You are on page 1of 12

Sommersted &

Oksenvad Kirkeblad

juni-juli-august 2008 81. årgang
juni-juli-august 2008
81. årgang

Sommersted kirke har 150 - års jubilæum i år.

Dagen markeres den 31.august —læs artikel på side 3-5

————————————————————————————

Pensionistfest for Sommersted og Oksen- vad sogne - torsdag d. 19. juni kl. 14:00

Kirkeligt nyt

Pensionistfest

i Sommersted kirke og Sommersted- Oksenvad præstegård

Torsdag den 19.juni kl. 14:00 begynder vi i kir- ken med en kort altergangsgudstjeneste.

Derefter er der kaffe i konfirmandstuen og så kommer Line Bon- de - Danmarks eneste kvindelige F -16 jagerpilot og fortæller om vejen til skyerne i et tra- ditionelt mandefag.

Oksenvad menigheds- råd arrangerer

Pensionistfest i Sommersted kirke og Sommersted- Oksenvad præstegård Torsdag den 19.juni kl. 14:00 begynder vi i

Menighedsrådsvalg

2008

Så er der igen menighedsrådsvalg. Val-

get er den 11. november. Den 9. sep- tember afholdes der orienterings- møde i både Sommersted og Oksen-

vad. (se nærmere i dagspressen). Sid- ste frist for indlevering af lister til valget er den 30. september.

Side 2

Kirkeligt nyt Pensionistfest i Sommersted kirke og Sommersted- Oksenvad præstegård Torsdag den 19.juni kl. 14:00 begynder

Jubilæum - 150 år

I 1857 nedrev man i Som- mersted en gammel middelal- derkirke fra 1200tallet og byg- gede en ny kirke. Det er vores kirke i dag - Sommersted kir-

ke, der stod færdig i 1858. Vi skal altså i år fejre kirkens 150års fødselsdag. Selvom kirken egentlig fylder år den 4. august, har vi i menighedsrå- det valgt at lægge festedagen søndag den 31. august kl.

13:00.

I 1857 nedrev man i Som- mersted en gammel middelal- derkirke fra 1200tallet og byg- gede

Kirken har en spændende historie, som jeg har skrevet en længere artikel om. Den findes på sognets hjemmeside eller som kopi i kirkens våbenhus. Det afgørende for mig som præst er, at kirken er et levende hus i dag. Kir- kens fortid er spændende og lærerig, men kirkens nutid og kirkens fremtid er det, som trods alt skal fylde mest. Hvad der foregår omkring kirken skal være vedkommende for nutidsmennesker.

Her skal være plads til glæde og spontanitet - og der skal være plads til traditioner og historie. Der skal være plads til nye salmer - uden at vi glemmer de gamle. Der skal være plads til unge, så de føler kirken ikke bare er et museum for støvede tekster og holdninger. Der skal også være plads for de ældre - så de oplever freden og dybden i kirken. - Og ikke mindst skal der jo være plads til det, vi samles om i kirken, nem- lig at Gud engang på den anden side af oplysningstid, renæssance, mid- delalder - midt i romerriget valgte at blive et menneske som os. Valgte at dø, som vi kan se på krucifikset fra 1400tallet og valgte at opstå fra gra- ven Påskemorgen. Kortsagt - tro, håb og kærlighed, samles vi om.

Ja, påskebudskabet, der jo for forstanden er det rene nonsens, men for hjertet - for den der elsker - ikke er til at leve uden, er det kirken grundlæg- gende bygger på. Fra dåb til død følger kirken sine mennesker. Vi bruger kirken forskelligt, men det er vigtigt for mig, at kirken ikke er præsten eller en bygning, men først og fremmest de mennesker, der bor i sognet. Det er en stor glæde, at vi har en god kirkegang i Sommersted. Hvad enten man kommer her meget eller lidt, så betyder det meget ,at vi ofte er mange i Sommersted kirke.

Side 3

Jubilæum - 150 år

Kirken er ikke kun en bygning, men kirken er de mange ting, der foregår i og

Kirken er ikke kun en bygning, men kirken er de mange ting, der foregår i og omkring vores kirke. Børnekirke, Teenklub, spejderar- bejde, kirkekor, juniorklub, Kir- kens Korshær, plejehjemsgudstje- nester, konfirmander, sjælesorg, kirkelige handlinger, gudstjene- ster, menighedsråd, kirkebetje- ning, præst og meget mere. Og hertil kommer det gode samarbej- de vi i kirken har med de forskelli- ge institutioner i sognet - lige fra skole, brandværn, læger og børnehaver. En af de største forandringer i Sommersted kirkes historie er at vi for 11 år siden blev sammenlagt med Oksenvad sogn. Det er en proces vi stadig er i gang med, men vi arbejde meget konstruktivt og positivt på, at begge sogne får lov at have egenart, samtidig med at vi udnytter fæl- les kræfter og ressourcer. Det var et tvangsægteskab - men de kan åbenbart også blive lykkeli- ge.

Vi har en fælles fremtid.

Sognepræsten

( Billederne er fra julekoncerten i kirken 2007 med Sommersted skoles band - og sogneaften i præstegården)

Kirken er ikke kun en bygning, men kirken er de mange ting, der foregår i og
Billeder fra Sommersted kirke søges Ved festgudstjenesten den 31.august vil kirkens nyerhvervelse bli- ve brugt for
Billeder fra Sommersted kirke søges
Ved festgudstjenesten den 31.august vil kirkens nyerhvervelse bli-
ve brugt for første gang. Kirken har af Thea Martensens Fond
fået en videoprojektor og skærm, som kan bruge til at vise billeder
i kirken. Det kan også bruge til sangtekster, film m.v.
Har du billeder derhjemme fra Sommersted kirke, vil vi gerne låne
dem. Du skal skrive navn og adresse bagpå. Du må også meget
gerne skrive begivenhed og årstal. Aflever billeder i en konvolut i
præstegårdens brevsprække senest den 1.juli 2008.

Side 4

Jubilæum - 150 år

 
 

Festdagen

 

søndag d. 31. august 2008

13:00 - Festgudstjeneste

i Sommersted kirke. Med billeder,

13:00 - Festgudstjeneste i Sommersted kirke. Med billeder,

kirkekor, prædiken og salmesang

16:00

16:00

Derefter kaffe i præste- gård og have. Vi håber på godt vejr, el- lers finder vi alternativ løsning.

15:00 - trylleri for børnene og de barnlige voksne ved Tapé .

Festdagen søndag d. 31. august 2008 13:00 - Festgudstjeneste i Sommersted kirke. Med billeder, kirkekor, prædiken
 

- gospelkoncert i kir- ken med

 

Vis Vocal

 

Side 5

Kirkelige aktiviteter

Sommersted og omegns Teenklub er for alle fra 6. klasse og opefter. Her kan du være
Sommersted og omegns Teenklub
er for alle fra 6. klasse og opefter. Her kan du være med,
når du er blevet for gammel til ”Juniorklub”.
Mødetid er hver mandag aften kl. 19.00 til 20.30. Kom
selv - tag en kammerat med.
Mødestedet er i det røde hus på P- pladsen ved kirkenKir-
kevej 15.
Til nogle arrangementer vil vi være sammen med andre
teenklubber
Henvendelse til Thomas Toxværd tlf. 3683 1118—eller
Bent Jensen tlf. 2532 8831
Sidste frist For indlevering af stof til kirkebladet for sept./okt./nov. 2008 Senest 18.august 2008

Sidste frist

For indlevering af stof til kirkebladet for sept./okt./nov. 2008

Senest 18.august 2008

Kirkebiler

Kirkebiler Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra kirke. Sommersted Ring til tlf. 74

Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra kirke.

Sommersted

Ring til tlf. 74 55 12 40 (Inger M Nissen)

Oksenvad

Ring til Vojens TAXA på tlf. 74 54 28 70.

Pensionistudflugt i Sommersted

søndag den 17.august fra kirkepladsen kl. 10:00

Kongeåkredsen

Møder på Jels Voldsted

Mandag den 16.juni kl. 19:30:

Taler: IM landssekretær Arne Olsen

Tirsdag den 17.juni kl. 19:30:

Taler: Carl P Behrens, Gårslev

Onsdag den 18.juni kl. 19:30:

Taler: IM’s landsformand Anders Dalgaard, Øster Snede

Torsdag den 19.juni kl. 19:30:

Taler: Mediekonsulent Asbjørn As- mussen, Fredericia

Side 6

Kirkelige aktiviteter

Børnekirken Kirkevej 15, 1. sal Al le børn fra 3 år og opefter er velkom ne

Børnekirken

Kirkevej 15, 1. sal

Al

Børnekirken Kirkevej 15, 1. sal Al le børn fra 3 år og opefter er velkom ne

le børn fra 3 år og

le børn fra 3 år og

opefter er velkom ne

Børnekirken Kirkevej 15, 1. sal Al le børn fra 3 år og opefter er velkom ne

-

Se vores Program. det ligger i våbenhuset

Kontaktperson:

Kristina Toxværd –

  • L arsen - tlf. 3683 1118

Børnekirken Kirkevej 15, 1. sal Al le børn fra 3 år og opefter er velkom ne

Måske vil du også hjælpe til…

Bibelkredse:

Mandagsbibelkredsen:

Kontaktperson: Bente Friis Telefon 74 50 49 20

Tirsdagsbibelkredsen:

Kontaktperson: Anne-Marie Madsen Telefon 7878 2650.

Onsdagsbibelkredsen:

Kontaktperson: Gerda Hansen Telefon 74 50 45 40

Torsdagsbibelkredsen:

Kontaktperson: Peter Kiel Nielsen Telefon 74 50 41 58

Der er 4 bibel- og studiekredse i sognene. Ønsker man at deltage i en af disse, kan man henvende sig til sognepræsten. Bibel- kredsen er en god måde at møde andre mennesker - men også en måde at møde kristendommen, hvor åbenhed og samtale er vigtigt.

Indsamlinger i kirken Oksenvad kirke: Den 23.03. KFUM & K kr. 100,00 Den 18.05. Folkekirkens Nød-
Indsamlinger
i kirken
Oksenvad kirke:
Den 23.03. KFUM & K
kr. 100,00
Den 18.05. Folkekirkens Nød-
hjælp vedr. Burma
Sommersted Kirke:
Den 23.03. KFUM & K
kr. 276,25
Den 18.05. Folkekirkens Nød-
hjælp vedr. Burma
Kr. 170,00
Sommersted og omegns juniorklub! er for alle fra 2. til og med 5. klasse. Mødetid er
Sommersted og omegns
juniorklub!
er for alle
fra 2. til og med 5. klasse.
Mødetid er hver mandag
aften kl. 19:00 til 20:30.
Kom selv— og
tag en kammerat med.
Mødestedet er i samme
hus som Teenklubben—
Kirkevej 15.
Henvendelse til:
Hedvig Jensen tlf. 2532
8830 eller Jeanette Wind
tlf. 2554 1494

Side 7

Kirkelige aktiviteter

Spejderarbejde

i Sommersted

Friske piger og drenge:

Mød op i “Spejderly”, Sønder- marksvej 7, Sommersted. Vær med, få nye kammerater og lær en masse nyt.

KFUM-spejdere - for drenge:

Gruppeleder: Ulla S. Michaelsen Tlf. 7454 2348.

De grønne pigespejdere :

Gruppeleder: Alise Falk tlf.7450 5505

Som noget nyt prøver vi at samle alle spejdermøder på samme tidspunkt. Fæl- lesmøderne bliver tirsdage kl. 18:00— 19:30. og starter tirsdag den 4. sep- tember.

De vil blive delt op i enheder:

Spirer piger/Bævere drenge 0. -1. klasse

Leder: Alise Falk – tlf. 7450 5505

Smutter piger/ulve drenge i 2.-4.kl.

Leder: Helge Aagaard tlf. 74504242

Troppen: For piger & drenge i 5. -9.kl.

Leder: Iben Madsen – tlf . 6176 9616

Klan Klat: (spejdere o. 17 år)

Leder: Liza Baagø— tlf. 2856 8257

Se spejdernes hjemmeside for næste klan- møde.

www.spejdernet.dk/sommersted

Se vores hjemmeside med oplysninger om, hvad der foregår hos spejderne – og se billeder fra vores aktiviteter.

Hvor intet andet er an- ført, afholdes møderne i Sommersted Område- og Aktivitetscenter, Kir- kevej 6, Sommersted – fredage kl. 19.30.

Luthersk mission

Taler: Ejnar Landkildehus

Fredag den 13.juni kl.19:00

Fredag den 12.september

Fredag den 26.september

Taler: Peter Kiel Nielsen

Vi går en tur i det blå afgang fra kirkepladsen

Fredag den 29.august

Taler: Henrik Hadberg

September

August

Juni

Side 8

Kirkelige handlinger Døbte Sommersted Oliver Engelbrecht Christoffersen Janus Skriver Carstens Noah Aarhus Petersen Anita Christensen Hjalte

Kirkelige handlinger

Døbte

Sommersted

Oliver Engelbrecht Christoffersen Janus Skriver Carstens Noah Aarhus Petersen Anita Christensen Hjalte Seest- Hirschel Nicklas Seest-Hirschel Lukas Tarp

Oksenvad

Rune Horsbøll Møller Marcus Andersen

Vielser/kirkelig velsignelse

Sommersted

Annika Kristensen & Kjeld Lydiksen Kisendal Anette Juhl & Niels Henning R. Mortensen

Oksenvad

Mona Sv. Christensen & Anders Jochimsen

Begravede/bisatte

Oksenvad

Anders Hansen Skjøth

Sommersted

Emil Brønk Jacobsen Hedvig Juhl Lis Jensen Trinke Marie Fræhr Karen Marie Sørensen Laura Nielsen Hans Jørgen Christensen Helmuth Christensen Kai Clausen Petersen

Konfirmationer kommende år

Sommersted

Oksenvad

8. maj

  • 2009 10. maj

30. april

  • 2010 2. maj

Ret til ændringer forbeholdes

Side 9

Kirkelige information

Ferie og friweekender

Sognepræst Peter Kiel Nielsen har ferie, friweekend, kursus mm:

Friweekend d.7./8.juni Fri d. 28. juni Ferie d. 21.juli—10.august Den 19. -21.august er jeg på kursus i Flyvevåbnet

Henvendelse skal ske til en- ten sognepræst Bjarne Chri- stensen, Hammelev Bygade 7 - tlf. 74507112 eller

sognepræst Carsten Vig-

sø, Præstevej 1, Vedsted - tlf.

74545120

Kirken på nettet www.sommerstedsogn.dk www.oksenvadsogn.dk Tilmeld dig vores nyheds- brev - uforpligtende, men oplysende.
Kirken på nettet
www.sommerstedsogn.dk
www.oksenvadsogn.dk
Tilmeld dig vores nyheds-
brev - uforpligtende, men
oplysende.

Anmeldelser til ...

Dåb

Tid og sted for dåb aftales telefo- nisk - der aftales et møde i hjem- met, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneat- test (fås på bopælskommunen) in- den dåben. Der skal være mindst 3 faddere ved dåben.

Vielse

Tid og sted for vielse aftales telefo-

nisk. Når parret har fået en prøvel- sesattest (på Folkeregistret i bo- pælskommunen), medbringes den

til en samtale i præstegården, hvor vi bl.a. gennemgår ritual og vælger salmer. Parret vælger 2 bryllupsvid- ner.

Begravelse/bisættelse

Dødsfaldet skal anmeldes til sog- nepræsten i afdødes bopælssogn. En bedemand kontaktes, som ordner papirer og andre praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter så præsten om tid og sted for begravelsen. Man er også meget velkommen til at henvende sig til sognepræsten, inden man kontakter bedemanden.

Diverse adresser/telefonnr. se side 11

Side 10

Kirkelige adresser

Fælles for begge sogne

Sognepræst

Peter Kiel Nielsen Kirkevej 8, Sommersted Tlf. 74 50 41 58 E -mail: PKNI@km.dk Fridag mandag

Graver

Torben Sørensen Jensen Tlf. 74 50 46 36 (Kirkegårdskontoret) graverhuset@dbmail.dk Telefontid: kl. 9:00 -9:30

Organist

Ester Schmidt Simmerstedvej 209, 6100 Haderslev Tlf: 74 53 13 68

Gravermedhj. og souschef

Åse Meilandt Vestermarksvej 5 30 95 89 82 eller henvendelse i Sommersted

_________________________________________________________________________

Sommersted kirke

Kirkesanger

Birgitte Hansen Storegade 72, Sommersted Telefon 74 50 51 33

Menighedsrådsformand

Jens Kristian Friis Vodskodvej 7, Lerte Tlf: 74 50 49 20

Kirkeværge

Jan Christensen Mosebjergvej 16, Sommersted Tlf. 74 50 47 07

Kasserer

Hans Erik Jepsen Mosebjergvej 14, Sommersted Tlf: 74 50 46 10

_________________________________________________________________________

Oksenvad kirke

Kirkesanger

Lis Kjær Kastvråvej 23, Kastvrå Tlf. 74 50 62 49

Menighedsrådsformand

Tine Oehlenschlæger Søndre Tværvej 1, Ørsted Tlf: 74 55 33 77

Kirkeværge

Ditte Work Vadstedvej 15, Oksenvad Tlf: 74 50 44 88

Kasserer

Asger Jakobsen Søndre Tværvej 5, Ørsted Tlf: 74 55 37 00

Side 11

Gudstjenester i

Gudstjenester i

Oksenvad & Sommersted sogne

Oksenvad & Sommersted sogne

Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved sognepræst Peter Kiel Nielsen tysk gudstjeneste dog ved vikarierende præster

Vedrørende præstens friweekender m.v. - se side 10

Dato/tid
Dato/tid

15. juni — 4. s. e. trinitatis

Torsdag d. 19. juni kl. 14:00

22.juni — 5.s.e. trinitatis

29.juni — 6.s.e. trinitatis

6.juli — 7.s.e. trinitatis

13.juli — 8.s.e. trinitatis

20.juli — 9.s.e. trinitatis

27.juli — 10.s.e. trinitatis

3.august — 11.s.e. trinitatis

10.august — 12.s.e. trinitatis

17.august — 13.s.e. trinitatis

24.august — 14.s.e. trinitatis

31.august — 15.s.e. trinitatis

31.august — 15.s.e. trinitatis
31.august — 15.s.e. trinitatis
31.august — 15.s.e. trinitatis
 

7.september — 16.s.e. trinitatis

14.september — 17.s.e. trinitatis

Oksenvad
Oksenvad
10:30
10:30
Dato/tid 15. juni — 4. s. e. trinitatis Torsdag d. 19. juni kl. 14:00 22.juni —
9:00
9:00
10:30
10:30

Hammelev kl. 19:00

9:00

9:00
9:00
Hammelev kl. 9:00 Ingen
Hammelev kl. 9:00
Ingen
Carsten Vigsø 10:30
Carsten Vigsø
10:30
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
9:00
9:00
9:00
9:00
Ingen
Ingen
Konfirmandindskriv- 10:30 ning.
Konfirmandindskriv-
10:30
ning.
9:00
9:00
Sommersted
Sommersted
9:00
9:00

Pensionistfest - se inde i kirkebladet

10:30
10:30
9:00
9:00

Ingen (Vedsted kl. 10:30)

10:30
10:30
10:30
10:30
Ingen
Ingen

Bjarne Christensen

9:00

Carsten Vigsø 9:00
Carsten Vigsø
9:00

Pensionistudflugt -

se inde i kirkebladet

10:30
10:30

kirkes 150-års jubilæ-

Kaffe og lagkage, tryl- leri - gospelkoncert

13:30 Sommersted

um: Gudstjeneste ,

9:00
9:00
10:30
10:30