KAB KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB.

BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

KEC MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

INSTANSI_INDUK Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura Cadisdik Kecamatan Martapura MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA HIDAYATULLAH MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA IZHARIL ULUM MARTAPURA MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA MUALIMIN MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA N 2 MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PANGERAN ANTASARI MARTAPURA MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI CINDAI ALUS MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA PUTRI PASAYANGAN MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MAN 2 MARTAPURA MI AL-WARDIYAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI AL-WARDIYAH MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI ASSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI DARUSSALAM MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI HIDAYATULLAH MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI IQDAMUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MANBAUL ULUM MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MIFTAHULSHOLIHIN MI MUHAMMADIYAH MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N MODEL MARTAPURA MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI N SUNGAI SIPAI MI NUR RAHMAN MI NUR RAHMAN MI NUR RAHMAN MI NUR RAHMAN MI NUR RAHMAN MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI NURUL ISLAM MI RAUDHATUL IANNAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MI RAUDHATUL IANNAH MI RAUDHATUL IANNAH MI RAUDHATUL IANNAH MI RAUDHATUL IANNAH MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MIS Muhammadiyah MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Assalam MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Darul Hijrah Putera MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Hidayatullah MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Iqdamul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Manbaul Ulum MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Moderin Putri Cindai Alus MTS Modern Putri Cindai Alus MTS Modern Putri Cindai Alus MTS Modern Putri Cindai Alus MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Muhammadiyah MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Pangeran Antasari MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Al Amin

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MTS Puteri Al Amin MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTS Puteri Nahdatul Ulama MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura MTSN Model Martapura PADU RAUDHATUL JANNAH PADU RAUDHATUL JANNAH PADU RAUDHATUL JANNAH PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD ADZKIA PAUD AISYIYAH-IV PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AL-MUHAJIRIN PAUD AMANAH MARTAPURA PAUD AMANAH MARTAPURA PAUD AMANAH MARTAPURA PAUD AMANAH MARTAPURA PAUD AMANAH MARTAPURA PAUD ARRAHMAN PAUD ARRAHMAN PAUD ARRAHMAN PAUD ARRAHMAN PAUD ARRAHMAN PAUD ARRAHMAN PAUD BORNEO SELATAN PAUD BORNEO SELATAN PAUD BORNEO SELATAN PAUD BORNEO SELATAN PAUD MAWAR PAUD MAWAR PAUD MAWAR PAUD NURUL HIDAYAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

PAUD NURUL HIDAYAH PAUD PERMATA KASIH PAUD PERMATA KASIH PAUD PERMATA KASIH PAUD PERMATA KASIH PAUD PERMATA KASIH PAUD Permata SKB Banjar PAUD Permata SKB Banjar PAUD Permata SKB Banjar PAUD Permata SKB Banjar PAUD Permata SKB Banjar PAUD Permata SKB Banjar PAUD SINAR HARAPAN PAUD SINAR HARAPAN PAUD SUBUR JAWA LAUT PAUD SUBUR JAWA LAUT PAUD TUT WURI HANDAYANI II PAUD TUT WURI HANDAYANI II PAUD TUT WURI HANDAYANI II PAUD TUT WURI HANDAYANI II PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA PAUD YASHMA RA ABA PLUS RA ABA PLUS RA ABA PLUS RA ABA RANTING V RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING 2 RA AISYIYAH RANTING III RA AISYIYAH RANTING III RA AISYIYAH RANTING III RA AISYIYAH RANTING III RA AISYIYAH RANTING III RA AL KHAIRIYAH RA AL KHAIRIYAH RA AL KHAIRIYAH RA AL KHAIRIYAH RA AL KHAIRIYAH RA ASSALAM RA ASSALAM

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

RA ASSALAM RA ASSALAM RA ASSALAM RA ASSALAM RA ASSALAM RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA BUSTANUL FURQAN RA CITRA AL-HUDA RA CITRA AL-HUDA RA CITRA AL-HUDA RA CITRA AL-HUDA RA CITRA AL-HUDA RA FITRIYAH RA FITRIYAH RA FITRIYAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA LUTHFIA INDAH RA MUSLIHAT NU RA MUSLIHAT NU RA MUSLIHAT NU RA NURUL IMAN RA NURUL IMAN RA NURUL IMAN RA NURUL IMAN RA NURUL ISLAM RA NURUL ISLAM RA NURUL ISLAM RA NURUL ISLAM RA RAUDHATUL JANNAH RA RAUDHATUL JANNAH RA RAUDHATUL JANNAH RA RAUDHATUL JANNAH RA RAUDHATUL JANNAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

RA USWATUN HASANAH RA USWATUN HASANAH S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 S DN JAWA LAUT 1 SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD ISLAM SEKUMPUL SD LB N KERATON SD LB N KERATON SD LB N KERATON SD LB N KERATON SD LB N KERATON SD LB N KERATON SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD LB N SUNGAI PARING SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N Jawa 4 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N Keraton 4 SD N BERTARAF INTERNASIONAL SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N BINCAU 1 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau 2 SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N Bincau Muara SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 1 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N CINDAI ALUS 2 SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N INDRASARI SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 1 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 2

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N JAWA 2 SD N JAWA 2 SD N JAWA 4 SD N JAWA 4 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA 5 SD N JAWA LAUT 1 SD N JAWA LAUT 2 SD N JAWA LAUT 2 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa 3 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N Jawa Laut 2 SD N KEARTON 4 SD N KEARTON 4 SD N KEARTON 4 SD N KEARTON 4 SD N KERATON 2 SD N KERATON 2 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 3 SD N KERATON 5 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 6 SD N KERATON 7 SD N KERATON 7 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 1 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 2 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N Keraton 5 SD N MURUNG KENANGA SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N Murung Kenanga SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 1 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN 2 SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N PASAYANGAN SELATAN SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N Pesayangan 3 SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N SUNGAI PARING I SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N Sungai Paring 2 SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ILIR SD N TAMBAK BARU ULU SD N TAMBAK BARU ULU SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TANJUNG REMA DARAT SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGGUL IRANG ULU SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N TUNGKARAN SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD N Tambak Baru Ulu SD S ISLAM SEKUMPUL SD S ISLAM SEKUMPUL SD S ISLAM SEKUMPUL SD S ISLAM SEKUMPUL SD S ISLAM SEKUMPUL SKB Kab. Banjar SKB Kab. Banjar SKB Kab. Banjar SKB Kab. Banjar SKB Kab. Banjar SKB Kab. Banjar SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SLB A FAJAR HARAPAN SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA DARUL HIJRAH PUTERI SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA MUHAMMADIYAH SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA N 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMA PGRI 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMAN 1 MARTAPURA SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK Darussalam SMK N 1 MARTAPURA SMK S DARUSSALAM SMK S DARUSSALAM SMK S DARUSSALAM SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMKN 1 MARTAPURA SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMLB KERATON SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUSSALAM MARTAPURA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERA SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP DARUL HIJRAH PUTERI SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP LB KERATON MARTAPURA SMP N TAHFIZUL QUR AN SMP N TAHFIZUL QUR AN SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 1 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 2 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 3 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 4 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 6 MARTAPURA SMP N 7 MARTAPURA TK ABA RANTING V TK AISYIYAH RANTIN 4 TK Aisyiyah Ranting 4 TK Aisyiyah Ranting 4 TK Aisyiyah Ranting 4 TK Aisyiyah Ranting 4 TK Aisyiyah Ranting 4 TK Aisyiyah Ranting 4

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

TK BHAYANGKARI TK Bhayangkari TK Bhayangkari TK Bhayangkari TK KARTIKA V.28 TK KARTIKA V.28 TK KARTIKA V.28 TK KARTIKA V.28 TK KARTIKA V.28 TK KARTINI TK KARTINI TK KARTINI TK KARTINI TK KARTINI TK KARTINI TK Lontar TK Lontar TK Lontar TK Lontar TK Lontar TK Lontar TK Lontar TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N BERTARAF INTERNASIONAL TK N PEMBINA MARTAPURA TK N PEMBINA MARTAPURA TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK N Pembina TK NUSA INDAH TK NUSA INDAH TK NUSA INDAH TK NUSA INDAH TK NUSA INDAH TK PERMATA TK PERMATA TK PERMATA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA

KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR KAB. BANJAR

MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA MARTAPURA

TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI CABANG MARTAPURA TK PERTIWI RANTING TK PERTIWI RANTING TK PERTIWI RANTING TK PERTIWI RANTING TK RAHAYU TK RAHAYU TK RAHAYU TK RAHAYU TK RAHAYU TK TRISULA TK TRISULA TK TRISULA TK TRISULA TK TRISULA TK TRISULA TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUT WURI HANDAYANI II TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TK TUTWURI HANDAYANI 1 TPA KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TPA KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TPA KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TPA KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH

NAMA ABDUL HARIS ARBAINAH BAHARUDDIN H. KASPUL ANWAR H.AHMAD RUSBANDI H.MAZKURI H.MISPIRIADI H.NAHRUDDIN HJ. NORMADIANA Hj. Rusnihanani M.ARSYAD INDRADI M.SUAIBAH MUCHTAR MUKERI Mukhtasar Masyur PUJOKO RUWIYADI SAFRUDIN SITI ZAINAB SUPANDI SUPARDI YUSERAN DIR.ED Yuniati Elfah ZAINAL ARIFIN ZULKIFLI AKHMAD A.SYAIRAZI. H ABDUL KHALIK ABDUS SANI AGUS BARKATT NOR AIDA WATI AKHMAD YANI Abdul Malik M. El-H H. Saifullah N HASUNAH HUSEN YASIN Y.T.H KASJPUL ANWAR.H M. SYAUKANI MASYKUR M.SYAFAWI. H MARHAMAH MARIATUL QIBTIYYAH MUHAMMAD SALMAN MUHRIAN NOOR NANANG QOSIM NORMA RIATI NURHABIBAH PAUZIAH ROBBYATUL ADAWIYAH RUSNAWATI SITI FADLIAH SITI HASANAH

ST_VERSION 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

PEG_NUPTK 7157741642200043 5639736638300032 0241729630200013 5853730632200022 4858728631200002 8435739641200042 1844741644200062 3460739639200002 6736731632300022 9563727630200413 8435745647200052 5143731632200013 7637737640200022 1562727629300033 8558740643200023 9534735637200013 6951744647200042 3336744646200033 7433730632200162 4542737639200083 8343738639300043 8137737639200083 2463739640200032 7238761663200033 9751743646200042 5454743646200002 9459757658300002 2637761663200052 2735717619200002 3760738641200012 8445758660300032 2735712613200002 2256717619200003 1550720625200003 7853727630200002 0357758660300013 1751747649200042 2351747650200053 6142747649200013 2938727628300002 1037750652300153 1144766668300013 1938750654300002 4261744647300073 5158746650300023

SUAIBATUL ASLAMAH SUPIAN HADI ZAKARIA SEMAN. H AHADIYAH FITRIANI H.M.HAMDI MISRADI JAMIDAH KHAIRUYANTI MOCH SOLHANI HANNUSA MUHAMMAD HERY MUHAMMAD SUBHAN ROSYIDAH SYAHRUDDIN SYAIBANI YUSNIDA FITRIANI ZAINAL ARIFIN ZAINAL ILIMI ZUBAIDAH ABD. MUHAIMIN DEWI MAULIDA NOR FATMAWATI H. M BASRAN BUSTAMAN H.MUHAMMAD NURUDDIN HAMDANI IZZUDDIN KASFUL ANWAR MOCHAMAD BUDI PRASETYO MUHAMMAD FAHMI WARDANI MUTHMAINAH RINA WARDANIE RUSLINA SUWARTI WASILAH ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN YAHYA AHYANI AISYAH ASMIYAH BAHRUDDIN DESYI RUSMALIANTI BANDI DEWI MURNIATI HALIMATUS SADIAH HALIMATUS SADIYAH HASAN HAMARI EFENDI HJ. KARTINAH HUSIN KASMAWATI LAILA M. ASYIKIN NOOR MASLIHUDIN MAWARDI

5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7741760662200032 1540719622200003 7146761663300003 7937762663300002 7139724626200003 6743761663300002 1533739646200003 7733751653200002 8556761662300002 2036744647200013

5345745647200023 9635754655300002 7535751652300002 1444718619200002 3142724625200003 7856753655200002

5850740641200002 0643754655300012

4050756658300003 9435748650200072 2544741643200133 7033757658200043 9149760662300133 9244756657300053 3237744646200043 0549761663300093 1552760661300122 7246753654300023 9534750653200032 7550745647300042 6333757659200043 8556765666300033 7556736638200022 1160757659200053 9547740643200043

MUHAMMAD FAHMI WARDANI MUKULSUM MULIYANINGSIH SITI RASMULYANI SRI ISNAWATI SYAHRIR SYAHRUZANI YUMIATI DEWI MAYARANI HAMDANAH HELMAN KASMANI LAILA ARYATI MUHAMMAD HUSIN AHMAD NOOR ASNIAH NURHASANAH SUGIHARTO DWI SANTY ANDRIYANI H. AHMAD SARKAWI H.A.SYAIRAZI H.ZARKASYI HASBI IDAYANI JAMHAR JUPRI MUHAMMAD YUSUF MULYADI MUSLIH NOOR SYARIFUDDIN NORHAYATI RAHMAY RAYNO SELAMAT RIYANTO SITI RODIYAH SRI RESMIATI SRI SUKOWATI ASNI FARINA ELLY AMALIA FITRIAH H. M. ALI ABBAS H.M. RAFIQ HJ. MURSYIDAH MARYANTI NUR BAITI RAHIMAH SOFIA KUSUMA WARDHANI ALFIAN NOR ASPIHANI H.MUHAMMAD IRSYAD ZEIN IDA MAHNIATI MUHAMMAD NAJIB MURTADHO MUHAMMAD PATHAN MUKMINAH

5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK

6942764665300082 8243760662300073 5961744646300052 6555761663300032 4441744649200003 6663749651200022 4543759661300103 4145754655300003 5260752654300003 7946744646200002 3134760663200003 4433755657300003 1044717620200003 2658748650300012 8563752653300003 1446746647200003 7143760661300003 8251730633200013 1561730648200002 2950762665300002 1552753653200003 3238752654200003 5036751652200023

1642745644200002

1550755656300003 1661749656300002 7847759661300012 4642761662300012 5947757659300012 1856726627200002 9143755657200003 1558750653300023 7654754655300002 5337745648300013 9337750652300003 2335758659200003 1736749651200012 1839714614200002 9037752654200003 9743759660200002

MURSIDAH ABDUL GANI ANUGERAH HARYANI ANWAR ZARKASI DARMANSYAH FATIMAH NOORSYAM FATMAWATY FAUZANI H HASAN BASERI H.FAUZAN ABIDIN H.SAPTUDIN HJ. ARSIAH AMIN HJ. HARNIDA RESTUTIYANA HJ. HESTI DARMAWATI HJ. MASDANIAH .HD HJ. MULHIMAH IRNAWATI IRWAN MUHAMMAD ALI KARYATI LILIS SURYANI MAINANI MALEHAH MASHOR MASRIAH MATALUS MEGAWATI MUHAMMAD AULANI MUHAMMAD BARIQURRAHMAN MUHAMMAD HATTA MUHAMMAD YUSUF MUHAMMAD ZAINI MUHSINAH NOOR ADAWIYAH NOORMASITAH NOR EFANSYAH NURUL FARIDA ARIYANTI NURUL HUDA PRIYO WUSONO RINA WARDANIE SAINI SAMRAH SITI BADARIAH SITI FATIMAH SUMARMI SUROSO TAHNIAH TARBIYAH WELLY MAIDAWATI ZAHRANI ZUHAIRI NOOR AFZAN AHMAD SYAFAWI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6947748651300002 9357745647200003 5653741642300002 1252744644200003 7149753656200003 1934729630300002 5349743646300003 8054746649300003 2642726629200002 1336733633200003 3559746647200002 4342730631300003 1956743644300012 0658741642300012 4246731633300003 2560750653300003 0351740641300013 6441749651200002 6559731633300003 4051743644300003 5862753655300002 2354742646200003 5439745647300003 1747742644200012 9043755656300003 5847753654200002 3259758659200003 1143757660200003 3952755658200002 1837757657200002 2958744647300012 7147738639300003 5441748650300002 7237748650200003 6938757659300002 7046748650300003 2450751653200002 3942755657300012 1640743646200002 2836740641300012 6837746648300022 3857757658300012 4554744647300003 0946745648200012 4550739642300003 2536758660300013 8337758660300013 2838748651200003 8349747649200003 3852736638200002

AKHMAD ZAINI ANWARBELK D H. AHMAD SAMUN I H. SYAMSURI H.AHMAD HAMDI H.M. NAWAWI HIDAYATI JUAIDAH KHAIRUN NAJIAH M. FAUZAN S M. TAMAN MUHAMMAD SYADUDDIN MUJAIDAH NORHAYANI NURUL HIKMAH SITI FATIMAH SITI RUBAYAH ABDULLAH ABDULLAH ALI AFIAH ALFIAN DWIANI AZIZAH MUBARAK SEFF FATMAWATI FAUZAN QUSYAIRIE GINA ARIYATI HALIMI HJ.MARIA ULFAH HUSNUL HOTIMAH ISNAINI JAMILAH HM LIES ELITA ANGGRAINI M.SYARBANI MAZIDAH MILAWATI ZAKIAH MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD IDERIS MUKHLISAH MURIANI HARUL MUSFIROH NURAHMAH NURLAILA QADRIAH NURUL HUDA RASMIAH ROMZI SALIM SHOLEHAH SUHARMI WARDIYAH ABUL HASAN ASYARI ACHMAD BADI UZZAMAN AHMAD DAINURI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6656759660200002 3352733635200003 8150751653200003 2435738642200002 1850729635200002 1842733639200002 7260757659300003 1541744645300003 6139750652300013 3050739641200003 2543733636200003 2053762665200003 7852755657300002 9042743646300013 4352751654300003 1457757658300012 6046755656300003 3746752654200042 1249741643200013 9347752654300003 5948758660300002 9634761663300062 0837744647300022 1559722624200003 1540759661300013 1459765667200003 3540758660300052 6444749652300003 4049744647300013 7854755656300002 1560767669200002 3748766667300032 6954753655300002 2137751651200003 5237757658300053 6533728630300023 7356751653300003 3142746648300103 1536765667300003 4247759661300013 8240745647200003 7253737639200003 4844743647300002 7851756657300002 1036740639300003 1144750655200003 2852748651200012 1140747650200013

AHMAD HAMBERANI AHMAD SYARANI AZIZAH GT.HURMUJI H.HUMAIDI SALIM H.SYARWANI.H HJ.ELYANA ROSANA KH.M.MURJANI.T KHATIMI MASRUNI.MT MUHAMMAD THAMRIN HUSAINI NOOR RAHMANI SITI NOOR HIDAYATI WASILAH AHMAD RIPAI FITRIANI FITRIYANI HAMDANI MUSLIHANI NOOR ULWIYAH NOORLIANA NURUL MAULIDAH RISWANDY DERMAWAN SITI ASIAH SITI MASNI ZANAFATIMAH ARMIYA FAUZI JAMHARI M. YUSUF MASRUN MUHAMMAD ZAINI NOOR YAHMAN NURMALASARI PITRIYAH SITI HAULAH TAUFIK ISMAIL ZAINAB Abdul Khaliq Achmad Baihaqi FITRIYAH Fitriyah HORLANI HasBiani Nahri Muhammad Fadlah Muhran Norlani ARSUAN BUDI HARIADI DARSIYAH ZAHIR ERNAWATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

3535743649200003 3841759661200002 4933760664300002 1534748654200002 1944719626200002 1138721626200003 1254759659300003 1562726626200003 4550759662300003 1942741645200002 2336724628200003 9557754656200003 1449753659300003 5843753655300002 6640751652200002 5163749651300073 2163762664300003 8347750653200003 2356747650300013 6449756658300003 1560757658300012 8634756657300002 2450758659200002 7344737639300003 5557743646300013 6239741644300023 1344760661300013 1163750652200023 2635731635200002 6136727630200003 2434733635200002 1563755660200003 5743740643200002 2837759660300022 7536750653300003 8639759660300002 5233760661200003 8544752653300002 3461761663200002 4039756657200003 0855762663300012 1440755657200043 4636758661200002 3433761665200002 1036747649200063 5440755657300053 1841738642200002 1453752655200002 1256727629300003 8559760661300012

FAHRUDIN FATMAWATI FAUZIAH RAHMANI FITHRI DIANASARI ISNANIAH ISNAWATI MARTASIAH MUNARAWAH NAFILAH NISHAYATI RATNAWATI RUSMINAH SAGIYO SALASIAH SITI MUHLISOH SITI PATIMAH SUGIATI SUNDARI UMRATUL HAYATI YUSHIDA HELYATI GT.Abdul Muis A. MUNIEF MUCHSIN ABDUL HALIM ABLIANTI AGUD PURWANTO AKH. YUNANI ARBAYAH Ahmad Baihaki Ana Rahayu Anida Husnawati Barkatiyah Eny Purwanti FITRIANI Fithri Mujahidah GT. RAUDAH RAHMINY HADERI HAMDIYAH Heny Megasari M. RAFIQ HAFIZ M.Daud Yahya MARIA ULFAH Munawarah NOOR HIKMAH NOORDINAH NOORLAILA Nor Dina Azizah RABIATUL ADAWIYAH RAUDATUL JANNAH Rasidah Ratnapuri Sri Handayani Rini Apriyanti

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7438762664200023 0138760661300013 5150757660300003 4135759661300013 9755762663300002 4543763664300002 9851760662300002 7951760661300002 1544753655300012 8340759661300003 6039759661300003 1859751653200002 5535754655300002 5460764665300002 1541765667300002 1436754665300003 2337755657300013 9141748651300003 3937720623200002 1749731631200002 4550751653200002 8135738639300003 4340751653200003 8243750652200003 1433740641300032 2040755658200003 1143752653300043 6453744647300043 4254751654300003 2334749650300003 2235756658300013 5555753654300003 1558750662300002 6543743646200002 9544743646300013 2550762664300003 1443754654200002 7648755657200002 1836758659300012 7656758659300002 4938754656300012 1750743643300002 2047745648300013 6148764665300003 5837743646300012 1646742644300012 2559752653300003 1555761664300013 6749757659300002

Rusna Nuriyanti SITI MASRIAH SON ANI SRI WAHYUNI SURIANSYAH SYAHRIAH Saidah Nafisah Shalatiah Sholahuddin Siti Maimunah Sri Hartati TRI SUMARTINI WARDINA Zainuddin Arif ASRIAH GT.FATIMAH JAHRAH GUSTI NORMAKIAH H.BASUNI HAIRIAH HERMAWATI HJ.SITI NURIYAH INAYATI NOOR M.HALIMI MASLIAH NADIROH NURUL HIDAYAH PIKRIAH MIZANI PRAPTI RABIATUL ADAWIAH RAIHANI RASIDA HAIRANIE RATNAWATI RINDA FARIDAH SITI NOORUL MAHMUDIATY UMI KUSUM ANIBAH BAHRANI MARIYATI ROHBIAH ROHMIAH AGUS SALIM BAWAIHI HAMIDAH LAHMUDDIN SAIFULLAH SILIWANGI SITI MASNIAH SITI NURJENAH SITI SYAHIDAH SYARKIAH JUHAIDAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

0250760661300013 0435743646300012 5451753655200003 2850739642300002 7344746649200003 6152743647300003 7446757659300003 9438754655300003 2541752654200003 8452760662300003 3962759661300002 8753757658300002 1335748651300013 1256761661200003 9462749651300003 2436745646300002 3747740642300012 0047735637200083 8733751653300002 4145750651300003 7556751653300003 3360748651300063 5744757658200002 2736759660300012 5645757658300012 5259748650300073 1240750651300003 7545752654300003 3053749651300013 1243751653300013 7540754656300003 0848753655300012 1363762663300003 8259745648300003 2542757659300012 8433765666300192 0041760662200043 1760763665300032 8538762665300013 7538762665300013 6149745647200103 4058761665200003 7542760661300132 9342756657200053 1133754658200013 4337748648200003 5647744649300002 2863752656300002 6941761665300002 2541763663300022 6537763665300022

MASNIAH PAISAL.M PUSPA DEWI RATNAWATI ALI MUBARAK AMINAH Anas Hilaliah Iis Setyaningsih Laila MUHAMMAD HASBIE SALIM Muhamad Hafizi Noor Aida Noor Sari Rasmilawati SITI FATIMAH Siti Masna Siti Masni Umi Kalsum Wasilah ABDULLAH ALI ALFIAN DWIANI BAHSUNI SYAHRAN ISNAINI JAMILAH HM MASHER BALPAS MILAWATI ZAKIAH MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD IDERIS MUTHIA RAHMI NURAHMAH SALIM SITI MARWAH SITI RAMDANIAH SUHARMI ABDUL HAFIDH ABDUL KADIR AHMAD DAMIRI AKHMAD FAISAL AKHMAD RUYANI BURHAN DISLAN HAIRIL ANWAR HERMANSYAH ILHAM MUTTAQIEN JAHIDIN JARIYAH KHAIRI FANI M. NOOR ALAMSYAH M. ZAMAH SYARI MASYAKIN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7143745648300053 7550760661200042 9938758660300102 1960753665300002 4454756658200033 8152760662300063 1341746651300003 4235746649300013 4549759661300002 7257765666200013 4742760662300002 0135760662300013 7440764666300043 7557743647300033 1455731663300003

8541748651200002 6542752654200002 3849765666200002 5147751652200023 2160745648200013 5460757658300002

1344758660300023 7951761662300002 4239759664200003 8537755657200002 3435764666200022 0257765666200023 3547759662200012 7049747650200003 5534755656200002 3542762664200042 5537762663200052 0034763664200043 3434759660200003 5636750652300112 1236761663200053 5041765667200013 2238765667200023 8939762663200042

MUHAMMAD BAHROINI MUHAMMAD JAMAHSYARI MUHAMMAD MUHTAR MUHAMMAD NUR MUHAMMAD SYAFRIANNOR MULYADI MUSLIMIN RIDHA RAYHAN SRI FAZARYATI WAHYUDDIN ABD. RAHMAN ABDUL KHAIR AHMAD DAILAMI AHMAD ROFI,I DEWI SUSILAWATI FAKHRIN NOOR FARIDAH FUAD MAWARDI H. M. AMIN H.MUHAMMAD FAHMI H.MUHAMMAD RAMLI H.SAYYID SALIM HIDAYATURRAHMAN HJ. SABAH HJ. SITI RAHMAH HJ.NOOR HIKMAH IRFANSYAH M. SYAIBANI M.JARSIH KURSANI M.SAIDI MASLIANA MUHAMMAD IHSAN MUHAMMAD SAUFI MUTMAINNAH NASRULLAH NOOR MUHIBBAH NUR HIKMAH PENY SUYANTI RAHMI RAHMINA RIDAWATI SAHMUDI ABD MAJID SITI KHAIRIYAH SITI MUFLIHAH SITI RAHIMAH SITI RAMDANIAH SITI RAUDHAH SRI MAULINDA YANTI SRI YULIANI AHMAD RIFAI ARBAYAH

2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6648765666200012 5461753656200013 7839749651200002 8362764666200013 3433765667200052 3161765668200003 9436758659300082 1642757660200002 7149742644200013 2737734635200002 4350753655200003 2950752655300002 6352750652200003 3060752654300003 3438757659200003 7845757660200002 3462745649200003 1361719623200003 1039715616200003 5255766667200003 4453756657300002 2743756659300002 1648725625300002 8935754657200012 0146759660200033 1933725626200002 1149719622200003 5355748651200003 7736745649200022 6639731633300002 1442746649300023 3556748649300003 2541748651300002 5863757659300002 0741760661300012 1137744645200003 4552754656300002 6138753655300003 2252750652300013 3837757659300112 3560750653300002 2955765666200002 1936757662300002

BARLIAN ELMA SUGIANTI FAIZAL RUM H.FARID MISKI H.M.HASBI ASHSHIDIQI H.M.MULKAN H.MAZENI H.NAWAWI HISHNA M.SHOLLY BALYA M.SYAHRULI.S MUHAMMAD ARIFIN MUHAMMAD MASBUB ANSHARI NOORHANA RAUDATUL MUNAWARAH RUGAYYAH RUSMADI ERNA ISMARI FAUZUL MUJAHIDIN HORMANI HUSNI JUM ATUL MUIN JUM ATUL MUIN KADARUDDIN KASMALIYANI KASYFUL ANWAR MARIA ULFA MUHAMMAD HALIL WARDATUL UYUN AHMAD GHAJALI RAHMAN ARFIAH DWI SANTY ANDRIYANI EMI DEWI HENDRAWATI H. AHMAD SYARKAWI H.AHMAD SYAIRAZI JAMHAR JUMIRAH MURDIANA MUSLIH NOOR SYARIFUDDIN NORHAYATI RUSLINA SAADAH ERLIANY SARI RUPIAH SELAMET RIANTO SITI MUSNAH SITI NUR JANNAH SITI RODIYAH SITI ROHANI SRI FITRIANI SRI RESMIATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK

1857751655300002 8448756658300003 1552762662200002 1633740655200002 1557757660200003 8442734636200003 1554750654200002 1740769670300002 1452763665200003 1433736634200002 3462760662200002 2047759659200003 1553746651300003 1053753654300013 1142751653300023 2955758661200002 2457748650300012 1340762667200003 1849733638200002

2733742643200012

3035765666300003 3543753654200002 7746762664300002 4551753655300002 1447750655200003 3251730633200003 0937750653200012 4757757660300002 1533757663300002 2462724627200003 8453754656300003 5753760661300012 1959765666300002 3346765666300003 1547753654200003 6550759661300003 1650766667300002 7149754655300003 2045763666300003 8843759661300002

SRI WINARNI SUMIYATI. SYARIAH WINARTI MUNIKHAH RAHMAT RAYNO SITI ROHANA ANAS. SP GUSTI ABDUL MUIS H.ACHMAD SOLIH H.ASIR SABIL MUHAMMAD ANWAR MUHAMMAD HAFIZI MUHAMMAD RASYID RIDHA MUTHMAINAH RASMILAWATI RIKA NUGRAHAINI RINA LIESTIA DEWI WASILAH ABDUL KHAIR ABDULLAH SHIDIQ HAJI ABDUSSAMAD AHMAD FAJERI HADI ERMA AFRIYANI ERNA GUNAWAN GUSTI RUBIAH HALIMAH HJ. DANA ERNAWATI HJ. RAFIAH HASAN MARIANI MESTHY ROESMAH YULIANI MUHAMMAD ARWIN RUSDIANA AHMAD SITI AIDAH SYAMSUDIN ERNA DEWI FATMAWATI HJ.NAZIROH HOLDAH MUHAMMAD SAM,ANI MUNAWAROH MUTHI,AH NORSABITAH NURUL HUDA RATNA SARI RAUDATUL MUNAWARAH SITI FARIDAH SITI FARIHAH SITI HAMIDAH SITI NOOR HAYATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1437766667300002 9848754655300002 8349763664300003 6439756658300002 3147753654300053 8335745647200033 2433760662300132 5943748650200002 1838720623200002 1946729630200002 1761720619200002 2347757660200003 1448747648200003 1437749651300013 8339751653300003 6448754656200003 8040747650200003 1856722625200002 1533723628200002 6659760661200002 6742761662300002 7633744646300002 4248749652200003 2563736638300053 1050757658300013 1040744644300003 1438726627300003 5533749652300002 6061761662300003 2334757659200003 3452728630300003 8447746649300003 3356742646200003 1746744647300012 6644751654300002 2848759659300012 7935761662300002 4160752654200003 7656760662300002 1546757657300002 2456758660200003 4934761662300012 2455752654300002 0955749651300012 2760744646300012 7633746647300002 2135757659300013

SITI YUHANIT AKHMAD SYAHROWARDI ENDANG SULASTRI FARIDA ARIANI H.SAYUTI ARSYAD KUN SYARWANI MARDIANINGSIH NOORLENA NURLAILA RIF,AT RUGAYYAH SYAFAWI HAMBALI ABD. SALAM ABDUL MALIK AHMAD HUSAINI AHMAD MUZAKKIR AIDA FATHIA AKHMADI ANNA MILIANA ARIANTO BUDI SUTRISNO ASIH YULINAR BUDI NURYANTI CHOLIPAH DIMYATI ERNA DAMAYANTI FAJERIA AMALIAH FITRIANI MARIA ULFAH H.MAULANI HALIMATUJJUHRIAH HAMDANI HARTINI HJ. SITI KASUM AIDA IBRAHIMI LATHIFAH M.TAUFIK NUSA TAJAU MAHMUDAH MAHMUDAH MUHAMMAD KHALIK MUHAMMAD RAHMAD MUHAMMAD WAHYUDIN MURNIATI MUSLIYANI NANI MARIYANTI NANI RASONA NOORDIANA NORLAILA NORSYAM NUR KHOLIS MAJID NURAHMAH NURUL MAKROMAH NURYAHMAN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6663750651300002 1560751655200002 5541752653300002 3241752653300003 1849725626200002 7233745649200003 6744749652300002 4162755656300003 0542750652300012 3745761661200002

7942743646200012 4951748651200002 3448752654200002 9952743646200042 9154744647300003 0638740643200012 9435748650300002 5550751653200002 5057753654300003 4660753654300002 2748748649300002 8739745648200002 3762751652300002 0152754656300013 6456750652300002 3756732633200002 2040752655300003 5342740642200013 7757743646300002 4563730632300333 2555743644200002 6038738639300003 3448754655200002 3746758659300012 3754754657300002 4757763664200002 1261748649200003 1349753665200003 9247746649300003 5037748651300003 6658752654300002 2435754654300002 4035741642300013 4153747649300013 5554746649300002 3456751653200003 2647755658300002 2938753653300002 4938754655200002

RAHMAN ANSYARI ROFIQAH RUDI ALAMSYAH SASI HERMANTO SIBAHANI SITI WALDAH SULIMAN BUKHARI SUPYAN SAURI SUSIYOWATI WAHYU FITRIANI IKRIMAH SITI KOMALASARI YUNITA APRILIA EKA DAMAYANTI EUIS KARYANTI NURIATY NURIN HIDAYAH RAHMAWATI RUSNILAWATI SARIFAH JAHRA SITI JUMAIDAH YULIANTI HJ. SRI YANI ERISVINA DINTA SARI ERISVINA DINTASARI MUMINAH MUMINAH NAJMI ATUS SAADAH RUHAMA ABAYNAHUM RUHANA UBAYNAHUM SARMINAH SARMINAH FAULINAH HAYATI INA SOPIAH NORHASANAH ROHANI FACHRIAH MUTMAINAH NOOR AZIZAH NOVI TRI ASTUTI RAHMAWATI SITI JALIAH GUSTI AZKA PEBRIANI HERNA SUPRIATI TATI MAEHAYATI RUSDIANA WIWI RAHAYU HUSNUL KHOTIMAH SITI ANISAH WINARTI ABDUL KHAIR

5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1536751662300002 4348751653200003 8433751652200092 9133745648200003 2840749651300012 6150749652200003 7043749651200003 5437746647300002 6134759660300013 9749766666300002 5441756658300032 0655751652300082 9760761662300102 3040749649300003 7449754657300013 9860762663300102 0953761663300082 3742747650300092 8433763663300082 7547763665300042 2042753655300113 6538761661300022

2847756658300122 9844756657300092 7756762663300202 5739760664300002 1442751653300123 8157763665300063 4743746649300052 2039763665300103 9040751655300003 1745731633300022 1952765667300032 1163768673300003 2462757658300043 1359763667300003 5537746649300072 4547767668300022 0852755657300102 9862766668300002 1251769671300003 2842753654300102 3544750652300143 4533766665200002

MAHMUDAH AAN HERMINAH ERMIYATI HJ. KURNIA WIWIK ENTANTRI MAISAROH MARIA ULPAH HELDA WAHYUNI RABIATUL RATU CHUSNIATI SITI FATIMAH YAYU PORNIA YUNITA SARI DINA OCTAVIANI ZAINAH HABIBAH SEANA HAMIATI EMILDA NOVIANI MARDINA HERLIANIE MAWADDATURRAHMAH NANI HARTATI FATMAN ISTIQOMAH TUL FASIHAH JUWAIRIAH MARDIANA MISLAH WATI RUSMILAWATI SITI HABIBAH SRI YATUL WENY HANDAYANI HAILAH JUMAIYAH NURUL HUDA SITI MUJAHADAH FATHIMAH FITRIAH HAMDANAH HUSNAH HARTINI SITI JAMAIYAH ZAINAH LIES ROPEAH LINA YULIANA MASKIAH SITI BULKIS SRI ASTUTI SITI ZAINAB ST.RAHMAH AMINI SUSILAWATI WAGIYATIK WAHIDAH ERNAWATI HASNAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6839767668300022 5849755656300072 0163734635300013 3663757660300002 7350765666300033 3848764665300082 8838757659300082 4254752654300053 6651760662300042 1838747651300022 2939758660300102 0539765665300022 5340756657300043 4647749651300122 7043767667300003 7739751654300012 0461755657300063 7243757659300073 0338765666300063 7757755658300012 2438768670300003 6433769669300002 1445769671300002 7537757661300003 0442761663300082 1445753655300053 1239762664300103 4154761665300003 4656758659300092 2852736640300002 2262755658300003 2948746649300012 0059737639300013 1133752654300013 3751741643300002 1444751653300013 4144746649300013 7144754656300003 2938725627300002 4056751653300003 7936750652300012 6443743644300003 3337765666300003 3058758660300013 5461744646300003 3333750652300013 0647737639300012 5135764666300003 8445748651300003 8433749652300003

MUFLIHAH NOORHASANAH QURRATA AINAH RAUDAH B SITI MUFIDAH HALIMATUS SAADIYAH INTAN JAMILAH NENENG AGUS MIRANI NORHANIYAH RUSMINAH HENDRAYANA SAMRAH SITI ISNANIAH SITI MUAYYANAH ERNA AINAH MARWIAH ROSNANI RUSKIAWATY RUSMINA T DAHLIYANA SULATRI SUTIYAH HERMAWATY MUSLIMAH NOOR LATIFAH RIZKI NAHADIYANTI SAMPURNA SRI LALITA AYUSUARI YULIATI HJ.SITI RAHMAWATI ISNANIAH NORLINA ASLAMIAH KHADIJAH NANA DIANA NINA FITRIANI HAMIMAH HERNI ANISA RAIMURTINI SAIDAH FAIZAL RUM HELDAWATI HJ.MARFUAH MUNIMAH SITI MUKARROMAH BAIDAH Hasanah Hj. SITI HAMRIAH IMA SYAHDINA JAMHURI LILIS SURYANI NORMARIFAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4938754655300012 2740748650300012 3343760662300013 4355744646300003 4463763664300002 2146746648300023 4336764666300003 5138753655300003 4254748649300003 3239744647300013 2752748650300022 2960766667300002 5433750651300022 3758748651300002 4541745648300002 6154747650300003 6250739640300003 2552750653300002 3133745650300003 1039755656300013 0544739640300013 2957751654300002 1039753672300003 3559768669300002 3433729629300002 8343744646300003 1038746651300003 4150754657300003 6362747649300003 5860758660300002 0547763663300032 5948752652300002 8348755656300023 0933765665300012 2151746650300003 6152751653300003 5251742644300003 7041746650300003 6834760661300202 1537736637300033 3455752653300023 2847766667300062 3559756657300003 0442748651300023 7463750651300002 5435763664300072 1940749652200022 2456746648300012 6346747649300013

NURUL RAHMI RADIATUN MARFUAH ERMILAWATI FACHRIYAN H.SYAIFUL HABERI HENY ZULAIKAH HJ. AMNAH HJ.RUSMIATI JUBAIDAH MARAWIAH NOOR FARIDAH SALMAH SITI AISYAH SUPIAN NOOR GUSTI ERLIANI HASBIANNOR HJ.MUHAMMAD YURLIANI MAHRUS EFFENDI MUHAMMAD KURDI RAHIMATUL FITHRIAH SAMAIYAH UMMY SYARIFATHUL A FATHIYANI HASANUDDIN SEPTI ARYANTI SITI AISAH WARDATUL HAYAT YULIANI BAMBANG SUBEKTI MULYO GANIATI INIKE ANJARSARI KASRI MUHAMMAD SAYUTI PUJIANTA PURWANTI RUSMIANI SITI WIDI HARTI SRI RAHAYU SUDARTI SUTERA ALI WAZAITUNI Warso Abdul Gani Bandarinah Shopyati Fauzan Hj.Marjanah Muhammad Amin NORHIDAYATI NORHIDAYATI Nasrullah Nio Singgih Winarni

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4245761665300003 2556744649300003 1359732638300003 1745731633200002 1449739656200002 6546741643300002 6448731631300002 3153735639300003 6747743646300012 7447738639300003 7436736638300003 2539743646300012 3649734636300002 3745732636200002 2553755658300013 1654749651200002 1857723625200002 3757737641200002 2054760661300013 9646747650300002 6161748650300003 4838747650300052 2746746648200072 7233745647300073 8356757659300063 2135750653300023 8146757659300073 2659736637200002 5458741643300003 6041753654300003 9744737639200002 6733744647200012 5935740642200002 2553739641300002 7433739643300002 5734741643300012 1054737638300003 3054745649300003 1762731633200002 0533739640300013 1939728632200002 3048734636200003 2633731632300002 3738738640200002 8433733634300002 8341739641200003 8856756658300042 2553743644200003 2063736637300003

Nirmalawati Rusmiyatin Siti Hadijah Siti Ruswiliati Tri Juwati Wahidah ENNY NUR ZURAIDAH GUSTI RISMARINI HANAFIAH RASYID HJ. WAHYUNAH HJ.INTANIAH HJ.NURMANIAH HJ.RUSMIATI ISNANIAH LENNY HENDRIYANI MARTHA REZQI SITI ARBAINAH SITI SALMAH SUPRIYADI YULI FATRIYAH KARIM ASIAH HAJJAH BUDI MULYANI PAMUNGKASIH HAJI MUHAMMAD KADERI HELYAH HJ.MUSLIANI,S.Pd JURIAH MURNIATI HJ NURUL WARDAH RUSMANI ERLIANNOR Wahidah CHANDRA MEI RIZZA AKHMAD YANI ASWATI FARIDAH HJ.DIAH FARIDAWATI HJ.FITRIAWATI JALIANSYAH MUSYDARINA NORHAYATI SITI RUSNIAH SRI SUMARSIH SYAIFUL MUNIR SYARIFAH NOR SYAUKANI TRIE MURTI AGUSTINI Aspiyah Fahmiah Fatimah H.Supiani HALIMAH Hj.Noor Jannah Mardianah

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

8555745647300003 4549730632300003 2748731632300002 8540742644300003 5633739642300002 2344740644300003 5042740642300013 5457743644300003 3235731632200003 4146728630300003 2634731634300002 4659743646300012 3839731632300002 5536740642300002 8249763665300043 8640763664300082 1538726630300002 9744738640300002 9443741642200003 3060754657300003 5040733635300003 7946748650200002 2655726629200002 0233741642300013 1533725628300002 0433735637300012 4544734635300002 0636741643300012 1256725629300003 3652740642300002 9844762663200042 5857737639200062 1960758665300002 9556732633300002 7453744646300072 7442734637200033 3448755657300032 3044740643300033 8535740640300022 2742737639300062 3443737639200083 7544738639300073 5733745648200062 4140739641300083 2250743645300003 4737748650300022 4842740641300012 4959732635200002 1638749652300022 4334734636300003 1144739640300013

NOVITA DEWI ANGGRAINI Norainah Salbiah Saprani Sariati Sukeri herdiarti rusmilah Abdul Hadi Farid Wajidi Hartuti Masiyati Masliani Mutmainah NOOR AMALI Nur Semah Risna Wati Rusmiani ATHAILLAH AVEDA YULIANTI ELYNAH ENY MARFIAH FADLI MAGFIRAH MUKHYAR MASYKUR NOORJENAH RENY PUTRI MELATI ROSENNY SIMBOLON SITI ROBINGAH SITI ROHANA SUGIARTI WAHIDAH ARKANI FAHRUDIN HJ. NURLIANA Hj. MARIATUL KIFTIAH KAHMANIAH MUHYIDIN PRIHATIN RINI LESTARI SITI SULATRI YUSURIANA AHMAD HUSAINI AHMAD SURYANI AIDI SOFYAN ASKOLANI FAHRURAZI FAKHRUDDIN FATHURRAHMAN GUSTI DAHLIANI GUSTI JUNAIDI,H HALIDAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7446763665200023 1043733636300003 5439734636300003 1536739655200002 2634733636300012 4151740643200023 0240744647300013 2337730634200013 1148737641200003 3557741643300002 8560738639300002 9161737639300033 3637746648300002 1342764665300103 4140750652300013 0344751653300013 1645727631300002 2453763665200022 3160763664300003 3544735638300003 1542740640300003 8446749651200003 1038746648300013 4442732635200003 2051741642300003 1860760661300012 3955730632300002 4443734636300003 1437736642300002 2637744646300012 6041740641300003 1641731632200002 6157749652200023 6251742643300053 1149728630300003 5547738640300003 8944761664200012 7442748650300013 2056765666300043 1139743642300003 1935740645300002 3453740643200003 1140734632200003 4139746648200003 7651741642300002 7333750653200023 2737741643200012 5563746651200003 9855763665300032 8557743646200003 3433739642300003

HJ.JUBAIDAH HELYATI HJ.NUR ABDAH HORIYATI JUMINEM MASLIANI NOOR KHALISA NURHAYATI,HJ RAIHANI HAYATI SAID AGIL IDERUS SUJANI SUMARNIKANTI PUJI ASTUTI ABDUL HALIM AMBERIANSYAH ANSYARI HELMI ARSAD A.N. HERMAWATI HJ MARIANI SALMAN HJ WAHIDAH HJ ZURAIDAH HJ. KARLINAH HJ. WAJDIAH HJ. YARNA HASIANI ISMAH JAMILAH JOHANSYAH KUSMINI RAHMAH SABARIAH SITI AISYAH AGUSTIARTI AKHMADY THS ASMAWATY FAIRUDI H.JULIANSYAH HJ.AINAH RUSIATU HJ.DAMIS HJ.ROSITA HJ.RUSMA HJ.RUSNAWATI JUHRI JUMLIAH M HADERI M.SUHAIMI MARDIANA MISRIANI MURSYIDAH NOOR AIDA NOOR ISLAMIAH SUNARDIYANTI SUTRISNOWATI SUTRISNOWATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA

3940742643300012 5658742643300002 3756759661300062 0148742643300013 8859742643300002 4358765666300043 8445744646300023 0550741643300013 2160731632200003 3035732636200003 7047740641300003 5239740643200003 6443740641200003 4533735641200003 3535733636200002 6155746648300003 9059730632300003 8744737639300002 3555740642300002 3538742642300002 8242741643300003 0643740641300012 1657762663300102 3138744647300013 5245745649200003 6633741643300012 9741743646300002 4744742646300002 6737736638300002 3149741642300013 5533726630200003 4847736637300002 4458745648200003 3033727630200003 0842738639300012 3138728630300003 8958736638300002 3460734636300003 8849745647300002 2944740641200012 7336741643300003 7558735637200003 5635737640200002 6346736638200003 0648750652300012 2348737638300003 3939741642300012 2151744646300013 2155732633200003 9541738640300042

SYAHRUJI YURITA HARTATI Reni Anggraini Azkia Wita Fitriani ARDIANSYAH DINA AULI SAIDAH DINA AULI SAIDAH DINA AULIA SAIDAH HAIRUL SALEH HAWARIYAH KHAIRUL UMMAH KHUSAIRI M. JAYA M. JAYA MASITAH MURSANAH NOOR HAYATI NUR RAHIMAH NURMAULIDAH RIHANAWATI HAJJAH SALMAH. HJ SURIATI SYARIF HUSIN APRILLIA Hj.Norsawiyah Laily Ulfah Aminah Diana H.Abdul Khair Hj.Kurnia Hj.Lamsiah Jatiah MUHAMMAD NOOR KAMARUDDIN Maisyarah Hj. Mardiana Nurjanah Riany Tarsyad RUSMILAWATI Rusdi Helmi Rusmiati Hj SALMIAH SUDIRMAN Siti Hamdanah TUKIJO ZAINADI Anny Nila Wardhani Ariah Hj.Hafipah Jasniah Muhammad Naswansyah Niwayan Maryati Padeli

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6740745649200002 3463729630300002 4663765666300062 0037765666300083 1056743648200003 5946766666300002 6041740643200003 2637734636300002 1535759661200042 8337756658200063 9145750653200013 4233735636300023 3652735637300002 4661731633300002 4844764666300002 5237738641300003 1238742643300013 3037728629300003 4634730633300002 4536739642200002 2747766667300032 3850737639300052 2537739640300052 6338746648300023 3333739641300013 3557731634200003 1543733638300003 9542737640300003 6749736639300002 9838749651200002 5150735636300003 6853738639300002 2551732634300003 2149740642300023 6737728630200002 0462740642300013 5356750653300003 3940755658200002 1555737640300002 2343734638200003 1235741648200003 2960732634300002 1863731633300002 1139740642300013 1742738640300012 1159736640200003 5735740641300012 2539747651200002

Rusmaidah Salhah Siti Atikah Marliana NORMALINA RIKO SETIAWAN Taberani JIMMY Rahim M. FAUZANI Murdina Dewi Anggeriyani Pathiah MAHDIANSYAH RIZKI ULFAH ASERANI SANI ERNI DAHNIAR FADILLAH FRINDULIN .S HJ.MASYITHAH HUSIN NAFARIN MASNIWATI MASTALIAH NOORBIATI NURHAYATI SALMAN AL-FARISI SRI PURWATININGSIH SYAKDIAH SYURIANI Isnawati HATTAH MASNI TABERI HINDUNIAH HJ LELY QODRIYAH MASRUBAH HAJJAH MULIA HAYATI MUSLIMAH NURHAYATI RAUDAH SAMANIYAH SITI AISYAH SUGIANTO SYUHRAH HASTUTY TARMUJI MUHAMMAD HARTO TARUNG NOOR HIDAYATI Hj.Romziah Hj.Ruhaida Isnaniah Marjihati Murdianti Noor Hamsyah Noor Hiada Nur Hamsiah

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

8542738639300003 2049745648300013 5445744646300002 7552740642300052 7335763665200023 3434740642200033 6949765666200022 4433762665200013 8140759661300123 5244766667300023 1755756658200032 4635762664300062 3059734635200003 4458739639300002 4151743644200003 6836735637300002 2954737639300002 6647740641200002 1952739640300012 7242738640300003 1950738639300012 2842740642300012 8641765666200022 2044733636300013 6540737638300003 1454745649200002 0841763665300052 2852733635200002 2037730633300003 6149740643300013 1039742646300013 0653738640300012 4436731633300003 3554733635300002 2039740642300013 7936738639300002 5044730631300003 3659732633200002 2857728630300002 1144740642200093 4762754655200022 4462763664300062 2456741644300003 1656743644300002 7248746649300003 0140747650300013 1542748650300022 3033732635300003 5740743646300002 5539741642300052

Saperi Sunarto Susmiati Syahriah Yuliana Herawati Ardiansyah Fauzan Hamidah Hayatun Nufus Husniah Nurbayah Nurul Athiah Rahmah Siti Sundari Yanto Akhmad Noor Ali Nurdin Asrinawati Darmatasiah Gusti Fadliansyah Gusti Hairul Bariah Hadijah Hafsah Junaidah Lasmiati Mahdanur Masy Mahlihi Qanaah Safwan Saniah Sasfiah Hernawati Sawar Syamsuddin RASYIDAH ULFAH Abdul Hamid Abdurrahman Arbainah Halidah Hasanah Hj.Sarijan Jamiah Kurniah Supian Suri Zainal Arifin HAYATI HELDANIAH HIDAYAT PARMAN MAGFIRAH MASRANI BADULANSYAH MUHDIANSYAH NOOR HALIFAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

6533738642200003 5260744647300003 5958733635300002 3544728631300002 2057745648300053 2452731634200002 2535736640200002 5052732635300003 1541730632300002 7453740642300002 9444740642300002 4944727629300002 6435740642300002 9248733635300003 8954741643200002 2450735638200003 2556738641300002 5942731633300002 4140732633200003 1945735643300002 6535745646300002 6144730632300003 8337736639300003 4547727630300003 2542736636300002 7054741643300003 4659740642300002 3762736639200002 1862736639300002 0836739640300012 4235741642300003 2735739641200012 6433762663300053 5957744647200002 2438740640200003 1846731632300002 3435742646300003 5752740643300002 3545743644300012 7734740643300002 7950743646300002 4034738639200003 9935734636200022 9440738639300002 5442741642300013 1233746665200003 6658746649300002 7433726630200002 6542745648200003 3256741644300003

NUR SAKDIYAH WARDANI RASYIDI GUFRAN SOFIA KUSUMA WARDHANI SYAHRAMAN SYAHRIAH ZURIATUN THAIBAH ALFIAN NOOR ANIMAH DIANA HAIRANI HJ.RUHAINAH ILMI KASTAN MOH.YUSRI GAZALI NOOR ASMAH NOOR ASYIAH NORLAILA FAUZI PAHRANI NOOR PARDIYAH PONTIANI ROSITA SITI HINDUN AHMAD SYUKERANI AKHMAD NURDIN ERMINIWATI ERNIASTUTI HJ.HALIMATUS SAADIAH HJ.HARTATY HUSIN MUHAMMAD MUSLIH ANWAR MUHAMMAD THAMRIN NORSITA ROMJIAH RUSINAH SAIDAH SOFIA KHOLDI SUMARTI SURIANSYAH YUSFIATI ZAINAB Aeliana Rismuntia Fatimah Fatmah HAFIZ JAUHARI Hamidah Hamsani Mashura Megawati Muhammad Mahlan Noor Ainah Nurahimah

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4547735637300003 4340732634200003 0833755657300012 1637741642200012 3546732633300002 5544764665300003 3437732634300003 5548740642300003 6933738639300002 2635725627300002 1648745646200002 3656736638200002 4350742646200003 5841737638300002 8341746649300003 1546739639300003 0637745648200012 8342734636300003 7256744646300003 5635742643300012 3534734637300003 5443738639200002 5059739641200003 7056739641300033 1353737646300003 2537733634300002 5249731633300003 1539733649200003 5139728630200003 1450727630300003 3942756658300012 2952742647300002 3942731632300002 0241741643300023 9649753655300002 1560729630300002 7541740643200002 5553758660300032 1635753654300062 4637762664300012 2847740642300012 2636738641300002 1449765666200022 4838733634300002 8947730632200002 2640735638300002 9034743646300003 6149731632200003 8633740642300002 3744742646300002

Nurhasanah Nurwati Rahmani Rusliani Yulida Meliannur HEDDIANA SITOMPUL HJ. ROHMIATI HJ.NOORAIDA JUMIRAH MASIKEM MUDJIONO NOORLIYAN NURDIANA PADLIANSYAH SABERI SITI ROSMA SIHOMBING SUWARNI YOHANA SITI MURWANTI YULIANI HOTOEROE YUSNANIAH ZAINAH Agus Veryka diatama Anang Masrawan HINDUN AS HJ.FATMIAH Hj. Hayatinoor Hairiah Hj. Hiliyati Hj. Nordiana Hj.Siti Fatimah Masliana Muhammad Syamsi Mukniansyah Nor Aida Syanti Nunung Nurani RUSMINI Sugeng ABIDIN AHMAD AZHARI BAHJATUNNOOR Hj. FATMI MAIRITA Hj. NANI MARIANI MAHDANIL FUAD MUHAMMAD YUSUF PAUJAN SITI SALMA SYAFRUDDIN SYARFANI YUSDA Rahmiyati Risna Aiska ABDULLAH Ahmad Zainuddin

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

8344740641300003 9862741643300002 3753740641200002 5948743644200002 0856742644300042 4862730632300002 4856737638300002 4145736638300003 3055735639300003 5447740642300002 1062728630200003 5261736638300003 4647728631300002 3740748652200002 5136734636200003 2861736639300002 7337757658300063 1759732635300002 7052738639300003 4150739642300003 6037741643300013 1158761664200003 2035738642200003 3542731633300002 2838735634300002 3544731633300002 2463731632300002 2844742643300012 1849732635300002 5849732634300002 1133726633200003 1446741644300002 5447754656300002 6255741643300003 5059736639300003 3442747649200013 0437735639200013 1546742643200012 1463738648300002 9852745647300092 7938738641300002 9356746648200003 5435746649200052 0433741643200322 7537741642300002 3335737641200003 3353735637200003 4742762663300122 6447764666300053 1947732636200002 3839763664200022

Gusti Hairuddin H. Khairuddin Hartati Hertati Hj. Masniati Hj. SYAHRIAH IRNAWATI Isnaniah Liestiani Dewi Murtini Maslian Masriah Nurhayah RUHINAH Rusdiana SUPIANSYAH Siti Ramlah Yohanez ASERANI MUHTI ENDANG SRI IRYANI FAUZIAH AG.HJ HIDAYATUR RAHMAN HJ.MARIATUL NORMADIAH HJ.RASUNAH HUSAINI Hj. NOOR HAYATI Hj. SUPARTI KAMAR MARLIAH MASRIAH HJ MISNI MURSINAH NANI NOVEYANA RAHMAN ROOSDIANA SANURA HJ SRI WIDAYATI SUNDARI WAHYU HERMAWAN YANTO ARIFIN Fatmi Rahmida Sari H.M. SALMANI HS HASBULLAH IBRAHIM KHAIRUN NISA MARIYATUL KIPTIAH MURLIANA MURSINAH MUSTAKIMAH NIZMAH ANANTA ULFAH PURHIMAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4251735638200003 3056741644200003 6844739640300002 8252741642300003 8346737639300003 6544728631300012 7260736638300043 6546736639300003 3342734635300003 2756738639300012 2044736639300003 1545738641200002 1555734636300002 2343735638300003 9736732634200002 7336736638300003 7351745648300003 2150763665200043 1534735639300002 0634728630300022 1052763665200003 4059744646300013 2550740642300013 3533742643200063 0661731633300022 4542737639300002 6144743646300013 2238735638300003 3037732635300003 2836727630300002 1044741642300013 0437761662300043 1948726633200002 4456730632300003 1653728631300002 5736739640300012 7659752653300002 3842763664200002 6436742643200062 1155738640200033 1133763663300005 4061731632200003 0736735638200032 0141745647200053 9544760661300093 3338761664300013 4560730632300022 4041734636300023 6436742645300003 1443742643300052 7255741644300013

RATMINAH RISA FARIDA DANI SANIAH SITI JAMILAH ABADI RAHMAN ABDUL FAKIAH LATIFAH RAMBI RASYIDAH SRI SUYATI SUMIATUN SUPRAPTI TUTI HARTATI WAKIJA YUSERAN ARSYAD ARI SANDI TIYA RINI ARUM ARYATI HERY SRI DEWI YULIANTI Akhmad Busyiri Amrunie H.Suparman Hamid Huzriadi Rahman Jamiati Kasyfuddin Muhammad Yusuf Norhasanah Rahma Dewi Siregar Siti Khadijah Syarfah Maya Liana ABDUL RAHIM FAHRU RAZI HALIMATUS SADIAH IRMAYANTI MURSYIDAWATI Gazali Rahman Ita Yuliana Rusmiati Sri Indah Rokhmawati Suhartiningsih Titin Sumarni ABDUL SIDIK AGUS HIDAYAT ARSYADI EMMY FATIMAH FAUZUL ADHIM G.CATUR LESTARI GUSTI HAIRINA IMANAH ITA FATIMAH MARSYIDAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

5842737640300032 8440762664300003 4550761664300013 4255746649200003 2240727627200003 3248734637300003 1445734637200003 1440741643300012 6846740641300002 4554740642300002 4162736638300003 2563753658300003 9437740642200003 2048734635200003 2248764665300053 5254758660300073 7738757660200012 7536764665300062 4433745647200022 3344730633200003 1442741640200002 2342745648200013 2238752654200003 3163751655200003 5344759662200003 1335731632200003 3754740642300002 4537763664300013 3445764665300052 1037763664300005 7634764666200022 9253764666200013 6543756657300062 3651762666300002 6645763664300102 2446742644300032 7042739642300033 0360745648300063 8651732634300012 6539744644300022 3439741646200003 6158737641200003 1157751657200003 2039752654300013 8562744646200003 7438746648300002 4342743646300023 3360743644300003 8751748650300002

MUSADIK HAIRUDIN RUDI RAHMAN RUFAIDA ISNAINI RUSNA NURHAYATI SITI ASNI SRI LESTARI SUKARNO SYARKAWI UTOMO ABDULLAH HUSIN H.SUKERI IDA ERNAWATI IDY ALWI JARIYAH KHADIJAH MUHAMMAD YUSUF MUNIRAH MARTASIAH MUSLIMAH MUSLINAWATI SITI SARAH ABDILLAH BASRAHIL AKHMAD BAIDAWI ANWAR ASWAN AYU HERLINA RUSTAM S.HUT AZMI Amihatuz Zuchriah Anas DWI ANNA HADIYATI FAIRUS FATHURRAHMAN H. WIJAYA TANIJAYA HERNETY SUSI KUSMIATI HIMMAH ARNA HJ.ZAINUDDIN RASYID KAMSIDIONO M SAUBARI M TABERANI MARJUKI MIDIA SURYA DINATA MUHAIMIN MUHSINAH MUTHMAINNAH NONI IRIANI BA NOOR HAYATI NORMA RIATI RIKA NUGRAHAINI ROBANI Ratri Romadhona SAID MUH HIDAYATULLAH SALIM FAHRI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA

4233736639200003 1037749651200013 5455738639300002 2862747649300012 1461736641300002 3147743644300013 2858749651200002 8560744646200003 5861747649200002 0443752654200032 1045721622200003 9854747649300002 4735750652300012 2939761662300012 2946750653300002 5536763664300002 3060738641300003 2935741642300012 2560763664200042 7659745647200002 6447736638200043 5862757659200002 7659754655300002 8655760663300012 1642747649300003 1438748650200013 4057736637300003 5254757658300003 9538748650200002 3858739641200002 1446743643300002 6549744647300002 3633736640200002 1649719623200002 3541742644200003 5452732634200002 2457760662200003

6541746649300002 4345732635300003 7839763664300002 4243762662300003 5737759660300002 2739757658300004 7142750652200013

SHOLATIAH SITI ALAWIYAH SITI HALIMAH SITI KAMILAH SITI MASRIAH SITI MAWADDAH SRI MADINATUL MUNAWARNI TAUFIKURRAHMAN UMAIDI WAHYU SUPRIANTO WALIAH SABARIYANTI YULIATI ZARNAWI ABDURRAHMAN DAHLIANA H. SYAFUAN NUR HJ. NORHADIAH MASMINAH MUHAMMAD TAUFIK NADIAH ZAINAL ABIDIN AHDIANNOR APRILLIANI ARIEF ERTHA KUSUMA BAHRUL FATHUL JANNAH HJ. MARIANA HJ. NOORYANTHI MASTIKASARI JAUHAR MAKNUN JOKO PUERWANTO M.RAHMAD MASLAWIAH MIFTAHUR RAHMAN MUH. FANSYURI AKHYADI NORMAN FADILLAH RIJANTO SITI HOLDAH ST. ASIAH SUNDARI SURAT AFIATJI SURIANI DASRI SUSI SUPIATI ABDUL GANI ABDUL MUIS AFRIDA NURHANI AGUS SUPRAPTO ALIANSYAH ANAS ARIFIN ATIQAH AYI HENDRA .S

2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

0461754656300013 2645749652300002 7845758660300002 5936757658300012 5843740641300002 6347736639200003 2248763664200003 6343754656300003 7942757659300002 7433743645200112 9345741641300003 5033743644200043 6148736638300073 1349736639300013 8556741642200013 3539757659300083 7448761661200002 1863749657200002 3749758658300002 7337760661200003 7659747649200002 9240744647300003 9946740642300002 8236742643300003 4039735636300003 2557762662300002 6140736637200003 9434751652300002 9454764666200002 2252749652200003 2660761663200002 5549743644200002 5162752654300003 6450743646200003 4037750651300003 6846747649200002 1663730633200002 9153745648300003 2533727628200003 5957737639200002 9142737639300003 2149759660200003 6159741642200003 5842747649200012 2439731635200003 8239742644300003 2043734636200003

BADARUDDIN DWI SUWARDHINAH EDAHIRYATI ENDANG PURWANINGSIH FATHUL RAHMAT GT ERLITA FIRLIANTI GT. YOLANDA RISWAN GT.HERLINA GUSNANDA EFFENDI H.BUSRA HAIRUNNISA HENY PRIHANDINI HERLY EFFANSYAH HJ. ARBAINAH HJ. NORBIATY FAUZIAH HJ. NORJANAH. S.Pd HJ. ROSITA NINGSIH HJ. ROSTINI ISNA LATIFAH ISNANI APRIYANTI JAMILAH JUNAIDI JURKANI M.JAZULI RAHMAN MAGDALENA MAILI SRI FRIDAYATI MARKANAH MARYATI MASRUFAH MASRUROH MUHAMMAD FARID AMRULLAH MUHAMMAD SYAHRULLAH MURSIDI PARNO R.DALHAR PILIHANTO R.DIRDJO SULISTYO RAHMAN HAILIE RINI TRIWAHYUNI SAMHAH SRI HARJONO SRI RAHAYU NINGSIH SUBUR SUPARTI SYAIFUL YAZAN UMI MASFI AH YULIANTI ZAINAB ABDUL HAMID ADI SASONO AGUNG WIDODO AIDA WATI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK

2434750654200002 3360734636300003 2434743643300003 3551735636300003 4257749652200003 6438744646300002 1542760662200063 5540747649300013 8339746648200003 2353735637200003 1533752656300002 9163745647300003 4647738639200002 3042730631300003 6857739640300012 1650741642300012 1059730631300003 2534738639300003 2459746647300003 1733746648300012 5437736637300003 1555745649200003 5955751653200002 1954761660200002 5456736638300003 5837741642300012 2441758660300013 6538742643300002 1633730636300002 1433734636300003 5240749652200003 2544765666200002 0543744646200012 0640741643200012 6959749651300012 8563728629200003 1653745650300002 5341755657300013 7544735636300002 1234728630200003 3239734636300003 1945727628200002 1335747650300063 9541747649200003 9862745647300002 5051763664300003 8154760661300003 7833750653200012 3838760662200002 1235747648200003

ALI RDHO BADRUN ZAIN CICIK RINA HARYATI EVI GAWATI H. JUHARI HADERANI HJ. NADA FAUZANA IWAN EFFENDI M. TABERANI MASKURAINI MUHAMMAD MUSTAFANI NURUL HEDAYAH ROFIHANWAINI SAIFUDDIN SADERI SHOLIHAH SITI NURDIAN SOEMARNO SRI HASTUTI SRI MIRNAWATI,SPD SRI SUHERLINI SUANI SUHARYANTO SURAT AFIATI SURIANI DASRI SUYOTO TATI HARTATI YULIENTINA ZULKIFLI H. M. YUSERAN YACUB SAMUR SUDERAJAT A.FAUZI AKHMAT ZAINI ANNA OKTAPIANI ARIANI ASLAMIAH ASTAMAJI FAUZAN AULIA RAHMAN BAHRANI BUDI SANTOSO WURIONO DAHNIAR AGUS TUTY DWI AYATI FAUZIAH HADRIANI FITRIANI H.AHMAD FAISAL HASBULLAH HELDAWATI HJ. ANSHARIAH HJ. ISNANIAH HJ. NOR ALIMAH ICHSAN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 5=DITOLAK 4=DIBATALKAN 5=DITOLAK 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1648756658200002 4560739643200003 3433760660200002 7647747649300002 0838748650200012 4839752653200002 6753742643300002 5161764665200013 1148723625200003 1535734638200012 1757754656200032 9057742643300003 6946751653200042 3752741644200002 4352752653300003 2944753657300002 1540735638200003 4054757658300003 2756753653300002 3536752653300002 8235742646200003 2348759660200003 1435730633200005 1557748649300003 3045731633200033 8334734635200003 8861752654200022 9049765667200023 2938732636200002 5347764665300053 2142740642200013 1654761661300002 6557743644200003 2756761662200002 6446744646200002 0557758660200013 6133736639300003 5535742643300012 4245739641300003 0753736637300012 6339758659200003 2433735638200012 3347730632300003 2639744645300002 0744741641300012 1335732634300003 5944761663200002

IDA BUNGA LESTARI IDA JUMIATI JUNAIDAH LAILA ARBAYANI MAIMUNAH MARKUS PABARA MARNI RUSTINA MASTERIL JUNAIDI MAWARNIWATI MUHAMMAD IDRIS MULKANI Muhammad Umar Hamdan NITAR SILALAHI NOOR KAMRIAH NOORMIATI NUR SAHADAH QOMARUDDIN RIPAI SUTANTO. S.Sos ROSNAHARMILAWATI RUSDIANAWATI RUSNANI SHIDIQ PITOYO SITI KURBA SLAMET RIYADI SUMIYATI SUPRIADI SUPRIYANTI SYAFAWI HAMBALI SYAMSUL HADINUR SYUKHYAR TITIK NURJANAH WINARNI TJIPTO KAWEDAR TULUS SUBEKTI UMI HANI WAHYUNI YUDI RAHMANTO ZUBAIDI ZUHRATUNNISA ZULKIFLI ERNAS HUDAYANTO IDA BAGUS MURNIATI MACHMUD FAUZI SITI RAUDAH YENI NURDIANAWATI ZAINAL MUTTAQIEN RISTIANA WINARTI ASPIANI ALPAWI ATIKAH ERNA NURIL HUSNA GUSTI HURMUJI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

7857743646300012 4855753654300002 7643750651300022 1447752654300002 2563737639200073 4049730633200003 2657754654300002 6137738640200003 1938735642300002 4642757660200022 4634752655200002 2538765666200003 1139730632300013 1357735638300003 3349736637300003 6044738639300003 2136746648200005 5852740641300002 3553760661300003 6538738640200003 1734759659200002 1733733637300002 3345731632200003 1553727627300002 2749731632200022 2356728630300003 3547760662200002 4134752653200003 7938735637200002 3834748650300012 3458740642200003 5740732633200002 3655744647300012 5048746647300003 6938757658200002 6346743646200003 1246740642300013 2057733636200003 4456742642200002 6442741642300013 8834742644200002 3742744646300012 5441759660300012 1537759664200003 0345758660300093 8444751653300083 4337758663200003 2662755658300002 8642750651300002 4448748651200003

HARUN ARRASYID JUHRIANSYAH KASFUL ANWAR MOCHAMAD BUDI PRASETYO MUHDATTUDDIN PAHRIAH SEPTA ARISHANTY SITI HALIMAH SITI MURDIAN SRI MINAWARTI TAUFIKKURAHMAN WASILAH ABDULLAH AHMAD JUBAYDI AHMAD MAIDI AHMAD SYAHNI AHMAD SYARIFUDDIN AJI SANTOSO ASNAWARI RAHMAN BUDIONO DEDY HAFIDIAN EKO AGUS ARYONO IRWIN HIDAYAT MADIANSYAH MASRUFAH MILA DIANA MUHAIDIN MUHAMMAD NADYA MALISI MUNZIRIN NOOR IFANSYAH RAHMIYANI RIDHOHANOOR RIZALI IKHSANI SAIFULLAH SAINI SUGENG KARYANTO SUGIONO SURIADI YUNIZAR RAMADHANI AHMAD RUMAIDI AHMAD SOEWAN AHMAT FAUZI AMALIA FATMA ASY ARI AZMI ASTUTI DAHLIANI ENI ZULAIKAH GIANTUN SAFITRI PUSPASARI HAMNAH HAPSAH HASNAWATI HERRY SUPRAPTI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

5961754656200002 2342746649200013 7944744649200002 3456745647200002 8439744646200002 5847753655300012 7042751653300003 3944753656300002 1756753653300002 5838762663200002 3843753656300002 2546761663200003 3150767667200003 3745763664200032 3641763665200002 5938764666200032 9857757658200002 5343741643200003 1737763664200032 2952764665200002 4155741642200003 1560765660200003 1241767667200003 7642755657300002 8542753654300002 2951757661200002 8250760661200023 2156749650200003 2046754655200003 2637743643300002 9447762663200042 4244762664200003 3834758659200002 6938744647200022 3860748651200002 2143764666200003 3943762663200002 2640755657200042 3657753656200002 5543740643200003 7943761663300052 4844759661200002 9055749651300003 3139757660300003 5742760662300072 1340758661300003 2640761662300012 5444755657300013 1153729630300003

HJ MULYANAH IDY ALWI JARIYAH KHADIJAH LAILA ULFAH MA RIFAH MARLINAWATI MASNAH MUHAMMAD KHAIRAN NOOR HASANAH NORMAYANI NURAIDA PADLI PATRIAH RAHIMAH RAHMIYANI RAUDATUL JANAH RETNO GENDARI.C RETNO WIDAYANTI RIRIN DWI NINGSIH RUSIDAH SARDINI SITI MAIMUNAH SRI AMINI SULFIATI YULIA SUNGITAN TUTI ADITAMA UMI KALSUM WIWIN YULI SUTIONO YULIANI BAMBANG SUBEKTI MULYO ERNILAWATI HEPTA KUSWOYO IDA YANTI IMAM YUWONO MURYANTA NAFSAH NORHASANAH NURUS SAADAH PURWANTI SITI WIDIHARTI SUDARTI SUGIYANA ANITA DELINA SYARIFAH AGUS MARGONO AHMAD HARDIANNOR AKHMAD SURYANI ANI ARIANI ASPUL ANWAR

2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4536757657300002 3049756657200003

1738757661300002 6233762663300003 4559742643300003 6054754656200003 2941763665300002 9849760661300002 1641747649300012 3051742646200003 3551764665300002 1443764665300003 5336761662300003 2959742643300002 3745748649300002 8640764665300002 8741763665300002 5734750652200002 1358761664300003 0948757659300012 6049757658300003 6948760662300002 8860764665300022 4735762663300002 2437759662300003 6551761662300002 8344762663300003 8935741642300002 1147752653200003 2935753654300012 8135744647200003 0745746649200012 4151738641300003 1251743644300013 3959753654300002

3937736640200002 6659762663300092 4335760661300073 3147734635200003 0543757660200023 4244732635200003 6556736639300003 4857738639200002

BAIYINATUL HUSNA ENDANG SRI HASTUTI FATHURRAHMAN FATHURRAHMAN H.A.NAISABURI H.M.MAHDI HISNAWATI HJ ROSIDAH ARIYANI S.PD HJ. ERNA PERTAMAWATI HJ. INDRISWARNI HJ. ISNANIAH HJ. MAYLINA INANI HJ.SAMIDERI IDA WAHYUNI ISLAMIAH JAILANI JOKO SANTOSO JUHRIAH KHAIRUL RIJANI KUSMIATI LAILA AM LUKMAN HAKIM M. SYAHDAN MAHSINAWATI MARDHIAH HAYATI MARDIANA MARGONO MARIANI MASDIANA MASLAINA KASIM MASRINI S.PD MELLI TRISNAWATI MOH. ZAINUDDIN MUH SYAI IN MUSA NAFSIAH NOORLIANI NOR AZIZAH NORMANSYAH NORMASTUAH PARTINI RABIATUL JAMIAH RADEN USWATUN HASANAH RAHMAN ANSYARI RIZNAWATI ROHANI RUDI ANTE RUSILAWATI RUSPANA WARDI SITI ASYIAH SITI FACHRIAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 4=DIBATALKAN 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4245746649300013 0836741642300012 5351743644200003 5546748650200003 7453743644200002 1633735643200002 4452735636300002 6946738639300002 6135733635300003 5560736637300003 5237735637300003 4534732634300003 4740737641200002 0442756657300012 2043739640300013 5947735636200002 3040756658200003 5039731633200003 3042732634200003 1943731631300002 4454734635300002 6347744648200003 5939735637200002 0255742643300013 1557760662300013 1636736640300002 1840748650200012 3735748650300022 0136736638300013 8534739640300002 2948731634300002 5956752654300002 8052746649200003 2549733635200002 4441750652200002 4745743646300012 2840745646300002 0940747649300022 5960739641200002 5540742643300003 1049739639300003 3543741642300013 3758745647300002 1961758660200002 4242742644300013 0840743644300012 2533744643200003 5137743646200013 5451749651200002 8849738640300002 2242736639300003

SITI NILONI SITI SYAMSIAH SITI WAHIDAH SUKARTI SUPARTINI SUPARYONO SUROYO SUSANA DEWI SUTARNO WARSINAH WARSITO BUDI SANTOSO ZANAH ABDUL HADI ABDULLAH ABDURRAHIM AFFANDI AKHMAD AL AMIN ASYUDIN DJEMAIN H. SYAHRUNSYAH HJ. SITI SAPIAH HJ.MERDEKAWATI HJ.NORHIDAYAH HAYATIN JAIRINA JAMANI KHAIRUL KHATIMAH LATIFAH MAWARNI LESTI ARBAINAH LISTINA MAHRIDAWATI M.HATTA JAHRI MAHDI ASNI MAHYUDIN MUHAMMAD SUHAILI MURDINAH MUTHMSINNAH NAILAH ASFIA NEVVY KARTINI NOOR HAPISAH NORHASANAH NUR ALFISAH NURBAH SR ODORIA SAGALA RUSTAMAJI RUSWATINA SAHLAH. HR SAIPUDDIN SAPIAH SITI BAIDA SRI HERLINA SUHARDIMAN SUPENI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1145725626300003 4546747649300003 4548742644300002 2340725627300003 4141739640300003 3561732634200003 4633735637200002 1148742643300013 2054733636200003 2456743644300012 3148737638200003 7342732634300013 8252741642200003 3136736640200003 2242754657200013 4742733635200002 4556740642200002 1738737639200012 1644733637200002 4836735637200002 1946731635300002 9037729631300003 7641738639300002 1460761662300092 4440735638200002 8651754655300002 0553760661300012 1344748650300023 2943759662300002 2849734635200012 6143737639200003 4544749652200002 8655751653200002 5154743644300003 5744741644300002 8563751654300003 6759751652300002 7260764666300023 3557737638200002 0255753655300013 2846733634300002 4533737639300003 6436737640200003 2435739640300003 6940734635300002 9462733636200013 2938738639300012 5340740641300003 1033743643300003 7837726629200002 4554738639300002

SUPIANTI SYAHRANI EBIN DJAMAN SYARKAWI TAUFIKURRAHMAN TUMINA NAINGGOLAN YULISTINA ZAUHAR EFFENDI ABDUL WAHAB ADI WIJAYA ALIMIN ASIM ASARI BAHRUDIN BAKHDARUDDIN DAHLIANA DISAN MAS,UDI DWI MULYANI FITRIANI H. RUSIAN H.M.ILMI HILMAH HJ. MARIATUL HAMRA ISTIQAMAH KAMUNAH KISRAWIAH M.HASAN TARIGAN M.YAMIN MAULIDAH MUHAMMAD YUSERAN MUTHMAINAH NORHAMISAH NORSEHAN NURSOLIKAH PURNAWATI RABIATUL ADAWIYAH RUKAYAH SADIK SITI ROHMANI SUBIARTI SUNARTO SUPARNO SYAIDAH BINAWATI SYARIFAH HASNAH TEDDI RETNA SARI UMI ROISAH WASILA RESTU RAHAYU YULIA SAPINAH YUNITA ARYANI ABDUL GALIB ABDUL HALIM AKHMAD RAMADHAN ANANG SYAHRAN

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

3544745649300002 4936732634200002 7336742646200003 6852734636200002 1960725626300002 5833762663300002 1060733637200003 5147737638200003 6557744646200003 2862760663200012 9933735637200042 7654741642200002 4438738640200003 4960740642300002 1259727626200003 5656747648300002 3348752655300003 3736747649200012 1834736645200002 5242735637300003 2236733636300003 4433746647200122 4644735637300002 6740738640300002 4936736637200002 0737738640200012 1151739646300003 3153741643200003 6739745648300002 3054738641300013 7237746647300013 3840745646300002 7352761663300003 5441740642300003 6446738641300003 9733749651200002 7461741642300002 8846741643300002 1533729633200002 6533743644200003 6036752654300073 1260748651300003 9849762663300082 5336739641300003 1545740653300003 2042741646300003 7951752654300002 1362727641200003 1446734637200003 5442744647200003 1446738645200002

ANTONI US HADI YUWONO ASIAH BAJU RIANSYAH DINAS DOLOK SARIBU EKA SUSANTI ENDAH RUSTIATI ENDAH YULI ERNAWATI ENDANG TRIYANI HAPSAH HASNIATI HJ. AINUN HJ. ARIANI HJ. DAHLIAWATI HJ. DIAH AGUSTINI HJ. FATIMAH ZAHRAH HJ. LATIFAH HANI HJ. MAHRITA HJ. RUMANIAR HJ. SAYIDA SURYANA HJ.RATNA HURSANA HJ.WASDIANA ISNANI JANIAH JUNI HARTATI KARTINAH KRISTINE ANDREIYANI KUS SRI PURWANTI M.IQBAL M.NASIR MAHSROKIN MAS AMAH MASPAH MAULIDAH MEGAWATI MISRAH MUHAMMAD ARSYAD MUHAMMAD SUBLI NOORSYAHRIDA NORLIYANA NUNU MARDIANA NUR ZAINAH NURUL INAYAH PERI RIMA RESTUTY ROBIATY RUSLINA ULFAH RUSMANIAH RUSMIAH SAINI MOKTAR SARIANA SARNO

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1544743645200003 3644731633300002 4038736640200003 9045739641300003 9458759660300072 1537745647300013 6034740642300003 9044739640300003 3557742646300003 2557737641300003 3048732633300003 2052730631300003 6952736638300002 3133737639200063 4333735638300003 8343739641300003 7442727629300003 3734733636300002 5262746649300003 1445733635300002 2857740644300002 2444743647200003 3433741646300002 7942745647300012 7753743644300012 8553744646300003 3251738641300003 1055741646200003 2447730632200002 3845761663300052 2039737640300003

8749742643300002 2033733635300003 2036735636200003 3444731633200002 9460751653300003 0842744646300022 2645738639300002 6848739640300002 2441761663300073 1748742645200002 6759751653300002 3654736637300002 5962739640300002 8750740641300002 1961744646300012 4460743644200003 4542743643300002 8646749651200002

SITI FAHZIAH SITI SARAH SUCI WARDAYANI SUFIA RUSIDA SUGITO SUPARINI SUPIYANTI NINGSIH SYAMSUL BAHRI TRI ASTUTIK WARDINI JUMIAH WARTIAH YULIANINGSIH ZAINATUN MUNIROH ZAITUN ZAR GIFARI AHMAD YANI ASNGUDI FATMAWATI GUSTI YURILIANSYAH R. HJ. MASFIATUN HORMANSYAH INTAN MURSYIDA JAMILAH LOLA RITA MARTADIANSYAH MUHAMMAD TOHA MUHAMMAD ZUHDI SAKURI MUHIDI MUMUN MAEMUNAH NINGSIH NOOR LENA NOORHAYANI NOORLENNY NURBANI NURJANAH ROSIDA HANDAYANI SAIYIDATUN NISYA SUPARTI ANNAN THAMRIN DAMOIKO WIBOWO WIWIN MINARNI YUNITA YUSTAN AZIZ FAHRUDDIN HARTATI NINGSIH KHALISAH NORMAYANTI Masnawati Nuzliyah Sri Yani Syahrida Ialah Wartinah Yuli Alisna Sari

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

4657741642300002 1450740640300003 8257747649300003 7553737639300003 4146731633200003 5944741643300012 8555748649300002 6136742643200003 1551746648300012 1753742645300002 4045735637300003 1045745647300013 6435743646300003 9544743644300002 1333735639200003 1441742648200002 9837738640300012 7147754656200003 4944743644300012 1635727627200002 3342746647300003 6852759660300012 2050751653300073 5935759660200002 2446752653200002 1559755658200002 2636743646200012 8761743646300002 0842757658300012 3162755656300003 4439754656300002 5855756658300042 2660745646300002 1241750654300003 5451744646300002 0537743644300012 8555749651300003 9446740641200002 1834741645200002 1139754663300003 4338751653300023 0236741643200013 0337739640300063 3437751654300023 2459764665300082 0937744647300022 4460747651300003 5455749652300003 6462742643300002 8251739641300003 7034758660300013

Ismirianawaty Elia Tri Yunina Noor Jenah Sri Mulyati ANITA DIAN MINARNI DINI YUNITA MAIMUNAH SITI MASUNAH SRI MULYATI HJ.KASUMASARI MAISARAH MAS AINAH NI PUTU ARTINI RASYIDAH WARDAH ASLAMIYAH DESSY SRI RAHAYU NOOR RAHMAH NOORHILMAH RATNA SOSILA WATI YULISDA OLVIANTY ZULISTINA EKAWATI BADRUZZAMAN FEBRIANTO IMA SYAHDINA IWANSYAH KASMADI MUHAMMAD YUNUS MUKHSON RIA ANDRIAYANI Erma Sari HJ.SUCI LESTARI Jumiati Karni Hanani Mahmudah Nila Kirana Nurul Qamar REVINA VERALIN Rahmadi Rohmi Sawanti Rosna Hardiyani NURUL HIKMAH NURUL HUDA RITA DARWATY SITI FATIMAH WAFHA OCTARIA HJ JAMILAH HJ.MASLIHANI MUSRIPAH B ARRANG ERNA KUSUMA JULIANTI

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

1537734634300002 3638760661300004 6438750652300022 1339752654300004 4633750651300002 2936765666300062 2841743643300002 1459749651300013 4852746647300002 1935725628300002 5942751652300002 2652744648300002 4449743647300002 2133748650300023 7733756658300002 7440754656300003 1551759661300013 5050758660300003 9433749651300032 1961736637300002 5344746648300013 2656743644300002 8957757659200022 5060751653200023 9633763664300092 2642759662200012 1733766665200002 1548762664200023 1645746653200002 1856765666300042 6739762663300102 2240764665300073 3833752654300012 0636750652300012 2853758661300002 2833743646300012 1256758660300013 6133767668300013 4135747650200013 6958747650300012 3954737639300002 7445754655300002 7452748651300003 2444740641300013 0857748651300012 0362760661300013 1448732637300002 3948730632200002 9539741642300053 4647741644300002 9038759661300003

FARIDAH ASMURIYATI FATIN ADALIAN HABIBAH HANIFAH HUSNUL LATIFAH NURUL DJANNAH NURZAKIAH RISTU PAHLINA SITI RAHMAH SRI HARTINI,S.SOS YULIANA NYAI ZAKIAH SALMIAH SITI ISTIQOMAH SOLIHAH ENIK MINTARSIH ERNI MINARSIH HALIMATUS SADIYAH MARYATI SUDARTI FARIDA HARTATI FARIDAH HANAWATI H.M.HASBI ASHSHIDPIQI MARIYAH RUSLIYANI SITI HAIRANI AIDA RUSMIANI MAKHRITA IRIANI NAPISAH NOORHALISA NORHABIBAH NURIL ATHIAH RABIATUL ADAWIYAH ROSYIDAH SUMIATI Via Yulianti ASTITI RAHAYU CITRA KASIH GUSTI YUSFRIENA MAYA.E HERLEANI NELLY KENCANAWATI RUSMINI YENI WARDANI ALFISAH NAJIATUL FITRI NURUL HIKMAH RABIATUL ADAWIYAH

2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 5=DITOLAK 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA 2=DITERIMA

2660738639300002 1150740647300003 4537753654300002 1458756660300003 3859754655300002 5451745648300003 2447749651300012 3360753654300003 2463737641300002 3952756658300002 7057753654300003 8438749651300002 8539742646300012 0142749651300023 6544752654300002 6445750653300003 5537754656300013 6148752654300073 2535737638300033 4458732634300003 0546750652300012 2135727629300003 3455751653200002 8640742643300002 3449742646300003 6558742644300002 5734751652300002 1760756658300062 6433762663300012 0754758659300012 1948746649300012 8947752654300012 8943747650300002 2146741643300013 8447765666300023 5658752653300002 7849762663300002 1349743647300003 1557742643300013 4039754656300013 1660752655300002 1359755657300013 6540767668300013 6148765667300023 5045750652300113 2547767668300022

PEG_NUPTK_KETERANGAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2245727629300003 di SMKN 1 GAMBUT

sdh dpt nuptk: 1562-7276-3720-0003 disek. SMAN 1 SUNGAI TABUK

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 4561736639300023 di Cadisdik Kecamatan Astambul

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3251730633200003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus

Double Counting - SUDAH DAPAT NUPTK NO 1935749653300002 DI KEC ARANIO

Double Counting -

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6133746648300013 di SMP N 2 SIMPANG EMPAT

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2554757660300002 di MTS Izharil Ulum

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6952759660200002 di MTS Izharil Ulum

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1436730636200003 di MTS Izharil Ulum Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6150748650300013 di SMP N 5 MARTAPURA Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 1062760661200003 di MTS Izharil Ulum - KAB. BANJAR Double Counting - SUDAH ADA NUPTK NO 1744743650200002 DI KEC SAMBUNG MAKMUR Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 8946752653300002 di SMP N 5 MARTAPURA - KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8347750653200003 di MI HIDAYATULLAH

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7944744649200002 di SMP DARUSSALAM MARTAPURA Double Counting - **Sudah ada NUPTK = 3456745647200002 di SMP DARUSSALAM MARTAPURA ** Lokasi : KAB. BANJA

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3942755657300012 di MAN 2 MARTAPURA Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 9858751653300002 di MAN 4 MARTAPURA Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 3843753656300002 di SMP DARUSSALAM MARTAPURA - KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3959752655300002 di SD S JELAPAT UTAMA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3543756656300002 di MA NURUL KHAIR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5850740641200002 di MA MUALIMIN

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1447750655200003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0937750653200012 di MTS Moderin Putri Cindai Alus

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5559754656200003 di MTSN Karang Intan Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2462724627200003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8453754656300003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1547753654200003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7149754655300003 di MTS Moderin Putri Cindai Alus

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0833755657300012 di SD N PASAYANGAN 1

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 9044751653300003 di MTS Sullamul Ulum

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 4238749651300013 di SMP N 5 MARTAPURA

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 5552756657300012 di SMP N 2 SUNGAI TABUK - KAB. BANJAR

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 6542752654200002 di MTS Assalam - KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2160745648200013 di MTS Assalam

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2647755658300002 di MTSN Model Martapura

menerima nuptk: 3843-7536-5630-0002 disek. SMP DARUSSALAM MARTAPURA

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 0855762663300012 di MI MANBAUL ULUM

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7535751653300002 di MTS Sullamul Ulum

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7659752653300002 di SD N TANJUNG REMA DARAT

Double Counting - ID NUPTK SDH ADA NO 1501.20070309.220211.7933150 DI KEC YG SAMA

Double Counting - ID NUPTK SUDAH ADA NO 1501.20070309.223441.8128123 DI KEC YG SAMA

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 1437749651300013 di MTS Muhammadiyah - KAB. BANJAR benar kembar dgn siti masni nuptk 5557-7436-4630-0013 disek. MI HIDAYATULLAH Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5557743646300013 di MI HIDAYATULLAH Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6448754656200003 di MTS Muhammadiyah Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1249741643200013 di MI ASSALAM Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5948758660300002 di MI ASSALAM

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 4049744647300013 di MI ASSALAM Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6954753655300002 di MI ASSALAM

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2647755658300002 di MTSN Model Martapura Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7253737639200003 di MI ASSALAM

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7851756657300002 di MI ASSALAM

Double Counting - **Sudah ada NUPTK = 4853754655200002 di MTSN 2 GAMBUT ** Lokasi : KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5036751652200023 di MA PUTRI CINDAI ALUS

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9162744647200003 di MI N BANGKAL

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1435758660300012 di SMA N 1 PENGARON

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7234759660200003 di SD N PEKAUMAN 1

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 4240756657300003 di SMP N 1 PENGARON

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7951761662300002 di MTS Assalam Double Counting - **Sudah ada NUPTK = 2944756657300012 di MTSN Astambul ** Lokasi : KAB. BANJAR

Double Counting - ID NUPTK SUDAH ADA NO 1501.20070320.211828.7670827 DI KEC YG SAMA

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 0850743646200012 di MTS Manbaul Ulum - KAB. BANJAR Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2056750654200003 di MTS Manbaul Ulum Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2056750654200003 di MTS Manbaul Ulum Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 3247752655200003 di MTS Manbaul Ulum - KAB. BANJAR Double Counting - **Sudah ada NUPTK = 7456755656300002 di MTS Manbaul Ulum ** Lokasi : KAB. BANJAR Double Counting - **Sudah ada NUPTK = 1553759661300002 di MTS Manbaul Ulum ** Lokasi : KAB. BANJAR Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7840749651200002 di MTS Manbaul Ulum

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 7143760661300003 di MA PUTRI CINDAI ALUS

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5559754656200003 di MTSN Karang Intan

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1550755656300003 di MA PUTRI CINDAI ALUS

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8847739641200002 di SD N SUNGAI BATANG ILIR 2

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6739745648300002 di SMP N 3 MARTAPURA Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 5737759660300002 di SMA MUHAMMADIYAH - KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1053753654300013 di MTS Iqdamul Ulum

Nuptk Sudah ada 3162-7556-5630-0003 Di Kecamatan Martapura

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1142751653300023 di MTS Iqdamul Ulum Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3547760662200002 di SMKN 1 MARTAPURA

sudah dapat NUPTK :3746-7586-5930-0012 di sek.MTSN Model Martapura KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1961758660200002 di SMP N 1 MARTAPURA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5455749652300003 di TK Aisyiyah Ranting 4 Double Counting Double Counting -

Double Counting -

Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8737756658300022 di SDN PALAM 1

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3637748652300012 di RA AISYIYAH RANTING 1

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2836740641300012 di MAN 2 MARTAPURA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1552762662200002 di MTS Iqdamul Ulum

Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8856756658300042 di SD N Jawa 4

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 1541738639200022 di SLB PERMATA HATI - KAB. SUMEDANG

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5946766666300002 di SD N JAWA 5 Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 9145750653200013 di SD N JAWA 5

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3534760662300022 di MA MIFTAHUL AULA

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3651760661200002 di SMA N 1 MATARAMAN

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2335758659200003 di MA SULLAMUL ULUM MARTAPURA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7837746647300002 di SD N Bawahan Selan 1

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5657751653300012 di SMA PGRI 1 BANJARBARU

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3049756657200003 di SMP DARUL HIJRAH PUTERI

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3238752654200003 di MA PUTRI CINDAI ALUS

SDH DPT 2633-7366-4020-0002 DI KEC ALUH - ALUH

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK :1148723625200003

di SMK Darussalam

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5053753655200003 di MTS Muhammadiyah Karang Intan Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2958744647300012 di MAN 2 MARTAPURA

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6435750652200003 di SMP N 3 SIMPANG EMPAT Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 8059751653200003 di SMA N 1 PENGARON

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 7042751653300003 di SMP DARUSSALAM MARTAPURA - KAB. BANJAR Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 2443745648300013 di MAN 3 MARTAPURA

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6852734636200002 di SMP N 2 MARTAPURA

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 4462744647200003 di SMP N 3 SIMPANG EMPAT - KAB. BANJAR

Sudah ada NUPTK : 8234727630200003 di SMA NEGERI 2 BANJARBARU

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 9459757658300002 di MA HIDAYATULLAH - KAB. BANJAR

individu sudah ada NUPTK : 3944753656300002

SDH DPT 7235-7426-4620-0003 DI KEC BERUNTUNG BARU Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 6846747649200002 di SMA PGRI 1 MARTAPURA individu sudah dapat NUPTK : 1663730633200002 di KAB. BANJAR di SMA PGRI 1 MARTAPURA Double Counting - Sudah ada NUPTK : 5563722624200003 di SMK YPK BANJARBARU Double Counting -

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1940723626200002 di SMK YPK BANJARBARU

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3841758658200002 di SMPN 11 BANJARBARU

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5254755657300003 di MTS Al Khair Mali-Mali

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2644742644200052 di SMP MUHAMMADIYAH BANJARBARU

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 4735750652300012 di SMA DARUL HIJRAH PUTERI - KAB. BANJAR Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 2939761662300012 di SMA DARUL HIJRAH PUTERI - KAB. BANJAR

Double Counting - **Sudah Ada NUPTK = 9553752653300002 di MTSN Astambul - KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK :2637743643300002

di SMP DARUL HIJRAH PUTERA

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2659736637200002 di SD LB N SUNGAI PARING

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 2553739641300002 di SD LB N SUNGAI PARING Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 5734741643300012 di SD LB N SUNGAI PARING Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 3054745649300003 di SD LB N SUNGAI PARING

individu sudah dapat NUPTK : 5351-7436-4420-0003 di SMP N 1 MARTAPURA KAB. BANJAR

Double Counting - Sudah ada NUPTK : 1059756658300013 di SD N SURIAN Double Counting - Sudah ada NUPTK : 7953762663300002 di MIS AL-STIQAMAH

Double Counting - Sudah Dapat NUPTK : 1557757660200003 di MTS Iqdamul Ulum

RA ** Lokasi : KAB. BANJAR

RA - KAB. BANJAR

RA - KAB. BANJAR

KAB. BANJAR KAB. BANJAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful