BROJ

MESEČNI ŽURNAL O KOMPJUTERSKIM VEŠTINAMA I DOSTIGNUĆIMA

Treninzi
• Start

01
JUl 2010

Skills
U ovom broju
Šta je ABIT Skills P.1 Treninzi P.2 ECDL sertifikat P.3 e-poslovanje P.4

up.

Osnovni poslovni kurs po ECDL konceptu WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.

• Menadžer

i IT.

ABIT predavači
Predavači su stručnjaci, eksperti u novim tehnologijama. Odlikuju ih odlične lične osobine i sposobnosti. Njihov cilj je da klijentu efikasno prenesu primenjiva i aktuelna znanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadžmenta .

Prilagođen potrebama menadžera WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET.

• Interenet.
WEB, e-mail, Download chat i video konferencije (skype, MSN), Facebook, Twitter, g-mail, GOOGLE Sigurnost na internetu.

Statistika u Srbiji
73.6% lica nikada nije

• WEB

dizajn.

pohađalo bilo koji trening iz poznavanja rada na računaru.

HTML, CSS, Macromedia, flash, photoshop. Postavljanje i održavanje prezentacije.

Budućnost pripada onima koji žele da uče Piter Draker . U okviru firme ABAKO posluje trening centar
ABIT u kome se organizuje profesionalna ABIT sa svojim stručnim kadrom, kvalitetnom uslugom i savremenim pristupom organizaciji treninga, ima za cilj da postane lider u regionu u oblasti sticanja informatičkih znanja i edukaciji lica za profesionalan pristup poznavanja rada na računaru. edukacija u oblasti informacionih tehnologija. Imajući u vidu da je nivo informatičke

e-poslovanje.

2.850.000 lica je koristilo računar u poslednja 3 meseca

ABIT okruženje
ABIT trening centar se nalazi u centru grada između I Gimanzije i Velikog parka. Ugodan radni boravak upotpunjuje klimatizovan prostor, izolovan od gradske gužve. Takođe je moguće koristiti slobodan parking prostor, zajedničku kuhinju, baštu…

osnove e-poslovanja,trgovina na internetu, on line marketing, elektronsko plaćanje

• Projektovanje
AUTOCAD, ARHICAD.

Preko 1.450.000 lica koristi internet svaki dan

pismenosti i pored velikog broja instaliranih računara na niskom stepenu opravdanosti ulaganja u ICT opremu, ABIT skills nastavlja

• Programiranje
DOTnet, VisualBasic, Access….

96.4 % preduzeća u centralnoj Srbiji poseduje IT opremu

tradiciju prvih škola računara u Kragujevcu u novom okruženju i sa novim programima i metologijom informacionim koji prate brz napredak u Učenje i savlađivanje kompjuterskih veština je kontinuiran proces koji se ne može zaustaviti već samo unapređivati i razvijati. Poznavanje korišćenja računara kao

• Grafički

dizajn.

Photoshop,Ilustrator, CorelDRAW.

91.8 % preduzeća ima internet priključak

tehnologijama,

organizuje za dobijanje

treninge i polaganje ispita

odeređenih sertifikata iz oblasti ICT-a.

sastavnog alata u svakodnevnom poslu je azbuka shvatanje 21 veka. potrebnih Prednosti ABITA koje su je

• Serviser

računara

Dijagnostika, instalacije, hardver, antivirus.

46.8% domaćinstava poseduje računar

Približavanje Evropskoj uniji, usklađivanje sa standardima i procedurama Evropskih

standarda

ABIT Skills

broj 01 Jul 2010
36.7% domaćinstava poseduje internet

institucija, između ostalog zahteva potpunu primenu novih tehnologija u procesu rada. U sferi ICT-a kako za zaposlene s jedne,

neophodno primeniti, fleksibilan odnos prema trendovima, brz pristup informacijama koje su dostupne klijentima i garancija, da je stečeno znanje i primenjivo.

ABIT
Kragujevac Ilije Kolovića 46 034.301.320 ph 034.301.421 fax www.abako.webs.com

Skills

priključak

tako i za ljude koji su u tranziciji ostali bez posla, za one koji tek treba da se zaposle, jedan od osnovnih preduslova je da poseduju ECDL sertifikat, koji na nivou Evropske unije predstavlja potvrdu da je lice osposobljeno za rad na računaru.

t re n i n g c e n t a r

Srbija je na pretposlednjem mestu u Evropi po korišćenju interneta sa 36 %

ABIT skills
consulting

Uskoro Uskoro PRaktika
Uvod u PR, poslovna komunikacija–interni, eksterni i krizni PR, javni nastup, organizacija press konferencije, novinarstvo i novinarski žanrovi, komunikacija sa medijima i novinarima, nastup na radiju i TV, sajamski nastup. Cilj: Sticanje i unapređenje znanja iz oblasti odnosa s javnošću, poslovne komunikacije, javnog nastupa, novinarstva, nastupa na medijima i uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa sa novinarima i drugima javnostima. Šta je ECDL? European Computer Driving Kome je namenjen? Korisnicima koji nemaju Šta obuhvata? 1.Osnove informacionih tehnologija 2.Korišćenje računara i upravljanje datotekama 3.Obrada teksta 4.Tabelarne kalkulacije 5. Baze podataka 6. Prezentacije 7. Internet José Manuel Barroso, Šta ćete sve naučiti?

ECDL sertifikati
Evropska kompjuterska vozačka dozvola

DEČJA škola računara

Nastava obuhvata interaktivan rad, dosta multimedije, zabavnih

e-Poslovanje
Ova oblast poslednjih godina menja sliku svih segmenata poslovanja. Uvođenje elektronskog koriste Ovladaćete procesima i sistemima koji se u elektronskom bankarstvu. Naučićete

sadržaja takod da se savlađivanje veština u radu na računaru obavlja na temeljan, a uzbudljiv način. Posebno se program učenja bavi internetom, njegovim dobrim i lošim stranama, tako da je velika pažnja posvećena sigurnost i dece na internetu.

Licence (ECDL) je program po kojem se testira poznavanje rada na računaru., ECDL je zvanični

nikakvo znanje o radu na računaru. Licima koja koriste računar a žele znanja Iskusnim korisnicima koji žele međunardnu verifikaciju svog znanja
damnum pneum. Aptent nulla aliquip

poslovanja poslednjih godina dovodi do naglog skoka konkurentnosti kompanije. Bilo da želite da vodite izlazak Vaše ili kompanije u kojoj radite na globalno tržište putem Interneta ili da ubrzate Vaše poslovne procese, pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima ili centralizujete kontrolu poslovnih tokova, trening za elektronsko poslovanje u ABIT-u je Vaš pravi izbor.

osnovne principe online marketinga i znaćete da ih primenjujete. Program će Vas osposobiti da se čak samostalno upustite u preduzetničke vode koristeći novorazvijene veštine za pokretanje i vođenje biznisa uz pomoć alata i mogućnosti koje donose tehnologije i servisi elektronskog poslovanja.

da

prošire

postojeća

standard o poznavanju rada na računaru u 148 zemalja sveta. Do danas je više

miliona ljudi završilo ili prolazi kroz program ECDL. Broj izveštaja koji

Konačno, savladaćete veštine prodaje i komunikacije, koje su neophodne za uspešno bavljenje bilo kojom pozicijom u preduzeću Upoznaćete suštinu i ovladati konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na

AKTUELNO Internet za roditelje
U trendu masovnog korišćenja socijalnih mreža

Upoznajmo EU
Evropska unija Pojam, nastanak i razvoj Šta je Evropska unija i kako je nastala? Organi Evropske unije Oblasti saradnje u Evropskoj uniji Proširenje Evropske unije Faze u Procesu stabilizacije i pridruživanja Simboli Evropske unije Korisne Internet adrese

camur ut consequat aptent nisl in voco

predsednik Evropske komisije dobio je devetmilioniti ECDL
Alpa

nagoveštavaju neuspeh ICT
consequat

ququadrum.

projekata korisnici

je

sve ne

veći

jer

indeks i tako istakao važnost kompjuterske pismenosti za porast zaposlenosti i održiv ekonomski rast. februar 2009

poseduju

adipiscing magna jumentum velit iriure obruo vel vel eros lorem ipsum

odgovarajuća znanja i veštine. Ulaganje u ljudski kapital, i podizanje nivoa digitalne

praktičnu primenu stečenih znanja.

dolor. Loquor, vulputate meus indole

iaceo, ne secundum, dolus demoveo

Q&A Technology Tips
ECDL sertifikat, relevantne Srbije: Q: Da li savremeni menadžer treba da ima veštine poznavanja rada na računaru ? nezamislivo da savremeni rukovodilac ne koristi informacione tehnologije u svakodnevnom radu. Takođe je važno da internet bude sastavni deo njegovih A:Menadžeri po svojoj definiciji nemaju slobodnog vremena. Svakog jutra menadžer uključuje svoj računar, pregleda obaveze za tekući dan, otvara poštu, odštampa potrebna dokumenta, poseti sajt svoje matične firme. Naravno da je dnevnih aktivnosti. Brz pristup informacijama i dokumentima, olakšava donošenje ispravnih odluka, omogućava kontrolu zaposlenih i njihove informatičke pismenosti. I na kraju uz ostale kvalitete, doprinosi opštem pozitivnom imidžu svoje kompanije.

na internetu deca se mogu susresti sa zabrinjavajućim sadržajima.

interdico proprius. In consequat os

pismenosti će nam obezbediti
quae nulla magna delenit abdo.

stvaranje

informacionog

Srbija, prema broju sertifikovanih građana po ECDL standardu, zaostaje za zemljama u regionu tri do pet puta, a u odnosu na članice EU čak između pet i 15 puta. priznaju

društva u kome će svi koristiti benefite ECDL primene kao ICT.

sve

institucije

Republike

Roditelji treba da upoznaju najnovija tehnološka dostignuća iz oblasti zaštite dece, odnosno kontrole internet saobraćaja uopšte.

međunarodno standard

Ministarstvo rada, Nacionalna služba za zapošljavanje, a i sve više firmi traži svojih

prepoznatljiv

poznavanja rada na računaru predstavlja ocenjivanje kriterijum za

zaposlenih da poznavanje rada na računaru dokažu tako što

sposobnosti

krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat je moguće

ABIT

Skills

će položiti ECDL testove i dobiti ECDL sertifikat.

t re n i n g c e n t a r

dobiti i učenjem na daljinu.

akreditovani ECDL test centar.
Aptent nulla aliquip camur sriut

consequat aptent nisl inasta voco consequat qui quadrum. Adipiscing

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful