Capitolul 1

1

1. Reţele de calculatoare
Termenul de „reţea de calculatoare” desemnează o colecţie interconectată de calculatoare autonome. Se spune despre două calculatoare că sunt interconectate dacă sunt capabile să schimbe informaţii între ele, conectarea făcându-se prin diferite modalităţi. Există diferenţe între reţelele de calculatoare şi sistemele distribuite; prin acestea din urmă înţelegem faptul că existenţa a mai mult de un calculator este transparentă pentru utilizator, sistemul de operare alegând procesorul pe care să ruleze un anumit program, să transfere programele către procesorul respectiv şi să depună rezultatele în locaţiile necesare. Intr-o reţea de calculatoare, utilizatorii trebuie să se conecteze explicit la o anumită resursă (maşină), să comande explicit execuţia proceselor de la distanţă, să transfere explicit fişiere şi, în general, să personalizeze toată administrarea reţelei. Cu toate acestea, între cei doi termeni există şi o suprapunere, în sensul în care ambele sisteme trebuie să transfere fişiere, diferenţa fiind numai în cine invocă sau comandă acest transfer: sistemul sau utilizatorul. Reţelele de calculatoare au devenit absolut necesare, permiţând utilizatorilor accesul la o mai mare diversitatea de resurse (informaţii şi aplicaţii), cons tituind un mediu rapid de comunicare. Printre avantajele acestora se pot enumera: - partajarea resurselor – prin care echipamentele şi în special datele sunt disponibile pentru oricine din reţea, indiferent de localizarea fizică a utilizatorului; - accesul la informaţie de la distanţă - care poate lua diferite forme, de la accesul la programe până la accesul la baze de date la distanţă (rezervări de locuri, operaţiuni bancare etc.); - comunicaţii interpersonale – care pot lua forma de mesaje de e-mail, întâlniri virtuale, instruire la distanţă; - divertismentul interactiv – jocuri, video-on-demand, realitate virtuală partajată.

Tipuri de reţele de calculatoare
Deşi nu există o taxonomie generală în care pot fi încadrate toate reţelele de calculatoare, două criterii sunt forte importante şi anume: tehnologia de transmisie şi scara (dimensiunea) la care operează reţeaua. Din punct de vedere al tehnologiei de transmisie, reţelele de calculatoare pot fi împărţite în două categorii: - reţele de difuzare; - reţele punct-la-punct; Reţelele de difuzare au un singur canal de comunicaţii care este împărţit de toate maşinile din reţea. Orice maşină poate transmite mesaje scurte sau pachete, care sunt primite de celelalte maşini. Un câmp din mesaj sau pachet specifică maşina căreia îi este adresat mesajul. Dacă pachetul îi este adresat, o maşină prelucrează pachetul,

2

Reţele de calculatoare

altfel pachetul este ignorat. Sistemele cu difuzare permit în general şi adresarea unui pachet către toate destinaţiile, prin utilizarea unui cod special în câmpul adre să. Un sistem cu difuzare suportă, de asemenea, transmisia la un subset de maşini, operaţie cunoscută sub numele de trimitere multiplă. Reţelele punct-la-punct dispun de numeroase conexiuni între perechi de maşini individuale. Pentru a ajunge de la sursă l a destinaţie în acest tip de reţea, un pachet ar putea fi nevoit să treacă prin mai multe maşini intermediare. Datorită faptului că sunt disponibile trasee multiple, cu lungimi diferite, algoritmii de dirijare a pachetelor sunt foarte importanţi. Din punct de vedere al mărimii, reţelele de calculatoare se pot împărţi în: - reţele locale (cu distanţe de interconectare a calculatoarelor de la 10 metri până la maximum 1 km); - reţele metropolitane (de la 1 km până la maximum 10 km); - reţele larg răspândite geografic (distanţă mai mare de 10 km); - Internetul – creat prin interconectarea mai multor reţele. Reţele locale (Local Area Network) Sunt în general reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult câţiva kilometri, frecvent utilizate pentru a conecta calculatoare personale şi staţiile de lucru cu scopul de a partaja resurse şi de a schimba informaţii. LAN-urile se disting de alte reţele prin trei caracteristici: - mărime - au dimensiuni restrânse, ceea ce înseamnă că timpul de transmisie este în cazul cel mai defavorabil limitat şi cunoscut dinainte; - tehnologia de transmisie; - topologie – aranjamentul fizic al componentelor unui LAN; Reţelele metropolitane Este o versiune extinsă a unui LAN şi utilizează în mod normal tehnologii similare cu aceasta. Motivul principal pentru care MAN-urile figurează ca o categorie specială constă în adoptarea unui standard specific, numit DQDB (Distibuted Queue Dual Bus – magistrală duală cu coadă distribuită) sau IEEE 802.6. DQDB constă în două magistrale unidirecţionale la care sunt conectate toate calculatoarele. Fiecare magistrală are un capăt de distribuţie (head end) care iniţiază activitatea de transmisie, după cum se poate observa şi în figura următoare.

Capitolul 1

3

Figura 1: Reţea metropolitană.

Reţele larg răspândite geografic WAN (Wide Area Network) acoperă o arie geografică întinsă, deseori o ţară sau un continent întreg, conţinând o colecţie de maşini (gazde) care execută aplicaţiile utilizatorilor. Gazdele sunt interconectate printr-o reţea de comunicaţie sau subreţea, care are rolul de a transporta mesajele de la o gazdă la alta. Prin separarea aspectelor de pură comunicaţie ale subreţelei de aspectele referitoare la aplicaţii, se simplifică mult proiectarea întregii reţele. Subreţeaua este în general formată din: linii de transmisie (transportă biţii între maşini) şi elemente de comutare (calculatoare specializate pentru a conecta două sau mai multe linii de transmisie).

Figura 2 - Reţea larg răspândită geografic – WAN.

Topologii fizice de reţele de calculatoare
Topologia unei reţele de calculatoare poate fi descrisă din punct de vedere fizic şi logic. Topologia fizică descrie aranjamentul geometric al componentelor unei reţele de calculatoare, fiind o reprezentare teoretică şi arată forma şi structura unei reţele di n punct de vedere grafic. Topologia bus /magistrală comună presupune că toate nodurile unei reţele locale sunt conectate total, folosind un singur mediu fizic de comunicaţie, adic ă bus-ul. În acest tip de reţea, în fiecare moment una dintre maşini este master şi are dreptul să

4

Reţele de calculatoare

transmită, celelalte maşini neavând acest drept. Când două maşini doresc să transmită în acelaşi timp este nevoie de un mecanism de arbitrare. Acesta poate fi centralizat sau distribuit . De exemplu, IEEE 802.3 (Ethernet) este o reţea cu difuzare bazată pe magistrală cu control distribuit, în acest tip de reţea calculatoarele putând să transmită în orice moment doresc; dacă două pachete se ciocnesc, fiecare maşină aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou.

Figura 3: Topologie magistrală.

Topologia inel (ring) presupune că o staţie este conectată numai cu vecinii, interconexiunile formând un inel închis în care datele se transmit unidirecţional, de-a lungul inelului. Fiecare staţie acţionează ca un repetor, transmiţând datele recepţionate către vecinul său, în sensul de parcurgere a inelului. Standardul IEEE 802.5 a actualizat acest tip de topologie prin introducerea unui dispozitiv de interconectare de tip repetor (hub Token Ring), eliminându-se vulnerabilitatea topologiei iniţiale în cazul căderii unei staţii.

Figura 4: Topologie inel.

Topologia stea presupune o reţea în care există o conectivitate totală, prin intermediul unui hub. Fiecare nod poate avea acces independent la mediul de comunicaţie, dispozitivele conectate în reţea partajând banda de transmisie a hub-ului. (Exemplu – LAN Ethernet).

Capitolul 1

5

Figura 5: Topologie stea.

Topologia de tip switch. Comutatorul este un dispozitiv multiport care detectează adresele fizice (MAC – Medium Acces Control din standardul IEEE802) şi le păstrează într-o tabelă internă, creându-se căi comutate temporare între sursă şi destinaţie. Acest tip de dispozitiv aduce cu sine îmbunătăţiri în creşterea lăţimii de bandă agregate şi reducerea numărului de dispozitive care îşi partajează lăţimea de bandă disponibilă. În acest fel se reduce numărul de coliziuni care afectează performanţele într-un LAN Ethernet.

Figura 6: Topologie switch.

Topologiile complexe reprezintă extensii şi combinaţii ale celor patru tehnologii de bază. Astfel se pot întâlni: - topologie completă (mesh), în care dispozitivele sunt interconectate cu multe alte dispozitive de reţea. Intr-o adevărată topologie completă, fiecare dispozitiv din reţea este interconectat cu toate celelalte dispozitive, asigurând astfel o maximă redundantă;

. fără a ţine seama de legăturile fizice între dispozitive. prin folosirea switch-urilor sau bridge-urilor. LocalTalk este o topologie logică de tip magistrală sau stea. De exemplu protocolul Ethernet reprezintă o topologie logică de tip magistrală. care specifică modalitatea de transmisie a datelor în reţea. Figura 8: Topologie complexă. iar TokenRing de la IBM este un protocol de tip topologie logică inel. de la un dispozitiv la altul. obţinută prin înlănţuirea tuturor hub-urilor dintr-o reţea. combinaţii de topologii ierarhice. fiecare nivel având un anumit rol în cadrul reţelei. constând în mai multe niveluri de hub-uri. topologii inele ierarhice.6 Reţele de calculatoare Figura 7: Topologie completă. obţinute prin conectarea într-o manieră ierarhică a mai multor inele. Topologiile logice au o strînsă legătură cu protocoalele de reţea. O altă definiţie a topologiei logice ar putea fi următoarea: modalitatea în care datele circulă în reţea. - topologia cu înlănţuire (daisy chain). topologii ierarhice în stea – utilizează fie un singur domeniu de coliziuni. fie mai multe. Topologia logică (sau topologia semnalului). desemnează modalitatea în care semnalul circulă în reţea. pe de altă parte. topologii ierarhice.

astfel încât nivelurile să îndeplinească corect protocoalele corespunzătoare. Între două niveluri adiacente există o interfaţă care defineşte ce operaţii şi servicii primitive oferă nivelul de jos nivelului de mai sus. Pentru a reduce complexitatea proiectării. majoritatea reţelelor sunt organizate sub forma unei serii de straturi sau niveluri. iar TokenRing de la IBM este o topologie logică de tip inel care funcţionează peste un aranjament sau topologie fizică de tip stea. Protocoale pentru reţele Creşterea rapidă atât în mărime cât şi în eterogenitate a reţelelor moderne de calculatoare a condus la un grad mare de complexitate în ceea ce priveşte tehnologiile care stau la baza acestor reţele.Capitolul 1 7 O topologie logică de reţea poate să nu fie acelaşi lucru ca şi topologia fizic ă. Ethernet (twisted pair) este o topologie logică de tip magistrală care poate funcţiona într-o topologie fizică de tip stea. funcţiile şi relaţiile sale. O mulţime de niveluri şi protocoale este numită arhitectură de reţea. De exemplu. Figura 9: Niveluri şi interfeţe de protocoale. Specificaţia unei arhitecturi trebuie să conţină destule informaţii pentru a permite scrierea programelor sau construirea echipamentelor necesare fiecărui nivel. Tehnologia operaţională a oricărui sistem depinde de arhitectura în care sunt alcătuite componentele. a căror înţelegere este esenţială în organizarea unei utilizări şi protecţii eficiente a resurselor calculatoarelor. Regulile şi convenţiile utilizate în conversaţia dintre maşini (pe anumite niveluri) poartă numele de protocol al acelui nivel. Scopul fiecărui nivel este de a oferi anumite servicii nivelurilor superioare. fiecare dintre ele fiind construit peste nivelul de dedesubt. . protejându-le de detaliile privitoare la implementarea efectivă a serviciilor oferite.

Modelul OSI cuprinde şapte niveluri. suficient de mic pentru ca arhitectura să rămână funcţională. Modelul se numeşte ISO OSI (Open System Interconnection – Interconectarea sistemelor deschise). câte un protocol pentru fiecare nivel.  fiecare nivel trebuie să îndeplinească un rol bine definit.  delimitarea nivelurilor trebuie făcută astfel încât să minimizeze fluxul de informaţii prin interfeţe. Figura 10: Niveluri de protocoale.  funcţia fiecărui nivel trebuie aleasă ţinînd cont de definirea de protocoale la standard internaţional.8 Reţele de calculatoare O listă de protocoale utilizate de către un anumit sistem. în acelaşi timp. definite conform următoarelor principiilor:  un nivel trebuie creat atunci când este nevoie de un nivel de abstractizare diferită.  numărul de niveluri trebuie să fie suficient de mare pentru a nu fi nevoie să se introducă în acelaşi nivel funcţii diferite şi. . Modelul de referinţă OSI Acest model se bazează pe o propunere dezvoltată de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (International Standards Ogranization – ISO) ca un prim pas către standardizarea internaţională a protocoalelor folosite pe diferite niveluri. poartă numele de stivă de protocoale.

de exemplu la începutul unei sesiuni la terminal. Nivelul fizic realizează transmisia electrică a unui şir de biţi. Traseele pot fi. Se poate considera că la ac est nivel se asigură finalul conexiunii logice între diferitele entităţi ale reţelei. Nivelul fizic este în strânsă legătură cu mediul fizic de transmisie a datelor. sincronizează ritmul de transmisie şi asigură retransmisia mesajelor pierdute sau eronate. valabilă în toată reţeaua. asigurând dialogul direct între aceste procese. terminalelor etc. rata de transfer. conectorul de legătură. O problemă cheie în proiectare este determinarea modului în care pachetele sunt dirijate de la sursă la destinaţie. La acest nivel se lucrează cu a reprezentare abstractă a datelor. Nivelul legătură de date asigură transmiterea corectă a datelor între două sisteme între care există o legătură fizică. de asemenea. Nivelul prezentare realizează transformarea de reprezentare a datelor din punct de vedere al formatului. Dirijarea se poate baza pe tabele statistice care sunt „cablate” intern în reţea şi sunt schimbate rar. în vederea transmiterii lor unor terminale cu anumite caracteristici. Dirijarea poate fi de asemenea dinamică traseele determinându-se pentru fiecare pachet în concordanţă cu traficul curent din reţea. fără a se verifica corectitudinea acesteia. stabilite la începutul fiecărei conversaţii. metoda de acces la mediul de transmisie. Nivelul reţea asigură dirijarea cadrelor prin reţea. staţia receptoare făcând verificarea sumei de control asociată cadrului. Nivelul sesiune realizează conexiuni logice între procesele constituente ale unei aplicaţii. metoda de codificare a datelor. În unele aplicaţii se asigură compresia datelor şi criptarea lor. realizează secvenţierea mesajelor. La acest nivel se specifică: tipul de cablu. .Capitolul 1 9 Figura 11: Modelul OSI – ISO. asigurându-se conversia în formate specifice de reprezentare la nivelul calculatoarelor. stabilind calea de transmisie a datelor de la sursă la destinaţie. Nivelul transport asigură transmisia corectă a datelor între staţia sursă şi staţia destinaţie. Secvenţa de date este împărţită în cadre (frames).

datorită flexibilităţii sale. transferul de fişiere. peste ea fiind construite majoritatea protocoalelor de nivel înalt. Nivelul internet(working) este baza întregii arhitecturi. Rolul său este de a permite gazdelor să emită pachete în orice reţea şi a face ca pachetele să circule independent până la destinaţie (cu posibilitatea ca un pachet să se găsească şi în altă reţea). Modelul de referinţă TCP/IP Familia de protocoale TCP/IP este baza Internetului. Modelul OSI/ISO prezintă mai bine şi mai explicit mecanismele de comunicaţie între calculatoare.10 Reţele de calculatoare Nivelul aplicaţie asigură serviciile de bază ale reţelei: poşta electronică. IEEE 802. Nivelul gazdă la reţea / acces la reţea oferă sistemului mijloacele care-i permit transmiterea datelor către alte maşini conectate în reţea. pentru a structura corect datele de transmis şi pentru a respecta restricţiile impuse.21 pentru reţele cu comutare de circuite. X.25 pentru reţele cu comutare de pachete. .ISO. Figura 12: Transmiterea datelor în modelul OSI . mai mult decât organizarea rigidă pe straturi funcţionale. Protocolul utilizat depinde de tipul reţelei: X. Pachetele pot să sosească în orice ordine. principalul protocol comercial de interconectare a reţelelor. Protocoalele acestui nivel trebuie să cunoască caracteristicile tehnice ale subreţelei.x pentru reţele locale etc. Figura următoare prezintă un exemplu de transmitere a datelor utilizând modelul OSI. El are în vedere în mod deosebit interconectivitatea. dar TCP/IP a devenit. accesul la distanţă etc. accesul la Web prin HTTP. iar dacă este cazul rearanjarea cade în sarcina nivelelor de mai sus. Spre deosebire de modelul de referinţă OSI/ISO care are o arhitectură stratificată. TCP/IP este ierarhic.

au fost definite două protocoale de tip gazdă-la-gazdă (host-to-host):  TCP (Transmision Control Protocol) este un protocol sigur. TCP tratează totodată controlul fluxului pentru a se asigura că un emiţător rapid nu inundă un receptor mai lent. aşa cu sunt aplicaţiile de transmisie a vocii şi imaginilor. circulaţia datelor între nivelul gazdă la reţea şi nivelul transport pentru fiecare staţie. definirea planului de adresare Internet.TCP/IP. TTCP (Transaction Transmision Control Protocol) este în curs de definitivare.  UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nesigur. fragmentarea şi reasamblarea unităţilor de date. La destinaţie. destinat aplicaţiilor care doresc să utilizeze propria lor secvenţiere şi propriul control al fluxului. care constituie nucleul pentru TCP/IP şi este protocolul cel mai important al acestui nivel. orientat pe conexiuni care permit ca un flux de octeţi trimişi de pe OSI/ISO maşină să ajungă fără erori la altă maşină din (altă) reţea. Este de asemenea utilizat pentru interogări întrebare-răspuns „dintr-un foc”. şi nu pe cele asigurate de TCP. client-server şi pentru aplicaţii în care comunicarea promptă este mai importantă decât comunicarea cu acurateţe. El va conţine acţiuni de tip tranzacţie (pe Internet). Un al treilea protocol. procesul TCP receptor reasamblează mesajele primite în flux de ieşire. Funcţiile de bază ale protocolului IP sunt: definirea unităţilor de bază pentru transmisiile în reţele (datagrame). Acest protocol fragmentează fluxul de octeţi în mesaje discrete şi pasează fiecare mesaj nivelului internet. fără conexiuni. direcţionarea unităţilor de date către calculatoarele de la distanţă. Nivelul internet defineşte un format de pachet şi un protocol numit IP (Internet Protocol) în RFC 791. Nivelul transport este proiectat astfel încât să permită conversaţii între entităţile /procesele pereche din gazdele sursă şi destinaţie.Capitolul 1 11 Figura 13: Comparaţie OSI . . În acest sens.

Toate adresele IP sunt de 32 de biţi lungime şi sunt utilizate în câmpurile „adresă sursă” şi „adresă destinaţie” ale pachetelor IP. ele sunt reasamblate de nivelul reţea în datagrama originală care este apoi pasată nivelului transport. fiind eventual fragmentată în unităţi mai mici pe drum. Spre deosebire de protocoalele mai vechi de nivel reţea. În momentul în care toate bucăţile ajung la destinaţie. Protocolul IP Liantul care ţine Internet-ul la un loc este protocolul IP. după cum se poate observa în figura următoare. Telnet.12 Reţele de calculatoare Nivelul aplicaţie conţine toate protocoalele de nivel înalt (HTTP. . DNS. Figura 15: Clase de adrese IP. NNTP etc. Figura 14: Antetul unei datagrame IP. SMPT. O datagramă IP constă dintr-o parte antet şi o parte test. dar în practică sunt de aproximativ 1500 octeţi).) şi se bazează pe funcţionalitatea oferită de straturile inferioare. Antetul are o parte fixă de 20 de octeţi şi o parte opţională cu lungime variabilă. Fiecare gazdă din Internet are o adresă IP care codifică adresa sa de reţea şi de gazdă. acesta a fost proiectat de la început pentru interconectarea reţelelor. FTP. Comunicaţia în Internet funcţionează astfel: nivelul transport preia şiruri de date şi le împarte în datagrame (de maximum 64 k octeţi teoretic. combinaţia fiind unică. care o inserează în şirul de intrare al procesului receptor. Fiecare datagramă este transmisă prin Internet.

Adresele IP unicast din clasa B se încadrează în intervalul 128.255. Protocolul RARP (Reverse Address Resolution Protocol) este complementar protocolului ARP şi realizează conversia unei adrese a subnivelului MAC în adresă IP (o staţie de lucru care boot-ează din reţea. .0. O adresă IP unicast din clasa A se încadrează în intervalul 1. Astfel. Adresele IP unicast din clasa C se încadrează în intervalul 192. Intervalul de numere care poate fi asignat primului octet din adresa IP se bazează pe clasa adresei. IPX/SPX. O clasă de adrese este un grup predefinit de adrese care definesc o reţea de o anumită mărime.255. De exemplu.0. Primul octet indică adresa reţelei iar ultimii tre i octeţi indică adresa gazdei din reţea. existând diferite scheme de adresare particulare. ca şi TCP/IP. . protocolul ARP ( Address Resolution Protocol).0.255.255. În general. Primii trei octeţi indică adresa reţelei în timp ce ultimul octet indică adresa gazdei din reţea. Datele transmise trebuie să respecte protocoalele nivelului fizic utilizat în reţeaua respectivă.1 până la 191.traceroute permite determinarea rutei pe care datagramele IP le parcurg până la destinaţie. primind imaginea binară a sistemului de operare de la un server de fişiere aflat la distanţă).1 până la 126.Capitolul 1 13 Adresa IP şi tabelele de routare dirijează o datagramă către o reţea fizică determinată.ping (Paket INternet Gropet) este utilizat pentru a testa conectivitatea între două echiplamente din reţea. Primii doi octeţi indică adresa reţelei. Novell NetWare este un sistem de operare de reţea foarte popular. definit prin RFC 826 realizează translatarea adreselor IP în adresele MAC corespunzătoare (cel mai frecvent adrese Ethernet.0. ICMP (Internet Contorl Message Protocol) este folosit de către o gazdă destinaţie pentru a informa sursa asupra erorilor apărute în prelucrarea unei datagrame. reţelele fizice nu pot interpreta adresele IP. cu dimensiunea de 6 octeţi). iar ultimii doi indică adresa gazdei din reţea.1  223.0.255.255. Protocolul IPX/SPX IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) este un protocol de reţea dezvoltat de Novell pentru utilizarea în reţele în care există sistemul de operare Novell NetWare.0. IPX/SPX nu se mapează în mod direct peste modelul conceptual OSI. Pentru gestiunea conexiunilor există protocoale speciale.254.254. oferind suport pentru servere de fişiere şi de imprimare în reţele LAN încă de la începutul anilor 1980. ICMP stă la baza a două aplicaţii simple şi utilizate foarte des: . La fel ca şi TCP/IP. este de fapt o stivă de protocoale care execută diferite funcţii în toate procesele de comunicare în reţea.254. La nivel de Internet adresele IP au fost împărţite în mai multe clase.

Figura următoare arată o mapare a stivei de protocoale IPX/SPX la modelul conceptual OSI. câştigând foarte mult teren la începutul decadelor de revoluţie a PC-urilor. Menţionăm faptul că Novell NetWare poate fi utilizat ca sistem de operare de reţea atât pentru reţelele cu arhitectură logică Ethernet cât şi pentru cele cu Token Ring. Service Advertising Protocol este utilizat de serverele NetWare pentru a anunţa adresa serverelor de fişiere şi imprimare din reţea. Figura 16: Maparea IPX/SPX la OSI. atât pentru nodurile care transmit cât şi pentru cele care recepţionează. IPX/SPX este potrivit pentru reţele de dimensiuni mici şi mare. care rulau sistemul de operare DOS. Aceste protocoale funcţionează de fapt peste standardele care operează la nivelul legătură de date (Data Link) din modelul OSI şi sunt definite de standarde IEEE. transport şi reţea. După cum se poate observa din figura următoare. deoarece calculatoare cu capacităţi limitate (în ceea ce priveşte spaţiul de stocare şi de memorie). Prezentare şi Sesiune. iar tabelul următor arată câteva definiţii ale protocoalelor importante din stiva IPX/SPX.14 Reţele de calculatoare IPX/SPX necesită mai puţine resurse (atât în reţea cât şi pe calculator) în comparaţie cu TCP/IP. prezentare. Stiva de protocoale IPX/SPEX este alcătuită dintr-un număr de protocoale care gestionează diverse sarcini necesare comunicării în reţea. fiind un protocol rutabil (la fel ca şi TCP/IP). Gestionează de asemenea crearea pachetelor în momentul în care transmiterea datelor este iniţiată de un calculator din reţea. sesiune. Protocol Funcţie NCP NetWare Core Protocol gestionează funcţiile de reţea la nivelurile Aplicaţie. puteau fi legate în reţea. Este responsabil pentru oferirea de conexiuni între clienţi şi server. In acest mod SAP . IPX/SPX are protocoale care gestionează funcţionalitatea nivelurilor aplicaţie.

din arhitectura fizică fac parte protocoalele nivelurilor fizic. nu numai de structura. Aceste detalii sunt dezvăluite numai nivelelor de mai jos şi numai la o examinare atentă. această arhitectură poate fi împărţită în mai multe niveluri de funcţionalitate abstracte care ascund detaliile de implementare de componente . putem distinge o arhitectură fizică şi o arhitectură logică.Capitolul 1 15 Protocol Funcţie clienţii NetWare află modalitatea de găsire a resurselor din reţea. Arhitectura fizică depinde. deci. legătură de date (data-link). Routing Information Protocol (creat de Novell pentru acest protocol) este responsabil pentru rutarea pachetelor IPX/SPX in reţea. şi anume protocoalele straturilor prezentare şi aplicaţie. funcţionalitatea şi relaţiile intermediare dintre implementările protocoalelor de nivel jos şi mediu din modelul stratificat de interacţiuni în reţea. Această arhitectură reflectă tehnologia integrată şi unificată a reţelei de calculatoare şi poate fi construită peste diferite niveluri abstracte ale arhitecturii fizice. funcţia şi inter-relaţiile dintre dispozitivele de reţea. . Tabelul 1: Subprotocoale ale IPX/SPX. Arhitectura fizică descrie structura. dar şi de implementările software ale protocoalelor din aceste nivele medii sau joase. Potrivit modelului OSI descris mai sus. Menţionăm faptul că începând de la Novell NetWare versiunea 6 se utilizează stiva de protocoale TCP/IP în locul IPX/SPX. Arhitecturi logice de reţele de calculatoare Deoarece este dificil de înţeles şi analizat arhitectura acestor sisteme complexe în întregime. SPX IPX RIP Sequenced Packet Exchange este un protocol orientat-conexiune care operează la nivelul Transport din modelul OSI. Într-o reţea de calculatoare. Internetwork Packet Exchange este un protocol fără conexiune care gestionează adresarea nodurilor într-o reţea IPX/SPX. transport şi sesiune. Arhitectura logică a reţelelor de calculatoare descrie structura şi relaţiile software-ului care implementează protocoalele de nivel înalt ale modelului standard stratificat.

fiind utilizate terminale de tip caracter conectate la un calculator central. o arhitectură centralizată cade în categoria sistemelor de calcul autonome bazate pe utilizarea partajată a unui calculator multi-utilizator. Deci. Aceste tipuri de modele de arhitecturi sunt în strânsă legătură cu diferite stagii de evoluţie a sistemelor de calcul. în care nu există calculatoare dedicate utilizării în comun de către alte calculatoare. flexibilitatea instalării reţelei şi în acelaşi timp reduce cheltuielile pentru construire şi administrare. În cazul în care calculatoarele erau conectate prin linii de comunicaţii pentru a forma o reţea. Arhitectura acestor sisteme de calcul era centralizată. fiecare calculator din vremea respectivă era bazat pe utilizarea partajată a unui calculator multi-utilizator. o asemenea reţea avea o arhitectură peer-to-peer. până la inventarea primului calculator (ENIAC. a eficientizării protejării resurselor de reţea. de fapt. De regulă. creat la şcoala Moore.  arhitectura clasică client/server (cu variantele).16 Reţele de calculatoare Figura 17: Legătura dintre arhitectura fizică şi arhitectura logică.  arhitectura client/server bazată pe web. Primul stagiu de evoluţie a sistemelor de calcul a fost din 1940 până în 1970. mergând. deoarece nu apăruseră încă calculatoarele personale. La ora actuală. Un model corect selectat pentru arhitectura logică a unei reţele de calculatoare permite obţinerea productivităţii maxime. în timp ce o arhitectură peer-to-peer cade în categoria reţelelor de calculatoare care constau din calculatoare care sunt egale din punct de vedere al rangului. în iunie 1944). următoarele tipuri de arhitectură logică de reţea sunt cele mai utilizate:  arhitectura peer-to-peer. . în care nu existau calculatoare dedicate transmiterii resurselor pentru utilizare comună de către celelalte calculatoare din reţea.

toate resursele de calcul. nu exista nici o configurare software care trebuia făcută de către utilizatorul final. Controlul terminalului era realizat centralizat de către mainframe. garantându-se astfel că un program arăta la fel pe toate terminalele (execuţia se făcea pe mainframe). erau concentrate pe un calculator central. pe măsura creşterii numărului de calculatoare din reţele. Acesta este şi o proprietate majoră a reţelelor peer-to-peer. Din punct de vedere al stocării şi al securităţii datelor. dificultatea folosirii de către utilizatorii finali şi costuri ridicate. iar toate terminalele erau de acelaşi tip. deoarece terminalul nu conţinea nici un software. Printre dezavantajele semnificative ale reţelelor peer-to-peer se numără atât nivelul scăzut de siguranţă. acesta nu solicita nici o condiţie sau operaţie specială pentru a fi pus în funcţiune.Capitolul 1 17 Figura 18: Arhitectura primelor sisteme de calcul. printre care lipsa de flexibilitate. Acest tip de arhitectură este. marele avantaj al unei arhitecturi centralizate este simplicitatea relativă a construirii şi administrării sistemului de securitate al informaţiei. interconectând mai ales calculatoare personale şi nu mainframe-uri. cât şi complexitatea administrării. aceasta fiind rezultatul centralizării resurselor. marcând absenţa calculatoarelor centrale pe care să existe toate resursele. Terminalele de tip caracter care erau conectate la calculatorul central prin cabluri erau utilizate ca principal mijloc de acces la resursele informaţionale. primele sisteme de calcul au avut numeroase dezavantaje. securitate şi performanţă. În plus. care au un nivel scăzut de cerinţe în ceea ce priveşte securitatea şi capacitatea de procesare a datelor. Pe măsură ce sistemele de calcul cu arhitectură centralizată au început să intre în declin. mai ales din cauza costului scăzut. În arhitectura centralizată. În ciuda acestor avantaje. deoarece este mult mai simplu de protejat mai multe obiecte dacă acestea se găsesc într-o singură locaţie. în concluzie. De asemenea. inclusiv informaţia. . aceste dezavantaje cresc din ce în ce mai mult. cel mai bine utilizată pentru interconectarea unui număr relativ mic de calculatoare. Deoarece terminalul este un dispozitiv relativ puţin sofisticat. reţelele peer-to-peer au devenit din ce în ce mai populare. cunoscut sub numele de mainframe.

18 Reţele de calculatoare Dezavantajele caracteristice ale sistemelor de calcul centralizate şi. serverele sunt capabile acum de a oferi o varietate de resurse pentru utilizare. serverul este un server de fişiere. Pe lângă toate acestea. iar calculatoarele care utilizau resursele se numeau clienţi. dacă resursa este o bază de date. Această arhitectură. Calculatoarele care puneau la dispoziţie resurse se numeau servere. spre deosebire de terminale. În general. În cazul în care resursa este un sistem de fişiere. fiecare dintre ele reflectând distribuirea componentelor arhitecturii software în calculatoarele din reţea. Un anumit server este caracterizat în primul rând de resursele pe care le menţine. apărută după 1980. serverul este cunoscut sub numele de server de baze de date. marchează cel de-al doilea stagiu de evoluţie al tehnologiei calculatoarelor. Putem distinge între câteva modele de arhitecturi client/server. ale reţelelor de tip peer-to-peer au fost eliminate prin construirea de sisteme de calcul bazate pe arhitectura client/server. prin utilizarea unui număr de programe server. De exemplu. Figura 19: Arhitectura client/server clasică. Printre caracteristicile acestui stagiu putem enumăra descentralizarea arhitecturii de calcul a sistemelor autonome şi interconectarea acestora în reţele globale de calculatoare. care îşi puneau la dispoziţie resursele pentru utilizarea lor în comun de către alte calculatoare din reţea. mai recent. serverele pot oferi acces la periferice (accesul la un server de imprimare sau print-server). . Arhitectura unor astfel de sisteme de calcul distribuite a ajuns să se fie cunoscută sub numele de arhitectură client/server. Ca rezultat al descentralizării a devenit posibilă crearea sistemelor de calcul distribuite locale şi globale. Descentralizarea arhitecturii asociată cu primele sisteme de calcul a devenit posibilă ca rezultat al apariţiei calculatoarelor personale. pot îndeplini mai multe funcţii care erau îndeplinite de către calculatoarele centrale. care. principalul scop al acestuia fiind interogarea datelor în folosul clienţilor. iar scopul principal este de a transmite fişiere către clienţi.

Orice aplicaţie software poate fi prezentată.Capitolul 1 19 Componentele software distribuite sunt mai apoi caracterizate în funcţie de capacităţile pe care le oferă. ca o structură constând din trei componente:  componentele de prezentare. Figura 20: Numai datele sunt stocate pe server. în consecinţă. specifice unui domeniu de aplicaţiei. Funcţiile oricărei aplicaţii software pot fi divizate în trei grupuri:  funcţii legate de intrări şi ieşiri.  componente care oferă acces la resurse informaţionale (manageri de resurse). care execută funcţiile aplicaţiei.  pe lângă date.  componentele de aplicaţie. gestionarul de resurse şi componentele aplicaţiei sunt concentrate pe server. Ca rezultate.  datele. care implementează interfaţa cu utilizatorul. . Figura 21: Gestionarul de resurse stocat la nivelul serverului. au apărut următoarele modele ale arhitecturii client/server. fişiere etc.  funcţii legate de data mining şi managementul datelor (baze de date. corespunzătoare metodelor de distribuire a celor trei componente software între staţia de lucru şi serverul din reţea:  numai datele sunt stocate în server.).  funcţii aplicate. gestionarul de resurse este localizat tot la nivel de server (un sistem de gestiune a bazelor de date. acumulează informaţii şi gestionează date. de exemplu).

de exemplu. este faptul că prin reţea se transferă mai puţine date. în care componentele de prezentare şi aplicaţie sunt combinate şi executate pe calculatorul client. în timp ce datele şi gestionarul de resurse sunt localizate pe un alt server. în care se procesează un volum mic de date. De regulă. Marele avantaj al acestui model. deoarece informaţia este procesată pe staţiile de lucru. de exemplu). Interogările realizate către resursele informaţionale sunt transmise către gestionarul de resurse (baza de date din reţea. Acesta este modelul unui server cu control al datelor. Transferul unor mari volume de date prin reţea are ca rezultat o rată mică a schimbului de informaţii. Din aceste motive. afişare şi funcţiile de aplicaţie. în comparaţie cu primul. datorită . Primul model al arhitecturii client/server.  componentele aplicaţiei sunt localizate pe un server. în care numai datele sunt localizate pe server. iar fişierele conţinând aceste informaţii trebuie transferate pentru procesare de la serverul din reţea. nu oferă o eficienţă maximă. conducând în schimb la supraîncărcarea reţelei.20 Reţele de calculatoare Figura 22: Gestionarul de resurse şi aplicaţiile sunt concentrate pe server. iar acesta execută interogările şi returnează datele rezultate către client. care suportă toate funcţiile de introducere. de exemplu). în cazul bazelor de date) sau cu ajutorul funcţiilor existente în biblioteci de programe specializate. acest model de acces la date aflate la distanţă poate fi utilizat numai pentru reţele relativ mici. Figura 23: Componente distribuite. În cel de-al doilea model al arhitecturii client/server. accesul la resursele informaţionale se face cu ajutorul operatorilor unui limbaj specific (SQL. pe server există de asemenea un gestionar de resurse (SGBD.

pot exista mai multe servere de aplicaţii. Funcţiile aplicaţiei pot fi implementate în programe separate sau în proceduri stocate. Considerând cazul serverului de aplicaţie. împreună cu gestionarul de resurse şi date. Acesta a fost dezvoltat considerându-se că procesarea executată la nivel de client ar trebui limitată la funcţiile de prezentare. De aceea. sau la nivel de server. Arhitectura client/server este una cu două niveluri doar în momentul în care componentele de aplicaţie sunt situate la nivelul staţiei de lucru împreună cu componenta de prezentare. în timp ce funcţiile aplicaţiei şi de acces la date sunt executate de server. care sunt executate pe serverul care controlează accesul la date. orice program care le utilizează fiind considerat client. avantajele serverului integrat sunt evidente: eficienţă mare şi simplitate.Capitolul 1 21 faptului că selectarea informaţiilor necesare din fişiere nu are loc pe staţiile de lucru şi pe server. modelul client/server two-tier este mai uşor de operat. după cum se poate observa şi în figura următoare. Deoarece componentele de aplicaţie au devenit din ce în ce mai complicate şi manifestă o cerere crescută de resurse. poate fi utilizat un server separat (server de aplicaţie). care nu va creşte semnificativ în timp. care le extrage şi le transferă pentru procesare în concordanţa cu un set particular de priorităţi. acest lucru obstrucţionând dezvoltarea în continuare a sistemelor de calcul care au arhitecturi bazate pe acest model. În plus. Ţinând cont de avantajele indicate. interoperabilitate şi posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de instrumente de dezvoltare. De asemenea. În plus. administrare centralizată şi o reducere a utilizării resurselor de reţea. . fiecare dintre acestea orientate către un set specific de servicii . complexitatea componentei de aplicaţie nu ar trebui să fie mare. interogările recepţionate de la clienţi fiind plasate într-o coadă asociată cu serverul de procesare a aplicaţii. orientate către procesarea unui volum mare de date. În comparaţie cu modelul cu date controlate la nivel de server. fiecare din acestea luând forma unui serviciu separat. există numeroase instrumente de dezvoltare care permit crearea rapidă a aplicaţiilor. acestea conduc către unificare. Primul nivel din acest model este clientul. este posibil să concluzionăm că modelul cu server integrat este optim pentru reţele mari. conlucrând cu orice program care ar dori să le utilizeze. Acest lucru produce un model three-tier ca parte a arhitecturii client/server. schimbarea unei componente necesită schimbare a întregului sistem. sau a unui volum care va creşte în timp. pot fi implementate mai multe funcţii de tip aplicaţie. Marele dezavantaj al acestui model este acela că nu există o linie strictă de demarcare între componenta de prezentare şi componenta de aplicaţie. iar cel de-al treilea este serverul de date. In cele din urmă. printr-o interfaţă standard şi operând cu SGBD-uri care suportă SQL. Detaliile de implementare ale funcţiilor de aplicaţie la nivelul serverului de aplicaţie sunt complet ascunse de client. În contrast cu modelul cu date controlate de server. Ţinând cont de avantajele şi dezavantajele de mai sus. cel de-al doilea este serverul de aplicaţie. la momentul actual. putem concluziona că acest model este cel mai bine utilizat pentru construirea de sisteme de calcul orientate către procesarea unui volum de informaţii moderat.

22 Reţele de calculatoare Figura 24: Arhitectură 3-tier cu Middleware/Transaction Processing Monitor/coadă de mesaje . arhitectura unui astfel de sistem putând fi văzută ca un punct înconjurat de inele concentrice (arhitectură n-tier). poate oferi interfaţă către anumite dispozitive (senzori. În acest ultim caz se pot realiza sisteme de aplicaţii pe mai multe niveluri. O imagine care ar exemplifica o astfel de arhitectură ar putea fi următoarea: Figura 25: Model de arhitectură n-Tier. el poate suporta interfaţa cu utilizatorul (componentă de prezentare). Punctul reprezintă serverele de aplicaţii care conţin funcţii de aplicaţie de bază. iar inelele simbolizează o mulţime de servere de aplicaţii care acţionează pe post de clienţi faţă de serverele din interior. . Clientul poate fi mai mult decât o componentă de prezentare. de exemplu) sau poate la rândul său să fie un server de aplicaţii.

fiind necesare proceduri speciale pentru reconectare.  utilizarea protocoalelor proprietare pentru schimbul de date între calculatoare necesită dezvoltarea de instrumente de securitate unice. Arhitectura client/server.  partea protejată a resurselor informaţionale localizată la nivelul calculatoarelor personale este caracterizată printr-o mare vulnerabilitate. resursele de calcul obţi n o mai mare performanţă. nu se produce migrarea programelor din reţea în timpul procesării interogărilor create de client către server. Noua arhitectură este numită arhitectură web sau arhitectură client/server bazată pe tehnologie web. Această ultimă caracteristică promovează ridicarea securităţii informaţiei. coborând astfel probabilitatea de executare a programelor maliţioase sau a vreunui virus. incompatibile cu standardul TCP/IP pentru Internet. Multe dintre dezavantajele reţelelor de calculatoare cu o arhitectură client/server clasică pot fi eliminate prin construirea unui sistem de calcul cu o arhitectură care să combine cele mai bune proprietăţi ale sistemului centralizate cu cele ale arhitecturii client/server.  pentru schimbul de date între client şi server pot fi utilizate protocoale proprietare. Din punct de vedere al stocării datelor şi securităţii procesării. arhitectura client/server are câteva potenţiale dezavantaje:  atât distribuirea fizică a componentelor aplicaţiilor cât şi iregularităţile şi eterogenitatea sistemelor de calcul complică semnificativ construirea şi administrarea sistemului de securitate. conducând la cheltuieli adiţionale. Ca rezultat. care a apărut la cel de-al doilea stagiu de evoluţie a tehnologiei de calcul este cunoscută şi sub numele de arhitectură client/server clasică.Capitolul 1 23 Prezenţa unei demarcaţii stricte între componentele aplicaţiilor din arhitectura client/server şi distribuirea balansată a acestor componente între calculatoarele de reţea permite un nivel de flexibilitate care nu este disponibil în arhitectura peer -to-peer. Aceasta are următoarele caracteristici:  serverul nu generează informaţiile finale.  componentele aplicaţiei sunt distribuite între calculatoarele din reţea. .  există un timp de recuperare mare în cazul pierderii/distrugerii programelor instalate la nivel de client. crescând şi potenţialul pentru îmbunătăţirea şi mărirea funcţionalităţii sistemului. dezvoltată odată cu dezvoltarea Internetului. este considerată cel de-al treilea stagiu de evoluţie a sistemelor de calcul. Această arhitectură.  fiecare din calculatoarele din reţea este orientat doar către execuţia de programe locale. care pot fi interpretate da către client. ci doar date. În momentul în care pe fiecare calculator sunt executate numai programe locale.

un document web este un fişier text. baza acesteia fiind tehnologia web. O pagină web poate fi asemănată cu o copie tipărită a unui document.  obiecte multimedia. localizat pe diferite gazde din reţea. care pot fi reprezentate de text sau imagini. Execuţia programului conectat la pagina web începe automat în momentul tranziţiei către legătura potrivită sau la deschiderea paginii web.24 Reţele de calculatoare Figura 26: Arhitectura client/server bazată pe tehnologie web. O pagină web poate conţine legături către următoarele tipuri de obiecte:  alte părţi ale unui document web. Fiecare pagină web poate conţine obiecte şi legături către alte pagini.  alte documente web sau documente care au alte formate (foi de calcul. o pagină web se poate interconecta cu programe de calculator şi poate conţine legături către alte obiecte. Caracteristica esenţială a arhitecturii Internet este întoarcerea către server a unui număr de funcţii care au fost eliminate de la calculatorul central în cel de-al doilea stagiu. Deci. spre deosebire de documentul tipărit. un document web reprezintă un document hypermedia. Din punct de vedere fizic. Din punct de vedere logic. un document web conţine numai o singură pagină web. Dar. care aparţin de documente web diferite.). acţionează ca legături către alte obiecte care sunt conectate din punct de vedere logic cu ele. stocate pe server şi vizualizate şi interpretate de programe care operează la nivelul staţiilor de lucru (navigatoare web/browsere web). conţinând atât text cât şi imagini. obiectele către care conduc legăturile pot fi localizate pe orice calculator din reţea. . Baza tehnologiei web sunt aşa-numitele „documente web”. Sistemul de legături obţinut astfel este bazat pe faptul că anumite părţi selectate dintr-un document. prezentări etc. dar logic poate combina orice cantitate de asemenea pagini. care pot fi localizate pe orice calculator din reţea. De fapt. care constă din diferite pagini web legate prin legături (link-uri).

Există posibilitatea concentrării atenţiei pe cele mai importante aspecte ale datelor. Transferul de documente şi de alte obiecte de la server către staţia de lucru după o cerere de la browser este îndeplinită de către un program numit server web. permite utilizatorului să vizualizeze informaţiile respective. în funcţie de necesităţile utilizatorilor. implementând în acelaşi timp un acces uniform la document. iar serverul va transmite rezultatele procesării către browser. Din această definiţiei a conceptului de document web este clar că programul de navigare executat la nivel de staţie de lucru nu este restricţionat numai la vizualizarea de pagini web şi executarea de tranziţii către alte obiecte. .  se utilizează protocolul TCP/IP pentru schimbul de date între client şi server. el transmite cererile necesare către server.  orice alt serviciu (e-mail. Arhitectura Internet cuprinde următoarele facilităţi distinctive:  informaţiile finale c are vor fi prezentate utilizatorului de către navigator sunt create pe server. În momentul în care browserul are nevoie de documente sau obiecte de la server. este posibilă implement area unui model multi-metodă în vederea prezentării informaţiilor. acestea permit luarea în considerare a informaţiilor cu nivel de detalii cerut. ca în cazul arhitecturii client/server clasice). acesta putând fi utilizat atât pentru activarea programelor pe server cât şi pentru interpretarea sau lansarea în execuţie a modulelor legate de documente web pe staţia de lucru.  este facilitat controlul centralizat nu numai al serverului ci şi al calculatoarelor client. încheind astfel conexiunea. creând în acelaşi timp vederi diferite ale datelor cerute. protocol utilizat şi pe Internet. copierea de fişiere prin reţea. Serverul web acţionează ca un concentrator de informaţii care transmite informaţii din diverse surse şi le prezintă utilizatorului sub o formă omogenă. în formă finală (şi nu într-o formă intermediară. în cadrul documentelor web poate fi obţinută integrarea datelor şi a obiectelor program de diferite tipuri localizate pe diferite gazde din reţea. iar browserul. aproape indiferent de format. cu o interfaţă universală şi naturală.  toate resursele informaţionale şi aplicaţiile sistem sunt concentrate pe server. De asemenea. studiind mai apoi în detaliu materialul selectat. Pe lângă faptul că documentele web conectează atât date distribuite din punct de vedere fizic cât şi date de diferite tipuri. căutări de informaţii). Serverul web permite de asemenea distribuirea informaţiilor în concordanţă cu ordinea naturală a creării şi consumării acestora.Capitolul 1 25  un program care va fi executat pe server după tranziţia către el printr-un link. ceea ce simplifică semnificativ analiza volumelor mari de date. deoarece acestea din urmă sunt standardizate din punct de vedere al aplicaţiei de navigare. Cu alte cuvinte.  un program care va fi transferat de către browser pentru interpretare sau execuţie de la server către staţia de lucru. iar dacă drepturile de acces sunt suficiente se va stabili o conexiune logică între client şi server.

Concentrarea tuturor resurselor informaţionale şi a aplicaţiilor la nivel de server simplifică semnificativ construirea si administrarea sistemelor de securitate. protecţia obiectelor localizate într-un singur loc fiind realizată mult mai uşor decât în cazul distribuirii fizice a acestora. .26 Reţele de calculatoare  staţiile de lucru pot executa programe de pe alte calculatoare din reţea nu numai de pe cele locale. De asemenea. utilizarea protocolului TCP/IP pentru schimbul de date între calculatoarele din reţea are ca rezultat unificarea tuturor interacţiunilor dintre staţia de lucru şi server – soluţia interacţiunii sigure cu un calculator se aplică în mod automat tuturor calculatoarelor.

iar în 1969 conducerea ARPA (Advanced Research Projects Agency . Internet Se spune. Din 1962.org/publications/RM/baran. CCITT (Comitetul Consultativ pentru Telegrafia şi Telefonia Internaţională) anunţă protocolul X.Capitolul 2 27 2. a fost introdus şi serviciul de poştă electronică . Acesta este şi anul apariţiei Microsoft. când se ajunsese la o reţea cu 37 de calculatoare.rand. că Internet începe odată cu ARPAnet. legături punct-la-punct. apariţia primelor reţele comerciale precum TELENET-ul firmei BBN. în acelaşi timp. Morse în SUA) care a condus la dezvoltarea primelor reţele de comunicaţie (uitând desigur şi descoperirea telefoniei multiple de către Augustin Maior. bazat tot pe comutare de pachete.list. Independent de ARPAnet. In 1967 este publicat proiectul ARPAnet (Lawrence Roberts). Paul Baran şi colegii săi de la Rand Corporation atacă problema construirii unei reţele care să supravieţuiască unui război nuclear în “On Distributed Communications Networks” 1 . creat de Brian W. Institutul Stanford (SRI) din Menlo Park şi Universitatea Utah din Salt Lake City. Anul 1975 înseamnă pe de o parte apariţia calculatoarelor personale (ALTAIR anunţase microcalculatorul încă în August 1974) şi pe de altă parte. Ritchie.urilor. în terminologia actuală. 1 http://www. la Laboratoarele Bell în Murray Hills (New Jersey) apare sistemul de operare UNIX. In proiectul iniţial al ARPAnet se asigurau doar 3 servicii de comunicaţie: conectarea la distanţă . Tot în 1972. precum şi istoria de 60 de ani a calculatoarelor electronice.25 ca standard de comunicaţie. în 1906).Departamentul Apărării al SUA) contractează cu Bolt.e-mail şi semnul “@”. dezvoltă BASIC-ul pentru noua lume a PC. prima “reţea” de calculatoare utiliza banda perforată ca şi canal de comunicaţie (banda perforată de un calculator fiind manual introdusă în cititorul de bandă al celuilalt). Proiectul iniţial lega calculatoarele de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA). transferul de fişiere şi tipărirea la distanţă. când Paul Allen şi Bill Gates. Vechile sisteme telegrafice erau. la International Conference on Computer Communications de la Washington DC ARPAnet este prezentat public şi se fac demonstraţii între 40 de maşini conectate la reţea. Abia în 1972. de regulă. folosind bandă de hîrtie perforată pentru a transmite informaţia pe următoarea legătură spre destinaţie. cam odată cu apariţia calculatoarelor bazate pe tranzistori. Analog. pornind de la experienţele cu Altair. uitând istoria de un secol şi jumătate a telegrafului (anunţat ca invenţie în 1837 de Sir Charles Wheatstone în Anglia şi Samuel B. Leonard Kleinrock şi Paul Baran iniţiază comutarea de pachete (packet-switched network). în octombrie.html . Kernigham şi Dennis M. Beranek şi Newman (BBN) dezvoltarea acestui sistem de comunicaţie. Sistemul UNIX s-a dezvoltat în paralel şi pe baza limbajului de programare C . Un an mai târziu. ca urmare a restricţiilor în conectarea la ARPAnet impuse de Agenţia militară de comunicaţii (botezată DARPA).telnet (Remote login).

In acel an existau deja reţelele BITNET (But It's Time Network).adresă IP) de la NIC (Network Information Center) unde se menţinea evidenţa calculatoarelor conectate la ARPAnet. Serverele Gopher au devenit aşa de folosite încât până în 1993 au apărut mii de servere conţinând peste un milion de documente. In 1990. In 1990 ARPAnet dispare (după ce toate organizaţiile care erau conectate au trecut la NSFNET. Usenet a fost la început o reţea cu acces telefonic în comutaţie (dial-up) bazată pe UUCP (UNIX-to-UNIX copy). este acceptat ca protocol standard doar la 1 ianuarie 1983. Dar istoria World Wide Web poate fi (şi este) privită ca un capitol aparte. La rândul său NSFNET îşi încetează activitatea în 1995 când accesul la Internet ajunge să fie asigurat de firme comerciale pentru întreaga lume. iar firma Proteon oferă primul router soft folosind un minicalculator PDP -11. listserv. In 1991. Mai ales că în 1987. In 1992 Tim Berners-Lee. dezvoltă protocoalele de comunicaţie pentru World Wide Web. odată cu proiectul MEMEX . un instrument de căutare în serverele FTP. aplicaţiile de bază erau e-mail.28 Internet Sistemul TCP/IP. Pentru a găsi un astfel de document a apărut un instrument de căutare numit Veronica (very easy rodentoriented netwide index to computerized archives). chiar dacă partea de ştiri (Usenet News) a trecut la protocolul NetNews (NNTP). legat de dorinţa de reorganizare a accesului la informaţii.la acea vreme). Mai ales că tot în 1983 partea militară a ARPAnet a fost separată sub numele MILNET. CSNET (Computer Science Network). creând şi limbajul HTML (HyperText Markup Language). NSFNET permite conectarea la Internet fără restricţiile cu caracter militar ale ARPAnet. fizician la CERN Geneva. Firma Novell lansează produsul NetWare. Structura arborescentă (ierarhică) a meniurilor ajuta utilizatorii în organizarea documentelor pentru prezentare pe Internet. când ARP Anet ajunsese să asigure conectarea a 500 de centre. la Universitatea McGill se introduce Archie. Anul 1984 este momentul introducerii DNS (Domain Name System) care înlocuieşte mecanismul de preluare periodică a fişierului „hosts” (tabela de corespondenţă nume/domeniu . de ceea ce se cheamă acum managementul cunoştinţelor (knowledge management). Până în 1990. Tot în 1979 apare prima versiune comercială de UNIX pentru microcalculatoare. bazat pe protocolul XNS elaborat la Xerox Park. produsă de Onyx Systems. Oferea acces e-mail şi ştiri (Usenet News). Această decizie şi această dată este considerată (mai ales de participanţii la proiect) data de naştere a Internet. Ca organizaţie necomercială. Dacă nu mergem până la Biblioteca din Alexandria. Această schimbare împreună cu lansarea staţiilor SUN bazate pe UNIX (în acelaşi an) a condus la dezvoltarea vertiginoasă a Internet din următorii şapte ani. la Universitatea din Minnesota se lansează Gopher.conexiuni UUCP. Dar şi 1979 este un an reper în dezvoltarea Internet. această istorie începe în 1945. propus ca un standard pentru ARPAnet încă din 1973. Fundaţia pentru Ştiinţă (National Science Foundation) crează NSFNET pentru a conecta centrele cu super-calculatoare printr-o magistrală de viteză mare (56Kbps . Mai există şi azi reţele . Este lansat limbajul de programare C++ .2 cu TCP/IP înglobat (ca rezultat al finanţării DARPA). iar centrul de programare al Universitatea din California de la Berkeley lansează BSD UNIX 4. şi altele. Este anul apariţiei reţelei de calculatoare pentru cercetare numită USENET. telnet şi FTP.

programele fiind oferite public. un nou sistem informaţional destinat mai ales cercetătorilor din fizica energiilor înalte. Dar anul de referinţă în istoria Web este considerat în mod unanim 1965. firma Telos introduce în 1984 sistemul hypermedia numit Filevision. legăturile fiind marcate prin numere între paranteze drepte şi selectate prin tastarea acelor numere. sistem hypermedia conceput de Norman Meyrowitz şi alţii la Brown University (SUA). Momentul crucial în răspândirea Web a apărut în februarie 1993 când NCSA (National Center for Superconducting Applications) a anunţat prima versiune a programului Mosaic. numit iniţial ZOG şi ulterior KMS. pentru ca să nu mai fie nevoie să se folosească programe şi protocoale de acces diferite ci unul singur numit browser . debutează primul sistem hypermedia distribuit. în 1967. apare GUIDE. Dintru început a exista tendinţa de a realiza un sistem „unificator” care să uşureze şi să simplifice accesul la informaţiile dispersate în Internet. Iar în 1981. In 1978. produs de OWL. In terminologia actuală. care să poată fi stocate şi utilizate ulterior. distribuirii şi regăsirii lucrărilor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale. Ted Nelson imaginează Xanadu 2. In 1985 apar Symbolic Document Examiner (produs de Janet Walker) şi Intermedia. La CarnegieMellon.au:70/ 0h/faq. a fost vorba de o maşină conceptuală. gratuit.co m. Un an mai târziu. bazat pe metoda poziţionare+click. un sistem de tip bază de date gestionând documente hypertext şi înglobând toate informaţiile scrise. consilierul ştiinţific al Preşedintelui Roosevelt pe timpul războiului. Andy van Dam şi alţi colaboratori construiesc primul sistem de editare de hipertexte. rula pe calculatoare NeXT. un navigator pentru maşinile UNIX rulând în sistemul XWindows şi folosind întreg “arsenalul” mediului Windows (iconiţe. Tim Berners-Lee propune proiectul World-Wide Web. şi anume Aspen Movie Map. în 1975. legături spre documente sau ilustraţii corelate. permiţând şi accesul la articolele Usenet şi chiar accesul la bazele de date de pe calculatoarele centrului. World Wide Web a fost introdus pentru uz intern în CERN în primăvara lui 1991. Doug Engelbart prezintă sistemul numit NLS. Proiectul Xanadu va fi preluat de firma Autodesk în 1989. la acea dată existând în lume primele două calculatoare. La început era vorba doar de afişare în mod text.mp x.Capitolul 2 29 formulat de Vannevar Bush. menu-uri. cuvinte 2 http://jolt. în 1986. După succesul repurtat rapid în privinţa creării. Mai întâi au beneficiat alte laboratoare de fizică nucleară din lume. dar rapid sistemul a depăşit domeniul cercetărilor de fizică. echipa de la MIT Architecture Machine Group prezintă primul videodisc hypermedia. MEMEX propunea un sistem de memorare a informaţiilor în care utilizatorii să aibă posibilitatea să creeze linii (trasee) informaţio nale. Primele demonstraţii de soft de navigare au avut loc în preajma Crăciunului din 1990. anul în care Ted Nelson introduce termenul hypertext. Astfel. iar în 1987. primul sistem hypermedia disponibil cu adevărat şi larg răspândit. care îl va abandona însă în 1992. In acelaşi an are loc şi Hypertext '87 Workshop în Carolina de Nord. Doi ani mai târziu. firma Apple Computers lansează HyperCard. un navigator prin hipertexte şi imagini.navigator. sistemul a fost anunţat-prezentat public în ianuarie 1992. iar în 1968. sistem pe care-l dezvoltă în cadrul CERN până în 1992.html . Un navigator ceva mai evoluat. Pe calculatoarele Macintosh.

800 de mii. numărul serverelor Web înregistrate la CERN crescuse la 500. ca parte a calculatorului.2 milioane de servere accesibile public dintrun total de 3. Software-ul se găseşte pe cdrom-ul care însoţeşte modemul. Accesul privat poate fi realizat prin intermediul unui ISP (Internet Service Provider). traficul Web prin nodul central Internet din NSF a depăşit traficul de poştă electronică. Cei mai mulţi utilizatori folosesc modemuri pentru a stabili o conexiune la un furnizor de servicii Internet. Mosaic a fost simultan lansat pe platformele Apple Macintosh.4 Kbps sau 28.  Alte variante.8 Kbps). mişcării/animaţiei etc. firmele. In 1995 se estimau 12 mii de servere. Indiferent de tipul de modem. iar instalarea acestuia va fi cerută de sistemul de operare. De asemenea. OCLC estima 2.  ISDN. Un modem este un dispozitiv care transformă informaţiile digitale din calculator în semnal analogic (sunet) pentru a fi transmise prin intermediul liniei telefonice. după ce în martie îl depăşise pe cel Gopher.6 Kbps şi 56Kbps. instituţiile publice sunt în general conectate la reţea. ajungând astfel în topul serviciilor. Majoritatea celor comercializate acum au viteze de 33. în 1997 . Încă în octombrie. Mosaic a putut îngloba imaginile color direct în paginile cu text. aflat într -o carcasă separată şi conectat la portul serial al calculatorului printr-un cablu serial. întotdeauna va exista un jack. Modalităţile principale de conectare la un ISP sunt următoarele:  Modemuri. la care se realizează o conexiune de la calculator prin intermediul unui modem. Şcolile. NCSA Mosaic 1. pe sistemele folosind MS-Windows. Modalităţi de conectare la Internet Orice persoană poate accesa Internetul. pentru a putea forma un număr de telefon prin intermediul calc ulatorului.). Deja în august 1994. ca urmare a folosirii Mosaic pentru X-Windows.0 for X Windows a fost lansat în iunie 1993. iar în iunie 1999.uri. va trebui instalat un software pe calculatorul respectiv. Acestea puneau la dispoziţia publicului peste 300 milioane de pagini Web individuale. se poate beneficia de acces public la Internet din biblioteci sau din Internet Café. pentru conectarea liniei telefonice. pentru a putea fi utilizat în calculator. Un mo dem aflat la celălalt capăt va transforma semnalul primit în semnal digital. În plus. prin intermediul liniei telefonice. Modemul poate fi intern. asigurând şi posibilităţi de folosire a sunetului. dar există şi variante mai lente (14. precum şi pe cele UNIX cu X-Windows. Viteza modemului este măsurată în kilobiţi pe secundă (Kbps). La mijlocul lui noiembrie 1993. sau extern. Un an mai târziu au fost estimate 4600 de servere.  Modemuri de cablu.30 Internet colorate marcând legăturile etc.6 milioane de servere Web. . In plus.

necesitând servicii speciale din partea companiei telefonice. un serviciu ISDN este costisitor. STS-12 OC-9 OC-3. conexiune digitală prin intermediul căreia se transmit date cu o rată de 45 Mbps. Mai există posibilitatea conectării prin linii ADSL sau IDSL (creată pentru a oferi programe video la cerere) şi prin intermediul sistemului de recepţie digitală prin satelit (Digital Satellite System). STS-3 CDDI.866 Gbps 1. Cablu de categoria 5 OC-1. un adaptor terminal ISDN (pentru linia telefonică normală) şi un serviciu ISDN din partea furnizorului de servicii Internet.12 Mbps 622. Cele mai rapide modemuri de cablu oferă o viteză de 10Mbps pentru primirea datelor şi 768 Kbps pentru trimiterea datelor. telefoane mobile etc.21 Gbps 10 Gbps 4. linii T3. compania distribuitoare de servicii de televiziune prin cablu trebuie să se transforme şi în furnizor de servicii Internet. Este o conexiune Internet cu o viteză relativ ridicată.Capitolul 2 31 ISDN este prescurtarea de la Integrated Services Digital Network. Modemurile de cablu permit o conexiune prin intermediul cablului de televiziune.56 Mbps 155.5 Mbps. Este folosită în general de companiile mici şi mijlocii care au traficul de reţea foarte mare. se mai pot realiza conexiuni prin unde radio.976 Gbps 2.368 Mbps 20 Mbps Denumire tip de conexiune OC-255 (Optical Carrier – Fibră optică) OC-192 OC-96 OC-48.736 Mbps 34. Pentru a avea acces la Internet prin cablu. La ora actuală. sunt disponibile următoarele viteze şi lăţimi de bandă pentru conexiuni la Internet şi în reţele: Viteză (bps = biţi pe secundă) 13.488 Gbps 1. FDDI. Pe lângă acestea. datele fiind transmise la viteze mult mai mici. STS-48 OC-36 OC-24 OC-18 OC-12. oferind viteze de 64 Kbps (un canal purtător) sau 128 Kbps (două canale purtătoare). Prin ISDN se utilizează linia telefonică normală dar se vor transmite semnale digitale în loc de semnale analogice. Alte modalităţi de conectare cuprind liniile T1.08 Mbps 466. prin linia telefonică. o conexiune digitală capabilă să transmită date la 1. O linie T3 este destul de largă pentru a se putea transmite prin intermediul ei filme şi video în timp real. Cu toate că permite o viteză mai ridicată. Fast Ethernet. ridicându-se astfel viteza de transfer a datelor.84 Mbps 44.244 Gbps 933. STS-1 T-3. DS-3 în America de Nord E-3 Europa Cablu de categoria 4 .52 Mbps 100 Mbps 51.

144 Mbps 4 Mbps 3.17 fax viteza modemurilor în jurul anilor 1990 Viteza modemurilor în jurul anilor 1980 Tabelul 2: Viteze de acces la Internet. modemuri U. Robotics x2 56flex.544 Mbps 128 Kbps 64 Kbps 56 Kbps 33.152 Mbps 2.312 Mbps 6. T-1. prin configurare manuală.32 Internet 16 Mbps 10 Mbps 8. V.048 Mbps 1. prin legarea acestuia la calculator în cazul unui modem extern sau introducerea într-un slot al plăcii de bază. DS-2 America de Nord Descărcare standard prin ADSL Reţele locale de tip Token Ring DS-1c E-1. Legătura se realizează foarte uşor prin utilizarea asistentului New Connection Wizard ( ) din proprietăţile My Network Places.Fast Class Cablu de nivel 1.32bis.34. . modemul este gata de funcţionare. în cazul în care modemul nu este recunoscut de sistem. fie în mod automat.8 Kbps 20 Kbps 14. cablu de categoria 3. Figura 27: Proprietăţile My Network Places.6 Kbps 28. Configurarea conexiunii din Windows XP După instalarea unui modem.4 Kbps 9600 bps 2400 bps Reţele locale de tip Fast Token Ring Thin Ethernet. pulse code modulation 56flex. rată de comunicaţie pentru modem x2 V. rămânînd de realizat doar o legătură către furnizorul de servicii Internet. viteza minimă pentru transfer de date prin cablu modem V.448 Mbps 6. model de cablu E-2 Europa T-2. modemuri de tip Rockwell V. şi recunoaşterea automată de către sistemul de operare sau. DS-1 Europa ADSL.S. DS-1 America de Nord ISDN DS-0.

Sunt disponibile opţiuni pentru modem. paralel sau infraroşu. . ultimul pas este constituit de alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole pentru autentificarea în reţeaua ISP-ului. posibilităţi de conectare la o reţea a unei organizaţii prin dial-up sau reţea privată virtuală (Connect to the network at may workplace). alegerea unui număr de telefon al ISP-ului care se va apela pentru deschiderea conexiunii şi modalitatea de partajare a conexiunii cu alţi utilizatori din reţea. - - paşii următori sunt constituiţi din stabilirea numelui furnizorului de servicii Internet. Figura 29: alegerea numelui de utilizator şi al parolei de acces. sau conectarea la un alt calculator prin portul serial. cum ar fi modemuri de cablu sau DSL) care nu este activă tot timpul. precum şi stabilirea altor opţiuni.Capitolul 2 33 Paşii care trebuie urmaţi pentru conectarea la Internet printr-un dispozitiv cunoscut de sistemul de operare se face astfel: . sau prin broadband fără limitare orară.selectarea opţiunii de conectare la Internet. cât şi posibilitatea configurării acceptării de conexiuni prin dial-up şi conexiune directă prin cablu. .pasul al doilea este alegerea modalităţii de conectare. pentru broadband (conexiuni de viteză mare. Există de asemenea. Figura 28: Conectarea prin dial-up şi modem.

ICF menţine o tabelă cu î ntregul trafic desfăşurat şi din reţeaua internă. Un firewall protejează o reţea împotriva atacurilor externe prin permiterea traficului sigur să intre în reţea. Tot traficul de intrare din Internet este comparat cu intrările din tabelă şi îi este permis să ajungă la calculatoarele din reţeaua internă numai dacă există o intrare in tabelă care să ateste faptul că schimbul de pachete a fost iniţiat de către calculatoarele din reţeaua internă. Pentru a preveni traficul nesolicitat din partea publicului. De asemenea. . Când este utilizat împreună cu Internet Connection Sharing (pentru a partaja o singură conexiune la Internet pentru mai multe calculatoare). se pot configura servicii care să permită trafic nesolicitat din Internet către calculatoarele din reţeaua internă. Figura 30: Serviciile care pot fi accesate din Internet. inspectând adresele sursă şi destinaţie ale fiecărui pachet pe care îl manipulează. pentru a dezactiva accesul pe porturile neutilizate din calculator şi pentru a filtra pachetele de intrare şi ieşire. Internet Connection Firewall (ICF) din Windows 2000 / XP este un pachet software utilizat pentru a restricţiona tipul trafic ului de intrare sau ieşire în /din reţeaua unei organizaţii. Utilizarea unui firewall Un firewall este un sistem de securitate care se comportă ca o graniţă securizată între reţeaua internă şi restul lumii. ICF este considerat un firewall stateful – care monitorizează toate aspectele comunicaţiilor care se desfăşoară prin intermediul lui. interzicând în acelaşi timp traficul nesigur. în spatele unui firewall. ICF menţine o tabelă cu toate comunicaţiile care au pornit de la calculatorul pe care acesta rulează.34 Internet Tot în acest pas se poate activa sau dezactiva un firewall (Internet Connection Firewall).

în cazul găzduirii unui server Web.Capitolul 2 35 De exemplu. Tipuri de servere de email Toate mesajele de poştă electronică sunt compuse din mesajul în sine (numit conţinut) şi un plic (figura următoare). Poşta electronică. În realitate plicurile sunt doar simple date adiţionale şi comenzi de control. fără a fi nevoit sa-l deschidă şi să inspecteze conţinutul. Figura 31: Structura unui mesaj de e-mail. fără a întrerupe destinatarul din activităţile curente: mesajul este obţinut de către destinatar în momentul în care doreşte. MTS din Internet permite transportul mesajelor prin reţea Internet pe bază de stochează-şi-înaintează sau stochează-şi-descarcă. indicând sistemului de transfer de mesaje (Message Transfer System – MTS) unde să transmită mesajul. Din cauza capacităţii unei reţele de a stoca mesajele. informaţiile pot fi transmise la orice oră. Figura următoare ilustrează elementele unul sistem de e-mail şi ale sistemului de transfer de mesaje din Internet. . Plicul oferă o „etichetă” pentru mesaj. ICF creează şi un jurnal în care pot fi depuse atât conexiunile care nu au primit drept de acces cât şi cele solicitate din interior şi la care s-a răspuns. traficul HTTP nesolicitat este permis şi înaintat către calculatorul (identificat prin nume sau adresa IP) pe care rulează serverul Web. trimise într-un format standard către MTS.

Simple Mai Transfer Protocol (SMTP) controlează modalitatea de transport către un server destinaţie. pot fi utilizate o serie de dispozitive MTA care să re transmită mesajul către un server postmaster destinatar. De asemenea. numite împreună „sistem de transfer de mesaje”.36 Internet Figura 32: Componentele sistemului de e-mail şi ale sistemului de transfer de mesaje. şi oferind de asemenea un mod de acces la mesajele recepţionate şi transmise anterior. Mesajul transferat de la MTA la MTA prin intermediul MTS are loc pas cu pas (stochează-şi-înaintează). iar agentul de transfer al mesajelor destinatar este numit destinatar-SMTP (sau SMTP-server). unde este stocat. în care se găseşte mailbox-ul destinatarului final (echivalent cu o cutie poştală de la un oficiu poştal). Funcţia de agent de mesaje al utilizatorului este preluată de aplicaţia de e-mail de pe un calculator personal. Odată adresa cunoscută. mesajul de e-mail poate fi înaintat către căsuţa poştală destinaţie prin intermediul SMTP. Mesajul este transmis către destinaţia finală printr-un număr de agenţi de transfer de mesaje. . potrivită pentru transmisie. Primul MTA din conexiune este de obicei serverul de e-mail asociat cu utilizatorul. Agentul de transfer al mesajelor emiţător este numit emiţător-SMTP (sau client SMTP). Având pregătit un mesaj cu ajutorul agentului utilizator. Cele două componente de bază ale sistemului de e-mail sunt agentul de mesaje al utilizatorului (Message User Agent – MUA) şi agentul de transfer de mesaje (Message Transfer Agent – MTA). fiind utilizat pentru a recepţiona şi transmite mesaje de e-mail între servere. Pot exista şi cazuri în care mesajul poate traversa un număr de agenţi de transfer intermediari:  Agent de transfer de tip relay. Dacă este posibil. transmiterea se face direct de la agentul de transfer emiţător la agentul de transfer care va face efectiv transmisia. utilizatorul uman poate declanşa agentul să transmită mesajul către agentul de transfer local. Serviciul DNS este utilizat pe ntru a „rezolva” adresa de Internet a serverului de tip „mail exchange” (MX) asociată adresei de e-mail destinaţie. Majoritatea serverelor SMTP sunt construite pe baza specificaţiilor din RFC 2821 şi RFC 2822. Agentul utilizator ajută utilizatorul uman să compună mesaje într-o formă standard. până când acesta ajunge în mailbox-ul destinatar.

acest lucru putându-se face în două moduri: mesajele pot fi descărcate de pe serverul de e-mail pe calculatorul local (POP3) sau poate exista o căsuţă poştală duplicată. numindu-se „filtru de conţinut”. Post Office Protocol 3 (POP3) este un protocol standard pentru regăsirea şi descărcarea mesajelor de e-mail. înainte de a permite mesajelor să fie transferate către reţeaua internă. mesajul este pregătit pentru a fi ridicat de către destinatarul uman. offline. sau pentru a transmite mesajele şi către alte tipuri de reţele (fax. pe calculatorul local (IMAP). Un agent de transfer de tip mail gateway poate fi utilizat pentru a converti formatul mesajului de e-mail sau pentru a se conecta la un sistem de e-mail care corespunde altor standarde (de exemplu un sistem de e-mail bazat pe X. . starea tranzacţie şi starea actualizare. telex. Figura 33: Operaţiunile sistemului de e -mail. Protocolul POP3 controlează o conexiune între un client POP3 şi un server în care sunt stocate mesajele de e-mail.Capitolul 2 37  Agent de transfer de tip mail gateway. Un agent de transfer de tip relay poate fi utilizat în cazul în care agentul de transfer emiţător nu a fost capabil să rezolve adresa IP destinaţie. Odată ce mesajul de e-mail a traversat sistemul de transfer de mesaje către căsuţa poştală a destinatarului. Protocolul POP3 are trei stări principale pentru gestiunea conexiunii între clientul de e-mail şi server: starea de autentificare.400).). având rol de a verifica conţinutul mesajelor de viruşi sau alte materiale maliţioase.  Agent de transfer de tip mai proxy. Măsura este una de securitate. voicemail etc. Un agent de transfer de tip mai proxy poate fi găsit deseori în firewall-urile organizaţiilor.

utilizatorul este autentificat. urmând starea de execuţie a tranzacţiei. Pentru a preveni neconcordanţa între depozitul de mesaje de pe server după ce clientul a fost autentificat. După închiderea conexiunii. In cazul unei comenzi recepţionate de server care nu corespunde protocolului POP3. la un moment dat. depozitul de e-mail este actualizat pentru a reflecta modificările făcute de client în timpul conexiunii la server. după ce un utilizator a descărcat cu succes mesajele de pe un server. clientul primind totuşi un mesaj de eroare. iar serverul le recepţionează şi răspunde la acestea în concordanţă cu protocolul POP3. acestea sunt marcate pentru ştergere şi apoi şterse din depozit.38 Internet În timpul stării de autentificare. utilizatorul primeşte o eroare. serviciul POP3 blochează acest depozitul. Utilizatorii se pot conecta la un server de e-mail POP3 prin intermediul unui client (de exemplu Microsoft Outlook Express) pentru a descărca mesajele pe calculatorul local. nefiind lăsat să se conecteze pentru a continua în faza de tranzacţie. clientul trimite comenzi POP3. Figura 34: Diagrama de stare a unui server POP3. . se poate conecta un singur client la depozit. orice mesaj nou care a fost trimis după acest moment (după autentificare) fiind disponibil pentru descărcare numai după finalizarea conexiunii curente. În cazul în care numele de utilizator şi parola se potrivesc cu cele aflate în baza de date a serverului. În cazul în care numele de utilizator sau parola nu se potrivesc. De asemenea. De exemplu. fiind ultima comandă trimisă de client. Serviciul POP3 (serverul) este combinat cu serviciul SMTP care permite expedierea de mesaje de e-mail. aceasta în cazul în care clientul de e-mail nu este configurat în alt fel. cererile pentru conexiuni adiţionale fiind respinse prin mesaje de eroare. Starea de actualizare închide conexiunea între client şi server. aceasta va fi ignorată. clientul POP3 care este conectat la server trebuie să fie autentificat înainte ca utilizatorii să descarce mesajele. În timpul stării de tranzacţie.

iar acesta este ridicat şi tratat în conformitate cu protocolul SMTP de serverul e -mail de expediţie. precum şi descărcarea mesajului pe calculatorul clientului prin POP3. acesta este depus în directorul utilizatorului destinatar.clientul POP3 – este aplicaţia software utilizată pentru a citi. Clientul POP3 este utilizat pentru a descărca mesajele de pe serverul de e-mail pe calculatorul local. . Componentele unui sistem de e-mail bazat pe POP3 sunt următoarele: . Serviciul de e-mail utilizează protocolul şi serviciul SMTP pentru a transmite mesajele între două servicii SMTP. La nivel de organizaţie serviciile de e-mail sunt gestionate pe trei niveluri: .Capitolul 2 39 In imaginea următoare este ilustrată modalitatea de transfer a mesajelor între expeditor şi destinatar. care va trimite mesajul prin Internet către destinatar. mesajul este descărcat pe calculatorul acestuia din urmă în conformitate cu protocolul POP3. Calculatorul expeditorului poate fi conectat la Internet prin intermediul unui Internet Service Provider (ISP). expedia şi gestiona mesaje. POP3 sau IMAP şi la care utilizatorii se conectează prin intermediul unui client de e-mail pentru a descărca. - SMTP – sistemul de e-mail transferă mesajele de la client către destinatar. Figura 35: Utilizarea protocolului POP3 pentru preluarea mesajelor. Utilizând un client e-mail. Prin utilizarea unei conexiuni între serverul de e-mail şi clientul destinatar. Când mesajul ajunge pe serverul destinaţie. astfel încât acestea să poată fi gestionate. . compune şi gestiona mesajele de e-mail.POP3 – sistemul de descărcare al mesajelor de pe un server de e-mail utilizează protocolul POP3 pentru a controla conexiunea între un client de e mail şi serverul pe care sunt stocate mesajele.servere de e-mail – un calculator pe care este instalat unul din serviciile SMTP. expeditorul trimite mesajul.

De exemplu. Abilitatea IMAP de a accesa mesajele. O căsuţă poştală pentru un utilizator corespunde unui director din depozitul de mesaje. . mesajele de email stocate pe un server IMAP pot fi manipulate de pe calculatorul de acasă. În cazul în care cineva doreşte să acceseze reţeaua în care rulează un server POP3. cum este în cazul POP3. Internet Message Access Protocol Internet Message Access Protocol sau IMAP este o metodă de accesare a mesajelor de poştă electronică care sunt stocate pe un server de e-mail (posibil partajat). de la birou sau de pe un calculator portabil în timpul unei deplasări. de la mai mult de un calculator a devenit extrem de importantă. Protocoalele POP3 şi SMTP nu sunt criptate. Cu alte cuvinte.căsuţe poştale – o căsuţa poştală corespunde unui utilizator care este membru al unui domeniu de e-mail. pe măsură ce creşte utilizarea poştei electronice şi a numărului de calculatoare alocate fiecărui utilizator. în care vor fi stocate mesajele sub formă de fişiere până la descărcarea pe un calculator. atât pe cele noi cât şi pe cele salvate. . Pentru creşterea securităţii reţelei se poate implementa protocolul Internet Protocol Security (IPSec) prin intermediul căruia se asigură conexiuni private şi sigure prin reţele IP împreună cu utilizarea de servicii de criptografie. fără a fi necesară transferarea mesajelor între aceste calculatoare. această persoană are posibilitatea să citească mesajele.40 Internet domenii pentru e-mail – trebuie să fie un nume de domeniu înregistrat şi trebuie să corespundă înregistrării Mail eXchanger (MX) creată în DNS. la fel ca şi pe un disc local. - Figura 36: Diagrama de stare a unui server IMAP. se permite unui program de e-mail client să acceseze locul de stocare aflat la distanţă pe un server.

să fie pe deplin compatibil cu standardele de mesagerie din Internet. o Posibilitatea determinării structurii unui mesaj fără a-l descărca în întregime. Acest mod de acces nu este însă compatibil cu accesul de la mai multe calculatoare. . o Notificarea existenţei mesajelor noi.). Acest mod diferă de modul offline prin faptul că mesajele rămân pe server.Capitolul 2 41 Protocolul POP poate fi utilizat numai cu un singur calculator.permiterea accesului fără a se baza pe protocoale mai puţin eficiente de acces la fişiere. lucrând în mod offline. o Posibilitatea de a stabili indicatori standard şi definiţi de utilizatori. ştergere şi redenumire de căsuţe / foldere. o Managementul folderelor de la distanţă (listarea. texte şi porţiuni selective din mesaje. precum MIME.Manipularea de la distanţă a folderelor: o Abilitatea de a adăuga un mesaj la un folder de la distanţă. regăsirea de atribute. fiind creat mai ales pentru mesageria offline. deconectat (programul client se conectează la serverul de e-mail. deoarece astfel s-ar descărca şi s-ar împărţi mesajele pe toate calculatoarele utilizate – acest lucru s-ar întâmpla în cazul unui sistem de fişiere comun.suportul pentru accesul concurent la căsuţe poştale partajate. .Suport pentru foldere multiple: o Abilitatea de a manipula mai multe foldere în afară de INBOX.permiterea accesării şi managementul mesajelor de la mai mult de un calculator. . o Preluarea părţilor MIME individuale din mesaje. La următoarea reconectare se face sincronizarea cu serverul.clientul nu trebuie să cunoască formatul de stocare din server etc. documente etc. verificarea existenţei unor mesaje noi. creează un cache al mesajelor selectate şi apoi se deconectează. o Suport pentru ierarhii de foldere. ştergerea. . . . redenumire). Printre scopurile IMAP se numără: . offline (clientul descarcă mesajele de pe server pe maşina pe care rulează şi apoi le şterge de pe server).oferirea de suport pentru moduri de acces online (mesajele sunt lăsate pe server şi manipulate de la distanţă de către programele client). . ştergerea permanentă a mesajelor. setarea şi ştergerea indicatorilor (flag). IMAP conţine anumite funcţii care nu sunt disponibile în protocolul POP: . Protocolul include suport pentru operaţiuni de creare. în care mesajele sunt descărcate şi şterse de pe server. .Optimizarea performanţei pentru lucrul online. creare. parcurgerea şi căutarea mesajelor în conformitate cu RFC-822 şi MIME. sincronizarea făcându-se în urma reconectărilor succesive). de exemplu NFS (Network File System). o Potrivit şi pentru accesare altor tipuri de date (NetNews.

. forma generală fiind: identificator@domeniu. Unele din aceste facilităţi sunt importante mai ales pentru conexiunile de mai mică viteză. . În concluzie: 1.suportă identificatori persistenţi ai mesajelor pentru utilizare deconectată. .sunt protocoale native ale Internet. IMAP oferă suport online şi deconectat superior POP. De asemenea este posibilă utilizarea „_”.  semnul @ „at”. putând fi astfel extins pe măsura necesităţilor. deoarece IMAP este un superset al POP. } etc. virgule sau alte semne speciale între care (. precum cele prin linie telefonică sau fără fir. . . ).permit accesul la mesajele noi de oriunde din reţea. 2. Antetul unui mesaj de e-mail conţine următoarele câmpuri: . IMAP poate oferi anumite avantaje faţă de protocoalele normale pentru accesul la sistemele de fişiere. singurul avant aj al POP este existenţa unui volum mai mare de software bazat pe acesta. [. 3. :. Utilizarea e-mail Adresele de e-mail sunt simplu de înţeles..au atât implementări comerciale cât şi gratuite.ext . {. . . De asemenea.permit numai accesul.suportă în întregime modul de lucru offline.42 Internet o Căutare şi selectare bazată pe programe care se execută la nivel de server pentru a micşora transferul de date. Atenţie. definite de RFC-urile Internet. Fiecare adresă de e-mail are în mod necesar trei elemente:  un identificator la persoanei care deţine adresa de e-mail. IMAP permite existenţa unor extensii negociate.au clienţi pentru toate sistemele de operare existente.. .  domeniu sau subdomeniu – fiecare adresă de e-mail are un domeniu sau un subdomeniu pentru identificare. . ]. .se bazează pe expedierea mesajelor către un server de e-mail aflat permanent în stare de funcţionare. bazându-se pe SMTP pentru expediere.permit accesul la mesaje noi de pe o varietate de platforme client.sunt protocoale deschise. care face legătura între identificatorul utilizatorului şi cel de-al treilea element. Orice mesaj de e-mail conţine două părţi de bază: antetul şi corpul mesajului. Astfel. tehnologiile de mesagerie care oferă numai acces offline nu mai sunt adecvate necesităţilor contemporane. 4. acestea au anumite caracteristici comune. Deşi POP şi IMAP nu sunt direct compatibile şi diferă în mod semnificativ. Acest identificator poate conţine atât litere cât şi cifre. ambele: . o adresă de e-mail nu va conţine spaţii. pe lângă suportul pentru modul de acces offline.

de exemplu Windows 2003.  CC: sau Carbon Copy – este un câmp care conţine adresele de e-mail ale unor destinatari adiţionali.Capitolul 2 43  To: va conţine adresa de e-mail a persoanei destinatare. de exemplu. e-mail şi a grupurilor de dialog pentru sistemul de operare Windows 2003. Pentru utilizarea FTP în scopul transmiterii şi recepţionării de fişiere prin Internet. aplicaţiile de tip server FTP pot fi găsite ca şi aplicaţii se parate de sistemul de operare. Atât în cazul utilizării site intranet sau al utilizării Internetului. la fel ca şi platformele Microsoft Windows Server.  Attachments: dă posibilitatea de a ataşa fişiere /documente la mesajele de e-mail. Corpul mesajului conţine numai textul pe care doriţi să-l vadă destinatarul. Fiecare din aceste sisteme de operare de reţea utilizează diferite instrumente pentru configurarea serviciilor de reţea precum serverele FTP. Fişierele se plasează în directoarele serverului FTP astfel încât utilizatorii să poată stabili o conexiune şi transfera fişiere prin intermediul unui client FTP sau browser cu facilităţi FTP. FTP. Este completată în mod automat de clientul de e-mail. principiile prin care se pune la dispoziţie spaţiu pentru încărcarea (upload) şi descărcarea (download) de fişiere prin FTP sunt identice. FTP anonim şi autentificat File Transfer Protocol (FTP) este în acelaşi timp un protocol al nivelului aplicaţie TCP/IP şi un serviciu care permite schimbul de fişiere prin Internet.  Subject: conţine o scurtă descriere a mesajului.  BCC: Blind Carbon Copy – mulţi clienţi de e-mail ascund acest câmp sau nu dau un acces foarte uşor la el. Menţionăm faptul că FTP este un bun exemplu de arhitectură client/server. . prin utilizarea BCC se poate trimite un mesaj către persoanele din acest câmp fără ca destinatarii din câmpurile To: sau CC: să ştie acest lucru. avem nevoie de două aplicaţii diferite: un server FTP şi un client FTP. Distribuţiile de Linux. oferă funcţionalitate FTP. Servere FTP. Un server FPT poate fi găsit în diferite pachete software sau în pachete de sisteme de operare. În figura următoare se poate observa caseta de dialog a Internet Information Services care este utilizat pentru configurarea şi monitorizarea serverelor Web. De asemenea. Câmpul mai poate fi numit şi Subject of Message sau Message. Acest câmp mai poate fi numit Message To: sau Mail To:. în care aplicaţiile necesare pentru transferul fişierelor sunt împărţite între server şi client.  From: câmp care conţine adresa de e-mail a expeditorului.

Figura 38: FTP anonim cu Internet Explorer 6. Serverele FTP se pot clasifica în două mari categorii: .44 Internet Figura 37: Site-ul FTP implicit în Windows 2003. . Pentru astfel de site-uri se pot stabili drepturi de acces în funcţie de utilizator. Aceste tipuri de server au un grad ridicat de securitate. deoarece utilizatorii pot numai să descarce (în mod implicit) fişierele de pe aceste servere.servere FTP anonime sau publice – accesul se face pe baza numelui de utilizator anonymous şi pe baza unei adrese de e-mail transmise ca şi parolă. - servere FTP private – accesul se face numai pe baza unui nume de utilizator şi al unei parole.

Pe lângă o cale de acces. deoarece utilizatorii nu vor şti unde sunt localizate fişiere fizice.rfc-editor.unitbv.ro/Note ftp://econ.Capitolul 2 45 Directoare virtuale în site-uri FTP Un director virtual (alias). Pentru ca un director virtual să fie accesibil din mai multe site-uri. . trebuie create directoare virtuale pentru a include şi acele fişiere în site-ul FTP.ro/Studenti ftp://econ.unitbv. Utilizarea unui director de pe alt calculator trebuie specificată printr-o cale ce trebuie să se conformeze cu Universal Naming Convention (UNC). În tabelul următor sunt exemplificate legăturile între alias-uri şi directoarele fizice. este fie o locaţie fizică pe discul serverului care nu rezidă în directorul rădăcină al serverului FTP.ro/web Pentru un site FTP nu este obligatorie crearea de directoare virtuale datorită faptului că toate fişierele pot fi adăugate sau încărcate în directorul principal al site ului. acesta trebuie creat în fiecare site. protocolul FTP utilizează minimum două conexiuni în timpul unei sesiuni: o conexiune de tip half-duplex pentru control şi o conexiune de tip full-duplex pentru transferul datelor. după cum se ştie.ro ftp://econ. Modalitatea de transmisie prin FTP este specificată în RFC 959 (http://www. În cazul în care site-ul FTP conţine fişiere care sunt localizate într-un director oarecare sau pe alte calculatoare din reţea şi nu în directorul rădăcină. depinzând de metoda care este specificată de client.org/rfc/rfc959. fie o resursă partajată din reţea. se pot crea directoare virtuale. Spre deosebire de HTTP şi marea majoritate a protocoalelor utilizate pe Internet. iar conexiunea pentru date este determinată de metoda utilizată de client pentru conexiunea la server. în acest fel neputând utiliza informaţia respectivă pentru modificarea fişierelo r.unitbv.unitbv.txt). Modalităţi de transmisie a datelor prin FTP Un server FTP poate să suporte două moduri de conexiune a clienţilor. este mai uşor de reţinut şi utilizat. Alias-urile fac mai uşoară şi mutarea directoarelor în site: în locul schimbării unui URL pentru un director se poate schimba legătura dintre locaţia fizică şi alias. În cazul unui site complex sau pentru a specifica URL-uri pentru diferite părţi din site. mai trebuie specificat şi un nume şi o parolă pentru acces. Deoarece un alias este mai scurt decât calea fizică spre director . Utilizarea de alias-uri este de asemenea o facilitate mai sigură. împreună cu URL-ul pentru acces: Locaţia fizică C:\Inetpub\ftproot \\Server2\DateStudenti D:\Inetpub\ftproot\Note D:\Inetpub\wwwroot Alias Director rădăcină (nu are nevoie de alias) Studenti Note Web URL (exemplu) ftp://econ. Portul implicit utilizat pentru controlul conexiunii este 21.

organizat într-o ierarhie de domenii. Pe măsură ce numărul de calculatoare din Internet a crescut. ceea ce-l făcea mai greu de distribuit şi menţinut în toate site-urile într-o formă curentă şi actualizată. Internetul era destul de mic pentru a utiliza un fişier administrat central. practica mapării numelor calculatoarelor la adresele IP era făcută în principal prin utilizarea de fişiere partajate. precum adrese IP. . După stabilirea unei comenzi de către client. DNS este un sistem utilizat pentru numirea calculatoarelor şi serviciilor de reţea. utilizarea unui singur fişiere de tip Hosts a devenit ineficientă. care era publicat şi descărcat prin FTP pentru site-urile conectate. clientul FTP se blochează deoarece dispozitivul / aplicaţia de acces în reţea blochează portul pentru transfer de date specificat de client. Fişierul a devenit din ce în ce mai mare.46 Internet Conexiunile FTP active sau gestionate de client sunt create prin intermediul unei comenzi PORT date de client către server (prin intermediul conexiunii de control) prin care se cere serverului să stabilească o conexiune de la portul TCP 20 de pe server către client. În momentul în care un utilizator introduce un nume DNS într-o aplicaţie. DNS a fost dezvoltat pentru a oferi o alternativă la fişierele Host. RFC 1034 şi 1035 specifică cele mai multe dintre protocoalele de bază. astfel încât standardul DNS se dezvoltă şi se schimbă pe măsura nevoilor. precum Internetul. cunoscute sub numele de fişiere Hosts (gazde). fiecare site Internet îşi actualiza copia fişierului Host. utilizând portul TCP specificat de comanda PORT. se poate verifica acest lucru prin vizualizarea jurnalelor de respingere a pachetelor. pentru localizarea calculatoarelor şi serviciilor prin nume uşor utilizabile. În cele mai multe cazuri aceste dispozitive sau aplicaţii de reţea permit controlul conexiunii prin portul TCP 21 (pentru login în serverul FTP). pentru a reflecta schimbările intervenite între timp. firewall sau dispozitiv NAT ( Network Address Translation). Serviciul DNS DNS a fost dezvoltat din necesitatea oferirii unui serviciu de mapare de tip nume-adresă pentru calculatoarele din Internet. dar când se încearcă un transfer de date printr-o comandă de tip DIR. Numele DNS sunt utilizate în reţele TCP/IP. Periodic. GET sau PUT. La început. IETF revizuieşte şi aprobă noi versiuni ale RFC-urilor în mod continuu. fiind actualizate de RFC-uri adiţionale trimise către Internet Engineering Task Force (IETF). În cazul în care dispozitivul sau aplicaţia de reţea suportă jurnalizarea. serverul se conectează la client utilizând portul imediat superior portului pentru controlul conexiunii la nivel de client. Înainte ca DNS să fie introdus în 1987. Cea mai frecventă problemă întâlnită cu FTP pe Internet priveşte transferul de date prin intermediul unui server proxy. Conexiunile FTP pasive sau gestionate de server sunt create prin intermediul comenzii PASV împreună cu un port virtual c are va fi utilizat ca şi port la nivel de server pentru conexiunea de date. serviciile DNS pot rezolva numele în alte informaţii asociate cu acel nume. LS.

unitbv. nume care poate fi învăţat şi amintit mai uşor. care specifică structura ierarhică a domeniilor utilizate pentru organizarea numelor. fie o frunză din arbore. În practică. utilizate de calculatoare. . O frunză este un nume unic utilizat o singură dată la acel nivel pentru a indica resursa specifică. care stochează şi răspund la interogări referitoare la înregistrări sursă. şi adresele numerice. sunt specificate elementele comune tuturor implementărilor de aplicaţii referitoare la DNS. O ramură este un nivel în care este utilizat unul sau mai multe nume pentru a identifica o colecţie de resurse numite. Fiecare nivel din arbore poate reprezenta fie o ramură. In aceste documente originare ale DNS.spaţiului de domeniu DNS. . Cu toate acestea.adresă IP. . de exemplu) care nu sunt indicaţi aici. pentru utilizare în cazul în care numele este înregistrat sau rezolvat în spaţiul de nume. calculatoarele comunică în reţea prin intermediul adreselor numerice. găsire bazată pe numele acestuia. care interoghează serverele pentru a căuta şi rezolva nume la tipul de resurse specificat în interogare. Deoarece serverul DNS este capabil să răspundă întrebării utili zînd baza de date locală. utilizate de oameni. pentru găsirea adresei IP a unui calculator.clienţi DNS. care mapează numele de domenii DNS la tipuri de resurse de informaţii specifice. În figura următoare se poate observa utilizarea de bază a DNS. Figura 39: Utilizarea DNS pentru corespondenţă nume-domeniu . Un spaţiu de domenii de nume DNS (figura următoare) este bazat pe conceptul de arbore al domeniilor numite. În acest exemplu. va răspunde cu datele cerute. cerând adresa IP a unui calculator configurat să utilizeze econ.unitbv. .înregistrări sursă.servere DNS. interogările DNS pot include şi paşi adiţionali (contactarea altor servere DNS în cazul în care serverul local nu cunoaşte răspunsul.ro pentru a localiza un calculator precum un server de e-mail sau web într-o reţea.Capitolul 2 47 De exemplu. un calculator client interoghează un server DNS. cei mai mulţi utilizatori preferă nume precum econ. inclusiv a: . numiţi şi rezolvatori.ro sa şi nume de domeniu DNS. Utilizarea DNS creează o legătură între numele calculatoarelor.

De exemplu.ro. deoarece acest nume are două părţi (etichete) care indică faptul că este localizat la două nivele sub rădăcina sau vârful arborelui. un domeniu. ”). după cum se poate observa în tabelul următor: Tip nume Domeniul rădăcină Descriere Exemplu Este vârful arborelui şi reprezintă un Un singur punct utilizat la nivel fără nume.) pentru a desemna faptul că numele este localizat la cel mai înalt nivel din ierarhia de domenii. „econ. bazat pe nivelul şi modul în care este utilizat un nume. Este indicat uneori sfârşitul numelui. În . numele de domeniu DNS înregistrat pentru Universitatea Transilvania din Braşov (unitbv. Orice nume de domeniu DNS utilizat în arbore este.ro) este un nivel secundar.” care indică o valoare nulă.48 Internet Figura 40: Ierarhia DNS. Pentru delimitarea etichetelor se utilizează semnul pu nct („ . fiecare indicând un nou nivel în arbore. precum sub forma a două ghilimele (" "). Cele mai multe nume de domenii DNS au două sau mai multe etichete. este prefixat printr-un punct (.unitbv. Când este utilizat într-un nume de domeniu DNS. din punct de vedere tehnic. Cele mai multe discuţii referitoare la DNS identifică numele într-unul din cele cinci moduri. Pe lângă domeniile secundare mai sunt utilizaţi şi alţi termeni pentru a descrie numele de domenii DNS.

Aceste nume cuprind numele adăugate pentru a creşte arborele DNS şi pentru a-l diviza în departamente sau locaţii geografice. numele de domeniu DNS este considerat a fi întreg şi punctează către o locaţie exactă în arborele de nume.”.econ. Cum funcţionează DNS În momentul în care un client trebuie să caute un nume utilizat într-un program. Tabelul 3: Componente ale numelui DNS. Aceste nume sunt întotdeauna bazate pe domenii principale.ro”. trei sau patru litere utilizat pentru a indica ţara /regiunea sau tipul organizaţiei care utilizează numele.ro. Nume care reprezintă frunzele din arborele DNS şi indică o anumită resursă.Capitolul 2 49 Tip nume Descriere acest caz. el interoghează serverele DNS pentru a rezolva acest nume.unitbv. Numele astfel declarate sunt numite nume de domenii calificate în întregime (Fully Qualified Domain Names FQDN). Subdomeniu „econ. prima etichetă din stânga identifica un anumit calculator din reţea. În mod normal. indică numele ţării Domeniu secundar „unitbv.ro. în funcţie de tipul organizaţiei sau regiunea în care este utilizat numele.ro” este numele de domeniu pentru Facultatea de Ştiinţe Economice Gazda sau numele resursei „econ2. Un nume din două. Nume de lungime variabilă înregistrate pentru o anumită persoană sau organizaţie pentru utilizare pe Internet. domeniu secundar înregistrat pentru Universitatea Transilvania din Braşov de către registrul DNS Internet. Exemplu Domeniu principal „. Nume adiţionale create de organizaţie. în care prima etichetă („econ2”) este numele gazdei DNS pentru un anumit calculator din reţea. derivate din domeniul secundar.”. Fiecare mesaj de .unitbv.

trimiţând apoi rezultatul către client.ro”.un tip specificat de interogare care poate specifica fie o înregistrare sursă în funcţie de tip. specificând întrebarea la care serverul trebuie să răspundă: . interogarea DNS are loc în doi timpi: . în care căutarea este făcută pe baza numelui de domeniu DNS care este cunoscut.unitbv. stocat sub formă de adresă sursă (de tip A). Serverul DNS poate să-şi utilizeze propriul cache pentru interogare sau poate contacta un alt server DNS în beneficiul clientului pentru a rezolva numele cerul de client.econ. . . Interogarea este trecută mai apoi unui serviciu de rezolvare. clientul însuşi poate să contacteze servere DNS adiţionale pentru a rezolva numele. Acest tip de interogare aşteaptă ca rezultat o adresă IP a resursei trimise în interogare. Un client poate uneori să răspundă la o interogare prin utilizarea informaţiilor din cache. această parte din interogare ar trebui să fie întotdeauna clasa Internet (IN). Pentru Serverele DNS de tip Windows. . De exemplu. Pe lângă acestea. serviciul client DNS. fie un anumit tip de interogare. clientul utilizează interogări separate bazate pe răspunsurile precedente ale serverelor. Acest proces este cunoscut sub numele de recursivitate. În general.când o interogare nu poate fi rezolvată local.50 Internet interogare trimis de client conţine trei informaţii. Figura 41: Zona Lookup din Windows 2003. numele specificat poate fi al unui calculator precum „econ2. . Procesul este cunoscut sub numele de iteraţie.un nume de domeniu DNS specificat sub forma FQDN.o clasă specifică pentru numele de domeniul DNS. obţinute printr -o interogare precedentă. iar tipul de interogare poate fi de specificat să caute tipul adresă (A). Interogările DNS rezolvă interogările în mai multe feluri. Cei mai mulţi clienţi DNS execută o cerere de tip căutare normală (lookup). În acest scop.începutul unei interogări are loc pe un calculator client. se pot interoga servere DNS pentru a rezolva numele.

De exemplu înregistrările SRV ar putea identifica toate calculatoarele pe care există controllere de domenii dintr-o reţea. Se găseşte în zona de căutare inversă (reverse). Mail Exchanger – acest tip de înregistrare identifică serverele de e-mail din reţea. În tabelul următor se pot observa principalele tipuri de înregistrări suportate de DNS: SOA Start of Authority – identifică serverul de nume care este autoritatea datelor din domeniu. fiind prima înregistrare din baza de date cu zone. Service – acest tip de înregistrare arată care servicii rulează pe o anumită gazdă. HINFO Host information – acest tip de înregistrare poate fi utilizată pentru a afla (dacă sunt disponibile) informaţii despre serverul DNS (procesor. Este creat automat odată cu crearea primului server de nume pentru un domeniu.Capitolul 2 51 Interogarea inversă (reverse lookup) are loc în momentul în care clientul cunoaşte adresa IP şi caută un nume de calculator bazat pe această adresă. Figura 42: Zona Reverse Lookup di n Windows 2003. precum şi ordinea în care ar trebui contactate serverele de e-mail. Host – oferă maparea numele gazdei – adresă IP într-o zonă de căutare de tip forward. Name Server – o înregistrare creată pentru fiecare server de nume asociat unui domeniu. sistem de operare. Acest lucru permite existenţa mai multor nume de domenii pentru o singură adresă IP. . NS A PTR SRV MX CNAME Canonical Name sau Alias – acest tip de înregistrare este utilizat pentru a crea un alias pentru o înregistrare existentă. Pointer – acest tip de înregistrare este inversul înregistrării de tip A. oferind o mapare de tip IP – nume gazdă. alte informaţii despre hardware sau software). conducînd către gazdă.

Acest sistem este asemănător e -mail-ului în ceea ce priveşte scrierea şi citirea mesajelor. fiind exemplul clasic de dezvoltare al unui sistem intr-o manieră „ad-hoc”. Mesajul se va propaga în cele din urmă în întreaga lume. punerea de întrebări sau discutarea a mii de subiecte. Usenet a fost una din primele aplicaţii utilizate pentru comunicarea largă de grup bazată pe inter -reţele. acesta este stocat pe serverul local de ştiri iar un software special îl va copia în mai multe servere de ştiri inter-conectate. care. Puterea reală a Usenet constă în faptul că după citirea unui mesaj. Serviciul NNTP Mesageria electronică sau e-mail este principalul mijloc de transfer al mesajelor din Internetul modern. există multe situaţii în care e -mail-ul nu este cel mai potrivit. Usenet-ul începe în momentul în care un utilizator scrie un mesaj pentru distribuire. dar aceasta este creată doar pentru comunicarea într-un grup relativ restrâns de utilizatori. Printre aceste situaţii se numără cazurile în care informaţia trebuie partajată către un număr mare de participanţi care nu se cunosc între ei. de exempl u. Acest lucru face Usenet-ul foarte util pentru schimbul de informaţii recente.52 Internet WINS WINS – oferă DNS capacitatea de a utiliza WINS pentru a rezolva numele gazdelor. Există şi anumite standarde pentru codificarea lucrului în Usenet (vezi RFC 1036. orice utilizator poate să răspundă în acelaşi grup. un exemplu clasic fiind partajarea ştirilor: astfel. poate citi mesajele. dar acestea servesc mai mult ca documente istorice decât ca standarde obligatorii. discuţii sociale sau obţinerea de asistenţă în anumite probleme. doreşte să o facă pentru toţi utilizatorii interesaţi şi nu către o anumită mulţime specifi că de destinatari. persoana care doreşte să ofere ştirile. la rândul lor. După ce mesajul este transmis către un grup despre TCP/IP. spre exemplu. concentrându-se pe partajarea şi feedback-ul public. răspuns care va fi propagat la fel ca şi mesajul original. dar a fost creat pe baza unui model diferit faţă de e-mail. chiar dacă NNTP este de cele mai mult ori asociat cu propagarea articolelor de ştiri din Usenet. În Usenet oricine poate scrie un mesaj care poate fi citit de către orice număr de destinatari. pot răspunde mesajelor scrise de alţi utilizatori. devenind una din cele mai mari comunităţi din întreaga lume. unde oricine doreşte să citească grupul de dialog despre TCP/IP. care descrie formatul mesajelor din Usenet). În practică. fiind utilizată pentru partajarea informaţiilor. Protocolul NNTP este utilizat în toţi paşii de transfer în procesul de comunicaţie al Usenet-ului modern. Pentru distribuirea mesajelor şi a altor tipuri de informaţie prin intermediul inter-reţelelor a fost creat un sistem de mesagerie numit Usenet (user’s network – reţeaua utilizatorilor) sau Network News. Funcţia cea mai importantă a NNTP este de . Ceea ce este interesant despre Usenet este faptul că acesta nu este formalizat în nici un fel şi nu este bazat pe nici un standard definit formal.

Pentru a putea observa cum funcţionează NNTP. ar fi deosebit de costisitor ca. Un server recepţionează articole de ştiri pe conexiunea cu superiorul său şi propagă articolele către toate serverele de pe nivelul imediat inferior. reţeaua logică modernă a Usenet este structurată într-o ierarhie: câţiva mari distribuitori de servicii Internet (ISP) şi companii mari. sau a ceea ce se numeşte coloana vertebrală a Usenet. site-urile Usenet se pot găsi peste tot în Internet şi. Cu toate acestea Usenet-ul modern are un volum foarte mare. ceea ce cere funcţionarea unei structuri mai organizate decât cea teoretică. reţeaua logică a Usenet continuă să fie foarte importantă. Cu toate acestea. Reţeaua logică ar putea fi amorfă şi fără nici o structură formală cât timp fiecare site poate forma o cale printr-o secvenţă de servere intermediare. De aceea. . din punct de vedere teoretic. Teoretic. cu mii de servere şi gigabytes de articole postate în fiecare zi. chiar şi în era Internet. condiţia esenţială a existenţei structurii Usenet este ca fiecare site să fie conectat cu cel puţin un alt site. cu legături foarte puternice la Internet. Astfel. orice server NNTP poate contacta un alt server pentru a recepţiona şi transmite articole. Figura 43: Exemplu de ierarhie Usenet. sunt considerate vârful ierarhiei.Capitolul 2 53 a oferi un mijloc eficient pentru copierea unor volume mari de articole din Usenet de la un server la altul. pentru transmiterea unui articol de ştiri. Din acest motiv. trebuie să înţelegem mai întâi modul în care este organizat Usenet-ul modern. un server să contacteze toate celelalte servere NNTP. Această structura ierarhică înseamnă şi că cele mai multe servere Usenet menţin doar o conexiune directă cu cel mai apropiat vecin de pe nivelul superior şi mai multe conexiuni cu site-urile de pe nivelurile inferioare.

va transmite articolul şi către serverul A. aceştia cerând în schimb o listă de mesaje în care să se găsească ultimele mesaje actualizate de la ultima lor conexiune. dar tehnica de “împingere” este cea mai utilizată pentru comunicarea ştirilor. clientul transmite comanda IHAVE urmată de ID-ul mesajului. În momentul în care un articol nou soseşte la serverul superior şi se găseşte în lista de grupuri a serverului de nivel inferior. după un timp. Marele avantaj al acestei tehnici este acela că serverului nu îi este trimisă o dublură a mesajului deja existent. administratorul unui server NNTP. acesta va fi plasat pe server imediat. există şi un dezavantaj – faptul că serverul trebuie să răspundă cu comanda IHAVE înainte de mesaj sau înainte ca următoarea comandă să fie transmisă de către client. de dimensiuni şi mai mici (C). odată cu stabilirea unei relaţii cu un server de nivel superior. comunică vecinilor de pe nivelul superior şi de pe cel inferior acest lucru.54 Internet De exemplu. chiar dacă serverul B se conectează doar cu încă două servere în mod direct. Tot uşi. În acest fel toate serverele primesc în cele din urmă o copie a mesajului. Presupunând că un utilizator transmite un articol către serverul B. după stabilirea conexiunii cu serverul. . iar schimbul de articole potrivit acestui document se realizează conform imaginii următoare. În această imagine clientul NNTP (care poate fi de fapt şi un server NNTP) are două mesaje noi de distribuit către server. Pentru ca această tehnică să funcţioneze. Serverul B va transmite articolul către serverul C. furnizează acestuia o listă de grupuri de dialog pe care serverul de nivel inferior doreşte să le menţină. Pentru acest lucru. care va face distribuirea lui către celelalte servere legate direct la coloana vertebrală. iar. În cazul în care serverul are deja mesajul. va transmite către client acest fapt (răspuns 435). întrebând dacă doresc o copie. urmând ca clientul să transmită mesajul Usenet.  “tragerea” (pull) articolelor: presupune faptul că un server pe care se află articole noi nu comunică acest lucru vecinilor. pentru a fi citit de utilizatori. iar în cazul în care doreşte mesajul va transmite 335. Acest lucru are şi un avantaj: economiseşte traficul necesar întrebărilor de genul “există ceva nou?”. din cauza timpului mai scurt în care ştirile/articolele ajung să se propage. presupunem faptul că o organizaţie deţine un server de ştiri (A) legat la coloana vertebrală a Usenet. Pe nivelul imediat inferior se găseşte un alt server (B) al unei alte organizaţii. Există atât avantaje cât şi dezavantaje ale ambelor tehnici. RFC 977 descrie protocolul clasic NNTP. acesta este transmis automat către serverul inferior. care oferă servicii către un alt server. articolele se pot propaga folosind două tehnici:  “împingerea” (push) articolelor: în momentul în care un server recepţionează un mesaj nou. Între serverele NNTP.

Capitolul 2 55 Figura 44: Schimbul de articole între două servere conform RFC 977. .

Opera (Opera) şi FireFox (Open Source). în mod standard pentru acestea. În cadrul procesului de schimb de informaţii utilizat de tehnologiile web. În momentul recepţionării unei interogări de la clientul web. în documentul HTML pot fi inserate programe scrise în JavaScript şi VBScript. programe care vor fi interpretate doar de către browserul web în momentul în care documentul web va fi încărcat şi afişat. programele client sunt executate în programe de navigare web. acesta începe să „asculte” sau să controleze un port logic din reţea. programele de navigare web au fost create pentru acces multiprotocol. În cadrul schemei de interacţiune cu tehnologiile web. limbaj care constă într-un set de „înţelegeri” care definesc formatarea textului şi cum va arăta acesta în cadrul ferestrei navigatorului web.56 Serviciul HTTP. şi presupune că toate mesajele transmise către acest port sunt destinate serverului web. ca şi pentru acces la alte servicii speciale. pentru a oferi o interfaţă unică pentru acces la mai multe resurse din reţea.  Acces prin meniuri la resursele calculatoarelor de la distanţă (Gopher). care. Aplicaţii Web. serverul poate cere să fie introduse un identificator şi o parolă pentru utilizator. interacţiunea dintre clienţii web şi serverul web fiind îndeplinită pe baza regulilor stabilite de protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol). Browser -ele web sunt utilizate pentru vizualizarea şi interpretarea imediată a documentelor web s tocate pe server. În momentul pornirii serverului web. controlează de asemenea cum vor fi afişate legăturile către alte obiecte sau către grafice. care definesc formatarea. Procesul schimbului de informaţii utilizat în tehnologia Web nu diferă de procesul implementat de arhitectura standard client/server. serverul web stabileşte o conexiune prin utilizarea TCP/IP şi începe să schimbe informaţii cu clientul prin protocolul HTTP. cele mai cunoscute navigatoare web sunt Internet Explorer (Microsoft). aceste documente web protejate fiind astfel accesibile doar utilizatorilor cu drepturile de acces potrivite. Serviciul HTTP. In zilele noastre. La ora actuală. Accesul la aceste funcţii speciale este posibil ţinând cont de faptul că. încă de la început. este cel cu numărul 80. Documentele web recepţionate de browser de la serverul web sunt reprezentate de fişiere text scrise într-un limbaj special. în care programul server gestionează procesarea interogărilor recepţionate de la programele clienţi. precum:  Copierea de fişiere de pe servere FTP (client FTP). În cazul în care clientul doreşte acces la informaţii protejate de pe serverul web. serverul web acţionează ca un program server principal.Aplicaţii Web. . pe post de clienţi. În plus faţă de limbajul de marcare. cea mai utilizată metodă de a interacţiona cu un server Web este aceea a arhitecturii client/server bazată pe tehnologie Web. Acesta este lansat pe server şi implemente ază procesarea interogărilor care sunt transmise de către clienţi. care se găsesc de obicei pe staţiile de lucru sub forma aplicaţiilor auxiliare. numit HTML (HyperText Markup Language).  Oferirea de sesiuni virtuale la server (Telnet). Marcajele. 3.

În cazul în care serverul rădăcină este C:\Inetpub\wwwroot. root directory. sau chiar pe o maşină diferită. prin apariţia logică a unui folder din afara directorului rădăcină a serverului web ca parte din el. document root sau home root. iar serverul a primit o cerere de tip GET /studenti/grupe/abcd/note.html el va căuta şi va trimite către browser fişierul E:\StiriLocale\default.Capitolul 3 57 Funcţionarea serverelor HTTP Este greu de imaginat cazul în care administratorul unui server ar dori să facă disponibil pentru toată lumea sistemul de fişiere al serverului Web. un site care ţine anunţurile locale într-un folder la E:\StiriLocale. Dec i. Acest termen mai este utilizat şi sub formă de home directory. pentru managementul spaţiului.html.html. Un motiv pentru crearea de foldere virtuale este securitatea. serverele web atribuie un director rădăcină (root folder) ca punct de plecare pentru toate cererile GET. Folderele virtuale reprezintă rezolvarea dilemei de mai sus. Modalitatea de a vedea datele ca parte a folderului rădăcină din serverul web este foarte utilă. .html . Chiar dacă în realitate datele rezidă pe un disc diferit. Multe servere web utilizează folderele virtuale pentru a implementa permisii de acces la nivel de folder. Administratorul serverului Web poate să definească un folder virtual numit /stiri care să reprezinte calea E:\StiriLocale.html şi nu C:\Inetpub\wwwroot\stiri\default. iar serverul web are rădăcina în C:\Inetpub\wwwroot. home folder. HTTP root. De exemplu. Când serverul Web recepţionează cererea GET /stiri/default. serverul web va căuta în realitate şi va trimite fişierul C:\Inetpub\wwwroot\studenti\grupe\abcd\note.

dacă serverul we b suportă un arbore virtual construit din alte servere web. serverul închide conexiune cu acesta. Dacă resursa a fost alocată serverului. el acţionează pe de -o parte ca şi server web pentru clientul care a transmis interogarea. trimite toate cererile GET către serverul proxy şi nu către gazda specificată în URL. Această interogare este transmisă în format HTTP. serverul informează clientul despre acest fapt. browserul web sau alt client web trimite către serverul web o interogare. în timp ce adresa resursei cerute este specificată în format Uniform Resource Locator (URL). serverul web respinge interogarea. dacă serverul web este utilizat ca şi server proxy. 7. fiecare browser trebuie configurat să poată: a. după recepţionarea interogării de la client. serverul determină informaţia despre resursă din fişierele de configuraţie. 6. . căutarea va fi redirecţionată către resursele necesare. 3. serverul web determină existenţa resursei în cadrul resurselor controlate de serverul respectiv.58 Serviciul HTTP. în cazul în care resurse nu se găseşte pe serverul web. Interogările sunt făcute de obicei utilizînd comanda HTTP Get. b. cerând anumite resurse. Acesta este un simplu agent de retransmisie care regăseşte şi stochează în cache pagini web pentru persoanele din interior dar care nu permite accesul vizitatorilor la resursele interne. dar a fost redirectată temporar către o altă locaţie. în cazul în care resursa este disponibilă. returnează către client conţinutul resursei dorite. în cazul în care drepturile de acces au fost încălcate. să includă întregul URL. acestea cuprinzând inclusiv o posibilă relocare în reţea. 8. 2. iar pe de altă parte ca şi client web pentru a interoga un alt server web. iar dacă aceste drepturi nu au fost încălcate. 4. serverul web determină drepturile de acces. Procesarea unei interogări de la client În cele ce urmează vom considera o secvenţă completă de paşi executaţi de serverul web pentru procesarea unei interogări recepţionate de la clientul web: 1. Pentru a utiliza un server proxy. returnând clientului atenţionarea de rigoare. inclusiv numele serverului şi portul în cererea GET.Aplicaţii Web. după returnarea informaţiilor către client. 5.

Sarcina de asamblare a fişierelor regăsite şi formatarea paginii revine browser-ului în întregime.Capitolul 3 59 Figura 45: Interacţiunile dintre client şi server. indiferent de tipul fişierului. image/jpg. În acest caz. browser-ele mai trimit pe lângă cererea GET şi diferite anteturi care includ informaţii adiţionale despre conexiune. poate determina cereri pentru alte fişiere. ce limbă preferă (engleză). sistemul de operare al vizitatorului şi tipul de procesor. numele şi versiunea de browser. mărimea şi adâncimea de culoare pentru ecranul vizitatorului. În cererea următoare. browser-ul indică ce fel de fişiere poate să accepte. */* Accept-Language: en UA-pixels: 1024x768 UA-color: color16 UA-OS: Windows 2000 . browserul. Serverul web tratează toate cererile GET în mod identic.1 Accept: image/gif. În cazul în care resursa obţinută de la server este un fişier HTML. image/x-xbitmap. browser-ul le regăseşte prin alte comenzi GET. Figura 46: Server web pe post de agent de retransmisie (proxy). de exemplu. prin examinarea marcajului. În mod normal. numele calculatorului pe care vizitatorul încearcă să-l acceseze şi un indicator prin care browser-ul arată că doreşte să utilizeze aceeaşi conexiune pentru mai multe transferuri şi nu să deschidă o nouă conexiune pentru fiecare fişier: GET / HTTP/1. image/jpeg.

schimb de numere de cărţi de credit.0 200 OK Server: Microsoft-IIS/6.0. Explicarea completă a anteturilor HTTP nu constituie scopul acestei lucrări. serverul răspunde cu un antet pentru fiecare pagină în care sunt indicate: un cod de stare (200 OK. dar autorii de pagini web trebuie să fie conştienţi de faptul că browser-ele şi serverele web schimbă între ele o varietate de informaţii despre ele însele.ro Connection: Keep-Alive În răspuns la această cerere. Serverele web moderne pot fi utilizate pentru rezolvarea unei clase mai largi de probleme. Metoda POST utilizează anteturi HTTP adiţionale pentru a transmite numele şi valorile câmpurilor dintr-un formular. posibilitatea de a oferi o porţiune de bytes a unei pagini.  interacţiune cu alte programe externet şi alte servere (motoare de căutare.Aplicaţii Web. mai ales pentru activităţile care necesită transfer de bani. 19 Oct 2002 22:41:10 GMT Content-Type: text/html Accept-Ranges: bytes Last-Modified: Mon. HTTPS. de exemplu).0 Connection: keep-alive Date: Sat.unitbv. În aceste cazuri. informaţiile oferite de browser-e pot fi utilizate de servere pentru a răspunde în mod diferit de la browser la browser. data ultimei modificări a paginii returnate şi lungimea paginii returnate în bytes. procesarea interogărilor şi controlul accesului la informaţii pentru programele client-side. numele şi versiunea serverului web. HTTP/1. ambele părţi ale unei astfel de tranzacţii doresc criptarea informaţiilor astfel încât nimeni să nu poată interveni în comunicaţie să modifice sau să duplice tranzacţia. între care enumerăm:  suport pentru o bază de date de documente ierarhice. De exemplu. dorinţa de a reutiliza conexiunea. sau să captureze datele pentru uz fraudulos.  pre-procesarea datelor înainte de a răspunde interogării. oferind în acest fel o mai mare flexibilitate şi capacitate de manipulare a datelor decât utilizarea metodei GET împreună cu query string. Windows 2000) Host: econ. numere de conturi bancare sau alte tranzacţii financiare. 05 Nov 2002 03:50:15 GMT Content-Length: 5574 Paginile web ce conţin formulare utilizează şi al doilea tip de cerere numită POST. MSIE 6. . tipul fişierului (text/html). data şi ora.60 Serviciul HTTP.0 (compatible. Secure Sockets Layer Securitatea este întotdeauna o problemă pe Web. UA-CPU: x86 Visitor-Agent: Mozilla/4.

serviciul SSL decriptează transmisia şi o înaintează. 2. Această cheie cuprinde factori specifici pentru calculatorul vizitatorului. 4. după stabilirea cheii de criptare. browser-ul şi serverul negociază o cheie de criptare pentru sesiunea curentă. către serverul şi portul cerut. serverul web trebuie să fie corect configurat în ceea ce priveşte conexiunile criptate. HTTP – protocol fără stare Cea mai mare limitate a HTTP este faptul că nu are stare. b. Browser-ele sau clienţii în general. inclusi v URL-urile https sunt criptate cu cheia respectivă. SSL este utilizat în felul următor: 1. făcând puţin probabil faptul ca alt calculator să ghicească sau să obţină cheia respectivă. serverul SSL primeşte răspunsul serverului Web. browser-ul face decriptarea şi afişează rezultatele. dar pentru ca aceasta să funcţioneze. c. Figura 47: Interacţiunea între client şi server prin SSL.Capitolul 3 61 Secure Sockets Layer (SSL) oferă un astfel de criptare pentru Web. intern. browser-ul trimite datele criptate către serviciul SSL pe portul 443. iar serverul . browser-ul contactează serverul Web pe portul 443 (portul 80 este implicit pentru trafic normal). pot să iniţieze întotdeauna o conexiune SSL. d. toate comunicaţiile. după care: a. precum adresa IP. îl criptează şi îl transmite către browser. 3. vizitatorul Web trimite un URL având ca protocol de identificare https. Acest lucru semnifică faptul că o conexiune este închisă imediat după ce este transmisă o pagină.

serverul nu mai ştie ce date s-au trimis în prima pagină. Cu toate acestea. Soluţia normală este instalarea mai multor site-uri web pe aceeaşi maşină server. o pagină web poate preciza faptul ca un cookie să fie salvat în mod persistent. chiar dacă cererile specifică aceeaşi adresă IP. . Cât timp cookie-ul există pentru o anumită pagină Web. problema este costul construirii serverelor web separate. Acest lucru presupune utilizarea de câmpuri ascunse de tip formular pentru fiecare articol.com în loc de www. chiar dacă numărul de vizitatori pe zi este mic sau moderat. şi s isteme care să distribuie în mod aleator cererile primite către unul sau mai multe servere configurate în mod identic. dar cookie-urile dintrun site nu pot fi văzute de altul.serverul şi browser-ul să schimbe date referitoare la tranzacţii sub formă de cookie-uri. iar browser-ul să le transmită înapoi cu fiecare tranzacţie. În mod implicit cookie-urile rezidă în memoria browser-ului şi sunt şterse în momentul în care vizitatorul îl închide. Cookie-urile sunt câmpuri de date pe care browser-ele şi serverele le schimbă între ele prin intermediul anteturilor HTTP speciale. transmite anumite informaţii şi apoi el obţine al doilea ecran pentru introducerea altor date. Pentru site-urile web mici.<nume-site>. Când vizitatorul trimite cea de-a doua pagină.ro/<nume-site>.ro sau www. folder sau site. Pentru site-urile Web mari. problema apare în momentul în care se doreşte construirea de servere suficient de puternice ca să răspundă la sute sau mii de cereri pe secundă. Cu toate acestea. Server HTTP virtuale Contrar credinţei potrivit căreia toate site-urile încep cu www şi se termină întrun nume de domeniu principal. Soluţia este upgrade-ul software şi hardware sau setarea de servere adiţionale pentru diferite nivele ale meniurilor din paginile web.<provider>.Aplicaţii Web. nu există nici o lege specifică pentru aceasta. într-un fişier special de pe discul vizitatorului.62 Serviciul HTTP. creând probleme atât pentru site -urile mari cât şi pentru cele mai mici.serverul Web să menţină datele tranzacţiei într-un fişier sau bază de date special concepută pentru acest lucru. Pentru această dilemă există trei soluţii: . de asemenea. . Există. browser-ul îl transmite către server odată cu fiecare cerere. până la expirarea cookieului. Presupunând că un vizitator aduce pe ecran prima pagină Web. Acest fapt devine de -a dreptul supărător când o singură tranzacţie necesită câteva pagini Web pentru a fi finalizată.<nume-site>. Cookie-urile pot fi aplicate unei pagini sau unui site. . query string sau cookie-uri. Pentru regăsirea datelor se transmite un identificator de tranzacţie către şi de la server prin câmpuri ascunse.serverul trebuie să scrie toate datele referitoare la o tranzacţie pe fiecare pagină web. chiar dacă proprietarii de site-uri doresc nume precum www. vizitatorii aşteaptă acest lucru. nu reţine informaţii folositoare despre acest lucru. Serverul specifică de fiecare dată o dată de expirare pentru acel cookie.

Standardizarea unei metode pentru identificarea unică a unui site web la nivel de server (maşină) este de preferinţă făcută prin intermediul anteturilor unice. În acest fel site -uri cu nume precum www. Deci. pentru fiecare site trebuie configurată o identitate unică. dar mai puţin pentru producţie. Generarea de . se poate specifica un director rădăcină pentru fiecare site în parte. deoarece conexiunile (majorităţii) utilizatorilor sunt blocate prin intermediul firewall-urilor. O scurtă trecere în revistă a programării la nivel de server web Trimiterea de pagini gata create către client este o funcţie utilă. De asemenea. se poate utiliza o adresă IP unică şi acelaşi port pentru mai multe servere virtuale. Un administrator setează nume DNS şi adrese IP diferite pentru fiecare site Web. Utilizată în principal pentru serviciile Web care necesită utilizare HTTPS (Secure Socket Layer) pe serverul local.Capitolul 3 63 Serverele virtuale oferă o soluţie elegantă la această problemă. Tabelul 4: Modalităţi de i denti ficare a site-urilor web. Nu este în general recomandată utilizarea de porturi TCP nestandard.<nume-site>. Identificator site web Nume pentru antet (host header) Adresă IP unică Port TCP nestandard Utilizare Recomandată pentru cele mai multe situaţii. În cele din urmă administratorul configurează serverul web să acceseze foldere rădăcină diferite.com pot accesa foldere rădăcină diferite în aceeaşi maşina fizică. fiecare site web trebuie distins de altul prin cel puţin una din modalităţile unice de identificare: un nume pentru antetul gazdei. o adresă IP sau un număr de port TCP. „din zbor” oferă o flexibilitate considerabil mai mare. Prin setarea de anteturi diferite pentru fiecare site. atât pe serverul local cât şi pe resurse partajate din reţea. Consolidarea site-urilor web are ca avantaje economisirea resurselor hardware. în funcţie de adresa IP specificată de cererea vizitatorului. conservarea spaţiului şi reducerea costurilor pentru energie. Porturile nestandard pot fi folosite atât pentru dezvoltarea de site-uri Web private cât şi pentru testarea.ro sau www.<nume-site>. Utilizarea unei metode unice standard per server îmbunătăţeşte performanţa prin optimizarea cache-ului şi a căutării rutelor pentru adresare. dar generarea de pagini dinamice. adrese unice IP şi porturi nestandard conduce la degradarea performanţei tuturor site-urilor web de pe un server. Prin schimbarea unuia din aceşti identificatori se pot crea identităţi unice pentru site-uri web multiple fără instalarea unui server dedicat pentru fiecare site. configurând software ul de reţea al maşinii să răspundă la mai multe astfel de adrese. Pentru a se asigura faptul că fiecare utilizator va atinge destinaţia dorită. Utilizarea oricărei combinaţii de anteturi.

. de obicei. .Perl. Pagina web care conţine script la nivel de server (server-side) şi este creată prin această modalitate are extensia . . paginile ASP constau din cod HTML amestecat cu codul unui limbaj de programare.PHP. tipul browser-ului. dar este implementată în mod diferit. pentru orice număr de execuţii. Active Server Pages (ASP) – spre deosebire de CGI şi ISAPI.asp. în funcţie de dată. dar înseamnă şi faptul că acelaşi URL poate produce rezultate diferite. URL asociat nu identifică un fişier de pe server care trebuie transmis către browser ci un program pe care trebuie să-l execute serverul de web.Aplicaţii Web. aplicaţiile CGI sunt fişiere executabile (EXE) care trebuie încărcate.NET. se pot trimite mesaje e-mail sau se pot executa alte acţiuni necesare. Aceeaşi tehnologie este utilizată pentru a procesa intrările din formulare (datele care sunt trimise pe server) şi pentru a afişa datele din bazele de date.Internet Server Application Programming Interface (ISAPI). pagini cu conţinut dinamic necesită programare. enumerăm câteva dintre cele mai populare modalităţi de creare de pagini cu conţinut dinamic: . . Astfel. executate şi descărcate din memorie la fiecare cerere. împreună cu un set de controale ASP.ASP. Common Gateway Interface (CGI) – în momentul în care un vizitator al unei pagini utilizează un hyperlink. Pentru execuţia unei aplicaţii de tip ISAPI. iniţializate. . Prin intermediul acestor programe care se execută pe server se pot actualiza baze de date de pe server.NET constau din programe scrise în diferite limbaje de programare care se execută la nivel de server web. .Active Server Pages (ASP). vizitatorul va trimite către server o cerere sub forma unui URL ce conţine numele unei biblioteci cu încărcare dinamică. Programatorii utilizează de obicei pentru paginile ASP cod creat utilizând limbajul Microsoft VBScript şi JavaScript.Java Server Pages. interacţiunea cu utilizatorul sau orice alte informaţii disponibile pe serverul de web. oră. controale ActiveX.Common Gateway Interface (CGI). applet-uri Java sau alte obiecte. date de intrare din formularele HTML sau datele adăugate la sfârşitul unui URL şi generează HTML care va fi trimis căt re browser pentru afişare. programele ISAPI sunt biblioteci cu încărcare dinamică (DLL) pe care sistemul de operare trebuie să le încarce numai o singură dată.NET la nivel de server şi controale HTML care pot fi controlate la nivel de . Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) – această modalitate de creare de pagini HTML dinamice este similară CGI în ceea ce priveşte funcţiile îndeplinite. Serverul Web interpretează şi execută codul programului şi trimite către browser rezultatul acestei execuţii.NET – paginile ASP.64 Serviciul HTTP. Aceste limbaje pot invoca servicii integrate în funcţiile serverului web. În continuare. În contrast. Majoritatea serverelor HTTP oferă şi facilităţi de programare server-side care precum facilităţi de căutare în text sau procesarea datelor trimise pe server prin intermediul formularelor. Aceste programe primesc. ASP.

în timp ce tipizarea strictă a unităţilor de informaţie permite determinarea erorilor conectată cu incompatibilitatea tipurilor de date încă din stagiul compilării. Tehnologia Java Java a fost creată de Sun Microsystems la începutul anilor 1990. . Pentru a se reduce complexitatea programării şi numărul de erori din codul final.  Programe scrise în diverse limbaje de scripting (JavaScript. funcţiile exemplifică metodele unor obiecte. construit pe baza limbajului C++. ca răspuns la cererea acută de programe orientate înspre utilizare în mediul de reţea şi integrate cu tehnologia Web. să le interpreteze şi să le lanseze în execuţie. Acest tip de procesare distribuită a informaţiilor asigură concentrarea întregului sistem al aplicaţiei la nivel de server web. Toate elementele de date sunt cuprinse în obiecte. în timp ce au fost adăugate altele. a fost dezvoltat limbajul Java. VRML. legate de tehnologia ActiveX. Multe din aceste facilităţi au fost împrumutate din limbajele Objective C şi Smalltalk. după cum cere documentul web care este deschis. Ca rezultat. pot nu numai să vizualizeze pagini we b şi să execute tranziţia către alte resurse. Aceste programe sunt transferate împreună cu documentul web c urent de pe serverul web. ducând astfel la o performanţă deosebită în comparaţie cu scripturile ASP. Macromedia etc. dar pot şi să activeze programe la nivel de server.  Componente ActiveX. în Java a fost introdusă programarea strict orientată pe obiecte şi tipizarea strictă a datelor.Capitolul 3 65 server. Programele de navigare web. VBScript. iar tehnologia integrată care presupune crearea şi utilizarea de programe mobile este cunoscută sub denumirea de tehnologie Java. Forţa conducătoare din spatele tehnologiei Java constă în combinarea cererii de mobilitate şi independenţă de hardware şi sisteme de operare.). cu siguranţa şi eficienţa procesării informaţiei. Java este un limbaj de programare simplu. Diferenţa esenţială faţă de versiunea anterioară (ASP) constă în compilarea paginii în momentul primei execuţii (pagina poate fi compilată şi anterior execuţiei). Microsoft. etc). Există trei tipuri mari de programe care pot fi asociate unui document web şi transferate către o staţie de lucru în vederea execuţiei:  Applet-uri Java. din care au fost eliminate unele facilităţi care nu au fost considerate necesare. Procesarea distribuită a informaţiilor pe baza programelor mobile Una din facilităţile cheie ale arhitecturii Internet este distribuirea procesării informaţiei pe baza programelor mobile. executate la nivel de staţie de lucru. Faptul că există o astfel de varietate de programe mobile poate fi explicată atât prin capacităţile şi funcţionalităţile diferite cât şi prin competiţia dintre marile companii dezvoltatoare de aplicaţii (Sun Microsystems. care să ofere sigura nţă şi eficienţă pentru calcula distribuit. orientat-obiect. pregătite şi executate de tehnologia Java.

Procesorul virtual Java oferă un mediu complet pentru execuţia programelor Java.  mărimea comenzii din byte-code este redusă la minimum prin reducerea complexităţii şi mărimii applet-urilor Java. . care execută programele Java prin interpretare. a fost obţinută independenţa de hardware şi de sistemele de operare actuale.Aplicaţii Web. din care se pot construi aplicaţii de orice complexitate. Programele Java create pentru execuţia pe staţii de lucru în mediul de execuţie al unui browser web sunt numite applet-uri Java. ci şi actualizarea aplicaţiilor scrise şi testate anterior în Java. sau applet-uri. în consecinţă. care este interpretat de un procesor abstract şi executat de acesta. Atât dezvoltarea modulară a programelor. Figura 48: Transferul şi execuţia applet-urilor Java. Pe lângă elementele standard de limbaj. care determină setul de instrucţiuni independente de maşină. Applet-urile nu sunt cuprinse în documentele web. setul standard de biblioteci poate fi oricând suplimentat cu funcţii noi importante. fiecare applet reprezintă un mic program în care trebuie specificate anumite funcţii în mod obligatoriu. Java cuprinde o serie de biblioteci utile. În timpul dezvoltării maşinii virtuale Java. De asemenea. Applet-ul este încărcat de pe server prin reţea şi executat în mediul de lucru al browser-lui. Independenţa byte-code a Java de platforme hardware şi software este posibilă prin implementarea unei aplicaţii numite „procesor virtual Java”. creat pentru interpretarea applet-urilor pe fiecare din aceste platforme. În concordanţă cu natura sa proprie. de asemenea. tipurile de date şi regiştrii care pot fi utilizaţi. Codul sursă al programelor în Java este compilat într-un cod independent de maşină. fiind descărcate numai dacă documentele web au specificate tag-uri speciale pentru acest lucru (tag-ul <APPLET>). Programele de tip Java byte-code au următoarele facilităţi:  acestea pot fi interpretate şi compilate „on the fly” sau „din zbor”. ci sunt stocate în fişiere separate pe server.66 Serviciul HTTP. în comparaţie cu orice alte programe. parte di n aceasta. Siguranţa şi eficienţa procesării informaţiilor fac. toate programele Java trebuie să îndeplinească specificaţiile acestui procesor abstract. direct în cod-maşină pentru orice platformă hardware existentă. conform figurii următoare. numit „byte code”. implementată în limbaj cât şi simplitatea însăşi a limbajului permit nu numai dezvoltarea rapidă de noi programe.

Singura diferenţă este că. accelerând viteza de execuţie a applet-urilor.  controlul şi blocarea operaţiilor periculoase în timpul interpretării byte code-ului. Compilarea „din zbor”. Rezultatul este că lungimea unei comenzi Java este de la unu pînă la opt bytes. sunt pierdute anumite măsuri luate pentru siguranţa procesării informaţiilor. Procesorul virtual Java conţine o serie de regiştrii şi o arhitectură pe bază de stivă. Există două funcţii importante pentru siguranţa şi eficienţa execuţiei appleturilor Java:  verificarea byte-code-ului pentru a asigura integritatea şi regularitatea instrucţiunilor înainte de execuţie (realizate de verificatorul de byte code). de aceea majoritatea comenzilor ocupă un singur byte.Capitolul 3 67  fiecare byte-code al programelor conţine informaţii complete despre program. Cu toate acestea. componentele cerute pot fi transmise de reţea. . După conversie. chiar înainte de execuţie. Java byte-code a fost dezvoltat pentru reducerea lungimii programelor cât mai mult posibil. Menţionăm că lungimea medie a comenzilor unui procesor RISC clasic este de aproximativ patru bytes. Managerul de securitate accesează fişiere şi unităţi periferice prin applet-uri şi execută de asemenea funcţii de sistem. conform figurii următoare: Figura 49: Pregătirea şi executarea applet-urilor. aceste programe pot fi executate ca şi programe native. Procesul execuţiei unui applet diferă foarte mult de procesul altor programe. dacă este necesar. permiţând testarea în vederea siguranţei execuţiei. se referă la conversia applet-urilor Java în codul maşină nativ de execuţie al staţiei de lucru. Această compilare dinamică utilizează un compilator specializat în locul unei maşini virtuale. realizate de către managerul de securitate al procesorului virtual Java. precum alocarea memoriei. la care pot fi adăugate o serie de operaţii. Ciclul software a Java este acelaşi ca şi al altor programe scrise în alt e limbaje. de aceea compilarea dinamică a applet-urilor Java în interiorul browser-elor web nu se practică. în timpul editării comunicării externe. cunoscută şi sub numele de compilare dinamică.

ele pot fi numite doar rude îndepărtate. bazată pe text Bazat pe obiecte. Borland Jbuilder. Acest lucru garantează.  VBScript. cât şi a aplicaţiilor Java. Cea mai importantă diferenţă între tehnologiile sau limbajele de scripting şi Java este interpretarea comandă-cu-comandă a sursei programelor de scripting.68 Serviciul HTTP. JavaScript Programul este interpretat la nivel de client în forma iniţială. Astăzi există o mulţime de instrumente de dezvoltare pentru crearea atât a applet-urilor Java. JavaScript a fost dezvoltat iniţial de Netscape şi a apărut pentru prima dată în browser-ul web Netscape Navigator 2. în vederea execuţiei. dezvoltat de Silicon Graphics. ci şi aplicaţii statice. JavaScript nu este un limbaj derivat din Java şi. ci în cod dependent de maşină. După începerea colaborării cuSun Microsystem şi apropierea sau trecerea sub influenţa Java. Nu numai applet-urile. în schimb. limbajul s-a numit JavaScript. utilizarea permanentă a celor mai recente versiuni ale programelor. ceea ce nu face necesară compilarea în byte-code.0 sub denumirea de LiveScript. Pentru a obţine un nivel mai înalt de performanţă. numite de asemenea şi macro-limbaje. Sun Microsystems Java Workshop etc. Pe măsură ce applet-urile şi alte părţi ale aplicaţiei sistem sunt stocate pe server. care permite execuţia directă de către procesor.  Flash ActionScript. pot fi scrise în limbajul Java. facilitează depanarea şi dezvoltarea programelor scrise cu ele. realizat de Macromedia pentru realizarea interactivităţii cu obiectele Flash. adică aplicaţiile mobile. dezvoltate în colaborare de Netscape şi Sun Microsystems. codul sursă al programelor se compilează nu în byet-code. cu toate că au în comun unele atribute.  Virtual Reality Modeling Language (VRML). Printre principalele limbaje de scripting create în vederea dezvoltării de programe mobile se numără:  JavaScript. dezvoltat de Microsoft pentru utilizarea în Internet Explorer.Aplicaţii Web. Natura limbajelor de scripting. suportul de sistem şi administrarea sunt facilitate în schimbul centralizării. Nu există clase pentru mecanismul de moştenire Programele sunt apelate de către paginile web şi pot fi construite atât direct în . În acest caz. O comparaţie între Java şi JavaScript se poate observa şi în tabelul următor: Java Programul trebuie compilat în byte-code pentru a se putea executa la nivelde client Este orientat obiect. funcţia de interpretare a codului este realizată de către browser-ul web. Printre acestea se numără Microsoft Visual J++. Tehnologii bazate pe utilizarea limbajelor de scripting Tehnologiile pentru dezvoltarea programelor mobile bazate pe utilizarea limbajelor de scripting au apărut şi s-au dezvoltat în paralel cu tehnologia Java. Applet-urile constau din obiecte descrise cu ajutorul claselor şi moştenirii Applet-urile sunt apelate de către paginile web. dar sunt stocate separat de acestea.

de exemplu. astfel încât programele scrise în JavaScript să se concentreze numai asupra unui interval îngust de informaţii. cu bara de stare sau cu alte unităţi ale interfeţei browser-ului web sau cu alte obiecte din ierarhie. Browser-ele moderne permit utilizatorilor să seteze diferite niveluri de securitate. apăsarea unui obiect din pagină. JavaScript este un limbaj simplificat. Având o mulţime de funcţii la dispoziţie. acestea sunt mici şi oferă acces simplificat la funcţiile oferite de către browser ul web. JavaScript şi-a cîştigat popularitatea prin faptul că programele se pot dezvolta rapid. dar este mult mai uşor şi mai eficient în realizarea unor sarcini legate de procesarea documentelor Web sau pentru interacţiunea cu utilizatorul în momentul vizualizării paginilor. Iar tot cu ajutorul JavaScript se pot seta o serie de atribute şi proprietăţi ale modulelor (plug-in-urilor) care sunt utilizate de către browser-ul web. executa calcule matematice. poziţionarea cursorului de mouse pe un anumit obiect sau introducerea de date în formulare). .Capitolul 3 69 Java în fişiere individuale Toate tipurile de date şi variabilele trebuie declarate înainte de utilizare Legare statică. Legăturile dintre obiecte trebuie să existe în momentul compilării Applet-urile nu pot scrie pe disc sau executa funcţii sistem JavaScript documentele web cât şi separat de acestea Tipurile de date şi variabilele nu trebuie declarate Legare dinamică. Legăturile dintre obiecte sunt verificate în timpul execuţiei Applet-urile nu pot scrie pe disc sau executa funcţii sistem Tabelul 5: Comparaţie între Java şi JavaScript. JavaScript. este necesar să se verifice facilităţile oferite de diverse programe de tip browser web. La fel ca şi applet-urile Java. Comenzile JavaScript sunt scrise direct în pagina web şi sunt executate de către browser în timpul încărcării acesteia sau în timpul operaţiilor specifice executate de utilizator în timpul interacţiunii cu pagina web (de exemplu. Simplitatea i se datorează lipsei rigidităţii arhitecturii de tipuri şi a semanticii. siguranţa procesării informaţiilor este prioritară. întruneşte cele mai multe cerinţe prin ne-includerea în limbaj a unor funcţii care ar fi dus la vulnerabilităţi. La fel ca şi în orice alt limbaj. bazat pe funcţii orientate obiect. interpretat. JavaScript poate lucra cu ferestre de dialog. produce noi documente. datorată naturii interpretate a limbajului. JavaScript nu este atât de bogat ca şi limbajul Java. gestiona apăsarea pe butoanele din ferestre etc. Pentru a elimina aceste neplăceri. Principalul dezavantaj al JavaScript este rata mică de execuţie. programele scrise cu JavaScript nu pot executa operaţiuni cu fişiere şi nu suportă funcţii de reţea. aceste discrepanţe putând avea ca rezultat incompatibilitatea utilizării programelor realizate pentru Nescape în Internet Explorer şi invers. deşi nu este considerat a fi un limbaj cu un grad înalt de securitate. să deschidă un port TCP/IP şi este capabil numai să încarce obiectele la adresele indicate şi să formeze datele care vor fi transferate către server. Un program scris în JavaScript nu poate. Natura orientată-obiect se manifestă prin abilitatea de a opera cu fereastra browserului. Trebuie să notăm faptul că Netscape şi Microsoft au implementat JavaScript în mod diferit.

metodele de obţinere a accesului la orice infor maţii din calculator. Utilizarea unui asemenea link are ca rezultat deschiderea unei ferestre separate. Din punct de vedere al mobilităţii programelor. permiţând utilizatorului să „se plimbe” printr-un fragment de realitate virtuală. VBScript este un subset al Visual Basic. Codul sursă al programelor scrise în limbajul VRML se găseşte în fişiere VRML şi sunt apelate prin link-uri de către browser în momentul vizualizării unui document web. browser-ul web ar trebui să devină parte integrantă a sistemului de operare. fiind de asemenea orientat pentru programarea paginilor web la nivel de client. inclusiv obiecte scrise în alte limbaje. fiind în acelaşi timp şi o modalitate de . tehnologiile ActiveX reprezintă o alternativă la tehnologiile Java şi JavaScript. limbajul VRML a fost creat special pentru simularea lumilor virtuale tridimensionale. Spre deosebire de JavaScript şi VBScript. Figura 50: Acces uniform la resursele din reţea. interpretoarele VRML fiind ataşate browser-elor sub formă de plug-in-uri. Mai mult. Ideea principală a tehnologiei ActiveX constă în mijloacele identice de a accesa informaţii din reţea. Tehnologiile ActiveX ActiveX reprezintă un set de tehnologii de la Microsoft care se concentrează asupra integrării şi unificării metodelor de reprezentare şi procesare a informaţiilor din reţele de calculatoare. Cu VBScript se pot utiliza obiecte diverse. ar trebui să fie absolut identice şi transparente pentru utilizator.Aplicaţii Web. din reţeaua locală sau din Internet. de pe serverul local.70 Serviciul HTTP. construite în concordanţă cu arhitectura web. VBScript (Visual Basic Script) este similar cu Java în multe privinţe. Acest concept a fost implementat în browser-ul Microsoft Internet Explorer încă de la versiunea 4. Potrivit filosofiei ActiveX. în care tehnologia web a fost selectată ca bază pentru unificarea acestor mijloace de acces.

ci implementează şi un număr de posibilităţi alternative. ci există în fişiere separate. făcând posibilă.  Deoarece controalele ActiveX nu funcţionează la fel ca şi applet-urile Java. prin apelarea aplicaţiilor care suportă standardul Object Linking and Embedding (OLE).Capitolul 3 71 suplimentare a acestora din urmă. la fel ca şi aplicaţiile scrise în JavaScript şi VBScript. ele nu sunt incluse direct în documentul web. ActiveX oferă nu numai posibilitatea dezvoltării şi execuţiei de programe mobile. Excel. sub controlul unui manager de securitate.  Programe scrise în limbaje de scripting precum JavaScript. programe care pot fi ataşate documentelor web şi transmise către staţiile de lucru pentru execuţie:  Controale ActiveX.  Unităţile ActiveX încărcate la nivel de client rămân în sistemul client. acestea pot obţine acces la fişierele de staţia client şi pot executa funcţii tipice pentru aplicaţiile convenţionale. La fel ca şi applet urile Java. VBScript sau VRML. ActiveX suportă următoarele tipuri de programe mobile. de exemplu. Componentele ActiveX. Controalele ActiveX diferă de applet-urile Java astfel:  Controalele ActiveX conţi n cod executabil care depinde de platforma hardware şi de sistemul de operare. printre care:  Crearea de efecte multimedia de înaltă calitate. apelarea unor funcţii pentru vizualizarea şi editarea documentelor Word. în timp ce applet-urile Java trebuie încărcate la fiecare cerere. Figura 51: Migrarea programelor prin utilizarea tehnologiei ActiveX. în timp ce applet-urile Java constau din cod independent de maşină.  Deschiderea şi editarea documentelor electronice. Controalele ActiveX reprezintă de fapt programe executabile care pot fi încărcate de pe server pentru execuţie la nivelul staţiei de lucru. PowerPoint direct din mediul de lucru al browser-ului. .  Applet-uri Java. pot conţine apeluri către funcţii ActiveX în vederea oferirii unui număr de servicii. Un exemplu poate fi editarea documentelor Microsoft Office direct în browser.

cu condiţia luării măsurilor de securitate potrivite (de exemplu. În acelaşi timp. cât şi dezavantaje. în ciuda declaraţiilor Microsoft că Acti veX oferă suport multi-platformă pentru Machintosh. În comparaţie cu Java. în timp ce applet-urile Java trebuie încărcate de fiecare dată. schema de protecţie a ActiveX poate deveni ineficientă în momentul în care utilizatorul încarcă o componentă ActiveX de pe Internet. Deoarece HTML a fost creat pentru layout-uri „curgătoare”. în mod similar cu aplicaţiile desktop. de asemenea. componentele ActiveX permit implementarea de funcţii apropiate celor utilizate în programe normale (desktop). Noile elemente permit control precis al layout-ului paginii. Totuşi.72 Serviciul HTTP. în timp ce controalele ActiveX se descarcă mai încet din cauza dimensiunilor mai mari. Dynamic HTML Dynamic HTML (DHTML) este doar HTML simplu în care au fost adăugate cîteva elemente împreună cu modalitatea de acces la ele prin intermediul limbajelor de scripting. nefiind sub nici o formă o confirmare a securităţii. Printre dezavantaje se numără nivelul scăzut de securitate în ceea ce priveşte procesarea informaţiilor distribuite. Microsoft a implementat în tehnologiile ActiveX protecţia confidenţialităţii bazată pe certificate digitale. în timp ce noul model obiectual permite manipularea acestor elemente prin intermediul scripturilor client/server şi server/side. în vederea optimizării parametrilor de execuţie a programelor obţinute de la server. spre deosebire de applet-urile Java. Componentele ActiveX încărcate la nivel de client pot accesa orice parte a sistemului. mai ales dacă sunt din surse necunoscute. în cod nativ. Windows şi Unix. tehnologia ActiveX cooperează cel mai bine cu sistemele Windows. acestea au o viteză de execuţie mult mai mică decât a controalelor. acordarea de drepturi pentru încărcarea controalelor ActiveX numai de pe serverele organizaţiei). între care applet-uri Java. nu exista control asupra modalităţii de aşezare a texului şi a imaginilor şi înainte ca paginile să fie .Aplicaţii Web. să luăm în considerare faptul că toate controalele ActiveX rămân în sistemul client. Pe de altă parte applet -urile Java sunt foarte compacte şi se încarcă mai repede. Pe lângă aceasta. acest lucru fiind un avantaj esenţial pentru reţelele organizaţionale. tehnologiile Java primează. ActiveX. Din punct de vedere al hardware şi sistemului de operare. tehnologiile ActiveX au atât avantaje.  Access la sistemul de operare. Din punct de vedere al performanţelor. Trebuie. Programele scrise în macro-limbajele JavaScript şi VBScript pot automatiza interacţiunea dintre multe obiecte. fiind dezvoltate în principal pentru utilizarea funcţiilor oferite de aceste sisteme de operare. componente ActiveX şi alte programe instalate la nivelul staţiei de lucru client. permiţând lucrul sub forma unui spaţiu de lucru web integrat. Acest lucru este un dezavantaj din punct de vedere al securităţii sistemului care utilizează controale ActiveX. Acestea oferă confirmarea autenticităţii componentelor programului încărcat din reţea. deoarece applet-urile Java sunt executate de o maşină virtuală la nivelul clientului.

3. World Wide Web-ul. cele mai multe dintre ele denumite în funcţie de dorinţa autorului. DHTML a adăugat elemente care permit controlul precis al layout-ului paginii:  foile de stiluri: permit definirea de stiluri diferite pentru prezentarea texului. 2. dar acestea execută în general aceleaşi trei sarcini de bază: 1. Motoare de căutare Vestea bună despre Internet şi despre componenta sa vizibilă. Motoarele de căutare pe Internet sunt site-uri web specializate. create pentru a ajuta oamenii să găsească informaţii stocate în alte site-uri. cât şi metodele de utilizare pentru modificarea acestora. caută pe Internet sau „selectează” părţi din Internet. mărimea marginilor. permit utilizatorilor să caute cuvinte sau combinaţii de cuvinte găsite în acest index. pot fi ascunse sau pot fi mutate în mod dinamic. are anumite limitări. precum culori. Trebuie să notăm faptul că toate companiile producătoare de software de navigare pe Internet oferă suport pentru DHTML. Există multe diferenţe în modul în care lucrează diferitele motoare de căutare. Elementele se pot suprapune. Mai târziu au fost adăugate tag-urile <table> şi <font> care au permis un control mai riguros asupra aşezării în pagină şi a stilurilor de afişare. Chiar şi JavaScript.  poziţionarea conţinutului: permite determinarea cu exactitate a poziţionării elementelor de conţinut în fereastra browser-ului. precum imagini sau a câmpurilor din formulare. reţin un index al cuvintelor pe care le găsesc şi a locului acestora. chiar dacă fontul nu este disponibil pe maşina client. dar acesta diferă de la browser la browser. pagini care aşteaptă să fie vizitate pentru a oferi informaţii despre o miriadă de subiecte. Document Object Model (DOM) defineşte atât proprietăţile diferitelor elemente ale paginii. în momentul în care un utilizator doreşte să acceseze un anumit subiect. .Capitolul 3 73 vizualizate pe o mulţime de platforme şi maşini diferite. Ce ea ce este mai puţin bun este că există milioane de pagini disponibile.  fonturi descărcabile: presupun că va fi utilizat fontul care este ales pentru text. care să aibă ecrane şi fonturi de tipuri diferite. toate pe servere cu nume criptice sau protejate. acesta utilizează un motor de căutare pe Internet. Totuşi. este că există miliarde de pagini disponibile. pe baza cuvintelor importante. care permite manipularea prin programare a elementelor paginii. prin utilizarea limbajelor de scripting putându-se modifica în mod dinamic conţinutul paginii (de exemplu pot fi aplicate diferite schimbări în funcţie de tipul de browser utilizat sau în funcţie de acţiunile utilizatorului). dar şi acestea au limitările lor. fonturi etc.

înainte ca web-ul să devină partea proeminentă a Internetului. acesta trebuie să caute printr-o mulţime de pagini. pentru a construi o listă de cuvinte găsite în paginile web. Astăzi cei mai mulţi utilizatori îşi limitează căutările la serverele web. În continuare vom vedea modalitatea în care sunt executate aceste sarcini şi cum motoarele de căutare de pe Internet alătură date separate pentru ca utilizatorul să găsească ceea ce are nevoie. Pentru a găsi informaţii din miliardele de pagini web. ftp sau de grupuri de dialog. „Archie”. utilizarea la maximum a Internetului însemna utilizarea programelor „gopher”. care permiteau utilizatorilor să găsească informaţii în Internet. dar se utilizează foarte puţin. Când se vorbeşte despre motoare de căutare pe Internet. numită „robot de căutare” sau „spider”. acestea trebuie să fie mai întâi găsite.Aplicaţii Web. Figura 52: Un "Spider" obţine conţinutul unei pagini web şi creează o listă de cuvinte cheie care permit utilizatorilor să găsească informaţiile pe care le doresc. Totuşi. iar pentru ca un motor de căutare/spider să construiască o listă eficientă de cuvinte. La sfârşitul anilor 1980. Înainte ca un motor de căutare să poate spună utilizatorilor unde se găsesc anumite documente. Motoarele de căutare iniţiale deţineau un index cu câteva sute de mii de pagini şi documente. care ţineau indexuri de fişiere stocate pe serverele conectate le Internet. există şi astăzi. „Veronica” etc. programe precum „gopher” sau „Archie”. un motor de căutare foloseşte o aplicaţie specială. existau şi alt fel de motoare de căutare. se vorbeşte în general despre motoare de căutare pe World Wide Web. . Procesul prin care un spider îşi construieşte lista se numeşte „web crawling”. reducând în mod semnificativ timpul necesar găsirii programelor sau documentelor. şi recepţionau şi serveau cam două mii de cereri pe zi.74 Serviciul HTTP. un motor de căutare de vârf indexează sute de milioane sau chiar miliarde de pagini şi răspunde la zeci de milioane de interogări pe zi. Astfel. Astăzi.

meta-tagurile ghidând motorul de căutare în alegerea celei mai corecte semnificaţii pentru cuvintele respective. subtitlu. deoarece un proprietar neatent sau fără scrupule ar putea adăuga meta-tag-uri care să se potrivească celor mai populare subiecte. Se pare că Lycos utilizează această modalitate de indexare a conţinutului paginilor web.com a început ca un motor de căutare academic. folosind patru spider-i.com iniţial avea un server dedicat pentru a oferi URL-uri spider-ilor. Menţinerea unui sistem rapid însemna de asemenea construirea unui sistem care să alimenteze spider-ii cu informaţii.  poziţia acestor cuvinte în pagină. spre exemplu. Există de asemenea şi anumite pericole în utilizarea acestor taguri. acesta ţinea cont de două lucruri:  cuvintele găsite în pagină. Sergey Brin şi Lawrence Page au exemplificat c ât de repede poate să lucreze un spider. lăsând la o parte cuvintele de legătură. De asemenea. unii spider-i menţin o listă de cuvinte din titlu. translatarea numelor în adrese fiind semnificativ mai rapidă. spider-ul a fost construit pentru a indexa toate cuvintele semnificative din pagină. La cea mai ridicată performanţă. subtitlu şi legături. Google.com. generând 600 kilobytes de date în fiecare secundă. De exemplu. indexând toate cuvintele din pagină. Cuvintele găsite în titlu. fiecare spider putând să ţină deschise 300 de conexiuni către pagini web la un moment dat. Google. În momentul în care un spider Google vizita o pagină HTML. trei de obicei. fără ca acestea să aibă nimic cu conţinutul în sine al paginii. metatag-uri şi alte poziţii de importanţă relativă erau notate cu o semnificaţie specială în timpul căutărilor iniţiate de utilizatori. Alţi spider-i folosesc alte procedee pentru indexare. mai ales prin utilizarea meta-tag-urilor. precum AltaVista. ajungând în acest fel să traverseze şi să indexeze partea cea mai utilizată a web-ului. În lucrarea care descrie modalitatea de construire a acestuia. Meta-tag-urile permit proprietarului unei pagini să specifice cuvintele cheie şi conceptele sub care va fi indexată pagina respectivă. indexând cuvintele din pagini şi urmând toate legăturile găsite în site -ul respectiv. respingând tag-urile care nu se potrivesc cu cuvintele din pagină. Alte sisteme. Această împingere către completitudine are şi alte modalităţi de funcţionare. spider -ii corelează de obicei conţinutul paginii cu meta-tag-urile. inclusiv toate cuvintele de legătură sau „nesemnificative”. Pentru o protecţie împotriva acestei practici. . sistemul a fost construit pentru a utiliza mai mulţi spider-i. sistemul putea căuta în peste 100 pagini pe secundă. Astfel. Astfel. Spider-ul va începe cu un site popular. merg în altă direcţie.Capitolul 3 75 Un spider îşi începe căutarea prin web pornind de obicei de la o listă cu servere intens utilizate şi cu pagini web foarte populare. permiţând. micşorând în acelaşi timp şi întârzierile datorate reţelelor. Acest lucru poate fi folositor în cazul în care cuvintele din pagină pot avea două sau mai multe semnificaţii. împreună cu cele mai utilizate 100 de cuvinte din pagină şi fiecare cuvânt din primele 20 de linii de text. Google avea de asemenea şi propriul server DNS. spider-ilor să opereze mai rapid sau să permită utilizatorilor să caute mai eficient sau ambele.

nu ar fi nici o posibilitate de a construi un clasament care ar încerca să prezinte cele mai utile pagini la începutul listei de rezultate. Fiecare factor putea lua 2 sau 3 biţi în cei 2 bytes. sau dacă pagina conţine legături către alte pagini cu acel cuvânt. nici dacă acel cuvânt a fost utilizat o singură dată sau de mai multe ori.  metoda în care este indexată informaţia. comunică robotului de căutare să nu indexeze pagina şi/sau să nu urmărească nici unul din linkurile din pagina respectivă. Acest protocol.din cauza naturii mereu schimbătoare a web-ului. După ce spider-ii au terminat sarcina de găsire a informaţiilor în paginile web (trebuie să notăm faptul că această sarcină nu se termină niciodată . De exemplu. un motor de căutare doar va stoca cuvintele şi URL-ul unde au fost găsite. legături. După ce informaţia este compactată/condată. De multe ori proprietarii nu doresc includerea într-un motor de căutare major sau nu doresc indexarea anumitor pagini dintr-un site. Există mai multe modalităţi de a construi un index. având ca rezultat stocarea unui volum mare de informaţii într-un spaţiu foarte compact.com utiliza 2 bytes. pentru a economisi spaţiul de stocare. Cu alte cuvinte. pentru a stoca informaţii referitoare la greutate: cuvântul era scris c u litere mari.Aplicaţii Web. Pentru a crea şi afişa cele mai utile rezulte. acest lucru ar face dintr-un motor de căutare unul cu utilizări limitate. în subtitluri. cu paginile prezentate în ordini diferite. Pentru acest lucru a fost dezvoltat protocolul de excludere al roboţilor (robot exclusion protocol). fiecare din 8 biţi. cu valori mai mari ataşate cuvintelor care apar către începutul documentului. Fără a ţine cont de combinaţia precisă de informaţii adiţionale stocate de un motor de căutare. Există astfel două componente care fac datele adunate accesibile utilizatorilor:  informaţia stocată cu datele. formula fiind construită pentru a . putând de asemenea să asigneze câte o „greutate” fiecărei intrări. documentul original de prezentare al Google. cele mai multe motoare de căutare stochează mult mai multe date decât cuvântul şi URL-ul în care a fost găsit. Un motor ar putea stoca numărul de apariţii al cuvântului în pagină. În realitate. mărimea fontului. se aplică o formulă matematică pentru ataşarea unei valori numerice fiecărui cuvânt. meta-tag-uri sau titlul paginii. aceasta este gata de indexare. chiar dacă sunt indexate aceleaşi pagini. implementat în secţiunea de meta-tag-uri de la începutul unei pagini web. Fiecare motor de căutare comercial are diferite formule sau modalităţi pentru asignarea greutăţii pentru cuvintele din index. Un index are un singur scop: permite găsirea foarte rapidă a informaţiei.76 Serviciul HTTP. motorul de căutare trebuie să stocheze informaţiile adunate într-o modalitate utilizabilă. Prin hashing. În cel mai simplu caz. datele vor fi stocate în mod codat. Toate cele de mai sus presupun faptul că proprietarul paginii sau site-ului doreşte ca pagina/site-ul să fie inclus în rezultatele activităţii motoarelor de căutare. Acesta este unul din motivele pentru care o căutare după acelaşi cuvânt în motoare de căutare diferite va produce liste de rezultate diferite. poziţia sau alte informaţii necesare clasificării. deoarece nu ar exista nici o modalitate de a spune dacă acel cuvânt a fost utilizat într-un context important sau unul trivial în pagina respectivă. spider-ii indexează pagini în permanenţă). dar una din cele mai eficiente modalităţi este utilizarea unui tabel hash (hash table).

Interogarea poate fi simplă. Distribuţia numerică este diferită de distribuţia cuvintelor din alfabet. Combinaţia de indexare şi stocare eficientă face posibilă obţinerea rapidă a rezultatelor. în timp ce alte litere sunt la începutul a mai puţine cuvinte (comparaţi litera „M” din dicţionar cu litera „X”). alcătuită din minim un cuvânt sau mai complexă. Unele motoare de căutare pot folosi „-” în locul cuvîntului „NOT”. care permit rafinarea şi extinderea căutării.Capitolul 3 77 distribui în mod egal intrările de-a lungul unui număr predeteminat de diviziuni. una din ariile de cercetare în domeniul motoarelor de căutare este cel al „căutării bazate pe concepte”. Căutarea printr-un index presupune construirea unei interogări de către utilizator şi transmiterea ei către motorul de căutare. există unele litere cu care încep cele mai multe cuvinte. Acest lucru poate fi o problemă în cazul cuvintelor cu mai multe înţelesuri.  NOT – termenul sau termenii care urmează după „NOT” nu trebuie să apară în document. Alte domenii de cercetare privesc interogările bazate pe limbaj natural. Astfel. Căutările definite prin operatorii booleeni sunt căutări „literale”. Tot prin hashing se separă cuvintele de indecşii în sine. fără a mai fi nevoie de . iar acea frază trebuie să fie găsită în interiorul documentului sau paginii. Această inegalitate înseamnă că găsirea unui cuvânt care începe cu o literă mai „populară” ar putea lua mai mult timp decât găsirea unui cuvânt care începe cu o literă mai puţin utilizată la începutul cuvintelor. Prin hashing se elimină această diferenţă şi se reduce timpul mediu pentru a găsi o intrare. se pot astfel de interogări. În limba engleză. dar ar fi mai util ca motorul de căutare să realizeze acest lucru în mod automat.  OR – cel puţin unul din termenii separaţi prin „OR” trebuie să apară în pagină sau document. Unele din aceste cercetări presupun utilizarea analizei statistice în pagini care conţin cuvintele sau frazele care sunt căutate. chiar dacă utilizatorul creează o interogare complexă. de exemplu. Tabela hash conţine numărul hash împreună cu un pointer către datele efective. aceasta fiind cheia eficienţei unui tabel hash. Unele motoare de căutare pot folosi „+” în loc de „AND”. putând astfel fi introduse interogări la fel ca întrebările puse oamenilor.  FOLLOWED BY – unul din termeni trebuie să fie urmat în mod direct de către altul.  NEAR – unul din termeni trebuie să fie la o distanţă specificată în cuvinte de celălalt termen. În cazul în care utilizatorul este interesat doar în găsirea paginilor care conţin doar unul din sensuri. Operatorii booleeni cei mai des utilizaţi sunt următorii:  AND – toţi termenii separaţi prin „AND” trebuie să apară în pagină sau în document. date care pot fi sortate în orice direcţie. pentru a găsi alte pagini în care utilizatorul ar putea fi interesat. în care motorul caută cuvintele sau frazele exact cum sunt introduse.  Ghilimele – cuvintele dintre ghilimele sunt tratate sub formă de frază. necesitând operator booleeni.

google.teoma. OR trebuie scris cu litere mari.“ pentru excludere. Facilităţi şi limitări Rang în funcţie de Subject-Specific Popularity™. indexate şi indexate pe deplin (nu interogabile în întregime. Sugerează termini în rezultat pentru a-l rafina. care parsează interogările pentru a găsi cuvintele cheie. Nu permite paranteze sau imbricare. Utilizează şi cuvinte de oprire în frază. Utilizează şi cuvinte de oprire în frază. .78 Serviciul HTTP. Limitare la sinonime. 10 cuvinte pe căutare. Paginile neindexate sunt afişate în cazul în care interogarea se potriveşte cu titlul sau cu alte pagini care conduc la ele.com lucrează cel mai bine cu interogări simple.com/he lp/us/ysearch/basics/basi cs-04. Utilizează “ “. Peste 3 miliarde de Aproximativ 25% nu sunt pagini. dar există o competiţie deosebită în acest sens. enciclopedie etc. Parţială.excludere + permite găsirea cuvintelor de oprire (ex: +in) La sfîrşitul paginii de rezultat există “Search within results" pentru a Acceptă AND. NOT.com/ http://static. Cel mai important motor de căutare care foloseşte limbajul natural este AskJeeves. patente. AND este implicit între cuvine. Indexează primii 101 KB din pagini web şi 120 KB din documente PDF.yahoo. ().com http://help. Da. AND NOT. REFINE sugrează subsubiecte în rezultate Căutare după frază Logică booleană +Necesită / Excludere Sub-căutare . pe care le aplică mai apoi indexului de site-uri construit.com. excluzînd OR. Utilizează “ “.wc.teoma. toate scrise cu litere mari. OR. Da. În tabelul următor se poate observa o comparaţie între trei motoare de căutare foarte populare. operatori booleeni sau structuri de interogări complexe. Nu permite paranteze sau imbricare. acţiuni. AND este implicit între cuvine. “.uri în rezultate. . PageRank™. “.yahoo.excludere + permite găsirea cuvintelor de oprire (ex: +in) Adăugare de termeni.uri pentru ajutor Mărime (mărimea variază de la o zi la alta) Google http://google. OR trebuie scris cu litere mari.html Peste 8 miliarde pagini.co m/docs/teoma/about/sear chtips. Sugerează pagini cu multe link.excludere + permite găsirea cuvintelor comune "+in truth" Adăugare de termeni Teoma http://www.“ pentru excludere.com/h elp/index. Clasificarea rangurilor Prescurtările permit este făcută cu acces rapid la dicţionar. AskJeeves. pot fi căutate cuvinte în interior). Motor de căutare Link. Utilizează “ “. trafic.html Pretinde că are 1 miliard de pagini indexabile şi interogabile în întregime şi încă 1 miliard indexate parţial. Da.html Yahoo! Search search.com/ http://www. . Parţială.Aplicaţii Web.

Rang şi pe baza paginilor din cache. din ce în ce mai puţine meta-motoare de căutare permit găsirea de date în cele mai utile baze de date.japoneză FuzzyAND automat. în “Advanced Search”. Din/în Engleză din/în limbi majore internaţionale şi chineză. Acest tip de motoare de căutare nu deţine propria bază de date cu pagini indexate. In “Advanced Search” Da. Da. In “Advanced Search” şi cu daterange: Da.edu/TeachingLib/ Guides/Internet/Glossary.coreană. Da. Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. Totuşi. intitle: inurl: site: geoloc: Nu. transmiţînd interogările către bazele de date deţinute de companiile care deţin motoare de căutare. legături către o pagină de la pagini înrudite.html#Fu zzyAnd . Utilizare cu lang: In “Advanced Search” Tabelul 6: Comparaţie între trei motoare de căutare populare. afişînd către utilizatori rezultatele tuturor căutărilor. Este implicat şi FuzzyAND 3 . Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. Bazat pe Subject-Specific Popularity™. care pot să nu fie cele mai recente. Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. link: site: intitle: inurl: url: hostname: Nu. link: site: allintitle: intitle: allinurl: inurl: Se găsesc şi în opţiunea “Advanced Search”. Da.berkeley. în toate motoarele de căutare. ele găsindu-şi rezultatele din motoare de căutare gratuite 3 http://www.Capitolul 3 79 Clasificarea rezultatelor Limitarea cîmpurilor Trunchiere Diferenţă literă mare/literă mică Limbă Limitare după data documentului Traducere introduce mai mulţi termini Bazată pe popularitatea paginii măsurată în legături către ea de la alte pagini: rang înalt dacă multe alte pagini se leagă la ea. Nu.lib. Meta-motoarele de căutare transmit interogarea tastată de utilizator către mai multe motoare de căutare în acelaşi timp.

Interogări complexe Acceptă şi translatează căutările complexe cu operatori booleeni şi limitări de cîmp.o ucr. dînd de obicei temele majore rezultate. Permit şi vizualizarea separată a rezultatelor fiecărui motor de căutare.lii. Copernic Agent Se poate selecta http://www. Aplicaţii pentru meta-căutare: Aplicaţii pentru meta-căutare SurfWax http://www.edu rg ALL. FindWhat.coperni dintr-o listă de c. Include.vivissi mo.com Caută în Google.motoare de căutare Vivisimo http://www. Afişare rezultate Rezultatele sunt însoţite de subdiviziuni ale subiectului bazat pe cuvintele din rezultate.yahoo.google.surfwa x. operatori booleeni etc.htm motoare de căutare. mai ales în modurile de căutare avansată. fără să menţioneze exemplicit.com Google Directory http://ww w.Aplicaţii Web. Trebuie descărcat şi instalat. Acceptă logică booleană. Meta.com/ In ce caută Caută într-un număr de motoare de căutare redus şi de o calitate îndoielnică. com . Implicit între cuvinte este AND. +/-. Afişare rezultate Un set de motoare de căutare mai bune decît media. Yahoo. Teoma.net About. l Directoar e de subiecte Librarians Infomine ' Index infomine.aca demicinfo .co m www.com/en/index. LookSmart.80 Serviciul HTTP. Click pe link-ul sursă pentru a vedea întregul set de rezultate de căutare.com dogpile. frază. Academic Info www. ANY. Overture.com/ În ce caută Interogări complexe Acceptă " ". com/dirhp Yahoo! dir. Tabelul 7: Meta-motoare de căutare. ranguri cumpărate. www.abo ut. Metacrawler & Dogpile metacrawler. sau de dimensiuni mici ca şi din directoare (de subiecte) mici şi cu un intens caracter comercial.

Acceptă OR.Capitolul 3 81 Mărime. Trunchier e Da. La fel ca şi în motorul de căutare Google. ( ) OR implicit între cuvinte. OR. Nu. Acceptă AND. la fel ca şi în motorul de căutare. cu “ Logică booleană AND este implicit între cuvinte. de colegii şi bibliolteci publice. cu “ “. tip Peste 14000. Acceptă OR. Adnotări folositoar e.5 milioane paginie selectate de Open Directory Project şi îmbunătăţ ite prin Google search şi clasificare . Adnotări scurte. Adnotări şi descrieri scurte. cu “ “ Da. Nu. Recoman dă AND între cuvinte. uneori inconsiste nt. Nu. cu litere mari. Aproxima tiv 2 milioane. ( ) Da. compilate de bibliotecil e publice. . cu “ “ “ Da. Nu. NOT. NOT şi ( ). Nu. Adnotări folositoar e. subiect. utilizează * Poate limita căutarea la cuvinte cheie. la fel ca şi în motorul de căutare. Nu. Căutare după cîmp Nu. Da. NOT. titlu. Secţiune bogată de aproximat iv 25000 pagini selectate ca şi “resurse pentru colegii şi pentru cercetare” orientate către “nivel student sau absovent” . utilizează * Căutarea avansată permite căutarea în subiect. Da. Căutare pe bază de fraze Da. Compilat de biblioteci academic e. Necesită găsire exactă AND este implicit între cuvinte. Utilizează *. Folositor mai ales pentru subiectele populare şi comercial e. Peste 120000. cu “ “ Da. Aproxima tiv 1. Peste 1 milion. Nu. Adnotări bune create de “ghizi” cu diverse niveluri de experienţă .

fiind mai ieftin şi mai rapid de generat în mod dinamic răspunsul fiecărei interogări decât de stocat toate paginile posibile conţinând toate răspunsurile posibile la întrebările sau interogările diverşilor utilizatori. în cazul în care nu există nici o legătură către o pagină. decizia de a exclude. De ce sunt unele pagini invizibile ? Există două motive pentru care un motor de căutare nu conţine o pagină: 1. de exemplu). adnotare. roboţii nu o pot „vedea”. roboţii nu pot alege una s au mai multe opţiuni înainte de a parcurge o pagină. Explicaţia este că roboţii de căutare traversează web-ul pe baza legăturilor dintre pagini. 1. motoarele de căutare nu pot face acest lucru. descriere etc. Asemenea pagini nu sunt stocate nicăieri.Aplicaţii Web. Ce este web-ul invizibil? Partea vizibilă a web-ului este ceea ce se poate obţine în rezultatele motoarelor de căutare sau în directoarele de subiecte. fiind mai mult o chestiune de selectare includerii sau neincluderii în baze de date deja uriaşe şi a căror interogare produce un venit nesemnificativ.  Paginile excluse: există anumite tipuri de pagini care sunt excluse din rezultatele motoarelor de căutare din cauza politicilor. Rezultatele căutării în multe din aceste baze de date sunt transmise către utilizatorul final sub formă de pagini web care sunt generate doar ca răspuns la interogarea utilizatorului. Paginile generate dinamic pot să nu fie de asemenea incluse în rezultate. Există milioane de astfel de . titlu. motive tehnice care interzic accesul şi 2. deoarece roboţii ar avea nevoie de ceva necunoscut (username/parolă. generat la fiecare cerere. Toate site-urile care necesită autentificare sunt închise motoarelor de căutare.  Necesitatea autentificării. De asemenea. deoarece aceste pagini nu sunt stocate. autor.82 Serviciul HTTP. Dacă singura modalitate de a accesa o pagină web este de a scrie ceva sau de a selecta o combinaţie de opţiuni. Nu există nici un motiv tehnic ca aceste pagini să nu fie incluse în rezultat. având conţinut unic.  Baze de date : cea mai mare parte a web-ului invizibil este alcătuită din conţinutul al mii de baze de date specializate care pot fi căutate prin web. Web-ul invizibil este acea parte din web care nu se poate obţine în rezultatele căutării precum şi alte link-uri conţinute în aceste tipuri de pagini. tipul resursei etc. Barierele tehnice pot fi împărţite în două categorii:  Este necesară scrierea sau inteligenţa.

De asemenea. de exemplu. Google. DOC. Google. de exemplu. deoarece nu există text care să fie inclus în index. PPT. deoarece conţinutul acestora nu este gratuit sau au impus altfel de restricţii. . De asemenea. Există şi excepţii de la regula de mai sus. Excluderea intenţionată a paginilor. Nu există nici un motiv tehnic pentru a le exclude ci doar o politică a companiei deţinătoare a motorului de căutare. paginile care conţin numai imagini sunt deseori omise. poate să indexeze documentele PDF.com. Motoarele de căutare pot să nu includă în index pagini deoarece formatul acestora sau al documentelor este accesat rar sau nu poate fi indexat în mod corespunzător. 2.  Politicile motoarelor de căutare se pot schimba în ceea ce priveşte includerea/excluderea din index. Alte tipuri de limbaje pot conţine coduri sau necesităţi de formatare incompatibile cu HTML. Din cele de mai sus se poate deduce că este dificil de pre zis ce site-uri sau tipuri de site-uri sau părţi din site-uri nu fac parte din web-ul invizibil.  Ce site-uri îşi replică tot conţinutul în pagini statice. Altavista şi alte motoare de căutare au directoare sau motoare de căutare specializate în indexarea /căutarea imaginilor. existând la mijloc câţiva factori:  Ce site-uri îşi replică o parte din conţinut în pagini statice (hibrid de web vizibil şi invizibil). Motivul este următorul: bazele de date ale motoarelor de căutare şi roboţii de căutare sunt optimizate pentru a citi HTML.Capitolul 3 83 site-uri care necesită autentificare.  Ce site-uri nu îşi replică deloc conţinutul şi trebuie interogate în mod direct (total invizibile).

Îmbunătăţirile în ceea ce priveşte eficienţa pot fi identificate în mod rapid şi măsurate din punct de vedere cantitativ. Pe de altă parte. Aceste reţele au la bază World Wide Web-ul. fără să facă vreo diferenţă între accesul de pe intranet spre Internet. depinzând de modul de construcţie al intranetului. imagini. Eficacitatea presupune impactul organizaţional asupra colaborării îmbunătăţite şi asupra luării deciziilor. multe organizaţii în care s -au implementat sisteme intranet au raportat scăderi semnificative ale cheltuielilor precum . eficienţa reprezintă îmbunătăţirea mecanismelor de schimb al informaţiei înlăturând obstacolele logistice pentru a aduna şi/sau distribui informaţia necesară în timpul cerut (corespunzător). intraneturile limitează teritoriul nelimitat al Internetului. De exemplu. să colaboreze pentru crearea unor documente.84 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei 4. În plus. Diferenţa principală între serviciile cu acces general şi intranetul organizaţiei rezidă în structură şi scopul utilizării. sistemele permit furnizorilor de servicii comerciale să urmărească utilizatorii şi să menţină informaţiile de facturare. Intraneturile oferă o gamă largă de beneficii care se încadrează în două mari categorii: eficienţă şi eficacitate. să schimbe grafice. fiind mai mici. să stocheze şi să caute arhive de documente. Cu alte cuvinte. cele mai utilizate aplicaţii ale Internetului precum Bulletin Board Systems (BBS) sau America OnLine (AOL) sunt intraneturi pe scară largă care grupează utilizatorii ce accesează Internetul şi îl identifică prin diverse mecanisme de recunoaştere a utilizatorilor. In contrast cu serviciile comerciale. Intraneturile nu reprezintă o idee nouă. Astfel. intraneturile pot fi create şi special pentru anumite organizaţii. intranetul unei organizaţii se concentrează asupra unui grup de persoane care necesită o gamă specifică de facilităţi pentru a îndeplini anumite scopuri. documente audio şi video şi nu în ultimul rând. Acest lucru permite mai multor persoane să interacţioneze în timp real. stabilind sectoare cu acces controlat în care utilizatorii pot să comunice şi să interacţioneze în mod liber. În realitate. Intranetul funcţionează pe baza tehnologiilor Internet. În acest context. În plus. utilizatorii pot să navigheze pe Internet. mai particularizabile şi mai sofisticate în termeni de facilităţi oferite faţă de serviciile comerciale de scară largă. permiţând utilizatorilor comunicarea între platforme diferite în timp real. acestea tind să aibă integrate mecanisme din ce în ce mai sofisticate de securitate. în timp ce se rviciile comerciale de masă tind să ofere „de toate pentru toţi”. deoarece intraneturile reprezintă şi un mediu propice pentru comunicare în interiorul organizaţiei. dar în interiorul unei organizaţii. să converseze în timp real prin intermediul chat-ului. Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Intranet si Extranet Un intranet este o reţea din interiorul unei organizaţii care leagă utilizatori multipli prin intermediul tehnologiilor Internet.

Intraneturile oferă facilitatea de a actualiza în mod consistent informaţiile în schimbare – o facilitate care trebuie exploatată prin automatizare precum şi prin alte facilităţi. Gestionate în mod corespunzător. Angajaţii organizaţiilor pot utiliza intranetul şi pentru relaţiile cu clienţii. prin promovarea interacţiunilor coordonate. iar design-ul site-ului ar trebui să utilizeze motoarele de căutare şi alte facilităţi care îmbunătăţesc accesul utilizatorilor.aglomeraţiile de trafic – descurajează utilizarea intranetului.relevanţă – aceasta este ceea ce contează pentru utilizatori. broşuri sau materiale pentru clienţi. Unul dintre cei mai importanţi factori dintr-un intranet este conţinutul. iar nevoile şi preferinţele acestora trebuie întotdeauna să primeze în construcţia lui. în acest caz scăzând interesul şi utilizarea. o utilizare creativă a unui intranet poate transforma structura de lucru top-down a organizaţie într-una interdisciplinară. Fiecare intranet de succes oferă informaţii şi conţinut care sunt valorificate de utilizatori. trebuie remarcat faptul că intraneturile sunt bazate pe utilizatori. depinzând de grupurile de utilizatori şi de priorităţi. .accesibilitate – cel mai bun conţinut al oricărui site de pe Internet nu are nici cea mai mică valoare în cazul în care utilizatorii nu pot ajunge la el în mod rapid şi uşor.un calendar central afişează întâlnirile programate împreună cu sarcinile de îndeplinit. şi eficacitatea poate fi îmbunătăţită prin utilizarea unui intranet. notificarea şi programarea întâlnirilor poate fi gestionată prin intranet . Cum este şi normal. aceste schimburi pot deveni sursă de colaborare pentru sectoarele anterior fragmentate ale organizaţiei. Deoarece conţinutul este o problemă foarte importantă în ceea ce priveşte intranetul. Pentru anumite produse mai sofisticate. Organizaţiile care utilizează un intranet în calitate de forum pasiv pot fi dezamăgite de investiţia făcută. acestea fiind distribuite în mod electronic. care să-l acceseze prin intermediul unui sistem de autentificare şi autorizare pentru a vedea ultimele noutăţi. . telefoane pe distanţe mari etc. De asemenea. . . Alte reduceri de cheltuieli provin din scăderea cheltuielilor pentru producerea de manuale. conţinutul variază în mod considerabil. Cu toate acestea. Intraneturile. prin definiţie. Comis-voiajorii pot accesa informaţii complementare on-line despre produsele companiei din biroul clientului în locul notelor tipărite.Capitolul 4 85 poştă. încurajează schimbul de informaţii dincolo de limitele tradiţionale. departamentele de marketing ale organizaţiilor pot să stabilească un sector din intranet special pentru clienţi. Mult mai puţin tangibilă decât eficienţa. Intranetul constă tocmai în puterea de a face informaţia disponibilă.actualizări frecvente – multe site-uri publice şi private suferă din cauza conţinutului static. o serie de principii se pot aplica asupra oricărui tip de conţinut iar atât organizaţia cât şi utilizatorii din interiorul acesteia sunt de acord că informaţiile de pe site trebuie să cuprindă următoarele caracteristici: . De asemenea. utilizatorii revenind la modurile de comunicaţie tradiţională în cazul în care mesajele de e-mail sau forumurile de discuţii sunt lente. din punct de vedere geografic şi organizaţional.

După cum se poate observa din lista de mai sus. Pe lângă publicarea datelor relativ statice (nivelul unu). poate beneficia în mod semnificativ de implementarea unui intranet [39]. . În schimb. Multe organizaţii în care s-au implementat intraneturi utilizează acest mediu numai pentru a disemina informaţii în interiorul organizaţiei. criteriile pentru desemnarea utilităţii unui intranet sunt atât obiective cât şi subiective. fiecare organizaţie menţine date în continuă schimbare – date referitoare la producţie. intraneturile sunt mai utile pentru organizaţii care: . accesibil membrilor organizaţiei şi nu numai (angajaţi. Informaţia făcută disponibilă membrilor poate lua multe forme. acţionari etc. partajarea datelor. iar majoritatea acestor forme pot fi adoptate pentru utilizare pe intranet. . La nivelul doi.86 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Utilizatorii de Intraneturi Determinantul unui intranet este nevoia organizaţiei de informaţie. comunicaţii interactive. nu are nevoie de puterea şi eficienţa unui intranet.. membri asociaţi. Unul din punctele cele mai importante ale intranetului este posibilitatea de a crea o singură viziune în componente organizaţionale diferite. un intranet funcţionează ca un depozit privat de informaţie. poate schimba informaţii mai eficient prin note scrise. . voluntari. se pot considera trei nivele de funcţionalitate: 1. pentru ca un intranet să fie relevant trebuie să reflecte un punct central – cel mai adesea o afacere comună sau obiective organizaţionale partajate de diverşi indivizi sau grupuri. învestind individul. O astfel de organizaţie poate utiliza Internetul pentru a aduna resurse şi informaţii dar. prin utilizarea bazelor de date. clienţi. întâlniri sau prin alte metode. Organizaţiile mai ambiţioase încearcă să atingă nivelul trei încă de la început. iar pe lângă acestea datele prognozate referitoare la toate aspectele organizaţiei. Flexibilitatea intraneturilor permite organizaţiilor să pornească de la un nivel simplu şi să crească facilităţile intranetului pe măsura cererii. intraneturile pot ajuta organizaţiile în managementul acestor date care se modifică frecvent. afişarea informaţiilor generale. 2.valorizează colaborarea.). stocuri etc. Pentru evaluarea potenţialelor utilizări şi beneficii ale unui intranet. . probabil. ce operează într-o singură locaţie de exemplu. Apoi. logistice şi culturale. vânzări. Pentru multe organizaţii. Ca o reg ulă foarte generală.partajează obiective de afaceri comune. 3. O companie mică. Trebuie notat că nu toate companiile au nevoie de un intranet. La nivelul de bază. o companie cu puncte de vânzare multiple sau divizii operaţionale aflate în locaţii diferite etc.sunt dispersate din punct de vedere geografic. acesta este un concept revoluţionar: atingerea scopului colectiv prin distribuirea puterii şi nu prin centralizarea ei.au nevoi de informare comune. nivelurile unu şi doi fiind numai mijloace de a ajunge la nivelul trei.

 afişarea cărţii de telefon şi a catalogului de personal. formulare etc. .  crearea de forumuri interne şi aviziere (bulletin boards). Astfel. toate serviciile oferite de serverele Web sunt centralizate. stocheze şi modifice informaţii de tip text.  afişarea ştirilor din organizaţie şi din afara acesteia. pentru:  afişarea scopului organizaţiei. Modele organizaţionale pentru Intraneturi În funcţie de tipul de responsabilitate asignat publicării şi luării deciziilor pe un intranet. Un intranet poate fi utilizat. un singur calculator din organizaţie rulând un server Web.Capitolul 4 87 In nivelul trei. la cererea unor clienţi (alte departamente din organizaţie).  plasarea on-line a manualelor organizaţiei.  listarea anunţurilor de mică publicitate. acesta oferă colaborare în timp real şi crearea unei platforme securizate pentru comunicare interactivă în interiorul organizaţiei. audio şi video.centralizat – utilizează un singur server Web. dacă departamentul Personal doreşte să pună pe intranet informaţiile legate de angajaţi.  crearea de calendare cu evenimentele din organizaţie şi personale.  mutarea pe intranet a aplicaţiilor actuale.  crearea unor motoare de căutare centrale pentru documentele organizaţiei. astfel încât acestea să fie disponibile din mai multe locaţii diferite. Modelul centralizat În acest model. de exemplu. . Angajaţii care se ocupă cu design-ul şi programarea la nivel de server de web vor crea şi vor rafina aplicaţia web dorită .  afişarea articolelor scrise de parteneri. se pot lua în considerare următoarele modele [41]: . Administrarea serverului cade în sarcina unui individ sau grup.  listarea informaţiilor de marketing şi preţ ale produselor împreună cu catalogul acestora.  crearea unor bănci şi sisteme de afişare pentru posturile şi sarcinile interne.mixt – care utilizează elemente din ambele modele anterioare.) sunt create în mod centralizat. cel mai dinamic al unui intranet. va face o cerere formală în care se vor preciza şi conţinutul şi modelul de design cerut. administrat de un anumit departament din organizaţie. Toate paginile Web (documente.  afişarea listei clienţilor şi a bazelor de date cu informaţii de contact. Tehnologiile disponibile astăzi permit utilizatorilor să schimbe.descentralizat – în care fiecare poate să-şi creeze şi administreze propriul server Web împreună cu resursele dorite. printre altele.  afişarea planificării cursurilor pentru pregătirea personalului.

Utilizatorii vor vedea astfel un Intranet coerent. se va crea un Intranet consistent din punct de vedere al design-ului. Alt motiv în favoarea acestui model centralizat este simplificarea setării şi administrării Intranetului. Cel mai important argument al acestui model poate fi acela că utilizatorul care doreşte să-şi seteze propriul server Web este cel mai în măsură să decidă acest lucru. dacă un inginer sau un departament doreşte să partajeze anumite schiţe sau planuri cu colegii. Se pot dezvolta pentru aceasta şabloane pentru a asigura consistenţa. Cu alte cuvinte. riscul în cazul unui defect hardware este maxim. aşezarea în pagină şi conţinutul standard. în care serverele Web rulează pe calculatoarele personale sau la nivel de departament. există puncte tari şi puncte slabe. Astfel. marele avantaj este că se permite partajarea efectivă a informaţiei în mod rapid şi cu un minimum de efort. Există anumite motive pentru a utiliza acest model centralizat pentru design-ul unui intranet. Serverul este relativ uşor de instalat şi se găseşte atât în versiuni gratuite cât şi comerciale. majoritatea editoarelor de text sau de calcul tabelar pot exporta documentele direct în HTML sau în combinaţia HTML + XML. orice informaţii. prin atribuirea administrării serverului Web. Primul. Cu toate acestea. De asemenea. pe propriul calculator sau pe calculatorul departamentului. Ca şi în modelul centralizat. spre deosebire de acest model în care oricine poate să pună la dispoziţia oricui. în care utilizatorii pun în Intranetul organizaţiei pagini mai mult sau mai puţin legate din punct de vedere al conţinutului.88 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei împreună cu departamentul Personal. există şi motive pentru care acest model nu este prea des întâlnit în practică. cumpărate odată cu sistemul de operare. . schiţe sau alte documente se pot partaja şi pot fi utile şi altora. în prim planul partajării de informaţii se găseşte negocierea standardelor şi a aplicaţiei care face acest lucru. precum şi un set uniform de imagini care să fie încadrate în barele de navigaţie. Această politică necesită formularea unei alegeri între un timp de cădere (până la reluarea activităţii) posibil foarte scump datorită costurilor ridicate cauzate de plasare tuturor aplicaţiilor pe acelaşi calculator. în care fiecare pagină va fi încadrată de design-ul. Deoarece numai un calculator rulează serverul web. deoarece modelul centralizat plasează toate informaţiile pe un singur calculator. În acelaşi timp. şi cel mai important este acela că. şi existenţa altui calculator (cluster) gata să preia sarcinile în cazul în care calculatorul principal se defectează. În modelul centralizat. Modelul descentralizat La celălalt capăt al spectrului se găseşte modelul descentralizat. Acest lucru reprezintă însă şi marele dezavantaj: crearea şi administrarea uşoară a unui server Web pe (aproape) fiecare calculator dintr-un departament sau organizaţie conduce la o mică anarhie. făcând-o disponibilă pe server în momentul finalizării. design-ului paginilor şi a producţiei unei singure persoane sau grup de persoane. Astfel. aceştia sunt cei mai în măsură să decidă ce planuri. toate actualizările pot fi făcute într-un singur pas. securitatea este mai simplificată pe un singur calculator.

Capitolul 4

89

Modelul descentralizat poate ajuta organizaţia în funcţie de natura acesteia. Modelul mixt Undeva între cele două extreme se pot crea cele mai multe şi mai utile Intraneturi. De exemplu, în cazul în care se foloseşte o politică mai largă prin care se decide aplecarea spre pentru un anumit subiect de interes, toate informaţiile consistente referitoare la acel subiect sunt permise. În acest caz, modelul de bază va fi unul centralizat, în care se dictează direcţia şi scopul Intranetului, dar aspectele de detaliu vor utiliza un model descentralizat, deoarece informaţiile de publicat vor fi la discreţia clienţilor (persoanele care utilizează Intranetul). În mod inevitabil, vor mai fi şi zone „gri” de violare a politicii generale de utilizare a Intraneturilor, dar acestea se pot trata de la caz la caz, ca şi problemă de management. Extranet = Intranet şi pentru alţii O căutare rapidă pe Google pentru termenul “extranet” va returna aproximativ 5 milioane de rezultate. Pare mult, dar, î n schimb, o căutare după termenul “intranet” şi respective “web site” va returna aproximativ 18.5 milioane pagini şi respectiv 60 milioane pagini. Deci, extraneturile nu sunt atât de larg discutate precum intraneturile sau site-urile web publice. Indiferent de cât de apreciate sunt în rezultatele motoarelor de căutare, extraneturile joacă un rol din ce în ce mai important în companiile pe care le conectează cu clienţii, partenerii, furnizorii şi distribuitorii acestora. Cu toate acestea, există o oarecare confuzie cu privire la ce sunt extraneturile, la scopul pe care-l servesc precum şi la modul în care acestea sunt instalate efectiv. Ce este un extranet? Într-o definiţie scurtă am putea spune că este un site Web cu acces controlat, în care o parte din vizitatori provin din afara organizaţiei. Extraneturile sunt utilizate pentru multe tipuri de aplicaţii de afaceri. De exemplu, extraneturile de vânzări permit organizaţiilor să publice conţinut special pentru clienţii importanţi sau pentru cei care prospectează piaţa. Există de asemenea extraneturi B2B sau de comerţ electronic în care sunt desfăşurate „magazine” virtuale pentru partenerii de afaceri calificaţi, în vederea selectării produselor/achiziţiei. Extraneturile pentru managementul proiectelor sau extraneturile colaborative permit schimbul de documente, planificări şi bunuri electronice asociate unui anumit proiect sau unui partener. Extranetul, de fapt, foloseşte facilităţile şi scopul unui intranet, în acelaşi timp extinzându-le dincolo de graniţele unei organizaţii. În cazul în care un extranet este implementat cu succes acesta poate permite organizaţiilor care-l utilizează să:  partajeze documente actualizate, fişiere sau imagini cu furnizori, parteneri sau clienţi aflaţi în locaţii disparate;  lucreze în colaborare prin disponibilizarea către editare, revizuire, actualizare, versionare şi stocare a documentelor şi a bunurilor digitale;

90

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

 gestioneze proiecte într-un spaţiu de lucru centralizat precum şi să urmărească toţi paşii desfăşuraţi;  ofere versiuni curente ale documentelor actualizate în mod frecvent, precum rapoarte de vânzări, sumare ale stocurilor, specificaţii de produs, documente de design, planificări ale producţiei etc;  ofere acces la funcţiile back-office precum managementul stocului, informaţii despre garanţii, date ale produselor noi, rapoarte de vânzări partajate etc. Diferenţe între Intranet şi Extranet Diferenţele între un Intranet şi un Extranet sunt deosebit de semnificative. Un intranet este, precum am menţionat mai sus, creat pentru a fi utilizat doar în interiorul unei organizaţii, servind în acelaşi timp unui scop mai larg. Un extranet este un site web cu acces restricţionat care nu este folosit intern de către o organizaţie şi serveşte unui scop specific sau unui anumit grup de utilizatori. Pentru elucidarea punctelor de diferenţă între cele două tehnologii putem enumera următoarele:  extraneturile sunt create mai ales pentru audienţă externă unei organizaţii;  extraneturile pot avea cerinţe de autentificare şi autorizare a utilizatorilor care vor fi gestionate în afara infrastructurii interne a unei organizaţii;  extraneturile au niveluri de permisii diferite pentru utilizatori sau conţinut diferit pentru diferite categorii de utilizatori;  extraneturile au de obicei o durată de viaţă limitată la îndeplinirea scopului pentru care au fost create;  la nivelul unei organizaţii pot exista mai multe extraneturi, create cu diferiţi parteneri de afaceri, existând în schimb un singur Intranet;  o căutare după cuvinte cheie are de obicei loc în interiorul întregului intranet, dar este de obicei izolată în mod discret în interiorul extranetului;  extraneturile pot avea conţinut oferit/distribuit către oricine (public), intraneturile nu;  un intranet interacţionează de obicei cu aplicaţiile back-office, obţinând în acelaşi timp conţinut din mai multe surse;  extraneturi diferite pot avea caracteristici de design diferite, în funcţie de partenerii de afaceri, vânzătorii sau clienţii care îl utilizează;  extraneturile pot fi „clonate” pentru un nou client sau o nouă echipă. Am stabilit mai sus faptul că intraneturile şi extraneturile sunt diferite. Cu toate acestea, elementele care stau la baza creării acestor aplicaţii sunt foarte similare. Diferă doar modalitatea de asamblare a acestor componente. Componentele necesare pentru construirea unui intranet/extranet pot fi următoarele: 1. echipament, sistem de operare şi server Web. Se pot utiliza, (în majoritatea cazurilor) şi alte aplicaţii precum baze de date, servere de aplicaţii etc; 2. design grafic precum şi o modalitate de aşezare în pagină a site-ului;

Capitolul 4

91

3. design pentru o structură de navigaţie în site şi pentru o arhitectură informaţională; 4. un software de tip Web Content Management System (WCM), necesar doar în cazul în care conţinutul se modifică frecvent sau există un mare număr de contributori/ autori de informaţii; 5. software de tip Portal şi/sau server de aplicaţii (Plumtree, Oracle, WebSphere, BEA, SharePoint etc.), necesare pentru conectarea la aplicaţii de tip backoffice. Un software de tip portal sau un server de aplicaţii poate acţiona şi pe post de manager al utilizatorilor, controlul accesului, sistem pentru managementul permisiilor sau personalizare. Multe servere de aplicaţii au, de asemenea, şi o versiune de tip portal. Pentru un extranet se po ate implementa atât un portal, cât şi un Web Content Management System, fiecare cu avantajele lui; 6. perioadă de training pentru utilizarea Web Content Management şi/sau a portalului (desfăşurat permanent, din cauza mobilităţii personalului); 7. metodă de gestionare şi autentificare a vizitatorilor site-ului. Pentru un extranet, aceasta poate necesita, de exemplu, o bază de date şi anumite aplicaţii pentru autentificarea unui vizitator al site-ului împreună cu o parolă. Sistemul trebuie, de asemenea, să permită administratorilor să vizualizeze lista de utilizatori, să adauge sau să modifice conturi şi să permită utilizatorilor autentificaţi să-şi gestioneze propriile conturi. În cazul în care pentru tipuri de utilizatori diferite se va afişa conţinut diferit, sistemul trebuie să gestioneze permisiile sau să facă autorizarea utilizatorilor. Pentru intraneturi, controlul accesului poate fi realizat prin depozite de date existente precum LDAP/Active Directory. Pentru extraneturi, sistemul independent poate fi conectat la un sistem intern care menţine lista utilizatorilor autorizaţi din interiorul organizaţiei; 8. un plan al conţinutului, precum şi conţinutul în sine, care va fi pus la dispoziţia utilizatorilor; 9. personal pentru gestionarea Web Content Management System, a portalului sau a oricărei aplicaţii care necesită controlul accesului utilizatorilor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru serverul web. 10. facilitate de căutare: un extranet poate să nu aibă nevoie de o asemenea funcţie în cazul în care conţinutul este limitat. O asemenea funcţie nu poate lipsi dintrun intranet; 11. utilitare pentru utilizatori: calendar, directoare cu angajaţi/echipe, forumuri de discuţii sau sisteme de tip blog, sisteme pentru statistici, sisteme pentru urmărirea execuţiei sarcinilor – sunt numai câteva din utilitarele care ar trebui să existe în intranet/extranet; Unele Content Management System sau aplicaţii de tip portal au asemenea funcţii, iar altele trebuiesc construite/achiziţionate şi instalate separat.

92

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Rolul Web Content Management System şi al software-ului de tip Portal Un sistem de tip WCM este de obicei obligatoriu de utilizat pentru un intranet (în afara cazului în care este utilizat un produs de tip portal cu funcţionalitate WCM integrată). Pentru un extranet, în schimb, un WCM este o un necesar dor în cazul în care există o mulţime de creatori de conţinut sau se adaugă noi site -uri în mod continuu. Totuşi, dacă scopul extranetului este de a expune conţinut din aplicaţiile back-office, proiectul este mai degrabă unul asemănător unui portal şi ar avea nevoie de o astfel de aplicaţie sau un server de aplicaţii. Un WCM bine implementat va oferi organizaţiilor un cadru de lucru şi de gestiune atât pentru managementul site-ului cât şi pentru administrare. Autorii de conţinut şi editorii documentelor vor putea gestiona şi menţine conţinut relevant, în timp util, care să fie accesibil numai utilizatorilor autorizaţi, indiferent de locaţie, toate acestea într-o manieră uşor de întreţinut şi eficientă din punct de vedere al costului. În plus, sistemul WCM controlează structura extranetului precum şi interfaţa grafică, asigurând în acest fel că nici un utilizator nu poate trece dincolo de structura de navigaţie şi schema de afişare, oferind în acelaşi timp posibilitatea utilizatorilor ne tehnici de a crea noi secţiuni sau chiar noi site-uri (extraneturi) în mod uşor şi eficient. Toate acestea conduc la uşurinţa în utilizare şi de aici la uşurinţa cu care se poate crea un nou conţinut. Iar în cazul în care conţinutul nu este util şi nu este accesibil uşor, utilizatorii nu se vor întoarce, ceea ce va duce la o decădere a utilizării în timp şi chiar a încetării utilizării aplicaţiei. Managementul Intraneturilor Emergenţa intraneturilor schimbă în mod dramatic modalitatea de accesare a informaţiei, atât în interiorul organizaţiei cât şi în afara acesteia. Componentele unui intranet, precum servere, reţele sau browsere sunt bine-cunoscute şi se pot gestiona foarte bine în mod individual. Dar gestionarea lor sub formă integrată, ca şi intranet uri, generează o serie de provocări managerilor IT. Astfel, atât managementul conţinutului, al serverelor, al reţelelor cât şi al browser-elor este considerat ca un factor critic pentru îndeplinirea scopului unui Intranet. În cazul în care nu se acordă suficientă atenţie unuia din aceşti factori se va produce o dereglare sau chiar o cădere în managementului unui Intranet. Managementul intranetului semnifică instalarea şi coordonarea resurselor în vederea design-ului, planificării, administrării, analizării, operării şi creşterii intranetului pentru a îndeplini obiectivele cerute în permanenţă, cu un cost rezonabil şi cu o capacitate optimă de resurse alocate. În managementul intraneturilor, factorii de succes critici sunt [6]: - procesele de management - care pot fi grupate în management al configuraţiei, performanţei, securităţii şi al conturilor; - uneltele de management – sunt cele responsabile pentru suportul proceselor de management şi sunt în general asignate resurselor umane;

Capitolul 4

93

resursele umane ale echipei de management, împreună cu abilităţile şi experienţa în ceea ce priveşte administrarea reţelelor; Instrumentarea managementului intranetului prezintă similarităţi cu managementul altor reţele. Arhitectura unui intranet se poate observa în figura următoare. Cadrul de lucru al managementului este central, acesta fiind responsabil pentru consolidarea, procesarea, afişarea şi distribuirea informaţiilor către persoanele autorizate. Cadrul de lucru este echipat cu facilităţi web care să îndeplinească cerinţele majorităţii utilizatorilor, acest lucru semnificând faptul că toate rapoartele şi aplicaţiile trebuie să ştie să utilizeze şi prelucreze HTML.

-

Figura 53: Cadrul de lucru pentru managementul intranet-urilor.

Browser-ele web au devenit aplicaţia cea mai utilizată în vederea accesului la documentare şi informare. Există câteva implicaţii importante ale acestui trend, şi anume: - toată informaţia poate fi vizualizată sub formă de conţinut Web, accesibil direct printr-un browser Web, un plug-in sau un o parte dinamică de cod care este descărcată în mod automat (Java, de exemplu) de către browser. Acest conţinut poate exista atât sub forma unor pagini web statice, a unor scripturi interpretate de tip CGI (CGI, Active Server Pages, Perl, PHP etc.) sau a unor programe compilate (ISAPI, ASP.NET, JSP) care accesează aplicaţii de tip baze de date, generând astfel în mod dinamic HTML, cât şi sub forma unor noi medii, sub formă de stream-uri audio sau video; - modelul de acces la informaţie s-a schimbat de la cel în care este necesară o configuraţie specială pentru client pentru a accesa

starea paginilor să fie actualizată. . .gestionarea eficientă a resurselor intranetului.modalitate uşoară de selectare a paginilor de descărcat sau imprimat. .legături eficiente către servicii interactive. la cel în care accesul este întotdeauna disponibil. tehnicile tradiţionale de design pentru reţele. macheta sau proiectarea paginii poate să difere considerabil. . în afara cazurilor în care există anumite politici care să împiedice acest lucru. . . bazate pe vârfuri măsurate şi încărcări medii nu mai corespund realităţii. compresia (software) în timp real a paginilor web sau generarea dinamică a structurii site -ului în cazul în care acesta este construit folosind baze de date.94 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei - - informaţia.întoarcere uşoară la pagina principală. . În consecinţă. Atât conţinutul paginilor cât şi legăturile din interiorul acestora pot să afecteze satisfacţia vizitatorilor. .satisfacerea aşteptărilor din punct de vedere al conţinutului pentru vizitatorii externi.desenarea (încărcarea) rapidă a paginilor. .satisfacerea scopurilor organizaţiei prin utilizarea tehnologiilor Intranetului. în vederea oferirii unei calităţi acceptabile a serviciilor de acces bazate pe Web. . în cazul unui conţinut care generează trafic ridicat. al lăţimii de bandă şi al traficului. utilizarea de servere speciale pentru gestionarea conţinutului.vizualizarea structurii site-ului. .raţionalizarea distribuirii informaţiei către clienţii (vizitatorii) interni.satisfacerea standardelor de securitate. informaţia accesată prin serverele Web conţine majoritatea (80%) traficului de pe Intranet. . . iar modalitatea de structurare şi aranjare a acestuia va determina succesul sau insuccesul acestuia.managementul schimbării paginilor în întregul site.machete şi aspecte de pagină care să conţină text şi grafică. Între scopurile şi interesele organizaţiilor care oferă informaţii pe pagina principală se numără: .posibilitatea de a crea extraneturi pentru legături cu partenerii de afaceri. Depinzând de conţinutul dorit de vizitatorii ţintă. .satisfacerea aşteptărilor de performanţă pentru vizitatorii externi. Managementul conţinutului Toată informaţia poate fi vizualizată sub formă de conţinut. Aceştia aşteaptă: . . se impune managementul eficient al resurselor Web.navigare uşoară între pagini. Vedem rezolvarea acestor probleme prin crearea de machete standardizate pentru diferite tipuri de pagină şi diferite tipuri de întrebuinţări ale paginilor respective.

. trebuie gestionate în mod corespunzător serverele locale. . . .aibă capacitatea de a adăuga şi actualiza periodic conţinutul.aibă capacitatea de a-şi proteja paginile de modificări făcute de alţi utilizatori.modificarea conţinutului. Internetul şi intraneturile pot să rezolve singure această problemă a managementului informaţiei numai în cazul în care sunt implementate soluţii care să adreseze în mod direct nevoia de gestionare a documentelor. - . sau alte resurse preţioase îndeplinirii cererilor. Aceste activităţi necesită un timp mai îndelungat. numită crearea şi instalarea conţinutului (content authoring and deploying) cuprinde sarcini printre care: . Pentru a fi îndeplinite aceste sarcini. . Serverele de cache sunt exemple de elemente de reţea care pot să faciliteze replicarea dinamică a conţinutului. . . Îmbunătăţirile în managementul conţinutului vor avea un impact pozitiv asupra performanţei generale. switch-urile.aprobarea conţinutului.instalarea sau desfăşurarea conţinutului. fiind de aceea şi mai dificil de controlat. Noua disciplină astfel rezultată. . utilizatorii trebuie să: . Acest lucru necesită un nivel crescut de „inteligenţă a conţinutului” în însăşi elementele de reţea. Pentru aceasta. elementele de reţea trebuie să coopereze în mod direct pentru a satisface în mod optim cererea.Capitolul 4 95 monitorizarea comportamentului vizitatorilor pentru a face schimbări rapide în vederea creşterii satisfacţiei utilizatorilor. în orice moment. Cei mai mulţi utilizatori sunt provocaţi de crearea.dispună de un proces de aprobare a conţinutului care să gestioneze controlul reviziilor documentelor.distribuţia cererilor de conţinut – în momentul în care există mai multe instanţe de conţinut în reţea. În mod necesar există trei arii critice de dezvoltare: . gestionarea şi diseminarea informaţiei.distribuţia şi replicarea conţinutului – împingerea conţinutului mai aproape de punctele de acces ale utilizatorilor reduce lăţimea de bandă necesară magistralelor şi îmbunătăţeşte timpul de răspuns necesar pentru îndeplinirea cererilor de pagini.măsurarea resurselor pentru fermele Web de conţinut – un server sau cache într-o fermă de server va satisface în orice moment o cerere de conţinut. ele trebuie însoţite de îmbunătăţiri în tehnologiile de management al reţelelor şi al conţinutului.revizuirea conţinutului. Deşi îmbunătăţirile performanţelor serverelor Web sunt parte a soluţiilor de optimizare. pentru a avea un impact semnificativ asupra scalabilităţii performanţei site-ului Intranet. mai ales pentru documentele partajate.crearea conţinutului. Conţinutul poate fi replicat în mod activ în reţea sub controlul unui operator sau replicat în mod dinamic de către elementele de reţea. lăţimea de bandă pentru uplink.

existând mai puţine pachete TCP în comparaţie cu operaţiunile în lot de tip transfer de fişiere. chiar dacă HTTP suportă conexiuni persistente.10% din fişierele de pe un server Web sunt accesate 90% din timp şi ocupă 90% din cantitatea de date transferate. Deşi Web-ul este o platformă de tip client/server.cantitatea de date trimisă de la server este semnificativ mai mare (5:1) [6] decât cantitatea de date trimisă de la client. Pentru uşurarea design-ului şi pentru crearea unui model consistent pentru pagini. iar redirectarea clientului (în funcţie de numele directorului sau al numelui DNS) către serverul cu cea mai bună potrivire a conţinutului va avea avantaje semnificative din punct de vedere al performanţei pentru traficul Web. în cazurile de gestiune periodică a distribuţiei rapoartelor şi a întreruperilor majore de sistem sau reţea. pentru a se asigura faptul că acestea sunt implementate şi urmate în mod corespunzător. Managementul serverelor Web Traficul Web ridică o serie de provocări infrastructurii Internet sau intranet existente. traficul HTTP tinde să crească sau să scadă în mod radical . creânduse astfel cereri instantanee pentru conţinut nou. cele mai multe sesiuni Web au o viaţă scurtă. traficul Web diferă în mod semnificativ de traficul generat într-o paradigmă client/server prin următoarele caracteristici unice: . caching-ului şi schemele de replicare trebuie să se ocupe de . . În consecinţă. se pot crea anumite stiluri sau anumiţi ghizi de stiluri (stylesheet templates).96 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Pe măsura formulării politicilor şi procedurilor legate de gestiunea conţinutului. Pe lângă aceasta. în consecinţă. Traficul Web este de asemenea foarte mobil. în sensul că un eveniment unic de pe un site Web poate cauza scăderi sau ridicări bruşte de trafic în perioade foarte scurte de timp. căile de transport vor fi partajate între traficul de producţie şi traficul de management al reţelei. managementul resurselor trebuie să se ocupe de cele mai multe ori de aceste fluxuri. În momentul în care sunt utilizate tehnologiile Web pentru a suporta traficul de sistem şi de management al reţelei. a butoanelor sau graficelor precum şi a dimensiunilor şi modalităţilor de înlănţuire a paginilor.mărimea medie a transferului pentru documente Web este mică ( 5 – 10 kb). mult mai sensibil la gâtuiri în reţea. Acest lucru implică faptul că optimizarea traficului serverclient (prin crearea de directoare şi de servere virtuale distribuite pe mai multe calculatoare) va avea un impact semnificativ pe un intranet. acest lucru implicând faptul că fluxurile Web sunt de cele mai multe ori fluxuri cu viaţă scurtă. Astfel. care se va transforma în congestii de reţea sau de server. . Acest lucru sugerează faptul că selecţia. de exemplu. care să indice localizarea (uniformă) icon-urilor standard. este important ca anumite sarcini să fie asignate anumitor persoane. O altă parte a acestui ghid de stil poate consta în crearea de şabloane pentru pagini web – fişiere HTML utilizate ca puncte de plecare pentru orice persoană doritoare să creeze pagini Web sau conţinut pentru intranet.

parametrii din formulare sau din QueryString. mărimea acestuia. O posibilă rezolvare poate fi optimizarea din punct de vedere al browser-elor (pentru intraneturi. . totuşi acest lucru necesită de asemenea atenţie sporită în controlul alocării şi fluxurilor către serverele din fermă. se observă o reducere a performanţei din cauza invalidării frecvente a cache-ului pentru obiectele cu trafic ridicat. mai trebuie luate în considerare şi anumite criterii specifice determinate de analiza modelelor traficului Web. din cauza fragmentării memoriei. Traficul în timp real devine şi el o parte semnificativă a traficului Web actual. strategiile de management a resurselor site-ului web trebuie să ia în considerare o cerere în continuă creştere pentru suport pentru aplicaţii în timp real. Din această cauză. se impune o strategie de selecţie a serverelor care să ia în calcul conţinutul. cât şi fişiere cu trafic scăzut. înainte de a fi transmis către browser.un procent semnificativ (15-40%) de fişiere sunt accesate o singură dată. De asemenea.gazdele din mai multe reţele accesează serverele Web. O altă tehnică de optimizarea poate fi compresia paginilor web – cele statice se pot compresa o singură dată. aceste strategii trebuie să cuprindă componente de alocare a buffer-erlor şi a lăţimii de bandă. învăţământul la distanţă şi stream-uri media. În cele mai multe cazuri software-ul (aplicaţia de server web şi altele) este divizat între Unix/Linux şi Windows NT/2000/2003. iar pentru paginile cu conţinut dinamic se pot crea module care să compreseze fluxul de ieşiere. dar numai 10% din reţele sunt responsabile pentru mai mult de 75% din utilizare. într-un site web tipic. nume de domenii. . Pentru a gestiona în mod corespunzător ambele timpuri de aplicaţii web (în timp real şi cele clasice). Acest lucru sugerează faptul că strategiile de management a resurselor care se concentrează asupra unei populaţii specifice de clienţi poate conduce la anumite rezultate pozitive. Hardware-ul serverelor Web este în general asemănător cu cel al altor servere. pentru a îmbunătăţii în mod semnificativ performanţele serverului. Astfel. În plus. adică un număr mic de fişiere de mărime mare consumă o cantitate disproporţionată a lăţimii de bandă şi a timpului procesor din server. în anumite cazuri. 10% din fişierele serverului Web sunt accesate în proporţie de 90% din timp şi măsoară 90% din traficul pentru . cât şi cache-ul serverului.Capitolul 4 97 aceste fişiere pentru a obţine cel mai mare câştig. se pot combina mai multe servere într-o fermă de servere. Calitatea serviciilor conţinutului şi managementul resurselor După cum am mai menţionat. In afara urmăririi liniilor generice pentru conformare cu mărimea site-urilor şi a serverelor. serverele suferă degradări de performanţă în momentul existenţei unei variaţii de mărime. În cazul în care cererea de resurse este mai mare decât capacitatea serverului. unde populaţia poate fi controlată) propunând în acest sens caching-ul în funcţie de adrese IP. soluţie care ar satisface cererea de resurse în continuă creştere. pe serverele pe care există atât fişiere cu trafic ridicat. precum transferul de voce. etc.

în diferite locaţii din reţea. Astfel. un utilizator poate să realizeze cu succes o conexiune TCP/HTTP numai pentru a afla că serverul nu poate aloca lăţimea de bandă necesară pentru a trimite cererea de conţinut. cunoştinţe despre mărimea conţinutului şi a necesităţii implementării serviciilor de calitate. de obicei. Pentru a optimiza alocarea conţinutului. pe măsura procesării cererilor şi răspunsurilor. este important de urmărit performanţa serverelor raportată la anumite părţi de conţinut. 3. după cum am menţionat mai sus. Deoarece conţinutul de pe un site este accesat în mod diferit. Distribuirea şi echilibrarea încărcării Pentru a satisface aşteptările de performanţă ale vizitatorilor unui site web. iar acest lucru este complicat şi prin faptul că traficul de răspuns din partea serverelor este. Switch-urile inteligente pot să ia apoi o decizie de routare bazată pe informaţiile conţinute în baza de date. trebuie analizate şi monitorizate atât traficul cât şi paginile de referinţă. Aceste reţele inteligente permit apariţia modelelor de afaceri bazate pe replicarea conţinutului în centre de date distribuite. de până la cinci ori mai mare decât traficul de intrare. Celălalt factor este supraîncărcarea legăturii la Internet dintre servere şi clienţi prin combinarea traficului de sosire cu cel de răspuns. fermă de servere. Iar ca rezultat. În plus. Acest lucru necesită ca însăşi reţeaua (aplicaţiile de acces) să realizeze ce conţinut este mai „cald” şi ce servere pot să-l ofere clienţilor. Unul dintre aceştia este faptul că unul dintre servere nu este capabil să răspundă cererilor de trafic. Organizaţiile mai mari pot utiliza mai multe ferme de servere aflate în diferite locaţii. tehnicile care optimizează performanţa pentru acele fişiere vor avea un impact mai mare în performanţa totală a site-ului Web. Această destinaţie „potrivită” poate consta într-o: 1. Un management eficient al serverelor unui site Web. hardware -ul şi software-ul instalat trebuie să analizeze cererile şi să redirecţioneze traficul către destinaţia „potrivită”. al reţelei şi al resurselor pentru lăţimea de bandă necesită. de asemenea. fermă de servere care să conţină resursa solicitată. care să aibă facilităţi de a răspunde cererilor şi în caz de încărcare majoră sau de defect hardware. aplicaţiile de acces inteligente trebuie să „înveţe” despre conţinutul mai des accesat din urmărirea jurnalelor. În consecinţă. Ac este atribute ale conţinutului pot fi culese prin procesarea fluxurilor active. pentru a conecta un client la cel mai potrivit server dintr-o anumită locaţie sau dintr-o fermă de servere. . Doi factori contribuie cel mai adesea la congestia unei ferme de servere. care să fie cea mai apropiată de locaţia vizitatorului. fermă de servere cu cea mai mică încărcare. de exemplu. Este foarte puţin probabil ca o reţea locală să cauzeze gâtuiri.98 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei acel site. 2. trebuie gestionate în mod corespunzător atât lăţimea de bandă cât şi reţelele de intrare. De obicei serverele sunt consolidate într-o fermă de servere care utilizează infrastructura unei reţele locale. prin sondarea activă a serverelor sau prin definiţii administrative. Toate ace ste informaţii pot fi menţinute într-o bază de date de conţinut care să ofere o funcţie analogă unei tabele de rutare dintr-un router sau switch.

. . Informaţiile despre utilizarea paginilor Web. xDSL etc. Putem exemplifica prin: . în funcţie de traficul de reţea. Cu toate acestea. legătura de tip uplink sau accesul de la distanţă al unui utilizator este uneori sever limitată. 3 sau 4 au facilităţi puţine de a influenţa comportamentul traficului Web. Acest lucru creează probleme de scalabilitate pe măsura creşterii site-ului Web. Deşi congestiile pot apărea oriunde în Internet pe calea dintre client şi server. rolul planificatorului de reţea trebuie redefinit.traficul de intrare este asigurat printr-un dispozitiv de acces rapid (placă de reţea) în timp ce traficul de ieşire este asigurat printr-o linie mai lentă (linii T1.numărul de cereri cu un timp de răspuns inacceptabil. acest lucru necesitând reglarea admisiei fluxului în linia mai lentă din surse de viteză mai mare. având în anumite cazuri şi funcţia de a distribui cererile către servere dintr-o fermă de server.un număr de surse de trafic (de ieşire. Nepotriviri se pot ivi şi în cazurile în care există un dispozitiv de reţea ca punct de demarcaţie între Internetul public şi ferma de server. pe măsura alocării lăţimii de bandă pentru trafic în timp real şi trafic normal. de exemplu) pot să partajeze o linie de tip radio sau T3 prin rafale printr-o linie de mare viteză (legătură/port Gigabit. managementul lăţimii de bandă este un factor critic de succes. Este estimat faptul că peste 80% din traficul Internet este legat de trafic TCP/HTTP. a frecvenţei accesului. dar trebuie utilizate cele care folosesc tehnologiile de colectare. a utilizatorilor. Acţiunile prin care se asigură faptul că lăţimea de bandă nu este suprautilizată vor îmbunătăţi performanţele end-to-end. Deoarece HTTP este protocolul aplicaţie care rulează peste TCP. Internetul actual poate fi descris utilizând un model în care lăţimea de bandă există în cantităţi suficiente în cazul unei LAN aflată la marginea Internetului. care rulează prin TCP şi UDP utilizează HTTP pentru a stabili transferul.numărul de fluxuri trimise în acelaşi timp către acelaşi port poate să varieze în mod semnificativ de la un moment la altul. a utilizării resurselor şi a volumului de trafic pot fi colectate în reţea sau la nivel de interfaţă de reţea. în multe cazuri. Chiar şi aplicaţii precum FTP sau RealAudio. de exemplu). T3. Pornind de aici.). În acest caz. Pentru măsurătorile în cazul distribuirii încărcării se pot utiliza următoarele: .numărul de cereri pierdute datorită situaţiei încărcării. Emergenţa calculului Web şi a traficului Web prin Internet sau intraneturi a creat noi probleme unice. marginile între uneltele şi tehnicile de pe server şi din segmentele de reţea nefiind clar definite. . Bineînţeles că uneltele diferă. s -a ajuns la concluzia că sunt necesare unelte pentru balansarea/echilibrarea încărcării. Această funcţie este lăsată serverelor Web care gestionează conexiunile TCP/HTTP. dar poate exista un schimb între (2) şi (3). .numărul de referiri la ferma de servere. . de raportare şi au performanţele cele mai potrivite în raport cu costul alocat.Capitolul 4 99 În ceea ce priveşte conţinutul (1) nu poate exista nici un compromis. cele mai frecvente se întâlnesc în conexiunile WAN dintre client şi Internet şi între conexiunile WAN dintre fermele de servere şi Internet. În Internet şi intranet. switch-urile şi router-ele de tip Layer 2.

Fluxurile sunt identificate pe baza adreselor IP şi pe baza atributelor din antetul şi încărcarea IP. prin care se permite selectarea unui server indiferent de încărcarea serverului datorată situaţiei conţinutului sau integrităţii tranzacţiilor. Din cauza ratei disproporţionate (1:10) de fişiere accesate mai des. aplicaţiile de balansare a traficului Web trebuie să suporte conexiuni „la întâmplare”. Cozile de tip „fair queuing” şi de tip „weighted queuing” îmbunătăţesc schema de prioritate prin rezolvarea problemei traficului cu prioritate redusă prin crearea de scheme care separă traficul în fluxuri bine identificate. Modelul în sine este independent de tehnicile de planificare ce rulează sub el. De asemenea. de atributele acestuia precum şi de politicile de configurare. pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor pentru fluxurile Web. Fluxurile moştenesc caracteristicile fluxului din clasa părinte din arbore. CBQ propune un model în care traficul este împărţit în ierarhii de clase. dar unde CBQ operează la nivel de pachete. Planificarea prin hardware este critică din punct de vedere al scalabilităţii într-o fermă de servere Web. Cozile de prioritate oferă o modalitate de a prioritiza cererile pe baza tipului de precedenţă. un factor critic este şi gestiunea rafalelor de trafic şi a congestiilor temporare prin aceste legături. Class-based queuing (CBQ) a fost dezvoltat de către Network Research Group al Lawrence Berkley Laboratory ca o modalitate de îmbunătăţire a tehnicilor existente de management a lăţimii de bandă. putând avea în acelaşi timp şi caracteristici proprii. Managementul inteligent al legăturilor către conţinut (CSLM) Această tehnică asigură faptul că nu vor fi admise mai multe fluxuri (ca medie) decât pot fi gestionate printr-un switch sau legătură de tip uplink. astfel încât acestea primesc o lăţime de bandă partajată convenabilă („fair”) sau echilibrată („weighted fair”). deci implementările pot să difere în funcţie de arhitectură. precum „round robin”. CBQ oferă un control mai granular asupra lăţimii de bandă pe care o distribuie claselor de fluxuri în concordanţă cu politicile de alocare. este de dorit existenţa unui model de replicare care să nu necesite oglindirea în întregime a conţinutului între serverele dintr-o fermă de servere.100 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei - numărul de conexiuni defectate din cauza problemelor reţelei. bazate pe tehnicile de clasificare a nivelelor 3 şi 4 (Layer 3 şi 4). De exemplu. fluxuri împărţite pe priorităţi şi fluxuri de tip „cel mai bun efort”. Managementul inteligent al legăturilor către conţinut (Content Smart Link Management) împrumută concepte din CBQ. Acest lucru înseamnă că o tehnică de balansare a . „weighted round robin” sau „cele mai puţine conexiuni – least connections” nu sunt adecvate traficului Web. Planificarea efectivă a fluxurilor este gestionată de un planificator hardware care suportă fluxuri de lăţime de bandă garantate. CSLM clasifică fluxurile la intrare în funcţie de conţinutul cerut. Echilibrarea inteligentă a încărcării conţinutului Tehnicile simple de balansare a încărcării.

Din acest motiv.durata fluxurilor Web – cele mai multe fluxuri Web sunt de scurtă durată.distribuirea rafalelor – fluxurile cu viaţă scurtă.se poate utiliza o combinaţie dintre cele de mai sus? În primul caz.măsurarea performanţelor serverului din punct de vedere al conţinutului – măsurarea actuală a încărcării poate fi testată prin examinarea intervalului de timp cerere / răspuns. în rafală. În plus. Soluţia simplă este .sunt mai bune aplicaţiile software sau hardware pentru balansare? .trebuie preferate soluţiile integrate sau de sine-stătătoare? . aplicaţiile de calcul intensiv pot să fie executate mai bine de un server decât de altul.server cache hit rate – prin redirectarea cererilor de conţinut „fierbinte” către un server care a recepţionat de curând acest conţinut. Această măsurătoare este mai semnificativă în cazul unei conexiuni directe între server şi switch. dar trebuie luate în calcul următoarele întrebări: . Alte servere pot să răspundă mai bine la anumite tipuri de conţinut. De exemplu. Balansarea inteligentă a conţinutului ia în considerare anumiţi factori care au un impact semnificativ asupra performanţei generale şi a costului total al unei ferme de servere: . Deoarece un procent semnificativ de fişiere (15-40%) sunt accesate numai o singură dată şi 90% din fişiere sunt accesate numai o singură dată sau deloc.Capitolul 4 101 încărcării trebuie să fie destul de inteligentă pentru a recunoaşte dacă un conţinut este disponibil pe un anumit server. Integrarea controlului de trafic nu ar mai necesita componente adiţionale. Cu toate acestea. soluţiile har dware ar trebui preferate. soluţiile software putând încetini procesele şi performanţele în anumite situaţii cu încărcare critică. pot fi gestionate prin distribuirea lor către serverele eligibile care au servit conţinut sub un anumit procent pentru o perioadă de timp. performanţa serverului nu este uniformă pentru tot conţinutul. Switch-urile. un fişier accesat mai rar trebuie invalidat rapid de către cache-ul serverului. Adică. pentru a putea păstra în cache fişierele accesate mai frecvent. aceste fluxuri trebuie separate de cele cu viaţă scurtă din perspectiva balansării resurselor. înainte de a face selecţia pentru răspuns. luând în considerare volumele mari de trafic necesare unui intranet. dar ar genera încărcare adiţională. este important ca acele fişiere mai puţin accesate să nu invalideze cache-ul server-ului. . dar un interval de până la 5% pare rezonabil. un număr de fluxuri mai puţin frecvente şi cu viaţă lungă au un impact mai important asupra lăţimii de bandă şi resurselor consumate. . Balansarea încărcării poate fi întâlnită sub diferite forme. informaţiile de performanţă pentru server trebuie calificate în funcţie de conţinut. nu există direcţii clare pentru încărcare tolerabilă. În concluzie. În acelaşi timp. router-ele şi firewall-urile se pot întâlni în orice reţea de acces la Internet sau într-un intranet. Soluţiile integrate ar putea conţine şi un monitor pentru schiţarea încărcării în timp real. se asigură faptul că procentul de hit-uri din cache reduce latenţa accesului la disc pentru conţinutul accesat cel mai frecvent. .

. În evaluarea alternativelor se pot lua în considerare următoarele atribute: .  performanţele depind de configuraţia hardware şi a sistemului de operare. precum managementul traficului şi balansarea încărcării bazată pe aplicaţii. o dezavantaje:  switch-urile sunt încă necesare.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor.utilizarea „traffic shapers” cu balansarea încărcării: o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care este prezent în cele mai multe reţele. dar ar oferi trafic şi gestionarea încărcării fără trafic adiţional.  cuprinde funcţii şi servicii speciale.  management centralizat.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor.102 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei sensibilă din punct de vedere al defectelor. o dezavantaje:  performanţele pot fi afectate de funcţiile de management. aceste părţi ale intraneturilor sunt inadecvate sau nu sunt sub controlul utilizatorilor. o sezavantaje:  în cele mai multe cazuri.  management centralizat. ci al distribuitorilor de servicii Internet (ISP). reţelele de acces pentru intraneturi cauzează congestii.  management centralizat. de cele mai multe ori. Capacităţi de acces pentru reţele Experienţa arată faptul că. Mai mult. Lăţimea de bandă critică trebuie gestionată cu grijă deoarece satisfacţia utilizatorilor şi . .utilizarea firewall-urilor cu balansarea încărcării: o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care este prezent în cele mai multe reţele.utilizarea switch-urilor cu balansarea încărcării o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care oricum este necesar în reţea. switch-urile şi firewall-urile sunt necesare.  oferă modelarea traficului şi balansare pentru accesul la Internet şi intranet.  oportunitate pentru controlul şi garantarea calităţii serviciilor. pe lângă accesul la server.

iar reţelele de tip „frame relay” profită de acest lucru prin eliminarea verificărilor de eroare şi corecţie.ISDN – scopul iniţial al ISDN a fost de a oferi o interfaţă digitală între un utilizator şi un nod de reţea pentru transportul digital de voce şi imagini. Astăzi termenul este utilizat pentru a defini un sistem purtător general. fiind implementată ca o tehnologie evoluată a reţelelor de telefonie digitală. Design-ul acestui tip de reţea este bazat pe faptul că sisteme de transmisie a datelor din prezent conţin mult mai puţine erori decât conţineau în trecut. Stream-urile de date de download şi de upload pot fi împărţite pentru diferite lăţimi de bandă.circuite dedicate de tip T – sistemele purtătoare T1/E1 sunt reţele de mare capacitate create pentru transmisia digitală de voce. .Capitolul 4 103 cheltuielile operaţionale pentru aceasta sunt direct proporţionale. În cazul în care utilizatorii deţin controlul.312 44. care nu sunt necesare astăzi. Este utilizată în principal ca şi tehnologie de transmisie a datelor. Una din următoarele tehnologii va fi aleasă cu siguranţă de utilizatori sau de ISP: . editare sau retransmisie. .736 274. Această tehnologie utilizează un număr diferit de multiplii de lăţime de bandă de 64Kbps. Un termen mai concis este DS1.544 6. poate fi utilizată şi în tranzacţii financiare. iar dacă sunt îndeplinite cerinţele de performanţă. coduri de transmisie. care descrie un semnal digital multiplexat care este purtat de un purtător de tip T. putând de asemenea să facă diferenţa între ratele de bază şi primare care satisfac necesităţile de upstream şi downstream. Ratele de transfer tipice sunt: DS1 DS2 DS3 DS4 T1 T2 T3 T4 1. In momentul de faţă este utilizat pentru o gamă largă de servicii – toate tipurile de comunicaţii sunt suportate de ISDN. provocarea constă în selectarea tehnologiilor şi a reţelelor de acces pentru intranet. Implementările iniţiale au digitizat semnalele de voce pentru a beneficia pe deplin de tehnologia digitală.Frame relay – scopul unei reţele de tip „frame relay” este de a oferi utilizatorilor finali o reţea privată virtuală (VPN) capabilă să suporte aplicaţii care necesită rate de transfer mari. Multe tehnici digitale suportate de T1 şi E1 sunt utilizate şi de ISDN: rate de semnalizare. conectori fizici. . dar acest lucru nu schimbă caracteristicile de bază pentru această tehnologie. Termenul T1 a fost utilizat de companiile de telefonie pentru a descrie un echipame nt purtător specific. o rată de transfer. date şi video.176 Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s Europa şi Japonia folosesc rate de transfer diferite. precum şi diverse convenţii.

în funcţie de calitatea liniei şi distanţă. prin antet putând fi executate puţine operaţii. . În tabelul următor se poate observa o comparaţie a facilităţilor oferite de tehnologiile de mai sus. Intenţia acestei tehnologii este de a implementa o reţea care să fie destul de rapidă pentru a suporta rate de transfer multi-megabit. ATM oferă operaţii limitate de detecţie a erorilor. Rezervarea lăţimii de bandă poate să fie diferită pentru downstream şi upstream. se potriveşte foarte bine în filosofia Internet. deci performanţa transmisiei de date nu este afectată. ADSL furnizează trei canale de informaţii – două pentru date şi unul pentru voce. Există diferite tipuri de DSL. în care clienţii sunt browser-ele care oferă acces unificat la informaţiile menţinute pe serverele Web. O reţea ATM utilizează aceşti identificatori pentru a transmite traficul prin switch-uri de mare viteză între echipamentele de emisie şi recepţie (Customer Premises Equipment – CPE). Toate tehnologiile DSL rulează pe linii de cupru şi utilizează modulaţii speciale pentru creşterea ratei de transfer. precum cele de baze de date sau de aplicaţii.5 Mbit/s până la 8Mbit/s) şi pentru upstream (între 16 şi 640 Kbit/s). ADSL asigură lăţimi de bandă diferite pentru downstream (de la 1. cu 5 octeţi rezervaţi pentru antet.). Serverele web facilitează accesul la alte tipuri de server. În acelaşi timp. Din punct de vedere practic nu există limitări pentru lăţimea de bandă. cu întârziere mică. Prin modem-urile de cablu se asigură transformarea comunicaţiei în sens unic într-o comunicaţie în dublu sens. Intraneturile utilizează aceleaşi componente de reţea ca şi orice altă reţea standard de tip client /server. fiecare potrivit pentru aplicaţii diferite.104 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei ATM (Asynchronous Transfer Mode) – scopul ATM este de a oferi o reţea de viteză mare. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) este cea mai mediatizată schemă DSL şi este utilizată ca mijloc de transport pentru legarea diferitelor locaţii care necesită viteze mari pentru acces la Internet / intranet. video etc. care să suporte orice fel de trafic (date. O celulă are 53 octeţi. ATM segmentează şi multiplexează traficul în unităţi mici şi de mărime fixă numite celule. convertindu-le conţinutul în HTML şi XML.xDSL (Digital Subscriber Line) – este o tehnologie care permite amestecarea datelor. . Fiecare celulă este identificată prin identificatori de circuite virtuale conţinuţi în fiecare antet. nu oferă servicii de retransmisie. - . voce. vocii şi a fluxurilor video prin linii telefonice.Cablu – distribuitorii de servicii prin cablu au intrat prin această tehnologie în competiţia pentru transferul de voce şi date. iar datorită faptului că natura acestei tehnologii este distribuţia (downstream).

în zilele noastre. aceste produse ar trebui utilizate în special de companiile al căror principal obiect de activitate sunt bunurile digitale. din ce în ce mai mult. . ar trebui să organizeze şi repoziţioneze bunurile produse în scopul eficientizării costurilor şi creşterii veniturilor.Knowledge Management (KM). în cazul în care streaming-ul video sau transmiterea de conţinut multimedia sunt principalele produse ale unei companii. . Digital Asset Management (DAM) Cunoscute şi sub numele de Asset Management (AM) sau Media Asset Management (MAM). stocarea şi distribuirea de informaţii s-au concentrat de-a lungul timpului. Companii precum cele de entertainment sau media.Capitolul 4 105 Criteriu Potrivire Maturitate Scalabilitate Limitare distanţă Costuri Circuite T Mediu Mare Mare Nici una Mari ISDN Mare Mare Medie Nici una Mici Frame Relay Mare Mare Medie Nici una Medii ATM Excelent Medie Excelent Nici una Mari Cablu Excelent Mică Medie Unele Mici Tabelul 8: Facilităţi oferite de di verse tehnologii de transmisie a datelor. în vederea oferirii unei cât mai bune productivităţi. liniile de demarcaţie între aceste segmente de produse devin din ce în ce mai şterse. .Document Management (DM). pe care le vom discuta pe scurt şi în continuare: . Soluţii pentru managementul informaţiilor Soluţiile tehnologice la problemele de afaceri care sunt asociate cu producerea. Aplicaţiile din această categorie sunt potrivite pentru managementul conţinutului multimedia şi. Totuşi. . . în diferite tipuri de software.Software Configuration Management (SCM). Produsele pentru managementul informaţiilor se pot împărţi în următoarele categorii.Content Management (CM). aceasta va avea nevoie cu siguranţă de un sistem DAM. Uneori aceste sisteme se pot îmbina şi cu sistemele de tip Content Management. au legături sau tind să devină sisteme de producţie specializate în crearea diverselor tipuri de media. . Astfel. existând o confuzie din ce în ce mai ridicată în ceea ce priveşte segmentul de produse dedicat managementului informaţiilor.Digital Asset Management (DAM).Digital Right Management (DRM).

106 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Document Management Produsele de tip Document Management au ca scop o mai bună gestionare a creării şi întreţinerii documentelor din organizaţii. instrumentele din această categorie permit programatorilor să lucreze în echipe. industrii care se bazează într-o foarte mare măsură pe documente (document-centric). aceste sisteme oferă şi avantajele şi puterea SGML şi XML. multe din cele mai importante facilităţi. cu ajutorul diverselor baze de date şi a motoarelor de tip workflow care încapsulează metadate şi reguli de afaceri. introducerea datelor. permiţând diferite vizualizări şi personalizări ale datelor. precum firmele de servicii profesionale sau cele de producţie hi-tech. în funcţie de un anumit set de reguli. deseori prin utilizarea unui server de aplicaţii care înglobează şi alte funcţii. . Software Configuration Management Cunoscute şi sub numele de „Software Change Management” sau „Source Code Management”. Din perspectiva utilizatorilor. Sistemele de tip DM sunt extrem de utilizate în industrii precum cea a asigurărilor. validarea. controlul prezentării. produsele care au avut o apropiere mai granulară şi mai flexibilă în acest caz s-au dezvoltat mai bine în direcţia publicării bazate pe web. poate cea mai importantă facilitate a unui EIP este cea oferită de motorul de căutare şi. Intersecţia dintre portalurile la nivel de organizaţie şi CM nu este vidă. workflow. pe baza unui sistem de coordonare care permite gestiunea proiectelor la care lucrează. Aceste instrumente şi-au lărgit nişa de piaţă deoarece proiectele IT au devenit din ce în ce mai complexe şi pe măsură ce operaţiile de dezvoltare ale aplicaţiilor web au început să înglobeze metodologii formale. precum urmărirea automată a fluxurilor venind din aplicaţiile DM. arhivarea conţinutului) fiind realizat prin intermediul CM. Knowledge Management (Managementul cunoştinţelor) Scopul Knowledge Management este de a captura şi distribui cunoştinţele între indivizii dintr-o organizaţie. într-adevăr. În versiuni mai avansate. DM este un precursor important al Web Content Management (WCM). conţinutul din interiorul aplicaţiilor de tip portal (versionarea. care utilizează şi aplică o interfaţă web pentru conţinutul disponibil în organizaţie. în timp ce sistemul KM este utilizat pentru regăsirea datelor. Această categorie de produse este utilizată în special în industriile orientate spre cunoştinţe. câţiva dintre producătorii de motoare de căutare au adoptat numele de „produs EIP”. Piaţa produselor KM s-a dezvoltat şi în direcţia produselor numite „Enterprise Information Portals” (EIP). Un dezavantaj major al produselor DM este înţelegerea conţinutului numai ca fişiere şi nu ca părţi discrete de informaţie.

Capitolul 4

107

Figura 54: Interfaţă portal aplicată unui sistem CM.

Setul de facilităţi al SCM oglindeşte unele faţete ale managementului conţinutului, precum fluxurile de lucru, versionarea şi controlul versiunilor. Digital Rights Management (DRM) Instrumentele DRM permit proprietarilor de conţinut să regleze şi să controleze distribuţia de informaţii prin aplicarea de drepturi de acces granulare precum şi de diverse privilegii asupra diverselor părţi de conţinut. Unele din aceste soluţii lucrează la nivel de server (în reţea şi în Internet), altele controlează distribuirea materialelor la nivel de desktop iar altele utilizează o combinaţie între aceste două metode. Aplicarea acestor tehnologii la nivel de server este cunoscută şi sub numele de managementul privilegiilor (priviledges management). Content Management (CM) CM este centrul universului managementului informaţiilor digitale, cel puţin acum. După cum s-a putut deduce si de mai sus, un sistem de management al conţinutului este o colecţie de reguli de afaceri şi procese de editare, toate având ca scop eficientizarea accesului la informaţie.

108

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Oferta de produse şi facilităţi vari ază în funcţie de producător, dar cele mai multe pachete CM au adoptat facilităţi cheie din segmentele KM, DM, DAM, SCM şi DRM. Instrumentele de management al conţinutului conţin şi alte funcţii importante, precum: - şabloane (template); - separarea conţinutului şi prezentării; - publicarea web; - sindicalizare.
Nu me sub care sunt cunoscute DAM Dig ital Asset Management , Asset Management , Meida Asset Management Reducerea costurilor de producţie şi realizarea unei mai mari valori rezu ltate prin digitalizarea, catalogarea, convertirea, transformarea şi distribuirea bunurilor med ia Artesia, Ascential Entertainment, Med ia, publicitate, tipografii, edituri. Bunuri med ia (fişiere) şi metadatele asociate Manageri pentru editare, producţie, market ing DM Document Management , Enterprise Document Management KM Knowledge Management , Enterprise Information Portal SCM Software Configurat ion Management, Source Code Management, Change Management Reducerea costurilor tehnice/ bugurilor/ timpului de oprire şi îmbunătăţirea productivităţii printr-un sistem documentat de „platform builds” Rational, Merant, Starbase, Serena Echipe de dezvoltare şi întreţinere software CM Web Content Management , Enterprise Content Management DRM Dig ital Rights Management , Priv iledges Management

Scopul de bază

Gestiunea producţiei, editării, distribuirii şi arhivării documentelo r de bază, în locul personalului, aplicând standardizări şi reguli de afaceri Lotus, FileNet, Activa Firme de avocatură, asigurări, alte industrii bazate pe o mu lţime de regulamente Bunuri med ia (fişiere) şi metadatele asociate Producători de documente, editori, distribuitori

Expunerea cunoştinţelor latente din organizaţie către cei care au nevoie de ele, la mo mentul potrivit şi într-un format utilizab il.

Alinierea ciclu lui de viaţă al conţinutului web (producţie, publicare, distribuire) cu scopul afacerii, dând o mai mare valoare investiţiilo r online. Vignette, Interwoven, Documentu m Ed itori, med ia, siteuri majore, vortal-uri, pieţe B2B Obiecte de conţinut, fişiere, date relaţionale

Reglează şi controlează distribuirea informaţ iilor şi aplicarea de drepturi de acces granulare.

Producăt ori de referinţă Utiliza tori tip ici

Plu mtree, Ep icentric, Oracle Organizaţii care doresc să implementez e un intranet sau extranet E-mail, documente, date relaţionale, ERP, alte sisteme Knowledge workers

eMeta, Recip rocal Ed ituri, intranet-uri sau extraneturi.

Informaţii ţ intă

Cod sursă, fişiere de configuraţii, documentaţie

Documente sau obiecte de conţinut discrete

Utiliza tori finali interni

Dezvo ltatori de software şi ingineri de sistem

Contribuitori de conţinut, manageri de market ing, producţie

Dezvo ltatori de conţinut, manageri

Capitolul 4
Utiliza tori finali externi Datează de la Clienţi, parteneri 1990 Clienţi Clienţi, parteneri 1992 Contractori externi 1980 Vizitatori ai site-urilo r web 1995

109
Consumatori de conţinut 1997

1985

Portaluri
Portalurile, indiferent de tipul acestora, au în esenţă aceleaşi funcţionalităţi, variaţia percepută între diferitele tipuri fiind doar de suprafaţă. Deşi conţi nutul, structura şi prezentarea portalurilor poate să varieze în mod drastic, în funcţie de design şi de necesităţi, infrastructura şi mecanismele portalurilor sunt aceleaşi pentru un portal la nivel de organizaţie, pentru un Internet call center, un portal intranet de tip b2b, un portal extranet sau un portal de tip self-service. În comparaţie cu paginile de web statice, portalurile trebuie să ofere funcţii de bază cum ar fi agregare, personalizare, căutare, colaborare şi securitate. Nivelul exact al funcţionalităţii acestor servicii de bază necesare pentru un anumit portal poate varia în funcţie de tipul portalului, mai ales când este vorba de securitate, autentificare, colaborare sau personalizare. Un portal intranet sau extranet poate necesita mai multă securitate şi personalizare decât un portal de tip self-service care oferă informaţii publice. Pe de altă parte, un portal self-service, care gestionează date financiare personale şi permite persoanelor să-şi plătească facturile prin intermediul lui, poate necesita la fel de multă personalizate şi securitate ca şi un portal intranet utilizat doar de angajaţi. Ceea ce subliniem aici este faptul că portalurile vor oferi întotdeauna funcţionalităţi unificate, unitare, indiferent care este numele acestora. De asemenea, este importat de apreciat această unitate, deoarece portalurile corporative, mai ales cele de nouă generaţie bazate pe XML şi pe servicii Web, vor începe să consolideze diferite tipuri de portaluri într-o singură entitate unificată, pe baza personalizării bazate pe autentificare. Funcţiile cu valoare adăugată asociate cu un anumit portal pot avea aplicabilitate mai largă, indiferent de tipul de portal. Spre exemplu, funcţionalitatea familiară de tip „shopping-cart” oferită de site-urile de comerţ electronic, în accepţiunea clasică, ar putea fi restricţionată la portalurile de comerţ electronic de tip b2c sau portaluri de afaceri de tip b2b.

110

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Figura 55: Coşul de cumpărături (shopping cart).

De obicei persoanele nu asociază această funcţionalitate cu un portal intranet, utilizat numai de angajaţi. În acest tip de portal, managementul şi administrarea asigurărilor angajaţilor este una din cele mai populare şi productive aplicaţii. Orice companie cu mai mult de 250 angajaţi care menţine un portal intranet poate să ofere angajaţilor opţiuni diferite în ceea ce priveşte tipurile de asigurare oferite angajaţilor (scheme de asigurare, asigurare stomatologică sau de sănătate). Angajaţii aleg aceste tipuri de asigurări prin intermediul coşului de cumpărături, la fel ca şi alegerea produselor dintr-un site de comerţ electronic. Acceptarea şi procesarea cărţilor de credit este o altă funcţionalitate care este în mod normal asociată cu site-urile de comerţ electronic. Din ce în ce mai multe organizaţii încurajează angajaţii să achiziţioneze produse cu sigla companiei sau chiar produse ale companiei prin intermediul portalului intern, unele companii oferind chiar discount-uri sau promoţii speciale. Această facilitate internă este în cele din urmă oferită angajaţilor pe baza operaţiunilor de comerţ electronic, chiar dacă funcţionează într-un portal de tip business-to-employee. Cele de mai sus încearcă să demonstreze faptul că linia care demarca portalurile pe baza funcţionalităţii începe să se estompeze, portalurile devenind multifuncţionale şi multiscop. Noua generaţie de portaluri la nivel de organizaţie va deveni centrul acestor portaluri totul-în-unul, astfel încât, în loc să se menţină portaluri separate, cu conţinut şi funcţionalităţi duplicat pentru diferite comunităţi de utilizatori (parteneri, clienţi, investitori etc.) se pot reduce costurile şi complexitatea prin crearea unui singur portal consolidat, dar totuşi partiţionat. În cele din urmă contează că pentru o companie nu există imperative tehnice sau de implementare în ceea ce priveşte menţinerea mai multor tipuri de portalului. Tehnologiile care şi-au dovedit stabilitatea, sub forma cadrelor de lucru de tip portal ale IBM, SAP, BEA, Oracle, Plumtree sau

Capitolul 4

111

Microsoft, ca să enumerăm numai câteva, sunt disponibile pentru construirea de portaluri atât pentru comunităţi Internet de utilizatori, cât şi pentru cele externe. Portaluri publice şi portaluri la nivel de organizaţie Cea mai mare problemă care apare în diferenţierea tipurilor de portaluri provine din definiţii şi percepţii diferite asupra acestora. Pentru a evita aceste confuzii, cel mai sigur drum pe care-l putem urma este de a defini tipurile de portal diferite pe măsură ce înaintăm în explicaţii. Astfel, cea mai semnificativă distincţie este între portaluri publice şi portaluri interne sau portaluri publice şi la nivel de organizaţie. În cazul în care utilizatorul are o experienţă semnificativă cu site -urile Internet de tip Yahoo!, MSN sau AOL, aceste site-uri pot fi considerate portaluri publice. Portalurile publice sunt echivalentul bibliotecilor publice, în care oricine poate veni şi viziona datele pe ecran. În zilele noastre toate aceste portaluri publice mari oferă, conţinut şi servicii personalizate membrilor sau utilizatorilor înregistraţi, pentru a promova loialitatea utilizatorilor. Spre deosebire de portalurile publice, deschise tuturor utilizatorilor, există şi portaluri intranet, adică portaluri ale organizaţiilor cu interfaţă de tip web, care sunt accesibile publicului larg. După acest criteriu, portalul FedEx.com, de exemplu, este un portal public.

Figura 56: Portalul public "my.yahoo.com".

Această caracterizare este totuşi logică, iar pentru rezolvarea problemei în privinţa definiţiei portalurilor la nivel de organizaţie, aceasta poate fi extinsă conform figurii următoare. Figura defineşte taxonomia de bază în ceea ce priveşte portalurile şi scoate în evidenţă diferenţele dintre portaluri Internet şi portaluri la nivel de organizaţie cu interfeţe externe.

serviciile. Alte . scopul expres al unui portal Internet este de a transmite cât mai mult conţinut posibil în vederea atragerii şi reţinerii unui număr cât mai mare de utilizatori web. Cu toate acestea.com. deoarece scopul este îngustat şi restricţionat de scopul specific al afacerii. Pe de altă parte. indiferent că acesta este accesibil publicului larg sau nu. portalurile corporative devenind portaluri verticale sau vortaluri. În contrast. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Amazon. Astfel. acestea mai sunt denumite şi portaluri orizontale.com: chiar dacă prezenţa sa pe web este realizată prin intermediul unui portal de comerţ electronic cu o mulţime de legături de publicitate. afacerea principală a organizaţiei este portalul însuşi.com. Portalul FedEx. nu este partea principală din spatele FedEx. pot fi aplicate şi alte criterii. definiţiile de tip orizontal-vs. partea principală a afacerii este vânzarea de cărţi. Un portal la nivelul unei organizaţii în sine nu este scopul principal al organizaţiei respective. în funcţie de tipul de model de afacere. există o demarcaţie semnificativă. Pentru diferenţierea portalurilor Internet publice de cele la nivelul organizaţiilor. portalurile la nivel de organizaţie sunt specifice organizaţiei respective şi evoluează în jurul organizaţiei pe care o reprezintă. iVillage este considerat de către unele persoane ca fiind un portal vertical. Motivul este acela că există anumite portaluri Internet publice care au ca ţintă numite constituente. afacerea principală a Yahoo! sau Excite este a vinde publicitate. electronice sau altele. în ciuda popularităţii sale. sindicalizare şi afiliere la portalurile respective. dar care sunt accesibile din Internet. imaginea şi cultura organizaţiei respective. Separarea portalurilor publice de cele pri vate. poate fi un bun exemplu în acest scop. iVillage. date fiind adâncimea şi gama largă de conţinut. Între portalurile publice şi cele la nivel de organizaţie. ne mai luând în consideraţie şi modelul de afaceri. un portal de succes destinat femeilor.-vertical nu sunt la fel de clare ca şi cele care fac demarcarea între portalurile publice şi cele private.112 Portaluri Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri Internet publice (Portalul este afacerea) Portaluri la nivel de organizaţie (portalul ajută afacerea) Deschise către public Private Parteneri Numai angajaţi Figura 57: Taxonomia de bază a portalurilor. Astfel. Prin această definiţie. Misiunea principală a unui portal corporativ care este deschis către public este de a promova produsele. Deoarece portalurile Internet publice acoperă o asemenea gamă largă de subiecte şi servicii de interes general. în cazul unui portal precum Yahoo!.

Deci. în ciuda specializării înguste a conţinutului. Mai mult. primele două generaţii de portaluri la nivel de organizaţii. Portalurile intranet de astăzi pot fi caracterizate ca portaluri business-to-employee. Figura următoare este bazată pe imaginea de mai sus. aceasta era şi perioada în care intraneturile. avea sens în zilele de început ale acestei tehnologii. boats. precum am menţionat şi mai sus.com. Prima generaţie de portaluri intranet s-a concentrat pe asigurarea conectivităţii universale în organizaţie şi pe oferirea accesului la conţinutul web din ce în cel mai bogat. Deoarece portalurile intranet dominau cultura organizaţională.Capitolul 4 113 persoane pot să îl considere şi portal orizontal. Alte exemple de portaluri verticale pot fi considerate guru. precum .com etc. pentru a introduce conceptele de portal vertical şi portal orizontal. la anumiţi parteneri selectaţi. posibil. în general. au fost portaluri intranet care puteau fi utilizate doar de către angajaţi. Această diversitate de tehnologii reflectă în esenţă evoluţia tehnologică cu adoptarea cu grijă a tehnologiei. acest termen câştigând teren după larga răspândire a unor termeni precum business-to-business sau businessto-consumer. Funcţionalitatea tranzacţională era iniţial limitată la operaţii simple. Figura 58: portaluri verticale şi orizontale Tipuri de portaluri corporative Astăzi există o mulţime de portaluri al căror scop pe termen mediu şi lung este consolidarea. Restricţionarea portalurilor corporative la utilizatorii interni şi. iar corporaţiile au adoptat rapid reţelele locale bazate pe IP. Principala problemă a portalurilor corporative a fost accesul public prin Internet. cars.com. erau la mare modă. aceste portaluri au fost numite în mod natural portaluri de întreprindere sau portaluri corporative. din intervalul de timp 1995 -1999.

Cea de-a doua generaţie de portaluri business-to-employee. a început să ofere funcţii specializate. Aceste soluţii converteau stream-urile de date de la nivelul terminalelor în HTML şi invers. care se bazau în totalitate pe o soluţie de acces prin intermediul browser-ului. Tot acum. Pe lângă cele două soluţii de mai sus. uneori nestructurate. . Mai apoi. au fost descoperite potenţialul portalurile în ceea ce priveşte funcţiile legate de resurse umane sau administrative. termenul de „enterprise information portals (EIP)” câştigă popularitate. o altă aplicaţie larg utilizată a fost aplicaţia de management şi schimb a acţiunilor sau hârtiilor de valoare emise de către companie prin intermediul portalului. fiind conceput sub forma unei umbrele colective pentru aceste două noi tipuri de portaluri. Nu a trecut mult timp până ce portalurile au devenit baza pontajului electronic de mare acurateţe. calendare. care puteau fi menţinute pe maşina client după ce erau iniţial descărcate de pe serverul web odată cu crearea unei noi versiuni (figura următoare). Aceasta este integrarea host-urilor sau integrarea aplicaţiilor de întreprindere (enterprise application integration sau EAI). prin care nu se instala nici o aplicaţie prin intermediul browser-ului. construită pe baza expertizei şi aşteptărilor din ce în ce mai mari ale prime generaţii. precum e-mail. unele companii care s-au bazat pe mainframe-urile IBM sau pe sistemele din seria IBM AS/400 (acum zSeries) pentru gestiunea aplicaţiilor. administrarea asigurărilor angajaţilor. În cazul companiilor hi-tech care au oferit opţiuni de stocuri sau acţiuni angajaţilor. în care orientările de tip thin-client sau zero-footprint sunt încă utilizate. dar soluţia se concentrează pe reutilizarea logicii aplicaţiilor din calculatoarele de tip host în e-aplicaţii sau servicii web. Soluţiile iniţiale de tip web-to-host. organizarea. publicarea de locuri de muncă în interiorul organizaţiei. 2.114 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei căutarea în agende de telefon sau transmiterea cererilor pentru concedii. completarea rapoartelor. partajarea şi actualizarea informaţiilor. există astăzi şi o a treia opţiune în ceea ce priveşte accesul la calculatoare mainframe prin intermediul portalurilor. astfel încât utilizatorii portalurilor să interacţioneze în mod direct cu aplicaţiile host direct prin fereastra browser-ului. documente de birou. din diverse surse. au oferit acces la acele aplicaţii prin intermediul portalului intranet cu ajutorul diverselor soluţii de tip web-to-host. fiind în totalitate bazate pe HTML. specificaţii de produs sau informaţii de contact. Cele două tipuri de portaluri care au câştigat supremaţia acestei perioade sunt portalurilor colaborative şi portalurile de tip business intelligence. monitorizarea şi aplicaţii de gestiunea a resurselor. s-au dezvoltat iniţial în două varietăţi: 1. foi de calcul tabelar. De asemenea. Portalurile colaborative sunt specializate în sprijinirea angajaţilor organizaţiei în găsirea. soluţii de tip „zero footprint”. emulatoare de tip thin-client bazate pe Java sau ActiveX.

Astăzi. colaboratori sau investitori. statistici de producţie. ca şi instrumentele de colaborare. generarea rapoartelor şi data mining. Aceste instrumente de colaborare nu vor fi folosite numai de angajaţi ci şi de parteneri. cross-linking şi facilităţi de căutare în vederea facilitării accesului şi analizei datelor. aceste portaluri cuprind o serie de instrumente de tip business intelligence pentru analiză analitică online (OLAP). vor deveni servicii de bază în aceste portaluri. în care instrumentele de colaborare sunt incluse. se poate implementa un portal corporativ cu scopuri multiple. împreună cu plug-in pentru FrontPage. analize de piaţă. starea stocurilor. performanţe ale lanţului de aprovizionare. pe baza accesului la cele mai pertinente date existente în organizaţie. deoarece corporaţiile se îndreaptă din ce în ce mai mult spre portaluri cu facilităţi XML. Instrumentele de tip business intelligence. fiind baza întregului portal.Capitolul 4 115 Figura 59: Soluţie de tip web-to-host folosind OnWeb de la NetManage pentru conversia hostto-HTML. pentru luarea deciziilor şi analiză. pe bază de perso nalizare şi drepturi obţinute în urma autorizării. Ca şi portalurile colaborative. Scopul portalurilor de tip business intelligence este de a permite managerilor şi directorilor organizaţiilor în care sunt implementate să ia decizii în timp util. Datele de tip business intelligence disponibile în aceste tipuri de portalului cuprind date financiare analizate deja. bazate pe indexarea conţinutului. Instrumentele de colaborare sunt componente integrante ale portalurilor corporative. aceste tipuri de portaluri sunt specializate în suport pentru o gamă largă de tipuri de informaţii. În consecinţă. trenduri ale relaţiilor cu clienţii sau analize de suport pentru produse. pentru activarea facilităţilor de colaborare. dintre care e-mail-ul devine mediul de comunicare omniprezent. servicii care vor fi disponibile unei game largi de utilizatori. rapoarte de vânzări. În plus. care vor avea acces selectiv la anumite instrumente. portalurile business intelligence nu vor rămâne portaluri strict specializate. .

certificate digitale la nivel de client sau autentificarea bazată pe jetoane SecurID de la RSA. mai ales cele create de specialişti în securitate. Ele sunt în esenţă un înlocuitor al .). utilizate în tandem. Partiţionarea eficientă a portalurilor corporative se realizează cel mai bine pr in intermediul autentificării şi personalizării. oferă mai multe opţiuni pentru identificarea şi validarea utilizatorilor. Pe lîngă acestea. Certificatele digitale sunt „documente” oficiale electronice emise de o organizaţie sau de către o entitate care se ocupă special de securitate (VeriSign. între care autentificarea este una din opţiunile de securitate. Cele mai multe sisteme de autentificare. care să fie utilizat atât de utilizatorii interni. Tivoli sau CheckPoint. Autentificarea utilizatorilor Toate soluţiile actuale de tip portal oferă personalizare şi funcţii de securitate. cât şi de cei externi organizaţiei depinde în mod evident de capacitatea organizaţiei de a menţine o compartimentare strictă între comunităţile de utilizatori. Figura 60: Trendul către portaluri corporative consolidate. printre care enumerăm scheme de tip username/parolă. consolidat şi orientat către mai multe scopuri.116 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Partiţionarea portalurilor colaborative Abilitatea de a converge către un singur portal. Tivole SecureWay Trust Authority etc. care permit identităţilor indivizilor sau afacerilor să îndeplinească tranzacţii securizate prin web. dar partiţionate. oferă sisteme de autentificare bazate pe politici care pot fi utilizate împreună cu serverele de tip portal. precum RSA Security. nume respectate în securitatea reţelelor. Figura următoare extinde taxonomia tipurilor de portal dezvoltată mai sus pentru a arăta convergenţa portaluri lor corporative către un portal partiţionat şi cu scopuri multiple.

iar cardul ATM este cel de-al doilea factor. sunt un exemplu de autentificare cu doi factori: PIN-ul este cunoscut de utilizator. Sistemul SecurID de la RSA funcţionează în general pe baza unei parole definite de utilizator (factorul cunoscut) şi a unui jeton (factorul deţinut). Unul din factori ar fi un element cunoscut de utilizator (parolă sau PIN. Un jeton valid dovedeşte că utilizatorul deţine factorul pe care ar trebui să-l deţină. Pentru a fi autentificat cu succes. Jetoanele RSA pot fi generate prin utilizarea unui dispozitiv (figura) oferit de RS A sau a unui software care poate fi rulat pe PC-uri. deoarece software-ul de securitate de la nivel de client va genera în mod automat jetonul. În cazul unei scheme care cuprinde o aplicaţie pentru generarea jetoanelor. în vederea realizării autentificării. de exemplu). pentru păstrarea celor mai importante informaţii. deoarece necesită ca utilizatorul să se autentifice folosind doi factori unici. unul deasupra celuilalt. utilizator ii pot fi instruiţi cu uşurinţă pentru utilizarea autentificării cu doi factori. utilizatorul trebuie să introducă codul actualizat (jetonul. Companii precum Cisco au implementat deja o astfel de schemă în vederea autentificării utilizatorilor în portalul intranet pentru angajaţi al organizaţiei. utilizatorii ar putea să introducă numai parola personală sau PIN-ul. PDA-uri sau chiar pe telefoane inteligente. criptate. din punct de vedere al utilizatorului final. este complicat şi scump. fiind utilizat doar selectiv. deţinut de utilizator. Jetonul este un cod sincronizat în funcţie de timp. Cardurile ATM. Fiind o extensie normală a schemei de securitate bazată pe parolă. Baza certificatelor digitatele este infrastructura de chei publice (PKI). În ciuda simplităţii mecanismului. Deşi acest sistem oferă o securitate excepţională. Figura 61: Dispozitive pentru generarea jetoanelor. RSA oferă şi un sistem bazat pe carduri ATM care conţin un chip (smart-card-uri). În realitate. adăugându-l la parola introdusă de utilizator şi transmiţându-le către serverul de securitate.Capitolul 4 117 combinaţiei username/parolă. acesta devenind echivalentul benzii magnetice de pe un card ATM. care a devenit rapid standardul acceptat pe Internet pentru sec uritate şi criptare. deşi nu sunt bazate pe tehnologia SecurID de la RSA. RSA poate determina validitatea unui jeton pe baza codului temporar introdus de utilizator. care este generat periodic (la câteva minute. de obicei) şi care începe cu un cod unic oferit de RSA. adică) şi parola specifică. carduri utilizate într-un cititor conectat la calculatorul utilizatorului. La începutul anului 2002. Această autentificare mai este cunoscută şi sub numele de autentificare cu doi factori. autentificarea bazată pe doi factori este o schemă mult mai puternică decât cea bazată pe un singur factor (cea care foloseşte doar parola). . autentificarea SecurID de la RSA era deja utilizată de peste 10 milioane utilizatori ai web-ului din întreaga lume. iar celălalt ceva deţinut de utilizator.

metoda Yahoo! sau Excite prin care utilizatorii specifică preferinţele prin intermediul unui chestionar. Tipul de automatizare şi urmărirea transparentă a comportamentului utilizatorului pentru personalizarea se numeşte „profilare implicită”. comportamentelor şi şabloanelor de cumpărare ale vizitelor anterioare. Apoi datele istorice pot fi . care foloseşte mecanisme de autentificare diferite. personalizarea de la Amazon este creată pe baza urmăririi şi analizării intereselor. clienţii. care oferă atât o securitate deja stabilită cât şi tunnelling de protocoale. personalizarea poate fi utilizată atât pentru a îmbogăţi experienţa utilizatorului în portal cât şi pentru a stabili o afinitate cu portalul. Şi unele portaluri de comerţ electronic. Tehnologia cookie urilor este utilizată pentru a identifica utilizatorii şi. conţinutul şi serviciile pe care le oferă. Pentru accesul securizat la portalul organizaţiei prin intermediul Internet. vor avea în mod automat o personalizare diferită de a furnizorilor sau a investitorilor. Personalizarea nu reprezintă decât faptul că utilizatorii au acces la informaţii autorizate. oferindu-le o experienţă semipersonalizată. Mai trebuie notat şi faptul că există posibilitatea utilizării unui sistem de autentificare în mai multe trepte. Există alte două tipuri de profilare care pot fi utilizate pentru personalizarea portalurilor corporative. precum Amazon. Portalurile publice precum Yahoo! sau Excite au făcut din personalizare o artă. servicii şi aplicaţii care au o relevanţă mare pentru aceştia. iar informaţia adunată în acest fel este utilizată pentru data mining sau pentru „filtrare colaborativă” (collaborative filtring). portalul va asigura că utilizatorul este conştient de alte oferte asemănătoare la vizitele următoare. În consecinţă. se pot utiliza şi reţelele private virtuale. În cazul utilizatorilor publici neprivilegiaţi. Odată ce s-a utilizat autentificarea pentru determinarea fără echivoc a identităţii utilizatorului. ca grup.com. este cunoscută sub denumirea de profilare explicită (explicit profiling). în vederea accesului la date sensibile.com. Personalizarea Personalizarea este cealaltă tehnică utilizată pentru partiţionarea efectivă şi creativă a unui portal. cu condiţia ca utilizatorii să activeze opţiunile sau pe baza preferinţei acestora. ambele metode ar putea fi utilizate împreună pentru a se completa una pe cealaltă. În cazul cumpărării de DVD-uri. de exemplu. în unele cazuri. bazată pe informaţiile înregistrate la vizita anterioară.118 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Din cele de mai sus reiese faptul că există pe piaţă diverse tehnologii de securitate prin care se poate accesa un portal partiţionat în vederea utilizării de către utilizatorii cu privilegii de acces şi afilieri diferite. CD-uri sau cărţi de la Amazon. În mod normal. pentru a menţine preferinţele acestora. excelează în personalizare. deoarece utilizatorul nu este angajat implicit în alegerea preferinţelor. Deci. Cealal tă metodă este personalizarea pe baza datelor istorice şi specifice utilizatorului. de exemplu. care vizitează ariile publice ale portalului. tehnologia simplă a cookie -urilor poate fi utilizată pentru a identifica utilizatorul la vizite repetate. Una din metodele evidente şi obligatorii este de a personaliza portalul pe baza tipului utilizatorului şi a relaţiei dintre acesta şi companie.

chiar mai mult. astfel încât utilizatorul poate influenţa experienţa cu portalul pe baza vizitelor anterioare. clienţii sau furnizorii ar putea avea o personalizare în funcţie de regiunea geografică sau tipul de industrie de care aparţin. Angajaţii din departamentul de resurse umane vor începe cu o „categorie” de personalizare diferită de cea a angajaţilor din departamentele de marketing sau vânzări. De exemplu. care determină şi gestionează conţinutul şi serviciile oferite fiecărui utilizator în funcţie de profile şi reguli. . În acest sens există o mulţime de opţiuni care să realizeze personalizarea rapid. uşor şi fără să încetinească experienţa cu portalul. titlu. Toate organizaţiile mari care au implementat portaluri au secţiuni speciale pentru explicarea politicilor de confidenţialitate sau chiar a unor tehnici utilizate pentru urmărirea şi profilarea utilizatorilor. Personalizarea poate fi mai apoi îmbunătăţită. „motorul de reguli” va fi complementat de un „motor de recomandări”. Figura 62: Autentificarea şi personalizarea utilizatorilor într-un portal. după autentificare. Figura următoare conţine o schemă în care se observă cum pot fi utilizate personalizarea şi autentificarea pentru partiţionarea unui portal corporativ. angajaţilor organizaţiei.Capitolul 4 119 utilizate pentru o personalizare mai aprofundată a acestor categorii mai largi. Cel mai mare pericol din punct de vedere al personalizării este acela de intimidare a utilizatorilor prin impresia care se poate face acestora în c eea ce priveşte încălcarea confidenţialităţii. Aceeaşi personalizare bazată pe tipul utilizatorilor şi a datelo r istorice se aplică. grad sau altceva. care va urmări comportamentul utilizatorilor pe bază de tehnici statistice sofisticate. actualizând mai apoi regulile de personalizare. Există de obicei un „motor de reguli”. în funcţie de nivelul de responsabilitate. În cazul în care se utilizează profilul implicit. Produsele de personalizare ale portalurilor sau facilităţile acestora sunt bazate pe reguli şi orientate către scopuri.

dar scopul său este de a economisi timp preţios prin funcţionalităţile pe care le pune angajaţilor la dispoziţie. aceste beneficii sunt mai mari pentru organizaţiile mari. un portal business-to-employee menţinut la zi are potenţialul de a deveni chiar un „spirit” al organizaţiei respective. Un portal business-to-employee poate fi distractiv şi poate aduce diversitate. Deşi un portal accesibil din Internet poate conduce şi încuraja la munca suplimentară. Un portal business-to-employee poate fi deci un bun puternic şi valoros al organizaţiei. cum un portal business-to-employee. care au angajaţi dispersaţi pe întregul glob. Securitatea este. . Accesul la Internet maximizează eficienţa portalului business-to-employee şi asigură costuri minime de acces la acesta pentru toţi angajaţii. cu costuri zero. simplifică multe din sarcinile pe care ar trebui să le execute şi. mai ales în ceea ce priveşte sarcinile colaborative sau legate de e-mail. devenind astfel o altă resursă critică pentru organizaţie. cu o interfaţă web prietenoasă se poate obţine şi muncă suplimentară. de care angajaţii se pot ataşa şi chiar pot invoca unele drepturi de proprietate. putând fi utilizat pentru menţinerea tonusului organizaţiei şi putând în acest fel reflecta. oriunde s -ar găsi aceştia. Un portal business-to-employee este de asemenea şi un bun legat de resursele umane. Deşi sunt greu de găsit date empirice care să valideze aceste afirmaţii. toate informaţiile de la companiile mari care au adoptat portaluri business-to-employee indică succesul investiţiei făcute. cu condiţia ca managementul resurselor umane să fie implicat într-o iniţiativă de tip business-to-employee încă din prima zi. facilita colaborarea. desigur.120 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri business-to-employee Portalurile de tip business-to-employee permit angajaţilor să fie informaţi. elimina munca pe hârtie sau accelera procesarea tranzacţiilor. Se poate totuşi aprecia. iar răspunsul este o autentificare puternică. există şi un revers al medaliei: angajaţii vor petrece mai mult timp decât este necesar navigând prin portal. aspiraţiile şi valorile organizaţiei. Motivaţia existenţei portalurilor business-to-employee este aceea că portalurile vor îmbunătăţi productivitatea angajaţilor şi vor facilita o luare a deciziilor mai bună şi mai rapidă. mai ales cu instrumentele de rigoare. motivând acest timp ca fiind legat de munca depusă. dă angajaţilor. Un portal business-to-employee este unul din cele mai importante instrumente de „condiţionare a angajaţilor”. Odată implementat. unele organizaţii utilizând. În mod evident. un puternic sentiment de afiliere. Un portal business to-employee bine creat şi menţinut devine o comunitate cu propriile drepturi. în plus. neputând să fie ignorat sau să i se dea un grad mic de prioritate. chiar dacă nu sunt direct asociaţi cu menţinerea portalului. o problemă. Acest lucru înseamnă şi că portalul trebuie monitorizat şi susţinut 24/7. de exemplu. în mod intuitiv. poate moderniza accesul la informaţie. îmbunătăţind astfel loialitatea. un portal business -toemployee asigurând prezenţa organizaţiei respective 24/7. în mod subtil. Un portal competitiv şi cooperativ. video-over-IP pentru anumite întâlniri cu managementul sau pentru a permite contactul „direct” cu angajaţii sau cu managerii prin video conferinţă. Portalurile business-to-employee pot implanta identitatea organizaţiei în angajaţi.

nu există nici un motiv pentru a restricţiona b2c doar la portaluri de comerţ electronic. În comparaţie cu alte metode de marketing sau vânzări directe. va fi nevoie de un cont (şi deci de autentificare) care va fi utilizat şi în vizitele următoare. De asemenea. mai ales cînd un portal b2c va permite justificarea diminuării operaţiunilor dintr -un call-center fără diminuarea satisfacţiei consumatorilor. Cu toate acestea. apeluri telefonice în interiorul organizaţiei sau oameni care se plimbă pe coridoare. necesitatea autentificării adaugă un anumit prestigiu tranzacţiei din punct de vedere al consumatorului. confidenţială. nu e nevoie de autentificare. direct în categoria pe care o doresc (în acest caz – ştirile). termen asociat de cele mai multe ori cu portaluri de comerţ electronic precum Amazon. Deşi informaţia pe care o colectează nu este.com. din fericire. În acest fel. Nevoia de autentificare va depinde de vulnerabilitatea informaţiilor care fac obiectul tranzacţiilor sau care sunt utilizate pentru tranzacţii. Totul depinde aici numai de inovaţia şi creativitatea companiilor. precum calendare de grup. atât pentru încurajarea unui simţ al comunităţii cât şi pentru colectarea de date statistice. buy. în care consumatorii ar fi atât clienţii/consumatorii existenţi cât şi cei potenţiali. în cazul în care căutarea în catalog conduce la o tranzacţie de tip comerţ electronic. în mod evident. O apropiere mai realistă şi reprezentativă ar fi aceea de a asocia portalurile b2c cu toate tipurile de portaluri business-to-consumer. multe portaluri de presă sau alte media online favorizează această metodă. rezervările pentru călătorie. Spre exemplu. există. În unele cazuri se pot impune anumite niveluri de înregistrare cu username/parolă sau alte modalităţi de autentificare pentru urmărirea şabloanelor. În aproape toate cazurile. Un portal b2c va evolua din această primă pagină prin introducerea tranzacţiilor şi a funcţiilor de tip self-service. companiile de utilităţi etc. . Funcţiile colaborative. o regulă care poate fi utilizată: tot ceea ce necesită completări de formulare pe hârtie.com etc. Portaluri business-to-consumer Termenul „b2c” este acronimul de la „business-to-consumer”. serviciile financiare. dacă nu este realizată automat printr-un cookie. nu permite utilizatorilor să „sară” peste portal. tot aici s-ar putea lua în considerare posibilităţile acestor portaluri în ceea ce priveşte băncile. Aceasta ar însemna că portalurile b2c ar acoperi şi portalurile publice de tip self -service sau callcenter-urile. obţinerea de avantaje competitive prin intermediul unui portal b2c sofisticat este relativ mai ieftină. precum bilete de avion. oferind în acelaşi timp producătorului sau distribuitorului de conţinut anumite statistici legate de utilizatori. e-mail sau forumuri de discuţii vor fi primite cu entuziasm. Această nevoie de autentificare. cărţi sau diverse alte lucruri. În cazul unui catalog electronic standard de tip „găseşte un obiect”.Capitolul 4 121 În ceea ce priveşte serviciile care vor fi oferite de portalurile busine ss-toemployee. schema de logon poate servi ca o modalitate complicată dar eficientă de a obţine loialitatea în portal. Totuşi. o organizaţie care doreşte un portal b2c deţine deja o pagină web cu informaţii. pot fi considerate buni candidaţi pentru automatizarea prin intermediul portalului.

spre deosebire de cele de mai sus. precum b2btoday. Acest aspect de „nouă afacere” ar trebui să găsească noi contracte. distribuitori sau furnizori de afaceri.122 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri business-to-business Portalurile b2b ar trebui să fie baza viitorului comerţ electronic. Există de asemenea şi portaluri b2b închise. distribuitori sau furnizori adiţionali. Afacerea lor. dar există o demarcaţie strictă a modalităţii de rezolvare a acestor probleme. scopul acestor portaluri fiind acela de a acţiona sub forma unei pieţe comune sau clearinghouse pentru companiile angajate într-o piaţă sau industrie specifică (automobile. portaluri b2b specifice companiilor sau regiuni b2b cu un portal de organizaţie. Este posibil ca aceste două obiective să fie obţinute într-un singur portal b2b. este a rula şi întreţine un portal b2b. identificarea şi localizarea noilor oportunităţi de afaceri. echivalentul b2b al portalurilor Internet. împreună cu noi parteneri.com. Portalurile b2b pot fi utilizate pentru două scopuri diferite: 1. Portalurile publice b2b specifice unei industrii sau afaceri sunt. firmele de electronice sau companiile de telecomunicaţii generează portaluri b2b special pentru furnizorii lor. Boeing) se bazează deja pe portaluri b2b ca mijloace de execuţie rapidă. Deşi b2b trebuie să ajungă la aşteptările create în era „dot-com” în ceea ce priveşte volumul afacerilor. 2. Consumatori mari de componente. precum producătorii de automobile. Orice portal b2b sau portal de organizaţie conţine informaţii de contact. cele mai multe din marile companii (Cisco. Disney. Unele din aceste site-uri sunt site-uri de licitaţii în vederea obţinerii celui mai bun aranjament în ceea ce priveşte bunurile oferite spre licitaţii. există portaluri index de tip b2b. la fel ca Yahoo! sau Excite. . interacţiunea cu partenerii existenţi. În cele din urmă se va ajunge la: 1. destinate unui grup restrâns de utilizatori din anumite industrii. Conceptul de portal b2b specific companiilor. Identificarea şi localizarea noilor proiecte sau scheme de afaceri nu ar trebui confundată cu încercarea de a identifica şi atrage parteneri. aluminiu etc. companiile din industria chimică. care pot fi utilizate cu scopul devenirii de partener acreditat. noi pieţe. portalurile b2b specifice anumitor industrii sau portalurile index b2b continuă să prolifereze şi să se dezvolte.com sau b2byellowpages. 2. Site -urile de licitaţii publice precum eBay oferă un bun model pentru structurarea şi operarea acestor grupuri închise de portaluri de licitaţie. în toate aspectele mutuale ale managementului lanţului de aprovizionare şi a managementului relaţiilor cu clienţii. eficientă şi ieftină a tranzacţiilor de afaceri. distribuitori sau furnizori.) Dat fiind interesul în ceea ce priveşte b2b. utilizate pentru managementul partenerilor existenţi sau al lanţului de aprovizionare este înţeles repede. noi teritorii sau noi tehnologii. portaluri „publice” b2b specifice industriei sau afacerii.

. asociate portalurilor b2c.com”.com”. conţinutul şi serviciile pot fi partiţionate şi oferite pe bază de necesitate de cunoaştere sau pe bază de nevoie de utilizare. Figura 64: Portalul “b2bYellowPages. urmărirea utilizatorilor şi personalizarea. Datorită autentificării şi personalizării. cu posibilitatea de includere a unor funcţionalităţi precum cataloage electronice. Un portal b2b specific unei companii va fi un subset cu acces controlat al portalului business-to-employee al organizaţiei.Capitolul 4 123 Figura 63: Portalul “b2bToday. având ca scop securitatea. Autentificarea este de o importanţă covârşitoare în portalurile b2b.

independent de tipul de client. dată fiind creşterea importanţei acestora. WSTP facilitează suportul noilor tipuri de dispozitive şi limbaje de marcare (WML. permiţând administratorilor de portal concentrarea pe promovarea şi menţinerea unui singur portal consolidat.124 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portalurile b2b sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru oferirea accesului controlat la aplicaţii de tip ERP selectate. acest lucru nedatorându-se creşterii continue a pieţei de acces la Internet prin wireless ci. nive lul stocurilor. Deoarece conţinutul web actual este scris în HTML şi nu într un limbaj specific anumitor dispozitive sau clienţi. de exemplu).  HTML către iMode  HTML către HDML  XML către XSLT. sunt cel mai bine gestionate ca parte a portalului organizaţiei şi nu prin portaluri specifice. . aria de prezentare sau capacităţile de navigare necesare portalurilor din ce în ce mai sofisticate sau pline de grafică. planificări ale producţiei etc. WSTP rezolvă problema integrării dispozitivelor wireless prin legarea dinamică a diferitelor structuri HTML la structuri dependente de dispozitiv. transmiţând astfel conţinutul în formatul necesar. datorită faptului că oamenii au realizat că dispozitivele wireless. astfel încît partenerii pot partaja în mod direct şi dinamic informaţii actualizate (înregistrări despre facturare. limite de creditare. Acest fapt elimină nevoia de a menţine şi actualiza conţinut separat în cele două tipuri de portaluri. mai ales. Soluţiile populare de tip portal de astăzi înţeleg necesitatea suportului pentru clienţii wireless şi oferă pentru aceştia instrumente pentru conversie şi filtrarea conţinutului pentru a asigura faptul că acelaşi conţinut sau servicii pot fi accesate atât de clienţii legaţi prin reţele clasice cât şi pentru cei wireless. Pe lângă acestea există instrumente puternice precum WebSpere Transcoding Publisher (WSTP) de la IBM sau MobileSys MX pentru simplificarea integrării dispozitivelor wireless. promovând în acest fel accesul universal la portal. Portaluri wireless Portalurile de tip wireless nu mai sunt la fel de importante astăzi precum erau la un moment dat.) fără a fi necesară contactarea unui reprezentant din organizaţia care pune aceste date la dispoziţie.  Imagini GIF către bitmap şi JPEG specific dispozitivelor mobile. WSPT adaptează în mod dinamic conţinutul cerut pentru a răspunde cerinţelor dispozitivelor wireless. WSTP conţine transformări de conţinut standard (transcoderi) pentru următoarele limbaje:  HTML către WML. Accesul direct la aplicaţii ERP îmbunătăţeşte productivitatea de ambele părţi şi grăbeşte schimbul de informaţii. Cea mai mare problemă cu dispozitivele mobile este că acestea nu au încă lăţimea de bandă necesară.  Imagini JPEG către bitmap şi GIF specific dispozitivelor mobile.

Capitolul 4 125 Toate semnele curente indică faptul că XML şi XSLT vor reprezenta modalitatea strategică şi acceptată de gestionare a dispozitivelor mobile de către portalul organizaţiilor. asigură o structură comună pentru portalurile corporative. aceste funcţionalităţi de bază pentru un portal cuprind: 1. în care fiecare componentă are o legătură logică şi foarte specifică cu celelalte componente. servicii de management al datelor. 3. 2. partajează un set de funcţionalităţi de bază obligatorii. managementul interfeţei cu utilizatorul (servicii de prezentare. utilizarea XML pentru integrarea wireless presupune existenţa conţinutului în format XML. Cu toate acestea. toate portalurile. care în practică este realizată printr-un server de aplicaţii web. workflow management pot fi adăugate sub formă de componente sau servicii de management a datelor. interfaţă către web. Funcţiile de agregare. Arhitectura şi tehnologiile portalurilor La momentul actual nu există încă vreun standard industrial pentru arhitectura portalurilor la nivel de organizaţie. Figura următoare ilustrează această arhitectură de referinţă pentru toate portalurile corporative contemporane. managementul documentelor. Acest cadru de lucru de bază. format care se poate obţine extrem de uşor. în funcţie de necesităţi. la serviciile interactive de bază adăugate paginii web existente putându-se adăuga în mod sistematic şi gr adual diverse componente. poate fi extins cu uşurinţă pentru a servi ca fundaţie de referinţă pentru viitoarele portaluri corporative. pot exista transformări XSLT care să gestioneze tipuri de dispozitive diferite sau chiar grupuri de dispozitive. poate fi extinsă pentru a cuprinde servicii web care să utilizeze protocoalele uzuale SOAP. instrumente de administrate şi management ale portalului. colaborare. 6. pentru a completa şi mai mult această arhitectură. WSDL şi UDD. mecanisme de acces la date externe. În mod similar. În mod evident. în vederea realizării unor portaluri credibile. Flexibilitatea şi extensibilitatea incrementală a acestei arhitecturi este reflectată cu acurateţe în cele mai puternice soluţii portal de astăzi. Astfel. în funcţie de bugetul şi timpul alocat. securitate. 7. componenta de interfaţă web. Necesitatea acestor componente de funcţionalitate discrete. Implementarea unui portal de succes la nivelul unei organizaţii nu trebuie să fie de tip „totul-sau-nimic”. scripturi customizate şi servicii individuale peste un server web. de exemplu). indiferent de tipul acestora sau de orientarea companiei producătoare. . autentificare şi personalizare. La nivel minim. 5. sau prin utilizarea unui portal „gata făcut”. La ora actuală se poate implementa un portal la nivel de organizaţie în două moduri diferite: prin crearea de programe/aplicaţii necesare. căutare. instrumente de dezvoltare a portalului. sindicalizarea. construite pe funcţiile obligatorii de mai sus. comun pentru toate portalurilor. 4.

care ar putea fi implementate la nivel de organizaţii (mai mici). să uităm nici portalurile open-source. oferă o multitudine de opţiuni pentru customizarea. de asemenea. pentru diferite bugete. Microsoft SharePoint. îmbunătăţirea şi creşterea implementării portalului prin plug-in-uri sau API-uri. În timp ce rolul IBM. anticipând necesităţile clienţilor. pe măsură ce echipa de dezvoltare/implementare capătă mai multă experienţă cu portal achiziţionat. CA CleverPath Portal. Ione Netegrity Interaction Server. Nu trebuie. Un număr din ce în ce mai mare de producători de portaluri scot în evidenţă rolul serviciilor web în viitorul portalurilor. BEA. cea mai bună soluţie pentru ca o organizaţie să aibă propriul portal este ca unul gata făcut (off-the-shelf) să fie achiziţionat. aproape toţi producătorii oferind suport pentru acestea.126 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Înainte de 1997. Serviciile web sunt o altă modalitate modernă de extindere a funcţionalităţii şi îmbunătăţirii funcţionalităţilor unui portal. Figura 65: Arhitectura de bază a portalurilor contemporane. În zilele noastre. Epicentric Foundation Server. Corechange Coreport. Oracle sau Microsoft este binecunoscut în promovarea serviciilor web şi ceilalţi jucători încep să realizeze importanţa acestor servicii web în produsele pe care le creează. indiferent că au la bază aplicaţii Java s au . Oracle Application Server (cu portal inclus). Optarea pentru o soluţie portal de bază nu implică o schemă rigidă. IBM WebSphere Portal. Hummingbird EIP. majoritatea serverelor de tip portal. Brio Portal etc. iPlanet Portal Server. Verity K2 Enterprise. BroadVision InfoExchange Portal. Printre cele mai importante portaluri la nivel mondial se numără (ordinea este aleatorie): mySAP Enterprise Portal. în timp ce astăzi există o mulţime de servere portal „totul în unul”. construindu-se mai apoi alte componente. Plumtree Corporate Portal. utilizarea scripturilor Perl sau a aplicaţiilor CGI era singura soluţie. În schimb.

Utilizarea unui server portal va facilita şi accelera adoptarea acestor noi şi promiţătoare metodologii pentru aplicaţi web. Sybase. skin-uri. roluri. un portlet este o „fereastră” sau un canal de conţinut. Serverele portal. portlet-ul deţine o parte din fereastra browser-ului sau a ecranului dispozitivului mobil în care este afişată pagina curentă portalului. După cum se poate observa şi în figură. BEA. au introdus în ultimii ani noi şi inovative concepte.Capitolul 4 127 aplicaţii bazate pe Microsoft . într-un efort pentru a simplifica dezvoltarea şi menţinerea portalului. Arhitectura de bază a portalurilor Figura „Arhitectura de bază a portalurilor contemporane” de mai sus. Figura 66: Portle-uri în pagina unui portal. Figura următoare ilustrează arhitectura portalului WebSp here de la IBM. În cazul unei soluţii portal care le suportă. Viador. componentele active vizibile pe care utilizatorul final le vede în pagina web a portalului. breadcrumbs. ca şi pentru a obţine anumite avantaje competitive unele faţă de altele. Dintre acestea. digital dashboard cu web parts. Din perspectiva unui utilizator. conceptul de „portlet” (sau alte concepte înrudite precum „pagelet”) sunt cele mai importante. Portlet-urile sunt. Figura următoare ilustrează conceptul de portlet-uri relativ la pagina unui portal. variaţii ale acestei structuri de bază.NET. Printre acestea notăm portlet -urile. Portlet-urile sunt create şi suportate de IBM. completată cu controalele necesare. gadgets. portlet-urile devin blocurile de construcţie sau cărămizie portalului. domenii. în esenţă. Oracle. Verity şi alţii. sau iView-uri. . Numeroase arhitecturi ale portalurilor enumerate mai sus. sunt în esenţă. arată o structură simplă dar validă şi reprezentativă a arhitecturii portalurilor actuale.

PRISM. cunoscute şi sub numele de . o categorii de conţinut: clasificarea automată şi continuă a conţinutului portalului în categorii pertinente. serviciile şi aplicaţiile disponibile în portal. accesate de utilizatorii autorizaţi ai portalului.128 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Figura 67: Arhitectura conceptuală a WebSphere. OCS. o structurarea conţinutului: mecanisme de tip portlet sau şabloane. care permit utilizatorilor să ceară actualizări periodice sau să fie notificaţi în cazul apariţiei unui anumit eveniment. sindicalizare şi funcţiile legate de workflow fac parte din categoria serviciilor pentru managementul datelor. xmlnews etc. Funcţiile care vor fi incluse în mod obligatoriu în această arhitectură sunt următoarele:  managementul conţinutului: o publicarea conţinutului: includerea manuală şi automată a datelor în formulare diferite. o sindicalizarea conţinutului: abilitatea de a subscrie la furnizori de date externi prin intermediul standardelor RSS. Servicii pentru managementul datelor Funcţiile de publicare a conţinutului. NITF. o transmiterea conţinutului: cuprinde gestionarea automată a schemelor de tip „push” sau a serviciilor de subscripţie. în funcţie de regulile de personalizare ale unui anumit utilizator şi prezentarea acestor date. o director de conţinut: index care unifică şi mapează toate datele. managementul conţinutului. o agregarea conţinutului: asimilarea şi sinteza datelor din diverse surse.. colaborare. chiar dacă nu sunt enumerate explicit în figura respectivă. căutare.

 Managementul fluxului de lucru. împărţirea pe categorii a conţinutului sau managementul fluxurilor de lucru. expediţia unui produs. Directoarele de reguli.). care conţin motoare de „forţare” a acestora. directoare şi acces la date externe Figura următoare extinde arhitectura de bază din figura de mai sus pentru a reflecta funcţionalitatea discutată în paragraful anterior. luând în calcul şi meta-datele asociate unui anumit tip de conţinut.Capitolul 4 129 taxonomii. Motoare de reguli. pot fi utilizate pentru transmiterea conţinutului. Cu toate că este o arhitectură funcţională.  Căutarea. mai trebuie incluse anumite funcţii pentru a asigura o autenticitate totală. regulile joacă un rol din ce în ce mai important în managementul şi operaţiunile unui portal. adăugându-le în directorul de conţinut. Personalizarea bazată pe reguli este unul din exemplele discutate mai sus. managementul subscripţiilor. cu detalierea serviciilor de acces la date. Figura 68: Arhitectura portalurilor. . De exemplu. care indexează automat conţinutul. recepţionarea plăţii de la clienţi etc. facturarea unui client. care permite utilizatorilor să monitorizeze şi să controleze fluxul tranzacţiilor multi-pas necesare pentru execuţia unui anumit proces al afacerii (exemple: acceptarea unui ordin. utilizând tehnologii de tip „web crawler”.  Colaborarea. care cuprinde căutări în mai multe surse şi tipuri de conţinut.

cele mai multe servere portal oferă de asemenea adaptoare specifice aplicaţiilor. pot fi administrate şi controlate în mod centralizat. Regulile pot fi utilizate de asemenea pentru împărţirea în categorii a conţinutului. menţinute într-un alt director. de management al cunoştinţelor şi a aplicaţiilor de control al procesului. Interfaţa către aceste directoare poate fi unul din uzualele LDAP (Lightweigh Directory Access Protocol). inclusiv drepturile de acces. cu avantajul că se pot face schimbări rapide între categorii prin simpla schimbare a regulilor. Figura următoare conţine arhitectura actualizată a unui portal cu funcţiile discutate mai sus.130 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei În cazul transmiterii conţinutului sau a managementului subscripţiilor. în acest fel reprezentantul putând determina data obţinerii comisionului. precum baze de date diferite sau accesul la date menţinute în mainframe-uri. Componenta de acces la date externe a unui portal se concentrează pe oferirea unui număr cît mai mare de adaptoare pentru diverse surse de date externe. interfeţe către componentele de administrare a portalului. Figura 69: Arhitectura portalului SAP. cum este şi normal. CRM. acest lucru asigurând că un portal poate lucra într-o schemă a unui director care este lărgită de către informaţiile specifice portalului. Alertarea bazată pe reguli poate fi extinsă pentru a acoperi şi procesarea fluxurilor de lucru. lucrul dintr-un director centralizat previne problemele de sincronizare sau actualizare a acestuia. de personalizare şi către componenta de management a datelor. asigurând în acest fel faptul că aceste informaţii. Având în vedere popularitatea pachetelor ERP. Microsoft Active Directory sau Novell NDS eDirectory. într-o schemă federativă. O altă capacitate importantă a unui portal modern este posibilitatea reutilizării informaţiilor deja conţinute şi menţinute în directoarele utilizatorilor. De exemplu. un reprezentant de vânzări poate fi alertat automat când organizaţia primeşte plata pentru un ordin primit de acel reprezentant. Pe lângă simplificarea şi reducerea volumului de muncă necesar întreţinerii directorului. SCM. regulile pot fi utilizate pentru a customiza şi actualiza toate datele de tip „push” ca şi declanşatoarele de alertare automată. Aceste componente de reguli vor avea. . O componentă director a unui portal permite în mod norm al existenţa mai multor subdirectoare.

Capitolul 4 131 Figura 70: Arhitectura actualizată a portalului. Figura 71: Portalul SAP şi Portal Content Directory de la SAP. .

 Portlet WML. CRM sau SCM. iView şi skin-uri Conceptul natural şi intuitiv de portlet. în mod evident.  Portlet-uri specifice aplicaţiilor.  Portlet-uri de colaborare.  Portlet pentru mesagerie instantanee.  Portlet de căutare. întreţinută şi actualizată în mod independent. Printre cele mai utilizate portlet-uri gata construite. în ceea ce priveşte facilitarea dezvoltării portalului. care va converti HTML către WML pentru ca portalul să suporte dispozitive mobile. De asemenea. cu suport pentru RSS sau alt protocol.  Portlet pentru acces la baze de date. Digital dashboard. deci fiecare aplicaţie împreună cu portlet-ul corespunzător poate fi dezvoltată. mai sunt oferite şi kit-uri de dezvoltare sau API-uri. Există numeroase căi în care portlet-urile simplifică design-ul şi micşorează timpul necesar activării conţinutului. astfel portleturile oferă funcţii de modularizare şi izolare. De exemplu. are. agendă de contacte. gadget-uri şi web parts Portlet-urile sau alte mecanisme similare sunt facilităţi de profil ale multor servere de tip portal în sensul că simplifică design-ul şi întreţinerea portalului şi accelerează disponibilitatea conţinutului.  Portlet de ştiri. calendar şi funcţie de tip „to-do list”. Funcţia de agregare a portalului va afişa în timp real diferite portlet-uri. care va afişa conţinutul de tip XML prin utilizarea transformărilor XSL (XSLT). disponibile în pachetul de instalare al portal-ului sau care pot fi instalate separat se numără:  Portlet XSL. astfel încât se pot construi propriile portlet-uri. inbox-ul e-mail-ului va fi un portlet. care simplifică integrarea acestor aplicaţii larg utilizate în cadrul de lucru al portalului. specifice Microsoft Exchange. Microsoft Outlook sau Lotus Notes. cu opţiuni pentru e-mail. oferit în combinaţie cu motoare de căutare cunoscute precum Google. Producătorii de servere portal care suportă portlet-uri oferă pe Internet cataloage cu toate portlet-urile disponibile pentru serverel produs de ei. corespunzătoare diferitelor aplicaţii ale portalului. fiecare portlet este o entitate autonomă independentă. cu suport pentru aplicaţii populare precum ERP. astfel încît conţinutul sindicalizat să fie direct integrat în pagina portalului. Un alt factor cheie care face portlet-urile atât de atractive este disponibilitatea portlet-urile gata construite atât de producătorul serverului de tip portal cât şi de la alţi producători. În consecinţă.132 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Tehnici de prezentare a datelor: portlet-uri. aplicaţia de tip calendar un alt portlet iar agenda de contacte a organizaţiei va fi un alt portlet. web parts. În . propriile corespondenţe în piaţa portalurilor actuale. resurse umane. Fiecare aplicaţie portal va fi asociată unui portlet specific.

astfel încât serverul SharePoint face referire la portaluri sub forma site-urilor digital dashboard.NET pot fi utilizate pentru afişarea/utilizarea mai multor iView-uri. este echivalentul SAP al unui portal. la fel ca şi producătorii de portlet-uri. care conţin. ERP. La fel ca şi în cazul temelor. iView de la SAP se pot conecta la diferite tipuri de date şi aplicaţii prin intermediul construcţiilor cunoscute sub numele de „conectori iView” (iView Connectors). pe baza ASP. knowledge management şi colaborare. Un digital dashboard este o pagină a portalului compună din diferite componente web numite web parts. managementul proiectelor şi. mai ales cu Microsoft Office. fiind acelaşi. web part-urilor sau iView-urilor.Capitolul 4 133 cele mai multe cazuri. deşi sunt utilizate de portlet-urile BEA. există posibilitatea implementării digital dashboard cu alte produse Microsoft. Microsoft. Fiecare digital dashboard este o pagină web separată care conţine una sau mai multe web parts. Microsoft SQL Server sau Microsoft Exchange. care. Faptul că un iView este bazat pe XML este singurul lucru care-l diferenţiază de celelalte modalităţi de afişare a conţinutului precum portlet-uri sau web parts. Microsoft SharePoint. promovat ca şi „portal într-o cutie” este centrat în totalitate pe digital dashboard. Skin-urile mai pot fi asemuite şi temelor disponibile în Microsoft FrontPage. de exemplu. iView. diferenţa este doar de terminologie. de asemenea.NET. un skin specifică fonturile. de asemenea. un kit pentru construirea de web parts. utilizate în vederea prezentării de informaţii către utilizatori. Un iView permite conţinutului şi aplicaţiilor să fie integrate într-un portal SAP. Microsoft oferă. în care fiecare web part este un obiect reutilizabil care conţine date sau script-uri. Pe lângă componentele (web parts) gata create. de exemplu şi plug-in-uri către aplicaţii precum SAP sau Sibel. web parts devin echivalentul portlet-urilor. culorile şi icoanele utilizate de un anumit portlet. Skin-urile. în general. componente care pot fi combinate şi customizate pentru a îndeplini cerinţele individuale ale utilizatorilor. Un skin defineşte modalitatea de afişare (look and feel) a fiecărei ferestre sau pagini a portalului. Microsoft oferă de asemenea web parts pentru business intelligence. galerii cu web parts. bazat pe XML. transmiterea informaţiilor (recepţionarea de ştiri). modalitatea de afişare a paginii unui portal se poate schimba în totalitate prin alegerea unui nou skin. . SAP defineşte un iView sub forma unui element de prezentare autonom. PowerPoint sau oricare aplicaţie desktop din Windows. în care Java şi . un termen popularizat de BEA. nu sunt echivalentul portlet-urilor. Arhitectura SAP a unui portal din figura de mai sus conţine un „Server iView”. nu necesită ca toate datele să fie bazate pe XML. Există. acronimul de la Integrated View. de aici venind şi asemănarea cu conceptul de „temă”. deşi suportă XML. conceptul care stă la baza acestor componente sau module care se pot ataşa portalurilor. CRM. În contextul unui digital dashboard. Deoarece un portal BEA este alcătuit din portlet-uri. către toate aplicaţiile Microsoft. a adoptat co nceptul de digital dashboard.

Numele întreg şi formal al unui gadget este „gadget web service”. atunci întregul portal poate fi un singur domeniu din punct de vedere al serverului care găzduieşte portalul. De exemplu. Urmează apoi asignarea de roluri specifice fiecărui departament către persoanele care au drepturi de acces diferite la conţinut.org etc. ambele externe. În contextul unui server de tip portal. În esenţă. Conceptul de domeniu a fost utilizat în reţele pentru a indica o reţea autonomă. iar pe de alta defineşte apartenenţa la o comunitate de utilizatori. Potrivit Plumtree. gadget-urile sunt „servicii web” grafice disponibile utilizatorilor portalurilor. într-o structură arborescentă. Ca şi orice schemă ierarhică. Rolurile utilizatorilor definesc experienţa utilizatorului cu portalul respectiv. utilizat pentru identificarea prezenţei pe Internet a unei organizaţii (cisco. Pe Internet termenul este întâlnit în numele de domeniu. termen popularizat de Plumtree. existând şi mecanisme pentru modificarea şi restricţionarea proprietăţilor moştenite. resursele aplicaţiilor existente pot cuprinde instrumente de colaborare precum e-mail. fiecare utilizator autentificat primeşte unul sau mai multe roluri în cadrul portalului. În acest context. este foarte asemănător unui portlet sau web part. Dacă organizaţia respectivă deţine mai multe portaluri. în timp ce utilizatorii neautentificaţi primesc doar un rol implicit. deci. Rolurile ierarhice au marele avantaj de a simplifica şi accelera procesul de personalizare şi administrare a portalurilor. ceea ce cuprinde modalitatea de afişare. cel puţin din punct de vedere al organigramei. breadcrumbs Domeniile şi rolurile sunt combinate de obicei şi sunt legate de personalizarea unui portal. rolurile pot moşteni proprietăţile rolurilor de deasupra lor.com. Dintr-un alt unghi.). Gadget-urile. permiţând identificarea portalurilor pe de-o parte. gadget. care să oglindească structura organizaţiei. cu o singură mare diferenţă: un gadget este o componentă a unui portal care operează pe un alt calculator. alt rol pentru cei din departamentul de marketing şi un altul pentru departamentul IT. Personalizarea este implementată de obicei în servere portal prin intermediul unui mecanism bazat pe roluri. utilizarea de adrese web diferite (nume de domenii şi URL-uri) pentru portaluri diferite dintr-o organizaţie conduce la domenii portal diferite. Gadget-urile sunt utilizate pentru integrarea resurselor din aplicaţii şi plug-in-ul surselor de conţinut. fiecare din acestea va fi un domeniu separat dacă sunt implementate pe acelaşi server portal. tot ceea ce este reunit sub aceeaşi adresă web aparţine unui singur domeniu. Domeniile sunt importante pentru portaluri în cazul în care se doreşte execuţia mai multor portaluri pe acelaşi server. Rolurile ar trebui definite ierarhic. . care interacţionează direct cu acestea prin intermediul unui interfeţe cu utilizatorul specifică gadget-urilor. permiţând asignarea uşoară către grupuri înrudite de oameni. În cazul în care o organizaţie doreşte un singur portal consolidat. calendar sau directoare la nivel de organizaţie. controlul conţinutului şi serviciilor precum şi accesul la aplicaţii. w3. se poate defini un rol pentru toţi angajaţii din departamentul de resurse umane. un domeniu defineşte cel mai înalt nivel al unui anumit portal. roluri.134 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Domenii.

nume inventat de PeopleSoft. categorie cu categorie. Ca şi în cazul portlet-urilor sau web part-urilor. pe măsură ce utilizatorul navighează în portal urmărind link-urile oferite. Figura 73: Breadcrumbs în portalul PeopleSoft. Figura de mai sus desemnează o vedere de ansamblu a unui portal din punctul de vedere al Plumtree.Capitolul 4 135 Figura 72: Conceptul de gadget de la Plumtree. mai multe gadget-uri pot si combinate pentru a obţine o pagină a unui portal. descrie o facilitate foarte utilă prin care se poate face navigarea ierarhică. . Breadcrumb. utilizat pentru integrarea aplicaţiilor şi conţinutului extern. în vederea oferirii utilizatorilor de conţinut şi servicii personalizate.

m-business promite o creştere rapidă.136 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Aplicaţiile web şi dispozitive mobile Tehnologia wireless s-a dezvoltat în ultimii ani. de a gestiona sarcini administrative (răspunsul la mesaje de e-mail. devenind unul din cele mai fierbinţi subiecte de discuţii datorită capacităţii sale de a aduce puterea de comunicaţie şi Internetul în mâinile utilizatorilor din întreaga lume. printre care se numără lărgimea de bandă disponibilă. Accesul wireless este în beneficiul afacerilor. Unele din cele mai impresionante aplicaţii de tip m-business sunt serviciile bazate pe localizarea sau aplicaţiile care sunt suportate prin tehnologiile de identificare a locaţiei. Pe măsură ce va creşte popularitatea serviciilor wireless. M-business sau mobile business. Astfel. angajatorilor şi consumatorilor. strategiile de marketing sau comunicaţiile personale. acesta ar putea transmite o notificare cu privire la o promoţie pe dispozitivul mobil al utilizatorului. de aproape oriunde. planificarea întâlnirilor etc. viteza de comunicaţie şi erorile multipath . De exemplu. producătorii vor crea dispozitive wireless cu un număr din ce în ce mai mare de facilităţi şi capacităţi. Identificarea locaţiei utilizatorului Tehnologiile de identificare a locaţiei utilizatorului permit afacerilor şi indivizilor să determine locaţia utilizatori până la câţiva metri.) şi de a îmbunătăţii relaţiile cu clienţii. comportamentul de cumpărare al consumatorilor. Mai mult. definită sub forma afacerilor electronice prin intermediul comunicaţiilor wireless. în orice moment. reţelele de celulare şi utilizatorii de dispozitive mobile. cum ar fi managementul afacerilor. atât angajaţii cât şi consumatorii pot să-şi gestioneze responsabilităţile sau să îndeplinească anumite sarcini şi în timpii de aşteptare (aşteptarea unui mijloc de transport sau la o coadă la bancă. productivitatea angajaţilor. Serviciile bazate pe locaţie sunt posibile datorită relaţiei dintre distribuitorii de servicii de telefonie mobilă. Introducerea comunicaţiilor wireless afectează multe as pecte din societate. Deşi este într-un stagiu incipient de dezvoltare. angajaţilor. reprezintă una din cele mai noi frontiere din domeniul comunicaţiilor electronice. de a accesa baza de date a organizaţiei. Serviciile de urgenţă şi accesibilitatea wireless pot fi de asemenea îmbunătăţite prin adoptarea tehnologiilor de identificare a locaţiei. Serviciile bazate pe localizarea pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi marketingul wireless. managementul relaţiilor cu clienţii (CRM) sau aplicaţiile de tip business-to-consumer (B2C) şi business-to-employee (B2E). Pentru angajaţi şi angajatori accesul wireless oferă acestora abilitatea de a comunica. alimentată mai ales de capacitatea acesteia de a ajunge utilizatorii şi de a le permite acestora acces instantaneu la orice informaţii critică de afaceri şi la orice facilităţi de comunicare. de exemplu). multe organizaţii şi–au dezvoltat propriile metode pentru determinarea locaţiei utilizatorilor. dar există şi anumite probleme în localizarea cu exactitate. un exemplu în acest fel putând fi integrarea telefoanelor celulare cu asistenţii digitali personali (PDA). dacă o organizaţie determină că un client este în apropierea unui magazin sau birou.

Sigur.Capitolul 4 137 (erorile rezultate ca urmare a reflectării semnalului de către obiecte precum clădiri sau munţi). în momentul în care un utilizator cere locaţia celei mai apropiate cafenele. Utilizatorul poate fi oriunde în raza de acţiune a antenei. Această informaţiei este prezentată apoi unui content provider (organizaţia care oferă servicii bazate pe localizare) în formatul unui cod geografic (longitudinea şi latitudinea locaţiei utilizatorului). între care este cunoscută distanţa. purtătorul wireless (wireless carrier) poate utiliza triangularea pentru a determina locaţia dispoziti vului mobil al utilizatorului. Triangularea este o tehnică populară utilizată de multe tehnologii de identificare a locaţiei în care locaţia este determinată prin analizarea unghiurilor semnalelor din cel puţin două puncte fixe. Locaţia utilizatorului este determinată prin triangularea din trei locaţii. în care se găsesc mai puţine antene. a telefoanelor celulare digitate şi a pager-elor cu două sensuri a crescut cererea pentru afaceri şi comerţ prin dispozitive mobile din ultimii ani. Tehnologiile de identificare a locaţiei permit organizaţiilor să ofere utilizatorilor servicii bazate pe locaţiei. utilizatorii pot . Destul de sigur. Utilizată mai ales în arii rurale. Prin utilizarea PDA-urilor precum Palm sau PocketPC sau a telefoanelor celulare şi a calculatoarelor portabile. Foarte sigur. care este mai apoi transformată într-o hartă. Sigur. pe baza căreia utilizatorul primeşte instrucţiuni pas-cu-pas pentru a ajunge în locaţia dorită. Tehnologia Celula de origine (COO) Unghiul de sosire (AOA) Diferenţa de timp de sosire (TDOA) Diferenţa îmbunătăţită a timpului de observare (EOTD) Corespondenţa tiparului de localizare Sistem de poziţionare globală (GPS) Gradul de acurateţe Cel mai puţin sigur. Locaţia utilizatorului este determinată cu ajutorul sateliţilor. Tabelul 9: Tehnologii de i dentificare a locaţiei şi gradul l or de acurateţe. Cea mai sigură metodă dacă antenele sunt apropiate unele de altele. Dispozitivele mobile cu acces la Internet permit utilizatorilor să-şi gestioneze viaţa profesională şi personală la distanţă faţă de calculatoarele desktop. De exemplu. Utilizatorul este la intersecţia celulelor a două turnuri. Locaţia utilizatorului este determinată prin triangularea din trei locaţii. Tehnologii de comunicare wireless Proliferarea dispozitivelor wireless precum asistenţi personali digitali (PDA). Sigur. făcând metoda mai eficientă în determinarea locaţiei dispozitivelor în arii urbane. Nu este foarte eficient dacă utilizatorul este în interiorul unei clădiri. Locaţia utilizatorului este determinată prin analizarea interferenţelor multicale (multipath) dintr-o arie dată.

având ca scop prezentarea site-ului web sau a răspunsului de la un ofertant de servicii. care are ca scop crearea unei interfeţe între Internet şi dispozitivul mobil. după cum se poate observa şi în figura următoare. WAP şi WML Unul din cele mai importante aspecte ale comunicaţiei wireless este standardizarea. Pe măsură ce comunicaţiile wireless au evoluat de la transmisia analogă spre cea digitală. tehnologia de primă generaţie a fost înlocuită cu tehnologie din cea de-a două generaţie. În anul 1997 protocolul Wireless Application Protocol a fost dezvoltat de către producătorii Nokia. Mac OS şi Java 2 Micro Edition. oferind viteze de transmisie de până la 9. multimedia. pe baza unei proceduri în doi paşi. . Unul din aceşti paşi poate fi numit „WAP Gateway” iar celălalt „micro-browser”. care are doar sarcina de a le afişa. între care şi streaming audio şi video. capacităţi ridicate de transmisie ale reţelei şi suport pentru tipuri de date multiple. Aplicaţiile WAP pot fi utilizate de către dispozitive cu sisteme de operare PamlOS. gateway-ul va încerca să o convertească în cel mai bun mod posibil. voce şi date. în funcţie de generaţie. Micro-browser-ul este instalat pe dispozitiv cu scopul de a gestiona răspunsul primit sub forma WML (Wireless Markup Language). Datele rezultate în urma transformării va fi transmisă către dispozitivul mobil. pot participa pe piaţa de capital sau îşi pot verifica poşta electronică de la distanţă. Motorola şi alţii pentru a facilita introducerea şi standardizarea accesului wireless la Internet. WAP permite telefoanelor mobile sau dispozitivelor de tip PDA să execute un transfer de date între Internet şi dispozitivul mobil.6 Kbps. Tehnologiile de comunicare wireless sunt împărţite în mai multe categorii. Windows CE. pe un ecran cu dimensiuni şi facilităţi limitate. Tehnologia din generaţia a treia (3G) permite viteze de acces ridicate. chiar dacă anumite tipuri de conţinut nu pot fi convertite în mod corect. În cazul în care informaţia obţinută nu este în format WML. Ericsson. Cererea trece prin intermediul „WAP Gateway”. Telefonul analog celular este un exemplu de tehnologie din prima generaţie. În lumea wireless există mai multe platforme şi tehnologii de programare. dintre care cele mai utilizate sunt Wireless Application Protocol (WAP) şi Wireless Markup Language (WML).5 reprezintă un pas intermediar între cea de -a doua şi cea de-a treia generaţie. WAP este un set de protocoale de comunicaţie create pentru a permite dispozitivelor mobile să acceseze Internetul. Generaţia 2. WAP Gateway-ul recepţionează informaţiile de la un server Internet fie în format HTML. bazându-se pe reţele care utilizează tehnologii de tip packetswitching. de obicei în WML.138 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei achiziţiona bilete de avion sau diverse bunuri. fie într-un format gata pregătit. de la prima până la cea de-a patra.

Figura 75: Comparaţie între arhitectura WAP şi arhitectura generică Internet. Figura 76: Comparaţie între arhitectura unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi aplicaţii pentru servere web. O comparaţie între arhitectura WAP şi arhitectura „generală” Internet se poate observa şi în figura următoare. .Capitolul 4 139 Figura 74: Arhitectura WAP.

Deşi WAP şi WML pot oferi numeroase avantaje.140 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Wireless Markup Language (WML) este un limbaj de marcare dezvoltat pe baza XML care permite crearea de conţinut web care să fie accesibil dispozitivelor mobile. Card-urile sunt unităţile de afişare ale documentelor WML utile pentru clienţii WAP cu ecrane de dimensiuni reduse. navigaţia între acestea este rapidă. la un moment dat. poate fi vizualizat doar un singur card. numit cHTML (Compact HTML). Acest gateway transmite o cerere HTTP către un server web. Transmisia datelor se face prin utilizarea Code Division Multiple Access (CDMA). Astfel. accesul la servicii bazate pe IP făcându-se diferit faţă de WAP. Din această cauză utilizatorii sunt taxaţi numai pentru volumul de date transferat şi nu pentru numărul de minute petrecute on-line. întregul „deck” fiind descărcat şi stocat la nivel de microbrowser. via reţeaua purtător. Tag-urile WML sunt comenzi WML care specifică modalitatea de formatare a paginii Web pentru vizualizare pe diverse dispozitive. (Ca o remarcă: după numai 14 luni. Telefoanele pot accesa site-urile folosind HTML astfel: după tastarea unui URL în telefon. iar din cauză că rata de transfer a datelor este mai scăzută decât a unui model normal. spre deosebire de WAP. un dispozitiv care utilizează această tehnologie este permanent on-line. Deşi. în februarie 1999. HDML a fost creat înaintea WAP şi utilizează pentru transportul datelor protocolul proprietar Handheld Device Transport Protocol (HDTP). La fel ca şi in cazul serviciilor bazate WAP. serverul web procesează cererea şi transmite răspunsul tot către UP.Link. care poate fi utilizat numai pe acele dispozitive mobile care utilizează browser-ul Openwave. care retransmite datele prin HDTP. Pentru ca o pagină să poată fi afişată pe dispozitivul mobil. compania avea deja peste 6 milioane de abonaţi la acest serviciu). utilizatorii au nevoie de un dispozitiv care să permită comunicarea prin acest protocol.Link. dintre care enumerăm posibilele breşe de securitate. Un document WML este numit „deck”. HDML este un limbaj proprietar al Openwave (cunoscut mai demult sub numele de phone. i-Mode şi HDML i-Mode. i-Mode este insuficient pentru transmisii video sau imagine. nu a fost dezvoltat de un consorţiu ci de o singură companie şi anume NTT DoCoMo din Japonia. dar este foarte potrivit pentru e -mail sau grafică simplă. Handheld Device Markup Language (HDML) este utilizat pentru formatarea conţinutului pe telefoanele mobile care pot naviga pe web. fiecare document conţine una sau mai multe pagini sau „cards”. acesta transmite cererea către gateway-ul Openwave UP. . i-Mode utilizează un subset al HTML. lăţimea de bandă limitată (încă) şi ineficienţa. deoarece i-Mode este bazat pe tehnologia de transmisie a pachetelor de date.com). în dispozitivul mobil. acestea au şi numeroase dezavantaje. Fiecare card poate conţine atât text cât şi controale de navigare care să faciliteze interacţiunea cu utilizatorul.

. precum accesul la reţea şi interfaţă cu utilizatorul) are ca ţintă un tip specific de dispozitive:  profilele create peste Connected Device Configuration (CDC) au ca ţintă dispozitivele de tip hi-end. Din punct de vedere al dezvoltatorilor de aplicaţii.Capitolul 4 141 HDML şi gateway-ul Openwave sunt cele mai populare aplicaţii wireless din America de Nord. .NET de tip byte code. în timp ce în Europa sunt utilizate serverele şi browser-ele pe bază de WAP şi respectiv WML. ambele fiind noi tehnologii critice pentru comerţul avansat prin dispozitive mobile. . astfel încât poate fi utilizat byte code-ul standard al Java 2 Platform.NET CF poate fi rulat pe dispozitive mobile care suportă Windows CE/Pocket PC. clienţii inteligenţi reduc traficul din reţea şi îmbunătăţesc stabilitatea tranzacţională prin faptul că suportă spaţiu de stocare mai ridicat la nivel de dispozitiv. creat pentru a oferi cel mai bun compromis între portabilitate şi performanţă. creşterea importanţei extensiilor dispozitivelor (GPS sau scannere pentru coduri de bare).NET CF.NET CF este o versiune simplificată a Microsoft . Platforme de dezvoltare pentru aplicaţiile dispozitivelor mobile J2ME şi . J2ME şi .NET CF cresc productivitatea creării de aplicaţii. Tabelul de mai jos face o comparaţie între cele trei tipuri de platforme de dezvoltare generice menţionate mai sus: . De asemenea. În comparaţie cu tehnologiile de tip micro-browser precum WAP/WML sau cele enumerate mai sus. omniprezent .NET standard. Creat special pentru „mobile computing”. Aceste dispozitive au capacităţi hardware similare celor necesare pentru . asemănător Java. suportând în acelaşi timp scheme de securitate şi de integrare mai flexibile. clienţii inteligenţi (dispozitivele mobile inteligente) oferă suport pentru interfeţe mai bogate cu utilizatorul. Fiecare combinaţie validă de configuraţii (care suportă APIurile de bază ale Java) şi profile (construite deasupra configuraţiilor. J2ME conţine o configuraţie şi un profil standardizat. biblioteci necesare dezvoltării aplicaţiilor mobile. siguranţa aplicaţiei şi securitatea codului mobil.NET CF conţine un subset al bibliotecilor .NET Framework. Standard Edition (J2SE). J2ME Connected J2ME Connected Device Configuration Limited Device Configuration Puternic.Net Compact Framework Tipul de Puternic.Net Compact Framework (CF) sunt platforme pentru dezvoltarea de aplicaţii destinate clienţilor din dispozitive mobile inteligente. CDC cuprinde o maşină virtuală Java 2 standard.  profilele create peste Connected Limited Device Configuration (CLDC) au ca ţintă PDA-urile low-end şi telefoanele celulare mici (cu volum mic) şi utilizează o mică maşină virtuală care nu este compatibilă cu J2SE sau CDC.NET CF Common Language Runtime (CLR) execută aplicaţii . iar . din punct de vedere al dispozitivelor mobile. pentru a suporta facilităţi specifice dispozitivelor mobile. scump Ieftin.

142

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

dispozitiv necesar Cost Ţinte de piaţă Suport pentru limbaje Platforme Compatibilitatea byte code-ului Compatibilitate API Instrumente de dezvoltare

scump Mare Companie mare C#, VB.Net Pocket PC, Windows CE Standard .Net CLR Subset al .Net Visual Studio .Net 2003

Mare Companie mare Java Platformele mobile majore în afară de Palm OS Standard Java 2 Subset la J2SE plus pachete opţionale Linie de comandă, SDK de la diverşi producători, CodeWarrior şi WebSphere Comunitate Întregul manager de securitate al Java Sync, download

Mediu Consumatori şi companii mari Java Toate platformele mobile Nu este compatibil cu J2SE sau CDC Compatibilitate parţială cu CDC combinat cu pachetele opţionale Linie de comandă, SDK de la diverşi producători, toate IDEurile de la marii producători Comunitate Model limitat al Java 2, suplimentat prin specificaţia OTA Formal conform cu specificaţia OTA

Specificaţii Modelul de securitate Instalare la nivel de client

O singură companie Model simplificat al .NET ActiveSync, Internet Explorer download

Tabelul 10: Comparaţie între .NET CF şi J2ME.

.NET CF suportă numai un singur sistem de operare, şi anume Windows. Se poate argumenta şi faptul că .NET CF este multi-platformă într-un anumit grad din cauza CLR: sistemele de operare Windows CE şi Pocket PC rulează pe mai mult de 200 de tipuri de dispozitive diferite, iar byte-code-ul este portabil direct (doar) între aceste dispozitive. Cu toate acestea, dispozitivele Windows ocupă doar un mic procent din piaţa totală de dispozitive mobile. Pe telefoanele mobile partea cea mai mare a pieţei este deţinută de platformele Motorola iDEN, Nokia Symbian OS şi Qualcomm Brew, existând de asemenea platforme specifice diverşilor producători. Pe PDA-urile lowend, jucătorul cel mai important din piaţă este Palm OS; pe dispozitivele de tip embedded sau telematic sunt utilizate sisteme de operare în timp real precum QNX Software Systems sau Win River VxWorks. Chiar şi pe piaţa PDA-urilor hi-end, unde Windows are cea mai mare cotă de piaţă, au apărut dispozitive bazate pe Symbian OS sau diferite tipuri de Linux.

Capitolul 4

143

Pentru dezvoltatorii de aplicaţii mobile, esenţial este ca aplicaţiile produse să se execute pe cât mai multe platforme, cu minimum de efort. Aici Java are mai multe avantaje asupra .NET CF, multe din platformele mobile enumerate mai sus având suport incorporat pentru Java. Totuşi, „write once, run anyware” este o sintagmă adevărată mai mult din punct de vedere teoretic, destul de multe extensii standard J2ME suportând facilităţi care nu sunt disponibile pe toate platformele (de exemplu SMS – Short Meesage Service sau redare multimedia). De asemenea, producătorii de dispozitive tindă să adauge valoare soluţiilor lor prin oferirea de pachete de extensii J2ME proprietare. Din punct de vedere al aplicaţiilor, piaţa s-a orientat mai mult către aplicaţiile orientate-consumator. Jocurile de pe telefoanele mobile disponibile în reţelele NTT DoCoMo sau telefoanele cu camere foto şi mesagerie multimedia au ajuns să fie utilizate şi în platformele luate în discuţie aici. Astfel, deşi .NET CF nu este orientat în mod specific către o piaţă de tip consumer, suportă desenarea direct pe canvas, double buffering sau remaparea butoanelor dispozitivului prin intermediul bibliotecilor Windows Forms. Prin intermediul API-urilor native ale Windows Media Player de pe Pocket PC, aplicaţiile .NET CF oferă suport pentru redare de conţinut multimedia. Platformele J2ME au, în comparaţie cu .NET CF, suport larg către aplicaţiile orientate către consumatori, platforma fiind capabilă să ofere atât acces la jocuri cât şi la redarea conţinutului multimedia. Datorită lipsei accesului direct la hardware, nici .NET CF şi nici J2ME nu sunt capabile pentru aplicaţii video de înaltă performanţă, suportul pentru aplicaţiile consumator rămânând la ceea ce se poate observa la momentul actual pe piaţă. Nu acelaşi lucru se poate spune despre aplicaţiile mobile destinate întreprinderilor, ambele platforme oferind, prin intermediul producătorilor suport pentru dezvoltarea şi întreţinerea acestor tipuri de aplicaţii, conform tabelului următor.
.Net Compact Framework Interfaţa cu utilizatorul Subset bogat al Windows Forms J2ME Connected Device Configuration Subset bogat al AWT (Abstract Windowing Toolkit), biblioteci oferite de diverşi producători Subset bogat al JDBC IBM DB2 Everyplace, iAnywhere Solutions, PointBase, J2ME Connected Limited Device Configuration Interfaţa MIDP cu cristale lichide, subset PDA Profile al AWT, biblioteci oferite de diverşi producători API-uri specifice în funcţie de producător, similare JDBC Implementări relaţionale în funcţie de producător peste RMS, Oracle

API pentru baze de date Baze de date mobile

Subset al ADO.Net, DataGrid SQL Server CE, Sybase iAnywhere Solutions

144

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Bază de date la distanţă Sincronizarea cu baze de date XML API Servicii web Instrumente pentru servicii web Email şi PIM (personal information manager) SMS Instant messenger

Orice bază de date compatibilă cu ADO.NET In funcţie de producătorul aplicaţiei Integrat în ADO.Net Integrate Integrate în Visual Studio .NET API de tip P/Invoke şi Outlook Stiva P/Invoke SMS P/Invoke MSN (Microsoft Network) şi alte API-uri ale IM P/Invoke MSMQ

Oracle9i Lite Orice bază de date compatibilă cu JDBC In funcţie de producătorul aplicaţiei Instrumente de la diverşi producători Integrate Plug- in-uri kSOAP pentru principalele IDE-uri JavaPhone şi APIuri oferite de diverşi producători Wireless Messaging API API-uri oferite de diverşi producători pentru cei mai mulţi clienţi IM API-uri proprietare JMS (Java Message Service)

SODA Poduri similare JDBC oferite de diverşi producători In funcţie de producătorul aplicaţiei Instrumente de la diverşi producători Integrate Plug- in-uri kSOAP pentru principalele IDE-uri PDA Profile şi diverşi producători Wireless Messaging API API-uri oferite de diverşi producători pentru cei mai mulţi clienţi IM JMS prin intermediul instrumentelor oferite de diverşi producători (ex: WebSphere MQ Everyplace, iBus Mobile) API-uri oferite de diverşi producători

Enterprise messaging

Criptografie

API-uri oferite de diverşi producători

Multimedia Suport pentru jocuri API-uri de localizare

API-uri P/Invoke Windows Media Player Inclus în interfaţa utilizator a Windows Forms API-uri oferite de purtători

JCE (Java Cryptography Extension) API-uri oferite de diverşi producători Subset al JMF Direct draw pe Canvas API-uri oferite de diverşi producători

Integrat în MIDP plus API- uri J2ME multimedia Suport GameCanvas în MIDP API-uri oferite de diverşi producători

Tabelul 11: Facilităţi ale .NET CF şi J2 ME.

Capitolul 4

145

Pentru a beneficia pe deplin de capacităţile off-line, existenţa unei baze de date la nivelul dispozitivului mobil este esenţială. .NET CF suportă un subset substanţial al ADO.NET, în timp ce Java oferă JDBC (Java DataBase Connectivity). Cu toate că bazele de date izolate sunt destul de utile, la nivelul organizaţiilor trebuie să existe suport pentru sincronizarea şi consolidarea cu bazele de date mari, utilizate în aplicaţiile curente. La ora actuală nu există un API standard pentru sincronizare pentru nici una din platformele discutate, fiecare producător de baze de date mobile sincronizând baza de date din dispozitivul mobil cu cea de la nivel de întreprindere prin propriile soluţii. În ceea ce priveşte utilizarea serviciilor web, cheia integrării aplicaţiilor la nivel de organizaţie, Microsoft are un avans considerabil în adoptarea acestora, fiind una din firmele mari care au adoptat de timpuriu această tehnologie, promovând-o în toate aplicaţiile sale recente. Consumarea (accesul) serviciilor web în .NET CF nu presupune nici un cod adiţional, aceste servicii putând fi tratate ca şi obiecte locale, din punct de vedere al programatorilor. Pentru J2ME, suportul pentru SOAP nu este încă standardizat, existând totuşi biblioteci care se pot utiliza pentru construirea clienţilor SOAP mobili. De asemenea, toate mediile de dezvoltare recente suportă utilizarea serviciilor web în J2ME prin intermediul kSOAP sau a serverelor de aplicaţii wireless proprietare (Oracle cu 9i Wireless Application Server, de exemplu). Din punct de vedere al managementului dispozitivelor, acesta este cea mai costisitoare parte pentru soluţiile mobile de întreprindere de astăzi. Asigurarea faptului că utilizatorii potriviţi obţin softul potrivit şi că softul este actualizat este deosebit de important pentru organizaţiile care asigură accesul la resursele interne prin clienţi mobili. Pentru aplicaţiile mobile cu acces general, purtătorii reţelelor wireless trebuie să construiască „grădini” pentru a proteja clienţii şi sursele de venit. Astfel, aplicaţiile .NET CF sunt instalate prin intermediul ActiveSync sau „over the air – OTA” prin intermediul Pocket PC Internet Explorer, neexistînd vre-un mod standard de control al clientului de către back-end după instalare. De partea J2ME, aplicaţiile pot fi gestionate de pe back-end de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produsului. Putem concluziona că atât .NET CF cât şi J2ME sunt excelente platforme pentru dezvoltarea clienţilor inteligenţi în vederea utilizării acestora în aplicaţii la nivel de întreprindere sau pentru comerţ electronic mobil. Platforma .NET CF este orientată mai mult spre aplicaţii de întreprindere cu interfaţă bogată cu utilizatorul, în timp ce J2ME suportă un design modular şi este portabilă pe o varietate de dispozitive, platforma oferind un suport balansat între aplicaţii de întreprindere şi aplicaţii orientate către consumatori/utilizatori obişnuiţi.

146

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

5. Securitatea datelor şi sistemelor informatice
În ultimii ani au intervenit schimbări majore în ceea ce priveşte caracterul problemelor de securitate, atât din punct de vedere al contextului tehnic, cât şi al afacerilor. In consecinţă, multe presupuneri pri vitoare la tehnologiile de securitate tradiţionale nu mai sunt valide. Neputinţa cunoaşterii adâncimii şi extinderii acestor schimbări combinate, nu conduce decât la soluţii care nu sunt cele mai eficiente în problema securităţii. Din aceste motive, supravieţuirea oferă noi tehnici şi perspective de afaceri asupra securităţii, esenţiale în căutarea soluţiilor. Mai mult, supravieţuirea sistemelor informatice extinde aria îngustă a securităţii, accesibilă numai experţilor în acest domeniu, către o perspectivă de tip managementul riscului, care necesită participarea organizaţiei ca întreg (managementul executiv, experţii în securitate, experţii în diferite tipuri de aplicaţii ale organizaţiei etc.), pentru a proteja sistemele critice pentru organizaţia respecti vă împotriva atacurilor, căderilor sau accidentelor. Deci, putem defini supravieţuirea ca şi capacitatea unui sistem de a-şi îndeplini misiunea cu promptitudine, în prezenţa atacurilor, căderilor sau accidentelor. Securitatea sistemelor informatice desemnează protejarea sistemelor informatice atât împotriva accesului neautorizat, împotriva modificării informaţiilor, fie că acestea se găsesc stocate, în timpul procesării sau al tranzitului, cât şi împotriva „denial of service” pentru utilizatorii autorizaţi, cuprinzând de asemenea şi măsurile necesare pentru detectarea, documentarea şi împotrivirea la aceste tipuri de ameninţări. Asigurarea informaţiei reprezintă operaţiunile informatice care protejează şi apără informaţiile şi sistemele informaţionale prin asigurarea disponibilităţii, integrităţii, autentificării, confidenţialităţii şi nonrepudierii, cuprinzând de asemenea şi mijloacele şi tehnicile necesare pentru protecţie, detecţie şi capacităţile de reacţie ale sistemelor împotriva ameninţărilor. Putem face în consecinţă următoarea comparaţie între securitate şi supravieţuire: Securitatea Se concentrează asupra protejării informaţiei Sistemele sunt văzute şi administrate din punct de vedere centralizat Este considerată o cheltuială suplimentară Specializare îngustă, legată strict de tehnologiile avute în vedere Protejează componentele sistemului Supravieţuirea Se concentrează asupra continuităţii operaţiilor Sistemele sunt văzute şi administrate din puncte distribuite Este considerată o investiţie, fiind esenţială pentru continuarea proceselor organizaţiei Parte a managementului riscului Nu există componente imune la atacuri, accidente etc.

Tabelul 12: Securitate vs . supravieţuire.

o instituţie financiară cu facilităţi de tip Internet Banking va avea grijă prioritar de confidenţialitatea informaţiilor. cu scopul de a proteja servicii informaţionale şi bunuri distribuite la nivelul organizaţiei. Aceste proprietăţi (definite în continuare) pot avea diferite priorităţi în funcţie de misiunea organizaţiei. după cum se poate observa în figura următoare. dar şi acela de a asigura susţinerea funcţiilor critice ale organizaţiei prin utilizarea unui set minim de servicii în ciuda prezenţei atacurilor. autentificare şi alte mecanisme utilizate în securitatea calculatoarelor sunt menite a proteja aplicaţiile utilizate în mod curent. indiferent care sunt acestea. criptografia. controlul accesului. Această concentrare extinde soluţiile de supravieţuire dincolo de soluţiile tehnice pur independente. în timp ce un motor de căutare pe Internet (Google. deci scopul acestei noi discipline este nu numai de a preveni intruşii. pe de altă parte. Soluţiile de supravieţuire sunt cel mai bine înţelese sub forma strategiilor de management al riscului. fiind mult mai mult similară cu managementul riscului. accidente sau căderi. Îmbunătăţirea supravieţuirii în prezenţa atacurilor îmbunătăţeşte de asemenea capacitatea de a supravieţui accidentelor sau căderii neprovocate a sistemelor. supravieţuirea are un scop legat strict de misiunea organizaţiei. De exemplu. Proprietăţile securităţii informaţiei: este în general acceptat faptul că securitatea informaţiei conţine trei proprietăţi: confidenţialitate. În cele din urmă. extinzând de asemenea securitatea tradiţională a calculatoarelor pentru a cuprinde toleranţa la erori.com. uzabilitatea etc. Misiunea trebuie astfel îndeplinită chiar dacă un atac a cauzat stricăciuni semnificative sau chiar distrugerea sistemului care suportă misiunea. O presupunere fundamentală este aceea că nici un sistem nu este imun la atacuri. Securitatea tradiţională a calculatoarelor.Capitolul 5 147 Supravieţuirea este o disciplină nouă care amestecă securitatea calculatoarelor cu managementul riscului pentru organizaţia respectivă. 1. Modelul de mai jos (adaptat după National Training Standard for Information System Security Professionals) caracterizează securitatea informaţiei în trei dimensiuni. Modelul securităţii informaţiei Securitatea sistemelor informaţionale poate fi caracterizată într-o varietate de moduri. trebuie să supravieţuiască misiunea şi nu o componentă particulară a sistemului şi nici chiar sistemul în sine. consistenţa. de exemplu) va avea printre priorităţi protejarea disponibilităţii informaţiilor sale. integritate şi disponibilitate. este o disciplină cu înaltă specializare care încearcă să oprească intruşii prin mijloace tehnice care sunt în cea mai mare parte independente de domeniul aplicaţiei sau sistemului care se doreşte a fi protejat. . care depind în primul rând de o cunoaştere aprofundată a misiunii care se doreşte a fi protejată. Firewall-urile. chiar dacă acele soluţii sunt cele mai larg răspândite. În contrast.

fiind deci necesară protejarea acesteia în fiecare din aceste stări. existând în timpul procesării (RAM. Stările informaţiei: informaţia nu este o entitate statică. de exemplu). Măsurile de securitate: organizaţiile trebuie să aplice măsuri de securitate pentru prevenirea şi întâmpinarea riscurilor asupra bunurilor informaţionale. Figura 78: Proprietăţile securităţii informaţiei. integritatea şi disponibilitate. 2. într-un mediu de stocare (pe disc) şi în timpul transmisiei sale (prin reţele). . Proprietăţile securităţii informaţiei Scopul securităţii informaţiei este de a susţine şi apăra cele trei proprietăţi critice ale informaţiei: confidenţialitate.148 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 77: Caracterizarea tridimensională a securităţii informaţiei. 3.

Integritatea informaţiei presupune asigurarea că informaţia rămâne intactă. cu o performanţă şi un timp de răspuns suficient de bun. în orice moment. Informaţia care este considerată confidenţială mai este numită şi informaţie „sensibilă”.Capitolul 5 149 Confidenţialitatea se referă la asigurarea vizualizării şi interpretării informaţiei numai de către persoanele şi procesele care sunt autorizate în mod explicit la acest lucru. resurse şi sisteme. Disponibilitatea se referă la asigurarea accesului şi timpului de lucru pentru utilizatorilor autorizaţi. Astfel. cu excepţia destinatarilor expliciţi. modificării şi distrugerii neautorizate a informaţiei. Protejarea integrităţii presupune prevenirea şi detectarea creării. Protejarea disponibilităţii presupune măsuri pentru a susţine accesul la informaţii în ciuda posibilelor surse de interferenţă. Exemplu: accesul şi performanţa serviciului de e-mail. stările informaţiei se referă la locul în care se găseşte informaţia de protejat în interiorul sistemelor informaţionale. Protejarea confidenţialităţii presupune implementarea de proceduri şi măsuri care să prevină relevarea cu rea-intenţie sau accidentală a informaţiilor către cititori neautorizaţi. poate fi înregistrată pe diverse medii (stocare) şi poate fi în tranzitul dintre două sisteme. Exemplu: protejarea mesajelor de e-mail împotriva citirii de către oricine altcineva. informaţia poate fi accesibilă în memoria unui sistem informaţional (procesare). corectă şi autentică. Figura 79: Stările informaţiei. la momentul necesar. Stările informaţiei Din punct de vedere al acestui model. cum ar fi erori ale sistemelor sau încercări deliberate de a obstrucţiona accesul la informaţii. Exemplu: implementarea de măsuri pentru a verifica dacă mesajul de e-mail nu a fost modificat în tranzit. accesarea şi lucrul cu bunuri informaţionale. .

.Pe discul staţiei de lucru sau pe cel al serverului. servere de e-mail etc.În memoria RAM a staţiei de lucru pe care este editat documentul. . Figura 80: Măsurile de securitate. conţinutul unui document confidenţial compus de un utilizator trebuie să fie protejat împotriva accesului neautorizat cât timp documentul este: . proceduri şi tehnologii cât şi cunoştinţe despre sistem şi a bilităţi ale administratorilor şi utilizatorilor.). De exemplu. Acest lucru presupune protejarea şi în memoria şi mediile de stocare ale sistemelor intermediare (router-e. Măsurile de securitate Măsurile pentru implementarea şi susţinerea securităţii informaţiei presupun atât politici. în momentul deschiderii documentului. integritatea şi accesibilitatea informaţiei trebuie protejate în mod consistent în toate aceste trei stări. Politicile de securitate a informaţiei definesc regulile şi aşteptările organizaţiei cu privire la accesul. Procedurile presupun atât metode utilizate pentru gestionarea informaţiilor sensibile cât şi instrucţiuni pentru cazul în care a apărut un incident de securitate din punct de vedere al securităţii informaţiei. după salvarea documentului.În memoria RAM a staţiei de lucru a destinatarului. dacă documentul este reţinut. . protejarea şi responsabilitatea bunurilor şi resurselor informaţionale. . .În tranzitul prin reţea în momentul în care utilizatorul îl transmite către un utilizator autorizat prin intermediul e-mail.Pe mediul de stocare al destinatarului.150 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Confidenţialitatea.

pentru apărarea împotriva vulnerabilităţilor şi atacurilor asupra sistemelor informatice sau pentru a facilita un răspuns rapid în cazul apariţiei unui incident de securitate. Gestionarea securizată a mediilor care conţin informaţii sensibile. instalată şi menţinută. utilizatorii şi administratorii trebuie să rămână informaţi şi trebuie să reacţioneze pentru protejarea securităţii informaţiei. transmisia şi eliminarea informaţiei. integritatea şi accesibilitatea bunurilor şi resurselor informaţionale în orice stare a informaţiei s-ar găsi ele. Organizaţiile trebuie de asemenea să dezvolte politici şi proceduri care să guverneze accesul. să înţeleagă responsabilităţile pentru securitatea informaţiei şi să execute procedurile de rigoare pentru a susţine şi îmbunătăţi securitatea bunurilor şi resurselor inf ormaţionale. modificarea. de asemenea.Capitolul 5 151 Pentru implementarea cu succes a politicilor de securitate. Printre exemple putem aminti de firewall-urile de reţea. Pe măsură ce condiţiile se schimbă. controlul accesului la sistemele de fişiere. necesită ca acestea să fie complet şterse sau distruse înainte de eliminarea finală. Administratorii şi utilizatorii de sisteme informaţionale trebuie. tehnologia necesară trebuie configurată în mod securizat. In plus. Figura 81: Modelul de securitate ca întreg. pentru protejarea bunurilor şi resurselor informaţionale şi tehnologia care este utilizată trebuie configurată şi implementată în mod corespunzător. utilizarea. . inclusiv informaţia tipărită. Modelul de securitate ca întreg Acest model al securităţii informaţiei scoate în evidenţă necesitatea de a susţine confidenţialitatea. Este de asemenea important de notat faptul că noţiunea de mediu de stocare cuprinde orice mediu în care s-ar găsi informaţia. instrumente de monitorizare a sistemelor şi reţelelor sau tehnologii de autentificare a utilizatorilor.

Serviciile de nonrepudiere oferă un mijloc de a dovedi că tranzacţia respectivă a avut loc. ci garantează de asemenea nivelurile de secretizare ale datelor utilizate de un anumit operator. drepturi şi permisii. fie că s-a transmis sau recepţionat un mesaj de email.152 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Atât administratorii de sistem şi de reţea cât şi utilizatorii trebuie bine informaţi cu privire la responsabilităţile referitoare la securitatea informaţiei şi trebuie să fie capabili să aplice procedurile necesare pentru protejarea informaţiilor. Responsabilitatea este strâns legată de nonrepudiere. Secretizarea nu garantează numai principiul fundamental al confidenţialităţii datelor unei organizaţii. Pentru nonrepudiere pot fi utilizate semnăturile digitate.  Responsabilitatea /contabilizarea: reprezintă atât abilitatea sistemului de a determina acţiunile unui individ în interiorul sistemului cât şi de a identifica un individ particular.  Autorizarea: reprezintă drepturile şi permisiile acordate unui individ sau proces care permit acestora să acceseze o resursă dintr-un calculator. Proprietăţile de confidenţialitate. . smart-card-uri. datele nu mai sunt securizate. Cheia întâmpinării acestor lucruri este gestionarea securizată a interacţiunilor (dintre utilizatori şi/sau procese). există şi alte nivele mai înalte de probleme care trebuie luate în considerare:  Identificarea: se referă atât la proprietăţile unice ale utilizatorilor. acest lucru fiind de multe ori o componentă importantă a controalelor de securitate. Identificarea este strâns legată de autentificare. nivelurile de autorizare determină nivelul drepturilor din sistem care sunt disponibile utilizatorului respectiv. Identitatea poate fi dovedită prin parole. Radius etc.  Practici administrative securizate (controlul accesului. fie că aceasta a fost o tranzacţie oarecare de vînzare/cumpărare on-line. PGP etc.  Autentificarea: este procesul de stabilire a identităţii. dacă un client oarecare execută o tranzacţie şi nu există un serviciu de securitate cu mecanism de nonrepudiere. cât şi la mijloacele prin care utilizatorii îşi pretind identitatea în sistem.). clientul respectiv poate nega realizarea acelei tranzacţii. De exemplu. care îi separă de alţi utilizatori. criptarea sistemului de fişiere.  Criptarea datelor (IPSEC. legătura dintre utilizatori şi acţiunile acestora. cum ar fi (lista poate continua):  Mecanisme puternice de autentificare (Kerberos. sisteme de verificare a integrităţii etc.). Acest lucru poate fi îndeplinit prin diferite mijloace. Odată ce un utilizator a fost autentificat. Numele de utilizatori (username) este o modalitate uzuală de identificare.  Nonrepudierea: este mecanismul care nu permite unui individ să nege că a făcut anumite lucruri. date biometrice etc. Pentru aceasta sunt utilizate jurnale şi auditări. În cazul în care oricare din aceste proprietăţi ale nivelurilor înalte sunt compromise.). în cele din urmă. Ea reprezintă.  Secretizarea: este nivelul de confidenţialitate care îi este acordat unui utilizator sau proces în interiorul unui sistem. Pe măsură ce informaţia este partajată. integritate şi accesibilitate sunt fundaţia a ceea ce înseamnă securizarea informaţiei.

De exemplu.  Evaluare şi răspuns (containment and response): în momentul apariţiei unui incident de securitate. Pentru prevenirea accesului neautorizat la orice fel de date. perimetre de securitate etc. ar putea fi necesară implementarea de monitoare pentru traficul de reţea pentru alertare în cazul încercărilor de conexiuni neautorizate la sistemele din reţea.Capitolul 5 153  Design arhitectural securizat (limitarea serviciilor care nu sunt necesare. deci.). atunci nu este necesară conectarea reţelei la o reţea externă. De exemplu. Este necesară. dacă utilizatorii sistemelor dintr-o anumită reţea nu au nevoie de acces direct la reţelele externe.  Îmbunătăţire: noi ameninţări la adresa securităţii informaţiei şi sistemelor sunt descoperite în fiecare zi. iar intruşii caută permanent modalităţi de infiltrare în sistem pentru căutarea de informaţii şi resurse sensibile. trebuie depusă o activitate rapidă atât pentru a evalua pagubele. Prin urmare. în momentul apariţiei acestora. iar pe măsură ce incidentele apar. sistemelor şi a infrastructurii de securitate la o stare anterioară bun ă şi cunoscută.  Prevenire: se referă la implementarea măsurilor şi controalelor pentru a micşora posibilitatea apariţiei problemelor de securitate. Intruşii pot utiliza puterea Internetului prin construirea de instrumente . controalele de acces ar trebui să permită utilizatorilor să vadă doar acele tipuri de date la care au acces. este necesară o angajare continuă în susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii sistemelor legate în reţea. ar putea fi necesară stocarea diferitelor tipuri de date pe un server de fişiere.  Detectare: cu toate eforturile pentru prevenirea accesului neautorizat la bunurile şi resursele informaţionale. iar conexiunile către interior sunt blocate. cât şi pentru a răspunde în vederea prevenirii altor activităţi neautorizate. De exemplu. lecţiile deja învăţate identifică ariile în care este necesară îmbunătăţirea. implementarea de măsuri pentru detectarea posibilelor probleme de securitate a informaţiei.  Recuperare: în momentul apariţiei erorilor şi incidentelor de securitate. vor fi necesare resurse şi arhive (backup) pentru restaurarea datelor. Să nu uităm nici de mijloacele care permit intruşilor să obţină date secrete din organizaţie. pot apărea incidente de securitate. Pregătirea şi practica în gestionarea incidentelor de securitate este o parte esenţială a menţinerii promptitudinii de a răspunde în momentul apariţiei incidentelor. O apropiere completă de implementarea şi susţinerea securităţii informaţiei poate cuprinde următoarele strategii şi practici:  Evitarea: o strategie dezirabilă pentru îmbunătăţirea securităţii este de a preveni configuraţiile care prezintă posibilităţile apariţiei problemelor. Acest lucru presupune pregătire şi efort continuu pentru arhivarea datelor şi sistemelor.

Tehnici de securizare a datelor Cele mai multe aplicaţii de securitate pot fi privite în termeni de servicii generale pe care le pot oferi.  Instrumente cu interfaţă grafică prietenoasă care exploatează vulnerabilităţile software cunoscute. Intre serviciile de securitate sunt cuprinse şi următoarele: .auditarea – un mecanism (de obicei un sistem de jurnalizare) care înregistrează evenimentele care pot să includă accesul utilizatorilor şi al fişierelor.  Prioritate scăzută în ceea ce priveşte securitatea pentru producătorii de software. după cum se poate observa şi în figura următoare: Figura 82: Nivelul de cunoştinţe necesar pentru crearea atacurilor. Intre factorii care contribuie la acest lucru se numără:  Explozia numărului de calculatoare legate la Internet. Aplicaţiile de securitate sunt instalate pentru a oferi un nivel de bază al securităţii sau funcţii care îmbunătăţesc securitatea operaţională dintr o organizaţie.154 Securitatea datelor şi sistemelor informatice automate prin care să coordoneze atacuri pe scară largă asupra ţintelor lor. Nivelul de cunoştinţe necesare intruşilor scade.  Dificultatea „peticirii” vulnerabilităţii pe toate sistemele.  Existenţa de software care creează „malware” (Malicious Software). .  Creşterea numărului de conexiuni cu bandă largă la Internet. crescând totuşi abilitatea de a crea atacuri sofisticate împotriva sistemelor.  Crearea de instrumente care permit exploatare de vulnerabilităţi multiple. Aceste instrumente sunt bine documentate şi pot fi obţinute gratuit de pe Internet.

Algoritmii de chei secrete sunt împărţiţi în algoritmi de bloc (block cipher). dar o cheie de mărime mare nu garantează securitatea de ansamblu a sistemului.integritate – protecţia datelor împotriva modificărilor neautorizate. date biometrice etc. cunoscută sub numele de criptare simetrică. iar detaliile algoritmilor utilizaţi să nu fie secrete. Criptografia Criptografia este arta şi ştiinţa de a ţine secrete datele. . precum traficul de reţea între două routere. Cei mai m ulţi algoritmi utilizează chei. sau algoritmi de şiruri (stream cipher). Securitatea algoritmului cu cheie secretă este deseori legată de cât de bine este păstrată sau distribuită cheia secretă.Capitolul 5 155 autentificarea – un mecanism prin care se identifică în mod pozitiv un utilizator prin cererea unor date de identificare (parolă. smart card. definite în funcţie de tipul de cheie utilizat: criptografia cu cheie secretă şi criptografia cu cheie publică. . . Securitatea unei chei este deseori discutată în termeni de lungime sau biţi ai acesteia. care procesează datele în blocuri măsurate la un moment dat. Acest lucru este important mai ales în instituţiile financiare.disponibilitatea – disponibilitatea unei resurse. - . Algoritmii de bloc excelează în criptarea datelor de lungime fixă. Un algoritm (numit şi cifru) este un proces matematic sau o serie de funcţii prin care se amestecă datele. . .nerepudiere – un mecanism de prevenire a fraudelor prin care se dovedeşte că un utilizator a executat o anumită acţiune. Termenul cheie se referă la informaţia necesară pentru a cripta sau decripta datele. care procesează la un moment dat un singur byte. Toate aceste aplicaţii obţin nivelul dorit de protecţie prin utilizarea criptogr afiei. Există două tipuri generale de criptografie. amprente. Criptografia cu cheie secretă Criptarea cu cheie secretă.autorizarea – resursele pe care un utilizator le poate accesa după ce a fost autentificat. prin utilizarea criptării folosind un algoritm specific. Un atac împotriva disponibilităţii unui sistem este cunoscut sub numele de Denial of Service (DoS). utilizează o singură cheie pentru a cripta sau decripta datele. Cele mai multe aplicaţii utilizează principiile unuia sau a ambelor tipuri de criptografie. în timp ce algoritmii de stream-uri sunt utilizaţi îndeosebi la criptarea stream-urilor aleatoare de date.). astfel încât algoritmii pot să nu fie unici pentru o tranzacţie.confidenţialitatea – protecţia informaţiilor private sau sensibile.

în mod securizat. Managementul cheilor şi distribuţia acestora Una din problemele fundamentale atât în sisteme de criptografie cu cheie publică. Dată fiind numai cheia publică. cât şi în cele cu cheie secretă este modalitatea de distribuire şi menţinere a cheilor utilizate pentru criptare şi decriptare. Unul dintre mecanismele utilizate pentru stocarea cheii private este smart card-ul – un dispozitiv electronic asemănător unei cărţi de credit. Adams. e-mail-ul nu este considerat un mecanism securizat de distribuire a cheilor. dar oferă o mult mai mare securitate faţă de stocarea cheilor private pe o maşină locală. deoarece terţe părţi îl pot intercepta în tranzit. Printre algoritmii de criptare a stream-urilor se numără Ron’s Cipher 4 (RC4) şi Software-Optimized Encryption Algorithm (SEAL). Cheile private corespunzătoare cheilor publice trebuie întotdeauna securizate. Un smart card criptografic are abilitatea de a genera şi stoca chei în el însuşi. International Data Encryption Algorithm (IDEA). O cheie simetrică care a fost securizată utilizând un algoritm cu cheie publică se numeşte plic digital. Dezavantajele sunt legate de distribuirea în siguranţă a cheii secrete şi de managementului cheilor.156 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Între avantajele criptării cu cheie simetrică se numără rapiditatea procesului de criptare şi simplitatea utilizării acestuia. Multe din tehnologiile prezentate utilizează o combinaţie de algoritmi cu cheie publică şi secretă în care criptografia cu cheia publică este utilizată pentru a securiza cheia simetrică care este utilizată la criptarea datelor brute. De exemplu. Stafford. În schimb. CAST-128 (numit după inventatorii acestuia – Carlisle. aceştia nu sunt utilizaţi pentru a cripta datele brute. algoritmii de generare a cheilor publice utilizează intensiv procesorul. este imposibil să se determine cheia secretă. Chiar şi cu cel mai modern hardware. în timp ce cealaltă cheie trebuie ţinută secretă. Una dintre aceste chei. Printre algoritmii cu cheie publică se numără RSA. O altă problemă a criptografiei cu cheie secretă este faptul că nu este un sistem la fel de scalabil ca şi criptarea cu cheie publică. datele sunt criptate cu un algoritm simetric. Smart card-urile pot fi vulnerabile la atacuri. Datorită acestei probleme legate de rapiditatea algoritmului. cheia publică. De exemplu. Criptografia cu cheie publică Criptografia cu cheie publică sau criptografia asimetrică utilizează o pereche de chei. Algoritmii cu cheie secretă depind de obţinerea în mod securizat a cheii de către toate părţile implicate. în cazul în care se doreşte trimiterea unui mesaj criptat cu o cheie secretă către mai mulţi destinatari. Tavares) şi Blowfish. ElGamal şi Diffie-Hellman Hey Exchange. toţi . asigurându-se astfel faptul că cheia privată nu este expusă către maşina locală. este distribuită şi publicată. Printre exemplele cele mai întâlnite de algoritmi cu cheie simetrică cu criptare în bloc se numără Data Encryption Standard (DES).

iar acest lucru poate fi uşurat prin plasarea acestora într-un director precum Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Între algoritmii de tip hash se numără Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) şi Message Digest 5 (MD 5). Valorile hash rezolvă problema integrităţii mesajelor. la polul opus. Securitatea generală atât a cheilor publice cât şi a celor private poate fi discutată şi în termeni de lungime. Pentru fiecare mesaj nou trimis. aceasta nu rezolvă alte probleme. de neinterceptată sau compromiterea în timpul tranzitului şi de păstrarea în mod securizat în momentul atingerii destinaţiei finale. chiar şi o mică modificare precum ştergerea sau adăugarea unei virgule dintr-o propoziţie va crea mari diferenţe între valorile hash. din punct de vedere al lungimii. având la dispoziţie un mesaj hash criptat cu un algoritm criptografic puternic. Astfel. Tabelul următor rezumă anumite relaţii agreate între cheile publice (RSA) şi cele secrete. o cheie RSA de 512 biţi oferă o securitate mai mică decât o cheie de 128 biţi de tip Blowfish.Capitolul 5 157 trebuie să primească câte o cheie prin care să se poată decripta mesajul. Lungimea unei chei în sine indică numai faptul că algoritmul de criptare utilizat este unul puternic. În cazul în care datele se modifică după ce a fost calculată funcţia hash. iar în cazul în care se doreşte ca fiecare destinatar să aibă o cheie secretă. Prin utilizarea unui algoritm hash criptografic. Funcţiile Hash O funcţie hash oferă un mijloc de a crea un conţinut cu lungime fixă prin utilizarea unor date de intrare cu lungime variabilă. precum generarea de numere aleatoare (slaba utilizare a generării de numere aleatoare a compromis implementarea SSL originală în browser -ul Netscape). deoarece prin aceste valori se poate verifica dacă datele au fost sau nu modificate. procesul trebuie să se repete. Acest lucru mai este cunoscut şi sub numele de luarea unei amprente a datelor. O cheie de mărime mare nu garantează securitatea de ansamblu a sistemului sau gestiunea securizată a cheilor. expeditorul trebuie să se asigure de recepţionarea cheii de către toţi destinatarii. De asemenea. De exemplu. având grijă ca acea cheie să aparţină într-adevăr unei anume persoane şi nu unui terţ care impersonează persoana reală. nu este posibilă determinarea mesajului iniţial. iar datele de ieşire sunt cunoscute sub numele de message digest sau hash. sistemul de distribuţie nu mai este gestionabil. . De asemenea. Reutilizarea cheii originale sporeşte şansele ca aceasta să fie compromisă. Trebuie notat faptul că lungimea cheilor publice şi secrete diferă din punct de vedere al mărimii şi securităţii. cu excepţia faptului când se doreşte reutilizarea cheii iniţiale. cheia publică trebuie schimbată printr-un mecanism de încredere şi securizat. Totuşi. această valoare nu se va mai potrivi la o a doua calculare. Prin utilizarea criptografiei cu cheie publică are loc un singur schimb de chei publice pentru fiecare destinatar.

organizaţiilor şi a calculatoarelor prin Internet. integritate şi nerepudiere. În ambele cazuri. În continuare. Deosebirea principală faţă de semnătura de mână este aceea că. în momentul în care o persoană se decide asupra termenilor unui contract. putând fi utilizate şi pentru a verifica integritatea datelor după terminarea tranzitului. în cazul în care sistemul a fost implementat corespunzător. semnăturile digitale pot identifica persoana care a semnat o tranzacţie sau un mesaj. Incapacitatea de a nega faptul că un mesaj sau o tranzacţie a fost executată (semnată. Semnăturile digitale sunt asemănătoare semnăturilor de mână. acest lucru poate însemna faptul că un mesaj semnat digital trebuie să aparţină persoanei a cărei semnătură apare în mesaj.158 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Lungime cheie secretă (cifru bloc) 56 biţi 80 biţi 112 biţi 128 biţi 256 biţi Cheie RSA 512 biţi 1024 biţi 2048 biţi 3072 biţi 15360 biţi Tabelul 13: Relaţii agreate între lungi mea cheii publice şi cea a cheii pri vate. Semnăturile digitale pot ajuta la identificarea şi autentificarea pe rsoanelor. apoi criptarea mesajului rezultat cu o cheie privată. Crearea unei semnături digitale presupune hashing-ul datelor. In mod asemănător. Orice persoană care deţine cheia publică corespondentă va fi capabil să verifice faptul că mesajul hash corespunde mesajului original. se defineşte calea pentru utilizarea legală a semnăturilor digitale în comunicaţiile electronice. o semnătură digitală poate ajuta în verificarea faptului că un document sau o tranzacţie nu a fost modificată faţă de starea originală din momentul semnării. semnătura digitală nu se poate falsifica. care sunt utilizate zilnic pentru a identifica un individ într-o manieră legală. Termenul de semnătură electronică are interpretări mai largi. Riscuri de securitate Prin semnarea de către Preşedintele SUA a The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act în 30 iunie 2000. De exemplu. Semnătura digitală oferă trei servicii de securitate de bază: autentificare. includerea unei semnături de mână indică faptul că acea persoană este de acord cu termenii acelui contract. Utilizarea semnăturilor digitale. dar spre deosebire de semnăturile de mână. În condiţii ideale. persoana respectivă nu ar mai trebui să nege faptul că a semnat acel document sau că termenii acelui contract nu corespund dorinţelor lui. . semnăturile digitale au devenit un subiect din ce în ce mai important. pornind de la semnături criptografice digitale până la o imagine scanată a unei semnături de mână. decât în caz de falsificare. în acest caz) se numeşte nerepudiere. Semnăturile digitale obţin un grad ridicat de securitate prin utilizarea a două tehnici de criptografie: criptarea cu cheie publică şi hashing.

când nu este legată de numele utilizatorului printr-un certificat digital. în timp ce scrierea trebuie restricţionată cu cele mai puternice tehnologii. În cazul în care este nevoie de o distribuire la scară a cheilor publice pentru verificarea semnăturilor digitale. simpla vizualizare a unui mesaj hash nu este suficientă pentru a detecta utilizarea unui algoritm slab.Serial Number – un număr unic asignat de către autoritatea de certificare. cunoscută sub numele de Autoritate de Certificare (Certificate Authority – CA). Certificatele digitale pot oferi un nivel ridicat de încredere asupra faptului că persoana al cărei nume apare pe acel certificat are ca şi corespondent o anumită cheie publică. Această încredere este realizată prin utilizarea unei terţe părţi. O semnătură de mână poate să ofere o certitudine până la ruperea modelului de încredere. funcţie îndeplinită de certificatele digitale. Cum se poate şti că o cheie publică utilizată pentru a crea o semnătură digitală aparţine într-adevăr unui individ anume şi că acea cheie este încă validă? Pentru acest lucru este necesar un mecanism care să ofere o legătură între cheie publică şi un individ real.509v3. Astfel.Capitolul 5 159 Scopul semnăturilor digitale este acela de a identifica în mod pozitiv expeditorul unui mesaj şi de a asigura că datele nu au fost modificate.Certificate Version – indică versiunea formatului unui certificat. Standardul X. . Formatul curent acceptat pentru certificate digitale este X. utilizat pentru urmărirea certificatelor. . Semnăturile de mână pot fi falsificate sau fotocopiate într un nou document. Distribuirea securizată a semnăturii digitale este singura garanţie a securităţii ei. o semnătură digitală. dar acest lucru nu ar trebui să fie valabil într-un sistem de semnături digitale implementat în mod corespunzător. Poate cel mai mare risc al semnăturilor digitale este acordarea unei prea mari încrederi acestei tehnologii. . Dar. Acest standard defineşte elementele unui certificat: . utilizarea unui algoritm de hash slab oferă o securitate scăzută în combinaţie cu un algoritm de criptare puternic. Din nefericire. .Signature – identifică algoritmul de criptare şi funcţiile de tip message digest suportate de CA. nu are nici o semnificaţie. trebuie creată o bază de date la care persoanele interesate să aibă acces de citire.509v3 definit în RFC 2459 descrie un format agreat de certificate digitale. există şi probleme care pot apărea în timpul instalării şi utilizării acestei tehnologii în mod securizat. O autoritate de certificare semnează un certificat în calitate de garant pentru identitatea unei persoane al cărei nume apare pe certificatul respectiv. Certificate digitale. Înţelegerea riscurilor asociate cu utilizarea semnăturilor digitale presupune înţelegerea limitărilor acestei tehnologii.Issuer name – numele emitentului (al CA). De exemplu. Problema cu semnăturile digitale este aceea că nu se ştie încă unde şi când nu se mai poate vorbi de încrederea acordată sistemului. Riscuri de securitate O semnătură digitală în sine nu oferă o legătură puternică cu o persoană sau o entitate.

confidenţialitatea şi integritatea. certificate de tip Authenticode pentru publicarea de software etc. Funcţia principală a unei autorităţi de certificare este aceea de a certifica faptul că perechea cheie publică / cheie privată aparţine într-adevăr unui individ anume. distribuir ea lor. Asigurarea faptului că un certificat aparţine unui utilizator anume este dificil de realizat.160 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Period of Validity – datele între care certificatul este valid. Formatul certificatului digital este relativ uşor de înţeles. O PKI cuprinde câteva servicii de bază de securitate între care se numără autentificarea utilizatorilor. . Certificatele necesită mijloace de gestionare a creării acestora. SSL (client şi server). se poate utiliza Microsoft Certificate Services din Windows 2000/2003 pentru a instala certificate auto-emise. ajutând de asemenea la implementarea nerepudierii. . în funcţie de scopul acestora. precum şi aspectul uman al acestor proceduri. Această perioadă nu exclude posibilitatea ca certificatul să fie revocat. Unul dintre cei mai mari distribuitori este VeriSign. De exemplu. O autoritate de certificare este o componentă a infrastructurii generale de chei publice şi este o componentă critică pentru o implementare la scară a acestei infrastructuri. identificatorul algoritmului. Acest câmp nu este definit dar cuprinde articole precum: alte denumiri ale subiectului. revocarea. O altă opţiune este obţinerea unor certificate de la un distribuitor de certificate. O infrastructura de chei publice este o arhitectură de securitate creată pentru a facilita instalarea tehnologiei de chei publice. dar numai unul dintre ei este utilizatorul vizat al certificatului. - . informaţii pentru utilizarea cheilor şi punctele de distribuţie a listelor de revocare a certificatelor (Certificare Revocation List – CRL). Acesta oferă certificate pentr u S/MIME. software-ul pentru aceste aplicaţii. certificatele digitale. . Acest sistem de management este cunoscut sub numele de infrastructură de chei publice ( Public Key Infrastructure – PKI).Subject – numele proprietarului certificatului. Intre componentele unui PKI se pot număra un depozit de certificate (de obicei un serviciu director compatibil LDAP). . backup-ul cheilor şi actualizarea acestora. Server Gated Cryptography (SGC) pentru instituţii financiare. dar schimbul de certificate între persoane poate ridica anumite dificultăţi.Subject’s Public Key Info – cheia publică şi algoritmul asociat cu câmpul Subject. listele de revocare a certificatelor (CRL). Obţinerea certificatelor digitale se poate face în mai multe moduri.Encrypted – acest câmp conţine semnătura în sine.Extensions – câmp opţional utilizat pentru extensii proprietare. Utilizarea acestui câmp nu este recomandată în RFC 2459. într-o organizaţie pot exista mai multe persoane cu numele Ioan Popescu. De exemplu. hash-ul securizat al celorlalte câmpuri di n certificat şi o semnătură digitală a hash-ului. .Issuer Unique ID – un câmp opţional utilizat pentru a identifica emitentul certificatului sau autoritatea de certificare. stocarea centralizată.

Autentificarea Kerberos V5 Kerberos V5. Totodată. Dacă scopul unui certificat este de a lega un individ de o semnătură digitală. Problemele legate de distribuirea listelor de revocare a certificatelor nu au fost încă rezolvate pe deplin. verifică atât identitatea utilizatorului cât şi a serviciilor de reţea. Această dublă verificare este cunoscută şi sub numele de autentificare reciprocă. ci ambele trebuie să acorde încredere unui centru de distribuţie a cheilor (Key Distribution Center . acesta rămâne protejat deoarece este criptat. acest lucru ridică şi probleme de răspundere sau obligaţie. Kerberos oferă un sistem de mesaje criptate numite tichete. Modelul Kerberos se bazează pe faptul că aplicaţia client şi aplicaţia server nu trebuie neapărat să-şi acorde reciproc încredere. inclusiv de către browser -ele Web.Capitolul 5 161 Certificatele digitale pot reprezenta un mecanism puternic de autentificare. nici chiar în format criptat. dezvoltat iniţial la MIT. o autoritate de certificare trebuie să posede mecanisme de securitate puternice pentru a identifica în mod pozitiv toţi participanţii care doresc asemenea certificate. făcând astfel Kerberos un sistem de autentificare foarte eficient. Dar. pentru ca certificatele digitale să reprezinte o securitate adecvată. Odată ce o maşină client obţine un tichet către un anume server. între care se numără compromiterea cheii. cum se poate cunoaşte că certificatul aparţine într-adevăr persoanei reale şi nu unui impostor? Poate că certificatul aparţine unui utilizator neintenţionat cu acelaşi nume ca şi al utilizatorului real. protocolul principal de securitate pentru autentificare într-un domeniu. în special în momentul în care sunt stocate pe smart card-uri. prin includerea lui ca protocol de autentificare implicit într-un domeniu Windows 2000/2003. un tichet Kerberos expiră de obicei după opt ore. Multe certificate se bazează pe numele care apar în câmpul Subject pentru a identifica posesorul. parolele nu mai sunt transmise în reţea. O altă problemă cu certificatele digitale este reprezentată de faptul că listele de revocare a certificatelor (CRL) sunt verificate foarte rar. tichetul este păstrat pe maşina locală până la expirare. O implementare Kerberos standard are de obicei următoarele componente: . este capabil să ofere servicii puternice de autentificare într-un mediu de calcul distribuit. Întrebarea „cât de bine identifică o autoritate de certificare un viitor posesor?” determină securitatea de ansamblu a infrastructurii de chei publice.KDC). a fost accelerat procesul de dezvoltare a aplicaţiilor bazate pe acesta. care asigură în mod securizat încrederea reciprocă dintre două maşini din reţea. În cazul în care funcţia unei autorităţi de certificare este aceea de a certifica identitatea unui individ şi de a oferi servicii de nerepudiere. În mod implicit Kerberos utilizează criptarea cu cheie simetrică. compromiterea autorităţii de certificare sau o schimbare a autorităţii de certificare. În funcţie de implementare. În cazul în care un tichet Kerberos este interceptat. De exemplu. trebuie rezolvate mai întâi problemele de încredere. Acest protocol. Utilizând Kerberos. Un certificat poate fi revocat din mai multe motive.

clientul prezintă acest tichet serviciului de reţea accesat. utilizând o parolă sau un smart card. . 3. Cheile secrete sunt stocate în Key Distribution Center. sau tichet de serviciu în Windows 2000/2003) – un jeton de securitate care permite unui obiect de tip principal să acceseze resurse protejate. Ticket Granting Ticket (TGT.162 Securitatea datelor şi sistemelor informatice - - - - Principal – un calculator. Sistemul client utilizează acest jeton TGT pentru a accesa Ticket Granting Service (TGS). De obicei TGS rulează în Key Distribution Center. TGS emite un tichet de serviciu către client. KDC distribuie chei secrete şi mediază comunicaţia securizată între un calculator client şi resursele din reţea. Aceste tichete conţin date criptate. Realm (domeniu în Windows 2000/2003) – o grupare logică de obiecte de tip principal care va fi protejată de Kerberos. utilizator sau entitate care va fi autentificată. în care se stochează toate parolele clienţilor precum şi alte informaţii. Key Distribution Center (KDC) – partea din implementarea Kerberos care autentifică obiectele de tip principal. Ticket Granting Service (TGS) – oferă tichete de tip sesiune pentru accesarea altor resurse dintr-un realm Kerberos. Cum funcţionează Kerberos V5 Mecanismul de securitate din Kerberos V5 emite tichete pentru accesarea serviciilor de reţea. se autentifică faţă de KDC. Tichetul de serviciu dovedeşte atât identitatea utilizatorului către serviciu. Un serviciu important în Kerberos V5 este Key Distribution Center (KDC) care rulează pe fiecare controler de domeniu parte a Active Directory. sau tichet utilizator în Windows 2000/2003 ) – un jeton de securitate care verifică faptul că o entitate a fost autentificată. 2. Session Ticket (ST. 4. Procesul de autentificare Kerberos V5 urmează paşii: 1. cât şi a serviciului faţă de client. TGT asigură faptul că utilizatorii nu mai trebuie să reintroducă parola după un login iniţial. până la expirarea tichetului. utilizatorul unui sistem client. inclusiv o parolă criptată care confirmă identitatea utilizatorului faţă de serviciul accesat. Toate conturile utilizatorilor şi resursele protejate rezidă în interiorul unui realm Kerberos. Pentru accesarea oricărei aplicaţii care utilizează Kerberos este necesar un tichet de sesiune valid. KDC emite clientului un tichet de tip Ticket Granting Ticket. care este parte a mecanismului de autentificare dintr-un controler de domeniu.

Un client utilizează Domain Name Service (DNS) pentru a localiza cel mai apropiat controler de domeniu. protocolul devine nesigur prin expunerea unui tichet de serviciu pentru o perioadă de timp pre a mare. De asemenea. Riscuri de securitate în Kerberos Principala slăbiciune a Kerberos este aceea că rămâne vulnerabil la atacurile date prin „ghicirea” parolei. aceasta poate avea un impact negativ asupra performanţelor şi utilizării. impersonându-se astfel utilizatorul. aplicaţiile care nu pot să utilizeze acest protocol nu vor putea comunica cu acesta. SSL a devenit astfel. metoda de facto pentru securizarea comerţului electronic prin Internet. În cazul în care viaţa tichetului este setată prea lungă. care va funcţiona ca şi KDC preferat pentru utilizator în timpul sesiunii de logon. SSL poate de asemenea să autentifice un server şi. SSL este un protocol orientat pe conexiuni care necesită ca atât aplicaţia client cât şi serverul să cunoască acest protocol. tehnologia care permite utilizarea certificatelor digitale. Dacă utilizatorul alege o parolă „slabă”. În esenţă. Acest lucru poate însemna comunicarea dintre un browser Web şi un server Web. în mod opţional. Iar dacă viaţa tichetului este prea scurtă. Parolele statice sunt cel mai pare punct de slăbiciune în orice sistem de securitate. Prin mariajul tehnologiei de criptare cu cheie publică cu Kerberos se face un pas important în înlăturarea acestei slăbiciuni. deoarece DES nu mai este considerat un algoritm sigur. Fiecare controler de domeniu se comportă ca şi un Key Distribution Center. SSL se referă în ge neral la securitatea comunicării între două părţi. mai puternici. Kerberos este un model al gazdelor cu relaţii de încredere (sigure) într -o reţea nesigură. . sistemul localizează un KDC alternativ. Utilizarea DES în Kerberos poate fi de asemenea o problemă.Capitolul 5 163 In Windows 2000/2003 serviciile Kerberos V5 sunt instalate pe fiecare controler de domeniu. Autentificarea SSL/TLS Secures Sockets Layer (SSL). pentru autentificare. Dar Kerberos permite şi utilizarea altor algoritmi de criptare. este un protocol din nivel transport care oferă o securitate deosebită de tip end-to-end. prin securizarea sesiunii din punctul de origine până în punctul destinaţie. un client. este posibil ca tichetul să fie colectat şi decriptat. deoar ece utilizatorii nu aleg de obicei parole greu de găsit. precum Triple-DES. Alte riscuri de securitate mai pot fi considerate şi relaţiile tranzitive de încredere şi abilitatea de a înainta tichetele. În cazul în care KDC nu mai este disponibil. iar clientul Kerberos este instalat pe fiecare staţie de lucru şi server. Kerberos presupune faptul că gazdele nu au fost compromise . o aplicaţie e mail şi un server e-mail sau chiar canalele de comunicaţie dintre două servere. În cazul în care este necesar SSL la nivelul unui server.

MAC asigură faptul că sesiunile criptate nu sunt modificate în timpul tranzitului. certificatele pentru clienţi nu sunt disponibile pe scară largă deoarece nu sunt uşor portabile între maşini. Telnet (Telnets). adăugarea SSL la protocoalele existente este simplă. Noul standard este cunoscut sub numele de Transport Layer Security (TLS). autentificarea şi integritatea mesajului. în mod opţional. Din punct de vedere logic. În plus. In realitate TLS este SSL 3. În general traficul Web bazat pe SSL este configurat să utilizeze portul 443 în locul portului standard 80. SSL a fost utilizat pentru a oferi securitate la nivel de sesiune pentru e-mail (SMTPS. LDAP (LDAPS). pot fi uşor pierdute sau distruse. oferă îmbunătăţiri minore faţă de SSL 3. Mai mult. dezvoltat iniţial de Netscape Communications Corporation. tipuri de mesaje de autentificare. combinaţia de SSL utilizată împreună cu un nume de utilizator şi o parolă. care îmbunătăţeşte standardul HTTP. Deoarece SSL se comportă ca o îmbunătăţire. FTP (FTPS). IRC (IRCS). SSL a fost creat ca şi un protocol de securitate separat. poate autentifica anumiţi clienţi prin necesitatea existenţei de certificate digitale la nivel de client. TLS 1. nemainecesitând rescrierea protocoalelor de bază.164 Securitatea datelor şi sistemelor informatice SSL oferă servicii de securitate printre care se numără confidenţialitatea (privacy). SSL se inserează între protocolul aplicaţie HTTP şi nivelul de conversaţie TCP. SSL oferă integritatea mesajului prin utilizarea unei verificări de securitate cunoscută sub numele de codul de autentificare al mesajului (message authentication code – MAC). TLS elimină suportul pentru algoritmul Fortezza. SSL este capabil să cripteze aproape întregul trafic bazat pe TCP. POP3S. news (NNTPS). . Deoarece TLS este un standard deschis. Din cauza acestui design flexibil. diferenţe în tipurile de protocoale. În practică. Browser-ele Web vor crea o sesiune SSL prin utilizarea HTTPS în locul HTTP. Internet Engineering Task Force (IETF) este organizaţia responsabilă pentru dezvoltarea standardului SSL.0 definit în RFC 2246. generarea cheilor şi verificarea certificatelor. multe site-uri Web au găsit satisfăcătoare din punct de vedere al securităţii pentru cele mai multe cazuri.0. De asemenea.1 Noile îmbunătăţiri cuprind: raportarea unui număr de versiune. Dar SSL nu poate să îmbunătăţească transmisiunile prin UDP. SSL oferă autentificarea serverului prin utilizarea tehnologiei de criptare cu cheie publică şi. fiind în trecut şi dificil de instalat în aplicaţiile reale. IMAPS). Legătura SSL-HTTP Sesiunile Web standard utilizează HyperText Transfer Protocol (HTTP) pentru a stabili canale de comunicaţie prin reţelele TCP/IP. este de aşteptat ca întreaga comunitate Internet să coopereze pentru îmbunătăţirea performanţei şi securităţii acestuia. o familie de produse de securitate care cuprinde soluţiile de securitate Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). din punctul de vedere al TCP SSL fiind doar un alt nivel protocol de nivel aplicaţie.

Astfel. metoda de compresie şi identificatorul de sesiune. serverul trimite un mesaj de tip ServerKeyExchange către client care conţine certificatul cu cheia publică. SSL utilizează o combinaţie de criptări cu chei publice şi secrete. clientul şi serverul pot stabili o conexiune securizată. Protocolul SSL/TLS suportă mai mulţi algoritmi de criptare cu cheie secretă. serverul Web necesită un certificat digital împreună cu o cheie privată corespunzătoare. RC2 şi RC4. Algoritmii cunoscuţi pentru schimbarea cheilor cuprind Diffie Hellman şi RSA. fiind mult mai puţin consumatoare de resurse din punct de vedere al procesării decât criptarea cu cheie publică. setările cifrului. Procesul prin care se stabileşte o conexiune între un client şi un server (de exemplu cumpărare online). Cel mai mare distribuitor de certificate pentru server este VeriSign. setările cifrului. Triple -DES. . În momentul existenţei elementelor necesare. IDEA. clientul trebuie să cunoască de asemenea acest protocol. printre care DES. trimiterea unui Certificate Signing Request (CSR). serverul ia la cunoştinţă recepţia prin trimiterea unui mesaj ServerHello care conţine numărul de versiune al protocolului. 3. Datele brute ale unei sesiuni SSL sunt întotdeauna criptate cu cheia secretă. În cazul în care sunt necesare şi certificate din partea clienţilor. instalarea identificatorului de server şi activarea SSL pentru serverul Web. completarea unui formular prin care se autentifică un utilizator sau o afacere. între care numărul de versiune al SSL. O sesiune SSL cuprinde următorii paşi: 1. date generate în mod aleator care stau la baza calculelor criptografice şi metoda de compresie utilizată.Capitolul 5 165 Cum funcţionează SSL Pentru funcţionarea unei sesiuni bazată pe SSL. Înainte de stabilirea unei sesiuni SSL. trebuie luate în calcul o serie de elemente. clientul trimite un mesaj către server (ClientHello) cerând opţiuni de conectare SSL. ServerHello – după primirea mesajului ClientHello. Obţinerea şi instalarea unui certificat SSL de la VeriSign presupune un proces în mai mulţi paşi: generarea unei cereri. Autentificarea prin VeriSign presupune şi verificarea datelor trimise de organizaţia care necesită un certificat. date generate aleator. se desfăşoară în mai mulţi paşi. 2. ClientHello – în acest pas. este generată o cerere în acest sens. ServerKeyExchange – imediat după trimiterea ServerHello.

criptată cu cheia publică a serverului. primită în pasul 3. . Finished – clientul trimite mesajul Finished.166 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 83: Paşii necesari creării unei sesiuni SSL. După trimiterea acestui mesaj. negocierea este finalizată. 4. serverul trimite un mesaj final prin care se indică finalizarea negocierii iniţiale. ClientKeyExchange – după recepţionarea mesajului de tip ServerHelloDone. prin care se activează opţiunile de securitate invocate. 9. 6. clientul răspunde cu mesajul ClientKeyExchange care constă în cheia simetrică a sesiunii. până la terminarea sau finalizarea sesiunii. prin care se permite determinarea finalizării cu succes a negocierii şi dacă opţiunile de securitate au fost sau nu compromise în orice stagiu anterior. toate comunicaţiile sunt criptate. 7. ChangeCipherSpec – în acest pas clientul trimite către server un mesaj de tip ChangeCipherSpec în care specifică ce setări de securitate ar trebui invocate /utilizate. 8. ServerHelloDone – după ServerKeyExchange. 5. Finished – serverul trimite un mesaj de tip Finished. iar conexiunea este stabilită. În continuare. ChageCipherSpec – serverul trimite către client un mesaj de tip ChangeCipherSpec. permiţând clientului să verifice opţiunile de securitate activate.

utilizarea de pagini SSL simple. Cu toate acestea.Capitolul 5 167 Performanţa SSL Dacă SSL oferă o asemenea securitate. . . generând şi mai multe conexiuni SSL. Riscuri de securitate în SSL SSL nu oferă nici o protecţie în afara sesiunilor. de ce nu se criptează întregul trafic? Deşi este o idee bună. Pentru a oferi un nivel de securitate adecvat. serverul poate consuma prea multă memorie prin păstrarea conexiunilor neutilizate. SSL nu oferă protecţie împotriva atacurilor bazate pe Web precum exploatarea diverselor puncte slabe prin scripturi CGI.utilizarea de acceleratoare de criptare hardware. proces care nu necesită rescrierea paginilor Web sau achiziţionarea de servere adiţionale. serverele care lucrează cu SSL ar trebui să suporte criptarea pe 128 biţi şi o cheie publică pe 1024 biţi. utilizatorii frustraţi de timpul de răspuns reîncarcă pagina în browser-ul Web (refresh). deoarece stabilirea unei noi conexiuni necesită de cinci ori mai mult timp decât reconectarea la o sesiune păstrată în cache. Pentru îmbunătăţirea performanţelor SSL se pot aplica următoarele: . pentru fiecare din aceste sesiuni trebuie negociate chei separate de criptare. SSL nu oferă nici un mecanism pentru controlarea drepturilor de securitate (ceea ce îi este permis unei persoane să facă după autentificarea pe un server).utilizarea SSL numai pentru anumite pagini Web selectate. în procesul de criptare şi stabilire a unei conexiuni SSL este implicat şi foarte mult trafic adiţional. . Pentru a înrăutăţii şi mai mult lucrurile. De exemplu. SSL nu protejează împotriva atacurilor de tip Denial of Service şi rămâne vulnerabil la analiza traficului. . De asemenea. o aplicaţie bancară online ar trebuie să favorizeze securitatea şi să nu activeze caching-ul conexiunilor. cache-ul conexiunilor nu ar putea fi dezirabil din punct de vedere al securităţii paginilor dintr-un site. generează cinci cereri GET (una pentru pagină şi patru pentru imagini). Prin utilizarea SSL. din cauza naturii protocolului HTTP care creează o nouă sesiune pentru fiecare obiect cerut dintr-o pagină Web.caching-ul conexiunilor SSL permite de asemenea îmbunătăţirea performanţelor. În cele din urmă. iar serverele Web care permit utilizarea SSL nu pot să ofere protecţie pentru date care sunt stocate în format text în server. De asemenea. activarea sesiunilor SSL în cache este dificil de implementat – dacă timpul de expirare este stabilit prea mare. precum acelea prin care se trimit informaţii privitoare la cărţile de credit. într-o simplă tranzacţie în care browser-ul cere o singură pagină de text cu patru imagini. cu cât mai puţine imagini. De exemplu.

0. a crescut şi interesul de securizare a sistemului.0 Workstation care se autentifică într-un domeniu Windows NT 4.  o staţie de lucru Windows NT 4. pe întreaga durată a sesiunii de logon. NTL M nu poate oferi această funcţionalitate deoarece este un protocol proprietate a sistemelor de operare de la Microsoft. deci permite Windows 2000/2003 să interacţioneze cu alte reţele care utilizează Kerberos V5 ca mecanism de autentificare.0. şi ar trebui dezactivat îndată ce clienţii din reţea se pot autentifica utilizând Kerberos. Pe lângă acestea. Autentificarea NTLM Într-un mediu de reţea. În exemplele următoare se utilizează NTLM ca mecanism de autentificare:  un client Windows 2000 sau Windows XP Professional care se autentifică într-un controler de domeniu Windows NT 4. iar prin adăugarea autentificării Kerberos în Windows 2000 . În momentul utilizării NTLM. dar nu şi autentificare.168 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Certificatele la nivel de server auto-semnate pot oferi securitate. În versiunile Windows 2000/2003 NT LAN Manager (NTLM) este oferit numai pentru compatibilitate înapoi. Kerberos se bazează pe standarde în vigoare.  utilizatorii dintr-un domeniu Windows NT 4. Aceleaşi date oferite de client pot fi utilizate în întreaga reţea. Un certificat auto-semnat nu este considerat sigur de către maşina client fără a executa anumiţi paşi adiţionali. Comparaţie Kerberos – NTLM Pe măsură ce a crescut popularitatea Windows NT 4.0 Workstation care se autentifică într un domeniu Windows 2000 sau Windows 2003. . aplicaţiile şi serverele trebuie mai întâi să contacteze un controler de domeniu pentru a determina dacă clientului îi este permis accesul. Kerberos are anumite beneficii faţă de NTLM. deoarece serverul Kerberos trebuie să verifice numai datele oferite de client pentru a determina dacă îi permite accesul. Conexiunile la serverele de aplicaţii şi fişiere sunt mai rapide în momentul utilizării autentificării bazate de Kerberos.0 sau mai mic iar celălalt Windows 2000 şi mai mare. NTLM este utilizat ca şi protocol de autentificare pentru tranzacţiile dintre două calculatoare în care unul dintre ele rulează Windows NT 4. NTLM este protocolul de autentificare pentru calculatoarele care nu participă într-un domeniu.  o staţie de lucru client Windows NT 4. Astfel. cu Windows NT. Microsoft a crescut în mod semnificativ facilităţile sistemului de operare.0.0 care se autentifică într-un domeniu Windows 2000 sau Windows 2003. precum staţiile de lucru sau serverele independente.

clienţii NTLM nu ştiu cu siguranţă dacă serverul cu care comunică nu este unul fals. Dezvoltat de Tatu Ylönen în 1995. Secure Shell (SSH) oferă servicii de securitate la nivel de sesiune precum şi confidenţialitatea datelor în reţele nesigure. Aceste protocoale rămân vulnerabile în mare parte datorită faptului că datele de autentificare sunt trimise prin reţea sub formă de text clar. O relaţie tranzitivă de încredere este o relaţie în două sensuri deoarece este creată o cheie inter-domenii. În general. . în timp ce NTLM oferă numai autentificare pentru client. SSH Unix este un sistem de operare sofisticat şi matur care a fost dezvoltat de Bell Labs la începutul anilor 1970. Unix este considerat a fi un sistem de operare sigur şi stabil când este configurat în mod corect. Pe măsura trecerii anilor. acesta semnificând că oricine poate să obţină numele de utilizator şi parola. Aceste modificări privesc mai ales utilizarea Kerberos cu tehnologia de criptare cu cheie publică. multe dintre ele fiind rezolvate. rlogin). Unix a avut partea sa de probleme de securitate. fiind baza pentru relaţiile tranzitive dintre domenii din Windows 2000/2003. SSH are de asemenea posibilitatea să autentifice în mod sigur maşinile înainte de a trimite informaţiile de login. partajată de ambele domenii. Securitatea SSH este dependentă de criptarea sesiunii de lucru de tip end-to-end între un client şi un server.Capitolul 5 169 Autentificarea Kerberos este oferită atât pentru client cât şi pentru server. Există şi consideraţii asupra faptului că implementarea Kerberos a Microsoft nu este una standard. Kerberos oferă şi posibilitatea relaţiilor de încredere. rsh. printre acestea numărându-se Telnet. mai ales din cauza modificărilor şi extensiilor care au fost aduse protocolului. rcp. FTP precum şi faimoasele comenzi de la Berkley de tip „r*” (rcp. oferind o înlocuire sigură a comenzilor rsh. care este mult mai sigur decât o parolă statică. exploatând apoi un serviciu prin impersonarea utilizatorului legitim. rlogin. telnet. Arhitectura generală a SSH poate fi observată în figura următoare. făcând astfel posibilă autentificarea prin smart card. există o serie de protocoale care continuă să defăimeze securitatea sistemelor Unix. Cu toate acestea. rexec şi ftp. Astfel. Programe şi protocoale nesigure continuă să ofere acces uşor la sistem atât pentru administratori cât şi pentru utilizatori răuvoitori.

utilizatorul creează o pereche publică/privată de chei prin utilizarea programului ssh-keygen.170 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 84: Arhitectura generală a SSH. Utilizând această metodă. SSH oferă de asemenea securizarea transferului de fişiere între maşini prin executarea copierii securizate (SCP) şi a transferului de fişiere securizat (SFTP). SSH constă în trei niveluri: nivelul /protocolul de transport. copierea (SCP) securizată a fişierelor şi ssh-keygen – o aplicaţie utilizată pentru a crea chei publice şi private utilizate pentru autentificarea maşinilor. Pr otocolul de autentificare este responsabil pentru negocierea tipurilor de autentificare. prin activarea unei conexiuni SSH de ieşire se poate permite unui utilizator să traverseze un firewall prin transformarea protocoalelor (tuneluri) de intrare care nu sunt permise de firewall pr in sesiuni criptate SSH. clientul (SSH). Altă metodă de autentificare este oferită de criptarea prin RSA. transferul de date prin POP (care în mod normal trimite numele de utilizator şi parola sub formă de text clar). Deşi translatarea porturilor ajută în securizarea protocoalelor. Cea mai slabă formă de autentificare este realizată prin intermediului fişierelor . mesajelor de cereri de servicii precum şi a mesajelor de deconectare a serviciilor. există şi riscuri prin activarea acestei opţiuni – de exemplu. Există şi versiuni de componente de server pentru Windows NT/2000. Protocolul transport este responsabil pentru gestionarea negocierii cheilor de criptare. Utilizarea opţiunilor de autentificare a SSH protejează utilizatorii şi maşinile împotriva atacurilor de tip IP Spoofing. cheia publică fiind stocată în directorul părinte al . deoarece nici intervalele de porturi. Protocolul de conectare contro lează deschiderea şi închiderea canalelor precum şi a translatării porturilor. Există şi limitări ale translatării porturilor. verificarea canalelor securizate înaintea trimiterii informaţiilor de autentificare precum şi pentru cererile de modificare a parolelor. SSH poate ajuta de asemenea în securizarea traficului X11 prin trimiterea acestuia printr-un tunel criptat. nici porturile dinamice nu pot fi specificate. precum POP. Windows.rhosts. pot fi securizate prin SSH. În acest fel SSH a fost utilizat pentru a defini o formă primitivă de reţea privată virtuală între gazde. Machintosh. iar clienţi SSH există pentru mai multe platforme – Unix. spoofing DNS etc. nivelul de autentificare precum şi nivelul conexiune. cererilor de regenerare a cheilor. Autentificarea prin SSH SSH oferă câteva mecanisme pentru autentificarea utilizatorilor în funcţie de versiunea SSH utilizată. această metodă nefiind recomandată a fi selectată deoarece este foarte puţin sigură. Există două versiuni de SSH – v1 şi v2. OS/2. SSH este utilizat în general pentru a accesa un calculator de la distanţă şi pentru a executa comenzi. prin aceasta permiţându-se utilizatorilor să creeze tuneluri pentru protocoalele existente prin conexiunile SSH existente. De exemplu. rutarea sursei IP. SSH oferă facilităţi de bază pentru translatarea porturilor. Componentele SSH cuprind serverul (SSHD).

SSH2 suportă Triple-DES. Această cheie de sesiune va fi decriptată cu cheia privată a utilizatorului. deoarece acesta utilizează CRC pentru verificarea integrităţii datelor. deoarece criptează părţi diferite ale pachetelor. Există şi posibilitatea instalării de TCPWrapper în locul utilizării fişierelor . Dar utilizarea algoritmului de criptare Triple-DES rezolvă această problemă. astfel este mai puţin probabil ca un atacator să rămână pe server cu drepturi de root. S/KEY şi SecurID. Această metodă autentifică clientul şi serverul şi le protejează împotriva atacurilor curente de tip IP Spoofing. fiind mai puţin expus exploatărilor de tip buffer overflow. deoarece patentele RSA au expirat.2. fapt care duce la verificare autentificării cu cheia publică atât pentru server cât şi pentru client apoi fiind stabilit un canal de comunicaţie sigur. este distribuită în mod gratuit pentru utilizare necomercială. DNS Spoofing etc. Deşi s-au descoperit câteva probleme de securitate. împreună cu codul sursă. versiunea 1. SSH 2 SSH 2 este o rescriere completă a SSH1 prin care se adaugă noi facilităţi. în SSH2 algoritmul RSA este înlocuit de Digital Signature Algorithm (DSA) şi de Diffie-Hellman. Stabilirea unei conexiuni SSH este iniţiată de comenzile slogin sau ssh. SSH2 nu suportă metoda de autentificare prin fişierele . Din cauza diferenţelor de implementare a protocoalelor. existând astfel un control mai mare asupra utilizatorilor care încearcă să se conecteze la un serviciu. SSH2 nu oferă aceleaşi implementări de reţea ca şi SSH 1. Metoda principală de autentificare în SSH este prin intermediul fişierelor . De exemplu. Blowfish. SSH2 oferă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte securitatea şi portabilitatea. SSH1 are şi variante majore (1.rhosts. SSH este considerat în continuare sigur. trimite numele de utilizator şi cheia publică spre gazda de la distanţă.rhosts. este de aşteptat suportul în continuare pentru algoritmul RSA în versiunile următoare.rhosts combinată cu autentificarea RSA. De asemenea. SSH 1 suportă o mai mare varietate de metode de autentificare faţă de versiunea 2. De asemenea. în diverse implementări există suport pentru Kerberos. CAST-128 şi Arcfour. dată fiind atenţia acordată metodei de autentificare şi cifrului utilizat.5). Serverul returnează cheia de sesiune criptată cu cheia publică a utilizatorului. inclusiv suport pentru protocoalele FTP şi TLS. între care se numără AFS (bazat pe Andrew File System dezvoltat la CarnegieMellon) şi Kerberos.Capitolul 5 171 utilizatorului. . dar. În cele din urmă. SSH2 necesită mai puţin cod care să ruleze cu privilegii de root. SSH1 este vulnerabil la atacurile prin inserarea datelor. unui utilizator îi poate fi cerută o combinaţie de nume de utilizator / parolă printr-un canal criptat. cele două versiuni nu sunt compatibile în întregime. 1.3 şi 1. SSH 1 Versiunea originală a SSH. În momentul în care clientul se autentifică în faţa serverului.

ambele versiuni vor continua să fie utilizate pentru o perioadă de timp. SSH fiind aproape transparent. În plus. Pentru ca un client să se poată conecta la un server utilizând autentificarea prin cheie publică. pentru utilizatorul final. SSH suportă mai mulţi algoritmi de criptare. după cum se poate observa în tabelul următor. SSH oferă un mecanism sigur şi eficient prin care se poate face accesul. Prin criptarea sesiunii între client şi server se face protecţia împotriva intercepţiei parolelor trimise sub formă de text clar. această cheie trebuie distribuită în mod securizat. Identitatea serverului este verificată în ainte de trimiterea numelui de utilizator şi a parolei. În funcţie de versiune. Telnet sau rlogin într-un mediu securizat. atât clientul cât şi serverul SSH negociază un algoritm de criptare. Deoarece SSH este uşor de instalat. SSH suferă şi de câteva limitări. fiind un proces care protejează împotriva aplicaţiilor de tip cal troian care ar accepta conexiuni şi ar putea să „fure” informaţii de autentificare.172 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Din cauza diferenţelor între SSH 1 şi SSH 2 şi din cauza restricţiilor de licenţiere. versiunea de Windows nu implementează copierea securizată a fişierelor. acesta ar trebui să fie singurul mecanism prin care să se ofere funcţionalitate de tip FTP. Ce poate proteja SSH. SSH 1 Triple – DES 128 bit RC4 Blowfish IDEA – algoritm implicit DES RSA SSH 2 Triple – DES – algoritm implicit 128 bit RC4 Blowfish Twofish Arcfour CAST 128 DSA Transferul cheilor prin Diffie Hellman Tabelul 14: Comparaţie între SS H1 şi SSH2. iar în momentul utilizării autentificării cu cheie publică protejează împotriva programelor care utilizează parole reutilizabile. Riscuri de securitate ale SSH În cazul existenţei conexiunilor de sosire către un server. SSH este o alternativă la programele care execută autentificarea în funcţie de adresa IP. Algoritmii de criptare utilizaţi În momentul stabilirii unei sesiuni SSH. . între care imposibilitatea de a specifica un interval de porturi sau aceea de a translata porturi dinamice.

PGP utilizează cheia privată a destinatarului pentru a decripta cheia sesiunii. PGP oferă servicii de confidenţialitate. un mesaj de e-mail poate fi citit de oricine care accesează transmisia. modificat şi retrimis. RACE Integrity Primitives Evaluation-Message Digest (RIPEMD) şi SHA-1. reduce şansele de reuşită ale cript-analizei (studierea recuperării unui text dintr-un format criptat fără accesul la cheie). definit prin RFC 2440. orice utilizator PGP devine Certificate of Authority prin . Acest program utilizează atât tehnologia de criptare cu cheie publică cât şi pe cea de criptare cu cheie privată. Cheia criptată a sesiunii este apoi trimisă destinatarului împreună cu mesajul criptat. Cheia secretă este generată pentru fiecare mesaj sau fişier criptat. Algoritmii de hash suportaţi sunt MD5. PGP foloseşte algoritmul de 128 biţi IDEA pentru criptarea simetrică a mesajelor. mesajul este criptat cu o cheie aleatoare simetrică a sesiunii. Riscuri de securitate Trimiterea mesajelor de e-mail prin Internet este foarte asemănătoare cu trimiterea cărţilor poştale – în mod similar. În cele din urmă cheia sesiunii este utilizată pentru a decripta mesajul. PGP încearcă să rezolve această problemă prin utilizarea unui model în care persoanele se încred reciproc. un mesaj poate fi interceptat. un firewall personal. iar versiunea 7 implementează o versiune a Twofish. Această încredere (trust) este exprimată prin semnarea cheii PGP aparţinând altei persoane. prin utilizarea semnăturilor digitale şi a criptării. Expedierea mesajelor PGP nu este complicată – în primul rând. utilizatorii trebuie să fie siguri de faptul că cheia publică cu care se face criptarea aparţine într-adevăr destinatarului intenţionat. Versiunea 5 şi mai mari suportă algoritmii CAST şi Triple-DES. În momentul recepţionării mesajului criptat cu PGP se desfăşoară procesul invers. Pretty Good Privacy (PGP) este un program de securitate care pune la dispoziţia utilizatorilor securitate avansată pentru mesaje de e-mail şi fişiere. Implementat în mod corespunzător. c omunicare bazată pe VPN sau IP Security (IPSec). acesta este semnat cu cheia privată a expeditorului. Acest lucru se poate întâmpla fără a fi cunoscut de expeditor sau de către destinatar. PGP trece prin procesul de standardizare al IETF sub forma OpenPGP.Capitolul 5 173 PGP. Cheia sesiunii este criptată apoi cu cheia publică a destinatarului. Intenţia PGP a fost aceea de a oferi un mecanism pentru comunicare securizată între mai multe persoane cunoscute. În cazul în care mesajul este semnat. DSA şi Diffie Hellman. Aplicaţia PGP Desktop Security cuprinde o serie de facilităţi de securitate mult mai avansate decât ar fi necesare unui sistem de e-mail.509v3. Prin faptul că nu reutilizează cheia secretă. În momentul de faţă. iar clientul de e-mail afişează textul clar al mesajului. Pentru ca o criptare cu cheie publică să ofere securitatea adecvată. integritate şi autentificare. Programul original PGP a fost creat de Philip Zimmermann. criptarea discului cu PGP şi suport pentru certificate digitale X. printre care sunt cuprinse un sistem personal de detecţie a intruşilor. În plus. Una din problemele privitoare la cheia publică de criptare este aceea de încredere în acea cheie publică. În realitate. PGP suportă algoritmii de criptare cu cheie publică RSA.

Acest model de încredere este potrivit pentru mesajele informale trimise prin Internet. există o mulţime de atacuri ce se pot aplica împotriva acestuia. Acest certificat de revocare ar putea fi plasat pe un keyserver pentru a avertiza utilizatorii în privinţa cheii. nu există nici o garanţie că toate persoanele vor primi avertismentul şi nu vor mai utiliza acea cheie compromisă. aparţine utilizatorului real şi nu a fost modificată. cât timp aceasta este stocată pe un calculator (şi nu pe un smart card. se creează o plajă de încredere. singura posibilitate de a şti că o cheie este autentică este obţinerea acesteia printr-un mecanism foarte sigur. protecţia acesteia este de asemenea importantă. permiţând astfel PGP să participe în infrastructura de chei publice şi să se depărteze (eventual) de modelul de securitate al PGP (plaja de încredere). ar trebui să aibă o lungime suficientă. În ceea ce priveşte cheia privată. precum o întâlnire faţă în faţă. Un tip de atac este cel reprezentat de atacurile prin dicţionare asupra frazei de trecere din PGP. Pe măsură ce alţi utilizatori semnează cu cheia unui utilizator anume şi acel utilizator semnează alte chei. iar pentru ca acesta să lucreze în mod corect trebuie ca expeditorul să creadă că cheia publică este autentică. modelul de încredere reciprocă în cheile PGP este predispus la erori.174 Securitatea datelor şi sistemelor informatice semnarea altor chei pentru alţi utilizatori. Revocarea cheilor PGP care nu mai prezintă încredere poate fi de asemenea o problemă. Singura modalitate de prevenire a utilizării unei chei PGP compromise este trimiterea unui certificat de revocare a cheii către toate persoanele care ar putea utiliza acea cheie. Securitatea centrală a PGP este dată de puterea frazei de trecere şi de protecţia cheii private. Deşi criptografia utilizată de PGP este puternică.509v3. lucru care diferă semnificativ în scenariul infrastructurii cu cheie publică. Versiunea 7 a PGP Desktop Security introduce şi suport pentru certificatele digitale X. În alte cazuri. Acest lucru poate ridica probleme. deoarece cheile ar trebui să prezinte încredere numai în cazul în care există o persoană cunoscută şi de încredere care a semnat deja cheia. Pe lângă acestea. În modelul de încredere PGP nu există nici o diferenţă între semnarea unei chei în calitate de CA sau de utilizator. Deoarece cheile pot fi stocate şi într-un inel de chei (key ring) pe maşina locală. nu ar trebui să utilizeze cuvinte comune din dicţionare şi ar trebui schimbată frecvent. Această încredere este bazată atât pe încrederea acordată unei chei publice ca fiind sau nu autentică cât şi pe încrederea acordată altor persoane care au semnat cheia. Pentru ca fraza de trecere să prezinte securitatea adecvată. S/MIME Ca şi PGP. Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) încearcă să rezolve problema trimiterii de mesaje între părţi care nu s-au întâlnit niciodată prin . dar nu se potriveşte într-un scenariu de afaceri în care se cere nerespingerea şi contabilizarea utilizatorilor. în care numai o autoritate de certificare poate să-şi exprime încrederea într-o cheie publică. prin încercarea fiecărui cuvânt din dicţionar şi a combinaţiilor. de exemplu).

Tipurile predefinite MIME cuprind documente Word. tranzacţii online şi mesagerie securizată în aplicaţii. RFC 2048: MIME partea a patra: procedurile de înregistrare. îmbunătăţirea acestuia are sens prin adăugarea de facilităţi de securitate în locul creării unui nou standard.  RFC 2633: specificaţiile S/MIME V3. RFC 2047: MIME partea a treia: extensiile antetelor de mesaje pentru text NonASCII. RFC 2046: MIME partea a doua: tipurile media. De asemenea. la recepţie aceste părţi fiind decodate în formatul original. S/MIME oferă îmbunătăţiri de securitate faţă de standardul MIME. Pentru aceasta se adaugă fiecărui fişier câte un antet în care sunt descrise datele conţinute precum şi metoda de codare utilizată. Modelul S/MIME este bazat pe tehnologia creată în 1995 de către RSA Data Security împreună cu un grup de dezvoltatori de software. Deşi S/MIME nu este limitat la securizarea mesajelor de e -mail. S/MIME extinde MIME prin oferirea de servicii de securitate între care se numără autentificarea şi integritatea prin utilizarea semnăturilor digitale şi confidenţialitatea prin utilizarea criptării. verificării mesajului şi a nerepudierii prin utilizarea semnăturilor digitale. . VeriSign şi alţii. S/MIME a fost aplicat de asemenea în Electronic Data Interchange (EDI).7 (PKCS#7 – un set de standarde utilizat pentru implementarea sistemelor de criptare cu cheie publică) pentru trimiterea mesajelor şi pe X. Codarea MIME este făcută utilizând diferite metode în momentul trimiterii mesajului. S/MIME nu oferă criptarea la nivel de sesiune precum SSL.Capitolul 5 175 intermediul criptării. între care Netscape.  RFC 2634: servicii îmbunătăţite de securitate pentru S/MIME. complet diferit. ci securizează mesajele individuale. fişiere PostScript sau fişiere audio WAV. RFC 2049: MIME partea a cincea criterii de conformare şi exemple. aceasta a fost principala sa utilizare până în momentul de faţă. RFC 2045: MIME partea întâi: formatul corpurilor de mesaje din MIME. S/MIME este bazat pe Standardul de criptografie cu cheie publică nr.  RFC 2632: gestiunea certificatelor S/MIME V3 . Acest protocol este de preferat în utilizarea e -mail. semnat digit al sau se pot alege ambele variante.509v3 pentru certificate digitale. Ambele sunt definite prin RFC-uri: RFC 1847: Securizarea Multiparte pentru MIME. Utilizând S/MIME. în care destinatarul nu este disponibil în momentul în care mesajul a fost trimis.  RFC 2630: sintaxa mesajelor criptate. Deoarece MIME este o specificaţie matură şi bogată utilizată pentru trimiterea de conţinut diferit prin Internet. rezolvă problema integrităţii mesajului.  RFC 2183: comunicarea informaţiilor de prezentare în mesajele Internet. un mesaj poate fi criptat. MIME este standardul pentru trimiterea fişierelor prin e-mail în Internet prin care se permite trimiterea de mesaje având diferite seturi de caractere şi codar ea şi decodarea obiectelor de tip multimedia şi de tip binar pentru a putea fi trimise prin e mail.

care s-a bazat până la versiunea 7. S/MIME este integrat în mai mulţi clienţi de e-mail. un rol cheie în strategia Microsoft Windows 2000/Exchange 2000. Trimiterea mesajelor S/MIME presupune o serie de paşi. In primul rând.176 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Funcţionarea S/MIME Pentru a putea trimite mesaje securizate de tip S/MIME. Această cheie a fost fie schimbată în prealabil. iar cheia privată a destinatarului decriptează cheia de sesiune. Spre deosebire de PGP. specificaţiile S/MIME recomandă utilizarea a trei algoritmi de criptare: DES. S/MIME este un sistem de criptare hibrid care utilizează atât algoritmul de criptare cu cheie publică cât şi pe cel de criptare cu cheie privată. mesajul este criptat cu o cheie de sesiune generată în mod aleator. . singurul format de criptare disponibil este RC4 (40 biţi). în timp ce PGP necesită descărcarea şi instalarea unui plug-in. Datorită suportului dat de dezvoltatori. La recepţionare. S/MIME joacă de asemenea. precum Triple-DES. Apoi. S/MIME are ca avantaj principal utilizarea infrastructurii cu chei publice (PKI) şi a certificatelor digitale. care nu oferă o lungime suficientă pentru securitatea minimă. fiecare utilizator trebuie să obţină un certificat digital împreună cu cheie privată corespunzătoare. determină metoda de criptare utilizată. este dificil de distribuit cheia privată în mod securizat fără criptografia cu cheie publică. În plus. cheia sesiunii este criptată utilizând cheia publică a destinatarului. Securitatea unui mesaj criptat cu S/MIME depinde în principal de mărimea cheii utilizate de algoritmul de criptare. în acelaşi timp. care este utilizată pentru a decripta mesajul. Pasul următor este constituit de împachetarea mesajului criptat. precum Outlook. Acest obiect astfel creat este codat într-un obiect MIME utilizând tipul de conţinut application/pkcs7-mime. Criptografia cu cheie publică este prea lentă pentru criptarea datelor brute. S/MIME trebuie să utilizeze chei de lungime mare şi algoritmi de criptare puternici. Outlook Express sau Netscape Communicator. şi nu expeditorul acestuia. bazându-se pe informaţiile oferite de certificatele digitale. S/MIME se pare că va fi standardul de securitate al e-mail. În standardul S/MIME criptografia cu cheie publică este utilizată pentru schimbarea cheilor simetrice şi pentru semnături digitale (necesită certificatele X. În multe cazuri în care se expediază mesaje de e-mail prin aplicaţii care suportă S/MIME. Un aspect interesant al S/MIME este acela că destinatarul unui mesaj. De asemenea. Riscuri de securitate ale S/MIME Pentru a funcţiona eficient. fie a fost regăsită într-un serviciu director de tip LDAP. De asemenea. Triple-DES şi RC2. atât expeditorul cât şi destinatarul trebuie să utilizeze clienţi care cunosc acest standard. după care mesajul este expediat.509). dar. a cheii de sesiune a identificatorilor de algoritm precum şi a altor date într-un obiect binar de formatat în concordanţă cu tipul PKCS#7. S/MIME şi PGP oferă ambele metode eficiente de securitate pentru criptarea mesajelor de e-mail. plicul digital este desfăcut.0 pe modelul de securitate al plajei de încredere.

şi enumerăm numai câteva dintre acestea: Quality of Services. cel mai important avantaj este îmbunătăţirea securităţii. În acest sens. În consecinţă. un exemplu general putîndu-se observa în figura următoare. La fel ca şi la PGP. Astăzi. Asynconous Transfer Mode (ATM) şi Multiprotocol . întreprinderile care utilizează aceste tipuri de reţele încearcă o trecere către reţele bazate pe IP. În ultima vreme există multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte Internetul. S/MIME are aceleaşi probleme ca şi PGP – pentru o comunicaţie securizată. performanţa reţelei. disponibil din punct de vedere comercial şi în acelaşi timp bazat pe standarde. astfel încât numai destinatarul real are acces la ele.Capitolul 5 177 De asemenea. Ce sunt Virtual Privat Networks ? O reţea privată virtuală este o reţea partajată în care datele private sunt segmentate de restul traficului. Termenul VPN a fost utilizat pentru prima dată pentru a descrie o conexiune securizată prin Internet. IPSec este unul dintre cele mai importante protocoale pentru securizarea transportului datelor. VPN . trebuie să existe un nivel de siguranţă asupra cheii cu care se face criptarea. reţele care să ofere facilităţile sus-menţionate. Dintre toate acestea. termenul VPN este utilizat pentru a descrie reţele private. Figura 85: O reţea privată virtuală constă din reţele private conectate între ele prin intermediul unei reţele publice. cheia secretă trebuie să fie securizată din punct de vedere fizic.Tranziţia către reţele bazate pe IP Multe din reţelele din întreprinderi utilizează tehnologii moştenite care nu îndeplinesc criterii de eficienţă precum lăţime de bandă sau securitate. costul redus al creării unei conexiuni la Internet etc. precum Frame Relay. precum Internetul.

în cursul lor spre destinatar. Generarea informaţiei private prin aceste reţele nu diferă prea mult de trimiterea unei corespondenţe interne prin intermediul poştei sau de expedierea unui fax prin reţeaua publică PSTN (Public Switched Telephone Network). sunt protejate prin tehnologii de criptare. reţelele private virtuale bazate pe IPSec utilizează criptarea pentru a secretiza date. Un aspect cheie al securităţii datelor este faptul că datele. Filosofia VPN Comunicaţia privată are loc de-a lungul unei infrastructuri de reţea distribuită. Reţelelor private le lipseşte securitatea datelor. reţelele VPN creează relaţii strategice între furnizorii ISP/NSP şi clienţii organizaţiilor abonate. Ea poate fi construită între două sau mai multe sisteme. Reţeaua privată nu înseamnă neapărat un sistem fizic de comunicaţie privat. iar furnizorilor ISP/NSP (Internet Service Provider/Network Service Provider) de astfel de servicii le facilitează creşterea veniturilor nu doar din contorizarea traficului. între două sau mai multe organizaţii şi chiar între anumite aplicaţii . din suportul permanent oferit utilizatorilor finali. Există deja scenarii viabile bazate pe standardele VPN dezvoltate de IETF (Internet Engineering Task Force). ci mai ales din asistenţa acordată în domeniul designului de reţea. Modalităţi de utilizare a reţelelor VPN VPN oferă mediului de afaceri o soluţie extrem de atractivă pentru transmiterea securizată a datelor. Astfel. permiţând astfel intrarea în reţea şi citirea datelor. din perspectiva firmei care doreşte să-şi construiască reţeaua privată. CAP – Competitive Access Provider. International Data Corporation afirmă ca la ora actuala 90% din companiile americane doresc ca prin intermediul Internetului propriii angajaţi să acceseze informaţii şi să poată interconecta birourile şi intraneturile aflate la distanţă. o resursă privată este creată mai mult prin utilizarea unor entităţi logice ale unor resurse comune distribuite şi nu neapărat prin folosirea circuitelor fizice dedicate în corelaţie cu serviciile de comunicaţii. Pe termen lung. crescând astfel rezistenţa reţelei din punct de vedere al furtului datelor. Previziunile sunt extrem de optimiste ţinând cont de faptul ca tehnologiile VPN sunt promovate în egală măsura de furnizorii şi operatorii de servicii de telecomunicaţii şi Internet: ISP/NSP. informaţia trebuie să ajungă corect la destinaţie. deşi anumite detalii tehnice împiedică momentan garantarea unei interoperabilităţi complete între serviciile diverşilor furnizori (o rezolvarea a acestei probleme.178 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Label Switching (MPLS). PTT – Public Telephone and Telegraphs. LEC – Local Exchange Carrier. utilizarea echipamentelor şi a componentelor software testate şi aprobate conform standardelor în vigoare). ar fi alegerea unui singur furnizor (cazul ideal) sau a unui număr minim de furnizori. În schimb. Din perspectiva utilizatorului. din vânzarea şi managementul echipamentelor CPE (Customer Premises Equipment). IXC – IntereXchange Carrier. Reţelele VPN creează nenumărate oportunităţi de e-business care necesită o securizare ridicată a datelor manipulate.

Totuşi. Tot pe seama organizaţiei poate rămâne o bună parte din maximizarea performanţelor propriei reţele VPN prin alegerea corespunzătoare a serviciilor WAN şi prin utilizarea tehnicilor de compresie a datelor. modul în care sunt oferite serviciile nu determină o uniformizare a mai multor SLA-uri. devine atractivă „legarea” unui număr de servicii de comunicaţii deasupra unei platforme comune de comunicaţie de capacitate ridicată. se precizează criteriile de bază pentru furnizarea serviciilor specificate. In cazul unui ISP/NSP. mai multe reţele virtuale implementate pe o singura structură fizică de comunicaţie operează la un preţ mult scăzut faţă de o colecţie echivalentă de structuri discrete de comunicaţie şi dimensiuni mai mici. In acest mod. De exemplu. negociat între furnizorul VPN şi abonaţii săi. ci implementarea unor segmente controlate de comunicaţii pentru grupuri cu i nterese comune de-a lungul unei infrastructuri distribuite. Un abonat poate utiliza SLA pentru a lega unul sau mai mulţi furnizori la un nivel de servicii contractual. O reţea VPN nu implică în mod necesar izolarea comunicaţiilor. dată fiind natura imprevizibilă a mecanismelor de alocare a resurselor în nodurile reţelei. Sistemele de securitate actuale conţin componente caracterizate printr-un cost extrem de ridicat şi componente cu costuri mai scăzute care variază în funcţie de lăţimea de bandă a sistemului. reţeaua comutată a companiei de telecomunicaţii conţine circuite conectate la reţeaua proprie DACS (Digital Access Cross-Connect System) în cadrul unei infrastructuri distribuite între mai multe organizaţii prin intermediul tehnologiilor de multiplexare. furnizorul trebuie să se asigure că reţeaua permite accesul abonatului la capacitatea sa de comutare internă sau poate desfăşura diferite structuri de servicii care să garanteze un nivel minim de resurse fiecărui abonat SLA.Capitolul 5 179 individuale. SLA devine instrumentul aflat la dispoziţia abonatului cu care se asigură că furnizorul VPN oferă serviciile la valorile calitative şi cantitative stabilite de comun acord. o organizaţie ar putea închiria circuite private de la un anumit furnizor de servicii de telecomunicaţii şi construi o reţea privată pe baza acestor circuite. De exemplu. . însă dacă abonatul VPN traversează domeniile mai multor furnizori VPN. Pe termen lung. noile tehnologii promit să asigure continuu performanţele stabile între furnizori si clienţi. SLA trebuie să precizeze şi modalitatea de interconectare a furnizorilor şi performanţele serviciilor între punctele terminale (end-to-end). aplicarea unui factor de compresie de 4:1 unei linii ISDN BRI permite obţinerea capacităţii de 512 kbps. Într-o asemenea arhitectură. Internetul a creat paradigma conectivităţii omniprezente în care entităţile de reţea interconectate sunt capabile să schimbe informaţii în orice moment. Are totuşi clientul posibilitatea de a controla calitatea serviciilor închiriate? Printr-un contract de tip SLA (Service Level Agreements).o terţă parte nu are acces la conţinutul privat al comunicaţiei) depinde în principal de riscul pe care şi-l asumă organizaţia respectivă: cerinţele de „secretizare” şi de securizare pot fi minime sau extrem de ridicate. Caracterul privat al unei reţele VPN (termenul „privat” subliniază accesul restrictiv la un set definit de entităţi . fiecare servind un singur client. astfel.

180

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

Reţelele private virtuale pot fi create în orice tip de reţea bazată pe IP, inclusiv în Internet, Frame Relay, ATM şi MPLS, dar dintre toate acestea numai Internetul este ieftin şi utilizat în mod frecvent. Reţelele private virtuale sunt utilizate pentru: - Intraneturi – intraneturile conectează locaţiile de afaceri dintr-o organizaţie, locaţii care pot varia de la sediul organizaţiei până la locuinţele angajaţilor. În mod frecvent, acest tip de conectivitate este utilizat pentru e-mail şi partajarea datelor şi aplicaţiilor. În timp ce şi Frame Relay, ATM sau MPLS pot să îndeplinească aceste sarcini, fiecare are neajunsurile ei. Astfel, în timp ce o organizaţie se măreşte pe plan regional, naţional sau internaţional, aceasta realizează că nici un furnizor de servicii nu îi poate îndeplini necesităţile, limitând în acest fel conectivitatea globală. De asemenea, costul conectării angajaţilor este foarte ridicat în comparaţie cu tehnologiile de acces la Internet; - Acces la distanţă – permite angajaţilor mobili să-şi acceseze e-mail-ul şi aplicaţiile de afaceri din afara locului de muncă. Metoda tipică de acces este conectivitatea prin intermediului unui modem, dar este în acelaşi timp şi o metodă scumpă din cauza taxelor şi serviciilor telefonice ridicate pentru apelurile regionale. Reţelele private virtuale reduc aceste cheltuieli prin posibilitatea pentru angajaţii aflaţi în afara locului de muncă să utilizeze o conexiune Internet locală prin care să acceseze, prin intermediul IPSec, sediul organizaţiei sau aplicaţia dorită; - Extranet-urile – sunt conexiuni securizate între două sau mai organizaţii. Printre utilizările extranet-urilor se numără Supply Chain Management, parteneriate pentru dezvoltare de produse şi servicii de subscriere. Aceste întrebuinţări pot creşte costurile prin utilizarea reţelelor moştenite. În schimb, reţelele private virtuale sunt ideale pentru acestea, fiind instalate peste conexiuni deja existente la Internet. Astăzi, reţelele de mare întindere (Wide Area Networks) necesită: - securitate – pe măsură ce reţelele devin critice pentru creşterea afacerilor unei organizaţii, este necesară implementarea unei securităţi de cel mai înalt nivel, lucru nepermis de reţelele moştenite în care securitatea a fost lăsată pe planul al doilea; - competitivitate din punct de vedere al preţului – deoarece aplicaţiile necesită din ce în ce mai multă lăţime de bandă, costul creşterii acesteia pentru a menţine angajaţii productivi, poate deveni prohibitiv. Totuşi, utilizând IPSec, companiile îşi pot menţine nivelul competiţional prin realizarea de conexiuni reduse ca preţ, precum DSL; - întindere la nivel global; - posibilitatea de management, indiferent de scară; - control granular; - flexibilitate; - interoperabilitate.

Capitolul 5

181

Arhitectura şi funcţionarea unei VPN In general, reţelele manipulează datele printr-o schemă de adresare unică şi de routare ierarhică care permite elementelor de comutare să localizeze nodurile conectate. Pentru o organizaţie care doreşte să folosească reţeaua publică în scopuri private, Internetul nu este întotdeauna o soluţie acceptabilă, mai ales dacă trebuie îndeplinite anumite condiţii în acelaşi timp: disponibilitate permanentă, siguranţă, parametri QoS (Quality of Service), securitatea şi integritatea datelor, nivel ridicat de performanţă, evitarea schemelor de adresare publice. O reţea VPN, pentru a putea fi desfăşurată de-a lungul Internetului, trebuie să fie compatibilă cu protocolul IP (Internet Protocol), fiind obligatorie utilizarea schemei oficiale de adresare în Internet. Majoritatea reţelelor private folosesc protocoale non-IP sau adrese IP private (10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255, 192.168.0.0 - 192.168.255.255). Aşadar, pentru a face aceste reţele compatibile cu Internetul trebuie găsită o modalitate de conversie a propriilor adrese în adrese Internet valide (toate serverele ar trebui să aibă adrese IP permanente, iar clienţii pot folosi temporar adrese „împrumutate” prin protocoalele DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol şi NAT - Network Adress Translation), instalarea unor porţi IP speciale (IP gateway - translatează un anumit protocol în protocolul IP şi viceversa; aplicaţia de tip IP gateway poate fi parte componentă a unui sistem de operare de reţea sau poate fi un modul software instalat pe un echipament dedicat) şi utilizarea unor tehnici de tip tunel (tunneling). Tunneling-ul (LAN-to-LAN sau client-to-LAN) reprezintă modalitatea optimă pentru crearea compatibilităţii şi funcţionalităţii unei reţele private în Internet, stabilind un circuit virtual point-to-point. Protocoalele de tunel şi tehnicile de încapsulare a datelor au fost optimizate pentru VPN. Iniţiatorul tunelului încapsulează pachetele unui anumit protocol în pachete IP prin adăugarea unui header IP; la destinaţie, procesul „desface” pachetul IP, înlătură headerul IP, lăsând intact pachetul expediat de sursă. In tunel, adresele IP sursă şi destinaţie sunt ascunse, proces care ar putea cauza uneori probleme ruterelor IP tradiţionale. Avantajul tunneling-ului constă în faptul că el poate fi implementat atât în punctele POP (Point of Presence) ale NSP ului, cât şi în echipamentele CPE. In cadrul unui proces tunneling, se identifică patru elemente:

Figura 86: Elementele procesului de tunneling.

 Mobile Node (MN) reprezintă clientul sau serverul care iniţiază o sesiune VPN;

182

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

 Foreign Agent (FA) apare în echipamentul de acces la reţea care este situată la nivelul MN sau în punctul POP;  Home Network (HN) este reţeaua privată ale cărei resurse MN doreşte să le acceseze;  Home Agent (HA) se găseşte în echipamentul de acces la reţea aflat la nivelul HN sau în punctul POP. Pachetele sunt trimise prin tunel de la un agent la altul, fiecare agent folosinduşi propria adresă Internet. Agentul sursa (HA sau FA) creează headerul de tunel; agentul destinaţie (FA sau HA) înlătura headerul respectiv şi furnizează pachetul original către MN sau HN. Tunelul poate fi static (rămâne activ pentru o perioada mai lungă de timp, utilizat în cazul VPN-urilor de tip site-to-site) sau dinamic (activat doar la iniţierea traficului, oferind siguranţă ridicată). Poziţia agenţilor determină începutul şi sfârşitul tunelului. De exemplu, în cazul folosirii protocolului PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) agentul HA care termină tunelul este întotdeauna în server (Windows NT sau Novell NetWare). Agentul FA care iniţiază tunelul se poate găsi în staţia de lucru a clientului sau în switch-ul de acces la reţea. In cazul clienţilor în mişcare (Mobile IP) mecanismul funcţionează în mod similar cu protocolul PPTP, cu menţiunea că nodul mobil este denumit Mobile Host (MH), acţionând şi ca agent FA. Agentul HA din reţeaua HN este responsabil pentru expedierea traficului către MH aflat într-o locaţie temporară. Există trei arhitecturi fundamentale VPN:  NSP-ul oferă soluţia VPN completă. In acest caz, toate echipamentele care realizează tunneling-ul, funcţiile de securitate, interoperabilitate şi performanţă pentru clienţii finali se găsesc în punctele POP. Când un utilizator se conectează, echipamentul de acces la reţea al NSP-ului solicită din baza de date a clienţilor parola, privilegiile de acces şi parametrii tunelului. Întregul trafic cu utilizatorul este încapsulat şi dezîncapsulat în punctul POP local, procesul de tunneling fiind complet invizibil pentru utilizator. Organizaţia poate administra toate capabilităţile legate de accesul şi securitatea clienţilor, această sarcină nefiind obligaţia NSP-ului.  organizaţia gestionează reţeaua privată prin intermediul propriilor echipamente CPE. NSP-ul „vede” doar traficul Internet şi nu este interesat de tipul traficului. Încapsularea şi dezîncapsularea are loc pe partea de client.  a treia arhitectură reprezintă un hibrid al primelor doua şi apare mai ales atunci când un client doreşte ca NSP-ul să-i ofere soluţia VPN completă, însă se află în afara domeniului de servicii al NSP-ului respectiv. Printre metodele de încapsulare şi protocoale de tunel se numără: GRE ( Generic Routing Encapsulation), definit în RFC 1701/1702, constituind o tehnică de încapsulare extrem de răspândită, PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), protocol creat de Microsoft şi Ascend Communications pentru platformele Windows NT si Novell NetWare, reprezintând o extensie a protocolului PPP (Point-to-Point Protocol), ATMP (Ascend Tunnel Management Protocol), definit in RFC 2107, implementează atât GRE cât şi PPTP pentru traficul IP, IPX, NetBIOS şi NetBEUI, L2F (Layer -2

Capitolul 5

183

Forwarding), protocol de tunel creat de Cisco, DLSw (Data Link Switching), definit de IBM, încapsulează traficul SNA în IP, L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol), produs ca standard, combină facilităţile oferite de L2F si PPTP, IPsec (IP security), protocol de nivel de reţea, suportă tunneling cu sau fără criptare, Mobile IP, folosit atunci când iniţiatorul tunelului îşi schimbă permanent poziţia, însă poate fi utilizat şi în cazul clasic de trafic IP privat în cadrul unei reţele VPN. Reţelele VPN sunt construite pe o structură de 5 blocuri, după cum urmează:

Figura 87: Structura bloc pentru reţele VPN.

Switch-ul de acces la reţea este nucleul nodului POP. Capacităţile oferite de acest echipament sunt: conexiuni WAN (T1/E1, ISDN PRI/BRI, xDSL, DS-3, Frame Relay, X.25), tehnologii de tip modem digital şi compatibilităţi cu modemurile analogice, funcţii de securitate, autentificare şi criptare, linii PSTN de mare viteză pentru folosirea optimă a canalelor cu trafic comutat (conexiuni directe la Internet în POP-urile care nu necesită comutare IP), puncte de ieşire Ethernet, Fast Ethernet şi FDDI (Fiber Distributed Data Interface), suport pentru protocoalele de tunel (PPTP, L2TP, GRE, Mobile IP), tehnologii de firewall integrate direct, suport pentru IP Direct şi Frame Relay Direct (dirijarea pachetelor din tunel printr-un circuit virtual deschis în backbone-ul NSP-ului, evitându-se rutarea traficului inutil prin Internet), algoritmi de compresie, managementul lăţimii de bandă, manipularea aplicaţiilor multicast, capacitate pentru volum de trafic anticipat, urmărirea traficului şi a încercărilor de acces neautorizat (CDR - Call Detail Reporting), suport pentru baza de date RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service). CPE (Customer Premises Equipment) implementează reţeaua VPN şi depinde de reţeaua VPN dorită. Clienţii, din a căror perspectivă echipamentele CPE delimitează începutul şi sfârşitul unei reţele VPN, pot folosi echipamentele WAN existente (routere sau servere de acces la distanţă) sau pot solicita echipamente CPE care să îndeplinească funcţii asemănătoare cu cele implementate în switch-urile de acces din reţea. Pentru NSP, cea mai convenabilă cale de a construi reţele VPN organizaţiilor aflate în afara domeniului său de acţiune ar fi instalarea unor

184

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

echipamente CPE compatibile cu switch-urile de acces la reţea. In această situaţie, NSP-ul va trebui să închirieze echipamentul CPE sau să lucreze cu un partener care realizează acest lucru. Pe de alta parte, există varianta alegerii unor soluţii compatibile din start între CPE şi echipamentele din POP. Serviciile de acces WAN conectează utilizatorii la reţeaua VPN în punctele POP. Accesul poate avea loc prin servicii de dial-up sau prin linii închiriate şi /sau DSL (Digital Subscriber Line). Internetul sau backbone-ul NSP-ului constituie sistemul „circulator” al unei reţele VPN, iar interfaţa cu POP-urile se realizează în primul rând prin intermediul switch-urilor IP de acces la reţea care îndeplinesc funcţii complete de rutare (interoperabilitate cu routerele convenţionale şi switch-urile LAN, scalabilitate ridicată, suport pentru protocoalele de rutare RIP, BGP, OSPF, capacităţi de memorare a unor tabele de rutare extinse, suport pentru conectări Ethernet, FDDI, HSSI, HIPPI, ATM, SONET/SDH). Instrumentele de management trebuie să acţioneze asupr a fiecărui POP, asupra backbone-ului privat, asupra nodurilor clienţilor conectaţi la VPN, asupra echipamentelor de interfaţare cu Internetul, şi au rolul de diagnosticare a traficului şi de administrare a sistemului de securitate. Mergând mai departe cu clasificările, reţelele VPN pot fi împărţite în trei categorii din punctul de vedere al produselor şi echipamentelor componente:  sisteme bazate pe hardware: rutere cu facilităţi de criptare plug-and-play;  reţele bazate pe firewall-uri: acces restrictiv la reţeaua internă şi translatarea adreselor de reţea.  reţele VPN bazate pe software: soluţie utilă în cazul în care punctele finale de comunicaţie nu sunt controlate de aceeaşi organizaţie sau când în interiorul aceleiaşi organizaţii sunt implementate rutere şi firewall-uri diferite; oferă cea mai flexibilă metodă de administrare a traficului prin tunel pe baza adreselor sau a protocoalelor. Protocoalele VPN se diferenţiază în funcţie de nivelul la care operează: legătură de date si reţea. Există furnizori de servicii VPN care extind facilităţile soluţiilor oferite prin folosirea unor protocoale de nivel superior precum SSL ( Secure Socker Layer), S-HTTP (Secure-HTTP), S-MIME (Secure-MIME), SET (Secure Electronic Transaction), PGP (Pretty Good Privacy), protocoale create în primul rând datorită dezvoltării deosebite a aplicaţiilor de comerţ electronic. Principalele protocoale de tunel folosite astăzi în reţelele VPN rămân PPTP, L2TP şi IPsec: - PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - permite unei sesiuni PPP să fie deschisă printr-un tunel IP existent. PPTP încapsulează pachete (IP, IPX, NetBEUI) în cadrul unui pachet IP extins. La recepţie are loc procesul invers, fiind furnizat pachetul original. Încapsularea permite transportul pachetelor care în mod normal nu sunt conforme standardelor Internet. Tunneling-ul utilizează două tipuri de pachete: pachete de date şi pachete de control. Pachetele de control conţin informaţii de stare şi de semnalizare şi sunt transmise şi recepţionate peste o conexiune TCP. Pachetele de date sunt

CHAP. încapsulat la rândul lui într-un pachet IP. folosindu-se mai ales în prezenţa firewall-urilor care nu suporta GRE. Pachetele PPP sunt încapsulate într-un header L2TP. precum şi criptare RSA (Rivest-Shamir-Adleman) RC4. Deşi PPTP nu conţinea elemente de autentificare şi criptare când a fost creat. L2TP nu include nici un mecanism de criptare şi autentificare. MS-CHAP (protocol adaptat de Microsoft pentru platformele NT). LAC (L2TP Access Concentrator) reprezintă clientul.combină protocolul Microsoft PPTP şi protocolul Cisco L2F. (figurile următoare) Figura 88: Accesul L2TP la reţea (partea 1). la ora actuală protocolul suportă criptare Windows NT RAS (Remote Access Server) şi protocoale de autentificare. . Cheia folosită pentru criptare provine din parola utilizatorului şi nu este transferată de-a lungul conexiunii. Utilizând protocolul IP. L2TP poate utiliza funcţionalităţi IPsec pentru securizarea tunelului. conexiunea PPP este trecută printr-un tunel delimitat de perechea LAC-LNS. şi rulează peste o conexiune UDP. La destinaţie. LNS demultiplexează sesiunea folosind informaţia din headerul L2TP şi dezîncapsulează datele PPP. L2TP (Layer 2 Transport Protocol) . iar LNS (L2TP Network Server) serverul. combină canalele de date şi control. Aceste pachete IP traversează reţeaua ca datagrame normale IP.Capitolul 5 185 - încapsulate prin GREv2. RAS suportă PAP. IETF defineşte L2TP ca o modalitate de extindere a unei conexiuni PPP până la poarta de acces (gateway) a organizaţiei.

.Internet Key Exchange (IKE). . Protocoalele componente ale IPSec sunt: . oferind în acelaşi timp şi protecţia conţinutului mesajului. În plus. utilizând acelaşi algoritm ca şi ESM. ESP oferă şi serviciile de criptare din IPSec. pachetele care nu sunt autentificate sunt anulate.186 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 89: Accesul L2TP la reţea (partea 2). IPSec oferă un cadru de lucru pentru implementarea de algoritmi standard de criptare.Encapsulating Security Payload (ESP) – oferă autentificare. lucru care protejează datele împotriva modificărilor. algoritmii IPSec creează un identificator unic şi nemodificabil pentru fiecare pachet. IPSec este un standard de protocoale al Internet Engineering Tasf Force (IEFT) care oferă autentificarea datelor. integritate şi confidenţialitate în timp ce datele sunt transferate între două sau mai mute puncte de comunicaţie într-o reţea bazată pe IP. precum SHA şi MD5. care permite determinarea potenţialelor modificări. Astfel. integritate şi confindenţialitate împotriva furtului de date. nemaifiind trimise receptorului. De asemenea. Antetul de autentificare ( Authentication Header – AH) din figura următoare oferă autentificare şi integritate. . Figura 90: Comparaţie între un pachet IP original şi un pachet IP cu antet IPSec.Antetul de autentificare. Autentificarea ESP este creată pentru conţinutul pachetului şi nu pentru antetul acestuia. echivalentul unei amprente.

De asemenea. SA operează utilizând moduri. Un tunel IPSec constă în două asociaţii de securitate unidirecţionale care oferă un canal protejat full-duplex. În figura următoare. se pot crea mai multe asociaţii de securitate pentru a activa mai multe reţele private virtuale securizate. Dar. În mod normal. Asocierile de securitate (Security Association – SA) IPSec introduce conceptul de Asociaţie de Securitate (SA) care reprezintă o conexiune logică între două dispozitive care transferă date. IPsec poate fi utilizat în mod tunel sau în mod transport. Pentru acest lucru.Capitolul 5 187 AH oferă şi o protecţie opţională anti-reply. AH nu protejează confidenţialitatea datelor. iar modul transport este utilizat pentru protecţia tunelurilor hostto-host. O asociaţie de securitate oferă protecţia datelor pentru trafic unidirecţional prin utilizarea protocoalelor definite de IPSec. ESP protejează confidenţialitatea datelor. Deşi AH protejează originea pachetului. O asociaţie de securitate permite unei întreprinderi să controleze în mod exact ce resurse pot comunica în mod securizat. fapt care duce la protejarea de retransmiterea neautorizată a pachetelor. destinaţia şi conţinutul împotriva modificărilor. Astfel. modul tunel este utilizat pentru protecţia tunelurilor gateway-to-gateway. IP HDR reprezintă antetul IP şi include atât adresa sursă cât şi pe cea destinaţie. AH şi ESP pot fi utilizate împreună. Figura 91: Comparaţie între un antet IP original şi unul cu Encapsulating Security Payload. încărcătura nefiind modificată. Pe de altă parte. . Un mod este o metodă în care protocolul IPSec este aplicat unui pachet. se mai pot defini mai multe asociaţii de securitate într-o reţea privată virtuală care să suporte mai multe departamente şi parteneri de afaceri. conţinutul mesajului poate să fie citit. identitatea receptorului şi a emiţătorului sunt cunoscute. Antetul de autentificare este adăugat în pachet între antetul IP şi restul conţinutului pachetului. Pentru a îmbunătăţi protecţia. potrivit politicii de securitate. Dacă datele sunt interceptate şi este utilizat numai AH.

Modul transport nu protejează informaţia din antetul IP. Modul tunel (ESP) previne ca un intrus să descifreze datele. utilizatorii putând controla de asemenea puterea unei chei cât şi frecvenţa de actualizarea. După ce un pachet este procesat prin IPSec.188 Securitatea datelor şi sistemelor informatice modul transport – implementarea IPSec pentru modul transport încapsulează numai încărcătura pachetului. protejându-se în acelaşi timp şi emiţătorul şi destinatarul real. În prima fază sunt - Figura 92: Funcţionarea Internet Key Exchange – schimbul de chei între părţi. iar faza a doua activează canalele securizate de transmitere a datelor (adică asociaţiile de securitate ale IPSec). se asigură faptul că numai emiţătorul şi receptorul unui mesaj îl pot accesa. noul pachet IP va conţine numai vechiul antet (cu adresele sursă şi destinaţie nemodificate) precum şi încărcătura procesată. Utilizându-se chei. Cele două gateway-uri execută împachetarea şi despachetarea pentru maşinile gazdă. antetul IP nefiind modificat. IPSec utilizează protocolul Internet Key Exchange (IKE) pentru a facilita şi automatiza instalarea şi schimbul de chei între părţile comunicante.modul tunel – implementarea IPSec pentru modul tunel încapsulează întregul pachet IP. Astfel. întregul pachet devine încărcătura unui pachet procesat cu IPSec în care este creat un nou antet care conţine adresele celor două gateway-uri IPSec. Actualizarea cheilor în mod regulat asigură confidenţialitatea datelor între receptor şi emiţător. IKE funcţionează într-un proces în două faze: prima fază setează asociaţiile de securitate ale IKE. . IPSec necesită ca aceste chei să fie recreate sau actualizate în mod frecvent astfel încât părţile să comunice în mod sigur între ele. . Protocolul IKE este cel care face managementul procesului de actualizarea al cheilor.

În practică au fost observate următoarele riscuri cu privire la firewall-uri: .) serveşte câtorva scopuri: 1. ca şi pentru planificare. Un zid de protecţie (vezi figura următoareFigura 93: Arhitectura firewall. acţionează ca filtru de intrare pentru traficul Internet către serverele organizaţiei. În plus. este utilizată cheia master pentru a deriva cheile IPSec pentru asociaţiile de securitate. cele două părţi se autentifică reciproc utilizând un mecanism predeterminat. adică sunt create de persoane de dincolo sau din spatele zidul de protecţie. . din care unele sunt utilizate de către anumite servicii.Capitolul 5 189 cuprinse următoarele sarcini: 1. 2. 3. Odată ce cheile asociaţiilor de securitate sunt create şi schimbate. Firewall-urile nu funcţionează fără riscuri. un firewall nu poate rezolva compromisurile din reţeaua internă. dar dacă au fost depăşite. este generată o cheie master partajată utilizând algoritmul cu cheie publică Diffie-Hellman în interiorul cadrului de lucru al IKE pentru cele două părţi.porturile – regulile de filtrare sunt bazate pe porturi sursă şi destinaţie. 2. precum chei pre-partajate sau certificate digitale. oferă conexiuni prin proxy către Internet. oferind un suport pentru audit. Faza a două cuprinde următoarele sarcini: 1. Un zid de protecţie este un dispozitiv sau o aplicaţie care controlează cursul comunicaţiei între reţeaua internă şi o reţea externă precum Internetul. cele două părţi negociază algoritmii de criptare şi autentificare care vor fi utilizaţi de asociaţiile de securitate ale IKE. Utilizarea firewall-urilor în intraneturi Zidurile de protecţie joacă un rol semnificativ în managementul securităţii unui intranet. Cheia master este utilizată în faza a doua pentru a deriva chei IPSec pentru asociaţiile de securitate. 2. reţeaua internă este deschisă pentru intrus. 3. prevenind ajungerea pachetelor neautorizate în serverele de web şi de aplicaţii. Un exemplu poate fi utilizarea unui modem şi a unei conexiuni dial-up. cele două părţi negociază algoritmul de criptare şi autentificare care va fi utilizat de asociaţiile de securitate ale IPSec. Aproximativ 70% din breşele de securitate au loc în interiorul companiei. Acestea sunt în general dificil de penetrat. raportare. menţinând autentificarea utilizatorilor interni. O maşină care utilizează TCP/IP are 65535 porturi virtuale. jurnalizează traficul. asociaţiile de securitate IPSec sunt pregătite să protejeze datele utilizatorului între cele două gateway-uri.

SOCK – reprezintă o bibliotecă de aplicaţii pro xy utilizate pentru a permite ca anumite servicii să fie utilizate şi pentru a ţine intruşii în afară. - .activează un răspuns automat în cazul anumitor probleme.firewall-urile au dificultăţi în detectarea pachetelor utilizate în servicii care nu necesită stabilirea unei conexiuni.190 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 93: Arhitectura firewall. Sondele sunt mult mai eficiente în ceea ce priveşte detectarea intruziunilor deoarece minimizează impactul asupra sistemelor existente prin ascultarea pasivă şi raportarea către consola centrală. Serviciile de detectare a intruşilor execută la nivel de dispozitiv de reţea următoarele funcţii: . fără întrerupere. . . . rutarea – această opţiune IP permite utilizatorilor să definească modalitatea de rutare a pachetelor. . Sistemele de detectare a intruşilor pot fi instalate sub formă de sonde sau de agenţi. în funcţie de calitatea portului (deschis sau nu). identifică semnăturile activităţilor neautorizate şi activează procedurile de apărare.scanare ascunsă – un intrus nu încearcă să stabilească o conexiune ci utilizează pachete la nivel de interfaţă.inspectează şirul de date care trec prin reţea. .generează alarme în cazul detectării evenimentelor. precum UDP. notificând personalul necesar de securitate. . Aceste pachete ne dau răspunsuri diferite.protocoale fără conexiune . Pentru intraneturi este necesară existenţa unui sistem de detectare a intruziunilor cu scopul protejării perimetrului reţelei de atacuri.scanare RPC directă – portmapper este un serviciu care permite utilizatorilor să identifice porturile pe care rezidă apelurile de proceduri la distanţă.

din punct de vedere al perspectivei din care operează. Marele avantaj al acestor filtre de pachete este acela că operează deosebit de rapid. Combinarea acestui tip . iar în combinaţie cu NAT pot oferi reţelelor primul pas spre apărare. Aceste tipuri se suprapun până la un punct în produsele firewall comerciale. pe baza adresei IP sau a numărului portului. În momentul în care firewall-ul acceptă o cerere de conexiune. Firewall-ul stabileşte apoi o sesiune proxy separată cu gazda internă cu care calculatorul de la distanţă încearcă să comunice şi apoi retransmite comunicaţia între cele două gazde utilizând o conexiune de circuit internă. Triple DES etc. Astfel cele trei tipuri de firewall de bază sunt: . precum şi standarde de criptare cum sunt DES. .prevină atacurile prin cod mobil. ActiveX sau altul.Capitolul 5 191 Pe lângă detectarea intruşilor mai poate fi luat în considerare şi un agregator proxy de tip TCP care va îmbunătăţi securitatea prin firewall prin limitarea porturilor expuse. Tunnelling-ul şi criptarea sunt utilizate pentru a crea reţele punct-la-punct. Point-toPoint Tunneling Protocol (PPTP).activeze navigarea în siguranţă. Codurile mobile de program precum Java şi ActiveX creează o ameninţare în creştere. - circuit-level gateway: aceste firewall-uri ascultă cererile de conexiuni TCP de la gazdele externe şi decid dacă să accepte sau să respingă cererile pe baza numărului portului. . în general fiind utilizate protocoale precum Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). sesiunea TCP este stabilită între firewall şi gazda de la distanţă. utilizând în acelaşi timp facilităţile Java şi ActiveX. Figura 94: Firewall de tip filtru de pachete. Aplicaţiile care inspectează conţinutul trebuie să: . Există mai multe tipuri de firewall. aceste firewall-uri sunt router-e care sunt configurate cu o serie de reguli pentru a permite. IPSec. respinge sau elimina pachetele de intrare sau ieşire. MD5.filtru de pachete (packet-filter router): numite şi router-e de blocare. Aceste filtre operează la nivelul reţea (din stiva TCP/IP).ofere control asupra codului mobil Java.

să convertească protocoale sau să execute alte funcţii de securitate utile. un application-level gateway permite numai trafic HTTP formatat în mod corespunzător. protocoale precum HTTP sau FTP. dar necesită în acelaşi timp şi cele mai multe resurse. blocând orice alte aplicaţii precum programe de file-sharing peer-to-peer care ar încerca să utilizeze portul. . - Application-level gateway: acest firewall este similar celui de mai sus. să execute autentificare. necesitând configuraţii speciale pentru fiecare protocol al nivelului aplicaţie. Figura 95: Firewall de tip Circuit-level gateway. Figura 96: Firewall de tip Application-level gateway.192 Securitatea datelor şi sistemelor informatice de firwall cu filtrul de pachete de mai sus oferă un mai mare grad de apărare decât un simplu filtru de pachete. Application-level gateway pot să jurnalizeze traficul. În timp ce un circuit-level gateway ar putea permite oricărui protocol să stabilească o conexiune proxy TCP prin portul 80. Reprezintă cele mai complexe tipuri de firewall. dar poate să filtreze în plus traficul pe baza protocoalelor din nivelul aplicaţie.

au apărut mult schimburi de tip b2b. În acelaşi timp. fiind des utilizat de detailişti pentru actualizar ea automată a stocurilor direct de la furnizori. mulţi oameni utilizează web-ul ca sursă de informaţii pentru a compara preţuri sau pentru a afla ultimele oferte de produse înainte de a face cumpărături online sau la unul din magazinele tradiţionale. EDI a fost creat la începutul anilor 1970 de către companiile producătoare de autocamioane. nu este interactiv. Comerţul electronic nu este nou. Totuşi. în timp ce companiile tradiţionale. Companii implicate în IT. securizabilă şi verificabilă. precum Cisco sau Oracle au fost printre primele care şi-au transferat vânzările pe Internet.com. EDI ajuns să conţină numeroase neajunsuri. datând de aproximativ 30-35 ani şi avându-şi baza în EDI (Electronic Data Interchange). cel mai mare volum al afacerilor din comerţ electronic este generat de b2b.com Tabelul 15: O matrice simplificată a comerţului electronic. EDI poate încă să economisească bani şi timp. un mod standard de a schimba date între organizaţii. Business Consumator Vânzarea cum amănuntul prin Internet este cunoscută sub numele de e-tailing. c2b (customer-to-business). De exemplu. Documentele necesare pentru crearea ordinelor şi plată au de asemenea o formă electronică sigură. într-adevăr. există de asemenea termeni referitori la organizaţiile care funcţionează atât online cât şi fizic. În mod evident. E-Commerce şi E-Business Comerţul electronic sau e-commerce este fapta prin care se cumpără şi se vând bunuri şi servicii prin Internet şi în special prin World Wide Web. . Business Consumator B2B (reţele EDI): B2C : amazon. numite companii „click-and-mortar”. Alţi termeni care sunt des utilizaţi în momentul în care se vorbeşte de comerţul electronic sunt b2b (business-to-business). şi. influenţa web-ului este mult mai mare decât în momentul în care se ia în considerare contextul comercial al acestuia. al cărui nume a devenit sinonim cu comerţul electronic. Din cauza multor schimbări majore din IT.Capitolul 6 193 6. pe scurt. iar cel mai bun exemplu de o asemenea companie este Amazon. care funcţionează doar offline sunt numite „bric k-and-mortar”.com C2C: ebay. dar are nevoie de a funcţiona de linii de reţea dedicate sau private între organizaţiile care -l folosesc. În acelaşi timp. acestea fiind considerate principalele forţe ale comerţului electronic. partenerii neavând la dispoziţie vreo modalitate de negociere sau discuţie. devenind în scurt timp o forţă majoră în domeniile industriale precum producerea de autovehicule sau alimentaţie. EDI este. o modalitate de automatizare a cumpărăturilor. b2c (business-to-customer).com Ford/General Motors C2B: priceline. c2c (customerto-customer).

Mai există astfel 1900000 întreprinderi mici şi mijlocii care nu folosesc EDI. negăsind nici o modalitate de a face bani. proces si agent. după cum se poate observa şi în figura următoare. După mai bine de 30 de ani de utilizare. Comerţul electronic poate lua mai multe forme. este utilizat în mod permanent şi de către aproape oricine. de a face afaceri. numai în jur de 100000 companii au ales să folosească EDI (studiu realizat de Forrester Research în anul 2000). Viteza este la ordinea zilei: companiile au nevoie de un acces rapid. goana după „dotcom” scoţând-o la lumină pentru prima dată. nici cel de-al doilea val nu se lasă aşteptat. o companie care urmăreşte achiziţiile şi creare consorţiilor între firme. Internetul este tot ceea ce EDI nu este: este ieftin şi rapid. sub formă de extranet. Şi. mai mult de 100 de firme de comerţ electronic şi -au închis porţile (site-urile. firmele ştiind acum la ce să se aştepte şi învăţând din experienţa primilor sosiţi. adică). dintre acestea. unii spun că anul 2000 a fost anul prăbuşirii acestora. în plus. în funcţie de gradul de digitizare al elementelor sale de lucru. si anume:  produsul (serviciul) vândut. Dacă anul 1999 a fost anul pornirii dotcom-urilor. Comerţul electronic bazat pe Internet. toată lumea încerca să investească într-un dotcom sau să devină patronul vre-unuia. Înainte de Internet.  procesul. este global. comerţul electronic era de fapt o afacere b2b ascunsă. Potrivit „Webmergers”. opt cuburi. Totuşi. ţinând în loc dezvoltarea. Totuşi.194 E-Commerce şi E-Business Din peste 2 milioane de companii americane cu zece sau mai mulţi angajaţi. securitatea este una din cele mai mari probleme ivite. Sosirea Internetului rezolvă o parte din aceste probleme. s-a sfârşit înainte de a începe.  agentul de predare (sau intermediarul). spun scepticii. pentru a obţine avantajul primului venit. poate exista atât în interiorul organizaţiei. cât şi în afara legătura acesteia cu partenerii de afaceri. sub formă de intranet. EDI nu mai este sincronizat cu mediul economic. Prima generaţie de firme de comerţ electronic a fost una de testare şi de acaparare a pieţei: ajungerea pe Internet şi ajungerea rapidă acolo. EDI fiind integrat acum în unele din tehnologiile Internet. În vara anului 1999 în Europa. Fiecare din cele trei elemente de mai sus pot fi în format fizic sau digital. sigur la parteneri şi furnizori pentru a găsi noi clienţi şi pentru a livra bunurile rapid. caracterizând în acelaşi timp noua economie şi noul mod. . fluid şi virtual. Cele trei dimensiuni ale cubului sunt reprezentate de produs. Companiile mai mici scot astfel în evidenţă tot ceea ce EDI nu poate să facă. ceea ce creează în reprezentarea 3D.

 infrastructura de afaceri. Nivel 2 – Infrastructura aplicaţiilor Internet: companii care produc software care facilitează tranzacţiile web. Economia Internet priveşte toate activităţile cu caracter economic. companii care Nivel 4 – Comerţul pe Internet: companii care vînd bunri şi servicii direct consumatorilor sau altor afaceri. termen mai larg decât fiecare din aceşti doi termeni în parte şi care îi cuprinde pe amândoi. Pe lângă comerţ electronic şi e-business există un alt termen şi anume economia Internet. Nivel 3 – Intermediarii din Internet: companiile care fac legătura între cumpărătorii şi vînzătorii online. software şi echipamente de reţea pentru Internet şi WWW. Economia Internet este alcătuită din trei segmente majore:  infrastructura fizică. care utilizează reţelele ca mediu pentru comerţ sau toate activităţile implicate în construirea de reţele legate la Internet şi cumpărarea de servicii de aplicaţii precum achiziţionarea de hardware şi software pentru aplicaţiile de tip retail său e-malls bazate pe web.  comerţul.Capitolul 6 195 Figura 97: Dimensiunile comerţului electronic. Acest cadru arată patru niveluri ale economiei Internet – cele trei menţionate mai sus şi un al patrulea. CREC (Center for Research and Electroni Commerce) al University of Texas a dezvoltat un cadru conceptual au modului în care funcţionează economia Internet. . intermediarii: Economia Internet Nivel 1 – Infrastructura Internet: companiile care oferă hardware.

consultanţă online. ZDNet E-tailers. agregatori de conţinut online. companii bazate pe taxe/subscripţie Amazon. Cea mai mare parte (aproximativ 80%) din comerţul electronic este de acest fel. publicitate prin Internet. Yahoo!. Figura următoare arată previziunile corespunzătoare anului 2004. Exemple Cisco. servicii profesionale. Oracle oferă conţinut online. producători de portaluri.com. aplicaţii multimedia Adobe. IBM. producători de entertainment online. baze de date cu acces din web. Acesta este tipul de comerţ electronic care gestionează relaţiile dintre şi în interiorul afacerilor. e-Trade. producători de PCuri şi servere. iar experţii prezic faptul că acest tip de comerţ electronic va continua să crească mai rapid decât segmenul B2C. Tipuri de companii Companii de hardware/software. vânzarea de bilete de avion online. companii care oferă pieţe în care se pot desfăşura tranzacţiile electronice Marketeri din industrii verticale. training. ISP. Dell Tabelul 16: Cele patru ni veluri ale economiei Internet.196 E-Commerce şi E-Business companii de design web şi consultanţă. motoare de căutare. Microsoft. dezvoltare software. AOL. Travelovity. agenţi de turism online. e-STEEL. B2B Comerţul electronic B2B este definit cel mai simplu ca fiind comerţul electronic desfăşurat între companii. AT&T. brokeraj online. vînzători de soluţii de securitate. Qwest Companii care oferă aplicaţii web de comerţ electronic. Internet Backbone Provider-i. .

Efrastructura este arhitectura B2B şi constă în principal din următoarele:  logistica – transport. precum găzduirea web. găzduire şi gestionare pentru diverse aplicaţii dintr-un punct central (ex: Oracle. NetSales.  Application Service Providers: instalarea. ProcureNet). Figura 98: Arhitectura generic a comerţului electronic de tip B2B. pentru operarea şi menţinerea licitaţiilor în timp real prin Internet (ex: Moai Technologies. depozitare şi distribuţie (ex: Procter and Gamble). E-markets sau pieţele electronice sunt definite ca site-uri web în care interacţionează şi tranzacţionează cumpărătorii si vânzătorii.  software pentru managementul conţinutului. precum eShare. . un software bazat pe acces prin browser.Capitolul 6 197 Anul 2000 Anul 2004 Piaţa B2B are două componente primare: e-frastructura şi e-markets. OpenSite Technologies). iXL.  outsourcing-ul funcţiilor din procesul e-commerce. soluţii pentru securitate sau gestiunea clienţilor (ex: ofertanţi de outsourcing. pentru automatizarea cumpărărilor). Enterprise and Universal Access).  software pentru soluţii de licitaţii.  activatori de comerţ electronic bazat pe web (ex: Commerce One. Linkshare). pentru facilitarea transpunerii conţinutului pe site-urile web (ex: Interwoven.

8 68. costurile sunt reduse mai mult prin costurile procesării tranzacţiilor (facturi. În al doilea rând.8 57.7 300.2 132.8 28.3 199. managementul distribuţiei (mai ales în transmiterea documentelor de transport). scheme de plăţi etc.2 26.7 2774.9 841.2 36.3 58.9 121. Cisco.7 2.2 2.4 5. deoarece B2B permite automatizarea proceselor tranzacţionale şi deci o implementare mai rapidă a acestora în comparaţie cu celelalte canale (telefon.4 7. produse şi preţuri. Previziunile corespunzătoare anului 2000 pentru 2004 în ceea ce priveşte comerţul electronic. management de canal (diseminarea informaţiilor în cazul schimbării. de exemplu. Internetul este un canal de informare mai eficient decât canalele tradiţionale. Cele mai multe aplicaţii B2B există în ariile de management al furnizorilor (mai ales al procesării ordinelor de cumpărare). În pieţele B2B.7 17. corespun -zător anului 2004 1600.9 5. În primul rând este vorba de reducerea costurilor de căutare. timp şi bani cheltuiţi. la fel ca în lanţul de aprovizionare tradiţional. Eficienţa în . deoarece cumpărătorii nu trebuie să mai meargă prin intermediari multiplii pentru a căuta informaţii despre furnizori.2 316.6 1541. Hewlett Packard (HP). Cisco şi Dell. ordine de cumpărare.9 1.6 10.).6 797. În termeni de efort.7 226. managementul stocurilor (de exemplu gestionarea ciclurilor de tip comandă-transport-facturare).198 E-Commerce şi E-Business Cele mai bune exemple B2B şi cele mai bune modele sunt IBM.1 0.9 448. fax).1 964. cumpărătorii şi vânzătorii sunt adunaţi împreună într-o singură comunitate online de schimb. prin utilizarea comerţului electronic de tip B2B.1 33.6 52. reducând astfel şi mai mult costurile.3 334. diferenţiat pe regiuni erau următoarele: (mld) 2000 2001 2002 2003 2004 %.8 10.6 100 America de Nord Asia/Pacifi c Europa America de Sud Africa/Orientul Mijlociu Total 159.9 Impactul pieţelor B2B pentru economiile ţărilor în curs de dezvoltare se poate evidenţia luând în considerare următoarele:  Costurile tranzacţiilor: există trei arii în care sunt reduse în mod semnificativ costurile.9 563. în condiţii operaţionale) şi gestiunea plăţilor (sisteme electronice de plată sau EPS).4 17. recepţionează peste 90% din ordinele de vânzare prin Internet.

com.com. B2C Comerţul electronic de tip B2C sau comerţul desfăşurat între companii şi consumatori presupune următoarele: clienţii adună informaţii despre produse.  Transparenţă în preţ. Fiecare participant adiţional în piaţa electronică va crea valori pentru toţi participanţii de partea cererii. făcând informaţia accesibilă în mod rapid şi disponibilă tuturor membrilor din piaţa electronică. Creşterea transparenţei preţului are ca efect coborârea diferenţiată a preţului. Barnes and Noble sau Toys’R’Us. deoarece se situează între clienţi şi furnizori în lanţul de aprovizionare. fiind în acelaşi timp cea mai timpurie formă de comerţ electronic. care sunt mai mici decât cele rezultate din acţiuni individuale. se dezvoltă noi forme de intermediere: pieţele electronice pot fi considerate ele însele ca intermediari. bunuri informaţionale (bunuri aflate în format electronic sau sub formă de conţinut digitalizat. cât şi despre procesarea tranzacţiilor. Adunarea unui număr mare de cumpărători şi vânzători într-o singură piaţă electronică oferă participanţilor atât informaţii despre preţuri. precum software sau cărţi electronice) pe care le pot recepţiona prin intermediul reţelelor electronice. cumpărarea de bunuri fizice (bunuri tangibile. Originile acestuia pot fi urmate până la detailişti online (e-tailing) precum Amazon.  Dezintermedierea. În plus. Alte . Creşterea rapidă a pieţelor B2B creează economii de scară bazate pe costuri pentru furnizori. Printre cele mai evidente beneficii ale pieţelor electronice se numără creşterea transparenţei preţului. eliminând astfel intermediarii şi distribuitorii. cumpărătorii având mult mai mult timp la dispoziţie pentru a compara preţurile şi a lua o decizie. precum cărţile sau alte produse fizice).Capitolul 6 199 procesul de schimb este şi ea îmbunătăţită prin abilitatea pieţelor B2B de a procesa vânzările prin licitaţii online. în acest context. pieţele electronice B2B cresc marginile pentru preţuri dinamice şi negociate în cazul în care mai mulţi cumpărători şi vânzători participă în colectiv în licitaţii de tip „price-setting” şi „twoway”. Acest tip de comerţ este cel de-al doilea tip de comerţ electronic măsurat sub forma volumului tranzacţiilor. În al treilea rând. necesităţile cumpărătorilor şi vânzătorilor sunt agregate pentru a atinge preţuri competitive.com. Mai mulţi participanţi formează masa critică. Internetul permite publicarea informaţiilor despre fiecare achiziţie sau tranzacţie. Beyond. aducerea împreună a unui număr semnificativ de cumpărători şi vânzători oferă economii de scară la nivelul cererii sau efecte de reţea. În plus. ceea ce formează cheia atragerii mai multor utilizatori în piaţa electronică. Cu toate acestea. preţurile pot fi setate prin mecanisme automate de potrivire a ofertelor şi preţurilor licitate. În pieţele electronice. Drugstore. procesarea online îmbunătăţeşte managementul stocurilor şi logistica. În astfel de medii. Prin pieţele electronice B2B furnizorii pot interacţiona şi tranzacţiona în mod direct cu cumpărătorii.  Economii de scară şi efecte de reţea.

Cele mai comune aplicaţii ale acestui tip de comerţ electronic se găsesc în ariile achiziţiilor de produse şi informaţii sau gestiunea finanţelor personale. mai ales pe cele legate de căutare prin creşterea accesului consumatorului la informaţii şi permiţând consumatorilor să găsească cel mai bun preţ pentru un produs sau serviciu. din această sumă o parte considerabilă revenind tranzacţiilor efectuate de detailişti. Comerţul electronic B2C reduce costurile tranzacţiilor. pentru ţările cu o populaţie Internet în creştere. pentru anul 2004. sectorul public îşi asumă un rol de pilot sau rol de conducere în . eMarketer estima la nivelul anului 2000.1 mld USD. referindu-se la utilizarea Internetului pentru achiziţiile publice. B2G Comerţul electronic de tip business-to-goverment sau B2G este definit în general ca şi comerţul desfăşurat între companii şi sectorul public. Comerţul electronic B2C reduce de asemenea barierele de intrare pe piaţă. transmiterea de bunuri informaţionale devine din ce în ce mai rentabilă. În plus.200 E-Commerce şi E-Business exemple de B2C care presupun vânzarea de bunuri informaţionale sunt E-Trade sau Travelocity. comerţul B2C devine şi mai atractiv. Figura 99: Arhitectura ge nerică a comerţului electronic de tip B2C. care presupune managementul investiţiilor şi finanţelor personale cu ajutorul instrumentelor de tip online baking (ex: Quicken). In cazul bunurilor informaţionale. economisind sumele care ar fi cheltuite pentru distribuirea fizică a bunurilor. venituri din comerţul electronic B2C de 428. Acest tip de comerţ are două facilităţi principale: în primul rând. deoarece costul de creare şi menţinere a unui site Web este mult mai redus decât instalarea unei firme tradiţionale (brick-and-mortar). proceduri de licenţiere şi alte operaţiuni legate de sectorul public.

Deoarece transferul de conţinut prin dispozitive mobile devine din ce în ce mai rapid. în portaluri precum Excite Classifieds sau eWanted (o piaţă online. Tranzacţiile de tip Consumer-to-Business (C2B) presupun licitaţii inverse. existând de asemenea o facilitate numită „buyer leads & want ads”). Un exemplu concret ar fi în cazul existenţei unor companii de transport aerian care oferă călătorului cel mai bun bilet la cererea acestuia de a călători de la Bucureşti la Paris. C2C Comerţul electronic consumer-to-consumer sau comerţul electronic C2C este comerţul desfăşurat între persoane fizice particulare sau cel desfăşurat între consumatori. ca parte a comerţului electronic. asemănătoare modelului Napster. se presupune că sectorul public are o necesitate acută în eficientizarea achiziţiilor publice. mărimea pieţei comerţului electronic de tip B2G. interactivă. ca şi metodă pentru tranzacţiile digitale. Comerţul electronic de tip C2C are cel puţin trei forme principale:  Licitaţiile facilitate prin intermediul unui portal precum eBay. Industriile afectate de m-commerce cuprind:  Serviciile financiare. Comerţul electronic de tip C2C are. Acest tip de comerţ este caracterizat prin creşterea pieţelor electronice şi a licitaţiilor online. de la mai mulţi furnizori. care permit consumatorului să conducă întreaga tranzacţie. între care m-banking (în care clienţii îşi utilizează dispozitivul mobil personal pentru accesarea conturilor şi plata facturilor). deoarece sistemul de e-procurement rămâne în continuare slab dezvoltat.  Publicitate secretă (classified ads). cel mai mare potenţial pentru dezvoltarea de noi pieţe. tranzacţiile efectuându-se prin aceleaşi dispozitive). reducând în acelaşi timp riscul apariţiei problemelor.  Sisteme peer-to-peer. mai ales în domeniul industriilor verticale. mai sigur şi mai scalabil.Capitolul 6 201 stabilirea comerţului electronic. în al doilea rând. nu este semnificativă. în care cumpărătorii şi vânzătorii pot negocia. . Comerţul prin dispozitive mobile M-Commerce este comerţul desfăşurat de cumpărători şi vânzători prin intermediul tehnologiilor wireless şi al dispozitivelor mobile precum telefoane celulare sau asistenţi personali digitali. La această dată totuşi. servicii de brokeraj (în care nivelul acţiunilor poate fi afişat pe ecranele dispozitivelor mobile. există persoane care cred că m-commerce va întrece comerţul electronic clasic. care permite licitarea în timp real pentru bunurile vândute prin web. în care firmele/afacerile pot licita pentru ceea ce au nevoie. poate. Politicile de achiziţie bazate pe web cresc transparenţa procesului de achiziţie.

costuri mai scăzute în privinţa partajării globale a informaţiei şi alternative ieftine pentru serviciile oferite clienţilor.1 celulare 2004 1. permiţând astfel stocarea informaţiei într-o formă digitală care poate fi obţinută şi transmisă în mod cvasi-instantaneu. fie externă.1 20.  Serviciile informaţionale. Forţele economice: unul din cele mai evidente avantaje ale comerţului electronic este eficienţa economică ce rezultă din reducerea costurilor de comunicare. actualizări de trafic.3 2005 Tabelul 17: Evol uţia comerţului prin dis pozi ti ve mobile. toate efectuate prin dispozitive mobile.1 0.6 14. în care se vor schimba serviciile care să permită plata facturilor şi revizuirea conturilor.1 0. ştiri financiare şi sportive. toate efectuate prin dispozitive mobile. toţi aceştia comunicând într-un mediu virtual. mari şi mici. forţele de interacţiune dintre marketing şi clienţi şi tehnologia. Conform previziunilor efectuate de Forrester Research pentru anul 2005. Internetul este utilizat ca mediu pentru îmbunătăţirea relaţiilor şi suportului oferit . tranzacţii electronice mai rapide şi mai ieftine cu furnizorii. Forţele comerţului electronic Comerţul electronic este alimentat de cel puţin trei forţe conducătoare: forţele economice. care cuprind transferul de entertainment.3 3.202 E-Commerce şi E-Business  Telecomunicaţiile. presupune legarea atât a diferitelor departamente dintr-o organizaţie. Integrarea economică este fie internă. Forţele de piaţă: organizaţiile sunt încurajate să utilizeze comerţul electronic în marketing şi promovare cu scopul obţinerii de pieţe internaţionale. pe de cealaltă parte. costuri scăzute în ceea ce priveşte infrastructura tehnologică. furnizori. în particular multimedia. Dispozitiv 2001 2002 2003 Tranzacţii încheiate pe dispozitive (mld) PDA 0 0. clienţi/potenţiali clienţi şi contractori independenţi.7 0.4 0. Integrarea externă se referă la reţeaua electronică creată între corporaţii. tranzacţiile efectuate prin dispozitive mobile vor atinge cifra de 28 miliarde USD.4 Telefoane 0 0 0.5 Telefon 0 0 0 celular Vînzările influenţate de dispozitive (mld) PDA 1 5. deoarece consumatorii au posibilitatea de a plasa şi de a plăti ordine în timp real.  Serviciile şi detailişti. pe baza Internetului. cât şi a operaţiilor şi proceselor de afaceri. Integrarea internă.3 24 1. Integrarea internă este cel mai bine exemplificată prin intraneturi la nivel de organizaţie.

b. principiul accesului universal poate fi atins prin convergenţă: în prezent. instalarea acestor linii poate fi atractivă doar în cazul în care avantajele cuprind şi televiziunea prin cablu şi conexiunea la Internet. c. Totuşi. instalarea de linii în arii rurale rar sau slab populate este descurajantă pentru companiile de telecomunicaţii în privinţa instalării liniilor telefonice clasice. un intranet la nivel de organizaţie. companii naţionale şi internaţionale de transport. Pentru tranzacţiile de tip business-to-consumer. b.Capitolul 6 203 clienţilor. Această dezvoltare asigură acces egal şi ieftin la informaţii. autoritate de autentificare. vânzătorul ar trebui să deţină următoarele: a. cumpărarea de cărţi din Internet nu ar trebui să fie cu mult mai scumpă decât achiziţia de la o librărie locală). partenerii de afaceri cuprind: a. televiziune sau acces Internet. compresia şi promovarea sistemelor deschise au pavat drumul pentru convergenţa serviciilor de comunicaţie într-o singură platformă. astfel încât ordinele sunt procesate într-o manieră eficientă. Forţele tehnologie: dezvoltarea ICT este unul din factorii cheie de dezvoltare a comerţului electronic. 2. fiind eliminată nevoia de a instala reţele separate de telefonie. avansarea tehnologică în digitizarea conţinutului. Atât din punctul de vedere al firme lor. De exemplu. instituţii bancare ce oferă servicii de clearing pentru tranzacţii (procesarea plăţilor prin carduri de debit/credit. cât şi al consumatorilor. 3. care să permită transferul fizic al bunurilor în ţară şi în afara acesteia. transferul electronic al fondurilor). fiind astfel mult mai uşor de oferit consumatorilor ţină informaţii detaliate despre produse şi servicii prin intermediu Internetului. un site web cu facilităţi de comerţ electronic (un server care permite tranzacţii securizate). sistemul trebuie să ofere un mijloc eficient de transfer al pachetelor de dimensiuni mici (de exemplu. b. Astfel. care să gestioneze fluxul informaţional şi care să menţină sistemul de comerţ electronic. c. Pentru ca e-commerce să fie o alternativă competitivă faţă de comerţul tradiţional şi pentru ca firmele să maximizeze beneficiile obţinute din comerţul electronic. Formează o masă critică de populaţie cu acces la Internet şi care au venituri care permit utilizarea pe scară largă a cărţilor de credit. trebuie avute în vedere un număr de considerente. ce serveşte ca o terţă parte pentru asigurarea integrităţii şi securităţii tranzacţiilor. angajaţi IT. Trebuie să avem în vedere faptul că e-commerce nu înseamnă numai existenţa unei firme şi a unui site web al cărui scop este vânzarea de produse prin Internet. o tranzacţie tipică de comerţ electronic presupune următorii jucători majori şi necesităţile corespunzătoare acestora: 1. existenţa unui singur furnizor de informaţii înseamnă costuri de comunicare mai reduse. Consumatorii (pentru tranzacţii business-to-consumer): a. Aceasta a făcut comunicaţiile mai eficiente. mai rapide şi mai ieftine. Mai mult. . Posedă o atitudine în favoarea achiziţiei de bunuri prin Internet şi nu a inspectării fizice a acestora înainte de achiziţie.

un feed-back pozitiv. cât şi pentru convorbirile telefonice locale necesare conectării la Internet). Avantajele comerţului electronic Comerţul electronic serveşte ca un „egalizator”. marketing direct şi . Comerţul electronic face posibilă „personalizarea de masă”. Cel mai puţin dezvoltat factor sau „veriga cea mai slabă” va deveni un impediment pentru creşterea comerţului electronic ca întreg. o infrastructură Internet robustă şi eficientă. Organizaţiile/afacerile (pentru tranzacţii business-to-business). Aplicaţiile de comerţ electronic din această arie cuprind sisteme de comenzi uşor de utilizat care permit clienţilor să aleagă şi să cumpere produse în funcţie de specificaţii personale şi unice. 6. nefuncţionarea „dotcom”-ului fiind dovada acesteia. Pentru creşterea comerţului electronic sunt necesari toţi factorii şi necesităţile asociate acestora. unui cadru legal care să guverneze tranzacţiile de comerţ electronic (inclusiv documente electronice. În ţările care au cifre semnificative de utilizare a comerţului electronic se va crea. î n schimb.204 E-Commerce şi E-Business 4. Cu toate acestea. care va îmbunătăţii fiecare din factorii implicaţi. comerţul electronic poate face discriminare împotriva întreprinderilor mici şi mijlocii. deoarece va scoate în evidenţă informaţii proprietare/secrete referitoare la structura preţului. 5. semnături electronice etc. Internetul.). Un plan de ebusiness bun nu va ignora valorile vechii economii. b. Printre beneficiile producţiei în reţea se numără: reducerea costurilor. instituţii legale care să gestioneze cadrul legal şi care să protejeze consumatorii şi afacerile de fraudă. care formează împreună o masă critică de companii (mai ales în lanţul de aprovizionare) cu acces la Internet şi cu facilităţi pentru plasarea şi execuţia ordinelor prin Internet. dar care sunt conectaţi unii cu alţii prin reţele de calculatoare. de exemplu. trebuie avut în vedere faptul că fără o strategie adecvată de e-business. de utilizarea cu succes a căruia depind următoarele: a. întreprinderilor mici sau mijlocii să ajungă în piaţă globală. De exemplu. Comerţul electronic permite „producţia de reţea” – acest lucru se referă la împărţirea procesului de producţie către contractori care sunt dispersaţi din punct de vedere geografic. o ţară cu o excelentă infrastructură Internet nu va avea cifre mari în ceea ce priveşte comerţul electronic dacă băncile nu oferă suport şi execuţie pentru tranzacţiile e -commerce. b. pentru stabilirea: a. Guvernul. De exemplu. permiţând întreprinderilor noi. o structură de preţuri care nu penalizează consumatorii pentru petrecerea timpului şi cumpărarea bunurilor prin Internet (de exemplu tarife atât pentru accesul la ISP. o companie producătoare de autovehicule cu o strategie e commerce va permite ca prin ordinele online să se construiască o maşină conform specificaţiilor consumatorilor. descrişi mai sus. Acest lucru poate fi mai eficient dacă procesul de fabricaţie este avansat şi integrat în sistemul de comenzi date de clienţi.

în care firmele mici depind de firmele partenere pentru furnizarea de bunuri şi servicii pentru îndeplinirea mai eficientă a cererilor consumatorilor. mai ales în tranzacţiile C2B.  fluxul informaţiei. muncitorii. planificări de plăţi şi aranjamentele privind transferul şi proprietatea titlurilor de valoare. aceştia au o mai mare influenţă în alegerea modalităţii de creare a produselor şi de efectuare a serviciilor. distribuitori etc. Pentru organizaţii. crescând în acelaşi timp transparenţa preţului.  fluxul financiar. Permite de asemenea tuturor părţilor din lanţul de aprovizionare să gestioneze mai bine resursele curente şi să facă planificări pentru viitor. cu furnizorii. Comerţul electronic permite de asemenea aflarea informaţiilor despre produse şi despre piaţă ca întreg. Unele aplicaţii SCM sunt bazate pe modele deschise de date. furnizori. şi „în jos”. în acest caz. . distribuitorii şi competitorii în reţele. Tot prin producţia în reţea. este nevoie de o soluţie integrată şi extinsă de tip Supply Chain Management (SCM). la angrosist. furnizorii. permite aplicaţiilor SCM să îmbunătăţească timpul de ieşire pe piaţă al produselor şi reducerea costurilor. presupunând coordonarea şi integrarea acestor fluxuri atât în interiorul organizaţiei. precum şi toate serviciile necesare. Din punct de vedere al consumatorilor. Scopul oricărui sistem eficient de gestiune a lanţului de aprovizionare este aprovizionarea din timp cu bunuri şi servicii a următoarei legături din lanţ. permiţând astfel clienţilor să ia cea mai bună decizie în cunoştinţă de cauză. care presupune transmiterea comenzilor şi actualizarea stării transferurilor. lărgind astfel aria de alegerea a consumatorilor.Capitolul 6 205 facilitarea vânzărilor de produse şi servicii adiţionale la momentul la care e nevoie de acestea. care sunt specializate în asemenea produse (exemplu: asamblarea de componente specifice). care cuprinde mutarea bunurilor de la furnizor către client. organizaţia mai este numită organizaţie extinsă şi cuprinde furnizorii cheie. producători şi consumatorii finali ai unei anumite organizaţii.. care suportă partajarea datelor atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei. Pentru gestiunea acestui lanţ de reţele care leagă clienţi. comerţul electronic leagă clienţii. cu clienţii. ca şi toate retururile de la clienţi. Partajarea datelor „în sus”. În managementul lanţului de aprovizionare există trei fluxuri principale:  fluxul produsului. informaţiilor şi finanţelor în drumul acestora de la furnizor. reducând astfel nivelul stocurilor la fiecare nivel. care constă în termene de creditare. o companie poate distribui anumite sarcini care nu fac parte din competenţele sale de bază către fabrici din întreaga lume. cât şi între organizaţii. la detailist şi la consumator. la producător. Datele partajate rezidă în diverse sisteme de baze de date sau în depozite de date aflate în diverse site -uri şi companii. SCM este definit ca şi procesul de supervizare al materialelor.

video-conferinţe şi recrutare. Totuşi. E-Business E-business este un alt termen utilizat uneori pentru a defini acelaşi proces. Aplicaţiile electronice îmbunătăţesc fluxul informaţional între producţie şi forţele de vânzare. vânzarea prin Internet. tehnologia informaţiei şi comunicării (ICT) este utilizată între afaceri sau în tranzacţiile inter-organizaţii şi în tranzacţiile de tip business-to-consumer.) îl creează printr-o reţea gestionată de un calculator. Astfel. guvern etc. filosofiei şi paradigmelor calculatoarelor din noua economie”. cuprinzând aici orice proces pe care organizaţia (cu sau non-profit. cu scopul de a creşte productivitatea forţelor de vânzare. procesele de control ale producţiei etc. ordinul şi actualizarea stocurilor. schimbul intern de informaţii. ICT este utilizată pentru a îmbunătăţi propria afacere. Comunicarea în grup şi publicarea electronică a informaţiilor interne de afaceri sunt astfel mai eficiente. pe de altă parte. suportul clienţilor. între cele două există anumite diferenţe. legături electronice cu furnizorii. procesarea ordinelor de vânzare şi plată ale clienţilor. . în comerţul electronic.  Procese orientate-client. În ebusiness. care cuprind eforturile promoţionale şi de marketing. training. procesarea plăţilor. O altă definiţie a e-business este „transformarea proceselor organizaţiei pentru creare de valoare adăugată prin aplicarea tehnologiilor.  Procesele interne de management. procese care cuprind procurarea.206 E-Commerce şi E-Business Figura 100: Relaţiile între producător şi consumatori în vechea şi noua economie. care presupun serviciile destinate angajaţilor. În e-business sunt îmbunătăţite în principal trei procese primare:  Procesele de producţie..

„gestionarul de cunoştinţe este unicul şi cel mai mare bun al organizaţiei”. întâlniri faţă-în-faţă. Industria vechii economii este caracterizată prin intensitatea capitalului. facturi. în care bunurile cheie ale organizaţiei sunt bunurile intelectuale.  Virtualizarea: pe măsură ce informaţia se transformă din informaţie analogă în cea digitală. Printre exemple putem număra magazinele virtuale sau corporaţiile virtuale. informaţia există sub formă digitală. cecuri. rapoarte. În vechea economie. putând fi compresată şi transmisă extrem de rapid. consorţii şi outsourcing-ul proceselor mai puţin importante. fluxul informaţional era fizic: bani. În noua economie. lucrurile fizice devin virtuale. Firmele din aceste industrii au urmărit creşterea în mărime şi eficientizarea prin restructurări. Strategiile pentru vechea economie au scos în evidenţă probleme ale bunurilor fizice. apeluri prin telefonie analogă. din ce în ce mai multă valoare adăugată va fi creată de mintea omenească şi nu de forţă fizică. schimbând metabolismul economiei. În noua economie. care se concentrează pe knowledge-worker. datorate în mare parte barierelor de schimb. hărţi. După cum a spus Peter Drucker. Reţelele sunt fundaţia economiei digitale şi a „erei inteligente de reţea”. tipurile instituţiilor şi relaţiilor posibile şi chiar însăşi natura economiei. informaţia era fizică sau analogă.  Digitizare: noua economie este o economie digitală. structuri industriale oligopolistice şi imperfecţiuni ale pieţei. . În vechea economie. fotografii etc. În noua economie. Noua economie poate fi caracterizată prin următoarele teme:  Cunoaştere: noua economie este o economie a cunoaşterii. raport preţ/cost) Figura 101: E-Business-ul cuprinde toate tipurile de afaceri electronice. informaţia în toate formele ei se reduce la biţii stocaţi în calculatoare şi la concursurile ţinute cu viteza luminii în reţele.Capitolul 6 207 E-Business (integrarea proceselor pe mai multe pieţe) E-Marketing (Achiziţia clienţilor şi interactivitate cu aceştia) E-Commerce (mai rapid. Noua economie este o economie a cunoştinţelor bazată pe aplicarea know-how-ului la tot ceea ce se produce. mai ieftin.

iar tehnologia elimină „locul” din „locul de muncă”. La nivelul întregii afaceri.  Timp-real: noua economie este în timp real. Transformarea în digital va transforma felul în care tranzacţionăm (facem comerţ). informaţia pe care o utilizăm (conţinutul). înlocuită cu molecule dinamice şi clustere ale indivizilor şi entităţilor care formează baza activităţii economice. producţia de masă prin producţia media moleculară etc. informaţiile partajate pe hârtie (factură sau comandă de cumpărare) vor fi schimbate sau partajate în format digital şi distribuite către mai mulţi „abonaţi” în acelaşi timp. în timp ce tranzacţiile de afaceri şi comunicaţiile se desfăşoară cvaziinstantaneu. Transformarea digitală Transformarea digitală este procesul prin care o companie devine o afacere electronică. Totuşi. Ea înlocuieşte mass media. video – în format digital pentru partajare. care oferă la rândul lor infrastructura pentru creare bunăstării în toate sectoarele.  Inovaţia: noua economie este bazată pe inovaţie.  Integrare/intercooperare: noua economie este o economie de reţea. integrând moleculele în clustere care se leagă unele de altele pentru crearea bunăstării. . fără putinţă de tăgadă. fără a fi necesară copierea prealabilă. indexare/căutare. care este cheia activităţii economice şi a succesului de afaceri. sectorul economic dominant este creat de convergenţa a trei industrii: calculatoarele. comerţul devenind electronic. stocare.208 E-Commerce şi E-Business  Molecularizarea: noua economie este o economie moleculară. Noua economie are interconexiuni bogate în interiorul organizaţiei şi între organizaţii. Transformarea digitală se referă la conversia tuturor informaţiilor – text. Odată cu această transformare vor apărea şi modificări ale proceselor asociate cu ele – de exemplu. Vechea corporaţie este dezagregată.  Globalizarea: noua economie este una globală. pot apărea noi forme de intermediere..  Dezintermediere: funcţiile de mijlocitori între producători şi consumatori sunt eliminate prin creare reţelelor digitale. comunitate şi colaborare.  Convergenţă: în noua economie. oamenii cu care interacţionăm (comunitatea) şi mijloacele prin care interacţionăm cu aceştia (colaborarea). transformarea digitală va include cei patru „C”: comerţ. deoarece „cunoştinţele nu cunosc graniţe”. audio. de web şi de distribuirea informaţiilor în format digital. conţinut. imagini. comunicaţiile şi conţinutul. Afacerea electronică şi e-business în general sunt legate.

eservice. tehnologia a încetat să mai fie o unealtă şi a devenit un determinant al strategiei de afaceri. Dacă ne concentrăm prea mult pe valoare şi nu destul pe viteză. angajaţi. Strategiile de succes pentru afaceri electronice presupun măsurarea transformării digitale pe două axe: valoare şi viteză. Companiile de succes trebuie să asigure . tehnologia generală. Trenduri e-business Există şase categorii de trenduri conducătoare ale e-business: consumatorul. tehnologia la nivel de organizaţie. Cu toate acestea. după rezolvarea problemelor de viteză şi valoare. iar acestea pot avea ca efect o perioadă de incubaţie în exteriorul firmei. se riscă o erodare a lo ialităţii consumatorului. Tehnologia este un alt factor care poate fi avut în vedere. Pentru prima dată în istoria afacerilor moderne. riscăm confuzionarea clientului. Trendurile orientate către consumatori sunt:  Servicii mai rapide: consumatorii ţin cont de viteza serviciului ca motiv de a face afaceri cu o anumită companie. „Costul” şi „Cultura” sunt alte două aspecte ale transformării digitale. costurile presupun şi schimbările culturale necesare.Capitolul 6 209 Figura 102: Viteza şi valoarea în transformarea digitală. care sunt deseori mai puţin luate în calcul. organizaţionale. între care va trebui să apară o anumită balansare: dacă transformăm prea repede oricare dintre cei patru „C” fără o contramăsură în creşterea valorii.

 Creşterea vizibilităţii procesului: vizibilitatea procesului oferă consumatorilor afacerii cu informaţii precise şi la timpul potrivit. acest lucru însemnând faptul că e-business ar trebui să fie orientat-utilizator şi nu orientattehnologic. de departe. În momentul în care serviciile de bandă largă vor fi disponibile la preţuri acceptabile. Cele mai multe companii văd în vânzări şi în servicii două funcţii separate. va fi disponibil conţinut video pentru multe produse şi servicii. cu privire la starea comenzilor.  Self-service: consumatorii sunt capabile să facă cumpărături în orice moment. indiferent de aplicaţiile care le suportă. companiile utilizează tehnologia pentru a separa marketingul de producţie prin dezvoltarea rapidă de contracte şi parteneriate globale.  Contracte de producţie: pentru obţinerea unei mai bune utilizări a bunurilor.  Soluţii integrate: consumatorii doresc servicii de afaceri integrate. Iar prin influenţarea consumatorilor în a-şi lăsa informaţii legate de profilul lor şi urmărirea mişcărilor în site-uri. Trenduri e-service:  Vânzări şi service integrate: relaţiile cu clienţii sunt cheia creşterii afacerii. pot conduce la personalizarea experienţei consumatorilor. Supply Chain Management este o combinaţie de trenduri în dezvoltare în producţie şi distribuţie: apropierea de consumatori. care să le rezolve toate nevoile într-o singură oprire.  Distribuirea flexibilă a serviciilor: dezvoltarea lanţului de aprovizionare integrat este. construirea de parteneriate cu coordonare virtuală. . oriunde şi cât timp sunt conectaţi la Internet. cel mai important trend e-business. reducerea risipei din lanţul de aprovizionare. Trendurile organizaţionale:  Outsourcing: externalizarea aşează fundaţia pentru întreprinderea virtuală. Companiile trebuie să adopte aplicaţii de service integrate care rezolvă întreaga relaţie cu clientul şi nu concentrarea pe soluţii departamentale.  Suport: unul dintre cele mai importante trenduri din economia actuală este existenţa unui service consumator uşor şi orientat către soluţii. dar firmele trebuie să îşi asume responsabilitate satisfacţiei consumatorilor printr-o experienţă de tip „vrei-cumperi-utilizezi”. asigurarea accesului în timp real la informaţiile disponibile între pentru consumatori şi furnizori. preţuri şi disponibilitatea produselor. În acest scop trebuie dezvoltate noi modele organizaţionale pentru îngustarea spaţiului dintre vânzări şi service.  O mai mare posibilitate de alegere: utilizarea portalurilor online oferite de companii pune la dispoziţia consumatorilor o mulţime de informaţii. care adresează numai o parte din relaţia dezvoltată cu clientul.210 E-Commerce şi E-Business faptul că aplicaţiile e-business elimină timpul în care consumatorii aşteaptă un serviciu. trebuie să fie reorientate către servicii rapide oferite clienţilor. inima conceptului e-business. Procesele de afaceri.

Riscurile şi obstacolele e-business E-Business nu înseamnă afaceri fără riscuri. reputaţia. eficienţă. securitatea. a cumpăra vs. Mult dintre acestea reprezintă rezultatele lipsei de bani. planificarea strategic ă fiind de o importanţă covârşitoare în acest caz. controalele . oferind un acces mai bun la informaţii şi în acelaşi timp o mai bună legătură cu angajaţii. operaţiile. cultura. mediul competitiv. total greşit. Toate trendurile de mai sus au patru puncte comune: convenienţă. eficacitate şi integare. numiţi distribuitori virtuali. tehnologia. în reţele globale bazate pe IP. comerţ mobil: afacerile viitorului vor fi realizate prin dispozitive mobile. deoarece sugerează că multe cazuri au intrat în aria e business fără să dezvolte mai întâi o strategie de integrare a activităţilor de comerţ electronic cu strategie generală de afaceri a firmei. integrate şi personale. Trenduri la nivel de angajaţi  Angajarea celor mai buni: comerţul electronic presupune că organizaţiile vor creşte. guvernarea. resursele umane. Trenduri tehnologice la nivel de întreprindere:  Integrarea aplicaţiilor de întreprindere: aplicaţii precum SAP sau PeopleSoft ajută companiile să conecteze sisteme separate.  Software Application Services Providers (ASP) ca şi servicii „de închiriat”: decizia de a face sau de a cumpăra a devenit decizia de a face vs. apar în pieţe multi-cumpărător/multi-vînzător. Presa de afaceri de specialitate este plină de studii de caz cu „dot-com”-uri falimentare atât în domeniul B2B.  Reţinerea angajaţilor talentaţi: suportul şi susţinerea unei culturi de succes şi inovatoare nu este numai o cerinţă ci şi o necesitate pentru e-business. Com paniile trebuie să utilizeze mai bine tehnologia pentru a atrage şi selecta cei mai buni candidaţi în vederea angajării. fiind responsabilitatea acestui departament de revizuire a întregului canal de servicii oferite de firmă. Companiile vor face afaceri printr-o infrastructură wireless.Capitolul 6 211  Distribuţia virtuală: noii intermediari. a închiria. cât şi în domeniul B2C.  Convergenţa infrastructurii: un trend major în infrastructura pentru ebusiness este convergenţa diferitelor tipuri de reţele de date şi voce.  Integrarea multi-canal: aceasta este mai mult o problemă de management. managementul proiectului. vor oferi servicii mai bune sau preţuri mai reduse. partenerii şi clienţii. Ultima pro blemă este de o importanţă deosebită. a cheltuielilor ieşite de sub control sau a modelului de afaceri adoptat. Trenduri tehnologice generale:  Aplicaţii wireless pentru web. legislaţia. Cele mai importante riscuri e-business sunt: direcţia strategică. dependenţa de alţii.

standarde comune. Fiind dat obiectivul strategic al firmei. managementul conţinutului. Cele mai semnificative obstacole în implementarea unei strategii de e-business de succes sunt reprezentate de necesitatea refacerii procesului de afaceri. Pe măsură ce aplicaţiile şi tehnologiile e-business se dezvoltă. Aceste riscuri pot fi mapate într-o hartă triunghiulară cu trei categorii majore: riscurile strategice. combinată cu lipsa abilităţilor e-business şi integrarea sistemelor front-end cu cele back-end. Figura 103: Riscurile E-Business. taxele. Fără angajarea anumitor riscuri. nesiguranţă sau oportunitate. probleme legate de incompatibilitatea sistemelor. e-business-ul global nu este numai o oportunitate ci şi o necesitate. companiile nu pot profita de oportunităţi şi nu se vor dezvolta în e-lumea actuală. Pentru a crea valori acceptate de consumatori în secolul XXI şi pentru a creşte compania şi veniturile acesteia. există puţine obstacole care să stea în calea implementării unei strategii de succes. limba. Problemele legate de infrastructura de reţea. legislative. o companie trebuie să-şi schimbe modelul de afaceri şi să se angajeze în e-business. factorii culturali şi sociali sunt factorii cheie pe care organizaţiile trebuie să-i ia în considerare pentru aşezarea cu succes a fundaţiei pentru o strategie e-business globală. Deoarece economia globală devine norma acceptată.212 E-Commerce şi E-Business procesului de afaceri. un anumit risc poate fi caracterizat în unul din următoarele moduri: periculos. bariere culturale. financiare şi operaţionale ocupă cele trei colţuri (figura următoare). . bariere individuale. Acestea sunt: infrastructuri variate în diferite ţări. bariere organizaţionale şi bariere legale.

disponibil numai abonaţilor. servicii clienţi şi comenzi 24/7 şi marketing personalizat unul-la-unul. Dell Computer Corporation utilizează acest model pentru a vinde direct consumatorilor prin intermediul site-ului web (aproximativ 50% din vânzările Dell se fac prin web). precum acces la Internet gratuit sau hardware gratuit. Marketingul afiliat are loc în momentul în care un site web (afiliatul) promovează produsele şi serviciile altui site web (comerciantul). date pe care le vând altor afaceri. prin intermediul Internetului. Unele modele de publicitate sunt numite şi portaluri ( precum AOL. Printre beneficiile acestui model se numără cererea în creştere de bunuri şi servicii printr-o intrare pe piaţă globală. Modelul infomediar este un model web în care „infomediarii” colectează date de la utilizatori.Capitolul 6 213 Modele E-Business Modelul comerciantului reprezintă vânzarea pe web de bunuri şi servicii de către angrosiştilor sau detailiştilor. Acest model cupri nde şi afacerile care au decis să-şi completeze catalogul de prezentare al firmei cu un site web sau au decis să migreze în totalitate către web. . Utilizatorii sunt aduşi în site -ul infomediarilor de oferte gratuite. Prin marketingul de afiliere. taxe de tranzacţii şi publicitate. în timp ce cadourile ieftine (precum felicitările electronice sau invitaţiile) ajută în crearea unui volum mare. comercianţii îşi pot plasa banner -ele publicitare şi legăturile pe diverse site-uri din întreaga lume. Unele modele oferă conţinut gratuit. Modelul licitaţie reprezintă implementarea unui mecanism de publicitate prin intermediul prezentării media a bunurilor şi serviciilor. Modelul de publicitate: ca şi în modelele de afaceri tradiţionale de publici tate. Modelul de publicitate poate aduce de asemenea o parte din venituri. Yahoo! şi AltaVista) în timp ce altele sunt numite „modele libere” (precum Blue Mountain Arts – www.com). De exemplu. în schimbul unui comision. un cost potenţial mai mic al promovărilor şi vânzărilor. în care veniturile sunt obţinute în momentul în care consumatorii utilizează link-urile şi banner-ele pentru a cumpăra bunuri şi servicii.) care sunt suportate prin intermediul publicităţii prin banner-e şi alte forme de publicitate online. chat. Site-urile de conţinut afiliate îşi pot converti conţinutul în comerţ electronic prin popularea acestuia cu legături generatoare de venit. Modelul producătorului utilizează web-ul pentru a micşora canalul de distribuţie. clienţii ajung direct la producător. modelul de publicitate web oferă conţinut şi servicii (e-mail. plătind comisionul numai în momentul în care acele link-uri generează o vânzare sau a „direcţionare” calificată. Modelul de subscriere este cel în care utilizatorii plătesc accesul la un site şi la conţinutul cu valoare mare pentru ei pe care doresc să-l acceseze.bluemountain. forumuri. în timp ce comercianţii obţin o vânzare de la un site web partener (afiliatul). Modelul de afiliere este un model de tip „plată pentru performanţă”. în locul utilizării intermediarilor pentru distribuirea produselor şi serviciilor pe piaţă. astfel încât. Afiliatul câştigă un comision (de exemplu 10% din valoarea vânzărilor). Bunurile şi serviciile ar putea fi unice pe web sau magazinul ar putea fi o extensie a unui magazin fizic tradiţional. pe lângă acest existând şi conţinut „special” (premium). licitaţii etc. Veniturile sunt obţinute din licenţierea platfomelor.

extinzând operaţiunile şi creând în acelaşi timp noi oportunităţi. E-Marketing Marketingul este o operaţiune critică şi în acelaşi timp complexă a afacerii. rezultând de aici preţuri mai mici.214 E-Commerce şi E-Business Modelul de brokeraj reprezintă un creator de piaţă web care aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii. cei patru „P” ai marketingului (preţ. web-ul. fie că este tradiţional. Modelul logistic: o afacere care utilizează Internetul pentru a ajuta alte afaceri să gestioneze funcţiile logistice precum plăţile electronice. grupurile de dialog etc. Utilizarea web-ului ca instrument de marketing B2B sau B2C aduce. pe lângă aceşti patru piloni. fac numeroase studii în privinţa constantelor demografice pe Internet. produs. Modelul comunităţii virtuale – facilitează interacţiunea online între membrii unei comunităţi de utilizatori (membrii. sunt instrumente larg utilizate de programele de afaceri business-to-business. B2C şi C2C. Forrester şi alţii. Acest model are ca scop uşurarea adăugării de conţinut în comunitatea online de către membrii acesteia. Fie că este bazat pe Internet. tehnologii şi strategii de afaceri. Aceste model variază de la mall-urile online la intermediarii de acţiuni şi bonuri de valoare. persoanele. Cu un asemenea scop larg. piaţă şi promovare) au fost consideraţi ca fiind baza marketingului firmei. Cheia marketingului de succes pe Internet este aplicarea în modalităţi inovative a puterilor acestui mediu în combinaţie cu practicile tradiţionale de marketing. iar afacerile în creştere încorporează această mare reţea în strategiile de marketing business-to-business. Internetul poate fi utilizat ca şi un complement al practicilor de marketing existente. Veniturile sunt obţinute pe baza taxelor. putând cuprinde B2B. Utilizarea Internetului ca un instrument de marketing orientat către consumator este din ce în ce mai utilizată şi a fost acceptată ca instrument standard de marketing de către cea mai mare parte a comunităţii de afaceri.  Preţul: ce politici de preţ şi de plată acceptă consumatorii cu venituri suficiente? Dezvoltarea tehnologiilor Internet ajută companiile să-şi reducă o parte din costuri. Cea mai mare parte a marketingului pe Internet este similară marketingului tradiţional. parteneri. Veniturile sunt generate de taxele de abonare şi de cele obţinute prin publicitate. În acelaşi timp. Dacă este înţeles în mod corespunzător. care are ca simplu scop maximizarea veniturilor şi susţinerea operaţiunilor. studenţi etc. În mod tradiţional. e-mail-ul. clienţi. fiecare operaţiune de marketing adresează cele cinci constante de marketing:  Persoanele: cine sunt consumatorii ţintă? Companii precum Neilson. un al cincilea.). sistemele de comenzi sau serviciile de distribuţie. marketingul integrează o mulţime de procese. Veniturile sunt generate de taxe pe tranzacţii sau comisioane. Internetul este unul din multele instrumente care pot fi aplicate în marketing. În timp ce .

 Produsul: Care sunt produsele care întâlnesc aşteptările consumatorilor? În timp ce service-ul este o componentă importantă a produsului unei companii. deoarece companiile se angajează în marketingul relaţiilor care conduce la contracte pe termen lung cu un număr mic e furnizori.  Piaţa: unde va opera afacerea (locaţie fizică/geografică sau virtuală). Planul de marketing este strategia de bază care defineşte cele cinci constante de mai sus şi scoate în evidenţă cu se integrează diferitele procese. . cât şi pe cele mai noi. la ora actuală toate companiile mari având site-uri care permit acest lucru. tehnologii şi strategii. Totuşi. Mixul de marketing este configuraţia actuală a acestor componente. un produs mai bun. Marketingul pe Internet necesită ca analiza de marketing să fie împărţită în două arii:  Profilul de acces la Internet. Lanţul de aprovizionare este scurtat deoarece firmele pot să conducă tranzacţii directe între furnizori şi utilizatorii finale.  Analiza pieţei ţintă.)? Cele mai multe companii care deţin un site web îl utilizează pentru simpla promovarea a produselor. Aceste companii ar putea achiziţiona „publicitate prin banner-e” pe alte site-uri web pentru a atrage trafic către propriul site. servicii mai bune şi. iar revizuirea bazei de consumatori existente este un bun punct de plecare pentru dezvoltarea unui profil a tipului clientelei. permiţând vânzări directe către consumatori. prezentând mijloace viabile de a extinde tacticile tradiţionale ale planului de marketing şi de a întări şi mai mult puterile tehnologiilor care stau la baza lui. Chiar şi cu o iniţiativă de cercetare concertată. mai ales în externalizarea unui număr de servicii neproductive. deci. fără amestecul intermediarilor. agenţi de vânzare. suport-clienţi etc. Există de asemenea companii al căror produs este însuşi site-ul web al companiei. adăugate de multe afaceri la mixul lor de marketing. web-ul permite firmei să ofere informaţii mai bune. există un trend între companiile care utilizează web-ul în creşterea numărului de furnizori. Internetul este una din componentele „interesante”. broşuri. Cunoaşterea pieţei ţintă este crucială. Internetul poate fi utilizat de către afaceri sub forma unui canal de distribuţie.Capitolul 6 215 numărul de furnizori ai unei firme a scăzut în general în ultimii ani. Utilizarea promoţională a web-ului cuprinde de asemenea atragerea atenţiei media asupra unei utilizări novatoare a Internet-ului de către o companie.  Promovarea: ce formă de promovare va ajunge la consumatori (publicitate. mult firme identifică pieţele ţintă numai după testarea pieţei. revizuirea trebuie să ia în considerare şi alte grupuri de potenţiali consumatori. Marketingul este în mod normal o operaţiune inovativă care amestecă în mixul de marketing atât tehnologiile de comunicaţie deja clasice.

ocazionali etc. prin consultanţi de piaţă specializaţi. canalele media alternative ar putea să le contra-atace etc. riscul unei „reparări” a planului de marketing este redus. la serviciu. care este cea mai bună nişă de piaţă: care sunt forţele şi slăbiciunile competitorilor? Există oportunităţi de nişă pentru afacere? Există avantaje faţă de competiţie? Cum se poate diferenţia preţul de cel al competiţiei? Care sunt forţele şi slăbiciunile produselor? Care sunt ariile industriale în care se doreşte vânzarea produselor/seviciilor? Care este poziţia companiei pe piaţă? Ce fac competitorii pe Internet? 3.  Atitudini şi psiho-grafice: care sunt sistemele de valori şi credinţe ale audienţei ţintă?  Restricţii guvernamentale: există restricţii privitoare la vânzarea anumitor bunuri şi servicii?  Media şi recreere: ce tip de media utilizează grupul ţintă? Acest tip ar putea fi utilizat atât pentru a ajuta prezenţa pe Internet.?  Capacităţile de comerţ electronic: există prejudecăţi împotriva comerţului electronic? Dacă da. analiza pieţei ţintă: cine are nevoie sau doreşte produsele şi serviciile companiei? Întrebări adiţionale: cine sunt clienţii companiei? Care sunt nevoile clienţilor? Ce fac din aceste organizaţii potenţiali clienţi? Care sunt scopurile şi obiectivele companiei? Care sunt resursele companiei? Cine sunt competitori şi cum se poate face diferenţa de aceştia? Care sunt riscurile şi veniturile identificabile? Care sunt problemele financiare? 2. sau externe. Cercetarea ar putea cuprinde studii demografice.216 E-Commerce şi E-Business Prin identificarea celor mai probabile grupuri ţintă. conduse intern prin studii online şi campanii e-mail.  Utilizare: care sunt motivaţiile consumatorilor ţintă pentru utilizarea Internetului? Adunarea de informaţii. interacţiuni? Există şabloane de utilizare? Aceşti utilizatori sunt utilizatori frecvenţi de Internet. Cum se compară acestea cu media tradiţională? Poate fi necesară utilizarea unei combinaţii de media pentru a câştiga acces la audienţa dorită.  Mijloace de acces: cum şi unde accesează Internet grupul ţină (acasă. cumpărături. cât şi în campaniile publicitare directe. la bibliotecă.  Analiza pieţei ţintă: 1. asignare de . generaţia pilot şi atragerea celor care prospectează: identificarea generaţiei pilot şi a activităţilor de marketing. etc)? Desingul planului de marketing ar trebui să reflecte aceste punct de acces. Cercetarea preliminară ar trebui să cuprindă:  Profilul de acces la Internet:  Capacităţile tehnologice: care sunt facilităţile/capacităţile hardware şi software de acces la Internet ale grupului ţintă? Strategia de marketing ar trebui creată în jurul acestor capacităţi.

perspectiva clienţilor: Ce informaţii caută clienţii? Clienţii caută informaţii despre produse. aceştia pot fi atraşi şi identificaţi într-o piaţă mai îngustă decât în mediile tradiţionale. servicii-suport. imagine: Ce imagine au clienţii despre companie? Ce imagine se doreşte a fi avută de către clienţi despre companie (Compania. Serviciul clienţi din companie. detalii tehnice? Cum utilizează Internetul clienţii companiei? Internetul oferă un mediu unic pentru marketing. Aceste afişe conţin legături către site-urile Web de care aparţin. servicii. construirea relaţiilor prin convertirea celor care prospectează piaţa în clienţi pe termen lung: ce activităţi şi paşi se pot adăuga la planul de marketing pentru a face tranziţia de la client potenţial (în prospectare) la client „stabil”? Care sunt materialele necesare suportului procesului de construire a relaţiilor? 5. . preţ) aşa cum sunt acestea în vitrinele reale pentru a atrage atenţia consumatorilor. Acestea sunt exact ca cele văzute în mass media. când motorul de căutare NetSearch este lansat apar o mulţime de afişe si/sau spoturi împreună cu rezultatele căutării. Costul serviciilor etc. Considerându-i potenţialul. dezvoltarea unui program al campaniei de marketing. – toate parte a procesului online de branding). Un consumator interesat de un anumit produs prezentat pe pagina Web poate comanda direct prin WWW. O altă utilizare frecventă a web-ului este crearea unor “afişe” sau spoturi publicitare. Utilizarea serviciilor Internet în marketing Cea mai frecventă utilizare a marketingului tradiţional pe web este crearea de magazine virtuale. detalii. Totuşi securitatea pe Web nu este garantată.Capitolul 6 217 responsabilităţi de marketing celor care au interesul şi posibilităţile. combinând cele mai dezirabile aspecte ale mediilor conveţionale cu capacităţile de acţiune instantanee ale consumatorilor potenţiali. Un marketer on-line poate crea o pagină web care să includă imagini spectaculoase despre produs (caracteristici. Deoarece utilizatorii Internet trebuie să găsească compania pe Net. 6. Internetul este un mediu irezistibil. De exemplu. De aceea multe companii îşi onorează comenzile prin metodele clasice de plată. Produsul companiei. 4. implementarea de sisteme administrative pentru execuţia activităţilor de marketing. deosebindu-se doar prin faptul că ele apar pe monitor. alte modalităţi de utilizare ale produsului. Încrederea în companie. utilizare. procesul de vânzare: Ce tipuri de cumpărători vor fi atrase de produsele şi serviciile oferite? Ce nevoi sunt satisfăcute de produsele/serviciile oferite? Cu se poate prezenta soluţia companiei în faţa clienţilor? Ce se formează o propunere care să reflecte imaginea si produsele companiei? Cum se pot îmbunătăţi abilităţile de negociere şi „apropiere” de clienţi? 7.

punerea în aplicare şi controlul programelor urmărind creşterea adezi unii la o idee. într-o anumită măsură. În marketingul serviciilor. prin geneza sa. faţă de marketingul economic. Tocmai această trăsătură vine în susţinerea marketingului din domeniile nelucrative. Companiile au publicat informaţii on-line despre produsele . Kotler propune următoarea definiţie a marketingului social: „elaborarea. datorită oportunităţilor oferite de acest nou media. O firmă de servicii poate comunica cu clientul (prezenta şi oferi servicii) în timp real într-o ambianţă încântătoare (multimedia).datorită posibilităţilor multimedia. cauză sau la un comportament social. iar „răsplata” acţiunilor nu se evaluează neapărat în bani. Marketingul bunurilor de larg consum pe Internet Marketerii şi-au impus prezenţa pe Web prin site-uri comerciale când corporaţiile. Astfel. Principalul obstacol în realizarea acestui obiectiv îl constituie lipsa unor fonduri financiare substanţiale. au realizat că Webul este populat de oameni care au influenţă deosebită în luarea deciziilor de cumpărare în firmele în care lucrează. Web-ul se dovedeşte a fi un substituent excelent atât pentru personal datorită interactivităţii sale. Probabil astfel se explică faptul că aproximativ 90% din site-uri sunt necomerciale. în special cele producătoare de hardware şi software. Marketingul social. Dovada o constituie raportul superior al site-urilor necomerciale faţă de cele comerciale. costul comunicaţiilor este acelaşi. indiferent de distanţă. cât şi pentru ambianţă . urmat de ambianţă. personalul în contact (comunicaţiile pe care le realizează) are cel mai important rol. marketingul social este o abordare macroeconomică. îşi propune rezolvarea unor probleme sociale globale (mondiale). trăsăturile şi problemele specifice acestui domeniu. Pe Internet însă distanţa nu contează. Aceste obstacole devi n mai mari cu cât aria geografică a acţiunilor de marketing social creşte. De aici rezultă. deoarece costul comunicaţiilor sporeşte proporţional cu distanţa. Iată de ce marketingul din domeniile nelucrative îşi găseşte o largă aplicabilitate. Marketingul serviciilor pe Internet Marketingul serviciilor s-a dezvoltat puternic în ultimul deceniu şi pare că se bucură de un succes nemaipomenit şi pe Internet. Pe Internet se observă îndeosebi o proliferare a site-urilor agenţiilor de turism şi de transport internaţional. Spre deosebire de marketingul bunurilor de larg consum care este în primul rând o abordare microeconomică. în marketingul social obiectul schimbului nu-l constituie neapărat un produs material. În primul rând Internetul asigură comunicare rapidă şi ieftină.218 E-Commerce şi E-Business Marketingul social pe Internet Internet-ul are o istorie proprie faţă de cea a serviciilor comerciale. este mic. în cadrul unui sau mai multor grupuri vizate”. dar şi justificare pe Internet.

unii specialişti considerând-o nervul politicii de comunicaţie a întreprinderii. variabilă importantă a politicii promoţionale a întreprinderii moderne. fără a vorbi la telefon cu un reprezentant al firmei. Internetul permite companiilor să efectueze servicii pentru client în mod direct.. copil de pe planetă. Cumpărături. firmele stau la pândă să atace utilizatorii Internet şi să-i inunde cu informaţii despre produsele-la-cerere. ci prin modem şi mouse. Internetul este utilizat cu succes pentru acest tip. Unele schimbări au avut loc şi promit să redefinească stilul de viaţă al fiecărui bărbat. . în momentul în care se vor pregăti să facă cumpăraturi. „Marketing”. la costuri mult scăzute şi cu o convenienţă mult mai mare decât la telefon. dar nimeni nu precizează cât de curând vor avea loc toate aceste schimbări pe Internet. mărimea percepută a firmei fiind un factor important de influenţă pentru cumpărătorii din domeniul de afaceri. reprezintă unul din mijloacele cele mai utilizate în activităţile de piaţă . Publicitatea 4. Clienţii pot să se înregistreze în cadrul firmei. se vor gândi şi la produsele văzute pe Web. la un cost redus. FedEx pretinde că a redus mult cheltuielile prin faptul că permite clienţilor să verifice starea pachetelor prin site-ul web. Viitorul ne pregăteşte o nouă piaţă digitală. Utilizarea Internetului pentru comunicaţia cu clienţii costă mult mai puţin decât utilizarea telefoanelor în acelaşi scop. recreere . Garell Poligraphs.Capitolul 6 219 lor în speranţa că profesioniştii. Ed. Serviciul clienţi. 1992. Interesant pare faptul că toţi vorbesc despre acest viitor. ceea ce presupune comunicare deschisă şi construire încrederii. femeie. Publicitatea on-line Cu promisiunea unui viitor mai strălucit. Încrederea este un factor semnificativ în marketing. Marketingul relaţiilor publice Afacerile de succes recunosc valoare marketingului relaţiilor. construindu-se astfel o bază de date care va fi utilizată pentru colectarea şi calificarea relaţiilor cu clienţii. o lume unde fiecare serviciu nu este prestat de un „cărăuş”. consultarea conturilor bancare. Ea constituie unul din mijloacele prin care întreprinderea se implică şi se raportează la evoluţia 4 Florescu C.toate sunt gata să intre în casa fiecăruia printr-un canal mult mai eficient. Companiile pot utiliza Internetul pentru a încuraja clienţii să transmită mesaje în forum-urile de discuţii în chat. Îmbunătăţirea imaginii. prin utilizarea e-mail-ului şi a formularelor bazate pe web. plata comenzilor. Construirea încrederii . O companie mică poate acţiona pe Internet nu într-o manieră care să conducă la suspiciune ci într-una care săi îmbunătăţească imaginea.

termenul generic de „publicitate” acoperind inclusiv concepte distincte ca „promovarea vânzărilor” sau „relaţii publice”. există o confuzie regretabilă între publicitate şi marketing. mult mai mare prin comparaţie cu marketingul tradiţional). la rândul său fiind prezent cu banner-e publicitare pe alte site-uri). publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă . In forma lor moderna mecanismele publicităţii corespund criteriilor comunicaţiilor de masă. Există un nivel destul de ridicat de confuzie şi chiar de dezinformare în reţea pentru ca banner-ele publicitare ale diferitelor organizaţii să nu fie văzute sau diferenţiate de cele ale competitorilor. marcă sau firmă de către orice susţinător. Caracteristic publicităţii este faptul ca ea reprezintă un mijloc de comunicaţie de masă. şi în marketingul on-line această confuzie s-a păstrat. ci unui întreg grup. în publicitatea on-line nu există o separare foarte clară între beneficiarul de servicii de publicitate şi furnizorul acestora. denumită în continuare „publicitate on-line” şi publicitatea gratuită. atunci când închiriază spaţii de publicitate pe propriul site web altor firme. Dacă. Publicitatea online reprezintă.presa. oferită fără nici un fel de pretenţii financiare organizaţiilor de către alte organizaţii (ponderea acesteia este. nivelului de instruire. Conceptul de publicitate on-line are în vedere însă doar acţiunile prin care organizaţia transmite unei audienţe generale sau specificate informaţii privind produsele şi serviciile sale. Spre deosebire de publicitatea „tradiţională” şi modul în care decurge comunicaţia de marketing tradiţională prin intermediul acesteia. serviciu.a unui mesaj în legătură cu un produs. Internet).  selectivitatea mai bună (numărul şi rata de creştere a site-urilor web foarte specializate depăşeşte semnificativ aceleaşi referinţe pentru mediile de comunicare tradiţionale . radioul sau televiziunea). proprii mai multor discipline (sociologie. preocupării pentru problemele de ordin tehnic şi tehnologie). televiziune. ci se stabilesc prin intermediul unui canal de comunicaţie de masa (presa.220 E-Commerce şi E-Business pieţei. datorită gratuităţii mult mai pronunţate a Internetului. îmbrăţişând o întreagă paletă de tehnici. Principalele argumente ale acestora se referă la:  calitatea mai bună a audienţei vizate (din punct de vedere al veniturilor. probabil. psihologie etc. rapo rtul între emiţătorul mesajului şi destinatarul acestuia nu sunt directe. de persoane.). grafică. despre mărcile sale sau despre sine însăşi. mai mult sau mai puţin numeros. radio. Publicitatea on-line este văzută de către specialişti ca fiind mai eficientă decât publicitatea "tradiţională". Ca şi în marketingul „tradiţional”. Succesul publicităţii on-line depinde în mod semnificati v de buna cunoaştere a domeniului (publicitatea) în general cât şi de cunoaşterea Internetului ca mediu de comunicare. în publicitatea on-line elementul perturbator are un efect mult mai semnificativ. din punct de vedere al marketingului „tradiţional”. este necesară operarea diferenţei dintre publicitatea plătită. întrucât: mesajele publicităţii nu sunt transmise unui singur individ. In esenţă. putând exista situaţia în care un beneficiar poate deveni furnizor de servicii de publicitate (de exemplu. cea mai frecvent menţionată modalitate de a face marketing pe Internet. Spre deosebire de publicitatea „tradiţională”. .orală sau vizuală .

Organizarea şi desfăşurarea publicităţii on-line presupune parcurgerea unor etape specifice. utilizarea sa (şi deci a publicităţii on-line) depinde de caracteristicile produselor şi serviciilor care vor fi promovate prin intermediul acesteia. mult mai exact. Chiar dacă. Vor trebui evaluate. Publicitatea on-line va fi cu atât mai susceptibil a fi folosită cu cât ea poate deveni un avantaj competitiv pentru organizaţie. Adoptarea deciziei de publicitate on-line porneşte de la evaluarea eficienţei potenţiale a Internetului ca mediu de comunicare între organizaţie şi publicul său. Chiar dacă Internetul este destul de mult prezent în viaţa şi activitatea cotidiană a consumatorilor potenţiali ai organizaţiei. produsele. în raport cu principalii săi competitori prezenţi pe piaţă.  evaluarea eficienţei campaniei de publicitate on-line. costurile sunt minime iar tendinţa de evoluţie pe termen lung a . Cele mai frecvent urmărite obiective ale publicităţii on-line se referă la:  crearea de notorietate pentru organizaţie. În mod evident. oferta de produse şi servicii. Un alt element care trebuie avut în vedere în adoptarea deciziei de a desfăşura campania de publicitate on-line este cel referitor la capacitatea Internetului şi a campaniei de a diferenţia organizaţia. de cele mai multe ori.  crearea şi testarea banner-elor publicitare. dacă audienţa căreia i se adresează organizaţia nu utilizează Internetul ca sursă de informaţii sau ca sursă de divertisment (iar gradul de utilizare nu plasează Internetul printre cele mai importante surse din aceste puncte de vedere).Capitolul 6 221  desfăşurarea şi evaluarea eficienţei acţiunilor de publicitate on-line pot fi realizate mult mai rapid. Este greu de imaginat că publicitatea on-line va avea succes pentru un produs a cărui cumpărare presupune un proces decizional riguros sau a cărui livrare la cumpărătorul său implică eforturi logistice speciale pentru vânzător.  definirea obiectivelor care vor fi urmărite prin intermediul publicităţii on-line.  susţinerea vânzărilor organizaţiei pe termen scurt şi mediu. acestea corespund chiar cu obiectivele marketingului pe Internet. permiţând realizarea unor corecţii adecvate şi prompte ale campaniilor specifice derulate. Obiectivele publicităţii on-line În bună măsură. este puţin probabil faptul că publicitatea on-line va fi inclusă printre instrumentele de marketing folosite de organizaţie.  identificarea şi selectarea spaţiilor adecvate de plasare a banner-elor publicitare. costurile utilizării acesteia şi avantajele obţinute în urma acestei decizii folosind metoda analizei cost-beneficiu. Acestea sunt:  adoptarea deciziei de a desfăşura o campanie de publicitate on-line. de asemenea.  generarea de trafic către punctele de distribuţie ale produselor şi serviciilor organizaţiei. serviciile şi mărcile sale.

eficiente. conversia se poate realiza dacă vizitatorului i se generează o nevoie puternică pentru produsul (serviciul) promovat. cumpărând un produsul. Dacă se doreşte urmărirea concomitentă a mai multor obiective. Dacă prin campanie este vizată o audienţă specificată. Ca şi în marketingul „tradiţional”. completând o fişă informaţională sau răspunzând la un chestionar”. Este important de menţionat că o campanie de publicitate on-line poate urmări concomitent unul sau mai multe obiective dar este recomandabil ca un banner publicitar. a unor cadouri sau a unor gratuităţi). Problema creării notorietăţii trebuie abordată diferenţiat în raport cu audienţa căreia i se adresează campania: dacă este vizată o audienţă generală. Dacă prin campanie este vizată o audienţă generală. se urmăreşte creşterea nivelului de reţinere a organizaţiei. disponibile imediat. Conversia (transformarea) vizitatorului unui site din client potenţial în client efectiv poate fi realizată efectiv apelând la instrumentele promoţionale utilizate în marketingul tradiţional (acordarea unor premii. în cadrul activităţii de comunicaţie de marketing a organizaţiei. Prezentarea noilor produse (servicii) ale organizaţiei. Mult mai importantă este convingerea acestuia să revină pe site-ul organizaţiei. produselor. obiectivul cel mai dificil de atins al unei campanii de publicitate on-line pentru că atingerea acestuia presupune „convingerea consumatorilor care accesează un site să acţioneze favorabil pentru organizaţie. Crearea de notorietate poate fi realizată foarte eficient folosind bannerele publicitare on-line. pe termen scurt ele ar putea fi prea mari în raport avantajele generate (în termeni de vânzări. stimularea interesului consumatorului virtual pentru produsele şi serviciile organizaţiei. să încerce să vizeze un singur obiectiv major. întâmplător sau experimental. care să fie rotite la un interval de câteva secunde. Nu în ultimul rând.222 E-Commerce şi E-Business acestora este una de scădere. cote de piaţă sau imagine). o soluţie posibilă ar fi prezentarea unei suite de bannere ale campaniei în aceeaşi poziţie. profituri. de care are nevoie. în rândul consumatorilor virtuali. Aceasta este semnificaţia conceptului de conversie. transmiterea de informaţii privind diferite evenimente importante în viaţa organizaţiei sunt doar câteva situaţii în care poate fi utilizată cu succes publicitatea on-line. celelalte putând fi abordate ca obiective secundare. . se urmăreşte creşterea nivelului de informare al consumatorilor virtuali. poate. de exemplu. serviciilor sale. decizia de utilizare a publicităţii on-line trebuie să implice un rol strategic al acesteia şi nu unul tactic. Dacă este vorba despre o audienţă specificată. Crearea de trafic către punctele de distribuţie ale produselor şi serviciilor organizaţiei reprezintă un obiectiv foarte important al publicităţii on-line în cazul produselor noi. participând la un concurs promoţional. Susţinerea vânzărilor reprezintă. conversia va putea fi realizată dacă vizitatorului i se vor oferi soluţiile concrete. nu este foarte important faptul că vizitatorul a văzut odată site-ul (sau l-a accesat).

semnalul poate fi de o calitate mai slabă în anumite arii. deoarece există anumite limitări ale tehnologiei. E-marketingul şi m-marketingul ar trebui utilizate în combinaţie cu marketingul tradiţional pentru a crea o strategie adecvată. Tehnologiile wireless mai ales. oferind în acelaşi timp un segment de piaţă bine definit. marketerii pot îmbunătăţi satisfacţia clienţilor şi rezultatele campaniilor. Implementarea cu succes a publicităţii wireless necesită ca ofertantul de conţinut. ele pot crea şi noi obstacole pentru companiile de publicitate. publicitatea wireless oferă beneficiile unei informaţii distribuite unei ţinte foarte precise. Marketing bazat pe permisiunea utilizatorilor protejează confidenţialitatea utilizatorilor. Marketingul wireless poate fi clasificat sub forma unor strategii de împingere. o personală care primeşte un cupon electronic de la un restaurant fast-food din apropiere va răspunde mai reped decât o altă persoană care se găseşte la 50 km distanţă şi căreia îi este transmis acelaşi cupon. Deşi comunicaţiile wireless pot oferi multe beneficii. Astfel. compania de publicitate şi compania deţinătoare a tehnologiei să stabilească un sistem care să transmită reclame către consumatorii care se găsesc în locaţia potrivită şi la timpul potrivit. deoarece materialul de marketing este transmis doar acelor consumatori care şi-au arătat în mod expres interesul faţă de serviciile şi bunurile oferite de o organizaţie. marketing prin dispozitive mobile ar trebui să fie bazat pe permisie. creşte valoarea reclamelor respective. deoarece companiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru reclame la care consumatorii pot răspunde. a unei strategii de tragere sau a unei combinaţii între cele două. o politică de permisiune poate scădea costurile asociate campaniilor wireless. o strategie de împingere are loc în momentul în care organizaţia transmite mesajele de marketing pe dispozitivele mobile. În plus. market erii ar trebui să dezvolte site-uri şi campanii wireless separat. De exemplu. dar şi în paralel cu iniţiativele on-line. Internetul şi World Wide Web-ul oferă oamenilor de marketing noi instrumente pentru dezvoltarea şi transmiterea de campanii de marketing.Capitolul 6 223 M-Marketing Comunicaţiile mobile. În momentul combinării cu tehnologiile de identificare a locaţiei şi a serviciilor bazate pe locaţie. În plus. Trebuie de asemenea să se asigure faptul că mesajul apare în formatul dorit. Abilitatea de a oferi reclame în funcţie de locaţie. pot apărea probleme de securitate. deoarece conţinutul transmis prin Internetul wireless poate fi vulnerabil în anumite puncte din timpul transmisiei. Indiferent de strategia aleasă. Prin posibilitate ca utilizatorii să aleagă numărul şi tipul de mesaje pe care îl vor primi. putând apărea o întrerupere în utilizarea . care ar trebui să se co ncentreze pe atragerea de noi clienţi şi aducerea acestora înapoi în mod repetat. O strategie de tragere presupune că utilizatorii vor cere informaţii specifice care să le fie transmise pe dispozitivele mobile în timp real. la timpul considerat de organizaţia respectivă. În contrast cu aceasta. Deoarece marketingul wireless necesită modificarea strategiilor de marketing tradiţional pentru a se conforma cu cerinţele dispozitivelor mobile şi ale consumatorilor. cu o rată de răspuns şi o productivitate mare. au îmbunătăţit capacitatea organizaţiilor de a alege noi consumatori şi a de a le oferi acestora conţinut relevant în timp util. iar protocoalele multiple conduc la afişaj diferit pe dispozitive diferite.

În momentul în care reclamele sunt distribuite prin dispozitive mobile. În mod tradiţional. magazine sau restaurante care au oferte speciale. Cu toate acestea. Cu toate acestea. Purtătorii au potenţialul de a controla tipul şi vol umul de publicitate wireless care ajung la abonaţii acestora. iar companiile pot interacţiona mult mai eficient cu forţa de vânzări de pe teren. Pe lângă acestea. lungimea. fie să adopte o soluţie in-house. la acest lanţ mai trebuie adăugat şi un purtător al mesajului (companie). O strategie promoţională wireless poate permite utilizatorilor să indice tipul şi volumul de informaţii promoţionale pe care doresc să-le recepţioneze. putând fi transferat astfel mai mult text decât într -o reclamă bazată pe text. scopul acestei evalu ări fiind minimizarea acestor probleme de incompatibilitate. deoarece aceste imagini pot utiliza un font mai mic. În momentul transmisiei unui mesaj SMS. . Pentru a-şi atinge totuşi consumatorii. O alternativă este distribuirea de cupoane electronice prin dispozitive mobile. mai trebuie selectată şi o reţea de publicare. oferind consumatorilor ultimele ştiri despre produse. deoarece un dispozitiv care operează într-un anumit standard ar putea să nu fie capabil să recepţioneze reclamele create pentru un standard diferit. Prin utilizarea dispozitivelor mobile. care transmit reclamele către consumatori prin diverse medii. Agenţiile de publicitate ar trebui să evalueze protocoalele purtătorilor şi a reţelei de publicare. nu toate dispozitivele mobile suportă imagini grafice. cât şi de lanţul complex existent în interiorul industriei de publicitate wireless. permiţându-le în acelaşi timp să selecteze ora la care vor fi transmise cupoanele. SMS pot fi de asemenea utilizate pentru a transmite alerte mobile. promoţiile wireless transmise către conducătorii şi pasagerii auto îi pot alerta în legătură cu staţii de alimentare cu combustibil.224 E-Commerce şi E-Business serviciilor în timp ce clienţii interoghează baza de date cu produse sau transmite o comandă. imaginile graficele sunt mult mai sugestive decât mesajele text wireless. nedorind să-şi deranjeze clienţii. agenţii de publicitate trebuie. ei putând fi dificil de convins să transmită mesaje de publicitate. De exemplu. adică un site sau grup de site-uri care poartă conţinut wireless şi reclame wireless. Comunicaţiile wireless pot fi de asemenea utilizate pentru a îmbunătăţi managementul relaţiilor cu clienţii. un serviciu care suportă transmisia mesajelor text de până la 160 caractere. Short Message System (SMS). mesajele scurte bazate pe text se încarcă într-un timp mult mai scurt decât cele multimedia (MMS). deoarece mesajul nu poate conţine grafice. purtător necesar ajungerii mesajelor la consumatori. fie să utilizeze o reţea wireless care transmite reclame către utilizatori. serviciilor informaţiilor şi soluţiilor. clienţii pot obţine informaţii relevante în timp util şi la cerere. Publicitatea wireless este de asemenea obstrucţionată atât de lipsa standardelor de publicitate wireless. De exemplu. este una din opţiunile de transmisie a mesajelor publicitare wireless. utilizatorii pot găsi acest tip de publicitate ca fiind intruziv. creativitatea şi interactivitatea mesajului sunt limitate. Cu toate acestea. CRM se concentrează pe oferirea şi menţinerea calităţii serviciilor pentru clienţi prin comunicarea şi transmiterea produselor. Acest purtător este de obicei acela care determină sau capturează locaţia geografică a utilizatorului. agenţii de publicitate lucrează în mod direct cu editorii.

Tactici de publicitate pe Internet Există multe tehnologii diferite care să faciliteze strategiile de marketing ale unei companii pe Internet. informaţiile despre produse şi clienţi pot fi accesate în timp real. chiar şi pentru cele mai mari companii. cuvintelor cheie. îmbunătăţeşte nivelul de productivitate al acesteia. Abilitatea forţei de vânzare de a accesa informaţia din aproa pe orice loc. ţin la curent clienţii curenţi şi potenţiali cu ultimele informaţii despre produse şi servicii. Există mai multe motive pentru utilizarea revistelor online. pe baza „plată în funcţie de rezultate”.Capitolul 6 225 Automatizarea forţei de vânzări asistă companiile în ceea ce pri veşte procesul de vânzare. în favoarea altor comercianţi online. În plus. oferind personalului ultimele informaţii despre companie şi clienţii acesteia. la timpul dorit. Motoarele de căutare permit oamenilor să găsească informaţiile relevante pe Internet. utilizându-le pentru a transmite informaţii despre produse. cei mai mulţi oameni de marketing sunt conştienţi de problemele de confidenţialitate şi riscul de Spam.  E-mail: metodele etice de adunare a adreselor e-mail sunt cele prin înregistrare on-line în site-ul companiei sau formulare pentru cereri de informaţii care cer/permit abonarea în liste opt-in. indexate în funcţie de interese speciale. aduc vizitatorii înapoi. Un comerciant recrutează diverse site-uri pentru afiliere pe . în brand-urile în care au încredere şi în ceea ce consideră relevant. permit construirea listelor de e-mail de tip opt-in. în funcţie de interesele clienţilor. cele mai mari dintre ele deţinînd baze de date cu site-uri web uriaşe în care utilizatorii pot căuta pe baza cuvintelor cheie sau frazelor. Trebuie acordată o atenţie specială. Managementul campaniilor de marketing prin e-mail este încă nesofisticat. printre care: stabilesc un nivel de încredere. există încă multe de îmbunătăţit. Clienţii online sunt din ce în ce mai selectiv în construirea relaţiilor.  Marketingul prin afiliaţi: permite creşterea vânzărilor online prin promovarea produselor şi serviciilor printr-o reţea de site-uri afiliate. construiesc relaţii. fiind întrecută doar de navigarea la diferite site-uri din interiorul unei pagini web. În timp ce. cuprinzând în acelaşi timp menţinerea şi descoperirea de noi clienţi. în acest caz. Printre cele mai cunoscute şi eficiente se numără:  Motoarele de căutare şi directoarele: motoarele de căutare reprezintă una dintre cele mai populare mijloace de găsire a site-urilor web.  Revistele online (e-zines): aceste publicaţii se concentrează pe anumite subiecte. Permite de asemenea oportunitatea de a genera venituri adiţionale prin exploatarea conţinutului propriului site. Automatizarea forţei de vânzare poate uşura încărcarea administrativă asupra persoanelor implicate. analizei link-urilor sau titlului şi mărimii fontului din textul paginilor. de la companii precum „Postmaster Direct”. permiţând oamenilor să se concentreze asupra detaliilor şi direcţiilor care pot mări veniturile. fiind o modalitate de a atinge audienţa ţintă interesată de un anumit subiect. O alternativă este reprezentată de cumpărarea listelor de e-mail. Unele companii au adunat adresele de e-mail ale clienţilor potenţiali.

astfel încât să se poată efectua un test de marketing cu fiecare. permiţând urmărirea şi calcularea online a comisioanelor. . variind de la firmă la firmă şi neexsistând un model standard de preţ. fie că acesta face sau nu click pe banner. De asemenea. plata fiind efectuată doar pentru numărul de afişări ale banner-ului. este o idee bună de a avea un număr de idei diferite de banner-e. Există în plus un număr de probleme care trebuie avute în vedere la crearea unui banner de succes:  trebuie să aibă un titlu care să capteze atenţia. De asemenea. dar poate fi un instrument deosebit de puternic. până la găsirea celei mai bune. Acest instrument creează conştientizarea brandului şi o imagine a brandului în mintea vizitatorului. pentru acest lucru poate fi utilizată şi o terţă parte.  Preţ-per-impresie: această metodă de achiziţie de publicitate este bazată pe sumă plătită în funcţie de numărul de vizualizări ale banner-ului. Afiliaţii plasează un cod de urmărire al acestor reclame şi legături pe propriile site-uri. subscriere la servicii sau vânzare de produse. precum „Commission Junction”. generate pe baza legăturilor provenite de la afiliaţi.  Publicitatea prin banner-e: acest tip de publicitate poate juca un rol important în strategia de marketing pe web. o altă metodă de a privi publicitatea prin banner-e este aceea de instrument de „branding”. Aceasta este cea mai bună metodă de publicitate prin banner-e. clientul plăteşte comerciantul în mod direct.  Branding: în timp ce metodele de mai sus privesc marketingul direct. În cazul achiziţionării unui produs. Brandingul este dificil de măsurat. Menţionăm faptul că rata de click-uri pe banner-e este de sub 1%.  trebuie să fie simplu şi la obiect.226 E-Commerce şi E-Business baza unui comision. iar afiliatului îi este plătit un comision pentru tranzacţia respectivă. Comerciantul oferă banner-ele de publicitate şi legăturile către afiliaţi şi le asignează câte un comision pentru fiecare click. deoarece se plăteşte doar rezultatul. Ratele pentru acestea sunt calculate pe baza unui cost la mie (CPM). deşi o campanie de publicitate bine planificată şi executată poate creşte această rată până la 15%.  Preţ-per-vizitator: această metodă de achiziţie de publicitate este bazată pe sumă plătită în funcţie de numărul de vizitatori atraşi ca urmare a unui click pe un banner. creşterea conştientizării sau ca mijloc de generare a veniturilor prin vânzarea de spaţiu publicitar în propriul site web al companiei: o Achiziţia de publicitate: există la ora actuală două metode recunoscute de achiziţie de publicitate prin banner-e. Se poate utiliza publicitatea pe bază de banner -e ca mijloc de promovare a propriilor produse şi servicii. Nu există garanţii în ceea ce priveşte numărul de vizitatori atraşi în site-ul propriu ca rezultat al vizualizării bannerului.

site-uri web informaţionale. o Co-participare la evenimente. rata preţ/valoare este ajustată destul de favorabil pentru a efectua vânzarea.  Conferinţele: prin natura lor. tipărit sau electronic. o Celălalt canal pentru publicitate prin fluxuri este un „informercial” – clienţii descarcă un clip despre un produs sau serviciu de pe site -ul web al companiei de publicitate. poate fi parte a unui streaming audio sau video de pe web. o Schimb de legături cu asociaţii de schimb sau profesionale. În cazul în care motivarea este atractivă. construirea conştientizării şi pregătirea lor pentru acţiunea de cumpărare. oferirea clienţilor de mai multe informaţii de piaţă.  trebuie să fie plasat în mod eficient pe un site web (locaţia în pagină). BBS. Fiind de fapt doar o altă faţă a publicităţii în medii „bogate”.Capitolul 6 227  trebuie să se descarce repede. o Bonusuri – oferirea de produse sau servicii adiţionale în momentul unei singure cumpărări (exemplu: cumperi unul şi încă unul gratis). deoarece mulţi oameni ascultă radio sau privesc diverse fluxuri video prin Internet. publicitatea prin streaming are două forme de bază: o În primul rând. o Sampling – oferirea de produse „exemplu” în mod electronic. oamenii de marketing au ajuns la publicitatea în streaming.  Sponsorizarea: reprezintă sponsorizarea de caritate sau pentru altă cauză nobilă şi obţinerea de publicitate în site-ul web sau textul celui care primeşte sponsorizarea. liste de e-mail. Publicitatea în textul conferinţei.  Promoţii de vânzări: metode utilizate pentru stimularea vânzărilor prin motivarea imediată sau întârziată a consumatorilor. Această strategie se integrează bine cu mixul de marketing ca întreg. astfel încât să se maximizeze numărul de utilizatori aduşi în site. pentru a balansa vânzările adiţionale cu profitul pe termen lung. directoare etc.  Publicitate în medii multimedia: căutând mijloace de a face publicitatea online mai atractivă şi mai acceptabilă. fiind deci important să se determine în mod atent ţinta. Printre exemplele de strategii de promoţie se numără: o Cupoanele (e-cupoane) care pot fi tipărite de pe site-uri web sau din email. conferinţele sunt organizate pentru diverse interese speciale.. o Publicitate partajată. iniţiative. . Orice campanie este limitată doar de volumul de bugetului pe care o companie doreşte să-l aloce publicităţii. în vederea creşterii credibilităţii firmei. este o modalitate excelentă de a contacte pieţe ţintă.  Marketingul colaborativ – se îmbină cu alte două afaceri: o Promovare intersectată (un exemplu ar putea fi creare de legături de la un site web la un altul sau oferirea de promoţii speciale în parteneriate cu bunuri sau servicii complementare).

o Promovări intersectate cu alte companii: cumpărarea produsului/serviciului unei companii pentru a obţine un cupon pentru produsul/serviciul altei companii. baze de date şi alte dispozitive care permit utilizatorilor să dezvolte sau să localizeze informaţii utile. o Preţuri speciale: oferă preţuri speciale persoanelor care dau comanda în mod electronic. pentru a încuraja vânzările. . interes. o Scrierea de articole în reviste online. clienţii pot primi mesaje de e -mail.228 E-Commerce şi E-Business       o Jocuri cu premii: utile pentru a aduce oamenii înapoi în site. pentru a dezvolta cunoştinţele în vederea parcurgerii celor trei paşi din procesul de vânzare: conştientizarea. Instrumente promoţionale şi gadget-uri: cuprind calculatoare. dorinţă. acest proces de publicare poate înlocui sau completa versiunile tipărite ale revistelor/fluturaşilor/buletinelor de ştiri. o Sampling intersectat: în momentul în care un client cumpără. acesta are posibilitatea de a încerca alt produs/seviciu al companiei. permiţând vizitatorilor să comunice unii cu alţii. Abonamente: site-urile web pot încuraja vizitatorii să se aboneze în vederea recepţionării prin e-mail a mesajelor de la companie. Se pot aplica anumite restricţii legale. Forum-urile publice: sunt utilizare de către comunităţi sau site-uri web bazate pe un anumit interes. de exemplu. o Contactarea surselor tradiţionale despre intrarea firmei în piaţa electronică. Pagini web cu acces controlat: utilizat pentru atragerea vizitatorilor în site. dacă nu este plătit.. O oportunitate pentru o afacere. descărca un software care expiră după un anumit timp. este de tr ansmiterea de mesaje în aceste forumuri sau de a le sponsoriza. Printre exemple putem număra: o Intrarea în concursuri cu premii: de exemplu. având potenţialul de a genera mai multe vânzări decât cele mai bine executate planuri de marketing. e-mail etc. Utilizatorii pot. oferă clienţilor diverse premii etc. permiţând oferirea de ştiri despre produse noi consumatorilor care doresc acest lucru. concursurile de design web pot genera trafic către site-ul câştigător. De asemenea. Publicitate gratuită: scopul acesteia este de a face alte persoane să vorbească despre o companie sau produsele ei. prin sponsorizarea şi/sau publicarea proprie reviste pe web. Compania. Acestea sunt câmpuri utile în care clienţii au nevoie de informaţii. de a-şi atinge audienţa ţintă. Util mai ales în cazul produselor complementare. Aceste mesaje sunt numite „digest” sau „buletine de ştir” (newsletter). carei invită să viziteze pagini web private. Deşi este consumatori de timp. Publicaţii promoţionale: facilitează educaţia consumatorilor cu intenţia de a construi o imagine a companiei şi chiar conştientizarea de brand.

Internetul are abilitatea unică de a oferi oamenilor de marketing informaţii despre succesul programelor de marketing prin web. informaţii ce pot fi . 2. dezvoltarea unor activităţi comerciale între participanţi situaţi la mari distanţe geografice unii de alţii nu poate fi concepută fără folosirea unor sisteme electronice de plăţi. Companiile pot să urmărească vizitatorii şi să colecteze informaţii despre aceştia prin intermediul cookie -urilor (mici fişiere text de pînă la 4 kb mărime. Există numeroase sisteme în curs de cheie ale acestor demersuri. sisteme cu carduri bancare. pe lângă reducerea posturilor de emitere şi menţinere în circulaţie a numerarului. MasterCard etc.  Anchete online: permit colectarea de informaţii despre vizitatorii unui site web prin formularele de înregistrare. sisteme on-line. care sunt transmise între client şi server la fiecare cerere/răspuns). grupate în patru categorii sunt: 1. microplăţi. sigură şi foarte rapidă a banilor între partenerii de afaceri. În domeniul mijloacelor electronice de plată. Aceste noi mijloace de plată permit transferarea comodă. cercetările sunt în plină desfăşurare.Capitolul 6 229  Revânzătorii: unele site-uri web revând produsele altor companii în calitate de intermediari. În cadrul noului concept de „sat global”. informaţiile colectate din ele fiind utilizate pentru măsurarea vizitatorilor unui site. Prin intermediul acestor cookie-uri.). 4. şi la o sporire a flexibilităţii şi securităţii sistemelor de plăţii. Însă tranzacţiile cu carduri conţin informaţii confidenţiale privind cardul şi informaţiile personale ale clienţilor. Sisteme electronice de plăţi Acest nou tip de comerţ a stimulat însă cererea pentru noi metode adecvate de plată. Câteva sisteme de plăţi electronice mai cunoscute. dezvoltarea de profile ale utilizatorilor şi crearea de publicitate cu ţintă anume. cecuri electronice. anchete online sau urmărirea ariilor vizitate din site. 3. Cookie-urile sunt o parte esenţială a strategiei de afaceri a firmelor. informaţii pe care le pot prelucra ulterior. înlocuirea monedelor şi bancnotelor (actualele forme tradiţionale de numerar) prin ceea ce denumim bani electronici conduce. utilizatorii pot fi identificaţi ca fiind „noi” sau „vechi” sau pot permite păstrarea diverselor informaţii precum data şi ora accesului. la fel cu modul în care reclamele de televiziune au ca ţintă o anumită parte a populaţiei. Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare (SET) Multe cumpărări de bunuri şi servicii prin Internet se fac plătindu-se cu carduri bancare obişnuite (Visa. paginile vizitate etc. De asemenea. Companiile care găzduiesc aceste site-uri investesc resurse semnificative în a le face atractive în faţa audienţei ţintă.

4. prin urmare. să fie un protocol care să nu depindă de mecanismele de securitate ale transportului şi care să nu împiedice folosirea acestora. 4. împiedicând interceptarea numerelor de cont şi datele de expirare de către persoane neautorizate. Criptarea mesajelor SET asigură confidenţialitatea informaţiei. să folosească cele mai bune metode de securitate pentru a proteja părţile antrenate în comerţ.230 E-Commerce şi E-Business interceptate în timpul transmisiei prin Internet. Confidenţialitatea informaţiei – pentru a facilita şi încuraja comerţul electronic folosind cărţile de credit. orice persoană care monitorizează traficul pe reţea poate citi conţinutul acestor date confidenţiale şi le poate folosi ulterior. să asigure autentificarea cumpărătorului precum şi faptul că acesta este utilizatorul legitim al unei mărci de card. Integritatea datelor – aceste specificaţii garantează că nu se alterează conţinutul mesajelor în timpul transmisiei acestora prin reţea. care să permită coordonarea părţilor legitime implicate în transfer şi folosirea corectă a metodelor de securitate. date personale şi instrucţiuni de plată. 2. este necesară asigurarea deţinătorilor de cartele ca informaţiile de plată să fie în siguranţă. să faciliteze şi să încurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de soft şi cei de reţea. . contul cumpărătorului şi informaţiile de plată trebuie să fie securizate atunci când traversează reţeaua. a faptului că acesta este utilizatorul legitim al unui număr de cont valid. care sunt transmise odată cu informaţiile de plată. Autentificarea vânzătorului – această specificaţie furnizează un mijloc de asigurare a clientului că furnizorul are o relaţie cu o instituţie financiară. numit SET (Secure Electronic Transaction). să garanteze integritatea tuturor datelor transmise. Autentificarea cumpărătorului – vânzătorul are nevoie de un mijloc de verificare a clientului sau. tranzacţia nu se va face corect. să asigure confidenţialitatea instrucţiunilor de plată şi a informaţiilor de comandă. 3. 6. SET utilizează semnătura digitală şi certificatele cumpărătorului pentru autentificarea acestuia. Protocolul SET îşi propune şapte obiective de securitate în e-commerce: 1. 7. 5. Protocolul SET foloseşte semnătura digitală pentru integritatea datelor. Dacă una din aceste informaţii este modificată. 3. Este necesară elaborarea unor standarde specifice sistemelor de plăţi. Aceste cerinţe sunt satisfăcute de următoarele caracteristici ale acestei specificaţii: 1. MasterCard şi Visa au convenit să consolideze standardele lor de plăţi electronice într-unul singur. În 1996. 2. Fără o aplicaţie specială. să asigure autentificarea vânzătorului precum şi faptul că acesta acceptă tranzacţii cu card-uri prin relaţia sa cu o instituţie financiară achizitoare. Un mecanism care face legătura dintre posesorul cărţii de credit şi un număr de cont specific va reduce apariţia fraudei şi. Informaţiile de plată trimise de cumpărător la vânzător conţin informaţii de cerere. De aceea. costul total al procesului de plată.

De menţionat faptul că rolul cheilor „de semnătură” este inversat în procesul de semnare digitală unde cheia privată este folosită pentru criptare (semnare). Cumpărarea electronică – într-un scenariu tipic de e-commerce. iar cea publică este folosită pentru decriptare ( verificare a semnăturii).  Cumpărătorului îi este prezentată o listă a bunurilor. SET foloseşte formate de mesaje şi protocoale specifice. cu softul său. sau orice vânzător.  Cumpărătorul alege mijloacele de plată. el vrea să fie sigur că . incluzând preţul acestora şi preţul total. În această specificaţie. 6.  Criptografia în SET – pentru a asigura securitatea plăţilor.  consultă un catalog suplimentar aflat pe un CD-rom. fiecare participant în procesul de tranzacţionare posedă două perechi de chei asimetrice: o pereche de chei „de schimb” – folosită în criptare şi decriptare – şi o pereche „de semnătură”.Capitolul 6 231 permiţându-i acestuia să accepte cărţile de credit. Autentificarea este întărită de utilizarea certificatelor. Orice cumpărător trebuie să poată să comunice.  Cumpărătorul alege bunurile pe care doreşte să le cumpere. Interoperabilitate – protocolul SET trebuie să fie aplicabil pe o varietate de platforme hardware şi soft. Înainte ca un destinatar B să primească un mesaj semnat digital de către un emiţător A. Pentru interoperabilitate. cu tot cu taxe. SET utilizează semnătura digitală şi certificatele vânzătorului pentr u autentificarea acestuia 5. cererea şi instrucţiunile de plată sunt semnate digital de către cumpărătorii care posedă certificate.  Vânzătorul solicită plata bunurilor şi serviciilor de la instituţia financiară a cumpărătorului.  Vânzătorul solicită autorizaţia de plată a clientului sau de la instituţia financiară a acestuia. Uneori se acceptă negocierea preţului.  consultă un catalog pe hârtie. SET foloseşte perechi de chei RSA pentru a crea semnături digitale şi pentru secretizare.  Cumpărătorul trimite vânzătorului o cerere împreună cu instrucţiunile de plată. Această listă trebuie furnizată electronic de serverul vânzătorului sau de softul de cumpărare electronică din calculatorul clientului. De exemplu poate fi aleasă ca mijloc de plată cartela de credit (cardul). pentru crearea şi verificarea semnăturii digitale.  Vânzătorul trimite confirmarea cererii.  Vânzătorul trimite bunurile sau îndeplineşte serviciile solicitate în cerere. etapele procesului de cumpărare sunt următoarele:  Cumpărătorul poate căuta bunuri şi servicii având mai multe posibilităţi:  foloseşte un browser pentru a consulta cataloage online din pagina de Web a vânzătorului. Prin urmare.

Însă B doreşte ca banca să nu vadă termenii ofertei. Rezultatului obţinut i se calculează. Când vânzătorul trimite o cerere de autorizaţie achizitorului. şi calcularea rezumatului rezultatului concatenării. Participanţii în SET vor avea. concatenarea cu rezumatul celuilalt mesaj. care-l asigură pe B că A este proprietarul cheii publice pe care o deţine. Utilizatorul A prezintă AC – ului informaţii de identitate. B vrea să facă o legătură dintre ofertă şi transfer. Certificatele sunt create şi semnate în acelaşi timp de către AC. include instrucţiunile de plată primite de la cumpărător şi rezumatul informaţiilor de comandă. El conţine informaţii de identificare a proprietarului. Dacă A acceptă oferta lui B. Autoritatea de Certificate furnizează certificate care fac legătura dintre nume de persoană şi o cheie publică. de asemenea două certificate pentru cele două perechi de chei: certificate „de semnătură” şi certificate „de schimb”. . pentru ca oricare din cei doi primitori să valideze semnătura duală. un rezumat şi. acest ultim rezumat este cifrat cu cheia privată de semnătură a emiţătorului. Achizitorul foloseşte rezumatul primit de la vânzător şi calculează rezumatul instrucţiunilor de plată pentru a verifica semnătura duală. şi anume conceptul de semnătură duală. prin mijloace criptografice. Astfel. Protocolul SET introduce o nouă aplicaţie a semnăturilor digitale. primitorul poate fi sigur de autenticitatea mesajului. într-o singură operaţie care creează semnătura duală. la rândul său. Banca poate verifica autenticitatea autorizaţiei de transfer a lui B şi se asigură că acceptul este pentru aceeaşi ofertă prin utilizarea rezumatului autorizaţiei de transfer a lui B şi a rezumatului ofertei prezentat de A pentru a valida semnătura duală. O alternativă ar fi ca receptorul B să primească cheia publică direct de la A printr-un canal de comunicaţie securozat. ceea ce conferă securitatea plăţilor Internet cu card. astfel încât banii vor fi transferaţi doar dacă A acceptă oferta sa. tot mai multe produse de e-commerce implementează protocolul SET. În plus. numit certificat.232 E-Commerce şi E-Business deţine cheia publică a lui A şi nu a altuia care s-a recomandat drept A prin reţea. numit Autoritate de Certificate (AC). Acest mesaj. precum şi o copie a cheii publice (de schimb sau de semnătură). însă. O semnătură duală este generată prin calcularea rezumatelor ambelor mesaje şi concatenarea celor două rezumate. este semnat digital de către autoritatea de Certificate. Dacă noul rezumat se potriveşte cu semnătura duală decriptată. şi nici cumpărătorul informaţiile sale de cont. această soluţie nu poate fi practicată. semnătura duală este folosită pentru a face legătura dintre un mesaj de comandă trimis vânzătorului şi instrucţiunile de plată conţinând informaţii de cont trimise achizitorului. dar nu poate vedea termenii ofertei. Un primitor al oricărui mesaj îi poate verifica autenticitatea prin generarea rezumatului acestuia. În prezent. Autoritate de Certificate creează un mesaj cu numele lui A şi cheia publică a acestuia. El realizează toate acestea semnând digital ambele mesaje. în cele din urmă. dacă A acceptă oferta. trimite un mesaj băncii indicând acceptul sau şi incluzând rezumatul ofertei. Trebuie inclus şi rezumatul celuilalt mesaj. De exemplu: vânzătorul B trimite o ofertă cumpărătorului A şi o autorizaţie băncii sale pentru a transfera banii. banca poate controla autenticitatea ofertei. Transmisia securizată a cheilor este realizată de un „terţ de încredere”. În cadrul protocolului SET. De cele mai multe ori.

 Autorizarea: procesul prin care cardul de credit al clientului este verificat ca fiind activ şi că există credit disponibil pentru a efectua o tranzacţie. Pentru plăţile online este verificată de asemenea potrivirea între informaţiile de facturare oferite de client şi informaţiile deţinute de compania emitentă a cardului de credit. Procesorul este conectat la site -ul comerciantului în numele „Acquiring Bank”.Capitolul 6 233 Elementele şi participanţii cei mai des întâlniţi în procesarea online a plăţilor sunt următorii:  Acquiring Bank: în procesarea onli ne a plăţilor. Acest serviciu este operat de obicei de o terţă parte. Un comerciant trebuie să deschidă un „Internet Merchant Account” cu o astfel de bancă pentru a activa autorizarea şi procesarea online a plătilor prin card de credit.  Comerciantul: o persoană juridică ce vinde produse sau servicii. în vederea procesării autorizărilor şi plăţilor.  Credit Card Association: o instituţie financiară care oferă servicii pentru carduri de credit. de debit sau cec electronic). Procesul prin care un comerciant îşi crează un cont de acest tip este similar procesului efectuat pentru luarea unui împrumut de la o bancă. Intre exemplele de Acquiring Bank se numără „Merchant eSolutions”. banca emitentă a clientului verifică faptul că informaţia transmisă comerciantului este validă iar clientul are fonduri sau o limită de creditare suficientă pentru a se putea efectua achiziţia propusă. pentru depozitare.  Serviciul de procesare a plăţilor (PPS): un serviciu care oferă conectivitate între comerciant.  Transferul (încheierea): procesul prin care tranzacţiile cu coduri de autorizare sunt transmise procesorului pentru plata către comerciant. In timpul procesului de achiziţie. cunoscută sub numele de „discount rate”. prin intermediul serviciului de procesare a plăţilor.  Internet Mechant Account: un cont special dintr-o „Acquiring Bank” care permite comercianţilor să accepte carduri de credit prin Internet. o „Acquiring Bank” oferă conturi de comerciant Internet. client şi reţelele financiare. Prin acest proces electronic sunt transferate toate fondurile obţinute din tranzacţie către „Acquiring Bank”. precum VeriSign. servicii recunoscute şi distribuite de banca emitentă a clientului (Customer Issuing Bank). Comerciantul plăteşte de obicei o taxă de procesare pentru fiecare tranzacţie încheiată. Între exemple se numără Visa şi MasterCard. .  Banca emitentă a clientului: o instituţie financiară care oferă clientului un card de credit sau un alt instrument de plată.  Clientul: deţinătorul instrumentului de plată (card de credit.  Procesorul: un centru de date care procesează tranzacţii de cărţi de credit şi transferă fondurile către comercianţi. precum şi cele mai mari bănci.

Transferul presupune transferul banilor din contul clientului în contul comerciantului. însemnând faptul că nu este prezent cardul de credit. 2. comercianţii sunt consideraţi. Banca emitentă transmite rezultatul tranzacţiei (autorizare sau negare) către Procesor. paşi care cuprind verificarea faptului că informaţiile despre card sunt transmise de către adevăratul proprietar şi protecţie împotriva încercărilor de pătrunderi neautorizate în infrastructura reţelelor şi aplicaţiilor acestora. face verificarea finală şi introduce informaţiile despre cardul de credit. Site-ul web al comerciantului recepţionează informaţiile de la client şi le transmite către serviciul de procesare a plăţilor (Payment Processing Service). cu câteva excepţii. de către asociaţiile de carduri de credit. cât şi disponibilitatea unui credit suficient pentru efectuarea tranzacţiei. iar informaţiile despre tranzacţie sunt transmise şi procesate prin intermediul reţelei comerciantului. Comerciantul trebuie să aibă în vedere precauţii adiţionale . 8. Paşii sunt următorii: 1. Autorizarea verifică atât disponibilitatea şi activarea cardului de credit. Procesorul transmite rezultatul tranzacţiei către serviciul de procesare a plăţilor. 5. Serviciul de procesare al plăţilor transmite informaţia către Procesor. Figura 104: Autorizarea plăţii de pe un card de credit pentru efectuarea de cumpărături online. Comerciantul acceptă sau respinge tranzacţia şi transferă bunurile. Procesarea plăţii poate fi divizată în două faze majore: autorizarea şi încheierea (transferul). Din această cauză. magazinul şi tranzacţia sunt virtuale. Pentru evitarea acestui lucru. responsabili legal pentru tranzacţii fraudulente. 3.234 E-Commerce şi E-Business Procesarea plăţilor online este similară procesării plăţilor în „lumea offline”. Procesorul transmite informaţia către banca emitentă a cardului de credit al clientului. 7. Serviciul de procesare a plăţilor transmite rezultatele către comerciant. Astfel. 6. în lumea online. 4. Clientul decide să facă achiziţii pe site-ul comerciantului. dacă e necesar. comercianţii trebuie să facă paşi adiţionali pentru protejarea de frauda online.

Figura 105: Transferul fondurilor din contul de card al clientului în contul comerciantului. care furnizează soft atât pentru vânzători. Însă criptarea cu chei publice asigură un nivel înalt de securitate. în special pentru tranzacţiile de plată cu sume mici. din SUA propune în aprilie 1995 un mecanism sigur de tranzacţii de plată cu carduri bazat pe un server propriu şi oferind servicii client pentru vânzători. trecerea prin server face sistemul mai lent şi dependent de timpii de răspuns ai acestuia. Folosirea serverului CyberCash asigură posibilitatea de urmărire şi control imediat a tranzacţiilor. CyberCash implementează un sistem care realizează protecţia cardurilor de credit folosite în Internet. Procesul este acelaşi ca şi în cazul în care tranzacţia este offline. după cum se poate observa şi în figura de mai sus.Capitolul 6 235 pentru a asigura faptul că clientul este adevăratul posesor al cardului sau că acesta (cardul) nu a fost furat. La fel ca un portofel fizic care poate conţine mai . Pe de altă parte. Acest e lucruri fac CyberCash mai puţin confortabil şi mai costisitor. operează un gateway între Internet şi reţelele de autorizare ale principalelor firme ofertante de carduri. Cumpărătorul începe prin a descărca softul specific de portofel. CyberCash Fondată în august 1994. Compania. Procesul de încheiere/transfer transferă fondurile către banca comerciantului din contul de card al clientului. firma CyberCash Inc. cât şi pentru cumpărători. cel care acceptă criptarea şi prelucrarea tranzacţiilor.

care o va înregistra într -o bază de date. produsul dorit este selectat printr -un browser Web. compania poate schimba informaţii în mod sigur cu orice cumpărător sau vânzător. cu cheile publice pe care le deţine în mod sigur. portofelul soft al cumpărătorului poate fi folosit de către client pentru a înregistra mai multe carduri. Revine ca sarcin ă a lui CyberCash să autentifice toate semnăturile. el autorizează cererea vânzătorului trimiţând un mesaj specific la softul acestuia.cheie privată. CyberCash decriptează şi compară cele două mesaje şi verifică cele două semnături. cu care va face ulterior plaţiile. Un soft similar furnizează servicii la vânzător. vânzătorul nu poarte vedea care este numărul cardului folosit de cumpărător. CyberCash operează propriul său gateway ca un agent al băncii vânzătorului. cumpărătorul îşi va genera şi propria pereche cheie publică . A fost dezvoltat de către firma DigiCash Co. cunoscută de softul ce operează sistemul. Sistemul de criptare cu chei publice folosit este RSA. Întrucât informaţiile sunt criptate cu cheia publică a lui CyberCash. criptată şi semnată digital. printr -o legătură . care foloseşte poşta electronică sau Web-ul pentru implementarea unui concept de portofel virtual. Se trimite înapoi vânzătorul un mesaj de plată ce include o descriere criptată a tranzacţiei şi semnată digital de cumpărător. cerere care descrie cumpărarea şi tipurile de carduri care sunt acceptate pentru plată. Atunci când va înregistra în softul portofel cardurile cu care va face plăţile. De aceea. integrată şi ea în mesaj prin criptare cu cheia pu blică a receptorului. precum şi numărul cardului folosit. Softul portofel afişează o fereastră care permite cumpărătorului să aprobe achiziţia şi suma şi să selecteze cardul cu care se va face plata. el trebuie să fie de încredere pentru a decripta mesajele şi a le transfera pe reţele de autorizare convenţionale ale băncilor. cu o lungime de 1024 biţi. Ca urmare. Apoi softul vânzătorului confirmă plata portofelului cumpărătorului. Dacă datele sunt corespunzătoare cu cele din baza de date. Vânzătorul trimite mai departe mesajul de plată la gateway-ul CyberCash. Prima demonstraţie a fost făcută în 1994 la prima conferinţă WWW. firmă fondată de David Chaum. Deşi toţi participanţii în sistem (cumpărători. dar aceştia comunică în clar unii cu alţii. eliminându-se riscul refolosirii acestui card la alte cumpărături neautorizate. Mesajele sunt criptate folosind un algoritm simetric (DES) cu cheie de 56 de biţi generată aleator. numai CyberCash ştie cheile publice ale tuturor. din Olanda. vânzători şi CyberCash) au propriile lor perechi de chei publice şi private. împreună cu propria sa descriere a tranzacţiei. Cheia publică CyberCash este memorată în softul de portofel şi în cel al vânzătorului. Serverul vânzătorului trimite portofelului cumpărătorului un mesaj cerere de plată în clar.236 E-Commerce şi E-Business multe carduri bancare diferite. semnat criptografic. Apoi cheia sa publică va fi transmisă la CyberCash. Atunci când se face o cumpărătură. Sistem on-line de plată cu moneda electronică ECash Ecash reprezintă un exemplu de sistem electronic de plăţi.

eCash este implementat folosind criptografia cu chei publice RSA. prin calculatorul său. o persoană poate transfera posesia unui cont eCash unei alte persoane.  La nivel de vânzător .  Cumpărătorii . se pot executa plăţi între persoane individuale sau către firme. „portofel electronic”. Insă. Fiecare utilizator are propria-i pereche de chei (publică-E şi privată-D). care trebuie să aibă conturi la aceiaşi bancă. spre deosebire de banii convenţionali. ce foloseşte conturi numerice în bănci şi tehnica semnăturilor oarbe. Acestor fonduri sunt protejate criptografic.Capitolul 6 237 Web între Geneva şi Amsterdam. banca electronică joacă un rol aparent modest. De aceea. Aceste numere sunt suficient de mari (100 de cifre zecimale) pentru ca să fie foarte mică probabilitatea ca altcineva să .ECash are un caracter privat: deşi banca ţine o evidenţă a fiecărei retrageri eCash şi a fiecărui depozit Mint.au cont în bancă. este imposibil ca banca să stabilească utilizarea ulterioară a lui eCash. poate retrage de aici fonduri pe discul calculatorului său. prin intermediul acestor eCash. adică rezolvarea oricăror dispute între cumpărător şi vânzător privind recunoaşterea plăţilor. prin verificare în baza de date a băncii. este nevoie de un soft special pentru gestiunea eCash:  La nivel de client .un program special eCash. după cum se va observa şi în continuare. In orice moment. Tranzacţiile se desfăşoară între cumpărător şi vânzător. eCash asigură şi nonrepudierea. discul cumpărătorului devine un veritabil.emite monede. ca şi în cazul banilor fizici. Pe lângă anonimitatea plăţilor. monede). cu o lungime a cheii de 768 biţi. Ca urmare. validează monedele existente şi schimbă monede reale pentru eCash. folosind un client soft. atunci când un client plăteşte unui alt client. De asemenea. Finlanda şi din alte ţări. De asemenea. Retragerea de monede eCash de la bancă Software-ul cyberwallet al clientului calculează câte monede digitale şi de ce valori sunt necesare pentru a satisface cererea de plată. Apoi. Este prima soluţie totalmente soft pentru plăţile electronice. Cumpărătorii trebuie să înştiinţeze banca cu privire la faptul că doresc să transfere bani din conturile lor obişnuite in aşa numitul cont eCash Mint. este împiedicată orice dublă cheltuială din eCash. ECash reprezintă un sistem de plăţi complet anonim. în care pot încărca monede reale pentru utilizare cu eCash. dar esenţial.  Vânzătorii . Apoi. Această proprietate se datorează folosirii unor criptosisteme cu chei publice RSA. Principiul funcţionării lui ECash . La fel ca şi banii reali (bancnote. ECash reprezintă o soluţie de plăţi soft on-line. Ulterior a fost implementată de bănci din SUA (Mark Twain Bank of Missouri). programul generează în mod aleator numere de serie pentru aceste monede. cumpărătorul poate interacţiona de la distanţă.un program numit portofel electronic (cyberwallet). banii electronici eCash pot fi retraşi sau depozitaţi pentru a fi tranzacţionaţi. cu contul Mint şi.acceptă monede eCash în schimbul unor bunuri sau servicii. care constă în interacţiunile dintre 3 entităţi:  Banca .

va trimite către vânzător exact monedele electronice necesare. moneda din cont şi verifică validarea digitală a monedei. criptate cu cheia publică a acestuia. Acestea vor fi criptate cu cheia publică a vânzătorului.  Când portofelul de la client primeşte cererea. calculatorul unui utilizator este cel care creează în mod aleator aceste monede. apoi trebuie să verifice validitatea şi eventuala dublă cheltuială. Atunci când programul magazinului a recepţionat monedele. şi le trimite pe rând către bancă. va şterge aceste monede şi le va trimite prin reţea către magazin. Atunci când clientul are eCash. După ce clientul primeşte banii anonimi semnaţi de bancă. Prin folosirea semnăturii oarbe. Când banca recepţionează mesajul. Banca semnează monedele electronice cu cheia sa privată şi le returnează la client. În caz afirmativ.  Softul vânzătorului va contacta programul portofel al cumpărătorului printr o legătură TCP/IP. În cazul în care nu există suficienţi bani pentru a satisface exact cererea de plată. se va trimite un refuz vânzătorului. Apoi ascunde aceste monede. Cumpărarea se face în următorii paşi:  Utilizatorul clientului Web trimite o cerere H TTP printr-un URL către serverul Web al vânzătorului. În loc ca banca să creeze monede electronice „al be”. Acest lucru se realizează prin multiplicarea lor cu factor aleator. acesta va alege din portofelul lui (de pe calculator) monedele electronice potrivite pentru a forma totalul de plată. le va trimite automat către bancă. Softul client eCash lucrează împreună cu serverul şi browserul web. Lui i se vor transmite detalii ale articolului selectat în URL. ea verifică semnătura. Localizarea calculatorului cumpărătorului va fi transmisă printr-o variabilă la nivelul serverului care deserveşte softul eCash al vânzătorului. cerându-i plata. cu ajutorul tehnicii semnăturilor oarbe. . se previne ca banca să poată recunoaşte monedele ca venind dintr-un anumit cont. Banca retrage. la fiecare recepţie. semnaţi digital cu cheia privată a clientului. După aceasta. Apoi suma retrasă poate fi debitată din contul clientului care a semnat cererea. URL-ul va apela un program CGI (Common Gateway Interface). le decriptează cu cheia sa privată. fiecare într-o anvelopă digitală specială. Moneda digitală. Pentru aceasta. Cu acesta din urmă navighează până găseşte un magazin virtual pe reţea.  Programul CGI apelat este softul eCash al vânzătorului. Clientul lansează în execuţie softul cyberwallet şi clientul web. el va întreba cumpărătorul dacă acceptă plata. Aceşti bani „anonimi” sunt apoi împachetaţi într-un mesaj. va fi depozitată pe discul calculatorului. acesta decriptează mesajul şi anulează anonimitatea banilor prin împărţire la factorul aleator.  Când vânzătorul primeşte monedele. Aceste numere de serie sunt apoi făcute „anonime”. cifraţi cu cheia publică a băncii şi apoi trimişi electronic la bancă. aşteptând apoi până când acestea sunt acceptate sau respinse înainte de a trimite bunurile cumpărate către client. care urmează să fie retrasă din contul din bancă.238 E-Commerce şi E-Business genereze aceleaşi valori.

2. Cheia publică este apoi certificată prin semnătura autorităţii centrale de certificare. semnate cu cheia vânzătorului şi apoi criptate cu cheia publică a băncii. O organizaţie care doreşte să administreze un server de monedă va trebui să obţină o aprobare de la o autoritate centrală de certificare. seriile lor sunt şterse din baza de date a . Data expirării. 3.  Vânzători. la care se poate face schimbul unor cecuri electronice (inclusiv NetCheque) în moneda electronică. cheia publică a serverului de monedă. 4. 5. toate semnate de autoritatea centrală. Un mesaj de confirmare se trimite apoi de la portofel către serverul Web. Banii sunt apoi semnaţi cu cheia privată a serverului SM. fiind elaborat la Information Science Institute de la University of Southern California. În acest caz. Dacă seriile trimise de vânzător sunt găsite în baza de date şi sunt semnaţi corect de bancă cu cheia sa privată. Acest certificat conţine identificator (id). Numărul de serie.  Servere de monedă (SM).Capitolul 6 239     NetCash se contactează banca şi i se trimite un mesaj format din monedele. numele serverului de monedă. la fel ca eCash (banii pot fi identificaţi). verificând numerele de serie cu cele înscrise în baza sa de date ca fiind deja cheltuite. Serverul Web înaintează informaţia către clientul Web al cumpărătorului. NetCash oferă alte mijloace prin care să se asigure plăţilor un anumit grad de anonimitate şi securitate. validitatea şi o dublă cheltuire pot fi verificate de fiecare dată când se face o cumpărare sau un schimb de cec. Sistemul NetCash constă din următoarele entităţi:  Cumpărători. Softul băncii notifică vânzătorului încheierea cu succes a depunerii. Valoarea lor creditează contul vânzătorului. datele de eliberare şi expirare. Banca descriptează mesajul cu cheia sa privată şi apoi validează banii. banii sunt validaţi. Monedele electronice eliberate de serverul SM constau în următoarele: 1. Serverul de monedă va genera o pereche de chei RSA. banii sunt distruşi iar seriile le sunt memorate în baza de date. Atunci când se face verificarea unor bani ce se cheltuiesc. Cu toate că sistemul nu asigură anonimitatea totală a plăţilor. Se returnează un mesaj-chitanţă semnat electronic către softul portofel al cumpărătorului. publică şi privată. SM ţine evidenţa tuturor seriilor de bani emişi de el. NetCash reprezintă un alt exemplu de sistem electronic de plăţi de tip on-line. Adresa de reţea a SM. Nume SM. Sistemul se bazează pe mai multe servere de monede distribuite. Valoarea.

4. referinţe de muncă şi altele. Primind noii bani (sau cecul). toate oferind articole individuale care sunt ieftine dacă sunt vândute . costul devine semnificativ în preţul total al tranzacţiei. de câţiva cenţi plus un procent din suma vehiculată. Avantajele folosirii NetCash sunt scalabilitatea sistemului şi securitatea. o cheie secretă generată doar pentru acea tranzacţie şi o cheie publică de sesiune. consultând baza sa de date. Costul per tranzacţie este. pentru a obţine efectiv un preţ minim pentru anumite bunuri şi servicii „ieftine” ce urmează a fi cumpărate. Securitatea este asigurată de protocoal ele sale criptografice. 2. vor fi utilizate noi protocoale. Pentru asigurarea anonimităţii plăţilor. SM va returna vânzătorului noi monede electronice sau un cec. Acum el va returna acestuia o confirmare. pentru a schimba modele obţinute anterior cu altele. Spre deosebire de eCash însă. Destinatorii unor astfel de monede pot naviga apoi la orice alt SM. SM nu este autorizat să memoreze persoanele şi adresele lor. pentru un SM să păstreze înregistrări despre persoanele cărora li se emit monede şi de la care se primesc aceşti bani înapoi. dar nu imposibil. 3. Un ban este valid dacă numărul său de serie apare în baza de date. Întreg mesajul este criptat cu cheia publică a serverului. de obicei. Cheia publică este folosită ulterior pentru verificarea cererilor de plată ve nite de la acel cumpărător. Cumpărătorul trimite monedele electronice. Tranzacţia de cumpărare folosind NetCash se face în 4 paşi: 1. obţinându-se în acest fel o mai mare anonimitate. Vânzătorul generează o nouă cheie secretă simetrică de sesiune pe care o va trimite împreună cu banii la SM. în cadrul mesajului de plată existând şi identificatorul serviciului de cumpărare. Pentru aceasta. Serverul SM verifică faptul că banii sunt valizi. le va trimite către un SM pentru a le schimba cu alte monede electronice sau cu un cec. aşa cum s-a văzut până acum. Abilitatea cu care se folosesc mai multe servere SM creşte gradul de anonimitate al plăţilor. 10 USD şi mai mult. criptate cu cheia secretă de sesiune a vânzătorului. întrucât se pot instala SM multiple. Sisteme de micro-plăţi Există deja. un număr de protocoale de plată în comerţul electronic destinate unor tranzacţii „mari”. Cheia secretă va fi folosită de vânzător pentru a stabili un canal criptat cu cumpărătorul. Atunci când aceste costuri sunt aplicate la tranzacţii cu valori mici (50 de cenţi sau mai puţin).240 E-Commerce şi E-Business SM iar banii sunt înlocuiţii cu alte serii. Există o serie de servicii on-line. toate criptate cu cheia publică a vânzătorului. Ca urmare. El este scalabil. magazine. Un cec electronic poate fi schimbat la un SM cu bani electronic. Vânzătorul trebuie să verifice validitatea monedelor electronice primite. semnată cu cheia sa privată şi cifrată cu cheia secretă de sesiune a cumpărătorului. de 5 USD. care promovează ziare. Este dificil. sistemul NetCash nu este complet anonim. vânzătorul se convinge că a fost corect plătit de cumpărător.

costurile pentru aparatura informatică ce ar da o putere de calcul suficientă pentru o derulare normală a unui număr mare de tranzacţii.Capitolul 6 241 separat. costul cumpărăturii este dedus din scrip-ul total. Broker-ii cumpără şi vând scrip-uri aparţinând vânzătorilor. se elimină astfel costurile comunicaţiilor (care sunt absente). iar valoarea care rămâne formează noul scrip (cu o nouă valoare/balanţa cont). poate fi dispus să cheltuiască câţiva cenţi pentru a cumpăra un articol interesant la prima vedere. de asemenea. Broker-ii (cei care vând scrip-uri) au ca sarcină managementul conturilor. el poate „încasa” valoarea rămasă a scrip-ului (închide contul). fără comunicaţii adiţionale. Broker-ii servesc drept conturi intermediare între clienţi şi vânzători. care este returnată ca rest.. Sub forma de concept şi proiecte experimentale. Vânzătorii au sarcina de a valida local scrip-ul pentru a preveni furtul. MilliCent MilliCent este un protocol simplu şi sigur pentru comerţul electronic în Internet. criptări scumpe sau procesări separate. micro-plăţile se adresează nevoii existenţei unei scheme simple. O aplicaţie „ieftină” frecventă o reprezintă plata vizitării situ-rilor în Internet. vânzătorul are de rezolvat scrip-urile (conturile deschise) cu clienţii cei mai recenţi. MilliCent poate reduce costurile pe mai multe căi:  costul comunicaţiei este redus prin verificarea locală a scrip-ului. Scrip-ul este moneda digitală. specifică fiecărui vânzător în parte. Balanţa contului este actualizată după valoarea scrip-ului. O piesă de script reprezintă un cont al clientului. Este un protocol bazat pe o validare descentralizată a banilor electronici pe serverele vânzătorilor. Atunci când clientul a terminat mai multe tranzacţii. Avantajul de a cumpăra articole individuale ieftine poate face aceste servicii mai atractive utilizatorilor ocazionali ai Internetului. Atunci când clientul face o cumpărătură cu scrip. În orice moment. pe situl vânzătorului. nu este nevoie de servere centralizatoare. menţinerea funcţionalităţii conexiunilor şi stabilirea de conturi cu vânzătorii. cum ar fi de exemplu dubla cheltuire din partea clienţilor. cenţi şi chiar fracţiuni de cenţi. Serverele de scrip ale broker-ior au o monedă comună pentru clienţi (folosită pentru cumpărarea scrip-ului vânzătorilor) şi pentru vânzători (pentru a returna banii pe scrip-ul nefolosit). ca un serviciu către clienţi şi vânzători.  costurile criptografice sunt reduse. care să poată suporta economic plăţi foarte mici. A fost creat pentru a accepta tranzacţii comerciale în care sunt implicate costuri mai mici de un cent. Clienţii intră într-o relaţie de lungă durată cu ISP (furnizor de ser vicii Internet). câţiva dolari. ieftine. care a fost stabilit cu vânzătorul. Un utilizator care nu agreeaz ă idea de a deschide un cont de 10 dolari cu un editor de publicaţii necunoscut. facturări. Inovaţia cheie a MilliCent este aceea de a introduce utilizarea broker-ilor şi a scrip-urilor. de protocoale scumpe etc. deoarece nu este necesară o schemă criptografică puternică şi scumpă la valorile foarte mici care .

3. acoperind un spectru larg de activităţi şi. deci orice fraudă a broker-ului poate fi detectată. MasterCard. broker-ul stabileşte propriul său cont cu vânzătorul. Acest act înseamnă un mecanism coercitiv. Broker-ii sunt presupuşi ca fiind mult mai de încredere decât vânzătorii. Această separare reduce numărul total de conturi prin eliminarea tuturor combinaţiilor client-vânzător. Dacă acest lucru se întâmplă. iar acest lucru îl face mai uşor de depistat.  costurile conturilor sunt reduse prin utilizarea broker-ilor care gestionează conturile şi facturile. Securitatea tranzacţiilor MilliCent cuprinde următoarele aspecte: . Se tinde ca broker -ii să fie instituţii financiare redutabile. iar un broker poate să piardă rapid această reputaţie dacă există probleme în tranzacţiile clienţilor săi. în funcţie de valoarea lor: la fel se întâmplă şi în cazul facturilor. Ca şi atunci când un om cumpără o bomboană de la un automat şi nu are nevoie de o chitanţă. iar relaţiile de încredere să fie la fel ca şi în lumea reală. de asemenea. clienţii nu deţin. reputaţia broker-ilor este importantă pentru atragerea clienţilor. când facturile mici sunt tratate diferit de facturile mari. NETCOM. şi în final. multe scrip-uri. iar broker-ul va renunţa la un vânzător care a cauzat mai multe plângeri. Oamenii obişnuiţi şi cei de afaceri tratează monedele diferit. sau băncile) sau un mare furnizor de servicii Internet sau servicii on-line (cum ar fi CompuServe. mari şi bine cunoscute. el nu are nevoie de chitanţă nici atunci când cumpără un articol utilizând scrip-ul. Dacă o persoană nu doreşte să plătească pentru ceva. Modelul de securitate şi încredere . Este nevoie de un cost care să nu depăşească valoarea scrip-ului însuşi. la un moment de timp. broker-ul şi vânzătorul. renunţă şi va primi înapoi suma implicată.242 E-Commerce şi E-Business sunt tranzacţionate. Ca urmare. deci broker-ul va trebui să comită mai multe tranzacţii frauduloase pentru a obţine vreun câştig.Modelul de securitate pentru MilliCent este bazat pe presupunerea că moneda „scrip” este folosită pentru plăţi mici. programele client şi vânzător pot să analizeze în mod independent scripul şi să menţină balanţa contului. protocolul MilliCent este întărit pentru a preveni frauda clienţiilor (falsificarea şi dubla cheltuire) şi promovează detecţia indirectă a fraudelor broker -ilor şi vânzătorilor. Frauda din partea vânzătorului constă în nelivrarea bunului sau serviciului pentru un scrip valid. deoarece vânzătorii au nevoie de broker-i pentru a li se facilita desfăşurarea afacerilor cu MilliCent. un număr mare de clienţi. sau AOL). Faptul de a avea mulţi clienţi activi este mult mai valoros pentru un broker decât furtul de scrip din conturi. Există trei factori fac frauda broker-ilor în micro plăţi să fie nerentabilă: 1. clienţii. (cum ar fi Visa. clientul se va plânge la broker-ul său. 2. Clienţii stabilesc conturi cu un broker. Se aşteaptă să fie mulţi vânzători. Modelul de încredere MilliCent se bazează pe o relaţie asimetrică de încredere compusă din trei entităţi: clientul.

Protocolul nu va trimite niciodată o parolă în text-în-clar. vânzătorul va primi scrip fals de la mai mulţi clienţi. Fiecare cerere este semnată cu o parolă. Broker-ul returnează la client scrip-ul vânzătorului şi restul (în scrip broker). Acesta returnează restul (în scrip-ul vânzătorului) la client. folosirea ilegală a scrip-ului în mai multe acţiuni ilegale. Broker şi Vânzător Paşii pentru o sesiune completă MilliCent. 3. Aici nu există vreun mesaj suplimentar sau interacţiune cu broker-ul. . broker-ul furnizează scrip-ul vânzătorului către client. face mult mai probabilă depistarea hoţului. Dacă broker-ul trişează. în al patrulea pas. toţi având legătură cu un singur broker. face o cumpărare de la vânzător. pentru a strânge mai mulţi bani. cerând să cumpere un scrip vânzător. tranzacţiile cu valoare mică limitează valoarea fraudelor: tranzacţiile mici cer o securitate ieftină. atunci când clientul are deja scrip-ul vânzătorului. trăgând cu „urechea”. Nici o unitate de scrip nu poate fi reutilizată. Într-o tranzăcţie tipică MilliCent. îl cumpără. Dacă broker-ul nu are deja scrip de la vânzător. îl utilizează direct pentru a face o cumpărătură. în al cincilea pas clientul. În plus. de exemplu la începutul zilei. 2. El contactează broker-ul. să asculte ceva util. nu este rentabilă folosirea unor resurse de calcul scumpe pentru a fura scrip-uri ieftine. 2. clientul va raporta problema broker-ului. atunci vânzătorul pierde doar costul scrip-ul fals detectabil. poate localiza cine provoacă frauda şi va anula toate înţelegerile cu respectivul vânzător. deci este eliminat riscul ca cineva. Clientul cere un scrip de la broker. Frauda este detectabilă şi eventual localizabilă: detectarea se face atunci când clientul nu obţine bunul dorit sau atunci când balanţa returnată către client nu este corectă. Va cere un scrip de la vânzător iar acesta i-l va returna împreună cu secretul asociat. pasul iniţial se petrece doar o singură dată pe sesiune. Brokerul returnează scrip-ul broker iniţial şi secretul asociat. incluzând cumpărarea de către broker a scrip-ului vânzătorului: 1. Interacţiunea dintre Client. 5. folosind scrip-ul brokerului pe care îl deţine din pasul 1. Atunci când broker-ul primeşte plângeri de la mai mulţi clienţi împotriva unui vânzător. Dacă vânzătorul trişează. al treilea pas apare doar dacă broker-ul trebuie să contacteze vânzătorul pentru a cumpăra scrip. utilizând scrip-ul. 4. deci nu există nici o cale pentru a intercepta şi a reutiliza un scrip. Dacă un client trişează. toate tranzacţiile sunt protejate: fiecare tranzacţie necesită ca un client să ştie parola asociată scrip-ului. al doilea pas se petrece de fiecare dată când clientul nu mai are scrip pentru un vânzător.Capitolul 6 243 1. Clientul face o conexiune sigură cu broker-ul pentru a obţine un scrip de la broker.

pe 768 de biţi. FSTC cuprinde aproape 100 de membri. Sesiunea se termină atunci când s -au consumat toate cecurile sau acestea au expirat. incluzând majoritatea marilor bănci. deoarece aceasta nu mai este folosită la criptarea altor mesaje. American Express şi Discover) şi cecuri electronice PayNow. banii reali rămân în custodia băncilor. şi plăţi cu cărţi de credit (Visa. Partea tehnică a realizării proiectului cecului electronic a fost realizată într un număr de faze: generarea conceptelor originale. Vânzătorii de pe Web care oferă servicii şi produse la preţuri foarte mici şi doresc să livreze imediat respectiva marfă. Odată portofelul „umplut” cu fonduri. au nevoie de o metodă de plată diferită de cartelele cu microprocesor. O sesiune poate semăna cu un carnet de cecuri ce conţine n cecuri. Deci prin spargerea cheii după sesiune nu se poate obţine nici un profit. până la zece dolari. Iniţierea se face printr-un schimb al unei chei generate aleator şi transportate într-un mesaj criptat cu RSA. Fiecare „cec” poate fi utilizat doar o singură dată. comerciantul prezintă în pagina sa web o adresă de plată (payment URL). Serviciul CyberCoin de la CyberCash a fost lansat în septembrie 1996. pentru fiecare sumă care este cheltuită sau colectată. Consumatorii pot folosii conturile existente deja în bănci pentru a transfera valori în softul portofel electronic propriu. MasterCard. consumatorul po ate începe să efectueze micro-plăţi pe site-uri web ce sunt înregistrate de CyberCoin şi deţin un program numit CashRegister. formularea specificaţiilor pentru un sistem . adresă la care utilizatorul final trebuie să navigheze. ca un prim sistem de micro-plăţi în Internet. Pe timpul rulării unei sesiuni. protocolul CyberCoin realizează o viteză de procesare optimă şi un cost redus. Utilizatorului nu-i rămâne decât să selecteze adresa URL respectivă pentru a achiziţiona bunul sau serviciul ales. Acest soft suportă. împreună cu preţul afişat. universităţi şi laboratoare de cercetare. printr-o tranzacţie obişnuită cu astfel de mijloace. de asemenea. Cecurile electronice Au fost dezvoltate printr-un proiect al lui FSTC (Financial Services Technology Consortium).244 E-Commerce şi E-Business CyberCoin Sistemul de micro-plăţi CyberCoin poate realiza în Internet plăţi de la sume mici de câţiva cenţi. O sesiune îndeplineşte o singură funcţie primară: iniţierea unui sub-cont tranzitoriu. dar asemănătoare cu plata cash ce se efectuează şi în magazine. sub contul portofelului. construirea şi demonstrarea unui prototip. În ambele cazuri. prin criptarea mesajelor cu cifrul DES. Altă posibilitate este de a încărca fonduri directe de pe o carte de credit. Fiecare „cec” de plată utilizează o cheie de tranzacţie DES unică. realizarea cercetărilor preliminare. Un cec poate fi folosit doar pentru o singură plată sau depozit. Serviciul CyberCoin este implementat utilizând un concept cunoscut sub numele de CyberCoin. acoperind astfel o zonă în care sistemul ce utilizează cărţile de credit nu este economic. furnizorii tehnologiei pentru industria financiară. Din perspectiva utilizatorului.

mici afacerişti. Utilizarea hardului criptografic al cardului oferă semnăturii mai multă confidenţialitate. Structura FSML şi mecanismul de semnare oferă posibilitatea de a încapsula şi cripta alte documente ataşate. Alte verificări asupra semnăturii cecului electronic pot oferi încredere că cecul a fost semnat cu o cheie privată ce aparţine unui deţinător legitim de cont pentru cecuri electronice şi e cecul nu a fost alterat. iar semnăturile digitale cu chei publice pot substitui semnăturile olografe.509. guverne s au orice alt tip de organizaţii.509 doar informează verificatorul semnăturii despre faptul că respectiva cheie publică a fost legitimată în asociere cu un semnatar şi un cont de bancă. reglementarea şi practica comercială ce pot fi provocate de schimbarea şi impunerea unui instrument de plată nou. corporaţii. Prin urmare. Un certificat X. Pentru promovarea verificărilor semnăturilor cu cheia publică a e-cecurilor este utilizat protocolul pentru certificate X. facturi. Structura documentului şi datele care compun un e-cec sunt delimitate de tag-uri. care autorizează banca să plătească o sumă de bani din contul celui ce a semnat cecul. cum ar fi avize de plată. Astfel. semnat. Cecurile pe hârtie sunt cele mai utilizate instrumente de plată (după folosirea banilor numerar) în majoritatea statelor occidentale. Cecurile electronice (e-cecurile) sunt bazate pe idea că documentele electronice pot substitui hârtia. Pentru protejarea împotriva furtului şi folosirii abuzive a cecului electronic. deci nu este niciodată expusă . sau informaţii de remitere. Cecurile electronice scrise în FSML vor conţine toate informaţiile care se găsesc în mod normal în cecurile clasice. după o dată specificată. prin utilizarea semnăturilor digitale şi a mesajelor criptate.509 nu implică faptul că e-cecul este garantat în ambele sensuri. este utilizat un smart-card. pe baza reţelei Internet. realizând cu aceasta o protecţie a contului şi a expunerii semnăturii cu cheie privată a semnatarului. incluzând pe cele scrise de mână. cheia privată pentru semnarea cecurilor nu este niciodată transferată către computerul semnatarului. la data la care certificatul a fost emis. Sistemul cecurilor electronice este proiectat pentru a asigura integritatea mesajelor. fără a fi nevoie să se creeze un nou instrument. bănci. toate condiţii suficiente pentru a preveni frauda din partea băncilor sau a clienţilor lor. Pentru că un e-cec trebuie să conţină împuternicirea specifică. Certificatul X. Un cec este un document pe hârtie. înlăturându-se astfel problemele de legalitatea.Capitolul 6 245 pilot cu Departamentul Trezoreriei Statelor Unite care plăteşte furnizorii Departamentului de Apărare. informaţiile opţionale şi semnătura digitală (criptografică). Aceste cecuri pot fi transmise direct de la plătitor la încasator. acesta este scris în limbajul FSML (Financial Services Markup Language). Acestea au avantajul că plătitorul şi cel care încasează suma pot fi persoane individuale. pre-tipărite şi cele cu bandă magnetică. dar nu poate fi generalizat şi extins pentru alte documente de servicii financiare. similar cu cele folosite în HTML. Cecurile electronice sunt create pentru a realiza plăţi şi alte funcţii financi are ale cecurilor pe hârtie. FSML este creat pentru a accepta structura de date şi semnăturile criptografice de care este nevoie pentru cecurile electronice. e-cecurile pot înlocui cecurile pe hârtie. Banca emite un certificat atunci când un client îşi deschide un cont pentru cecuri electronice şi va înnoi acest certificat înainte ca el să expire. autenticitatea şi nonrepudierea proprietăţii.

. Standardele actuale pentru cecuri electronice între bănci sunt ANSI X9.37. verifică toate semnăturile şi aprobările din e-cec. forma şi datele ce trebuie conţinute. plătitorul primeşte un articol care descrie întreaga tranzacţie. între care se realizează de fapt tranzacţia reală a sumelor. 4. dacă certificatul încasatorului şi contul sunt în prezent valide. Caracteristici ale prelucrării cecurilor electronice – tranzacţia de afaceri începe cu trimiterea de către încasator a unei facturi către plătitor. după care depozitează e-cecul în contul de stocare a cererilor plătitorului. putând fi flexibil. e-cecul trebuie să fie: 1. Cecul aprobat (semnat de încasator) este dat mai departe băncii încasatorului pentru depozitare. 3. cea a plătitorului şi cea a încasatorului. atunci când îl semnează. Ambele bănci. Pentru a semna e-cecuri. Atunci când este nevoie de confidenţialitate între oricare două părţi. Procesorul smart-cardului numerotează automat fiecare cec electronic. 2. În final. Smart-cardul este protejat prin introducerea unui cod PIN. în el este scris un set minim de informaţii iar cecul este semnat. plătitorul introduce codul PIN pentru a debloca smart-cardul ce deţine „carnetul de cecuri”. cu condiţia de a respecta lungimea. Formatul facturii nu este fix.246 E-Commerce şi E-Business furtului din respectivul computer conectat în reţea. utilizează acest „carnet electronic de cecuri” pentru a aproba e-cecuri şi semnează un depozit electronic pentru a încasa suma din e-cec. aprobat de încasator (plătit). certificat de bancă. De asemenea. creat de plătitor. De exemplu. atunci când acesta este transmis între părţi. Atunci când soseşte momentul pentru plata unei facturi. Electronic Check Clearing House Organisation (ECCHO) a adoptat o serie de reguli pentru clearingul inter-bancar cu cecuri electronice care sunt considerate a avea statutul de „instrumente negociabile”. utilizând două nivele de certificate. În afară de acestea. Încasatorul verifică semnătura plătitorului din e-cec şi factură. iar aceste date sunt utilizate pentru a crea un cec. cunoscut numai de posesorul cardului. separă informaţiile facturii şi pune suma plătită în contul de primire.46X9. Acest cec electronic va include informaţii din cecurile obişnuite (cum ar fi numele încasatorului. co-semnat de co-plătitor. criptarea poate fi folosită la nivelul legăturii de date. şi alte informaţii semnături sunt adăugate odată cu vehicularea e -cecului. sistemul cu cecuri electronice şi nivelul aplicaţiei criptografice pot fi exportate şi utilizate internaţional. informaţiile referitoare la această factură sunt trimise de la sistemul încasatorului. Semnarea criptografică este suficientă în sistemul cu cecuri electronice ca măsură de securitate împotriva fraudelor prin falsificări de mesaje. Cecul electronic semnat şi factura sunt trimise către încasator (plătit) prin e mail sau printr-o tranzacţie Web. pentru a se asigura unicitatea e-cecurilor şi păstrează o istorie a cecurilor pentru a fi consultată în cazul unei discute. suma şi data). Semnături digitale pe cecuri electronice – atunci când este creat un cec electronic. în ordine. Banca plătitorului verifică dacă cecul electronic transmis nu este duplicat. Încasatorul introduce codul sau PIN pentru deblocarea smart-cardului său.

Alte informaţii. plătit. documentul constă dintr-o secvenţă de blocuri. Smart-card-urile ce conţin carnete de cecuri electronice sau alte dispozitive hard criptografice sunt utilizate tocmai pentru a ajuta la asigurarea că o cheie privată este protejată cât mai bine şi. Acestea fac foarte dificil pentru un falsificator să realizeze o semnătură falsă perfectă chiar dacă falsificatorul dispune de un exemplu al semnăturii. număr de telefon. Principalele caracteristici ale mecanismului de semnare FSML sunt : 1. iar blocurile trebuie să fie delimitate.509 sau în blocul cont. de către bancă şi pot fi schimbate doar după ce carnetul respectiv a fost de – protejat. În opoziţie o falsificare perfectă a semnăturii criptografice poate fi făcută de către orice persoană care deţine cheia privată a semnatarului de drept. cum ar fi certificatele şi aprobările sunt părţi permanente ale e-cecului şi rămân intacte până în momentul returnării la plătitor. 2. certificatele X. Carnetul de cecuri electronice – o semnătură olografă este influenţată de mişcarea muşchilor mâinii şi de particularităţilor biometrice ale semnatarului. partea hard şi soft a cecurilor electronice să corespundă cerinţelor şi specificaţiilor API referitoare la carnetele de cecuri electronice. 2. utilizând codul de administrare PIN al băncii. Unele din informaţiile adiţionale. 7. depozitat. Acestea cer o structură flexibilă a documentului şi mecanismelor de semnare. Unele dintre operaţii cum ar fi iniţializarea cardului şi autoritatea de certificare a băncii pot fi îndeplinite de alte firme ce acţionează ca agenţi ai băncii. blocurile semnăturii referite prin blocurile nume sau număr serial. dispunând de o cheie publică. dacă un e -cec este autentic sau falsificat. 6. şi există blocuri speciale ce se referă la acestea. 3. semnătura implementează algoritmi criptografici şi/sau funcţii hash. Aceste date sunt înregistrate în carnetul de cecuri electronice la iniţializare. . Distribuţia carnetelor de cecuri electronice poate diferi considerabil de la o bancă la alta. cum ar fi timpul de întârziere pot fi asociate e-cecului pentru o perioadă a existenţei sale şi vor fi înlăturate şi procesate separat. Aceste dispozitive hard standardizează şi simplifică generarea cheilor.509 semnate de bănci şi conturile să corespundă specificaţiilor FSML. rămânând însă cerinţele de bază care cuprind: 1. în consecinţă. Această metodă de promovare a informaţiilor personale nu este la fel de sigură ca atunci când aceste informaţii sunt incluse în certificatul X. referă blocul certificat ce face corespondenţă cu cheia publică.Capitolul 6 247 5. 3. politicile de autorităţi de certificare ale băncilor să corespundă cerinţelor şi reglementărilor legale. distribuţia şi utilizarea lor. Semnatarul e-cecului poate opta pentru a include alte date personale. deci se poate stabili un înalt nivel de încredere. co-aprobat de co-încasator. semnăturile se realizează doar de către semnatarii legitimi. adresă e-mail etc. adresă. Este foarte greu să se stabilească. cum ar fi nume.

DDA. există şi organizaţii precum Global Mobile Commerce Interoperability (GMCIG) sau Mobile Electronic Transaction Group care suportă standarde pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii. Varietatea dispozitivelor mobile. au început să se organizeze parteneriate între bănci şi operatori mobili. E-cecurile rămân pe server şi depozitele sunt trimise la sistemul DDA pentru procesare. sau plăţile sub 10 USD sunt cele mai frecvente în aplicaţiile de tip m-payment. Acest server primeşte de la încasator e-mail-uri care conţin ececuri aprobate şi depozitate. E-cecurile problematice sunt returnate către o staţie specială pentru o analiză manuală şi intervenţii. Companiile care oferă produse şi servicii domestice şi internaţionale trebuie să asigure faptul că plăţile efectuate prin dispozitive mobile (mpayments) vor fi recepţionate în siguranţă iar tranzacţiile sunt valide. lipsa unei interoperabilităţi de plată prin aceste dispozitive şi imaturitatea acestui tip de industrie au condus până în momentul de faţă la experienţe inconsistente ale utilizatorilor. până când sunt plătite cu bani cash (clearing-uri). Funcţiile executate în mod tipic de un server de cecuri electronice dintr-o bancă sunt următoarele. Opţiuni de plată wireless Transferul electronic în siguranţă al fondurilor şi experienţa pozitivă a utilizatorilor sunt cruciale pentru succesul comerţului electronic şi a celui efectuat prin dispozitive mobile. până în momentul în care plăţile prin intermediul dispozitivelor mobile vor fi utilizate şi pentru cumpărături de valoare mai mare. deseori costul procesării fiind mai mare decât valoarea efectivă a plăţii. Cu toate acestea. procesarea e-cecurilor primite şi realizarea unei interfeţe cu sistemul de menţinere a înregistrărilor despre conturile cec . În mod tradiţional. aceşti operatori nu sunt echipaţi pentru a-şi asuma riscul financiar asociat cu procesarea plăţilor pentru servicii altele decât ale lor. Totuşi. Interoperabilitatea. în timp ce băncile oferă experienţă în ceea ce priveşte procesarea plăţilor şi managementul riscului financiar. deoarece facturile de telefon pe care le emit sunt compuse în mod curent doar din tranzacţii cu valoare mică. Prin acest tip de afiliere. Pentru rezolvarea acestei probleme. plăţile sunt procesate de către bănci şi companii de cărţi de credit. achiziţionând capacităţi de . deoarece băncile şi companiile de cărţi de credit nu pot procesa acest tip de plăţi în mod profitabil. O alternativă la aceasta este ca băncile să devină operatori de reţele virtuale mobile (Mobile Virtual Network Operators – MVNO). este un obstacol major al pieţei plăţilor prin dispozitive wireless. adică abilitatea de a efectua tranzacţii prin orice dispozitiv şi cu orice software. La ora actuală microplăţile. operatorii mobili pot oferi utilizatorilor lor convenienţa unui sistem de facturare pentru plăţi mobile. Operatorii de telefonie mobilă sunt cei mai în măsură să gestioneze aceste microplăţi.248 E-Commerce şi E-Business Serverele băncilor – serverele de cecuri electronice din bănci sunt utilizate pentru recepţionarea e-cecurilor de la clienţi prin e-mail. acest lucru creând probleme. E-cecurile sunt procesate şi reţinute în baza de date. iar clienţii pot să nu aibă încredere într-un operator de telefonie mobilă care să acţioneze ca instituţie financiară.

Cu toate că există reguli cu privire la responsabilităţile purtătorului (compania de transmisie) în ceea ce priveşte protejarea confidenţialităţii utilizatorilor. protocolul acceptat pentru colectarea informaţiilor despre utilizatori este numit „opt-in”. cum ar fi recunoaşterea şi autentificarea vocală. În plus. Prin activarea cumpărăturilor cu un singur click. în combinaţie cu servicii cu valoare adăugată. confidenţialitatea este şi mai mult ameninţată prin faptul că transmisiile pot fi interceptate. să stocheze informaţii despre facturi şi transferuri. consumatorii ar trebuie să ceară şi să aştepte informaţiile pe care le doresc de la agenţii de publicitate. această politică oferind. În unele cazuri. La ora actuală. la fel ca şi cele electronice. Urmărirea locaţiei mobile a utilizatorilor poate oferi de asemenea informaţii despre activitatea acestora. permiţând utilizatorilor să facă cumpărături prin vorbire. Companiile care doresc să colecteze informaţii personale. iar în timp se poate crea un profil al obişnuinţelor. Utilizatorii pot să vizualizeze aceste informaţii în timp ce continuă să facă cumpărături prin dispozitivul mobil. unele companii pot utiliza şi o politică de tip „double opt -in” prin care utilizatorii să poată cere acces la informaţii. o mai mare protecţie a confidenţialităţii. software-ul de tip portmoneu mobil simplifică procesarea ordinelor şi uşurează tranzacţiile prin dispozitive mobile. Introducerea de date în dispozitivul mobil este o operaţiune mare consumatoare de timp. Când este utilizată politica de tip „opt-in”. iar utilizatorii pot fi localizaţi cu un grad acceptabil de acurateţe. trebuie să informeze consumatorii despre modalitatea de utilizare a acestor informaţii. tehnologii care să elimine introducerea de date prin tastatură. O politică de tip „opt-out” permite unei organizaţii să transmită informaţii de marketing către consumatori până în momentul în care aceştia doresc să fie şterşi din lista de distribuţie a mesajelor. . prin care acesta este de acord să colaboreze în colectarea informaţiilor personale în schimbul obţinerii de conţinut adecvat. pe care trebuie apăsat de mai multe ori pentru a obţine litera/cifra corectă. deoarece aceste portmonee mobile permit utilizatorilor. în cazul în care o companie are asociaţi şi parteneri. deoarece cele mai multe dispozitive au taste de dimensiuni mici. Confidenţialitatea şi Internetul mobil Internetul prezintă noi probleme în ceea ce priveşte confidenţialitatea consumatorilor. vânzătorii şi agenţii de publicitate pot să nu fie supuşi aceloraşi reguli. companiile integrează noi tehnologii în acest tip de software. iar această cerere trebuie confirmată printr-un e-mail. În momentul în care oamenii comunică prin dispozitive mobile. conducând la mesaje nesolicitate în timpul deplasărilor sau la alt eveniment. cu toate acestea putând exista modalităţi legale prin care Internetul wireless să conducă la violări ale confidenţialităţii. inclusiv locul de deplasare şi durata de staţionare. Portmoneele mobile (m-wallet) sunt cea mai convenientă formă de tranzacţie software oferită de pieţele de plăţi mobile.Capitolul 6 249 lăţime de bandă de la operatorii mobili şi revânzând-o sub propriul brand. informaţiile despre locaţie pot fi schimbate şi utilizate de către aceştia. De exemplu. în teorie.

Cum funcţionează această tehnologie şi cum influenţează natura produsului alegerea aplicaţiei şi a opţiunilor incluse? Sistemul de „shopping cart” este cel care permite să fie expuse imagini ale produselor. Publicitatea de tip „opt-in” ar trebui să fie standardul. Aceasta presupune existenţa tuturor datelor necesare pentru a alege un soft potrivit. . în cadrul companiei este mai eficientă sau mai sigură. O aceeaşi protecţie ar trebui oferită tuturor consumatorilor. Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA) descrie câteva reguli pentru protejarea confidenţialităţii. Construirea unui magazin virtual Se impune să ştim. printre care se numără: 1. că această experienţă nu este cu mult mai diferită de cea a deschiderii unui magazin real într -un alt oraş decât cel de reşedinţă. 4. 2. natura produsului vândut va determina alegerea mijloacelor. adică organizaţiile ar trebui să informeze clienţii cu privire la informaţiile pe care le vor recepţiona în schimbul informaţiilor personale. „integrate” pe care le oferă tehnologia Internet. 3. că procesul de construire a unui magazin virtual are o desfăşurare cronologică firească. a unui furnizor pentru contul de comerciant etc. furnizorul de servic ii şi aplicaţiile sunt primele alegeri pe care trebuie sa le facem. nu veţi comanda rafturi de sticlă şi crom dacă vindeţi brichete. Companiile ar trebui să-şi alerteze clienţii în momentul identificării locaţiei acestora. acesta va impune aplicaţia Y şi nu se va putea utiliza aplicaţia Z. Tehnologia „shopping cart” stă la baza oricărui proces de comerţ electronic. fiecare pas trebuind efectuat la timpul potrivit. In spaţiul virtual. a unui furnizor de web hosting. Asta înseamnă că o multitudine de aplicaţii şi de furnizori de servicii Internet trebuie să conlucreze într-o sincronizare perfectă pentru ca un site de comerţ electronic să poată funcţiona. Comerţul electronic este una dintre soluţiile complexe. permiţând utilizatorilor să ia decizii în cunoştinţă de cauză. indiferent de purtător sau de dispozitiv. Există cazuri în care dezvoltarea întregului proces prin resurse proprii. De multe ori. Pentru rezolvarea acestor probleme. Spre exemplu. o primă alegere a unei aplicaţii sau a unui serviciu presupune în mod automat o serie de opţiuni impuse: spre exemplu dacă se alege furnizorul X. încă din start. Definirea produsului Este absolut necesar să studiem în detaliu caracteristicile produsului pe care urmează să-l punem în vânzare.250 E-Commerce şi E-Business În prezent nu există legislaţie care monitorizează utilizarea sau utilizare a rău intenţionată a tehnologiilor de identificare a locaţiei. Consumatorii ar trebui să-şi poată accesa propriile informaţii. în final. La fel ca şi în comerţul tradiţional. Se poate constata.

odată ce informaţiile care au fost transmise in site. culoare. Componentele incluse în aplicaţie determină funcţionarea la unison. Din punct de vedere a produsului. Se ştie că. producător. cât şi de către cel care cumpără. preţ? In final ar trebui luate în calcul şi alte produse complementare care ar putea eventual adăuga în viitor. unii furnizori au doar 10 produse incluse în pachetul iniţial. Dacă însă se vând maşini. interfaţa în procesul de instalare este extrem de prietenoasă. atât de către cel care vinde. model). în special pe Internet. cât de uşoară este instalarea sistemului?  Pentru articolele mai puţin pretenţioase. calculează şi afişează valoarea totală a cumpărăturilor. Ce variabile ale produsului sunt permise? (mărime. TV şi. de asemenea. deci. la unele produse (de exemplu tricourile) sunt de luat în considerare variaţii de mărime şi culoare. se bazează pe alegerea unor opţiuni dintr-un set predefinit. In această situaţie trebuie să impus un sistem de „shopping cart” care oferă posibilitatea de a expune acelaşi produs cu diverse variabile.Capitolul 6 251 descrieri şi preţuri. pentru a hotărî pachetul care se doreşte a fi cumpărat în final. părăsesc calculatorul personal şi îşi încep călăto ria pe Internet. Este recomandabil acordarea atenţiei pentru: câte produse pot fi expuse în total? Spre exemplu. Securitatea Este un subiect fierbinte care a ţinut de nenumărate ori cap de afiş în presa scrisă. mecanismele prin care consumatorul să aleagă cantitatea de produse pe care doreşte să o cumpere. la îmbrăcăminte: a) pentru bărbaţi b) pentru femei. să existe o concordanţă perfectă. Se impune. Câte categorii? Ex. an de fabricaţie. Este necesar. ele aparţin domeniului public. un si stem de „shopping cart” mai sofisticat. Din fericire aceste componente pot fi cumpărate de la furnizorul de web hosting. incluzând şi taxele de transport dacă este cazul. În concluzie. este relativ uşor să se dezvolte aplicaţia pentru magazinul electronic. odată cu pachetul de servicii selectat iar unele pot fi adăugate şi pe parcurs. Pentru ca tot acest proces să funcţioneze corect este necesar ca între toate informaţiile introduse în bazele de date. punctele cheie care trebuie luate considerare la alegerea sistemului de „shopping cart” în raport cu produsul pus vânzare sunt:  Sistemul de shopping cart pe care îl oferă furnizorul de web hosting la care se doreşte găzduirea site-ului are componentele necesare prezentării produsului care va fi vândut? Dacă site-ul este creat în cadrul companiei şi nu se apelează la o firmă specializată. Furnizează. Ce caracteristici? Greutate. studierea cu atenţie a ofertei complete a furnizorului de web hosting. La majoritatea furnizorilor care au incluse pachete de comerţ electronic. Din nefericire nu se pot adăuga articole sau funcţiuni care nu există în pachetele de servicii ale furnizorului respectiv. astfel încât o poate face şi un nespecialist. Un hacker priceput ar putea să le intercepteze şi să le . deci. variaţiile pot fi mai multe: model. face verificarea şi înregistrarea datelor. Preţurile sunt şi ele diferite.

Contul de comerciant (Merchant Account) Să începem cu această explicaţie: ce este un cont de comerciant şi de este nevoie de el? Contul de comerciant este cu totul diferit de conturile bancare obişnuite. Din momentul în care s-a obţinut un cont de comerciant. utilizate în afacerile tradiţionale pentru că va permite să acceptaţi plăţi prin cărţi de credit sau de debit ca formă de plată electronică de la clienţi. Cum se obţine SSL şi Certificatul Digital? In mod normal n-ar trebui să fie o problemă. încep în acest fel. In momentul în care sunt accesate pagini în care se cer informaţii de plată de la consumator.) sau la banca emitentă. organizaţia va vea un număr de identitate (Merchant ID) şi POS. dar este posibil. . dacă este vorba de o carte de debit. el va fi foarte interesat de garanţiile de securitate pe care le oferiţi. In ce-l priveşte pe consumator. cam la fel ca un fax. acestea trebuie să se afle pe un astfel de server securizat. tranzacţia poate fi totuşi procesată manual la un număr de telefon gratuit. ele sunt incluse în pachet. nici un consumator avizat nu-şi va transmite datele cărţii de credit prin Internet. Fără SSL şi un Certificat Digital. Un terminal de acest fel (POS) poate comunica prin intermediul liniilor telefonice. este puţin probabil. pentru că în momentul achiziţionării un pachet de comerţ electronic de la un furnizor internaţional de web hosting. care sunt recunoscute ca autorităţi în domeniu. De fapt. Acestea răspund cu informaţia dacă fondurile/creditul existent sunt suficiente efectuării plăţii şi autorizează sau declină tranzacţia. Prin POS se citesc şi se înregistrează informaţiile despre consumator de pe banda magnetică a unei cărţi de credit sau de debit. Ar fi bine totuşi să existe asigurarea că softul necesar provine de la companiile VeriSign sau Thawte. majoritatea celor care deschid magazine virtuale pe Internet. putând astfel afişa logo-ul unuia dintre ei pe paginile securizate.252 E-Commerce şi E-Business folosească aşa cum crede de cuviinţă. AMEX. Doar prin obţinerea unui astfel de cont nu înseamnă şi că se pot procesa tranzacţii în timp real. ci numai offline. Nu este deloc uşor. MASTERCARD etc. Cum vor fi transmise prin Internet informaţiile asupra plăţii (de cele mai multe ori este vorba de datele cărţii sale de credit)? Există riscul ca acestea să fie interceptate? Unde sunt stocate aceste informaţii? Ar putea fi la îndemâna hackerilor? Soluţia utilizată pe scară largă la această oră este SSL (Secure Socket Layer) server securizat de date .în combinaţie cu Certificatul Digital (Digital Certificate). Tot POS trimite informaţiile şi detaliile tranzacţiei către instituţiile autorizate să proceseze plata (VISA. întrerupere temporară). Certificatul Digital este cel care recunoaşte standardul şi confirmă că serverul pe care se află web site-ul utilizează într-adevăr criptarea SSL atunci când primeşte şi transmite datele. Un cont de comerciant care poate procesa tranzacţii şi prin Internet se distinge prin aşa-numitul cont de comerciant de tip MOTO (mail order / telephone order). pentru că numărul tranzacţiilor online nu este foarte mare în primele luni de funcţionare a magazinului virtual. adică un terminal la punctul de vânzare (point of sale terminal). In situaţia în care comunicarea la terminalul POS nu este posibilă din diverse motive (ex.

Trebuie luate în calcul. In acest caz. în plus. Diferenţele pot fi considerabile. furnizorul va fi pus în situaţia de a nu putea procesa tranzacţiile. sunt mai greu de întreţinut din punct de vedere al actualizărilor de produse şi de preţuri. totuşi. oferă şi servicii de acest fel. Indiferent că tranzacţia se va procesa manual sau în timp real. se impune o informare asupra taxelor la mai mulţi furnizori. Comparată însă cu soluţiile de comerţ electronic oferite de furnizorii de web hosting. Foarte important este faptul că tehnologiile de comerţ electronic sunt soluţii integrate şi este absolut necesar înţelegerea întregului proces înainte de a lua deciziile finale. Instituţiile ne-bancare care furnizează servicii de acest fel oferă. aceasta este varianta optimă. Dacă. Dacă numărul de produse de vînzare este mai mare şi clienţii cumpără în mod frecvent un număr mai mare de produse este necesar un sistem de scripturi mai complex. instituţia bancară la care organizaţia are cont. compararea şi negocierea acestora. De asemenea. Transferul bancar are loc numai după ce produsul este în drum spre consumator. MASTERCARD). Dacă există un număr mic de produse. pentru a avea confirmarea că există fonduri disponibile şi a elimina riscurile în caz de furt. şi mecanismul de tranzacţionare în timp real. inconvenienţe: sunt mai dificil de instalat. este absolut necesar să se verifice ce sisteme de shopping cart acceptă furnizorul contului de comerciant. AMEX. De aceea. nici măcar manual. s-ar putea ca furnizorul de web hosting sa fie în relaţii de parteneriat cu un furnizor de conturi de comerciant. Soluţia scripturilor gratuite este ieftină şi poate fi suficientă în etapa de început. împreună cu autorizaţia contului de comerciant. Procesarea comenzii Există mai multe opţiuni pentru expunerea produselor şi trimiterea comenzilor online. pentru că sunt diferite de cele de la cărţile de credit standard (VISA. banca nu oferă astfel de servicii. sunt mai . autorizarea încasării este obţinută însă înainte de expedierea produsului. prin Internet. In mod evident. Un fapt destul de puţin cunoscut şi rareori respectat este acela că procedura legală în tranzacţiile prin Internet este să se expedieze produsul către destinatar.Capitolul 6 253 Care sunt căile pentru obţinerea unui cont de comerciant? In cele mai multe cazuri. se poate apela la o instituţie ne-bancară. fie o instituţie bancară. mecanismele şi taxele asociate cu fiecare tip de serviciu inclus în contul de comerciant. în plus. Dacă nu este posibil. fie nebancară. este necesar ca butonul „Plăteşte acum!” să poată fi legat la serviciile de autorizare oferite de furnizorul contului de comerciant. Cea mai obişnuită este pagina simplă HTML (pentru expunerea produselor) şi un formular electronic de comandă. soluţiile se împart în două opţiuni principale:  scripturi Java sau CGI (freeware sau shareware) aplicaţii găzduite. In cazul tranzacţiilor în timp real. trebui acordată atenţie la taxele de procesare. Furnizorul contului de comerciant poate influenţa alegerea sistemului de shopping cart. înainte de încasarea sumei corespunzătoare de pe cartea de credit/debit a clientului. In cea mai fericită situaţie. acestea au următoarele limitări.

 integrează soluţii pentru tranzacţii în timp real. promoţii încrucişate sau personalizarea conţinutului în funcţie de preferinţele clientului. viramentul. în funcţie de necesităţi. nu oferă instrumente pentru administrarea portofoliului de clienţi. Câteva dintre modalităţile de plată obişnuite sunt: ordinul de plată. Anumite componente permit chiar promoţii speciale. Mai mult decât atât. nu sunt întotdeauna compatibile cu diferite platforme sau browsere.  au incluse funcţii de urmărire a clienţilor. Alte avantaje care merită luate in considerare:  sunt mult mai uşor de instalat. In comerţul . Modalităţi electronice de plată Alegerea metodei de plată depinde în primul rând de tipul site-ului de comerţ electronic administrat: de tip B2C (adresat consumatorului) sau B2B (dedicat tranzacţiilor de afaceri).sisteme de shopping cart. cecurile.254 E-Commerce şi E-Business puţin dinamice. cei mai mulţi furnizori de hosting oferă şi suport tehnic la instalare pentru companiile care au sute de produse. calcularea preţului şi a taxelor (inclusiv a celor de expediere).  sunt foarte uşor de întreţinut. Multe dintre aceste aplicaţii pot fi utilizate şi în site-urile comerciale de tip „Business to Business”. plata prin carte de credit sau debit. Pentru versiunile shareware mai apare inconvenientul de a lucra pe o versiune demo. precum şi performanţele ulterioare instalării. Aceste aplicaţii au o interfaţă pentru baze de date şi utilizează instrumente de programare complexe. oferă posibilităţi limitate pentru promoţiile speciale. încrucişate. la cele de tip B2B sunt mai degrabă utilizate ordinele de plată şi viramentele bancare. Cel mai mare avantaj al acestei ultime soluţii este însă că întregul proces de instalare a aplicaţiei se face prin intermediul browser-ului pe care îl utilizaţi în mod obişnuit. Se încarcă uneori destul de încet. Au posibilităţi limitate de expunere a produselor. In timp ce în site-urile de tip B2C cea mai frecventă metodă de plată este cartea de credit.  includ instrumente pentru promoţii speciale. numărul de produse poate fi extins sau diminuat. Pot genera pagini dinamice pentru expunerea produselor. sunt de luat în considerare şi costurile de timp pentru instalarea şi menţinerea sistemului. Chiar dacă pare o opţiune mai costisitoare decât cea bazată pe scripturi freeware/shareware. spre exemplu: nu au funcţii pentru promoţii încrucişate. Magazinul poate fi administrat prin intermediul browser-ului. Furnizează de asemenea rapoarte complete de urmărire a clienţilor şi nenumărate opţiuni de întreţinere şi actualizare.  Majoritatea furnizorilor de web hosting oferă însă pachete speciale de aplicaţii pentru comerţ electronic .

există 2 opţiuni:  Procesarea manuală.  autorizarea: confirmarea că există fondurile necesare plăţii. Opţiuni de publicitate pentru magazinul virtual Sintagma „Construieşte-l şi vor veni” nu este valabilă nici pentru site-urile tradiţionale. crearea de trafic către site sau ambele. dezvoltarea şi utilizarea site-ului web al organizaţiei este necesară îndeplinirea a cel puţin două cerinţe:  site-ul să fie cunoscut de către publicul vizat. după cum s-a văzut în capitolul dedicat acestei operaţiuni. iar interfaţa către client este foarte uşor de administrat. In cazul tranzacţiilor prin cărţi de credit.  site-ul să fie accesat de către publicul interesat. clienţii implicaţi în tranzacţii deţin de obicei cont de firmă şi solicită eliberarea unei facturi. prin transmiterea informaţiilor de pe cartea de credit prin telefon sau prin intermediul unui terminal POS furnizat odată cu contul de comerciant. secundar) informarea publicului despre existenţa site-ului. furnizorul de web hosting asigură funcţionarea întregului sistem. dacă este cazul). Exemple de acţiuni de marketing care pot fi avute în vedere pentru promovarea site-ului web: . companiile de cărţi de credit sau debit etc. Procesarea manuală implică următorii paşi:  autentificarea: confirmarea că numărul cărţii de credit este valid şi nu este furat. Simpla existenţă a unei colecţii de pagini web undeva în spaţiul virtual nu reprezintă prea mult din punct de vedere al marketingului on-line. Sistemul de shopping cart ales trebuie să poată furniza mecanismele pentru colectarea informaţiilor necesare expedierii produsului şi procesării tranzacţiei (inclusiv facturare.  iniţierea procesului de transferare a banilor.  Procesarea în timp real.. Întregul mecanism va fi pus în mişcare prin apăsarea unui simplu buton: „Plăteşte acum !”. Aceste etape sunt parcurse offline. concomitent. Respectarea acestor cerinţe presupune desfăşurarea unor acţiuni (campanii) de marketing distincte. Procesarea în timp real este în totalitate computerizată şi implică mai mulţi furnizori independenţi de servicii: banca firmei şi banca clientului. Autentificarea şi autorizarea se fac înainte de expedierea produsului în timp ce transferul banilor are loc numai după ce produsul este în drum spre consumator. urmărind ca obiectiv principal (sau. Este necesară verificarea solvabilităţii clientului înai nte de trimiterea mărfii. Deşi pare foarte complicat. aşa cum s-a spus multă vreme. Strategiile de marketing şi publicitate sunt absolut necesare pentru a obţine succesul pe Internet. şi nici pentru magazinele virtuale. atât on-line cât şi off-line.Capitolul 6 255 electronic de tip B2B. în anumite cazuri. Pentru a beneficia de impactul generat de crearea.

o conferinţă de presă desfăşurată cu ocazia lansării site-ului sau publicarea unor articole referitoare la conţinutul site-ului în publicaţiile de specialitate sau în rubricile specializate existente în diferitele publicaţii cotidiene sau periodice). transmiterea de e-mail-uri către publicul vizat.  inserarea unor bannere publicitare pe motoarele de căutare pe Internet cele mai utilizate sau pe site-urile unor organizaţii cu ale căror produse sau servicii există un anumit grad de asociere în cumpărare. afişaj). cu un stand cuprinzând mai multe posturi de lucru de la care poate fi accesat site-ul web al organizaţiei. acţiuni de marketing on-line:  campanii de direct e-mail. .  organizarea unor acţiuni de relaţii publice ocazionate de lansarea şi dezvoltarea site-ului web al organizaţiei (de exemplu. promovarea site-ului web presupune integrarea acţiunilor de marketing on-line şi off-line în vederea atingerii celor două obiective. radio. acţiuni de marketing off-line:  desfăşurarea unor campanii de publicitate urmărind promovarea siteului web al organizaţiei în mediile tradiţionale (presă. consum sau utilizare.256 E-Commerce şi E-Business A.  inserarea unor link-uri de acces la site-ul web al organizaţiei incluse în cele mai importante site-uri de resurse existente în spaţiul virtual.  inserarea unor informaţii minimale privind site-ul şi link-ul de acces la acesta pe principalele motoare de căutare pe Internet. De foarte multe ori. menţionarea adresei Internet a organizaţiei. B. Pe măsura creşterii utilizatorilor casnici de Internet procedurile legate de autentificare şi criptare a datelor personale primesc o importanţă din ce in ce mai mare şi de succesul implementării lor depinde succesul comercianţilor de pe web.ro. potenţial interesat în raport cu existenţa şi conţinutul site -ului web al organizaţiei. televiziune. Principalele bariere în dezvoltarea comerţului electronic rămân problemele legate de securitate şi încredere.  includerea unor informaţii minimale privind existenţa site-ului web în mesajele publicitare specifice comunicaţiei tradiţionale (de exemplu. Cele mai bune exemple în acest sens sunt constituite de:  organizarea şi desfăşurarea unor concursuri cu premii care răsplătesc cunoaşterea şi accesarea site-ului web al organizaţiei. într-un anunţ publicitar tipărit). www.organizaţia.  participarea la un târg specializat pe tehnologia informaţiei sau chiar Internet.

297 01/00 72.846.000 1.000 240.100 21.000 Reţele 650 837 2.539 25.852.638. Istoria Internet în cifre şi imagini Data 12/69 06/70 10/70 12/70 04/71 10/72 01/73 06/74 03/77 12/79 08/81 05/82 08/83 10/84 10/85 02/86 11/86 12/87 07/88 10/88 01/89 Gazde 4 9 11 13 23 31 35 62 111 188 213 235 562 1.000 1.338 3.776.212.210 37.000 80.000 56.308 5.000 3.200.481 07/00 93.739.000 18.139.352.000 9.000 992.000 1.000 19.000 1301000 Gazdă = calculator cu adresă IP publică Reţele = adrese înregistrate din clasele A.000 727.344.729.000 26.000 12.533 20.000 01/03 171.107 01/01 109.000 16.230.000 22.505 8.000 535.000 120.000 4.000 8.300 16.881.961 2.000 1.365 Domenii 3.000 07/02 162.000 01/02 147.000 890.000 16.218.722 13.136.056.410 61.000 617.000 71.670.053.000 2.671 134.000 46.000 828.086 3.472.642.000 Data 07/89 10/89 10/90 01/91 07/91 10/91 01/92 04/92 07/92 10/92 01/93 04/93 07/93 10/93 01/94 07/94 10/94 01/95 07/95 01/96 07/96 01/97 07/97 Gazde 130.000 21.429 07/01 125.000 16.300 18.000 20.526 5.000 30.000 159.767 16.174 33.000 6.574.000 28.72 01/99 43.000 26.000 Data Număr de gazde Data Număr de gazde 07/98 36.900 9.022 39.538 93.258 9.047.398.092 01/04 233.864.888.000 56.063 2.291 6.000 14.000 313.217.000 3. B.146.197 .Capitolul 7 257 7.000 29.000 2.000 488. C Domenii = nume de domenii înregistrate Data 01/95 07/95 01/96 07/96 01/97 07/97 01/98 Număr de gazde 5.540.101.556 4.128.785 07/04 285.569 7.024 1.486.089 28.000 376.819.493 07/99 56.313.

969 01/02 3.689. Figura 107: Evoluţia numărului de domenii.856 38.962 .358.622 10/01 2.227 03/02 Numărul de site-uri 33.324 12/01 3.252 36.518.458.807.156.008 38.118.588 11/01 3.135.276.444.394 36.258 Istoria Internet în cifre şi imagini Figura 106: Creşterea numărului de gazde din Internet. Data 12/90 12/91 12/92 06/93 09/93 10/93 Numărul de site-uri 1 10 50 130 204 228 Data 07/98 08/98 09/98 10/98 11/98 12/98 Numărul de Data site-uri 2.594.768 36.158 02/02 3.689.

161.739 40.038.675.144.269.663 07/02 5.592 10/04 30.611.844.374 43.920.150 08/99 252.325 08/02 6.828 01/03 8.398.194 11/02 7.112 46.119.788 37.498 10/03 19.169.936.131 49.067.115.697 10/02 7.105 35.067 09/01 Numărul de Data site-uri 4.807.998 02/01 1.815 35.906 01/01 1.203.105 38.163 08/00 1.281 12/99 462.215.044.415 48.929 12/02 8.473 06/01 2.823.778 40.950 07/03 15.965 51.295 07/99 193.952 39.585.585.777.216 55.834.084.000 09/99 299.308.568 50.700.Capitolul 7 259 Data 12/93 06/94 12/94 06/95 01/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 01/97 02/97 03/97 04/97 05/97 06/97 07/97 08/97 09/97 10/97 11/97 12/97 01/98 02/98 03/98 04/98 05/98 06/98 Numărul de Data site-uri 623 01/99 2.656 09/04 31.444.396 06/99 150.284 05/04 28.867 54.775.341.328 35.714 12/00 1.131 06/02 5.280 04/02 4.573 02/03 9.750.166.574.991.031.062.470 35.275 43.681.262 09/03 18.743 47.446 02/04 25.543.980.414.624 11/04 32.046 12/04 Numărul de site-uri 37.745 08/04 29.669.364.174.125.436 35.553.382 08/03 17.598.322.727 01/04 23.081 11/99 397.000 05/99 135.149 06/00 1.190 06/03 14.907 35.560.807.912 12/03 22.195 07/01 2.114.259 09/00 1.759 44.296 11/03 21.800 11/00 1.686.866 03/03 9.298.906 02/00 603.349 40.284 52.349.410.933 05/01 2.466.233 37.738 02/99 10.106.388.367 03/00 646.863.939 07/04 29.500 04/99 100.956 35.756.131.371 42.115.635.550.612 07/00 1.965 45.078.453 09/02 6.950.710 04/01 1.424.302.946.466 56.015 56.407.022 03/99 23.923.100.301.177.117.719 04/04 28.235.047 01/00 525.002.049.177 06/04 28.040.173.282.581 03/04 27.512 05/02 4.299.491 04/03 11.889 53.096 10/00 1.403 10/99 342.737 Site-uri = numărul de servere web (o gazdă poate avea mai multe server web prin utilizarea de domenii sau de porturi diferite) .811 05/03 13.688 05/00 883.502 08/01 2.076 42.370.162 04/00 739.868 03/01 1.

.260 Istoria Internet în cifre şi imagini Figura 108: Creşterea numărului de site-uri web de-a lungul timpului.

..................................................... 43 Directoare virtuale în site-uri FTP ............................................................................................................................................................................................................................................. Tipuri de servere de email .................................... 72 Motoare de căutare ............................................................. 68 Tehnologiile ActiveX .................................................................................. 1 Tipuri de reţele de calculatoare ........................................................................................................................................................... 82 4.................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Ce este web-ul invizibil?.. Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei ......... 49 Serviciul NNTP ..................... 3 Protocoale pentru reţele ...................................................... 10 Protocolul IPX/SPX................................................................................................. 13 Arhitecturi logice de reţele de calculatoare ................................................................... 8 Modelul de referinţă TCP/IP ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 Poşta electronică............. 27 Modalităţi de conectare la Internet ..... Internet ................................................................................................ 65 Tehnologii bazate pe utilizarea limbajelor de scripting .................................................................................................................................. 63 Procesarea distribuită a informaţiilor pe baza programelor mobile ................................ Reţele de calculatoare ...................................................................................... FTP anonim şi autentificat .................... 56 Funcţionarea serverelor HTTP ... 7 Modelul de referinţă OSI .............................................................................................. 84 Intranet si Extranet... 1 Topologii fizice de reţele de calculatoare ....................... Serviciul HTTP.................................................................................................................... 61 Server HTTP virtuale ............................................................................................................................ 37 Internet Message Access Protocol ............................ 45 Serviciul DNS ......................................... 36 Post Office Protocol 3 ................................................... 86 Modele organizaţionale pentru Intraneturi ................................................................................................................................................................ 42 Servere FTP........................................ 65 Tehnologia Java ..................................................................................................................................................... 57 Procesarea unei interogări de la client.......... 89 Diferenţe între Intranet şi Extranet ............................................................................................................... 70 Dynamic HTML............................................................................................................... 46 Cum funcţionează DNS ............................... 90 Rolul Web Content Management System şi al software-ului de tip Portal ............................................................. 87 Extranet = Intranet şi pentru alţii ..................................................... 35 Simple Mai Transfer Protocol ................................................................... 45 Modalităţi de transmisie a datelor prin FTP .............................................. Aplicaţii Web............................................................................................................... 30 Configurarea conexiunii din Windows XP ............................................................ Secure Sockets Layer ........... 52 3.............................................................................................................. 84 Utilizatorii de Intraneturi ................................................................... 60 HTTP – protocol fără stare .......Cuprins i 1......................................................... 15 2...................................... 40 Utilizarea e-mail................ 58 HTTPS....... 92 . ........ 62 O scurtă trecere în revistă a programării la nivel de ser ver web..................

.................... 136 Identificarea locaţiei utilizatorului ........................................................ 148 Stările informaţiei ........................... gadget-uri şi web parts............. roluri.... 158 Certificate digitale............................................................................................................ 141 5........ 138 i-Mode şi HDML ............... 147 Proprietăţile securităţii informaţiei ........................ 107 Content Management (CM).............................................................................................................................. 118 Portaluri business-to-employee ................................................. 137 WAP şi WML....... web parts........................ 155 Funcţiile Hash ...................................... 149 Măsurile de securitate....................................................... 161 Autentificarea SSL/TLS..................................... 120 Portaluri business-to-consumer ......... 132 Digital dashboard.................................... 122 Portaluri wireless ........................ 128 Motoare de reguli................... 134 Aplicaţiile web şi dispozitive mobile ......................... 105 Digital Asset Management (DAM) ............................................................................. directoare şi acces la date externe............................................................................................................................... breadcrumbs ................................ Riscuri de securitate .................................................................................................. 164 ................................................................................................................................................... 125 Arhitectura de bază a portalurilor ............................. 132 Domenii..................... 106 Digital Rights Management (DRM) ......................... 140 Platforme de dezvoltare pentru aplicaţiile dispozitivelor mobile ................ 154 Criptografia................................................................................. 151 Tehnici de securizare a datelor....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 136 Tehnologii de comunicare wireless ............. 157 Utilizarea semnăturilor digitale....................................................................... 109 Portaluri publice şi portaluri la nivel de organizaţie ............................................... 105 Document Management ................ 116 Autentificarea utilizatorilor ................................................................................................ Securitatea datelor şi sistemelor informatice .... 113 Partiţionarea portalurilor colaborative ...................................................................................................................... 92 Soluţii pentru managementul informaţiilor ....................................................................................................................................................................................................................................... 106 Knowledge Management (Managementul cunoştinţelor) ..................................................................................................................................................... iView şi skin-uri.............................................................. 159 Autentificarea Kerberos V5 ............................ 150 Modelul de securitate ca întreg .......... gadget..... 146 Modelul securităţii informaţiei................. 106 Software Configuration Management .......... 107 Portaluri................................................................................................................................................................................................................ 111 Tipuri de portaluri corporative ............................................................................. 163 Legătura SSL-HTTP.......................................................................................................................... 127 Servicii pentru managementul datelor................................................................................................................................................................................................................ii Cuprins Managementul Intraneturilor............................................ 129 Tehnici de prezentare a datelor: portlet-uri..................................................................................... 124 Arhitectura şi tehnologiile portalurilor.................................... Riscuri de securitate ............................................................................................................ 116 Personalizarea............................ 121 Portaluri business-to-business ................................................................................................................

.................................................. 201 Forţele comerţului electronic.................................................................... 181 Asocierile de securitate (Security Association – SA) ............................................................................................................................................ 233 CyberCash............................ 177 Modalităţi de utilizare a reţelelor VPN ....................................................................... 206 Transformarea digitală .................................................... 249 ...............................................................................................................................................Tranziţia către reţele bazate pe IP .... 218 Marketingul relaţiilor publice................................................. E-Commerce şi E-Business ....................................................... 177 Ce sunt Virtual Privat Networks ? ................................................................................................................................................................. 196 B2C ............................................................... 229 Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare (SET) ........................................................................................................................................................................................................ 213 E-Marketing............. 240 Cecurile electronice .................................................................................................. 225 Sisteme electronice de plăţi ........................... 168 SSH .............................................................. 223 Tactici de publicitate pe Internet...................................................... 173 S/MIME ............................................................ 219 Obiectivele publicităţii on-line................................................................................................................................................................... 199 B2G............................................................................................................. 209 Riscurile şi obstacolele e-business.. 178 Arhitectura şi funcţionarea unei VPN ..... 248 Confidenţialitatea şi Internetul mobil ...................................................................... 219 Publicitatea on-line ................................... 189 6.................. 229 Elementele şi participanţii .................................................................................................................................................................Cuprins iii Autentificarea NTLM.................................................................................................. 217 Marketingul social pe Internet................................................................... Riscuri de securitate ............................... 178 Filosofia VPN.............................................................................................. 235 Sistem on-line de plată cu moneda electronică ECash................................................................................................................................................................................................................................. 201 Comerţul prin dispozitive mobile ............................................ 208 Trenduri e-business.............................................. 169 PGP............................................................................................................ 168 Comparaţie Kerberos – NTLM ......................................... 236 NetCash ............................. 211 Modele E-Business ..................................... 218 Marketingul bunurilor de larg consum pe Internet ....................... 218 Marketingul serviciilor pe Internet .................................................................................. 239 Sisteme de micro-plăţi.............................................................................................................. 187 Utilizarea firewall-urilor în intraneturi......................................... 174 VPN ................................................................. 244 Opţiuni de plată wireless............. 221 M-Marketing............................................................................................................................... 214 Utilizarea serviciilor Internet în marketing ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 204 E-Business ......................................... 193 B2B ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 202 Avantajele comerţului electronic ............................................................... 200 C2C ..........

.................................................iv Cuprins Construirea unui magazin virtual ........................................ 250 Definirea produsului ............................................... 252 Procesarea comenzii .......................... 251 Contul de comerciant (Merchant Account) ....................................................................................................................................................................... 255 7............................................................................................ 254 Opţiuni de publicitate pentru magazinul virtual ... 257 ................................................................................. 250 Securitatea...................................................................................... 253 Modalităţi electronice de plată ................................................................................. Istoria Internet în cifre şi imagini ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful