You are on page 1of 2

SUBOTA, 28.08.2010.

SEMINAR
Bogoslužje započinje u 10:00 sa" “ DUHOVNE ISTINE “ Broj
10:20 sa" Subotnja škola
11:20 sa" Propovijed NEDJELJA 28.08.2010. 403

LIDIJA DEŽIĆ, psiholog U 18,00 SATI


Popodnevno bogoslužje po dogovoru TEMA :
Zalazak sunca u 19:28 sa" “BIBLIJSKE PRIČE”
NEDJELJA, 29.08.2010.
SEMINAR “DUHOVNE ISTINE” Za potrebitu KLUB
u 18,00 sa" literaturu obratite PRIJATELJA
BIBLIJE
se Povjerenici za
SRIJEDA, 01.09.2010.
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sa"
literaturu
UČITELJSKI SAT u 19:00 sa" sestri Organizirano čitanje
GORDANI Biblije
PETAK, 03.09.2010. BALAŠEVIĆ
MOLITVENI SAT u 19:16 SRIJEDOM
S početkom svetog subotnjeg dana u 17:30 sa"
Dušobrižnik DOBRO DOŠLI !
DEŽURNI SAMARIĆANI
Nikola Dežić
Kata Fajde"ć
pastor-svećenik,
Mar"n Perlinger
osječko-vukovarski
tel: 207 800 Osijek, Zagrebačka 19
mob. 091/555 8060 Draga braćo i seste !!!
e-mail
ZALAZAK SUNCA nikola.dezic@bj.t-com.hr Molimo da prilikom “Kako su samo divne noge onih koji donose
idućeg petka ulaska u Molitveni dom mirnu riječ, koji donose ohrabrujući glas!”
Starješina isključite mobilne
u 19:16 Ivan Kovačević aparate, kako ne biste Rimljanima 10;15
mob. 091/ 551 07 01 ometali Bogoslužje !!!
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drven"ć 099 212 7098
O DIVNA, O KRASNA, O SLATKA SLOBODO !
Možda je naš problem to što ne želimo priznati
Sloboda se odnosi, u općenitom smislu, na sebi da smo robovi grijehu. Mi to tumačimo svo-
tvrdnju biti »slobodan« (neograničen, jom slobodom čineći ono što hoćemo, primjerice
nezarobljen). Francuzi su ustanovili da je stanje uživajući u spletkama, u alkoholu, cigareti, jelu,
slobode priroñeno čovjeku radi činjenice da drogi, vanbračnom seksu ili nedopuštenom poslov- • Kao crkvu, Bog nas poziva da se
posjeduje dušu i svijest, s dodatkom da svaki nom aranžmanu, čineći ono što nam se sviña i što
odnos s društvom podrazumijeva donekle molimo jedni za druge, stoga u
nam je ugodno i korisno.
ograničenje slobode. Takoñer i ostvarivanje slobode na nasilan način, narednom tjednu imajmo u svojim
Ideal slobode pokretač je ljudske aktivnosti, dok paradoksalno je s njezinom biti. Nasilje i fizički molitvama: Miru Cesar, Ružu
društveno ograničavanje slobode pojedinca sukobi često prerastaju u rat. Rat je najveće Peršić, Miru Šmider, Ljubicu Miljuš ,
mora i može biti jedino dopušteno na ograničavanje individualne slobode u cilju zaštite
sprječavanju gubitka sloboda drugih jedinki. Frederika Millera, kao i ostale koji
prava veće skupine ljudi, odnosno u cilju zaštite ili
Time se ostvaruje društvena ravnopravnost, uspostavljanja nekoga poretka. Od njega teži napad su u potrebi.
socijalna država, ali postoji opasnost od na ljudsku slobodu predstavlja jedino kriminal i Posebnu molitvu molimo za:
gubljenja kriterija i individualizma, poput nasilje izvan zakona.
poznate uravnilovke u komunističkim SAMIRU AL UTUM
Možda je najbolja definicija slobode - sloboda ljudskog
državama. duha. Sloboda za različite ljude podrazumijeva različita JASMINKU RADOJČIĆ
Sloboda je često bila uzrok revolucijama. stanja i osjećaje. ZLATKA FAK
Biblija govori o tome kako je Mojsije izbavio Mi kažemo da smo kršćani, slobodni u Kristu ! Zašto? LJILJANU GAŠPARIĆ
narod iz ropstva i odveo ga u Slobodu. U Zbog toga što vjerujemo u Isusa Krista. Tko je Isus JELU MARTINOV
čuvenom govoru Martina Luthera Kinga "I Krist? Zašto u Njega vjerujemo? ANICU I IVANA ALEKSIN
Have A Dream",citirao je staru duhovnu pjesmu Koga je to Isus došao osloboditi? Tko su ti MOLITVENA SKUPINA
koju su pjevali crnački, američki zarobljenici? Tko su ubogi, slijepi, siromašni...?
Isus Krist nije biće iz bajke. Nije izmišljeno biće, dobra Sastaje se
robovi: “Napokon slobodni! Napokon slobodni! vila, čarobnjak iz Oza,... Za njega znamo gdje je živio,
Hvala Bogu Svevišnjem napokon smo • Subotom u 8,55 sa
kada je živio, što je govorio i što je radio.
slobodni!” Sumerska klinasta riječ ama-gi, je Domovina mu je bila Palestina, gdje se danas nalazi • Nedjeljom u 16,30 sa
najstariji pisani simbol koji predstavlja ideju država Izrael. Živio je i djelovao u prvoj trećini prvoga (učiteljska sala) Dobro došli!
slobode. stoljeća.
Možemo li prihvatiti tu činjenicu da smo robovi Isus je kao i svi drugi živio u svojoj domovini i jedva je
ili pak mislimo da smo slobodni? Grčka riječ tko znao za njega. Nije bio poznata osoba.
“dulos” znači zarobljen, uhvaćen ali i sluga. Ima
li nešto čemu služimo, i da smo do te mjere Danas je Isus Krist najpoznatija osoba na
cijeloj Zemlji. On je osloboditelj i spasitelj
“Neka
zaokupljeni ili ovisni da se toga ne možemo
osloboditi kad poželimo? Ako ima, a ima, onda
smo robovi. Možda smo robovi tijelu, požuda-
čovječanstva. Pitajte prolaznike na ulici;
mlade, stare, obrazovane više ili manje i
cvjeta
ma, jelu, piću, ogovaranju, zavisti, ljubomori,
raznim ekstremnim ponašanjima, suvremenim
svatko će vam reći da zna ili je bar čuo za
ISUSA KRISTA.
Slavonija”