P. 1
SPSS_12_testeneparametrice

SPSS_12_testeneparametrice

|Views: 814|Likes:
Published by Meda luca

More info:

Published by: Meda luca on Aug 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

M.

Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice)

Teste neparametrice cu SPSS
Testele neparametrice se utilizează în următoarele situaŃii: - atunci când variabila dependentă este măsurată pe scală nominală sau ordinală; - atunci când variabila dependentă este de tip categorial, indiferent de scala de măsurare; - atunci când, deşi variabila dependentă este măsurată pe scală cantitativă (interval sau raport), nu întruneşte condiŃiile impuse de testele parametrice: distribuŃie care se abate grav de la forma normală –
asimetrie sau boltire mari, valori excesive: volumul eşantionului este foarte mic.

Tipurile de teste care vor fi tratate în continuare sunt următoarele: Teste neparametrice pentru date nominale: - testul z pentru proporŃia unui singur eşantion; - testul z pentru diferenŃa dintre proporŃiile a două eşantioane; - testul semnului; - testul chi-pătrat al asocierii (independenŃei); - testul chi-pătrat pentru gradul de corespondenŃă (goodness of fit). Teste neparametrice pentru date ordinale: - testul Mann-Whitney (U) pentru două eşantioane independente; - testul Wilcoxon pentru două eşantioane perechi ; - testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de două eşantioane independente ; - testul Friedman pentru măsurări repetate; - teste de corelaŃie pentru date ordinale (Spearman, Kendall).

A. Teste neparametrice pentru date nominale A. 1 Testul z al proporŃiei pentru un singur eşantion
Utilizare Testul z pentru proporŃii pentru un eşantion, este utilizat în cazul variabilelor dihotomice, pentru a testa diferenŃa dintre proporŃiile valorilor în eşantion prin comparaŃie cu proporŃia la nivelul populaŃiei. Exemplu: La întrebarea „cine se uită la telenovele?” răspund DA 7 subiecŃi, dintre care 5 femei şi 2 bărbaŃi. Întrebarea cercetării este dacă femeile se uită într-o proporŃie mai mare decât bărbaŃii la telenovele. CondiŃii Cunoaşterea proporŃiei la nivelul populaŃiei pentru valorile variabilei testate. În cazul nostru, raportul femei/bărbaŃi este cunoscut din studiile demografice (51%-49%) Aranjarea datelor Se creează variabila dihotomică cu valori numerice. Variabilele de tip „string” nu sunt acceptate de procedura SPSS. În cazul nostru, valorile sunt 1 pentru feminin şi 2 pentru masculin. 1/20
Actualizat la: 08.11.2006/12:13:21

M. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice)

Procedura: Statistics-Non Parametric Tests-Binomial...

• •

• •

Variabila testată este trecută în lista Test Variable List: În zona Define Dichotomy se alege Get from data, dacă variabila este dihotomică, sau Cut point, dacă variabila este continuă, prin fixarea unei valori care împarte distribuŃia în două categorii. În zona Test proportion se introduce proporŃia primei categorii. Butonul Options permite solicitarea statisticii descriptive pentru variabila testată.

Rezultate Rezultatul în cazul exemplului dat cuprinde frecvenŃa pe categorii, procentul şi semnificaŃia testului în raport cu proporŃia la nivelul populaŃiei (p=0.243).

În acest caz, se acceptă ipoteza de nul şi se respinge ipoteza cercetării. ProporŃia femeilor care se uită la telenovele nu diferă semnificativ de proporŃia bărbaŃilor, prin raportare la proporŃia lor în populaŃia generală.

2/20
Actualizat la: 08.11.2006/12:13:21

care presupune o prealabilă sintetizare a datelor: • • • o variabilă (paranorm) pentru codificare „credinŃei” în fenomenele paranormale. iar variabila stud_la are valoarea 1 pentru Universitate şi 2 pentru Politehnică. care contorizează numărul cazurilor. deşi afişează etichetele. se înregistrează următoarele rezultate1: • La psihologie: 25 studenŃi „nu cred” în fenomenele paranormale. În acest scop se utilizează procedura Crosstabs şi testul chipătrat. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) A. 1 Datele nu sunt reale 3/20 Actualizat la: 08. fie ca în imaginea de mai jos. a fost obŃinută cu setarea View-Value labels din meniul SPSS Data Editor. De reŃinut că. Procedura: SPSS nu dispune de o procedură specifică pentru calcularea directă a diferenŃei dintre două procente. iar 32 „cred” Problema cercetării este dacă diferenŃa dintre cei „cred” în fenomenele paranormale din cele două categorii de studenŃi este semnificativă. o variabilă (frecv) pentru frecvenŃa cazurilor. Exemplu: În urma unui studiu cu privire la interesul faŃă de fenomenele paranormale. se execută procedura Weight pentru variabilele categoriale (paranorm şi stud_la) în funcŃie de variabila frecv.11. o variabilă (stud_la) pentru apartenenŃa la una din cele două instituŃii de învăŃământ superior. iar 175 „cred” • La politehnică: 124 „nu cred” în fenomenele paranormale. în celulele tabelului de date. existând o variabilă pentru opinia faŃă de fenomenele paranormale şi una pentru tipul de instituŃie de învăŃământ.2006/12:13:21 . comparativ cu studenŃii de la Politehnică. În baza de date de mai sus. În prealabil. Este important de reŃinut faptul că toate variabilele trebuie să fie numerice. 2 Testul z al diferenŃei dintre două proporŃii independente Utilizare Acest test se utilizează atunci când se doreşte compararea a două proporŃii obŃinute pentru o variabilă dihotomică. variabila paranorm ia valoarea 1 pentru „cred” şi valoarea 2 pentru „nu cred”.M. Valorile variabilelor au fost etichetate corespunzător. iar afişarea etichetelor în locul valorilor. Aranjarea datelor Datele pot fi introduse fie caz cu caz. efectuat în rândul studenŃilor de la Universitate. SPSS va opera în calcule cu valorile.

. Dacă datele ar fi fost introduse în baza de date caz cu caz.598 = 12. Se execută procedura Statistics-Summarize-Crosstabs.. (nu mai prezentăm imaginile. cu selectarea Chi-Square din caseta Statistics. Din tabelul Chi-Square Tests citim valoarea Pearson Chi-Square (161. dar se va reflecta în analizele statistice ulterioare.2006/12:13:21 . Rezultate SPSS Viewer prezintă mai întâi tabelul de corespondenŃă dintre variabilele categoriale. Testul z pentru diferenŃa proporŃiilor se calculează prin extragerea radicalului din valoarea lui chi-pătrat: z = 161.598). La salvarea fişierului se salvează şi variabila ponderată. cu valorile variabilei ponderate prin procedura Wheight. acestea fiind identice cu cele de la testul chi-pătrat). pentru variabilele paranorm şi stud_la.11. Efectul ei este unul „invizibil” pe ecran. operaŃia Wheight nu ar mai fi fost necesară.71 Semnul lui z se află din diferenŃa proporŃiilor testate. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) OperaŃia asociază valorile variabilelor categoriale (paranorm şi stud_la) cu valorile variabile frecv. astfel: 4/20 Actualizat la: 08. Efectul de ponderare (weight) a unei variabile rămâne activ atâta timp cât nu se ponderează o altă variabilă sau nu se anulează ponderarea efectuată. Includerea variabilei ponderate în diverse proceduri de analiză are efecte specifice.M.

67 200 156 Decizia statistică se ia prin raportarea valorii calculate a lui z la valorile critice ale acestuia de pe curba normală. conŃine semnul diferenŃei. nu sunt relevante sub aspectul procedurii SPSS.205 = +0. Aranjarea datelor Imaginea de mai jos conŃine variabilele „inainte” şi „dupa”. CondiŃii Variabilele vor fi de tip numeric.875 − 0. cu atât creşte probabilitatea ca diferenŃa dintre variabile să fie statistic semnificativă. comparativ cu cel al diferenŃelor de semn opus. Dacă nu se dispune de valorile variabilelor.05. În cazul nostru. atunci când ambele valori sunt măsurate pentru aceiaşi subiecŃi. ci numai de semnul diferenŃei. pentru test unilateral sau bilateral. atunci numărul diferenŃelor pozitive ar trebui să fie egal cu cel al diferenŃelor negative. Variabila „dif” conŃine rezultatul diferenŃei „dupa-inainte”. Dacă nu ar exista nici o diferenŃă între valorile perechi. Exemplu: Într-un experiment cu privire la efectul motivării asupra memorării. utilizându-se semnul diferenŃei şi nu valoarea acesteia.M. iar valorile exprimate în aceeaşi unitate de măsură. fapt care permite respingerea ipotezei de nul şi confirmarea ipotezei că studenŃii de la Universitate „cred” într-o măsură semnificativ mai mare în fenomenele paranormale decât studenŃii de la Politehnică. Ambele sunt prezentate numai pentru a face mai evident baza de calcul a testului deoarece. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) pa − pb = 175 32 − = 0. Dat fiind faptul că numărul subiecŃilor este prea mic pentru asumarea normalităŃii distribuŃiei de eşantionare. în fapt. z calculat (12. pentru a se putea face diferenŃa lor. pentru test bilateral. testul semnului va fi calculat manual. 5/20 Actualizat la: 08. care vor fi analizate. subiecŃilor (N=8) li se cere să memoreze cuvinte dintr-o listă. Variabila „semn”. 3 Testul semnului Utilizare Testul semnelor este utilizat pentru a testa diferenŃa dintre valori. Cu cât numărul diferenŃelor de un anumit semn este mai mare.71) este mai mare decât z critic (1.11. se alege testul semnului în locul testului t pentru eşantioane dependente. înainte si după introducerea unui factor motivant. A.96). cu alfa=0.7.2006/12:13:21 . pe baza formulei 4.

În exemplul dat. Acest fapt se observă în partea de jos a casetei. respectiv negative. acceptându-se ipoteza cercetării (motivarea stimulează memorarea).. prezintă semnificaŃia testului (p=0.05. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Procedura: Statistics-Nonparametric Tests-2 Related Samples. implicit. perechea de variabile este trecută în lista Test Pair(s) List: prin acŃionarea butonului ►. în zona Current Selections. prin clic de mouse pe fiecare. Dacă este necesar. pentru cazurile din baza de date. Apoi.016). ipoteza de nul se respinge. Rezultate Tabelul Sign Test cuprinde numărul diferenŃelor pozitive. este 0. Se bifează Sign în zona Test Type.2006/12:13:21 . cele două variabile sunt selectate. se pot testa simultan mai multe perechi de variabile. există 7 diferenŃe pozitive şi nici o diferenŃă negativă. Ipoteza de nul se respinge dacă valoarea lui p este mai mică decât pragul fixat şi care.M. constituindu-se în pereche.. 6/20 Actualizat la: 08. Tabelul Test Statistics. În prima fază. În cazul nostru. pe rând.11.

11. • Nici o celulă nu trebuie să aibă frecvenŃa aşteptată 0.M. Sub forma unor înregistrări distincte pentru valorile caracteristicii de sex: 7/20 Actualizat la: 08. b. care pot fi exprimate. diagnosticaŃi cu sindrom de stres posttraumatic (PTSD).2006/12:13:21 . fie prin valori de tip string (caracter tipăribil) • Cele două variabile nu trebuie să se „intersecteze” (să nu existe subiecŃi care să fie incluşi în mai mult de o celulă de tabel). pasageri într-un avion care a suferit un accident la aterizare. fie prin valori numerice. CondiŃii • Variabile categoriale. cel puŃin. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) A. Exemplu: Să presupunem că am evaluat numărul femeilor şi al bărbaŃilor. FrecvenŃele absolute sunt cele din următorul tabel de corespondenŃă: PTSD Non-PTSD Femei 40 10 BărbaŃi 20 30 Problema cercetării este dacă incidenŃa PTSD este în legătură cu caracteristica de sex..4 Testul Chi-pătrat al asocierii (independeŃei) Utilizare Testul chi-pătrat este utilizat pentru evidenŃierea gradului de asociere între două variabile categoriale. Aranjarea datelor Datele pot fi incluse în Data Editor în două moduri: a. • Este recomandabil ca frecvenŃa aşteptată să nu ia valori mai mici de 5 (sau. în nu mai mult de 20% din celule). fără victime. Sub forma unor înregistrări distincte pentru fiecare caz Acest mod poate fi extrem de dezavantajos atunci când sunt multe cazuri sau când există deja o statistică globală a fenomenului PTSD în raport cu sexul.

În caseta Cell Display se bifează Counts-Observed.M. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) În această situaŃie. Column. având pe linii valorile caracteristicii de sex iar pe coloane valorile aferente variabilei PTSD. dar reamintim recomandarea de principiu ca toate variabilele să fie declarate de tip numeric.2006/12:13:21 . se va bifa şi Display clustered bar charts. se apelează la procedura Data-Wheight Cases.. Percentages-Row. Total şi Residuals-Unstandardized (bifarea opŃiunilor este în funcŃie de informaŃiile pe care le doreşte analistul)... Dacă de doreşte crearea unui grafic al corespondenŃei dintre variabile. Faptul că în celule apar etichetele şi nu valorile. se obŃine prin setarea Data-Value Labels. Casetele de configurare sunt următoarele: • • • În caseta principală Crosstabs se trec variabilele analizate în lista Row(s). Procedura chi-pătrat acceptă şi variabile de tip caracter (string). Rezultate Imaginea prezintă tabelul de corespondenŃă.: Facem precizarea că în tabelele de date din imaginile de mai sus variabilele au fost codificate numeric cu 1 respectiv 2.11.. Vom exemplifica pentru celula „feminin/da”: 8/20 Actualizat la: 08. În celulele tabelului se află valorile solicitate prin configurarea casetelor. Pentru a se realiza corespondenŃa dintre variabilele sex şi PTSD cu variabila frecv. Rezultatul analizei nu depinde de modul de plasare a variabilelor pe linie sau pe coloană. atât pentru sex cât şi pentru PTSD. se introduc frecvenŃele PTSD pentru toate combinaŃiile valorilor celor două variabile analizate şi frecvenŃele asociate fiecăreia. valorile fiind etichetate. Procedura: Statistics-Summarize-Crosstabs. În caseta Statistics se bifează Chi-Square. Pot fi analizate mai multe perechi de variabile simultan. respectiv Columns(s).

66) şi.001). în special.0005. În raportarea statisticii chi-pătrat va fi inclusă valoarea gradelor de libertate (df) şi numărul cazurilor Valoarea lui chi-pătrat se raportează cu două zecimale 9/20 Actualizat la: 08.11. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) • • • • • Count 40 indică numărul femeilor cu PTSD %within Sex 80. +10) În tabelul Chi-Square Tests citim valoarea testului Pearson Chi-Square (16.2006/12:13:21 .0% indică procentul femeilor care au manifestat PTSD din totalul femeilor %within PTSD 66.05. pragul de semnificaŃie al acestuia (p=0. se respinge ipoteza de nul şi se confirmă ipoteza cercetării: există o incidenŃă mai mare a reacŃiei de stres posttraumatic la femei decât la bărbaŃi.000 care va fi citit ca p<0.M. valoarea lui chi-pătrat poate fi luată de pe linia Continuitiy Correction (15.04) cu valoarea aferentă a pragului de semnificaŃie: p<0.7% indică procentul femeilor cu PTSD din totalul celor care au manifestat PTSD % of Total 40% indică procentul femeilor cu PTSD din totalul subiecŃilor Residual 10% indică diferenŃa dintre numărul de femei cu PTSD (frecvenŃa observată) şi frecvenŃa aşteptată (în cazul nostru. unde tabelul de corespondenŃă este format din două linii şi două coloane. În cazul particular al acestui exemplu. Valoarea lui p pentru testului chi-pătrat fiind mai mică decât nivelul alfa 0.

11.5%. la foarte bun şi dorim să ştim dacă distribuŃia acestor calificative se supune curbei normale. Exemplul 2: Am solicitat unui grup de tineri să îşi exprime genul muzical preferat şi am obŃinut frecvenŃe diferite pentru mai multe genuri de muzică. dinainte cunoscute. prin înregistrarea rezultatelor sintetice şi ponderarea variabilei gen_muz cu variabila frecv prin operaŃia Data-Weight cases. 2.5%). ca în exemplul anterior.33%).M.5 Testul chi-pătrat pentru gradul de corespondenŃă (goodness of fit) Utilizare Testul chi-pătrat pentru gradul de corespondenŃă se utilizează atunci când dorim să comparăm frecvenŃele observate ale unei singure variabile categoriale. Problema cercetării este dacă diferenŃele dintre aceste frecvenŃe sunt semnificative. fiecare ar trebui să întrunească un procent de 33. procentele aferente pe curba normală fiind cunoscute (2. cu frecvenŃele aşteptate ale acesteia. 67%..2006/12:13:21 . dacă ar fi trei genuri. Baza de date se poate constitui fie prin înregistrarea fiecărui caz în parte (având o variabilă pentru genul muzical şi o alta pentru exprimarea preferinŃei faŃă de acesta).. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Graficul de tip bară permite vizualizarea relaŃiei dintre variabile: A. Aranjarea datelor Vom exemplifica pe o situaŃie corespunzătoare celui de-al doilea exemplu. 14%. 14%. de la foarte slab.: 10/20 Actualizat la: 08. fie. Exemplul 1: Avem evaluarea nivelului de inteligenŃă pe cinci categorii valorice. Ipoteza de nul în acest caz este că preferinŃele se distribuie egal între genurile muzicale (adică.

11. apoi. chiar dacă este de tip cantitativ. • • • În caseta Chi-Square Test se trece variabila analizată în zona Test Variable List. B.M. acesta fiind modelul în raport cu care dorim să testăm frecvenŃele variabilei analizate Dacă am fi dorit să le testăm în raport cu alte frecvenŃe cunoscute. Apoi i-a convins să ia parte la un experiment şi le-a administrat un chestionar de 11/20 Actualizat la: 08. nu suportă un test parametric (testul t). Exemplu: La ieşirea dintr-un club de noapte. un psiholog interesat de efectul depresiv al drogurilor a efectuat interviuri în legătură cu acest aspect şi a identificat un număr de 10 tineri care au consumat câte o pastilă de Ecstasy şi un număr de 10 tineri care au consumat doar alcool. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Procedura: Statstics-NonParametric-Tests-Chi-Square. am fi introdus pe rând acele frecvenŃe (scriindu-le în dreptul lui Values şi înregistrându-le prin butonul Add) Rezultate Cele două tabele cu rezultate din Viewer prezintă: • FrecvenŃele observate. 1 Testul Mann-Whitney (U) pentru două eşantioane independente Utilizare Testul Mann-Whitney este utilizat pentru testarea diferenŃei dintre grupuri independente pentru care variabila dependentă este exprimată în valori ordinale (de rang) sau atunci când. df(2) şi p=0..2006/12:13:21 . Se bifează All categories equal. Teste neparametrice pentru date ordinale B.002 Acest rezultat justifică respingerea ipotezei de nul şi acceptarea concluziei că diferenŃele dintre preferinŃele pentru cele trei genuri muzicale sunt semnificative şi nu se datorează variaŃiei întâmplătoare de eşantionare. frecvenŃele aşteptate şi valorile reziduale (diferenŃa dintre frecvenŃe) pentru cele trei genuri muzicale • Valoarea testului chi-pătrat al corespondenŃei (12. am fi bifat Values şi.17)..

un cod numeric de identificare a fiecărui subiect (deşi exemplele anterioare nu au cuprins această variabilă.M. ea nu trebuie să lipsească din nici o baza de date) • drog. mai mare decât alcoolul. Testarea lor cu un test ordinal nu presupune o prealabilă transformare de rang.. Se cuvine să precizăm că. b..2006/12:13:21 . Cu toate acestea. iar valorile sunt 1=Ecstasy. 2=Alcool) • depr_1.11. Obiectivele studiului sunt: a. 12/20 Actualizat la: 08. Procedura: Statistics-Non Parametric Tests-2 Independent Samples. scorul la depresie la prima evaluare • depr_2. în mod normal. Ecstazi are un efect depresant pe termen lung. Procedura se aplică în acelaşi mod şi direct pe valori ordinale de rang. programul efectuând automat această transformare. peste trei zile. pentru tipul de drog utilizat (sunt afişate etichetele. utilizarea unui test neparametric este de preferat. În acest scop vor trebui comparate valorile la depresie ale celor două grupuri. verificarea ipotezei că cele două tipuri de drog (Ecstasy şi alcool) au efecte depresante diferite între ele. Această analiză va fi efectuată atât pentru valorile depresiei de la prima măsurare cât şi pentru cele de la a doua evaluare a depresiei (după trei zile). Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) evaluare a depresiei. având în vedere volumul foarte mic al eşantionului. scorul la depresie la a doua evaluare Variabilele dependente din exemplul nostru au valori măsurate pe scală cantitativă. datele de acest tip ar conduce la utilizarea testului t pentru eşantioane independente. Acelaşi chestionar a fost aplicat din nou. Aranjarea datelor Variabilele din baza de date sunt următoarele: • cod_sub.

dar este semnificativ diferit după trei zile.11. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) În caseta Two-Independent Samples Tests variabilele analizate sunt trecute în lista Test Variable List. media rangurilor şi suma rangurilor. Datele pot fi analizate însă şi separat. Tabelul Test Statistics include valorile testului Mann-Whitney pentru cele două variabile testate simultan.M. mai mare la utilizatorii de Ecstasy decât la utilizatorii de alcool (conform datelor din tabelul anterior). depresia imediată şi remanentă.2006/12:13:21 . Valorile de interes din tabel sunt cele ale lui Z şi nivelul de încredere p. în timp ce depresia remanentă este semnificativ diferită. În cazul nostru. imediat şi după trei zile. B. 2 Testul Wilcoxon pentru două eşantioane perechi Utilizare În exemplul anterior. se observă că depresia imediată nu diferă semnificativ în funcŃie de tipul de drog utilizat. pe fiecare grup de 13/20 Actualizat la: 08. psihologul a testat diferenŃa intensităŃii depresiei între consumatorii de Ecstasy şi alcool. Rezultate Tabelul Ranks oferă informaŃii sintetice despre cele două variabile: volumul grupurilor. pentru testul Mann-Whitney. Rezultatul a fost acela că efectul depresiv nu este diferit pe termen imediat.

De aceea. do not create groups atunci prelucrarea pe grupuri a bazei de date nu mai este becesară. astfel. În acest scop se va utiliza procedura Data-Split File. în funcŃie de natura eşantioanelor comparate.2006/12:13:21 . OperaŃiunea de împărŃire a bazei de date nu are semne vizibile pe ecran. tipul de drog) prin trecerea ei în zona Groups Based on:. În locul setării implicite Analyze all cases. succesiv.M. testul Wilcoxon va permite testarea ipotezei că depresia este diferită de la un moment la altul în cadrul fiecărei categorii de consumatori în parte (eşantioane dependente). Dacă facem aici acest lucru. do not create groups. fiecare fiind testat cu o procedură diferită. atunci când se revine la prelucrări care ar trebui să implice toată baza de date rezultatele vor fi incorecte. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) consumatori (Ecstasy. ca în exemplul acestui studiu. pe fiecare grup identificat prin valorile variabilei. Aranjarea datelor Este identică cu cea prezentată pentru testul Mann-Whitney. Efectul acestei acŃiuni este acela că toate prelucrările care vor fi efectuate din acest moment se vor aplica.11. fapt care poate face să fie uitată şi. este numai pentru că neam propus două obiective distincte. se bifează opŃiunea Compare groups şi se declară variabila ale cărei valori vor servi drept criteriu de împărŃire a bazei de date în grupuri de analiză separată (în cazul nostru. se va avea în vedere revenirea la setarea Analyze all cases.. 14/20 Actualizat la: 08. Dacă testul Mann-Whitney a verificat ipoteza diferenŃei dintre categorii de consumatori (eşantioane independente). există două soluŃii. O soluŃie mai elegantă este însă aceea de a declara împărŃirea bazei de date în funcŃie de grupurile definite prin tipul de drog. respectiv alcool) în cele două momente diferite (imediat şi după trei zile). În acest caz.. apoi selectarea celui de-al doilea grup şi efectuarea testului. Facem precizarea că aceste două teste nu trebuie întotdeauna utilizate împreună. deoarece analiza trebuie efectuată separat pe grupurile de consum Ecstasy/Alcool. Prima ar fi selectarea (cu Data-Select Cases) a primului grup şi efectuarea testului. separat.

Concluzia generală a studiului este aceea că Ecstasy.053). Aducem aminte că testul Wilcoxon presupune calcularea a două valori.. Aşa cum se observă. Se acŃionează butonul ► pentru a se variabilă. cea implicită) Rezultate Tabelul Ranks oferă informaŃii sintetice despre rangurile pozitive şi negative pentru cele două grupuri. diferentele pozitive de rang exprima valori ale depresiei mai mari după trei zile decât după o zi. comparativ cu alcoolul.M. de fapt. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Procedura: Statistics-Non Parametric Tests-2 Related Samples. constituindu-se perechea supusă transfera perechea de variabile în zona Test analizei Pair(s) list. T(+) pentru diferenŃa pozitivă a rangurilor şi T(-) pentru diferenŃa negativă a rangurilor. are un efect depresiv mai mare (testul Mann-Whitney) şi mai accentuat cu trecerea timpului (testul Wilcoxon).007) în cazul consumatorilor de Ecstasy şi nesemnificativă (p=0. ceea ce înseamnă că acestea au fost mai puŃine. cea mai mică dintre ele fiind considerată valoarea testului.11. Asta.2006/12:13:21 . media rangurilor şi suma lor. Ori. iar cele pozitive au fost mai multe.. În exemplul nostru. Setarea procedurii în caseta Two-Related-Samples tests se face în doi timpi: 1. şi rangul cel mai mare valorii celei 15/20 Actualizat la: 08. testul Wilcoxon pentru Ecstazy a fost calculat "pe baza rangurilor negative" (vezi nota a. de sub tabel). în cazul consumatorilor de alcool. Se bifează opŃiunea pentru testul Wilcoxon (care este. Tabelul Test Statistics prezintă valorile comparative ale depresiei pentru cele două grupuri. numărul subiecŃilor. diferenŃa este semnificativă (p=0. Se selectează prin clic de mouse fiecare 2. deoarece SPSS atribuie rangul 1 valorii celei mai mici.

Aranjarea datelor se face ca în imaginea alăturată: În baza de date. este corect să concluzionăm că rezultatul testului indică o valoare semnificativ mai mare a depresiei după trei zile decât după o zi.. Exemplu: A fost studiată relaŃia dintre condiŃiile familiale (familie armonioasă. 3=familie conflictuală. măsurată pentru mai mult de două grupuri independente (formate din subiecŃi diferiŃi). Rezultatele vor fi identice dacă variabila dependentă este exprimată şi direct în valori de rang. Testul Kruskal-Wallis este bifat implicit.11. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) mai mari din distribuŃie.k Independent Samples. Se activează comanda Define Range. Problema cercetării este dacă diferenŃele sunt semnificative iar mediul familial are legătură conduita emoŃională a copiilor. Se defineşte domeniul valorilor variabilei independente. variabila familie a fost codificată şi etichetată astfel: 1=familie armonioasă. pe durata unei săptămâni. 16/20 Actualizat la: 08. în cazul nostru: minim 1. 2=mamă singură. maxim 3. Ca urmare. Forma finală a casetei este aceasta.. Procedura: Statistics-Non Parametric tests. familie conflictuală) şi frecvenŃa reacŃiilor emoŃionale pozitive la copiii de vârstă preşcolară. şi dorim să testăm diferenŃa dintre acestea. 3 Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de două eşantioane independente Utilizare Testul Kruskal-Wallis este utilizat atunci când avem o variabilă dependentă ordinală. mamă singură. Acest test pentru date ordinale este analog testului ANOVA pentru date cantitative.. În caseta principală se trece variabila testată în zona Test Variable List: iar variabila independentă în zona Gouping Variable. Etichetele sunt afişate ca urmare a opŃiunii Data-Value Labels.2006/12:13:21 .. B.M.

11.33) cu două grade de libertate şi p=0.M. B. El este echivalentul testului ANOVA pentru măsurări repetate. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Rezultate Primul tabel include informaŃii descriptive cu privire la variabila testată: numărul subiecŃilor din fiecare grup şi media rangurilor pentru fiecare grup. Ca urmare.042. de mai mult de două ori. Dacă este utilizat pentru doar două măsurări repetate. Datele confirmă ipoteza că mediul familial (exprimat prin cele trei tipuri de familie) îşi pune amprenta asupra expresivităŃii emoŃionale a copiilor de vârstă preşcolară. 4 Testul Friedman pentru măsurări repetate Utilizare Testul Friedman se utilizează pentru testarea diferenŃei de rang în cazul unei variabile măsurate repetat. Rezultatul testului. rezultatul său este echivalent cu al testului Wilcoxon. De precizat că programul acordă rangul 1valorii celei mai mici. pentru date parametrice. efectuarea unui test parametric (ANOVA RM) ar fi nesigură iar apelul le testul Friedman este pe deplin justificat. Capacitatea de memorare de cuvinte este măsurată la trei înălŃimi diferite: 1000m. 3000m şi 6000m. Dat fiind volumul extrem de mic am eşantionului (N=5). Problema cercetării este dacă diferenŃa de performanŃă de memorare corespunzătoare celor trei înălŃimi este semnificativă. pe acelaşi grup de subiecŃi. Datele din tabel indică descreşterea mediei rangurilor (expresii emoŃionale pozitive numeroase) de la familia armonioasă la cea conflictuală. Aranjarea datelor 17/20 Actualizat la: 08. ipoteza de nul poate fi respinsă. Exemplu: Efectele altitudinii asupra memoriei sunt testate pe un grup de alpinişti. afişat în tabelul Test Statistics se exprimă printr-o valoare chipătrat (6.2006/12:13:21 .

. Exemplu: Să luăm în considerare studiul aceluiaşi grup de alpinişti. B. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Variabilele mem_1000. Kendall) Utilizare Testul de corelaŃie a rangurilor (Spearman) este echivalentul pentru date ordinale testului de corelaŃie Pearson. deoarece acest lucru va fi efectuat automat de program.40). care au efectuat. Nu este necesară transformarea lor în valori de rang. Se setează opŃiunea Friedman. avem acum şi variabilele pentru timpul de decizie.. Acest rezultat permite respingerea ipotezei de nul şi confirmă ipoteza că memoria cuvintelor este în legătură cu înălŃimea (pe cele trei niveluri avute în vedere). ele vor fi introduse ca atare.2006/12:13:21 . iar variabilele testate sunt trecute în lista Test Variables: Rezultate Primul tabel prezintă media rangurilor pe înălŃimi (rangul 1 este atribuit valorii celei mai mici). având un nivel de semnificaŃie p=0. rezultatul fiind identic.015.M. Problema cercetării este dacă între performanŃa de memorare şi timpul de decizie este o relaŃie (variaŃie concomitentă) semnificativă. mem_3000 şi mem_6000 conŃin numărul cuvintelor memorate pentru fiecare dintre cei 5 alpinişti. şi un test de viteză de decizie (măsurată în zecimi de secundă). la aceleaşi înălŃimi descrise mai sus. În al doilea tabel găsim valoarea testului Friedman exprimată în valori chi-pătrat (8. Dacă datele primare sunt sub formă de ranguri. 5 CorelaŃia datelor ordinale (Spearman. Procedura: Statistics-Non Parametric Tests-K related Samples. Rezultatul său variază pe aceeaşi plajă de valori (-1/+1) şi se interpretează în mod similar cu rezultatul testului Pearson. 18/20 Actualizat la: 08.11. Aranjarea datelor Alături de variabilele „memorie” pentru cele trei înălŃimi.

doar pentru a le putea compara. În practică. mai multe numere. rezultatele vor fi prezentate într-o formă mai puŃin „ergonomică” la citire. recomandăm o procedură suplimentară. care este echivalent lui Spearman. Se poate efectua corelaŃia şi direct din caseta principală. Această configurare a casetei de dialog produce o matrice de corelaŃii cu şase linii şi şase coloane pentru fiecare dintre cele două teste alese. În fiecare celulă a matricii se vor afla. variabilele „decizie”. Rezultate Tabelul cu rezultate cuprinde pe linii variabilele „memorie” şi pe coloane.2006/12:13:21 . procedura de corelaŃie se lansează cu butonul ► de pe bara de comenzi a ferestrei Syntax. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) Procedura: Statistics-Corelation-Bivariate Variabilele supuse testului de corelaŃie se trec în lista Variables: Se anulează setarea pentru testul Pearson şi se bifează Spearman (aici am ales şi testul Kendal tau-b. Această variantă de lucru nu este obligatorie. Aici se introduce clauza WITH între primul grup de variabile (memorie) şi al doilea grup de variabile (decizie): Mai departe.M. unde găsim comenzile procedurii. dar. se va utiliza doar unul dintre acestea două). prezentată anterior la corelaŃia Pearson: Se acŃionează butonul Paste care deschide fereastra Syntax. aşa cum am spus. Din acest motiv citirea ei nu este tocmai comodă. datele 19/20 Actualizat la: 08.11. Deoarece am cerut calcularea simultană a ambilor coeficienŃi de corelaŃie. Pentru a obŃine un format mai convenabil de prezentare a rezultatelor. aşa cum vom vedea.

un coeficient de corelaŃie negativ între aceste variabile indică. avem corelaŃiile pentru testul Kendall iar în jumătatea de jos pe cele ale testului Spearman. am îngroşat valorile utile analizei. semnul şi semnificaŃia variaŃiei valorilor. În jumătatea de sus a tabelului. deşi ei diferă valoric. înseamnă o capacitate de memorare mai bună iar valori mari ale timpului de decizie înseamnă capacitate de decizie mai proastă (sub aspectul vitezei.94. vom vedea că. Utilizarea unuia sau altuia dintre cei doi coeficienŃi rămâne la latitudinea cercetătorului. semnificativ la p=0. În cazul nostru.2006/12:13:21 .M. şi decizia este mai lentă. valori mari ale memoriei. desigur). Testul Kendall al corelaŃiei dintre memorie şi decizie la 1000 de metri are valoarea -0.11. de fapt. 20/20 Actualizat la: 08.05) între memorie şi decizie la toate palierele de înălŃime. Din celulele tabelului de mai sus nu ne interesează decât cele care cuprind corelaŃia dintre memorie şi decizie la acelaşi palier de înălŃime. semnificaŃiile se află. simultan. La interpretarea coeficienŃilor de corelaŃie este extrem de important să se ia în considerare. Popa – AplicaŃii SPSS (teste neparametrice) sunt dublate. Analiza coeficienŃilor din tabelul de mai sus arată existenŃa unei corelaŃii de rang semnificative (p<0. Este de la sine înŃeles că în practică nu vom utiliza decât unul dintre aceşti coeficienŃi de corelaŃie a rangurilor. În consecinŃă. timpul de decizie fiind mai mare). Pentru a fi mai vizibile.023. o variaŃie concomitentă pozitivă a memoriei şi vitezei deciziei (când capacitatea de memorare scade. de aceeaşi parte a deciziei statistice (respingerea ipotezei de nul). Dacă facem comparaŃia dintre coeficienŃii Spearman şi Kendal. în toate cazurile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->