J.

Krishnamurti

SÁCH CỦA CUỘC SỐNG
Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti Nguyên tác: The Book of Life Daily Meditations with Krishnamurti Lời dịch: Ông Không Nguồn gốc: www.thuvienhoasen.org Biên tập lại và đăng tại: http://groups.google.com/group/krishnamurti102

Lời Ban Biên Tập TVHS Các Nhà xuất bản tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại có nhu cầu in cuốn sách này vì mục đích kinh doanh, xin vui lòng liên lạc với Dịch gỉa và tổ chức Krishnamurti Foundation India: Vasanta Vihar 124 Greenways Road RA Puram Chennai - 600 028 Tel: 24937803/24937596 Email: publications@kfionline.org

2

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...........................................................................................................................3 THÁNG GIÊNG ...............................................................................................................13 Ngày 1 tháng giêng: Lắng nghe thanh thản........................................................................13 Ngày 2 tháng giêng: Quên đi những màn che? ..................................................................13 Ngày 3 tháng giêng: Vượt khỏi sự huyên náo của ngôn từ. ...............................................13 Ngày 4 tháng giêng: Lắng nghe không có tư tưởng. ..........................................................14 Ngày 5 tháng giêng: Lắng nghe mang lại tự do. ................................................................14 Ngày 6 tháng giêng: Lắng nghe không có nỗ lực...............................................................15 Ngày 7 tháng giêng: Lắng nghe chính mình. .....................................................................15 Ngày 8 tháng giêng: Quan sát bằng cảm xúc mãnh liệt. ....................................................16 Ngày 9 tháng giêng: Để học hỏi, cái trí phải yên lặng .......................................................16 Ngày 10 tháng giêng: Học hỏi không là trải nghiệm. ........................................................17 Ngày 11 tháng giêng: Học hỏi có thể thực hiện được khi nào? .........................................17 Ngày 12 tháng giêng: Học hỏi không bao giờ tích luỹ.......................................................18 Ngày 13 tháng giêng: Học hỏi không có quá khứ. .............................................................18 Ngày 14 tháng giêng: Quyền lực ngăn cản học hỏi............................................................19 Ngày 15 tháng giêng: Để huỷ diệt là để sáng tạo...............................................................19 Ngày 16 tháng giêng: Đạo đức không có quyền lực. .........................................................20 Ngày 17 tháng giêng: Cái trí cũ kỹ bị giới hạn bởi quyền lực. ..........................................21 Ngày 18 tháng giêng: Tự do ngay khởi đầu. ......................................................................21 Ngày 19 tháng giêng: Tự do khỏi dốt nát, khỏi đau khổ....................................................22 Ngày 20 tháng giêng: Tại sao chúng ta lại tuân theo?........................................................22 Ngày 21 tháng giêng: Quyền lực làm hư hỏng cả người dẫn dắt lẫn người tuân theo.......22 Ngày 22 tháng giêng: Tôi có thể tin cậy vào trải nghiệm của tôi không?..........................23 Ngày 23 tháng giêng: Tự hiểu biết là một tiến trình. .........................................................24 Ngày 24 tháng giêng: Cái trí không bị trói buộc................................................................24 Ngày 25 tháng giêng: Tự hiểu biết năng động ...................................................................25 Ngày 26 tháng giêng: Sáng tạo qua tự hiểu biết.................................................................25 Ngày 27 tháng giêng: Cái trí yên lặng, cái trí hồn nhiên....................................................25 Ngày 28 tháng giêng: Tự hiểu biết. ....................................................................................26 Ngày 29 tháng giêng: Trạng thái trống không sáng tạo. ....................................................27 Ngày 30 tháng giêng: Hiểu biết tự tạo................................................................................27 Ngày 31 tháng giêng: Liên hệ là một cái gương. ...............................................................28 THÁNG HAI .....................................................................................................................28 Ngày 1 tháng hai: Trở thành là xung đột............................................................................28 Ngày 2 tháng hai: Tất cả trở thành là phân rã không hội nhập. .........................................29 Ngày 3 tháng hai: Liệu rằng cái trí thô thiển có thể trở thành nhạy cảm. ..........................29 Ngày 4 tháng hai: Những cơ hội cho sự bành trướng tự tạo. .............................................30 Ngày 5 tháng hai: Vượt ngoài tất cả trải nghiệm. ..............................................................31 Ngày 6 tháng hai: Cái tôi là gì? ..........................................................................................31 3

Ngày 7 tháng hai: Khi có tình yêu, cái tôi không hiện diện. ..............................................32 Ngày 8 tháng hai: Đang hiểu rõ cái gì là. ...........................................................................32 Ngày 9 tháng hai: Điều gì chúng ta tin tưởng. ...................................................................33 Ngày 10 tháng hai: Bị kích động bởi niềm tin. ..................................................................34 Ngày 11 tháng hai: Vượt khỏi niềm tin..............................................................................34 Ngày 12 tháng hai: Bức màn che của niềm tin...................................................................35 Ngày 13 tháng hai: Gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại. ............................................................36 Ngày 14 tháng hai: Niềm tin ngăn cản hiểu biết đúng thực. ..............................................36 Ngày 15 tháng hai: Quan sát trực tiếp. ...............................................................................37 Ngày 16 tháng hai: Hành động không có ý tưởng..............................................................37 Ngày 17 tháng hai: Hành động không có sự tiến hành của tư tưởng. ................................38 Ngày 18 tháng hai: Những ý tưởng có giới hạn hành động hay không?............................38 Ngày 19 tháng hai: Học thuyết ngăn cản hành động..........................................................38 Ngày 20 tháng hai: Hành động không ý tưởng. .................................................................39 Ngày 21 tháng hai: Hành động không ý tưởng là phương cách của tình yêu. ...................39 Ngày 22 tháng hai: Xung đột của những đối nghịch..........................................................40 Ngày 23 tháng hai: Vượt ngoài có hai................................................................................41 Ngày 24 tháng hai: Bào chữa sự xấu xa. ............................................................................41 Ngày 25 tháng hai: Thiện không có động cơ thúc đẩy.......................................................42 Ngày 26 tháng hai: Sự tiến hoá của con người...................................................................42 Ngày 27 tháng hai: Tự do khỏi bị chứa đầy. ......................................................................43 Ngày 28 tháng hai: Suy nghĩ gây ra nỗ lực. .......................................................................44 THÁNG BA .......................................................................................................................44 Ngày 1 tháng ba: Con người và cái trí tự do. .....................................................................44 Ngày 2 tháng ba: Chúng ta không bao giờ nghi ngờ vấn đề lệ thuộc. ...............................45 Ngày 3 tháng ba: Có một nhân tố sâu xa hơn nào đó làm chúng ta lệ thuộc. ....................46 Ngày 4 tháng ba: Ý thức sâu sắc. .......................................................................................46 Ngày 5 tháng ba: Liên hệ....................................................................................................47 Ngày 6 tháng ba: Cái “tôi lệ thuộc” là vật sở hữu..............................................................47 Ngày 7 tháng ba: Để lợi dụng là để bị lợi dụng. ................................................................48 Ngày 8 tháng ba: Vun quấy tách lìa. ..................................................................................48 Ngày 9 tháng ba: Quyến luyến là tự dối gạt.......................................................................49 Ngày 10 tháng ba: Giáp mặt sự kiện và quan sát điều gì xẩy ra. .......................................49 Ngày 11 tháng ba: Quyến luyến là tẩu thoát. .....................................................................50 Ngày 12 tháng ba: Để cô đơn. ............................................................................................50 Ngày 13 tháng ba: Khao khát luôn luôn là khao khát. .......................................................51 Ngày 14 tháng ba: Mãnh liệt tạo ra tự do khỏi tất cả quyến luyến. ...................................51 Ngày 15 tháng ba: Liên hệ là một cái gương. ....................................................................52 Ngày 16 tháng ba: Nhiệm vụ của liên hệ. ..........................................................................52 Ngày 17 tháng ba: Làm sao có được tình yêu thật sự?.......................................................53 Ngày 18 tháng ba: Chúng ta là cái mà chúng ta sở hữu. ....................................................53 Ngày 19 tháng ba: Sống liên hệ..........................................................................................54 4

.......................73 Ngày 23 tháng tư: Ngọn lửa đam mê thuần khiết................................ .....74 Ngày 25 tháng tư: Một niềm đam mê mọi thứ..................57 Ngày 26 tháng ba: Mặt đối mặt với sự kiện..........................................60 Ngày 30 tháng ba: Tôi nhìn giận dữ như thế nào? .............................60 Ngày 31 tháng ba: Gốc rễ của tất cả sợ hãi............................................ ........................................................................................................................................................................... ......75 Ngày 27 tháng tư: Một cái trí đam mê đang tìm hiểu............. ....................................................................69 Ngày 16 tháng tư: Tình yêu không có khả năng điều chỉnh...................................................................... chúng ta sẽ không bao giờ yêu thương..........................................................................61 THÁNG TƯ...................................................................................67 Ngày 12 tháng tư: Chừng nào chúng ta còn sở hữu...................................................................69 Ngày 15 tháng tư: Suy xét chuyện hôn nhân.............62 Ngày 3 tháng tư: Ham muốn phải được hiểu rõ........................ ............................................................. ......... ...................................................................................................................... ......55 Ngày 21 tháng ba: Không có cái sự việc như là sống cô độc.....57 Ngày 25 tháng ba: Sợ hãi khiến chúng ta vâng lời...........................65 Ngày 9 tháng tư: Tẩu thoát cuối cùng................................ ................................................................ ........58 Ngày 28 tháng ba: Sợ hãi là không chấp nhận cái gì là........................................................... ................................66 Ngày 11 tháng tư: Bạn muốn nói gì qua ngôn ngữ tình yêu?.................................................... ................................................................................. ...............................................................61 Ngày 1 tháng tư: Chỉ có thèm khát.....................................................................64 Ngày 7 tháng tư: Chết đi những sự việc nhỏ nhen............................................................................................................63 Ngày 5 tháng tư: Tại sao người ta không nên có vui thú?..........................................72 Ngày 20 tháng tư: Hiểu rõ đam mê.............................................64 Ngày 8 tháng tư: Ái ân..... ..............74 Ngày 24 tháng tư: Vẻ đẹp vượt ngoài cảm thấy.............................................73 Ngày 22 tháng tư: Từ bỏ hoàn toàn.......................................................................................74 Ngày 26 tháng tư: Tôi bảo đảm với bạn........................................ ............. ......................... .......................................................................................68 Ngày 13 tháng tư: Tình yêu không là một bổn phận..................... .......................................... ........................... không phải thế giới...................61 Ngày 2 tháng tư: Hiểu rõ ham muốn......................................................................71 Ngày 18 tháng tư: Suy nghĩ liên tục là một lãng phí năng lượng ..68 Ngày 14 tháng tư: Một sự việc của cái trí................................ ..........Ngày 20 tháng ba: Bạn và tôi là vấn đề.................................................................................................56 Ngày 24 tháng ba: Cánh cửa dẫn đến hiểu biết..56 Ngày 23 tháng ba: Giải quyết sợ hãi ...........................62 Ngày 4 tháng tư: Đặc tính của ham muốn.................................................................75 Ngày 28 tháng tư: Cái trí nhỏ nhen........................................................................... tình yêu là đam mê......................58 Ngày 27 tháng ba: Giáp mặt sợ hãi..55 Ngày 22 tháng ba: Tự do khỏi sợ hãi.........................................66 Ngày 10 tháng tư: Chúng ta đã làm ái ân trở thành một vấn đề........63 Ngày 6 tháng tư: Một phản ứng bình thường......................................59 Ngày 29 tháng ba: Sự vô trật tự mà thời gian tạo ra..................................70 Ngày 17 tháng tư: Để yêu thương là để trong trắng............72 Ngày 21 tháng tư: Phương tiện và cứu cánh là một................................... ...............................................76 5 .............. .................................... lành mạnh......71 Ngày 19 thang tư: Người lý tưởng không thể biết tình yêu...

......................................... .......................................................................................................97 Ngày 6 tháng sáu: Hình thức cao nhất của năng lượng.........................................................84 Ngày 13 tháng năm: Đừng gọi tên một cảm thấy.............. ..88 Ngày 20 tháng năm: Trực nhận về sự thật xảy ra tức khắc................................87 Ngày 19 tháng năm: Trông thấy phi thường................................94 Ngày 31 tháng năm: Quan sát những thói quen được hình thành ra sao.............................................................................................................................94 THÁNG SÁU..........................................................................................93 Ngày 30 tháng năm: Khoảng ngừng giữa những tư tưởng.........................90 Ngày 23 tháng năm: Tự do khỏi cái tôi..................... ................................96 Ngày 4 tháng sáu: Nơi nào có mâu thuẫn nơi đó có xung đột...................................................................................................................... ....... ...... ..........................98 6 ......86 Ngày 17 tháng năm: Những từ ngữ tạo ra những giới hạn.........91 Ngày 25 tháng năm: Không có bị điều kiện tốt hơn hay cao quí hơn..........................................................................98 Ngày 7 tháng sáu: Động thái lắng nghe một sự kiện sẽ làm tự do cái trí................................................................... ...........................................................97 Ngày 5 tháng sáu: Năng lượmg sáng tạo............78 Ngày 3 tháng năm: Cảm thấy trí tuệ...............90 Ngày 24 tháng năm: Tỉnh thức có thể thiêu rụi những vấn đề......................................................................................... hồn nhiên.....92 Ngày 29 tháng năm: Gánh nặng của tầng tiềm thức...............96 Ngày 3 tháng sáu: Khuôn mẫu của một ý tưởng.85 Ngày 15 tháng năm: Hiểu rõ những từ ngữ.......Ngày 29 tháng tư: Đam mê không còn nữa................91 Ngày 27 tháng năm: Tỉnh thức đơn giản............77 Ngày 1 tháng năm: Một cái trí phong phú tánh ngây thơ..............................................................................79 Ngày 5 tháng năm: Cảm tình và cảm xúc nuôi dưỡng sự tàn khốc.................................................................................................................80 Ngày 7 tháng năm: Người ta phải có những cảm thấy lớn lao........................88 Ngày 21 tháng năm: Sự thật tinh tế........ ..77 THÁNG NĂM ......................................................................................87 Ngày 18 tháng năm: Vượt khỏi những từ ngữ.......................... ..................86 Ngày 16 tháng năm: Ký ức che phủ trực nhận......................................81 Ngày 8 tháng năm: Quan sát không có tư tưởng.......... ......................83 Ngày 12 tháng năm: Ký ức phủ nhận tình yêu..........................................................................................................83 Ngày 11 tháng năm: Những cảm xúc không dẫn đến đâu cả................................................. .......76 Ngày 30 tháng tư: Đam mê không có một nguyên nhân...........82 Ngày 9 tháng năm: Tánh tổng thể của cảm thấy.....................................................................95 Ngày 1 tháng sáu: Năng lượng tạo ra kỷ luật riêng của nó............... ....85 Ngày 14 tháng năm: Ở lại cùng một cảm thấy và quan sát điều gì xảy ra......... .......................80 Ngày 6 tháng năm: Chúng ta phải chết đi tất cả những cảm xúc của chúng ta....91 Ngày 26 tháng năm: Tự do khỏi bị điều kiện..............82 Ngày 10 tháng năm: Nếu bạn không đặt tên trạng thái cảm thấy đó...................................................................89 Ngày 22 tháng năm: Mọi tư tưởng đều không trọn vẹn...78 Ngày 2 tháng năm: Cảm xúc có vai trò gì trong cuộc sống?............ .............................................. ................................................................................................92 Ngày 28 tháng năm: Không có một hóc hẽm nào của cái trí lại không bị điều kiện...................................................................................................................79 Ngày 4 tháng năm: Trí năng chống lại trí tuệ..... ........................................... hồn nhiên...........................................................95 Ngày 2 tháng sáu: Có hai tạo ra xung đột... ............................................. ...................

......117 Ngày 10 tháng bảy: Có được những niềm tin ngăn chặn đau khổ......114 Ngày 6 tháng bảy: Hạnh phúc không thuộc về cái trí................................................ ....................................111 Ngày 2 tháng bảy: Người ta phải tìm hiểu sâu xa để biết được hân hoan................................................................... ............................... ........................................104 Ngày 19 tháng sáu: Cho phép một tư tưởng nở hoa.................................110 Ngày 30 tháng sáu: Sự việc bạn chống lại bạn trở thành......102 Ngày 15 tháng sáu: Hiểu biết không là tỉnh thức...........Ngày 8 tháng sáu: Chú ý không còn kháng cự.............................122 7 ................................................ ................99 Ngày 10 tháng sáu: Một chú ý không loại trừ.........117 Ngày 11 tháng bảy: Hiểu biết được hợp thành thể thống nhất..........................103 Ngày 17 tháng sáu: Nhìn thấy toàn bộ...................................................................................................................................................................................................................................................118 Ngày 12 tháng bảy: Bạn là trạng thái đau khổ....... ........105 Ngày 21 tháng sáu: Điều gì được hiểu thấu đáo sẽ không tự lập lại......................101 Ngày 14 tháng sáu: Không có một nơi nào đến..................106 Ngày 24 tháng sáu: Nguyên nhân chính của xung đột...121 Ngày 17 tháng bảy: Vui thú lầm lạc...............................................................................................................................111 Ngày 1 tháng bảy: Hạnh phúc trái ngược thoả mãn........100 Ngày 12 tháng sáu: Chú ý hoàn toàn.......113 Ngày 5 tháng bảy: Hạnh phúc có thể tìm được nhờ vào bất kỳ thứ gì không? ............................................................................. ..............................121 Ngày 18 tháng bảy: Giáo dục thật sự.. ..............101 Ngày 13 tháng sáu: Loại bỏ sợ hãi là bắt đầu chú ý..........................106 Ngày 23 tháng sáu: Liệu có thể kết thúc bạo hành này? ..................................... ......................112 Ngày 3 tháng bảy: Hạnh phúc không thể theo đuổi được......................... không biên giới...... không thuộc về bạn hay là thuộc về tôi..........................99 Ngày 9 tháng sáu: Chú ý làm tự do khỏi nỗ lực......................... ........................................................................................ ................ ..................120 Ngày 16 tháng bảy: Hình ảnh tự tạo dẫn đến đau khổ..............................................................................118 Ngày 13 tháng bảy: Đau khổ có cần thiết không?.....................................................................109 Ngày 29 tháng sáu: Tiêu diệt lòng hận thù... ............................100 Ngày 11 tháng sáu: Chú ý không giới hạn.............108 Ngày 28 tháng sáu: Sự thật là chúng ta bạo hành......................................................................................................108 Ngày 27 tháng sáu: Nguyên nhân chủ yếu của bạo hành...........................105 Ngày 22 tháng sáu: Bạo hành....................112 Ngày 4 tháng bảy: Hạnh phúc không là cảm xúc...........102 Ngày 16 tháng sáu: Xem xét nội tâm không có tánh tổng thể. ..107 Ngày 26 tháng sáu: Tự do khỏi bạo hành........................................................................................110 THÁNG BẢY .................... .................................................................................................................................................................................. ..........................................119 Ngày 14 tháng bảy: Đau khổ biết rõ và đau khổ không biết rõ..........................................................115 Ngày 8 tháng bảy: Đau khổ là đau khổ.............................. ................................................................103 Ngày 18 tháng sáu: Trạng thái tỉnh thức không thể khép vào kỷ luật......................................................................... ..120 Ngày 15 tháng bảy: Làm tổn thương những cảm thấy........................................................................................................................................................114 Ngày 7 tháng bảy: Hiểu rõ đau khổ................116 Ngày 9 tháng bảy: Hiểu rõ đau khổ........................................104 Ngày 20 tháng sáu: Tỉnh thức thụ động.... ...........................................107 Ngày 25 tháng sáu: Nhận ra rằng bạn bạo hành....

...... ...............................................134 Ngày 11 tháng tám: Khao khát cái không thể biết được...........137 Ngày 17 tháng tám: Một bức tường tư tưởng kiên cố................ ........................129 THÁNG TÁM .....................................140 Ngày 23 tháng tám: Đối mặt sự kiện............ ..........139 Ngày 21 tháng tám: Hành động tức khắc.........................................................................124 Ngày 23 tháng bảy: Chấm dứt đau khổ...... ........................... ..............................128 Ngày 30 tháng bảy: Sống cùng đau khổ.................................................................139 Ngày 20 tháng tám: Điều gì được tích luỹ không là sự thật.....................................................................136 Ngày 16 tháng tám: Tư tưởng tạo ra người suy nghĩ............................................ ...........................132 Ngày 7 tháng tám: Thấy sự thật trong điều giả dối................130 Ngày 1 tháng tám: Tâm hồn tràn trề...............................................................................................128 Ngày 29 tháng bảy: Một vô hạn vượt mọi ngoài đo lường.................................................................................. ... ..........129 Ngày 31 tháng bảy: Chia sẻ cùng đau khổ........................................................................143 8 .......................................138 Ngày 18 tháng tám: Khi người quan sát là vật được quan sát................140 Ngày 22 tháng tám: Sự thật ở trong cái gì là.................................................................................................... .....................134 Ngày 10 tháng tám: Chỉ có một sự kiện: không bền vững............................................................................131 Ngày 5 tháng tám: Sự thật được tìm ra từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc.. cái trí trống không.......142 Ngày 28 tháng tám: Nỗ lực là sự xao lãng khỏi cái gì là.........................138 Ngày 19 tháng tám: Có một người quan sát đang nhìn ngắm trạng thái cô độc không? ...................127 Ngày 27 tháng bảy: Hiểu biết tự phát..............................................126 Ngày 26 tháng bảy: Theo sát chuyển động của trạng thái đau khổ......................................132 Ngày 8 tháng tám: Hiểu rõ thực tế................................................................................................... .................................. ................................136 Ngày 15 tháng tám: Sự phân hai của người suy nghĩ và vật được suy nghĩ............122 Ngày 20 tháng bảy: Tha thứ không là từ bi thật sự...............................141 Ngày 25 tháng tám: Quan sát tư tưởng.................................................................................. ..............................................Ngày 19 tháng bảy: Chấm dứt sự tức giận....135 Ngày 14 tháng tám: Chúng ta chấm dứt sợ hãi bằng cách nào.......135 Ngày 13 tháng tám: Bạn và trạng thái trống không là một...........134 Ngày 12 tháng tám: Đau khổ chỉ là một từ ngữ hay là một thực tế?.................................................................................. ..124 Ngày 22 tháng bảy: Bản chất của cái bẫy................... ....133 Ngày 9 tháng tám: Sự diễn dịch về những sự kiện ngăn cản nhìn thấy.........................................................................125 Ngày 24 tháng bảy: Gặp gỡ đau khổ.......... ....................................................... .. ........................130 Ngày 2 tháng tám: Sự thật là một trạng thái của hiện hữu............ .............142 Ngày 26 tháng tám: Tẩu thoát nuôi dưỡng xung đột.............. ..............................141 Ngày 24 tháng tám: Tự do khỏi cái gì là...132 Ngày 6 tháng tám: Người cách mạng thật sự...127 Ngày 28 tháng bảy: Trung tâm của đau khổ..............125 Ngày 25 tháng bảy: Lẩn tránh đau khổ............................ .........................................................................130 Ngày 3 tháng tám: Sự thật không có nơi tồn tại mãi mãi...............142 Ngày 27 tháng tám: Bất mãn không có câu trả lời................................. .....................................................................131 Ngày 4 tháng tám: Không có chỉ dẫn đến sự thật................................................................................123 Ngày 21 tháng bảy: Nơi nào có khả năng xẩy ra đau khổ nơi đó không có tình yêu................. ................................................................... ........................... .............................................................

.....161 Ngày 30 tháng chín: Cái trí tôn giáo gồm cả cái trí khoa học.............................147 Ngày 6 tháng chín: Loé sáng của hiểu biết rõ ràng......149 Ngày 9 tháng chín: Ý thức thuộc về quá khứ.............................................................148 Ngày 8 tháng chín: Ký ức không có sự sống trong chính nó..........154 Ngày 18 tháng chín: Chức năng của trí năng.......................................................................................................................165 Ngày 7 tháng mười: Một theo đuổi hão huyền..........160 Ngày 29 tháng chín: Một cái trí có những vấn đề không là một cái trí nghiêm túc...........................................147 Ngày 5 tháng chín: Trí năng sẽ không giải quyết những vấn đề của chúng ta.............................................................................. .................144 Ngày 30 tháng tám: Giữ gìn sự bất mãn luôn sinh động........................................................................................................Ngày 29 tháng tám: Một mãn nguyện không thuộc về cái trí....................................................151 Ngày 13 tháng chín: Suy nghĩ không có người suy nghĩ......................................155 Ngày 19 tháng chín: Là một người đứng ngoài.............164 Ngày 5 tháng mười: Thời gian là một liều thuốc độc............... .................................................................................................144 Ngày 31 tháng tám: Để hiểu rõ cái gì là......159 Ngày 27 tháng chín: Chỉ có trạng thái ý thức.................................146 Ngày 3 tháng chín: Sự hợp nhất của cái trí và tâm hồn.. .............................................. .........157 Ngày 23 tháng chín: Cái trí bị neo chặt........................................................................158 Ngày 25 tháng chín: Sống là một cuộc cách mạng lớn lao nhất....................... .........152 Ngày 14 tháng chín: Trực nhận tức khắc..................................148 Ngày 7 tháng chín: Cái trí năng không được bảo vệ............155 Ngày 20 tháng chín: Một cái trí đang học hỏi...162 Ngày 2 tháng mười: Một trạng thái không thời gian............166 9 ..........152 Ngày 15 tháng chín: Hiểu biết rõ ràng khoảnh khắc qua khoảnh khắc..... . ......................................................153 Ngày 17 tháng chín: Hiểu biết không là trí tuệ..........165 Ngày 8 tháng mười: Sự trực nhận hành động............................................................ .................................163 Ngày 4 tháng mười: Vô trật tự mà thời gian tạo tác.......................153 Ngày 16 tháng chín: Hiểu rõ sự tiến hành suy nghĩ của bạn..................................................162 Ngày 1 tháng mười: Thời gian không tạo ra giải pháp................................161 THÁNG MƯỜI..... ...... ..............................................................................................................................................................................146 Ngày 4 tháng chín: Trí năng làm hư hỏng cảm thấy......................................................................150 Ngày 10 tháng chín: Tại sao người ta lại không suy nghĩ? ...........................145 Ngày 2 tháng chín: Mọi tư tưởng đều là xao lãng....................158 Ngày 26 tháng chín: Cách mạng bên trong..................... ..........................................145 THÁNG CHÍN ................................................................156 Ngày 21 tháng chín: Hiểu biết đảm nhiệm uy quyền........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................. .......150 Ngày 11 tháng chín: Người suy nghĩ là điều suy nghĩ.....156 Ngày 22 tháng chín: Bộ não sinh ra cái trí..............................163 Ngày 3 tháng mười: Bản chất của tư tưởng............. .......... .. ........................................160 Ngày 28 tháng chín: Vượt ngoài thời gian........ ..............................................................................................................................................................157 Ngày 24 tháng chín: Cái trí là kết quả của thời gian... .............145 Ngày 1 tháng chín: Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có trí tuệ...............................................................................................................151 Ngày 12 tháng chín: Không có sự tự do của tư tưởng....................................... .............................................

...........................176 Ngày 27 tháng mười: Ở ngoài lãnh vực của tư tưởng....167 Ngày 11 tháng mười: Cái trí tĩnh lặng năng động....172 Ngày 20 tháng mười: Năng động nhưng tĩnh lặng..............186 Ngày 14 tháng mười một: Chỉ có cái mà chết đi mới có thể làm mới mẻ lại chính nó.....178 Ngày 30 tháng mười: Thay đổi không có động cơ thúc đẩy.........181 Ngày 4 tháng mười một: Triệt tiêu những phương pháp kỹ thuật...177 Ngày 29 tháng mười: Một con người có thể thay đổi được không? ...........................................................................................................186 Ngày 13 tháng mười một: Tôi sợ hãi.......................... ..... ........................................................................ ........................................... .................................................185 Ngày 11 tháng mười một: Cảm thấy trạng thái của cái chết............185 Ngày 10 tháng mười một: Hãy chết đi mỗi ngày............................................................................................................................ ..............................................................182 Ngày 6 tháng mười một: Tại sao lại có tội ác?............................................................. .....................................................180 Ngày 3 tháng mười một: Sự sáng tạo vô danh..............................................................183 Ngày 8 tháng mười một: Hãy sống vô danh trong thế giới này...........177 Ngày 28 tháng mười: Thay đổi thật sự. bộ não đầy thú tính của chúng ta................ ..................................... .............180 Ngày 1 tháng mười một: Phá vỡ những thói quen.................................................................................................................178 Ngày 31 tháng mười: Một cuộc cách mạng tâm lý............................................... ....188 Ngày 16 tháng mười một: Trong chết là vĩnh cửu...175 Ngày 25 tháng mười: Trạng thái trống không hoàn toàn......................171 Ngày 17 tháng mười: Một cái trí mới mẻ................. ................. ............................................................................................................................170 Ngày 16 tháng mười: Bộ não già nua.............................................. ..........183 Ngày 7 tháng mười một: Mục đích của cuộc sống..............................................173 Ngày 21 tháng mười: Có một trạng thái tĩnh lặng................................................................................................................................ .......................184 Ngày 9 tháng mười một: Chỉ có một tiếng đồng hồ để sống..................... ........................................168 Ngày 12 tháng mười: Từ sự trực nhận năng lượng xuất hiện......................................187 Ngày 15 tháng mười một: Chết đi mà không tranh luận...................................................................................................................... .......................... ...................182 Ngày 5 tháng mười một: Biết rõ ràng khi không cộng tác..................168 Ngày 13 tháng mười: Cái trí huyên thuyên..........176 Ngày 26 tháng mười: Thay đổi có dụng ý không thay đổi gì cả..172 Ngày 19 tháng mười: Một cái trí không có nơi thả neo hay là bến đỗ...............................180 Ngày 2 tháng mười một: Sống bốn mùa trong một ngày...............................................................189 10 ...170 Ngày 15 tháng mười: Bị lấn át bởi ảnh hưởng..........................185 Ngày 12 tháng mười một: Sợ hãi về cái chết?................... ..............................................175 Ngày 24 tháng mười: Hiểu biết là một tai hại cho sự thay đổi. .............188 Ngày 17 tháng mười một: Đầu thai là rất ích kỷ.................................... .179 THÁNG MƯỜI MỘT ........................ .................................................................... ..................171 Ngày 18 tháng mười: Loại bỏ tất cả những phương pháp...169 Ngày 14 tháng mười: Hiểu biết phân tán cái trí.. ......167 Ngày 10 tháng mười: Trạng thái tỉnh thức không chọn lựa này............................ ................................................................ .174 Ngày 22 tháng mười: Trách nhiệm của chúng ta.................................................189 Ngày 18 tháng mười một: Đầu thai là gì? .......Ngày 9 tháng 10: Tại mép bờ của mọi tư tưởng..174 Ngày 23 tháng mười: Nếu cái trí bị chứa đầy...................................................

........................................................................................................................ ................ .......208 Ngày 19 tháng mười hai: Con người tôn giáo................200 Ngày 7 tháng mười hai: Cô đơn trong đó không còn sợ hãi..............................................................................206 Ngày 16 tháng mười hai: Tôn giáo thật sự................................................ .................................... .... .......200 Ngày 6 tháng mười hai: Sáng tạo một thế giới mới...............................215 11 .......................190 Ngày 20 tháng mười một: Bạn có ý nói gì qua từ ngữ nghiệp lực....209 Ngày 21 tháng mười hai: Vượt ngoài giới hạn của những niềm tin.......................212 Ngày 26 tháng mười hai: Phương cách của thiền định.................196 Ngày 29 tháng mười một: Từ bi đang lan truyền..........214 Ngày 29 tháng mười hai: Tìm được tĩnh lặng..............................195 Ngày 28 tháng mười một: Từ bi và thánh thiện......................................................212 Ngày 25 tháng mười hai: Đang đốt cháy ngọn lửa của trạng thái tự ý thức...203 Ngày 11 tháng mười hai: Đáp ứng cho cầu nguyện............................207 Ngày 18 tháng mười hai: Chúa của bạn không là Chúa.. ...............................................................202 Ngày 9 tháng mười hai: Cái trí tôn giáo bùng nổ........................................................................................................................................191 Ngày 21 tháng mười một: Hành động dựa vào ý tưởng..................................................................................................................... .......................................................197 Ngày 1 tháng mười hai: Cô đơn có vẻ đẹp lớn lao........................ .....................................214 Ngày 28 tháng mười hai: Đặt nền móng ngay tức khắc..................................................205 Ngày 15 tháng mười hai: Những vị Chúa của các bạn đang phân chia các bạn......................194 Ngày 27 tháng mười một: Từ bi không là từ ngữ...................................................................201 Ngày 8 tháng mười hai: Khởi đầu ở đây..........198 Ngày 4 tháng mười hai: Chỉ trong cô đơn mới có hồn nhiên vô tư................ ......... ..210 Ngày 22 tháng mười hai: Làm tự do khỏi mạng lưới của thời gian..........193 Ngày 25 tháng mười một: Sự nguy hiểm của tình yêu...........................................................199 Ngày 5 tháng mười hai: Người cô đơn sống hồn nhiên vô tư............................208 Ngày 20 tháng mười hai: Tôi không biết........................197 Ngày 2 tháng mười hai: Cô đơn không là cô độc........................... ...... ............ ...205 Ngày 14 tháng mười hai: Để leo cao người ta phải bắt đầu từ dưới thấp...............................................................................................................................................................213 Ngày 27 tháng mười hai: Cái trí trong trạng thái sáng tạo...................................................................193 Ngày 24 tháng mười một: Tình yêu không có động cơ thúc đẩy.......Ngày 19 tháng mười một: Có một vật như là một linh hồn hay không?..191 Ngày 22 tháng mười một: Tình yêu không là vui thú.................................196 Ngày 30 tháng mười một: Hãy đến với nó bằng bàn tay trống không......... ........ ..........207 Ngày 17 tháng mười hai: Một cuộc tẩu thoát tuyệt vời.............. .........................................................................204 Ngày 13 tháng mười hai:Có sự thật trong những tôn giáo không? .................................. .....202 Ngày 10 tháng mười hai: Cầu nguyện là một vấn đề phức tạp.211 Ngày 24 tháng mười hai: Biết toàn bộ nội dung của một tư tưởng........197 THÁNG MƯỜI HAI ......198 Ngày 3 tháng mười hai: Đang biết cô độc...............................210 Ngày 23 tháng mười hai: Thiền định........................... .......................... ................................................................................................................194 Ngày 26 tháng mười một: Phản ứng của bạn là gì? ...........204 Ngày 12 tháng mười hai: Tôn giáo có là vấn đề của niềm tin không?...................... .192 Ngày 23 tháng mười một: Tình yêu không được vun quấy......................... một nền văn minh mới..........................................

....................................Ngày 30 tháng mười hai: Sự quảng đại của tâm hồn là khởi đầu của thiền định.........215 Ngày 31 tháng mười hai: Thiền định là cần thiết cho cuộc sống.............................................................................................................Phần 4.............................................Phần 1....................217 THIỀN ĐỊNH ......................................220 THIỀN ĐỊNH ......................................Phần 8.........................................................219 THIỀN ĐỊNH .............................................Phần 7......................................................................................................................................................................... .218 THIỀN ĐỊNH .218 THIỀN ĐỊNH ....................................................Phần 6.....................................................222 THIỀN ĐỊNH ..220 THIỀN ĐỊNH ..............................223 THIỀN ĐỊNH ........221 THIỀN ĐỊNH .....216 THIỀN ĐỊNH ......................................................................................................................................Phần 2............................................Phần 10.........................224 12 ...........................................................Phần 11.........................................217 THIỀN ĐỊNH .........................Phần 3...................Phần 9....................................................................................Phần 5....................

đến tiếng khóc của một em nhỏ. đến tiếng ồn của chiếc xe điện. không gây ra một nỗ lực tập trung. đến tiếng nói của chồng bạn. vậy thì rõ ràng bạn chỉ lắng nghe sự diễn đạt riêng của bạn. bạn sẽ nhận thấy một thay đổi kỳ lạ đang xảy ra bên trong bạn. Chúng ta lắng nghe với những chiều sâu khác nhau của thân tâm chúng ta. và trong thay đổi đó có vẻ đẹp kỳ diệu và chiều sâu của thấu triệt. qua ước lượng của bạn. và thật sự lắng nghe? Ngày 3 tháng giêng: Vượt khỏi sự huyên náo của ngôn từ. rất tĩnh? Lúc đó bạn nghe mọi thứ. Để lắng nghe cần phải có một sự yên lặng phía bên trong. điều gì sẽ làm vui thích. Ngày 2 tháng giêng: Quên đi những màn che? Bạn lắng nghe như thế nào? Có phải bạn lắng nghe dựa trên những sự kiện đã biết của bạn. không có gượng ép. luôn luôn có một cái bức màn chen vào của những suy nghĩ. và những thành kiến riêng tư của chúng ta.THÁNG GIÊNG Ngày 1 tháng giêng: Lắng nghe thanh thản.. đến tiếng nói của bạn bè bạn. qua những tham vọng. không có sự chú ý của bạn cố định vào bất kỳ thứ gì. những ưu tư của bạn. nghe thanh thản. một thay đổi xảy ra không có ý nguyện của bạn. đến biển cả khuấy động. chỉ điều gì sẽ cho thoả mãn. nhưng lắng nghe của chúng ta luôn luôn cùng với một nhận thức trước hay từ một quan điểm riêng biệt. điều gì sẽ trong chốc lát giảm thiểu đau khổ của bạn hay không? Nếu bạn lắng nghe qua cái màn của những thèm khát của bạn. những thèm khát. Bạn có lần nào ngồi rất yên lặng. Và liệu rằng còn hình thái nào khác của lắng nghe không? Liệu rằng không quan trọng để khám phá cách lắng nghe không những đến điều gì đang được nói mà còn đến mọi thứ – đến sự ồn ào ngoài đường phố. Liệu rằng người ta có thể quên đi tất cả những màn che này trong khi chúng ta lắng nghe. nhưng trong nó có vẻ đẹp và hiểu biết tuyệt vời. Nếu bạn có thể lắng nghe trong cách này. Lắng nghe là một nghệ thuật không dễ dàng đạt được. không có đòi hỏi của bạn.. đến tiếng nói của vợ bạn. bạn đang lắng nghe những thèm khát riêng tư của bạn. qua đang nghe chỉ điều gì bạn muốn nghe. Cái trí của bạn không bị hạn chế vào một nguồn nhỏ bé chật hẹp. đến tiếng líu lo của chim chóc. Lắng nghe chỉ có ý nghĩa và quan trọng chỉ khi nào người ta không đang vận hành những thèm khát riêng tư của người ta trong khi người ta lắng nghe. nhưng với một cái trí rất yên lặng. những sợ hãi. điều gì sẽ tạo an ủi. Chúng ta không lắng nghe một cách mộc mạc hồn nhiên. những âm thanh ngay tức khắc – có nghĩa là thật sự bạn đang lắng nghe mọi thứ. những kết luận.. một tự do khỏi cái áp lực căng thẳng 13 . phải vậy không? Bạn nghe những tiếng ồn rất xa cùng với những tiếng ồn gần hơn và những tiếng ồn rất gần bên.

để thành tựu một trạng thái đặc biệt. có lẽ tất cả chúng sẽ chấm dứt. một dân biểu. Khi bạn có một gắng sức để lắng nghe. chúng ta luôn luôn chiến thắng và đang chinh phục. bởi sự bào chữa hay chỉ trích.. khi lắng nghe phải có trạng thái thụ động tỉnh thức. thành tựu những mục tiêu. Tôi đang kể cho bạn một điều gì đó và để lắng nghe tôi bạn phải yên lặng. bất kỳ ai. không phân loại nó. bạn không phải tranh cãi. con cái của bạn. Cái trạng thái thụ động nhưng tỉnh thức này có khả năng nghe cái gì vượt khỏi kết luận thuộc ngôn từ. nhưng để tìm ra một người lắng nghe như thế rất là hiếm hoi. vợ của bạn. Bạn thấy không. Chỉ trong đang lắng nghe người ta mới nghe được bài hát của ngôn từ. nhưng để cảm thông vượt khỏi sự huyên náo của ngôn từ.Bạn không ý thức được sự thật. bạn ngừng ngắm nó. chừng nào cái trí của bạn còn luôn luôn bị bận rộn bởi sự gắng sức.. Chỉ khi bạn lắng nghe không có ý định. con chim – chỉ lắng nghe. thưa bạn. Nhưng liệu bạn có thật sự quan tâm đến lắng nghe.. Ngày 4 tháng giêng: Lắng nghe không có tư tưởng. Chính lắng nghe là một động thái trọn vẹn.. Để lắng nghe một điều gì đó đòi hỏi cái trí của bạn phải yên lặng – không phải một yên lặng huyền bí nhưng chỉ yên lặng. chúng chỉ là phương tiện truyền đạt bên ngoài.của điều thâu nhận được. để nắm bắt một 14 . bằng cách ý thức được những mâu thuẫn và những xung đột của bạn mà không cưỡng bách chúng vào bất kỳ khuôn mẫu đặc biệt nào của tư tưởng. một chú ý thư giãn. Tôi không hiểu có lần nào bạn đã lắng nghe một con chim.. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều theo đuổi những kết quả. và vì vậy không có đang lắng nghe.. Khi bạn ngắm một đoá hoa. một người tư bản. bạn cũng không nhìn thấy điều giả dối như điều giả dối. Những con người mà thương yêu có lẽ lắng nghe. người hàng xóm của bạn. lúc đó bạn tiếp xúc trực tiếp. bạn có đang lắng nghe không? Không phải chính cái gắng sức đó là một xao lãng mà ngăn cản đang lắng nghe à? Bạn có một gắng sức khi bạn lắng nghe một điều gì mà cho bạn sự hài lòng phải không?. không gọi tên nó. Từ ngữ gây nhầm lẫn. chính động thái lắng nghe mang lại tự do riêng của nó. chúng ta đang cố gắng liên tục để là cái này hay là cái kia. không nói rằng nó thuộc về một loại nào đó – khi bạn làm những việc này. Vì vậy tôi đang nói rằng để lắng nghe là một trong những sự việc khó khăn nhất – để lắng nghe một người cộng sản. không có tư tưởng. hay là lại quan tâm đến thay đổi cái hỗn độn ồn ào bên trong? Nếu bạn muốn lắng nghe. bạn ngắm nó. người bán vé xe buýt. Ngày 5 tháng giêng: Lắng nghe mang lại tự do. một người xã hội. không có tất cả những loại tư tưởng đang lăng xăng trong cái trí của bạn. và vì tiếp xúc trực tiếp bạn sẽ hiểu rõ liệu rằng điều gì ông ta đang nói là thật sự hay giả dối. bởi sự so sánh.

. và không phải đang lắng nghe người nói. một cách mạng hoàn toàn mà trong đó chỉ độc nhất sự thật là chủ nhân và không còn những tạo tác của cái trí. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn càng lắng nghe mọi thứ nhiều bao nhiêu. Bạn đang nhìn bức tranh người nói đang vẽ. Nếu điều đó quá rõ ràng. Krishnamurti: Bạn đang lắng nghe chính mình. tôi không hiểu được. và nếu có sự thật trong điều gì bạn nghe. lắng nghe đến tiếng còi của một đầu máy xe lửa. và phải có một thay đổi”. một chuyển đổi.và đừng cố gắng để trở thành một điều gì đó hay để nắm bắt một trải nghiệm nào đó. rằng là bạn đang quan sát chính mình. bạn sẽ phát hiện một thay đổi phi thường đang xảy ra trong bạn – một thay đổi mà không chủ tâm hay ước muốn từ trước.loại trải nghiệm và lẩn tránh một loại khác. vậy thì từ đang lắng nghe đó có sự rõ ràng. Người hỏi: Trong khi tôi đang lắng nghe ông ở đây. Không tuân phục và cũng 15 . Chỉ khi nào bạn đang kháng cự điều gì đó.Nhưng nếu. “Được rồi. lắng nghe tiếng ồn của chiếc xe buýt đang chạy qua. một ghê tởm. chỉ khi nào bạn đang dựng lên một hàng rào giữa chính mình và điều gì mà bạn không muốn lắng nghe – chỉ khi đó mới có một đấu tranh. “Tôi thấy chính tôi như tôi là. thế là cái trí luôn luôn bận rộn với một điều gì đó. mãnh liệt. một phương hướng dẫn đến hiểu biết của bạn và điều đó là một kinh hoàng. bạn nên lắng nghe mọi thứ bằng cách đó – không chỉ lắng nghe điều gì tôi đang nói. không phải bức tranh của người nói. bạn đang không có một gắng sức để chú ý.. nhưng khi rời khỏi đây. và sự tĩnh lặng đó ngay lúc ấy không bị phá vỡ bởi ồn ào. dường như tôi hiểu rõ. và tôi không muốn làm bất kỳ điều gì về nó” – và đó là sự kết thúc của nó. nó không bao giờ yên lặng để lắng nghe sự huyên náo của những đấu tranh và những đau khổ riêng tư của nó. lúc đó bạn có thể nói. ông ấy trở thành người dẫn dắt của bạn. Hãy hồn nhiên.. mà còn lắng nghe điều gì những người khác đang nói. mặc dù tôi cố gắng áp dụng điều gì ông đã nói. Nhưng nếu bạn nói. vậy thì bạn bắt đầu làm việc từ sự hiểu biết riêng tư của bạn – mà hoàn toàn khác biệt với việc áp dụng điều gì người nói đang nói. Nếu bạn đang lắng nghe người nói. như người nói đang nói. bạn đang lắng nghe chính mình. Bây giờ bạn đang lắng nghe tôi. lắng nghe những con chim. nó là bức tranh riêng tư của bạn. Vì vậy điều gì bạn đang làm ở đây là đang lắng nghe chính mình. từ đang lắng nghe đó cái trí trở nên lành mạnh. bạn chỉ đang lắng nghe. Và nếu tôi được phép đề nghị.. sự tĩnh lặng càng sâu thẳm bấy nhiêu. tôi thấy chính tôi như tôi là. có tánh nhạy cảm. Ngày 6 tháng giêng: Lắng nghe không có nỗ lực.. Ngày 7 tháng giêng: Lắng nghe chính mình. bởi vì bạn đã thiết lập một hệ thống của quyền lực.

sẽ không tốt lành gì cả khi vác theo gánh nặng của cái cũ kỹ. và bạn muốn được hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có cùng những trải nghiệm như đức Phật hay chúa Giê-su hay vị X. hoàn toàn giả dối. Nếu bạn muốn học hỏi về một chiếc lá – một chiếc lá của mùa xuân hay một chiếc lá của mùa hè – bạn phải thật sự ngắm nghía nó. đám mây. nhồi nhét đầy những sự 16 . kết cấu của nó.. cái trí trở nên sinh động. qua hiểu biết và niềm tin.. Đối với tôi có vẻ rằng là học hỏi khó khăn kinh ngạc. Vì thế để học hỏi về chiếc lá.. Để khám phá sự thật không có con đường. nó bắt buộc sự chú ý hoàn toàn của bạn. Ngày 9 tháng giêng: Để học hỏi. có sức sống trong một chiếc lá đơn chiếc. vì thế lắng nghe trở nên khó khăn cực kỳ. vì bạn đã không bao giờ học hỏi về nó. bằng sức sống. có khí lực. Nếu bạn dự tính khám phá cho chính mình điều gì là cái mới mẻ. đặc biệt là hiểu biết – cái hiểu biết của người khác. nhìn sự đối xứng hài hoà của nó. chất lượng của chiếc lá đang sống. bạn phải quan sát bằng tất cả cảm xúc mãnh liệt. bằng khí lực. dù tầm cỡ bao nhiêu. phải vậy không? Nếu cái trí của bạn chật ních. nhưng khi bạn ở trong một trạng thái mâu thuẫn. Khi bạn dành toàn thân tâm bạn đến toán học. mạnh mẽ – và chỉ một con người như thế mới có thể tạo ra một thế hệ mới. khi bạn không muốn học hỏi nhưng bị cưỡng bách để học hỏi.. cái trí phải yên lặng Để khám phá bất kỳ điều gì mới mẻ bạn phải bắt đầu riêng mình bạn. đặc biệt về hiểu biết.Khi bạn muốn tìm được một điều gì đó mới mẻ. bởi vì rất dễ dàng. Có vẻ đẹp. cũng như lắng nghe vậy. mặt trời lặn. đoá hoa. lúc đó nó chỉ trở thành một quy trình tích luỹ. cái trí của bạn phải rất yên lặng. Bạn sử dụng hiểu biết như một phương tiện của tự chiếu rọi. khi bạn đang thử nghiệm một điều gì đó. Để học hỏi giống như đang đọc một quyển sách có vô số nhân vật.. nhưng những trải nghiệm kia rõ ràng chỉ là những sản phẩm của tự chiếu rọi và vì vậy hoàn toàn không thật sự. Chúng ta không bao giờ thật sự lắng nghe bất kỳ điều gì vì cái trí của chúng ta không tự do.không kháng cự. lúc đó chính cái động thái đang lắng nghe là một yếu tố tự do. Nhưng một người mà đang tự bảo vệ chính mình liên tục nhờ vào hiểu biết hiển nhiên không phải là một người tìm kiếm sự thật. hay một con người. nhưng rủi thay bạn lại không bao giờ lắng nghe. Ngày 8 tháng giêng: Quan sát bằng cảm xúc mãnh liệt. bạn chỉ học hỏi khi bạn dành toàn thân tâm của bạn đến một điều gì đó. một thế giới mới. để có những trải nghiệm. Xét cho cùng.. không là sự chú ý mâu thuẫn. đôi tai của chúng ta nhồi nhét đầy ứ những sự việc mà chúng ta biết rồi. bạn phải bắt đầu một chuyến đi được tước bỏ trần trụi. Tôi nghĩ – hay đúng hơn nó là một sự thật – rằng là nếu người ta có thể lắng nghe điều gì đó bằng tất cả thân tâm của người ta. an toàn. bạn học hỏi.

Qua từ ngữ học hỏi tôi không có ý nói về sự vun quấy của ký ức hay sự tích luỹ của hiểu biết. một ngôn ngữ. Tôi không đang nói về học hỏi một kỹ năng. của một kỹ năng. Có hai loại học hỏi phương cách để tiếp cận cuộc sống này: thuộc về tâm lý và thuộc về vật chất. Ngày 11 tháng giêng: Học hỏi có thể thực hiện được khi nào? Để tìm hiểu và để học hỏi là chức năng của cái trí. Suy cho cùng hiểu biết và kiến thức thu được do học tập là những ngáng trở cho những người muốn tìm kiếm. hoặc là những trải nghiệm của truyền thống. Từ ngữ học hỏi có tầm quan trọng lớn lao. đến bất kỳ điều gì mà tồn tại đồng thời với cái đã được biết. nhưng muốn nói về cái khả năng để suy nghĩ rõ ràng và sáng suốt mà không có ảo tưởng.kiện. quá ảnh hưởng đến độ nó ngăn cản liên tục đến bất kỳ điều gì mà có lẽ là mới mẻ. học hỏi qua trải nghiệm. như hiểu biết. Đó là học hỏi à? Bộ học hỏi không ngụ ý một sự việc nào đó mới mẻ. nó không còn là học hỏi nữa. Lúc này chúng ta không đang lưu ý đến cái kỹ năng mà chúng ta học hỏi qua luyện tập. kỹ năng bên trong và kỹ năng bên ngoài. của trải nghiệm. Nó luôn luôn đang diễn dịch cuộc sống hay thách thức mới theo điều gì mà nó đã học hỏi được. Hiển nhiên để có được thông tin hay kiến thức không phải là để học hỏi. Cũng có học hỏi thuộc tâm lý. mà để lại một dư âm nào đó. cho những người muốn cố gắng để hiểu rõ cái đó mà không thời gian. Đó là việc gì mà chúng ta đang làm. của một ngôn ngữ. Và sự ép buộc sử dụng nhiều 17 . Học hỏi ngụ ý sự yêu quý hiểu biết và sự yêu quý làm một việc vì chính việc đó. chúng chồng phủ lên nhau. chúng hành động như một vật ngăn cản đến cái mới mẻ. Đối với hầu hết mọi người trong chúng ta học hỏi có nghĩa là sự tích luỹ của kiến thức. của xã hội. để khởi đầu từ những sự kiện chứ không phải từ những niềm tin và những lý tưởng. như kinh nghiệm. Có hai loại học hỏi. một phương pháp kỹ thuật. Nó đã học hỏi và với điều gì nó đã học hỏi nó đem ra để đương đầu với thách thức của cuộc sống. Điều gì mà chúng ta lưu tâm là sự học hỏi thuộc về tâm lý mà chúng ta đã có được qua những thế kỷ hay đã thừa hưởng như truyền thống. Học hỏi chỉ có thể được khi không có sự ép buộc thuộc bất kỳ loại nào. của chủng tộc. hiểu biết. Việc này chúng ta gọi là học hỏi. hoặc là những trải nghiệm tức khắc của cuộc sống. Thật sự ra không có vạch mức giới hạn giữa hai loại học hỏi. nhưng tôi đang thắc mắc về một cái trí luôn luôn học hỏi thuộc tâm lý. của kỹ thuật công nghệ học. một sự việc nào đó mà tôi không biết và tôi đang học hỏi hay sao? Nếu tôi đang thêm vào cái gì tôi đã biết rồi. Ngày 10 tháng giêng: Học hỏi không là trải nghiệm. nhưng tôi ngờ vực không hiểu nó có là học hỏi không. cái kiến thức kỹ thuật mà chúng ta có được qua học tập. Không có học hỏi nếu tư tưởng khởi đầu từ những kết luận. việc khó khăn cho hầu hết mọi người trong chúng ta là rằng cái trí đã trở nên quá quan trọng.

Bạn không thể nào lưu trữ học hỏi và tiếp theo từ kho lưu trữ đó hành động. hiểu biết kỹ thuật công nghệ. học hỏi về chính mình. nó học hỏi.. Tôi không hiểu có khi nào bạn đã từng suy xét câu hỏi này: học hỏi là gì và thu thập được hiểu biết là gì?. và từ nền tảng của điều gì nó đã thâu lượm.Một cái trí đang thu được hiểu biết không bao giờ học hỏi. và vì vậy nó không bao giờ đang học hỏi thật sự.. và tích luỹ hiểu biết về chính mình. lưu trữ nó như là kinh nghiệm. Nếu không biết chính mình. Hầu hết mọi người trong chúng ta thâu lượm kiến thức như là ký ức. phải vậy không? Có sự ép buộc qua ảnh hưởng. qua khuyến khích thuyết phục. Giống như những hình thức dụ dỗ khác. Trí tuệ xuất hiện khi có sự trưởng thành của của tự hiểu biết. 18 . trật tự không thể tìm được. mà được gọi là ganh đua. với tích luỹ đó như hiểu biết. chúng ta hành động. nó là một chuyển động liên tục. nó cảm nhận. như truyền thống. hiểu biết như trải nghiệm. như trải nghiệm.. Đó là. hay những hình thức tưởng thưởng tinh tế. như là lý tưởng. không là một quy trình mà bạn thâu lượm và tiếp theo từ đó hành động. Vì vậy không bao giờ có một khoảnh khắc của quay trở lại ý tưởng cũ hay là kém hơn trong chất lượng hay là sa sút về năng lượng. hiểu biết như truyền thống. so sánh ngăn cản học hỏi và nuôi dưỡng sợ hãi. Bạn học hỏi khi bạn đang vận hành theo.hình thức. Trí tuệ là một việc gì đó phải được khám phá bởi mỗi một người. Học hỏi là một tiến trình liên tục. So sánh gây ra sự thất vọng và rõ ràng chỉ khuyến khích tánh đố kỵ ganh ghét. Điều gì nó đang làm là như thế này: nó đang thâu lượm cho chính nó thông tin. Học hỏi là một việc và thu được hiểu biết là một việc khác. hiểu biết mà người ta nhận được qua những xu hướng theo đặc tính riêng của từng người. Ngày 12 tháng giêng: Học hỏi không bao giờ tích luỹ. và vì vậy không có đạo đức. Trong quy trình đó không có học hỏi. và nó không là kết quả của hiểu biết. Ngày 13 tháng giêng: Học hỏi không có quá khứ. chúng ta hành động từ hiểu biết. trải nghiệm như hiểu biết. là hai sự việc khác biệt. qua quyến luyến hay đe doạ. Hiểu biết và trí tuệ không theo cùng nhau. Bây giờ. nhưng luôn luôn đang biết.Học hỏi không bao giờ tích luỹ. trong khi trái nghịch của nó mới là đúng sự thật. và từ đó hành động.. với nền tảng đó. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng học hỏi được khuyến khích nhờ vào sự so sánh. đang thu được. Học hỏi không bao giờ tích luỹ.. không là một quy trình của thêm vào..

sẽ không bao giờ tự do. qua trải nghiệm. qua thăm dò. Chúng ta giao phó cho ký ức để làm điều gì. nếu không. diễn dịch.Vì thế khi 19 . xé tan tành toàn bộ cái sự việc bẩn thỉu đó. Để được tự do bạn phải tìm hiểu tra xét quyền lực. và để học hỏi bằng phương cách khác hẳn này. toàn bộ cái khung của quyền lực.. để suy nghĩ điều gì và để không suy nghĩ điều gì. bởi những chỉ dẫn. qua phân tích. đang chuyển dịch. nó không có quá khứ. vì ngay lúc đó tôi không đang học hỏi. Ngày 15 tháng giêng: Để huỷ diệt là để sáng tạo. Ký ức luôn luôn đáp trả trong những khuôn mẫu. nhưng luôn luôn đang học hỏi – chỉ có một cái trí như thế đó mới có khả năng hiểu rõ được toàn bộ cái thực thể này mà chúng ta gọi là “cái tôi lệ thuộc”. nó đòi hỏi năng lượng tâm lý. Chúng ta thông thường học hỏi qua tìm hiểu.. không có tự do. cái bản ngã. tôi chỉ đang giải nghĩa. Chỉ có một cái trí mà không đang thu được. từ đó mỗi lúc một học hỏi thêm. Quyền lực ngăn cản học hỏi – học hỏi mà không có sự tích luỹ của hiểu biết như là ký ức.Học hỏi đang luôn luôn ở trong hiện tại năng động. bị oằn xuống bởi những sự việc anh ta đã học hỏi. bởi trải nghiệm có sẵn của tôi. nhưng sự tích luỹ hiểu biết của anh ta ngăn cản anh ta được tự do. đang quan sátn bằng đôi mắt đã bị che phủ bởi quá khứ. Lúc này tôi nghĩ rằng có một phương cách học hỏi hoàn toàn khác hẳn.. và tôi sẽ nói một chút ít về nó. Anh ta có lẽ uyên bác nhất. qua những quyển sách. Nhưng cái năng lượng đó bị huỷ hoại. để phản ứng như thế nào. bạn phải hoàn toàn loại bỏ quyền lực. chúng ta lưu trữ hiểu biết như là ký ức. hay là bởi một cái trí bị điều kiện. và từ nền tảng của hiểu biết đó bạn có thể tích luỹ. và cũng vậy. qua xem xét nội tâm. cái bản chất. bạn chỉ bị hướng dẫn. để cảm thấy như thế nào. Cái khoảnh khắc bạn nói với chính mình. Qua trải nghiệm. và sau đó ký ức đáp trả đến những thách thức và những đòi hỏi thêm nữa. nhưng để hiểu rõ nó. và vì vậy anh ta không có khả năng học hỏi. nhưng tôi không thể làm việc đó nếu còn bị chất nặng bởi hiểu biết có sẵn của tôi. “tôi đã học hỏi. Một người bị chất nặng bởi hiểu biết. và bạn sẽ lập lại điều gì bạn đã nghe.” nó đã trở thành hiểu biết rồi. qua tìm hiểu. và cái hiểu biết đó vận hành mỗi khi có một thách thức. nhưng bạn không thể học hỏi thêm được nữa. hay là qua hướng dẫn. Đó là lý do tại sao lại rất quan trọng để hiểu rõ bản chất của quyền lực. Đó là những phương cách thường lệ của học hỏi. Và việc đó đòi hỏi năng lượng. Ngày 14 tháng giêng: Quyền lực ngăn cản học hỏi. cái ý nghĩa của toàn bộ cái thực thể. năng lượng vật lý thực sự. hay là mỗi khi chúng ta phải làm một việc gì đó.. để không làm điều gì. Tôi phải biết chính tôi... Điều gì học hỏi được chuyển cho ký ức như là hiểu biết. cái cấu trúc. bị phí phạm khi người ta ở trong xung đột.

Đạo đức là một sự việc gì đó phải từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. và một cái trí không có khiêm tốn không còn khả năng để học hỏi. Một cái trí tuân theo một khuôn mẫu qua tự khép vào kỷ luật để đạt được đạo đức tạo ra cho chính nó những vấn đề của vô luân lý. và bạn bắt đầu hiểu thấu đáo khi nào quyền lực là cần thiết và ở mức độ nào – quyền lực của người cảnh sát và không còn gì thêm nữa. Cái luân lý của xã hội không là luân lý gì cả. Có sự lập lại. không có quyền lực của khả năng. để cho nó không còn khả năng tuân theo. Đạo đức là một sự việc gì đó mà vượt trội hơn luân lý. không có quyền lực do đảm nhận một chức vụ và trở thành địa vị. Chúng ta phải xé nát tất cả việc đó để hoàn toàn không phòng vệ. và những người khác – đòi hỏi một cái trí rất nhạy bén. không phải những toà nhà. đạo lý. Quyền lực thuộc tâm lý – không phải quyền lực của luật pháp. Sau đó bạn nhìn thấy và hiểu rõ tham vọng. mà có nghĩa là được tự do khỏi sợ hãi. có sự thừa thãi của năng lượng. Một quyền lực ở bên ngoài mà cái trí thể hiện cụ thể. không có quyền lực của hiểu biết. không phải là một bộ não hỗn độn. Chúng ta có quyền lực riêng rẽ của chúng ta như là trải nghiệm. trở thành huỷ diệt cái trí khi cái trí đang tìm kiếm để hiểu rõ đạo đức thật sự là gì. Ngày 16 tháng giêng: Đạo đức không có quyền lực. phá sập ngôi nhà mà bạn đã xây dựng xuyên suốt những thế kỷ và không có ý nghĩa gì cả. vì bạn phải không phòng vệ để yêu thương và có lòng nhân ái. của những bậc Thầy. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi quyền lực. mà trở thành máy móc. không phải là một lập lại của điều gì là tốt lành. giống như là khiêm tốn. sâu sắc và trên bề mặt. quyền lực. Vậy thì không có quyền lực của học hỏi. tham vọng. ngoại trừ luật pháp của xã hội. đạo đức.có sự hiểu biết của toàn quy trình của sự xung đột. Chúng ta phải huỷ diệt. và vì vậy xã hội đang khuyến khích vô luân lý. người cảnh sát 20 . nó ngừng là đạo đức. có tính cá nhân. Vì vậy đạo đức không có quyền lực. Nếu không có đạo đức sẽ không có trật tự. việc này chấm dứt sự bắt chước. hay không? Nếu được như thế. mà chúng ta đang cố gắng tuân theo. những phòng vệ. nó vô luân lý vì nó cho phép ganh đua. sự bắt chước liên tục này. một bộ não rõ ràng. không phải hệ thống kinh tế và xã hội – điều này xảy ra hằng ngày – nhưng huỷ diệt cái tâm lý. Khiêm tốn không thể tu dưỡng được. mà tất cả chúng ta đều biết rõ. như là hiểu biết. Sau đó bạn có thể tiến hành. những an toàn có ý thức và vô thức mà người ta đã thiết lập một cách hợp lý. Để hiểu rõ tất cả quyền lực – của những vị gu-ru. như là Chúa. Bạn biết chứ. và vân vân. để huỷ diệt là để sáng tạo. tham lam. Cái khoảnh khắc nó trở thành máy móc. như là luân lý. Rốt cuộc ra. không lệ thuộc vào một công thức. có sự chấm dứt xung đột. và trật tự không lệ thuộc vào một khuôn mẫu. không phải là một bộ não đần độn.

để biết. bởi vì cái trí cũ kỹ là cái trí mà bị kinh hãi. củng cố trong chính chúng ta cái quyền lực của trải nghiệm cá nhân. những sợ hãi – phá vỡ chính nó và bằng cách đó tạo ra một cái trí mới mẻ. cái trí mà đầy tham vọng. Vì bạn không thể tu dưỡng khiêm tốn. mà sợ hãi đang sống. thế là đạo đức cũng không thể tu dưỡng được. Để phá vỡ một truyền thống và tuân theo một truyền thống khác. mà không có một sự thật thực tế cho một người mộ đạo. nhưng qua từ ngữ đó tôi có ý nói quyền lực như là truyền thống. Nhưng hiển nhiên để không quan tâm đến quyền lực.duy trì trật tự – quyền lực thuộc tâm lý. Cái quyền lực như thế đó có lẽ là cái quyền lực tự áp đặt của một ý tưởng hay là cái ý tưởng về Chúa mà tạm gọi là tôn giáo.. cái trí mà sợ hãi cái chết. của gia đình. đó là điều gì cái trí đang luôn luôn tìm kiếm – một nơi mà nó có thể bảo đảm an toàn. phía bên ngoài hay phía bên trong. và sợ hãi tương quan.. trở thành huỷ diệt đạo đức bởi vì đạo đức là một sự việc gì đó mà đang sống. không bị quấy rầy. để rời bỏ vị lãnh đạo này và phục tùng một vị khác. Chúng ta khao khát để được chắc chắn. Nhưng để tìm được Chúa bạn phải huỷ diệt sạch sẽ cái hư cấu.Cái trí cũ kỹ theo thực chất là một cái trí bị giới hạn bởi quyền lực. trong khi ở phía bên ngoài nó tạo ra cái quyền lực của xã hội. mà mỗi một người đều có. và nó luôn luôn. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ sự thôi thúc đằng sau lòng ham muốn để thống trị hay bị thống trị của chúng ta. những tôn giáo. của tôn giáo và vân vân. quyền lực như là hiểu biết. cho sự vĩnh hằng này. Ngày 17 tháng giêng: Cái trí cũ kỹ bị giới hạn bởi quyền lực. Nếu chúng ta có ý định hiểu rõ toàn quy trình của quyền lực.. nó là một tưởng tượng hư cấu. chỉ là một hành động thiển cận. lại chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. xét cho cùng. để được thành công. để loại bỏ những biểu tượng bên ngoài của nó. quyền lực như là trải nghiệm. Ngày 18 tháng giêng: Tự do ngay khởi đầu. an toàn. và tất cả những mê tín dị đoan. quyền lực như là phương tiện để tìm kiếm an toàn và ở lại trong sự an toàn đó. vậy thì có lẽ chúng ta có thể được tự do khỏi những ảnh hưởng lụn bại của quyền lực. Tôi không đang sử dụng từ ngữ quyền lực trong ý nghĩa tuân theo luật pháp. Một ý tưởng không là một sự kiện. vì bạn không thể tu dưỡng tình yêu. bởi vì. và nếu không có đạo đức sẽ không có nền tảng cho sự suy nghĩ rõ ràng minh bạch. đang tìm kiếm một vĩnh hằng. và lòng ham muốn cho sự chắc chắn. Đạo đức không có tính máy móc. có ý thức hay vô thức. để được đúng đắn. đang chuyển động. và có vẻ đẹp tuyệt vời trong đó. Vậy thì vấn đề rằng là : liệu có thể cho một cái trí mà đã bị điều kiện như thế – bị nuôi dưỡng trong vô số những giáo phái. nếu chúng ta có ý định 21 .

chúng ta tìm kiếm ánh sáng của người khác nhưng lại không thụ động tỉnh thức để có thể thấu triệt. Không quyền lực nào lúc này hay trong tương lai có khả năng cho bạn sự hiểu biết của bản thân mình. chúng ta tiếp tục công cuộc tìm kiếm vào một người khác mà sẽ cho chúng ta thoả mãn. khỏi đau khổ Chúng ta lắng nghe kèm theo hy vọng và sợ hãi. điều gì hầu hết mọi người trong chúng ta khao khát là sự hài lòng ở mọi mức độ khác nhau. Ngày 21 tháng giêng: Quyền lực làm hư hỏng cả người dẫn dắt lẫn người tuân theo. người lãnh đạo. Ngày 20 tháng giêng: Tại sao chúng ta lại tuân theo? Tại sao chúng ta lại chấp nhận. khỏi đau khổ. là một quy trình đau khổ cho hầu hết mọi người trong chúng ta. sự tìm kiếm quyền lực này và hệ quả.nhìn thấy trạng thái bên trong của nó. dễ dàng hơn. Nếu người đã được tự do có vẻ gây thoả mãn những khao khát của chúng ta thì chúng ta chấp nhận anh ta. nếu chúng ta có ý định hiểu rõ và vượt qua giới hạn lòng ham muốn tìm kiếm sự chắc chắn. Chúng ta chê trách hay chỉ trích cái quyền lực đã được chấp nhận lúc trước. Tự ý thức cần nhiều nỗ lực và gian khổ. vậy thì chúng ta phải có ý thức và sự thấu hiểu rộng lớn bao quát. Ngay khi chúng ta hiểu rõ nỗi khao khát này chúng ta sẽ nắm bắt được ý nghĩa của sự ngờ vực. người thầy giáo. chúng ta thiết lập cái quyền lực mà cho cuộc sống của chúng ta hình dạng và khuôn mẫu. trải nghiệm của người khác và sau đó ngờ vực nó. Điều gì quan trọng không phải là làm thế nào để nhận ra cái người mà đã được tự do nhưng là làm thế nào để hiểu thấu đáo chính bản thân bạn. Ngày 19 tháng giêng: Tự do khỏi dốt nát. nếu không. sự tỉnh ngộ của nó. nếu không có tự hiểu biết sẽ không có tự do khỏi dốt nát. Cái quyền lực này 22 . không phải ở cuối con đường nhưng ngay khởi đầu. và vì hầu hết mọi người trong chúng ta ưa thích một phương cách ảo tưởng. chúng ta phải được tự do. nhưng chúng ta lại không chịu tra xét nỗi khao khát riêng rẽ của chúng ta để tìm kiếm một quyền lực mà có thể hướng dẫn cách cư xử của chúng ta. tại sao chúng ta lại tuân theo? Chúng ta tuân theo quyền lực của người khác.

vào những trải nghiệm riêng của tôi. và tạo ra một cuộc cách mạng. Quyền lực của vị Thầy và vị giáo sĩ đưa bạn ra khỏi vấn đề cốt lõi.có lẽ là tập thể. giống như trải nghiệm của bạn cũng sẽ như vâỵ Và tôi có thể tin cậy vào điều đó không? Tôi có thể tin cậy vào nó để có hướng dẫn. chứ không phải là cái khuôn mẫu hay người lãnh đạo. đúng vậy chứ? Anh ta không thể tin cậy vào bất kỳ quyền lực nào. những vị thầy. những niềm tin – tôi vẫn còn có cảm giác rằng ít ra tôi có thể tin cậy vào phán đoán nhận xét riêng của tôi. một chắc chắn. khi tôi đã đặt tất cả những câu hỏi này cho chính mình và tôi nhận thức rõ vấn đề này. tình trạng bị điều kiện của quá khứ đang gặp gỡ hiện tại? . những giáo đường. để có tầm nhìn sâu sắc mà sẽ cho tôi sự trung thành trong nhận xét riêng của tôi. và trải nghiệm của tôi sẽ tuỳ thuộc vào cái nền tảng tôn giáo. một cảm giác được bảo vệ.. sự xung đột dường như vô tận này. tôi hiểu ra rằng chỉ có một trạng thái mà trong đó sự thật. đó là sự xung đột trong chính bản thân bạn. kinh tế và văn hoá của tôi. Quyền lực của hiểu biết và trải nghiệm đang dẫn dắt sai lạc. vào phân tích của tôi? Trải nghiệm của tôi là kết quả của cái đang điều kiện tôi. để có hy vọng. đấng cứu rỗi.Bây giờ. dù rằng do sự tạo tác riêng của anh ta hay là được áp đặt vào anh ta bởi một nguồn khác. Quyền lực sinh ra quyền hạn. mới có ý nghĩa cốt lõi.. nó nuôi dưỡng trạng thái không suy nghĩ. Ngày 22 tháng giêng: Tôi có thể tin cậy vào trải nghiệm của tôi không? Hầu hết mọi người trong chúng ta đều hài lòng quyền lực bởi vì nó cho chúng ta một tiếp tục. có thể hiện hữu. vào sự phân tích riêng của tôi. phải vậy không? Tôi có lẽ đã được nuôi dưỡng như một người Hồi giáo hay một người Phật giáo hay là một người Ấn độ giáo. những giáo sĩ. Cái trạng thái đó là khi 23 . Quyền lực thuộc bất kỳ loại nào đang gây mù quáng. Nhưng một người mà muốn hiểu rõ những điều bao hàm của cuộc cách mạng tâm lý sâu sắc này phải được tự do khỏi quyền lực. chúng ta giao phó bản thân cho quyền lực.. nó gây hư hỏng không những cho người sử dụng quyền hạn. người đại diện của ông ta hay là vị giáo sĩ. những trải nghiệm được tích luỹ. và quyền hạn luôn luôn trở thành tập trung và vì vậy hoàn toàn hư hỏng. xã hội. giống như trải nghiệm của bạn là kết qủa của cái đang điều kiện bạn. vị gu-ru. nhưng vì hầu hết mọi người trong chúng ta nhận thấy rằng để suy nghĩ là để có đau khổ. sự mới mẻ. Nhưng liệu tôi có thể tin cậy vào trải nghiệm của tôi. Và việc này có thể được không? Liệu tôi có thể không tin cậy vào cái quyền lực của trải nghiệm riêng của tôi? Ngay cả khi tôi đã từ chối tất cả những đại diện phía bên ngoài của quyền lực – những quyển sách. là chính phủ. mà còn cho người tuân theo nó. vị Thầy. Chính cuộc sống riêng tư của bạn. hay nó có lẽ là cá nhân. dù rằng nó được ban phát bởi vị Thầy. vào nhận xét của tôi. mà lại nữa là kết quả của những kỷ niệm.

Tự hiểu biết rõ ràng là một tiến trình. chỉ có cái mà là có thể được thay đổi. thay đổi. đầy đủ qua tách rời. không phải như người ta ao ước là. khỏi tất cả những lý tưởng hoàn hảo. đến con người. nếu không biết bạn là gì. không là một kết thúc trong chính nó.cái trí hoàn toàn trống rỗng khỏi quá khứ. Để biết chính mình như mình là đòi hỏi một sự tỉnh táo phi thường của cái trí. rõ ràng chỉ có một lý tưởng của không tham lam. hoàn toàn. liệu rằng không cần thiết để có tự hiểu biết hay sao? Và đó là một trong những sự việc khó khăn nhất. không có thật. không phải trong rút lui. để biết chính mình là cần thiết. Để thay đổi chính mình. hay rằng là người ta có thể học hỏi tự hiểu biết qua một quyển sách. hay đến một giáo sĩ nào đó. mà có nghĩa là trong liên hệ. Để biết chính bạn. tự hiểu biết là cần thiết. những đáp trả của bạn là gì. Ngày 23 tháng giêng: Tự hiểu biết là một tiến trình. Nếu tôi tham lam. đến chồng của bạn. mà chỉ là một lý tưởng và vì vậy ảo tưởng. và để theo nó mau lẹ cái trí phải không bị trói buộc vào bất kỳ niềm tin hay tín điều đặc biệt nào. ganh tị. không trải nghiệm. một rút lui. hay bằng cách đi đến một bác sĩ tâm lý nào đó. không quyền lực của bất kỳ loại nào. Sự thay đổi của thế giới được gây ra bởi sự thay đổi của chính mình. đòi hỏi một sự tỉnh táo phi thường của cái trí. một sự sắc bén của trực nhận.Hiểu biết rõ ràng bạn là 24 . nhưng để biết chính mình không ngụ ý một rút lui khỏi liên hệ. để nghĩ rằng người ta có thể biết chính mình một cách đáng kể. không nhận xét. Vì thế. Ngày 24 tháng giêng: Cái trí không bị trói buộc.. Người ta phải biết chính mình như người ta là. bởi vì cái gì là đang liên tục trải qua sự biến đổi. đến anh của bạn.. chắc chắn như thế. Hiển nhiên. Nếu bạn muốn biết bạn là gì. phải có trạng thái ý thức. Và sẽ là một sai lầm. gây sai lạc trực nhận thực sự. bởi vì những niềm tin và những lý tưởng chỉ cho bạn một mầu sắc. Bạn khám phá ra chính mình. không phải cái mà bạn ao ước là. người ta phải ý thức về chính mình trong hành động. trạng thái tỉnh táo của cái trí mà trong nó có tự do khỏi tất cả những niềm tin. đến vợ của bạn. và nếu không biết chính mình không thể nào có sự thay đổi. của không ganh tị. vì cái tôi là sản phẩm và một phần của toàn tiến trình của sự hiện hữu con người. bạn không thể tưởng tượng hay có niềm tin trong một sự việc gì đó mà bạn không là.. tự ý thức – mà không có nghĩa một tách rời. không có nền tảng cho tư duy đúng đắn. sẽ chẳng có giá trị là bao nhiêu. nhưng trong liên hệ – trong liên hệ đến xã hội. và để biết chính mình. nhưng để khám phá ra cách bạn phản ứng như thế nào. để hiểu rõ vô số những vấn đề mà mỗi một người trong chúng ta đều có. vào bất kỳ khuôn mẫu hành động đặc biệt nào. qua loại trừ gạt bỏ. không phải trong tách rời. khi không có người phân tích. sẽ không tốt lành gì cả khi bị trói buộc. hung bạo. Nếu bạn muốn theo đuổi bất kỳ sự việc gì.

Chúng ta thật sự không muốn hiểu rõ chính chúng ta.gì. Đạo đức là cốt lõi. nếu có tự hiểu biết. Quyền lực trong chính bản chất của nó ngăn cản ý thức toàn bộ về chính mình và vì vậy theo căn bản huỷ diệt tự do. cái bản 25 . đồi bại hay ranh mãnh – hiểu biết rõ ràng bạn là gì. bởi vì nó cho tự do. Ngày 27 tháng giêng: Cái trí yên lặng. chỉ trong tự do mới có sáng tạo. bạn có lẽ tạm thời có được một cảm giác của an toàn. một người hướng dẫn. Ngày 25 tháng giêng: Tự hiểu biết năng động Nếu không có tự hiểu biết.Không có phương pháp cho tự hiểu biết. không để lại một tàn dư gọi là ký ức. vị Thầy – người mà sẽ bảo đảm cho chúng ta điều gì chúng ta khao khát. của một học thuyết bởi vì chúng ta muốn một kết quả mà sẽ gây hài lòng. và hiển nhiên kết quả đó không là hiểu biết rõ ràng về chính mình. dù rằng nó là gì chăng nữa – xấu xa hay đẹp đẽ. mà là đáp trả đến thách thức. trải nghiệm nuôi dưỡng ảo tưởng. chúng ta phải có những chức quyền – giáo viên. ý thức cũng như là tiềm thức. Khi chúng ta tự ý thức được chính chúng ta.. Không bao giờ có thể là “trải nghiệm của bạn” và “trải nghiệm của tôi”. toàn bộ chuyển động của cuộc sống không phải là một phương cách để khai thông “cái thuộc về tôi”. Tự hiểu biết là trạng thái khám phá từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác những phương cách của cái tôi. Khi chúng ta tuân theo một phương pháp. chính cái từ ngữ qui định “trải nghiệm của tôi” biểu thị sự dốt nát và sự chấp nhận ảo tưởng. Tìm kiếm một phương pháp luôn luôn ngụ ý lòng khao khát để vươn đến kết quả nào đó và đó là điều gì tất cả chúng ta đều muốn. Nhưng sự theo đuổi một hệ thống luôn luôn là kết quả của lòng khao khát để có an toàn. một cảm giác của hạnh phúc. trải nghiệm. cái trí hồn nhiên. để có chắc chắn của chúng ta. toàn quy trình của suy nghĩ của chúng ta. là khởi đầu của đạo đức.. những suy nghĩ và những xu hướng của nó. Chỉ qua tự hiểu biết mới có thể có sáng tạo.. chúng ta thích theo đuổi một hệ thống mà bảo đảm cho chúng ta một kết quả. những thôi thúc và những phản ứng của chúng ta. mà không có xuyên tạc biến dạng. đấng cứu rỗi. Quyền lực ngăn cản hiểu biết rõ ràng về chính mình. Ngày 26 tháng giêng: Sáng tạo qua tự hiểu biết. đúng chứ? Dưới sự bảo vệ của một chức quyền. và chắc chắn rằng đó không phải là phương cách dẫn đến tự hiểu biết. nhưng đó không là hiểu biết về toàn bộ quy trình của chính mình. mà sẽ cho chúng ta an toàn. những dự tính và theo đuổi của nó. thì cũng là của một hệ thống. . Chúng ta tuân phục quyền lực – nếu không phải là cái quyền lực của một con người. vị gu-ru.

trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta.ngã. Tất cả việc đó phơi bày tình trạng bị điều kiện của suy nghĩ riêng tư của chúng ta. một niềm tin. khi nào nó không còn đang lưu trữ. một ảo tưởng để nhờ vào nó cái trí có thể tẩu thoát. không có sự việc như thế đó. dù bạn làm việc gì chăng nữa. vĩnh hằng không thể nào hiện hữu. sẽ chẳng có một chút ít ý nghĩa nào cả. đang xét đoán. dứt khoát cái đạo đức có được qua tự hiểu biết. 26 . Khi chúng ta không biết chính bản thân chúng ta. mọi cảm giác. vĩnh hằng. Tôi có ý dùng từ ngữ “tự hiểu biết”. không thể nào có được trạng thái thiền định. cách chúng ta nhận xét. dù làm điều gì bạn muốn. đang chỉ trích. không là một cái trí hồn nhiên. thiền định và sinh hoạt thực tế của bạn đều bị ngăn cách. cái trí không thể đạt được nó. Chỉ có cái trí hồn nhiên mới có thể hiểu được sự thật. Tư tưởng là kết quả của tình trạng bị điều kiện của bạn. trong cách chúng ta nói chuyện. Nếu không hiểu biết chính bạn. cách chúng ta chỉ trích những người khác và chính chúng ta. hiểu biết hoạt động của cái trí của bạn – không phải hiểu biết Bản Ngã Tối cao. đứng đắn. và cái trí có thể yên lặng chỉ khi nào nó hồn nhiên. Đại Ngã. một suy đoán. mọi tâm trạng. Nó hiện hữu khi cái trí yên lặng. tính toán. Bởi vì nếu bạn không thể làm việc đó. Và hiển nhiên sẽ hoàn toàn lừa dối và rất vô ích khi cố gắng thiền định nhưng đầu tiên lại không thiết lập một cách sâu sắc. cái Tôi cao hơn. để hiểu rõ điều này rất quan trọng. và liệu rằng không quan trọng để ý thức được toàn quy trình này hay sao? Chỉ qua trạng thái ý thức được điều gì là sự thật từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác mới có được sự khám phá về cái không thời gian. Xin vui lòng. cái bản thân hay sao? Cái bản ngã là một quy trình rất phức tạp mà chỉ có thể khai thông được trong liên hệ. suy tính. Nhưng nếu người ta bắt đầu hiểu rõ “cái tôi lệ thuộc” trong tất cả các hoạt động khác nhau của nó từ ngày này qua ngày khác. Cái đó mà vĩnh hằng không thể tìm kiếm được. cái Tôi to lớn. cái không tên. một giáo điều. đối với những người nghiêm túc. hiểu biết. bạn sẽ không thấy gì vượt khỏi cái mũi của bạn. không phải cái trí ngập tràn những từ ngữ. đang cân nhắc. mọi từ ngữ. một biểu tượng. dù bạn ngồi với tư thế nào chăng nữa. tư tưởng là sự đáp trả của ký ức của bạn – kế thừa hay tức khắc. vĩnh hằng chỉ trở thành một từ ngữ. bị tách rời – quá xa cách đến nỗi dù rằng bạn có lẽ thiền định. khẩn thiết. Nếu không tự hiểu biết. thông tin. Cái trí phân tích. cái không thời gian hiện hữu. Nhưng cái không thời gian không là một phần thưởng cho tự hiểu biết. Ngày 28 tháng giêng: Tự hiểu biết. vẫn còn ở trong lãnh vực của tư tưởng. giữ tư thế ngồi kiết già vô hạn định. hiểu biết mọi tư tưởng. mà không có bất kỳ gắng sức nào. trong suốt phần còn lại của cuộc đời bạn. ngay trong chính hiểu biết đó.

sự mới mẻ. bạn kết thúc cái quy trình đang sống của chuyển động của cái trí như là cái tôi. để đạt được điều gì. Suy nghĩ đúng đắn đến cùng hiểu biết tự tạo. cách mạng. ký ức – chỉ cần ý thức về nó và không có bất kỳ diễn dịch nào. được trống không hay sao? Nó có thể được trống không chỉ nhờ vào hiểu rõ được tất cả những hình thành cụ thể của xúc cảm thuộc tiềm thức riêng của nó. bạn đang huỷ diệt chính mình. bản ngã. với một quan niệm – như là “tôi không được”. Đó là. Sau đó bạn sẽ tìm được câu trả lời. chỉ cần quan sát sự chuyển động của cái trí. tất cả chúng ta đều bị điều khiển bởi tham lam.. những hy vọng.. chỉ cần tỉnh thức. nhưng từ ngày này sang ngày khác. mà không có bất kỳ chọn lựa nào.. những chiếu rọi riêng của nó. tôi phải quan sát và thấy cái sự kiện. sợ hãi. những hoạt động riêng của nó. Nếu bạn giết một người khác. Ở bên trong chúng ta giống nhau rất nhiều. tỉnh thức về “cái tôi lệ thuộc” mà nguồn cung cấp của nó là vô số kỷ niệm. không cần bất kỳ mời mọc nào. bị chặn lại. tham vọng và vân vân. bạn không có nền tảng cho tư tưởng.Rất quan trọng để hiểu rõ tự hiểu biết này là gì. Vấn đề của bạn là vấn đề của thế giới. những khát vọng của chúng ta đều có một nền tảng chung. của những ảnh hưởng chung quanh. Ngày 30 tháng giêng: Hiểu biết tự tạo. mặc dầu những biên giới giả tạo của kinh tế và chính trị và thành kiến phân chia chúng ta. và chỉ trong trạng thái đó mới có thể có được sự hồi sinh. ý muốn xấu xa. Bạn và thế giới không là hai thực thể khác nhau với những vấn đề tách biệt. không có học hỏi. Nếu không hiểu rõ chính bạn. Chúng ta là một. cái gì là. cái thực tại. Bạn không thể chỉ lắng nghe điều này giống như đất đai thâu nhận hạt giống và xem xét thử liệu rằng cái trí có khả năng được tự do. nếu không có hiểu biết tự tạo điều gì bạn suy nghĩ không đúng như thật.. sau đó bạn sẽ hiểu rằng sự thay đổi đó đến mà không cần sự nài nỉ của bạn. không phải lúc này lúc kia. sẽ hiểu rằng cái trạng thái trống không sáng tạo đó không phải là một sự việc để được tu dưỡng – nó ở đó. để không làm điều gì. nó đến đầy kỳ bí. từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. và vì vậy. Nhưng sự quan sát đó bị ngăn cản khi bạn chỉ đang tích luỹ qua quan sát – để làm điều gì. Ngày 29 tháng giêng: Trạng thái trống không sáng tạo. Những niềm tin. nếu bạn thực hiện việc đó. là những đáp trả của ký ức – lúc đó cái chuyển động của cái gì là bị cản trở. chúng ta là một loài người. Nếu tôi tiếp cận nó với một ý tưởng. nhưng theo căn bản bạn không khác biệt người khác. 27 . để không đạt được điều gì. hay là “tôi phải”. bạn và thế giới là một. Bạn có lẽ là kết quả của những khuynh hướng nào đó.

vì chúng ta ngay lập tức bắt đầu chỉ trích hay bào chữa việc gì chúng ta thấy. THÁNG HAI Ngày 1 tháng hai: Trở thành là xung đột. mà dự định trở thành giầu có. mà không nhận xét. Ý muốn để là là ý muốn để trở thành. Tôi nghèo khổ và theo quan điểm tôi hành động có một mục đích. Chúng ta có một hiểu biết trí năng về thể thống nhất này nhưng chúng ta duy trì cảm giác và hiểu biết này trong những ngăn khác nhau và vì vậy chúng ta không bao giờ trải nghiệm thể thống nhất phi thường của loài người. Tôi xấu xí và tôi muốn trở thành đẹp đẽ. nếu người ta có thể chỉ nhìn vào cái gương này bằng sự chú ý trọn vẹn và thấy đúng thật sự cái gì là. mà không đánh giá – và người ta làm việc này với sự quan tâm nghiêm túc – lúc đó người ta sẽ phát hiện ra rằng cái trí có khả năng giải phóng chính nó khỏi tất cả điều kiện. chúng ta khước từ hay chấp nhận. hiện hữu khi chúng ta ý thức. và đối với hầu hết mọi người đây dường như là việc khó khăn nhất để thực hiện. tuy nhiên chính việc này lại là khởi đầu của hiểu biết tự tạo. ý thức được nó mà không chỉ trích. trong những 28 . Rút cuộc ra. mà biểu lộ chúng ta là gì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. là một quy trình trở thành. về chính chúng ta trong liên hệ. Ngày 31 tháng giêng: Liên hệ là một cái gương. và bất kỳ mở rộng nào của tình trạng bị điều kiện này vẫn còn trong lãnh vực của tư tưởng. Vì thế tự do là một sự việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Do đó cuộc sống của tôi là một quy trình của trở thành một sự việc nào đó. Nhưng hầu hết mọi người trong chúng ta không có khả năng nhìn vào chính mình khi chúng ta đang liên hệ. Liên hệ là một cái gương mà trong đó có mục đích để thấy chúng ta như chúng ta thật sự là. bị điều kiện cả khi có ý thức lẫn không ý thức. Tự hiểu biết. Hiểu biết tự tạo không lệ thuộc bất kỳ công thức nào. ở mọi mức độ khác nhau của ý thức. chúng ta đánh giá. Bạn có lẽ đi đến một nhà tâm lý học hay một nhà phân tâm học để tìm ra về bản thân mình. Nếu người ta có thể thấy chính mình như người ta là trong cái gương lạ lùng của liên hệ này mà không bị biến dạng. chúng ta so sánh. và chỉ đến lúc đó cái trí mới được tự do để khám phá cái đó mà nằm ngoài lãnh vực của tư tưởng.Bạn là trung tâm của cái toàn thể và nếu không hiểu rõ chính mình bạn không thể hiểu được sự thật. nhưng chúng ta không bao giờ quan sát thật sự cái gì là. nhưng đó không là tự hiểu biết. Chúng ta nhận xét. cuộc sống hàng ngày của chúng ta. dù cái trí có uyên bác hay nhỏ nhen như thế nào chăng nữa. Cuộc sống như chúng ta biết nó. nó bị giới hạn.

. Chỉ trong chuyển đổi này có hội nhập. Lý tưởng đó là sự chiếu rọi riêng rẽ của bạn. Cái chiếu rọi là ý muốn tự áp đặt. Ngày 2 tháng hai: Tất cả trở thành là phân rã không hội nhập. phân rã. nhưng khi quy trình đặt tên này – mà là ký ức. nó không là trái nghịch gì cả. Chừng nào còn có hành động đặt tên cho cái gì là.. nếu tôi công nhận rằng tôi thô thiển khô cằn mà không muốn thay đổi. quan sát nó trong cuộc đờì của tôi từ ngày này sang ngày khác – cái cách tôi ăn uống tham lam. mà là một chiếu rọi của lòng khao khát của bạn. Liệu rằng cái trí thô thiển có thể trở thành nhạy cảm không? Nếu tôi nói rằng cái trí của tôi thô thiển và tôi cố gắng trở thành nhạy cảm. cái lý tưởng. mà bạn thích. tất cả trở thành là không hội nhập. và nó muốn được giống như ý tưởng đó. nó không như vậy hay sao? Nó là một đấu tranh liên tục: tôi là cái này và tôi muốn trở thành cái kia.Bạn đang đấu tranh để trở thành một cái gì đó. hãy hiểu rõ việc này. và bạn đang đấu tranh để trở thành không hung bạo. Lý tưởng là một chiếu rọi tự tạo. tất cả so sánh và chỉ trích. đặt tên và ghi lại.. ngay đó chỉ còn lại cái gì là. nếu tôi bắt đầu hiểu rõ sự thô thiển khô cằn là gì. Bạn đấu tranh theo sau những từ ngữ. Bởi vì. ngay lúc đó cái gì là đã trải qua sự chuyển đổi trọn vẹn. và cái gì đó là bộ phận của chính bản thân bạn. Bạn hung bạo. có lẽ được biến đổi đôi chút. mà bạn không thích. không phân rã. Cuộc đấu tranh để hướng về cái ảo tưởng đó là một nhân tố không hội nhập. đáp trả. sự thô lỗ cộc cằn khi tôi cư xử với mọi 29 . nhưng hãy nhìn nó. nhưng cái lý tưởng là một chiếu rọi của cái gì là. tất cả những lý tưởng. đang theo đuổi cái chiếu rọi riêng rẽ của bạn. trở thành này là thương đau. Khi có một tỉnh thức về trò lừa bịp mà cái trí đã đùa cợt vào chính nó này. Tất cả xung đột. Khi bạn ý thức được cái trò lừa bịp mà bạn đã đùa cợt vào chính bạn này. Bạn là cái này. chỉ dưới một danh nghĩa khác. Hãy xem thử cái cách mà cái trí đã thực hiện một trò lừa bịp vào chính nó. Ngày 3 tháng hai: Liệu rằng cái trí thô thiển có thể trở thành nhạy cảm. Hãy lắng nghe câu hỏi. và xung đột là sự đấu tranh theo hướng cái chiếu rọi. lắng nghe ý nghĩa đằng sau những từ ngữ. ngay lúc đó cái gì là không còn tồn tại. Khi cái trí được lột sạch sẽ tất cả trở thành. Bây giờ trở thành này là xung đột. mà không cố gắng để trở thành nhạy cảm. chính sự gắng sức để trở thành nhạy cảm là thô thiển. cấu trúc thật sự của cái trí – không còn nữa. Làm ơn.trạng thái khác nhau. cái bóng riêng rẽ của bạn. trái nghịch là một mở rộng của cái gì là. khi cấu trúc riêng của nó đã sụp đổ. có lẽ làm vừa lòng. và bạn muốn trở thành cái đó. sẽ có sự liên hệ giữa cái trí và cái gì là. lúc đó điều giả dối như điều giả dối được hiểu rõ. Đừng bị kích thích. nhưng là một tiếp tục của cái gì là. mà ở trong đó có thách thức. Cái trí có một ý tưởng.

tìm được một mảnh đất săn lùng hạnh phúc trong sự tối tăm và ảo tưởng này. Sự phân chia không ở giữa sự thật và bản thân bạn. tôi coi trọng người hàng xóm của tôi như thế nào. Bạn có lẽ muốn tình huynh đệ. sự ngu dốt của tôi vẫn còn y nguyên. không có kỷ luật nào. lập lại những đoạn văn rút ra từ những tác giả vĩ đại. vào sự chắc chắn. Tôi có lẽ đạt được sự tinh tế thô thiển của sự hiểu biết. trong hiểu biết về sự thật. Tương tự như vậy.. bởi cái trí mà bám vào cái đã được biết. 30 .Sự ngăn cách giữa Chúa hay sự thật và chính bản thân bạn bị gây ra bởi bạn. Cấu trúc chức sắc dâng tặng một cơ hội tuyệt vời cho sự bành trướng tự tạo. bởi vì điều gì quan trọng là phải hiểu rõ sự ngu dốt. nhưng hãy đừng đánh mất tình yêu qua một quy trình dài lê thê để tận cùng của nó là tình yêu. Ngày 4 tháng hai: Những cơ hội cho sự bành trướng tự tạo. nhưng khi bạn chấp nhận vị Thầy. vào an toàn. lúc đó có thể có sự chuyển đổi. người giầu có như thế nào. Dù có lẽ tôi cố gắng để trở thành thông minh nhiều bao nhiêu chăng nữa. khi bạn ý thức không chọn lựa về sự kiện đó. nếu tôi ngu dốt và tôi nói rằng tôi phải trở thành thông minh. lòng kiêu hãnh. giữa những người đã tìm được và những người chưa tìm được. Người trục lợi.người. hoặc là bạn không yêu. nhưng để vun quấy một cách mê hoặc sự phân biệt này giữa vị Thầy và người học trò. Nhưng nếu tôi trông thấy và hiểu rõ sự ngu dốt khi nó tự bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày của tôi – tôi cư xử với người hầu của tôi như thế nào. cái nỗ lực để trở thành thông minh chỉ là một hình thức to lớn hơn của ngu dốt. sự tầm thường của những thói quen và những tư tưởng của tôi – vậy là chính động thái quan sát đó chuyển đổi cái gì là. là khước từ tình yêu.. tôi có lẽ trích dẫn những quyển sách. người nghèo khổ như thế nào. người thư ký như thế nào – rồi thì chính cái ý thức đó tạo ra một kết thúc của ngu dốt. giữa đấng cứu rỗi và người có tội. không vị Thầy nào.. . nhưng xét theo căn bản tôi sẽ vẫn còn ngu dốt. Sự ngăn cách này không thể xây cầu qua được. đấng cứu rỗi. nhưng làm thế nào có được tình huynh đệ nếu bạn đang theo đuổi những khác biệt về tinh thần? Bạn có thể cười cợt những tước hiệu của trần tục. không có nghi lễ nào. không vị gu-ru nào mà có thể dẫn dắt bạn đến sự thật hay phá huỷ sự ngăn cách này. tánh ngạo mạn. bộ bạn không đang chuyển qua nó cái thái độ trần tục hay sao? Có thể có được những bằng cấp và những phân chia chức sắc trong sự tăng trưởng tinh thần. Hoặc là bạn yêu. Khi bạn biết bạn không yêu. không có hy sinh nào có thể đưa bạn băng qua nó. không có đấng cứu rỗi nào. nó ở trong chính bạn. trong hiểu thấu đáo về Chúa hay không? Tình yêu không chấp nhận sự phân chia. mà luân phiên bị trục lợi. vị gu-ru trong lãnh vực của tinh thần.

Khi tôi nói như vậy. Nếu tôi được phép thêm vào đây. quan sát không ngừng nghỉ. khi cái tôi không có ở đó. Liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn tĩnh lặng. Điều gì cần thiết là hiểu rõ xung đột đang gia tăng của sự thèm khát. vì sáng tạo không là trí năng.Vấn đề là như vậy. có trải nghiệm của cái tôi. Sáng tạo hiện hữu khi cái tôi không ở đó. đến độ nó không thể trôi tuột đi. tôi muốn nói rằng cái ý tưởng. những phân chia vùng khí hậu nào đó. không trải nghiệm. những xã hội nào đó. cái tôi tìm chỗ ẩn náu trong đó. Ngày 6 tháng hai: Cái tôi là gì? Sự tìm kiếm để có được quyền hành. Vậy thì. không thuộc về cái trí.. khi cái tôi vắng mặt? Tôi đang giải thích rõ ràng hay không?. vô số hình thức khác nhau của 31 . phải không? Bất kỳ chuyển động nào của cái trí.có thể yêu thương.. nhiều canh chừng. không là tự chiếu rọi. trái lại. trong một trạng thái không công nhận. và vì thế.” và trong tiến trình tôi theo đuổi sự xoá sạch của cái đó. rồi thì tôi nghĩ rằng sẽ có cách mạng thật sự. nếu tôi và bạn như những cá nhân. có thể hiểu rõ việc này và hành động dựa theo nó. quyền lực. Ngày 5 tháng hai: Vượt ngoài tất cả trải nghiệm. tham vọng và tất cả những vấn đề còn lại là những hình thức của cái tôi trong mọi phương cách khác nhau của nó. cái kết luận. không phải như một nhóm người lệ thuộc vào những giai cấp nào đó. cái trải nghiệm... mà là. Bạn có hiểu ý tôi nói gì qua từ ngữ cái tôi? Qua đó. Ngay khoảnh khắc tôi nói “Tôi muốn xoá sạch cái này. nhưng không phải sự tĩnh lặng thuộc về một trải nghiệm của cái tôi và vì vậy làm củng cố thêm cái tôi. tích cực hay tiêu cực. Xin vui lòng hãy kiên nhẫn... nhiều cảm giác. Nhưng điều gì quan trọng là hiểu biết rõ ràng cái tôi và tôi chắc chắn rằng bạn và tôi đều được thuyết phục bởi lý lẽ đó. có thể thực hiện việc này thật sự trong cuộc sống hàng ngày. Liệu cái trí có thể không công nhận? Điều đó chỉ có thể xẩy ra khi có sự tĩnh lặng hoàn toàn. chức vụ. và cái hiểu biết này đến chỉ qua tự hiểu biết và trạng thái ý thức liên tục về những chuyển động của cái tôi. Tôi người mà rất nghiêm túc. chúng ta hãy nghiêm túc về vấn đề này: bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu bạn và tôi như những cá nhân. cái tôi được củng cố thêm. muốn xoá sạch cái tôi. cái ký ức. sáng tạo là một sự việc nào đó vượt ngoài tất cả trải nghiệm. Hiểu biết về cái tôi đòi hỏi nhiều thông minh... lúc đó cuộc cách mạng rất tối thiết sẽ hiện hữu. để ở trong một trạng thái mà sáng tạo có thể xẩy ra – có nghĩa rằng. là một trải nghiệm và thật sự chỉ làm củng cố thêm “cái tôi lệ thuộc”. làm thế nào có khả năng cho cái tôi không trải nghiệm? Người ta có thể hiểu rằng sáng tạo không là trải nghiệm của cái tôi.. tôi biết rằng có thể xoá sạch cái tôi. Khoảnh khắc nó trở thành tổng thể và được tổ chức tốt hơn. như chúng ta biết nó.

hay một người đầy ắp niềm tin và hiểu biết tinh thần. và một người đứng đắn không bao giờ có thể hiểu rõ điều gì là chân lý. Người đạo đức mà ý thức được đang theo đuổi đạo đức không bao giờ có thể tìm ra sự thật. hiểu biết và suy nghĩ. Tôi đang sử dụng từ ngữ xấu xa một cách có dụng ý. như những cá nhân. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để sống nghèo hèn. nhưng ngay lúc đó. Cái tôi không thể nhận biết tình yêu. Nhưng khi bạn biết tình yêu. sự thật. trong chính lúc đang nói nó. cái tôi là tự khép kín. bởi vì đạo đức với anh ta là bao bọc cái tôi. Ngày 8 tháng hai: Đang hiểu rõ cái gì là. mà còn trong tin tưởng và trong hiểu biết. sự phấn đấu để thành công dựa vào những điều này là cái tôi. những hoạt động của nó. sẽ không bao giờ biết bất cứ thứ gì ngoại trừ bóng tối. niềm tin. Nhưng nếu bạn và tôi. cái nhóm người. Chúng ta biết rõ tất cả sự việc này. tình yêu không hiện diện. cái tôi không hiện diện. đạo đức. cái trạng thái ở trong đó anh ta không tham lam và anh ta trải nghiệm. cái chủng tộc. Chúng ta cũng biết rõ những khoảnh khắc kỳ diệu khi cái tôi không có mặt ở đó.những dự tính gọi tên được hay không gọi tên được. Tôi đảm bảo với bạn rằng đó là sự đổi mới duy nhất mà có thể thay đổi thế giới. Chắc chắn. không có những niềm tin – anh ta yêu. sự cố gắng có ý thức để là hay để không là. Khi có tình yêu. rằng nó là một sự việc xấu xa. Trong nó có bao hàm cả sự ganh đua. đang củng cố cái tôi. không phải để được công nhận. Một người đạo đức là một người đưng đắn. bởi vì anh ta đang theo đuổi đạo đức. đều tách rời và cô lập. và chúng ta biết rõ thật sự khi chúng ta bị giáp mặt với nó. Khi anh ta nói “tôi phải không còn tham lam”. Bạn nói rằng “tôi yêu”. Tình yêu không là cái tôi. Một người mà yêu. cái cá nhân. không chỉ trong những sự vật của thế giới. theo đuổi đạo đức – mà khác hẳn đang có đạo đức – tất cả việc này phải vứt đi. dù cao quí chừng nào chăng nữa. Toàn quy trình của sự việc đó là cái tôi. với con người mà hiểu thấu đáo. cái ký ức được tích luỹ của tiềm thức. trong chính lúc đang trải nghiệm nó. đang trải nghiệm. chân lý đã hiện hữu. hoặc được chiếu rọi bằng tinh thần như đạo đức. có những niềm tin. nhưng khác biệt hoàn toàn với con người của chân lý. và toàn bộ việc đó. dù rằng nó được chiếu rọi phía bên ngoài bằng hành động. bởi vì cái tôi là phân chia. Anh ta có lẽ là người rất được kính trọng. lòng khao khát để là. củng cố thêm cái tôi. Ngày 7 tháng hai: Khi có tình yêu. có thể thấy được toàn bộ vận hành của cái tôi. cái thị tộc. vì trí năng 32 . mà ở trong đó không còn ý thức của sự cố gắng. và xảy ra khi có tình yêu. của nỗ lực. và sẽ là trung tâm của tất cả sự ranh mãnh và đau khổ. cái tôi không còn. Chính cái người bị chế ngự bởi khả năng lý luận. lúc đó chúng ta sẽ biết tình yêu là gì. Muốn chân lý đến được. một người mà hiểu rõ cuộc sống không cần những niềm tin. Một người dư thừa của cải thế gian. Đối với con người của chân lý. Chân lý. hiểu biết. cái tôi không còn.

có hạnh phúc. hay liệu rằng có một năng lượng khác hẳn được đòi hỏi. xung đột và tham vọng của nó. sông ngòi. về tập thể thao. và liệu rằng nhiệt thành có cần thiết. không có thực. rất nhiệt thành về những buổi hoà nhạc. và vì cái trí nhìn thấy trước hiểm hoạ đó. Liệu rằng có một sức lực. Nếu nó không được nuôi dưỡng trong mọi thời gian bởi một điều gì đó hoặc một điều khác. hay đi dự một buổi dã ngoại. những niềm tin. năng lượng đang tự duy trì. Khi cái trí hiểu rõ cái đó mà là giả dối. sự thật đòi hỏi sự hiểu rõ về điều giả dối. và cái gì là là sự thật. chỉ khi nào tôi thấy được điều giả dối như là điều giả dối thì lúc đó cái trí của tôi mới có khả năng trực nhận cái gì là đúng thật. Nhưng chúng ta cần 33 . bảo vệ. Chắc chắn rằng. ngay lúc này? Bạn sẽ là một hiểm hoạ cho xã hội. một loại sinh khí. Đó là bởi vì chúng ta không muốn đối mặt và hiểu rõ cái gì là nên chúng ta sáng chế ra nhiều phương cách tẩu thoát và cho chúng những cái tên dễ thương như là lý tưởng. Vì vậy. Có phải tin tưởng cho chúng ta sự nhiệt thành? Liệu rằng nhiệt thành có thể tự duy trì mà không cần một niềm tin. không bị lừa gạt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn giải quyết sự hung bạo một cách trực tiếp. tại sao nó lại cần thiết? Đó là một trong những vấn đề được bao hàm đến. mà không lệ thuộc vào một niềm tin? Câu hỏi khác là: chúng ta có cần một niềm tin thuộc bất kỳ loại nào không. niềm tin. nó là một sự kiện. thôi thúc khác hẳn? Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có sự nhiệt thành về một điều gì đó hoặc một điều khác. với mọi người. và để tìm kiếm khai sáng khi cái trí chưa được khai thông là điều hoàn toàn sáo rỗng. trong những ý tưởng của tôi. còn quan trọng hơn là để tạo ra và tuân theo những lý tưởng bởi vì những lý tưởng là giả dối. Một cái trí bị lẫn lộn trong điều giả dối. Ngày 9 tháng hai: Điều gì chúng ta tin tưởng. Chúng ta không phải có một niềm tin rằng cuộc sống là một đau khổ liên tục với khổ não. Để hiểu cái gì là đòi hỏi một năng lượng khủng khiếp. và nếu chúng ta cần. Chúng ta không cần một niềm tin rằng có ánh mặt trời. với những sự vật.luôn luôn đang tìm kiếm an toàn.” Để hiểu rõ cái gì là.. ngay lúc ấy cái đó mà là sự thật hiện hữu và ngay lúc ấy có niềm ngây ngất. núi non. Vì vậy. Chúng ta không cần một niềm tin rằng chúng ta và vợ chúng ta cãi cọ. một cái trí lanh lẹ và không thành kiến. nó phai lạt đi và chúng ta có một nhiệt thành mới về những điều khác nữa. và vì vậy nó xây dựng những ý tưởng. Chúa. nó luôn luôn đang lẩn tránh nguy hiểm. Chúng ta rất háo hức. tôi phải bắt đầu thấy rõ điều giả dối trong những liên hệ của tôi với những ý tưởng. không bao giờ có thể tìm được chân lý. Nếu không xoá sạch những nguyên nhân của ngu dốt. vô nghĩa lý. mà đàng sau đó nó có thể có được chỗ ẩn náu.. tôi phải hiểu rõ cái gì là giả dối trong những liên hệ của tôi. trong những sự việc quanh tôi bởi vì để trực nhận chân lý. không thể có sự khai sáng. những lý tưởng. nó nói “Tôi sẽ thành tựu cái lý tưởng không bạo lực mười năm sau là một quy trình rất giả dối.

Ngày 10 tháng hai: Bị kích động bởi niềm tin. mỗi một niềm tin đều có một loạt những nghi lễ. Và khi chúng ta tra xét những niềm tin này – Thiên chúa giáo. một loạt những cưỡng bách để cột trói con người và phân chia con người. Chừng nào bạn còn không hiểu rõ sự liên hệ của bạn với người hàng xóm của bạn. Liệu Chúa có thể tìm được nhờ vào sự gian manh. Thế là. với xã hội. sẽ không bao gờ tìm được Chúa. Chúng ta nhận ra rằng cuộc sống đầy xấu xa. Phật giáo – chúng ta phát hiện ra rằng chúng phân chia con người. nhờ vào những trò ma mãnh của cái trí hay không? Bởi vì bạn sưu tập tất cả những quyển sách thiêng liêng và vô số những biểu tượng khác nhau về Chúa. ngờ vực.một niềm tin khi chúng ta muốn tẩu thoát khỏi một sự kiện để chun vào một sự tưởng tượng. thương đau. tôn giáo là cách bạn sử dụng lời nói. Ngày 11 tháng hai: Vượt khỏi niềm tin. mà sẽ giải thích tất cả sự việc này. nhờ vào sự gian manh. cách bạn sai bảo những người hầu hạ của bạn. cách bạn nói chuyện. Ấn độ giáo. 34 . trong những lý thuyết. Nhưng cái trí hiểu rõ sự liên hệ của nó với tài sản. và dù nó làm gì chăng nữa. là một tẩu thoát khỏi thực tại. con cái của bạn và những người hàng xóm của bạn. với người vợ và con cái của bạn. niềm tin vào Chúa của bạn. và thế là chúng ta kẹt cứng trong sự giảng giải. sầu khổ. cái trí bị rối loạn sẽ chỉ tạo thêm nhiều rối loạn hơn. khỏi những sự kiện của liên hệ. Thế là. trong những từ ngữ. và do đó nó không là tôn giáo gì cả. tôn giáo là sự hiểu biết rõ ràng của cái sự kiện bạn là gì trong những liên hệ hàng ngày của bạn. với con người. chúng ta ngoảnh mặt đi. phải có sự rối loạn. cách bạn đối xử với vợ của bạn. một cái trí bị kích động bởi niềm tin sẽ không biết chân lý. nhiều vấn đề và xung đột hơn. Người giầu có tích luỹ tiền bạc nhờ vào sự hiểm độc. nhờ vào sự trục lợi xảo trá. điều đó có thể hiện bạn là một người mộ đạo hay không? Vì vậy. có sự sợ hãi liên tục về cái không biết được. ganh tị. Mỗi một giáo điều. một loại suy đoán hay thoả mãn nào đó. tôn giáo không là sự tẩu thoát khỏi sự kiện. thì những giáo điều càng mạnh mẽ bấy nhiêu. hiểm độc. Nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thẳng sự sợ hãi đó. chúng ta cần một loại lý thuyết nào đó. bạn cũng tin tưởng Chúa. với những ý tưởng. tôn giáo của bạn. và với những vấn đề đó giải pháp không phải là sự rút lui nhưng là sự hiểu biết của tình yêu – cái trí như thế đó chính nó một mình có thể hiểu rõ sự thật. bám rễ thật sâu và không lay động được bởi vì đằng sau những niềm tin kia. tin tưởng Chúa. một loại giáo điều nào đó. nhờ vào sự lừa bịp. và dần dần. cái trí không còn đấu tranh với những vấn đề mà sự liên hệ tạo ra. bạn cũng xảo trá. Những niềm tin càng được củng cố bao nhiêu. đằng sau những giáo điều kia. Một cái trí tẩu thoát khỏi thực tại. những niềm tin.

họ đi đền thờ mỗi ngày. mà thực hiện nghi thức cầu nguyện. 35 . Chúng ta bị rối loạn. Vì vậy. Bạn không biết những người mà tin tưởng Chúa. điều gì là Chúa. Cả hai đều giống nhau. và người khác không tin tưởng Chúa. và người mà trong cuộc sống hàng ngày của họ đang thống trị. rồi thì cái trí không bao giờ có thể tự do. tàn nhẫn. và vì vậy nó phân chia con người ra khỏi con người. quyền hành thêm lên và vững chắc thêm lên. của sự đấu tranh này là gì. hay là người mà có bất kỳ hình thức tin tưởng nào. Niềm tin là sự thối nát bởi vì. điều gì bạn suy nghĩ sự thật nên là. đang tẩu thoát khỏi sự kiện anh ta là gì. là tôn giáo. Niềm tin khắp thế giới được tổ chức như đạo Hồi. cái tôi. Bạn tin tưởng Chúa. đằng sau niềm tin và luân lý đều lẩn quất cái trí. bởi vì chính cái niềm tin của bạn chiếu rọi điều gì bạn suy nghĩ Chúa nên là. Một xã hội sẽ chỉ trích những người tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cứ nghĩ rằng để tin tưởng là sùng đạo. niềm tin được chất chồng trên sự rối loạn. khỏi sự kiện rối loạn. mà được tổ chức bởi niềm tin. thế là những niềm tin của bạn tách rời bạn với những người khác. gian manh hay sao? Họ sẽ tìm được Chúa chứ? Họ có thật sự đang tìm kiếm Chúa không? Chúa mà tìm được nhờ sự lập đi lập lại của những từ ngữ. họ làm mọi thứ để lẩn tránh cái sự kiện họ là gì – và những người như thế đó bạn lại kính trọng bởi vì họ là chính bản thân bạn. vào những lý thuyết. Nhưng chỉ trong tự do bạn mới có thể khám phá được điều gì là sự thật. Để hiểu rõ sự rối loạn. niềm tin không cần thiết. nhờ vào niềm tin hay sao? Nhưng những người như thế đó tin tưởng Chúa. cái tôi đang tăng trưởng to lên. của sự khổ sở này là gì. Ngày 12 tháng hai: Bức màn che của niềm tin. tham vọng. tôn giáo trở thành một vấn đề của niềm tin – và niềm tin hành động và có một ảnh hưởng tương xứng vào cái trí. họ thờ phượng Chúa. ý nghĩa của sự cơ cực này là gì. và chẳng mấy chốc sau chúng ta lại bị vướng mắc vào những niềm tin. trở thành một phương tiện để tẩu thoát khỏi cái gì là. Nhưng niềm tin chỉ là một tẩu thoát khỏi sự kiện bị rối loạn. nó không giúp đỡ chúng ta đối diện và hiểu được sự kiện nhưng lại lẩn tránh khỏi sự rối loạn mà chúng ta đang trải qua. không phải nhờ vào niềm tin nào. và niềm tin chỉ hành động như một bức màn che giữa chính chúng ta và những vấn đề của chúng ta. hay đạo Thiên chúa. Chúng ta cứ nghĩ rằng niềm tin vào Chúa. bạn sẽ bị xã hội chê trách. mà lập đi lập lại những từ ngữ và câu kinh nào đó. lừa dối. người mà tin tưởng đời sau. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn không tin tưởng. và một xã hội khác sẽ chỉ trích những người không tin tưởng. niềm tin vào một điều gì đó. Người mà tin tưởng Chúa. đạo Phật. bạn sẽ bị coi như là người vô thần. và chúng ta hy vọng rằng nhờ vào đó sự rối loạn sẽ được biến mất. Vì thế. và chúng ta nghĩ rằng qua niềm tin chúng ta sẽ đánh tan sự rối loạn. tôn giáo. vào những nghi lễ. đó là.chúng ta khởi sự một cuộc tìm hiểu để khám phá điều gì là sự thật.

phản kháng mà là một sự kiện hiển nhiên. đây là chân lý: có khả năng gặp gỡ mọi thứ mới mẻ lại.Ngày 13 tháng hai: Gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại. Để tẩu thoát khỏi sợ hãi đó – cái sợ hãi của trống không đó. những khẳng định. của không đang đến. Ngày 14 tháng hai: Niềm tin ngăn cản hiểu biết đúng thực. hoặc là vào chủ nghĩa cộng sản. của không đang là một điều gì đó. của không là gì cả? Suy cho cùng. cái sợ hãi của cô độc đó. giáo điều nào đó. niềm tin Phật giáo. Tôi không đang công kích những niềm tin. gây nên xung đột. đúng vậy chứ? Và sự chấp nhận của một niềm tin này có phải là sự đang bao bọc cái sợ hãi đó – cái sợ hãi của trống không thật sự. đang tạo ra cố chấp không khoan dung. Có vẻ đối với tôi. phải vậy không? Nếu chúng ta không còn cái khuôn mẫu của hành động. được dựa vào một niềm tin – hoặc là Chúa. và nếu chúng ta có thể hiểu rõ những động cơ thúc đẩy. để cho không có cái ảnh hưởng tích luỹ hành động như một rào chắn giữa chính mình và cái mà là. hoặc là vào một công thức tôn giáo nào đó. nhưng hoàn toàn được tự do khỏi tất cả những niềm tin. vô số những niềm tin quốc gia và giáo phái. tất cả đều tranh cãi với nhau. sau đó có lẽ chúng ta có thể không những hiểu rõ tại sao chúng ta chấp nhận nó. một trong những sự việc mà hầu hết mọi người trong chúng ta háo hức chấp nhận và không cần bàn cãi là vấn đề về những niềm tin. mà cũng còn được tự do khỏi nó. và một cái trí mà đầy ứ những niềm tin. Nếu chúng ta không còn niềm tin. nó chỉ là một cái trí lập lại. liệu có thể sống mà không có niềm tin? Người ta có thể tìm được nó nếu người ta có thể học hỏi chính mình trong sự liên hệ đến một niềm tin. luôn luôn tách rời con người. Rõ ràng. không phải là thay thế một niềm tin này bằng một niềm tin khác. hoặc là vào chủ nghĩa đế quốc. niềm tin Thiên chúa giáo. không phải là thay đổi những niềm tin. những niềm tin thuộc quốc gia và vô số những loại khác. mà không còn phản ứng bị điều kiện của quá khứ. người ta có thể thấy rằng niềm tin đang phân ly con người. thật sự là một cái trí không sáng tạo. từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. cái sợ hãi của đứng yên đó. Điều gì chúng ta đang cố gắng làm là tìm ra được tại sao chúng ta chấp nhận những niềm tin. những trích dẫn. những giáo điều. để cho người ta gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại từng giây từng phút hay không? Rốt cuộc ra. điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Chúng ta không nên kinh hãi lắm về điều gì có lẽ xảy ra. của không đang trở thành điều gì đó – chắc chắn 36 . những học thuyết chính trị khác nhau. và tuy nhiên chúng ta lại không tự nguyện từ bỏ chúng. Người ta có thể thấy rõ cái phương cách mà những niềm tin thuộc tôn giáo hay chính trị. cố gắng chuyển hoá nhau. của không đang thành công. Có niềm tin Ấn độ giáo. nhân quả của sự chấp nhận. một cái tách hữu dụng chỉ khi nào nó trống không. Liệu có thể sống trong thế giới này mà không có một niềm tin. rối loạn. mà chúng ta bị điều kiện – chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn bị mất mát. của không đạt được. hoặc là vào chủ nghĩa xã hội.

là một trong những lý do, không vậy à, tại sao chúng ta lại chấp nhận những niềm tin một cách nhiệt tình và thiết tha như thế? Và qua sự chấp nhận những niềm tin, chúng ta có hiểu rõ chính bản thân chúng ta không? Trái lại, một niềm tin, thuộc tôn giáo hay chính trị, rõ ràng gây trở ngại hiểu biết về chính chúng ta. Nó hành động như một bức màn che qua đó chúng ta nhìn vào chính chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn vào chính chúng ta mà không còn những niềm tin được không? Nếu chúng ta không xoá sạch những niềm tin này, nhiều niềm tin mà chúng ta có, có còn lại bất cứ việc gì để chúng ta quan sát không? Nếu chúng ta không có những niềm tin mà cái trí đã gắn kết chính nó vào, ngay lúc đó cái trí, không còn mọi phương tiện để nhận dạng, có khả năng quan sát chính nó như nó là – và ngay lúc đó, chắc chắn có sự khởi đầu của hiểu biết rõ ràng về chính mình.

Ngày 15 tháng hai: Quan sát trực tiếp.
Tại sao những ý tưởng lại bám rễ trong cái trí của chúng ta? Tại sao những sự kiện lại không trở thành quan trọng nhất – chứ không phải là những ý tưởng? Tại sao những lý thuyết, những ý tưởng, lại trở thành quan trọng hơn là sự kiện? Có phải vì rằng chúng ta không thể hiểu cái sự kiện, hoặc là không có khả năng, hoặc là sợ hãi khi phải đối diện sự kiện? Do đó, những ý tưởng, những suy đoán, những lý thuyết là một phương tiện để tẩu thoát khỏi sự kiện.... Bạn có lẽ chạy trốn, bạn có lẽ làm mọi loại sự việc; những sự kiện vẫn còn đó, sự kiện mà một người bị tức giận, sự kiện mà một người đầy tham vọng, sự kiện mà một người ham muốn dục tình, hàng tá sự kiện. Bạn có lẽ đè nén chúng, bạn có lẽ chuyển đổi chúng, mà là một hình thức đè nén khác; bạn có lẽ kiểm soát chúng, nhưng chúng đều bị đè nén, đều bị kiểm soát, đều bị khép vào kỷ luật bởi những ý tưởng.... Những ý tưởng không phí phạm năng lượng của chúng ta sao? Những ý tưởng không làm cùn nhụt cái trí hay sao? Bạn có lẽ thông minh trong suy đoán, trong những trích dẫn; nhưng rõ ràng nó chỉ là một cái trí tối tăm mà trích dẫn, mà đã đọc sách báo nhiều và trích dẫn. ....Bạn xoá sạch sự xung đột của đối nghịch ngay tức khắc nếu bạn sống cùng sự kiện và vì vậy giải phóng cái năng lượng dùng để đương đầu cái sự kiện đó. Đối với mọi người trong chúng ta, mâu thuẫn là một lãnh vực mà cái trí bị vướng mắc vào. Tôi muốn làm việc này, và tôi lại làm một việc gì đó hoàn toàn khác hẳn; nhưng nếu tôi đối diện cái sự kiện đang muốn làm việc này, sẽ không còn mâu thuẫn nữa; và thế là, chỉ cần một động thái ngay tức khắc tôi chấm dứt toàn bộ tất cả ý thức của đối nghịch, và ngay lúc đó cái trí của tôi hoàn toàn quan tâm đến cái gì là, và hoàn toàn quan tâm đến hiểu biết rõ ràng cái gì là.

Ngày 16 tháng hai: Hành động không có ý tưởng.
37

Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởng thì mới có thể có trải nghiệm. Những ý tưởng không là chân lý; và chân lý là một sự việc gì đó mà phải được trải nghiệm trực tiếp, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nó không là một trải nghiệm mà bạn muốn – vì lúc đó chỉ là cảm xúc. Chỉ khi nào người ta có thể vượt ra ngoài cái khối lượng ý tưởng đó – mà là “cái tôi lệ thuộc”, mà là cái trí, mà có một tiếp tục hoàn toàn hay từng phần; chỉ khi nào người ta có thể vượt ra ngoài cái khối lượng ý tưởng đó, khi tư tưởng hoàn toàn yên lặng, sẽ có một trạng thái trải nghiệm. Sau đó người ta sẽ biết được chân lý, sự thật là gì.

Ngày 17 tháng hai: Hành động không có sự tiến hành của tư tưởng.
Chúng ta có ý gì qua từ ngữ ý tưởng? Chắc chắn ý tưởng là sự tiến hành của tư tưởng. Phải vậy không? Ý tưởng là sự tiến hành của vận động tinh thần, của suy nghĩ; và suy nghĩ luôn luôn là một phản ứng hoặc của ý thức hoặc của tiềm thức. Suy nghĩ là một tiến hành của những từ ngữ mà là kết quả của ký ức; suy nghĩ là một quy trình của thời gian. Vì vậy, khi hành động có nền tảng trong sự tiến hành của suy nghĩ, hành động như thế đó đương nhiên bị điều kiện, cách biệt. Ý tưởng phản kháng ý tưởng, ý tưởng phải bị chi phối bởi ý tưởng. Vậy thì có một khoảng hở giữa hành động và ý tưởng. Điều gì chúng ta đang cố gắng tìm ra là liệu rằng có thể hành động mà không có ý tưởng. Chúng ta đã thấy ý tưởng phân chia con người như thế nào. Như tôi đã giải thích rồi, hiểu biết và niềm tin là những đặc tính tách rời. Những niềm tin không bao giờ gắn chặt con người với nhau; chúng luôn luôn phân ly con người; khi hành động dựa vào niềm tin hoặc là một ý tưởng hoặc là một lý tưởng, hành động như thế đương nhiên phải bị tách rời, phân chia. Liệu có thể hành động mà không có sự tiến hành của tư tưởng, tư tưởng là một quy trình của thời gian, một quy trình của tính toán, một quy trình của tự bảo vệ, một quy trình của niềm tin, khước từ, chỉ trích, bào chữa. Chắc chắn nó đã xảy ra cho bạn như nó phải xảy ra cho tôi, liệu rằng hành động không ý tưởng có thể xảy ra không.

Ngày 18 tháng hai: Những ý tưởng có giới hạn hành động hay không?
Những ý tưởng có thể luôn luôn tạo ra hành động, hay là những ý tưởng chỉ tạo khuôn tư tưởng và do đó giới hạn hành động? Khi hành động bị thúc ép bởi một ý tưởng, hành động không bao giờ có thể giải phóng con người. Hiểu rõ điểm này là điều rất quan trọng cho chúng ta. Nếu một ý tưởng hình thành hành động, lúc đó hành động không bao giờ có thể mang lại giải pháp cho những đau khổ của chúng ta; do đó trước khi nó được đặt vào hành động, chúng ta phải khám phá cái ý tưởng đó hiện hữu bằng cách nào.

Ngày 19 tháng hai: Học thuyết ngăn cản hành động.

38

Thế giới luôn luôn gần kề thảm hoạ. Nhưng dường như nó gần sát hơn vào lúc này. Thấy được thảm hoạ đang đến gần này, hầu hết mọi người trong chúng ta tìm chỗ ẩn náu trong ý tưởng. Chúng ta nghĩ rằng cái thảm hoạ này, cơn khủng hoảng này, có thể được giải quyết bằng một học thuyết. Học thuyết luôn luôn là một chướng ngại vật cho sự liên hệ trực tiếp, mà ngăn cản hành động. Chúng ta muốn hoà bình chỉ như một ý tưởng, nhưng không như một thực tại. Chúng ta muốn hoà bình trên mức độ ngôn từ mà chỉ là trên mức độ suy nghĩ, mặc dù chúng ta hãnh diện gọi nó là mức độ trí năng. Nhưng cái từ ngữ hoà bình không là hoà bình. Hoà bình chỉ có thể hiện hữu khi sự rối loạn mà bạn và người khác tạo ra được kết thúc. Chúng ta đã gắn kết vào thế giới của những ý tưởng mà không phải vào hoà bình. Chúng ta tìm kiếm những khuôn mẫu chính trị và xã hội mới chứ không phải hoà bình; chúng ta quan tâm đến sự hoà giải của những ảnh hưởng mà không là gạt bỏ nguyên nhân gây chiến tranh. Sự tìm kiếm này sẽ chỉ mang lại những đáp án bị điều kiện bởi quá khứ. Sự điều kiện này là cái gì mà chúng ta gọi là hiểu biết, trải nghiệm; và những sự kiện đang thay đổi mới mẻ bị giải thích, bị diễn giải, lệ thuộc vào cái hiểu biết này. Vì vậy, có xung đột giữa cái gì là và cái trải nghiệm mà đã là. Cái quá khứ, mà là hiểu biết, phải luôn luôn xung đột với cái sự kiện, mà luôn luôn ở trong hiện tại. Thế là, việc này sẽ không giải quyết cái vấn đề nhưng sẽ nuôi sống mãi những điều kiện đã tạo ra cái vấn đề.

Ngày 20 tháng hai: Hành động không ý tưởng.
Ý tưởng là kết quả của quy trình tư tưởng, quy trình tư tưởng là đáp trả của ký ức, và ký ức luôn luôn bị điều kiện. Ký ức luôn luôn ở trong quá khứ, và ký ức đó được cho sự sống trong hiện tại bởi một thách thức. Ký ức không có sự sống trong chính nó; nó đi vào sự sống trong hiện tại khi bị giáp mặt bởi một thách thức. Và tất cả ký ức, dù âm ỉ hay đang hoạt động, bị điều kiện, phải vậy không? Do đó, phải có một tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải tìm ra cho chính mình, phía bên trong, có phải bạn đang hành động dựa vào một ý tưởng, và liệu rằng có thể có hành động không ý tưởng hay không.

Ngày 21 tháng hai: Hành động không ý tưởng là phương cách của tình yêu.
Tư tưởng phải luôn luôn bị giới hạn bởi người suy nghĩ mà bị điều kiện; người suy nghĩ luôn luôn bị điều kiện và không bao giờ được tự do; nếu tư tưởng xuất hiện, ngay lập tức ý tưởng theo sau. Ý tưởng với mục đích để hành động chắc chắn tạo ra nhiều rối loạn hơn. Biết tất cả việc này, liệu có thể hành động mà không còn ý tưởng hay không? Vâng được, nó là phương cách của tình yêu. Tình yêu không là một ý tưởng; nó không là một cảm xúc; nó không là một kỷ niệm; nó không là một cảm giác của trì hoãn, một dụng cụ tự bảo vệ. Chúng ta 39

chỉ ý thức được phương cách của tình yêu khi chúng ta hiểu rõ toàn bộ quy trình của ý tưởng. Bây giờ, liệu có thể huỷ bỏ những phương cách khác và biết cái phương cách của tình yêu mà là sự biến cải duy nhất? Không còn phương cách nào khác, chính trị hay tôn giáo, sẽ giải quyết vấn đề đó. Đây không phải là một lý thuyết mà bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận và làm theo trong cuộc sống của bạn; nó phải thực hiện ngay lúc này.... Khi bạn yêu, có ý tưởng hay không? Đừng chấp nhận nó; chỉ nhìn nó, tra xét nó, tìm hiểu nó thật sâu sắc; bởi vì với mọi phương cách khác mà chúng ta đã cố gắng, đều không có đáp án cho đau khổ. Những chính trị gia có lẽ hứa hẹn nó; những tổ chức tạm gọi là tôn giáo có lẽ hứa hẹn hạnh phúc ở tương lai; nhưng chúng ta không có được nó bây giờ và tương lai trên một nức độ nào đó chẳng quan trọng chút nào cả khi tôi bị đói khát. Chúng ta đã cố gắng mọi phương cách khác; và chúng ta chỉ có thể biết được phương cách của tình yêu nếu chúng ta biết phương cách của ý tưởng và buông rơi ý tưởng, mà là để hành động.

Ngày 22 tháng hai: Xung đột của những đối nghịch
Tôi thắc mắc không hiểu có một sự việc gọi là độc ác? Làm ơn hãy chú ý cẩn thận, hãy tham gia cùng tôi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta nói rằng có điều lành và điều ác. Có ghen ghét và yêu thương, và chúng ta nói rằng ghen ghét là xấu xa và yêu thương là tốt lành. Tại sao chúng ta lại phân chia sự sống, lại gọi điều này là tốt và điều kia là xấu, do đó đang tạo ra xung đột của những đối nghịch? Không phải rằng không có ghen ghét, hận thù, hung ác trong cái trí và tâm hồn của con người, một sự vắng mặt của từ bi, tình yêu, nhưng tại sao chúng ta lại phân chia sự sống thành cái thứ mà được gọi là tốt lành và cái thứ được gọi là xấu xa? Bộ thật sự không chỉ có một sự việc, là một cái trí mà không chú ý hay sao? Chắc chắn, khi có sự chú ý tuyệt đối, đó là khi cái trí hoàn toàn tỉnh thức, cảnh giác, canh chừng, không có cái sự việc như là xấu hay tốt; chỉ còn một trạng thái tỉnh thức. Lúc đó thiện không là một đức tính, không là một đạo đức, nó là một trạng thái của tình yêu. Khi có tình yêu, cũng không có tốt hay xấu, chỉ có tình yêu. Khi bạn thật sự yêu một người nào đó, bạn không đang suy nghĩ về tốt hay xấu, toàn thân tâm của bạn tràn ngập cái tình yêu đó. Chỉ khi nào có sự ngừng lại của chú ý hoàn toàn, của tình yêu, lúc đó sẽ xuất hiện sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì. Rồi thì cái đó mà tôi là là xấu xa và cái đó mà tôi nên là là tạm gọi là tốt lành. ....Bạn quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng ngay khoảnh khắc cái trí ngừng suy nghĩ theo qui định để trở thành một điều gì đó, có một khoảng ngừng của hành động mà không phải là sự trì trệ; nó là một trạng thái chú ý toàn bộ, mà là thiện.

40

cảm thấy rõ ràng. luôn luôn ở cùng chúng ta vì chúng ta đang tạo ra nó. Mỗi đối nghịch phải được suy nghĩ chăm chú. Bạn có ý thức được nó không? Những hành động của nó không rõ ràng à. Con người có vẻ đoàn kết nhiều trong hận thù hơn là trong tốt lành. Có xấu xa trong thế giới này mà chúng ta đang góp phần vào khi chúng ta góp phần vào điều tốt lành. một hiểu biết mới mẻ được đánh thức dậy mà không phải là sản phẩm của khao khát hay là của thời gian. cái đang yêu thương và đang hận thù này. một cách đố kỵ. cảm thấy rõ ràng này. và qua hiểu rõ giải thoát cảm thấy. Cuộc khủng hoảng này ngoại lệ bởi vì nó ở trong lãnh vực của sự hình thành ý tưởng. chúng ta quen thuộc với chu trình đó.tư tưởng có thể vượt khỏi và ở trên tốt lành lẫn trái nghịch của nó chỉ khi nào nó hiểu rõ nguyên nhân của nó – khao khát. thuộc về chính trị. thế là chúng ta đã tạo nên xấu xa. đau khổ của nó không đang dày xéo bạn à? Ai đã tạo nên nó nếu không là mỗi một người trong chúng ta? Ai chịu trách nhiệm về nó nếu không là mỗi một người trong chúng ta? Vì chúng ta đã tạo nên tốt lành. cái vấn đề gây xung đột này. dù to lớn bao nhiêu? Tốt lành và xấu xa là bộ phận của chúng ta và cũng không thuộc vào chúng ta. không có tiền lệ. Chúng ta đang tranh cãi bằng những ý tưởng. Chúng ta biết việc đó. Cái vấn đề tốt lành và xấu xa này. phải vậy không? Nó khác hẳn trước hết bởi vì chúng ta không đang giải quyết tiền bạc hoặc những sự việc rành rành nhưng đang giải quyết những ý tưởng. Một người khôn ngoan nhận ra nguyên nhân của xấu xa và tốt lành. Những cuộc khủng hoảng đến và đi. được sửa đổi thêm.tư tưởng khỏi nó. Đã có những cuộc khủng hoảng thuộc nhiều loại tại những thời điểm khác nhau suốt lịch sử – thuộc về xã hội. cùng với tham lam và hận thù. Chắc chắn cuộc khủng hoảng hiện nay khác hẳn. Ngày 24 tháng hai: Bào chữa sự xấu xa. Những đối nghịch không thể bị kích động và chúng phải được chuyển thể qua trạng thái tan rã của khao khát. Khi chúng ta suy nghĩ . Nó đã trở thành bộ phận của chúng ta. cái đang khao khát và đang đoạn tuyệt này. Cảm thấy . Rõ ràng cuộc khủng hoảng hiện nay khắp thế giới là ngoại lệ. qua mọi tầng ý thức. khắp mọi nơi trên thế giới chúng ta 41 . càng bao quát và sâu sắc bao nhiêu càng tốt.cảm thấy một cách chật hẹp. chúng ta đang bào chữa sự sát nhân. chúng ta đang thêm vào cái xấu xa đó mà quay ngược lại và dày vò chúng ta. những giai đoạn suy thoái. cái đang muốn và không đang muốn này. Chúng ta luôn luôn đang tạo ra sự có hai này mà cảm thấy tư tưởng bị mắc kẹt vào. dù nhỏ nhoi chừng nào. Trong khi đang hiểu rõ lẽ phải và lẽ trái có được sự tự do của cả hai. nhờ vào suy nghĩ chăm chú này. những thời kỳ chao đảo kéo dài thuộc kinh tế.Ngày 23 tháng hai: Vượt ngoài có hai. thuộc về quốc gia. và tiếp tục trong một hình thức khác.

mà dự định để là hay để đạt được một sự việc gì đó. Khi cái trí muốn không muốn gì cả. dù rằng của một người hay một nhóm người. Vì vậy thiện không là đối nghịch của xấu xa. ngụ ý bao hàm trong nó là rằng một phương tiện sai trái sẽ sản sinh ra một kết cuộc đúng đắn và bạn bào chữa cái phương tiện sai trái đó qua sự hình thành những ý tưởng. phải vậy không? Có tham lam. Ngày 26 tháng hai: Sự tiến hoá của con người. sát nhân được công nhận như là sát nhân. dù là tốt hay xấu. bởi vì kẻ sát nhân. còn có chú ý hay không? Nếu tôi chú ý để thu được một việc gì đó. Khi có một động cơ cho sự chú ý. Trước kia. đối nghịch của xấu xa hay không? Mọi đối nghịch đều chứa đựng cái hạt giống của sự đối nghịch riêng của nó. Một phân chia. và khi cái trí thấy rằng nó không thèm lưu tâm đến tham lam nữa. và có cái lý tưởng của không tham lam. Chú ý không có động cơ thúc đẩy. đang thu được. khi nó cố gắng để không tham lam. thế là động cơ vẫn còn y nguyên. Và trạng thái đó là gì? Hiển nhiên. nó là một xao lãng.. vẫn còn ở đó. Nếu tôi có một động cơ thúc đẩy để được tốt lành. bào chữa nó như một phương tiện của sự thành tựu một kết quả mà sẽ gây lợi lộc cho con người. không là chú ý. Ngày 25 tháng hai: Thiện không có động cơ thúc đẩy. nó muốn được không tham lam. mà trong chính nó không có tiền lệ. Xấu xa là xấu xa. 42 . nhưng bây giờ sát nhân là một phương tiện để thành tựu một kết quả cao quý. nó không thể tạo ra tốt lành.. Vì vậy chúng ta ý nói gì qua từ ngữ thiện? Chắc chắn. của thèm khát. Khi cái trí theo đuổi không tham lam.Chúng ta có một cấu trúc tuyệt vời của những ý tưởng để bào chữa sự xấu xa và chắc chắn việc đó không có tiền lệ. nó là một trạng thái hoàn toàn khác hẳn. Sát nhân. cái tôi là một chuyển động tự coi mình là trung tâm của cái trí.đang bào chữa sự sát nhân như một phương tiện dẫn đến một kết thúc chính trực.. hay cái nhóm người mà kẻ sát nhân đại diện. mà luôn luôn dựa vào một động cơ thúc đẩy? Thiện có là đối nghịch của ác. Đó là chúng ta hy sinh hiện tại cho tương lai – và chẳng đặt thành vấn đề chúng ta sử dụng phương tiện gì bởi vì mục đích đã tuyên bố của chúng ta là để tạo ra một kết quả mà chúng ta nói rằng sẽ mang lại lợi lộc cho con người. được bào chữa. Có thể có được thiện chỉ khi nào có một tổng thể trọn vẹn của chú ý mà trong đó không còn nỗ lực để là hay để không là. điều đó có tạo ra thiện hay không? Hay thiện là một sự việc gì đó hoàn toàn không còn sự thôi thúc để tốt lành này. Tham lam hàm ý đang ham muốn. nó vẫn còn tham lam bởi vì nó muốn là một sự việc gì đó. Do đó. chỉ có thiện khi nào có sự chú ý toàn bộ. gốc rễ của muốn. điều xấu xa được công nhận là xấu xa. đang bành trướng. việc thu nhận được. Chiến tranh không phải là một phương tiện dẫn đến hoà bình. thiện không có động cơ bởi vì tất cả động cơ đều dựa vào cái tôi.

đây là cách suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. một thực thể tinh thần mà không có thời gian. cái thực thể “tinh thần” đó vẫn còn trong lãnh vực của thời gian. “Cái tôi” này. Đây là hy vọng của chúng ta. sẽ luôn luôn vẫn còn xấu xa. được tự do khỏi tư tưởng – không phải được tự do khỏi tư tưởng xấu hay tốt? Tôi có thể tìm ra được bằng cách nào đây? Tôi chỉ có thể tìm ra được bằng cách nhìn thấy cái trí bị chứa đầy bởi việc gì. những ao ước. Vì vậy. rõ ràng nó vẫn còn ở trong lãnh vực của lập luận của chúng ta. có sự tiến bộ về công nghệ. có một sự trăng trưởng thuộc vật lý. phải vậy không? Đầu tiên bạn giả sử rằng có tiến hoá. những sầu khổ. đó là ao ước của chúng ta – rằng “cái tôi” sẽ được biến thành hoàn hảo qua thời gian. những đau thương. “cái tôi” cuối cùng sẽ trở thành sự thật. nó luôn luôn bị quá khứ chế ngự bởi vì tất cả ý thức của chúng ta là quá khứ. qua thời gian.. Chúng ta nghĩ rằng qua chu trình của thời gian. Hiển nhiên. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi quá khứ. Ngày 27 tháng hai: Tự do khỏi bị chứa đầy. Nếu cái trí bị chứa đầy bởi điều tốt hay bị chứa đầy bởi điều xấu. có phải “cái tôi lệ thuộc”. để biết hoà bình là gì hay sao? Chắc chắn. một khối lượng của ký ức. “cái tôi lệ thuộc” này là gì vậy? Nó là một cái tên. nhưng vì chúng ta đã suy nghĩ về nó. tốt lành? Rõ ràng là không thể. Nhưng chúng ta không muốn đối diện cái điều đó. sẽ có lần trở thành cao cả. một sự tiến hoá của “cái tôi lệ thuộc”. một cái cây nhỏ đang trở tành một cây to. Chúng ta muốn “cái tôi lệ thuộc” này được tiếp tục và trở thành hoàn hảo. và sự thôi thúc ở tiềm thức cũng là quá khứ. mà là trung tâm của xấu xa. huỷ diệt chính bạn và những người khác. hay không? Khoảnh khắc cái 43 . những niềm vui trôi qua. trôi qua mà không chọn lựa. những hy vọng. qua sự tăng trưởng và thay đổi. Cái mà là xấu xa. những tư tưởng tốt lẫn xấu. cái tôi cao hơn. tăng trưởng. Quá khứ không chỉ trên bề mặt mà còn trong tầng sâu nhất. một chuyển dịch từ xấu đến tốt. “cái tôi lệ thuộc” thuộc tâm lý.. một hình dạng. Nhưng có sự tiến hoá. và rồi thì bạn khớp suy nghĩ của bạn vào khuôn mẫu đó. tiến bộ về tâm lý không? Đó là điều gì chúng ta đang thảo luận – liệu có một sự tăng trưởng.Chúng ta phải biết say sưa để biết được không say sưa hay sao? Chúng ta phải trải qua hận thù để biết điều gì là từ bi hay sao? Bạn phải thực hiện chiến tranh. nó bị chứa đầy bởi quá khứ. phải vậy không? Nếu chúng ta có thể suy nghĩ về nó. Nó không được tự do khỏi quá khứ. vậy thì nó chỉ quan tâm đến quá khứ. bắt đầu bằng xấu xa và kết thúc trong tốt lành. những thất vọng. Cái trí có thể được tự do khỏi mọi chiếm cứ hay không? Điều này có nghĩa là – liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn không bị chứa đầy và bỏ mặc cái ký ức. điều gì quan trọng là tìm ra được cái trí bị chứa đầy bằng cách nào. và thế là chúng ta nói rằng vượt khỏi “cái tôi lệ thuộc” có một “cái tối cao”. Nếu nó bị chứa đầy. cái bánh xe phát triển qua nhiều thế kỷ thành chiếc máy bay phản lực. Qua một chu trình của tiến hoá.

Trong chính quy trình của suy nghĩ. bạn có sự đấu tranh này. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều 44 . nó bị vướng mắc vào quá khứ. khác hẳn tất cả sự việc này hay không? Cái tôi có khác biệt tư tưởng.” “Tôi phải kiểm soát tư tưởng này. quá khứ không bao giờ có thể gạt đi được. Vì vậy. Chúng ta nói rằng. cái tôi. Bạn có theo kịp không? Rồi thì bạn sinh ra kỷ luật. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có những cái trí rất nông cạn. cái nỗ lực để gạt bỏ những tư tưởng. ngay lúc đó nó quan tâm đến quá khứ. THÁNG BA Ngày 1 tháng ba: Con người và cái trí tự do. Nếu bạn thật sự lắng nghe – không chỉ là những từ ngữ. tách rời khỏi những tư duy cố chấp. Tuy nhiên. Ngày 28 tháng hai: Suy nghĩ gây ra nỗ lực. Nơi nào có chọn lựa trong chuyển động của con sông ký ức này. mới mẻ. cái người tách rời khỏi tư tưởng. không hung bạo. người suy nghĩ. để là cái này và để là cái kia. ác độc hay không? Làm ơn hãy quan sát cái trí của bạn.Có phải có cái con người suy nghĩ. cái tôi đang cố gắng trở thành không ganh ghét. khác biệt ganh ghét. mà là trạng thái tự do khỏi quá khứ. người xét đoán. những tư duy cố chấp và ác độc?”. Vì vậy bạn đã tạo tác cái quy trình nỗ lực đó khi có cái tôi và cái sự việc mà cái tôi đang kiểm soát. Bạn có khi nào tìm hiểu câu hỏi về sự lệ thuộc thuộc về tâm lý hay không? Nếu bạn tìm hiểu câu hỏi đó thật sâu sắc. Có phải rằng cái con người. Đó là sự kiện thật sự của sự hiện hữu hàng ngày của chúng ta. nhưng không phải là bị nhồi nhét bởi quá khứ... khác biệt xấu xa hay không? Cái tôi mà nói rằng nó khác hẳn điều xấu xa này luôn luôn đang cố gắng chế ngự cái tôi. cố gắng đẩy cái tôi đi. chúng ta đã tạo ra cái vấn đề nỗ lực này. Thế là cái trí được tự do để quan sát mà không phải là để chọn lựa. mà không thuộc về quá khứ. kiểm soát tư tưởng – cái tôi đang kiểm soát cái tư tưởng không tốt lành. trung thực. người kiểm duyệt..” “Điều này xấu. “Làm thế nào tôi có thể giữ được tự do khỏi những tư tưởng xấu xa. tốt hay xấu. căn nguyên.. và khi cái trí bị chứa đầy bởi quá khứ. Đó là điều gì chúng ta biết. vô nhiễm.” “Đây là một tư tưởng cố chấp. cái tôi lệ thuộc mà nói rằng.” “Tôi phải giữ chặt tư tưởng này”. mà rất sâu sắc – rồi thì bạn sẽ thấy rằng có trạng thái vững vàng ổn định. không để chao đảo bất thường. bạn sẽ khám phá ra rằng hầu hết mọi người trong chúng ta đều rất cô độc. và khoảnh khắc cái trí bị chiếm cứ. có sự chiếm cứ. trống rỗng.. Có một đang nhìn ngắm về quá khứ khi nó trôi qua..trí bị chiếm cứ bởi một tư tưởng. cái người mà xét đoán. nó không có khả năng đang thấy một cái gì đó thật sự. “Có cái tôi. cố gắng để trở thành một điều gì đó.

tại sao mỗi một người trong chúng ta lại tìm kiếm một loại lệ thuộc nào đó. một hệ thống. Điều gì chúng ta gọi là hiểu biết tương đối dễ dàng. chúng ta lệ thuộc nó. bởi vì bạn sẽ hiểu ra rằng một cái trí mà được tự do có cái bản thể của sự khiêm tốn. và rồi thì chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề kia 45 .không biết tình yêu có nghĩa là gì. chúng ta ghen tuông.. Và một cái trí mà bị lệ thuộc không bao giờ có thể được tự do. Và khi người vợ hay người chồng ngoảnh mặt đi. Liệu có thể có khi nào cái trí tự cởi bỏ chính nó khỏi ý thức lệ thuộc này hay không? Mà không có nghĩa rằng cái trí phải đạt được sự độc lập – đó chỉ là phản ứng đến sự lệ thuộc. chúng ta chắc chắn tạo ra một loại lệ thuộc nào đó. để có được sự hạnh phúc bên trong của chúng ta. Trong khi tiến hành lẩn tránh cái trạng thái đó. bởi vì đó là một chuyển động từ cái biết được đến cái không biết được – bạn học hỏi chỉ khi nào giống như thế đó. chúng ta lệ thuộc một niềm tin. sự vĩnh cửu hay sao? Đang ở trong trạng thái rối loạn. Không phải rằng là chúng ta thật sự. Tại sao chúng ta lệ thuộc? Về tâm lý. Một cái trí như thế đó. đang tìm kiếm một loại an toàn. Nếu chúng ta lệ thuộc vào một việc khác để có được sự an toàn của chúng ta. về sự tự do khỏi một trạng thái lệ thuộc đặc biệt. Chúng ta không bao giờ tra xét toàn bộ vấn đề này. từ sự cô độc đó. Ngày 2 tháng ba: Chúng ta không bao giờ nghi ngờ vấn đề lệ thuộc. Bạn cần được tự do. lệ thuộc nào đó. Vì vậy mọi hình thức của chống đối nuôi dưỡng sự lệ thuộc. đòi hỏi sự an toàn. Vì vậy chúng ta luôn luôn quan tâm đến phương cách để tẩu thoát hay lẩn tránh cái trạng thái mà chúng ta đang ở trong đó. một hạnh phúc nào đó. Học hỏi là một sự việc phi thường – để học hỏi. chúng ta tìm kiếm những vị thầy mà sẽ cho chúng ta một cách sống để để dẫn chúng ta đến một hy vọng nào đó. từ sự thiếu thốn đó.. chúng ta muốn một người nào đó mang chúng ta ra khỏi rối loạn đó. phải vậy không. chúng ta nói rằng điều đó hiển nhiên không tránh khỏi. từ sự riêng tư của cuộc sống. Ghen tuông không là tình yêu.Chúng ta chấp nhận sự cần thiết để lệ thuộc. Đó là một hình thức khác của phòng vệ. phải vậy không? Nhưng để học hỏi là một chuyển động từ cái biết được đến cái không biết được. Tích luỹ kiến thức là một sự việc hoàn toàn khác hẳn. chúng ta hỏi một người khác một cách thức cư xử. mà được tự do và do đó có sự khiêm tốn. sâu thẳm bên trong. nhưng cái tình yêu mà xã hội công nhận trong gia đình đã được trao cho sự kính trọng. Chúng ta không đang nói về sự độc lập. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu mà không còn phản ứng của sự tìm kiếm tự do từ một trạng thái lệ thuộc đặc biệt. một triết lý. mà trở thành quyền lực của chúng ta. có thể học hỏi – không phải một cái trí mà chống đối. vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nữa vào trong nó. đó kìa từ sự lệ thuộc kia phát sinh vô số những vấn đề.. không phải để tích luỹ kiến thức. Vậy chúng ta luôn luôn. chúng ta quyến luyến vào một điều gì đó. quyến luyến vào gia đình. phía bên trong. một hình thức khác của tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Thế là.

mà không có một giải phóng. Tại sao vậy? . bạn phải tìm tòi và hiểu rõ mỗi bộc lộ của tầng tiềm thức.. và người ta không bao giờ có thể được tự do. sợ hãi. những theo đuổi và những dự tính giấu giếm của nó. rồi thì chúng ta sẽ khám phá ra sự lệ thuộc đó không là vấn đề gì cả – đó chỉ là một phương cách của tẩu thoát khỏi một sự kiện sâu xa hơn. Ngày 4 tháng ba: Ý thức sâu sắc. tìm hiểu vấn đề này. Nếu bạn ý thức sâu sắc và điều khiển có ý thức tư tưởng của bạn để hiểu rõ nghĩa lý đầy đủ của sự đòi hỏi. Khi việc này xảy ra.Chừng nào sự cô độc đó không thật sự hiểu rõ được.Thật sự ra.. cái đó mà là tôn giáo. người ta không bao giờ có thể tìm ra cho chính mình cái đó mà là sự thật. rồi thì tất cả những vấn đề phát sinh bởi sự lệ thuộc sẽ tàn tạ dần. Và nếu chúng ta có thể làm sáng tỏ nó. Nhưng chúng ta không bao giờ tra hỏi. sự lệ thuộc không thể nào tránh khỏi.. tôi nghĩ rằng có một nhân tố nào đó sâu xa hơn và khác hẳn mà làm cho chúng ta lệ thuộc. Bạn phải ý thức được quy trình của quyến luyến và lệ thuộc. mặc dầu bạn hướng sự chú ý của bạn đến những vấn đề khác. một xung đột liên tục mà không có hiểu biết nhận thức. thấu đáo được. Lệ thuộc vận hành chuyển động của sự tách biệt và sự quyến luyến. và sau đó cái trí tầng tiềm thức với những động cơ. Chúng ta biết rằng chúng ta lệ thuộc – vào sự liên hệ của chúng ta với mọi người hoặc là vào một ý tưởng nào đó hoặc là vào một hệ thống tư tưởng. ý thức được nó mà không chỉ trích.– những vấn đề của quyến luyến. cái trí tầng ý thức của bạn sẽ được thông thoáng và rõ ràng về nó. sẽ chiếu rọi chính nó vào cái tầng ý thức.. Như vậy đã hình thành được một ý thức liên tục không ngừng nghỉ mà sẽ kiên nhẫn và êm ả gây nên sự 46 . cái ý tưởng bị cô độc hay không? Và cái trí có biết được trạng thái mà nó lẩn tránh hay không?. Vì vậy. làm tan biến được – bạn có thể sử dụng bất kỳ từ ngữ nào bạn thích – chừng nào cái ý thức cô độc đó vẫn còn. chúng ta không bao giờ tìm hiểu ngay chính cái vấn đề lệ thuộc. hay bất kỳ vấn đề nào khác. Ngày 3 tháng ba: Có một nhân tố sâu xa hơn nào đó làm chúng ta lệ thuộc. Có lẽ nếu chúng ta có thể bằng thông minh. Nếu bạn làm việc này nhiều lần. tầng ý thức và tầng tiềm thức sẽ giải quyết vấn đề lệ thuộc. nhân tố sâu xa hơn là gì? Có phải vì rằng cái trí căm ghét. bằng tỉnh táo hoàn toàn. rồi thì cả sự lệ thuộc lẫn sự đấu tranh cho tự do sẽ chẳng còn ý nghĩa bao nhiêu.. tôi không nghĩ lệ thuộc là vấn đề. mà không xét đoán. vậy thì. của sự lệ thuộc. ý thức được những chiếu rọi của tầng tiềm thức sau khi tầng ý thức đã suy nghĩ cái vấn đề rõ ràng rành mạch hết khả năng. cảm thấy được. và rồi thì bạn sẽ trực nhận được ý nghĩa về sự xung đột của những đối nghịch này.

tự hy sinh. Làm thế nào bạn có sự chia sẻ gánh vác chung cùng người còn lại khi người còn lại được sử dụng như một món đồ đạc. dù thuộc vật chất hay tâm lý. ngờ vực. dù rằng có lẽ nó gây hài lòng và dễ chịu chừng nào chăng nữa. một người khác vào tên tuổi và danh vọng và vân vân. vào giá trị. việc này đáp lại sẽ tạo nên sự trọn vẹn của thân tâm. Bạn có lẽ sử dụng tôi và và tôi có lẽ sử dụng bạn. sự sống cao hơn. Sự sợ hãi về rủi ro bất thường. gây hài lòng nhiều hơn. Xã hội là sự chiếu rọi của bản thân bạn trong liên hệ với một người khác. vào đồ đạc. về không hiện hữu. cho một kết quả. Khi chúng ta sử dụng một người khác. chúng ta mất liên hệ. cái trí quyến luyến vào tên tuổi. bạn thật sự không có liên hệ với người còn lại. vì sự tiện lợi và thoải mái của bạn? Vì vậy. lâu dài hơn. Liên hệ như thế đó không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc. “cái tôi lệ thuộc” không hiện hữu. Sự từ bỏ. rất quan trọng để hiểu rõ ý nghĩa của sự liên hệ trong cuộc sống hàng ngày. “cái tôi lệ thuộc” là vật sở hữu. theo thực tế không có sự liên hệ chút nào cả. Nếu không có những vật sở hữu. Dù chúng ta phụ thuộc vào lẫn nhau như thế nào chăng nữa. Trong cách sử dụng này. điều đạt được. Khi bạn sử dụng một người khác vì sự cần thiết của bạn. Những vật sở hữu rất nhiều và khác nhau. đạo đức. Trong nỗi sợ hãi không hiện hữu của nó. sở hữu. để được ngợi khen và bắt chước. và nếu sức khoẻ và ăn uống của bạn được ổn định. chúng ta từ bỏ nó để tìm 47 . Cái kết quả. Một người không sở hữu những của cải vật chất có lẽ lại quyến luyến vào hiểu biết. phải nuôi dưỡng xung đột. Ngày 5 tháng ba: Liên hệ. liên hệ không còn nữa. sự chia sẻ gánh vác chung. Liên hệ dựa vào sự cần thiết qua lại chỉ tạo ra xung đột. không là một hành động của sự vĩ đại. Có một mục đích trong ý định. ngăn cản sự liên hệ.hoà nhập. Một xã hội mà cấu trúc của nó đặt nền tảng duy nhất vào sự cần thiết. Một xã hội dựa vào sự sử dụng qua lại là nền tảng của bạo lực. tên tuổi. và nó sẽ buông bỏ những việc này với ý định để hiện diện tại một mức độ cao hơn. Ngày 6 tháng ba: Cái “tôi lệ thuộc” là vật sở hữu. vật chất hay tâm lý. vào những ý tưởng. mà ở trong đó sự cần thiết và sử dụng thống trị. chúng ta đang sử dụng lẫn nhau cho một mục đích. rối loạn và đau khổ. chúng ta chỉ có cái hình ảnh của kết quả sẽ đạt được. Trong khi sử dụng người khác. chúng ta phải sở hữu. luôn luôn có sợ hãi. và xung đột liên tục. gây ra quyến luyến. Chúng ta sở hữu vì nếu không sở hữu chúng ta không hiện hữu. đồ đạc. Khi vật sở hữu mang lại đau khổ hay không hài lòng. một người khác vào trải nghiệm.không có chia sẻ gánh vác chung cùng người còn lại. Để trốn tránh sợ hãi này. một người khác có lẽ quyến luyến vào đạo đức. Từ sở hữu này lại phát sinh đố kỵ.

mà thật sự ra bạn là như vậy. vào truyền thống. đi từ nhà thờ này qua đền chùa kia. Đang thấy sự thật của cái gì là mang lại tự do khỏi sự sợ hãi của không an toàn. Điều sở hữu gây thoả mãn cuối cùng là cái từ ngữ Chúa.. nhưng sự từ bỏ và tự hy sinh là những phương cách của tách lìa và ảo tưởng. không có cái sự việc như là tách lìa. Bạn muốn tẩu thoát khỏi sự đau khổ của quyến luyến. sự từ bỏ. và phản ứng của bạn đến sự quyến luyến đó là tách lìa. Giáo hội.. . nguyên tắc về chức sắc được thiết lập. sở hữu. Tình yêu chính nó chia sẻ. bạn trống không.” bạn bị quyến luyến đến một sự việc gì khác thay vì nó. và hệ thống này dâng tặng phương tiện. Thế là toàn quy trình đó là một của quyến luyến. nhỏ nhiệm hay toàn bộ. và thậm chí giữa các vị Thầy cũng có những mức độ của sự phát triển tinh thần. và vân vân. Cái trí sáng chế ra sự tách lìa như là một phản ứng đến sự đau khổ của quyến luyến. và luân phiên bạn lợi dụng lại.. sự sợ hãi mà nuôi dưỡng quyến luyến và dẫn đến ảo tưởng của sự tách rời. thế là bạn bị lợi dụng. Ngày 7 tháng ba: Để lợi dụng là để bị lợi dụng. từ học thuyết này đến học thuyết khác. Chỉ có quyến luyến. người học trò và vị Thầy.kiếm một quyến luyến thoả mãn nhiều hơn. Bạn quyến luyến vào vợ của bạn hay chồng của bạn. hay vật thay thế của nó. Vun quấy tách lìa là kết quả của sầu khổ. người mới tu và người được thọ giáo. Để lợi dụng là để bị lợi dụng. Ngày 8 tháng ba: Vun quấy tách lìa. Tình yêu về cái gì là là đang bắt đầu của trí tuệ. sở hữu lại bạn. dù rằng che dấu hay công khai. và để lẩn tránh sự sợ hãi đang dày vò của không là gì cả bạn lệ thuộc vào tổ chức này hay tổ chức kia. và cái gì bạn sở hữu. con người và những ý tưởng. chính nó gần gũi hiệp thông. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều thích lợi dụng và bị lợi dụng. Bạn muốn là một sự việc gì đó. đau thương. và sự tẩu thoát của bạn là để tìm ra một điều gì đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể quyến luyến được. của sự ép buộc. vào những ý tưởng. Lòng ham muốn để sử dụng những người khác vì những cần thiết thuộc tâm lý của bạn dẫn đến sự lệ thuộc. và khi bạn lệ thuộc bạn phải nắm giữ. nếu không có những sự việc đang sở hữu. vào con cái của bạn.Chừng nào bạn còn không sẵn lòng để không là gì cả. Sự sẳn lòng để không là gì cả không phải là một vấn đề của sự từ bỏ. Vì vậy chỉ có quyến luyến và chính là một cái trí ngu xuẩn mới cần vun 48 . nhưng là một vấn đề của đang thấy sự thật của cái gì là. Khi bạn phản ứng sự quyến luyến bằng cách trở thành “bị tách lìa. một vật không quan trọng gì cả. Nếu không có lệ thuộc. bạn chắc chắn phải nuôi dưỡng đau khổ và phản kháng. phía bên trong hay phía bên ngoài. vào quyền lực. Vì hầu hết mọi người trong chúng ta đều tìm kiếm quyền hành trong một hình thức này hay một hình thức khác.

Những kết luận. Ngày 9 tháng ba: Quyến luyến là tự dối gạt. dù tại mức độ thấp nhất hay cao nhất. viết những quyển sách. nó là một tẩu thoát khỏi trạng thái trống không của cái tôi. nhậu nhẹt. Nếu chúng ta hiểu ra rằng để cố gắng bao phủ và che đậy 49 . Lệ thuộc là một trong những sự việc mà chúng ta tìm đến. thật kinh hoàng. hàng tá sự việc để lấp đầy nó. Quyến luyến là tự dối gạt. Những phương cách của xảo quyệt luôn luôn phức tạp và huỷ hoại. về nghệ thuật và văn hoá. Vậy là chúng ta đến được thời điểm lúc mà chúng ta biết được cái ý thức lạ lùng của tự cô lập này. Quyến luyến vào hiểu biết không khác biệt với bất kỳ loại say mê gây thoả mãn nào khác. Tất cả những quyển sách đều nói rằng. bạn sẽ thấy một sự việc phi thường – rằng là qua vun quấy tách lìa. Quyến luyến không có tánh cao thượng. vì nếu không có nhiều thứ để nhồi nhét trạng thái trống không của nó. và chúng ta chạy trốn nó. sự tự do mà trong chính nó sự thật có thể hiện hữu. Chúng ta sử dụng lệ thuộc. những ý tưởng – trở tành tối quan trọng. lại chính cái suy nghĩ xảo quyệt này tìm kiếm sự tách lìa và có được vui thú mãn nguyện trong niềm kiêu căng và hão huyền của hành động từ bỏ. vui chơi. câu thúc bó buộc vào những kết luận được sắp xếp từ trước. và khi quyến luyến gây ra đau khổ. và sợ hãi nuôi dưỡng ảo tưởng. con người. Hiểu biết rõ ràng về những phương cách của xảo quyệt. bởi vì chúng ta không thể chịu đựng nổi sự cô độc trong chúng ta. là khởi đầu của trí tuệ. trạng thái cô độc đó.quấy tách lìa. những tôn giáo. và nếu không có sự tự do này cái suy nghĩ xảo quyệt đảm nhận lầm vị trí của trí tuệ. công việc nhà thờ. những phương cách của cái tôi. ngăn cản sự kết trái của thông minh. phụ thuộc vào. trống rỗng. Chúng ta là tất cả mọi thứ chúng ta sở hữu. Chúng ta phải có máy thu thanh hay những quyển sách hay nói chuyện. phụ nữ. chúng ta là cái mà chúng ta quyến luyến. “hãy tách lìa đi”. tôn giáo. làm việc hăng say. mọi thứ đều biến mất và chúng ta bị cô độc. ở phía bên trong. Chúng ta muốn lấp đầy nó và sự lệ thuộc là một trong những phương cách. Chúng ta có lẽ có một công việc rất tốt. cái tôi không còn. Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm sự cô độc khủng khiếp. Hầu hết mọi người trong chúng ta không thể đối diện trạng thái trống không đó. tán gẫu liên tục về sự việc này hoặc sự việc kia. nơi mà những quyển sách. cái trí của bạn đang trở nên bị quyến luyến vào một sự việc nào đó. Chính cái suy nghĩ của xảo quyệt tự bảo vệ đó dẫn đến quyến luyến. Sự sợ hãi không hiện hữu dẫn đến sở hữu. Ngày 10 tháng ba: Giáp mặt sự kiện và quan sát điều gì xẩy ra. trong thực dụng hay trong ý tưởng. nhưng sự thật của vấn đề đó là gì? Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn. bao phủ nó. nhưng ở bên trong có cái khoảng không to lớn này. Quyến luyến là tự miệt mài mê đắm. Những thứ mà chúng ta quyến luyến – tài sản.

nó là tuyệt đối vô ích – không phải bằng lời nói, không phải bằng niềm tin và vì vậy đồng ý và khẳng định – nhưng nếu chúng ta hiểu sự vô lý hoàn toàn của nó... ngay đó chúng ta giáp mặt một sự kiện. Không phải là câu hỏi làm thế nào để được tự do khỏi lệ thuộc; đó không phải là một sự kiện; đó chỉ là một phản ứng đến một sự kiện....Tại sao tôi lại không giáp mặt cái sự kiện đó và quan sát điều gì xảy ra? Lúc này vấn đề phát sinh thuộc về người quan sát và vật bị quan sát. Người quan sát nói, “Tôi bị trống rỗng; tôi không thích nó,” và chạy trốn nó. Người quan sát nói, “Tôi khác biệt trạng thái trống không.” Nhưng người quan sát là trạng thái trống không; nó không là trạng thái trống không được nhìn thấy bởi một người quan sát. Người quan sát là vật bị quan sát. Có một cuộc cách mạng quan trọng trong suy nghĩ, trong cảm giác, khi điều đó xảy ra.

Ngày 11 tháng ba: Quyến luyến là tẩu thoát.
Chỉ cần cố gắng ý thức về tình trạng bị điều kiện của bạn. Bạn chỉ có thể biết nó một cách gián tiếp, qua liên hệ đến một sự việc gì khác nữa. Bạn không thể ý thức về tình trạng bị điều kiện của bạn như một sự việc trừu tượng, vì lúc đó nó chỉ là một ngôn từ, không có nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta chỉ ý thức về xung đột. Xung đột tồn tại khi không có sự hội nhập giữa thách thức và đáp trả. Xung đột này là kết quả của tình trạng bị điều kiện của chúng ta. Bị điều kiện là quyến luyến: quyến luyến vào công việc, vào truyền thống, vào con người, vào những ý tưởng, và vân vân. Nếu không có quyến luyến, liệu rằng có tình trạng bị điều kiện hay không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao chúng ta lại bị quyến luyến? Tôi quyến luyến vào quốc gia của tôi bởi vì qua sự gắn kết với nó tôi trở thành một người nào đó. Tôi gắn kết chính tôi với công việc của tôi, và công việc đó trở thành quan trọng, tôi là gia đình của tôi, tài sản của tôi; tôi bị quyến luyến vào chúng. Cái vật quyến luyến dâng tặng tôi phương tiện để tẩu thoát khỏi sự trống không riêng tư của tôi. Quyến luyến là tẩu thoát, và chính tẩu thoát này đã làm mạnh thêm tình trạng bị điều kiện.

Ngày 12 tháng ba: Để cô đơn.
Để cô đơn, mà không là một triết lý của cô độc, rõ ràng là để ở trong một trạng thái cách mạng chống lại toàn bộ cấu trúc của xã hội – không chỉ xã hội này, mà còn xã hội cộng sản, xã hội phát xít, mọi hình thức xã hội như là sự hung bạo có tổ chức, quyền hành có tổ chức. Và điều đó có nghĩa rằng một trực nhận phi thường về những ảnh hưởng của quyền hành. Thưa các bạn, các bạn đã theo dõi những người lính kia đang thao dợt không? Họ không còn là những con người nữa, họ là những cái máy, họ là những người con trai của bạn và những người con trai của tôi, đang đứng ở đó dưới ánh nắng mặt trời. Việc này đang 50

xảy ra ở đây, ở Mỹ, ở Liên xô, và khắp mọi nơi – không những tại mức độ thuộc chính quyền, mà còn tại mức độ thuộc tu hành, tuỳ thuộc vào những tu viện, vào những phân loại dòng tu, vào những đoàn nhóm mà thụ hưởng quyền hành to lớn. Và chỉ có cái trí không tuỳ thuộc vào đó mới có thể cô đơn. Và trạng thái cô đơn không phải là một sự việc nào đó để được vun quấy. Bạn hiểu việc này chứ? Khi bạn hiểu rõ việc này, thoát ra khỏi nó, và không có vị lãnh đạo hay chủ tịch nào sẽ mời bạn dự tiệc tùng nữa. Từ trạng thái cô đơn đó có sự khiêm tốn. Chính cô đơn này biết được tình yêu – không phải là quyền hành. Con người tham vọng, theo tôn giáo hay bình thường, sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Vì vậy, nếu người ta hiểu rõ tất cả sự việc này, ngay lúc đó người ta có cái phẩm chất của đang sống toàn bộ này và do đó hành động trọn vẹn. Điều này xảy ra qua tự hiểu biết.

Ngày 13 tháng ba: Khao khát luôn luôn là khao khát.
Để lẩn tránh đau khổ chúng ta vun quấy sự tách lìa. Được cảnh báo trước rằng quyến luyến chẳng mấy chốc dẫn đến đau khổ, chúng ta muốn được tách lìa. Quyến luyến gây hài lòng, nhưng nhận thấy sự đau khổ trong nó, chúng ta muốn được hài lòng bằng cách khác, qua sự tách lìa. Tách lìa cũng giống hệt như quyến luyến chừng nào nó còn sinh ra hài lòng. Vì thế điều gì chúng ta thật sự đang tìm kiếm là hài lòng, chúng ta khao khát được hài lòng bằng bất kỳ phương tiện nào. Chúng ta bị lệ thuộc hay bị quyến luyến vì nó cho chúng ta vui thú, an toàn, quyền hành, một cảm giác hạnh phúc, dù rằng trong nó có đau khổ và sợ hãi. Chúng ta tìm kiếm sự tách lìa cũng để có vui thú, để không bị tổn thương, để không bị đau đớn bên trong. Cuộc tìm kiếm của chúng ta là cho vui thú, cho hài lòng. Đừng mang theo chỉ trích hay bào chữa chúng ta phải cố gắng hiểu rõ cái quy trình này, bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ nó sẽ không có phương cách nào thoát khỏi sự mâu thuẫn và rối loạn của chúng ta. Không hiểu thèm khát có lần nào được thoả mãn, hay nó chỉ là một cái hố sâu không đáy? Dù chúng ta thèm khát những điều thấp hèn hay những điều cao quý, thèm khát luôn luôn là thèm khát, một ngọn lửa hừng hực, và điều gì có thể bị nó thiêu rụi chẳng mấy chốc sẽ trở thành tro bụi; nhưng thèm khát để có được hài lòng vẫn còn y nguyên, luôn luôn hừng hực, luôn luôn thiêu rụi, và không có kết thúc cho nó. Quyến luyến và tách lìa đều trói buộc ngang nhau, và cả hai phải được vượt qua.

Ngày 14 tháng ba: Mãnh liệt tạo ra tự do khỏi tất cả quyến luyến.
Trong trạng thái đam mê không có một nguyên nhân, có sự mãnh liệt tạo ra tự do khỏi tất cả quyến luyến; nhưng khi đam mê có một nguyên nhân, có sự quyến luyến và quyến luyến là bắt đầu của sự đau khổ. Hầu hết mọi người trong chúng 51

ta đều bị quyến luyến; chúng ta bám vào một người, vào một quốc gia, vào một niềm tin, vào một ý tưởng, và khi cái vật của sự quyến luyến của chúng ta bị lấy mất đi hoặc là bị mất đi ý nghĩa của nó, chúng ta phát hiện ra rằng chính chúng ta trống không, không đủ. Vì trạng thái trống không này mà chúng ta cố gắng lấp đầy bằng cách bám vào một sự việc nào đó, và lại nữa trở thành cái vật của sự đam mê của chúng ta.

Ngày 15 tháng ba: Liên hệ là một cái gương.
Chắc chắn, chỉ trong liên hệ cái quy trình của tôi là gì mới bị lộ mặt, phải vậy không? Liên hệ là một cái gương trong đó tôi trông thấy chính tôi như tôi là; nhưng vì hầu hết mọi người trong chúng ta đều không thích chúng ta là gì, chúng ta bắt đầu khép vào kỷ luật, một cách tích cực hay tiêu cực, điều gì chúng ta trông thấy trong cái gương của sự liên hệ. Đó là, tôi khám phá một điều gì đó trong liên hệ, trong hành động của liên hệ, và tôi không thích nó. Thế là tôi bắt đầu sửa đổi điều gì tôi không thích, điều gì tôi nhận thấy khó chịu. Tôi muốn thay đổi nó – có nghĩa rằng tôi luôn có sẳn một khuôn mẫu của tôi nên là gì. Cái khoảnh khắc có một khuôn mẫu của tôi nên là gì, không có sự thấu hiểu của tôi là gì. Cái khoảnh khắc tôi có một hình ảnh của tôi muốn là gì, hoặc tôi nên là gì, hoặc tôi không nên là gì – một cái tiêu chuẩn mà dựa vào nó tôi muốn thay đổi chính bản thân tôi – vậy là, chắc chắn rằng không có sự thấu hiểu của tôi là gì ngay khoảnh khắc của liên hệ. Tôi nghĩ rằng thật sự rất quan trọng để hiểu rõ việc này, vì tôi nghĩ đây là nơi mà hầu hết mọi người trong chúng ta đều đi lạc lối. Chúng ta không muốn biết chúng ta thật sự là gì tại ngay khoảnh khắc được tạo ra trong liên hệ. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến tự sửa đổi, không có sự thấu hiểu về chính chúng ta, về cái gì là.

Ngày 16 tháng ba: Nhiệm vụ của liên hệ.
Liên hệ không tránh khỏi gây đau khổ, được thể hiện trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Nếu trong liên hệ không có sự căng thẳng, nó ngừng là liên hệ và chỉ trở thành một trạng thái ngủ gây dễ chịu, một chất gây ngủ – mà hầu hết mọi người đều muốn và ưa thích hơn. Xung đột nằm giữa lòng khao khát để có sự dễ chịu và cái sự kiện, nằm giữa ảo tưởng và thực tại. Nếu bạn nhận ra cái ảo tưởng đó vậy thì bạn có thể, bằng cách gạt nó đi, hướng sự chú ý của bạn vào hiểu biết rõ ràng về liên hệ. Nhưng nếu bạn tìm kiếm sự an toàn trong liên hệ, nó trở thành một đóng góp vào sự dễ chịu, vào ảo tưởng và điều quan trọng của liên hệ là sự không an toàn thật sự của nó. Bằng cách tìm kiếm an toàn trong liên hệ bạn đang ngáng trở sự vận hành của nó, mà mang lại những hành động và những rủi ro đặc trưng của nó.

52

Chắc chắn, sự vận hành của liên hệ là để bộc lộ trạng thái của toàn thân tâm của một người. Liên hệ là một quy trình của tự bộc lộ, của tự hiểu biết. Tự bộc lộ này gây đau đớn, đòi hỏi sự điều chỉnh, sự uyển chuyển liên tục của cảm xúc - tư tưởng. Nó là một cuộc đấu tranh đau khổ, kèm theo những thời điểm của sự bình an được khai thông. Nhưng hầu hết mọi người trong chúng ta đều lẩn tránh hay gạt đi sự căng thẳng trong liên hệ, ưa thích sự thoải mái và an ủi trong điều kiện lệ thuộc gây hài lòng, một sự an toàn không bị chống đối, một vị trí an toàn để bám chặt. Rồi thì gia đình và những liên hệ khác trở thành một nơi lánh nạn, một nơi lánh nạn của không còn phải suy nghĩ. Khi không an toàn len lỏi vào điều kiện lệ thuộc, vì nó chắc chắn xẩy ra, rồi thì sự liên hệ đặc biệt đó bị từ bỏ và một liên hệ mới được thâu nhận trong niềm hy vọng để tìm được sự an toàn vĩnh cửu; nhưng không có an toàn trong liên hệ, và lệ thuộc chỉ nuôi dưỡng sợ hãi. Nếu không hiểu rõ quy trình của an toàn và sợ hãi, liên hệ trở thành một ngáng trở mù quáng, một phương cách của ngu dốt. Thế là mọi tồn tại là đấu tranh và đau khổ, và không có cách nào thoát khỏi nó ngoại trừ đang suy nghĩ đúng đắn, mà xảy ra nhờ vào tự hiểu biết.

Ngày 17 tháng ba: Làm sao có được tình yêu thật sự?
Cái hình ảnh bạn có về một người, cái hình ảnh bạn có về những nhà chính trị của bạn, vị thủ tướng, chúa của bạn, vợ của bạn, con cái của bạn – cái hình ảnh đó đang được quan tâm. Và cái hình ảnh đó đã được tạo nên qua liên hệ của bạn, hay là qua những sợ hãi của bạn, hay là qua những hy vọng của bạn. Dục tình và những vui thú mà bạn đã trải qua cùng vợ của bạn, chồng của bạn, sự giận dữ, sự nịnh nọt, sự an ủi, và tất cả những sự việc mà cuộc sống gia đình của bạn mang lại – rõ ràng là một cuộc sống chết – đã tạo nên một hình ảnh về vợ hay chồng của bạn. Với cái hình ảnh đó bạn quan sát. Tương tự, vợ hay chồng của bạn có một hình ảnh về bạn. Thế là sự liên hệ giữa bạn và vợ hay chồng của bạn, giữa bạn và nhà chính trị thật sự là sự liên hệ giữa hai hình ảnh này. Đúng chứ? Đó là một sự thật. Làm thế nào hai cái hình ảnh mà là kết quả của tư tưởng, của vui thú và vân vân, lại có bất kỳ tình cảm hay thương yêu nào? Vì vậy sự liên hệ giữa hai cá nhân, rất gần gũi hay rất xa, là sự liên hệ của những hình ảnh, những biểu tượng, những kỷ niệm. Và trong đó, làm thế nào có thể có được tình yêu thật sự?

Ngày 18 tháng ba: Chúng ta là cái mà chúng ta sở hữu.
Để hiểu rõ sự liên hệ, phải có một trạng thái tỉnh thức thụ động mà không huỷ hoại sự liên hệ. Trái lại, nó làm sự liên hệ sinh động nhiều hơn, có ý nghĩa nhiều 53

bằng hiểu biết.. “Cá nhân tôi có thể làm gì đây? Tôi phải gia nhập một khuynh hướng thuộc đa số với mục đích để đổi mới. rồi thì những vấn đề của chúng ta sẽ dễ dàng được giải quyết – những vấn đề thuộc tài sản. không có sự liên hệ. Và cái vỏ đó tạo ra nhiều ồn ào. toàn bộ sự liên hệ là một rối loạn trong những vòng tròn luôn luôn mở rộng. dù có lẽ nó nhỏ bé đến chừng nào chăng nữa – sự liên hệ của tôi với vợ của tôi. những vấn đề thuộc sở hữu. hoặc là với những con người. con cái của tôi. Nếu không có liên hệ. nếu chúng ta không sở hữu. đám đông. Cái con người mà gắn kết chính anh ta vào tài sản là cái tài sản đó. dù với một hay nhiều người. Rồi thì trong sự liên hệ đó. nếu tôi không hiểu chính tôi. có khả năng khám phá ra chiều sâu vô tận của nó. hoặc là ngôi nhà đó. và với việc đó chúng ta được thoả mãn. triệt để. Tương tự như thế với những ý tưởng.Hầu hết mọi người trong chúng ta dường như không nhận ra việc này – rằng thế giới là sự liên hệ của tôi với những người khác. bằng một tổ chức lớn. Và khi nào có một rối loạn. và khi nào có tình trạng sở hữu. Tôi là gì. Cái con người sở hữu tiền bạc là tiền bạc đó. liên hệ trở nên quan trọng vô cùng. và không phải là cảm tình hay cảm xúc. 54 . mà tôi chiếu rọi. Và nếu bạn tiếp cận hay ở trong sự liên hệ đó với mọi thứ. có một cảm giác ấm áp. cách mạng thật sự xẩy ra không phải qua những khuynh hướng thuộc đa số mà qua sự đánh giá lại phía bên trong về liên hệ – việc đó chỉ mình nó là đổi mới thật sự. Bởi vì vấn đề quá rộng lớn. chúng ta sợ hãi khi hành động trên một qui mô nhỏ. bằng cuộc sống. không phải với qui mô lớn. Trong một thế giới của những tổ chức rộng lớn. bằng việc này hay việc kia. và hiển nhiên. Vì vậy. một cuộc cách mạng liên tục. bằng những khuynh hướng thuộc đa số. chúng ta sợ hãi khi là những con người nhỏ bé đang sắp xếp gọn ghẽ mảnh đất riêng tư của chúng ta.. chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giải quyết nó bằng số đông người. không có bao nhiêu ý nghĩa. và biết được tình yêu là gì. nhưng trong thế giới của gia đình và bạn bè của tôi. Nhưng hầu hết mọi người trong chúng ta đều sở hữu bởi vì chúng ta không có cái gì khác nữa. một cảm giác gần gũi.. Vấn đề của tôi là cái đó của sự liên hệ. nếu chúng ta không nhồi nhét cuộc sống của chúng ta bằng đồ đạc. những khuynh hướng thuộc đa số. một phá vỡ của cái ồn ào đó. những biến đổi rộng lớn của con người. để nhận thức rõ toàn bộ nội dung của liên hệ là hành động: và từ hành động đó có khả năng có được sự liên hệ thật sự. hoặc là đồ đạc đó. ý nghĩa lớn lao của nó. và sự ồn ào đó chúng ta gọi là đang sống. có khả năng có được thương yêu thật sự.hơn. không có hiện hữu: để hiện hữu là để có liên hệ. Chúng ta là những cái vỏ trống không nếu chúng ta không sở hữu. Ngày 19 tháng ba: Sống liên hệ. người hàng xóm của tôi. Chúng ta nói với chính chúng ta. Vì thế. Bởi vì chúng ta là cái mà chúng ta sở hữu. rồi thì có đau khổ bởi vì ngay lúc đó bạn đột nhiên phát hiện chính bản thân bạn như bạn là – một cái vỏ trống không. Chúng ta sợ hãi khi bắt đầu trên một qui mô nhỏ.” Trái lại.

nhưng còn đến sự nhận thức toàn diện về chính bản thân chúng ta. chúng ta bị choáng váng và đau lòng. Chúng ta lấp đầy tâm hồn của chúng ta bằng những kế hoạch tỉ mỉ dùng để đổi mới thế giới và thực hiện. Chúng ta là những người chuyển động trọng tâm. Tình yêu là yếu tố vắng mặt. Một hiện hữu “cô đơn”. thế là chúng ta lệ thuộc người khác. không có một nơi yếu ớt trong nó. một ý thức mãnh liệt và nhạy bén hơn dành cho tự khám phá. có một sự vắng mặt của thương yêu. và khi cái con tốt này trở mặt và đòi hỏi được đền bù một điều gì đó. nhân từ đó trong liên hệ. và những người khác trở thành những con tốt trong trò chơi của chúng ta. những đòi hỏi. chúng ta tẩu thoát vào hành động thuộc đa số và mang lại rối loạn nhiều thêm. cùng với những sợ hãi khẩn cấp của nó. rộng lượng đó. về sự cô độc của chúng ta. Ngày 20 tháng ba: Bạn và tôi là vấn đề. bởi vì tất cả sinh hoạt hàng ngày là liên hệ. chỉ làm mạnh mẽ thêm những khuynh hướng thống trị có sẳn. xuyên tạc bóp méo. trìu mến đó. nhưng để sống không còn liên hệ trực tiếp đòi hỏi sự thông minh cao độ. Thế giới đó không tách rời khỏi chúng ta. và bởi vì chúng ta vắng tình yêu đó. thế giới. Những khuynh hướng kỳ lạ phát sinh theo thời đại tiến bộ phải được hiểu rõ và sửa chữa trong khi chúng ta vẫn còn có khả năng tự quan sát và nghiên cứu một cách khoan dung và không thiên vị. Những năng lực của chúng ta phải được điều khiển. những sợ hãi của chúng ta phải được quan sát và thấu đáo ngay bây giờ. là sự liên hệ mà chúng ta thiết lập hay tìm kiếm để thiết lập giữa chúng ta. chúng ta tăng giá trị chính chúng ta bằng tình bè bạn. tôi hiểu rõ bạn. vì vậy gây ra mất thăng bằng. nếu không có trạng thái ý thức lưu thông và sắc bén này. Khi tôi hiểu rõ chính tôi. Chúng ta muốn chạy trốn khỏi sự cô độc của chúng ta. Ngày 21 tháng ba: Không có cái sự việc như là sống cô độc. và cái qui mô nhỏ đó là “cái tôi lệ thuộc” và “cái bạn lệ thuộc”. và không phải thế giới. Nếu thành luỹ bảo vệ của chúng ta được vững chắc. và những vấn đề của chúng ta là những vấn đề của thế giới. những sợ hãi. không phải thế giới. Chính lúc này một người phải ý thức được những thói quen đặc 55 . chúng ta là thế giới. và từ hiểu biết đó tình yêu đến. xã hội. và những nhu nhược yếu đuối của chúng ta.Chắc chắn chúng ta phải bắt đầu giải quyết vấn đề trên một qui mô nhỏ. không những đến những áp lực và những đòi hỏi phía bên ngoài mà chúng ta phải trách nhiệm. không quan tâm đến một nhân tố giải quyết kia mà là tình yêu. của nồng nhiệt trong liên hệ. Không có cái sự việc như là sống một mình. và vân vân. bởi vì thế giới là sự chiếu rọi của chính chúng ta và để hiểu rõ thế giới chúng ta phải hiểu rõ chính chúng ta. Thế giới không là một sự việc gì đó tách rời khỏi bạn và tôi. Vì vậy bạn và tôi là vấn đề. sự hành hạ từ bên ngoài này không có nhiều tác động vào chúng ta.

một gu-ru. một người có lương thực và những người khác không có lương thực. để học hỏi về nó. để quan sát. Nhưng tôi đang hỏi về trạng thái tự bảo vệ thuộc tâm lý và làm một người sợ hãi về bệnh tật. bình thường. và qua tất cả việc đó có cái ý thức lạ lùng của tội lỗi – người ta đã làm một việc đáng lẽ ra người ta không nên làm. Chính sự giầu có bên trong mang lại bình an và hân hoan. để không rơi dưới chiếc xe điện. Liệu cái trí có thể làm trống rỗng chính nó hoàn toàn khỏi sợ hãi hay không? Sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào đều nuôi dưỡng ảo tưởng. Nơi nào có sợ hãi rõ ràng nơi đó khômg có tự do. nông cạn. điều gì quan trọng là ý thức được toàn quy trình của chính một người. Bạn có quả quyết đủ can đảm để giáp mặt những biến cố trong cuộc sống. và vân vân. Có những ngõ ngách tối tăm trong cái trí mà không bao giờ có thể được tìm hiểu và phơi bầy chừng nào một người còn bị sợ hãi. Ngày 22 tháng ba: Tự do khỏi sợ hãi. và không hỏi làm thế nào diệt trừ được sợ hãi. dù rằng qua hội hoạ.. thấu suốt. Khi chúng ta tìm kiếm sự thành tựu trong bất kỳ hình thức nào. sợ hãi quan điểm quần chúng. sợ hãi không có cơ hội. mà mọi người yêu quí rất nhiều – để được kính trọng. Nó khiến một người nói dối. nông cạn. Khi bạn chỉ muốn diệt trừ sợ hãi. sợ hãi là lớp vỏ kính trọng này. nó biến cái trí thành cùn nhụt. sợ hãi tuổi già. Ngày 23 tháng ba: Giải quyết sợ hãi Người ta sợ hãi ý kiến của quần chúng. sợ hãi chết chóc. luôn luôn có sợ hãi.biệt và cố định của cảm giác . hay tìm ra những giải thích 56 . lành mạnh. Cái trí đang tìm hiểu. hoặc là việc gì bạn muốn.tư tưởng đã đến cùng tuổi tác thời gian. ý thức tội lỗi trong ngay động thái đang làm. và vì vậy không bao giờ có thể có được tự do khỏi sợ hãi. Chính xác ra chúng ta có hàng tá sợ hãi. sự thúc đẩy thuộc bản năng để tránh con rắn độc. qua liên hệ. Và liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn tự do khỏi sợ hãi? Chúng ta có thể thấy sợ hãi tác động ra sao vào mỗi một người trong chúng ta. một người khoẻ mạnh và những người khác nghèo khổ và yếu đuối. hay chỉ là lý luận để sợ hãi tiêu tan. Và hầu hết mọi người trong chúng ta đều có một dạng sợ hãi nào đó. ưu tư càng to lớn bấy nhiêu. Sợ hãi là sự thôi thúc để tìm kiếm vị Thầy . không hoàn thành. sợ hãi bóng tối. và nhờ thấu hiểu chúng sẽ làm tiêu tan chúng. sợ hãi rắn rết. và nếu không có tự do không có tình yêu gì cả. nó làm cái trí rỗng tuếch. qua âm nhạc. bạn sẽ tìm ra những phương cách và những phương tiện tẩu thoát khỏi nó. ý thức tội lỗi. Tự bảo vệ thân thể.. Thế là. là sáng suốt. để lùi lại khỏi một vực thẳm. sợ hãi không thành tựu. hỏi han càng nhiều bao nhiêu. về một kẻ thù. nó làm hư hỏng một người bằng nhiều phương cách. sợ hãi đau đớn thân thể.. về chết chóc.

những mê tín dị đoan. bởi vì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Vì vậy đáp lại trực nhận này. đòi hỏi một năng lượng khổng lồ. Vì vậy đằng sau tất cả những hành 57 . có ý thức hay vô thức. đang chỉ trích. quan điểm mà đang ngăn cản không cho bạn đang nhìn. đang thấy – tất cả năng lượng của bạn đều bị tiêu huỷ trong những việc đó. khi bạn chật cứng những ý kiến. cái năng lượng đó bị phung phí khi bạn đang vật lộn với những từ ngữ. nó dẫn đến tất cả những loại lý thuyết tinh vi và thông minh lạ kỳ. vậy thì làm thế nào bạn tiến hành lau chùi sạch sẽ cái trí? Bạn nói rằng bằng cách kiểm tra chi tiết nguyên nhân của sợ hãi bạn sẽ được tự do khỏi sợ hãi. có một đang suy nghĩ không có từ ngữ mà là ký ức hay không? Thưa bạn. không có ý nghĩa gì mấy. ở phía bên trong chúng ta sợ hãi trạng thái không chắc chắn. bám vào một hình thức tín điều. mà có nghĩa là từ ngữ. Nhưng để thấy. Nó làm cùn nhụt cái trí. tách biệt. Ngày 25 tháng ba: Sợ hãi khiến chúng ta vâng lời. mà có nghĩa là tư tưởng. Nếu bạn hiểu rằng sợ hãi là huỷ hoại. chúng ta muốn ở trong một vị trí an toàn. niềm tin nào đó phải không? Sợ hãi là năng lực huỷ hoại trong con người. đọc một quyển sách. để lắng sâu tất cả điều này. tuân theo. nếu không hiểu rõ bản chất của cái trí. Tại sao chúng ta lại đang làm tất cả việc này – vâng lời. Chúng ta muốn được chắc chắn – chúng ta muốn được chắc chắn về tiền của. sợ hãi. người lãnh đạo. đáp lại đang thấy này. bạn cần năng lượng.mà sẽ tạo hài hòng cho cái trí bị kẹt trong sợ hãi? Bạn giải quyết nó như thế nào đây? Mở máy thu thanh. bắt chước? Tại sao vậy? Bởi vì. người giáo sĩ. Để hiểu rõ. bạn mở được cánh cửa. với ý nghĩa mà tôi đang sử dụng cái từ ngữ đó. bất thường. Ngày 24 tháng ba: Cánh cửa dẫn đến hiểu biết. khi bạn đang kháng cự. sầu khổ. Từ đó phát sinh câu hỏi: có một tư tưởng không có từ ngữ. những giáo điều và những niềm tin vô lý. nó làm biến dạng tư tưởng. đi đến một ngôi đền. khiến chúng ta nghe lời vị Thầy. Năng lượng này không thâu được qua thực phẩm – đó là một phần của nhu cầu thuộc về thân thể. chúng ta muốn được chắc chắn về luân lý – chúng ta muốn được chấp thuận. chúng ta muốn được rào quanh. Đó là vậy à? Cố gắng để tìm ra nguyên nhân và biết rõ nguyên nhân của sợ hãi không loại bỏ được sợ hãi. dĩ nhiên khi đang nói rằng tôi phải được tự do khỏi nó. chuyển động của cái trí. Bạn phải tiếp nhận sự sợ hãi trong phạm vị của toàn bộ cái trí. sự tiến hành của đang tự biết. để hiểu rõ. Thế là. chính phủ. Bạn không thể xoá sạch sợ hãi nếu không hiểu biết. tán thành. Sợ hãi cũng kềm chế chúng ta không cho làm một việc gì đó có lẽ gây tai hại cho những người khác. nếu không thật sự nhìn thấy bản chất của thời gian. chúng ta muốn không bao giờ phải đương đầu với phiền muộn. đau đớn.

Bạn biết không. Chúng ta sợ hãi một sự kiện hay một ý tưởng về cái sự kiện? Chúng ta sợ hãi cái sự kiện như nó là. một quan niệm. qua những biểu tượng. lúc đó tôi phải hiểu biết cái từ ngữ. Thế là.động. Chừng nào từ ngữ còn được sử dụng để diễn tả cái sự kiện. và tôi có thể giải quyết nó. bình thường. Tôi sợ hãi từ ngữ chết hay về chính cái sự kiện chết? Vì tôi sợ hãi cái từ ngữ. cho cái sự kiện một tên gọi và do đó nhận dạng hay phê bình nó. Nếu tư tưởng còn đang lưu tâm và đang diễn dịch cái sự kiện. những theo đuổi này. và không có tham gia cùng cái sự kiện chừng nào tôi còn có một ý tưởng. cái ý tưởng. nó là một ham muốn để bảo vệ chính mình – điều đó bình thường. lành mạnh. Nếu tôi không tham gia chia sẻ cùng cái sự kiện. Nhưng sự bảo vệ thuộc tâm lý về chính bản thân – đó là. Tư tưởng là sản phẩm của quá khứ. đã tạo ra sợ hãi. cái thuật ngữ. vậy thì có sợ hãi. qua những hình ảnh. lòng ham muốn để luôn luôn được chắc chắn. và chính nó một mình cống hiến sự rõ ràng phi thường trong khi theo đuổi sự thật. cái ý tưởng. tôi không bao giờ hiểu rõ cái sự kiện. Ngày 27 tháng ba: Giáp mặt sợ hãi. những tham lam. tôi không bao giờ liên hệ trực tiếp cái sự kiện. chừng nào tư tưởng còn đang xét đoán cái sự kiện như một người quan sát. Nó không là sợ hãi. lẩn quất lòng ham muốn để được bảo đảm này. hay là cái sự kiện. nếu không được tự do khỏi sợ hãi. vì vậy tôi phải rất rõ ràng không hiểu rằng tôi sợ hãi cái từ ngữ. Chỉ khi nào có tự do khỏi sợ hãi mới có được cái chất lượng phía bên trong của hiểu biết rõ ràng đó. một con thú hoang. Nếu tôi đối mặt cái sự kiện. tôi không bao giờ nhìn cái sự kiện. theo bản năng có sợ hãi. trạng thái cô đơn đó mà trong nó không còn sự tích luỹ của hiểu biết hay là của trải nghiệm. an toàn – nuôi dưỡng sự sợ hãi. nếu không giải quyết sợ hãi. một lý thuyết về cái sự kiện. hay chúng ta sợ hãi điều gì chúng ta nghĩ nó là? Ví dụ cái chết? Chúng ta sợ hãi sự kiện về cái chết hay ý tưởng về cái chết? Cái sự kiện là một việc và ý tưởng về cái sự kiện là một việc khác. đó là một sự sợ hãi tự nhiên. Ngày 26 tháng ba: Mặt đối mặt với sự kiện. phải có sợ hãi. điều gì có ý nghĩa là hiểu rõ sợ hãi này từ ngày này sang ngày khác và sợ hãi tự thể hiện trong những phương cách khác nhau như thế nào. hiểu biết của tôi về cái sự kiện. Nếu tôi sợ hãi cái từ ngữ. phải có sợ hãi. không còn điều gì để hiểu biết về nó: cái sự kiện ở đó. Chỉ khi nào tôi tham gia trọn vẹn cùng cái sự kiện mới không có sợ hãi. kinh nghiệm của tôi. khi bạn trông thấy một con rắn. Có sợ hãi thuộc về thân thể. bởi 58 . chỉ để vâng lời hay để được vâng lời có rất ít ý nghĩa. nó chỉ có thể hiện hữu qua ngôn từ. Chính là ý kiến của tôi. để hiểu rõ ngụ ý của nó. thâm nhập vào toàn quy trình của cái từ ngữ. Một cái trí đang tìm kiếm để luôn luôn được chắc chắn là một cái trí chết.

một phương pháp. Có những thời điểm khác khi bạn đồng nhất mình với đứa con của bạn. với xã hội. Nhưng khi có sự tiếp xúc trực tiếp với sợ hãi.” phải không? Nếu tôi nói về “tổ quốc của tôi” tôi quên mình trong chốc lát. tham vọng. không phải sợ hãi thuộc loại này hay thuộc loại khác. Nhưng nếu tôi có thể đồng nhất mình với một sự việc gì đó lớn lao hơn. Chỉ cái trí đang tẩu thoát mới tách rời chính nó khỏi sự sợ hãi. Chừng nào tôi còn ý thức về “cái tôi lệ thuộc” tôi biết rằng còn có đau khổ. giống như bạn tiếp xúc trực tiếp với cơn đói.. lúc đó có một tẩu thoát tạm thời. Đồng nhất là một quy trình của trạng thái tự quên lãng. với một hình thức đặc biệt của hành động. Vì vậy điều gì quan trọng không phải là “ làm thế nào để được tự do khỏi sợ hãi?” Nếu bạn tìm kiếm một đường lối. Sợ hãi tìm ra vô số loại tẩu thoát. khi cái trí không còn đang tẩu thoát qua những từ ngữ và qua hoạt động thuộc bất kỳ loại nào. phải vậy không? – đồng nhất với quốc gia. với một học thuyết nào đó. không còn người quan sát. không có sự vĩnh cửu.. với hiểu biết. với niềm tin.vì không có sự chắc chắn trong cuộc sống. không còn sự phân chia giữa người quan sát và cái vật bị quan sát gọi là sợ hãi. giống như bạn tiếp xúc trực tiếp lúc bạn bị hoảng sợ với việc mất việc làm của bạn – rồi thì bạn làm một việc gì đó. một buổi duyệt binh hay một đám rước tôn giáo. ít ra là tạm thời. Loại thông dụng nhất là sự đồng nhất. Tôi không đang sử dụng từ ngữ đó theo nghiã cái nỗ lực được thực hiện để chấp 59 . với một đảng phái đặc biệt. hay không hành động. với chân lý. cái khoảnh khắc bạn tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống. Bây giờ chúng ta biết sợ hãi là gì rồi phải không? Nó không phải là sự không chấp nhận của cái gì là hay sao? Chúng ta phải hiểu rõ từ ngữ chấp nhận. không có sự phân chia – chính sự phân chia này mới nuôi dưỡng ganh đua. với một nhóm người. có sợ hãi liên tục. tôi quên mình. Nhưng nếu bạn hiểu rõ sợ hãi – điều đó chỉ có thể xẩy ra khi bạn tiếp xúc trực tiếp với nó. có đấu tranh. với một sự việc gì đó quan trọng. Khi bạn tiếp xúc trực tiếp với sợ hãi. với một ý tưởng. hay khi tổ quốc mình đang bị hiểm hoạ xâm lăng? Lúc đó bạn đồng nhất mình với tổ quốc. Vậy thì. Ngày 28 tháng ba: Sợ hãi là không chấp nhận cái gì là. sợ hãi.. một hệ thống để loại bỏ sợ hãi. bạn sẽ mãi mãi vướng mắc vào sợ hãi. với một thực trạng. có một đáp trả của những dây thần kinh và tất cả phần còn lại của nó. với một học thuyết. với bất kỳ việc gì. không còn cái thực thể mà nói rằng “Tôi sợ hãi. có thể tẩu thoát khỏi “cái tôi lệ thuộc. phải không? Nếu tôi có thể nói một sự việc nào đó về Chúa. với cuộc sống. chỉ đến lúc đó bạn sẽ phát giác rằng tất cả sợ hãi đều kết thúc – chúng ta có ý nói rằng tất cả sợ hãi.” Vậy thì. Bạn không theo dõi cái cách bạn hưởng ứng khi bạn trông thấy một cuộc diễu hành. Nếu tôi có thể đồng nhất mình với gia đình. với vẻ đẹp.

Bây giờ thời gian ngụ ý sự nỗ lực trong khoảng giữa cái gì là và “cái gì nên là”. Để thay đổi từ cái gì là đến “cái gì nên là” liên quan đến thời gian. Chúng ta luôn luôn bị xung đột giữa cái gì là và “ cái gì nên là”. Bây giờ tôi bắt đầu lĩnh hội một cách nhìn – trực nhận không có quan điểm. có những hận thù. để mổ xẻ nó. Nếu bạn theo chủ nghĩa quốc gia và bạn nói rằng cuối cùng sẽ có tình huynh đệ con người.. Vì vậy sợ hãi là không chấp nhận cái gì là. mà là từ ngữ. vì vậy người ta thấy rằng thời gian là một yếu tố của vô trật tự.” Ngay khoảnh khắc của cơn giận dữ không có “Tôi”. Vậy là cái trí vượt ra khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của những ý tưởng.. Không có câu hỏi của chấp nhận khi tôi trực nhận cái gì là. có tất cả phân chia khủng khiếp giữa con người và con người. Do đó tôi hiểu rằng có thể có được “đang thấy” không có tư tưởng. tôi sẽ luôn luôn tạo ra vô trật tự.nhận. mà là cái sự kiện. Tôi nói. Thời gian có nghĩa là chuyển dịch từ cái gì là đến “cái gì nên là”. và tôi sắp sửa tạo một nỗ lực để hiểu rõ. Khi tôi không trông thấy rõ ràng cái gì là. ngay đó tôi sử dụng quy trình của chấp nhận. Tôi sợ hãi. mà là tư tưởng. nó không phải “cái gì tôi là”. Hãy xem thử nó đã dẫn tôi đi đâu. có đau khổ. và ý tưởng là tưởng tượng. Liệu tôi có thể nhìn cái sự kiện không còn yếu tố của thời gian. Ngày 29 tháng ba: Sự vô trật tự mà thời gian tạo ra. “Tôi giận dữ.. hoặc là tôi tẩu thoát hoàn toàn khỏi nó. của xung đột do có hai và tất 60 . kết luận. hoặc là tôi sẽ khám phá ra nguyên nhân của nó. Do đó không có sự tiến hành từ từ để loại bỏ được sợ hãi. không có chỉ trích. nhưng một ngày nào đó tôi sẽ được tự do khỏi sợ hãi. . xét đoán. đó là điều gì chúng ta suy nghĩ. không phải là một phương tiện để đặt nền tảng cho tự do khỏi sợ hãi. vì vậy thời gian đang tạo ra sự vô trật tự. Tất cả việc này ngụ ý nỗ lực – và nỗ lực là điều gì chúng ta đã quen thuộc. mà là từ ngữ hay không? Sự việc này xảy ra khi có đang nhìn mà không còn người quan sát. trong khoảng giữa có những cuộc chiến tranh. tron vẹn. Tôi không thích sợ hãi. “Cái gì tôi nên là” là một ý tưởng. Ngày 30 tháng ba: Tôi nhìn giận dữ như thế nào? Rõ ràng tôi nhìn giận dữ như một người quan sát đang tức giận. để phân tích. do vậy thời gian rất cần thiết để được tự do khỏi sợ hãi – ít nhất ra. và “cái gì tôi là” có thể được thay đổi chỉ khi nào tôi hiểu được sự vô trật tự mà thời gian tạo ra.Vậy thì liệu tôi có thể loại bỏ được sợ hãi hoàn toàn. giống như là cũng không có sự tiến hành từ từ để loại bỏ sự độc hại của chủ nghĩa quốc gia. ngay tức khắc được không? Nếu tôi cho phép sợ hãi được tiếp tục. “cái Tôi” xuất hiện ngay sau đó – mà có nghĩa thời gian.

sợ hãi gây ra hoang mang của quả tim-cái trí. Ngày 31 tháng ba: Gốc rễ của tất cả sợ hãi.. lệ thuộc khởi sự từ ngu dốt. để là. không phải sự trở thành can đảm. “cái tôi”. bạn có thể mở cánh cửa. Vì vậy. . Cái ngã là gốc rễ của tất cả sợ hãi.Bằng cách suy xét một sợ hãi – sợ hãi cái chết. từ không có tự hiểu biết. vậy thì chúng ta hãy quay trở lại đến cái sự kiện và bắt đầu lại bằng cách chọn ra một sự kiện khác để cho chính bạn sẽ bắt đầu nắm bắt được một sự việc phi thường của cái trí.cả phần còn lại của nó. từ đói nghèo phía bên trong. và chính là thời gian mà là tư tưởng. Quá khứ luôn luôn đang muốn sinh ra hiện tại mà trở thành cái ký ức nhận dạng của “cái tôi lệ thuộc” và “cái của tôi”. Cái ký ức của những thích thú khác biệt này gặp gỡ cái 61 . quá khứ phải được thấu hiểu qua hiện tại. và thế là để lệ thuộc sinh ra sợ hãi. tuỳ thuộc vào những thích thú của nó. và thời gian là từ ngữ – nghĩ về nó phi thường làm sao đâu! Thời gian là tư tưởng. Sợ hãi có do bẩm sinh lẫn thâu lượm. chính là tư tưởng mà nuôi dưỡng thời gian. Không có cái thực thể thèm khát. Thèm khát mang những mặt nạ khác biệt vào những thời điểm khác biệt. liệu rằng tôi có thể nhìn sự sợ hãi không phải như là một sự kiện tách rời? Nếu bạn tách rời một sự kiện mà không mở được cánh cửa đến toàn vũ trụ của cái trí. mà có trong vòng kiểm soát của nó toàn bộ những phức tạp rối ren và những tinh tế của sự sợ hãi. Qua tự ý thức chúng ta bắt đầu khám phá và vì vậy thấu hiểu nguyên nhân của sợ hãi. Khi hiểu rõ nguyên nhân của sợ hãi. chính là tư tưởng mà nuôi dưỡng sợ hãi về cái chết. và để cho cảm giác-tư tưởng được tự do khỏi nó. Trạng thái không sợ hãi không là phủ nhận. nó không là trái nghịch của sợ hãi và nó cũng không là can đảm. ngăn cản giao tiếp và hiểu biết. sợ hãi người vợ hoặc chồng đang chi phối bạn.. vì trong tất cả trở thành đều có hạt giống của sợ hãi.. nó liên quan đến quá khứ. THÁNG TƯ Ngày 1 tháng tư: Chỉ có thèm khát. bạn có thể bừng lên cái đó. không có một người mà thèm khát. Lệ thuộc vào những sự vật. Lòng khao khát để trở thành gây ra những sợ hãi. bạn biết toàn bộ việc bị chi phối này – điều đó sẽ mở cánh cửa chứ? Đó là tất cả mà phải quan tâm – không phải làm thế nào để được tự do khỏi nó – bởi vì cái khoảnh khắc bạn mở cánh cửa. để thành tựu. không chỉ những sợ hãi thô thiển mà còn cả những sợ hãi gom góp sẵn và ngẫu nhiên rất sâu thẳm. sợ hãi bị xoá sạch hoàn toàn. sợ hãi người hàng xóm.. vào con người hay vào những ý tưởng nuôi dưỡng sợ hãi. có sự chấm dứt của nó.. Cái trí là kết quả của thời gian. để cho bạn có cái chìa khoá.

cho nó tự do hoàn toàn – nó vẫn luôn luôn ở đó. mà chính nó một mình mang lại sự tự do khỏi sợ hãi. không khác biệt cái sự việc mà anh ta đang lẩn tránh. Khi anh ta trực tiếp trải nghiệm cái sự việc anh ta là trạng thái cô độc riêng rẽ của anh ta. không đủ. có những cảm xúc liên quan đến nó. kèm theo vui thú và đau khổ của nó. phải vậy không. và thế là người chọn lựa bị sinh ra. nhưng nó ở đó. đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. và chừng nào anh ta còn coi nó như một sự việc gì đó tách biệt hẳn anh ta. tạo dựng cho chính anh ta như là một thực thể tách biệt rõ rệt ở ngoài điều thèm khát nhưng cái thực thể không khác biệt những đặc tính của nó. và mặc dù nó có thể suy nghĩ về trạng thái trống không. hoặc nói rằng. chỉ ngay lúc đó mới có được sự tự do khỏi sợ hãi. Hãy làm điều gì bạn muốn. Sợ hãi tồn tại chỉ trong liên hệ đến một ý tưởng và ý tưởng là sự đáp trả của ký ức như là tư tưởng. sự ham muốn mà mâu thuẫn chính nó.” Tất cả điều đó phải được gạt đi nếu chúng ta có ý định khám phá sự thật về ham muốn – vẻ đẹp về nó. Cái từ ngữ cô độc. và kỷ luật. và thật là rất khó khăn để hiểu rõ một sự việc nào đó rất sinh động. Anh ta không thể tẩu thoát khỏi chính mình. sự đau khổ. Ngày 3 tháng tư: Ham muốn phải được hiểu rõ. mà bị hành hạ. Và hiển nhiên nếu người ta có ý định hiểu rõ ham muốn sẽ phải không còn chọn lựa. đam mê bị sinh ra. “Tôi sẽ giữ ham muốn này và khước từ ham muốn kia. rất khẩn thiết bởi vì chính trong khi thoả mãn ham muốn. Bạn không thể đánh giá ham muốn như là tốt lành hay xấu xa. lý tưởng nó. và khi từ ngữ không còn ý nghĩa nữa. tất cả mọi việc anh ta nên làm là thấu hiểu chính anh ta. Chúng ta phải hiểu rõ ham muốn. bền bỉ quan sát. Và trong cuộc chiến đấu vô tận với nó chúng ta lại xuyên tạc nó ra khỏi mọi khuôn mẫu và công nhận.mới mẻ. lôi kéo trong những phương diện khác nhau. sự lo âu của ham muốn. ngăn cản động thái đang trải nghiệm về nó từ khởi đầu. cô độc. Tư tưởng là kết quả của trải nghiệm. sự rối loạn. xô đẩy. kèm theo những kỷ niệm về đau khổ và sợ hãi của nó. mà tạo ra xung đột. khước từ nó hay chấp nhận nó. Ngày 2 tháng tư: Hiểu rõ ham muốn. anh ta sẽ sống trong ảo tưởng và xung đột vô tận. lúc đó sự liên hệ giữa người trải nghiệm và vật được trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. sự xấu xa hay bất kỳ điều gì nó có lẽ là. tẩu thoát khỏi nó. kềm chế. Chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ kỹ càng sự ham muốn. cao quý hay thấp hèn. tư tưởng không thể biết được trạng thái trống không một cách trực tiếp. thế là người trải nghiệm là vật trải nghiệm. không qua ký ức. trạng thái trống không của anh ta. Cái thực thể mà cố gắng đổ đầy hay tẩu thoát khỏi trạng thái trống không. Chúng ta biết. Từ ngữ là ký ức. chờ đợi. Và chúng ta biết rõ những vị thầy tôn giáo và những người khác đã nói rằng chúng ta 62 . do vậy sự liên hệ đó là trực tiếp và không qua một từ ngữ. anh ta là nó. Anh ta là trạng thái cô độc của anh ta.

nhưng chỉ ý thức nó? Tôi không hiểu bạn có biết được ý thức một sự việc nào đó có nghĩa gì hay không? Hầu hết mọi người trong chúng ta đều không ý thức gì cả bởi vì chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với chỉ trích. để thấy tất cả đồ đạc. và khi nhìn ngắm nó cho rất nhiều hài lòng. không xét đoán nó như là tốt lành hay xấu xa. Bạn có lần nào cố gắng để nhìn một con người. nhận dạng.. đau khổ và mâu thuẫn. không bao bọc nó bằng một từ ngữ – vậy thì. Ngày 4 tháng tư: Đặc tính của ham muốn. con sông đó. . hãy thoát khỏi ham muốn – mà thật sự là vô lý. một con sông rộng với dòng chảy uốn lượn.không nên ham muốn.” không cho nó một danh tính. Tôi đã trải qua một vui thú nào 63 . nó còn là nguyên nhân của rối loạn nữa hay không? Lúc đó ham muốn có còn là một sự việc nào đó để bị gạt bỏ. Vì vậy liệu rằng người ta có thể ý thức được trạng thái tổng thể của ham muốn? Điều mà tôi muốn nói khi sử dụng từ ngữ tổng thể là rằng không chỉ một ham muốn hay nhiều ham muốn. quá hung tợn. chi phối nó. để bị huỷ diệt hay không? Chúng ta muốn huỷ diệt nó bởi vì một ham muốn xâu xé một ham muốn khác và tạo ra xung đột. Có chuyện gì sai trái với điều đó đây? Đối với tôi dường như sự rối loạn và đau khổ bắt đầu khi khuôn mặt đó. và tiếp theo cái kỷ niệm này đòi hỏi một sự tiếp tục hơn nữa của vui thú. Nếu bạn huỷ diệt ham muốn. chúng ta muốn những sự việc như thế được lập lại. không phải bị huỷ diệt. vui thú. quá cuồng bạo. hoặc là một khuôn mặt đẹp. Chọ lựa rõ ràng ngăn cản ý thức bởi vì chọn lựa luôn luôn được tạo ra như một kết quả của xung đột. bất kỳ xét đoán nào hay chưa? Và nếu người ta là cùng một sự việc với ham muốn. Điều gì xảy ra nếu bạn không chỉ trích ham muốn. “Tôi sẽ phải xử sự ra sao với ham muốn này? Nó quá xấu xa. tấm thảm hay không có nó. chọn lựa. tạo khuôn nó. đám mây đó. Nếu bạn làm sai lạc ham muốn. Để ý thức khi bạn bước vào một căn phòng. Tất cả chúng ta đều biết rõ việc này. mà là cái đặc tính tổng thể của ham muốn. một biểu tượng. để ý thức tất cả nó mà không xét đoán – rất là khó khăn. bạn có lẽ đang huỷ diệt một việc gì đó đẹp đẽ lạ thường. kềm chế nó. xét đoán. ngọn núi đó trở thành một kỷ niệm. và người ta có thể hiểu ra cái cách mà người ta cố gắng để tẩu thoát khỏi sự xung đột vô tận này.. mà không có bất kỳ chọn lựa nào. nếu người ta sống hoà cùng ham muốn – không khước từ nó hay là nói rằng. và vân vân – chỉ để thấy nó.. một cảm xúc. bởi vì ham muốn phải được hiểu rõ. bạn có lẽ huỷ diệt chính cuộc sống. hãy vun quấy sự tách lìa. một cái cây dễ thương. Ngày 5 tháng tư: Tại sao người ta không nên có vui thú? Bạn trông thấy một cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. một bông hoa. một ý tưởng. đánh giá.

Dầu rằng nó là dục tình. và thế là không có sự rõ ràng.. và chúng ta muốn được lập lại điều đó. tôi muốn cái đó.. Tôi thấy một cô gái đẹp.. những ảo tưởng. . dễ dàng. Nhưng bạn đã có lần nào thử chết đi tự nguyện. điều này không tạo sinh khí cho cuộc sống của bạn. . cô ấy không đẹp. cảm thấy cái ý thức từ bỏ về điều 64 . là một phản ứng bình thường. Ngày 7 tháng tư: Chết đi những sự việc nhỏ nhen.đó. Điều gì quan trọng là phải hiểu rõ vui thú. lành mạnh: trái lại. Ham muốn phát sinh là một phản ứng.. đang suy nghĩ về nó. bạn phải có nó. nhưng tư tưởng lúc này lại gia tăng sự ham muốn đó bằng cách suy nghĩ về nó.. tôi sẽ bị chết... Tôi nghĩ về nó. Đó là vấn đề của tôi – có đau khổ cũng như vui thú. Nhưng điều gì tạo ra sự liên tục đến cái vui thú đó? Rõ ràng đó là tư tưởng. tôi sẽ bị chết. mà không có sự chen vào của tư tưởng. hoặc là bạn đã trải qua một hài lòng nào đó trong một sự việc. chúng ta đều muốn được lập lại nó – và tôi nghĩ rằng đó là nơi mà vui thú bắt đầu làm tối tăm cái trí và tạo ra những giá trị giả dối. Tôi phải tìm ra..” Nếu tôi không muốn. Ngày 6 tháng tư: Một phản ứng bình thường. Nhưng để hiểu rõ bản chất và cấu trúc của vui thú là điều rất cần thiết. lành mạnh. nó không là một động thái tự nguyện. “Ô kìa. đó là một sự phát triển. ngoại trừ khi tự tử. không phải cố gắng gạt bỏ nó – điều đó quá xuẩn ngốc. rối loạn. và nếu đó là điều gì mà người ta muốn.” Nhưng tôi có thể nhìn ngắm nó và có một ham muốn. Tôi hiểu điều đó. trí năng. những hình ảnh. “Không. rồi thì kèm theo vui thú sẽ có liền đau khổ. nghệ thuật.” Đây là một sự kiện. và đến đó là kết thúc về nó.. những giá trị giả dối mà chúng ta tạo ra. thật sự là vô lý khi nói rằng. và cô ấy đẹp. hoặc là một việc nào đó không hoàn toàn thuộc đặc điểm này. điều này tạo sinh khí cho cuộc sống của bạn. không bị bắt buộc? Thông thường khi bạn chết bạn không muốn như vậy. những ý tưởng.. điều đó quan trọng. cái chết đến và đem bạn đi. Tôi trông thấy một vật đẹp đẽ và tôi nói. Nó không còn là sự liên hệ trực tiếp với cái vật đó.. điều đó không quan trọng. Nhưng trong khi theo đuổi liên tục ham muốn sẽ có đau khổ.Tư tưởng xen vào và nói. “Làm ơn. bằng cách có những phản ảnh. bởi vì nếu cuộc sống chỉ là vui thú. Bạn đã có lần nào thử chết đi một vui thú một cách tự nguyện.. Không một ai có thể gạt bỏ được vui thú. Nó có lẽ đúng hay nó có lẽ sai.Tôi phải tìm ra tại sao ham muốn lại có quyền hành như thế đó trong cuộc đời của tôi. mà là ham muốn. không thật.

mọi nơi nào khác. một cái trí non trẻ là rất cần thiết. Về kinh tế. nên tôi muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa về nó. Vì vậy. nhưng làm thế nào để được tự do khỏi cái tôi. hoặc là bạn muốn bao nhiêu 65 . cảm giác sự thật về nó tức khắc hay không? Bạn có lẽ không thấy được toàn bộ ý nghĩa phi thường về nó. từ bỏ. những vui thú của bạn. dù chỉ là một vài giây. trạng thái tự quên lãng hoàn toàn. bởi vì rồi thì bạn sẽ thấy rằng cái trí của bạn có khả năng chết đi nhiều thứ. hợp nhất trọn vẹn – theo tự nhiên nó trở thành quan trọng nhất. Không phải như thế đó à? Bởi vì ái ân là một việc gì đó mà trao tặng cho tôi niềm ngây ngất trọn vẹn. của “cái tôi lệ thuộc”. cái tinh tế vô hạn. Cuộc sống là đang sống. tại mọi mức độ khác nhau của tồn tại. Bạn đã trải nghiệm cái trạng thái hiện hữu đó khi không có cái tôi. một cái trí mà không đang vận hành trong lãnh vực của thời gian. vẻ đẹp của chết đi đó. Trong khoảnh khắc đó bạn được hạnh phúc. không phải một ý thức về “cái tôi” có ý nghĩa. thoải mái. những tham vọng của bạn là những sự việc mà bạn gửi gấm chừng mực ý nghĩa nào đó vào chúng. mà ở ngay qua tất cả tầng tiềm thức. Trạng thái tự ý thức trong bản chất thật sự của nó đã là kết quả của xung đột. mọi nơi nào khác tôi đều gặp xung đột. phong phú. Ái ân là một vấn đề bởi vì dường như là trong hành vi đó có sự biến mất hoàn toàn của cái tôi. Nhưng cái trí không thể là thứ gì khác đó nếu nó không chết đi mọi sự việc mà nó biết. Bây giờ để thấy được sự thật của tất cả việc này.. Máy móc đang đảm trách những chức năng của ký ức – máy vi tính – nhưng cái trí của con người là một thứ gì đó còn hơn là một thói quen thuần tuý máy móc của sự kết hợp và ký ức.. Liệu bạn có thể thấy được sự thật về nó ngay lập tức. mà là xung đột. Cái trí non trẻ giết chết mọi thứ. kèm theo một nụ cười – đã đủ rồi. và ý nghĩa của những từ ngữ này bám rễ – không chỉ tại mức độ tầng ý thức. Ngày 8 tháng tư: Ái ân. về tôn giáo. dù là chỉ một ngày. vấn đề không phải là ái ân. về xã hội. bạn tự ý thức chỉ khi nào có xung đột. chết đi tất cả những kỷ niệm. nhưng thậm chí chỉ lắng nghe nó cũng gieo hạt giống. Bây giờ. Rốt cuộc ra. chắc chắn như thế. trên bề mặt. mà không còn quá khứ hoặc là tương lai đang đòi hỏi trạng thái hạnh phúc hoàn toàn đó qua sự hoà tan. và bạn ham muốn nhiều hơn nữa về ái ân – nhiều hơn nữa về sự từ bỏ cái tôi mà trong đó có trạng thái hạnh phúc hoàn toàn. bởi vì có sự chấm dứt của trạng thái tự ý thức. Chỉ cần chết đi những vui thú nhỏ nhoi – thanh thản. Nếu bạn thử nghiệm chết đi những sự việc nhỏ nhoi – điều đó quá tốt.vui thú đó? Rõ ràng là không! Lúc này những lý tưởng của bạn. trọn vẹn. tại sao tôi lại muốn nhiều hơn nữa về nó? Bởi vì. sự phong phú của nó. đều luôn luôn có tình trạng làm dày dặc liên tục của tự ý thức. đều có tình trạng làm kiên cố thêm cái tôi. “Cái tôi” hoàn toàn là tư tưởng.

mà rõ ràng bây giờ bạn đang làm? Những rạp chiếu bóng. Ngày 9 tháng tư: Tẩu thoát cuối cùng.. có mâu thuẫn. sự gia nhập một đảng phái này và bác bỏ một đảng phái khác của bạn – tất cả việc đó đều đang làm nổi bật và củng cố thêm “cái tôi lệ thuộc”. hay nó là một suy nghĩ về hành động đó? Chắc chắn rằng nó không là hành động. Và tại sao cái trí lại củng cố nó. nó trở thành một vấn đề cho bạn. bởi vì đó là khoảnh khắc duy nhất bạn được hạnh phúc. bạn lại hướng toàn bộ sự chú ý về suy nghĩ ái ân. ít nhất trong khoảnh khắc đó. Công việc kinh doanh của bạn.. có đau khổ. Điều gì xẩy ra. nhưng nếu bạn cứ nghĩ ngợi về ăn uống hay việc nào đó suốt cả ngày bởi vì bạn chẳng còn gì khác để nghĩ ngợi. mọi thứ đều đang củng cố suy nghĩ về ái ân của bạn.. Tại sao vậy? Tại sao nó lại trở thành một vấn đề trọng yếu trong cuộc sống của bạn Khi có quá nhiều sự việc đang yêu cầu. tôn giáo của bạn.. ái ân là một câu hỏi xác đáng mà tôi 66 . thần thánh của bạn. cái cách mà người phụ nữ ăn mặc..chăng nữa. Mọi thứ khác bạn làm trong cuộc sống đều tạo sự nổi bật cho “cái tôi lệ thuộc”. cho cái tôi.. bạn có thể quên lãng chính mình – và không còn cách nào khác để quên lãng chính mình. có ao ước liên tục để trải nghiệm nhiều hơn nữa về trạng thái tự do khỏi cái tôi đó. phải vậy không? Nó là một cách tự quên lãng hoàn toàn. tại sao cái trí của bạn lại bị nó nhồi nhét? Bởi vì đó là một phương tiện tẩu thoát cuối cùng. Vì vậy. tại sao chúng ta lại không chấm dứt nó? Tại sao chúng ta lại không dập tắt những vấn đề thay vì dây dưa vơi chúng ngày này qua ngày khác. Vào lúc đó.Tại sao ái ân đã trở thành một vấn đề? Tại sao chúng ta lại chấp nhận sống với những vấn đề. Chúng ta có dụng ý gì khi bàn về vấn đề ái ân? Nó là một hành động. bạn bấu víu vào nó. những tờ tạp chí. Tại sao bất kỳ chuyện gì chúng ta liên quan đến chúng ta đều biến nó thành một vấn đề?. và nơi nào mà có cái tôi hiện diện. có xung đột. đang đòi hỏi sự chú ý của bạn. Ngày 10 tháng tư: Chúng ta đã làm ái ân trở thành một vấn đề. những vị lãnh đạo của bạn. thưa quý ông và quý bà? Đó là vấn đề của bạn. những quyển truyện. những tẩu thoát của bạn. Hành động ái ân không gây vấn đề gì cho bạn. ái ân trở thành một vấn đề khó khăn và phức tạp lạ lùng chừng nào bạn còn không thấu hiểu cái trí mà suy nghĩ về vấn đề đó. những hoạt động xã hội của bạn. đến trạng thái quên lãng hoàn toàn của chính bạn dù chỉ trong một vài giây. năm này qua năm khác? Chắc chắn. Thế là..Tại sao bạn lại củng cố nó. cái trí lúc nào cũng bận rộn bởi nó? Tại sao vậy.. giống như là ăn uống không gây vấn đề gì cả. những hành động kinh tế và chính trị của bạn. Khi chỉ có một sự việc trong cuộc sống của bạn mà là một cách tiếp cận đến tẩu thoát cuối cùng.

trên chu vi bên ngoài – chu vi bên ngoài là “cái tôi lệ thuộc” và những cảm xúc của nó. với quốc gia. và đó là tất cả điều gì mà chúng ta biết. và bởi vì chúng ta chỉ đang sống hời hợt. Không hệ thống. từ một quan điểm cố định hay sao? Chúng luôn luôn đang suy nghĩ từ một trung tâm hướng đến chu vi bên ngoài. kiếm tiền. trong nó có trạng thái sở hữu. nhưng thực tế – cho người vợ của bạn và cho con cái của bạn. trải nghiệm bạn biết rồi.Tình yêu một mình nó có thể chuyển đổi sự điên cuồng.. rối loạn. chúng ta chỉ biết phản ứng hời hợt. Tình yêu là gì đối với hầu hết mọi người trong chúng ta? Với chúng ta. Từ tình trạng sở hữu sinh ra ghen tuông và vô số những xung đột mà mỗi một người đều quen thuộc. Nhưng cuộc sống không hời hợt. Nó có thể nhận ra được chỉ khi nào cái đã được biết được hiểu rõ và vượt qua. cảm giác. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi cái đã được biết. Vì vậy chúng ta phải tiếp cận tình yêu một cách tiêu cực... Vậy thì. cho người hàng xóm của bạn và cho người hầu của bạn.. mà có thể được làm ra vẻ ở bên ngoài hoặc biến thành chủ quan. và xung đột. những vấn đề tồn tại chừng nào chúng ta còn sống trong cái hời hợt. và đó là cuộc sống của chúng ta – chúng ta sống trong cái hời hợt và chúng ta mãn nguyện khi sống ở đó cùng với tất cả những vấn đề của cái hời hợt. mà có thể được đồng nhất với vũ trụ. không phải tích cực.. Do đó. tình trạng sở hữu không là tình yêu.Tình yêu một mình nó có thể mang lại nhân ái và vẻ 67 . và chúng ta công nhận cái bản năng sở hữu này. toàn bộ công việc của sống – tại sao nó lại là một vấn đề? Không phải rằng nó cần thiết bởi vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ từ một quan điểm đặc biệt.sẽ trả lời ngay sau đây. không ganh ghét. không phải trong lý thuyết. và vì vậy bất kỳ việc gì chúng ta tiếp xúc đều hời hợt. Nơi nào có tình yêu. Từ sở hữu này sinh ra ghen tuông và sợ hãi mất mát. thống trị hoặc nô dịch. không có tình trạng sở hữu. suy nghĩ. nhưng chu vi bên ngoài là trung tâm cho hầu hết mọi người trong chúng ta. ái ân. nó đòi hỏi sống trọn vẹn. Tình yêu cũng không thuộc về cảm tính.. Ngày 11 tháng tư: Bạn muốn nói gì qua ngôn ngữ tình yêu? Tình yêu là cái không thể biết được. Vậy thì. Bất kỳ việc gì chúng ta làm trên chu vi bên ngoài rõ ràng phải tạo ra một vấn đề. để có cảm xúc. có lòng nhân ái và từ bi. chừng nào chúng ta còn sống trong lãnh vực của cái trí phải còn có những rắc rối phức tạp. . khi chúng ta thương yêu. nhưng có câu hỏi chủ yếu: tại sao chúng ta lại khiến cuộc sống trở thành một vấn đề? Làm việc. hoặc là với một việc nào khác được quyết định bởi cái trí. phải còn có những vấn đề. không lý thuyết của phe tả lẫn phe hữu có thể mang lại hoà bình và hạnh phúc cho con người. Để có cảm tính. loại bỏ tình yêu. đến lúc đó sẽ có tình yêu. Tánh nhạy cảm và những cảm xúc chỉ là những cảm giác.

từ ngữ bổn phận biến mất.. bởi vì trong sở hữu không có sự xáo trộn. và trong quốc gia này bổn phận và 68 . khi bạn đang chịu đựng đau khổ.. Những sự việc này của cái trí nhét đầy tâm hồn của bạn.. thuần khiết. thống trị. bạn nhớ cái người mà bạn nói rằng bạn yêu thương chỉ khi nào bạn bị xáo trộn. và sau đó bạn nói rằng bạn yêu thương. Những sự việc của cái trí là ghen tuông. Bạn không là cái người đàn ông và cô ấy là cái người đàn bà để bị sử dụng và quẳng đi. phiền muộn của bạn. được kết thúc. đố kỵ. ham muốn để làm chủ. tất cả việc đó đều ngụ ý: ghen tuông. chúng ta chỉ phát biểu bằng lời nói cái trạng thái tình yêu không có sợ hãi đó. Khi bạn nói bạn yêu ai đó.. ham muốn để là một người nào đó. chúng ta biết âu lo. trật tự và hoà bình. sợ hãi mất mát. chúng ta gọi nó là khách quan. Chúng ta sẽ biết cái trạng thái tình yêu đó chỉ khi nào ghen tuông. Chính là cái người đàn ông không có tình yêu trong tâm hồn của anh ta mới nói đến những quyền lợi và những bổn phận. sở hữu. và chừng nào chúng ta còn sở hữu. vui mừng của bạn. sở hữu.Khi có tình yêu. Tất cả việc này chúng ta gọi là tình yêu. để đạt được thành công. ham muốn để sở hữu. nhưng cái sự thật rằng là chúng ta ghen tuông.. chúng ta biết sợ hãi.. để thống trị. hoặc là Chúa biết điều gì khác nữa. Ngày 12 tháng tư: Chừng nào chúng ta còn sở hữu. thiêng liêng. và bởi vì những sự việc của cái trí nhét đầy tâm hồn của chúng ta... một loại máy sinh sản để tiếp tục tên tuổi của bạn. không có bổn phận. Bạn không hà hiếp áp bức. tham vọng. Khi bạn yêu thương người vợ của bạn. mà không có ghen tuông. mà không có sở hữu. phải vậy không? Khi chúng ta nói chúng ta yêu. lo âu. Chúng ta biết tình yêu như cảm xúc. Nghĩ ngợi xảy ra khi bạn bị xáo trộn – và bạn chắc chắn bị xáo trộn chừng nào suy nghĩ của bạn là điều gì mà bạn gọi là tình yêu. cô ấy đã bỏ bạn.Khi nào bạn nghĩ ngợi về người bạn yêu? Bạn nghĩ ngợi về cô ấy khi cô ấy đã đi mất.Vì vậy. bạn không phải nghĩ ngợi về người đó. Có tình yêu cùng ơn lành của nó khi “ cái bạn” không còn nữa. . chúng ta không có tình yêu.. tình yêu không là một sự việc của cái trí. và vân vân. chúng ta thống trị. nhưng làm thế nào bạn có thể yêu thương được trong khi bạn có tất cả những yếu tố rối loạn này trong bạn? Khi có khói. chúng ta sẽ không có tình yêu. và chừng nào bạn còn sở hữu người đó. Khi có tình yêu. âu lo của bạn. Chắc chắn.đẹp. chúng ta sẽ không bao giờ yêu thương. và chúng ta không biết tình yêu mà không có sợ hãi. ganh ghét.. bạn chia sẻ mọi thứ với cô ấy – tài sản của bạn.. chúng ta biết ghen tuông. làm sao có thể có được một ngọn lửa tinh thiết? Ngày 13 tháng tư: Tình yêu không là một bổn phận. cô ấy không còn ở đây nữa.

Thưa các bạn. một cái tên. điều chỉnh – nó không thuộc về cá nhân hay không cá nhân. vấn đề xảy ra trở thành phức tạp. có thể tồn tại chỉ khi nào cái tôi không còn. anh ấy không bao giờ có thể nghĩ ngợi theo qui định thuộc bổn phận và quyền lợi. hôn nhân của chúng ta. hôn nhân trở thành một ô nhục. Tình yêu không biết đến hợp nhất lẫn hoà tan. Nếu bạn thật sự tra xét kỹ lưỡng tâm hồn và cái trí của bạn. Chúng ta trói buộc chúng ta vào một người khác. hiệp thông. nếu ngược lại như thế. Hiển nhiên nếu không có tình yêu. và thưa các chị. cô ấy không có đến một nửa của những thứ bạn sở hữu bởi vì bạn đánh giá người đàn bà thấp kém hơn bạn. một xã hội thoái hoá. đang lẩn tránh đau khổ. Ngày 14 tháng tư: Một sự việc của cái trí. nó cũng không thuộc về cá nhân hay không cá nhân. Tình yêu không kích động. tình yêu. Cái người mà ham muốn hoà hợp vào một điều gì đó to tát hơn. nhưng cái trí vẫn còn phân chia. cái trí có thể diễn tả nó. kết hợp anh ta với một người khác. Không có 69 . những liên hệ của chúng ta. vợ của bạn không chia sẻ tài sản của bạn. để chế nhạo một điều gì đó và phớt lờ nó đi. mà là không hoà nhập. mà được gọi là tình yêu. hãy tra xét kỹ lưỡng tâm hồn và cái trí riêng rẽ của bạn. Khi một người đàn ông yêu thương người vợ và con cái của anh ấy. Tôi biết rằng bạn sẽ chế nhạo làm ngơ – đó là một trong những ma mãnh của người không suy nghĩ. nó là một trạng thái của đang là mà cái trí không thể tìm ra. Vì vậy bạn đã sáng chế ra những từ ngữ quyền lợi và bổn phận. Chúng ta đang cố gắng hiểu rõ vấn đề hôn nhân. một thứ gì đó để được giữ gìn và để được dùng cho việc ái ân thuận tiện khi ham muốn tình dục của bạn đòi hỏi nó. Vợ của bạn không chia sẻ trách nhiệm của bạn. cuộc sống của chúng ta. khi không có tình yêu. xã hội đó nói đến bổn phận và những quyền lợi. sự miêu tả. Chính là một xã hội cố định.quyền lợi đã thế chỗ tình yêu. sẽ hoàn toàn khác hẳn. tặng cho nó một thuật ngữ. không là tình yêu. và trạng thái tĩnh lặng đó không là một sự việc để được vun quấy. bạn quăng cho cô ấy những từ ngữ này. Hãy quan sát chính các bạn. chúng ta sẽ có một xã hội mới mẻ. Điều gì chúng ta gọi là tình yêu của chúng ta là một sự việc của cái trí. nhưng cái từ ngữ. Thưa các anh. nó là một trạng thái của đang là. Ngày 15 tháng tư: Suy xét chuyện hôn nhân. nhưng lại qua hợp đồng. tình bè bạn. hôn nhân. không qua hợp nhất. phải vậy không? Tình yêu có thể hiện hữu. Khi có tình yêu. bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không có tình yêu. mà ở trong đó có ngụ ý sự liên hệ về ái ân. phải vậy không? Rồi thì nó chỉ trở thành sự thoả mãn. Những qui định đã trở thành quan trọng hơn là sự ấm áp của thương yêu. Để yêu thương là một trong những sự việc khó khăn nhất. và các bạn sẽ hiểu ra rằng điều gì tôi đang nói rõ ràng đúng sự thật. Chỉ khi nào cái trí được tĩnh lặng nó sẽ biết tình yêu. rối loạn. vấn đề xảy ra rất đơn giản. và khi người đàn bà phản kháng.

tình yêu không còn. tình yêu không có khả năng điều chỉnh. phải vậy không? Tình yêu là một sự việc gì đó mà cái trí không thể suy tưởng. Ngày 16 tháng tư: Tình yêu không có khả năng điều chỉnh. nhưng nhiều hơn thế nữa bởi vì những ham muốn dục tình. nếu bạn yêu người khác. Một cái trí mà đang tìm kiếm hạnh phúc qua ái ân không bao giờ có thể trong trắng. bởi vì nó chính là cái nguồn của xung đột. nó chỉ dẫn đến sự mất danh giá. mà bạn nghĩ sẽ giúp bạn tìm ra Sự thật. dù là nam hay nữ. phải vậy không? rằng là. những vấn đề ái ân trở thành quan trọng nhất. lại rất mạnh mẽ. cái trí mà chỉ đang điều chỉnh chính nó không bao giờ có thể trong trắng. nó đều dẫn đến nhàm chán. chắc chắn. liên hệ là một đau khổ. đến đau khổ. thưa các bạn. nếu không có tình yêu bạn không thể trong trắng. nếu không có tình yêu. bạn có lẽ là một người độc thân. ở đó chẳng có tình yêu gì cả. Sau đó. đó là nếu bạn muốn trở thành trong trắng. Nó là một vấn đề phức tạp lạ lùng. Và nếu không có tình yêu. Phóng đãng không là trong trắng. bạn trở thành bị liên hệ. tình yêu là trong trắng.tình yêu. 70 . Chỉ có sự hoà tan trọn vẹn. Và theo đuổi một lý tưởng cũng giống như thế. Nếu bạn có một lý tưởng về trong trắng. đến thường lệ. đó không đang là thuần khiết. hôn nhân thất bại. làm cho cái trí trở thành không trong trắng. Vì lý do đó. phải vậy không? Tình yêu không chỉ là một hành động ái ân. giống như tất cả những vấn đề. lúc đó chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh. cả hai đều ám chỉ đang trở thành một sự việc gì đó. Trong trắng chỉ hiện hữu nơi nào có tình yêu. Tình yêu không phải là một sự việc của cái trí. Mặc dù trong động thái đó bạn có lẽ trải qua một tích tắc cái trạng thái tự từ bỏ. Chắc chắn. mà lại nữa là một quy trình thuộc trí năng. phải vậy không? Sự điều chỉnh này rõ ràng là một quy trình thuộc timh thần. cũng không có tình yêu trong nó bởi vì nó chỉ là lòng ham muốn để trở thành một sự việc gì đó mà bạn nghĩ là cao quý. dù rằng nó cần thiết hay không. Rồi thì trong hôn nhân đó. Khi suy xét chuyện hôn nhân. cái trạng thái tự quên lãng. nhưng đó không đang là trong trắng. Vì vậy. Và sự điều chỉnh này được gọi là hôn nhân. Cụm từ thật đáng yêu! Các bạn điều chỉnh chính các bạn cho phù hợp lẫn nhau. đầu tiên người ta phải hiểu rõ tình yêu. Tất cả những điều chỉnh đều như thế. dù thoả mãn đến bao nhiêu chăng nữa hay hời hợt bên ngoài nhiều bao nhiêu chăng nữa. không có “sự điều chỉnh”. Tình yêu là một sự việc gì đó mà không thể tạo thành một công thức. những thôi thúc. bạn “điều chỉnh chính bản thân mình” cho phù hợp lẫn nhau. buông thả vào một sự việc gì đó và do vậy bạn trở thành quan trọng và nơi mà bạn quan trọng. một trận chiến giữa hai con người. Bạn biết rồi. đến thói quen cùng với tất cả những phức tạp rối ren của nó. Nhưng. Cả hai đều loại trừ tình yêu. Chỉ khi nào không có tình yêu. nếu không có tình yêu bạn lập gia đình. Chính là bản chất theo đuổi về trạng thái hạnh phúc đó. mà thuộc về cái trí.

trong đấu tranh. và chúng ta vẫn còn thiếu suy xét.. Ngày 18 tháng tư: Suy nghĩ liên tục là một lãng phí năng lượng Hầu hết mọi người trong chúng ta đều trải qua cuộc đời trong nỗ lực. cuộc sống không còn ý nghĩa và đó là phần buồn thảm của sự hiện hữu của chúng ta. tất cả những điều đó đều quá thiếu chín chắn. trong khước từ ham muốn này của bạn gây biến dạng cái trí của bạn. và sự thâm thuý của cuộc sống chỉ có thể khám phá được trong tình yêu. một giải pháp cấp tốc. Để yêu thương là để trong trắng. kiểm soát. Nhưng chúng ta lại tìm kiếm để hiểu rõ mà không có sự thông minh. Thuần tuý lý luận không là trong trắng. để giữ lời thề đó. và qua sự biến dạng đó bạn đạt được một ý thức nào đó của sự khổ hạnh mà trở thành khắc nghiệt. chúng ta không bao giờ biết được hương thơm của cuộc sống. chúng ta đọc và kể về nó. 71 . tạo ra bất kỳ luật lệ nào.Ngày 17 tháng tư: Để yêu thương là để trong trắng. Hãy quan sát sự lãng phí năng lượng đó! Đó cũng là sự lãng phí năng lượng khi buông thả. Để cố gắng giải quyết nó thuần tuý theo sinh học là một điều ngớ ngẩn. Cái người mà cố gắng trong trắng trong tư tưởng. bạn chấp nhận một lời thề sống trinh bạch và đè nén. những tư tưởng chỉ là hoạt động bên ngoài của bộ não. bạn sẽ không giải quyết được vấn đề này. không trong trắng.Tình yêu không chỉ là tư tưởng. Và nó còn có ý nghĩa nhiều hơn nữa khi bạn đè nén. Để hiểu rõ chính chúng ta trong sự liên hệ với người khác của chúng ta đòi hỏi sự thông minh còn lanh lẹ và tinh tế nhiều hơn là sự thông minh dùng để hiểu rõ bản chất tự nhiên. Con người xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại đã nói rằng để tìm ra cái sự thật hay Chúa đó – bất kỳ danh nghĩa nào mà anh ta gọi nó – bạn phải trinh bạch. tuyến. Mặc dầu.. Chỉ có con người mà yêu thương mới trong trắng. là một uổng phí của năng lượng. và để tiếp cận nó qua tôn giáo hoặc là để cố gắng giải quyết nó như thể nó chỉ là một vấn đề của sự điều chỉnh thuộc cơ thể. sự đấu tranh đó. bởi vì anh ta không có tình yêu. của hành động thuộc các hạch. và nếu không có cái chất lượng tình yêu đó. sự phấn đấu đó. trong kiểm soát. tinh khiết. và sự nỗ lực đó. hoặc là để bao bọc nó bằng những điều cấm kỵ hay những chê trách. tham gia bất kỳ xã hội nào. Chúng ta già đi trong khi vẫn còn thiếu chín chắn. béo phệ và xấu xí. Tình yêu sâu sắc hơn nhiều. và cái vấn đề trở thành mỗi lúc một quan trọng hơn. đó là. Cái nỗ lực mà đã sử dụng trong đè nén. trẻ thơ và xuẩn ngốc.. Làm ơn lắng nghe. Cái vấn đề ái ân này không đơn giản và nó không thể giải quyết được trên mức độ riêng rẽ của nó. chúng ta muốn hành động lập tức. non nớt. thân thể của chúng ta trở nên già cỗi. dù bạn làm gì chăng nữa. Nó đòi hỏi sự thông minh của trật tự cực điểm. vô nhiễm. đấu tranh với bản thân không ngưng nghỉ hết cả cuộc đời bạn. Nếu không có tình yêu. thâm thuý hơn nhiều. Chỉ đọc và diễn tả bằng lời nói thể hiện một trống vắng hoàn toàn của một tâm hồn ấm áp nhiệt thành để làm mầu mỡ cho cuộc sống.

những hình ảnh. khi có sự quảng đại và từ bi. những lý tưởng và những giải thích khôn khéo. nhưng là những lý tưởng. nếu bạn có những ý tưởng. dâng hiến bản thân hoàn toàn mà không có sự suy nghĩ về bản thân. Chân lý không phải để 72 . Dù có lẽ bạn làm gì chăng nữa. Cái sự việc được gọi là đam mê phải được hiểu rõ và không bị kềm chế hay bị lý tưởng hoá. vào vị trí của ái ân – mà là sợ hãi. Và quan sát cái sự phí phạm năng lượng này. khoái lạc – sự suy nghĩ liên tục về chúng là một phí phạm năng lượng. của sự đều đặn về những thói quen thuộc cảm giác. thuộc tâm lý hay cảm giác. Ngày 20 tháng tư: Hiểu rõ đam mê. Và hầu hết mọi người phí phạm năng lượng của họ hoặc là qua khước từ. một tâm hồn bị kềm chế. Nó không thể biết tình yêu nếu nó bị vướng mắc vào thói quen. cái gì là phải được hiểu rõ và không bị che kín bởi những khẳng định. hoặc là trong suy nghĩ liên tục về nó. Cái thực tại. và việc gì bạn kháng cự theo cơ bản chinh phục lại bạn. hoặc là qua một lời thề giữ trinh bạch. và bạn không thể thương yêu một sự việc gì đó nếu bạn bực bội nó. Để thương yêu là để ở trong hiệp thông trực tiếp. những kết luận về nó. và không thể có sự trong trắng. Ngày 19 thang tư: Người lý tưởng không thể biết tình yêu. Để thương yêu điều gì chúng ta gọi là đam mê là để hiểu rõ nó. và chẳng tốt lành gì khi tìm ra một điều gì đó để thay thế cho nó. có tình yêu. Làm thế nào bạn có thể yêu thương và hiểu rõ đam mê nếu bạn đã có lời thề chống lại nó? Một lời thề là một hình thức kháng cự.Hãy quan sát nó trong chính bạn và quan sát những người chung quanh bạn. không thể biết tình yêu là gì. sẽ chỉ củng cố thêm cái sự việc đã không được yêu và không được hiểu. vào cảm xúc – thuộc tôn giáo hay vật chất. Những người đang cố gắng sống trong trắng với mục đích để đạt được Chúa đều không trong trắng vì họ đang tìm kiếm hay là đạt được một kết quả và vì vậy đang thay thế cái cứu cánh. Anh ta không thể quảng đại. Mục đích một cuộc sống tôn giáo là để trừng phạt chính mình phải không? Sự hành hạ thể xác hay tinh thần là một biểu hiện của am hiểu phải không? Tự khổ nhục là một phương cách để dẫn đến sự thật phải không? Trong trắng là khước từ hay sao? Có phải bạn nghĩ rằng bạn có thể tiến xa qua sự từ bỏ hay sao? Có phải bạn thật sự nghĩ rằng có thể tìm được hoà bình qua xung đột? Phương tiện có tầm quan trọng nhiều hơn cứu cánh phải không? Cứu cánh có lẽ là. không phải là động thái thực sự. bạn sáng chế ra bất kỳ phương tiện nào chăng nữa. nhưng phương tiện là. Đau khổ không là đặc tính của sung sướng. Người lý tưởng là một người bắt chước và vì vậy anh ta không thể biết được tình yêu. cuộc chiến đấu. Tình yêu như thế là trong trắng. cái kết quả. Không phải là những phức tạp của ái ân. Chỉ khi nào cái trí cất đi gánh nặng của sợ hãi. Một tâm hồn bị khép vào kỷ luật. và duy nhất một tâm hồn trong trắng mới có thể tìm ra sự thật. Tâm hồn của họ không có tình yêu.

cuộc sống là để được sống trọn vẹn trong sự tràn đầy của tình yêu. 73 . Trong trắng không đáng một đồng tiền xu để bạn có thể dùng mua chân lý. muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa... kết quả của sự kháng cự liên tục đến một ham muốn đặc biệt. thành công như một luật sư. Điều gì bạn biết không là chân lý. Chắc chắn rằng. và cuộc cách mạng đó sẽ tạo ra một thế giới mới mẻ. Hãy quan sát bạn. cảm giác về nó.. qua hy sinh. cái trí có một quyền lợi được bảo đảm. Để trở thành trong trắng là để trở thành một sự việc nào đó khác nữa. mong chờ nó. Và bạn không thể từ bỏ mọi thứ nếu không có niềm đam mê sâu đậm. quyền hành. một buông thả trọn vẹn. Rồi thì cuộc sống không là một vấn đề.. đừng quan sát người hàng xóm. Nếu không có tình yêu. Ngày 21 tháng tư: Phương tiện và cứu cánh là một. có sự từ bỏ hoàn toàn chỉ khi nào có niềm đam mê mãnh liệt. nó chỉ là một ý tưởng. một biểu tượng. bởi vì phương tiện và cứu cánh là một. đúng vậy chứ? Bạn không thể từ bỏ mọi thứ theo trí năng và theo cảm xúc. trong trắng chỉ là ham muốn trong một hình thái khác. một nhà chính trị nổi danh.. do đó không thật sự. nó không là một vật mà mà bạn có thể mua được. cứu cánh sẽ không là chân lý. trong trắng ngừng là một vấn đề nơi nào có tình yêu. Cái trí ôm ấp một sự việc gì đó để dự trữ. Chân lý đến khe khẽ.Vì vậy. bạn sẽ nhận được một vật của chợ búa. Tại sao những suy nghĩ của bạn lại ngập tràn từ ngữ ái ân như thế? Trong trắng chỉ có thể hiện hữu khi có tình yêu. và nếu không có tình yêu không có trong trắng. nếu có một phương tiện. và bạn không biết được. bạn không thể hùng hổ tấn công nó. Nếu bạn làm những sự việc này. nó giống như một con người trở nên quyền hành.. là một khước từ chân lý.được chinh phục. không bao giờ có thể hiểu rõ hay cảm giác cái chất lượng của vẻ đẹp. Chân lý không thể mua được. qua loại bỏ. Có lẽ bạn chưa bao giờ trải ngiệm cái trạng thái của cái trí mà ở trong đó có sự từ bỏ hoàn toàn mọi thứ. không có phương tiện dẫn đến chân lý. chúng không tách rời. Sử dụng trong trắng như một phương tiện dẫn đến giải thoát. nó sẽ luồn lách qua đôi tay bạn nếu bạn cố gắng nắm bắt nó. Ngày 22 tháng tư: Từ bỏ hoàn toàn. Đừng bị sợ hãi bởi từ ngữ đó bởi vì một con người mà không đam mê. Cái bóng không là sự thật. hay bất kỳ điều gì khác – sự thay đổi cùng trên một mức độ. Vấn đề của chúng ta là cảm giác. không cần thứ gì cả. chạy trốn nó – đó là vấn đề của chúng ta. Tại sao chúng ta nghĩ trong trắng lại thiết yếu như vậy? Ý của chúng ta là gì qua từ ngữ ái ân? Không phải là cái động thái ái ân mà là suy nghĩ về nó. Để đạt được sự giải thoát. dẫn đến chân lý. cái trí bám vào vị trí. mà không mãnh liệt. Bạn không thể đạt được nó qua thương lượng. Đó không là trong trắng nhưng chỉ là kết quả cuối cùng của một giấc mộng.

những sự việc mà chúng ta gọi là quan trọng. Và chúng ta luôn luôn quá sợ hãi không dám cho phép ngọn lửa đó tiêu huỷ những sự việc mà chúng ta quý báu. đối với thấp hèn. xung đột. nó không phải là một vật bạn có thể mua nơi chợ búa hay là kể lể lãng mạn về nó. sẽ sinh ra mâu thuẫn. rất nhạy cảm – nhạy cảm như nhau đối với bẩn thỉu. những phụ nữ vẽ trên tranh. chúng ta sẽ không đủ khả năng để hiểu rõ điều chúng ta gọi là đau khổ. chúng ta có lẽ mong mỏi một sự việc gì đó. chúng ta có lẽ đang muốn trốn tránh một sự việc gì đó. đối với dòng chảy của nước. Để hiểu rõ một điều gì đó bạn phải có đam mê. một trạng thái của phần cốt lõi phía bên trong. Nhưng có một vẻ đẹp mà vượt ngoài cảm thấy và suy nghĩ và không thể nhận biết được. Một vật được tạo dựng bởi con người. Nhưng nếu chúng ta không tỉnh táo và lần mò cẩn thận vào ngọn lửa đam mê này mà không có một nguyên nhân. và đối với giầu có lẫn thối nát khủng khiếp. Nó không phải là một sự việc được kính trọng. Nếu không có đam mê thì làm thế nào có thể có được vẻ đẹp? Ý của tôi không nói về vẻ đẹp của những bức tranh. những toà nhà. nếu có một trạng thái như thế đó. một bức tranh. Nó không liên quan gì đến cảm xúc. đối với vẻ đẹp của một cái cây. và đối với một cái 74 . là một kinh hoàng – cái trí như thế đó không bao giờ có thể từ bỏ chính nó. Ngày 24 tháng tư: Vẻ đẹp vượt ngoài cảm thấy. Nơi nào có sự đam mê vì một điều gì đó. không thể hiểu rõ được. như một thánh đường. Chúng có những hình thức riêng của chúng về vẻ đẹp. Ngày 25 tháng tư: Một niềm đam mê mọi thứ. Chúng ta có lẽ đầy ham muốn. cảm giác. và tất cả phần còn lại của nó. nó là một ngọn lửa huỷ diệt bất kỳ thứ gì giả dối. Hầu hết trong chúng ta đều có rất ít đam mê. Vì vậy đừng hiểu sai cái từ ngữ đam mê. hay là bạn trải qua một đau khổ rất mãnh liệt và cố gắng giải quyết sự đau khổ đó. sự mãnh liệt của chú ý hoàn toàn. một ngôi đền. của một con chim. xua tan nó hoàn toàn. một trạng thái của đang là. Nó không phải là một từ ngữ xấu xa. một bài thơ hay là một bức tượng có lẽ đẹp hay có lẽ không đẹp. hoặc là không thể biết được nếu không có đam mê.thanh danh. đam mê được sử dụng chỉ khi nào có liên quan đến một việc. mà cảm thấy rất mạnh mẽ. và tất cả việc này cho người ta một sự mãnh liệt nào đó. ái ân. cái trí được kính trọng. Nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê theo ý nghĩa một trạng thái của cái trí. ngọn lửa đam mê thuần khiết này không thể hiện hữu. và ngọn lửa đam mê thuần khiết này phải hiện hữu để kết thúc đau khổ. Ngày 23 tháng tư: Ngọn lửa đam mê thuần khiết. đối với nghèo khổ. Đối với mọi người trong chúng ta.

và tất cả những người còn lại trong số họ. nếu bạn không thích nó mãnh liệt. tình yêu là đam mê. một giọt nước mắt? Tôi bảo đảm với bạn. Tình yêu không thuộc về những việc mâu thuẫn này. tình yêu là một trạng thái trong đó không có chỉ trích. đối với hoàng hôn. bạn không đang sống. Những mâu thuẫn không tồn tại trong tình yêu. Chúng ta đừng hiểu lầm nhau. bầu trời. hay là khi thù ghét một con người tội nghiệp nào đó. đối với một tiếng khóc? Làm thế nào bạn có thể nhạy cảm nếu không có một ý thức đam mê mà trong đó có buông bỏ? Thưa các bạn. Ngày 27 tháng tư: Một cái trí đam mê đang tìm hiểu. Đừng kinh hãi cái từ ngữ đam mê đó. Ngày 26 tháng tư: Tôi bảo đảm với bạn. hay là khi ganh tị ai đó. những thầy dạy giáo lý. nhưng tôi đang nói về một điều gì hoàn toàn khác hẳn – một đam mê mà yêu thương. làm thế nào bạn có thể nhạy cảm đối với tất cả việc đó? Làm thế nào bạn cảm giác được một nụ cười. chật hẹp. làm thế nào người ta có thể nhạy cảm được? Để nhạy cảm là để cảm giác được người hàng xóm đang ngồi kế bên bạn. một bổn phận nào đó. và để thấy được vẻ đẹp của con sông. Nhưng nếu bạn không có đam mê. hầu hết những vị gu-ru. đều khuyên rằng. biển cả. rằng điều này tốt và điều kia xấu. tình yêu là đam mê. những chức sắc lãnh đạo. Nếu bạn không đam mê. Nếu bạn không thể thấy được vẻ đẹp của một cái cây và yêu thương cái cây đó.ao mà có bầu trời hoàng hôn phản ảnh trên nó. đối với những lá cây đang xào xạc. và ở đó 75 . và đừng hỏi rằng làm thế nào để có được đam mê. sự thô tục của nó. và không có nhiều ý nghĩa. Hầu hết những quyển sách tôn giáo. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều dư thừa đam mê khi tìm một việc làm tốt. Tôi có ý nói đam mê trong mọi giác quan. không nói rằng ái ân là đúng hay sai. một cách mạnh mẽ. “Đừng có đam mê”. không phải là đam mê ái ân mà là một sự việc rất nhỏ nhen. đối với những vật đẹp đẽ. làm thế nào bạn có thể nhạy cảm đối với những vật xấu xí. Bạn không thể nhạy cảm nếu bạn không đam mê. Do đó ái ân trở thành quan trọng đối với chúng ta. Tình yêu là một trạng thái trong đó không có “cái tôi lệ thuộc”. để nhạy cảm là để thấy được sự xấu xa của thị trấn với sự dơ bẩn của nó. Để cảm thấy tất cả việc này một cách mãnh liệt. Bởi vì nếu không có đam mê cuộc sống trở nên trống rỗng. đối với một nụ cười. là rất cần thiết. và câu hỏi là làm thế nào để làm sống lại cái đam mê đó. trong cơ xưởng. làm ơn hãy lắng nghe tôi. không còn một cảm giác thôi thúc và bùng nổ có tính sáng tạo nào cả. học hỏi những phương phương pháp kỹ thuật – vì vậy không còn sót lại chút đam mê nào. Và hầu hết mọi người trong chúng ta hài lòng với việc đó bởi vì mọi đam mê khác đã bị huỷ diệt – trong văn phòng. Và làm thế nào người ta có thể yêu thương nếu người ta không đam mê? Nếu không đam mê. sự nghèo khổ của nó. qua sự theo đuổi một công việc. Rõ ràng là phải có đam mê.

hay là của nghề gì bạn muốn. để lắng nghe cái sự việc mà được gọi là ham muốn này. vẫn còn là một cái trí nhỏ nhoi.” hiển nhiên đam mê của nó sẽ rất tầm thường. ngay lúc đó chính sự trực nhận rằng nó nhỏ nhen đã là quá đủ. phải vậy không? – giống như bị tức giận về một bất công nhỏ nhen nào đó hay là nghĩ rằng toàn thể thế giới đang thay đổi bởi vì một đổi mới nhỏ nhoi. Tôi đang sử dụng cái từ ngữ đam mê như một sự việc tổng thể. Vì thế khi cái trí nhỏ nhen nói rằng. hay của một người đầu bếp. Tôi đang giải thích rõ ràng phải không? Có thể không. mặc dù nó có thể đạt được một kỹ thuật. Một cái trí đam mê đang dọ dẫm. đang lục soát. một cái trí nhỏ nhen không thể làm công việc đó dược. đang tìm kiếm. không đang chấp nhận bất kỳ truyền thống nào. Nếu cái trí nhỏ nhen hiểu rõ tất cả việc đó. Ngày 29 tháng tư: Đam mê không còn nữa. nhưng nó là một cái trí non trẻ mà luôn luôn đang đến. rồi thì toàn bộ hoạt động của nó trải qua một thay đổi. hay là mục đích nào. Một cái trí nhỏ nhen đang cố gắng để trở thành đam mê sẽ chỉ ép buộc mọi sự việc vào trạng thái nhỏ nhoi riêng rẽ của nó. khi bạn bóp méo 76 . mặc dù nó có thể tranh luận và biện hộ khôn khéo. tầm thường nào đó được thực hiện trong một ngôi làng nhỏ bé không có tầm cỡ bởi một cái trí nhỏ nhen. “Tôi phải đam mê để làm một sự việc gì đó xứng đáng. tầm thường. nó không là một cái trí đã quyết định. Một con người đam mê mà cảm giác mạnh mẽ không phải là thoả mãn đối với một công việc nhỏ nhoi nào đó – dầu rằng nó là công việc của một thủ tướng. hay khác hơn nữa chẳng mấy chốc nó trở thành một thói quen và chết. Bây giờ. Một cái trí nhỏ nhen. Hiển nhiên. đang yêu cầu. Để cảm giác sự việc đó và để được thu hút trong nó mà không còn bất kỳ ý nguyện hay là chi phối nào. bất kỳ cái trí bị kềm hãm nào. và chắc chắn điều đó rất hiển nhiên. đang hỏi han.chúng ta mất hút trong sự đam mê tầm thường mà trở thành một vấn đề khủng khiếp cho cái trí đạo đức. và nó chỉ có thể xảy ra khi cái trí thấy được trạng thái nhỏ nhen riêng rẽ của nó và tuy nhiên lại không cố gắng làm bất cứ việc gì về nó. làm thế nào một cái trí như thế đó có thể hiện hữu được? Nó phải xảy ra. bạn sẽ hiểu rõ rằng bạn gây tổn hại khủng khiếp như thế nào khi bạn đè nén ham muốn. yếu ớt hay mạnh mẽ – khi bạn làm công việc đó. không là một cái trí mà đã đến. Nó phải xảy ra. đa số trong chúng. Nhưng như tôi đã nói từ trước. Từ ngữ không là sự việc. sẽ vẫn còn nhỏ nhoi. không phải là đang cố gắng làm hài lòng sự bất mãn của nó bằng một sự việc nào đó mà nó có thể tự thoả mãn và chìm vào giấc ngủ. đang quan sát. Ngày 28 tháng tư: Cái trí nhỏ nhen. nông cạn. để lắng nghe những ham muốn riêng tư mà bạn có. mặc dù nó có thể đi lên mặt trăng. dù nó có nhiệt tình bao nhiêu. đang bùng nổ. Một cái trí đam mê đang tìm hiểu. Từ ngữ đam mê không phải là đam mê.

Ngày 30 tháng tư: Đam mê không có một nguyên nhân. Và xã hội – mà là cái gì bạn là – kềm chế nó. khi bạn muốn đạt được nó. Khi nào có một đam mê về một sự việc gì đó – về một người. Hãy tìm hiểu tâm hồn và cái trí riêng rẽ của bạn. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều bị quyến luyến. sẽ có quyến luyến. Các bạn gắng sức để đạt được hay duy trì một trạng thái đặc biệt. cảm giác tội lỗi của bạn. và vì vậy nó không là một hậu quả. nỗ lực. về một loại thành tựu nào đó – rồi thì từ đam mê đó xuất hiện mâu thuẫn. Nếu bạn không muốn nhìn ngắm. Nó hoàn toàn không liên quan đến một nguyên nhân. vào một niềm tin. có lẽ một bất bình mập mờ về điều đó. và rồi thì người ta trở thành một bộ phận của các bạn. về một ý tưởng. mà được kính trọng. thật mãnh liệt – không phải trong niềm hy vọng làm biến mất đi những đau khổ của bạn. nhưng với mục đích để hiểu rõ sự đam mê kỳ lạ này mà luôn luôn dẫn đến sầu khổ. nhưng nếu bạn muốn nhìn ngắm. hay là để nắm bắt lại một trạng thái đã nếm trải và không còn nữa. Hầu hết mọi người đã mất đi đam mê này. để đạt được danh vọng và để hưởng một cuộc sống trưởng giả hay đựợc kính trọng. và quyến luyến là sự khởi đầu của đau khổ. chúng ta bám vào một người. Tôi chỉ là một tấm gương mà ở trong đó bạn đang nhìn ngắm chính mình. Và vì vậy người ta phải điều chỉnh chính mình theo các bạn mà không còn sinh khí. xung đột. Do trạng thái trống không này chúng ta cố gắng lấp đầy nó bằng cách bám vào một sự việc nào khác. Có lẽ lúc trước người ta đã có nó trong tuổi thanh niên – để trở thành một người giầu có. vào một quốc gia. mà thậm chí không còn cả một tia lửa đam mê. chúng ta phát hiện ra rằng chính chúng ta bị trống rỗng. không đủ. điều đó cũng được thôi. nhưng khi đam mê có một nguyên nhân. Trong trạng thái đam mê không có một nguyên nhân có sự mãnh liệt thoát ra khỏi tất cả quyến luyến. và lại nữa trở thành cái vật của niềm đam mê của chúng ta. khi bạn muốn làm một việc gì đó về nó. THÁNG NĂM 77 . xung đột. Khi nào đam mê có một nguyên nhân nó trở thành thèm khát. khi bạn có một quan điểm về nó. và tiếp đó mất đi đam mê này.nó. và đến lúc cái vật của sự quyến luyến của chúng ta bị lấy mất đi hay ngược lại mất đi ý nghĩa của nó. vậy thì hãy ngắm nghía chính bạn thật rõ ràng. vào một ý tưởng. Nhưng niềm đam mê mà tôi đang nói về nó không vướng phải mâu thuẫn. những ưu tư của bạn. thật khắt khe.

đối với sự nhếch nhác. Điều đó khá rõ ràng. bằng thân thể của bạn. không là một cảm xúc đến rồi đi. nhưng phải nhạy cảm bằng thần kinh của bạn. vào một truyền thống. qua môi trường sống và vân vân. Nhưng thần thánh thật sự không muốn nó. Trí tuệ đến cùng nhạy cảm và quan sát. bằng đôi tai của bạn. Bạn thích được công nhận như một người theo Ấn độ giáo. nông cạn. không phải thừa hiểu biết. Bạn đâm một cái kim vào tôi. bạn nịnh nọt tôi và tôi hài lòng. bằng đôi mắt của bạn. nó muốn một con người hoàn toàn. dù cổ lỗ đến chừng nào. Chúa thật sự – Chúa thật sự. Bạn phải nhạy cảm – mà là phải cảm giác mãnh liệt. chật hẹp. nụ cười của một em bé. dồi dào. Thần thánh mà bạn đã sáng chế vì những thanh thản và an ủi riêng của bạn chấp nhận sự hành hạ. thừa khả năng có cảm giác mãnh liệt. tôi nhảy chổm lên. Và người Hồi giáo lại thích những sự việc của anh ta và vân vân. không phải là Chúa mà con người đã dựng lên – không muốn một cái trí đã bị huỷ hoại. một cái trí được tự do khỏi thời gian. bằng giọng nói của bạn. nhỏ mọn. Chúng hiện hữu qua tác dụng kích thích. sự dơ dáy. nó cần một cái trí phong phú – phong phú.Ngày 1 tháng năm: Một cái trí phong phú tánh ngây thơ. qua hệ thần kinh. bạn sỉ nhục tôi và tôi không thích nó. họ chấp nhận một cái trí đang bị biến thành đần độn. thưa bạn. vào một cộng đồng. không có trí tuệ. Cảm xúc có vai trò gì trong cuộc sống? Cảm xúc có là cuộc sống không? Bạn hiểu không? Vui thú là tình yêu phải không? Ham muốn là tình yêu phải không? 78 . Bạn phải có cái cảm giác lạ thường này. Nó cần một cái trí lành mạnh để biết trân trọng nó. Những cảm xúc của chúng ta đã hiện hữu qua kích thích. chất cao như núi. với kinh Vệ đà. bị giới hạn. với kinh Upanishads và những truyền thống cổ xưa. và bạn thích việc đó. sự bẩn thỉu của những con người trong nghèo khổ. Nếu bạn không nhạy cảm trọn vẹn. chắc chắn như thế. Bạn phải luôn luôn nhạy cảm trọn vẹn. không phải trong bất kỳ phương hướng đặc biệt nào. Chân lý. Ngày 2 tháng năm: Cảm xúc có vai trò gì trong cuộc sống? Những cảm xúc hiện hữu bằng cách nào? Rất đơn giản. Do đó bạn lệ thuộc vào một nhóm. Qua những giác quan của chúng ta cảm xúc hiện hữu. trong vô vọng. và nỗi khốn khổ của một phụ nữ chưa từng có một bữa cơm no đủ. đối với con mèo đang đi bên kia bức tường. tánh nhạy cảm này đối với mọi thứ – đối với thú vật. nguyên vẹn mà tâm hồn của người đó phong phú. hồn nhiên. Và hầu hết mọi người trong chúng ta đều hoạt động qua cảm xúc về vui thú của chúng ta. nhưng thừa ngây thơ – một cái trí không bao giờ có một hỗn tạp của trải nghiệm. trong sáng. thừa khả năng ngắm nhìn vẻ đẹp của một cái cây.

Tình yêu không có thương đau. Trí năng chỉ là tư tưởng hoạt động độc lập khỏi cảm xúc. trí tuệ hiện hữu khi người ta hành động trong sự hài hoà hoàn hảo.. Mặc dù bạn có thể khám phá động cơ đó qua phân tích. Vì vậy người ta phải nhận ra rằng những cảm xúc. bởi những vị thầy của bạn. những phương pháp.. được rèn luyện trong bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào. nhưng trở nên ý thức về một cái trí mà luôn luôn đang nói. Đừng cố gắng để thay đổi nó. trong trí tuệ cả hai khả năng này đều hiện diện bằng nhau. và tất cả sự việc đó không có liên quan gì đến từ bi. đang tạo nên thấu triệt. Ngày 4 tháng năm: Trí năng chống lại trí tuệ. Trái lại. nó sẽ thật sự chỉ khi nào bạn ý thức mãnh liệt ngay tại khoảnh khắc có sự vận hành của tư tưởng và cảm xúc. “Tôi phải. Ngày 3 tháng năm: Cảm thấy trí tuệ. không sầu khổ.” và “Tôi không được. Đúng không? Bạn không biết tất cả việc đó à? . Nếu tôi được phép đề nghị nó. bất chấp cảm xúc. Điều này không có nghĩa rằng cần thiết phải có sự phóng túng buông thả. người ta có lẽ có được trí năng vĩ đại. Có một sự khác biệt to lớn giữa trí năng và trí tuệ.Nếu cảm xúc là tình yêu. nhưng người ta không có trí tuệ. bởi vì nó không là kết quả của vui thú và ham muốn. Chừng nào bạn còn có một “bắt buộc” và một “không được.” trong cưỡng bách này bạn sẽ không bao giờ khám phá ra cái lang thang thơ thẩn lanh lẹ của tư tưởng và cảm xúc đó. cả thuộc về lý luận và cảm xúc. Khi mà trí năng. sự tinh xảo li ti của chúng. việc đầu tiên phải làm là tìm ra được tại sao bạn đang suy nghĩ trong một cách nào đó. đừng cố gắng để phân tích những tư tưởng của bạn và những cảm xúc của bạn. Tất cả cảm tình. cảm xúc phải liên quan đến tư tưởng và vì vậy dẫn đến vui thú và đau khổ. mặc dù bạn có thể tìm được một điều gì đó qua phân tích. bởi vì trong trí tuệ có cái khả năng bẩm sinh để cảm giác cũng như để lý luận. và tại sao bạn đang cảm thấy trong một cách cư xử nào đó. có mặt ở đó. nhưng trở nên ý thức về việc tại sao bạn đang suy nghĩ trong một khe rãnh riêng biệt và bạn hành động từ động cơ thúc đẩy gì. 79 . Bạn đã bị trói buộc và bị lụn bại bởi những hệ thống. ngay lúc đó bạn sẽ thấy được sự tinh tế lạ thường của chúng. Vì vậy hãy gạt đi tất cả những cái “bắt buộc” và “không được” kia. có một điều gì đó mà luôn luôn thay đổi. cũng như thế trí tuệ bừng lên. nó sẽ không thật sự.” Và rồi giống như một bông hoa nở đều của một buổi sáng. Và tôi chắc chắn rằng bạn đã được rèn luyện trong thói quen của “bắt buộc” và “không được” và vì lý do đó bạn đã huỷ hoại tư tưởng và cảm giác. cảm giác về tốt lành. Rèn luyện trí năng không gặt hái được trí tuệ. sự nhiệt thành. mãnh liệt và hài hoà. thương yêu thật sự. cảm tình. đang vận hành.

sẽ ngụ ý rằng tôi không thích nơi khác và vân vân. Người ta có thể thấy rằng cả cảm xúc lẫn cảm tình không có vị trí nơi nào tình yêu hiện diện. nhưng tôi ganh đua cùng bạn. trong ngăn khác những cảm xúc của bạn.. Cái đầu óc kinh doanh của bạn đối xử với cuộc sống chỉ như là một phương tiện để kiếm tiền với mục đích để sống còn. Giả sử rằng nếu bạn thực sự sử dụng trí tuệ của bạn trong kinh doanh. tôi chỉ xoá sạch chúng. Và có thể bạn sẽ cho phép nó thất bại khi bạn thật sự cảm thấy sự lố bịch. tôi không tiếp tục bàn về phương pháp xoá sạch chúng và trong khi ấy lại tiếp tục đố kỵ bạn – tôi thật sự xoá sạch chúng như cơn mưa rửa sạch sẽ chiếc lá không còn bụi bặm của nhiều ngày. Nếu bạn mang những cảm xúc của bạn vào kinh doanh. đó là. đố kỵ. nếu những cảm xúc của bạn và suy nghĩ của bạn đang hành động hài hoà. Bạn có khi nào quan sát nó không? Đồng nhất với một miếng vải được gọi là lá cờ quốc gia là một yếu tố cảm xúc và cảm tình và để ủng hộ yếu tố đó bạn sẵn lòng giết một người khác – và điều đó được gọi là. thay vì chỉ bằng trí năng của bạn.. Vậy là sự tồn tại hỗn loạn này. tình yêu người láng giềng. một công việc tốt hơn. nó thật là đáng yêu và tất cả những tán tụng khác. trong một ngăn thứ ba sự quan tâm đến kinh doanh của bạn mà chẳng liên quan gì đến cuộc sống thuộc về cảm xúc và trí năng của bạn.. Tôi thích bạn và tôi rất nhiệt tình với bạn – tôi thích nơi này. Ngày 6 tháng năm: Chúng ta phải chết đi tất cả những cảm xúc của chúng ta.. Chính do bởi cảm tình và cảm xúc đã nuôi dưỡng sự tàn khốc của ưa thích và ghét bỏ. công việc kinh doanh của bạn có lẽ thất bại. Nếu bạn không thật sự tiếp cận tất cả khía cạnh của cuộc sống bằng trí tuệ của bạn. Nó có thể sẽ như vậy. không hệ thống nào trong thế giới sẽ cứu thoát con người khỏi sự lao dịch không ngưng nghỉ để tìm kiếm lương thực. Đa cảm và cảm xúc chỉ là những phản ứng của ưa thích hay ghét bỏ. tình yêu tổ quốc của bạn. 80 . bạn nói rằng. thông minh hơn. Vì vậy đố kỵ và ganh ghét không là tình yêu và tôi xoá sạch chúng. Vì vậy cảm tình và cảm xúc nuôi dưỡng sự tàn khốc. mà là một hình thức của ganh ghét. Thật sự ra tôi không nói rằng tôi ganh tị bạn. tỉnh táo hơn và tôi ghen tị bạn. sự phân chia về cuộc sống của bạn này vẫn tiếp tục. tình yêu biến mất. ôi. kinh doanh không thể được quản lý đàng hoàng hay là ngay thẳng.. Và người ta cũng có thể thấy rằng nơi nào có ganh ghét. ngôi nhà đẹp hơn. bạn nhìn đẹp hơn.? Người ta có thể thấy rằng nơi nào cảm tình và cảm xúc có mặt. Thế là bạn phân chia cái trí của bạn thành những cái ngăn: trong một ngăn bạn giữ niềm thích thú về tôn giáo của bạn. Ngày 5 tháng năm: Cảm tình và cảm xúc nuôi dưỡng sự tàn khốc. sự tàn bạo và sự bóc lột liên quan đến lối sống này. hiển nhiên nơi đó không có tình yêu. Tôi đố kỵ bạn bởi vì bạn có một chức vụ tốt hơn..

khổ sở trên nó. cái chất lượng của nghe. chúng ta gọi là tiêu cực và muốn loại bỏ nó.Vì thế. để thật sự tìm được tình yêu là gì. không phải cái cá nhân đang sống. những sự việc mà tôi sở hữu và qua chúng tôi bị quyến luyến.. một con chim đang hót trên một cái cây. 81 . một cảm tình mà kéo dài ra qua ký ức phải không? . không phải là cảm xúc. những điều tốt lành và những điều xấu xa – chết đi không dùng nỗ lực.. cảm giác thương yêu hay thông cảm với một người khác – tất cả chúng đều là những cảm xúc. chúng ta phải chết đi quá khứ. Để cảm thấy những điều này tường tận. như là thương yêu và thông cảm. dù rằng được tôn kính bao nhiêu chăng nữa.Chính là cái hình ảnh. giống như chúng ta sẽ chết đi một sự việc độc hại bởi vì chúng ta hiểu rõ nó. Tôi không biết vợ của tôi hay là chồng của tôi chút xíu nào cả. đau khổ. Chúng ta hiểu điều đó rất khó khăn bởi vì đối với mọi người trong chúng ta. Vì thế. Trong thế giới hiện đại nơi có quá nhiều vấn đề. chuyển động của một chiếc lá dưới ánh mặt trời. tôi không đang sáng chế ra bất kỳ điều gì thêm. không phải là cảm tình.Chúng ta ý nói gì qua từ ngữ cảm xúc? Nó có phải là một cảm giác. Khi bạn nói rằng bạn yêu vợ của bạn hay chồng của bạn. một đáp trả của những giác quan hay không? Căm hận. tình yêu là ký ức. bạn có ý gì qua điều đó? Có phải bạn thương yêu cái điều mà cho bạn vui thú phải không? Có phải bạn thương yêu cái điều mà bạn có thể đồng nhất chính mình với nó và cái điều mà bạn công nhận như là lệ thuộc vào bạn hay không? Xin vui lòng. đây là những sự kiện. người ta có khuynh hướng mất đi trạng thái cảm thấy lớn lao. chúng ta gọi là tích cực. tình yêu không là ký ức.. như là căm hận. Ngày 7 tháng năm: Người ta phải có những cảm thấy lớn lao. và tôi không bao giờ có thể biết được con người đó chừng nào biết còn có nghĩa là công nhận. chết đi tất cả những cảm xúc của chúng ta. một cảm giác. Thương yêu trái nghịch căm hận phải không? Và thương yêu là một cảm xúc. không phải là hưng phấn. hay là nghĩ rằng chúng ta thương yêu. hiến dâng. lắng nghe... cái bóng của thất vọng? Làm thế nào một con người tham vọng lại có thể thương yêu? Và tất cả chúng ta đều rất tham vọng. thấu suốt. ký ức của những sự việc mà tôi đã sống vì nó.. sâu sắc. Làm thế nào tôi có thể thương yêu khi có sợ hãi. nhưng là cái chất lượng của trực nhận đó. cái chất lượng của cảm thấy. chúng ta ý nói gì qua từ ngữ tình yêu? Chắc chắn. cái biểu tượng của “vợ của tôi” hay “chồng của tôi” mà chúng ta thương yêu. Một số. trái lại một số khác. . Qua cái từ ngữ cảm thấy. rất khó khăn cho mọi người trong chúng ta bởi vì chúng ta có quá nhiều vấn đề. vì vậy đừng nhìn kinh hãi. tôi có ý nói. cô độc. một phản ứng. Vì sự công nhận đặt nền tảng trên ký ức – ký ức của vui thú và đau khổ.

Dường như bất kỳ điều gì chúng ta tiếp xúc đều biến thành một vấn đề. “Tôi thích đoá hoa đó. Và người ta phải có những cảm thấy mạnh mẽ.. cảm thấy. và khi có cảm tình. hiển nhiên – cảm xúc của thích hay không thích. sự dơ bẩn.” Vậy là bạn đã biến dục tình thành một vấn đề to lớn. Tôi trông thấy một đoá hoa và tôi phản ứng đến cái đoá hoa đó. cảm giác. Cảm thấy về vẻ đẹp. rồi thì người ta trở thành một nô lệ cho xã hội. hiển nhiên. Nhưng người ta phải có những cảm thấy lớn lao. chúng có thể được sử dụng bởi xã hội.Bây giờ. cảm thấy về một từ ngữ. Ngày 8 tháng năm: Quan sát không có tư tưởng. cách bạn ngồi. và đằng sau tư tưởng là vui thú. Năng lượng bị phung phí bởi từ ngữ.” “Tôi thích cảm giác này. bạn có khi nào quan sát cách bạn đang sống trong nhà. thế là những sự việc đó kết hợp cùng nhau: vui thú.. Cảm thấy là một cảm xúc. Vậy là. vì vậy không còn năng lượng để quan sát. đây không chỉ là những cảm xúc. không có sự kết thúc cho những vấn đề của con người. không có từ ngữ là năng lượng.. với cảm xúc bạn đã gạt bỏ tình yêu bởi vì bạn nói rằng. Cảm thấy là gì vậy? Cảm thấy giống như tư tưởng.”. Đây không là những cảm giác. và vì vậy họ khước từ đam mê. bụi bặm trên con đường. của thị hiếu về cái đẹp. Qua cái từ “cảm thấy” ý tôi muốn nói về sự thưởng thức trân trọng cái đường cong của một cành cây. vì vậy họ khước từ vẻ đẹp – khước từ theo ý nghiã gạt chúng đi. do đó tôi phải chặt đứt nó. chúng không tách rời. Quan sát không có tư tưởng. tư tưởng. Sự thích hay không thích bị ra lệnh bởi tư tưởng của tôi. tôi nói rằng. liên tưởng.... và tư tưởng là sự đáp trả thuộc bối cảnh của ký ức..” hay là “Tôi không thích cảm giác kia. cách bạn nói chuyện hay không? Và bạn có khi nào chú ý đến tất cả những vị thánh mà bạn thờ phượng hay không? Đối với họ đam mê là dục tình. tư tưởng. Và. để nhạy cảm đến đau khổ của một người khác.. Cảm xúc và cảm giác hay đa cảm chuyển thành tàn ác. vui thú và thời gian. không có cảm thấy. bởi vì chỉ có những cảm thấy mới khiến cho cái trí nhạy cảm cực độ. tôi thích nó hay là tôi không thích nó.Khi bạn đã hiểu rõ 82 . Vì thế. khoảng yên lặng giữa hai từ ngữ. tình yêu có liên quan đến cảm thấy không? Cảm thấy là cảm xúc. để có trạng thái ngây ngất khi chúng ta ngắm một cảnh hoàng hôn. Không có cảm thấy mà không có tư tưởng. tôi sẽ là một nô lệ cho dục tình – ham muốn.” hay là “Tôi không thích đoá hoa đó. và con người có vẻ hoàn toàn không có khả năng giải quyết chúng bởi vì vấn đề càng tồn tại nhiều bao nhiêu.. của tốt hay xấu. những trạng thái cảm thấy càng trở nên ít ỏi bấy nhiêu. Ngày 9 tháng năm: Tánh tổng thể của cảm thấy. “Cảm xúc sẽ làm cho tôi trở thành một người bị giam giữ. và nghe rõ ràng một âm thanh – tất cả việc đó sinh ra một cảm thấy. Cảm thấy đó có liên quan đến tình yêu không? .Bạn có khi nào nhìn đường phố của bạn. từ ngữ.

Điều gì tôi đang nói là rằng ngay khoảnh khắc bạn cho một cái tên. nếu còn có một người quan sát.trạng thái cảm thấy một cách hoàn toàn. một nhãn hiệu đến cái cảm thấy đó. một khán giả.. khi bạn có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn đằng sau những bức tường của thị trấn bạn đang ở – nhìn thấy toàn bộ – lúc đó bạn sẽ hiểu rõ tình yêu là gì. một người kiểm duyệt. Vì vậy để hiểu rõ cái cách chúng ta quan sát một cảm thấy là điều rất quan trọng.. Ngày 10 tháng năm: Nếu bạn không đặt tên trạng thái cảm thấy đó.. và nó quay trở lại bởi vì bạn thật sự không thấy rằng ganh ghét là một phần của bạn. làm giảm bớt nó. những quan niệm về điều gì là đúng và điều gì là sai. một người suy nghĩ mà tách rời trạng thái cảm thấy. Dẫu rằng bạn được hướng dẫn bởi những cảm xúc của bạn hay là được hướng dẫn bởi trí năng của bạn. hay là bạn cố gắng giải thích tại sao bạn lại bào chữa cho sự ganh ghét. rất nhiều hiểu rõ ngay tức khắc – lúc đó bạn sẽ thấy rằng không có người quan sát. nó đều dẫn đến thất vọng bởi vì nó không dẫn đến nơi nào cả. Tất cả chúng ta đều biết ganh ghét có nghĩa là gì. Bây giờ. Khi bạn quan sát một cảm thấy. vân vân và vân vân. Ngày 11 tháng năm: Những cảm xúc không dẫn đến đâu cả. một người kiểm duyệt. rồi thì bạn sẽ biết tình yêu là gì. Bạn cố gắng thay đổi ganh ghét. Khi bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một cái cây. Không còn “bạn” mà cảm thấy nó. Trong chốc lát ganh ghét có lẽ biến mất. không có trung tâm để từ đó bạn đang đánh giá. những ý tưởng. Nhưng dẫu rằng cái cảm thấy đó chấm dứt. hãy quan sát một cảm thấy rất thông thường: ganh ghét. nhưng nó quay trở lại. bạn nhìn trạng thái ganh ghét như thế nào? Khi bạn nhìn trạng thái cảm thấy ganh ghét đó bạn là người quan sát sự ganh ghét như một vật gì đó tách rời bạn. cảm thấy đó chấm dứt. Thế là.Nhưng nếu bạn không đặt tên trạng thái cảm thấy đó – mà đòi hỏi sự tỉnh thức khủng khiếp. . khi bạn đã thật sự hiểu rõ tánh tổng thể của cảm thấy. khi bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một nụ cười. một thực thể tách rời khỏi trạng thái ganh ghét để quan sát nó. vậy thì vẫn còn có mâu thuẫn. Nhưng bạn phải nhận ra rằng tình yêu không là vui thú.. 83 . một thực thể tách rời được tạo thành bởi những từ ngữ. tình yêu không là ham muốn. có một con người. bạn đã mang nó vào cái khung của những cũ kỹ.. không có người suy nghĩ. và bạn sẽ thấy rằng bạn không khác biệt trạng thái cảm thấy đó. và những cũ kỹ là người quan sát. không phải từng phần. Ví dụ như là..

không có thèm khát để tìm kiếm quyền hành hay chức vụ. sau đó người ta có thể sống với nó. Mọi cảm giác. bạn yêu toàn thể nhân loại hay sao? Bộ bạn không biết rằng nó sẽ nguy hiểm đến chừng nào khi thương yêu con người hay sao? Lúc đó. Sống trọn vẹn này chỉ có thể được khi có tình yêu. Bộ bạn không biết rằng khi bạn yêu ai đó. Ngày 12 tháng năm: Ký ức phủ nhận tình yêu. và vì vậy anh ta tạo ra sự bất ổn trong thế giới. để sống liên tục với cảm thấy đó cho bạn vui thú. trọn vẹn và đầy đủ. khi tâm hồn của bạn tràn đầy. Ký ức tồn tại chỉ khi nào trải nghiệm không được hiểu rõ trọn vẹn. cảm tưởng về tốt lành và tất cả việc đó không có chút xíu liên hệ nào đến từ bi. mà là kết quả của quá khứ. Tình yêu khác hẳn cảm xúc và cảm giác. bởi vì nó không là kết quả của vui thú hay ham muốn. Cuộc sống là một quy trình của thách thức và đáp trả. Anh ta tạo ra chiến tranh cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh ta không có tình yêu gì cả. Ký ức chỉ là điều còn sót lại của trải nghiệm. vui tươi. Đáp trả này. cảm xúc phải liên hệ đến tư tưởng và vì vậy dẫn đến vui thú và đau khổ. mà đang quy định. Tình yêu như thế đó gây hiểm hoạ cho xã hội. luôn luôn trong sáng. quy trình của ký ức phải chấm dứt. Liệu rằng có thể thương yêu mà không có suy nghĩ? Bạn ý nói gì qua từ ngữ suy nghĩ? Suy nghĩ là một đáp trả đến những kỷ niệm của vui thú và đau khổ. điều đó cho anh ta vui thú. không có quốc tịch. làm hợp lý nó. Một con người thương yêu như thế đó là một hiểm hoạ cho xã hội. hoàn toàn. cảm giác. không có sầu khổ. Tình yêu là một ngọn lửa không có khói. và bạn muốn sự vui thú đó và bạn lập đi lập lại nó. trong danh nghĩa của một ý tưởng. và tất cả những chuyện như vậy. phải được hiểu rõ và không bị trừng phạt hay chỉ trích. chức vụ. điều đó cho anh ta vui thú. Tình yêu không thể mang vào lãnh vực của tư tưởng. Tình yêu không có đau thương. hướng dẫn. tư tưởng chen vào. hướng nó khỏi hiểm hoạ. Không có suy nghĩ nếu không có điều gì còn sót do trải nghiệm không trọn vẹn để lại. cho tình liên hệ. bổ sung.Bạn biết vui thú là gì rồi. không có hàng rào. thương yêu thật sự. trái lại cảm xúc và cảm giác có thể mang vào lãnh vực của tư tưởng. Khi một con người rất tham vọng hay là một chút ít tham vọng. để suy nghĩ về cảm thấy đó. thanh danh trong danh nghĩa của một quốc gia. Khi một người đang tìm kiếm quyền hành. thưa bạn? Khi bạn nhìn một vật gì đó hay là khi bạn có một cảm thấy. Thách thức luôn luôn mới mẻ nhưng đáp trả lại luôn luôn cũ kỹ. Vì vậy người ta phải nhận ra rằng những cảm xúc. nhiệt tình. lúc đó. và mọi thứ không còn khoác vào những giá trị của chúng. Nếu muốn tình yêu hiện hữu. 84 . không phải bằng những từ ngữ hoặc là bằng những sự việc tạo thành bởi cái trí. Thế là. sáng tạo. nó là kết quả của một thách thức không được hiểu rõ hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là sống mỗi ngày một mới mẻ lại.

Nếu tôi không gọi tên một cảm thấy.. Bạn bị bắt buộc quan sát nó mới mẻ lại. Khi trạng thái cảm thấy căm hận phát sinh. một rối loạn của tư tưởng vây quanh nó. bạn phải lưu ý mọi cảm thấy khi nó phát sinh. áp đảo nó bằng những sợ hãi và những ao ước chất chồng như núi. tư tưởng.. Điều gì xẩy ra khi bạn không gọi tên? Bạn quan sát một cảm xúc. hoặc là ở cùng trạng thái cảm thấy kỳ lạ về vẻ đẹp. Cái từ ngữ làm méo mó trạng thái cảm thấy. nhưng nếu bạn cư xử với tất cả họ như một tập thể. Khi bạn không gọi tên một nhóm người bạn bị bắt buộc nhìn mỗi bộ mặt của từng con người mà không còn cư xử với tất cả họ như một tập thể. trạng thái cảm thấy khác hẳn cái nhãn hiệu phải không? Hay là cái nhãn hiệu đánh thức cảm thấy?. những hình ảnh. Bạn không bao giờ ở lại cùng với bất kỳ cảm thấy nào. mà là cái từ ngữ. mà từ đó chúng ta đặt thêm những nhãn hiệu. những biểu tượng.. chúng được cất lại trong trung tâm.Chỉ nơi nào có tình yêu. một tái sinh. hoặc là để củng cố thêm hoặc là để truyền đạt chúng. ngay lúc đó những cảm thấy phát sinh có thể được xử lý ngay lập tức. nhưng lại luôn luôn vây quanh nó bằng những linh tinh của từ ngữ. điều đó có ý nói rằng nếu tư tưởng không đang vận hành chỉ bởi vì những từ ngữ hay là nếu tôi không suy nghĩ dựa vào những từ ngữ. Nếu bạn không đặt nhãn hiệu. Chỉ khi nào bạn gọi những cảm thấy bằng những tên tuổi và vì vậy củng cố chúng thêm thì lúc đó những cảm thấy kia mới có sự tiếp tục. Ngày 14 tháng năm: Ở lại cùng một cảm thấy và quan sát điều gì xảy ra. cái trí yên lặng. một cảm giác. Khi bạn đặt nhãn hiệu. nhận xét nhiều hơn. Hãy thử ở lại cùng cảm thấy căm hận đó. tình yêu. mà hầu hết mọi người trong chúng ta đều làm – vậy thì điều gì xẩy ra? Chắc chắn rằng lúc đó cái trí không chỉ là người quan sát. ký ức chấm dứt. am hiểu nhiều hơn. thật thuần khiết và đơn sơ. Khi cái trí thật sự yên lặng. sau đó mỗi chuyển động là một khai thông.. Do đó bạn cảnh giác nhiều hơn. trực tiếp nhiều hơn và vì vậy có một liên hệ với nó hoàn toàn khác hẳn. có một thúc bách. giống như bạn có với một đoá hoa khi bạn không gọi tên nó. Khi cái trí không đang suy nghĩ dựa vào những từ ngữ. bạn nói rằng nó xấu xa đến chừng nào. Bạn không bao giờ chịu ở lại cùng một cảm thấy. những hình ảnh hay là những biểu tượng. Vậy thì. Ngày 13 tháng năm: Đừng gọi tên một cảm thấy. một tranh đấu để chiến thắng nó.. quẳng nó vào cái bóng của quá khứ. và không thêm một điều gì cả: ở cùng căm giận. phải vậy không? Không phải là làm cho yên lặng mà là nó tự yên lặng. không có người suy nghĩ tách rời khỏi vật bị suy nghĩ. bạn có một cảm thụ sâu sắc hơn về thương tâm. mọi việc đều chấm dứt. quay cuồng quanh nó. cùng cảm 85 ..

Và liệu cái trí có thể được tự do khỏi những từ ngữ không? Đừng nói rằng. nó đổ xô vào bằng những ghi nhớ của nó. người Thiên chúa giáo. hay là loại sò nào đã tạo ra nó? Liệu bạn có thể quan sát mà không có sự chuyển động của cái trí? Liệu bạn có thể sống cùng cái trạng thái cảm thấy ở đằng sau từ ngữ của nó. ngay lúc đó bạn sẽ khám phá một sự việc phi thường. Tôi không biết bạn có khi nào suy nghĩ kỹ càng hay là tìm hiểu toàn quy trình của sự bày tỏ bằng từ ngữ. nó thật sự là một điều kinh ngạc nhất và một điều rất lý thú lẫn kích thích. Tất cả suy nghĩ là diễn tả bằng ngôn từ. một mùa xuân chưa từng nếm trải mùa hè. cộng sản. cái từ ngữ đó trở nên cực kỳ quan trọng. người Mỹ. Bạn sẽ phát giác rằng khó khăn lắm.thấy đố kỵ đó. những điều làm và không làm của nó. mặc dù bạn có lẽ muốn sống cùng tình yêu. ganh ghét đó. Liệu bạn có thể ngắm nó. những huyên thuyên vô tận của nó. mà không đang cảm thấy điều mà từ ngữ dựng lên? Nếu bạn làm được. hay là bạn thật sự đang cảm nghiệm trong khi chúng ta đang bàn luận? Bạn không biết cái trí tôn giáo là gì. Nhưng hãy đặt câu hỏi đó cho chính bạn và xem thử bạn bị nô lệ như thế nào đến những từ ngữ như là Ấn độ. đó là những gì bạn trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Vì bạn có trạng thái cảm thấy căm hận. một chuyển động vượt khỏi sự đo đạc của thời gian. Khi chúng ta cho một tên tuổi đến bất kỳ điều gì mà chúng ta trải nghiệm. cùng cảm thấy cay nghiệt của tham vọng đó. mà không cần nói nó đẹp làm sao. phải vậy không? Từ điều gì bạn vừa nói. “Làm thế nào tôi có thể được tự do. Cái từ ngữ tình yêu. người Anh. Gita. của cho một tên tuổi này. Cái trí của bạn sẽ không cho phép trạng thái cảm thấy được ở một mình. Bạn làm được không? Bạn đã có lần nào thử làm chưa? Hãy cố gắng ở lại cùng cái cảm thấy đó và quan sát điều gì xảy ra. lấy làm ngạc nhiên bởi vẻ đẹp tinh tế của nó. Có phải bạn đang suy đoán.” Điều đó không có ý nghĩa gì cả. những liên kết của nó. Ngày 15 tháng năm: Hiểu rõ những từ ngữ. Ngày 16 tháng năm: Ký ức che phủ trực nhận. giai cấp ở dưới bạn và giai cấp ở trên bạn. người Liên xô. bạn không biết nó có nghĩa gì. cái từ ngữ thiền định – chúng ta đã trao sự quan trọng làm sao đâu cho những từ ngữ này và chúng ta cũng bị nô lệ nhiều như thế nào đến những từ ngữ này. nhưng ngay khoảnh khắc bạn vừa 86 . bởi vì rốt cuộc ra. nhìn thấy hay là cảm thấy. Nếu bạn đã từng làm như thế. bạn suy nghĩ trong từ ngữ. Thời gian là không gian và cái từ ngữ đó là trung tâm của nó. cái từ ngữ Chúa. bạn có lẽ chỉ có một chút rung động hay là một thoáng lờ mờ về nó. Hãy nhặt một vỏ sò lên. hãy xem thử liệu rằng bạn có thể ở lại cùng cái trạng thái cảm thấy đó. cảm thấy muốn gây tổn thương ai đó bằng một cử chỉ hay là bằng một từ ngữ độc địa. hay là cùng cái từ ngữ “tình yêu”. giống như là bạn trông thấy bầu trời trong xanh rõ ràng và đẹp khi đám mây vẹt ra. và từ ngữ là thời gian.

bạn muốn nhiều hơn nữa về nó và vì vậy bạn bị chìm đắm trong nó. Vì vậy hầu như không có thể truyền đạt lẫn nhau nếu cả hai người trong chúng ta không có ý định hiểu rõ và vượt khỏi chính những từ ngữ. khỏi tinh thần quốc gia. Và liệu cái trí có thể vừa thuộc về thần kinh lẫn thuộc về tâm lý được tự do khỏi những từ ngữ này? Nếu nó không được tự do khỏi chúng. Thế là cái từ ngữ tình yêu đánh thức dậy mọi loại những ý tưởng. phải vậy không? Nói chung nó có nghĩa là được tự do khỏi tham lam. có lẽ có một ý nghĩa đặc biệt cho bạn. chắc chắn rằng để tìm ra tình yêu là gì cái trí phải được tự do khỏi từ ngữ đó và tầm quan trọng của từ ngữ đó. nó không có những biên giới. trong số những sự việc khác. thô tục. Trái lại tự do còn có một nghĩa lý hoàn toàn khác hẳn. Ngày 18 tháng năm: Vượt khỏi những từ ngữ. và tôi nghĩ rằng hiểu rõ nghĩa lý này rất quan trọng. bạn có một kỷ niệm về nó. và tất cả những chuyện như thế. hãy quan sát chính bạn. bởi vì. không còn biểu tượng. mà là một ý thức của tự do. tôi nghĩ rất cần thiết cho chúng ta không nên bị vướng mắc trong những từ ngữ. vô hạn. trong khi với tôi nó có lẽ đại diện một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. nó không có khả năng giáp mặt với cái sự kiện của ganh ghét. Để hiểu rõ nhau. tinh thần. Thưa bạn.trực nhận bầu trời xanh.Xét cho cùng. liệu cái trí có thể có được tự do khỏi từ ngữ “ganh ghét”? Thử nghiệm từ ngữ ganh ghét này và bạn sẽ hiểu ra rằng những từ ngữ như là Chúa. Từ ngữ tự do thông thường ngụ ý được tự do khỏi điều gì đó.. Khi cái trí có thể quan sát trực tiếp cái sự kiện được gọi là “ganh ghét”.. Cái từ ngữ tạo ra giới hạn. khoảnh khắc tôi đề cập cái từ ngữ đó..Hãy dùng thử từ ngữ tình yêu và nhận xét xem nó đánh thức điều gì trong bạn. . không có giới hạn. Có một suy nghĩ không còn từ ngữ hay không? Khi cái trí không bị nhồi nhét đầy từ ngữ lúc đó suy nghĩ không là suy nghĩ như chúng ta biết. Và một cái trí không đang hoạt động trong những từ ngữ. bạn càng muốn cái từ ngữ đó để lưu giữ nó như một kinh nghiệm càng nhiều hơn bao nhiêu. ví dụ như là từ ngữ Chúa. hay là không có ý nghĩa gì cả. vì vậy nó không có biên giới – từ ngữ là biên giới. chân lý. bạn càng chìm đắm trong nó nhiều hơn bấy nhiêu. nhưng nó là một hoạt động không còn từ ngữ. Bây giờ. khỏi điều này hay điều kia. mọi loại những phân chia như là nhục dục. bạn đang bắt đầu mỉm cười và bạn ngồi thẳng lên... bạn cảm thấy. căm hận. Nhưng hãy tìm ra tình yêu là gì. ganh ghét có một ảnh hưởng sâu đậm vào cái trí. khỏi tức giận.. cái trí được tạo dựng bởi những từ ngữ. Ngày 17 tháng năm: Những từ ngữ tạo ra những giới hạn. lúc đó chính cái sự kiện hành động mau lẹ hơn sự gắng sức 87 . ganh ghét. biên giới. nó không bị hạn chế.

trong sự liên hệ giữa cá nhân và xã hội.. vì vậy từ ngữ. Sự kiện thật sự là khi mà người ta tiếp xúc nó. đến được tinh tuý đó. không là sự kiện thật sự. nó đã có được từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Lúc đó nó là một thực tại – mà có nghĩa là từ ngữ đã không còn quyền hành để mê hoặc con người nữa. không từ chu vi. với hầu hết mọi người. không từ phía bên ngoài. vậy thì chúng ta đang hỏi. cái từ ngữ Chúa đã bị nhồi nhét quá nhiều và nó đã mê hoặc con người nhiều đến nỗi họ sẽ chấp nhận hay phủ nhận. Bởi vì khi tình cờ đến được nó một cách không ý thức. Như từ khởi đầu. mà còn là một phản ứng trong liên hệ xã hội đó đối với cá nhân. nó phải bằng từ ngữ. Quy trình của công nhận đều qua từ ngữ. tình trạng bằng ngôn từ là một tình trạng xã hội cũng như là tình trạng cá nhân. tôi cần những từ ngữ. người ta có lẽ hỏi bằng từ ngữ. Câu hỏi là: đã phải mất quá nhiều thời gian. từ ngữ rất cần thiết. tôi tạo ra sự tiếp tục cho trạng thái cảm thấy đó.của cái trí để làm một điều gì đó về cái sự kiện. và vận hành giống như một con sóc trong một cái lồng! Vì vậy từ ngữ và biểu tượng phải được gạt đi. Ngày 19 tháng năm: Trông thấy phi thường. Tình trạng bằng ngôn từ đã được thiết lập cẩn thận qua hàng thế kỷ. không trải nghiệm. và có được sự phủ nhận toàn bộ của những rèn luyện thông thường để đến được cái trung tâm đó. Để truyền đạt như là chúng ta đang làm. thế kỷ này qua thế kỷ khác. sẽ không có nỗ lực. và không còn lệ thuộc vào bất kỳ trải nghiệm nào để giữ cho chính nó tỉnh thức. Từ ngữ không chỉ đang được phát triển trong những liên hệ xã hội. và liệu việc đó có thể được quét sạch được ngay tức khắc?. và chính bản chất từ ngữ ganh ghét là một xao lãng khỏi sự kiện. và vân vân. không nhờ vào từ ngữ nhưng khi mà người ta thật sự tiếp xúc trực tiếp nó.. tôi cần ký ức. mà đã thiết lập được hàng thế kỷ hay không? Hay là nó phải 88 . Và người ta phải nhận ra rằng từ ngữ không là một vật – như từ ngữ “cái cây. rất tỉnh thức. nó còn bị xao lãng. liệu cái trí có thể đến được cái mức độ trông thấy phi thường đó. nhưng bất thình lình đến được nó mà không có bất kỳ tìm kiếm nào? Và để tình cờ đến được nó mà không có bất kỳ tìm kiếm nào là phương cách duy nhất để tìm ra nó. Ví dụ. Thế là cái trí được mài rất bén nhạy. không từ đường giới hạn.Qua thời gian liệu chúng ta dự tính loại bỏ được tình trạng giam giữ bằng ngôn từ của cái trí. tôi phải biết tiếng Anh. không tìm kiếm.” không là cái cây đó. theo tự nhiên. Ngày 20 tháng năm: Trực nhận về sự thật xảy ra tức khắc. Khi người ta hỏi chính mình. để thiết lập được tình trạng biểu tượng. nó không đang giáp mặt cái sự kiện. Chừng nào mà cái trí còn đang suy nghĩ cách gạt bỏ ganh ghét qua lý tưởng không ganh ghét. và bạn phải biết tiếng Anh. tình trạng bằng ngôn từ. và khoảnh khắc tôi công nhận trạng thái cảm thấy qua từ ngữ.

tư tưởng là từ ngữ. chúng ta không muốn phấn đấu. hiểu rõ bất kỳ điều gì – về một bức tranh thời nay. Giống như một kẻ trộm vào ban đêm. đang diễn tả bằng ngôn từ. Vì vậy một cái trí bị vướng mắc trong mạng lưới những từ ngữ không thể hiểu rõ sự thật. điều này có nghĩa một tiếp tục của điều gì đã là. Liệu cái trí có thể khám phá ngay tức khắc. rõ ràng và tự do nhiều bấy nhiêu. nó không là một cái trí tĩnh lặng. về người vợ của bạn. nó đến rất lặng lẽ đầy kỳ bí. nó là một cái trí chết. Vì vậy. về một đứa trẻ. tuy nhiên nó là một sự việc rất đặc biệt cho hầu hết mọi người trong chúng ta. hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ trong một loé sáng và ở trong trạng thái đó khi mà cái trí không còn bị vướng mắc vào thời gian? Bạn chắc là đã trải nghiệm sự việc này. Suy cho cùng. không còn sinh khí. Nó xuất hiện rất lanh lẹ. mà là ký ức. khi cái trí rất tĩnh lặng. đã can thiệp giữa điều thách thức và điều đáp trả. nó không thể nắm giữ được bởi cái trí. về người hàng xóm của bạn. không phải một sự thật trừu tượng. Chính là bức màn của những từ ngữ. bạn có lẽ nói rằng. Ngày 21 tháng năm: Sự thật tinh tế. Chính bởi sự tinh tế nên theo đuổi nó rất khó khăn. chúng ta nói rằng “Tại sao lại phải băn khoăn về tất cả việc này? Nó khó khăn quá”. trì hoãn. Lúc đó sự bày tỏ bằng ngôn từ bặt tăm. thì cái trí càng được hồn nhiên.bẻ gãy ngay tức khắc? Bây giờ. khi tư tưởng vắng mặt. Nhưng bạn phải thấy được sự thật của sự tiếp tục và sự biến đổi của từ ngữ. 89 . Trực nhận sự thật về bất kỳ điều gì xẩy ra ngay tức khắc – không phải trong thời gian. Không có sự thật trừu tượng. trì hoãn. cho đến khi bạn đến được một chặng đường nơi mà không còn đi xa thêm được nữa. mặc dù nó được bổ sung trong khi tiến hành. “Việc đó phải mất thời gian. một cái trí đang huyên thuyên. rất kín đáo. Nó không trừu tượng. và chính là từ ngữ mà can thiệp vào. Thâu nhận của bạn chỉ là sự mời mọc của tham lam. Bạn trải qua trạng thái loé sáng của hiểu rõ. khi cái trí không còn chất nặng những huyên thuyên riêng rẽ của nó. Chính là từ ngữ đang đáp trả đến điều thách thức. không thể hiểu rõ sự thật – sự thật trong liên hệ. hay là “Tôi không biết phải làm gì đây” – vậy là bạn trì hoãn. Nhưng sự thật rất tinh tế. sự mau lẹ kỳ dị của thấu triệt đó. không phải vào thời điểm bạn chuẩn bị sẵn sàng để thâu nhận nó. ngay lúc tìm kiếm được không? Liệu cái trí có thể thấy được cái rào cản của từ ngữ. chúng ta lười biếng. Bạn có thể thực hiện việc đó được không? Bởi vì chúng ta sợ hãi. Vì vậy. tôi không thể thực hiện nó ngay tức khắc.. . Nhưng trạng thái tĩnh lặng như thế đó không thể được vun quấy bởi vì nếu bạn vun quấy một cái trí tĩnh lặng.” Điều này có nghĩa rằng bạn phải trải qua nhiều ngày. ý định để hiểu rõ điều gì đó của bạn càng nhiều bao nhiêu... hay là hiểu rõ về sự thật mà ở trong tất cả sự vật – chỉ có thể xẩy ra khi cái trí rất tĩnh lặng.Bạn càng quan tâm điều gì đó nhiều bao nhiêu. mà chúng ta gọi là sự tiến hành của trí năng hay suy nghĩ.

Sự kiện là rằng chúng ta bị điều kiện. mà là dụng cụ của tư tưởng. Khi bạn nói như vậy.” vậy là bạn đang áp đặt một cưỡng bách. liệu rằng cái trí có thể ý thức được tình trạng bị điều kiện của nó hay không? Tôi nghĩ rằng nó có thể làm được. được không? Bởi vì chỉ để nhìn thấy là một công việc cực kỳ khó khăn. nếu bạn nói rằng bị điều kiện là điều không thể tránh khỏi. đừng hỏi điều gì là đáp án. nhìn ngắm. Trước hết chỉ cần trông thấy cái vấn đề. tôi phải suy nghĩ về nó. tư tưởng luôn luôn không trọn vẹn. và thế là kết thúc. Vì vậy liệu rằng tôi có thể quan sát. chỉ cần ý thức mà không nói rằng nó đúng hay sai. vì vậy qua tư tưởng của bạn hiển nhiên bạn không thể xoá tan tình trạng bị điều kiện mà trong đó nó là một bộ phận. chúng ta nói rằng không thể thực hiện được. Tôi khẳng định rằng chỉ khi nào bạn ý thức được cái tổng thể toàn thân tâm này của bạn mà không có bất kỳ phản ứng nào để kéo theo tình trạng bị điều kiện. rồi thì có một vấn đề. “Tôi phải ý thức tình trạng bị điều kiện của tôi. và rằng tất cả tư tưởng để hiểu rõ tình trạng bị điều kiện này sẽ luôn luôn không trọn vẹn. Sự khó khăn xảy ra là chúng ta đang luôn luôn đang vận hành trong lãnh vực của cái trí. một người Chủ nghĩa xã hội. vậy thì không còn vấn đề nào cả. hãy thử nghiệm nó và bạn sẽ nhìn thấy rõ. bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ càng toàn quy trình của suy nghĩ. Giống như một số người. dầu hợp lý hay vô lý. bạn phải nhìn thấy tổng thể của nó mà không có tư tưởng. Nhưng nếu bạn bắt đầu hỏi chính mình liệu có thể phá huỷ cái giới hạn này. cái bị điều kiện này.Ngày 22 tháng năm: Mọi tư tưởng đều không trọn vẹn. phải vậy không? Nếu bạn chỉ nói rằng. Liệu bạn có thể ý thức rằng bạn là một người Ấn độ giáo. Suy nghĩ của bạn. mà không mang vào toàn bộ quy trình của phản ứng này hay sao? Bạn sẽ nói rằng không thể nhìn thấy mà không có tư tưởng. Đây không là vấn đề hóc búa. một người cộng sản. Bạn và tôi nhận ra rằng chúng ta đều bị điều kiện. một cách sâu sắc – đó thật sự là sự tự do khỏi cái tôi. bạn là một nô lệ. phân tích nó với mục đích để hiểu rõ và xoá tan nó. Để làm tự do cái trí khỏi tất cả điều kiện. Bạn chưa có lần nào nhìn bất kỳ điều gì mà không có tư tưởng hay sao? Bạn chưa có lần nào lắng nghe. Làm ơn hãy thử nghiệm xem. phân tích của bạn vẫn còn là kết quả thuộc nền tảng quá khứ của bạn. bạn sẽ nói rằng không có một cái trí nào có thể không bị điều kiện. giải pháp. vì cái sự thật rằng bạn không biết rõ. và như chúng ta đã biết. một cách toàn bộ. do đó không bao giờ có được một hiểu biết toàn bộ. Ngày 23 tháng năm: Tự do khỏi cái tôi. và chỉ có được tự do khi hiểu biết toàn bộ nguyên quy trình của suy nghĩ. bạn đã khoá chặt chính mình bởi tư tưởng. 90 . người này hay là người kia.

vì bạn sẽ chỉ thay đổi từ một khuôn mẫu này đến một khuôn mẫu khác. Chính trạng thái tỉnh thức đó. Chính những quyển sách bạn đọc và chính những thói quen bạn làm đều được xây dựng trong nền tảng quá khứ. Rõ ràng là mọi suy nghĩ đều bị điều kiện.Ngày 24 tháng năm: Tỉnh thức có thể thiêu rụi những vấn đề. nhưng theo căn bản chúng không giống nhau à? Và nếu theo căn bản chúng giống nhau. có một thực thể mà ao ước. Liệu rằng không phải là sự thôi thúc của cái trí để làm tự do chính nó khỏi tình trạng bị điều kiện đã vận hành một khuôn mẫu khác của kháng cự và bị điều kiện hay sao? Đã ý thức được cái mô hình hay cái khuôn mẫu dựa vào đó bạn đã lớn lên. Suy nghĩ không bao giờ có thể được tự do. nhưng liệu rằng sự ham muốn được tự do này có qui định cái trí vào một phong cách sống khác nữa hay không? Cái khuôn mẫu cũ khăng khăng đòi bạn tuân theo quyền lực. thế là một xung đột đã ở đó rồi. bạn muốn được tự do khỏi nó. Dù rằng có sự thôi thúc cố gắng tuân theo. mà không cần sự quả quyết để tháo gỡ những điều kiện cho cái trí. của nền tảng quá khứ của chúng ta. chỉ ý thức thôi – mà trong đó không còn xung đột gì cả.. của nền tảng chính trị. nếu được cho phép. Chừng nào còn có mâu thuẫn phía bên trong này. nó là kết quả của tình trạng bị điều kiện của chúng ta. vậy thì sự theo đuổi tự do của bạn là hão huyền. Ngày 26 tháng năm: Tự do khỏi bị điều kiện. và bạn phải hiểu rõ ham muốn này. một thực thể mà nói rằng. của văn hoá của chúng ta. và sự thôi thúc để được tự do. vậy là bạn có hai khuôn mẫu. kinh tế. khi chúng ta tỉnh thức – có lẽ chúng ta sẽ có thể tháo gỡ những điều kiện cho cái trí. và bây giờ bạn đang hình thành một khuôn mẫu mới khẳng định rằng bạn không được tuân theo. không có cái sự việc được gọi là suy nghĩ tự do.. Vì vậy liệu có thể ý thức được tình trạng bị điều kiện của chúng ta. Không có bị điều kiện tốt hơn hay cao quí hơn. không ngưng nghỉ. bị điều kiện thêm nữa phải xảy ra. và bất kỳ suy nghĩ nào đều phải là kết quả của cái nền tảng đó. của xu hướng chung của chúng ta. Ngày 25 tháng năm: Không có bị điều kiện tốt hơn hay cao quí hơn. Vì vậy nếu chúng ta có thể tỉnh thức – và ngay lúc này chúng ta có thể tìm hiểu điều gì nó hiển thị. Hai thôi thúc này có vẻ khác biệt nhiều lắm. có lẽ thiêu rụi những vấn đề. “Tôi phải tháo gỡ điều kiện cho cái trí. điều gì nó gây ý nghĩa. mà không cần sự tiến hành của ý chí. xã hội của chúng ta.” Chính cái thực thể đó là thành quả của lòng ham muốn để đạt được một kết quả nào đó của chúng ta. 91 .. Bởi vì ngay khoảnh khắc bạn qủa quyết. cái này xung đột với cái kia.

rất sâu. gồm cả ham muốn được tự do. Chắc chắn rằng bất kỳ hình thức tích luỹ nào. bất kỳ chiếu rọi nào của cái trí. trong chính sự hiểu rõ đó nẩy ra tự do khỏi bị điều kiện. dù thuộc về hiểu biết hay trải nghiệm. cuộc sống của chúng ta rõ ràng rất nông cạn bởi vì chúng ta không biết làm thế nào để thấu suốt hoàn toàn. Ngày 28 tháng năm: Không có một hóc hẽm nào của cái trí lại không bị điều kiện. Nhưng nếu. nếu có một hiểu rõ chính ham muốn. hồn nhiên.. thường xuyên đi nhà thờ. tuy nhiên. bất kỳ hình thức lý tưởng nào. Tự do khỏi bị điều kiện không là một kết quả trực tiếp. Tôi có lẽ phá vỡ được một hình thức bị điều kiện. Ngày 27 tháng năm: Tỉnh thức đơn giản. không còn chỉ trích. Vì vậy tôi nghĩ rằng sự tìm hiểu của chúng ta không phải để có được giải pháp cho những vấn đề tức khắc của chúng ta nhưng trái lại để tìm ra liệu cái trí – cái trí tầng ý thức cũng như là cái trí tầng tiềm thức sâu thẳm trong đó cất giữ mọi truyền thống. thay vì cố gắng kềm chế ham muốn. và vì thế cuộc sống của chúng ta rất hời hợt thiển cận. cầu nguyện. so sánh. rèn luyện những hệ thống kỷ luật khác nhau. nằm trong trạng thái tỉnh thức – chỉ cần ý thức được những cảm thấy và những tư tưởng của chúng ta. chấp nhận. Tôi nghĩ rằng điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu cái trí có khả năng tỉnh thức không còn bất kỳ ý muốn đòi hỏi nào. nhưng tôi lại vướng mắc vào một bị điều kiện khác.. Nếu bạn muốn thử nghiệm. kỷ niệm. có được thật nhiều hiểu biết. 92 . người ta hiểu rõ toàn quy trình của ham muốn. Tự do khỏi bị điều kiện là một kết quả phụ. bất kỳ rèn luyện kiên quyết nào để tạo khuôn mẫu cho cái trí – cái trí nên là gì và không nên là gì – tất cả sự việc này rõ ràng đang làm tê liệt sự tiến hành của tìm hiểu kỹ càng và khám phá. bởi vì toàn bộ sự đào tạo của chúng ta đều dành cho việc chỉ trích. Trái lại. không còn so sánh. Điều quan trọng là hiểu rõ điều gì tạo ra bị điều kiện. chỉ cần quan sát. làm thế nào để thâm nhập rất sâu. Mặc dù người ta có lẽ đi đến tất cả những nhà phân tích. đọc tất cả những quyển sách.Ham muốn để làm tự do mình khỏi bị điều kiện chỉ làm tăng thêm bị điều kiện.Tôi nghĩ rằng đó là một trong những sự việc khó khăn nhất – để tỉnh thức hoàn toàn – bởi vì chúng ta bị vướng mắc trong vấn đề tức khắc và trong giải pháp tức khắc của nó. không còn bất kỳ áp lực nào – chỉ cần tỉnh thức.. trầm tư. Bạn hiểu rõ không? Nếu tôi cố ý tiến hành làm tự do mình khỏi tình trạng bị điều kiện của tôi. Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết rõ ràng. sự ham muốn đó tạo ra điều kiện riêng của nó. bạn sẽ hiểu ra rằng điều đó khó khăn lạ thường. những thừa kế thuộc về hiểu biết chủng tộc – liệu tất cả những sự việc đó có thể bị loại bỏ. vậy thì chính hiểu rõ đó phá vỡ tất cả điều kiện. nó không quan trọng. phương cách của thấu suốt.

” liệu nó có cùng tầm quan trọng sống còn như trực nhận của bạn về con rắn hổ mang hay không? Hay nó chỉ là sự thừa nhận hời hợt về cái sự kiện. cả tầng ý thức lẫn tầng tiềm thức. trạng thái của cái trí khi nó biết rằng nó bị điều kiện và nhận ra rằng mọi nỗ lực nó thực hiện để tháo gỡ vẫn còn bị điều kiện là gì vậy? Bây giờ.. dù bạn có thích nó hay không. hay đó chỉ là một câu phát biểu trên ngôn từ? Bạn biết được nó bằng cái sức mạnh như bạn trông thấy một con rắn hổ mang hay không? Khi bạn trông thấy một con rắn và biết nó là một con rắn hổ mang. nhưng bởi vì bạn suy nghĩ về nó. làm thế nào người ta có thể lau sạch tất cả việc đó? Làm thế nào tầng tiềm thức được tẩy xoá ngay tức khắc không còn quá khứ? Người phân tích nghĩ rằng tầng tiềm thức có thể từng phần hay là thậm chí hoàn toàn lau sạch qua phân tích – qua tìm hiểu cặn kẽ. mang lại một rõ ràng trong sáng ngay tức khắc. Ở phía bên trong. dù thông thạo hay triết lý như thế nào chăng nữa. Đó là một sự thật. Vậy thì cái trí phải làm gì đây? Hay nói khác đi. Chính cái sự kiện rằng tôi bị điều kiện và hiểu thấu đáo về sự kiện đó. Tôi không phải tạo ra một nỗ lực để tháo gỡ chính mình. nó vẫn còn trong lãnh vực của tư tưởng. Bây giờ. “Tôi biết tôi bị điều kiện. vì vậy nó bị điều kiện. thừa nhận. khi bạn nói rằng. không còn chỗ nào trong bạn không bị điều kiện. sẽ có hành động tức khắc. người 93 . không nhìn thấy rằng tất cả tư tưởng. mà là một phân hai. có sự ảnh hưởng lớn lao của quá khứ xô đẩy bạn trong một phương hướng nào đó. đều bị điều kiện. Bạn có lẽ nói rằng nó là một phần của bạn – người quan sát. không mưu tính trước. Vì thế tôi hiểu ra rằng chỉ phân tích tầng tiềm thức sẽ không dẫn đến đâu cả. siêu linh hồn. và không phải là hiểu thấu đáo về sự kiện? Khi tôi hiểu thấu đáo cái sự kiện rằng tôi bị điều kiện.. người quan sát đang diễn dịch vật bị quan sát. diễn dịch những giấc mộng và vân vân – để cho ít nhất ra bạn cũng trở thành một con người “bình thường”. Nó có lẽ giúp tôi ít căng thẳng hơn.Cái trí của bạn bị điều kiện khắp mọi nơi. có thể điều chỉnh chính mình đến môi trường sống hiện tại. thăm dò kỹ càng. dù tinh tế như thế nào chăng nữa. một nguồn xung đột. nhưng rành rành sự thật là cái trí của bạn bị điều kiện khắp mọi nơi. và khi bạn nói rằng. Ngày 29 tháng năm: Gánh nặng của tầng tiềm thức. tử tế chút ít hơn với người vợ của tôi. Nhưng trong khi phân tích luôn luôn có người phân tích và vật bị phân tích.” bạn có thật sự biết nó. tiềm thức. liền có hành động ngay lập tức. “Tôi biết tôi bị điều kiện. và mọi nỗ lực nó thực hiện để được tự do vẫn còn bị điều kiện. Sự khó khăn nằm trong vấn đề không nhận ra nó theo ý nghĩa hiểu rõ tất cả những ẩn ý liên quan của nó. Bạn có thể sáng chế vô số lý thuyết về nó. đại ngã – mà không bị điều kiện..

giải phóng bạn khỏi bị điều kiện – hay nói khác đi nó không giải phóng “bạn” nhưng là có sự giải phóng khỏi bị điều kiện.Làm thế nào có thể cho cái trí được tự do? Muốn được tự do. bởi vì cái khoảnh khắc bạn có người phân tích thì chính cái người phân tích đó lại là bộ phận của nền tảng quá khứ và vì vậy sự phân tích của anh ta không còn ý nghĩa... diễn dịch.. bạn sẽ không bao giờ khám phá. Vì vậy chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì không còn có một người phân tích tách rời khỏi cái vật anh ta phân tích. chuyển động của tư tưởng.. chuyển động của tư tưởng như là người quan sát đang phân tích vật bị quan sát – không thể làm tự do tầng tiềm thức. anh ta là cái vật đó.. Khoảnh khắc tôi trực nhận sự kiện rằng dưới bất kỳ tình huống nào sự phân tích không thể quét sạch sẽ cái gánh nặng của tầng tiềm thức. Sau đó người ta phát hiện ra rằng tầng tiềm thức có rất ít tầm quan trọng. đều có những khoảng trống. Nếu bạn quan sát bạn sẽ hiểu ra rằng cái thời kỳ yên lặng đó.Chỉ khi nào cái trí không đang cho sự tiếp tục đến tư tưởng. đều có những khoảng ngừng giữa những tư tưởng. Anh ta không còn là một thực thể tách rời khỏi nó. 94 . Giữa hai tư tưởng đều có một thời kỳ yên lặng mà không liên quan đến quy trình của tư tưởng.hàng xóm của tôi. Ngày 31 tháng năm: Quan sát những thói quen được hình thành ra sao. không thuộc về thời gian và sự khám phá cái khoảng ngừng đó. bạn sẽ thấy rằng mặc dù cái đáp trả. cái trí không những phải nhìn thấy và hiểu rõ sự dao động giống như quả lắc giữa quá khứ và tương lai mà còn phải ý thức được cái khoảng ngừng giữa những tư tưởng. Ngày 30 tháng năm: Khoảng ngừng giữa những tư tưởng. Nếu bạn canh chừng rất cẩn thận.Hiểu rõ toàn quy trình của bị điều kiện không đến với bạn qua phân tích hay là xem xét nội tâm. hay là một việc hời hợt nào đó giống như vậy. Nếu bạn chấp nhận nó bởi uy quyền. nó sẽ là một thay thế khác và điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.. khi nó vẫn còn ở trong sự tĩnh lặng mà không bị lôi kéo. nhưng đó không là điều gì chúng ta đang bàn luận.. Tôi không còn phân tích nữa. . dường như rất mau lẹ.. Tôi hiểu ra rằng cái quy trình phân tích đó – mà bao hàm thời gian.. Lúc này tôi nói rằng cái trí chắc chắn có thể được tự do khỏi tất cả bị điều kiện – không phải rằng bạn cần chấp nhận uy quyền của tôi. mà không có bất kỳ tác nhân nào – chỉ đến lúc đó mới có được sự tự do khỏi nền tảng quá khứ. cái khoảng ngừng đó. do đó tôi bác bỏ hoàn toàn cái quy trình phân tích đó.. trạng thái trải nghiệm trọn vẹn cái khoảng ngừng đó.. tôi đi ra khỏi sự phân tích.

hiển nhiên nó không bao giờ được tự do. bởi vì cái trí không bao giờ mới mẻ. vì vậy bạn không 95 . anh ta phung phí năng lượng của anh ta trong những nếp sống tạo ra bất ổn.. Để kháng cự lại thói quen. THÁNG SÁU Ngày 1 tháng sáu: Năng lượng tạo ra kỷ luật riêng của nó. và đối với tôi có vẻ rằng là cái bản thể của tự do nằm trong hiểu biết rõ ràng toàn bộ cơ cấu máy móc của thói quen. Một cái trí tỉnh táo chú ý từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác – chú ý đến điều gì nó đang nói. Điều gì phải lưu tâm là ý thức hoàn toàn về thói quen. và vì vậy xã hội phải kiểm soát anh ta.Chính cái năng lượng đó trở thành phương tiện để kiểm soát chính nó.. và nếu con người không tìm kiếm sự thật. Nhưng nếu bạn chỉ ý thức về toàn cấu trúc của thói quen mà không kháng cự.. vô tư mới được tự do. bạn sẽ tìm được cho chính mình rằng không còn sự hình thành của thói quen nữa. nhưng là hiểu rõ hoàn toàn cấu trúc của thói quen. chỉ tạo ra sự tiếp tục cho thói quen. Khi bạn chiến đấu với một thói quen đặc biệt bạn trao sự sống cho thói quen đó và tiếp theo chính hành động chiến đấu với nó trở thành một thói quen thêm nữa. Chỉ có một cái trí lờ đờ. của những cảm thấy – sẽ khám phá ra rằng sự hình thành của những thói quen thêm nữa được chấm dứt. để khước từ nó. và trong tự do đó một sự việc mới mẻ xẩy ra.Không có tự do khỏi quá khứ sẽ không có tự do gì cả. vì ngay lúc đó. liệu chúng ta có thể giải phóng cái năng lượng trong tìm kiếm Chúa hay chân lý và trong tiến hành để khám phá điều gì là sự thật. mà dồn nén bao bọc cái năng lượng này. bởi vì chừng nào cái trí còn đang huỷ bỏ một thói quen. cùn nhụt mới tạo ra và bám vào thói quen. hồn nhiên. của những tư tưởng. và chỉ có cái trí tự do mới có thể trực nhận một sự việc gì đó vượt ngoài chính nó. Tìm kiếm sự thật cần có năng lượng bao la. Chỉ có cái trí hồn nhiên. và nếu con người không đang làm việc đó. và chính trong quy trình đó lại tạo ra một thói quen khác. nó không liên quan đến trải nghiệm. Hiểu rõ việc này rất quan trọng. Bây giờ. cái năng lượng này trở thành phá hoại. con người là năng lượng.Và có lẽ bạn đã nhận thấy một yếu tố rất đơn giản và lý thú khác nữa: rằng là ngay khoảnh khắc bạn thật sự muốn làm một điều gì đó. Bạn phải quan sát những thói quen được hình thành ra sao và một thói quen khác được hình thành ra sao qua sự khước từ hay là kháng cự một thói quen. Không phải là vấn đề chấm dứt thói quen. vô tư. cả ý thức lẫn tiềm thức. Tự do không liên quan đến tuổi tác. bạn có năng lượng để thực hiện nó. vậy thì bạn sẽ thấy rằng có tự do của thói quen. để chiến đấu với nó. để là một người công dân mà hiểu rõ những vấn đề căn bản của cuộc sống và là người mà xã hội không thể huỷ hoại hay không? Bạn thấy rõ rồi.... do đó xã hội kiểm soát và tạo khuôn cái cá nhân. chú ý đến chuyển động của hai bàn tay.

Khi chúng ta ở trường. từ bỏ. thuộc tâm lý. thế là lại bắt đầu một mâu thuẫn. Con người đang tìm kiếm sự thật cùng lúc trở thành loại công dân đúng. bạn sẽ hiểu ra rằng sức mạnh chủ yếu gây ra phí phạm là xung đột – mà là đang có một vấn đề và không bao giờ giải quyết nó. chế ngự. thân xác của bạn. bạn phải kháng cự. Phật hay là vị thánh nào đó. rằng là bạn không được nhìn. con người được dạy dỗ để đấu tranh. toàn bộ cuộc sống. Ngay khi đã tạo ra có hai. năng lượng tạo ra kỷ luật riêng của nó. để trở nên tốt lành bạn phải đấu tranh. để tạo ra nỗ lực. Làm ơn. rằng là bạn phải chiến đấu. cao và thấp. nhưng vào sự quan sát thật sự của xung đột hàng ngày trong cuộc sống của người ta. “tôi phải” và “Tôi không được”. đang sống trong truyền thống. Xung đột thuộc bất kỳ loại nào – thuộc thể xác. Trái lại nếu bạn trực nhận cho chính mình nơi mà những năng lượng của bạn đang bị phí phạm. cái trí của bạn. kỷ luật. mà không lệ thuộc vào cái khuôn mẫu của bất kỳ xã hội hay chính phủ đặc biệt nào. chiến đấu. xung đột hiển nhiên không tránh khỏi. sẽ khó khăn lạ lùng để hiểu rõ và để được tự do khỏi xung đột bởi vì hầu hết chúng ta đều được nuôi dưỡng để đấu tranh. Ngày 3 tháng sáu: Khuôn mẫu của một ý tưởng. “Tôi phải làm thế nào để tiết kiệm năng lượng?” lúc đó bạn đã tạo ra một mâu thuẫn của một ý tưởng – làm thế nào để tiết kiệm đó – và sau đó chỉ đạo cuộc sống của bạn theo cái khuôn mẫu đó. Vì vậy sự phung phí chính yếu của năng lượng là xung đột – mà 96 . tất cả việc đó là những sự kiện. Người ta phải hiểu rõ bản chất của sự phung phí năng lượng. ép buộc và hành hạ linh hồn của bạn. có sự phung phí năng lượng. theo giáo dục. . Và đấu tranh đó. thuộc trí năng – là sự phung phí năng lượng. theo xã hội. đang sống với một kỷ niệm chết của một sự việc gì đó đã qua rồi. Trong tìm kiếm sự thật.. chúng ta đang phung phí năng lượng. Vì thế người ta phải hiểu rõ toàn quy trình có hai này – không phải rằng không có đàn ông và đàn bà. xanh và đỏ. và hiểu rõ sự phung phí năng lượng không phụ thuộc vào thiên đàng. đó là điều đầu tiên chúng ta được dạy dỗ – phải có nỗ lực.Vậy là. Rồi thì. Bạn được bảo rằng để tìm được Chúa bạn phải làm việc.. đè nén. theo xã hội mỗi một người đều đeo đuổi một điều gì đó cho chính mình.cần kỷ luật bên ngoài. Nếu bạn nói rằng. nỗ lực đó được chuyển tiếp suốt cuộc đời – đó là. rèn luyện. Nhưng đang nỗ lực đi vào phân chia này giữa sự kiện và ý tưởng. chiến đấu tại một mức độ tạm gọi là tinh thần nào đó – mà chẳng là mức độ tinh thần gì cả. Vì vậy. bạn phải chiến đấu với tội lỗi. Và sự phung phí năng lượng đó trong bản thể là xung đột: xung đột giữa “Tôi nên” và “Tôi không nên”. sáng và tối. Ngày 2 tháng sáu: Có hai tạo ra xung đột. cho gia đình. theo tôn giáo.

của tự thoả mãn và thất vọng hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Tôi hy vọng tôi đang trình bày nó rõ ràng. Ngày 5 tháng sáu: Năng lượmg sáng tạo.Hầu hết mọi người đều ở trong mâu thuẫn. Căng thẳng càng nhiều bao nhiêu.. sự căng thẳng của mâu thuẫn đó cho họ năng lượng để diễn tả. hay là tạo ra những phân chia quốc gia và tham gia vào những hoạt động chính trị khác và vân vân. Nơi nào có xung đột. Để giáp mặt cái sự kiện bạn bị xung đột. Nó giống như trường hợp của một người bị bệnh ung thư và phải được giải phẫu. câu hỏi là liệu rằng có một năng lượng như thế đó.. tự mâu thuẫn. dầu rằng bạn thực hiện đổi mới xã hội. Và nơi nào bạn kháng cự. Xung đột sẽ luôn luôn tồn tại chừng nào ý tưởng còn quan trọng hơn sự kiện. và đó là điều gì mà chúng ta gọi là sáng tạo. không những ở bên ngoài.. Tất cả hành động đều có nền tảng trên sự xung đột “Tôi phải” và “Tôi không được” này. sống một cuộc sống mâu thuẫn. Và hình thức chống đối này. Bây giờ. xung đột càng to lớn bao nhiêu.. tác phẩm thực hiện được càng vĩ đại bấy nhiêu. để giới thiệu những lý thuyết là ấu trĩ. nơi đó cũng có một hình thức nào đó của năng lượng được sinh ra – bạn biết rõ việc đó khi bạn kháng cự điều gì đó... nếu chúng ta không tìm được cái chất lượng của năng lượng đó khác hẳn cái sản phẩm của tư tưởng mà từng chút một tạo ra cái năng lượng nhưng còn có tính máy móc. chính sự kháng cự đó tạo ra năng lượng. một tài năng để viết hay là để vẽ hay là để làm việc này việc kia. nơi đó có nỗ lực để vượt qua cái xung đột đó – mà là một hình thức khác của kháng cự.Nơi nào có nỗ lực. thiếu chín chắn. Lúc này câu hỏi đặt ra là: Liệu có một năng lượng mà không ở trong lãnh vực của tư tưởng. mà không là kết quả của năng lượng cưỡng bách. Và nếu họ có một thiên tài. chống đối. Ngày 4 tháng sáu: Nơi nào có mâu thuẫn nơi đó có xung đột. Nó chỉ là kết quả của xung đột. Nhưng nó không là sáng tạo gì cả. hình thức xung đột này. cũng phát sinh năng lượng. Nơi nào có mâu thuẫn. Bạn thấy rằng hầu hết chúng ta đều bị xung đột. viết những cuốn sách xuất sắc. nhưng cái năng lượng đó. để là. nó không sáng tạo. mà còn ở bên trong. nơi đó có sự thất thoát – có một phung phí năng lượng.. không phải lý thuyết – bởi vì khi bạn giáp mặt những sự kiện. hành động của bạn là huỷ hoại.không có nghĩa rằng bạn ngồi ngã người ra và nhàn nhã... lại rất huỷ hoại. để viết. sẽ rất vô ích khi bàn cãi những loại dụmg cụ nào phải được 97 . Bởi vì. để sáng tạo. nơi đó có xung đột. sẽ mang lại cái chất lượng của năng lượng đó mà không là kết quả của kháng cự. rất khôn ngoan trong kinh doanh. Mâu thuẫn ngụ ý nỗ lực. nếu bạn quan sát kỹ càng. bạn bị mâu thuẫn.

không được chăm sóc đầy đủ.Hình thức cao nhất của năng lượng này. cái phương thức. Nhưng cùng cái năng lượng đó mà trở thành năng lượng của tinh thần – đó là. Ngày 7 tháng sáu: Động thái lắng nghe một sự kiện sẽ làm tự do cái trí. Một ý tưởng về năng lượng hoàn toàn khác hẳn sự kiện của chính năng lượng. khi chúng ta nghe một con chim. chúng ta phải bắt đầu hiểu rõ năng lượng hàng ngày mà bị phí phạm – năng lượng khi chúng ta nói chuyện.” Không có cách nào đạt được nó. Ngày 6 tháng sáu: Hình thức cao nhất của năng lượng. hoả tiễn. ưu việt.sử dụng và những chuyện chung quanh nó. bạn phải giáp mặt cái sự kiện rằng anh ta phải được giải phẫu. cũng tương tự như thế.. máy phản lực. bằng loại thực phẩm thích hợp và vân vân. không có ý thức về một phương hướng hay là động cơ thúc đẩy – đó là năng lượng tinh khiết. năng lực không là sáng tạo. Bạn không thể nói rằng. Chỉ khi nào có cái năng lượng đó mà không là sản phẩm của tư tưởng mới có sáng tạo. Cái năng lượng vật lý hàng ngày này mà người ta có được. Nhưng cái công thức hoàn toàn khác hẳn cái chất lượng đang hồi sinh và mới mẻ lại của chính năng lượng. tất cả những máy móc nhỏ. Hiển nhiên điều đó là cần thiết. tất cả chúng đều là kết quả của hiểu biết. và cái cây khép kín khi không còn ánh sáng ban ngày lúc đêm xuống. Rốt cuộc ra. không gian. cái năng lượng đó là một phung phí phí năng lượng. tất cả tư tưởng trong thời gian đều là sáng chế. tư tưởng. một giọng nói. Tất cả sự việc này không sáng tạo. . Và cái chất lượng của năng lượng đó không thể tìm kiếm được. tư tưởng không bao giờ có thể sáng tạo bởi vì tư tưởng luôn luôn bị điều kiện và không bao giờ có thể được tự do. Để tìm được cho chúng ta bản chất của năng lượng này. bẩn thỉu.. Chúng ta có những công thức hay là những phương cách để tạo ra một chất lượng của năng lượng mà thuộc về chất lượng cao nhất. 98 . Vì vậy. một cái trí phải hiểu thấu suốt hay ở trong trạng thái khi cái trí không là một nô lệ cho tư tưởng. rõ ràng có thể làm tăng lên được. Chính sự quan sát mọi thứ này là năng lượng. sáng chế phát minh không là sáng tạo. cái phương pháp. việc khảo sát tỉ mỉ nguyên tử. tư tưởng – khoảnh khắc cái năng lượng đó có bất kỳ mâu thuẫn nào trong chính nó. làm mạnh mẽ thêm được. tủ lạnh. không có tư tưởng. nhờ vào những tia nắng mặt trời. Và cái năng lượng này chúng ta có được nhờ vào thực phẩm. “Được rồi. bầu trời mênh mông và những người dân làng. là trạng thái của cái trí khi nó không có ý tưởng. khi chúng ta nhìn một con sông. hãy chỉ cho tôi phương cách để có được nó đi. lưng lửng đói.

cái sự kiện sẽ tạo ra cái năng lượng đó để huỷ diệt. không bị bận rộn liên tục. giữa bờ bên này và bờ bên kia của con sông – tất cả khoảng cách đó là không gian. Chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ những gì nó gây ra. để thương xót. để lau sạch sẽ. “Làm thế nào tôi có thể sống được trong cái thế giới được xây dựng trên tham vọng này? Do đó.. Rồi thì cái trí là một vật đang sống. vì vậy bạn không đang nhìn ngắm một sự kiện. Một cái trí tham vọng là một cái trí độc ác – dù thuộc tinh thần hay là bên ngoài hay là bên trong. giữa cây cầu và nhà của bạn. vậy thì trong không gian đó có tĩnh lăng – và từ tĩnh lặng đó mọi thứ khác nữa sẽ đến. để thương yêu. Bạn biết không gian là gì rồi. lúc đó nó có thể lắng nghe con chó kia đang sủa. khi bạn nghe việc đó. Bây giờ. Bạn đã nghe việc đó rồi. bạn đã không lắng nghe. ép buộc 99 . Đó là lý do tại sao lại rất quan trọng và cần thiết để có được không gian trong cái trí. bạn đã phản ứng đến một câu phát biểu. vì lúc đó bạn có thể lắng nghe. bạn lắng nghe. để quét đi tham vọng đã gây nên xung đột. Một cái trí tham vọng không bao giờ có thể biết được nó sẽ ra sao để thông cảm. Liệu rằng có sự chú ý mà không có bất cứ điều gì đang thu hút cái trí hay không? Liệu rằng có sự chú ý mà không tập trung vào một mục tiêu hay không? Liệu rằng có sự chú ý mà không còn mọi động cơ thúc đẩy.Chúng ta hãy quan sát thử một sự kiện. Khoảng cách giữa nơi này và phòng trọ của bạn. Khi bạn trông thấy sự kiện. Chính động thái lắng nghe... .. và cũng đồng thời ý thức đầy đủ điều gì đang được nói bởi một người đang nói ở đây. Bạn nghe nó. chính động thái trông thấy một việc gì đó như một sự kiện. âm thanh của một chiếc xe lửa đang băng qua cây cầu ở xa xa.Một người nào đó đang kể cho bạn một chuyện. bạn diễn dịch nó và nói rằng. có một ảnh hưởng phi thường mà không còn nỗ lực của tư tưởng. nhận xét – chắc chắn ngay lúc đó. phản ứng. ảnh hưởng. Chính động thái lắng nghe đó là động thái giải thoát. đến một sự kiện. chết. Bạn chỉ đang diễn dịch cái sự kiện hay là đang đưa ra một ý kiến về cái sự kiện hay là đang đáp trả đến cái sự kiện. nó không chai lì.Nếu người ta lắng nghe – theo ý nghĩa không còn mọi đánh giá. ví dụ như tham vọng.. Bạn đã đáp trả. những ảnh hưởng của nó ra sao. Ngày 9 tháng sáu: Chú ý làm tự do khỏi nỗ lực. chính trực nhận của sự kiện đó là sự giải thoát khỏi sự kiện.. vì vậy bạn không đang nhìn ngắm cái sự kiện. Nếu cái trí không bị nghẹt cứng. Ngày 8 tháng sáu: Chú ý không còn kháng cự. bạn có thể chú ý mà không còn kháng cự chống đối. cũng có không gian trong cái trí của bạn phải không? Hay là cái trí của bạn nghẹt cứng đến độ không còn chút không gian nào trong nó? Nếu cái trí của bạn có không gian. Có không gian trong căn phòng này.

Vì vậy thiền định là một tiến trình làm tự do cái trí khỏi những hệ thống. mọi hình thức bất mãn khác chỉ trở thành một phương cách dẫn đến thoả mãn. Ngày 11 tháng sáu: Chú ý không giới hạn. bởi vì trong chú ý đó không có nỗ lực. Một cái trí bị tập trung vào chính nó sử dụng hiểu biết như 100 . Tổng thể không bao giờ ở trong những nhóm phân loại của cái trí bị tập trung. Trong trạng thái của chú ý cái trí có thể và vẫn sử dụng hiểu biết. những trạng thái khác hoàn toàn là buông thả. Vì vậy chú ý có tầm quan trọng bậc nhất. Chú ý là một trạng thái trong đó cái trí luôn luôn đang học hỏi không còn một trung tâm mà quanh nó hiểu biết được lượm lặt như là trải nghiệm được tích luỹ. Nếu bạn có thể hoàn toàn chú ý mà không bị thu hút vào bất kỳ điều gì và không có bất kỳ ý thức loại trừ nào. niềm tin. mà không tạo ra một nỗ lực để tập trung.hay không? Liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn chú ý mà không có bất kỳ ý thức loại trừ nào hay không? Chắc chắn cái trí làm được. nhưng vào chú ý. không có những biên giới của hiểu biết. trái lại chú ý không có những biên giới. mà không thể đưa về một khuôn mẫu nào. Trong sự tu dưỡng của cái trí. nhưng tôi nghĩ rằng sự bất mãn kỳ lạ đó là điều cốt lõi. Hiểu biết. mà tất nhiên chỉ là kết quả của tập trung. một tỉnh thức. và cộng tất cả nhiều bộ phận lại không thay thế được sự trực nhận của toàn bộ. Hiểu biết có được nhờ tập trung. Tập trung là một quy trình cưỡng bách cái trí thu hẹp vào một điểm. nhưng nó không xẩy ra nhờ vào nỗ lực của tập trung. mà không là kết quả của một thất vọng nào đó. không có phân chia. trọng tâm của chúng ta không nên đặt vào tập trung. nhưng khi sự quan tâm của chúng ta có ý định hiểu rõ tổng thể của cái trí. mà không thể chấp nhận bất kỳ thành tựu nào. và cũng có một chú ý. Nếu không có việc đó. Tôi nghĩ rằng có một khác biệt giữa sự chú ý hướng về một mục tiêu. có một bất mãn mà không có động cơ thúc đẩy. hay là những ảo ảnh của cái trí. không biên giới. và bất kỳ mở rộng nào của hiểu biết vẫn còn ở trong những biên giới riêng của nó. mà là quy trình thêm vào của tập trung. Chúng ta có thể tập trung vào một mục tiêu. Có lẽ tôi không đang sử dụng từ ngữ đúng cho việc đó. không có tìm kiếm một kết quả. lúc đó bạn sẽ tìm ra được thiền định có nghĩa là gì. và là một tiến trình của sự chú ý mà không bị thu hút. và đó là trạng thái duy nhất của chú ý. ý tưởng đặc biệt – mà là một quy trình loại trừ. Chú ý không giới hạn. nhưng bộ phận không bao giờ là toàn bộ. Tương tự như vậy. mà không loại trừ. không có tranh đấu. và sự chú ý không mục tiêu. Ngày 10 tháng sáu: Một chú ý không loại trừ. Trong quy trình tập trung cái trí luôn luôn bị giới hạn bởi một biên giới hay là vùng giới hạn. chỉ thuần tuý tập trung trở thành một ngáng trở. không mang lại sự hiểu biết rõ về cái bao la vô hạn. một ý thức.

Chúng ta ý nói gì qua từ ngữ chú ý? Liệu rằng có sự chú ý khi tôi đang cưỡng bách cái trí của tôi phải tham dự. và ý thức được hành động vô tư mà đến cùng tình yêu. Nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ phát hiện ra rằng làm việc đó cực kỳ khó khăn. “Ồ. và sự chú ý hoàn toàn đó là một điều tốt. điều đó có nghĩa là. bởi vì cái trí của bạn quá quen thuộc đến xao lãng rồi.. Sợ hãi phải tồn tại chừng nào còn có một thôi thúc để là hay để trở thành. Ngày 13 tháng sáu: Loại bỏ sợ hãi là bắt đầu chú ý.. “Đó là một cây sồi.” và rảo bước đi. vì vậy nó mất đi khả năng chú ý.” bạn gọi việc đó là chú ý à? Chắc chắn đó không là chú ý. và bạn không thể có được sự chú ý hoàn toàn bằng rèn luyện. Ngày 12 tháng sáu: Chú ý hoàn toàn. bạn quay trở lại sự ham muốn để có được một điều gì đó. có cảm giác thoải mái. giống như bạn không có thể dạy sự tự do từ sợ hãi. hoàn toàn chú ý khi bạn nhìn một cái gì đó. Loại bỏ sợ hãi là bắt đầu chú ý.là một phương tiện dành cho sự bành trướng riêng tư của nó..” hay là. khi em có cảm giác an toàn. phải không? Để hiểu rõ một việc gì đó trọn vẹn bạn phải hướng sự chú ý hoàn toàn của bạn vào nó. nhưng nó là loại trừ nên không là chú ý. và trong khi hiểu rõ những nguyên nhân này có sự loại bỏ sợ hãi. Điều đó đúng. tất cả điều đó là những hình thức ép buộc. Chuyện gì xẩy ra khi cái trí ép buộc chính nó phải chú ý? Nó tạo ra một sức kháng cự để ngăn cản những tư tưởng khác không cho len lẻn lẻn vào. Bằng rèn luyện bạn có được sự tập trung. và cái hoạt động như thế đó trở thành tự mâu thuẫn và chống đối xã hội.. nhưng tôi sẽ phải thực hiện nó như thế nào đây?” Đó có nghĩa là. để chú ý hoàn toàn không phải để nói rằng. cùng với tất cả những mâu thuẫn quanh co xảo quyệt và những thất vọng của nó. chú ý tốt lắm chứ. nếu bạn hoàn toàn ý thức. khi bạn nhìn thấy một cái cây hay một con chim. vậy là bạn sẽ không bao giờ chú ý hoàn toàn. lúc đó bạn sẽ thấy rằng một sự thay đổi trọn vẹn xẩy ra.Ví dụ. mà chính là sự theo đuổi thành công. Vì vậy sự chú ý phát sinh không gò bó khi quanh em học sinh có một bầu không khí hạnh phúc. tôi phải điều khiển cái trí của tôi và xua đuổi đi tất cả những tư tưởng khác. Tình yêu không so sánh. so sánh. và ở trong những bức tường kháng cự đó là người tập trung. nhưng sự chú ý không thể dạy được. 101 .. đến xua đuổi. Khi tôi nói với mình. “Tôi phải chú ý. và vì vậy sự ganh tỵ và hành hạ của “đang trở thành” chấm dứt. “Đó là một con vẹt. tưởng thưởng hay là trừng phạt. bạn xây dựng những bức tường kháng cự. Bạn có thể dạy sự tập trung. Không có một phương pháp nào khác. vì thế bạn nói rằng.Trái lại. Trạng thái chú ý được tạo ra bằng cách nào? Nó không thể vun quấy được nhờ vào thuyết phục. nó quan tâm đến kháng cự. Khi cho nó một tên tuổi bạn đã ngừng chú ý rồi..

Nếu bạn đã đến. Mặc dù có lẽ bạn hiểu biết về đoá hoa đó. một nơi bạn sẽ không bao giờ bị quấy rầy. cái nền tảng đó bị gạt đi. Tỉnh thức là trạng thái của cái trí mà quan sát một điều gì đó không có chỉ trích và bênh vực. Nhưng như tôi đã nói lúc trước. Trong trạng thái tỉnh thức đó. không có nơi nào để đến cả. hay là bạn muốn đến. nhưng nếu cái trí của bạn choán đầy hiểu biết thực vật học của đoá hoa đó là gì. lúc đó bạn hoàn toàn không đang nhìn ngắm đoá hoa gì cả. Nhưng hầu hết chúng ta không có khả năng làm việc này bởi vì theo truyền thống. để nhìn một sự kiện là để tỉnh thức. Chúng ta phải tỉnh thức về tình trạng bị điều kiện của chúng ta. niềm sung sướng thường hằng. rồi thì sự lưu tâm mãnh liệt vào cái sự kiện quét dọn sạch sẽ nền tảng quá khứ. và cái tình trạng bị điều kiện đó bộc lộ nó ra khi chúng ta quan sát một sự kiện. và khi bạn thấy rằng cái nền tảng quá khứ ngăn cản bạn không cho hiểu rõ sự kiện. vỡ mộng. Bạn muốn biết rằng bạn đã đến. không có chọn lựa. mà chỉ giáp mặt cái điều đó như nó là. không phải là khiêm tốn. Khi bạn nhìn ngắm một đoá hoa không còn hiểu biết về thực vật học.Ngày 14 tháng sáu: Không có một nơi nào đến. nó luôn luôn chuyển động. Và tất cả các bạn đã đến. không có chỉ trích. chỉ có chuyển động học hỏi – và đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Chúng ta phải tỉnh thức về cái nền tảng đó. Vì vậy. Khi sự lưu tâm chính yếu là hiểu rõ duy nhất cái sự kiện đó. Một cái trí đang lắng nghe bằng sự chú ý hoàn toàn. theo mọi cách. nhưng nếu sự hiểu biết đó nắm toàn bộ nền tảng của cái trí. một nơi bạn sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu. bạn hoàn toàn không đang nhìn ngắm đoá hoa gì cả. trong ý nghĩ rằng không có trạng thái vĩnh viễn của một cái tôi. Thưa các bạn. giống như một con sông. của một “cái tôi lệ thuộc”. Khiêm tốn có thể rèn luyện được không? Chắc chắn rằng. không có chuyển động đến. 102 . khi biết bạn khiêm tốn. sẽ không bao giờ tìm kiếm một kết quả bởi vì cái trí đó đang bền bỉ bộc lộ. mà đang tìm kiếm để đạt được một mục đích. lúc đó bạn thấy được tổng thể đoá hoa đó. mà còn trong mọi thứ bạn làm. rằng là bạn đang lắng nghe với ý định đạt được một trạng thái đặc biệt. chúng ta không có khả năng giáp mặt cái sự kiện mà không có nền tảng quá khứ. Cái trí như thế đó hoàn toàn không ý thức được hoạt động riêng tư của nó. không còn gì nữa. không có ưa thích hay ghét bỏ. Ngày 15 tháng sáu: Hiểu biết không là tỉnh thức. toàn bộ lãnh vực hoạt động của cái trí. Điều này thể hiện rõ ràng. phải vậy không?. theo ngề nghiệp. không chỉ trong kinh doanh. thế là bạn không hài lòng. và vì rằng bạn quan tâm đến sự quan sát cái sự kiện mà không quan tâm đến cái nền tảng. chỉ có cái chuyển động học hỏi này mà trở thành đau khổ khi có sự tích luỹ. đau khổ.

” Nhưng khi bạn đứng và quan sát – tôi đang nói sự thật. hay là có lẽ rằng có một người đã có một trải nghiệm nguyên gốc không sao chép về sự thật hay về Chúa và đã truyền đạt nó cho một người khác và vì quá thiết tha người đó đã biến nó thành của riêng. như một tổng thể. trong trạng thái tỉnh thức đó. một cách tổng thể theo ý nghĩa đó – như bạn nhìn thấy một cái cây – bạn không tỉnh thức. những cái nhánh. Tỉnh thức là một tiến trình hội nhập. thực tế – bạn không bao giờ quan sát tổng thể của cái cây.Ngày 16 tháng sáu: Xem xét nội tâm không có tánh tổng thể. cái đoá hoa – tất cả những thứ đó bạn nhìn thấy như một tổng thể khi bạn nhìn thấy cái cây. cái quả. ưng thuận. nó đẹp làm sao đâu!” hay là nói rằng. thân cây. và kết hợp ý tưởng của họ với những phản ứng hiện nay của tôi. “Có một cái cây. tỉnh thức. không phải là một quy trình của sự phân chia. Ví dụ. Trong trạng thái tỉnh thức chỉ có hiện tại – đó là. dửng dưng. và xem xét nội tâm là không toàn bộ. Bạn có lẽ đi qua nó và nói rằng. phủ nhận. Cùng một cách như thế là trạng thái tỉnh thức. Bạn nhìn một cái cây như thế nào? Bạn có nhìn thấy toàn bộ cái cây không? Nếu bạn không nhìn thấy nó như một toàn bộ. Ngày 17 tháng sáu: Nhìn thấy toàn bộ. Do đó tôi tỉnh thức về vô số hình thức sợ hãi – những người thuộc tổ tiên của tôi đã tạo ra một ý tưởng nào đó về Chúa và đã truyền xuống tôi. Kết quả của sự xem xét nội tâm là âu sầu. theo toàn bộ. trái lại tỉnh thức là nhiệt thành và hân hoan. tôi có thể quan sát. thương đau. Nếu bạn không nhìn thấy những vận hành của cái trí của bạn một cách toàn bộ. sự thất 103 . Nếu người ta tỉnh thức. nếu tôi đưa ra câu hỏi. “Tôi có tin tưởng Chúa không. “Đó là một cây xoài. và tạo động lực thúc đẩy đến quy trình của bắt chước mô phỏng. nếu tôi tỉnh thức.” hay là “Tôi không biết những cây kia tên gì. người ta hiểu rõ khái niệm về Chúa của người ta phát sinh bằng cách nào qua sự sợ hãi. ảnh hưởng của nó trong hiện tại và trong tương lai. và nếu bạn không nhìn thấy toàn bộ cái cây. bạn thấy cái quy trình quá khứ của ảnh hưởng mà điều khiển hiện tại và bổ sung tương lai. Cùng một cách như thế. Nếu tôi tỉnh thức tôi trực nhận toàn quy trình này của quá khứ. tôi đã bổ sung hay là thay đổi khái niệm về Chúa. điều gì đang khiến tôi đưa ra câu hỏi đó. sự tuyệt vọng. chiếc lá đang rơi. trong trạng thái nhìn thấy những vận hành của cái trí của bạn đó. bạn chẳng nhìn thấy cái cây chút nào cả. đấu tranh. và chiếc lá khô.” – trong ngay cái quy trình dò hỏi đó. những nhánh to và những nhánh nhỏ và cái nhánh rất mảnh khảnh đang nhú lên ở đó. Trạng thái tỉnh thức là tiến trình của toàn bộ. bạn không nhìn thấy cái cây. chúng có lẽ là những cây me. nếu tôi tỉnh thức tôi có thể trực nhận được điều gì đã là và điều gì là những lực lượng đang vận hành mà đang thúc ép tôi đưa ra câu hỏi đó. có ý thức của bạn về chỉ trích. Cái cây được cấu thành bởi những cái rễ.

Vậy là. hình thể của thân cây. bạn quan sát nó. sự tác động của nỗ lực và ý chí. Để tỉnh thức về tư tưởng và cảm thấy của bạn mà không có sự nhận dạng hay khước từ không là nhàm chán và đau khổ. và để theo đuổí cái khả năng tiếp thu đó đồng thời nhận được trải nghiệm qua cái khả năng bị giới hạn đó – điều đó khiến cho chất lượng của cái trí trở nên tầm thường.vọng. về những cái bóng. Để có được một khả năng tiếp thu thuộc về cục bộ hoàn toàn. cho phép mỗi một tư tưởng và mỗi một cảm thấy được nở hoa. hình thể của cái đầu một người khác. ý thức về cái trí của bạn theo cái ý nghĩa rất đơn giản đó. một mục đích sẽ phải đạt được. những mầu sắc họ đang mang – tỉnh thức cực độ. giống như nhìn thấy toàn bộ một bức tranh – không phải là một góc của bức tranh và hỏi rằng. 104 . không phải chỉ một trạng thái. về biển động. Ngày 19 tháng sáu: Cho phép một tư tưởng nở hoa. anh ta đang làm gì. Để tỉnh thức cực độ và từ đó hành động – đó chính là trạng thái tỉnh thức về tổng thể toàn thân tâm riêng rẽ của một con người. giới hạn. vì trong sự rèn luyện có ngụ ý sự tạo tác của thói quen. bạn nhìn thấy vẻ đẹp của nó. vậy thì nó trở nên nhàm chán và đau khổ. sự căng thẳng và xung đột bên trong. Nhưng khi bạn chú ý đến sự xung đột bên trong riêng tư của bạn. trạng thái tỉnh thức bao gồm tất cả những trạng thái tâm lý đó. bị chuyển thành một thói quen. và do đó tỉnh thức – điều đó hoàn toàn khác hẳn sự hành động hay là sự tập trung mà chỉ là khả năng tiếp thu và do đó bị giới hạn. Bạn không chỉ trích một con chim đang bay. Tỉnh thức là trạng thái của cái trí mà thâu nhận mọi thứ – những con quạ đang bay ngang qua bầu trời. “Ai đã vẽ bức tranh đó?” Ngày 18 tháng sáu: Trạng thái tỉnh thức không thể khép vào kỷ luật. trái lại khi tìm kiếm một kết quả. Nỗ lực là biến dạng xuyên tạc. và không bao giờ giới hạn nó. Nhưng một trạng thái tỉnh thức về tổng thể toàn thân tâm riêng rẽ của một con người. nông cạn. một mảnh của khả năng hay là khả năng bị phân ra. bạn lại chỉ trích nó hay là bào chữa nó. nhận vào hình thể của chiếc lá. Không chỉ có trạng thái tỉnh thức về những sự vật bên ngoài – về đường bay của chim chóc. những người đang ngồi trước mặt. được hiểu rõ qua trạng thái tỉnh thức về mỗi một tư tưởng và mỗi cảm thấy. liệu rằng bạn có tỉnh thức. những bông hoa trên những cái cây. Bạn không có khả năng để quan sát sự xung đột bên trong này mà không có chọn lựa hay xét đoán. Trạng thái bị rèn luyện không còn là tỉnh thức nữa. mà cần quan sát. về cây cối và cơn gió. nhìn ngắm. Nếu trạng thái tỉnh thức bị rèn luyện. về người ăn mày và những chiếc xe sang trọng đang chạy qua – nhưng cũng còn có trạng thái tỉnh thức về sự tiến hành thuộc tâm lý. xung đột bị tăng lên và sự nhàm chán của xung đột bắt đầu. Tỉnh thức không thể ghép vào kỷ luật.

để được tìm hiểu và để được hiểu rõ. Sáng tạo chỉ có thể xẩy ra trong phủ nhận tiêu cực. đang tạo ra. Có sự quan sát yên lặng không còn chọn lựa và chỉ trích.tư tưởng đều được chiếu rọi. như nó đã là. Khi sự tìm tòi vì kết quả ngừng lại. điều kia sai. vì trạng thái tự tỉnh thức tạo ra cái gương trong đó tất cả sự việc được phản ảnh mà không bị biến dạng. điều kia không nên là” – do đó. Và nó chỉ nở hoa được trong trạng thái tỉnh thức này. Bạn không thể đặt bất cứ giá trị nào vào nó. lên bức màn của trạng thái tỉnh thức để được quan sát. Mỗi một cảm thấy . mà ở trong nó là hình thái cao nhất của sự suy nghĩ phủ nhận tiêu cực. nhưng sự lưu thông của hiểu biết rõ ràng này bị chặn lại khi có chỉ trích hay bênh 105 . bạn sẽ phát hiện ra rằng sự nở hoa của tư tưởng này là sự kết thúc của tư tưởng. từ đó hiểu biết rõ ràng đến. Trong trạng thái tỉnh thức thụ động này. điều này nên là. trong cảm thấy của bạn. không thể nào có sáng tạo. Vậy là. Bất cứ thứ gì nở hoa phải có tự do. “Điều này đúng. kia kìa cái trạng thái tỉnh thức thụ động đó đến. mà không là sự đối nghịch của tích cực.Để cho phép một tư tưởng được nở hoa hay là một cảm thấy được nở hoa yêu cầu sự chú ý – không là sự tập trung. Tôi có ý nói rằng nhờ vào sự nở hoa của một tư tưởng sẽ trao cho nó sự tự do để nhìn thấy điều gì xẩy ra. sự bênh vực. mà chỉ có thể được khi không có cả thâu nhận lẫn chấp nhận. Trong trạng thái tỉnh thức không có trở thành. Không là gì cả không phải là sự đối nghịch của là một điều gì đó. chỉ đến lúc đó mới không còn vấn đề nào cả. bạn không thể nói rằng. Trong trạng thái tỉnh thức có tánh nhạy cảm cực độ. Ngày 20 tháng sáu: Tỉnh thức thụ động. phải có ánh sáng. không có một mục đích để đạt được. Chỉ khi nào cái trí lặng và rỗng. Sự tỉnh thức này phơi bày trạng thái trống không sáng tạo đó mà không thể tưởng tượng hay lập thành công thức được. cái vấn đề đó được hiểu rõ và bị tan rã. Ngày 21 tháng sáu: Điều gì được hiểu thấu đáo sẽ không tự lập lại. ngay lúc đó có một trạng thái tỉnh thức lan rộng và tất cả những tầng ý thức bị che dấu lẫn ý nghĩa của chúng đều bị lộ mặt. Khi bạn yên lặng quan sát một vấn đề không còn sự chỉ trích. bạn giới hạn sự nở hoa của tư tưởng. Trong trạng thái tự tỉnh thức không cần thiết phải thú tội. chỉ khi nào cái trí không đang tạo ra một vấn đề – trong tánh thụ động tỉnh thức đó. có sáng tạo. điều gì đang xẩy ra trong tư tưởng của bạn. Trong quan sát yên lặng này khi tư tưởng và cảm thấy bộc lộ rõ chính nó. nếu bạn có thể thâm nhập trong nó một cách sâu sắc. Một vấn đề hiện hữu được chỉ khi nào có một tìm tòi vì kết quả. Khi cái trí đang lập thành công thức. Trạng thái tỉnh thức lan rộng này và trạng thái trống không sáng tạo là một tiến trình toàn bộ chứ không phải là những thời điểm khác biệt. nó không thể bị kềm hãm.

liệu có bạo hành hay không? Bạn đang theo kịp chứ? Thông thường tôi chỉ trích bạo hành. tôi nói rằng điều đó là tự nhiên. chuyện gì xẩy ra? Thưa các bạn. cảm tình. Tất cả những việc này là không chú ý. qua niềm tin. Nhưng khi tôi chú ý đến cái điều tôi đã gọi là bạo hành – và trong chú ý đó có sự chăm sóc ân cần. hay là sự an toàn của cá thể qua một khuôn mẫu xã hội. không có tình yêu. tôi lẩn tránh nó. nhìn ngắm người vợ của bạn hay người chồng của bạn – chuyện gì xẩy ra? Tôi không biết liệu rằng bạn đã từng thực hiện chưa – có thể là hầu hết chúng ta không bao giờ chú ý hoàn toàn đến bất cứ điều gì cả – nhưng khi bạn làm như vậy. Và khi bạn chú ý mà trong đó có tình yêu. và bạn không thể chăm sóc ân cần nếu bạn không có cảm tình.vực. nó có thể chuyển động tại vận tốc cao. chú ý là gì? Chắc chắn rằng khi bạn đang chú ý hoàn toàn có sự chăm sóc ân cần. tình yêu – không gian ở đâu dành cho bạo hành nữa đây? Ngày 23 tháng sáu: Liệu có thể kết thúc bạo hành này? Khi bạn nói về bạo hành. và vân vân. tình trạng bị điều kiện. Khi quay tròn tại tốc độ cao nhiều cánh của một cái quạt có vẻ là một phiến kim loại rắn chắc. Ngày 22 tháng sáu: Bạo hành. để dò xét thử liệu rằng một con người. Tương tự như thế. nếu bạn tìm hiểu nó sâu sắc.. và đáp lại việc này mang đến sự hiểu biết rõ ràng cao độ. những cảm thấy-những tư tưởng có thể được tìm hiểu và được hiểu rõ chỉ khi nào cái trí có khả năng tiến hành chầm chậm nhưng ngay khi nó đã đánh thức cái khả năng này.. Điều gì được hiểu thấu đáo và sâu sắc sẽ không tự lập lại.Bạn có thể theo dõi một vật nếu nó chuyển động chậm chạp. . tôi bênh vực nó. Bạn có thể quan sát cái bạo hành đó bằng sự chú ý hoàn toàn hay không? Và khi bạn nhìn cái bạo hành đó bằng sự chú ý hoàn toàn. bạn có ý gì qua từ ngữ đó? Nó thật sự là một câu hỏi khá lý thú. 106 . mà vận tốc đó khiến cho nó rất êm ả. phán đoán hay nhận dạng. chuyện gì xẩy ra? Khi bạn chú ý hoàn toàn đến bất cứ chuyện gì – việc học môn sử hay toán của bạn. nhưng bởi vì đau khổ và tuyệt vọng đã tạo ra sự quan tâm không thể thoả mãn được mà tạo ra kỷ luật riêng của nó – cường độ của tỉnh thức càng to lớn bấy nhiêu. Chuyện gì xẩy ra nếu chúng ta chú ý hoàn toàn vào cái sự việc mà chúng ta gọi là bạo hành? – bạo hành không chỉ là điều gì tách rời những con người. một cái máy chạy nhanh phải giảm tốc độ lại nếu một người muốn tìm hiểu những chuyển động của nó. Bức màn này càng được quan sát và hiểu rõ nhiều bao nhiêu – không phải như một bổn phận hay là một rèn luyện bị ép buộc. nhưng còn là điều gì hiện hữu khi chúng ta đang tìm kiếm sự an toàn riêng tư. Khó khăn của chúng ta là phải làm cho cái trí chuyển động chậm lại để cho mỗi một cảm thấy-tư tưởng đều có thể theo dõi và hiểu rõ được.

dựa vào tình trạng bị điều kiện của bạn. bằng những cụm từ. có thể hoàn toàn chấm dứt được bạo hành. và phần bạo hành nào mà bạn đang bàn cãi. còn thực vật thì sao đây?” Bạn có thể diễn tả nó kéo dài đến mức độ mà bạn sẽ ngừng tồn tại. khi trong liên hệ của cuộc sống hàng ngày bạn lại hung hăng gây hấn. bằng hành động. “Nếu bạn không muốn giết động vật. ở mức độ nào. hay là tại trung tâm. đã cố gắng không giết hại động vật. cả bên ngoài lẫn bên trong.sống trong thế giới này. và bạn nói rằng. Ngày 25 tháng sáu: Nhận ra rằng bạn bạo hành. dựa vào thị hiếu của bạn. Khi cái cá nhân ở trong xung đột trong chính anh ta hiển nhiên anh ta phải tạo ra xung đột bên ngoài. tìm kiếm sự an toàn thuộc tâm lý lúc này hay trong tương lai. vì anh ta là thế giới. Chúng ta quá lười biếng không muốn kiểm soát bản thân chúng ta và hiểu rõ chính mình. Đừng nên nghĩ rằng bằng cách thuần tuý ước mong hoà bình. Một số thậm chí đã nói rằng. bất kể những thế kỷ của tạm gọi là văn minh. không phải là một phần đặc biệt mà anh ta gọi là bạo hành hay không? Chúng ta biết rõ bạo hành là gì mà không cần giải thích bằng từ ngữ. và sự thù hận có tổ chức của một xã hội mà nuôi dưỡng và thành lập một lực lượng quân đội để huỷ diệt một xã hội khác? Nơi nào. mà là chính bản thân tôi? Bạn bảo với tôi rằng không được bạo hành. Bạn phải hiểu rõ nguyên nhân chính của xung đột và đau khổ rồi sau đó làm tan biến nó mà không chỉ nương tựa vào phía bên ngoài để tìm kiếm hoà bình. và vì lười biếng. “Tôi sẽ đi thẳng lên đó nhưng không vượt khỏi nó. bởi vì nó xấu xa lắm. tôi sẽ bắt đầu từ chỗ nào đây? Có phải tôi sẽ bắt đầu tại chu vi. Bạn gạch một vạch giới hạn ở đâu? Liệu rằng có một vạch giới hạn tuỳ tiện độc đoán dựa vào lý tưởng của bạn. và chỉ khi nào anh ta tạo ra hoà bình cho chính mình thì mới có được hoà bình trong thế giới. mà là xã hội. Bạn giảng giải cho tôi tất cả những lý do và tôi thấy rằng bạo hành là một điều khủng khiếp trong nhân loại. hầu hết mọi người trong chúng ta đều không thích phấn đấu. Nhưng bạn biết rồi. 107 . hay nghĩ rằng chúng ta phải giết chết một ít người có vẻ đang tạo tác những cuộc chiến tranh. bạn sẽ có hoà bình. Liệu rằng có thể kết thúc được tình trạng bạo hành này không? Ngày 24 tháng sáu: Nguyên nhân chính của xung đột. chúng ta nghĩ rằng những người khác sẽ giải quyết vấn đề này giúp chúng ta và trao tặng cho chúng ta hoà bình. Những xã hội. mà thật sự là một hình thức tự cao tự đại. với hành động bạo lực thuộc về công việc của cá nhân. dựa vào quy tắc của bạn. hay là bạn muốn bàn cãi về vấn đề liệu rằng con người có thể được tự do khỏi toàn bộ sự bạo hành. hám lợi. Là một con người mà trong nó cái con thú vẫn còn rất mạnh mẽ. dựa vào tính khí của bạn. những cộng đồng tôn giáo.” Liệu rằng có một khác biệt giữa sự tức giận cá nhân.

Con người có tánh bạo hành – điều này được thể hiện qua hàng ngàn cuộc chiến tranh – và anh ta đã phát triển một học thuyết mà anh ta gọi là “không bạo hành”. Chúng ta nhìn cái sự kiện của bạo hành qua một học thuyết. bạn phải nhìn thấy bạo hành không còn cái hình ảnh mà bị bao hàm trong chính cái từ ngữ bạo hành. Họ yêu thích việc đó. xích mích. bạn có một xung đột. mọi người đều liên hệ vào. và thế là nhìn thấy nó đầy hồn nhiên vô tư. Lúc này. Để nhận ra rằng bạn bạo hành là việc đầu tiên phải thực hiện – không phải cố gắng để trở nên không bạo hành. Bạn được tự do hoàn toàn khỏi bạo hành bởi vì bạn không chấp nhận thời gian. không phải để kềm chế nó... Bạn luôn luôn đang cố gắng để trở nên không bạo hành – mà là một phần của xung đột. không phải để qui định nó. để ghen ghét. khi bạn bạo hành thật sự và bạn có một lý tưởng không bạo hành. Vì vậy liệu bạn có thể nhìn thấy cái sự kiện của bạo hành – cái sự kiện không chỉ ở phía bên ngoài của bạn mà còn ở phía bên trong của bạn – và không có bất kỳ khoảng cách thời gian nào giữa động thái lắng nghe và hành động? Điều này có nghĩa rằng qua chính động thái lắng nghe bạn được tự do khỏi bạo hành. Để nhìn thấy bạo hành như nó là. Vì thế khi bạn bạo hành và có lý tưởng không bạo hành. nhưng để nhìn thấy nó như thể bạn đang nhìn thấy nó lần đầu tiên – đó là để nhìn thấy nó mà không có bất kỳ tư tưởng nào. không chỉ là một sự đồng ý hay không đồng ý bằng lời nói. cũng có tánh bạo hành. Chúng ta không bao giờ lắng nghe điều gì cả. lại nữa. những tế bào não của chúng ta đang bị qui định đến một học thuyết về bạo hành sâu đậm đến nỗi chúng ta không bao giờ nhìn thấy cái sự kiện của bạo hành.Và khi có một cuộc bạo hành thật sự như một cuộc chiến tranh giữa quốc gia này và quốc gia kế bên. là một xung đột. vị trí. theo thực chất bạn cũng bạo hành. để hung hăng gây sự. để đố kỵ. Và khi bạn chấp nhận thời gian. Ngày 26 tháng sáu: Tự do khỏi bạo hành. không có sự kết thúc bạo hành. để tìm kiếm quyền lực. tiếp tục rao giảng không bạo hành. không phải để khuất phục nó. Việc này đòi hỏi sự suy gẫm rất sâu sắc. Để nhìn thấy nó mà không còn bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng là để nhìn thấy nó như thể bạn đang nhìn thấy nó lần đầu tiên. không phải cố gắng để diễn dịch nó. một học thuyết mà nhờ đó bạn có thể loại bỏ bạo hành. Trong cùng cách đó. Bạn tự khép mình vào kỷ luật với mục đích để không còn bạo hành – mà. Tôi đã giải thích rõ ràng rồi chúng ta có ý gì khi nói nhìn thấy một cái cây đầy hồn nhiên vô tư – mà có nghĩa rằng nhìn thấy nó không còn cái hình ảnh. và động thái nhìn bạo hành qua một học thuyết tạo ra một khoảng cách thời gian. 108 . để thống trị. đó là bộ phận của sự hiện hữu của họ để sống bạo hành. bạn tiếp tục biểu lộ bạo hành.. để giận dữ. Ngày 27 tháng sáu: Nguyên nhân chủ yếu của bạo hành. thanh danh và việc quanh nó. những cái trí của chúng ta. Con người mà là thành quả của con thú.Con thú có tánh bạo hành.

Nếu sự liên hệ đó bị tấn công chúng ta trở nên bạo hành. điều gì đang diễn tiến trong thế giới. phải vậy không? Nếu sự quan tâm của tôi là làm cho cái trí được tự do khỏi bạo hành và tôi lại rèn luyện kỷ luật với mục đích để kiểm soát bạo hành và thay đổi nó thành không bạo hành. trong những cuộc chiến tranh. chính cái cấu trúc của xã hội ham lợi lộc của chúng ta theo cơ bản đã là bạo hành. thậm chí chỉ một chút ít. là những nguyên nhân của sự tàn nhẫn. đang tìm kiếm an toàn. Trong mỗi một người của chúng ta sự thôi thúc để có an toàn tâm lý – cái ý thức của an toàn bên trong đó – biểu lộ mạnh mẽ sự đòi hỏi. được tự do khỏi bạo hành – không phải chỉ hời hợt. Tôi nghĩ bất kỳ người nào mà đã quan sát. không chỉ hời hợt hay là bằng lời nói – vậy thì làm thế nào một người có thể khởi sự nó mà không trở thành tự cho mình là trung tâm? Bạn hiểu rõ cái vấn đề đó. Đó là lý do tại sao chúng ta lại có tất cả những điều luật hôn nhân này. sự dửng dưng. không cần nhiều tìm hiểu thuộc trí năng lắm. quan sát và tìm ra trong chính anh ta những sự việc đó mà. chắc chắn rằng điều đó tạo 109 . thuộc tâm lý. Ngày 28 tháng sáu: Sự thật là chúng ta bạo hành.Tôi nghĩ. chắc chắn. sự đòi hỏi phía bên trong. nhưng không khi nào có cái sự việc như là an toàn vĩnh cửu. Tất cả chúng ta đều hiểu rõ sự quan trọng để chấm dứt bạo hành. bảo đảm. thuộc tâm lý. như một cá nhân. hoàn toàn. và đặc biệt trong cái quốc gia bất hạnh này. sự đòi hỏi bên ngoài. sự bạo hành lạ lùng này. mà là sự đòi hỏi thuộc tâm lý. để có an toàn. Phía bên trong mỗi một người của chúng ta đều muốn được an toàn. phải vậy không? Toàn thể thế giới bị lôi cuốn vào bạo hành. Và bằng cách nào tôi. Ở phía bên trong. sự nhẫn tâm. Nhưng thật ra không có cái sự việc như là chắc chắn. để có được chắc chắn về sự liên hệ của chúng ta đối với mọi thứ. Vì vậy tất cả những việc này là những nguyên nhân đóng góp vào bạo hành mà xảy ra thông thường. hoàn toàn. nguyên nhân chủ yếu của bạo hành là rằng mỗi một người của chúng ta. được chiếu rọi biểu lộ ở bên ngoài. để cho chúng ta có thể chiếm hữu một người phụ nữ. trong bất kỳ liên hệ nào. an toàn. chúng ta cứ thích an toàn. và vì thế được an toàn trong sự liên hệ của chúng ta. vậy thì sự phân tích nguyên nhân của bạo hành có giúp đỡ làm tan biến bạo hành hay không? Rốt cuộc ra. khắp thế giới. Và nếu bạn và tôi như là những cá nhân có dự định được tự do khỏi bạo hành – tự do ở bên trong.. tận cùng ở bên trong? Nếu cái lý tưởng của không bạo hành sẽ không khiến cái trí được tự do khỏi bạo hành. hay là một người đàn ông. nhưng toàn bộ.. cũng có thể. ở bên trong. đây là một trong những vấn đề chính yếu của chúng ta. hoành hành.

vậy thì bạn như một cá nhân phải chấm dứt hận thù. mà đối với tôi có vẻ hoàn toàn vô ích. Ngày 30 tháng sáu: Sự việc bạn chống lại bạn trở thành. Vì vậy. bị vướng mắc trong ngu dốt. hận thù. Và tuy nhiên tôi thấy được sự quan trọng của cái trí để được tự do hoàn toàn khỏi bạo hành. Nếu bạn như một cá nhân khao khát tiêu diệt hận thù. liệu rằng anh ta có gây ảnh hưởng thế giới. nhưng để thực hiện cái ý tưởng đó. Bây giờ. không những có một tách rời khỏi những nguyên nhân xấu xa kia mà tạo ra đau thương và sầu khổ. như một tổ chức xã hội. phải vậy không? Chúng ta như những cá nhân đã hợp tác với tổ tiên của chúng ta mà. ưu ái và tỉnh thức. tham lam. sợ hãi. và sự sợ hãi của anh ta duy trì cái cấu trúc của ngu dốt. và để hỏi rằng “Tôi sẽ không bạo hành bằng cách nào đây?” chỉ tạo ra lý tưởng. nhưng khi bạn nghiêm túc. như một trạng thái. tham lam.ra tư tưởng và hoạt động tự cho mình là trung tâm. Thế giới không tồn tại khi tách rời khỏi cá nhân. như những cá nhân. theo cá nhân còn buông thả theo nó.Nếu tôi tức giận và bạn phản ứng với tôi bằng sự tức giận thì kết quả ra sao? Càng giận 110 . mà còn trong sự hiểu biết rõ ràng đó có trạng thái toàn bộ. bởi vì cái trí của tôi lúc nào cũng bị tập trung vào việc loại bỏ một việc này và đạt được một việc khác. Ngày 29 tháng sáu: Tiêu diệt lòng hận thù. sự tham lam của anh ta. Vì thế giới là phần mở rộng của chính bạn. Chúng ta nhìn thấy thế giới của hận thù đang thu hoạch ngày nay. thế giới của hận thù. Thế giới của hận thù này đã được tạo ra bởi cha ông của chúng ta và bởi chúng ta.. và hận thù. Nếu cá nhân thay đổi.. và vân vân hay không?. một chu trình của lịch sử. Nó có lẽ tồn tại như một ý tưởng. để khiến cho cái tổ chức tôn giáo hay xã hội vận hành.. Chắc chắn rằng cái sự việc mà bạn chống lại bạn trở thành sự việc đó. Sự ngu dốt của anh ta. vậy thì có lẽ có một khả năng giải quyết hoàn toàn nó. tham lam và vân vân. Để tiêu diệt hận thù bạn phải cắt đứt chính mình khỏi hận thù trong tất cả những hình thức tinh tế và thô thiển của nó. Vậy thì thế giới là phần mở rộng của chính bạn. Vì vậy sự ngu dốt vươn dài vô tận về quá khứ.. chính bạn được nhân đôi và được sinh sôi nẩy nở thêm. vận hành cái quy trình này của hận thù.Thế giới là phần mở rộng của chính bạn chừng nào bạn còn thiếu suy xét. chúng ta cùng tham dự trong thế giới của hận thù này chừng nào chúng ta.. tôi sẽ phải làm gì đây? Chắc chắn đó không là câu hỏi của làm thế nào một người sẽ không bạo hành nữa. tham lam. hợp cùng tổ tiên của họ.. một trạng thái nguyên vẹn. phải có cá nhân. Nó không hiện hữu bởi chính nó. Sự thật là chúng ta bạo hành. Nhưng nếu người ta có khả năng nhìn thấy bạo hành và hiểu rõ nó. Nó là kết quả của sự ngu dốt của con người. và chừng nào bạn còn vướng mắc trong nó bạn vẫn còn là bộ phận của cái thế giới ngu dốt và sợ hãi đó.

vì điều gì chúng ta là thì xã hội. đó là điều gì mà chúng ta đang cố gắng khám phá phải không? Có thể hầu hết chúng ta đang tìm kiếm một loại hạnh phúc nào đó.dữ nhiều thêm. Tình yêu vượt trội hơn người bạn và kẻ thù. cảm thấy và hành động của chúng ta. Sự tức giận phải được tìm hiểu một cách khoan dung và hiểu rõ. Nếu tôi hung dữ và bạn sử dụng những phương pháp hung dữ để chiến thắng tôi. kẻ cướp. chúng ta muốn một nơi ẩn náu mà có thể có được một chút hoà bình nào đó. tranh giành. và chính chúng ta trở thành kẻ thù thì không có cách nào mang đến một kết thúc cho sự thù địch. chắc chắn là tìm được như thế rất quan trọng. phải vậy không? Đó là điều gì mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm. và do đó cái kết cuộc đúng đắn không hiện hữu. Vì vậy chúng ta theo đuổi. Chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân của thù địch và chấm dứt thoả mãn nó bằng tư tưởng. chiến tranh. một nơi ẩn náu. từ một vị thầy này sang một vị thầy khác. chính thể là như thế. Chắc chắn có một tiếp cận khác biệt hơn là để đối mặt hận thù bằng hận thù phải không?. Chúng ta gánh trách nhiệm cho việc tạo ra thù địch và vì vậy tỉnh thức về tư tưởng và hành động của chúng ta quan trọng nhiều hơn là quan tâm đến kẻ thù và người bạn. một loại hoà bình nào đó. đi từ một người dẫn dắt này sang một người dẫn dắt khác. Bạn đã trở thành cái sự việc mà tôi là. Đây là một nhiệm vụ gian khổ đòi hỏi trạng thái tỉnh thức bền bỉ và vận dụng hết thông minh. nó không phải để bị khuất phục qua phương tiện bạo hành. Trong hành động này không có sự hiểu rõ. Tôi nghĩ đó là điều gì hầu hết chúng ta đều mong muốn. dù bạn có cảm thấy ngay thẳng như thế nào chăng nữa. xung đột. từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Kẻ thù và người bạn là thành quả của tư tưởng và hành động của chúng ta. nơi mà mỗi người đang cố gắng tìm được một loại hoà bình nào đó. Nếu tôi đồi bại và bạn chống đối tôi bằng đồi bại có nghĩa rằng ngay lúc đó bạn cũng trở thành đồi bại. không có sự vượt qua tức giận. Và việc này chúng ta đã làm hàng ngàn năm rồi. Chúng ta đã tạo ra kẻ thù. trong một thế giới đầy dẫy sự hỗn loạn. một loại hạnh phúc nào đó. Hầu hết chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Mỗi một người trong chúng ta muốn điều gì? Đặc biệt trong cái thế giới bất ổn này. 111 . THÁNG BẢY Ngày 1 tháng bảy: Hạnh phúc trái ngược thoả mãn. Sự tức giận có lẽ là kết quả của nhiều nguyên nhân và nếu không hiểu rõ chúng không có thoát khỏi sự giận dữ. vì sự suy nghĩ đúng đắn chấm dứt sự phân chia. ngay lúc đó bạn cũng trở thành hung dữ giống như tôi. Nếu tôi sử dụng những phương pháp bạo hành để dập tắt sự giận dữ trong chính bản thân tôi vậy thì tôi đang sử dụng phương tiện sai lầm để đạt được một kết cuộc đúng đắn.

chúng ta có một cảm xúc mà chúng ta gọi là hân hoan. nó là kết quả phụ của một điều gì khác. Đây là tất cả những sự việc bình thường của cuộc sống. Chúng ta thật sự không hưởng thụ bất kỳ điều gì cả. Nếu bạn chỉ trích chúng như là vô giá trị. Nó đòi hỏi sự tinh lọc phi thường của cái trí. ngu xuẩn và không có tâm hồn. hay là thoả mãn? Ngày 2 tháng bảy: Người ta phải tìm hiểu sâu xa để biết được hân hoan. kiếm tiền. chú ý. Bạn có thể tìm kiếm hạnh phúc được không? Có lẽ bạn có thể tìm được thoả mãn nhưng chắc chắn bạn không thể tìm được hạnh phúc. tư duy. không phải để được bênh vực.. Nhưng hân hoan là điều gì đó sâu xa hơn nhiều mà phải được hiểu rõ và thâm nhập vào. liệu rằng nó là hạnh phúc. học một ít sự việc. hay là một con người đẹp đẽ. đó là điều gì mà chúng ta tìm kiếm. tầm thường. Khi chúng ta lớn lên mặc dù chúng ta muốn hưởng thụ mọi thứ. Chúng ta nhìn ngắm nó. không bao giờ có thể hiểu rõ trạng thái hân hoan này mà trong đó người hưởng thụ không còn nữa.. Không có mấy người trong chúng ta hưởng thụ bất cứ điều gì. phải vậy không?.Bây giờ. nuôi nấng con cái. bạn huỷ diệt toàn tiến trình của cuộc sống. ân cần. chúng không phải để bị chỉ trích. hay là một cái cây dễ thương. có một chút giải khuây trí óc và sau đó để chết. hay là một con chim đang bay. một con người như thế đó. cuộc sống trở nên nhỏ nhen. mặc dù chúng ta hời hợt thiển cận. những vui thú nhất đã vượt ngoài chúng ta. Hân hoan không thuần tuý là cảm xúc. Một cái tôi như thế đó. có những trách nhiệm. dục vọng.. chức vụ. Vì vậy. đó có phải rằng chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc hay là chúng ta đang tìm kiếm thoả mãn thuộc một loại nào đó mà từ đó chúng ta hy vọng nhận được hạnh phúc? Có một khác biệt giữa hạnh phúc và thoả mãn. chúng ta lại muốn hưởng thụ những loại cảm xúc khác – đam mê. nhưng để được hiểu rõ và dành cho nó một vị trí đứng đắn. nhưng không phải là sự tinh lọc của cái tôi mà lượm lặt mỗi lúc một nhiều hơn cho chính nó. hời hợt – được sinh ra. hay là trăng tròn. chúng ta hời hợt vui cười hay hứng thú nó. như là đầy xúc cảm. hay là một điệu múa. Để biết rõ hân hoan người ta phải tìm hiểu sâu xa hơn nữa. quyền hành. nếu không. 112 . Hạnh phúc không tự tạo được. trước khi chúng ta dành hết cái trí và tâm hồn của chúng ta đến một điều gì đó mà đòi hỏi nhiều nghiêm túc. Ngày 3 tháng bảy: Hạnh phúc không thể theo đuổi được. chúng ta phải tìm được. Chúng ta trải qua quá ít hân hoan khi nhìn ngắm hoàng hôn. Người ta phải hiểu rõ trạng thái phi thường này.

có lần nào được hạnh phúc hay không? Chính sự công nhận ngăn cản đang trải nghiệm. và bạn có được nó. trở nên cao quý. Điều gì bạn biết là quá khứ. Tôi muốn có một miếng vải che thân hay là một bộ quần áo và tôi có được nó. nhận thức được hay không? Cái khoảnh khắc bạn ý thức rằng là bạn hạnh phúc. và liệu rằng cái trí. . phải vậy chứ? Vì vậy bạn không thể theo đuổi hạnh phúc. Đó không phải là vấn đề. 113 . phản ứng. trải nghiệm của hạnh phúc đã qua rồi là cảm xúc.. cho gia đình họ. nhưng nếu bạn không thể có được điều bạn muốn. sự phức tạp của những kỷ niệm. vì trạng thái nhớ lại là quá khứ và quá khứ là cảm xúc. tôi hạnh phúc. Hạnh phúc không là cảm xúc. vì nó luôn luôn đang bị mất đi. có được bất kỳ điều gì bạn muốn. và bạn hạnh phúc. đó là hạnh phúc à? Cái khoảnh khắc bạn ý thức rằng là bạn hạnh phúc. Tất cả người giàu có lẫn người nghèo khổ đều muốn có được một cái gì đó cho chính họ. và nếu họ bị ngăn cản. bạn không thất vọng. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến việc này. và bạn có thể được nó. Bạn nhớ lại rằng bạn đã hạnh phúc. không là hạnh phúc. Vì vậy hạnh phúc không phải là một việc để đươc theo đuổi. nó đến. Nhưng nếu bạn tìm kiếm nó. bạn cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn.. nó sẽ lẩn tránh bạn. họ sẽ buồn bã. tôi hạnh phúc. bị chận lại. ký ức. không chỉ người giàu có mà cả người nghèo khổ. Cái trí không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc. Vì vậy điều gì bạn gọi là hạnh phúc có nghĩa rằng đạt được cái bạn muốn. Hạnh phúc không là một việc để được theo đuổi và tìm được. bạn không khiêm tốn. thành đạt hay là thành công. một phản ứng hoà cùng hay phản kháng hiện tại. Hạnh phúc được nhớ lại chỉ là một cảm xúc. cho xã hội. và liệu rằng quá khứ có thể nói được hạnh phúc là gì không? Nó có thể nhớ lại nhưng nó không thể hiện hữu. Bạn muốn một chiếc xe hơi. Ngày 4 tháng bảy: Hạnh phúc không là cảm xúc. nếu tôi không đạt được.Bạn có ý nói gì qua từ ngữ hạnh phúc? Một số người sẽ nói rằng hạnh phúc cốt yếu có được điều gì bạn muốn. chúng ta không đang nói rằng người nghèo khổ không nên có cái gì họ muốn. Khi bạn muốn điều gì đó. nhưng hạnh phúc không thể tìm được. Sự công nhận không là hạnh phúc. Điều gì đã qua không là hạnh phúc. rằng là bạn có nhiều. và nếu tôi thành công. tôi hạnh phúc. Tôi muốn là một chính khách lỗi lạc. Tôi muốn đi Châu âu và nếu tôi đi được. Cái khoảnh khắc bạn ý thức rằng bạn khiêm tốn. những trải nghiệm. nó không là hạnh phúc. không giống như cảm xúc. Cảm xúc có thể tìm được lập đi và lập lại. và quá khứ là cảm xúc. Công nhận là đáp trả của ký ức. tôi buồn bã. không là hiện tại. Chúng ta đang cố gắng tìm ra hạnh phúc có nghĩa là gì và liệu rằng hạnh phúc có phải là điều gì đó mà mà bạn ý thức được. để biết hạnh phúc là gì. lúc đó buồn bã bắt đầu. Chúng ta không đang thảo luận.

từ một hưởng thụ này đến một hưởng thụ khác. Khi được giải thích bằng cách này. gia đình. Xung đột hiện hữu nơi cái trí hiện hữu. nhưng hạnh phúc không là một kết thúc. Để tìm được ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. Liệu rằng hạnh phúc có thể tìm được qua bất kỳ phương tiện gì. chúng ta luôn luôn bị chúng gây buồn bã. Tư tưởng tại tất cả mức độ là sự đáp trả của ký ức. Tư tưởng là cảm xúc.Khi bạn ý thức rằng bạn hạnh phúc. trong gia đình. những ý tưởng. và vì vậy tư tưởng luôn luôn nuôi dưỡng xung đột. cái vấn đề nghe ra đơn giản và nó đơn giản thật. Kết thúc là cảm xúc.. chúng suy tàn và không còn tác động gì. Nơi nào có xung đột. vậy thì tài sản.. Ngày 5 tháng bảy: Hạnh phúc có thể tìm được nhờ vào bất kỳ thứ gì không? Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc nhờ vào những sự việc. ý tưởng trở thành quan trọng nhất. hạnh phúc không hiện hữu. Vì vậy những sự việc. qua bất cứ thứ gì được làm bằng tay hay bằng cái trí không? Những sự việc. chúng ta phải tìm hiểu con sông của hiểu biết tự tạo. Có một cái nguồn dẫn đến một con suối không? Mỗi giọt nước từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc tạo thành con sông. không có tánh vĩnh cửu. Hạnh phúc không là nhớ lại nhiều thêm nữa. bạn ý thức được nó hay không? Sự ý thức chỉ đến cùng với xung đột. những ý tưởng và những niềm tin không có sự ổn định. Để tưởng tượng rằng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc tại cái nguồn chắc chắn là bị lầm lẫn. Chúng ta có lẽ chuyển động từ một tinh lọc này sang một tinh lọc khác. sự liên hệ. sự liên hệ. vì vào lúc đó hạnh phúc được tìm kiếm qua một phương tiện. Ngày 6 tháng bảy: Hạnh phúc không thuộc về cái trí. và những ý tưởng trở thành quan trọng nhất chứ không phải là hạnh phúc. trong tên tuổi. Hiểu biết tự tạo không có một kết thúc trong chính nó. nhờ vào những tư tưởng. và những ý tưởng quá rõ ràng là không bền vững. nhờ vào sự liên hệ. Khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc nhờ vào một điều gì đó. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong tài sản. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong chúng và tuy nhiên lại không nhận ra sự không bền vững của chúng. nó không thể tìm kiếm được.Những sự việc đều không bền vững. nhưng tại trung tâm của tất cả việc đó. sự liên hệ là xung đột liên tục và và cái chết chờ đợi sẵn. và cảm xúc không là hạnh phúc. sự xung đột của nhớ lại nhiều thêm nữa. Vì vậy đau khổ trở thành bạn đồng hành bền bỉ của chúng ta và tràn ngập vấn đề của chúng ta. và rồi thì phương tiện huỷ hoại sự kết thúc. Nó phải được tìm thấy nơi bạn đang ở trên con sông của hiểu biết tự tạo.. từ một tinh tế này sang một tinh tế khác. vậy thì cái điều đó trở thành có giá trị lớn lao hơn chính hạnh phúc. có “cái tôi lệ thuộc” – “cái tôi lệ 114 . có hạnh phúc hay không? Khi có hạnh phúc. Những cảm xúc luôn luôn đang tìm kiếm những thoả mãn.

lúc đó. bằng tiền bạc. nhiều con cái. Ngày 7 tháng bảy: Hiểu rõ đau khổ. lúc đó có khả năng có được một trạng thái hạnh phúc mà không còn băng hoại. Nếu bạn muốn giữ gìn ánh nắng mặt trời cho chính mình. vậy thì điều đó hoàn toàn là một phản ứng. .. mà sẽ tiếp tục. Chúng ta là những con người bất hạnh. người quan sát. thuộc về chính trị. hão huyền. người suy nghĩ. thuộc về xã hội. được thoả mãn bằng những tham vọng tầm thường. và bởi vì chúng ta chịu đựng đau khổ. và thế là chúng ta bị dẫn dắt liên tục bởi những người mà hứa hẹn cái hạnh phúc này. nhỏ mọn. Nhưng.. 115 . hay là thuộc về tinh thần. vây quanh chúng ta bởi những phù phiếm. ao ước hạnh phúc. thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn.. nếu bạn khao khát hạnh phúc bởi vì bạn đang chịu đựng đau khổ.. những ngôi nhà giàu có. mà muốn nhiều hạnh phúc hơn nữa.. nền văn minh của chúng ta. một trạng thái nào đó mà sẽ kéo dài. Nhưng lúc mà cái trí có thể đi vượt khỏi.. đau khổ. Tương tự như thế. chúng ta khao khát hạnh phúc.Nếu chúng ta có thể hiểu rõ quy trình của cuộc sống mà không có chỉ trích. và chức vụ. trong ý nghĩa chúng ta sử dụng từ ngữ đó. mặc dù chúng ta có lẽ có tiền bạc.thuộc” mà đang hưởng thụ... một cách triệt để.. trải nghiệm. Cái trạng thái sáng tạo đó giống như ánh nắng mặt trời. trống rỗng. người trải nghiệm. Chỉ khi nào “cái tôi lệ thuộc” trong tất cả những hình thức tinh tế đi đến một kết thúc mới có được một trạng thái của phước lành mà không thể tìm kiếm. nền văn hoá của chúng ta sẽ khác biệt theo cơ bản. hay là bởi vì bạn đã không thành công. hay là bởi vì bạn đã mất một người nào đó. nó không còn là mặt trời cho cuộc sống ấm áp và rõ ràng trong sáng nữa. Đó là sự tiếp cận đúng đắn à? Đó là sự thăm dò hợp lý à? Chúng ta không hạnh phúc.. không còn băng hoại. . Chúng ta là những con người bất hạnh. “cái tôi lệ thuộc” mà lục lọi. Tại sao chúng ta lại tìm hiểu “hạnh phúc là gì”. mặc dù chúng ta có lẽ có hiểu biết. vô dụng. ngay lúc đó có một trạng thái hạnh phúc mà không thuộc về cái trí. một trạng thái ngây ngất. Nếu chúng ta được hạnh phúc. tôi nghĩ rằng. một niềm hân hoan thật sự không còn đau khổ. “cái tôi lệ thuộc” mà trở nên mỗi lúc một được tinh lọc thêm nữa. những chiếc xe hơi. Chính lòng khao khát cho sự tiếp tục đó là băng hoại. Chúng ta là những con người chịu đựng đau khổ. bất hạnh.. tìm kiếm.Khi cái trí đi vượt khỏi tư tưởng của “cái tôi lệ thuộc”.. cái trí của chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. nhưng lại không bao giờ thích đi đến một kết thúc. đấu tranh. “cái tôi lệ thuộc” mà tranh đấu. kia kìa một trạng thái hạnh phúc sáng tạo hiện diện mà không là “trạng thái của bạn” hay là “trạng thái của tôi”.. mà không nói rằng nó đúng hay sai. Trạng thái hạnh phúc đó không thể bền vững.

cũng cùng trạng thái nhẫn tâm đó mà thôi thúc người chính khách. đó không là tình yêu của bạn. nhưng thật sự 116 . Khi bạn yêu thương một người nào đó. Nếu nó là tình yêu của bạn. phải vậy không? Đau khổ là đau khổ. Chúng ta không hiểu rằng tất cả chúng ta là một nhân loại. tàn nhẫn. Vì vậy tôi phải hiểu rõ điều gì là đau khổ. tìm kiếm một phương cách để ra khỏi cái đau khổ này hay không? Vì vậy tôi không được làm như vậy phải không. trong những vùng đất khác nhau. nó cũng là cơn đói của toàn Châu Á nữa. chắc chắn thế. nhưng hãy hoàn toàn là một cùng nó và hiểu rõ nó phải không? Sự thật của điều gì là hạnh phúc sẽ đến nếu tôi biết cách lắng nghe. nhưng trong bản chất đau khổ của một người khác cũng giống hệt như của bạn hay là của tôi. không khước từ nó. Khi người ta đau khổ. Tương tự như thế. ưu tư.Nếu tôi đưa ra câu hỏi liệu rằng có hạnh phúc khi tôi đang chịu đựng đau khổ hay không. anh ta đang đau khổ. không so sánh nó. đau khổ là đau khổ.. ở Mỹ. Khi bạn bị thôi thúc bởi tham vọng. dù rằng anh ta ở Châu Á. không có quần áo.. đó là điều gì chúng ta phản kháng. Khi một con người không có lương thực. Ngày 8 tháng bảy: Đau khổ là đau khổ. chiếm hữu. nó không chỉ là cơn đói của bạn. không có chỗ ở. không phải là làm thế nào để có hạnh phúc. Những con người mà bây giờ bị giết chết hay bị thương – người Việt hay người Mỹ – đang chịu đựng đau khổ. ở nước Mỹ hay là ở Liên Xô. bị vướng mắc trong những lãnh vực khác nhau của cuộc sống. Bạn thấy không. dù anh ta ở Châu Á. Tôi không muốn đang biến nó thành khách quan. nó không là của bạn hay là của tôi. tôi không đang biến nó thành trừu tượng. Tôi phải biết cách lắng nghe đau khổ. thì câu hỏi đó có ý nghĩa tốt lành gì? Tôi có thể hiểu rõ đau khổ hay không? Đó là vấn đề của tôi. không thuộc về bạn hay là thuộc về tôi. thì người ta đau khổ. khi bạn nhẫn tâm. nhưng ngay khoảnh khắc tôi ý thức về nó. không bênh vực nó. Tôi hạnh phúc khi tôi không chịu đựng đau khổ. Đau khổ của bạn như một cá nhân có khác biệt với đau khổ của tôi. nó trở thành độc đoán. Khi bạn đói. mà không là khách quan hay là trừu tượng. ghen tuông. không chỉ trích nó. Liệu tôi có thể hiểu rõ điều gì là đau khổ khi một phần trong cái trí của tôi đang chạy trốn để tìm kiếm hạnh phúc. không phải của bạn hay là của tôi. hãy hoàn toàn là một cùng nó. nếu tôi có thể lắng nghe đau khổ tôi có thể lắng nghe hạnh phúc bởi vì đó là điều gì tôi là. những biến cố có lẽ khác biệt. hay là ở Liên xô hay không? Những hoàn cảnh. nếu tôi có ý định hiểu rõ đau khổ. Vui thú không là vui thú của bạn hay là vui thú của tôi – nó là vui thú. hay là ở phương Tây. Để hiểu rõ sự đau khổ này – mà cũng không là của bạn hay của tôi. người đang nắm quyền hành. hay là với đau khổ của một người ở Châu Á.. nó không là hạnh phúc.

và chúng ta không hiểu rõ đau khổ bởi vì chúng ta muốn tẩu thoát khỏi nó. với một con thú. với con cái của tôi. thuộc vật chất hay là tinh thần. qua những câu thần chú. mà tôi đã thâu thập như là một phương tiện để ngăn chặn đau đớn 117 . chúng ta phải hiểu rõ tại sao đau khổ làm chúng ta mất nhạy cảm. khi không được hiểu rõ. hiểu rõ đau khổ không nằm trong việc tìm ra nguyên nhân là gì. Nhưng nếu tôi quan sát chính sự đau khổ mà không cần có một câu trả lời. qua vị gu-ru. qua thuyết luân hồi. qua nhậu nhẹt và mọi loại nghiện ngập khác – bất kỳ điều gì để tẩu thoát cái gì là. tôi ý thức được sự đau khổ của người khác. sự ngu dốt của anh ta. mà còn với những người quanh tôi. Ngày 9 tháng bảy: Hiểu rõ đau khổ. mà có nghĩa rằng tôi trở nên nhạy cảm. Đau đớn thuộc thân thể là một đáp trả thuộc thần kinh.và tất cả chúng ta đều có – đòi hỏi nhiều thâm nhập. chúng ta trở nên thờ ơ với nó. Bất kỳ người nào cũng có thể biết nguyên nhân của đau khổ. Vẫn vậy sợ hãi của tôi thuộc về cái biết được. Nhưng chúng ta không muốn hiểu rõ đau khổ. vì lúc đó tôi sợ hãi bất kỳ người nào hay là bất kỳ ai mà có lẽ cướp chúng khỏi tôi. Chắc chắn rằng. qua những ý tưởng. và vì nhạy cảm. với một người phụ nữ đang bế một em bé? Tại sao chúng ta lại dửng dưng như thế? Để hiểu rõ việc đó. Lúc này. Ngày 10 tháng bảy: Có được những niềm tin ngăn chặn đau khổ.. và sự tẩu thoát khỏi đau khổ làm cho chúng ta mất nhạy cảm và vì vậy chúng ta dửng dưng. vì tôi không đang tẩu thoát. tỉnh thức với mọi thứ. tôi là một nhóm của những tích luỹ. qua một đấng cứu rỗi. Nếu tôi hiểu rõ đau khổ. Những tích luỹ thuộc tinh thần ngăn cản đau khổ tâm lý chừng nào chúng còn không bị quấy rầy. tôi bắt đầu hiểu rõ đau khổ. cái trí của tôi cảnh giác canh chừng. lúc đó tôi trở nên nhạy cảm với đau khổ. nhưng đau đớn thuộc tinh thần phát sinh khi tôi bám vào những sự việc mà cho tôi sự thoả mãn. không những với bản thân. thấu triệt. Thưa bạn. Và kết thúc đau khổ này tự nhiên sẽ mang lại an bình. những trải nghiệm. với một người ăn mày. vấn đề là rằng đau khổ. điều đó có nghĩa rằng. với vợ của tôi. mà ngăn cản bất kỳ hình thức quấy rầy trầm trọng nào – và tôi không muốn bị quấy rầy. rồi thì điều gì xảy ra? Rồi thì. Vì vậy tôi sợ hãi bất kỳ ai quấy rầy chúng. rất tinh tường. sự thiếu suy xét riêng của anh ta.. làm đờ đẫn cái trí và tâm hồn. sự nông cạn của anh ta. chính là đau khổ đã khiến chúng ta lãnh đạm. không những ở bên trong mà còn cả ở bên ngoài.. Tại sao tôi hay là tại sao bạn lại dửng dưng đến đau khổ của một người khác? Tại sao chúng ta lại vô tình với một người lao công đang khuân một đống hàng nặng nề. bởi vì chúng ta không hiểu rõ đau khổ. tôi sợ hãi những tích luỹ. sự hung ác của anh ta và vân vân.

sự hiểu biết. Tôi có lẽ không chấp thuận một số của những niềm tin truyền thống mà đã gán ghép vào tôi bởi vì sự trải nghiệm riêng rẽ của tôi củng cố cho tôi sức mạnh.. phải vậy không? Khi tôi nói rằng “tôi đau khổ.hay là phòng ngừa đau khổ.. đang kháng cự trạng thái đau khổ. Bạn có ý nói gì qua từ ngữ “đau khổ” ? Đó là một thứ gì tách rời bạn à? Đó là một thứ gì nằm ngoài bạn. nhưng những niềm tin như thế đó và sự hiểu biết mà tôi đã thâu thập được theo căn bản đều giống hệt nhau – một phương tiện để ngăn chặn đau khổ. Đó là sự thật. và đó là lý do tại sao tôi lại sợ hãi mất mát những niềm tin của tôi mặc dù tôi không có sự hiểu biết hoàn hảo hay là chứng cớ cụ thể về sự thật của những niềm tin như thế đó. đúng không? Chúng ta hãy tìm ra. bị vướng mắc trong những lý thuyết. Có đau khổ – tôi không được yêu thương. cả bên trong lẫn bên ngoài. mà bạn đang quan sát. mà bạn đang trải nghiệm hay sao? Bạn thuần tuý chỉ là người quan sát đang trải nghiệm phải không? Hay là. phải vậy không? Vì vậy. Ngày 11 tháng bảy: Hiểu biết được hợp thành thể thống nhất. con trai của tôi bị chết. mà muốn đi khỏi nó. những lý do. Và cũng có một phần khác của tôi mà muốn được tự do khỏi đau khổ. vậy thì tôi không hiểu rõ được sự thật của nó.. tự tin. 118 . Nhưng sự đau khổ nằm trong bản chất cái quy trình của động thái tích luỹ để ngăn chặn đau khổ thuộc tâm lý. Có một phần của tôi mà đang yêu cầu tại sao. những nguyên nhân.” tôi có ý nói gì qua từ ngữ đó? Tôi khác biệt hẳn trạng thái đau khổ đó hay sao? Chắc chắn rằng đó là câu hỏi phải tìm hiểu. một sự thật. điều gì tôi sẽ là. chỉ có được sự hiểu rõ của nó lúc mà tôi có thể trải nghiệm toàn sự kiện mà không bị phân chia – và không hiểu rõ lúc mà có sự tách rời của “cái tôi lệ thuộc” đang quan sát trạng thái đau khổ. đó là một điểm mấu chốt. cũng vậy những niềm tin trợ giúp để ngăn cản đau khổ thuộc tinh thần. Giống như hiểu biết y khoa trợ giúp để ngăn chặn đau đớn thuộc thân thể. làm ơn hãy lắng nghe kỹ càng. nó là một thứ gì khác hẳn? Chắc chắn rằng. bạn sẽ hiểu ra rằng khi có một sự kiện. Hiểu biết cũng trợ giúp để phòng ngừa đau khổ. đang yêu cầu sự giải thích. Chúng ta là tất cả những sự vệc này.Lúc này. nếu một phần của tôi đang bác bỏ. và một phần khác của tôi lại đang lẩn trốn khỏi cái sự kiện – vậy thì làm sao tôi có thể hiểu trọn vẹn cái sự kiện đó được đây? Chỉ khi nào tôi có khả năng hiểu biết hội nhập không tách rời thì lúc đó mới có thể có được sự tự do khỏi đau khổ. Ngày 12 tháng bảy: Bạn là trạng thái đau khổ. Một phần khác của tôi đang bị đau khổ vì vô số lý do khác nhau. một phần khác của tôi đang tìm kiếm một sự giải thích. Nhưng nếu tôi bị xé nát trong những phương hướng khác nhau.

gần như từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến khoảnh khắc chúng ta gục xuốn trong nấm mồ. 119 . thì cái trung tâm có liên hệ đến nó không? Nếu cái trung tâm có liên hệ đến nó. phải không? Nếu bạn là việc đó và bạn không đang chấp nhận nó. nếu bạn lẩn tránh nó. Rồi thì cái trung tâm phải hành động và làm một điều gì đó về nó. vậy thì không còn câu trả lời. ý thức về sự dằn vặt đó.. không đang đặt nhãn hiệu nó. mà sẽ gây ra đau khổ. đau bụng. Vì vậy bạn cũng đóng cánh cửa vào sự đau khổ nữa..Khi không có người quan sát mà đang bị đau khổ cái trạng thái đau khổ đó có tách rời khỏi bạn hay không? Bạn là trạng thái đau khổ. Tất cả chúng ta đều biết việc đó. cảm thấy đó. Bạn đã khép lại cánh cửa để tìm hiểu sâu xa hơn. và mọi chuyện chung quanh nó chắc chắn phải hiểu rõ điều gì là sợ hãi và điều gì là đau khổ. những tai nạn. Khi bạn là việc đó. chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái trạng thái từ bi. nếu bạn chấp nhận nó.. nhiều hình thức đau khổ thân thể khác mà có câu trả lời riêng của chúng. giải phẫu. danh vọng. Cũng có sự sợ hãi của đau khổ tương lai.. vào vô số hình thức của quyền hành. Ngày 13 tháng bảy: Đau khổ có cần thiết không? Có quá nhiều trạng thái khác nhau và những rắc rối cùng những mức độ của đau khổ. Vì vậy một cái trí mà quan tâm đến sự hiểu biết về điều gì là từ bi... từ phản ứng này qua phản ứng khác. vậy thì bạn đã ngừng tìm hiểu nó. khi không có sự sợ hãi liên quan đến nó. vào nhậu nhẹt. và đó là điều gì hầu hết chúng ta đều làm.. vậy thì bạn làm gì đây? Không có gì để làm. những mục tiêu mà bạn bay đến đảm nhiệm sự quan trọng lớn lao. Nhưng nếu cái trung tâm là việc đó.” bởi vì không có cái trung tâm để chịu đựng đau khổ và cái trung tâm đau khổ bởi vì chúng ta không bao giờ tìm hiểu cái trung tâm là gì.. Bạn có lẽ tẩu thoát vào một người đàn ông hay đàn bà. bạn cũng khép lại cánh cửa. một biến đổi cốt lõi ngay tại trung tâm đã xảy ra. chuyện gì xảy ra? Lúc đó bạn nói rằng bạn chịu đựng đau khổ à? Chắc chắn rằng.Bây giờ liệu rằng chúng ta có thể ngừng tẩu thoát về mọi loại khác và quay trở lại đau khổ hay không?. và sự huyên thuyên phía bên trong của trạng thái trống không. không đang xua đuổi nó – nếu bạn là việc đó. Lúc đó không còn có “Tôi đau khổ. vậy thì cái trung tâm sợ hãi nó. không còn cho nó một cái tên và do đó xua đuổi nó đi – bạn là trọn vẹn trạng thái đau khổ đó. Nếu chúng ta nói rằng việc đó không tránh khỏi. yêu thương là gì. và chúng ta mang cái gánh nặng này theo suốt cuộc đời. Vì vậy những tẩu thoát của bạn trở nên quan trọng nhất. Đau khổ liên hệ gần gũi với sợ hãi.. đúng chứ? Bạn không phân chia khỏi trạng thái đau khổ – bạn là trạng thái đau khổ đó. Chúng ta chỉ sống bằng từ ngữ này qua từ ngữ khác. Điều gì xảy ra? Không còn đặt nhãn hiệu. Có đau khổ thuộc thân thể – đau răng. tình yêu. Bạn biết nó rất rõ ràng. vị trí. chuyện gì xảy ra? Khi bạn không đặt tên nó. và nếu không có hiểu biết hai yếu tố chính này trong cuộc sống.Điều đó có nghĩa rằng không tìm kiếm một giải pháp cho đau khổ. vui chơi.

bạn có thể tìm ra liệu rằng chúng có đúng không chỉ bằng cách tra vấn tìm hiểu chúng. khốn cùng này. Đau khổ là. Tại sao bạn lại muốn tôn trọng những quan điểm và những cảm thấy của người khác? Có phải bạn sợ rằng người ta làm tổn thương những cảm thấy riêng rẽ của bạn. Ngày 15 tháng bảy: Làm tổn thương những cảm thấy. và đối với tôi có vẻ rằng nếu không hiểu rõ đau khổ. bằng cách tiếp cận chủ động đến chúng. nhưng ngay cả khi chúng ta hạnh phúc bên ngoài và có đầy đủ mọi thứ chúng ta khao khát.Ngày 14 tháng bảy: Đau khổ biết rõ và đau khổ không biết rõ.. Vì vậy khi chúng ta bàn về sự chấm dứt của đau khổ. Chúng ta làm tất cả việc này.sầu muộn.Chúng ta phải hành động như thế nào để không gây phiền muộn cho những người khác? Đó là điều gì bạn muốn biết phải không? Tôi e rằng rồi thì chúng ta không nên làm gì cả? Nếu bạn sống trọn vẹn. không chắc chắn. cho khó nhọc ngày ngày của đồi bại và thoái hoá. sầu muộn. Để hồn nhiên đơn giản yêu cầu nhiều thông minh và nhạy cảm. rất trong sáng rõ ràng. hay là không gây bực dọc cho người khác? Việc này có vẻ quá đơn giản nên không cần phải trả lời. cho khốn cùng. Có sự đau khổ về chết chóc.. những hành động của bạn có lẽ gây rắc rối. trạng thái cảm thấy của sự cô độc hoàn toàn. . qua tiêu khiển hời hợt. Hồn nhiên đơn giản không chỉ là một ý tưởng thuần tuý. và tuy nhiên chúng ta lại không thể dập tắt được sự đau khổ biết rõ. dù thuộc về tinh thần hay vật chất. đau khổ khi yêu thương và không được đáp lại tình yêu. Để kết thúc đau khổ người ta bắt buộc phải có một cái trí rất hồn nhiên đơn giản... nhưng điều gì quan trọng hơn: tìm ra cái gì là đúng sự thật. hay là chúng ta sử dụng một loại ảo giác nào đó. thì ở sâu thẳm bên trong nơi tầng tiềm thức vẫn còn có những gốc rễ của đau khổ. đau khổ khi không được công nhận.. Có vô số hình thức của đau khổ. hoặc là chúng ta khuây khoả mình qua những từ ngữ. nỗi đau khổ mà dường như không có nền tảng. Hoặc là chúng ta chạy trốn nó nhờ vào niềm tin tôn giáo hay là chúng ta giải thích nó. cả biết rõ được ở tầng ý thức lẫn không biết rõ được ở tầng tiềm thức. Con người đã luôn luôn tìm kiếm để khuất phục cái sự việc kỳ lạ được gọi là đau khổ.. và cũng có đau khổ không biết rõ. Có đau khổ biết rõ.. Hầu hết chúng ta đều hiểu sự đau khổ biết rõ. không có kết thúc cho xung đột. qua vui đùa. không có nguyên nhân trực tiếp. chúng ta có ý nói sự chấm dứt của tất cả đau khổ. Và nếu bạn tìm ra rằng những cảm thấy và những quan điểm kia không 120 . đau khổ khi không có thể gây mãn nguyện cho bản thân. Tiếp theo lại có sự đau khổ không biết rõ mà chúng ta đã thừa hưởng qua hàng ngàn thế kỷ. và chúng ta cũng hiểu cách giải quyết nó. người ta thay đổi quan điểm của bạn phải không? Nếu người ta có những quan điểm khác biệt với bạn.

bị tấn công.đúng sự thật. không còn sợ hãi. người ta nên là cái gì. không còn quan điểm. phát hiện của bạn có lẽ gây bực bội cho những người ấp ủ chúng. Điều gì đánh thức sự tức giận là rằng lý tưởng của chúng ta. Vì vậy chúng ta luôn luôn đang sống trong một thế giới được hình thành bởi ý tưởng. Nhưng khi bạn đang giả vờ rằng bạn không là người nói dối và lại được bảo rằng bạn như thế. không một ai có thể gây tổn thương cho bạn. rồi thì chúng ta sẽ khai thông tất cả những vấn đề. thật sự thân thuộc với nó. đố kỵ. Ngày 17 tháng bảy: Vui thú lầm lạc. để hiểu rõ nó. nổi hung tợn. nếu người ta là người nói dối và được bảo rằng người ta là người nói dối thì điều đó không có nghĩa rằng người ta bị tổn thương. cái gương sáng. những vấn đề thiết yếu hay không thiết yếu? Nếu chúng ta có thể hiểu rõ một vấn đề. và nếu ai đó nói một điều nịnh nọt bạn cảm thấy hài lòng. Và cái ý tưởng về chính mình của chúng ta là sự tẩu thoát của chúng ta khỏi cái sự kiện của chúng ta là gì. Hãy chọn lựa bất kỳ vấn đề nào: tức giận. Để quan sát cái gì là. một thế giới của sự hư cấu và không bao giờ ở trong thế giới của thực tế. không còn đánh giá. Do đó. người ta là cái gì và người ta không nên là cái gì? Tại sao người ta lại tạo ra một hình ảnh về chính mình? Bởi vì người ta chưa bao giờ tìm hiểu người ta là cái gì. không chỉ xua đuổi nó đi. Rồi thì bạn nên làm gì đây? Bạn nên tuân theo chúng hay là nhân nhượng chúng với mục đích không làm tổn thương bạn bè của bạn? Ngày 16 tháng bảy: Hình ảnh tự tạo dẫn đến đau khổ. thật sự như thế. tìm hiểu cặn kẽ nó mà không cần quan tâm vấn đề đó quan trọng hay không. Một tác giả tên là Marquis de Sade lúc trước đã viết một quyển sách về một người đàn ông thích gây đau đớn người khác và xem người khác bị đau khổ. hận thù – chúng ta biết chúng rất rõ rồi. ghen tuông. một biểu tượng của chính mình. lúc đó bạn trở nên tức giận. Có một sự việc được gọi là thói quen ưa thích hành hạ. cái ý tưởng chúng ta có về chính mình. một hình ảnh của chính mình. Nếu bạn đi vào tức giận rất sâu xa. Từ đó sinh ra cái từ ngữ sadism ưa thích hành hạ. Nhưng khi bạn đang quan sát cái sự kiện thật sự của chúng ta là gì. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên là điều này hay điều kia. Đây không là một câu trả lời khoa trương. vậy thì điều gì có liên quan đến nó? Tại sao người ta lại tức giận? Bởi vì người ta bị tổn thương. nó là một sự kiện. Tại sao bạn lại bị tổn thương? Quan trọng tự tạo đúng chứ? Và tại sao lại có sự quan trọng tự tạo? Bởi vì người ta có một ý tưởng. phải không còn nhận xét. mà có nghĩa rằng hưởng được vui thú từ sự đau khổ 121 . khi ai đó đã nói một điều không tốt. Tại sao bạn lại phân chia những vấn đề như là quan trọng và không quan trọng? Mọi thứ không là một vấn đề à? Tại sao lại biến chúng thành những vấn đề lớn hay nhỏ. cái lý tưởng người anh hùng.

Nếu bạn nói với tôi những điều thô lỗ. tất cả việc đó là sự diễn tả của tánh không nhạy cảm. tất cả chúng ta đều đã cố gắng trấn áp sự tức giận nhưng trong chừng mực nào đó có vẻ như là không chấm dứt được nó. một hình thức của sự thèm muốn gây đau đớn cho người khác. Bây giờ. Hai quy trình này hoàn toàn khác hẳn. bằng một cái nhìn. liệu có thể rằng. Đó là quy trình hàng ngày của cái trí của tôi và cái trí của bạn. mặc dầu nó đang trải nghiệm. Với một số người nào đó có một sự thoả mãn đặc biệt khi quan sát những người khác bị đau khổ. mặc dù bạn gây tổn thương tôi. bằng sự báo thù. Đó là sự giáo dục thật sự. bạn bình phẩm. lúc đó. cái trí lại không bị điều kiện. Nó có vẻ không rõ ràng lắm. người ta tức giận bởi vì người ta bị phản đối. Hãy quan sát chính mình và xem thử bạn có cảm giác này hay không. nhưng nếu sự tổn thương đó không quan trọng lắm. Có lẽ.. Liệu có một tiếp cận khác hẳn để làm biến mất sự tức giận?. Tức giận có lẽ bắt nguồn từ những nguyên nhân vật chất hay là tâm lý. nhưng ở cả hai trường hợp sự thôi thúc đều là gây tổn hại người nào đó. và tôi lưu trữ sự tổn thương đó. hay là người ta có lẽ làm nó không dụng ý. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi sự lưu trữ. Bạn muốn người ở trên cao bị kéo xuống. Bạn gây tổn thương tôi. và vân vân. và điều đó trở thành truyền thống của tôi. theo cái nghĩa sâu sắc của từ ngữ đó. Ngày 18 tháng bảy: Giáo dục thật sự. và từ cái truyền thống đó. bằng một từ ngữ.. truyền thống. tôi nhìn bạn. do đó có thể rằng tôi gặp lại bạn hoàn toàn mới mẻ. Làm thế nào người ta có thể hiểu rõ và 122 . Cái trí tạo ra qua trải nghiệm.của những người khác. hay là sự an toàn được thiết lập cẩn thận của người ta đang bị đe doạ.. và chẳng có bao nhiêu người gạt bỏ được hoàn toàn cái hình thức vui thú lầm lạc này. bằng một cử chỉ. nhưng nếu nó có mặt ở đó bạn sẽ phát hiện ra rằng nó tự biểu lộ trong sự thôi thúc để cười chế nhạo khi một ai đó bị ngã. Người ta có lẽ xúc phạm một người khác một cách cố ý. những phản ứng phòng vệ của người ta đang bị phá huỷ. Bạn có hiểu rõ sự khác biệt không? Điều gì được yêu cầu là đừng vun quấy ký ức nhưng hãy tự do khỏi quy trình tích luỹ của cái trí. mặc dù tôi hiểu rõ những ảnh hưởng gây điều kiện của trải nghiệm. quy trình tích luỹ không xảy ra. Tất cả chúng ta đều quá quen thuộc sự tức giận. nó gây tổn thương tôi. ký ức. Tôi chắc rằng. Ngày 19 tháng bảy: Chấm dứt sự tức giận. tôi phản ứng từ cái truyền thống đó. mà là một trải nghiệm. đồn đại thiếu suy xét về những người khác. nó không trở thành cái nền tảng mà tôi dựa vào để hành động. Bởi vì.

nhưng tức giận của bạn không thay đổi được bất công hay là hung dữ.. Lại nữa điều này đòi hỏi sự nghiêm túc đứng đắn. xã hội hay là vì sự thích ứng. để là một điều gì đó. liệu cái trí như thế dó có thể từ bi được không? Từ bi. đầy thương yêu. những ý kiến của bạn lại có tầm quan trọng nhất. Bạn nói rằng bạn tức giận khi nghe được sự bất công.. vậy thì bạn chắc chắn phản ứng hung bạo khi bị vặn hỏi. rồi thì trong trạng thái đó có từ bi. nhưng để nhổ bật gốc rễ sự tức giận cần có trạng thái tỉnh thức cao độ. để là trống không. Và thế là người ta bắt đầu làm tan biến những kháng cự riêng rẽ của người ta để mà gây ra xung đột và đau khổ. trống không hoàn toàn.. có lần nào đã từng tha thứ. hận thù hay không? Có lẽ bạn tức giận cái tư tưởng hung dữ. nó tha thứ với mục đích để không bị tổn thương thêm nữa. cái trí đang củng cố cái trung tâm riêng của nó trong sự tổn thương riêng rẽ của nó. Trong trạng thái đó không có cả tha thứ lẫn tổn thương. những khái niệm. Bởi vì cái trí đang mãi mãi tìm kiếm để gia tăng cho chính nó. Để tạo ra trật tự. Đó có phải vì bạn yêu quý nhân đạo.làm tan biến được sự tức giận? Nếu bạn công nhận rằng những niềm tin. mà đang tu dưỡng đạo đức. nó chỉ có thể gây tai hại mà thôi. giống như tình yêu. Liệu một cái trí có khả năng bị tổn thương. nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi liệu rằng chúng có cần thiết lắm đối với sự hiểu biết về cuộc sống của một người hay không. Để có từ bi là cái gì vậy? Làm ơn hãy tìm ra cho chính bạn. mà ý thức về sự quảng đại. rồi thì nhờ vào sự hiểu rõ những nguyên nhân của nó có sự chấm dứt của tức giận. Khi cái trí đầy tự nguyện sẵn lòng để không là bất kỳ điều gì. Nhưng cái khoảnh khắc bạn tha thứ có ý thức.. rằng là liệu có một cái trí mà bị tổn thương. Công bằng và tức giận không ở cùng nhau. như là thương yêu.. chính bạn phải ưu ái ân cần. nhưng để hiểu rõ việc đó. để trở nên to lớn.. Cái trí không ý thức được chính nó như là từ bi. Hành động được sinh ra từ hận thù chỉ có thể tạo ra hận thù thêm nữa. Vì vậy cái trí mà tha thứ có ý thức không bao giờ có thể tha thứ được. bởi vì bạn đầy lòng từ bi hay sao? Từ bi và tức giận ở cùng nhau được không? Có thể có được sự công bằng khi có tức giận. Do đó để tìm ra tại sao cái trí lại thích nhớ lại. mà có thể bị tổn thương. bất công thông thường. người ta phải thấu triệt sự phát triển có ý thức của “cái tôi lệ thuộc”. Ngày 20 tháng bảy: Tha thứ không là từ bi thật sự. cảm thấy nó đi. Thay vì bám vào những niềm tin. những ý kiến. nó không biết sự tha thứ. cất giữ là điều rất quan trọng. 123 . Chúng ta quen thuộc với việc kiểm soát chế ngự chính chúng ta vì những lý do tôn giáo. có lần nào đã từng tha thứ hay chưa? Và liệu một cái trí có khả năng bị tổn thương như thế đó. Không thể có được công bằng nơi nào mà có tức giận. là một điều gì không thuộc về cái trí.

và một cá nhân phải trấn áp điều gì anh ta thật sự cảm thấy với mục đích để điều chỉnh anh ta cho thích hợp với người khác. một mất mát công việc. bạn thích được chiếm hữu. Một điều gì đó xẩy ra – một cái chết. Người đưa câu hỏi muốn biết làm thế nào anh ta có thể hành động tự do và không có ý tự trấn áp khi anh ta biết hành động của anh ta phải làm tổn thương những người nào mà anh ta thương yêu. bạn tìm chỗ ẩn náu trong sự thanh thản đó. đau thương và sầu muộn. Nhưng một cái trí bị quấy rầy làm gì? Nó tìm ra một phương cách để không bị quấy rầy lại. chỉ là kết quả của sự ngu dốt. nó tìm chỗ ẩn náu trong một niềm tin khác. Vì vậy mỗi tranh đấu tìm kiếm sự thanh thản. đó chỉ là hình thức tinh tế của chiếm hữu. thì không thể có tình yêu. và thế là nó tiếp tục. Lại tiếp tục cái làn sóng của cuộc sống đến và làm tan nát những biện pháp bảo vệ của nó. được tạo ra bởi điều tạm gọi là tình yêu. trong một công việc chắc chắn hơn. mà đã chấp thuận thói quen của cuộc sống. trong giây phút ngắn ngủi đó. thật sự thương yêu một ai đó. Ngày 22 tháng bảy: Bản chất của cái bẫy. vững chắc. nhưng trong chốc lát cái trí vẫn tìm ra những phòng vệ thêm nữa. phải không? Không hình thức nào của sự cưỡng bách bên trong hay là bên ngoài sẽ giúp đỡ được. trong một liên hệ mới. bởi vì tình yêu và từ bi không là kết quả của nỗ lực có ý thức. bạn cảm thấy an toàn. Nếu bạn thương yêu. nghi vấn về một niềm tin đã ấp ủ – và cái trí bị quấy rầy. Nơi nào có khả năng xảy ra đau khổ. nó được sinh ra từ lòng ham muốn để có sự tưởng thưởng hay là sự sợ 124 . phá huỷ hai cá nhân đó. thật sự ra chỉ phơi bày sự thiếu thốn nguồn phong phú phía bên trong. Trong tình yêu đó không có tự do. và do đó một hành động tách lìa. sự trấn áp liên tục này. Đó có nghĩa là. của ham muốn giành được. nó chỉ thuần tuý là một ngục tù tinh tế. để thương yêu là để được tự do – cả hai người đều tự do. đó không là tình yêu. chừng nào còn có sự vun quấy có ý thức của bất kỳ ảnh hưởng đặc biệt nào. Chỉ khi nào bạn muốn cái người đó làm điều gì mà bạn khao khát hay anh ta muốn bạn làm điều gì mà anh ta khao khát. dễ chịu. Nói một cách khác. Bạn biết rồi chứ. mặc dù bạn biết rằng sự thanh thản dễ chịu đó chỉ ngắn ngủi thoáng qua. xa rời cá nhân khác tự nhiên chỉ mang lại sự lo âu xáo trộn. Sầu muộn là hậu quả của một cú choáng váng. tìm kiếm sự khuyến khích. không có khả năng gây ra đau khổ cho anh ta khi bạn làm một điều gì đó mà bạn nghĩ rằng nó đúng đắn. lúc đó mới có đau khổ. Ngày 21 tháng bảy: Nơi nào có khả năng xẩy ra đau khổ nơi đó không có tình yêu. nó là trạng thái lay động nhất thời của một cái trí mà đã bình ổn. không thể có từ bi. nơi nào có khả năng chịu đựng đau khổ trong tình yêu. bất kỳ đạo đức đặc biệt nào. phải không? Tất cả cưỡng bách.Vì vậy. Đây không là phương cách của trí tuệ. dù nhỏ nhoi đến chừng nào.

Đau khổ có một kết thúc. có đau khổ khi một quốc gia bị suy sụp. Chúng ta gánh nặng đau khổ. Để hiểu rõ toàn bộ bản chất của cái bẫy là để được tự do khỏi nó. Nếu bạn dạo bộ qua một con đường. và vì vậy chúng ta không bao giờ quan sát kỹ càng và thật sự đau khổ. dừng lại trước cơn sóng đau khổ này. và nó không xẩy ra. Cũng có cười đùa trong cuộc sống. đau khổ của tầm thường và không có năng lực riêng của bạn. và bạn sẽ nghe được tiếng cười đùa của trẻ em. nhờ vào những hình ảnh. có đau khổ khi bạn đang mong ngóng một điều gì. Không còn đau khổ khi có trực nhận cái gì là. và có đau khổ của sự đồi bại. có một cảm giác của đau khổ. và vô số những đau khổ thuộc tiềm thức. một tình trạng không hội nhập liên tục. mà còn trong cá nhân. không hệ thống nào.hãi bị trừng phạt. có hân hoan trong tâm hồn của người ta không nguyên nhân. nếu bạn quan sát kỹ càng – đau khổ của không thể thành tựu. bạn sẽ trông thấy vẻ tuyệt diệu hoành tráng của thiên nhiên. Ngày 23 tháng bảy: Chấm dứt đau khổ. và chúng ta hầu như không bao giờ biết được thương yêu bằng toàn thân tâm của chúng ta là gì. bị thoái hoá. không niềm tin nào. sự đào tạo của chúng ta. một phương pháp nhờ đó giải quyết cái gánh nặng đau khổ này của cuộc sống. vẻ đẹp lạ thường của những cánh đồng xanh và những bầu trời thoáng đãng. Nhưng bất kể tất cả việc đó. thương yêu không tìm kiếm sự đáp trả. Một cái trí hời hợt là một cái trí mà tẩu thoát đến 125 . Chúng ta muốn tìm ra một giải pháp. Nhưng cười đùa như thế hiếm khi xảy ra cho chúng ta. những ảnh hưởng xã hội của chúng ta mà chúng ta tuân phục. Bạn gặp gỡ đau khổ như thế nào? Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta gặp gỡ nó rất hời hợt. nhờ vào những suy đoán. nhưng nó không xảy ra nhờ vào bất kỳ hệ thống hay phương pháp nào. sự hiểu biết của chúng ta. có đau khổ trong cái chết. Bạn phải thực hiện chuyến hành trình đó trên một đại dương chưa được vẽ bản đồ và chưa được thám hiểm. Cúng ta cố gắng tẩu thoát nhờ vào những điều hoang đường hư cấu. có thể trao tặng tự do cho bạn. cuộc đời của chúng ta là một quy trình của đau khổ và xung đột. một phương tiện. không chỉ trong tập thể. Cười đùa là một việc dễ thương – cười đùa không lý do. tất cả đều làm cho chúng ta hời hợt. Ngày 24 tháng bảy: Gặp gỡ đau khổ. Có nỗi đau khổ của một phụ nữ đang mang thai. chúng ta hy vọng tìm ra một phương cách nào đó để lẩn tránh cái gánh nặng này. Sự giáo dục của chúng ta. không người nào. Có đau khổ trong ngôi nhà riêng của bạn.

Và nếu không có sự giải thích nào. Và nếu bạn không thể tìm được một nơi ẩn náu.. mất khả năng. nhưng nó không bao giờ gặp gỡ trực tiếp đau khổ – nó chỉ gặp gỡ cái từ ngữ đau khổ. Mọi nơi đều có cái sự việc kỳ lạ này được gọi là đau khổ – với cái chết chờ đợi ở góc đường. thiêng liêng. qua đấng Christ bị đóng đinh.. 126 . sắc bén. cố gắng để trở thành một điều gì đó. trong cái chết của ai đó. cay nghiệt. hay là trong một cuộc sống ở tương lai. hay là bạn tẩu thoát nhờ vào một phản ứng ám ảnh dễ dãi nào đó. khô khan. Ngày 25 tháng bảy: Lẩn tránh đau khổ. thật sự được tự do khỏi đau khổ. không có cảm tính – lắng nghe điều gì đang được nói . trong không thành tựu chính mình và héo hắt tâm hồn đến khi trống không. Tất cả việc đó đều là một nơi ẩn náu cho cái trí hời hợt đang ở trong đau khổ. và dường như đối với tôi rất lạ lùng khi có quá ít người. nó thật sự không quen biết đau khổ. không có niềm tin nào tạo ra thoả mãn.. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu trong khi bạn đang lắng nghe những điều này – không có cảm xúc. người ta sẽ biết được tình yêu là gì. hay là trong cố gắng để thành tựu. mù loà. Nó chỉ có một ý tưởng về đau khổ. vì vậy hoặc là chúng ta thờ phụng nó. đến một khái niệm nào đó. không có những ưu tư. bạn thiết lập một bức tường quanh bản thân và trở nên ngờ vực. nó được biến thành một việc gì đó phi thường. Và chúng ta không biết làm thế nào để gặp gỡ đau khổ. một biểu tượng của đau khổ.bạn có thể hiểu rõ thật sự đau khổ và hoàn toàn được tự do khỏi nó. khắc nghiệt.. và bộ não có thể vận hành rõ ràng. và gặp phải thất bại hoàn toàn. không có những ảo tưởng. trong những ý tưởng. hợp lý. Và có lẽ tiếp theo đó. hay là bám vào một niềm tin nơi Chúa. Đi đến bất kỳ nhà thờ Thiên chúa giáo nào và bạn sẽ thấy rằng đau khổ được thờ phụng. Hầu hết chúng ta đều trải qua sự đau khổ trong những hình thức khác nhau – trong sự liên hệ. dễ dãi. bạn tẩu thoát nhờ vào nhậu nhẹt. đến một niềm tin hay là ý tưởng nào đó. và cái trí hời hợt không bao giờ chịu tháo bỏ cái miếng băng ra khỏi vết thương đau khổ đó. bạn mới có thể tìm được Chúa.Từ thế hệ này qua thế hệ khác nó đã được cha mẹ chuyển xuống con cái của họ. dửng dưng. dù ở phương Đông hay ở phương Tây. và nó được nói rằng chỉ qua đau khổ. tìm quên bản thân trong công việc. Làm ơn hãy quan sát cái trí riêng của bạn. bởi vì lúc đó sẽ không có sự dối gạt. ái ân hay bằng cách trở nên ngờ vực. đến một kết luận nào đó. tê liệt và vân vân. . Mọi phòng vệ chống lại đau khổ như thế đó ngăn cản sự tìm hiểu sâu xa hơn. Nó có một bức ảnh.nhà thờ. Ở phương Đông họ có những hình thức lẩn tránh riêng của họ.. hoặc là cố gắng chạy trốn nó. cái trí thật sự không biết rõ. những phương cách để lẩn tránh đau khổ khác. không có sợ hãi. hãy quan sát cái cách bạn giải thích để làm vơi đi những đau khổ của bạn.. giải thích nó.. Và có toàn bộ vấn đề của đau khổ ở phần thân thể – bệnh tật.

không phải như một người quan sát đang quan sát đau khổ – nó là bộ phận của tôi. vậy thì toàn bộ cái sự kiện đó được biến đổi. nó mở toang ra. và tự kiểm soát chế ngự. Chắc chắn rằng nếu tôi làm việc đó. không cố gắng bao quanh nó hay là khước từ nó. toàn thân tâm tôi là đau khổ. Nó không có nghĩa rằng anh ta đi rồi nhưng có nghĩa rằng tôi bị bỏ lại. cái vấn đề có mặt. Lúc đó tôi chỉ tỉnh thức được trạng thái đau khổ. nhưng là điều gì đang thật sự xảy ra. sự chú ý hội nhập và sự kiện đó mà được lưu tâm hoàn toàn được hiểu rõ và tan biến. Anh ta đã chỉ hành động để bảo vệ tôi khỏi đau khổ của tôi. cái việc mà chúng ta lẩn tránh. .. không phải như là tách rời khỏi tôi. tất cả đều đã không còn. Rồi thì có sự chú ý hoàn toàn.. Nhưng nếu tôi ở lại với nó và không xua đuổi nó khỏi tôi. những hy vọng và những mơ tưởng hão huyền của họ – “Đó là nghiệp lực. và thế là không còn sợ hãi và vì vậy cái từ ngữ đau khổ không hiện hữu. Anh ta đó đã đi rồi. tôi không là gì cả. khỏi cô độc của tôi. tôi bị mất mát lạc lỏng. kèm theo những niềm tin và những giáo điều. bởi vì tôi không có tiền. đó là ý Chúa – bạn biết chứ. Tôi bị cô độc.. tất cả đều cho tôi phương cách để thoát khỏi sự đau khổ. Chúng ta không bao giờ nói rằng. 127 .. khỏi bất hạnh của tôi. Khi tôi không có liên hệ đến cái việc đó như là phía bên ngoài tôi. Sau đó bạn sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta gọi là đau khổ. Đau khổ là gì?. bởi vì điều này hay điều kia – tôi thiết lập một sự liên hệ đến nó và liên hệ đó là tưởng tượng hư cấu. bằng kỷ luật. nếu tôi nhìn thấy cái sự kiện. Chừng nào tôi còn đối xử với đau khổ như là việc gì đó phía bên ngoài – Tôi bị đau khổ bởi vì tôi mất mát người anh của tôi. tất cả điều đó có một ý nghĩa khác hẳn. tôi bị cô độc. Bạn phải quan sát đầy thích thú. Vì thế tôi khóc lóc. quan sát xem nó dẫn dắt về đâu. đó là. Nhưng nếu tôi là cái việc đó. Nếu không có anh ta.Nó ngụ ý gì? Đang đau khổ có nghĩa là gì? Không phải là tại sao lại có đau khổ. tôi đã hy vọng anh ta sẽ là điều đó. đầy nhận thức tự nhiên không bị tác động ở bên ngoài. Tôi không biết bạn có hiểu rõ sự khác biệt này hay không..” Bạn không thể xem thử bằng ép buộc. sầu muộn.Có quá nhiều người sẽ giúp đỡ tôi tẩu thoát – hàng ngàn người tạm gọi là sùng đạo.Ngày 26 tháng bảy: Theo sát chuyển động của trạng thái đau khổ. cái vấn đề không còn. khoảnh khắc tôi thiết lập một sự liên hệ đến cái vật đó như là phía bên ngoài tôi. vậy thì điều gì xảy ra? Trạng thái của cái trí là gì khi nó chỉ đang theo sát chuyển động của đau khổ? Ngày 27 tháng bảy: Hiểu biết tự phát. “Hãy để tôi xem thử cái việc đó là gì mà đau khổ. phải không? Sau đó tôi hiểu ra rằng tôi đã đặt trọng tâm vào “cái tôi lệ thuộc” – không phải vào cái người mà tôi thương yêu. tôi bị bỏ lại. Vì tôi không là một điều gì đó. Vậy thì tôi có thể theo sát chuyển động của nó.

Nhưng đó là một việc gì đó từ phía bên ngoài tác động vào cái trí của bạn. Bây giờ. bởi vì cái trí hoàn toàn trống không và không còn đang phản ứng trong ý nghĩa cố gắng lấp đầy trạng thái trống không đó. Đó là điều gì bạn đang phản kháng. sự kiện đó làm bạn sửng sốt. đau khổ là hệ quả của sự mãn nguyện. Khi tất cả những giải thích chấm dứt hoàn toàn. không chỉ là một chấm dứt bằng lời nói. một nụ cười quyến rũ. dầu rằng trung tâm đó là kết luận. sự quan sát đó rất giới hạn. nó chưa lần nào xảy ra cho bạn hay sao? Lúc đó bạn ôm trọn thế giới trong vòng tay của bạn. trống rỗng. không còn lý luận nó. chỉ cần sống cùng nó không còn mọi phản ứng. những khả năng quan sát của bạn bị giới hạn. thất vọng. có đau khổ. và bạn bị bỏ lại trống rỗng. liệu rằng bạn có thể quan sát và không còn tất cả sự bộc phát của bị điều kiện này? Đối với một người đang bị đau khổ. Khi bạn quan sát từ một trung tâm. một hòn núi đẹp. có sự đau khổ. tôi phải tẩu thoát. hoàn toàn cô độc. đến lý thuyết luân hồi và tất cả những trò vô lý ngu xuẩn đó – để sống cùng nó bằng toàn thân tâm của bạn. rất nông cạn. Sau đó bạn sẽ tìm ra rằng không còn thứ gì để bảo vệ nữa. đó là điều gì cái trí chống đối: bị đột ngột bỏ lại mình nó. một khuôn mặt hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra khi bạn mất mát một ai đó vì chết chóc? Phản ứng ngay tức khắc là một cảm giác tê liệt. hay sự cam kết đến một ý tưởng. Tôi không thể quan sát nếu tôi suy nghĩ. hay bất cứ việc gì khác. cô độc. tôi giải thích nó bằng những từ ngữ. một hoàng hôn đẹp. bạn 128 . Chính là vì không có khả nẳng để quan sát đã tạo ra đau khổ. Khi bạn nhìn thấy một vật rất dễ thương. không còn bất kỳ nâng đỡ nào. những chuyến dạo bộ. Lúc này điều gì phải lưu tâm là sống cùng trạng thái trống không đó. và vì vậy khi tất cả đau khổ đều đã kết thúc. có cái điều mà chúng ta gọi là đau khổ. Bây giờ cái từ ngữ đau khổ đó có nghĩa là gì vậy? Tình bằng hữu. nhìn từ một trung tâm – như là khi tôi nói rằng. trơ trụi. Ngày 29 tháng bảy: Một vô hạn vượt mọi ngoài đo lường.Ngày 28 tháng bảy: Trung tâm của đau khổ. Nếu tôi bám vào một cột mốc và muốn ở đó. nhiều thứ dễ chịu bạn đã làm và hy vọng cùng làm với nhau – tất cả việc này bị tước đoạt mất trong một giây. không còn chạy trốn khỏi nó đến những ông đồng bà cốt. và khi bạn ra khỏi trạng thái choáng váng đó. nhưng tôi đang nói về cái trí mà không bị sửng sốt nhưng muốn nhìn ngắm. rất tầm thường.” Khi tôi quan sát từ một trung tâm. “Tôi phải không có đau khổ. nhờ vào sự gắn kết với một ý niệm. hy vọng. một ý tưởng. đau khổ là điều không thể tránh khỏi. và việc đó sinh ra đau khổ. những từ ngữ hạnh phúc. tôi phải tìm ra tại sao tôi đau khổ. lúc đó bạn có thể quan sát – mà có nghĩa rằng bạn không đang quan sát từ trung tâm. Khi từ trung tâm tôi quan sát đau khổ. Và nếu bạn đi sâu vào nó từng bước một bạn sẽ phát hiện ra rằng có một chấm dứt của đau khổ – một chấm dứt thật sự. quan sát. và bạn lặng tăm. vận hành. không là chấm dứt hời hợt có được nhờ vào tẩu thoát. có một căng thẳng.

Cùng một cách như vậy. bạn có thể phân tích nó và giải thích tại sao bạn đau khổ. Bạn có thể sống cùng đau khổ. để sống cùng vẻ đẹp của những hòn núi kia và không trở nên quen thuộc với nó khó khăn vô cùng. nhưng sống cùng cái sự kiện đó trọn vẹn. Bạn biết chứ.. Hầu hết chúng ta không chia sẻ với bất kỳ điều gì cả. cùng con cái của chúng ta.sẽ bắt đầu một chuyến hành trình khác – một chuyến hành trình không có kết thúc và không có khởi đầu.. và không còn gì thêm nữa để biết. ngày này sang ngày kia. Bạn phải sống. hay là bất kỳ sự liên hệ nào – nếu bạn 129 . Để sống cùng vẻ đẹp. phải không? Đó là.. Nhưng tôi không đang nói về việc đó. Bạn biết rằng đau khổ ở đó. hay là để sống cùng một vật xấu xí. và chẳng mấy chốc bạn sẽ biết một điều gì đó về đau khổ. tôi đang nói về chủ đề chấm dứt đau khổ. Điều này có nghĩa rằng không bao giờ tẩu thoát khỏi cái sự kiện mà người ta bị đau khổ. Bạn có thể đọc những quyển sách về chủ đề này. Nếu bạn muốn hiểu rõ điều gì đó – người hàng xóm của bạn.” và bạn đi qua. chắc chắn bạn phải thương yêu nó. Vì vậy để hiểu rõ đau khổ. Hiểu biết không chấm dứt đau khổ. “Vâng. Tất cả chúng ta đều trải qua đau khổ. cùng người vợ của chúng ta. Chấm dứt đau khổ bắt đầu bằng sự giáp mặt những sự kiện tâm lý ở trong bản thân mình và hoàn toàn ý thức được tất cả những liên quan của những sự kiện này từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. và đã trông thấy những cái bóng rón rén bên kia thung lũng. nó rất đẹp. Ngày 31 tháng bảy: Chia sẻ cùng đau khổ. Có một vô hạn vượt ngoài mọi đo lường. nhưng bạn không thể thâm nhập cái thế giới đó nếu bạn không chấm dứt hoàn toàn sự đau khổ. bạn phải trực tiếp chia sẻ cùng nó.. đau khổ làm cùn nhụt cái trí nếu bạn chỉ quen thuộc với nó – và hầu hết chúng ta lại quen thuộc với nó. thâm nhập vào nó – nhưng không với mục đích biết về nó. không bao giờ lý luận nó. và không trở nên quen thuộc với nó đòi hỏi năng lượng khủng khiếp – một trạng thái ý thức không cho phép cái trí của bạn trở nên cùn nhụt. đã nghe con suối đó. nó là một sự kiện. hiểu rõ nó. không bao giờ đưa ra một quan điểm về nó. và bộ bạn không nhận rằng bạn đã trở nên quen thuộc với tất cả quang cảnh đó dễ dàng như thế nào à? Bạn nói rằng. Nhưng bạn không cần quen thuộc với đau khổ. người vợ của bạn. Chúng ta không trực tiếp chia sẻ cùng bạn bè của chúng ta. hay là đi đến nhà thờ. Bạn không trải qua đau khổ trong hình thức này hay là hình thức khác hay sao? Và bạn có muốn biết về nó không? Nếu bạn muốn..Bạn đã nhìn ngắm những hòn núi kia. Ngày 30 tháng bảy: Sống cùng đau khổ..

Ngày 2 tháng tám: Sự thật là một trạng thái của hiện hữu. mà là sự tiến hành thuộc tinh thần – ngăn cản tôi không chia sẻ trực tiếp cùng đau khổ. tôi phải không có những thành kiến về bạn. Tôi không thể làm như thế bởi vì tôi đang chạy trốn khỏi nó qua những giải thích. Nó ở đó bất thình lình như ánh mặt trời. nó sẽ đến không cần sự mời mọc của bạn. Sự thật chỉ có thể đến với bạn khi cái trí và tâm hồn của bạn đơn giản. Khi có tình yêu trong tâm hồn của bạn. Rồi thì nó sẽ đến mau lẹ như cơn gió và không biết được. nó phải đến với bạn. sự thật không đến khi tâm hồn của bạn nhét đầy những sự việc của cái trí. Tôi phải chia sẻ cùng bạn. không qua những rào chắn. phải không? Nếu tôi muốn hiểu rõ bạn. Nó đến một cách kín đáo. khi cái trị chấm dứt tạo tác. hay là người mà chỉ đang lập lại điều gì tôi đang nói. bạn không cần tìm kiếm sự hoà giải. qua những trì hoãn. Những từ ngữ ngăn cản tôi – những từ ngữ của giải thích. đang khao khát. Chỉ khi nào tôi chia sẻ cùng đau khổ tôi mới hiểu rõ nó. nếu tôi muốn hiểu rõ đau khổ. nó không có thời gian. tôi phải chia sẻ cùng nó. tôi phải thương yêu nó. tinh khiết như ban đêm. chỉ trích hay là ghê tởm. bạn phải nhìn nó. mà tất cả đều là sự tiến hành của ngôn từ. không có con đường dẫn đến sự thật. không có một quốc gia. mà vẫn còn là từ ngữ. và không có hai sự thật. những bức màn của những điều kiện và những thành kiến của tôi. Lập lại là một lời dối gạt. Vì vậy những từ ngữ ngăn cản tôi chia sẻ cùng đau khổ. Bạn phải tiếp cận nó không có mọi phản kháng. trong sáng và có tình yêu trong tâm hồn của bạn. Lúc này bạn có cái trí tràn trề và quả tim của bạn trống không. bạn không nói về niềm tin. của Christ. Sự thật không thuộc về quá khứ hay là thuộc về hiện tại. và nó chỉ đến khi cái trí trống không. biện minh.muốn hiểu rõ điều gì đó hoàn toàn. Vì vậy. THÁNG TÁM Ngày 1 tháng tám: Tâm hồn tràn trề. thành kiến. và cái con người mà trích dẫn cái sự thật của Phật. cái trí trống không. Tôi phải có khả năng nhìn bạn. mà có nghĩa là tôi phải thương yêu bạn. không phải khi bạn đang quan sát. Lúc đó bạn chỉ đơn giản là một con người không có nhãn hiệu. sẽ không tìm ra sự thật. bạn không nói về sự phân chia hay là những quyền hành mà tạo ra sự phân chia. Rồi thì. bởi vì lập lại không là sự thật. tâm hồn phải tràn trề và cái trí phải trống không. qua những lý thuyết. bạn không nói về tổ chức cho tình anh em. qua những hy vọng. nhưng để thâu nhận nó. Sự thật là một trạng thái của hiện hữu mà sinh ra 130 . Không có con đường dẫn đến sự thật. Điều này có nghĩa rằng bạn phải cởi bỏ tất cả những sự việc đó khỏi bản thân mình và cho phép sự thật hiện hữu. bạn phải gần gũi nó. Tương tự như thế.

đó là. bạn phải biết rõ bạn đang tìm kiếm cái gì. không có con đường. để nhìn thấy cùng con người. và chừng nào bạn không hiểu rõ cái sự kiện của liên hệ. không có chỉ dẫn đến nó. Nếu bạn tìm kiếm để tìm ra được. do đó không thời gian. Một con người như thế đó đang thờ phụng chính anh ta. sự tìm kiếm Chúa của bạn chỉ gia tăng sự hỗn độn bởi vì nó là một thay thế. cái gì là sự thật ngày hôm nay không là sự thật ngày mai. mà chỉ có thể suy nghĩ lệ thuộc vào những kết quả. Sự thật sẽ tìm ra được trong một bối cảnh đặc biệt. Cái trí mà đang thực hiện nỗ lực. khi không có xung đột. đang thay thế. 131 . chừng nào bạn còn có tham vọng. Chỉ đến lúc đó sẽ có sự thật. những thành tựu – phải chấm dứt... Anh ta . không thể biết sự thật. Chừng nào bạn còn chi phối người vợ của bạn hay là cô ta chi phối bạn. Sự thật là một sự kiện. đang kỷ luật chính nó với mục đích để đạt được một kết thúc. dù cao quý đến chừng nào. và sự kiện đó có thể hiểu rõ được chỉ khi nào những sự việc khác nhau mà đã được đặt giữa cái trí và sự kiện được xoá sạch. đến những con người. và vì vậy nó không có nghĩa lý. Sự thật luôn luôn mới mẻ. và cái tạo tác của khao khát không là sự thật. để độc quyền. cái gì bạn tìm ra được sẽ chỉ là một chiếu rọi tự tạo. người mà không đang cố gắng để đạt được kết quả. Sự thật không có sự tiếp tục. chỉ là một hình thức của sự thờ phụng.khi cái trí – mà tìm kiếm để phân chia. bởi vì cái kết thúc là sự chiếu rọi riêng của nó. và theo đuổi sự chiếu rọi đó. Chính cái trí mà muốn biến cái trải nghiệm mà nó gọi là sự thật được tiếp tục. bạn không thể biết sự thật. nó sẽ là cái gì bạn khao khát. Cái gì là sự thật ngày hôm qua không là sự thật ngày hôm nay. đến thiên nhiên. nó không có nơi tồn tại mãi mãi. Sự thật không có nơi trú ngụ cố định. người mà không đang tìm kiếm. đến những ý tưởng. Ngày 4 tháng tám: Không có chỉ dẫn đến sự thật.. và nhìn thấy nụ cười đó mới mẻ. Chúa sẽ tìm được bằng cách nỗ lực tìm kiếm hay sao? Bạn có thể tìm hiểu cái không thể biết à? Để tìm ra được. Ngày 3 tháng tám: Sự thật không có nơi tồn tại mãi mãi. Để tìm kiếm sự thật là để khước từ nó. sẽ biết sự thật. trong một quan điểm chung nào đó. và vì vậy anh ta không thể biết sự thật. người mà không đang phấn đấu. Sự thật sẽ chỉ biết được khi chúng ta hiểu rõ toàn chu trình của cái trí. Sự kiện là sự liên hệ của bạn đến tài sản. đến người vợ của bạn. và cái trí như thế đó sẽ không biết sự thật. bạn không thể biết tình yêu. để gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại. và nhìn thấy con người đó mới mẻ lại. Sự thật luôn luôn mới mẻ. và từ ngữ không là sự thật.Sự thật không tiếp tục. đó là để nhìn thấy cùng nụ cười. chừng nào bạn còn sở hửu và bị sở hửu. một tẩu thoát. để nhìn thấy những cành cọ đong đưa mới mẻ lại. nó chỉ có thể được nhìn thấy từ khoảnh khắc qua khoảnh khắc. chừng nào bạn còn đang đè nén.

và không phải điều khác hay sao? Có một chỉ dẫn à? Khi sự thật bị tìm kiếm. bất kỳ quốc gia nào. bạn phải ngừng lại để cho sự thật hiện hữu. nó bị tàn tạ. mà khác biệt hoàn toàn. Thời gian có nghĩa là ký ức của ngày hôm qua. Sự thật không dành cho những người mà được kính trọng. Sự thật không thể được tích luỹ. Điều gì được tích luỹ luôn luôn đang bị huỷ hoại. bất kỳ nhóm người hay học thuyết nào. Ngày 7 tháng tám: Thấy sự thật trong điều giả dối. nhưng cái vĩnh cửu họ tìm kiếm không thật sự bởi vì cái gì họ tìm kiếm là sản phẩm của tư tưởng của họ. của đặc điểm riêng biệt của bạn. 132 . của chủng tộc của bạn. bởi vì chính sự tìm kiếm được sinh ra từ ngu dốt. của sự tích luỹ trải nhiệm của bạn mà tạo thành “cái tôi lệ thuộc” và “cái của tôi”. sự thật không tìm được trong những thứ được làm bằng tay hay bằng cái trí. Anh ta không thể lệ thuộc bất kỳ giai cấp nào. chúng ta sẽ là những con người sáng tạo – không phải những con người hoàn hảo. bất kỳ tôn giáo có tổ chức nào. vì sự thật không ở trong đền chùa hay nhà thờ. bởi vì vĩnh cửu mà họ tìm kiếm chỉ là sự đối nghịch của không vĩnh cửu. họ tìm kiếm cái đó mà vĩnh cửu. tự hoàn thành ước nguyện. Bị vướng vào cái lưới thời gian. Sự thật hiện hữu chỉ khi nào những thứ của cái trí và của bàn tay bị gạt đi. Trái lại một người có dự tính khám phá sự thật phải là một người cách mạng hoàn toàn ở bên trong. cũng không dành cho những người thèm muốn tự mở rộng. Ngày 5 tháng tám: Sự thật được tìm ra từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. nhưng những con người sáng tạo. vĩnh cửu. mà không đang sử dụng thời gian như một phương tiện của tự mở rộng. trong những giọt nước mắt. Sự thật không dành cho những người đang tìm kiếm an toàn.giữa một nhóm người riêng biệt hay sao? Nó ở đây và không ở đó à? Điều đó là lời chỉ dẫn đến sự thật. Và nếu cả bạn lẫn tôi có thể tìm được nó và sống cùng nó – chính khi đang sống là đang tìm được nó – sau đó chúng ta sẽ không trở thành những người truyền bá. điều gì được tìm ra chỉ có thể đến từ sự ngu dốt. trong mỗi một cử chỉ. ký ức của gia đình của bạn. Do đó một người muốn khám phá sự thật phải ngừng tìm kiếm – mà không có nghĩa rằng anh ta phải mãn nguyện với cái gì là. Ngày 6 tháng tám: Người cách mạng thật sự. trong mỗi một từ ngữ. trong một nụ cười. Sự thật không bao giờ có thể bị huỷ diệt bởi vì nó chỉ có thể tìm được từ khoảnh khắc qua khoảnh khắc trong mỗi một tư tưởng. Bạn không thể nào tìm kiếm sự thật. và hành động gạt đi những thứ của cái trí và của bàn tay đó không là một vấn đề của thời gian. trong mỗi một liên hệ. Sự thật đến với người mà được tự do khỏi thời gian.

Bạn nhìn thấy Christ hay Krishna. đó là. Nhưng để khám phá cho bản thân mình điều gì là sự thật và điều gì là giả dối. bằng sự kiện. ngây thơ. lúc đó sự thật bạn vừa nghe sẽ trở thành một tác động độc hại. đang thèm muốn. sự kiện. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để hiểu rõ điều gì đang thật sự xẩy ra cả phía bên trong lẫn chung quanh người ta. Để bắt đầu bằng những sự kiện. Bạn biết chứ. một người Phật giáo.Nếu bạn là một người Thiên chúa giáo. Vì vậy. và để nhìn thấy sự thật trong điều giả dối. là cho phép cái sự thật đó vận hành và sinh ra hành động riêng rẽ của nó. nếu bạn là một người Ấn độ giáo. Để được tự do. tầm nhìn của bạn tuân theo một khuôn mẫu nào đó. . là thực tế. Chắc chắn rằng. bạn đã nghe được điều gì đó mà là sự thật. trong sáng. đang làm. cũng không phải những giáo sĩ. và chỉ cái trí như thế đó mới có thể tạo ra một thế giới mới – không phải những nhà chính trị. nhưng nó biến thành khó khăn bởi những điều thích và không thích của chúng ta. nhưng để thực sự làm tự do cái trí khỏi sự tầm thường của chủ nghĩa quốc gia lại là một vấn đề khác hẳn.. dẫn đến sự trục lợi và sự sắp xếp của con người chống lại con người. chúng ta bắt đầu bằng những giả thuyết. hay là bằng những lý tưởng. Thật tế là cái gì: tầm nhìn. mặc dầu nó có lẽ gay go cực nhọc lắm. mà đã chết rồi. Ngày 8 tháng tám: Hiểu rõ thực tế. chúng ta không bắt đầu bằng thực tế. không phải là tầm nhìn mà nó chiếu rọi. không chỉ tự do khỏi chủ nghĩa quốc gia mà còn tự do khỏi tất cả những kết luận của những tôn giáo có tổ chức và những hệ thống chính trị. bởi chỉ trích 133 . và mọi hình thức suy nghĩ không khởi đầu từ thực tế đều là một xao lãng. bạn tuân theo một khuôn mẫu khác hẳn. mà không là những thực tế. tuỳ theo tình trạng bị điều kiện của bạn. Để hiểu rõ sự kiện rất đơn giản. nền văn hoá trong đó bạn đã được nuôi dưỡng. sự giáo dục của bạn. hay là một người Hồi giáo. cùng tất cả quyền lợi được bảo đảm và tình cảm của nó. bằng điều gì chúng ta đang suy nghĩ. định đoạt tầm nhìn của bạn. Thật sự ra không phức tạp gì cả. và không bằng những giả thuyết. và vì vậy chúng ta bị dẫn đi lạc đường. Tình trạng bị điều kiện này. giống như là sự thối rữa của một vết thương. bất hạnh hay không bất hạnh cho chính bạn.Bạn có lẽ hời hợt đồng ý khi bạn nghe nói rằng chủ nghĩa quốc gia. trong một trạng thái cách mạng.. sự thật trở thành một liều thuốc độc nếu nó được nghe thấy mà lại không hành động trong cái trí. và nếu bạn chỉ nghe nó và không bị lay động một cách tích cực để cho cái trí của bạn bắt đầu làm tự do nó khỏi tất cả những sự việc mà đang làm nó chật hẹp và khúc khuỷu. là điều rất cần thiết nếu cái trí muốn được tươi trẻ. mà vướng vào những hệ thống tôn giáo riêng tư của nó. hay là cái trí mà đã được định hình trong một cái khuôn nào đó? Tầm nhìn là sự chiếu rọi của truyền thống đặc biệt mà xảy ra để hình thành cái nền tảng của cái trí. chúng ta cần sự chú ý kỹ lưỡng.

tuỳ theo những thành kiến. cái trí khao khát sự thường hằng. Chúng ta đang cố gắng tìm ra liệu rằng có. Nhưng sự kiện không thể diễn dịch được. không có điều gì được làm về cái sự kiện đó. ở trong một trạng thái biến đổi liên tục. Chỉ có một sự kiện duy nhất: không bền vững. bởi những ý kiến và những nhận xét chúng ta có về sự kiện. Bởi vì ý thức rõ ràng được việc này. Một cái trí mà cho một ý kiến về một sự kiện là một cái trí huỷ hoại. cái Đại Ngã. những điều kiện. rồi thì cái sự kiện có năng lượng riêng của nó mà thúc đẩy bạn trong phương hướng đúng đắn. Sự diễn dịch về sự kiện là một nguyên nhân tai hại mà ngăn cản chúng ta không nhìn thấy cái sự kiện thực tế và làm một điều gì đó về cái sự kiện đó. hay không có một trạng thái thường hằng – không phải điều gì chúng ta mong muốn. Khi bạn và tôi bàn cãi những ý kiến của chúng ta về cái sự kiện. có lẽ bạn có thể thêm vào nhiều hơn cho cái sự kiện. Để tự do khỏi những hình thức khác nhau của sự đánh giá này là để hiểu rõ thực tế. quan trọng hơn nữa về cái sự kiện.. Nếu bạn và tôi có thể nhìn thấy cái sự kiện mà không đưa ra một ý kiến. không có điều gì khác nữa gây ảnh hưởng. của tốt lành. và có lẽ tôi ít thấy sự quan trọng hơn trong những sự kiện. lúc đó cái sự kiện trở nên sinh động nhiều hơn – không phải sinh động nhiều hơn – cái sự kiện ở đó một mình. Ngày 10 tháng tám: Chỉ có một sự kiện: không bền vững. bị giới hạn. Bạn có thể diễn dịch cái sự kiện trong một cách. và những ảo tưởng của một thiên đàng vĩnh cửu.. những cảm thấy của chúng ta – đều không bền vững. cho một ý nghĩa. cái gì là. Mọi thứ quanh chúng ta. chật hẹp.. một trạng thái vĩnh viễn của bình an. chúng ta luôn luôn đang cho nó những ý nghĩa quan trọng. và thế là nó có trong nó những hạt giống của những điều không bền vững. một sự an toàn mà cả thời gian lẫn những biến cố đều không thể huỷ diệt. nhìn thấy nhiều sắc thái. Nhưng trạng thái thường hằng này lại được sinh ra từ không bền vững. nhưng cái sự kiện thực tế. những hy vọng. Ngày 11 tháng tám: Khao khát cái không thể biết được. và rất khó khăn cho một cái trí để chấp nhận cái sự kiện. Chúng ta luôn luôn đang diễn dịch. của tình yêu. và tôi có thể diễn dịch nó trong một cách khác. những sợ hãi của chúng ta và tất cả những vấn đề quanh nó. những tư tưởng của chúng ta. vì vậy nó tạo ra cái linh hồn. không thường hằng.của chúng ta về sự kiện. cái sự thật của thường hằng. ẩn ý. tôi không thể đưa ra một ý kiến về cái sự kiện. ở trong cũng như ở ngoài – những liên hệ của chúng ta. 134 . diễn dịch. Ngày 9 tháng tám: Sự diễn dịch về những sự kiện ngăn cản nhìn thấy. Nó là như thế.

ngay lúc bạn diễn tả một điều gì đó mà không thể diễn tả được. kiệt quệ. Bạn có lẽ hoàn toàn không ý thức được trạng thái trống rỗng này. Bạn có lẽ có tên tuổi và danh hiệu của bạn. bạn đã nhận thức rõ ràng về đau khổ. qua hiểu biết hay vui chơi. tài sản và tài khoản ngân hàng của bạn. vậy thì lúc này cái từ ngữ không còn ý nghĩa. đó là sự thật sao? Nếu bạn lập thành công thức. mà lại nữa trở thành cái biết được và vì vậy chúng ta không bao giờ có thể tìm ra sự thật. Bạn không là gì cả. Khoảnh khắc bạn diễn tả cái không thể biết được thành cái biết được. Ngày 12 tháng tám: Đau khổ chỉ là một từ ngữ hay là một thực tế? Đau khổ chỉ là một từ ngữ. Lúc nào chúng ta cũng đều muốn biết. hay là bạn có lẽ chỉ không muốn ý thức về nó. sau đó chúng ta sẽ có thể. Liệu rằng cái không thể diễn tả được lại có thể đưa vào những từ ngữ hay sao? Liệu bạn có thể đo lường đánh giá cái không thể đo lường được hay sao? Bạn có thể bắt gió được trong nắm tay của bạn không? Nếu bạn làm được. nhưng nó ở đó. Điều gì đó chỉ là thuộc về từ ngữ. nhưng bất kể tất cả những bảo vệ an toàn này. hay là một thực tế? Nếu nó là một thực tế và không chỉ là một từ ngữ. qua bạo hành tập thể hay cá nhân. đến một trải nghiệm. nó ngừng là sự thật. Có phải cái đau khổ đó tách rời khỏi bạn và vì vậy bạn chỉ là người quan sát mà nhận thấy cái đau khổ đó. đều liên quan đến một điều gì đó. dù bạn làm bất kỳ điều gì để lẩn tránh nó. Qua sự liên hệ 135 . nhưng dù bạn ngủ hay thức. Liên quan đến cái gì? Liên quan đến một hình ảnh. bạn gọi nó là vui thú. Nếu bạn có nó. bạn có lẽ có quyền hành và nổi tiếng. bởi vì sau đó chúng ta sẽ có thể tiếp tục. trạng thái hạnh phúc rốt ráo. đến một cảm thấy. nó là đau khổ. bởi vì chúng ta đang gắng sức đầy khổ sở. hay cái đau khổ đó là bạn? Ngày 13 tháng tám: Bạn và trạng thái trống không là một. nó luôn luôn ở đó. chúng ta nghĩ. Vẫn vậy thay vì nhận ra cái sự kiện đơn giản – rằng là chúng ta bị giảm giá trị. đến một biến cố. Bạn có lẽ cố gắng tẩu thoát nó trong những phương cách quanh co. đến một điều gì đó mà bạn có hay không có. bị giảm giá trị. nắm bắt được trạng thái thường hằng. rối loạn – chúng ta lại muốn chuyển dịch khỏi điều gì là cái biết được vào trong cái không biết được. qua tôn sùng tập thể hay cá nhân. đó là sự thật sao? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta muốn biết bởi vì chúng ta không hạnh phúc.Bạn muốn tôi nói cho biết sự thật là gì. Tuy nhiên đó là điều gì chúng ta đang khao khát. nếu bạn không có. trạng thái trống không này. đó là gió à? Nếu bạn đo lường cái đó mà không thể đo lường được. rằng là chúng ta bị cùn nhụt. và chỉ còn lại cái cảm giác đau khổ tột độ. bạn không là gì cả. Lúc này. bởi vì chúng ta bị kiệt sức. hay là một thực tế? – vì sợ hãi không thể tồn tại một mình nhưng chỉ trong liên quan đến một điều gì đó: đến một cá nhân. sầu muộn. Do đó đau khổ. nó ngừng là cái không thể biết được.

một cuộc sống cũng đủ rồi. người quan sát là điều được quan sát. người quan sát. Nếu bạn. Không còn sự khác biệt giữa người quan sát và điều được quan sát. người suy nghĩ. tách rời. bạn có thể bất ngờ gặp được trạng thái trống không này và nỗi sợ hãi của nó chỉ bằng cách ý thức không chọn lựa về những tẩu thoát. Chúng ta đang nhìn cuộc sống rất nghiêm túc. không phải mãi mãi theo nhận thức thuộc Thiên chúa giáo nhưng theo nhận thức bình thường.. ngay khoảnh khắc bạn đã tìm được nó.Khi chúng ta ý thức được nó và tiếp xúc trực tiếp với nó. Ngày 15 tháng tám: Sự phân hai của người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. hoàn toàn. 136 . Khi có sự khám phá đó. bạn và trạng thái trống không là một sự kiện đồng hợp tác. như một con người. Ngày 14 tháng tám: Chúng ta chấm dứt sợ hãi bằng cách nào. điều gì bạn thích hay là không thích. sự trải nghiệm của trạng thái trống không đó như là bạn. phải có một phương cách để vượt ra ngoài chứ không phải bằng cách tạo tác một hy vọng trong tương lai nào đó. sợ hãi nó và tiếp cận nó như là một điều gì đó trái nghịch và đối kháng bạn. Đối với tôi.của bạn. vậy thì sợ hãi – mà hiện hữu chỉ khi nào người suy nghĩ tách rời khỏi những tư tưởng của anh ta và vì vậy cố gắng thiết lập một sự liên hệ với chúng – sợ hãi hoàn toàn bị xoá tan. ưa thích của bạn. lúc đó bất kỳ hành động nào bạn có lẽ áp dụng đến nó rõ ràng phải dẫn đến ảo tưởng và vì thế chỉ làm tăng thêm xung đột lẫn đau khổ. Bạn và trạng thái trống không là một. không là hai quy trình tách rời.. bởi vì nếu một con người không thể chấm dứt nó. Bạn không liên hệ đến nó như là một thực thể cá nhân. với dự định tìm ra được không phải cách để chấm dứt nó. bạn không là người quan sát đang nhìn nó. rất khách quan. Liệu rằng tôi như là một con người có thể chấm dứt sợ hãi. người suy nghĩ. nhưng không là hành động của người quan sát hành động đến sự sợ hãi. anh ta mãi mãi sống trong bóng tối. nó không hiện hữu. Nhưng nếu bạn muốn đặt câu hỏi đó rất nghiêm túc. Chính là bởi vì điều gì chúng ta thích và không thích mà đã tạo ra đau khổ này. không phải sự đồng ý hay không đồng ý của bạn. . không phải từng chút một hay không? Có thể bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi này cho bản thân. và có thể bạn sẽ không đặt câu hỏi này bởi vì bạn không biết cách vượt ra ngoài nó. nhưng với dự định tìm ra được bản chất và cấu trúc của sợ hãi. nếu không có bạn. Tất cả điều mà chúng ta đang nói lúc này là: “Chúng ta chấm dứt sợ hãi bằng cách nào?” Đó là một trong những vấn đề quan trọng của chúng ta. sự sợ hãi tự nó chấm dứt. có hành động. Khi sự sợ hãi được quan sát mà không còn người quan sát. Chúng ta đang bàn cãi một điều gì đó mà cần sự chú ý của bạn. bạn không phải làm bất cứ điều gì về nó. rất rõ ràng – không còn lệ thuộc vào cảm tình của bạn.

đang phản đối. đang kiểm duyệt. không phải người quan sát. rõ ràng là như thế. phải tìm ra. Phân chia đó chính là bản thể của sự xung đột. thay đổi. thế là sẽ chỉ có sự chú ý tổng thể. người hướng dẫn. đang chấp nhận. Tư tưởng là đầu tiên. không bền vững. của những điều ngắn ngủi thoáng qua. và thời gian là đau khổ. luôn luôn có một phân chia. Tư tưởng có tính ngắn ngủi. những đặc tính của anh ta không thể tách rời chính anh ta. không phải người suy nghĩ. đang kiểm soát. để tẩu thoát khỏi nó. thời gian sẽ tiếp tục. người tìm kiếm – và cái thứ mà anh ta đang quan sát. Và vẫn vậy nơi nào có mâu thuẫn. Khi nào điều giả dối không được hiểu rõ như điều giả dối. sẽ không có người quan sát. các vì sao của một đêm. anh ta đảm trách vai trò của người kiểm duyệt. phải đi ra ngoài sự phân hai này giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Và khi có sự xung đột. để chiến thắng nó. đang tạo khôn mẫu. người quan sát luôn luôn đang quan sát. người trải nghiệm và vật được trải nghiệm. người suy nghĩ đó. là kết quả của tư tưởng.. ánh sáng trên dòng nước. đang xét đoán. để làm một điều gì đó về nó và mọi hoạt động đó đều bao hàm thời gian. mà sau đó trở thành cái người bền vững. có xung đột. nếu không có tư tưởng anh ta không tồn tại. không người suy nghĩ. người tạo khuôn của tư tưởng. con cái của bạn. con chim trong bầu trời. Vì vậy tư tưởng tạo ra người suy nghĩ. thường hằng. Vì vậy. Người suy nghĩ được cấu thành bởi những đặc tính. và do đó không có chấm dứt đau khổ. Và khi có xung đột. 137 .. Nếu không có suy nghĩ gì cả. người quan sát và vật được quan sát. sự thật không hiện hữu. của từ ngữ. Và một con người ước ao tìm kiếm sự chấm dứt đau khổ phải hiểu rõ việc này. đó là một tách rời. Vậy thì. của hình ảnh.Khi bạn quan sát bất cứ thứ gì – một cái cây. hiển nhiên anh ta chỉ đang chơi trò lừa gạt với bản thân anh ta. Người quan sát đó. Điều đó có nghĩa là. và nó đang tìm kiếm sự bền vững. người vợ của bạn. Cái thực thể này là tư tưởng. người ta phải làm gì đây? Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Tôi nhìn thấy. bất kỳ thứ gì – luôn luôn có người quan sát – người kiểm duyệt. Tư tưởng là cảm xúc được diễn tả bằng từ ngữ. của trải nghiệm. thoáng qua. Ngày 16 tháng tám: Tư tưởng tạo ra người suy nghĩ. khi có một sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát. ở trong chính tôi. có thời gian. Có “người quan sát và vật được quan sát” – đó là một mâu thuẫn. người hàng xóm của bạn. có mâu thuẫn. Cái thực thể không bền vững và ảo tưởng này là sản phẩm của tư tưởmg. luôn luôn có sự thôi thúc để vượt ra ngoài nó.. người trải nghiệm. toàn bộ. để chinh phục nó. đang quy định. người suy nghĩ và vật được suy nghĩ. Chính sự phân chia này là thời gian. người suy nghĩ. Người kiểm soát là vật được kiểm soát. người kiểm soát.Chừng nào còn có sự phân chia này. tư tưởng là sự đáp trả của ký ức.

hay là nói rằng. và cũng không phải qua bất kỳ hình thức của nỗ lực. “Làm thế nào để có được một sự hợp nhất của người suy nghĩ với những tư tưởng của anh ta?” Không phải qua hành động của ý chí. Tự do không là một phản ứng. hãy tỉnh thức trọn vẹn về cái gì là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.” Cái khoảnh khắc bạn nói bạn được tự do có nghĩa là bạn không tự do. Nếu không có không gian không có tự do. Điều đó có nghĩa là nhìn thấy tất cả những hành động của bạn. Ngày 18 tháng tám: Khi người quan sát là vật được quan sát. nhưng chỉ khi nào chính tư tưởng chấm dứt. Chúng ta đang nói về tâm lý. Người ta không đồng nhất với một cái cây. Phước lành của sự thật đến khi cái trí không đầy ắp những hoạt động và những đấu tranh riêng tư của nó. không phải khi người suy nghĩ chấm dứt.” nhưng trái lại nó yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với cái gì là. một đoá hoa. là những kích động của cái trí. một đàn ông hay là bất kỳ thứ gì. trong không gian đó có tự do. một phụ nữ. ý tưởng.. tư tưởng. Có trạng thái tĩnh lặng này.Chỉ khi nào người ta tiếp xúc. Sự sử dụng một phương tiện hàm ý một tác nhân đang hành động. Nếu tôi được phép nói như thế này. Không gian rất cần thiết. và cũng không phải qua bất kỳ những phương tiện nào khác. phải vậy không? Chừng nào còn có một người hành động. Bạn không thể nói rằng. khi nào không còn không gian giữa người quan sát và vật được quan sát thì mới có được sự liên hệ toàn bộ trọn vẹn – ví dụ như là một cái cây. và do đó bạn có cùng tình huống y hệt như một người quan sát đang quan sát một cái cây. bởi vì bạn ý thức được chính bản thân mình như là được tự do khỏi điều gì đó. tôi được tự do. hãy cởi mở. kiểm soát hay là tập trung. Hợp nhất xảy ra chỉ khi nào cái trí hoàn toàn tĩnh lặng mà không cố gắng làm cho tĩnh lặng.. Anh ta đã tạo tác một không gian. Đừng thiết lập quanh bạn một bức tường tư tưởng kiên cố. Mỗi vấn đề được giải quyết chỉ khi nào ý tưởng. “Tôi không hiểu. không phải qua kỷ luật.. Phải có sự tự do khỏi đáp trả của tình trạng bị điều kiện. Làm thế nào có thể có được sự hiểu rõ khi cái trí lại bị kích động? Trạng thái nghiêm túc phải được làm dịu bớt bằng sự chung sức cùng lúc của tự nguyện không gò bó. nhưng khi có sự vắng mặt hoàn toàn của không gian như là người quan sát và vật được quan sát. mà là tư tưởng. Nếu bạn hiểu rõ tất cả mọi điều vừa được trình bày. Để hiểu rõ điều này yêu cầu không phải nói rằng đồng ý hay là không đồng ý theo trí năng. kết luận không còn nữa. mỗi khoảnh khắc của hành động đều của người quan sát và vật 138 .Ngày 17 tháng tám: Một bức tường tư tưởng kiên cố. bạn sẽ tìm được sự thật trong những khoảnh khác bạn không đang mong đợi nó. “Ồ. Trong không gian đó không có xung đột. và trong không gian đó anh ta nuôi dưỡng xung đột. lúc đó có không gian bao la rộng lớn. những kết luận. sẽ còn có một sự phân chia. hãy nhạy cảm.

và sau đó được mang ra dùng. Bây giờ chúng ta nói. được lưu trữ. Có cái không gian kỳ lạ này. đau khổ và trải qua nỗi khổ sở do khao khát để được thành công. Chừng nào còn có người trải nghiệm nhớ lại điều trải nghiệm. được ghi lại. hoàn toàn cô độc hay không? Và nếu cái trí ở trong trạng thái đó. không dùng ngôn từ quá nhiều. chính cái trí của tôi bị trống không. cái trí của tôi quan sát trạng thái cô độc. để trải nghiệm. Nhưng nếu tôi không chạy trốn nó. mà sau đó tích lũy và nhớ lại. vậy thì. nhưng chính cái trí bị trống không. Sự thật không là điều gì đó để được nhớ. dù nó có chuyển động như thế nào chăng nữa để tách khỏi trạng thái trống không đó chỉ hoàn toàn là một tẩu thoát. Khao khát tạo thành sự tách rời của người suy nghĩ ra khỏi sự suy nghĩ của anh ta. cô độc? Không phải rằng có một người quan sát mà biết rằng có trạng thái cô độc. Nhưng người quan sát không giống như vật được quan sát hay sao? Chính là tự cái trí đã tạo ra sự ganh ghét. Tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng cần phải thấu triệt. không diễn dịch nó và tất cả những chuyện quanh nó. chính cái trí bị trống không. liệu cái trí có thể gạt đi mọi lệ thuộc và là cái gì nó là. thật mau lẹ. Sự tiếp xúc. khao khát để trở thành. bị cô độc? Không phải rằng cái trí quan sát chính nó như là bị trống không. sự thật không hiện hữu. khỏi tất cả quyến luyến hay sao? Ngày 20 tháng tám: Điều gì được tích luỹ không là sự thật. Điều gì được tích luỹ không là sự thật.được quan sát. và có tự do. để trở nên nổi tiếng. tạo thành sự phân chia giữa người trải nghiệm và vật được trải nghiệm. để được nhiều thêm hoặc là ít hơn. không có tự do khỏi tất cả lệ thuộc. liệu rằng cái trí có thể. và ý thức rằng dù nó có nỗ lực bao nhiêu chăng nữa. chạy trốn nó. Sau đó. một lệ thuộc. mà có nghĩa là. Ngày 19 tháng tám: Có một người quan sát đang nhìn ngắm trạng thái cô độc không? Cái trí của tôi quan sát trạng thái cô độc. và vì vậy cái trí không thể làm bất kỳ điều gì để xua tan sự ganh ghét. liệu rằng có một tách rời.” vì vậy có một người quan sát và vật được quan sát. hoàn toàn trống không. người quan sát ao ước xua tan điều mà anh ta quan sát. ý thức rằng chính nó bị trống không. mà là. Khao khát để trải nghiệm tạo ra người trải nghiệm. có phải chỉ có một trạng thái cô độc. Trạng thái ý thức 139 . có một khác biệt giữa người quan sát và vật được quan sát hay sao? Hay là chỉ có một trạng thái. liệu rằng có một người quan sát đang nhìn ngắm trạng thái cô độc hay không? Hay là. tiếp xúc trọn vẹn. Trong không gian đó không có sự tiếp xúc với bất kỳ điều gì cả. không chạy trốn nó. và lẩn tránh nó. Thế là. và trong không gian đó có vui thú. liệu rằng có một phân chia. sự liên hệ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn khi người quan sát không còn tách rời khỏi vật được quan sát. người suy nghĩ ý thức rằng anh ta bị cô độc. Nhưng bằng cách ở cùng nó. “Tôi ganh ghét và tôi muốn xua tan sự ganh ghét.

nó ở trong cái gì là. mà hiểu rõ cái gì là. Ký ức là hình ảnh. Vì câu trả lời cho cái vấn đề ở trong cái vấn đề. Bởi vì không còn người quan sát nên có hành động tức khắc. mà đang nỗ lực. Khi bạn quan sát một đoá hoa hay là một đám mây hay là bất kỳ điều gì. Không có ý tưởng rồi sau đó hành động.được những phương cách của khao khát là hiểu biết tự tạo. với con cái của bạn. tại sao bạn lai không hướng toàn bộ sự chú ý và ý thức của bạn vào cái gì là? Sau đó bạn sẽ tìm ra cái không biết được. với bầu trời. chỉ trích. thì không có tiếp xúc tức khắc đến cái gì là. không bị thúc bách. được nhận ra. Bạn phải hiểu rõ việc này rất kỹ lưỡng và sâu sắc. Bạn chỉ có thể thực hiện điều này nếu bạn ý thức rằng có phải bạn đang quan sát nó như là một người quan sát hay không. Người ta phải hiểu rõ hoàn toàn và vững vàng rằng là chừng nào còn có người quan sát. thêm những cảm xúc. tất cả cuộc sống trở thành xung đột. nó chỉ có thể đến với cái đó mà đang là. trạng thái trống không sáng tạo đó mà chỉ có sự thật mới thâm nhập được. do đó sự thật ở 140 . nhưng chỉ có hành động ngay khi có đau đớn. cái thực thể mà đánh giá. có đau đớn. và vì thế anh ta mãi mãi đang theo đuổi. rằng là người quan sát là vật được quan sát. Chính bởi sự tách rời này của người quan sát ra khỏi vật được quan sát mới làm cho người quan sát muốn thêm trải nghiệm. chừng nào nó còn không được hiểu thấu đáo. cái người đang tìm kiếm trải nghiệm. người kiểm duyệt. bênh vực. cái khoảnh khắc tư tưởng can thiệp vào nó bạn mất đi sự tiếp xúc. Ngày 21 tháng tám: Hành động tức khắc. Nếu bạn ở trong sự tiếp xúc với mọi thứ. hay nói khác đi nó sẽ đến với bạn. “cái gì nên là” và “cái gì là”. Thay vì hỏi rằng ai đã nhận ra hay là Chúa là gì. Hiểu biết tự tạo là khởi đầu của thiền định. cái không biết được không ở đâu xa xôi. Tư tưởng phát sinh từ ký ức. Đau đớn là bạn. bạn sẽ trải nghiệm sự tĩnh lặng kỳ lạ đó mà không bị thúc đẩy. Nếu bạn hiểu rõ điều gì là cái biết được. bởi vì có sự tiếp xúc thân thể trực tiếp. Sau đó bạn sẽ hiểu ra rằng sự thật không ở trong khoảng cách. và từ đó bạn quan sát và do đó có sự tách rời giữa người quan sát và vật được quan sát. được khảo sát tỉ mỉ và được cảm thấy sâu sắc. với người vợ của bạn. không có người quan sát đang cảm thấy đau đớn. đau đớn của cơ thể. có sự nhận biết tức khắc. không bằng từ ngữ. với bất cứ sự kiện nào. chỉ còn sự đau đớn. một mâu thuẫn giữa những khao khát đối lập. Chừng nào điều này không được hoàn toàn hiểu rõ. với những đám mây. không bằng trí năng. đang tìm kiếm. Nó không thể đến với cái đó mà đang trở thành. Khi bạn gặp đau đớn. Ngày 22 tháng tám: Sự thật ở trong cái gì là.

Tôi bị đau khổ. chính là sự kiện thật sự của giận dữ mới quan trọng. Đạo đức hiện hữu qua sự hiểu rõ cái gì là. Lúc đó bạn không có ý tưởng. Bởi vì cái con người không có khả năng đối mặt cái sự kiện bạo hành. vậy thì chúng ta sẽ biết sự thật. tôi không nên làm gì. động thái bao bọc cái gì là bằng điều gì bạn thích là. mà là cái gì là. nhưng nó là một ý tưởng. Chỉ có sự hành động lệ thuộc cái gì là khi không còn ý tưởng của điều gì nên được làm về sự kiện mà bạn giáp mặt. và chúng ta đã chọn lựa bạo hành như là một phương cách của cuộc sống – chiến tranh và mọi chuyện chung quanh nó. Rốt cuộc ra. cái công thức đó. giống như sự kiện thật sự của cơn đói. chúng ta không là những người không bạo hành. Cái trí đã trở nên lười biếng. không còn phấn đấu vì đã có một công thức mà cho nó một phương tiện của sự tẩu thoát khỏi sự hành động lệ thuộc cái gì là. Quy trình lẩn tránh cái gì là này qua sự vun quấy của lý tưởng được xem là đạo đức. tôi giận dữ. sự kiện rằng là tôi bạo hành. Vì vậy trong đang trở nên đạo đức bạn đang lẩn tránh hành động trực tiếp vào cái gì là. bạn ăn. Ngày 23 tháng tám: Đối mặt sự kiện. nhưng 141 . hay không? Chúng ta là những con người bạo hành. Ngày 24 tháng tám: Tự do khỏi cái gì là. Tự hiểu rõ cho chính chúng ta toàn bộ cấu trúc của điều gì vừa được nói. cái khái niệm đó ngăn cản tôi không quan sát sự kiện của cái gì là. chân lý. và tôi có một ý tưởng về nó: tôi nên làm gì. và không là một sự kiện. Sự hình thành ý tưởng và cái công thức là những tẩu thoát khỏi cái gì là. mà ngăn cản anh ta không phải giải quyết cái sự kiện. Cái ý tưởng đó. nó nên được thay đổi bằng cách nào. Cái ý tưởng về không bạo hành là một ý tưởng. Sau đó cái ý tưởng đến và liên quan đến việc tôi nên ăn gì. mà có thể được sử dụng một cách chính trị. Sự cần thiết của một ý tưởng là gì? Không phải là ý tưởng của giận dữ. chúng ta là những người bạo hành. không phải bởi vì nó được vạch rõ cho chúng ta. trái lại đang trở nên đạo đức là sự trì hoãn. nói về không bạo hành. Theo tâm lý tôi bị lo âu nhiều lắm. nếu chúng ta có thể hiểu rõ nó. anh ta đã sáng chế ra lý tưởng không bạo hành. Đó là một nghĩa lý khác biệt. đặc biệt ở phương Đông. liệu rằng có thể đối mặt cái sự kiện: ví dụ như là cái sự kiện rằng là chúng ta bạo hành. Không có ý tưởng của đang bị đói. Mặc dù chúng ta mãi mãi nói.trong cái gì là. Có hành động tức khắc khi có nguy hiểm cực kỳ. Bạn không lập công thức một ý tưởng và sau đó hành động theo ý tưởng đó. và rồi thì tuỳ theo mệnh lệnh của vui thú.

Ngày 26 tháng tám: Tẩu thoát nuôi dưỡng xung đột. Xung đột của chúng ta mỗi lúc một phức tạp và không thể giải quyết được bởi vì chúng ta không đối mặt cái gì là.nếu bạn quan sát nó tỉ mỉ và trực tiếp bạn sẽ hiểu ra rằng nó không thuộc về đạo đức. người ta phải quan sát điều gì người ta suy nghĩ. nhìn ngắm chuyển động của em. mà là điều gì chúng ta là. Tại sao chúng ta lại có tham vọng? Tại sao chúng ta lại muốn thành công. Ngày 25 tháng tám: Quan sát tư tưởng. Tôi phải yêu thương chính cái sự việc mà tôi đang tìm hiểu. cảm thấy và làm như thế từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Nó hoàn toàn là một trì hoãn để không phải đối mặt với cái gì là. Chúng ta bất mãn điều gì đây? Chắc chắn là với cái gì là. Không có tánh phức tạp trong cái gì là. nuôi dưỡng xung đột và đau khổ. không có xung đột nào khác ngoài hai sự việc này. cách cư xử của em. Giống như vậy. dù trực tiếp. Xung đột là sự khước từ cái gì là hay là chạy trốn khỏi cái gì là. Ngày 27 tháng tám: Bất mãn không có câu trả lời. muốn là một ai đó? Tại sao chúng ta tranh đấu để vượt trội hơn? Tại sao lại có nỗ lực này để khẳng định chính mình. Đạo đức rất cần thiết trong một xã hội mà đang phân hoá mau lẹ. nhưng nếu bạn chỉ chê trách em. hành vi riêng biệt của em. nhưng chúng ta là gì vẫn còn ở đó. hay sao? Tại sao chúng ta quá kinh hãi cái gì là? Sự tốt lành của lẩn tránh là gì nếu chúng ta là gì luôn luôn ở đó? Chúng ta có lẽ thành công khi tẩu thoát. để hiểu rõ cái gì là. cái gì là có lẽ là sự liên hệ. Bạn phải chơi đùa cùng em. Cái gì là có lẽ là trật tự xã hội. bạn phải yêu thương và không chỉ trích em bé. bạn không có sự hiểu biết về em bé. Đó là sự thật. Tại sao chúng ta lại quá kinh hãi trạng thái cô độc của chúng ta. đạo đức là hiểu rõ cái gì là và do đó tự do khỏi cái gì là. Nếu bạn muốn hiểu rõ một em bé. chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta không thể sống sót phần thân thể nếu không có tham vọng hay sao? Tại sao chúng ta khôn ngoan và tham vọng? Tham vọng không phải là một thôi thúc để lẩn tránh cái gì là hay sao? Sự khôn ngoan này không đúng là sự ngu dốt. ngăn cản hay là chỉ trích em. cái thứ 142 . hay là qua một học thuyết hay là qua một chính thể? Sự tự khẳng định không phải là nguyên nhân chính của xung đột và rối loạn của chúng ta hay sao? Nếu không tham vọng. hay là trạng thái trống không của chúng ta? Bất kỳ hoạt động nào rời khỏi cái gì là chắc chắn đều mang lại đau khổ và phản kháng. cái gì là có lẽ là điều gì chúng ta là. nhưng chỉ có trong nhiều tẩu thoát mà chúng ta tìm kiếm. Đạo đức không phải là đang trở nên cái gì không là.

hay sao? Chúng ta liên tục đang tẩu thoát khỏi cái gì là. đang gây ra khắc khoải lo âu. đi khỏi ưu tư đang bùng cháy đó. Chúng ta phải hiểu rõ sự rắc rối của nỗ lực. điều xấu xa. Thế là tôi không còn quan tâm đến bất mãn nữa. . bênh vực và so sánh. không bao giờ hài lòng trong sự tìm hiểu cái gì là. đang gây ra đau khổ. cái phương cách và sự thực hành cái phương cách đó với mục đích đạt được sự mãn nguyện. phấn đấu.chúng ta cần thiết – mà là.. 143 . Sự mãn nguyện thật sự không tồn tại trong chút ít hay nhiều sở hữu. Chúng ta chỉ quan tâm đi khỏi ngọn lửa đó. đó là điều gì chúng ta là. đến những than hồng. Nó luôn luôn muốn biến đổi cái gì là thành một sự việc khác – mà là cái quy trình của chỉ trích. Chỉ ở trong tỉnh thức thụ động ý nghĩa về cái gì là mới được hiểu rõ. mà chúng ta gọi là bất mãn. Ngay bây giờ. để biến đổi hay là bổ sung nó. nhưng chừng nào sự đấu tranh và tối tăm thuộc tâm lý còn không được hiểu rõ. những tham vọng. tôi không đang nói về sự phấn đấu thuộc vật lý với quả đất. với công việc xây dựng hay là một vấn đề thuộc công nghệ.. rồi thì nó so sánh chính nó với “cái gì nó nên là. chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho bất mãn của chúng ta. Điều này khó khăn kinh khủng bởi vì cái trí của chúng ta không bao giờ thoả mãn. hay là cái gì nó nên là. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa và sự quan trọng của nỗ lực. Bạn có lẽ xây dựng được một cấu trúc xã hội vững vàng. gạt qua một bên cái sự việc đang gây ra xáo trộn. cái phương tiện dẫn đến sự mãn nguyện. cái trí của tôi bận rộn với cái phương tiện. vô số sợ hãi.” hay là nó bênh vực chính nó và vân vân. Nếu tôi bất mãn và nếu tôi muốn tìm được một phương cách. chúng luôn luôn lật đổ cái cấu trúc được xây dựng vững vàng đó. một phương tiện để thay đổi cái gì là – đó là điều gì cái trí của chúng ta quan tâm đến. Nỗ lực không có nghĩa là một tranh đấu để thay đổi cái gì là thành cái gì nó không là. Cái người mà thật sự mãn nguyện là cái người mà hiểu rõ cái gì là. Chúng ta không tìm ra điều gì ở đằng sau bất mãn đó. nhưng tồn tại trong hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa và sự quan trọng của cái gì là. và do đó xua đuổi cái gì là đi. nhưng nói về sự phấn đấu thuộc tâm lý. Vì vậy chúng ta đang luôn luôn tìm một phương cách. mà dành cho cái gì là ý nghĩa và sự quan trọng đúng đắn. đến ngọn lửa đang hừng hực cháy. rồi thì nó chỉ trích. lúc đó chúng ta có thể vận dụng nó vào hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn bạn sẽ thấy rằng sau khi nó mặt đối mặt với cái gì là. hay là cái gì nó nên trở thành. Những vấn đề và những đấu tranh thuộc tâm lý luôn luôn quan trọng hơn những điều thuộc sinh học. những thất vọng. Khi tách rời khỏi những sự việc đó. Ngày 28 tháng tám: Nỗ lực là sự xao lãng khỏi cái gì là. những tư tưởng lang thang.

mà không khao khát thay đổi nó thành một cái khác. cố gắng thay đổi cái gì là. sự thăm dò thực sự vào vấn đề của bất mãn là gì. qua sự nhận xét. không toàn bộ. bởi suy sụp. khi sẽ có trạng thái tĩnh lặng. đến thăm dò tỉ mỉ. Sự mãn nguyện mà là sản phẩm của cái trí là một tẩu thoát. để cho với sự hiểu biết rõ ràng cái gì là. những phẩm chất. Ngày 30 tháng tám: Giữ gìn sự bất mãn luôn sinh động. bắt buộc tồn tại chừng nào còn có một khao khát để thay đổi cái gì là. Nhưng có loại mãn nguyện không thuộc về cái trí. Nó cằn cỗi không sáng tạo. Không có sự chấp nhận khi còn có sự khao khát để biến đổi hay là để bổ sung cái gì là.Nỗ lực phấn đấu là sự xao lãng khỏi cái gì là. bởi nghèo khổ. Nó không còn sinh khí. để được thăm dò tỉ mỉ. và tôi không còn bất mãn . bởi đau khổ kinh hoàng. nhìn thấy tất cả việc đó. qua sự sự so sánh. nhưng nó là sự mãn nguyện hiện hữu được do sự hiểu biết rõ ràng cái gì là. và tôi trở thành một thực thể tầm thường thoả mãn bằng những thứ của cuộc sống. qua sự bênh vực. Và khi cái trí bị xáo trộn bởi những điều kiện xã hội. cái gì là cốt lõi trong cuộc sống. trong hệ thống của thay đổi. rồi sau đó tôi có một công việc tốt lành và sự bất mãn này biến mất. trong đó có sự cách mạng sâu xa mà ảnh hưởng đến xã hội và sự liên hệ cá nhân. và vì vậy hy vọng đến được một trạng thái khi nó sẽ không còn bị xáo trộn. bị kích động. nỗ lực chấm dứt. khi nó sẽ bình an. đến bất kỳ nghi vấn nào. khi nó đang tìm kiếm một phương cách để tẩu thoát khỏi cái gì là. nó muốn thay đổi. Bất mãn không cần thiết hay sao. tôi phải kiếm cách sinh nhai và vì vậy sự bất mãn của tôi được làm dịu đi. Và vì vậy cái trí. Nhưng nếu cái trí có khả năng quan sát cái gì là mà không so sánh. nó bị rối mù trong phương cách của thay đổi. đến tìm được cái gì là sự thật. Hành động nỗ lực phấn đấu. Trong sự chấp nhận cái gì là. kia kìa sự mãn nguyện hiện hữu? Sự mãn nguyện đó không phải là sự mãn nguyện được sinh ra bởi một hệ thống của tư tưởng. Mãn nguyện đó không là sản phẩm của cái trí – cái trí mà bị xáo trộn. những lý 144 . Bởi vì cái trí tìm kiếm rất dễ dàng một viên thuốc để làm cho nó mãn nguyện với những đạo đức. Tôi được thoả mãn. không phải để bị che dấu đè nén. đến bất kỳ tìm hiểu nào. mà hiện hữu khi có sự hiểu biết rõ ràng về cái gì là. rồi thì bạn sẽ hiểu ra rằng có một loại mãn nguyện không thuộc về cái trí. mà không nhận xét. một biểu lộ của phá hoại. Liệu rằng sự bất mãn không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.Nhưng ngọn lửa phải được duy trì từ khởi đầu đến kết thúc. khi nó đang tìm kiếm an bình. bởi đói kém. bị huỷ diệt. để được tìm hiểu kỹ càng. để cho có được sự tìm hiểu thực sự. nhưng để được khuyến khích. tôi đấu tranh để duy trì gia đình của tôi. hay sao? Tôi có lẽ có sự bất mãn hừng hực này ở đại học. cái gì là chân lý. Ngày 29 tháng tám: Một mãn nguyện không thuộc về cái trí.

vô số những lý thuyết và ý tưởng của họ. để nhìn thấy cho chính chúng ta một cách rõ ràng điều giả dối và điều thực sự. và có những người nghèo khổ. nhưng là làm thế nào để giữ gìn nó âm ỉ. nó dựng lên một thói quen và bị vướng mắc trong nó. và có khả năng kết hợp lại và giải thích. Liệu rằng không cần thiết để được bất mãn với mục đích tìm ra cái gì là sự thật hay sao? Ngày 31 tháng tám: Để hiểu rõ cái gì là. có được nhận thức trí tuệ sáng tạo không sao chép. những hành động. nhét đầy điều gì những người khác đã nói. THÁNG CHÍN Ngày 1 tháng chín: Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có trí tuệ. hay là rất ít người. điều gì cần thiết không phải là một hệ thống tư tưởng mới. Có cuộc khủng hoảng này qua cuộc khủng hoảng khác. 145 . tất cả những hệ thống chính trị làm yên ổn cái trí. có những người giầu có khủng khiếp được bao bọc trong sự tôn trọng họ. tất cả những vị thầy của chúng ta. nếu chúng ta đã đọc nhiều loại sách khác nhau. Để giải quyết những vấn đề này. nhưng là để suy nghĩ cho chính chúng ta. Nhưng không một ai trong chúng ta.. khốn khổ. mà thật sự không là những khả năng về trí tuệ gì cả – chúng ta đọc quá nhiều sách. một tôn giáo khác biệt. tác động vào cái trí để nó lắng dịu. chiến tranh tiếp theo chiến tranh. một sự liên hệ khác biệt giữa con người và con người. Tất cả những quyển sách tôn giáo.. Và chính cuộc cách mạng này rất cần thiết để tạo ra một nền văn hoá khác biệt. Chúng ta đang xung đột với nhau và thế giới của chúng ta đang bị huỷ diệt.. để nó gạt đi sự bất mãn và chìm đắm trong hình thức mãn nguyện nào đó. Chúng ta khá quen thuộc với việc đó. mỗi một cảm thấy còn lại. Đã vun quấy được cái trí tuệ – tạm gọi như thế – mỗi một khả năng còn lại. đều không còn nữa và chúng ta gặp phải vấn đề là làm thế nào tạo ra một thăng bằng trong cuộc sống của chúng ta để có được không những cái khả năng trí tuệ cao nhất mà còn có khả năng lý luận một cách khách quan. sự thăm dò tỉ mỉ cái gì là – mà sẽ tạo ra một cuộc cách mạng vươn rộng hơn cuộc cách mạng của những ý tưởng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất có trí tuệ nếu chúng ta có thể trích dẫn vô số những quyển sách viết bởi vô số những tác giả. có chết đói.tưởng. sinh động. Hầu hết mọi người trong chúng ta đã phát triển những khả năng về trí tuệ – tạm gọi là những khả năng về trí tuệ. quan sát những sự vật một cách chính xác như chúng là – không phải để liên tục đưa ra những quan điểm về những lý thuyết và những quy ước. làm tĩnh lặng cái trí. nhưng để hiểu rõ cái gì là – sự bất mãn. đầy sức sống. nhưng vấn đề của chúng ta không là làm thế nào để xoa dịu sự bất mãn. không phải là một cuộc cách mạng kinh tế mới.

trao tặng mỗi lúc một nhiều thêm những giải thích về cuộc sống. cái năng lực này phải được hiểu rõ trước khi nó có thể được tự do hoàn toàn khỏi những xao lãng tự tạo tác riêng của nó. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa trí năng và trí tuệ. Vì vậy chúng ta đã 146 . một phương tiện để tập trung tư tưởng. bị lôi cuốn trong sự xung đột của trở thành. yên lặng. trí tuệ hiện hữu khi người ta hành động trong sự hoà hợp hoàn hảo. được huấn luyện trong bất kỳ phương hướng đặc biệt nào. Chính cuộc sống phức tạp này của cái trí năng mà tìm ra sự thoả mãn trong những đam mê: tính hiếu kỳ phá hoại. những ảo tưởng riêng của nó. nhưng nó không là nở hoa của cảm thấy . không chỉ những sự vật bên ngoài. cho tất cả tư tưởng trở thành một xao lãng. bởi vì trong trí tuệ có cái khả năng sẵn có để cảm thấy cũng như lý luận. bởi vì luôn luôn có khả năng hiếu kỳ và lập thành công thức theo suy đoán. Bây giờ nền giáo dục hiện đại đang phát triển cái trí năng. mà không có cái chất lượng hoà hợp của thương yêu. rất mãnh liệt và hoà hợp. đây là một trong những khó khăn của chúng ta: sự mất khả năng để nhìn thấy.Và đối với tôi có vẻ rằng. trong trí tuệ cả hai khả năng này đều hiện diện bình đẳng. một chuyên dụng tạo cho cái trí sự sắc bén. và những trở ngại này ngăn cản tính đơn giản của cuộc sống. mỗi lúc một nhiều hơn những lý thuyết. là tự do và sáng tạo Tự khám phá như thế đó tạo ra sự tự do khỏi trạng thái tích trữ lợi lộc và khỏi cuộc sống phức tạp của cái trí năng. khả năng. vì là thực sự. Bởi vì luôn luôn không hoàn toàn. Một đam mê. bàn luận tầm thường và vân vân. Ngày 2 tháng chín: Mọi tư tưởng đều là xao lãng. mà còn cả cuộc sống phía bên trong mà người ta có. Cái trí phải hoàn toàn tĩnh. cả phần trí năng lẫn phần cảm xúc. người ta có lẽ được tri thức vĩ đại.tư tưởng vào sự thật. Ngày 3 tháng chín: Sự hợp nhất của cái trí và tâm hồn. Vì vậy nó trở thành xao lãng riêng của nó. Tự do khỏi xao lãng khó khăn nhiều hơn bởi vì chúng ta không hiểu biết đầy đủ chu trình của cảm thấy . hiểu biết thuần tuý. nhưng người ta không có trí tuệ.tư tưởng mà trong chính nó đã trở thành phương tiện của xao lãng. không có khả năng khám phá ra sự thật. Khi cái trí năng. Huấn luyện cái trí năng không gặt hái được trí tuệ. nếu người ta có được. Bởi vì cái trí có khả năng tạo tác ảo tưởng. nó có năng lực để tạo tác những cản trở. Trái lại. Trí năng chỉ là tư tưởng đang vận hành độc lập khỏi cảm xúc. Một cái trí mà ganh đua. Cảm thấy tư tưởng mà ý thức mãnh liệt ở trong tiến trình của tự khám phá liên tục – mà khám phá đó. mà ngăn cản trạng thái ý thức về sự thật. kẻ thù riêng của nó. không liên quan đến cảm xúc. của suy nghĩ có nền tảng trong so sánh. suy đoán.

phân tích. về người vợ hay người chồng của bạn. lợi lộc gì chúng ta sẽ có được. Trí năng không là phương cách đúng. Cuộc sống của chúng ta đều tầm thường bởi vì chúng ta luôn luôn đang tính toán. Trí năng sẽ không giải quyết được những vấn đề của chúng ta. chúng ta thậm chí không bao giờ nhìn thấy sự lay động của chiếc lá trong cơn gió. Khi hai sự việc này đi cùng nhau. bởi vì để hiểu rõ phải có sự hợp nhất hoàn toàn của cái trí và tâm hồn trong hành động. vì trí năng là kết quả của tình trạng bị điều kiện của chúng ta. có sự tầm thường. Cái trí mà không nhạy cảm đến mọi thứ quanh nó – đến hòn núi. Bạn hiểu chứ? Khi cảm thấy thuần khiết bị làm hư hỏng bởi cái trí năng. những kết quả thuộc trí thức. về thế giới. đạt được một kết luận từ những suy diễn. về vẻ đẹp của một cái cây và vân vân. Bạn biết rồi. nó đưa bạn ra khỏi lãnh vực của những sợ hãi và ưu tư. ổn định. Nhưng tánh nhạy cảm thì không. mà còn trong thế giới tạm gọi là tinh thần – “Nếu tôi làm việc này.phát triển những cái trí khôn ngoan ma mãnh để tẩu thoát khỏi xung đột. về người con của bạn. Cái trí – cái trí năng – được thoả mãn bởi vô số những giải thích này. ngọn đèn. chúng ta không bao giờ quan sát một cọng cỏ. trí năng sẽ không cho chúng ta chất nuôi dưỡng đó mà không thể cạn kiệt. vượt qua những kỳ thi. Tôi nói rằng có sự cảm thấy sâu sắc đó về cuộc sống là rất cần thiết và không bị vướng mắc vào những bàn cãi. nhưng trí tuệ thì không. tôi sẽ được cái đó phải không?” Ngày 5 tháng chín: Trí năng sẽ không giải quyết những vấn đề của chúng ta. Tánh nhạy cảm không bị điều kiện. không chỉ trong thế giới của tiền bạc. Nó hỏi. đang tự hỏi chính mình liệu rằng nó có quan trọng hay không. sờ chạm nó bằng bàn tay của chúng ta và biết được chất lượng của sự tồn tại của nó. tính toán. của có được những cảm xúc quảng đại. cân nhắc. và vân vân. vô biên. thế là chúng ta thoả mãn với những giải thích mà các khoa học gia và triết gia đưa cho chúng ta. vì thế làm ơn đừng đắm chìm vào một trạng thái cảm xúc. Hầu hết chúng ta đều không quan tâm đến vũ trụ lạ kỳ chung quanh chúng ta. trích dẫn và gạt đi một sự việc gì đó mới mẻ bằng cách phát biểu rằng nó đã được nói rồi. giọng nói. có cái trí năng. “Điều đó quan trọng không? Điều đó có cho tôi lợi lộc không?” Trái lại. nụ cười. Cái trí năng có thể lý luận. về người hàng xóm của bạn. nhưng trí năng bị giới hạn. Ngày 4 tháng chín: Trí năng làm hư hỏng cảm thấy. 147 . có cảm thấy thuần khiết – cái cảm thấy lạ lùng về bầu trời. bàn cãi. và có sự cảm thấy thuần khiết – cảm thấy thuần khiết của yêu thương một sự việc gì đó. suy đoán. mọi thứ – không có khả năng tìm được điều gì là sự thật. Đó là điều gì hầu hết chúng ta đều đang làm. đến cột điện báo. Cái trí năng lý luận. có chết chóc. Điều này không phải đang thi vị hoá.

nó là một cái trí không còn sinh khí. cái trí của bạn càng tự do. quả đất ở Liên xô hay là quả đất ở Mỹ – quả đất này là của chúng ta. Tôi không hiểu bạn có nhận thấy rằng có sự hiểu biết rõ ràng khi cái trí rất yên lặng. cái quả đất quá trù phú này – không phải quả đất ở Bombay. Chính là từ ngữ mà đang đáp trả đến thách thức mà chúng ta gọi là tiến trình sử dụng trí năng. và đó không là điều vô nghiã theo cảm tính. đó là một sự kiện. dự tính để hiểu rõ của bạn càng nhiều bao nhiêu. Đó là cái trò chơi chính trị đang được đùa giỡn khắp thế giới. Nó đến rất mau lẹ. qua chủ nghĩa địa phương của chúng ta. Chính là bức màn của từ ngữ. đơn giản. rõ ràng. Vì vậy. về người vợ của bạn. ký ức. không thể hiểu rõ sự thật – sự thật trong liên hệ. khi cái trí rất yên lặng. Nhưng trạng thái yên lặng như thế đó không thể được vun quấy bởi vì nếu bạn vun quấy một cái trí yên lặng. 148 . Ngày 7 tháng chín: Cái trí năng không được bảo vệ.. Chỉ cần trải nghiệm nó và chính bản thân bạn sẽ thấy rằng bạn có được sự loé sáng của hiểu biết rõ ràng.. không phải là một sự thật trừu tượng. hiểu biết rõ ràng về bất kỳ điều gì – về một bức tranh hiện đại. mà đang vận dụng từ ngữ. về một đứa trẻ. không phải khi bạn sẵn sàng chấp nhận nó. cái trạng thái mau lẹ lạ lùng của thấu triệt. mà chen vào giữa điều thách thức và đáp trả. khi cái trí không bị chất đầy những huyên thuyên riêng tư của nó. Nhưng sự thật rất tinh tế. quả đất ở Punjab. đấu tranh để là một sự việc nào đó.Bạn càng thích thú điều gì đó nhiều bao nhiêu. có sự loé sáng của hiểu biết rõ ràng khi sự diễn tả bằng từ ngữ của tư tưởng bặt tăm. trong tranh luận. Và chúng ta biết tại sao chúng ta đã làm việc đó – vì sự an toàn của chúng ta. bàn cãi. Không có sự thật trừu tượng. thậm chí chỉ một giây. tư tưởng là từ ngữ.Nhưng chúng ta phí phạm những ngày và những năm của chúng ta trong vun quấy cái trí năng. hồn nhiên bấy nhiêu. cái trí mà đang huyên thuyên. rất kín đáo lặng lẽ. chân lý mà ở trong tất cả mọi sự vật – chỉ có thể đến được khi cái trí rất yên lặng. khi tư tưởng bặt tăm. để sống hạnh phúc trên quả đất này mà là quả đất của chúng ta và làm một điều gì đó cho nó. vì có những công việc tốt hơn và có nhiều công việc hơn. Nó không trừu tượng. về người hàng xóm của bạn. và vì thế chúng ta quên là những con người. nó không thể bị nắm giữ bởi cái trí. hay là hiểu biết rõ ràng về sự thật. Nhưng bất hạnh thay chúng ta đã phân chia nó thành từng mảnh qua sự nhỏ nhen của chúng ta. nó đến thật bí mật. Lúc đó sự diễn đạt bằng từ ngữ chấm dứt. Ngày 6 tháng chín: Loé sáng của hiểu biết rõ ràng. của bạn và của tôi. Vì thế. nó không là một cái trí yên lặng. và vân vân. gắng sức. và chính là từ ngữ mà ngăn cản. Và tuy nhiên cái thế giới kỳ diệu lạ thường này. . Rốt cuộc ra. Giống một tên trộm trong đêm tối. Chính là vì sự tinh tế nên rất khó khăn để hiểu rõ.

vì bạn là cái không biết được. cái đó mà tự phát không gò bó. và mọi chuyện chung quanh nó – và cũng là điều còn sót lại của một trải nghiệm chưa hoàn toàn. chắc chắn bạn không thể biết cái không biết được. quy trình tư tưởng là sự đáp trả của ký ức. khi nào bạn không đang tính toán. không đang bảo vệ. để kiểm soát. đều không dự tính trước được. Nếu bạn nói với chính mình. không tiên đoán được. cái không thể tính toán. đang điều khiển. toán học.” hay là “Tôi không là gì cả ngoại trừ một đống của những ảnh hưởng xã hội hay là một bó của những đặc tính” – nếu bạn có bất kỳ nhận thức trước về chính mình. khi cái trí không có những nhận thức trước liên quan đến chính nó. Vì thế tánh tự phát không gò bó có thể đến được chỉ khi nào cái trí năng không được bảo vệ. “Tôi là Chúa. phải vậy không? Nó là sự đáp trả tức khắc của những giác quan đến một cảm xúc. Khi bạn chấm dứt một 149 . kín đáo. và có sự đáp trả tâm lý của ký ức được lưu trữ. kỹ thuật xây dựng. khi bạn nhìn thấy chính mình một cách bất ngờ. sự đáp trả của ký ức được lưu trữ. chỉ khi nào nó không đang bảo vệ chính nó. chỉ khi nào nó không còn kinh hãi cho sự an toàn của chính nó. chúng xảy ra. bạn không thể nào hiểu thấu đáo cái không biết được. không đang quan sát liên tục để hướng dẫn. phe nhóm.Bạn có thể biết chính bạn chỉ khi nào bạn không ý thức. Điều đó có nghiã là. kỹ thuật. gia đình. bạn sẽ thấy rằng nó cũng là thực tế. cái không biết được. hay là nó thuộc về tâm lý. cái sáng tạo. sự ảnh hưởng của chủng tộc. không còn vai trò nhiệm vụ. Ngày 8 tháng chín: Ký ức không có sự sống trong chính nó. không chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ cái không biết được. ký ức là gì? Nếu bạn quan sát ký ức riêng của bạn và cái cách bạn thâu thập ký ức. để chuyển đổi. Nếu cái trí của bạn được chuẩn bị. phải được yêu thương. vị thầy. tư tưởng là kết quả của một đáp trả. Hãy quan sát những trạng thái cảm xúc riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc của niềm hân hoan lớn lao. chưa chấm dứt. đúng vậy chứ? Hãy quan sát ký ức riêng của bạn và bạn sẽ hiểu ra. đang kiểm soát. truyền thống và vân vân – tất cả những việc đó bạn gọi là tư tưởng. Vì vậy. và sự đáp trả của ký ức đến một trải nghiệm nào đó mang quy trình tư tưởng vào hành động. khi cái trí cởi mở. mà trong đó ý muốn vận hành như là quy trình của trí năng. lặng lẽ. cái tự phát phải là cái mới mẻ. thuộc về hệ thần kinh hay là thuộc về tâm lý. vật lý học. phải vậy không? Bạn sẽ không có tư tưởng nếu bạn không có ký ức. Có sự đáp trả tức khắc của hệ thần kinh đến một cảm xúc. Vậy thì. đó là. để thuần thục. Bạn có ý gì qua từ ngữ tư tưởng? Bạn suy nghĩ khi nào? Rõ ràng. phải xử lý thông tin. đầy bí mật. của sự ngây ngất tuyệt diệu. và điều này chỉ có thể xảy ra từ phía bên trong. cái đó mà phải được diễn tả.

nó tạo ra những xáo trộn lo âu. vì vậy vấn đề của chúng ta là làm thế nào để tạo ra một thay đổi trong quy trình của quá khứ này mà không gây nên một điều kiện khác. khi đáp trả đến hiện tại. đưa ra những đáp trả nào đó mà tạo ra ý thức cá nhân. vì vậy nó chuyển động từ cái biết được đến cái biết được. rõ ràng là đáp trả đến trải nghiệm của chúng ta bị điều kiện. Nhận ra sự đau khổ của suy nghĩ. bởi vì tương lai chỉ là sự tiếp tục của quá khứ được bổ sung nhưng nó vẫn còn là quá khứ. Vì vậy.suy nghĩ một cách bao quát rộng rãi. bạn cũng phải công nhận tương lai. Ngày 10 tháng chín: Tại sao người ta lại không suy nghĩ? Người quan sát suy nghĩ những tư tưởng của anh ta qua thói quen. Nếu bạn quan sát rất cẩn thận bạn sẽ thấy rằng là nó không là một liên tục nhưng rằng là có một khoảng ngừng giữa hai tư tưởng. Cái quá khứ của tập thể và cái quá khứ của cá nhân. sẽ không còn ký ức của trải nghiệm đó trong ý nghĩa của một điều còn sót lại thuộc tâm lý. và không có sự hiểu biết rõ ràng về trải nghiệm bởi vì chúng ta quan sát mỗi trải nghiệm qua những kỷ niệm ở quá khứ. nó có lẽ là nguyên nhân gây ra những hành động của một người mâu thuẫn với cái khuôn mẫu được thiết lập. Tại sao người ta lại không suy nghĩ? Bởi vì để suy nghĩ là đau khổ. người suy nghĩ trở nên không suy nghĩ nhờ vào sao chép lại. và do đó chúng ta không bao giờ gặp gỡ điều mới mẻ như điều mới mẻ. và cái trí chống đối lại cái không biết được.trải nghiệm. Chỉ có một điều còn sót lại khi nào một trải nghiệm không được hiểu biết đầy đủ. Ngày 9 tháng chín: Ý thức thuộc về quá khứ. cả quá khứ của tập thể lẫn quá khứ của cá nhân. qua lập lại. từ thói quen đến thói quen. nhưng luôn luôn gặp gỡ qua bức màn của điều cũ kỹ. khoảnh khắc bạn công nhận quá khứ. qua sao chép. bởi vì không có hai trạng thái như là quá khứ và tương lai nhưng chỉ có một trạng thái mà bao gồm cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng tiềm thức bên trong. Để cảm thấy. từ khuôn mẫu đến khuôn mẫu. Chúng ta thấy sự kiện rằng suy nghĩ của chúng ta bị điều kiện bởi quá khứ mà được chiếu rọi vào tương lai. một quá khứ khác. để trở thành ý thức không chọn lựa có lẽ dẫn đến những chiều sâu không biết được. anh ta tạo ra những 150 . luôn luôn bị giới hạn. hoàn thành nó. nó tạo ra đối kháng. vì vậy ý thức thuộc về quá khứ và đó là toàn bộ nền tảng của sự hiện hữu của chúng ta. Những khuynh hướng đã quyết định chỉ tạo ra tình trạng không suy nghĩ. nhưng nó không bao giờ gây ra thói quen. mà mang lại ngu dốt và đau khổ. hiển nhiên bạn có tương lai. mặc dầu nó có vẻ là một phần rất nhỏ của một giây. vì sợ hãi suy nghĩ. nhờ vào thói quen. có một khoảng ngừng mà có sự quan trọng trong dao động qua lại của một quả lắc. Cái trí như thế đó không bao giờ dám buông bỏ cái biết được để khám phá cái không biết được. Khoảnh khắc bạn có quá khứ. Thói quen không là trạng thái không suy nghĩ hay sao? Trạng thái tỉnh thức mang lại trật tự.

đầy ganh đua tàn nhẫn. và chúng ta lại không. Người suy nghĩ là chính sự sợ hãi. hành động của anh ta không thể được tách rời khỏi anh ta? Người suy nghĩ là điều suy nghĩ.khuôn mẫu của trạng thái không suy nghĩ.. Hành động bắt nguồn từ mâu thuẫn đó chỉ tạo ra thất vọng và mâu thuẫn thêm nữa. và tại cơ bản lại bạo hành. Chúng ta nói về không bạo hành. bởi vì suy nghĩ của anh ta. tất cả tư tưởng đều phân chia. xung đột của anh ta.. Liệu rằng không cần thiết để hiểu rõ người suy nghĩ. điều gì được thực hiện và hoàn tất không tự lập lại. vì thế tư tưởng là phản ứng của một cái trí bị điều kiện bởi trải nghiệm. nó không bao giờ có thể toàn bộ. để trở thành. ngu dốt của anh ta. và ký ức luôn luôn phân chia. Vì vậy có sự mâu thuẫn. và sau đó anh ta lưu ý xem xét những hành động của anh ta và cố gắng thay đổi chúng. Người suy nghĩ có lẽ phân chia chính mình thành nhiều bảng phân loại của suy nghĩ. Thưa các bạn. Đây là bức tường đá mà bạn đang đập liên tục cái đầu của bạn vào. hành vi của anh ta. và chúng ta lại đầy tham vọng. và lại chuẩn bị cho chiến tranh. các bạn nhìn thấy rồi. Trong suy nghĩ của anh ta người suy nghĩ được bộc lộ. người suy nghĩ là nguyên nhân của ngu dốt. phải được hiểu rõ và phải được kết thúc. người hành động là hành động. Chính vì sự lập lại mới cho sự liên tục của người suy nghĩ. Tại sao anh ta lại vẽ ra bức tranh đau khổ này? Chắc chắn. Chúng ta nói về hoà bình. Người suy nghĩ và những nỗ lực của anh ta để là. nhưng hành động là người hành động. mọi trải nghiệm. Mọi suy nghĩ. đầy khao khát. chính là nguyên nhân cơ bản của xung đột và lộn xộn mất trật tự. đây là vấn đề phải được tìm hiểu. Vì người suy nghĩ sợ hãi. Người suy nghĩ qua những hành động của anh ta tạo ra đau khổ riêng của anh ta. Tư tưởng là sự đáp trả của ký ức. mọi 151 . Chúng ta nói về sống thiện. phải vậy không? Nếu người suy nghĩ có thể vượt qua chính anh ta. người làm. mà từ đó tuôn tràn mọi hành động của anh ta. của đau khổ. Ngày 11 tháng chín: Người suy nghĩ là điều suy nghĩ. Điều gì được biết và hiểu rõ. nhưng điều suy nghĩ vẫn còn là người suy nghĩ. người thực hiện hay sao. Tại sao người suy nghĩ suy nghĩ những suy nghĩ của anh ta. Ngày 12 tháng chín: Không có sự tự do của tư tưởng. Người suy nghĩ sợ hãi những tạo tác riêng của anh ta. của đau khổ. của hoang mang rối loạn. Chúng ta nói về tình yêu. vì vậy người suy nghĩ sợ chính bản thân mình. những hành động của anh ta bị sinh ra từ sợ hãi. bởi vì ký ức là kết quả của trải nghiệm. Người vẽ vẽ lên bức tranh này của hạnh phúc trôi qua. Tôi không biết liệu rằng mỗi một người của chúng ta có thấu hiểu rõ ràng rằng chúng ta sống trong một tình trạng mâu thuẫn. lúc đó mọi xung đột sẽ kết thúc: và để vượt qua được anh ta phải hiểu rõ chính anh ta. người thực hiện là điều thực hiện.

Chỉ khi nào bạn tìm kiếm một kết quả trong suy nghĩ của bạn lúc đó bạn mới trở thành quan trọng. bởi khí hậu bạn sống. bởi vì từ đó chúng ta sẽ biết hành động như thế nào. thì trong chính suy nghĩ đó không có người suy nghĩ – chỉ có suy nghĩ. và không là suy nghĩ. không có sự tuân theo. có phải người hành động tách rời hành động hay không?. không có một kết quả in sâu trong cái trí. rất cẩn thận. phân chia. Có lẽ một số trong các bạn đã quan sát việc này.Nhưng nếu bạn thực sự tìm hiểu cái quy trình. tỉ mỉ và thông minh. và tất cả những triết gia. bởi thực phẩm bạn ăn. Con khỉ trên cây cảm thấy đói bụng. Bạn có lẽ cố gắng để lý luận hợp lý. bạn sẽ hiểu ra rằng luôn luôn có một hành động trước. về nhiều vấn đề này nhưng nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn bạn sẽ thấy rằng suy nghĩ riêng của bạn bị điều kiện bởi những hoàn cảnh riêng của bạn. những phong tục và những hoạt động của nền văn minh hiện nay đều dựa vào giả thuyết này. sự kiếm được của kết quả đó tạo ra người hành động. và ký ức lại có tính máy móc cơ cấu. nhưng nếu suy nghĩ xảy ra trước vậy thì suy nghĩ quan trọng hơn người suy nghĩ. có phải người trải nghiệm tách rời điều được trải nghiệm.. bởi nền văn hoá nơi bạn sinh ra. Để mô tả nó theo cách khác. Nếu bạn suy nghĩ rất rõ ràng và không có thành kiến. bởi những tờ báo bạn đọc. và tất cả suy nghĩ được sinh ra từ hiểu biết đều bị giới hạn. Ngày 14 tháng chín: Trực nhận tức khắc. Bạn theo kịp không? Nếu hành động có một kết quả in sâu trong cái trí. và hành động đó với một kết quả in sâu trong cái trí tạo ra người hành động. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu khám phá một sự tự do mà không là một quy trình của tư tưởng.. có phải người quan sát tách rời điều được quan sát. hay là người hành động? Có một người hành động mà không hành động hay không? Bạn hiểu rõ không? Đây là điều gì chúng ta luôn luôn đang hỏi chính chúng ta: đó là ai mà nhìn thấy? Ai là người quan sát? Có phải người suy nghĩ tách rời những suy nghĩ của anh ta. và sau đó sự thôi thúc phát sinh để hái một quả hay một hạt. và ở trong đó cái trí hồn nhiên tỉnh thức về tất cả những xung đột của nó và về tất cả những ảnh hưởng tác động vào nó. bởi những áp lực và ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày của bạn. vì vậy tư tưởng không thể giải quyết nhiều vấn đề mà chúng ta có. Vì vậy không có sự tự do của tư tưởng. khôn ngoan. Đó thật sự là một điều quan trọng phải tìm ra.. và sau đó cái ý tưởng rằng bạn nên lưu giữ nó. không có cố gắng để thuyết phục một người nào đó. 152 . hành động xảy ra trước. Nếu người suy nghĩ xảy ra trước.. không bao giờ tự do.. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ ràng rằng là suy nghĩ của chúng ta là đáp trả của ký ức. lúc đó người suy nghĩ quan trọng hơn suy nghĩ. Ngày 13 tháng chín: Suy nghĩ không có người suy nghĩ. Hành động xảy ra trước.hiểu biết rõ ràng là phân chia. Hiểu biết luôn luôn không hoàn toàn.

mà là để nhìn thấy một điều gì đó như là giả dối hay thực sự ngay tức khắc. những cam kết của nó. không có Chúa. bạn phải có một cái trí sắc bén. và bạn phải bắt đầu ngay điểm khởi hành. bạn được tự do. và bạn phải tìm ra ý nghĩa. chính sự hiểu biết đó ngăn cản hiểu biết rõ ràng thêm nữa. bạn sẽ thấy rõ tình trạng nô lệ. Bạn phải có khả năng để phân tích. không còn phân tích. Đối với tôi chỉ có sự trực nhận ngay thẳng này – không lý luận. Ngày 15 tháng chín: Hiểu biết rõ ràng khoảnh khắc qua khoảnh khắc. phải vậy không? – và không chiếu rọi chính mình. bạn không cần tạo ra một nỗ lực để được tự do. Bạn sẽ bắt đầu việc đó như thế nào đây? Giả sử rằng không có những vị Thầy.. không phân tích. thuộc về tôn giáo hay là thuộc về tâm lý. bởi vì hiểu biết và trải nghiệm được tích luỹ trở thành cái trung tâm mà qua đó tư tưởng tập trung vào và có sự tồn tại của nó. Trực nhận tức khắc của điều gì là giả dối và điều gì là thực sự này là nhân tố cốt lõi – không phải là cái trí năng. mà chỉ là sự vun quấy của ký ức. nhưng một cái trí mà bị giới hạn vào lý luận và phân tích không có khả năng để trực nhận điều gì là sự thật. tại sao bạn đã cam kết chính mình. Hiểu biết rõ ràng triệt để về chính mình không xảy ra qua hiểu biết hay là qua tích luỹ những trải nghiệm. không còn lý luận. và nếu bạn gắng sức vào sâu thêm nữa. Đúng là thỉnh thoảng nó đã phải xảy ra cho bạn rằng là bạn đã nhìn thấy sự thật về một sự việc nào đó ngay tức khắc – cái sự thật mà bạn không thể lệ thuộc vào bất kỳ điều gì khác. Hiểu biết rõ ràng về chính mình xảy ra từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc kế tiếp. Bạn sẽ bắt đầu việc đó như thế nào đây? Đầu tiên. Khi bạn trực nhận tất cả việc này ngay tức khắc. lanh lẹ để lý luận. Đó là lý do tại sao trực nhận lại là điều cốt lõi. những tư tưởng của bạn. Ngày 16 tháng chín: Hiểu rõ sự tiến hành suy nghĩ của bạn. Nếu bạn hoà tan chính mình. bạn sẽ biết được tại sao bạn lại lệ thuộc. Đó là trực nhận: nhìn thấy sự thật về một sự việc nào đó ngay tức khắc. hiểu biết của nó. bạn phải hiểu rõ sự tiến hành của suy nghĩ. Nó khác biệt hoàn toàn với trực giác.Đối với tôi chỉ có trực nhận. không còn tất cả mọi thứ mà cái trí năng tạo tác với mục đích để trì hoãn sự trực nhận. một từ ngữ mà chúng ta sử dụng cho qua. nếu bạn chỉ tích luỹ hiểu biết về chính mình. không có những tổ chức tôn giáo. không tính toán.. vào tương lai và tạo ra một vị Chúa mà 153 . không có Phật. để giải thích mau lẹ. mất đi phẩm giá con người mà sự cam kết đó bắt buộc phải có. kèm theo lý luận của nó được đặt nền tảng vào sự thông minh xảo quyệt của nó. hạn chế tự do. Giả sử rằng bạn không bao giờ đọc một quyển sách. tầm quan trọng của cuộc sống.

nhưng chúng ta bám vào một cành cây và nghĩ rằng nó là nguyên cái cây. Qua sự hiểu biết của một phần. chúng ta không bao giờ có thể nhận ra niềm hân hoan của toàn bộ. sự nhạy cảm đối với tàn bạo. Vì vậy.làm hài lòng bạn. làm thế nào để điều hành máy móc – hay là hiệu năng mà hiểu biết đó mang lại. chúng ta đang làm trơ trơ cảm giác đối với vẻ đẹp. nhưng theo bản chất lại rất giới hạn. bạn phải khởi hành một chuyến hành trình hoàn toàn trơ trụi. qua hiểu biết và niềm tin. một bộ phận. và cố gắng dẫn dắt hành động của bạn đến đó – tất cả điều đó là hiểu biết. và đã phát triển trí năng kèm theo sự mất mát của cảm thấy. nhưng những trải nghiệm này chỉ là những sản phẩm của tự chiếu rọi và vì vậy hoàn toàn giả dối. để có được những trải nghiệm. chúng ta không đang bao gồm hiểu biết thuộc về kỹ thuật – làm thế nào để lái một chiếc xe hơi. không có tích luỹ những sự kiện nào. sẽ làm tự do con người khỏi đau khổ. đặc biệt về hiểu biết. Trí năng không bao giờ có thể dẫn đến cái toàn bộ. nó bao gồm hiểu biết và phương cách của hành động. Ngày 17 tháng chín: Hiểu biết không là trí tuệ. chúng ta đang mỗi lúc một trở nên chuyên dụng và mỗi lúc một mất đi tính toàn vẹn. Trí tuệ là vô hạn. điều đó quá ngây ngô. Trong ý nghĩa thật sự nhất của cái từ ngữ đó để sáng tạo là để được tự do khỏi quá khứ từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. đầu tiên bạn sẽ phải hiểu rõ sự tiến hành của suy nghĩ của bạn. Chúng ta có trong cái trí một sự việc hoàn toàn khác hẳn: ý thức về trạng thái sáng tạo đó mà hiểu biết hay là học hỏi có nhiều bao nhiêu chăng nữa sẽ không mang lại được. và nếu nguyên nhân của đau khổ được giải thích cho trôi qua thì cuộc sống trở thành trống rỗng và vô nghĩa. Hiểu biết rất cần thiết. không có thật. Chỉ bám vào thông tin. bám vào điều gì người nào đó đã nói. hiểu biết của những sự kiện. bởi vì chính là quá khứ mà đang toả bóng lên hiện tại. Trí tuệ không thể thay thế bởi hiểu biết. bám vào những trải nghiệm của những người khác. khoa học có nơi chỗ của nó. mặc dù luôn luôn tăng thêm. chúng ta đang mất mát tình yêu. bởi vì nó chỉ là một mảnh nhỏ. một trở lực. Chúng ta tách rời trí năng khỏi cảm thấy. trong những ham muốn tích trữ lợi lộc của chúng ta. Trong sự tìm kiếm hiểu biết của chúng ta. bởi vì nó rất dễ dàng. Đó là phương cách duy nhất để khám phá bất kỳ điều gì mới mẻ. nhưng nếu cái trí và tâm hồn bị nhồi nhét đầy hiểu biết. phải vậy không? Khi chúng ta nói rằng học hỏi hay là hiểu biết là một ngăn cản. Thông tin. Chúng ta giống như một cái bàn có ba chân và một chân 154 . dù tuyệt vời bao nhiêu. trẻ con. và không có số lượng giải thích nào. phải vậy không? Nhưng để khám phá bất cứ điều gì mới mẻ bạn phải bắt đầu không có trợ giúp.

để phân tích.Vì vậy cái chức năng của cái trí năng là luôn luôn. Tôi không biết liệu rằng bạn có xem xét bản chất của cái trí năng. Cái trí năng và những hoạt động của nó đều đúng tại một mức độ nào đó. đã chám dứt tìm hiểu. mọi thứ trong chúng ta đều vun quấy lý luận. Chúng ta được đào tạo để có trí thức. một cái trí năng như thế. cảm thấy thuần khiết. phải vậy không. nhưng chỉ có trí tuệ khi nào có tự hiểu biết. từ sự can thiệp này phát sinh ra một cái trí tầm thường. bởi vì chúng ta sợ hãi. lo âu về cuộc sống. Một mặt chúng ta có trí năng. Ngày 19 tháng chín: Là một người đứng ngoài. để lý luận và đạt được những kết luận. mà không cho phép hai sự việc này trộn lẫn và huỷ hoại lẫn nhau. Và khi cái trí năng can thiệp vào cảm thấy thuần khiết. đã chấm dứt suy nghĩ. dựa vào hiểu biết và trải nghiệm của nó. sắc bén. Chúng ta đã hiểu được quy trình phân tích chính chúng ta.. chúng ta có cảm thấy. phải vậy không? Nhưng khi cái trí năng can thiệp vào cảm thấy thuần khiết đó. và có cảm thấy.dài hơn những chân còn lại. ham tích trữ. tại sao chúng ta phải là một người đứng ngoài để tìm được sự thật. là nô lệ cho một kết thúc. Nhưng nếu bạn quan sát bạn sẽ phát hiện rằng trí năng luôn luôn đang phân tích tại sao chúng ta lại lệ thuộc hay là không lệ thuộc.. Tôi không biết liệu bạn có thấy rằng cái trí năng đã đảm nhận một vai trò quan trọng biết bao trong cuộc sống của chúng ta. chúng ta tìm đến một dạng kết thúc nào đó mà chúng ta cam kết. lúc đó sự tầm thường bước vào. và không còn thứ gì khác? 155 . Trái lại. nền giáo dục của chúng ta vun quấy cái trí năng để cho nó sắc bén. Từ một cam kết chúng ta tiến tới một cam kết khác. dựa vào tình trạng điều kiện của nó. và tôi nói rằng một cái trí như thế. lanh lợi. với khả năng để lý luận của nó được dựa vào những điều thích và không thích của nó. những tuần báo. và chúng ta mất thăng bằng. vì nó là sự hoà hợp giữa lý luận và tình yêu. Trí tuệ quan trọng hơn trí năng nhiều. . mà bị làm hư hỏng bởi xã hội. và vì vậy nó đảm trách vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. tâm lý. Không phải tôi chống lại lý luận. sự hiểu biết sâu sắc về toàn quy trình của chính một người. để phân tích. bởi sợ hãi. bị tác động bởi cái trí năng. mà luôn luôn đang bị can thiệp. Và liệu rằng hai điều này sẽ phát hiện điều gì là sự thật hay sao? Hay là chỉ có trực nhận. người ta phải có khả năng lý luận rất rõ ràng. Ngày 18 tháng chín: Chức năng của trí năng. Để biết được chức năng của cái trí năng và để ý thức được cảm thấy thuần khiết đó. để nghiên cứu. Những nhật báo. nhưng bởi vì chúng ta muốn được an toàn bên trong. để tìm hiểu. Vì vậy có cái trí năng với khả năng của nó để tìm hiểu. đòi hỏi một trạng thái tỉnh thức rất sắc bén và rõ ràng. và mặt khác. và vân vân.

ngoại trừ trong ý nghĩa thêm vào. đang chỉ rõ cho chính bạn về chủ đề. kiếm được. chúng mâu thuẫn nhau. và từ nền tảng của hiểu biết này chúng ta vận hành. thâu lượm thông tin hay sao? Đó là một loại học hỏi. Nó chỉ là sự vun quấy của ký ức. Khi tôi nói rằng. trái lại học hỏi là một chuyển động liên tục mà không có quy trình kiếm được hay thêm vào. mà trở thành máy móc. Một cái trí học hỏi không bao giờ nói rằng. Đối với tôi. thâu vào. một quy trình thêm vào cho điều gì đã được biết. thêm vào. đó là học hỏi à ? Hay học hỏi là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt? Tôi nói rằng cái quy trình thêm vào mà bây giờ chúng ta gọi là học hỏi không học hỏi gì cả. khi cái trí chỉ đang chấp nhận. Bạn đang tích luỹ hiểu biết với mục đích sử dụng hiểu biết đó trong những phương cách thực tế. Học hỏi không có nghĩa bắt đầu bằng một số lượng hiểu biết nào đó. và một cái trí mà được bao quanh trong uy quyền của hiểu biết không thể học hỏi. “Tôi biết. trái lại học hỏi luôn luôn hoàn toàn. như tôi sẽ cố gắng trình bầy cùng bạn. phải vậy không? Là một sinh viên của ngành kỹ sư. chuyển động của học hỏi ngụ ý một trạng thái trong đó cái trí không có uy quyền. Học hỏi của bạn là tích luỹ. đó là một quy trình máy móc thuần tuý. Cái trí chỉ có thể học hỏi khi quy trình thêm vào hoàn toàn chấm dứt. qua lắng nghe. nó không có sự khởi đầu và sự kết thúc. Ngày 21 tháng chín: Hiểu biết đảm nhiệm uy quyền. nó đang sống. Qua trải nghiệm. Chuyển động của học hỏi ngụ ý một trạng thái trong đó cái trí không có trải nghiệm trước được lưu trữ như hiểu biết. bạn học toán. “Tôi biết chính tôi. bạn đang học hỏi. nó là một chuyển động của biết mà không khởi đầu và không kết thúc. Hiểu biết là thâu thập kiếm được.Ngày 20 tháng chín: Một cái trí đang học hỏi. không có khả năng học hỏi. Bây giờ. Hầu hết chúng ta phải khá khó khăn để phân biệt giữa học hỏi và thâu thập hiểu biết. do đó. Một cái máy không bao giờ có khả năng học hỏi. hai sự việc này không tương hợp. nó là một quy trình kiếm được. Học hỏi không bao giờ tích luỹ.” học hỏi đi đến sự kết thúc trong hiểu biết được tích luỹ. Tất cả hiểu biết đảm nhiệm uy quyền. điều gì chúng ta 156 . Không có chuyển động của học hỏi khi có sự thâu đạt được của hiểu biết. Đó không là học hỏi gì cả. học hỏi là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn.” bởi vì hiểu biết luôn luôn từng phần. và một cái trí mà vận hành một cách máy móc. Học hỏi là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. đang chuyển động. Tôi đang học hỏi về chính tôi từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. và vân vân. Bây giờ. qua đọc sách báo. và cái chính tôi đó có sức sống lạ lùng. và thêm vào nó hiểu biết hơn nữa. giống như một cái máy. Chúng ta ý nói gì qua từ ngữ học hỏi? Liệu có học hỏi khi bạn chỉ đang tích luỹ hiểu biết. cái trí tích luỹ hiểu biết.

Nếu bạn chỉ ở trên mức độ ngôn từ và nói về cái trí là gì. trưởng thành. Nó là đứa con của bộ não. Điều gì tôi mô tả chỉ là một biểu thị. cái trí là gì? Hiển nhiên. Ngôn từ. biểu tượng. quan sát những phương cách của tư tưởng riêng của bạn. Nếu không có bộ não không có cái trí. bị làm hư hỏng bởi cái trí.thông thường gọi học hỏi là ở cùng với cái quy trình này của kiếm được thông tin mới và đưa thêm nó vào cái kho hiểu biết chúng ta có sẵn. Từ ngữ cái cửa rõ ràng không là cái cửa. bị hư hại. toàn bộ quy trình của suy nghĩ của chúng ta. nó luôn luôn đang học hỏi mà không tích luỹ.. Cái trí chấp nhận một khuôn mẫu của sự tồn tại nhiệt tình làm sao đâu. tên tuổi. cái chất lượng lạ lùng mà từ ngữ đó biểu thị. cái trí cũng bị hư hại. Cái trí là kết quả của bộ não. Vì vậy chúng ta đừng bị lẫn lộn từ ngữ. Ngày 23 tháng chín: Cái trí bị neo chặt. Bộ não sinh ra cái trí.Cái trí là gì? Khi tôi đưa ra câu hỏi đó. Từ ngữ tình yêu không là cái cảm giác. Qua từ ngữ học hỏi tôi không có ý là thêm vào điều gì bạn biết rồi. cái trí là trạng thái ý thức hay là nhận thức toàn bộ của chúng ta. Nếu bộ não bị giới hạn. biểu tượng. và quanh ý tưởng đó nó sống và có sự 157 . . mặc dù cái trí độc lập khỏi bộ não. và chính cái trí như thế đó mới chín chắn. đình trệ. bạn bị chìm đắm. nhưng cái trí tách rời khỏi bộ não. Cái trí mà đang học hỏi là một cái trí hồn nhiên. Bạn không phải chấp nhận việc này. Vì vậy. Nhưng tôi đang nói một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Bạn chỉ có thể học hỏi khi không có sự gắn bó vào quá khứ như hiểu biết.. với tất cả những đáp trả của nó tạo ra điều gì chúng ta gọi là cái trí. bộ não với tất cả những tế bào của nó. không là sự việc thực sự. Bạn có thể thử nghiệm nó và tự mình hiểu rõ. Một cái trí hồn nhiên trực nhận tức khắc. Sự thật bạn phải trải nghiệm cho chính mình. làm ơn đừng chờ đợi một câu trả lời nơi tôi. và nó bám chặt vào điều đó khư khư làm sao đâu! Giống như bằng một cái đinh đóng chặt. mà ghi lại mọi cảm xúc. mọi cảm thấy của vui thú hay là đau khổ.. Chúng ta tiếp tục giống như những cái máy với thói quen hàng ngày tẻ nhạt của chúng ta. khi bạn nhìn thấy điều gì đó mới mẻ và không diễn dịch nó dựa vào cái biết được. với cái sự kiện. vì lúc đó bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cái chất lượng của cái vật kinh ngạc này được gọi là cái trí. mô tả.. Hãy nhìn cái trí riêng của bạn. Ngày 22 tháng chín: Bộ não sinh ra cái trí. trái lại cái trí mà chỉ đang thu thập hiểu biết là cũ kỹ. nó không là sự thật.. đó là. Bộ não. cái trí bị giữ chặt bởi ý tưởng. nó là toàn bộ phong cách của sự hiện hữu của chúng ta.

. chính sự tồn tại của nó là cái khung ở trong đó nó làm việc và chuyển động.tồn tại của nó. hy vọng và chết chóc. Cái không biết được không gây ra sợ hãi.. đang thôi thúc. Sợ hãi không thuộc về cái không biết được. điều gì đã là 158 .. của trung tâm riêng của nó. không bao giờ có thể linh động được. Lúc trước nó như thế đó chỉ khi nào những tôn giáo có tổ chức theo đuổi nắm bắt cái trí của bạn. và khi nó đi khỏi. Vì vậy chúng ta sống trong một trạng thái mâu thuẫn. của truyền thống. những vấn đề không thể giải quyết của bạn. Cái trí luôn luôn đang bị tác động để suy nghĩ theo một ranh giới nào đó.. thôi thúc bạn làm theo một phương hướng đặc biệt. nhưng bây giờ những chímh phủ đã đảm trách phần lớn công việc đó. những cưỡng bách. Cái trí. những mê tín dị đoan. Ngày 25 tháng chín: Sống là một cuộc cách mạng lớn lao nhất. Cái khuôn mẫu thuộc về quá khứ hay tương lai. Từ trung tâm của nó nó không dám lang thang. cuộc sống của chúng ta là một chu trình của tranh đấu liên tục. Vì sống bạo hành. của nguyên một loạt những chấp nhận mà không có sự hiểu biết đầy đủ. trong tầng tiềm thức sâu thẳm. nhưng trong tầng tiềm thức những tham vọng của bạn. Ở trên bề mặt bạn có quyền quyết định nào đó về vấn đề. chật hẹp hay là rộng rãi. là vật tạo tác của thời gian. Ngày 24 tháng chín: Cái trí là kết quả của thời gian. vì vậy chúng ta luôn luôn đang theo đuổi an toàn. Chúng ta không hạnh phúc và chúng ta muốn hạnh phúc. và với thời gian có sự sợ hãi. chúng ta thực hành lý tưởng của không bạo hành. cái trí có thể chống đối sự kiểm soát của họ. nó là thất vọng và hy vọng. Sợ hãi luôn luôn kèm theo thèm khát. rối loạn và nơi không tưởng.. cùng với sự quanh co vô tận của những khuôn mẫu. dù ở phía bên trong. Cái trí không bao giờ được tự do. những sợ hãi của bạn.Nguyên lãnh vực của cái trí này là kết quả của thời gian. sâu thẳm biết rằng không có cái sự việc được gọi là an toàn chút nào cả. Trên bề mặt. Cái trí tầng ý thức trên một mức độ nào đó có lẽ kiểm soát được và hướng dẫn được chính nó. nó bị lạc lõng trong sợ hãi. với sự sợ hãi luôn luôn có kết quả của không được an toàn. đang chờ đợi. Sự thật là chúng ta không muốn đối mặt cái sự kiện rằng không có an toàn. nó chuyển động trong khoảng bán kính. nhưng thuộc về sự mất mát của cái biết được. đang đeo đẳng kèo nài. nó là kết quả của những xung đột và những điều chỉnh. nhưng ở phía dưới bề mặt. nhưng lệ thuộc vào cái biết được lại gây ra sợ hãi. Vì vậy có một xung đột luôn tiếp diễn – cái trí là một bãi chiến trường. sự thèm khát để có nhiều hơn hay là có ít hơn. . Chúng ta muốn được an toàn. Họ muốn tạo khuôn mẫu và kiểm soát cái trí của bạn. vì nó luôn luôn bị neo chặt. Cái trí được giữ trong một khuôn mẫu. có nguyên cái sức nặng của thời gian.

vì không có “cái tôi” tách rời khỏi cái trí. Khi bạn biết toàn thể quy trình của nó – cách nó lý luận. Bạn có thể đùa giỡn với nó. Để biết cái trí. cái đã là hay là nơi không tưởng. nó không là trạng thái vô hy vọng hay là dửng dưng vô cảm. và vì vậy bạn đang mời mọc cái chết và không phải là sự sống. Không có những chất lượng tách rời khỏi cái trí. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với điều này. nhưng nếu cái khuôn mẫu cũ kỹ không bị phá vỡ hoàn toàn thì không thể nào có được một thay đổi hoàn toàn triệt để. Liệu cái trí có thể không còn một khuôn mẫu. Đang sống là cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Điều gì là sự thật chỉ có thể tìm được từ khoảnh khắc qua khoảnh khắc. những theo đuổi của nó. 159 . Bạn đang sống vì cái nơi không tưởng đó.. Điều này không thể xảy ra được. thuộc về tầm quan trọng nhất nếu trật tự là ra khỏi sự hỗn loạn này. sự ganh tỵ. và khi nó làm như thế có sự khám phá về một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Sự phá vỡ cái khuôn mẫu. nhưng cái chết thì có: quá khứ hay là tương lai.Bạn muốn tạo ra một thế giới mới.. nhưng bạn phải quan sát toàn thể cái trí riêng của bạn vận hành như thế nào.và điều gì nên là. giống như là những chất lượng của kim cương không tách rời khỏi kim cương.. cái trí phải biết chính nó. quá khứ hay là tương lai. nhưng cái trí muốn khám phá nó. không lưu tâm về ngày mai. nó không là một tiếp tục. chúng ta luôn luôn đang theo đuổi cái chết. nên chỉ có thể vận hành trong lãnh vực của thời gian.. Đang sống không có khuôn mẫu. sau đó cái trí có thể đi vượt khỏi chính nó. sự tham lam và sự sợ hãi của nó. được tự do khỏi sự dao động lùi về sau hay là tiến về trước của ham muốn? Dứt khoát là có thể được. không phải bất kỳ hệ thống kinh tế hay là chính trị nào. những tham vọng. Bạn có lẽ dối gạt chính mình và những người khác. thiên đàng. Để hiểu rõ cái trí bạn không thể diễn dịch nó tuỳ theo ý tưởng của một ai đó. Cái chất lượng của trạng thái mới mẻ đó cho một niềm đam mê lạ thường. Nhưng chúng ta không đang sống. những động cơ thúc đẩy. cả cũ kỹ lẫn tạm gọi là mới mẻ.. Đó là lý do tại sao hiểu rõ những phương cách của cái trí là điều rất cần thiết. Hành động như thế đó là đang sống trong tình trạng ngay bây giờ. Để sống là để ở trạng thái không hy vọng. một nhiệt thành khủng khiếp mà gây nên một cuộc cách mạng sâu sắc phía bên trong: và chính là cuộc cách mạng phía bên trong này mà một mình nó có thể chuyển đổi thế giới. những ham muốn. vì vậy nó không có khả năng tìm ra điều gì là sự thật. Ngày 26 tháng chín: Cách mạng bên trong. cái mới mẻ là cái cũ kỹ được bổ sung. vì chính cái trí là sản phẩm của thời gian. Chúng ta muốn phá vỡ cái khuôn mẫu cũ kỹ và thay thế cái khuôn mẫu “mới mẻ”. nhưng bạn không là niềm hy vọng của thế giới.

Bạn không bao giờ ý thức hay là nhận thức được cái bây giờ. mà nó gọi là tương lai. Thật sự ra chỉ có một trạng thái. mặc dù bạn có lẽ phân chia nó như là tầng ý thức bên ngoài và tầng tiềm thức. Nhưng trạng thái ý thức đó luôn luôn thuộc về quá khứ. trong không chắc chắn.Nó hoặc là chỉ trích và khước từ cái sự kiện hoặc là chấp nhận và gắn kết nó với sự kiện. bạn ý thức được chỉ những sự việc đã qua rồi.Ngày 27 tháng chín: Chỉ có trạng thái ý thức. chắc chắn không có khả năng tìm ra được điều gì nằm ngoài thời gian. phải vậy không? Nhưng làm thế nào mà một cái trí là kết quả của thời gian lại có thể tìm ra được cái đó mà không thời gian? Ngôi nhà của những niềm tin của bạn. mà có lẽ không dễ chịu lắm. Vì vậy cái trí ngập đầy cái quá khứ hay là cái tương lai và lẩn tránh cái hiện tại. phải vậy không? Bạn hiểu rõ một khoảnh khắc sau. Thưa các bạn. không bao giờ thuộc về hiện tại. chỉ có một trạng thái của hiện hữu. không phải là hai trạng thái như là tầng ý thức bên ngoài và tầng tiềm thức.. Hãy quan sát tâm hồn và cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy trạng thái ý thức đó đang vận hành giữa quá khứ và tương lai và rằng là hiện tại chỉ là sự trôi lướt qua của quá khứ đến tương lai. trong rắc rối. Sự củng cố quá khứ đó hiển nhiên là sự tiếp tục chính nó. và cái trí bị điều kiện này đang ở trong xung đột. Bạn ý thức được điều gì tôi đang cố gắng chuyển tải sau một giây. hoặc là cái tương lai là một niềm hy vọng để ra khỏi hiện tại. của những quyến luyến của bạn và những phương cách suy nghĩ gây dễ chịu đang liên tục 160 . Đó là trạng thái ý thức của chúng ta mà bị điều kiện bởi quá khứ và suy nghĩ của chúng ta là sự đáp trả bị điều kiện đến thách thức của một sự kiện. Một cái trí như thế đó không có khả năng nhìn thấy bất kỳ sự kiện nào như một sự kiện. Cái quá khứ. của những tài sản của bạn.. bị điều kiện bởi quá khứ. thì đang củng cố quá khứ nhiều bấy nhiêu. Vì vậy trạng thái ý thức là một chuyển động của quá khứ đến tương lai. mà là trạng thái ý thức. Ngày 28 tháng chín: Vượt ngoài thời gian. tìm kiếm một điều gì đó vượt ngoài những biên giới của thời gian. của quá khứ nhiều bao nhiêu. của ý thức của chúng ta – một quả lắc dao động qua lại giữa quá khứ và tương lai. bạn càng đáp trả tuỳ thuộc điều kiện của niềm tin. Hoặc là cái quá khứ là một phương tiện của sự tẩu thoát khỏi hiện tại. trong sợ hãi. Vì vậy đó là trạng thái của cái trí của chúng ta. đó là cái trí như chúng ta biết nó. Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn khi nó vận hành. điều kiện cái trí. Đó là điều gì tất cả chúng ta đều đang làm trong những phương cách khác nhau. chuyển động qua hiện tại đến tương lai. Cái trí bị điều kiện.. bạn sẽ thấy rằng cái chuyển động đến quá khứ và đến tương lai là một quy trình trong đó hiện tại không có mặt.

những căng thẳng và những ưu tư của nó. Cái trí mà liên tục có những vấn đề không là một cái trí nghiêm túc. chúng ta tham gia vào tổ chức tôn giáo này hay kia – hay là có lẽ chúng ta nghe nói về những cuộc họp mặt này và bởi vì chúng ta đang đi nghỉ nên chúng ta đang có mặt ở đây. thời gian của chúng ta bị chiếm hết từ ngày này qua ngày khác bởi việc kiếm tiền. cùng với những thôi thúc riêng của nó. Tôi không biết vấn đề này có khiến bạn lưu tâm không. 161 . Nếu chúng ta không có tiền. vì vậy có xung đột giữa điều gì bạn muốn và điều gì quy trình của cuộc sống đòi hỏi bạn. tất cả những rối ren phức tạp của nó. và chúng ta bị vướng mắc trong đau khổ đó. những đau khổ. những ép buộc của nó. trong thói quen và nhàm chán vô tận của nó. hay là theo đuổi hội hoạ để diễn tả chính chúng ta. Ngày 30 tháng chín: Cái trí tôn giáo gồm cả cái trí khoa học.bị phá vỡ. chúng ta lại cố gắng trở nên mộ đạo. Nhưng cái trí liên tục tìm kiếm an toàn. ham muốn của nó để thành tựu và những thất vọng của nó.. cùng tất cả những rắc rối của nó. Một trong những câu hỏi chính mà người ta phải đặt ra cho chính mình là: cái trí có thể thâm nhập vào chính nó xa bao nhiêu và đến chiều sâu nào? Đó là chất lượng của sự nghiêm túc bởi vì nó ngụ ý trạng thái ý thức về toàn bộ cấu trúc của sự tồn tại thuộc về tâm lý riêng của người ta. hay là chúng ta bàn luận về nghệ thuật. chúng ta đi nhà thờ. Điều quan tâm duy nhất của chúng ta là tìm ra được một câu trả lời tức khắc cho vô số những vấn đề khác nhau của chúng ta. những đấu tranh và những sầu muộn của nó.. Nhưng không có việc nào sẽ mang lại sự thay đổi lạ lùng này của cái trí. nhưng cái trí mà hiểu rõ mỗi vấn đề khi nó phát sinh và giải quyết nó ngay lập tức để cho nó không bị trì hoãn qua ngày hôm sau – một cái trí như thế đó là nghiêm túc. chúng ta quay về những sự việc tạm gọi là tinh thần. Hầu hết mọi người trong chúng ta quan tâm đến gì? Nếu chúng ta có tiền. một người vợ và con cái để nuôi. năm này qua năm khác. hay là những vui chơi thuộc trí năng. Sự tồn tại hàng ngày. Nhưng nếu tôi có thể hiểu rõ cái vấn đề. Hầu hết chúng ta được đào tạo để vận hành một cách máy móc trong công việc nào đó. Ngày 29 tháng chín: Một cái trí có những vấn đề không là một cái trí nghiêm túc. dường như quá đầy đủ cho hầu hết mọi người trong chúng ta. Đây là điều gì đang xảy ra với mỗi một người của chúng ta. rồi thì cái vấn đề không còn tồn tại nữa. Chúng ta có những trách nhiệm. Nhưng không sớm thì muộn những câu trả lời tức khắc được tìm ra đều không thoả mãn bởi vì không có vấn đề nào có một câu trả lời tách rời khỏi chính vấn đề đó. và bị kẹt trong thế giới điên khùng này chúng ta lại cố gắng nghiêm túc. và vô số những vấn đề mà nó có.

một hoạ sĩ. một nhạc sĩ. Bộ não quan tâm đến một chức năng đặc biệt. nó chuyển động từ sự kiện này qua sự kiện khác. Tất cả các tôn giáo đều khẳng định rằng thời gian là cần thiết. Vì vậy chức năng trở thành quan trọng nhất. Nếu không như vậy sợ hãi nuôi dưỡng vô trật tự. không có ý nghĩa gì khi nương nhờ thời gian để tìm kiếm một giải pháp. Và rất khó khăn để được tự do khỏi quyền lực – không chỉ là quyền lực bị áp đặt bởi người khác mà gồm cả quyền lực của trải nghiệm mà người ta đã thâu lượm. và cùng với nó sẽ là địa vị. Đối với một con người đang bị đau khổ. nó không có những giáo điều. Bộ não rõ ràng đã tiến hoá để đến được giai đoạn hiện nay này. và người ta chỉ đến đó được qua quy trình từ từ của tiến hoá. Chính do bởi những phương pháp kỹ thuật được thu hẹp lại và được chuyên dụng mới tạo ra sự phân chia. giống như một bác sĩ. 162 . Cái trí tôn giáo gồm cả cái trí khoa học. Một cái trí tôn giáo quan tâm đến tổng thể – không phải đến một chức năng đặc biệt. đến một điều gì đó cao siêu hơn. một kỹ sư. nó được chuyên dụng. qua ngăn chặn. Nó vận hành trong lãnh vực chuyên môn như một nhà khoa học. nhưng đến sự vận hành tổng thể của sự hiện hữu con người. không phải của sự tồn tại vật chất. Câu hỏi của chúng ta là liệu rằng có thể được tự do khỏi sự sợ hãi ngay lập tức hay không. thời gian thuộc tâm lý luôn luôn nuôi dưỡng sự vô trật tự bên trong người ta. nhưng của tư tưởng mà đã gắn kết chính nó với một hình thức đặc biệt của sự tồn tại trong thời gian.Một cái trí tôn giáo được tự do khỏi quyền lực. một bác sĩ. Nhưng như một con người. không chỉ phía bên trong mà còn cả phía bên ngoài. ganh tị và tranh đua đã nuôi dưỡng những cuộc chiến tranh. Nhưng trái lại cái trí khoa học không là cái trí tôn giáo. trong một xã hội nơi mà tham lam. Nhà khoa học có thể được coi như là người quan trọng bậc nhất được yêu cầu bởi xã hội bây giờ. xung đột và khái niệm. mà thuộc về quá khứ. mở rộng nhiều thêm nữa. Vì vậy nơi nào có sự chuyên dụng nơi đó phải có mâu thuẫn và một thu hẹp lại. Tôi đang tìm hiểu ý tưởng toàn bộ của sự tiến hoá. địa vị sinh ra thanh danh. Tôi là một phần của tất cả việc đó. khi tiến hoá từ từ trong hai triệu năm kế tiếp như một con người. mà là truyền thống. và nó có lẽ vẫn còn tiến hoá thêm nữa. và đó là chức năng của bộ não. và vì vậy cái trí tôn giáo là cái trí khoa học. chúng ta đang nói về thời gian tâm lý. Và cái trí tôn giáo không có những niềm tin. qua tăng trưởng hay là qua sự gắn kết đến một mục tiêu. nhưng cái trí mà được đào tạo trong hiểu biết của khoa học không là một cái trí tôn giáo. THÁNG MƯỜI Ngày 1 tháng mười: Thời gian không tạo ra giải pháp. tôi đã sống được bốn mươi hay là năm mươi năm trong một thế giới được cấu thành bởi tất cả những loại lý thuyết. Thiên đàng ở rất xa. một văn sĩ.

những hy vọng. người ta phải tìm hiểu liệu rằng cái trí có thể được tự do hoàn toàn khỏi mọi trải nghiệm. Tôi bị kẹt trong cái vòng tròn này. trực tiếp. ngày hôm qua vận hành qua hôm nay và tạo ra tương lai. liệu rằng có thể được tự do khỏi sự sợ hãi và khỏi thời gian thuộc tâm lý hay không? Thời gian thuộc vật lý phải tồn tại. mà thuộc về thời gian. bị điều kiện. Đây là điều gì chúng ta gọi là sống. hay gặp gỡ một cuộc hẹn vào ngày mai. ngay lập tức. chúng ta không tách rời khỏi nó. ngày hôm nay và ngày mai. và trong thời gian đó chúng ta sống. những thất vọng của nó. hiện tại và tương lai. Đó là một sự việc rất đơn giản. nếu bạn muốn đến một chiếc xe lửa. như một phương cách của cuộc sống. Thời gian đó tồn tại. hiển nhiên sẽ có được trật tự xã hội ở bên ngoài. như một con người. khi thời gian đã ngừng hẳn. và ở hiện tại tôi diễn dịch tuỳ theo hiểu biết. Thời gian đối với chúng ta quan trọng lạ lùng. truyền thống. thuộc tâm lý. thật sự hay không? Hay là cái ngày mai đó được tạo ra bởi tư tưởng bởi vì tư tưởng nhìn thấy sự không có khả năng để thay đổi. mà là thời gian của cái trí hay không? Có phải có ngày mai tâm lý. Khi có trật tự trong một con người. cuộc sống này sau cuộc 163 .Và để hiểu rõ một trạng thái không thời gian. trải nghiệm bị điều kiện đó và tôi tạo ra ngày mai. tôi sẽ khác hẳn vào ngày mai. Nếu bạn muốn đón một chiếc xe buýt.” Đó là thời gian chúng ta đang nói về: cái cấu trúc tâm lý của thời gian. ngày hôm qua. không phải bằng đồng hồ. và sáng chế ra quy trình dần dần này? Tôi nhìn thấy cho chính mình. Tôi đã là. Ngày 2 tháng mười: Một trạng thái không thời gian. Khi chúng đang ta nói về thời gian. và tôi nói với mình.. Ngày 3 tháng mười: Bản chất của tư tưởng. hay là tương lai. phải tồn tại. rằng là rất quan trọng để tạo ra một cuộc cách mạng triệt để trong cách sống của tôi. Tư tưởng. mà là bạn. Thời gian là quá khứ. Tôi đã có một trải nghiệm cách đây một năm mà để lại một ảnh hưởng sâu sắc trong cái trí của tôi. chúng ta không ngụ ý thời gian theo tuần tự. Chúng ta là bộ phận của xã hội. Thời gian là tư tưởng.. hay là trong thời gian một tháng nữa. của ngày mai. sự cô độc hoàn toàn của hiện hữu – tất cả việc đó là thời gian này.Được cấu thành như chúng ta là hiện nay. bạn phải có thời gian tuần tự theo đồng hồ. suy nghĩ. “Tôi sẽ dành thời gian cho nó. thời gian dựa vào đồng hồ. và tư tưởng là quy trình của ký ức mà tạo ra thời gian như ngày hôm qua. những ý tưởng. Nhưng có phải có một ngày mai. bạn không thể thoát khỏi nó. cảm thấy và trong những hành động của tôi. Câu hỏi là liệu rằng thời gian tâm lý có thể mang lại không chỉ trật tự bên trong cá nhân mà còn cả trật tự xã hội hay không. đây là điều gì chúng ta gọi là thời gian. như một sự việc mà chúng ta sử dụng để làm phương tiện của sự thành tựu. với tất cả những ký ức..

Và chừng nào thời gian còn tồn tại như một phương tiện dẫn đến một điều gì đó. bởi vì sự trực nhận tức khắc sự kiện. Vì vậy không có một quy trình từ từ để loại bỏ sợ hãi. phút. chính là thời gian mà tạo ra sự thất vọng. nó không bao giờ có thể hiểu rõ tổng thể của sợ hãi. ngay lập tức? Nếu tôi cho phép sợ hãi tiếp tục. Vì vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong xung đột giữa cái gì là và “cái gì nên là. ngày. và cái ý tưởng là hư cấu. giờ. Tôi không thích sợ hãi. không bao giờ có thể được tự do.sống khác.” “Cái gì nên là” là một ý tưởng. hay là tôi sẽ cố gắng khám phá nguyên nhân của nó. đối với hầu hết chúng ta sợ hãi là một thực tế lạ kỳ. mà tiếp tục. tư tưởng là thời gian. Ngày 4 tháng mười: Vô trật tự mà thời gian tạo tác. Thời gian là sợ hãi. cái trí không thể đi vượt ngoài chính nó – cái chất lượng của đi vượt ngoài chính nó tuỳ thuộc vào cái trí mới mẻ mà được tự do khỏi thời gian. và “cái gì tôi là” có thể thay đổi được chỉ khi nào tôi hiểu rõ sự vô trật tự mà thời gian tạo tác. nó nuôi dưỡng sợ hãi. những xung đột. Thế là. nhưng tôi có ý nói thời gian như một quy trình bên trong. đang nhìn thấy sự kiện là không thời gian. nó không là “cái gì tôi là”. ngày hôm nay và ngày mai. và tôi sẽ cố gắng để hiểu rõ. bởi sự phức tạp của sợ hãi. Vì thế. Chúng đi cùng nhau. Qua từ ngữ thời gian. liệu rằng tôi có thể loại bỏ sợ hãi một cách trọn vẹn. và một cái trí mà bị vướng mắc bởi sợ hãi. người ta phải ý thức được thời gian – thời gian như là khoảng cách.” Tôi sợ hãi. thời gian là yếu tố cần thiết để được tự do khỏi sợ hãi – hay là ít nhất ra chúng ta nghĩ như thế. một cách hoàn toàn. nếu không hiểu rõ những rối rắm của thời gian. tôi không có ý nói thời gian tuần tự. thuộc tâm lý. giống như là không có quy trình từ từ để loại bỏ viên thuốc độc của chủ nghĩa quốc gia. người ta hiểu ra rằng thời gian là một yếu tố của vô trật tự. Tất cả sự việc này ngụ ý nỗ lực – và nỗ lực là điều gì chúng ta đã quen thuộc. Vì vậy thời gian có nghĩa là chuyển động từ cái gì là đến “cái gì nên là. Chắc chắn. cái tôi lệ thuộc mà tư tưởng tạo ra như là ngày hôm qua. Nếu bạn có chủ nghĩa quốc gia và bạn nói 164 . nhưng một ngày nào đó tôi sẽ được tự do khỏi sợ hãi. sử dụng ký ức của ngày hôm qua để điều chỉnh chính nó đến hiện tại và vì thế để điều kiện tương lai. hay là tôi sẽ cố gắng tẩu thoát hoàn toàn khỏi nó. không gian. để hiểu rõ sợ hãi. Bây giờ. thời gian là bản chất của tư tưởng. không phải là một phương tiện để làm tự do hoàn toàn khỏi sợ hãi. để phân tích. tôi sẽ luôn luôn tạo ra vô trật tự. do đó. để phê phán từng chi tiết. năm. vì thời gian là tư tưởng. một cuộc sống dẫn đến một cuộc sống khác mà được bổ sung. mà là cái sự kiện. Chính bởi sự kiện đó mà tạo ra sự sợ hãi. thời gian ngụ ý nỗ lực trong cái khoảng trống đó giữa cái gì là và “cái gì nên là”. bằng đồng hồ – giây. Để thay đổi từ cái gì là đến “cái gì nên là” liên quan đến thời gian. Thời gian là một nhân tố trong sợ hãi.

Ngày 5 tháng mười: Thời gian là một liều thuốc độc. Ngày 7 tháng mười: Một theo đuổi hão huyền.rằng cuối cùng sẽ có tình huynh đệ giữa con người. nhưng nếu người ta khước từ hoàn toàn thời gian tâm lý. có đau khổ. và bạn biết nó là thuốc độc. vậy thì bạn có thể tiếp tục hiểu rõ phương cách để làm tự do khỏi sợ hãi ngay lập tức. và mọi chuyện chung quanh đó – thì người ta còn đang theo đuổi một điều gì đó mà ở trong lãnh vực của thời gian và vì vậy không thuộc về cái không thời gian. Bạn thấy không. một thời gian mà không liên quan gì đến cả hai loại trên. Chúng ta bị kẹt trong trận chiến này. Hiểu biết rõ ràng là tinh khiết. có những hận thù. nó là trật tự tuyệt vời. “Làm thế nào tôi tránh được nó. trong khoảng thời gian trống đó có những cuộc chiến tranh. vì vậy. Bạn không nói rằng. Tự chính bạn hãy cố gắng nhìn thấy việc này. và cái tinh thần gây một ảnh hưởng quan trọng trên vật chất. có một điều gì đó còn lạ hơn nữa. Tôi ao ước bạn sẽ bắt đầu cùng tôi đi vào loại thời gian đó! Sau đó thời gian không là sự vô trật tự. khao khát tìm được sự bình an mãi mãi. xảy ra tức khắc. rồi thì người ta sẽ gặp được một thời gian mà là một sự kiện nào đó hoàn toàn khác hẳn. và chúng ta bị kẹt trong thời gian. Nếu đây là một sự thật đối với bạn. Bạn luôn luôn canh chừng nó. Chúng ta chỉ biết được hai loại thời gian. Chân lý hay là hiểu biết rõ ràng xuất hiện trong một loé sáng. không còn sự truyền đạt giữa bạn và tôi nữa. và loé sáng đó không có sự tiếp tục. Điều gì đã là không thể mang lại cho bạn hiểu biết rõ ràng. Chừng nào người ta còn đang tìm kiếm một tiếp tục – tha thiết sự vĩnh cửu trong tương quan. Thời gian vật lý có một vai trò quan trọng trong tinh thần. trong tình yêu. 165 . có lẽ có được một loại thời gian hoàn toàn khác hẳn. nó tạo ra vô trật tự. mới mẻ. có tất cả sự phân chia khủng khiếp này giữa con người và con người. Nhưng nếu bạn vẫn còn đang coi thời gian như là một phương tiện để làm tự do chính mình. thậm chí trong bóng tối. thời gian đang tạo ra vô trật tự. Người ta phải chấp nhận thời gian vật lý với mục đích để đón một chiếc xe buýt hay là xe lửa. Thời gian là một liều thuốc độc. vật lý và tâm lý. nó không là sự tiếp tục của điều gì đó mà đã là. bạn rất cẩn thận với cái chai đó. làm thế nào tôi canh chừng được cái chai đó. trong ảnh hưởng này. Ngày 6 tháng mười: Chân lý xuất hiện trong một loé sáng. nó không ở trong lãnh vực của thời gian. Trong phòng tắm của bạn có một cái chai được ghi chú “độc hại”. vì vậy bạn chú ý đến nó rất nhiều.” Bạn biết nó là thuốc độc.

và toàn thân tâm của bạn không vướng mắc trong thời gian. nhưng tôi đã không tìm được chân lý. Và vì vậy. đau khổ.. tỉnh thức hoàn toàn về nó và không chỉ nói rằng. ít nhất ra tôi hy vọng sẽ tìm được nó trong kiếp sau.. bạn thấy toàn bộ sự việc và tôi không thể. phải có sự sợ hãi về cái chết. rồi thì có lẽ có một cái chết mà thật sự là một sáng tạo hoàn toàn vượt khỏi thời gian. mà không có bất kỳ hình thức cưỡng bách nào. Ngày 8 tháng mười: Sự trực nhận hành động. mà là một theo đuổi hão huyền.. và với cái trí đó chúng ta lại đang cố gắng tìm được điều gì là thường hằng. bạn khômg nhìn những sự việc trong thời gian. nhưng tôi không thể thấy toàn bộ của nó. Điều đó vô ý nghĩa ngoại trừ đối với những triết gia. Điều gì sẽ khiến tôi nhìn thấy một sự việc nào đó một cách tổng thể để cho tôi hiểu rõ toàn bộ sự việc đó ngay tức khắc? Bạn nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của cuộc sống: vẻ đẹp. không hiểu cái trí có thể biết được tất cả việc này.Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào thời gian. bạn không suy nghĩ về sự tiến đến dần dần. và cái biết được là quy trình của thời gian. nhưng thực tế. nhìn thấy được toàn bộ ý nghĩa của sự tiếp tục và toàn bộ ý nghĩa của thời gian. Tôi đã học hỏi. cái tôi mà đang luôn luôn thu thập. và vì vậy chấm dứt cho sự tiếp tục đến “cái tôi lệ thuộc” hay sao? Đang sống trong thế giới này. người suy nghĩ. “Vâng. bạn nhìn thấy điều gì đó ngay tức khắc. Tôi không nhìn thấy. đang phấn đấu và đang cho chính nó một tiếp tục qua ký ức – liệu rằng tôi không bắt buộc chấm dứt tiếp tục hay sao? Liệu rằng không có thể chết trong khi đang sống – không phải một cách giả tạo để làm mất trí nhớ của người ta. vượt khỏi thời gian. mà là bệnh quên lãng. mà thuộc về thời gian.. hay là nếu tôi không tìm được nó trước khi tôi chết. trực tiếp. một trạng thái trong đó người trải nghiệm và vật được trải nghiệm không còn nền tảng hay sao? Chừng nào còn có người trải nghiệm. và chính cái trực nhận đó hành động. tôi muốn tìm ra tại sao tôi lại không nhìn thấy. nó là kết quả của cái biết được. và vân vân. người quan sát. và vì vậy có sự sợ hãi về cái chết. liệu rằng cái trí không có thể tạo ra. những lý thuyết gia và những giả thuyết gia. liệu rằng tôi – “cái tôi lệ thuộc”. phải còn có sự sợ hãi về kết thúc. nó rất đơn giản” – nếu cái trí có thể tỉnh thức về toàn quy trình của trạng thái ý thức. Suy nghĩ của chúng ta là cái biết được. Tôi thấy một phần của nó. không phải ngày mai. và sự vô ích của cuộc tìm kiếm qua thời gian này để tìm được cái đó mà vượt khỏi thời gian – nếu cái trí có thể tỉnh thức về tất cả điều đó.Cái con người mà 166 . sự nhạy cảm lạ kỳ. Tất cả suy nghĩ của chúng ta đều dựa vào thời gian. sự xấu xí. hân hoan. nhưng thật sự chấm dứt tích luỹ qua ký ức. Động thái nhìn của bạn là hành động của toàn thân tâm của bạn. tôi nhìn chúng trong thời gian. và trước khi tôi chết tôi phải tìm được nó. Bạn nhìn thấy và tôi không nhìn thấy – tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi nghĩ nó xảy ra bởi vì người ta liên quan đến thời gian. Nếu tôi muốn tìm được chân lý.

Chính sự trực nhận này một mình nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta. ở ngoài sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. “Nó có liên hệ gì đến sự tồn tại hàng ngày của chúng ta?” Nó có chứ. “Tôi sẽ yên lặng và do đó tìm được câu trả lời. cái trí 167 . nó rất rõ ràng – rằng là bạn có thể cắt đứt. Cái trí của bạn không còn lo âu nữa. Nhưng chỉ có cái trí hồn nhiên vô tư. Các vị tiên tri vĩ đại luôn luôn bảo chúng ta thâu thập hiểu biết. Nếu chúng ta hiểu rõ việc này. không vị gu-ru. không qua rã rời. bạn để nó lại một mình. những ưu tư và sợ hãi đáng ghét. Bạn có hiểu rõ không. bạn tìm được câu trả lời. tranh cãi với nó. mà không đòi hỏi. Đã tìm hiểu cái vấn đề đó đến hết khả năng của bạn. không còn xé nát cái vấn đề. Họ đã nói rằng trải nghiệm cho chúng ta hiểu biết. sự chán chường. phải vậy không? Và trong sự tĩnh lặng đó. không bằng cách nói rằng. vấn đề đó hoàn toàn chấm dứt. Việc đó thỉnh thoảng đã không xảy ra cho bạn hay sao? Nó không là một việc to lớn lắm. lo âu về nó.” Đã làm mọi thứ có thể được để tìm ra câu trả lời. Nó xảy ra cho những nhà toán học vĩ đại. cái trí trở nên tĩnh lặng một cách tự phát không gò bó. “Tôi không thể làm được gì nữa. Cuối cùng bạn nói rằng. vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ thói quen hàng ngày. Có một trạng thái tỉnh thức mà không chọn lựa. Bạn còn lại cùng cái vấn đề. và mọi người trải nghiệm nó thỉnh thoảng trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó có nghĩa là gì? Cái trí đã tận dụng hết khả năng của nó để suy nghĩ. Ngày 9 tháng 10: Tại mép bờ của mọi tư tưởng. Thưa các bạn. và trong trạng thái của cái trí đó có sự trực nhận. thuộc triết học. thế là nó trở nên tĩnh lặng. một trạng thái tỉnh thức không có ưu tư. Liệu nó đã có lần nào xảy ra cho bạn – tôi chắc chắn rằng nó có – rằng là bạn bỗng nhiên trực nhận một điều gì đó. mà nhìn thấy cuộc sống một cách tổng thể. không còn nói rằng. những nhà khoa học. “Tôi phải tìm ra một câu trả lời”. hiển nhiên phải ở ngoài thời gian. Ngày 10 tháng mười: Trạng thái tỉnh thức không chọn lựa này. Vì vậy đừng gạt nó đi bằng cách nói rằng.nhìn thấy một sự việc nào đó một cách tổng thể. bạn tận dụng mọi phương tiện trong những giới hạn của tư tưởng của bạn để hiểu rõ nó. thưa bạn? Bạn có một vấn đề.” Không có một ai để giúp đỡ bạn hiểu rõ. hãy cố gắng lắng nghe việc này. bởi vì việc này có một điều gì đó thật sự liên quan đến sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. và không còn phương cách nào thoát ra. do đó nó trở nên tĩnh lặng – không qua kiệt sức. và đã đến mép bờ của mọi tư tưởng mà không tìm được một câu trả lời. toàn bộ sợi dây của đau khổ ngay tức khắc. nó không phải là một điều gì đó thuộc tinh thần. và trong khoảnh khắc trực nhận đó bạn không có vấn đề gì cả? Chính cái khoảnh khắc bạn đã trực nhận cái vấn đề. Đó là lý do tại sao tôi lại muốn cùng bạn đi sâu vào nó. Người ta có thể nhìn thấy – ít nhất ra là đối với tôi. những đau khổ của chúng ta. giống như là một bác sĩ giải phẩu. không sách báo. và bạn suy nghĩ về nó.

không bị che phủ bởi trải nghiệm, mới hoàn toàn được tự do khỏi quá khứ – chỉ có cái trí như thế mới có thể trực nhận được điều gì là sự thật. Nếu bạn nhìn thấy sự thật của điều đó, nếu bạn trực nhận nó trong một phần giây, bạn sẽ biết được sự rõ ràng lạ kỳ của một cái trí mà hồn nhiên vô tư. Điều này có nghĩa là sự buông rơi tất cả những lớp vỏ cứng của ký ức, mà là sự vất bỏ đi quá khứ. Nhưng để trực nhận nó, không thể có câu hỏi “làm thế nào”. Cái trí của bạn không được bị xao lãng bởi “làm thế nào”, bởi sự khao khát cho một câu trả lời. Một cái trí như thế không là một cái trí chú ý. Như tôi đã nói trước trong buổi nói chuyện này, trong khi khởi đầu là kết thúc. Trong khi khởi đầu là hạt giống của sự kết thúc về cái điều mà chúng ta gọi là đau khổ. Sự kết thúc đau khổ được thực hiện trong chính sự đau khổ, không phải tách rời khỏi đau khổ. Chuyển động khỏi đau khổ rõ ràng để tìm được một câu trả lời, một kết luận, một tẩu thoát; nhưng đau khổ tiếp tục. Trái lại, nếu bạn cho nó sự chú ý hoàn toàn của bạn, mà là để được chú ý bằng toàn thân tâm của bạn, sau đó bạn sẽ thấy rằng có một trực nhận tức khắc mà thời gian không bén mãng được, mà không còn nỗ lực, không còn xung đột; và chính là sự trực nhận tức khắc này, trạng thái trực nhận không chọn lựa này mà chấm dứt sự đau khổ.

Ngày 11 tháng mười: Cái trí tĩnh lặng năng động.
Cái trí mà thật sự tĩnh lặng lại rất năng động, sống động, đầy năng lượng – không hướng về bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ có cái trí như thế đó mới được tự do khỏi ngôn từ – được tự do khỏi hiểu biết, khỏi trải nghiệm. Cái trí như thế đó có thể trực nhận điều gì là sự thật, cái trí như thế đó có sự trực nhận trực tiếp mà vượt khỏi thời gian. Cái trí chỉ có thể tĩnh lặng khi nó đã hiểu rõ quy trình của thời gian và điều đó đòi hỏi trạng thái cảnh giác, phải vậy không? Cái trí đó phải được tự do, không phải khỏi bất kỳ việc gì nhưng phải được tự do, phải vậy chứ. Chúng ta chỉ biết được sự tự do khỏi điều gì đó. Một cái trí mà được tự do khỏi điều gì đó không là một cái trí tự do; sự tự do như thế đó, tự do khỏi điều gì đó chỉ là một phản ứng và nó không là tự do. Một cái trí đang tìm kiếm sự tự do không bao giờ được tự do. Nhưng cái trí được tự do khi nó hiểu rõ được cái sự kiện, như nó là, mà không diễn dịch, mà không chỉ trích, mà không bênh vực; và bởi vì được tự do, một cái trí như thế đó là một cái trí hồn nhiên vô tư, mặc dù nó đã sống một trăm ngày, một trăm năm, có tất cả những trải nghiệm. Nó hồn nhiên vô tư bởi vì nó tự do, không phải tự do khỏi bất kỳ điều gì nhưng tự do trong chính nó. Chỉ có một cái trí như thế mới có thể trực nhận cái đó mà là sự thật, mà vượt khỏi thời gian.

Ngày 12 tháng mười: Từ sự trực nhận năng lượng xuất hiện.

168

Chắc chắn, vấn đề là phải làm tự do cái trí hoàn toàn để cho nó ở trong một trạng thái tỉnh thức mà không có giới hạn, không có biên giới. Và làm thế nào cái trí có thể khám phá được trạng thái đó? Làm thế nào nó đến được sự tự do đó? Tôi hy vọng rằng bạn đang nghiêm túc đặt câu hỏi này cho chính bạn bởi vì tôi không đang đưa nó ra cho bạn. Tôi không đang cố gắng gây ảnh hưởng bạn; tôi chỉ đang vạch rõ sự quan trọng khi hỏi chính mình câu hỏi này. Hỏi câu hỏi này bằng ngôn từ bởi một người khác không có ý nghĩa gì cả nếu bạn không đặt nó cho chính bạn một cách tức khắc, một cách khẩn thiết. Mép bờ của sự tự do càng ngày càng thu hẹp lại, như bạn phải biết rõ nếu bạn có quan sát kỹ càng. Các nhà chính trị, các vị lãnh đạo, các giáo sĩ, những sách báo bạn đọc, hiểu biết bạn thâu lượm, những niềm tin bạn bấu víu – tất cả việc này đang khiến cho mép bờ của sự tự do mỗi lúc một thu hẹp lại. Nếu bạn ý thức được sự tiếp tục của quy trình này, nếu bạn thực sự trực nhận trạng thái chật hẹp của cái tinh thần, sự nô lệ đang gia tăng của cái trí, sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng từ sự trực nhận đó năng lượng xuất hiện; và chính cái năng lượng được sinh ra từ trực nhận này sẽ làm tiêu tan cái trí nhỏ mọn tầm thường, cái trí được kính trọng, cái trí đi đến đền chùa, cái trí sợ hãi. Vì vậy trực nhận là phương cách của sự thật.

Ngày 13 tháng mười: Cái trí huyên thuyên.
Bạn biết không, để trực nhận điều gì đó là một trải nghiệm kinh ngạc. Tôi không biết liệu rằng bạn có lần nào thật sự trực nhận bất kỳ điều gì; liệu rằng bạn có lần nào trực nhận một đoá hoa hay là một khuôn mặt hay là bầu trời hay là biển cả. Dĩ nhiên, bạn thấy những việc này khi bạn đi qua trong một chiếc xe buýt hay là một chiếc xe hơi; nhưng tôi tự hỏi liệu rằng bạn có lần nào thật sự cố gắng để nhìn một đoá hoa? Và khi bạn nhìn một đoá hoa, điều gì xảy ra? Bạn ngay lập tức gọi tên đoá hoa đó, bạn quan tâm đến nó thuộc chủng loại gì, hay là bạn nói rằng, “Nó có mầu sắc đẹp làm sao, tôi muốn trồng nó trong vườn của tôi; tôi muốn tặng nó cho vợ tôi hay là cài nó trên khuy áo của tôi,” và vân vân. Nói khác đi, khoảnh khắc bạn nhìn thấy một đoá hoa, cái trí của bạn bắt đầu huyên thuyên về nó; do đó bạn không bao giờ trực nhận đoá hoa. Bạn trực nhận điều gì đó chỉ khi nào cái trí của bạn tĩnh lặng, khi không có huyên thuyên thuộc bất kỳ loại nào. Nếu bạn có thể nhìn ngắm vì sao hôm trên biển mà không có một chuyển động của cái trí, lúc đó bạn thật sự trực nhận vẻ đẹp tuyệt vời của nó; và khi bạn trực nhận vẻ đẹp, bộ bạn cũng không trải nghiệm trạng thái của tình yêu hay sao? Chắc chắn, vẻ đẹp và tình yêu đều giống nhau. Nếu không có tình yêu không có vẻ đẹp, và nếu không có vẻ đẹp không có tình yêu. Vẻ đẹp trong hình dạng, vẻ đẹp trong câu nói, vẻ đẹp trong cách cư xử. Nếu không có tình yêu, cách cư xử trống rỗng; nó chỉ là sản phẩm của xã hội, của một nền văn hoá đặc biệt, và cái gì được sinh ra là máy móc, không sinh khí. Nhưng khi cái trí trực nhận mà không bị bất kỳ ảnh hưởng lay động nào, sau đó nó có khả năng quan sát toàn 169

bộ chiều sâu của chính nó; và trực nhận như thế đó thật sự không có thời gian. Bạn không phải làm một việc gì đó để tạo ra nó; không có kỷ luật, không có luyện tập, không có phương pháp nào để nhờ vào đó bạn có thể học hỏi để trực nhận.

Ngày 14 tháng mười: Hiểu biết phân tán cái trí.
Bạn chỉ có một dụng cụ là cái trí; và cái trí cũng là bộ não. Vì vậy, để tìm được sự thật của vấn đề này, bạn phải hiểu rõ những phương cách của cái trí, phải vậy không? Nếu cái trí quanh co, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ngay thẳng, nó phải được lau chùi sạch sẽ tất cả điều kiện, tất cả sợ hãi, Cái trí cũng phải được tự do khỏi hiểu biết, bởi vì hiểu biết phân tán cái trí và khiến những sự vật bị méo mó đi. Khả năng to lớn của cái trí là để sáng chế, để tưởng tượng, để phỏng đoán, để suy nghĩ – cái khả năng này không bị dẹp đi để cho cái trí rất rõ ràng và rất đơn giản hay sao? Bởi vì chỉ có cái trí hồn nhiên, cái trí mà đã trải nghiệm quá nhiều và tuy nhiên được tự do khỏi hiểu biết và trải nghiệm; chỉ có cái trí như thế mới có thể khám phá cái đó mà còn vượt trội hơn bộ não và cái trí. Nếu ngược lại điều gì bạn khám phá sẽ bị biến dạng bởi điều gì bạn đã trải nghiệm trước, và trải nghiệm của bạn lại là kết quả của tình trạng bị điều kiện của bạn.

Ngày 15 tháng mười: Bị lấn át bởi ảnh hưởng.
Tại sao cái trí lại già nua cằn cỗi? Nó bị già nua, phải vậy không, trong ý nghĩa của bị cằn cỗi, bị giảm giá trị, đang lập lại chính nó, bị kẹt trong những thói quen, những thói quen dục vọng, những thói quen tôn giáo, những thói quen công việc, hay là vô số những thói quen của tham vọng. Cái trí bị chất đầy quá nhiều những trải nghiệm và những kỷ niệm, bị làm hư hỏng và bị sợ hãi bởi đau khổ đến độ nó không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì một cách mới mẻ nhưng nó lại luôn luôn đang diễn dịch điều gì nó nhìn thấy tuỳ theo những kỷ niệm, những kết luận, những công thức riêng tư của nó, luôn luôn đang trích dẫn; nó bị giới hạn bởi quyền lực; nó là một cái trí già nua. Bạn có thể hiểu được tại sao điều đó xảy ra. Tất cả sự giáo dục của chúng ta chỉ là sự vun quấy của ký ức; và có sự truyền đạt đồ sộ qua báo chí, phát thanh, truyền hình; có những vị giáo sư mà giảng thuyết và lập lại cùng một sự việc vô số lần cho đến khi bộ não của bạn thấm đầy điều gì họ đã lập lại, và bạn tuôn ra hết trong một kỳ thi và lãnh được một mảnh bằng và tiếp tục cái quy trình – công việc, thói quen đều đặn, sự lập lại không ngừng nghỉ. Không chỉ từng đó việc, mà cũng còn có sự đấu tranh về tham vọng phía bên trong riêng rẽ của chúng ta cùng những thất vọng của nó, sự ganh đua không chỉ vì những công việc mà còn vì Chúa, mong muốn được ở gần Ngài, dò hỏi con đường nhanh chóng để đến với Ngài. Vì vậy, điều gì đang xảy ra là rằng qua áp lực, qua căng thẳng, qua chịu đựng sự căng thẳng, cái trí của chúng ta đang bị nhồi nhét, bị lấn át bởi ảnh hưởng, ở 170

tầng ý thức và tầng tiềm thức....Chúng ta đang bào mòn cái trí, không đang dùng nó.

Ngày 16 tháng mười: Bộ não già nua, bộ não đầy thú tính của chúng ta.
Tôi nghĩ rằng rất quan trọng để hiểu rõ sự khai thác, sự vận hành, hoạt động của bộ não già nua. Khi bộ não mới mẻ vận hành, bộ não già nua không có thể hiểu rõ bộ não mới mẻ. Chỉ khi nào bộ não già nua, bộ não bị điều kiện của chúng ta, bộ não đầy thú tính của chúng ta, bộ não mà đã bị vun quấy qua nhiều thế kỷ của thời gian, mà luôn luôn đang tìm kiếm sự an toàn riêng của nó, sự thanh thản riêng của nó – chỉ khi nào cái bộ não già nua đó yên lặng bạn sẽ thấy rằng có một loại chuyển động hoàn toàn khác biệt, và chính là chuyển động này mà sẽ mang lại sự rõ ràng. Chính là chuyển động này mà tự nó là sự rõ ràng. Để hiểu rõ, bạn phải hiểu bộ não già nua, tỉnh thức về nó, biết tất cả những chuyển động của nó, những hoạt động của nó, những đòi hỏi của nó, những theo đuổi của nó, và đó là lý do tại sao thiền định rất quan trọng. Tôi không có ý nói về sự vun quấy được hệ thống và vô lý của một thói quen nào đó của tư tưởng, và mọi chuyện chung quanh nó; tất cả điều đó quá thiếu chín chắn và ngô nghê. Qua từ ngữ thiền định tôi có ý nói về sự hiểu rõ những vận hành của cái trí già nua, quan sát nó, biết rõ cách nó phản ứng, những đáp trả của nó là gì, những khuynh hướng của nó, những đòi hỏi của nó, những theo đuổi hung hăng của nó – để biết rõ toàn bộ việc đó, phần tiềm thức lẫn phần ý thức của nó. Khi bạn biết rõ nó, khi có một trạng thái tỉnh thức về nó, mà không điều khiển nó, mà không kiểm soát nó, mà không nói rằng, “Điều này tốt, điều này xấu; tôi sẽ giữ điều này, tôi sẽ bỏ điều kia,” – khi bạn thấy toàn bộ chuyển động của cái trí già nua, khi bạn nhìn thấy nó trọn vẹn, lúc đó nó trở nên yên lặng.

Ngày 17 tháng mười: Một cái trí mới mẻ.
Tôi nghĩ rằng sự cố gắng liên tục để là một điều gì đó, để trở thành một điều gì đó, là nguyên nhân thật sự của sự phá hoại và già cỗi của cái trí. Hãy nhìn xem chúng ta đang già cỗi mau lẹ làm sao, không chỉ những người trên sáu mươi, mà cả những người trẻ tuổi nữa. Họ đã già nua, thuộc tinh thần, làm sao đâu! Không có mấy người duy trì và gìn giữ chất lượng của một cái trí tươi trẻ. Qua từ ngữ tươi trẻ tôi có ý nói rằng không phải là cái trí mà chỉ muốn hưởng thụ cho nó, để trải qua sự vui vẻ nhưng là cái trí mà không bị vấy bẩn, mà không bị trầy xước, mà không bị sa đoạ, bị bóp méo bởi những tai nạn và những biến cố của cuộc sống, một cái trí mà không bị rã rời bởi đấu tranh, bởi sầu khổ, bởi những xung đột liên lục. Chắc chắn là rất cần thiết để có một cái trí tươi trẻ bởi vì cái trí già cỗi quá đầy ứ những vết sẹo của kỷ niệm đến độ nó không thể sống, nó không thể nghiêm túc; nó là một cái trí chết, một cái trí ngoan cố. Một cái trí mà đã 171

theo ý nghĩa chật hẹp nhất hay là rộng rãi nhất của từ ngữ đó. tất cả kỷ luật đều đặt nền tảng vào một phương pháp tuỳ theo một khuôn mẫu nào đó. “kỷ luật”... nhưng nếu bạn nhìn thấy sự quan trọng của nó. Khi bạn nói.Cái trí phải loại bỏ tất cả những quy trình máy móc của tư tưởng. vì vậy. và một cái trí tươi trẻ không gánh nặng cho nó bằng vô số những kỷ niệm. một luyện tập. vẫn còn giữ được trạng thái không trầy xước. Một cái trí không mang theo cái bóng của đau khổ. rồi thì một việc gì đó xảy ra. Nhưng một cái trí tươi trẻ luôn luôn đang quyết định mới mẻ lại. sự cần thiết của nó.. một phương pháp à? Qua một phương pháp – một phương pháp là một hệ thống. một cái trí được tự do khỏi thời gian. mà đã có một vị trí. Nó không phải là một sự việc mà bạn có thể mua được qua nỗ lực. Vì thế. mặc dù nó đi ngang qua thung lũng của đau khổ. một cái trí không có 172 . một cái trí không còn suy nghĩ dựa vào khoảng cách hay là không gian.Chắc chắn rằng... bởi vì nó là giả dối. Không có giá trị vật chất nào cho nó và nó cũng không là một món hàng ở chợ. Ngày 18 tháng mười: Loại bỏ tất cả những phương pháp. Ngày 19 tháng mười: Một cái trí không có nơi thả neo hay là bến đỗ. sẽ tạo ra cái trí mới mẻ được không? Nếu nó không tạo ra được..Phương pháp chỉ điều kiện cái trí tuỳ theo kết quả mà nó ham muốn. phương pháp phải được loại bỏ. một kỷ luật. và cái khuôn mẫu đó hứa hẹn cho bạn một kết quả được xác định trước bởi một cái trí mà đã có một niềm tin. liệu rằng một phương pháp. Một cái trí có tính máy móc là một cái trí truyền thống. và qua cái thói quen máy móc đó để thực hiện một cái trí mà không máy móc.quyết định và sống lệ thuộc vào những quyết định của nó không còn sinh khí nữa. tất cả việc đó phải được loại bỏ hoàn toàn vì nó có tính máy móc. để đạt được một thói quen máy móc. một tiếp tục của thói quen sẽ tạo ra cái trí này không là sự thật. Vì vậy. nếu bạn nhìn thấy sự thật của nó. một tiếp tục của một luyện tập được điều khiển theo một phương hướng nào đó để dẫn đến một kết quả nào đó – mà là. Làm thế nào cái trí tôn giáo hay là cái trí mới mẻ hiện hữu được? Bạn sẽ có một hệ thống. Bạn phải loại bỏ tất cả những quy trình máy móc của cái trí. hay sao? Một phương pháp sẽ sinh ra một cái trí mới mẻ à?. qua hy sinh. Vì thế. Bạn cần một cái trí mới mẻ. Tôi không nghĩ rằng một cái trí tươi trẻ lại có thể đạt được.. một sự việc lập đi lập lại ngày qua ngày. một phương pháp ngụ ý. cái ý tưởng mà một phương pháp. vậy thì phương pháp như là thói quen phải bị loại bỏ hoàn toàn. một hệ thống. nó không thể gặp gỡ cuộc sống mà không có tính máy móc....

vậy thì bạn. Chúng ta có một lý thuyết rất dễ chịu và rất thuận tiện rằng là có thời gian để tiến bộ. vậy thì không có thể làm được điều gì cả.Khi ngôi nhà đang cháy.. sự phát triển. thưa bạn! Nếu bạn muốn khám phá một cách trực tiếp cho chính mình – không phải điều gì một ai đó nói ra – nếu có một sự thật. Nếu bạn nói rằng điều đó không thể được. trong ý nghĩa của một chất lượng không thời gian. những khái niệm riêng của nó. Bởi vì. không như một mục đích. không như một sự việc để được nhắm đến.đường chân trời.. vậy thì nó có nghĩa rằng điều đó có thể được. Sống là chết. Một cái trí như thế là một cái trí khẩn cấp. nếu không như vậy. Nhưng những giá trị kia. Bạn cần một cái trí như thế để giao dịch với không chỉ cái vĩnh cửu mà còn những vấn đề tức khắc của sự tồn tại. chính bạn đã tự đóng cánh cửa.. để đến gần sự thật. để thành tựu.Nếu bạn nói rằng điều đó có thể được và nó không là một hy vọng. những giá trị riêng của nó. Bạn có theo sát điều gì tôi đang nói không? Hãy quan sát đi. hoặc là chống lại Chúa hoặc là ủng hộ Chúa. một người Hồi giáo hay là một người Phật giáo. bạn có lẽ đờ đẫn hay vô cảm. phải yên lặng. bạn có lẽ không ý thức được nó. một quy trình ngụ ý thời gian. mà đã được nuôi dưỡng trong một truyền thống. những niềm tin kia là kết quả của điều gì bạn đã được nói cho biết. có phải bạn đã đọc kinh Phật. Bạn có hiểu rõ sự khác biệt giữa hai sự việc không? Ngày 20 tháng mười: Năng động nhưng tĩnh lặng. hay là là kết quả của những phản ứng của bạn 173 . đó là một ý tưởng nguỵ biện. mà bộ não cũng còn rất cần ở trạng thái tĩnh lặng. không như một sự việc nào đó để đạt được. Nó phải xảy ra tức khắc. không những chúng ta rất cần hiểu rõ những đáp trả của bộ não cũ kỹ. kinh Vệ đà. phải có một chuyển đổi ngay lúc này. trong một ảnh hưởng và truyền bá của điều kiện sống. bạn có lẽ đã trở nên yếu ớt. mà còn luôn luôn. nó sẽ chỉ chiếu rọi những hình ảnh riêng của nó.. bạn không thể tranh cãi với chết như bạn có thể tranh cãi với sống. bạn không biết. để đạt tới. không chỉ lúc này.. qua hàng thế kỷ của sự khẳng định thuộc xã hội.. không phải để vun quấy nó bởi vì sự vun quấy. không còn thời gian để bàn cãi có phải bạn là một người Ấn độ giáo. Và khi ngôi nhà đang bị cháy. và chết đang chờ đợi bạn. nếu có một sự việc như là Chúa – từ ngữ Chúa không là sự kiện – cái bộ não cũ kỹ của bạn. đó hoàn toàn là một ảo tưởng – thời gian là một ảo tưởng trong ý nghĩa đó. một cái trí không có nơi thả neo hay bến đỗ. những khái niệm kia. Vì vậy liệu rằng có thể có được một cái trí như thế hay không? – không như một thành tựu. một con người mà bàn cãi những sự việc kia hoàn toàn không ý thức được cái sự kiện rằng ngôi nhà đang bị cháy. trong một nền văn hoá. Để khám phá cái trí mới mẻ. bởi vì tất cả việc đó ngụ ý thời gian và không gian. Do đó câu hỏi là: liệu rằng mỗi người trong chúng ta có thể có được một cái trí như thế đó? Không phải từ từ.

khi cái trí không phản ứng ngay lập tức. Bạn lắng nghe một điều gì đó. và cái trí của bạn ngay lập tức phản ứng bằng hiểu biết của nó. Và để tìm hiểu. lắng nghe một cách chú ý. Vậy thì do nghi vấn. trong một thời gian dài hay là trong một vài giây – trong khoảng trống đó. Ý định phải là để hiểu rõ 174 . trong khoảng trống đó. hoặc là bạn muốn một câu trả lời. Ngày 22 tháng mười: Trách nhiệm của chúng ta. không đặt thành vấn đề họ là ai. những trải nghiệm nào đó.đến điều gì bạn đã được nói cho biết. để quan sát. và thực hiện được điều này rất khó khăn. đòi hỏi. Khi có một khoảng ngừng sử dụng của vận hành đó. và bộ não cũ kỹ vận hành trong nhận thức thuộc thú tính. Phản ứng tức khắc là bộ não cũ kỹ. Hoặc là bạn đang lắng nghe với một kết luận. Ngày 21 tháng mười: Có một trạng thái tĩnh lặng. nhưng không phải bằng sự hồi tưởng của điều gì đã biết rồi. và bạn sẽ thấy rằng đây là điều gì đang xảy ra. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ lắng nghe. khi có một khoảng trống. qua sự tìm hiểu. đó kìa sự rõ ràng đến. Chỉ cần quan sát chính bạn. theo truyền thống riêng của nó. “Đây là trải nghiệm của tôi!” Vì thế bạn phải nghi vấn chính cái giá trị của trải nghiệm – trải nghiệm riêng của bạn hay là trải nghiệm của bất kỳ người nào đó. khi có một khoảng trống giữa phản ứng của bạn và điều gì đang được nói cho biết. những kết luận của nó. tìm hiểu. những kỷ niệm thuộc quá khứ của nó. Chính cái khoảng trống đó là bộ não mới mẻ. cuộc sống là gì. Để chuyển đổi thế giới. có khuynh hướng phản kháng. nó rất năng động. Nó lắng nghe. Bạn muốn biết tất cả việc đó là gì. dù rằng nó kéo dài vô tận. bạn nói rằng. với những hồi tưởng. không phải là bộ não cũ kỹ. bạn phải có ánh sáng. có một sự yên lặng mà chính ở trong đó có một sự thấu hiểu không phải là hiểu biết thuộc trí năng. theo tiềm thức. nhưng nó tĩnh lặng. Bạn chỉ có thể lắng nghe khi cái trí được yên lặng. bạn đang lắng nghe như thế nào. sự phức tạp lạ lùng của cuộc sống là gì. Nhưng bộ não không ngủ say. khi phản ứng bị đình chỉ. những phản ứng của cái trí trở nên yên lặng. lúc đó bạn sẽ thấy rằng bộ não mới mẻ hành động và chỉ bộ não mới mẻ có thể hiểu rõ ràng. tìm hiểu để có một hiểu rõ về tương lai. Nó đã đến được trạng thái tĩnh lặng đó qua sự quan sát. quan sát. và ánh sáng đó là sự cảnh giác liên tục của bạn. và điều gì quan trọng khi khởi đầu với chính chúng ta là ý định. Lúc đó trong cái khoảng trống có một trạng thái tĩnh lặng. những quan điểm của nó. một hiểu biết. và bạn không còn kiên nhẫn. Nếu có một khoảng trống giữa điều gì được nói cho biết và phản ứng riêng của bạn đến điều gì được nói cho biết. hỏi han. đã chấp nhận. Bạn thật sự không đang lắng nghe gì cả. chúng ta phải bắt đầu với chính chúng ta. vì vậy.

nó không còn là thay đổi nữa. không có thay đổi gì cả. sự liên hệ mở rộng với những người khác. và sự cố gắng ở tầng tiềm thức để tạo ra một thay đổi cũng ngụ ý một nỗ lực. và do đó nó không còn là thay đổi nữa. tạo ra một quan điểm khác biệt hoàn toàn trong sự hiện hữu hàng ngày của chúng ta. Và cái trí chấm dứt bị chứa đầy chỉ khi nào nó hiểu ra sự thật về sự chứa đầy riêng của nó. Ngày 24 tháng mười: Hiểu biết là một tai hại cho sự thay đổi. Hiển nhiên bạn không thể nào có một cái trí hăm hở và tươi trẻ nếu cái trí bị chứa đầy. mà là cái biết được. sự thay đổi chỉ bị ép buộc. Chừng nào còn có một phấn đấu.chính chúng ta và không giao nó cho những người khác để chuyển đổi chính họ hay là để tạo ra một sự thay đổi được bổ sung qua cuộc cách mạng. ở tầng ý thức hay là tầng tiềm thức. đạt 175 . Bạn không thể nhìn thấy sự thật nếu bạn không đang hướng toàn bộ sự chú ý của bạn vào nó. trừng phạt. Bạn phải tiếp cận một điều gì đó mới mẻ bằng một cái trí tươi trẻ. nếu chúng ta có thể chuyển đổi chính chúng ta. nhiều tìm hiểu. Đừng đồng ý với tôi. nhưng cái trí phải biết điều gì đang thay đổi hay sao? Chắc chắn rằng nếu tôi biết được trạng thái của cái trí sẽ là gì khi nó được thay đổi. phần thưởng hay là an toàn. Dù rằng thay đổi được tạo ra ở tầng ý thức hay là tầng tiềm thức đều giống nhau. xung đột. Việc này đòi hỏi nhiều thấu hiểu. nhưng hãy vào trong nó. hay đang diễn dịch nó vào những qui định riêng của bạn. Thay đổi thật sự chỉ có thể xảy ra khi cái trí tiếp cận cái vấn đề một cách mới mẻ. ví dụ như thế – mà không tạo ra một nỗ lực. một phấn đấu. có tạo ra sự thay đổi không? Tôi phải có hiểu biết để xây dựng một cây cầu. Thay đổi tầng ý thức ngụ ý nỗ lực. hoặc là của phe tả hoặc là của phe hữu. Ngày 23 tháng mười: Nếu cái trí bị chứa đầy. Liệu rằng hiểu biết. rồi thì có lẽ chúng ta sẽ gây ảnh hưởng cho thế giới rộng lớn. và một cái trí không tươi trẻ khi nó bị chứa đầy. không phải bằng tất cả những hồi tưởng tẻ nhạt của một ngàn ngày hôm qua. Rất quan trọng khi hiểu rõ rằng đây là trách nhiệm của chúng ta. Và tất cả nỗ lực của chúng ta đều có nền tảng trên cái trung tâm của phần thưởng. bởi vì dù chúng ta sống trong thế giới có lẽ nhỏ bao nhiêu chăng nữa. suy xét. tách cái trí của bạn ra từng phần để tìm ra sự thật hay là giả dối của tất cả việc này. trách nhiệm của bạn và của tôi. chỉ cần nhìn toàn bộ ngụ ý của ham muốn tích luỹ? Bởi vì bạn không thể nhìn thấy hoàn toàn nội dung của sự ham muốn tích luỹ chừng nào còn có bất kỳ cố gắng nào để thay đổi nó. Hiểu biết như thế là một tai hại cho sự thay đổi bởi vì nó trở thành một phương tiện của thoả mãn và chừng nào còn có một trung tâm đang tìm kiếm thoả mãn. nếu bạn đang diễn dịch điều gì đang được nói vào một sự việc gì đó mà sẽ phù hợp cho bạn. và không có hiểu biết rõ ràng. thành công. Vì vậy liệu rằng cái trí có khả năng gặp gỡ cái vấn đề của thay đổi – của sự ham muốn tích luỹ.

chúng ta sẽ thay đổi. trong chính hành động của thay đổi cá nhân. Nó chỉ hữu dụng trong sinh hoạt máy móc. bởi vì đoạn tuyệt là làm trống không ý thức khỏi cái biết được. Lúc đó. phải cần có trạng thái trống không hoàn toàn. Ngày 26 tháng mười: Thay đổi có dụng ý không thay đổi gì cả. Nhưng để tạo ra một thay đổi trong ý thức. và nếu nó sẽ giúp chúng ta nhận được điều gì chúng ta muốn. nhưng thay đổi như thế không là thay đổi gì cả. Và trạng thái trống không đó chỉ có thể xảy ra khi có sự khám phá. Để xảy ra sự thay đổi hoàn toàn trong ý thức bạn phải đoạn tuyệt sự phân tích và tìm kiếm. Những trải nghiệm luôn luôn thuộc về quá khứ. Chỉ có sự đoạn tuyệt khi bạn buông rơi một điều gì đó mà không cần biết điều gì sắp sửa xảy ra. vào những sự việc người ta đã trải nghiệm. nhìn thấy điều gì là giả dối. Không có sự đoạn tuyệt nếu bạn biết rõ bạn sắp sửa nhận được cái gì để đáp lại. Chắc chắn rằng. Nếu bạn đã biết điều gì là sự thật rồi. Trạng thái đoạn tuyệt đó hoàn toàn cần thiết. ý thức đặt nền tảng vào hiểu biết. mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào – điều đó khó khăn cực kỳ. rồi 176 . Cái trí. cái trí trở nên tĩnh lặng đầy kinh ngạc. Sẽ thật là vô lý khi phủ nhận tất cả hiểu biết khoa học thâu đạt được qua quãng thời gian dài của quá khứ. làm thế nào để tạo ra một sự thay đổi trong cá nhân và sự thay đổi đó ngụ ý điều gì. Bạn làm ơn theo dõi việc này thật cẩn thận bởi vì nếu bạn đã đi khá xa rồi bạn sẽ hiểu ra rằng trong trạng thái đoạn tuyệt đó bạn phát hiện được điều gì là sự thật. đã gạt bỏ hoàn toàn điều giả dối. Nếu chúng ta có thể cùng nhau tháo gỡ toàn bộ vấn đề của thay đổi. phải được tự do khỏi cái biết được. kho lưu trữ rộng lớn của những thế kỷ. chính trạng thái trống không đó tạo ra một cuộc cách mạng hoàn toàn trong ý thức: nó đã xảy ra. một cuộc cách mạng trong toàn bộ cấu trúc của ý thức này. một cách sâu sắc. Sau đó bạn sẽ thấy được.được đó. Rốt cuộc ra. vào trải nhiệm. không đang biết điều gì là sự thật. vậy thì bạn chỉ đang trao đổi điều gì bạn xem là giả dối để lấy điều gì bạn tưởng tượng là sự thật. và chỉ cái trí như thế đó sẽ trải nghiệm sự thay đổi triệt để mà rất cần thiết. tập thể cũng sẽ thay đổi. đang vận hành vào hiện tại. cá nhân và tập thể. Ngày 25 tháng mười: Trạng thái trống không hoàn toàn. vào ký ức. vào di truyền thuộc chủng tộc. được bổ sung bởi hiện tại và tiếp tục vào tương lai. động thái đang nhìn thấy thật sự của điều gì là giả dối. phải vậy không? Đó là tất cả sự việc mà hầu hết chúng ta đều quan tâm đến. nếu bạn đã đi khá xa rồi. Chúng không là hai sự vật tách rời chống đối lẫn nhau. Vì vậy cái trí mà ao ước ở trong một trạng thái của thay đổi. ở trong một trạng thái của cách mạng một cách căn bản. Tất cả việc đó là ý thức. mặc dù những nhóm chính trị nào đó cố gắng tách rời hai thực thể và có ý định cưỡng bách cá nhân tuân phục cái tạm gọi là tập thể.

dù rằng nó thuộc về quá khứ. và do đó một tư tưởng có thể đối nghịch với một tư tưởng khác. bạn đã thay đổi tư tưởng của bạn. ảnh hưởng. tôi bảo đảm với bạn rằng để tìm hiểu bản chất thật sự của thay đổi mà không có một đông cơ thúc đẩy là điều rất lạ kỳ. tôi đi theo một vị gu-ru. X. bạn đang trao tặng tôi một chắc chắn của sự chỉ đạo hướng dẫn mà sẽ tạo ra kết quả. trong thay đổi. sáng chế mới nào đó. mà dựng lên những biên giới của cái trí. Đây là thiền định thật sự. và khi có đối nghịch. uy quyền của người lãnh đạo. có lẽ xảy ra một thay đổi mà không có ý định của bạn. nhưng tư tưởng luôn luôn bị điều kiện. nó vẫn còn là tư tưởng. không phải từ cái biết được đến cái biết được. và mọi thay đổi trong lãnh vực đó. không là thay đổi gì cả. sự thành công trong gắng sức của tôi. và nhận ra rằng mọi thay đổi trong lãnh vực đó không là thay đổi gì cả. có quan niệm thuộc về thứ bậc của cuộc sống – “Bạn biết rõ. Vì thế tôi tiến tới từ cái biết được đến cái biết được mà trong đó uy quyền bắt buộc tồn tại – uy quyền của thưởng phạt. một thay đổi có dụng ý. Nói cách khác. một sợ hãi. tôi tuân phục bạn bởi vì bạn đang trao tặng tôi điều gì tôi muốn biết. và cái trí có thể bỏ lại lãnh vực đó chỉ khi nào nó nhìn thấy những giới hạn. một động cơ thúc đẩy bạn thay đổi – điều đó không thay đổi gì cả. để cho tôi sẽ được hạnh 177 . Y hay là Z. Dù rằng tư tưởng của Jesus. tham dự vào sự tìm hiểu. Tôi biết rõ thành công là cái gì. Một ý tưởng hay là hệ thống của những ý tưởng chỉ được thay thế cho ý tưởng khác. trong chính động thái của lắng nghe. Một thay đổi có thể được chỉ từ cái biết được đến cái không biết được. Khi thấy toàn quy trình này. và thay đổi ở trong lãnh vực của tư tưởng không là thay đổi gì cả. một thay đổi mà bị ép buộc. vị gu-ru. thay đổi đó vẫn còn trong lãnh vực của tư tưởng. Vì vậy tôi tôn sùng bạn. không ở trong nó. Cưỡng bách. tuyên truyền. đều ở trong lãnh vực của tư tưởng. Phật. tôi không biết rõ. Trong sự thay đổi từ cái biết được đến cái biết được. kết quả là một tiếp tục được bổ sung của tư tưởng. Làm ơn hãy cùng với tôi suy nghĩ kỹ càng việc này. Đối với tôi. bị qui định. Bạn đã thay đổi những ý tưởng của bạn. có uy quyền. Ngày 27 tháng mười: Ở ngoài lãnh vực của tư tưởng. bị uốn khuôn. Đó là điều tôi muốn. tất cả ý thức. cái người mà biết rõ phải bảo đảm cho tôi sự thành công. thành công và kết quả. tôi tạo ra một hệ thống. thứ bậc. một xung đột giữa hai tư tưởng.thì có lẽ. liệu có thể bỏ lại tư tưởng và tạo ra một thay đổi ở ngoài lãnh vực của tư tưởng? Chắc chắn rằng. những biên giới của cái lãnh vực đó.” Thành công là cái biết được. hiện tại hay là tương lai. Ngày 28 tháng mười: Thay đổi thật sự. Và mặc dù theo trí năng bạn có lẽ đồng ý việc này rất dễ dàng. không là thay đổi thật sự. Một sự thay đổi cơ bản có thể xảy ra chỉ ở bên ngoài lãnh vực của tư tưởng.

Ở bên ngoài có một cuộc cách mạng khủng khiếp đang diễn tiến trong chỉ đạo hướng dẫn và tự động. đó là thay đổi à? Thay đổi. Tôi nói rằng tôi phải khác hẳn. Tôi nhận ra rằng tôi rất bất hạnh. tôi phải bỏ thói quen này. và điều đó quay trở lại chúng ta. Nhưng nếu bạn được bảo đảm rằng bạn sẽ thành tựu.. liệu rằng có thể có thay đổi không? Chúng ta quay ngược về thời điểm khi chúng ta còn nhỏ. mà trong đó có lẽ có sự thất bại hoàn toàn. Vì vậy sau đó người ta lại tự hỏi chính mình không hiểu có thay đổi gì hay không.phúc. bạn đã thay đổi chưa? Có lẽ chúng ta không muốn thay đổi. Người ta thực hiện một nỗ lực to lớn để rồi cuối cùng người ta vẫn còn hèn kém. là điều gì đó từ cái biết được đến cái không biết được mà trong đó không còn uy quyền. mà là. tôi phải hành động theo cách khác. không phải liên quan đến những biến cố bên ngoài. một cách cơ bản. Đó không là động cơ thúc đẩy cho hầu hết chúng ta để thay đổi hay sao? Làm ơn hãy quan sát suy nghĩ riêng của bạn. rằng là thực sự ra người ta không thay đổi. chúng ta lập gia đình. chính bản thân bạn đang luôn luôn ở tại trung tâm của những sự việc. tàn nhẫn. 178 . cùng thỉnh thoảng một loé sáng của điều gì đó khác hẳn cái kết quả thuần tuý của một động cơ thúc đẩy. tôi phải nhiều hơn khía cạnh này và ít lại khía cạnh kia.. tôi sẽ có được điều gì tôi muốn. thói quen kia. ly dị.Khi bạn quan sát nó. áp lực của những sáng chế mới và vân vân. Tôi muốn thay đổi.. một công việc tốt hơn. cách mạng. Khi người ta nhận ra. như người ta chắc đã có lần nhận thấy trong chính mình. hay là người ta tẩu thoát khỏi chính mình. liệu rằng người ta thay đổi được không? Tôi biết rằng những hòan cảnh bên ngoài thay đổi. và tôi vận dụng ý chí của tôi để làm một điều gì đó về nó. sầu thảm. xấu xa. Có thay đổi nơi con người hay không? Bạn đã thay đổi chưa? Có lẽ đã có một sự bổ sung ở ngoại vi. Một con người có thể thay đổi được không? Ngày 30 tháng mười: Thay đổi không có động cơ thúc đẩy. không tránh khỏi có một câu hỏi sinh ra. nhưng là một cuộc cách mạng cơ bản. bởi vì chúng ta khá thoải mái rồi. người ta chắc phải hỏi chính mình.. người ta bị buồn bực khủng khiếp. và bạn sẽ nhìn thấy những phương cách của sự chỉ đạo hướng dẫn và cuộc sống riêng của bạn. Đúng là người ta đã có lần tự hỏi chính mình rằng liệu người ta có thể thay đổi được không. bạn sẽ có cuộc sống thường hằng. Do đó bạn theo đuổi nguồn hành động đã biết rõ.. Vì vậy. bạn sẽ thành công. xấu xa. hung bạo.. sầu thảm. có con cái. không phải một thay đổi mà là một lập lại hoàn toàn hay là một tiếp tục được bổ sung. bạn sẽ hạnh phúc. nhưng một cách sâu thẳm. một thay đổi tổng thể của cái trí. vậy thì không có vấn đề gì cả. có chết chóc. Ngày 29 tháng mười: Một con người có thể thay đổi được không? Tôi chắc chắn rằng. tôi phải suy nghĩ khác hẳn. không có ý nghĩa nào về chất lượng.

Tôi phải thay đổi như thế nào đây? Tôi hiểu sự thật – ít nhất ra, tôi hiểu một điều gì đó trong nó – rằng là một thay đổi, một chuyển đổi, bắt buộc khởi đầu tại một mức độ mà cái trí, ở tầng ý thức, hay là ở tầng tiềm thức, không thể tiếp cận được, bởi vì ý thức của tôi như một tổng thể bị điều kiện. Vì thế, tôi phải làm gì đây? Tôi hy vọng rằng tôi đang làm sáng tỏ cái vấn đề. Nếu tôi được phép trình bày một cách khác; liệu rằng cái trí của tôi, cả tầng ý thức lẫn tầng tiềm thức, có thể được tự do khỏi xã hội? – xã hội là tất cả nền giáo dục, văn hoá, quy tắc, những giá trị, những tiêu chuẩn. Bởi vì nếu nó không được tự do, rồi thì bất kỳ thay đổi nào mà nó cố gắng tạo ra trong tình trạng bị điều kiện đó vẫn còn bị giới hạn, và vì vậy không thay đổi gì cả. Vì vậy liệu tôi có thể quan sát mà không có động cơ thúc đẩy? Liệu cái trí có thể tồn tại mà không cần bất kỳ khích lệ, không cần bất kỳ động cơ để thay đổi hay là để không thay đổi? Bởi vì, mọi động cơ đều là hệ quả thuộc phản ứng của một nền văn hoá đặc biệt, được sinh ra từ một nền tảng quá khứ đặc biệt. Vì vậy liệu cái trí của tôi có thể được tự do khỏi nền văn hoá cho sẵn mà trong đó tôi đã được nuôi dưỡng. Đây là một câu hỏi thật sự quan trọng. Bởi vì nếu cái trí không được tự do khỏi nền văn hoá trong đó nó được nuôi dưỡng, được chăm sóc, chắc chắn cá nhân không bao giờ có thể bình an, không bao giờ có thể có tự do. Thần thánh của anh ấy và những hư cấu của anh ấy, những biểu tượng của anh ấy và mọi nỗ lực của anh ấy đều bị giới hạn, vì chúng vẫn còn ở trong lãnh vực của cái trí bị điều kiện. Anh ấy có thực hiện hay không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào, trong lãnh vực bị giới hạn đó, thật sự rất là vô ích trong ý nghĩa sâu sắc nhất của từ ngữ đó. Có lẽ có được sự trang trí đẹp đẽ hơn của cái nhà tù, nhiều ánh sáng hơn, nhiều cửa sổ hơn, thực phẩm tốt hơn, nhưng nó vẫn còn là cái nhà tù của một nền văn hoá đặc biệt.

Ngày 31 tháng mười: Một cuộc cách mạng tâm lý.
Liệu có thể người suy nghĩ và điều suy nghĩ, người quan sát và vật quan sát, là một được không? Bạn sẽ không bao giờ tìm được nếu bạn chỉ liếc qua cái vấn đề và hời hợt yêu cầu tôi giải thích rằng tôi có ngụ ý gì khi trình bày điều này hay là điều kia. Chắc chắn, đây là vấn đề của bạn, nó không chỉ là vấn đề của tôi, bạn không có mặt ở đây để tìm được phương cách tôi nhìn vấn đề này hay là những vấn đề của thế giới. Trận chiến liên tục ở bên trong này, mà nó rất phá hoại, rất thoái hoá – nó là vấn đề của bạn, phải vậy không? Và nó cũng là vấn đề của bạn để làm thế nào tạo ra một thay đổi cơ bản trong chính mình, và để không thoả mãn bởi những cuộc cách mạng hời hợt trong chính trị, trong kinh tế, trong những chính thể khác nhau. Bạn không đang cố gắng hiểu rõ tôi hay là cái cách tôi nhìn cuộc sống. Bạn đang cố gắng hiểu rõ chính bạn, và đây là những vấn đề của bạn mà bạn phải giải quyết; và bằng cách suy xét chúng cùng với nhau, mà là điều gì chúng ta đang làm trong những buổi nói chuyện này, chúng 179

ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để hiểu rõ ràng chúng hơn, nhìn thấy chúng rõ rệt hơn. Nhưng để nhìn thấy chúng rõ ràng chỉ ở mức độ thuộc ngôn từ là chưa đủ. Điều đó không tạo ra một thay đổi sáng tạo thuộc tâm lý. Chúng ta phải ra khỏi những từ ngữ, ra khỏi mọi biểu tượng và những cảm xúc của chúng.... Chúng ta phải gạt bỏ tất cả sự việc này và chú ý đến vấn đề trọng tâm – làm thế nào giải tán được “cái tôi lệ thuộc” mà là đang trói buộc vào thời gian, trong đó không có tình yêu, không có từ bi. Nó chỉ có thể ra khỏi được khi cái trí không tách rời chính nó thành người suy nghĩ và điều suy nghĩ.. Khi người suy nghĩ và điều suy nghĩ là một, chỉ đến lúc đó mới có sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng mà ở trong đó không còn đang tạo ra hình ảnh hay là đang chờ đợi trải nghiệm nữa. Trong sự tĩnh lặng đó không có người trải nghiệm mà đang trải nghiệm, và chỉ đến lúc đó mới có được một cuộc cách mạng tâm lý mà có tính sáng tạo.

THÁNG MƯỜI MỘT Ngày 1 tháng mười một: Phá vỡ những thói quen.
Chúng ta hãy tìm ra cái cách để hiểu rõ toàn quy trình của sự hình thành thói quen và phá vỡ thói quen này. Chúng ta có thể lấy ví dụ về việc hút thuốc lá và bạn có thể thay thế thói quen riêng của bạn, vấn đề đặc biệt riêng của bạn, và thử nghiệm vấn đề riêng của bạn một cách trực tiếp giống như tôi đang thử nghiệm vấn đề hút thuốc lá. Nó là một vấn đề, nó trở thành một vấn đề, khi tôi muốn từ bỏ nó; chừng nào tôi còn thoả mãn với nó, nó không là vấn đề. Vấn đề phát sinh khi tôi phải làm một điều gì đó về một thói quen đặc biệt, khi thói quen đó trở thành một quấy rầy bực dọc. Hút thuốc lá đã tạo ra một bực dọc, vì vậy tôi muốn được tự do khỏi nó.Tôi muốn bỏ hút thuốc; tôi muốn chấm dứt nó, dẹp nó đi, thế là sự tiếp cận đến hút thuốc của tôi là một trong những chống đối hay là chỉ trích. Đó là, tôi không muốn hút thuốc, vì vậy sự tiếp cận đến hút thuốc của tôi hoặc là để đè nén nó, chỉ trích nó, hoặc là để tìm ra một thay thế cho nó – thay vì hút thuốc lại nhai kẹo. Bây giờ, liệu tôi có thể nhìn cái vấn đề đó mà không còn chỉ trích, bào chữa, hay là đè nén hay không? Liệu tôi có thể nhìn việc hút thuốc của tôi mà không còn ý thức về sự loại bỏ hay không. Hãy cố gắng thử nghiệm nó lúc này giống như tôi đang nói, và bạn sẽ thấy rằng nó khó khăn làm sao đâu khi không từ bỏ lẫn không chấp nhận. Bởi vì, toàn bộ truyền thống của chúng ta, toàn bộ nền tảng quá khứ của chúng ta, đang thôi thúc chúng ta từ chối hay là bênh vực chứ không phải là hiếu kỳ tò mò về nó. Thay vì canh chừng thật thụ động, cái trí luôn luôn vận hành trên vấn đề.

Ngày 2 tháng mười một: Sống bốn mùa trong một ngày.
Liệu không cần thiết để phải có một mới mẻ liên tục, một hồi sinh hay sao? Nếu hiện tại chất đầy trải nghiệm của quá khứ thì không thể nào có sự mới mẻ được. 180

Mới mẻ không phải là hành động của sinh ra và chết đi; nó vượt ngoài những đối nghịch; chỉ có sự tự do khỏi tích luỹ của ký ức mới mang lại mới mẻ, và không có hiểu biết rõ ràng ngoại trừ ở trong hiện tại. Cái trí có thể hiểu rõ hiện tại chỉ khi nào nó không so sánh, đánh giá; sự ham muốn để thay đổi hay là chỉ trích hiện tại mà không hiểu biết rõ ràng nó tạo thêm sự tiếp tục cho quá khứ. Chỉ khi nào hiểu được phản ảnh của quá khứ trong cái gương của hiện tại, mà không xuyên tạc bóp méo, lúc đó mới có được mới mẻ. ...Nếu bạn đã sống cùng một trải nhiệm một cách đầy đủ, trọn vẹn, bộ bạn không phát hiện ra rằng nó không để lại dấu vết nào hay sao? Chính là những trải nghiệm nửa chừng mới để lại dấu vết của chúng, mới cho sự tiếp tục của cái ký ức tự nhận dạng gắn kết. Chúng ta coi hiện tại như là một phương tiện dẫn đến cứu cánh, thế là hiện tại mất đi ý nghĩa bao la của nó. Hiện tại là vĩnh cửu. Nhưng làm thế nào một cái trí mà được cấu thành, được gom góp vào, có thể hiểu được cái đó mà không được gom góp vào, mà vượt khỏi tất cả giá trị, cái vĩnh cửu? Khi mỗi trải nghiệm phát sinh, hãy sống trọn cùng nó thật đầy đủ và sâu sắc; suy nghĩ về nó kỹ càng, cảm thấy nó sâu xa và bao quát; ý thức được đau khổ và vui thú của nó, ý thức được những nhận xét và những nhận dạng gắn kết của bạn. Chỉ khi nào trải nghiệm trọn vẹn lúc đó mới có được một mới mẻ. Chúng ta phải có thể sống được bốn mùa trong một ngày; để ý thức sắc sảo, để trải nghiệm, để hiểu rõ, và để được tự do khỏi những gom góp thâu lượm của mỗi một ngày.

Ngày 3 tháng mười một: Sự sáng tạo vô danh.
Bạn có lúc nào suy nghĩ về việc đó không? Chúng ta muốn được nổi tiếng khi là một nhà văn, khi là một thi sĩ, khi là một hoạ sĩ, khi là một nhà chính trị, khi là một ca sĩ, hay là bất kỳ người nào bạn muốn. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thật sự không yêu quý điều gì chúng ta đang làm. Nếu bạn yêu quí ca hát, hay là hội hoạ, hay là làm thơ – nếu bạn thật sự yêu quý nó – bạn sẽ chẳng cần quan tâm đến việc bạn nổi tiếng hay không. Để muốn trở thành nổi tiếng là loè loẹt bên ngoài, tầm thường, ngu xuẩn, nó không có ý nghĩa; nhưng, bởi vì chúng ta không yêu quý điều gì chúng ta đang làm, chúng ta muốn làm phong phú chính chúng ta bằng sự nổi tiếng. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay bị hư hỏng bởi vì nó dạy dỗ chúng ta yêu quý sự thành công mà không phải là yêu quý điều gì chúng ta đang làm. Kết quả đã trở nên quan trọng nhiều hơn là hành động. Bạn biết không, che dấu sự sáng chói nổi bật của bạn và khiêm tốn là một điều rất đáng quý, để được vô danh, để yêu quý điều gì bạn đang làm và không phô trương biểu lộ. Để sống tử tế ân cần mà không cần một tên tuổi là một điều đáng

181

quý. Việc đó không làm bạn nổi tiếng, nó không đưa hình ảnh của bạn lên báo chí. Những nhà chính trị không thèm đến cửa nhà bạn. Bạn chỉ là một con người sáng tạo nhưng sống vô danh, và trong trạng thái đó có sự phong phú và vẻ đẹp lớn lao.

Ngày 4 tháng mười một: Triệt tiêu những phương pháp kỹ thuật.
Bạn không thể hoà hợp sáng tạo với thành tựu về kỹ thuật. Bạn có lẽ hoàn hảo khi chơi đàn dương cầm, nhưng không là sáng tạo; bạn có lẽ chơi đàn dương cầm tuyệt vời, nhưng không là một nhạc sĩ. Bạn có lẽ xử lý mầu sắc thật tuyệt, pha trộn mầu sơn trên khung vải một cách khéo léo, nhưng không là một hoạ sĩ sáng tạo. Bạn có lẽ chạm khắc một khuôn mặt, một hình ảnh trên một tảng đá, bởi vì bạn đã học một phương pháp kỹ thuật, nhưng không là người sáng tạo bậc thầy. Sáng tạo đến trước, không phải là kỹ thuật, và đó là lý do tại sao chúng ta đau khổ suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có một phương pháp kỹ thuật – làm thế nào để xây dựng một ngôi nhà, làm thế nào để xây một cây cầu, làm thế nào để lắp ráp một động cơ, làm thế nào để giáo dục con cái chúng ta nhờ vào một hệ thống – chúng ta đã học hỏi tất cả những phương pháp kỹ thuật này, nhưng tâm hồn và cái trí của chúng ta vẫn còn trống rỗng. Chúng ta là những cái máy hạng nhất; chúng ta biết cách vận hành tốt nhất, nhưng chúng ta lại không yêu quý một sinh vật. Bạn có lẽ là một kỹ sư giỏi, bạn có lẽ là một nghệ sĩ đàn dương cầm, bạn có lẽ có văn phong rất hay trong tiếng Anh hay là tiếng Marathi hay là bất kỳ ngôn ngữ nào khác của bạn, nhưng sáng tạo không tìm được trong kỹ thuật. Nếu bạn có một điều gì đó để diễn tả, bạn tạo ra văn phong của bạn; nhưng khi bạn không có điều gì để diễn tả, dù rằng bạn có một văn phong tuyệt vời, điều gì bạn viết ra chỉ là một thói quen truyền thống, một lập lại trong những từ ngữ mới của cùng sự việc cũ kỹ. ...Do đó, bởi vì khi đã không thâm nhập được sự tinh tuý của bài hát, chúng ta theo đuổi bắt chước người ca sĩ. Chúng ta học hỏi từ người ca sĩ kỹ thuật của bài hát, nhưng không có bài hát; và tôi nói rằng bài hát là cần thiết, niềm hân hoan của ca hát là cần thiết. Khi niềm hân hoan có mặt ở đó, kỹ thuật hát có thể không được hình thành; bạn sẽ sáng chế ra kỹ thuật hát riêng của bạn, bạn sẽ không phải học sự khai triển từng bước và phong cách ca hát. Khi bạn tự sáng chế, bạn nhìn thấy rõ ràng, và chính cái bản thể của động thái nhìn thấy vẻ đẹp này là một nghệ thuật.

Ngày 5 tháng mười một: Biết rõ ràng khi không cộng tác.
Những người đổi mới, chính trị, xã hội, và tôn giáo, sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn cho con người nếu con người không hiểu rõ những vận hành của cái trí riêng của anh ta. Trong sự hiểu biết rõ ràng toàn bộ quy trình của cái trí, có một 182

và cũng có một cuộc cách mạng hoàn toàn ở bên ngoài xã hội.cuộc cách mạng ở bên trong thật cơ bản triệt để. để tuân phục. bằng cách khuyến khích thanh niên có khả năng ý thức rõ vô số những ảnh hưởng mà điều kiện cái trí và bắt buộc nó tuân phục. với uy quyền. điều gì đang xảy ra trên thế giới này. tôn giáo. để có nhiều hơn. là cách mạng bên trong xã hội. không còn so sánh. vậy thì bạn cũng sẽ biết khi nào không cộng tác. một thế giới hoàn toàn khác hẳn mà trong đó không còn sự tham lam lợi lộc. bị cải cách. sau đó có khả năng có được sự sáng tạo một nền văn minh mới mẻ. một thay đổi. Bây giờ chúng ta cộng tác với bất kỳ người nào mà đưa ra một cải cách. có lẽ còn quan trọng hơn nhiều. để ham muốn lợi lộc. mà thật sự ra rất quan trọng. hay là bị kiểm soát. Mọi cuộc cách mạng mà không thuộc tôn giáo đều ở trong xã hội và vì vậy không là cách mạng gì cả. Cuộc cách mạng như thế vẫn còn ở trong cái khung của xã hội. mà chỉ làm tiếp tục xung đột và đau khổ. Ngày 7 tháng mười một: Mục đích của cuộc sống. mà không là sự cộng tác với một khuôn mẫu. cũng có một cuộc cách mạng bên trong khuôn mẫu của xã hội. và do đó nó chẳng có tánh sáng tạo gì cả. vì vậy theo tự nhiên cuộc cách mạng của họ không còn ý nghĩa gì cả. luân lý. Đây không là một thiên đàng thuộc lý thuyết nhưng là trạng thái thật sự của cái trí mà đang liên tục tìm hiểu và theo đuổi cái đó mà là sự thật và phước lành. Ngày 6 tháng mười một: Tại sao lại có tội ác? Bạn biết không. để có một việc làm. nhưng nếu chúng ta có thể biết rõ sự quan trọng và ý nghĩa đến chừng nào khi có được tinh thần của sự cộng tác mà hiện hữu do hiểu biết rõ ràng toàn quy trình của cái trí và trong đó có sự tự do khỏi cái tôi. nhưng chỉ là một cuộc cách mạng được bổ sung của khuôn mẫu cũ. Tôi tin rằng. và cuộc cách mạng này thường khoác vào hình dạng của điều gì được gọi là tội ác. ngoại trừ rằng là nó phải bị trấn áp. và từ cuộc cách mạng bên trong đó nẩy sinh ra hành động của sự cộng tác thật sự và thẳng thắn. kinh tế. với một ai đó mà “biết rõ”. không còn ganh tị. Chắc chắn phải có loại cách mạng này chừng nào nền giáo dục của chúng ta chỉ quan tâm đến việc đào tạo thanh niên để phù hợp thích ứng với xã hội – đó là. Đó là điều gì mà cái tạm gọi là nền giáo dục của chúng ta ở khắp mọi nơi đang thực hiện – dạy dỗ thanh niên để tuân theo. 183 . Khi bạn biết phương cách để cộng tác bởi vì có cuộc cách mạng bên trong này. Cuộc cách mạng hoàn toàn ở bên ngoài xã hội là điều gì mà tôi gọi là cách mạng tôn giáo. Nhưng qua sự giáo dục đứng đắn chúng ta có thể tạo ra một hiểu biết rõ ràng và khác hẳn bằng cách giúp đỡ để làm tự do cái trí khỏi tất cả tình trạng bị điều kiện – đó là. để kiếm tiền.

ưu tư và sợ hãi này. nếu cái trí của tôi không đẹp đẽ. tôi chỉ có thể nhận được một câu trả lời mà cũng bị hoang mang. của sự hiện hữu là gì?” nhưng là đánh tan đi sự hoang mang ở trong bạn. hay là phương pháp cậu ta khởi đầu bằng nghề bán báo để rồi kết thúc thành một nhà tỉ phú. Ngày 8 tháng mười một: Hãy sống vô danh trong thế giới này. bạn sẽ không phải tìm kiếm nó. anh ta sẽ lắng nghe tuỳ theo sự mù loà của anh ta. nhưng giả sử rằng anh ta có thể nhìn thấy.Có nhiều người sẽ cho bạn mục đích của cuộc sống. Toàn thế giới đang tôn sùng sự thành công. mục đích của cuộc sống là gì khi chính bạn bị hoang mang rối loạn? Khi tôi bị hoang mang rối loạn. Làm thế nào tôi có thể tìm ra một câu trả lời thật sự khi tôi bị hoang mang? Bạn hiểu rõ không? Nếu tôi bị hoang mang. Liệu không thể sống trong thế giới này mà không còn tham vọng. dù tôi nhận được câu trả lời nào chăng nữa sẽ đều phải qua bức màn của sự hoang mang. nếu cái trí của tôi bị bực dọc. chỉ là bạn là điều gì hay sao? Nếu bạn bắt đầu hiểu rõ bạn là điều gì mà không cố gắng thay đổi nó. nếu bạn có thể hiểu biết rõ ràng sự hoang mang ở bên trong bạn. tuỳ theo bóng tối của anh ta. Người ta có thể sống rất hạnh phúc khi cái tôi không được trao cho bất kỳ sự quan trọng nào. rồi thì. 184 . tôi hỏi bạn câu hỏi này. điều gì quan trọng không phải là hỏi. “Mục đích của cuộc sống. anh ta sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi. không tàn ác. Nó giống như một người mù hỏi rằng. nhóm tôn giáo sẽ có một mục đích khác. và điều này cũng là bộ phận của nền giáo dục đứng đắn. tất cả mọi việc mà bạn phải làm là được tự do khỏi những nguyên nhân kia mà gây ra sự hoang mang. họ sẽ bảo cho bạn những quyển sách thiêng liêng nói gì. hoàn toàn không được ai biết đến. Tương tự như thế. vân vân và vân vân. Nhóm chính trị sẽ có một mục đích. lúc đó bạn sẽ hiểu được mục đích của cuộc sống là gì. do đó. câu trả lời sẽ dẫn lạc lối. tôi sẽ tìm ra một câu trả lời. Bạn được nuôi nấng trong vầng hào quang của sự thành công. Vì thế. và thành công quan trọng cho chúng ta nhiều hơn là hiểu biết rõ ràng và xoá tan sự đau khổ. Những con người khôn ngoan sẽ tiếp tục sáng chế ra mục đích của cuộc sống là gì. lúc đó bạn là điều gì trải qua một thay đổi. nhưng hầu hết chúng ta bị vướng mắc vào sự khao khát để thành công. không yên lặng. Nếu cái trí của tôi bị hoang mang. “Ánh sáng là gì?” Nếu tôi bảo với anh ta ánh sáng là gì. Kèm theo sự đạt được thành công lớn lao là đau khổ to tát. không tham vọng. không cần nổi tiếng. “Ánh sáng là gì?” Nó ở đó. Vì vậy. “Mục đích của cuộc sống là gì?” bởi vì tôi hy vọng rằng qua sự hoang mang này. Bạn nghe những câu chuyện kể về phương pháp một cậu bé nghèo nàn học hành vào ban đêm và cuối cùng trở thành một vị quan toà. Tôi nghĩ rằng người ta có thể sống vô danh trong thế giới này. bạn sẽ không phải hỏi.

và cái trí như thế đó không bao giờ có thể khám phá được điều gì là sự thật. Chúng ta sợ hãi chết. chết đi những niềm vui và đau khổ của quá khứ – cái trí như thế đó là tươi trẻ. những công việc của bạn. tro bụi của ký ức.Hãy cố gắng thử nó đi và bạn sẽ tìm ra. và đồng thời cũng tha thứ cho họ về những tổn hại mà có lẽ họ đã gây cho bạn hay sao? Bộ bạn sẽ không chết đi toàn bộ những sự việc của cái trí. và thậm chí chúng ta còn không dám nói về chết.. trong sáng. đến những người dân làng cơ cực đang khuân vác những đống hàng hoá dọc con đường. Cái trí phải trải nghiệm. Ngày 11 tháng mười một: Cảm thấy trạng thái của cái chết. Ngày 10 tháng mười một: Hãy chết đi mỗi ngày. Đang khoẻ mạnh. chân lý. Nó phải đáp trả đến mọi sự việc sự vật – đến con sông. và nếu không có sự vô tư đó. nhưng nó phải có khả năng đáp trả mà không bị trải nghiệm giam giữ. nhưng chúng ta phải thật sự cảm thấy cái trạng thái đó. có khả năng lý luận minh bạch. bạn sẽ không tìm được Chúa. Thân thể của bạn bị già nua – và cái trí của bạn cũng vậy khi nó bị nhồi nhét bởi tất cả những trải nghiệm. bình thường. vô tư. Để chấm dứt sự sợ hãi về cái chết chúng ta phải tiếp xúc với cái chết. đến những cực hình và khốn khổ của cuộc sống – nếu không như vậy cái trí đã chẳng còn sinh khí nữa. đến con thú bị bệnh. bạn sẽ làm gì đây? Bộ bạn sẽ không thu xếp điều gì cần thiết ở bên ngoài. đó là điều hiển nhiên.. bạn được sinh ra trong một năm nào đó.Ngày 9 tháng mười một: Chỉ có một tiếng đồng hồ để sống. Tuổi tác là gì vậy? Nó là số năm bạn đã sống phải không? Đó là một phần của tuổi tác. và vân vân hay sao? Bộ bạn sẽ không mời gia đình và bạn bè của bạn lại và cầu xin họ tha thứ cho bạn về những tổn hại mà có lẽ bạn đã gây cho họ. bốn mươi tuổi hay là sáu mươi tuổi. chết đi những ham muốn và chết đi thế giới này hay sao? Và nếu điều đó có thể thực hiện được trong một tiếng đồng hồ. quan sát. Nếu bạn chỉ có một tiếng đồng hồ để sống. nó không có tuổi tác. những khốn khổ và rã rời của cuộc sống. sự tích luỹ của trải nghiệm. và bây giờ bạn mười lăm tuổi. di chúc của bạn. dù là bạn mười tuổi hay là sáu mươi tuổi. đến cái xác đang được khiêng đi thiêu. bởi vì cái từ ngữ chết tạo ra sự sợ hãi. Cái trí chỉ có thể khám phá được khi nó tươi trẻ. liệu rằng chúng ta có thể 185 . Không phải là đứa trẻ có sự vô tư – cậu ta có lẽ không vô tư – nhưng chính là cái trí mà có khả năng trải nghiệm và không tích luỹ cặn bã của trải nghiệm. nhưng vô tư không thuộc về vấn đề của tuổi tác. không phải với cái hình ảnh mà tư tưởng đã tạo ra từ cái chết. rồi thì nó cũng có thể thực hiện được trong những ngày và những tháng còn lại. mà làm cho cái trí già nua cằn cỗi. Chính là truyền thống. vô tư. Nếu không như vậy không có sự chấm dứt sợ hãi. suy nghĩ khách quan. Cái trí mà mỗi ngày đều chết đi những kỷ niệm của ngày hôm qua.

một mâu thuẫn. ý thức được những con người nghèo hèn. Ngày 13 tháng mười một: Tôi sợ hãi. Bạn có lẽ nói rằng sự sợ hãi phát sinh từ lương tâm. sự tìm kiếm. đó có nghĩa là. bạn không hạnh phúc. Bây giờ sự tìm hiểu của tôi là làm thế nào để được tự do khỏi sự sợ hãi của cái biết được. sự lập lại của vui thú cùng với những đau thương của nó. về sự liên hệ của người ta. Người ta phải chấm dứt cái hình ảnh mà người ta đã tạo ra về chính người ta. Nếu chúng ta khoẻ mạnh. sự không chắc chắn – đó là điều gì chúng ta gọi là sống. và đó là lý do tại sao bạn lại hỏi điều gì sẽ xảy ra khi bạn chết? Đối với bạn cuộc sống là đau khổ. thanh danh của tôi. Để hiểu rõ sống là gì cũng như để hiểu rõ chết là gì. hoàng hôn. chúng ta già đi cùng với nó và chết. chim chóc. là đầy đoạ. Chúng ta đã trở nên quen thuộc với cái loại sống đó. Việc đi đến công sở hàng ngày. Chúng ta hãy suy nghĩ về nó. cuối cùng sẽ chết. cá tính của tôi. Bạn cảm thấy rằng có lẽ sẽ có được hạnh phúc sau khi chết. qua bệnh tật. thế là lương tâm vẫn còn là 186 . và vì vậy bạn lưu tâm nhiều hơn đến chết. vậy thì dù rằng bạn đang sống hay chết đều không có gì quan trọng cả. sợ hãi có mặt ở sâu thẳm của tất cả việc này – sợ hãi của chết. cái hình ảnh người ta đã dựng lên qua vui thú. đến mọi thứ. Đó không là một ham muốn bệnh hoạn. bạn sẽ sợ hãi chết à? Nếu bạn yêu quý cây cối. tài khoản ngân hàng của tôi. Ngày 12 tháng mười một: Sợ hãi về cái chết? Tại sao bạn lại sợ hãi chết? Điều đó có lẽ bởi vì bạn không biết cách sống như thế nào phải không? Nếu bạn biết cách sống trọn vẹn. đau khổ và hoang mang. người ta phải chấm dứt mỗi ngày mọi thứ người ta đã biết. và do đó có xung đột. và thật sự cảm thấy tình yêu trong tâm hồn của bạn. những ham muốn của tôi và vân vân. bạn không nhạy cảm cực độ đến mọi thứ. một cách trọn vẹn? Các bộ phận cơ thể qua sử dụng. sợ hãi của đau khổ. Sống như là nó bây giờ. bởi vì có lẽ nhờ vào chết chúng ta sẽ hiểu rõ sống. về gia đình của người ta. và tôi không hiểu bạn có muốn tìm hiểu nó kỹ càng hay không. nếu bạn ý thức được những người đàn ông và phụ nữ đang ràn rụa nước mắt. chiếc lá rơi. Rốt cuộc ra. lao dịch vô tận. Bạn không sống cùng hân hoan. sợ hãi của sống. Nhưng đó là một vấn đề rất khó khăn. bạn sẽ sợ hãi chết hay sao? Đừng bị thuyết phục bởi tôi. sự âu lo. Nếu bạn không hiểu rõ điều gì gây ra sự sợ hãi và được tự do khỏi nó. người ta phải tiếp xúc với cái chết . chúng ta muốn tìm hiểu chết có nghĩa gì. mà là sự sợ hãi của mất mát gia đình của tôi. Đó là điều gì sẽ xảy ra khi cái chết xuất hiện. qua sự liên hệ của người ta đến xã hội. Chúng ta chấp nhận nó.tiếp xúc với cái sự kiện chết. nhưng lương tâm của bạn được hình thành bởi tình trạng bị điều kiện của bạn.

mà ngăn cản mọi hình thức quấy rầy nghiêm trọng – và tôi không muốn bị quấy rầy.. đang tiếp tục tách rời khỏi thân thể vật chất. do đó nó không thể sinh lại hay là được tiếp tục. “cái bạn” chỉ là một quy trình của tư tưởng.. tôi sợ hãi những tích luỹ. Do đó sợ hãi của tôi thuộc về cái biết được. có được sinh lại.. Ngày 14 tháng mười một: Chỉ có cái mà chết đi mới có thể làm mới mẻ lại chính nó. Giống như là hiểu biết về y tế trợ giúp để ngăn ngừa đau đớn thân thể. và không thuộc về tinh thần – điều đó quá rõ ràng. vật chất hay là tâm lý. Vì vậy tôi sợ hãi bất kỳ người nào quấy rầy chúng. Những tích luỹ tâm lý ngăn cản đau khổ tâm lý chừng nào chúng không còn bị quấy rầy. điều đó có nghĩa tôi là một mớ của những tích luỹ. Đau đớn thân thể là một đáp trả thuộc hệ thần kinh. Có sự sợ hãi của đau khổ. tư tưởng đến hôm qua. Nếu tư tưởng có thể suy nghĩ về “cái tôi”. có được đầu thai trong một hình thể vật chất. những trải nghiệm.. và bạn lại muốn biết rằng không hiểu cái quy trình của tư tưởng đó. Tư tưởng không thể suy nghĩ về nó bởi vì tư tưởng xuất hiện trong phạm vi đo đạc của thời gian. lúc đó nó là bộ phận của thời gian. và đó là lý do tại sao tôi lại sợ hãi mất đi những niềm tin của tôi. có những quan niệm về mọi thứ. cái thực thể đó mà là một quy trình-tư tưởng – nó có thể được mới mẻ hay không? Nếu nó không thể. tư tưởng là một chuyển động liên tục. “Cái tôi” đó. mà tôi đã gom góp được như là một phương tiện để chặn đứng hay là ngăn ngừa đau khổ.. Vì thế. Bây giờ hãy tìm hiểu kỹ càng thêm một chút. mà vượt ngoài thời gian và đo lường hay không. Bây giờ. đáp trả của quá khứ. mặc dù tôi không có sự hiểu biết hoàn hảo hay là chứng cớ cụ thể về sự thật của những niềm tin như thế. Cái đó mà tiếp tục – nó có lần nào khám phá ra sự thật. Chừng nào tư tưởng còn tiếp tục qua ký ức. nhưng đau khổ tâm lý phát sinh khi tôi bám chặt những sự việc mà cho tôi sự thoả mãn. nó không bao giờ có thể làm mới mẻ chính nó. vì vậy cái mà được tiếp tục không có thể biết được 187 . qua ham muốn. vì lúc đó tôi sợ hãi bất kỳ người nào hay là bất cứ thứ gì mà có lẽ tước đoạt chúng khỏi tôi. vì vậy “cái tôi” đó không được tự do khỏi thời gian. “cái tôi”. Tôi biết gì đây? Hiểu biết là có những ý tưởng. cũng vậy những niềm tin trợ giúp để ngăn ngừa đau khổ tâm lý.Hiểu biết cũng trợ giúp để ngăn ngừa đau khổ. hiển nhiên qua đó chúng ta có ý nói về một sự việc nào đó mà không ở trong lãnh vực của cái trí. qua trải nghiệm. Khi chúng ta nói về một thực thể tinh thần. có một ý thức của sự tiếp tục liên quan đến cái biết được..kết quả của cái biết được. nó phải vượt khỏi mọi thời gian. vì vậy theo căn bản tư tưởng là một sản phẩm của thời gian. Bộ bất kỳ điều gì mà tiếp tục không tiềm ẩn sự huỷ hoại hay sao? Cái mà có sự tiếp tục không bao giờ có thể làm mới mẻ chính nó. liệu “cái tôi” có là một thực thể tinh thần như thế hay không? Nếu nó là một thực thể tinh thần. vậy thì phải có một kết thúc đến tư tưởng. và không thêm nữa.

Nhưng sự sợ hãi nuôi dưỡng đau khổ. và sự ngu xuẩn của nó. như một con người. và bạn có thể quan sát mọi thứ như chính chúng là mà không bị xuyên tạc bóp méo. 188 . và bạn có thể quan sát nó. Ngày 15 tháng mười một: Chết đi mà không tranh luận. trong sáng. Đó là điều gì sẽ xảy ra khi bạn chết. chết đi mà không tranh luận hay không? Bởi vì chết. Chỉ khi nào bạn chết đi. tươi trẻ. chết đi sự liên hệ mà bạn bấu víu. bởi vì sau đó bạn sẽ biến nó thành một an ủi khác. Chúng ta hiểu biết rõ ràng và hợp lý. nguyên nhân của bạn. mà chúng ta gọi là “linh hồn” – mà chúng ta nói rằng nó là vật thiêng liêng nhất. để cho bạn được trong sáng. nhưng nó vẫn còn là bộ phận của tư tưởng của bạn và vì vậy nó chẳng liên quan gì đến thiêng liêng thần thánh cả. chết đi người vợ của bạn để cho bạn có thể nhìn người vợ của bạn mới mẻ lại. cái mà kết thúc. nhưng không bao giờ bạn có thể biết được sự thật vì chỉ có cái mà chết. nhà cửa của bạn. Vì vậy để chấm dứt đau khổ là để tiếp xúc với chết trong khi đang sống. và đau khổ là thời gian giống như tư tưởng cũng là thời gian. không tranh luận với bạn. Bạn có thể được sinh lại hàng ngàn lần. nó có sự thông cảm. cuộc sống đó chúng ta muốn được chuyển tiếp. Chắc chắn. của vô cảm hàng ngày. tài sản của bạn. chết đi niềm cô độc của bạn. bằng cách chết đi tên tuổi của bạn. minh bạch. nếu bạn không chết đi mỗi ngày. trong kết thúc có sự mới mẻ. Đây không là một điều gì để được tin tưởng hay là được suy nghĩ về nó hay là được tìm hiểu của trí năng và được chấp thuận. nó có thể ép buộc chính nó để tử tế và ân cần trên bề mặt. Nhưng chúng ta có một cái chết bị giới hạn đối với phần thân thể vật chất. lúc đó mới có tình yêu. phải không? Chỉ ở trong chết một sự việc mới mẻ được hiện hữu. được mới mẻ. Ngày 16 tháng mười một: Trong chết là vĩnh cửu. chết đi thói quen của bạn. Một cái trí bị sợ hãi không có tình yêu – nó có những thói quen. rằng là các bộ phận cơ thể sẽ chấm dứt. mới có thể làm mới mẻ lại chính nó.sự thật. khi nó đến. Tôi không đang cho bạn sự an ủi. Để gặp gỡ nó. tươi trẻ. bạn phải chết đi xã hội của bạn để cho bạn. Nhưng bạn không thể gặp gỡ chết. một bộ phận của thần thánh. Đó là cuộc đời của bạn! Vì thế người ta phải sống mỗi ngày và chết đi – chết đi bởi vì ngay đó bạn tiếp xúc với cuộc sống. bạn phải chết đi mọi thứ mỗi ngày: chết đi nỗi thống khổ của bạn. Vì thế chúng ta sáng chế ra một cuộc sống mà chúng ta đã trải qua của khốn khổ hàng ngày. của gia tăng những vấn đề. bạn phải chết đi tư tưởng của bạn. Bạn hiểu nó có nghĩa là gì khi tiếp xúc với chết.

nhưng trong đó không có hạnh phúc hay là trí tuệ.. bởi vì mỗi phút có một kết thúc và do đó có một mới mẻ lại. Khi bạn không còn sợ hãi nữa.. là vĩnh cửu. hay là điều gì người thầy của bạn đã dạy dỗ. một kết thúc trong đó có mới mẻ lại. Rồi thì có vĩnh cửu.. không là một tiếp tục. Nhưng sự kiện thật sự là rằng cái mà tiếp tục không có sinh lại. Ngày 17 tháng mười một: Đầu thai là rất ích kỷ. Bạn phải có sự trống không hoàn toàn. bị hư hỏng. những kỷ niệm. không phải là điều gì bạn thích tin tưởng. Do đó. Cái trí rất ma mãnh và tinh tế trong sự tự bảo vệ của nó.. Một ham muốn như thế chỉ có thể dẫn đến ảo tưởng. sự thật. Bạn muốn tôi cho bạn một bảo đảm rằng bạn sẽ sống một cuộc đời khác. Và bạn chỉ có thể làm việc đó khi cái trí và tâm hồn của bạn không còn đang tự bảo vệ chính chúng để chống lại cuộc sống. Chết cũng là cái không biết được Nhưng khi gọi cái chết là đẹp đẽ. chính bởi sự thật mà giải phóng. Điều gì có sự thật là nhìn thấy cái chết như nó là – một kết thúc. quan điểm riêng của bạn. giống như bạn làm về việc đầu thai và những chuyện chung quanh nó. Trong chết có vĩnh cữu – không phải là cái chết của điều mà bạn sợ hãi. không phải kết luận riêng của bạn. cái mà tiếp tục. và cái mà có năng lực để làm mới mẻ chính nó. Trong chết đi “cái tôi lệ thuộc” mỗi phút có thường hằng. những trải nghiệm có trước. một sinh lại. nhưng là cái chết của những kết luận. Vì vậy điều gì phải quan tâm là. Chắc chắn là.. Sự tìm kiếm cái vĩnh cửu của bạn chỉ là hình thức khác của lòng ham muốn để có được sự tiếp tục của những phản ứng tự bảo vệ chống lại cuộc sống và trí tuệ. khi nói cái chết tuyệt vời làm sao đâu là bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục ở kiếp sau và mọi chuyện vô lý đó đều không có sự thật. không phải thắc mắc về chuyện có đầu thai hay không. có một sinh lại. rồi thì bạn tự do đến cái không biết được. có vĩnh cửu. trong chết đi mỗi ngày có mới mẻ lại. Ngày 18 tháng mười một: Đầu thai là gì? Chúng ta hãy tìm ra bạn có ý nói gì qua từ ngữ đầu thai – sự thật của nó.do bây giờ bạn tin tưởng sự đầu thai hay là sự tiếp tục ở kiếp sau.. Bạn phải giải phóng chính mình khỏi mạng lưới của những giá trị giả dối mà môi trường sống đã áp đặt vào bạn. Điều này có nghĩa rằng bạn phải suy nghĩ và hành động hoàn toàn mới mẻ lại. với chúng bạn được nhận dạng như là “cái tôi lệ thuộc”. nhưng phải nhận ra sự thực hiện và hành động hoàn toàn trong hiện tại. có một sự việc để được trải nghiệm – không phải để được phỏng đoán hay giảng thuyết về nó. Sự thật là cái không biết được. và vân vân. không phải điều gì người nào đó đã bảo bạn. không có mới mẻ lại. và nó phải nhận thức sâu sắc cho chính nó cái bản chất ảo tưởng của tự bảo vệ. Sự tìm kiếm cái vĩnh cửu qua đầu thai là rất ích kỷ và vì vậy không có thật.Khi 189 . Đó là vĩnh cửu. Vì rằng.

Cái mà có sự tiếp tục không bao giờ có thể làm mới mẻ chính nó. Chừng nào tư tưởng còn tiếp tục qua ký ức. chúng ta phải loại bỏ sự sợ hãi mà sáng chế ra những lý thuyết khác nhau về cuộc sống đời sau hay là vĩnh cửu hay là luân hồi. mà không bao giờ có thể chết. qua trải nghiệm. tinh thần. và thế là tư tưởng bấu víu nó. Hoặc là nó là điều gì đó ở ngoài thời gian mà chúng ta gọi là tinh thần. nó là cái gì đó thường hằng. tư tưởng có thể suy nghĩ về nó. nó không bao giờ có thể làm mới mẻ chính nó.. cái gì đó mà không bị sáng chế bởi con người. mà cái trí gọi nó là linh hồn. bởi vì đó là điều gì mà chúng ta đã dựng lên ở ngoài tư tưởng. điều gì đó mà không chết. Tôi hi vọng bạn đang theo sát tất cả việc này. vĩnh cửu. vì tư tưởng có thể suy nghĩ về nó. rằng là có sự luân hồi. Bây giờ làm ơn hãy lắng nghe kỹ càng. Và thế là cái trí sáng chế ra một cái gì đó mà bền vững. với người chồng của bạn. do đó... cái mà được tiếp tục không thể biết sự thật.. Chúng ta sẽ tìm hiểu liệu rằng nó có vượt ngoài sự đo lường của thời gian. “cái tôi” có phải là điều gì đó độc lập khỏi ký ức. “cái tôi” là một thực thể tinh thần như thế hay sao? Nếu nó là một thực thể tinh thần. Vì thế chúng ta nói. một mới mẻ lại đang tiếp diễn liên tục và liên tục – cái linh hồn. Nó không thể là điều gì khác nữa ngoại trừ hai điều trên. Nhưng bởi vì cái trí có thể suy nghĩ về nó. nó vẫn còn ở trong lãnh 190 . sự không chắc chắn như thế đó. tư tưởng. ở ngoài. Sự liên hệ của bạn với người vợ của bạn. điều gì đó mà không ở trong lãnh vực của tư tưởng. mà là cái gì đó ở ngoài thời gian. nó phải vượt ngoài thời gian. với công việc của bạn – không có gì là bền vững. Nhưng có một vật như thế đó.” bạn phải biết “cái tôi” là gì. cái gì đó ở ngoài bản chất của con người. hiểu biết hay không? Hoặc là “cái tôi” là một thực thể tinh thần. không có gì bền vững trong cuộc sống – không có gì. Khi chúng ta nói về một thực thể tinh thần. “cái tôi” có phải là điều gì đó tiếp tục. như là một linh hồn.bạn nói rằng. điều gì đó không có khả năng bị điều kiện. cái gì đó mà không bị gom góp vào bởi cái trí ma mãnh? Bởi vì cái trí hiểu rõ sự rối loạn hoang mang. “Tôi sẽ được sinh lại. phải vậy không. những người ở phương Đông nói. Chúng ta sẽ tìm hiểu liệu rằng “cái tôi” trong bản thể của nó có là điều gì đó thuộc tinh thần. do đó nó không thể được sinh lại hay là được tiếp tục. qua đó rõ ràng chúng ta có ý nói về điều gì đó mà không ở trong lãnh vực của cái trí.. Bây giờ qua từ ngữ “tinh thần” chúng ta có ý nói. điều gì đó mà không là sự chiếu rọi của cái trí con người. Có một vật như thế hay không? Chúng ta thích nghĩ rằng có một vật như thế.”Cái tôi” có phải là một thực thể tinh thần. hoặc là nó chỉ là một quy trình của tư tưởng. ở ngoài những từ ngữ. Ngày 19 tháng mười một: Có một vật như là một linh hồn hay không? Vì vậy để hiểu rõ nghi vấn của cái chết này. trải nghiệm. Bây giờ. qua ham muốn. không đo đạc được trong điều kiện thời gian.. cái gì đó ở ngoài tư tưởng. bởi vì điều đó cho chúng ta vui thú. lãnh vực của ký ức. có một sinh lại. cái tạm gọi là linh hồn. hoặc là nó ở trong lãnh vực của thời gian.

Vì vậy nghiệp lực ám chỉ nguyên nhân và hậu quả. Nếu có một nguyên nhân cố định và một hậu quả cố định. bởi vì trong đó có hy vọng. tình trạng bị điều kiện. Chừng nào chúng ta còn coi cái nguyên nhân. nhưng trong cấu trúc của thân tâm anh ta không thể chuyên dụng. Có khả năng có được của sự mới mẻ lại liên tục. và hậu quả trở thành nguyên nhân – nó là một chuyển động liên tục. của hiểu biết. anh ta không bị giới hạn bởi chuyên dụng.. của một cái trí mà mong muốn. cái nền tảng quá khứ. Vì vậy vấn đề còn phức tạp nhiều hơn là liệu rằng có tin vào sự đầu thai hay là không. Nếu tôi có thể suy nghĩ về cái gì đó. phải vậy không. Sự vĩ đại của con người là rằng anh ta không thể chuyên dụng. theo tuần tự thời gian cũng như là theo tâm lý. nguyên nhân và hậu quả – hành động được dựa vào nguyên nhân. nó là bộ phận của tư tưởng của tôi. Một hạt giống cây sồi là chuyên dụng – nó không thể là bất kỳ thứ gì ngoại trừ nó là gì. không có nguyên nhân cố định lẫn hậu quả cố định. sinh ra một hậu quả nào đó. tôi đã có trải nghiệm. tạo ra những kết quả thêm nữa. mà hiển nhiên qui định đáp trả của tôi ngày hôm nay. Và tư tưởng của tôi là kết quả của thời gian. Ngày 21 tháng mười một: Hành động dựa vào ý tưởng. mà muốn chắc chắn. Nghiệp lực ám chỉ. của trải nghiệm. Nhưng con người không kết thúc hoàn toàn. Điều đó hoàn toàn không liên quan gì cả. đúng chứ? Ngày hôm nay là hệ quả của ngày hôm qua. và đáp trả của ngày hôm 191 . như là không liên quan đến hậu quả. và chuyên dụng không phải là chết hay sao? Bất kỳ chủng loại nào mà chuyên dụng rõ ràng phải đi đến một kết thúc. không hiểu rằng nguyên nhân và hậu quả có khi nào cố định? Hậu quả cũng trở thành nguyên nhân phải không? Vì vậy không có nguyên nhân cố định hay là hậu quả cố định. sẽ có sự chuyên dụng. Ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua. Liệu hành động có khi nào mang lại sự tự do khỏi cái chuỗi nguyên nhân-hậu quả này hay không ? Tôi đã làm điều gì đó trong quá khứ.. bởi vì cái câu hỏi là làm thế nào để hành động trong hiện tại. Ngày 20 tháng mười một: Bạn có ý nói gì qua từ ngữ nghiệp lực.vực của thời gian – tự nhiên như thế. và ngày hôm nay là nguyên nhân của ngày mai.. Vì vậy linh hồn vẫn còn ở trong lãnh vực của thời gian. hành động được sinh ra từ tình trạng bị điều kiện. phải còn có xung đột giữa tư tưởng và nền tảng quá khứ. không phải là bạn có tin tưởng vào đầu thai hay là nghiệp lực. Anh ta có thể chuyên dụng thuộc kỹ thuật. Vì thế nguyên nhân là hậu quả. mà tìm kiếm một khoảng thời gian bền vững. Và không hiểu rằng nguyên nhân và hậu quả có ở trạng thái tĩnh. Vì thế cái ý tưởng về một tiếp tục của một linh hồn mà sẽ được sinh ra lại và sinh ra lại và sinh ra lại không có ý nghĩa gì cả bởi vì nó là sự sáng chế của một cái trí mà bị kinh hãi.

hiểu biết của ngày hôm qua hay không? Chừng nào hành động còn là kết quả của quá khứ. Đó là vấn đề trọng tâm của toàn bộ câu hỏi này. Bởi vì bạn không thể giải quyết nó. Tình yêu là việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Thầy tu khổ hạnh chạy trốn nó 192 . bạn chạy trốn nó. bởi vì cái trí không được tự do. Hành động của chúng ta không là hành động nhưng chỉ là sự tiếp tục của phản ứng bởi vì nó là kết quả của ký ức. tình dục là một vấn đề. và rõ ràng là. Đó là phần mấu chốt thật sự của vấn đề: tư tưởng có thể được tự do không? Tư tưởng. không gây ra tình trạng bị điều kiện. Thầy tu khổ hạnh chạy trốn nó bằng cách giữ lời thề sống độc thân bằng cách khước từ. nguyên nhân và hậu quả. Chừng nào hành động còn bị dựa vào ý tưởng. một quy trình của nguyên nhân và hậu quả cuối cùng đều dẫn đến đau khổ. bạn đã làm cho chính bản thân bạn trở thành khô cằn vô vị. chúng ta chỉ có hai cách để gặp gỡ bất kỳ vấn đề nào: hoặc là đè nén nó hoặc là chạy trốn nó. hành động không bao giờ có thể được tự do. Tại sao vậy? Hãy lắng nghe việc này rất cẩn thận. và có một trận chiến liên tục đang diễn tiến bên trong bạn. thuộc cảm xúc – và hoạt động hàng ngày thông thường. với mỗi một con người. Có thể có được hành động không liên quan đến quá khứ hay không? Có thể có được hành động mà không còn gánh nặng của trải nghiệm. Nhưng chúng ta có vấn đề này. Có vô số hình thức tẩu thoát mà lúc này chúng ta sẽ không bàn luận sâu thêm. mà có nghĩa là hành động dựa vào ý tưởng không bao giờ có thể được tự do. câu hỏi là. Như chúng ta đã nói rõ ràng. mặc dù có lẽ tạm thời nó cho vui thú. Đè nén nó thật sự ra cũng cùng một sự việc như chạy trốn nó. Làm ơn hãy tìm hiểu điều gì xảy ra cho cái trí như thế. của đáp trả của ngày hôm qua. Và để hiểu rõ vui thú. và chỉ trong tự do bạn mới có thể khám phá được điều gì là sự thật. nó không thể hành động. Vì thế. mà được tự do không gây ra đau khổ. hành động. như tôi đã nói. và sự tiếp tục đó sẽ qui định ngày mai. Bây giờ với hầu hết mọi người trong chúng ta. nó chỉ có thể phản ứng. Tình yêu không là vui thú. liệu rằng cái trí có thể được tự do khỏi tình trạng bị điều kiện hay không? Ngày 22 tháng mười một: Tình yêu không là vui thú.nay qui định ngày mai. bạn phải học hỏi về nó. của trải nghiệm. Đó là toàn quy trình của nghiệp lực. Bằng cách khước từ một cái gì đó mà là một phần của toàn thể cấu trúc của bạn – những tuyến hạch và vân vân – bằng cách đè nén nó. Vì vậy liệu có thể có được hành động không liên quan đến quá khứ hay không? Liệu có thể có được hành động không dựa vào ý tưởng hay không? Ý tưởng là sự tiếp tục của ngày hôm qua trong một hình thức được bổ sung. Việc gì xảy ra là rằng. rõ ràng nó sẽ gây ra xung đột thêm nữa. và phản ứng là nền tảng của chúng ta. thuộc trí năng. Và chúng ta có nguyên một mạng lưới của những tẩu thoát – rất phức tạp. Nếu không hiểu biết rõ ràng vui thú bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được tình yêu.

Và chỉ có cái trí tôn giáo mà được tự do khỏi những vấn đề. Tình yêu ám chỉ tự do to lớn – không phải làm điều gì bạn thích. ganh tị. không có xung đột. Và một cái trí mà không ở trong trạng thái của tình yêu. Làm thế nào bạn giải quyết vấn đề đó? Ngày 23 tháng mười một: Tình yêu không được vun quấy. Tình yêu cũng vậy. Nhưng tình yêu chỉ đến khi cái trí rất yên lặng. mà không mong cầu một điều gì đó cho chính mình từ tình yêu hay không? Có thể có được tình yêu mà trong đó không còn ý thức bị tổn thương khi tình yêu không được đáp lại hay không? Nếu tôi dâng tặng cho bạn tình bằng hữu của tôi và bạn ngoảnh mặt đi. không có rủi ro nguy hiểm. Một người quyến luyến gia đình của anh ta không có tình yêu. Một người tham vọng không thể yêu. tham lam.bằng một cách. Và với tình yêu. Tình yêu không có động cơ thúc đẩy là gì? Có thể có được tình yêu mà không có ý đồ khích lệ. Nhưng nó hiện hữu tự nhiên như từ bi. bởi vì khoảnh khắc tiếp theo bạn lại ghen tuông cô ta. Và ghen tuông cũng chẳng liên hệ gì đến tình yêu cả. Anh ta có lẽ khoác vào cái vỏ bên ngoài của tính đơn giản. làm thơ – bạn đều là một con người chết rồi. Cũng vậy đó là một câu hỏi vô lý khi hỏi rằng: “Bạn có yêu tất cả không?” Một đoá hoa có hương thơm không cần lưu tâm đến người nào đến ngửi nó. tham gia chính trị. Khi bạn nói rằng. cố gắng cải thiện những người nghèo khổ. Và nếu không có tình yêu những vấn đề của bạn sẽ gia tăng. thất vọng. dù bạn có làm điều gì bạn muốn – tôn thờ tất cả những thần thánh trên quả đất. Tình yêu không là một kỷ niệm. Tình yêu không là một sự việc của cái trí hay là thuộc trí năng. của sự thông cảm hay sao? Chắc chắn rằng chừng nào tôi còn bị thương tổn. Lúc đó tình yêu là bản thể của đạo đức. làm mọi hoạt động xã hội. không ích kỷ. anh ta đã đè nén nó bằng cách giữ một lời thề. viết sách. khi toàn bộ vấn đề của sự tồn tại này – như là sợ hãi. rất công bằng vô tư. Tình yêu không dành cho sự vun quấy. Nếu bạn không có tình yêu. nhưng việc này cũng trở thành một vấn đề lạ lùng cho chính anh ta. biết được vẻ đẹp của tình yêu và chân lý. hay người nào quay lưng đi. chừng nào còn 193 . tôi có bị tổn thương hay không? Cái cảm giác bị tổn thương đó là kết quả của tình bằng hữu. không là một cái trí tôn giáo gì cả. “Tôi yêu vợ tôi. cũng giống hệt như một con người sống một cuộc sống bình thường. Đây không là những lý tưởng. và nguyên cái vấn đề đang sôi sục trong anh ta. của lòng quảng đại. nhưng anh ta không giải quyết nó.” bạn thật sự không có ý đó. bạn làm mọi việc. nó chỉ là tình yêu – không phải là bạn yêu nhiều người hay là một người duy nhất. Tình yêu không thể bị phân chia thành thiêng liêng hay vật chất. hy vọng – đã được hiểu rõ và giải quyết xong. Ngày 24 tháng mười một: Tình yêu không có động cơ thúc đẩy. nẩy nở gấp bội.

tại sao mỗi lúc lại có nhiều chính quyền đang trở thành chuyên chế độc tài. bởi vì chúng ta không muốn bị nguy hiểm. chai lì bấy nhiêu. câu trả lời ở đó. Tôi sẽ bảo cho bạn phản ứng của tôi là gì. Đó là lý do tại sao có sự rối loạn trong thế giới. chúng ta muốn sống thuần tuý trong cái khung của tổ chức bởi vì chúng ta nghĩ những tổ chức sẽ mang lại trật tự và hoà bình trong thế giới. và đau khổ – và đó là điều gì hầu hết mọi người trong chúng ta đều đang tạo ra. Những tổ chức không bao giờ mang lại trật tự và hoà bình. hung tợn. Làm thế nào con người có thể sống không có tình yêu? Chúng ta chỉ có thể tồn tại. sự tổ chức xếp đặt trở thành cơn ác mộng. không thực phẩm đủ chất dinh dưỡng – khi bạn quan sát tất cả việc đó. thuần tuý thuộc về máy móc và hiệu quả. Chỉ có tình yêu. không sạch sẽ. nên chúng ta sống trong cái trí. Ngay cả trong giai đoạn tạm gọi là hoà bình. nhưng nếu không có tình yêu. Ngày 26 tháng mười một: Phản ứng của bạn là gì? Khi bạn quan sát những phụ nữ nghèo nàn kia đang vác một đống hàng hoá nặng nề đến chợ. chúng ta càng có hiệu quả về trí năng nhiều bao nhiêu. sự tổ chức xếp đặt có nơi chỗ riêng của nó. nhưng bởi vì xã hội ngày nay chỉ đặt nền tảng duy nhất vào tánh hiệu quả. Ngày 25 tháng mười một: Sự nguy hiểm của tình yêu. không quần áo đầy đủ. Chúng ta phục tùng tất cả việc này và coi như là điều không tránh khỏi bởi vì chúng ta sống trong bộ não của chúng ta chứ không phải trong tâm hồn của chúng ta. Chắc chắn rằng. tại sao bộ máy hành chính càng lúc lại càng nhiều quyền hành hơn. hoang mang rối loạn. chúng ta phải có những quân đội – và mục đích của một quân đội là tạo ra chiến tranh. giống như quân đội. Một con người mà yêu sẽ rất nguy hiểm và chúng ta không muốn sống một cách nguy hiểm. Nếu bạn hiểu rõ việc này. chừng nào tôi giúp đỡ bạn với hy vọng bạn có thể giúp đỡ lại tôi – mà được gọi là dịch vụ – không có tình yêu. và vì vậy tình yêu không hiện hữu. hay là nhìn ngắm những đứa trẻ nhà quê đang nô đùa trong những vũng bùn cùng với vài món đồ chơi thô kệch. Chúng ta tổ chức cho sự tồn tại và chúng ta chấp nhận sự xung đột như một điều không tránh khỏi bởi vì sự tồn tại của chúng ta là một đòi hỏi vô tận để có được uy quyền. 194 . mà không có ngôi nhà phù hợp. chỉ có thiện chí. một cách rốt ráo và do đó ngay bây giờ. vị trí đúng đắn của nó. phản ứng của bạn là gì? Chính bạn tìm ra được phản ứng của bạn là gì rất quan trọng. và bởi vì chúng ta sợ hãi tình trạng không chắc chắn. và tồn tại mà không có tình yêu là kiểm soát chế ngự. chúng ta lại càng trở nên tàn nhẫn. những đứa trẻ mà sẽ không có sự giáo dục như bạn đang hưởng. chúng ta muốn sống một cách hiệu quả. khi chúng ta yêu.có sợ hãi. chỉ có nhân từ mới có thể mang lại trật tự và hoà bình. Tình yêu là yếu tố không chắc chắn và nguy hiểm nhất trong cuộc sống.

kiểm soát. mà chỉ thuộc về quá khứ. dù bằng bất kỳ điều gì. và cùng lúc lại có những cậu bé và cô bé mà chẳng có cái gì cả? Nó là loại xã hội gì vậy. nhưng là điều gì đó thuộc về hiện tại năng động.. Tôi không đang sử dụng cái từ ngữ từ bi để có ý định trái nghịch. đè nén. và người Trung quốc. qua kỷ luật. Và liệu rằng có thể tạo ra một xã hội trong đó tất cả sự thối nát và đau khổ này không còn tồn tại. khi chúng ta được tự do khỏi tham vọng và biết được tình yêu có nghĩa là gì. máy móc và chỉ được đào tạo để thực hiện những chức năng nào đó. trái lại từ ngữ luôn luôn thuộc về quá khứ và do đó cố định. cũng không bởi tử tế. sự tương phản của hận thù và bạo lực. Từ bi không là điều gì đó mà bạn có thể vun quấy qua tư tưởng. ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống. nó không là đồng cảm hay là thông cảm mơ hồ này. chúng ta mỗi lúc sẽ trở nên hung tợn nhiều hơn. Từ bi không là tình cảm. phá vỡ khuôn mẫu của xã hội này. lễ phép. Nhưng nếu mỗi một người trong chúng ta không có một ý thức sâu sắc của từ bi. và vân vân. những đứa trẻ kia không bao giờ biết rõ được yêu thương là gì. trong một loé sáng. nhưng khi phá vỡ nó thì một khuôn mẫu mới được sinh ra và lại nữa cũng là cùng khuôn mẫu đó nhưng mang một hình thức khác – những quan chức và nhà cửa đặc biệt của họ trong quốc gia. những đặc quyền. hay là danh từ. không bao giờ có một ngày nghỉ. Bạn có thể cho sinh khí hay là chuyển động đến tên tuổi. 195 . cha mẹ chúng không bao giờ ngồi lại với chúng và kể cho chúng những câu chuyện về vẻ đẹp của quả đất và bầu trời. người Liên xô. đến từ ngữ. vô nhân đạo với nhau nhiều hơn.. nhưng nó không giống như động từ mà là hiện tại năng động. Có một khác biệt giữa động từ và từ ngữ. Ngày 27 tháng mười một: Từ bi không là từ ngữ. chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm an toàn.. Động từ thuộc về hiện tại năng động. Và loại xã hội nào đã tạo ra những hoàn cảnh – nơi mà có những người giầu có cực kỳ mà có mọi thứ họ muốn trên quả đất này. cả thuộc về vật chất lẫn thuộc về tinh thần. tên tuổi. Nó có thể được tạo ra chỉ khi nào bạn và tôi như những cá nhân phá vỡ khỏi cái tập thể. cha mẹ chúng bị bận rộn suốt ngày đêm. Chúng ta sẽ có những cái trí giống như máy vi tính. dịu dàng. và những chuyện chung quanh nó. Tư tưởng không thể vun quấy từ bi.Những đứa trẻ kia không có nơi phù hợp để ngủ. Đó là phản ứng trọn vẹn của tôi. và nó hiện hữu bằng cách nào vậy? Bạn có lẽ làm cách mạng. Qua từ bi tôi không có ý nói về một sự việc để thâu đạt được. người Pháp. những bộ đồng phục. Từ bi hiện hữu chỉ khi nào tư tưởng chấm dứt tại ngay gốc rễ của nó. được chăm sóc là gì. Việc này đã xảy ra sau mỗi cuộc cách mạng. và chúng ta sẽ không nắm bắt được chiều sâu và vẻ đẹp lạ thường. Từ bi không là từ ngữ. nó là động từ và không là từ ngữ.

dù tinh tế đến bao nhiêu. đến tình yêu. Nếu tôi lan truyền nó qua mi-crô. tự do – tất cả những vô lý mà những nhà chính trị. nó là sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Vì vậy đó là một vấn đề. Một thay đổi được gây ra nhờ vào nguyên nhân không là từ bi. nó chỉ là một thay đổi ở nơi chợ búa. Vì vậy. bằng suy nghĩ sâu sắc. sự nở hoa của thánh thiện này. không có từ bi. và rồi bỏ qua. Ngọn lửa của học thuyết sẽ vận hành và anh ta sẽ chỉ lập lại. khi hiểu rõ rằng bất kỳ hình thức cưỡng bách nào. Vì vậy. nó sẽ gây ảnh hưởng xã hội ra sao? Hay là tôi chẳng thèm quan tâm đến nó chút nào cả? Bởi vì đa số mọi người không thích thú điều gì chúng ta đang nói – và bạn cũng như họ nếu bạn chỉ nghe vì tò mò hay một loại thôi thúc nhất thời nào đó. mà chính là sự liên hệ của tôi với bạn? Xã hội không là một thực thể huyền bí lạ lùng nào đó. liệu có một tiến trình qua đó cái cá nhân được thay đổi có thể kích động tầng tiềm thức của nhân loại hay không? Ngày 29 tháng mười một: Từ bi đang lan truyền. cảm thấy về sự thiêng liêng của cuộc sống mà chúng ta đã nói chuyện ở lần gặp mặt trước – liệu rằng sự cảm thấy đó có thể được làm hiện hữu qua cưỡng bách hay không? Chắc chắn rằng. khi có sự truyền bá hay là răn đe dạy đạo đức. qua hệ thống máy móc của tuyên truyền. những nhà xã hội. Những máy móc đang phát triển mau chóng đến độ hầu hết những con người chỉ đang bị thúc bách xô đẩy theo và không còn khả năng gặp gỡ cuộc sống bằng sự phong phú của tình yêu. như là bạn luôn luôn đang lập lại. cái ý thức về thánh thiện đó.Ngày 28 tháng mười một: Từ bi và thánh thiện. Nếu tôi quan tâm đến từ bi. đều không mang lại vẻ đẹp này. phải có một thay đổi mà không có bất kỳ nguyên nhân nào. và những người chung quanh họ đều nói như nhau. bằng từ bi. của từ bi này. đến cái cảm giác thật sự của một điều gì đó thiêng liêng.. cũng không có từ bi được tạo ra chỉ nhờ vào hiểu rõ sự cần thiết để gặp gỡ sự thách thức của công nghệ trong phương cách để cho những con người sẽ vẫn còn là những con người và không trở thành những máy móc. Một vấn đề khác là: nếu tôi thay đổi. và nếu hai hay ba người trong chúng ta thay đổi. rằng là chúng ta phải tử tế. tốt lành. nó sẽ gây ảnh hưởng ra sao. Và nếu tôi thay đổi.. lúc đó làm thế nào cái cảm giác đó được lan truyền? Làm ơn theo dõi việc này. và nhờ vậy thuyết phục được người khác. khi có sự cưỡng bách dưới bất kỳ hình thức nào. nó sẽ gây ảnh hưởng phần còn lại của thế giới ra sao? Hay là liệu có một phương cách để gây ảnh hưởng toàn thể cái trí của nhân loại hay không? Đó là. tâm hồn của anh ta vẫn còn trống rỗng. Liệu rằng từ bi. cái cá nhân đó sẽ phải làm gì đây? 196 .

Nhưng sự tổ chức không trao tặng lòng quảng đại của tâm hồn và đôi bàn tay. không có sự hy sinh. anh ta biết rõ tình yêu là gì – không phải cái con người mà chỉ lập lại nhiều từ ngữ và luân lý đạo đức. Và để ở được trạng thái hồn nhiên vô tư với tất cả việc này khó khăn làm sao đâu! Bạn không cần những triết lý và những tín điều để có sự dịu dàng bao dung và tử tế ân cần. Phải có tự do. Lòng quảng đại đến từ một nguồn khác hẳn hoàn toàn. không có thôi thúc để có thêm nữa. và tự do chỉ xuất hiện khi bạn hiểu rõ hoàn toàn vấn đề của ganh tị. mới huỷ diệt tình yêu. để trang bị cho họ chỗ ăn ở và chăm sóc y tế. trong truyền thống là gì? Làm thế nào chúng ta sẽ tìm ra được sự liên hệ giữa hai người này. Tĩnh lặng không có mọi động cơ thúc đẩy. nó ở đó. và cái người mà cái trí của họ bị bao phủ trong tập thể. không có lời cầu nguyện. những quyến luyến và khước từ của nó. Một con người như thế có từ bi. 197 . Điều này xảy ra dễ dàng với đà gia tăng mau lẹ của sự sản xuất. mặc dù đạo đức cần thiết. cũng không qua khả năng và vâng lời. Chỉ có con người mà hiểu rõ toàn bộ quy trình và cấu trúc của xã hội. Nó không thể đến được qua sự vun quấy của đạo đức. không phải lý thuyết. và chỉ anh ta mới có thể nở hoa trong thánh thiện. Chính là do sự tự do khỏi những vấn đề kia mới cho phép cái điều lạ lùng được gọi là đặc điểm để nở hoa. THÁNG MƯỜI HAI Ngày 1 tháng mười hai: Cô đơn có vẻ đẹp lớn lao. Vì vậy tinh tuý của thánh thiện không nằm trong xã hội. có đặc điểm. Tìm được từ bi không khó khăn lắm khi tâm hồn không bị nhét đầy những thứ ma mãnh của cái trí. Những quyển sách không thể dạy bảo và cũng không có vị gu-ru nào dẫn dắt bạn đến cái nguồn này được. Chính là cái trí với những đòi hỏi và sợ hãi của nó. Ngày 30 tháng mười một: Hãy đến với nó bằng bàn tay trống không. tham vọng. và đang làm tự do chính anh ta khỏi nó. nhưng thực tế. bởi vì xã hội trong chính nó luôn luôn thối nát. Hiệu quả và sự mầu mỡ của đất đai sẽ xếp đặt để nuôi ăn và cung cấp quần áo cho con người.Sự liên hệ giữa cái người có ý thức của từ bi này. đó là sự vận hành của chính thể được tổ chức tốt và một xã hội cân bằng. không có bất kỳ chuyển động. tham lam. Tham vọng và ganh tị huỷ diệt lòng quảng đại dễ dàng như lửa đốt cháy. và sự khao khát quyền hành. Khi cái trí được tĩnh lặng bình thản. Điều mà tuân phục không bao giờ có thể nở hoa trong thánh thiện. Nguồn này phải được tiếp xúc nhưng người ta phải đến với nó bằng bàn tay trống không. những quả quyết và thôi thúc của nó. một nguồn vượt ngoài mọi đo lường.

Mặc dù chúng ta đều là con người. Mọi hình thái của tư tưởng và cảm xúc đều bị chặn lại. Và bạn phải cô đơn. nó có thể cố gắng gắn kết chính nó với cái người mà nó gọi là Chúa. và bạn hoàn toàn bị cô lập. Ngày 3 tháng mười hai: Đang biết cô độc. trái lại để sống hoàn toàn cô đơn đòi hỏi sự nhạy cảm. hãnh tiến. Đó là một sự việc hoàn toàn khác hẳn. bạn không thể quay đi bất kỳ nơi nào. trong trạng thái cô lập này. Nó có thể tin tưởng. Ở trạng thái cô đơn ngụ ý một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Khi con người làm tự do chính mình khỏi cấu trúc xã hội của tham lam. lúc đó anh ta hoàn toàn cô đơn. 198 . nó có thể có những lý thuyết. Rồi thì có vẻ đẹp tuyệt vời. tôn giáo không có liên quan gì đến bất kỳ niềm tin nào. Bây giờ một cái trí bị vướng trong trạng thái cô độc. Để hoàn toàn cô đơn ngụ ý rằng cái trí được tự do khỏi mọi loại ảnh hưởng và do đó không bị vấy bẩn bởi xã hội. ganh tị. không bao giờ có thể hiểu rõ tôn giáo là gì. Cô đơn rõ ràng không phải là cô độc. các thiên thần tất cả đều đã đi khỏi những đám mây và khi những đám mây biến mất họ cũng đã biến mất rồi. thành tựu. và không còn ở trong bất kỳ trạng thái nào khác. Ngày 2 tháng mười hai: Cô đơn không là cô độc. Chỉ khi nào cái trí tuyệt đối cô đơn nó mới có thể biết được điều gì là vẻ đẹp. thần thánh. Độc nhất chỉ có nghĩa là ngoại lệ trong phương cách nào đó. đến bất kỳ nhà thờ nào. cô độc nhiều hơn nữa. vượt ngoài thời gian. nhưng dường như đối với tôi. chúng ta đã dựng lên những bức tường giữa chúng ta và những người lân cận qua chủ nghĩa quốc gia. qua chủng tộc. hay là đến bất kỳ quyển sách nào tạm gọi là thiêng liêng. Trạng thái của cái trí tôn giáo chỉ có thể hiểu rõ được khi chúng ta bắt đầu biết vẻ đẹp là gì. và sự hiểu biết rõ ràng của vẻ đẹp phải được tiếp cận qua sự cô đơn hoàn toàn. những khái niệm.Tôi không biết có khi nào bạn cô độc. sự thông minh. đến bất kỳ vị giáo sĩ nào. không có một ai để nương nhờ. địa vị – rồi khi anh ta làm tự do chính mình khỏi những điều kia. sự hiểu biết lạ thường. tham vọng. có cảm thấy của năng lượng to lớn. và nó không là trạng thái độc nhất. Cô đơn có một nghĩa lý hoàn toàn khác hẳn. cô đơn có vẻ đẹp. bạn hoàn toàn cô độc – tôi sẽ không sử dụng từ ngữ cô đơn. những công thức nào đó. lúc bạn bỗng nhiên nhận ra rằng bạn không có sự liên hệ với bất kỳ ai – không phải một nhận ra thuộc trí năng nhưng một nhận ra thực sự. đẳng cấp và giai cấp – mà lại nuôi dưỡng cô lập.. cái trí phải cô đơn để hiểu rõ điều gì là tôn giáo – mà là để tìm ra cho chính mình liệu rằng có một sự việc gì đó vĩnh cửu..

Nhưng cái trí không bao giờ có thể trực nhận cái đó. những truyền thống của bạn. những trải nghiệm của bạn. Và cái mà tách rời biết được cô độc. cùng lý thuyết thần học của anh ta. anh ta có cùng chúa Giê-su theo khái niệm của anh ta. được tạo ra qua nhiều thế kỷ. và mọi chuyện chung quanh nó. Bạn có thể rút lui vào núi non và sống như một người ẩn dật. Ngày 4 tháng mười hai: Chỉ trong cô đơn mới có hồn nhiên vô tư. Chúng ta muốn người đồng hành. từ trạng thái cô đơn này nẩy ra một đạo đức đầy sinh khí mà mang lại một ý thức lạ kỳ của sự tinh khiết và bao dung dịu dàng. nó chỉ có thể biết được cô độc. Cái đó mà cô đơn không bao giờ có thể ở trong một trạng thái xung đột. Cũng như thế. nó không có giá trị gì cả. “Điều đó xa vời quá không thể đòi hỏi được. Tôi đang nói về một trạng thái cô đơn trong đó cái trí hoàn toàn được tự do khỏi quá khứ. nơi mà người ta phải đi đến công sở mỗi ngày. hầu hết mọi người trong chúng ta đều tìm kiếm sự lệ thuộc. nhưng khi bạn chỉ có duy nhất một mình. kia kìa cô đơn hiện hữu. vị khất sĩ ở Ấn độ mà rút lui khỏi thế giới và sống cô lập là không cô đơn. chịu đựng sự càu nhàu của người vợ hay là người chồng của người ta. nếu trái lại. Nó là điều gì đó mà không là nhiều mà không bị ảnh hưởng bởi nhiều. cùng những niềm tin và những giáo điều của tình trạng bị điều kiện đặc biệt của anh ta. hiểu biết của bạn về điều gì đã hiện hữu. trong một trạng thái mà gây ra xung đột. và chỉ một cái trí như thế mới có đạo đức. bởi vì chỉ trong trạng thái cô đơn này mới có được hồn nhiên vô tư. kiếm kế sinh nhai. chúng ta muốn bạn bè. mà không là kết quả của nhiều. vì anh ta cũng vậy sống cùng những kỷ niệm của anh ta. Trạng thái cô độc không thể so sánh với trạng thái cô đơn. không bao giờ có thể hiểu rõ cái đó. Người ta không thể sống như vậy trong thế giới hỗn loạn này. 199 . Chính quy trình của cái trí là tách rời. Người mà biết cô độc không bao giờ có thể biết được cái đó mà là cô đơn. Nhưng ý thức được trạng thái cô độc khi trải qua nó. Rủi thay. Rồi thì chỉ có thể có được cái đó mà bao la vô hạn. Hầu hết chúng ta không bao giờ cô đơn. Bạn biết không. Bạn có lẽ sẽ nói rằng. Cái trí không bao giờ có thể biết được trạng thái cô đơn. Cái trí không bao giờ có thể cô đơn. Nhưng cô đơn không tách rời. vị thầy tu Thiên chúa giáo trong một buồng nhỏ ở tu viện không cô đơn.Cô độc hoàn toàn khác hẳn cô đơn. chúng ta muốn sống trong một trạng thái tách rời. cái trí được gom góp vào chung. nuôi nấng con cái. bạn sẽ có cùng bạn tất cả những ý tưởng của bạn. mà không được gom góp vào chung như cái trí. Cái trí không là một thực thể cô đơn chỉ có một mình.” Nhưng tôi nghĩ rằng điều gì đang được nói đều liên quan trực tiếp đến cuộc sống và hành động hàng ngày. Trạng thái cô độc đó phải được vượt qua để là cô dơn. Bạn có ở trong trạng thái cô đơn đó hay không? Cái trí của chúng ta không được hoà nhập để cô đơn. được mang lại cùng nhau. cái trí thuộc về nhiều.

tuyên truyền thuộc tâm lý. một xã hội mới. Khi người ta cô đơn. bạn có lẽ có nhiều hiểu biết. 200 . vì chỉ có một cái trí như vậy mới có thể biết được hay là ý thức được cái đó mà vượt ngoài ngôn từ. một nghệ thuật mới. hàng ngàn điều kiện. Và chỉ có cái người mà hoàn toàn cô đơn mới làm tự do cái trí khỏi đau khổ. bàn luận vô tận về chính trị – và hầu hết những nhà chính trị đều bàn luận vô tận – và vẫn vậy tình trạng cô độc này còn tồn tại. chỉ nhìn nó như nó là. đến bất kỳ cam kết đặc biệt nào. lệ thuộc vào điều gì người láng giềng của anh ta suy nghĩ. không bị vấy bẩn bởi truyền thống. bởi sợ hãi. hay không? Sau đó bạn sẽ thấy rằng tình trạng cô độc đó trở thành điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Một trong những nhân tố của đau khổ là tình trạng cô độc lạ lùng của con người. Vì vậy liệu rằng bạn có thể quan sát mà không có so sánh. Nếu bạn phải sáng tạo một thế giới mới. rằng là phải có một cuộc cách mạng chống lại sự tuân phục. Chúng ta không cô đơn. Bạn có lẽ có những người bạn đồng hành. mọi thứ đều mới mẻ. lệ thuộc vào điều gì vị gu-ru của anh ta suy nghĩ. một nền văn minh mới. gia đình. bởi vì một con người được kính trọng là một con người tầm thường bởi vì anh ta muốn một điều gì đó. một cuộc cách mạng chống lại sự kính trọng. đến bất kỳ nền văn hoá nào. nếu bạn phải sáng tạo điều gì đó vô danh mà là của bạn và của tôi. hay sao? Việc này ám chỉ. một tầm quan trọng. những di truyền.Không đặt thành vấn đề nếu người ta gây ra lỗi lầm. trong đó không còn bạn và tôi nhưng chỉ còn “một tình trạng của chúng tôi”. mà không cố gắng che đậy nó. không bị vấy bẩn. mà không cố gắng chạy trốn nó. Điều gì phải lưu tâm là có được cái cảm giác hoàn toàn cô đơn. Ngày 5 tháng mười hai: Người cô đơn sống hồn nhiên vô tư. Do đó. anh ta lệ thuộc vào ảnh hưởng để tìm kiếm hạnh phúc của anh ta. không lệ thuộc vào gia đình mặc dù người ta có một gia đình. liệu rằng không bắt buộc phải có một cái trí mà hoàn toàn vô danh. cũng không lệ thuộc đến bất kỳ quốc gia nào. hành động. người ta có ý thức của một người đứng ngoài – người đứng ngoài đối với mọi hình thức của tư tưởng. vì vậy cô đơn. bạn có lẽ hoạt động hăng say ở xã hội. văn hoá. Chúng ta không cô đơn và vì vậy chúng ta là những con người thứ hai. cùng chung với nhau. điều đó không quan trọng bao nhiêu. một nền văn minh mới. Nhưng tình trạng cô độc vẫn tồn tại. Ngày 6 tháng mười hai: Sáng tạo một thế giới mới. bạn có lẽ có thần thánh. vượt ngoài tất cả những chiếu rọi của sự tưởng tượng. quốc gia. con người tìm kiếm để tìm ra được ý nghĩa trong cuộc sống và phát minh ra một ý nghĩa. Chúng ta là kết quả của hàng ngàn ảnh hưởng. phải vậy không. hoàn toàn cô đơn. vượt ngoài tên tuổi. bởi những tham vọng.

. qua những mẫu mực.lệ thuộc vào điều gì kinh Vệ đà hay là kinh Thánh hay là đấng Chtist răn bảo. cái khả năng để suy nghĩ điều gì đó sáng tạo ngay khởi đầu cho chính chúng ta... Và vì ở trong tình trạng hoang mang rối loạn. được điều khiển. phương pháp để lắp ráp máy móc.. và tuy nhiên những trạng thái này. qua thờ phụng những vị anh hùng. Cái trí của anh ta không bao giờ cô đơn. sự đồng hành của những ý tưởng này. Liệu rằng không quan trọng để tìm ra. hay không? Chỉ đến lúc đó mới có khả năng sáng tạo một thế giới khác hẳn. Có vô số những quyển sách được viết về phương pháp để làm một công việc. trong sự liên hệ của chúng ta đến chính quyền. đang uốn khuôn.. Anh ta không bao giờ đi một mình. để bắt chước. của sự ảnh hưởng. tự nhiên chúng ta tạo ra sự kháng cự đối với những ảnh hưởng còn lại. Trong thế giới. phương pháp để xây dựng một ngôi nhà. hay sao? Hiểu rõ được toàn bộ việc đó. vì vậy dần dần chúng ta đang mất đi khả năng khởi đầu công việc. có khả năng sống hoàn toàn cô đơn. một nền văn hoá khác hẳn. tất cả những cản trở.có sáng tạo. đang ngăn cản. Chỉ khi nào cái trí có khả năng buông bỏ tất cả những ảnh hưởng. mà là đối nghịch của tánh vô danh. chúng ta đang bị ảnh hưởng để phục tùng. chúng ta không đang đầu hàng nó một cách tiêu cực hay sao? Liệu cái trí không nên ở luôn trong tình trạng phản kháng với mục đích để hiểu rõ những ảnh hưởng mà luôn luôn đang tác động. Ở trong chính cái quy trình tạo ra một kháng cự đối với một ảnh hưởng khác. một cái trí mà cô đơn. tạo ra hoang mang rối loạn trong cá nhân đó. càng ngày càng nhiều phương pháp kỹ thuật đang được phát triển – kỹ thuật của phương thức gây ảnh hưởng con người qua tuyên truyền. phương pháp để suy nghĩ có hiệu quả. Và khi chúng ta cho phép một ảnh hưởng thuyết phục chúng ta tuân theo một hành động hay là thái độ đặc biệt. nó thèm khát trật tự. sự thành lập của “cái tôi lệ thuộc”. qua nhiều phương tiện khác nhau. qua tôn sùng thần tượng. đang điều khiển. để hiểu rõ. một khuôn mẫu dựa vào đó nó có thể được dẫn dắt.Bất 201 . nghi vấn này không phát sinh à: liệu có thể ngay lập tức tạo ra trạng thái của cái trí đó mà không bị ảnh hưởng. nó muốn một hình thức. mà không thể bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm riêng của nó hay là bởi trải nghiệm của những người khác. nhưng anh ta luôn luôn đi cùng một người đồng hành. Ngày 7 tháng mười hai: Cô đơn trong đó không còn sợ hãi. toàn bộ ý nghĩa của sự cản trở. hay sao? Bộ đó không là một trong những yếu tố của cái trí tầm thường mà luôn luôn sợ hãi hay sao?. mà không bị thoái hoá. nó muốn tính kiên định. những ảnh hưởng khác nhau này tạo ra những mâu thuẫn trong cá nhân đó. một xã hội khác hẳn trong đó hạnh phúc có thể đến. Trong nền giáo dục của chúng ta. qua cưỡng bách.

trọn vẹn có nghĩa là kết thúc dứt khoát của tham lam. Anh ta không tách rời khỏi xã hội.. Cái trí tôn giáo không vận hành từ một trung tâm của uy quyền. Người tôn giáo quan tâm hoàn toàn và trọn vẹn đến sự hiểu biết rõ ràng cái xã hội mà là chính anh ta. và mọi chuyện chung quanh anh ta. và những đòi hỏi địa phương của anh ta. và vì vậy anh ta không lệ thuộc những hoàn cảnh thay đổi. tuân theo những truyền thống. mà là cái sản phẩm của xã hội trong đó chính anh ta đã tạo ra. dù rằng nó là hiểu biết được tích luỹ như 202 . ganh tị. và vì vậy người tôn giáo phải hiểu rõ chính anh ta. hay sao? Sáng tạo đó không thuộc về bạn hay là thuộc về tôi. những nghi lễ tôn giáo. ở đó anh ta chỉ thuần tuý đang nghiên cứu. mặc dù anh ta là kết quả của hoàn cảnh – thực phẩm của anh ta ăn. Một người tôn giáo không tìm kiếm Chúa. với quốc tịch của anh ta. tụng kinh liên tục. không phải trong một hình ảnh – dù rằng cái hình ảnh đó được chạm trỗ bằng tay hay là được ghi lại bằng cái trí. và mọi chuyện chung quanh nó. bởi những sợ hãi của anh ta. sống trong một nền văn hoá quá khứ và không còn chút sinh khí. tham vọng. nó vô danh.. hay là thực hành cuộc sống khất thực – đó không là một người tôn giáo. Nhưng ra khỏi phòng thí nghiệm. anh ta không bị thuyết phục bởi chủ nghĩa quốc gia của anh ta. hay sao? Bộ cái trí như thế không nên cô đơn và do đó sáng tạo. một trạng thái mới mẻ? Ngày 9 tháng mười hai: Cái trí tôn giáo bùng nổ.kỳ chọn lựa nào giữa những ảnh hưởng chắc chắn vẫn còn là một tình trạng của sự tầm thường. những giáo điều. rạp chiếu bóng anh ta đi đến. làm thế nào anh ta có thể tìm được một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. giải thích không mệt mỏi kinh Vệ đà hay là kinh Thánh. Bộ cái trí không bắt buộc cần có khả năng để tìm hiểu sâu sắc – không phải để bắt chước. Anh ta có trách nhiệm. không phải để bị uốn khuôn – và để sống không còn sợ hãi. một người như thế đang tẩu thoát khỏi những sự kiện.. bởi những hãnh tiến. với những ganh tị của anh ta. anh ta giống như bất kỳ người nào khác với những thành kiến của anh ta. Người tôn giáo quan tâm đến sự thay đổi của xã hội mà là chính anh ta. Tạo ra trong chính anh ta một sự thay đổi hoàn toàn. Chúng ta có thể khám phá cho chính mình cái trí tôn giáo là gì không? Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm của anh ta thực sự là một nhà khoa học. Người tôn giáo không phải là cái người mà làm vô số nghi lễ tôn giáo. không phải trong một ngôi đền. Nếu không như thế. với những tham vọng của anh ta. những tham vọng. sách báo anh ta đọc. những niềm tin. Ngày 8 tháng mười hai: Khởi đầu ở đây. Một cái trí như thế không thể tiếp cận cái trí tôn giáo. Vì vậy để tìm ra sự thật anh ta phải khởi đầu ở đây. với những hãnh tiến của anh ta.

hay là xây dựng. nhưng để trải nghiệm sự thật.. bạn không thể cẩn thận tính toán rồi đi vào cái không biết được.Chúng ta đã nói rằng cái trí tôn giáo không là một cái trí thích nghi lễ. tinh tế và quanh co kín đáo hơn nhiều nhưng tuy nhiên vẫn đang cầu xin. rằng là khi họ cầu nguyện đến điều gì họ gọi là Chúa để có những thứ thuộc về thế gian. khi chúng ta thực hiện một van xin hay là đưa ra một lời cầu nguyện nài nỉ. đang nài nỉ và đang trao tặng. anh ta người mà cầu nguyện có lẽ qua những lời cầu nguyện của anh ta bị dẫn đến ảo tưởng tự tạo. sự tiếp tục của tình trạng bị điều kiện. Ngày 10 tháng mười hai: Cầu nguyện là một vấn đề phức tạp. nó cần sự kiên nhẫn.. và nhiều người đã kể cho tôi. hội hoạ. mà cũng thường được đáp lại. Cái trí tôn giáo bùng nổ thật sự..Sự cầu xin đến một người khác. và cũng còn có những hình thức cầu nguyện xin xỏ khác nữa. nó mang lại phần thưởng riêng của nó. bất kỳ tổ chức nào. chúng ta đang khơi dậy cái bể chứa của sự tham lam được tích luỹ này. không phải cho của cải hay là cho con người. thi ca. với những đối nghịch của chúng. và người ta không thể đòi hỏi những kết luận và những quyết định rõ rệt. và tuỳ thuộc vào cường độ của sự cầu nguyện của họ. và có giá trị của nó. và tất cả những chuyện chung quanh nó – nó ở trong một trạng thái của sáng tạo. mà cũng vậy là phần thưởng riêng của nó. Giống như tất cả những vấn đề sâu sắc của con người. và bạn không thể đến cái không biết được ngoại trừ nhảy vọt. hay nó là trải nghiệm – mà thật sự là sự tiếp tục của truyền thống. của cải thế gian – họ cuối cùng đều đạt được. có mang lại sự hiểu biết rõ ràng về sự thật. trang trí. sáng tạo thật sự – không phải trong ý nghĩa đã được chấp nhận của từ ngữ sáng tạo. cầu nguyện là một vấn đề phức tạp và không thể hiểu rõ một cách vội vàng hấp tấp. tìm hiểu nhẫn nại và cẩn thận. Chúng ta thỉnh thoảng nghe người ta nói.. Chúng ta là kết quả của quá khứ. Tinh thần tôn giáo không suy nghĩ dựa vào thời gian. bất kỳ khuôn mẫu suy nghĩ nào. phải không? Chắc chắn rằng. dựa vào những kết quả tức khắc. hay là trong kiến trúc. Chúa. chân lý hay không? 203 ...truyền thống. điều gì đã cầu xin thường được trao tặng lại. Cái trí tôn giáo là cái trí cách mạng thật sự. và vân vân. sự thanh thản. và việc này thêm nữa củng cố cho những cầu xin. và cái trí cách mạng không là một phản ứng đến cái gì đã là. Rồi thì cũng có sự cầu nguyện. như trong một bài thơ. Cái trí tôn giáo là cái trí mà đã thâm nhập vào cái không biết được. điều gì họ tìm kiếm – sức khoẻ. Nếu họ có sự trung thành. nó không lệ thuộc bất kỳ nhà thờ nào. lời cầu nguyện của họ thường được đáp lại. và vì vậy chúng ta liên quan đến cái bể chứa khổng lồ của tham lam và hận thù. âm nhạc. dựa vào sự đổi mới tức khắc ở bên trong khuôn mẫu của xã hội. đến một điều gì đó bên ngoài. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng về chính mình. Nếu người ta say mê trong sự cầu nguyện để có được điều gì.

của những nghi lễ. lẩn quất cái tôi. Bởi vì nó dễ dàng. người ta tiếp tục giữ thói quen đó. Đó là tôn giáo à? Có phải tôn giáo là một vấn đề của niềm tin. của tôn sùng những thần tượng. thống trị. và cũng không phải bởi bất kỳ những phương tiện nào khác để thúc đẩy cái trí yên lặng. nhưng bên trong cậu ta đang sùng sục. chỉ khi nào chúng ta bị hoang mang. nài nỉ. và sự yên lặng mà bị thúc đẩy không bao giờ có thể khám phá được trạng thái sáng tạo trong đó sự thật hiện hữu. của những mê tín dị đoan. cái trí phải yên lặng – không phải bị làm yên lặng bởi sự lập lại của những từ ngữ. cầu nguyện. bị đau khổ. của những giáo điều. nếu không chúng ta sẽ khước từ nó. mà sẽ cho bạn một sự chắc chắn của trạng thái vĩnh cửu.Ngày 11 tháng mười hai: Đáp ứng cho cầu nguyện. van xin. và bởi vì không hiểu rõ sự hoang mang và đau khổ đó. Vì thế. hài lòng. không bao giờ có thể khám phá cái đó mà không là sự chiếu rọi của cái trí. khi người ta đã học hỏi được mánh khoé để gây yên lặng cái trí qua sự lập lại. một vấn đề của hiểu biết của những trải nghiệm và những khẳng định của người khác hay không? Hay là tôn giáo chỉ là việc tuân theo luân lý? Bạn biết rằng nó tương đối dễ dàng để thực hiện luân lý – để làm việc này và không làm việc kia. mà là tự thôi miên. một tôn giáo của những giáo điều. cái trí bị vướng trong tất cả việc này tạo ra một tôn giáo. cầu nguyện. của kỹ năng giáo sĩ. là một loạt của những niềm tin. và cái trí bị đình trệ. không là yên lặng gì cả. van xin. Vì vậy mà một cái trí bị ép buộc phải yên lặng bằng kỷ luật không bao giờ yên lặng thật sự. bạn có thể bắt chước một hệ thống luân lý. chúng ta hướng về một người nào khác. Nhưng đó là tôn giáo à? 204 . Sự thật cuối cùng là sự chiếu rọi của bạn. đang tăng trưởng. Chúng ta đòi hỏi. Đằng sau cái luân lý đó. Nó giống như phạt một em bé quay mặt vào góc phòng – bên ngoài cậu ta có vẻ yên lặng. mà sẽ làm bạn hạnh phúc. Điều đáp ứng cho cầu nguyện là sự chiếu rọi riêng của bạn. Vì vậy. một thỉnh cầu. của những quyến rũ và những vị gu-ru mà sẽ dẫn dắt bạn đến điều gì bạn muốn như là một mục đích cuối cùng. nhưng điều đáp ứng cho lời cầu xin hiển nhiên phải được uốn khuôn tuỳ theo lòng khao khát của người cầu xin. Bây giờ. đang lan rộng. bạn bị kẹt vào. Để tìm được cái đó mà không là điều bịa đặt của cái trí. hung hăng. không bao giờ có thể tìm được cái sự thật đó mà không là kết quả của một đòi hỏi. mà là một nài nỉ. bằng cách này hay cách khác nó luôn luôn cho thoả mãn. đó là điều gì bạn muốn. Sự yên lặng mà thúc đẩy. Ngày 12 tháng mười hai: Tôn giáo có là vấn đề của niềm tin không? Tôn giáo như chúng ta thường biết nó hay là công nhận nó. Cầu nguyện. bị ép buộc. của những mê tín dị đoan và tôn sùng thần tượng – và trong đó.

Chúng ta bị điều kiện bởi tôn giáo có tổ chức để nghĩ rằng có sự thật trong nó sâu đậm đến nỗi chúng ta đã gắn chặt vào niềm tin đó bằng cách gọi chính mình là một người Ấn độ giáo. trong những niềm tin phải không? Chúng ta hãy tìm hiểu. Niềm tin sẽ không cho bạn bất kỳ điều gì. nhưng chính tôn giáo có tổ chức không là sự thật. nhưng chúng ta suy xét xem liệu rằng có bất kỳ sự thật nào trong tôn giáo có tổ chức hay không. không là tôn giáo có tổ chức. một lý tưởng trở thành một cản trở đến hành động. an ủi. Chúa là gì. hay là Thiên chúa giáo – mà là tất cả những niềm tin có tổ chức với sự tuyên truyền. trong những niềm tin hay không? Tại sao bạn lại có những niềm tin? Hiển nhiên. Ngày 14 tháng mười hai: Để leo cao người ta phải bắt đầu từ dưới thấp. bạn phải tìm ra. bởi vì tất cả chúng đều chấm dứt. tôi là một người Ấn độ giáo. niềm tin chỉ làm hư hỏng. Trong chính bạn bạn bị kinh hãi. Do đó. và chỉ qua tự do sự thật mới có thể được khám phá – không phải khi bạn bị nắm chặt trong bàn tay của tôn giáo có tổ chức với những niềm tin của nó. để tìm ra sự thật. Và có bất kỳ sự thật nào trong những lý thuyết. một đang trở thành liên tục. không là Ấn độ giáo. không phải liệu rằng bạn giàu có hay là nghèo nàn. thưa bạn. Bạn là một người Hồi giáo. và vì vậy bạn tạo ra lý tưởng mà ngăn cản bạn không hiểu rõ được cái đó mà là.Bạn phải tìm ra sự thật là gì bởi vì đó là điều duy nhất phải lưu tâm. Cái trí chỉ có thể được tự do qua sự hăng hái. bảo vệ. một cách mạng không ngừng nghỉ. sự tự lực. để cho chính bạn bạn biết rõ sự thật là gì. bạn muốn được dựa vào một ai đó. Vô lý làm sao đâu. phải có đạo đức. một hướng dẫn. sự chuyển đổi. Có bất kỳ sự thật nào trong tôn giáo có tổ chức hay không? Nó có lẽ bao phủ. Chúng ta ngụ ý gì qua từ ngữ tôn giáo? Chắc chắn. Ngày 13 tháng mười hai:Có sự thật trong những tôn giáo không? Câu hỏi là: không có sự thật trong những tôn giáo. người khác là ai đó. bạn muốn được bảo vệ. và vân vân. sự cưỡng bách. và bởi vì một tổ chức không 205 . Vì vậy tôn giáo có tổ chức là giả dối. trong những lý tưởng. trói buộc. bạn phải có sự hăng hái. Phật giáo. dìm xuống sự thật. Vì vậy. sự cải đạo. sự khởi đầu. trong những lý thuyết. đang tàn sát lẫn nhau. nó phân chia con người ra khỏi con người. không phải liệu rằng bạn lập gia đình vui vẻ và có con cái. luôn luôn có cái chết. Có bất kỳ sự thật nào trong đó không? Chúng ta không đang nói về tôn giáo như là việc theo đuổi sự thật. không còn bất kỳ hình thức nào của niềm tin. Cuộc sống là một thay đổi liên tục. qua tự lực. Những tổ chức tôn giáo trở thành cố định và cứng ngắt như những tư tưởng của những người mà lệ thuộc nó. bởi vì những niềm tin cho bạn an toàn. Đạo đức là tự do. trong những lý tưởng. người khác là một người Thiên chúa giáo hay là một người Phật giáo – và chúng ta đang cãi nhau. hay là người khác sẽ tìm ra Chúa. gây tối tăm. để tìm ra Chúa.

cái này sau cái khác. hay sao? Để phòng ngừa bất kỳ nhóm nào trở nên độc quyền. không có lệ phí hội hay là tư cách hội viên. Để hiệp thông cùng sự thật phải có cô đơn. sự tham lam này được chuyển tải bởi mọi loại từ ngữ vang rền quyền hành và ngọt ngào. 206 . cố chấp. Chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này? Các bạn có một Chúa Thiên chúa giáo. Liệu không khôn ngoan hơn để có những nhóm nhỏ cùng có hiểu biết vào khoảng hai mươi hay hai mươi lăm người. vì vậy nó sẽ bao quát. đang trở thành phương tiện của sự trục lợi. Từ việc này tăng thêm xung đột. nó trở thành phản ứng để bảo vệ chính nó.bao giờ có thể uốn nắn dễ dàng. sự tham lam quyền hành hầu như vô tận trong một tổ chức tạm gọi là tinh thần. và tất cả những chân lý đang trở nên giống như quá nhiều bệnh tật trong thế giới. thử qua tất cả chúng. nó cản đường sự thay đổi. đang phân chia con người. điều gì đang xảy ra? Các vị Chúa của các bạn đang phân chia các bạn. Để leo cao người ta phải bắt từ dưới thấp. trái lại chúng chỉ làm mạnh mẽ thêm nó. bè phái và những biểu lộ xấu xa khác. Những việc này quá hiển nhiên. bởi vì các bạn bấu víu vào những niềm tin này như là những phương tiện tiềm năng nhất để huỷ diệt sự giới hạn. kiêu hãnh và thù địch được nuôi dưỡng và chia sẻ. sự hợp nhất trong Chúa và cùng lúc các bạn phủ nhận chính cái điều các bạn muốn tìm ra. những vị Chúa Ấn độ giáo. những người Hồi giáo với ý niệm đặc biệt về Chúa của họ – mỗi giáo phái nhỏ xíu với chân lý đặc biệt của họ. Từ sự bắt đầu nhỏ bé này người ta có lẽ giúp đỡ để tạo ra một thế giới hạnh phúc và khôn ngoan hơn nhiều. và bạn chấp nhận bất kỳ viên thuốc nào được trao tặng bởi bất kỳ giáo phái nào. Những chân lý này. hay là giáo phái khác. Những tổ chức của tư tưởng rõ ràng trở thành những cản trở cho tư tưởng. mỗi hội viên có thể từ lần này đến lần khác được khuyến khích và có lẽ tham gia một nhóm nhỏ khác. không chật hẹp và có tính địa phương. Bạn tìm đến mỗi chân lý. không thuộc về đám đông. bởi vì bạn bắt đầu mất đi mọi ý thức của phán đoán phân biệt. Vì vậy. những niềm tin trong Chúa của các bạn đang tách rời các bạn và tuy nhiên các bạn lại nói về tình huynh đệ của con người. Việc tìm kiếm sự thật thuộc về cá nhân. Ngày 15 tháng mười hai: Những vị Chúa của các bạn đang phân chia các bạn. Như chính bạn nhìn thấy. không là cô lập nhưng là tự do khỏi tất cả ảnh hưởng và quan điểm. dù là Thiên chúa giáo. gặp gỡ nơi nào thuận tiện để thảo luận hoà nhã về đề tài tiếp cận đến sự thật. nhưng ảnh hưởng suy đồi của tính tham danh. Ấn độ giáo. trong bàn tay của một ít người. bởi vì bạn đang chịu đựng đau khổ và bạn muốn một viên thuốc chữa trị.

sự thật. vậy thì nó là một tẩu thoát. của những quyển sách. lúc đó không còn vấn đề của an toàn.Ngày 16 tháng mười hai: Tôn giáo thật sự. vị Chúa của những đền thờ. Trong trạng thái đó bạn sẽ tìm được kia kìa một khoảnh khắc khi không còn bất kỳ tìm kiếm nào cả. nó không ở trong đền chùa và những nhà thờ. lúc đó bởi vì cái trí của chúng ta có khả năng rõ ràng và hiểu biết. Lúc đó nó sẽ không là một tẩu thoát. nó không là thực hiện nghi lễ. và chỗ ở. nhưng là sự tìm kiếm xuất phát từ một điều gì đó vượt khỏi những sáng chế và những mánh khoé của cái trí. Rõ ràng là. hay là liệu rằng nó là sự tìm kiếm sự thật trong mọi thứ – sự thật trong những liên hệ của chúng ta. không phải trong một tập hợp riêng biệt của những hành động. là nó – đó là tôn giáo thật sự. không là Chúa – nó là một tẩu thoát tuyệt vời. nếu chúng ta tìm kiếm sự đánh giá đúng đắn của lương thực. những ý tưởng và những liên hệ của chúng ta. hay bất kỳ hình thức nào khác. của điều gì người ta nói hay là không nói. Tất cả những việc này không là tôn giáo. Lúc đó cuộc sống có một phương cách lạ lùng kinh ngạc để chăm sóc bạn. bởi vì lúc đó không còn sự chăm sóc về phần bạn. chúng ta phải rất rõ ràng trong chính bản thân chúng ta để xem xét kỹ càng liệu rằng sự tìm kiếm Chúa này là một tẩu thoát. nó không ở trong việc đọc kinh Thánh hay là kinh Vệ đà. Nhưng nếu chúng ta hoang mang 207 . Động cơ thúc đẩy ở đàng sau sự tìm kiếm Chúa là gì. quần áo. Bạn có biết tôn giáo là gì không? Nó không là tụng kinh. sống trong nó. và vì vậy đó không là Chúa. Cuộc sống mang bạn đi nơi nào nó muốn bởi vì bạn là bộ phận của chính nó. nó là một tẩu thoát khỏi thực tại. Nhưng nếu chúng ta cố gắng tìm ra sự thật. Nhưng bạn chỉ có thể làm được việc đó khi bạn bỏ lại cái ao tù mà tự chính bạn đã đào cho mình và đi ra ngoài để vào trong con sông của cuộc sống. Tôn giáo là sự cảm thấy của thánh thiện và tình yêu đó mà giống như con sông đang sống đang chuyển động vô tận. và đó là vẻ đẹp của cuộc sống. và sự kết thúc của tìm kiếm này là sự khởi đầu của điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. và sự tìm kiếm đó có thật sự không? Đối với hầu hết mọi người trong chúng ta. Ngày 17 tháng mười hai: Một cuộc tẩu thoát tuyệt vời. Vì vậy. của khiêm tốn. khi chúng ta tìm kiếm sự thật chúng ta sẽ tìm được nó. mà có nghĩa là có một cảm thấy về một điều gì đó. nó không ở trong sự lập lại một cái tên thiêng liêng hay là trong sự tuân theo một điều mê tín dị đoan nào đó được sáng chế bởi con người. Nếu chúng ta đang tìm kiếm Chúa chỉ bởi vì chúng ta chán nản thế giới này và những khốn khổ của nó. nó không ở trong sự thờ cúng của những thần thánh làm bằng thiếc hay là những hình tượng bằng đá. sự thật trong những ý tưởng. Sự tìm kiếm Chúa. sự cảm thấy hoàn toàn thánh thiện – không là sự vun quấy của thánh thiện. Rồi thì chúng ta tạo ra Chúa. sự thật trong những giá trị của những sự vật. chân lý.

nhưng cái chiếu rọi đó không thật sự. ân cần tử tế. Đầu tiên nó phải xoá sạch tình trạng bị điều kiện của nó. câu 208 . Chừng nào nó không hiểu rõ toàn quy trình của xung đột trong liên hệ. cái trí không được tự do. Bạn thờ phượng Chúa và tiếp tục moi móc tiền bạc không thương xót. một hình ảnh của sự thoả mãn riêng của bạn. không đang chiếu rọi. Hãy theo dõi sự tin tưởng của những người lái máy bay trong suốt cuộc chiến tranh mà nói rằng Chúa là bạn đồng hành của họ khi họ đang thả những quả bom! Vì vậy bạn tin tưởng Chúa khi bạn giết chóc. Suy cho cùng.Chừng nào tin tưởng còn tồn tại. sẽ không biết được bởi một cái trí mà bị hoang mang. có thể không còn tin tưởng cái không biết được. tư tưởng không thể đo lường nó. không bao giờ có thể có cái không biết được. bị rối loạn. và liệu rằng cái trí như thế có thể sẵn sàng đón nhận cái không biết được hay sao? Nó chỉ có thể chiếu rọi một hình ảnh. khi nó không đang tìm kiếm và hoàn toàn tĩnh – chỉ đến lúc đó cái mà vĩnh cửu và không thời gian mới hiện hữu. ủng hộ quân đội – tuy nhiên bạn lại nói rằng bạn tin tưởng lòng nhân từ. có thể không còn tin tưởng sự thật. Cái trí là sản phẩm của quá khứ. Chúa. chỗ ở. Chỉ khi nào cái trí hoàn toàn yên lặng. Cái trí không thể được làm sạch sẽ chừng nào nó không hiểu rõ được điều chứa đựng của sự liên hệ – liên hệ của nó với tài sản. liệu rằng có tình yêu hay không. Một người tin Chúa không bao giờ có thể tìm được Chúa. liên hệ. từ bi. bạn không thể suy nghĩ về cái không biết được. và cái mà biết được không là sự thật. Điều gì là trạng thái của cái trí mà nói rằng. Nếu bạn sẵn sàng để đón nhận sự thật. Làm thế nào một cái trí như thế có thể suy nghĩ được về sự thật hay là Chúa. Nó phải làm tự do chính nó khỏi những giới hạn riêng của nó. “Tôi không biết liệu rằng có Chúa. tin tưởng là một hình thức của tự bảo vệ. và chỉ một cái trí tầm thường có thể tin tưởng Chúa. Có thể có sự thật chỉ khi nào cái trí hiểu rõ toàn quy trình của chính nó và kết thúc.về những thứ của thế giới – lương thực.. Khi cái trí hoàn toàn trống không – chỉ lúc đó nó mới có khả năng thâu nhận cái không biết được. sự thật. hiển nhiên không phải như là trước kia. chân lý. khi không còn đáp trả của ký ức? Làm ơn hãy đừng lập tức trả lời câu hỏi cho chính bạn bởi vì nếu bạn làm như thế. với con người – chừng nào nó không thiết lập được sự liên hệ đúng đắn với mọi thứ. Ngày 19 tháng mười hai: Con người tôn giáo. quần áo. vì vậy Chúa của bạn không là Chúa – nó là một hình ảnh của sự tạo tác riêng của bạn. Vì vậy. Ngày 18 tháng mười hai: Chúa của bạn không là Chúa. khi bạn đang lợi dụng con người. và chỉ đến lúc đó nó mới có thể biết được Chúa là gì. Nếu bạn sẵn sàng để đón nhận cái không biết được... bị điều kiện. nó là kết quả của ngày hôm qua.” đó là. Sự thật là cái không biết được. hoàn toàn bất động. và những ý tưởng – làm thế nào chúng ta có thể tìm được sự thật? Chúng ta chỉ có thể sáng chế ra sự thật.

và đáp lại cho anh ta cái phước lành của sự thiêng liêng hiện hữu. không vị thầy. “Nó là một trạng thái phủ nhận. Người tôn giáo là cái người mà không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào. không có câu trả lời tự khẳng định để gây một ấn tượng. ở trạng thái không đang biết.” mà chẳng có mấy người nói được như thế. biến động liên tục. Khi bạn có thể thật sự nói rằng. rồi thì trong trạng thái đó mọi sợ hãi chấm dứt bởi vì tất cả ý thức của công nhận. “tôi không biết..” nó thể hiện một ý thức khiêm tốn lạ lùng.” bạn đang so sánh nó với một điều gì đó mà bạn biết trước rồi. Khi cái trí xoá sạch mọi hiểu biết mà nó đã thâu đạt được. Rồi thì một sự việc lạ thường hiện hữu. mà có nghĩa rằng chuyển động của cái biết được đã kết thúc – rồi thì chỉ đến lúc đó mới có khả năng của một cuộc cách mạng triệt để. Chúng ta hiểu rằng mọi thứ quanh chúng ta đều ngắn ngủi. không tôn giáo. “Tôi không biết. Nếu nãy giờ bạn theo sát điều gì tôi đang nói. là cái người mà hoàn toàn cô đơn ở bên trong. “Tôi không biết. vào bất kỳ chủng tộc nào. hiểu biết bách khoa. Nếu bạn nói rằng. khi cái trí hoàn toàn cô đơn. “Tôi không biết” là không tồn tại. vì vậy.. không còn Chúa. được sinh ra.. rồi chết đi.” đang ở trạng thái duy nhất trong đó bất kỳ điều gì đều có thể được khám phá. không còn sự tìm hiểu vào lãnh vực của cái biết được. Ngày 20 tháng mười hai: Tôi không biết.. Và rồi thì trạng thái của cái trí là gì? Chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó vĩnh cửu – vĩnh cửu trong ý nghĩa của thời gian. khi ở trong nó không còn Phật. Nhưng cái người mà nói rằng. Nếu người ta thật sự đến được cái trạng thái nói rằng. không chỉ bằng ngôn từ. cái trạng thái trong đó bạn nói rằng.. bạn sẽ hiểu ra rằng khi bạn có thể nói. Tôi phải 209 . một điều gì đó bền vững. đã kết thúc. Nếu tôi hiểu việc đó. không có sự kiêu căng của hiểu biết. Cái biết được chỉ vận hành qua tư tưởng. vào bất kỳ quốc gia nào. và tôi muốn tìm ra phương cách để chấm dứt suy nghĩ. không bị vấy bẩn. sự lục soát vào ký ức. Vì vậy cái trí mà có thể nói rằng. không trích dẫn. tàn tạ. một thay đổi cơ bản. Nhưng cái đó mà thật sự thiêng liêng vượt ngoài sự đo lường của thời gian.” mọi tình trạng bị điều kiện đã ngừng lại. mà là đáp trả của ký ức đến sự thách thức.. nhưng nếu bạn đang thực sự trải nghiệm nó. và cuộc tìm kiếm của chúng ta luôn luôn là để thiết lập một điều gì đó mà sẽ bền vững ở trong lãnh vực của cái biết được. thường hằng. “Tôi không biết.” cái người mà đã học hỏi vô tận những trạng thái về trải nghiệm của con người và cái trí của người đó được nhét đầy thông tin. liệu rằng có lần nào anh ta có thể trải nghiệm được một điều gì đó mà không dành cho sự tích luỹ hay không? Anh ta sẽ hiểu ra rằng nó khó khăn cực kỳ.trả lời của bạn sẽ chỉ là sự công nhận của điều gì bạn nghĩ nó nên là hay nó không nên là. tôi phải làm gì đây? Chắc chắn rằng qua hiểu biết tôi phải ý thức được toàn quy trình của sự suy nghĩ của tôi. “Tôi biết.

không cần hỏi bất kỳ ai. và rồi thì bạn sẽ tìm được cho chính mình. nếu không hiểu rõ quy trình hàng ngày của tư tưởng. bạn cần có nhiều thông minh. bạn sẽ không là một người tin vào thần thánh hay là người vô thần. không là trí năng thuần tuý. bạn sẽ hiểu ra rằng tư tưởng dịch chuyển từ cái biết được đến cái biết được. có những gốc rễ của nó trong cái biết được. Ngày 21 tháng mười hai: Vượt ngoài giới hạn của những niềm tin. Chính cái người mà không ý thức. nếu bạn tiếp cận nó hoàn toàn khác hẳn. Nhưng điều đó – sự khám phá của sự thật hay là Chúa – đòi hỏi sự thông minh lớn lao.” bởi vì không có câu trả lời. Bạn không thể được tự do khỏi an toàn chỉ bằng cách nói rằng bạn được tự do. Bạn không thể đi xa nếu không bắt đầu ở gần. bạn phải bắt đầu biết rõ bạn là gì.hiểu rõ ràng mọi tư tưởng. Thông minh. cái trí phải được tự do khỏi tất cả những trở ngại đã được tạo ra xuyên suốt những thời đại đặt nền tảng vào tự bảo vệ và an toàn. mà chỉ hy vọng và suy đoán. bởi vì trong trạng thái ý thức đó niềm tin không còn cần thiết nữa. rồi thì cái trí. Những đáp ứng cho những lời cầu nguyện của bạn đều thuộc về cái 210 . cái sự thật đó là gì. tôi đã nhận ra nó – để công nhận cái đó. “Tôi không biết. dù cao quý bao nhiêu. dù tinh tế bao nhiêu. bạn sẽ tìm được cho chính mình. tư tưởng phải hiểu rõ cách làm việc của riêng nó. đối với tôi. bởi vì bạn không thể nghĩ về cái không biết được. đối với tôi. mà không là sự khẳng định của tin tưởng hay không tin tưởng. để nâng đỡ anh ta và để dẫn anh ta đến hành động trong một phương cách đặc biệt. Bạn không thể suy nghĩ về cái không biết được. có thể nói rằng. Nói cách khác. không có tự hiểu biết. Chúa là gì. nếu không có tự hiểu biết. Nếu bạn biết sự thật là gì. cảm thấy và hành động của bạn. và khi bạn nhìn thấy chính bạn trong vận hành. như những cá nhân. Để xuyên thủng những bức tường của những trở ngại này. Nếu không có thiền định. không có thiền định. Bây giờ. dù ngu xuẩn bao nhiêu. nhưng là sự công nhận về những trở ngại được tạo ra bởi thiếu thông minh. Là một người tin vào thần thánh hay là người vô thần. cần hướng về niềm tin hay là không niềm tin. Ngày 22 tháng mười hai: Làm tự do khỏi mạng lưới của thời gian. Vì vậy. để nhận ra cái đó. hay là dù đê tiện bao nhiêu. vượt ngoài ảo tưởng của những từ ngữ. Làm tự do khỏi mạng lưới của thời gian là sự quan tâm chính. một điều gì đó thật sự mà vượt qua tất cả giới hạn của những niềm tin. Nếu tôi hiểu điều đó rất rõ ràng. Cái mà bạn biết không thật sự bởi vì điều gì bạn biết chỉ ở trong thời gian. Vì vậy để khám phá Chúa hay là sự thật – và tôi nói rằng cái sự việc như thế tồn tại. trong ký ức. là sự hoà hợp hoàn toàn của cái trí và tâm hồn. cả hai đều vô lý. khi bị đương đầu với một vấn đề nan giải. không phải nghĩ về cái không biết được.

Bây giờ. Đó là lý do tại sao quy trình tư tưởng phải chấm dứt. phía bên trong. và do đó không đang sử dụng hiện tại như một phương tiện đến tương lai. điều gì người ta phải làm là ý thức được người suy nghĩ. để hy vọng có được sự diễn tả hoàn toàn về phương pháp thiền định. nhưng hiểu rõ toàn bộ chứa đựng của ý thức che dấu. quy trình thời gian của cái trí phải được xoá sạch. chính cái trí phải trở thành cái không biết được. mà có nghĩa rằng tư tưởng phải chấm dứt – cái tư tưởng mà bị thúc đẩy về phía trước bởi sự ham muốn để đạt được một kết quả. cái trí phải được tự do khỏi thời gian.. 211 . anh ta lắng nghe.biết được.. Thiền định không liên quan gì đến việc đạt được một kết quả. phải luôn còn xung đột. hay là đánh thức cái khả năng để thực hiện những trò ma mãnh nào đó. và từ trung tâm này anh ta quan sát. do đó. mà là hiểu biết rõ ràng về cái trí và tâm hồn riêng của người ta. khi bạn đang dạo bộ một mình trong cánh rừng hay là đang nhìn ngắm một con bướm đang được cơn gió mang đi – để ý thức không chọn lựa về tất cả việc đó là bộ phận của thiền định. Chừng nào người ta còn không hiểu rõ cấu trúc và chi tiết của cái trung tâm này. lúc đó nó có thể thâu nhận cái vĩnh cửu. Điều gì chúng ta đang làm là thành phần của thiền định.. Khi bạn đang lái xe hơi hay là đang ngồi trên xe buýt.. Cái trí là kết quả của quy trình tư tưởng. Nó không là vấn đề của hít thở bằng một phương pháp đặc biệt. và để có sự chấm dứt này phải có hiểu biết về chính mình. Ngày 23 tháng mười hai: Thiền định. và quy trình tư tưởng này phải chấm dứt. Để thâu nhận cái không biết được. Người suy nghĩ là cái thực thể tâm lý mà đã tích luỹ trải nghiệm như là hiểu biết. anh ta là cái trung tâm bị giới hạn trong thời gian mà là kết quả của sự ảnh hưởng điều kiện sống luôn luôn thay đổi. Do đó thiền định là sự khởi đầu của thông minh. anh ta trải nghiệm. Cái trí không thể nghĩ về cái đó mà vĩnh cửu.. khi bạn đang nói chuyện liến thoắng không ngừng nghỉ. và một cái trí trong xung đột không có thể hiểu rõ chiều sâu lẫn vẻ đẹp của thiền định. Thiền định không là điều gì tách lìa cuộc sống. và không cố gắng giải thích sự mâu thuẫn lẫn tạo ra sự hoà nhập giữa tư tưởng và người suy nghĩ. không chỉ hời hợt thô thiển. thường hằng. Làm ơn đừng chờ đợi đến đoạn kết. hay là nhìn thẳng ngay mũi. kết quả của thời gian. hay tất cả những chuyện vô lý thiếu chín chắn chung quanh nó. Từng bước một tôi sẽ giải thích điều gì là thiền định. Chỉ khi nào cái trí hoàn toàn được tự do khỏi ngày hôm qua. bạn không thể vượt ngoài giới hạn của cái trí.. Nếu không hiểu rõ tất cả việc đó và được tự do khỏi tình trạng bị điều kiện của nó. Trong thiền định không thể có người suy nghĩ.Vì vậy sự quan tâm của chúng ta trong thiền định là hiểu rõ chính mình.

Ngày 25 tháng mười hai: Đang đốt cháy ngọn lửa của trạng thái tự ý thức. vì bạn đã trở nên ý thức tỉnh thức. Cuộc sống không cố định. người con của bạn. Vì thế cái trí phải tìm hiểu kỹ càng tại sao nó lại bấu víu bất kỳ thứ gì. những dự định phía sau những ngôn từ của bạn. sự thật để được nhìn thấy. đứa con trốn đi – một chuyện gì đó xảy ra. nhiệt tình thật sự mỗi ngày. những vị Chúa của bạn. Nhưng hãy đừng bị mê hoặc quyến rũ bởi cái từ ngữ đó. Điều này đòi hỏi sự làm việc bền bỉ kiên trì bởi vì tự do không đến dễ dàng được. Bởi vì cái trí thông minh.. Rồi thì bạn sẽ nhận ra. Và cái trí mà đang tìm kiếm an toàn không bao giờ có thể tìm được nó. hãy viết ra những phản ứng của bạn về ghen tuông. Người vợ chết. mỗi giờ. rằng là bạn bị trói buộc vào rất nhiều những sự việc khác nhau. truyền thống của bạn. tĩnh. Vì thế. Nó còn gian khổ nhiều hơn là đi đến văn phòng. Hãy dành ra chút ít thời gian trước bữa ăn sáng để viết chúng ra – mà có lẽ cần thiết để đi 212 . người hàng xóm của bạn. nhiều hơn là lao động thân thể. để được cảm nhận. rằng nó thật sự là một tiến hành của thiền định. Tất cả những việc này gây trở ngại cho bạn. Không có sự liên hệ nào cố định bởi vì tất cả cuộc sống là chuyển động. người chồng của bạn. mỗi phút. mặc dù chúng ta muốn làm nó như vậy. vì vậy nó phải rất cảnh giác.. ganh tị. người chồng chết. Đó là một hiểu biết để được giữ chặt. Và bạn có thể hiểu ra rằng hai việc này hoàn toàn mâu thuẫn nhau. không phải là điều gì đó để bị tranh cãi. Nếu bạn đã quan sát một chút ít trong thế giới. hãnh tiến. vậy thì hãy thử nghiệm nó bằng cách viết ra mỗi một tư tưởng và mỗi một cảm thấy mà phát sinh suốt một ngày. điều đó có nghĩa là nó phải gian khổ. Không là bất kỳ điều gì là bắt đầu của tự do. nếu bạn có khả năng cảm thấy. hãy biết rõ nó phát sinh từ nguồn nào và ý định của nó là gì – đó là thiền định. nhiều hơn là tất cả những ngành khoa học được đặt vào chung. bạn biết rõ không có một sự việc nào được coi như là an toàn. tỉnh táo. khiêm tốn quan tâm đến chính nó mà không tự coi mình là trung tâm. nhưng bạn đã tạo dựng chúng bởi vì bạn muốn an toàn. khi bạn bắt đầu tìm hiểu. Nếu bạn thấy rằng rất khó khăn để ở trong trạng thái tỉnh thức. những tôn giáo của bạn.. Hãy tỉnh thức về mỗi một tư tưởng. rằng là bạn không được tự do. Mọi thứ đều gây trở ngại – người vợ của bạn. dục vọng. có khả năng tìm hiểu điều này bạn sẽ phát hiện được. Tất cả việc này hàm ý phải rất cực nhọc khi tìm hiểu. Và khi hiểu rõ toàn bộ nội dung của một tư tưởng sẽ bộc lộ phơi bầy toàn bộ quy trình của cái trí. và rằng là cùng lúc đó cái trí lại hy vọng được tự do.Ngày 24 tháng mười hai: Biết toàn bộ nội dung của một tư tưởng.

tiếp tục. và trong trạng thái yên lặng đó cái cực điểm được nhận ra. Ngày 26 tháng mười hai: Phương cách của thiền định. nghiên cứu và tìm hiểu nó mà không xét đoán.. Bạn nên tiếp tục viết ra những suy nghĩ và những cảm thấy. cố định – đó là sự thật à? Có phải sự thật là cái tiếp tục. Viết ra điều gì người ta suy nghĩ và cảm thấy. nhưng trong nhiều ngày đến lúc nào bạn có thể ý thức được chúng ngay tức khắc. Sự thật có là một điều gì đó kết thúc. không phải một lần hay hai lần. và cái trí không thể yên lặng chừng nào nó còn ngu dốt về chính nó. Nếu bạn viết ra những việc này bất kỳ lúc nào bạn có thể làm được. những ham muốn và những ngôn từ của bạn. tôi có lẽ trải nghiệm một sự thật nào đó. và vào buổi tối trước giờ ngủ. Thiền định không chỉ là trạng thái tự ý thức liên tục. đó là phương cách của thiền định. không vun quấy ký ức như là cái trung tâm của công nhận. Từ sự suy nghĩ đúng đắn có thiền định. Chúng ta muốn nó vĩnh cửu bởi vì rồi thì chúng ta có thể bám vào nó. phải vậy không? Trong những khoảnh khắc của tĩnh lặng. Sự ngu dốt đó không được cởi 213 . phải vậy không? Chỉ có sự thấu triệt khi cái trí yên lặng. cố định hay không? Chúng ta muốn nó tuyệt đối bởi vì rồi thì chúng ta có thể làm thành nơi nương tựa trong nó.. đang nhìn thấy mọi thứ như nó là từ khoảnh khắc qua khoảnh khắc – chắc chắn. sự vun quấy của ký ức hay không? Hay là. những dự tính và những phản ứng của bạn.ngủ sớm hơn và gạt bớt công việc xã hội nào đó. để được trải nghiệm lập đi và lập lại.. sự cộng tác của tầng tiềm thức với tầng ý thức.. của tự hiểu biết. nhưng nếu tôi bám vào trải nghiệm đó qua hiểu biết và biến nó thành tuyệt đối.. Nhưng liệu rằng sự thật là tuyệt đối.. trong những hoạt động của tôi. những ham muốn và những phản ứng của người ta. những nguyên nhân của xung đột bị phát hiện và được xoá sạch. Trong ngọn lửa của tự ý thức. mà không chỉ trích. từ đó sự yên lặng của trí tuệ đến. mà còn là sự buông bỏ liên tục của cái tôi. có phải sự thật được tìm ra chỉ khi nào cái trí hoàn toàn tĩnh lặng hay không? Khi cái trí không bị kẹt trong những kỷ niệm. nhưng ý thức được mọi thứ tôi đang nói. và trong sự tìm hiểu nó bạn sẽ trở nên ý thức được trạng thái riêng của bạn. bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những nguyên nhân ẩn dấu của những tư tưởng và những cảm thấy. tìm được hạnh phúc trong nó. mọi thứ tôi đang làm trong những liên hệ của tôi. hay sao? Sự lập lại của trải nghiệm là sự vun quấy thuần tuý của ký ức. Bây giờ. điều quan trọng trong việc này là hãy tìm hiểu bằng trí tuệ tự do điều gì bạn đã viết ra. và luân phiên việc này dẫn đến hoà nhập và hiểu biết rõ ràng. tuyệt đối. tạo ra một trạng thái ý thức bên trong. hãy nhìn lại tất cả những sự việc bạn đã viết ra trong suốt ngày.

Tĩnh lặng đến chỉ khi nào tôi hiểu rõ toàn quy trình của chính bản thân tôi – nhiều thực thể khác nhau trong xung đột lẫn nhau mà cấu thành “cái tôi lệ thuộc”. Thiền định là sự khởi đầu của tự hiểu biết. Tất cả đều là sự đáp trả bị điều kiện của một cái trí mà sống trong một xã hội đặc biệt. Một hoạ sĩ tô trên tranh vẽ một ít mầu sắc và rất phấn khích với nó. Sáng tạo mà tôi đang nói là một điều gì hoàn toàn khác hẳn. trong những liên hệ của bạn. Bạn phải tìm được sự quan trọng và ý nghĩa của tự do trong công việc của bạn. Niềm tin chỉ tạo ra chống đối.bỏ qua bất kỳ hình thức của kỷ luật. nó là cái chợ của anh ta để nhờ nó anh ta kiếm được tiền bạc hay là tiếng tăm – và anh ta gọi việc đó là sáng tạo. không có bất kỳ chuyển động từ quá khứ và vì vậy được tự do khỏi cái biết được. sau đó bạn sẽ tìm được. nhưng điều đó chẳng sao. Sáng tạo là một từ ngữ mà chúng ta sử dụng quá dễ dàng. không có tự hiểu biết. Nó có lẽ hay là không có lẽ diễn tả trạng thái đó. mà không thể được đặt vào 214 . Ngày 28 tháng mười hai: Đặt nền móng ngay tức khắc. trong mọi thứ bạn làm. Toàn bộ việc này là thiền định. cô lập. Nếu bạn làm điều đó – có lẽ bạn sẽ không làm. Nó là một cái trí mà ở trong trạng thái sáng tạo. nhưng không có loại nào là sáng tạo cả. không thành thật. nếu bạn đã đi khá xa. rằng là có một chuyển động của cái không biết được mà không bị nhận ra. Nó là sự thành tựu của anh ta. Vì vậy bạn phải đòi hỏi cái tự do đó ngay từ khởi đầu và không chỉ chờ đợi. Một cái trí yên lặng không đang tìm kiếm trải nghiệm thuộc bất kỳ loại nào. Bởi vì đó là một nhiệm vụ gian khổ. Ngày 27 tháng mười hai: Cái trí trong trạng thái sáng tạo. và nếu không có thiền định. hy vọng có nó khi kết thúc. và nơi nào có cô lập không thể nào có được trạng thái tĩnh lặng. mà không thể diễn dịch. và do đó một cái trí trong trạng thái đó mỗi một khoảnh khắc đều đang chết và đang sống và đang yêu và đang là. chỉ cần lắng nghe việc này – bạn sẽ phát hiện ra rằng có một khoảng trống lạ kỳ trong cái trí và khoảng trống đó là sự tự do. Sự diễn tả không có giá trị lắm. Trạng thái sáng tạo đó không có nguyên nhân. cổ xưa hay là ngày nay. qua theo đuổi bất kỳ uy quyền nào. chúng ta nương dựa những người khác để học hỏi những mánh khoé khác nhau mà chúng ta gọi là thiền định. Thiền định là làm trống không cái trí khỏi tất cả những sự việc mà cái trí đã gom góp vào chung. cái phương tiện nhờ đó anh ta bày tỏ chính mình. Và nếu nó không đang tìm kiếm và vì vậy hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi nhà văn “sáng tạo”. và có những trường học dạy cách viết “sáng tạo”. Sau đó bạn sẽ hiểu ra rằng thiền định là sáng tạo. Những mánh khoé của cái trí không là thiền định.

bạn không thể đi xa thêm. mà không có diễn tả. vượt ngoài trải nghiệm. lại rất hạn chế. Nếu không biết chính mình. mà là hoạt động của một cái trí tự coi mình là trung tâm. Từ ngữ không là sự việc. một trạng thái trống không hoàn toàn. bởi vì bạn chỉ đọc nó trong quyển sách nào đó và đã không khám phá nó cho mình. để thành tựu. ngay lập tức. Nó hoàn toàn cô đơn. Cái sáng tạo đó là tình yêu và sự chết. được hiện hữu.ngôn từ – lúc đó bạn sẽ phát hiện ra rằng có một chuyển động thuộc về cái bao la. nhưng sáng tạo đó mà không có động cơ thúc đẩy. cũng không có không gian. văn sĩ. từ ngữ cái cửa không là cái cửa thật. và không dẫn dắt bạn đến nơi nào cả. 215 . và vì cô đơn. không có thực thể mà đang thâu thập trải nghiệm. Chuyển động đó không thuộc về thời gian bởi vì trong đó không có thời gian. không có bất kỳ nỗ lực nào – trạng thái tĩnh lặng đó. bạn sẽ phát hiện ra rằng sự tĩnh lặng. vĩnh cửu. cũng không có điều gì đó để trải nghiệm cũng không có điều gì đó để kiếm được. không có người quan sát và do đó không người trải nghiệm. Và nếu bạn đã tiến như vậy khá xa trong thiền định rồi. Vì vậy để thiền định là để lau sạch cái trí khỏi hoạt động tự cho mình là trung tâm của nó. Thiền định là sự tiến hành đó của đặt nền móng ngay tức khắc. Cái trí không bị vấy bẩn bởi xã hội. Dù bạn có lẽ gắng sức đi xa bao nhiêu chăng nữa. Ngày 30 tháng mười hai: Sự quảng đại của tâm hồn là khởi đầu của thiền định. Ngày 29 tháng mười hai: Tìm được tĩnh lặng. Đừng nói rằng. Và chỉ đến lúc đó mới có một cái trí mà vượt ngoài thời gian. không có người nhìn ngắm. Có sự khác biệt lớn lao giữa từ ngữ và sự việc. và đã hiểu rõ toàn quy trình của suy nghĩ. bạn sẽ phát hiện ra rằng cái trí hoàn toàn tĩnh lặng. Toàn bộ sự tiến hành này là thiền định. Một cái trí như thế biết rõ điều gì là sáng tạo – không là sáng tạo của hoạ sĩ. Một người mà muốn thiền định phải hiểu rõ chính anh ta. vì không bị ảnh hưởng. nó không còn tuân phục bất kỳ ảnh hưởng nào. “Đó là giác ngộ” – mà đều là vô lý. bất kỳ áp lực của ham muốn nào. Thế là có một khả năng cho cái đó mà không thời gian. và sự chiếu rọi riêng của bạn lại rất gần. Toàn bộ sự việc này từ khởi đầu đến kết thúc là phương cách của thiền định. Nếu bạn đã theo sát sự tìm hiểu vào đề tài ý nghĩa của thiền định là gì này. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn của cái trí. bạn chỉ có thể đi xa bằng sự chiếu rọi riêng của bạn. thi sĩ. nó hồn nhiên vô tư. và vượt ngoài đang biết. và tạo ra – một cách tự nhiên.

Chỉ nhờ vào mảnh đất mầu mỡ như thế đó mà thánh thiện có thể phát triển. mỗi một giây phút trong ngày. tham vọng.. sự chết. phải vậy không? Chắc chắn. đang chấp nhận.. Và bạn cần một cái trí quảng đại – không những là một cái trí khoáng đạt. nếu bạn đã lắng nghe đúng cách. có thể nở hoa. uy quyền.Chúng ta sắp sửa bàn luận về một điều gì đó mà cần một cái trí có thể nhận thức rất sâu sắc. Chúng ta đã bàn luận về nhiều thứ liên quan đến cuộc sống. không có bất kỳ ngăn cản nào. Để hiểu rõ toàn bộ vấn đề của sự ảnh hưởng này. Nhưng để dâng hiến bất kỳ điều nhỏ nhoi nào mgười ta có hay là nhiều đến chừng nào người ta có – cái chất lượng tự phát của sự thân mật gần gũi. nếu bạn đã tìm hiểu sâu xa trong nó. Thiền định là cần thiết cho cuộc sống. sự nhạy cảm đối với mọi thứ. Tất cả việc này đều cần thiết. không tìm kiếm bất kỳ phần thưởng nào để đáp lại. Nếu cái trí của bạn chất đầy uy quyền. một cái trí đầy không gian. một hiểu biết bên trong rất sâu sắc về những sự vật như chúng là. những việc đó là tất cả nền móng cho một cái trí mà có khả năng thiền định. không bao giờ biết nổi tiếng là gì. Ngày 31 tháng mười hai: Thiền định là cần thiết cho cuộc sống. để nhìn thấy đường chân trời mênh mông nơi những đám mây đang tụ họp lại trong khi mặt trời đang lặn. mà còn là một tâm hồn dâng hiến tron vẹn không có tư tưởng. là cần thiết – để nhìn thấy một cái cây đẹp. ảnh hưởng của hiểu biết. thời gian. đối với vật xấu xí lẫn vật đẹp đẽ. Bạn không thể thiền định nếu bạn có tham vọng – bạn có lẽ đùa giỡn với cái ý tưởng của thiền định. bạn sẽ không bao giờ biết được để thiền định trên cái vẻ đẹp lạ thường này là gì. trực nhận về vẻ đẹp và hiểu biết rõ ràng phương cách 216 . một bầu trời hoàng hôn diễm ảo. và sự quảng đại của tâm hồn là khởi đầu của thiền định. tham lam. đang tuân theo. nếu không có thánh thiện – mà có nghĩa được tự do khỏi sự kiêu hãnh. mà có nghĩa là chết đi bất kỳ việc gì đã thành tựu được. toàn bộ sự tiến hành của việc này là phương cách của thiền định. không có bất kỳ kềm hãm nào. không bao giờ leo lên cái thang của thành công. ganh tị. nếu chúng ta không biết cách đi bước đầu tiên.. Và thiền định là sự nở hoa của thánh thiện. trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. không có một động cơ thúc đẩy. Sự nở hoa của thiền định là thánh thiện. trói buộc bởi truyền thống. Sự trực nhận về vẻ đẹp. ảnh hưởng của trải nghiệm. Chúng ta phải bắt đầu rất gần bởi vì chúng ta không thể đi xa lắm nếu chúng ta không biết phương cách để bắt đầu rất gần. Không thể có thiền định nếu không có quảng đại. chúng ta đã bàn luận về nhiều thứ. sợ hãi. là rất cần thiết. giống như vẻ đẹp cũng cần thiết vậy. Nếu bạn đã quan sát. ảnh hưởng của những động cơ thúc đẩy phía bên trong và bên ngoài – để tìm ra điều gì là thật sự và điều gì là giả dối và để hiểu rõ sự thật trong điều tạm gọi là giả dối – tất cả điều đó đòi hỏi khả năng thấu hiểu lạ thường. Chính bởi sự theo đuổi thành tựu riêng của nó qua thời gian mới ngăn cản sự quảng đại.

Meditations 1969 - THIỀN ĐỊNH . Anh ta tìm kiếm nó trong những biên giới của tư tưởng. nỗi khốn khổ và sợ hãi. Đối với chúng ta. và làm tự do cái trí. Krishnamurti THIỀN ĐỊNH . bởi vì trong không gian đó mà không bị tạo ra bởi tư tưởng. bởi vì trong không gian bị tạo ra bởi tư tưởng quanh nó như là cái tôi lệ thuộc. bởi vì đây là tất cả mà cái trí biết rõ. cùng với việc đi tới văn phòng của bạn. không là tình yêu. và để được tự do khỏi nó là thiền định. Lúc đó thiền định không là sự theo đuổi của ảo tưởng nào đó.Phần 2. Trong không gian mà tư tưỏng tạo ra quanh nó không có tình yêu. 217 . và trong nó là tất cả sự trở thành. người khác không hiện hữu. bởi vì tất cả việc này là cuộc sống. Lúc này. và sự tiến hành để hiểu rõ tất cả những việc này. để quan sát nó. căng thẳng.Phần 1. Nhưng trong thiền định. tình yêu và đói khát. những hành động chính trị và vân vân – tất cả những việc này đều là cuộc sống. và nó không thể thâm nhập vào không gian đó nơi cái tôi lệ thuộc không còn. J. Trái lại nó là không gian vô tận nơi tư tưởng không thể thâm nhập. để thâm nhập vào nó một cách bình thản không phân biệt. ưu tư liên tục. do bởi bạn không hiện hữu. khi điều này được hiểu rõ. Rồi thì sự liên hệ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. tình yêu là sự xung đột của cái tôi lệ thuộc và cái không là cái tôi lệ thuộc. gắn kết chính nó vào mọi thứ trong không gian đó. Sự xung đột này. cái trí có thể thâm nhập vào một kích thước của không gian nơi hành động không là hành động. những sợ hãi sâu thẳm.của thiền định. sức ép hàng ngày. hiểu biết rõ ràng toàn bộ quy trình của sự tồn tại này – những ảnh hưởng. Không gian này phân chia con người khỏi con người. Thiền định là sự chấm dứt của không gian này. cái không gian nhỏ xíu bị tạo ra bởi tư tưởng quanh nó. dù được làm thành thiêng liêng bởi truyền thống bao nhiêu chăng nữa. là thiền định. mà là cái tôi lệ thuộc. những đau khổ. trận chiến của cuộc sống. là rất quan trọng. luôn luôn có một tiến hành ngẫm nghĩ – nhưng không phải về một sự việc riêng biệt nào đó. Trong không gian đó là phước lành mà con người tìm kiếm và không thể tìm ra. Và sự sợ hãi của không hiện hữu bị sinh ra trong không gian đó. Nếu người ta thật sự hiểu rõ cuộc sống này vậy thì luôn luôn có một tiến hành thiền định. Tư tưởng chính là sự khước từ của tình yêu. Để ý thức về toàn bộ quy trình của tồn tại này. sự chấm dứt của cái tôi lệ thuộc. và tư tưởng huỷ diệt niềm ngây ngất của phước lành này. quan điểm chính thức. THIỀN ĐỊNH . Chúng ta không biết tình yêu là gì. những cãi cọ. sự hành hạ này. những đau khổ.

Thiền định là sự tĩnh lặng này. không chỉ với bộ não. Lúc đó sự trực nhận sắc sảo hơn nhiều. Nó có thể được gọi là một trực nhận trọn vẹn.Trực nhận không có ngôn từ. Từ tĩnh lặng này có hành động mà không thuộc về tư tưởng. Không gian trong cái trí thật là nhỏ nhoi. hành động đang tạo ra trật tự trong không gian nhỏ xíu này của cái trí. bởi vì trong trực nhận của thiền định không có một vật và do đó không trải nghiệm. mà có nghĩa không tư tưởng. một nhàm chán. mà còn với tất cả những giác quan. Trực nhận này hoàn toàn khác biệt hẳn động thái đang nhìn thấy một vật mà không có người quan sát. đến cái bao la.Phần 4. Không gian bao la này mà cái trí. Nhưng. Nếu không nhìn thấy cuộc sống như điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Nhưng có một hành động khác mà không đang xếp đặt trật tự trong không gian nhỏ xíu này. 218 . Nhưng không gian này luôn luôn bị giới hạn nơi quả đất gặp gỡ bầu trời. cho bộ não và cho quả tim. là một trong những hiện tượng lạ lùng nhất. lúc đó những sự vật này không có sự quan trọng nào cả. Cái trí không bao giờ có thể tĩnh lặng trong chính nó: nó chỉ tĩnh lặng trong không gian bao la mà tư tưởng không thể tiếp cận. cái chất lượng của hồn nhiên vô tư. không có ích lợi gì cả. không thể đến được. THIỀN ĐỊNH . Thiền định như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên. nó là một thói quen đều đặn. Nhưng trong thiền định đó có một chuyển động của niềm ngây ngất vô biên mà không bị rối loạn bởi vui thú. THIỀN ĐỊNH . Trực nhận không có người trực nhận trong thiền định là để hiệp thông cùng chiều cao và chiều sâu của cái bao la. Nó mở cánh cửa đến cái không biết được. Khi bạn quay đầu từ đường chân trời qua đường chân trời đôi mắt của bạn nhìn thấy một không gian rộng lớn trong đó tất cả những sự vật của quả đất và bầu trời đều xuất hiện. và nó là bộ phận của thiền định. thiền định có thể xảy ra khi đôi mắt mở toang và khi người ta bị vây quanh bởi vô số sự vật thuộc mọi loại. và thế là nó luôn luôn là nhà tù của chính nó. Thiền định là hành động mà đến khi cái trí đã mất đi không gian nhỏ xíu của nó. mà có nghĩa là không còn đang trải nghiệm. Chính là niềm ngây ngất này mà trao tặng cho đôi mắt. Người ta trông thấy chúng nhưng không còn quy trình của sự công nhận. là sự tĩnh lặng. Đối với chúng ta. Trực nhận như thế không phải là sự trực nhận phân chia của trí năng và cũng không phải là công việc của những cảm xúc. cái tôi. Thiền định là sự kết thúc của không gian nhỏ xíu này. Vì thế thiền định có một tầm quan trọng vô biên. một cuộc sống vô nghĩa. Trong không gian nhỏ xíu này tất cả những hoạt động của chúng ta dường như xảy ra: cuộc sống hàng ngày và những đấu tranh giấu giếm cùng những ham muốn và những động cơ thúc đẩy mâu thuẫn nhau.Phần 3. Trong không gian nhỏ xíu này cái trí tìm kiếm tự do.

bạn đang đi đâu. là điều gì khiến cho đầu nguồn trống rỗng không còn sinh khí. Và vẻ đẹp của thiền định là rằng bạn không bao giờ biết được bạn ở đâu. nhưng khi tâm hồn xen vào cái trí. bắt đầu tại bề mặt và xuyên thấu mỗi lúc một sâu thẳm thêm. đau khổ. không biết làm thế nào để bơi. Nó giống như nước mà mọi người có thể uống từ bất kỳ cái bình nào. giống như một vì sao mới trong bầu trời. trải nghiệm cao hơn mà vượt khỏi và ở trên trải nghiệm hàng ngày hay là trải nghiệm tầm thường. Nó có thể bị huỷ diệt toàn bộ. những cái bóng và ánh sáng long lanh. Vai trò quý báu của thiền định là rằng một sự kiện không bị chuyển thành một trải nghiệm. làm cho cái trí hướng ra ngoài. về những ảo tưởng. nó bị giới hạn thật sự. Bạn phải phóng vào dòng nước. vẻ đẹp và cường độ mãnh liệt. Có một trải nghiệm mới trong thiền định không? Khao khát về trải nghiệm. và chuyển dịch từ hồn nhiên vô tư sang hồn nhiên vô tư. Nó không phải là tình yêu của một hay là của nhiều. Khao khát về nhiều trải nghiệm hơn. về thấu hiểu nào đó hay là một điều gì khác. Thiền định là chuyển động của tình yêu. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến việc thực hiện trật tự. Và một sự việc đặc biệt xảy ra mà không thuốc men hay là trạng thái tự thôi miên nào có thể tạo ra: nó như thể là cái trí tự thâm nhập vào chính nó. và mang lại trật tự. Trong tất cả chuyển động này bạn phải bằng cách nào đó khởi sự từ đầu bên kia. lẫn vui thú thoáng qua. và cái trí sẽ là tù nhân của nó. mà còn trong cảm nhận của nó về việc sống trong một không gian bao la nơi bạn là bộ phận của mọi sự vật. và luôn luôn không quan tâm đến bờ bên này hay là làm cách nào để vượt qua con sông.Thiền định là một trong những sự việc lạ lùng nhất. và từ đó chuyển dịch không ngưng nghỉ. cuối con đường là gì. xung đột. cho đến khi chiều sâu và chiều cao đã mất hẳn ý nghĩa của nó và mọi hình thái của đo đạc kết thúc. Thiền định này không thể được học hỏi từ bất kỳ nguồn nào khác.Phần 5. để hành động có hiệu quả. Nó ở đó. Bạn phải khởi đầu mà không biết bất cứ điều gì về nó. THIỀN ĐỊNH . Nó phải bắt đầu ở đó. dù làm bằng vàng hay bằng đất: nó không thể cạn kiệt. không chỉ trong khả năng của nó để suy nghĩ. cái trí có một chất lượng hoàn toàn khác hẳn: lúc đó. và nếu bạn không biết nó là gì bạn giống như một người mù trong một thế giới của mầu sắc rực rỡ. không 219 . về trực nhận cao hơn. từ bờ bên kia. Trong trạng thái này có sự an bình hoàn toàn không phải là mãn nguyện mà xuất hiện do sự hài lòng nhưng là một an bình mà có trật tự. vậy thì chính cái trật tự đó sẽ tạo ra giới hạn riêng của nó. mà không khác biệt gì tình trạng lệ thuộc vào môi trường sống và lệ thuộc vào con người của nó. như bạn có thể huỷ diệt một đoá hoa. Nó không là một công việc thuộc trí năng. và tuy nhiên bởi vì tánh mong manh của nó nên nó không thể bị huỷ diệt. Mảnh đất trong đó cái trí thiền định có thể bắt đầu là mảnh đất của cuộc sống hàng ngày.

và lúc này mọi thứ xanh tươi sẽ ló dạng. không còn quy trình thói quen của công nhận và đáp trả dựa vào thích hay không thích. cái trí đang tìm kiếm bất kỳ trải nghiệm nào đều đang đi ra ngoài. không còn bất kỳ tư tưởng nào. Quá tuyệt vời khi lẫn trong chúng. bởi vì nó luôn luôn ở chung bờ của ký ức. và chẳng cần lý do nào. Mưa tầm tã suốt đêm lẫn ngày.Phần 6. không còn bất kỳ gánh nặng nào. đối với biển cả và đối với con người là bản thể tự nhiên của thiền định. khỏi tất cả những thôi thúc. Nó ở đó. chỉ trong mảnh đất của thiền định đoá hoa này mới có thể nở rộ. Sau những cơn mưa những ngọn đồi thật là tráng lệ. Rốt cuộc ra. Những lùm bụi nhỏ xanh tươi chẳng mấy chốc sẽ xanh tươi hơn. Đã có mưa lớn lắm. và một trạng thái tĩnh lặng lạ lùng tràn ngập bạn. Bầu trời vẫn còn u ám và trong không khí có mùi của cây sơn. Bạn đi ngược gió. Đang đi vào trong không là một tìm kiếm gì cả. Sự tìm kiếm của chúng ta luôn luôn đang đi ra ngoài. Ở đây bạn di chuyển rất nhẹ nhàng. Để không có kháng cự. và đột nhiên bạn cảm thấy không còn gì giữa bạn và bầu trời. Không đang biết nó. và lạ lùng. suốt đêm nó theo đuổi bạn. Những con chim cút đang gọi nhau và một vài con bay ngang qua. cây xô thơm và cây khuynh diệp. Khi bạn quan sát và nhìn ngắm quanh bạn. để thật sự được tự do. Đáp trả luôn luôn là lập lại. Khi bạn dạo bộ trên bãi biển có những con sóng khổng lồ và chúng đang tàn phá bằng những đường cong uốn lượn hoành tráng cùng sức mạnh vô song. còn rất sớm trước khi mặt trời lên. cái trí ở trong một trạng thái thiền định trong đó tình yêu đang nở hoa. những tư tưởng của bạn và những phương cách kỳ lạ của cuộc sống.Phần 7. THIỀN ĐỊNH . và khoảng trống không này là thiên đàng. Để được hoàn toàn khoáng đạt và mong manh đối với những ngọn đồi. Chúng vẫn còn hưng hửng rám nâu do mặt trời mùa hè. quần áo của bạn. cùng với tất cả những xung đột và những hành động đạo đức giả vụn vặt của chúng. nó vẫn còn ở đó trong tâm hồn của bạn với niềm hân hoan không kể xiết. THIỀN ĐỊNH . và vẻ đẹp của những ngọn đồi kia vượt khỏi mọi miêu tả. nó là đang trực nhận. bạn đã để lại mọi thứ ở dưới kia trong căn nhà nhỏ bé đó. và hoàn toàn gây ngây ngất. biến nó thành mầu nâu sô-cô-la. và khi bạn thức giấc. là để dạo chơi trong cuộc sống 220 . hoàn toàn.còn ký ức thâu tóm và giữ chặt nó. Thật sự quá kỳ diệu. và trong ít tuần nữa chúng sẽ toả mùi thơm nồng nặc. những cưỡng bách và những đòi hỏi nhỏ nhiệm. những ngọn đồi kia hoàn toàn bất động. để không có những chướng ngại ở bên trong đối với bất kỳ thứ gì. Nó sẽ ở đó suốt ngày mà không cần bạn nài nỉ hay là mời mọc nó ở lại cùng bạn. và có một cảm thấy của trống không và vẻ đẹp nguyên vẹn. và ở dưới những đường mương dòng nước trộn bùn tràn vào biển. không nguyên nhân. Không giống như biển ở dưới bạn thật xa xôi.

Khi nào còn có những ảnh hưởng của sự khao khát hay là của những sự việc mà cái trí đang theo đuổi. lập lại những từ ngữ. tràn đầy cái ánh sáng lạ lùng mà người ta nhìn thấy không chỉ bằng đôi mắt của người ta mà còn bằng cả tâm hồn của người ta. trong âm thầm lặng lẽ khi tất cả truyền đạt đều kết thúc. bạn không bao giờ nên thiền định nơi công cộng. Và lúc đó. và bạn chìm đắm mất hút trong vẻ đẹp. Thiền định là cái này. khỏi mọi con người. nhưng tách rời thật xa. chỉ đến lúc đó. Và khi bạn nhìn ngắm nó bầu trời tiến sát gần quả đất. Mặt trời vừa lên cao và bạn trông thấy nó giữa cây khuynh diệp và cây thông. trong sự yên lặng của đêm khuya hay là trong sáng sớm tĩnh lặng. Chỉ trong bao la của hiện tại trạng thái cô đơn này mới hiện diện. Khi bạn thiền định trong cô đơn. nhưng dường như ở khắp mọi nơi quanh bạn. Đó là một trong những buổi sáng dễ thương mà trước kia chưa bao giờ có. nó bắt buộc phải cô đơn. với những con chim hải âu quanh bạn. Cô đơn này hiện hữu khi cái trí được tự do khỏi tư tưởng. hoặc là trong tương lai hoặc là trong quá khứ. có lần nào bạn đã cô đơn. Một buổi sáng thật rõ ràng. giống như một cơn gió lớn quét vào đất liền và qua bạn. không còn điều gì mà bạn tiếp xúc qua tư tưởng và cảm thấy. liệu rằng bạn có lần nào hoàn toàn cô đơn. chỉ còn một mình. đang đi bộ trên cát biển ướt đẫm nước. hay là trong một nhóm: bạn chỉ nên thiền định trong cô đơn. thiền định trở thành một điều gì đó mà không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vẻ đẹp của nó không ở trong ngôn từ hay là trong cảm thấy. không tuân theo một hệ thống. với những vấn đề và ham muốn xuẩn ngốc của anh ta. một phương pháp. không phải là mê mải trong một ảo tưởng hay là một giấc mộng đẹp đẽ nào đó. khi đó không có cô đơn. bạn cảm thấy được cái cảm giác lạ lùng của tự do phóng khoáng và vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu mà không ở trong bạn hay là ở ngoài bạn nhưng ở khắp mọi nơi. hay là theo đuổi một tư tưởng. hay là với một người khác. Chúng ta không nhận ra rằng nó quan trọng làm sao đâu khi được tự do khỏi những vui thú kèo nài liên tục và những đau khổ của chúng. Và buổi tối đó. trống không và vì vậy hoàn toàn khoáng đạt.bằng vòng tay dang rộng. Lúc đó thiền định là một chuyển động thường hằng. Bạn phải hoàn toàn có một mình. trên những dòng nước và trong những ngọn đồi. THIỀN ĐỊNH . để cho cái trí vẫn còn cô đơn. Bạn cảm thấy tất cả việc này bất thình lình. Ánh sáng đó mà hiện hữu chỉ ở giữa những ngọn núi và biển đang lan toả trên mặt nước. tĩnh lặng. ánh vàng và rực sáng. để cho trong chính bạn không còn điều gì có thể được công nhận. Chỉ có cái trí hoàn toàn cô đơn mới khoáng đạt. khi không còn người quan sát với những ưu tư của anh ta. hay là tạo khuôn mẫu một tư tưởng tuỳ theo khao khát của bạn. bên trong bạn. Ở đó bạn bị tước đoạt mọi thứ. tách rời thật xa đến độ trong cô đơn trọn vẹn này chính cái tĩnh lặng đó trở thành đoá 221 . không phải là cô lập. Tôi không biết liệu rằng có lần nào bạn đã thiền định. Bạn biết rõ rồi. tách rời khỏi mọi thứ.Phần 8. khỏi mọi tư tưởng và những theo đuổi. trong trạng thái cô đơn tĩnh lặng đó.

ánh sáng duy nhất. Và khi cơn gió nhẹ thổi đến từ những ngọn đồi. Đừng sử dụng nó. và sự cảm thấy của quả đất rất gần gũi bạn. không có nỗi khốn khổ và lao dịch của con người. và thế là các vì sao. Bầu trời rất xanh. Và mỗi chiếc lá ánh lên ánh sáng của mặt trời. và những cơn mưa này đã đến sau nhiều tháng hạn hán. một trạng thái tĩnh lặng lạ lùng tràn ngập bạn. Chất lượng của sự yên lặng đó. cái chất lượng tuyệt vời của yên lặng này. nó vượt ngoài bộ não. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng trong sáng và những ngọn đồi đang vui mừng. Và đừng cố gắng ghi nhớ bạn đã ở đâu. và cái chất lượng không thời gian mà không thể đo đạc bởi tư tưởng. diễn giải tường tận hay là tạo ra một ý đồ cho tương lai. không được cảm nhận bởi bộ não. trạng thái tĩnh lặng đó. lay động những chiếc lá. không bị phiền 222 . Bình minh vẫn chưa đến. nhưng tĩnh lặng này vượt ngoài phạm vi của nó. Chỉ trong thiền định như thế tình yêu có sự hiện hữu của nó. Khi bạn nhìn ngắm. Bộ não có thể suy tưởng. trong hành động đó không có nuối tiếc. và êm đềm đến độ bạn có thể trông thấy những phản chiếu của các vì sao khi vẫn còn quá sớm. Nếu bạn cố gắng ghi nhớ nó rồi thì nó sẽ là điều gì đó chết rồi không còn sinh khí. Vậy thì hãy thiền định trong ngay những ngõ ngách sâu thẳm của cái trí và tâm hồn của bạn. Đừng cố gắng chuyển nó thành hành động: nó sẽ hành động. THIỀN ĐỊNH . trong vẻ đẹp của tình yêu đó. Và khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời trong một bầu trời không mây nó tạo nên một con đường vàng ròng. và những ánh đèn xa xôi của thị trấn. trong hồn nhiên vô tư đó. mầu xanh có được sau cơn mưa. và quả đất tĩnh lặng. bộ phận của mọi sự vật tĩnh. Vậy thì hãy thiền định trong cô đơn vô tận đó.Phần 9. đều ở trên mặt nước. và phản chiếu của vực đá. “Cảm nhận” không là cái từ ngữ đó. không còn một chuyển động. và quá kỳ bí khi cảm nhận trạng thái tĩnh lặng vô hạn này. trạng thái tĩnh lặng này. không có mâu thuẫn. Bộ não chính nó trở nên bặt tăm không còn bất kỳ phản ứng nào. Đừng băn khoăn để diễn tả nó: nó sẽ tự diễn tả. Bạn quá tĩnh đến độ thân thể của bạn trở thành hoàn toàn là bộ phận của quả đất. Vì vậy hãy thiền định trong cô đơn. vượt ngoài tất cả khao khát. trong cái mới mẻ đó và có hoan lạc đó mà bất diệt. Hãy biến mất đi. và khi nó hành động.hoa duy nhất. và thật là kỳ diệu khi trông thấy được ánh sáng đó ở California đang toả đầy quả đất và mỗi một chiếc lá lẫn cọng cỏ. Và nếu bạn bám vào kỷ niệm về nó rồi thì bạn sẽ không bao giờ cô đơn lại. vượt ngoài tất cả tưởng tượng. nơi bạn chưa bao giờ ở đó trước kia. Sáng hôm đó biển giống như một cái hồ hay là một con sông mênh mông không một gợn sóng.

vẻ đẹp. bạn trở nên bất động đến độ bạn thật sự là bộ phận của mọi sự vật. Chiếc lá đó và cây khuynh diệp đó và dòng nước trong xanh lóng lánh đó không khác biệt bạn. Vui thú. rồi thì lo âu phiền toái bắt đầu. Hạnh phúc và vui thú là trói buộc vào thời gian. Bạn không có thể tìm kiếm nó. giống như bình minh đó khi ló dạng sáng nay. với những giọt lệ trong đôi mắt của chúng ta và nụ cười giả dối trên đôi môi của chúng ta? Nếu bạn có thể dạo bộ một mình cô đơn giữa những ngọn đồi kia hay là trong những cánh rừng hay là dọc theo những bãi cát dài trắng xoá. Bạn là mọi sự vật. Và cái trí này ra lệnh hoạt động của tâm hồn. Ngôi nhà nằm giữa những ngọn đồi và biển. nó đến lặng lẽ. mà tại ngay khởi đầu. Và khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. giống như hạnh phúc. Chỉ có cái tĩnh lặng đó. bạn có thể tìm kiếm.muộn quấy rầy. Tại sao chúng ta là những con người bị hành hạ khổ đau như vậy. bị dựa vào thời gian và bị bào mòn bởi thời gian. và tìm được.Phần 10. Bạn không hiện hữu. Phân chia này trong sự tĩnh lặng và trạng thái bất động này không tồn tại. không nguyên nhân. tuỳ thuộc vào chất lượng của cái trí của bạn. THIỀN ĐỊNH . khi bạn dạo bộ trên cát hay là nhìn ra ngoài cửa sổ hay là quan sát những ngọn đồi tuyệt vời bị thiêu cháy bởi mặt trời mùa hè vừa qua. trong cô đơn đó bạn sẽ biết thiền định là gì. Nhưng chúng đến và đi. là một trạng thái của cái trí trong đó 223 . Thiền định không là sự theo đuổi vui thú và sự tìm kiếm hạnh phúc. và một sự việc mà không có thể đo đạc được bởi thời gian. Và khi bạn nhìn ngắm biển. mà ở lúc này. với sự thanh thản lạ lùng. bởi vì cái trí của chúng ta quá rắc rối. cảm nhận kỳ lạ của tình yêu. Bởi vì nó quá đơn giản nên nó lẩn trốn chúng ta. Nhưng hoan lạc bạn không thể mua được cho chính mình hay là cho người khác. Những từ ngữ bạn và tôi gây phân chia những sự vật. Chúng ta thêu dệt một mạng lưới của những ý tưởng quanh nó để diễn tả nó là gì và nó không là gì. Rồi thì. nhìn xuống biển. Hoan lạc cái cảm nhận lạ lùng của sung sướng đó không có động cơ thúc đẩy. nó vẫn giữ trạng thái không thời gian. Thiền định. Thiền định thật sự ra rất đơn giản. Nhưng thiền định xảy ra rất tự nhiên. Hạnh phúc và vui thú bạn có thể mua được bằng một giá cả trong bất kỳ chợ búa nào. Nhưng nó không là những sự việc này. và mà sẽ luôn luôn ở đó. Bạn là ánh sáng đó. Niềm ngây ngất của cô đơn đến khi bạn không còn kinh hãi sự cô đơn và không còn lệ thuộc vào thế giới hay là quyến luyến đến bất kỳ điều gì. trong nhiều phương cách. và vẻ đẹp của tình yêu. Chúng ta làm phức tạp nó. để nói “bạn là một phần của mọi sự vật” cũng là sai lầm: cái từ ngữ “bạn” không thoả đáng bởi vì bạn thật sự không ở đó. không gian và thời gian dường như chấm dứt. và tạo thành một con đường vàng ròng trong chính trạng thái tĩnh lặng đó. trái lại. Ngay khi nó ở đó. Lại nữa. Chỉ trong tự do hoàn toàn hoan lạc mới hiện hữu. và cái không gian mà phân chia không có bản chất thật sự.

Và rồi thì thân thể. sẽ vận hành như nó nên là. Trong trạng thái ý thức về tất cả việc này sự chú ý xảy ra. tánh tư lợi của nó phải được lưu tâm trước tiên. Thiền định không là sự kiểm soát của thân thể và tư tưởng. Ngay khi nó ở đó. không phải người ta bắt đầu từ nơi thân thể. Tư tưởng huỷ diệt cảm thấy. và trong sự theo đuổi vui thú tình yêu bị gạt đi. Thân thể phải yên lặng. cái trí là tư tưởng và vô số những diễn tả của tư tưởng. Vì vậy người ta phải bắt đầu với cái trí chứ không phải với thân thể. nhưng trái lại chính là cái trí với những quan điểm. Chỉ đối với một cái trí như thế hoan lạc này mới đến mà không cần tìm kiếm và không cần mời mọc. mà bám chặt và hất hủi. không thể tìm thấy cái đó mà vượt ngoài thời gian. Thuần tuý tập trung làm cho tư tưởng chật hẹp. Trong sự bùng nổ của hoan lạc này đôi mắt được biến thành hồn nhiên vô tư. nó cũng không phải là một phương pháp của hít vào và thở ra. nhưng tập trung đến như một sự việc tự nhiên khi có một trạng thái ý thức về những phương cách của tư tưởng. bị giới hạn và không thường hằng. có sự tiếp tục của nó trong tư tưởng. và cái trí cùng tất cả huyên thuyên. tánh nhạy cảm của cảm thấy phải được mài bén và giữ vững. những thành kiến. lành mạnh và không căng thẳng. vì vậy sự phân chia giữa bên ngoài và bên trong chấm dứt. và do đó tự do hoàn toàn. Chính bởi không chú ý mà đã điều kiện những thói quen vui thú 224 . mặc dù bạn có lẽ sống trong thế giới với tất cả sự ồn ào. vui thú và tàn bạo của nó. Trạng thái ý thức này không đến từ người suy nghĩ mà chọn lựa và loại bỏ. chúng sẽ không tác động đến cái trí đó. nó chỉ có thể tạo ra nhiều hình thức khác nhau của xung đột và cưỡng bách. bởi vì tư tưởng là ký ức. nó là một dòng chảy qua lại giữa bên ngoài và bên trong. với tánh thông minh tự nhiên riêng của nó mà đã không bị làm hư hỏng bởi thói quen và sở thích. và chỉ kiểm soát hay là đè nén vui thú này mà tư tưởng đã tạo ra không có ý nghĩa gì cả.không có khái niệm hay là qui ước. Tư tưởng chỉ có thể trao tặng vui thú. đầy sức sống và hăng hái.Phần 11. những lo âu và những tìm kiếm phải chấm dứt. Tư tưởng. Khi cái trí được lành mạnh. Thiền định là một chuyển động của cái trí trong tự do này. Nhưng sự chấm dứt xung đột không nhất thiết là tự do hoàn toàn. về uống. lúc đó cảm thấy sẽ được tăng thêm và sẽ rất nhạy cảm. xung đột chấm dứt. cảm thấy là tình yêu. Ngay khi nó ở đó. mà là vật chất. mà không là sản phẩm của không chú ý. và lúc đó tình yêu là phước lành. Vui thú về ăn. THIỀN ĐỊNH . Trạng thái ý thức này không có chọn lựa và là cả bên ngoài lẫn bên trong. và điều trải nghiệm trong ký ức đó cũng không còn sinh khí như chiếc lá của mùa thu vừa qua.

xin vui lòng liên lạc với Dịch gỉa và tổ chức Krishnamurti Foundation India: Vasanta Vihar 124 Greenways Road RA Puram Chennai .600 028 Tel: 24937803/24937596 Email: publications@kfionline. Trật tự này là tuyệt đối như trật tự trong toán học và từ trật tự này có hành động mà là đang làm ngay tức khắc. Trạng thái ý thức về không chú ý là chú ý.org 225 . Lời Ban Biên Tập TVHS Các Nhà xuất bản tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại có nhu cầu in cuốn sách này vì mục đích kinh doanh. mà là trật tự. trình bày và cân đối. những thứ này xảy ra sau đó trễ hơn nhiều. Trật tự không là sắp xếp. Động thái nhìn thấy toàn quy trình phức tạp này là thiền định và chỉ từ đó mới sinh ra trật tự trong tình trạng lộn xộn hỗn độn này. Không chú ý không thể chuyển thành chú ý.của thân thể và làm giảm bớt cường độ của cảm thấy. Khi tư tưởng bặt tăm có trạng thái trống không. Trật tự có được từ một cái trí không bị làm hỗn độn lộn xộn bởi những sự việc của tư tưởng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful