You are on page 1of 32

AKTIV

SOMMERSTED
38. årgang
juni-juli-august 2008
Nr. 2

Husk! Sommersted kirkes 150-års jubilæum


Læs mere om arrangementet i kirkebladet
Foto: Storegade - en tidlig søndag morgen i solskin den 25.maj 08

Kirkebladet - se midtersiderne
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra Redaktionen
Side 4: Tak for bidrag . . . . . og Blækhuset
Side 5/6: Håndbold ungdom
Side 6: Aktiv Sommersted undervejs til læserne
Side 11: Skal du med på DGI’s fodboldskole? – så læs her
Side 12-14: Nyt fra fodboldafdelingen
Side 14: Det summer i Brumbassen
Side 15: Trænere/ledere i Haderslev kommune hædres
Side 16: Nyt fra de grønne spejdere (KFUM & K)
Midtersiderne - Kirkebladet Ansvarshavende
Side 17/18: Sommersted skole
Side 18/19: Banehuset går ”i sommerhi”
redaktør
Side 20-22: Nyt fra Håndbold seniorer Sommersted IF
Side 20: Nyt fra fodboldafdelingen Stinne P. Carstensen
Side 21: Nyt fra Sommersted Festival Storegade 52
Side 22: Støtte til Aktiv Sommersted Tlf: 74 50 40 12
Side 27: Årets lederpokal gik til Jens Nielsen
Side 28: Lokalhistorisk forening og ROOR E-mail:
Side 29: Nyt vedr. boldbaner v. hallen mm. stc@danskkabeltv.dk
Side 30: Aktivitetskalender og hjemmesider
Kirkebladet
Materialer til Aktiv Sommersted modtages Peter Kiel Nielsen
med glæde. Kontakt mig på sidestående Tlf: 74 50 41 58
telefonnr. – eller skriv et stykke direkte til E-mail: PKNI@km.dk
montering på A5, skrifttype arial, str.11.
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr.
Udgivelse/distribution
side. Vedlæg gerne en diskette eller send
af Aktiv Sommersted
allerhelst pr. E-mail (Word program – og
dækkes af Sommer-
fotos, som kan åbnes i word program).
sted IF – med støtte fra
Næste blad udkommer uge 37 2008. diverse foreninger og
Sidste frist for aflevering af stof hertil: institutioner i byen.
tirsdag den 19.august 08 til: For Kirkebladets ved-
Stinne P. Carstensen, Storegade 52. kommende af Som-
Prøv! at overholde tidsfristen. Det mersted/Oksenvad
sogne.
skal jeg også overfor trykkeriet og di-
stributør, hvis bladet skal ud til tiden.
Modtager du ikke Aktiv Sommersted??? Bladet postomdeles i
- henvend dig til Ansvarshavende redaktør. postnr. 6560-distriktet

Side 2
Fra redaktionen
Nyd de gratis glæder!
Naturen er allerflottest lige nu. Alt grønnes og springer ud.
Sommersted og omegn ligger midt i det smukkeste landskab - ikke
langt til mark, skov, sø, hede – så der er ingen undskyldning. Tænk
over hvor heldig du er at bo i verdens smørhul uden større naturkata-
strofer og politiske uoverensstemmelser. Pump så din cykel, smør
madpakken og kom af sted!
Jeg er med i en lille flok, der cykler hver tirsdag aften i sommerhalv-
året – og er netop kommet hjem fra en hyggelig tur ned omkring Jels
søerne – en strækning på ca. 30 km.
Efter en travl og hektisk dag ”lander man blødt” sådan en aften. Og
tænk sig! Hele oplevelsen er ganske og aldeles gratis! Nåh nej!
Det koster selvfølgelig den kop kaffe eller te og den kiks eller småka-
ge du har med på bagagebæreren, men den havde du nok også
spenderet på dig selv, hvis du sad derhjemme foran flimmerkassen.
Nogle frivillige har også taget cyklen for at bringe dette nummer af
Aktiv Sommersted ud til dig. Dette fordi post Danmark kun kan tilbyde
os udbringning 4 faste uger om året – og denne gang passede tids-
punktet ganske enkelt ikke ind i vores planlægning. Men jeg er sikker
på, at disse frivillige personer har nydt at komme rundt i 6560-
området, for vi har mange flotte steder i vores egn.
Den opmærksomme læser har nok allerede bemærket at min lille
klumme i dette nummer er præget af positive oplevelser, i modsæt-
ning til de sidste mange gange, jeg har skrevet her.
I stedet opfordrer jeg jer læsere til at fare i Blækhuset hvis I finder
noget uretfærdigt, ærgrer jer over ting eller bare trænger til at brokke
jer. Skriv endelig til mig – det kunne jo være det hjalp på humøret at
komme af med det? Den første læsers indlæg kan ses på næste side.
Stinne P Carstensen

Sommersted Hallens Cafeteria


- har åbent alle hverdage fra kl. 15:00
Efter kampen hygger man i hallens cafeteria.
Alle foreninger er velkommen til at holde møder i hallen. Vi har 3
mødelokaler. I skal bare ringe på 74504500 efter kl. 15:00
Hilsen fra Sommersted Hallens Cafeteria
Side 3
Tak for bidrag til Aktiv Sommersted
Sommersted Idrætsforening vil herved gerne takke alle, der har benyt-
tet sig af muligheden for at indbetale et beløb til dækning af distributi-
on af Aktiv Sommersted.

SIF har modtaget beløb fra rigtig mange borgere, hvilket vi er meget
glade for.

Samtidig har det givet os en fornemmelse af, hvor meget det betyder
for borgerne i 6560-området at modtage sportsblad og kirkeblad (Aktiv
Sommersted). En dejlig respons på det store arbejde, der bruges
(Stinne bruger) på at lave bladet.

Der er stadig mulighed for at indbetale bidrag til Aktiv Sommersted


ved at benytte det tidligere udsendte giroindbetalingskort eller evt.
overføre pengene til SIF´s konto nr.: Reg.nr. 9731, kontonr. 2326655.

Sommersted Idrætsforening

Blækhuset
Vi er rigtig glade for hundeejere, særligt de som har deres
hund i snor og samler efterladenskaber op!!! Vi er nogle
stykker i byen, som ikke er særlig begejstrede for hunde.
Løse hunde, omstrejfende hunde. Vi er nogle, som har børn,
der sågar er panisk angste for hunde, også selvom de er i snor. Løse
hunde hører ikke til i byen. Hundeejere er nødt til at acceptere, at ikke
alle deler deres kærlighed til hunde. "Jamen den er så glad for børn".
"Den gør skam ikke noget". Det er muligt, men det ved vores børn
ikke. Og ved du med hund, hvordan din hund reagerer, når den bliver
bange, eller når den opdager, at et barn er bange? Det er muligt, du
har styr på din hund. Findes der så et skilt, der kan advare os andre
100 meter i forvejen? Vi er nogle, som snart skal til at give slip på vore
børn, og lade dem færdes i byen på egen hånd. Det er derfor ikke
særlig trygt at vide, at der er løse hunde, som gør børnene angste.
Sommerhilsner
Lotte Mathiesen

Side 4
Håndboldafdelingen
Nyt børne- og ungdomshåndboldudvalg i SIF
SIF indkaldte i februar måned alle forældre til bør-
ne- og ungdomshåndboldspillere til et møde i hallen
omkring etablering af et børne- og ungdomshånd-
boldudvalg i foreningen.
Vi vidste i SIF, at der på generalforsamlingen den 25. februar skulle
vælges et helt nyt senior-håndboldudvalg og vi mente derfor, at det
ville være nemmere at få valgt personer til dette udvalg, hvis der blev
oprettet et børne- og ungdomsudvalg også, der så kunne tage sig af
hele denne afdeling.
På mødet blev det gjort klart, at SIF ikke fremover kan tilbyde børne-
og ungdomshåndbold, hvis der ikke nedsættes et udvalg.
Ca. 10 – 15 forældre var mødt op og der blev på mødet valgt et ud-
valg bestående af:
x Rut Hauksdottir, Grønnevang 11, 6560 Sommersted (formand)
x Karin Høeg, Mosebjergvej 7, 6560 Sommersted
x Klaus Mathiesen, Bakkevej 6, 6560 Sommersted
x Michael Hindberg, Bakkevej 2, 6560 Sommersted

Tak til disse personer, fordi de ønsker at gøre en indsats i SIF.


Det nye seniorudvalg i håndbold har endnu ikke konstitueret sig.
Som formand er dog valgt Benita Jensen, Slotsgade 21,1.tv. 6100
Haderslev
Sommersted Idrætsforening
Berit Forum

Håndboldudvalget for Ungdomsholdene


På et forældremøde i februar blev der dannet et nyt håndboldudvalg
bestående af forældre til spillerne på ungdomsrækkerne. Udvalgets
arbejde består i at koordinere og tilmelde holdene. Desuden er det
også udvalgets opgave at købe materialer - og budgetfremlægning. Vi
ser rigtig frem til næste sæson og håber alle vil støtte op omkring os.
Hjælp hjælp hjælp!
Der bliver brug for trænere og hjælpetrænere til næste sæson – til
følgende hold:
Side 5
Lilleput drenge + piger mix.hold - og piger (12-14 år). Har du lysten og
modet til denne udfordring, kan du ringe til Karin på telefon 40614080.
Vi har det hyggeligt sammen og der er plads til alle..
Håndboldsæsonen starter til september og I vil på hjemmesiden og på
opslagstavlen på tanken, kunne se listen over træningstider og hold-
oprettelser for næste sæson fra medio august.
I ønskes alle en rigtig god sommer og vi håber vi ses til september -
Med venlig hilsen
Karin Bliddal, Karen Høeg, Rut Hauksdóttir,
Michael Blichfeldt Hindberg, Claus Mathiesen

Aktiv Sommersted undervejs til læserne

Foto: Berit Forum, Jacob Bruhn og Inger Marie Nissen i fuld gang.
En søndag eftermiddag i februar samledes en flok arbejdsbier for at
sætte adresser på 980 stk. ”Aktiv Sommersted”. Bladene blev derefter
sorteret, lagt i bundter og pakket, så de var klar til aflevering til Post
Danmark. Det blev en ganske gemytlig eftermiddag. Tak for hjælpen!
Stinne P Carstensen

Side 6
SERVICETRYK

(Indsæt logo
sendt med post)
7JM“TFSBMMFEFTJHO 
LPQJ QSJOUPHUSZLPQHBWFS
JBMMFGPSNBUFS

Dybdalsvej 2, Styding 3JOHGPSWFKMFEOJOHPHFUVGPSQMJHUFOEFUJMCVE


6500 Vojens
E-mail: www.styding-blomster.dk 
Alt i binderi til begravelser,
*OEVTUSJWFK'SFEFSJDJB
bryllupper mm. XXXTFSWJDFUSZLELNBJM!TFSWJDFUSZLEL

Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
&UGLSANG!NNONCEARK
www.vingrotten.dk
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
v/Annalise FOLK MØDES
Ringgade 16 DINNER TRANSPORTABLE
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99

(X:100.0%, Y:100.0%) Created with Grafi


KVIK
LEVERING

Christiansfeld Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vojens


74 56 14 30 73 52 11 00 74 41 52 24 73 66 66 99 74 83 14 12 73 54 15 00
(!$%23,%6q4%,%&/.q777&5',3!.'
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

!NNONCE SPALTERXMM  FARVERCMYK

Grønnevang - Sommersted

Peter
RING TIL
mob. 25 72 74 90 - tlf. 74 50 49 34
Preben
mob. 26 29 50 16 - tlf. 74 50 50 16
gør
til
Connie Jørgensen
HC SPORT - HADERSLEV
Kærvej 8 * 6560 Sommersted
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00 det
jp@hc-sport.dk Tlf. 74 50 44 09
(!$%23,%6q4%,%&/.q777&5',3!.'$+
MIDT PÅ GÅGADEN
Alt i malerarbejde udføres
!NNONCE SPALTERXMM  FARVERCMYK

Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
777&5',3!.'$+
.'$+ 777&5',3!.'$+ eller efter nærmere aftale
!NNONCE SPALTEXMM  FARVERCMYK
Gårdmejeri
!NNONCE SPALTEXMM  FARVERCMYK indsæt h
Realmæg

HOLMBER
HOLMBERG
logo fra
Når det gælder KØREKORT diskette
så ring til Reparation af traktorer og
. din l
. landbrugsmaskiner o.m.m. 6500 Vo
RådhusCentret
RådhusCentret 6500 Vojens
Tlf. 74 54 11 07 . 74 59 1
. 74 59 12 16
Tlf. 74 54 11 07 v/
KØRESKOLEN Jens Hannesbo Pedersen
Tovskovvej 26, Mølby pr. 6560
Statsa

HOLMBERG
Sc
74 50 61 05 Sommersted

Finn Thomasen Tlf. .


7450 4245 - Fax
RådhusCentret 7450
6500 4249
Vojens
.
Tovskovvej26@mail.tele.dk
Tlf. 74 54 11 07 74 59 12 16 Privat: S
www.styrekort.dk
Fodboldskole i samarbejde med NIKE
Arrangerer
på stadion i Sommersted i uge 28, 2008.
Er du mellem 6 og 15 år?
så sæt allerede nu X i kalenderen
Alle kan være med. Det drejer sig ikke om at vinde, men om at
være sammen og have det sjovt.
Du behøver ikke at bo i Sommersted eller være medlem af en
idrætsforening. Er du f.eks. på ferie hos familie eller andet, er du
også meget velkommen.
Yderligere information og tilmelding foregår via
DGI´s hjemmeside. (www.dgi.dk).
Sommersted Idrætsforening

'Til alle SIF’s medlemmer


Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret i
Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
På forhånd tak!
Sommersted Idrætsforening

Side 11
Fodbold er også ……….
¾ tryghed
¾ gode kammerater
¾ et godt grin
¾ samvær
¾ leg
¾ en enkelt øl til de store drenge
¾ vandkamp med drikkedunke
¾ dygtige trænere

Foto: U-14 pigerne lige inden sæsonens anden kamp, som endte 1-1

Holdet trænes af Mette Petersen, Nanna M. Iversen og


Mette D. Nielsen, 3 dygtige piger, som også træner U-17 pigerne.
Foruden de 2 pigehold, består vores ungdomsafdeling af 22
6-7 årige, som trænes af Hanne Holm, Morten Toft, Mikkel Holm og
Camilla Pabst.
Til træningen hos de mindste spillere, dvs. 4-5 årige, er der mødt
20 små ivrige børn op. Det er ikke alle, som helt har fundet ud af hvad
fodbold er, men det er vældigt sjovt at være til fodbold – hvor keglerne
synes at være det mest spændende denne eftermiddag.
Side 12
Foto: De mindste spillere. Trænes af Karina Mærsk, Steen Jørgensen og
Morten Holm.
På seniorsiden er det Søren Nehlsen og Lasse Knudsen, som står for
træningen af de 30 herrer, som udgør henholdsvis vores serie 4 og 5.
Serie 4-herrerne er ubesejrede i sæsonens første
6 kampe og serie-5 herrerne har vundet en enkelt kamp.
Også i år er det Holger Bode og Jes Peter Riis, som tager sig af Old-
boys-holdet.

Foto: Karina og Steen er ved at udtage holdet til søndagens U-5 kampe –
mens mor og far spændte ser på.
Side 13
Fodbold er og skal være sjovt – uanset om man er spiller, træner,
opkridtningsmand eller udvalgsmedlem og jo flere vi er om opgaven,
jo lettere og sjovere bliver det.
Lige nu mangler vi følgende hjælpere:
- Forældre, som vil vaske overtrækstrøjer (1 maskinfuld, hver 14. dag)
- En opkridtningsmand/kvinde
- Forældre, som gerne vil i fodboldudvalget
Kontakt Randi Nielsen på tlf.7450 4949

På forboldudvalgets vegne
Randi Nielsen

Det summer i Brumbassen


Brumbassen er et dejligt sted at være barn, med dejli-
ge rummelige indendørs- og udendørs arealer – og
engagerede voksne!
Vi er en lille børnehave med plads til store armbevægelser. Børneha-
ven er netop gået i gang med projekt idrætsbørnehave, og personalet
skal i nærmeste fremtid gennemgå kurser der skal bevirke at Brum-
bassen kan blive en certificeret idrætsbørnehave.
Endvidere arbejder vi på at der skal serveres mad for børnene i bør-
nehaven, så vi kan være med til at sikre at kost og bevægelse følges
ad.
Onsdag den 14.maj havde børnehaven besøg af dagplejere fra som-
merstedgruppen. Vi synes det var et rigtig godt tiltag, og dejligt med
en masse ekstra liv i Brumbassen. Den slags besøg vil vi gerne have
flere af.
Børnehaven Brumbasserne har til huse på Øster Lindetvej 5, i Oksen-
vad. Hvis man vil vide mere om hvad vi arbejder med i Brumbassen,
kan man bl.a., gå ind på www.brumbassernesblogspot.com.

På bestyrelsens vegne
Lene Nielsen

Side 14
Hædring af trænere og ledere
Haderslev Idrætscenter den 11. april 2008

Folkeoplysningsudvalget ved Haderslev Kommune afholdt fredag den


11. april 2008 et arrangement i Haderslev Idrætscenter, hvor der blev:
x uddelt diplomer for vundne mesterskaber 2006/2007 i idræts-
foreningerne i kommunen og
x uddelt diplomer, blomster og gavekort til jubilarer 2006/ 2007
(fra 15 års jubilæum og opefter) i foreningerne.
Fra Sommersted IF var følgende indstillet og blev hædret.
Jens Peter Jensen 25 års jubilæum
Randi Nielsen 25 års jubilæum
Hanne Holm 20 år jubilæum
Anita Juhl 15 års jubilæum
Jens Forum 15 års jubilæum
På Sommersted Idrætsforenings vegne vil jeg herved endnu engang
sige ovennævnte ”ledere” TAK for det store stykke arbejde, de har
gjort i Sommersted Idrætsforening igennem rigtig mange år.
På Sommersted Idrætsforenings vegne
Berit Forum, formand

'Til alle SIF’s medlemmer


Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret i
Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

Side 15
Kan du li´ den Grønne farve – eller har du et
varmt hjerte og 1½ time tilovers? (bare en gang imellem)
Lidt gammelt og lidt nyt fra KFUM & De Grønne Pigespejdere i
Sommersted.
KFUM spejderne i Sommersted er
nu en forening med 73 imponeren-
de år på bagen. Vi har mellem de 2
korps (pigerne ”De Grønne” og
drengene KFUM) en samarbejds-
kontrakt, som kun eksisterer gan-
ske få steder i Danmark. Den tradi-
tion vil vi gerne føre videre både
mht. samarbejdet og med spejder-
arbejdet som helhed.
Foto: Fra et spejdermøde i marts 2007

I ’99 var der over 100 tilmeldte spejdere i Sommerstedgruppen………


Men: Vi har behov for nye ledere og flere børn.
Spejderne tæller for tiden kun 15 børn og unge, der er fordelt på 3
grupper, og for at vi kan fastholde såvel børnene som de voksne incl.
forældrene, kræver det fornyelse og opbakning, derfor:
Hjælp os: Det kan være at bage boller, være chauffør til Revsø skov,
være behjælpelig med opsætning af rafter til et spisebord el. andre
opgaver af praktisk karakter.
Såfremt du bare kan afse tid til deltagelse i ét spejdermøde
9 disse finder sted tirsdage ml. kl.18.00 – 19.15
9 du behøver ikke have forhåndskendskab til spejderbevægelsen
9 du er ikke alene om møderne, der er altid en anden leder tilstede
9 du må gerne være bedsteforælder, pensionist el. bare interesseret
Det er af overordentlig stor betydning for spejderne, at vi får hjælp nu,
så tøv ikke med at henvende dig til:
Gruppeleder Ulla S. Jensen (KFUM) Telefon 7454 2348
Gruppeleder Alise Falk (De Grønne Piger) Telefon 7450 5505
Vi glæder os til at høre fra dig og giver gerne yderligere information
Spejderhilsen Sommersted Gruppen
Karin Mølbak
Side 16
Nyt fra Sommersted skole
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak Jensen
Som ny skolebestyrelsesformand må jeg sige at
den indsigt, man får ved at arbejde med Sommer-
sted skole, giver stor respekt for det arbejde, der
bliver udført af skolens ledelse, medarbejdere på
skolen samt medlemmer af skolebestyrelsen og forældreråd.
Et at de store emner som vi har fået godkendt er den ny trivsels politik
på Sommersted Skole.
Trivsel er – ifølge Sommersted skoles værdisæt - når elever og ansat-
te møder glade på arbejde og til undervisningen – og går glade hjem.
Det er vigtigt med et godt miljø på skolen, hvor man drager omsorg for
hinanden. Et godt fysisk og psykisk miljø er meget vigtigt for god ind-
læring og godt samvær. Omvendt kan negative handlinger fra en eller
flere personer give store problemer for dem det går ud over. Derfor
skal der handling bag, når der skal arbejdes med god trivsel – lige fra
forpligtende klasseregler der omfatter fokus på mobning til faste punk-
ter med trivsel i klasserne. Trivsel/mobning vil være faste punkter på
dagsordenen. Det er den konstante vedholdende fokus på trivsel/
mobning som sammen med en aktiv rolle for konfliktløsning fra både
skolens ledelse, lærere, elever og forældres side som skal sikre god
trivsel på sommersted skole.
Det at komme sikkert til og fra skole er også vigtigt. Der har været
foretaget en skolevejsanalyse hvor elever har indtegnet deres skole-
vej på kort. På den måde har man fået overblik over hvordan elever
færdes cyklende eller gående til og fra skole og hvor der er utrygge
steder på skolevejen. Haderslev Kommune arbejder i øjeblikket med
disse data så skolevejen kan gøres bedre og sikre for eleverne!
I selve skolegården er der også sket nyt og der er kommet en multi-
bane så eleverne kan spille bold og være aktive i frikvartererne – og
der arbejdes stadig videre nye projekter for skolegården/legeplads.
Dette har krævet at man i samarbejde med idrætsforeningen og bor-
gerforeningen har måttet ansøge om tilskud og søgt fonde for at få
midler nok til etablering af nye aktiviteter på skolens arealer. Vi er
spændt på det endelige resultat!

Side 17
En anden opgave som en skolebestyrelse også skal beskæftige sig
med er fastansættelse af lærekræfter til Sommersted skole – Til de
stillinger som var opslået var det en tilfredsstillelse at se hvor kvalifice-
rede ansøgerne egentlig var. I en tid hvor det flere steder i landet er et
problem at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så var problemet mere
på Sommersted skole at der
ikke var stillinger nok til de
lærerkræfter man egentlig
havde lyst til at ansætte.
Vi fik ansat de lærere som
vi skulle bruge og ser derfor
frem til det nye skoleår
2008/09 hvor undervisning
og trivsel vil være i fokus!

Foto: Lærerne klædt ud til skolens 75-års jubilæum – januar 2008

Nyt fra

Så er programmet for foråret slut og vi kan se tilbage på en masse


vellykkede arrangementer. Der var lokalhistorisk foredrag, rock både i
form af AC/DC-kopi med bandet Back To Black, og sydstatsrock med
de lokale Jim Jams. Endvidere var der fuldt hus ved de 5 herrer fra
Tørfisk, og da klovnen Tapé kiggede forbi var det næsten de voksne
der grinede mere end børnene. I samme åndedrag skal der lyde en
stor tak til Spar for sponsorat af slikposer til børnene. Om aftenen
var der sodavandsdiskotek, hvor vi gerne havde set lidt flere danse-
glade børn, men dem der var mødt op havde en sjov aften.
Hele foråret blev sluttet af med et brag af en fest, nemlig vores 10 års
jubilæum. Hans Christian Schmidt fik budt velkommen og rappede sig
igennem sin tale, der blev spillet lidt forskelligt musik dagen lang, og
tørsten blev slukket og sulten stillet i teltet udenfor. Vejret var med os
dagen lang og aftenen blev sluttet af med et brag af en koncert med

Side 18
TV2-kopierne Nutidens Unge. Der skal lyde en stor tak for alle de fine
gaver og til alle de besøgende, som var med til at gøre dagen ufor-
glemmelig.
Programmet for efteråret er under udarbejdelse, så hold derfor øje
med vores hjemmeside www.banehuset.dk og dagspressen…
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

- Og historien bag det!

Det hele startede i foråret 1997 da Tommy og Jakob kørte i tog til Kø-
benhavn. De kom til at snakke om dengang hvor de jammede sam-
men, og kunne tænke sig et øvelokale og et spillested. Inden de var
kommet til København havde de snakket tingene igennem og havde
en næsten færdig idè. Ideen var, at bygge et kombineret øvelokale og
spillested, d.v.s. stedet er bygget som spillested, hvor der til daglig
øver bands på scenen.

Hjemme igen forsatte arbejdet. Den 14. april var der generalforsam-
ling. Og d. 1. september begyndte foreningen at bygge. Der blev byg-
get i 9 måneder, og den 2.maj 1998 var der så reception, der kom 200
gæster.

Der afholdes ca. 15 arrangementer årligt. Banehuset er en forening


der drives af frivillige.
(Uddrag fra Banehusets hjemmeside – se www.banehuset.dk)

Side 19
Håndbold – seniorer
Senior damer serie 2:

Foto: Holdet har lige netop vundet og oprykningen er sikret!

Med mange spillere og tilgang udefra så sæsonen ud til at kunne blive


spændende og målet var fra starten også at 1. holdet skulle rykke op i
serie 1. Der blev trænet 2 gange om ugen og med 10-15 spillere til
træning blev det til nogle gode træninger med god intensitet. Holdet
var suveræne i turneringen og vandt 15 ud af 16 kampe og blev flot
nummer 1 med 5 point ned til nummer 2. Derved var oprykningen en
realitet og vi ser frem til at se hvor langt evnerne rækker i serie 1.
Karsten Hansen har stået for nogle fremragende træninger af alle
hold og har desuden været med til mange kampe for 2./3. holdet.
Holdleder for 1. holdet har været Anette Andersen. Årets spiller på 1.
holdet blev Malene Hansen og årets fighter blev Linda Nehlsen.

Senior damer serie 3 "ynglingeholdet".


I denne sæson har vi haft 3 hold senior damer. En af grundende til, at
der har været så mange spillere var at der ikke var nok spillere til at
Side 20
lave et ynglingehold, og derfor rykkede de op og spillede senior. Yng-
lingespillerne ønskede at spille sammen en sidste sæson, så derfor
lavede vi et "ynglingehold" hvor vi supplerede op med rutinerede da-
mespillere. Efter en lidt svær start hvor pigerne lige skulle vænne sig
til, at der blev gået lidt mere til "stålet" end de var vant til, gik det rigtig
godt. Vi endte på en flot 7 plads med 12 point og der har været stor
fremgang at spore siden den første kamp. Holdet blev mere sammen-
spillet og flere spillere begyndte at tage ansvar. Der har generelt væ-
ret en god træningsindsats og pigerne har haft mange hyggelige ti-
mer.
Holdledere for 3.holdet har været Malene Hansen og Begitte Krab.
Årets spiller på 3.holdet blev Karin Bliddal - årets fighter Vickie Tarp.

Senior damer serie 3 – 2. holdet:


Med tilgang til 1.holdet gav det også et stærkt 2.hold og forventnin-
gerne var at holdet skulle med i den sjove ende af tabellen. Desværre
går tingene ikke altid som man håber og holdet led under en del af-
bud, så sammenspillet fik ikke den ønskede effekt. Til trods for mod-
gang var der god vilje og godt humør på holdet. De sluttede som
nummer 6, men med kun 3 point op til nummer 3. Efter at have tabt
alle udekampe og vundet 7 af 8 hjemmekampe må vi konstatere at
holdet selv kunne have afgjort sagerne i nogle af de tætte udekampe -
derved kunne de have været endt deroppe i tabellen som var målet,
men set over sæsonen alligevel en flot indsats at spillerne.
Holdleder for 2.holdet har været Gert Madsen.
Årets spiller på 2.holdet blev Rikke Petersen, årets fighter Karina Meng.

Senior herrer serie 4:


Vores unge serie 4 hold med nogle rutinerede kræfter planlagde fra
sæsonstarten at der i denne sæson skulle satses på bedre resultater.
Derfor fik de deres egen træningstid i hallen. Desværre var det kun i
starten at dette blev udnyttet og flere gange blev det til fodboldspil i
stedet for håndboldtræning. I en hård pulje blev det til mange tætte
kampe og holdet sluttede på en flot 5. plads. Vi håber at holdet også i
næste sæson vil holde sammen og være med til masser af god hånd-
bold i Sommersted hallen.

Side 21
Senior herrer serie 3 ”Spritholdet”:
Det lukkede sprithold startede sæsonen med 3 sejre og derved star-
tede snakken om hvorvidt man skulle spille for at rykke op i serie 2.
Nogle var for andre imod, men som sæsonen gik og det stod klart at
holdet ville ende på én af de øverste pladser efter det suveræne top-
hold Bjert steg interessen også for at prøve at gå efter oprykningen.
En simpel afstemning på holdet gjorde udslaget og efter at være endt
som nummer to i puljen ventede 2 oprykningskampe mod et serie2
hold. TS Midtals blev modstanderen og eftersom de havde tabt alle
deres kampe i deres turnering var det ikke en skræmmende mod-
stander. Vores hold vandt dernede med 23-17 og tabte hjemme med

18-21, så med en bedre målscore var oprykningen en realitet. I den


kommende sæson venter store udfordringer for holdet, men alle ser
frem til sæsonen og de hårde kampe.
Alt i alt har det været en flot sæson i SIF’s seniorhåndboldafdeling
med to oprykninger til følge. Alle holder en fortjent sommerpause in-
den træningen for damerne starter op igen til august og herrerne sik-
kert bare venter på sæsonstarten inden de snører skoene.
God sommer til Jer alle…
Håndboldafdelingen (senior)
Gert Madsen

Side 22
Lindholmvej
DK-6710 26 V
Esbjerg
DK-6710 Esbjerg
Tlf. 7515 8440V
Tlf. 7515 8440

Ledig rubrik.
Ledig rubrik.
Kan købes for 500 kr.
Kan købes
for de næstefor 500 kr. af
4 numre
for de næste
Aktiv 4 numre af
Sommersted
Aktiv Sommersted
Henvendelse
Henvendelse
7450 4012
7450 4012

Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Bogholderi tlf. 74504224 / 2032 7742


”Brød der smager
kommer fra din bager”

Sommersted-Jels Dyrlæger
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen
og Karin Mølbak Jensen, fagdyrlæge vedr. hund og kat

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl. 8-17.

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TORBEN RAFN & CO. A/S


TornboSvejs
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
Sommersted Hotel
Tlf. 74 50 44 48 DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
SOMMERSTED HOTEL OG GRIL
v/Anna Thodsen
Ledig rubrik. Storegade 105 · 6560 Sommersted
Kan købes for 500 kr.
for de næste 4 numre af
Sommersted Hotel
Tlf. 74 50 48 33
Aktiv Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
MØDER
Henvendelse · FESTER · VÆRELSE
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 744012
7450 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted


Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
Connie Jørgensen
KÆRVEJ 8 · 6500 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 09
ALT I MALERARBEJDE UDFØRES

Kvickly Vojens * Rådhuscentret 11, Vojens


ILL
ed Ændret udgave
Forklaring til ovenstående rubrikker + diverse
andre reguleringer:

SER Tornbo Svejs: Placeres i annoncerubrik hvor Hair Style er. (Hair
Style udgår).
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Quick Sol: Placeres i halvdelen af rubrikken over Vojens
(Se rubrik) Glarmester (BG Bank udgår).

”Ledig rubrik”: Placeres i rubrikken ved siden af Quick Sol


(Se tekst i rubrik)

Kvickly Vojens: Placeres i annoncerubrikken hvor Danske Bank,


Vojens afdeling er. (Danske Bank, Vojens udgår)
Vojens Afdeling
Nordea: Annoncen skal fylde hele rubrikken ud, dvs. 12
Vestergade 11 6500 Vojens
x 6 cm.
Tlf. 74 54 18 18
YX Blomstertanken: www.nordea.dk
Annoncen skal placeres på bagsiden, hvor GJ
vinduer er.
Begge logoer bedes placeret rigtigt i rubrikken.
Hvis det er muligt, skal Blomstetanken være i en
grøn farve.
Jens Nielsen - hædret
med årets træner- leder-
pris i SIF
På generalforsamlingen den 25.februar
2008 blev Jens Nielsen hædret med
årets træner-/lederpris i Sommersted
Idrætsforening.
”Træner/leder” forbinder man ikke med
Jens Nielsen, men personer som Jens
er uundværlige i en forening.
Foto: Jens holder også ferie
engang imellem

Jens viser engagement i foreningen. Det viser sig både i form af prak-
tisk hjælp og deltagelse i foreningen i øvrigt.
Jens er, og har igennem rigtig mange år, altid været parat til at
hjælpe, hvis vi i SIF mangler og har manglet en hjælpende hånd. Man
går aldrig forgæves til Jens, når man mangler hjælp.
Der kan ikke nævnes nogen former for arrangementer i foreningen,
hvor vi ikke har kunnet nyde godt af Jens´ hjælp: byfester, messer,
fester i hallen, opbygning af scenevogn osv. osv.
For øvrigt har Jens i flere omgange siddet i Støtteudvalget i SIF.
På Sommersted Idrætsforenings vegne vil jeg herved endnu engang
sige Jens en stor tak for alt det arbejde, han yder for foreningen.
Vi håber at kunne gøre brug af hans hjælp i mange år endnu.

Til lykke!
På Sommersted Idrætsforening´s vegne
Berit Forum, formand

Side 27
Lokalhistorisk forening
Lokalhistorisk forening i Sommersted
arrangerer udflugt onsdag den 20.august
kend dine rødder
- hvor vi besøger ”æ kleinbahn” i Rødding.
Der er samkørsel fra kirken kl. 18.00
Tilmelding senest den 13.august til: Linda, tlf. 54504676 eller Anne
Margrethe tlf. 7450 4975
Lokalhistorisk Forenings bestyrelse:
Anne M. Michaelsen tlf. 7450 4975
Knud Andresen tlf. 7450 4371
Gerda Limbrecht tlf. 7450 4181
Lissi Pedersen tlf. 7450 4822
Linda Tarp tlf. 7450 4676

Revsø Rideklub
Klubben fylder 35 år i år!
Dette er netop blevet markeret med en stor fødsels-
dagsfest 6. juni 2008.
Klubben blev stiftet den 6. juni 1973. På dette tids-
punkt var der allerede lavet en ridebane på Vojumgård
og egnens ryttere mødtes en gang om ugen til undervisning.
I forbindelse med restaureringen af Sommersted Hotel, fandt man bag
scenen, fanen for Sommersted Ringriderforening. Foreningen var på
dette tidspunkt nedlagt, men fanen eksisterede stadig.
Denne blev overdraget i forbindelse med et privatringridning som blev
afholdt på gården.
Familien Nielsen har alle dage været primusmotor for klubben og det
var da også afdøde Peter Nielsen, der tog initiativ til at stifte klubben,
idet man jo ikke kunne have en fane uden en forening.
Den 6. juni 1973 blev klubben Revsø og Omegns Rideklub stiftet. Der
var ca. 25 personer mødt op til stiftelsen. I dag kan vi se hvad denne
gamle fane er skyld i. Den ene ridebane er blevet til flere, der er
kommet ridehaller til og i dag er vi 280 medlemmer.
Hvilken udvikling!!!
(uddrag fra en artikel i ROOR´s klubblad – ”Krybben”)

Side 28
Boldbaner ved hallen / drift af hallen
Projekt boldbaner ved hallen nærmer sig hastigt sin realisering.
Sommersted IF og skolen har afholdt møder med Haderslev kommu-
ne angående opbygning / indretning af de nye boldbaner, atletikfacili-
teter med videre. I skrivende stund (medio maj) er kommunen i fuld
gang med udarbejdelse af udbudsmaterialet, jordbundsundersøgelser
og andre praktiske gøremål. Dette arbejde udføres af firmaet Grontmij
Carl Bro, og vi har haft besøg af en stadionekspert fra dette firma – en
mand som vidste alt om etablering af boldbaner og atletikfaciliteter.
Så vi går spændt og venter på hvad der så sker. Planen er at kom-
munen sender projektet i udbud, og man forventer at det vindende
firma påbegynder arbejdet efter sommerferien i år. Det ”nye” stadion
vil så kunne tages i brug til foråret 2010. Vi i bestyrelsen for Sommer-
sted IF følger spændt med i planlægningen og glæder os over at pro-
jektet snart kan realiseres. Eneste problem der kan opstå er hvis pro-
jektet bliver dyrere end de penge kommunen har sat af.
Tennis: Ved hallen ligger 2 tennisbaner som Sommersted IF tog i
brug i 1994. Vi har ca. 30 medlemmer – og kunne ønske os lidt flere.
Brugen af tennisbanerne fungerer ved at medlemmerne reserverer
spilletid, ved at sætte deres personlige nummerbrik på en tavle, ud for
det ønskede tidspunkt for spilletid. Hvor meget - og på hvilke tids-
punkter man ønsker at spille bestemmer man selv. Det er således
muligt at spille tennis hver dag hvis det ønskes. Adgang til tennisan-
lægget sker ved en nøgle man som medlem får udleveret.
Prisen er 400 kr. pr. person for en sæson. Der er rabatmuligheder for
børn og seniorer. Ligeledes er det muligt at betale på timebasis.
Skulle du som nyt medlem ønske at prøve om tennis er noget for dig,
tilbyder vi et par gratis prøvetimer, ligesom vi gerne knytter forbindel-
se til en instruktør.
Har du spørgsmål vedrørende:
Nøgle til prøvetimer, kontingent etc., kontakt kasserer Jacob Bruhn,
Bakkevej 21, tlf. 74 50 49 75.
Medlemskab, instruktør osv. - kontakt tennisformand Sonja Kjær Chri-
stensen, Storegade 69, tlf. 74 50 49 84.

På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen

Side 29
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
19.06.
Brugerrådet Midsommerfest
18:00 Underholdning og buffet Aktivitetscentret
150 kr. - tilmelding før 6.juni Plejehjemmet
Pensionistfest
Kort Gudstjeneste - Sommersted
19.06. 18:00 Kirken Danmarks eneste kvindelige kirke og konfir-
F16-jagerpilot Line Bonde mandstue
fortæller
21.06. ? ROOR Ringridning Revsø
Rideskole
01.08.- Revsø
03.08. ? ROOR Shetlands kørestævne Rideskole
05.08. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Plejehjemmet
Ellen Tange fortæller om
Lokalhistorisk Mødelokalet i
05.08. 19:30
forening Barndommens feriedage hallen
i Sønderjylland
08.08.- ? ROOR Ridelejr Revsø
10.08. Rideskole
09.08. 12:00 Festival Sommersted Festival Hullet
2008 ved stadion
14.08. 17:00 Venne- Grillaften
kredsen på Sommersted Plejehjem
Plejehjemmet
Fra kirkepladsen
17.08. 10:30 Sommersted Pensionistudflugt i Sommersted
Kirke (se kirkebladet)
19.08. 14:00 Brugerrådet Foredrag Aktivitetscentret
v/Arne Buhrkal, Rødding Plejehjemmet
31.08. 13:30 Sommersted Sommersted kirkes Kirken og kon-
kirke 150års jubilæum firmandstuen
Anders Tange fortæller:
01.09. 19:30 Lokalhistorisk Københavnerdreng Mødelokalet
forening under 2.verdenskrig i hallen
06.09.- ? ROOR Fjordhestestævne Revsø
07.09. Rideskole
20.09. ? ROOR Den Jydske Hest Revsø
Rideskole
Side 30
v/ Jens Jørn Nielsen • Revsøgårdvej 13 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 40 40 • 3074 74 74

G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi
Jels Afdeling
Telefon 45 12 17 80

31
KORREKTUR

SOMMERSTED
Side

Kirsten & Linda


vad sogne - torsdag d. 19. juni kl. 14:00
74 50 42 00
Pensionistfest for Sommersted og Oksen-
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG Kl. 8.00 - 20.00
- OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG
————————————————————————————
St

86

re
45
o

ga
de 50
25 , 74
Somm e r s t e d , t l f .