teori-pembelajaran

Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
‡ Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. ‡ Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. ‡ Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Humanis Bandura. Rogers .

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. .

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura ± 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi ‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan ‡ Pembelajaran hanya berlaku jika ‡ Pemerhati harus berupaya diperhatikan dalam ingatan.berupaya melakukan semula ‡Pemerhati harus ‡ Ciri model ± umur. ‡ Dengan menggunakan ‡ Faktor : diperhatikan dalam ingatan. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan ‡ ‡ Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati ‡ Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat.‡ jantina. status Dengan menggunakan yang ditirunya. tingkah laku yang ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi. tingkah laku bahasa dan hubungan dgn dan imaginasi. pemerhati. .

. ‡ Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi ‡ Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. peneguhan positif /ganjaran.

‡ Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. ‡ Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. .Jenis-Jenis Peniruan 1. memerhati seorang guru mengajar rakannya. ‡ Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Tak Sekat 5. Sekat Laluan 4. Tak Sekat Laluan Laluan ‡ Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Tak Langsung 3.. Gabungan 4. ‡Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. Langsung 2. ‡Peniruan langsung dan tidak langsung. ‡ Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. tapi tak boleh pakai di sekolah. ‡ menggabung tingkah laku yang berlainan. ‡ Tiru fesyen pakaian di tv. ‡ Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. ‡ Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku.

. Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial ‡ Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. kekayaan. doktor. profesor dll. Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. . kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan.

Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. II. . ± dengan memberi peneguhan positif. . Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. I.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. v. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang.

Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. ii. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. diakhiri dengan peneguhan positif. iv. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. misalan dan teladan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. peringatan. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. v. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. .

lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. ‡ Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. ‡ Hasilan guru dpt kraftangan. . ‡ Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. ‡ Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.Implikasi Teori Pemodelan Bandura ‡ Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar.

.Mazhab Humanis ‡ Fitrah manusia ± mulia dan baik ‡ Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. ‡ Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. ‡ Oleh itu ± guru perlu mengikut keperluan pelajar. ‡ Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.

‡ Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.Mazhab Humanis ‡ Setiap individu adalah berbeza. ‡ Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. . ‡ Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. ‡ Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri.

. ‡ Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis ‡ Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. ‡ Sumbangan mazhab ± kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. ‡ Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. ‡ Pertimbangan asas.perbezaan individu. ‡ Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna.

‡ Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. ‡ Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. ‡ Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. .Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers ‡ Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. ‡ Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain.

± Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers ‡ Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. ± Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya ± Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. . ± Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. ± Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. ‡ Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): ± Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) ± Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri .Teori Keperluan Maslow ‡ Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. ‡ Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan. ‡ Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan.

oksigen. tidur. kasih sayang. minuman.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow ‡ Keperluan manusia : ± Keperluan fisiologi ± asas (makanan. kepuasan deria. rehat ) ± Keperluan psikologi ± keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran ± keselamatan. sempurna kendiri dll.) .

keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. . ‡ Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan ± apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki.Teori Keperluan Maslow ‡ Motivasi Intrinsik ± kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. ‡ Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan.

± Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. ± Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. ± Mempunyai pemikiran tersendiri. ± Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial .Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Boleh memahami hakikat sebenar. orang lain dan alam semula jadi. ± Boleh menerima diri.

± Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang ± Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. .

‡ Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. ‡ Jadikan bilik darjah kondusif.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah ‡ Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. ‡ Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. ‡ Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. . ‡ Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar.

kaedah individu. . inkuiri penemuan. ± Guru sbg fasilitator/pembimbing.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis ‡ Mementingkan perkembangan potensi individu: ± Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful