Problema 1 O societate are inregistrare venituri anuale din vanzari de bunuri in suma de 15.

000 um, dar se cunoaste ca aproximativ 3% din bunurile tranzactionate sunt returnate. Se mai cunoaste ca societatea practica un adaos mediu la total vanzari de 15% din pretul de vanzare. Care vor fi efectele in situatiile financiare? Societatea îşi va constitui un provizion pentru suma: 1.500.000.000 * 3% * 15% = 6.750.000 u.m. Dacă au loc returnări de bunuri, acest provizion se va relua la venituri pentru sumele aferente adaosului bunurilor returnate.

Problema 2 O societate de productie prezinta urmatoarea situatie a stocurilor: produsele finite disponibile in depozit la inceputul lunii 3.000 um, valoare vanzari 28.800 um, exclusiv TVA, stoc final 2.000 um, stiind ca societatea practica la vanzare un adios de 20%, determinati productia lunii curente. Costul de productie aferent vanzarii = 28800 / 1.2 = 24000. Stoc initial + intrari – iesiri = stoc final 3000 + X – 24000 = 2000 deci productia curenta = 23000.

Problema 3 Pe baza urmatoarelor informatii, determinati valoarea bilantiera a activelor imobilizate, a activelor circulante si a capitalurilor proprii, conform OMFP 1752/2005: Imprum termen lung 653000, constructii 954000, provizioane depreciere imprum termen lung 15750, investitii financiare termen scurt 68350, materiale consumabile 268000, furnizori-debitori 64125, provizioane riscuri si cheltuieli 65850, amortizare constructii 354000, reserve 280500, subventii investitii 65000, capital social 800000, interese participare detinute pe termen lung 90000, marfuri 65000,terenuri 255000,rezultat reportat 56000. Active Imobilizate Constructii Amortiz constr Terenuri Interese part term lung Active Circulante Inv fin t scurt Mat cons Furniz debitori Marfuri Total Active 945,000 954000 (354000) 255000 90000 465475 68350 268000 64125 65000 1,410,475

Chelt in avans Datorii termen scurt Datorii termen lung Imprumut Provizioane Prov dep imprum term lung Venituri in avans Subventii investitii Capital si reserve Capital social

653000 15750 65000 1136500 800000 1

Rezerve Rezultat reportat

280500 56000

Problema 4 Între o societate ALFA (locator) şi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaţiefinanţare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciţiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaţã a bunului 8 ani; vãrsãmântul iniţial 2.000 lei; sunt prevãzute 3 rate de 100.000 lei, plãtibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitãrii unei opţiuni de cumpãrare la sfârşitul anului 3 la preţul de 20.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 280.738 lei; valoarea rezidualã a activului este 40.000 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Precizaţi, conform IAS 17, înregistrarea contabilã efectuatã de locatar.

1) Calculam valoarea actualizata a platilor minime
Valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing (valoare care porneşte de la valoarea plăţilor viitoare, discontându-le la momentul prezent), concept prezent în reglementările contabile, are rolul de a oferi o valoare actuală (reală) a unor plăţi viitoare, conducând astfel la prezentarea în situaţiile financiare a unor valori economice reale a resurselor economice şi creanţelor-datoriilor. VAPML = 2.000 lei +(100.000 lei/1.1) +(100.000 lei/1.12) +(100.000 lei/1.13) +(20.000 lei/1.13) = 265.711 2)Conform IAS 17, locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului s valoarea actualizata a platilor minime de leasing Min (280.738 lei; 265.711 lei) = 265.711 Activ = Datorii in contracte de locatie-finantare 265.711 lei

Rata implicită a dobînzii dintr-un contract de leasing este rata de actualizare care, la începutul contractului de leasing, face ca valoarea actualizată a plăţilor minime obligatorii şi a valorii reziduale negarantate să fie egală cu valoarea justă a activului. Problema 5 O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata a cladirii la 25 ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 5 ani este 290000 lei. Calculati, conform IAS 16, amortizarea anuala. Cladire achizitionata la 800000 lei. Estimare durata de viata utila 25 ani, vanzare anticipata dupa 5 ani. Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara este de 290000 Valoare reziduala = 290000 Amortizare anuala = (800000-290000) / 25 ani = 20400 /an

Problema 6 Soc. ALFA SA are in stoc la inceputul lunii martie N: -sold initial materii prime: 2000, evaluat la cost de achizitie -sold initial marfuri 7500, evaluat la cost de achizitie In cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii: 1) Achizitie materii prime la cost achizitie 1000, tva 19% 2) Achizitie marfuri la cost achizitie 200, tva 19% 3) Consum materii prime la cost 1500 4) Vanzare marfuri la pret vanzare 800, tva 19%, costul de achizitie fiind 600 lei La sfarsitul lunii, pe baza inventarierii, se stabilesc urmatoarele stocuri finale faptice: - stoc faptic materii prime 1700 - stoc faptic marfuri 6500 2

in exercitiul N s-au angajat urmatoarele cheltuieli: . TVA 19%. cost achizitie 600 lei Presupunem vanzare pe credit comercial: 411 = % 707 4427 952 800 152 Descarcare gestiune marfuri vandute: 607 = 371 600 Inventariere la sfarsit de luna: Stoc faptic materii prime: 1700 Stoc scriptic: 2000 + 1000 – 1500 = 1500 Inregistrare plus de inventar materii prime: 301 = 601 200 Stoc faptic marfuri: 6500 Stoc scriptic: 7500+200-600 = 7100 Inregistrare minus de inventar marfuri: 607 = 371 Problema 7 Pentru a fabrica 90 buc din produsul B.chelt indirecte 40000 din care: o chelt variabile 30000 o chelt fixe 10000 Capacitatea normala de productie este 180 bucati. Sold initial materii prime 2000 Sold initial marfuri 7500 Achizitie materii prime cost achizitie 1000. tva 19% % 371 4426 401 238 200 38 Consum materii prime la cost 1500 601 = 301 1500 Vanzare marfuri pret vanzare 800.chelt directe 100000 . tva 19% % 301 4426 401 1190 1000 190 Achizitie marfuri cost achizitie 200. Argumentati solutia. Cheltuieli administrative 20000 Pierderi din rebuturi 8000 Sa se calculeze costul de productie conform prevederilor IAS 2 “Stocuri”.Contabilizati operatiile si prezentati situatia in conturile de stoc stiind ca intreprinderea utilizeaza metoda inventarului permanent. Fabricare 90 bucati produs B 3 400 .

creante 200.costurile de desfacere Ca si principiu general.costurile de stocaj. Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 1500.rebuturi / pierderi materiale / manopera sau alte costuri de productie peste limitele normal admise . Determinati fluxul de numerar provenind din activitatea de investitii conform IAS 7.000 Chelt variabile Chelt fixe Capacitate normala productie Chelt administrative 20000 Pierderi din rebuturi 8000 30000 10000 180 bucati Calcul cost de productie conform IAS 2: Alocarea regiei fixe asupra costului de productie se face pe baza capacitatii normale de productie. In cazul unei productii sub capacitatea normala. regia nealocata este contabilizata ca o cheltuiala a perioadei. de exemplu: . Calcul regie fixa recunoscuta drept cheltuiala a perioadei: RFP = Chelt fixe * (1-Nivel real activitate/Nivel normal activitate) RFP = 10000 * (1-90/180) = 5000 Calcul regie fixa incorporabila in costul stocului RFI = Regie fixa totala – RFP RFI = 10000 – 5000 = 5000 lei Calcul cost de productie total 135000 Chelt directe 100000 Chelt indirecte (fixe) incorporabile 5000 Chelt indirecte variabile 30000 Calcul cost de productie unitary CPU = 135000/90 = 1500 lei / buc Calcul chelt neincorporabile in costul stocului . In cazul unei productii peste capacitatea normala. terenuri si cladiri 4000. furnizori 1600 lei. Fluxul de numerar provenit din activitatea de investitii 4 . Au fost efectuate plati de 4200 pentru achizitia cladirilor.000 Chelt indirecte 40. imprumuturi din emisiune obligatiuni 1500.Chelt directe 100. altele decat cele care separa 2 etape ale procesului de productie .regia fixa recunoscuta ca si cheltuiala a perioadei 5000 Nota: cheltuielile excessive generate de ineficienta productiei sunt excluse din costurile stocurilor intrate in gestiune. valoarea regiei fixe pe unitatea de produs este diminuata Alocarea regiei variabile asupra costului de productie se face pe baza folosirii reale a capacitatii de productie. Problema 8 Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 4600 lei. numerar 2000.chelt generale de administratie 20000 . se includ in costul stocurilor numai in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care sunt necesare intreprinderii.

000 lei = % 701 472 4111 766 540. Pentru societatea B utilajul este produs finit. = Plăţi privind achiziţia filialei (1) Plăţi privind achiziţia clădirilor Flux de numerar provenit din activitatea de investiţii (1) Valoarea se determină astfel: Stocuri Creanţe Numerar Terenuri şi clădiri Total activ Datorii (1.000 lei Chelt cu dobânzile = 540. fie a unei plati la livrare de 30000 lei urmate de o plata ulterioara.000 lei Cost = 520.000 lei 2.000 = 540.800 lei 1.000 lei 2.000 lei 520. peste 1 an. Precizati inregistrarile contabile in cazul celei de-a doua variante conform IAS 16 si IAS 18.600 lei 4.000 = 20.666 lei ( 5 b) încasare imediată creanţă 30.666 lei 472 = .000 lei 20.000 lei 512 471 30. de 510000.600 lei -2.Cumparare actiuni filiala Plati achizitie cladiri (4600) (4200) Nota: nu se creeaza fond comercial la achizitie intrucat pretul de achizitie al actiunilor reflecta activul net contabil al societatii achizitionate.600+1.000 lei 4111 = 512 510.000 ) 12 luni d) plata finală furnizor 510.000 lei 30.000 lei 7.666 lei 666 = 404 540.000 + 510. Contractul incheiat prevede posibilitatea fie a platii integrale la livrare a sumei de 520000 lei.000 lei 4.000 lei 471 b) plată imediată furnizor 30.600 lei -2.600 lei -4.666 lei ( 20 .000 lei 404 Societatea B a) vânzare produse finite 540.000 lei 1.100 lei 4.600 lei  + + + = = = + = Problema 9 Societatea A achizitioneaza de la societatea B un utilaj al carui pret de achizitie este 520000.500 lei 200 lei 2.200 lei -6.000 lei 213 20.000 lei 5121 = c) recunoaştere venituri din dobânzi 1.000 lei 1.000 lei % = 520.000 lei a) achiziţie utilaj 540.000 lei 404 = c) recunoaştere chelt cu dobânzile 1.500) Activ net contabil Numerar Valoarea plătită pentru filială sau: Plăţi privind acţiunile filialei Numerar Valoarea plătită pentru filială -2.700 lei -3. Societatea A Plăţi ulterioare = 30.000 – 520.

000 lei Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.01. nu aduce aportul la care s-a obligat. 6 .000 – 20.400 lei impozitul amânat II.400 lei 121 = Venituri din 6.000 lei Activ de impozit amânat = 30. b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil. I.000 lei 121 = 201 b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.000 lei 121 = 6811 10.000 lei 10.800 lei Impozit amânat = 121 4. 222 din Legea 31/1990): a) asociatul care.20 .800 lei În contul de profit şi pierdere: 4.000 lei Consecinţe asupra impozitului amânat: Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 lei 121 = 6811 10.În anul N în contul de profit şi pierdere: 50. pus in intarziere. cheltuieli de constituire de 50000 care sunt amortizate in 5 ani Potrivit politicii grupului cheltuielile de constituire afecteaza contul de profit si pierdere in exercitiul in care se efectueaza (se aplica prevederile IAS 38 imobilizari necorporale).000 lei x 16 % = 4.000 lei x 16 % = 6.400 lei Impozit amânat = 121 6.000 lei 6xx = 121 50.800 lei În bilanţ: 4.000 lei 10.000 amortizarea) = 40.000 lei Problema 10 Filiala F a capitalizat la 01.În anul N+1 Se elimină amortizarea: 10. Efectuati retratarile de omogenizare in exercitiile N si N+1 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.800 lei 121 = Venituri din 4.400 lei În bilanţ: 6.În anul N în bilanţ: a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului: 50. b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil.N. Poate fi exclus din societatea în nume colectiv.000 lei 5121 = 4111 510. d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.400 lei În contul de profit şi pierdere: 6.000 lei 2801 = 121 II.000 ) 12 luni d)încasare finală clienţi 510. nu aduce aportul la care s-a obligat.800 lei impozitul amânat Problema 11 Cum poate fi exclus un asociat din societatea in nume colectiv.000 lei : 5 ani = 10. pus în întârziere.000 lei Activ de impozit amânat = 40.000 – 10.000 amortizarea) = 30. în comandită simplă sau cu răspundere limitată (art.000 lei 10.000 lei 50. in comandita simpla sau cu raspundere limitata? Poate fi exclus din societatea in nume colectiv: a) asociatul care. c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie.

fără consimţământul celorlalţi asociaţi. ştampilă).c din Legea 31/1990 care prevăd posibilitatea excluderii asociatului care se amestecă fără drept în administraţie. iar activitatea acestei S. nu afectează societatea înfiinţată de părţile în litigiu. 5. achiziţionarea de bunuri de valoare. 6. Lipsa de activitate fizică sau intelectuală în folosul societăţii. Clauzele enumerate de lege au caracter limitativ şi. cum ar fi televizoare color şi calculatoare. 80 şi 82. În acest caz numai societatea poate să ceară excluderea asociatului. precum şi prin deţinerea abuzivă şi exclusivă a unor documente ale societăţii(carnet cec. rămasă definitivă. Neparticiparea la adunarea generală. . prin evidenţierea în gestiune a unor cantităţi de mărfuri mai mici decât cele primite în fapt. Nu pot fi considerate fraudă în dauna societăţii: neglijenţa. spre folosul propriu. La SNC.222. motive invocate de reclamantă pentru excludere. Soţul asociatului administrator a înfiinţat o altă societate comercială. se foloseşte de capitalul social sau de bunurile societăţii. acestea vor fi interpretate strict. a levierului financiar si a ratelor de rentabilitate in cazul SC TITAN SA.contractarea în numele societăţii a unor împrumuturi bancare. ce rămânea în magazin fără evidenţă. practică probată prin depoziţiile de martori ale vânzătorilor. Împrejurarea că au fost sesizate organele de poliţie pentru fapte penale. dacă în actul constitutiv nu au mai fost prevăzute altele. constituie fraudă. 222 lit. Problema 12 Sa se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii si sa se furnizeze masuri pentru echilibrarea situatiei ei financiare NU EXISTA DATE SUFICIENTE PENTRU A RASPUNDE.asociat neadministrator într-o societate cu răspundere limitată este inadmisibilă.prin expertiza efectuată în cauză s-a stabilit că asociatul a retras din cont o sumă pentru achiziţionarea din străinătate a unor utilaje şi aparatură electronică.dacă: 1. 7 . toate realizate unilateral de asociatul administrator. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. asociaţii nu pot lua parte. 2. dezinteresul în afaceri. atâta timp cât acestor fapte le lipseşte elementul voliţional care să permită calificarea lor ca fiind un act de înşelăciune. la care acesta nu este asociat. în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător. fără a fi luat vreo hotărâre. Suma ce nu apare predată la casierie reprezintă monedă divizionară de metal până la 10 lei inclusiv. În atare situaţie. şi de angajare a personalului calificat. Dispoziţiile art. cum sunt societăţile în nume colectiv şi în comandită simplă.C.c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. acţiunea reclamantei pentru excluderea pârâtului. Nu poate fi exclus un asociat pentru motive prevăzute la art. operaţiuni care n-au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii. ca asociaţi cu răspundere nelimitată.a desfăşurat o activitate prejudiciabilă pentru societate. 3. În practica jurisdicţională s-a arătat că prin fraudă în dauna societăţii se înţelege orice acţiune sau omisiune intenţionată săvârşită de asociatul administrator. nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora. De asemenea. poate să decidă că asociatul care a făcut actele de concurenţă a lucrat în contul ei sau poate să ceară despăgubiri. sau ia din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute. indiferent dacă prejudiciul condiţionat de lege se produce în sfera gestiunii interne sau în sfera relaţiilor cu terţii. Acest drept se stinge după trecerea a 3 luni din ziua când societatea a avut cunoştinţă de actele de concurenţă neloială. nu este de natură să dovedească existenţa unor fraude. e) concurenţa neloială. d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. precum şi majorarea capitalului social. . inabilitatea. Refuzul de a recepţiona şi pune în vânzare mărfurile primite. precum şi indiferent dacă fraudarea are ca suport exercitarea atribuţiilor în calitate de administrator sau exercitarea drepturilor şi obligaţiilor societare în simpla calitate de asociat. din moment ce o asemenea sesizare nu s-a finalizat printr-o hotărâre penală de condamnare. fără acordul celuilalt asociat. nu se aplică asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată. S-a considerat că este fraudă în dauna societăţii: . Problema 13 Analizati evolutia ratei de rotatie a activului circulant net. Dispoziţiile legale se referă doar la asociatul dintr-o societate cu răspundere nelimitată. 4. SCS şi SRL.

Art. dintr-un an fiscal. astfel cum sunt definite prin norme. Dati unele exemple in urma carora pot rezulta elemente similare veniturilor si cheltuielilor. cheltuiala estedeductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 82/1991. beneficiarul devine proprietar al bunurilor.diferenţele nefavorabile de curs valutar. Bunurile sunt trimise din Franta la depozitul lui B din Romania. Exemple de elemente similare cheltuielilor: . ca urmare a retratării sau transpunerii.(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Contractul aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract provizoriu prin care vanzarea efectiva a bunurilor este conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma testarii de catre clientul potential. sa le returneze furnizorului.diferenţele favorabile de curs valutar. republicată. Problema 15 Societatea comerciala A din Franta (inregistrata in scop de TVA ca persoana impozabila normala) trimite pentru testare societatii B din R|omania (inregistrata in scop de TVA cu art.cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat.rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor. Norme metodologice: (2) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. cum ar fi stocurile la dispozitia clientului. 21 din Codul fiscal. Norme metodologice: 12. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar. ca urmare a retratării sau transpunerii. Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. 8 . rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. urmand ca daca B este multumit sa le retina. dupa caz. Problema 14 Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor in vederea determinarii impozitului pe profit. cu modificările şi completările ulterioare. acestia avand dreptul fie sa le achizitioneze fie. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similareveniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. locul lor. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. livrarile de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. Analizati speta din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operatiunilor. testare ce are scopul de a stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. . dincare se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. 153) o cantitate de bunuri. (2) Pentru livrarile de bunuri in baza unui contract de consignatie sau in cazul operatiunilor similare. .NU EXISTA DATE SUFICIENTE PENTRU A RASPUNDE. 134^1 . respectiv durata iniţială stabilită conform legii. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor. iar in caz contrar sa le returneze. baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale. se considera ca bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau. înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat. în situaţia în care au fost deductibile din profitul impozabil. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol. precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută. precum si obligatiile ce revin platitorilor de TVA daca bunurile se returneaza. mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. În acest caz. Exemple de elemente similare veniturilor: .

3 lei Problema 17 Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incat comanda sa contina date reale e) Produsele comandate sa se obtina in timp util f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si correct g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate Identificati si enumerate riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Alegerea formei de aprovizionare se bazeaza pe analize diagnostic riguroase prin care sa se identifice oportunitatile fiecarei modalitati si mai ales posibilitatile firmei de a le valorifica. deci de la 01.anul 2009 = 4300 x 10/12=3583. Aprovizionarea de la mai multi furnizori-in vederea reducerii puterii de negociere a furnizorilor se recomanda aprovizionarea pentru aceeasi resursa de la mai multi furnizori. Principalele dezavantaje ale unei asemenea forme de aprovizionare sunt imposibilitatea punerii in concurenta a furnizorilor si riscul de crestere a gradului de dependenta fata de furnizor. etc. in cazul in care se pot obtine reduceri de pret sau ale cheltuielilor de aprovizionare.3 lei/luna Impozitul se datoreaza de la data de 1 a lunii urmatoare dobandirii. se asigura punerea in concurenta a furnizorilor (obtinerea unor preturi mai bune. astfel incat sa se respecte normele de consum stabilite si stocurile de productie determinate.03. Forme de aprovizionare Concretizarea relatiilor de aprovizionare presupune alegerea formei prin care se va concretiza procesul de aprovizionare propriu-zis: aprovizionarea de la furnizor unic sau nu. politice etc.2009 => impozitul datorat pt. Exemplu : O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2400 cm3.8 => 5 fractiuni x 860 = 4300 lei. pe baza de contract sau comanda etc. daca un furnizor ofera un nivel de calitate. exista situatii in care aceasta forma de aprovizionare este eficienta si anume: in cazul in care furnizorul detine monopolul tehnic in ce priveste fabricarea unui produs. directa sau indirecta. incendii. In asemenea analize preponderente vor fi criteriile economice. Aprovizionarea directa-evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare. asigurarea conditiilor optime de depozitare a resurselor materiale. complexa si la timp a unitatii economice cu mijloace de munca si obiectele muncii.Problema 16 Prezentati cum se determina impozitul pe mijloacele de transport achizitionate in timpul anului. Impozit anual=2400 cm3/500 cm3 = 4. alimentarea rationala a locurilor de munca cu resursele materiale necesare. ca si conditiile in care este eficienta sunt foarte diverse dintre care: se evita posibilitatea incetarii totale a aprovizionarilor in conditiile aparitiei unor situatii deosebite ( greve. Valoarea taxei asupra mijloacelor de transport este de 860 lei/500 cm3. pret si service deosebit. faliment). Argumentele unei asemenea optiuni. dar se vor utiliza si criterii de alta natura (sociale. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2009./an=> 358. utilizarea rationala a resurselor materiale. determinati cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local. cresterea eforturilor de adaptare la cerintele consumatorului). cum ar fi comisionul perceput de intermediar pentru acoperirea costurilor si pentru obtinerea unui profit. Oganizarea aprovizionarii tehnico-materiale trebuie astfel condusa incat sa contribuie la: asigurarea completa. permite o bune cunoastere a 9 .) Aprovizionarea de la un furnizor unic-daca in general se recomanda sa nu se apeleze la un singur furnizor (pentru evitarea cresterii gradului de dependenta).

Aprovizionarea pe baza de comanda are avantajul ca se pot negocia conditiile de aprovizionare in functie de situatia existenta pe piata la un moment dat. judicios dimensionata in ceea ce priveste volumul necesarului de consum. destinate realizarii activitatii de ansamblu a unitatii economice. indicatori care evidentiaza sursele si potentialul de acoperire cantitativa si structurala cu resurse materiale a necesitatilor de consum: .necesar de aprovizionat cu resurse materiale de pe piata interna si internationala de materii prime si produse-Na Pentru ca activitatea generala a unitatilor economice sa se desfasoare in bune conditii este necesara asigurarea unui echilibru perfect si stabil intre necesitati si resurse pe intreaga perioada de gestiune. combustibili s. reducerea riscului desfacerii productiei). 10 . calitativ dar si al conditiilor de aprovizionare. de transfer a produselor si de plata se fac prin intermediar. celelalte activitati-de plata si transfer a produselor-realizandu-se direct producatorconsumator). ambele stari generand consecinte nefavorabile pentru intreprindere. Aprovizionarea pe baza de contract-contractul ofera o reducere a riscului in aprovizionare din punct de vedere cantitativ. permite cresterea gradului de disponibilitate a resurselor. Elaborarea planului si a programelor de aprovizionare Continutul planului de aprovizionare trebuie sa evidentieze o situatie reala. dar in conditiile stabilite in prezent. contractul reprezinta o dependenta fata de anumite clauze care incalcate provoaca efecte negative asupra consumatorului. posibilitatea obtinerii unor rabaturi de pret. depozitarea. prin posibilitatea de amplasare a intermediarului in apropierea consumatorului. pe de alta parte. Apare astefl imposibilitatea fructificarii anumitor oportunitati pe piata cum ar fi reducerile de pret. Continutul planului si programelor de aprovizionare a unitatilor economice se defineste prin mai multi indicatori specifici care. O forma particulara in cazul aprovizionarii prin depozit o reprezinta aprovizionarea garantata. prin tranzit achitat (presupune ca si plata facturilor sa se faca prin intermediar) sau prin depozit.nevoilor consumatorului de catre furnizor respectiv a posibilitatilor producatorului de catre consumator etc.a. materiale. optimizarea transportului etc. in vederea indeplinirii obiectivelor strategice finale: . In functie de implicarea intermediarului. din punct de vedere formal. de cele mai multe ori relatia producatorconsumator. pot fi grupati pe doua categorii: 1. prin nivelul cantitatilor cumparate de la producator de catre intermediar se asigura pentru acesta anumite oportunitati (reducerea costurilor.stocul de resurse materiale la sfarsitul perioadei de gestiune-Ssf .alte resurse interne-Ari . Aprovizionarea in comun are rolul de a permite obtinerea unor avantaje oferite de cresterea volumului si valorii aprovizionarilor: cresterea puterii de negociere. prestarea de servicii). neexistand.necesarul pentru realizarea planului si programelor de productie. Aprovizionarea indirecta-permite minimizarea stocurilor de productie prin cresterea gradului de siguranta a aprovizionarilor. In acest caz toate activitatile: de concretizare juridica. caz in care intermediarul preia in totalitate sau partial functiile aprovizionarii: studiul pietei. desfasurarea activitatii de ansamblu a unitatii economice-Npl . riscul mare consta in modificarea defavorabila a conditiilor care ar fi putut fi formulate in cadrul unor contracte la parametri mai favorabili-de exemplu cumpararile la termen-cand se incheie un contract pentru aprovizionari care se vor face ulterior. a activitatii generale a unitatii economice-Ntpl 2. aprovizionarea indirecta poate fi:prin tranzit organizat (presupune ca intermediarul sa participe numai la concretizarea relatiilor de aprovizionare in formule juridice.necesar total de resurse materiale pentru realizarea planului de productie. fie aparitia lipsei de materiale.stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune-Spi . minimizarea cheltuielilor de transport etc. executarea de lucrari. in primul rand a celei de baza (fabricatia de produse. Aprovizionarea prin depozit-reprezinta aprovizionare prin angrosist si presupune ca pentru consumator intermediarul sa devina furnizorul. Acest echilibru se exprima prin relatia: Npl+Ssf=Spi+Ari+Na necesar total de resurse materiale(Ntpl)=surse totale de acoperire a necesarului Orice abatere de la aceasta egalitate determina fie imobilizari nejustificate de resurse materiale. aparitia de noi furnizori etc.. in functie de natura lor economica. care se va corela ulterior cu strategia generala conturata de conducerea asigurarii materiale in raport cu tendintele si mutatiile ce se inregistreaza pe piata interna si internationala de materii prime. indicatori care reflecta necesitatile de consum de materii prime. Se recomanda in cazul unor comenzi reduse si/sau al unor produse care nu necesita o conlucrare deosebita producator-consumator.

Metoda calcului direct. in aprovizionarea cu materialul respectiv. Ncst-norma de consum la sortimentul tip. Nca-norma de consum specific de aprovizionare pentru materialul respectiv la produsul analog. 3) Necesarul total de resurse materiale (Ntpl)-asigura evaluarea estimativa a tuturor necesitatilor de consum pentru un anumit tip de resursa. acesta va constitui suportul material principal de formare a stocului de la inceputul perioadei urmatoare. Ntpl=Npl+Ssf Dupa ce s-a fundamentat partea de necesar a programului de aprovizionare tehnico-materiala urmeaza sa se stabileasca sursele de acoperire a acestui necesar. 2) Stocul la sfarsitul perioadei de gestiune-are scopul de a asigura desfasurarea normala a procesului de productie pe parcursul derularii perioadei de gestiune. d) stocurile sezoniere (Ssez)-reprezinta cantitatile de materiale destinate asigurarii continuitatii si desfasurarii normale a productiei. a) stocul curent (Sc)-reprezinta cantitatea de material necesara pentru asigurarea continuitatii procesului de productie intre doua aprovizionari succesive cu materialul respectiv de la furnizori. de siguranta. b) stocul de siguranta (Ssig)-reprezinta acea cantitate de materiale ce trebuie sa existe in unitate pentru a se folosi in productie atunci cand se epuizeaza stocul curent. analoage: Npl=Q*Nca*k Q-volumul de productie programat dintr-un anumit tip de produs. in zile. c) stocul de pregatire (Spr) sau de conditionare este necesar la acele unitati economice unde materiile prime trebuie sa fie supuse unei pregatiri prealabile intrarii in procesul de productie. receptionarea. In acest scop se determina mai intai sortimentul tip. aprovizionare sau transport. sezoniere. Spr=Cmz*tpr tpr-timpul de pregatire pentru acel material. 1) Stocul de materiale de la inceputul perioadei de program-reprezinta cantitatea de material ce se prelimina sa existe in unitate la inceputul perioadei de gestiune. Dimensionarea corecta a stocurilor de resurse materiale influenteaza pozitiv ritmicitatea productiei si viteza de rotatie a mijloacelor circulante. intrarile de materiale din momentul elaborarii programului de aprovizionare si pana la inceputul perioadei de program si scazand consumul de materiale estimat in acelasi interval de timp.in cazul conditiilor sezoniere de productie. 11 . T -intervalul mediu de timp. Ssig=Cmz*(t1+t2+t3) t1-timpul necesar stabilirii legaturii cu furnizorii si pentru pregatirea de catre acestia a unui lot de livrare. in conditii normale de activitate. Este recomandabil ca fiecare unitate economica sa-si calculeze o serie de categorii de stocuri de resurse materiale: stocurile curente. Ssez=Cmz*ti ti-timpul de intreruperi. k-coeficientul de corecti ce reflecta deosebirile existente intre cele doua tipuri de produse.Elaborarea programului de aprovizionare presupune fundamentarea fiecarui indicator in parte: 1) Necesarul de resurse pentru desfasurarea activitatii unitatii economice se poate determina prin mai multe metode: -metoda calcului direct-atunci cand pentru fabricatia mai multor tipuri de produse sau sortimente se foloseste aceeasi materie prima: Npl=SQpi*Nci. Npl=Sqi*Ncst Qi -volumul de productie din sortimentul de productie de tipul ”i”. t2-timpul necesar transportului materialelor de la furnizor la beneficiar. in care volumul estimat al productiei Q si norma de consum specific se refera la produsul varianta constructiva ”i”. din acest motiv utilizandu-se normele de consum specific la alte produse asemanatoare . si inmagazinarea materialului. in zile calendaristice. stocurile de pregatire sau de conditionare. -metoda de calcul pe baza sortimentului tip-se poate utiliza pentru cazurile in care in programul de productie sunt prevazute un numar mare de sortimente din acelasi produs. intre doua livrari succesive. bazandu-se pe cunoasterea productiei fizice programate si pe normele de consum specific de aprovizionare cu motivare tehnico-economica. se calculeaza adaugand la stocul de materiale existent in momentul elaborarii programului de aprovizionare. -metoda de calcul pe baza de analogie-se foloseste atunci cand nu se cunosc normele de consum specific de aprovizionare la materialele si produsele respective. t3-timpul pentru descarcarea. respectiv acel sortiment a carui norma de consum este cea mai apropiata de norma de consum medie ponderata. calculata pentru inreaga gama de sortimente. Sc=Cmz*T Cmz-consumul mediu zilnic din respectivul material. iar materialele comandate nu sosesc la termenele prevazute de la furnizori. conduce la determinarea unei marimi reale pentru acest indicator.

a. pentru care nu s-au intocmit note de transfer sau materiale date in consum pentru care nu s-au intocmit bonuri de consum -evidenta stocurilor nu este corecta -exista diferente intre evidenta de gestiune si contabilitate -diferentele constatate cu ocazia inventarierii nu au fost evidentiate corect in contabilitate -depozitarea materialelor in conditii necorespunzatoare care favorizeaza deprecierea lor -depozitele nu sunt pazite. d) Protejarea materialelor primate. materiale si piese refolosibile rezultate din dezmembrari de mijloace fixe scoase din uz etc. de combustibil. nu au sisteme de alarma. care trebuie asigurata de la furnizori. verificarea contractelor de livrare intocmite cu furnizorii -verificarea existentei unei persoane sau unei comisii de receptie 12 . sunt autorizate de catre un responsabil -identificarea furnizorilor. pentru acoperirea cererilor de consum ale inreprinderii. atat cantitativ cat si calitativ. g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre depozit si de la depozit. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. pentru care nu s-au intocmit documentele de iesire Proceduri de control intern care pot diminua riscurile enumerate: -verificarea modului de intocmire a notelor de comanda. f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare. Identificarea riscurilor -inexistenta unor proceduri/monografii privind achizitia si receptia materialelor -procedura/monografia nu este cunoscuta de catre personalul desemnat cu achizitia si receptia materialelor -comisia constituita pentru receptia materialelor nu are calificarea si pregatirea necesara pentru receptionarea acestora.2) Indicatorul ”alte resurse interne” cuprinde diferite categorii de resurse materiale rezultate din procesele tehnologice de prelucrare. deci din afara unitatii. 3) Necesarul de aprovizionat (Na)-evidentiaza cantitatea de materii prime noi si materiale refolosibile. de piese de schimb s. exista riscul pierderii. c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt correct inregistrate.al furtului. b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii. e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare. risc de incendiu -exista materiale periculoase pentrucare nu au fost luate masuri suplimentare de depozitare si manipulare -personalul responsabil cu depozitarea materialelor periculoase nu a fost instruit pe linia protectiei muncii -exista materiale returnate furnizorilor din motive de neconformitate. daca acestea au un format standard. -existenta unor comenzi de materiale care nu sunt pentru nevoile intreprinderii -existenta unor comenzi la preturi mai ridicate decat nevoile intreprinderii -existenta unor comenzi care nu reflecta nevoile inreprinderii -a avea bunuri primite care nu au fost comandate -receptionarea unor materiale care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ -nesolutionarea diferentelor constatate la receptie -neconcordanta intre preturile inscrise pe factura si preturile stabilite prin contract -neconcordanta intre preturile inscrise pe factura si preturile din nota de receptie -inregistrarea eronata in contabilitate a materialelor primite -exista materiale transferate de la depozit catre alte deparatamente. Na=Npl+Sf-Spi-Ari Problema 18 Receptia presupune: a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate. i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase. sunt numerotate. h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp. stoc si dispozitiile de achizitie sunt consecvente.

. receptia transportului. semifabricate. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. prin fisa postului privind receptia materialelor.-verificarea daca persoana responsabila cu receptia este calificata. calcule aritmetice ale acestora.de a vinde bunuri clienţilor îndoielnici -de a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în concordanţă cu procedurile societăţii. materialele inscrise pe factura corespund cu cele inscrise in nota de receptie. cantitativ şi al comenzii -de a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion -plăti efectuate care nu sunt înregistrate 13 . b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta. cantitativ si valoric. la nivelul unei entitati. materiale. furtului Pentru materii prime. este suficient de instruita privind atributiile si raspuderile sale -verificarea modului de intocmire a receptiilor.de a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda . ambalaje: aprovizionarea cu active circulante materiale pe baza de comenzi sau contracte tehnologice corespondenta dintre datele inscrise in documentele de receptie si cele inscrise in actele de insotire a marfii solutionarea diferentelor constatate cu ocazia receptiei bunurilor. presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing. marfuri.de a trimite bunuri neconforme din punct din punct de vedere de vedere cantitativ si calitativ al comenzii -de a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor -de a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile -de a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere calitativ. asa cum rezulta ele din documentele de insotire si receptie. c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. obiecte de inventar. ori cele achitate efectiv. are atributii clar stabilite. Identificarea riscurilor . animale si pasari din productia proprie: existenta documentelor de predare vizate de controlul tehnic de calitate inscrierea datelor din documentele de predare in fisele de magazine inregistrarea corecta in evidenta contabila a veniturilor obtinute din stocarea produselor finite pe baza preturilor de inregistrare si a cantitatilor realizate actualizarea valorii productiei stocate cu diferentele de pret determinate efectuarea punctajelor periodice intre evidenta tehnic-operativa si cea contabila Problema 19 Activitatea de vinzare . notele de receptie sunt semnate de catre responsabil -verificarea fizica a bunurilor primite -verificarea si compararea notelor de comanda cu facturile si cu receptiile -verificarea trimiterii la contabilitate a facturilor insotite de notele de receptie -verificarea daca toate miscarile de materiale sunt autorizate si inregistrate -verificarea inregistrarii in fisa de magazie a borderourilor de livrare si de receptie -verificarea daca toate diferentele de inventar constatate intre inventarul fizic si fisiere au fost corect inregistrate si daca toate diferentele au fost semnate de catre un responsabil -verificarea existentei unei polite de asigurare a stocurilor impotriva incendiului. receptia cantitativa si receptia calitativa respectarea termenelor de livrare prevazute in contracte si aplicarea masurilor sanctionatorii prevazute in contractele economice concordanta dintre sumele datorate. asa cum rezulta din documentele de plata inscrise in extrasele de cont bancar organizarea si conducerea evidentei operative a aprovizionarilor pe baza “Registrului de comenzi” si “Fisei de urmarire a executarii comenzilor” concordanta datelor inscrise in acestea si documentele de receptie si livrare concordanta dintre datele inscrise in “Fisa de magazine” si documentele de receptie Pentru produse finite.

a2) aceasta varianta organizatorica are in vedere ca pe baza unei structuri optim determinate sa efectueze in exclusivitate operatiunile de: -cercetare piata. fundamentarea in conditii de performanta. -comercializare efectiva de produse finite si piese de schimb. astfel conceputa in scopul indeplinirii cu minima cheltuiala de catre firma a sarcinilor de vanzari pentru: produse finite. -facturare marfuri.comercializareservice post vanzare. 14 . materiale recuperate din procesele primare si dezmembrari). b) componenta procesuala ( de executie). evidenta. verificarea permanenta a soldului clientilor si stabilirea unui sold maxim -verificarea notei de comanda (daca are nr. expeditii marfuri. a preturilor si a reducerilor (daca sunt acordate de persoana autorizata) -bunurile bunuri trimise trebuie să aibă comenzi semnate de persoane autorizate -examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ. a costurilor totale promotionale. in paralel cu asigurarea conditiilor indeplinirii sarcinilor. controlul operativ curent. derulare. a factorilor sezonieri. incasari. -transport-asigurari. obiectivelor si competentelor pe toata structura procesuala a sistemului organizatoric. bunuri de consum. -fundamentare preturi-cheltuieli. resurse secundare (stocuri neutilizabile. incheiere contracte. posturi.de inregistrare si este facuta de persoana autorizata). operare-evidenta vanzari. -derulare programe vanzari. a3) reprezinta in principiu o forma derivata a2). performanta si integrala a sistemului. respectiv: 1.organizarea sistemului de vanzari 2. -depozite pregatire pentru vanzare-livrari produse finite-piese de schimb. studii vanzari.analiza vocii clientului. -coordonare centre comercializare-service. oportunitate si eficienta a planurilor si programelor de vanzare. subansamble. ambalaje. vocea clientului. cu activitati si personal functie de volumul tranzactiilor precum si cerintelor conditiilor specifice in ceea ce priveste activitatea de service. Sistemul organizatoric-functional specific activitatii de vanzare este caracterizat de existenta a doua componente indispensabile: a) componenta de management (de conducere). 3. relatii). strategii vanzari. -operatiuni de incasari si recuperari creante. care sa asigure cerintele consumului pentru piata interna si/sau externa. atributii. urmarire recuperare creante. nivele ierarhice. a) In ceea ce priveste componenta de management activitatea de vanzari comporta o multitudine de variante organizatorice. sarcini si responsabilitati grupate si specializate pe compartimente functionale pentru indeplinirea cerintelor operatiilor specifice in domeniile: -marketing. fundamentarea strategiilor de vanzare a produselor pe diverse piete pe baza prezentei concurentilor. -operatiuni de service pentru produse aflate in termen de garantie si post garantie. -fundamentare plan-programe vanzari. piese de schimb. functii.Proceduri de control intern care pot diminua riscurile enumerate: -verificarea clientul prin cerere de referinţe Client din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti. in conditiile unui sistem organizat pe centre zonale. distributie. -operatiuni de depozit. a1) structura organizatorica astfel fundamentata si practicata de firma in domeniul vanzarilor este necesar sa asigure:coordonarea operativa. colectii. precum si a traditiilor pietelor locale si zonale etc. b) Componentele procesuale ale sistemului organizatoric inglobeaza activitati. cu mentiunea asupra particularitatilor faptului ca operatiunile se produc in afara granitelor tarii.organizarea vanzarilor de marfuri pe zone geografice externe. analiza eficienta. calitativ şi al comenzii -completarea fisei de magazie -verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit -verificarea semnaturii de primire de catre client a facturii sau a documentul care atestă livrarea (avizul de insotire a marfii) -verificarea scadentarului soldurilor clienti si urmarirea recuperarii debitelor restante de la clientii indoielnici -verificarea inregistrarii platilor. respectiv a facturilor emise Organizarea structurala si procesuala a sistemului vanzarilor firmei Organizarea structurala si procesuala a activitatii de vanzari se concretizeaza practic intr-o structura organizatorica reprezentand ansamblul aranjamentelor functionale (compartimente. -negocieri.organizarea pe centre teritoriale a activitatii cercetare piata. urmarire realizare. service si valorificare inclusiv a resurselor secundare devenite neutilizabile.

Secţiunea A) intitulată “Generalităţi”. permite utilizarea lor ulterioară după aducerea sa la zi.-colectare-valorificare ambalaje-resurse secundare. Problema 21 Exprimarea unei opinii motivate potrivit careia situatiile financiare au fost stabilite in toate aspectele semnificative. Secţiunea B) intitulată “Documente privind controlul intern”. Dosarul permanent contine documente si tabele cu semnificatie permanenta asupra activitatii unitatii auditate. . Clasarea lor într-un dosar separat. . 15 . indicând data introducerii documentului.PD (dosarul permanent. Secţiunea E) intitulată “Fiscal şi social”. Secţiunea D) intitulată “Analize permanente”. Problema 20 Imaginea fidela este: a) o consecinta a regularizarii si sinceritatii conturilor b) o conditie pentru a emite o opinie fara reserve c) un criteriu de apreciere a situatiilor financiare RASPUNS CORECT: A. Totodata. Dosarul permanent se organizează în secţiuni (părţi) care uşurează clasarea documentelor şi consultarea lor. Un sistem organizatoric caracterizat de eficacitate si eficienta in vanzari se fundamenteaza stiintific pe ratiuni de operativitate si cost controlat din toate punctele de vedere. Ţinerea la zi se efectuează pe sumar. Ele nu au deci nevoie să fie cercetate în fiecare an. constituie: a) obiectul unei misiuni de auditare a situatiilor financiare b) scopul fundamental al auditului bancar c) definitia auditului extern in general RASPUNS CORECT: A. un sistem organizatoric in domeniul vanzarii elaborat stiintific presupune sa garanteze in orice moment desfasurarea in cele mai bune conditii a cerintelor de operativitate si eficienta in relatiile cu productia si piata. Problema 22 Elementele probante reprezinta informatii care au la baza: a) numai documente justificative si documente contabile b) documente justificative. Fiecare secţiune poate fi materializată printr-un despărţitor comportând un sumar al conţinutului.PE (dosarul permanent. Dosarul permanent permite deci evitarea repetării în fiecare an a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de recunoaştere a intreprinderii.PB (dosarul permanent. Secţiunea C) intitulată “Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. dosarul permanent. documente contabile si alte surse c) surse interne si surse externe RASPUNS CORECT: B. conform unei referinte contabile identificate. .PA (dosarul permanent. Dosarul permanent se subdivide în sapte secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional. după cum urmează: . Problema 23 Rolul si importanta dosarului permanent Unele informaţii şi documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toată durata mandatului. .PC (dosarul permanent.

Auditorul extern are obligaţia să obţină o cunoaştere suficientă a auditului intern pentru a planifica şi aborda în mod eficient auditul. programarea de lucru şi a dosarelor de lucru corespunzătoare Problema 26 Ce este riscul inerent? Riscul inerent reprezinta posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzactii sa comporte erori ce pot fi semnificative. făcând parte din structurile intreprinderii. Activităţi ale auditorului intern care pot fi utile auditorului extern: . . .organizarea profesională. planificarea.- PF (dosarul permanent.natura şi întinderea lucrărilor de audit intern efectuate.examenul sistemelor contabile de control intern.examenul informaţiilor financiare şi de gestiune. Criterii de evaluare a lucrărilor auditorului intern: .competenţe tehnice. Problema 25 Utilizarea lucrărilor auditorului intern. Problema 24 Explicati semnificatia datarii raportului de audit Raportul de audit trebuie datat deoarece aceasta informează cititorul că auditorul a analizat efectul asupra situaţiilor financiare şi asupra raportului privind evenimentele şi tranzacţiile cunoscute de auditor care s-au produs până la acea dată. Auditorul intern. .evaluarea costurilor. rascumpararile de actiuni De cercetat restrictiile care ating distribuirea beneficiilor nedistribuite sau a conturilor de capitaluri proprii De informat daca s-au produs schimbari semnificative in entitate in raport cu anul precedent in ce priveste 16 . privind in special noile emisiuni. pregătire tehnică adaptată şi o experienţă ca auditor intern. Secţiunea G) intitulată “Intervenţii externe”.statutul auditorului intern în cadrul intreprinderii. Auditorul trebuie să analizeze activităţile auditorului intern şi incidenţele potenţiale asupra procedurilor de audit ale sale. . . are printre obiectele sale examenul. controlul şi documentarea corectă a lucrărilor. anumite aspecte ale lucrărilor sale pot fi utile auditorului extern.examenul modului de respectare a textelor legislative precum şi al politicilor şi directivelor stabilite de conducerea intreprinderii. fie ca sunt luate in considerare in mod individual. Problema 27 Prezentati 10 lucrari de efectuat cand examinati conturile de capitaluri proprii De obtinut si de analizat lista operatiilor care afecteaza capitalurile proprii. auditorul nu trebuie să dateze raportul înainte de data la care situaţiile financiare sunt semnate sau aprobate de către conducere. evaluarea şi controlul pertinenţei şi eficacităţii sistemelor contabile şi de control intern.PG (dosarul permanent. rentabilitatea şi eficienţa unor tranzacţii şi operaţiuni. Secţiunea F) intitulată “Juridice”. supravegherea. . fie cumulate cu erori din alte solduri sau categorii de tranzactii. presupunand ca nu a existat un sistem de control intern. . Deoarece responsabilitatea auditorului este de a întocmi rapoarte asupra situaţiilor financiare întocmite şi prezentate de către conducere. existenţa manualelor de audit.

Independenta relativa deriva doar incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salarizata in afara Corpului sau cu orice activitate comerciala. cu situatia economica a fiecarei tari. ale consiliilor de administratie in ceea ce priveste masurile stabilite referitoare la capitalurile proprii De evaluat fundamentarea informatiilor date in notele anexe la situatiile financiare privind capitalurile proprii Problema 28 Explicati independenta absoluta si independenta relative a expertului contabil Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele in drept deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in acesta categorie. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. in situatia ca nu sunt de acord cu concluziile expertului . aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu e obligatorie. dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie. sau de la un grup de care apartine acest client. reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului de ansamblu. cu exceptiile prevazute de lege. care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii. operatiunile intra-grup De consultat procesele verbale ale adunarii actionarilor. acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile. care. Problema 30 Onorariile si independenta. Dimpotriva. formuleaza observatii si obiectii motivate. caci independenta poate fi pusa in cauza. Problema 31 17 . Cand onorariile primite de la un client. Problema 29 Ce contine un Raport de expertiza calificat? Raportul de expertiza calificat (sau cu observatii) cuprinde: . in special cele ce au loc ca urmare a afectarii rezultatului net al exercitiului De analizat . abtinere sau posibilitati de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit. interesele minoritare. in cadrul grupurilor de societati. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului.detinerea sau structura de capital In caz de pierderi trebuie verificata existenta unei capacitati de finantare suficiente continuarii activitatii De analizat orice modificare a capitalului social prin prisma respectarii reglementarilor legale si statutare De verificat respectarea egalitatii : Capitaluri proprii inainte de repartizare = capitaluri proprii dupa repartizare + distribuiri de capital (dividende) De analizat operatiile care privesc miscarile ce au loc in cadrul capitalurilor proprii .raspunsul in scris la observatiile si obiectiile formulate de partile in litigiu asupra raportului de expertiza contabila se redacteaza de catre expertul contabil dupa inaintarea raportului de expertiza la organul care a dispus efectuarea expertizei si examinarea acestuia de catre parti. Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate. abtinere si recuzare prevazute de codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale.

–b) actele de proprietate asupra bunurilor întreprinderii. b) corectii legate de politica de salarizare a întreprinderii. c) corectii legate de politica de comercializare a întreprinderii. în vederea determinãrii capacitãtii beneficiare a întreprinderii. Actiuni juridice litigii caracter comercial 18 . FLUXUL DE TREZORERIE SE POATE STABILI INDIRECT: Profit (pierdere) pe an + dobanda pe datoria la terti .Superprofitul va exista daca rentabilitatea generata de întreprindere este superioara celei ce s-ar obtine plasand pe piata (financiara) un capital echivalent cu activul net corijat (ANC). ANC) Valoarea patrimoniala matematica are la baza o optica potrivit careia valoarea firmei ia in calcul numai bunurile aflate in proprietate.Supraprofitul apare ca urmare a suplimentului de rentabilitate realizat in raport cu valoarea strict patrimoniala. RASPUNS CORECT: C. Problema 32 Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei firme ? Fluxurile de trezorerie sunt acele profituri ale firmei.Care dintre urmãtoarele ajustãri aduse profitului din bilant. Problema 35 Marcati afirmatia corectã în privinta verificãrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului comercial: –a) actiunile juridice în curs pentru litigii cu caracter comercial.deducerea/cresterea fondului de rulment. inclusiv a lichiditatilor/datoriilor Flux de trezorerie Problema 33 Care sunt premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului? Premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului sunt: . disponibile tuturor furnizorilor de capital catre firma dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii societatilor. dar inaintea dobanzii.economia la impozitul afferent intreprinderii datorata deductibilitatii dobanzii pentru datoria la terti +impozitul pe venit care poate fi compensate + deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar . Problema 34 Carei optici ii corespund valorile patrimoniale matematice (ex. – c) actele de închiriere asupra bunurilor utilizate de întreprindere. este inexactã: a) corectii legate de politica de amortizare a întreprinderii. .cheltuieli de capital +/. Fluxul de trezorerie reprezinta profiturile intreprinderii dupa scaderea cheltuielilor si impozitelor pe imobilizari.venituri care nu aduc numeraqr .

IAASB a publicat toate standardele sale de audit într-o formă proiectatã pentru a îmbunătăţi gradul de înţelegere şi implementarea acestora. şi fără eforturile neobosite ale membrilor IAASB şi ale consultanţilor de specialitate. care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale entităţii. 19 . pentru ca părţile interesate să poată urma paşii necesari pentru a asigura implementarea adecvată a acestor date anterior datei intrării în vigoare".ifac. Ne face plăcere să punem la dispoziţie publicului suita completă de standarde.org/IAASB/). Interesul public este definit drept bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor deservite de profesionistul contabil. Considerente speciale . cu publicarea ultimelor şapte Standarde Internaţionale de Audit (ISA-uri).auditări ale situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Cadrele generale de scop special. Problema 36 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public O caracteristică a profesiei o constituie acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public. investitori. consiliu normalizator de standarde independent sub egida Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). precum şi la aplicarea corectă a sistemului de impozitare. Publicul profesiunii contabile este format din clienţi.  directorii financiari au atribuţii în diverse domenii de management financiar şi contribuie la utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor entităţii economice sau publice. precum şi pentru a facilitate traducerea lor.nu ar fi fost posibilă fără conducerea dedicată a predecesorului meu. auditorii din întreaga lume vor avea acces la 36 de ISA-uri şi Standarde Internaţionale pentru Controlul Calităţii actualizate şi clarificate. urmând aprecierile şi aprobarea Consiliului de Supraveghere în Interes Public (PIOB) privind procedura stabilitã. a finalizat Proiectul Claritate*. Responsabilitatea profesionistului contabil nu înseamnă numai să satisfacă necesităţi individuale ale unui anumit client sau angajator. angajaţi. Odată cu finalizarea Proiectului Claritate. de exemplu. • ISA 402 (revizuit şi reîntocmit). comunitatea oamenilor de afaceri.RASPUNS CORECT: A. John Kellas. angajatori. Problema 37 Despre Standardele Internationale de Calitate Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Certificare. Titlurile ultimelor ISA-uri clarificate sunt următoarele: • ISA 210 (reîntocmit). • ISA 700 (reîntocmit).  auditorii financiari independenţi ajută la menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare prezentate instituţiilor financiare ca suport parţial pentru împrumuturi şi acţionarilor pentru a obţine capital. • ISA 265. donatori de credite. Formarea unei opinii şi raportul privind situaţiile financiare. Standardele clarificate se aplică pentru auditul situaţiilor financiare pentru perioade care încep la 15 decembrie 2009 sau ulterior acestei date. Consideraţii de audit privind entităţile care folosesc prestatori de servicii. Standardele sunt toate expuse în noul Centru Claritate pe site-ul IAASB (http://www. a finanţatorilor şi alte persoane care se bazează pe obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare a economiei. Termenii misiunilor de audit.  auditorii interni furnizează asigurarea în privinţa existenţei unui sistem de control intern corect. • ISA 800 (revizuit şi reîntocmit). Preşedintele IAASB Arnold Schilder a remarcat "Realizarea semnificativă de a finaliza Proiectul Claritate la termen . Ca rezultat al acestei importante realizări. guvernanţi.  consultanţii manageriali au o responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării unor decizii manageriale corecte. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public.  experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi eficienţei. Comunicarea deficienţelor din controlul intern celor însărcinaţi cu guvernarea şi conducerea. Această încredere impune profesiunii contabile o răspundere publică.

publicată în Monitorul Oficial al României. emisă de Consiliul IFAC în noiembrie 2004. 2. conturi sau puncte dintr-o situaţie financiară. nr. care prevede două abordări ale controlului de calitate: a) controlul prin persoane angajate de organismul profesional. 1/1995. şi ISA 810 (revizuit şi reîntocmit). Problema 38 Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica. b) controlul prin membri activi cu pregătire corespunzătoare. republicat în Monitorul Oficial al României. 2001/256/CE) privind exigenţele minime în materie de control de calitate al serviciilor profesionale. de altă autoritate sau entitate. nr. Norme internaţionale pentru practica Auditului. Considerente speciale-Auditurile situaţiilor financiare singulare şi elemente specifice. În România: • CECCAR ca membru IFAC. intitulată "Asigurarea calităţii serviciilor profesionale". În 1998 a aprobat Codul internaţional al Etciii Profesiei Contabile care stabileşte: norme de conduriă şi principii fundamentale ce trebuie respectate de toţi profesioniştii contabili. publicată în Monitorul Oficial al României. Abordarea cadrului conceptual". în 1995 a elaborat Codul privind conduita etică şi profesională a EC şi CA • Comisia pentru elaborarea normelor profesionale • Comisia pentru urmărirea aplicării normelor profesionale • Conferinţa Naţională a CECCAR aprobă Codul privind conduita etciă şi profesională a EC şi CA • CS asigură elaborarea şi completarea Codului privind conduita etică şi profesională a EC şi CA. 1. 05/55 din 26 martie 2005. aprobat prin Hotărârea a Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. Partea I.În 1998 IFAC avea 128 membri. republicată 5. 6. cu 2 milioane de profesionişti. Partea I. Principiile internaţionale în domeniul Educaţiei. 1. Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. reprezentând 91 de ţări. Metodologiei CE. 20 . nr. secţiunea 100 "Introducere şi principii fundamentale. denumit în continuare Corpul. 3.• • ISA 805 (Revised and Redrafted). Standardelor internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC): a) Standardului internaţional de control al calităţii (ISQC) nr. Codului etic naţional al Profesioniştilor contabili. 153 din 28 martie 2001. Misiuni de raportare asupra situaţiilor financiare rezumate. în vederea realizării obiectivelor comune. Elaborarea Codului etic: La nivelul IFAC : • aprobarea o dă Consiliul IFAC • comitetele de lucru permanente care emit: SIC (IAS). b) Declaraţiei internaţionale de practică profesională (IPPS) nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Partea I. Principiile de etică profesională – Deontologie. se desfăşoară în baza: 1. Ordonanţei Guvernului nr. aprobată prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Corpului. 1. 429 şi 429 bis din 27 iunie 2007. Recomandării CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 276 din 27 noiembrie 1995. La nivelul unei ţări: Organismele profesionale IFAC din fiecare ţară au şi responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii cerinţelor eticii detaliate. 07/80/2007. c) Declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor de membru (SMO) nr. 4. aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului nr.

iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. In caz de litigiu referitor la onorariu. Acest cod a fost adoptat de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în baza Hotărârii nr.C. Nu trebuie acceptata nicio plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este platita pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. din calitatea sa de membru al IFAC.A. scopul de baza al Codului. Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea.C. patronate de C.R.E.C. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. 50/2002 a Conferinţei Naţionale.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila .C. arbitrajul il constituie presedintele filialei (procedura dreptului comun). Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura. trebuie insa întotdeauna respectat. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. a fost revăzut în cadrul prezentei ediţii. cheltuieli de editare. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. modul de stabilire a onorariilor Pentru orice lucrare. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. Nu se pot incheia contracte globale Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. aprobat prin Hotărârea nr. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. Prezentul cod se adresează tuturor profesioniştilor contabili definiţi ca atare şi angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profesionale ale acestora.70 din 21 ianuarie 2006.E. Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi. etc. Problema 39 Plata lucrarilor. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduita pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. se pot incheia acte aditionala). De regula.A.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. în conformitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili – ediţia 2005 – ca urmare a obligaţiilor statutare ce decurg pentru C. se stabileste un onorariu provizoriu.Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. participatii sau comisioane.R. reclasificat şi redenumit. 21 . cazare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful