You are on page 1of 57

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Isabela Panainte
Curs de limba latină
I notiţe de curs
I. Introducere
1. Limba latină face parte din limbile indo-europene, ca şi greaca, slava, germana, daca, armeana,
etc. Caracteristica acestor limbi este aceea că îşi modifică terminaţiile pentru a exprima diferitele
raporturi gramaticale. Acest tip de modificare se numeşte flexiune (flexio, -onis= îndoire,
flexiune), iar limbile care au asemenea modificări se numesc flexionare.
Limba latină s-a vorbit mai întâi in Italia, în Latium, o regiune la sudul Tibrului, unde s-a
întemeiat cetatea Roma. În Italia se mai vorbeau şi alte limbi: osca (in sud), umbriana (in nord
est) (limbi italice), mesapica, etrusca, celtica. Dar dintre ele, limba latină este cea care s-a păstrat
şi răspândit, datorită circumstanţelor politice, a expansiunii Romei: de la Oceanul Atlantic la
Marea Neagră, din Britania până în Africa, de la Rin şi Dunăre până la Tigru şi Eufrat şi până la
Marea Caspica. Multe din popoarele acestui Imperiu au dispărut şi li s-a uitat chiar şi numele, dar
limba latină de atâtea veacuri continuă să fie vorbită, scrisă şi studiată. Ea continuă să trăiască
prin limbile romanice: italiana, spaniola, portugheza, franceza, catalana, româna. Limba româna
păstrează structura gramaticală a limbii latine, sistemul ei fonetic precum şi o bună parte din
lexic. În consecinţă, studiul limbii latine este foarte important nu numai pentru că prin intermediul
ei s-a transmis cultura antichităţii greco-romane, ci pentru că este şi modalitatea cea mai firească
de cunoaştere a evoluţiei limbii române şi instrumentul indispensabil pentru însuşirea ei pe baze
ştiinţifice.

II. Fonetica
1. Alfabetul, scrierea si pronunţia
Alfabetul latin cuprinde 23 de litere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X,
Y, Z. Este împrumutat de la greci.
Literele y si z au fost introduse mai tarziu, in cuvinte străine ca zephyrus, Zalmoxis.
Literele j si v erau necunoscute romanilor. Fonemul i cu valoare consonantică din iugum se
pronunţă ca i din iască. Pentru fonemul u vocală şi u consoană(v) romanii folosesc o singură
literă: V (majusculă) şi u(minusculă).
Consoana qu se pronunţă „cu”, nu „cv”.
Consoanele c, g, t se pronunţau la fel, chiar dacă urma o vocală, ex. Cicero se pronunţa kikero,
gelidus se pronunţa ca şi Gallus, natio se pronunţa ca atare. În şcoala româneasca ele au fost
adaptate sistemului de pronunţie specific, cena se pronunţă ca cina, gelu ca ger, natio ca naţiune,
etc.
2. Cantitatea vocalelor
Cantitatea este durata în timp, necesară pentru rostirea unei vocale. În funcţie de aceasta durată
vocalele pot fi lungi sau scurte. Ele sunt indicate prin semne grafice, semne care nu au aparţinut
antichităţii, ci au fost adăugate pentru a uşura citirea: ex.: mālum (cu a lung) înseamnă măr,
mălum cu a scurt înseamnă rău. Pōpulus (cu o lung) înseamnă plop, pŏpulus (cu o scurt)
înseamnă popor.
3. Cantitatea silabelor
În limba latina silabele pot fi lungi sau scurte.

1

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Silabele lungi pot fi:
- lungi prin natură: cuprind o vocala lungă sau diftong; ex: mater
- lungi prin poziţie: cuprind o vocală urmată de două sau mai multe consoane; ex: fenestra
Silabele scurte pot fi:
- scurte prin natură: cuprind o vocala scurtă; ex. femina, perdere
- scurte prin poziţie: cuprind o vocala urmată de alta vocală; ex: patria, dormio.
4. Accentul
Nu era marcat în limba latină prin semne grafice.
Ultima silabă nu are niciodată accent. În cuvintele formate din două silabe, accentul cade pe
silaba penultimă. În cuvinte cu trei sau mai multe silabe accentul cade pe:
a. silaba penultimă, dacă este lungă
b. silaba antepenultimă, dacă penultima este scurtă.

III. Morfologia
1 Substantivul
Am amintit la începutul expunerii faptul că limba latină este o limba flexionară.
Pentru a recunoaşte cărei flexiuni aparţine un cuvânt trebuie să avem anumite indicii, care ne sunt
furnizate chiar de dicţionar, ex. substantivele pot fi încadrate în 5 declinări, fiecare declinare are
terminaţii specifice pentru N şi G.
Declinarea I: N: a, G: a
Declinarea II: N: us, er (masculin), um(neutru), G: i
Declinarea III: N: terminaţii diverse G: is
Declinarea IV: N: us, G: us
Declinarea V: N: es, G: ei
1.1 Declinarea I (Temele in –a)
Declinarea I cuprinde substantive şi adjective în majoritate feminine.
Există şi câteva substantive masculine care sunt:
- nume de ocupaţii (împrumutate din limba greaca): poeta, nauta, auriga, etc.
- nume proprii (de origine etrusca): Catilina, Numa, etc.

Singular
Cazul Desinenţele Modul de formare
N.V zero Aqua
Ac. -m aqua-m>aquam
G. -i *aqua-i>*aquai>aquae
D. -i *aqua-i>*aquai>aquae
Abl. –d care cade si se lungeste *toga-d>togad>togā
compensatoriu finala temei

Plural
Cazul Desinentele Modul de formare
N.V. -i *aqua-i>*aquai>aquae
A. -*ns>s *aqua-ns>aquas
G. -*som>rum *aqua-som>aquarum

2

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

D. -is aqua-is>aquis
Abl. -is aqua-is>aquis

1. genitivul singular italic în –as s-a păstrat în pater familias (tată de familie) şi mater
familias (mama de familie).
2. la substantivele mobile ca: filia, dea, liberta, asina, etc. D-abl. plural este în –abus pentru a
le deosebi de corespondentele lor masculine de declinarea a II-a: ex.: filiis (fiilor), filiabus
(fiicelor), dies (zeilor), deabus(zeiţelor).
3. declinarea I mai păstrează urme ale vechiului locativ, cu desinenţa -i la nume de oraşe;
ex.: Romai>Romae
4. unele substantive de declinarea I sunt numite pluralia tantum (au numai plural)
ex.: angustiae, arum= strâmtoare, divitae, arum= bogatie, deliciae, arum=plăcere, etc.

Declinarea II (substantivele in –o/e):

Cuprinde în principal subtantive şi adjective masculine şi neutre, precum şi unele substantive
feminine
Singular

Cazul Declinarea Desintenţele şi modificările fonetice
N. bonus amicus desinenţa –s:
amico-s> amicus; puero-s>puers>puerr>puer; agro-
s>agrs>agr>ager
V. bone amice; puer, ager Forma în –e, numai pentru subst. în -us
A. bonum amicum, puerum, Desinenţa –m:
agrum amico-m>amicum
G. boni amici Desinenţa –i:
amico-i>amici
D. bono amico, puero, agro Desinenţa –i:
amico-i>amico
Abl. bono amico, puero, agro Desinenţa –d:
amico-d>amico

Plural

Cazul Declinarea Desintenţele şi modificările fonetice
N.V. boni amici, pueri, agri Desinenţa –i:
amico-i>amici
G. bonorum amicorum; Desinenţa –som:
puerorum, agrorum amico- som >amicorum
A. bonos amicos, pueros, Desinenţa –ns:
agros amico-ns>amicos

3

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

D. bonis amicis, pueris, agris Desinenţa –is:
Abl. amico-is>amiceis>amicis

Declinarea a II-a neutră

Cazul Singular Desinenţe şi modificări fonetice
Plural Singular Plural

N.V. bonum bona -m -a ( desinenţă de colectiv)
A.
G. boni bonorum -i -som>orum
D. Bono bonis -i -is
Abl.

Declinarea a III-a (temele în –i):
Este cea mai complicată declinare şi cuprinde o varietate de teme şi genuri. Ea se împarte în
două mari grupe:
-teme consonantice
-teme vocalice, terminate în –i
La genitivul plural se poate afla tema oricărui substantiv.

Finala temei N sg G sg G pl Tema
subtantivului
dentală miles militis milit-um milit-
nazală homo hominis homin-um homin-
vocală civis civis civi-um civi-
etc.

Desinenţe cazuale
Nr. Nominativ Acuzativ Genitiv Dativ Ablativ
Singular zero sau s zero sau -em -is -i -e
Plural -es -es -um -ibus
-a -a

Declinarea a IV-a (temele în –u)
Cuprinde substantive majoritatea masculine, câteva feminine şi neutre. Declinarea a IV-a nu
are adjective.

Singular

4

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cazul Masculin Feminin Neutru Desinenţe
N. V. fructus manus cornu m, f. –s
neutre: zero
A. fructum manum cornu m. f. –m
neutre: zero
G. fructus manus cornus -s
D. fructui manui şi manu cornu -i
Abl. fructu manu cornu -d:
*fructud>fructu

Plural
Cazul Masculin Feminin Neutre Desinenţe
N. V. fructus manus cornua m.f.: es>-s
neutre:-a
A. fructus manus cornua m. f. –ns>-s
neutre: -a
G. fructum manuum cornuum -um
D. fructibus manibus cornibus -bus
Abl.

Declinarea a V-a (temele în -e)
Este declinarea cea mai săracă în cuvinte şi a avut aceeşi existenţă precară ca şi declinarea a
IV-a. Toate substantivele acestei declinări sunt feminine, în afară de dies care poate fi şi
masculin şi feminin.
Cazul Singular Desinenţe Plural Desinenţe
N. V. dies -s dies -es
A. diem -m dies -*ns>s
G. diei -i dierum -rum
D. diei -i diebus -bus
Abl. die *-d diebus -bus

2. Adjectivul
Adjectivul nu are forme proprii în declinare, ci le împrumută de la substantive.

2.1. Clasificarea adjectivelor:
Clasa Tema Declinarea Numărul Exemple
adejectivului terminaţiilor
I în –o (m., n.) a II-a 3 bonus, -a, -um
-a (f.) I -us, -a, -um pulcher, -ra, -rum
-er, -a, -um liber, -era, -erum

5

m. f.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z a II-a în -i a III-a a/3 campester er.f. neregulată: prin forme total diferite de gradul pozitiv grad pozitiv grad comparativ 6 . n. clariora niger. -pis 2.f.f.f. f. e fortis.f. sobrius= cumpătat(grad pozitiv).prin perifrază: ex. audaciora Alte tipuri de formare a comparaţiei: 1. www. nigriores nigriorum -gra. um m. e b/2: is. singular clarior clarioris clariore m. n. fortioris fortiore m.cartiaz. -eris a inops.comparativul indică un lucru superior celuilalt . audacior audacioris audaciore m. nigrius n. -e m.pozitivul: gradul normal al adjectivelor .în consoană a III-a 1 vetus. fortiora n. singular singular singular Acuzativ plural -us. -e c/1 audax.superlativul exprimă însuşirea în gradul cel mai înalt sau calitatea considerată fără termen de comparaţie Formarea comparativului Pozitiv Comparativul Nominativul Genitivul Ablativ Nominativ şi Genitiv clarus. m. la fel ca şi în limba română: . cis a III.2 Comparaţia adjectivelor În limba latină există. fortiores fortiorum fortior n. audaciorum -cis n. magis sobrius=mai cumopătat (comparativ) 2. nigriora grum fortis. clarius clariores clariorum n. is. f.nigrior nigrioris nigriore m. audacius audaciores n. fortius audax.

a. clarus. m- G.cartiaz. mihi. vă. ne. vobis=vouă. i. sese=pe sine. pt. de el. mie. rimus. ex. um (superlativul) 3. um(superlativul) II. pulcher. tine. a. există şi adjective cu superlativ neregulat grad pozitiv grad superlativ bonus=bun optimus. rimum. Unele adjective formează superlativul cu prefixe: ex. um 3. um (pozitiv) -clarissimus. li imi. interogativ şi nehotărât 3. www.). a. issima (feminin). tibi=ţie. le. pentru pentru 7 . limum. Pronumele Pronumele(pronomen) înlocuieşte un nume (de unde si denumirea). -issimum (neutru). me=pe nos=pe noi. voi lor. lui. mi. ex. a. pe ea. peius magnus=mare maior. minus Superlativul I. mine nostrum=dintre tine vestrum=dintre de ei. ni. de ea. pe ele. a. mei= de nostri=de noi tui=de vestri=de voi sui=de sine. pronumele personal. ne te=pe vos=pe voi. pe ei. pt. pronumele personal Caz Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a Singular Plural Singular Plural Singular si plural N. a. pronumele demonstrativ. Se formează înlocuind desinenţa genitivului singular cu sufixele: 1. ex. In limba latină avem şapte categorii de pronume grupate în două categorii mari. rima. um malus= rău pessimus. te v. ego=eu nos=noi tu=tu vos=voi - Ac. a. se. -issimus (masc. sibi=sieşi. um (superlativul) 2. melius malus= rău peior.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z bonus=bun melior. de ele noi voi D. limus. iti. a .1. i. maius parvus=mic minor. um parvus=mic minimus. mine. um magnus=mare maximus. a. pe el. e (pozitiv) – difficillimus. um (pozitiv) – pulcherrimus. reflexiv şi posesiv II. fără legătură între ele: I. lima. noi ti. difficilis. va. relativ. mă. vi. ei. praeclarus = foarte vestit III. mi= nobis=noua. ii. se. ii.

de ei. egomet. de ele Pronumele posesiv: Are ca şi în română forme diferite pentru cele trei persoane. el se scrie enclitic: mecum. ex. Daca pronumele personal la cazul ablativ sunt însoţite de prepoziţia cum. pe ea. de ei. Spre deosebire de limba română. la) noi. vobiscum. se. are aceleaşi forme pentru singular şi plural Persoana a III-a Singular si plural - se. nobiscum. secum. Desinenţele pronominale sunt diferite de cele ale substantivului. me defendo= eu mă apăr. de ele etc. Pronumele personal nu are gen.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z mine tine Abl. sui=de sine. lor. Pronumele reflexiv: Nu are nominativ. ii. i. de el. de ea. ii. de ele sibi=sieşi. daca se refera la subiect.cartiaz. sese=pe sine. lui. de ea. de ei. Pentru a reda ideea de reflexiv la aceste persoane se foloseşte pronumele personal. de ea. le. illud daca se refera la altcineva. iar la plural are chiar doua forme de genitiv: 1. www. genitiv partitiv: pars nostrum= o parte dintre noi 2. nobiscum= cu tine vobiscum=cu mecum=cu noi tecum= voi mine cu tine V. sau pronumele is. de(de la) la) voi de el. ea. illa. me=de(de nobis=de(de tibi= vobis=de(de se (sese)=de (de la) sine. Adesea formele pronumele personal este intarit de particule enclitice: ex. li se (sese)=de (de la) sine. la) mine. pe ei. pe el. pentru singular şi plural şi pentru cele trei genuri: 8 . de el. etc. tu! vos! În limba latină nu există pronume personal de persoana a III-a nereflexiv şi nici pronume reflexiv pentru persoana I si a II-a. Pentru a reda persoana a III-a se foloseşte pronumele reflexiv. i. tecum. pronumele personal are cazul genitiv. genitiv obiectiv: nostri= de noi. pe ele. id sau ille. ei.

istud= acela indică fiinţele şi lucrurile persoana a II-a apropiate sau care aparţin persoanei cu care se vorbeşte ille. ipsa. interogativ şi nehotărât) are umătoarele caracteristici: 1. quid (dar şi în –m: ipsum) 3. hoc= acesta indică fiinţele şi lucrurile persoana I apropiate sau care aparţin persoanei care vorbeşte iste. -trum Pronumele posesive se declină ca bonus. idem= acelaşi pronume de identitate toate persoanele ipse. -trum vester. ista. -a. pronumele posesiv nu se foloseşte când poate fi subânţeles. există două desinenţe comune pentru toate genurile: a. nominativul şi acuzativul singular neutru se termină în –d: id. a doua categorie de pronume (demonstrativ. -tra. haec. istud Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru 9 . quod. relativ.haec. illud= acela indică lucruri. ipsum= însuşi pronume de întărire Pronumele hic. huius huius huius horum harum horum D. Hunc hanc hoc hos has haec G. illa. -a.. -a. quis 2. -um tuus. id= acesta. -um suus... huic huic huis his his his Abl. în general nominativul singular se termină în –e: iste. acela antecedentul pronumelui toate persoanele relativ: is.. illud. hic haec hoc hi hae haec Ac. care idem. ea. -um plural noster.cartiaz. hoc Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. II. www. qui= cel. ille şi în –s: is. D singular: i Pronumele demonstrativ: Pronumele Sensul pronumelui Persoana la care se referă hic.-tra. În limba latină. Hoc hac hoc his his his Pronumele iste. -a. G singular: ius b. după declinarea a II- a la masculin şi neutru şi după declinarea I la feminin. eadem. um (adjective cu trei terminaţii. ista. fiinţe depărtate persoana a III-a is. istud.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Număr Obiectul posedat aparţine Persoanei I Persoanei a II-a Persoana a III-a singular meus.

illius illius illius illorum illarum illorum D. illud Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. id Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. ei ei ei eis eis eis Abl. illa.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z N. ipsius ipsius ipsius ipsorum ipsarum ipsorum 1 . ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa Ac. Eodem eadem eodem eisdem eisdem eisdem Pronumele ipse. idem eadem idem iidem eadem eadem Ac. ille illa illud illi illae illa Ac. Illum illam illud illos illas illa G. eius eius eius eorum earum eorum D. ipsa. Ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa G. Eum eam id eos eas ea G. ea. ipsum Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. isti isti isti istis istis istis Abl. Illo illa illo illis illis illis Pronumele is. eadem. eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorundem D.cartiaz. eidem eidem eidem eisdem eisdem eisdem Abl. Eundem eadem idem eosdem easdem eadem G. iste ista istud isti istae ista Ac. Istum istam istud istos istas ista G. Isto ista isto istis istis istis Pronumele ille. is ea id ei. ii eae ea Ac. Eo ea eo eis eis eis Pronumele idem. illi illi illi illis illis illis Abl. www. idem Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. istius istius istius istorum istarum istorum D.

quidquam un oarecare cuiusquam quisque quaeque quodque fiecare cuiusque unusquisque unaquaeque unumquidque fiecare unuscuiusque 1 . M. www. N. cui cui cui quibus quibus quibus Abl. ceva cuius aliquis aliqua aliquid cineva. quis quae quid cineva. Quem quam quod quos quas quae G cuius cuius cuius quorum quarum quorum D. compuse Pronumele Sensul Genitivul sg. Quem quam quod quos quas quae G cuius cuius cuius quorum quarum quorum D.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z D. Quo qua quo quibus quibus quibus Pronumele nehotărâte a. qui quae quod qui quae quae Ac. Eo ea eo ipsis ipsis ipsis Observaţii asupra modului de traducere a pronumelui demonstrative: Hic canis= acest câine de lângă mine Iste locus= acest loc unde stai tu Iste mendax= mincinosul ăsta (uneori pronumele iste poate exprima dispreţul) Ille homo= acel om de lângă el Ipse homo= omul însuşi Pronumele relativ Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. ipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsis Abl. F. Quo qua quo quibus quibus quibus Pronumele interogativ Singular Plural Caz Masculin Feminin Neutru Masculin Feminin Neutru N. cui cui cui quibus quibus quibus Abl. ceva alicuius quidam quaedam quiddam un oarecare cuiusdam quispiam quaepiam quidpiam un oarecare cuiuspiam quisquam . quis quis quid qui quae quae Ac.cartiaz.

um nici unul nullius nulli uter. tra. a.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z quivis quaevis quidvis oricare (vrei) cuiusvis quilibet quaelibet quidlibet oricare (îţi place) cuiuslibet quicumque quaecumque quodcumque oricare ciuscumque b. um vreunul ullius ulli nullus. trum unul din doi utrius utri neuter. a. persoana şi numărul): numărul persoana Diateza Diateza Indicativ Imperativ activa pasiva (toate (timpurile Perfect timpurile din prezent) activ in afara de perfect) prezent viitor activ pasiv activ pasiv singular I -o/m -or/-r -i . . ud altul alius alii solus. trum nici unul din doi neutrius neutri alter. um singur solius soli totus. . . um unul singur unius uni ullus. cu formă şi valoare de adjectiv Pronumele adjectival Sensul Genitivul singular Dativul singular unus. era. erum celălalt din doi alterius alteri alius. a. www. a. negative nomo= nimeni nihil=nimic 4. -to -tor 1 . tra. a. - II -s -re/ris -isti zero -re -to -tor III -t -tur -it . întreg totius toti c. Verbul Tema verbului: indică aspectul de infectum=acţiune ce nu s-a încheiat= tema de prezent sau perfectum =acţiune ce s-a încheiat= tema de perfect Sufixele (indică modul şi timpul) Desinenţele verbului (indică diateza. a. um tot.cartiaz.

-tis. -erunt (ere) Mai mult ca perfectul: tema pf.+ desin: -m. pers II pl: amatote.+ desin: -o. sa iubesti. -tis. ca iubesc (conj I: amare. -nto -ntor Indicativ: Timpuri derivate din tema prezentului: Indicativ prezentul: tema prez + sufix 0 +desin: -o. .conj III. -nt (as iubi) Timpuri derivate din tema prezentului: Conjuctiv perfect: tema perf + sufix –eri. -nt (sa fi iubit) Conjuctiv mmcperf: tema perf + sufix –isse. - II -tis -mini -istis -te -mini -to III -nt -ntur -erunt . -s.+ sufix –era-+desin: -m. ducunto(3pl) conj. -nt Indicativ viitor: tema prez .cartiaz. -nto: trad.+ desin: -m. -t/-mus. -t/-mus. videtote(2pl). -nt Timpuri derivate din tema perfectului: Indicativul perfect: tema perf + sufix 0 + desin:-i. conj IV: audire) 1 . -tote. -e. -t.b+i(-u-)+desin: -o. ducito(3sg). auditote(2pl). -s. II pl: amate. -tis. Conj. prezent: tema prezentului+sufix 0 + desinenta 0/te. -s. -t /-mus. -nt Conjunctiv: Timpuri derivate din tema prezentului: Conjunctiv prez: tema prez .conj I-IV +sufix: a + desin: -m. -s. -t/ -mus. conj III: duc. -tis. -nt (as fi iubit) Modul imperativ: 1. -tis. -isti. audiunto(3pl) Formele nominale derivate din tema prezentului: 1. IV+sufix: -a-. -nt .ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z plural I -mus -mur -imus . trad: iubeste. pers III sg: amato. www. -t/-mus. -tis. -t/-mus. -s.conj I. -it. lege. II: videto(2sg). ducite. -s. iubiti (ex: conj I: pers II sg: ama. -t/-mus. -istis.conj I +sufix: e + desin: -m. . Infinitivul prezent: tema prezentului+sufix:-re+desinenta 0. videto(3sg). -tis. pers III pl: amanto conj. -nt Indicativ imperfect: tema prez+ sufix: ba + desin: -m. legite. conj II: videre. audite) 2. vidento(3pl) conj.+ desin: -m. -nt Viitor anterior: tema perfect + sufix –eri. audito(3sg). II +sufix: .. conj IV: audi.+ desin: -m. -nt Conjunctiv imperf: tema prez + sufix –re. -tis. trad: a iubi. (ex. III: ducito(2sg). -tis. -t/ -mus. -s. -s. . -tis. ducitote(2pl). -s. -to. conj III: ducere. / -mus. videte. -t/ -mus. -s. -tis. conj II: vide. viitor: tema prezentului+sufix 0 + desintente: -to. -s. -t/ -mus. pers. IV: audito(2sg).-nt (sa iubesc) . I pers II sg: amato./ -imus.

iar forma in –turum(esse) e denumita infinitivul viitor activ. IV: audiens. dormitum ire= a merge la culcare.bonus. -tura. in –e daca prevaleaza sensul verbal: me absente: eu fiind absent) 3.. Gerunziu: tema prezentului+sufix: nd+ desinente: -i. Gerundivul: tema prezentului+sufix nd+desinente: -us. -a. cepisse. Totusi. avi. aqua potui iucunda= apa buna de baut (poto. divisui facilis=usor de impartit.. apa de baut. -um. Se declina ca substantivele cu tema -o/e (declinarea a II-a): G: amanadi(de a iubi). Este un substantiv verbal care completeaza declinarea infinitivului. amavisse. audientis. ducentis. ca am iubit (ex. convenienta: amandus. vidisse. -a. verb: are timp si diateza) (conj I: amans. din epoca imperiala pe cale de disparitie. Dativul este asociat cu adjective: lepida memoratui= lucruri nostim de amintit. www.amando(iubind). videntis. n-are N: completat de infinitiv 4. amatui Abl. in limba romana. expresii ca vreme cosit. ad amandum(pt. necesitatea. amatum D. -um Este un adjectiv verbal cu flexiune completa. In limba tarzie a fost inlocuit cu gerundivul sau cu infinitivul perifrasticii pasive: laudandum esse(trebuie laudat) Adjectivul verbal in –turus: Adjectivul verbal in –turus. -o. etc. amatu Acuzativul terminat in –tum si –sum apare alaturi de verbe de miscare: nuptum dare=a da i casatorie. III: ducens. care iubeste -este un adjectiv verbal (adjectiv: se acorda ca adjectivul. Abl. -um (care trebuie iubit. are. -a. toate se declina ca substantivele de decl III parisilabice dar la ablativ au doua forme: in –i daca este considerat adjectiv. greu de crezut au putut fi interpretate ca urmase ale supinului latin. amantis. . Ablativul opsonatu redeo= ma intorc de la facut piata (opsono= a face piaţa) Formele de supin nu se pastreaza in limbile romanice. exprimand tinta acestora similara adesea cu scopul. 1 . II: videns. care se cuvine iubit) Formele nominale derivate din tema perfectului: Infinitiv perfect: tema perfectului+sufix –isse+ desinenta 0.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 2. care se declina ca adjectivele de prima clasa: ex. In realitate este vorba de folosiri speciale ale participiului perfect pasiv. intrat in gramatici cu numele de participiu viitor activ. trad: iubind. Infinitivul viitor pasiv: Este o forma analitica relativ recenta alcatuita din supin si infinitivul prezent pasiv al verbului ire: rumor venit datum iri gladiatores(s-a zvonit ca se vor da jocuri de gladiatori)Terentius Infinitivul viitor pasiv are ocurenta foarte redusa. atum=a bea) Formele acestea sunt. Exprima obligatia. audivisse) Substantivul verbal in –tu-(supinul) Gramaticii latini considerau ca acest substantiv verbal cu flexiunea substanivelor cu tema in –u o declinare a infinitivului –fiind ca si acesta un nomen actiones-limitata la trei cazuri: Ac. D: amando(spre a iubi). a iubi). -a. Ac.Participiul prezent: tema prezentului+sufix: -nt+desinenta 0. trad: a fi iubit.cartiaz. -turum.

clos. tu as mange.se ataseaza direct la radical Participiul perfect pasiv: În latina. a. Ataşat unor teme verbale formează adjective (cu flexiune o/e. atasat unor teme nominale. fr. tectum= acoperiş Participiul perfect pasiv se păstrează in limbile romanice. sufixele sunt aceleaşi ca si la desinenţa activa. fui (a fi) 3. sufixul –to. fait. um) care exprima dobândirea de către referentul substantivului a unei calităţi derivate din acţiunea verbală sau participarea lui la aceasta: amatum= iubit Unele participii perfecte pasive se substantivizează: legatus= trimis. ai. zis. dus. fatto. mort. cornutus= cu coarne. cât şi ca sistem de producere a altora noi: Participii in –t: rom. amatuam. amaturum= care va iubi Amaturum. ho mangiato.de data indo-europeana şi este atestat ca formant adjectival în toate limbile indo- europene: ex. am intenţia să fac (conjugarea perifrastică activă) Adjectivul verbal in –to-: Sufixul –to. Copt. fript. ecrit. participiul verbal activ alcătuieşte o sintagma colorata modal: facturus sum= doresc. dit. it: detto. mis Limbile romanice continuă şi sistemul latin de îmbinare a participiului latin perfect cu esse şi habere alcătuind astfel un nou perfect: perfectul compus: am mâncat. desinenţele verbale pentru diateza pasiva sunt: 1 .indica prevederea cu anumite atribute a cuiva: barbatus= cu barba. fr. esse. de tipul bonus. compuse: timpurile derivate din tema perfectului au forme compuse din: participiul perfect al verbului de conjugat + timpurile verbului sum. www. it: chiuso. lat: sutus=cusut. ceea ce le diferenţiază sunt desinenţele care sunt cele ale desinenţei pasive 2. Diateza pasivă I Introducere Timpurile si modurile diatezei pasive sunt: 1. a. atât prin formele care le continua pe cele latine. scritto participii in –s: rom: ars.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Amaturus.stoj=invizibil Sufixul –to. etc. amaturum esse=ca va iubi Imbinat cu diverse timpuri ale verbului esse. riso. amatura. simple: timpurile derivate din tema prezentului.cartiaz.

sunt. -ntur (Trad. eramus. -ris/-re. timpuri derivate din tema perfectului: Indicativul perfect: participiul perfect al verbului de conjugat + verbul a fi la prezent: sum. eritis. (Trad. sa fiu iubit) . -tur. - II -re/ris -re -tor III -tur .cartiaz. / -mur. sumus. -tur. estis. erant. -mini.conj I +sufix: e + desin: -or/-r.(Trad.conj I-IV +sufix: a + desin: -or/-r.+ desin: -or/-r. (Traducere: fusesem iubit) Viitor anterior: participiul perfect al verbului de conjugat + verbul a fi la viitor: ero. -ntur (Trad. timpuri derivate din tema prezentului: Conjunctiv prez: tema prez .conj I. -tur. voi fi iubit) . / -mur. (Traducere: voi fi iubit) 2. -tur. erunt. -mini. -ntur Conjunctiv imperf:tema prez + sufix –re. Conjunctivul a.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z numărul persoana Diateza pasiva Imperativ (timpurile din prezent) prezent viitor singular I -or/-r . -mini. -tor plural I -mur .b+i(-u-)+desin: -or/-r. timpuri derivate din tema prezentului: Indicativ prezentul: tema prez + sufix 0 +desin: -or. / -mur. -ntur. -mini. -ris. -ris/-re. as fi iubit) b. -ris/-re. - II -mini -mini III -ntur . Modul de formare al timpurilor si modurilor: 1. es. eras. timpuri derivate din tema perfectului: 1 . -e. / -mur. -tur.+ desin: -r. -ntur b. / -mur. Indicativul a. eratis.sunt iubit) Indicativ imperfect: tema prez + sufix: ba + desin: -or. erit. II +sufix: . erat. / -mur. -ris/-re. est. www. -ntur. (Traducere: am fost iubit) Mai mult ca perfectul: participiul perfect al verbului de conjugat + verbul a fi la imperfect: eram.conj III. erimus. -tur. -ntur (Trad. -tur. -mini. -mini. IV+sufix: -a-. -ntor II. eram iubit) Indicativ viitor: tema prez . -mini. eris. / -mur. -ris/-re. -ris.

sint (Trad sa fi fost iubit) Conjuctiv mmcperf: participiul perfect al verbului de conjugat + verbul a fi la conjunctiv imperfect: essem. a. sufixul – to. timpuri derivate din tema prezentului: nu exista la diateza pasiva b. ca sunt iubit) Infinitivul viitor: supin + infinitivul prezent pasiv al verbului ire: iri. ca am fost iubit) 5. esseti. sitis. sis.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Conjuctiv perfect: participiul perfect al verbului de conjugat + verbul a fi la conjunctiv prezent: sim. essemus. www.indica prevederea cu anumite atribute a cuiva: barbatus= cu barba. In limba latina. cu flexiune o/e pt masculin şi neutru si a pentru feminin. de tipul bonus.cartiaz. timpuri derivate din tema perfectului: nu exista la diateza pasivă Formele nominale 4. (traducere: a fi iubi. esset. Imperativul: a. timpuri derivate din tema prezentului: Infinitivul prezent: tema prezentului+sufix:-ri/-i+desinenţa 0. cornutus= cu coarne. atasat unor teme nominale. esses. timpuri derivate din tema perfectului: Infinitiv perfect: forma de acuzativ al participiului perfect pasiv + infinitivul prezent al verbului esse (traducere: a fi fost iubit. (traducere: ca voi fi iubit) b. simus. etc. timpuri derivate din tema prezentului: Imperativul prezent: tema prezentului+sufix 0 + desinenţe: -re -pers II sg (traducere: fii iubit) -mini -pers. essent (Trad as fi fost iubit) 3. Participiul a. Ataşat unor teme verbale formează adjective (cu trei terminaţii. timpuri derivate din tema perfectului: Participiul perfect pasiv: este un adjectiv verbal in –to. este alcatuit din radical + sufixul –to (Traducere: care a fost iubit) Sufixul –to este de data indo-europeana. um) care exprimă dobândirea de către referentul substantivului a unei calităţi derivate din acţiunea verbală sau participarea lui la aceasta: amatum= iubit 1 . Infinitivul a. II pl (traducere: fiti iubiţi) Imperativul viitor: tema prezentului+sufix 0 + desinenţe: -tor -pers II sg (traducere: sa fii iubit) -tor-pers III sg (traducere: sa fie iubit) -ntor -pers III pl (traducere: sa fie iubiţi) b. sit.

care se declina ca adjectivele de prima clasa: ex. solere. convenienta: amandus. ausus sum= a îndrăzni 2. Soleo. Devine cu timpul participiul viitor. 6. solitus sum= a obişnui 4. atât prin formele care le continua pe cele latine. confisus sum= a avea incredre 6.: mitteris= tu eşti trimis 2. deşi se conjugă numai la diateza pasivă. necesitatea. mis Limbile romanice continuă şi sistemul latin de îmbinare al participiului latin perfect cu esse şi habere alcătuind astfel un nou perfect: perfectul compus: am mâncat. iar la cele derivate din tema perfectului se conjugă la diateza pasivă (sunt deci doar pe jumătate deponente). zis. diateza pasiva poate exprima sensul pasiv propriu zis (subiectul suferă acţiunea): ex. au doar sens activ. La timpurile derivate din tema prezentului se conjugă la diateza activă. Verbele deponente şi semideponente nu au lăsat urme în limbile romanice pentru că au fost înlocuite cu verbele active corespunzătoare. fisus sum. supinul. Verbele neregulate 1 . participiul prezent si viitor 4. Observatii asupra diatezei pasive: 1. -um (traducere: care trebuie iubit. -a. în afară de infinitivul viitor pasiv. confidere. diffisus sum= a nu se increde Ultimele două verbe sunt compuşii lui fido. fidere. Gaudeo. care se cuvine iubit) Este un adjectiv verbal cu flexiune completă. fr. cât şi ca sistem de producere a altora noi: Participii in –t: rom. infinitivul viitor 2. care lipseşte. Aceste verbe au totuşi şi unele timpuri de la conjugarea activă: 1. clos. -a. scritto participii in –s: rom: ars. Copt. gavisus sum= a se bucura 3.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Unele participii perfecte pasive se substantivizează: legatus= trimis. Gerundivul: tema prezentului+sufix -nd+desinenţele: -us. audere. it: detto. Audeo. fisus sum= a se increde 5. dit. fript. tectum= acoperiş Participiul perfect pasiv se păstrează in limbile romanice. it: chiuso. dus. fatto. mort. diateza pasivă poate exprima sensul reflexiv: liberamur= ne eliberăm 3. gerunziul 3. fait. tu as mange.cartiaz. riso. Exprima obligaţia. www. -a. ecrit. ho mangiato. -um. -um. diateza pasivă poate exprima sensul impersonal: dicitur= se zice Verbele deponente: Exista in limba latina unele verbe care. Verbele semideponente: Există şase verbe semideponente.bonus. Diffido. Ele se conjugă la toate modurile şi timpurile conjugării pasive. gaudere. Aceste verbe sunt: 1. -a. Fido. fr. diffidere. Confido. fidere.

offerre. itum = a merge possum. praelatum= a duce jur.se conjuga regulat înainte. conferre. a compusii lui sum. illatum= a scoate nequeo.cartiaz. a 2. esse. transitum = a trece difero. exire. deesse. adire. ambitum= a merge in praefero. ambire. a lipsi suffero. quivi. praeterivi. aditum = a merge la. inferre. intuli. a traversa deosebi. illatum= a duce veneo. esse. redivi (ii). prodivi. nequire. a prefera 5. profui= a fi de folos abeo. adsum. esum= a mânca 6. abire. fui= a fi Verbul „esse” este cel mai neregulat din limba latina. a se dincolo. fieri. exivi (ii). transtuli. prodesse. a purta peste praesum. delatum= a duce. perivi (ii). sustuli. diferre. edere. fio. nequitum= a nu putea infero. itum: prosum. fui: raporta. a nolo. ivi (ii). abivi (ii). distuli. velle. praetuli. a suporta ineo. ire. retuli. ferre. peritum = a pieri affero. a vatama transporta. collatum= a aduna prodeo. nolui= a nu vrea merge in jur malo. velle. exitum = a ieşi 3. praefui= a fi in frunte 4. venire. transferre. edo. circumire. tuli. proditum= a inainta defero. tuli. a despărţi quaeo. ferre. deferre. latum= a purta. volui= a vrea vizita compusii lui volo. translatum= a obsum. abesse. auferre. quire. inivi (ii). sum . dilatum= a amâna. adivi (ii). posse. a duce înainte. praeesse. allatum= a aduce praetereo. volui: circumeo.attuli. latum: pereo. reditum = a se înapoia denunţa transeo.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Verbele neregulate sunt verbe ale căror moduri şi timpuri se formează de la rădăcini diferite. contuli. redire. abstuli. nolle. Verbele neregulate sunt: 1. venivi(veni). prodire. adfui= a fi de fata a suferi desum. inire. a aduce la cunoştinţa absum. praeterire. transivi (ii). praeteritum= a aufero. obesse. circumitum= a ocoli. oblatum= a oferi. fui= a fi refero. obfui= a se opune. perire. afui= a fi departe. afferre. potui= a putea compusii lui eo. referre. nequivi. malle. edi. in faţă ambio. eo. defui= a lipsi transfero. praeferre. detuli. quitum= a putea effero. a pune venum-eo)= a fi vandut. efferre. fero. esse. obtuli. volo. ivi (ii). sublatum= a pune sub. transire. a trece pe lângă confero. extuli. ire. relatum= a duce înapoi. sufferre. ambivi. malui= a prefera exeo. a redeo. ablatum= a lua. abitum = a pleca adeo. www. factus sum= a deveni Conjugarea lor: 1. a ridica trece peste. Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu 1 . adesse. sum . ventum (format din offero. initum = a intra compusii lui fero.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Prezent sum =sunt sim=să fiu es fii! esse T es sis este fiţi! a fi E est sit M sumus simus A estis sitis sunt sint P Imperfect eram essem R eram (forem) E eras aş fi Z erat esses (fores) E eramus esset (foret) N eratis essemus T erant essetis U essent (forent) L Viitorul ero esto fore } futurus care va fi U voi fi sa fii! futurum} futura I eris esto futuram} futurum erit sa fie! futurum} erimus estote futuros } eritis sa fiti! futuras} erunt sunto futura } sa fie! esse ca va fi ca vor fi Perfectul fui am fost fuerim sa fi fost fuisse a fi T fuisti fueris fost E fuit fuerit ca a fost M fuimus fuerimus ca au fost A fuistis fueritis fuerunt fuerint P E Mai mult fueram fusesem fuissem as fi fost R ca fueras fuisses F perfectul fuerat fuisset E fueramus fuissemus C fueratis fuissetis T fuerant fuissent U Viitor fuero voi fi fost L anterior fueris U fuerit I fuerimus fueritis fuerint 2 .

am.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent fer o fer a m fer ferre ferens T fer s fer a s du! a duce ferentis E fer t fer a t ferte care duce.cartiaz. www. as. laturus U fer e s sa duci! um esse latura I fer e t ferto ca va duce laturum fer e mus sa duca! laturos. M fer i mus fer a mus duceţi! ducand A fer tis fer a tis fer u nt fer a nt P (duc) (sa duc) R Imperfect fer e ba m fer re m E fer e ba s fer re s Z fer e ba t fer re t E fer e ba mus fer re mus N fer e ba tis fer re tis T fer e ba nt fer re nt U (duceam) (aş duce) L Viitorul fer a m ferto laturum. a care va fer e tis fertote esse duce fer e nt sa duceţi! ca vor duce (voi duce) ferunto sa ducă! Perfectul tul i tul erim tul isse Supin T tul isti sa fi iubit latum E tul it tul eris a fi dus latu M tul imus tul erit ca a dus pentru a A tul istis tul erimus duce tul erunt tul eritis de dus P (am dus) tul erint E Mai mult tul eram tul issem R ca tul eras tul isses F perfectul tul erat tul isset E tul eramus tul issemus C tul eratis tul issetis T tul erant tul issent U (dusesem) ( as fi iubit) L Viitor tul ero U anterior tul eris I tul erit tul erimus tul eritis tul erint (voi fi dus) 2 .

sensu sensibus genu genibus die diebus 2 . consuli consulibus nomini nominibus avi avibus mari maribus Abl. sensus sensuum genus genuum dies dierum D. aqua aquis domino dominis scuto scutis Declinarea III Caz Imparisilabica Parisilabica Masculin Neutru Feminin Neutru Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural N. aquae aquis domino dominis scuto scutis Abl.cartiaz. sensum sensus genu genua diem dies G. aquae aquarum domini dominorum scuti scutorum D. consulem consules nomen nomina avem aves mare maria G. www. consulis consulum nominis nominum avis avium maris marium D. aqua aquae dominus domini scutum scuta Ac. consule consulibus nomine nominibus ave avibus mari maribus Caz Declinarea a IV Declinarea V Masculin Neutru Singular Plural Singular Plural Singular Plural N sensus sensus genu genua dies dies Ac. tabele gramaticale TABELE GRAMATICALE Substantivul Declinarea I Declinarea II Caz Singular Plural Masculin Neutru Singular Plural Singular Plural N. aquam aquas dominum dominos scutum scuta G.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z II. consul consules nomen nomina avis aves mare maria Ac. sensui sensibus genu(i) genibus diei diebus Abl.

A ama mus am e mus iubind ama tis am e tis P ama nt am e nt R Imperfect ama ba m ama re m E iubeam aş iubi Z ama ba s ama re s E ama ba t ama re t N ama ba mus ama re mus T ama ba tis ama re tis U ama ba nt ama re nt L Viitorul ama b o amato amaturum.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Verbul Conjugarea I Diateza activă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent am o am e m ama amare amans T iubesc să iubesc iubeşte! a iubi amantis E ama s am e s amate care M ama t am e t iubiţi! iubeste.cartiaz. www. amaturus U voi iubi sa iubesti! um esse amatura I ama b i s amato ca va iubi amaturum ama b i t sa iubeşti! amaturos. a care va ama b i mus amatote esse iubi ama b i tis sa iubiţi! ca vor iubi ama b unt amanto sa iubească! Perfectul amav i amav erim amavisse Supin T am iubit sa fi iubit amatum E amav isti amav eris a fi iubit amatu M amav it amav erit ca a iubit pentru a iubi A amav imus amav erimus de iubit amav istis amav eritis P amav erunt amav erint E Mai mult amav eram amav issem R ca iubisem as fi iubit F perfectul amav eras amav isses E amav erat amav isset C amav eramus amav issemus T amav eratis amav issetis Gerunziu amav erant amav issent 2 . as. am.

a amatos. -ae. a sumus simus esse P estis sitis că au fost sunt sint iubiţi 2 . amandi = de a iubi L anterior voi fi iubit D. www. (ad) amandum = pentru a iubi I amav erit Abl. um amatus. -ae . amatus T sum sim um esse amata E es sis că a fost iubit amatum M est sit iubit. care ama b untur trebuie iubit Perfectul amatus. um amatum. a . I ama b i tur sa fie iubit! um ama b i mur amantor care va fi ama b i mini sa fie iubiţi! iubit. -am. -a . iubită A amati.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z U Viitor amav ero G. -a amati. -a . amando = iubind amav erimus amav eritis amav erint Conjugarea I Diateza pasivă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent am or =sunt iubit am e r=să fiu iubit amare amari T ama ris am e ris fii iubit! a fi iubit E ama tur am e tur ama mini M ama mur am e mur fiţi iubiţi! A ama mini am e mini ama ntur am e ntur P Imperfect ama ba r ama re r R eram iubit aş fi iubit E ama ba ris ama re ris Z ama ba tur ama re tur E ama ba mur ama re mur N ama ba mini ama re mini T ama ba ntur ama re ntur U Viitorul ama b or amator amatum iri Adjectiv L voi fi iubit sa fii iubit! că va fi verbal U ama b e ris amator iubit amandus. amando = spre a iubi U amav eris Ac. -as.cartiaz.

-a . a amati. um I anterior ero eris erit amati. -a . a care va move b i mus movetote esse mişca move b i tis sa mişti! că vor mişca move b unt movento sa mişte! 2 .ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z E Mai mult amatus. ae. as. A move mus move a mus mişcând move tis move a tis P move nt move a nt R Imperfect move ba m move re m E mişcam aş mişca Z move ba s move re s E move ba t move re t N move ba mus move re mus T move ba tis move re tis U move ba nt move re nt L Viitorul move b o moveto moturum. moturus U voi mişca sa mişti! um esse motura I move b i s moveto că va mişca moturum move b i t sa mişti! moturos. -a . ae. am.cartiaz. um amatus. a T eramus essemus U eratis essetis L erant essent U Viitor amatus. um R ca eram essem F perfectul eras esses E erat esset C amati. www. ae. a erimus eritis erunt Conjugarea a II-a Diateza activă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent move o move a m move move re move ns T mişc să mişc mişcă! a mişca move ntis E move s move a s move te care M move t move a t mişcaţi! mişcă.

movendo = mişcând mov erimus mov eritis mov erint Conjugarea a II-a Diateza pasivă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent move or = sunt mişcat move ar = să fiu mişcat move re move ri T move ris move a ris fii a fi E move tur move a tur mişcat! mişcat M move mur move a mur move mini A move mini move a mini fiţi move ntur move a ntur mişcaţi! P Imperfect move bar= eram mişcat move re r =aş fi mişcat R move ba ris move re ris E move ba tur move re tur Z move ba mur move re mur E move ba mini move re mini N move ba ntur move re ntur T Viitorul move b or movetor motum iri adjectiv U voi fi mişcat sa fii mişcat! că va fi mişcat verbal L move b e ris movetor movendus.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Perfectul mov i mov erim movisse Supin T am mişcat să fi mişcat E mov isti mov eris a fi mişcat motum motu M mov it mov erit că a mişcat pentru a A mov imus mov erimus mişca mov istis mov eritis de mişcat P mov erunt mov erint E Mai mult mov eram mov issem R ca mişcasem aş fi mişcat F perfectul mov eras mov isses E mov erat mov isset C mov eramus mov issemus T mov eratis mov issetis Gerunziu U mov erant mov issent L Viitor mov ero G. movendi = de a mişca U anterior voi fi mişcat D. movendo = spre a mişca I mov eris Ac. (ad) movendum = pentru a mişca mov erit Abl. a U move b i tur sa fie mişcat! um I move b i mur moventor care va fi move b i mini sa fie mişcaţi! mişcat move b untur 2 .cartiaz. www.

am. ae. um motus. ae. ae. um anterior ero eris erit moti.cartiaz. motus T sum erim um esse mota E es eris motos. um motum. a erimus eritis erunt Conjugarea a III-a consonantică Diateza activă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent vinc o = înving vinc a m=să înving vinc e vinc e re vinc e ns T vinc i s vinc a s învinge! a învinge vinc e ntis E vinc i t vinc a t vinc i te care M vinc i mus vinc a mus învingeţi învinge. as.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Perfectul motus. um F ca eram essem E perfectul eras esses C erat esset T moti. a motum M est erit esse mişcat A moti. a. a. a a fi mişcat mişcată sumus erimus că a mişcat P estis eritis E sunt erint R Mai mult motus. a. um motus. www. a U eramus essemus L eratis essetis U erant essent I Viitor motus. a. a. ae. a moti. ae. a moti. A vinc i tis vinc a tis ! învingând vinc unt vinc a nt P Imperfect vinc eba m vince re m R învingeam aş învinge E vinc eba s vince re s Z vinc eba t vince re t E vinc eba mus vince re mus N vinc eba tis vince re tis vinc eba nt vince re nt 2 .

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z T Viitorul vinc a m vincito victurum. am.cartiaz. A vinc i mini vinc a mini învinşi! învingând vinc untur vinc a ntur 2 . a învinge vinc e tis să învingeţi! esse vinc e nt vincinto că vor să învingă! învinge Perfectul vic i vic erim vicisse Supin T am învins să fi învins victum E vic isti vic eris a fi învins victu M vic it vic erit că a învins pentru a A vic imus vic erimus învinge vic istis vic eritis de învins P vic erunt vic erint E Mai mult vic eram vic issem R ca învinsesem aş fi învins F perfectul vic eras vic isses E vic erat vic isset C vic eramus vic issemus T vic eratis vic issetis Gerunziu U vic erant vic issent L Viitor vic ero G. www. victurus U voi învinge să învingi! um esse victura L vinc e s vincito că va victurum U vinc e t să învingă! învinge care va I vinc e mus vincitote victuros. as. (ad) vincendum = pentru a învinge vic erit Abl. vincendo = spre a învinge I vic eris Ac. vincendo = învingând vic erimus vic eritis vic erint Conjugarea a III-a consonantică Diateza pasivă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent vinc or = sunt învins vinc ar=să fiu învins vinc ere vinc i vinc e ns T vinc e ris vinc a ris fii învins! a fi învins vinc e ntis E vinc i tur vinc a tur vinc i mini! care M vinc i mur vinc a mur fiţi învinge. vincendi = de a învinge U anterior voi fi învins D.

ae. um anterior ero eris erit victi. e învinsă sumus simus esse P estis sitis că au fost E sunt sint învinşi R Mai mult victus. a. as. ae. a victi. ae. um victus. a. victus T sum sim um esse victa E es sis că fost victum M est sit învins învins. um victum. a victos. www.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Imperfect vinc eba r vince re r P eram învins aş fi învins R vinc eba ris vince re ris E vinc eba tur vince re tur Z vinc eba mur vince re mur E vinc eba mini vince re mini N vinc eba ntur vince re ntur T Viitorul vinc a r vincitor ! victurum iri adjectiv U voi fi învins să fii învins! că va fi verbal L vinc e ris vincitor! învins vincendus. a erimus eritis erunt Conjugarea a III-a vocalică Diateza activă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu 2 . a victi. ae. a.cartiaz. A victi. um victus. a. a. um F ca eram essem E perfectul eras esses C erat esset T victi. am. a. U vinc e tur să fie învins! um I vinc e mur vincuntor! care va fi vinc e mini să fie învinşi! învins vinc e ntur Perfectul victus. a U eramus essemus L eratis essetis U erant essent I Viitor victus. ae.

as. capiendo = luând cep erimus cep eritis cep erint Conjugarea a III-a vocalică Diateza pasivă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu 3 . www. capturus L voi lua să iei! um esse captura U capi e s capito că va lua capturum I capi e t să ia! capturos. capiendo = spre a lua I cep eris Ac. M capi mus capi a mus luaţi! luând A capi tis capi a tis capi unt capi a nt P Imperfect capi eba m cape re m R luam aş lua E capi eba s cape re s Z capi eba t cape re t E capi eba mus cape re mus N capi eba tis cape re tis T capi eba nt cape re nt U Viitorul capi a m capito capturum.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Prezent capi o = iau capi a m = să iau cap e cap e re capi e ns T capi s capi a s ia! a lua capi e ntis E capi t capi a t cap i te care ia. am. a care va capi e mus capitote esse lua capi e tis să luaţi! că vor lua capi e nt capiunto să ia! Perfectul cep i cep erim cepisse Supin T am luat să fi luat captum E cep isti cep eris a fi luat captu M cep it cep erit că a luat pentru a lua A cep imus cep erimus de luat cep istis cep eritis P cep erunt cep erint E Mai mult cep eram cep issem R ca luasem aş fi luat F perfectul cep eras cep isses E cep erat cep isset C cep eramus cep issemus T cep eratis cep issetis Gerunziu U cep erant cep issent L Viitor cep ero G. (ad) capiendum = pentru a lua cep erit Abl.cartiaz. capiendi = de a lua U anterior voi fi luat D.

a um F ca eram essem E perfectul eras esses C erat esset T capti. I capi e tur să fie luat! a . a luat.um capi e mur capiuntor care va fi capi e mini să fie luaţi! luat capi e ntur Perfectul captus. a um captus. a esse sumus simus că au fost luaţi P estis sitis E sunt sint R Mai mult captus. www. luată A capti. um captus. a um captum. T sum sim esse capta E es sis că a fost luat captum M est sit captos. ae. a um anterior ero eris erit capti.cartiaz. a capti. ae. ae. a U eramus essemus L eratis essetis U erant essent I Viitor captus. as. ae. ae. a um captus. am.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Prezent capi or = sunt luat capi ar = să fiu luat cap ere cap i T capi ris capi a ris fii luat! a fi luat E capi tur capi a tur cap i mini M capi mur capi a mur fiţi luaţi! A capi mini capi a mini capi untur capi a ntur P Imperfect capi ebar cape re r R eram luat aş fi luat E capi eba ris cape re ris Z capi eba tur cape re tur E capi eba mur cape re mur N capi eba mini cape re mini T capi eba ntur cape re ntur U Viitorul capi ar capitor capturum iri adjectiv L voi fi luat să fii luat! că va fi luat verbal U capi e ris capitor capiendus. a erimus eritis erunt 3 . a capti.

am. as.cartiaz. a care va audi e mus auditote esse auzi audi e tis să auziţi! că vor auzi audi e nt audiunto să audă! Perfectul audiv i audiv erim audivisse Supin T am auzit să fi auzit auditum E audiv isti audiv eris a fi auzit auditu M audiv it audiv erit că a auzit pentru a A audiv imus audiv erimus auzi audiv istis audiv eritis de auzit P audiv erunt audiv erint E Mai mult audiv eram audiv issem R ca auzisem aş fi auzit F perfectul audiv eras audiv isses E audiv erat audiv isset C audiv eramus audiv issemus T audiv eratis audiv issetis Gerunziu audiv erant audiv issent 3 . www. A audi tis audi a tis auzind audi unt audi a nt P Imperfect audi eba m audi re m R auzeam aş auzi E audi eba s audi re s Z audi eba t audi re t E audi eba mus audi re mus N audi eba tis audi re tis T audi eba nt audi re nt U Viitorul audi a m audito auditurum. auditurus L voi auzi să audă! um esse auditura U audi e s audito că va auzi auditurum I audi e t să audă! audituros.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Conjugarea a IV-a Diateza activă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent audi o =aud audi a m = să aud audi audi re audi e ns T audi s audi a s auzi! a auzi audi e ntis E audi t audi a t audi te care M audi mus audi a mus auziţi! aude.

audiendi = de a auzi L anterior voi fi auzit D. a auditi.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z U Viitor audiv ero G. um I audi e mini audiuntor care va fi audi e ntur să fie auziţi! auzit Perfectul auditus. um auditus.cartiaz. U audi e mur să fie auzit! a . www. a. audiendo = spre a auzi U audiv eris Ac. as. um auditum. a. a auditos. (ad) audiendum = pentru a auzi I audiv erit Abl. auzită sumus simus a esse P estis sitis că au fost sunt sint auziţi 3 . am auditus T sum sim .um esse audita E es sis că a fost auditum M est sit auzit auzit A auditi. ae. ae. audiendo = auzind audiv erimus audiv eritis audiv erint Conjugarea a IV-a Diateza pasivă Indicativ Conjunctiv Imperativ Infinitiv Participiu Prezent audi or =sunt auzit audi a r = să fiu auzit audire! audi ri T audi ris audi a ris fii auzit! a fi E audi tur audi a tur audi mini! auzit M audi mur audi a mur fiţi auziţi! A audi mini audi a mini audi untur audi a ntur P Imperfect audi eba r=eram auzit audi re r = aş fi auzit R audi eba ris audi re ris E audi eba tur audi re tur Z audi eba mur audi re mur E audi eba mini audi re mini N audi eba ntur audi re ntur T Viitorul audi a r =voi fi auzit auditor auditum iri adjectiv U audi e ris să fii auzit! că va fi verbal L audi e tur auditor auzit audiendus.

fiica lui Marcus) Gaius Iulius Caesar + Aurelia │ Gaius Iulius + Cornelia Caesar (imperator) │ Iulia 3 . ae. ae.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z E Mai mult auditus. a T eramus essemus U eratis essetis L erant essent U Viitor auditus. um I anterior ero eris erit auditi. a. www. um auditus. um R ca eram essem F perfectul eras esses E erat esset C auditi. (sunt cetăţean roman) Gaius(praenomen) Iulius(nomen) Caesar(cognomen) Gaii filius (fiul lui Gaius) Marcus (praenomen) Tullius(nomen) Cicero (cognomen) Marci filius (fiul lui Marcus) Tullia Marci filia (Tulia. (sunt cetăţean roman) Hic homo civis Romanus est.(acest om este cetăţean roman) Civis Rimanus es? (eşti cetăţean roman?) Civis Romanus sum.cartiaz. a auditi. a. ae. Aplicaţii La substantiv: Civis Romanus sum. a erimus eritis erunt III. a.

adulescentia(I). pars. Aurelia Gaii Iulii Caesaris mater est (Aurelia est mama lui Gaius Iulius Caesar). equum vero eius macru met strigosum. 3 . Aurelia imperatoris mater fuit (Aurelia a fost mama împăratului). Aceasta este comoara pe care tatal nostru ne-a promis-o. dixit unus ex iis. =copii. zicea un tata muribund fiilor sai lenesi. auris. „Iste thesaurus est quem pater noster pollicitus est“. Laudo.. versus(4).„ quoniam. „ cur.I. a zis unul dintre ei. Cornelia Aureliae soror fuit (Cornelia a fost sora Aureliei). sed mox creverunt plantas fructusque qui opulentas segetes promittebant. dicebat suis filiis pigris pater muribundus. 9.is. Copiii ascultatori.I. Gaii filius fuit imperator(G. Iulia Aureliae mater fuit (Iulia a fost mama Aureliei). Litterae adulescentiam ornabunt.I. Gaius Iulius Caesar Gaii et Aureliae filius fuit (G. Graeci partem praedae deis dabant=grecii dadeau zeilor o parte din prada (graecus(II). is continet divitias quae vestra desideria satiabunt. el contine bogatii care vor satisface dorintele voastre. laudamus facta Alexandri Magni = laud. praeda(I). Gaius Iulius Caesar. va desfata batrinetea (littera(I).C a fost fiul lui Gaius si Aureliei) 7. Cum equitum censum ageret. 20. utis. 3. delecto(I) 5. deus(II) 6. senectutem delectabunt=literatura va infrumuseta tineretea.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Verificaţi afirmaţiile de mai jos pornind de la arborele genealogic de mai sus: 1.c. Hunc non reperuerunt. a fost fiul împăratului Gaius). senectus. atheniensis(2) 4. 6. Noctes Attiquae. fiul lui Gaius a fost împărat). Pe aceasta ei n-au descoperit-o. 4. 5. Cicero proconsulem Verrem accusavit =C l-a acuzat pe proconsulul V 3. ego me ipse curo.(Aulus Gellius. www. imperator fuit Gaii filius (G. scrisoare. sapati cimpul si o mare comoara va fi recompensa muncii voastre. respondit eques.M. Traduceţi: 1. equum vero sevus”. Iulia Corneliae et Gaii filia fuit (Iulia a fost fiica Corneliei si a lui Gaius). La adjectiv: Traduceţi: Scipio Nasica censor factus gravem se ac severum praebuit. partis. Cornelia est Caesaris uxor et Iuliae mater (Cornelia est soţia lui Caesar si mama Iuliei) Caesaris uxor Iulia est (Iulia este soţia lui Caesar). dar curind au crescut plantele si fructele care promiteau o recolta bogata. 2.C. es tu quam equus pinguior?” . Pulchri versus aures Atheniensium delectabant=versuri frumoase desfatau urechile atenienilor (pulcher(3).cartiaz. laudam faptele lui A. orno(I). Graviter damnatus est ille eques. „Pueri. fodite campum et magnus thesaurus erit vestri laboris praemiun. Gaius Iulius Caesar. 11) La verb: A. 8. au sapat cimpul cautind lacomi comoara. Iuvenes oboedientes campus foderunt avidi thesaurum quaerentes. inquit censor.C. IV. 2. la pl=literatura. equitem quendam vidit obesum et pinguem.

completaţi tabelele: Esse Sum fui fuerunt erat erant dicere Dico dixi dicebant ducere Duco duxi ducebat Castigare Castigo castigaverunt Ponere pono posuerunt ponebant Dare Do dederunt dabat Habere habui habebant Mittere misi Videre vidi videbat Venire venerunt veniebat 1. praemium(II).cartiaz. piger(III).amare amant amaverunt 3. celel Ac. audire audit 4. celel. planta(I). celel. eques. arum=bogatii. oboediens. curo-curro-do-scio-filio(e abl. victorum-ministrorum-duci (G sg. mox=curind. ferre fert ferunt tulerunt 9. citus sum(a promite) B. acciperre accipit accepit 8. pf. ui. ponit posuit C. celel vb pf) 5. thesaurus(II). cresco. miles-equites-hostes (e N sg. scire scit scivit 10. cura-homo-ministro (e N. celel G sg. etis(recolta).III) 2. III) 4. divitiae. celel. pers. misit-sensit-vici-capit-fuit(persI. celel. opulentus(III).celel G pl) 9. itis=calaret/ equus. vb) 3. sentire sentiunt sensit 7. hunc(pe ac). is. ire. reperio.) 3 . ntis. i=cal 8. filii-generi-duci (e D sg. ere. is(acesta). polliceor. muribundus(II). respondere responderunt 5. perf. quaero(III). iuvenis. is. promitto(III). Ac pl). desiderium(II).ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Puer(II). campus(II).. posuit-obsedit-dixit-scripsit-considit(e prez. seges. Gasiţi intrusii si justificati-va raspunsul: 1. D-abl sg) 6. subst. Sg) 7. veni-vidi-vici-duci-iussi(e D. www. fodio(III). fructus(IV). celel.ducere ducit ducunt duxit duxerunt 2. contineo(II). ducum-mundum-civem-curam (e G. clamare clamavit clamaverunt 6. pl de la dux. satio(I). evi. eri.

accipiebat/accipiebant Diateza pasivă A. idem=acelasi. (Aullus –Gellius. accipiet/accipient 4. aceeasi Efflo. 3sg/pl) 4. atum= a vedea. labores-iniuriae-civi-lupi (e D sg. dederunt 3.vincebant(imperf. alterum pancratistem. Cum ibi eum tres adulescentes. are. acceperunt 3. Vicerunt (perf. a. 3sg/pl) 3. plexus sum= a imbratisa.dant 2. amplecterentur populusque in eum flores iaceret. a privi Aler. suflu Stadium./pl. Traduceţi urmatorul text si analizati cuvintele subliniate: Diagoras Rhodius tres filios habuisse dicitur. atlet care lupta si boxeazaa cuprinde Luctator. Bis vincit qui se vincit/pl. a se uita la. atum=a da afara sufland. (dabit)/pl. avi. Bis vincet qui se vincet/pl. altera. ntis = adolescent Olympia. iactum=a arunca. accepit/pl. 3 sg/pl) 2. are. (dat)/pl. coronis suis in caput patris positis. arena. Transformati dupa model: 1. unum pugilem. Noctes Atticae. intrecere Atticus. (dabat)/pl. tertium luctatorem: eos omnes vidit vincere Olympiae eodem die. pugilis= boxer Amplector. ii = stadium. ieci. amplecti.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 10.vincunt(prez. ae= Olimpia (oras din Grecia) Ibidem=chiar acolo Idem. avi. cel de-al doilea Ibi= acolo Anima.dabant 1. Animam efflare= a-si da sufletul 3 . www. Bis vicit qui se vicit/pl. Bis vincebat qui se vincebat/pl. Alexander Magnus a matre epistolam accipit/pl accipiunt 2. a azvarli Pugil. Bis dedit qui celeriter dedit.vincent (viit. inspectante populo. celel N pl) D. 15) Vocabular: a observa. ae= suflet. Inspecto.dabunt 5. a varsa. Pancratistes= pancratis. animam efflavit. alterum= altul. um = din Atica (provincie a Athenei) Iacio. iacere. ibidem in stadio. III.3sg/pl) 1. luctatoris=luptator Adulescens. eadem.cartiaz.

. Diagoras tres filios habuisse dicitur.conjuctiv imperfect 3. 2. sg 2.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 4.imperfect 2. Alexander Magnus potionem bibisse dicebatur. 3. IV.gerundiv 3. imperfect II. cate 5 puncte varianta corecta): 1 dicebat autem et parabolam ad illos quoniam oportet semper orare et non deficere Dicebat Orare 1. dicens iudex quidam erat in quadam civitate qui Deum non timebat et hominem non verebatur Dicens Timebat 1. Diagoras tres filios habuisse dicebatur 7. II.participiu prezent 1. Teste grilă Traduceti si alegeti varianta corecta (10 puncte trad. dicitur. www. Alexander Magnus epistolas matri legisse traduceti-le: dicebatur. Adulescens in stadio vincere dicebatur. Siccenses gentem esse avidam vini dicebatur. Transformati propozitiile dupa model si 5.gerunziu 2. 1. Adulescens in stadio vicisse dicitur. viitor. Milites vinum ab imperatore accepisse dicuntur.viitorul 3. cate 5 puncte varianta corecta): 3 . sg 3. imperfect III. Tullia cum matre epistolam Marci legere dicebatur.. domina servos appelllavisse 10.cartiaz. Diagoras tres filios habere dicebatur 8. Caesar cum centurionibs in prima acie fuisse dicebatur. 6.infinitiv perfect 2. sg Traduceti si alegeti varianta corecta (10 puncte trad. B.prezent 1. 9. infinitiv prezent Alegeti varianta corecta(5 puncte varianta corecta): 2. Capta urbe. Caesar in primam aciem procedure dicebatur.

pers III. sg lux 3 . pers III sg 2. vidua autem quaedam erat in civitate illa et veniebat ad eum dicens vindica me de adversario meo Veniebat Vindica 1. pers I sg 2. N sg. ind. pl 1. pers II sg Alegeti varianta corecta (5 puncte varianta corecta): 4. prezent. pers I sg 3. pers II sg 3. pers III. perfect. pers III sg c) perfect.viitor. pers I sg 3.imperfect. pers II pl 5. c) D.infinitiv prezent 2. pers II sg 1. amatum si traduceti (5 puncte pt fiecare ) +10 puncte din oficiu 1. imperativ. Ac. b) Ac pl c) Ac sg In ipso vita(viata) erat et vita erat lux hominum vita a) decl I. pers III sg 3. www. conj II. sg 3.indicativ prezent. conj perfect de la amo. prezent. pers I sg 2. pers III. Alegeti varianta corecta: In principio(la inceput) erat Verbum(Cuvantul) et Verbum erat apud Deum(la Dumnezeu) et Deus erat Verbum In principio a) N sg. sg 2. prezent.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 3. pers III pl Deum a) N sg. conj I.viitor. sg 1.imperfect. autem dixit intra se et si Deum non timeo nec hominem revereor Dixit Timeo 1. Prezent. pers III sg 3. perfect. pers III sg. tamen quia molesta est mihi haec vidua vindicabo illam ne in novissimo veniens suggillet me Vindicabo Suggillet 1. b) decl II.conj III. N sg. prezent. are. sg 2. b) imperfect. conj III.viitor. perfect.cartiaz.prezent. amavi. cum se formeaza conjunctivul imperfect si cel mai mult ca perfect si cum se traduc (5 puncte pt fiecare) 2. formati conjunctivul prezent. sg Erat a).conj II. pers III. pers III sg 1. b) abl sg.conjunctiv. prezent.conj III. pers III. c) decl III.imperfect.

c) subst. www. sg lucet a) imperfect. pers III. G pl. b) indicativ prezent. ae la G pl si Ac sg A. b) decl III. curae grija 9. Ac pl. G. hominum a) decl II. amicus 7.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z a) subst. G. Ac sg. c) decl II. In tenebris a) decl I. c) perfect.mater 4. pl Et lux in tenebris(intuneric) lucet (a straluci) et tenebrae eam non conprehenderunt. Vita. Completaţi tabelul următor: (fiecare linie corecta are 2 pcte: total 20 pcte) 1. c) decl II.soror 5.cartiaz. pers. III pl 2. Declinati subst. abl pl b) decl III.filia filiae fiica 2. pers III. abl sg. sg. Decl I. sg. lupus 4 . servi 6. Decl III. N sg.Marcus Marcus 3. fillii 8. b) pronume.

Marci uxor Heluiae salutem dicit. lupi avidi lupi lacomi 10 pcte oficiciu • 1. filium b. Fortes fortuna adiuvat. a. sg. pl. Bis dat qui dat celeriter.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 10.. 1. pl. filiam 4. ad praetorem venit. a. Traduceti (fiecare are 4 pcte): 40pcte C. filia(nominativ) ducit. Servi…… in urbem ducunt. G. servi 2. b. Completaţi tabelul următor: miles militis soldatul filia Marcus Marcus homo mater soror civis servi minister 4 . Cicero…. sg. Declinati expresiile urmatoare la cazurile indicate si traduceti: Fiecare are 5 pcte: total 20 pcte N. epistolas scribit. 5. www. filia(ablativ) c. Domina sine…. Marcus fratri salutem dicit. G. Alegeţi varianta corecta: (fiecare are 2. dominis 8. Canis sine dentibus latrat. Marcus Tullius Cicero cum… generum 9. sevis 3. Bis vincit qui se vincit. a. 3. Frater filium videt et ad urbem a.cartiaz. Abl. dominorum 6. 10. pl. b.50 pcte) =10 pcte 1. fratri D. vidit. traducere ira magna manie mare N. 2. domini B. Homo homini lupus est. sg. Tulliae mater aquam bibit. dominos 7. c. b. servorum 4. Ac. c. Vasa inania plurimum sonant. filiae c.

scribunt moveo – a mişca movent - dare - respondere . vinco .a trimite mitto mittunt 4. a percepe . respondeo - reddere . eu percep tenent - esse – a fi .eu simt. dico . .a scrie scribo . reddunt – ei restituie .ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z fillii curae grija 2. . audiunt dicere .a veni veniunt - scire – a şti scio - 3.ei sunt mittere - . Gasiti formele care lipsesc si traduceti: amare – a iubi amo – eu iubesc amant – ei iubesc monere – a atrage atenţia moneo – eu atrag atenţia vincere .a înţelege intelligo intelligunt sentire – a simţi. Completaţi tabelul după model: esse –a fi sum est sunt imperare – a porunci docere – a invata (pe altul) invenire – a gasi dicere .cartiaz. Completaţi spatiile goale din tabelele următoare: nominativ genitiv traducere acuzativ leo leonis leu lupus lupi lup ignis ignis cura curae grija minister ministri servitor 4 . www.ei înving audire .eu sunt .eu zic dicunt docere – a invata (pe cineva) ponere – a pune ponunt clamare – a striga clamant .

Cicero c.. Heluia e. Terentia …. Corneliae 6.. Iulia Caesaris et Corneliae…. a.. Cornelia b.cartiaz. filia 4 . dominus b. Corneliam c. filiam 5. a. www.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z frater servi hominis om Tullia vir viri barbat nominativ genitiv traducere acuzativ dativ urbs oras urbem urbi iniuriae iniuriam iniuriae amicus amici centurio centurion centurionem Romulus civis cetatean civi lapis piatra lapidem epistolae mater matris gener ginere generum 5. Tulliae d. Frater …. bibit a. filiae c. domini 3.videt et ad urbem ducit. Alegeţi varianta corecta: 1. filia b. Gaius Iulius Caesar…. Pater et mater amant.. filo b. Aquam dat. filium 2. Servus vinum …. Marco b. uxorem ducit a. dominum c. domino d. …. filii c. a. Quinti 4. est a.

a. celeriter respondet a.cartiaz. filio b.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z b. filii c. Marcus ad…. sorori c. sororem 8. www. …. Marcus Tullius Cicero. filium 9.. Completaţi tabelele următoare si traduceţi după modelul oferit de prima linie: esse sum fui eu am fost fuerunt dicere dico dixi eu am zis dixerunt ducere duco duxi castigar castigo castigavi castigaverunt curare curo curavi curaverunt celare celavi eu am ascuns dare do dederunt habere habeo habui habuerunt videre vidi mittere misi eu am trimis curere curro eu am alergat cucurrerunt venire ponere pono posuerunt obsidere obsedi eu am asediat procedere procedo eu am inaintat processerunt detrahere detraho detraxi eu am tras jos. sororis d. a. filiam b. fratris 6. legit a. patrem c. soror b. filio b.videt. Marcus Tullius Cicero…. filium 10. filiam c.uxorem celeriter currit.. filii c. Pater matri epistolam …. filiae 7. am smuls ducere ducit ducunt duxit duxerunt amare amat amant amavit amaverunt monere monet vincere vincit 4 . consul filius.

filium b.. dominos c. Veste deposita.. centurioni b. milite 5. a. imperatori vinum dederunt. Marcus Tullius Cicero cum… generum videbat.cartiaz. servorum 3. …. a. dominis 4. www. fratri 8. a. …. Domina sine…. ….ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z audire audit capere capit clamare clamavit clamaverunt respondere responderunt tenere tenuit ponit posuit scribunt scripserunt scire scit scivit procedere procedunt processerunt sentire sentiunt sentit accipere accipit accepit ferre fert ferunt tulerunt 7.Caesar vidit. filiam 6. hostium b. ira non considit. milites b.. a. hostes c. a. a. cucurrit. hostis b. ad praetorem veniebat. epistolas scribit. ministri c. servi b. hostium 2. dominorum b. filia(nominativ) b. fluvium 4 . Cicero…. filiae c. Alexander Magnus ad ……. Servi…… in urbem duxerunt. Cum centuriones aquam dant. sevis c. a. militum c. eques 7. Alegeţi varianta corecta: 1. a. filia(ablativ) c.

sg.. b) decl III. b) decl III. ducis d. traducere ira magna manie mare gens avida gentis avidae civis Romanus N. pers. Abl. G. N. masc. in muris currentibus. sg. N sg. Sg duos a) pronume b) numeral cardinal c) substantiv d) numeral ordinal filios a) decl II.. III.cartiaz. pl. b) perfect. aquarum 9. pl. ducum c. pers. Declinaţi expresiile următoare la cazurile indicate şi traduceţi: N. pl. N. Ac. c) adj.. Pl. pl Et dixit adulescentior ex illis patri: pater da mihi portionem substantiae quae me contingit et divisit( divido = a imparti) illis substantiam(averea) Dixit a) imperfect. masc. sg. G. G. c) decl II Ac. legatum b.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z c. pl. sg. sg. lupis b. sg. sg. cives rem…… esse in angusto sciebant. Ac. pl Adulescentior a) substantiv. lapidibus 10. pers III. a. Urbe capta. grad superlativ. D. hostis c. 8. praetor rem esse in angusto dixit. c) decl I. III. c) prezent. www. grad comparativ. sg. servos. b) adjectiv. traducere lupi avidi lupi lacomi fures captivi furibus captivis castris relictis itinera magna itinerum magnorum Alegeţi varianta corectă: (Luca 15:11-13) Homo quidam habuit duos filios homo a) decl I. a. N. ……. Ac pl Patri 4 ..

Pl Da a) subst. decl III. D.. pers. dabat: 1. cum 5. c) imperfect. sg. capiebatur: vincuntur 2. um= lung înălţime a înarma Exiguus. um= mic. pl 2. b) perfect. videt: videtur relinquo. c) verb. Ac. ae= statură. decl I. masc. pers II. cum victi relicti erant dantur cum vidisset essent: cum 4. sg. reliquit: 4. sg Mihi a) pronume personal. video. Sg. pers. c) decl I. II. victi erant: relinquebat cum daretur videbatur 3.. Cicero cum generum suum longo gladio accinctum vidisset. N. cepi. b) pron. c) prezent. are. c) decl II.cartiaz. b) decl III. dant: 3. pers I pl Substantiam a) subst. dedi. accinxi. homo exiguae staturae fuit.Traduceţi: Lentulus. decl. Ac. relinquerant: 3. a. cum videret: cum capta esset 3. pers. Ac. cum vidissent: vincerentur relinquitur datae errant cum visae essent 5. are. Pl. pers III. avi. dederunt: cum viderent: relinquerent: cum dati sunt cum viderentur relinquerentur 5. Ac. pers III. inquit. viderat: visus 1. ĕre. II. sg. vici. sg. b) verb. 3 Vocabular: Accingo.capitur: capta est 1. vidi.. Saturnalii. ēre. vinco. cum daret: 2. vidit: visus est 6. dederant: 4. videbat: captus erat 2. sg. capio. imperativ. cum caperetur: vicebantur 3. sg. victi sunt: relinquebatur dabatur erat 2. II. D. Decl I. ĕre. a. www. pers III pl Divisit a) perfect. ere. generum meum ad gladium alligavit?” Macrobius. Alligo. accinctum= lega Longus. sg. reflexiv. Sg. liqui do. sg Contigit a) verb.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z a) decl. imperfect. identificaţi corect opoziţiile de mai jos şi traduceţi seriile verbale următoare: Prima serie: A doua serie: A treia serie: A patra serie: A cincea serie: 1. III. ĕre. Analizati sintactic cuvintele si sintagmele subliniate din textul de mai jos: Et non post multos dies (nu dupa multe zile) congregatis (congrego. prezent. II. “quis. Ciceronis gener. sg. c) subst. D. 4 . b) prezent. relinquerat: 2.. Abl. are= a strange) omnibus (omnis. b) subst. atum= a Inquit= zice Statura. I. sg. relinquebat : 1. D. is= tot) adulescentior filius peregre profectus est (proficiscor = a pleca) in regionem longinquam et ibi(acolo) dissipavit(a risipit) substantiam suam(averea sa) vivendo luxuriose I. scund II.

Cum tacent consentiunt. mordet.(Ovidius) Câta vreme vei fi 24. 36. ae= luptă reveni verus=adevărat oppressum= a repente= deodată Urbs. nascetur ridiculus 12. pulverem reverteris. tot sensus.(Cicero) Norocul 16. Ubi bene. Donec eris felix. avi. ultima necat. Bis vincit qui se vincit. ii= bucurie attuli. recurret. 13. Memento. Vasa inania plurimum sonant. ii ajuta pe cei curajoşi. 25. nuntio de morte filii allato. 22. 33. Qui bene amat. mortis= moarte apud+Ac. tamen usque 30. Bis repetita placent. itum= a se= dar oppressi. Bis dat qui dat celeriter. 3. Quot capita. um= neaşteptat a aduce cantitate. is nuntius non verus fuit atque is adulescens non diu post ex pugna in Urbem rediit. 2. magno dolore affecta est.(Varro) Câinele 18. scripta manent. Furem fur cognoscit. ibi est corpus. ibi patria. Paucos amicos rebus adversis probas. quia pulvis e set in toate ii lipsesc. 17. repente filio viso.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z lictum= a lăsa în datum= a da visum= a vedea captum= a apuca. 7. is= Roma copleşi. mater. Vocabular: adulescens. Mater.= în legătura cu. Agnum lupo eripere mus. Nihil difficile amanti puto. fericit. de+Abl. Medice. ex+Abl= din. bene castigat. a face să diu=mult timp ucide affero. ere. are. 5. avaritiae omnia. Naturam expelles furca. a cuprinde V. Errare humanum est. Curtius) Câinele fricos mai 21. Ubi est umbra. Labor omnia vincit improbus. în afara ntis= caesum= a bate. Inopiae desunt pauca. Verba volant. 34. 9. fara dinţi latră. cecidi. Gutta cavat lapidem. a. 10. 1. numerabis. ivi. ii= veste opprimo. Parturiunt montes. Canis sine dentibus latrat.cartiaz. Sapiens nihil affirmat quod non probet. Abusus non tollit usum. Homo homini lupus. 35. Canis timidus vehementius latrat quam 20. 31. homo. apud Cannas exercitus populi Romani caesus est. 8. Ad augusta per angusta. affere. ae=mare inopinatus. Uno in saltu apros capiam duos. 4. 4 . Sed. Fortes fortuna adiuvat.(Q. Traduceţi: Ubi. 11. multos amicos 23. cadă dolor. atum= a adolescent cădea. oris= durere gaudium. avariţiei 27. Proverbe şi maxime: 15. ere. Vulnerant omnes. caedo. 19. ire. pugna. www. a părăsi a prinde III. copia gaudi oppresa exanimataque est. post= după(+Ac) redeo. tare latră decât musca. Ira furor brevis est. Festina lente. mors. 6. mulţi prieteni vei avea. allatum= copia. 32. (Syrus) Puţine lipsesc sărăciei. a despre exanimo. 14. 29. Fugit irreparabile tempus.(Plautus) 28. victum= a învinge urmă. cura te ipsum. lupum lupus. =la nuntius. Fabricando fit faber. 26.

vindeca bine) • Bona diagnosis. sed magis amica veritas. sau nimic) • Avarus ipse miseriae causa est suae (Avarul este cauza propriei lui mizerii) • Ave Caesar morituri te salutant! (Sa traiesti Caesar.cartiaz. (Cine da rapid. Qui vos vincunt. bene curatur. (Aurita cale de mijloc) • Auri sacra fames. (Faima sfanta a aurului!) • Aut Caesar. (Foamea este condiment pentru orice mancare) • Concordia civium murus urbium. (Forta obiceiului este mare) • Consuetudo altera natura est. Profita de aceasta zi) Horatius • Cave canem (Pazeste-te de caine) • Cibi condimentum est fames. 40. (Vinul bun inveseleste inima omului) • Barba non facit philosophum. qui cito dat. aut nihil (Sau Cezar. qui prodest. cei care se duc la moarte te saluta!) B • Beatus. (Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat) • Bis dat. • Ars longa.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 37. vita brevis. quibus potest. (Magarul magarilor in secolele secolelor) • Audiatur et altera pars. da de doua ori) • Bene diagnoscitur. 39. viata este scurta) • Asinus asinorum in saecula saeculorum. (Cat timp bolnavul sufla. (Sa se asculte si cealalta parte) • Aurea mediocritas. Ars longa. www. dar mai prieten adevarul) • Amor patriae nostra lex. (Armonia dintre cetateni. libertatem est vendere (Daca accepti un favor iti vinzi libertatea) C • Carpe diem. sit pro ratione 38. spes est. Felix qui potuit rerum cognoscere voluntas causas. A Aquila non capit muscas. (Arta este lunga. aquam bibunt. bona curatio. sic iubeo. (Opusii sunt curatiti de catre opozantii lor) 4 . (Vulturul nu prinde muste) • Absentem laedit. mai este speranta) • Amicus Plato. (Sanatatea buna este mai valoroasa decat cea mai mare avere) • Bonum vinum laetificat cor hominis. vita brevis. (Soarta este hotarata! Zarurile au fost aruncate!) Iulius Caesar cand a trecut Rubiconul. (Cel care se cearta cu un betiv raneste un absent) • Ad multos annos! (La multi ani!) • Aegroto dum anima est. bun leac) • Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. qui cum ebrio litigat. (Traieste clipa. (Conditia necesara) • Consuetudinis vis magna est. (Obiceiul este alta natura) • Contraria contrariis curantur. este zidul oraselor) • Conditio sine qua non. (Iubirea patriei este legea noastra) • Alea jacta est. (Mi-e prieten Platon. (Bun diagnostic. Hoc volo. (Barba nu te face filosof) • Beneficium accipere. (Cine da un diagnostic bun.

(Legea e dura. Varianta Divide ut imperes. (Ma indoiesc. (Despre morti numai de bine) • Divide et impera. (Cat timp respir. (A gresi e omenesc. (Arborele se cunoaste dupa fructe) • Edere debes ut vivas. (Chiar daca toti.(Nu este bine sa depasesti masura fiecarui lucru). deci exist) • Dulce et decorum est pro patria mori. sed lex. ut valeas! (Ai grija de tine) D • De gustibus et coloribus. (Experienta te invata) F 5 . sper) • Dura lex. sa bem!) • Errare humanum est sed perseverare diabolicum. (Este dulce si frumos sa mori pentru patrie) Horatius. cogito ergo sum. (Necesitate dura) E • E fructu arbor cognoscitur. (Din nimic nu se creeaza nimic) • Exceptis excipiendis. www. spero. • Docendo discimus. Tot acolo era scris si "Nosce te ipsum!" (Cunoaste-te pe tine insuti!) • Et in Arcadia ego. ergo cogito. (Gusturile si culorile nu se discuta) • De mortuis nihil nisi bene. (Exceptand ce este de exceptat) • Ex osibus ultor. (Dezbina si condu). Era scris pe frontonul templului din Delphi.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • Contra vim mortis non est medicamen in hortis. (Din mormant se ridica razbunatorul) • Experientia docet. dar e lege) • Dura necessitas. sed non ego.mai complet . dar a persevera [in greseli] este diabolic) • Est modus in rebus. cuget. (Este o masura in fiecare lucru) sau .cartiaz. • Dum spiro. (Trebuie sa mananci ca sa traiesti. nu sa traiesti ca sa mananci) • Ego sum qui sum. (Eu sunt cel ce sunt) • Ergo bibamus! (Deci. (Nu este medicament impotriva puterii mortii) • Cui bono ? (Cine e beneficiarul ?) • Cura. • Dubito. (Si eu am trait in Arcadia) • Et si omnes. invatam si noi) • Doctus cum libro. eu nu) • Etiam unus capilus habet umbram suam (Chiar si un fir de par are umbra sa) • Ex nihilo nihil. non disputandum. (Invatand pe altii. (Savant cu cartea). deci cuget. non vivere ut edas.

humani nihil a me alienum puto. (Azi pentru mine. aici sari! (Demonstreaza AICI si ACUM ce ai de demonstrat)) • Hodie mihi. (Ignoranta legii nu are scuza) • Ignoti nulla cupido. maine pentru tine) • Homo homini lupus est. ci prin cadere repetata) H • Habemus papam! (Avem papa!) • Habent sua fata libelli.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • Famam multi curant pauci conscienciam (Multi se ingrijesc de faima putini de constiinta) • Festina lente! (Grabeste-te incet!) • Fiat lux! (Sa se faca lumina!) • Flagrante delicto. nimic uman nu-mi este strain) I • Ignorantia iuris nocet. (E zguduit dar nu se scufunda : stema orasului Paris) • Fortes fortuna juvat. legile sunt mute) • In vino veritas. (Omul prin natura este animal social) Aristotel • Homo sum.)) • Hic et nunc. sed saepe cadendo. sau Audaces fortuna juvat. (Stropul face o gaura in piatra. (AICI e Rhodos.cartiaz. (In flagrant delict) • Fluctuat nec mergitur. (Adevarul este in vin) • Is fecit. (Incredibil de zis) • In hoc signo vinces. www. (Hannibal inaintea portilor. (Jura pe cuvintele unui profesor) 5 . (Cartile isi au destinul lor) • Hannibal ante portas. hic salta. deci) • Gloria victis! (Glorie victimei!) Se opune sintagmei Vae Victis • Grosso modo (In linii mari) • Gutta cavat lapidem non vi. (Cu acest semn vei invinge) • Inter arma silent leges. (Pierde timpul pe cand dusmanul este deja aici. (Aici si acum) • Hic et ubique (Aici si peste tot) • Hic Rhodus. (Facut de cel care profita de el) • Iunctis (junctis) viribus. (In timpul razboiului. (Om sunt. (Unirea face forta) • Iurare (jurare) in verba magistri. cui prodest. (Ignoranta judetului dauneaza) • Ignorantia legis non excusat. nu prin forta. cras tibi. (Necunoscutul nu tenteaza) Ovidiu • Incredibile dictu. (Omul este un lup pentru om) • Homo naturaliter animal sociale. (Norocul il favorizeaza pe curajos) G • Gaudeamus igitur (Sa ne bucuram.

(Nu uita ca esti muritor!) • Mens sana in corpore sano. (Nimic fara dorinta) • Nomen est omen. (Nu e regula fara exceptie sau Exceptia intareste regula) • Nulla res tam necessaria est quam medicina. (Nimic nu usuca mai repede ca o lacrima) • Nihil novi sub sole. (Nimic fara Dumnezeu) • Nihil sine numini. (Nimeni nu-i profet in tara sa) • Nemo nascitur sapiens. (Nimeni nu se naste invatat) • Nihil lacrima citius arescit.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z L • Laborare est orare. (Nu vesmantul il face pe om. (Lucrul invinge tot) • Lapis philosophorum. ci mananc ca sa traiesc) • Non vestimentum virum ornat. sed vitae discimus. (O mana spala pe alta) • Medicus curat. (Piatra filosofilor) M • Magister ludi (Invatatorul scolii) • Manus manum lavat. ci omul pe vesmant • Nosce te ipsum! (Cunoaste-te pe tine insuti!) Era scris pe frontonul templului din Delphi. (Nu traiesc ca sa mananc. chiar daca am invatat sa iubesc) • Non omnia possumus omnes.cartiaz. (Nu am iubit. natura il insanatoseste) • Memento mori. www. (Nimeni nu poate face orice) • Non scholae. et amare amabam. (Nu e medicina fara limba latina) • Nulla regula sine exceptione. (Medicul il are-n grija. (Minte sanatoasa in corp sanatos) • Modus vivendi (Mod de a trai) • Mutatis mutandis (Schimband ce este de schimbat) N • Naturalia non sunt turpia (Cele naturale nu sunt rusinoase) • Natura abhorret a vacuo. (Nu e zi fara linie) • Nulla est medicina sine lingua latina. natura sanat. (Nu e Hercule cine lupta cu o droaie) • Nemo propheta in patria sua. (Nimic nou sub soare) • Nihil sine deo. Tot acolo era scris si "Est modus in rebus. ci de la "scoala vietii) • Non solum armis sed libris (Nu numai prin forta dar si prin cultura) • Non ut edam vivo. (Nimic nu e mai necesar ca medicina) O • Obiter dicta (In treacat spuse) 5 ." • Nulla dies sine linea. (Numele este omul) • Nondum amabam. (Nu invatam de la scoala. sed vir vestimentum. (Natura detesta vidul) • Nec Hercules contra plures. (Lucrul este ruga) • Laborare omnia vincit. sed ut vivam edo.

bis legit. faciunt. (A preveni e mai usor decat a trata) • Primum non nocere. (O burta plina nu iubeste studiul) • Plures crapula quam gladius perdidit. non errat. fa cu prudenta. (Iubirea invinge orice) • Omnium artium medicina nobilissima est. (Dupa moarte) • Post hoc non est propter hoc. et respice finem! (Orice ai face. citeste de doua ori) • Qui tacet.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • Oculi plus vident quam oculus. (Sa nu stai dupa cina. nu greseste sau Incercarea moarte n-are) • Qui scribit. ci sa mergi pe jos o mila). • Post mortem.si greu . (Cu greutate pana la stele. www. (Medicina este cea mai nobila arta) • Optimum medicamentum quies est. nimic nu-ti poate face rau) • Praevenire melius est quam praeveniri. (Pacea e mai buna decat cel mai just razboi) • Pax vobiscum! (Pacea cu voi!) • Per aspera ad astra. (Cel mai bun medicament este odihna) • Ora et labora. (Persoana (ne)agreata) • Pia mater (Mama iubitoare) • Plenus venter non studet libenter. Trebuie sa muncesti mult . (Cine tace e de-acord) • Quidquid agis. nu dauna) • Primum vivere et deinde philosophari. (Ceea ce-i este permis lui Jupiter nu-i este permis si unui bou) 5 . non licet bovis. fara sa-ti tai respiratia la sfarsit) • Quidquid discis. (Toti oamenii vor sa aibe sanatate. (Dupa asta. (Orice ai invata. tibi discis. (Mai multi ochi vad mai mult decat unul) • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt. nu e din cauza asta) • Praesente medico nihil nocet. (Port dupa mine tot ce e al meu) • Omnia vincit amor. quae valetudini contraria sunt. (Mai intai a trai si pe urma a face filosofie) • Prosit (Sa fie de bine) Q • Qui rogat. saepe autem omnia. (Cine scrie. (Ceea ce era de demonstrat) • Quod licet Iovis. consentire videtur. (Betia ia mai multe vieti ca spada) • Post cenam non stare sed mille passus meare. inveti pentru tine) • Quod erat demonstrandum.ca sa ajungi la performanta -(Proverb romanesc: Cu amar se mananca dulcile)) • Per scientiam ad salutem aegroti.cartiaz. (Cine roaga. dar des fac totul in contra ei) • Omnia mea mecum porto. prudenter agas. (Roaga-te si lucreaza!) P • Pax melior est quam iustissimum bellum. (Cand doctorul e langa tine. (La inceput. (Sa vindeci boala prin stiinta) • Persona (non) grata.

(Trei se fac colegi) U • Ubi bene ibi patria. corectezi o suta) • Usus magister est optimus. soarta persoanelor grav bolnave este necunoscuta) • Salus aegroti suprema lex. scripsi! (Ceea ce am scris. (Timpurile se schimba. (Unde esti tu Gaius. este veninul altuia) • Quod scripsi. para iustitiam. summa injuria. www. (Daca taceai. (Daca reprimi o greseala. philosophus mansisses. cate capete) R • Repetitio mater studiorum est. (Razand infranezi moravurile) S • Saepe morborum gravium exitus incerti sunt. oase) • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. ibi victoria. (Daca vrei pace. si noi in ele) • Tres faciunt collegium. formula de fidelitate zisa de sotii romani dupa casatorie) • Una hirundo non facit ver. (Mereu acelasi) • Sic transit gloria mundi. (Mai multa lege. (Asa trece gloria lumii) Formula folosita in trecut la investirea unui nou papa. aliis est acre venenum. centum emendabis. (Sanatatea pacientului. mai putina justitie) T • Tarde venientibus ossa. Gaia . (Pentru cei care vin tarziu. para bellum. pregateste-te pentru razboi) • Si vis pacem. ibi ego Gaia. • Similia similibus curantur. tot sententiae. am scris!) • Quot capita. (Cu o randunica nu se face primavara) • Unum castigabis. (Des. (Fara de care nu se poate) • Si tacuisses. este si victorie) • Ubi tu Gaius. acolo este patria mea) • Ubi concordia. lege suprema) • Semper idem. (Daca vrei pace. (Atatea pareri. acolo voi fi eu. oase sau Pentru cei care intarzie. filosof ramaneai) • Si vis pacem. (Fara ura si partinire) • Sine labore non erit panis in ore. (Fara munca nu mananci paine) • Sine qua non. (Medicamentul unuia. pregateste judetul) • Sui generis. (Unde-i bine.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • Quod medicina aliis. (Repetitia este mama invataturii) • Ridendo castigat mores. (Folosirea profesorilor este cea mai buna) 5 . (In felul sau) • Summum jus. (Unde este armonie.cartiaz. (Asemanarea vindeca asemanarea) • Sine die (Fara termen precizat) • Sine ira et studio.

mananca devreme) V • Vae victis! (Vai de cei invinsi!) • Vade mecum (Vino cu mine) • Veni. f. iubit vei fi) • Ut sis nocte levis. ae f. am invins) Iulius Caesar • Verba docent. ninis. scripta manent. amabilis esto. am vazut. vidi. = nume P praenomen. um (adj. oris f. de la C civis. = fiică filius. impărat M mater. www.) = roman S soror. exempla trahunt. cap. (Vorbele predau. oris. tris f. comandant suprem al armatei. porecla. (Fii amabil. = fiu I imperator.+ = cognomen. scrisul ramane) • Veritas odium paret. (Adevarul invinge totul) • Vox populi.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • Ut ameris.= prenume R Romanus. n. (Vocea poporului. + abl = de. sef. (Vorbele zboara. vici (am venit. oris m = conducător. vox dei. general. a. Vocabular VOCABULAR LATIN-ROMAN A a. ab prep. exemplele ghideaza) • Verba volant. = soţie 5 . inis n. supranume F filia. inis n. (Adevarul seamana ura) • Vincit omnia veritas. = mamă N nomen. ii m. =soră U uxor.cartiaz. sit cena brevis (Daca vrei sa dormi bine. is = cetăţean cognomen. vocea zeilor) VI.

ae= vaduva venio. anumit. quoddam=un oarecare. quae.tamen=totusi quia=pentru ca molestus(3)=suparator. a respecta 5. ventum= a veni is. a cinsti. veritus sum=a respecta. sum. in timpul. are.. hoc=aceasta vindico(I)=a razbuna. dixi. iudicis= judecator erat(de la a fi. cineva civitas. dusman 4. mie hic. potrivnic. a inceta 2. illud=acela(pron. vereri. a supara. feci. a se rusina 3 viduva. eri. dico. a face dreptate adeversarius. quod= care Deus. a elibera. veritus sum=a se sfii. apoi. nolle. iudex. dupa aceea. ere. ere. greu de suportat mihi=pt mine. Dei= zeu timeo. id= acela.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 1. inis=om vereor. oras quis. ui=a se teme. haec. multus(3)=mult tempus.cartiaz. a-i fi frica homo. veni. dictum= a zice autem = insa. ae= parabola. orare. nolui= a nu voi per=timp de. ii= adversar. razbuna. el vindico. fui) quidam. plictisitor. avi. i=timp post=dupa. www. a parasi. pt ca. pilda ad=la+Ac ille. ere. despre oportet=se cuvine semper=intotdeauna oro. oravi. esse. intra=in. a se teme. a-si bate joc 5 . dar et= si parabola. a scapa. fectum= a renunta. a face dreptate ne= ca sa nu suggillo(I)= a defaima. neplacut. el si=daca nec=nici revereor. ire. quaedam. ea. tis=cetate. atum= a pedepsi. oratum=a se ruga non= nu deficio. illa. nole. demonstrativ) quoniam=dupa ce. inauntru se=sine.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 5 .cartiaz.www.