LAPORAN PERLAKSANAAN INTERNSHIP NAMA PELAJAR: PROGRAM: MOHD SHAHRIL IZWAN BIN MUSTAFA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (PISMP)

NAMA SEKOLAH: SK DARAT BATU RAKIT NAMA PROJEK/ AKTIVITI: TEMPOH PERLAKSANAAN: OBJEKTIF: STRATEGI PERLAKSANAAN: REFLEKSI: 1) Kekuatan Projek/Aktiviti: 2) Kelemahan Projek/Aktiviti: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: KESIMPULAN: