You are on page 1of 11

m 

§ Digunakan apabila bola berada di atas mata.


Pemain belakang gelanggang menggunakan
kemahiran ini ketika menerima bola servis atau
bola rejaman.
§ Bahagian tangan yang sesuai untuk menyangga
ialah antara tangan ke siku. Lulut juga perlu
dibengkokkan untuk mendapatkan kuasa
hayunan menyangga dengan baik.
÷ m 

’apatkan kedua ʹ dua ibu jari.


Luruskan lengan untuk
menyangga dengan baik.
Õ  PE’EDI 
Õ  E
Õ  IK L  K
ekian
terima kasih͙