LA PACIENTUL CU STRESS CHIRURGICAL

COMPORTAMENTUL UMAN NORMAL

DR. BOGDAN ST NESCU
Catedra de Endocrinologie UMF ³Carol Davila´ Bucuresti

comportare) prin care se exteriorizeaz VIA A PSIHIC NORMAL = s n tos din punct de vedere fizic i psihic .purtare.DE CE ACEST TITLU ? ESTE EL CONGRUENT ? COMPORTAMENT = ansamblul manifest rilor obiective ale oamenilor de a ac iona în anumite împrejur ri sau situa ii mprejur (conduit .

Probleme psihosociale i de mediu AXA V .Condi ii medicale generale AXA IV .CLASIFICAREA MULTIAXIAL A TULBUR RILOR PSIHICE AXA I ± Tulbur rile clinice sau alte condi ii care clinice se pot afla în centrul aten iei clinice AXA II .Tulbur rile de personalitate personalitate Retardarea mental AXA III .Evaluarea global a func ion rii .

... Am luat cunostintã de diagnosticul chirurgical formulat. sotie. fiinduTinând cont de faptul cã nimeni nu-mi poate da o garantie absolutã privind rezultatele interventiei chirurgicale.. în Clinica de Chirurgie..................... frate.. domiciliat în ........ cu riscurile. pãrinte............ Fatã de cele expuse....... Mi-au Mifost explicit prezentati timpii operatori principali. Subsemnatul ..... telefon contact ........ 3..... fiind informat asupra asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sã le respect pe durata spitalizãrii. si de indicatia operatorie operatorie stabilitã de echipa chirurgicalã condusã de dr.. beneficii........ precum si alternativele terapeutice existente la procedurile propuse. Semnãtura medic curant ............................. ale cãror scop................. în deplinã cunostintã de cauzã si liber consimtit........... seria ........... precum si în cazul evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.. ........ ani.... Cunoscând faptul cã aceastã Clinicã de Chirurgie are si activitãti didactice. ....... Declar cã sunt de acord cu internarea în Spitalul ... Sunt de acord cu fotografierea sau filmarea în incinta spitalului a unei pãrti din corpul meu doar în cazul în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului ulterior........CÂND DEVIN MANIFESTE TULBUR RILE DE COMPORTAMENT? COMPORTAMENT?     Consimtãmânt informat pentru îngrijiri medico-chirurgicale medicoîn Clinica de Chirurgie a Spitalului .......I............... .. cã sunt de acord cu cele precizate mai sus.............. care necesitã procedee operatiei............. mipãstrarea si folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul meu în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului adecvat... seria ..... consimt la recoltarea...... si îl desemnez ca medic curant pe dr.... declar... sorã) al pacientului ..... martor al acestei declaratii fiind . consimt la efectuarea de investigatii de specialitate...... De asemenea....... .. rezervândurezervându-mi si dreptul unor alte opinii medicale.... Mã oblig sã urmez tratamentul medical recomandat si îmi asum consecintele nerespectãrii acestuia.... consimt nula efectuarea operatiei................. Declar cã am fost informat în mod explicit asupra asupra diagnosticului de internare de cãtre dr....... pacient internat 2.... sub directa si mistricta sa îndrumare... desfãsurare si eventuale riscuri mi-au fost clar explicate de cãtre personalul medical............. nr......... incidentele si accidentele ce pot surveni..... îl autorizez pe medicul chirurg sã facã ceea ce considerã necesar în interesul direct al sãnãtãtii mele si în conformitate cu pregãtirea sa profesionalã............... . în vârstã de .... împreunã cu ajutoarele pe care acesta le stabileste........ nr............ În vederea propriului meu interes medical............. ora ... apartinãtor (sot............ .... în calitate de: 1.... consimt ca medicul curant sã fie ajutat în activitatea medicalã pe care mi-o acordã si de cãtre personal medical aflat în stagii de pregãtire universitarã................................. iar în cazul în care în cursul ei apar situatii si conditii neprevãzute anterior. chirurgicale suplimentare sau diferite fatã de cele expuse preoperator.................................. Semnãtura pacient ...... fiindu-mi astfel clar întelese natura si obiectivele operatiei... reprezentant legal al pacientului (copilului) ......... Data ..... acela de ................ legitimat cu B.

endocrin :-hiperparatiroidism -feocromocitom -gpn endotoracice Prognosticul vital nu poate fi garantat : -imediat ( ex.Nelson.ocluzie intestinal . hipoparatiroidismul.diabet insipid) Riscul anestezic Performan e personale ale medicului personale .abdomen acut chirurgical -chir. hipopa tiroidismul. feo. canula traheal ) -tardiv (ex.recidiva neoplazic .recidiva Addison.PROBLEMELE PSIHOEMO IONALE IONALE ALE MEDICULUI Actul medical nu poate fi cuantificat i precizat: precizat: -HDS.

.

PROBLEMELE PSIHOEMO IONALE ALE PACIENTULUI TULBUR RI PREOPERATORII INDUSE DE: PREOPERATORII .ALTE EXPERIEN E .DEPERSONALIZARE .INFORMATIC .OP IUNEA PACIENTULUI TULBUR RI POSTOPERTORII .NON .INFORMARE .BOAL .

TULBUR TULBUR RILE INDUSE DE DEPERSONALIZARE DEPERSONALIZARE PACIENTUL SE INTERNEAZ PENTRU O SUFERIN DECI ESTE HANDICAPAT!!! .

lentoare cerebral .irascibilitate . edeme HIPERPARATIROIDISM .angoasa mor ii iminente im HIPERCORTICISM ± tendin de suicid HIPERALDOSTERONISM HIPERALDOSTERONISM ± hipotonie.exagerarea emotivit ii .anxietate .pareze musc. exoftalmie.TULBUR RI INDUSE DE BOAL BOA HIPERTIROIDISM HIPERTIROIDISM .irascibilitate .de personalitate . dureri osoase FEOCROMOCITOM ± tulb. GU I COMPRESIVE COM ± hipoxie.

TULBUR RI INDUSE DE ALTE EXPERIEN E SE BAZEAZ - PE TEAMA DE: DECES CANUL REOPERA IE CANCER .

CARE AU VENIT LA SPITAL EXEMPLE : .TULBUR RI INDUSE DE NONINFORMAREA NONINFORMAREA PACIENTULUI PACIEN II NU POT ÎN ELEGE LEG TURA DINTRE TURA TIPUL OPERA IEI PROPUSE I SUFERIN A PT. Graves .hiperparatiroidism secundar .hiperparatiroidism primar .feocromocitom .B.Basedow .

impun diagnosticul .impun tipul de act terapeutic .solicit informa ii pe care nu le în eleg informa .net.TULBUR RI INDUSE DE OP IUNEA IUNEA PACIENTULUI (datorate informaticii) PACIEN II SE INFORMEAZ INFORMEAZ (literatur .medici) PREOPERATOR VARIANTE DE ATITUDINI ÎN FA A MEDICULUI .

ALTE EXPERIEN E .DEPERSONALIZARE .INFORMARE .OP IUNEA PACIENTULUI TULBUR RI POSTOPERTORII .BOAL .INFORMATIC .NON .PROBLEMELE PSIHOEMO IONALE ALE PACIENTULUI TULBUR RI PREOPERATORII INDUSE DE: PREOPERATORII .

Conn .hipercalcic hiperca .s rat .desodat .normoglucidic .s rat .desodat ± hipocalcic ± hipoglucidic POSTOPERATOR .Cushing .desodat .hiperpara .s rat .TULBUR RI POSTOPERATORII CU POSTOPERATORII IMPACT PSIHOEMO IONAL ÎN CHIRURGIA ENDOCRIN FRECVENT CHIRURGIA CONTRAINDICA IILE PREOPERATORII DEVIN PREOPERATORII INDICA II OBLIGATORII POSTOPERATORII OBLIGATORII EXEMPLE : .insulinom PREOPERATOR .feo .

EXEMPLE 1 .

EXEMPLE 2 .

EXEMPLE 3  Ce probleme ridic aceast pacient ? Ce garan ii de reu it pot fi date? date? .

EXEMPLE 4 .

CONCLUZII CONCLUZII PACIENTUL ARE DREPTURI EGALE CU MEDICUL EGA RELA IA MEDIC ± PACIENT SE BAZEAZ IA RESPECT RECIPROC PE MEDICUL ARE DATORIA DE A INFORMA EXPLICIT PACIENTULUI ORICE INFORMA IE SOLICITAT SOLICITAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful