR SIDDESHWAR RAMESH 84.00 85.00 4 474 S00474 401 474 S00474 2520 DSE1022868 SAKPAL YOGESH VITHOBA 84.54 94.00 83.00 81.00 84.00 99.33 89.00 4 472 S00472 401 472 S00472 2516 DSE1020520 KHEKALE ANIL KESHAVRAO 84.00 86.08 93.00 3 1934 S01934 302 903 S00903 2528 DSE1019488 SANDE SAUFIYA SIKANDAR 84.00 3 1917 S01917 301 878 S00878 2503 DSE1032984 LOTANKAR PRAJAKTA SUNIL 84.00 94.00 81.33 91.33 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 83.33 89.33 91.

33 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 78.00 3 1942 S01942 301 895 S00895 2541 DSE1032759 BUNDE AMIT SURESH 84.67 85.67 95.38 87.00 2 81 S00081 201 81 S00081 2547 DSE1016695 SHINDE SHASHANK SHRIKANT 84.00 72.00 74.08 93.94 83.00 3 1952 S01952 302 911 S00911 2556 DSE1012343 AHER NITISH GANGADHAR 83.38 93.00 81.00 3 1939 S01939 301 893 S00893 2535 DSE1015566 SURVE JASIM MAQBOOL 84.67 60.46 91.33 96.67 88.33 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 89 of 1107 Provisional Merit List .00 3 1950 S01950 301 900 S00900 2554 DSE1018526 ANARSE SACHIN DNYANDEO 83.00 71.00 94.08 88.00 4 479 S00479 401 479 S00479 2538 DSE1040338 HATTE SUNIL RAJKUMAR 84.00 3 1940 S01940 302 906 S00906 2539 DSE1010157 WELKAR NIKITA VILAS 84.00 3 1949 S01949 301 899 S00899 2553 DSE1001463 BRAMHA VIKAS NAMDEV 83.00 3 1941 S01941 301 894 S00894 2540 DSE1025486 ANJU R 84.67 90.00 3 1938 S01938 302 905 S00905 2534 DSE1032538 MANTRI SUPRIYA DINESH 84.00 71.62 86.33 3 1947 S01947 301 898 S00898 2550 DSE1014765 SIKCHI AMRUTA ATULKUMAR 83.00 56.33 74.00 57.94 83.00 86.94 84.00 78.00 74.00 62.00 65.94 85.33 65.31 76.67 89.00 97.69 82.33 74.00 4 477 S00477 401 477 S00477 2536 DSE1009667 PAWAR SAGAR BALKRISHNA 84.77 90.00 67.00 97.00 73.94 81.33 88.33 4 481 S00481 401 481 S00481 2548 DSE1031765 HAJARE ONKAR SHYAMRAO 84.00 78.92 57.07 92.00 3 1945 S01945 301 897 S00897 2545 DSE1044711 SHINDE AMBADAS DATTATRAY 84.67 68.00 3 1943 S01943 302 907 S00907 2542 DSE1007583 RAI SHASHIPRIYA HIRANAND 84.23 88.33 55.33 80.23 84.94 82.67 78.67 97.00 76.00 73.62 82.20 57.00 77.00 73.67 4 480 S00480 401 480 S00480 2544 DSE1000915 GUPTA RASIKA BALRAJ 84.15 87.00 84.15 94.62 78.00 3 1951 S01951 302 910 S00910 2555 DSE1040005 MORE VRUSHALI SHIVAJI 83.00 3 1954 S01954 305 16 S00016 2558 DSE1047848 CHAUDHARI JAYDEEP RAMCHANDRA 83.94 86.00 63.00 76.33 57.00 74.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2531 DSE1043629 TIWARI AMIT DEVENDRA 84.00 3 1937 S01937 301 892 S00892 2533 DSE1007941 SAWANT HARSHAL RAJENDRA 84.71 48.00 2 80 S00080 201 80 S00080 2546 DSE1034532 UTTARWAR AMOL RAMESHRAO 84.00 3 1946 S01946 302 908 S00908 2549 DSE1024032 MUJAWAR SURAJ YAKUB 83.33 97.94 87.47 74.00 4 476 S00476 401 476 S00476 2532 DSE1009924 BHAT ADITYA SHRIKARA 84.54 86.15 80.46 88.00 3 1953 S01953 301 901 S00901 2557 DSE1014552 DHADGE KOMAL BALASAHEB 83.67 81.00 4 483 S00483 401 483 S00483 Legends Used : DTE.00 79.00 3 1944 S01944 301 896 S00896 2543 DSE1022901 GUPTA VIKASPRASAD RAMTAHAL 84.94 82.46 94.00 3 1948 S01948 302 909 S00909 2551 DSE1012365 KOTHAWADE GAURAV KRUSHNA 83.00 4 478 S00478 401 478 S00478 2537 DSE1006881 GOTMARE PRASAD ARUN 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.94 82.00 4 482 S00482 401 482 S00482 2552 DSE1036880 BHOGATE VYANKTESH ALIAS PRAVIN RAMESH 83.00 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.

62 82.94 70.00 3 1969 S01969 301 903 S00903 2579 DSE1035978 SHAH HARSHIL DINESH 83.92 81.00 79.00 3 1966 S01966 302 917 S00917 2575 DSE1041489 TAYADE SHRADDHA BABURAO 83.93 80.94 60.94 60.94 68.94 59.23 96.00 3 1975 S01975 301 909 S00909 2585 DSE1003924 MATHPATI ARATI SURESH 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.15 79.00 3 1959 S01959 302 913 S00913 2566 DSE1045824 DONGARE SACHIN LAXMAN 83.67 89.93 79.94 70.00 4 487 S00487 401 487 S00487 2577 DSE1046580 NAWATHYE DURGESH PRAKASH 83.92 94.94 80.93 75.60 55.54 83.93 78.20 52.00 3 1974 S01974 301 908 S00908 2584 DSE1016241 PAUL AMITKUMAR BHARAT 83.00 72.38 96.93 88.00 4 485 S00485 401 485 S00485 2569 DSE1015582 TRIPATHI SUMIT SURESH 83.00 1 37 S00037 101 20 S00020 2565 DSE1045543 FAKATKAR PAWANKUMAR LAXMAN 83.67 67.77 98.00 3 1973 S01973 301 907 S00907 2583 DSE1026475 CHETANA SURESHRAO KORDE 83.00 59.85 87.62 84.67 85.85 72.33 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2559 DSE1036829 DHANAL SHRADHA SUNIL 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 86.77 88.33 64.93 71.00 86.00 4 484 S00484 401 484 S00484 2562 DSE1003210 KATKAMWAR PRANAV RAJENDRA 83.62 80.00 3 1971 S01971 301 905 S00905 2581 DSE1026470 GHUMDE DISHA RAMESH 83.93 81.85 85.00 3 1961 S01961 305 18 S00018 2568 DSE1028994 NARAYANKAR DAWALMALIK UMAKANT 83.33 4 486 S00486 401 486 S00486 2573 DSE1036798 DANGE ONKAR TANAJI 83.00 3 1972 S01972 301 906 S00906 2582 DSE1034187 NAIK DEEKSHA DINKAR 83.54 90.67 93.94 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 90 of 1107 Provisional Merit List .33 48.54 96.00 3 1963 S01963 302 915 S00915 2571 DSE1007236 TEJASHRI VASANT ATTARDE 83.00 3 1962 S01962 302 914 S00914 2570 DSE1008820 BODDULA DINESH SATYANARAYANA 83.00 51.67 83.00 79.00 3 1976 S01976 301 910 S00910 2586 DSE1005266 UPADHYE PARAG SURESH 83.00 3 1970 S01970 301 904 S00904 2580 DSE1010119 BEJEKAR RAJASHREE BALASAHEB 83.67 87.94 77.94 75.20 70.93 85.94 80.00 3 1965 S01965 304 125 S00125 2574 DSE1007914 PATIL RAVINDRA DAGDU 83.38 71.00 3 1968 S01968 301 902 S00902 2578 DSE1019525 DESHPANDE RASHMI VIJAY 83.33 69.94 70.94 80.00 3 1956 S01956 304 123 S00123 2561 DSE1000477 BHOSALE PRASAD ANIL 83.93 83.33 3 1960 S01960 305 17 S00017 2567 DSE1016736 SURYAWANSHI KHANDERAO ASHOK 83.00 3 1964 S01964 302 916 S00916 2572 DSE1029608 CHAUGULE SUHAS PURANDAR 83.00 3 1978 S01978 301 912 S00912 Legends Used : DTE.00 91.94 78.00 78.33 76.00 94.33 61.00 89.94 63.67 83.93 79.33 91.33 60.62 83.94 73.00 3 1955 S01955 304 122 S00122 2560 DSE1007391 CHAUDHARI VIKAS AVINASH 83.67 3 1967 S01967 302 918 S00918 2576 DSE1013351 SHENDGE GAUTAM PANDIT 83.94 65.33 76.67 89.67 94. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 82.33 77.00 3 1957 S01957 304 124 S00124 2563 DSE1012615 RAIKAR SHIBANI SUNIL 83.33 62.94 65.67 92.00 94.00 3 1958 S01958 302 912 S00912 2564 DSE1007890 SHAIKH ANJUM ISMAIL 83.62 88.00 3 1977 S01977 301 911 S00911 2587 DSE1026545 SHELAR PRAJAKTA PARASHURAM 83.15 88.93 82.60 55.

87 87.93 67.00 3 1982 S01982 301 916 S00916 2592 DSE1008161 MARATHE HRUSHIKESH DATTATRAY 83.88 68.00 3 1985 S01985 304 126 S00126 2596 DSE1009861 UKHADE YOGITA SHIVAJI 83.00 3 2005 S02005 301 922 S00922 Legends Used : DTE.93 71.00 79.67 94.00 3 2000 S02000 304 130 S00130 2612 DSE1040082 HIBARE SNEHAL LAXMAN 83.88 64.67 96.20 65.00 3 1988 S01988 304 127 S00127 2600 DSE1029837 GAONKAR AMITA ANIL 83.15 98.67 3 1991 S01991 305 19 S00019 2603 DSE1016658 ANSARI NAHID IQBAL A RAHIM 83.33 84.00 70.88 75.00 3 1981 S01981 301 915 S00915 2591 DSE1018626 CHORDIA POOJA PRAVIN 83.00 3 2001 S02001 301 918 S00918 2613 DSE1043739 TANVI ARUN RAJPURKAR 83.00 3 2004 S02004 301 921 S00921 2616 DSE1012662 ZOHAIB ABDUL QADIR THAKUR 83.33 3 1979 S01979 301 913 S00913 2589 DSE1024661 PACHANGE TUKARAM NAMDEO 83.33 84.33 90.08 96.47 56.67 91.87 58.67 87.00 3 1987 S01987 302 921 S00921 2598 DSE1040139 SHAIKH MOHAMMEDASIF YUSUF 83.93 67.67 71.88 80.00 3 1984 S01984 301 917 S00917 2594 DSE1016950 PANDEY SACHIN JAGDAMBA PRASAD 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2588 DSE1001616 DHUMAL SHWETALI CHANDRAKANT 83.40 76.69 96.67 95.67 86.00 60.88 74.00 87.38 93.54 94.87 87.00 71.87 86.33 93.67 3 1995 S01995 304 129 S00129 2607 DSE1025242 DHUMAL RAJAT SUNIL 83.67 3 1989 S01989 302 922 S00922 2601 DSE1004391 SUTAKE YOGESH UDAY 83.88 79.92 98.38 89.88 69.67 96.92 86.67 3 1998 S01998 302 928 S00928 2610 DSE1039491 HATWAR MAYUR CHINTAMAN 83.00 3 1994 S01994 302 925 S00925 2606 DSE1006702 GANVIR UJWAL RAJENDRA 83.23 90.33 3 1980 S01980 301 914 S00914 2590 DSE1005639 DHAMALE SARIKA SHIVAJI 83.33 88.00 3 1996 S01996 302 926 S00926 2608 DSE1025034 RAMTEKE PRIYANKA DHANRAJ 83.33 3 1997 S01997 302 927 S00927 2609 DSE1048233 JADHAV SAGAR SHANKAR 83.33 95.88 90.00 3 1990 S01990 302 923 S00923 2602 DSE1021380 DANGE SACHIN PUSHPSHIL 83.33 82.88 55.67 71.67 70.92 98.33 73.69 93.88 81.54 90. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 2 82 S00082 201 82 S00082 2599 DSE1046922 MALI SACHIN DILIP 83.67 61.88 86.00 3 1993 S01993 304 128 S00128 2605 DSE1017609 DESARDA PRIYANKA CHANDMAL 83.33 75.87 87.67 94.67 73.88 84.67 92.15 91.00 3 1986 S01986 302 920 S00920 2597 DSE1032083 KULKARNI GAJANAN DIGAMBAR 83.88 91.88 76.73 73.67 68.00 3 1992 S01992 302 924 S00924 2604 DSE1046807 GOSAVI RINKU PARMESHWAR 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 91 of 1107 Provisional Merit List .88 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 64.88 79.00 3 2002 S02002 301 919 S00919 2614 DSE1041532 SWENI MUKESH SHAH 83.33 96.47 57.00 3 1999 S01999 302 929 S00929 2611 DSE1004661 MUDE SUNIL MAROTRAO 83.00 3 1983 S01983 302 919 S00919 2593 DSE1009026 SARODE VARSHA RAMBHAU 83.33 40. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 488 S00488 401 488 S00488 2595 DSE1026478 SWAM PARUL MAHENDRA 83.88 75.31 94.08 78.33 82.87 85.88 75.00 3 2003 S02003 301 920 S00920 2615 DSE1043721 PRIYANK NARESH MEHTA 83.15 94.00 91.88 85.67 80.88 57.27 50.08 72.

82 82.00 3 2008 S02008 301 925 S00925 2620 DSE1043610 SHAH SAGAR DHARMESH 83.33 90.31 74.82 85.33 46. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 2010 S02010 301 927 S00927 2622 DSE1036682 NAIK DHAIRYASHIL ASHOK 83.67 94.82 82.33 3 2019 S02019 301 936 S00936 2638 DSE1034201 VEREKAR MRUGESH UDAY 83.53 70.00 65.62 78.33 95.15 90.00 3 2014 S02014 301 931 S00931 2633 DSE1000873 RAUT AKANKSHA MANGALA 83.00 3 2025 S02025 302 932 S00932 2645 DSE1018882 SAYYED MISBAH SHABBIR 83.33 3 2022 S02022 301 939 S00939 2641 DSE1018568 KAWADE SHRUTI CHANDRAKANT 83.00 80.00 3 2026 S02026 302 933 S00933 Legends Used : DTE.87 84.33 81.67 93.87 80.00 3 2023 S02023 302 930 S00930 2642 DSE1039253 DESHPANDE KETAN ANIL 83.62 91.87 73.86 70.87 67.69 86.00 86.00 3 2012 S02012 301 929 S00929 2626 DSE1039493 SANTOSH KUMAR 83.31 94.00 4 490 S00490 401 490 S00490 2625 DSE1001318 DIVYA MAHAVIR BAFNA 83.86 88.67 3 2021 S02021 301 938 S00938 2640 DSE1044717 JADHAV NISHANTCHANDRA VINAYAKRAO 83.00 93.00 2 83 S00083 201 83 S00083 2644 DSE1002697 MALI JYOTI BABASAHEB 83.87 66.87 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 92.00 73.00 95.85 85.00 4 491 S00491 401 491 S00491 2627 DSE1046828 KANDALKAR YOGESH VITTHAL 83.86 87.86 54.67 4 493 S00493 401 493 S00493 2629 DSE1043009 KAKADE DNYANESHWAR NARHARI 83.31 92.00 3 2007 S02007 301 924 S00924 2619 DSE1021241 BATKULWAR DARSHAN BHAGWAT 83.87 81.87 56.00 3 2017 S02017 301 934 S00934 2636 DSE1012059 BHAMARE ATUL DIPAK 83.85 85.23 92.00 81.86 69.67 87.87 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.31 70.33 4 494 S00494 401 494 S00494 2630 DSE1039488 JAIS PANKAJKUMAR GHANSHYAM 83.00 87.77 92.38 84.86 85.86 72.86 72.00 3 2016 S02016 301 933 S00933 2635 DSE1034200 PARMAR ANJALI ASHOK 83.67 70.67 89.33 92.33 90.87 52.67 36.00 89.67 96.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2617 DSE1019975 JAISWAL MAYUR RADHESHAM 83.00 4 489 S00489 401 489 S00489 2623 DSE1039225 ATUL PANDEY 83.20 95.67 70.77 95.87 78.87 74.33 78.13 60.67 4 492 S00492 401 492 S00492 2628 DSE1019191 AWALKAR VISHAL CHANDRAKANT 83.00 95.85 90.00 3 2015 S02015 301 932 S00932 2634 DSE1002300 HOLE SAYALI SURESH 83.07 62.00 4 495 S00495 401 495 S00495 2631 DSE1013080 JOSHI GAURI NITIN 83.00 3 2024 S02024 302 931 S00931 2643 DSE1002663 CHOUGULE NAGESH ASHOK 83.93 67.40 88.82 80.62 93.85 88.00 3 2009 S02009 301 926 S00926 2621 DSE1035730 VALANI MAYANK ARVINDBHAI 83.67 91.87 73.69 94.67 64.92 95.86 86.38 93.00 3 2011 S02011 301 928 S00928 2624 DSE1001445 GAVHANE SUMEET PRAKASHRAO 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 92 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2006 S02006 301 923 S00923 2618 DSE1032356 JAGTAP BHAGYASHREE BHIMASHANKAR 83.00 3 2013 S02013 301 930 S00930 2632 DSE1007832 YOGITA VILAS PATIL 83.13 62.87 83.33 89.87 73.33 3 2018 S02018 301 935 S00935 2637 DSE1047698 GHUGARKAR PAURNIMA JANARDAN 83.00 84.86 82.00 3 2020 S02020 301 937 S00937 2639 DSE1006582 KADWE ROSHAN NILKANTHRAO 83.67 97.

67 85.00 2 84 S00084 201 84 S00084 2648 DSE1042805 SHETH DEVANSHI HEMANT 83.00 3 2027 S02027 302 934 S00934 2647 DSE1000083 PATIL SAURABH RAMRAO 83.31 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.81 63.33 3 2041 S02041 302 944 S00944 2674 DSE1041538 SONAL RAJESH RAVAL 83.82 73.81 78.00 82.82 78. Mumbai RAJENDRA SLGMN: State Level General Merit Number.81 86.00 4 496 S00496 401 496 S00496 2655 DSE1029879 MISS BOTE ASMITA ANIL 83.00 4 502 S00502 401 502 S00502 2667 DSE1003141 ASUTKAR ASHWINI DEVIDAS 83.81 88.82 77.00 4 498 S00498 401 498 S00498 2662 DSE1018962 SINGH AMIT SARBANAND 83.31 90.08 91.00 73.00 3 2032 S02032 302 938 S00938 2653 DSE1009041 KAMBLE VARSHA YALLAPPA 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 93 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2031 S02031 302 937 S00937 2652 DSE1015018 JADHAV AMOL VIJAY 83.00 91.33 98.81 82.67 96.00 93.85 82.00 91.67 47.67 88.33 74.82 78.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2646 DSE1005929 SAWANT SUSHANT SHRIKANT 83.00 64.80 80.00 3 2029 S02029 301 940 S00940 2650 DSE1032914 PAWAR MADHURI ASHOK 83.81 72.81 75.33 82.00 4 505 S00505 401 505 S00505 2672 DSE1016542 PATIL NEETA NETAJI 83.53 90.00 3 2030 S02030 302 936 S00936 2651 DSE1004600 ANKUSH ISHWARLAL BATRA 83.00 3 2042 S02042 301 944 S00944 Legends Used : DTE.93 34.33 88.00 4 504 S00504 401 504 S00504 2671 DSE1026157 SHARNAGAT GENDLAL SABULAL 83.81 85.67 93.00 4 500 S00500 401 500 S00500 2664 DSE1034268 BHISE PRASHANT SURYABAN 83.69 97.00 3 2035 S02035 301 943 S00943 2657 DSE1041615 SHANKAR NIMISH MADAN 83.00 88.81 80.82 71.00 69.81 82.00 1 38 S00038 101 21 S00021 2668 DSE1034265 VEENA VENUGOPAL 83.00 3 2037 S02037 302 940 S00940 2659 DSE1029995 DESAI TANVI 83.67 70.33 86.00 4 497 S00497 401 497 S00497 2661 DSE1013228 RATHOD AVINASH CHARANDAS 83.80 88.81 58.00 4 503 S00503 401 503 S00503 2670 DSE1026550 SHETE SACHIN RAGHUNATH 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 89.81 85.38 94.85 81.08 82.00 73.00 82.33 3 2038 S02038 302 941 S00941 2665 DSE1001261 CHAVAN GANESH RAOSAHEB 83.81 87.81 67.33 96.81 79.00 3 2039 S02039 302 942 S00942 2669 DSE1030002 BODKE VIVEK PRAKASH 83.67 95.00 2 85 S00085 201 85 S00085 2660 DSE1012141 SONAWANE MUKUND ASHOK 83.81 78.81 46.82 78.33 85.00 91.81 82.81 81.13 80.13 53.67 72.27 66.33 3 2036 S02036 302 939 S00939 2658 DSE1026065 KOTHE PRERNA NAMDEORAO 83.00 3 2033 S02033 301 941 S00941 2654 DSE1019479 GAIKWAD AKSHAY YASHWANT 83.46 95.00 84.00 78.81 77.00 4 501 S00501 401 501 S00501 2666 DSE1046930 SONAWANE YATISH DINKAR 83.33 3 2040 S02040 302 943 S00943 2673 DSE1034267 DARADE DEEPAK VASANT 83.00 3 2034 S02034 301 942 S00942 2656 DSE1010342 SHIRSATH SUJATA RAMDAS 83.00 92.62 99.82 52.00 42.00 85.92 94.00 3 2028 S02028 302 935 S00935 2649 DSE1046142 PAWAR CHINMAY KIRAN 83.33 57.33 4 499 S00499 401 499 S00499 2663 DSE1021369 TRIMBAKWADE MAYUR NARSINH 83.00 82.62 96.54 87.00 84.15 90.33 93.73 42.23 86.81 70.

15 86.80 89.67 3 2058 S02058 301 960 S00960 2692 DSE1041492 MEHATRE SHITAL JAGESHWAR 83.00 3 2055 S02055 301 957 S00957 2689 DSE1047045 SANGOLE POONAM MANOHAR 83.00 3 2064 S02064 302 945 S00945 2698 DSE1046355 PAREKH YOGESH PRABHUDAS 83.00 3 2044 S02044 301 946 S00946 2677 DSE1028616 PARAB RASHMI CHANDRASHEKHAR 83.13 58.33 78.67 3 2060 S02060 301 962 S00962 2694 DSE1040478 DANGE SANDEEP MUKUND 83.79 74.00 88.67 96.67 70.33 4 506 S00506 401 506 S00506 2683 DSE1005706 PINGALE SHWETA MARUTI 83.38 91.80 84.00 3 2053 S02053 301 955 S00955 2687 DSE1046841 PATIL SNEHAL TUKARAM 83.67 94.80 70.33 80.33 82.80 49.67 88.00 3 2065 S02065 301 966 S00966 2700 DSE1001084 JAJAL PRIYANKA SHRINIVAS 83.85 88.15 92.00 3 2048 S02048 301 950 S00950 2681 DSE1025182 SHEGOKAR NILESHKUMAR ASHOKRAO 83.00 3 2043 S02043 301 945 S00945 2676 DSE1021426 DESHMUKH PRIYA SANJAYRAO 83.77 71.33 70.79 76.00 94.33 66.00 3 2057 S02057 301 959 S00959 2691 DSE1006248 BENDSURE SAUNDARYA VIJAYKUMAR 83.76 82.33 3 2051 S02051 301 953 S00953 2685 DSE1034778 KAMANE SATISH SUBHASH 83.00 2 86 S00086 201 86 S00086 2699 DSE1018624 WARTHI NANDINI SAMPAT 83.76 82.47 63.00 3 2054 S02054 301 956 S00956 2688 DSE1003048 TAGADPALLEWAR ABHISHEK UTTAM 83.80 83.79 60.00 90.73 37.79 68.00 84.77 85.33 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 2066 S02066 301 967 S00967 2701 DSE1002061 WALUNJKAR SHALAKA 83.00 3 2046 S02046 301 948 S00948 2679 DSE1046784 WAGH VIKRAMI VILAS 83.33 52.33 3 2056 S02056 301 958 S00958 2690 DSE1032974 MHATRE PRIYANKA PRADEEP 83.00 75.67 3 2067 S02067 302 946 S00946 2702 DSE1008608 KHADE AMOL BHASKAR 83.00 94.67 3 2050 S02050 301 952 S00952 2684 DSE1002224 DESAI SUJAY RAJEEV 83.60 54.79 77.80 80.33 3 2063 S02063 301 965 S00965 2697 DSE1018848 SHAIKH TASLIM KADIR 83.00 87.80 77.00 3 2069 S02069 302 948 S00948 Legends Used : DTE.00 3 2061 S02061 301 963 S00963 2695 DSE1035793 THORAT AMIT SHANTARAM 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.80 78.79 77.00 97.79 73.79 75.67 3 2052 S02052 301 954 S00954 2686 DSE1046611 MUMBARKAR PRIYA DAYAL 83.80 78.67 91.67 84.79 62.00 78.67 69.00 88.38 98.53 82.76 82.80 86.67 95.00 3 2062 S02062 301 964 S00964 2696 DSE1035688 PEREIRA CHRISTI THOMAS 83.27 55.15 94. Mumbai VIJAYKUMAR SLGMN: State Level General Merit Number.80 83.67 60.33 75.08 84.00 82.00 3 2047 S02047 301 949 S00949 2680 DSE1028792 MELKARE ASHIWINI DASHRATH 83.33 95.00 73.67 3 2049 S02049 301 951 S00951 2682 DSE1034218 VIGNESH VASANTHKUMAR 83.00 3 2068 S02068 302 947 S00947 2703 DSE1029976 GURAV SANDIP MARUTI 83.67 87.76 82.85 92.54 83.00 64. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 94 of 1107 Provisional Merit List .87 76.15 97.79 75.79 83.80 68.67 3 2059 S02059 301 961 S00961 2693 DSE1005633 KARALE HARISHCHANDRA VISHNU 83.00 82.77 78.33 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2675 DSE1012961 GOGRI SHREYANSH RAJESH 83.00 3 2045 S02045 301 947 S00947 2678 DSE1006029 KARWA POOJA SANJAYKUMAR 83.67 88.23 91.00 84.80 86.00 77.33 86.

33 85.00 3 2073 S02073 302 951 S00951 2708 DSE1024692 RASAL MEETA TANAJI 83.76 79.00 3 2075 S02075 302 953 S00953 2711 DSE1025235 BHOYAR SAGAR PRALHAD 83.33 83.67 92.76 81.00 4 508 S00508 401 508 S00508 2725 DSE1004506 BARSAGADE RAHUL SUDHAKARRAO 83.00 89.00 3 2076 S02076 302 954 S00954 2712 DSE1025031 CHAKOLE PRITI KHUSHALRAO 83.75 65.67 80.00 3 2080 S02080 304 131 S00131 2719 DSE1044992 DUSANE HARSHA NARAYAN 83.75 76.69 77.75 79.75 69.33 3 2079 S02079 302 957 S00957 2718 DSE1009022 KHARAT PRIYANKA GANPAT 83.00 3 2071 S02071 302 949 S00949 2706 DSE1031759 KUKARA DEEPAK RAMKISHAN 83.75 82.67 90.33 2 90 S00090 201 90 S00090 2716 DSE1028794 KULKARNI SHWETAMBARI BHIMRAO 83.00 67.75 85.00 86.00 3 2082 S02082 304 133 S00133 2721 DSE1046225 JADHAV TEJAS RAVINDRA 83.00 54.00 3 2081 S02081 304 132 S00132 2720 DSE1007305 CHAUDHARI DIPAK PITAMBAR 83.00 4 507 S00507 401 507 S00507 2724 DSE1016270 MADNE VISHAL NAVANATH 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2704 DSE1021154 PANDIT PRIYA PRAKASH 83.00 78.75 72.00 3 2072 S02072 302 950 S00950 2707 DSE1015785 AHMED ROSHAN NAZEER 83.38 84.33 76.67 4 514 S00514 401 514 S00514 Legends Used : DTE.67 63.92 90.93 66.76 74.00 3 2083 S02083 302 958 S00958 2722 DSE1005804 NAIDU UTTARA CHANDRAKANT 83.00 80.87 68.67 80.00 3 2077 S02077 302 955 S00955 2714 DSE1003229 SHINDE SACHIN TULSHIRAM 83.00 2 89 S00089 201 89 S00089 2715 DSE1013686 NALAWADE SWAPNIL ABASO 83.33 89.75 66.33 1 39 S00039 101 22 S00022 2726 DSE1021033 SK MAHEBOOB SHAHED SK KHAJA MIYA 83.20 56.76 70.76 78.62 90.93 86.00 4 510 S00510 401 510 S00510 2728 DSE1047605 ASANE AMOL SAMPATRAO 83.00 67.75 66.00 3 2074 S02074 302 952 S00952 2709 DSE1030097 ZOMAN MAHESH BALASAHEB 83.00 81.76 77. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 95 of 1107 Provisional Merit List .76 69.77 75.67 4 513 S00513 401 513 S00513 2731 DSE1004826 ATKAR BHUSHAN PRAMOD 83.31 75.76 76.67 81.80 74.75 82.33 2 88 S00088 201 88 S00088 2713 DSE1016114 SHIRKE SHEETAL SUNIL 83.31 70.13 42.00 3 2084 S02084 302 959 S00959 2723 DSE1018023 CHHABRA SARABJEETSINGH NARENDRASINGH 83.33 88.00 70.76 79.76 64.00 3 2078 S02078 302 956 S00956 2717 DSE1024860 NATU JYOTI VILAS 83.33 82.46 92.38 96.46 84.00 73. MGGMN: Main Group General Merit Number.54 85.27 76.00 2 87 S00087 201 87 S00087 2710 DSE1041292 ARDAK POOJA VIJAYRAO 83.67 90.33 4 512 S00512 401 512 S00512 2730 DSE1030198 JADHAV MACHHINDRA BHAUARAO 83.00 4 509 S00509 401 509 S00509 2727 DSE1019857 KHONDLE SANDIP DAGADU 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.77 63.75 72.00 3 2070 S02070 303 6 S00006 2705 DSE1003131 SHIRURKAR SAYALI VISHVJITRAO 83.76 74.08 78.93 74.23 92.85 92.75 79.33 87. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.23 89.67 81.77 70.75 82.76 62.76 80.67 4 511 S00511 401 511 S00511 2729 DSE1009794 MAHAJAN SWAPNIL SURESH 83.67 69.75 70.00 67.00 80.00 88.33 73.67 93.76 62.

46 88.33 61.15 82.33 87.67 85.67 93.33 3 2098 S02098 301 980 S00980 2749 DSE1028684 SURVE OMKAR MARUTI 83.77 96.73 54.00 68.71 56.40 56.73 85.73 81.00 4 515 S00515 401 515 S00515 2733 DSE1047310 SHAIKH AMJAD ANWAR 83.23 88.33 3 2092 S02092 301 974 S00974 2743 DSE1031862 SINGH AJAY NIRBHAY 83.72 85.67 95.27 69.73 58.00 3 2096 S02096 301 978 S00978 2747 DSE1009830 CHAVAN VICKYRAJ MAHENDRA 83.75 51.80 90.33 3 2101 S02101 301 983 S00983 2752 DSE1032320 SHAH SWAGATA ABHINANDAN 83.73 74.00 91.72 80.13 52. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 3 2102 S02102 301 984 S00984 2753 DSE1022995 RAUTH BABOON NIRMAL 83.00 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 96 of 1107 Provisional Merit List .00 75.70 79.72 88.00 3 2107 S02107 302 964 S00964 2760 DSE1023681 KHALSA JASPREET GURSHARAN 83.00 66.00 54.85 90.87 44.67 86.70 86.00 3 2086 S02086 301 969 S00969 2736 DSE1007896 KOCHIRKAR DHIRAJ EKNATH 83.67 3 2103 S02103 302 960 S00960 2755 DSE1015502 SUMIT SURESH SAWANT 83.33 95.33 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2732 DSE1003003 KATTE DNYANESHWAR ASHOK 83.00 93.85 88.00 3 2088 S02088 301 970 S00970 2739 DSE1010298 SHAIKH ANQA FARUK 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 89.00 4 516 S00516 401 516 S00516 2734 DSE1015597 NAIK NARAYAN BHALCHANDRA 83.33 84.72 64.92 89.70 82.67 67.33 67.33 3 2093 S02093 301 975 S00975 2744 DSE1014589 CHHALLARE SANDESH SUNDERLAL 83.74 65.67 3 2094 S02094 301 976 S00976 2745 DSE1013053 DUBAL ROHAN NARESH 83.27 81.67 95.00 3 2099 S02099 301 981 S00981 2750 DSE1047637 MUJGULE ESHWARI SHAILENDRA 83.15 88.00 3 2106 S02106 302 963 S00963 2759 DSE1028570 BHOSALE ANJU SAJJNARAO 83.00 3 2100 S02100 301 982 S00982 2751 DSE1032678 JOSHI NITIKESH ASHOK 83.00 3 2089 S02089 301 971 S00971 2740 DSE1021164 HUSNA RUQSAR MOHD MUKHTAR MASOOD 83.74 88.00 3 2108 S02108 302 965 S00965 Legends Used : DTE.00 2 91 S00091 201 91 S00091 2738 DSE1026041 SHARMA MINAL SUNIL 83.00 3 2095 S02095 301 977 S00977 2746 DSE1019919 WANARE PRAVINKUMAR PRAKASH 83.00 3 2091 S02091 301 973 S00973 2742 DSE1014748 RANSING PRAMOD VILASRAO 83.74 77.62 83.73 86.71 64.00 3 2087 S02087 304 134 S00134 2737 DSE1013174 RAO SURAJ SANTHOSH 83.08 88.00 72.75 60.47 65. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.72 80.67 54.15 88.73 81.73 86.67 93.93 74.72 59.72 76.33 79.31 97.71 61.92 84.33 82.33 74.20 78.33 92.00 96.33 3 2085 S02085 301 968 S00968 2735 DSE1007380 CHAUDHARI SUCHETA SUNIL 83.70 78.00 93.00 89.33 3 2104 S02104 302 961 S00961 2756 DSE1006108 DUMANE AMRUTA RACHAPPA 83.92 94.67 89.72 78.00 2 92 S00092 201 92 S00092 2758 DSE1032513 JOSHI NAMRATA ANANTRAI 83.67 73.67 64.70 80.67 79.00 4 517 S00517 401 517 S00517 2754 DSE1034252 BADHAN MONIKA ASHOK 83.00 3 2097 S02097 301 979 S00979 2748 DSE1046442 SAWANT JAYESH CHANDRAKANT 83.00 3 2090 S02090 301 972 S00972 2741 DSE1043153 PADHEN NITESH NARAYANRAO 83.74 86.00 3 2105 S02105 302 962 S00962 2757 DSE1002551 SANGAR MAYURESH RAGHUNATH 83.

69 86.67 3 2123 S02123 304 137 S00137 2780 DSE1032717 CHUDASAMA JIGNESH BIPIN 83.67 94.33 91.00 3 2109 S02109 302 966 S00966 2762 DSE1034377 PAKHARE PALLAVI SHRIPAD 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.68 84.00 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 83.31 93.77 92.67 88.00 3 2119 S02119 301 986 S00986 2776 DSE1041371 SAPRE KALYANI UDDHAV 83.70 77.00 3 2121 S02121 301 988 S00988 2778 DSE1034068 PARADHI ASHIRWAD CAHNDRAKANT 83.15 88.67 88.69 93.67 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 2126 S02126 301 992 S00992 2783 DSE1000053 BHOKARE POOJA VIJAY 83.92 97.33 92.33 93.00 3 2129 S02129 301 995 S00995 2786 DSE1040029 HIREMATH SRIDEVI ANVIRAYYA 83.62 92.68 55.67 84.46 75.33 77.33 97.23 94.00 3 2110 S02110 302 967 S00967 2763 DSE1032162 SHAIKH JUNAID AHMED SHAIKH HUSAIN 83.00 3 2114 S02114 302 971 S00971 2768 DSE1018579 BUGE PALLAVI SHIVAJI 83.00 80.33 84.15 92.14 63.33 3 2130 S02130 301 996 S00996 2787 DSE1010156 DESHMANE SNEHAL RAMESH 83.00 77.00 88.70 69.00 3 2117 S02117 304 135 S00135 2771 DSE1040374 BAJARAMATH SOMASHEKHAR BALACHANDRA 83.00 4 519 S00519 401 519 S00519 2773 DSE1043090 GARAD SHRIKANT ARUNRAO 83.00 3 2127 S02127 301 993 S00993 2784 DSE1041655 FARGOSE PRACHI PIOUS 83.00 96.67 86.67 84.00 90.00 3 2112 S02112 302 969 S00969 2766 DSE1041156 SAPKAL SOPAN BHAGWAN 83.69 80.66 81.67 3 2125 S02125 301 991 S00991 2782 DSE1019190 SAWANT SHUBHANGI ANKUSH 83.67 96.66 81.33 1 40 S00040 101 23 S00023 2765 DSE1030450 GARSE SHIVAM BABA 83.69 94.00 91.23 84.67 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 97 of 1107 Provisional Merit List .08 92.69 79.67 83.67 75.70 67.67 74.00 3 2113 S02113 302 970 S00970 2767 DSE1006686 KHAN SUBUHI FATIMA MATIN AHMED 83.70 78.33 35.00 4 518 S00518 401 518 S00518 2772 DSE1018950 SATHE MAHESH SATISH 83.70 76.08 53.20 72.00 4 520 S00520 401 520 S00520 2774 DSE1040531 BHOPI PRACHI ANANT 83.92 90.00 95.00 3 2116 S02116 301 985 S00985 2770 DSE1008943 MALKANI RAUF RAFIQ 83.00 75.66 84.69 85.00 3 2120 S02120 301 987 S00987 2777 DSE1008722 BAVISHI NISARG PRADIP 83.70 77.70 71.67 90.33 88.66 86.66 89.85 90.68 64.93 91.00 3 2124 S02124 301 990 S00990 2781 DSE1026469 RAGASHE MONU UTTAM 83.00 3 2118 S02118 304 136 S00136 2775 DSE1028617 CHORGHADE SAYALI DATTATRAY 83.33 63.00 88.31 86.00 92.23 72.66 79.67 3 2122 S02122 301 989 S00989 2779 DSE1015669 KOSAMBI DIVYESHKUMAR VINODCHANDRA 83.00 3 2128 S02128 301 994 S00994 2785 DSE1018801 JADHAV KIRAN VIJAY 83.67 79.33 79.23 94.67 78.87 74.66 83.67 74.00 3 2132 S02132 301 998 S00998 Legends Used : DTE.33 74.00 3 2115 S02115 302 972 S00972 2769 DSE1002375 DHALPE SWAPNIL GOKUL 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2761 DSE1010033 GAIKWAD PRIYANKA SUNIL 83.00 3 2111 S02111 302 968 S00968 2764 DSE1008274 BARJE PRAMOD PRATAP 83.00 3 2131 S02131 301 997 S00997 2788 DSE1030066 PAWAR CHINMAY HARESH 83.60 93.67 71.

67 91.64 80.00 3 2144 S02144 302 980 S00980 2802 DSE1008119 MAINKAR DHAMAR LALIT 83.00 2 93 S00093 201 93 S00093 Legends Used : DTE.67 92.38 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.54 84.00 3 2146 S02146 302 982 S00982 2804 DSE1002425 GARGOTE RUPALI RAMDAS 83.64 55.00 3 2153 S02153 302 988 S00988 2814 DSE1043859 PARAB SAURABH PRADEEP 83.65 84.63 82.31 73.67 3 2148 S02148 302 984 S00984 2806 DSE1012146 AHER VIVEKANAND VINOD 83.33 86.62 90.00 1 41 S00041 103 9 S00009 2813 DSE1030348 TAYADE RAHUL RAMESH 83.85 87.00 62.67 82.33 3 2147 S02147 302 983 S00983 2805 DSE1012038 HALDE NILESH RAMESH 83.67 89. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 98 of 1107 Provisional Merit List .62 91.00 3 2137 S02137 302 973 S00973 2794 DSE1001415 GAIKWAD RAVIRAJ PRAMOD 83.67 88.67 72.00 70.62 85.00 3 2139 S02139 302 975 S00975 2797 DSE1034131 PALKAR AJINKYA VIKAS 83.07 50.64 76.00 93.00 3 2134 S02134 301 1000 S01000 2791 DSE1014651 CHORDIYA ABHIJIT VIJAYKUMAR 83.64 80.63 83.67 92.00 3 2136 S02136 301 1002 S01002 2793 DSE1014142 JEJURKAR VARSHA KISHOR 83.67 87.92 94.00 71.33 74.00 3 2142 S02142 302 978 S00978 2800 DSE1004380 PATIL SIDDHARTH PRAKASH 83.15 90.85 72.63 69.00 3 2140 S02140 302 976 S00976 2798 DSE1006801 MADHUGIRI SAURABH ARUN 83.85 92.92 90.00 3 2138 S02138 302 974 S00974 2796 DSE1046878 THAKUR PRASHANT VAMAN 83.00 94.67 98. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.64 84.00 65.67 82.69 96.67 80.63 84.00 3 2150 S02150 301 1003 S01003 2808 DSE1009071 KHARAT CHAITANYA HANUMANT 83.00 4 522 S00522 401 522 S00522 2811 DSE1009708 DATAR PRANAV PRAKASH 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2789 DSE1006595 TIWARI AKANSHA JAGDISH 83.33 71.00 3 2143 S02143 302 979 S00979 2801 DSE1012603 SAWANT NIKHIL NAMDEO 83.00 86.64 68.66 77.67 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.62 87.00 3 2154 S02154 302 989 S00989 2817 DSE1046357 BHOSALE SNEHA NANDKUMAR 83.63 80.33 95.33 87.67 96.00 4 524 S00524 401 524 S00524 2815 DSE1001212 AGRE SUMIT VISHNU 83.66 74.07 55.67 73.64 78.65 84.62 86.67 79.69 72.00 92.64 79.33 3 2145 S02145 302 981 S00981 2803 DSE1046696 FAKIH RAMEEZ RASHID 83.62 78.66 77.00 3 2141 S02141 302 977 S00977 2799 DSE1021317 SHINGARE DHANANJAY DEMAJIRAO 83.64 65.33 84.31 93.54 88.63 72.33 98.64 79.67 84.67 3 2149 S02149 302 985 S00985 2807 DSE1029610 KAMBALE TRUSHARANI TANAJI 83.66 68.64 63.67 90.00 3 2135 S02135 301 1001 S01001 2792 DSE1012479 KULKARNI SANKET VIKAS 83.31 98.63 84.67 82.00 4 523 S00523 401 523 S00523 2812 DSE1036882 PARAMANE RAHUL TANAJI 83.60 52.47 52.67 4 525 S00525 401 525 S00525 2816 DSE1024911 KULKARNI SANKET PRADEEP 83.00 3 2133 S02133 301 999 S00999 2790 DSE1032318 DASARI DIVYA UPENDRA 83.64 65.53 74.00 4 521 S00521 401 521 S00521 2795 DSE1004119 PATIL ANJANA SAMPAT 83.63 88.00 3 2151 S02151 302 986 S00986 2809 DSE1030116 TARLE MONALI RAMDAS 83.63 83.62 96.00 3 2152 S02152 302 987 S00987 2810 DSE1012324 SONAWANE MOHIT NAMDEORAO 83.62 84.

60 76.87 56.67 81.54 84.59 72.00 3 2167 S02167 302 992 S00992 2836 DSE1046517 PAWAR PRASHANT SHIVRAM 83.62 72.59 87.67 96.67 95.59 85.67 79.67 78.00 3 2178 S02178 301 1024 S01024 Legends Used : DTE.00 4 527 S00527 401 527 S00527 2821 DSE1028951 PATIL SANDEEP SURESH 83.85 97.67 83.33 3 2164 S02164 301 1012 S01012 2833 DSE1032915 VAIUDE ANKITA ACHAL SEEMA 83.40 82.59 76.31 88.54 89.62 81.00 86.33 3 2155 S02155 302 990 S00990 2820 DSE1001185 KUNTE DHANANJAY ASHOK 83.62 79.67 3 2172 S02172 301 1018 S01018 2841 DSE1035992 FOFERKAR AKASH KESHAV 83.67 84.59 82.59 72.33 91.60 66.00 3 2160 S02160 301 1008 S01008 2829 DSE1047672 KSHIRSAGAR SWAPNIL MANOHAR 83.67 4 529 S00529 401 529 S00529 2823 DSE1022554 PATIL GAURAV CHANDAN 83.47 68.40 78.59 87.67 80.67 91.62 71. MGGMN: Main Group General Merit Number.62 65.33 89.00 3 2161 S02161 301 1009 S01009 2830 DSE1040090 PATIL SHRIDEVI SHAMRAO 83.67 90.00 3 2165 S02165 302 991 S00991 2834 DSE1028755 MANSURI APSANA MOHINUDDIN 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2818 DSE1004015 ATTAR SHADAB MAHAMADSHAFI 83.60 79.00 88.00 3 2163 S02163 301 1011 S01011 2832 DSE1007677 PARKAR FURQUAN MURAD 83.00 92.67 3 2169 S02169 301 1015 S01015 2838 DSE1002271 RAYATE PRACHI PANDURANG 83.00 3 2168 S02168 301 1014 S01014 2837 DSE1002664 NIRVANE AKSHATA AJIT 83.60 75.60 80.69 96.00 92.00 72.00 3 2158 S02158 301 1006 S01006 2827 DSE1000077 TIKATE DIPIKA VASANT 83.60 56.00 3 2174 S02174 301 1020 S01020 2843 DSE1038457 KALE GAJENDRA BHAGWAN 83.87 86.67 72.77 93.59 80.67 4 530 S00530 401 530 S00530 2824 DSE1045526 PAWAR SMITAJ SURESH 83.60 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.92 94.67 68.92 88.00 77.08 96.00 3 2177 S02177 301 1023 S01023 2846 DSE1006580 DUTTA MAYANK ARVIND 83.59 73.00 74.00 3 2176 S02176 301 1022 S01022 2845 DSE1028899 GOLAR VIPLOVE UMESH 83.00 3 2166 S02166 301 1013 S01013 2835 DSE1014491 KASBEKAR PRATIKSHA TUKARAM 83.60 86.59 75.07 74.00 3 2173 S02173 301 1019 S01019 2842 DSE1045616 THAKARE BHAGYASHREE BABASAHEB 83.67 88.00 4 526 S00526 401 526 S00526 2819 DSE1022768 MAHAGAONKAR VAIBHAV SUDHAKAR 83.60 76.00 4 528 S00528 401 528 S00528 2822 DSE1026678 KADAM PRATHAMESH GORAKH 83.38 92.00 3 2162 S02162 301 1010 S01010 2831 DSE1040111 PATIL MEGHANA MALLINATH 83.67 85.67 76.00 60.00 3 2159 S02159 301 1007 S01007 2828 DSE1021090 JADHAV RASHMI SURYAKANT 83.00 3 2157 S02157 301 1005 S01005 2826 DSE1043857 SHAH SANKET ANIL 83.62 83.85 74.60 85.60 85.13 72.00 83.59 71.00 3 2170 S02170 301 1016 S01016 2839 DSE1008512 SHAH MALAV AJAYKUMAR 83.00 3 2171 S02171 301 1017 S01017 2840 DSE1036703 KADAM PRIYANKA HANAMANT 83.59 62.00 84.00 96.00 94.77 88.59 84.00 3 2156 S02156 301 1004 S01004 2825 DSE1032399 KHAMITKAR SUJATA CHANDRAKANT 83.15 90.33 96.00 80.60 82.08 90.60 87.33 3 2175 S02175 301 1021 S01021 2844 DSE1002010 TALATHI SAHIL SUJAY 83.54 96.85 88. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 67. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 99 of 1107 Provisional Merit List .

33 81.69 90.31 94.56 85.92 84.93 96.00 93.46 89.08 93.58 68.00 2 95 S00095 201 95 S00095 2855 DSE1021006 FAROOQUI IRFAN AHMED MOHIUDDIN 83.67 3 2191 S02191 302 1005 S01005 2863 DSE1025051 GAULKAR LOCHANA NILKANTHRAO 83.56 91.33 63.46 84.00 80.58 74.58 87.56 82.58 72.58 55.85 92.69 82.00 3 2182 S02182 302 996 S00996 2852 DSE1046644 GYANCHANDANI GAURAV ANIL 83.00 85.00 85.77 84.58 75.58 66.00 90.67 74.00 3 2183 S02183 302 997 S00997 2853 DSE1044404 SONAWANE ASHWINI SHIVAJI 83.00 4 533 S00533 401 533 S00533 2871 DSE1007405 KHADKE DARSHAN NARENDRA 83.58 80.33 95.00 2 94 S00094 201 94 S00094 2851 DSE1019663 BHAIYYA MANISH LAXMINARAYAN 83.00 3 2179 S02179 302 993 S00993 2848 DSE1044405 HANMATTEKAR RANCHI SHIRISH 83.00 3 2185 S02185 302 999 S00999 2856 DSE1014291 GAIKWAD MAHENDRA BABASAHEB 83.67 94.33 83.46 73.00 3 2187 S02187 302 1001 S01001 2859 DSE1006830 KHAN SHAQEEB HABIB 83.33 91.58 69.00 92.58 79.00 93.33 95.67 3 2181 S02181 302 995 S00995 2850 DSE1035828 AHIR GIRISHCHAND HARIGEN 83.38 98.53 79.23 86.67 95.00 3 2193 S02193 302 1007 S01007 2865 DSE1006460 MOMLE PRAMOD KASHINATH 83.47 53. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 2180 S02180 302 994 S00994 2849 DSE1004467 MALI BALKRUSHNA ALIAS PRAVIN BABURAO 83.00 4 531 S00531 401 531 S00531 2869 DSE1029518 CHOUGULE SUKHADIP MHANKALI 83.00 3 2196 S02196 301 1026 S01026 2868 DSE1036640 JOSHI VALLABH PANDURANG 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 2 97 S00097 201 97 S00097 2874 DSE1007306 PATIL SWAPNIL YASHWANT 83.56 84.31 91.33 3 2190 S02190 302 1004 S01004 2862 DSE1014023 SARODE RAHUL NARAYAN 83.67 91.00 2 96 S00096 201 96 S00096 2857 DSE1000836 BARAHATE SWAPNIL ARUNRAO 83.00 91.00 3 2186 S02186 302 1000 S01000 2858 DSE1046578 GANDHI RADHIKA ANIL 83.00 3 2188 S02188 302 1002 S01002 2860 DSE1034354 BAGAL VISHAL SURESH 83.56 87.00 3 2189 S02189 302 1003 S01003 2861 DSE1004323 PATIL RAHUL RAVINDRA 83.00 4 532 S00532 401 532 S00532 2870 DSE1012047 BHAVSAR ADITYA VILAS 83.00 85.00 4 534 S00534 401 534 S00534 2872 DSE1009463 PATOLE NILESH BALASAHEB 83.58 76.58 79.58 86.73 78.47 48. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 100 of 1107 Provisional Merit List .54 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2847 DSE1012930 PRADHAN PRIYAMVADA SAIHAS 83.00 78.00 4 535 S00535 401 535 S00535 Legends Used : DTE.08 86.67 96.38 84.58 77.58 77.56 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.46 88.67 3 2194 S02194 302 1008 S01008 2866 DSE1016266 UMAP JAIJEETSINHA JARICHAND 83.58 77.00 90.00 94.58 80.58 81.00 3 2195 S02195 301 1025 S01025 2867 DSE1036844 PATIL SAUJANYA JAGANNATH 83.33 78.33 76.58 90.08 94.00 3 2197 S02197 302 1009 S01009 2873 DSE1036512 PATIL AJINKYA RAGHUNATH 83.33 97.56 82.56 83.00 92.33 83.00 3 2192 S02192 302 1006 S01006 2864 DSE1031697 BODANWAR ASHISH NARENDRA 83.08 96.00 96.00 3 2184 S02184 302 998 S00998 2854 DSE1015625 SAYED KHALID HAROON RASHID 83.00 93.56 83.85 83.38 91.

52 88.85 84.00 3 2200 S02200 301 1029 S01029 2884 DSE1041185 PUNIYA YOGENDRASINGH KISHORSINGH 83.00 3 2219 S02219 301 1040 S01040 Legends Used : DTE.52 89.67 91.33 79.00 91.00 87.33 62.52 82.00 3 2210 S02210 301 1037 S01037 2894 DSE1043854 RAJPAL NIKHIL BRIJESHKUMAR 83.52 80.67 3 2202 S02202 301 1031 S01031 2886 DSE1022425 PATIL SWAPNIL SURESH 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.56 66.52 86.67 71.00 3 2214 S02214 302 1014 S01014 2898 DSE1021345 DESHPANDE SWANANDI MHALASAKANTRAO 83.00 2 98 S00098 201 98 S00098 2901 DSE1006622 SWEETY GULABRAO ZANJAL 83.00 3 2218 S02218 302 1017 S01017 2903 DSE1007822 PARDESHI HARSHAD DILIPSINGH 83.27 44.52 80.92 95.56 76.00 3 2199 S02199 301 1028 S01028 2883 DSE1044037 DALWANI UMA BALRAM 83.00 3 2209 S02209 301 1036 S01036 2893 DSE1010002 CHANDAK SHRADDHA SHYAMSUNDER 83.67 4 541 S00541 401 541 S00541 2881 DSE1006152 GAJRE KAPIL SOPAN 83.15 94.33 90.15 92.52 75.00 81.00 92.67 95.00 3 2211 S02211 301 1038 S01038 2895 DSE1034263 BHOIRKAR SANKET NAGESH 83.00 94.93 52.77 94.77 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.77 98.52 79.00 86.00 3 2207 S02207 301 1035 S01035 2891 DSE1004263 KOLI AMOL VITTHAL 83.53 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2875 DSE1019617 NARKHEDE TEJAS NINAJEE 83.56 60.62 93.87 73.52 88.67 3 2206 S02206 302 1010 S01010 2890 DSE1040081 CHOUGULE AAPEKSHA RAMKRISHNA 83.00 95.56 60.33 93.33 95.67 74.00 3 2201 S02201 301 1030 S01030 2885 DSE1034776 MARBADE GAURAV DNYANESHWAR 83.87 77.33 86.33 86.80 58.52 76.67 87.14 83.00 3 2204 S02204 301 1033 S01033 2888 DSE1034176 PATIL KAJAL KISHOR 83.00 3 2213 S02213 302 1013 S01013 2897 DSE1016934 SINGH ABHINANDAN UMESH SINGH 83.00 94.00 3 2198 S02198 301 1027 S01027 2882 DSE1002132 JARANDE MANASI SHIVAJI 83.53 62.54 90.77 75.00 95.56 79.52 84.23 96.33 3 2203 S02203 301 1032 S01032 2887 DSE1019842 WANKHADE MAHESH MADHUKAR 83.52 87.52 81.33 3 2217 S02217 302 1016 S01016 2902 DSE1010183 JOSHI VEDANGI HEMANT 83.33 74.92 92.08 90.52 87.52 79.00 3 2216 S02216 302 1015 S01015 2900 DSE1019760 YENDOLE RAHUL BHAGWAN 83.33 4 539 S00539 401 539 S00539 2879 DSE1030173 CHAUDHARI TUSHAR ULHAS 83.33 82.54 92.38 90.47 90.00 4 538 S00538 401 538 S00538 2878 DSE1047655 NEHE SANDIP SAMPAT 83.67 91.00 4 537 S00537 401 537 S00537 2877 DSE1019951 THARKAR VIJAY BHASKARRAO 83.00 4 536 S00536 401 536 S00536 2876 DSE1005371 SHREYANS NAVINKUMAR BAKHDA 83.52 86.53 81.67 3 2215 S02215 301 1039 S01039 2899 DSE1043945 KANOJIA ATUL RAJENDER 83.00 84.00 3 2208 S02208 302 1011 S01011 2892 DSE1023945 PARAB SHALAKA SHRIKANT 83.00 62.87 89.52 75.00 68.47 92.67 87.67 68.67 97.92 96.00 4 540 S00540 401 540 S00540 2880 DSE1018043 LAHOTI SAGAR GOPALDAS 83.53 82.00 49.52 75.53 89.67 3 2212 S02212 302 1012 S01012 2896 DSE1028822 PATIL SUPRIYA SWAMINATH 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 101 of 1107 Provisional Merit List .67 91.56 80.00 93.00 3 2205 S02205 301 1034 S01034 2889 DSE1004214 BAGWAN MOHSIN IQBAL 83.

67 90.67 92.50 72.00 94.00 2 100 S00100 201 100 S00100 2924 DSE1012196 PATIL SANDIP PRAKASH 83.67 84.00 90.69 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 69.00 3 2228 S02228 304 138 S00138 2914 DSE1046091 MOHAMMAD SAIF SIDDIQUI 83.00 3 2230 S02230 301 1045 S01045 2916 DSE1036730 PATIL SANTOSHKUMAR SHAMARAO 83.50 82.52 72.00 3 2222 S02222 302 1019 S01019 2907 DSE1005687 JALKOTE VARSHA NAGNATHRAO 83.13 70.62 92.67 3 2226 S02226 302 1020 S01020 2912 DSE1047446 PARBAT RAHUL SOPANRAO 83.50 81.67 3 2231 S02231 304 139 S00139 2919 DSE1016874 PATANGE RASHMI DILIP 83.50 78.00 4 544 S00544 401 544 S00544 2930 DSE1019699 KAMANI NIKHIL BHUPENDRA 83.33 53.67 95.49 72.54 94.85 96.33 91.00 97.50 68.49 87.00 77.62 88.15 95.00 76.00 76.80 98.00 94.31 94.00 3 2239 S02239 304 143 S00143 2929 DSE1019263 SHAH ROHAN AVINASH 83.13 66.00 85.50 84.00 1 42 S00042 103 10 S00010 2927 DSE1013148 CHAUGULE AMOL ARJUN 83.77 94.00 78.49 79.50 86.27 80.50 86.00 3 2235 S02235 304 140 S00140 2923 DSE1044948 SINGH RAMAN SHYAMSUNDAR 83.33 3 2238 S02238 305 20 S00020 2928 DSE1039297 NANHE VIPIN BALUJI 83.33 54.67 74.52 71.50 78.00 77.00 4 546 S00546 401 546 S00546 2932 DSE1026077 ANILKUMAR RAJENDRAPRASAD YADAV 83.52 66.52 71.00 3 2237 S02237 304 142 S00142 2926 DSE1036601 MULLA SAIL MEHARALLI 83.67 92.67 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2904 DSE1043913 SOLANKI KAUSHIK BHUPENDRA 83.50 44. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 102 of 1107 Provisional Merit List .00 80.52 73.33 88.00 3 2225 S02225 301 1044 S01044 2911 DSE1043563 SHAH MIT MAHESH 83.50 82.15 86.00 2 99 S00099 201 99 S00099 2909 DSE1047456 GUNJAL SHRIKANT NAMDEV 83.00 4 547 S00547 401 547 S00547 Legends Used : DTE.67 4 542 S00542 401 542 S00542 2917 DSE1009013 TANPURE SANTOSH SHANKAR 83.67 77.33 3 2229 S02229 302 1022 S01022 2915 DSE1009139 GADHAVE TEJAS BABAN 83.33 48.00 3 2233 S02233 302 1023 S01023 2921 DSE1010406 NIKITA SANJAY JADHAV 83.67 54.50 76.47 94.00 4 545 S00545 401 545 S00545 2931 DSE1004216 KHOT AVINASH JINGONDA 83.53 34.85 85.00 92.52 60.33 3 2221 S02221 302 1018 S01018 2906 DSE1025148 SUTE KALYANI ARUNRAO 83.00 96.52 65.49 81.67 3 2224 S02224 301 1043 S01043 2910 DSE1006991 DHANRAJANI DISHA RAM 83.33 76.52 59.51 85.50 88.33 80.77 96.38 80.47 73.67 3 2227 S02227 302 1021 S01021 2913 DSE1026220 VYAWAHARE RAVEENA RAVINDRA 83.23 80.00 4 543 S00543 401 543 S00543 2918 DSE1013466 83.00 81.00 3 2236 S02236 304 141 S00141 2925 DSE1044410 SHAIKH SHAKIL SIRAJ MIYAN 83.00 3 2232 S02232 301 1046 S01046 2920 DSE1032503 HIRAL SATISH MEHTA 83.00 3 2220 S02220 301 1041 S01041 2905 DSE1047343 JAIN ABHIJEET NARENDRA 83.67 49.50 92.52 52.00 3 2234 S02234 301 1047 S01047 2922 DSE1046981 PACHPANDE RAHUL ONKAR 83.54 90.67 53.51 79.00 3 2223 S02223 301 1042 S01042 2908 DSE1010274 SHINDE NAVNATH TUKARAM 83. Mumbai NARVEKAR SIDDHESH GUNDU SLGMN: State Level General Merit Number.00 96.87 54.00 90.

49 72.13 67. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 103 of 1107 Provisional Merit List .23 89.67 3 2260 S02260 301 1060 S01060 2959 DSE1032575 SHETTY RAJU SHEKHAR 83.33 75.45 74.33 4 550 S00550 401 550 S00550 2936 DSE1009180 JADHAV BHAGYASHREE ASHOK 83.33 88.45 56.33 80.00 70.67 53.31 92.46 87.00 4 549 S00549 401 549 S00549 2935 DSE1045601 THAIVALAPPIL SUMIN SUKUMARAN 83.00 3 2254 S02254 301 1058 S01058 2953 DSE1005746 NALAWADE VARSHA NAMDEO 83.46 96.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2933 DSE1001565 KOKARE NILESH NAVANATH 83.00 3 2251 S02251 302 1027 S01027 2948 DSE1028955 KAKADE PRASHANT TUKARAM 83.38 62.00 3 2243 S02243 301 1051 S01051 2940 DSE1046324 PATIL RAVINDRA BHIKAN 83.08 85.33 60.67 67.57 92.77 92.33 75.00 3 2244 S02244 302 1024 S01024 2941 DSE1019526 DHAWALE PRAGATI GAJANAN 83.00 3 2249 S02249 301 1055 S01055 2946 DSE1041205 SHARMA PARESH ASHOK 83.46 96.00 4 552 S00552 401 552 S00552 2952 DSE1020564 OSTWAL RUTU ASHOKKUMAR 83.67 81.00 54.31 91.00 52.45 70.08 98.45 72.00 3 2247 S02247 301 1053 S01053 2944 DSE1028113 JOSHI JAYDEEP CHANDRAKANT 83.45 80.33 93.45 77.45 80.00 89.45 52.00 3 2263 S02263 304 144 S00144 Legends Used : DTE.00 68.33 3 2258 S02258 301 1059 S01059 2957 DSE1024532 YELKAR SANTOSH GANGARAM 83.67 91.00 80.85 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.54 95.60 70.00 4 548 S00548 401 548 S00548 2934 DSE1005594 GHOLAP SWAPNIL VIJAY 83.67 94.69 90.33 91.00 65.49 60.13 78.45 62.00 3 2261 S02261 302 1032 S01032 2960 DSE1010201 CHAVANKE SUJATA VASANT 83.00 3 2241 S02241 301 1049 S01049 2938 DSE1010035 SINGH BHANUPRIYA JAIKISHAN 83.45 72.47 81.80 53.54 87.33 3 2257 S02257 302 1030 S01030 2956 DSE1002108 BORKAR CHARUSHILA HUNUMANT 83.33 72.33 77.00 82.67 3 2250 S02250 302 1026 S01026 2947 DSE1043035 CHAINANI ASHISH RAJKUMAR 83.33 98.47 83.00 3 2240 S02240 301 1048 S01048 2937 DSE1016764 SHAHDADPURI BHAVESH HARESHLAL 83.67 80.45 77.00 3 2259 S02259 302 1031 S01031 2958 DSE1047564 JOSHI KAUSTUBH VIJAY 83.67 72.00 3 2242 S02242 301 1050 S01050 2939 DSE1019752 PRANJALE HARSHAL DIPAKRAO 83.27 82.67 44.45 64.67 66. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 2246 S02246 302 1025 S01025 2943 DSE1000079 ARKADI ANKITA AVINASH 83.48 89.33 58.45 86.00 69.00 3 2256 S02256 302 1029 S01029 2955 DSE1026236 BONDSE MONALI MADHUKAR 83.45 74.00 3 2255 S02255 302 1028 S01028 2954 DSE1003051 BOMBARE NITA SANJAY 83.00 68.45 83.00 48.44 87.00 3 2252 S02252 301 1056 S01056 2950 DSE1032347 KALE RENUKA PUNDA 83.00 3 2248 S02248 301 1054 S01054 2945 DSE1012612 NAGPAL AVNEET KAUR 83.00 3 2253 S02253 301 1057 S01057 2951 DSE1006457 MAREWAD NILESH DHONDIBA 83.67 91.00 3 2262 S02262 301 1061 S01061 2961 DSE1022140 PUJARI RAMAN RAVINDRA 83.40 51.40 60.67 90.44 86.45 88.45 86.67 96.33 4 551 S00551 401 551 S00551 2949 DSE1019893 GIRI PRAVIN SHYAMRAO 83.33 80.45 69.47 85.00 3 2245 S02245 301 1052 S01052 2942 DSE1043896 KAMAT RONAK ASHISH 83.27 91.46 74.49 54.45 65.

33 75.67 3 2266 S02266 304 145 S00145 2967 DSE1012895 ROHAN DADARAO NAIK 83.00 3 2275 S02275 301 1066 S01066 2982 DSE1046461 BANE YOGESH ASHOK 83.00 89.41 87.20 60.00 71.33 76.39 81.77 92.67 91.00 3 2272 S02272 303 7 S00007 2978 DSE1007800 NITIN RAMESH 83.00 91.00 4 555 S00555 401 555 S00555 2971 DSE1047495 BADHE SANDESH SHANKAR 83.69 88.33 3 2271 S02271 304 146 S00146 2977 DSE1046512 KARKHANIS TANMAY PRASHANT 83.92 93.40 84.40 70.00 56.41 70.67 92.43 81.33 70.40 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2270 S02270 305 22 S00022 2976 DSE1013122 PATEL VIJAY MAGAN 83.33 93.00 4 559 S00559 401 559 S00559 2983 DSE1022013 INGAVALE MADHAV VIJAY 83.44 80.40 80.67 91.00 3 2274 S02274 301 1065 S01065 2981 DSE1043015 PARE ANKUSH GAJANAN 83.67 90.92 87.00 3 2276 S02276 301 1067 S01067 2985 DSE1029757 KOLEKAR SHITAL DATTATRAY 83.67 69.43 66.67 4 558 S00558 401 558 S00558 2979 DSE1021276 JADHAV AJAY ASHOKRAO 83.33 80.00 3 2269 S02269 302 1034 S01034 2974 DSE1039371 DUBEY VICKEY DINESH 83.67 80.39 84.33 83.67 87.80 82.00 86.44 84.67 2 104 S00104 201 104 S00104 2987 DSE1025032 MESHRAM SAHRUTI VIJAY 83.67 88.53 89.00 3 2279 S02279 302 1037 S01037 Legends Used : DTE.00 4 554 S00554 401 554 S00554 2970 DSE1019442 GADEKAR NILESH VITTHAL 83.67 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2962 DSE1030382 KHAIRNAR KIRAN UTTAM 83.87 64.33 97.46 92.40 82.42 84.00 3 2265 S02265 301 1063 S01063 2964 DSE1036611 SASANE DEEPALI VASANT 83.33 87.44 67.38 92.43 87.73 62.00 76.43 79.00 81.33 90.44 82.00 4 553 S00553 401 553 S00553 2969 DSE1004224 BABAR NAMDEV PANDHARINATH 83.67 3 2267 S02267 305 21 S00021 2968 DSE1018781 GHULE SANKET DNYANESHWAR 83.33 3 2273 S02273 301 1064 S01064 2980 DSE1007695 VASYANI JYOTI INDERLAL 83.44 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 104 of 1107 Provisional Merit List .43 61.42 78.43 70.67 94.13 92.00 59.33 82.40 79.00 2 101 S00101 201 101 S00101 2965 DSE1001651 NAL PRAKASH DATTATRAY 83.33 4 557 S00557 401 557 S00557 2975 DSE1015777 NARKAR SIDDHESH CHANDRAKANT 83.67 80.00 3 2277 S02277 302 1035 S01035 2989 DSE1005664 GOKHALE AVANTI SANJEEV 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 73.00 85.67 2 105 S00105 201 105 S00105 2988 DSE1019466 MULLA RAHILA INNUS 83.00 74.67 95.67 4 556 S00556 401 556 S00556 2972 DSE1016828 MULE KAVITA SURYABHAN 83.00 3 2278 S02278 302 1036 S01036 2990 DSE1012599 SINGH SUMESH PARASNATH 83.85 79.08 92.93 70.67 84.33 3 2268 S02268 302 1033 S01033 2973 DSE1032917 AMIT KRISHNA SHELAR 83.00 3 2264 S02264 301 1062 S01062 2963 DSE1009723 BAIRAGI HEMANTKUMAR KAILAS 83.23 94.00 1 43 S00043 102 9 S00009 2966 DSE1032204 IPPAKAYAL VINAYAK DIGAMBAR 83.92 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.40 75.00 2 103 S00103 201 103 S00103 2986 DSE1020569 CHANDODKAR SANJAY ISHWARRAO 83.15 86.67 62.39 82.00 82.00 2 102 S00102 201 102 S00102 2984 DSE1005364 PATIL SHWETA CHANDRASHEKHAR 83.85 89.00 82.15 94.43 82.62 88.44 63.40 82.67 82.

00 3 2301 S02301 301 1079 S01079 3014 DSE1035529 D\'SOUZA PRITAM GONSALO 83.67 75.00 3 2283 S02283 302 1041 S01041 2995 DSE1028692 BOTHE TEJAS CHANDRAKANT 83.39 80.67 84.00 75.38 83.38 79.33 89.38 96.38 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.60 64.67 90.54 88.39 66.67 93.38 84.00 3 2296 S02296 301 1074 S01074 3009 DSE1012850 KUKREJA JAISHREE GOPICHAND 83.87 78.00 3 2286 S02286 302 1044 S01044 2998 DSE1032485 DOIJODE PRIYANKA MOHAN 83.00 3 2284 S02284 302 1042 S01042 2996 DSE1044444 SANGHAVI FORAM BHARAT 83.38 73.00 3 2297 S02297 301 1075 S01075 3010 DSE1012257 MUTHA DARSHAN RAMANLAL 83.38 91.00 3 2302 S02302 301 1080 S01080 3015 DSE1005640 SUTAR PRIYANKA YASHWANT 83.39 72.00 3 2307 S02307 301 1084 S01084 Legends Used : DTE.46 78.46 80.53 49.23 97.33 3 2305 S02305 301 1083 S01083 3018 DSE1030207 KHABIYA SHRENIK VILAS 83.00 93.69 98.85 94.67 93.39 73.39 75.67 94.71 54.33 90.77 92.92 74.27 68.38 84.00 4 560 S00560 401 560 S00560 3004 DSE1003076 SHELAR SUPRIYA ASHOK 83.00 77.39 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 2991 DSE1045669 MANE AMAR BHARAT 83.46 94.69 96.00 3 2280 S02280 302 1038 S01038 2992 DSE1012985 KHAN TAUSIF SAMAR 83.39 81.38 77.00 3 2285 S02285 302 1043 S01043 2997 DSE1026681 DEVADE MANESH MAGAN 83.00 3 2293 S02293 301 1071 S01071 3006 DSE1013437 SHAH POOJA NARENDRA 83.08 80.38 79.00 3 2287 S02287 302 1045 S01045 2999 DSE1017971 KALE MEENAL BHAUSAHEB 83.33 3 2288 S02288 302 1046 S01046 3000 DSE1028799 DESHPANDE ABOLI ANAND 83.38 79.00 92.00 50.39 68.33 90.08 95.15 86.39 77.23 93.00 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 83.00 82.38 84.00 3 2291 S02291 301 1069 S01069 3003 DSE1009894 AHIRE LALIT VISHWAS 83.38 84.00 3 2289 S02289 302 1047 S01047 3001 DSE1036603 KALASGONDA SMITA DUNDAPA 83.38 87.00 3 2298 S02298 301 1076 S01076 3011 DSE1040432 MUSALAY GORESH VITHALRAO 83.38 79.38 88.00 3 2303 S02303 301 1081 S01081 3016 DSE1013187 DEULKAR ABHIJIT ARUN 83.00 79.38 82.39 76.38 75.00 3 2306 S02306 304 147 S00147 3019 DSE1005987 VIKAS VIVEK VARADE 83.00 3 2290 S02290 301 1068 S01068 3002 DSE1032645 YADAV SARALA ANKUSH 83.38 81.54 97.00 3 2300 S02300 301 1078 S01078 3013 DSE1010091 GHULE PRATIKSHA PRAKASH 83.54 90.00 3 2281 S02281 302 1039 S01039 2993 DSE1018744 PAWAR VIKRANT PRAKASH 83.67 78.00 3 2295 S02295 301 1073 S01073 3008 DSE1005846 MAGAR AMIT JAGANNATH 83.67 70.33 84.33 81.00 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 105 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2294 S02294 301 1072 S01072 3007 DSE1041518 SALOT POOJA HEMANT 83.00 3 2282 S02282 302 1040 S01040 2994 DSE1012975 NANDRAJOG PUNIT OMPRAKASH 83.67 92.00 75.85 76.62 90.92 88.67 81.67 79.67 82.33 3 2304 S02304 301 1082 S01082 3017 DSE1008619 LABRE SONAL SUBHASH 83.00 3 2299 S02299 301 1077 S01077 3012 DSE1010029 AWARE SUVARNA SURESH 83.00 90.38 59.33 91.38 79.00 3 2292 S02292 301 1070 S01070 3005 DSE1013427 GHARAT SWAPNALI LADKU 83.38 68. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 93.

67 94.31 91.00 53.37 84.00 3 2318 S02318 301 1089 S01089 3047 DSE1018534 LOKHANDE SHARAD KHANDU 83.67 86.67 90.00 4 562 S00562 401 562 S00562 3022 DSE1032125 GAWALI PRASAD VIJAYKUMAR 83.87 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.85 94.20 92.00 94.80 58.00 4 573 S00573 401 573 S00573 3042 DSE1043872 GHASWALA SANJAY JAYANTILAL 83.46 96.67 90.00 3 2316 S02316 301 1088 S01088 3045 DSE1009268 GOSAVI SHWETA MACHHINDRA 83.23 92.00 3 2310 S02310 301 1086 S01086 3034 DSE1041283 KALE SHUETA RAMESH 83.33 71.85 90.33 81.37 82.00 4 563 S00563 401 563 S00563 3023 DSE1005189 WARKE NILESH SANTOSH 83.33 76.67 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3020 DSE1028042 UGHADE SUMANT SHESHERAO 83.46 93.31 84.00 3 2312 S02312 301 1087 S01087 3036 DSE1038507 GAIKWAD PETER SAMSON 83.00 3 2320 S02320 301 1091 S01091 Legends Used : DTE.85 98.00 4 568 S00568 401 568 S00568 3028 DSE1038853 ADSUL MAHESH BALASO 83.69 92.37 84.33 96.33 95.33 81.37 61.33 4 569 S00569 401 569 S00569 3029 DSE1019925 HAMINE MAYURI RAMAN 83.00 4 567 S00567 401 567 S00567 3027 DSE1019982 KULKARNI HARSHAD JAYANT 83.67 91.00 76.31 98.33 85.33 79.00 2 106 S00106 201 106 S00106 3030 DSE1043078 JIRAPURE DIPESH ARUNRAO 83.20 67.33 74.85 94.00 3 2308 S02308 301 1085 S01085 3032 DSE1006106 MULE SAGAR SURYKANT 83.13 74.34 73.31 87.32 75.00 3 2313 S02313 302 1050 S01050 3037 DSE1019234 PATIL RUPALI BABASO 83.69 88.32 72. MGGMN: Main Group General Merit Number.37 80.00 4 565 S00565 401 565 S00565 3025 DSE1012308 KHALANE HRISHIKESH ARJUN 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 564 S00564 401 564 S00564 3024 DSE1004145 BHOSALE TANAJI RAJARAM 83.31 90.47 57.32 68.38 85.00 94. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 106 of 1107 Provisional Merit List .00 4 572 S00572 401 572 S00572 3041 DSE1034197 PATIL AKSHAY DILIP 83.00 3 2311 S02311 302 1049 S01049 3035 DSE1023982 KHATRI DHAIRYA SAILESH 83.23 93.62 94.31 85.00 94.00 4 574 S00574 401 574 S00574 3043 DSE1019435 THORAT SHREYAS SHRIRANG 83.67 90.00 2 107 S00107 201 107 S00107 3031 DSE1013012 GAWADE ROHAN DIGAMBAR 83.00 74.08 97.31 85.15 86.00 79.00 92.00 3 2309 S02309 302 1048 S01048 3033 DSE1028573 SURYAVANSHI SWATI DIGAMBAR 83.00 4 561 S00561 401 561 S00561 3021 DSE1045927 NISHAD RAHUL RAMESH 83.33 71.00 76.00 3 2317 S02317 302 1053 S01053 3046 DSE1009719 KARDAG KALPAK RAOSAHEB 83.00 3 2315 S02315 302 1052 S01052 3044 DSE1014763 GHULE DEEPALI ASARAJI 83.00 91.37 78.00 93.37 80.00 4 571 S00571 401 571 S00571 3040 DSE1007408 PATIL PRAVIN SUBHASH 83.00 90.67 95.33 84.00 3 2314 S02314 302 1051 S01051 3038 DSE1045992 BAGWE AKHIL MAHADEO 83.32 60.33 67.00 94.67 95.00 3 2319 S02319 301 1090 S01090 3048 DSE1012515 ARIGELA AADITYA SAMBAIAH 83.67 92.34 61.67 91.37 76.33 68.31 90.00 4 570 S00570 401 570 S00570 3039 DSE1016974 SAH BRIJKISHOR BINDESHWARI 83.00 78.33 88.33 80.37 79.32 57.73 86.62 98.00 4 566 S00566 401 566 S00566 3026 DSE1016655 TOTRE AMOL DATTU 83.00 75.

30 83.13 68.85 88.92 94.00 3 2321 S02321 301 1092 S01092 3050 DSE1023241 SOMKUWAR VICKY HARIDAS 83.31 75.00 3 2328 S02328 301 1095 S01095 3057 DSE1030133 KAPE SARIKA BABASAHEB 83.00 3 2335 S02335 301 1101 S01101 3073 DSE1006412 BARAMADE TRISHALA SHESHERAO 83.31 83.31 76.00 94.33 87.00 3 2333 S02333 303 8 S00008 3070 DSE1014082 WADHEKAR ARJUN JANARDHAN 83.87 66.31 82.00 80.00 94.31 82.46 96.08 96.00 3 2322 S02322 302 1054 S01054 3051 DSE1003346 PAPALKAR SARANG SATISH 83.31 84.31 82.00 4 576 S00576 401 576 S00576 3063 DSE1001132 WALLE YOGESHWAR KADUBAL 83.30 66.15 92.33 97.85 81.00 3 2327 S02327 301 1094 S01094 3056 DSE1041514 MOHITE SUPRIYA PRADIP 83.00 4 578 S00578 401 578 S00578 3065 DSE1021279 KOTTAWAR PRASAD BALAJIRAO 83.29 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 88.28 84.33 68.00 85.28 82.00 2 111 S00111 201 111 S00111 3077 DSE1046143 ATHANI VISHAL SHANKAR 83.29 80.30 87.00 4 577 S00577 401 577 S00577 3064 DSE1007320 DOLE NIRAJ BALKRISHNA 83.31 71.53 74.28 73.00 92.31 80.00 3 2324 S02324 305 23 S00023 3053 DSE1006380 SHAIKH IRPHAN NABBI 83.67 79.31 90.00 3 2334 S02334 301 1100 S01100 3071 DSE1002267 KETAN SHANTARAM THAKARE 83.30 78.27 89.67 4 580 S00580 401 580 S00580 3067 DSE1010271 SUWARNAKAR SHAILESH KAMALKISHOR 83.00 91.67 91.27 62.53 62.28 72.00 82.00 3 2331 S02331 301 1098 S01098 3060 DSE1044470 SHARMA HEENA CHANDRAPRAKASH 83.31 75.00 3 2330 S02330 301 1097 S01097 3059 DSE1046540 VERMA BAHRAT NATVARLAL 83.54 91.87 69.13 57.00 4 581 S00581 401 581 S00581 3068 DSE1047818 TAKAWALE SUMANT SUNIL 83.38 92.67 89.00 79.00 96.08 90.00 2 108 S00108 201 108 S00108 3074 DSE1046804 AHMED HUZAIFA JAWEED AHMED 83.33 77.00 88.15 82.00 2 110 S00110 201 110 S00110 3076 DSE1022007 PATIL SUMIT MAHAVIR 83.62 78.67 90.69 71.30 70.00 3 2323 S02323 301 1093 S01093 3052 DSE1013446 MAMANIA JINAL PRAVIN 83.33 83.67 7 1 A00001 701 1 A00001 3072 DSE1041536 HIMANI JIGNESHKUMAR SHAH 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.77 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3049 DSE1048361 RUPANI MALVIKA ARUN 83.29 70.30 87.33 94.00 93.31 82.67 83.00 83.00 4 579 S00579 401 579 S00579 3066 DSE1029776 GUDALKAR ANIL NAMDEV 83.62 95.00 3 2325 S02325 304 148 S00148 3054 DSE1023512 SHINDE PRIYADARSHANI BALASAHEB 83.00 3 2329 S02329 301 1096 S01096 3058 DSE1043431 MURARKA RAHUL GAJANAN 83.33 90.00 82.30 83.00 4 575 S00575 401 575 S00575 3062 DSE1019360 CHAVAN NILESH NAMDEV 83.00 3 2326 S02326 302 1055 S01055 3055 DSE1047502 DANG VINOD KISHOR 83.28 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2336 S02336 301 1102 S01102 Legends Used : DTE. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 107 of 1107 Provisional Merit List .67 2 109 S00109 201 109 S00109 3075 DSE1010443 BHAMARE PRAJAKTA SATISH 83.67 4 582 S00582 401 582 S00582 3069 DSE1002594 SALVI PRAMOD GAJANAN 83.38 94.46 74.54 92.00 94.00 95.67 88.08 82.46 84.00 78.33 3 2332 S02332 301 1099 S01099 3061 DSE1001164 SABLE SWAPNIL SURESHRAO 83.31 73.30 73.00 94.

00 3 2344 S02344 302 1061 S01061 3086 DSE1041339 BOKEY SUBODH HARIDWAR 83.27 70.27 82.27 85.00 66.00 3 2356 S02356 304 149 S00149 3099 DSE1023901 JOTANGIA JATINKUMAR DHIRAJLAL 83.00 3 2347 S02347 302 1063 S01063 3090 DSE1032927 SINGH ROHIT BHARATKUMAR 83.86 66.27 60.31 87.27 75.00 3 2362 S02362 304 153 S00153 3105 DSE1016949 SIDDHAPURA JAY HARSUKH 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 108 of 1107 Provisional Merit List .25 92.08 93.60 82.00 3 2341 S02341 301 1104 S01104 3083 DSE1043731 BHATT RAHUL GIRISH 83.27 79.46 92.00 3 2340 S02340 302 1058 S01058 3082 DSE1013018 PATIL SAYALI DEVIDAS 83.15 98.00 97.00 3 2348 S02348 302 1064 S01064 3091 DSE1045529 KHATAL MANISHA ANNA 83.25 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.25 78.31 93.33 88.00 3 2350 S02350 302 1066 S01066 3093 DSE1028581 MEHER NEHA KACHARDAS 83.00 92.27 82.00 3 2353 S02353 302 1068 S01068 3096 DSE1029895 KHOT SAYALI SUNIL 83.00 3 2346 S02346 302 1062 S01062 3088 DSE1043045 PATIL HARSHADA VITTHALRAO 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 87.85 92.00 3 2351 S02351 301 1106 S01106 3094 DSE1009153 RANADE SALIL RAVINDRA 83.00 89.67 93.25 85.00 2 112 S00112 201 112 S00112 3089 DSE1046011 ANSARI ADNAN NASEER AHMED 83.27 86.00 3 2358 S02358 304 150 S00150 3101 DSE1014782 LONDHE SHIVKUMAR SUBHASH 83.00 75.00 3 2345 S02345 301 1105 S01105 3087 DSE1048132 MANANI TARAMATI AMARSHI 83.00 76.25 71.40 76.67 85.08 85.33 95.27 79.67 89.92 84.00 82.00 3 2361 S02361 301 1108 S01108 3104 DSE1021188 KARLEKAR ABDULKARIM AHAMAD 83.00 72.00 96.00 3 2342 S02342 302 1059 S01059 3084 DSE1002548 MAHINDRAKAR AKASH ANIL 83.67 94.25 82.00 3 2352 S02352 302 1067 S01067 3095 DSE1023523 BHARATI BALU GOMASE 83.00 3 2363 S02363 304 154 S00154 Legends Used : DTE.33 92.25 85.00 98.38 88.33 85.00 3 2354 S02354 302 1069 S01069 3097 DSE1044921 DEORE PRIYANKA SUBHASH 83.33 86.62 82.67 75.27 88.25 74.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3078 DSE1032073 ANSARI TASMEEN NASEERPASHA 83.27 85.38 97.33 88.25 89.00 3 2357 S02357 302 1070 S01070 3100 DSE1010209 VALUNJ POOJA CHANDRAKANT 83.33 94.15 84.00 3 2355 S02355 301 1107 S01107 3098 DSE1004018 PAWAR DEEPALI AVINASH 83.33 69.27 68.67 91.73 69.33 90.27 72.33 93.62 90.85 85.00 3 2359 S02359 304 151 S00151 3102 DSE1033006 BELDAR VIJAY NANDU 83.92 88.93 75.00 3 2337 S02337 302 1056 S01056 3079 DSE1008678 KHAN TANVEER JAHAN IBRAHIM 83.25 76.54 96.25 82.00 97.46 74.27 82.62 90.33 3 2349 S02349 302 1065 S01065 3092 DSE1008567 DESAI TEJAS HITESH 83.00 92.67 62.23 75.27 63.23 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 2343 S02343 302 1060 S01060 3085 DSE1005362 MORE GAURAV MILIND 83.25 85.31 98.00 3 2339 S02339 302 1057 S01057 3081 DSE1032366 SHAIKH GAZALANAUSEEN MOHAMADSHARIF 83.67 3 2360 S02360 304 152 S00152 3103 DSE1009715 DEVGIRE VISHAL KISHOR 83.00 3 2338 S02338 301 1103 S01103 3080 DSE1008650 BHANUSHALI KRISHNA KHIMJI 83.25 76.

24 76.00 3 2373 S02373 301 1117 S01117 3122 DSE1015539 SATARDEKAR ADITYA SHARADCHANDRA 83.24 68.33 88.62 92.24 85.80 82.00 88.07 76.00 3 2369 S02369 301 1114 S01114 3113 DSE1010245 SHIRUDE SNEHAL MANOJ 83.24 81.23 80.24 85.33 94.00 62.33 4 592 S00591 401 592 S00591 3129 DSE1016299 BIRAJDAR SIDARAYA SHRIMANT 83.38 86.00 3 2368 S02368 301 1113 S01113 3111 DSE1036554 TAPKIRE SANTOSH RAMCHANDRA 83.67 82.00 3 2365 S02365 301 1110 S01110 3108 DSE1030330 SAYYED JAZEB NAZAR ASIF ALI 83.53 81.46 85.00 86.22 67.33 85.24 80.00 3 2372 S02372 302 1071 S01071 3119 DSE1038718 SHINDE KULDIP HANMANT 83.24 76.33 2 114 S00114 201 114 S00114 3126 DSE1006524 BHAGAT PRAMOD DHYANESHWAR 83.00 2 113 S00113 201 113 S00113 3124 DSE1009531 VISE SUMIT BALKRISHNA 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 109 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2366 S02366 301 1111 S01111 3109 DSE1012818 DHAMEJA ROHIT VIJAY 83.67 80.22 67.67 92.67 74.24 72.67 86.00 67.60 75.24 83.00 4 589 S00589 401 589 S00589 3123 DSE1012805 VATHARKAR SUVIDHA SHIVAJI 83.00 4 587 S00587 401 587 S00587 3120 DSE1018616 KATE DESHMUKH NITISH SOMNATH 83.15 94.23 88.00 87.00 3 2367 S02367 301 1112 S01112 3110 DSE1009094 PALUSKAR YASH SURESH 83.62 83.85 92.00 4 584 S00584 401 584 S00584 3115 DSE1028523 WAGHERE ROHAN SUKHADEO 83.00 2 119 S00119 201 119 S00119 3133 DSE1012485 PATIL JITENDRA RAMESH 83.53 66.33 87.67 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3106 DSE1035622 PATIL SAURABH BALKRISHNA 83.00 90.33 4 588 S00588 401 588 S00588 3121 DSE1009182 GURAV SNEHA SUNIL 83.24 74.33 79.69 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 88.38 94.73 76.00 84.22 68.00 79.33 4 590 S00590 401 590 S00590 3125 DSE1046569 VARKUTE HARSHADA DHARMA 83.38 89.22 80.00 3 2370 S02370 301 1115 S01115 3114 DSE1033023 BAGUL PARESH CHANDRAKANT 83.85 94.00 4 585 S00585 401 585 S00585 3117 DSE1021049 HANDRE VIJAYKUMAR ASHOKRAO 83.00 92.33 4 591 A00001 401 591 A00001 3127 DSE1004102 PATIL PRATIKSHA VIDYASAGAR 83.22 81.00 3 2364 S02364 301 1109 S01109 3107 DSE1013079 BHANAGE APOORVA LILADHAR 83.40 54.67 87.24 82.53 78.33 90.00 88.00 95.87 94.24 80.24 80.00 3 2371 S02371 301 1116 S01116 3116 DSE1022865 SHINDE VIKRANT VILAS 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 88.00 2 121 S00121 201 121 S00121 Legends Used : DTE.67 91.27 62.33 2 117 S00117 201 117 S00117 3131 DSE1046059 SHAH JAINAM SHRENIK 83.33 87.67 92.22 75.87 71.67 80.23 77.67 4 586 S00586 401 586 S00586 3118 DSE1034261 BHIRUD SARIKA YOGARAJ 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 75.23 85.60 48.24 80.23 80.00 2 120 S00120 201 120 S00120 3134 DSE1040603 SHREYAS JANARDAN MHATRE 83.22 71.24 79.22 69.47 54.80 78.67 97.33 2 118 S00118 201 118 S00118 3132 DSE1047642 ANDHALE NAVNATH SOMNATH 83.67 2 116 S00116 201 116 S00116 3130 DSE1006927 DESHMUKH YAMINI NARENDRA 83.62 96.67 4 583 S00583 401 583 S00583 3112 DSE1043537 SINGH ANUPAMA RAMUJAGIR 83.33 93.00 2 115 S00115 201 115 S00115 3128 DSE1045723 MANE PRAVIN PANDURANG 83.33 94.

00 3 2378 S02378 302 1076 S01076 3141 DSE1028650 SALGAR MEGHA MAHADEO 83.21 76.22 63.54 93.00 92.00 3 2379 S02379 302 1077 S01077 3142 DSE1034369 MASAND ANKITA NARESH 83.00 4 594 S00593 401 594 S00593 3156 DSE1036668 DAGADE YUVRAJ BALU 83.00 3 2394 S02394 301 1124 S01124 Legends Used : DTE.92 88.00 3 2389 S02389 301 1120 S01120 3154 DSE1044524 PAWAR SUNIL JIVA 83.60 76.33 4 595 S00594 401 595 S00594 3163 DSE1005419 GHADAGE KOMAL SUNIL 83.38 92.00 3 2382 S02382 302 1080 S01080 3145 DSE1002475 RAUT PURAB PANDURANG 83.33 58.62 80.00 83.47 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 65.17 85.00 3 2375 S02375 302 1073 S01073 3138 DSE1001564 MORE KIRAN KESHAV 83.54 98.17 87.00 3 2386 S02386 301 1118 S01118 3149 DSE1039193 DADHE ANIKET ISHWARRAO 83.19 81.00 3 2387 S02387 301 1119 S01119 3150 DSE1048118 SUTAR VIKI PRAMOD 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 110 of 1107 Provisional Merit List .00 96.20 81.00 95.00 88.67 64.33 82.21 82.54 79.20 88.00 2 122 S00122 201 122 S00122 3152 DSE1020015 PRADHAN ASHISH VIJAY 83.00 3 2377 S02377 302 1075 S01075 3140 DSE1005140 POWAR PRAJKTA KONDIBA 83.67 94.00 98.21 76.00 87.00 3 2380 S02380 302 1078 S01078 3143 DSE1008946 BHOR POOJA DADABHAU 83.19 84.33 54.46 93.73 93.33 70.46 86.00 91.18 79.77 90.67 81.31 94.00 1 44 S00044 103 11 S00011 3157 DSE1010208 BANKAR MAUSHMI RAMCHANDRA 83.23 96.33 93.21 87.20 81.00 3 2391 S02391 304 155 S00155 3158 DSE1017995 NANAVARE NILESHKUMAR VISHNU 83.67 3 2385 S02385 302 1083 S01083 3148 DSE1003933 GAIKWAD MAHESH SITARAM 83.67 91.21 72.67 93.20 74.33 77.33 1 45 S00045 105 1 S00001 3159 DSE1012802 JANGLE AMOL RAMDAS 83.67 40.87 46.67 2 123 S00123 201 123 S00123 3153 DSE1010017 SHARAYU SHARAD CHAUDHARI 83.19 61.21 55.33 94.46 94.00 98.67 68.00 3 2381 S02381 302 1079 S01079 3144 DSE1032253 SATVEKAR ADITYA PRAKASH 83.21 84.21 80.19 78.67 4 593 S00592 401 593 S00592 3136 DSE1034129 SONKE AKSHAY RANGNATH 83.00 91.77 95. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 88.33 43.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3135 DSE1016696 MALI SANJAY YASHWANT 83.67 68.33 3 2383 S02383 302 1081 S01081 3146 DSE1029525 NADKARNI ROHAN PRAKASH 83.33 92.20 58.00 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.21 84.00 3 2390 S02390 301 1121 S01121 3155 DSE1036634 PATIL SANTOSH PRAKASH 83.33 93.00 83.20 88.17 85.33 8 5 S00005 802 5 S00005 3160 DSE1023912 DANDEKAR PRANALI HEMANT 83.33 95.00 3 2374 S02374 302 1072 S01072 3137 DSE1034359 JEASON JOSEPH 83.18 76.80 62.15 92.31 80.00 3 2384 S02384 302 1082 S01082 3147 DSE1039083 KUMBHARE BHIMESHWAR SHANKARRAO 83.46 93.00 90.00 3 2376 S02376 302 1074 S01074 3139 DSE1032791 MANDANI KRUNAL PRADIP 83.00 3 2392 S02392 301 1122 S01122 3161 DSE1000021 SONAWANE POOJA SANJAY 83.21 73.00 3 2388 S02388 305 24 S00024 3151 DSE1043061 DESHMUKH PIYUSH HARIDAS 83.33 92.00 86.21 86.00 3 2393 S02393 301 1123 S01123 3162 DSE1019262 NARKAR OMKAR ARUN 83.21 75.17 88.54 92.

67 4 596 S00595 401 596 S00595 3171 DSE1014244 SHINDE MAHESH BADRINATH 83.38 92.92 89.77 87.17 75.33 87.00 3 2416 S02416 302 1090 S01090 Legends Used : DTE.33 96.67 3 2399 S02399 301 1129 S01129 3169 DSE1043897 SIDHPURA CHIRAG VIJAY 83.00 80.53 83.33 81.33 88.33 75.67 80.00 88.17 80.67 78.33 80.00 3 2408 S02408 301 1138 S01138 3185 DSE1043723 MANSI PARTH SHAH 83.00 2 125 S00125 201 125 S00125 3182 DSE1036815 DEOKAR 83.00 3 2395 S02395 301 1125 S01125 3165 DSE1003190 CHANDULWAR AJINKYA RAMESHRAO 83.46 98.00 4 597 S00596 401 597 S00596 3174 DSE1004610 MAROTKAR ANURAG LAKSHMIKANT 83.00 2 124 S00124 201 124 S00124 3181 DSE1034618 DESHMUKH NIKHIL VINAYAK 83.67 98.69 76.17 64.15 90.00 78.67 71.16 63.17 65.00 3 2401 S02401 301 1131 S01131 3172 DSE1025446 SNEHAL SHRIRAM RAUT 83.17 83.00 3 2415 S02415 302 1089 S01089 3192 DSE1019644 KULKARNI MAYURI SANJAY 83.16 83.46 68.20 85.15 84.00 86.15 78.16 79.00 81.15 86.60 86.17 66.00 3 2396 S02396 301 1126 S01126 3166 DSE1046896 SONAWANE SWATI RUPCHAND 83.00 81.77 96.69 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3164 DSE1040069 SWAMI PRIYANKA SIDRAMAYYA 83.46 92.15 84. Mumbai BHARAT HARI SLGMN: State Level General Merit Number.67 97.00 3 2402 S02402 301 1132 S01132 3173 DSE1000153 LAD VARJESH DIPAK 83.38 85.15 86.17 75.33 92.17 83.15 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.17 82.00 86.00 3 2400 S02400 301 1130 S01130 3170 DSE1038631 JADHAV ONKAR SURESH 83.54 78.15 82.33 91.00 3 2403 S02403 301 1133 S01133 3175 DSE1034105 KASARE RAJ SUDHIR 83.38 90.67 2 127 S00127 201 127 S00127 3184 DSE1018679 BHALERAO MRINAL SATISH 83.38 78.67 4 598 S00597 401 598 S00597 3176 DSE1015120 AKASH GAUTAM 83.38 96.67 68.00 77.00 3 2412 S02412 302 1086 S01086 3189 DSE1001461 KODGIRE SWATI VIKAS 83.46 78.00 3 2409 S02409 301 1139 S01139 3186 DSE1032166 BANDEWAR VAIBHAVI PRAMOD 83.15 81.80 42.16 88.85 93.67 96.67 82.33 82.17 82.00 3 2410 S02410 302 1084 S01084 3187 DSE1024801 TAWARE VAIBHAV PANDURANG 83.62 98.00 3 2397 S02397 301 1127 S01127 3167 DSE1012723 PATEL HEENA KAUSAR ASLAM 83.00 3 2405 S02405 301 1135 S01135 3178 DSE1034310 BHOSALE PRIYANKA SOMNATH 83.67 85.17 80.54 95.33 92.00 3 2411 S02411 302 1085 S01085 3188 DSE1006418 SHINDE RAGINI BALASAHEB 83.54 80.00 92.17 77.00 3 2398 S02398 301 1128 S01128 3168 DSE1044031 MOHAMMAD AZHARUDDIN GAFOOR 83.17 75.00 83.16 79.67 80.73 64.00 3 2404 S02404 301 1134 S01134 3177 DSE1043742 GOSAVI MANJIRI SANJAY 83.00 3 2414 S02414 302 1088 S01088 3191 DSE1032374 SWAMI BHAGYASHRI APPASAHEB 83.00 3 2413 S02413 302 1087 S01087 3190 DSE1046617 MUNYAL KUNAL MANOJ 83.92 88.67 88. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 111 of 1107 Provisional Merit List .00 66.17 76.00 2 126 S00126 201 126 S00126 3183 DSE1041130 SHARMA SHREYAS PRAVEEN 83.15 87.00 3 2407 S02407 301 1137 S01137 3180 DSE1042812 CHANDHERE SUMATI NARENDRA 83.00 3 2406 S02406 301 1136 S01136 3179 DSE1009467 KUMBHAR POOJA PRAKASH 83.17 85.

00 98.53 54.67 70.00 80.67 83.33 88.00 89.00 89.31 70.67 3 2422 S02422 302 1096 S01096 3199 DSE1032505 PARITA NALIN MEHTA 83.31 95.00 4 601 S00600 401 601 S00600 3209 DSE1028725 NAKHATE PRASHANT MARUTI 83.00 95.31 94.13 89.67 78.67 75.67 46.92 79.67 76.15 68.40 70.38 98.00 3 2417 S02417 302 1091 S01091 3194 DSE1003310 HIWARKAR DEEPALI SHRIKRUSHNA 83.00 3 2441 S02441 301 1150 S01150 Legends Used : DTE.13 65.23 80.13 80.67 92.13 82.47 62.00 3 2431 S02431 304 156 S00156 3211 DSE1010216 KSHIRSAGAR PRIYANKA EKNATH 83.00 3 2436 S02436 301 1148 S01148 3216 DSE1046762 SHAIKH NASEER SALAUDDIN 83.13 72.67 66.67 3 2440 S02440 301 1149 S01149 3220 DSE1030298 ANJANE LILARAM MANOHAR 83.67 92.00 3 2425 S02425 301 1140 S01140 3204 DSE1046038 MANE AJIT ATMARAM 83.62 85.15 96.33 89.15 73.69 83.15 60.14 60.67 68.67 4 600 S00599 401 600 S00599 3203 DSE1007585 GHARAT PRATIMA PRAVIN 83.00 93.00 4 599 S00598 401 599 S00598 3201 DSE1046411 ANAGHA AVINASH KANKEKAR 83.13 67.13 89.14 80.00 3 2437 S02437 304 158 S00158 3217 DSE1007775 LAD NITIN SHASHIKANT 83.00 90.33 92.00 3 2429 S02429 301 1144 S01144 3208 DSE1001359 WAGHMARE SONA SURESH 83.15 77.13 84.33 77. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 112 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2435 S02435 301 1147 S01147 3215 DSE1005977 KIRAR SANDIP RAMSING 83.13 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 86.14 72.00 3 2424 S02424 302 1098 S01098 3202 DSE1026350 GOTMARE PARAG SHANKARRAO 83.00 3 2421 S02421 302 1095 S01095 3198 DSE1031974 MADHAMSHETTIWAR GAURAV DIPAKRAO 83.15 74.00 95.89 70.15 77.00 85.13 80.85 89.00 93.13 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 2434 S02434 301 1146 S01146 3214 DSE1005887 PHADATARE SAURABH RAMRAO 83.00 3 2432 S02432 302 1099 S01099 3212 DSE1019211 PIMPUTKAR KAUSTUBHA ARUN 83.00 3 2419 S02419 302 1093 S01093 3196 DSE1033286 BHADANE SATISH HANSRAJ 83.92 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 96.00 3 2426 S02426 301 1141 S01141 3205 DSE1025129 BHATT PARAS DHARAMESH 83.67 96.13 84.00 3 2427 S02427 301 1142 S01142 3206 DSE1022562 CHAUDHARI JAYASHREE SHALIGRAM 83.00 3 2428 S02428 301 1143 S01143 3207 DSE1010206 KHIRKADE POONAM KHANDERAO 83.67 79.23 94.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3193 DSE1043903 SAYED FAIZAN MD AHMED 83.69 92.15 84.13 44.00 3 2430 S02430 301 1145 S01145 3210 DSE1016891 SAWANT SHRUTIKA SADANAND 83.00 3 2420 S02420 302 1094 S01094 3197 DSE1032788 SHIRKE POONAM JAGDISH 83.00 3 2438 S02438 305 25 S00025 3218 DSE1013247 SINGH RAJESH KUMAR DHARMESHWAR PRASAD 83.67 87.00 3 2418 S02418 302 1092 S01092 3195 DSE1041063 MOKALKAR BHAGYASHRI DNYANESHWAR 83.13 80.33 94.07 65.46 96.40 94.33 84.14 88.67 70.77 90.13 84.13 88.33 3 2439 S02439 304 159 S00159 3219 DSE1005558 CHAUDHARY MANASI NEMCHAND 83.00 70.13 83.00 3 2433 S02433 304 157 S00157 3213 DSE1040165 AKKALKOTE POOJA KASHINATH 83.13 80.33 3 2423 S02423 302 1097 S01097 3200 DSE1043912 PANCHAL HARSHAD SADANAND 83.13 64.

00 3 2453 S02453 302 1101 S01101 3249 DSE1013285 SHAH SANKET SUNDARJI 83.11 60.31 92.46 76.15 94.00 3 2449 S02449 304 160 S00160 3245 DSE1041290 BOBADE SUJATA SHARADRAO 83.31 86.80 76.54 96.11 84.00 91.20 56.09 85.67 79.10 75.31 74.33 4 603 S00602 401 603 S00602 3225 DSE1005753 LONDHE MAHESH BALASO 83.00 4 605 S00604 401 605 S00604 3227 DSE1047614 JOSHI DURGESH RAMBHAU 83.08 97.00 4 608 S00607 401 608 S00607 3230 DSE1012486 KAJALE SACHIN SHIVAJI 83.12 82.00 3 2444 S02444 301 1152 S01152 3239 DSE1013189 MAHAPADI AKSHAY MADHUKAR 83.10 71.11 61.10 84.00 4 612 S00611 401 612 S00611 3234 DSE1029930 BIDKAR PRAVIN CHANDRAKANT 83.00 95.10 77.67 83.00 62.00 3 2454 S02454 302 1102 S01102 Legends Used : DTE.10 65.00 96.00 4 611 S00610 401 611 S00610 3233 DSE1003390 GADDAMWAR AKASH SURYAKANT 83.15 92.33 4 616 S00615 401 616 S00615 3238 DSE1006407 PRAYAG SNEHAL MADHAVRAO 83.00 4 606 S00605 401 606 S00605 3228 DSE1004150 KSHIRSAGAR NIKHIL MUKUND 83.67 70.60 48.60 80.11 78.00 3 2446 S02446 301 1154 S01154 3241 DSE1045799 JADHAV ANIL PRAKASH 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3221 DSE1005378 EKATPURE NUPUR RAMESH 83.11 69.15 90.00 4 602 S00601 401 602 S00601 3224 DSE1045981 PATIL NITISH GOPAL 83.11 76.09 87.33 4 613 S00612 401 613 S00612 3235 DSE1016007 KORE GANGADHAR DAREPPA 83.00 4 604 S00603 401 604 S00603 3226 DSE1007404 PATEL VIJAY SHANKARLAL 83.67 74.00 4 607 S00606 401 607 S00606 3229 DSE1019696 KHODAKE NIKHIL GANESH 83.11 70.67 94.67 81.00 94.00 3 2445 S02445 301 1153 S01153 3240 DSE1009876 DEORE PRITI GYANDEO 83.33 79.11 77.54 86.67 93.67 4 615 S00614 401 615 S00614 3237 DSE1009501 KHAN JOEB ARIF 83.67 83.33 4 610 S00609 401 610 S00609 3232 DSE1001217 CHANDRANI TEJAS SHARAD 83.67 86.67 93.67 71.11 84.12 81.10 80.00 65.00 95.38 89.00 4 614 S00613 401 614 S00613 3236 DSE1026244 PILLEWAN PRASHIL ANAND 83.10 74.11 77.46 84.33 85.13 62.67 97.11 80.10 86.53 54.73 80.10 92.33 73.67 85. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 74.00 3 2448 S02448 301 1156 S01156 3244 DSE1007622 MORE SUSHANT SUBHASH 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 113 of 1107 Provisional Merit List .33 89.12 72.10 78.00 82.00 3 2442 S02442 301 1151 S01151 3222 DSE1023979 PARVE PRATIK RAMESH 83.33 86.23 74.54 72. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 609 S00608 401 609 S00608 3231 DSE1012471 GAIDHANI ARJUN BABAN 83.15 86.31 80.11 72.00 2 128 S00128 201 128 S00128 3242 DSE1041013 GAWANDE VIJAYA RANJIT 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 89.15 71.33 3 2451 S02451 301 1158 S01158 3247 DSE1000821 MISHRA GAURAV ANILKUMAR 83.00 90.00 93.11 67.00 3 2447 S02447 301 1155 S01155 3243 DSE1046550 PATIL RACHANA RAJENDRA 83.00 69.67 84.33 92.00 3 2443 S02443 302 1100 S01100 3223 DSE1041642 KEVAL SURESH VADGAMA 83.67 3 2452 S02452 301 1159 S01159 3248 DSE1007711 PATIL SAURABH ARUN 83.53 98.00 3 2450 S02450 301 1157 S01157 3246 DSE1028596 SARODE SHRIKANT GOVIND 83.47 72.

00 4 620 S00619 401 620 S00619 3275 DSE1004324 SUTAR ANURAG ASHOK 83.00 3 2456 S02456 302 1104 S01104 3252 DSE1031191 MIRAPURKAR AKSHAY RAJENDRA 83.67 78.67 90.00 3 2475 S02475 304 162 S00162 3274 DSE1006797 TARALE NITESH MADHUKAR 83.00 3 2463 S02463 302 1111 S01111 3259 DSE1043978 CHAVAN SUNIL GANESH 83.53 87.33 4 618 S00617 401 618 S00617 3261 DSE1018789 CHAVAN MAYUR MARUTI 83.00 3 2455 S02455 302 1103 S01103 3251 DSE1031120 DHAWLE SUCHIT AMOL 83.31 83.06 64.67 87.07 80.77 94.08 76.00 3 2469 S02469 301 1165 S01165 3268 DSE1022539 KOKATE MAHESH MUKUND 83.67 83.07 69.09 55.00 80.00 87.67 81.40 50.00 7 2 A00002 701 2 A00002 3277 DSE1019816 DHURDE GANESH PANDURANG 83.00 86.00 94.06 81.00 3 2474 S02474 302 1112 S01112 3273 DSE1044991 TUNGAR PADMA SUDHAKAR 83.05 84.38 89.38 90.09 69.00 84.53 84.27 60.09 75.00 3 2467 S02467 301 1163 S01163 3266 DSE1000060 DESHMUKH SHARADA SATISH 83.23 96.38 84.00 3 2465 S02465 301 1161 S01161 3264 DSE1043151 INGLE DEVENDRA BHAURAO 83.38 79.60 57.67 91.00 82.33 88.09 74.06 83.09 77.33 3 2476 S02476 304 163 S00163 3276 DSE1002259 KOTKAR ANIKET ASHOK 83.06 85.33 74.07 83.00 4 621 S00620 401 621 S00620 3278 DSE1032492 GHATE TRUPTI RAJEEV 83.67 86.00 3 2473 S02473 304 161 S00161 3272 DSE1010225 GITA HARIBHAU GURAV 83.08 76.00 3 2470 S02470 301 1166 S01166 3269 DSE1032243 SIRNAIK ATHAHER MAHAMUD 83.67 78.00 3 2466 S02466 301 1162 S01162 3265 DSE1044950 DAHIYA RAKHI RAMKUMAR 83.00 3 2464 S02464 301 1160 S01160 3263 DSE1043313 GAIKWAD TEJASHRI RAJESH 83.00 4 619 S00618 401 619 S00618 3262 DSE1005203 SAWALE DHANSHREE ANNA 83.09 73.53 78.00 4 622 S00621 401 622 S00621 Legends Used : DTE.33 3 2472 S02472 301 1168 S01168 3271 DSE1009035 WADEKAR SONIKA SHARAD 83.09 80.38 94.33 92.33 48.06 84.67 3 2461 S02461 302 1109 S01109 3257 DSE1005476 TAMBE AMOD VITHAL 83.07 78.07 78.09 77.33 78.67 82.33 74.92 80.33 87.07 83.00 91.08 86.00 3 2460 S02460 302 1108 S01108 3256 DSE1041066 GUPTA SNEHAL GANESH 83.69 97. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 114 of 1107 Provisional Merit List .07 84.00 94.67 85.00 3 2462 S02462 302 1110 S01110 3258 DSE1018754 MANKUMBARE RAHUL APPAJI 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 93.05 84.00 3 2471 S02471 301 1167 S01167 3270 DSE1006382 KAMBLE MANOJ APPARAO 83.23 98.06 79.27 80.00 3 2468 S02468 301 1164 S01164 3267 DSE1005365 KONDE SAPANA SANJAY 83.00 3 2459 S02459 302 1107 S01107 3255 DSE1000368 PATIL GAYATRI SUDAM 83.15 92.08 90.33 94.00 86.07 82.07 80.27 59.77 93.33 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 89.07 68.15 89.33 87.00 3 2457 S02457 302 1105 S01105 3253 DSE1008651 SHINDE SAYALI SURESH SUPRIYA 83.33 91.08 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3250 DSE1007710 KALE NIKHIL SHIRISH 83.00 4 617 S00616 401 617 S00616 3260 DSE1048289 SHAIKH MAHABOOB ALI IMAM 83.77 95.00 3 2458 S02458 302 1106 S01106 3254 DSE1043263 UMALE AKSHAY TULSHIRAM 83.07 73.

33 3 2485 S02485 302 1118 S01118 3302 DSE1001474 GUNWANI POOJA ISHWARLAL 83.00 64.93 80.00 2 130 S00130 201 130 S00130 3294 DSE1000295 BHOLE ROHIT ARUN 83.03 74.03 87.00 88.33 4 628 S00627 401 628 S00627 3285 DSE1005928 PARASWAR RUPESH BHUSHAN 83.20 42.00 4 625 S00624 401 625 S00624 3282 DSE1019149 DADAS VIKAS ANKUSH 83.00 67.04 77.33 79.03 81.05 80.67 94.67 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3279 DSE1004259 BAAD AMOL MAHADEV 83.00 91.05 79.33 4 633 S00632 401 633 S00632 3291 DSE1046463 PANDYA PRATIK SUBHAG 83.00 84.05 83.33 74.15 88.00 4 632 S00631 401 632 S00631 3290 DSE1039368 KHADKE AVINASH MAROTI 83.05 72.00 66.69 90.23 89.00 3 2479 S02479 302 1114 S01114 3296 DSE1043594 NARVEKAR POOJA RAJAN 83.05 73. Mumbai PRASHANT HANUMANT SLGMN: State Level General Merit Number.05 53.05 83.00 94.00 4 627 S00626 401 627 S00626 3284 DSE1025323 MARWADE ATUL PUNDLIK 83.85 84.00 64.00 89.53 79.00 3 2489 S02489 301 1175 S01175 3306 DSE1023995 BHEDA NEHA SHARAD 83.08 80.00 79.03 84.03 79.00 63.00 90.60 40.23 90.67 3 2484 S02484 301 1171 S01171 3301 DSE1046693 SAMBHWANI DHIRAJ NARESHKUMAR 83.00 4 630 S00629 401 630 S00629 3287 DSE1034258 SINHA ASHWIN VIRENDRA 83.00 3 2490 S02490 301 1176 S01176 3307 DSE1032812 MIHIR NILESH VORA 83.67 92.33 87.77 85.00 91.00 3 2482 S02482 301 1170 S01170 3299 DSE1043541 BAJE ROHAN ARVIND 83.62 77.03 80.00 3 2486 S02486 301 1172 S01172 3303 DSE1047438 SABALE RENUKA RAJENDRA 83.03 73.67 4 634 S00633 401 634 S00633 3292 DSE1016014 YADAV RAVIKIRAN SUDARSHAN 83.08 89.40 70.67 56.73 76.80 81.05 64.00 4 623 S00622 401 623 S00622 3280 DSE1046174 SHINDE BAKUL SURYAKANT 83.85 82.92 86.03 78.00 3 2483 S02483 302 1117 S01117 3300 DSE1005884 RODE AJINKYA ANIL 83.33 4 631 S00630 401 631 S00630 3289 DSE1016573 GAIKAR VINOD DWARKANATH 83.67 78.00 3 2481 S02481 302 1116 S01116 3298 DSE1010381 UGALE ABOLI ASHOK 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 90.00 3 2491 S02491 301 1177 S01177 Legends Used : DTE.00 88.00 4 629 S00628 401 629 S00628 3286 DSE1047479 MALKAR SAGAR GORAKHNATH 83.00 2 129 S00129 201 129 S00129 3293 DSE1009658 PAREKH RAHUL VIKAS 83.08 94.03 74.33 74.46 89.00 4 624 S00623 401 624 S00623 3281 DSE1014637 GUDA 83.33 85.00 3 2487 S02487 301 1173 S01173 3304 DSE1001602 JADHAV VAISHALI TUKARAM 83.05 76.67 84.00 84.33 85.05 74. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 115 of 1107 Provisional Merit List .33 94.00 3 2488 S02488 301 1174 S01174 3305 DSE1034583 NEHA ASHOK CHATURVEDI 83.04 77.03 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 2478 S02478 301 1169 S01169 3295 DSE1008140 DAFALE VRUSHAL VILAS 83.00 91.00 89.15 90.05 82.67 90.03 76.00 3 2477 S02477 302 1113 S01113 3288 DSE1021043 DESHMUKH ADITYA VIKASRAO 83.62 90.67 64.03 76.05 78.00 4 626 S00625 401 626 S00625 3283 DSE1007012 CHAUDHARI YOGESH GOVINDA 83.03 77.00 82.00 3 2480 S02480 302 1115 S01115 3297 DSE1003294 DUDHE NEHA ANIL 83.03 76.08 89.05 61.00 86.

00 2 131 S00131 201 131 S00131 3323 DSE1012350 GAWANDE TRUSHNESH BALKRISHNA 83.33 94.92 88.67 69.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3308 DSE1003312 LANGOTE SWATI NANDKISHOR 83.31 82.00 67.33 4 635 S00634 401 635 S00634 3317 DSE1009045 NALAWADE SHWETA GENU 83.00 42.33 76.33 74.62 84.40 91.00 3 2504 S02504 302 1126 S01126 3325 DSE1010034 JAHAGIRDAR PIYUSHA UMAKANT 83.67 78.67 70.67 69.00 84.03 64.00 83.00 3 2509 S02509 303 9 S00009 3331 DSE1044654 DEORE TANUJA BAJIRAO 83.80 76.00 3 2501 S02501 301 1182 S01182 3321 DSE1046408 UJVALA RAGHUNATH JADHAV 83.40 49.15 91.80 69.00 3 2512 S02512 301 1188 S01188 3334 DSE1003959 DESAI RAMCHANDRA PANDURANG 83.00 82.00 82.00 92.92 58.33 3 2493 S02493 302 1120 S01120 3310 DSE1030402 DIXIT SWAROOP RAVINDRA 83.00 66.00 3 2506 S02506 305 26 S00026 3327 DSE1032530 BHATT RADHIKA HITESH 83.00 3 2508 S02508 301 1185 S01185 3329 DSE1043046 BODADE KALYANI GANESHRAO 83.00 82.15 96.85 75.00 83.00 66.67 3 2497 S02497 302 1122 S01122 3314 DSE1043562 MEWADA PRATIK BABULAL 83.00 76.67 93.33 83.00 3 2507 S02507 301 1184 S01184 3328 DSE1034077 PAWADE SHEETAL DATTU 83.00 82.00 3 2515 S02515 304 164 S00164 Legends Used : DTE.03 70.00 61.00 3 2495 S02495 301 1179 S01179 3312 DSE1038006 RANGWALA ZAHABIYA FAKHRUDDIN 83.00 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2494 S02494 301 1178 S01178 3311 DSE1043430 BUDHALANI BHARAT SUKHADEO 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 86.33 74.00 3 2505 S02505 301 1183 S01183 3326 DSE1007588 KULKARNI RAHUL RAJAN 83.03 60.00 85.03 64.00 75.00 82.33 3 2499 S02499 301 1180 S01180 3316 DSE1008533 ZOMBARKAR MUNEER ISMAIL 83.23 87.15 93.67 3 2510 S02510 301 1186 S01186 3332 DSE1006940 PATIL AISHWARYA PRABHAKAR 83.33 3 2496 S02496 302 1121 S01121 3313 DSE1028993 SABLE SUHAS SHANKAR 83.03 64.47 58.00 69.00 3 2513 S02513 301 1189 S01189 3335 DSE1031841 DONGARE RAJESH SHANKAR 83.00 2 132 S00132 201 132 S00132 3330 DSE1007598 MANSUKH SANJOT PANDURANG 83.33 85.67 86.33 73.00 87.03 66.00 58.00 3 2500 S02500 301 1181 S01181 3318 DSE1036639 KHOT RAMCHANDRA KRISHNA 83.67 62.67 93.67 59.60 44.67 90.00 4 637 S00636 401 637 S00636 3320 DSE1009151 PAWAR SUPRIYA JALINDAR 83.67 82.27 87.33 98.00 73.33 87.00 80.00 91.02 74.33 3 2492 S02492 302 1119 S01119 3309 DSE1019235 KADAM ROHIT KAKASO 83.33 3 2511 S02511 301 1187 S01187 3333 DSE1025308 ROSHAN KAWALE MADHUKAR 83.00 67.00 4 636 S00635 401 636 S00635 3319 DSE1012115 KOKANE SANDIP MADHUKAR 83.47 58.00 68.03 66.67 63.00 3 2502 S02502 302 1124 S01124 3322 DSE1009206 KULKARNI AJEYA RAMAKRISHNA 83.15 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 94.00 73.00 87.00 3 2503 S02503 302 1125 S01125 3324 DSE1023513 AGAM SARITA BARKU 83.00 91.46 72.03 67.77 88.00 84.15 94.00 98.54 91. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 116 of 1107 Provisional Merit List .33 3 2514 S02514 301 1190 S01190 3336 DSE1009973 CHAVAN JAY RAMESH 83.69 82.00 3 2498 S02498 302 1123 S01123 3315 DSE1024638 PAWAR SUDARSHAN ASHOK 83.00 64.

46 93.00 3 2517 S02517 302 1127 S01127 3354 DSE1039284 SHUKLA HIMANSHU MAHESH 82.97 85.67 2 135 S00135 201 135 S00135 3341 DSE1039212 PINTO SUMIT VIJAY 82.00 87.31 86.33 94.00 4 640 S00639 401 640 S00639 3345 DSE1045713 RAUT KULDEEP RAJARAM 82. MGGMN: Main Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 117 of 1107 Provisional Merit List .67 71.97 81.47 75.67 4 645 S00644 401 645 S00644 3350 DSE1025371 NAGRALE SWAPNIL JEEVAN 82.33 81.00 90.85 89.46 96.00 4 646 S00645 401 646 S00645 3351 DSE1023176 KAMBALE NIKIL PUNDLIK 82.77 88.73 52.67 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.87 91.00 3 2525 S02525 302 1129 S01129 3363 DSE1019847 BIHADE AKASH SADANAND 82.98 63.00 46.97 90.00 3 2523 S02523 301 1196 S01196 3361 DSE1035599 MHATRE SNEHA DATTATRAY 82.77 88.98 72.00 85.00 54.00 4 647 S00646 401 647 S00646 3352 DSE1047699 BAVCHE ANIL LAXMANRAO 82.98 69.00 4 641 S00640 401 641 S00640 3346 DSE1028534 KOLTE MAHESH VITTHAL 82.33 90.00 3 2522 S02522 301 1195 S01195 3360 DSE1003255 MAHALLE PANDHARINATH RAJU 82.00 3 2526 S02526 302 1130 S01130 3364 DSE1002035 GANDHI MONICA BHURMAL 82.38 87.99 73.00 98.62 96.67 66.97 80.33 83.97 82.98 86.33 98.77 94.80 48.97 80.97 82.00 94.98 84.67 4 639 S00638 401 639 S00638 3344 DSE1029808 CHOUGULE PRASANNA BABASO 82.00 3 2518 S02518 301 1192 S01192 3356 DSE1048171 SHELAR 82.00 95.62 98.00 3 2520 S02520 301 1194 S01194 3358 DSE1019570 GANDHI GAURAV CHANDRASHEKHAR 82.31 76.98 85.97 82.98 76.67 80.00 2 134 S00134 201 134 S00134 3340 DSE1028623 KARANJKHELE MAYUR SHAM 82.67 86.98 78.00 89.97 83.67 80.69 82.00 68.67 4 643 S00642 401 643 S00642 3348 DSE1030101 BACHHAV JAGDISH JIBHAU 82.67 84.54 99.98 62.00 87.00 2 133 S00133 201 133 S00133 3339 DSE1009884 KADAM SHANTANU SAHEBRAO 82.46 86.38 88.00 3 2519 S02519 301 1193 S01193 3357 DSE1000313 BONDE POOJA CHANDRAKANT 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3337 DSE1034023 ADSUL AVINASH KONDIBA 83.00 3 2524 S02524 301 1197 S01197 3362 DSE1025167 KHARWADE MITTAL SHIVKUMAR 82.00 3 2528 S02528 301 1199 S01199 Legends Used : DTE.33 96.54 96.98 82.99 60.00 3 2521 S02521 302 1128 S01128 3359 DSE1003194 SHINDE GANESH NARAYAN 82.99 91.53 40.33 82.46 94.20 44.67 95.00 4 649 S00648 401 649 S00648 3355 DSE1003331 KALAMBE VIVEK HARIBHAU 82.67 96.00 4 642 S00641 401 642 S00641 3347 DSE1030429 DEVRE SACHIN BHAKCHAND 82.00 3 2527 S02527 301 1198 S01198 3365 DSE1038455 BHAVSAR JAEE KIRAN 82.67 95.97 84. Mumbai NILESH NAMDEO SLGMN: State Level General Merit Number.00 83.00 4 648 S00647 401 648 S00647 3353 DSE1017548 RAKSHASBHUWANKAR DHANASHREE SUNIL 82.97 82.97 80.33 93.33 4 644 S00643 401 644 S00643 3349 DSE1003663 OZARKAR BHAUSAHEB SHIVAJI 82.77 83.00 2 136 S00136 201 136 S00136 3342 DSE1019483 KHAIRMODE OMKAR AMRUT 82.98 75.00 80.67 3 2516 S02516 301 1191 S01191 3338 DSE1017526 MUTHA GAURAV ABHAY 82.00 97.99 61.00 4 638 S00637 401 638 S00637 3343 DSE1046377 JAGDALE DIGAMBAR VITTHAL 82.97 81.40 76.23 70.80 63.

15 91.93 73.94 84.33 3 2540 S02540 302 1135 S01135 3378 DSE1034469 KHARADE SUNIL SATISH 82.33 75.97 80.00 92.00 85.53 95.33 69.77 82.20 80.67 77. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 118 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2545 S02545 301 1209 S01209 3386 DSE1043832 BIYANI RAHUL RAJENDRA 82.67 91.00 3 2536 S02536 301 1205 S01205 3374 DSE1003326 UTTARWAR ANAGHA DILIPRAO 82.00 3 2535 S02535 301 1204 S01204 3373 DSE1043656 SHAH KUSHAL RAKESH 82.20 97.15 83.23 95.00 87.38 96. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 93.33 94.94 76.87 63.46 78.33 98.00 3 2546 S02546 301 1210 S01210 3387 DSE1045000 JADHAV SHITAL DASHARATH 82.97 75.97 78.33 85.00 98.00 3 2542 S02542 303 10 S00010 3381 DSE1009710 KAKAD VIKAS DEORAM 82.33 3 2548 S02548 301 1212 S01212 3391 DSE1033237 VIBHANDIK JAI VIKAS 82.94 83.00 3 2530 S02530 301 1201 S01201 3368 DSE1047601 JOSHI KALPESH KISHOR 82.00 2 139 S00139 201 139 S00139 3390 DSE1030164 KHARDE ASHISH DILIP 82.07 71.95 61.08 95.67 77.23 76.33 86.67 93.67 95.92 93.00 3 2541 S02541 301 1207 S01207 3380 DSE1007543 BAGALKAR SAURABH SATISH 82.00 3 2539 S02539 301 1206 S01206 3377 DSE1046530 VAIDYA MILIND KISHOR 82.23 80.93 74.00 78.33 4 650 S00649 401 650 S00649 3379 DSE1006212 SHELKE RAJESHREE TUKARAM 82.00 3 2537 S02537 302 1133 S01133 3375 DSE1019200 PATIL RANJIT VILASRAO 82.97 59.97 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 2 138 S00138 201 138 S00138 3389 DSE1016263 MENDGULE AJIT VIJAYKUMAR 82.00 4 652 S00651 401 652 S00651 3393 DSE1024908 MAGDUM SWAPNIL SURAGOUNDA 82.69 93.85 92.97 71.00 3 2533 S02533 301 1202 S01202 3371 DSE1001238 DESHPANDE AJINKYA DURGADAS 82.33 64.00 4 651 S00650 401 651 S00650 3382 DSE1010310 DESHPANDE VAIDEHI PURUSHOTTAM 82.69 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 75.31 94.20 42.94 84.96 87.31 82.00 85.97 79.97 66.95 77.85 94.92 85.00 3 2531 S02531 302 1131 S01131 3369 DSE1006599 ANAS AHMAD SIDDIQUI 82.97 80.93 87.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3366 DSE1032646 JAGTAP SONALI RAJARAM 82.00 3 2549 S02549 302 1136 S01136 3394 DSE1014700 RASANE PRATHAMESH MUKUND 82.67 74.93 63.31 73.00 3 2534 S02534 301 1203 S01203 3372 DSE1008621 PADEKAR AKSHAY SHYAM 82.00 58.00 98.92 89.31 86.33 73.00 91.60 76.85 94.23 84.93 79.00 76.94 90.00 3 2529 S02529 301 1200 S01200 3367 DSE1005760 BARNE SHRIPAD SUHAS 82.33 94.00 3 2544 S02544 301 1208 S01208 3385 DSE1010341 PAWAR URMILA ANANTRAO 82.00 4 653 S00652 401 653 S00652 Legends Used : DTE.93 78.33 98.00 89.00 3 2547 S02547 301 1211 S01211 3388 DSE1043304 KORPE ASHWINI PRAVIN 82.33 78.00 3 2532 S02532 302 1132 S01132 3370 DSE1024581 GAIKWAD KIRAN PANDHARINATH 82.94 85.67 83.67 3 2538 S02538 302 1134 S01134 3376 DSE1046240 MALLIK HASIBUL MAINUDDIN 82.00 2 137 S00137 201 137 S00137 3384 DSE1044649 SAUNDANE KIRAN DIPAK 82.00 3 2543 S02543 304 165 S00165 3383 DSE1036610 TIWALE PRACHI SADASHIV 82.92 87.00 2 140 S00140 201 140 S00140 3392 DSE1035859 SHINGRE SUBODH BALWANT 82.97 79.93 77.

00 85.47 69.54 85.90 80.33 64.00 67.80 88.00 78.00 82.00 3 2567 S02567 301 1217 S01217 3423 DSE1026479 BHANARKAR NEHA MORESHWAR 82.33 63.92 96.08 94.67 3 2556 S02556 302 1143 S01143 3410 DSE1008559 SHAH YASH VIPUL 82.92 71.00 3 2564 S02564 301 1214 S01214 3418 DSE1046308 DESAI VIJAY VILAS 82.00 3 2555 S02555 302 1142 S01142 3409 DSE1026355 BADNAGARE VINAY LAKHANLAL 82.33 4 659 S00658 401 659 S00658 3401 DSE1001035 VARADE RADHAKRUSNA PRABHAKAR 82.08 95.33 52.91 75.67 3 2557 S02557 302 1144 S01144 3411 DSE1009732 DHIKALE JAYWANT TANAJI 82.33 85.90 81.90 80.33 83.15 92.67 87.00 4 657 S00656 401 657 S00656 3399 DSE1009504 KUSHARE GAURAV BABAJI 82.00 70.67 4 655 S00654 401 655 S00654 3397 DSE1032275 PAKHARE CHETAN SUNIL 82.33 2 141 S00141 201 141 S00141 3421 DSE1044475 PARAB KRUTIKA RAJENDRA 82.27 47.31 97.15 74.67 88.67 3 2568 S02568 301 1218 S01218 Legends Used : DTE.92 64.33 4 662 S00661 401 662 S00661 3419 DSE1047403 SHAIKH AYESHA SALIM 82.92 88.00 85.92 65.91 68.00 3 2565 S02565 301 1215 S01215 3420 DSE1042809 AMLANI SAURABH BHARAT 82.00 3 2566 S02566 301 1216 S01216 3422 DSE1034206 SAINI AJITKAUR DALJIT SINGH 82.91 77.91 68.00 89.62 74.67 4 661 S00660 401 661 S00660 3403 DSE1019584 RATHI POOJA ANILKUMAR 82.13 78.33 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.91 83.00 3 2550 S02550 302 1137 S01137 3404 DSE1018693 UPLEKARJOSHI ONKAR UDAYRAO 82.00 94.00 89.08 79.08 78.20 74.00 3 2554 S02554 302 1141 S01141 3408 DSE1008761 SHAIKH AHMED SAEED 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 119 of 1107 Provisional Merit List .67 3 2552 S02552 302 1139 S01139 3406 DSE1014565 RATHEE KIRAN ABHEYSINGH 82.91 83.92 71.33 84.00 3 2551 S02551 302 1138 S01138 3405 DSE1043205 BONDE SACHIN NANDKISHOR 82.91 57.67 3 2558 S02558 302 1145 S01145 3412 DSE1012616 SARAF NINAD SATISH 82.60 65.00 3 2563 S02563 301 1213 S01213 3417 DSE1040036 KATTIMANI SUJATA SOMNING 82.87 66.53 85.92 70.33 89.90 74.91 68.00 3 2553 S02553 302 1140 S01140 3407 DSE1007498 DESHMUKH KAVITA MADHUKAR 82.67 3 2562 S02562 302 1149 S01149 3416 DSE1006327 HATKAR ABHIJEET BABANRAO 82.33 87.67 88.00 4 654 S00653 401 654 S00653 3396 DSE1014579 KANTHALI RAKESH JAGANNATH 82.33 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.90 84.92 79.67 4 660 S00659 401 660 S00659 3402 DSE1005571 MHETRE RAM NAVANATH 82.08 98.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3395 DSE1021120 NUKULWAR MASNAJI RAJARAM 82.91 81.00 3 2559 S02559 302 1146 S01146 3413 DSE1002261 KAWARE POOJA CHANDRAKANT 82.67 89.00 4 656 S00655 401 656 S00655 3398 DSE1009835 RAMPURWALA MURTUZA JUZER 82.62 95.92 76.90 82.00 4 658 S00657 401 658 S00657 3400 DSE1002688 PATIL SAURABHA SHIVAJI 82.00 3 2560 S02560 302 1147 S01147 3414 DSE1001467 JHA SHIVANGI JAINENDRA 82.00 42.00 3 2561 S02561 302 1148 S01148 3415 DSE1040335 MUDDEBIHAL AVINASH SIDRAM 82.33 88.92 73.00 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 70.33 78.67 64.91 80.33 83.91 76.90 73.38 80.13 77.92 77.33 90.91 82.91 81.00 88.92 62.00 83.90 90.

73 92.87 80.33 95.33 82.46 86.00 70.67 93.67 68.00 93.00 4 669 S00668 401 669 S00668 3452 DSE1038689 SHINGATE AMOL NAMDEO 82.88 70.87 87.67 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.87 60.77 83.15 92.93 50.00 3 2581 S02581 301 1227 S01227 3440 DSE1019009 KATARE RAMESH ASHOK 82.86 84.62 88.00 4 663 S00662 401 663 S00662 3427 DSE1001462 CHINCHANE ANKUSH SHIVAJIRAO 82.38 79.00 2 143 S00143 201 143 S00143 3441 DSE1017826 KHAMKAR AMOL RAMCHANDRA 82.40 75.67 95.88 70.33 92.88 82.85 88.00 4 670 S00669 401 670 S00669 Legends Used : DTE.00 3 2570 S02570 301 1220 S01220 3426 DSE1019667 BORAKHADE ANKIT VIJAY 82.33 93.00 50.90 56.31 85.15 74.90 64.00 3 2576 S02576 301 1222 S01222 3434 DSE1025127 KASHYAP DEVIKA RAMKUMAR 82.87 77.87 84.67 3 2573 S02573 304 166 S00166 3431 DSE1003348 TANGADE VIKRAM ANIL 82.86 72.67 61.87 52.00 3 2571 S02571 301 1221 S01221 3428 DSE1014014 NALAWADE ARUN BHUJANGRAO 82.00 4 666 S00665 401 666 S00665 3448 DSE1019865 PATIL ABHIJEET SAHADEO 82.00 87.60 95.40 58.40 82.86 85.33 3 2579 S02579 301 1225 S01225 3437 DSE1005965 SHAH ASHISH RAJENDRA 82.87 81.88 61.00 2 142 S00142 201 142 S00142 3439 DSE1000493 DHANAGAR PRASHANT ANKUSH 82.33 78.88 81.77 95.00 92.00 73.33 2 145 S00145 201 145 S00145 3444 DSE1041544 SHASHANK NITINKUMAR SHAH 82.86 83.67 88.67 34. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 120 of 1107 Provisional Merit List .08 84.00 4 668 S00667 401 668 S00667 3450 DSE1013169 DALVI KRUSHNAKANT HANUMANT 82.92 74.67 56.67 74.00 50.00 4 665 S00664 401 665 S00664 3447 DSE1048008 SHAIKH ABRAR IQBAL 82.33 91.33 93.00 3 2572 S02572 302 1150 S01150 3429 DSE1023495 MADANKAR ROSHAN DEOCHAND 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.87 70.00 3 2577 S02577 301 1223 S01223 3435 DSE1015764 JAPANWALA ROOHI FEROZ 82.89 74.00 78.87 83.13 71.00 3 2575 S02575 304 168 S00168 3433 DSE1040108 SHINGARE SHANKAR VASANT 82.86 78.00 4 667 S00666 401 667 S00666 3449 DSE1005602 NANDANIKAR PRATIK BABAN 82.13 48.47 36.87 67.33 95.00 3 2584 S02584 302 1152 S01152 3451 DSE1002250 MAHAJAN SAGAR SANJAY 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3424 DSE1014053 KULKARNI SWAPNIL PRADEEP 82.33 62.00 3 2578 S02578 301 1224 S01224 3436 DSE1032394 VASAL RAJANI RAMESH 82.69 99.86 84.87 86.86 80.00 56.00 62.62 98.67 3 2569 S02569 301 1219 S01219 3425 DSE1005397 AGAWANE KAUSTUBH SUNIL 82.31 91.00 3 2582 S02582 301 1228 S01228 3443 DSE1040193 MIMOH RAMESH GAIKWAD 82.00 2 144 S00144 201 144 S00144 3442 DSE1005819 SERSHIYA NITISH NARENDRA 82.88 84.86 57.40 64.00 78.15 93.67 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2574 S02574 304 167 S00167 3432 DSE1000466 SHAIKH MOHAMAD TAUSIF 82.00 1 46 S00046 101 24 S00024 3430 DSE1032440 GADAGE VIJAYRAJ SOMSHANKAR 82.67 3 2583 S02583 302 1151 S01151 3445 DSE1045712 GUNJAL ANISH ANKUSH 82.00 4 664 S00663 401 664 S00663 3446 DSE1007085 SHASHIKANT SOPAN PATIL 82.00 3 2580 S02580 301 1226 S01226 3438 DSE1046391 PEDNEKAR SANKET DINANATH 82.86 62.54 95.33 88.33 88.

83 85.62 92.83 82.00 3 2607 S02607 301 1237 S01237 3476 DSE1032566 PARIKH MANTHAN DIPAK 82.00 3 2592 S02592 302 1159 S01159 3461 DSE1026311 NARALE SHANTANU ABHAY 82.83 85.67 83.00 68.67 93.86 55.00 3 2606 S02606 301 1236 S01236 3475 DSE1041047 DHOKE MILIND ASHOKRAO 82.83 69.92 92.46 87.54 83.85 58.00 80.67 72.33 82.00 3 2603 S02603 301 1233 S01233 3472 DSE1012577 SHAH VIRAM JAYESH 82.69 82.83 76.85 80.00 3 2586 S02586 301 1229 S01229 3455 DSE1004005 GANGDHAR MADHURI SHAHAJI 82.67 3 2594 S02594 302 1161 S01161 3463 DSE1046108 SHAH VAIBHAV NIPUNKUMAR 82.00 3 2590 S02590 302 1157 S01157 3459 DSE1018753 MR NARAGUDE ATUL RAMESH 82.85 70.67 80.00 3 2588 S02588 302 1155 S01155 3457 DSE1035782 SURYAWANSHI SANKET KASHINATH 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3453 DSE1016540 KABTA ANJANA BHARAT 82.83 80.00 86.00 3 2604 S02604 301 1234 S01234 3473 DSE1013421 MAHAJAN SONAL JAYANT 82.85 71.23 96.85 78.67 91.00 94.85 86.33 97.00 3 2611 S02611 301 1241 S01241 3480 DSE1024713 CHABUKSWAR VIJAY LAXMAN 82.77 96.00 3 2605 S02605 301 1235 S01235 3474 DSE1035988 GUND ANJALI RAMESH 82.00 78.00 93.83 84.15 96.33 76.92 96.33 3 2613 S02613 301 1243 S01243 Legends Used : DTE.00 3 2612 S02612 301 1242 S01242 3481 DSE1024611 DESHMUKH ALAKNANDA AVINASH 82.85 84.62 82.83 81.00 3 2601 S02601 301 1231 S01231 3470 DSE1000072 BIDKAR DEEPTI VINAYAK 82.00 3 2595 S02595 302 1162 S01162 3464 DSE1002111 BAFNA NIRAJ SURESH 82.83 80.15 88.33 81.00 3 2587 S02587 302 1154 S01154 3456 DSE1029989 JAGTAP SHARAYU MANOHAR 82.00 3 2608 S02608 301 1238 S01238 3477 DSE1005638 BIDVE POOJA SATISH 82.83 86.00 95. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 78.85 74. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.23 84.08 80.93 67.00 3 2599 S02599 302 1166 S01166 3468 DSE1046929 AGRAWAL NILIMA OMPRAKASH 82.85 71.00 3 2600 S02600 301 1230 S01230 3469 DSE1031128 FIRAKE ADITYA RAJKUMAR 82.67 93.87 65.38 96.00 3 2593 S02593 302 1160 S01160 3462 DSE1012800 KAPADIA RISHI KAUSHIK 82.00 3 2602 S02602 301 1232 S01232 3471 DSE1024766 MANDLECHA ANUJA MADANLAL 82.15 84.23 84.85 88.00 97.60 60.31 88.13 82.67 70.00 93.67 78.00 3 2598 S02598 302 1165 S01165 3467 DSE1034053 PATIL MAYUR BHAURAO 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 121 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2591 S02591 302 1158 S01158 3460 DSE1003528 DATE SWANAND SHRIDHAR 82.33 3 2609 S02609 301 1239 S01239 3478 DSE1041213 DESHMUKH SACHIN SURESH 82.83 76.62 88.83 88.33 93.85 83.69 92.62 80.00 86.00 3 2585 S02585 302 1153 S01153 3454 DSE1043738 RUSHABH HITESH BHATT 82.00 3 2596 S02596 302 1163 S01163 3465 DSE1044692 PAWAR RUCHA PRAMOD 82.83 79.67 56.67 87.85 86.83 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.31 97.85 88.00 3 2597 S02597 302 1164 S01164 3466 DSE1012613 SALUNKHE NIMESH DILIP 82.00 3 2610 S02610 301 1240 S01240 3479 DSE1018920 SHENDE AKASH SOPAN 82.85 73.33 84.00 94.00 93.00 3 2589 S02589 302 1156 S01156 3458 DSE1013491 SHAH HARDIK CHIRAG 82.67 93.92 97.15 94.00 80.

00 3 2623 S02623 304 171 S00171 3495 DSE1031058 MIRAPURKAR SHITAL HARIDASJI 82.79 84.00 3 2631 S02631 301 1254 S01254 3504 DSE1012124 NARODEY SATISH MANOHAR 82.67 50.79 87.67 80.67 70.67 84.08 97.33 86.47 94.82 87.81 76.00 2 146 S00146 201 146 S00146 3490 DSE1009315 GAIKWAD SHRUTIKA SUBHASH 82.85 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.79 84.33 91.33 2 147 S00147 201 147 S00147 3492 DSE1033274 KATARIYA AAKASH AJAY 82.00 3 2632 S02632 301 1255 S01255 3505 DSE1041192 MONDHE SHYAMAL GANESHRAO 82.81 78.81 81.67 85.00 89.67 99. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 2 148 S00148 201 148 S00148 3493 DSE1036788 PATIL ATISH ANANDRAO 82.00 94.79 83.00 3 2619 S02619 302 1168 S01168 3488 DSE1010210 ZURALE PUJA BALASAHEB 82.00 3 2633 S02633 302 1171 S01171 3507 DSE1041562 NIMESH DEEPAK DOSHI 82.81 64.00 2 149 S00149 201 149 S00149 3506 DSE1029844 PATIL HARSHAD SHARAD 82.00 3 2620 S02620 304 169 S00169 3489 DSE1036912 DHONDPHODE DATTATRAYA RAMADAS 82.23 84.00 3 2626 S02626 301 1249 S01249 3499 DSE1021191 HEMKE SAI LAXMAN 82.67 95.67 54.00 3 2622 S02622 304 170 S00170 3494 DSE1004285 CHOURE KRUSHNA RAGHUNATH 82.80 81.00 3 2617 S02617 301 1246 S01246 3486 DSE1028123 PABLE DIPAK DNYANDEO 82.00 3 2635 S02635 302 1173 S01173 Legends Used : DTE.80 75.33 93.46 82.00 89.00 84.08 85.80 77.81 71.00 3 2614 S02614 302 1167 S01167 3483 DSE1001368 SONAWANE SWAPNIL ASHOK 82.67 88.73 81.00 3 2627 S02627 301 1250 S01250 3500 DSE1012547 SUKALE SUSHANT PRABHAKAR 82.33 90.92 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.15 93.80 52.67 83.00 3 2629 S02629 301 1252 S01252 3502 DSE1007008 PATIL TEJASHREE GAJENDRA 82.73 54.80 85.00 93.80 74. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 122 of 1107 Provisional Merit List .77 98.33 74.79 84.83 67.80 70.00 3 2616 S02616 301 1245 S01245 3485 DSE1043598 MISS VIDHI RAJESH KOTHARI 82.82 78.33 93.13 36.27 72.67 1 47 S00047 101 25 S00025 3496 DSE1039635 SHENDGE AKASH GOVINDRAO 82.80 82.00 4 671 S00670 401 671 S00670 3509 DSE1028028 KORDE ATUL BHAGWAT 82.81 90.81 93.33 3 2634 S02634 302 1172 S01172 3508 DSE1019361 GOKHALE ABHIJEET EKNATH 82.53 60.00 83.00 3 2625 S02625 302 1170 S01170 3498 DSE1021305 PANCHAL GANESH RAM 82.33 83.23 92.33 91.38 95.80 84.81 77.23 86.46 92.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3482 DSE1046233 SUTAR PRITI SATISH USHA 82.46 90.00 88.00 3 2630 S02630 301 1253 S01253 3503 DSE1026434 DHANSHREE GOVERDHAN JAWADE 82.81 82.80 79.81 80.69 82.00 76.92 91.08 83.07 66.33 3 2618 S02618 301 1247 S01247 3487 DSE1002462 GAWADE SUPRIYA BALASAHEB 82.33 89.67 93.00 4 672 S00671 401 672 S00671 3510 DSE1006148 WARWATKAR DEEPALI ASHOKRAO 82.00 3 2615 S02615 301 1244 S01244 3484 DSE1046204 CHAWAN VIKRANT VILAS 82.53 81.80 65.00 3 2621 S02621 302 1169 S01169 3491 DSE1022788 MANDKE MANGESH JALINDAR 82.77 98.00 3 2628 S02628 301 1251 S01251 3501 DSE1009831 PAWAR NIKHIL YASHWANT 82.38 90.82 85.77 96.00 3 2624 S02624 301 1248 S01248 3497 DSE1041445 INGOLE VAIBHAV VITTHALRAO 82.67 89.33 90.

67 3 2642 S02642 302 1180 S01180 3520 DSE1019534 DIWATE DEEPAK LAXMAN 82.33 78.00 54.79 76.67 88.00 3 2653 S02653 301 1257 S01257 3534 DSE1024764 MORE SHILPA RAMESH 82.00 3 2640 S02640 302 1178 S01178 3518 DSE1023634 KHAN ABU TALHA ANSAR 82.67 81.33 4 676 S00675 401 676 S00675 3527 DSE1031022 PALIWAL SANTOSHI RAJENDRA 82.76 85.80 87.85 75.33 72.23 76.79 82.67 84.00 66.15 96.79 79.00 3 2657 S02657 301 1261 S01261 3538 DSE1040448 RATHOD SUMIT SUNIL 82.77 85.67 82.79 79.79 74.00 3 2649 S02649 302 1187 S01187 3529 DSE1010079 ABBAD PRAJAKTA SURENDRA 82.69 89.38 95.67 93.54 84.76 84.00 3 2647 S02647 302 1185 S01185 3526 DSE1000246 SHIMPI VISHAL RAMESH 82.67 4 673 S00672 401 673 S00672 3513 DSE1043728 UMRANIA RAHUL MANISH 82.60 76.00 3 2652 S02652 301 1256 S01256 3533 DSE1013442 SHAH MANALI RAMESH 82.33 78.00 3 2658 S02658 301 1262 S01262 3539 DSE1017553 PANDAV MILIND MUKUND 82.23 93.33 86.67 3 2650 S02650 302 1188 S01188 3530 DSE1029583 PATIL BALIRAM DAGADU 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.79 71.33 72.67 93.77 92.76 81.00 3 2645 S02645 302 1183 S01183 3523 DSE1028564 MURKUTE PRIYANKA VILAS 82.00 3 2644 S02644 302 1182 S01182 3522 DSE1008189 AMBERKAR VAIBHAV NAMDEV 82.79 77.46 90.33 87.76 80.33 87.33 3 2643 S02643 302 1181 S01181 3521 DSE1012522 LAD NIMESHKUMAR BABUBHAI 82.00 3 2637 S02637 302 1175 S01175 3514 DSE1001311 BIRAJDAR SHRADDHA TANAJI 82.00 3 2638 S02638 302 1176 S01176 3515 DSE1016075 DALAVE MAHESH NIVRUTTI 82.00 87.00 86.00 90.73 58.67 4 677 S00676 401 677 S00676 3531 DSE1046266 GAIKAR SONAM SANJAY 82.67 3 2636 S02636 302 1174 S01174 3512 DSE1009380 DESHMUKH NIKHIL RAJENDRA 82.76 79.40 59.38 96.33 4 674 S00673 401 674 S00673 3516 DSE1001420 JADE SNEHAL RAJESH 82.00 3 2651 S02651 302 1189 S01189 3532 DSE1019530 JAIN PAYAL PRADEEP 82.00 90.33 72.23 77.00 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 123 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2648 S02648 302 1186 S01186 3528 DSE1026192 KHODANKAR VAIBHAV VIJAY 82.80 70.79 82.79 76.85 94.00 60.79 78.79 70.00 73.31 96.79 76.93 66.79 79.15 94.33 81.33 3 2659 S02659 301 1263 S01263 Legends Used : DTE.00 3 2646 S02646 302 1184 S01184 3524 DSE1029922 DHULUGADE UDAY NAMDEV 82.76 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3511 DSE1001429 RANADE ROHIT HARISH 82.67 92.00 3 2641 S02641 302 1179 S01179 3519 DSE1007985 PAWAR RONAK HANUMAN 82.00 3 2654 S02654 301 1258 S01258 3535 DSE1010375 DEORE ANUJA BARKU 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.79 74.00 4 675 S00674 401 675 S00674 3525 DSE1032337 GURAV SHAILA NAMDEV 82.00 89.40 38.33 88.33 83.76 84.27 76.00 3 2656 S02656 301 1260 S01260 3537 DSE1032344 JIRAGE KSHAMA SHASHIKANT 82.79 50.00 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 79.00 92.77 82.76 84.20 77.79 70.79 53.00 3 2655 S02655 301 1259 S01259 3536 DSE1002614 MUSHRTF ARMANABEGUM IMTTIYAZ 82.79 68.79 77.31 85.00 3 2639 S02639 302 1177 S01177 3517 DSE1041295 BHELE ANAND RAJIV 82.67 90.77 83.79 81.

75 89.00 42.75 84.00 3 2661 S02661 301 1265 S01265 3542 DSE1035635 TAMHANKAR PRATIK BHARAT 82.60 79.75 83.33 76.67 86.33 76.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3540 DSE1040208 SADEKAR VISHAL NARSING 82.00 2 151 S00151 201 151 S00151 3564 DSE1032091 GUNDAD VISHVAS SOMSHEKHAR 82.67 94.75 85.67 3 2669 S02669 301 1273 S01273 3550 DSE1034256 MADAKE DHANASHREE DIPAK 82.75 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.75 85.00 88.33 81.00 3 2674 S02674 305 28 S00028 3557 DSE1007313 NIKUMBH AGNIWESH RAVINDRA 82.47 96.00 3 2668 S02668 301 1272 S01272 3549 DSE1021039 CHOKDA PRANAV JAIPRAKASH 82.92 92.76 62.46 93.00 3 2677 S02677 304 174 S00174 3563 DSE1015562 SARDESAI RAVSAHEB CHANDRAKANT 82.76 60.00 4 678 S00677 401 678 S00677 3553 DSE1009361 GOYAL PINKI RAJENDRA 82.62 86.85 90.33 91.75 74.92 88.38 98.67 87.75 80.00 89.67 92.67 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 124 of 1107 Provisional Merit List .75 78.33 82.67 58.13 72.76 68.76 71.67 3 2667 S02667 301 1271 S01271 3548 DSE1026308 KARANJIKAR SNEHA GIRISH 82.73 86.62 80.00 94.76 67.67 88.00 3 2676 S02676 304 173 S00173 3561 DSE1023188 MAHAKALKAR AJAY SUKHADEO 82.00 3 2660 S02660 301 1264 S01264 3541 DSE1006597 GAJBHIYE VIKRANT SURESH 82.00 3 2678 S02678 304 175 S00175 3565 DSE1046323 THUMMAR RAHUL LALJIBHAI 82.75 82.00 97.00 74.76 74.33 89.67 84.76 76.00 4 679 S00678 401 679 S00678 3556 DSE1007590 NAR DHANANJAY SURESH 82.00 87.67 3 2663 S02663 301 1267 S01267 3544 DSE1028511 CHATEKAR NILESH ANGADRAO 82.73 89.73 86.00 3 2670 S02670 302 1190 S01190 3551 DSE1029632 SWAMI PRATIDNYA BASGONDA 82.00 3 2671 S02671 301 1274 S01274 3552 DSE1022308 SAWANT RAMA MARUTI 82.00 54.75 78.00 4 680 S00679 401 680 S00679 3558 DSE1038225 JAGTAP TATYASO RAMACHANDRA 82.54 92.00 3 2666 S02666 301 1270 S01270 3547 DSE1002276 PINGALE SAMPADA LAXMANRAO 82.76 70.92 94.69 94.67 3 2664 S02664 301 1268 S01268 3545 DSE1017797 HOLE SANDIP SAHADU 82.00 3 2675 S02675 304 172 S00172 3559 DSE1012333 PHADOL ANIRUDHA HARIBHAU 82.00 90.73 76.67 95.69 100.62 88.76 73.75 82.33 69.67 3 2665 S02665 301 1269 S01269 3546 DSE1002487 NAIK SHITAL CHANDRAKANT 82.00 84.00 3 2681 S02681 301 1277 S01277 3568 DSE1006456 BIRAJDAR DEEPAK DILIP 82.62 89.73 90.75 83.00 2 150 S00150 201 150 S00150 3560 DSE1007083 PATIL RAVINDRA ASHOK 82.76 70.53 52.00 73.00 3 2680 S02680 302 1191 S01191 3567 DSE1040126 TIKKE SAGAR CHANDRAKANT 82.00 84.00 3 2672 S02672 301 1275 S01275 3554 DSE1038769 BHOSALE BHAGYASHRI NANDKUMAR 82.62 55.53 57.67 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.46 98.00 94.80 77. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.76 62.00 97.67 3 2662 S02662 301 1266 S01266 3543 DSE1016190 MALWADKAR ASHWINKUMAR NAGNATH 82.75 83.00 3 2679 S02679 301 1276 S01276 3566 DSE1032331 KULKARNI APARNA VILAS 82.85 88.00 86.33 78.00 94.33 4 681 S00680 401 681 S00680 3562 DSE1020594 KAKDE NAVNATH DNYANOBA 82.62 96.00 3 2673 S02673 305 27 S00027 3555 DSE1009945 BHASKAR SWAPNIL KISHOR 82.00 4 682 S00681 401 682 S00681 Legends Used : DTE.

73 74.73 75.73 83.33 82.73 76.00 60.08 98.46 82.73 65.00 3 2685 S02685 301 1281 S01281 3575 DSE1030208 AHER SHREYAS VASANT 82.08 75.67 4 692 S00691 401 692 S00691 3594 DSE1038064 SHINDE PRATIKKUMAR ARVIND 82.73 83.00 72.54 86.00 3 2689 S02689 302 1195 S01195 3585 DSE1005303 RAJE DIPALI DILIP 82.67 78.73 90.73 65.46 91.00 82.85 82.00 4 686 S00685 401 686 S00685 3580 DSE1005486 BHOGADE SURAJ CHHAGAN 82.00 3 2692 S02692 302 1198 S01198 3588 DSE1032282 SIRKAZI MOHAMMAD BAKAR MOULANA 82.73 67.33 52.73 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.15 91.73 72.67 85.73 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3569 DSE1034379 SAWANT SWAPNALI PRADIP 82.73 85.00 4 689 S00688 401 689 S00688 3583 DSE1012288 KAKADE ROHIT PRABHAKAR 82.73 80.15 82.00 68.67 80.73 46.73 74.33 88. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 125 of 1107 Provisional Merit List .23 96.00 3 2693 S02693 301 1282 S01282 3589 DSE1018619 NAVALE ABHIJEET BALASO 82.40 60.00 95.00 3 2698 S02698 302 1202 S01202 Legends Used : DTE.00 87.31 92.00 3 2694 S02694 302 1199 S01199 3591 DSE1000912 DIXIT SONAM SHARAD 82.73 81.00 3 2691 S02691 302 1197 S01197 3587 DSE1024632 UTTARKAR SHRUTIKA RAJESH 82.00 4 687 S00686 401 687 S00686 3581 DSE1033112 PISE SACHIN RAGHUNATH 82.00 78.73 74.33 78.67 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 70.00 4 694 S00693 401 694 S00693 3596 DSE1044825 GAIKWAD SAGAR ARUN 82.00 80.73 82.33 3 2697 S02697 302 1201 S01201 3597 DSE1039078 PATEL CHETAN ARVINDBHAI 82.15 90.33 84.00 75.33 92.73 79.00 60.00 4 690 S00689 401 690 S00689 3584 DSE1040132 KULKARNI GOPALRAO ARAVINDARAO 82.00 3 2684 S02684 301 1280 S01280 3574 DSE1015663 GAYKAR SATISH TANAJI 82.73 66.00 4 685 S00684 401 685 S00684 3578 DSE1048011 SHENOY RAHUL RAMESH 82.00 3 2690 S02690 302 1196 S01196 3586 DSE1043894 MEENA NISHANT CHAINSUKH 82.73 68.67 3 2695 S02695 302 1200 S01200 3592 DSE1026541 SHAH KOMAL MILIND 82.73 75.62 83.33 66.73 75.73 81.00 3 2683 S02683 301 1279 S01279 3572 DSE1022493 SONAR PRAFFUL RAJENDRA 82.67 90.85 90.00 4 683 S00682 401 683 S00682 3571 DSE1007015 BONDE SHARAYU NIVRUTTI 82.00 88.00 3 2687 S02687 302 1193 S01193 3577 DSE1006145 HINGE SHRIKRISHNA DNYANESHWAR 82.27 78.00 88.00 3 2682 S02682 301 1278 S01278 3570 DSE1000207 SONAWANE VIKRANT BHANUDAS 82.00 4 684 S00683 401 684 S00683 3573 DSE1048160 DHANANI VIKAS RAMKISHAN 82.67 91.33 3 2688 S02688 302 1194 S01194 3579 DSE1028009 DODKE AKSHAY UTTAMRAO 82.67 95.73 84.31 82.33 4 693 S00692 401 693 S00692 3595 DSE1003530 JADHAV MAYUR ANIL 82.73 74.73 80.73 74.69 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 95.33 4 691 S00690 401 691 S00690 3590 DSE1045728 KADAM APARNA KRISHNA 82.00 67.73 81.00 84.20 55.80 85.67 80.73 84.54 88.67 83.33 87.67 85.31 87.00 3 2686 S02686 302 1192 S01192 3576 DSE1030197 SUTAVANI CHETAN SUDHIR 82.38 82.00 4 688 S00687 401 688 S00687 3582 DSE1000152 SONAR HARISH SUBHASH 82.00 3 2696 S02696 301 1283 S01283 3593 DSE1046924 MAHAJAN NAGESH NARESH 82.

69 85.00 3 2703 S02703 301 1286 S01286 3607 DSE1013168 SAWANT SURAJ SHRIRANG 82.00 3 2712 S02712 301 1293 S01293 3617 DSE1003159 CHIDDARWAR ARJUN BIPIN 82.53 74.33 64.00 3 2710 S02710 301 1292 S01292 3614 DSE1004166 BHATKHANDE VIKRANT VAMAN 82.00 76.00 3 2704 S02704 301 1287 S01287 3608 DSE1019473 CHAVAN SNEHAL SANJAY 82.00 3 2705 S02705 301 1288 S01288 3609 DSE1029552 CHAVAN ROHINI DHANAJI 82.69 76.00 93.54 89.53 53.00 3 2707 S02707 305 29 S00029 3611 DSE1002684 DUDHGAVE ASHWINI RAJENDRA 82.69 66.00 3 2700 S02700 301 1284 S01284 3603 DSE1004239 SARGAR SANDESH SADASHIV 82.69 65. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 695 S00694 401 695 S00694 3600 DSE1015094 KAMBLE SACHIN BABURAO 82.60 74.33 81.54 90.67 88.67 4 696 S00695 401 696 S00695 3601 DSE1044857 MUNGASE PRADEEP BALASAHEB 82.69 62.33 91.00 3 2708 S02708 301 1290 S01290 3612 DSE1043879 KAUSHA VIRENKUMAR SHAH 82.69 77.08 90.00 3 2718 S02718 301 1298 S01298 3625 DSE1013414 NEHARIKA SINGH SURENDRA PRASAD 82.00 94.69 76.00 85.77 94.73 61.15 97.67 94.00 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 126 of 1107 Provisional Merit List . MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 2713 S02713 301 1294 S01294 3618 DSE1006660 MISHRA HARIHAR SHARADAPRASAD 82.69 88.54 96.70 64.69 84.00 3 2717 S02717 304 177 S00177 3623 DSE1019814 KOKATE PRATIK MILIND 82.33 3 2714 S02714 301 1295 S01295 3620 DSE1013145 RAJAGE RAVINDRA ANANDA 82.33 96.00 95.69 64.77 85.69 80.00 96.00 3 2711 S02711 304 176 S00176 3615 DSE1036511 PATIL NIKHIL NAMDEV 82.71 85.00 3 2720 S02720 301 1300 S01300 Legends Used : DTE.00 82.00 2 152 S00152 201 152 S00152 3616 DSE1023679 THAKKAR SUMITKUMAR DINESH 82.08 95.33 63.71 78.23 96.69 91.33 3 2699 S02699 302 1203 S01203 3599 DSE1038250 VARPE VAIBHAV PRAKASH 82.67 92.67 94.00 84.00 70.92 58.00 2 153 S00153 201 153 S00153 3624 DSE1024639 NATE SAMIKSHA PRADIP 82.73 56.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3598 DSE1016033 BANSODE GANGARAM DAGADU 82.00 3 2706 S02706 301 1289 S01289 3610 DSE1045792 PISAT SWANAND SATISH 82.00 3 2701 S02701 303 11 S00011 3604 DSE1045504 SHINDE NITESH DAMODAR 82.33 94.00 3 2715 S02715 301 1296 S01296 3621 DSE1012114 KAWALE JITENDRA PRAKASH 82.77 76.00 4 698 S00697 401 698 S00697 3619 DSE1010093 RATHI KIRTI BHAUSAHEB 82.67 93.00 3 2719 S02719 301 1299 S01299 3626 DSE1017753 WAGHOLE PANDURANG DATTATRAY 82.31 82.53 50.00 3 2702 S02702 301 1285 S01285 3606 DSE1039522 CHARKHA ARCHANA BALAPRASAD 82.33 95.69 86.69 86.69 89.13 62.54 88.77 65.00 91.33 70.38 99.33 71.33 4 697 S00696 401 697 S00696 3602 DSE1009098 VISPUTE DHANANJAY SANJAY 82.33 60.69 83.93 53.00 96.69 80.67 91.33 98.73 56.69 89.00 3 2716 S02716 301 1297 S01297 3622 DSE1003281 MOHAMMAD ZAMEER 82.00 69.00 3 2709 S02709 301 1291 S01291 3613 DSE1034706 BANGARE SWAPNIL SANJAY 82.73 62.67 93.92 84.00 1 48 S00048 102 10 S00010 3605 DSE1046898 PALKHE KETAKI MADAN 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.92 92.69 89.92 97.69 92.00 61.80 75.33 80.69 86.69 79.

Mumbai SALUNKHE SNEHAL LAXMAN SLGMN: State Level General Merit Number.53 73.00 3 2740 S02740 301 1311 S01311 Legends Used : DTE.08 87.93 75. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 84.73 54.00 3 2725 S02725 301 1302 S01302 3634 DSE1013198 BHANUSHALI DARSHAN SHAMBHU 82.33 73.67 90.67 90. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 127 of 1107 Provisional Merit List .00 80.67 86.00 80.00 3 2730 S02730 301 1306 S01306 3641 DSE1002173 CHITALE MADHURA MILIND 82.67 67.00 4 702 S00701 401 702 S00701 3639 DSE1039548 CHILRAGE SHUBHAGI SHIVRAJ 82.00 89.00 72.33 4 703 S00702 401 703 S00702 3644 DSE1000241 HITESH PRABHAKAR THORAT 82.73 76.67 87.67 84.93 68.33 92.00 3 2736 S02736 301 1308 S01308 3651 DSE1025260 RAMALINGAM KEVIN SAMUEL 82.00 3 2734 S02734 302 1210 S01210 3649 DSE1041051 BHANSALI KOMAL VIJAYKUMAR 82.67 88.67 73.33 92.00 3 2723 S02723 302 1206 S01206 3632 DSE1043002 KINHIKAR PRAJAKTA LAXMANRAO 82.67 84.67 81.67 88.00 3 2737 S02737 302 1212 S01212 3653 DSE1002386 DHUMAL VISHWAS MAHADEO 82.00 3 2729 S02729 302 1207 S01207 3640 DSE1045578 82.67 86.67 3 2739 S02739 301 1310 S01310 3655 DSE1002039 CHOUDHARY PRAJAKTA SHRINIWAS 82.00 3 2727 S02727 301 1304 S01304 3636 DSE1046873 PATIL AAKASH VIKAS 82.67 74.67 81.67 70.31 90.33 70.67 84.67 77.33 80.20 74.00 96.67 83.33 81.23 78.00 4 705 S00704 401 705 S00704 3646 DSE1023497 HIWARKHEDE DATTA DEVIDAS 82.67 94.67 73.00 3 2722 S02722 302 1205 S01205 3630 DSE1039398 DALVI PRASHANT AJITRAO 82.00 3 2721 S02721 302 1204 S01204 3628 DSE1002581 KARVE AMAR RAOSAHEB 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 78.00 72.67 86.15 96.62 94.67 81.33 3 2732 S02732 302 1209 S01209 3643 DSE1046229 NAIK AKSHAY SURESH 82.62 94.00 3 2724 S02724 301 1301 S01301 3633 DSE1022741 KELKAR ASHUTOSH SUDHIR 82.33 91.46 95.60 72.67 82.31 83.00 3 2728 S02728 301 1305 S01305 3638 DSE1014617 GOSAVI ABHIJIT RAMNATH 82.00 75.67 78.54 91.00 92.67 88.67 70.00 4 700 S00699 401 700 S00699 3631 DSE1040289 GOSAVI KRISHNA CHANDRAKANT 82.38 86.00 78.08 88.67 84.33 3 2738 S02738 301 1309 S01309 3654 DSE1047576 NISAL SUPURVA SANJAY 82.33 95.23 90.00 3 2726 S02726 301 1303 S01303 3635 DSE1000092 PATIL SNEHAL SHASHIKANT 82.67 3 2733 S02733 301 1307 S01307 3648 DSE1043841 PATIL DINKAR SHIVAJI 82.67 87.67 84.67 78.00 4 699 S00698 401 699 S00698 3629 DSE1019492 SALUNKHE PALLAVI MOHANRAO 82.67 76.67 72.33 73.00 4 701 S00700 401 701 S00700 3637 DSE1032490 JADHAV RAHUL KUMAR FULCHAND 82.46 69.67 72.67 80.00 4 707 S00706 401 707 S00706 3652 DSE1004434 JAGTAP KIRAN DHONDIRAM 82.15 93.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3627 DSE1045945 JADHAV MADHURA DNYANADEV 82.27 69.67 92.67 84.67 76.31 94.67 79.00 3 2735 S02735 302 1211 S01211 3650 DSE1010164 KHADE ASHWINI BAJIRAO 82.00 4 706 S00705 401 706 S00705 3647 DSE1026537 KAMBLE SWATI SAYBU 82.62 93.67 69.33 93.67 73.00 3 2731 S02731 302 1208 S01208 3642 DSE1007250 TALELE CHARULATA PRAKASH 82.31 90.38 92.00 4 704 S00703 401 704 S00703 3645 DSE1020504 KHARAT PRASHANT BHAGWANRAO 82.

33 84.00 93.87 50.62 59.00 3 2746 S02746 304 178 S00178 3665 DSE1040046 KATKAR BHAGYASHREE PADMAKAR 82.33 72.47 84.00 3 2753 S02753 304 185 S00185 3676 DSE1005357 SATPUTE ASHISH JAYVANT 82.15 92.00 3 2741 S02741 302 1213 S01213 3657 DSE1013460 VISHAL JOTIBA PATIL 82.33 90.38 91.67 73.00 74.00 94.00 84.65 82.63 76.63 81.63 82.00 88.63 75.67 65.67 64.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3656 DSE1007866 GUPTA RAHUL RAMKUMAR 82.63 62. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 128 of 1107 Provisional Merit List .40 87.46 89.20 94.63 80.62 77.63 81.00 3 2757 S02757 302 1215 S01215 3681 DSE1019004 DUBAL SUSHANT DILIP 82.00 74.00 4 711 S00710 401 711 S00710 3668 DSE1036791 PATIL SHARAD PRAKASH 82.00 2 155 S00155 201 155 S00155 3673 DSE1008199 KALSEKAR HEMANT MILIND 82.00 90.63 57.33 79.67 98.62 88.63 80. Mumbai KANGANE NAVNATH SHANKAR SLGMN: State Level General Merit Number.08 78.62 80.23 86.93 78.00 3 2745 S02745 301 1314 S01314 3661 DSE1021024 JADHAV ROHIT RAJESH 82.63 83.67 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.13 53.53 52.00 78.67 67.38 85.00 71.80 48.67 3 2751 S02751 304 183 S00183 3674 DSE1007194 PATIL SWAPNIL MAGAN 82.64 83.85 86.63 81.00 3 2747 S02747 304 179 S00179 3667 DSE1045983 PARVATE AVINASH KISAN 82.33 84.08 94.31 89.63 72.67 64.00 1 49 S00049 103 12 S00012 3672 DSE1022454 VHANALE PRITAM BABASAHEB 82.00 3 2755 S02755 301 1315 S01315 3679 DSE1019529 VYAWAHARE PALLAVI GAJANAN 82.00 3 2748 S02748 304 180 S00180 3669 DSE1004022 MALI YOGITA MOHAN 82.00 57.33 56.00 3 2743 S02743 301 1312 S01312 3659 DSE1016704 AGARE KISHOR GANGARAM 82.67 3 2750 S02750 304 182 S00182 3671 DSE1022306 PATIL AMRUTA AKARAM 82.67 65.65 58.00 3 2752 S02752 304 184 S00184 3675 DSE1034659 LANJE KRUPAL MAHADEO 82.33 89.62 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 3 2749 S02749 304 181 S00181 3670 DSE1010138 82.00 94.67 94.62 83.00 68.67 3 2744 S02744 301 1313 S01313 3660 DSE1001093 KAMBLE VAISHALI NARAYAN 82.38 83.63 82.67 77.00 3 2760 S02760 301 1319 S01319 3684 DSE1030129 WAVDHANE KIRAN SHANKAR 82.33 3 2754 S02754 305 30 S00030 3678 DSE1008875 DABIR FARHEEN UMAR SURAIYA 82.67 90.27 62.33 90.63 77.65 69.33 92.33 3 2761 S02761 301 1320 S01320 Legends Used : DTE.13 73.08 80.47 34.00 4 710 S00709 401 710 S00709 3664 DSE1012437 PATIL SHUBHAM RAJENDRA 82.00 3 2756 S02756 301 1316 S01316 3680 DSE1046265 DESAI TRUPTI VITTHAL 82.67 62.67 95.00 2 154 S00154 201 154 S00154 3666 DSE1044951 PAWAR PRIYANKA SURESH 82.33 79.62 90.00 3 2758 S02758 301 1317 S01317 3682 DSE1009853 MALKAR SONAL MACHHINDRA 82.60 77.00 3 2759 S02759 301 1318 S01318 3683 DSE1046044 SALVI PRANJALI PRAFULKUMAR 82.67 4 709 S00708 401 709 S00708 3663 DSE1032557 PRANAV PRAKASH DOSHI 82.00 4 708 S00707 401 708 S00707 3662 DSE1008047 AYARE SAPTARSHI PRAKASH 82.33 3 2742 S02742 302 1214 S01214 3658 DSE1010440 PATIL MRUNAL DNYANESHWAR 82.33 2 156 S00156 201 156 S00156 3677 DSE1005681 MORE ASHISH ASHOK 82.07 81.33 78.93 60.62 73.

60 71.61 78.00 3 2779 S02779 302 1227 S01227 3711 DSE1007683 KULKARNI RASIKA AJIT 82.33 94.00 68.60 82.00 3 2777 S02777 301 1324 S01324 3708 DSE1016136 MASKE VAIBHAV TAYAPPA 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.62 83.73 96.61 80.61 78.62 74.00 3 2772 S02772 302 1225 S01225 3696 DSE1018869 JADHAV CHETAN MOHAN 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3685 DSE1028035 KARAD ASHVINI BABURAO 82.00 4 713 S00712 401 713 S00712 3700 DSE1044007 PILLAI KARUPPASAMY BALAN 82.60 54.00 3 2765 S02765 302 1219 S01219 3689 DSE1034670 DHAMGAYE RAHUL ARUN 82.00 90.33 96.59 70.33 64.61 82.62 78.00 3 2766 S02766 302 1220 S01220 3690 DSE1021339 MIRZA ATAULLAH BAIG MIRZA NAIM BAIG 82.33 3 2769 S02769 304 186 S00186 3693 DSE1005783 SHITOLE KIRTI SAMBHAJI 82.61 73.23 92.00 3 2776 S02776 301 1323 S01323 3707 DSE1032038 NANDEDKAR RAHUL PRAKASH 82.33 71.46 80.00 3 2764 S02764 302 1218 S01218 3688 DSE1034591 SURYAWANSHI MAYUR SHAMRAO 82.29 75.00 91.61 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 67.54 64.60 65.00 64.58 74.33 57.77 87.00 3 2763 S02763 302 1217 S01217 3687 DSE1016926 GANDHI AAKASH PARESH 82.15 89.46 79.61 83.33 91.33 3 2762 S02762 302 1216 S01216 3686 DSE1006230 KAMBLE MAYA DHONDIRAM 82.60 70.67 81.67 3 2773 S02773 302 1226 S01226 3697 DSE1045629 SHINDE SUYOG SUDHAKAR 82.60 76.00 96.00 86.00 3 2774 S02774 301 1321 S01321 3701 DSE1019373 PATIL PANKAJ PANDURANG 82.00 2 157 S00157 201 157 S00157 3698 DSE1032157 NIRALI RAHUL RAMESH 82.33 4 718 S00717 401 718 S00717 3709 DSE1004273 DABADE MADHAVI ANIL 82.40 96.00 91.46 94.00 3 2768 S02768 302 1222 S01222 3692 DSE1023105 BALSARAF OM MANOHARRAO 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.61 76.61 78.67 75.46 93.33 85.00 3 2767 S02767 302 1221 S01221 3691 DSE1003308 ANSURKAR RUTUJA JAYANT 82.57 85.67 90.00 3 2778 S02778 303 12 S00012 3710 DSE1013416 NAIK SNEHAL PUNDALIK 82.87 88.54 78.61 60.00 4 715 S00714 401 715 S00714 3704 DSE1020505 KIRNE GAJANAN NANDKISHOR 82.33 80.60 69.61 66.67 3 2781 S02781 302 1228 S01228 Legends Used : DTE.67 79.61 64.00 4 716 S00715 401 716 S00715 3705 DSE1044980 SAHANE SANDIP PUNJARAM 82.67 76.13 72.54 86.58 88.00 4 712 S00711 401 712 S00711 3699 DSE1014625 LAHAKAR PRAMOD RAVINDRA 82.00 87.60 82.00 77.13 53.00 47.54 77.67 95.60 73.00 3 2770 S02770 302 1223 S01223 3694 DSE1038540 PARAMANE PRIYANKA PRAKASH 82.33 62.00 84.20 45.00 3 2780 S02780 304 187 S00187 3712 DSE1028881 PAIGUDE AMOL BALASAHEB 82.60 81.60 68.00 88.61 70.00 76.00 84.00 4 714 S00713 401 714 S00713 3703 DSE1032245 KULKARNI MAKARAND DATTARAJ 82.33 4 719 S00718 401 719 S00718 3713 DSE1041556 VIREN NAVINKUMAR SHAH 82.00 3 2775 S02775 301 1322 S01322 3702 DSE1043106 NAWATHE POOJA RAJENDRA 82.00 84.60 84.67 86.33 71.33 89.67 61.67 3 2771 S02771 302 1224 S01224 3695 DSE1003392 TUMARE RUPESH DINKAR 82.33 4 717 S00716 401 717 S00716 3706 DSE1041384 ATAL SURBHI GOPAL 82.00 76.58 64. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 129 of 1107 Provisional Merit List .

08 96.00 3 2792 S02792 302 1234 S01234 3725 DSE1028883 PALEKAR BHUSHAN VIJAY 82.00 3 2790 S02790 301 1327 S01327 3723 DSE1024691 JOSHI KOMAL SUHAS 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 87.23 91.55 78.00 3 2806 S02806 302 1243 S01243 3739 DSE1041154 SINGHAI NILESHKUMAR SUDARSHAN 82.55 86.07 46.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3714 DSE1022342 SHINOLKAR MAHESH SATERI 82.00 3 2805 S02805 302 1242 S01242 3738 DSE1006628 MAHAJAN SAWAN BHIMRAOJI 82.33 87.33 95.55 76.56 80.55 76.55 84.55 90.55 75.00 3 2787 S02787 302 1232 S01232 3720 DSE1040020 EKBOTE RASIKA SANJAY 82.33 92.00 3 2797 S02797 301 1329 S01329 3730 DSE1022747 CHULLIPARAMBIL DEEPAK VINOD 82.33 90.00 3 2801 S02801 302 1240 S01240 3734 DSE1035700 BHALERAO KARAN VIJAY 82.33 77.55 80.67 91.33 94.92 93.62 97.15 84.67 78.00 3 2782 S02782 302 1229 S01229 3715 DSE1009872 KANDEKAR SAGAR ASHOK 82.92 92.55 80.55 83.55 83.55 81.29 74.00 3 2803 S02803 302 1241 S01241 3736 DSE1047588 PANSARE KISHOR BHAUSAHEB 82.00 83.23 80.00 69.93 62.40 79.08 84.33 88.55 84.00 3 2807 S02807 302 1244 S01244 3740 DSE1006996 HUMERA FARHEEN ABDUL MATEEN PATEL 82.55 81.67 92.00 81.00 3 2808 S02808 302 1245 S01245 3741 DSE1038767 GONJARE NILESH TUKARAM 82.00 3 2789 S02789 301 1326 S01326 3722 DSE1034010 TATUGADE VIJAY SHIVAJI 82.00 3 2791 S02791 302 1233 S01233 3724 DSE1004311 KUMBHOJE RUSHIKESH RAMESH 82.00 3 2798 S02798 301 1330 S01330 3731 DSE1008644 SAKPAL SHRIKANT DHARU 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 130 of 1107 Provisional Merit List .55 84.80 59.33 92.56 85.07 79.00 3 2810 S02810 302 1247 S01247 Legends Used : DTE. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 3 2800 S02800 302 1239 S01239 3733 DSE1034239 DUMBRE ARTI SUBHASH 82.00 3 2786 S02786 304 189 S00189 3719 DSE1047001 SONAWANE ROHINI KISHOR 82.87 85.00 89.33 89.33 3 2804 S02804 301 1332 S01332 3737 DSE1039302 YUSUF SHABBIRHUSAIN DURGWALA 82.00 82.55 77.31 95.55 69.00 3 2794 S02794 302 1236 S01236 3727 DSE1028563 KHAIRNAR SONALI PANDIT 82.54 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 95.33 85.00 3 2795 S02795 302 1237 S01237 3728 DSE1001353 AGARWAL DIPALI SHASHIKANT 82.00 79.00 3 2788 S02788 301 1325 S01325 3721 DSE1035941 BHOGALE DARSHAN GAJANAN 82.00 3 2809 S02809 302 1246 S01246 3742 DSE1003645 SURATRAN VINEET ANANT 82.00 3 2796 S02796 301 1328 S01328 3729 DSE1035972 KARANDE SWAPNIL BALKRISHNA 82.77 91.92 71.55 64.55 69.00 94.00 3 2799 S02799 302 1238 S01238 3732 DSE1029920 PATIL DEVYANI VISHWASRAO 82.55 72.56 80.55 78.55 83.33 78.77 79.33 83.00 3 2785 S02785 302 1231 S01231 3718 DSE1004186 PATIL JITENDRA DILIP 82.56 79.27 78.33 73.00 94.67 3 2784 S02784 304 188 S00188 3717 DSE1023076 KALODE ANKITA SUBHASH 82.33 95.00 3 2793 S02793 302 1235 S01235 3726 DSE1025012 DEOPUJARI ANUSHRI RAMCHANDRA 82.56 81.00 84.55 80.00 79.00 86.33 70.33 96.38 65.00 84.00 3 2802 S02802 301 1331 S01331 3735 DSE1045657 BIRADAR KISHOR BABURAO 82.55 79.33 3 2783 S02783 302 1230 S01230 3716 DSE1038154 VAGARE GANESH TUKARAM 82.33 88.77 97.69 92.

67 4 722 S00721 401 722 S00721 3755 DSE1001569 PATIL AMRUTA NANDKISHOR 82.33 90.52 64.00 3 2820 S02820 301 1342 S01342 3761 DSE1009225 BHUJBAL ABHIJEET HANUMANT 82.51 80.50 85.33 89.60 71.55 59.00 4 724 S00723 401 724 S00723 3762 DSE1019410 GUPTA RUCHI PRAKASH 82.27 60.00 3 2827 S02827 301 1344 S01344 Legends Used : DTE.67 1 50 S00050 101 26 S00026 3765 DSE1048271 JADHAV SHEETAL HARIDAS 82.33 94.54 80.67 4 721 S00720 401 721 S00720 3746 DSE1021201 KENDRE MANJUSHA GOPALRAO 82.53 58.31 90.60 85.00 4 726 S00725 401 726 S00725 3771 DSE1040043 PARANJAPE POOJA SUDHEER 82.50 77.33 81.53 72.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3743 DSE1021247 INDEWAR SHIVPRASAD RAGHUNATH 82.50 72.00 2 159 S00159 201 159 S00159 3756 DSE1008350 FARHANAZ NISAR ANSARI 82.27 68.00 81.49 86.67 77.33 62.51 77.50 77.48 91.00 4 723 S00722 401 723 S00722 3760 DSE1047609 WAGHMARE MANISHA JAGANNATH 82.54 68.00 74.50 86.08 91.31 95.67 66.53 68.00 2 161 S00161 201 161 S00161 3758 DSE1036719 SWAPNIL SHIVAJI KURADE 82.53 86.50 84.00 3 2815 S02815 301 1337 S01337 3750 DSE1012795 POTDAR HRISHIKESH NITIN 82.00 80.33 65.00 3 2826 S02826 301 1343 S01343 3769 DSE1014010 PUNEWALE AMITPALSINGH JASPALSINGH 82. Mumbai SHIRKE SHRADDHA SHASHIKANT SLGMN: State Level General Merit Number.33 2 158 S00158 201 158 S00158 3754 DSE1026351 TAMMATI SUNIL LAXMAN 82.00 3 2816 S02816 301 1338 S01338 3751 DSE1005493 MAGAR SHUBHANGI JAGANNATH 82.00 3 2812 S02812 301 1334 S01334 3747 DSE1046563 TAMHANKAR DARSHANA DNYANADEO 82.67 96.20 86.33 69.52 71.53 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 131 of 1107 Provisional Merit List .50 83.33 4 720 S00719 401 720 S00719 3745 DSE1023023 SONWANE NILESH SHYAMLAL 82.15 86.33 97.67 88.27 82.50 79.54 90.00 81.33 95.67 82.00 87.67 80.51 77.23 87.50 78.46 72.00 3 2819 S02819 301 1341 S01341 3759 DSE1013307 BHAVE SUKRUT YASHWANT 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2811 S02811 301 1333 S01333 3744 DSE1047549 BHOR AJIT VISHNU 82.67 84.49 84.62 83.00 3 2814 S02814 301 1336 S01336 3749 DSE1039233 HEDAOO AVINASH DEVIDAS 82.67 74.53 72.67 3 2825 S02825 304 192 S00192 3768 DSE1043881 AMIT KANTIBHAI PRAJAPATI 82.00 90.00 3 2813 S02813 301 1335 S01335 3748 DSE1007972 82.00 3 2818 S02818 301 1340 S01340 3753 DSE1034406 GULVE KALIDAS LALASAHEB 82.00 91.33 88.53 81.00 87.53 77.54 75.23 96.67 3 2817 S02817 301 1339 S01339 3752 DSE1005216 RAGHUWANSHI NEHA ANIL 82.00 2 160 S00160 201 160 S00160 3757 DSE1039241 SHEIKH SABEEL AHEMAD MAKSOOD 82.85 76.23 86.00 90.23 76.33 84.87 61.00 3 2821 S02821 305 31 S00031 3763 DSE1029613 PATIL NILAM PRAKASH 82.00 3 2824 S02824 304 191 S00191 3767 DSE1038231 SHELAKE RAMDAS MARUTI 82.00 3 2823 S02823 305 32 S00032 3766 DSE1046918 SHIRODE SAGAR SUBHASH 82.31 88.00 4 725 S00724 401 725 S00724 3770 DSE1001076 POONAM BHIMRAO KARDAK 82.00 3 2822 S02822 304 190 S00190 3764 DSE1048498 SAWANT NITIN CHANDRAKANT 82.67 87.40 86.77 98.50 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.49 82.00 72.08 71.38 93.53 77.33 84.

48 76.00 84.00 68.48 80.00 3 2832 S02832 301 1348 S01348 3778 DSE1028730 TODKAR DINESH BALU 82.07 92.62 92.48 72.33 94.48 74.67 87.00 3 2848 S02848 301 1355 S01355 3797 DSE1013350 PANDEY BALRAM HRIDAYNARAYAN 82.85 91.48 81.00 88.92 92.46 86.67 97.48 78.85 86.00 3 2835 S02835 302 1250 S01250 3784 DSE1003118 ARJUMAND BANO JAWED ALI 82.67 3 2851 S02851 301 1357 S01357 3800 DSE1001036 BHISE AMOL HANUMANT 82.00 91.00 3 2842 S02842 301 1351 S01351 3791 DSE1012074 BHAMRE TUSHAR SUBHASH 82.38 98.33 87.85 92.67 88.00 3 2841 S02841 302 1255 S01255 3790 DSE1032308 ARCHANA ASHOK KHAIRAT 82.00 3 2831 S02831 301 1347 S01347 3777 DSE1046827 PAWAR AKASH BHAGWAN 82.33 87.80 81.67 3 2850 S02850 301 1356 S01356 3799 DSE1000907 KADE POOJA SUBHASH 82.67 3 2839 S02839 301 1350 S01350 3788 DSE1013254 PATEL CHIRAG RAMNIKLAL 82.13 78.31 92.53 88.67 70.00 3 2838 S02838 302 1253 S01253 3787 DSE1019356 BHOSALE DARSHAN DATTATRAY 82.00 4 728 S00727 401 728 S00727 3779 DSE1035660 PACHLOD BHAVISHYA MANOHAR 82.48 81.48 77.00 72.08 98.31 82.48 79.00 88.48 84.48 79.48 88.31 88.48 70.00 81.48 78.00 3 2845 S02845 301 1353 S01353 3794 DSE1035866 NAIK BHUMIKA VASANT 82.48 80.38 78.48 80.00 3 2840 S02840 302 1254 S01254 3789 DSE1030193 SHIRODE NIKHIL DATTATRAY 82.00 3 2834 S02834 302 1249 S01249 3782 DSE1009763 DHATINGAN TEJAS KISHOR 82.00 3 2828 S02828 301 1345 S01345 3773 DSE1046439 KATHAN KIRAN MEHTA 82.00 4 730 S00729 401 730 S00729 3783 DSE1035947 SHAH PAYAL MINESHKUMAR 82.67 90.15 97.48 80.00 3 2837 S02837 302 1252 S01252 3786 DSE1041596 PATEL MILAN DHIRAJBHAI 82.62 92.00 76.33 3 2836 S02836 302 1251 S01251 3785 DSE1035900 VAZE SAMEER NARESH 82.00 3 2833 S02833 301 1349 S01349 3780 DSE1014792 GITE RUSHIKESH SANJAY 82.54 85.33 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.48 77.48 75. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.92 93.00 3 2830 S02830 301 1346 S01346 3776 DSE1040381 MISAL GANESH AJINATH 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3772 DSE1005414 DASHPUTRE SIDDHI SUNIL 82.33 80.67 3 2852 S02852 301 1358 S01358 Legends Used : DTE.48 81.33 76.00 92.00 3 2849 S02849 302 1258 S01258 3798 DSE1014240 DABHADE SATISH SONAJI 82.80 34.92 94.00 4 729 S00728 401 729 S00728 3781 DSE1036575 SATPUTE AMAR RAJARAM 82.48 81.33 4 727 S00726 401 727 S00726 3774 DSE1022935 SAHASRABUDDHE RITVIJ RAVINDRA 82.00 3 2829 S02829 302 1248 S01248 3775 DSE1032391 BANDA RADHA VYANKATESH 82.48 85.48 74.33 87.38 86.67 78.48 74.00 3 2847 S02847 302 1257 S01257 3796 DSE1032795 BADANI RUSHABH JAYESHKUMAR 82.54 94.00 91.00 91. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 83.00 3 2843 S02843 302 1256 S01256 3792 DSE1047381 KATARIYA KARISHMA ANIL 82.00 83.48 76.00 88.67 84.20 76.67 90.48 82.00 3 2844 S02844 301 1352 S01352 3793 DSE1023155 JARONDE SNEHA DILIP 82.33 79.48 76.54 93.00 81.48 73.48 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 132 of 1107 Provisional Merit List .67 86.00 3 2846 S02846 301 1354 S01354 3795 DSE1012487 SHINDE PRADNESH SHIVAJI 82.

33 4 731 S00730 401 731 S00730 3820 DSE1004420 CHAVAN MOHAN MAHADEV 82.80 98.00 94.00 3 2855 S02855 302 1260 S01260 3804 DSE1008773 NAWALE HEMANGI BHAUSAHEB 82. Mumbai POOJA HIMANSHU SLGMN: State Level General Merit Number.33 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 74.44 82.48 51.48 69.54 87.69 88.00 83.00 95. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 92.00 92.67 94.67 88.33 3 2857 S02857 301 1360 S01360 3806 DSE1009629 THORAT SHRUTIKA VIJAY 82.45 78.00 3 2859 S02859 302 1262 S01262 3808 DSE1044844 SONAWANE NAVANATH NIVRUTTI 82.54 94.00 3 2868 S02868 301 1368 S01368 3817 DSE1010389 JADHAV LALITA JANARDHAN 82.33 63.00 54.00 2 163 S00163 201 163 S00163 3821 DSE1040112 JADHAV VISHWAJEET VASANT 82.44 85.47 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3801 DSE1021067 GHUGE ASHWINI SHRIRAM 82.54 87.33 80.33 84.00 3 2854 S02854 301 1359 S01359 3803 DSE1018906 PAWAR SWARESH VIJAY 82.00 74.00 3 2856 S02856 302 1261 S01261 3805 DSE1004202 PATIL ABHIJEET BABASAHEB 82.48 63.07 72.62 92.85 71.00 3 2864 S02864 301 1364 S01364 3813 DSE1036940 PATIL SHUBHANGI BHIMRAO 82.00 3 2872 S02872 302 1265 S01265 3829 DSE1003359 SONDAWALE DIPAK PRAKASHRAO 82.33 88.45 55.45 79.44 86.38 91.53 74.38 80.67 43.48 66.47 80.67 91.46 81.00 96.00 93.47 87.80 82.47 73.60 66.00 3 2870 S02870 301 1370 S01370 3827 DSE1007589 PATIL AVADHUT ANANDA 82.13 84.47 85.48 53.48 63.00 3 2853 S02853 302 1259 S01259 3802 DSE1042606 PATEL DIVESH ASHOK 82.48 70.00 90.00 3 2862 S02862 302 1264 S01264 3811 DSE1000005 SHINDE TILOTTAMA ASHOK 82.67 3 2858 S02858 301 1361 S01361 3807 DSE1029542 GHATAGE ROHAN ARUN 82.47 85.27 45.33 88.00 65.60 38.46 84.00 3 2863 S02863 301 1363 S01363 3812 DSE1002146 FARATE KOMAL SURESH 82.33 2 162 S00162 201 162 S00162 3819 DSE1022878 SASE KALPESH BALARAM 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 133 of 1107 Provisional Merit List .15 92.00 2 165 S00165 201 165 S00165 3823 DSE1022256 YADAV JAYESH JANARDAN 82.48 63.00 3 2866 S02866 301 1366 S01366 3815 DSE1008895 MAHADESHWAR SIDDHESH SUNIL 82.46 85.33 82.69 86.33 3 2860 S02860 301 1362 S01362 3809 DSE1021001 BIRADAR ROHIT NAGNATH 82.44 79.00 2 166 S00166 201 166 S00166 3824 DSE1020609 KANKE PRASHANT BABANRAO 82.33 68.00 3 2871 S02871 305 33 S00033 3828 DSE1023941 MODI NISHA SURYAKANT 82.00 4 732 S00731 401 732 S00731 3825 DSE1009235 RANAWARE AMIT PRADIP 82.00 3 2869 S02869 301 1369 S01369 3818 DSE1012807 TEKAVDE JYOTI SAMBHAJI 82.92 96.23 99.33 38.47 84.00 1 51 S00051 101 27 S00027 Legends Used : DTE.15 95.08 90.33 74.47 71.67 64.48 60.33 3 2861 S02861 302 1263 S01263 3810 DSE1014339 TAREY PRANITA KIRAN 82.00 84.00 72.00 95.44 83.00 3 2865 S02865 301 1365 S01365 3814 DSE1022854 KANE RAJENDRA SAHEBRAO 82.00 3 2867 S02867 301 1367 S01367 3816 DSE1032973 ROY 82.67 2 164 S00164 201 164 S00164 3822 DSE1028032 SYED ARSHAD SYED ASHFAQ 82.45 78.33 94.00 72.67 71.85 98.00 4 733 S00732 401 733 S00732 3826 DSE1023965 DESHMUKH ANIKET RAMDAS 82.60 36.44 88.

00 94.44 78.67 91.93 85.40 96.67 3 2890 S02890 302 1279 S01279 3852 DSE1006548 JHA SUJITKUMAR UDAYKUMAR 82.67 86.67 78.33 98.33 87.67 4 734 S00733 401 734 S00733 3832 DSE1018074 GOLEY SACHIN VILASRAO 82.00 3 2880 S02880 302 1269 S01269 3842 DSE1032936 APARNA MOHAN 82.38 92.42 83.44 77.00 74.44 69.00 3 2881 S02881 302 1270 S01270 3843 DSE1035563 NAIK POOJA RAVINDRA 82.44 77.00 3 2877 S02877 302 1266 S01266 3839 DSE1013120 KUBAL NEHA DHANRAJ 82.33 82.38 91.20 59.00 3 2896 S02896 301 1373 S01373 3858 DSE1014602 GAWALI SUHAS VISHNU 82.40 68.33 3 2892 S02892 302 1281 S01281 3854 DSE1006564 NAIDU ABHINAV ANAND 82.80 80.00 3 2891 S02891 302 1280 S01280 3853 DSE1023394 ASMA SHAMSHAD KHAN 82.69 92.00 81.93 65.00 3 2889 S02889 302 1278 S01278 3851 DSE1006856 MAHAJAN SURAJ MURLIDHAR 82.33 92.00 4 735 S00734 401 735 S00734 3834 DSE1048263 PATIL AVADHUT NARAYAN 82.67 66.33 79.00 3 2873 S02873 304 193 S00193 3833 DSE1007864 MADYE NIKHIL DILIP 82.00 3 2887 S02887 302 1276 S01276 3849 DSE1018922 MISAL RUPALI KALIDAS 82.42 68.00 98. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.42 86.27 62.00 84.00 4 736 S00735 401 736 S00735 3837 DSE1018566 SHELKE RAHUL RAMESH 82.33 3 2875 S02875 305 35 S00035 3836 DSE1046318 TODKAR LOVE DEVANAND 82.93 49.44 68.33 3 2893 S02893 302 1282 S01282 3855 DSE1041611 PATIL MAYURI DILIP 82.33 92.42 75.42 73.00 93.67 95. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 2876 S02876 304 194 S00194 3838 DSE1032321 GOKHALE GAYATRI RAGHUNATH 82.92 94.42 66.00 1 52 S00052 103 13 S00013 3831 DSE1016782 EDBEN KURUSU 82.85 86.67 95.67 3 2874 S02874 305 34 S00034 3835 DSE1045789 SHELAR TRUPTI JAGANNATH 82.00 3 2895 S02895 301 1372 S01372 3857 DSE1034020 THAKUR VISHAL RAMAKANT 82.41 88.67 59.43 78.00 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 134 of 1107 Provisional Merit List .00 3 2885 S02885 302 1274 S01274 3847 DSE1043558 SAWANT JAY DILIP 82.43 81.42 76.42 89.77 77.42 81.00 97.33 90.42 87.85 93.85 73.54 94.00 3 2882 S02882 302 1271 S01271 3844 DSE1029543 MEVEKARI VAIBHAV SURESH 82.33 77.42 82.00 3 2888 S02888 302 1277 S01277 3850 DSE1040060 SALUNKE SHRADHA SUNIL 82.42 84.00 80.23 96.33 60.67 91.42 84.92 89.73 95.33 3 2878 S02878 302 1267 S01267 3840 DSE1003585 PAWAR TEJASWINI BHIKU 82.77 92.00 3 2884 S02884 302 1273 S01273 3846 DSE1000813 AWACHAT ABHIJIT JAGDISH 82.44 79.42 56.41 90.20 66.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3830 DSE1036529 CHOUGULE SAVITA KRUSHNA 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.41 89.00 4 737 S00736 401 737 S00736 Legends Used : DTE.00 3 2886 S02886 302 1275 S01275 3848 DSE1006803 TIJARE ASHISH ASHOKRAO 82.42 64.42 77.42 82.00 3 2894 S02894 301 1371 S01371 3856 DSE1012849 RUSHABH RAMESH CHHEDA 82.87 96.77 96.23 92.33 81.33 94.33 78.00 3 2883 S02883 302 1272 S01272 3845 DSE1028695 KULKARNI SOURABH SANJAY 82.33 3 2879 S02879 302 1268 S01268 3841 DSE1014706 NIMASE ANURADHA MURLIDHAR 82.67 70.67 77.33 94.41 83.67 92.

40 78.67 88.00 4 738 S00737 401 738 S00737 3862 DSE1022618 LOKHANDE SANIKA AJIT 82.40 72.31 91.40 67.67 86.54 63.00 90.87 43.40 62.39 76.33 51.15 79.67 76.41 80.40 80.62 90.33 60.40 76.93 80.92 84.40 88.67 4 746 S00745 401 746 S00745 3882 DSE1045544 MADRIKAR NAGESH DHARMARAJ 82.00 52.40 68. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.62 76.00 3 2900 S02900 301 1377 S01377 3864 DSE1047103 GAIKWAD MAHESH MHALSAKANT 82.08 84.67 94.31 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 88.00 3 2909 S02909 301 1384 S01384 3887 DSE1009447 SAPAR SAYALI SANJAY 82.33 97.00 3 2906 S02906 301 1381 S01381 3876 DSE1006939 MOHITE MONALI PRADEEP 82.39 58.80 53.41 47.00 3 2897 S02897 301 1374 S01374 3860 DSE1045556 CHANDWADKAR MONALI SHRIKANT 82.00 85.67 85.41 76.69 82.00 4 744 S00743 401 744 S00743 3873 DSE1043018 JADHAV RAVIKUMAR VASANTRAO 82.00 1 53 S00053 101 28 S00028 3879 DSE1028516 THORAT ATUL SANJAY 82.00 4 740 S00739 401 740 S00739 3866 DSE1018563 AMRULE RAMHARI BHARAT 82.41 60.00 3 2907 S02907 301 1382 S01382 3877 DSE1021219 BHUREWAR VIKRANT HIRACHAND 82.00 89.40 80.54 96.15 82.33 4 742 S00741 401 742 S00741 3868 DSE1041443 BHUSARI ASHISH DEEPAK 82.40 66.67 78.40 77.33 56.67 93.93 34.67 58.53 68.39 78.33 86.41 78.33 85.85 82.54 96.00 2 168 S00168 201 168 S00168 3884 DSE1005424 OZARDE MAHESH PRAMOD 82.40 58.00 3 2901 S02901 302 1283 S01283 3869 DSE1034182 GAWADE MEGHA RAJENDRA 82.27 70.00 4 739 S00738 401 739 S00738 3865 DSE1039004 AMBADKAR SACHIN MAHENDRA 82.33 95.67 1 54 S00054 102 11 S00011 3881 DSE1018666 SHEDAGE RUSHIKESH DINKAR 82.00 3 2910 S02910 301 1385 S01385 Legends Used : DTE.23 82.92 80.00 3 2904 S02904 302 1284 S01284 3874 DSE1034074 MHATRE NISHIGANDHA NARESH 82.00 3 2905 S02905 301 1380 S01380 3875 DSE1035543 MISHRA SANCHITA SUBHASHCHANDRA 82.00 94.31 99.67 57.41 73.33 3 2908 S02908 301 1383 S01383 3878 DSE1045511 JADHAV ROHIT DILIP 82.00 4 743 S00742 401 743 S00742 3872 DSE1028603 SHARMA NITIN TIKARAM 82.67 88.40 75.67 67. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3859 DSE1034316 SAHANE PRATIKSHA ARUN 82.00 4 741 S00740 401 741 S00740 3867 DSE1026271 CHAWANE CHETAN KISHORRAO 82.67 86.80 64.27 57.00 4 745 S00744 401 745 S00744 3880 DSE1046923 CHAUVAN ABHIJIT JAYWANT 82.00 96.00 2 169 S00169 201 169 S00169 3885 DSE1005457 GUJRATHI ANAND RAJENDRA 82.67 2 170 S00170 201 170 S00170 3886 DSE1002014 KULKARNI VRUSHALI VIDYADHAR 82.40 91.67 78.33 79.38 89.41 67. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 135 of 1107 Provisional Merit List .33 76.67 85.46 94.00 3 2902 S02902 301 1378 S01378 3870 DSE1022842 TANPURE SHAARANG HEMANT 82.00 2 167 S00167 201 167 S00167 3883 DSE1004313 EDAKE NACHIKET ALIAS NIKHIL PRAKASH 82.00 64.00 3 2899 S02899 301 1376 S01376 3863 DSE1032912 CHAUHAN JIGAR MUKESH 82.67 76.38 92.40 74.39 80.00 3 2903 S02903 301 1379 S01379 3871 DSE1002738 CHAVAN YOGESH ANIL 82.41 58.41 54.00 3 2898 S02898 301 1375 S01375 3861 DSE1023867 CHALKE SAURABH SURESH 82.

00 3 2915 S02915 305 36 S00036 3894 DSE1010207 AMRITKAR PRIYANKA BAPU 82.77 95.67 91.67 92.33 94.33 3 2922 S02922 302 1288 S01288 3902 DSE1032959 CHIDRE TANMAY BALASAHEB 82.36 80.00 3 2919 S02919 301 1388 S01388 3899 DSE1043597 RUSHI DINESHBHAI BAROT 82.93 86.33 96.00 1 55 S00055 101 29 S00029 3898 DSE1046250 RASURE AMRUTA NAGESH 82.33 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 136 of 1107 Provisional Merit List .00 94.00 3 2917 S02917 304 196 S00196 3896 DSE1020533 GHANEKAR SUBODH SUDHIR 82.67 86.35 84.31 95.67 57.00 3 2929 S02929 302 1295 S01295 3909 DSE1025476 SHARMA GEETIKA NARENDRA 82.00 4 747 S00746 401 747 S00746 3891 DSE1047288 GADAKH GANESH BHAUSAHEB 82.38 80.00 3 2918 S02918 304 197 S00197 3897 DSE1003256 NAGRALE SHALESH CHAMPATRAO 82.67 3 2921 S02921 302 1287 S01287 3901 DSE1005518 SHIVANEKAR SAURABH VIJAY 82.36 68.40 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 86.67 93.62 96.36 82.00 3 2916 S02916 304 195 S00195 3895 DSE1013660 BARKADE ARJUN PRIYANKA 82.35 84.38 86.36 72.00 89.00 90.67 90.00 3 2912 S02912 302 1285 S01285 3890 DSE1036501 CHOUGALE PRIYANKA RAGHUNATH 82.33 64.93 82.46 86.00 3 2931 S02931 302 1297 S01297 3911 DSE1029957 SHAIKH NADIYA YOUSUF 82.85 68.00 3 2913 S02913 301 1387 S01387 3892 DSE1046118 KHANDEKAR AMOL BABASAHEB 82.00 3 2930 S02930 302 1296 S01296 3910 DSE1035836 MAIJI SHAYAN SHAKEEL 82.00 75.36 86.36 90.38 79.00 93. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 70.46 88.35 84.92 99.67 50.00 57.36 78.36 69.54 96.80 87.00 3 2920 S02920 301 1389 S01389 3900 DSE1019340 BUKAN SHRIKANT RAVINDRA 82.77 76.47 44.08 76.00 3 2926 S02926 302 1292 S01292 3906 DSE1005232 SARAF NAMITA VILAS 82.33 87.36 75.00 3 2928 S02928 302 1294 S01294 3908 DSE1003119 RAUT BHAGYASHRI MOTIRAM 82.38 83.00 86.67 3 2934 S02934 302 1300 S01300 3915 DSE1000209 CHAUDHARI PRANJAL PRAMOD 82.35 82.67 89.00 3 2925 S02925 302 1291 S01291 3905 DSE1019646 GHUGE URMILA NIVASRAO 82.62 94.38 84.36 72.00 3 2927 S02927 302 1293 S01293 3907 DSE1006352 KAMBOJ RACHANA RAJENDRA 82.00 3 2924 S02924 302 1290 S01290 3904 DSE1032757 KOTHARI CHINTAN KETAN 82.33 84.38 47.00 3 2933 S02933 302 1299 S01299 3913 DSE1009175 BELOSHE AMIT SARJERAO 82.80 94.62 92.36 65.36 80.67 76.67 4 750 S00749 401 750 S00749 Legends Used : DTE.62 77.36 76.67 85.62 84.00 3 2932 S02932 302 1298 S01298 3912 DSE1017043 BALSARAF PALLAVI ASHOK 82.33 72.60 67.31 94.00 87.77 80.00 4 749 S00748 401 749 S00748 3916 DSE1046283 BODKE SAGAR SHRIRANG 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.46 91.36 78.67 84.00 3 2911 S02911 301 1386 S01386 3889 DSE1036628 PATIL SNEHAL NARENDRA 82.46 80.36 64.33 93.00 4 748 S00747 401 748 S00747 3914 DSE1001329 RUPALI RATAN RAGADE 82.38 86.15 94.00 3 2914 S02914 302 1286 S01286 3893 DSE1013576 PATIL VAISHALI BABASAHEB 82.38 86.00 84.62 89.67 83.00 3 2923 S02923 302 1289 S01289 3903 DSE1045749 TYAGI PRERANA MUNESH 82.38 78.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3888 DSE1009023 KIRAN HARISHCHANDRA LOKHANDE 82.38 86.

40 78.31 95.00 94.00 96.93 86.54 88.33 3 2942 S02942 301 1396 S01396 3934 DSE1012590 GEORGE DENNY DANIEL 82.77 93.67 88.33 82.33 74.00 81.69 81.00 83.35 80.00 2 173 S00173 201 173 S00173 Legends Used : DTE.00 3 2938 S02938 301 1392 S01392 3930 DSE1035810 SAWANT CHINMAY RANJIT 82.34 82.33 68.34 66.35 75.35 76.33 4 760 S00759 401 760 S00759 3935 DSE1000815 DHOK KIRAN NARAYAN 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 90.34 63.00 4 753 S00752 401 753 S00752 3921 DSE1029855 TAYDE AMOL DILIP 82.35 76.31 90.00 95.73 70.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3917 DSE1036625 MALI ARCHANA 82.00 3 2937 S02937 301 1391 S01391 3929 DSE1033144 BARI TEJASHRI CHANDRAKANT 82.34 82.00 3 2948 S02948 305 37 S00037 3941 DSE1041494 MARODKAR NAYANA SANJAY 82.67 76.67 74. Mumbai AVINASH Diploma Marks SLGMN: State Level General Merit Number.00 2 171 S00171 201 171 S00171 3943 DSE1039615 TAMBOLI SIKANDAR GANI 82.33 3 2935 S02935 303 13 S00013 3918 DSE1029699 LINGRAS SUSHANT SHIRISH 82.00 3 2944 S02944 301 1398 S01398 3937 DSE1046066 MALDIKAR AMEY PANDHARINATH 82.35 66.34 83.00 4 757 S00756 401 757 S00756 3925 DSE1022552 SHARAN PRAKASH SHASEENDRAN 82.33 95. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 137 of 1107 Provisional Merit List .33 86.60 70.00 4 751 S00750 401 751 S00750 3919 DSE1045710 GAWADE AMOL SUBHASH 82.33 79.67 92.33 84.23 97.00 4 759 S00758 401 759 S00758 3927 DSE1042605 ANISH KESARINATH KESARKAR 82.31 88.33 84.00 4 754 S00753 401 754 S00753 3922 DSE1004966 PENDKE MANDAR ANANTRAO 82.00 4 756 S00755 401 756 S00755 3924 DSE1006518 THAOKAR LILADHAR KAWDUJI 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 2936 S02936 301 1390 S01390 3928 DSE1030098 JAGTAP RUSHIKESH RAJENDRA 82.31 97.34 83.67 87.34 71.33 74.00 83.00 3 2945 S02945 302 1301 S01301 3938 DSE1016988 KHADE AVADHUT CHANDRAKANT 82.67 92.00 3 2941 S02941 301 1395 S01395 3933 DSE1005400 SHISODE SARANG RAJU 82.00 3 2939 S02939 301 1393 S01393 3931 DSE1043269 DESHMUKH ABHILASH BABURAO 82.33 86.33 90.00 90.33 77.20 51.67 4 758 S00757 401 758 S00757 3926 DSE1034638 RAMTEKE PIYUSH KRUSHNARAJ 82.00 86.00 71.00 2 172 S00172 201 172 S00172 3945 DSE1020571 VIJAYKUMAR UTTAMRAO DALVI 82.53 66.00 3 2947 S02947 301 1399 S01399 3940 DSE1015610 MANE PRACHITA NAVNATH 82.33 82.33 97.08 86.13 53.00 3 2940 S02940 301 1394 S01394 3932 DSE1022700 TADKE PRACHI SANDEEP 82.08 94.35 48.33 84.00 68.62 88.80 34.34 88.67 48.87 81.00 80.40 65.33 88.33 93.67 3 2946 S02946 304 198 S00198 3939 DSE1008563 TALREJA REETU KAMLESH 82.93 66.35 72.00 78.00 4 755 S00754 401 755 S00754 3923 DSE1047517 SATPUTE PANKAJ NAVNATH 82.33 79.35 58.34 81.67 97.67 85.13 86.33 84.00 91.33 3 2943 S02943 301 1397 S01397 3936 DSE1021161 JHA MEENAKSHI SUDHESH KUMAR 82.35 66.67 89.00 3 2949 S02949 301 1400 S01400 3942 DSE1040164 MULANI SALMAN AYYUB 82.77 84.46 92.35 79.33 3 2950 S02950 301 1401 S01401 3944 DSE1009936 PAWAR KETAN SANJAY 82.00 4 752 S00751 401 752 S00751 3920 DSE1046860 CHANDRATRE SAGAR VIJAY 82.

31 53.67 70.53 64.31 76.31 81.30 73.30 76. Mumbai RAWAL SHRUTI HITENDRAKUMAR SLGMN: State Level General Merit Number.67 86.33 94.67 82.32 90.92 92.54 78.00 93.67 67.30 82.67 61.87 69.33 80.00 91.93 90.00 3 2969 S02969 302 1308 S01308 3970 DSE1044959 BAGUL KAVERI KAUTIK 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.30 81.33 90.00 3 2958 S02958 304 201 S00201 3957 DSE1043671 MISS KUNTAL KIRIT SHAH 82.31 78.00 89.33 66.33 3 2963 S02963 304 203 S00203 3963 DSE1043710 NIRAV RAKESH JOSHI 82.00 3 2967 S02967 302 1306 S01306 3967 DSE1006969 WARADE SONALI PRAKASH 82.00 3 2952 S02952 301 1402 S01402 3949 DSE1009392 PUNDE MANOJ SAMBHAJI 82.00 3 2962 S02962 305 39 S00039 3961 DSE1006874 CHAUDHARY AMIT SHANTARAM 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.31 75.30 75.30 86.08 85.33 72.23 74.54 87.31 81.67 1 56 S00056 101 30 S00030 3962 DSE1044909 NIRGUDE GANESH KEDA 82.67 63.00 3 2964 S02964 301 1406 S01406 3964 DSE1018046 WAGHMARE RAHUL SURESH 82.46 99.62 91.53 46.00 3 2968 S02968 302 1307 S01307 3968 DSE1029637 PATIL DAULAT SUBHASH 82.46 90.00 3 2953 S02953 301 1403 S01403 3950 DSE1009178 RANASHING DEVASHREE VIJAYKUMAR 82.33 74.67 85.30 68.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3946 DSE1041390 DESHMUKH ANKITA GAJANANRAO 82.00 3 2961 S02961 305 38 S00038 3960 DSE1013363 PATIL VAIBHAV RAJENDRA SUREKHA 82.67 84.33 77.08 92.33 56.30 75.00 86.00 91.54 82.00 3 2966 S02966 302 1305 S01305 3966 DSE1043063 TAMBAKHE AKASH PRAKASHRAO 82.23 74.00 3 2970 S02970 302 1309 S01309 3971 DSE1032187 SAKHARE VIDYADHAR DATTATRAY 82.33 74.31 82.67 86.38 88.77 90.30 75.31 90.33 2 176 S00176 201 176 S00176 3956 DSE1004149 RAJPUT ASHWINI ASHOKSING 82.67 61.00 3 2957 S02957 302 1302 S01302 3954 DSE1036915 KULKARNI CHETAN CHANDRAKANT 82.33 3 2959 S02959 304 202 S00202 3958 DSE1009476 WAMAN VAIBHAV BAHIRU 82.33 86.00 3 2971 S02971 302 1310 S01310 3972 DSE1046771 KUKREJA BHAVESH KISHORE 82.33 92.32 88.33 74.31 81.33 81.33 1 57 S00057 104 2 S00002 3969 DSE1048150 YADAV POOJA UMESH 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 138 of 1107 Provisional Merit List .20 70.33 87.62 76.67 93.31 80.00 2 175 S00175 201 175 S00175 3955 DSE1013118 ROKADE SNEHA SANJAY 82.00 3 2956 S02956 304 200 S00200 3953 DSE1018832 MR LALWANI ASHISHKUMAR SHANTILAL 82.00 88.33 75.31 77.33 3 2974 S02974 302 1313 S01313 Legends Used : DTE.31 81.31 50.62 68.00 3 2972 S02972 302 1311 S01311 3973 DSE1032377 GHODAKE PRACHI SHASHIKANT 82.00 3 2960 S02960 302 1303 S01303 3959 DSE1005578 SANAS NEERAJ DATTATRAYA 82.93 87.92 98.15 89.67 89.30 70.92 91.30 72.00 3 2965 S02965 302 1304 S01304 3965 DSE1046123 JAFFARI ZEESHAN MOHD RASHID 82.00 3 2955 S02955 301 1405 S01405 3952 DSE1004147 DUKANE JYOTI DHANANJAY 82.00 2 174 S00174 201 174 S00174 3947 DSE1041210 PAWAR AMOL PREM 82.00 87.77 87.00 74.30 76.67 3 2951 S02951 304 199 S00199 3948 DSE1002192 TUPE ROHIT DILIP 82.00 3 2973 S02973 302 1312 S01312 3974 DSE1034523 WAGHAMARE PARESH MUKUNDRAO 82.00 3 2954 S02954 301 1404 S01404 3951 DSE1009437 82.

MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.29 80.33 75.00 3 2992 S02992 301 1418 S01418 4003 DSE1047301 SODNAR DIPAK BAPUSAHEB 82.30 62.00 4 761 S00760 401 761 S00760 3979 DSE1019362 JADHAV BANDU CHANDRAKANT 82.00 4 762 S00761 401 762 S00761 3980 DSE1007018 RAO GIRISH MORESHWAR 82.28 84.00 4 763 S00762 401 763 S00762 3981 DSE1036741 SHEVALE PRAMOD ANANDRAO 82.67 89.28 88.20 64.60 56.00 4 765 S00764 401 765 S00764 3983 DSE1000245 PATIL VINOD HILAL 82.15 94.00 88.28 86.85 89.29 78.00 98.28 72.28 87.67 92.00 3 2978 S02978 302 1317 S01317 3988 DSE1034260 BHANDARKAR TEJAS KAMLAKAR 82.67 91.00 87.62 98.28 65.00 3 2983 S02983 301 1410 S01410 3994 DSE1040022 POTABATTI ANUSHKA KOVID 82.28 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 764 S00763 401 764 S00763 3982 DSE1029644 GUDULKAR RAVINDRA SHIVAJI 82.00 3 2991 S02991 301 1417 S01417 4002 DSE1043479 PHUTANE MUKUL KISHOR 82.54 83.00 81.62 95.29 65.28 87.46 96.33 91.00 3 2979 S02979 302 1318 S01318 3989 DSE1003956 SHRAVAN RAJENDRA KANKARIA 82.00 4 768 S00767 401 768 S00767 3986 DSE1012456 SANGLE SHANTANU DATTATREY 82.62 80.87 60.29 76.67 75.46 94.29 84.33 93.28 78.00 4 770 S00769 401 770 S00769 3990 DSE1016864 MADNANI AARTI ASHOK 82.67 94.30 67.67 87.67 90.67 86.92 88.30 62.33 3 2977 S02977 302 1316 S01316 3978 DSE1029954 BHANDIGARE GAURAV GANPAT 82.29 74.00 4 769 S00768 401 769 S00768 3987 DSE1013443 SAYLI SACHIN DALVI 82.67 79.28 85.00 3 2986 S02986 304 204 S00204 3997 DSE1034302 BHARDE FARAZ INAYATULLA 82.00 3 2982 S02982 301 1409 S01409 3993 DSE1004035 CHOUGULE SURAJ SUBHASH 82.33 89.77 92.13 84.00 3 2985 S02985 301 1412 S01412 3996 DSE1025017 PATIL RAMA SHRIKANT 82.08 100.69 84.00 3 2989 S02989 301 1415 S01415 4000 DSE1007421 SHELAR KAVITA PRAKASH 82.00 73.28 82.00 4 767 S00766 401 767 S00766 3985 DSE1004056 MHETRAS DEEPAK BALKRISHNA 82.33 96.29 83.77 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 3975 DSE1028815 METE PRADNYA NARAYAN 82.00 3 2981 S02981 301 1408 S01408 3992 DSE1003097 KADAM ANUJA ASHOKRAO 82.28 79.67 81.67 3 2990 S02990 301 1416 S01416 4001 DSE1014001 PURANDARE PRATIK VILAS 82.31 98. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 3 2975 S02975 302 1314 S01314 3976 DSE1000845 MAYUR RAJESH JAIN 82.33 94.31 97.29 76.69 97.28 84.00 3 2976 S02976 302 1315 S01315 3977 DSE1034059 MORE SUSHILKUMAR BHAUSAHEB 82.33 92.15 93.00 3 2984 S02984 301 1411 S01411 3995 DSE1013166 SACHIN SAMBHAJIRAO JAGTAP 82.00 93.23 88.28 78.85 96.00 3 2988 S02988 301 1414 S01414 3999 DSE1031674 KHANDELWAL CHANCHAL SANJAY 82.33 3 2993 S02993 301 1419 S01419 Legends Used : DTE.00 66.93 74.29 86.00 4 766 S00765 401 766 S00765 3984 DSE1019575 METANGE NARESHKUMAR GAJANAN 82.80 67.00 77.00 3 2980 S02980 301 1407 S01407 3991 DSE1040091 DESHMUKH TRUPTI DILIPRAO 82.00 95.67 72.46 94.62 76.13 43.00 3 2987 S02987 301 1413 S01413 3998 DSE1003199 RAUT PRATHAMESH SHIVDAS 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 139 of 1107 Provisional Merit List .67 89.29 81.67 76.29 86.53 70.29 79.

20 74.67 92.67 77.54 94.25 85.33 3 3010 S03010 304 206 S00206 4025 DSE1022811 TALELE HARSHAL PRAFULL 82.67 3 3003 S03003 301 1428 S01428 4016 DSE1045580 KADAM PRANITA NITIN 82.25 71.15 91.26 71.33 93.00 3 2996 S02996 301 1422 S01422 4007 DSE1025130 SARWE SAGAR RAJABHAU 82.00 85.25 80.23 88.00 94.62 88.85 91.00 93.87 58.67 72.00 92.25 85.33 3 3016 S03016 304 212 S00212 Legends Used : DTE.33 90.00 3 2998 S02998 301 1424 S01424 4009 DSE1041470 PUND PRIYA GANGADHAR 82.00 3 3007 S03007 301 1432 S01432 4020 DSE1014076 KOTHARI JINESH LALIT 82.00 79.27 63.00 3 3001 S03001 301 1426 S01426 4012 DSE1007477 BEDMUTHA ANKITA PRAMODCHAND 82.08 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4004 DSE1035958 MORE POOJA OMPRAKASH 82.69 82.00 3 3002 S03002 301 1427 S01427 4013 DSE1012811 SHAIWALE NIKHIL SATISH 82.00 3 3009 S03009 304 205 S00205 4024 DSE1007885 SONARGHARE PRANAY VASANTA 82.67 90.60 68.46 98.00 3 3013 S03013 304 209 S00209 4028 DSE1036647 BHANDAWALE RANJIT MAHADEV 82.25 72.27 83.00 75.00 3 3005 S03005 301 1430 S01430 4018 DSE1043836 SOOD MEGHA JOLLY 82.33 67.00 3 3014 S03014 304 210 S00210 4029 DSE1023112 GUNJIKAR ROHIT ARUN 82.33 92.53 96.77 92.67 8 6 S00006 802 6 S00006 4014 DSE1019241 KATKAR SAGAR JOTIRAM 82.67 4 771 S00770 401 771 S00770 4023 DSE1007557 UTEKAR AMIT ANIL 82.13 84.87 64.27 79.00 90.08 74.00 3 3012 S03012 304 208 S00208 4027 DSE1009466 INGULKAR CHITRA SUBHASH 82.33 82.00 62.26 72.67 80.00 3 3006 S03006 301 1431 S01431 4019 DSE1024736 SAYYAD AKIL HUSAIN 82.54 92.33 2 178 S00178 201 178 S00178 4022 DSE1014373 SUKASE RAVINDRA JAIRAM 82.25 85.00 3 3008 S03008 301 1433 S01433 4021 DSE1002504 PATIL ARUN ANANDRAO 82.67 88.00 1 58 S00058 101 31 S00031 4032 DSE1046835 SONAWANE LAXMAN KASHINATH 82.28 62.85 80.67 86.80 58. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.27 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 140 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3004 S03004 301 1429 S01429 4017 DSE1012237 LELE AJINKYA VINAYAK 82.62 88.33 3 2994 S02994 301 1420 S01420 4005 DSE1005926 TANPURE SWAPNIL HIMMATRAO 82.67 80.00 87.00 68.27 84.54 95.00 3 3000 S03000 301 1425 S01425 4011 DSE1012202 GUJARATHI PRATIK NAVNEET 82.15 80.77 86.00 86.00 77.07 49.60 47.27 85.00 3 3015 S03015 304 211 S00211 4031 DSE1003347 TAYADE DHANANJAY PRAMODRAO 82.27 87.67 82.67 91.27 82.25 75.67 77.28 63.26 65. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 87.27 81.27 69.13 56.00 3 3011 S03011 304 207 S00207 4026 DSE1002676 JAMADAR SUMAIYYA RAFIK 82.00 3 2999 S02999 302 1319 S01319 4010 DSE1043543 PATEL UTSAV RAJESH 82.00 4 772 S00771 401 772 S00771 4030 DSE1021050 BUTTANWAD GAJANAN MAROTRAO 82.27 86.00 3 2997 S02997 301 1423 S01423 4008 DSE1039685 WADEKAR NITESH LAXMANRAO 82.33 75.26 84.00 2 177 S00177 201 177 S00177 4015 DSE1012434 BHALERAO DHANANJAY ANIL 82.27 82.00 78.27 66.67 3 2995 S02995 301 1421 S01421 4006 DSE1043349 SHENDE UJWALA VIJAYRAO 82.69 88.27 82.27 65.27 75. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.

24 71.24 83.24 55.77 86.22 84.33 3 3036 S03036 302 1339 S01339 4053 DSE1006665 BONDE AKSHAYA DINESH 82.22 83.67 93.22 76.67 95.62 88.24 85.00 90.33 71.00 3 3037 S03037 304 213 S00213 4054 DSE1020561 CHOBE ANIRUDHA ARVINDRAO 82.67 95.92 88. Mumbai SANJAY SLGMN: State Level General Merit Number.62 92.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4033 DSE1005552 KUDALE RAJENDRA NATHU 82.40 58.00 4 774 S00773 401 774 S00773 4056 DSE1006924 NAGPURE SNEHA JIWANLAL 82.24 82.33 88.00 3 3019 S03019 302 1322 S01322 4036 DSE1016606 SWATI PREMACHANDRAN 82.00 4 776 S00775 401 776 S00775 4060 DSE1032135 SURWASE SHARAD SHIVAJI 82.33 71.24 82.24 72.87 80.69 98.27 72.54 93.00 3 3027 S03027 302 1330 S01330 4044 DSE1002399 KAZI SADAF IRSHAD 82.85 94.54 78.67 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 65.00 3 3028 S03028 302 1331 S01331 4045 DSE1041168 KALBANDE ABHIJIT GAJENDRA 82.67 86.31 82.00 3 3021 S03021 302 1324 S01324 4038 DSE1019862 POLAKHARE MAYUR RAMESH 82.85 83.24 82.24 67.67 3 3032 S03032 302 1335 S01335 4049 DSE1047665 SHINDE NITIN DEVRAM 82.00 3 3020 S03020 302 1323 S01323 4037 DSE1013483 AZMI DANIYAL SAIF 82.24 77.00 4 777 S00776 401 777 S00776 4061 DSE1036572 PAWAR SHANTANU SANJEEV 82.00 3 3022 S03022 302 1325 S01325 4039 DSE1039016 KHOT PRIYANKA BHALCHANDRA 82.67 91.24 80.08 94.08 94.87 58.00 3 3017 S03017 302 1320 S01320 4034 DSE1005345 KHARAT PRADNYA SURENDRANATH 82.00 3 3030 S03030 302 1333 S01333 4047 DSE1022917 GUNJAL ATUL DNYANU 82.67 93.00 91.24 74.00 4 773 S00772 401 773 S00772 4055 DSE1035813 KHANDEKAR NILESH ANANT 82.33 3 3034 S03034 302 1337 S01337 4051 DSE1047451 SANGALE SANTOSH TUKARAM 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 141 of 1107 Provisional Merit List .22 83.67 86.54 84.24 68.40 72.00 3 3024 S03024 302 1327 S01327 4041 DSE1031035 CHORE NEHA PRAKASH 82.00 3 3039 S03039 302 1340 S01340 4059 DSE1009837 KHALKAR PANKAJ ARUN 82.67 81.67 78.00 91.00 3 3029 S03029 302 1332 S01332 4046 DSE1045531 NAIK AMBRIN ABDUL SATTAR 82.31 91.24 85.13 56.00 90.33 87.00 4 775 S00774 401 775 S00774 4058 DSE1032938 MANEK MAHADEO PRABHU 82.00 3 3025 S03025 302 1328 S01328 4042 DSE1021427 KAWATHEKAR DNYANESHWAR SITARAM 82.67 53.33 4 778 S00777 401 778 S00777 Legends Used : DTE.22 76.67 89.22 78.33 89.77 91.24 82.67 84.33 84.15 92.24 55.33 3 3035 S03035 302 1338 S01338 4052 DSE1018964 KALE RANJEET 82.77 86.22 77.24 68.67 3 3018 S03018 302 1321 S01321 4035 DSE1046128 SHAIKH MOHAMED AFLAK SAGIR 82.20 65.33 3 3033 S03033 302 1336 S01336 4050 DSE1006682 FAROOQUI NEHA KAUSAR NAWAB 82.24 81.22 84.00 3 3038 S03038 304 214 S00214 4057 DSE1004389 VATHARE CHETAN MAHAVEER 82.67 87.67 69.33 88.22 79.53 62.33 3 3026 S03026 302 1329 S01329 4043 DSE1047300 MAHAJAN ABHISHEK RAMESH 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.73 41.24 62.00 3 3031 S03031 302 1334 S01334 4048 DSE1001159 PATHAN SAJIDKHAN GULABKHAN 82.13 37.67 80.33 92.69 92.00 3 3023 S03023 302 1326 S01326 4040 DSE1004006 SHIRAHATTI TANUJA TATYASAHEB 82.24 75.33 79.

67 71.67 3 3050 S03050 301 1443 S01443 4081 DSE1038066 GARJE ASHWINI HARIBHAU 82.40 88.67 94. Mumbai HARSHA SHRINIWAS SLGMN: State Level General Merit Number.21 69.33 85.00 3 3042 S03042 301 1435 S01435 4073 DSE1040224 BIYANI 82.67 62.20 75.22 56.22 63.00 85.00 87.20 80.00 68.00 97.62 94.20 81.21 81.00 3 3057 S03057 301 1450 S01450 Legends Used : DTE.77 88.33 48. MGGMN: Main Group General Merit Number.07 63.33 70.21 82.07 75.31 79.22 57.38 88.22 68.21 88. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 142 of 1107 Provisional Merit List .33 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4062 DSE1000381 PATIL DINESH ARUN 82.22 57.00 93.67 4 785 S00784 401 785 S00784 4070 DSE1006519 HATZADE DINESH ABHIMANYU 82.92 94.33 97.67 80.00 52.47 50.00 3 3052 S03052 301 1445 S01445 4084 DSE1012097 GAVIT DHANRAJ BHASKAR 82.21 82.00 3 3055 S03055 301 1448 S01448 4089 DSE1034123 KADAM HARSHADA ANAND 82.21 75.38 86.33 2 180 S00180 201 180 S00180 4085 DSE1037045 NIKODE SACHIN BANDU 82.67 2 181 S00181 201 181 S00181 4086 DSE1012963 JIGAR DINESH HARIYA 82.21 76.33 4 781 S00780 401 781 S00780 4065 DSE1005907 MANE SAGAR PRALHAD 82.67 72.20 78.67 60.00 3 3051 S03051 301 1444 S01444 4082 DSE1019758 BOHRA BURHANUDDIN NAZAR ALI 82.20 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.23 98.00 4 783 S00782 401 783 S00782 4068 DSE1026197 DARVEKAR LALIT RAJENDRARAO 82.43 78.67 4 786 S00785 401 786 S00785 4071 DSE1036736 PATIL BALKRUSHNA DHONDIBA 82.85 85.67 92.69 90.67 86.22 75.00 4 782 S00781 401 782 S00781 4066 DSE1045654 SNEHAL JAGDISH WAGHMARE 82.21 81.00 2 179 S00179 201 179 S00179 4083 DSE1018620 SHEWALE PIYUSH VILAS 82.21 82.00 4 780 S00779 401 780 S00779 4064 DSE1031176 BHASME ONKAR SHAMJI 82.00 3 3043 S03043 301 1436 S01436 4074 DSE1014519 DALVI AARTI SUNIL 82.00 3 3046 S03046 301 1439 S01439 4077 DSE1041508 RAO NIYATI SURESH 82.92 95.00 3 3040 S03040 302 1341 S01341 4067 DSE1005713 SASWADE DURGESH SUBHASH 82.33 89.67 88.60 58.33 90.00 3 3045 S03045 301 1438 S01438 4076 DSE1040067 KAMBLE POOJA AVINASH 82.07 86.00 69.00 3 3041 S03041 301 1434 S01434 4072 DSE1006043 KADAM SNEHAL NAMDEO 82.00 3 3048 S03048 301 1441 S01441 4079 DSE1012023 WADIKAR DEVENDRA NARENDRA 82.67 4 784 S00783 401 784 S00783 4069 DSE1028959 THIKEKAR PARIKSHIT SAKHARAM 82.21 88.00 3 3044 S03044 301 1437 S01437 4075 DSE1019518 MULAK PUNAM SANTOSH 82.21 89.00 74.67 74.00 84.22 66.00 3 3054 S03054 301 1447 S01447 4088 DSE1043127 SHIRSAT SANDEEP SHIVLAL 82.00 3 3049 S03049 301 1442 S01442 4080 DSE1025321 GHUSHE ADITYA ABHAY 82.08 88.00 54.21 81.67 82.80 64.00 3 3053 S03053 301 1446 S01446 4087 DSE1019809 GAROLE AJAY VISHNU 82.93 64.00 88.33 89.33 4 779 S00778 401 779 S00778 4063 DSE1041343 KATKAR VILAS GOVIND 82.22 56.21 79.22 72.00 84.21 61.00 3 3047 S03047 301 1440 S01440 4078 DSE1048064 DESHMUKH RUGVED ANKUSH 82.00 3 3056 S03056 301 1449 S01449 4090 DSE1023353 ASARE SNEHAL BABURAO 82.80 56.20 61.85 94.62 83.67 96.31 76.67 83.21 85.

33 69.33 91.62 84.00 3 3063 S03063 304 215 S00215 4098 DSE1004013 PATIL SHIVANI VIJAY 82.19 91.33 3 3068 S03068 302 1343 S01343 4103 DSE1048172 PANSANDE SAGAR VASANT 82.33 3 3074 S03074 302 1348 S01348 4109 DSE1039006 DESHMUKH AMRUTA ANAND 82.33 3 3079 S03079 302 1353 S01353 4114 DSE1016512 KUDAV PRADNYA GURUNATH 82.00 3 3066 S03066 301 1455 S01455 4101 DSE1044927 SHINDE UTTAM RANGNATH 82.33 3 3060 S03060 301 1453 S01453 4094 DSE1043013 SHENDE RAJESH DEVIDAS 82.18 78.38 91.00 3 3077 S03077 302 1351 S01351 4112 DSE1022990 YEOLE KETAN RAMESH 82.18 86.18 67.67 66.67 82.00 3 3078 S03078 302 1352 S01352 4113 DSE1002078 PHADKE NIKHIL SUBHASH 82.00 3 3067 S03067 304 218 S00218 4102 DSE1048127 ITTYCHERIA ROBIN RAJU 82.18 77.67 77.19 66.73 46.92 74.20 72.00 3 3075 S03075 302 1349 S01349 4110 DSE1025177 TADASKAR SANKALPA TRYAMBAK 82.00 3 3076 S03076 302 1350 S01350 4111 DSE1045780 DAUNDKAR SEEMA LAXMAN 82.23 93.67 3 3083 S03083 302 1357 S01357 4118 DSE1010172 BHADANE MAMTA BABAN 82.20 70.00 3 3065 S03065 304 217 S00217 4100 DSE1044002 PALAK KETAN PAREKH 82.33 75.00 79.00 92.15 82.33 91.07 55.18 77.67 74.67 3 3082 S03082 302 1356 S01356 4117 DSE1019134 ADAKE PRASHANT SAMPATRAO 82.18 62.33 81.19 63.33 91.80 84.33 3 3085 S03085 302 1359 S01359 Legends Used : DTE.77 95.62 98.19 67.20 72.38 93.67 82.18 76.18 81.18 72.62 95.19 85.18 61. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 3070 S03070 302 1344 S01344 4105 DSE1045838 BHATIA SHIVAM JAWAHAR 82.54 93.67 79.67 3 3058 S03058 301 1451 S01451 4092 DSE1014657 LODHA AAKASH PRAVIN 82.00 3 3064 S03064 304 216 S00216 4099 DSE1022545 JADHAV SUMIT SIDDHARTH 82.77 91.67 70.60 68.00 3 3072 S03072 302 1346 S01346 4107 DSE1017961 LOHAKARE NAJUKA THAKSEN 82.19 81.00 3 3084 S03084 302 1358 S01358 4119 DSE1003060 CHAVHAN HARSHA PARASHARAM 82.07 54.00 3 3059 S03059 301 1452 S01452 4093 DSE1006934 DONGRE SHRADDHA NARENDRA 82.33 93.69 85.00 78.40 71.33 96.00 3 3071 S03071 302 1345 S01345 4106 DSE1046614 THAKUR SHARMEEN TAHIR 82.67 65.33 90.18 63.00 3 3081 S03081 302 1355 S01355 4116 DSE1029832 JOSHI AMRUTA GURUNATH 82.67 1 59 S00059 102 12 S00012 4095 DSE1009258 BEDMUTHA MANALI MAHAVIR 82.18 75.67 92.33 3 3069 S03069 305 40 S00040 4104 DSE1014564 PADIR SHARAYU PANDURANG 82.07 81.67 70.31 95.87 52.69 94.19 90.18 81.33 93.33 71.67 67.00 3 3062 S03062 301 1454 S01454 4097 DSE1036752 DESHMANE GURUPRASAD AJIT 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4091 DSE1005942 TIKKE VRUSHALI RATILAL 82.18 83. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 143 of 1107 Provisional Merit List .54 82.00 81.18 80.19 83.00 3 3061 S03061 302 1342 S01342 4096 DSE1032854 SHWETA DALSUKH SIKLIGAR 82.67 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.47 66.33 79.20 65.00 3 3073 S03073 302 1347 S01347 4108 DSE1038834 BHOSALE SUSHILKUMAR VINAYAK 82.18 81.33 91.08 98.00 89.07 76.19 82.00 3 3080 S03080 302 1354 S01354 4115 DSE1040113 JAVALGE RAHUL JAGANNATH 82.67 71.69 88.

18 56.00 3 3096 S03096 301 1462 S01462 4144 DSE1028764 GULAIR SARABJEETKOUR HARISINGH 82.15 86.53 61.00 72.00 98.69 86.14 79.07 54.23 56.33 4 792 S00791 401 792 S00791 4130 DSE1012320 TAJANPURE NILESH SHANKAR 82.38 87.18 45.00 3 3095 S03095 301 1461 S01461 4143 DSE1022738 JAIN PANKAJ MAHENDRA 82.16 68.15 72.33 64.40 47.67 3 3088 S03088 302 1362 S01362 4123 DSE1030235 VERULKAR PRAVIN ANIL 82.33 56.67 68.00 78.16 82.08 73.00 3 3091 S03091 301 1457 S01457 4139 DSE1034199 PAWAR PRANAV SAMPATRAO 82.18 60.33 3 3099 S03099 301 1465 S01465 4147 DSE1025375 MASKE DARSHAN WASUDEO 82.33 3 3100 S03100 301 1466 S01466 Legends Used : DTE.33 58.00 4 797 S00796 401 797 S00796 4135 DSE1045994 ARVANDEKAR PRANAY NARENDRA 82.33 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.07 70.16 75.33 3 3089 S03089 302 1363 S01363 4124 DSE1000254 CHAUDHARI RUSHIKESH RAJENDRA 82.67 4 796 S00795 401 796 S00795 4134 DSE1043975 REDIJ ABHIJEET ASHOK 82.00 79.00 52.00 4 794 S00793 401 794 S00793 4132 DSE1024720 BHADORIA NARYANSINGH HARGOVINDSINGH 82.33 4 798 S00797 401 798 S00797 4136 DSE1003105 MANDWE KRUSHNAKANT SHANTILAL 82.33 90. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 144 of 1107 Provisional Merit List .67 4 791 S00790 401 791 S00790 4129 DSE1044604 SHINDE DNYANESHWAR RAGHUNATH 82.16 79.00 94.67 47.85 94.33 78.16 69.67 79.00 81.00 3 3097 S03097 301 1463 S01463 4145 DSE1009543 BAIRAGI DARSHANA TIKAMDAS 82.33 84.00 2 182 S00182 201 182 S00182 4137 DSE1044858 CHAUDHARI TRUPTI SANJAY 82.77 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 790 S00789 401 790 S00789 4128 DSE1038697 GHADAGE SURAJ VIKAS 82.15 67.33 3 3087 S03087 302 1361 S01361 4122 DSE1026382 BRAMHE PUSHKAR PRAMOD 82.33 63.14 74.20 77.16 66.18 50.00 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4120 DSE1039251 BARAPATRE RUPESH MADHUKAR 82.16 76.14 78.33 4 793 S00792 401 793 S00792 4131 DSE1009698 DEORE SACHIN MOTHABHAU 82.14 79.67 4 795 S00794 401 795 S00794 4133 DSE1005256 RADE TUSHAR TUKARAM 82.00 3 3098 S03098 301 1464 S01464 4146 DSE1010102 MOGAL KAVITA BHAUSAHEB 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.92 91.00 73.00 79.47 75.14 88.00 83.00 72.00 57.16 52.92 94.67 85.67 53.33 84.60 71.00 3 3086 S03086 302 1360 S01360 4121 DSE1001158 PATHAN ATIK ANWAR 82.67 55.00 68.14 75.33 83.14 75.38 97.14 81.33 88.00 3 3092 S03092 301 1458 S01458 4140 DSE1047613 TANPURE SWATI RAMRAO 82.15 77.33 4 789 S00788 401 789 S00788 4127 DSE1008184 KHATAVKAR NITISH NANDKISHOR 82.33 78.67 87.00 91.16 69.14 88.20 42.27 48.00 3 3093 S03093 301 1459 S01459 4141 DSE1016525 JADHAV BHUSHAN SUBHASH 82.14 82.00 3 3094 S03094 301 1460 S01460 4142 DSE1012254 SHAH SMIT KISHOR 82.14 82.00 4 787 S00786 401 787 S00786 4125 DSE1024015 SHINDE SAGAR RAMESH 82.16 77.33 4 788 S00787 401 788 S00787 4126 DSE1015128 MEMANE AJIT DASHARATH 82.00 3 3090 S03090 301 1456 S01456 4138 DSE1019347 ADSULE RATNADEEP KRISHNAT 82.40 80.33 86.33 85.

00 3 3112 S03112 301 1478 S01478 4161 DSE1016644 JADHAV SUKHADA SURYAKANT 82.15 83.23 90.00 3 3121 S03121 301 1482 S01482 4172 DSE1016511 CHAVAN NEHA VIJAY 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 145 of 1107 Provisional Merit List .13 64.00 4 799 S00798 401 799 S00798 4158 DSE1009589 PATIL PRIYANKA RAMESH 82.73 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.13 71.14 58.12 87.00 3 3106 S03106 301 1472 S01472 4154 DSE1026228 HARDE SHIVANI SADASHIV 82.33 87.12 81.00 3 3111 S03111 301 1477 S01477 4160 DSE1041199 TAWALARE ANIKET PRAKASH 82.62 84.33 82.67 56.00 3 3110 S03110 301 1476 S01476 4159 DSE1010409 AGALE RUPALI BALASAHEB 82.67 92.67 75.13 82.67 85.23 96. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 92.33 3 3109 S03109 301 1475 S01475 4157 DSE1044939 UGALE KIRAN SADASHIV 82.00 95.67 4 800 S00799 401 800 S00799 4163 DSE1007708 GAIKWAD HARSHADA DILIP 82.40 72.00 4 801 S00800 401 801 S00800 4166 DSE1019974 JAJU SATYAM RAMDEO 82.00 54.13 79.00 92.13 72.00 89.67 86.33 3 3115 S03115 301 1480 S01480 4165 DSE1036854 GADKAR AJINKYA RAMCHANDRA 82.13 69.67 77.00 3 3113 S03113 301 1479 S01479 4162 DSE1009303 BENDE DIPAK MASA 82.12 87.33 75.85 90.38 90.14 69.69 94.62 86.13 80.38 83.33 84.46 72.33 3 3103 S03103 301 1469 S01469 4151 DSE1000358 PATIL ROHAN RAJESH 82.00 3 3122 S03122 302 1364 S01364 4173 DSE1044424 TAKALE VISHWAJIT VIJAY 82.00 80.54 94.13 87.08 97.00 3 3102 S03102 301 1468 S01468 4150 DSE1006993 SHIFA ANAM MOHAMMEDD IQBAL 82.00 75.00 3 3104 S03104 301 1470 S01470 4152 DSE1034458 KHIMASIYA ANKIT MAHENDRA 82.14 71.38 72.00 81.00 74.67 87.85 97.14 74.67 92.00 3 3123 S03123 302 1365 S01365 4174 DSE1015726 JADHAV SANIL SHIVAJI 82.13 81.13 83.33 87.33 87.00 3 3114 S03114 304 219 S00219 4164 DSE1021166 YELNE SHWETA GANESH 82.12 81.00 3 3125 S03125 302 1367 S01367 Legends Used : DTE.12 87.00 3 3107 S03107 301 1473 S01473 4155 DSE1038521 JADHAV URMILA VILASRAO 82.54 82.08 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.14 72.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4148 DSE1035946 CHAUDHARY KALYANJI VISHWAMBAR 82.93 74.00 73.20 95.00 81.33 92.13 85.07 90.13 82.00 3 3118 S03118 305 41 S00041 4169 DSE1013445 SHAH MEGHA ATUL 82.14 60.00 3 3120 S03120 304 221 S00221 4171 DSE1041534 RIPAL NAVINCHANDRA PATEL 82.92 85.13 85.67 3 3108 S03108 301 1474 S01474 4156 DSE1028797 KALAPURE KRUTANJALI KALIDAS 82.60 78.00 3 3116 S03116 301 1481 S01481 4167 DSE1012312 KANGRA YOGESH NAGESH 82.93 53.46 84.54 84.33 68.12 83.00 3 3101 S03101 301 1467 S01467 4149 DSE1043658 DHARIA ZALAK DILIP 82.13 83.00 3 3117 S03117 304 220 S00220 4168 DSE1005725 PATIL PRANOTI MURLIDHAR 82.14 73.40 72.14 68.40 71.14 72.00 3 3105 S03105 301 1471 S01471 4153 DSE1048306 VACHHA BAKHTYAR HOSHEDAR 82.00 96.00 3 3124 S03124 302 1366 S01366 4176 DSE1040372 RAJMANE LAXMAN PANDIT 82.00 97.00 4 802 S00801 401 802 S00801 4175 DSE1032553 NAIK VINIT KHEMJI 82.00 3 3119 S03119 305 42 S00042 4170 DSE1044974 AGRAWAL KRUTIKA TRILOKINATH 82.67 92.

40 68.00 3 3127 S03127 302 1369 S01369 4179 DSE1007682 PACHPUTE JANHVI NANDKISHOR 82.12 74.85 74.31 89.00 86.00 3 3140 S03140 301 1484 S01484 4202 DSE1020616 TALEKAR ROHIT RAMDAS 82.00 90.67 4 812 S00811 401 812 S00811 4200 DSE1046217 GOHEL FALGUNI JAGDISH 82.33 88.00 3 3128 S03128 302 1370 S01370 4180 DSE1001356 THETE CHINMAYI VIVEK 82.10 80.15 78.12 68.00 3 3133 S03133 302 1375 S01375 4185 DSE1028965 SHITOLE UMESH BABASAHEB 82.00 62.08 86.00 4 809 S00808 401 809 S00808 4197 DSE1028670 GAWADE SWAPNIL SURESH 82.00 4 807 S00806 401 807 S00806 4195 DSE1018852 HARGUDE SAMEER SAMPAT 82.00 76.67 3 3138 S03138 302 1380 S01380 4191 DSE1008056 GUJAR ROHAN DILIP 82.12 72.46 92.00 2 183 S00183 201 183 S00183 4203 DSE1001214 BHARADKAR JAYANT JAGDISH 82.00 3 3141 S03141 302 1381 S01381 Legends Used : DTE.12 78.10 80.85 89.12 73. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.09 68.15 90.67 74.00 3 3130 S03130 302 1372 S01372 4182 DSE1003279 CHINTAWAR KALYANI R 82.08 84.12 77.00 90.31 86.33 87.10 77.33 85.12 62.33 80.12 75.12 79.33 88.09 86.69 82.09 80.33 66.12 76.00 98.67 80.00 4 813 S00812 401 813 S00812 4204 DSE1022136 KASHID PORNIMA MARUTI 82.67 77.27 76.54 89. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 146 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3126 S03126 302 1368 S01368 4178 DSE1019826 ASARKAR GAURANG DEEPAK 82.00 3 3134 S03134 302 1376 S01376 4186 DSE1046383 JOSHTE SAYALI SANJAY 82.77 87.31 92.00 76.33 92.33 3 3137 S03137 302 1379 S01379 4190 DSE1047682 GUNJAL MANISHA BALASAHEB 82.00 84.67 63.33 56.09 88.93 52.00 3 3132 S03132 302 1374 S01374 4184 DSE1032501 MISHRA RAJEEV RAJAJEET 82.33 64.67 4 811 S00810 401 811 S00810 4199 DSE1020503 JOSHI PURVA KIRAN 82.33 4 808 S00807 401 808 S00807 4196 DSE1026046 JOSHI MAYUR PRADEEPRAO 82.67 85.12 76.07 81.00 4 805 S00804 401 805 S00804 4193 DSE1032270 SURVASE AMOL DATTATRAY 82.33 4 810 S00809 401 810 S00809 4198 DSE1034141 VERMA TIKARAM GANPAT 82.00 87.00 3 3135 S03135 302 1377 S01377 4188 DSE1005363 TONGALE CHINMAY VILAS 82.12 74.33 3 3131 S03131 302 1373 S01373 4183 DSE1035640 SHAIKH HUZAIFA MOHAMMED AADIL 82.10 71.10 77.33 81.09 77.67 85.10 67.00 3 3129 S03129 302 1371 S01371 4181 DSE1041139 SHEGOKAR JAYANT MAHADEORAO 82.54 77.67 4 803 S00802 401 803 S00802 4187 DSE1024509 SANJAYKUMAR RAJKUMAR MATHAPATI 82.00 67. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 806 S00805 401 806 S00805 4194 DSE1032191 PRADIP MANIK DEVAKATE 82.12 71.46 61.87 72.46 61. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 79.00 3 3139 S03139 301 1483 S01483 4201 DSE1046299 GHODKE POURNIMA DAMODAR 82.10 61.07 45.00 3 3136 S03136 302 1378 S01378 4189 DSE1005336 MUJAWAR YASMIN ZAKIR 82.33 2 184 S00184 201 184 S00184 4205 DSE1018849 DESHMUKH MAHESHARI RAJENDRA 82.00 4 804 S00803 401 804 S00803 4192 DSE1015795 PAWAR SAVITA DILIP 82.10 70.10 70.00 80.67 86.47 67.00 71.53 56.53 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4177 DSE1002216 SHINDE SAGAR KISANRAO 82.23 88.12 77.00 92.33 84.33 51.

33 82.00 3 3143 S03143 301 1485 S01485 4209 DSE1036813 MURGUDE SUPRIYA KISHOR 82.67 90.67 80.67 86.00 3 3154 S03154 301 1495 S01495 4220 DSE1044848 KALE SONAM PUNJARAM 82.67 91.85 77.07 76.06 72.33 95.33 94.07 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4206 DSE1024688 MR MANE KEYUR DNYANDEO 82.92 81.07 83.00 3 3152 S03152 301 1493 S01493 4218 DSE1016252 DHAGE MANASI JAWAHARLAL 82.06 82.31 96.07 89.00 3 3146 S03146 301 1488 S01488 4212 DSE1041471 WASANKAR REENA SHARADRAO 82.00 3 3156 S03156 301 1497 S01497 4222 DSE1006669 KULKARNI SHARYU ANILRAO 82.00 3 3164 S03164 305 43 S00043 4232 DSE1007596 AMBAVANE TRUPTI SHRIDHAR 82.07 81.33 89.07 86.62 78.07 76.67 97.06 71.00 3 3158 S03158 301 1499 S01499 4224 DSE1035627 SINGH AVNISH RAJESH 82.00 3 3151 S03151 301 1492 S01492 4217 DSE1012221 DESHMUKH AJIT KISANRAO 82.00 3 3159 S03159 301 1500 S01500 4225 DSE1019481 GURAV KIRAN BAPURAO 82.67 97.00 3 3161 S03161 302 1385 S01385 4229 DSE1043895 DAMANIYA KHUSHBOO BHAGAWANDAS 82.07 73.08 99.00 3 3157 S03157 301 1498 S01498 4223 DSE1019638 TIKAR ABHIJEET PRAKASH 82.00 94.00 4 814 S00813 401 814 S00813 4226 DSE1024022 KAMBLE NITIN GANPAT 82.15 96.62 92.85 70.67 3 3166 S03166 302 1388 S01388 4234 DSE1001020 YAWALKAR 82.06 75.00 80.00 84.33 91.33 84.00 3 3145 S03145 301 1487 S01487 4211 DSE1008878 ANSARI SABAHAT ABDUL QAYYUM 82.67 83.08 89.00 3 3148 S03148 301 1489 S01489 4214 DSE1028651 CHOUGULE SHRADHA SHIVANAND 82.40 80.13 67.06 70.00 90.06 86.33 3 3144 S03144 301 1486 S01486 4210 DSE1008879 SHAIKH SADIYA ISRAIL 82.69 96.00 76.08 80.00 3 3150 S03150 301 1491 S01491 4216 DSE1001456 BHANDGE SNEHA VILAS 82.00 78.67 3 3165 S03165 303 14 S00014 4233 DSE1019620 GOLE PRADIP RAMESH 82.07 77.06 83.07 79.00 84.23 94.08 86.67 4 815 S00814 401 815 S00814 4227 DSE1045634 REWATKAR NIKITA GANESH 82.15 87.85 91.06 69.73 57.00 86.07 85.00 3 3147 S03147 302 1383 S01383 4213 DSE1021318 HAZARI PAYAL JEETENDRASINH 82.06 77.54 75.00 3 3153 S03153 301 1494 S01494 4219 DSE1030292 JADHAV SACHIN DATTATRAYA 82.00 88.85 94.67 3 3163 S03163 302 1387 S01387 4231 DSE1045791 PATIL SHRUTI ANANT 82.73 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.80 58.69 92.00 3 3160 S03160 302 1384 S01384 4228 DSE1019465 YAVATKAR MOHINI VIJAY 82.33 87.07 80.07 88.93 82.07 82.07 84.67 93.33 84.00 3 3167 S03167 302 1389 S01389 Legends Used : DTE.33 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.92 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 147 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3162 S03162 302 1386 S01386 4230 DSE1002752 MAGDUM AMOL ASHOK 82.54 82.00 3 3155 S03155 301 1496 S01496 4221 DSE1009550 GAWADE TEJASHREE DINKAR 82.00 3 3142 S03142 302 1382 S01382 4207 DSE1012649 JINDAM VAISHALI RAMDAS 82.77 95.07 81.00 3 3149 S03149 301 1490 S01490 4215 DSE1009357 ATTKARE NAMRATA JAYWANTT 82.06 83.00 76.33 94. Mumbai SANKET JAYANT SLGMN: State Level General Merit Number.07 67.00 93.23 92.67 80.67 2 185 S00185 201 185 S00185 4208 DSE1019911 NASWALE ABHISHEK SHRIKANT 82.07 74.69 98.

00 96.87 65.67 4 823 S00822 401 823 S00822 4252 DSE1040019 KORE SNEHA BHIMASHANKAR 82.00 40.33 91.00 3 3170 S03170 302 1391 S01391 4238 DSE1047484 KOTWAL BHARAT MADHUKAR 82.67 87.00 54.15 94.00 3 3178 S03178 302 1394 S01394 4255 DSE1009213 GAIKWAD ADITYA ASHOK 82.00 90.08 86.00 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 81.53 88.06 64.13 48.00 3 3175 S03175 304 224 S00224 4248 DSE1019745 MOHD SIRAJUDDIN MOHD QUMRUDDIN 82.03 79.00 85.00 4 820 S00819 401 820 S00819 4247 DSE1025029 DOMKUNDWAR REENA YASHWANT 82.03 68.06 45.13 93.05 69.00 56.06 66.33 4 816 S00815 401 816 S00815 4242 DSE1007821 KATE SATYAJEET ASHOK 82.00 81.73 82.33 4 819 S00818 401 819 S00818 4246 DSE1005534 KORATKAR GAURAV DILIP 82.00 83.93 69.33 3 3169 S03169 304 222 S00222 4237 DSE1032013 ATNOORKAR MD HARIS FAIZ 82.33 90.67 93.67 90.00 88.77 92.00 86.00 94.85 90.67 84.67 70. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 148 of 1107 Provisional Merit List .00 88.00 87.33 4 818 S00817 401 818 S00817 4244 DSE1004663 ISASARE MANDAR SUDHIR 82.00 86.00 3 3177 S03177 301 1503 S01503 4254 DSE1032665 MISS SALONI KARTIK KANAKIA 82.00 3 3176 S03176 301 1502 S01502 4253 DSE1018680 DIXIT SAMPADA VISHWAS 82.00 79.00 93.67 78.46 98.67 2 186 S00186 201 186 S00186 4251 DSE1005288 RAJE MAHESH RAMESH 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 97.00 3 3180 S03180 301 1504 S01504 4258 DSE1041017 BHUYAR SHUBHANGI TULSIDAS 82.67 94.03 73.00 4 824 S00823 401 824 S00823 4256 DSE1040551 WAFA MUZAFFARUL HASAN WASGARE 82.06 66.00 86.00 3 3186 S03186 301 1509 S01509 Legends Used : DTE.03 87.00 3 3183 S03183 301 1506 S01506 4261 DSE1032536 JOSHI KAUSTUBH GURUDATTA 82.00 95.33 74.33 65.33 81.67 34.00 3 3184 S03184 301 1507 S01507 4262 DSE1041332 GHATE ABHIJEET SIDDHARTH 82.03 86.06 60.69 97.54 96.03 79.00 4 817 S00816 401 817 S00816 4243 DSE1022497 MULANI AZAR ADAM 82.00 4 821 S00820 401 821 S00820 4249 DSE1000112 SONAWANE MANOJ PRABHAKAR 82.07 66.00 3 3173 S03173 301 1501 S01501 4241 DSE1034219 PARAVILA JINNET CHACKO 82.00 3 3185 S03185 301 1508 S01508 4263 DSE1012902 KHEDEKAR SANTOSH BHIMRAO 82.03 81.00 3 3179 S03179 302 1395 S01395 4257 DSE1039612 PATIL SONAL NARAYAN 82.40 50.67 56.38 84.33 90.33 87.00 88.77 67.67 73.31 94.67 92.87 34.03 50.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4235 DSE1036593 ONKAR VIJAY JOSHI 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.05 77.00 86.27 50.00 92.00 3 3182 S03182 302 1396 S01396 4260 DSE1014116 LONDHE YOGESH RAJU 82.00 3 3181 S03181 301 1505 S01505 4259 DSE1022319 KIDGAONKAR MONIKA MARUTI 82.00 3 3171 S03171 302 1392 S01392 4239 DSE1018934 GURAV MAHESH UTTAM 82.08 90.23 97.67 80.00 3 3174 S03174 304 223 S00223 4245 DSE1034610 DHAWRAL KUNAL RAJU 82.33 4 822 S00821 401 822 S00821 4250 DSE1047485 BHOR KRISHNA NANDU 82.00 88.67 3 3172 S03172 302 1393 S01393 4240 DSE1016628 SAWANT JANHAVI ASHOK 82.46 94.00 93.33 3 3168 S03168 302 1390 S01390 4236 DSE1000476 NAIK SAGAR SUBHASH 82.03 75.03 46.92 80.67 94.

00 77.00 80.73 79.38 91.00 78.67 82.00 3 3196 S03196 302 1399 S01399 4274 DSE1029546 RAO DEEPAK KRISHNA 82.33 88.00 3 3203 S03203 302 1403 S01403 4281 DSE1010196 KULKARNI SNEHAL ARUN 82.85 76.77 93.33 3 3192 S03192 302 1397 S01397 4270 DSE1039013 SAHARE NEHA WAMANRAO 82.73 53.00 66.00 3 3208 S03208 301 1522 S01522 4286 DSE1012665 NEHA SEN SURENDRA NATH 82.00 76.00 80.92 77.00 3 3209 S03209 301 1523 S01523 4287 DSE1033009 SURANA SHREYANS GAUTAMCHAND 82.00 72.00 79.33 3 3201 S03201 301 1518 S01518 4279 DSE1012389 MANWANI YOGESH SOMAMAL 82.33 64.00 77.00 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.20 83.85 92.08 88.00 3 3206 S03206 304 225 S00225 4284 DSE1005742 DUKARE AJAY BABAJI 82.00 3 3205 S03205 301 1520 S01520 4283 DSE1007521 PAWAR AVADHUT DEHU 82.00 3 3202 S03202 301 1519 S01519 4280 DSE1018569 MEMANE JAYANT RAVINDRA 82.00 79.69 71.00 71.00 67.53 67.00 3 3189 S03189 301 1512 S01512 4267 DSE1006220 MALGE MANISHA NILKANTH 82.00 67.00 73.00 3 3194 S03194 301 1515 S01515 4272 DSE1034459 BHOIR TEJASHREE NANDKUMAR 82.00 75.67 69.00 70.00 73.33 70.87 74.33 74.54 85.80 62.33 3 3198 S03198 301 1517 S01517 4276 DSE1031837 POTDUKHE VASUNDHARA VASANTRAO 82.00 3 3199 S03199 302 1401 S01401 4277 DSE1003398 TIKHE NAYNA SUDHIR 82.38 86.00 67.00 3 3204 S03204 302 1404 S01404 4282 DSE1010404 PATEL BHARGAVI BHIMBHAI 82.67 81.33 69.00 77.00 3 3188 S03188 301 1511 S01511 4266 DSE1006992 SHAIKH ISHRAT SHAKIL 82.85 90.00 67.67 82.00 69.54 88.80 67.00 69.73 71.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4264 DSE1022743 SOMANI TANAY MUKUND 82.00 3 3212 S03212 302 1405 S01405 4290 DSE1025085 BHAGWATKAR ASHUTOSH KHEMCHAND 82.00 72.33 3 3214 S03214 304 226 S00226 4292 DSE1000122 KAVIMANDAN SHARVARI RAM 82.00 3 3215 S03215 302 1407 S01407 Legends Used : DTE.00 3 3190 S03190 301 1513 S01513 4268 DSE1043863 KAKKAD RONAK BHARATKUMAR 82.00 72.00 76.00 3 3187 S03187 301 1510 S01510 4265 DSE1008891 SHETTY RASHMITTA BHOJA 82.33 81.00 3 3207 S03207 301 1521 S01521 4285 DSE1018716 NANDKHILE SHEKHAR BHIMRAO 82.33 82.00 79.67 3 3211 S03211 301 1525 S01525 4289 DSE1025159 PAWAR HEMAKSHI HEMANT 82.33 93.00 76.33 70. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 149 of 1107 Provisional Merit List .00 72.67 3 3213 S03213 302 1406 S01406 4291 DSE1012021 KSHIRSAGAR VISHAL KHANDERAO 82.33 83.00 71.00 77.69 87. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 77.00 3 3210 S03210 301 1524 S01524 4288 DSE1046671 MOGVER DEEPA NAGAPPA 82.00 74.33 87.00 77.00 70.00 77. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.15 88.67 93.67 85.00 3 3195 S03195 301 1516 S01516 4273 DSE1045660 DESAI MAHESH PANDURANG 82.67 80.33 67.33 70.00 82.00 67.46 83.00 70.33 3 3200 S03200 302 1402 S01402 4278 DSE1035725 PARKHIYA DARSHIT VINODBHAI 82.46 84.73 68.00 3 3191 S03191 301 1514 S01514 4269 DSE1048052 TAWARE JYOTI PRABHAKAR 82.00 3 3197 S03197 302 1400 S01400 4275 DSE1010054 KHAIRNAR SNEHAL SUNILRAO 82.67 74.27 56.00 84.00 3 3193 S03193 302 1398 S01398 4271 DSE1023299 KALBANDE JAIGANESH RAMESH 82.33 81.

00 4 828 S00827 401 828 S00827 4301 DSE1034157 UPADHYAY PRAVINKUMAR CHANDRAMANI 81.00 2 189 S00189 201 189 S00189 4308 DSE1028117 KAKDE MAHESH MADHUKAR 81.33 4 833 S00832 401 833 S00832 4306 DSE1044957 MOKAL MAYUR ASHOK 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.97 78.00 90.67 93.67 4 831 S00830 401 831 S00830 4304 DSE1022831 SAWALE KUSHAL NITIN 81.31 90.38 82.97 73.00 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.94 80.00 2 187 S00187 201 187 S00187 4299 DSE1002554 KULKARNI SOURABH SANJAY 81.00 3 3217 S03217 302 1408 S01408 4295 DSE1045903 CHASKAR PRASHANT ROHIDAS 82.67 82.94 85.67 90.67 97.08 89.00 51.97 72.62 88.00 94.00 3 3222 S03222 302 1411 S01411 4314 DSE1022463 POTDAR POOJA RAJENDRA 81.94 78.08 96.00 4 825 S00824 401 825 S00824 4296 DSE1001361 SALMAN KHAN SARDAR KHAN 81.67 91.00 3 3220 S03220 302 1410 S01410 4312 DSE1016892 MAHADDEO RUPALI BALAWANT 81.31 88.94 81.33 76.67 90.08 78.96 81.23 84.67 95.00 75.33 73. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 2 188 S00188 201 188 S00188 4300 DSE1007804 AZMI MOHAMMED ABDUL MAJID QAMRUL ISLAM 81.00 3 3229 S03229 302 1418 S01418 Legends Used : DTE.94 90.00 3 3216 S03216 301 1526 S01526 4294 DSE1041226 CHANNE YOGENDRA PRAKASHRAO 82.08 87.33 87.00 7 3 S00001 701 3 S00001 4309 DSE1017044 PAWAR ASHWINI SHAHAJI 81.00 3 3228 S03228 302 1417 S01417 4320 DSE1048019 AMOL BALKRISHANA CHAVAN 81.67 77.00 52.97 72.38 94.93 63.94 75.31 87.00 3 3221 S03221 304 227 S00227 4313 DSE1045857 GOHEL AKSHAR DALPATRAI 81.00 3 3225 S03225 302 1414 S01414 4317 DSE1022823 JOSHI GIRISH CHIDAMBAR 81.27 68.00 4 827 S00826 401 827 S00826 4298 DSE1015574 SAWANT YOGESH BHIVA 81.15 97.15 92.67 90.94 82.08 93.67 82.67 86.00 3 3227 S03227 302 1416 S01416 4319 DSE1023924 SANGOI JAY RAJESH 81.97 85.00 63.94 75. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 150 of 1107 Provisional Merit List .67 3 3224 S03224 302 1413 S01413 4316 DSE1007629 NAINAR SELVANATHAN ARUMUGAM 81.54 88.85 67.00 4 832 S00831 401 832 S00831 4305 DSE1047909 SHELAR MILIND DEORAM 81.00 87.97 86.33 74.94 78.62 84.33 3 3226 S03226 302 1415 S01415 4318 DSE1045778 GAWDE RESHMA SHASHIKANT 81.33 71.67 90.00 3 3218 S03218 301 1527 S01527 4310 DSE1029962 KINE SAYALI SANJAY 81.67 83.31 96.38 96.00 4 829 S00828 401 829 S00828 4302 DSE1026506 KHISTI KAIVALYA SHRIPAD 81.67 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4293 DSE1003304 INGLE SAYALI ASHOKRAO 82.97 82.00 3 3223 S03223 302 1412 S01412 4315 DSE1017040 JOSHI VAIBHAV KHANDERAO 81.94 85.33 91.00 4 826 S00825 401 826 S00825 4297 DSE1006329 CHAVAN ATUL DATTATRAYA 81.87 44.00 82.33 97.00 3 3219 S03219 302 1409 S01409 4311 DSE1021098 HAMDAPURKAR BHAKTI SUNIL 81.00 4 830 S00829 401 830 S00829 4303 DSE1038001 KAKADE KIRAN RAMDAS 81.38 90.00 65.97 76.31 88.97 72.97 80.92 96.94 82.67 62.94 87.00 74.33 95.97 77.00 4 834 S00833 401 834 S00833 4307 DSE1030057 KASIF AHMED MUSTAQUE 81.97 81.

33 84.00 68.67 84.00 3 3244 S03244 301 1534 S01534 4336 DSE1034275 PAWAR RADHIKA ANKUSH 81.27 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 95.23 94.93 73. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 151 of 1107 Provisional Merit List .46 93.93 76.00 3 3250 S03250 301 1540 S01540 4342 DSE1008966 ANSARI RUMANA MUMTAZ AHMED 81.00 3 3254 S03254 301 1544 S01544 4346 DSE1040464 MANDRUPKAR SONALI ASHOK 81.00 3 3237 S03237 302 1426 S01426 4329 DSE1008616 WADHWA DEEPIKA MAHESH 81.67 3 3234 S03234 302 1423 S01423 4326 DSE1000045 CHAUDHARI HARSHALA SUDHAKAR 81.31 88.94 68.33 64.33 64.93 86.77 92.33 76.67 90.00 45.67 86.38 92.00 73.54 74.00 3 3253 S03253 301 1543 S01543 4345 DSE1032659 YADAV SACHIN SAHABLAL 81.00 3 3252 S03252 301 1542 S01542 4344 DSE1000859 SONTAKKE NAGESH DHRUVBAL 81.93 83.00 3 3248 S03248 301 1538 S01538 4340 DSE1030003 TARLE SACHIN SURESH 81.67 96.47 53.93 75.67 3 3236 S03236 302 1425 S01425 4328 DSE1046870 DESHMUKH KANAK RAVINDRA 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 3240 S03240 301 1530 S01530 4332 DSE1040133 TRIBHUVAN VINIT RAJIV 81.67 78.33 68.00 3 3251 S03251 301 1541 S01541 4343 DSE1022756 SHETTY SANJAY RAJESH 81.93 86.20 33.00 3 3233 S03233 302 1422 S01422 4325 DSE1043113 SAWAI NIKITA YIJAYRAO 81.00 89.33 3 3235 S03235 302 1424 S01424 4327 DSE1026500 VIKHE PRANOTI RAMBHAU 81.00 60.94 63.67 3 3258 S03258 301 1548 S01548 Legends Used : DTE.00 3 3257 S03257 301 1547 S01547 4349 DSE1043456 GAWHALE BHUSHAN RAMRAO 81.94 60.93 78.00 94.67 77.67 85.00 94.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4321 DSE1048211 BHOITE AKSHAY DNYANDEV 81.93 78.07 74.67 86.00 3 3243 S03243 301 1533 S01533 4335 DSE1005474 TANPURE PRIYANKA DATTATRAY 81.00 83.93 81.38 92.93 86.00 84.33 81.93 72.00 3 3241 S03241 301 1531 S01531 4333 DSE1013006 81.85 85.93 78.94 72.67 3 3256 S03256 301 1546 S01546 4348 DSE1040100 KOTTAWAR SHRADDHA SANJAY 81.00 72.93 78.33 96.94 70.00 3 3231 S03231 302 1420 S01420 4323 DSE1014075 KHAN UBAIDUR RAHMAN 81.00 89.46 94.00 3 3238 S03238 301 1528 S01528 4330 DSE1040127 DHAVANE VISHAL MADHAV 81.00 3 3255 S03255 301 1545 S01545 4347 DSE1019002 BHOSALE PRADEEP JAYWANT 81.67 83.93 71.94 61.93 80.15 93.93 75.92 80.15 80.00 55.33 67.92 95.00 3 3246 S03246 301 1536 S01536 4338 DSE1006406 BIRADAR PRATIBHA MADHAVRAO 81.00 3 3249 S03249 301 1539 S01539 4341 DSE1020570 KHARJULE RAMESHWAR PANDHARINATH 81.67 93. Mumbai GOLHAR NISHIGANDHA SOPAN SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3230 S03230 302 1419 S01419 4322 DSE1046016 SHARMA SAHEEL MAHAVIR 81.47 61.94 56.93 85.00 3 3239 S03239 301 1529 S01529 4331 DSE1012965 SHAH SIDDHI PRADEEP 81.33 89.93 86.00 3 3232 S03232 302 1421 S01421 4324 DSE1019524 BENDARKAR PAVAN MAHADEO 81.93 84.93 71.00 49.93 85.67 81.23 74.94 59.00 3 3245 S03245 301 1535 S01535 4337 DSE1022742 JOSHI NIKHIL MADHAV 81.69 89.33 41.31 90.00 3 3242 S03242 301 1532 S01532 4334 DSE1028836 KUMBHAR POOJA TANAJI 81.00 92.23 90.33 3 3247 S03247 301 1537 S01537 4339 DSE1046609 PATIL SHITAL DEVISING 81.

67 54.80 53.91 72.33 3 3273 S03273 302 1431 S01431 4378 DSE1033187 SHUKLA KALYANI JANARDAN 81.23 90.91 77.00 3 3263 S03263 301 1553 S01553 4355 DSE1026398 GORLE SURENDRA PADMAKAR 81.00 3 3266 S03266 302 1427 S01427 4358 DSE1008752 PANKAJ ANANT RAUL 81.90 56.91 89.33 72.33 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3261 S03261 301 1551 S01551 4353 DSE1022147 PATIL RAVINDRA MAHADEV 81.00 67.90 84.87 44. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 4 846 S00845 401 846 S00845 4374 DSE1012447 OKE PRACHI SUNIL 81.33 81.90 63.90 67.88 84.00 4 837 S00836 401 837 S00836 4364 DSE1014645 DHUMAL AKSHAY SURESH 81.90 72. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 97.53 68.00 3 3260 S03260 301 1550 S01550 4352 DSE1016098 DYAWARKONDA MADHURI SUDHAKAR 81.00 78.00 93.67 4 845 S00844 401 845 S00844 4373 DSE1023436 BHAJIPALE PRASHANT GYANIRAM 81.90 78.00 47.00 3 3270 S03270 301 1557 S01557 4375 DSE1009242 LEMBHE ASHWINI GOVIND 81.88 82.54 92.33 90.92 86.67 3 3269 S03269 302 1428 S01428 4367 DSE1006486 SHINGARE ULHAS YESHWANT 81.00 4 842 S00841 401 842 S00841 4370 DSE1028728 BHUJBAL AMIT CHANDRAKANT 81.67 76.67 4 843 S00842 401 843 S00842 4371 DSE1017977 WANI VIJAY VITTHAL 81.33 87.00 98.67 77.33 4 841 S00840 401 841 S00840 4369 DSE1005148 BHOGE ASHOK VILAS 81.00 2 190 S00190 201 190 S00190 4362 DSE1033263 SAUD AHMED MOHAMEED SHABAN 81.20 82.67 4 840 S00839 401 840 S00839 4368 DSE1036766 YADAV VIVEK VITTHALRAO 81.67 95.00 4 836 S00835 401 836 S00835 4363 DSE1016332 HEDE RANGNATH BABURAO 81.85 87.00 90.00 84.00 3 3274 S03274 304 229 S00229 Legends Used : DTE.00 84.00 3 3271 S03271 302 1429 S01429 4376 DSE1006350 JIVANE ATMAJA BABURAO 81.00 43.88 83.67 34.00 3 3268 S03268 304 228 S00228 4361 DSE1016116 BHALERAO SANKET MANIK 81.00 93.46 76.00 92.15 96.33 3 3262 S03262 301 1552 S01552 4354 DSE1030030 LONARE SANDIP SOPAN 81.00 60.00 3 3272 S03272 302 1430 S01430 4377 DSE1006357 JADHAVAR REKHA SAHEBRAO 81.08 96.13 55.77 93.67 91.13 58.93 68.91 85.33 85.92 52.00 78.47 66.00 83.20 58.90 52.33 83.00 4 835 S00834 401 835 S00834 4359 DSE1046149 GAUDA NIRMALKUMAR PRAKASH 81.67 4 838 S00837 401 838 S00837 4365 DSE1002531 DEMAPURE ROHAN BHARAT 81.90 77.93 69.00 3 3267 S03267 301 1556 S01556 4360 DSE1001321 MHASKE PRIYA SUDHAKAR 81.33 4 844 S00843 401 844 S00843 4372 DSE1021214 SOVITKAR UTKRSH VINOD 81.00 4 839 S00838 401 839 S00838 4366 DSE1013197 GHOLAP VISHAL VISHNU 81.90 70.54 81.80 62.62 96.67 84.90 86.93 69.88 84.88 85.33 3 3265 S03265 301 1555 S01555 4357 DSE1015525 PATIL VISHAL TULSHIDAS 81.77 85.93 64.93 48.67 64.47 46.00 81.33 3 3259 S03259 301 1549 S01549 4351 DSE1046345 DHRUV AJAY RAJENDRA 81.33 45. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 152 of 1107 Provisional Merit List .07 48.00 87.33 86.93 52.00 52.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4350 DSE1043025 RAUT SWAPNIL SURESHRAO 81.00 57.93 69.33 3 3264 S03264 301 1554 S01554 4356 DSE1031839 RAMTEKE SWATI BALKRUSHNA 81.90 72.67 70.

87 85.88 78.00 79.67 78.67 3 3291 S03291 301 1558 S01558 4398 DSE1000076 DESHPANDE SNEHA ANIL 81.88 70.00 77.69 91.38 92.93 78.00 2 191 S00191 201 191 S00191 4384 DSE1013132 GANDHI HIRAL DILIP 81.67 75.88 78.00 3 3279 S03279 302 1435 S01435 4385 DSE1048429 SAVLA PRATIK KETAN 81.00 74.67 69.40 84.67 90.87 82.62 93.54 90.69 96.00 3 3285 S03285 302 1440 S01440 4391 DSE1044347 KAMBLE SUSHANT SADASHIV 81.77 86.67 94.88 79.53 74.00 3 3299 S03299 301 1565 S01565 4406 DSE1002120 PAWAR SANTOSH ASHOK 81.00 74.00 3 3278 S03278 302 1434 S01434 4383 DSE1006647 NAIDU JAISHRI BALKRISHNAN 81.00 3 3295 S03295 301 1562 S01562 4402 DSE1019706 SATPUTE PUNAM MADHUKAR 81.00 74.85 93.88 78.77 83.87 85.33 83.67 87.33 3 3290 S03290 302 1443 S01443 4397 DSE1009030 MANE RAJASHRI KISHOR 81.00 3 3276 S03276 304 230 S00230 4381 DSE1032969 MISHRA APARNA SHIVKUMAR 81.67 86.88 77.15 86.85 90.87 84.33 3 3287 S03287 302 1441 S01441 4394 DSE1023195 WANIKAR MITALI KAILASHCHANDRA 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 91.38 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.77 89.33 97.88 63.23 64.85 88.88 72.88 52.88 66.33 79.33 81.33 3 3300 S03300 301 1566 S01566 4407 DSE1012246 KOLAMKAR NITISH BHAGWAN 81.67 90.87 81.15 84.00 3 3301 S03301 301 1567 S01567 Legends Used : DTE.87 84.00 3 3288 S03288 302 1442 S01442 4395 DSE1031973 RAMELWAR AMOL PURUSHOTTAM 81.62 93.00 3 3281 S03281 302 1437 S01437 4387 DSE1003257 DONADE SUMIT SUDHAKARRAO 81.33 3 3284 S03284 302 1439 S01439 4390 DSE1023939 KOTWADEKAR IMRAN ABDULKARIM 81.67 81.87 86.00 87.67 60.87 80.88 57.88 63.88 74.67 87.67 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 153 of 1107 Provisional Merit List .00 64.00 91.00 63.87 77.54 70.33 87.00 3 3277 S03277 302 1433 S01433 4382 DSE1035682 CHOUDHARI TANAY PRAVIN 81.00 3 3297 S03297 301 1564 S01564 4404 DSE1043168 LAHANE AMAR KAMLAKAR 81.00 3 3293 S03293 301 1560 S01560 4400 DSE1043005 POKALE MADHURI ASHOKRAO 81.00 3 3282 S03282 304 231 S00231 4388 DSE1046667 KINI SAIPRASAD SHARADCHANDRA 81.00 3 3280 S03280 302 1436 S01436 4386 DSE1044860 JADHAV GAYATRI RAMNATH 81.00 77.00 3 3292 S03292 301 1559 S01559 4399 DSE1047942 RASHMI 81.00 78.33 89.88 74.15 83.00 44.00 3 3275 S03275 302 1432 S01432 4380 DSE1046079 SHEIKH MOHD ADIL ANWAR 81.00 3 3283 S03283 302 1438 S01438 4389 DSE1043144 DUDHE RUPESH MADHUKAR 81.88 72.87 66.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4379 DSE1023371 PAL MUKESH PRALHADRAM 81.00 3 3296 S03296 301 1563 S01563 4403 DSE1029726 PATIL CHANDARANI AVADHUT 81.46 78.33 89.00 3 3294 S03294 301 1561 S01561 4401 DSE1041203 AMBARTE ANIKET MAHENDRA 81.88 74.00 3 3289 S03289 304 232 S00232 4396 DSE1031685 PATEL KRISHNANARAYAN MANGAL 81.00 65.00 3 3286 S03286 305 44 S00044 4392 DSE1002268 MAYURSING BHATUSING SISODIYA 81.87 78.87 80.67 7 4 A00003 701 4 A00003 4393 DSE1032581 VARUN RAMACHANDRAN 81.92 90. Mumbai KONDIBHAU SHINDE SLGMN: State Level General Merit Number.88 77.15 86.00 3 3298 S03298 304 233 S00233 4405 DSE1023063 KURHEKAR POOJA MUKUND 81.88 79.

00 78.00 84.84 75.86 86.00 91.33 4 847 S00846 401 847 S00846 4427 DSE1007165 PATIL SAGAR SHARAD 81.23 83.86 80.00 4 850 S00849 401 850 S00849 4430 DSE1000297 PATEL GANESHKUMAR CHIMANBHAI 81.00 84.00 4 852 S00851 401 852 S00851 4432 DSE1040483 SUTAR NAGESH ANNARAO 81.86 83.67 3 3315 S03315 301 1581 S01581 4422 DSE1028673 BHANDARI PRANAY SADAN 81.00 3 3311 S03311 301 1577 S01577 4418 DSE1003027 CHAVHAN SACHIN DIGAMBAR 81.86 78.33 93.67 91.00 4 855 S00854 401 855 S00854 4436 DSE1043081 DAMODAR BHALCHANDRA SURESH 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 848 S00847 401 848 S00847 4428 DSE1019181 PAWAR SAGAR VASANT 81.46 76.00 3 3314 S03314 301 1580 S01580 4421 DSE1003558 GUJAR SHWETA SATISH 81.31 87.00 3 3312 S03312 301 1578 S01578 4419 DSE1022529 PATWARDHAN PRATHAMESH PRAMOD 81.00 3 3309 S03309 301 1575 S01575 4416 DSE1019478 SADAPHULE MAYURI VISHWANATH 81.67 74.86 81.86 90.67 90.84 82.85 74. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 154 of 1107 Provisional Merit List .86 69.00 3 3316 S03316 301 1582 S01582 4423 DSE1015642 HARSHAD PRAMOD KULKARNI 81.67 3 3317 A00001 302 1444 A00001 4434 DSE1012464 GILBILE PRADIP LAXMAN 81.69 97.87 45.00 86.67 2 193 S00193 201 193 S00193 4425 DSE1002544 BHOSALE SANDEEP BHARAT 81.69 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4408 DSE1002124 NIMBALKAR JAYRAJ SHIVAJIRAO 81.92 67.87 76.67 3 3313 S03313 301 1579 S01579 4420 DSE1017829 BARHATE POOJA BHASKAR 81.20 89.33 85.84 76.67 79.84 88.33 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 86.13 80.86 62.08 91.00 3 3306 S03306 301 1572 S01572 4413 DSE1024656 SHINDE PRAVIN DNYANOBA 81.33 86.86 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 2 194 S00194 201 194 S00194 4426 DSE1005589 KIRDAK DADA CHHAGAN 81.86 70.33 3 3307 S03307 301 1573 S01573 4414 DSE1031045 RAVI SUNITA VYANKATNARAYANRAO 81.86 58.67 4 856 S00855 401 856 S00855 Legends Used : DTE.00 3 3308 S03308 301 1574 S01574 4415 DSE1041656 BRITTO JERISHMA JOSEPH 81.85 66.33 3 3303 S03303 301 1569 S01569 4410 DSE1048071 PRABHU PRAJAKTA SADASHIV 81.38 96.00 3 3310 S03310 301 1576 S01576 4417 DSE1005485 NIRGUDE ANJLI SHRIKANT 81.40 89.80 64.86 82.86 83.84 76.84 84.33 73.86 62.33 92.00 91.33 97.38 88.67 3 3302 S03302 301 1568 S01568 4409 DSE1041513 RAUT MRUDUL MANOJ 81.00 70.93 59.33 93.33 93.67 4 854 S00853 401 854 S00853 4435 DSE1004974 DHONDARIKAR HARSHADA ABHAYRAO 81.00 87.33 82.62 88.84 79.67 72.73 87.84 85.85 75.86 81.00 73.93 86.00 53.33 86.84 85.46 94.33 84.80 73.67 94.00 60.33 88.80 89.84 74.00 4 853 S00852 401 853 S00852 4433 DSE1016191 HUKKIRE SIDDHARAM BASAVRAJ 81.67 2 192 S00192 201 192 S00192 4424 DSE1002033 MEHTA AKSHAY VINOD 81.00 84.27 69.00 4 851 S00850 401 851 S00850 4431 DSE1014687 SUDKE VIKAS RAVINDRA 81.33 82.08 93.00 3 3304 S03304 301 1570 S01570 4411 DSE1046028 SHAIKH MOHD JAFFER JABAR 81.00 4 849 S00848 401 849 S00848 4429 DSE1019165 CHAVAN GANESH RAGHUNATH 81.67 92.00 3 3305 S03305 301 1571 S01571 4412 DSE1018039 SHUKLA SHEFALEE RAKESHKUMAR 81.33 70.

00 3 3335 S03334 302 1462 S01461 4460 DSE1026034 MADE DEVENDRA KAMALAKAR 81.00 3 3322 S03321 302 1449 S01448 4447 DSE1015070 THORAT SNEHAL HEMANT 81.82 86.00 3 3329 S03328 302 1456 S01455 4454 DSE1034623 POOJA PRADIP KAPOOR 81.77 95.00 3 3332 S03331 302 1459 S01458 4457 DSE1012865 BALBALE DANYAL REHIM 81.33 96.82 79.33 4 859 S00858 401 859 S00858 4440 DSE1033481 SHAH SANKET SUBHASH 81.85 94.00 64.00 84.00 3 3337 S03336 301 1583 S01583 4462 DSE1002123 MALHARI MEGHA VITTHALRAO 81.69 80.00 81.82 79.33 94.20 74.00 4 857 S00856 401 857 S00856 4438 DSE1004967 VYAWHARE RAHUL KRISHNA 81.33 88.33 97.81 89.33 91.00 3 3319 S03318 302 1446 S01445 4444 DSE1019459 NAIK PRIYANKA MANOHAR 81.82 74.77 93.67 57.00 71.33 82.82 72.82 77.00 3 3333 S03332 302 1460 S01459 4458 DSE1021328 KULKARNI KAUSHIK VITHALRAO 81.69 94.82 71.00 3 3339 S03338 305 45 S00045 4464 DSE1023954 HAJARE RAM SHIVAJI 81.33 67.82 79.33 82.77 96.33 4 861 S00860 401 861 S00860 4442 DSE1012678 GHADAGE PRAVIN VISHNU 81.82 73.82 84.00 69.00 3 3324 S03323 302 1451 S01450 4449 DSE1032380 HALKHEDE SNEHA SHIVSHANKAR 81.67 3 3328 S03327 302 1455 S01454 4453 DSE1041648 DOSHI RONIK RASHMIKANT 81.00 84.82 84.92 95.33 89.00 85.33 71.81 88.00 4 858 S00857 401 858 S00857 4439 DSE1039599 MAHAJAN VISHVADIP SHIVANAND 81.33 3 3334 S03333 302 1461 S01460 4459 DSE1046421 POLADIA MEET KIRTI 81.82 78.81 85.84 64.82 75.00 3 3323 S03322 302 1450 S01449 4448 DSE1008750 AVINASH VITTHAL KSHIRSAGAR 81.00 84.00 3 3338 S03337 301 1584 S01584 4463 DSE1016564 GAURAV RAM GOPAL 81.33 4 860 S00859 401 860 S00859 4441 DSE1032142 MORE VIJAY PANDHARINATH 81.84 72.67 79.00 3 3318 S03317 302 1445 S01444 4443 DSE1036900 BILLE NIKHIL DHONDIRAM 81.00 73.33 90.67 3 3331 S03330 302 1458 S01457 4456 DSE1005634 GUNJAL KANCHAN BABAN 81.00 54.00 3 3321 S03320 302 1448 S01447 4446 DSE1006420 PANCHAL SONABAI BALAJI 81.00 3 3325 S03324 302 1452 S01451 4450 DSE1008211 NARVEKAR GAURAV ANAND 81.00 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 97.00 3 3327 S03326 302 1454 S01453 4452 DSE1001350 RANVIRKAR NEELIMA DEEPAK 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 155 of 1107 Provisional Merit List .82 72.84 68.53 76.67 3 3326 S03325 302 1453 S01452 4451 DSE1026003 DESHMUKH NIKHIL ASHOKRAO 81.00 4 862 S00861 401 862 S00861 4465 DSE1021068 SARPATE SANJIVANI PRAKASH 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4437 DSE1004673 LAUTRE HARSHAL MILINDKUMAR 81.33 61.80 68.85 95.33 85.67 70.82 84.38 69.33 75. MGGMN: Main Group General Merit Number.08 86.67 91.46 93.00 3 3320 S03319 302 1447 S01446 4445 DSE1014537 KHISTI MADHURA ULHAS 81.82 69.33 73.33 43.00 3 3330 S03329 302 1457 S01456 4455 DSE1012971 AWALE KALPAK KISHOR 81.33 3 3336 S03335 302 1463 S01462 4461 DSE1024076 BAFNA PAYAL HANSRAJ 81.81 80.00 80.81 83.84 72.67 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3340 S03339 304 234 S00234 Legends Used : DTE.67 82.46 95.40 41.92 97.84 57.13 70.33 84.82 66.67 76.82 82.82 70.67 91.27 66.69 94.

00 78.00 83.33 89.67 87.81 79.92 80.79 76.33 88.33 86.33 73.80 76.80 73.54 94.00 3 3355 S03354 301 1596 S01596 4484 DSE1043566 MEHTA BHAUMIK YOGESH 81.67 3 3349 S03348 301 1590 S01590 4477 DSE1043407 BODKHE NITESH MANIKRAO 81.80 94.00 3 3350 S03349 301 1591 S01591 4479 DSE1010324 PATIL BHUSHAN DILIP 81.00 3 3344 S03343 301 1585 S01585 4471 DSE1022759 ALSHI SUMEDH VILAS 81.15 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.80 68.67 62.79 86.67 90. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 2 196 S00196 201 196 S00196 4488 DSE1017988 MANE VIDYA MARUTI 81.67 2 198 S00198 201 198 S00198 Legends Used : DTE.38 94.00 85.80 84.67 59.79 60.00 3 3346 S03345 301 1587 S01587 4473 DSE1040086 SHERJALE SHUBHANGI RAMAKANT 81.60 50.33 81.79 79.79 68.15 96.23 87.67 96.00 3 3359 S03358 301 1600 S01600 4489 DSE1006984 KU DARSHANA SHARAD PAWADE 81.79 80.81 74.80 83.00 2 195 S00195 201 195 S00195 4467 DSE1023614 PATIL DHANANJAY D 81.00 3 3341 S03340 304 235 S00235 4468 DSE1043581 PANGAM GAURAV SHAMSUNDER 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 156 of 1107 Provisional Merit List .08 88.33 90.67 92.33 88.00 1 60 S00060 102 13 S00013 4478 DSE1008894 DHONDE AMBIKA RAJENDRA 81.15 87.00 3 3361 S03360 301 1602 S01602 4492 DSE1005238 PANDEY MAMTA HARISHCHANDRA 81.79 76.33 3 3343 S03342 304 236 S00236 4470 DSE1013071 PEDNEKAR PRATIK SANJAY 81.79 60.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4466 DSE1009276 BHAMBARE YOGITA PANDIT 81.00 90.33 96.67 88.00 2 197 S00197 201 197 S00197 4491 DSE1008962 MEHTA SOMIL UMESH 81.08 94.00 68.79 76.79 86.33 3 3342 S03341 302 1464 S01463 4469 DSE1026438 MANKAR MONICA VIJAY 81.00 95.79 77.79 86.62 92.81 73.69 87.81 61.33 3 3351 S03350 301 1592 S01592 4480 DSE1046051 SHAIKH MOHD AAMIR MOHD FARID 81.00 35.00 89.00 3 3362 S03361 301 1603 S01603 4493 DSE1004219 WATVE ROHAN RAJENDRA 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 69.69 94.00 69.79 81.33 73.73 63.00 3 3356 S03355 301 1597 S01597 4485 DSE1008767 KAMBLE VAISHALI HARISHCHANDRA 81.33 4 863 S00862 401 863 S00862 4476 DSE1019239 NIMBALKAR AVINASH SHAMRAO 81.80 84.67 91.33 97.80 79.79 83.40 58.67 69.00 3 3353 S03352 301 1594 S01594 4482 DSE1032227 BHOSALE ABHIJEET BHASKAR 81.00 3 3345 S03344 301 1586 S01586 4472 DSE1012656 SHAIKH MOHAMMED TANZEB ABDUL KARIM RAHIMA 81.62 94.80 86.00 3 3358 S03357 301 1599 S01599 4487 DSE1046121 ANSARI MOHD IMRAN ABDUL JAUWAD 81.15 91.00 3 3360 S03359 301 1601 S01601 4490 DSE1002553 KURADE SNEHAL SURESH 81.67 81.67 84.15 66.80 77.67 91.00 3 3348 S03347 301 1589 S01589 4475 DSE1046199 SHEDGE VINAY MANIK 81.92 74.00 85.00 3 3357 S03356 301 1598 S01598 4486 DSE1035923 DEDHIA NEEKHIL ANILBHAI 81.07 77.00 3 3352 S03351 301 1593 S01593 4481 DSE1040008 KARVANDE GAYATRI SHRIPAD 81.00 3 3354 S03353 301 1595 S01595 4483 DSE1035908 SHETTY SUBINAY SUDHAKAR 81.15 92.80 79.69 92.00 3 3347 S03346 301 1588 S01588 4474 DSE1043831 MEHTA KRUPA MAHESHKUMAR 81.

78 74.00 3 3379 S03378 302 1477 S01476 4518 DSE1009642 JADHAV SNEHAL RAJENDRA 81.00 4 864 S00863 401 864 S00863 4496 DSE1004260 AAZMI MAHMEDSHAHID SHAFIKURRAHMAN 81.67 84.23 88.00 3 3377 S03376 301 1606 S01606 4516 DSE1019101 PATIL SHIRISH ASHOK 81.33 3 3366 S03365 302 1466 S01465 4504 DSE1008932 BHOR ATUL DEORAM 81.00 3 3365 S03364 301 1605 S01605 4503 DSE1015118 GAIKAWAD RAMHARI AJINATH 81.78 81.33 3 3371 S03370 302 1471 S01470 4509 DSE1040175 BAGWAN HAIDARALLI ABBASALLI 81.78 88.00 3 3376 S03375 302 1476 S01475 4514 DSE1046686 CHAND SUBRATA KUMAR SRIPATI 81.00 84.00 87.00 91.00 68.76 70.78 63.00 89.79 54.33 3 3374 S03373 302 1474 S01473 4512 DSE1026404 KOHALE APEKSHA MAROTRAO 81.00 3 3367 S03366 302 1467 S01466 4505 DSE1026327 SOLANKI SHAHID SHAFIQ 81.40 70.33 90.75 84.33 86.00 1 61 S00061 103 14 S00014 4522 DSE1006747 PAUNIKAR SANDEEP DAULAT 81.75 81.54 83.85 86.00 3 3364 S03363 302 1465 S01464 4502 DSE1001115 JADHAV ABHILASH SURENDRA 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 4 867 S00866 401 867 S00866 4499 DSE1003103 PATHAN SAMEERKHAN SHARIFKHAN 81.00 3 3375 S03374 302 1475 S01474 4513 DSE1004111 GAVADE SHITAL NARAYAN 81.33 90.00 3 3370 S03369 302 1470 S01469 4508 DSE1029839 GAYAKWAD DATTATRAY SAMBHAJI 81.00 76.33 4 866 S00865 401 866 S00865 4498 DSE1030441 RAJOLE DHANRAJ DINKAR 81.00 3 3372 S03371 302 1472 S01471 4510 DSE1012525 MALI SHRIKANT NILKANTH USHA 81.00 4 865 S00864 401 865 S00864 4497 DSE1031876 ASAMPELLI MAHESH BHUMAIAH 81.33 87.54 85.67 59.76 74.67 84.20 70.76 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4494 DSE1014369 WANI SOHAMKUMAR DEVENDRA 81.00 3 3378 S03377 304 237 S00237 4517 DSE1013275 LOBHE PANDURANG SHIVAJI 81.75 75.62 92.40 87.76 79.00 3 3368 S03367 302 1468 S01467 4506 DSE1031125 BHETALU ANKUSH ARUN 81.76 85.67 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3369 S03368 302 1469 S01468 4507 DSE1014309 GAWALI JAGDISH SHESHRAO 81.00 92.00 84.75 84.38 94.76 80.33 94.54 87.00 91.00 86.75 77.67 74.67 82.67 87.67 4 869 S00868 401 869 S00868 4501 DSE1019469 GHARGE KOMAL RAMESH 81.67 52.76 66.00 3 3363 S03362 301 1604 S01604 4495 DSE1004175 CHOUGULE SHREYAS APPASAHEB 81.85 88.33 2 199 S00199 201 199 S00199 Legends Used : DTE. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 157 of 1107 Provisional Merit List .00 4 868 S00867 401 868 S00867 4500 DSE1020583 GADEKAR CHANDRASHEKAR SAKHARAM 81.67 66.69 86.78 71.33 66.31 90.60 74.46 76.00 4 870 S00869 401 870 S00869 4515 DSE1009602 CHAVAN RUPALI KALIDAS 81.33 90.78 75.76 67.00 74.27 57.00 95.00 80.33 3 3382 S03381 304 238 S00238 4521 DSE1036615 DESAI PRIYANKA ADINATH 81.00 93.60 59.60 62.75 83.31 92.00 3 3380 S03379 301 1607 S01607 4519 DSE1016823 PANCHAL SEJAL VITHALDAS 81.31 52.76 70.00 83.76 74.76 84.67 79.75 80.33 89.00 3 3381 S03380 301 1608 S01608 4520 DSE1029856 MARGAJ SANTOSH NAMDEV 81.67 3 3373 S03372 302 1473 S01472 4511 DSE1012842 NIJAP BHAVESH SAINATH 81.67 88.33 88.76 75.33 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.76 78.75 82.75 86.77 90.00 83.

00 67.23 90.00 3 3401 S03400 302 1479 S01478 4546 DSE1001345 KATWAL SURINDERKAUR GYANSINGH 81.60 77.33 52.72 75.33 84.46 98.33 92.33 3 3385 S03384 304 240 S00240 4527 DSE1009176 MORE ANUJA BABANRAO 81.72 88.72 81.73 79.00 3 3388 S03387 304 242 S00242 4530 DSE1032469 BIRAJDAR PRAVIN VIJAYKUMAR 81.08 78.00 79.73 79.75 53.72 65.67 80.00 3 3395 S03394 304 243 S00243 4540 DSE1018893 MAHADEOKAR MANDAR MOHAN 81.00 3 3405 S03404 301 1624 S01624 4551 DSE1026359 WAGH VISHAL PRABHAKAR 81.08 82.15 78.00 87.00 3 3392 S03391 301 1613 S01613 4536 DSE1047253 GUNJAL MAHESH BHASKAR 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 91.72 78.73 81.72 77.47 58.00 4 873 S00872 401 873 S00872 Legends Used : DTE.67 80.33 97.75 74.85 89.73 87.00 3 3397 S03396 301 1617 S01617 4542 DSE1032317 BANDAGAR KIRAN LAXMANRAO 81.75 73.00 3 3402 S03401 301 1621 S01621 4547 DSE1002449 KASURDE VINOD DATTATRAYA 81.00 3 3391 S03390 301 1612 S01612 4534 DSE1009037 SAPRE SHREEJIT RAJIV 81.72 64.74 88.00 3 3393 S03392 301 1614 S01614 4537 DSE1004623 NIMKAR SAGAR VIJAYRAO 81.00 53.69 96.00 3 3383 S03382 302 1478 S01477 4525 DSE1003207 RAHUL GAJANAN MULE 81.08 79.00 4 871 S00870 401 871 S00870 4524 DSE1009851 BACHKAR RAVIRAJ SOPAN 81.72 79.00 3 3403 S03402 301 1622 S01622 4548 DSE1009572 SONI CHANCHAL DILIP 81.72 83.33 92.72 81.93 78.00 3 3389 S03388 301 1610 S01610 4531 DSE1040135 HALKUDE SACHIN BHIMASHANKAR 81.00 3 3387 S03386 304 241 S00241 4529 DSE1022810 SUTAR PUJA BALARAM 81.67 89.74 77.23 87.46 58. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 158 of 1107 Provisional Merit List .73 66.73 76.72 80.00 90.73 85.08 75.54 84.62 78.33 68.00 3 3404 S03403 301 1623 S01623 4549 DSE1018719 PATIL ABHIJEET ANIL 81.00 3 3390 S03389 301 1611 S01611 4532 DSE1006479 DOUND SHRIKRISHNA ANANTRAO 81.33 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 2 202 S00202 201 202 S00202 4538 DSE1000055 PATIL POOJA SHANTARAM 81.27 60.00 2 200 S00200 201 200 S00200 4533 DSE1006084 REDDY DATTATRAY NARAYANRAO 81.00 3 3386 S03385 301 1609 S01609 4528 DSE1007707 ARDE MANISHA DILIP 81.20 88.73 88.00 67.67 88.38 91. MGGMN: Main Group General Merit Number.77 87.87 42.07 74.72 71.33 3 3398 S03397 301 1618 S01618 4543 DSE1028078 DAHALE JYOTI AJAY 81.33 71.67 90.67 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4523 DSE1012435 JADHAV MAHENDRA DEEPAK 81.67 92.73 68.33 90.33 85.67 87.75 75.23 93.33 96.00 3 3384 S03383 304 239 S00239 4526 DSE1012129 JADHAV MANOJ BHIKA 81.00 2 201 S00201 201 201 S00201 4535 DSE1024523 DUBAL AMRUTA ABASAHEB 81.00 3 3394 S03393 301 1615 S01615 4539 DSE1025181 MISHRA RAJU VIJAY 81.67 4 872 S00871 401 872 S00871 4550 DSE1032816 GUNJAL NIVEDITA NARESH 81.62 93.77 89.00 94.00 65.08 88.72 85.72 63.33 94.74 67.67 72.00 3 3396 S03395 301 1616 S01616 4541 DSE1016569 MANGHIRMALANI DEEPIKA NARENDRA 81.00 3 3400 S03399 301 1620 S01620 4545 DSE1046165 SANJAY PARASNATH YADAV 81.62 90.33 3 3399 S03398 301 1619 S01619 4544 DSE1013436 SALIA RIDDHI SAILESH 81.

33 79.71 83.33 76.00 3 3423 S03422 304 245 S00245 Legends Used : DTE.69 83.67 4 881 S00880 401 881 S00880 4562 DSE1034467 YADAV ANGAD HARIRAM 81.69 82.00 51.80 43.33 84.72 57.00 3 3422 S03421 301 1627 S01627 4580 DSE1021004 LASINKAR ASHWINI ASHOKRAO 81.69 93.87 36.00 3 3413 S03412 302 1485 S01484 4570 DSE1040538 JADHAV OMKAR PRADIP 81.00 3 3420 S03419 302 1492 S01491 4578 DSE1043523 MISS MINAL RAJAN KAMAT 81.33 97.00 3 3409 S03408 302 1481 S01480 4566 DSE1013133 JOG PURVA PRASHANT 81.72 58.00 8 7 S00007 801 1 S00001 4564 DSE1047020 KSHIRSAGAR POOJA PRAKASH 81.69 86.53 42.67 81.00 95.71 64.31 86.70 62.71 54.07 46.60 58.71 72.72 51. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 66.15 85.15 81.00 3 3411 S03410 302 1483 S01482 4568 DSE1014083 THAKUR JAYESH INDRAVADAN 81.33 56.85 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 159 of 1107 Provisional Merit List .00 93.33 3 3416 S03415 302 1488 S01487 4574 DSE1029812 PATIL MAHESH DATTATRAY 81.00 4 876 S00875 401 876 S00875 4557 DSE1007901 KONDVILKAR OAIS IMTIYAZ 81.00 3 3408 S03407 302 1480 S01479 4565 DSE1008756 KHAN SHAHID ABDUL 81.70 74.67 4 879 S00878 401 879 S00878 4560 DSE1045907 KAWLE AMEYA ARUN 81.33 50.69 93.33 82.67 4 882 S00881 401 882 S00881 4563 DSE1004952 DHOBLE PRANALI ARJUNRAO 81.33 90.69 86.62 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4552 DSE1023295 LANDE VISHAL DEORAO 81.69 82.33 3 3418 S03417 302 1490 S01489 4576 DSE1046230 BHASE PRATHAMESH JANARDHAN 81.00 87.00 3 3414 S03413 302 1486 S01485 4572 DSE1012640 GALA UMANG ASHOK 81.46 90.67 89.72 58.33 84.70 72.71 85.00 50.47 67.00 68.00 4 877 S00876 401 877 S00876 4558 DSE1032233 HANNURE SHUAIB MUNEER 81.67 3 3406 S03405 301 1625 S01625 4553 DSE1001587 PATALE SAGAR ASHOK 81.13 57.71 49.53 58.67 72.70 82.38 89.00 3 3407 S03406 301 1626 S01626 4555 DSE1003700 JADHAV LAHU VIJAY 81.70 73.00 4 878 S00877 401 878 S00877 4559 DSE1047454 LOHOTE PRAVIN GANPAT 81.07 53.00 82.67 1 62 S00062 101 32 S00032 4571 DSE1013409 SHAH DRASHTI DHIREN 81.70 76.70 60.00 63.67 4 875 S00874 401 875 S00874 4556 DSE1007671 ADHIKARI SIDDESH NARENDRA 81.00 3 3415 S03414 302 1487 S01486 4573 DSE1034526 CHOUDHARI NIKHIL GOVINDA 81.70 68.73 73.33 97.71 67.67 53.00 88.70 51.31 91.20 38.70 78.00 4 880 S00879 401 880 S00879 4561 DSE1046932 PATIL MAHENDRA DILIP 81.00 4 874 S00873 401 874 S00873 4554 DSE1047608 BHAVSAR BHUSHAN ASHOK 81.00 3 3419 S03418 302 1491 S01490 4577 DSE1039113 MESHRAM MANOJ BHOJRAJ 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 84.77 84.00 3 3412 S03411 302 1484 S01483 4569 DSE1005923 PANGARE PRIYANKA DNYANESHWAR 81.00 3 3417 S03416 302 1489 S01488 4575 DSE1006383 BANSODE SURESH GURUNATH 81.71 85.69 84.33 81.33 91.00 88.70 79.00 61.33 3 3421 S03420 304 244 S00244 4579 DSE1029623 BELWALKAR NEHA SANJAY 81.00 80.00 3 3410 S03409 302 1482 S01481 4567 DSE1043825 SWAPNIL SATLING BIRAJDAR 81.33 66.67 83.70 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 77.31 88.00 56.

67 84.67 84.33 90.40 50.00 94.67 80.67 3 3432 S03431 301 1635 S01635 4594 DSE1005260 PATIL AJINKYA SHANKARRAO 81.67 77.00 56.67 89.00 2 206 S00206 201 206 S00206 4597 DSE1028621 SHAIKH BILAL AKBAR 81.33 74.66 82.33 80.46 91.33 64.33 92.33 93.53 49. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.92 96.00 3 3441 S03440 301 1644 S01644 4606 DSE1022754 SHETTY PRIYA JAGDISH 81.00 2 204 S00204 201 204 S00204 4588 DSE1002031 BHANSALI SANKET PRADEEPKUMAR 81.67 3 3429 S03428 301 1632 S01632 4591 DSE1031923 GONNADE MANISH RUSHISHWAR 81.00 85.77 93.67 3 3424 S03423 304 246 S00246 4583 DSE1000093 FEGDE JAYASHRI SHARAD 81.67 3 3431 S03430 301 1634 S01634 4593 DSE1012418 GHOTKAR ROHIT RAMKRUSHNA 81.00 3 3445 S03444 301 1648 S01648 Legends Used : DTE.00 2 207 S00207 201 207 S00207 4598 DSE1012338 HAMBARE HINDURAO SHANTARAM 81.67 73.67 2 205 S00205 201 205 S00205 4589 DSE1032600 SHAIKH SWALEHA YAKUB 81.38 94.20 76.66 80.00 3 3437 S03436 301 1640 S01640 4602 DSE1013046 SHAIKH RAHIL RUSTUM 81.77 88.69 95.00 3 3444 S03443 301 1647 S01647 4609 DSE1038869 YELE SUNITA HANMANT 81.00 2 203 S00203 201 203 S00203 4587 DSE1009762 KANKARIA AADESH SUNIL 81.00 3 3430 S03429 301 1633 S01633 4592 DSE1010043 SWATI MOHAN DALVI 81.66 82.67 59. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 73.00 3 3440 S03439 301 1643 S01643 4605 DSE1022669 CHANDRAMORE ANURAG ISHWARLAL 81.00 3 3442 S03441 301 1645 S01645 4607 DSE1002166 BORA POOJA RAMESHLAL 81.66 90.54 84.13 45.69 52.07 40.66 81.00 98.27 62.00 3 3435 S03434 301 1638 S01638 4600 DSE1013157 MAKHIJA SANJAY SHANKARLAL 81.67 3 3434 S03433 301 1637 S01637 4596 DSE1004220 KUMBHAR SUHAS ANNASAHEB 81.69 74.38 92.33 85.00 3 3426 S03425 301 1629 S01629 4585 DSE1026435 SUTE PRACHI DEEPK 81.77 90.00 3 3438 S03437 301 1641 S01641 4603 DSE1019839 JAIN ABHIJIT RAJENDRA 81.15 95.27 47.67 54.67 57.67 58.67 85.69 96.67 68.31 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 77.66 82.67 92.00 56.00 2 208 S00208 201 208 S00208 4599 DSE1008219 LAD GAURI GAJANAN 81.00 89.00 3 3425 S03424 301 1628 S01628 4584 DSE1014325 KULKARNI VAISHALI DINKARRAO 81.66 83.40 84.00 3 3439 S03438 301 1642 S01642 4604 DSE1048067 JADHAV SOURABH ARUN 81.00 3 3443 S03442 301 1646 S01646 4608 DSE1035620 TIKU SHIVANI RAJESH 81.33 88.67 95.66 80.00 3 3436 S03435 301 1639 S01639 4601 DSE1005853 PHAND PRIYANKA VITTHAL 81.00 76.67 84.67 4 883 S00882 401 883 S00882 4582 DSE1026242 GAJBHIYE DARPAN DEVMAN 81.67 64.66 87.00 3 3427 S03426 301 1630 S01630 4586 DSE1022373 PRADHAN ABHAY BHIMARAO 81.47 76.47 87.00 3 3428 S03427 301 1631 S01631 4590 DSE1022082 PATIL AMOL BALASAHEB 81.00 90.00 93.67 73.62 83.92 88.00 89.66 86.00 64.67 76.92 82.00 3 3433 S03432 301 1636 S01636 4595 DSE1005780 KULKARNI TEJAS KISHOR 81.67 58.00 70.27 48.67 60.66 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4581 DSE1022919 WAGHERE YOGESH NAMDEO 81.67 92.33 93.67 74.33 64.67 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 160 of 1107 Provisional Merit List .54 94.

33 90.00 62.77 76.31 90.00 3 3447 S03446 301 1650 S01650 4612 DSE1036892 RANDHIR MAHADEV BHOSALE 81.00 68.33 4 889 S00888 401 889 S00888 4623 DSE1000095 KAVATE PRATIK RAMCHANDRA 81.63 88.64 66.67 73.67 93.00 87.00 4 887 S00886 401 887 S00886 4621 DSE1003234 RASEKAR NILESH ARUNRAO 81.13 35.33 60.33 3 3458 S03457 302 1498 S01497 4631 DSE1043876 PATEL TEJASKUMAR MANSUKHBHAI 81.15 81.33 50.33 86.00 4 888 S00887 401 888 S00887 4622 DSE1046239 VAJE YOGESH VISHRAM 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.85 79.00 89.85 90.69 60.64 70.00 3 3462 S03461 302 1502 S01501 4635 DSE1028610 NAYKINDE AJIT AASHRUBA 81.33 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 3451 S03450 301 1654 S01654 4618 DSE1001062 GIRI UMADEVI NAVANATH 81.67 3 3449 S03448 301 1652 S01652 4616 DSE1012120 MAYUR SHIVAJI KUMAVAT 81.77 86.66 77.67 70.67 96.67 79.33 61.00 4 885 S00884 401 885 S00884 4615 DSE1044622 THOMBARE SHARMILA BALASAHEB 81.62 78.67 90.64 72.00 72.33 3 3456 S03455 302 1496 S01495 4629 DSE1008096 KADAM SHRUTI SANTOSH 81.00 3 3463 S03462 302 1503 S01502 4636 DSE1040110 KADGAONKAR NIKHIL SANJAY 81.13 66.00 3 3455 S03454 302 1495 S01494 4628 DSE1008139 GHADASHI SHIRISH SAKHARAM 81.31 92.64 82.64 85.00 91.00 4 884 S00883 401 884 S00883 4613 DSE1045619 ADEKAR PRANOTI PRAKASH 81.60 66.65 62.67 4 891 S00890 401 891 S00890 4625 DSE1043521 RASAL HITESH NARENDRA 81.93 96.00 3 3464 S03463 302 1504 S01503 4637 DSE1009077 JAGADALE SWAPNIL MAHARUDRA 81.65 63.64 60.64 64.33 74.64 63.64 86.66 72.33 3 3461 S03460 302 1501 S01500 4634 DSE1019396 POTDAR RATNAKAR RAJARAM 81.00 48.00 3 3452 S03451 301 1655 S01655 4619 DSE1008147 SANGRE ARBAZ ANWAR 81.00 88.66 55. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 161 of 1107 Provisional Merit List .62 85.33 4 890 S00889 401 890 S00889 4624 DSE1039487 HAJARE AJAY PRABHAKAR 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4610 DSE1041689 PATIL CHAITALI DINESH 81.66 74.53 62.15 95.00 80.65 77.67 77.66 69.00 4 892 S00891 401 892 S00891 4638 DSE1044665 KAPADNE ASHWINI PANDURANG 81.67 80.00 3 3459 S03458 302 1499 S01498 4632 DSE1039038 RAWTE ANILKUMAR GANESHRAO 81.46 88.33 80.00 4 886 S00885 401 886 S00885 4620 DSE1032599 MADHURI RAMJIBHAI PATEL 81.33 90.64 74.65 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.46 90.47 81.77 93.00 3 3446 S03445 301 1649 S01649 4611 DSE1007131 PATIL DEEPAK DEVRAM 81.87 64.66 54.64 82.33 76.66 69.93 63.13 64.00 3 3457 S03456 302 1497 S01496 4630 DSE1017838 HAWALE DEVKANYA SATYESHAR 81.67 80.33 95.67 98.00 3 3453 S03452 302 1493 S01492 4626 DSE1044416 KENY OMKAR PANDURANG 81.65 80.00 3 3448 S03447 301 1651 S01651 4614 DSE1000229 RANE MANOJ NAMDEO 81.65 84.00 73.66 78.64 79.00 3 3465 S03464 301 1656 S01656 Legends Used : DTE.47 45.63 84.85 95.65 78.33 3 3450 S03449 301 1653 S01653 4617 DSE1018839 KARCHE PRIYANKA RAMDAS 81.67 86.00 3 3454 S03453 302 1494 S01493 4627 DSE1001615 GALAVE SHARAD ASHOK 81.00 71.33 3 3460 S03459 302 1500 S01499 4633 DSE1039222 BHANNARE NITESH EKNATH 81.

62 81.92 57.67 3 3474 S03473 302 1507 S01506 4650 DSE1016516 JAWARE PRATIMA GOVINDA 81.00 3 3488 S03487 301 1667 S01667 4667 DSE1046673 YAKKUNDI BISABI NISARAHMED 81.67 88.67 3 3475 S03474 302 1508 S01507 4651 DSE1016827 DESAI HARSHADA DILIP 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 95.00 3 3482 S03481 301 1662 S01662 4661 DSE1016041 SWAMI VIVEKANAND LINGAYYA 81.00 3 3480 S03479 301 1660 S01660 4659 DSE1039518 MULUK PRAKASH UDDHAV 81.63 53.54 88.67 90.69 94.61 73.00 3 3489 S03488 301 1668 S01668 Legends Used : DTE.00 87.73 69.60 86.67 3 3471 S03470 304 249 S00249 4646 DSE1022110 LOKHANDE KHANDOBA RAMESH 81.60 87.60 82.33 69.60 83.00 76.33 70.08 79.33 60.87 62.61 65.67 58.33 66.67 91.00 3 3467 S03466 304 247 S00247 4641 DSE1032170 SHAIKH HINAKOUSAR MAHAMADHANNIF 81.62 70.62 86.67 90.46 98.23 86.67 90.00 100.69 85.38 94.00 3 3466 S03465 302 1505 S01504 4640 DSE1036567 PAYAMAL KRUSHNAT MAHADEV 81.27 66.63 75.00 4 893 S00892 401 893 S00892 4649 DSE1048123 ASAWALE AMEY JAYAWANT 81.67 3 3470 S03469 302 1506 S01505 4644 DSE1012403 BARSE SUNIL CHANGDEO 81.63 81.33 93.33 67.08 75.00 3 3484 S03483 301 1664 S01664 4663 DSE1043028 MASRE VAIBHAV DEEPAK 81.53 63.60 74. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 162 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3481 S03480 301 1661 S01661 4660 DSE1016645 PACHABHAIYE DHANASHRI ASHOK 81.87 70.33 75.63 54.00 3 3468 S03467 304 248 S00248 4642 DSE1007757 GODBOLE RUGVED GANESH 81.61 79.00 1 63 S00063 102 14 S00014 4645 DSE1010495 RAUT POOJA PRAVIN 81.60 78.00 87.00 3 3477 S03476 301 1657 S01657 4653 DSE1043548 JAYDEV NATAVAR CHOTALIA 81.67 88.60 78.00 3 3487 S03486 301 1666 S01666 4666 DSE1032060 VAIRAGKAR ROHIT MANMATH 81.33 66.00 3 3472 S03471 304 250 S00250 4647 DSE1044986 KADALE SEEMA SHYAMRAO 81.00 87.67 3 3476 S03475 302 1509 S01508 4652 DSE1009174 BHOIR PRIYANKA BALIRAM 81.00 3 3485 S03484 301 1665 S01665 4664 DSE1043323 VARHADE ANKITA ASHOKRAO 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.61 88.38 88.60 79.46 84.61 75.63 84.27 73.00 79.00 3 3483 S03482 301 1663 S01663 4662 DSE1038098 PATIL ASHWINI PRALHAD 81.73 46.23 96. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.60 77.00 75.33 2 211 S00211 201 211 S00211 4657 DSE1016558 KANWATE MAHESH PRAKASH 81.08 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4639 DSE1009495 ROHILE SUVARNA RAMDAS 81.00 3 3478 S03477 301 1658 S01658 4654 DSE1020572 DETHE RAJENDRA LAXMAN 81.60 88.33 2 209 S00209 201 209 S00209 4655 DSE1047306 TIWAR MAHESH KASHINATH 81.67 3 3473 S03472 304 251 S00251 4648 DSE1032017 KULKARNI VIJAY GANESH 81.92 80.62 94.53 88.38 81.67 88.62 98.63 79.00 3 3469 S03468 305 46 S00046 4643 DSE1036960 SURVE SURESH BANDOPANT 81.00 90.00 78.00 93.63 62.00 2 210 S00210 201 210 S00210 4656 DSE1002525 SHAH BHUSHAN KRANTIKUMAR 81.33 89.63 75.62 66.00 3 3479 S03478 301 1659 S01659 4658 DSE1007973 PATANGRAO CHETANA TANAJI 81.00 3 3486 S03485 304 252 S00252 4665 DSE1008811 PATIL SAYALI VINAYAK 81.00 94.67 81.60 77.31 95.60 88.00 93.63 83.

92 92.59 67.00 3 3491 S03490 301 1670 S01670 4670 DSE1037003 KUMBHALKAR MAHESH PRADIP 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4668 DSE1000400 MAHAJAN SHITAL MANOHAR 81.93 34.59 87.33 74.59 66.67 72.59 67.27 78.00 4 894 S00893 401 894 S00893 4676 DSE1017724 TUPE GEETANJALI ADINATH 81.40 60.59 74.00 3 3502 S03501 301 1681 S01681 4689 DSE1022385 BHIDE SHREYAS SATISHCHANDRA 81.00 4 898 S00897 401 898 S00897 4683 DSE1019705 GORVE KAPIL SURESH 81.67 74.00 91.00 54.33 3 3490 S03489 301 1669 S01669 4669 DSE1032719 MISHRA KAMLESHKUMAR SHIVPRASAD 81.00 4 904 S00903 401 904 S00903 4693 DSE1001599 SHINDE ANIKET CHANDRAKANT 81.00 3 3498 S03497 301 1677 S01677 4681 DSE1022486 KETKALE PRADEEP BHAUSAHEB 81.67 94.33 84.00 4 902 S00901 401 902 S00901 4690 DSE1000321 BAVISKAR DEEPALI BHAGAWAN 81.60 70.59 84.59 73.00 72.59 68.33 93.00 3 3493 S03492 301 1672 S01672 4672 DSE1040222 INGALE SMITA NAGANATH 81.59 86.59 68.33 87.13 63.00 3 3494 S03493 301 1673 S01673 4673 DSE1036606 MUSALE PRIYANKA BALASO 81.40 78.62 88.13 52.67 88.23 98.67 90.23 87.59 79.33 4 901 S00900 401 901 S00900 4688 DSE1045770 MESHRAM SHRUTI DURYODHAN 81.59 73.00 3 3497 S03496 301 1676 S01676 4677 DSE1019064 BHOSALE SUNNY HANMANT 81.00 89.00 3 3506 S03505 301 1685 S01685 Legends Used : DTE.67 3 3503 S03502 301 1682 S01682 4691 DSE1009758 TAMBOLI MOHASIN KHALIL 81.67 58.00 98.67 96.77 66.00 4 895 S00894 401 895 S00894 4678 DSE1004316 KARANDE VINAYAK DAMU 81.00 4 896 S00895 401 896 S00895 4679 DSE1036557 PATIL PRAKASH SHANKAR 81.59 86.23 92.59 80.59 68.59 82.00 4 897 S00896 401 897 S00896 4680 DSE1012575 VORA DARSHIT MANISH 81.00 71.67 94.00 3 3499 S03498 301 1678 S01678 4682 DSE1004221 PATIL SURAJ BHUJGONDA 81.00 3 3504 S03503 301 1683 S01683 4695 DSE1035526 MODI HETAL GHANSHYAM 81.59 68.59 83.23 98.00 3 3495 S03494 301 1674 S01674 4674 DSE1003151 CHIDDARWAR PIYUSH PANDITRAO 81.20 70.59 83.00 77.33 4 899 S00898 401 899 S00898 4686 DSE1019744 HATOLKAR SHARAD RAMRAO 81.00 3 3496 S03495 301 1675 S01675 4675 DSE1014708 MUNOT SAWAN PRAMOD 81.59 74.85 96.53 54.00 4 903 S00902 401 903 S00902 4692 DSE1034547 PATLE NASEEB SHOBHELAL 81.15 97.59 78.62 92.00 79.33 92.00 3 3505 S03504 301 1684 S01684 4696 DSE1005906 KULKARNI GOPINATH DEEPAK 81.92 95. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3501 S03500 301 1680 S01680 4685 DSE1040160 CHAVHAN SAGAR DILIP 81.80 67.00 85.08 92.67 3 3492 S03491 301 1671 S01671 4671 DSE1028839 MUTHA POOJA RAMESH 81.00 90.33 72.33 4 905 S00904 401 905 S00904 4694 DSE1043511 SHAH MANAN PARESH 81.67 4 900 S00899 401 900 S00899 4687 DSE1038568 BHANDWLKAR YUVRAJ RAMESH 81.00 90.59 88.33 75.15 100.67 91.67 95.00 88.59 84.59 85.77 90.08 80.60 70. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 163 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3500 S03499 301 1679 S01679 4684 DSE1034321 CHITALE SANDEEP SHAHURAO 81.59 80.59 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.08 72.13 81.60 52.13 79.77 88.00 76.

00 95.00 3 3521 S03520 302 1523 S01522 4715 DSE1029997 BIDKAR NEETA KALLAPPA 81.67 82.23 86.58 60.67 97.46 90.67 4 906 S00905 401 906 S00905 4698 DSE1041402 WANKHADE VIJAY RAMBHAU 81.00 3 3510 S03509 302 1513 S01512 4703 DSE1031502 THAWRE UMANG RATIRAM 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 69.00 3 3526 S03525 301 1688 S01688 4723 DSE1044442 ATHAVALE KAUSTUBH VILAS 81.57 86.80 54.00 3 3528 S03527 301 1689 S01689 Legends Used : DTE.58 81.00 59.67 71.59 58.55 62.58 82.85 64.58 78.00 89. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 164 of 1107 Provisional Merit List .53 88.55 87.07 81.67 94.56 84.92 94.56 80.47 54.67 62.38 88.56 64.33 87.00 4 907 S00906 401 907 S00906 4714 DSE1030468 MENE MAYUR PRADEEP 81.33 3 3518 S03517 302 1521 S01520 4711 DSE1032931 AGRI KALPESH KISHOR 81.92 97.67 91.59 50.58 77.54 94.58 65.58 61.67 91.33 82.00 3 3527 S03526 304 255 S00255 4725 DSE1013004 AGASHE RUCHA SATISH 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 75.00 3 3514 S03513 302 1517 S01516 4707 DSE1016749 THAKORE PRIYANSH RAJENDRA 81.92 89.00 2 213 S00213 201 213 S00213 4716 DSE1038998 MORE KIRAN NARAYAN 81.67 2 212 S00212 201 212 S00212 4699 DSE1035664 GAWAD RUSHIKESH DATTATREYA 81.67 74.56 72.00 88.33 2 214 S00214 201 214 S00214 4722 DSE1044963 GUNJAL MITAL BHAGWAT 81.40 34.58 80.00 3 3513 S03512 302 1516 S01515 4706 DSE1046048 SINGH SUMIT RAJESH 81.00 3 3515 S03514 302 1518 S01517 4708 DSE1028809 KALE SIDDHARTH MANOJ 81.00 3 3525 S03524 301 1687 S01687 4721 DSE1014032 DABHADE RAHUL RAGHUNATH 81.67 82.58 50.56 84.33 3 3517 S03516 302 1520 S01519 4710 DSE1008882 SHINDE NILESH NAMDEO 81.93 73.93 46.33 97.92 92.33 86.23 94.54 81.58 79.00 83.58 70.67 83.00 3 3507 S03506 302 1510 S01509 4700 DSE1045764 DALVI ANUJA ASHOK 81.56 81.54 86.33 73.07 88.00 3 3511 S03510 302 1514 S01513 4704 DSE1025193 SATPUTE SWATI SURESHRAO 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 2 215 S00215 201 215 S00215 4724 DSE1006649 BAVISKAR MOHINI BHATUJI 81.67 94.00 3 3509 S03508 302 1512 S01511 4702 DSE1012890 KSHATRIYA PUNIT UMESH 81.00 3 3523 S03522 302 1524 S01523 4718 DSE1048119 PILLAI KARTHIK SUBRAMANIAM 81.31 96.00 3 3524 S03523 304 254 S00254 4720 DSE1008127 UKARDE BHAKTI NARESH 81.33 76.67 72.00 3 3508 S03507 302 1511 S01510 4701 DSE1006221 SHINDE NILESH PRALHADRAO 81.58 68.67 88.00 3 3516 S03515 302 1519 S01518 4709 DSE1046571 BOROLE UMESH GANESH 81.54 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4697 DSE1030014 KOKATE PRAVIN SAMPAT 81.67 72.67 64.00 71.58 69.60 66.00 3 3522 S03521 304 253 S00253 4717 DSE1010226 DIVASE NAMRATA RAMAKANT 81.67 49.67 4 908 S00907 401 908 S00907 4719 DSE1010137 BANKAR SUNIL SUBHASH 81.33 84.46 96.92 80.00 84.54 81.56 87.53 65.00 3 3520 S03519 301 1686 S01686 4713 DSE1001627 WAGH PREM SUDAM 81.33 3 3519 S03518 302 1522 S01521 4712 DSE1046454 NAUSHIN SANA MUSHTAQUE MIR SYED 81.00 3 3512 S03511 302 1515 S01514 4705 DSE1017038 GADHAVE DIGVIJAY BABAN 81.00 86.85 96.00 78.

53 76.00 85.00 3 3550 S03549 302 1527 S01526 4750 DSE1041262 DESHMUKH ANKITA AVINASH 81.53 80.00 86.52 83.38 90.00 62.13 81.00 3 3543 S03542 301 1703 S01703 4741 DSE1000203 SALI VAIBHAV KISHOR 81.69 82.92 98.52 80.00 86.92 88.00 3 3538 S03537 301 1699 S01699 4736 DSE1019306 DARAVESHI VINIT RAVINDRA 81.62 88.52 79.53 90.85 90.00 90.52 78. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 91.67 93.33 92.00 92.52 88.33 88.52 85.00 3 3542 S03541 301 1702 S01702 4740 DSE1013232 TARDE SONALI VITHAL 81.00 3 3530 S03529 301 1691 S01691 4728 DSE1001471 BADGIRE PRIYANKA RAMAKANT 81.00 3 3547 S03546 301 1707 S01707 4747 DSE1034278 KURHADE POOJA DIGAMBAR 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4726 DSE1002101 SHINDE SAYALI RAMCHANDRA 81.00 3 3544 S03543 301 1704 S01704 4743 DSE1039112 AGALE MANOJ HARISHCHANDRA 81.00 93.52 81.33 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 3 3537 S03536 301 1698 S01698 4735 DSE1040389 MATHAPATI SAROJ SHASHIKANT 81.00 3 3552 S03551 302 1528 S01527 4752 DSE1005334 LOKHANDE POOJA HANMANT 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 84.53 81.52 87.52 80.00 87.87 70.69 89.69 97.00 4 909 S00908 401 909 S00908 4742 DSE1003468 KAMBLE RUPESH ASHOKRAO 81.52 88.52 84.77 96.00 3 3534 S03533 301 1695 S01695 4732 DSE1021208 UKANDE KIRAN BHIMRAO 81.00 4 911 S00910 401 911 S00910 4754 DSE1013109 PATIL AJINKYA BABURAO 81.52 90.38 84.33 95.00 91.33 3 3554 S03553 302 1530 S01529 Legends Used : DTE.67 3 3539 S03538 301 1700 S01700 4737 DSE1000136 SHIKHA SHAILENDRA KUMAR 81.00 96.53 82.53 61.00 3 3533 S03532 301 1694 S01694 4731 DSE1022876 ZOPE SANIKUMAR PRAMOD 81.00 90.69 86.52 77.00 3 3551 S03550 301 1709 S01709 4751 DSE1003154 DAKARE SUDARSHAN ULHASRAO 81.67 85.00 88.53 81.67 84.00 91.67 4 910 S00909 401 910 S00909 4744 DSE1008874 SHAIKH ALIYA ANJUM IQBAL 81.53 81.00 3 3532 S03531 301 1693 S01693 4730 DSE1005770 POTE MEENAL VASANT 81.67 92.52 87.00 3 3546 S03545 301 1706 S01706 4746 DSE1035651 VARTAK VAIBHAVI KISHOR 81.00 95.54 92.52 83.69 94.69 79.00 3 3541 S03540 302 1525 S01524 4739 DSE1008877 CHITALWALA ARWA MUSTAFA 81.52 78.00 3 3540 S03539 301 1701 S01701 4738 DSE1019457 NIMBALKAR ANUSHA VILAS 81.40 81.08 88.77 65.53 84.00 3 3545 S03544 301 1705 S01705 4745 DSE1002306 DHARIYA OMKAR VIKAS 81.00 3 3548 S03547 301 1708 S01708 4748 DSE1032632 NANDU VAIBHAV DHARMESH 81.23 94.20 98.67 92.00 3 3536 S03535 301 1697 S01697 4734 DSE1028655 CHINCHAWADE ASHISH DHONDIBHA 81.67 91.67 87.00 3 3531 S03530 301 1692 S01692 4729 DSE1035753 KUSHWAHA PRATIK JAMUNADAS 81.00 3 3549 S03548 302 1526 S01525 4749 DSE1007962 BATHIJA SACHIN RAJU 81.33 69.00 86.53 72.67 3 3553 S03552 302 1529 S01528 4753 DSE1002342 AHERKAR UMESH TULSHIRAM 81.00 3 3529 S03528 301 1690 S01690 4727 DSE1012214 VYAVAHARE VISHAL RAJENDRA 81.53 77.53 80.52 78.40 78.46 88.77 92.33 85.60 70.52 83.67 89.92 74.00 3 3535 S03534 301 1696 S01696 4733 DSE1032129 SALGAR PARSHURAM DHARMANNA 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 165 of 1107 Provisional Merit List .

33 70.15 90. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 166 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3568 S03567 302 1538 S01537 4774 DSE1031569 GHADSE RAHUL TARACHAND 81.67 3 3566 S03565 302 1536 S01535 4771 DSE1023309 RINAIT RAMESHWAR OLAGU 81.00 3 3561 S03560 301 1712 S01712 4766 DSE1002231 TILAK AJINKYA SHRIKRISHNA 81.33 87.00 95.52 76.52 68.52 70.52 75.52 64.50 85.33 3 3560 S03559 301 1711 S01711 4765 DSE1046341 QURESHI YAMIN MOHAMMED NAIM 81.92 88.52 68.67 3 3558 S03557 302 1534 S01533 4763 DSE1021231 GANMUKHE SHRIKANT SATISHRAO 81.50 80.67 4 916 S00915 401 916 S00915 4772 DSE1029575 DHALE DEEPTEE RAVINDRA 81.52 67.67 69.52 71.00 90.54 60.07 68.00 85.46 98.67 87.27 54.67 88.52 73.93 68.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4755 DSE1038082 PADWAL KALURAM BABAN 81.52 74.00 3 3571 S03570 302 1541 S01540 4778 DSE1009275 PAWAR SONAL BALASAHEB 81.85 94.20 61.40 70.15 66.00 3 3572 S03571 301 1716 S01716 4780 DSE1018640 MR BORKAR SATYAJIT HARIBHAU 81.93 82.73 74.00 3 3555 S03554 302 1531 S01530 4756 DSE1046431 SHAH DARSHIT RAJNIKANT 81.85 94.52 66.52 75.52 70.00 3 3559 S03558 301 1710 S01710 4764 DSE1044864 TUPE CHETAN YASHWANT 81.38 86.00 3 3557 S03556 302 1533 S01532 4759 DSE1014397 PAWAR RAHUL DATTATRAYA 81.33 70.00 3 3574 S03573 304 256 S00256 Legends Used : DTE.33 89.52 61.54 86.00 72.67 51.52 64.67 4 913 S00912 401 913 S00912 4760 DSE1046908 RAJPUT RONAK RAVINDRA 81.00 3 3567 S03566 302 1537 S01536 4773 DSE1041585 VYAS RAHUL HIMMATRAMJI 81.00 86.67 99.00 77.00 3 3562 S03561 301 1713 S01713 4767 DSE1026690 PAYAL MANIK BHAURAO 81.00 87.07 62.50 87.52 70. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 97.00 4 915 S00914 401 915 S00914 4762 DSE1045716 SINGH ANURAG DHIRENDRA 81.33 3 3563 S03562 302 1535 S01534 4768 DSE1021235 KINGRE RAJESH KISANRAO 81.52 60.67 71.00 2 216 S00216 201 216 S00216 4779 DSE1009244 BORHADE SONALI JANARDAN 81.67 74.52 75.00 3 3573 S03572 301 1717 S01717 4782 DSE1009329 SONALI DATTATRAY BHONDAVE 81.13 70.67 90.33 3 3570 S03569 302 1540 S01539 4777 DSE1036623 SAWANT NAMRATA SADANAND 81.67 4 917 S00916 401 917 S00916 4775 DSE1006895 KORDE PRATIK VASANT 81.87 67.00 61.77 72. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 96.00 3 3556 S03555 302 1532 S01531 4757 DSE1028605 SANE STAVAN SANJAY 81.67 68.00 76.00 4 912 S00911 401 912 S00911 4758 DSE1014219 JADHAV PANKAJ KAILAS 81.67 73.77 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 89.52 71.67 93.67 72.00 60.67 97.00 84.50 86.00 86.33 4 919 S00918 401 919 S00918 4783 DSE1002518 SHIRDHONE SHAILAJA SHIVRAM 81.53 54.52 75.50 90.67 3 3565 S03564 301 1715 S01715 4770 DSE1018908 KUNJIR KIRAN BALASAHEB 81.62 94.33 90.00 4 918 S00917 401 918 S00917 4781 DSE1030439 KARPE PRIYANKA JAYANT 81.52 63.50 86.67 88.00 3 3569 S03568 302 1539 S01538 4776 DSE1021396 MD NAZEER MD HAFIJ 81.33 86.50 80.00 4 914 S00913 401 914 S00913 4761 DSE1004253 MULE ASHISH ASHOK 81.52 70.33 3 3564 S03563 301 1714 S01714 4769 DSE1025423 DHAKATE DIMA LOPCHAND 81.

73 78.46 75.50 60.00 3 3586 S03585 301 1723 S01723 4801 DSE1021323 KAWTAKWAR MANDAR PRAMOD 81.00 89.87 72.47 64.33 86.46 83.00 3 3581 S03580 301 1718 S01718 4796 DSE1009643 SAWANT PRAMADA NARESH 81.47 80.38 80.00 3 3582 S03581 301 1719 S01719 4797 DSE1010366 DANDWATE KALYANI MUKUND 81.33 3 3578 S03577 302 1542 S01541 4790 DSE1017731 HARISHCHANDRE DHANASHREE LAKSHMAN 81.47 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.50 58.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4784 DSE1021168 BHOSALE SHILPA SHRIDHARRAO 81.50 80.67 3 3592 S03591 301 1729 S01729 4807 DSE1005194 KASTURE VINAYAK MALLAPPA 81.00 4 920 S00919 401 920 S00919 4808 DSE1006241 PARKALE AVINASH BHAGWAT 81.00 65.54 95.67 78.50 75.23 92.92 92.33 92.00 63.00 2 218 S00218 201 218 S00218 4792 DSE1000166 RATHOD NITIN MADANSING 81.77 91.33 81.33 94.67 97.33 91.67 81.92 66.31 87.47 84.67 3 3577 S03576 305 47 S00047 4788 DSE1003987 81.33 3 3587 S03586 301 1724 S01724 4802 DSE1046501 KHAMBETE KEDARNATH PRAFULLA 81.50 64.00 2 217 S00217 201 217 S00217 4791 DSE1031537 SONI YOGESH RAJENDRAPARSAD 81.60 62.67 81.50 75.33 4 925 S00924 401 925 S00924 Legends Used : DTE.33 72.00 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 167 of 1107 Provisional Merit List .93 54.00 4 922 S00921 401 922 S00921 4810 DSE1004184 RAJMANE SACHINKUMAR CHANDRAKANT 81.00 74.67 82.00 3 3590 S03589 301 1727 S01727 4805 DSE1038161 KUDACHE ABHISHEK SUBHASH 81.49 73.67 89.67 3 3575 S03574 304 257 S00257 4785 DSE1017022 TIKODE NETAJI SADASHIV 81. Mumbai HANKARE AKASH PRAKASH SLGMN: State Level General Merit Number.69 92.67 3 3591 S03590 301 1728 S01728 4806 DSE1047354 KASAR AMOL RAMDAS 81.00 2 219 S00219 201 219 S00219 4793 DSE1014492 PATKI ANUJA RAMAKANT 81.46 79.33 51.47 46.00 3 3580 S03579 302 1543 S01542 4795 DSE1040012 KODAM ANITA VITTAL 81.33 93.00 91.00 66.47 62.48 85.46 81.00 3 3584 S03583 301 1721 S01721 4799 DSE1012959 SHAH JAY PRAKASH 81.33 3 3576 S03575 304 258 S00258 4786 DSE1016096 KYATAM AMAR JAYANT 81.07 79.33 8 8 S00008 801 2 S00002 4787 DSE1021447 NEMANE LAXMAN VITTHALRAO 81.77 87.47 80.47 66.47 81.62 84.38 93.27 58.00 72.67 50.47 83.67 3 3589 S03588 301 1726 S01726 4804 DSE1040158 LAMBTURE EKATA MOHAN 81.00 47.27 91.47 76.54 94.00 92.49 85.00 3 3583 S03582 301 1720 S01720 4798 DSE1048156 LUHIYA CHETAN SUSHIL 81.00 4 924 S00923 401 924 S00923 4812 DSE1046796 DESHMANE NAMRATA MAHAVIR 81.49 59.00 1 64 S00064 101 33 S00033 4789 DSE1015558 MALI ANAGHA AJIT 81.46 82.67 84.67 4 923 S00922 401 923 S00922 4811 DSE1029796 PATIL NITIN BABASAHEB 81.00 3 3585 S03584 301 1722 S01722 4800 DSE1043369 UPPAL KAVISH VEERENDRA SINGH 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 96.47 68.00 88.77 91.47 82.33 78.00 84.33 91.47 82.67 66.00 3 3588 S03587 301 1725 S01725 4803 DSE1009527 DHANAIT SACHIN BHAUSAHEB 81.69 82.23 91.00 3 3579 S03578 304 259 S00259 4794 DSE1041206 MULE ABHIJIT SHIVDAS 81.40 76.00 4 921 S00920 401 921 S00920 4809 DSE1033094 ALAI SAYALI GOKUL 81.00 72.46 83.67 66.

33 88.93 72.00 3 3604 S03603 302 1548 S01547 4830 DSE1035833 KAWLE SWAPNIL SURYAKANT 81.45 81.00 3 3602 S03601 301 1735 S01735 4828 DSE1012693 RAJAK PRASHANT GANESH 81.45 82.46 61.45 79.00 3 3616 S03615 302 1553 S01552 Legends Used : DTE.60 81.67 79.00 3 3600 S03599 301 1733 S01733 4826 DSE1047270 GAVHANE PRITEE CHANDRABHAN 81.00 3 3594 S03593 301 1731 S01731 4820 DSE1008098 GOKHALE HEMANGI VISHWAS 81.67 91.13 72.33 60.00 3 3608 S03607 301 1739 S01739 4834 DSE1032310 KINAGI PURVA PRAKASH 81.45 84.00 89.77 74.00 3 3595 S03594 302 1544 S01543 4821 DSE1039584 KUMBHAR VIJAYKUMAR ARJUN 81.00 3 3612 S03611 302 1551 S01550 4838 DSE1005827 ARYA SURBHI OMPRAKASH 81.77 86.00 3 3601 S03600 301 1734 S01734 4827 DSE1041521 BAVISHI NIMESH KALPESH 81.08 98.00 3 3614 S03613 302 1552 S01551 4840 DSE1030099 SANGALE NINAD NITIN 81.00 3 3603 S03602 301 1736 S01736 4829 DSE1008595 AHER ASHWIN SANJAY 81.00 75.00 3 3607 S03606 301 1738 S01738 4833 DSE1034319 GHADGE PRATAP HANMANT 81.33 75.92 80.31 78.31 88.45 82.00 3 3615 S03614 301 1743 S01743 4841 DSE1048078 LONDHE AMEYA ABHAY 81.46 74. MGGMN: Main Group General Merit Number.54 71.33 92.08 90.67 72.67 3 3609 S03608 302 1550 S01549 4835 DSE1043254 KALBANDE BHUSHAN SUNIL 81.67 85.33 4 928 S00927 401 928 S00927 4816 DSE1028549 POKHARNA PIYUSH PRAKASH 81.20 68.33 76.67 87.00 3 3598 S03597 301 1732 S01732 4824 DSE1012953 BHUTTA YASH NITESH 81.45 85.45 74.45 76.00 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 86.45 78.62 90.33 84.53 61.46 71.00 3 3599 S03598 302 1547 S01546 4825 DSE1022955 DALVI POONAM RAMESH 81.45 88.45 72.45 70.00 97.45 76.00 3 3596 S03595 302 1545 S01544 4822 DSE1045833 MOKASHI MADHURA UDAY 81.67 85.67 87.31 98.92 96.15 96.33 4 929 S00928 401 929 S00928 4817 DSE1005730 KATE KUNAL ASHOK 81.00 81.00 4 927 S00926 401 927 S00926 4815 DSE1008248 SAWANT SIDDHESH SURYAJI 81.33 93.45 70.67 80.00 3 3605 S03604 301 1737 S01737 4831 DSE1041369 PHUKE SONAL GHANSHYAM 81.46 78.45 89.67 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 168 of 1107 Provisional Merit List .67 90.33 78.45 74.46 74.15 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4813 DSE1048311 BANGAR NIRAJ DNYANESHWAR 81.33 3 3610 S03609 301 1740 S01740 4836 DSE1002145 KULKARNI ANAND VIVEK 81.46 72.00 82.45 76.69 92.67 79.00 4 926 S00925 401 926 S00925 4814 DSE1035590 PIMPLE SAURABH HEMANT 81.45 83.45 75.67 91.67 80.67 89.00 3 3597 S03596 302 1546 S01545 4823 DSE1016611 JAVRANI DIVYA RAJKUMAR 81.45 80.00 3 3613 S03612 301 1742 S01742 4839 DSE1034506 BEG IMAM NASAR 81.00 3 3593 S03592 301 1730 S01730 4819 DSE1035626 PATEL ANAL PRAPHUL 81.45 82.85 91.00 4 930 S00929 401 930 S00929 4818 DSE1019117 MORE SONALI GANPATRAO 81.45 83.92 76.31 89.38 91.67 82.45 73.00 3 3606 S03605 302 1549 S01548 4832 DSE1040183 GAIKWAD ROHIT AMBADAS 81.67 81.45 74.00 3 3611 S03610 301 1741 S01741 4837 DSE1001013 GODBOLE HRUSHIKESH AVINASH 81.92 80.00 89. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 90.

33 95.92 56.00 4 934 S00933 401 934 S00933 4859 DSE1012452 CHAKOR BHUSHAN SHIVAJI 81.00 3 3625 S03624 302 1558 S01557 4856 DSE1007837 PINGLE GANESH SUDHIR 81.67 85.23 86.33 3 3621 S03620 301 1745 S01745 4847 DSE1009007 GAWALI HARSHAL RAJENDRA 81.00 3 3619 S03618 302 1555 S01554 4845 DSE1047110 THORAT JYOTI POPAT 81.85 92.67 4 944 S00943 401 944 S00943 Legends Used : DTE.43 55.00 4 939 S00938 401 939 S00938 4865 DSE1001262 KATARE VISHNU SURYAKANT 81.00 86.69 80.67 66.40 82.67 79.40 77.40 79.67 93.40 77.69 84.00 92.67 82.00 96.45 63.43 68.08 89.00 44.33 80.67 3 3624 S03623 302 1557 S01556 4852 DSE1009559 PATIL JAGRUTI DIVAKAR 81.00 4 942 S00941 401 942 S00941 4868 DSE1041232 BORKAR PURVESH SANJAY 81.00 3 3618 S03617 302 1554 S01553 4844 DSE1047842 MOHAMMED FAISAL MEHBOOB ALAM 81.00 83.45 67.67 65.00 4 938 S00937 401 938 S00937 4864 DSE1028933 SANDBHOR RAHUL DATTATRAYA 81.00 2 221 S00221 201 221 S00221 4853 DSE1036805 DESAI MAHEJBIN HARUNRASHID 81.60 86.33 2 222 S00222 201 222 S00222 4854 DSE1008582 MIT ASHISH VORA 81.40 78.00 4 932 S00931 401 932 S00931 4855 DSE1012579 SIDDHESH SHRIKRISHNA SAWANT 81.00 4 936 S00935 401 936 S00935 4862 DSE1032436 SONKAVADE ROHIT ASHOK 81.93 50.43 70.33 86.00 77.44 81.00 3 3623 S03622 304 261 S00261 4851 DSE1007693 PARESH AVINASH PAKHLE 81.47 96.69 79.00 4 933 S00932 401 933 S00932 4858 DSE1015537 AFTAB ALAM NISAR AHMED 81.87 66. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 83.00 3 3628 S03627 301 1747 S01747 4869 DSE1003653 BHOSALE SHAM DATTU 81.00 83.00 46.67 75.33 4 940 S00939 401 940 S00939 4866 DSE1016072 PHUGE DATTATRAY BABASAHEB 81.00 3 3627 S03626 301 1746 S01746 4861 DSE1046861 PATIL VIPUL SHARAD 81.00 88.33 84.00 4 941 S00940 401 941 S00940 4867 DSE1020000 PUNDGE DHANANJAY DEVIDAS 81.42 81.40 75.33 86.40 75.45 68.62 86.20 71.00 4 937 S00936 401 937 S00936 4863 DSE1019581 HIWARKAR SANJAY SURESH 81.00 82.69 98.67 3 3617 S03616 301 1744 S01744 4843 DSE1031536 SHUKLA SONALI SURESH 81.00 3 3626 S03625 304 262 S00262 4857 DSE1028026 SHINDE RUSHIKESH UTTAMARAO 81.77 85.00 45.00 2 220 S00220 201 220 S00220 4850 DSE1036645 CHOUGALE VIKRAMSINHA BALAVANT 81.00 4 935 S00934 401 935 S00934 4860 DSE1021073 CHAMBALWAR DEEPIKA SHANKARRAO 81.44 83.00 4 931 S00930 401 931 S00930 4848 DSE1021272 KARWA PAWAN SUNIL 81.44 83.45 60.00 80.33 3 3620 S03619 302 1556 S01555 4846 DSE1019141 MANE VISHAWAJIT LAXMAN 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 90.43 87.40 79.85 93.85 90.40 81.42 74.08 92.00 3 3622 S03621 304 260 S00260 4849 DSE1009580 KHAN ABRAR SHAKIL 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.80 77.40 82.67 89.40 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4842 DSE1003055 BELE MRUNMAYEE SUDARSHAN 81.23 88.40 79.33 95.92 93.00 71.33 78.33 87.69 82.45 64.00 73.44 78.00 86.00 4 943 S00942 401 943 S00942 4870 DSE1004988 SONTAKKE APIL KISHORRAO 81.20 77.54 78.92 84.40 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 169 of 1107 Provisional Merit List .00 56.

93 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 98.87 90.07 88.60 46.33 4 948 S00947 401 948 S00947 4882 DSE1004165 KATKAR OMKAR DATTATRAY 81.33 74.69 91.00 3 3651 S03650 301 1757 S01757 4899 DSE1024051 TOPE SUNNY POPAT 81.80 83.67 72.39 73.77 96.00 72.00 3 3648 S03647 301 1755 S01755 4895 DSE1023503 TIMMAPURAM SANDHYARANI LINGAYYA 81.00 3 3644 S03643 302 1567 S01566 4891 DSE1045656 KIRAN TUKARAM KADAM 81.00 4 949 S00948 401 949 S00948 4897 DSE1006338 DESHMUKH KALYANI BALASAHEB 81.40 66.00 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 170 of 1107 Provisional Merit List .00 52.85 95.39 73.40 70.00 3 3638 S03637 302 1561 S01560 4885 DSE1025158 JUMDE VIVEK CHANDRASHEKHAR 81.38 86.39 75.39 55.40 70.33 3 3646 S03645 302 1569 S01568 4893 DSE1044749 SAHANE JAYKUMAR MADHAV 81.00 79.23 95.85 95.67 3 3634 S03633 301 1753 S01753 4879 DSE1008893 DHAVAN MUKUL SACHIN 81.38 87.77 92.00 3 3643 S03642 302 1566 S01565 4890 DSE1009199 TODKAR ADITI ASHOK 81.87 76.38 85.67 3 3635 S03634 301 1754 S01754 4880 DSE1005462 MALUSARE AJIT ATMARAM 81.20 46.40 61.33 3 3632 S03631 301 1751 S01751 4875 DSE1023065 SOURABH SUDHAKAR JUNGHARE 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4871 DSE1002147 MAGAR ASHWINI GORAKHANATH 81.67 66.00 3 3640 S03639 302 1563 S01562 4887 DSE1043104 CHAUDHARY UJJWALA VINODRAO 81.33 67.40 67.33 81.67 3 3645 S03644 302 1568 S01567 4892 DSE1002691 MULE SNEHAL PRAKASH 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 90.00 3 3637 S03636 302 1560 S01559 4884 DSE1038757 DHURGUDE MANJUSHA GANPAT 81.00 75.39 61.67 3 3629 S03628 301 1748 S01748 4872 DSE1012794 RIJHWANI CHIRAG NIRAV 81.67 3 3652 S03651 304 263 S00263 Legends Used : DTE.33 95.40 64.80 87.00 4 947 S00946 401 947 S00946 4881 DSE1039379 RAUT MANOJ PANDURANGJI 81.39 86.40 66.00 3 3642 S03641 302 1565 S01564 4889 DSE1022664 SONAVANE NITIN JALINDAR 81.33 89.39 85.38 85.00 3 3630 S03629 301 1749 S01749 4873 DSE1005844 KABRA SANKET PRAMOD 81.33 88.00 68.67 80.67 80.33 3 3650 S03649 301 1756 S01756 4898 DSE1003204 MHAISEKAR SHAILESH DATTATRAY 81.67 94.23 99.80 62.33 81.73 60.60 83.00 85.33 84.38 87.39 81.00 53. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.39 69.00 4 946 S00945 401 946 S00945 4878 DSE1006977 DUPARE JAISHRI MARUTI 81.00 76.00 78.39 73.40 72.33 76.00 3 3636 S03635 302 1559 S01558 4883 DSE1005467 ADHALRAO ABHIJIT BALASAHEB 81.00 3 3641 S03640 302 1564 S01563 4888 DSE1006032 RAJPUT ARJUNSINGH SURYAKANTSINGH 81.67 50.00 90.33 86.00 3 3633 S03632 301 1752 S01752 4876 DSE1009717 DHIKALE SANDEEP NIVRUTTI 81.00 3 3639 S03638 302 1562 S01561 4886 DSE1014631 GUGALE SUYASH SUNILKUMAR 81.67 67.87 81.00 95.23 67.40 74.38 85.67 3 3631 S03630 301 1750 S01750 4874 DSE1032128 NANDUR VIKRAM RAMESH 81.67 76.00 89.00 3 3649 S03648 302 1571 S01570 4896 DSE1018649 KUNJEER NAMDEV BALASAHEB 81.67 66.39 75.67 3 3647 S03646 302 1570 S01569 4894 DSE1043973 MANALI PANKAJKUMAR SHAH 81.27 74.39 74.60 84.40 68.33 93.08 74.33 4 945 S00944 401 945 S00944 4877 DSE1038223 DAGADE PRAVIN PRAKASH 81.40 67.

MGGMN: Main Group General Merit Number.00 59.13 62.38 82.00 3 3666 S03665 304 264 S00264 4918 DSE1045648 PINGLE KALPESH BABAN 81.33 3 3660 S03659 301 1765 S01765 4909 DSE1010284 GATKAL PRATIKSHA PRAVAS 81.37 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.38 78.33 93.33 78.67 78.67 94.38 82.00 4 952 S00951 401 952 S00951 4912 DSE1017821 SAKHARE MORESHWAR SHIVAJI 81.00 2 224 S00224 201 224 S00224 4927 DSE1009428 GAIKWAD NIKITA RAMESH 81.38 81.38 75.67 69.38 84.33 95.62 77.54 90.00 87.38 76.38 81.54 73.00 95.62 74.33 3 3672 S03671 301 1774 S01774 4928 DSE1021358 MANE SAINATH DEEPAKKUMAR 81.33 87.67 3 3670 S03669 304 266 S00266 4922 DSE1019145 TIRMARE PRATAP BAJIRAO 81.00 3 3668 S03667 304 265 S00265 4920 DSE1018828 SHELKE AMIT SUBHASH 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4900 DSE1009065 TAJANE SHEKHAR SHRIKANT 81.00 4 951 S00950 401 951 S00950 4910 DSE1043536 SHUKLA MAITRI KAMLESH 81.33 81.00 90.33 3 3671 S03670 301 1773 S01773 4924 DSE1002662 CHOUGULE SHITAL VIJAY 81.85 96.38 76.33 66.38 66.67 74.00 3 3661 S03660 301 1766 S01766 4911 DSE1009502 GODALKAR RAVI LAXMAN 81.38 81.38 64.23 90.38 84.00 87.35 76.38 81.67 92.38 69.38 81.67 3 3664 S03663 301 1769 S01769 4916 DSE1002448 BADWE SANKET DIPAK 81.67 4 953 S00952 401 953 S00952 4913 DSE1009548 KHAIRNAR YAMINI MACCHINDRA 81.38 58.31 94.00 3 3669 S03668 301 1772 S01772 4921 DSE1044923 GAIKWAD SACHIN NIVRUTTI 81.00 64.53 34.00 3 3662 S03661 301 1767 S01767 4914 DSE1009605 TARLE VIJAYA SANJAY 81.00 3 3655 S03654 301 1760 S01760 4904 DSE1034325 KURADE ABHIJEET SHIVAJI 81.23 76.73 68.38 79.67 87.38 89.00 87.67 3 3673 S03672 303 15 S00015 Legends Used : DTE. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 171 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3663 S03662 301 1768 S01768 4915 DSE1021331 KALYANKAR SONALI KISHANRAO 81.77 80.80 62.00 86.00 3 3665 S03664 301 1770 S01770 4917 DSE1003482 MOHANAPURE SHIWANI SURESHRAO 81.00 4 954 S00953 401 954 S00953 4926 DSE1006831 AJAY DASHRATH SHAHU 81.67 72.37 70.15 82.67 74.54 94.08 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 87.38 79.67 92.38 80.00 3 3654 S03653 301 1759 S01759 4903 DSE1016612 AILSINGHANI NIKITA JAMNUSINGH 81.00 90.00 95.00 92.35 87.33 91.67 91.00 3 3659 S03658 301 1764 S01764 4908 DSE1034008 CHAVAN NITIN NAGANNATH 81.00 72.38 83.31 95.00 3 3657 S03656 301 1762 S01762 4906 DSE1009718 GAIKWAD SANKET KAILAS 81.00 3 3653 S03652 301 1758 S01758 4902 DSE1043052 OKA MAYURESH AJAY 81.38 80.46 82.20 86.00 3 3656 S03655 301 1761 S01761 4905 DSE1003648 KAPARE PALLAVI BALBHIM 81.38 62.47 58.00 4 950 S00949 401 950 S00949 4901 DSE1001496 KONDEKAR PRANAV RAJARAM 81.00 3 3658 S03657 301 1763 S01763 4907 DSE1020618 BHORE DIPAK LALITRAO 81.38 80.00 89.00 60.38 66.00 3 3667 S03666 301 1771 S01771 4919 DSE1010242 SHINDE NIKHIL KAILAS 81.00 1 65 S00065 104 3 S00003 4923 DSE1006589 KHASBAGE SNEHAL WASUDEVRAO 81.37 71.67 91.67 80.80 80.00 2 223 S00223 201 223 S00223 4925 DSE1046071 DHADAVE MAHESH SHARAD 81.92 92.

00 3 3687 S03686 302 1578 S01577 4949 DSE1007006 CHAUDHARI PALLAVI GOPAL 81.33 91.00 84.69 94.00 3 3675 S03674 302 1572 S01571 4932 DSE1035766 PATIL SHRUTI BANDOPANT 81.23 90.00 3 3674 S03673 301 1775 S01775 4930 DSE1020543 SHAIKH JUNED JAHANGEER 81.67 91.69 90. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 172 of 1107 Provisional Merit List .00 3 3689 S03688 302 1579 S01578 4952 DSE1000902 SHEETAL ISRANI 81.00 4 963 S00962 401 963 S00962 Legends Used : DTE.85 84.33 77.38 96.00 3 3693 S03692 302 1582 S01581 4957 DSE1003104 KHATIB WASIM MUJEEB 81.15 84.00 3 3679 S03678 301 1778 S01778 4937 DSE1035654 NAIK PRATIKSHA RAMESH 81.67 83.33 81.67 89.00 4 962 S00961 401 962 S00961 4955 DSE1039026 POPTANI PRIYA DHANRAJ 81.33 76.00 4 960 S00959 401 960 S00959 4947 DSE1007640 CHITALE KETAKI SUBODH 81.33 72.00 86.38 92.33 86.33 85.00 4 959 S00958 401 959 S00958 4946 DSE1032214 WAGHMARE GOVIND MAHADEV 81.40 74.33 85.33 93.92 91.54 94.33 78.00 3 3692 S03691 302 1581 S01580 4956 DSE1030444 GITE RAHUL PRABHAKAR 81.00 3 3688 S03687 301 1782 S01782 4950 DSE1025420 RAUT AMOL BANDUJI 81.33 77.33 79.00 3 3690 S03689 302 1580 S01579 4953 DSE1025209 BHALERAO PUJA GHANSHAM 81.33 73.33 71. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 88.00 4 957 S00956 401 957 S00956 4939 DSE1023987 SHAH HARDIK DEEPAK 81.33 80.00 3 3681 S03680 302 1575 S01574 4940 DSE1021248 JADHAV TUSHAR TANAJIRAO 81.15 78. Mumbai PRITAM ARUNRAO SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3686 S03685 302 1577 S01576 4948 DSE1013279 JADHAV SIDDESH SHASHIKANT 81.67 87.00 3 3691 S03690 301 1783 S01783 4954 DSE1004989 BANSOD 81.33 78.77 86.33 74.23 81.00 3 3676 S03675 302 1573 S01572 4933 DSE1008169 JADHAV MANDAR MANOHAR 81.00 3 3677 S03676 301 1776 S01776 4935 DSE1007487 PARDESHI ANKUSH PRAKASH 81.00 4 956 S00955 401 956 S00955 4934 DSE1041418 PANDE AKASH GAJANAN 81.67 4 961 S00960 401 961 S00960 4951 DSE1013461 CHOWDHRI BHUSHAN MURLIDHAR 81.35 72.33 92.33 86.00 4 955 S00954 401 955 S00954 4931 DSE1006014 RANKHAMB SHITAL DIGAMBARRAO 81.33 72.00 81.00 82.33 83.00 85.33 73.33 87.00 74.31 68.23 74.00 92.33 61.33 83.85 88.33 71.67 73.08 75.92 94.00 77.67 93.38 90.67 84.31 84.33 80.00 3 3678 S03677 301 1777 S01777 4936 DSE1009370 DARANGE SOURABH MADHUKAR 81.33 75.33 85.00 3 3682 S03681 301 1779 S01779 4941 DSE1030157 MAHABARE YOGESH NIVRUTTI 81.00 83.33 83.00 3 3684 S03683 302 1576 S01575 4944 DSE1010449 PATEL PRIYANKA SANJAY 81.00 88.33 72.23 93.23 89.87 73.67 82.00 4 958 S00957 401 958 S00957 4943 DSE1016506 DARADE ROHINI SUDAM 81.00 68.00 3 3683 S03682 301 1780 S01780 4942 DSE1040136 MALGAR BASAVRAJ SHAMRAYA 81.67 82.23 86.33 83.00 83.00 3 3685 S03684 301 1781 S01781 4945 DSE1002514 DIXIT ONKAR VIJAY 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4929 DSE1014081 SAPKAL DINESH SURESHRAO 81.67 78.00 76.08 84.00 3 3680 S03679 302 1574 S01573 4938 DSE1016015 SHAHAPURKAR SANJAY SIDRAM 81.35 74.92 92.13 72.33 71.67 84.

33 3 3696 S03695 301 1784 S01784 4961 DSE1007684 THAKARE PARAG PANDIT 81.67 3 3699 S03698 302 1587 S01586 4964 DSE1039445 INGLE SWAPNIL KRUSHNARAO 81.00 79.33 58.00 3 3715 S03714 301 1788 S01788 4980 DSE1029876 DESAI SONAL ANIL 81.80 69.13 60. Mumbai KAILAS SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3708 S03707 301 1785 S01785 4973 DSE1009499 TAYDE BHARTI BHIKU 81.33 3 3721 S03720 301 1794 S01794 Legends Used : DTE.00 3 3714 S03713 304 268 S00268 4979 DSE1003487 MIRASE SUMIT PRAKASHRAO 81.54 95.33 64.47 88.67 3 3702 S03701 302 1590 S01589 4967 DSE1032196 CHANAMAL VIVEK NARAYAN 81.00 3 3717 S03716 301 1790 S01790 4982 DSE1020507 PAWAR POOJA SURESH 81.15 94.67 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 53.00 3 3720 S03719 301 1793 S01793 4985 DSE1003335 UGHADE PRAVIN PANJABRAO 81.08 75.67 88.77 96.00 3 3709 S03708 302 1596 S01595 4974 DSE1046263 NARE DARSHANA DINKAR 81.00 85.33 83.33 96.67 77.67 83.31 88.33 63.00 72.00 46.31 89.31 84.33 65.27 58.62 82.33 64.00 34.80 47.33 58.33 79.80 50.47 59.31 84.92 98.33 62.33 71.23 90.00 3 3710 S03709 302 1597 S01596 4975 DSE1022377 BHAT DIGAMBAR SARJERAO 81.33 63.31 78.33 3 3697 S03696 302 1585 S01584 4962 DSE1008986 KANOJIA ARVIND RAJBAHADUR 81.00 66.67 91.33 83.33 92.00 3 3698 S03697 302 1586 S01585 4963 DSE1032430 AHERI MUSTAP KHASIM 81.00 3 3711 S03710 301 1786 S01786 4976 DSE1022749 PUROHIT VISHAL TARACHAND 81.31 79.67 3 3707 S03706 302 1595 S01594 4972 DSE1010250 SHEPAL MAYURI MADHAV 81.31 83.33 51.00 90.00 1 66 S00066 101 34 S00034 4986 DSE1024973 BENDRE GANESH 81.00 3 3719 S03718 301 1792 S01792 4984 DSE1035672 SAVE PRIYANKA NITIN 81.87 60.33 63.00 92. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 56.08 91.77 79.85 94.67 3 3701 S03700 302 1589 S01588 4966 DSE1021404 ABSAR AHMED KHAN BASHER 81.33 66.67 72.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4958 DSE1002398 INGULKAR SEEMA DINKAR 81.00 3 3713 S03712 304 267 S00267 4978 DSE1040237 ALEEM UMME AIMAN VIQUARAHMED 81.33 60.33 3 3700 S03699 302 1588 S01587 4965 DSE1019381 RAUT ROHIT MANIK 81.33 70.67 92.31 82.31 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 173 of 1107 Provisional Merit List .31 76.67 97.31 86.67 3 3705 S03704 302 1593 S01592 4970 DSE1005790 WAGHMODE VRUSHALI VASANT 81.67 81.00 3 3712 S03711 301 1787 S01787 4977 DSE1009429 BHOSALE KALYANI DATTATRYA 81.08 82.31 82.33 66.33 3 3694 S03693 302 1583 S01582 4959 DSE1032027 GHODKE STEVEN SHASHIKUMAR 81.00 71.67 79.69 96.33 69.33 61.00 3 3703 S03702 302 1591 S01590 4968 DSE1018040 BODADE ANIL RAJENDRA 81.31 83.31 81.33 63.33 64.31 87.33 3 3695 S03694 302 1584 S01583 4960 DSE1025487 SHELAR SWATI MOHAN 81.00 3 3716 S03715 301 1789 S01789 4981 DSE1041527 JAIN PRANAV NITIN 81.92 94.53 60.33 64.00 85.67 3 3704 S03703 302 1592 S01591 4969 DSE1026064 BHINGARE NITIN DNYANESHWAR 81.33 64.67 86.00 3 3706 S03705 302 1594 S01593 4971 DSE1032786 RAUT AKHIL NARENDRA 81.67 3 3718 S03717 301 1791 S01791 4983 DSE1013434 JANYANI RICHA KANAYALAL 81.60 61.

85 97.27 85.33 97.67 80.13 51.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 4987 DSE1006224 BOYANE SUPRIYA VENKATRAO 81.67 90.29 89.31 70.33 4 964 S00963 401 964 S00963 5003 DSE1000500 PATIL MAHESH DHARMARAJ 81.33 92.31 59.27 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.31 76.67 72.85 90.07 97.67 92.00 3 3736 S03735 301 1803 S01803 5006 DSE1038736 BODAKE SONAM POPAT 81.31 61.67 95.00 76. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3732 S03731 301 1801 S01801 4999 DSE1014307 RUPESH DILIP VYAWAHARE 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.40 70.00 3 3740 S03739 301 1805 S01805 5010 DSE1038599 KULKARNI NINAD AJIT 81.54 98.27 85.27 84.27 83.00 72.33 73.33 4 965 S00964 401 965 S00964 5004 DSE1029535 SHINDE SUDHIR MARUTI 81.00 91.33 4 967 S00966 401 967 S00966 Legends Used : DTE.00 3 3744 S03743 302 1604 S01603 5014 DSE1029965 BELEKAR SURAJ SURESH 81.00 68.27 69.33 97.33 82.67 95.00 59.08 90.87 74.00 92.00 3 3738 S03737 302 1602 S01601 5008 DSE1021143 TEMBHURNIKAR NAGESH PANDITRAO 81.73 72.33 95.38 89.08 98.67 84.67 3 3743 S03742 301 1807 S01807 5013 DSE1040242 BURLA TEJASWINI VENKATESH 81.47 84.27 83.27 87.77 56.31 70.00 2 225 S00225 201 225 S00225 4993 DSE1015568 LAKHANE AVINASH KUMAR 81.07 62.47 50.67 3 3741 S03740 302 1603 S01602 5011 DSE1012788 MENGHANI SHWETA CHANDRAPRAKASH 81.00 64.00 3 3726 S03725 301 1797 S01797 4992 DSE1040301 NAGAMALEWAR KSHITEEJ RAVINDRA 81.00 94.29 68.33 94.30 87.67 58.00 3 3725 S03724 302 1598 S01597 4991 DSE1043961 AYARE PALLAVI AVINASH 81.29 87.29 63.67 58.00 3 3730 S03729 301 1799 S01799 4997 DSE1003169 BHOYAR SAURABH SUBHASH 81.00 3 3728 S03727 304 269 S00269 4995 DSE1047252 KADLAG UMESH TATYARAM 81.67 3 3727 S03726 305 49 S00049 4994 DSE1036837 PUJARI NILAM GURUPRASAD 81.67 72.00 3 3733 S03732 302 1599 S01598 5000 DSE1001365 MATSAGAR PRAMOD SARANGDHAR 81.00 3 3739 S03738 301 1804 S01804 5009 DSE1010468 JOSHI SEEMA SANJAY 81.00 88.29 62.00 3 3722 S03721 301 1795 S01795 4988 DSE1025026 MANJU HANSDAS SOMKUWAR 81.27 86.31 58.31 55.67 95.00 3 3734 S03733 301 1802 S01802 5001 DSE1043683 MAYANK SATISH JAIN 81.27 85.00 3 3745 S03744 301 1808 S01808 5015 DSE1036802 PATIL SUDHIR SATAPA 81.77 82.27 87.33 3 3735 S03734 302 1600 S01599 5002 DSE1046086 BAIT AMEY VILAS 81.00 3 3737 S03736 302 1601 S01600 5007 DSE1016111 ASABE NITIN SUBHASH 81.80 99.00 3 3724 S03723 305 48 S00048 4990 DSE1012331 SHINDE DIPAK RAMNATH 81.46 96.00 76.00 85.69 96.27 85.00 3 3742 S03741 301 1806 S01806 5012 DSE1038096 PATIL MADHURA SHRIPATI 81.67 88.31 75.23 98.29 87.31 64.73 64.00 4 966 S00965 401 966 S00965 5005 DSE1025221 TINKHEDE KAUSTUBH PRABHAKARRAO 81.00 3 3729 S03728 301 1798 S01798 4996 DSE1043669 TRIVEDI NAIRUTI DEEPAK 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 174 of 1107 Provisional Merit List .67 90.33 3 3723 S03722 301 1796 S01796 4989 DSE1016728 NILANKAR MAYUR PRAKASH 81.33 68.67 68.69 94.00 98.31 60.67 73.31 64.00 3 3731 S03730 301 1800 S01800 4998 DSE1046104 KAPSE MEGHA MADHUKAR 81.

00 64.33 76.07 73.08 90.00 3 3748 S03747 302 1606 S01605 5019 DSE1016995 PATIL PRIYANKA SANJAY 81.00 3 3749 S03748 302 1607 S01606 5020 DSE1035743 RAWAL MUKESH HASMUKHBHAI 81.27 68.27 78.38 96.08 84.33 80.60 64.27 82.60 79.67 3 3766 S03765 301 1815 S01815 5042 DSE1045841 NAVLE NIKHIL HARISHCHANDRA 81.27 78.15 90.00 3 3758 S03757 302 1614 S01613 5032 DSE1014109 DESHPANDE PRASAD DINKAR 81.00 3 3752 S03751 302 1609 S01608 5023 DSE1045944 WANI BHAWESH SUDHIR 81.27 77.00 3 3755 S03754 302 1612 S01611 5028 DSE1040362 SHIVAPURKAR ANIKET SUBHASH 81.27 82.33 3 3760 S03759 301 1813 S01813 5036 DSE1048073 DESHMUKH AMOL KIRAN 81.00 78.27 76.62 71.00 4 968 S00967 401 968 S00967 5025 DSE1022312 PATILHARSHAVARDAN MARUTIRAO 81.27 74.33 89.67 3 3763 S03762 302 1617 S01616 5039 DSE1025212 KHAN SAMIYA ANJUM ALTAF 81.33 91.00 4 971 S00970 401 971 S00970 5033 DSE1014140 GIRI SOMNATH SURESH 81.00 3 3751 S03750 302 1608 S01607 5022 DSE1029764 DESAI SANJAY TANAJI 81.27 68.27 82.33 93.27 82.00 93.00 75.00 72.33 3 3761 S03760 302 1615 S01614 5037 DSE1008934 BHATIA PRANNAY SHAMMI 81.27 82.00 88.00 91.00 3 3746 S03745 302 1605 S01604 5017 DSE1046774 JADHAV SWATI CHANDRAMANI 81.00 3 3757 S03756 302 1613 S01612 5031 DSE1024690 MULEY SNEHA RAJENDRA 81.67 3 3767 S03766 302 1619 S01618 5043 DSE1005747 ZAWARE POOJA ASHOK 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5016 DSE1043014 RAUT RAHUL RAJENDRA 81.00 88.00 83.33 72.77 93.27 78.00 89.00 89.33 80.77 72.40 78.00 4 972 S00971 401 972 S00971 5035 DSE1021066 KENDHARE PRIYANKA GANGADHAR 81.00 3 3756 S03755 301 1811 S01811 5029 DSE1010244 AHIRE ABHIJEET SANJAY 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.27 67.67 87.13 72.27 79.00 70.62 74.67 3 3765 S03764 301 1814 S01814 5041 DSE1012216 SHEDGE ARUN VILAS 81.00 3 3759 S03758 301 1812 S01812 5034 DSE1012034 CHOTHANI ANKIT LAXMANBHAI 81.60 64. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 175 of 1107 Provisional Merit List .27 75.23 90.69 90.00 3 3768 S03767 302 1620 S01619 5044 DSE1001279 BARDAPURKAR MANGESH ARUNRAO 81.93 79.27 78.15 97.00 3 3750 S03749 301 1810 S01810 5021 DSE1036559 JAYDEEP LAXMAN LANDAGE 81.00 3 3754 S03753 302 1611 S01610 5026 DSE1043443 MAHALLE SANKET SURESHRAO 81.27 78.92 90.67 93.27 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 76.00 77.67 3 3769 S03768 302 1621 S01620 Legends Used : DTE.00 3 3762 S03761 302 1616 S01615 5038 DSE1014572 BARAWKAR APPASAHEB VITTHAL 81.27 79.27 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.27 69.27 72.27 81.15 84.27 72.00 74.00 3 3764 S03763 302 1618 S01617 5040 DSE1034609 BONDGULWAR NIKITA PRAKASH 81.27 76.27 80.92 88.27 71.33 4 970 S00969 401 970 S00969 5030 DSE1002189 SNEHA SURVE PRADIP 81.00 93.53 61.00 3 3753 S03752 302 1610 S01609 5024 DSE1019649 TOSHNIWAL RONAK SURESH 81.27 72.33 89.33 88.67 90.00 87.00 85.33 89.00 4 969 S00968 401 969 S00968 5027 DSE1022952 RANADE POOJA RAJAN 81.27 77.00 83.67 96.38 81.15 98.33 3 3747 S03746 301 1809 S01809 5018 DSE1044445 GALA SAHIL RAMESH 81.

24 85.08 80.67 72.92 70.67 1 67 S00067 103 15 S00015 5053 DSE1045786 SATAM TAPASWI CHANDRAKANT 81.00 3 3788 S03787 301 1830 S01830 5067 DSE1013374 PANDYA HARSH DHARMESHCHANDRA 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.25 60.67 77.27 59.33 3 3791 S03790 301 1833 S01833 5070 DSE1015611 AJINKYA GAJANAN SALVI 81.67 3 3792 S03791 302 1624 S01623 5071 DSE1006607 GOMASE PALLAVI GEMRAJ 81.67 3 3775 S03774 305 50 S00050 5054 DSE1026101 BHOITE ANIKET SHRIRAM 81.00 3 3774 S03773 302 1623 S01622 5052 DSE1036617 SONAL SUHAS MORE 81.20 58.24 77.33 96.00 57.00 3 3772 S03771 301 1817 S01817 5048 DSE1038709 TATE SAGAR SURYAKANT 81.00 3 3780 S03779 301 1822 S01822 5059 DSE1003344 SABIR TASNEEM SADIQ HUSSAIN 81.23 93.33 76.00 3 3771 S03770 302 1622 S01621 5047 DSE1033113 MUNDADA ARCHANA PRAKASH 81.00 3 3787 S03786 301 1829 S01829 5066 DSE1005249 SHAIKH AFSANA MOHAMMAD 81.67 3 3786 S03785 301 1828 S01828 5065 DSE1026539 BHOSALE ANUJA MAHADEV 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5045 DSE1013538 KHOT CHAITANYA ANANDRAO 81.33 94.00 68.24 76.00 82.33 4 974 S00973 401 974 S00973 5073 DSE1001342 SARKATE SUHAS PRAKASH 81.00 3 3773 S03772 301 1818 S01818 5051 DSE1036803 ADSUL RASIKA DATTATRAY 81.67 86.20 34.00 90.33 3 3783 S03782 301 1825 S01825 5062 DSE1012750 JAGDALE KALYANI HANAMAN 81.00 84.24 63.33 96.33 87.00 86.25 89. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.60 75.00 91.67 96.33 3 3776 S03775 304 270 S00270 5055 DSE1040076 BHADOLE SUPRIYA BHIMASHANKAR 81.24 74.24 53.40 72.00 4 973 S00972 401 973 S00972 5049 DSE1003314 JAISWAL RASHMI SHIVALAL 81.08 94.33 63.24 70.67 81.27 58.92 93.00 93.24 87.77 80.67 82.87 46.24 91.20 66.67 54.25 73.24 89.24 84.00 94.67 65.27 65.69 94.24 86.38 96.13 74.73 48.00 3 3779 S03778 301 1821 S01821 5058 DSE1043572 AYUSH DAYARAM JAISWAL 81.23 86.33 74.23 80.24 79.85 88.67 83.00 4 975 S00974 401 975 S00974 Legends Used : DTE.33 3 3793 S03792 301 1834 S01834 5072 DSE1015761 KASHIKAR JAYDEEP DILIP 81.31 89.00 3 3789 S03788 301 1831 S01831 5068 DSE1035634 JAIN KRUTIK PRAKASH 81.67 3 3770 S03769 301 1816 S01816 5046 DSE1018889 SHINDE ONKAR RAVINDRA 81.24 78.00 71.67 71.25 84.33 8 9 S00009 801 3 S00003 5050 DSE1043845 JEKIN SHANTILAL GALA 81.47 88.00 3 3790 S03789 301 1832 S01832 5069 DSE1003693 DHOBALE VIJAY BABAJI 81.22 81.24 79.33 93.67 93.00 3 3777 S03776 301 1819 S01819 5056 DSE1019404 DESAI SNEHAL JANARDAN 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 176 of 1107 Provisional Merit List .60 74.24 83.67 93.24 74.27 55.67 53.00 76.07 70.62 89.00 3 3781 S03780 301 1823 S01823 5060 DSE1048069 PANGARE CHAITALI SUNIL 81.26 70.23 61.25 79.67 98.00 3 3782 S03781 301 1824 S01824 5061 DSE1012772 SHRIKHANDE DEEPALI JAGDISH 81.00 3 3784 S03783 301 1826 S01826 5063 DSE1003092 NAIK SHRUTIKA CHANDRAGUPTA 81.00 3 3785 S03784 301 1827 S01827 5064 DSE1035854 SAGAR JAYRAM RAUT 81.85 98.00 3 3778 S03777 301 1820 S01820 5057 DSE1007726 MISBAH MOHAMMAD AYYUB SHAIKH 81.

00 4 978 S00977 401 978 S00977 5078 DSE1046864 SHITOLE CHAITANYA VISHWASRAO 81.21 83.73 52.21 52.00 75.38 92.20 79.21 77.08 81.21 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 177 of 1107 Provisional Merit List .00 4 979 S00978 401 979 S00978 5079 DSE1043847 PANSARA JINILKUMAR MANSUKH 81.20 69.67 87.21 48.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5074 DSE1032727 DARJI MIHIR PRAMODBHAI 81.21 74.33 83.15 88.38 86.33 56.67 86.00 3 3796 S03795 302 1627 S01626 5081 DSE1041548 NAIK ADITYA DILIP 81.00 4 977 S00976 401 977 S00976 5077 DSE1046338 PATEL MOHD MOOSA ABDUL RAZAK 81.00 3 3805 S03804 302 1635 S01634 5097 DSE1007980 PATIL RAMESHWAR NAMDEV 81.67 84.67 95.00 3 3798 S03797 302 1629 S01628 5085 DSE1045831 SURYAWANSHI PRIYANKA BHASKAR 81.67 74.00 3 3804 S03803 301 1835 S01835 5096 DSE1041478 GARIBE BHAKTI PRASHANT 81.67 80.33 85.00 3 3806 S03805 301 1836 S01836 5098 DSE1041451 CHIDDARWAR MANJIRI SUNIL 81.93 49.21 72.00 70.21 77.67 85.67 66.67 70.67 92.67 74. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.21 80.93 48.21 66.00 4 976 S00975 401 976 S00975 5075 DSE1012834 BANGA HARMITKAUR NARENDRA 81.23 84.93 70.21 83.67 4 983 S00982 401 983 S00982 5091 DSE1008048 JINEDI SHUAIB GOUSPIRA 81.00 4 982 S00981 401 982 S00981 5089 DSE1008897 JADEJA DEVENDRASINH KANAKSINH 81.00 3 3810 S03809 301 1839 S01839 5102 DSE1047390 POKHARKAR SAYALI KISHOR 81.38 94.00 76.00 4 985 S00984 401 985 S00984 5093 DSE1047353 PARAKH MITUL RAJENDRA 81.67 3 3803 S03802 302 1634 S01633 5095 DSE1007694 BASRANI ROMA RAJKUMAR 81.00 3 3807 S03806 304 271 S00271 5099 DSE1013074 SARKHOT TAHA KAMRUDDIN 81.53 61.69 86.33 90. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3799 S03798 302 1630 S01629 5086 DSE1003695 JUNE THOMAS 81.20 80.00 94.00 3 3811 S03810 301 1840 S01840 Legends Used : DTE.00 87.00 77.00 89.67 52.20 71.00 3 3802 S03801 302 1633 S01632 5090 DSE1017987 LADHANE SACHIN HAUSRAO 81.00 3 3794 S03793 302 1625 S01624 5076 DSE1006239 TAMKE GOVIND BANKATRAO 81.00 3 3809 S03808 301 1838 S01838 5101 DSE1005367 VADALKAR RISHABH JAGDISH 81.67 94.00 4 980 S00979 401 980 S00979 5083 DSE1029912 YADAV SURESH BALAWANT 81.21 85.67 64.31 84.67 94.00 3 3795 S03794 302 1626 S01625 5080 DSE1044406 GOSAVI NIKITA ARUN 81.15 90.00 3 3800 S03799 302 1631 S01630 5087 DSE1028982 POTGHAN VISHAL DILIP 81.21 67.62 78.40 50.21 58.00 3 3808 S03807 301 1837 S01837 5100 DSE1026335 VANJARI MAYUR MAHENDRA 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.60 68.87 70.38 94.60 76.21 80.20 78.46 78.21 83.21 80.33 3 3801 S03800 302 1632 S01631 5088 DSE1006082 UPHADE SOMNATH KALYANRAO 81.33 68.85 87.33 91.67 76.21 87.53 52.20 87.15 96.85 96.69 98.00 96.00 3 3797 S03796 302 1628 S01627 5082 DSE1005955 SALUNKHE VINIT VIVEK 81.20 73.21 85.21 69.38 91.67 93.00 4 981 S00980 401 981 S00980 5084 DSE1006636 ANKIT ZADE ASHOK 81.00 4 986 S00985 401 986 S00985 5094 DSE1012208 PAWAR GANESH SUDAM 81.21 80.20 79.67 4 984 S00983 401 984 S00983 5092 DSE1012378 CHAVAN PANKAJ BAPURAO 81.

33 89.53 84.67 80.00 96.67 89.40 66.67 89.62 86.17 86.19 67.17 61.00 80.33 89.67 3 3819 S03818 304 276 S00276 5114 DSE1046328 KAMTHE SUSHMA WAMAN 81.19 87.67 3 3825 S03824 301 1846 S01846 5121 DSE1008762 CHOUDHRY MOHD AQUIB BARKATULLAH 81.67 3 3814 S03813 304 272 S00272 5107 DSE1021081 KARWA SHRUTIKA ANIL 81.19 89.00 3 3834 S03833 301 1855 S01855 5130 DSE1008701 GUPTA MEDHA SUBODH 81.00 3 3836 S03835 301 1857 S01857 Legends Used : DTE.17 76.17 74.00 3 3826 S03825 301 1847 S01847 5122 DSE1001298 PATHAK ADITYA VIDYASAGAR 81.46 92.17 74.16 86.00 3 3818 S03817 304 275 S00275 5113 DSE1036797 SOLAPURE MURADALI DASTAGIR 81.67 2 227 S00227 201 227 S00227 5112 DSE1013313 PANCHAL KUNJAL RASIKLAL 81.18 78.00 56.19 82.67 78.33 69.00 3 3823 S03822 301 1844 S01844 5119 DSE1040240 HULAGE SANDHYARANI BHARAT 81.19 61. MGGMN: Main Group General Merit Number.17 72.00 2 226 S00226 201 226 S00226 5111 DSE1004848 MANISH SUBHASH WANKAR 81.00 3 3817 S03816 302 1636 S01635 5110 DSE1043295 KOSAMKAR VIJAY UTTAMRAO 81.19 70.18 72.19 79.00 3 3816 S03815 304 274 S00274 5109 DSE1013204 BRAMHANKAR ROHIT RAVINDRA 81.33 94.17 74.00 3 3815 S03814 304 273 S00273 5108 DSE1012197 BHALERAO MAHESH HARIBHAU 81.00 97.67 93.33 96.33 81.33 3 3828 S03827 301 1849 S01849 5124 DSE1005447 BHOSALE TRUPTI DIGAMBAR 81.33 80.54 86.17 62.00 90.00 3 3827 S03826 301 1848 S01848 5123 DSE1038517 PATIL LAXMI HIRU 81.00 75. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 178 of 1107 Provisional Merit List .08 72.33 78.00 3 3830 S03829 301 1851 S01851 5126 DSE1014354 GAIKWAD AMOL EKNATH 81.33 92.67 65.33 4 987 S00986 401 987 S00986 5117 DSE1046511 JOSHI GAURAV SHRINIVAS 81.33 82.17 72.00 3 3835 S03834 301 1856 S01856 5131 DSE1043606 DIPALI DASHARATH JAITAPKAR 81.00 52.33 89.67 65.85 87.17 85.33 91.54 98.15 89.19 84.00 67.18 83.00 3 3820 S03819 301 1843 S01843 5115 DSE1028023 JETHALIYA NEHA NANDKISHOR 81.00 3 3832 S03831 301 1853 S01853 5128 DSE1016530 JOSHI NIKHIL SHAILESH 81.18 88.19 68.33 3 3831 S03830 301 1852 S01852 5127 DSE1047349 FARGADE SAGAR ANNASAHEB 81.00 3 3813 S03812 301 1842 S01842 5106 DSE1009261 BARGE DIPALI RAMESH 81.15 77.67 90.33 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.27 52.00 92.00 3 3821 S03820 303 16 S00016 5116 DSE1046289 SHINDE CHETAN SHESHRAO 81.47 83.00 67.00 3 3822 S03821 303 17 S00017 5118 DSE1007891 SALVI ONKAR SURESH 81.54 81.00 3 3824 S03823 301 1845 S01845 5120 DSE1005488 BONDADE RESHMA ANAND 81.67 1 68 S00068 101 35 S00035 5104 DSE1030155 BULHE VIKRAM DILIP 81.67 3 3829 S03828 301 1850 S01850 5125 DSE1012116 DIGHE GANESH GAJIRAM 81.17 75.40 54.20 60.00 89. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 92.00 51.54 92.20 44.00 79.33 76.16 85.33 3 3812 S03811 301 1841 S01841 5105 DSE1009025 BHALEKAR NILESH ASHOK 81.46 97.54 87.93 87.00 3 3833 S03832 301 1854 S01854 5129 DSE1012747 LAKHE NIKITA DINESH 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5103 DSE1040590 ANSARI RIYAZ NIZAMUDDIN 81.27 70.20 68.67 80.92 84.17 79.

14 81.15 64.46 93.15 84.00 91.15 80.15 82.00 3 3851 S03850 302 1651 S01650 5148 DSE1023544 SAVLA PUNIT SUDHIR 81.15 73.15 68.00 2 228 S00228 201 228 S00228 5160 DSE1000847 BATRA SUMIT PRADIP 81.67 88.00 4 990 S00989 401 989 S00988 5156 DSE1014676 SHAIKH SANIYA ALAM 81.15 88.69 78.67 84.31 95.15 58.67 3 3855 S03854 302 1655 S01654 5152 DSE1002055 SHINDE BHIMASHANKAR AMBADAS 81.00 3 3847 S03846 302 1647 S01646 5144 DSE1006846 SHINGODE ASHAY HEMANT 81.31 98.00 3 3840 S03839 302 1640 S01639 5137 DSE1018831 KOTHARI SIDDHARTH HEMENT 81.33 90.15 72.46 80.67 92.67 55.33 94.33 3 3843 S03842 302 1643 S01642 5140 DSE1046604 SAWANT NILESH VASANT 81.00 64.67 76.15 80.80 67. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.15 80.23 84.00 3 3854 S03853 302 1654 S01653 5151 DSE1047122 AHER MAHESH PRAKASHRAO 81.14 80.93 76.27 76.69 96.33 95.00 4 993 S00992 401 992 S00991 5159 DSE1024953 CHINCHKAR POOJA VINAY 81.15 90.67 3 3853 S03852 302 1653 S01652 5150 DSE1005587 ANSARI FAHADALAM FAROOQUE 81.00 3 3852 S03851 302 1652 S01651 5149 DSE1023037 TIJARE PRAMOD ATMARAM 81.08 80.15 81.00 79.13 58.67 79.00 3 3838 S03837 302 1638 S01637 5135 DSE1032363 GOSKI MONIKA JAYRAM 81.33 3 3844 S03843 302 1644 S01643 5141 DSE1028740 PATIL ASHWINI BHASKAR 81.53 48.33 68.15 72.62 93.15 79.73 54.15 86.67 3 3849 S03848 302 1649 S01648 5146 DSE1008575 SAIYAD REHAN HAIDER JAFER RAZA 81.14 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 179 of 1107 Provisional Merit List .33 92.54 87.14 75.00 83.33 67.16 79.67 79.00 3 3848 S03847 302 1648 S01647 5145 DSE1014730 WALKE AMOL RAMDAS 81.00 3 3845 S03844 302 1645 S01644 5142 DSE1003981 KHANSOLE GAJANAN PARASRAM 81.00 95.15 58.33 4 989 S00988 401 988 S00987 5154 DSE1043948 AGHAWANE SANDEEP DATTATRAYA 81.67 95.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5132 DSE1014237 MOGHE ABHIJEET SUDHIR 81.00 4 994 S00993 401 993 S00992 Legends Used : DTE.00 3 3850 S03849 302 1650 S01649 5147 DSE1012880 RAMBHIA MITESH UPENDRA 81.15 86.00 3 3846 S03845 302 1646 S01645 5143 DSE1022571 GAITONDE KEDAR GIRISH 81.33 93.67 4 992 S00991 401 991 S00990 5158 DSE1009721 BANKAR DARSHAN SANDEEP 81.67 54.15 56.00 4 991 S00990 401 990 S00989 5157 DSE1005982 TAMBE AMIT ANIL 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.69 92.15 78.33 3 3856 S03855 302 1656 S01655 5153 DSE1041421 SHAIKH IMRAN JAINULABEDIN 81.15 94.15 85.00 3 3839 S03838 302 1639 S01638 5136 DSE1023964 SONAVANE SAGAR SHRIKANT 81.67 85.15 77.00 3 3842 S03841 302 1642 S01641 5139 DSE1028063 KHADE RAVI AJINATH 81.00 96.08 97.15 73.00 82.00 87.00 85.80 72.40 57.93 70.33 4 988 S00987 402 1 S00001 5133 DSE1018759 CHOUDHARI RASHMI RAMDAS 81.00 3 3857 S03856 302 1657 S01656 5155 DSE1035938 SALVI SANKET VIVEK 81.14 77.33 88.54 87.60 71.33 88.14 84.33 89.00 85.00 3 3837 S03836 302 1637 S01636 5134 DSE1019585 DANGE RITUJA NITIN 81.15 51. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3841 S03840 302 1641 S01640 5138 DSE1044026 KHAIRNAR VIVEK DILIP 81.53 88.87 52.

40 75.27 77.13 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5161 DSE1046531 PARKAR NIKHIL VILAS 81.46 90.00 3 3877 S03876 301 1868 S01868 Legends Used : DTE.13 88.33 75.67 66.93 34.08 70.12 61.31 96. MGGMN: Main Group General Merit Number.13 80.00 60.40 63.13 60.13 85.00 90.67 76.67 95.00 4 998 S00997 401 997 S00996 5172 DSE1019810 CHAWALE NITIN SHANKAR 81.14 74.92 78.33 94.00 96.67 66.14 63.13 74.33 3 3864 S03863 301 1861 S01861 5173 DSE1030110 MAHAJAN PRAKASH NIMBA 81.00 3 3871 S03870 304 278 S00278 5184 DSE1024988 KAPSE SANTOSH VAIJANATH 81.13 50.13 88.00 49.67 94.00 2 233 S00233 201 233 S00233 5183 DSE1030342 SHINDE VIJAY UTTAM 81.54 84.10 88.67 65.60 44.00 4 997 S00996 401 996 S00995 5169 DSE1010445 VISPUTE PRANJALI MADHUKAR 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.13 72.00 3 3869 S03868 301 1865 S01865 5181 DSE1026230 WANJARI BHARTI DNYANESHWAR 81.13 74.33 3 3873 S03872 304 279 S00279 5186 DSE1007579 JOSHI AKSHAY RAVINDRA 81.31 75.00 87. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 89.33 78.00 3 3872 S03871 305 51 S00051 5185 DSE1044585 JADHAV PRAMOD SITARAM 81.67 89.12 79.14 65.33 92.67 97.13 64.00 62.13 53.33 81.31 98.67 3 3865 S03864 304 277 S00277 5174 DSE1022022 RAJPUT ASHWINI CHATURSING 81.67 4 995 S00994 401 994 S00993 5163 DSE1026503 TAWARE PRAVIN NANDKUMAR 81.00 3 3860 S03859 301 1858 S01858 5166 DSE1023907 BHEKARE DIVYESH DASHRATH 81.00 3 3859 S03858 302 1659 S01658 5165 DSE1040327 GAIKWAD PRASAD SATISH 81.00 3 3867 S03866 301 1863 S01863 5177 DSE1033276 NERKAR JITENDRA RAMKRISHNA 81.67 2 232 S00232 201 232 S00232 5179 DSE1034589 DHARMPURIWAR RAJLAXMI SUDHIR 81.10 87.31 96.13 78.00 96.00 3 3863 S03862 301 1860 S01860 5170 DSE1009353 PURI SWAPNIL PRADIP 81.13 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 180 of 1107 Provisional Merit List .13 71.13 74.15 98.85 92.13 80.13 68.00 75.38 97.00 3 3868 S03867 301 1864 S01864 5180 DSE1009687 MURADNAR ARUN PUNJAJI 81.00 3 3870 S03869 301 1866 S01866 5182 DSE1031666 BONDE SURAJ SUDARSHAN 81.00 91.00 88.00 3 3862 S03861 301 1859 S01859 5168 DSE1019025 MAHADIK VISHWATEJ RAJENDRA 81.33 84.13 86.33 80.00 3 3861 S03860 302 1660 S01659 5167 DSE1029624 KADAM KIRTI PURUSHOTTAM 81.00 3 3866 S03865 301 1862 S01862 5176 DSE1032059 JOSHI PRATHAMESH SHIRISH 81.13 78.13 67.20 49.33 84.93 72.38 65.54 85.67 89.00 3 3875 S03874 303 19 S00019 5188 DSE1004485 SHIRGAVE SHRENIK SURESH 81.13 88.13 74.54 94.33 3 3858 S03857 302 1658 S01657 5162 DSE1028858 THORAT ABHIJIT DILIP 81.67 4 996 S00995 401 995 S00994 5164 DSE1029961 HAJAGULKAR SHITAL MARUTI 81.46 96.00 2 231 S00231 201 231 S00231 5178 DSE1009803 TILE VISHAL SUNIL 81.00 2 229 S00229 201 229 S00229 5171 DSE1030126 AGROYA GOVINDA KANTILAL 81.67 82.33 78.00 2 230 S00230 201 230 S00230 5175 DSE1044303 VIRA NEETAL JETHALAL 81.00 3 3876 S03875 301 1867 S01867 5189 DSE1013425 MISHRA PRITI ANIL 81.67 94.27 74.13 84.00 96.00 3 3874 S03873 303 18 S00018 5187 DSE1014375 DHUMAL SHRIJIT JIVAN 81.92 90.

85 92.00 87.13 71.33 3 3898 S03897 302 1666 S01665 5213 DSE1034373 LEENA RAMESH BHANGALE 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 92.10 73.33 4 999 S00998 401 998 S00997 5192 DSE1031002 BOBADE SUBODH ANILRAO 81.20 64.00 83.67 3 3883 S03882 301 1874 S01874 5197 DSE1032833 HIRVE RUPESH JANARDAN 81.00 3 3879 S03878 301 1870 S01870 5193 DSE1018729 BHOSALE SUMIT BALASAHEB 81.00 3 3904 S03903 302 1672 S01671 Legends Used : DTE. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3897 S03896 302 1665 S01664 5212 DSE1038252 KANDHARKAR YOGESH BABURAO 81.23 88.00 3 3895 S03894 302 1663 S01662 5210 DSE1014393 CHINCHALKAR KEDAR DINKAR 81.10 68.10 66.00 83.33 82.00 93.00 3 3899 S03898 302 1667 S01666 5214 DSE1031872 NAIR SANTHOSH GOVINDANKUTTY 81.10 82.33 3 3900 S03899 302 1668 S01667 5215 DSE1008935 COMPANYWALA SAFWAAN YUSUF 81.08 97.10 82.10 68.67 57.10 85.09 80.69 75.33 84.00 3 3886 S03885 301 1875 S01875 5200 DSE1000489 SURYAWANSHI ABHINAV MOHAN 81.00 3 3881 S03880 301 1872 S01872 5195 DSE1028068 SATWADHAR GANESH DNYANOBARAO 81.00 3 3880 S03879 301 1871 S01871 5194 DSE1016814 BERA SOMA TARAKNATH 81.00 77.00 3 3894 S03893 302 1662 S01661 5209 DSE1039600 MUJAWAR AMRIN AYUB 81.10 83.10 64.09 76.47 76.47 58.33 93.10 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5190 DSE1043887 MEHTA KHUSHBU CHETAN 81.53 71.93 75.15 90.00 3 3889 S03888 301 1878 S01878 5204 DSE1007036 PAWAR KAPILKUMAR BHARAT 81.09 78.07 86.00 82.00 86.60 82.67 3 3882 S03881 301 1873 S01873 5196 DSE1006700 LANJEWAR SONALI YOGRAJJI 81.13 68.09 77.67 70.67 3 3891 S03890 301 1880 S01880 5206 DSE1012222 JADHAV PANKAJ GANPAT 81.00 72.67 76.31 96.60 76.00 3 3902 S03901 302 1670 S01669 5217 DSE1029974 PANDE GANPAT NAVNATH 81.09 75.67 3 3890 S03889 301 1879 S01879 5205 DSE1032911 KULKARNI BHAGYASHRI NANDKISHOR 81.09 76.10 74.09 77.33 90.33 3 3893 S03892 301 1882 S01882 5208 DSE1029877 BHAT POOJA YASHWANT 81.33 96.67 3 3896 S03895 302 1664 S01663 5211 DSE1019561 KADUKAR PRASHANT KISHOR 81.67 3 3903 S03902 302 1671 S01670 5218 DSE1012891 VORA KEVAL JITENDRA 81.10 73.62 94.62 82.00 86.33 74.10 73.00 82.00 82.33 91.67 72.93 77.67 86.69 95.67 84.10 76.46 86.33 76.00 89.10 82.33 89.10 79.10 72.09 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 181 of 1107 Provisional Merit List . MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 3885 S03884 305 52 S00052 5199 DSE1005473 DHASKATE PRIYANKA PRAKASH 81.07 83.10 57.00 69.67 81.09 78.40 74.33 3 3892 S03891 301 1881 S01881 5207 DSE1038210 LALGE VIDYA JANKU 81.67 3 3884 S03883 302 1661 S01660 5198 DSE1046260 SHINDE SHRINIVAS VIJAY 81.09 82.67 85.00 1 69 S00069 101 36 S00036 5202 DSE1043718 PURI SAURABH RAJEEV 81.00 3 3887 S03886 301 1876 S01876 5201 DSE1016777 PATLE MUSHTAK SHABIRALI 81.46 86.09 81.13 54.00 3 3901 S03900 302 1669 S01668 5216 DSE1043706 GADEKAR KAVITA ASHOK 81.67 50.54 84.00 3 3878 S03877 301 1869 S01869 5191 DSE1046277 NAIK HRISHIKESH SHRIKRISHNA 81.00 3 3888 S03887 301 1877 S01877 5203 DSE1012064 AHER KAILAS SHANTARAM 81.

07 69.33 76.00 78.07 88.09 63.00 3 3907 S03906 302 1675 S01674 5222 DSE1032085 CHILKA PAWAN PRABHAKAR 81.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5219 DSE1024894 YEWALE SEEMA ABAJI 81.09 70.67 63.33 67.67 91.00 3 3916 S03915 301 1884 S01884 5238 DSE1022844 SAVARATKAR SAGAR SHIVAJI 81.07 73.07 86.33 2 236 S00236 201 236 S00236 Legends Used : DTE.67 4 1001 S01000 401 1000 S00999 5231 DSE1044511 JAGTAP SACHIN KARBHARI 81.00 3 3905 S03904 302 1673 S01672 5220 DSE1043560 PAREKH BRIJESH KIRITKUMAR 81.54 72.00 3 3911 S03910 302 1679 S01678 5226 DSE1031651 NIWALKAR CHETANA RAMAJI 81.67 79.00 3 3917 S03916 301 1885 S01885 5239 DSE1023294 BRAMHE PRITI SUBHASH 81.00 3 3914 S03913 302 1682 S01681 5230 DSE1026534 CHAVAN PRANAV SANJEEV 81.00 4 1003 S01002 401 1002 S01001 5233 DSE1036925 PATIL AJIT DATTATRAY 81.67 49. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 67.07 72.09 67.13 44.08 89.00 3 3909 S03908 302 1677 S01676 5224 DSE1006936 DHENGRE RUPALI MAROTI 81.80 65.09 74.33 4 1006 S01005 401 1005 S01004 5236 DSE1022551 ABINAYA T S 81.67 3 3910 S03909 302 1678 S01677 5225 DSE1041026 SARPE KIRAN SATISH 81.50 88.08 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 182 of 1107 Provisional Merit List .46 69.93 59.09 63.00 3 3920 S03919 301 1888 S01888 5242 DSE1009039 MUNGALE TEJAS MILIND 81.00 4 1005 S01004 401 1004 S01003 5235 DSE1039583 MOTHE VYANKAT SHIVAJI 81.08 77.00 4 1002 S01001 401 1001 S01000 5232 DSE1009669 SHINDE PRASAD VISHWASRAO 81.08 83.10 99.33 91.08 61.67 3 3922 S03921 301 1890 S01890 5246 DSE1026231 MANPIYA UTKARSHA MAHENDRA 81.00 84.00 2 234 S00234 201 234 S00234 5243 DSE1020568 SANAP RAMESHWAR BABURAO 81.33 95.46 79.13 63.00 4 1004 S01003 401 1003 S01002 5234 DSE1009896 CHAMPANERKAR APURV VIJAY 81.13 66.40 91.33 3 3913 S03912 302 1681 S01680 5228 DSE1017769 DHILPE DNYANDEV SAHEBRAO 81.00 93.07 81.33 68.33 89.08 64.60 46.09 58.23 76.00 3 3906 S03905 302 1674 S01673 5221 DSE1006387 BURANDE NAGENDRA BABASAHEB 81.00 3 3923 S03922 301 1891 S01891 5247 DSE1031175 KINKAR HARESHKUMAR VINAYAKRAO 81.33 3 3912 S03911 302 1680 S01679 5227 DSE1008573 KISHOR SURESH MOHITE 81.67 92.08 71.00 76.07 87.08 83.67 87.08 75.67 74.33 82.20 46.33 97.23 76.33 62.33 51.33 62.33 2 235 S00235 201 235 S00235 5244 DSE1006575 ROHAN S NAGPURKAR SUNIL 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 3921 S03920 301 1889 S01889 5245 DSE1002004 ACHARYA SAGAR SANJAY 81.07 71.00 3 3918 S03917 301 1886 S01886 5240 DSE1024750 DHOKALE AMOL RANGNATH 81.08 84.07 86.33 78.33 68.13 66.46 76.07 68.07 70. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 3919 S03918 301 1887 S01887 5241 DSE1029598 DESHMANE PUSHKAR DESHBHUSHAN 81.69 92.00 79.67 73.00 73.31 95.00 90.08 92.09 67.00 52.07 61.00 3 3908 S03907 302 1676 S01675 5223 DSE1037033 KULKARNI ROHIT ANIL 81.00 86.09 55.33 78.00 89.31 83.07 76.33 69.33 4 1000 S00999 401 999 S00998 5229 DSE1018756 MR GAJBARE OMKAR SHAM 81.09 52.00 3 3915 S03914 301 1883 S01883 5237 DSE1006989 DUDHIYA KRITI RAJKUMAR 81.

MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 3 3931 S03930 302 1683 S01682 5261 DSE1043977 RAUT KASHYAP RAJENDRA 81.23 94.69 91.00 3 3926 S03925 305 53 S00053 5253 DSE1036599 GHORPADE ANANDRAO PRAKASH 81.27 84.03 79.00 84.00 3 3929 S03928 304 282 S00282 5258 DSE1024968 KUNJIR PURUSHOTTAM ANANTRAO 81.03 85.00 2 238 S00238 201 238 S00238 5257 DSE1022348 KAMBLE PRADIP BAJIRAO 81.03 85.33 52.62 61.00 3 3939 S03938 302 1688 S01687 5272 DSE1028069 BHOSALE MAHESH MOHANRAO 81.05 70.67 75.00 86.00 4 1009 S01008 401 1008 S01007 5262 DSE1026362 SINGH PRABHAKAR SITARAM 81.33 91. MGGMN: Main Group General Merit Number.46 90.27 46.05 60.27 46.00 3 3930 S03929 304 283 S00283 5259 DSE1019897 KARALE AVINASH PANDURANG 81.06 85.00 81.92 90.05 76.85 97.31 92. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 71.00 67.03 82.00 3 3941 S03940 301 1896 S01896 5274 DSE1013489 BHOR GAURAV KAILAS 81.67 92.33 3 3928 S03927 304 281 S00281 5256 DSE1019158 KUMBHAR PRASHANT GORAKHANATH 81.08 89.33 91.00 3 3934 S03933 301 1893 S01893 5267 DSE1032218 KADGANCHI SWARUPKUMAR SURESH 81.06 76.67 72.00 3 3938 S03937 301 1895 S01895 5271 DSE1044010 KHATRI POOJA MURLIDHAR 81.46 84.67 90.00 3 3942 S03941 302 1690 S01689 5275 DSE1034052 MEER RAMEEZ LIAQUAT ALI 81.00 77.05 49.33 93.33 3 3932 S03931 302 1684 S01683 5265 DSE1032617 KULKARNI TEJAS PRABHAKAR 81.00 3 3933 S03932 302 1685 S01684 5266 DSE1040094 TANDALE SONALI SANJAY 81.33 91.00 3 3940 S03939 302 1689 S01688 5273 DSE1034019 PATIL TRUPTI VISHWANATH 81.00 4 1008 S01007 401 1007 S01006 5260 DSE1016570 RANE PRIYAM PRATAP 81.00 96.06 71.06 83.67 91.33 2 237 S00237 201 237 S00237 5249 DSE1009062 DHAGE VALLABH KALURAM 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 183 of 1107 Provisional Merit List .03 80.00 97.00 3 3924 S03923 301 1892 S01892 5251 DSE1021011 MOHAMMAD JAFAR UMER ABDUL SALEEM ANSARI 81.06 77.00 3 3936 S03935 301 1894 S01894 5269 DSE1006371 LASE ROHIT ARJUN 81.03 81.05 60.67 91.06 76.69 87.67 81.03 81.06 88.00 3 3935 S03934 302 1686 S01685 5268 DSE1028021 GULVE BHAVANA MAHARUDRA 81.03 79.00 74.00 3 3943 S03942 302 1691 S01690 Legends Used : DTE.67 94.00 49.00 3 3925 S03924 303 20 S00020 5252 DSE1017735 GARJE APOORVA SUBHASHRAO 81.77 72.54 94.00 89.06 82.33 72.85 84.33 79.33 4 1011 S01010 401 1010 S01009 5264 DSE1032511 LOKARE PRATIK BHAGWAN 81.38 91.05 81.69 88.03 87.00 78.69 82.23 98.33 92.67 87.03 80.00 3 3937 S03936 302 1687 S01686 5270 DSE1023680 SHAH DARSHAK MAYUR 81.67 4 1010 S01009 401 1009 S01008 5263 DSE1029573 HALADKAR ABHIMANYU SHASHIKANT 81.03 83.23 97.67 67.07 62.05 77.73 46.06 66.00 3 3927 S03926 304 280 S00280 5255 DSE1022341 MUJAWAR IMRAN BABASAHEB 81.07 70.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5248 DSE1022794 WARE PRASHANT GAJANAN 81.67 80.38 93.00 91.00 4 1007 S01006 401 1006 S01005 5250 DSE1044684 SAYYED SANANAJ GULAB 81.00 1 70 S00070 103 16 S00016 5254 DSE1019887 GAWANDE OMPRAKASH GAJANAN 81.

MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 3 3963 S03962 301 1905 S01905 5296 DSE1004185 HEGANA VISHAL PRAKASH 81.33 80.33 79.67 78.08 78.03 74. Mumbai KUCHEKAR SAGAR MARUTI SLGMN: State Level General Merit Number.01 71.02 89.03 74.03 66.00 80.67 3 3961 S03960 302 1701 S01700 5294 DSE1008547 MALKAR ANIRUDDHA AVINASH 81.03 52.00 3 3952 S03951 301 1903 S01903 5285 DSE1033258 ANSARI MUDASSIR A S A 81.31 85.47 63.03 73.00 4 1013 S01012 401 1012 S01011 5298 DSE1024527 NAIKUJI ABHISHEK ANIL 81.33 76.00 3 3960 S03959 302 1700 S01699 5293 DSE1015017 BORATE VISHAL BHALCHANDRA 81.02 63. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 184 of 1107 Provisional Merit List .33 68.13 54.00 82.00 3 3955 S03954 302 1695 S01694 5288 DSE1045587 MALIK ABHINANDAN BRIJVIRSINGH 81.01 76.67 3 3954 S03953 301 1904 S01904 5287 DSE1006728 AMBALKAR PARESH SUNIL 81.54 82.02 62.00 3 3950 S03949 301 1901 S01901 5283 DSE1041097 SALPHALE PRIYANKA RAJKUMAR 81.00 62.00 88.03 73.02 63.00 4 1016 S01015 401 1015 S01014 5301 DSE1030256 MORE BHUSHAN RAMKRISHNA 81.27 56.15 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5276 DSE1026561 YELAPALE VIKAS PRAKASH 81.33 74.03 68.31 78.67 72.00 2 240 S00240 201 240 S00240 5304 DSE1043354 DHOTE ARUN SEVARAM 81.33 68.03 79.33 73.00 3 3958 S03957 302 1698 S01697 5291 DSE1029660 PATIL RAJ DEEPAK 81.00 73.03 65.03 63.02 81.69 78.03 78.13 57.54 82.03 77.33 71.03 63.33 3 3953 S03952 302 1694 S01693 5286 DSE1010055 CHAVAN BHAGYASHREE CHANDRAKANT 81.67 79.03 71.00 3 3948 S03947 302 1693 S01692 5281 DSE1040070 PORE SHRUTIKA VISHNU 81.33 3 3962 S03961 302 1702 S01701 5295 DSE1008624 BHAGYAWANT KIRTI DEVIDAS 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 4 1015 S01014 401 1014 S01013 5300 DSE1007356 PATIL MAYUR SUNIL 81.00 3 3945 S03944 301 1898 S01898 5278 DSE1034042 JADHAV DNYANESHWAR MARUTI 81.60 54.03 62.00 77.03 74.54 88.33 86.67 55.93 71.00 81.67 88.00 58.67 81.54 94.13 66.00 4 1012 S01011 401 1011 S01010 5297 DSE1039505 MULLA NASEEM NAJIKHAN 81.31 91.03 60.23 67.33 3 3947 S03946 301 1899 S01899 5280 DSE1034295 81.00 80.00 4 1014 S01013 401 1013 S01012 5299 DSE1047612 SUPEKAR MANOJ MOHAN 81.00 93.67 86.67 75.03 76.62 89.00 2 239 S00239 201 239 S00239 5303 DSE1032710 JAIN JUGAL LALIT 81.33 68.67 3 3959 S03958 302 1699 S01698 5292 DSE1008967 SHAIKH SHAHZAD AHMAD ASHFAQUE 81.00 3 3946 S03945 302 1692 S01691 5279 DSE1034178 RASANBAHIRE JAYMALA DAYANAND 81.54 84.33 90.02 78.00 2 241 S00241 201 241 S00241 Legends Used : DTE.00 3 3951 S03950 301 1902 S01902 5284 DSE1032896 JAIN DEEPIKA RAJENDRA 81.33 78.00 93.08 88.33 4 1017 S01016 401 1016 S01015 5302 DSE1022023 MASAL PRIYANKA MARUTI 81.00 3 3949 S03948 301 1900 S01900 5282 DSE1005815 SHAH DHAVAL VARDHAMAN 81.00 3 3957 S03956 302 1697 S01696 5290 DSE1025470 NAIDU SAMIKSHA KISHORE 81.01 74.03 76.03 72.00 68.31 69.00 3 3944 S03943 301 1897 S01897 5277 DSE1000919 LANDGE KIRAN SHYAM 81.40 47.33 90.00 73.40 76.67 3 3956 S03955 302 1696 S01695 5289 DSE1006603 SUMAIYA ANJUM M SAMIULLAHA 81.

00 84.00 84.67 3 3980 S03979 301 1915 S01915 5327 DSE1033121 PATIL DHANASHREE MAHENDRA 81.00 54.97 82.31 94.00 3 3975 S03974 305 56 S00056 5320 DSE1040541 WAGH RAVINDRA SHRIDHAR 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 71. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 185 of 1107 Provisional Merit List .67 91.00 67.00 74.67 96.00 3 3978 S03977 305 57 S00057 5325 DSE1041258 JASWANTE SNEHA ASHOK 81.93 64.33 70.67 91.33 82.00 3 3984 S03983 302 1705 S01704 5332 DSE1000311 PATIL DIPTI CHANDRAKANT 80.67 92.00 3 3973 S03972 301 1912 S01912 5318 DSE1028572 SIKILKAR SHAGUFTA AZIZ 81.00 78.00 88.00 60.97 79.31 86.67 87.00 88.67 58.33 87.46 90.00 4 1018 S01017 401 1017 S01016 5329 DSE1015678 SHAIKH FARHEEN IMTIYAZ 80.00 90.23 89.00 79.97 87.00 80.33 3 3979 S03978 301 1914 S01914 5326 DSE1017947 CHANGEDE GULSHAN ASHOK 81.00 3 3965 S03964 301 1907 S01907 5309 DSE1046330 TIKONE VARSHA BHAUSAHEB 81.01 63.33 3 3971 S03970 302 1703 S01702 5316 DSE1045696 WAGH PRANITA KRISHNAJI 81.67 88.00 3 3970 S03969 301 1910 S01910 5315 DSE1041437 GAWAI SANIL SADANAND 81.00 81.97 82.00 82.98 68.46 78.15 78.00 90.67 3 3981 S03980 301 1916 S01916 5328 DSE1043735 MISTRY KUNAL RASHMIKANT 80.00 2 242 S00242 201 242 S00242 5306 DSE1000658 NIKHAR CHAITANYESHWAR RADHESHYAM 81.00 84.00 77.69 75.13 87.00 74.00 78.33 86.00 3 3983 S03982 301 1918 S01918 5331 DSE1044427 DAHISARIA RUSHIL MANHAR 80.38 88.00 3 3968 S03967 305 54 S00054 5313 DSE1007586 BAPAT PRERANA DATTATRAYA 81.00 70.20 46.33 87.67 2 243 S00243 201 243 S00243 5307 DSE1002122 BANDAL NIVEDITA YASHAVANT 81.00 80.92 94.00 72.00 3 3966 S03965 301 1908 S01908 5310 DSE1008989 GOHIL CHETAN KISHORE 81.00 1 72 S00072 101 37 S00037 5324 DSE1046678 HARDASANI NITIN RAVINDRA 81.00 79.67 84.80 80.33 92.67 77.00 88.00 59.00 73.47 56.23 95.77 90.00 88.00 96.85 86.00 87.00 2 244 S00244 201 244 S00244 5311 DSE1041344 BHOYAR MAHESH MACHINDRA 81.00 3 3972 S03971 301 1911 S01911 5317 DSE1041251 BORATANE NEHA ANIL 81.00 3 3985 S03984 301 1919 S01919 5333 DSE1008714 KHAN ASLAM KAYYUM 80.33 94.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5305 DSE1000971 RAMTEKE PRITI DIWAKAR 81.00 3 3986 S03985 302 1706 S01705 Legends Used : DTE.00 64.00 3 3969 S03968 305 55 S00055 5314 DSE1043341 KALE PRATIKSHA SHRIKRISHNA 81.67 3 3967 S03966 301 1909 S01909 5312 DSE1038994 SHELAR AMIT JAGANNATH 81.00 76.00 64.00 79.00 3 3974 S03973 301 1913 S01913 5319 DSE1046134 SHAH ZIL ASHIT 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 3977 S03976 302 1704 S01703 5322 DSE1036530 KOGEKAR SWATI VASANT 81.77 86.00 71.53 78.01 62.00 82.00 3 3976 S03975 304 284 S00284 5321 DSE1014193 WALUNJE VIJAY DATTATRYA 81.62 92.00 3 3964 S03963 301 1906 S01906 5308 DSE1016187 PAWALE SMITA GURULING 81.00 78.00 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3982 S03981 301 1917 S01917 5330 DSE1043929 PARMAR MAHESH NARSIBHAI 80.00 80.47 62.97 84.92 87.00 1 71 S00071 103 17 S00017 5323 DSE1048028 POLEKAR CHETAN MADHUKAR 81.67 72.67 78.

00 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5334 DSE1003301 SINGHANIA SUCHITA VIJAY 80.00 81.00 3 3989 S03988 301 1920 S01920 5337 DSE1003617 VIRULKAR KAPIL DEVIDAS 80.00 57.97 58.97 76.67 76.08 81.20 46.62 87.23 88.00 3 4002 S04001 302 1714 S01713 5350 DSE1002102 MOLAWADE MAYURI HANAMANTRAO 80.67 3 3991 S03990 301 1922 S01922 5339 DSE1036549 CHOUGALE PRAFULLA SUBHASH 80.33 64.67 62.67 65.67 68.67 76.97 72.00 56.33 92.47 71.00 4 1020 S01019 401 1019 S01018 5362 DSE1046969 JADE SIDDHARTH VILAS 80.00 3 3994 S03993 302 1709 S01708 5342 DSE1039034 SHENDE DADARAM UWARAJ 80.67 86.97 67.00 3 4001 S04000 301 1927 S01927 5349 DSE1014474 MORE SWATI UTTAM 80.67 83.95 78.62 86.00 3 3999 S03998 302 1713 S01712 5347 DSE1032559 SUTAR KIRAN BABURAO 80.95 80.31 87.54 78.00 2 245 S00245 201 245 S00245 5360 DSE1005899 CHAVAN VIVEK VISHNU 80.92 66.00 3 4009 S04008 302 1718 S01717 5357 DSE1005989 CHOPDAR GAURAV MOHAN 80.97 73.67 74.95 84.97 75.67 3 4003 S04002 301 1928 S01928 5351 DSE1043920 UPADHYAY CHAITALI PANKAJ 80.00 3 3987 S03986 302 1707 S01706 5335 DSE1044009 KANJANI HARSHA H HEERANAND 80.97 79.33 86.97 74.33 3 4010 S04009 301 1931 S01931 5358 DSE1012282 BAGUL VISHAL ASHOK 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 186 of 1107 Provisional Merit List .27 44.00 86.00 3 4004 S04003 301 1929 S01929 5352 DSE1028649 UPARE AKSHATA ASHOK 80.96 70.54 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 3998 S03997 302 1712 S01711 5346 DSE1041649 PATEL DHARMESH SHAILESHKUMAR 80.73 69.67 70.97 67.97 74.33 78.57 74.46 75.53 69.33 74.00 61.00 4 1021 S01020 401 1020 S01019 Legends Used : DTE.33 69.97 73. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1019 S01018 401 1018 S01017 5361 DSE1019652 SHIRSAT PRASHANT NARENDRARAO 80.97 71.97 74.67 84.97 75.97 64.31 86.15 82.00 3 4007 S04006 302 1716 S01715 5355 DSE1043780 SHRIYAN PRATHMESH KRISHNA 80.00 3 4011 S04010 301 1932 S01932 5359 DSE1033245 GUJARATHI POOJA ARUNKUMAR 80.00 3 3997 S03996 302 1711 S01710 5345 DSE1022873 MANE SAGAR SUKHADEO 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.97 79.00 90.00 3 3995 S03994 302 1710 S01709 5343 DSE1047066 SANGULE CHETAN BALASAHEB 80.67 72.00 84.67 88.33 82.33 80.97 61.00 90.08 90.27 62.67 3 3993 S03992 301 1924 S01924 5341 DSE1028699 PRABHU TEJAS SURESH 80.67 3 3996 S03995 301 1925 S01925 5344 DSE1034024 VYAHALIKAR HARSHAD RAVINDRA 80.97 74.53 56.00 3 4005 S04004 302 1715 S01714 5353 DSE1032824 PARTE SHRIKANT MARUTI 80.00 3 3990 S03989 301 1921 S01921 5338 DSE1019933 BHATKAR MADHURI SHANKAR 80.27 68.00 3 3988 S03987 302 1708 S01707 5336 DSE1002346 GUJAR RUCHIRA KASHINATH 80.97 77.27 47.97 52.27 80.00 3 4006 S04005 301 1930 S01930 5354 DSE1019199 PATIL GAURAV ARUN 80.97 64.38 88.00 3 3992 S03991 301 1923 S01923 5340 DSE1001475 JADHAV MADHAVI RAJENDRA 80.33 74.97 64.87 46.97 54.97 53.67 3 4000 S03999 301 1926 S01926 5348 DSE1000130 CHOPADE SHUBHANGI DEELIP 80.33 70.33 3 4008 S04007 302 1717 S01716 5356 DSE1031629 BABRE SAGAR PRAKASH 80.97 69.60 75.77 72.

94 80.00 2 248 S00248 201 248 S00248 5390 DSE1041388 YEOTIKAR ANKITA ARUNSINGH 80.93 83.67 3 4019 S04018 305 59 S00059 5376 DSE1021112 MADSIRALI SYED AKBARALI 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1022 S01021 401 1021 S01020 5364 DSE1007394 SONAR TUSHAR MADHUKAR 80.67 86.94 83.08 92.00 3 4022 S04021 301 1935 S01935 5379 DSE1005622 SURVE AMIT VISHWAS 80.33 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5363 DSE1026549 ZINJURKE PRASHANT TANAJI 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 187 of 1107 Provisional Merit List .00 3 4030 S04029 301 1943 S01943 5388 DSE1044973 JADHAV SHWETA BALASAHEB 80.33 89.33 91.27 45.93 80.31 84.93 82.33 86.93 84.00 3 4024 S04023 301 1937 S01937 5381 DSE1022403 FARAKATE RUTUJA BALASAHEB 80.00 3 4026 S04025 301 1939 S01939 5383 DSE1010070 AHIRE PRAJAKTA BHAUSAHEB 80.67 79.23 87.94 78.33 96.95 69.00 3 4027 S04026 301 1940 S01940 5384 DSE1010032 MANDLIK NAYAN MACHHINDRA 80.33 64.67 91.33 82.54 94.60 43.00 3 4028 S04027 301 1941 S01941 5385 DSE1024605 DESHMUKH DHEERAJ SUNIL 80.33 70.67 78.93 84.93 80.93 80.00 85.00 3 4017 S04016 305 58 S00058 5374 DSE1032158 JADHAV SHRIKANT BHAGWAT 80.94 84.31 94.00 4 1024 S01023 401 1023 S01022 5366 DSE1024004 SABALE CHANDRASHEKHAR SONYABAPU 80.00 3 4018 S04017 304 287 S00287 5375 DSE1014287 LONKAR ROHIT KAILAS 80.67 74.69 80.95 78.93 83.00 90.67 95.93 82.93 85.00 3 4023 S04022 301 1936 S01936 5380 DSE1034364 YADAV PRAVIN VASANTRAO 80.00 3 4031 S04030 301 1944 S01944 5389 DSE1032888 PARMAR JUGAL UDAYBHAI 80.67 89.94 67.69 91.94 86.00 3 4032 S04031 304 289 S00289 5391 DSE1043159 DEOPUJE NITESH RAMESHRAO 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.93 85.69 96.00 4 1025 S01024 401 1024 S01023 5367 DSE1013418 PAWAR POOJA MANOHAR 80.67 3 4020 S04019 305 60 S00060 5377 DSE1000652 SHENDE MITHUN BHAGYAWAN 80.33 88.94 48.00 91.57 82.92 95.00 87.00 2 247 S00247 201 247 S00247 5386 DSE1026540 BODKE POONAM VILAS 80.33 97.94 43.00 87.00 2 246 S00246 201 246 S00246 5372 DSE1019541 AGNIHOTRI CHANCHAL DATTATRAY 80.67 3 4012 S04011 302 1719 S01718 5368 DSE1009724 BHAGWAT YOGESH VASANT 80.95 66.73 52.00 3 4025 S04024 301 1938 S01938 5382 DSE1047922 AMTE CHAITANYA GHANASHYAM 80.00 3 4029 S04028 301 1942 S01942 5387 DSE1043241 PISAT NILESH GAJANANRAO 80.33 4 1023 S01022 401 1022 S01021 5365 DSE1025131 WINCHURKAR AKSHAY SURESHRAO 80.23 82.80 58.00 4 1026 S01025 401 1025 S01024 Legends Used : DTE.15 78.00 83.95 71. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 95.94 79.00 3 4014 S04013 301 1934 S01934 5370 DSE1000067 KALAL BHAGYASHRI ASHOK 80.62 90.20 63.95 61.77 97.00 88.77 85.00 3 4013 S04012 301 1933 S01933 5369 DSE1001056 SINGH NEHA AMULYA RATNA 80.00 70.00 88.00 3 4016 S04015 304 286 S00286 5373 DSE1007840 BHOSALE VANITA LAXMAN 80.38 92.00 3 4015 S04014 304 285 S00285 5371 DSE1009192 GABHANE PRIYANKA KISAN 80.33 45.47 58.33 3 4021 S04020 304 288 S00288 5378 DSE1046560 VETAL SAGAR SHIVAJI 80.93 82.00 80.00 95.67 91.93 81.93 80.67 83.77 94.62 90.94 82.77 80.67 97.

67 81.93 74.80 48.00 3 4040 S04039 302 1720 S01719 5401 DSE1026365 VAIDYA RAHUL SUDHIR 80.31 83.33 60.91 64.90 90.00 62.00 3 4057 S04056 301 1955 S01955 5420 DSE1040014 HEBALE VIJAYA KISHOR 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5392 DSE1026162 KANOJIYA PRITAM RAMKEWAL 80.08 93.00 3 4046 S04045 302 1726 S01725 5409 DSE1008930 JADHAV SUMEET BALASAHEB ASHA 80.91 80.00 3 4048 S04047 301 1952 S01952 5411 DSE1030060 DALWAI JASSIM FARID 80.33 84.00 90.33 90.85 82.08 82.00 2 249 S00249 201 249 S00249 5400 DSE1012576 HARSHAD RAVINDRA RANE 80.67 75.00 3 4056 S04055 301 1954 S01954 5419 DSE1024765 KALADA GUNIT KAUR SATWANT 80.91 81.00 83.92 54.91 80.08 84. MGGMN: Main Group General Merit Number.91 76.67 91.67 81.91 77.00 97.00 52.67 4 1027 S01026 401 1026 S01025 5402 DSE1019692 DIPKE VAIBHAV GAJANAN 80.92 70.00 3 4041 S04040 302 1721 S01720 5403 DSE1012761 SHAIKH REHAN MOHD YAKUB 80.67 3 4054 S04053 302 1733 S01732 5417 DSE1008881 ANSARI SHAZIA BANO ABDUL KALAM 80.07 61.33 89.62 69.67 90.00 3 4044 S04043 302 1724 S01723 5406 DSE1018871 BHAGWAT ANIKET ASHOK 80.00 79.54 94.67 82.33 84.92 80.53 54.00 62.77 82.00 3 4042 S04041 302 1722 S01721 5404 DSE1002229 SHETH SAJELI SURESH 80.33 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 86.93 66.33 3 4037 S04036 301 1949 S01949 5397 DSE1018625 YADAV PRIYANKA ARUN 80.33 97.00 3 4049 S04048 302 1728 S01727 5412 DSE1031580 SURKAR ANKUSH AJAYRAO 80.92 83.92 80.67 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.85 96.00 3 4055 S04054 301 1953 S01953 5418 DSE1044729 BAFANA HARSHA PRAKASHCHAND 80.46 94.91 82.00 55.33 76.91 78.91 78.85 96.67 3 4036 S04035 301 1948 S01948 5396 DSE1000961 JANBANDHU ASHISH DEELIP 80.00 3 4047 S04046 302 1727 S01726 5410 DSE1046296 SAGALGILE RAHUL BHASKAR 80.00 3 4052 S04051 302 1731 S01730 5415 DSE1025500 KHUNE BHAGYASHRI BABARAO 80.90 87.00 98.93 65.77 93.00 3 4043 S04042 302 1723 S01722 5405 DSE1038648 PATASKAR SUSHANT SANDEEP 80.00 3 4039 S04038 301 1951 S01951 5399 DSE1046369 SHINDE TEJASHREE KISAN 80.00 3 4058 S04057 301 1956 S01956 Legends Used : DTE.92 90.93 65.62 84.00 3 4035 S04034 301 1947 S01947 5395 DSE1012065 LUNIYA PRATIK PRAVINKUMAR 80.00 3 4053 S04052 302 1732 S01731 5416 DSE1019253 BHAGAT RANJIT ASHOK 80.85 90.00 3 4034 S04033 301 1946 S01946 5394 DSE1018504 KADAM NIKHIL SUNIL 80.00 3 4051 S04050 302 1730 S01729 5414 DSE1031024 CHANDAK HARSHA ASHOK 80.91 73.00 1 73 S00073 102 15 S00015 5408 DSE1006521 GAWALI PARIKSHIT MADHAO 80.00 87.15 99.91 76.00 82.91 73.33 85.00 3 4045 S04044 302 1725 S01724 5407 DSE1004236 BHARAMGONDA HARSHAD ASHOK 80.91 77.40 72.91 70.33 95.00 86.33 60.00 3 4033 S04032 301 1945 S01945 5393 DSE1005475 PATIL NIKETA RAJENDRABHAI 80.13 37.91 56.90 84.93 62.69 83.00 3 4050 S04049 302 1729 S01728 5413 DSE1007709 NANDEDKAR SHRIRANG SUHAS 80.90 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 188 of 1107 Provisional Merit List .92 87.00 3 4038 S04037 301 1950 S01950 5398 DSE1024616 SATARKAR SNEHA SUHAS 80.67 78.23 93.92 97.92 78.

00 3 4068 S04067 301 1965 S01965 5435 DSE1010422 PATIL RAJLAKSHMI MOHAN 80.67 65.67 86.31 80.33 4 1036 S01035 401 1035 S01034 5447 DSE1019110 DHANE YOGESH ASHOK 80.77 82.33 3 4071 S04070 301 1968 S01968 5438 DSE1028931 AMBAD PRASHANT WAMANRAO 80.00 3 4059 S04058 301 1957 S01957 5422 DSE1043730 SHAH VIKEN JASHVANTKUMAR 80.13 92.00 3 4063 S04062 301 1961 S01961 5426 DSE1040085 SAKHARE KRANTI SATISH 80.33 56.00 4 1030 S01029 401 1029 S01028 5441 DSE1005257 PATIL AJINKYA ANIL 80.89 78.90 78.89 73.90 68.00 4 1033 S01032 401 1032 S01031 5444 DSE1012380 SURYAWANSHI BHUSHAN VIJAYKUMAR 80.33 77.90 72.27 50.00 3 4065 S04064 305 61 S00061 5429 DSE1046991 CHAUDHARI BHUSHAN VALMIK 80.67 64.33 92.67 89.00 93.90 82.33 91.67 92.90 78.67 3 4070 S04069 301 1967 S01967 5437 DSE1005372 BHOR SNEHAL HARIBHAU 80.00 3 4062 S04061 301 1960 S01960 5425 DSE1010101 SAWANT SHWETA VIJAY 80.00 4 1032 S01031 401 1031 S01030 5443 DSE1024614 BANDAL SHRIKANT SHIVAJI 80.53 96.93 78.00 67.33 3 4066 S04065 301 1963 S01963 5431 DSE1041499 KULKARNI SARIKA DILIP 80.23 82.89 83.46 91.62 89.90 78.23 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5421 DSE1010108 DHINGE SNEHA NITIN 80.00 85. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4061 S04060 301 1959 S01959 5424 DSE1010370 MUNOT KIRTI DILIP 80.33 83.67 87.00 3 4069 S04068 301 1966 S01966 5436 DSE1041364 DHAMANDE BHAGYASHREE ANIL 80.90 84.00 75.90 79.00 4 1031 S01030 401 1030 S01029 5442 DSE1043821 DUBEY ANURAG SHIVPRASAD 80.00 2 252 S00252 201 252 S00252 5432 DSE1043364 BALE ASHISH GUNWANT 80.00 2 250 S00250 201 250 S00250 5428 DSE1048033 TODANKAR ANAGHA PRAKASH 80.00 2 251 S00251 201 251 S00251 5430 DSE1008790 RAUT KAUSTUBH PRADEEP 80.27 45.92 94.33 4 1037 S01036 401 1036 S01035 5448 DSE1006072 THORAT PRAVIN RAJENDRA 80.88 90.90 76.33 4 1035 S01034 401 1034 S01033 5446 DSE1039201 SONKUSARE MANISHKUMAR LUNKARAN 80.00 2 253 S00253 201 253 S00253 5433 DSE1045557 PRAGADA LAKSHMI TARAKESHWAR RAO 80.33 83.67 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 81.89 62.89 77.00 89.00 91.62 81.89 75.88 82.08 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 189 of 1107 Provisional Merit List .33 72.23 73.00 89.77 92.00 3 4064 S04063 301 1962 S01962 5427 DSE1009849 LALL GAURAV BHOPINDER 80.00 4 1029 S01028 401 1028 S01027 5440 DSE1005598 DESAI MEET NIMESH 80.15 94.89 82.90 84.33 4 1028 S01027 401 1027 S01026 5439 DSE1024785 TALEKAR NILESH SARJERAO 80.53 72.00 3 4060 S04059 301 1958 S01958 5423 DSE1046837 PATEL POONAM RAMESH 80.67 3 4072 S04071 302 1734 S01733 5449 DSE1002244 LAWAND SUDARSHAN TANAJI 80.90 68.89 86.33 75.33 87. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.60 60.90 70.00 4 1034 S01033 401 1033 S01032 5445 DSE1019953 HINGANKAR SUMIT RAGHUNATH 80.90 81.90 77.67 3 4073 S04072 304 290 S00290 Legends Used : DTE.89 62.00 73.33 81.90 64.90 76.00 94.33 89.08 85.31 79.67 92.80 90.08 84.00 3 4067 S04066 301 1964 S01964 5434 DSE1042609 RAEEN HASNAIN NIZAM 80.92 73.67 67.00 86.89 63.33 93.85 87.90 63.33 90.

54 74.00 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 190 of 1107 Provisional Merit List .92 94.67 56.00 3 4079 S04078 304 293 S00293 5457 DSE1002570 PATIL VINAYAK SHIVAJI 80.00 84.88 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 60.87 71.88 73.69 90.31 96.15 80.87 82.85 79.87 83.47 86.00 3 4094 S04093 302 1738 S01737 5476 DSE1015769 ALIMCHANDANI VARSHA RAMESH 80.00 96.67 91.00 53.33 76.46 98.00 3 4076 S04075 304 292 S00292 5454 DSE1007888 UPADHYAY SHWETA ANIL 80.20 83.85 94. Mumbai KELGANDRE PRACHI PRADIP DESHMUKH SHRUTI SHRIKANT SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1038 S01037 401 1037 S01036 5463 DSE1045694 80.85 89.00 3 4087 S04086 301 1975 S01975 5466 DSE1024790 MUKHEKAR PANDURANG DNYANESHWAR 80.00 3 4097 S04096 302 1741 S01740 Legends Used : DTE.00 89.00 3 4088 S04087 301 1976 S01976 5467 DSE1032426 SHAIKH MOHITALI MOBINALI 80.00 5 1 S00001 501 1 S00001 5451 DSE1021269 PARDESHI SUSHIL SANJAYSINGH 80.00 3 4096 S04095 302 1740 S01739 5478 DSE1041052 80.62 75.00 81.13 93.00 3 4081 S04080 301 1969 S01969 5459 DSE1008716 SHAH KRUTI YOGESHKUMAR 80.88 61.00 3 4089 S04088 301 1977 S01977 5468 DSE1025180 SAMARTH SAJAL SHANKARRAO 80.67 3 4080 S04079 304 294 S00294 5458 DSE1013211 NAIR RAJI RAVINDRAN 80.33 3 4092 S04091 302 1736 S01735 5471 DSE1029604 MAJALKAR MANDA MANOHAR HEMLATA 80.33 62.67 91.33 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5450 DSE1022365 PATIL AKASH ASHOK 80.85 88.88 81.67 93.88 80.92 95.87 72.86 52.15 91.87 82.73 68.85 85.67 68.67 84.86 84.67 75.13 50.67 95.85 82.00 3 4077 S04076 303 22 S00022 5455 DSE1016635 INDALKAR SNEHA VILAS LALITA 80.67 82.00 80.67 89.00 48.67 1 74 S00074 104 4 S00004 5472 DSE1026418 MESHRAM KUNAL PREMSAGAR 80.00 3 4074 S04073 303 21 S00021 5452 DSE1009592 DEORE LALITA SANJAY 80.86 58.67 83.67 90.80 62.88 75.07 47.33 64.00 3 4085 S04084 301 1973 S01973 5464 DSE1041340 BHAGWATKAR SUNIL BABARAO 80.88 78.00 90.38 92.87 84.00 90.00 3 4090 S04089 304 295 S00295 5469 DSE1044500 PAWAR PARESH CHANDRAMANI 80.33 3 4086 S04085 301 1974 S01974 5465 DSE1009588 PARNERKAR NEHA SANJAY 80.33 60.00 3 4093 S04092 302 1737 S01736 5475 DSE1018782 OHOL SEEMA BABASAHEB 80.00 3 4095 S04094 302 1739 S01738 5477 DSE1040544 RAUT ROHIT MURLIDHAR 80.38 98.33 85.23 88.85 76.00 3 4083 S04082 301 1971 S01971 5461 DSE1012685 KSHIRSAGAR ARCHANA VILAS 80.00 3 4075 S04074 304 291 S00291 5453 DSE1018097 PATIL ASHISH AVACHITRAO 80.00 89.87 84.87 50.08 98.87 61.86 77.00 70.00 3 4084 S04083 301 1972 S01972 5462 DSE1047033 PATARE AJIT BALASAHEB 80.00 83.33 4 1040 S01039 401 1039 S01038 5474 DSE1019054 PANWAL SIDDHESH SHANKAR 80.00 4 1039 S01038 401 1038 S01037 5473 DSE1022877 CHAUDHARI SHASHWAT PRAVIN 80.88 75.88 73.00 3 4082 S04081 301 1970 S01970 5460 DSE1000213 GEHI RAHUL NAMDEO 80.67 88.38 84.85 88.67 89.85 86.33 3 4091 S04090 302 1735 S01734 5470 DSE1032507 VISHAL VINAYAK KAMATH 80.00 3 4078 S04077 305 62 S00062 5456 DSE1030446 LUHLE ANURAG MANOHAR 80.67 89. MGGMN: Main Group General Merit Number.

67 76.00 3 4107 S04106 301 1978 S01978 5491 DSE1032067 TEKE SANDESH DILIP 80.00 84.00 3 4102 S04101 302 1746 S01745 5484 DSE1013138 GADA SHASHANK ANIL 80.00 3 4106 S04105 304 296 S00296 5490 DSE1039527 LATE BHAGYASHREE SUBHASH 80.00 3 4112 S04111 301 1983 S01983 5499 DSE1012771 SANTWANI ROMA KHEMCHAND 80.67 94.67 77.83 73.00 3 4118 S04117 301 1988 S01988 5507 DSE1016289 MASHAL SANGMESHWAR SADASHIV 80.33 80.00 84.38 92.83 80.00 88.00 95.85 90.00 3 4103 S04102 302 1747 S01746 5485 DSE1047802 SURAJ MADHUKAR KADAM 80.00 87.00 3 4108 S04107 301 1979 S01979 5494 DSE1030132 AVHAD SWATI SARANGDHAR 80.62 91.83 83.85 60.00 88.83 82.00 3 4098 S04097 302 1742 S01741 5480 DSE1012708 WAGHNIKHIL RAJENDRA 80.33 89.85 70.00 2 255 S00255 201 255 S00255 5489 DSE1007921 SATHE VIKRAM SHAMRAO 80.83 83.85 74.00 3 4116 S04115 301 1986 S01986 5505 DSE1019173 SHAIKH MAJAHAR JALALUDDIN 80.67 3 4114 S04113 304 297 S00297 5503 DSE1019350 KADAM MANOJ DADASAHEB 80.00 94.23 86.84 80.33 3 4105 S04104 302 1749 S01748 5487 DSE1006008 BHUJBAL DEEPA DEVIDAS 80.33 88.00 4 1041 S01040 401 1040 S01039 5492 DSE1004226 KUMBHAR SANTOSH BHIMSEN 80.85 74.83 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 191 of 1107 Provisional Merit List .83 81.00 72.00 3 4109 S04108 301 1980 S01980 5495 DSE1022037 PATIL SANTOSH CHAVGOANDA 80.83 72.67 71.00 63.62 82.00 4 1042 S01041 401 1041 S01040 5493 DSE1047674 THORAT RAJASHRI JAYAWANTRAO 80.69 90.84 76.00 82.85 64.60 78.00 74.00 3 4119 S04118 301 1989 S01989 Legends Used : DTE.54 92.00 4 1044 S01043 401 1043 S01042 5501 DSE1009997 KANDEKAR ANKUSH ANIL 80.00 85.33 70.83 92.31 98.85 70.00 3 4104 S04103 302 1748 S01747 5486 DSE1026454 CHOUHAN MAMTA DEONATH 80.69 93.00 4 1045 S01044 401 1044 S01043 5502 DSE1013123 GUJAR ROHAN DHANANJAY 80.46 82.62 81.93 74.85 74.83 88.33 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.83 82.83 82.38 98.00 67.83 78.00 4 1043 S01042 401 1042 S01041 5498 DSE1046920 PATIL JAYASHREE VIJAY 80.33 71.84 82.83 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4099 S04098 302 1743 S01742 5481 DSE1032269 VISHAL POPAT UNHALE 80.83 74.00 96.00 3 4100 S04099 302 1744 S01743 5482 DSE1003516 TAPASE HEMANT JAYANTILAL 80.67 58.33 81.00 2 254 S00254 201 254 S00254 5488 DSE1032360 SHERLA NEETA VYANKATESH 80.00 92.67 96.77 80.00 87.00 3 4111 S04110 301 1982 S01982 5497 DSE1014303 GAIKWAD GAURAV SITRAM 80.00 82.00 3 4113 S04112 301 1984 S01984 5500 DSE1015062 SAGAR SAMBHAJI JADHAV 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5479 DSE1003317 CHAVAN SIMA VIJAY 80.83 81.33 57.67 3 4101 S04100 302 1745 S01744 5483 DSE1048012 ARUNESH VINOD SHAH 80.00 61.83 84.67 76.73 61.46 94.80 71.77 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 61.67 3 4117 S04116 301 1987 S01987 5506 DSE1035690 PANDEY VINODKUMAR GYANDHAR 80.77 79.00 86.00 96.00 3 4110 S04109 301 1981 S01981 5496 DSE1039533 CHAVAN ASHWINI NATHRAO 80.33 91.92 73.62 83.67 3 4115 S04114 301 1985 S01985 5504 DSE1018713 BHOSURE GAYATRI ANIL 80.83 77.

80 80.15 96.77 70.00 86.83 67.00 94.67 96.81 84.80 51.81 75.80 89.80 73.00 89.83 70. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4134 S04133 301 2002 S02002 5528 DSE1010387 GAVALI MANISHA RAMRAO 80.00 3 4136 S04135 301 2004 S02004 5530 DSE1048437 CHAUDHARI BHUSHAN AMRUT 80.80 67.67 84.00 88.93 58.33 90.33 4 1052 S01051 401 1051 S01050 5534 DSE1047625 KURHE MEGHA SHRIRAM 80.80 85.23 98.67 80.00 96.62 76.00 3 4140 S04139 302 1751 S01750 Legends Used : DTE.80 58.00 3 4131 S04130 301 1999 S01999 5523 DSE1043348 KALMEGH MANJIRI ASHOKRAO 80.00 3 4120 S04119 301 1990 S01990 5509 DSE1012293 BAKARE DURGESH SATISH 80.38 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 192 of 1107 Provisional Merit List .00 3 4133 S04132 301 2001 S02001 5526 DSE1029532 SANNAKE INDRAJEET NAGNATH 80.83 69.33 96.33 3 4135 S04134 301 2003 S02003 5529 DSE1014622 GITE SURABHI SUNIL 80.33 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 74.33 61.82 87.00 3 4126 S04125 301 1996 S01996 5516 DSE1024057 THORAT GANESH YUVRAJ 80.27 42.00 3 4130 S04129 301 1998 S01998 5522 DSE1034086 PAWAR PRANIT TANAJI 80.00 4 1051 S01050 401 1050 S01049 5533 DSE1017129 KORE SWATI SURESH 80.80 86.54 96.33 90.46 82.23 81.33 57.81 86.07 60.00 88.73 76.00 4 1049 S01048 401 1048 S01047 5525 DSE1043309 LANJEWAR PRIYANKA DEVENDRA 80.00 94.80 70.67 3 4137 S04136 301 2005 S02005 5532 DSE1026360 PRATEEK NAIDU DEVENDRA 80.67 3 4139 S04138 301 2007 S02007 5536 DSE1014234 DEO SAYALI RENUKADAS 80.67 4 1047 S01046 401 1046 S01045 5517 DSE1006643 KHANDIYE GAURIDEVI RUDRAPALSINH 80.33 70. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 4132 S04131 301 2000 S02000 5524 DSE1007258 NIRANJAN ANIL BOROLE 80.00 78.00 76.00 72.60 35.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5508 DSE1043626 SAINI TANOOJ DUKHBHANJAN 80.00 3 4138 S04137 301 2006 S02006 5535 DSE1003540 JADHAV VIKAS RAJABHAU 80.00 4 1050 S01049 401 1049 S01048 5527 DSE1005782 WARUNKAR PRASANNA ACHYUT 80.33 92.83 68.67 72.33 62.83 68.23 82.83 59.80 75.87 72.83 60.00 94.67 87.80 85.79 85.00 3 4128 S04127 305 63 S00063 5520 DSE1043631 MISS MEGHANA SURYAKANT HASABNIS 80.67 87.15 98.00 3 4129 S04128 301 1997 S01997 5521 DSE1006027 HULAMJAGE PRIYA SHEKHAR 80.67 3 4122 S04121 301 1992 S01992 5511 DSE1031906 HARSHE ANKUR SANJAYRAO 80.00 4 1048 S01047 401 1047 S01046 5519 DSE1021062 CHIDRAWAR AATIKSHA RAJKUMAR 80.00 75.73 53.46 92.67 53.80 78.57 52.00 4 1046 S01045 401 1045 S01044 5515 DSE1046242 PALAV APEKSHA SANDIP 80.67 3 4121 S04120 301 1991 S01991 5510 DSE1033218 VARULE CHETAN VIJAY 80.67 84.80 59.81 86.80 72.67 94.67 3 4125 S04124 301 1995 S01995 5514 DSE1000889 KONDAWAR NARESH RAJESHWAR 80.67 3 4124 S04123 301 1994 S01994 5513 DSE1019146 PAWAR ABHIJIT SARJERAO 80.00 1 75 S00075 101 38 S00038 5531 DSE1043858 SHAIKH ASHRAF ALI LIYAQUAT 80.80 84.33 76.40 95.27 59.00 81.00 66.67 3 4123 S04122 301 1993 S01993 5512 DSE1045794 DOIPHODE SHEETAL VILAS 80.80 66.00 3 4127 S04126 302 1750 S01749 5518 DSE1012140 RAUT SWAPNIL ANIL 80.23 97.00 86.00 54.

00 74.73 64.33 85.67 4 1055 S01054 401 1054 S01053 5559 DSE1028007 KASHID SHITAL ANURATH 80.79 79.00 3 4158 S04156 302 1765 S01763 5562 DSE1002502 NIVALE SONALI RAMCHANDRA 80.78 66.00 83.67 88.79 61.67 56.33 70.92 98.00 75.20 42.76 78.00 4 1058 S01057 401 1057 S01056 Legends Used : DTE.00 56.62 90.40 61.53 62.73 62.33 66.00 3 4155 S04153 301 2009 S02009 5556 DSE1004223 PATIL AVINASH MOHAN 80.00 3 4154 S04152 301 2008 S02008 5555 DSE1014588 RAJPUT AKASH RAJMAN 80.33 59.33 2 258 S00258 201 258 S00258 5553 DSE1014646 KOLEKAR PALLAVI BALAKRISHNA 80.15 94.77 61.00 90.00 93.20 63.00 80.00 4 1053 S01052 401 1052 S01051 5557 DSE1007760 MORE PANKAJ SURYAKANT 80.33 3 4144 S04143 302 1755 S01754 5542 DSE1039025 ZARGAR SONAM PRADEEP 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.79 70.33 83.78 63.79 49.00 3 4145 S04144 302 1756 S01755 5543 DSE1003581 JAGTAP VISHAL LAXMAN 80.00 2 256 S00256 201 256 S00256 5551 DSE1009247 PATIL SACHIN PRAKASH 80.00 83.67 66.67 80.79 65.00 87.00 3 4142 S04141 302 1753 S01752 5539 DSE1004046 BAWSE KALYANI KISHORERAO 80.77 60.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5537 DSE1005326 NALAWADE NAMRATA RAJENDRASING 80.00 4 1056 S01055 401 1055 S01054 5563 DSE1046069 SHINDE SMITA HARI 80.00 4 1057 S01056 401 1056 S01055 5565 DSE1031814 YOGESH KUMAR DESHMUKH BHARAT 80.27 63.47 68.54 78.76 83.67 87.00 3 4157 S04155 301 2011 S02011 5561 DSE1001294 TELTUMBADE MAHESH RAOSAHEB 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.76 82.00 3 4151 S04150 302 1762 S01761 5549 DSE1025448 WASE KAPIL BHIMRAOJI 80.79 69.00 8 10 S00010 801 4 S00004 5540 DSE1016817 SANNAKKE PRIYANKA CHIDANAND 80.31 82.67 86.78 73.33 3 4148 S04147 302 1759 S01758 5546 DSE1008884 NAIR SANOJ OMANAKUTTAN 80.79 77.33 3 4146 S04145 302 1757 S01756 5544 DSE1018855 CHOGALE SWAPNIL ASHOK 80.67 86.79 69.77 84.33 90.67 85.00 97.73 85.67 3 4153 A00002 302 1764 A00002 5554 DSE1014543 DAGADE PRAJKTA VIJAY 80.76 84.08 92.62 90.00 3 4143 S04142 302 1754 S01753 5541 DSE1023451 DHOTE SONALI SHARAD 80.76 86.76 78.76 80.00 3 4159 S04157 301 2012 S02012 5564 DSE1028967 HULE SAGAR BHIKAJI 80.76 78.76 83.00 3 4150 S04149 302 1761 S01760 5548 DSE1013407 GAIKWAD PRIYANKA RAJARAM 80.00 80.07 47.38 88.13 82.79 60.33 4 1054 S01053 401 1053 S01052 5558 DSE1006307 POTDAR PRABHUDAS BHASKAR 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 193 of 1107 Provisional Merit List . MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4147 S04146 302 1758 S01757 5545 DSE1014518 SHELAR RAMA POPAT 80.33 3 4141 S04140 302 1752 S01751 5538 DSE1032512 RANE CHINMAY APPA 80.76 81.79 80.07 66.69 76.00 80.33 81.67 81.79 68.76 80.00 3 4152 S04151 302 1763 S01762 5550 DSE1013502 PATIL SHARAD KISAN 80.67 2 257 S00257 201 257 S00257 5552 DSE1041133 CHANDAK ANKIT GOPALDAS 80.79 76.00 84.27 94.00 67.00 3 4156 S04154 301 2010 S02010 5560 DSE1012644 RAJE PRATHAMESH APPASAHEB 80.67 89.38 94.76 87.67 91.79 79.00 3 4149 S04148 302 1760 S01759 5547 DSE1021101 PARGE RAHUL ASHOKRAO 80.67 86.

00 91.67 72.62 91.47 66.00 4 1062 S01061 401 1061 S01060 5576 DSE1034298 AMITH MOHAN KUMAR 80.00 4 1064 S01063 401 1063 S01062 5579 DSE1009064 ANNADATE ROHAN MAHAVIR 80.67 3 4169 S04167 304 299 S00299 5583 DSE1012019 GAMANE SHYAM KESHAV 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 194 of 1107 Provisional Merit List .67 4 1063 S01062 401 1062 S01061 5578 DSE1032407 KULKARNI GANESH PRABHAKAR 80.00 93.67 60.33 74.75 66.00 81.73 87.80 68.67 4 1060 S01059 401 1059 S01058 5569 DSE1034006 KASURDE NILESH BAJIRAO 80.76 78.00 4 1067 S01066 401 1066 S01065 5588 DSE1008743 BAKHTIANI PAWAN GOBIND 80.00 3 4179 S04177 302 1769 S01767 Legends Used : DTE.00 3 4165 S04163 301 2018 S02018 5575 DSE1016067 ZOL PRADIP DATTATRAYA 80.40 62.76 72.33 3 4175 S04173 302 1767 S01765 5591 DSE1043314 VYAWHARE POOJA RAJENDRA 80.75 86.76 69.67 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.75 74.73 81.00 4 1066 S01065 401 1065 S01064 5587 DSE1002200 PHADKE KAUSTUBH MUKUND 80.85 86.87 77.00 3 4167 S04165 304 298 S00298 5581 DSE1023966 DAKHINKAR TEJESH NAMDEV 80.00 3 4177 S04175 302 1768 S01766 5593 DSE1005788 GAIKWAD SURAJ SHESHRAO 80.67 82.92 76.00 3 4178 S04176 301 2023 S02023 5594 DSE1007961 NALAWADE SIDDHESH RAJESH 80.33 88.76 72.00 3 4170 S04168 304 300 S00300 5584 DSE1046736 KATARIA ASHWIN RAMCHAND 80.46 78.33 70.00 3 4168 S04166 301 2020 S02020 5582 DSE1004445 CHAVAN TEJASHREE ANIL 80.00 3 4162 S04160 301 2015 S02015 5571 DSE1026247 MOHANE APURVA DEVENDRA 80.00 4 1065 S01064 401 1064 S01063 5580 DSE1004350 PATIL SNEHAL SHAHAJI 80.92 88.00 71.67 77.00 3 4163 S04161 301 2016 S02016 5572 DSE1012939 PAWAR AJINKYA SITARAM 80.33 70.00 3 4166 S04164 301 2019 S02019 5577 DSE1031686 PARAKANNI JITESH RAVUNNI 80.13 71.33 90.85 87.76 75.75 81.00 3 4172 S04170 304 301 S00301 5586 DSE1032884 SOLANKI SMITH MANILAL 80.73 82.00 84.76 45.15 85.00 4 1061 S01060 401 1060 S01059 5574 DSE1043468 RAUT AMOL ANANDRAO 80.85 97.67 84.00 3 4176 S04174 301 2022 S02022 5592 DSE1038740 GORE DEEPALI VISHWAS 80.75 87.75 74.73 84.38 82.62 90.76 75.74 58.85 86.33 94.73 81.76 74.33 94.23 96.76 67.67 88.00 64.07 52.33 84.13 52.74 60. MGGMN: Main Group General Merit Number. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 79.67 76.67 88.00 3 4173 S04171 302 1766 S01764 5589 DSE1026567 RAUT MANASI VITTHAL 80.67 64.76 63.73 34.00 92.67 79.07 66.76 76.00 64.73 82.76 65.60 84.33 3 4164 S04162 301 2017 S02017 5573 DSE1032451 DHAVALE RAHUL ASHOK 80.74 84.67 88.00 92.33 82.00 3 4174 S04172 301 2021 S02021 5590 DSE1002079 TAMHANE AMEY SARVOTTAM 80.62 74.67 91.00 3 4171 S04169 305 64 S00064 5585 DSE1001323 MOTE KULDEEP BAPUSAHEB 80.00 70.73 83.00 89.00 3 4160 S04158 301 2013 S02013 5567 DSE1044837 SHINGNE PUSHKAR SANTOSH 80.67 3 4161 S04159 301 2014 S02014 5570 DSE1024655 KOKARE AMOL PANDURANG 80.67 4 1059 S01058 401 1058 S01057 5568 DSE1022015 PAWAR CHETAN PRAKASH 80.76 75.00 67.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5566 DSE1012871 GOLTEKAR SANKALP SATCHIT 80.

33 80.73 58.73 73.71 83.00 3 4183 S04181 302 1771 S01769 5599 DSE1029658 KAMBLE AKASH SATAPPA 80.00 3 4192 S04190 302 1779 S01777 5608 DSE1043203 THAKARE SUJATA KRUSHANARAO 80.69 82.73 63.00 3 4184 S04182 302 1772 S01770 5600 DSE1013516 KUMBHAR NILESH POPAT 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4199 S04197 302 1784 S01782 5620 DSE1046286 NEVGE ANITA ASHOK 80.46 88.67 81.31 95.00 76.33 94.67 70.00 3 4181 S04179 304 302 S00302 5597 DSE1026017 PANCHBHAI SHASHANK DATTATRAY 80.80 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5595 DSE1005959 SABLE SWAPNIL SARJERAO 80.70 84.00 4 1069 S01068 401 1068 S01067 5623 DSE1032432 RANGREJ SOMNATH PRAKASH 80.73 80.85 80.08 95.00 3 4187 S04185 302 1775 S01773 5603 DSE1032815 BHAGAT SMRUTI NAMDEO 80.73 73.67 52.47 88.72 64.71 83.67 96.53 90.80 59.73 59.40 85.33 4 1068 S01067 401 1067 S01066 5621 DSE1018597 KONDURWAR NEHA SURENDRA 80.00 3 4194 S04192 302 1781 S01779 5611 DSE1031946 GUNDAWAR PRAJAKTA UMAKANT 80.33 3 4195 S04193 301 2026 S02026 5612 DSE1047398 SHELKE PRAMILA BALU 80.00 66.73 76.80 57.00 4 1070 S01069 401 1069 S01068 Legends Used : DTE.33 56.00 91.73 78.67 2 261 S00261 201 261 S00261 5616 DSE1036745 TAMBVEKAR SATISH SUBHASH 80.54 90.67 79.67 77.33 3 4180 S04178 301 2024 S02024 5596 DSE1043017 RAMTEKE ROSHAN PRAKASHRAO 80.73 70.73 75.33 84.73 79.70 86.71 87.73 76.47 40.73 79.00 3 4198 S04196 302 1783 S01781 5618 DSE1038868 MALI PRAVIN PRAKASH 80.31 83.00 3 4188 S04186 301 2025 S02025 5604 DSE1048013 SINGH SHWETA BRIJESH 80.67 81.00 3 4193 S04191 302 1780 S01778 5610 DSE1018899 DHIWAR AKSHAYKUMAR KALURAM 80.33 62.33 68.00 3 4189 S04187 302 1776 S01774 5605 DSE1043992 KOTHARI HARSH SURESH 80.73 50.27 67.15 88.00 64.20 76.67 3 4196 S04194 302 1782 S01780 5613 DSE1030280 SONAWANE VINOD DILIP 80.67 63.73 74.00 90.08 95.00 74.33 85.07 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 195 of 1107 Provisional Merit List .00 3 4182 S04180 302 1770 S01768 5598 DSE1036674 LOKHANDE SNEHDEEP SHRIKANT 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 70.33 60.00 2 263 S00263 201 263 S00263 5622 DSE1022492 KUMBHAR SANTOSH SAHADEV 80.13 43.73 60.71 82.67 83.33 1 76 S00076 105 2 S00002 5619 DSE1007764 URVI DINESHKUMAR RAJANI 80.72 67.20 60.73 72.00 90.00 2 260 S00260 201 260 S00260 5615 DSE1038688 MANE PRASHANT RAMCHANDRA 80.67 82.67 2 259 S00259 201 259 S00259 5609 DSE1008506 HAKAM ISMAIL ABDUL KHALIQUE 80.20 82.72 75.33 86.00 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4191 S04189 302 1778 S01776 5607 DSE1023424 MANIKYA RAJKISHORE GUPTA 80.33 3 4185 S04183 302 1773 S01771 5601 DSE1013192 GALA RAHUL MANOJ 80.73 67.33 79.73 80.62 75.67 2 262 S00262 201 262 S00262 5617 DSE1001292 PANKHADE AJINKYA KANTRAO 80.33 95.67 3 4190 S04188 302 1777 S01775 5606 DSE1035771 PIMPALE JATIN SUDHAKAR 80.00 87.00 3 4197 S04195 301 2027 S02027 5614 DSE1041101 QURESHI UBAID UR KABIP UR 80.00 83.38 78.00 3 4186 S04184 302 1774 S01772 5602 DSE1003068 KHARABE POOJA PRAMOD 80.46 96.71 78.33 89.

69 80.00 3 4203 S04201 301 2031 S02031 5641 DSE1009414 BURUNGALE ANKITA ASHOK 80.70 66.70 78.67 4 1071 S01070 401 1070 S01069 5625 DSE1014662 CHEKE VISHAL SHANKAR 80.00 3 4207 S04205 301 2035 S02035 5645 DSE1046304 SONAL VASANT VAJALE 80.69 77.77 94.00 87. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.13 77.67 4 1075 S01074 401 1074 S01073 5629 DSE1032481 RAICHURKAR SHRINIWAS SHARAD 80.93 43.47 68.69 82.00 3 4204 S04202 301 2032 S02032 5642 DSE1044809 TATHED ANKITA ATUL 80.70 78.69 87.69 75. MGGMN: Main Group General Merit Number.77 90.92 82.00 84.69 74.33 94.70 77.00 4 1081 S01080 401 1080 S01079 5635 DSE1014677 BHUJBAL ISHWAR RATTAN 80.00 4 1074 S01073 401 1073 S01072 5628 DSE1046834 THAKARE NILESH BHIKAN 80.70 70.67 82.00 3 4202 S04200 301 2030 S02030 5640 DSE1028774 GUPTA RASHMI PAWAN 80.70 71.69 80.67 88.33 94.00 3 4212 S04210 301 2040 S02040 5651 DSE1012917 KORGAONKAR SAURABH DILIP 80.33 68.00 3 4201 S04199 301 2029 S02029 5639 DSE1019489 GOUNDAJE PRADNYA ADINATH 80.31 76.69 77.69 84.33 72.33 92.00 82.70 74.85 94.69 78.70 63.69 78.67 83.38 98.00 48.67 71.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5624 DSE1014525 ZAWARE JYOTI OMKARESHWAR 80.33 72.73 62.27 76.00 4 1082 S01081 401 1081 S01080 5636 DSE1045505 MAHADIK ABHIJIT DATTARAM 80.70 66.00 89.85 83.69 83.70 81.27 84.00 85.00 3 4205 S04203 301 2033 S02033 5643 DSE1005885 DIMBLE UJWALA EKNATH 80.00 81.67 93.54 84.67 92.00 3 4214 S04212 301 2042 S02042 Legends Used : DTE.60 79.38 75.87 80.67 78.00 3 4210 S04208 301 2038 S02038 5649 DSE1032839 SURAJ MOOLCHAND MISHRA 80.54 96.31 96.93 63.69 79.33 4 1073 S01072 401 1072 S01071 5627 DSE1047478 KHOKALE SANDEEP NIVRUTTI 80.67 3 4209 S04207 301 2037 S02037 5648 DSE1040030 DHENDE PALLAVI DEVANAND 80.00 4 1079 S01078 401 1078 S01077 5633 DSE1012483 MORE NITIN MAHADEV 80.00 3 4211 S04209 301 2039 S02039 5650 DSE1026297 MORE SHIKHA DHANRAJ 80.08 87.00 3 4208 S04206 301 2036 S02036 5647 DSE1031919 MESHRAM SONAM UDDHAO 80.00 82.00 86.70 84.00 87.00 90.69 85.85 84.33 3 4206 S04204 301 2034 S02034 5644 DSE1046110 HALGEKAR PRATHMESH ANIL 80.00 86.33 80.40 74.33 89.67 90.67 84.67 4 1083 S01082 401 1082 S01081 5646 DSE1035842 MACHADO WELBORN WILLIAM 80.00 90.31 90.00 4 1080 S01079 401 1079 S01078 5634 DSE1017012 KATRE PUNESH SATPAL 80.69 82.77 86.00 4 1077 S01076 401 1076 S01075 5631 DSE1018655 SHEWALE NIKHIL SHAMRAO 80.00 4 1076 S01075 401 1075 S01074 5630 DSE1014758 GAVHANE ONKAR BHAU 80.00 3 4200 S04198 301 2028 S02028 5638 DSE1035982 GONSALVES JORDEN IGNATIUS 80.69 75.33 4 1072 S01071 401 1071 S01070 5626 DSE1001075 BAISANE VAISHALI PANDIT 80.00 3 4213 S04211 301 2041 S02041 5652 DSE1008970 ASHRAFI OSAMA FAZLOO REHMAN 80.70 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 196 of 1107 Provisional Merit List .33 1 77 S00077 102 16 S00016 5637 DSE1009136 HONKALSE TEJAS JAGDISH 80.00 4 1078 S01077 401 1077 S01076 5632 DSE1026258 KARANJEKAR SUMIT NAMDEO 80.70 60.00 89.38 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 83.

67 67.00 81.67 82.69 69.00 84.47 54.00 3 4234 S04232 302 1793 S01791 5674 DSE1000903 WANKHEDE ASHLESHA NANDKUMAR 80.00 85.67 78.67 60. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 197 of 1107 Provisional Merit List .23 86.69 70.67 78.67 3 4219 S04217 304 304 S00304 5658 DSE1021313 DARSHANWAD DIPANKAR HARI 80.00 65.69 66.00 3 4222 S04220 302 1786 S01784 5662 DSE1032116 PATIL SWAPNIL BALABHIM 80.80 71.67 77.67 80.87 78.00 3 4229 S04227 302 1789 S01787 5669 DSE1039658 KARAD NIVRUTTI PRALHAD 80.67 3 4238 S04236 302 1796 S01794 5678 DSE1048431 MANASAWALA HATIM JOHAR 80.00 75.00 74.00 3 4231 S04229 301 2050 S02050 5671 DSE1003123 BODADE RAKSHA MURLEEDHAR 80.00 3 4237 S04235 301 2051 S02051 5677 DSE1039322 KHANDEKAR KUMUD DATTARAJ 80.69 63.38 91.67 89.67 83.67 88.62 94.13 80.33 90.08 88.00 3 4227 S04225 301 2049 S02049 5667 DSE1005700 KONDEJKAR SUKANYA DHANANJAYA 80.77 84.00 4 1084 S01083 401 1083 S01082 5661 DSE1040095 WAGHMARE ASHWINI VILAS 80.00 74.67 74. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4230 S04228 302 1790 S01788 5670 DSE1009735 JEUGHALE YASHWANT DHANAJI 80.00 3 4239 S04237 301 2052 S02052 5679 DSE1023128 S VENKATESH K S SANTHANA KRISHNAN 80.67 66.67 88.13 72.00 3 4225 S04223 301 2048 S02048 5665 DSE1008113 GAWDE NILKANTI NANDKUMAR 80.00 3 4224 S04222 301 2047 S02047 5664 DSE1041330 TAWAR SWAPNILKUMAR KIRANKUMAR 80.33 88.69 69.00 82.67 75.85 88.67 3 4215 S04213 302 1785 S01783 5654 DSE1033101 BHAMARE RAHUL GANGADHAR 80.54 80.15 92.00 3 4226 S04224 302 1787 S01785 5666 DSE1022903 PATIL ASHISH SHANKAR 80.00 82.67 76.40 55.67 88.69 60.00 88.67 79.20 70.00 3 4228 S04226 302 1788 S01786 5668 DSE1010294 KEDAR VAISHALI DATTATRAY 80.00 51.67 81.67 80.67 87.67 76.68 68.92 76.33 60.33 3 4235 S04233 302 1794 S01792 5675 DSE1003570 PACHPUTE PRADIP BALASAHEB 80.00 88.33 91.67 69.00 3 4233 S04231 302 1792 S01790 5673 DSE1005321 YADAV DIPALI HANAMANTRAO 80.00 73.67 89.67 92.00 3 4236 S04234 302 1795 S01793 5676 DSE1041351 NIMKAR TRUPTI PRAKASHRAO 80.40 82.69 74.67 83.00 3 4232 S04230 302 1791 S01789 5672 DSE1013497 BHIDE ATUL VIJAY 80.00 3 4242 S04240 302 1799 S01797 Legends Used : DTE.87 52.00 68.67 77.67 67.00 3 4221 S04219 301 2045 S02045 5660 DSE1029787 CHOUHAN SAHIL SURESH 80.08 95.67 80.67 75.15 90.00 3 4241 S04239 302 1798 S01796 5681 DSE1041653 PANDEY ASHISH CHINTAMANI 80.92 74.15 74.67 81. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 94.00 3 4217 S04215 301 2043 S02043 5656 DSE1035694 GHARAT CHINMAY RAJAN 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 3 4240 S04238 302 1797 S01795 5680 DSE1034644 LONGADGE RUCHIKA ANANDRAO 80.00 3 4218 S04216 301 2044 S02044 5657 DSE1000160 WAGHULDE GAURAV VIVEK 80.67 72.33 3 4220 S04218 304 305 S00305 5659 DSE1047694 GADHAVE RINKU DILIP 80.67 86.62 76.15 78.33 58.67 80.00 3 4216 S04214 304 303 S00303 5655 DSE1003271 KHANDAR ANIKET HIMMATRAO 80.00 3 4223 S04221 301 2046 S02046 5663 DSE1005251 DESHMUKH SHRADDHA GAJANAN 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5653 DSE1039459 HEMKE LAXMIKANT GOVINDRAO 80.67 74.54 94.

33 92. MGGMN: Main Group General Merit Number.63 68.15 84.00 3 4255 S04253 301 2056 S02056 5706 DSE1005515 KANDE MITHUN SHANKAR 80.00 3 4243 S04241 302 1800 S01798 5683 DSE1009166 BORATE SANDHYA RAJARAM 80.62 91.63 76.85 82.67 93.71 78.80 60.33 49.00 83.67 4 1091 S01090 401 1090 S01089 5698 DSE1019020 MULLA MAHIBOOB ALAMGIR 80.00 4 1089 S01088 401 1088 S01087 5695 DSE1038999 DHEMBE SANDEEP VISHNU 80.33 4 1085 S01084 401 1084 S01083 5687 DSE1008283 LAD AVINASH SAGAR 80.00 3 4249 S04247 304 307 S00307 5693 DSE1009334 PATIL PAVAN KISHOR 80.33 3 4250 S04248 304 308 S00308 5699 DSE1047923 TAMGADGE LUKESH SHIVDAS 80.31 66.00 90.85 88.62 83.00 3 4244 S04242 301 2053 S02053 5684 DSE1046403 KALINGANE DIPALEE GANGARAM 80.67 56.00 3 4257 S04255 301 2058 S02058 5708 DSE1047278 CHAUDHARI SAMPADA MADHUSUDAN 80.33 77.67 87.69 88.31 70.00 4 1090 S01089 401 1089 S01088 5697 DSE1004823 YELANE PRATIK VIJAYRAO 80.62 85.85 84.63 63.33 4 1092 S01091 401 1091 S01090 5700 DSE1012178 BHALGAT KAMLESH PRAMOD 80.31 78. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 92.00 4 1087 S01086 401 1086 S01085 5689 DSE1023522 PATIL NAMRATA SHIVAJI 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5682 DSE1006684 KHAN SAMIHA MOHAMMAD ZAFAR 80.00 3 4256 S04254 301 2057 S02057 5707 DSE1001044 NAVASARE TUSHAR JANARADHAN 80.33 92.63 79.67 88.00 94.67 64.63 84.67 84.23 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 198 of 1107 Provisional Merit List .63 70.63 60.33 3 4260 S04258 301 2061 S02061 Legends Used : DTE.67 83.33 4 1088 S01087 401 1087 S01086 5694 DSE1026084 PETKAR PRANAY BHANUDAS 80.62 83. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 4253 S04251 304 310 S00310 5704 DSE1006667 DENGE NEHA SHUKRACHARYA 80.00 89.00 44.64 86.33 3 4251 S04249 304 309 S00309 5702 DSE1006012 ZINGADE SWATI SUDHAKAR 80.00 1 78 S00078 101 39 S00039 5696 DSE1032299 PATIL ANNARAO BABURAO 80.87 77.63 58.87 50.00 69.40 88.00 3 4258 S04256 301 2059 S02059 5709 DSE1016917 MOHD RIZWAN ANWAR 80.67 79.67 3 4246 S04244 302 1801 S01799 5686 DSE1012156 GURULE MANGESH SOPAN 80.15 82.00 87.33 4 1086 S01085 401 1085 S01084 5688 DSE1022139 JADHAV ANURAG DATTATRAY 80.00 2 264 S00264 201 264 S00264 5692 DSE1036799 SUTAR SURAJ MILIND PRABHAKAR 80.33 65.33 83.00 93.62 83.63 72.00 3 4259 S04257 301 2060 S02060 5710 DSE1033051 GIRANAR YUVARAJ LAXMIKANT 80.93 47.67 88.00 77.67 78.62 80.67 87.69 92.69 83.15 96.62 81.00 3 4252 S04250 301 2055 S02055 5703 DSE1026288 DESHMUKH PRITAM PRAMOD 80.80 46.00 3 4254 S04252 304 311 S00311 5705 DSE1003332 TAKTODE NILESH SUDAM 80.67 72.33 91.62 79.63 80.63 84.00 87.00 3 4248 S04246 304 306 S00306 5691 DSE1006525 KOTURWAR VIVEK TULSIDAS 80.00 3 4245 S04243 301 2054 S02054 5685 DSE1035998 GAURANG BABULAL VAGHASIA 80.63 84.65 88.00 53.64 88.00 81.00 4 1093 S01092 401 1092 S01091 5701 DSE1037050 PANDEY SHASHANK SANJAY 80.33 74.63 88.00 3 4247 S04245 302 1802 S01800 5690 DSE1029865 PATIL RAMESH EKNATH 80.62 81.33 92.60 74.63 54.67 69.63 51.92 93.53 73.64 71.62 84.

60 80.00 3 4278 S04276 301 2071 S02071 5729 DSE1032293 PADULKAR ANMOL PRAKASH 80.00 3 4271 S04269 302 1805 S01803 5722 DSE1031554 LANJEWAR TIRTHESH LESMAN 80.00 3 4277 S04275 301 2070 S02070 5728 DSE1012233 BAGUL TUSHAR BALRAJ 80.00 3 4263 S04261 301 2064 S02064 5714 DSE1032998 MANJESHWAR POOJA PANDURANG 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 199 of 1107 Provisional Merit List .67 90.62 64.00 3 4279 S04277 301 2072 S02072 5730 DSE1008990 TANDEL SAURABH SUDHIR SUJATA 80.57 86.46 71.00 96.00 76.00 3 4276 S04274 302 1810 S01808 5727 DSE1040197 HANGARGE SAYALI GULAB 80.67 3 4272 S04270 302 1806 S01804 5723 DSE1012675 ROMAN VIPUL PANDURANG 80.15 81.33 73.87 64.60 80.07 66.61 55.00 3 4261 S04259 301 2062 S02062 5712 DSE1012478 PADMANABHI SATYAJEET MUKUND 80.33 74.67 78.20 54.62 72.60 72.00 3 4280 S04278 301 2073 S02073 5731 DSE1010170 THAKARE SNEHAL NANASAHEB 80.33 59.85 90.57 84.00 87.67 4 1094 S01093 401 1093 S01092 5736 DSE1019374 CHAVAN NITIN TANAJI 80.62 59.62 65.33 86.62 64.92 88.57 85.00 3 4273 S04271 302 1807 S01805 5724 DSE1000364 SAVALE SUDARSHAN PRATAP 80.54 78.00 86.67 2 265 S00265 201 265 S00265 5734 DSE1003290 SIDDIQUI AMIR KALIM SIRAJUDDIN 80.00 93.53 70.33 2 266 S00266 201 266 S00266 5735 DSE1045693 MANE JAYDEEP KAILAS 80.00 84.61 74.46 79.33 78.60 71.00 66.61 84.00 3 4281 S04279 301 2074 S02074 5732 DSE1009979 POTNIS RAUNAK AJIT 80.00 65. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 99.00 54.67 91. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 84.00 92.67 92.67 72.00 78.60 75.60 48.00 80.33 3 4274 S04272 302 1808 S01806 5725 DSE1004516 ZADE SWAPNIL KHUSHALRAO 80.61 72.00 3 4282 S04280 301 2075 S02075 5733 DSE1006705 KAPGATE PARESH NANDLAL 80.00 84.67 74.00 3 4275 S04273 302 1809 S01807 5726 DSE1032425 MANE RAMESH GAJENDRAKUMAR 80.53 56.00 3 4269 S04267 302 1803 S01801 5720 DSE1006368 RANANAVARE AKSHAY SHIVAJI 80.00 4 1096 S01095 401 1095 S01094 5738 DSE1014641 NANGARE VIVEK JAYSING 80.92 93.33 3 4265 S04263 301 2066 S02066 5716 DSE1010050 PAWAR POONAM VISHWANATH 80.60 81.67 79.13 66.61 72.85 84.80 61.60 68.33 67.57 64.00 4 1097 S01096 401 1096 S01095 Legends Used : DTE.33 75.62 67.60 90.00 3 4262 S04260 301 2063 S02063 5713 DSE1028769 KUKDOLKAR MITHILA PRAKASH 80.62 64. MGGMN: Main Group General Merit Number.61 56.00 3 4264 S04262 301 2065 S02065 5715 DSE1047638 JOSHI PRAGATI SURESH 80.33 3 4267 S04265 301 2068 S02068 5718 DSE1008689 WAGHJALE ROHIT VASANT 80.33 87.00 4 1095 S01094 401 1094 S01093 5737 DSE1014629 KAKADE RAHUL BHAGWAN 80.62 67.00 3 4270 S04268 302 1804 S01802 5721 DSE1028972 SHIKALGAR SADDAMHUSEN MUNWAR 80.33 3 4268 S04266 301 2069 S02069 5719 DSE1014536 GANDHI PRIYA PRASHANT 80.31 96.00 96.69 86.00 72.61 64.60 48.67 49.92 92.59 71.00 61.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5711 DSE1045860 SHAIKH JISHAN ABDULRASHID 80.33 97.61 85.00 3 4266 S04264 301 2067 S02067 5717 DSE1008026 DONGARE SHANKAR ALIAS DEVDATT CHANDRAKANT 80.

93 88.57 70.92 93.00 97.67 87.00 4 1108 S01107 401 1107 S01106 5750 DSE1007839 KADAM MANISH ARUN 80.54 96.54 83.54 79.57 78.69 91.33 59. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 4 1110 S01109 401 1109 S01108 5753 DSE1009226 BHALGAT ANKIT VILAS 80.00 3 4288 S04286 305 65 S00065 5760 DSE1019516 THAKUR VARSHA TIRATHSINGH 80.00 56.00 79.00 3 4293 S04291 304 315 S00315 5765 DSE1014438 DHAVANE VAIBHAV PRAKASH 80.00 4 1106 S01105 401 1105 S01104 5748 DSE1034698 HARINKHEDE HEMANT TUNDILAL 80.57 67.67 70.00 81.33 94.00 3 4289 S04287 301 2077 S02077 5761 DSE1028058 NANDE GANESH RAMESH 80.00 58.00 3 4286 S04284 301 2076 S02076 5758 DSE1004373 WETAM AMOL BABAN 80.33 79.00 3 4296 S04294 301 2082 S02082 Legends Used : DTE.55 77.77 86.53 60.57 76.67 94.56 86.67 3 4290 S04288 301 2078 S02078 5762 DSE1046095 MHATRE AMIT HARIBHAU 80.55 78.00 3 4285 S04283 304 313 S00313 5757 DSE1043496 MARKAND PAVAN ARUN 80.57 75.00 3 4287 S04285 304 314 S00314 5759 DSE1034192 MOHAMMAD DANISH MAQSOOD 80.00 98. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 80.73 54.62 90.00 95.57 64.33 87.55 87.67 78.57 62.55 84.67 4 1107 S01106 401 1106 S01105 5749 DSE1021192 TOPARE ABHIJEET SUDARSHAN 80.00 4 1109 S01108 401 1108 S01107 5752 DSE1048308 SINGH BHAGWAT RADHESHYAM 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 200 of 1107 Provisional Merit List .00 83.55 80.67 4 1104 S01103 401 1103 S01102 5746 DSE1005398 PHARNE SUSHANT PRAKASH 80.56 61.33 90.33 4 1103 S01102 401 1102 S01101 5745 DSE1017561 DIGHE APPASAHEB SOPAN 80.56 86.33 95.67 68.00 4 1099 S01098 401 1098 S01097 5741 DSE1000832 LANJEWAR GAURAV SURESHRAO 80.85 87.00 4 1102 S01101 401 1101 S01100 5744 DSE1019151 SHELAR SAGAR NIWAS 80.57 80.67 73.77 70.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5739 DSE1002353 PARMAR NIRAV MAHENDRA 80.33 60.87 56.33 91. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 74.77 74.67 87.00 3 4294 S04292 302 1812 S01810 5766 DSE1047982 WAGHMARE VIDYA SUDAM 80.00 3 4291 S04289 301 2079 S02079 5763 DSE1044421 KUNDNANI SHILPA MANOHARLAL 80.33 89.15 91.69 94.00 4 1112 S01111 401 1111 S01110 5755 DSE1004301 MANE SONALI SAMBHAJI 80.57 61.53 72.00 87.67 83.00 73.08 65.55 82.33 72.57 65.67 89.56 81.27 56.55 84.38 88.00 4 1098 S01097 401 1097 S01096 5740 DSE1010418 JAGTAP VAIBHAV TRYAMBAK 80.31 95.56 83.57 75.57 61.33 86.33 55.00 3 4292 S04290 301 2080 S02080 5764 DSE1025028 KHODWE SONAM NARESH 80.00 4 1111 S01110 401 1110 S01109 5754 DSE1040363 WARAD ASHISH RAMAKANT 80.56 57.33 67.33 3 4295 S04293 301 2081 S02081 5767 DSE1006542 WAGHMARE RAHUL BANDUPANT 80.33 3 4283 S04281 302 1811 S01809 5751 DSE1012322 SHIROLE SANDIP DAULAT 80.00 4 1101 S01100 401 1100 S01099 5743 DSE1004209 LONDHE ROHIT KESHAV 80.00 4 1105 S01104 401 1104 S01103 5747 DSE1012377 KALE NILESH PANDIT 80.56 88.57 68.00 4 1100 S01099 401 1099 S01098 5742 DSE1003406 GIRULKAR CHETAN RATNAKARRAO 80.00 56.00 3 4284 S04282 304 312 S00312 5756 DSE1019116 NAKATE AMIT KRISHNA 80.17 49.55 79.57 53.20 49.

00 93.85 91.00 63.00 54.00 90.92 86.00 2 268 S00268 201 268 S00268 5784 DSE1021162 BAIS TRUPTI GANGASINGH 80.00 3 4314 S04312 301 2094 S02094 5793 DSE1017907 POTE ASHWINI ANKUSH 80.51 89.67 83.53 94.73 36.00 91.00 4 1115 S01114 401 1114 S01113 Legends Used : DTE.33 90.08 66.67 2 269 S00269 201 269 S00269 5785 DSE1018765 MS BHUPATI SNEHAL TAMANNA 80.46 86.54 72.00 69.33 2 267 S00267 201 267 S00267 5783 DSE1019759 ZAMBAD SIDDHARTH DEEPAK 80.67 95.00 68.00 94.33 3 4313 S04311 301 2093 S02093 5792 DSE1009545 PATIL NILESH RAJENDRA 80.85 98.69 80.53 72.00 87.53 83.67 85.67 81.00 3 4307 S04305 301 2088 S02088 5779 DSE1025339 YADAO ANURAG ANUPKUMAR 80.00 4 1114 S01113 401 1113 S01112 5782 DSE1016126 MAHADIK VIPUL MANIK 80.54 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.55 63.33 93.47 75.53 53.00 3 4304 S04302 302 1816 S01814 5776 DSE1021183 NILAWAR HARSHAL SHRIHAREE 80.00 40.67 96.00 3 4299 S04297 301 2085 S02085 5771 DSE1012706 JOSHI UDDHAV PRAKASH 80.00 3 4297 S04295 301 2083 S02083 5769 DSE1007187 NAIK GANESH RAGHUNATH 80.51 85.55 67.54 76.54 86.67 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 201 of 1107 Provisional Merit List .00 2 270 S00270 201 270 S00270 5787 DSE1022852 GAIKWAD RAJESH SHIVAJI 80.33 72.33 74.15 92.67 3 4302 S04300 302 1814 S01812 5774 DSE1025311 AKASH JAIN DINESH 80.00 3 4300 S04298 301 2086 S02086 5772 DSE1002186 BETALE SNEHAL RAJENDRA 80.77 85.00 3 4309 S04307 302 1818 S01816 5786 DSE1040313 KOLEKAR NIKHIL MADHUSUDAN 80.55 68.55 74.77 89.00 3 4303 S04301 302 1815 S01813 5775 DSE1043635 KHANOLKAR NITEESH PRADIP 80.00 86.00 95.33 65.20 70.54 76.38 92.33 3 4306 S04304 301 2087 S02087 5778 DSE1015060 THORAT POOJA SURYAKANT 80.33 3 4308 S04306 301 2089 S02089 5780 DSE1044466 PAWAR ARUNDHATI ARVIND 80.07 78.08 89.40 64.00 84.33 76.55 74.55 69.54 76.55 72.55 69.20 66.00 79.54 78.08 78.00 3 4316 S04314 301 2096 S02096 5795 DSE1004177 KAMBLE SUMIT ARUN 80.77 88.55 57.52 89.53 81.67 70.00 2 271 S00271 201 271 S00271 5788 DSE1045930 GARJE MUKUND TUKARAM 80.00 3 4311 S04309 301 2091 S02091 5790 DSE1002361 KORE VINAYAK GANPATRAO 80.08 84.00 3 4312 S04310 301 2092 S02092 5791 DSE1033219 KALAL HARSHAL SHASHIKANT 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4310 S04308 301 2090 S02090 5789 DSE1022450 MOHITE ASMITA ASHOK 80.00 70.55 76.55 67.67 4 1113 S01112 401 1112 S01111 5781 DSE1048027 PATIL SAGAR DHONDIBA 80.53 71.00 3 4315 S04313 301 2095 S02095 5794 DSE1008709 AASHWINI MACHCHHINDARANATH KHUTWAD 80.00 37.53 82.00 3 4301 S04299 302 1813 S01811 5773 DSE1034524 WARBHE ASHISH MANOHAR 80.00 3 4298 S04296 301 2084 S02084 5770 DSE1043782 VASAIKAR PRIYANKA PRAKASH 80.00 84.33 76.20 64.80 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5768 DSE1041294 CHAVAN AKSHADA VINOD 80.54 71.33 3 4305 S04303 302 1817 S01815 5777 DSE1043535 LADE SMRUTIGANDHA SUDESHKUMAR 80.77 86.55 62. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.

00 92.67 4 1120 S01119 401 1119 S01118 5801 DSE1006532 RAHUL YUVRAJ PANDE 80.33 68.48 86.00 3 4321 S04319 304 317 S00317 5815 DSE1033454 PAWAR RAHUL KAILAS 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5796 DSE1007321 DOHALE VISHWAS DILEEP 80.00 3 4322 S04320 304 318 S00318 5816 DSE1044492 SHAIKH MOHAMMED KASIM ABDUL KADIR 80.48 85.00 3 4323 S04321 304 319 S00319 5817 DSE1045790 SHINDE VIJAY PANDURANG 80.00 79.00 4 1116 S01115 401 1115 S01114 5797 DSE1039474 PATIL CHETAN UDHEBHAN 80.51 75.69 96.00 3 4326 S04324 302 1820 S01818 5821 DSE1038737 PATIL TUSHAR MAHADEO 80.46 96.50 87.51 79.49 80.00 77.50 73.67 97.00 91.51 69.67 58.00 4 1122 S01121 401 1121 S01120 5803 DSE1009843 GAIKWAD HARSHAL MANOHAR 80.00 84.00 4 1123 S01122 401 1122 S01121 5804 DSE1047330 GARDE MAYUR RAMBHAU 80.51 76.20 74.51 70.33 3 4325 S04323 304 320 S00320 5820 DSE1043627 NIKITA SANJAY THAKUR 80.54 88.67 90.60 62.51 62.33 3 4320 S04318 305 67 S00067 5814 DSE1036787 PARAB PRANAV PRABHAKAR 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1125 S01124 401 1124 S01123 5806 DSE1017756 DAHIFALE MACHINDRANATH NAVNATH 80.00 69.50 86.92 97.33 88.40 58.00 4 1121 S01120 401 1120 S01119 5802 DSE1017107 KAWALE SANDEEP SHANKARRAO 80.51 60.00 95.48 86.69 93.00 4 1129 S01128 401 1128 S01127 5811 DSE1024747 JADHAV NAMRATA SUBHASH 80.33 93.00 91.15 83.33 3 4317 S04315 302 1819 S01817 5808 DSE1002207 BHALEKAR BHOOSHAN VIJAY 80.67 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 61.67 96.77 92.00 85.00 3 4324 S04322 305 68 S00068 5818 DSE1020592 GHUGE DHANANJAY SAHEBRAO 80.50 78.50 79.00 4 1128 S01127 401 1127 S01126 5810 DSE1009855 PAWAR ROHIT MADHUKAR 80.49 77.00 3 4329 S04327 302 1823 S01821 Legends Used : DTE.67 82.51 84.38 60.67 83.00 4 1127 S01126 401 1126 S01125 5809 DSE1013227 VENUPURE SACHIN GANPAT 80.23 86.67 89.00 4 1126 S01125 401 1125 S01124 5807 DSE1013465 MUTAL VAIBHAV ADHIKRAO 80.50 82.62 87.77 98.93 49.50 76.00 4 1117 S01116 401 1116 S01115 5798 DSE1034576 KHATARKAR ASHISH BHARATA 80.00 4 1119 S01118 401 1118 S01117 5800 DSE1009432 DHALAWADE BHIMRAO RAMDAS 80.60 76.33 90.00 1 79 S00079 101 40 S00040 5819 DSE1031526 DESHPANDE JITESH ISHWARDAS 80.50 90.20 53.50 65.67 72.50 84.00 3 4328 S04326 302 1822 S01820 5824 DSE1021157 MADJE JYOTI DHANRAJ 80.00 96.67 4 1124 S01123 401 1123 S01122 5805 DSE1018544 SAKHARE VRUSHANT DAYANAND 80.00 3 4319 S04317 304 316 S00316 5813 DSE1046485 AMBULKAR SARLA MINAJI 80.00 94.51 66.15 90.33 95.93 92.46 74.00 76.67 64.33 95.50 78.33 85.50 82.51 59.00 4 1118 S01117 401 1117 S01116 5799 DSE1019582 DONGE AVINASH VASANT 80.00 77.00 4 1130 S01129 401 1129 S01128 5822 DSE1024526 TOPE AJINKYA BALAJI 80.00 3 4318 S04316 305 66 S00066 5812 DSE1038734 BODAKE POONAM POPAT 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.51 68.67 52.33 66. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 202 of 1107 Provisional Merit List .50 70.47 80.00 70.00 73.00 3 4327 S04325 302 1821 S01819 5823 DSE1004174 PHALLE ASHITOSH RAMCHANDRA 80.67 89.33 68.

33 72.69 51.67 84.00 92. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 4332 S04330 301 2099 S02099 5828 DSE1024806 PABLE PRASHANT POPATRAO 80.33 3 4349 S04347 302 1833 S01831 5845 DSE1012947 TOLE AWAIS GULAM 80.00 3 4337 S04335 302 1826 S01824 5833 DSE1028773 VEDPATHAK UTKARSHA NARAYANRAO 80.00 3 4336 S04334 302 1825 S01823 5832 DSE1024698 PACHUNDKAR ANITA BHAGWANT 80.48 84.67 76.60 67.48 83.48 69.00 88.48 80.73 60.48 76.33 81.48 77.54 86.33 78.48 80.00 3 4343 S04341 302 1830 S01828 5839 DSE1000870 KHAN AFSAR AKBAR KHAN 80.48 76.67 3 4344 S04342 302 1831 S01829 5840 DSE1031028 RATHI PAYAL SHANKARRAO 80.33 92.23 83.00 3 4345 S04343 302 1832 S01830 5841 DSE1017588 SHARMA AJINKYA MANOJKUMAR 80.00 89.67 81.00 3 4347 S04345 301 2105 S02105 5843 DSE1013155 BHANGE SACHIN LAXMAN 80.85 72.33 81.00 80.13 70.77 94.08 93.00 3 4350 S04348 302 1834 S01832 5846 DSE1004243 PATIL MAHESH DILIP 80.67 84.00 82.00 3 4334 S04332 302 1824 S01822 5830 DSE1035625 GHARAT YADNESH DATTATREY 80.00 3 4352 S04350 302 1835 S01833 5849 DSE1022958 CHANAGERI ASHLESH GURURAJ 80.33 3 4356 S04354 301 2109 S02109 5853 DSE1003093 SHRIWAS POOJA ASHOK 80.48 81.48 84.00 3 4338 S04336 301 2102 S02102 5834 DSE1023658 GEHANI GIRISH LAXMAN 80.23 92. MGGMN: Main Group General Merit Number.46 88.67 73.48 71.48 74.33 73.67 87.00 3 4333 S04331 301 2100 S02100 5829 DSE1008754 SAYYED IMTIYAZ YASIN 80.00 3 4353 S04351 301 2108 S02108 5850 DSE1003038 KALANTRI SURAJ VIJAYKUMAR 80.48 83.67 85.15 92.48 78.48 78.08 84.48 74.00 2 273 S00273 201 273 S00273 Legends Used : DTE.48 74.48 83.33 87.46 80.00 3 4339 S04337 302 1827 S01825 5835 DSE1002294 THAKARE HARSHAL SURAJ 80.67 2 272 S00272 201 272 S00272 5847 DSE1028837 PATIL ANKITA DILIP 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5825 DSE1000056 RATHOD KOYANA SHYAM 80.00 3 4340 S04338 301 2103 S02103 5836 DSE1035632 JOSHI DHRUV PRAVIN 80.67 89.48 71.48 80.00 3 4341 S04339 302 1828 S01826 5837 DSE1040277 WAGHAMARE ONKAR DIPAK 80.85 86.00 3 4351 S04349 301 2107 S02107 5848 DSE1019960 YEOLE PUNAM DEVIDAS 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.77 93.53 73.33 82.00 3 4330 S04328 301 2097 S02097 5826 DSE1046909 RAJPUT YASHPAL RAVINDRASING 80.48 74.08 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 203 of 1107 Provisional Merit List .48 79.15 95.00 3 4335 S04333 301 2101 S02101 5831 DSE1003953 BOTHE POOJA ANIL 80.33 94.00 90.48 72.00 3 4355 S04353 302 1837 S01835 5852 DSE1038528 SARGAR NIRMALA SUBHASH 80.62 93.00 95.38 92.67 80.48 73.48 71.53 64.48 79.62 88.00 3 4331 S04329 301 2098 S02098 5827 DSE1032323 BANPURE MANJUSHA NAGANATH 80.92 69.48 77.48 69.33 80.00 95.73 64.67 87.85 82.48 75.00 3 4354 S04352 302 1836 S01834 5851 DSE1015506 BHATT KANDARP RAXIT 80.69 88.00 80.46 89.00 85.00 3 4348 S04346 301 2106 S02106 5844 DSE1006480 MALEGAONKAR WAGHMARE ABHAY 80.00 3 4346 S04344 301 2104 S02104 5842 DSE1045582 THALI VISHAKHA KAMALAKAR 80.00 3 4342 S04340 302 1829 S01827 5838 DSE1041337 JAJOO GAURAV ASHOK 80.

00 4 1132 S01131 401 1131 S01130 5880 DSE1019261 SURYAWANSHI KAVIRAJ RAMKRISHNA 80.46 72.33 3 4361 S04359 302 1842 S01840 5859 DSE1041221 DHULE RUPESH SURESHRAO 80.00 92.00 3 4368 S04366 301 2113 S02113 5867 DSE1043124 CHINCHE SUYOG VITTHALRAO 80.73 52.00 3 4366 S04364 301 2111 S02111 5865 DSE1006990 BAPAT NEHA MILIND 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5854 DSE1031980 BOBHATE SHWETA DAMODHAR 80.48 60. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4372 S04370 301 2117 S02117 5871 DSE1041080 GULHANE VAISHALI KISANRAO 80.53 47.47 84.00 64.00 79.48 63.48 66.00 2 274 S00274 201 274 S00274 5863 DSE1023923 SWAPNIL JAGANNATH KHARAT 80.67 96.00 64.33 72.00 3 4378 S04376 304 321 S00321 5879 DSE1000206 KHADKE SACHIN PRAVIN 80.62 94. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 78.00 94.00 4 1134 S01133 401 1133 S01132 5882 DSE1013223 SHAH SANKET HARISH 80.00 78.31 60.54 88.92 95.15 77.33 69.47 62.67 85.48 66.48 47.00 3 4358 S04356 302 1839 S01837 5856 DSE1046021 KAPIL UTKARSH DILIP 80.33 86.47 75.47 88.45 75.77 97.00 69.67 89.00 3 4375 S04373 301 2120 S02120 5874 DSE1043008 ILIYAS AHMAD SHAIKHISMAIL 80.44 85.00 95.00 3 4367 S04365 301 2112 S02112 5866 DSE1034191 GAIKWAD JAYSHREE KISHAN 80.33 63.00 3 4370 S04368 301 2115 S02115 5869 DSE1010327 ODHEKAR POOJA KISHOR 80.33 49.15 91.47 68.44 85.47 59.44 86.67 64.00 62.33 3 4365 S04363 302 1845 S01843 5864 DSE1032052 KOPARDE ONKAR SHAM 80.33 3 4362 S04360 302 1843 S01841 5860 DSE1023438 MOTGHARE BHUPENDRA RAMDAS 80.85 74.60 34.33 3 4360 S04358 302 1841 S01839 5858 DSE1005311 MORE RAHUL DADASAHEB 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 90.62 95.44 85.00 4 1135 S01134 401 1134 S01133 Legends Used : DTE.47 78.48 60.87 65.00 3 4373 S04371 301 2118 S02118 5872 DSE1006971 LOHAKARE DEEPIKA ANIL 80.33 91.67 96.00 3 4376 S04374 301 2121 S02121 5875 DSE1019505 RANE DIPAK EKNATH 80.00 82.00 4 1131 S01130 401 1130 S01129 5878 DSE1002675 MOHITE SAYALI NARAYAN 80.47 65.67 53.00 3 4371 S04369 301 2116 S02116 5870 DSE1021187 YELMEWAD PRAMOD HANMANTRAO 80.38 95.23 86.77 86.33 3 4364 S04362 301 2110 S02110 5862 DSE1047305 KADAM SHRIKANT NAMDEV 80.00 3 4369 S04367 301 2114 S02114 5868 DSE1043311 MUNDHE ROSHANI SHIVAJI 80.77 92.67 52.33 65.47 86.67 3 4357 S04355 302 1838 S01836 5855 DSE1003641 PATIL SHITAL HANUMANT 80.00 3 4377 S04375 301 2122 S02122 5876 DSE1002323 GHADAGE MAHESH BHARAT 80.47 72.47 77.48 65.38 97.67 65.07 60.00 3 4363 S04361 302 1844 S01842 5861 DSE1045773 ZUBAIDA BANO MAZHAR HUSAIN 80.44 86.00 4 1133 S01132 401 1132 S01131 5881 DSE1008059 CHANDORKAR VINAYAK SHIVANAND 80.77 89.00 7 5 S00002 701 5 S00002 5877 DSE1007909 UMARANI MOHAMMED NAFIS ANWAR 80.47 84.87 64.47 78.33 92.00 3 4359 S04357 302 1840 S01838 5857 DSE1047137 PABALE NAMRATA RAJU 80.33 96.44 84.48 67.33 80.33 92.00 92.47 83.33 57.48 57.33 92.48 57. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 204 of 1107 Provisional Merit List .00 3 4374 S04372 301 2119 S02119 5873 DSE1012300 DIWANI CHIRAGKUMAR HIRALAL 80.

92 96.00 3 4381 S04379 304 323 S00323 5889 DSE1032048 ATTAR RAHEMAN GAFOOR 80.42 82.33 42.00 84.60 68.67 84.77 74.42 80.42 82. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 73.44 43.38 91.62 89.44 75.67 80.44 77.67 4 1145 S01144 401 1144 S01143 5901 DSE1002545 PATIL DIPALI LAVKUMAR 80.44 82.00 2 278 S00278 201 278 S00278 5906 DSE1001240 PINGALE AMRUTA SUBHASH 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 92.42 82.44 60.44 83.46 87.00 87.00 83.67 88.00 92.42 83.00 90.42 82.00 3 4392 S04390 302 1851 S01849 5911 DSE1016820 BOBHATE NAMRATA SURYAKANT 80.33 4 1143 S01142 401 1142 S01141 5898 DSE1031710 URADE JITENDRA MANIKCHAND 80.67 88.44 65.54 91.67 52.00 4 1138 S01137 401 1137 S01136 5887 DSE1014576 ALCHETTI ARCHANA RAJENDRA 80.33 85.44 82.31 86.40 57.00 84.00 74.00 3 4393 S04391 302 1852 S01850 Legends Used : DTE.42 78.00 2 277 S00277 201 277 S00277 5905 DSE1032362 PATTANSHETTI DIPIKA VIRKUMAR 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5883 DSE1024931 NARAWADE ASHUTOSH SHIVAJIRAO 80.00 84.67 4 1142 S01141 401 1141 S01140 5897 DSE1024520 KHANDVE UNMESH SOPAN 80.00 3 4388 S04386 302 1847 S01845 5907 DSE1029706 LAD POOJA PRAKASH 80.44 82.00 3 4380 S04378 305 69 S00069 5888 DSE1000064 WANI BHAGYASHRI ANIL 80.00 84.00 4 1137 S01136 401 1136 S01135 5885 DSE1019333 DESHMUKH RANJEET MOHAN 80.33 95.00 3 4382 S04380 304 324 S00324 5890 DSE1004286 KAMBLE ROHIT MANOHAR 80.67 87.33 92.44 78.33 82.33 4 1136 S01135 401 1135 S01134 5884 DSE1010258 SONAR MADHURI VITTHAL 80.00 3 4383 S04381 304 325 S00325 5891 DSE1036519 PADALAKAR YOGESH ARUN 80.33 87.31 92.77 92.00 79.44 82.42 82.33 85.33 4 1144 S01143 401 1143 S01142 5900 DSE1004303 SANADI M ARFAT NAZEERAHAMAD 80.33 91.80 71.44 82.44 71.44 65.00 2 276 S00276 201 276 S00276 5902 DSE1015694 WAGHE SANDESH DILIP 80.69 82.27 44.00 3 4389 S04387 302 1848 S01846 5908 DSE1016243 KARANDE AMIT APPASAHEB 80.07 48.42 76.67 78.67 82.00 3 4379 S04377 304 322 S00322 5886 DSE1039503 SHETE SWAPNALI MAHADEV 80.44 62.73 89.92 95. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 70. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 205 of 1107 Provisional Merit List .62 86.67 72.00 2 275 S00275 201 275 S00275 5892 DSE1047626 KHOKALE KIRAN BHASKAR 80.00 3 4390 S04388 302 1849 S01847 5909 DSE1007960 CHAUHAN RAJESH NITIN 80.00 95.44 70.33 69.00 3 4384 S04382 301 2123 S02123 5894 DSE1032372 SOLANKAR PRAMILA TUKARAM 80.00 3 4386 S04384 305 70 S00070 5903 DSE1019643 RAMEKAR SWAPNIL PANDURANG 80.42 76.00 4 1140 S01139 401 1139 S01138 5895 DSE1047415 KANDEKAR SANDIP BHAUSAHEB 80.00 4 1139 S01138 401 1138 S01137 5893 DSE1013310 MEHTA JINISHA DHIREN 80.00 62.00 95.33 80.77 81.44 78.42 78.00 4 1141 S01140 401 1140 S01139 5896 DSE1033456 BADGUJAR ROHIT ASHOK 80.80 72.00 3 4391 S04389 302 1850 S01848 5910 DSE1009585 NAGPURE SHEETAL NANDKUMAR 80.00 3 4387 S04385 302 1846 S01844 5904 DSE1040077 MHAMANE YOGITA CHANDRAKANT 80.38 80.00 92.44 83.00 3 4385 S04383 304 326 S00326 5899 DSE1026546 PHULSANGE AMIT GOVERDHAN 80.87 60.

67 90.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5912 DSE1016636 MORE ASHWINI ASHOK 80.00 3 4411 S04409 301 2134 S02134 5932 DSE1035531 SAGGU MANINDERSINGH KULWANTSINGH 80.67 73.41 74.00 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 78.33 3 4414 S04412 301 2137 S02137 5935 DSE1006875 HATWAR SWAPNIL KASHINATH 80.00 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 96.41 80.33 96.41 71.23 98.20 59.41 86.00 3 4416 S04414 301 2139 S02139 5937 DSE1046709 VAZE SWAPNIL MUKUND 80.00 80.40 89.41 53.00 3 4394 S04392 302 1853 S01851 5913 DSE1039252 DEO SUYASH SUNEEL 80.07 70.67 88.42 71.67 91.33 77.77 92.42 75.00 3 4395 S04393 302 1854 S01852 5914 DSE1001469 JAVALKAR RUTUJA VIVEK 80.00 3 4419 S04417 301 2142 S02142 5940 DSE1043312 RAJURKAR VISHAKHA MANOJ 80.41 84.00 92.41 84.15 78.00 90.42 74.40 83.00 3 4408 S04406 301 2131 S02131 5929 DSE1041448 VAIDYA RAJESHRI UMESH 80.00 3 4407 S04405 301 2130 S02130 5928 DSE1035855 TARE RAHUL PRADEEP 80.00 3 4418 S04416 301 2141 S02141 5939 DSE1023351 WAGHULKAR HARSHAL SHRIRAM 80.00 3 4405 S04403 301 2128 S02128 5926 DSE1043998 KALEKAR ABHISHEK ANANT 80.38 86.67 62.67 86.42 72.00 3 4417 S04415 301 2140 S02140 5938 DSE1005201 PATEL DHARABEN PRAVINBHAI 80.41 80.00 3 4396 S04394 302 1855 S01853 5915 DSE1039447 LADWANI MICKY LALCHAND 80.33 88.31 50.15 95.00 34.00 3 4398 S04396 302 1857 S01855 5919 DSE1028780 KHAN ZUBIA MOHAMMADHANIF 80.67 58.92 90.00 3 4402 S04400 301 2125 S02125 5923 DSE1024763 MELJIN JOSEPH 80.33 93.33 85.00 3 4410 S04408 301 2133 S02133 5931 DSE1014468 KALANGE POOJA POPATRAO 80.67 75.67 91.00 3 4415 S04413 301 2138 S02138 5936 DSE1006606 MALKHEDE YAMINI DEODASRAO 80.60 61.15 88.00 75.00 3 4397 S04395 302 1856 S01854 5916 DSE1030337 KOKANE MILIND BADRINATH 80.67 52.00 3 4420 S04418 301 2143 S02143 Legends Used : DTE.67 94.42 56.20 42.00 3 4404 S04402 301 2127 S02127 5925 DSE1034181 PARAB YUGANDHARA VIDYADHAR 80.00 3 4409 S04407 301 2132 S02132 5930 DSE1047337 WAKCHAURE SUJATA SHIVAJI 80.41 72.40 82.42 67.33 2 279 S00279 201 279 S00279 5917 DSE1036586 SAVANT VIKAS MAHADEV 80.87 62.41 71.42 76.41 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 206 of 1107 Provisional Merit List .42 60.00 95.33 3 4399 S04397 302 1858 S01856 5920 DSE1023242 CHOUDHARY KASHYAPI PRADEEP 80.33 69.41 79.41 81.41 81.33 74.69 96.41 58. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 65.33 2 280 S00280 201 280 S00280 5918 DSE1018863 MANGRULKAR SAYALI SHRIKRISHNA 80.33 77.08 90.40 83.23 85.00 3 4400 S04398 302 1859 S01857 5921 DSE1016527 MULLA SANA MUKTARAHAMED 80.15 84.38 73.67 3 4406 S04404 301 2129 S02129 5927 DSE1013260 MORE AVINASH MARUTI 80.92 90.54 88.00 84.42 76.00 3 4413 S04411 301 2136 S02136 5934 DSE1014056 DESHMUKH ANIKET BHASKARRAO 80.67 68.62 84.33 83.41 83.15 91.00 3 4403 S04401 301 2126 S02126 5924 DSE1043965 SHAH ANKIT MAHENDRABHAI 80.31 90.00 3 4401 S04399 301 2124 S02124 5922 DSE1031102 AJMIRE SAGAR ARVINDRAO 80.67 90.67 48.00 3 4412 S04410 301 2135 S02135 5933 DSE1044886 LUNKAD BHAGYASHRI MANGILAL 80.

38 84.00 74.67 4 1153 S01152 401 1152 S01151 Legends Used : DTE.67 86.00 3 4440 S04438 301 2153 S02153 5967 DSE1029536 PATIL VIVEK RAJARAM 80.67 4 1147 S01146 401 1146 S01145 5951 DSE1046379 LADKAT PRASHANT VISHNU 80.27 68.67 3 4438 S04436 304 330 S00330 5965 DSE1016824 PATEL YASMITIBEN ASHWINBHAI 80.00 3 4441 S04439 304 331 S00331 5969 DSE1026502 JAGTAP NAVANATH KUNDLIK 80.33 92.40 79.39 80.87 56.67 90.67 90.31 88.15 96.38 78.15 96.00 3 4437 S04435 304 329 S00329 5963 DSE1040149 CHAKOLE MD SADIQUE MD RAFIQUE 80.33 95.00 3 4433 S04431 302 1863 S01861 5957 DSE1022501 PATIL AKASH SURESHRAO 80.38 84.38 81.00 3 4422 S04420 304 327 S00327 5943 DSE1032993 SHETH FORAM VINODCHANDRA 80.92 99.40 65.33 88.00 3 4427 S04425 301 2149 S02149 5948 DSE1023659 TAMBE BHAGYASHREE GAJANAN 80.38 84.47 94.15 93.40 84.00 92.00 3 4430 S04428 302 1860 S01858 5954 DSE1015526 PAWAR HARSHALI VISHWASRAO 80.00 3 4426 S04424 301 2148 S02148 5947 DSE1008746 KARAN NAROTAM JOBANPUTRA 80.38 84.33 59.67 93.67 78.00 3 4436 S04434 305 71 S00071 5962 DSE1004153 CHINGALE PRANOTI PRASANNA 80.00 97.00 4 1152 S01151 401 1151 S01150 5968 DSE1003106 MAHAJAN ANUJ RAMNIK 80.39 85.33 3 4425 S04423 301 2147 S02147 5946 DSE1005800 METKARI SAKET SHARAD 80.00 3 4434 S04432 302 1864 S01862 5958 DSE1029773 KHARADE VINAYAK SHRIPATI 80.38 82.33 87.00 3 4431 S04429 302 1861 S01859 5955 DSE1036691 MALI ABHISHEK RAMESH 80.00 88.67 88.67 4 1150 S01149 401 1149 S01148 5961 DSE1013450 RAUT AISHWARYA EKNATH 80.33 97.31 90.40 70.00 3 4421 S04419 301 2144 S02144 5942 DSE1041049 PANCHAWATE SWATI GAJANAN 80.85 91.33 78.38 86.40 77. MGGMN: Main Group General Merit Number.73 74.00 93.00 3 4429 S04427 301 2151 S02151 5953 DSE1032641 BABAR NIKHIL BAPUJI 80.62 94.67 69.38 88.00 4 1146 S01145 401 1145 S01144 5950 DSE1046280 TAMHANKAR SWAPNIL VASANT 80.00 92.00 4 1151 S01150 401 1150 S01149 5964 DSE1022351 MAGDUM ABHIRAM SATYAPPA 80.00 81.46 86.33 88.00 3 4424 S04422 301 2146 S02146 5945 DSE1005795 VANDANA VINAYAK MANE 80.62 91.54 91.38 88.00 3 4423 S04421 301 2145 S02145 5944 DSE1001586 KESKAR CHAITANYA UMESH 80.38 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 82.15 78.54 96.00 3 4435 S04433 304 328 S00328 5960 DSE1033214 MARATHE CHETAN SURESH 80.39 88.39 87.67 90.20 89.60 86.69 91.31 98.00 4 1149 S01148 401 1148 S01147 5959 DSE1007382 PATIL MADHURI GULAB 80.38 81.31 96.20 81.00 3 4428 S04426 301 2150 S02150 5949 DSE1046272 KOLWANKAR BHAVESH SHARAD 80.67 91. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 207 of 1107 Provisional Merit List .33 3 4432 S04430 302 1862 S01860 5956 DSE1018766 CHOUDHARI SUPRIYA SUBHASH 80.40 65.54 96.38 87.00 4 1148 S01147 401 1147 S01146 5952 DSE1009137 JAYPATRE SAGAR BALASO 80.47 90.00 85.38 83.38 80.38 77.00 90.00 90.38 87.00 91.38 84.67 97. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5941 DSE1010037 PATIL SHARAYU MANGAL 80.08 86.00 86.39 83.33 91.00 3 4439 S04437 301 2152 S02152 5966 DSE1013215 CHURI JAYSHIL NARENDRA 80.

00 95.80 64.00 3 4447 S04445 302 1867 S01865 5983 DSE1008066 GONDHALEKAR GAURI VIVEK 80.38 70.33 94.36 79.67 90.00 3 4455 S04453 302 1875 S01873 5992 DSE1012951 TRIVEDI ANISH SHARAD 80.13 95.23 83.00 4 1157 S01156 401 1156 S01155 5977 DSE1016806 SALVI HARSHADA AVINASH 80.00 67.33 83.53 78.36 80.08 94.36 92.38 76.23 95.67 3 4453 S04451 302 1873 S01871 5990 DSE1045781 BOTE DHANASHREE JAGADISH 80.00 3 4449 S04447 302 1869 S01867 5985 DSE1034656 BANGALKAR MINAL MOHANRAO 80.33 89.46 84.67 3 4443 S04441 304 333 S00333 5976 DSE1016068 SANGOLAGI SANTOSH GURUSHANT 80.36 83.00 72. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 208 of 1107 Provisional Merit List .67 73.38 58.38 86.33 84.36 86.36 77.33 79.00 71.33 78.15 97.00 4 1156 S01155 401 1155 S01154 5974 DSE1047256 GAIKWAD MUKUND SURESH 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5970 DSE1043775 KAZI DANISH SHABBIR 80.00 2 281 S00281 201 281 S00281 5988 DSE1034224 TARALKAR NIKHIL DILIP 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 92.00 63.69 90.67 82.33 82.85 88.67 75.36 77.92 79.33 1 80 S00080 101 41 S00041 5975 DSE1044851 SAUNDRE SANDIP KAILAS 80.15 73.36 79.38 72.67 87.33 1 81 S00081 101 42 S00042 5978 DSE1036555 REVADEKAR AMIT HARI 80.69 95.00 65.67 75.36 78.67 3 4457 S04455 302 1877 S01875 5994 DSE1032445 SHAIKH SARAFARAJ HARUN 80.33 82.33 89.92 89.33 93.53 66.33 49.00 74.33 94.93 71.00 3 4451 S04449 302 1871 S01869 5987 DSE1019429 PALKAR ASMA ALLUDDIN 80.00 3 4450 S04448 302 1870 S01868 5986 DSE1017745 KHATAL SUNITA SOPAN 80.38 66.00 3 4461 S04459 302 1881 S01879 Legends Used : DTE.00 66.00 3 4456 S04454 302 1876 S01874 5993 DSE1016719 KAMBARE HITESH RAMESH 80.00 3 4445 S04443 301 2154 S02154 5981 DSE1041553 JENISH BHARAT DOSHI 80.00 4 1155 S01154 401 1154 S01153 5973 DSE1024709 MORE KISHOR DASHRATH 80.20 80.38 75.36 86.00 3 4459 S04457 302 1879 S01877 5997 DSE1023002 MAHANTARE NINAD YASHWANTRAO 80.00 82.33 95.00 3 4460 S04458 302 1880 S01878 5998 DSE1002589 PUNDIKAR ABHISHEK ANIL 80.77 98.46 91.38 61.36 67.80 50.00 2 282 S00282 201 282 S00282 5995 DSE1002358 AWALEKAR SANJYOT SIDDESHWAR 80.33 86.36 74.00 4 1154 S01153 401 1153 S01152 5971 DSE1019765 CHITARE DURGADAS ASHOK 80.36 70.00 3 4442 S04440 304 332 S00332 5972 DSE1025257 DEVHADE NIKHIL VITTHALRAO 80.36 69.38 72.80 42.33 4 1158 S01157 401 1157 S01156 5979 DSE1044004 SAURABH SADANAND YADAV 80.00 3 4446 S04444 302 1866 S01864 5982 DSE1040290 GUNAPURE RAVINDRA BHIMASHANKAR 80.36 74.38 56.67 79.00 3 4458 S04456 302 1878 S01876 5996 DSE1032603 BHANUSHALI KAUSHIK JAGDISH 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 86.38 68.92 88.36 75.00 3 4444 S04442 302 1865 S01863 5980 DSE1015504 SAWANT SANKALP VASANT 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 78.00 3 4454 S04452 302 1874 S01872 5991 DSE1000951 GHARAT RAKESH MORESHWAR 80.36 74.00 3 4452 S04450 302 1872 S01870 5989 DSE1034133 LOKARE VIJAY RAMCHANDRA 80.00 73.36 78.36 80.37 74.00 3 4448 S04446 302 1868 S01866 5984 DSE1024512 BAGDE APOORVA RAVINDRA 80.

15 92.00 2 283 S00283 201 283 S00283 6001 DSE1029833 JAGADALE APURWA BALKRISHNA 80.53 73.33 72.00 87.36 60.33 89.00 3 4478 S04476 301 2166 S02166 6017 DSE1000170 KULKARNI SARANG DILIP 80.67 84.67 3 4465 S04463 302 1885 S01883 6004 DSE1026640 KALUKHE KIRAN SHRIKANT 80.67 91.67 71.36 53.67 69.00 3 4481 S04479 301 2169 S02169 6020 DSE1012531 VEER ADITYA RAGHUNATH 80.00 67.00 91.00 3 4472 S04470 301 2160 S02160 6011 DSE1047195 BANKAR MAYURI DILEEP 80.31 88.20 57.36 63.69 74.34 70.46 74.34 82.36 61.33 88.00 3 4467 S04465 301 2155 S02155 6006 DSE1005237 GHARE SWATI SAHEBRAO 80.00 97.33 78.33 78.33 3 4473 S04471 301 2161 S02161 6012 DSE1032944 DHAGE ARCHANA SHRIRANG 80.00 3 4470 S04468 301 2158 S02158 6009 DSE1029705 UNALE ROHINI RAMESH 80.34 76.00 3 4487 S04485 301 2174 S02174 6026 DSE1008729 TECKCHANDANI RINKI LAXMANDAS 80.07 65.00 3 4488 S04486 301 2175 S02175 6027 DSE1007017 MAHAJAN AMOL GOKULDAS 80.34 70.00 3 4474 S04472 301 2162 S02162 6013 DSE1034152 SHAIKH YASMIN AKBAR ALI 80.34 74.33 80.54 88.34 76.33 88.33 74.00 3 4483 S04481 301 2171 S02171 6022 DSE1025113 LANDE NILU ANKUSH 80.33 83.93 65.34 82.67 78.00 3 4477 S04475 301 2165 S02165 6016 DSE1001536 GAIKWAD TRUPTI ANIL 80.33 86.00 3 4480 S04478 301 2168 S02168 6019 DSE1047586 NAGARE GANESH RAVINDRA 80.00 3 4468 S04466 301 2156 S02156 6007 DSE1000214 SONAR PRASHANT ASHOK 80.00 3 4462 S04460 302 1882 S01880 6000 DSE1022680 RANE DHANANJAY SHRIRAM 80.00 96.80 80.00 56.38 92.00 3 4484 S04482 301 2172 S02172 6023 DSE1015578 GAOKAR SAYALI SUNIL 80.34 86.33 80.00 3 4466 S04464 302 1886 S01884 6005 DSE1000208 KULKARNI NIKHIL BHARAT 80.00 3 4479 S04477 301 2167 S02167 6018 DSE1038505 SHELAR SAURABH SUBHASH 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 209 of 1107 Provisional Merit List .34 78.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 5999 DSE1043564 MEWADA DARSHAN NARESKUMAR 80.33 3 4482 S04480 301 2170 S02170 6021 DSE1043643 SHRIKANT SHASHIKANT SAWANT 80.00 53.93 68.67 91.60 56.08 66.00 88.33 88.34 69.36 63.00 88.34 71.33 95. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 94.34 73.33 3 4463 S04461 302 1883 S01881 6002 DSE1032325 MERKAR SHILPA SHANKAR 80.00 3 4486 S04484 301 2173 S02173 6025 DSE1043505 SHAH VAIBHAV BAKUL 80.33 77.34 72.87 72.34 84.00 3 4475 S04473 301 2163 S02163 6014 DSE1008717 DESHMUKH PREETI SURYAKANT 80.15 91.33 72.33 86.00 74. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4476 S04474 301 2164 S02164 6015 DSE1008398 RAORANE ALANKAR OMPRAKASH 80.67 86.00 3 4471 S04469 301 2159 S02159 6010 DSE1026597 DHAWAN ABHISHEK GANPATRAO 80.15 96.13 55.36 60.00 3 4469 S04467 301 2157 S02157 6008 DSE1010348 BANKAR MONIKA RAMESH 80.00 3 4464 S04462 302 1884 S01882 6003 DSE1009950 GOSAVI PRASAD ANUPGIRI 80.67 3 4489 S04487 301 2176 S02176 Legends Used : DTE.67 91.33 81.34 84.80 51.33 75.08 86.33 88.67 54.67 91. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 4485 S04483 305 72 S00072 6024 DSE1015106 UMAK REVATI PRABHAKAR 80.92 95.33 82.34 64.77 71.31 94.07 54.

00 77.33 78.32 59.00 3 4494 S04492 301 2180 S02180 6049 DSE1040238 GAVANDE MINAKSHI DATTATRAYA 80.31 84.62 94.07 67.00 4 1166 S01165 401 1165 S01164 6039 DSE1040168 BHOSALE VISHAL KALIDAS 80.00 4 1168 S01167 401 1167 S01166 6041 DSE1034647 80.31 74.33 50.85 88.67 4 1173 S01172 401 1172 S01171 6046 DSE1005980 NANAWARE ABHIJIT ANKUSH 80.32 76.07 80.33 74.33 3 4495 S04493 304 335 S00335 6050 DSE1019295 KULDEEP BAPURAO PAWAR 80.15 86.00 4 1171 S01170 401 1170 S01169 6044 DSE1009455 BHORE BALASAHEB EKNATH 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6028 DSE1013016 JADHAV SHARVARI CHANDRASHEKHAR 80.00 4 1175 S01174 401 1174 S01173 6056 DSE1008928 KAHLON JASJEET JAGJITSINGH 80.33 89.00 4 1162 S01161 401 1161 S01160 6035 DSE1020554 RAJPUT PRAFULL YUVRAJSING 80.32 75.00 3 4493 S04491 304 334 S00334 6048 DSE1024918 MALI 80.32 65.00 87.32 83.33 4 1170 S01169 401 1169 S01168 6043 DSE1018836 SALUNKE MILIND VINAYAK 80.69 88.23 84.60 64.31 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 210 of 1107 Provisional Merit List .67 84.92 94.69 70.00 3 4501 S04499 305 73 S00073 Legends Used : DTE.00 4 1167 S01166 401 1166 S01165 6040 DSE1026524 TAWARE GANESH BAPURAO 80.33 85.07 76.62 97. Mumbai BUCHUNDE PRAMOD SURESH POOJA SAVANTA THAKARE VISHAKHA SHANKAR SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1161 S01160 401 1160 S01159 6034 DSE1015571 KHAN MOHD ARSHAD MOHD SHAFEE AALAM 80.32 79.00 91.00 84. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 67.08 88.33 4 1165 S01164 401 1164 S01163 6038 DSE1038224 MOKASHI SANDIP ATMARAM 80.67 4 1172 S01171 401 1171 S01170 6045 DSE1021185 JAMBUTKAR NANDKISHOR SHIVRAM 80.23 84.00 64.31 79.00 4 1160 S01159 401 1159 S01158 6033 DSE1006235 BHATLONDHE ACHYUT MUKTARAM 80.00 3 4490 S04488 301 2177 S02177 6029 DSE1001611 LONDHE NITIN NAVNATH 80.31 78.32 79.13 89.00 4 1163 S01162 401 1162 S01161 6036 DSE1030301 TAMBE ABHAY BHAUSAHEB 80.33 73.67 87.67 85.32 73.32 74.00 76.33 86.33 90.00 80.31 76.00 4 1164 S01163 401 1163 S01162 6037 DSE1005868 BANKAR MAYUR NANDARAM 80.60 70.00 3 4497 S04495 301 2181 S02181 6052 DSE1046339 PRAJNA RAJU SHETTY 80.67 91.00 88.00 72.38 74.00 92.00 82.67 83.38 95.32 73.62 92.00 85.32 79.53 72.07 81.32 88. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 90.00 3 4500 S04498 304 338 S00338 6055 DSE1029821 DESAI PRAVIN KRISHNAT 80.33 86.87 83.00 92.67 83.00 87.92 78.32 85.00 94.00 3 4491 S04489 301 2178 S02178 6030 DSE1002304 SHAH SANKET RAJAN 80.33 68.31 86.32 78.31 79.32 83.00 3 4492 S04490 301 2179 S02179 6031 DSE1004211 PATKI SHANTANU SANDESH 80.15 90.00 3 4499 S04497 304 337 S00337 6054 DSE1012194 NETAWATE MANISH MOHAN 80.31 82.67 75.33 4 1174 S01173 401 1173 S01172 6047 DSE1009256 BHAPKAR RUSHIKESH APPASAHEB 80.00 4 1159 S01158 401 1158 S01157 6032 DSE1004138 LOHAR HRITIKESH JAGANNATH 80.33 71.31 79.23 96.31 75.67 3 4496 S04494 304 336 S00336 6051 DSE1012454 80.33 4 1169 S01168 401 1168 S01167 6042 DSE1040169 HIPALE RAJKUMAR HANMANT 80.00 3 4498 S04496 302 1887 S01885 6053 DSE1046615 SAYED ASMA ABDUL MAJID 80.32 69.

00 3 4511 S04509 302 1894 S01892 6068 DSE1035642 KARDAME MOHAMMAD ABDULSALAM 80.33 77.47 72.38 86.00 3 4522 S04520 302 1905 S01903 6080 DSE1041164 PAWAR ABHISHEK SANJAYSINGH 80.62 84.30 82.30 77.00 3 4507 S04505 302 1890 S01888 6064 DSE1035764 NAIK NINAD VILAS 80.00 3 4518 S04516 302 1901 S01899 6075 DSE1046017 KULKARNI SIDDHESH SHRINIVAS 80.00 3 4508 S04506 302 1891 S01889 6065 DSE1045684 GAIKWAD SNEHAL SUNIL 80.31 55.30 72.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6057 DSE1043179 PUROHIT PRAKASH MAHENDRA 80.67 3 4521 S04519 302 1904 S01902 6079 DSE1005531 PADVAL RAJASHRI ASHOK 80.00 3 4504 S04502 304 340 S00340 6060 DSE1044417 WAGHMARE SHUBHANGI TULSHIRAM 80.29 78.08 66.00 3 4513 S04511 302 1896 S01894 6070 DSE1013167 KALRA RAJ RAJESH 80.67 64.00 3 4506 S04504 302 1889 S01887 6062 DSE1043811 ATKARE SURESH DEVIDAS 80.00 59.00 82.33 86.00 3 4519 S04517 302 1902 S01900 6076 DSE1009117 VISHNOI JAYKUMAR SOHANLAL 80.67 94.00 81.38 73.67 1 82 S00082 101 43 S00043 6082 DSE1047106 MEHETRE DINESH SHANTARAM 80.27 41.30 66.47 46.00 2 285 S00285 201 285 S00285 6083 DSE1006632 SHAHARE RAHUL SURESH 80.30 71.67 62.33 70.33 71.00 3 4512 S04510 302 1895 S01893 6069 DSE1006894 NALAMWAR AJINKYA RAMDAS 80.00 85.31 74.33 87.67 77.33 76.67 93.30 76.67 94.30 55.33 92.00 62.30 70.15 92.92 84.30 58.27 69.30 56.31 79.67 70.67 3 4520 S04518 302 1903 S01901 6078 DSE1047634 DENGALE KISHORI SUBHASH 80.00 61.08 86.30 67. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.31 70.08 92.30 71.47 48.67 89.00 54.33 80.33 78.00 3 4516 S04514 302 1899 S01897 6073 DSE1036790 PATIL ABHIJEET MARUTI 80.30 83.31 74.31 96.30 61.30 56.31 61.62 74.85 64.33 3 4505 S04503 304 341 S00341 6061 DSE1046201 NAMITA PRALHAD AKRE 80.31 85.00 3 4510 S04508 302 1893 S01891 6067 DSE1031192 RANOTKAR MAYURI RAMESHWAR 80.67 83.00 3 4509 S04507 302 1892 S01890 6066 DSE1034380 RUPALI SHASHIKANT GAWADE 80.30 78.67 3 4524 S04522 302 1907 S01905 6084 DSE1043797 TEJAS DEEPAK TURAKHIA 80.30 68.31 78.46 81.31 68.00 3 4515 S04513 302 1898 S01896 6072 DSE1009975 PAWAR PRAVIN SHARAD 80.00 4 1176 S01175 401 1175 S01174 6063 DSE1038186 YEWALE SHRUTI BAPUSAHEB 80.13 57.67 82.00 3 4523 S04521 302 1906 S01904 6081 DSE1038781 SHINDE RAMESH SURESH 80. Mumbai RAJENDRA SLGMN: State Level General Merit Number.33 3 4503 S04501 302 1888 S01886 6059 DSE1030378 ZOPE ANUP SUDHIR 80.29 57.00 3 4514 S04512 302 1897 S01895 6071 DSE1041370 DESHMUKH SNEHA NARENDRA 80.00 84.30 63.30 77.38 82.00 67.00 3 4502 S04500 304 339 S00339 6058 DSE1029570 KALKUNDRIKAR SATISH JANBA 80.00 52.60 44.00 3 4517 S04515 302 1900 S01898 6074 DSE1007217 PATIL RAHUL GULAB 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 211 of 1107 Provisional Merit List .08 80.33 76.00 3 4525 S04523 301 2182 S02182 6085 DSE1016543 MORE POOJA 80.30 76.00 2 284 S00284 201 284 S00284 6077 DSE1047387 DANGE YOGITA EKNATH 80.00 74.00 88.30 72.67 57. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 3 4526 S04524 302 1908 S01906 Legends Used : DTE.00 60.

00 3 4532 S04530 301 2188 S02188 6092 DSE1022762 FERNANDES NIKITA MARTINEZ 80.00 3 4548 S04546 301 2204 S02204 6108 DSE1010329 TIWARI PRAJAKTA RAJENDRAKUMA R 80.00 3 4550 S04548 301 2206 S02206 6110 DSE1023062 BHOPE YOGESH RUPRAOJI 80.33 90.27 61.26 84.62 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 212 of 1107 Provisional Merit List .28 88.15 79.27 76.54 96.00 3 4541 S04539 301 2197 S02197 6101 DSE1025144 NIMBARTE AWANI ASHOK 80.67 85.33 72.28 78.00 3 4528 S04526 301 2184 S02184 6088 DSE1023950 ANSARI HUMA ANJUM ABDUL QAYYUM 80.28 76.08 89.00 3 4535 S04533 301 2191 S02191 6095 DSE1046791 SHETE SNEHA DNYANDEO 80.28 78.85 94.00 75.27 74.00 3 4540 S04538 301 2196 S02196 6100 DSE1034280 SATARDEKAR KARISHMA DNYANESHWAR 80.28 85.31 92.28 58.00 3 4555 S04553 301 2211 S02211 Legends Used : DTE.13 53.77 85.00 3 4552 S04550 301 2208 S02208 6112 DSE1030034 RASANE SAYALI SUBHASH 80.23 98.92 91.33 59.33 88.28 67.33 98.33 91.33 86.00 89.67 91.33 84.85 86.00 3 4544 S04542 301 2200 S02200 6104 DSE1038594 JADHAV HAIBAT GOVIND 80.00 78.67 80.00 3 4543 S04541 301 2199 S02199 6103 DSE1035661 MHATRE PRANOTI LAXMAN 80.28 82.00 3 4538 S04536 301 2194 S02194 6098 DSE1028751 BORAGE ANUJA RAJARAM 80.00 3 4533 S04531 301 2189 S02189 6093 DSE1015030 JAGTAP ANAGHA MAHADEO 80.77 82.33 84.33 87.27 87.00 3 4546 S04544 301 2202 S02202 6106 DSE1016562 SAWANT DINESH BUDHAJI 80.00 3 4547 S04545 301 2203 S02203 6107 DSE1000142 RAJPUT BHAGYASHREE SUBHASH 80.00 3 4542 S04540 301 2198 S02198 6102 DSE1045641 SATHELKAR DHANASHREE SATISH 80.28 76.77 86.00 86.80 94.15 78.33 88.00 3 4549 S04547 301 2205 S02205 6109 DSE1040058 DESHMUKH PRANAV MADHUKAR 80.67 81.31 91.77 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.27 80.38 98.00 3 4536 S04534 301 2192 S02192 6096 DSE1044627 GHONGADE ANUP PRAKASH 80.00 3 4539 S04537 301 2195 S02195 6099 DSE1020558 ALHAT VIPUL SIMON 80.28 89.00 3 4553 S04551 301 2209 S02209 6113 DSE1043240 INGLE JAYASHRI NAMDEORAO 80.27 79.38 81.67 93.28 83.60 62.67 75.00 93.28 80.00 95.27 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4529 S04527 301 2185 S02185 6089 DSE1016979 KHAN JAHANGEER MOHAMMAD TAKSEEM 80.54 93.28 86.33 3 4537 S04535 301 2193 S02193 6097 DSE1003671 KOLHAPURE PRATHAMESH RAJENDRA 80.33 87.00 3 4531 S04529 301 2187 S02187 6091 DSE1048066 PATIL ABHINAY NAGANATH 80.69 96.28 74.00 3 4551 S04549 301 2207 S02207 6111 DSE1043396 DHOTE HRISHIKESH MURLIDHAR 80.00 87.67 98.00 94.33 3 4545 S04543 301 2201 S02201 6105 DSE1046402 PHADKE SANJIVANI ASHOK 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6086 DSE1000211 MAHAJAN SURAJ RAMESH 80.46 75.00 3 4530 S04528 301 2186 S02186 6090 DSE1015753 GAIKWAD SANKET MOHAN 80.28 84.67 62.00 3 4534 S04532 301 2190 S02190 6094 DSE1013435 CHHEDA NAMRATA SURENDRA 80.28 81.23 83.33 80.28 87.67 3 4554 S04552 301 2210 S02210 6114 DSE1009468 BAMBLE SNEHAL JAYSING 80.27 85.67 92. MGGMN: Main Group General Merit Number.27 78.28 77.00 3 4527 S04525 301 2183 S02183 6087 DSE1006410 PATIL POOJA PRATHVIRAJ 80.00 89.00 89.23 78.28 80.33 85.

00 55.00 4 1184 S01183 401 1183 S01182 6126 DSE1028741 THOBDE PRATIK SANTOSH 80.62 81.46 88.25 85.00 78.24 76.69 96.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6115 DSE1019113 PATIL ABHIJEET ASHOKRAO 80.00 4 1179 S01178 401 1178 S01177 6119 DSE1015609 RAWTALE PRANALI PRAKASH 80.25 56.00 4 1185 S01184 401 1184 S01183 6127 DSE1007778 PATIL TUSHAR GANPAT 80.77 80.33 94.53 50.33 82.85 80.00 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.54 84.24 81.24 81.24 84.00 91.31 87.67 90.00 3 4567 S04565 302 1914 S01912 6142 DSE1026004 CHAWRE PANKAJ RAMCHANDRA 80.00 88.24 74.25 83.00 3 4566 S04564 302 1913 S01911 6140 DSE1012491 SHINDE SAGAR SHASHIKANT 80.00 90.67 91.25 72.33 89.33 4 1188 S01187 401 1187 S01186 6132 DSE1043840 VORA RUSHIK ROHITBHAI 80.67 3 4559 S04557 305 75 S00075 6128 DSE1034158 SHINDE DEEPAK RAGHUNATH 80.00 81.69 85.24 84.00 3 4557 S04555 305 74 S00074 6120 DSE1036695 BHANDWALE VISHAL ANANDA 80.25 85.33 81.00 4 1178 S01177 401 1177 S01176 6118 DSE1014693 WAGHASKAR VISHAL RAOSAHEB 80.25 75.33 3 4565 S04563 302 1912 S01910 6138 DSE1026465 RAMTEKE NANDITA UDAYRAO 80.00 3 4558 S04556 304 343 S00343 6124 DSE1023602 MULANI SALMAN NIYAJAHMED 80.00 2 287 S00287 201 287 S00287 6141 DSE1000494 KULTHE JAYESH SHARAD 80.00 83.00 4 1182 S01181 401 1181 S01180 6123 DSE1000102 NEMADE ASHWINI MANOHAR 80.69 96.24 82.46 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.25 77.00 3 4562 S04560 303 23 S00023 6134 DSE1001336 ROJEKAR ASHWINI AJAY 80.54 93.25 76.00 3 4564 S04562 302 1911 S01909 6137 DSE1040577 BHASHTE DIPALEE VASANT 80.54 95.33 54.67 83.24 80.25 84.25 60.00 4 1177 S01176 401 1176 S01175 6116 DSE1004020 WATHARKAR RASIKA ANIL 80.67 72.93 62.25 84.00 80.33 90.00 81.00 2 286 S00286 201 286 S00286 6136 DSE1006217 GAIKWAD RAHUL SANDIPAN 80.00 4 1189 S01188 401 1188 S01187 6139 DSE1018100 JAWARKAR GANESH SARANGDHAR 80.38 93.24 83.24 75.00 3 4569 S04567 302 1916 S01914 Legends Used : DTE.67 4 1187 S01186 401 1186 S01185 6131 DSE1043640 ISWALKAR SAGAR OMPRAKASH 80.00 3 4568 S04566 302 1915 S01913 6143 DSE1002573 CHOUDHARI POOJA AVINASH 80.00 70. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 84.00 96.15 98.24 77.67 4 1181 S01180 401 1180 S01179 6122 DSE1045714 HEND SUMIT ARUN 80.00 3 4563 S04561 302 1910 S01908 6135 DSE1022459 CHOUGULE SAPANA JAYPAL 80.47 73.00 51.33 3 4560 S04558 305 76 S00076 6130 DSE1017037 MANGIDKAR AMOL PRAKASH 80.00 90.00 95.25 70.00 4 1180 S01179 401 1179 S01178 6121 DSE1019275 KAMBLE PRABHAKAR BALKRISHNA 80.67 86.13 66.62 86.00 86.33 4 1186 S01185 401 1185 S01184 6129 DSE1024579 MANE NITIN BALU 80.00 3 4556 S04554 304 342 S00342 6117 DSE1019055 PATIL AMAR LAXMAN 80.00 4 1183 S01182 401 1182 S01181 6125 DSE1033045 MAHAJAN NIKHIL SANJAY 80.33 85.54 96.31 76. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 213 of 1107 Provisional Merit List .25 66.25 62.25 83.33 93.00 58.24 80.25 71.38 91.00 3 4561 S04559 302 1909 S01907 6133 DSE1006232 HALKUDE SHRIDEVI GOVINDRAO 80.54 92.33 88.00 74.15 92.25 80.33 74.

33 68.00 8 11 S00011 801 5 S00005 6160 DSE1016848 BHADALE SUPRIYA KAMALAKAR 80.23 82.23 83.00 70.00 3 4578 S04576 302 1925 S01923 6154 DSE1031590 PUROHIT SHRADHA RAJU 80.24 65.47 97.07 82.21 69.21 82.21 75.33 91.00 3 4584 S04582 301 2214 S02214 6162 DSE1006432 BUGADE ARATI DILIP 80.23 80.21 68.33 95.77 67.00 3 4589 S04587 301 2219 S02219 6167 DSE1020566 POLAS RATNA RAMESHWAR 80.33 82.13 42.00 3 4587 S04585 301 2217 S02217 6165 DSE1012745 JAIN CHANDRAPRAKASH FATELAL 80.00 3 4585 S04583 301 2215 S02215 6163 DSE1043835 SHAH RONAK NAVIN 80.00 2 288 S00288 201 288 S00288 6146 DSE1004558 INGALE PRATIK VINODRAO 80.24 73.00 3 4577 S04575 302 1924 S01922 6153 DSE1012480 SHINDE SAGAR KRISHNA 80.00 75.00 3 4594 S04592 301 2224 S02224 6172 DSE1040038 SWAMI MAHADEVI SHIVLINGAPPA 80.67 84.67 3 4593 S04591 301 2223 S02223 6171 DSE1048236 BHOSALE SNEHASHRI CHANDRAKANT 80.77 86.00 3 4575 S04573 302 1922 S01920 6151 DSE1040026 KARIMUNGI RENUKA NIJGUNEPPA 80. Mumbai TADGE NISHA KALURAM SLGMN: State Level General Merit Number.60 42.33 83.67 56.24 68.67 2 289 S00289 201 289 S00289 6159 DSE1028104 WARWADE PRIYA NARHARI 80.21 65.33 3 4591 S04589 301 2221 S02221 6169 DSE1003995 SHELAKE SHRIDHAR SAMBHAJI 80.67 79.33 74. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 74.00 3 4571 S04569 302 1918 S01916 6147 DSE1008365 PATKAR HEMANGI SANATKUMAR 80.00 93.00 3 4581 S04579 301 2212 S02212 6157 DSE1018760 BURDE MINAL MANIK 80.23 88.00 3 4570 S04568 302 1917 S01915 6145 DSE1041001 DESHMUKH SUSMITA RAMESHRAO 80.33 79.24 72.24 64.00 3 4583 S04581 301 2213 S02213 6161 DSE1023882 KAMBLE MADHURI DATTU 80.08 75. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 214 of 1107 Provisional Merit List .23 86.31 71.67 75.00 3 4576 S04574 302 1923 S01921 6152 DSE1043907 AMESSAR CHIRAG RAMESH 80.31 74.00 94.21 79.00 72.33 3 4595 S04593 301 2225 S02225 Legends Used : DTE.33 95.00 3 4572 S04570 302 1919 S01917 6148 DSE1036914 PATIL RAGHUNATH JAYAVANT 80.67 91.00 3 4574 S04572 302 1921 S01919 6150 DSE1002424 BORATE ASHWINI NITIN 80.54 79.20 89.80 68.24 72.21 84.62 95.33 3 4588 S04586 301 2218 S02218 6166 DSE1014497 KOLEKAR NILAM VITTHAL 80.00 3 4586 S04584 301 2216 S02216 6164 DSE1035528 PATIL PRANALI RAMESH 80.69 72.23 73.33 83.67 90.33 71.67 76.67 75.21 67.73 67.21 84.00 3 4580 S04578 302 1927 S01925 6156 DSE1024925 80.21 64.00 94.21 58.00 3 4573 S04571 302 1920 S01918 6149 DSE1039022 CHOURASIA SAURABH SANTOSHKUMAR 80.23 78.00 56. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4582 S04580 302 1928 S01926 6158 DSE1008995 JADHAV BHAGESH NISHIKANT 80.24 67.38 86.15 94.24 73.08 90.00 3 4579 S04577 302 1926 S01924 6155 DSE1046407 GHADGE GANESH SHIVAJEE 80.62 94.20 90.77 79.33 72.67 3 4592 S04590 301 2222 S02222 6170 DSE1034595 GADEWAR PAVAN RAVINDRA 80.13 60.33 53.24 61.00 82.85 87.23 79.67 80.67 92.24 67.00 3 4590 S04588 301 2220 S02220 6168 DSE1047610 JADHAV AMIT ANIL 80.24 64.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6144 DSE1008572 LOKHANDE SANKET VIJAY 80.00 68.00 89.67 95.

00 3 4607 S04605 304 346 S00346 6193 DSE1040109 DHANGE PRAMOD VISHWANATH 80.00 3 4604 S04602 301 2232 S02232 6183 DSE1038771 SABALE TEJASHRI VASANT 80.19 82.67 91.00 81.00 3 4606 S04604 304 345 S00345 6186 DSE1035903 DHURI SWAPNIL RAMESH 80.33 90.20 88.00 3 4597 S04595 301 2226 S02226 6175 DSE1012962 JAIN VIJAL VINOD 80.15 90.46 66.19 80.00 4 1201 S01200 401 1200 S01199 6198 DSE1009994 MEHETRE DIGVIJAY DEEPAK 80.20 81. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1196 S01195 401 1195 S01194 6191 DSE1046122 MOMIN HUMZA ASLAM HUSEN 80.00 4 1203 S01202 401 1202 S01201 6200 DSE1047129 KAWADE AMOL NIWRUTTI 80.08 91.00 86.20 65.33 87.33 88. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.46 94.00 3 4596 S04594 302 1929 S01927 6174 DSE1012762 SHAIKH MUDASSAR HUSAIN ANWAR 80.19 88. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 79.46 98.00 89.20 88.67 3 4603 S04601 301 2231 S02231 6182 DSE1047339 SALUNKE SHRUTI MADHUKAR 80.00 85.54 82.19 79.33 94.00 87.00 78.20 70.33 78.67 72.20 78.85 89.19 79.67 88.00 3 4600 S04598 301 2229 S02229 6178 DSE1048490 PATEL DISHABEN PRAVIN 80.19 75.77 86.33 3 4608 S04606 304 347 S00347 6197 DSE1002623 JADHAV NIKHIL SHRIKANT 80.77 92.67 93.33 92.19 82.23 88.67 90.00 4 1197 S01196 401 1196 S01195 6192 DSE1007933 IYER SRIRAM SUBRAMANIAN 80.19 76.67 92.00 4 1195 S01194 401 1194 S01193 6190 DSE1046977 SANER KUNAL YADAV 80.54 92.07 69.23 91.46 86.62 78.00 95.19 75.00 4 1204 S01203 401 1203 S01202 6201 DSE1006264 PATHAN IRFAN BASHIR 80.19 77.62 92.08 96.00 92.00 97.19 84.00 98.85 76.46 94.31 92.19 83.19 75.00 91.67 91.00 97.53 73.19 83.00 4 1202 S01201 401 1201 S01200 6199 DSE1030220 THAKUR RANJAN SHAMBHU 80.60 66.00 78.69 93.00 4 1199 S01198 401 1198 S01197 6195 DSE1018811 SARAK PANDHARINATH BALASAHEB 80.00 3 4601 S04599 304 344 S00344 6179 DSE1012174 DESHMUKH YOGITA SHARAD 80.19 82.19 75.00 4 1194 S01193 401 1193 S01192 6189 DSE1029921 GORE SUDHIR VISHNU 80.00 4 1191 S01190 401 1190 S01189 6185 DSE1019450 MANE KIRAN ASHOK 80.67 84.00 4 1200 S01199 401 1199 S01198 6196 DSE1046887 DESHMUKH GAUTAM SHANTARAM 80.38 86.20 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6173 DSE1041189 BHUMBAR PRATIK SURESH 80.19 76.00 77. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 215 of 1107 Provisional Merit List .00 3 4598 S04596 301 2227 S02227 6176 DSE1030453 NALADKAR SHARAYU SHANKARRAO 80.92 80.20 81.00 4 1190 S01189 401 1189 S01188 6181 DSE1006976 PATIL MONICA KULDEEP 80.00 4 1198 S01197 401 1197 S01196 6194 DSE1048247 ATTAR AMIN HUSSEN 80.80 78.33 4 1205 S01204 401 1204 S01203 Legends Used : DTE.33 93.19 84.19 74.00 3 4602 S04600 301 2230 S02230 6180 DSE1045997 KOLLABATTULA ASHISH BRANHAM 80.77 89.73 62.00 3 4599 S04597 301 2228 S02228 6177 DSE1043296 NICHAT ASHUTOSH SATISHRAO 80.00 4 1192 S01191 401 1191 S01190 6187 DSE1010285 BHAMARE JAYSHREE EKNATH 80.19 75.00 3 4605 S04603 305 77 S00077 6184 DSE1014721 KARALE ANIL BHAUSAHEB 80.20 66.00 4 1193 S01192 401 1192 S01191 6188 DSE1000421 CHAUDHARI VIKI SANJAY 80.

00 93.87 62.67 86.67 72.00 62.60 61.33 52.67 70.92 90.33 83.67 72.67 70.19 70.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6202 DSE1007567 CHOWDHURY SOHAM SWAPAN 80.18 76.92 78.00 95.18 81.00 92.00 4 1212 S01211 401 1211 S01210 6210 DSE1047654 AMBRE SUNIL BHIMASHANKAR 80.00 3 4615 S04613 302 1934 S01932 6219 DSE1019240 PAWAR GAURAV NATHA 80.18 65.19 66.33 90.20 58.00 3 4609 S04607 301 2233 S02233 6209 DSE1022890 SHIKERIA JITENDRA BHAGWANDAS 80.18 75.00 4 1209 S01208 401 1208 S01207 6206 DSE1031816 80.18 67.33 3 4618 S04616 302 1937 S01935 6223 DSE1002628 MAGADUM AMOL ANANDRAO 80.00 3 4613 S04611 302 1932 S01930 6217 DSE1008987 PRASAD AMITKUMAR KAILASH 80.07 87.69 87.13 64.33 89.00 3 4624 S04622 302 1943 S01941 6229 DSE1025021 KONGE RUPALI ASHOKRAO 80.18 66.18 73.00 69.85 82.00 53.85 84.00 3 4612 S04610 302 1931 S01929 6216 DSE1008931 KADAM SWAPNIL PRABHAKAR 80.00 3 4626 S04624 302 1945 S01943 Legends Used : DTE.77 74.19 71.19 63.60 76.00 79.18 70.38 80.18 70.00 3 4620 S04618 302 1939 S01937 6225 DSE1032090 SALUNKE KOMAL RAMESH 80.00 79.18 83.00 3 4617 S04615 302 1936 S01934 6222 DSE1019662 BAVISKAR YOGESH BHAGWAN 80.00 72.19 71.18 67.67 79.60 60.00 87.33 3 4623 S04621 302 1942 S01940 6228 DSE1028767 PATIL KANCHAN RAVINDRA 80.23 80.00 4 1213 S01212 401 1212 S01211 6211 DSE1001114 SOMA SURAJ KISHOR 80.77 72.00 3 4622 S04620 302 1941 S01939 6227 DSE1034527 DHANDE PRANIL GANESH 80.00 70. Mumbai SATHE PRATIK VITTHAL SLGMN: State Level General Merit Number.19 67.38 93.18 83.67 4 1208 S01207 401 1207 S01206 6205 DSE1009728 KHAIRNAR SWAPNIL MAGAN 80.67 91.33 84.19 58.00 3 4616 S04614 302 1935 S01933 6221 DSE1031715 BHOYAR PRASHANT DAMODHAR 80.00 4 1211 S01210 401 1210 S01209 6208 DSE1009100 BARAVKAR SIDDHESH RANGNATH 80.18 68.18 78.08 96.71 64.33 3 4619 S04617 302 1938 S01936 6224 DSE1033157 KOTKAR ASHWINI CHANDRAKANT 80.67 81.18 83.18 72.23 96.00 79.67 4 1207 S01206 401 1206 S01205 6204 DSE1000165 CHAUDHARI RAJENDRA TULASHIRAM 80.67 69.00 65.33 62.67 86.00 2 290 S00290 201 290 S00290 6213 DSE1003052 KHADSE PRIYANKA VITTHALRAO 80.00 3 4614 S04612 302 1933 S01931 6218 DSE1026257 KOHADE PRATHAMESH PRAKASH 80.00 3 4611 S04609 302 1930 S01928 6214 DSE1002155 BHANGIRE TUSHAR SURESH 80.73 66.46 90.19 71. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 1210 S01209 401 1209 S01208 6207 DSE1038694 SHENDAGE SUHAS DEVIDAS 80.00 3 4610 S04608 301 2234 S02234 6212 DSE1006271 PAWAR SURAJ BALIRAM 80.67 2 291 S00291 201 291 S00291 6215 DSE1008526 MALVANKAR DEVENDRA PANDURANG 80.18 73.00 3 4621 S04619 302 1940 S01938 6226 DSE1007221 PAWAR PRIYANKA RAVINDRA 80.46 95.67 4 1206 S01205 401 1205 S01204 6203 DSE1018047 SONTAKKE DIPAK PRAKASH 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.18 71.33 97.33 2 292 S00292 201 292 S00292 6220 DSE1034237 DESAI POORVA DEVDATTA 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 216 of 1107 Provisional Merit List .40 63.19 71.00 85.18 73.00 52.18 84.00 80.00 3 4625 S04623 302 1944 S01942 6230 DSE1006621 MADANKAR ANCHAL NARENDRA 80.00 70.

38 99.92 88.13 87.00 3 4650 S04648 301 2254 S02254 6259 DSE1002354 PATHAN SADAM ALIAS AMIR DILAWAR 80.33 86.77 86.00 4 1214 S01213 401 1213 S01212 6235 DSE1015563 DABEKAR OMKAR UMESH 80.40 44.00 4 1217 S01216 401 1216 S01215 Legends Used : DTE.00 3 4646 S04644 301 2251 S02251 6253 DSE1005495 PAYGUDE KOMAL TUKARAM 80.14 82.14 73.00 3 4627 S04625 302 1946 S01944 6233 DSE1043826 SAWANT ABHISHEK NARENDRA 80.00 2 293 S00293 201 293 S00293 6232 DSE1026425 SHERJE BHAVANA NARENDRA 80.13 84.15 82. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 217 of 1107 Provisional Merit List .46 97.08 73.00 3 4644 S04642 301 2249 S02249 6251 DSE1000418 PATIL DIPAK DINKAR 80.20 50.85 87.14 84.18 65.00 3 4637 S04635 301 2242 S02242 6244 DSE1035618 NAIK SANKET MOHAN 80.33 96.67 72.00 3 4641 S04639 301 2246 S02246 6248 DSE1047591 MALUNJKAR PRANJALI GANPAT 80.33 92.00 80.00 3 4631 S04629 301 2236 S02236 6238 DSE1016865 JAGIASI VARSHA UMESHLAL 80.00 90.00 3 4640 S04638 301 2245 S02245 6247 DSE1039337 HARDAS KETKI SUNIL 80.14 84.00 88.33 3 4648 S04646 301 2253 S02253 6255 DSE1009253 POTAVALE SHITAL SANJAY 80.14 78.54 73.00 3 4647 S04645 301 2252 S02252 6254 DSE1041557 RAVIKUMAR RAJKISHOR MANDAL 80.00 53.14 87.00 96.67 84.00 3 4642 S04640 301 2247 S02247 6249 DSE1006614 AGRE GUNJAN HARIDAS 80.33 89.17 84.67 66.67 96.53 78.33 89.00 3 4649 S04647 304 348 S00348 6256 DSE1004264 PAWAR PRAFULLA BHASKAR 80.67 3 4629 S04627 305 78 S00078 6236 DSE1024955 SHINDE SUPRIYA VASUDEV 80.00 3 4636 S04634 301 2241 S02241 6243 DSE1048072 PARAB AMEY DASHRATH 80.92 91.33 90.18 62.33 95.18 55.13 82.00 3 4639 S04637 301 2244 S02244 6246 DSE1040433 PATIL ABHAYSINH CHANDRAKANT 80.73 40.33 86.00 3 4634 S04632 301 2239 S02239 6241 DSE1024767 PATIL VINAY BALKRISHNA 80.08 86.85 92.69 94.14 83.62 84.00 98.00 3 4633 S04631 301 2238 S02238 6240 DSE1006130 BANDLE SHAILESH PRATAP 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6231 DSE1030052 SAGAR VIKAS SUDAM 80.00 87.69 97.13 91.13 85.23 98.62 90.14 78.13 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.14 85.00 64.00 62.14 75.67 95.67 95.17 66.67 90.00 97.00 3 4632 S04630 301 2237 S02237 6239 DSE1016956 JAWAHARANI ROHIT KAMLESH 80.00 84.08 98.85 78.62 95.00 3 4643 S04641 301 2248 S02248 6250 DSE1019416 PHATAK SUPRIYA VISHWAS 80.33 98.13 89.00 3 4630 S04628 301 2235 S02235 6237 DSE1014544 GADHAVE SANTOSH LAXMAN 80.00 3 4645 S04643 301 2250 S02250 6252 DSE1006068 MANE VINOD LAXMAN 80.15 87.14 87.33 3 4628 S04626 302 1947 S01945 6234 DSE1014167 GARUD PANKAJ RAJENDRA 80.13 84.67 91.00 4 1215 S01214 401 1214 S01213 6257 DSE1016946 TAWDE GAURAV JAYWANT 80.00 4 1216 S01215 401 1215 S01214 6258 DSE1012269 RAO KARTIK VENUGOPAL 80.14 55.00 64.00 95.00 3 4638 S04636 301 2243 S02243 6245 DSE1008069 MAHADIK TUSHAR SUDHAKAR 80.33 78.14 60.00 3 4635 S04633 301 2240 S02240 6242 DSE1000038 KOLHE SUCHETA YOGESH 80.14 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 93.14 88.31 95.69 92.33 74.

00 83.12 78.80 66.00 82.00 4 1221 S01220 401 1220 S01219 6272 DSE1010369 KALE VINAYAK PADMAKAR 80.92 88.13 80.00 3 4655 S04653 301 2257 S02257 6268 DSE1006639 PAWANKAR NIKHIL MURLIDHAR 80.00 3 4652 S04650 304 349 S00349 6262 DSE1026523 NALE ABHAY SAHADEV 80.12 83.15 90.00 3 4658 S04656 304 351 S00351 6271 DSE1028665 THORAT TANUJ BALASAHEB 80.08 93.13 65.33 88.00 3 4668 S04666 303 25 S00025 6288 DSE1010144 AHER SUKANYA VIJAY 80.00 3 4665 S04663 303 24 S00024 6283 DSE1008749 KAZI ARBAZ MUBARAK 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 79.00 96.08 88.12 76.13 64. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 40.00 4 1223 S01222 401 1222 S01221 6274 DSE1030225 THAKARE BHUSHAN RAMESH 80.67 89.12 79.13 81.00 4 1218 S01217 401 1217 S01216 6263 DSE1007081 PATIL ABHISHEK SHARAD 80.53 74.13 54.00 3 4661 S04659 302 1948 S01946 6277 DSE1032601 BAGDE AMRUTA MANOHAR 80.31 78.67 77.12 79.13 78.12 74.00 3 4664 S04662 302 1951 S01949 6282 DSE1006236 MALI SUREKHA BALAJI 80.31 93.13 82.00 89.33 3 4657 S04655 301 2259 S02259 6270 DSE1005107 SUTAR RENU ARUN 80.13 75.00 2 296 S00296 201 296 S00296 6284 DSE1007226 MAKRA ABDULKADIR SHABBIR 80.12 84.00 77.67 86.67 66.00 3 4669 S04667 302 1954 S01952 Legends Used : DTE.15 92.00 3 4656 S04654 301 2258 S02258 6269 DSE1023989 JAGADALE PRASHANT PRABHAKAR 80.00 80.00 3 4653 S04651 304 350 S00350 6264 DSE1019856 WARADE SACHIN DIGAMBAR 80.00 2 294 S00294 201 294 S00294 6280 DSE1040093 SHAIKH SADIQUA AYYUB 80.33 3 4666 S04664 302 1952 S01950 6286 DSE1024684 KARANDE MANOJ SUDHIR 80.00 4 1219 S01218 401 1218 S01217 6265 DSE1002069 JOSHI ABHIMANYU DHANANJAY 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6260 DSE1043350 DESHMUKH KUSHAL PRADIPRAO 80.13 68.67 82.00 77.00 89.38 92.33 85.23 96.23 86.69 96.67 80.13 73.20 78.92 98.12 84.12 76.85 92.13 80.13 78.86 54.46 96.12 89.67 92.13 82.00 3 4651 S04649 301 2255 S02255 6261 DSE1038729 PHALKE VINOD SATISH 80.13 75.12 85.13 68.69 82.00 80.40 83.67 91.46 91.67 2 297 S00297 201 297 S00297 6285 DSE1005752 GUNJAWATE TUSHAR LAXMAN 80.23 83.67 83.33 86.00 88.33 86.67 3 4667 S04665 302 1953 S01951 6287 DSE1047477 SANSARE ABHIJEET VISHWANATH 80.33 3 4654 S04652 301 2256 S02256 6267 DSE1009616 GAIKWAD PRITI SAINATH 80.00 3 4663 S04661 302 1950 S01948 6279 DSE1022467 PATEL NILOFAR SATTAR 80.33 89.00 59.12 73.54 88.12 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 218 of 1107 Provisional Merit List .67 3 4659 S04657 301 2260 S02260 6275 DSE1048487 PRABHAKAR MANISH 80.00 84.85 80.00 3 4662 S04660 302 1949 S01947 6278 DSE1035767 YADAV ADVAIT CHANDRASHEKHAR 80.33 77.00 87.00 4 1222 S01221 401 1221 S01220 6273 DSE1009780 SHELKE YOGESH SADASHIV 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.13 70.33 3 4660 S04658 301 2261 S02261 6276 DSE1014462 DHAKANE KAVITA MACHINDRA 80.00 2 295 S00295 201 295 S00295 6281 DSE1047098 DHONDKAR SHRIKANT YUVRAJ 80.13 79.00 91.33 92.00 4 1220 S01219 401 1219 S01218 6266 DSE1028589 AJGAONKAR KIRAN MILIND 80.53 57.

Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 87.00 3 4675 S04673 302 1960 S01958 6296 DSE1032514 SMART SAILI PRAMOD 80.33 96.33 4 1225 S01224 401 1224 S01223 6301 DSE1046300 PAL JYOTI RAMBALI 80.07 80.33 3 4674 S04672 302 1959 S01957 6295 DSE1008205 BOBALE NILESH LAKSHMAN 80.33 2 298 S00298 201 298 S00298 6292 DSE1014522 LAGAD AJINKYA RAJENDRA 80.33 85.67 55.00 3 4679 S04677 304 352 S00352 6303 DSE1046220 DOLAS SUSHAMA DAMODAR 80.00 3 4673 S04671 302 1958 S01956 6294 DSE1019628 MUNDHOKAR PRATIK BALKRUSHNA 80.13 66.33 85.00 93.12 63.00 3 4680 S04678 302 1962 S01960 6304 DSE1024905 JADHAV NAVNEET SHANKAR 80.00 3 4692 S04690 301 2274 S02274 Legends Used : DTE.92 97.10 72. MGGMN: Main Group General Merit Number.15 82.31 94.07 86.20 48.60 66.67 96.67 92.80 72.67 80.85 98.20 34. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 1 83 S00083 101 44 S00044 6298 DSE1034407 ANSON LOPES PAUL 80.10 62.00 3 4682 S04680 301 2264 S02264 6308 DSE1001629 CHOPADE AVINASH NAGANATH 80.07 81.00 3 4671 S04669 302 1956 S01954 6291 DSE1003089 DHAWADE SNEHA ASHOKRAO 80.07 85.33 4 1226 S01225 401 1225 S01224 6306 DSE1035895 SAWANT ANIKET RAGHUNATH 80.00 3 4691 S04689 301 2273 S02273 6317 DSE1002203 KULKARNI SHRUTI SUDHIR 80.12 72.00 3 4688 S04686 301 2270 S02270 6314 DSE1046101 CHABUKSWAR ADVAIT AJIT 80.40 36.10 67.67 3 4670 S04668 302 1955 S01953 6290 DSE1017063 MORE SACHIN SHANKAR 80.12 70.54 87.07 87.33 95.00 97.33 71.00 3 4678 S04676 301 2263 S02263 6302 DSE1013403 GADGE MONIKA GANPAT 80.00 3 4681 S04679 302 1963 S01961 6305 DSE1046381 KUMBHAR UMESH DATTATRAY 80.00 3 4684 S04682 301 2266 S02266 6310 DSE1008148 DESAI SADIYA DILAWAR 80.20 59.00 3 4672 S04670 302 1957 S01955 6293 DSE1018520 HOLKAR SANGRAM KANTILAL 80.07 82.77 95.87 66.67 67.07 82.08 80.33 3 4676 S04674 301 2262 S02262 6297 DSE1048482 SAWANT SONALI RAVINDRA 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6289 DSE1028944 SATAV NILESH BHAGAWAN 80.33 69.09 83.53 59.15 98.13 70.93 73. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 219 of 1107 Provisional Merit List .10 68.00 3 4683 S04681 301 2265 S02265 6309 DSE1000293 BHOLE BHUSHAN ANANT 80.00 74.08 82.00 74.00 55.67 91.33 4 1227 S01226 401 1226 S01225 6307 DSE1014521 KOKATE SWAPNIL GOPINATH 80.33 88.12 55.62 97.00 3 4677 S04675 302 1961 S01959 6299 DSE1045905 NAGRAJ SHRISH HEMANT 80.00 84.15 92.67 88.00 91.00 64.67 90.73 65.69 96.07 78.00 3 4685 S04683 301 2267 S02267 6311 DSE1003175 BORKHADE HEMRAJ ANANTA 80.12 69.07 82.00 3 4686 S04684 301 2268 S02268 6312 DSE1008991 HIREN RAJENDRA SHAH 80.10 62.00 92.00 91.00 3 4689 S04687 301 2271 S02271 6315 DSE1023643 DAGADE PANKAJ DHAIRYASINGH 80.07 82.85 97.00 80.33 82.00 61.00 93.12 67.33 86.00 3 4687 S04685 301 2269 S02269 6313 DSE1028766 ASWANI BARKHA ANIL 80.07 88.08 81.10 69.08 83.00 3 4690 S04688 301 2272 S02272 6316 DSE1044038 KALYANI KAMAL HARESH 80.08 96.00 4 1224 S01223 401 1223 S01222 6300 DSE1023021 KHAPRE AMAR GAJANAN 80.31 98.08 86.67 60.46 98.

00 3 4712 S04710 301 2291 S02291 6339 DSE1019298 PATIL ASHISH PRAKASH 80.07 61.33 3 4706 S04704 301 2287 S02287 6333 DSE1039161 THAKUR SONALI MAHADEVRAO 80.00 3 4710 S04708 301 2290 S02290 6337 DSE1019474 UMARDAND PRIYANKA CHANDRAKANT 80.00 3 4707 S04705 301 2288 S02288 6334 DSE1001287 KULKARNI SAGAR MANIK 80.33 98.07 65.07 78.07 62.40 73.67 94.06 86.67 81.54 72.67 74.00 3 4699 S04697 301 2280 S02280 6326 DSE1028529 JETHANI VISHAL SURESH 80.07 72.60 60.08 89.07 69.33 3 4697 S04695 301 2278 S02278 6324 DSE1000007 PATIL MANGALA BHIMRAO 80.33 77.33 3 4713 S04711 304 353 S00353 6340 DSE1019496 KANDAGALE POOJA LAXMAN 80.07 68.67 89.33 85.07 78.06 81.67 69.80 70.00 3 4705 S04703 301 2286 S02286 6332 DSE1016180 RATHOD VIKAS SUBHASH 80.06 87.00 75.33 84.46 75.00 78.00 3 4703 S04701 301 2284 S02284 6330 DSE1015623 SARWAR UZAIR ABDULHAQ 80.06 80.07 67.67 91.33 3 4701 S04699 301 2282 S02282 6328 DSE1030332 MORE KISHOR LAXMAN 80.06 84.23 90.47 56.67 76.07 72. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 220 of 1107 Provisional Merit List .33 4 1229 S01228 401 1228 S01227 Legends Used : DTE.07 62.06 81.67 94.06 86.40 76.33 3 4700 S04698 301 2281 S02281 6327 DSE1031918 KHOKE VAISHALI BALKRUSHN 80.00 3 4717 S04715 304 356 S00356 6345 DSE1043789 ADITYA SAINATH KADAM 80.07 72.27 68.47 56.00 88.67 3 4711 S04709 302 1966 S01964 6338 DSE1029723 DAKAVE VARSHA ANIL 80.00 4 1228 S01227 401 1227 S01226 6343 DSE1032051 SAYYAD SHAHAKADIR M SHARIF 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 92.67 73.07 72.00 3 4696 S04694 301 2277 S02277 6323 DSE1021078 BACCHEWAR RACHITA BALAJIRAO 80.77 80.00 3 4693 S04691 302 1964 S01962 6320 DSE1044012 MHAMUNKAR ADITYA CHANDRASHEKHAR 80.33 75.00 91.00 3 4715 S04713 304 354 S00354 6342 DSE1046868 KHEDVAN ASHUTOSH SANTOSH 80.00 3 4708 S04706 302 1965 S01963 6335 DSE1009156 LONKAR PRIYANKA BALASAHEB 80.87 65.00 3 4704 S04702 301 2285 S02285 6331 DSE1008810 QAZI SAYMANAZ ILYAS HUSSAIN 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6318 DSE1022496 SUTAR DILIP DATTATRAYA 80.33 72.07 73.06 84.85 91.93 74.08 89.06 87.00 3 4694 S04692 301 2275 S02275 6321 DSE1009893 CHORDIYA VINAY BHARATKUMAR 80.15 86.00 3 4695 S04693 301 2276 S02276 6322 DSE1001312 BHATIYA SHREYA AMIT 80.00 3 4716 S04714 304 355 S00355 6344 DSE1003241 PALI NILESH RADHESHAM 80.92 97.33 3 4698 S04696 301 2279 S02279 6325 DSE1028817 LONDHE ASMITA ARUN 80.67 90.07 75.00 89.33 79.67 61.00 3 4709 S04707 301 2289 S02289 6336 DSE1009079 LANKE VIKAS BHANUDAS 80.00 88.67 93.80 55.33 82.00 3 4718 S04716 302 1967 S01965 6346 DSE1014649 FAND ANMOL ASHOKRAO 80.06 82.06 82.33 1 84 S00084 102 17 S00017 6319 DSE1041056 DHABARDE PRIYA DNYANESHWAR 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.06 85.00 86.80 82.00 94.07 69.07 61.00 85.08 92.67 96.00 3 4702 S04700 301 2283 S02283 6329 DSE1005954 MORE MUGDHA RAMESH 80.33 83.85 88.06 84.33 94.00 3 4714 S04712 305 79 S00079 6341 DSE1019168 GHADAGE SACHIN NAMDEO 80.00 64. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.15 84.

00 87.33 64.06 78.67 76.00 4 1243 S01242 401 1241 S01240 6375 DSE1046117 PATIL VIVEK ASHOK 80.00 4 1242 S01241 401 1240 S01239 6372 DSE1001402 NAVEED KHAN SALEEM KHAN 80.00 3 4730 S04728 301 2292 S02292 6374 DSE1007367 DESHPANDE TUSHAR JAYPRAKASH 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.20 63.00 92.06 69.00 52.00 3 4725 S04723 302 1973 S01971 6356 DSE1046917 CHAVAN SAGAR KISHOR 80.00 3 4723 S04721 302 1971 S01969 6353 DSE1015755 RITA GAJANAN JADHAV 80.40 43.00 64.05 67.67 97.69 86.15 96.06 61.67 4 1234 S01233 402 2 S00002 6361 DSE1038975 DUTAL SANDIP SHIVAJI 80.33 2 299 S00299 201 299 S00299 6373 DSE1035879 ASMA ABDUL QADIR 80.85 68.54 64.67 4 1236 S01235 401 1234 S01233 6363 DSE1005609 DHALE RAVINDRA NARAYAN 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 3 4724 S04722 302 1972 S01970 6354 DSE1001505 TAGARE VIKAS SAHEBRAO 80.07 56.06 76.67 62.60 65.93 52.00 87.06 78.06 80.85 84.33 76.06 67.00 4 1239 S01238 401 1237 S01236 6369 DSE1045562 GUPTA AJAYKUMAR HARISHCHANDRA 80.80 41.33 82.06 76.69 90.06 64.00 92.77 91.06 79.06 80.33 82.06 76.06 62.46 86.67 76.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6347 DSE1026232 BARAPATRE PRASHANT YADAVRAO 80.00 4 1235 S01234 401 1233 S01232 6362 DSE1045878 SHETE PRASHANT PURUSHOTTAM 80.33 76.00 3 4731 S04729 302 1977 S01975 Legends Used : DTE.00 96.67 86.46 88.06 70.33 68.00 4 1230 S01229 401 1229 S01228 6355 DSE1021406 ADNAN SHIBIBI FAROOQ SALEH SHIBIBI 80.00 4 1240 S01239 401 1238 S01237 6370 DSE1043963 MESHRAM MAHESH RAMESH 80.06 61.00 3 4726 S04724 304 358 S00358 6357 DSE1034130 NARSALE PANKAJ BABASAHEB 80.00 3 4721 S04719 302 1969 S01967 6350 DSE1038025 BHALGAT NIKITA SATISHKUMAR 80.06 75.00 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 221 of 1107 Provisional Merit List .06 73.00 4 1231 S01230 401 1230 S01229 6358 DSE1040295 BUNDALE SAGAR DHANANJAY 80.06 56.67 76.06 71.06 79.00 3 4720 S04718 302 1968 S01966 6349 DSE1024796 HINGE PRIYA KASHINATH 80.80 56.06 65.67 84.00 3 4728 S04726 302 1975 S01973 6367 DSE1006998 KHAN AFREEN WAHAB 80.33 81.67 81.23 81.00 76.06 71.53 77.60 64.67 81.80 89.87 71.15 95.00 62.80 66.06 68.00 70.00 3 4719 S04717 304 357 S00357 6348 DSE1039592 JOSHI ANIRUDDHA SHRIRAM 80.00 88.00 4 1241 S01240 401 1239 S01238 6371 DSE1003631 JAGTAP SACHIN MAHADEV 80.00 92.33 85.67 3 4729 S04727 302 1976 S01974 6368 DSE1032442 DHANGE ROHIT VIJAY 80.80 64.60 62.67 4 1237 S01236 401 1235 S01234 6364 DSE1005697 YENDHE NILIMA CHANDRAKANT 80.67 4 1238 S01237 401 1236 S01235 6366 DSE1025038 MORE TANUSHREE DEEPAKRAO 80.67 84.06 76.00 3 4727 S04725 302 1974 S01972 6365 DSE1021048 KALE AMIT SADASHIV 80.54 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.77 72.77 88.00 4 1232 S01231 401 1231 S01230 6359 DSE1036598 PATIL AMOL BABASO 80.33 4 1233 S01232 401 1232 S01231 6360 DSE1001199 NAGANE RAHUL PANDURANG 80.00 3 4722 S04720 302 1970 S01968 6351 DSE1007926 SAPKALE PALLAVI SHANTARAM 80.67 95.00 1 85 S00085 101 45 S00045 6352 DSE1022559 GAJAKAS PRAJAKTA CHANDRAKANT 80.06 67.00 91.

00 3 4749 S04747 301 2301 S02301 6400 DSE1023307 THAKUR CHETAN DEWANAND 80.00 84.85 94.00 86.00 3 4748 S04746 302 1984 S01982 6399 DSE1006102 JOSHI DIPIKA DINKAR 80.33 85.31 88.69 91.00 82.13 83.00 3 4738 S04736 304 359 S00359 6386 DSE1013568 NALAVADE OMKAR SURESH 80.00 85.00 3 4743 S04741 301 2297 S02297 6392 DSE1019902 HAMBIR RAJAS ASHOKRAO 80.00 79.08 90.67 86.00 4 1248 S01247 401 1246 S01245 6401 DSE1003028 JADHAO VISHAL SUBHASH 80.00 3 4746 S04744 301 2299 S02299 6395 DSE1038780 JADHAV MADHURI GAJANAN 80.00 96.67 92.00 3 4737 S04735 301 2295 S02295 6385 DSE1025315 WALIGUNJE ABHISHEK MADHUKAR 80.00 83.77 96.00 3 4747 S04745 301 2300 S02300 6398 DSE1036870 GUHAGARKAR SIDDHI SANJAY 80.00 80.00 79.33 71.00 3 4752 S04750 302 1985 S01983 Legends Used : DTE.00 98. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 91.38 88.33 81.08 90.67 84.00 86.67 4 1247 S01246 401 1245 S01244 6397 DSE1031926 RAMTEKE SNEHAL GOUTAM 80.85 68.20 72.67 79.00 4 1245 S01244 401 1243 S01242 6381 DSE1046144 MORE SAGAR DATTATRAY 80.00 81.77 94.38 94.00 83.00 3 4751 S04749 301 2303 S02303 6403 DSE1038525 INGULKAR ARCHANA KISAN 80.00 4 1244 S01243 401 1242 S01241 6378 DSE1024929 GITE PRANOTI SANJAY 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6376 DSE1046074 SALVI TUSHAR VISHWANATH 80.00 3 4735 S04733 301 2294 S02294 6382 DSE1018684 NARANG GIRISH RAJKUMAR 80.38 86.67 92.00 3 4742 S04740 302 1982 S01980 6391 DSE1043351 SANGLE SWAPNIL SUBHASH 80.00 81.00 84.00 90.00 81.00 79.67 90.00 82.00 85.00 81.33 88.31 94.00 92.00 84.46 90.69 86.00 87.92 88.69 97. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 222 of 1107 Provisional Merit List .33 86.33 93.00 3 4744 S04742 302 1983 S01981 6393 DSE1000279 KALE PARAGRAJ PRAKASH 80.00 3 4736 S04734 302 1980 S01978 6384 DSE1005496 PULKURTE SWATI SANJAY 80.67 86.00 83.92 97.00 87.07 76.33 4 1249 S01248 401 1247 S01246 6404 DSE1032790 SONEJI ABHISHEK RAMESH 80.00 83.00 80.00 3 4741 S04739 301 2296 S02296 6390 DSE1048478 SHAIKH SARAH YUNUS 80.00 86.47 80.33 87.00 2 300 S00300 201 300 S00300 6383 DSE1007855 PAWAR VISHAL VIJAY 80.00 92.00 4 1246 S01245 401 1244 S01243 6388 DSE1039697 NIRMAL BHASKAR ASHRUBA 80.67 92.00 83.00 97.67 92.00 78.00 90.33 88.00 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 82.62 84.00 85.00 3 4750 S04748 301 2302 S02302 6402 DSE1022761 SAMTANI CHARAN LALIT 80.00 85.77 95.00 83.92 96.00 3 4732 S04730 302 1978 S01976 6377 DSE1014320 SHINDE AKASH KAILASRAO 80.00 3 4734 S04732 301 2293 S02293 6380 DSE1031036 DONGRE PRASHANT SAHEBRAO 80.00 81.23 95.00 2 301 S00301 201 301 S00301 6396 DSE1040552 KHAN DEEBA SHARFE AMIL 80.00 3 4739 S04737 304 360 S00360 6387 DSE1029517 BENAKE YALUPPA MADHUKAR 80.00 91.67 3 4740 S04738 302 1981 S01979 6389 DSE1005854 MAGAR BHAGYASHREE VILAS 80.67 92.00 3 4745 S04743 301 2298 S02298 6394 DSE1009364 MEMANE SWAPNIL JAYWANT 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 86.33 3 4733 S04731 302 1979 S01977 6379 DSE1040088 SHAIKH SIMEEN A RASHID 80.69 77.

33 85.00 72.00 75.00 3 4762 S04760 302 1991 S01989 6422 DSE1008916 SINGH ALOK ANIL 80.00 77.00 75.69 82.00 3 4764 S04762 301 2307 S02307 6424 DSE1012528 VAIDYA DISHA KIRAN 80.67 86.33 3 4773 S04771 302 1996 S01994 Legends Used : DTE.00 74. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4772 S04770 302 1995 S01993 6433 DSE1024537 JOSHI RADHIKA GAJANAN 80.00 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6405 DSE1032651 TIWARI BRIJESHKUMAR MOHANLAL 80.33 81.33 79.80 66.00 77.00 3 4754 S04752 301 2305 S02305 6409 DSE1046264 PATIL SHRUTI SADANAND 80.20 58.00 88.00 1 86 S00086 101 46 S00046 6408 DSE1002666 BALDAWA PRIYASHREE VIJAYKUMAR 80.00 72.38 90.67 3 4769 S04767 304 362 S00362 6430 DSE1044839 KAPADI VALMIK RAMNATH 80.43 74.00 89.87 71.31 78.00 88.00 3 4765 S04763 301 2308 S02308 6425 DSE1013336 PONDE TEJAS SURESH 80.00 69.33 60.33 76.47 64.00 77.00 73.27 68.00 3 4758 S04756 302 1988 S01986 6415 DSE1035679 TARE HITESH KIRAN 80.00 69.00 2 302 S00302 201 302 S00302 6412 DSE1041661 RATHOD DHANANJAY VISHWAS 80.00 77.15 88.62 78.00 3 4770 S04768 301 2310 S02310 6431 DSE1034501 KAYARKAR PIYUSH VINOD 80.67 77.54 87.33 3 4759 S04757 302 1989 S01987 6417 DSE1004959 AMBATKAR PRANITA KISHORRAO 80.07 71.38 83.00 77.00 69.23 73.77 93.33 77.67 78.31 84.67 84.00 83.00 3 4767 S04765 301 2309 S02309 6427 DSE1005617 PATIL SHILPA SHARADRAO 80.38 88.33 3 4757 S04755 304 361 S00361 6414 DSE1002693 MALI VANITA VASANT 80.67 81.00 74.00 69.00 2 303 S00303 201 303 S00303 6420 DSE1025070 DAS AMRESH ABHAYA 80. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 73.00 71.08 91.00 72.08 92.00 69.00 71.33 88.33 88.00 3 4768 S04766 302 1994 S01992 6428 DSE1014066 KATHAR SUNIL SUDHAKAR 80.00 78.00 3 4756 S04754 302 1987 S01985 6413 DSE1002642 NADAF SURAIYYA JAHANGIR 80.00 73.00 3 4755 S04753 302 1986 S01984 6410 DSE1036810 PATIL MAHESH MARUTI 80.00 77.00 3 4771 S04769 304 363 S00363 6432 DSE1034334 PAWAR KUNAL DIGAMBAR 80.38 80. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 223 of 1107 Provisional Merit List .33 86.00 3 4766 S04764 302 1993 S01991 6426 DSE1026527 RUTUJA VILAS PAWAR 80.00 74.00 4 1250 S01249 401 1248 S01247 6407 DSE1007929 HULE SWAPNIL LAXMAN 80.00 71.00 4 1252 S01251 401 1250 S01249 6416 DSE1016990 SHETH NISARG BIMAL 80.15 92.67 74.73 60.60 80.69 77.00 66.33 4 1253 S01252 401 1251 S01250 6429 DSE1039351 SHAHARE PRATIK DAKRAM 80.00 4 1251 S01250 401 1249 S01248 6411 DSE1046986 PURKAR YUGANT DILIP 80.00 78.00 77.33 68.00 75.00 2 304 S00304 201 304 S00304 6421 DSE1046163 PRACHI PRAMOD GAWDE 80.00 70.67 64.67 84.33 88.00 3 4761 S04759 302 1990 S01988 6419 DSE1016768 RAMJIANI RITESH KUMAR SHANTILAL 80.00 84.00 70.00 77.00 3 4763 S04761 302 1992 S01990 6423 DSE1013061 NANAWARE SHAILESH BALASAHEB 80.54 78.33 3 4760 S04758 301 2306 S02306 6418 DSE1016018 UPASE ASHWINI MALLIKARJUN 80.00 3 4753 S04751 301 2304 S02304 6406 DSE1044914 SHINDE PANKAJ RAMNATH 80.67 85.00 75.80 59.

33 3 4786 S04784 302 2006 S02004 6458 DSE1022728 KEMBULKAR SAMEER GOVIND 80.67 51.67 3 4784 S04782 302 2004 S02002 6455 DSE1026672 THORAT JAYKUMAR BHIMRAO 80.67 75.00 50.00 51.00 58.93 34.67 72.00 65.94 87.80 54.67 3 4785 S04783 302 2005 S02003 6457 DSE1021442 KURUNDKAR ADITYA ANAND 80.00 62.67 57.00 60.00 3 4788 S04786 302 2008 S02006 Legends Used : DTE.33 3 4783 S04781 302 2003 S02001 6454 DSE1044925 KAMBLE CHANDRAKANT DATTATRAY 80.33 4 1262 S01261 401 1260 S01259 6451 DSE1005461 SATHE TUSHAR TUKARAM 80.00 58.00 48.93 46.67 66.38 73.33 4 1259 S01258 401 1257 S01256 6447 DSE1043089 KHARCHAN NANDKISHOR PANDURANG 80.38 94.67 98.33 4 1260 S01259 401 1258 S01257 6448 DSE1000667 RAJKONDAWAR NITISH SHANKARRAO 80.67 57.00 74.00 3 4780 S04778 302 2001 S01999 6446 DSE1019311 SALUNKHE BHAGAWATRAO PANDRINATH 80.33 70.08 94.33 3 4777 S04775 301 2312 S02312 6440 DSE1026577 CHAVAN SURAJ DATTATRAY 80.00 64.67 64.00 56.94 89.33 4 1264 S01263 401 1262 S01261 6460 DSE1032495 MORE AJAY MARUTI 79.00 67.80 82.20 42.00 56.00 4 1258 S01257 401 1256 S01255 6445 DSE1007471 MOHANANI JITENDRA KISHORLAL 80.67 59.00 58. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 57.00 59.53 64.67 4 1257 S01256 401 1255 S01254 6444 DSE1026089 UKEY PIYUSH DHANANJAY 80.00 48.00 67. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 224 of 1107 Provisional Merit List .33 2 305 S00305 201 305 S00305 6452 DSE1039089 PATHAK SAMIR SHARADRAO 80.47 48.00 3 4779 S04777 302 2000 S01998 6443 DSE1003508 GAIKWAD RUSHIKESH SHIVAJI 80.00 61.00 60.67 4 1263 S01262 401 1261 S01260 6459 DSE1043814 PARKAR VAIBHAV EKNATH 80.33 57.67 2 306 S00306 201 306 S00306 6456 DSE1002060 KAKADE SHUBHANGI BABU 80.00 64.00 79.67 91.00 69.27 36.67 70.00 79.53 52.00 3 4775 S04773 302 1997 S01995 6438 DSE1001112 GAIKWAD SURESH HARIBHAU 80.33 3 4778 S04776 302 1999 S01997 6442 DSE1019993 TALE SWAPNIL GAJANAN 80.00 68.00 56. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 60.93 50.00 50.40 34.33 96.67 64.93 46.80 68.00 68.00 56. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.38 72.00 64.00 62.00 68.33 62.33 3 4782 S04780 302 2002 S02000 6453 DSE1004632 RAUT GANESH WASUDEORAO 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6434 DSE1014675 TAMBADE APPASAHEB BHAUSAHEB 80.33 4 1254 S01253 401 1252 S01251 6435 DSE1028962 BHAGAT PRAKASH ROHIDAS 80.00 3 4781 S04779 301 2313 S02313 6450 DSE1031997 NIRMAL ANIL RAJARAM 80.00 4 1265 S01264 401 1263 S01262 6461 DSE1014144 KULKARNI SUPRIYA SANJAYRAO 79.47 40.27 60.67 45.00 68.67 90.00 59.00 74.80 42.94 86.33 67.33 50.67 4 1255 S01254 401 1253 S01252 6436 DSE1010049 THORE ARATI RAMCHANDRA 80.33 48.00 71.46 93.00 3 4787 S04785 302 2007 S02005 6462 DSE1012833 AJMANI BHAVNEETKAUR TAJINDERSING 79.00 3 4776 S04774 302 1998 S01996 6439 DSE1006577 SATPUTE KUNAL VINAYAK 80.67 4 1261 S01260 401 1259 S01258 6449 DSE1013529 MANE VISHAL RAMBHAU 80.00 60.67 77.53 47.33 4 1256 S01255 401 1254 S01253 6441 DSE1032475 JOSHI MADHURA ARVIND 80.33 3 4774 S04772 301 2311 S02311 6437 DSE1016589 DEODHAR MIHIR MAHESH 80.00 86.53 45.

77 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 4789 S04787 304 364 S00364 6465 DSE1032259 MUNDEWADI SATYANARAYAN CHANDRAKANT 79.40 70.00 87.46 94.94 68.69 80.00 2 307 S00307 201 307 S00307 6471 DSE1036792 GILBILE PRAMOD ANANDA 79.00 81.94 72.00 3 4800 S04798 304 367 S00367 6490 DSE1022569 HULAWALE SAMEER SHANKAR 79.08 86.31 94.23 92.00 73.94 76.92 89.94 76.00 87.00 3 4793 S04791 302 2011 S02009 6476 DSE1025007 WANKHEDE NIHARIKA SUBODH 79.33 89.00 3 4796 S04794 302 2013 S02011 6484 DSE1001426 TUPE SANDEEP PUNDALIK 79.00 68.33 4 1276 S01275 401 1274 S01273 6483 DSE1032612 BHATT PRATIK RAJESH 79.94 84.33 81.85 93.69 80.80 79.94 85.94 72.20 61.94 79.94 78.15 91.85 84.08 84.23 94.00 3 4798 S04796 302 2014 S02012 6488 DSE1005682 MOHITE REVATI SUNIL 79.33 76.94 78.00 79.94 77.00 3 4792 S04790 302 2010 S02008 6474 DSE1022091 PATIL SHREYANS SUBHASH 79.33 81.00 87.00 4 1275 S01274 401 1273 S01272 6481 DSE1001134 SIRSATH SAMBHAJI BHUSAHEB 79.62 84.33 89.33 93.53 72.00 3 4795 S04793 305 80 S00080 6479 DSE1047811 YADAV RAJKUMAR RAMLAKHAN 79.77 73.46 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.53 67.00 83.00 4 1272 S01271 401 1270 S01269 6475 DSE1032905 JOSHI DHARAM BHUVNESH 79.00 3 4791 S04789 304 365 S00365 6472 DSE1019079 JADHAV VIKAS BHASKAR 79.00 4 1277 S01276 401 1275 S01274 6485 DSE1031907 LANJEWAR RUPALI PURUSHOTTAM 79.94 83.00 90.47 79.00 87.67 76.33 84.94 73.94 70.33 82.00 88.94 84.94 75.94 73.00 4 1268 S01267 401 1266 S01265 6468 DSE1023108 LENDE SWAPNIL PRAMOD 79.33 2 309 S00309 201 309 S00309 6487 DSE1032682 ADIT HARSHAD DESAI 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6463 DSE1014020 KSHIRSAGAR MAHESH SHIVAJI 79.00 4 1274 S01273 401 1272 S01271 6480 DSE1019952 AVADHUT SACHIN GANESH 79.33 4 1271 S01270 401 1269 S01268 6473 DSE1019130 SANKPAL ROHIT UTTAM 79.00 4 1266 S01265 401 1264 S01263 6464 DSE1029955 NALAWADE ASHVINI VASANT 79.23 87.15 92.00 3 4801 S04799 302 2015 S02013 Legends Used : DTE.94 72.67 3 4799 S04797 305 81 S00081 6489 DSE1008097 BHANDARE ROHIT PARSHURAM 79.94 81.94 72.00 86.94 82.00 3 4794 S04792 302 2012 S02010 6478 DSE1003478 SANGAJWAR PRACHI SHAM 79.94 76.94 79.67 2 308 S00308 201 308 S00308 6482 DSE1036770 PATIL PRAKASH BANDOPANT 79.00 4 1267 S01266 401 1265 S01264 6466 DSE1044990 KHAIRNAR DIMPAL VASANTRAO 79.33 90.00 4 1273 S01272 401 1271 S01270 6477 DSE1023393 MUNDLE CHAITANYA SATISH 79.67 84.94 84.92 96.94 82.00 3 4790 S04788 302 2009 S02007 6467 DSE1029923 SHEVALE NIKHIL PANDURANG 79.15 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 225 of 1107 Provisional Merit List .33 3 4797 S04795 304 366 S00366 6486 DSE1000330 VISHAL HARISH SHARMA 79.00 4 1269 S01268 401 1267 S01266 6469 DSE1014591 THORAT PRASHANT BHARAT 79.67 87.00 82.94 81.94 80.00 87.94 77.62 82.00 4 1270 S01269 401 1268 S01267 6470 DSE1007332 SONAVANE KIRAN MADHUKAR 79.33 93.67 89.00 88. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.

23 77.00 98.46 97.00 3 4808 S04806 301 2314 S02314 6500 DSE1041535 VINIT RAJNIKANT THAKER 79.00 73.33 89.00 83.40 88.08 98.94 64.33 65.93 80.00 3 4822 S04820 301 2328 S02328 6514 DSE1048054 MILLWALLA DAANISH ABUBAKER 79.94 57.15 86.00 3 4811 S04809 301 2317 S02317 6503 DSE1006431 MAHAJAN PRIYANKA VILAS 79.94 64.93 77.94 49.93 86.93 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6491 DSE1005675 SAWANT PRAJKTA NANDAN 79.00 69.00 3 4823 S04821 301 2329 S02329 6515 DSE1041434 BOBADE MUKESH SUBHASH 79.15 96.67 87.33 3 4802 S04800 302 2016 S02014 6492 DSE1040262 DHULKHEDKAR AJAY BASAVRAJ 79.93 85.00 3 4806 S04804 302 2019 S02017 6497 DSE1001266 JADHAV SANKET SUGRIV 79.13 50.67 94.00 3 4816 S04814 301 2322 S02322 6508 DSE1028057 BHAWAR RAHUL ANKUSH 79.93 70.94 56.00 83.33 4 1278 S01277 401 1276 S01275 6496 DSE1034783 BISEN GOPAL LIMBAJI 79.00 86.00 3 4815 S04813 301 2321 S02321 6507 DSE1012925 KUDALKAR POOJA SHARAD 79.00 3 4819 S04817 301 2325 S02325 6511 DSE1040013 GOLI RAJASHRI NARSAYYA 79.93 82.94 66.00 58.93 81.00 3 4824 S04822 304 368 S00368 6516 DSE1044999 SALUNKE SNEHAL TUKARAM 79.00 88.93 90.33 66.93 82.60 36.67 55.67 88.33 2 310 S00310 201 310 S00310 6499 DSE1047845 MOMIN SOHEL AHMAD ANIS AHMAD 79.23 87.00 3 4818 S04816 301 2324 S02324 6510 DSE1012751 BOMRAH INDERJEET KAUR JASBIRSINGH 79.54 96.00 83.40 66.94 61.33 96.00 3 4812 S04810 301 2318 S02318 6504 DSE1041438 TEKADE GIRISH RAMBHAU 79.00 3 4803 S04801 302 2017 S02015 6493 DSE1034028 GORAD MAHESH KISAN 79.33 90.00 3 4827 S04825 301 2332 S02332 6519 DSE1028574 BIRAJDAR PALLAVI VINAYAK 79.00 3 4826 S04824 301 2331 S02331 6518 DSE1012290 UGALE KUNAL KISAN 79.00 3 4810 S04808 301 2316 S02316 6502 DSE1008149 AHIRE MRUNMAI SURESH 79.93 74. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 67.27 50.00 3 4828 S04826 301 2333 S02333 Legends Used : DTE.33 3 4825 S04823 301 2330 S02330 6517 DSE1035525 HANDORE JYOTI DASHARATH 79.00 3 4817 S04815 301 2323 S02323 6509 DSE1041216 KHAN ARSHAD HABIB 79.00 92.00 96.33 74.94 67.62 98.00 3 4814 S04812 301 2320 S02320 6506 DSE1029873 CHAVAN SHITAL BAPUSO 79.67 3 4804 S04802 305 82 S00082 6494 DSE1024536 MAGDUM KISHORI ADEENATH 79.33 66.00 96.00 89.92 92.93 78.07 34.00 3 4809 S04807 301 2315 S02315 6501 DSE1022760 CHAUHAN VINOD INDRABALI 79.33 3 4813 S04811 301 2319 S02319 6505 DSE1002171 JOSHI ANIKET PRADIP 79.33 3 4807 S04805 302 2020 S02018 6498 DSE1040235 TAKBHATE VIKRANT UMESH 79.93 78.33 93.00 90.93 82.08 88.93 78.33 95.93 83.92 91.00 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 96.67 59.67 63.00 3 4821 S04819 301 2327 S02327 6513 DSE1006260 PATHAN SALAMANKHAN ALAMKHAN 79.93 88.00 3 4820 S04818 301 2326 S02326 6512 DSE1040469 GANDHI VIRAL SANTOSH 79.00 83.07 71.33 3 4805 S04803 302 2018 S02016 6495 DSE1002745 PATIL ABHINANDAN ASHOK 79.67 90.87 50.67 86.69 86.93 82.93 87.93 83.46 89.46 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 226 of 1107 Provisional Merit List .93 84.53 67.

88 87.88 79.88 87.20 86.00 3 4831 S04829 301 2336 S02336 6523 DSE1023206 MUNDAFALE CHANDRASHEKHAR RATNAKAR 79.33 90.67 2 314 S00314 201 314 S00314 6547 DSE1019963 KOHAR SACHIN JAYARAM 79.15 96.88 71.87 69.00 68.33 81.33 80.93 69.73 75.00 73.20 80.00 89.33 62.77 80.88 71.31 89.88 71.00 3 4829 S04827 301 2334 S02334 6521 DSE1016590 KAKAD AMOL BHAGAVAN 79.13 50.88 73.92 90.92 80.67 73.00 3 4835 S04833 304 369 S00369 6531 DSE1009111 SANAP VIKAS GAJANAN 79.15 88.00 3 4838 S04836 302 2022 S02020 6536 DSE1038597 PISAL KUNAL BALASAHEB 79.38 89.93 62.27 84.67 86.67 3 4832 S04830 301 2337 S02337 6524 DSE1019284 INJEKAR VISHAL SIDDESHWAR 79.33 83.00 3 4841 S04839 302 2025 S02023 6539 DSE1004235 PATIL MAHESH RAGHUNATH 79.00 4 1283 S01282 401 1281 S01280 Legends Used : DTE.00 85.33 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6520 DSE1047218 SHETE SANTOSH SOMNATH 79.00 2 311 S00311 201 311 S00311 6527 DSE1012507 GADE GAUTAM BABURAO 79.88 82.33 86.88 70.88 78.91 79.33 3 4830 S04828 301 2335 S02335 6522 DSE1023427 SINGH JYOTI INDRAPAL 79.85 88.92 88.88 83.00 3 4837 S04835 302 2021 S02019 6535 DSE1019514 CHAVHAN PRANALI PRAKASHRAO 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 227 of 1107 Provisional Merit List .53 44.67 83.00 3 4836 S04834 301 2340 S02340 6532 DSE1039281 JAMBHULKAR ANURAG SUDHIR 79.88 70.93 57.00 3 4842 S04840 302 2026 S02024 6541 DSE1018025 SHELKE GAJANAN MAHADEORAO 79.93 69.33 77.67 85.00 3 4843 S04841 304 370 S00370 6543 DSE1008927 CHAUHAN JAGDEEP RAMSUBHAG 79.00 2 312 S00312 201 312 S00312 6540 DSE1021087 GOPCHUDE NAMITA KISHANRAO 79.88 81.88 82.90 64.00 81.33 4 1279 S01278 401 1277 S01276 6529 DSE1045906 DALVI SANJAY NANDKUMAR 79.93 76.93 64. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 75.00 83.00 94.69 98.67 8 12 S00012 802 7 S00007 6528 DSE1045984 DOIPHODE YOGESH HEMANT 79.67 89.00 3 4839 S04837 302 2023 S02021 6537 DSE1022073 KAMBLE PALLAVI BABURAO 79.67 89.00 3 4845 S04843 302 2027 S02025 6545 DSE1046005 ANSARI MOHD HAMZA MOHD YUSUF 79.90 71.69 88.85 74.00 85.69 89.67 3 4834 S04832 301 2339 S02339 6526 DSE1046365 PATIL MUKESH VIJAY 79.67 86.00 82.88 69.88 80.67 64. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.93 66.88 80.23 81.33 3 4840 S04838 302 2024 S02022 6538 DSE1012537 SAHA SOUMIK SWAPAN 79.00 76.00 4 1281 S01280 401 1279 S01278 6533 DSE1039404 GAWANDE SUMIT DNYANESHWAR 79.88 80.33 95.60 72.00 3 4833 S04831 301 2338 S02338 6525 DSE1014378 CHOUDHARY NAVINKUMAR SANGRAM 79.00 4 1282 S01281 401 1280 S01279 6534 DSE1031888 BUNDELA MANUSINGH NARAYANSINGH 79.00 3 4846 S04844 302 2028 S02026 6546 DSE1041007 SK MOHAMMAD RIDWAN MOHAMMAD IRSHAD 79.33 69.77 72.00 72.67 2 313 S00313 201 313 S00313 6542 DSE1039559 BHOSALE SAMBHAJI RAMESH 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.47 44.73 53.33 4 1280 S01279 401 1278 S01277 6530 DSE1013217 KULKARNI PARAG SURESH 79.00 3 4844 S04842 305 83 S00083 6544 DSE1007645 AHUJA DEEPIKA ASHWANI 79.67 78.

27 78.67 4 1292 S01291 401 1290 S01289 6568 DSE1044663 WAKCHAURE SNEHA RAMESH 79.15 72.15 78.00 3 4857 S04855 301 2345 S02345 6569 DSE1006919 NEHA ASHOK KAMBLE 79.92 92.00 4 1286 S01285 401 1284 S01283 6558 DSE1000430 PATIL SAGAR DEELIP 79.67 95.00 67.00 3 4851 S04849 302 2033 S02031 6554 DSE1008160 PATIL SWAPNIL ASHOK 79.86 86.33 56.00 4 1291 S01290 401 1289 S01288 6567 DSE1028964 BHAWAR NITIN RAVINDRA 79.73 48.33 93.00 4 1287 S01286 401 1285 S01284 6559 DSE1010130 PATIL DHANASHREE DASHARATH 79.33 82.67 81. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.87 78.00 80.33 74.87 71.00 3 4847 S04845 302 2029 S02027 6549 DSE1003368 SHELARE SIDHANT MADHUKARRAO 79.00 90. MGGMN: Main Group General Merit Number.87 82.33 83.80 62.87 61.87 89.31 85.67 3 4859 S04857 304 372 S00372 6572 DSE1041115 TAYDE GAJANAN RAMESHRAO 79.67 76.87 73.86 84.73 71.87 82.67 62.33 97.87 85.47 43.00 68.87 61.38 95.00 3 4860 S04858 301 2347 S02347 6574 DSE1041563 MISTRY SATISH RAMNIKLAL 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 228 of 1107 Provisional Merit List .00 96.00 4 1290 S01289 401 1288 S01287 6564 DSE1045583 KADU PRATIKSHA PRAVIN 79.54 92.00 52.40 63.88 62.00 3 4856 S04854 301 2344 S02344 6566 DSE1034762 BANGADE NILESHKUMAR SHAMCHAND 79.00 85.88 66.00 64.67 4 1293 S01292 401 1291 S01290 6571 DSE1007559 DESHMUKH VIVEK ASHOK 79.85 94.33 68.73 76.67 51.69 82.33 3 4855 S04853 301 2343 S02343 6565 DSE1010010 PAWAR DIVYA DEVIDAS 79.87 70.87 70.00 90.00 3 4848 S04846 302 2030 S02028 6551 DSE1034568 JAGNADE MANGESH MAROTI 79.00 4 1289 S01288 401 1287 S01286 6562 DSE1024723 BONDE AMOL DNYANESHWARRAO 79.00 4 1284 S01283 401 1282 S01281 6555 DSE1012686 DHARMALI ATUL GOSALIA 79.00 4 1294 S01293 401 1292 S01291 6573 DSE1000040 RANA NIKITA RAJENDRA 79.00 96.00 87.88 64.86 84. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.80 88.87 54.00 3 4852 S04850 301 2341 S02341 6556 DSE1013505 PATIL AMOL VISHNU 79.87 68.33 73.00 3 4858 S04856 301 2346 S02346 6570 DSE1007346 DESHMUKH PRATIK GUNVANTARAO 79.73 50.87 85.92 88.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6548 DSE1035631 PAWAR SAURABH SUHAS 79.88 61.88 57.87 81.87 65.67 4 1288 S01287 401 1286 S01285 6561 DSE1048077 LONDHE ANUJ ABHAY 79.67 64.54 95.87 68.00 76.08 97.40 45.86 83.67 1 87 S00087 101 47 S00047 6550 DSE1048231 AMIT PRAKASH SALUNKHE 79.67 3 4854 S04852 304 371 S00371 6563 DSE1028612 PARHAD HARI UTTAM 79.87 83.87 65.33 89.67 3 4861 S04859 302 2034 S02032 6575 DSE1028124 CHAVAN SATISH SHRIRAM 79.87 78.00 80.00 3 4862 S04860 301 2348 S02348 6576 DSE1005653 BAPAT PRIYANKA MILIND 79.00 74.67 87.00 54.00 70.33 68.67 75.00 3 4849 S04847 302 2031 S02029 6552 DSE1029819 MOHITE DHANASHREE VASANT 79.00 3 4863 S04861 301 2349 S02349 Legends Used : DTE.00 3 4853 S04851 301 2342 S02342 6560 DSE1005828 KIRAT KISHOR RAJENDRA 79.33 4 1285 S01284 401 1283 S01282 6557 DSE1040364 UTAGE SURAJ SATLINGAPPA 79.87 52.93 64.00 3 4850 S04848 302 2032 S02030 6553 DSE1043218 WARHEKAR ANANT DILIPRAO 79.31 88.

00 86.82 90.86 79.33 86.00 4 1295 S01294 401 1293 S01292 6600 DSE1043974 CHAVAN AKSHAY PRAKASH 79.86 82.86 74.92 97.00 3 4889 S04887 302 2043 S02041 6605 DSE1006191 MIRAJKAR SACHIN SURESH 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 229 of 1107 Provisional Merit List .00 92. MGGMN: Main Group General Merit Number.86 74.00 3 4870 S04868 301 2356 S02356 6584 DSE1030331 NAGARE DEEPAK BABAN 79.82 76.00 2 315 S00315 201 315 S00315 Legends Used : DTE.00 95.00 4 1296 S01295 401 1294 S01293 6601 DSE1007141 PATIL RITESH SURESH 79.86 69.00 3 4884 S04882 302 2038 S02036 6598 DSE1008713 QURESHI UMERA YUNUS 79.86 72.00 3 4880 S04878 302 2035 S02033 6594 DSE1018646 MULANI BASID ISMAIL 79.33 95.82 81.92 86.67 91.00 3 4873 S04871 301 2359 S02359 6587 DSE1014055 MULEY MAYUR ASHOKRAO 79.67 68.33 85.87 74.67 3 4879 S04877 301 2365 S02365 6593 DSE1024987 PATHAN SALMANKHAN HUSENKHAN 79.54 96.82 68.33 79.86 79.00 3 4874 S04872 301 2360 S02360 6588 DSE1040028 CHITTE SWATI PRAKASH 79.67 80.33 71.33 54.00 3 4886 S04884 302 2040 S02038 6602 DSE1001578 DAMDHERE VISHAKHA VIJAY 79.82 79.00 3 4866 S04864 301 2352 S02352 6580 DSE1041125 DUDANI SANJAY ASHOK 79.00 3 4869 S04867 301 2355 S02355 6583 DSE1029713 TORASKAR SIDDHESH SUNDAR 79.67 75.67 64.67 3 4877 S04875 301 2363 S02363 6591 DSE1004596 KUTE RAHUL RAMESHRAO 79.67 86.82 80.00 83.62 95.67 78.00 3 4881 S04879 301 2366 S02366 6595 DSE1004345 DHENDE VIJAYANAND DEVANAND 79.67 3 4878 S04876 301 2364 S02364 6592 DSE1009797 PARDHE GANESH BHAGIRATH 79.00 3 4872 S04870 301 2358 S02358 6586 DSE1020573 SANGHAVI PRAMOD SHRIDHAR 79.00 3 4871 S04869 301 2357 S02357 6585 DSE1025469 JASMEEN ANJUM IMTEYAZ AHSAN 79.00 81.00 3 4867 S04865 301 2353 S02353 6581 DSE1041587 BHATT NISHAD BHARGAV 79.86 83.62 94.20 95.82 71.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6577 DSE1039525 PUJA SURESH BHOSALE 79.67 96.86 56.82 80.23 96. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4868 S04866 301 2354 S02354 6582 DSE1020514 INGLE BHAGYASHREE VASANTRAO 79.00 89.33 3 4888 S04886 302 2042 S02040 6604 DSE1014151 PATIL SNEHAL RAJENDRA 79.23 92.86 72.31 82.00 3 4882 S04880 302 2036 S02034 6596 DSE1046478 HITESH NARAYAN CHALKE 79.86 51.85 85.92 80.86 65.00 3 4885 S04883 302 2039 S02037 6599 DSE1016104 JADHAV NAGESH SHIRISH 79.67 94.86 68.33 93.00 3 4875 S04873 301 2361 S02361 6589 DSE1047242 JADHAV ROHINI SURYABHAN 79.82 69.38 95.00 3 4865 S04863 301 2351 S02351 6579 DSE1020557 RAJPUT PRAVIN YUVRAJSING 79.67 90.86 61.00 3 4887 S04885 302 2041 S02039 6603 DSE1043623 YADAV MANOJ DASHRATH 79.00 77.00 94.85 86.80 50.00 3 4883 S04881 302 2037 S02035 6597 DSE1007743 WADHWA GIRISH ASHOKLAL 79.00 90.82 78.33 62.67 3 4876 S04874 301 2362 S02362 6590 DSE1047287 DIWATE ANKITA SHIVAJIRAO 79.77 65.86 66.00 79.33 56.00 82.73 64.33 78.82 79.77 76.67 69.69 91.77 81.23 92.00 3 4864 S04862 301 2350 S02350 6578 DSE1029734 CHOUGULE SAGAR RAGHUNATH 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 41.33 84.20 66.00 86.38 73.86 81.00 74.73 43.

81 73. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 66.00 90.85 92.60 74.81 78.46 90.81 60.00 3 4895 S04893 301 2368 S02368 6612 DSE1009216 DERE ABHIJIT NIVRUTTI 79.00 96.73 61.54 87.81 74.62 72.80 86.46 87.23 90.33 4 1302 S01301 402 3 S00003 6622 DSE1006487 SARDE SHRIKANT AJINATH 79.00 4 1306 S01305 401 1303 S01302 6627 DSE1013364 MISTRY SAGAR BIPIN ALKA 79.00 4 1298 S01297 401 1296 S01295 6614 DSE1010218 SHINDE KAVITA DAULAT 79.33 83.00 3 4891 S04889 302 2045 S02043 6608 DSE1017096 GAIKWAD RESHMA ISHWAR 79.00 82.00 3 4901 S04899 305 85 S00085 6628 DSE1034472 DHANESH RAMACHANDRAN 79.67 3 4905 S04903 302 2048 S02046 Legends Used : DTE.82 65.60 49.00 59.67 4 1304 S01303 401 1301 S01300 6624 DSE1019319 DESHMUKH CHITTARANJAN MANOHAR 79.00 4 1300 S01299 401 1298 S01297 6619 DSE1010289 PAGARE HARSHALI PRABHAKAR 79.81 82.00 4 1297 S01296 401 1295 S01294 6613 DSE1009059 GAIKWAD RAHUL SOPAN 79.67 75.67 70.82 67.23 97.67 4 1303 S01302 401 1300 S01299 6623 DSE1004282 PAWAR MOHAN VILAS 79.80 87.81 89.33 97.15 84.81 78.82 68.00 3 4896 S04894 301 2369 S02369 6615 DSE1009415 SHINDE ASMITA MARUTI 79.81 64.38 86.00 3 4894 S04892 301 2367 S02367 6611 DSE1009410 PENDHARI JAKIYA SHOUKAT 79.33 76.81 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1299 S01298 401 1297 S01296 6618 DSE1005433 SHINDE PRASHANT SURESH 79.13 69.33 94.00 3 4897 S04895 301 2370 S02370 6616 DSE1003678 BHUJABAL GURUDAS VILAS 79.81 87.33 81.00 56. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 230 of 1107 Provisional Merit List .00 88.81 85.00 66.67 3 4898 S04896 304 373 S00373 6617 DSE1012259 SHINDE NIKHIL BALASAHEB 79.67 80.00 3 4893 S04891 302 2047 S02045 6610 DSE1009317 SALUNKE TEJASVI ASHOK 79.00 92.00 3 4892 S04890 302 2046 S02044 6609 DSE1002050 NATHI OMKAR SUNIL 79.67 67.46 89.33 4 1305 S01304 401 1302 S01301 6625 DSE1012899 BHARTU NACHIKET PRADEEP 79.38 97.00 72.00 3 4900 S04898 305 84 S00084 6626 DSE1033189 KAPADNE PANKAJ PARMATMA 79.81 80.33 69.81 61.33 4 1308 S01307 401 1305 S01304 6631 DSE1025370 NIMKAR HEMANT RAMKRUSHNA 79.82 66.67 93.60 62.81 66.00 3 4899 S04897 301 2371 S02371 6620 DSE1029948 VAREKAR PRASHANT MANOHAR 79.46 50.00 4 1301 S01300 401 1299 S01298 6621 DSE1014037 PATHADE BALASAHEB AMBADAS 79.67 4 1307 S01306 401 1304 S01303 6629 DSE1013251 KHADASE SABY SURESH 79.20 58. MGGMN: Main Group General Merit Number.81 87.62 79.00 91.23 96.80 87.33 92.00 88.62 58.46 82.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6606 DSE1043947 PINGALE CHANDRAKANT BHAGWAN 79.81 84.00 68.85 75.33 86.81 83.81 57.00 3 4903 S04901 301 2372 S02372 6633 DSE1015628 ANKIT ARUN JADHAV 79.33 4 1309 S01308 401 1306 S01305 6632 DSE1012766 KHAN ASIF MOHAMMED 79.85 97.81 53.33 65.81 60.33 81.00 81.00 58.00 3 4902 S04900 304 374 S00374 6630 DSE1026366 WASANIK NILESH GHANSHYAM 79.33 94.81 58.67 35.00 3 4904 S04902 301 2373 S02373 6634 DSE1041473 DEWANI MONIKA DAULATRAM 79.67 80.81 74.00 3 4890 S04888 302 2044 S02042 6607 DSE1046015 KAMBOJ GAURAV GOVERDHAN 79.33 91.

79 78.00 3 4929 S04927 301 2397 S02397 6660 DSE1033236 KULKARNI BHAVESH PRAKASH 79.67 90.80 72.33 96.79 86.33 90.00 64.79 83.80 80.67 3 4930 S04928 301 2398 S02398 6661 DSE1035514 KALE SONALI WAMAN 79.00 3 4928 S04926 301 2396 S02396 6659 DSE1012705 MODI MAYUR RAMESHBHAI 79.00 3 4922 S04920 301 2390 S02390 6653 DSE1029528 PATIL SACHIN KRISHNA 79.80 81.00 75.80 70.00 93.00 87.00 3 4910 S04908 301 2378 S02378 6640 DSE1013000 KADAM NILESH RAGHUNATH SAVITRABAI 79.67 85.86 58.79 73.87 46.00 3 4931 S04929 301 2399 S02399 6662 DSE1005686 LONKAR VAIBHAV VILAS 79.00 80.80 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 74.92 92.79 84.23 87.85 78.00 3 4921 S04919 301 2389 S02389 6652 DSE1000068 PATIL SIMA VIJAY 79.33 58.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6635 DSE1016899 AHUJA MONICA PRAKASH 79.38 76.80 81.00 3 4913 S04911 301 2381 S02381 6643 DSE1008171 GAWAS BHAGYESH CHANDRAKANT 79.67 3 4932 S04930 301 2400 S02400 6663 DSE1031721 GADEWAR AMRUTA PURUSHOTTAM 79.00 3 4911 S04909 301 2379 S02379 6641 DSE1021151 PARANDKAR DHANASHRI LAXMIKANT 79.00 3 4917 S04915 301 2385 S02385 6647 DSE1045986 MORE SWAPNIL JAGGANATH 79.00 3 4906 S04904 301 2374 S02374 6636 DSE1010301 DESHMUKH HARSHADA LAXMAN 79.00 78.77 86.00 47.79 75.15 94.67 84.00 68.00 3 4915 S04913 301 2383 S02383 6645 DSE1026437 GUPTA SHRUTIKA PAWAN 79.00 74.23 85.79 86.85 95.67 3 4918 S04916 301 2386 S02386 6649 DSE1006174 SHELKE DHANANJAY DATTU 79.54 88.69 86.80 66.00 3 4908 S04906 301 2376 S02376 6638 DSE1038071 CHOUDHARI GOURI KISHOR 79.33 81.33 91.27 68.33 76.00 86.80 68.79 87.33 74.60 78.33 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 100.77 89.80 64.79 87.79 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 83.80 64.80 83.00 3 4909 S04907 301 2377 S02377 6639 DSE1032061 DHANSHETTI AVINASH NILAKANTH 79.33 4 1310 S01309 401 1307 S01306 6648 DSE1017529 SHAIKH MOHD YUSUF YAQUB 79.79 68.67 3 4933 S04931 301 2401 S02401 Legends Used : DTE.92 91.00 3 4920 S04918 301 2388 S02388 6651 DSE1016850 PATIL PRATIBHA MACHHINDRA 79.79 87.54 76.00 3 4916 S04914 301 2384 S02384 6646 DSE1025499 DAHARWAL ANILKUMAR KUNWARLAL 79.33 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 231 of 1107 Provisional Merit List .85 93.79 69.80 60.67 3 4914 S04912 301 2382 S02382 6644 DSE1033173 PATIL DHIRAJ GYANESHWAR 79.08 99.00 3 4919 S04917 301 2387 S02387 6650 DSE1046586 NEMADE DEEPIKA VIJAY 79.79 65.00 86.31 90.00 87.00 3 4923 S04921 301 2391 S02391 6654 DSE1008814 CHETTIAR RUFINA BONAVENTURE 79.00 3 4927 S04925 301 2395 S02395 6658 DSE1045759 SHAIKH MOHD ASHRAF ABDUL MANNAN 79.00 98.67 78.67 69.80 67.80 77.00 92.38 87.00 3 4925 S04923 301 2393 S02393 6656 DSE1035695 WADKE ANKUSH ASHOK 79.67 83.80 82.00 3 4912 S04910 301 2380 S02380 6642 DSE1034436 ZANJAD TRUPTI VIJAY 79.80 74.00 3 4924 S04922 301 2392 S02392 6655 DSE1044686 NEELAM KANTILAL PARMAR 79.13 55.00 3 4907 S04905 301 2375 S02375 6637 DSE1005794 SAYED SABA BILAL 79.79 80.00 3 4926 S04924 301 2394 S02394 6657 DSE1016849 LOKHANDE ASHVINI GANGARAM 79.31 94.67 90.

67 71.76 67.69 54.67 56.75 80.76 83.76 63. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 232 of 1107 Provisional Merit List .75 83.60 38.33 3 4947 S04945 302 2058 S02056 6682 DSE1022667 DESAI MIHIR NANDKISHOR 79.67 65.00 83.00 3 4939 S04937 303 26 S00026 6673 DSE1009478 KHARDE ANUJA NIVRUTTI 79.62 72.00 3 4944 S04942 302 2055 S02053 6679 DSE1016272 DESHMANE DINESH RAMESHWAR 79.67 83.00 70.00 3 4946 S04944 302 2057 S02055 6681 DSE1038577 UTTEKAR SUNRAJ ASHOK 79.00 3 4948 S04946 302 2059 S02057 6683 DSE1008708 ROHINI NAMDEV MORE 79.00 3 4941 S04939 301 2404 S02404 6675 DSE1046688 SENGHANI BIPIN PARSOTAM 79.67 67.77 89.33 81.69 73.67 87.76 79.00 88.00 67.92 84.76 73.00 3 4953 S04951 302 2064 S02062 6688 DSE1016073 PATIL DEVANAND SURESH 79.33 3 4936 S04934 302 2049 S02047 6669 DSE1008067 SHINDE VRUSHALI SATISH 79.85 98.00 3 4935 S04933 301 2403 S02403 6666 DSE1015712 TADVI SHARIF HANIF 79.73 83.15 88.67 51.00 3 4938 S04936 302 2051 S02049 6672 DSE1002648 SHINDE SHILPA BHAUSO 79.76 78.76 66.31 82.00 3 4937 S04935 302 2050 S02048 6670 DSE1046316 YADAV ABHIJEET HANAMANT 79.75 81.33 74.33 78.20 52.00 4 1315 S01314 401 1311 S01310 6690 DSE1026363 WAGHULKAR ISHANT MOHANRAO 79.76 80.60 56.76 76.67 72.67 88.76 83.67 72.00 4 1318 S01317 401 1314 S01313 Legends Used : DTE.76 67.00 3 4949 S04947 302 2060 S02058 6684 DSE1008818 BHOSALE DEEPAK NARSING 79.77 75.07 68.33 3 4952 S04950 302 2063 S02061 6687 DSE1036796 SAWANT ANIKET ANIL 79.76 81.00 3 4934 S04932 301 2402 S02402 6665 DSE1041348 SHELKE FALESH MORESHWAR 79.33 89.76 68.00 90.00 88.53 81.00 2 316 S00316 201 316 S00316 6676 DSE1032198 REURE MAHESH PRAKASH 79.76 62.33 86.00 91.79 58.00 4 1316 S01315 401 1312 S01311 6691 DSE1032497 JADHAV PREM DILIP 79.33 4 1311 S01310 401 1308 S01307 6667 DSE1012572 PANCHAL MITESH DINESHCHANDRA 79.00 82.79 58.00 3 4943 S04941 302 2054 S02052 6678 DSE1041367 PAGRUT KOMAL HARSHAWARDHAN 79.73 88. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.75 80.00 4 1317 S01316 401 1313 S01312 6692 DSE1003219 SAMARTH ASHISH BANDUJI 79.67 3 4945 S04943 302 2056 S02054 6680 DSE1033336 SAIYYAD TAUSIBALI KIFAYATALI 79.33 93.07 72.38 89.76 83. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1313 S01312 401 1309 S01308 6671 DSE1006638 BUTTE AMBARISH PRADEEP 79.76 75.40 95.00 3 4942 S04940 302 2053 S02051 6677 DSE1039402 SAHU BHARAT PRATAP 79.75 80.13 60.33 56.00 4 1312 S01311 402 4 S00004 6668 DSE1006299 JOSHI ROHINI RAMCHANDRA 79.76 57.67 3 4950 S04948 302 2061 S02059 6685 DSE1009942 VISHWAMBHAR YOGESH SUBHASH 79.76 82.00 50.00 4 1314 S01313 401 1310 S01309 6689 DSE1004133 PATIL RAKESH KUBER 79.33 3 4951 S04949 302 2062 S02060 6686 DSE1005873 BHARGUDE MANOJ RAMDAS 79.76 69.33 86.40 34.67 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.08 80.38 93.00 76.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6664 DSE1019068 BHOPATE KIRAN NIVAS 79.38 86.00 88.00 78.69 78.00 3 4940 S04938 302 2052 S02050 6674 DSE1001085 JAJAL YOGESH SHRINIWAS 79.33 83.46 75.76 56.75 85.20 80.

00 3 4977 S04975 301 2422 S02422 Legends Used : DTE. MGGMN: Main Group General Merit Number.77 96.72 79.08 90.73 69.00 87.00 71.75 76.00 84.00 85.00 3 4954 S04952 302 2065 S02063 6694 DSE1017113 KURADE MILIND DADASO 79.00 3 4975 S04973 301 2420 S02420 6720 DSE1003188 SHENDE ASHISH PRAKASH 79.72 82.31 88.67 92.00 97.00 70.75 73.00 3 4961 S04959 301 2406 S02406 6705 DSE1034190 KANSARA RUCHITA SHREERAM 79.33 81.67 86.67 89.00 3 4962 S04960 301 2407 S02407 6706 DSE1045850 SHINDE MAHESH NAVANATH 79.67 78.67 93.75 75.00 3 4957 S04955 304 377 S00377 6698 DSE1017807 TRIBHUWAN VAIBHAV PAWLAS 79.75 79.00 3 4974 S04972 301 2419 S02419 6719 DSE1012535 SHAIKH NAZMA PARVIN QUTBUDDIN 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 233 of 1107 Provisional Merit List .54 87.33 80.75 76.00 4 1319 S01318 401 1315 S01314 6695 DSE1019695 PAKDHANE SUDAM GAJANAN 79.33 4 1322 S01321 401 1318 S01317 6712 DSE1036818 DESAI MADHURA VIJAYKUMAR 79.33 82.62 86.72 81.33 94.67 79.73 77.08 98.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6693 DSE1014011 SEVEKAR PUSHKAR DILEEP 79.33 4 1321 S01320 401 1317 S01316 6702 DSE1003349 MAHALLE GAURAV RAMKRUSHNA 79.73 68.75 78.73 85.67 86.00 3 4959 S04957 304 379 S00379 6701 DSE1006273 BIRAJDAR NAGORAO VYANKAT 79.00 3 4971 S04969 301 2416 S02416 6716 DSE1028139 ADSUL SUSHMA BALAJI 79.00 3 4955 S04953 304 375 S00375 6696 DSE1044861 GHUME RAMESH JAGANNATH 79.67 84.00 3 4960 S04958 301 2405 S02405 6704 DSE1000286 BAUSKAR YOGESH VITTHAL 79.73 82.00 3 4963 S04961 301 2408 S02408 6707 DSE1043363 PACHPUTE DHANRAJ ASHOKRAO 79.73 86.72 83.33 80.75 76.92 90.08 83.72 82.75 77.93 81.72 84.72 86.69 86.00 3 4972 S04970 301 2417 S02417 6717 DSE1012604 SHAH YASH VINOD 79.15 90.33 3 4956 S04954 304 376 S00376 6697 DSE1004489 WADKAR VISHAL SHRIDHAR 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 82. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 96.00 79.67 69.00 3 4973 S04971 301 2418 S02418 6718 DSE1048452 MADHAVI DEEPIKA KHANDU 79.73 82.67 76.80 92.67 3 4968 S04966 301 2413 S02413 6713 DSE1022483 KOLI SNEHAL VIKAS 79.33 95.00 3 4970 S04968 301 2415 S02415 6715 DSE1040225 FAROOQUI FATIMA ANWAR AHMED 79.67 4 1320 S01319 401 1316 S01315 6699 DSE1003064 MOHITKAR ABOLI VIJAYRAO 79.72 84.75 72.72 82.00 3 4958 S04956 304 378 S00378 6700 DSE1009880 JADHAV VAISHALI SITARAM 79.33 77.00 3 4964 S04962 301 2409 S02409 6708 DSE1030163 BHANDARE MAYUR NANASAHEB 79.67 80.67 93.15 79.73 64.33 77.08 78.85 87.85 87.13 70.33 3 4965 S04963 301 2410 S02410 6709 DSE1032966 NAIKNAWARE MANGESH BALKRISHNA 79.33 81.73 72.00 82.75 72.15 81.13 62.00 91.80 68.00 1 88 S00088 101 48 S00048 6703 DSE1032400 NADAF NAMARA ASHFAQUE 79.00 3 4969 S04967 301 2414 S02414 6714 DSE1007981 SARODE BHAGYASHREE SUBHASH 79.38 76.72 81.67 93.77 85.00 3 4967 S04965 301 2412 S02412 6711 DSE1041244 TIWARI PRANSHU RAVINDRA 79.00 3 4976 S04974 301 2421 S02421 6721 DSE1000909 KSHIRSAGAR RUCHIRA SUHASRAO 79.00 3 4966 S04964 301 2411 S02411 6710 DSE1032283 SHAIKH IBRAHIM RAUF 79.67 83.23 84.00 92.

72 70.67 48.67 78.70 75.67 61.72 48.72 74.00 94.00 2 317 S00317 201 317 S00317 6734 DSE1004477 JAMADAR ATHAR MAKSUD 79.33 3 4997 S04995 302 2077 S02075 6747 DSE1025042 PATIL PAYAL RAMDAS 79.00 37.70 83.67 83.62 88.67 88.67 3 4999 S04997 302 2079 S02077 6750 DSE1018662 NERAKE SHWETA SHIDHARAM 79.15 69.00 3 4989 S04987 302 2069 S02067 6738 DSE1032021 SHENDAGE MALAKARSIDHA SHIVANAND 79.38 93.70 75.00 3 4990 S04988 302 2070 S02068 6739 DSE1048210 JAIGUDE ROHIT SUNIL 79.00 68.27 56.00 3 4995 S04993 302 2075 S02073 6744 DSE1007570 AGARWAL DARSHIT MUKESH 79.00 3 4981 S04979 301 2426 S02426 6726 DSE1005514 NEHARKAR VISHAL VIKAS 79.80 46.60 56.33 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6722 DSE1009031 PARAB MONISH ASHUTOSH 79.00 3 4998 S04996 302 2078 S02076 6748 DSE1020537 KIRNE VINOD SHESHNARAYAN 79.71 54.67 82.33 3 4983 S04981 301 2428 S02428 6728 DSE1004599 MISKIN SAMIR CHANDRAKANTRAO 79.15 72.00 66.69 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 234 of 1107 Provisional Merit List .00 82.67 75. MGGMN: Main Group General Merit Number.69 86.00 88.73 74.00 78.31 95.00 3 4985 S04983 303 27 S00027 6730 DSE1008745 GAIND SHEKHAR RAJESH 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 4993 S04991 302 2073 S02071 6742 DSE1006598 JUNAID AHMAD SHEIKH YUNUS 79.70 62.67 82.33 92.00 3 4991 S04989 302 2071 S02069 6740 DSE1012888 JOISAR GAURAV DINESHBHAI 79.67 83.70 73.33 4 1323 S01322 401 1319 S01318 6731 DSE1046529 ROKADE AMOL ANKUSH 79.33 3 4982 S04980 301 2427 S02427 6727 DSE1005859 KULKARNI ROHIT RANJIT 79.33 3 4986 S04984 302 2066 S02064 6732 DSE1008277 MALI SUDHIR YASHWANT 79.00 3 4980 S04978 301 2425 S02425 6725 DSE1007420 SISODIYA TRUPTI ANIL 79.70 79.70 79.23 79.00 65.00 84.33 79.00 71.33 66.33 87.71 56.00 71.70 62.27 54.00 2 320 S00320 201 320 S00320 6746 DSE1000978 KARHADE MANGESHKUMAR NANAJI 79.70 64.87 70.00 3 4987 S04985 302 2067 S02065 6733 DSE1019164 KINIKAR RASIKA PRITHVIRAJ 79.40 60.00 3 5000 S04998 302 2080 S02078 Legends Used : DTE.00 3 4978 S04976 301 2423 S02423 6723 DSE1018559 SATAV VIJAY YUVRAJ 79.20 64.40 66.00 3 4988 S04986 302 2068 S02066 6736 DSE1032486 VARTAK VALLABH RAVI 79.33 2 321 S00321 201 321 S00321 6749 DSE1003572 DEVMANE SANJAY MANOHAR 79.15 82.00 2 319 S00319 201 319 S00319 6737 DSE1008782 NALAWADE YASH PRAKASH 79.33 75.70 73.67 75.08 89.33 81.70 62.70 76.70 76.00 87.67 58.70 66.00 86.00 48.72 71.71 82.33 3 4984 S04982 301 2429 S02429 6729 DSE1002687 KARIM NILOFAR GULAB 79.70 50.00 3 4996 S04994 302 2076 S02074 6745 DSE1018971 GANBOTE ABHISHEK PRAKASH 79.72 70.77 80.00 3 4992 S04990 302 2072 S02070 6741 DSE1012598 SINGH ARUN RAMPRATAP 79.67 3 4979 S04977 301 2424 S02424 6724 DSE1043259 RAUT VIKRAM RAMKRUSHNA 79.33 3 4994 S04992 302 2074 S02072 6743 DSE1043229 MAHALLE ASHWINI SHYAMRAO 79.72 68.70 67.70 81.70 47.00 2 318 S00318 201 318 S00318 6735 DSE1005136 CHAULKAR RASIKA ULHAS 79.54 88.72 67.33 68.27 37. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.40 72.67 53.85 90.47 46.

00 70.00 4 1327 S01326 401 1323 S01322 6762 DSE1009486 KHAMKAR NUTAN KESHAV 79.00 1 90 S00090 101 50 S00050 6761 DSE1006296 BIRAJDAR ASHISH SHRIMANT 79.68 86.33 87.85 83.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6751 DSE1046378 MOKASHI MARUTI DAGADU 79.38 78.67 77.33 79.69 79.00 3 5011 S05009 301 2437 S02437 6776 DSE1004123 MONIKA DASHARATH GADADE 79.00 94.33 76.08 93.00 3 5012 S05010 301 2438 S02438 6777 DSE1043208 GHORMADE PRATIK DNYANESHWARRAO 79.67 89.68 73.69 82.00 4 1334 S01333 401 1330 S01329 6770 DSE1004060 PATIL AMRUT VASANTRAO 79.69 84.15 79.00 3 5008 S05006 301 2434 S02434 6773 DSE1041456 MORE NEHA NARAYAN 79.67 77. Mumbai MESARE MANOJ DNYANADEO TODKARI SHIVGANGA MALLIKARJUN PASALKAR TUSHAR SUBHASH SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 5013 S05011 301 2439 S02439 6779 DSE1002313 79.68 87.00 3 5004 S05002 301 2431 S02431 6756 DSE1046271 THORAT ASHWINI VISHNU 79.33 89.00 4 1330 S01329 401 1326 S01325 6766 DSE1032851 PAL VIKRANT RAMESH 79.38 88.67 96.00 4 1325 S01324 401 1321 S01320 6758 DSE1028604 AGARWAL AMAN SUSHIL 79.00 3 5002 S05000 304 380 S00380 6754 DSE1036560 MALAGE RAHUL SANJAY 79.77 94.68 86.38 98.00 84.31 78.67 83.00 4 1329 S01328 401 1325 S01324 6765 DSE1000017 MARATHE YOGESH ASHOK 79.69 72.54 92.68 59.67 77.33 86.00 3 5006 S05004 301 2432 S02432 6763 DSE1039694 SHINDE HRUSHIKESH VAIJNATH 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 81.00 3 5010 S05008 301 2436 S02436 6775 DSE1047079 BHANSALI SIDDARTH PRAKASHCHANDJI 79.00 4 1333 S01332 401 1329 S01328 6769 DSE1025304 BISANE RAVI SHYAM 79.07 46. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 72.67 81.00 3 5014 S05012 301 2440 S02440 Legends Used : DTE.00 94.33 4 1331 S01330 401 1327 S01326 6767 DSE1019967 79.00 79.69 92.62 86.68 85.67 60.00 3 5001 S04999 301 2430 S02430 6753 DSE1009279 BABAR SONALI DILIP 79.67 4 1332 S01331 401 1328 S01327 6768 DSE1002380 MELWANI VISHNU JEEVAN 79.69 85.00 84.67 4 1324 S01323 401 1320 S01319 6752 DSE1012401 TIDKE PRIYANKA DATTATRAY 79.85 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 235 of 1107 Provisional Merit List .38 86.67 88.69 85.00 3 5007 S05005 301 2433 S02433 6772 DSE1000890 SIDDIQUI RAKSHIYA KAYYUM 79.00 76.68 65.07 58.00 4 1336 S01335 401 1332 S01331 6778 DSE1040201 79.69 79.46 88.67 94.67 94.00 93.00 4 1328 S01327 401 1324 S01323 6764 DSE1019278 PAWAR VISHWAJEE PRABHAKAR 79.67 97.00 1 89 S00089 101 49 S00049 6760 DSE1003139 GHATRE AMRUTA VINODAPPA 79.00 88.68 65.23 86.46 92.67 93.46 68.69 85.67 79.67 82.33 92.69 82.68 75.67 76.62 93.69 92.85 94.00 83.68 87.00 86.00 4 1335 S01334 401 1331 S01330 6771 DSE1022745 PATIL MANALI MAHESH 79.67 73.00 3 5009 S05007 301 2435 S02435 6774 DSE1016211 SALAGAR SHIVALILA HUWANAND 79.69 84.00 91.67 80.33 85.00 3 5003 S05001 304 381 S00381 6755 DSE1009165 BANSODE RUTUJA RAMESH 79.00 3 5005 S05003 302 2081 S02079 6757 DSE1012321 JEJURKAR YOGESH RAMESH 79.60 96.15 89.73 96.00 4 1326 S01325 401 1322 S01321 6759 DSE1003168 KAZI NAUSHADALI LAYAKALI 79.47 64.67 82.08 67.

64 82.00 80.64 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.69 97.00 3 5031 S05029 302 2084 S02082 6799 DSE1004344 MASAL PRITHVIRAJ KRISHNA 79.92 93.00 73.66 85.77 93.64 79.00 72.33 3 5033 S05031 302 2086 S02084 6801 DSE1032746 PUTHLI ANVAY CHETAN 79.64 89.00 3 5021 S05019 301 2447 S02447 6787 DSE1044461 SHINDE SHRAWAN BANDU 79.08 82.33 77.87 93.66 73.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6780 DSE1016604 TANVI MANSUKH SHAH 79.33 3 5037 S05035 302 2090 S02088 6806 DSE1031835 VELHANKAR GAYATRI RAVINDRA 79.64 71.33 82.77 91.33 3 5020 S05018 301 2446 S02446 6786 DSE1040174 SAVANT SHANTANU VISHWAJIT 79.00 4 1337 S01336 401 1333 S01332 6794 DSE1046245 BAING SNEHAL DINKAR 79.00 3 5023 S05021 301 2449 S02449 6789 DSE1012256 JAGTAP SWARAJ RAJENDRA 79.00 3 5024 S05022 301 2450 S02450 6790 DSE1038189 CHOUDHARI AKASH ASHOK 79.67 50.66 68.08 78.00 3 5015 S05013 301 2441 S02441 6781 DSE1030027 KAMBALE PRANALI SITARAM 79.67 71.33 96.66 73.67 3 5027 S05025 301 2453 S02453 6793 DSE1024501 TUPE ROHIT RAMCHANDRA 79.33 70.00 3 5016 S05014 301 2442 S02442 6782 DSE1000259 SHINDE AMOL DILIP 79.66 76. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 236 of 1107 Provisional Merit List .40 50.33 3 5035 S05033 302 2088 S02086 6803 DSE1046119 QURESHI MOHD ANAS MOHD ARSHAD 79.67 81.33 90.33 93.00 3 5025 S05023 301 2451 S02451 6791 DSE1041708 TUSCANO JOLUS JOACHIM 79.00 4 1338 S01337 401 1334 S01333 6796 DSE1012757 HAJI SALMAN HANIF 79.62 85.64 80.00 3 5030 S05028 302 2083 S02081 6798 DSE1019085 PAWAR ABHIJIT UTTAM 79.64 68.33 3 5018 S05016 301 2444 S02444 6784 DSE1008266 GAWADE SWATI JAYVANT 79.33 96.13 86.67 70.73 70.33 68.64 79.67 61.67 73.00 3 5036 S05034 302 2089 S02087 6805 DSE1008798 THORAT VIRAJ VASANT 79.67 78.00 3 5017 S05015 301 2443 S02443 6783 DSE1005130 JADHAV ANURADHA BABAN 79.00 3 5034 S05032 302 2087 S02085 6802 DSE1047405 DONGARE GAURAV DATTATRAYA 79.62 90.67 3 5019 S05017 301 2445 S02445 6785 DSE1034279 DINGANKAR AFIYA ASLAM 79.33 80.66 82.27 84.67 71.66 80.33 90.33 78.69 94.33 78.00 3 5038 S05036 302 2091 S02089 6807 DSE1047138 MANJARE RAVISHA BALKRISHNA 79.08 93.67 77.64 76.67 95.33 87.64 88.53 65.00 81.33 93.31 95.33 93.00 3 5029 S05027 302 2082 S02080 6797 DSE1023031 RAHUL SHESHRAO KINKAR 79.85 67.33 86.64 66.66 76.64 66.64 77.00 91.66 78.00 3 5026 S05024 301 2452 S02452 6792 DSE1047562 WALE AMOL ARUN 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 5032 S05030 302 2085 S02083 6800 DSE1007887 PANDE HITESHKUMAR BINOD 79.67 3 5040 S05038 302 2093 S02091 Legends Used : DTE. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 3 5039 S05037 302 2092 S02090 6808 DSE1046508 GIMHAVANEKAR POOJA SHRAVAN 79.62 78.38 97.00 91.66 71.67 80.00 2 322 S00322 201 322 S00322 6804 DSE1041072 JIRAPURE ASAWARI PRAKASHRAO 79.67 87.85 92.64 84.00 3 5028 S05026 301 2454 S02454 6795 DSE1018554 KUSEKAR VIKAS SUDAM 79.64 83.67 3 5022 S05020 301 2448 S02448 6788 DSE1043651 RANDIVE JAI ANAND 79.27 57.66 87.92 70.64 74.77 76.00 86.00 96.

33 90.64 56.07 64.63 80.67 98.77 73.00 3 5048 S05046 304 383 S00383 6819 DSE1008628 ANSARI ATIKA RAFIQUE AHMED 79.00 64.33 93.64 52.00 78.00 74.31 94.62 66.33 4 1351 S01350 401 1347 S01346 6836 DSE1028705 SALUNKHE TUSHAR DEEPAK 79.00 3 5041 S05039 302 2094 S02092 6810 DSE1003019 KHANDARE RAM NAGORAO 79.33 92.67 86.62 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6809 DSE1025289 AKOTKAR HARSHADA GULABRAO 79.00 4 1342 S01341 401 1338 S01337 6824 DSE1046361 BORGE PRASHANT SHAMRAO 79.00 3 5044 S05042 302 2097 S02095 6813 DSE1012318 MALLE POONAM BHASKAR 79.08 78.33 3 5050 S05048 304 385 S00385 6821 DSE1012592 KHARAT AMAR ARVIND 79.62 89.33 84.67 69.00 4 1341 S01340 401 1337 S01336 6823 DSE1002503 JOSHI MANASI SATISH 79.33 92.62 64.67 4 1350 S01349 401 1346 S01345 6835 DSE1025258 DHARAMSHAHARE SAKET PADMAKAR 79.85 90.00 3 5051 S05049 302 2098 S02096 6827 DSE1038155 GAIKWAD CHETAN SANDIPAN 79.33 87.67 47.62 74.60 52.00 4 1349 S01348 401 1345 S01344 6834 DSE1031078 HALE HARISH RAJENDRAJI 79.33 90.62 78.00 4 1345 S01344 401 1341 S01340 6830 DSE1007376 CHUAHDARI HARSHAL HIRAMAN 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.08 87.92 66.33 62.33 72.62 86. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.15 82.00 4 1344 S01343 401 1340 S01339 6829 DSE1020518 NAKOD GAURAV KISHOR 79.67 84.00 4 1340 S01339 401 1336 S01335 6822 DSE1014635 GAJARE SHARAD GANGADHAR 79.67 68.63 77.00 1 91 S00091 102 18 S00018 6816 DSE1019057 PATIL RUSHIKESH SAYAJIRAO 79.00 3 5045 S05043 301 2455 S02455 6814 DSE1010447 TRIBHUWAN ROHINI BANSI 79.63 82.60 48.62 83.63 45. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 5052 S05050 302 2099 S02097 Legends Used : DTE.62 85.73 96.77 92.00 4 1346 S01345 401 1342 S01341 6831 DSE1005874 KULKARNI MAYURESH UMESH 79.40 81.38 80.62 73.62 64.00 66.62 72.38 94.00 4 1339 S01338 401 1335 S01334 6818 DSE1044972 HIRE URMILA RAJENDRA 79.00 50.62 66.00 68.64 60.62 75.67 87.62 91.00 92.62 55.00 3 5043 S05041 302 2096 S02094 6812 DSE1028716 PANDE AMITKUMAR RAMASHANKAR 79.23 78.67 77.67 91.00 76.00 4 1348 S01347 401 1344 S01343 6833 DSE1046649 PATIL VIJAY BHAIRU 79.00 89.00 4 1352 S01351 401 1348 S01347 6837 DSE1023885 LOVEENA LIONEL CALE RICHARD 79.00 3 5049 S05047 304 384 S00384 6820 DSE1044919 PATIL VAIBHAV SADASHIV 79.62 81.63 72.40 66.62 69.00 3 5046 S05044 301 2456 S02456 6815 DSE1009703 KOKANE RAJU DILIP 79.15 81.63 80.67 75.00 2 323 S00323 201 323 S00323 6825 DSE1046360 SONAWANE TUSHAR VINAYAK 79.38 89.00 2 324 S00324 201 324 S00324 6826 DSE1046680 FARHAN TAJMOHAMMED MUJAWAR 79.67 95.46 92.15 92.00 4 1343 S01342 401 1339 S01338 6828 DSE1002071 BURANDE CHAITANYA GIRISH 79.63 81.00 82.63 74. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 237 of 1107 Provisional Merit List .00 49.62 80.00 57.00 60.00 3 5047 S05045 304 382 S00382 6817 DSE1010437 DALVI PUNAM NILKANTH 79.33 59.67 3 5042 S05040 302 2095 S02093 6811 DSE1006568 KUHITE RAHUL KRUSHNARAO 79.23 89.00 4 1347 S01346 401 1343 S01342 6832 DSE1001225 AHER KIRANKUMAR SUNDARLAL 79.64 53.

67 70.67 91.38 92.59 78.67 3 5061 S05059 301 2464 S02464 6850 DSE1002151 MAGAR DHANASHRI BABASAHEB 79.59 81.67 3 5074 S05072 301 2477 S02477 6864 DSE1035762 RAUT CHANDANA BHARAT 79.62 96.59 71.00 4 1356 S01355 401 1352 S01351 6854 DSE1000276 KULKARNI MEGHAN SHASHIKANT 79.62 90.80 78.67 93.59 81.00 3 5067 S05065 301 2470 S02470 6857 DSE1034463 KHAN BHUSARA SHAMIM 79.33 84.67 3 5076 S05074 301 2479 S02479 6866 DSE1002012 JAIN KOMAL RAMESH 79.67 71.80 79.00 62.67 4 1354 S01353 401 1350 S01349 6840 DSE1008742 MINESH DHIRENDRA MEHTA 79.00 3 5062 S05060 301 2465 S02465 6851 DSE1047574 LOKHANDE MAYURI BHAUSAHEB 79.62 63. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.60 74.60 68.20 74.00 93.60 84.23 90.20 50.59 80.67 85.15 84.00 3 5072 S05070 301 2475 S02475 6862 DSE1038806 YELE SAGAR MAHADEO 79.60 64.00 3 5068 S05066 301 2471 S02471 6858 DSE1014467 SALUNKHE PREETI VILAS 79.00 70.61 86.59 84. Mumbai JAISWAL HIMANSHU VIJAYKUMAR SLGMN: State Level General Merit Number.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6838 DSE1039378 RAHUL RAMESH KHONDEKAR 79.00 3 5053 S05051 301 2457 S02457 6841 DSE1007797 PANDIT AKSHAY ANAND 79.67 77.67 86.67 73.33 89.00 3 5060 S05058 301 2463 S02463 6849 DSE1038193 POPHALE PRITI VILAS 79.73 60.00 3 5065 S05063 301 2468 S02468 6855 DSE1005629 DHAMALE SWAPNIL SHASHIKANT 79.67 92.46 83.33 3 5058 S05056 301 2461 S02461 6847 DSE1041094 SAKLECHA SONAM DILIP 79.00 84.00 3 5056 S05054 301 2459 S02459 6845 DSE1003902 DHONE POOJA GANESH 79.33 90.59 90.59 66.00 3 5073 S05071 301 2476 S02476 6863 DSE1021346 CHOUDHARY NAMRATA GANGADHERRAO 79.93 97.00 3 5077 S05075 301 2480 S02480 Legends Used : DTE.59 67.59 81.33 3 5075 S05073 301 2478 S02478 6865 DSE1048105 KUTHMIRE SANKET RAJAN 79.62 61. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 238 of 1107 Provisional Merit List .33 76.00 3 5066 S05064 301 2469 S02469 6856 DSE1008524 JAGTIANI NISHA MAHESH 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.23 90.67 3 5064 S05062 301 2467 S02467 6853 DSE1014170 MISALKAR GAURAV ASHOK 79.00 3 5055 S05053 301 2458 S02458 6844 DSE1013142 SEWANI SHANKAR HARESH 79.60 75.60 76.61 75.67 4 1353 S01352 401 1349 S01348 6839 DSE1045904 PATIL ROHIT RAMESH 79.33 78.46 92.23 82.00 3 5070 S05068 301 2473 S02473 6860 DSE1012781 NAGAP NEETIN GOPICHANDRA 79.62 93.60 82.33 3 5063 S05061 301 2466 S02466 6852 DSE1023341 79.60 65.33 67.93 55.07 72.38 94.33 84.92 100.00 3 5057 S05055 301 2460 S02460 6846 DSE1047206 DHUMAL MAHESH EKNATH 79.20 56.59 83.67 74.61 83.67 82.67 74.67 95.60 62.67 82.33 82.67 4 1355 S01354 401 1351 S01350 6842 DSE1007727 HUJBAND POOJA RAMESH 79.00 3 5071 S05069 301 2474 S02474 6861 DSE1019449 GIRI ANIL CHANDRAKANT 79.69 90.77 84.00 86.59 86.15 80.67 88.00 73.23 91.85 80.00 3 5069 S05067 301 2472 S02472 6859 DSE1026348 HASORIYA ABHINAV DILIP 79.59 71.80 54.59 79.67 77.00 3 5054 S05052 304 386 S00386 6843 DSE1000090 BHOLE HEMLATA NISHIKANT 79.00 3 5059 S05057 301 2462 S02462 6848 DSE1000424 GOHIL SAGAR BHANUDAS 79.67 95.60 81.

31 74.54 82.15 94.67 3 5098 S05096 302 2118 S02116 6889 DSE1045596 BACHHAV AMIT SURESH 79.85 75.00 2 326 S00326 201 326 S00326 6891 DSE1018833 BHUJBAL ARUN RAJENDRA 79.57 71.00 3 5083 S05081 302 2103 S02101 6873 DSE1035562 WADKE SIDDHI SUNIL 79.67 83.00 4 1359 S01358 401 1355 S01354 Legends Used : DTE.00 72.67 78.00 79.58 64.58 71.67 75.67 82.33 78.33 3 5081 S05079 302 2101 S02099 6871 DSE1014596 KODAM PRADIP RAMESH 79.23 70.67 82.00 3 5087 S05085 302 2107 S02105 6877 DSE1040253 GOTUR PRAVIN BHIMASHANKAR 79.62 89.00 87.58 77.67 73.00 3 5084 S05082 302 2104 S02102 6874 DSE1013144 MULIK SIDDHESH SURESH 79.57 80.00 4 1357 S01356 401 1353 S01352 6892 DSE1041539 ERIC LOUIS DMELLO 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 239 of 1107 Provisional Merit List .00 3 5086 S05084 302 2106 S02104 6876 DSE1021458 SWAMI MONALI NANDKUMAR 79.57 82.31 76.00 2 325 S00325 201 325 S00325 6885 DSE1000046 TIWANE MONALI YUVRAJ 79.00 77.33 74.00 3 5088 S05086 302 2108 S02106 6878 DSE1013269 ADHYAPAK PRIYANKA PRAMOD 79.67 85.00 84.67 56.00 87.58 68.58 68.57 71. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 5080 S05078 302 2100 S02098 6870 DSE1009091 GUJARATHI NILESH RAVINDRA 79.23 93.40 58.46 88.33 3 5095 S05093 302 2115 S02113 6886 DSE1043592 KINDRE DEEPALI MANOHAR 79.58 78.00 78.92 92.00 3 5092 S05090 302 2112 S02110 6882 DSE1032615 GANDHI HARSH JAGDISH 79.58 68.93 70.23 75.58 78.00 3 5097 S05095 302 2117 S02115 6888 DSE1025365 SAGAR RAMESHRAO DONGRE 79.00 86.31 84.00 3 5091 S05089 302 2111 S02109 6881 DSE1010076 SINHA ASHISH MITHILESH 79.69 70.58 83.00 3 5090 S05088 302 2110 S02108 6880 DSE1038188 PAGARIYA KHRUTUKESH SANJAY 79.58 74.00 3 5082 S05080 302 2102 S02100 6872 DSE1019935 TEKADE PRIYANKA GAJANAN 79.00 48.67 85.58 75. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 91.54 73.00 3 5101 S05099 302 2121 S02119 6895 DSE1033181 DEORE DIGVIJAY JIBHAURAO 79.40 57.59 51.38 78.33 76.08 94.00 86.58 80.00 3 5093 S05091 302 2113 S02111 6883 DSE1003920 JOSHI GAURI VIJAYKUMAR 79.00 52.92 96.33 91.38 77.58 69.58 78.00 3 5094 S05092 302 2114 S02112 6884 DSE1029797 PATIL VIJAY SATAPPA 79.58 74.33 86.58 67.58 72.00 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6867 DSE1017833 DESHMUKH PAVAN SUBHASHRAO 79.33 82.59 62.67 58.67 3 5078 S05076 301 2481 S02481 6868 DSE1018999 MUTHA NEHA SANJAY 79.58 74.58 61.00 84.00 72.00 3 5096 S05094 302 2116 S02114 6887 DSE1041140 BAYASKAR ABHISHEK ASHOKRAO 79.58 80.00 3 5099 S05097 302 2119 S02117 6890 DSE1040387 BALSURE AMOL SHASHIKANT 79.33 56.00 87.00 3 5100 S05098 302 2120 S02118 6893 DSE1029530 RAINAK AKASH KIRAN 79.67 84.58 64. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1358 S01357 401 1354 S01353 6894 DSE1046599 JAYESH HARISHCHANDRA KHANGAL 79.00 3 5085 S05083 302 2105 S02103 6875 DSE1035756 PURANDARE MANASI DEEPAK 79.00 3 5089 S05087 302 2109 S02107 6879 DSE1010352 RAYATE SHITAL ASHOK 79.57 62.00 3 5079 S05077 301 2482 S02482 6869 DSE1001625 NALWADE PRIYANKA PITAMBAR 79.58 81.33 78.46 78.07 84.

38 91.67 95.38 88.00 92.56 80.53 82.27 73.00 88.33 88.67 86.53 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1371 S01370 401 1367 S01366 6912 DSE1039365 AKSHAY SUDHAKAR TEKADE 79.56 74.00 4 1367 S01366 401 1363 S01362 6908 DSE1019878 DAHATONDE GAJANAN RAMESHWAR 79.33 96.73 77.56 72.33 98.33 84.80 66.00 83.33 76.00 2 328 S00328 201 328 S00328 6900 DSE1046926 SHINDE PANKAJ UDAYBHANU 79.56 67. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.69 91.00 91.67 76.62 84.15 96.33 4 1364 S01363 401 1360 S01359 6904 DSE1014256 SHAIKH BILAL ARIFUDDIN 79.33 4 1366 S01365 401 1362 S01361 6906 DSE1034413 PAWAR PRATHAMESH KASHINATH 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 93.00 58.56 83.56 69.08 95.67 77.93 64.33 90.69 84.56 81.53 68.00 93.00 3 5110 S05108 301 2487 S02487 6922 DSE1016847 KAMBLE BHAGYASHREE NARAYAN 79.00 3 5106 S05104 301 2484 S02484 6918 DSE1039667 LANDE KETAKI VISHNUPANT 79.00 90.00 91.00 4 1360 S01359 401 1356 S01355 6897 DSE1022019 MALI NILESH RAGHUNATH 79.00 4 1369 S01368 401 1365 S01364 6910 DSE1019315 PATIL SATISH SHAHAJI 79.69 93.56 66.67 90.67 90.53 83.00 68.56 86.00 3 5108 S05106 301 2485 S02485 6920 DSE1041137 INGOLE NEENAD VIKAS 79.56 75.56 81.00 76.62 93.56 81.00 3 5105 S05103 301 2483 S02483 6917 DSE1000287 BAVASKAR AMOL KRISHNA 79.33 93.67 94.08 76.67 86.00 2 327 S00327 201 327 S00327 6899 DSE1010288 SATBHAI BHAGYAHREE GORAKH 79.00 2 329 S00329 201 329 S00329 6903 DSE1005187 RAWAT RAJESHKUMAR ARUN 79.00 4 1365 S01364 401 1361 S01360 6905 DSE1016593 GHOLAP SANTOSH ANKUSH 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6896 DSE1035807 VARTAK SANKET PRAVIN 79.23 88.33 80.54 82.33 89.00 3 5111 S05109 301 2488 S02488 6923 DSE1016761 HOTCHANDANI SUNIL HARESHLAL 79.56 73.47 68.67 88.00 4 1368 S01367 401 1364 S01363 6909 DSE1038205 KAKADE ABHIJEET ASHOK 79.54 83.46 94.00 84.53 74.56 70.00 3 5107 S05105 303 28 S00028 6919 DSE1046434 KANERIYA BHOUTIK VALLABHBHAI INDUMATI 79.56 75.67 83.00 3 5103 S05101 304 387 S00387 6914 DSE1008641 HINGORANI NARESH MAHESH 79.07 94.53 73.00 2 330 S00330 201 330 S00330 6915 DSE1024985 KAMTHE VISHAL GULAB 79.00 4 1372 S01371 401 1368 S01367 6913 DSE1040444 SARANG NAGESH SUNIL 79.53 62.00 4 1361 S01360 401 1357 S01356 6898 DSE1009294 SURYAWANSHI PRATIK PREETAM 79.00 3 5109 S05107 301 2486 S02486 6921 DSE1005116 PAWAR RUPALI BALASAHEB 79.46 86.00 4 1362 S01361 401 1358 S01357 6901 DSE1017593 ZINE SAGAR SURESHRAO 79.73 79.46 79.00 3 5112 S05110 301 2489 S02489 Legends Used : DTE.56 74.52 89. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 240 of 1107 Provisional Merit List .85 84.00 3 5104 S05102 302 2122 S02120 6916 DSE1040087 BARKADE SMITA VASANT 79.00 4 1363 S01362 401 1359 S01358 6902 DSE1006750 WANJARI RAHUL DEORAOJI 79.56 78.67 4 1370 S01369 401 1366 S01365 6911 DSE1032228 SHAIKH MOHAMMAD IMAM BAVASAHEB 79.56 69.67 3 5102 S05100 305 86 S00086 6907 DSE1010176 DHIKALE PURUSHOTTAM VITHOBA 79.40 65.33 75.52 88.

52 76.52 76.93 50.52 49.50 82.00 3 5129 S05127 302 2131 S02129 6943 DSE1008979 SHAIKH RAMEEZ IQBAL ISMAIL 79.52 80.00 3 5119 S05117 302 2125 S02123 6932 DSE1029602 DHURI PRAJAKTA VYANKATESH 79.33 88.00 80.00 3 5125 S05123 301 2496 S02496 6938 DSE1046651 VISHWAKARMA VIVEK GURUCHARAN 79.00 91.00 3 5127 S05125 302 2129 S02127 6940 DSE1029520 GURAV YOGESH PUNDLIK 79.46 88.67 66.33 3 5128 S05126 302 2130 S02128 6942 DSE1006899 GUPTE PRATIK AMOL 79.00 3 5124 S05122 301 2495 S02495 6937 DSE1007862 KOLI PRASHANT UMAKANT 79.67 3 5123 S05121 301 2494 S02494 6936 DSE1006576 BRAMHANKAR MAKRAND RADHAKRISHNA 79.00 3 5135 S05133 304 388 S00388 6952 DSE1025106 NAGARDHANE MONICA WAMANRAO 79.00 3 5114 S05112 301 2491 S02491 6926 DSE1020513 JAGNADE ASHWINI ASHOKRAO 79.62 93.52 78.67 3 5132 S05130 302 2134 S02132 6946 DSE1019572 INGLE MOHAN RAJIV 79.00 3 5131 S05129 302 2133 S02131 6945 DSE1007908 MANEGOPOALE SUNIL SUDHAKAR 79.69 85.00 83.00 70.00 3 5116 S05114 302 2123 S02121 6928 DSE1041637 VIVEK SURESH PATEL 79.52 77.52 84.87 67.00 88.52 66.15 65.00 3 5121 S05119 302 2127 S02125 6934 DSE1047675 SANAP ASHWINI SAMPAT 79.67 84.08 84.33 58. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.53 72.50 83.00 3 5118 S05116 302 2124 S02122 6931 DSE1040229 GHODKE SHITAL SHRIRAM 79.00 4 1375 S01374 401 1371 S01370 6951 DSE1010335 PATIL POONAM VISHWASRAO 79.00 86.52 63.33 93.00 3 5113 S05111 301 2490 S02490 6925 DSE1046252 DHATAVKAR PARAG GANESH 79.00 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.51 61.00 71.62 98.00 93. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 5133 S05131 302 2135 S02133 6947 DSE1019903 AMBATPURE PARISH PRAKASH 79.52 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 241 of 1107 Provisional Merit List .33 4 1374 S01373 401 1370 S01369 6950 DSE1013068 HANDE SAGAR SURESH 79.00 3 5117 S05115 301 2493 S02493 6930 DSE1048001 PATHAN AMINA SHEKHLAL 79.00 3 5115 S05113 301 2492 S02492 6927 DSE1006126 WAGHMARE SACHIN SUNILRAO 79.33 38.52 72.20 59.52 74.40 79.52 64.67 70.20 69.00 3 5120 S05118 302 2126 S02124 6933 DSE1022912 TELAVANE ABHISHEK RAVINDRA 79.07 76.67 4 1373 S01372 401 1369 S01368 6929 DSE1016802 SAVLA JINAL CHETAN 79.33 88.33 54.67 3 5134 S05132 301 2498 S02498 6949 DSE1034217 VAZHAKALA ASHLYN VARGHESE 79.15 94.69 85.33 70.00 4 1376 S01375 401 1372 S01371 Legends Used : DTE.52 77.52 62.00 58.00 3 5130 S05128 302 2132 S02130 6944 DSE1041155 SUNE SURAJ DEVIDASRAO 79.00 3 5122 S05120 302 2128 S02126 6935 DSE1034433 KAZI FAISAL DAWOOD 79.00 88.46 69.67 90.31 92.52 66.87 88.52 66.33 80.67 89.33 68.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6924 DSE1004039 PATIL BHARATI RAVSAHEB 79.52 86.62 79.33 82.52 67.15 82.52 55.33 76.52 73.87 83.33 88.52 73.33 76.00 80.00 2 331 S00331 201 331 S00331 6941 DSE1012588 SHAIKH NASIRULLAH TARIQULLAH 79.46 78.67 60.33 69.00 3 5126 S05124 301 2497 S02497 6939 DSE1003153 BANDE PIYUSH VIJAY 79.67 2 332 S00332 201 332 S00332 6948 DSE1043899 PATEL NIKHIL ANIL 79.00 92.00 84.52 68.52 77.50 80.62 82.52 80.93 76.

67 65.33 4 1386 S01385 401 1382 S01381 6969 DSE1038746 GAVALI AMOL RAVINDRA 79.73 66.80 58.33 87.60 78.49 84.47 70. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.49 62.33 3 5138 S05136 304 389 S00389 6959 DSE1041699 MISS TRUFINA IGNATIUS GONSALVES 79.46 96.00 1 92 S00092 102 19 S00019 6955 DSE1038747 SHAIKH ARIF RAJJAK 79.93 48.50 76.33 4 1389 S01388 401 1385 S01384 6972 DSE1009916 SHINDE PRATIK PANDURANG 79.50 70.67 77.00 89.13 80.00 89.00 3 5142 S05140 301 2502 S02502 6980 DSE1000390 BHAGAT AKASH PRAKASH 79.27 68.67 76.47 82.31 88.67 65.62 94.46 90.00 85.93 42.00 75.67 93.33 3 5136 S05134 305 87 S00087 6957 DSE1044022 AGICHA RAM VASHU 79.15 83.00 76.00 94.50 78.33 91.00 4 1382 S01381 401 1378 S01377 6965 DSE1004304 ICHAL RAHUL SUBHASH 79.00 4 1380 S01379 401 1376 S01375 6963 DSE1025324 LUTE TUSHAR DHANRAJ 79.00 3 5139 S05137 301 2499 S02499 6960 DSE1014659 PATIL SAGAR DNYANESHWAR 79.00 86.00 4 1392 S01391 401 1388 S01387 6975 DSE1022416 PATIL NANDKUMAR VASANT 79.85 76. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 242 of 1107 Provisional Merit List .00 89.00 4 1390 S01389 401 1386 S01385 6973 DSE1009937 KANAWADE PRAMOD SURESH 79.00 4 1391 S01390 401 1387 S01386 6974 DSE1032573 SINGH SUJITKUMAR UDAYBHAN 79.67 68.49 69.47 62.47 85.47 80.00 84.33 73.85 96.67 76.49 49.00 81.49 68.49 92.67 4 1384 S01383 401 1380 S01379 6967 DSE1040141 TORANE BHIMASHANKAR KASHINATH 79.54 87.33 4 1394 S01393 401 1390 S01389 6977 DSE1000139 RATNAPARKHI PAVITRA MANGESH 79.07 47.67 4 1385 S01384 401 1381 S01380 6968 DSE1004670 KALBANDE NILESH ASHOKRAO 79.47 80.49 70.33 1 93 S00093 101 51 S00051 6956 DSE1048461 KAMATH DIVYA DEVIDAS 79.53 52. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 5137 S05135 305 88 S00088 6958 DSE1010959 PATLE ASHISHKUMAR SHIVKUMAR 79.49 73.00 3 5140 S05138 301 2500 S02500 6978 DSE1034066 YADAV SUSHANT SURESH 79.15 98.33 4 1393 S01392 401 1389 S01388 6976 DSE1006513 ADMANE TUSHAR SURESH 79.33 4 1387 S01386 401 1383 S01382 6970 DSE1000154 SHISODE DHEERAJ PRAKASH 79.08 83.33 56.50 80.49 78.00 91.00 4 1381 S01380 401 1377 S01376 6964 DSE1047849 DHAVALE SACHIN KISAN 79.49 75.50 67.40 75.00 3 5143 S05141 301 2503 S02503 6981 DSE1039227 UTKHEDE ATUL RAMESH 79.46 87.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6953 DSE1015580 DARUWALE NIDHI SUDHIR 79.00 3 5141 S05139 301 2501 S02501 6979 DSE1002137 KHALADKAR SARIKA POPAT 79.33 89.31 78.49 69.00 71.00 61.00 4 1378 S01377 401 1374 S01373 6961 DSE1004256 BALBAND NAIM DASTAGIR 79.49 56.67 71.49 78.20 80.49 66. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.49 71.00 4 1377 S01376 401 1373 S01372 6954 DSE1012195 GHAYTAD HARSHADKUMAR MADHAVRAO 79.67 96.50 52.33 4 1379 S01378 401 1375 S01374 6962 DSE1017954 JAGTAP SUNIL SHANKAR 79.00 3 5144 S05142 301 2504 S02504 Legends Used : DTE.49 62.00 88.00 86.33 41.49 75.00 4 1388 S01387 401 1384 S01383 6971 DSE1040180 DAHALE AMOL ASHOK 79.67 88.00 50.67 90.67 76.49 72.00 4 1383 S01382 401 1379 S01378 6966 DSE1028997 PAWAR JITENDRA NIMBA 79.

27 60.00 3 5153 S05151 302 2138 S02136 6996 DSE1005340 PHALKE ANJALI KISAN 79.33 75.00 3 5155 S05153 301 2511 S02511 6998 DSE1022814 LOHOTE SUPRIYA BABAN 79.46 71.00 72.00 90.47 55.45 78.00 3 5168 S05166 301 2520 S02520 Legends Used : DTE.92 97.00 3 5165 S05163 302 2142 S02140 7008 DSE1032117 SHAIKH NASIRUDDIN FAKRUDDIN 79.31 95.00 3 5158 S05156 302 2141 S02139 7001 DSE1028721 BANGAR VIKRANT RAMDAS 79.33 80.67 80.67 3 5164 S05162 301 2518 S02518 7007 DSE1039301 MURTAZA SHAJAPURWALA IBRAHIM BHAI 79.00 3 5159 S05157 301 2513 S02513 7002 DSE1047598 DESHPANDE GAURAV GIRISH 79.67 89. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 5154 S05152 302 2139 S02137 6997 DSE1035557 MHATRE RIYA SANJAY 79.46 96.08 69.45 71.00 90.45 70.00 3 5151 S05149 302 2137 S02135 6994 DSE1022712 PATIL SHRADDHA VILAS 79.67 84.46 88.00 3 5160 S05158 301 2514 S02514 7003 DSE1026248 MOHANE AKANKSHA DEVENDRA 79.33 93. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.45 70.54 80.45 80.00 88.00 3 5149 S05147 302 2136 S02134 6992 DSE1008538 CHHATANI SIDHARATH SACHANAND 79.00 3 5152 S05150 301 2510 S02510 6995 DSE1019683 SK AFSAR SK KAREEM 79.77 75.67 78.87 60.33 77.45 78.45 84.45 81.47 56.46 79.77 81.45 79.45 79.00 3 5157 S05155 301 2512 S02512 7000 DSE1007644 SAFALE POOJA RAMESH 79.33 62.33 49.46 98.00 92.45 85.46 76.00 3 5161 S05159 301 2515 S02515 7004 DSE1012530 PISAL NITIN SHIVAJI 79.46 74.45 83.47 69.45 72.33 73.67 66.45 78.00 87.00 3 5147 S05145 301 2507 S02507 6985 DSE1002032 NAHAR SIDDHARTH RAVINDRA 79.00 55.46 88.45 76.00 3 5150 S05148 301 2509 S02509 6993 DSE1012558 MUNSHI MUSTAFA HASANALI 79.00 76.00 4 1396 S01395 401 1392 S01391 6991 DSE1007507 KHAN SADIQUE SUFIYAN 79.45 70.33 3 5167 S05165 302 2143 S02141 7010 DSE1005213 TEKWADE ANUJA ANIL 79.33 93.69 64.67 85.45 82.46 71.33 80.33 78.00 3 5166 S05164 301 2519 S02519 7009 DSE1031163 BHENDE NAYANA SURESHRAO 79.73 62.00 97.00 2 335 S00335 201 335 S00335 6989 DSE1019446 GHADAGE PRAFULLA PRAKASH 79.67 71.67 82.33 3 5146 S05144 301 2506 S02506 6984 DSE1031960 KAMBLE SWATI PRAMOD 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 243 of 1107 Provisional Merit List . MGGMN: Main Group General Merit Number.40 67.67 71.33 4 1395 S01394 401 1391 S01390 6987 DSE1022795 MALBARI HARSHALA PRABHAT 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 6982 DSE1007627 AADIL MOHD IQBAL 79.45 73.45 78.85 85.00 3 5145 S05143 301 2505 S02505 6983 DSE1009577 KATHE PRIYANKA BHARAT 79.31 78.00 2 334 S00334 201 334 S00334 6988 DSE1021479 BHADARGE MEHUL SOMDATT 79.00 3 5148 S05146 301 2508 S02508 6990 DSE1023220 MESHRAM PARAG PRADEEP 79.45 80.33 77.69 96.23 92.00 80.08 71.00 3 5156 S05154 302 2140 S02138 6999 DSE1009993 JADHAV VIKAS RAJENDRA 79.33 76.69 89.00 2 333 S00333 201 333 S00333 6986 DSE1013284 BANDGAR PRADEEP ASHOK 79.00 3 5162 S05160 301 2516 S02516 7005 DSE1012144 KALE ANKUSH VIJAY 79.45 74.67 92.93 76.67 3 5163 S05161 301 2517 S02517 7006 DSE1008503 MOLVIZADAH VASIQULLAH IZZATULLAH 79.45 74.08 94.67 90.00 88.

00 46.33 90.67 59.00 1 94 S00094 102 20 S00020 7025 DSE1000816 BAGDI PRANIT OMPRAKASH 79.00 4 1400 S01399 401 1396 S01395 7031 DSE1000933 BAJPAI RUCHA PAVANKUMAR 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7011 DSE1010482 SHUBHANGI LAXMAN KADAM 79.45 68.00 3 5178 S05176 304 390 S00390 7024 DSE1009593 ZADE JAYSHREE GANPAT 79.43 56.20 63.67 3 5182 S05180 304 393 S00393 7029 DSE1023531 SHIVALKAR SACHIN SUNIL 79.33 3 5185 S05183 302 2151 S02149 7038 DSE1012367 PALKHEDE VISHAL MADHUKAR 79.00 3 5180 S05178 304 392 S00392 7027 DSE1023988 KADAM SACHIN TUKARAM 79.44 81.31 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 78.38 85.45 63.44 66.67 4 1407 S01406 401 1403 S01402 Legends Used : DTE.40 71.00 61.67 80.85 90.00 3 5184 S05182 302 2150 S02148 7035 DSE1005734 MIND MAHESH BABAN 79.38 95.44 76.43 48.33 78.67 63.67 64.00 3 5172 S05170 302 2144 S02142 7016 DSE1036779 PATIL VINOD VILAS 79.80 34.45 69.53 56.80 50.45 64.00 3 5181 S05179 302 2149 S02147 7028 DSE1034633 TAJNE ROSHAN BHASKAR 79.44 80.00 95.67 4 1398 S01397 401 1394 S01393 7021 DSE1006887 MHAISGAWALI RAHUL LILADHAR 79.00 3 5179 S05177 304 391 S00391 7026 DSE1009774 GAIKWAD GAURAV ANIL 79.67 71. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 244 of 1107 Provisional Merit List .33 80.00 4 1405 S01404 401 1401 S01400 7037 DSE1032690 DUBE PRATIK RUPNARAYAN 79.00 4 1402 S01401 401 1398 S01397 7033 DSE1047329 GADEKAR KIRAN SUBHASH 79.67 4 1403 S01402 401 1399 S01398 7034 DSE1032987 KHILARE SANDESH ASHOK 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 3 5174 S05172 302 2146 S02144 7018 DSE1018870 SOLANKI DARSHAK HARESHBHAI 79.00 3 5177 S05175 302 2148 S02146 7023 DSE1004095 PATIL DHARMRAJ BABURAO 79.33 76.45 68.33 75.45 69.23 46.33 62.27 55.73 53.93 71.43 75.67 3 5170 S05168 301 2522 S02522 7013 DSE1001417 DESHMUKH VIKRAM KESHAV 79.00 3 5173 S05171 302 2145 S02143 7017 DSE1006707 SAMBHE ANKUR ARUN 79.62 62.44 72.80 60.27 69.00 72.07 55.45 64.67 4 1397 S01396 401 1393 S01392 7014 DSE1014652 BHANDARI ANIKET DHARAMKUMAR 79.00 66.00 60.00 4 1399 S01398 401 1395 S01394 7022 DSE1016617 SANGLE POONAM RAJARAM 79.45 68.45 54.33 82.00 4 1401 S01400 401 1397 S01396 7032 DSE1009765 DESHMUKH SHUBHAM PURUSHOTTAM 79.67 3 5183 S05181 304 394 S00394 7030 DSE1030055 PATIL NIKHIL MUKUNDA 79.45 57. MGGMN: Main Group General Merit Number.53 63.00 82.33 78.80 44.54 91.43 66.33 56.00 67.33 64.00 3 5169 S05167 301 2521 S02521 7012 DSE1045614 SHARMA NIDHU DHARMADEO 79.00 74.45 63.00 3 5176 S05174 301 2524 S02524 7020 DSE1029549 SANKPAL ABHIJEET SANJAY 79.33 60.33 58.00 4 1404 S01403 401 1400 S01399 7036 DSE1032159 MANE MAHESH CHANDRAKANT 79.33 89.43 71.33 79.62 87.00 64.43 59.38 65.67 3 5175 S05173 302 2147 S02145 7019 DSE1001559 PATIL SHRINIVAS BHALACHANDRA 79.67 75.00 86.44 85.33 4 1406 S01405 401 1402 S01401 7039 DSE1002563 DUDHAL SAGAR SHIVAJI 79.43 66.44 66.33 90.43 57.67 64.43 81.43 58.33 80.45 55.33 3 5171 S05169 301 2523 S02523 7015 DSE1012908 SHAIKH USAMA SAYEED 79.67 67.

33 93.08 97.39 79.00 3 5194 S05192 305 89 S00089 7051 DSE1035668 BHOIR MANALI NANDKUMAR 79.87 86.33 3 5197 S05195 301 2534 S02534 7057 DSE1022092 SHINDE SIDDHESHWAR TUKARAM 79.00 3 5200 S05198 302 2154 S02152 7061 DSE1003120 BHOYAR SNEHAL DAMODHAR 79.00 3 5192 S05190 301 2530 S02530 7048 DSE1005225 MULUK ASHWINI CHANDRAKANT 79.39 77.69 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7040 DSE1009489 SAURABH CHANDRAKANT NEMADE 79.40 69.00 3 5196 S05194 301 2533 S02533 7054 DSE1014774 KODRE MAYUR RAJENDRA 79.00 83.39 76. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 245 of 1107 Provisional Merit List .00 92.39 83.67 3 5208 S05206 302 2162 S02160 Legends Used : DTE. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 5206 S05204 302 2160 S02158 7067 DSE1032810 BHATT HETAL SURESHBHAI 79.67 84.38 92.46 70.62 91.00 3 5198 S05196 302 2152 S02150 7059 DSE1006348 GADHAVE NILEEMA SUBHASH 79.38 84.33 78.00 3 5201 S05199 302 2155 S02153 7062 DSE1006605 PANNASE SHIKHA BHAURAOJI 79.00 2 337 S00337 201 337 S00337 7053 DSE1038246 BHOSALE MEGHANA DILIP 79.00 82.00 3 5190 S05188 301 2528 S02528 7046 DSE1040129 LATURE SANGMESHWAR VILAS 79.33 96. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 5207 S05205 302 2161 S02159 7068 DSE1041414 BHOJANE KAHUTA BHIMRAO 79.40 75.77 94.00 4 1408 S01407 401 1404 S01403 7042 DSE1002598 PATIL SAPANA BALGONDA 79.38 82.33 71.77 82.33 77.40 86.67 89.41 78.00 3 5186 S05184 301 2525 S02525 7041 DSE1001120 RATNAPARKHI KUNAL SOMNATH 79.40 57.40 85.08 94.31 98.67 2 340 S00340 201 340 S00340 7058 DSE1016503 KOLI CHETNA RAMESH 79.33 3 5205 S05203 302 2159 S02157 7066 DSE1039110 AWCHAT MILIND PUNDLIKRAO 79.67 95.85 85.67 77.67 97.39 81.42 88.62 87.39 75.60 59.00 85.00 3 5193 S05191 301 2531 S02531 7049 DSE1029756 NIKAM SATVASHILA SHAHAJI 79.20 66.20 62.39 71.40 77.00 3 5203 S05201 302 2157 S02155 7064 DSE1017970 SALKAR SAILEE RAJENDRA 79.00 3 5188 S05186 301 2526 S02526 7044 DSE1016762 JAIRAMDASANI HITESH SRICHAND 79.39 76.00 3 5191 S05189 301 2529 S02529 7047 DSE1025111 KHONDE ROSHANI KRISHNARAO 79.00 3 5187 S05185 303 29 S00029 7043 DSE1043701 SOPARIYA JAY DINESH 79.00 77.00 3 5189 S05187 301 2527 S02527 7045 DSE1041198 CHIMOTE GAURAV RAJENDRA 79.33 96.53 73.00 82.00 71.67 94.00 89.15 81.67 91.00 3 5199 S05197 302 2153 S02151 7060 DSE1007825 THITME VINAY NIVRUTTI 79.00 3 5204 S05202 302 2158 S02156 7065 DSE1003253 KALSE PRIYANKA RAMESHRAO 79.40 72.33 96.67 76.42 87.40 77.40 88.77 92.67 84.00 70.00 3 5195 S05193 301 2532 S02532 7052 DSE1026575 PHALAKE AMIT ARUN 79.33 80.40 84.00 2 338 S00338 201 338 S00338 7055 DSE1033243 RAJPUT SUYASHA ABHAYSINH 79.33 74.54 78.40 64.92 96.33 73.23 100.39 69.46 97.00 2 336 S00336 201 336 S00336 7050 DSE1048034 SANGLE VAISHALI SURESH 79.40 62.00 3 5202 S05200 302 2156 S02154 7063 DSE1022660 NEMADE KHYATI PRADEEP 79.39 69.00 2 339 S00339 201 339 S00339 7056 DSE1008812 CHAUGLE ZOHEB AHMED SHAHID AHMED 79.00 82.47 43. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.40 89.00 82.00 94.23 88.33 82.41 84.39 82.40 75.

00 78.38 87.39 64.00 73.39 62. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 246 of 1107 Provisional Merit List .00 3 5227 S05225 301 2542 S02542 7091 DSE1043510 SHAH SOUMIK KETAN 79.69 94.00 3 5230 S05228 301 2545 S02545 7094 DSE1016650 PATEL KRUPA AJAY KASHMIRA 79.38 66.00 3 5221 S05219 301 2537 S02537 7083 DSE1038051 GHADGE SNEHAL CHANDRAKANT 79.47 54.67 3 5216 S05214 302 2170 S02168 7077 DSE1005242 TARALKAR MANDAR ANIL 79.00 92.69 79.54 94. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 71.00 3 5214 S05212 302 2168 S02166 7075 DSE1038598 PINJARI SACHIN PANDURANG 79.33 3 5215 S05213 302 2169 S02167 7076 DSE1004560 REWATKAR AMOL DASHRATH 79.67 69.00 4 1410 S01409 401 1406 S01405 7088 DSE1013661 KADAM ARCHANA ARVIND 79.46 56.00 74.20 66.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7069 DSE1026261 KHADATKAR SONALI GANGADHAR 79.38 83.33 79.38 82.33 88.38 80.54 90.39 51.38 64.39 62.33 3 5211 S05209 302 2165 S02163 7072 DSE1025157 BHANGE POONAM DINESH 79.33 3 5217 S05215 302 2171 S02169 7078 DSE1036632 VARAMBALE ONKAR VIJAY 79.38 71.00 3 5219 S05217 302 2172 S02170 7081 DSE1000283 DHANGAR DEVENDRA VALMIK 79.53 54.69 74.23 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 3 5209 S05207 302 2163 S02161 7070 DSE1006633 GAJBHIYE ANKITA DHARMAPRAKASH 79.00 96.27 55.33 74.00 66.00 3 5213 S05211 302 2167 S02165 7074 DSE1043119 JUMLE MINAL SHIRISH 79.38 85.33 85.39 50.00 42.67 87.38 68.67 66.67 91.92 80.00 68.00 3 5226 S05224 301 2541 S02541 7090 DSE1044471 ROY ANSUJIT SURAJIT 79.33 76.47 47.00 3 5210 S05208 302 2164 S02162 7071 DSE1007379 BAVISKAR GORAKH RAGHUNATH 79.00 3 5228 S05226 301 2543 S02543 7092 DSE1012130 KARPE ADITYA DNYANESHWAR 79.33 56.38 69.00 3 5220 S05218 301 2536 S02536 7082 DSE1010330 BAFNA KHUSHBU SANJAYKUMAR 79.39 67.38 70.38 85.38 84.38 83.38 71.87 42.38 80.15 86.73 88.00 4 1409 S01408 401 1405 S01404 7079 DSE1009049 THITE SONALI VILAS 79.33 96.67 90.23 92.85 88.67 51.67 45.00 3 5218 S05216 301 2535 S02535 7080 DSE1036961 PATIL KIRAN DATTATRAY 79.33 96.67 80.00 79.00 3 5233 S05231 301 2547 S02547 7097 DSE1006163 AMBEGAONKAR DEEPAK DILEEPRAO 79.08 91.33 3 5232 S05230 301 2546 S02546 7096 DSE1016639 SHINDE ANKITA PRAKASH 79.00 3 5212 S05210 302 2166 S02164 7073 DSE1025358 SHEIKH MOHAMMAD MOIN GULAM SALIM 79.38 83.00 93.93 49.38 87.33 3 5222 S05220 301 2538 S02538 7084 DSE1026564 YELAPALE PANKAJ MADHUKAR 79.39 49.67 89.69 92.00 3 5234 S05232 301 2548 S02548 Legends Used : DTE.39 67.00 3 5229 S05227 301 2544 S02544 7093 DSE1044995 SHELKE POOJA JALINDER 79.38 66.00 2 341 S00341 201 341 S00341 7086 DSE1044693 ZIRWAL SHILPA DEORAM 79.39 46.33 72.67 70.54 75.00 71.67 56.46 96.00 3 5223 S05221 301 2539 S02539 7085 DSE1046058 PATIL KARAN KEWAL 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 5224 S05222 301 2540 S02540 7087 DSE1041646 DIVYESH SNEHALKUMAR SHAH 79.00 53.00 78.00 3 5231 S05229 305 90 S00090 7095 DSE1047545 KHEMNAR DNYANDEO SOPAN 79.38 77.00 58.00 3 5225 S05223 304 395 S00395 7089 DSE1005986 UGALE PRASHANT BHAGWAN 79.

67 85.08 95.00 3 5246 S05244 302 2178 S02176 7122 DSE1041436 INGALE MAYUR ASHOK 79.77 93.37 58.08 88.67 3 5247 S05245 302 2179 S02177 7124 DSE1043060 WADATE AKASH JAYWANT 79.00 3 5237 S05235 304 396 S00396 7101 DSE1045559 79.00 4 1413 S01412 401 1409 S01408 7104 DSE1046545 CHOUTHE RAHUL RAMESH 79.37 59.00 4 1419 S01418 401 1415 S01414 7110 DSE1017616 KALE AJAYKUMAR RAOSAHEB 79.38 94.00 76.00 4 1418 S01417 401 1414 S01413 7109 DSE1008310 SHINDE SHASHIKANT CHANDRAKANT 79.33 4 1416 S01415 401 1412 S01411 7107 DSE1012033 DARJI JAY RASIKBHAI 79.00 3 5238 S05236 301 2550 S02550 7113 DSE1008093 JADHAV RAKHI PRAKASH 79.00 4 1417 S01416 401 1413 S01412 7108 DSE1036679 PANDHARE NILESH UTTAM 79.00 3 5243 S05241 301 2552 S02552 7119 DSE1029724 POWAR PRATIBHA MARUTI 79.33 73.67 72.08 80.73 66.37 76.33 82.37 73.60 72.77 88.80 82.35 87.00 4 1421 S01420 401 1417 S01416 7112 DSE1001099 JOSHI RAVI NARAYANRAO 79.67 2 343 S00343 201 343 S00343 7123 DSE1006703 TEMBHARE DHANANJAY KHEMRAJ 79.37 86.00 97.33 94.00 47.33 78.15 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 247 of 1107 Provisional Merit List .00 84.33 94.00 3 5236 S05234 301 2549 S02549 7100 DSE1025095 CHANDRASHEKHAR NIKHARE ANANDRAO 79.33 75.00 92.67 4 1411 S01410 401 1407 S01406 7102 DSE1019231 NANGARE PRIYANKA BHARAT 79.85 81.23 94.00 3 5240 S05238 302 2174 S02172 7116 DSE1029975 NAGATEELE JAYESH JAYASHING 79.40 68.38 63.31 92.33 83.37 64.33 77.33 74.00 84.92 74.38 61.67 86.00 3 5248 S05246 301 2554 S02554 7125 DSE1007548 CHAUDHARI YOGITA POPATRAO 79.33 74.67 83.13 34.33 78.73 72.33 71.40 80.67 52.38 42.34 79.33 4 1420 S01419 401 1416 S01415 7111 DSE1016652 SHINDE ANKUSH RAM 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 94.37 80.20 52.67 97.00 4 1412 S01411 401 1408 S01407 7103 DSE1046050 PAWAR SUSHANT PADMAKAR 79.67 3 5235 S05233 302 2173 S02171 7099 DSE1047926 LULLA PUNEET VIJAY 79.15 64.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN DSE1016603 PRIYANKA 79.33 4 1415 S01414 401 1411 S01410 7106 DSE1012492 PATIL SUNIL LAXMAN 79.67 76.13 56.33 47.00 3 5241 S05239 302 2175 S02173 7117 DSE1032881 AJWANI PANKAJ ASHOK 79.00 89.33 75.54 81.67 89.00 88.00 3 5250 S05248 302 2180 S02178 DTE.38 63.00 4 1414 S01413 401 1410 S01409 7105 DSE1017768 KAUTHALE MANISHA CHANDAR 79. Mumbai SHINDE SSC Marks 7098 Legends Used : KASHINATH Diploma Marks GADHAVE MUKANDAR SAMPATRAO RESHMA ANIL SLGMN: State Level General Merit Number.87 78.00 3 5245 S05243 302 2177 S02175 7121 DSE1012820 THORAT SNEHAL RAMESH 79.37 83.62 90.33 75.37 86.67 82.00 80.67 85.33 82.00 77.85 86.67 87.46 96.00 3 5249 S05247 301 2555 S02555 7126 DSE1008828 TAWDE 79.00 79.00 81.67 94.00 3 5239 S05237 301 2551 S02551 7115 DSE1014598 TAWALE DIPALEE SUNIL 79.67 72.33 78.00 2 342 S00342 201 342 S00342 7114 DSE1025216 SINGH NITESH RAJESH 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 88.00 3 5242 S05240 302 2176 S02174 7118 DSE1007970 VEKHANDE MAI MANGAL 79.00 3 5244 S05242 301 2553 S02553 7120 DSE1002027 JADHAV BHAGYASHRI RAJENDRA 79.33 86.37 69.

38 86.67 78.33 71.31 90.00 96.33 68.33 3 5252 S05250 302 2181 S02179 7129 DSE1008852 KHAN MOHD SAEM MOHD AFZAL 79.00 72.31 85.67 94.31 80.67 91.00 3 5259 S05257 302 2187 S02185 7136 DSE1007007 MAHAJAN NUTAN DILIP 79.92 90.00 3 5253 S05251 302 2182 S02180 7130 DSE1038245 KUTE AMOL LAXMAN 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 62.92 72.00 77.67 73.00 85.33 56.31 80.73 34.33 66.46 78.33 4 1422 S01421 401 1418 S01417 7141 DSE1012873 CHHATANI AJITESH DEVANAND 79.00 91.67 85.67 3 5256 S05254 302 2185 S02183 7133 DSE1013255 BACHHAV VINAYAK PRUTHVIRAJ 79.31 88.33 51.00 3 5269 S05267 301 2563 S02563 7147 DSE1009189 WAGHMARE MONISH NITIN 79.00 3 5271 S05269 301 2565 S02565 7149 DSE1009251 RAJPUT POOJA RANJEETSINH 79.46 86.33 3 5254 S05252 302 2183 S02181 7131 DSE1007593 KONDLEKAR POOJA RAMESH 79.31 86.00 83.00 94.53 68.00 3 5258 S05256 301 2557 S02557 7135 DSE1000317 KASAR SONIYA SANJAYRAO 79.31 80.31 84.92 80.33 70.33 72.00 3 5266 S05264 302 2191 S02189 7144 DSE1036609 KADAM KOMAL DIGAMBAR 79.31 85.33 56.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7127 DSE1023894 RUDANI CHINTAN VASANT 79.20 64.00 63.92 60.31 88.00 3 5255 S05253 302 2184 S02182 7132 DSE1016135 FAKIR SADIK FATTU 79.00 3 5265 S05263 301 2560 S02560 7143 DSE1046301 NAGVEKAR HARSHADA PRAKASH 79.00 2 345 S00345 201 345 S00345 7151 DSE1041259 SARDAR MINAL RAMDAS 79.00 3 5264 S05262 301 2559 S02559 7142 DSE1009184 VANARSE NISHIGANDHA RAVIKANT 79.00 37.31 84.00 3 5275 S05273 301 2569 S02569 Legends Used : DTE.40 60.00 3 5251 S05249 301 2556 S02556 7128 DSE1046778 JOBIN JOSE 79.92 88.00 3 5268 S05266 301 2562 S02562 7146 DSE1001610 SHELAKE SEEMADEVI MADHUKAR 79.33 2 344 S00344 201 344 S00344 7150 DSE1046356 TAURO CLISTON CLIFFORD 79.00 84.33 68.33 89.33 88.67 58.67 95.77 92.93 66.40 88.00 3 5273 S05271 301 2567 S02567 7153 DSE1046171 GADKARI AJINKYA PRASHANT 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 97.00 83.00 83.31 90.31 79.00 3 5267 S05265 301 2561 S02561 7145 DSE1000036 SOLE KIRAN RAVINDRA 79.00 87.33 66.00 3 5260 S05258 301 2558 S02558 7137 DSE1026135 WAKDIKAR BHASKAR VINOD 79.38 92.67 92.00 3 5274 S05272 301 2568 S02568 7155 DSE1016871 PATEL SUMAIYA BASHIR 79.67 88.00 81.69 93.00 80.00 90.00 96.31 82.38 96.31 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 95.00 85.33 74.00 3 5257 S05255 302 2186 S02184 7134 DSE1012790 CHUGH VINAY MUKESHLAL 79.33 93.00 3 5270 S05268 301 2564 S02564 7148 DSE1046732 KAMAT SWATI BALKRISHNA 79.33 66.46 78.00 3 5261 S05259 302 2188 S02186 7138 DSE1012704 PACHCHIGAR KEYUR DIVYAKANT 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 248 of 1107 Provisional Merit List .31 87.08 96.31 79.00 77.33 72.40 92.00 3 5262 S05260 302 2189 S02187 7139 DSE1023310 VAIDYA AVIKANT DHARMARAJ 79.67 3 5272 S05270 301 2566 S02566 7152 DSE1032462 RAUT REKHA DATTATRAY 79.33 3 5263 S05261 302 2190 S02188 7140 DSE1022882 DALVI NITESH KISHOR 79.67 59.00 2 346 S00346 201 346 S00346 7154 DSE1035840 VESVIKAR DIPESH DINESH 79.67 95.

67 74.54 79.47 42.31 77.31 70.47 51.67 3 5283 S05281 304 398 S00398 7164 DSE1039174 CHIMURKAR SHREEYA NARENDRA 79.33 66.30 65.67 3 5287 S05285 301 2579 S02579 7168 DSE1022635 DESHMUKH RAHUL PRAKASH 79.67 63. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 70.30 71.80 59.60 63.38 59.40 69.67 96.30 74.69 69.54 79.67 3 5281 S05279 301 2575 S02575 7162 DSE1031071 RAWLANI RAHUL GHANSHYAMDAS 79.00 4 1434 S01433 401 1430 S01429 7183 DSE1010000 MANDLIK AKSHAY SHRIKANT 79.31 73.80 54.08 88.33 74.31 72.15 90.00 4 1435 S01434 401 1431 S01430 7184 DSE1023439 DOMADE ASHISH VASANT 79.67 92.00 70.33 83.00 70.38 82.67 3 5288 S05286 301 2580 S02580 7169 DSE1009584 RAKA KHUSHBOO RAJENDRA 79.31 69.00 86.00 3 5278 S05276 301 2572 S02572 7159 DSE1006591 VAIDYA PUSHKAR KHOJESHWAR 79.60 76.00 3 5280 S05278 301 2574 S02574 7161 DSE1030318 NIRGUDE DIPAK SURYABHAN 79.30 70.00 3 5284 S05282 301 2576 S02576 7165 DSE1018562 PATIL PRASHANT DATTATRAY 79.38 82.00 82.80 47.30 74.67 3 5277 S05275 301 2571 S02571 7158 DSE1005144 KARALE SHRADDHA BHALCHANDRA 79.30 72.67 4 1433 S01432 401 1429 S01428 7182 DSE1012026 GULVE VIPIN SURESH 79.00 4 1431 S01430 401 1427 S01426 7180 DSE1029609 PUJARI SUNIL VITHU 79.30 80.31 77.30 74.30 70.60 39.00 4 1427 S01426 401 1423 S01422 7176 DSE1009766 BHALEKAR SWAPNIL NANDKISHOR 79.00 3 5285 S05283 301 2577 S02577 7166 DSE1023230 PATIL PAYAL VASANTRAO 79.67 93.67 78.33 84.31 70.33 65. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 41.30 81.67 60.67 81. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 249 of 1107 Provisional Merit List .30 71. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 4 1426 S01425 401 1422 S01421 7175 DSE1026298 BHOSLE MANDAR MUKUND 79.00 72.00 3 5282 S05280 304 397 S00397 7163 DSE1033158 GAVIT NITIN ATRYA 79.31 74.67 73.00 62.92 82.30 56.30 81.31 79.31 60.31 59.00 75.31 65.33 4 1429 S01428 401 1425 S01424 7178 DSE1043883 AGARWAL HARSHIT Y K 79.00 3 5289 S05287 301 2581 S02581 7170 DSE1017515 KSHETRE JAYANT SHASHIKANT 79.69 92.33 79.00 4 1424 S01423 401 1420 S01419 7173 DSE1029728 KUMBHAR NILESH SHIVAJI 79.33 3 5290 S05288 302 2192 S02190 7172 DSE1003183 DESHPANDE ADITYA DEEPAK 79.31 56.00 88.33 77.00 4 1428 S01427 401 1424 S01423 7177 DSE1033125 SHINDE GAURAVKUMAR DIPAK 79.00 3 5286 S05284 301 2578 S02578 7167 DSE1005503 KAUSHAL KUNAL LALCHAND 79.77 74.00 4 1430 S01429 401 1426 S01425 7179 DSE1022866 PATIL KAUSTUBH JANARDAN 79.30 81.00 3 5279 S05277 301 2573 S02573 7160 DSE1021394 NARWADE ROHITKUMAR KAILAS 79.00 4 1425 S01424 401 1421 S01420 7174 DSE1005411 GHARGE ATUL SIDDHANATH 79.00 3 5276 S05274 301 2570 S02570 7157 DSE1015013 PATIL RAHUL SUNIL 79.33 83.93 74.67 89.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7156 DSE1026602 SHIVATARE ASHWINI ARUN 79.00 90.00 78.31 68.00 4 1436 S01435 401 1432 S01431 Legends Used : DTE.30 61.33 4 1432 S01431 401 1428 S01427 7181 DSE1016654 PRADEEP RAMCHANDRA LAD 79.67 77.00 62.33 72.27 88.77 66.33 72.00 4 1423 S01422 401 1419 S01418 7171 DSE1032834 GOSAVI RAM EKNATH 79.53 64.

27 81.27 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7185 DSE1047344 NAWALE VALMIK BALASAHEB 79.27 83.27 76.00 3 5307 S05305 302 2198 S02196 7207 DSE1024565 KANADE SHRUTI RATNAKAR 79.53 61.27 78.80 83.27 73.00 3 5309 S05307 302 2199 S02197 7209 DSE1005159 YELWANDE PRAVIN SUDAM 79.27 68.27 76.80 63.31 90.00 80. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number. MGGMN: Main Group General Merit Number.38 86.00 3 5301 S05299 301 2588 S02588 7201 DSE1034803 PATLE UMED CHINTAMAN 79.27 76.27 80.62 83.00 3 5297 S05295 302 2194 S02192 7197 DSE1043064 PURSANI AMAN RAMANAND 79.33 77.33 2 350 S00350 201 350 S00350 7193 DSE1036672 JADHAV ABHISHEK ANANDRAO 79.29 88.27 82.33 78.92 87.00 80.00 3 5312 S05310 302 2201 S02199 7212 DSE1048347 BOMBE YOGESH DATTATRAY 79.33 78.00 2 347 S00347 201 347 S00347 7190 DSE1039270 GOPAL DASHRATHJI KOLTE 79.69 82.00 90.28 79.00 3 5303 S05301 302 2197 S02195 7203 DSE1021304 PATHAN SALMANKHAN BISSMILLAKHAN 79.85 97.33 84.27 69.54 85.00 3 5293 S05291 301 2584 S02584 7189 DSE1040083 KAMBLE SANJANA YESHWANT 79.00 76.00 3 5314 S05312 301 2595 S02595 Legends Used : DTE.00 3 5305 S05303 301 2590 S02590 7205 DSE1032045 KHUNE SUDARSHAN VIJAYKUMAR 79.33 92.30 54.00 3 5310 S05308 301 2593 S02593 7210 DSE1030158 DHERAGE VINAY SUNIL 79.85 88. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.54 98.28 75.00 3 5298 S05296 302 2195 S02193 7198 DSE1041081 UMALE POOJA BABAN 79.27 72.77 72. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 250 of 1107 Provisional Merit List .92 94.27 74.00 97.29 89.67 75.29 91.00 3 5300 S05298 301 2587 S02587 7200 DSE1048261 PEDAMKAR SUKANYA SURENDRA 79.46 85.33 82.27 75.77 84.00 3 5291 S05289 301 2582 S02582 7187 DSE1009028 SONAWANE DIPALI VINAYAK 79.33 81.27 74.28 75.47 68.67 3 5302 S05300 302 2196 S02194 7202 DSE1007329 PATIL SAMEER SHYAM 79.00 3 5311 S05309 302 2200 S02198 7211 DSE1041050 DESHMUKH ANKITA PRAVIN 79.85 96.27 82.27 75.38 86.33 90.67 67.00 3 5306 S05304 301 2591 S02591 7206 DSE1039269 DHAKATE ALANKAR SHRIHARI 79.00 3 5308 S05306 301 2592 S02592 7208 DSE1022846 SHIRSAT SIDDHESH DEVENDRA 79.00 2 349 S00349 201 349 S00349 7192 DSE1032267 DEVKAR NITIN ANIL 79.33 84.54 72.00 3 5299 S05297 304 399 S00399 7199 DSE1035644 PATEL AKASH BABUBHAI 79.00 88.00 80.00 92.00 3 5296 S05294 301 2586 S02586 7196 DSE1025394 DESHPANDE PRATHAMESH SANJAY 79.00 92.00 3 5313 S05311 301 2594 S02594 7213 DSE1006890 PATIL MAYURI RAMESH 79.00 3 5304 S05302 301 2589 S02589 7204 DSE1007148 CHINCHOLE YOGESH PRAKASH 79.67 73.93 61.33 82.00 89.33 80.27 70.33 4 1437 S01436 401 1433 S01432 7186 DSE1021413 TARE RUCHIRA KISHANRAO 79.00 3 5292 S05290 301 2583 S02583 7188 DSE1024007 JADHAV DHANSHREE SHIVNATH 79.54 89.00 98.00 83.00 92.27 82.00 2 348 S00348 201 348 S00348 7191 DSE1035932 MEHTA AAKASH VINIT 79.00 3 5294 S05292 301 2585 S02585 7194 DSE1019806 BORKAR NAGESH MOHAN 79.00 3 5295 S05293 302 2193 S02191 7195 DSE1046447 PRABHU SAMATA DINESH NEETA 79.28 70.07 62.15 91.46 90.33 88.80 77.67 83.27 69.40 44.00 81.85 84.

53 64.38 95.00 50.00 3 5328 S05326 301 2601 S02601 7233 DSE1013571 BHOSALE JYOTI HANUMANT 79.25 56. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 251 of 1107 Provisional Merit List .00 4 1440 S01439 401 1436 S01435 7222 DSE1043399 HADKE VIVEK RAJENDRA 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.24 73.07 48.24 73. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 3 5332 S05330 301 2605 S02605 7239 DSE1022535 BHURE ZEESHAN ISMAIL 79.67 77.00 95.00 4 1441 S01440 401 1437 S01436 7228 DSE1019265 YADAV DINESH RAMCHANDRA 79.00 94.00 64.26 68.00 4 1443 S01442 401 1439 S01438 7235 DSE1008581 KUDALKAR ATIQ SAYEED 79.67 85.00 87.77 90.33 3 5322 S05320 304 403 S00403 7225 DSE1039071 RAUT SWAPNIL RAMDAS 79.00 3 5331 S05329 301 2604 S02604 7238 DSE1036548 PATIL VAIBHAV DIPAK 79.33 3 5334 S05332 302 2205 S02203 7242 DSE1010001 AHIRE PALLAVI KRISHNAJI 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7214 DSE1025252 MOGRE SONAL WASUDEO 79.00 85.67 72.08 90.24 87.67 79.33 95.67 88.00 3 5324 S05322 302 2204 S02202 7227 DSE1007020 ANKUSH SANJAY JADHAV 79.00 3 5317 S05315 301 2597 S02597 7217 DSE1025364 PANDEY ANOOPKUMAR RADHESHYAM 79.85 91.20 34.07 61.33 78.00 87.67 3 5323 S05321 304 404 S00404 7226 DSE1001274 SONAWANE ABHILASH APPASAHEB 79.24 86.24 73.00 4 1445 S01444 401 1441 S01440 7240 DSE1008876 PAWAR BABYSANA MANOJ 79.27 60.00 71.00 95.27 42.00 86.24 85.00 3 5315 S05313 302 2202 S02200 7215 DSE1039652 GAJRE GAURAV GOVINDRAO 79.00 3 5319 S05317 304 400 S00400 7221 DSE1030459 MOKAL AMOL POPAT 79.00 3 5325 S05323 301 2598 S02598 7230 DSE1045804 MHATRE PRACHI JAYANT 79.00 92.40 78.67 64.54 86.00 3 5321 S05319 304 402 S00402 7224 DSE1033064 PATIL ROHIT BABULAL 79.25 65.25 49.15 96. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 82.93 34.23 80.67 3 5318 S05316 302 2203 S02201 7218 DSE1019043 KARAPE VINOD TANAJI 79.08 90.67 44.24 82.00 92.00 3 5330 S05328 301 2603 S02603 7237 DSE1000299 KHABIYA HITESHI SANTOSH 79.27 64.93 48.33 3 5329 S05327 301 2602 S02602 7234 DSE1035904 PRABHU MIHIR KISAN 79.00 3 5333 S05331 301 2606 S02606 7241 DSE1048124 MORE DHANASHREE NARENDRA 79.33 87.25 81.24 72.67 88.00 70.00 3 5326 S05324 301 2599 S02599 7231 DSE1003145 RAUT VANITA NARAYANRAO 79.31 92.00 4 1442 S01441 401 1438 S01437 7229 DSE1001100 TAYADE MONIKA SURESHRAO 79.08 93.33 94.15 90.33 86.00 82.87 76.67 3 5335 S05333 301 2607 S02607 Legends Used : DTE.24 83.00 3 5327 S05325 301 2600 S02600 7232 DSE1020643 DANVE SHARAD TULSHIRAM 79.24 82.27 67.25 80.00 91.00 4 1444 S01443 401 1440 S01439 7236 DSE1036731 ROHAN RAMESH KULKARNI 79.00 4 1439 S01438 401 1435 S01434 7220 DSE1019691 JADHAO ABIJEET GANESH 79.24 73.24 85.24 81.13 46.67 60.33 3 5316 S05314 301 2596 S02596 7216 DSE1047355 SONAVANE PRATHAMESH MADHAV 79.67 4 1438 S01437 401 1434 S01433 7219 DSE1013305 UPADHYAY YASH HASMUKH 79.54 80.33 77.85 58.33 90.24 82.40 51.25 77.00 86.24 72.24 86.00 3 5320 S05318 304 401 S00401 7223 DSE1002219 GHARE JEETENDRA KUNDALIK 79.24 82.60 84.25 80.00 93.

24 69.00 3 5343 S05341 302 2208 S02206 7260 DSE1010340 PATIL MADHURI RAJENDRA 79.00 3 5342 S05340 302 2207 S02205 7259 DSE1041546 MITESH RAMJIBHAI BAJARIA 79.22 68.00 3 5348 S05346 302 2213 S02211 7265 DSE1045594 PATIL ROHAN BALKRISHNA 79.21 79.67 3 5341 S05339 304 405 S00405 7253 DSE1025419 BHENDARKAR ATUL PANDHARIRAO 79.00 3 5349 S05347 302 2214 S02212 7266 DSE1019650 MUSALE SWATI DIWAKAR 79.85 94.00 3 5345 S05343 302 2210 S02208 7262 DSE1025232 BANSODE BHAVESH BHUSHAN 79.67 4 1446 S01445 401 1442 S01441 7244 DSE1032802 MOTANI SAGAR NARESH 79.23 96.22 73.23 79.33 90.33 99.33 81.38 94.00 68.85 96.13 92.67 70.00 89.21 78.33 3 5340 S05338 301 2611 S02611 7250 DSE1015588 MISHRA SACHINDRA KUMAR PRABHAKAR 79.00 3 5351 S05349 302 2216 S02214 7268 DSE1013092 SAWANT PAVITRA PANDURANG 79.21 80.67 90.67 89.20 73.00 3 5336 S05334 301 2608 S02608 7245 DSE1002689 DABHOLE VARSHA VIJAYKUMAR 79.21 75.33 2 354 S00354 201 354 S00354 7258 DSE1036819 YEJARE TUSHAR DATTATRAY 79.22 81.00 89.00 3 5350 S05348 302 2215 S02213 7267 DSE1003560 YADAV NUTAN JAYSING 79.47 61.23 80.40 64.00 4 1447 S01446 401 1443 S01442 7247 DSE1047386 BHATE PRIYANKA 79.24 67.21 81.87 90.00 87.24 62.23 60.00 71.92 70.23 83.85 92.21 79.00 86.67 81.21 73. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 88.00 50.00 4 1448 A00002 401 1444 A00002 7254 DSE1002022 JEDHE VIJAY VASANTRAO 79.23 90.00 83.21 82.67 74. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 89.00 2 351 S00351 201 351 S00351 7251 DSE1046362 GAIKWAD NILESH CHANDRAKANT 79.21 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7243 DSE1047535 YADAV SATENDRA BLIRAM 79.00 88.77 92.21 76.67 84.23 76.00 3 5355 S05353 302 2220 S02218 Legends Used : DTE.67 67.33 2 353 S00353 201 353 S00353 7257 DSE1031061 SHAHARE RAJESH NARAD 79.33 80.00 68.33 3 5339 S05337 302 2206 S02204 7249 DSE1016153 BHALERAO KISHOR MANIK 79.67 80.77 82.00 2 352 S00352 201 352 S00352 7252 DSE1043528 NIKHIL ANILKUMAR GOHIL 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 252 of 1107 Provisional Merit List .24 67.00 3 5352 S05350 302 2217 S02215 7269 DSE1009604 TARGE PALLAVI ASHOK 79.00 3 5354 S05352 302 2219 S02217 7271 DSE1019956 KATKAR PRIYANKA KALYANRAO 79.00 3 5344 S05342 302 2209 S02207 7261 DSE1014593 DHEDE ONKAR SANJEEV 79.62 96.67 79.20 56. Mumbai MADHAV SLGMN: State Level General Merit Number.24 60.24 71.21 74.67 3 5337 S05335 301 2609 S02609 7246 DSE1000851 BANSOD HEMANT BHASKAR 79.00 46.21 80.00 3 5346 S05344 302 2211 S02209 7263 DSE1045668 JADHAV SURAJ MOHAN 79.67 81.67 4 1449 S01447 402 5 S00005 7255 DSE1046288 RASAL MADHURI SADASHIV 79.23 93.67 83.33 95.46 97.00 3 5347 S05345 302 2212 S02210 7264 DSE1039636 WAGHMARE DATTA MADHAVRAO 79.33 4 1450 S01448 401 1445 S01443 7256 DSE1008284 KADAM SHEETAL SITARAM 79.67 72.27 54.85 76.00 90.67 79.31 83.47 67.21 83.93 60.21 90.46 83.67 3 5338 S05336 301 2610 S02610 7248 DSE1048129 PANDEY RATNA ANIL 79.67 88.00 3 5353 S05351 302 2218 S02216 7270 DSE1007161 PAWAR DHANASHRI VILASRAO 79.20 80.24 62.

33 97.08 93.31 72.15 98.23 85.00 3 5373 S05371 302 2230 S02228 7295 DSE1021017 JOSHI SANTOSH ASHOKRAO 79.00 3 5371 S05369 304 406 S00406 7292 DSE1001414 WARADE SWAPNIL MHATARAJI 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.92 89.19 84.00 3 5357 S05355 302 2222 S02220 7274 DSE1007054 PATIL JITENDRA ASHOK 79.53 59.20 67.00 3 5368 S05366 301 2616 S02616 7286 DSE1029534 WATHARE IRSHAD MAHAMMADRAFIQUE 79.67 75.20 83.19 90.38 66.00 76.00 80.69 86.00 3 5378 S05376 304 410 S00410 Legends Used : DTE.19 74.19 85.77 93.19 84.67 98.00 89.20 73.33 64.40 79.54 88.19 76.19 74.00 3 5364 S05362 301 2612 S02612 7281 DSE1032820 KIRTIKUMAR SAMARATBHAI GHANCHI 79.00 3 5359 S05357 302 2224 S02222 7276 DSE1038644 BHOSALE VINAYAK SANJAY 79.47 90.00 86.31 82.19 78.00 72.67 69.62 90.00 1 95 S00095 101 52 S00052 7290 DSE1009236 RUIKAR AMIT DEEPAK 79.00 3 5356 S05354 302 2221 S02219 7273 DSE1044437 ANSARI MOHD SAALIM MOHAMMED 79.53 57.67 92.19 74.33 57.21 67.77 88.00 3 5366 S05364 301 2614 S02614 7284 DSE1035731 UPADHYAY VICKY HAUSILAPRASAD 79.33 72.08 76.67 72.00 3 5377 S05375 304 409 S00409 7300 DSE1013531 KHARAT AVINASH NARAYANRAO 79.00 3 5372 S05370 304 407 S00407 7294 DSE1010174 PATIL SACHIN ASHOK 79.00 3 5369 S05367 301 2617 S02617 7288 DSE1025463 TIWARI NEHA RAJENDRA 79.21 72.20 72.00 82.21 53.00 4 1453 S01451 401 1448 S01446 7291 DSE1009068 KATAKE TEJPRAKASH RAMDAS 79.19 85.33 3 5363 S05361 302 2228 S02226 7280 DSE1000004 NURISH FIROJODDIN QAZI 79.21 66.33 80.33 2 355 S00355 201 355 S00355 7298 DSE1016987 SHAH KARAN SHISHIR 79.00 73.33 4 1452 S01450 401 1447 S01445 7287 DSE1010177 PAWAR PALLAVI VISHNU 79.00 3 5375 S05373 305 91 S00091 7297 DSE1023189 SACHIN SHAMRAO BHAGAT 79.19 81.67 93.38 70.86 76.33 89.67 3 5361 S05359 302 2226 S02224 7278 DSE1024669 KADAM VINAYA VIJAY 79.19 88.20 62.33 91.00 4 1451 S01449 401 1446 S01444 7282 DSE1041100 MANDPE SNEHAL SUNIL 79.00 3 5376 S05374 302 2231 S02229 7299 DSE1010496 BHAKTA SARITA MADAN 79.33 85.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7272 DSE1045701 PANSARE DIPALI DILIP 79.33 94.38 91.33 83.00 86. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 81.20 61.20 62.19 90.00 3 5358 S05356 302 2223 S02221 7275 DSE1003127 KARIYA KHUSHBU CHANDRAKANT 79.23 94. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.21 71.00 3 5360 S05358 302 2225 S02223 7277 DSE1018746 PAWAR MAYUR SUBHASH 79.62 84.00 3 5362 S05360 302 2227 S02225 7279 DSE1007963 SHETTY AJITKUMAR SARVOTHAM 79.00 73.67 92.00 78.00 3 5365 S05363 301 2613 S02613 7283 DSE1019417 PAWAR PRIYANKA SUNIL 79.00 61.20 85.00 3 5370 S05368 302 2229 S02227 7289 DSE1020636 SHINDE ADESH BHAUSAHEB 79.67 82.07 44.93 67.31 77.20 67.21 73. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 253 of 1107 Provisional Merit List .21 72.00 3 5374 S05372 304 408 S00408 7296 DSE1021433 JANGID RAKHI JAGDISH 79.33 92.21 68.00 3 5367 S05365 301 2615 S02615 7285 DSE1006842 SHARMA MAHESH SHYAMLAL 79.15 80.00 4 1454 S01452 401 1449 S01447 7293 DSE1009309 DHADGE SUDHIR BALASAHEB 79.

00 89.33 3 5388 S05386 301 2624 S02624 7314 DSE1041550 PATIL AKSHAY DEEPAK 79.07 69.33 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 3 5393 S05391 301 2629 S02629 7325 DSE1009793 MAHAJAN TEJAS JIVARAM 79.67 83. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.17 89.08 72.00 4 1463 S01461 401 1458 S01456 7323 DSE1032545 PATIL SONAL SAMBHAJI 79.00 4 1456 S01454 401 1451 S01449 7310 DSE1019528 INGLE PRIYANKA PUNDLIK 79.00 4 1455 S01453 401 1450 S01448 7308 DSE1036720 BAVANNAVAR AMOL GAJANAN 79.38 94.23 82.80 48.19 74.00 74.67 76.00 78.33 87. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 254 of 1107 Provisional Merit List .17 80.33 50.17 81.17 77.33 89.00 3 5390 S05388 301 2626 S02626 7316 DSE1043508 CHAUHAN MANOJ SHIVPOOJAN 79.00 3 5391 S05389 301 2627 S02627 7318 DSE1012072 BAGUL GANESH MURLIDHAR 79.33 4 1458 S01456 401 1453 S01451 7317 DSE1041671 DUBEY HEMANT ATMARAM 79.00 81.46 73.27 68.69 78.19 64.17 80.47 59.00 96.17 79.00 69.00 3 5392 S05390 301 2628 S02628 7324 DSE1022531 YADAV SHIKHAR GYAN 79.17 74.17 70.00 95.00 88.00 85.33 80.38 89.33 82.17 83.00 85.67 75.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7301 DSE1018060 INGLE SWAPNILSUBHASH 79.33 83.00 3 5389 S05387 301 2625 S02625 7315 DSE1039052 GAKARE MOHNISH TUKARAM 79.17 81.67 4 1465 S01463 401 1460 S01458 7327 DSE1018525 SHIRKE DATTA BABAJI 79.17 69.33 4 1464 S01462 401 1459 S01457 7326 DSE1000114 SONAWANE LALIT PANDIT 79.67 4 1462 S01460 401 1457 S01455 7322 DSE1031056 NERKAR SHITAL GANESHRAO 79.17 57.00 3 5387 S05385 301 2623 S02623 7313 DSE1047420 NAIKWADI SONALI CHANDRAKANT 79.17 72.17 78.00 81.69 96.17 79.67 87.67 68.17 69.33 94.23 74.00 95.00 3 5385 S05383 301 2621 S02621 7309 DSE1017549 GAIKWAD MAYURI VIJAY 79.92 90.17 59.08 98.17 81.92 84.33 88.67 3 5394 S05392 301 2630 S02630 Legends Used : DTE.00 3 5384 S05382 301 2620 S02620 7307 DSE1003556 GHATGE SWAPNIL PRAKASH 79.00 90.67 75.54 83.00 59.00 3 5379 S05377 304 411 S00411 7302 DSE1009087 POTLE DHANANJAY VIJAY 79.18 76.17 73.33 3 5380 S05378 302 2232 S02230 7303 DSE1022961 PATIL DHANASHRI ARUN 79.00 3 5381 S05379 303 30 S00030 7304 DSE1005369 JOSHI PARTH HEMANTKUMAR 79.17 68.77 77.85 99.00 4 1461 S01459 401 1456 S01454 7321 DSE1022633 SAYED ASGARALI NISAR 79.07 55.67 76.17 77.00 4 1457 S01455 401 1452 S01450 7312 DSE1034601 NERVATLA RAJKUMAR LAXMAN 79.23 91.33 34.00 3 5383 S05381 301 2619 S02619 7306 DSE1043953 JAIN SIDDHARTH NILESH 79.00 4 1459 S01457 401 1454 S01452 7319 DSE1004296 MALI DILIP VASANT 79.53 61.53 70.00 4 1466 S01464 401 1461 S01459 7328 DSE1009796 NEMADE VINAL VISHNU 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 3 5382 S05380 301 2618 S02618 7305 DSE1040430 JOSHI SHRIRAM MUKUND 79.00 3 5386 S05384 301 2622 S02622 7311 DSE1016537 SHAIKH SHAZIYA MOHD YUSUF 79.17 70.17 73.33 4 1460 S01458 401 1455 S01453 7320 DSE1047000 DESHMUKH MOHAMMAD SHUEB MUSHTAQ AHMED 79.69 94.33 89.17 76.67 79.17 65.

00 71.15 82.47 82.60 56.13 82.53 38.15 75.33 68.67 89.15 72.33 92.00 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.67 92.62 88.00 4 1467 S01465 401 1462 S01460 7353 DSE1016039 DEOKAR YOGESH NAVNATH 79.00 3 5412 S05410 304 413 S00413 7352 DSE1009362 MHAMUNKAR SWATI VILAS 79.15 83.15 65.13 91.33 2 358 S00358 201 358 S00358 7332 DSE1000654 NERALWAR AMOL VINOD 79.15 85.15 86.00 3 5401 S05399 302 2238 S02236 7341 DSE1014328 SANDHU GURPREET TARLOCHAN 79. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 78.00 3 5408 S05406 302 2245 S02243 7348 DSE1034410 PETA SUDHAKAR GANGARAM 79.16 76.33 2 357 S00357 201 357 S00357 7331 DSE1002489 WAGHMARE VAIBHAV ARUN 79.67 3 5403 S05401 302 2240 S02238 7343 DSE1033000 GULHANE RAMKUMAR BHASKARRAO 79.67 3 5405 S05403 302 2242 S02240 7345 DSE1039273 GHUMARE SURAJ ATMARAM 79.16 74.00 91.15 80.13 87.15 77.13 86.67 85.67 3 5411 S05409 302 2248 S02246 7351 DSE1001285 SYED BUKHARI ABUBAKAR SYED SADIQ UL AMEEN 79.33 76.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7329 DSE1016094 SALAGAR PAWAN PRAKASH 79.15 57.33 2 359 S00359 201 359 S00359 7333 DSE1024969 AKOLKAR GAYATRI NEELKANTH 79.85 84. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 255 of 1107 Provisional Merit List .00 3 5399 S05397 302 2236 S02234 7339 DSE1009558 RAJULE KIRTI RAMESH 79.67 94.67 96.87 74.92 94. MGGMN: Main Group General Merit Number.13 81.33 3 5400 S05398 302 2237 S02235 7340 DSE1036728 PATIL RAJSHRI SURYAKANT 79.15 70.15 57.00 88.67 92.67 3 5404 S05402 302 2241 S02239 7344 DSE1039010 PUND PARUL HARINATH 79.00 3 5414 S05412 302 2249 S02247 7355 DSE1010302 SURYAVANSHI SMITA MADHAV 79.15 62.00 90.15 58.33 3 5410 S05408 302 2247 S02245 7350 DSE1013182 CHOWALLUR JOSEPH FRANCIS 79.00 73.23 94.67 92.27 64.00 3 5397 S05395 302 2234 S02232 7337 DSE1040228 JALKE VRUSHALI SAMPATRAO 79.00 3 5396 S05394 302 2233 S02231 7336 DSE1019640 BABERWAL MOHIT SHYAMSUNDAR 79.62 88.00 78.27 37.73 48.00 3 5415 S05413 301 2632 S02632 7356 DSE1008723 DUGAD PARSHVA KUMAR 79.00 2 360 S00360 201 360 S00360 7335 DSE1019477 SUTAR EKATA ARUN 79.00 3 5409 S05407 302 2246 S02244 7349 DSE1032666 MISS DARSHANA DILIP GAOKAR 79.00 3 5413 S05411 301 2631 S02631 7354 DSE1044883 TORWANE MILIND SAHEBRAO 79.73 55.47 58.00 3 5402 S05400 302 2239 S02237 7342 DSE1004488 KOLE RITESH PRAKASH 79.20 48.33 78.60 68.15 67.67 68.08 93.00 58.27 77.00 3 5398 S05396 302 2235 S02233 7338 DSE1045550 DEHERKAR MADHURA VINOD 79.13 85.00 2 356 S00356 201 356 S00356 7330 DSE1019105 JADHAV AJIT HANMANT 79.38 86.00 91.15 82.00 3 5416 S05414 301 2633 S02633 Legends Used : DTE.67 92.14 76.00 85.62 76.16 51.16 80.33 3 5406 S05404 302 2243 S02241 7346 DSE1003156 MUKERA RAJU LAXAMAN 79.33 78.27 51.15 55.00 64.14 66.00 3 5395 S05393 304 412 S00412 7334 DSE1012808 JADHAV VEENA VISHWASRAO 79.33 94.00 83.13 72.67 3 5407 S05405 302 2244 S02242 7347 DSE1045706 JHA KAVITA VINAYKANT 79.33 74.77 96.23 92.14 87.00 49.

Mumbai KHURUD SANTOSH PARMESHWAR SLGMN: State Level General Merit Number.33 81.67 1 96 S00096 101 53 S00053 7377 DSE1021257 TIWANA KARISHMAKOUR JASVINDARSINGH 79.33 3 5422 S05420 304 417 S00417 7365 DSE1004041 NARADE SUNITA BHUPAL 79.67 80.47 45.85 77.33 83.23 94.13 72.00 72.00 92.00 4 1476 S01474 401 1471 S01469 Legends Used : DTE.60 64.00 3 5418 S05416 301 2635 S02635 7360 DSE1036740 MAJGAONKAR SHRADDHA SADASHIV 79.00 3 5420 S05418 304 415 S00415 7362 DSE1025280 GAWALI TUSHAR ASHOK 79.00 4 1475 S01473 401 1470 S01468 7385 DSE1028737 BARVE RAJESH VASANT 79.13 56.67 94.13 68.67 72.00 74.00 4 1468 S01466 401 1463 S01461 7358 DSE1013021 KADAM MAYURI VILAS 79.12 71.53 80.67 94.54 88.13 61.67 77.13 71.00 3 5434 S05432 303 32 S00032 7379 DSE1012591 FERNANDO NATHANEAL INFANT PARTHIBAN 79.13 65.00 80.33 85.07 72.87 59.33 86.67 3 5417 S05415 301 2634 S02634 7359 DSE1008672 DAVE KAPIL AMUL 79.00 2 361 S00361 201 361 S00361 7363 DSE1007089 NETAKE NARENDRA RAMKRISHNA 79.33 54.00 3 5433 S05431 303 31 S00031 7378 DSE1004237 ZALAKE MAHAVIR BAPUSO 79.00 3 5430 S05428 301 2641 S02641 7373 DSE1017108 KALE GIRISHKUMAR JAGANNATHRAO 79.67 40.11 85.77 78.13 79.07 42.80 66.67 91.13 70.67 93.13 80.00 3 5426 S05424 304 419 S00419 7369 DSE1009927 AHER ATUL CHANDRAKANT 79.13 80.00 66.11 77.15 94.67 79.13 76.85 94.13 69. MGGMN: Main Group General Merit Number.13 57.00 4 1471 S01469 401 1466 S01464 7381 DSE1019793 AWACHAR SANDIP DNYANDEO 79.00 3 5429 S05427 301 2640 S02640 7372 DSE1016176 PAWAR MAHESH VIVEK 79.67 88. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 256 of 1107 Provisional Merit List .67 72.00 90.33 68.77 62.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7357 DSE1036637 DEVKAR TUKARAM SHIVAJI 79.54 78.13 81.13 77.00 69.33 3 5428 S05426 301 2639 S02639 7371 DSE1043958 SHAH VRUSHIL PANKAJ 79.11 77.67 4 1469 S01467 401 1464 S01462 7374 DSE1038100 AVATAR SURAJ JAYAVANT 79.00 91.12 82.11 80.00 74.11 83.13 76.33 4 1473 S01471 401 1468 S01466 7383 DSE1006017 RADKAR TUSHAR ANILRAO 79.23 80.53 68.00 4 1472 S01470 401 1467 S01465 7382 DSE1028056 79.67 82.13 70.67 84.13 80.00 3 5424 S05422 301 2636 S02636 7367 DSE1019461 SURYAWANSHI PALLAVI VASANT 79.92 83.13 63.67 88.00 3 5431 S05429 301 2642 S02642 7375 DSE1006729 BORKAR PRATIK VIJAYRAO 79.00 3 5421 S05419 304 416 S00416 7364 DSE1004189 KUTWADE SARFARAJ SADAT 79.67 3 5423 S05421 304 418 S00418 7366 DSE1002393 MORE RAHUL RAMCHANDRA 79.00 3 5432 S05430 301 2643 S02643 7376 DSE1022547 CHAUDHARY ABHILASH BABULAL 79.33 3 5427 S05425 301 2638 S02638 7370 DSE1030149 DEORE PRITI PRALHAD 79.00 3 5425 S05423 301 2637 S02637 7368 DSE1003267 GANDHE SURESH PREM 79.38 68.13 80.33 82.33 76.33 81.12 83.00 84.00 89.93 81.67 89.60 66.00 4 1474 S01472 401 1469 S01467 7384 DSE1000441 KOLI RAMESH PRALHAD 79.33 4 1470 S01468 401 1465 S01463 7380 DSE1022088 MULLA AMEERAHMAD NAZIR 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.27 64.00 3 5419 S05417 304 414 S00414 7361 DSE1004479 KUNDALE AMIT RAMDAS 79.00 74.11 78.

33 3 5445 S05443 301 2654 S02654 7403 DSE1031970 CHATURVEDI DEEPAK PRAMODKUMAR 79.33 77.33 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1477 S01475 401 1472 S01470 7387 DSE1034328 PATIL ROHIT RAVI 79.10 76.33 84.00 69.00 84.67 90.33 91.11 75.47 43.00 83.00 3 5443 S05441 301 2652 S02652 7399 DSE1032758 GEHLOT 79.33 61.09 82.60 41.67 2 363 S00363 201 363 S00363 7402 DSE1003006 KETKAR SHREYAS ASHOKRAO 79.00 3 5448 S05446 301 2657 S02657 7408 DSE1032351 AKEN VISHAKHA RAJENDRA 79.00 73.00 3 5454 S05452 302 2255 S02253 7414 DSE1002247 DIPIKA ANANT KUMBHAR 79.10 80.10 72.77 90.33 77.67 3 5440 S05438 301 2649 S02649 7396 DSE1039122 LANJEWAR LOKESH BHAGWATJEE 79.67 90.09 82.85 81.10 67.08 92.00 3 5435 S05433 301 2644 S02644 7391 DSE1040045 JOSHI PALLAVI PRADEEP 79.07 48.67 3 5442 S05440 301 2651 S02651 7398 DSE1009034 79.10 71.67 3 5455 S05453 302 2256 S02254 Legends Used : DTE.00 3 5439 S05437 301 2648 S02648 7395 DSE1034613 SINGH ANKITKUMAR SUBASH 79.08 86.46 82.00 3 5441 S05439 301 2650 S02650 7397 DSE1038723 SHINDE RANJIT POPAT 79. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.09 86.00 3 5451 S05449 302 2252 S02250 7411 DSE1007687 MUJUMDAR GANDHAR NANDKISHOR 79.33 97.00 76.11 66.00 4 1478 S01476 401 1473 S01471 7388 DSE1003522 OMBALE TUSHAR NAMDEV 79.00 91.09 77.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7386 DSE1000478 PATIL JITENDRA DILEEPSING 79.00 3 5453 S05451 302 2254 S02252 7413 DSE1016038 JAGTAP SUCHITA BALASAHEB 79.62 84.31 83.07 72.33 4 1479 S01477 401 1474 S01472 7389 DSE1012368 GADHE SAGAR SHASHIKANT 79.46 83.27 70.85 75.10 82.46 92.00 78.10 63.85 85.33 4 1480 S01478 401 1475 S01473 7390 DSE1048239 PAVADE RAMA VIJAY 79.10 62.33 85.10 65.10 61.09 76.67 74.67 2 364 S00364 201 364 S00364 7404 DSE1031522 THAMKE PRANITA NAMDEORAO 79.11 69.67 3 5446 S05444 301 2655 S02655 7405 DSE1046259 PAWAR VINAYAK ANKUSH 79.00 91.10 57.11 72.10 72.33 3 5447 S05445 301 2656 S02656 7407 DSE1046333 MHASKAR SAYALI MANOHAR 79.07 53.33 73.10 68.67 68.10 80.00 84.67 77.00 3 5450 S05448 302 2251 S02249 7410 DSE1006449 NIRPHAL RAJKUMAR LAXMAN 79.67 91.08 86.09 76.93 62.10 79.67 66.33 48.00 1 97 S00097 102 21 S00021 7406 DSE1015053 KHADAKE CHANDRAKANT AMBADAS 79.00 3 5444 S05442 301 2653 S02653 7400 DSE1039422 FATE SWAPNIL SURESH 79.15 67.10 75.00 90.67 83.53 52.00 3 5452 S05450 302 2253 S02251 7412 DSE1013411 MANE SHEETAL ASHOK 79.00 3 5438 S05436 301 2647 S02647 7394 DSE1035847 PATIL CHINMAY DILIP 79.09 73.67 76.33 77.77 79.00 2 362 S00362 201 362 S00362 7401 DSE1004206 LIGADE SUJIT SUDHIR 79.33 81.47 64.00 3 5437 S05435 301 2646 S02646 7393 DSE1032120 CHOLACHGUDD JUILI PRAMOD 79. Mumbai BAGDE SAHIL SANJAY ROSHNI SARDARMAL SLGMN: State Level General Merit Number.33 84.00 3 5449 S05447 302 2250 S02248 7409 DSE1038714 KUCHEKAR SANKET SANJAY 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 257 of 1107 Provisional Merit List .33 76.62 84.09 87.10 81.67 88.00 3 5436 S05434 301 2645 S02645 7392 DSE1016622 CHAVAN RUCHA SHASHIKANT 79.

00 66.67 3 5480 S05478 304 420 S00420 Legends Used : DTE.54 91.33 64.00 3 5468 S05466 301 2660 S02660 7432 DSE1022916 KASAR AMEY SANJAY 79.09 65.00 2 365 S00365 201 365 S00365 7425 DSE1016845 CHITRA PRABHU KHARATMOL 79.08 80.33 3 5467 S05465 301 2659 S02659 7431 DSE1005950 KOTKAR PRASAD CHANDRAKANT 79.00 3 5470 S05468 301 2662 S02662 7434 DSE1000071 KOTKAR DNYANDA SANJAY 79.00 47.07 68.07 76.69 72.33 3 5460 S05458 302 2261 S02259 7420 DSE1001244 SHETTY SHAILESH SHEKAR 79.00 3 5462 S05460 302 2263 S02261 7422 DSE1029760 MORE HIMMAT SAYAJI 79.13 84.54 86. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 258 of 1107 Provisional Merit List .20 70.00 47.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7415 DSE1043749 SINGH AJEETKUMAR VINAY KUMAR 79.92 87.00 80.33 3 5476 S05474 301 2668 S02668 7440 DSE1031769 LOHAKARE KUSHAL NILKANTH 79.08 70.00 3 5465 S05463 302 2265 S02263 7427 DSE1001513 AAND UMESH BALASO 79.67 96.33 86.00 7 6 S00003 701 6 S00003 7423 DSE1015778 NAWGE TUSHAR KRISHNA 79.20 58.07 78.08 63.67 74.08 79.00 86.46 89.33 89. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.08 88.67 3 5478 S05476 301 2670 S02670 7442 DSE1017007 AGAM MADHURI LAXMAN 79.33 85.00 91.00 3 5466 S05464 301 2658 S02658 7429 DSE1014074 SHAHANE GOPAL KASHINATH 79.08 92.54 88.93 56.67 3 5461 S05459 302 2262 S02260 7421 DSE1046704 EKHANDE YOGITA RANGNATH 79.00 86.67 62.69 91.00 3 5463 S05461 305 92 S00092 7424 DSE1015754 BHURKE SONALI DEEPAK 79.00 3 5459 S05457 302 2260 S02258 7419 DSE1031130 BHALCHAKRA SAGAR ASHOKRAO 79.07 75.09 62.67 79.07 81.07 85.00 3 5469 S05467 301 2661 S02661 7433 DSE1010469 MOULE JYOTI DNYANESHWAR 79.00 3 5479 S05477 301 2671 S02671 7443 DSE1041190 GAJBHIYE VINIT MADHUKAR 79.08 83.33 91.07 72.07 62.07 84.33 3 5464 S05462 302 2264 S02262 7426 DSE1016716 ANURAG MILIND POOJARI 79.07 70.07 83.67 3 5458 S05456 302 2259 S02257 7418 DSE1043971 AHMED AIYAZ SAGIR 79.92 72.00 3 5456 S05454 302 2257 S02255 7416 DSE1000829 DESHMUKH PAVITRA PREMKUMARJI 79.09 73.00 3 5477 S05475 301 2669 S02669 7441 DSE1017909 BANSODE SARIKA SUDHAKAR 79.62 88.00 85.23 80.33 77.00 70.00 4 1481 S01479 401 1476 S01474 7428 DSE1029599 RANMALE SWATI MARUTI 79.62 92.00 4 1482 S01480 401 1477 S01475 7430 DSE1025120 AMTE SURUCHI MOHAN 79.00 3 5457 S05455 302 2258 S02256 7417 DSE1007502 MORE ROHIT BHALCHANDRA 79.67 64.46 72.00 62.67 84.00 60.00 3 5474 S05472 301 2666 S02666 7438 DSE1022946 DESHPANDE ANIKET MANGESH 79.08 76.07 75.67 74.40 52.67 78.00 3 5475 S05473 301 2667 S02667 7439 DSE1034462 PATIL ASHLESHA SURESH 79.80 62.00 80.80 78.67 83.67 80.33 73.38 96.67 84.00 76.07 83.00 3 5473 S05471 301 2665 S02665 7437 DSE1032287 SAYYED ABUL FAZAL ABDULHAQUE 79.09 56.09 63. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.67 63.07 83.07 72.09 62.07 79. MGGMN: Main Group General Merit Number.09 73.73 62.00 3 5472 S05470 301 2664 S02664 7436 DSE1025207 SANGAMNERKAR DIVYA NITIN 79.67 83.09 67.07 84.00 3 5471 S05469 301 2663 S02663 7435 DSE1031092 KHUJE SAGAR RAJENDRA 79.

00 77.20 62. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 4 1496 S01494 401 1491 S01489 7467 DSE1031505 MALEKAR SHAILESH SHALIKRAO 79.67 67.00 45.00 3 5484 S05482 304 421 S00421 7451 DSE1044876 BHAGWAT YOGESH GANGADHAR 79.00 4 1486 S01484 401 1481 S01479 7457 DSE1028103 AGLAVE RUSHIKESH BHIMRAO 79.05 70.00 3 5482 S05480 301 2673 S02673 7446 DSE1014461 KULKARNI HARSHA RAVINDRA 79.33 89.33 4 1498 S01496 401 1493 S01491 7470 DSE1010972 ZADE PRATUL CHARANDAS 79.06 63.05 73.00 4 1494 S01492 401 1489 S01487 7465 DSE1015550 MOMIN HABIBUR REHMAN SHARFUDDIN 79.40 38.87 63.33 81.33 86.13 58.00 75.07 43.23 95.06 72.69 88.60 60.67 2 367 S00367 201 367 S00367 7453 DSE1044910 GHUGE VAIBHAV HARI 79.80 65.00 4 1493 S01491 401 1488 S01486 7464 DSE1014065 PURKAR VIKAS PRAKASH 79.38 61.67 4 1489 S01487 401 1484 S01482 7460 DSE1003590 GHORPADE AMIT LAHU 79.00 4 1492 S01490 401 1487 S01485 7463 DSE1024660 PACHANGE SACHIN BALASAHEB 79.33 84.87 75.33 78.05 50.00 4 1485 S01483 401 1480 S01478 7456 DSE1021122 BHARATI SAMBHAJI NIRANJANBUVA 79.67 90.33 49.05 73.33 4 1488 S01486 401 1483 S01481 7459 DSE1000618 WAIRAGADE BHUSHAN PRABHAKAR 79.06 79.05 76.33 58.33 74.00 65.31 83.67 3 5487 S05485 302 2267 S02265 7469 DSE1028739 GADADE GORAKSHANATH PANDURANG 79.06 91.05 72.67 1 98 S00098 101 54 S00054 7452 DSE1009439 BASTEWAD PRADEEP AMBADAS 79.33 76.05 87.00 2 366 S00366 201 366 S00366 7448 DSE1023110 BHANGE NIKETAN NARESHRAO 79.00 85.67 79.92 70.00 4 1497 S01495 401 1492 S01490 7468 DSE1046494 NINAD VILAS KADAM 79.31 96.33 82.00 86.05 65.06 79.33 76.06 65.00 2 368 S00368 201 368 S00368 7472 DSE1032852 CHOUGULE PRASHANT NARENDRA 79.00 70.05 53.05 69.00 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7444 DSE1031962 BRAMHANE PRARTHANA KABIRDAS 79.05 60.33 50.06 80. MGGMN: Main Group General Merit Number.62 92.05 75.53 60.00 3 5486 S05484 304 423 S00423 7455 DSE1032249 SWAMI GURURAJ BASAVRAJ 79.73 66.33 59.00 89.06 78.40 56.54 84.05 80.69 90.67 87.33 4 1495 S01493 401 1490 S01488 7466 DSE1000250 PATIL RAHUL RAJENDRA 79.00 68. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 259 of 1107 Provisional Merit List .04 54.00 93.67 90.67 2 369 S00369 201 369 S00369 Legends Used : DTE.13 76.15 90.06 86.00 51.33 94.00 3 5485 S05483 304 422 S00422 7454 DSE1034508 KAMBLE BHUPENDRA UDHAORAO 79.00 3 5483 S05481 302 2266 S02264 7447 DSE1006663 SANGOLKAR AISHWARYA SUSHIL 79.33 4 1490 S01488 401 1485 S01483 7461 DSE1044732 SONAWANE SACHIN KESHAV 79.07 57. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 1483 S01481 401 1478 S01476 7449 DSE1029708 PATIL CHANDRAKANT RAHUL 79.05 68.04 72.67 64.67 4 1499 S01497 401 1494 S01492 7471 DSE1019170 VIRKAYADE YOGESH JAYSING 79.33 4 1487 S01485 401 1482 S01480 7458 DSE1034470 GITE PRASHANT PRABHAKAR 79.15 72.00 4 1484 S01482 401 1479 S01477 7450 DSE1022498 PATIL NEHA SANJAY 79.67 89.05 68.33 4 1491 S01489 401 1486 S01484 7462 DSE1005547 LINGAYAT ABHISHEK VIJAY 79.05 61.33 3 5481 S05479 301 2672 S02672 7445 DSE1029899 MANKAR NIKHIL SATISH 79.00 81.06 71.00 62.

73 57.03 81.03 81.93 50.80 60.00 77.00 71.33 75.00 3 5501 S05499 301 2679 S02679 7487 DSE1005668 PATEKAR MAHESH BABAN 79.00 3 5514 S05512 302 2283 S02281 7500 DSE1009482 JAGTAP DEVENDRA BABANRAO 79.33 3 5513 S05511 302 2282 S02280 7499 DSE1038798 KULKARNI DHIRAJ DHANANJAY 79.03 70.47 51.33 3 5500 S05498 302 2275 S02273 7486 DSE1026013 YEMDE KAPIL MANOHAR 79.03 74.33 60.00 80.33 54.80 66.67 86.93 71.00 3 5510 S05508 301 2683 S02683 7496 DSE1043436 BAMBAL ROHAN SUDHAKARRAO 79.03 81.00 3 5494 S05492 301 2676 S02676 7480 DSE1005255 PAWAR ONKAR DATTATRAY 79.08 87.67 77.00 76.03 53.67 80.03 60.00 84.40 34.67 57.67 83.03 78.03 61.92 98.69 84.03 75.03 76.67 3 5504 S05502 302 2277 S02275 7490 DSE1010006 GUPTA GEETA RAVINDRA 79.00 3 5516 S05514 301 2685 S02685 Legends Used : DTE.40 54.33 3 5515 S05513 302 2284 S02282 7501 DSE1032784 PRIYANKA PRAFUL SHETH 79.33 74.00 3 5496 S05494 302 2273 S02271 7482 DSE1005222 SHIRSATH MADHURI SUKHDEV 79.00 3 5491 S05489 301 2675 S02675 7477 DSE1015786 FURNITUREWALA SHAHID ABUBAKAR 79.33 78.00 88.00 74.03 84.85 84.67 82.33 41.00 3 5512 S05510 302 2281 S02279 7498 DSE1004031 PATIL MRUNALI BALASO 79.33 84.00 3 5505 S05503 301 2681 S02681 7491 DSE1043427 DHANKE MANGESH MAHENDRA 79.00 3 5503 S05501 302 2276 S02274 7489 DSE1028781 GAIKWAD VISHAKHA ASHOK 79.93 66.33 82.53 80.00 74.03 71.80 83.03 79.15 89.33 99.03 82.03 70.00 59.62 83.54 73.00 89.67 78.33 3 5507 S05505 301 2682 S02682 7493 DSE1004969 PIMPALE AMOL SHYAM 79. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 260 of 1107 Provisional Merit List .23 82. MGGMN: Main Group General Merit Number.03 66.00 3 5506 S05504 302 2278 S02276 7492 DSE1005532 SAWANT ABHIJEET DATTATRAY 79.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7473 DSE1023937 VAITY PAWAN HARISHCHANDRA 79.69 89.00 3 5497 S05495 302 2274 S02272 7483 DSE1041273 BHUYAR PRAJAKTA DADARAO 79.03 66.03 75.33 3 5511 S05509 301 2684 S02684 7497 DSE1040476 KONDI SHIVKUMAR PARMESHWAR 79.46 92.00 3 5499 S05497 301 2678 S02678 7485 DSE1018541 SHELKE SAGAR ANKUSH 79.03 70.03 80.33 77.03 58.00 87.00 3 5509 S05507 302 2280 S02278 7495 DSE1016100 DANTKALE SNEHA PRAMOD 79.67 3 5493 S05491 302 2271 S02269 7479 DSE1013432 MORE SUPRIYA GAUTAM 79.03 66.33 90. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.03 65.00 3 5489 S05487 301 2674 S02674 7475 DSE1047553 THORAT NIVEDEETA UDOJIRAO 79.03 73.67 72.00 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.03 58.03 48.77 62.67 86.03 72.77 74.00 3 5502 S05500 301 2680 S02680 7488 DSE1048021 RAJBHAR VINOD LALU 79.00 3 5490 S05488 302 2269 S02267 7476 DSE1034183 YEMALE SHRADDHA PANDURANG 79.00 3 5492 S05490 302 2270 S02268 7478 DSE1018050 PATHAK SANDEEP PRAMOD 79.00 3 5498 S05496 301 2677 S02677 7484 DSE1047615 JOSHI RAHUL SUNIL 79.00 3 5488 S05486 302 2268 S02266 7474 DSE1047648 CHAVAN PUJA APPASAHEB 79.00 3 5495 S05493 302 2272 S02270 7481 DSE1007540 SHAIKH SOHEL SHAKEEL 79.00 3 5508 S05506 302 2279 S02277 7494 DSE1044453 SHETH MOHNISH GUNVANT 79.54 86.02 87.20 88.54 87.

00 3 5519 S05517 301 2687 S02687 7509 DSE1024550 KHAIRDI MOHSIN NIYAZ 79.60 74.85 96.00 1 99 S00099 101 55 S00055 7515 DSE1039226 GHODE ANAND BABARAOJI 79.00 90.00 88.69 82.00 90.00 4 1501 S01499 401 1496 S01494 7504 DSE1014512 NAWALE PRASAD MADHUKAR 79.00 3 5529 S05527 301 2693 S02693 7521 DSE1001440 KUBADE MAHESHKUMAR SHANKARAO 79.67 81.00 86.77 78.23 69.53 79.00 81.92 96.00 53.87 74.67 62.99 75.33 90.85 80.00 70.15 80.00 3 5534 S05532 301 2696 S02696 7527 DSE1009205 UMESH DNYANOBA WAGHOLE 79.20 63.00 3 5532 S05530 301 2695 S02695 7525 DSE1034529 HIRULKAR SWAPNIL DIWAKAR 79.00 81.00 67. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 69.00 79.67 92.33 92.00 3 5528 S05526 301 2692 S02692 7520 DSE1041349 TAYADE SAGAR ASHOKRAO 79.00 81.00 70.00 63.92 88.00 1 100 S00100 101 56 S00056 7523 DSE1032070 JANGAM AMRUTA MAHESH 79.85 87.00 3 5527 S05525 305 93 S00093 7519 DSE1030166 KHAPARE ABHISHEK JAYKRISHNA 79.38 84.31 91.00 3 5522 S05520 303 33 S00033 7512 DSE1009277 DESHMUKH SONAL BABASAHEB 79.00 87.00 2 373 S00373 201 373 S00373 7529 DSE1003606 KOTKAR APOORVA VINAY 78.00 68.60 59.20 44.99 79.80 76.00 63.00 3 5521 S05519 301 2688 S02688 7511 DSE1039566 PATIL ASHWINI RAMESH 79.00 82.00 77.00 79.33 62.00 2 374 S00374 201 374 S00374 7530 DSE1022465 JIGAJENE VARSHA SHIVDAS 78.38 88.33 74.67 93.67 66.33 70.00 85.00 78.67 3 5520 S05518 302 2285 S02283 7510 DSE1005988 YEOLE SHRADDHA RAHULKUMAR 79.00 82.00 3 5526 S05524 301 2691 S02691 7518 DSE1046000 GHORPADE SWAPNALI BHAUSAHEB 79.33 95.33 92.00 73.00 72.00 2 370 S00370 201 370 S00370 7508 DSE1034452 TEJASHRI SUBHASH JAIN 79.67 80.67 76. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 5530 S05528 305 94 S00094 7522 DSE1048270 BAGADE POONAM SUBHASH 79.00 88.67 44.00 4 1502 S01500 401 1497 S01495 7506 DSE1019058 JADHAV SAMADHAN PRAKASH 79.33 82.47 69. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 90.00 92. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 261 of 1107 Provisional Merit List .77 91.02 74.33 51.00 3 5525 S05523 304 425 S00425 7517 DSE1034403 AVHAD AVINASH SAHEBRAO 79.00 3 5531 S05529 301 2694 S02694 7524 DSE1040247 JAVANJAL SWAPNIL RAJENDRAKUMAR 79.67 85.15 88.00 3 5524 S05522 301 2690 S02690 7516 DSE1019688 DAHIBHAT GANESH SUDHAKAR 79.00 3 5517 S05515 301 2686 S02686 7505 DSE1024502 PANSARE NACHIKET SUHAS 79.00 84.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7502 DSE1034427 ETHAPE AJIT SADASHIV 79.62 95.00 70.00 78.00 82.33 3 5518 S05516 304 424 S00424 7507 DSE1018685 GOEL ANKIT SHYAMLAL 79.00 78.33 56.00 82.33 4 1500 S01498 401 1495 S01493 7503 DSE1036648 BHOSALE EKNATH RAGHUNATH 79.00 69.67 96.67 2 372 S00372 201 372 S00372 7528 DSE1019202 SHINDE SAGAR SAMBHAJI 78.99 71.93 76.00 3 5523 S05521 301 2689 S02689 7514 DSE1000123 CHAUDHARI KAMINI ISHWARLAL 79.02 72.67 97.00 3 5533 S05531 304 426 S00426 7526 DSE1041300 KARDE SHRUTIKA RAJABHAU 79.00 2 371 S00371 201 371 S00371 7513 DSE1002148 KANCHAN DIPALI NARSING 79.00 81.00 80.00 2 375 S00375 201 375 S00375 Legends Used : DTE.

Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7531 DSE1014647 GADHAVE RAHUL SAMPAT 78.00 4 1504 S01502 401 1499 S01497 7533 DSE1021152 KHUDAIJATAL KUBRA MDZIAUDDIN 78.00 3 5542 S05540 302 2288 S02286 7550 DSE1046781 SANKET SURESH GAVHANE 78.00 3 5551 S05549 302 2294 S02292 7559 DSE1019657 JAWARE INDIRA PRAKASH 78.98 73.00 3 5537 S05535 302 2286 S02284 7545 DSE1019827 KALE RAVINDRA KAILAS 78.98 84.97 77.00 3 5546 S05544 301 2703 S02703 7554 DSE1043704 JOSHI ADITYA PRADIP 78.57 94.00 3 5544 S05542 301 2702 S02702 7552 DSE1022413 CHAVAN RANJIT RAMESH 78.33 79.97 75.67 90.00 87.00 81.00 96.00 77.67 70.00 4 1513 S01511 401 1508 S01506 7542 DSE1040042 CHORAGE SANGEETA MAHADEV 78.00 88.46 92.00 3 5536 S05534 301 2698 S02698 7544 DSE1006409 SHILWANT ASHVINI SUHAS 78.80 73.77 95.00 94.08 92.33 86.60 80.00 89.00 3 5541 S05539 301 2701 S02701 7549 DSE1048018 RAHUL RAJENDRA BADRIKE 78.97 73.97 78.98 74.67 45.33 89.67 86.67 84.97 78.00 45.00 3 5547 S05545 302 2291 S02289 7555 DSE1006041 KULKARNI ANJALI ARUN 78.92 93.00 3 5535 S05533 301 2697 S02697 7543 DSE1013422 GUPTA MANISHA GUJESHWARPRASAD 78.97 74. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.00 4 1510 S01508 401 1505 S01503 7539 DSE1038659 GULAMBE SATISH SAMPAT 78.97 85.69 85.33 76.98 70.33 4 1507 S01505 401 1502 S01500 7536 DSE1029588 SHELKE MAYUR SURESH 78.00 3 5543 S05541 302 2289 S02287 7551 DSE1035887 BHARTIYA CHANDRESH LALJI 78.00 60.97 74.00 3 5548 S05546 302 2292 S02290 7556 DSE1032606 DHULIA DHURVIL SANJAY 78.00 4 1506 S01504 401 1501 S01499 7535 DSE1018720 AHER VINAY PRATAP 78.46 65.97 77.38 76.33 89.97 86.33 87.67 82.33 90.67 91.00 3 5545 S05543 302 2290 S02288 7553 DSE1025041 BADHIYE KIRAN PANDURANG 78.23 78.00 4 1503 S01501 401 1498 S01496 7532 DSE1002034 AGARWAL MAYUR PAVANKUMAR 78.33 4 1509 S01507 401 1504 S01502 7538 DSE1031657 MANOJ BABA DONGARKAR 78.97 81.00 81.97 76. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 4 1512 S01510 401 1507 S01505 7541 DSE1000126 ASHUTOSH KAMLESH PANDEY 78.97 74.97 81.08 88.00 3 5550 S05548 302 2293 S02291 7558 DSE1008779 DESAI NEEL VIJAY 78.67 86.98 55.73 78.00 4 1508 S01506 401 1503 S01501 7537 DSE1006544 MAHALLE KOMAL UDDHAVRAO 78.00 3 5540 S05538 301 2700 S02700 7548 DSE1012510 JADHAV YOGESH MARUTI 78.67 88.33 3 5539 S05537 301 2699 S02699 7547 DSE1036702 PATIL KARISHMA SURESH 78.98 68.98 60.33 94.97 77.46 78.00 78.54 92.00 3 5538 S05536 302 2287 S02285 7546 DSE1006453 SAWRIKAR SANDIP SANJAYRAO 78.20 76.00 90.77 98.97 78.00 68.46 97.67 4 1511 S01509 401 1506 S01504 7540 DSE1005808 PAWAR TEJAS SATISH 78.00 79.98 72.00 4 1505 S01503 401 1500 S01498 7534 DSE1032094 SALOTAGI UMESH MAHADEV 78.92 77.00 81.97 75.33 60. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.33 78.67 39.00 3 5549 S05547 301 2704 S02704 7557 DSE1013315 RASHMI RAMESH GONDE 78.92 85. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 262 of 1107 Provisional Merit List .98 82.98 84.97 89.98 82.54 88.62 86.00 3 5552 S05550 301 2705 S02705 Legends Used : DTE.67 88.

Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7560 DSE1007299 JADHAV RAKESH MANOHAR 78.38 76.97 61.33 75.97 67.97 65.31 77.80 42.15 83.67 68.67 74.00 3 5563 S05561 302 2300 S02298 7571 DSE1002501 BHANDARI NIKHIL JANARDAN 78.95 86.00 90.67 81.97 71.00 3 5578 S05576 301 2716 S02716 Legends Used : DTE.94 63.97 65.97 60.97 65.53 74.95 76.97 66.85 65.00 3 5556 S05554 301 2707 S02707 7564 DSE1004511 MAHAKALKAR SONALI PRABHAKARRAO 78.67 87.97 56.00 3 5561 S05559 302 2298 S02296 7569 DSE1018515 RAHATEKAR PRAJAKTA SUDHIR 78.95 72.00 3 5570 S05568 301 2714 S02714 7578 DSE1014185 JOSHI MAHESH SUBHASH 78.33 84.67 52.97 72.94 88.94 48.33 3 5565 S05563 302 2301 S02299 7573 DSE1013026 HANDE MANISHA JALINDAR 78.97 55.67 91.67 3 5562 S05560 302 2299 S02297 7570 DSE1021178 DHAGE KISHOR ASHOKRAO 78.33 3 5575 S05573 304 429 S00429 7586 DSE1022340 MOHITE JITENDRA ANIL 78.33 3 5553 S05551 302 2295 S02293 7561 DSE1008077 LODH NEHA DATTATRAY 78.27 52.00 83.00 3 5555 S05553 302 2296 S02294 7563 DSE1035888 JOSHI ROHIT NILKANTH 78.27 58.47 62.00 96.33 3 5554 S05552 301 2706 S02706 7562 DSE1022665 JOSHI AKSHAY PRAKASH 78.87 45.33 90.00 4 1514 S01512 401 1509 S01507 7580 DSE1022999 BORKAR PRASHANT PYARELAL 78.93 78.15 81.93 87.67 66.33 3 5577 S05575 304 431 S00431 7588 DSE1043306 CHAUDHARI POOJA CHANDRAKANT 78.67 3 5558 S05556 301 2709 S02709 7566 DSE1044997 VYAPARI PALLAVI GORAKH 78.95 84.33 84.97 66.67 66.20 38.33 3 5568 S05566 302 2303 S02301 7576 DSE1018689 HANAGANDI SUKANYA CHANDRASHEKHAR 78.94 82.00 1 101 S00101 101 57 S00057 7583 DSE1002440 KUDCHIKAR NISHAT SATTAR 78.00 57.13 55.33 3 5567 S05565 301 2712 S02712 7575 DSE1023028 PESHNE ANUP PRAKASH 78.00 55.23 86.00 3 5559 S05557 301 2710 S02710 7567 DSE1021182 CHAVAN DHIRAJ SANJAY 78.00 75.33 77.67 3 5566 S05564 302 2302 S02300 7574 DSE1034579 MAMIDWAR AKSHAY NILKANTHA 78.15 77.33 84.97 68.40 78.97 60.00 3 5574 S05572 304 428 S00428 7584 DSE1036913 BHOSALE SATISH RAGHUNATH 78. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 56.00 3 5569 S05567 301 2713 S02713 7577 DSE1043636 VIVEK AVINASH DESAI 78.20 54.67 3 5564 S05562 301 2711 S02711 7572 DSE1008568 PRAFULL WAMAN DABRE 78.00 60.97 58.97 71.33 49.08 84.67 86.13 56.67 70.33 88.67 3 5571 S05569 304 427 S00427 7579 DSE1026376 NANAJKAR ABHISHEK SANJAY 78.00 3 5573 S05571 301 2715 S02715 7582 DSE1020579 BAVKAR SHREYAK SANTOSHRAO 78.00 3 5560 S05558 302 2297 S02295 7568 DSE1005728 MENKUDALE RUTA SANJAY 78.00 55.97 60.94 64.94 79.60 52.67 56. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 263 of 1107 Provisional Merit List .67 75.94 78.67 40.00 3 5576 S05574 304 430 S00430 7587 DSE1031726 PIMPALKAR DILIP PANDHARI 78.00 73.33 3 5557 S05555 301 2708 S02708 7565 DSE1034313 JADHAV SHREYA CHANDRAKANT 78.00 1 102 S00102 103 18 S00018 7585 DSE1000622 PATRE DNYANESHWAR RAMESH 78.00 65. MGGMN: Main Group General Merit Number.33 66.67 3 5572 S05570 302 2304 S02302 7581 DSE1001098 DESHPANDE CHANCHAL ARUN 78. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.62 95.85 98.31 94.40 61.

67 4 1530 S01528 401 1525 S01523 7615 DSE1004201 TAPKIRE SUSHANT SUBHASH 78.67 62.00 4 1522 S01520 401 1517 S01515 7607 DSE1000911 GHADGE SHIVANI ASHOKRAO 78.00 4 1524 S01522 401 1519 S01517 7609 DSE1034545 SHAIKH RAJIK ASLAM 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 264 of 1107 Provisional Merit List .92 80.67 2 379 S00379 201 379 S00379 7597 DSE1039481 SHARIF AFZAL HANIF 78.00 3 5586 S05584 302 2308 S02306 Legends Used : DTE.92 54.93 85. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.23 44.85 75.92 62.67 71.93 72.00 72.00 4 1519 S01517 401 1514 S01512 7604 DSE1014026 SAUDAGAR FARAS MOHD ABDUL SHOOKUR 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 66.67 67.00 89.00 4 1525 S01523 401 1520 S01518 7610 DSE1006543 SYED SOHAIL SYED EJAZ 78.93 53.92 81.40 53.00 4 1521 S01519 401 1516 S01514 7606 DSE1014212 PAWAR MANGESH RAMESHRAO 78.08 80.92 63.80 52.00 73.77 87.92 56.31 81.92 61.08 82.00 4 1526 S01524 401 1521 S01519 7611 DSE1016009 CHINDI SUDHIR VIRPAKSHA 78.00 4 1517 S01515 401 1512 S01510 7602 DSE1007371 BHOLE SANDIP SOPAN 78.67 93.27 78.92 80.92 72.31 65.93 64.00 3 5585 S05583 302 2307 S02305 7617 DSE1012879 MODY MIT RAJENDRA 78.67 46.91 87.67 68.92 66.00 2 376 S00376 201 376 S00376 7593 DSE1009783 PANDIT LEKHRAJ KAILASH 78.00 Main Group MGGMN MGASP GMN 93.93 68.87 66.92 73.20 86.92 83.67 78.00 96.00 56.33 92.33 4 1518 S01516 401 1513 S01511 7603 DSE1039504 RAKATE APARNA MAHESH 78.62 84.33 58.67 4 1515 S01513 401 1510 S01508 7600 DSE1014650 BANKAR PRADEEP MACHINDRA 78.00 3 5579 S05577 76.00 2 380 S00380 201 380 S00380 7598 DSE1024837 KARANJE PRIYANKA PRADEEP 78.00 4 1520 S01518 401 1515 S01513 7605 DSE1021410 HANGARGE RAVI VISHWANATH 78.00 84.93 77.67 71.33 85.00 78.93 74.77 86.54 96.00 72.33 87.54 94.67 90.33 94.92 80.33 69.00 91.00 4 1523 S01521 401 1518 S01516 7608 DSE1047455 KUTE SUSHANT SUBHASH 78.00 4 1516 S01514 401 1511 S01509 7601 DSE1007805 MOHAMMED ASIM JAMALUDDIN 78.00 71.92 70.73 67.33 91.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) 78.00 3 5580 S05578 SGGMN SGASP GMN 301 2717 S02717 302 2305 S02303 Sub Group 7589 DSE1034186 7590 DSE1015745 7591 DSE1008809 THAKUR 78.00 91.00 2 378 S00378 201 378 S00378 7596 DSE1002154 ALMEIDA PRINCE ALAN 78.67 3 5581 S05579 301 2718 S02718 7592 DSE1022466 KOKANE ANKITA DATTATRAY 78.08 99.91 79.00 2 377 S00377 201 377 S00377 7594 DSE1002188 GADEKAR MONIKA PANDURANG 78.33 86.92 79.93 78.00 3 5583 S05581 301 2720 S02720 7599 DSE1004821 GHARGHARE ARUN MADHAV 78.31 70.93 83.33 4 1528 S01526 401 1523 S01521 7613 DSE1006509 KSHIRSAGAR PUNESH GOVARDHAN 78.40 72.91 89.93 65.00 3 5582 S05580 301 2719 S02719 7595 DSE1028927 HEREKAR ANIKET RAMESH 78.92 64.67 4 1529 S01527 401 1524 S01522 7614 DSE1047132 SHINDE MAHESH KAILAS 78.92 70. Mumbai MORE SONALI BALASAHEB Diploma Marks AYUSHI PIYUSH SHAH DARSHANA RAM SLGMN: State Level General Merit Number.62 88.00 94.00 88.69 98.00 3 5584 S05582 302 2306 S02304 7616 DSE1019152 PATIL ANIKET SHANKAR 78.23 98.00 56.33 4 1527 S01525 401 1522 S01520 7612 DSE1018959 NIMBALKAR PRASHANT KISAN 78.67 66.

67 86.00 3 5615 S05613 301 2736 S02736 Legends Used : DTE.00 57.67 80.91 71.93 76.60 94.91 72.90 65.20 34.91 58.90 60.67 88.93 59.33 62.33 72.91 55.67 3 5611 S05608 301 2732 S02731 7643 DSE1005803 WAGH AJINKYA RAMDAS 78.00 3 5589 S05587 302 2311 S02309 7621 DSE1045639 MOHAMMED RIYAZ ABDUL RASHID 78.00 3 5596 S05594 302 2318 S02316 7628 DSE1008978 KAPADIA CHIRAG RANJIT 78.38 89.00 3 5602 S05600 301 2724 S02724 7634 DSE1033030 PATIL MINAL BHAGWAN 78.67 83.27 51.53 64. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 3 5600 S05598 301 2722 S02722 7632 DSE1004026 WAGHATE SAYALI SAMPAT 78.13 87.91 54.91 67.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7618 DSE1000995 CHUTE HARSHANA GOPAL 78.00 38.00 84.33 3 5613 S05611 301 2734 S02734 7645 DSE1047104 GAIKWAD SONALI BHAUSAHEB 78.91 58.90 83.43 40. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 95.53 76.07 72.67 3 5612 S05610 301 2733 S02733 7644 DSE1038056 BHOSALE DIPALEE BABASAHEB 78.33 76.08 76.33 74.91 65.20 56.91 62.00 3 5598 S05596 302 2320 S02318 7630 DSE1048497 NIGUDKAR MAYURI RAJENDRA 78.00 3 5605 S05603 304 432 S00432 7637 DSE1041659 RODRIGUES LISSA PETER 78.91 57.00 78.90 75.67 65.73 68.00 3 5599 S05597 301 2721 S02721 7631 DSE1007763 JOSHI VIKRANT SHRINIKETAN 78.73 68.90 66.15 90.90 85.90 69.08 74.00 3 5593 S05591 302 2315 S02313 7625 DSE1025043 BHAGYASHREE Y CHAUDHARI 78.00 66. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 265 of 1107 Provisional Merit List .67 86.90 74.90 67.67 80.33 3 5609 S05607 301 2730 S02730 7641 DSE1024685 AMIDWAR YASH RAJIV 78.54 95.00 70. MGGMN: Main Group General Merit Number.67 3 5603 S05601 301 2725 S02725 7635 DSE1008837 RANE AARTI BALKRISHNA 78.00 34.00 82.33 3 5587 S05585 302 2309 S02307 7619 DSE1028521 LOKHANDE AVINASH ANAND 78.69 66.00 52.00 3 5604 S05602 301 2726 S02726 7636 DSE1007932 KUMBHAR YOGESH CHANDRAKANT 78.80 74.00 58.33 3 5607 S05605 301 2728 S02728 7639 DSE1043062 THAKARE SHIWAM SANJAY 78.00 3 5608 S05606 301 2729 S02729 7640 DSE1025333 KILLEDAR DIPIKA DIGAMBAR 78.90 86.67 3 5614 S05612 301 2735 S02735 7646 DSE1004597 KHAIRE PRAVIN SHIODAS 78.67 3 5610 S05609 301 2731 S02732 7642 DSE1005646 AMIDWAR YASH RAJIV 78.00 59.40 66.00 3 5592 S05590 302 2314 S02312 7624 DSE1009967 BANDASODE ATISH RAVISHANKAR 78.67 60.67 74.00 3 5588 S05586 302 2310 S02308 7620 DSE1045611 KADAM NISHANT SUBHASH 78.67 3 5591 S05589 302 2313 S02311 7623 DSE1012839 MAHIND UMESH SARJERAO 78.33 59.20 44.90 66.67 85.00 3 5590 S05588 302 2312 S02310 7622 DSE1006945 THAKARE AMIT ASHOKRAO 78.90 85.20 55.67 72.08 77.91 54.00 3 5601 S05599 301 2723 S02723 7633 DSE1031194 SANKLECHA AKSHAY CHANDRAKANT 78.33 3 5595 S05593 302 2317 S02315 7627 DSE1003919 GAIKWAD SANGHAMITRA ASHOKKUMAR 78.00 3 5594 S05592 302 2316 S02314 7626 DSE1024887 GADADHE GOKULA SHANKAR 78.31 77.33 84.07 34.90 67.67 84.00 81.91 70.90 68.90 80.90 72.90 73.00 3 5597 S05595 302 2319 S02317 7629 DSE1025063 KALMEGH ABHAY RAMESHWAR 78.00 3 5606 S05604 301 2727 S02727 7638 DSE1029683 JADHAV ASHUTOSH GAJANAN 78.62 80.

87 84.67 3 5620 S05618 304 435 S00435 7657 DSE1021428 LADANI CHARMI SAILESH 78.23 91.54 94.54 92.00 3 5621 S05619 301 2738 S02738 7658 DSE1007974 BAGAYATKAR NIKHIL RAGHUNATH 78.88 73.46 94.54 92.87 74.87 50.46 80.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7647 DSE1002416 PATIL SHEETAL SARJERAO 78.67 93.88 88.89 68.88 81.33 64.62 90.08 98.87 74.00 4 1538 S01536 401 1532 S01530 Legends Used : DTE.88 80.90 55.62 86.00 4 1536 S01534 401 1530 S01528 7674 DSE1003934 LAWANDE PRALESH ATMARAM 78.33 3 5629 S05627 301 2744 S02744 7666 DSE1041131 DESHMUKH CHETAN RAJU 78.87 78.88 83.33 94. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.33 3 5616 S05614 301 2737 S02737 7648 DSE1007934 AUTE YOGESH DILIP 78.00 49.86 81.86 80.90 57.67 55. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.62 92.33 77.87 85.13 54.88 70.87 73.87 81.67 4 1531 S01529 401 1526 S01524 7650 DSE1009237 GIRAMKAR SWAPNALI ROHIDAS 78.53 47.87 56.87 66.00 4 1535 S01533 402 6 S00006 7656 DSE1031723 KEDAR ASHISH DILIP 78.60 65.33 87.67 90.60 68.00 3 5623 S05621 301 2740 S02740 7660 DSE1041475 KOKATE KAVITA RAMDAS 78.33 41.67 3 5630 S05628 301 2745 S02745 7668 DSE1029577 TODALI APURVA SANJAY 78.00 54. MGGMN: Main Group General Merit Number.87 53.33 74.87 86.60 45.87 67.00 4 1533 S01531 401 1528 S01526 7653 DSE1030022 AGARWAL CHETAN RAVI 78.00 4 1537 S01535 401 1531 S01529 7675 DSE1006468 SALUNKE SUDARSHAN MAHADEV 78.00 4 1532 S01530 401 1527 S01525 7651 DSE1013666 PAWAR SANGRAM SARJERAO 78.46 93.47 52.07 41.00 3 5626 S05624 301 2742 S02742 7663 DSE1000070 PATIL YOGITA DEVDATTA 78.00 83.33 30.67 84.00 59.87 85.00 3 5627 S05625 301 2743 S02743 7664 DSE1043273 JASAPURE ARJUN EKNATH 78.67 2 385 S00385 201 385 S00385 7672 DSE1047619 KALEKAR SUJIT POPATRAO 78.33 86.46 90.00 3 5628 S05626 302 2322 S02320 7665 DSE1021312 JADHAV SACHIN SHIVAJI 78.00 91.00 3 5618 S05616 305 95 S00095 7652 DSE1023114 TIWARI SUMIT MAHESH 78.00 91.86 83.87 52.33 84.00 3 5624 S05622 302 2321 S02319 7661 DSE1000033 AHER KOMAL VISHNU 78.00 3 5625 S05623 301 2741 S02741 7662 DSE1035645 MORE BHAGYASHREE LAXMAN 78.77 78.67 93.00 93.00 82.67 2 381 S00381 201 381 S00381 7667 DSE1006277 PAWAR SUSHMA PRAKASH 78.88 39.00 3 5622 S05620 301 2739 S02739 7659 DSE1007273 BENDALE VIVEKANAND SATISH 78.62 89.00 69.00 76.00 91.00 4 1534 S01532 401 1529 S01527 7655 DSE1043770 BAIT GANESH DATTARAM 78.00 91.33 50.33 2 386 S00386 201 386 S00386 7673 DSE1007397 CHOPADE NILESH SURESH 78.67 2 384 S00384 201 384 S00384 7671 DSE1048276 PAWAR RISHIKESH VINAYAK 78.85 96.69 93.87 69.00 75.33 40.00 2 383 S00383 201 383 S00383 7670 DSE1008583 PATEL MAYANK NARESH 78.33 83.33 2 382 S00382 201 382 S00382 7669 DSE1005809 SATHE MANGESH BHALCHANDRA 78.87 71. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 266 of 1107 Provisional Merit List .00 95.87 70.00 89.00 3 5619 S05617 304 434 S00434 7654 DSE1013306 MISTRY SAYYAM BHARAT 78.00 3 5617 S05615 304 433 S00433 7649 DSE1029523 PATIL SACHIN ALIAS VIJAY AKARAM 78.33 86.

40 52.67 3 5641 S05639 302 2333 S02331 7696 DSE1039490 GOWARDIPE AMOL DEORAO 78.00 3 5644 S05642 302 2336 S02334 7699 DSE1012648 PATIL SACHIN RAGHUNATH 78.00 3 5640 S05638 302 2332 S02330 7695 DSE1004677 NAGPURKAR KRISHNA VITTHALRAO 78.67 3 5637 S05635 302 2329 S02327 7692 DSE1032172 MALASNE SHASHANK SUNIL 78.85 77.67 3 5645 S05643 302 2337 S02335 7700 DSE1046570 KADAM NIKITA ASHOK 78.86 77.33 3 5643 S05641 302 2335 S02333 7698 DSE1034335 MASURKAR GANESH DEEPAK 78.33 80.67 84.08 86.62 82.85 50.00 3 5648 S05646 301 2746 S02746 7703 DSE1000023 KAPURE HARSHAL PRAMOD 78.47 44.86 70.85 59.73 66.33 81.69 87.33 74.00 3 5635 S05633 302 2327 S02325 7690 DSE1008213 PRABHU SHRIKRISHNA ACHYUT 78.86 77.00 3 5646 S05644 302 2338 S02336 7701 DSE1022803 MAMIDALA RAJU DEVAIAH 78.00 95.67 62.67 3 5647 S05645 302 2339 S02337 7702 DSE1028591 ROKADE NILESH SHANTARAM 78.85 68.33 86.Direct Second Year Engineering/Technology SLGMN Application ID Name Diploma Marks SSC Marks SSC Maths Marks SSC Science Marks (%) (%) (%) (%) Main Group MGGMN MGASP GMN Sub Group SGGMN SGASP GMN 7676 DSE1029618 NEJAKAR SWAPNIL SURESH 78.86 75.33 78.83 86. MGASPGMN: Main Group Annual/Semester Pattern General Merit SGGMN: Sub Group General Merit Number.85 68.69 88.67 82.33 4 1544 S01542 401 1538 S01536 7682 DSE1021421 SHINDE GANPATI NAMDEV 78.00 4 1547 S01545 401 1541 S01539 7685 DSE1039608 GHAWATE SNEHALATA CHANDRAKANT 78. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 267 of 1107 Provisional Merit List .85 86.85 59.85 66.83 89.67 46.33 82.33 75.00 67.86 68.33 91.00 3 5633 S05631 302 2325 S02323 7688 DSE1006146 MUNDE ASHWINI MAHADEV 78.00 3 5636 S05634 302 2328 S02326 7691 DSE1010491 PATEL HETALBEN DINESHBHAI 78.85 58.83 85.00 96.85 83.85 75.85 59.86 68.00 4 1539 S01537 401 1533 S01531 7677 DSE1007251 PAWAR MANOJ SANTOSH 78.00 74.20 74.67 52.86 79.00 73.67 92.67 3 5639 S05637 302 2331 S02329 7694 DSE1008612 GALANDE PRAVINKUMAR JAGANNATH 78.00 82.20 82.15 66.33 93.67 80.33 4 1546 S01544 401 1540 S01538 7684 DSE1006864 CHARPE ABHAY DIWAKARRAO 78.86 68.00 3 5649 S05647 301 2747 S02747 7704 DSE1000069 PATIL PRIYANKA DEVANAND 78.00 3 5650 S05648 301 2748 S02748 Legends Used : DTE. Mumbai SLGMN: State Level General Merit Number.00 88.00 4 1542 S01540 401 1536 S01534 7680 DSE1012032 PATEL HARDIK POPATBHAI 78.67 87.00 92.00 86.33 81.67 3 5642 S05640 302 2334 S02332 7697 DSE1043568 NIPANE NILESH SHAMRAO 78.08 70.85 90.00 3 5631 S05629 302 2323 S02321 7686 DSE1018661 NARVEKAR MEGHA MAHADEO 78.85 84.93 58.38 94.00 3 5638 S05636 302 2330 S02328 7693 DSE1034744 BANTE DEEPAK RAVI 78. MGGMN: Main Group General Merit Number.00 87.93 64.86 68.00 3 5632 S05630 302 2324 S02322 7687 DSE1032742 KAWDIYA PIYUSH LALIT 78.00 91.93 48.67 62.33 4 1545 S01543 401 1539 S01537 7683 DSE1001130 MASALKAR SUMIT SATISH 78.00 85.62 95.67 59.67 4 1540 S01538 401 1534 S01532 7678 DSE1047434 BHOSALE SHARAD PANDHARINATH 78.13 34.93 57.33 3 5634 S05632 302 2326 S02324 7689 DSE1015033 BHOSALE AJIT BALASO 78.85 85.00 84.85 46.80 49.93 86.00 4 1543 S01541 401 1537 S01535 7681 DSE1007510 MULEKAR HARSHAD VINOD 78.85 78.53 66.00 4 1541 S01539 401 1535 S01533 7679 DSE1019651 SHARMA NAVALKUMAR KHEMCHAND 78.47 59.54 96.00 74.85 75.

83 66.00 2 388 S00388 201 388 S00388 7732 DSE1023335 UKANDE ARTI GANPATI 78.67 74.00 3 5653 S05651 301 2751 S02751 7709 DSE1032681 PRIYANKA MUKESH GOHEL 78.81 83.81 83.38 83.47 85.23 93. SGASPGMN: Sub Group Annual/Semester Pattern General Merit Number Page 268 of 1107 Provisional Merit List .00 3 5670 S05668 304 436 S00436 7727 DSE1009245 BHUJBAL HEMANT VIJAY 78.83 77.67 88.67 75.00 3 5667 S05665 301 2764 S02764 7723 DSE1009454 SHAIKH AMIR MEHIMUD 78.00 3 5669 S05667 302 2342 S02340 7726 DSE1013675 BHOITE RUPALI MOHAN 78.67 81.00 89.83 69.00 2 387 S00387 201 387 S00387 7728 DSE1012142 ASERKAR ABHISHEK SURESH 78.83 77.33 3 5666 S05664 301 2763 S02763 7722 DSE1043914 SHAIKH SUFIYAN SHAHAJAHAN 78.83 77.53 66.83 71.00 91.62 90.00 84.33 65.93 68.81 72.31 68.00 3 5656 S05654 301 2753 S02753 7712 DSE1009812 BHAMARE KUNAL YADAV 78.33 82.33 3 5664 S05662 301 2761 S02761 7720 DSE1029924 PATIL ABHISHEK VIJAYKUMAR 78.00 97.82 82.83 64.00 4 1548 S01546 401 1542 S01540 7707 DSE1002272 WAGH POONAM SANJAY 78.00 81.83 72.81 80.67 84.67 94.67 77.00 3 5651 S05649 301 2749 S02749 7706 DSE1035995 CHANDORKAR SANKET SUDHAKAR 78.81 88.08 88.00 3 5652 S05650 301 2750 S02750 7708 DSE1032955 PANDEY AMIT RAJESH 78.00 2 389 S00389 201 389 S00389 Legends Used : DTE.00 81.83 84.81 69.33 71.81 81.31 92.07 74.00 3 5672 S05670 302 2343 S02341 7733 DSE1009218 BURANDE NITIN RAVINDRA 78.00 9