You are on page 1of 3

FADHILAH RAMADHAN

‫عن على رضى ال عنه اته قال سئل النبى عليه الصلة و السلم عن فضائل التراويحفى شهر رمضان فقال‬
Diceritakan dari Shahabat Ali RA beliau berkata, telah ditanya
Rasulullah SAW tentang beberapa fadhilah shalat tarweh pada bulan
ramadhan bahwa :

‫يخرج المؤمن من ذنبه فى اول ليلة كيوم ولدته امه‬


1. Hari pertama seorang mu`min akan keluar bebas dari
dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya

‫و فى الليلة الثانية يغفر له ولبويه ان كانا مؤمنين‬


2. Pada malam kedua diampunilah dosanya dan dosa kedua
orang tuanya jika mereka adalah orang-orang mu`min

‫و فى الليلة الثالثة ينادى ملك من تحت العرش استانف العمل غفر ال ما تقدم من ذنبه‬
3. Pada malam ketiga berteriaklah Malaikat dari bawah `Arsy
Allah telah mengampuni dosa yang lalu

‫و فى الليلة الرابعة له من ا لجر مثل قراة التورة والنجيل و الزبور و الفرقان‬


4. Pada malam ke empat ia diberi pahala seakan akan telah
membaca Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran

‫و فى الليلة الخامسة اعطاه ال تعالى مثل من صلى فى المسجد الحرام و مسجد المدينة و المسجد القصى‬
5. Pada malam ke lima ia diberi Allah pahala orang yang
mengerjakan shalat di masjidil haram, masjid Madinah dan
masjidil Aqsha

‫و فى الليلة السادسة اعطاه ال ثواب من طاف بالبيت المعمور و يستغفر له كل حجر و مدر‬
6. Pada malam keenam ia diberi Allah pahala orang yang
berthawaf di Baitullah dan memintakan ampun baginya segala
batu dan pasir

‫و فى الليلة السابعة فكانما ادرك موسى عليه السلم و نصره على فرعون و هامان‬
7. Pada malam ketujuh ia seakan-akan mengalami hidup zaman
nabi Musa AS dan ikut membela mengalahkan raja Fir`aun
dan Hamam

‫و فى الليلة الثامنة اعطاه ال تعالى ما اعطى ابراميم عليه ااسلم‬


8. Pada malam kedelapan Allah SWT memberikan kepadanya
apa yang telah diberikan kepada nabi Ibrahim AS

‫و فى الليلة التاسعة فكانما عبد ال تعالى عبادة النبى عليه الصلة والسلم‬
9. Pada malam kesembilan seakan-akan ia telah beribadah
kepada Allah seperti ibadahnya nabi Muhammad SAW

‫و فى الليلة العاشرة يرزقه ال خير الدنيا والخرة‬


10. Pada malam kesepuluh dikaruniai oleh Allah kebaikan
dunia dan akhirat

‫و فى الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن امه‬


11. Pada malam kesebelas seakan-akan ia keluar dari dunia
bersih seperti ketika lahir dari kandungan ibunya

‫و فى الليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر‬
12. Pada malam keduabelas ia akan tiba dihari qiyamat wajahnya
bersinar seperti bulan purnama tanggal 15

‫و فى الليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيمة امنا من كل سوء‬


13. Pada malam ketigabelas akan tiba dihari kiamat
terhindar dari segala keburukan

‫و فى الليلة الرابعة عشرة جائت الملئكة يشهدون له انه قد صلى التراويح فل يحاسبه ال يوم القيامة‬
14. Pada malam keempatbelas ia memperoleh kesaksian
dari malaikat bahwa ia telah melakukan sembahyang tarwih
dan karenanya ia tidak mendapatkan hisab

‫و فى الليلة الخامسة عشرة تصلى عليه الملئكة و حملة العرش والكرسى‬


15. Pada malam kelima belas para malaikat pendukun `Arsy
membacakan shalawat untuk dia

‫و فى الليلة السادسة عشرة كتب ال تعالى له براة النجاة من النار و براة الدخول فى الجنة‬
16. Pada malam keenambelas Allah mencatat kebebasanya
dari neraka dan mencatat untuk masuk syurga

‫و فى الليلة السابعة عشرة يعطا ثواب النبياء‬


17. Pada malam ketujuhbelas diberi pahala para nabi

‫و فى الليلة ااثامنة عشرة نادى ملك يا عبد ال ان ال رضى عنك و عن والديك‬


18. Pada malam kedelapan belas ia dipanggil oleh Malaikat
Hai hamba Allah ketahuilah bahwa Allah telah meridhai kamu
dan kedua orang tua kamu

‫و فى الليلة التا سعة عشرة يرفع ال درجاته فى الفردوس‬


19. Pada malam kesembilanbelas Allah mengangkat
drajatnya masuk di syurga firdaus

‫و فى الليلة العشرين يعطا ثواب الشهداء و الصالحين‬


20. Pada malam keduapuluh diberinya pahala para
Syuhada` dan orang-orang shaleh

‫و فى الليلة الحادية و العشرين بنى ال له بيتا فى الجنة من النور‬


21. Pada malam keduapuluhsatu Allah membangun baginya
sebuah rumah dari cahaya di dalam Syurga
‫و فى الليلة الثانية و العشرين جاء يوم القيامة امنا من كل هم و غم‬
22. Pada malam keduapuluhdua Tiba dihari qiyamat
terhindar dari segala rasa duka dan rasa sakit

‫و فى الليلة الثالثة و العشرين بنى ال مدينة فى الجنة‬


23. Pada malam keduapuluhtiga dibangunkan oleh Allah
baginya sebuah kota didalam syurga

‫و فى الليلى الربعة و العشرين كان له اربع و عشرون دعوة مستجابة‬


24. Pada malam kedupuluhempat dikabulkanya duapuluh
empat doa dari padanya

‫و فى الليلة الخامسة و العشرين يرفع ال تعالى عنه عذاب القبر‬


25. Pada malam keduapuluh lima dibebaskan oleh Allah
dari siksa qubur

‫و فى الليلة السادسة و العشرين يرفع ال له ثواب اربعين عاما‬


26. Pada malam keduapuluhenam diberinya pahala
empatpuluh tahun

‫و فى الليلة السابعة و العشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف‬
27. Pada malam keduapuluhtujuh ia akan melewati
jembatan shirat secepat kilat

‫و فى الليلة الثامنة و العشرين يرفع ال له الف درجة فى الجنة‬


28. Pada malam keduapuluhdelapan akan diberinya seribu
tingkat di syurga

‫و فى الليلة التاسعة و العشرين اعطاه ال ثواب الف حجة مبرورة‬


29. Pada makam keduapuluhsembilan diberi oleh Allah
pahala seribu kali perjalanan haji yang mabrur

‫و فى الليلة الثلثين يقول ال تعالى ياعبادى كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبل واشرب من الكوثر‬
‫انا ربك و انت عبدى‬

30. Pada malam ketigapuluh berfirman Allah padanya : Hai


hambaku makanlah buah-buahan syurga, mandilah dengan
air salsabil, dan minumlah dari air telaga kautsar Aku
Tuhanmu dan engkau hambaku