You are on page 1of 6

ALAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Talian Umum 03-8884 6000

Pejabat Menteri Pelajaran,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Timbalan Menteri Pelajaran,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 9, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Setiausaha Parlimen,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 8, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Ketua Setiausaha,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 8, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 8, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha,


(Kewangan & Pembangunan)
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 7, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Bahagian Hubungan Antarabangsa,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 7, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha,


(Sumber Manusia)
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 6, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Khidmat Pengurusan,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 6, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Dasar & Pengurusan Korporat,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 5, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Pejabat Penasihat Undang-Undang,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Perancangan Penyelidikan & Dasar Pendidikan,


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-4, Blok E8,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4-8, Blok E9,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel : 03-8884 2000

Talian Umum : 03-8884 3000

Lembaga Peperiksaan Malaysia


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 1.2.5-13, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3&4, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum : 03-8884 7000

Bahagian Sumber Manusia


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 1-5, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Kewangan
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 6-8, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Jabatan Audit Negara (Cawangan Pendidikan)


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 9, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Jabatan Pendidikan Islam & Moral
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 10 & 11, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 11-13, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Majlis Buku Kebangsaan Malaysia


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 14, Blok E12,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum : 03-8884 1000

Jabatan Pendidikan Jasmani & Sukan


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 1 & 7, Blok E13,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2-6, Blok E13,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum : 03-8884 5000

Lembaga Peperiksaan Malaysia


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3-4, Blok E14,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Bahagian Audit Dalam
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4, Blok E14,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Jabatan Pendidikan Teknikal


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 5 & 6, Blok E14,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum : 03-8884 4000

Bahagian Buku Teks


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 1-3, Blok E15,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Jemaah Nazir Sekolah


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4-5, Blok E15,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Matrikulasi
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 6-7, Blok E15,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum : 03-8884 9000

Bahagian Pembangunan & Perolehan


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 1,5 & 6, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Jabatan Pendidikan Khas
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 2, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Jabatan Pendidikan Swasta


Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Bahagian Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3 & 4, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA

Talian Umum

03-8884 1000 (Blok E13)


03-8884 2000 (Blok E9)
03-8884 3000 (Blok E11)
03-8884 4000 (Blok E15)
03-8884 5000 (Blok E14)
03-8884 6000 (Blok E8)
03-8884 7000 (Blok E12)
03-8884 9000 (Blok E2)

Laman Web : www.moe.gov.my


www.emoe.gov.my