You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH

KEBANGSAAN DATO’ONN,
13000 BUTTERWORTH.

PENDOKUMENTASIAN MODUL PENTAKSIRAN,


KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP 2008

PILIHAN 4
KONSTUK: KEMAHIRAN MEREKA CIPTA.

TAJUK PROJEK :
NAMA PELAJAR :
TINGKATAN :
NO.K PENGENALAN :
NAMA GURU :

TANDATANGAN-:

(_______________) (_______________) (_________________)


PELAJAR GURU PENTAKSIR