NAMA : .................................................. KELAS : .................................................

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
EXCEL 2 SEJARAH Kertas 1 Sept 2009 1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1249/1

Satu jam

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul di kertas jawapan. 4. Hitamkan satu ruang sahaja bagi setiap soalan. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

1249/1 @ 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

[Lihat Sebelah]

1 SULIT 1 Rajah 1 menunjukkan pertembungan tamadun awal. Mesopotamia Indus Rajah 1 Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus? A B C D 2 Pembinaan bandar terancang Peningkatan teknologi pertanian Perluasan kawasan pemerintahan Perkembangan hasil kesusasteraan Mesir Purba

Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba? I II III IV A B C D Kolar kuda Pedati beroda Penciptaan kertas Tulisan hieroglif I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3

Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia? A B C D Raja merupakan ketua kerajaan Rakyat terlibat dalam pemerintahan Dewan Negara meluluskan belanjawan Dewan Rakyat menentukan ketua negara

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

2 SULIT 4 Rajah 2 menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China. Peringkat Rendah Menengah Tinggi X ialah A B C D 5 menulis buku undang-undang merekod salasilah maharaja menterjemah buku suci menghafal kitab agama Kerajaan Kedah Tua Srivijaya Zaman Abad ke-5 M. hingga ke-13 M. Abad ke-7 M. hingga ke-13 M. Pembelajaran Mengenal dan menghafal tulisan ideogram Menulis karangan dan sastera X Rajah 2

Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan di atas? A B C D 6 Perluasan kuasa Kawasan pertanian yang luas Pusat pengajian agama Hindu Ekonomi berasaskan perdagangan

Senarai di bawah menunjukkan kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara   Nagarakertagama Hikayat Pandawa Lima

. Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan tersebut? A B C D 7 Diminati para bangsawan Ditulis golongan pendeta Dipengaruhi oleh unsur India Dijadikan dasar perundangan

Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? A B C D Memencilkan diri Mengelakkan ancaman musuh Mengamalkan semangat kesukuan Mengamalkan kepercayaan politeisme

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

3 SULIT 8 Sebagai seorang penganut agama Islam, bagaimanakah anda memenuhi seruan dalam Surah al-Alaq? A B C D 9 Menjalankan kajian Menghafal al-Quran Menjauhi amalan kolot Menghasilkan kitab Islam

Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam? I II III IV A B C D Perubahan sikap dan cara berfikir Perpindahan umat Islam Makkah ke Madinah Penurunan wahyu Allah kepada umat manusia Perjalanan Islam Makkah ke Habsyah I dan II I dan IV II dan III III dan IV Tahun 630 M Peristiwa Orang Arab Quraisy mencabuli Perjanjian Hudaibiyah

10

Apakah kesan daripada peristiwa di atas? A B C D Pembukaan semula kota Makkah Penghantaran utusan Suhail bin Amru Penangkapan pemimpin Arab Quraisy Pengisytiharan sumpah setia ‘Baiah al-Ridwan’

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

4 SULIT 11 Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertaniannya

Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? I II III IV A B C D 12 Penggunaan baja kimia Pembinaan sistem saliran Penghasilan benih berkualiti Perekaan peralatan pertanian I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Mengapakah Khalifah Uthman bin Affan digelar Zun Nurain? A B C D Menamatkan ancaman musuh Islam Meluaskan empayar Islam ke Eropah Mengahwini dua puteri Nabi Muhammad s.a.w Mengumpulkan ayat-ayat suci al-Quran

13

Perkahwinan siasah melibatkan A B C D keluarga kerabat diraja keluarga pembesar jajahan anak-anak pedagang Islam ulama Islam dengan penduduk tempatan

14

Pernyataan di bawah menggambarkan pendapat sejarawan tempatan. Professor Syed Muhammad Naquib al-Attas bersetuju dengan pendapat John Crawford bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab. Apakah hujah yang dikemukakan oleh tokoh di atas untuk membuktikan pendapatnya? A B C D Pembentukan kepelbagaian budaya Persamaan bahan kesusasteraan Penemuan batu nisan di Pasai Penggunaan warna pada tingkap masjid Melaka

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

5 SULIT 15 Apakah maksud daulah dalam Bahasa Arab? I II III IV A B C D 16 Sempadan pemerintah Kesetiaan rakyat Kerajaan Kuasa I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah 3 menggambarkan perkara yang diberikan penekanan dalam sistem pendidikan tidak formal.

Rajah 3 Apakah kesimpulan yang dapat dibuat terhadap sistem pendidikan tersebut? A B C D 17 Mempelajari cara berkawan Menekankan nilai-nilai moral Melatih asas kemahiran hidup Mengajar penguasaan ilmu pengetahuan

Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16? A B C D Memasarkan hasil keluaran Membekalkan tenaga buruh Mempunyai kekayaan sumber alam Memajukan masyarakat tempatan

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

6 SULIT 18 Revolusi Perindustrian Pengeluaran berlebihan

Merujuk kepada rajah di atas, bagaimanakan kerajaan Britain mengatasi masalah tersebut? A B C D 19 Hasil dijadikan stok penimbal Harga pasaran barangan dikurangkan Barangan diagihkan kepada masyarakat tempatan Produk diperdagangkan di peringkat antarabangsa Tahun 1930 1931 1932 Nilai (Dalam Paun Sterling) 28 208 000 13 806 000 9 077 000

Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931 – 1932? A B C D 20 Kekurangan buruh di ladang Persaingan dengan pemodal asing Zaman kemelesetan ekonomi dunia Wabak penyakit melanda tananam

Maklumat di bawah menggambarkan kemasukan buruh Cina ke Sarawak. Pada awal abad ke-20, syarikat Charles Brooke menaja kemasukan buruh Cina berketurunan Foochow secara berkumpulan ke Sarawak. Apakah tujuan beliau bertindak demikian? A B C D Membuka ladang getah Meningkatkan pengeluaran emas Memajukan pertanian gambir Mengusahakan perlombongan antimoni

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

7 SULIT 21 Rajah 4 adalah slogan penjajah Barat di Timur. Slogan Beban Orang Putih X X ialah A B C D 22 Asia tanggungjawab Barat tugas menyebarkan budaya tugas menyebarkan tamadun agama tanggungjawab bersama Tahun 1887 1889 Perkara Akta Kampung Ulu Burma Akta Perkampungan Burma Kuasa British Perancis

Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A B C D 23 Pengaruh golongan agama meningkat Sistem pendidikan tradisional terhapus Kedudukan institusi beraja diperkukuh Pendapatan penduduk tempatan merosot

Mengapakah penentangan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan terhadap British gagal? I II III IV A B C D Kekurangan ilmu Tiada senjata moden Penduduk tempatan tidak bekerjasama Tidak mempunyai semangat setia kepada negara I dan II I dan IV II dan III III dan IV

24

Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat? A B C D Tiada tentangan ulama Banyak sumber kewangan Ramai pemimpin berkaliber Tiada sekatan undang-undang

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

8 SULIT 25 Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831? A B C D 26 Menggunakan askar upahan Mempunyai tentera yang terlatih Membina kubu pertahanan yang kukuh Mendapat sokongan pembesar

Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? A B C D Kesetiaan rakyat Kegiatan ekonomi Konsep ketuhanan Kekayaan hasil bumi Tarikh 08 Februari 1946 Peristiwa Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.

27

Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum tempatan Sarawak? A B C D 28 Penentangan Majlis Negeri Penipuan terhadap pembesar Penghapusan hak istimewa pribumi Percanggahan dengan Perlembagaan 1941 Tahun 1946 Peristiwa Pengenalan Malayan Union

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu? A B C D Perpaduan kukuh Ekonomi meningkat Budaya berkembang Kuasa sultan bertambah

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

9 SULIT 29 Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman selepas berjaya memenangi pilihan raya umum pada tahun 1955? I II III IV A B C D 30 Membentuk kabinet Menamatkan darurat Membentuk Parti Perikatan Membuat rundingan kemerdekaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut? A B C D Menganjurkan rundingan antara kaum Melantik pegawai pentadbiran baru Mencadangkan tarikh pilihan raya Merangka perlembagaan

31

Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada April 1961 membimbangkan kerajaan pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu? A B C D Melambatkan penyertaan dalam Malaysia Memecahbelahkan perpaduan rakyat Menggugat rancangan kemerdekaan Mengukuhkan kedudukan British Unsur taat setia kepada Negara termaktub dalam Perkara 24 Perlembagaan Malaysia Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan? A B C D Melanggar undang-undang Bermastautin di negara lain Tidak mentaati Rukun Negara Mempunyai kerakyatan negara lain

32

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

10 SULIT 33 Cabaran kelapan Wawasan 2020 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas? A B C D 34 FELDA    Ditubuhkan pada 1956 Menyediakan kemudahan asas Mewujudkan petempatan baru Kekayaan negara dikongsi Pelaburan asing ditingkatkan Peluang pekerjaan ditambah Budaya cemerlang diamalkan

Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas? A B C D 35 Memasarkan hasil pertanian Menggalakkan kegiatan industri desa Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar   Majlis Amanah Rakyat (MARA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaysia Pertama? A B C D Mempelbagaikan jenis tanaman Menumpukan pembangunan luar bandar Mengawal kemasukan bahan makanan import Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

11 SULIT 36 X    Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 Mengembalikan keharmonian kaum Pentadbiran selama 21 tahun

Rajah 4 X dalam rajah 4 merujuk kepada A B C D 37 Jawatankuasa Kabinet Majlis Gerakan Negara Majlis Angkatan Tentera Jawatankuasa Antara Kerajaan

Mengapakah Malaysia menjalin hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan Britain? A B C D Memperoleh bahan mentah Memerlukan pasaran modal Meningkatkan teknologi pertanian Mendapatkan bantuan ketenteraan

38

Rajah 5 merujuk kepada perikatan negara Eropah yang wujud pada akhir abad ke19 Jerman Perikatan Kuasa Tengah (1882) Austria-Hungary Itali Rajah 5 Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut? A B C D Perebutan bahan mentah Peningkatan ekonomi dunia Permulaan persaingan kuasa Pembentukan perpaduan sejagat

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

12 SULIT 39    Britain Australia New Zealand

Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara di atas? A B C D 40 Membeli peralatan perang Menjamin keselamatan negara Memulihkan hubungan diplomatik Meningkatkan kemasukan pelabur asing

Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel? A B C D Membiayai pengajian pelajar Memajukan sektor pertanian Menggalakkan aktiviti pelancongan Menyediakan kemudahan perubatan

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

13 SULIT
SKEMA KERTAS 1 SEJARAH (EXCELL 2) SPM 2009

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JAWAPAN A D B C D C C A A A C C A B D B C D D C C B A D D A D A B D C D A D B B B C B A

BAB / MUKA SURAT BI/27 B1/21-22 B2/63 B2/55 B3/75 B3/93-94 B3/101 B4/54 B5/119-120 B5/132 B6/154 B6/147 B7/180 B7/176 B8/198 B8/201 B9/223 B9/231 B10/250 B10/254 B1/7 B1/11 B2/44 B2/50 B3/32 B3/65 B3/65 B4/110 B4/102 B5/123 B5/123 B7/164 B8/220 B8/198 B8/200 B8/210 B9/239 B9/230 B9/236 B9/244

TINGKATAN T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5

TABURAN JAWAPAN A: 10 B: 09 C: 10 D: 11 ANALISIS SOALAN

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

14 SULIT

BAB

JUMLAH SOALAN

TINGKATAN 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TINGKATAN 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH KESELURUHAN 2 2 3 2 2 1 4 4 40 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2

1249/1 ©

2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

SULIT

1

SKEMA KERTAS 1 SEJARAH (Excel 2) SPM 2009

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JAWAPAN A D B C D C C A A A C C A B D B C D D C C B A D D A D A B D C D A D B B B C B A

BAB / MUKA SURAT BI/27 B1/21-22 B2/63 B2/55 B3/75 B3/93-94 B3/101 B4/54 B5/119-120 B5/132 B6/154 B6/147 B7/180 B7/176 B8/198 B8/201 B9/223 B9/231 B10/250 B10/254 B1/7 B1/11

TINGKATAN T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5

B2/44 B2/50 B3/32 B3/65 B3/65 B4/110 B4/102 B5/123 B5/123 B7/164 B8/220 B8/198 B8/200 B8/210 B9/239 B9/230 B9/236 B9/244

TABURAN JAWAPAN A: 10 B: 09 C: 10 D: 11

1249/1 © Hakcipta SPA, Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

NAMA : ........................................................ KELAS : ....................................................... SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
EXCEL 2 SEJARAH Kertas 2 Sept 2009 2 Jam 30 Minit

1249/2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan dalam Bahagian B. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang disediakan. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan Bahagian B.

1. 2. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

1249/2 @ 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

[Lihat Sebelah]

SULIT

1 BAHAGIAN A (40 Markah) Arahan : Jawab semua soalan

1 Agama Hindu menjadi teras dalam pendidikan Zaman Vedik dalam tamadun India. a Apakah perkara yang menjadi fokus utama pendidikan di India? i.………………………………………………………………………………............................ ii. ……………………………………………………………………………............................. 2 markah] b Namakan universiti yang terdapat di India antara abad pertama hingga abad ke-5 Masihi. i.………………………………………………………………………………............................ [1 markah] c Berikan syarat-syarat untuk mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan. i..……………………………………………………………………………............................... ii. …………………………………………………………………………................................. [2markah] d Nyatakan dua ciri pendidikan pada zaman Vedik dalam tamadun India. i.. ……………………………………………………………………………............................. ii. …………………………………………………………………………................................. [2markah]

e Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan pada zaman Vedik dalam tamadun India? i.. ……………………………………………………………………………............................. ii. …………………………………………………………………………................................. iii. …...………………………………………………………………………............................. [3 markah]

1249/2 © 2009 Hakcipta

Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT

2

2

  

Penggunaan mata wang Percukaian Sistem timbang dan sukat

Jadual di atas merujuk pengaruh Islam dalam ekonomi di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat. a Namakan dua negeri yang menjadi pusat perdagangan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat. i. ………………………………………………………………………………............................. ii. ………………………………………………………………………………............................ [2 markah] b Apakah jenis cukai yang diperkenalkan oleh Melaka kepada para pedagang? i. ………………………………………...…………………………………….............................. [1 markah] c Namakan cukai yang dikenakan terhadap orang asing yang menetap di Melaka. i.. ………………...……………………………………………………………............................. [1 markah] d Mengapakah Melaka maju dalam bidang perdagangan? i.. ………………………………………………………………………………............................ ii. ………………………………………………………………………….................................... iii…………………………………………………………………………………………………. [3 markah] e Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang pedagang yang berjaya? i.. ………………………………………………………………………………............................. ii. ………………………………………………………………………….................................... iii. ……………………………………………………………………………............................... [3 markah] 1249/2 © 2009 Hakcipta
Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT

3

3 Rajah di bawah menjelaskan tentang ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
X Y

Kedaulatan

Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Kerajaan

Keunggulan Undangundang

Lambang-lambang

a Apakah ciri X dan Y? i. X …………………………………………………...............................................................

…………………………………………………............................................................. [2 markah] b Berikan tiga maksud kedaulatan. i. ……………………………………………………………………………….............................. ii. ……………………………………………………………………………................................ iii ................................................................................................................................................... [3 markah] c Apakah kepentingan undang-undang dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? i.. ………………………………………………………………………………............................. ii. ………………………………………………………………………….................................... [2 markah] d Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? i.. ………………………………………………………………………………............................. ii. ………………………………………………………………………….................................... iii. ……………………………………………………………………………………………….. 1249/2 © 2009 Hakcipta
Jabatan Pelajaran Sabah

ii. Y

SULIT

SULIT

4 [3 markah]

4 Rajah di bawah menjelaskan Malaysia sebagai sebuah Negara Persekutuan. Negara Persekutuan

Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Negeri

a Apakah maksud Persekutuan? i. ……………………………………………………………………………….............................. ii. ……………………………………………………………………………................................ [2 markah] b Nyatakan tiga perkara yang terkandung dalam bidang kuasa Senarai Bersama. i. ……………………………………………………………………………….............................. ii. ……………………………………………………………………………................................ iii. ................................................................................................................................................... [3 markah] c Namakan badan yang menjalankan kuasa eksekutif di peringkat Kerajaan Persekutuan. i.. ………………………………………………………………………………............................. [1 markah] d Bagaimanakah cara Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik? i.. ………………………………………………………………………………............................. [1 markah] e Mengapakah pemerintah Malaysia memilih untuk membentuk Negara Persekutuan? i.. ………………………………………………………………………………............................. ii. ………………………………………………………………………….................................... iii. ……………………………………………………………………………............................... [3 markah]

1249/2 © 2009 Hakcipta

Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT

5

BAHAGIAN B (60 Markah) Arahan : Jawab TIGA soalan sahaja 5 Nabi Muhammad s.a.w merupakan seorang pedagang yang berjaya dan pemimpin yang bijaksana serta dihormati penduduk Quraisy Makkah. a. Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perniagaan. [ 6 markah ] b. Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w.sebagai tokoh pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul. [ 8 markah ] Nyatakan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. [ 6 markah ]

c.

6.

Tanah merupakan sumber ekonomi terpenting masyarakat di Tanah Melayu sebelum kedatangan British a. Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. [4 markah] Huraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British. [10 markah] c. Bagaimanakah cara British mengurangkan penglibatan pekebun kecil Melayu dalam sektor perladangan getah? [6 markah]

b.

7.

Perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dipengaruhi oleh faktor dalam negara dan faktor luar negara. a. Terangkan faktor-faktor luar negara yang mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. [8 markah] Bagaimanakah akhbar, majalah dan novel membantu menggerakkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu?
Jabatan Pelajaran Sabah

b.

1249/2 © 2009 Hakcipta

SULIT

SULIT

6 [6 markah]

c.

Huraikan tentang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun. [6 markah]

8.

Pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengkaji dasar pendidikan di negara kita. a. Terangkan cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak. [6 markah] Jelaskan syor-syor yang dikemukakan dalam Laporan Rahman Talib. [8 markah] c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan pelaksanaan kajian Jawatankuasa Kabinet 1974. [6 markah]

b.

9.

a.

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. [10 markah] Nyatakan faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. [4 markah]

b.

c.

Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. [6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2 © 2009 Hakcipta

Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT

7

1249/2 © 2009 Hakcipta

Jabatan Pelajaran Sabah

SULIT

SULIT Skema Pemarkahan Kertas 2 Excel Sejarah SPM 2009 Soalan struktur (Bahagian A) Soalan 1a MS 54 Butiran Berteraskan agama Hindu dan Buddha Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Segala hukum agama mesti dipelajari untuk hidup sempurna. Tumpukan pendidikan keagamaan. Mana-mana 2 isi x 1 m MS 54 - Universiti Taxila - Universiti Nalanda Mana-mana 1 isi x 1 m MS 54 Markah 1 1 1 1 [2 M]

1b

1 1 [1 M]

1c

Menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda. Menghafal peraturan keagamaan Mentera Lagu-lagu agama Mempelajari karya saintifik dan falsafah Mana-mana 2 isi x 1 m

1 1 1 1 1 [2 M]

1d

MS 54 -

Didominasikan oleh kaum lelaki Golongan wanita tidak diberi peluang menerima pendidikan Memberi perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda Penggunaan bahasa Sanskrit sebagai medium pengajaran penting Menggunakan kaedah hafalan Mana-mana 2 isi x 1 m

1 1 1 1 1 [2 M]

1e

MS 54-55 - Menambahkan ilmu - Mengatasi buta huruf - Mendapatkan jawatan dalam pemerintahan - Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati - Hidup sempurna dengan nilai-nilai murni - Mencapai taraf sebagai Brahmin - Meningkatkan ilmu sains. (Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 3 isi x 1 m

1 1 1 1 1 1 1 [3 M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

1

SULIT

Soalan 2a MS 210 - Johor - Kedah - Kelantan - Terengganu

Butiran

Markah 1 1 1 1 [2 M]

Mana-mana 2 isi x 1 m MS 211 - Cukai barang dagangan - Cukai tetap (cukai Import) - Cukai enam peratus / cukai lima peratus Mana-mana 1 isi x 1 m MS 211 - Cukai diraja sebanyak 3 peratus (dari Kepulauan Melayu) Mana-mana 1 isi x 1 m MS 209 - Kedudukan yang strategik - Kehadiran pedagang asing di Melaka - Menyediakan kemudahan pentadbiran yang licin dan teratur - Mewujudkan jawatan Laksamana bagi menjaga urusan kelautan - Mewujudkan jawatan Syahbandar sebagai ketua pelabuhan - Terdapat Undang-Undang Laut Melaka - Memperkenalkan sistem timbang dan sukat - Memperkenalkan kaedah pertukaran barangan dan kaedah jual beli dalam urusan perdagangan Mana-mana 3 isi x 1 m Jujur Kreatif Gigih Tidak menindas Bertolak ansur Berilmu Amanah Mempunyai modal

2b

1 1 1 [1 M]

2c

1 [1 M]

2d

1 1 1 1 1 1 1 1 [3 M] 1 1 1 1 1 1 1 1

2e

(Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 3 isi x 1 m [3M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

2

SULIT Soalan 3a MS 75 - Rakyat - Wilayah Pengaruh Mana-mana 2 isi x 1 m Butiran Markah 1 1 [2 M]

3b

MS 76 - Kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah - Kekuasaan tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak - Kekuasaan dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah - Negara ataupemerintah boleh menggubal undang-undang - Negara atau pemerintah menguatkuasakan undang-undang - memastikan negara bebas daripada campurtangan/paksaan/ taklukan/penjajahan kuasa asing - Raja yang memerintah mewakili negeri / kawasan pemerintah Mana-mana 3 isi x 1 m MS 76 - Mengawal masyarakat melalui peraturan yang diwartakan - Memelihara keamanan - Melindungi rakyat - Menentukan struktur kerajaan/kehakiman/bahasa/agama/ Kerakyatan diterima oleh masyarakat Mana-mana 2 isi x 1 m MS 76 - Menjadi identiti sesebuah negara - Penyatuan negara dan bangsa - Warisan Kesultanan Melayu Melaka - Melambangkan kebesaran sultan - Lambang kebesaran/kedaulatan Kesultanan Melay - (Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 3 isi x 1 m

1 1 1 1 1 1 1 1 [3 M]

3c

1 1 1 1

[2 M]

3d

1 1 1 1 1

[3 M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

3

SULIT Soalan 4a Butiran MS 184-185 - Penyatuan beberapa buah negeri - Mempunyai sebuah kerajaan pusat dan beberapa buah negeri - Menyatupadukan wilayah yang berasingan - Kedua-dua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukan oleh perlembagaan Mana-mana 2 isi x 1 m MS 185 - Kebajikan sosial - Biasiswa - Taman Negara - Perancangan Bandar dan wilayah - Penjagaan haiwan - Kesihatan dan kebersihan awam - Parit dan tali air - Pemulihan - Hiburan awam - Perhubungan Mana-mana 3 isi x 1 m MS 186 - Kabinet - Jemaah Menteri Mana-mana 1 isi x 1 m MS 187 - Dilantik oleh Raja atau Yang Dipertuan Negeri - Dilantik daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) - Mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan Mana-mana 1 isi x 1 m MS 185 - Menyatukan wilayah yang berasingan - Membentuk kerajaan yang stabil - Mengurangkan perbalahan etnik - Mewujudkan kecekapan pentadbiran - Mengukuhkan pertahanan - Memajukan ekonomi - Keluasan negara bertambah - Bilangan penduduk bertambah Markah 1 1 1 1

[2 M]

4b

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [3 M]

4c

1 1 [1 M]

4d

1 1 1 [1 M]

4e

1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

4

SULIT Melemahkan pengaruh komunis Meluaskan pasaran dalam negara Menambahkan sumber tenaga manusia Memperkayakan budaya (Mana-mana jawapan yang munasabah) Mana-mana 3 isi x 1 m [3 M] 1 1 1 1

Skema Soalan Esei (Bahagian B) Soalan 5 (a) Butiran Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perniagaan. (MS 104-105) Baginda pernah menjalankan perniagaan semasa berusia 20 tahun Baginda giat berdagang.secara perseorangan dan berkongsi dengan teman Semasa berumur 12 tahun, baginda telah mengikuti rombongan perniagaan Bersama bapa saudara baginda, Abu Talib ke Syam. Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur dan tutur kata yang baik Kepandaian baginda mengambil hati semasa berurusniaga Memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. Seorang pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Markah

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Mana-mana 6 isi x 1 m [Mak.6 M]

5 (b)

Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda sebagai tokoh pemimpin unggul sebelum dilantik menjadi rasul. (MS 105-106) Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraisy Peristiwa meletakkan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya Hajar Aswad terjatuh semasa banjir melanda Kota Makkah Ketua keluarga yang patut dicontohi Sifat pengasih dan timbangrasanya Contoh membantu isteri memasak / menampal pakaian koyak / melayan 1 1 1 1 1 1

F1 Hla Hlb F2 H2a C2a

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

5

SULIT anak / membersihkan rumah Anak-anak diberi pendidikan agama secukupnya Menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak Mengamalkan cara hidup yang sederhana Sentiasa merendah diri Pergaulan dengan semua lapisan masyarakat sama ada kaya atau miskin Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak Menunjukkan sifat pemaaf semasa pembukaan semula kota Makkah Contoh orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah diampunkan dan dibebaskan Bijaksana dalam menyelesaikan masaalah Semasa memeterai Perjanjian Hudaibiyah 628 M dengan orang Arab Quraisy Makkah Sentiasa memikirkan tentang kehidupan masyarakat di sekelilingnya Mencari cara untuk mengubah kehidupan masyarakat disekelilingnya Contoh tidak bermoral / taksub dengan amalan jahiliah Mengasingkan diri daripada masyarakatnya dengan cara bertahannuth di Gua Hirak.

H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c C3a H3d H3e F4 H4a C4a H4b

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

Mana-mana 8 isi x 1 m [Mak.8 M]

5 (c)

Jelaskan peristiwa yang membawa kepada kerasulan Nabi Muhammad s.a.w (MS 107-108) Menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibrail pada 6 Ogos 610M atau 17 Ramadhan Wahyu pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1-5 Memerintahkan manususia membaca Titik-tolak perkembangan tamadun masyarakat Arab Jahiliah dan umat Islam Melalui pembacaan, seseorang itu akan mendapat dan menambah ilmu Islam menggalakkan kajian yerhadap sesuatu perkara Dengan pembacaan dan membuat kajian sesuatu bangsa itu akan berilmu Dengan ilmu bangsa akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang Ilmu dapat meningkatkan tamadun Dalam Islam ilmu ilmu yang dituntut mestilah dapat membina masyarakat Wahyu kedua surah Al-Muddasir ayat 1-7 Perisytiharan baginda sebagai rasul atau pesuruh Allah Baginda diwajibkan menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

Mana-mana 6 isi x 1 m [Mak.6 M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

6

SULIT

Soalan 6 (a)

Butiran Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah sebelum kedatangan British (MS 259) Kadar cukai ditentukan oleh pembesar Aktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran para pembesar Tidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah Tidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah Berdasarkan undang-undang adat Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka Tanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian Menjadi tunggak kuasa politik Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu Mana-mana 4 isi x 1 m

Markah

F1 F2 F3 F4 F5 H5a H5b H5c F6 F7 H7a

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.4 M]

6 (b)

Huraikan undang-undang Tanah yang diperkenalkan oleh British (MS 259-260) Merekod/mencatat pemilikan tanah Bagi menjamin/mengesahkan pemilikan tanah Memudahkan urusan pentadbiran Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian Memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem Barat Bagi memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi Perak – Peraturan Tanah Perak 1879/Selangor – Kanun Tanah Selangor 1891/Sungai Ujong – Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 Membahagi tanah mengikut kegunaan/nilai komersial Tanah ladang Tanah peribumi Tanah perlombongan Kadar cukai bergantung kepada jenis tanah yang dimiliki/diusahakan Memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913, Diluluskan oleh Majlis Persekutuan Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politik orang Melayu 1 1 1 1 1 1 1

F1 H1a H1b C1a F2 H2a C1a

F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b

1 1 1 1 1 1 1 1

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

7

SULIT H4c H4d H4e H4f H4g H4h H4i H4j 6 (c) Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu (TSM) Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang bukan Melayu Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM Kebanyakan kawasan TSM tidak subur Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan Kawasan yang subur didapati terlalu kecil Mana-mana 10 isi x 1 m Bagaimanakah British mengekalkan orang Melayu dalam bidang pertanian (MS 261-262) Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 Melarang penanaman getah di kawasan padi Untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah dinaikkan Pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman getah dilarang Penglibatan orang melayu dalam penanaman getah secara kecil-kecilan sahaja Rancangan Sekatan Stevenson 1922 diperkenalkan Rancangan ini mengehadkan pengeluaran getah Untuk melindungi pemodal dan pengusaha Eropah Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dilaksanakan Pekebun kecil / orang melayu diberi kuota yang rendah British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air Untuk membaiki sistem perparitan dan tali air Membantu kegiatan penanaman padi British juga menggalakkan pelaburan Eropah British meminggirkan golongan pekebun kecil / orang melayu Insentif kewangan / bantuan teknikal tidak diberikan kepada pekebun kecil / orang melayu British meminggirkan pekebun kecil / orang melayu daripada aliran ekonomi Mana-mana 6 isi x 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.10 M]

F1 H1a H1b F2 F3 H3a

1 1 1 1 1 1

F4 H4a H4b F5 H5a F6 H6a H6b F7 H7a F8 H8a

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.6 M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

8

SULIT Soalan 7 (a) Butiran Terangkan faktor-faktor luar negara yang mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu (MS 45-49) Gerakan Pan Islamisme Merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia Membangkitkan pemahaman progresif terhadap Islam Menentang penjajahan Barat terhadap negara Islam Gerakan didokong oleh pelajar Islam dari seluruh dunia Gerakan Reformis Islam Dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh di Universiti Al Azhar,Mesir Ideanya disebarkan dalam majalah al-Manar Menekankan Islam sebagai cara hidup untuk dunia dan akhirat Gerakan Wahabi di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama Kesedaran politik di Asia Tenggara Kesedaran politik di Indonesia banyak mempengaruhi Tanah Melayu Persamaan geografi dan budaya Kesedaran politik di Indonesia lebih matang Melahirkan ramai golongan intelektual Karya mereka jadi bacaan masyarakat Tanah Melayu Idea kebebasan politik dan penentangan mereka tersebar luas Kemasukan orang Indonesia memudahkan penerimaan unsur nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu Mana-mana 8 isi X 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Markah

F1 H1a H1b H1c H1d F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g

[Mak.8M]

7 (b)

Bagaimanakah akhbar, majalah dan novel membantu menggerakkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu (MS 5154) Akhbar membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri Menyeru masyarakat bersatupadu Mengeritik dasar-dasar penjajah yang menekan orang Melayu Akhbar juga membangkitkan persoalan pendidikan/sosial/ekonomi/politik Untuk menyedarkan/memajukan bangsa Warta Malaya/Lembaga Malaya/Majlis/Utusan Melayu/Warta Negara Majalah menyentuh isu pendidikan/ekonomi//bahasa/sastera/politik Menyemai sikap anti penjajah dan anti orang asing Majalah Guru/Pengasuh/Bulan Melayu 1 1 1 1 1 1

F1 H1a H1b F2 H2a C2a

F3 H3a C3a

1 1 1

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT

9

SULIT

F4 H4a H4b H4c C4a

Novel menyeru semangat nasionalisme yang tinggi dalam kalangan generasi muda Mengesa rakyat menentang penjajah dalam apa bentuk sekalipun Menuntut rakyat membela maruah bangsa Wanita digalak memajukan diri/bangsa Keris Melaka/Putera Gunung Tahan/Anak Mat Lela Gila/Melor K.Lumpur Mana-mana 6 isi X 1 m

1 1 1 1 1 [Mak.6M]

7 (c)

Gerakan nasionalisme di Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun (MS 57-59) Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun hanya memberikan kebebasan kepada pihak yang menyokongnya Barisan Pemuda dilatih berkawad sebagai tentera sukarelawan Jepun Penubuhan gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku PKM menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun MPAJA disokong oleh British dengan diberi bantuan senjata Mereka bekerjasama menjalankan perang gerila terhadap Jepun Pasukan Bintang Tiga juga ditubuhkan Penubuhan Force 136 dan Pasukan Wataniah Bekerjasama dengan British dengan bergerak secara gerila Pasukan Wataniah merupakan pasukan sukarela menentang Jepun Anggotanya terdiri daripada guru / pegawai tadbir / orang kampung Di akhir pendudukan Jepun, KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama Indonesia KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semananjung) ditubuhkan Membincangkan persediaan kemerdekaan dengan Indonesia menubuhkan Melayu Raya atau Indonesia Raya Mengalami kegagalan kerana kekalahan Jepun secara mendadak Kekalahan Jepun menyebabkan usaha kemerdekaan bersama gagal British menguasai Tanah Melayu semula pada September 1945 Mana-mana 6 isi X 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c H2d F3 H2a H2b H2c H2d

F3 H3a H3b H3c H3d H3e

1 1 1 1 1 1 [Mak.6M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT 10

SULIT

Soalan 8 (a)

Butiran Terangkan cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak. (MS 213) Sistem persekolahan yang sama untuk semua penduduk Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan Penubuhan Sekolah Umum(rendah) Menggunakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar Penubuhan sekolah jenis umum(rendah) Menggunakan Bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa pengantar Sekolah Menengah Melayu menggunakan Bahasa Melayu bahasa pengantar Sekolah Menengah Iggeris menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah Mana-mana 6 isi x 1m

Markah

F1 F2 F3 H3a F4 H4a F5 F6 F7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.6M]

8 (b)

Jelaskan syor-syor yang dikemukakan dalam Laporan Rahman Talib. (MS 213-214) Sekolah Umum dijadikan sekolah kebangsaan Sekolah Jenis Umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan Pelajaran diberikan percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan Tanpa mengira keturunan dan agama Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar disemua sekolah menengah Pelajaran agama Islam diajar disemua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam Bahasa Cina/bahasa Tamil diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat 15 orang pelajar Semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa kebangsaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F1 F2 F3 H3a F4 F5 F6 F7 H7a F8 H8a F9

Mana-mana 8 isi x 1m

[Mak.8M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT 11

SULIT

8 (c) F1 F2 F3

Kesan pelaksanaan kajian Jawatankuasa Kabinet 1974 (MS 214-215) Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1982 Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 1988 Kurikulum baharu menekankan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebagai pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan. FPK menjelaskan hala tuju sistem pendidikan di negara kita. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu Secara menyeluruh dan bersepadu. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan Berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara Dasar Pendidikan Kebangsaan penting untuk memupuk perpaduan Memupuk integrasi nasional (Mana-mana isi yang munasabah boleh diterima) Mana-mana 6 isi x 1m [Mak.6M] 1 1 1

F4 F5 F6 H6a F7 H7a F8 H8a F9 H9a F10 F11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soalan 9 (a)

Butiran Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. (MS 229-231) Negara-negara kecil telah bersatu (akhir abad ke-19) Membentuk negara bangsa yang lebih besar, contohnya Jerman dan Itali. Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah seperti Britain dan Perancis. Mendapatkan tanah jajahan. Nasionalisme yang kuat. Menyebabkan kuasa besar sanggup berperang. Bagi membuktikan kekuasaan.

Markah

F1 Hla Hlb Hlc F2 H2a H2b

1 1 1 1 1 1 1

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT 12

SULIT F3 H3a H3b F4 H4a H4b F5 H5a H5b H5c H5d H5e F6 H6a H6b H6c Berlaku persaingan sengit dalam kalangan kuasa-kuasa Eropah. Akibat imperialisme baharu. Bersaing bagi mewujudkan lingkungan pengaruh. Kuasa besar bersaing merebut peluang ekonomi. Mendapatkan bahan mentah. Memasarkan barangan siap. Negara Eropah mempunyai dua pakatan (awal abad ke-20) Perikatan Kuasa Tengah (Triple Alliance). Dianggotai negara Jerman, Rusia, Itali,Turki dan Bulgeria. Pakatan Bertiga (Triple Entente). Terdiri daripada Britain, Rusia, Itali dan Jepun. Persaingan antara kedua-dua pakatan mengancam pertimbangan kuasa. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isteri. Pewarisan takhta Austria-Hungary. Seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Faktor pencetus Perang Dunia Pertama.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.10M]

Mana-mana 10 isi X 1 m

9 (b)

Nyatakan faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. (MS 229-231)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya Dibunuh oleh pengganas Serbia pada 28 Jun 1914 Austria disokong oleh Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia (28 Julai 1914) Serbia disokong oleh Rusia dan Perancis. Jerman menyerang Perancis melalui negara berkecuali, Belgium. Menyebabkan Britain yang bermusuh dengan Jerman turut berperang. Britain meminta bantuan Amerika Syarikat. Penglibatan Amerika Syarikat berikutan Jerman menyerang Kapal dagang Amerika. Mana-mana 4 isi X 1m

1 1 1 1 1 1 1 1

[Mak.4M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT 13

SULIT

9 (c) F1 Hla Hlb Hlc H1d H1e F2 F2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g F3 H3a

Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama. (MS 231) Dari segi politik. Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Persidangan Damai (Jun 1919) memetrai Perjanjian Versailes. Penubuhan Liga Bangsa (1919). Mengubah peta Eropah Pembentukan negara baharu di Eropah seperti Poland Dari segi ekonomi Negara-negara yang berperang mengalami inflasi Penggangguran tinggi Menanggung hutang perang yang tinggi Disebabkan perbelanjaan perang yang besar Pakatan Bertiga membelanjakan US $ 125 billion dan Perikatan Kuasa Tengah US $ 60 bilion Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya Kesan sosial Kematian yang tinggi iaitu 8.5 juta orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mana-mana 6 isi x 1 m

[Mak.6M]

1249/2 © 2009 Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

SULIT 14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful